ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI. školní rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI. školní rok 2013-2014"

Transkript

1 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI školní rok Obsah: 1) Organizace školy 2) Materiálně technické vybavení 3) Vzdělávací program 4) Personální zabezpečení a řízení školy 5) Výchovně vzdělávací proces 6) Aktivity školy a prezentace na veřejnosti 7) Spolupráce s partnery Zpracoval: Mgr. Libor Mandovec ředitel ZŠ Kovářov 1

2 1. Organizace školy V letošním školním roce došlo k nepatrnému úbytku žáků oproti minulému školnímu roku nastoupí do školy celkem 159 žáků, tedy o 2 méně. Žádné větší změny v organizaci školního roku nebyly učiněny, vycházíme z loňského modelu rozvržení hodin a přestávek, který se osvědčil a umožňuje návaznost na odjezdy autobusů i dostatek času na oběd. Počet žáků ZŠ Dívky 78 Místní Průměrný počet žáků na třídu Součást školy Kapacita 1. stupeň ZŠ 2. stupeň ZŠ Školní družina Školní jídelna Chlapci 83 Přespolní ,9 Počet tříd/ oddělení xxx Počet žáků Počet žáků na třídu 18,2 17,5 24 xxx Počet žáků na pedag. 15,9 11,7 xxx xxx Časové členění školního roku a) roční Významné termíny začátek školního roku konec 1. pololetí konec školního roku talentové zkoušky přijímací zkoušky zápis do 1. třídy Porady a schůzky pedagogické rady (středa) rodičovské schůzky (středa) provozní porady (středa) schůzky vedení školy a sekcí podzimní vánoční pololetní jarní velikonoční hlavní Prázdniny pololetí , pololetí , (Po) , , , 5. 2., 5. 3., 2. 4., 7. 5., každý pátek 7:15 každý pátek 7:15 b) týdenní Odpolední výuka Nepovinný předmět Náboženství úterý čtvrtek pondělí pátek 8., 9.třída 6., 7., 8. třída třída 5.-9.třída c) denní Vyučovací hodiny 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina 8. hodina 7:40-8:25 8:35-9:20 9:35-10:20 10:30-11:15 11:35-12:20 12:25-13:10 13:20-14:05 14:15-15:00 Ranní ŠD Otevření školy pro žáky Ranní výuka Odpolední výuka 1 Odpolední výuka 2 2

3 6:40 7:20 12:05 13:00 voz školních zařízení a) Školní družina pondělí úterý středa čtvrtek pátek Ranní ŠD 1. oddělení ŠD 6:40-7:20 6:40-7:20 6:40-7:20 6:40-7:20 6:40-7:20 11:15-13:15 11:15-13:15 11:15-13:15 11:15-13:15 11:15-13:15 2. oddělení ŠD 11:30-13:30 12:30-13:30 11:30-13:30 12:30-13:30 11:30-13:30 3. oddělení ŠD 12:30-13:30 12:30-13:30 12:30-13:30 12:30-13:30 12:30-13:30 Odpolední ŠD 13:15-16:00 13:15-16:00 13:15-16:00 13:15-16:00 13:15-16:00 b) Informační učebny Informační centrum (školní knihovna) PC učebna s internetem Interaktivní učebny (1. stupeň, 2. stupeň) třídní kolektivy kdykoli mimo provoz 3. oddělení ŠD kdykoli mimo pevně danou výuku kdykoli mimo pevně danou výuku žáci 6. vyučovací hodina, za provozu 3. ŠD vyučovací hodina pouze pod dozorem individuálně nikoli učitelé kdykoliv - po domluvě se správcem kdykoli mimo pevně danou výuku kdykoli mimo pevně danou výuku c) Stravovací služby Školní jídelna Školní bufet Mléčný režim Ovocný režim Pitný režim Nabídka Oběd (polévka, hlavní jídlo, moučník/ovoce) Výběr ze sortimentu musli tyčinek, cukrovinek, pití apod. Mléko ochucené i neochucené, jogurt, Lipánek apod. Ovoce, zelenina, ovocné nápoje a saláty Slazený čaj ve várnicích na chodbě Kdy po 4. a 5. hodině M. Maříková během velké přestávky 2. st. ráno, 1. st. po domluvě s TU pouze pro 1. st., 1x týdně po celý den I. Brůžková M. Škochová Uklízečky vozní zaměstnanci i ŠJ Hlavní úkoly v oblasti organizace školy Cíl strategického plánu Úkol V tomto školním roce nejsou stanoveny. 3

4 2. Materiálně technické vybavení Školní prostředí doznalo během prázdnin některé změny. V učebnách a kancelářích staré budovy byla přidána topná tělesa, aby byly během zimní sezóny snadněji plněny teplotní limity. V rámci dalších protiradonových opatření bylo vybudováno odvětrávání chodby do sklepa. Vnějšího nátěru se dočkala spojovací chodba mezi oběma budovami. podporu pedagogů při přípravě na výuku prostřednictvím ICT byly zakoupeny další notebooky. Do konce kalendářního roku jsou plánovány nákupy pomůcek v rámci tzv. ONIV, konkrétní nákupy se uskuteční na základě potřeb pedagogů. Během podzimu je plánována výměna starých tabulí ve dvou učebnách 1. stupně, a to z provozních prostředků a financí získaných doplňkovou činností. Učebny, herny 9 kmenových učeben, 2 místnosti pro ŠD Odborné pracovny přírodovědná uč., 2 interaktivní učebny, počítačová uč., inf.centrum Dílny a pozemky učebna dílen, cvičná kuchyňka, školní pozemek, skleník Sportovní zařízení tělocvična, školní hřiště Školní areál Učební pomůcky školní dvůr, odpočivné plochy 1. stupeň starší lavice a židle, nový úložný a odkládací nábytek; 2. stupeň nové lavice a židle, starší úložný nábytek poměrně slušná úroveň Učebnice a učební texty až na výjimky všechny předměty (Tc, Pč, In, Vv), většina do 8 let Audiovizuální technika 8 CD přehrávačů, 2 DVD, 2 videa ICT technika 3 interaktivní tabule, PC učebna s projektorem Žákovský nábytek Hlavní úkoly v oblasti materiálně technického vybavení Cíl strategického plánu Úkol Zlepšovat vybavenost školy v oblasti ICT Zlepšovat vybavenost školy v oblasti ICT Vytvářet podnětné a funkční školní prostředí Zlepšovat vybavenost školy pro kvalitní výuku Zlepšovat vybavenost školy pro kvalitní výuku Koupit nové notebooky pro přípravu výuky pedagogů Zlepšovat služby školní sítě elektronická žák. knížka 2. stupeň Vyměnit staré školní tabule ve dvou učebnách 1. stupně Podzim Finálně vyřešit vybavenost a funkčnost žákovské cvičné kuchyňky Podzim Zkompletovat funkční CD přehrávače Podzim 4

5 3. Vzdělávací program V tomto školním roce byla vydána na základě změn RVP ZV nová verze školního vzdělávacího programu. Do ní jsou začleněny všechny požadované změny druhý cizí jazyk, nová témata (např. finanční gramotnost, korupce, armáda apod.) či přesuny učiva (matematika 5. ročník). Učební program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Kovářov třída Povinně volitelné předměty Sportovní hry Praktika z přírodovědných předmětů Konverzace v cizím jazyce Německý jazyk volitelný 6. třída třída 9. třída 9. třída 1 hodina 2 hodiny (1 hod 8. tř.) 1 hodina 2 hodiny pro ročník 2 skupiny únor duben 2014 únor 2014 září 2013, květen 2014 září 2013 březen 2014 D.Dvořáková??? H.Kotalíková, Jí.Smrčina Nepovinné předměty Náboženství Kurzy Plavecký výcvik Lyžařský kurz Dopravní výcvik Příprava k přijímacím zk třída třída 4. třída třída Zájmové kroužky název kroužku Kovářovánek Sportovní kroužek Pěvecký sbor Turist. kroužek - geocaching Pohybové hry Mladí zdravotníci Experimentátoři Ruční práce Keramika Tenis Novinářský kroužek Dramatický kroužek Tvorba videoklipů Počítačová grafika Kroužek anglického j. Angličtina plus pro třídy vedoucí D.Dvořáková žákyně 8. tř. Z.Škochová Z.Rozhoňová P.Řežábková L.Víšková J.Vlnová L.Škochová H.Kotalíková J.Bílek Jiří Smrčina M.Mandovcová P.Baštýřová termín úterý 13:20-15:00 pondělí 12:25-13:10 středa 13:20-15:00 (1x za 14 dní) víkend (nepravidelně) pondělí 13:20-15:00 čtvrtek 13:20-14:05 úterý 12:25-13:10 pátek 13:20-15:00 pondělí 13:20-15:00 pondělí 13:20-15:00 nerealizován, malý zájem žáků středa 13:20-15:00 (1x za 14 dní) nerealizován, malý zájem žáků nerealizován, malý zájem žáků čtvrtek 13:20-14:05 čtvrtek 14:05 15:00 5

6 Dělení a spojování tříd předmět Anglický jazyk třída 5. třída 8. třída 8. třída třída třída 5. třída 9. třída třída třída 9. třída (+ část 8. t.) Německý jazyk Tělesná výchova Informatika Pracovní činnosti Volitelné předměty dělené či spojované hodiny 2 hodiny dle jaz. schopností 3 hodiny 3 hodiny dle studia vol. NJ 2 hodiny - dívky a hoši 2 hodiny - dívky a hoši 1 hodina - dívky a hoši 1 hodina - dívky a hoši 1 hodina - dívky a hoši 1 hodina - dívky a hoši 2 hodiny (2 skupiny) nárůst Hlavní úkoly v oblasti vzdělávacího programu Cíl strategického plánu Monitorovat plnění ŠVP Monitorovat plnění ŠVP Monitorovat plnění ŠVP Úkol Ověřovat plnění výchovně vzdělávacích strategií Monitorovat realizaci změn v ŠVP zapracování nových témat Zkvalitnit systém tvorby a obhajob absolventských prací Podzim Podzim Září 6

7 4. Personální zabezpečení a řízení školy V tomto školním roce došlo ke změně na postu zástupce ředitele školy nově tuto funkci zastává Mgr. Marcela Timoranská. V důsledku nemoci paní učitelky Randové byla přijata na místo učitelky 5. třídy paní Zuzana Rozhoňová Na pozici asistenta pedagoga pokračuje Pavlína Řežábková. Zaměstnanci Fyzické osoby učitelé vychovatelky asistenti pedagoga správní zaměstnanci zaměstnanci ŠJ Přepočtené osoby 12,9 1,4 0,6 3,2 3,3 Muži : ženy v % 26 : 74 % 0 : 100% 0 : 100% 27 : 73 % 0 : 100 % Učitelé Jméno Třídnictví, funkce Kvalifikace Přidělené předměty Úvazek (h) Mgr.Libor Mandovec Mgr.Marcela Timoranská Mgr.Dana Dvořáková Mgr.Zdeňka Škochová Mgr.Pavla Škochová Mgr.Ludmila Škochová Zuzana Rozhoňová Mgr.Jana Vlnová Mgr.Hana Kotalíková Mgr.Jaroslav Smrčina Mgr.Jiří Bílek Mgr.Jiří Smrčina Mgr.Stanislava Pincová Mgr.Petra Baštýřová Mgr.Hana Pašková Mgr.Jiří Žáček Mgr.Marie Simandlová ředitel školy, ICT koord. zástupce ŘŠ, koord. EVVO 1.třída 2.třída, ved. sekce 1.st. 3.třída 4.třída 5.třída 6.třída, výtvarník školy 7.třída 8.třída, vých. poradce Čj Ov Př - Ch 1.stupeň 1.stupeň 1.stupeň 1.stupeň 1.stupeň Aj Vv - Rj Čj Ov 1.stupeň D Z M-F Nj Př - Pč 1.stupeň Ov Př, Ch, Pp 1.třída 2.třída 3.třída 4.třída, Vv 5.třída, Tv Aj, Vv Čj F, Pč, Př, Tv, Vv, Nj D, Z, Sh, In, Hv, Vl M, F, In, Hv třída, metodik prev., ved. sekce 2.st. - kvalifikovanost odučených hodin 91% teologie teologie Nj, Aj, VkZ, Hv, Pč, Vv Aj Aj Nb Nb aprobovanost odučených hodin 81% Vychovatelky Jméno Mgr.Gabriela Zítková Marie Vlnová Mgr.Hana Kotalíková Pavlína Řežábková Funkce vedoucí sekce ŠD knihovník Kvalifikace vychovatelství vychovatelství učitelství SŠ s maturitou Oddělení 1.oddělení 2.oddělení 2.oddělení 3.oddělení Úvazek (h) Asistenti pedagoga 7

8 Jméno Pavlína Řežábková Funkce asistent pedagoga Kvalifikace SŠ s maturitou Třída 3. třída Úvazek (h) 25 Správní zaměstnanci Jméno Ilona Brůžková Marie Škochová Václav Kroupa Michaela Maříková Václav Kroupa Funkce uklízečka uklízečka školník účetní topič Úsek Stará budova Nová budova - Úvazek (h) , (říjen-duben) Zaměstnanci školní jídelny Jméno Michaela Maříková Marie Dvořáková Jana Suková Marie Fedrová Funkce vedoucí ŠJ vedoucí kuchařka kuchařka pomocná kuchařka Úvazek (h) 20 37,5 37,5 37,5 Rozdělení pedagogických a organizačních funkcí Vedoucí funkce Ředitel školy Zástupce ředitele školy Vedoucí školní jídelny Vedoucí kuchařka Vedoucí spr. úseku Výchovný poradce Koordinátor ŠVP ICT metodik/koordinátor Metodik prevence Koordinátor EVVO Knihovník Správce skladu učebnic Správce did. techniky Vedoucí sekce 1.stupně Vedoucí sekce 2.stupně Vedoucí sekce ŠD Bezpečnostní technik Velitel požární hlídky Požární preventista Výtvarník školy Sběr papíru Jméno Mgr.Libor Mandovec Mgr. Mar. Timoranská Michaela Maříková Marie Dvořáková Václav Kroupa Mgr.Jaroslav Smrčina Mgr.Libor Mandovec Mgr.Libor Mandovec Mgr.Jiří Bílek Mgr.Mar. Timoranská Pavlína Řežábková Mgr. Mar. Timoranská Václav Kroupa Mgr.Zdeňka Škochová Mgr.Jiří Bílek Mgr.Gabriela Zítková Václav Kroupa Václav Kroupa Václav Kroupa Mgr.Jana Vlnová Mgr.Jiří Smrčina Správa sbírek, učeben Jméno Mgr.Jaroslav Smrčina Správce F, Tč Mgr.Jiří Bílek Správce D, Z Mgr.Mar. Timoranská Správce Ch, Př Mgr.Jiří Smrčina Správce M Mgr.St.Pincová Správce Cj Mgr.Jana Vlnová Správce Vv Mgr.Jiří Smrčina Správce Hv Mgr.Libor Mandovec Správce Ov, Inf Mgr.Zdeňka Škochová Správce Mgr.L.Škochová Správce Mgr.Dana Dvořáková Správce Tv Mgr.Hana Kotalíková Správce Čj, Pč, VkZ, ŠDII. Mgr.Gabriela Zítková Správce sbírky ŠD I. Mgr.Dana Dvořáková Správce tělocvičny Mgr.Jaroslav Smrčina Správce školní dílny Mgr.St.Pincová Správce žák. kuchyně Mgr.Gabriela Zítková Správce ŠD I. Hana Kotalíková Správce ŠD II. Pavlína Řežábková Správce inform. centra Mgr.Jiří Bílek Správce PC učebny Mgr.Mar. Timoranská Správce přírod. učebny Mgr.Jiří Smrčina Správce inter. učebny 2 Mgr.Pavla Škochová Správce inter. učebny 1 Příslušní TU Správci kmenových tříd 8

9 Hlavní úkoly v oblasti personální a řízení školy Cíl strategického plánu Plánovat DVPP s ohledem na cíle a potřeby školy Plánovat DVPP s ohledem na cíle a potřeby školy Zlepšovat vybavenost školy v oblasti ICT Úkol Využívat školení hrazená z evropských fondů Organizovat školení vlastními pracovníky Vybudovat elektronický informační systém školy zvýšit ICT dovednosti pedagogů 9

10 5. Výchovně vzdělávací proces Prioritou pro tento školní rok zůstává začleňování aktivizačních metod učení, které podporují motivaci žáků a rozvíjejí jejich dovednosti. Dále bude kladen důraz na začleňování ICT prostředků do výuky. Významným tématem se stane také individuální podpora žáků, aby dosáhli na stanovené standardy a maximálně rozvinuli své schopnosti. Dlouhodobé programy PEER program gram EVVO Zdravé zuby starší žáci školí mladší v oblasti prevence drog Tvorba prací na témata: Houby, Rekordy flory a fauny pracovní listy s tematikou správné péče o chrup třída zima 2014 J.Bílek během roku třída během roku L.Škochová třída třída všechny třídy 9. třída 2014 Jí.Smrčina J.Bílek třída během roku Z.Škochová 1. třída D.Dvořáková třída během roku Ja.Smrčina žáci ŠD a rodiče podzim G.Zítková Školní projekty a tematické dny Evropský den Den Země seznámení se s evropskými státy a prezentace tříd úklid prostředí a soutěž s environmentální tematikou Branný den upevňování dovedností z ochrany za mimoř. situací Absolventské tvorba a obhajoba prací na práce daná témata jektové projekty jednotlivých tříd dny 1. stupně Vítání slavnostní skládání čtenářů čtenářského slibu Kovářovská olympijské disciplíny při olympiáda výuce i mimo školu ŠD je cool odpoledne plná aktivit rodičů s dětmi Soutěže Olympiáda v českém jazyce Konverzace v anglickém jazyce Zeměpisná olympiáda Dějepisná olympiáda Biologická olympiáda Chemická olympiáda Fyzikální olympiáda Matematická olympiáda, Matematický klokan Soutěž mladých zdravotníků Dopravní olympiáda Jihočeský zvonek H. Kotalíková P. Baštýřová J. Bílek J. Bílek M. Timoranská M. Timoranská J. Smrčina Jí. Smrčina P. Řežábková L. Škochová P. Škochová 10

11 Soutěž recitátorů Sportovní turnaje Výtvarné soutěže L. Mandovec Učitelé tělesné výchovy Učitelé výtvarné výchovy Sběry Sběr žaludů a kaštanů Sběr starého papíru Sběr léčivých bylin říjen celý rok podzim, jaro V.Kroupa Jí.Smrčina Hlavní úkoly v oblasti výchovně vzdělávacího procesu Cíl strategického plánu Uvádět poznatky a dovednosti do praktických a aktuálních souvislostí Maximálně používat aktivizační metody výuky Maximálně používat aktivizační metody výuky Rozvíjet individuální práci se žáky Úkol Průřezová témata realizovat aktivně stabilizovat projektové dny Realizovat Informační a čtenářskou výchovu včetně tvorby ukázk. hodin výběr podstatných informací, různé formy poznámek do sešitu Využívat při výuce ICT techniku (PC, interaktivní tabule) Zavést individuální podporu žákům, kteří mají studijní potíže 11

12 6. Aktivity školy a prezentace na veřejnosti Výchovně vzdělávací úsilí bude podporováno různými jednorázovými aktivitami. Některé z nich jsou pevně stanoveny a naplánovány, část z nich se uskuteční na základě aktuální nabídky v průběhu školního roku. Na základě zkušeností z minulých let bude potřebné aktivity rozkládat během celého školního roku, aby nedocházelo k jejich kumulaci v určitých obdobích a zvažovat přínos a finanční nároky každé mimoškolní akce. Exkurze a výlety Exkurze Městské muzeum Milevsko - klášter Obecní úřad Kovářov Geologická exkurze Příbram 3. třída 6. třída 9. třída květen leden říjen P. Škochová Výlet Jednodenní výlet Jednodenní výlet Dvoudenní výlet Dvoudenní výlet Dvoudenní výlet Dvoudenní výlet třída třída 6. třída 7. třída 8. třída 9. třída P. Škochová L. Škochová J.Vlnová H.Kotalíková J.Smrčina J.Bílek Partnerský pobyt, zahr. zájezd Seftigen třída dle pozvání 7.2 Kulturní akce Filmová představení dle nabídky před prázdninami Divadelní představení, koncerty Divadlo Podkova Muzikál Drum in - koncert 1. stupeň 2. stupeň 2. stupeň Vystoupení žáků Folklorní soubor Kovářovánek Besídka ke Dni matek Rozloučení se žáky MŠ Rozsvěcení vánočního stromku Představení dramatického kroužku žáci MŠ, veřejnost 1. stupeň a rodiče žáci MŠ veřejnost žáci, veřejnost prosinec podzim podzim J. Vlnová S.Pincová během roku prosinec D.Dvořáková P.Řežábková P.Řežábková L.Škochová 7.3 Besedy a naučné programy gram Právo a kriminalita (besedy s policistou) Dopravní pravidla (beseda s policistou) 5., 9.třída 4. třída 12

13 Prevence užívání návykových látek Sex, AIDS a vztahy Prevence užívání návykových látek 7. třída 8. a 9. třída 4. a 5. třída podzim prosinec jaro J.Bílek J.Bílek J.Bílek Sportovní a zábavné akce Název Pohádkový les D.Dvořáková Mikulášská nadílka Maškarní rej Popis Putování s pohád. bytostmi obchůzka jednotlivých tříd karneval v tělocvičně únor Martinská jízda lampionový průvod 1. stupeň D.Dvořáková Předvánoční x Předvelikonoční den Vánoční zpívání vánoční dílničky a zvyky soutěž ve zpěvu koled prosinec Folklorní obchůzky Devil Cup na sv. Barboru, Lucii, Tři krále, Masopust florbalový turnaj 1. stupeň prosinec únor prosinec P. Škochová Pohybový den veselé rodinné klání žáci ŠD a rodiče květen G.Zítková 1. stupeň 1. stupeň 2. stupeň Ja.Smrčina Hlavní úkoly v oblasti aktivit a prezentaci Cíl strategického plánu Vytvořit školní společenství s pozitivním klimatem Vytvořit školní společenství s pozitivním klimatem Nabízet žákům zajímavé volnočasové aktivity Úkol Podporovat iniciativu a aktivitu žáků parlament, časopis, soutěže Pořádat celoškolní akce, které sbližují účastníky školy Vytvářet aktivní a tvořivou družinu projekt ŠD je cool G.Zítková 13

14 7. Spolupráce s partnery Letos bude naším cílem navázat na vydařené aktivity směrem k rodičům a pokračovat v realizaci určité formy předškolní přípravy. Subjekt, Způsob spolupráce instituce Rodičovské schůzky listop., duben Den otevřených dveří pro předškoláky Kurz Předškolák únor - květen Rodiče žáků Schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků Schůzka s rodiči 9. třídy listopad J.Smrčina Školní zpravodaj 4x za rok Akce zaměřené na spolupráci G.Zítková Schůze OSR listopad Občanské sdružení rodičů Konzultace při nákupech (OSR) Organizace školního plesu Školská rada Schůzky září, duben Příprava rozpočtu a financování školy listopad Zřizovatel (Obec Informování o práci školy Kovářov) Slavnostní zahájení a ukončení šk. roku září, Příprava kulturních vystoupení Zápis do 1. ročníku leden MŠ Kovářov Zájezdy do plaveckého bazénu únor duben Vystoupení školních folklorních souborů OS Kovářovan Organizace školních akcí Organizace školního a zem. plesu leden ZD Kovářov Péče o školní pozemek, školní hřiště podzim, jaro V.Kroupa Vzájemná korespondence s Bad Zell Partnerské školy Vzájemná výměna výtvorů ZŠ Čimhová Dětský lékař MUDr. Z.Kůrková úterý, pátek Zdravotní péče Smluvní lékař MUDr. J.Kahoun po - pá Zubní lékař MUDr. T.Vlnová po - pá Hlavní úkoly v oblasti spolupráce Cíl strategického plánu Vytvářet příležitosti pro intenzivnější spolupráci školy s rodiči Otvírat školu spolupráci s různými partnery Otvírat školu spolupráci s různými partnery V Kovářově Úkol Vymýšlet a pořádat aktivity, kterých by se rodiče aktivně účastnili Realizovat přípravný kurz Předškolák Udržovat kontakt s partnerskými zahraničními školami, G. Zítková Jaro, Libor Mandovec, ředitel ZŠ Kovářov 14

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2011-2012

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2011-2012 Základní škola Kovářov, okres Písek Kovářov 80, 398 55 Kovářov ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2011-2012 1. Organizace školy Základní škola Kovářov je plně organizovaná venkovská základní škola se školním obvodem

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI. školní rok

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI. školní rok ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI školní rok 2012-2013 Obsah: 1) Organizace školy 2) Materiálně technické vybavení 3) Vzdělávací program 4) Personální zabezpečení a řízení školy 5) Výchovně vzdělávací proces 6) Aktivity

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok PLÁN ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2014-2015 Obsah: 1) Organizace školy 2) Materiálně technické vybavení 3) Vzdělávací program 4) Personální zabezpečení a řízení školy 5) Výchovně vzdělávací proces 6) Aktivity

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2015-2016

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2015-2016 PLÁN ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2015-2016 Obsah: 1) Základní údaje o škole, vybavení a organizace školy 2) Vzdělávací program 3) Personální zabezpečení 4) Výchovně vzdělávací proces 5) Aktivity školy a

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok PLÁN ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2016-2017 Obsah: 1) Základní údaje o škole, vybavení a organizace školy 2) Vzdělávací program 3) Personální zabezpečení 4) Výchovně vzdělávací proces 5) Aktivity školy a

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Organizace školního roku 2012/2013

Organizace školního roku 2012/2013 Organizace školního roku 2012/2013 Časový plán zahájení školního roku pondělí 3. září 2012 podzimní prázdniny čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2012 vánoční prázdniny sobota 22. prosince 2012 až středa

Více

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min.

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min. Organizace školního roku 2014 / 2015 Učební plán na školní rok ŠVP Cesty min. hodin disponibilní hod. Český jazyk 9 10 8 7 7 35 6 Angličtina -- -- 3 3 3 9 0 Matematika 4 5 5 5 5 20 4 Prvouka 2 2 3 -- --

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

1.Úvod. 2. Organizace školního roku 2014 /2015

1.Úvod. 2. Organizace školního roku 2014 /2015 1.Úvod V průběhu šk. roku budeme pokračovat v zavádění úprav ve ŠVP, platném od 1.9. 2013, v oblasti dopravní výchovy a ochrany zdraví. Pro tento šk. rok jsme změnili dodavatele v projektu Ovoce do škol.

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8,

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8, Plán práce školy na školní rok 2016/2017 1. Měsíční plány Září 8. 9. v 16,00 hod. schůzka s rodiči ( seznámení s plány, organizací školního roku, informace ke změnám plateb) 26. 9. - Focení prvňáčků 23.

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Září 1. 9. Zahájení školního roku 2015/2016 v tělocvičně školy 3. 9. Schůzka s rodiči v MŠ 4. 9. Návštěva farmy u Struhů - MŠ 18. 9. Fotografování tříd 20. 27. 9.

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Adresa: Nový Oldřichov 86, 471 13 Telefon: 487 767 515, 736

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ KOVÁŘOV pro období 2012 2018

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ KOVÁŘOV pro období 2012 2018 Základní škola Kovářov, okres Písek 398 55 Kovářov 80 KONCEPCE ROZVOJE ZŠ KOVÁŘOV pro období 2012 2018 V plánovaném období bude regionální školství pravděpodobně procházet reformou financování, která bude

Více

Základní škola Železný Brod, Pelechovská

Základní škola Železný Brod, Pelechovská Základní škola Železný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 205 žáků v 11 třídách 17 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců vybavení tříd (lavice, židle, dataprojektory,

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2015/2016 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 8. 9. Fotografování prvňáčků TU 14. 9. Zahájení plaveckého výcviku 2.r., 3.r., MŠ Kom 22. 9. Měsíční porada všichni

Více

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Obsah 1. Organizace školního roku 2015-2016 2. Personální

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2013 2014 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2013 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předměty I. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2016/2017 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Plán práce, organizace vyučování

Plán práce, organizace vyučování Základní škola a Mateřská škola Kyjovice, příspěvková organizace 747 68 Kyjovice 101, IĆ 750 27 259, tel: 553 778 035, e-mail: zskyjovice@volny.cz Plán práce, organizace vyučování 2009-2010 V Kyjovicích

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

Školská rada 11.9.2013

Školská rada 11.9.2013 Základní škola a mateřská škola Chotíkov, příspěvková organizace Chotíkov 173, 330 17 tel.: +420 377 821 580 e-mail: skola@zs-chotikov.cz Školská rada 11.9.2013 Zuzana Houdková zuzana.houdkova@zs-chotikov.cz

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2011-2012 Lutín, září 2011 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí 1 PŘEHLED úkolů, termínů a akcí ve školním roce 2016 2017 ZŠ Dolní Dobrouč 2 Pedagogické rady: zahajovací I. čtvrtletí I. pololetí III. čtvrtletí II. pololetí závěrečná 30. 8. (úterý) 16. 11. (středa)

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ a MŠ Vacov, Miřetice 38, Vacov, 384 86 2015/2016 Obsah: 1. Charakteristika školy... 3 2. Charakteristika EVVO... 4 3. Akce EVVO ve školním

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2016-2017 Lutín, září 2016 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Organizace vyučování ve školním roce 2016/2017 Ve školním roce 2016/2017 dochází z důvodu nízkého počtu žáků ve třídách

Více

Učební plán a koncepce školy

Učební plán a koncepce školy Učební plán a koncepce školy školní rok 2011 / 2012 Učební plán Ve všech ročnících se od letošního roku vyučuje podle ŠVP, jenž byl vytvořen v souladu s RVP ZV Školní vzdělávací program ZV, č.j. 111 2007

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav sekretariát tel.: 778 022 279 ředitelství tel.: 778 002 243 skolakosmonosy@seznam.cz www.zskosmonosy.cz Rámcový plán úkolů Školní rok 2014/2015

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Základní informace z Plánu práce Základní školy Vidče na školní rok

Základní informace z Plánu práce Základní školy Vidče na školní rok Základní informace z Plánu práce Základní školy Vidče na školní rok 2010-2011 Vzdělávací program školy Vzdělávací program Č.j. MŠMT V ročnících Školní rok 2010/2011 Počet žáků Základní škola 16 847/96-2

Více

Základní škola Schulzovy sady

Základní škola Schulzovy sady Základní škola Schulzovy sady Škola Kapacita 900 žáků Naplněnost 823 žáků, 91,5% 9 postupných ročníků 36 tříd, 3 5 paralelních tříd v ročníku 1. stupeň 451 žáků 2. stupeň 372 žáků Dojíždějící více než

Více

Třídní schůzky, konzultační hodiny (termíny)

Třídní schůzky, konzultační hodiny (termíny) Třídní schůzky, konzultační hodiny (termíny) Čt 22. září 2016 16:00 17:00 Seznámení zákonných zástupců s řády a důležitými směrnicemi školy, plán práce na školní rok 2016/2017. Út 15. listopad 2016 16:00

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ A STRATEGIE ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 (PLÁN ÚKOLŮ) ZÁKLADNÍ ŠKOLA VEJVANOVICE

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ A STRATEGIE ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 (PLÁN ÚKOLŮ) ZÁKLADNÍ ŠKOLA VEJVANOVICE ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ A STRATEGIE ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 (PLÁN ÚKOLŮ) ZÁKLADNÍ ŠKOLA VEJVANOVICE strana 1 z 7 Oblast řízení a správy - udržovat naplněnost tříd, zaměřit se na získávání žáků školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE PRACOVIŠTĚ SLOVÁKOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE PRACOVIŠTĚ SLOVÁKOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE PRACOVIŠTĚ SLOVÁKOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 ZÁSTUPCE ŘEDITELE: VÝCHOVNÝ PORADCE: ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE: KOORDINÁTOR ICT: KOORDINÁTOR ŠVP: KOORDINÁTOR EVVO: ZO ČMOS: POVĚŘENÁ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne: 7.9.2016 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Střednědobý plán práce školy 2009-2013

Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Mgr. Krasulová Anna 1 Oblast ekonomicko a materiálně technická Budova: - zajistit výměnu oken a zateplení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA RAZOVÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA RAZOVÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA RAZOVÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE Školní rok: 2015/2016 Projednán a schválen pedagogickou radou dne 23. září 2015. razítko školy.. ředitelka školy I. Úvod

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2014 2015 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2014 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Základní škola Dambořice, okres Hodonín, příspěvková organizace Farní 466, 696 35 Dambořice

Základní škola Dambořice, okres Hodonín, příspěvková organizace Farní 466, 696 35 Dambořice NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Dambořice, okres Hodonín, příspěvková organizace ADRESA: Farní 466, 696 35 Dambořice ZŘIZOVATEL: Obec Dambořice IZO: 102391211 REDIZO: 60015588789 IČO: 70995711 EMAIL: zsdamborice@seznam.cz

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Škola: Základní škola Mateřská škola Krásný Dvůr Organizace školního roku 2015/2016 Č.j.: Účinnost od: 01.09.2015 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Organizace školního roku 2015/2016 Školní rok začal

Více

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Název: Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Č.j.: 1572/2013/ZŠ

Více

Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55 Kovářov 80 www.kovarov.cz/zs, zs.kovarov@volny.cz, 382 594 118 ICT PLÁN ZŠ KOVÁŘOV - 1 -

Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55 Kovářov 80 www.kovarov.cz/zs, zs.kovarov@volny.cz, 382 594 118 ICT PLÁN ZŠ KOVÁŘOV - 1 - ICT PLÁN ZŠ KOVÁŘOV 2013 2015-1 - 1. SOUČASNÝ STAV A CÍLOVÝ STAV (ZÁŘÍ 2013 ČERVEN 2015) 1.1 POČET ŽÁKŮ A PEDAGOGŮ Počet Komentář Celkový počet žáků školy 160 160 předpokládaný demografický vývoj Počet

Více

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika Úprava č. 3 4. Učební plán (úpravy modře, změny zvýrazněny žlutě) 4.1 Učební plán pro 1. stupeň 1. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz

Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz Profilace školy Naše škola se chce profilovat svým individuálním přístupem k žákům, zákonným zástupcům, vytvářet prostor

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Polešovice, okres UHERSKÉ HRADIŠTĚ příspěvková organizace, Polešovice 600, Organizační zabezpečení školy 2016/2017

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Polešovice, okres UHERSKÉ HRADIŠTĚ příspěvková organizace, Polešovice 600, Organizační zabezpečení školy 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Polešovice, okres UHERSKÉ HRADIŠTĚ příspěvková organizace, Polešovice 600, 687 37 Organizační zabezpečení školy 2016/2017 Pedagogičtí pracovníci Ředitel Radim Pikner Zástupkyně ředitele

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

Organizace školního roku

Organizace školního roku Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okr. Břeclav, příspěvková organizace PSČ 691 11 ZŠ tel: 519 423 237 e-mail: zs.brumovice@tiscali.cz www.zsbrumovice.cz ŠJ tel.: 519 423 283 MŠ tel.: 511 110 617

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE ŠKOLY 2016/ /2019

KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE ŠKOLY 2016/ /2019 Základní škola a mateřská škola Plzeň-Božkov, Vřesinská 17, příspěvková organizace Dokument: Plán školy Počet listů: 4 Platnost od: 1.9.2016 Platnost do: 31.8.2019 KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE ŠKOLY 2016/2017

Více

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Organizace školního roku Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 začne v pondělí 1. září 2014. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek

Více

Mateřská škola Štramberk Zauličí 185,742 66 Štramberk VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ ZA ŠKOLNÍ ROK 2004-2005 Ve Štramberku dne 31.8.2005 Zpracovala: Pavla Bergerová Řídící učitelka MŠ Štramberk Zauličí Výroční

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace. Cejle 116, Batelov, IČO

Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace. Cejle 116, Batelov, IČO Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace Cejle 116, 58851 Batelov, v_zs.cejle@volny.cz, IČO 75022117 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Cejle za školní rok 2011/2012

Více

Postup při tvorbě SWOT analýzy

Postup při tvorbě SWOT analýzy Postup při tvorbě SWOT analýzy Na následujících stranách vidíte konkrétní příklad analýzy vnějších i vnitřních zdrojů školy a na jejím základě formulované silné a slabé stránky školy, rizika a příležitosti.

Více