ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI. školní rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI. školní rok 2013-2014"

Transkript

1 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI školní rok Obsah: 1) Organizace školy 2) Materiálně technické vybavení 3) Vzdělávací program 4) Personální zabezpečení a řízení školy 5) Výchovně vzdělávací proces 6) Aktivity školy a prezentace na veřejnosti 7) Spolupráce s partnery Zpracoval: Mgr. Libor Mandovec ředitel ZŠ Kovářov 1

2 1. Organizace školy V letošním školním roce došlo k nepatrnému úbytku žáků oproti minulému školnímu roku nastoupí do školy celkem 159 žáků, tedy o 2 méně. Žádné větší změny v organizaci školního roku nebyly učiněny, vycházíme z loňského modelu rozvržení hodin a přestávek, který se osvědčil a umožňuje návaznost na odjezdy autobusů i dostatek času na oběd. Počet žáků ZŠ Dívky 78 Místní Průměrný počet žáků na třídu Součást školy Kapacita 1. stupeň ZŠ 2. stupeň ZŠ Školní družina Školní jídelna Chlapci 83 Přespolní ,9 Počet tříd/ oddělení xxx Počet žáků Počet žáků na třídu 18,2 17,5 24 xxx Počet žáků na pedag. 15,9 11,7 xxx xxx Časové členění školního roku a) roční Významné termíny začátek školního roku konec 1. pololetí konec školního roku talentové zkoušky přijímací zkoušky zápis do 1. třídy Porady a schůzky pedagogické rady (středa) rodičovské schůzky (středa) provozní porady (středa) schůzky vedení školy a sekcí podzimní vánoční pololetní jarní velikonoční hlavní Prázdniny pololetí , pololetí , (Po) , , , 5. 2., 5. 3., 2. 4., 7. 5., každý pátek 7:15 každý pátek 7:15 b) týdenní Odpolední výuka Nepovinný předmět Náboženství úterý čtvrtek pondělí pátek 8., 9.třída 6., 7., 8. třída třída 5.-9.třída c) denní Vyučovací hodiny 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina 8. hodina 7:40-8:25 8:35-9:20 9:35-10:20 10:30-11:15 11:35-12:20 12:25-13:10 13:20-14:05 14:15-15:00 Ranní ŠD Otevření školy pro žáky Ranní výuka Odpolední výuka 1 Odpolední výuka 2 2

3 6:40 7:20 12:05 13:00 voz školních zařízení a) Školní družina pondělí úterý středa čtvrtek pátek Ranní ŠD 1. oddělení ŠD 6:40-7:20 6:40-7:20 6:40-7:20 6:40-7:20 6:40-7:20 11:15-13:15 11:15-13:15 11:15-13:15 11:15-13:15 11:15-13:15 2. oddělení ŠD 11:30-13:30 12:30-13:30 11:30-13:30 12:30-13:30 11:30-13:30 3. oddělení ŠD 12:30-13:30 12:30-13:30 12:30-13:30 12:30-13:30 12:30-13:30 Odpolední ŠD 13:15-16:00 13:15-16:00 13:15-16:00 13:15-16:00 13:15-16:00 b) Informační učebny Informační centrum (školní knihovna) PC učebna s internetem Interaktivní učebny (1. stupeň, 2. stupeň) třídní kolektivy kdykoli mimo provoz 3. oddělení ŠD kdykoli mimo pevně danou výuku kdykoli mimo pevně danou výuku žáci 6. vyučovací hodina, za provozu 3. ŠD vyučovací hodina pouze pod dozorem individuálně nikoli učitelé kdykoliv - po domluvě se správcem kdykoli mimo pevně danou výuku kdykoli mimo pevně danou výuku c) Stravovací služby Školní jídelna Školní bufet Mléčný režim Ovocný režim Pitný režim Nabídka Oběd (polévka, hlavní jídlo, moučník/ovoce) Výběr ze sortimentu musli tyčinek, cukrovinek, pití apod. Mléko ochucené i neochucené, jogurt, Lipánek apod. Ovoce, zelenina, ovocné nápoje a saláty Slazený čaj ve várnicích na chodbě Kdy po 4. a 5. hodině M. Maříková během velké přestávky 2. st. ráno, 1. st. po domluvě s TU pouze pro 1. st., 1x týdně po celý den I. Brůžková M. Škochová Uklízečky vozní zaměstnanci i ŠJ Hlavní úkoly v oblasti organizace školy Cíl strategického plánu Úkol V tomto školním roce nejsou stanoveny. 3

4 2. Materiálně technické vybavení Školní prostředí doznalo během prázdnin některé změny. V učebnách a kancelářích staré budovy byla přidána topná tělesa, aby byly během zimní sezóny snadněji plněny teplotní limity. V rámci dalších protiradonových opatření bylo vybudováno odvětrávání chodby do sklepa. Vnějšího nátěru se dočkala spojovací chodba mezi oběma budovami. podporu pedagogů při přípravě na výuku prostřednictvím ICT byly zakoupeny další notebooky. Do konce kalendářního roku jsou plánovány nákupy pomůcek v rámci tzv. ONIV, konkrétní nákupy se uskuteční na základě potřeb pedagogů. Během podzimu je plánována výměna starých tabulí ve dvou učebnách 1. stupně, a to z provozních prostředků a financí získaných doplňkovou činností. Učebny, herny 9 kmenových učeben, 2 místnosti pro ŠD Odborné pracovny přírodovědná uč., 2 interaktivní učebny, počítačová uč., inf.centrum Dílny a pozemky učebna dílen, cvičná kuchyňka, školní pozemek, skleník Sportovní zařízení tělocvična, školní hřiště Školní areál Učební pomůcky školní dvůr, odpočivné plochy 1. stupeň starší lavice a židle, nový úložný a odkládací nábytek; 2. stupeň nové lavice a židle, starší úložný nábytek poměrně slušná úroveň Učebnice a učební texty až na výjimky všechny předměty (Tc, Pč, In, Vv), většina do 8 let Audiovizuální technika 8 CD přehrávačů, 2 DVD, 2 videa ICT technika 3 interaktivní tabule, PC učebna s projektorem Žákovský nábytek Hlavní úkoly v oblasti materiálně technického vybavení Cíl strategického plánu Úkol Zlepšovat vybavenost školy v oblasti ICT Zlepšovat vybavenost školy v oblasti ICT Vytvářet podnětné a funkční školní prostředí Zlepšovat vybavenost školy pro kvalitní výuku Zlepšovat vybavenost školy pro kvalitní výuku Koupit nové notebooky pro přípravu výuky pedagogů Zlepšovat služby školní sítě elektronická žák. knížka 2. stupeň Vyměnit staré školní tabule ve dvou učebnách 1. stupně Podzim Finálně vyřešit vybavenost a funkčnost žákovské cvičné kuchyňky Podzim Zkompletovat funkční CD přehrávače Podzim 4

5 3. Vzdělávací program V tomto školním roce byla vydána na základě změn RVP ZV nová verze školního vzdělávacího programu. Do ní jsou začleněny všechny požadované změny druhý cizí jazyk, nová témata (např. finanční gramotnost, korupce, armáda apod.) či přesuny učiva (matematika 5. ročník). Učební program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Kovářov třída Povinně volitelné předměty Sportovní hry Praktika z přírodovědných předmětů Konverzace v cizím jazyce Německý jazyk volitelný 6. třída třída 9. třída 9. třída 1 hodina 2 hodiny (1 hod 8. tř.) 1 hodina 2 hodiny pro ročník 2 skupiny únor duben 2014 únor 2014 září 2013, květen 2014 září 2013 březen 2014 D.Dvořáková??? H.Kotalíková, Jí.Smrčina Nepovinné předměty Náboženství Kurzy Plavecký výcvik Lyžařský kurz Dopravní výcvik Příprava k přijímacím zk třída třída 4. třída třída Zájmové kroužky název kroužku Kovářovánek Sportovní kroužek Pěvecký sbor Turist. kroužek - geocaching Pohybové hry Mladí zdravotníci Experimentátoři Ruční práce Keramika Tenis Novinářský kroužek Dramatický kroužek Tvorba videoklipů Počítačová grafika Kroužek anglického j. Angličtina plus pro třídy vedoucí D.Dvořáková žákyně 8. tř. Z.Škochová Z.Rozhoňová P.Řežábková L.Víšková J.Vlnová L.Škochová H.Kotalíková J.Bílek Jiří Smrčina M.Mandovcová P.Baštýřová termín úterý 13:20-15:00 pondělí 12:25-13:10 středa 13:20-15:00 (1x za 14 dní) víkend (nepravidelně) pondělí 13:20-15:00 čtvrtek 13:20-14:05 úterý 12:25-13:10 pátek 13:20-15:00 pondělí 13:20-15:00 pondělí 13:20-15:00 nerealizován, malý zájem žáků středa 13:20-15:00 (1x za 14 dní) nerealizován, malý zájem žáků nerealizován, malý zájem žáků čtvrtek 13:20-14:05 čtvrtek 14:05 15:00 5

6 Dělení a spojování tříd předmět Anglický jazyk třída 5. třída 8. třída 8. třída třída třída 5. třída 9. třída třída třída 9. třída (+ část 8. t.) Německý jazyk Tělesná výchova Informatika Pracovní činnosti Volitelné předměty dělené či spojované hodiny 2 hodiny dle jaz. schopností 3 hodiny 3 hodiny dle studia vol. NJ 2 hodiny - dívky a hoši 2 hodiny - dívky a hoši 1 hodina - dívky a hoši 1 hodina - dívky a hoši 1 hodina - dívky a hoši 1 hodina - dívky a hoši 2 hodiny (2 skupiny) nárůst Hlavní úkoly v oblasti vzdělávacího programu Cíl strategického plánu Monitorovat plnění ŠVP Monitorovat plnění ŠVP Monitorovat plnění ŠVP Úkol Ověřovat plnění výchovně vzdělávacích strategií Monitorovat realizaci změn v ŠVP zapracování nových témat Zkvalitnit systém tvorby a obhajob absolventských prací Podzim Podzim Září 6

7 4. Personální zabezpečení a řízení školy V tomto školním roce došlo ke změně na postu zástupce ředitele školy nově tuto funkci zastává Mgr. Marcela Timoranská. V důsledku nemoci paní učitelky Randové byla přijata na místo učitelky 5. třídy paní Zuzana Rozhoňová Na pozici asistenta pedagoga pokračuje Pavlína Řežábková. Zaměstnanci Fyzické osoby učitelé vychovatelky asistenti pedagoga správní zaměstnanci zaměstnanci ŠJ Přepočtené osoby 12,9 1,4 0,6 3,2 3,3 Muži : ženy v % 26 : 74 % 0 : 100% 0 : 100% 27 : 73 % 0 : 100 % Učitelé Jméno Třídnictví, funkce Kvalifikace Přidělené předměty Úvazek (h) Mgr.Libor Mandovec Mgr.Marcela Timoranská Mgr.Dana Dvořáková Mgr.Zdeňka Škochová Mgr.Pavla Škochová Mgr.Ludmila Škochová Zuzana Rozhoňová Mgr.Jana Vlnová Mgr.Hana Kotalíková Mgr.Jaroslav Smrčina Mgr.Jiří Bílek Mgr.Jiří Smrčina Mgr.Stanislava Pincová Mgr.Petra Baštýřová Mgr.Hana Pašková Mgr.Jiří Žáček Mgr.Marie Simandlová ředitel školy, ICT koord. zástupce ŘŠ, koord. EVVO 1.třída 2.třída, ved. sekce 1.st. 3.třída 4.třída 5.třída 6.třída, výtvarník školy 7.třída 8.třída, vých. poradce Čj Ov Př - Ch 1.stupeň 1.stupeň 1.stupeň 1.stupeň 1.stupeň Aj Vv - Rj Čj Ov 1.stupeň D Z M-F Nj Př - Pč 1.stupeň Ov Př, Ch, Pp 1.třída 2.třída 3.třída 4.třída, Vv 5.třída, Tv Aj, Vv Čj F, Pč, Př, Tv, Vv, Nj D, Z, Sh, In, Hv, Vl M, F, In, Hv třída, metodik prev., ved. sekce 2.st. - kvalifikovanost odučených hodin 91% teologie teologie Nj, Aj, VkZ, Hv, Pč, Vv Aj Aj Nb Nb aprobovanost odučených hodin 81% Vychovatelky Jméno Mgr.Gabriela Zítková Marie Vlnová Mgr.Hana Kotalíková Pavlína Řežábková Funkce vedoucí sekce ŠD knihovník Kvalifikace vychovatelství vychovatelství učitelství SŠ s maturitou Oddělení 1.oddělení 2.oddělení 2.oddělení 3.oddělení Úvazek (h) Asistenti pedagoga 7

8 Jméno Pavlína Řežábková Funkce asistent pedagoga Kvalifikace SŠ s maturitou Třída 3. třída Úvazek (h) 25 Správní zaměstnanci Jméno Ilona Brůžková Marie Škochová Václav Kroupa Michaela Maříková Václav Kroupa Funkce uklízečka uklízečka školník účetní topič Úsek Stará budova Nová budova - Úvazek (h) , (říjen-duben) Zaměstnanci školní jídelny Jméno Michaela Maříková Marie Dvořáková Jana Suková Marie Fedrová Funkce vedoucí ŠJ vedoucí kuchařka kuchařka pomocná kuchařka Úvazek (h) 20 37,5 37,5 37,5 Rozdělení pedagogických a organizačních funkcí Vedoucí funkce Ředitel školy Zástupce ředitele školy Vedoucí školní jídelny Vedoucí kuchařka Vedoucí spr. úseku Výchovný poradce Koordinátor ŠVP ICT metodik/koordinátor Metodik prevence Koordinátor EVVO Knihovník Správce skladu učebnic Správce did. techniky Vedoucí sekce 1.stupně Vedoucí sekce 2.stupně Vedoucí sekce ŠD Bezpečnostní technik Velitel požární hlídky Požární preventista Výtvarník školy Sběr papíru Jméno Mgr.Libor Mandovec Mgr. Mar. Timoranská Michaela Maříková Marie Dvořáková Václav Kroupa Mgr.Jaroslav Smrčina Mgr.Libor Mandovec Mgr.Libor Mandovec Mgr.Jiří Bílek Mgr.Mar. Timoranská Pavlína Řežábková Mgr. Mar. Timoranská Václav Kroupa Mgr.Zdeňka Škochová Mgr.Jiří Bílek Mgr.Gabriela Zítková Václav Kroupa Václav Kroupa Václav Kroupa Mgr.Jana Vlnová Mgr.Jiří Smrčina Správa sbírek, učeben Jméno Mgr.Jaroslav Smrčina Správce F, Tč Mgr.Jiří Bílek Správce D, Z Mgr.Mar. Timoranská Správce Ch, Př Mgr.Jiří Smrčina Správce M Mgr.St.Pincová Správce Cj Mgr.Jana Vlnová Správce Vv Mgr.Jiří Smrčina Správce Hv Mgr.Libor Mandovec Správce Ov, Inf Mgr.Zdeňka Škochová Správce Mgr.L.Škochová Správce Mgr.Dana Dvořáková Správce Tv Mgr.Hana Kotalíková Správce Čj, Pč, VkZ, ŠDII. Mgr.Gabriela Zítková Správce sbírky ŠD I. Mgr.Dana Dvořáková Správce tělocvičny Mgr.Jaroslav Smrčina Správce školní dílny Mgr.St.Pincová Správce žák. kuchyně Mgr.Gabriela Zítková Správce ŠD I. Hana Kotalíková Správce ŠD II. Pavlína Řežábková Správce inform. centra Mgr.Jiří Bílek Správce PC učebny Mgr.Mar. Timoranská Správce přírod. učebny Mgr.Jiří Smrčina Správce inter. učebny 2 Mgr.Pavla Škochová Správce inter. učebny 1 Příslušní TU Správci kmenových tříd 8

9 Hlavní úkoly v oblasti personální a řízení školy Cíl strategického plánu Plánovat DVPP s ohledem na cíle a potřeby školy Plánovat DVPP s ohledem na cíle a potřeby školy Zlepšovat vybavenost školy v oblasti ICT Úkol Využívat školení hrazená z evropských fondů Organizovat školení vlastními pracovníky Vybudovat elektronický informační systém školy zvýšit ICT dovednosti pedagogů 9

10 5. Výchovně vzdělávací proces Prioritou pro tento školní rok zůstává začleňování aktivizačních metod učení, které podporují motivaci žáků a rozvíjejí jejich dovednosti. Dále bude kladen důraz na začleňování ICT prostředků do výuky. Významným tématem se stane také individuální podpora žáků, aby dosáhli na stanovené standardy a maximálně rozvinuli své schopnosti. Dlouhodobé programy PEER program gram EVVO Zdravé zuby starší žáci školí mladší v oblasti prevence drog Tvorba prací na témata: Houby, Rekordy flory a fauny pracovní listy s tematikou správné péče o chrup třída zima 2014 J.Bílek během roku třída během roku L.Škochová třída třída všechny třídy 9. třída 2014 Jí.Smrčina J.Bílek třída během roku Z.Škochová 1. třída D.Dvořáková třída během roku Ja.Smrčina žáci ŠD a rodiče podzim G.Zítková Školní projekty a tematické dny Evropský den Den Země seznámení se s evropskými státy a prezentace tříd úklid prostředí a soutěž s environmentální tematikou Branný den upevňování dovedností z ochrany za mimoř. situací Absolventské tvorba a obhajoba prací na práce daná témata jektové projekty jednotlivých tříd dny 1. stupně Vítání slavnostní skládání čtenářů čtenářského slibu Kovářovská olympijské disciplíny při olympiáda výuce i mimo školu ŠD je cool odpoledne plná aktivit rodičů s dětmi Soutěže Olympiáda v českém jazyce Konverzace v anglickém jazyce Zeměpisná olympiáda Dějepisná olympiáda Biologická olympiáda Chemická olympiáda Fyzikální olympiáda Matematická olympiáda, Matematický klokan Soutěž mladých zdravotníků Dopravní olympiáda Jihočeský zvonek H. Kotalíková P. Baštýřová J. Bílek J. Bílek M. Timoranská M. Timoranská J. Smrčina Jí. Smrčina P. Řežábková L. Škochová P. Škochová 10

11 Soutěž recitátorů Sportovní turnaje Výtvarné soutěže L. Mandovec Učitelé tělesné výchovy Učitelé výtvarné výchovy Sběry Sběr žaludů a kaštanů Sběr starého papíru Sběr léčivých bylin říjen celý rok podzim, jaro V.Kroupa Jí.Smrčina Hlavní úkoly v oblasti výchovně vzdělávacího procesu Cíl strategického plánu Uvádět poznatky a dovednosti do praktických a aktuálních souvislostí Maximálně používat aktivizační metody výuky Maximálně používat aktivizační metody výuky Rozvíjet individuální práci se žáky Úkol Průřezová témata realizovat aktivně stabilizovat projektové dny Realizovat Informační a čtenářskou výchovu včetně tvorby ukázk. hodin výběr podstatných informací, různé formy poznámek do sešitu Využívat při výuce ICT techniku (PC, interaktivní tabule) Zavést individuální podporu žákům, kteří mají studijní potíže 11

12 6. Aktivity školy a prezentace na veřejnosti Výchovně vzdělávací úsilí bude podporováno různými jednorázovými aktivitami. Některé z nich jsou pevně stanoveny a naplánovány, část z nich se uskuteční na základě aktuální nabídky v průběhu školního roku. Na základě zkušeností z minulých let bude potřebné aktivity rozkládat během celého školního roku, aby nedocházelo k jejich kumulaci v určitých obdobích a zvažovat přínos a finanční nároky každé mimoškolní akce. Exkurze a výlety Exkurze Městské muzeum Milevsko - klášter Obecní úřad Kovářov Geologická exkurze Příbram 3. třída 6. třída 9. třída květen leden říjen P. Škochová Výlet Jednodenní výlet Jednodenní výlet Dvoudenní výlet Dvoudenní výlet Dvoudenní výlet Dvoudenní výlet třída třída 6. třída 7. třída 8. třída 9. třída P. Škochová L. Škochová J.Vlnová H.Kotalíková J.Smrčina J.Bílek Partnerský pobyt, zahr. zájezd Seftigen třída dle pozvání 7.2 Kulturní akce Filmová představení dle nabídky před prázdninami Divadelní představení, koncerty Divadlo Podkova Muzikál Drum in - koncert 1. stupeň 2. stupeň 2. stupeň Vystoupení žáků Folklorní soubor Kovářovánek Besídka ke Dni matek Rozloučení se žáky MŠ Rozsvěcení vánočního stromku Představení dramatického kroužku žáci MŠ, veřejnost 1. stupeň a rodiče žáci MŠ veřejnost žáci, veřejnost prosinec podzim podzim J. Vlnová S.Pincová během roku prosinec D.Dvořáková P.Řežábková P.Řežábková L.Škochová 7.3 Besedy a naučné programy gram Právo a kriminalita (besedy s policistou) Dopravní pravidla (beseda s policistou) 5., 9.třída 4. třída 12

13 Prevence užívání návykových látek Sex, AIDS a vztahy Prevence užívání návykových látek 7. třída 8. a 9. třída 4. a 5. třída podzim prosinec jaro J.Bílek J.Bílek J.Bílek Sportovní a zábavné akce Název Pohádkový les D.Dvořáková Mikulášská nadílka Maškarní rej Popis Putování s pohád. bytostmi obchůzka jednotlivých tříd karneval v tělocvičně únor Martinská jízda lampionový průvod 1. stupeň D.Dvořáková Předvánoční x Předvelikonoční den Vánoční zpívání vánoční dílničky a zvyky soutěž ve zpěvu koled prosinec Folklorní obchůzky Devil Cup na sv. Barboru, Lucii, Tři krále, Masopust florbalový turnaj 1. stupeň prosinec únor prosinec P. Škochová Pohybový den veselé rodinné klání žáci ŠD a rodiče květen G.Zítková 1. stupeň 1. stupeň 2. stupeň Ja.Smrčina Hlavní úkoly v oblasti aktivit a prezentaci Cíl strategického plánu Vytvořit školní společenství s pozitivním klimatem Vytvořit školní společenství s pozitivním klimatem Nabízet žákům zajímavé volnočasové aktivity Úkol Podporovat iniciativu a aktivitu žáků parlament, časopis, soutěže Pořádat celoškolní akce, které sbližují účastníky školy Vytvářet aktivní a tvořivou družinu projekt ŠD je cool G.Zítková 13

14 7. Spolupráce s partnery Letos bude naším cílem navázat na vydařené aktivity směrem k rodičům a pokračovat v realizaci určité formy předškolní přípravy. Subjekt, Způsob spolupráce instituce Rodičovské schůzky listop., duben Den otevřených dveří pro předškoláky Kurz Předškolák únor - květen Rodiče žáků Schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků Schůzka s rodiči 9. třídy listopad J.Smrčina Školní zpravodaj 4x za rok Akce zaměřené na spolupráci G.Zítková Schůze OSR listopad Občanské sdružení rodičů Konzultace při nákupech (OSR) Organizace školního plesu Školská rada Schůzky září, duben Příprava rozpočtu a financování školy listopad Zřizovatel (Obec Informování o práci školy Kovářov) Slavnostní zahájení a ukončení šk. roku září, Příprava kulturních vystoupení Zápis do 1. ročníku leden MŠ Kovářov Zájezdy do plaveckého bazénu únor duben Vystoupení školních folklorních souborů OS Kovářovan Organizace školních akcí Organizace školního a zem. plesu leden ZD Kovářov Péče o školní pozemek, školní hřiště podzim, jaro V.Kroupa Vzájemná korespondence s Bad Zell Partnerské školy Vzájemná výměna výtvorů ZŠ Čimhová Dětský lékař MUDr. Z.Kůrková úterý, pátek Zdravotní péče Smluvní lékař MUDr. J.Kahoun po - pá Zubní lékař MUDr. T.Vlnová po - pá Hlavní úkoly v oblasti spolupráce Cíl strategického plánu Vytvářet příležitosti pro intenzivnější spolupráci školy s rodiči Otvírat školu spolupráci s různými partnery Otvírat školu spolupráci s různými partnery V Kovářově Úkol Vymýšlet a pořádat aktivity, kterých by se rodiče aktivně účastnili Realizovat přípravný kurz Předškolák Udržovat kontakt s partnerskými zahraničními školami, G. Zítková Jaro, Libor Mandovec, ředitel ZŠ Kovářov 14

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2011-2012

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2011-2012 Základní škola Kovářov, okres Písek Kovářov 80, 398 55 Kovářov ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2011-2012 1. Organizace školy Základní škola Kovářov je plně organizovaná venkovská základní škola se školním obvodem

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ KOVÁŘOV pro období 2012 2018

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ KOVÁŘOV pro období 2012 2018 Základní škola Kovářov, okres Písek 398 55 Kovářov 80 KONCEPCE ROZVOJE ZŠ KOVÁŘOV pro období 2012 2018 V plánovaném období bude regionální školství pravděpodobně procházet reformou financování, která bude

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min.

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min. Organizace školního roku 2014 / 2015 Učební plán na školní rok ŠVP Cesty min. hodin disponibilní hod. Český jazyk 9 10 8 7 7 35 6 Angličtina -- -- 3 3 3 9 0 Matematika 4 5 5 5 5 20 4 Prvouka 2 2 3 -- --

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Učební plán a koncepce školy

Učební plán a koncepce školy Učební plán a koncepce školy školní rok 2011 / 2012 Učební plán Ve všech ročnících se od letošního roku vyučuje podle ŠVP, jenž byl vytvořen v souladu s RVP ZV Školní vzdělávací program ZV, č.j. 111 2007

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí 1 PŘEHLED úkolů, termínů a akcí ve školním roce 2014 2015 ZŠ Dolní Dobrouč 2 Pedagogické rady: zahajovací I. čtvrtletí I. pololetí III. čtvrtletí II. pololetí závěrečná 28. 8. (čtvrtek) 12. 11. (středa)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011-2012 Projednáno na pedagogické radě dne 31. 8. 2012 Schváleno školskou radou dne 31. 8. 2012 Zpracoval: Mgr. Libor Mandovec ředitel ZŠ Kovářov Výroční zpráva

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Škola: Základní škola Mateřská škola Krásný Dvůr Organizace školního roku 2015/2016 Č.j.: Účinnost od: 01.09.2015 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Organizace školního roku 2015/2016 Školní rok začal

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Kovářov, okres Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2009-2010 Obsah: 1) Základní údaje o škole.. str. 2 2) Přehled oborů vzdělání str. 2 3) Přehled pracovníků školy.. str. 3

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Organizace školního roku 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Organizace školního roku 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Organizace školního roku 2014/2015 Výňatek z plánu práce školy na školní rok 2014/2015 platný od 1.9.2014 Akce Datum Čas Dny Přípravný týden šk. roku

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2007-2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2007-2008 Základní škola Kovářov, okres Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007-2008 Obsah: 1) Základní údaje o škole.. str. 2 2) Přehled oborů vzdělání str. 3 3) Přehled pracovníků školy. str. 3 4)

Více

Výrocní zpráva. Základní škola Vejvanovice. Školní rok 2013/2014

Výrocní zpráva. Základní škola Vejvanovice. Školní rok 2013/2014 Výrocní zpráva Základní škola Vejvanovice Školní rok 2013/2014 Výroční zpráva školní rok 2013/2014 Základní škola Vejvanovice, okres Chrudim IČO: 70998094 Zřizovatel: Obec Vejvanovice, IČO 271136 Adresa

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek ŠKOLA : ZŠ a MŠ Horní Jiřetín ŠK. ROK : 2014/2015 1.SEZNÁMENÍ

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Razítko školy V Bošovicích dne: 1. 11. 2013 Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, PO Školní 106, Bošovice 683 55 Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1. charakteristika

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní školu, IZO: 108047610 b) Školní družinu a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovnu,

Více

Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55 Kovářov 80 www.kovarov.cz/zs, zs.kovarov@volny.cz, 382 594 118 ICT PLÁN ZŠ KOVÁŘOV - 1 -

Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55 Kovářov 80 www.kovarov.cz/zs, zs.kovarov@volny.cz, 382 594 118 ICT PLÁN ZŠ KOVÁŘOV - 1 - ICT PLÁN ZŠ KOVÁŘOV 2013 2015-1 - 1. SOUČASNÝ STAV A CÍLOVÝ STAV (ZÁŘÍ 2013 ČERVEN 2015) 1.1 POČET ŽÁKŮ A PEDAGOGŮ Počet Komentář Celkový počet žáků školy 160 160 předpokládaný demografický vývoj Počet

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Plán akcí na školní rok 2011/12

Plán akcí na školní rok 2011/12 Plán akcí na školní rok 2011/12 Září Fotografování prvňáčků 8. 9.2011 Ajax projekt Policie ČR - celoročně Evropský den jazyků 26.9. Sběr kaštanů a žaludů Varhanní koncert pro žáky 5.tříd Výuka na dopravním

Více

Školní vzdělávací program pro Základní vzdělávání Jitřenka, 6. verze, platnost od 1. 9. 2013 č j. 276/2013

Školní vzdělávací program pro Základní vzdělávání Jitřenka, 6. verze, platnost od 1. 9. 2013 č j. 276/2013 Dodatek k ŠVP č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro Základní vzdělávání Jitřenka, 6. verze, platnost od 1. 9. 2013 č j. 276/2013 Škola: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, Jitřní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

Roční realizační plán EVVO školní rok 2014 2015. pracoviště Slovákova

Roční realizační plán EVVO školní rok 2014 2015. pracoviště Slovákova Roční realizační plán EVVO školní rok 2014 pracoviště Slovákova Termín/perioda Název/ akce/téma/forma Cílová skupina Akci koordinuje Schůzka metodických pedagogové vedoucí MS a PK sdružení a předmětových

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předměty I. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

Organizace ZŠ Loučovice ve školním roce 2014/2015

Organizace ZŠ Loučovice ve školním roce 2014/2015 Organizace ZŠ Loučovice ve školním roce 2014/2015 Učební plány: Ve školním roce 2014/2015 se v 1. 9. ročníku vyučuje podle učebního plánu ŠVP ZŠ a MŠ Loučovice Přes překážky ke hvězdám. Počet tříd a žáků:

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, Dukelská 13, České Budějovice, 371 45 Koncepce rozvoje školy Úvod : Předložený návrh koncepce školy na období 2010 2011 vychází z předchozích koncepcí

Více

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Naše aktivity v 1.pololetí 2014/2015 I. Na čem se podíleli/podílí zaměstnanci naší školy od září 2014: Společný úklid lesa s Mozaikou Pohádkový les 2014

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz V letošním roce vyučujeme 172 žáků v 9 ročnících, máme 15 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. O bezproblémový

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

Organizace školního roku

Organizace školního roku Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okr. Břeclav, příspěvková organizace PSČ 691 11 ZŠ tel: 519 423 237 e-mail: zs.brumovice@tiscali.cz www.zsbrumovice.cz ŠJ tel.: 519 423 283 MŠ tel.: 511 110 617

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 280 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 280 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2008/2009 má škola celkem 13 tříd, z toho 5 tříd 1. stupně a 8 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 304 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 23,4. Škola má 10 odborných

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014

ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014 1. Organizačně zabezpečit práci školy tak, aby

Více

Plán práce pro školní rok 2014/15

Plán práce pro školní rok 2014/15 Základní škola V Zahrádkách 48 Praha 3 Plán práce pro školní rok 2014/15 Obsah : Pedagogická část Organizační část Organizační část Pedagogické rady: 1. 9.2014 - projednání plánu práce školy organizační

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13 WALDORFSKÁ ŠKOLA, Hornická 327, 261 01 Příbram tel.318 623 306 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13 Ředitel školy: Mgr. A. Mašiková Garant projektu: Mgr. Rostislav

Více

Střednědobý plán práce školy 2009-2013

Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Mgr. Krasulová Anna 1 Oblast ekonomicko a materiálně technická Budova: - zajistit výměnu oken a zateplení

Více

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov. Plán EVVO pro školní rok 2015/2016

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov. Plán EVVO pro školní rok 2015/2016 ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov Plán EVVO pro školní rok 2015/2016 ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov Plán environmentální výchovy pro školní rok 2015/2016 EVVO představuje nezastupitelný předpoklad

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice

Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice na školní rok 2015/2016 I. Život školy motto: Technika kolem nás Hlavní úkoly školního roku 2015/2016 Organizačně zabezpečit práci školy, aby byla v

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Plán práce ZŠ a MŠ. Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace. školní rok 2013 / 2014

Plán práce ZŠ a MŠ. Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace. školní rok 2013 / 2014 č.j.: 2013/47 Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace Plán práce ZŠ a MŠ školní rok 2013 / 2014 Hlavní úkoly výchovně vzdělávacího procesu

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2013-2014 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Základní škola a mateřská škola Nová Ves nad Nisou. Koncepce rozvoje školy - 2010/2014

Základní škola a mateřská škola Nová Ves nad Nisou. Koncepce rozvoje školy - 2010/2014 Základní škola a mateřská škola Nová Ves nad Nisou Koncepce rozvoje školy - 2010/2014 Nová Ves nad Nisou listopad 2009 Koncepce rozvoje vychází z těchto dokumentů: Národní program rozvoje vzdělávání v

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní školu, IZO: 108047610 b) Školní družinu a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovnu,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ZŠ KOVÁŘOV V LETECH 2010 2015

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ZŠ KOVÁŘOV V LETECH 2010 2015 Základní škola Kovářov, okres Písek 398 55 Kovářov 80 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ZŠ KOVÁŘOV V LETECH 2010 2015 KONCEPCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY KOVÁŘOV Koncepce dalšího rozvoje školy vychází z pěti základních oblastí.

Více

Roční realizační plán EVVO

Roční realizační plán EVVO Roční realizační plán Tematické zaměření Aktivity/ popis úkolu Úklid a úprava okolí Cílová skupina třída Kdo odpovídá Pč Termín realizace Místo okolí Poznámky způsob hodnocení,... Výzdoba dle ročních období

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 1 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2007-2008 Základní škola a Mateřská škola Zdíkov 2 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2007-2008 Základní škola a Mateřská škola Zdíkov 1) Počet pracovníků 30 stálých z toho : 19 pedagogických

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy

2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy 2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy Základní škola v Želivě je úplná škola s 1. až 9. postupným ročníkem. Zabezpečujeme povinnou školní docházku, zájmové vzdělávání a školní stravování.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY pro školní rok 2015/2016

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY pro školní rok 2015/2016 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY pro školní rok 2015/2016 Úvod: Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, uvádí, že výchova, osvěta a vzdělávání se provádějí tak, aby vedly k myšlení

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více