ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI. školní rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI. školní rok 2013-2014"

Transkript

1 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI školní rok Obsah: 1) Organizace školy 2) Materiálně technické vybavení 3) Vzdělávací program 4) Personální zabezpečení a řízení školy 5) Výchovně vzdělávací proces 6) Aktivity školy a prezentace na veřejnosti 7) Spolupráce s partnery Zpracoval: Mgr. Libor Mandovec ředitel ZŠ Kovářov 1

2 1. Organizace školy V letošním školním roce došlo k nepatrnému úbytku žáků oproti minulému školnímu roku nastoupí do školy celkem 159 žáků, tedy o 2 méně. Žádné větší změny v organizaci školního roku nebyly učiněny, vycházíme z loňského modelu rozvržení hodin a přestávek, který se osvědčil a umožňuje návaznost na odjezdy autobusů i dostatek času na oběd. Počet žáků ZŠ Dívky 78 Místní Průměrný počet žáků na třídu Součást školy Kapacita 1. stupeň ZŠ 2. stupeň ZŠ Školní družina Školní jídelna Chlapci 83 Přespolní ,9 Počet tříd/ oddělení xxx Počet žáků Počet žáků na třídu 18,2 17,5 24 xxx Počet žáků na pedag. 15,9 11,7 xxx xxx Časové členění školního roku a) roční Významné termíny začátek školního roku konec 1. pololetí konec školního roku talentové zkoušky přijímací zkoušky zápis do 1. třídy Porady a schůzky pedagogické rady (středa) rodičovské schůzky (středa) provozní porady (středa) schůzky vedení školy a sekcí podzimní vánoční pololetní jarní velikonoční hlavní Prázdniny pololetí , pololetí , (Po) , , , 5. 2., 5. 3., 2. 4., 7. 5., každý pátek 7:15 každý pátek 7:15 b) týdenní Odpolední výuka Nepovinný předmět Náboženství úterý čtvrtek pondělí pátek 8., 9.třída 6., 7., 8. třída třída 5.-9.třída c) denní Vyučovací hodiny 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina 8. hodina 7:40-8:25 8:35-9:20 9:35-10:20 10:30-11:15 11:35-12:20 12:25-13:10 13:20-14:05 14:15-15:00 Ranní ŠD Otevření školy pro žáky Ranní výuka Odpolední výuka 1 Odpolední výuka 2 2

3 6:40 7:20 12:05 13:00 voz školních zařízení a) Školní družina pondělí úterý středa čtvrtek pátek Ranní ŠD 1. oddělení ŠD 6:40-7:20 6:40-7:20 6:40-7:20 6:40-7:20 6:40-7:20 11:15-13:15 11:15-13:15 11:15-13:15 11:15-13:15 11:15-13:15 2. oddělení ŠD 11:30-13:30 12:30-13:30 11:30-13:30 12:30-13:30 11:30-13:30 3. oddělení ŠD 12:30-13:30 12:30-13:30 12:30-13:30 12:30-13:30 12:30-13:30 Odpolední ŠD 13:15-16:00 13:15-16:00 13:15-16:00 13:15-16:00 13:15-16:00 b) Informační učebny Informační centrum (školní knihovna) PC učebna s internetem Interaktivní učebny (1. stupeň, 2. stupeň) třídní kolektivy kdykoli mimo provoz 3. oddělení ŠD kdykoli mimo pevně danou výuku kdykoli mimo pevně danou výuku žáci 6. vyučovací hodina, za provozu 3. ŠD vyučovací hodina pouze pod dozorem individuálně nikoli učitelé kdykoliv - po domluvě se správcem kdykoli mimo pevně danou výuku kdykoli mimo pevně danou výuku c) Stravovací služby Školní jídelna Školní bufet Mléčný režim Ovocný režim Pitný režim Nabídka Oběd (polévka, hlavní jídlo, moučník/ovoce) Výběr ze sortimentu musli tyčinek, cukrovinek, pití apod. Mléko ochucené i neochucené, jogurt, Lipánek apod. Ovoce, zelenina, ovocné nápoje a saláty Slazený čaj ve várnicích na chodbě Kdy po 4. a 5. hodině M. Maříková během velké přestávky 2. st. ráno, 1. st. po domluvě s TU pouze pro 1. st., 1x týdně po celý den I. Brůžková M. Škochová Uklízečky vozní zaměstnanci i ŠJ Hlavní úkoly v oblasti organizace školy Cíl strategického plánu Úkol V tomto školním roce nejsou stanoveny. 3

4 2. Materiálně technické vybavení Školní prostředí doznalo během prázdnin některé změny. V učebnách a kancelářích staré budovy byla přidána topná tělesa, aby byly během zimní sezóny snadněji plněny teplotní limity. V rámci dalších protiradonových opatření bylo vybudováno odvětrávání chodby do sklepa. Vnějšího nátěru se dočkala spojovací chodba mezi oběma budovami. podporu pedagogů při přípravě na výuku prostřednictvím ICT byly zakoupeny další notebooky. Do konce kalendářního roku jsou plánovány nákupy pomůcek v rámci tzv. ONIV, konkrétní nákupy se uskuteční na základě potřeb pedagogů. Během podzimu je plánována výměna starých tabulí ve dvou učebnách 1. stupně, a to z provozních prostředků a financí získaných doplňkovou činností. Učebny, herny 9 kmenových učeben, 2 místnosti pro ŠD Odborné pracovny přírodovědná uč., 2 interaktivní učebny, počítačová uč., inf.centrum Dílny a pozemky učebna dílen, cvičná kuchyňka, školní pozemek, skleník Sportovní zařízení tělocvična, školní hřiště Školní areál Učební pomůcky školní dvůr, odpočivné plochy 1. stupeň starší lavice a židle, nový úložný a odkládací nábytek; 2. stupeň nové lavice a židle, starší úložný nábytek poměrně slušná úroveň Učebnice a učební texty až na výjimky všechny předměty (Tc, Pč, In, Vv), většina do 8 let Audiovizuální technika 8 CD přehrávačů, 2 DVD, 2 videa ICT technika 3 interaktivní tabule, PC učebna s projektorem Žákovský nábytek Hlavní úkoly v oblasti materiálně technického vybavení Cíl strategického plánu Úkol Zlepšovat vybavenost školy v oblasti ICT Zlepšovat vybavenost školy v oblasti ICT Vytvářet podnětné a funkční školní prostředí Zlepšovat vybavenost školy pro kvalitní výuku Zlepšovat vybavenost školy pro kvalitní výuku Koupit nové notebooky pro přípravu výuky pedagogů Zlepšovat služby školní sítě elektronická žák. knížka 2. stupeň Vyměnit staré školní tabule ve dvou učebnách 1. stupně Podzim Finálně vyřešit vybavenost a funkčnost žákovské cvičné kuchyňky Podzim Zkompletovat funkční CD přehrávače Podzim 4

5 3. Vzdělávací program V tomto školním roce byla vydána na základě změn RVP ZV nová verze školního vzdělávacího programu. Do ní jsou začleněny všechny požadované změny druhý cizí jazyk, nová témata (např. finanční gramotnost, korupce, armáda apod.) či přesuny učiva (matematika 5. ročník). Učební program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Kovářov třída Povinně volitelné předměty Sportovní hry Praktika z přírodovědných předmětů Konverzace v cizím jazyce Německý jazyk volitelný 6. třída třída 9. třída 9. třída 1 hodina 2 hodiny (1 hod 8. tř.) 1 hodina 2 hodiny pro ročník 2 skupiny únor duben 2014 únor 2014 září 2013, květen 2014 září 2013 březen 2014 D.Dvořáková??? H.Kotalíková, Jí.Smrčina Nepovinné předměty Náboženství Kurzy Plavecký výcvik Lyžařský kurz Dopravní výcvik Příprava k přijímacím zk třída třída 4. třída třída Zájmové kroužky název kroužku Kovářovánek Sportovní kroužek Pěvecký sbor Turist. kroužek - geocaching Pohybové hry Mladí zdravotníci Experimentátoři Ruční práce Keramika Tenis Novinářský kroužek Dramatický kroužek Tvorba videoklipů Počítačová grafika Kroužek anglického j. Angličtina plus pro třídy vedoucí D.Dvořáková žákyně 8. tř. Z.Škochová Z.Rozhoňová P.Řežábková L.Víšková J.Vlnová L.Škochová H.Kotalíková J.Bílek Jiří Smrčina M.Mandovcová P.Baštýřová termín úterý 13:20-15:00 pondělí 12:25-13:10 středa 13:20-15:00 (1x za 14 dní) víkend (nepravidelně) pondělí 13:20-15:00 čtvrtek 13:20-14:05 úterý 12:25-13:10 pátek 13:20-15:00 pondělí 13:20-15:00 pondělí 13:20-15:00 nerealizován, malý zájem žáků středa 13:20-15:00 (1x za 14 dní) nerealizován, malý zájem žáků nerealizován, malý zájem žáků čtvrtek 13:20-14:05 čtvrtek 14:05 15:00 5

6 Dělení a spojování tříd předmět Anglický jazyk třída 5. třída 8. třída 8. třída třída třída 5. třída 9. třída třída třída 9. třída (+ část 8. t.) Německý jazyk Tělesná výchova Informatika Pracovní činnosti Volitelné předměty dělené či spojované hodiny 2 hodiny dle jaz. schopností 3 hodiny 3 hodiny dle studia vol. NJ 2 hodiny - dívky a hoši 2 hodiny - dívky a hoši 1 hodina - dívky a hoši 1 hodina - dívky a hoši 1 hodina - dívky a hoši 1 hodina - dívky a hoši 2 hodiny (2 skupiny) nárůst Hlavní úkoly v oblasti vzdělávacího programu Cíl strategického plánu Monitorovat plnění ŠVP Monitorovat plnění ŠVP Monitorovat plnění ŠVP Úkol Ověřovat plnění výchovně vzdělávacích strategií Monitorovat realizaci změn v ŠVP zapracování nových témat Zkvalitnit systém tvorby a obhajob absolventských prací Podzim Podzim Září 6

7 4. Personální zabezpečení a řízení školy V tomto školním roce došlo ke změně na postu zástupce ředitele školy nově tuto funkci zastává Mgr. Marcela Timoranská. V důsledku nemoci paní učitelky Randové byla přijata na místo učitelky 5. třídy paní Zuzana Rozhoňová Na pozici asistenta pedagoga pokračuje Pavlína Řežábková. Zaměstnanci Fyzické osoby učitelé vychovatelky asistenti pedagoga správní zaměstnanci zaměstnanci ŠJ Přepočtené osoby 12,9 1,4 0,6 3,2 3,3 Muži : ženy v % 26 : 74 % 0 : 100% 0 : 100% 27 : 73 % 0 : 100 % Učitelé Jméno Třídnictví, funkce Kvalifikace Přidělené předměty Úvazek (h) Mgr.Libor Mandovec Mgr.Marcela Timoranská Mgr.Dana Dvořáková Mgr.Zdeňka Škochová Mgr.Pavla Škochová Mgr.Ludmila Škochová Zuzana Rozhoňová Mgr.Jana Vlnová Mgr.Hana Kotalíková Mgr.Jaroslav Smrčina Mgr.Jiří Bílek Mgr.Jiří Smrčina Mgr.Stanislava Pincová Mgr.Petra Baštýřová Mgr.Hana Pašková Mgr.Jiří Žáček Mgr.Marie Simandlová ředitel školy, ICT koord. zástupce ŘŠ, koord. EVVO 1.třída 2.třída, ved. sekce 1.st. 3.třída 4.třída 5.třída 6.třída, výtvarník školy 7.třída 8.třída, vých. poradce Čj Ov Př - Ch 1.stupeň 1.stupeň 1.stupeň 1.stupeň 1.stupeň Aj Vv - Rj Čj Ov 1.stupeň D Z M-F Nj Př - Pč 1.stupeň Ov Př, Ch, Pp 1.třída 2.třída 3.třída 4.třída, Vv 5.třída, Tv Aj, Vv Čj F, Pč, Př, Tv, Vv, Nj D, Z, Sh, In, Hv, Vl M, F, In, Hv třída, metodik prev., ved. sekce 2.st. - kvalifikovanost odučených hodin 91% teologie teologie Nj, Aj, VkZ, Hv, Pč, Vv Aj Aj Nb Nb aprobovanost odučených hodin 81% Vychovatelky Jméno Mgr.Gabriela Zítková Marie Vlnová Mgr.Hana Kotalíková Pavlína Řežábková Funkce vedoucí sekce ŠD knihovník Kvalifikace vychovatelství vychovatelství učitelství SŠ s maturitou Oddělení 1.oddělení 2.oddělení 2.oddělení 3.oddělení Úvazek (h) Asistenti pedagoga 7

8 Jméno Pavlína Řežábková Funkce asistent pedagoga Kvalifikace SŠ s maturitou Třída 3. třída Úvazek (h) 25 Správní zaměstnanci Jméno Ilona Brůžková Marie Škochová Václav Kroupa Michaela Maříková Václav Kroupa Funkce uklízečka uklízečka školník účetní topič Úsek Stará budova Nová budova - Úvazek (h) , (říjen-duben) Zaměstnanci školní jídelny Jméno Michaela Maříková Marie Dvořáková Jana Suková Marie Fedrová Funkce vedoucí ŠJ vedoucí kuchařka kuchařka pomocná kuchařka Úvazek (h) 20 37,5 37,5 37,5 Rozdělení pedagogických a organizačních funkcí Vedoucí funkce Ředitel školy Zástupce ředitele školy Vedoucí školní jídelny Vedoucí kuchařka Vedoucí spr. úseku Výchovný poradce Koordinátor ŠVP ICT metodik/koordinátor Metodik prevence Koordinátor EVVO Knihovník Správce skladu učebnic Správce did. techniky Vedoucí sekce 1.stupně Vedoucí sekce 2.stupně Vedoucí sekce ŠD Bezpečnostní technik Velitel požární hlídky Požární preventista Výtvarník školy Sběr papíru Jméno Mgr.Libor Mandovec Mgr. Mar. Timoranská Michaela Maříková Marie Dvořáková Václav Kroupa Mgr.Jaroslav Smrčina Mgr.Libor Mandovec Mgr.Libor Mandovec Mgr.Jiří Bílek Mgr.Mar. Timoranská Pavlína Řežábková Mgr. Mar. Timoranská Václav Kroupa Mgr.Zdeňka Škochová Mgr.Jiří Bílek Mgr.Gabriela Zítková Václav Kroupa Václav Kroupa Václav Kroupa Mgr.Jana Vlnová Mgr.Jiří Smrčina Správa sbírek, učeben Jméno Mgr.Jaroslav Smrčina Správce F, Tč Mgr.Jiří Bílek Správce D, Z Mgr.Mar. Timoranská Správce Ch, Př Mgr.Jiří Smrčina Správce M Mgr.St.Pincová Správce Cj Mgr.Jana Vlnová Správce Vv Mgr.Jiří Smrčina Správce Hv Mgr.Libor Mandovec Správce Ov, Inf Mgr.Zdeňka Škochová Správce Mgr.L.Škochová Správce Mgr.Dana Dvořáková Správce Tv Mgr.Hana Kotalíková Správce Čj, Pč, VkZ, ŠDII. Mgr.Gabriela Zítková Správce sbírky ŠD I. Mgr.Dana Dvořáková Správce tělocvičny Mgr.Jaroslav Smrčina Správce školní dílny Mgr.St.Pincová Správce žák. kuchyně Mgr.Gabriela Zítková Správce ŠD I. Hana Kotalíková Správce ŠD II. Pavlína Řežábková Správce inform. centra Mgr.Jiří Bílek Správce PC učebny Mgr.Mar. Timoranská Správce přírod. učebny Mgr.Jiří Smrčina Správce inter. učebny 2 Mgr.Pavla Škochová Správce inter. učebny 1 Příslušní TU Správci kmenových tříd 8

9 Hlavní úkoly v oblasti personální a řízení školy Cíl strategického plánu Plánovat DVPP s ohledem na cíle a potřeby školy Plánovat DVPP s ohledem na cíle a potřeby školy Zlepšovat vybavenost školy v oblasti ICT Úkol Využívat školení hrazená z evropských fondů Organizovat školení vlastními pracovníky Vybudovat elektronický informační systém školy zvýšit ICT dovednosti pedagogů 9

10 5. Výchovně vzdělávací proces Prioritou pro tento školní rok zůstává začleňování aktivizačních metod učení, které podporují motivaci žáků a rozvíjejí jejich dovednosti. Dále bude kladen důraz na začleňování ICT prostředků do výuky. Významným tématem se stane také individuální podpora žáků, aby dosáhli na stanovené standardy a maximálně rozvinuli své schopnosti. Dlouhodobé programy PEER program gram EVVO Zdravé zuby starší žáci školí mladší v oblasti prevence drog Tvorba prací na témata: Houby, Rekordy flory a fauny pracovní listy s tematikou správné péče o chrup třída zima 2014 J.Bílek během roku třída během roku L.Škochová třída třída všechny třídy 9. třída 2014 Jí.Smrčina J.Bílek třída během roku Z.Škochová 1. třída D.Dvořáková třída během roku Ja.Smrčina žáci ŠD a rodiče podzim G.Zítková Školní projekty a tematické dny Evropský den Den Země seznámení se s evropskými státy a prezentace tříd úklid prostředí a soutěž s environmentální tematikou Branný den upevňování dovedností z ochrany za mimoř. situací Absolventské tvorba a obhajoba prací na práce daná témata jektové projekty jednotlivých tříd dny 1. stupně Vítání slavnostní skládání čtenářů čtenářského slibu Kovářovská olympijské disciplíny při olympiáda výuce i mimo školu ŠD je cool odpoledne plná aktivit rodičů s dětmi Soutěže Olympiáda v českém jazyce Konverzace v anglickém jazyce Zeměpisná olympiáda Dějepisná olympiáda Biologická olympiáda Chemická olympiáda Fyzikální olympiáda Matematická olympiáda, Matematický klokan Soutěž mladých zdravotníků Dopravní olympiáda Jihočeský zvonek H. Kotalíková P. Baštýřová J. Bílek J. Bílek M. Timoranská M. Timoranská J. Smrčina Jí. Smrčina P. Řežábková L. Škochová P. Škochová 10

11 Soutěž recitátorů Sportovní turnaje Výtvarné soutěže L. Mandovec Učitelé tělesné výchovy Učitelé výtvarné výchovy Sběry Sběr žaludů a kaštanů Sběr starého papíru Sběr léčivých bylin říjen celý rok podzim, jaro V.Kroupa Jí.Smrčina Hlavní úkoly v oblasti výchovně vzdělávacího procesu Cíl strategického plánu Uvádět poznatky a dovednosti do praktických a aktuálních souvislostí Maximálně používat aktivizační metody výuky Maximálně používat aktivizační metody výuky Rozvíjet individuální práci se žáky Úkol Průřezová témata realizovat aktivně stabilizovat projektové dny Realizovat Informační a čtenářskou výchovu včetně tvorby ukázk. hodin výběr podstatných informací, různé formy poznámek do sešitu Využívat při výuce ICT techniku (PC, interaktivní tabule) Zavést individuální podporu žákům, kteří mají studijní potíže 11

12 6. Aktivity školy a prezentace na veřejnosti Výchovně vzdělávací úsilí bude podporováno různými jednorázovými aktivitami. Některé z nich jsou pevně stanoveny a naplánovány, část z nich se uskuteční na základě aktuální nabídky v průběhu školního roku. Na základě zkušeností z minulých let bude potřebné aktivity rozkládat během celého školního roku, aby nedocházelo k jejich kumulaci v určitých obdobích a zvažovat přínos a finanční nároky každé mimoškolní akce. Exkurze a výlety Exkurze Městské muzeum Milevsko - klášter Obecní úřad Kovářov Geologická exkurze Příbram 3. třída 6. třída 9. třída květen leden říjen P. Škochová Výlet Jednodenní výlet Jednodenní výlet Dvoudenní výlet Dvoudenní výlet Dvoudenní výlet Dvoudenní výlet třída třída 6. třída 7. třída 8. třída 9. třída P. Škochová L. Škochová J.Vlnová H.Kotalíková J.Smrčina J.Bílek Partnerský pobyt, zahr. zájezd Seftigen třída dle pozvání 7.2 Kulturní akce Filmová představení dle nabídky před prázdninami Divadelní představení, koncerty Divadlo Podkova Muzikál Drum in - koncert 1. stupeň 2. stupeň 2. stupeň Vystoupení žáků Folklorní soubor Kovářovánek Besídka ke Dni matek Rozloučení se žáky MŠ Rozsvěcení vánočního stromku Představení dramatického kroužku žáci MŠ, veřejnost 1. stupeň a rodiče žáci MŠ veřejnost žáci, veřejnost prosinec podzim podzim J. Vlnová S.Pincová během roku prosinec D.Dvořáková P.Řežábková P.Řežábková L.Škochová 7.3 Besedy a naučné programy gram Právo a kriminalita (besedy s policistou) Dopravní pravidla (beseda s policistou) 5., 9.třída 4. třída 12

13 Prevence užívání návykových látek Sex, AIDS a vztahy Prevence užívání návykových látek 7. třída 8. a 9. třída 4. a 5. třída podzim prosinec jaro J.Bílek J.Bílek J.Bílek Sportovní a zábavné akce Název Pohádkový les D.Dvořáková Mikulášská nadílka Maškarní rej Popis Putování s pohád. bytostmi obchůzka jednotlivých tříd karneval v tělocvičně únor Martinská jízda lampionový průvod 1. stupeň D.Dvořáková Předvánoční x Předvelikonoční den Vánoční zpívání vánoční dílničky a zvyky soutěž ve zpěvu koled prosinec Folklorní obchůzky Devil Cup na sv. Barboru, Lucii, Tři krále, Masopust florbalový turnaj 1. stupeň prosinec únor prosinec P. Škochová Pohybový den veselé rodinné klání žáci ŠD a rodiče květen G.Zítková 1. stupeň 1. stupeň 2. stupeň Ja.Smrčina Hlavní úkoly v oblasti aktivit a prezentaci Cíl strategického plánu Vytvořit školní společenství s pozitivním klimatem Vytvořit školní společenství s pozitivním klimatem Nabízet žákům zajímavé volnočasové aktivity Úkol Podporovat iniciativu a aktivitu žáků parlament, časopis, soutěže Pořádat celoškolní akce, které sbližují účastníky školy Vytvářet aktivní a tvořivou družinu projekt ŠD je cool G.Zítková 13

14 7. Spolupráce s partnery Letos bude naším cílem navázat na vydařené aktivity směrem k rodičům a pokračovat v realizaci určité formy předškolní přípravy. Subjekt, Způsob spolupráce instituce Rodičovské schůzky listop., duben Den otevřených dveří pro předškoláky Kurz Předškolák únor - květen Rodiče žáků Schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků Schůzka s rodiči 9. třídy listopad J.Smrčina Školní zpravodaj 4x za rok Akce zaměřené na spolupráci G.Zítková Schůze OSR listopad Občanské sdružení rodičů Konzultace při nákupech (OSR) Organizace školního plesu Školská rada Schůzky září, duben Příprava rozpočtu a financování školy listopad Zřizovatel (Obec Informování o práci školy Kovářov) Slavnostní zahájení a ukončení šk. roku září, Příprava kulturních vystoupení Zápis do 1. ročníku leden MŠ Kovářov Zájezdy do plaveckého bazénu únor duben Vystoupení školních folklorních souborů OS Kovářovan Organizace školních akcí Organizace školního a zem. plesu leden ZD Kovářov Péče o školní pozemek, školní hřiště podzim, jaro V.Kroupa Vzájemná korespondence s Bad Zell Partnerské školy Vzájemná výměna výtvorů ZŠ Čimhová Dětský lékař MUDr. Z.Kůrková úterý, pátek Zdravotní péče Smluvní lékař MUDr. J.Kahoun po - pá Zubní lékař MUDr. T.Vlnová po - pá Hlavní úkoly v oblasti spolupráce Cíl strategického plánu Vytvářet příležitosti pro intenzivnější spolupráci školy s rodiči Otvírat školu spolupráci s různými partnery Otvírat školu spolupráci s různými partnery V Kovářově Úkol Vymýšlet a pořádat aktivity, kterých by se rodiče aktivně účastnili Realizovat přípravný kurz Předškolák Udržovat kontakt s partnerskými zahraničními školami, G. Zítková Jaro, Libor Mandovec, ředitel ZŠ Kovářov 14

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011-2012 Projednáno na pedagogické radě dne 31. 8. 2012 Schváleno školskou radou dne 31. 8. 2012 Zpracoval: Mgr. Libor Mandovec ředitel ZŠ Kovářov Výroční zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Kovářov, okres Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2009-2010 Obsah: 1) Základní údaje o škole.. str. 2 2) Přehled oborů vzdělání str. 2 3) Přehled pracovníků školy.. str. 3

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Kovářov, okres Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006-2007 Obsah: 1) Základní údaje o škole.. str. 2 2) Přehled oborů vzdělání str. 3 3) Přehled pracovníků školy. str. 3 4)

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ KOVÁŘOV pro období 2012 2018

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ KOVÁŘOV pro období 2012 2018 Základní škola Kovářov, okres Písek 398 55 Kovářov 80 KONCEPCE ROZVOJE ZŠ KOVÁŘOV pro období 2012 2018 V plánovaném období bude regionální školství pravděpodobně procházet reformou financování, která bude

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

OBSAH: 1. Závěry z výsledků minulého školního roku -výchovně vzdělávací oblast -materiální oblast

OBSAH: 1. Závěry z výsledků minulého školního roku -výchovně vzdělávací oblast -materiální oblast Základní škola a Mateřská škola Osoblaha příspěvková organizace, 793 99 Osoblaha, Třešňová 99, IČ 00852490 554642106 e-mail: zetel@zsosoblaha.cz 554642107 OBSAH: 1. Závěry z výsledků minulého školního

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

Plán školy. Základní škola Štěpánov, okres Olomouc, příspěvková organizace Dolní 597, 783 13 Štěpánov. pro školní rok 2013/2014

Plán školy. Základní škola Štěpánov, okres Olomouc, příspěvková organizace Dolní 597, 783 13 Štěpánov. pro školní rok 2013/2014 Základní škola Štěpánov, okres Olomouc, příspěvková organizace Dolní 597, 783 13 Štěpánov tel.: 587 571 044 skola@zsstepanov.cz Plán školy pro školní rok 2013/2014 V minulých letech se začalo na jednotlivých

Více

Výroční zpráva Základní školy Šenov za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva Základní školy Šenov za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Základní škola Šenov, Radniční náměstí 1040 Za školní rok 2009/2010 V Šenově 30..záříí 2010 Mgr.. Naděžda Pavlliisková řediitellka ZŠ - 1 - Ossnovaa 1 Charakteristika školy... 4 1.1 Obecná

Více

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek 1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 V Milevsku 9. 9. 2013 Zpracoval: PaedDr. Martin Hrych Obsah 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 30. červnu 2009

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 30. červnu 2009 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 30. červnu 2009 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Mnichovo

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY za období školních let: 2007 2008 2008 2009 2009-2010 Změny vzhledem k předchozímu hodnocení: Snaha o srovnávání (se standardy, předpisy, pravidly, časem, hodnotiteli ap.) Přehledné

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace. Roční plán práce

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace. Roční plán práce Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Roční plán práce Školní rok 2014/2015 Vedení školy: ředitelka Mgr. Hana Koudelová Pedagogičtí pracovníci: Základní škola zástupce ŘŠ Ing.

Více

Zajišťujeme i ozdravné pobyty do zahraničí, při kterých je kladen důraz na prolomení jazykových bariér, poznávání různých kultur, pochopení

Zajišťujeme i ozdravné pobyty do zahraničí, při kterých je kladen důraz na prolomení jazykových bariér, poznávání různých kultur, pochopení Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2007-08 Pedagogická rada schválila dne 1.9.2008 Školská rada schválila dne 22.10.2008 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole ( název,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Paseka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Jana Knápková ředitelka školy - 1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA PASEKA, příspěvková organizace, 783 97 PASEKA 200 tel. 585

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, E-mail: zsstepankovice@volny.cz www.zsstepankovice.skolniweb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

Výroční zpráva ZŠ J.A.Komenského Lysá nad Labem 2007-2008

Výroční zpráva ZŠ J.A.Komenského Lysá nad Labem 2007-2008 Výroční zpráva ZŠ J.A.Komenského Lysá nad Labem 2007-2008 Zpracovala Mgr. Marie Nováková ředitelka školy OBSAH 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3 1.1 Škola.3 1.1.1 Základní údaje o škole... 3 1.1.2 Zřizovatel..

Více

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní školy Klimkovice za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Zpracovala: Miroslava Hoňková, ředitelka školy Projednáno v pedagogické radě dne 17. 6. 2014 a 24. 6. 2014 Schváleno

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracoval: Mgr. Pavel Hartman, zástupce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

PLÁN PRÁCE ZŠ A ZUŠ DOLNÍ NĚMČÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN PRÁCE ZŠ A ZUŠ DOLNÍ NĚMČÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN PRÁCE ZŠ A ZUŠ DOLNÍ NĚMČÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Ve školním roce 2014/2015 bude vyučováno podle učebního dokumentu Školní vzdělávací program ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí ze dne 1.9.2013 v platném znění.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Č.j. ZSSM 62/2013 skartační znak: A10

Č.j. ZSSM 62/2013 skartační znak: A10 ZÁKLDNÍ ŠKOL MTEŘSKÁ ŠKOL STRÉ MĚSTO OKRES FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGNIZCE se sídlem Jamnická 270, Staré Město, PSČ 738 01 Č.j. ZSSM 62/2013 skartační znak: 10 PLÁN PRÁCE ZÁKLDNÍ ŠKOLY N ŠKOLNÍ ROK

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

40 40 12. Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů 40 1

40 40 12. Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů 40 1 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/13 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Škola 3 1.2 Zřizovatel 3 1.3 Místo poskytovaného vzdělávání 3 1.4 Místo poskytovaných služeb 3 1.5 Základní údaje o součástech školy 3 1.6 Materiálně

Více