Základní škola Hořovice Svatopluka Čecha 455. Energetický audit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Hořovice Svatopluka Čecha 455. Energetický audit"

Transkript

1 Hořovice Svatopluka Čecha 455 Energetický audit Aktualizace 2012 dle změny ČSN /2011

2 OBSAH: 1. Identifikační údaje Identifikace zadavatele Identifikace majitele předmětu energetického auditu Identifikace provozovatele - správce Identifikace zpracovatele Identifikace předmětu energetického auditu Účel vypracování energetického auditu Zadání energetického auditu 4 2. Popis výchozího stavu Základní údaje o předmětu energetického auditu Základní údaje o energetických vstupech do předmětu EA Vlastní energetické zdroje Rozvod energie v předmětu EA Významné spotřebiče energie Zhodnocení výchozího stavu Zhodnocení Roční energetická bilance stávajícího předmětu EA Návrh opatření ke snížení spotřeby energie Předpoklady pro modernizaci zdrojů tepla a budov Zjištění potenciálu energetických úspor Klasifikace úsporných opatření dle finanční náročnosti Návrh reálných variant opatření Upravená energetická bilance Ekonomické vyhodnocení Financování úsporných variant Závěrečné ekonomické hodnocení Enviromentální vyhodnocení variant Výběr optimální varianty Závazné výstupy energetického auditu Hodnocení stávající úrovně energetického hospodářství Celkový potenciál úspor energie Návrh optimální varianty energeticky úsporného projektu posouzení využití obnovitelných zdrojů energie Okrajové podmínky Závěrečný posudek energetického auditora Evidenční list energetického auditu Přílohy: 46 Vypracoval: Ing. Vlastimil Brada, CSc. strana 2

3 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1. IDENTIFIKACE ZADAVATELE Název:, Hořovice, Svatopluka Čecha 455 Sídlo: Hořovice, Svatopluka Čecha 455 IČ: Odpovědný zástupce: Mgr. Martina Štochlová tel/fax: IDENTIFIKACE MAJITELE PŘEDMĚTU ENERGETICKÉHO AUDITU Název: Město Hořovice Sídlo: Palackého náměstí, Hořovice IČ: Odpovědný zástupce: Mgr. Luboš Čížek tel/fax: IDENTIFIKACE PROVOZOV ATELE - SPRÁVCE Název:, Hořovice, Svatopluka Čecha 455 Sídlo: Hořovice, Svatopluka Čecha 455 IČ: Odpovědný zástupce: Mgr. Martina Štochlová tel/fax: IDENTIFIKACE ZPRACOVATELE Název: SEAP Rokycany s. r. o. Sídlo: IČ: EA vypracoval: Oprávnění k EA: ul. Na Pátku č. 122/II, Rokycany, PSČ Ing. Vlastimil Brada, CSc. energetický auditor + kolektiv: Jaroslav Jílek elektrické zařízení Petra Roubová technické zařízení budov, rozvody Šárka Havlíčková - reprografie Osvědčení 014 o zapsání do Seznamu energetických auditorů ze dne 8. února 2002 Zak. č.: Tel./fax: / Vypracoval: Ing. Vlastimil Brada, CSc. strana 3

4 1.5. IDENTIFIKACE PŘEDMĚTU ENERGETICKÉHO AUDITU Předmětem energetického auditu je areál budov Základní školy v Hořovicích č. p. 455, okr. Beroun, kraj Středočeský, souřadnice GPS 49 50'2.1"N, 13 54'4.48"E. Objekty jsou užívány jako základní školské zařízení. Hlavní budova základní školy pochází z roku 1908 a byla postavena pro účely městského chudobince. V 50. letech 20. století byla užívána jako jesle a od roku 1994 je užívána jako základní škola se speciální výukou. Za hlavní budovou školy je budova keramické dílny, která pochází z roku Hlavní budova je členitá stavba, kde jsou členěny dle využití prostory pro výuku (učebny, školní dílna, školní kuchyňka), prostory pro volný čas žáků (družina), provozní prostory (šatny, kancelář, sborovna, sklady) a prostor pro výrobu tepla (plynová kotelna). Budova keramické dílny je členěna na dva prostory, které jsou využívány jako dílna pro pracovní činnost žáků. Objekt je využíván v době školní výuky, tj. cca od 7:00 do 15:00 hod. V objektu je spotřebovávána elektrická energie a zemní plyn. Tyto vstupní energie jsou využívány a spotřebovány k běžným účelům a pouze pro potřeby objektu. Situace předmětu EA je znázorněna v příloze č ÚČEL VYPRACOVÁNÍ ENERGETICKÉHO AUDITU Energetický audit se zpracovává jako rozhodovací základna pro majitele, který chce připravit rekonstrukci objektu a zařízení. Majitel připravuje úpravu a změnu staveb a chce aktuálně zhodnotit stav budovy a zařízení, popř. připravit plán dalšího provozu, úprav a změn na další léta, v rozpočtu pak stanovit příslušné částky na akce, které umožní efektivní provoz, včetně případného snížení nákladů na energie. Tyto prostředky budou stanoveny mimo jiné na základě energetického auditu, který posoudí reálné varianty řešení a navrhne pro zadavatele příslušný technicko-ekonomický postup. Energetický audit může sloužit rovněž jako zadání pro projekt k stavebnímu řízení. Cílem auditu je na základě rozboru řešení doporučit nejvhodnější způsob energeticky úsporných úprav areálu a zařízení po technické, ekonomické a ekologické stránce. Důvod vypracování energetického auditu: Zpracování energetického auditu má zajistit energeticky komplexní pohled na úsporné provozování, případné rekonstrukce a zadání technicky optimálních i ekonomicky reálných úprav popř. změn, pro kterou bude dále zpracován projekt a poté bude následovat jeho realizace. Energetický audit může sloužit rovněž jako příloha k žádosti o státní podporu z Programů na úsporu energií MPO, popř. z programů Státního fondu životního prostředí ZADÁNÍ ENERGETICKÉHO AUDITU popis a hodnocení stávajícího stavu budov a energetického hospodářství; zjištění potenciálu energetických úspor a jejich ekonomické ocenění; hodnocení z hlediska ochrany životního prostředí; stanovení možností opatření; ekonomický rozbor možností opatření a návrh optimální varianty řešení; závěrečný posudek auditu. Zpracování auditu se řídí vyhl. č. 213/2001 Sb. ve znění vyhl. č. 425/2004 Sb. Vypracoval: Ing. Vlastimil Brada, CSc. strana 4

5 2. POPIS VÝCHOZÍHO STAVU 2.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PŘEDMĚTU ENERGETICKÉHO AUDITU POLOHA PŘEDMĚTU EA Předmět EA je situován v zastavěné části města Hořovice v nadmořské výšce cca 385 m nad mořem. V této oblasti je dle ČSN krajina II. klimatické oblasti a výpočtová venkovní teplota je 15 C. Průměrná dlouhodobá teplota topného období je te13=3,6 C pro 252 dnů topného období. V posledních letech je teplota topného období je t e13 = 5,5 C pro 239 dnů topného období. Objekt je ze všech stran částečně chráněn proti povětrnostním vlivům okolní zástavbou. Klimatologické údaje ze stanice ČHMÚ jsou uvedeny v příloze P STAVBY V PŘEDMĚTU EA Předmět EA zahrnuje dvě budovy. Hlavní budova pochází z roku 1908, jedná se o stavbu nepravidelného půdorysu tvaru E s hlavními rozměry 26,7 m x 14,73 m. Jedná se zděnou budovu umístěnou na kamenné podezdívce. Budova má jedno částečně podzemní, dvě nadzemní podlaží a podkroví. Konstrukční výška 1. PP činí 2,7 m, 1. NP 3,637 m a 2. NP 3,47 m. Svislé konstrukce 1. PP jsou zděné z kamene tl. 750, 650 a 500 mm, v nadzemních podlažích jsou zděné z CP tl. 600 a 450 mm. Ve vertikálním směru jsou svislé zděné konstrukce odspodu ve své tloušťce zeštíhlovány dle platných konstrukčních zásad v době vzniku budovy. Stropní konstrukce jsou tvořeny dřevěnými stropy. Krov je proveden z dřevěných hraněných profilů ve tvaru stojaté stolice, na které je tvarována valbová střecha. Krytina střechy je ze šablon Cembrit. Okna jsou dřevěná dvojitá a zdvojená, vstupní dveře dřevěné. V budově je jedno dvouramenné schodiště. V budově nejsou výtahy. Budova keramické dílny (zvaná domeček ) pochází z roku 1994, je nepravidelného tvaru L s hlavními rozměry 16,1 m x 7,1 m. Světlá výška místnosti činí 2,3 m. Budova má jedno nadzemní podlaží, svislé konstrukce jsou sendvičové (CP tl. 150 mm, vláknitá izolace tl. 50 mm a dřevotřísková deska). Podlaha je betonová bez tepelné izolace, strop je trámový s tepelnou vláknitou izolací tl. 50 mm, střecha je pultová s plechovou krytinou. Okna jsou dřevěná zdvojená, vstupní dveře dřevěné palubkové. V budově není schodiště ani výtah ENERGIE Vstupní energie do areálu Do budovy vstupují dvě primární vstupní energie: - NN 0,4 kv elektrická energie - jeden přívod s jedním fakturačním jednotarifovým elektroměrem pro budovu školy. - STL zemní plyn - jeden STL přívod s jedním fakturačním plynoměrem pro hlavní budovu a jedním fakturačním plynoměrem pro keramickou dílnu. Vstupní energie fakturované pro budovu se spotřebovávají pouze pro její vlastní potřeby. Vypracoval: Ing. Vlastimil Brada, CSc. strana 5

6 Spotřebovávané energie Vstupní energie se spotřebovává především takto: elektrická energie - osvětlení - běžné potřeby budovy školy - administrativní zařízení - ohřev TUV - technologická zařízení školní kuchyňka, dílna - zemní plyn - pro plynovou kotelnu (vytápění) - ohřev TUV ( v době zpracování EA mimo provoz) Obnovitelné a druhotné zdroje energie Obnovitelné zdroje energie nejsou v předmětu EA obecně využívány. Jedním z hlavních důvodů je, že hlavní spotřeba energií pro vytápění a teplovodní topný systém požaduje zdroje o vyšším teplotním potenciálu, než umožňuje optimální využívání např. tepelných čerpadel popř. slunečních kolektorů. V době provádění objektu a jeho oprav popř. změn se s použitím obnovitelných zdrojů neuvažovalo a byly sledovány pouze dílčí cíle řešení konkrétní potřeby. Budova má vlastní malou zahradu, na které by bylo možné aplikovat pouze omezené množství podzemních kolektorů popř. vrtů. Proto pro aplikace tepelných čerpadel na principu země-voda nejsou zcela vhodné podmínky. Z hlediska možného hluku v klidové oblasti města nejsou ani vhodné podmínky pro aplikaci tepelného čerpadla vzduch-voda. Využití energie slunce a aplikace slunečních kolektorů by bylo z hlediska nezastíněné polohy střechy možné. V místě areálu a okolí není vhodný vodní zdroj pro využití energie vody. Spalování biomasy v objektu vzhledem k poloze v zastavěné části města není vhodné z důvodu rozptylových podmínek vzniklých emisí Ostatní energie Ostatní energie do předmětu EA nevstupují a ani nejsou spotřebovávány TECHNOLOGIE Školní kuchyňka Pro výuku žáků je užívána školní kuchyňka, která je provozována cca 1 x týdně. V kuchyňce jsou osazeny elektrické spotřebiče. V kuchyňce je osazeno toto zařízení: Automatická pračka Pro potřeby praní ručníků, dresů a ostatního školního prádla je užívána automatická pračka o objemu 5 kg prádla, která je užívána cca 1x týdně Keramická dílna Keramická dílna je umístěna v samostatné budově a je v ní osazena jedna elektrická pec pro vypalování keramických výrobků. Vypracoval: Ing. Vlastimil Brada, CSc. strana 6

7 ZDROJ TEPLA Zdrojem tepla pro vytápění budovy je plynová kotelna III. kategorie (dle vyhl. č. 91/1993 Sb.) o celkovém výkonu 115 kw. Kotelna se nachází v 1. PP - blíže viz Zdrojem tepla pro ohřev TUV je plynový přímotopný ohřívač Karma, který je z důvodu nevyhovujícího odkouření mimo provoz. V době, kdy byl ohřívač v provozu, byl využíván jen pro účely velkého úklidu tj. cca 2 x ročně. Zdrojem tepla pro vytápění budovy keramické dílny jsou tři plynová topidla Karma VYTÁPĚNÍ Hlavní budova je vytápěna v celém svém rozsahu, kromě části 1. PP. Vytápění je ústřední teplovodní otevřenou soustavou s předpokládaným jmenovitým projektovaným tepelným spádem 90/70 C. Zdrojem tepla je uvedený vlastní zdroj tepla. Distribuční systém vytápění je dvoutrubkový se spodním ležatým rozvodem vedeným pod stropem 1. PP a stoupačkami. V budově jsou osazena převážně litinová a ocelová článková otopná tělesa různých výrobců a stáří. Na přívodu otopných těles jsou osazeny dvojregulační kohouty. Otopná tělesa nejsou osazena regulačními ventily s termostatickými hlavicemi. Rozvody topné vody jsou z ocelových trubek. Rozvody v kotelně jsou vedeny od kotlů do rozdělovače a sběrače, z kterého je veden jeden vývod pro vytápění. Topná voda vytápění je regulována pomocí trojcestného směšovacího ventilu. Tato ekvitermní regulace je částečně funkční s ručními zásahy obsluhy. Rozvody jsou izolovány původní tepelnou vláknitou izolací se sádrovým obalem, v kotelně jsou izolovány návlečkovou pěnoplastickou tepelnou izolací tl. 12 mm, což nevyhovuje vyhl. č. 193/2007 Sb. Budova keramické dílny je vytápěna v celém svém rozsahu třemi přímotopnými plynovými jednotkami Karma. Vytápění je prováděno s teplotními útlumy VĚTRÁNÍ Větrání prostor je zabezpečeno především přirozeným větráním infiltrací obvodovými výplněmi TUV Teplá užitková voda (také TUV) je v budově spotřebovávána a je ohřívána lokálně v místě spotřeby TUV elektrickými ohřívači. Plynový přímotopný ohřívač nebyl v době zpracování EA v provozu, tudíž není v soupisu uveden. Výpis ohřívačů je uveden v následující tabulce: Umístění Typ ohřívače Spotřebovávaná energie Objem (l) Příkon (kw) Sborovna zásobníkový Elektrická energie 5 2,0 WC zásobníkový Elektrická energie 30 2,0 Cvičná kuchyň zásobníkový Elektrická energie 30 2,0 U ohřívačů nebyly zjištěny energetické štítky. Spotřeba teplé užitkové vody není měřena. TUV je v budovách užívána na sociálních zařízeních, dále pro potřeby úklidu a cvičné kuchyně a je dodávána bez útlumů 24 hodin denně. Cirkulace TUV není aplikována. Vypracoval: Ing. Vlastimil Brada, CSc. strana 7

8 ZEMNÍ PLYN Objekt je napojen na STL rozvod zemního plynu v městě. STL přípojka DN 25 je napojena na STL plynovod, který je veden v ulici před školou. Přípojka je vedena do plynového sloupku na hranici pozemku areálu školy a je zakončena hlavním uzávěrem plynu (dále HUP) DN 20. Za HUP je osazen regulátor plynu Francel B40, plynovod je dále veden zemí k hlavní budově a k budově keramické dílny. Plynoměr G25 měří spotřebu plynu pro plynovou kotelnu, plynoměr BK4 měří spotřebu plynu pro keramickou dílnu. Každý z plynoměrů je umístěn v samostatné plynoměrné skříni. Plynovod pro plynovou kotelnu je veden ochrannou trubkou do budovy a dále do místnosti kotelny, kde je napojen na plynový kotel a dále do hospodářské místnosti. Plynovod pro keramickou dílnu je veden ochrannou trubkou do budovy a dále je napojen na tři plynová topidla Karma ELEKTRO Do předmětu EA je jeden přívod el. energie přes hlavní pojistkovou skříň ukončený na fakturačním jednotarifovém třífázovém měření s hlavním třífázovým jističem J2RU 100 A umístěného v pilíři v oplocení. Objekt je napájen samostatnou el. přípojkou 0,4 kv/tn-c z distribuční sítě města Hořovic a distributora ČEZ Distribuce, a.s. Z hlavního rozvaděče objektu se el. energie rozvádí pomocí kabelů do podružných rozvaděčů, kde se jistí a vypínají jednotlivé okruhy elektrických rozvodů včetně samostatně stojící keramické dílny. Kompenzace jalového výkonu není osazena. Dle charakterů odběrů el. energie a v závislosti na převažujících el. spotřebičích a jejich charakteru odběru, je vytváření jalového výkonu zanedbatelné a kompenzace tedy není požadována. Charakter zařízení odebírající el. energii potřebuje ke své činnosti hlavně činný výkon. El. energie se používá pro běžnou elektroinstalaci budovy, tj. hlavně pro osvětlení. Dále el. energie se využívá pro ostatní el. spotřebiče budovy (připojené pohyblivými přívody přes pevné zásuvky). Elektrická energie rovněž napájí elektrická technologická zařízení umístěná hlavně ve cvičné kuchyňce školy. Za hlavním rozvaděčem měření elektrické energie je veškerá elektroinstalace provedená dle ČSN poplatné době realizace a prováděných oprav, tj. jednak v soustavě, 3+PEN, 50Hz 230/400V AC/TN-C. El. klimatizace ve sledovaných objektech není osazená. Rovněž zde není instalován jiný zdroj el. energie, než je distribuční soustava 0,4 kv. V objektu se nenachází podružné informativní měření spotřeby el. energie. Fakturační měření spotřeb elektrické energie je prováděno zaplombovaným jednotarifovým elektroměrem umístěným v rozvaděči měření v pilíři v oplocení u vstupu do školy. Fakturace (spotřeba a náklady) za el. energii je prováděna u odběru dodavatelem el. energie ČEZ Prodej, a. s. Odběratel platí za dodávku energie dle přepočtu Kč/MWh z daného tarifu dle zúčtovacího období. V objektu základní školy je provedena elektroinstalace dle platných ČSN v souladu se zprávami o pravidelných el. revizích. Dle el. revizí je elektroinstalace bez zásadních závad, drobné závady nebránící provozu jsou operativně odstraňovány. Vypracoval: Ing. Vlastimil Brada, CSc. strana 8

9 DOSTUPNÁ VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE A PODKLADY PRO EA Pro zpracování energetického auditu byly k dispozici především tyto podklady a údaje: Výkresová dokumentace, půdorysy, řez a pohledy budov; Zpráva o odborné prohlídce nízkotlaké kotelny; Zprávy o revizi plynového zařízení; Zpráva o revizi elektrického odběrného zařízení; Daňové doklady za dodávky zemního plynu a elektřiny za poslední 3 roky SMLUVNÍ VZTAHY A MÍSTNÍ PODMÍNKY Na dodávku elektrické energie má odběratel uzavřenu současnou smlouvu dle energetického zákona s dodavatelem elektrické energie ČEZ prodej s.r.o. Ceny za dodávku energie jsou regulované Energetickým regulačním úřadem. Jedná se o dodávky el. energie jako pro běžného zákazníka dle standardní jednotarifové sazby C02d s vazbou na proudovou hodnotu hlavního jističe 3x100A. Na dodávku zemního plynu má majitel uzavřenou smlouvu dle energetického zákona se Středočeskou plynárenskou, a. s. Jedná se o standardní smlouvu v obvyklé odběratelské sazbě vzhledem k výši a charakteru odběru energie. Na dodávku zemního plynu se vztahuje věcné usměrňování cen dle rozhodnutí ERÚ. Provozovatel má pracovníka pověřeného účetní evidencí spotřeb energií. O technický stav zařízení se stará buď pověřený pracovník, nebo smluvní partneři PROVOZNÍ REŽIM OBJEKTU Provoz areálu je v době školní docházky od 7,00 do 15,00 hod. V době školních prázdnin jsou v budově pouze zaměstnanci školy. Provoz budovy souvisí s jejím využitím resp. výukou. Do budovy dochází cca 60 žáků a 12 zaměstnanců ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ENERGETICKÝCH VSTUPECH DO PŘEDMĚTU EA DODÁVKA ZEMNÍHO PLYNU Do objektu je dodáván zemní plyn. Spotřeby plynu jsou měřeny: - pro plynovou kotelnu plynoměrem G25 - pro keramiku dílnu plynoměrem BK4 Dodávka plynu je prováděna od Středočeské plynárenské, a. s. dle z. č. 458/2000 Sb DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE Do předmětu EA je přivedena el. energie 0,4 kv/tn-c z distribuční soustavy ČEZ Distribuce, a. s. dle z. č. 458/2000 Sb. Napájení je provedeno z distribuční soustavy ukončené v elektroměrovém rozvaděči: - fakturační měření spotřeby školního objektu je měřeno prostřednictvím fakturačního třífázového elektroměru pod číslem (nás. 1), dále pod číslem odběrného místa s hlavním jističem 3 x 100A (dle tarifového sloupce hodnoty hlavního jističe č. 10, tj. 3x80A 3x100A) vše v odběrové sazbě C02d; jedná se o jednotarifový třífázový produkt s vysokým tarifem (VT). Vypracoval: Ing. Vlastimil Brada, CSc. strana 9

10 Jako podklad pro výpočty a kalkulace byly použity výpočtové a fakturační údaje objednatele EA a dodavatele el. energie ČEZ Prodej, a.s. Spotřebovaná el. energie se v tomto EA udává v MWh/rok, v celkové bilanci energie pak v GJ/rok. Kompletní udávané hodnoty jsou z posledních třech let, ale pro další využití jsou použity hodnoty z posledního typického kompletně fakturačně doloženého roku 2009, vše na základě předložených vyúčtování od dodavatele elektrické energie ČEZ Prodej, a.s CENY ZA ENERGIE Energie a ceny Dodavatel platí za energie vstupující do předmětu EA. Tyto ceny jsou stanoveny dodavatelem energií smluvně popř. dle cenových rozhodnutí ERÚ. Cenové kalkulace jsou prováděny a vykazovány v cenách i s DPH. Z důvodu průběžně prováděných změn cen za dodávané energie jsou pro další kalkulace v tomto EA uplatňovány ceny platné popř. uvažované pro rok Zemní plyn Plyn je odebírán pro dvě odběrná místa se dvěma měřeními. Odběr plynové kotelny je prováděn v sazbě MO s rozpětím pro roční odběry nad 63 MWh/rok. Tato sazba je dvousložková s pevnou distribuční cenou za odebraný plyn 909,44 Kč/měs. a s cenou za komoditu 840,83 Kč/MWh bez DPH. Odběr školní kuchyně je prováděn v sazbě MO s rozpětím pro roční odběry od 9,45 do 15 MWh/rok. Tato sazba je dvousložková s cenou za odebraný plyn 909,44 Kč/MWh a stálým měsíčním platem za přistavěnou kapacitu 91,60 Kč, bez DPH Elektrická energie Pro ekonomické kalkulace jsou uvažovány kompletní spotřeby posledního roku Ceny jsou počítané včetně DPH. Ceny platné pro rok 2009 na základě daného tarifu a hodnoty hlavního jističe jsou uvedené v následující tabulce: El. energie - za odebranou el. en. (C02d) - za stálou platbu (C02d) 5 009, ,52 [ Kč/MWh ] [ Kč/rok ] nákup vč. DPH (100 A) Objekt v minulých letech pravidelně odebíral el. energii s přibližně rovnocenným odběrem během posledních tří kompletně fakturačně doložených let 2007 až Pro poslední vzorový rok 2009 je cena daná dle pevných plateb (stálé platby) ovlivněním proudové hodnoty hlavního jističe spolu s cenami za daný sjednaný tarif, který ovlivňuje cenu za spotřebovanou elektrickou energii. Obě části cenové kalkulace jsou navíc rozděleny ve fakturaci na regulované platby za dopravu elektřiny a na platby za silovou elektřinu. Ceny v tomto energetickém auditu jsou udávané včetně DPH SOUHRN ENERGETICKÝCH VSTUPŮ DO PŘEDMĚTU EA Průměrná výše energetických vstupů za poslední do předmětu EA je uvedena v následující tabulce: Vypracoval: Ing. Vlastimil Brada, CSc. strana 10

11 Rok 2009 Vstupy paliv a energie Jedn. Množství Výhřevnost Přepočet na GJ Roční nákl. Kč Nákup el. energie MWh 10,441 3,6 37, Nákup tepla GJ Zemní plyn tis.m 3 16,4 34,05 558, Hnědé uhlí t 17,5 Černé uhlí t 23,0 Koks t 26 Jiná pevná paliva - dřevěné brikety t 19,0 TTO t LTO t Nafta t Jiné plyny tis.m 3 Druhotná energie GJ Obnovitelné zdroje GJ Jiná paliva GJ Celkem vstupy paliv a energie Změna stavu zásob - inventarizace 0 0 Celkem spotřeba paliv a energie Pro stanovení ročních nákladů byly použity ceny za energie platné v roce 2009 včetně DPH. Výše uvedené údaje byly stanoveny na základě podkladů poskytnutých provozovatelem. Inventarizace zásob se u elektřiny a plynu neprovádí. U ročních nákladů za odběry energií jsou započteny i stálé měsíční platby VLASTNÍ ENERGETICKÉ ZDROJE V předmětu EA jsou umístěny dva vlastní zdroje tepla - plynová kotelna v hlavní budově a plynové jednotky v budově keramické dílny PLYNOVÁ KOTELNA V 1. PP hlavní budovy je umístěna nízkotlaká teplovodní plynová kotelna s jedním kotlem Ferromat LNI 115 VZ, rok výroby Kotel má jmenovitý výkon 115 kw. Kotel má odhadovanou účinnost dle opotřebení cca %, bilančně zjištěná celková účinnost kotelny je 76,5 %. Kotelna v současném stavu je provozně spolehlivá. Topný systém pracuje ve jmenovitém teplotním režimu 90/70 C, ale skutečný provoz je v nižších teplotách. Rozvody topné vody v plynové kotelně jsou vedeny od kotle do rozdělovače a sběrače, z kterého je vyveden jeden vývod pro vytápění. Nucený oběh topné vody zajišťují oběhová čerpadla Sigma, jedno kotlové a jedno v topném systému. Topná voda vytápění je regulována pomocí trojcestného směšovacího ventilu a regulátoru. Tato ekvitermní regulace je funkční jen částečně, jsou prováděny četné ruční zásahy. Rozvody jsou izolovány původní i novější tepelnou vláknitou izolací tl. 12 mm, což nevyhovuje vyhl. č. 193/2007 Sb. Měření výroby tepla není osazené, kotelna vyrábí teplo pouze pro spotřebu v hlavní budově. Z tohoto důvodu není možné provozně kontrolovat účinnost výroby tepla. Souhrnné parametry kotelny s kotlem jsou za provoz v letech 2007 až 2009 s průměrem těchto parametrů uvedeny následující tabulce: Vypracoval: Ing. Vlastimil Brada, CSc. strana 11

12 Roční hodnoty Název - položka jedn instalovaný elektrický výkon MW instalovaný tepelný výkon MW tep 0,115 0,115 0,115 dosažitelný elektrický výkon MW pohotový elektrický výkon MW výroba elektřiny MWh prodej elektřiny MWh vlastní spotřeba elektřiny na výrobu energie * MWh spotřeba tepla v palivu na výrobu elektřiny GJ výroba dodávkového tepla GJ 389,1 422,8 389,1 prodej tepla (dodávka tepla - odhad) GJ 0,0 0,0 0,0 spotřeba tepla v palivu na výrobu tepla GJ 508,7 552,7 508,7 spotřeba tepla v palivu celkem GJ 508,7 552,7 508,7 roční energetická účinnost zdroje % 76,5% 76,5% 76,5% roční energetická účinnost výroby elektrické energie % průměrná roční účinnost výroby tepla % není není není specifická spotřeba tepla v palivu na výrobu dodávkového tepla GJ/GJ 0,0 0,0 0,0 průměrné roční využití instalovaného tep. výkonu hod. 0,0 0,0 0,0 denostupně za rok D průměrná hodnota denostupňů za rok D 3483 průměrná spotřeba tepla dle prům. denostupňů GJ 400,3 průměrná spotřeba paliva dle prům. denostupňů GJ 523,3 průměrná účinnost dodávky tepla % 76,5% Spotřeba elektřiny je stanovena odhadem dle jmenovitých el. příkonů zařízení kotelny a jejich časového využití PLYNOVÁ TOPIDLA Budova keramické dílny je vytápěna v celém svém rozsahu třemi přímotopnými plynovými jednotkami Karma. Vytápění je prováděno s teplotními útlumy. Souhrnné parametry vytápění plynovými jednotkami jsou za provoz v letech 2007 až 2009 s průměrem těchto parametrů uvedeny následující tabulce: Vypracoval: Ing. Vlastimil Brada, CSc. strana 12

13 Roční hodnoty Název - položka jedn instalovaný elektrický výkon MW instalovaný tepelný výkon MW tep 0,018 0,018 0,018 dosažitelný elektrický výkon MW pohotový elektrický výkon MW výroba elektřiny MWh prodej elektřiny MWh vlastní spotřeba elektřiny na výrobu energie * MWh spotřeba tepla v palivu na výrobu elektřiny GJ výroba dodávkového tepla GJ 48,3 57,9 43,3 prodej tepla (dodávka tepla - odhad ) GJ 15,9 19,1 14,3 spotřeba tepla v palivu na výrobu tepla GJ 55,5 66,5 49,7 spotřeba tepla v palivu celkem GJ 55,5 66,5 49,7 roční energetická účinnost zdroje % 87,0% 87,0% 87,0% roční energetická účinnost výroby elektrické energie % průměrná roční účinnost výroby tepla % není není není specifická spotřeba tepla v palivu na výrobu dodávkového tepla GJ/GJ 0,0 0,0 0,0 průměrné roční využití instalovaného tep. výkonu hod. 0,0 0,0 0,0 denostupně za rok D průměrná hodnota denostupňů za rok D 3483 průměrná spotřeba tepla dle prům. denostupňů GJ 49,7 průměrná spotřeba paliva dle prům. denostupňů GJ 57,2 průměrná účinnost dodávky tepla % 87,0% 2.4. ROZV OD ENERGIE V PŘEDMĚTU EA V předmětu EA nejsou žádné meziobjektové ani hlavní páteřní a průběžné rozvody energií. Veškeré rozvody je možné označit jako běžné vnitřní rozvody v budově, a proto nelze parametry následující tabulky určit a následující tabulka je vyplněna nulovými hodnotami. Úsek délka (m) kapacita (kw) průměr (mm) provedení stáří (roky) médium-tech.stav VÝZNAMNÉ SPOTŘEBIČE ENERGIE Ke spotřebičům energie patří technologické spotřebiče a budovy. V budově se energie spotřebovává na vytápění, ohřev TUV, osvětlení, a dále pro běžné kancelářské el. spotřebiče. Pro potřeby budovy se spotřebovávají dva druhy energií, které do ní vstupují, tj. zemní plyn a elektrická energie. V budově je instalováno technologické zařízení ve školní kuchyňce. Pro spotřebovávané energie je proveden rozbor spotřeb dle výpočtu spotřeb energií vycházející ze skutečného stavu a projektových podkladů. Vypracoval: Ing. Vlastimil Brada, CSc. strana 13

14 VÝPOČTY Pro možnost provádění porovnání výchozího stavu a stavu po provedení energeticky úsporných opatření jsou prováděny kalkulace a modelové výpočty stávajících stavů. Tyto výpočty mohou být částečně odlišné od skutečných spotřeb v určitém roce, a to především z důvodu určité nepřesnosti při zjednodušeném výpočetním popisu reálně složitých procesů a nutnosti používání odborných odhadů u nezjistitelných hodnot. Toto zjednodušení je nutné pro zachování přehlednosti celého EA. Proto se v EA používají dva údaje, a to údaj skutečné spotřeby dle naměřených údajů např. pro rok 2007 až 2009 a výpočtové spotřeby dle výpočtů a odhadů. Tyto údaje se pak vzájemně doplňují a porovnávají TECHNOLOGICKÉ SPOTŘEBIČE V objektu se nachází školní cvičná kuchyňka, která je užívána pro praktickou výuku žáků. Výuka probíhá cca 1x týdně. V kuchyňce jsou instalovány elektrické spotřebiče. Pro občasné práce je v dílně osazená stolní ruční sloupová vrtačka. V rámci provozu školy je prováděno i praní prádla (ručníky, sportovní dresy). Pro praní je umístěna v 1. PP v hospodářské místnosti automatická pračka, která je užívána cca 1x denně. V budově keramické dílny je osazena keramická pec,která je užívána podle potřeby školní výuky. Vzhledem k celkovému pojetí zařízení kuchyňky a keramické dílny jako provozu, který nutně nesouvisí s jinak běžným provozem stavby, je možné, aby tato zařízení byla v EA považována za technologická. Přehled technologických spotřebičů je následující: Spotřeba el. energie - technologie El. příkon celkem Roční čas. využití Spotřeba el. energie Spotřeba el. energie Název spotřebiče (kw) (hod/r) (MWh/r) GJ/r Automatická pračka 2,40 262,50 0,63 2,27 Keramická pec 4,80 252,50 1,21 4,36 Stolní vrtačka v dílnách 0,60 212,50 0,13 0,46 Chladnička (kuchyňka) 0, ,00 0,02 0,06 Elektrická trouba (kuchyňka) 2,20 150,00 0,33 1,19 Dvouplotýnkový vařič (kuchyňka) 2,30 162,50 0,37 1,35 Mikrovlnná trouba (kuchyňka) 1,20 112,50 0,14 0,49 Ostatní spotřebiče spojené s technologií 2,50 105,00 0,26 0,95 Celkem instal. spotřeba 16,01 192,88 Celkem spotř. se soudobostí 0,03 3,088 11,117 Technologické spotřebiče jsou v dobrém stavu, plně funkční. Energetické údaje byly zjištěny mimo jiné z revizních zpráv a katalogových listů dle typu spotřebiče i proto, že u některých spotřebičů nebyly čitelné štítky. U části stávajících technologických spotřebičů nebyl zjištěn rok výroby a s tím související energetické štítky. Tyto údaje byly zpracovány na základě informací zaměstnanců kuchyně a provozovatele. Vypracoval: Ing. Vlastimil Brada, CSc. strana 14

15 SPOTŘEBY ENERGIÍ V BUDOVĚ Spotřeba tepla pro vytápění Základní údaje Teplo pro vytápění se spotřebovává pouze v budovách. Uvažované součinitele prostupu tepla U hlavní budovy jsou následující: Typ konstrukce Tloušťka (mm) Doporučené hodnoty ČSN U (W*m -2 *K -1 ) Vypočtený součinitel prostupu tepla U (W*m -2 *K -1 ) stěna ochlazovaná z cihel pálených 600 0,25 1,10 stěna ochlazovaná z cihel pálených 450 0,25 1,36 podlaha v 1. NP - 0,4 1,28 strop do půdy - 0,2 0,62 Okno zdvojené dřevěné - 1,2 2,9 Okno dvojité dřevěné - 1,2 2,7 Dveře do venkovního prostoru - 1,2 4,0 Uvažované součinitele prostupu tepla U keramické dílny jsou následující: Typ konstrukce Tloušťka (mm) Doporučené hodnoty ČSN U (W*m -2 *K -1 ) Vypočtený součinitel prostupu tepla U (W*m -2 *K -1 ) stěna ochlazovaná sendvičová 230 0,25 0,75 podlaha přilehlá k zemině - 0,3 2,87 Střecha plochá - 0,16 1,0 Okno zdvojené dřevěné - 1,2 2,9 Dveře do venkovního prostoru - 1,2 4,0 Okna jsou původní dřevěná dvojitá a zdvojená, špatně těsní. Vzhledem k jejich stáří je i problematická jejich potřebná údržba resp. uvedení do správného a funkčního stavu. Vstupní dveře jsou dřevěné nové, ale nevyhovující parametry dle ČSN Budovy jsou vytápěny v celém svém rozsahu, kromě 1. PP hlavní budovy. Údržba budovy i topného systému je prováděna v rámci možností jaké byly poskytnuty technologií stavby a TZB. Z tohoto pohledu je topný systém udržovaný a provozuschopný. Toto konstatování však předpokládá další pravidelnou údržbu, provádění dílčích oprav a výměnu zařízení po ukončení ekonomicko-technické životnosti. O správu a údržbu objektu se stará pověřený pracovník nebo smluvní firmy. Tepelně-technické vlastnosti konstrukcí odpovídají období výstavby objektu. Jedná se tedy dnes o nevyhovující stav a horší vlastnosti. Tepelně technické vlastnosti jednotlivých konstrukcí vzhledem k období výstavby nevyhovují současným doporučením. Dle ČSN jsou doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla U N pro venkovní stěny 0,25 W*m-2*K-1, střechu 0,16 W*m - Vypracoval: Ing. Vlastimil Brada, CSc. strana 15

16 2 *K -1, strop do půdy 0,2 W*m -2 *K -1, podlaha do nevytápěného prostoru 0,4 W*m -2 *K -1, podlaha přilehlá k zemině 0,3 W*m -2 *K -1, výplně otvorů 1,2 W*m -2 *K -1. Dle výsledků výpočtu pro tuto budovu nesplňuje současné požadavky ČSN Ve zlepšení tepelně technických vlastností budovy jsou rezervy pro úspory energie. Energeticky nejslabším místem jsou obvodové výplně, plochá střecha a strop do půdního prostoru. V příloze č. 3 - Výpočty tepelných ztrát - stávající stav jsou obálkovou metodou provedeny výpočty tepelných ztrát dle EN a v příloze č. 4 - Tabulky výpočtů spotřeb tepla stávající stav je vypočtena kalkulovaná spotřeba tepla obálkovou metodou tohoto objektu. Stanovení součinitelů prostupu tepla a tepelných ztrát bylo provedeno pomocí programu TEVLAKO a TEPZTRAT firmy TopSoft Praha. Součinitelé prostupu tepla v tabulkách nejsou skuteční součinitelé prostupu stavebních konstrukcí, ale pouze průměrní součinitelé vycházející ze skutečně vypočtených tepelných ztrát dané konstrukce a rozdílu vnější a průměrné vnitřní teploty. Výpočet spotřeby tepla byl proveden jednak pro odhadnutou průměrnou venkovní teplotu a dále pro určenou průměrnou vnitřní teplotu tak, aby byl výsledek porovnatelný se skutečnou spotřebou tepla dodaného do objektu. Hlavní budova má dle ČSN tyto celkové parametry: plocha obálkových konstrukcí A 1256,7 m2 objem budov V 2200 m3 geom. charakteristika A/V 0,57 teplota vnitřní ti 20 C výpočtová teplota vnější te -15 C teplota přilehlé zeminy 5 C Celkový součinitel prostupu Uem= Σ Hi/A 1,06 požad. souč. prostupu tepla Uem, N dle ČSN ,43 posouzení dle ČSN Uem > Uem,N - nevyhovuje Budova keramické dílny má dle ČSN tyto celkové parametry: plocha obálkových konstrukcí A 280,1 m2 objem budov V 201,2 m3 geom. charakteristika A/V 1,39 teplota vnitřní ti 20 C výpočtová teplota vnější te -15 C teplota přilehlé zeminy 5 C Celkový součinitel prostupu Uem= Σ Hi/A 1,26 požad. souč. prostupu tepla Uem, N dle ČSN ,45 posouzení dle ČSN Uem > Uem,N - nevyhovuje Spotřeba tepla na vytápění Údržba budovy i topného systému je prováděna v rámci možností, jaké byly poskytnuty technologií stavby a TZB. Z tohoto pohledu je topný systém udržovaný především v školní části a je provozuschopný. O správu a údržbu objektů se stará pověřený pracovník nebo smluvní firmy. Nejsou aplikovány termostatické ventily, tím nejsou využity optimálně veškeré vnitřní a vnější energetické zisky. Vypracoval: Ing. Vlastimil Brada, CSc. strana 16

17 Celkovou kalkulovanou spotřebu tepla pro vytápění objektu dle uvedených příloh ukazuje následující tabulka: Stávající stav Objekt tep. ztráta spotř.tepla kw GJ/rok hlavní budova 57,95 400,05 keramická dílna 11,58 49,51 Celkem 69,54 449, Spotřeba tepla na TUV Teplá užitková voda (také TUV) je v budově spotřebovávána a je ohřívána lokálně v místě spotřeby TUV zásobníkovými elektrickými ohřívači. Ve sborovně je osazen jeden elektrický zásobníkový ohřívač o objemu 5 l, ve školní kuchyňce a WC v 1.NP jsou osazeny dva elektrické zásobníkové ohřívače o objemu 30 l. Spotřeba teplé užitkové vody není měřena. TUV je v budově užívána na WC v 1. NP, dále pro potřeby úklidu a školní kuchyňky a je dodávána bez útlumů 24 hodin denně. Celkové spotřeby TUV a tepla pro ohřev TUV následující tabulka: Položka hodnota jedn. objem zásobníků TUV 0,09 m 3 četnost ohřevu 2,0 1/den počet pracovních dnů 200 den spotřeba vody pro TUV 36,0 m 3 měrná spotřeba pro ohřev z 10 C na 55 C 0,19 GJ/m 3 účinnost ohřevu 90,0 % spotřeba tepla pro TUV 7,53 GJ/rok El. instalace objektu El. příkon celkem Roční čas. využití Spotřeba el. energie Spotřeba el. energie Název spotřebiče - položka (kw) (hod/r) (MWh/r) GJ/r Ohřev TUV - sborovna - 5 litrů 2,00 407,40 0,815 2,93 Ohřev TUV - WC - 30 litrů 2,00 372,43 0,745 2,68 Ohřev TUV - cvičná kuchyňka - 30 litrů 2,00 266,00 0,532 1,92 Celkem instal. spotřeba 6,00 348,6 Celkem spotř. se soudobostí 0,0597 2,092 7,53 Výpočet spotřeby je založen na provozním údaji o intenzitě spotřeby. Měření spotřeby TUV není instalované, majitel ani takovou povinnost nemá. Spotřeba TUV je velmi nízká a odpovídá charakteru provozu. Vypracoval: Ing. Vlastimil Brada, CSc. strana 17

18 Spotřeba elektrické energie V následující tabulce je uvedena skutečná celková spotřeba el. energie (MWh/r) za roky s cenami včetně DPH objektu ZŠ: ZŠ celkem za rok Celkem MWh/r Celkem Kč/r , , , , , ,47 průměr , ,86 Průměrná spotřeba však neodráží aktuální využití spotřebičů v závislosti na aktuálním počtu žáků a personálu. Proto za referenční spotřebu pro další kalkulace je uvažována spotřeba r Dle předložených faktur byla spotřeba elektrické energie během posledních třech let postupně snižována Osvětlení Základní energetické údaje osvětlení Venkovní osvětlení není součástí školy, ale města Hořovice. Tento EA se zabývá pouze vnitřním osvětlením školy. Osvětlení je jeden z významných spotřebičů el. energie objektu. Osvětlení objektu je provozované po celý kalendářní rok mimo období prázdnin a v závislosti na délce denního osvětlení. Vypracoval: Ing. Vlastimil Brada, CSc. strana 18

19 V následující tabulce je uvedena výpočtová průměrná spotřeba el. energie (MWh/r) za rok s přepočtem na (GJ) za rok. Spotřeba el. energie - osvětlení El. příkon celkem Roční čas. využití Spotřeba el. energie Spotřeba el. energie Název spotřebiče - položka (kw) (hod/r) (MWh/r) GJ/r osvětlení vnitřní včetně keramické dílny - celkem 10,30 274,42 2,826 10,18 venkovní osvětlení 0,00 0,00 0,000 0,00 Celkem instal. spotřeba 10,30 274,42 Celkem spotř. se soudobostí 0,0470 2,826 10, Vnitřní osvětlení V objektu je převažující stávající osvětlení úspornými zářivkovými staršími typy svítidel, a to v kancelářích, v učebnách, šatnách, v kuchyňce a pod. V objektu není instalováno nouzové osvětlení. Vstupní část stejně tak chodby jsou osvětlovány zářivkovými staršími svítidly. Žárovkovými svítidly jsou osazeny i některé ostatní prostory jako jsou sklady, půda, sklepy, schodiště, sociální zařízení atd. Škola nemá provedeno protokolární měření umělého osvětlení, nebylo předložené. Pro kontrolu bylo provedeno orientační měření umělého osvětlení ve významných prostorech, jako jsou učebny, kanceláře, tělocvična, chodby a schodiště (prostory určené pro trvalý pobyt lidí). Osvětlení bylo měřeno certifikovaným luxmetrem UNITEST Stávající osvětlení v kanceláři administrativy je starší a neodpovídající současným požadavkům na osvětlení. Stávající osvětlení v učebnách je zářivkové starší, které odpovídá původním předpisům a normám. Osvětlení v dalším NP. v učebnách je obdobné. Pro osvětlení tabulí jsou použita rovněž klasická zářivková svítidla místo zářivkových parabolických svítidel a nebo vůbec žádná a osvětlení je pouze hlavní celoplošné. U učeben se starším zářivkovým osvětlením je osvětlenost ještě dostačující dle původních normových hodnot, které neodpovídají současným požadavkům na osvětlení (hlavně osvětlenost tabulí). V těchto prostorech se doporučuje výměna starších zářivkových svítidel za nová výkonnější se stejnou spotřebou elektrické energie, pomocí kterých se dosáhne na požadované hodnoty osvětlení, ale nebude zde žádná úspora elektrické energie. Ostatní prostory jako např. sanitární zařízení (sociální zařízení), sklady, je osvětlováno žárovkovými svítidly v dobrém technickém stavu, přesto se doporučují nahradit novými zářivkovými svítidly nebo kompaktními zdroji. Lze použít i halogenová nebo i diodová svítidla (pořizovací ceny jsou vyšší). V celém objektu se osvětlení spíná ručně pomocí vypínačů a nebo přepínačů. Zářivková svítidla jsou osazená zdroji odpovídající daným typům svítidel včetně světelného podání barevnosti (chromatičnosti). Jen místy jsou osazená svítidla s nefunkčností některých zářivkových trubic. Osazení žárovkových svítidel žárovkovými zdroji rovněž odpovídá hodnotám daným dle typu svítidel včetně tzv. zatížitelnosti (W). Doporučuje se nadále při běžné údržbě osvětlení dbát na funkčnost všech svítidel, včetně dodržování doby životnosti a provádět výměnu světelných zdrojů za správné typy a barevnost. U většiny svítidel je doba životnosti překročená, proto svítidla nedávají potřebnou intenzitu osvětlení ke spotřebě elektrické energie. Převážně stávající osvětlení odpovídá původním předpisům a normám na osvětlení. Osvětlení jako celek lze hodnotit jako udržované v dostatečném funkčním stavu. Vypracoval: Ing. Vlastimil Brada, CSc. strana 19

20 Základní energetické údaje ostatní spotřeba Spotřeba elektrické energie objektu (mimo osvětlení, technologii a ohřevu TUV) je převážně drobnými el. spotřebiči připojenými pohyblivými přívody přes zásuvky jako např. výpočetní technika pro administrativní práce s tiskárnami, chladničky, ruční drobné nářadí, varné konvice, stolní lampy, ruční nářadí apod. Dodávka elektrické energie pro objekt školy je popsána v odstavci (2.2.1) tohoto EA. Ruční el. nářadí používané pro drobnou údržbu není zařazené do technologické části, ale do částí ostatního zařízení budov. Veškerá elektroinstalace je v souladu se zprávami o revizi elektrického zařízení. Elektroinstalace jako celek je v uspokojivém technickém stavu odpovídající dobově platným ČSN a souvisejícím předpisům, s přihlédnutím k novým technickým normám. Přesto část vnitřních el. rozvodů je pomocí hliníkových vodičů pod omítkou. Rozvodům odpovídá i jištění, které na základě protékajících proudů, odpovídá výkonovému osazení osvětlení, a proto je i částečně omezeno tím, že nejsou svítidla osazena plně světelnými zdroji. Celková spotřeba elektrické energie objektu ZŠ je: Skutečná spotřeba el. energie - celkem El. příkon celkem Roční čas. využití Spotřeba el. energie Spotřeba el. energie Název spotřebiče - položka (kw) (hod/r) (MWh/r) GJ/r Technologie celkem 16,01 192,88 3,088 11,12 Ohřev TUV celkem 6,00 348,61 2,092 7,53 Ostatní el. spotřebiče vč. výpočetní techniky - celkem 7,89 308,60 2,435 8,77 Osvětlení celkem 10,30 274,42 2,826 10,18 Skutečná spotřeba celkem 40,20 259,73 10,441 37, CELKOVÁ SPOTŘEBA ENERGIE A JEJÍ ČLENĚNÍ Výchozí základna celkové spotřeby energie je sestavena ze spotřeby elektřiny odrážející aktuální využití metodických pomůcek, administrativního vybavení a z průměrné spotřeby tepla v plynové kotelně dle denostupňů za poslední 3 roky odrážející průměrné klimatické podmínky pro vytápění a z bilanční spotřeby TUV. Takto sestavená energetická výchozí základna bude východiskem pro další posuzování úspor energií. č. Celková bilance energie GJ/rok energie podíl 1 vytápění pro krytí tepelných ztrát 450,05 ZP 72,82% 2 TUV 7,53 el. 1,22% 3 ztráty spalováním 130,40 ZP 21,10% 4 osvětlení 10,18 el. 1,65% 5 technologie 11,12 el. 1,80% 6 admin.,výukové a ost. spotřebiče 8,77 el. 1,42% 7 Celkem 618,05 100,00% Vypracoval: Ing. Vlastimil Brada, CSc. strana 20

21 3. ZHODNOCENÍ VÝCHOZÍHO STAVU 3.1. ZHODNOCENÍ Objekty a jejich provoz má řadu dílčích vlastností, jejichž hlavní a pro EA zásadní charakteristiky jsou uvedeny v následujících bodech: Obě budovy (hlavní budova a budova keramické dílny zvaná domeček slouží jako školní zařízení; V budovách je spotřebovávána elektrická energie a zemní plyn; Hlavní budova je zděná budova se dvěma nadzemními podlažími s podkrovím, částečně podsklepená, pochází z roku 1908; Budova keramické dílny je budova zděná s jedním nadzemním podlažím a pochází z roku 1993; Škola je užívána ve dnech školní docházky od 7,00 do 15,00 hod.; Budovy jsou udržovány s dílčími vadami, ale bez viditelných statických vad; Stavební konstrukce budov jsou nezateplené a převážně v původním stavu z doby výstavby; Budovy jako celek i její dílčí konstrukce nesplňují stávající doporučení ani požadavky ČSN na tepelně-technické vlastnosti konstrukcí budov; Okna budovy jsou dřevěná dvojitá a zdvojená, netěsná; Vstupní dveře jsou dřevěné; Vytápění hlavní budovy je ústřední teplovodní soustavou s topnými tělesy; Na otopných tělesech nejsou osazeny termostatické ventily s hlavicemi, není dodržena vyhl. 194/07 Sb.; Hlavní budova má vlastní zdroj tepla pro vytápění plynovou kotelnu; Vypracoval: Ing. Vlastimil Brada, CSc. strana 21

22 Regulace teploty topné vody je ekvitermní; Vytápění budovy keramické dílny je lokální plynovými jednotkami Karma; TUV je ohřívána lokálně v místě spotřeby el. ohřívači; TUV je dodávána v teplotách a účinností vyhovujících platným předpisům, spotřeba je ale velmi malá; Výroba ani spotřeba tepla pro vytápění a ohřev TUV není měřena. Není měřena ani spotřeba vody pro TUV; Teplovodní topný systém hlavní budovy je funkční; Tepelné izolace na potrubí místy nesplňují podmínku dle vyhl. 193/2007 Sb.; Budovy je vytápěna s teplotními útlumy; Plynový rozvod je v dobrém stavu schopný bezpečného provozu (viz zpráva o revizi); Pro budovy jsou osazeny dva fakturační plynoměry, jeden pro plynovou kotelnu, druhý pro keramickou dílnu; Osvětlení jako celek lze hodnotit jako udržované v dostatečném technickém stavu. Stávající umělé osvětlení po stránce osvětlenosti je nevyhovující včetně průměrné světelné účinnosti dle ČSN (osvětlení bylo realizováno před platností nové ČSN); Celkový stav elektroinstalace sledovaných částí objektu je uspokojivý, udržovaný, s platnými revizními zprávami vykazující závady. Elektroinstalace odpovídá platným předpisům a normám ČSN poplatné k dané době realizace; Fakturace el. energie je prováděna dle spotřeb el. energie objektů na základě fakturačního elektroměru a dle stanovené sazby C02d, tato sazba spolu s hodnotou hlavního jističe 3x100A vzhledem k instalovaným spotřebičům je optimální včetně ceny za spotřebovanou elektřinu; V objektu se nenachází podružné informační měření el. energie. Jiné odběrné místo škola nemá; Jako technologické zařízení je instalováno jen zařízení ve školní kuchyňce a dílnách spolu s technickými místnostmi; Je prováděna pravidelná účetní evidence spotřeb energií. Provozovatel má především ekonomický zájem na snižování spotřeb energií; Jako technologické zařízení je instalováno zařízení ve školní cvičné kuchyňce, dílnách spolu s technickou místností s automatickou pračkou a keramickou dílnou; Je prováděna účetní evidence spotřeb energií. Provozovatel má především ekonomický zájem na snižování spotřeb energií; Hlavní možnosti energetických úspor jsou ve spotřebě tepla ROČNÍ ENERGETICKÁ BILANCE STÁVAJÍCÍHO PŘEDMĚTU EA V souladu s kap jsou za posuzovanou soustavu považovány dvě budovy ZŠ. Množství spotřeby a výroby energií není konstantní a mění se především dle topného režimu a provozu budov. Pro potřeby auditu byly použity údaje o spotřebě zemního plynu na vytápění za r odrážející průměrné klimatické podmínky pro vytápění a spotřeba elektřiny pro ostatní spotřebu za r odrážející aktuální využití výukových metodických pomůcek, administrativního vybavení. Ceny energií jsou v cenové úrovni roku Průměrná výše energetických vstupů za poslední 3 roky do předmětu EA je uvedena v následující tabulce: Vypracoval: Ing. Vlastimil Brada, CSc. strana 22

23 Roční referenční spotřeba - průměr za poslední 3 roky ( ) Vstupy paliv a energie Jedn. Množství Výhřevnost Přepočet na GJ Roční nákl. Kč Nákup el. energie MWh 10,441 3,6 37, Nákup tepla GJ 0 1 0,0 Zemní plyn tis.m 3 17,0 34,05 580, Hnědé uhlí t 0,0 17,5 0,0 Černé uhlí t 23,0 Koks t 26,0 Jiná pevná paliva - dřevěné brikety t 19,0 TTO t LTO t Nafta t Jiné plyny tis.m 3 Druhotná energie GJ Obnovitelné zdroje GJ Jiná paliva GJ Celkem vstupy paliv a energie 618, Změna stavu zásob - inventarizace 0,0 0 Celkem spotřeba paliv a energie 618, Souhrnná roční energetická bilance stávajícího stavu je v následující tabulce: Název GJ/r Náklady pozn. Vstup paliv a energie 618, Kč Změna zásob paliv 0,0 0 Kč Spotřeba obnovitelných a druhotných energií 0,0 0 Kč Spotřeba paliv a energie 618, Kč Prodej energie cizím subj.* 0,0 0 Kč Konečná spotřeba paliv a energie v předmětu EA 618, Kč Ztráty ve vlastním zdroji a rozvodech 130, Kč ZP Spotřeba tepla na výrobu elektřiny 0,0 0 Kč Spotřeba tepla na vytápění a TUV 457, Kč ZP+el. Spotřeba energie na technolog. a ostat. procesy 30, Kč el. 4. NÁVRH OPATŘENÍ KE SNÍŽENÍ SPOTŘEBY ENERGIE 4.1. PŘEDPOKLADY PRO MODERNIZACI ZDROJŮ TEPLA A BUDOV Předmět EA má přívod elektrické energie; Předmět EA má přívod STL zemního plynu; Předmět EA je využíván po většinu roku; Nepředpokládá se zásadní změna využívání objektu; Hlavní spotřebu energií tvoří teplo pro vytápění; Případné finanční úspory za uspořené energie se projeví přímo u provozovatele resp. u majitele, což je ekonomickou podmínkou pro realizaci opatření majitelem, neboť se dále předpokládá hrazení nákladů na realizaci z úspor; Budova má obvyklé energetické problémy a nedostatky dané především obdobím výstavby, pouze nutnou údržbou a energeticky nekoncepčními rekonstrukcemi; Pro ekonomické kalkulace jsou uvažovány ceny jednotlivých vstupních energií v úrovni r Vypracoval: Ing. Vlastimil Brada, CSc. strana 23

24 4.2. ZJIŠTĚNÍ POTENCIÁLU ENERGETICKÝCH ÚSPOR HLEDISKA POTENCIÁLU ENERGETICKÝCH ÚSPOR Energetické úspory se v konečném důsledku projeví ve snížení spotřeby vstupních energií. Při hledání energetických úspor vycházíme především ze strategie snížení spotřeby tepla na vytápění. Důvodem je možný technický potenciál realizace těchto opatření a jejich zásadního vlivu na celkovou spotřebu energií. Uvedená strategie je obsažena v následujících oblastech potenciálu energetických úspor. S možností těchto úspor souvisí i sledování energetických spotřeb při běžném provozu, zásadních opravách či nákupu nových spotřebičů. Je např. nutné využívat informace energetických štítků pořizovaných spotřebičů. Přestože některá z navrhovaných opatření jsou v současné době pouze teoretická např. z ekonomických, legislativních (např. skoková změna požadavků ČSN na tepelně technické vlastnosti ukazuje, že objekty jsou z tepelně-technických vlastností nevyhovující, přestože v okamžiku stavby byly kvalitní, památková ochrana) nebo morálních důvodů (např. měnit technicky funkční části stavby) je vhodné je uvést z důvodu dlouhodobého dopadu závěrů EA, kdy se v budoucnu dnešní omezující podmínky mohou změnit OBLASTI POTENCIÁLU ENERGETICKÝCH ÚSPOR Oblasti Potenciál energetických úspor je v následujících oblastech: a) zateplení stropu do půdy a střechy na hodnoty doporučené dle ČSN ; b) zateplení obvodových stěn na hodnoty doporučené dle ČSN ; c) zateplení obvodových výplní na hodnoty doporučené dle ČSN ; d) výměna stávajících plynových kotlů za kondenzační; e) využití slunečních kolektorů k ohřevu TUV; f) energetický management. Následně uvedený bližší popis oblastí vychází z případné aplikace každé oblasti samostatně z pohledu původního stavu. Případná aplikace více oblastí v jednom okamžiku musí být z hlediska úspory posouzena komplexně se vzájemným vlivem i samotných oblastí (celková úspora nemusí být součtem jednotlivých úspor, neboť v některých případech kombinací realizace a úspor dochází ke vzájemnému ovlivňování). Jednotlivá opatření se realizačně nepodmiňují, ale ovlivňují. Proto mohou být prováděna samostatně nebo jako kombinace několika opatření vcelku Zateplení střech a stropu do půdy na hodnoty doporučené dle ČSN ; Jak již bylo popsáno, budovy nesplňují stávající přísné požadavky ČSN na tepelnětechnické vlastnosti konstrukcí budov. Zateplením na doporučené hodnoty se vytvoří předpoklad pro případné využití dotačních programů SFŽP, které požaduje právě zateplení na doporučené hodnoty. Úpravou resp. zateplením střechy hlavní budovy formou zateplení stropu do půdy a zateplení pultové střechy budovy keramické dílny na doporučené hodnoty dle ČSN, tj. pro strop do nevytápěné půdy platí U N = 0,2 W/(m 2 *K), pro střechu U N = 0,16 W/(m 2 *K), by došlo k dalšímu poklesu požadavků na dodávku tepla pro vytápění. V případě hlavní budovy jednoduchým způsobem položením doplňující izolační vrstvy na podlahu půdy a v případě pultové střechy budovy keramické dílny rekonstrukcí stávajícího dřevotřískového podhledu se zajistí splnění doporučené hodnoty dle ČSN Vypracoval: Ing. Vlastimil Brada, CSc. strana 24

Zpráva o energetickém auditu Zdravotní středisko, Rohle

Zpráva o energetickém auditu Zdravotní středisko, Rohle Zpráva o energetickém auditu Zdravotní středisko, Rohle Snížení energetické náročnosti objektu zdravotního střediska v obci Rohle Vypracováno podle 9 zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií, ve znění

Více

ENERGETICKÝ AUDIT. Budova Diakonie Vsetín č. p. 1864 - Domov pro seniory Vsetín Ohrada

ENERGETICKÝ AUDIT. Budova Diakonie Vsetín č. p. 1864 - Domov pro seniory Vsetín Ohrada ENERGETICKÝ AUDIT Budova Diakonie č. p. 1864 Vsetín Domov pro seniory Vsetín Ohrada - 1 - ENERGETICKÝ AUDIT Vypracováno dle zákona O hospodaření energií č.406/2000 Sb. 9 a vyhlášky 213/2001 Sb. a její

Více

ENERGETICKÝ AUDIT. Budovy občanské vybavenosti ul. Ráčkova čp. 1734, 1735, 1737 Petřvald Dům s pečovatelskou službou 3 budovy

ENERGETICKÝ AUDIT. Budovy občanské vybavenosti ul. Ráčkova čp. 1734, 1735, 1737 Petřvald Dům s pečovatelskou službou 3 budovy Kontaktní adresa SKAREA s.r.o. Poděbradova 2738/16 702 00 Ostrava Moravská Ostrava tel.: +420/596 927 122 www.skarea.cz e-mail: skarea@skarea.cz IČ: 25882015 DIČ: CZ25882015 Firma vedena u KS v Ostravě.

Více

Zpráva o energetickém auditu Kino Máj, Doksy Snížení energetické náročnosti budovy Kina Máj v Doksech

Zpráva o energetickém auditu Kino Máj, Doksy Snížení energetické náročnosti budovy Kina Máj v Doksech Vypracováno dle zákona O hospodaření energií č.406 auditu. Zpráva o energetickém auditu Kino Máj, Doksy Snížení energetické náročnosti budovy Kina Máj v Doksech Vypracováno podle 9 zákona č. 406/2000 Sb.

Více

ENERGETICKÝ AUDIT. Budova bývalé MŠ Sychrov č. p. 61 ve Vsetíně

ENERGETICKÝ AUDIT. Budova bývalé MŠ Sychrov č. p. 61 ve Vsetíně ENERGETICKÝ AUDIT Budova bývalé MŠ Sychrov č. p. 61 ve Vsetíně - 1 - ENERGETICKÝ AUDIT Vypracováno dle zákona O hospodaření energií č.406/2000 Sb. 9 a vyhlášky 213/2001 Sb. a její novelizace č.425/2004

Více

MěÚ Vejprty, Tylova 870/6, 431 91 Vejprty

MěÚ Vejprty, Tylova 870/6, 431 91 Vejprty 1. Úvodní část 1.1 Identifikační údaje Zadavatel Obchodní jméno: Statutární zástupce: Identifikační číslo: Bankovní spojení: Číslo účtu: MěÚ Vejprty, Tylova 87/6, 431 91 Vejprty Gavdunová Jitka, starostka

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA O ENERGETICKÉM AUDITU

PÍSEMNÁ ZPRÁVA O ENERGETICKÉM AUDITU PÍSMNÁ PRÁVA O NRGTICKÉM AUDITU MATŘSKÁ ŠKOLA DUBIC DUBIC 79, 4 2 DUBIC Vypracoval: PRO KO-POINT, s.r.o.; Ing. Jaromír Štancl Číslo oprávnění: 765 PRO KO POINT, s.r.o. Datum: 1/213 PRO KO-POINT s.r.o.

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Mařenice č.p. 16, č.p. 21 (okr. Česká Lípa) parc. č. st. 128/1, 128/2 dle Vyhl.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Mařenice č.p. 16, č.p. 21 (okr. Česká Lípa) parc. č. st. 128/1, 128/2 dle Vyhl. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Mařenice č.p. 16, č.p. 21 (okr. Česká Lípa) parc. č. st. 128/1, 128/2 dle Vyhl. 148/2007 Sb Zadavatel: Vypracoval: František Eis Dubická 1804, Česká Lípa,

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Třeboc 83, 270 54 parc. č. 103 dle Vyhl. 148/2007 Sb

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Třeboc 83, 270 54 parc. č. 103 dle Vyhl. 148/2007 Sb PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Třeboc 83, 270 54 parc. č. 103 dle Vyhl. 148/2007 Sb Zadavatel: Lukáš Kubín, Žerotínova 1144/40, Praha 3, 130 00 Energetický auditor: ING. PETR SUCHÁNEK,

Více

Praktická aplikace metodiky hodnocení energetické náročnosti budov RODINNÝ DŮM. PŘÍLOHA 4 protokol průkazu energetické náročnosti budovy

Praktická aplikace metodiky hodnocení energetické náročnosti budov RODINNÝ DŮM. PŘÍLOHA 4 protokol průkazu energetické náročnosti budovy Příloha č. 4 k vyhlášce č. xxx/26 Sb. Protokol pro průkaz energetické náročnosti budovy a) Identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Rodinný dům Účel budovy: Rodinný dům Kód

Více

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE Objekt Základní školy a tělocvičny v obci Loučovice Loučovice 231, 382 76 Loučovice Stupeň dokumentace: Dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ) Zodpovědný

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: BYTOVÝ DŮM NA p.č. 2660/1, 2660/5. 2660/13, k.ú. ČESKÉ

Více

Praktická aplikace metodiky hodnocení energetické náročnosti budov ŠKOLA. PŘÍLOHA 4 protokol průkazu energetické náročnosti budovy

Praktická aplikace metodiky hodnocení energetické náročnosti budov ŠKOLA. PŘÍLOHA 4 protokol průkazu energetické náročnosti budovy Příloha č. 4 k vyhlášce č. xxx/26 Sb. Protokol pro průkaz energetické náročnosti budovy a) Identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): ZŠ Dušejov, č.p. 8, 88 Účel budovy: základní

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Horosedly parc. č. st. 26 dle Vyhl. 148/2007 Sb

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Horosedly parc. č. st. 26 dle Vyhl. 148/2007 Sb PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Horosedly parc. č. st. 26 dle Vyhl. 148/2007 Sb Zadavatel: Anna Polívková, Pečice 65, 262 31 Příbram Energetický auditor: ING. PETR SUCHÁNEK, PH.D. energetický

Více

ENERGETICKÝ POSUDEK dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií

ENERGETICKÝ POSUDEK dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií ENERGETICKÝ POSUDEK dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií předmět energetického posudku : VÝMĚNA STACIONÁRNÍHO ZDROJE TEPLA V OBJEKTU ČP 43 HOMOLE U PANNY datum vypracování : 11.11.2015 zpracovatel

Více

ENERGETICKÝ AUDIT. ENERGETICKY VĚDOMÁ MODERNIZACE PANELOVÉ BUDOVY CHABAŘOVICKÁ 1321 1321 --1326 Praha 8 BUDOV A BUDOV

ENERGETICKÝ AUDIT. ENERGETICKY VĚDOMÁ MODERNIZACE PANELOVÉ BUDOVY CHABAŘOVICKÁ 1321 1321 --1326 Praha 8 BUDOV A BUDOV ENERGETICKÝ AUDIT ENERGETICKY ENERGETICKY VĚDOMÁ VĚDOMÁ MODERNIZACE MODERNIZACE ENERGETICKÉHO ENERGETICKÉHO HOSPODÁŘSTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ A BUDOV BUDOV ENERGETICKY VĚDOMÁ MODERNIZACE PANELOVÉ BUDOVY CHABAŘOVICKÁ

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Hraničná parc. č. 12/4 (67) dle Vyhl. 148/2007 Sb

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Hraničná parc. č. 12/4 (67) dle Vyhl. 148/2007 Sb PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Hraničná parc. č. 12/4 (67) dle Vyhl. 148/2007 Sb Zadavatel: Jiří a Markéta Matějovic Energetický auditor: ING. PETR SUCHÁNEK, PH.D. energetický auditor

Více

Snížení energetické náročnosti budovy TJ Sokol Mšeno instalace nového zdroje vytápění Výměna zdroje tepla

Snížení energetické náročnosti budovy TJ Sokol Mšeno instalace nového zdroje vytápění Výměna zdroje tepla Snížení energetické náročnosti budovy TJ Sokol Mšeno instalace nového zdroje vytápění Výměna zdroje tepla Zodpovědný projektant: Ing. Luboš Knor Vypracoval: Ing. Daniela Kreisingerová Stupeň dokumentace:

Více

BUDOVY. Bytový dům Okružní p.č. 372, Slaný 274 01

BUDOVY. Bytový dům Okružní p.č. 372, Slaný 274 01 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Bytový dům Okružní p.č. 372, Slaný 274 01 Předkládá: Ing. Pavel KOLOUCH oprávnění MPO č. 0999 E: kolouch.pavel@atlas.cz

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb.

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. A Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: Kód katastrálního území: Parcelní číslo: Vlastník nebo společenství

Více

Analýza využitelnosti EPC

Analýza využitelnosti EPC Analýza využitelnosti EPC pro areál: Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. Zpracovatel: AB Facility a.s. Divize ENERGY e-mail: energy@abfacility.com http://www.abfacility.com Praha 01/ 2015 Identifikační

Více

F.4.6. OBSAH DOKUMENTACE

F.4.6. OBSAH DOKUMENTACE F.4.6. OBSAH DOKUMENTACE Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Půdorys střechy hromosvod 07 Schéma rozvaděče RH 08 Úvod Projektová dokumentace

Více

Snížení energetické náročnosti objektu základní školy ve městě Rajhrad včetně výměny zdroje vytápění. Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla

Snížení energetické náročnosti objektu základní školy ve městě Rajhrad včetně výměny zdroje vytápění. Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla Snížení energetické náročnosti objektu základní školy ve městě Rajhrad včetně výměny zdroje vytápění Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla Stupeň dokumentace: Dokumentace pro Výběr Zhotovitele

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SJEDNOCENÍ STUDÉNKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SJEDNOCENÍ STUDÉNKA Miroslav Baručák ENERGOS Sídliště Beskydské 1199 744 01 FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM ENERGETICKÝ AUDIT ZÁKLADNÍ ŠKOLA SJEDNOCENÍ STUDÉNKA Tel.: +420 605 576 327 +420 556 830 478 e-mail: miroslav.barucak@seznam.cz

Více

D1.4d DSP. D1.4d T 1 2 3 4 DOKUMENTACE PRO. tel.: 731 131 313 email: sprynar@drupol.cz. FACT s.r.o. 147 00 Praha 4

D1.4d DSP. D1.4d T 1 2 3 4 DOKUMENTACE PRO. tel.: 731 131 313 email: sprynar@drupol.cz. FACT s.r.o. 147 00 Praha 4 ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB OBSAH: T 1 2 3 4 TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ - OBJEKT A - 1.NP VYTÁPĚNÍ - OBJEKT B - 1.NP VYTÁPĚNÍ - OBJEKT B2-1.NP VYTÁPĚNÍ - OBJEKT B2-2.NP VÝŠKOVÉ OSAZENÍ: ČÍSLO PARÉ: ±0,000=xxx,xx

Více

Anenská Ves 24, k.ú. Hrádek u Krajkové [672254], p.č... 35709, Krajková Rodinný dům 320.31 0.92 126.04

Anenská Ves 24, k.ú. Hrádek u Krajkové [672254], p.č... 35709, Krajková Rodinný dům 320.31 0.92 126.04 Anenská Ves 24, k.ú. Hrádek u Krajkové [672254], p.č.... 35709, Krajková Rodinný dům 320.31 0.92 126.04 83.3 90.3 125 135 167 181 250 271 333 361 416 451 464 565 58.5 71.2 Software pro stavební fyziku

Více

T:257810072,736771783 Kralupy nad Vltavou část projektu - Vytápění cizek_tzb@volny.cz. F1.4a VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA

T:257810072,736771783 Kralupy nad Vltavou část projektu - Vytápění cizek_tzb@volny.cz. F1.4a VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavba : STAVEBNÍ ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA OBJEKTU Č.P. 139 Místo stavby : st.p.č. 189, k.ú. Kralupy nad Vltavou Stupeň projektu : DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY ( DPS ) Vypracoval : PARÉ Č. Ing.Vladimír

Více

Podíl dodané energie připadající na [%]: Větrání 0,6 06.04.2020. Jméno a příjmení : Ing. Jan Chvojka. Osvědčení č. : 0440

Podíl dodané energie připadající na [%]: Větrání 0,6 06.04.2020. Jméno a příjmení : Ing. Jan Chvojka. Osvědčení č. : 0440 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: novostavba rodinného domu Adresa budovy: bytová zástavba Nová Cihelna Celková podlahová plocha A c : 158.3 m 2

Více

WARMNIS spol. s r.o. - Ovocná 157/2, 460 06 LIBEREC 6 Firma je zapsána v Obchodním rejstříku u KS Ústí nad Labem dne 2.10.91, odd.

WARMNIS spol. s r.o. - Ovocná 157/2, 460 06 LIBEREC 6 Firma je zapsána v Obchodním rejstříku u KS Ústí nad Labem dne 2.10.91, odd. WARMNIS WARMNIS spol. s r.o. - Ovocná 157/2, 460 06 LIBEREC 6 Firma je zapsána v Obchodním rejstříku u KS Ústí nad Labem dne 2.10.91, odd. C, vložka 983 Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková

Více

Staré náměstí 319, k.ú. Kynšperk nad Ohří [678627],... 357 51, Kynšperk nad Ohří Rodinný dům 507.39 0.77 224.32

Staré náměstí 319, k.ú. Kynšperk nad Ohří [678627],... 357 51, Kynšperk nad Ohří Rodinný dům 507.39 0.77 224.32 Staré náměstí 319, k.ú. Kynšperk nad Ohří [678627],... 357 51, Kynšperk nad Ohří Rodinný dům 507.39 0.77 224.32 74.7 90.7 112 136 149 181 224 272 299 363 374 453 411 496 92.2 111.2 Software pro stavební

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy. Bytový dům Dolákova 551 553

Průkaz energetické náročnosti budovy. Bytový dům Dolákova 551 553 Průkaz energetické náročnosti budovy dle zákona č. 406/2000 Sb. a vyhlášky č. 78/2013 Sb. Bytový dům Dolákova 551 553 Dolákova 551 553, 181 00 Praha 8 Doložení stávajícího stavu energetické náročnosti

Více

POPIS SOUČASNÉHO STAVU VŠECH OBJEKTŮ stav k 31. 1. 2013

POPIS SOUČASNÉHO STAVU VŠECH OBJEKTŮ stav k 31. 1. 2013 Základní údaje POPIS SOUČASNÉHO STAVU VŠECH OBJEKTŮ stav k 31. 1. 2013 1. Základní škola Slezské Diakonie, SPC 54, Hlubčická 11, 794 01 Krnov Charakteristika objektu Objekt ZŠ Slezské diakonie zajišťuje

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ Obsah: 1.0 Koncepce zásobení teplem 2.0 Systém vytápění 3.0 Tepelné ztráty 4.0 Zdroj tepla 5.0 Pojistné zařízení 6.0 Topné okruhy 7.0 Rozvod potrubí 8.0 Topná plocha 9.0 Doplňování

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V OBCI BĚLOTÍN MÍSTNÍCH ČÁSTECH KUNČICE, LUČICE A NEJDEK

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V OBCI BĚLOTÍN MÍSTNÍCH ČÁSTECH KUNČICE, LUČICE A NEJDEK OBEC BĚLOTÍN Adresa: Bělotín 151, 753 64 Bělotín, IČ: 00301019, tel/fax: 581 612 100 web: http://www.belotin.cz, e-mail: belotin@belotin.cz, účet: 1883001369/0800 Veřejná zakázka malého rozsahu dle 12

Více

KAPUCÍNSKÁ 214/2 PRAHA 1

KAPUCÍNSKÁ 214/2 PRAHA 1 PROVOZNĚ TECHNICKÁ STUDIE REKONSTRUKCE PŮDNÍHO PROSTORU KAPUCÍNSKÁ 214/2 PRAHA 1 číslo pare 15 Praha únor 2010 obsah: Textová část Průvodní a technická zpráva Výkresová část č. výkresu název měřítko formát

Více

Kompetenční centrum Kuřim kód zakázky: 077-10-20-3

Kompetenční centrum Kuřim kód zakázky: 077-10-20-3 OBSAH: 1. ZADÁNÍ PROJEKTU... 2 2. PODKLADY... 2 2.1. Výkresová dokumentace... 2 2.2. Průzkum... 2 3. TEPELNÉ ZTRÁTY A POTŘEBA TEPLA... 2 3.3. Klimatické poměry... 2 3.4. Vnitřní výpočtové teploty:... 2

Více

Důvodová zpráva (DZ)

Důvodová zpráva (DZ) Důvodová zpráva (DZ) Smlouva o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem (určených veřejnému zadavateli) (dále jen Smlouva ) Verifikační zpráva a dodatky ke Smlouvě Zastupitelstvo statutárního

Více

Projektová kancelář Sokolská 199 Liberec 1, 460 01, Tel. +420 482 736 374, IČO: 25424491

Projektová kancelář Sokolská 199 Liberec 1, 460 01, Tel. +420 482 736 374, IČO: 25424491 1. Rozsah a podklady Tento projekt řeší silnoproudou elektroinstalaci rekonstrukce kotelny kino Český Dub v rozsahu realizační dokumentace. Při návrhu technického řešení se vycházelo z půdorysných plánů

Více

Výměna zdroje vytápění v objektu základní školy v městysu Ostrovu Macochy. Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla

Výměna zdroje vytápění v objektu základní školy v městysu Ostrovu Macochy. Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla Výměna zdroje vytápění v objektu základní školy v městysu Ostrovu Macochy Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla Stupeň dokumentace: Dokumentace pro Výběr Zhotovitele (DVZ) v rozsahu Dokumentace

Více

ENERGETICKÝ AUDIT. AKCE: Základní škola Vsetín - Trávníky

ENERGETICKÝ AUDIT. AKCE: Základní škola Vsetín - Trávníky ENERGETICKÝ AUDIT AKCE: Základní škola Vsetín - Trávníky Objednatel: Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o.p.s. Vypracoval: IPR spol. s r.o., Ing. Jaromír Holub Datum: říjen 2009 Evidenční číslo:

Více

REKONSTRUKCE HASIČSKÉ ZBROJNICE čp.45 PEČ

REKONSTRUKCE HASIČSKÉ ZBROJNICE čp.45 PEČ JIŘÍ ČERNÝ projektová činnost ve výstavbě IČO: 168 12 964 Antonínská 15/II, 380 01 Dačice, tel. 731 55 66 08 REKONSTRUKCE HASIČSKÉ ZBROJNICE čp.45 PEČ na par.č.st. 43/1 k.ú. Peč, okr.jindřichův Hradec

Více

MIX MAX-ENERGETIKA, s.r.o. Štefánikova 38a, 612 00 Brno-Královo Pole

MIX MAX-ENERGETIKA, s.r.o. Štefánikova 38a, 612 00 Brno-Královo Pole ZPRÁVA O ČINNOSTI ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU MĚSTA UHERSKÝ BROD ZAJIŠŤOVANÉHO SPOLEČNOSTÍ MIX MAX ENERGETIKA, S.R.O. ZA ROK 2012 Činnost energetického managementu města je zajišťována smluvně dodavatelsky

Více

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Rekonstrukce plynové kotelny v bytovém domě Hlavní 824, Zubří. Místo stavby: ul. Hlavní 824 Zubří

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Rekonstrukce plynové kotelny v bytovém domě Hlavní 824, Zubří. Místo stavby: ul. Hlavní 824 Zubří 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Název zakázky: Rekonstrukce plynové kotelny v bytovém domě Hlavní 824, Zubří Místo stavby: ul. Hlavní 824 Zubří Investor: Projektant: Vypracoval: Zodpov. proj.: Stupeň: Město Zubří

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA - VYTÁPĚNÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA - VYTÁPĚNÍ D.1.4.d.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA - VYTÁPĚNÍ Akce: PASÁŽ A NOVOSTAVBA KOMUNIKAČNÍHO JÁDRA DOMU Č. 49, JAROMĚŘ Objekt: Část: Vypracoval: Archívní číslo: Jaroměř Kavárna Vytápění Ing. Jiří Hájek P13P138 Datum:

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb.

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. A Identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Nová Karolína Ostrava, Objekt 1.B.006 Blok u Galerijní třídy

Více

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 Úvod Projektová dokumentace pro stavební povolení řeší

Více

Snížení energetické náročnosti objektů Základní školy Pelechovská v Železném Brodě. Souhrnná technická zpráva

Snížení energetické náročnosti objektů Základní školy Pelechovská v Železném Brodě. Souhrnná technická zpráva Vypracoval: Ing. Bohuslava Švejdová Design 4 - projekty staveb, s.r.o., Trávnice 902, 511 01 Turnov Vedoucí projektu: Ing. Petr Schlesinger Odp. projektant: Ing. Petr Schlesinger Investor: Město Železný

Více

ZLÍN LÍPA, SOKOLOVNA. A.č.: VOLNOČASOVÉ CENTRUM PRO SPORTOVNÍ, Počet stran: 5 SPOLEČENSKÉ I REKREAČNÍ VYUŽITÍ

ZLÍN LÍPA, SOKOLOVNA. A.č.: VOLNOČASOVÉ CENTRUM PRO SPORTOVNÍ, Počet stran: 5 SPOLEČENSKÉ I REKREAČNÍ VYUŽITÍ ZLÍN LÍPA, SOKOLOVNA A.č.: VOLNOČASOVÉ CENTRUM PRO SPORTOVNÍ, Počet stran: 5 SPOLEČENSKÉ I REKREAČNÍ VYUŽITÍ P r o v á d ě c í p r o j e k t TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 01 Budova sokolovny Elektroinstalace 1.

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ŠÍROKÁ č.p.87, CHRUDIM. Elektroinstalace. Město Chrudim Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ŠÍROKÁ č.p.87, CHRUDIM. Elektroinstalace. Město Chrudim Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim BOGUAJ stavební inženýrství BOGUAJ Stavební inženýrství,s.r.o. Projekční a inženýrská kancelář Technické dozory staveb Znalecké posudky Odhady nemovitostí,posuzování stavu stavebních konstrukcí Kancelář:

Více

STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU. DSZP Kavkaz A, Vysoká 735/9, VEJPRTY

STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU. DSZP Kavkaz A, Vysoká 735/9, VEJPRTY STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU DSZP Kavkaz A, Vysoká 735/9, VEJPRTY Září 2013 O B S A H : 1. Úvod str. 3 2. Popis objektu str. 3 3. Stávající využití objektu str. 4 4. Budoucí využití objektu str.

Více

SEZNAM PŘÍLOH. D.1.5.1. Seznam příloh a technická zpráva 8 A4. D.1.5.2. Půdorys stávající kotelny 1:50 2 A4

SEZNAM PŘÍLOH. D.1.5.1. Seznam příloh a technická zpráva 8 A4. D.1.5.2. Půdorys stávající kotelny 1:50 2 A4 SEZNAM PŘÍLOH D.1.5.1. Seznam příloh a technická zpráva 8 A4 D.1.5.2. Půdorys stávající kotelny 1:50 2 A4 D.1.5.3. Půdorys nového objektu 1.NP 1:50 6 A4 D.1.5.4. Půdorys nového objektu 2.NP 1:50 8 A4 D.1.5.5.

Více

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o dokumentaci staveb

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o dokumentaci staveb 499/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon): 1 Úvodní

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY www.budovyprukaz.cz PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Bytový dům Ohradní 1357/41, 140 00 Praha PODLE VYHLÁŠKY č. 78/2013 Sb. www.budovyprukaz.cz Zodpovědný projektant: Ing. Jan Kvasnička ČKAIT 0300688,

Více

DSP. D1.4e 1.10 1.11 1.05 1.06 1.09. 1.04 Legenda : 1.08 AKCE: 1.07 1.03. 1.01 1.02 email: kuba.cedik@gmail.com telefon: 721 963 288

DSP. D1.4e 1.10 1.11 1.05 1.06 1.09. 1.04 Legenda : 1.08 AKCE: 1.07 1.03. 1.01 1.02 email: kuba.cedik@gmail.com telefon: 721 963 288 1.05 1.06 1.09 1.10 1.11 1.04 Legenda : LEGENDA : Příslušenství sahara Monzun : Příslušenství infrazářič Helios : VÝŠKOVÉ OSAZENÍ: ČÍSLO PARÉ: 1.07 1.08 ±0,000=xxx,xx m.n.m Bpv. AKCE: REKONSTRUKCE VÝROBNÍHO

Více

ení spotřeby energie

ení spotřeby energie 1.3 Zhodnocení výchozího stavu Energetická bilance Kontrola stávaj vajících ch údajů: vstupy paliv a energie, změnu stavu zásob z paliv prodej energie fyzickým a právnickým osobám provozní ukazatele zdroje

Více

1811/19 TECHNICKÁ ZPRÁVA

1811/19 TECHNICKÁ ZPRÁVA Novostavba rodinného domu v Dobřichovicích TECHNICKÁ ZPRÁVA F.3.01. Vytápění V Praze, červenec 2011 1 Ing. Vladimír Cvejn 1. Identifikační údaje Název akce: Novostavba rodinného domu v Dobřichovicích,

Více

T E C H N I C K Á Z P R Á V A :

T E C H N I C K Á Z P R Á V A : Základní škola Partyzánská ZAŘÍZENÍ VYTÁPĚNÍ Investor: Město Česká Lípa, nám. TGM 1, 470 36 Česká Lípa Číslo zakázky: 17/2013 /DOKUMENTACE PROVEDENÍ STAVBY/ ********************************************************

Více

Energetický audit Energetický audit Povinnost zpracovat energetický audit 1 500 GJ/rok, 000 GJ/rok 700 GJ/rok Energetický audit

Energetický audit Energetický audit Povinnost zpracovat energetický audit 1 500 GJ/rok, 000 GJ/rok 700 GJ/rok Energetický audit Energetický audit Energetický audit slouží pro zhodnocení využívání energií v daném objektu - v budově, ve výrobním provozu anebo při instalaci nového zdroje energie. V rámci auditu se identifikují možnosti

Více

I N V E S T I C E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I

I N V E S T I C E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I Příloha č. 1 - Technická specifikace pro výběrové řízení na dodavatele opatření pro Snížení energetické náročnosti firmy Koyo Bearings Česká Republika s.r.o. ČÁST Č. 1 Výměna chladícího zařízení technologie

Více

SO01 - NÁSTAVBA ZŠ A VÝTAH

SO01 - NÁSTAVBA ZŠ A VÝTAH MODERNIZACE KE ZKVALITNĚNÍ VÝUKY V ZŠ A MŠ VE VELKÉ LOSENICI - STAVEBNÍ ÚPRAVY A NÁSTAVBA SO01 - NÁSTAVBA ZŠ A VÝTAH VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 A. Úvodní údaje 1. Označení stavby a pozemku Název stavby:

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE REKONSTRUKCE BYTU NA HUTÍCH STUPEŇ DSP TECHNICKÁ ZPRÁVA-VYTÁPĚNÍ OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 1 2. ÚVOD... 1 3. VÝCHOZÍ PODKLADY... 2 4. VÝPOČTOVÉ HODNOTY KLIMATICKÝCH POMĚRŮ... 2 5. TEPELNÁ BILANCE...

Více

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz. Obsah

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz. Obsah Obsah 1. Úvod 1 2. Identifikační údaje stavby 1 3. Identifikační údaje investora 1 4. Identifikační údaje projektanta 1 5. Rozsah projektu 2 6. Projektové podklady 3 7. Hlavní technické údaje 3 8. Popis

Více

Akce: Rekonstrukce objektu časomíry, městský stadion Česká Lípa

Akce: Rekonstrukce objektu časomíry, městský stadion Česká Lípa Příloha č. 1 k objednávce č. xxx/2016/ormi Požadavky na zpracování projektové dokumentace Akce: Rekonstrukce objektu časomíry, městský stadion Česká Lípa 1. Předmět zakázky Předmětem zakázky je zpracování

Více

D1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

D1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB D1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB Identifikační údaje projektanta Zpracovatel dokumentace :, IČO: 28785550 Zodpovědný projektant : Ing. Renata Novotná, mob. 603 308 647 Číslo autorizace : ČKAIT 0601416,

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PODLE VYHLÁŠKY č. 78/2013 Sb. BYTOVÝ DŮM Machuldova 597/12, 142 00 Praha 4 Energetický specialista: Ing. Jan Kvasnička ČKAIT 0300688, AT pozemní stavby MPO č. oprávnění:

Více

SEZNAM DOKUMENTACE: Textová část: Technická zpráva Výpis materiálu. Výkresy: č. měřítko název E-01 1:50 1.N.P. půdorysné schéma světelných rozvodů

SEZNAM DOKUMENTACE: Textová část: Technická zpráva Výpis materiálu. Výkresy: č. měřítko název E-01 1:50 1.N.P. půdorysné schéma světelných rozvodů SEZNAM DOKUMENTACE Textová část Technická zpráva Výpis materiálu Výkresy č. měřítko název E-01 150 1.N.P. půdorysné schéma světelných rozvodů TECHNICKÁ ZPRÁVA Všeobecné údaje Výchozí podklady stavební

Více

Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva

Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva 1 Obsah: A. Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje stavby a stavebníka A.2 Základní údaje A.2.1 A.2.2 A.2.3 A.2.4 Základní údaje charakterizující stavbu a její

Více

POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘ. Výstavba fotovoltaické elektrárny na střeše rodinného domu

POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘ. Výstavba fotovoltaické elektrárny na střeše rodinného domu Kontaktní údaje: Jméno a příjmení: POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘ Výstavba fotovoltaické elektrárny na střeše rodinného domu Společnost DTD SOLAR s.r.o. se zavazuje chránit jí svěřené osobní údaje a postupovat v

Více

POPIS SOUČASNÉHO STAVU VŠECH OBJEKTŮ stav k 31. 12. 2013

POPIS SOUČASNÉHO STAVU VŠECH OBJEKTŮ stav k 31. 12. 2013 Základní údaje POPIS SOUČASNÉHO STAVU VŠECH OBJEKTŮ stav k 31. 12. 2013 Objekt: ZŠ Komenského Adresa: ul. Komenského 607 737 01 Český Těšín Kontakt: Ing. Martin Siuda 558 746 409 č. 01 1. Popis objektu

Více

Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV. Směrnice pro vyúčtování služeb spojených s bydlením

Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV. Směrnice pro vyúčtování služeb spojených s bydlením Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV Směrnice pro vyúčtování služeb spojených s bydlením Platnost směrnice: - tato směrnice je platná pro městské byty ve správě OSBD, Děčín IV

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO INSTALACI ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ PROVÁDĚCÍ PROJEKT ZDROJ TEPLA TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO INSTALACI ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ PROVÁDĚCÍ PROJEKT ZDROJ TEPLA TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO INSTALACI ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ - PROVÁDĚCÍ PROJEKT ZDROJ TEPLA TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA (OBEC OKROUHLO) Obsah Obsah...2 1 Úvod...3 2 Výchozí podklady...3 3 Tepelně technické

Více

Technické a cenové řešení výstavby a provozu nového zdroje tepla (plynové kotelny) pro dům Barunčina 1853/40, Praha 12 aktualizace původní nabídky.

Technické a cenové řešení výstavby a provozu nového zdroje tepla (plynové kotelny) pro dům Barunčina 1853/40, Praha 12 aktualizace původní nabídky. Technické a cenové řešení výstavby a provozu nového zdroje tepla (plynové kotelny) pro dům Barunčina 1853/40, Praha 12 aktualizace původní nabídky. Vypracováno pro: Bytové družstvo Barunčina 1849 1853

Více

ENERGETICKÝ AUDIT KOMPLEXÙ S PLYNOVOU KOGENERAÈNÍ JEDNOTKOU

ENERGETICKÝ AUDIT KOMPLEXÙ S PLYNOVOU KOGENERAÈNÍ JEDNOTKOU ENERGETICKÝ AUDIT KOMPLEXÙ S PLYNOVOU KOGENERAÈNÍ JEDNOTKOU Vydala: Èeská energetická agentura Vinohradská 8 1 Praha tel: / 1 777, fax: / 1 771 e-mail: cea@ceacr.cz www.ceacr.cz Vypracoval: RAEN spol.

Více

DOPLŇUJÍCÍ PROTOKOL HODNOCENÉ BUDOVY

DOPLŇUJÍCÍ PROTOKOL HODNOCENÉ BUDOVY program ERGETIKA verze 2.0.2 DOPLŇUJÍCÍ PROTOKOL HODNOCENÉ BUDOVY Způsob výpočtu: - Identifikační číslo průkazu: 19-2013 Identifikační údaje o zpracovateli průkazu - energetickém specialistovi: název zpracovatele:

Více

projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP): NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU p.p.č. 246/169, k.ú. ZDIMĚŘICE U PRAHY JESENICE U PRAHY

projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP): NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU p.p.č. 246/169, k.ú. ZDIMĚŘICE U PRAHY JESENICE U PRAHY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP): NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU p.p.č. 246/169, k.ú. ZDIMĚŘICE U PRAHY JESENICE U PRAHY Stavebník : Architekt: Kopecký Bohumil, Kopecká

Více

Zakázkové číslo: 14-067 Počet stran: 7. Stavba: MODERNIZACE SYSTÉMU VYTÁPĚNÍ - Základní škola a Mateřská škola Křenovice

Zakázkové číslo: 14-067 Počet stran: 7. Stavba: MODERNIZACE SYSTÉMU VYTÁPĚNÍ - Základní škola a Mateřská škola Křenovice Zakázkové číslo: 14-067 Počet stran: 7 Archivní číslo: 14-067/400.2 Stavba: MODERNIZACE SYSTÉMU VYTÁPĚNÍ - Základní škola a Mateřská škola Křenovice Investor: Místo stavby: Obec Křenovice, Školní 535,

Více

OTOPNÁ TĚLESA Rozdělení otopných těles 1. Lokální tělesa 2. Konvekční tělesa Článková otopná tělesa

OTOPNÁ TĚLESA Rozdělení otopných těles 1. Lokální tělesa 2. Konvekční tělesa Článková otopná tělesa OTOPNÁ TĚLESA Rozdělení otopných těles Stejně jako celé soustavy vytápění, tak i otopná tělesa dělíme na lokální tělesa a tělesa ústředního vytápění. Lokální tělesa přeměňují energii v teplo a toto předávají

Více

průkaz energetické náročnosti budovy

průkaz energetické náročnosti budovy 2015-1205-TZ Velešovice, 10. 2. 2015 průkaz energetické náročnosti budovy Bytový dům Mišákova 452/12 779 00 Olomouc - Povel zpracovatel Ing. Pavel Šuster Velešovice 344 683 01 Rousínov Tel.: - +420 739

Více

Vzduchotechnika. Tepelná bilance řešené části objektu: Bilance spotřeby energie a paliva:

Vzduchotechnika. Tepelná bilance řešené části objektu: Bilance spotřeby energie a paliva: TECHNICKÁ ZPRÁVA k projektové dokumentaci zařízení pro vytápění staveb Projekt: OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD- Rekonstrukce operačních sálů ortopedie Investor: Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245 Stupeň

Více

GENNET, RTCH DPS. Obsah

GENNET, RTCH DPS. Obsah Obsah dokumentace počet A4 Technická zpráva 8 Specifikace materiálu 4 Výkresy: 101 01 Půdorys 1.NP 12 102 02 Půdorys 2.NP 12 103 03 Půdorys 3.NP 12 104 04 Půdorys 4.NP 12 105 05 Půdorys 5.NP 12 06 Schema

Více

I. Určené podmínky pro distribuci elektřiny oprávněným zákazníkům kategorie C ze sítí nízkého napětí

I. Určené podmínky pro distribuci elektřiny oprávněným zákazníkům kategorie C ze sítí nízkého napětí Cenové rozhodnutí ERÚ č. 11/2004 ze dne 29. listopadu 2004, kterým se stanovují pevné ceny distribuce elektřiny oprávněným zákazníkům ze sítí nízkého napětí Energetický regulační úřad podle 2c zákona č.

Více

D.1.4.7 Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky. Měřítko: Formát: P. kopií: Č. kopie: Archivní číslo: Revize:

D.1.4.7 Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky. Měřítko: Formát: P. kopií: Č. kopie: Archivní číslo: Revize: Navrhl Kontroloval Schválil Datum Status Předmět revize R. Paier R. Paier M. Semanský 12 / 214 Dokumentace pro vydání společného ÚR a SP Stavba Laboratoř HFPJ - RF Místo stavby Na Slovance 1999/2, 182

Více

Technická zpráva. č.: 23323/3558. zak.č.: 3558 / 564 / 0010. zákazník: Ing. Jiří Šlanhof

Technická zpráva. č.: 23323/3558. zak.č.: 3558 / 564 / 0010. zákazník: Ing. Jiří Šlanhof Luxel, spol. s r.o. Lazaretní 7, Brno, 615 00 tel: +420 545 152 705 fax: +420 545 152 768 luxel@seznam.cz Elektromontážní firma - projektování elektro, silnoproud, slaboproud, MaR - realizace silnoproud,

Více

Zdroje energie a tepla

Zdroje energie a tepla ZDROJE ENERGIE A TEPLA - II 173 Zdroje energie a tepla Energonositel Zdroj tepla Distribuce tepla Sdílení tepla do prostoru Paliva Uhlí Zemní plyn Bioplyn Biomasa Energie prostředí Solární energie Geotermální

Více

Vyhláška č. xx/2012 Sb., o energetické náročnosti budov. ze dne 2012, Předmět úpravy

Vyhláška č. xx/2012 Sb., o energetické náročnosti budov. ze dne 2012, Předmět úpravy Verze 2. 3. 202 Vyhláška č. xx/202 Sb., o energetické náročnosti budov ze dne 202, Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen ministerstvo ) stanoví podle 4 odst. 5 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření

Více

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2043/83/12

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2043/83/12 ODBORNÝ POSUDEK č. 2043/83/12 o obvyklé a administrativní ceně nemovitosti staveb a pozemků, umístěných v areálu Českých drah a.s., včetně všech součástí a příslušenství, v katastrálním území Česká Lípa,

Více

F. - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

F. - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY F. - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY F4.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Stupeň: Stavba: dokumentace pro stavební povolení Snížení energetické náročnosti Úřadu Městyse Lukavec Místo stavby: Lukavec, parc.121/1

Více

1. Úvod. 2. Legislativní požadavky

1. Úvod. 2. Legislativní požadavky 1. Úvod Předmětem projektové dokumentace stavby, části D.1.4.f je vybudování nového přívodu plynu pro kotelnu III. kategorie pro vytápění a ohřev teplé vody v objektu bytových domů v ul. V Závětří 385/8

Více

DUPLEX RB teplovzdušné vytápěcí a větrací jednotky pro bytové nízkoenergetické objekty a pasivní rodinné domy

DUPLEX RB teplovzdušné vytápěcí a větrací jednotky pro bytové nízkoenergetické objekty a pasivní rodinné domy DUPLEX RB teplovzdušné vytápěcí a větrací jednotky pro bytové nízkoenergetické objekty a pasivní rodinné domy REGULÁTOR CP 7 RD display provozních stavů kabelové propojení slaboproudé otočný ovladač vestavěné

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOMOV PRO SENIORY ROŽNOV POD RADHOŠTĚM A. č. : C6F / B / 002 HUMANIZACE POBYTOVÝCH SLUŽEB Z.č.:130322 Počet stran : 14 DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Stavebník : Zlínský kraj, tř. T. Bati 21, 761 90

Více

Oprava topného systému (kotelny) OP Uherské Hradiště TECHNICKÁ ZPRÁVA

Oprava topného systému (kotelny) OP Uherské Hradiště TECHNICKÁ ZPRÁVA Název akce Oprava topného systému (kotelny) OP Uherské Hradiště TECHNICKÁ ZPRÁVA Investor Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město (Praha2),

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY energetické hodnocení budov Plamínkové 1564/5, Praha 4, tel. 241 400 533, www.stopterm.cz PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Oravská č.p. 1895-1896, Praha 10 září 2015 Průkaz energetické náročnosti budovy

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva 1.ZŠ v Sokolově, ul. Pionýrů 1614 Pavilon stravování a školní družiny Stavební úpravy a změna v užívání v části stavby školní družina B. Souhrnná technická zpráva Projektant: Jana Heidlerová, Atletická

Více

Technická specifikace - oprava rozvaděčů ÚT

Technická specifikace - oprava rozvaděčů ÚT Příloha č. 2 k č.j.: VS 18/004/001/2014-20/LOG/500 Technická specifikace - oprava rozvaděčů ÚT Stávající stav Vytápění a rozdělení objektu Funkčně je objekt rozdělen na tři části označené A, B a C. Objekt

Více

B. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A

B. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A B. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A B1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ B1.a ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ, U ZMĚNY DOKONČENÉ STAVBY TÉŽ VYHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU KONSTRUKCÍ;

Více

OSVĚDČENÉ POSTUPY Z PRAXE PLYNOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA GAHP-A (VZDUCH/VODA)

OSVĚDČENÉ POSTUPY Z PRAXE PLYNOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA GAHP-A (VZDUCH/VODA) OSVĚDČENÉ POSTUPY Z PRAXE PLYNOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA GAHP-A (VZDUCH/VODA) GAHP-A HT S1 TEPELNÁ ČERPADLA ROBUR GAHP-A Plynové tepelné čerpadlo vzduch/voda pro ohřev teplé vody až na 65 C pro vnitřní a venkovní

Více

1269,6 1414,9. Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí)

1269,6 1414,9. Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Hurbanova ul. 135 PSČ, místo: 142, Praha 4 Typ budovy: Bytový dům Plocha obálky

Více

F. DOKUMENTACE OBJEKTU F.1.4.a ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB

F. DOKUMENTACE OBJEKTU F.1.4.a ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB F. DOKUMENTACE OBJEKTU F.1.4.a ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB OPRAVA KOTELNY V OBJEKTU MŠ Střelecká 1067/14, Jablonec nad Nisou Investor : Stupeň : Statutární město Jablonec nad Nisou Mírové náměstí 19 467

Více

Volfartická ul., Žandov

Volfartická ul., Žandov APIS Nový Bor, spol. s r.o. Nábřežní 101 473 01 Nový Bor IČO 250 19 147 tel. 487 728 071, 603 175 688 e-mail: apis.benes@klikni.cz Název akce: Plynofikace BD č.p. 313, 314, 315 Volfartická ul., Žandov

Více

DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE

DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE PIKAZ BRNO, spol. s r.o. Šumavská 31, 612 54 Brno, ČR tel.: +420 549 131 111, fax: +420 549 131 227, e-mail: info@pikaz.cz Investor : Správa železniční dopravní cesty s.o. Arch. č. : 1477-PB-S01-E-001

Více