VÝROČNÍ ZPRÁVA OBDOBÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA OBDOBÍ 2011 2012"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBDOBÍ TECHNOLOGIE POD KONTROLOU. SPOLEČNĚ!

2 SPOLEČNĚ!

3 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK SPOLEČNOSTI S U M O s.r.o. 3 Úvodní slovo 4 Profil společnosti 5 Vedení a struktura společnosti 6 7 Reference a významné události roku Hospodaření společnosti Příloha k účetní uzávěrce Výrok auditora 3 Úvodní slovo Vážené dámy, vážení pánové, vážení obchodní partneři, uplynulé období fiskálního roku přineslo společnosti S U M O s.r.o. nové zkušenosti, nové výzvy, nové úspěchy. Byl to rok práce na sobě, rok zkvalitňování vnitřních procesů, rok budování firemní kultury. S U M O s.r.o. je letos dospělejší, než loni, je připravena změnit level, postoupit dál. A dění v oblasti zakázek tento trend potvrzuje. Dodávkou manipulace biomasy v Elektrárně Poříčí v hodnotě více než 100 mil. Kč jsme si vyzkoušeli práci na rozsáhlé zakázce s krátkým termínem. O této zakázce budeme psát na jiném místě výroční zprávy, ale tady chci zmínit s tou zakázkou jsme vyrostli. Naši zaměstnanci získávali zkušenosti pod časovým tlakem, spolupracovali s kvalitními subdodavateli a navzájem jsme se od sebe učili. S U M O s.r.o. si ověřila, že její nastavení zvládne velké úkoly že je nastavena správně a má k dispozici růstový potenciál. Vážení zákazníci, byl-li minulý fiskální rok v S U M O s.r.o. navzdory trvající krizi dobrý, byl dobrý především díky vám. Děkujeme! Pavel Boháč výkonný ředitel S U M O s.r.o.

4 TECHNOLOGIE POD KONTROLOU. SPOLEČNĚ! Profil společnosti S U M O s.r.o. vznikla z potřeby vytvářet a realizovat produkty, které budou firmu bavit. Vyrostla na zkušenostech ze složitých zakázek ve standardních i nestandardních provozech, vyzkoušela si účast nejen na českém trhu, ale i jinde v Evropě. S U M O s.r.o. uspěla v silné konkurenci tím, že sází na kvalitu, na znalostní výbavu zaměstnanců, na kontakt s vývojem v oboru a implementaci moderních, pokročilých řešení. Naše produktové portfolio najdete na našich webových stránkách. Co tam nenajdete, je zážitek ze spolupráce ten se musí vyzkoušet. Běžně dodáváme průmyslová řešení, náročné technologie, ale věnujeme se i menším zadáním, protože náš obor nás skutečně baví.

5 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK SPOLEČNOSTI S U M O s.r.o. Vedení a struktura společnosti 4 5 VÝKONNÝ ŘEDITEL PAVEL BOHÁČ OBCHODNÍ ŘEDITEL RADEK ŠTECKER TECHNICKÝ ŘEDITEL VLADIMÍR KIESCHER S U M O s.r.o. VÝKONNÝ ŘEDITEL Střední management Vyšší management Top management PRÁVNÍ SLUŽBY EKONOMICKO- -SPRÁVNÍ ÚSEK ÚČTÁRNA PERSONALISTIKA OBCHODNÍ ŘEDITEL OBCHODNÍ ÚSEK OBCHOD MARKETING ŘÍZENÍ JAKOSTI TECHNICKÝ ŘEDITEL TECHNICKÝ ÚSEK NÁKUP A LOGISTIKA PROJEKCE A VÝVOJ SW SPRÁVA ZÁZEMÍ MONTÁŽE ELEKTRO PRŮMYSLOVÝ SERVIS

6 TECHNOLOGIE POD KONTROLOU. SPOLEČNĚ! Reference a významné události roku 2012 REKONSTRUKCE KAFILÉRIÍ V POLSKÉ REPUBLICE Byli jsme zpracovateli kompletní prováděcí projektové dokumentace, zajišťovali jsme aplikační SW vybavení systému řízení, realizovali jsme významné části dodávek v oblasti MaR a Elektro. Znovu jsme si ověřili práci na polském trhu, součinnost s dalšími dodavateli pro společnosti našeho sektoru je Střední Evropa jednou velkou domácí destinací. UPGRADE SYSTÉMU ŘÍZENÍ FOSGENOVÉ VÝROBY V SYNTHESIA, a. s. Synthesia, a.s. je náš tradiční zákazník, u kterého téměř neexistují jednoduché realizace většinou instalujeme technologie pro nebezpečná prostředí. Práce pro Synthesia, a.s. učí naši firmu chirurgické přesnosti a vrcholové kvalitě v dodávce pro takového zákazníka není možné udělat chybu. Fosgen je původně válečný nervový plyn, technologická kázeň a vysoká kvalifikace byla nutnou podmínkou úspěchu. tras a polní instrumentace, protože účast na velkých zakázkách zvyšuje laťku a našim kvalifikovaným odborníkům dodává sebevědomí. INSTALACE MODULOVÉ VODÍKOVÉ STANICE PRO m 3 /hod Energetika pracuje s nejrůznějšími zdroji a médii, úspěšná firma musí zvládnout všechny technologické možnosti. V oblasti Elektro a MaR jsme směli znovu ukázat, že v S U M O s.r.o. jsme připraveni plnit požadavky zákazníka kvalitně a včas. HW, SW A KABELÁŽ PRO ŘÍZENÍ PRŮMYSLOVÝCH ČINNOSTÍ VE SLÉVÁRNĚ NOVÝ BYDŽOV Některé zakázky se dělají spíš hlavou, než rukama. Proto potřebujete vysoce kvalifikované zaměstnance, schopné nacházet nová řešení. V Novém Bydžově jsme mimo jiné realizovali unikátní propojení slévárenského informačního systému OPTI na platformě Oracle s vizualizačním software Reliance 4. BIOPLYNOVÁ STANICE VELKÉ UHERCE A SPYTIHNĚV Dodávky moderní technologie pro bioplynové stanice mají své kouzlo právě naše práce bioplynovou stanici oživuje, vyvádí z ní vyrobenou energii. Je radost spolupracovat na projektech alternativní energetiky je to stále relativně nové odvětví, které poskytuje cenné zkušenosti a dává dodávce ekologický charakter. PŘÍPRAVA INSTALACE NOVÉHO ZDROJE ELEKTRÁRNY LEDVICE Paroplynová turbína o výkonu 660 MW je v českých podmínkách opravdový Goliáš. Vážíme si toho, že jsme byli vybráni k položení kabelových OCHRANA PROTI VÝBUCHU V ELEKTRÁRNĚ POŘÍČÍ Třaskavá směs vzduchu s uhelným prachem představuje pro tepelnou elektrárnu významné riziko. Zajistili jsme jeho včasnou detekci a bezpečné řízení výrobního procesu. STROJNÍ ODBĚR STRUSKY V ELEKTRÁRNĚ MĚLNÍK Když je nějaká technologie jediná svého druhu v zemi, je spolupráce při její instalaci prestižní záležitostí. Separace pevných zbytků ze splavovací vody je v českých podmínkách jedinečná a my

7 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK SPOLEČNOSTI S U M O s.r.o. jsme směli být přitom. Elektro a MaR této unikátní technologie nese pomyslnou značku S U M O s.r.o. KOMPLEXNÍ OBNOVA ELEKTRÁRNY TUŠIMICE II Elektrárna je obrovský investiční celek a my se podílíme na stále více jeho součástech zde jsme například zajišťovali protipožární a přístupové systémy. MANIPULACE BIOMASY V ELEKTRÁRNĚ POŘÍČÍ Jsou zakázky, které se dají nazvat strategické. Oprava a úprava spalovací části fluidního kotle s hodinovou produkcí 250 tun páry a rozsáhlá dodávka v oblasti Elektro a MaR v oblasti této moderní energetické technologie se mezi strategické zakázky rozhodně může počítat. RECERTIFIKACE ISO 9001 Ve srovnání s velkými zakázkami je recertifikace ISO maličkost. Přesto ji vnímáme jako potvrzení trendu, ověření kvality řízení našich firemních procesů, záruku pro zákazníka, pochvalu pro zaměstnance a dobrý základ pro nadstavbu dalšího rozvoje řízení kvality, kterou na normě ISO budujeme. 6 7 [ naše vize ] POSILOVAT ENERGETICKOU NEZÁVISLOST PROSTŘEDNICTVÍM INOVATIVNÍCH ŘEŠENÍ A PODPOROVAT ROZVOJ ALTERNATIVNÍCH TECHNOLOGIÍ

8 TECHNOLOGIE POD KONTROLOU. SPOLEČNĚ! Hospodaření společnosti označ. T E X T Skutečnost v účetním období sledovaném minulém a b 1,00 2,00 I. Tržby za prodej zboží 0,00 0,00 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 0,00 0,00 + Obchodní marže 0,00 0,00 II. Výkony 214Ê009,00 137Ê195,00 B. Výkonová spotřeba 173Ê495,00 102Ê342,00 + Přidaná hodnota 40Ê514,00 34Ê853,00 C. Osobní náklady 35Ê838,00 30Ê544,00 D. Daně a poplatky 180,00 128,00 E. Odpisy dlouhodobého nehmotného 2Ê045,00 1Ê998,00 a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 219,00 77,00 F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 0,00 0,00 G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplex. nákl. příštích období 13,00-254,00 IV. Ostatní provozní výnosy 152,00 11,00 H. Ostatní provozní náklady 741,00 561,00 V. Převod provozních výnosů 0,00 0,00 I. Převod provozních nákladů 0,00 0,00 * Provozní výsledek hospodaření 2Ê068,00 1Ê964,00

9 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK SPOLEČNOSTI S U M O s.r.o. označ. T E X T Skutečnost v účetním období sledovaném minulém VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 0,00 0,00 J. Prodané cenné papíry a podíly 0,00 0,00 VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 0,00 0, VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 0,00 0,00 K. Náklady z finančního majetku 0,00 0,00 IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 0,00 0,00 L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 0,00 0,00 M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve fin. oblasti 0,00 0,00 X. Výnosové úroky 2,00 3,00 N. Nákladové úroky 232,00 279,00 XI. Ostatní finanční výnosy 12,00-135,00 O. Ostatní finanční náklady 785,00 893,00 XII. Převod finančních výnosů 0,00 0,00 P. Převod finančních nákladů 0,00 0,00 * Finanční výsledek hospodaření -1Ê003,00-1Ê304,00 Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 357,00 197,00 ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 708,00 463,00 XIII. Mimořádné výnosy 1,00 303,00 R. Mimořádné náklady 0,00 0,00 S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 0,00 0,00 * Mimořádný výsledek hospodaření 1,00 303,00 T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 0,00 0,00 *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 709,00 766,00 **** Výsledek hospodaření před zdaněním 1Ê066,00 963,00 Okamžik sestavení účetní závěrky: Podpisový záznam stat. orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam účetní jednotky fyzické osoby: Právní forma účetní jednotky: Předmět podnikání či jiné činnosti: Společnost s ručením omezeným Výroba, opravy a montáž měřidel Nezahrnuté účty s konc. stavy (požadované pro kontrolu, nalezené v hlavní knize, ale nezahrnuté ve výkaze UDVZKVY9) Součet koncových stavů nezahrnutých účtů: 0,00 H 0,00 Zadaná podmínka: Rozsah období: od 01/2012H do 12/2012H Minulá období: 2011H Poslední

10 TECHNOLOGIE POD KONTROLOU. SPOLEČNĚ! označ. A K T I V A Běžné období Minulé období Brutto Korekce Netto Netto a b 1,00 2,00 3,00 4,00 AKTIVA CELKEM 234Ê300,00-11Ê193,00 223Ê107,00 69Ê886,00 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Dlouhodobý majetek 23Ê896,00-11Ê053,00 12Ê816,00 14Ê187,00 B.I.Dlouhodobý nehmotný majetek 1Ê498,00-558,00 940,00 860,00 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 19Ê151,00-10Ê495,00 8Ê656,00 10Ê107,00 B.III. Dlouhodobý finanční majetek 3Ê220,00 0,00 3Ê220,00 3Ê220,00 C. Oběžná aktiva 210Ê066,00-140,00 209Ê926,00 54Ê462,00 C.I. Zásoby 3Ê559,00 0,00 3Ê559,00 14Ê253,00 C.II. Dlouhodobé pohledávky 0,00 0,00 0,00 0,00 C.III Krátkodobé pohledávky 206Ê921,00-140,00 206Ê781,00 35Ê137,00 C.IV. Finanční majetek -414,00 0,00-414,00 5Ê072,00 D. Časové rozlišení 365,00 0,00 365,00 1Ê237,00 označ. P A S I V A Stav v běžném účetním období Stav v minulém účetním období a b 5,00 6,00 PASIVA CELKEM 223Ê107,00 69Ê886,00 A. Vlastní kapitál 24Ê103,00 24Ê084,00 A.I. Základní kapitál 2Ê000,00 2Ê000,00 A.II. Kapitálové fondy 0,00 0,00 A.III. Rezevní fodny, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 217,00 217,00 A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 21Ê177,00 21Ê101,00 A.V. Výsledek hospodaření 709,00 766,00 běžného účetního období /+ -/ B. Cizí zdroje 198Ê270,00 45Ê727,00 B.I. Rezervy 0,00 0,00 B.II. Dlouhodobé závazky 203,00 0,00 B.III. Krátkodobé závazky 185Ê508,00 37Ê354,00 B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 12Ê559,00 8Ê373,00 C. Časové rozlišení 734,00 75,00 Okamžik sestavení účetní závěrky: Podpisový záznam stat. orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam účetní jednotky fyzické osoby: Právní forma účetní jednotky: Předmět podnikání či jiné činnosti: Společnost s ručením omezeným Výroba, opravy a montáž měřidel Nezahrnuté účty s konc. stavy (požadované pro kontrolu, nalezené v hlavní knize, ale nezahrnuté ve výkaze UDVZKRO9) Součet koncových stavů nezahrnutých účtů: 0,00 H 0,00 Zadaná podmínka: Rozsah období: od 01/2012H do 12/2012H Minulá období: 2011H Poslední

11 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK SPOLEČNOSTI S U M O s.r.o. Příloha k účetní uzávěrce (údaje uvedeny v tis. Kč) 1. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní jméno účetní jednotky: S U M O s r.o. Sídlo účetní jednotky: Srch, PSČ , U Vodárny 201 Místo podnikání účetní jednotky: Přelouč, PSČ , Pardubická 1400 IČO účetní jednotky: Právní forma účetní jednotky: Společnost s ručením omezeným Rozvahový den: Okamžik sestavení účetní závěrky: Datum vzniku společnosti: Zápis v OR: Hradec Králové, odd. C, vložka Účetní období: Základní kapitál: ,- Kč Předmět podnikání: Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení Fyzické a právnické osoby, které mají podstatný nebo rozhodující vliv na této účetní jednotce (podíl na základním kapitálu) v tis. Kč: Jméno fyzické osoby Název právnické osoby Pavel Boháč r.č /0121 Vladimír Mrštík r.č /0536 Radek Štecker r.č /1246 Emil Musil r.č /1486 Sídlo Běžné účetní období Minulé účetní období vklad tj.% vklad tj.% Srch, Pardubická 180, Voleč 61, Lázně Bohdaneč, Langrova 21, Čepí 74, Přerovská 516,

12 TECHNOLOGIE POD KONTROLOU. SPOLEČNĚ! Popis změn a dodatků provedených v uplynulém účetním období v obchodním rejstříku: V účetním období (tj. od do ) nedošlo k žádným změnám v zápisech v obchodním rejstříku. Organizační struktura účetní jednotky a její zásadní změny v uplynulém účetním období: V organizační struktuře účetní jednotky nedošlo proti minulému účetnímu období ke změnám. Členové statutárních a dozorčích orgánů k rozvahovému dni: Jednatel: Pavel Boháč, r.č /0121 Vladimír Mrštík, r.č /0536 Radek Štecker, r.č /1246 Obchodní firmy, v nichž má účetní jednotka podstatný nebo rozhodující vliv: Účetní jednotka má 8% podíl na základním kapitálu společnosti Sumo Group, a.s., který získala nákupem 16 ks akcií na majitele ve jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši ,- Kč. Dále účetní jednotka koupila 51% podíl ve společnosti MAREX SERVIS, spol. s r.o. 2. ZÁSADY, METODY, OCEŇOVÁNÍ Účetní jednotka plně aplikuje obecné účetní zásady. ZPŮSOBY OCEŇOVÁNÍ Účtování a ocenění zásob Společnost neeviduje zásoby materiálu. Materiál je průběžné spotřebováván přímo na zakázkách. K rozvahovému dni je evidována nedokončená výroba, vypočtená z celkových nákladů rozpracovaných zakázek. Ocenění a evidence hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku Účetní jednotka zařazuje do účtové skupiny 0 drobný dlouhodobý hmotný majetek se vstupní cenou nad 20 tis. Kč a drobný hmotný majetek se vstupní cenou nad 5 tis. Kč. Do hranice vstupní ceny, stanovené v 26 a 32a zák. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, se drobný hmotný majetek odpisuje 24 měsíců, hmotný majetek 36 měsíců. Účetní odpisy tohoto majetku jsou dle 24 (2) v) též odpisy daňovými. Drobný dlouhodobý majetek se vstupní cenou nižší než 5 tis. Kč je účtován přímo do nákladů a není dále evidován. Součástí vstupní ceny majetku jsou i vedlejší náklady na pořízení zejména clo, doprava, náklady na uvedení majetku do provozu. Majetek, vymezený jako hmotný a nehmotný majetek v 26 a 32a zák. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, se daňově odpisuje dle tohoto zákona. Pro hmotný majetek je používán rovnoměrný způsob odpisování. Účetní odpisy jsou stanoveny dle předpokládané doby použitelnosti majetku. Pozemky a budovy jsou zařazovány do skupiny 0 bez ohledu na ocenění. Ocenění hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností Účetní jednotka nemá v majetku hmotný a nehmotný majetek vytvořený vlastní činností. Ocenění podílů Účetní jednotka má 8% podíl na základním kapitálu společnosti Sumo Group, a.s., který je oceněn jmenovitou hodnotou vlastněných akcií. Dále účetní jednotka vlastní 51% obchodního podílu ve společnosti MAREX SERVIS, spol. s r.o., který je oceněn pořizovací cenou. Ocenění cenných papírů Účetní jednotka neměla ve zdaňovacím období v majetku cenné papíry určené k obchodování. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny Reprodukční cena nebyla v běžném účetním období použita. Změny oceňování V běžném účetním období nedošlo v účetní jednotce oproti předcházejícímu období ke změnám v účetní metodice oceňování majetku. Odepisování Majetek, vymezený jako hmotný a nehmotný majetek v 26 a 32a zák. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, se daňově odpisuje dle tohoto zákona. Pro hmotný majetek je používán rovnoměrný způsob odpisování. Účetně se tento majetek odpisuje rovnoměrně měsíčně dle předpokládané doby použitelnosti,

13 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK SPOLEČNOSTI S U M O s.r.o. stanovené vedením společnosti při zařazení majetku do používání. Do hranice vstupní ceny, stanovené v 26 a 32a zák. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, se nehmotný majetek odpisuje 24 měsíců, hmotný majetek 36 měsíců. Účetní odpisy tohoto majetku jsou dle 24 (2) v) též odpisy daňovými. Odchylky od účetních metod Účetní jednotka plně respektuje účetní metody a nedošlo k odchýlení od těchto metod ve smyslu 7, odst. 5 zákona o účetnictví. OPRAVNÉ POLOŽKY K NEPROMLČENÝM POHLEDÁVKÁM Způsob tvorby opravných položek u nepromlčených pohledávek po lhůtě splatnosti (mimo konkurz) Společnost vytváří daňové opravné položky ve výši 20 % v souladu se zák. č. 593/1992 Sb. o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů v aktuálním znění (dále jen ZoR). Tvorba opravných položek dle 8c ZoR nebyla v účetním období použita. Účetní opravné položky jsou rovny položkám daňovým. OPRAVNÉ POLOŽKY K MAJETKU Tvorba opravných položek u ostatního majetku nebyla v účetním období použita. PŘEPOČET ÚDAJŮ CIZÍ MĚNY NA ČESKOU MĚNU Účetní jednotka používá denní kurz ČNB pro veškeré účetní případy. Účetní jednotka přepočítává pokladny, bankovní účty, pohledávky a závazky vedené v cizí měně vždy k poslednímu dni účetního období. 3. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A K VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY Doměrky za minulá léta, zaúčtované v nákladech běžného období V nákladech účetní jednotky nebyly v účetním období zaúčtovány žádné doměrky za minulá léta. Odložený daňový závazek nebo pohledávka v Kč Účetní jednotka k rozvahovému dni zaúčtovala odloženou daň ve výši 203 tis. Kč. Jedná se o odloženou daň z titulu rozdílu v účetních a daňových zůstatkových cen. Rezervy Účetní jednotka netvořila v uplynulém období žádné rezervy. Rozpis dlouhodobých a krátkodobých bankovních úvěrů Účetní jednotka k rozvahovému dni eviduje 2 úvěry od banky: 1) Revolvingový úvěr ve výši 6 mil. Kč 2) Úvěr na financování nákladů z uzavřené obchodní smlouvy ve výši 5,3 mil. Kč Další úvěry, které jsou poskytnuty na nákup automobilů ve výši 1,2 mil. Kč. Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem Výše uvedené úvěry od banky jsou zajištěny zástavním právem k nemovitostem v majetku společnosti, úvěry na nákup automobilů jsou zajištěny smlouvami o zajištění závazku převodu práva k těmto automobilům. Rozpis přijatých dotací na dlouhodobé a provozní účely Společnost neobdržela v účetním období žádnou dotaci. Pronajatý majetek (vlastní i cizí) uvedený v rozvaze Společnost po část období pronajímala část prostor na adrese Pardubická 1400, Přelouč, které jsou v jejím majetku. Drobný majetek neuvedený v rozvaze (v pořizovacích cenách) Jedná se o majetek účtovaný jako zásoba, případně náklad, vedený v podrozvahové evidenci v Kč. Významné události po datu účetní závěrky K žádným významným událostem nedošlo. Okamžik sestavení účetní závěrky: Podpis statutárního orgánu:... Pavel Boháč 12 13

14 TECHNOLOGIE POD KONTROLOU. SPOLEČNĚ! VÝROK AUDITORA

15 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK SPOLEČNOSTI S U M O s.r.o

16 Sídlo společnosti S U M O s. r. o. U Vodárny Srch IČO: DIČ: CZ Provozovna Přelouč S U M O s. r. o. Pardubická Přelouč Tel.: Fax: Design Martin Škroch

Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo

Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo 25993291 / CZ25993291 Horní Maršov 102, 54226 HORNÍ MARŠOV Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, ve

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) IČ

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) IČ Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2015 (v celých tisících Kč) IČ 40 23 19 09 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková PROFI-TEN a.s. Účetní závěrka k 31.12.2014 Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně a doručením daňového přiznání za daň z příjmů

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310 ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesy voda s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 7 4 2 2 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) IČ 25 00 37 80 Obchodní firma nebo jiný název účetní

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč ) ROZVAHA v plném rozsahu ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Geewa a.s. Identifikační číslo Sokolovská 366/84 186 00 Praha 8 256 17 036 Česká republika Označ. A K T I V A řád. Běžné Brutto Korekce

Více

ROZVAHA TINY CZ. Komenského

ROZVAHA TINY CZ. Komenského ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4........ Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky TINY CZ s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 9 8 2 0 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56 ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.4. Ocenitelná práva 008 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 B.II.

Více

ve zjednodušeném rozsahu

ve zjednodušeném rozsahu Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Reklamní atelier Area

Více

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960 ROZVAHA k....... 3... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Dům u Labutě a.s. IČ v tisících Kč 2 9 2 6 2 3 1 3 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. vyhlášky č. 00/00 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů x příslušnému finančnímu úřadu ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2013 ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Severočeské vodovody

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x.

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 4.5.2015 Podací : 541701229 Heslo zjištění stavu: 06999caf Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31/12/26 Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ: ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.14 Na Bílé 1231, PSČ 56501 Choceň (tis. Kč) IČ: 49286854 Označ. AKTIVA řádek 31.12.14 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V A C E

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů Základní údaje IČ 45192570 Obchodní firma Lázně Teplice nad Bečvou a. s. Ulice Obec Teplice nad Bečvou č.p. 63 PSČ 753 51 E-mail

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ: ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2013 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek k 31.12.2013 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.2010 Choceň, Na Bílé 1231, PSČ 56501 v tis. Kč IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více

ROZVAHA. AGRO Chomutice a.s Chomutice

ROZVAHA. AGRO Chomutice a.s Chomutice ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014 A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ke dni ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Společenství

Více

R O Z V A H A. ke dni... V celých tisících Kč. v plném rozsahu Účetní období od: do

R O Z V A H A. ke dni... V celých tisících Kč. v plném rozsahu Účetní období od: do Sestaveno dle přílohy č.1 a 2 k vyhlášce č.5/22 Sb. R O Z V A H A v plném rozsahu 31.1212 ke dni... V celých tisících Kč Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Městské služby Moravský Beroun s.r.o.

Více

A Uspořádání a označování položek rozvahy

A Uspořádání a označování položek rozvahy Přílohy 2 A Uspořádání a označování položek rozvahy AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I. 1. Zřizovací výdaje 2. Nehmotné výsledky

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Označ. 2012 Vertikální analýza 2012 AKTIVA CELKEM 001 242 229 274 515 290 011 266 109 269 096 100% 100% 100% 100% 100% A. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA

KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA ve zkráceném rozsahu IČO: 46342796 k datu Brno - střed, Burešova 17 31.12.2004 31.12.2003 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 5 723 955 1 125 123 4 598 832 4 026 021 A. Pohledávky

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky. IČ Karviná-Ráj Česká republika

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky. IČ Karviná-Ráj Česká republika ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ke dni 31.12.2009 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

ke dni IČO 73401

ke dni IČO 73401 Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Bytové družstvo Příční 10-11 č. 500/2002 Sb. (BILANCE) ke dni 31.12.2013 Sídlo, bydliště nebo místo (v celých tisících

Více

6. Roční účetní závěrka za rok 2010

6. Roční účetní závěrka za rok 2010 AKTIV Číslo Běžné účetní období a b c AKTIVA CELKEM 1 Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Označení Minulé účetní období 1 405 466-460 949 944 517 959 186 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 0 0 0 0 B. Dlouhodobý

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2007 v tis. Kč BOR, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

ROZVAHA. KABLO elektro PRAHA Budečská 851/

ROZVAHA. KABLO elektro PRAHA Budečská 851/ ROZVAHA k....... 3... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4........ Od: IČ 1.1.2014 31.12.2014 Do: v tisících Kč 6 2 0 6 5 5 2 1 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky KABLO elektro PRAHA Sídlo

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží PŘÍLOHA 1 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Označ. TEXT (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží 01 429 794 484 852 377 846 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 380 590 476 201

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období Rozvaha Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) aktiva Běžné účetní období Minulé účetní období označení Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 34 545 443 16 284 131 18 261 312

Více

4 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA

4 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA Výroční zpráva 2015 Obsah Úvodní slovo VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 3 A Základní údaje o akciové společnosti C Údaje o cenných papírech B Údaje o základním kapitálu 4 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 5 D

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s.

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 1 duben 2012 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. 2011 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Aktiva Rozvaha aktiva

Více

Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni Větřní.č.p.2 IČ

Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni Větřní.č.p.2 IČ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT Obchodní firma v plném rozsahu Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni 31.12.2002... Sídlo účetní jednotky 382 11 Větřní.č.p.2 IČ 00012297...... v tis. Kč Označ. T E X T Číslo Skutečnost

Více

Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA ke dni:

Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA ke dni: Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA ke dni: 31.12.215 Název účetní jednotky: S T S P r u n é ř o v, a. s. Běžné účetní období IČO: 48288551 (v tis. Kč) prosinec 14 označ. a AKTIVA b Brutto 1 Korekce 2 Netto

Více

ROZVAHA. POLABÍ Vysoká a.s Vysoká nad Labem

ROZVAHA. POLABÍ Vysoká a.s Vysoká nad Labem ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013 B.II.1. Pozemky 014 B.II.2. Stavby 015 B.II.3. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet infomací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12013 (v tisících Kč) Rok Měsíc IČ 2013 12 27343456 Jméno a příjmení, obchodní

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ve zjednodušeném rozsahu

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ve zjednodušeném rozsahu Účetní závěrka za rok 0 MF č.j. 8/97 7/00 název závěrku současně x příslušnému finančnímu úřadu VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ke dni..0 0 599 Bytové Ostřešany Sídlo nebo bydliště a místo podnikání liší-li se od

Více

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s.

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 0 květen 2011 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. 2010 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Aktiva Rozvaha aktiva

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

ROZVAHA Czech Airlines Handling, a.s. v plném rozsahu IČ 25674285 k datu Aviatická 1017/2 31.12.2013 160 08 Praha 6 (v tisících Kč) 31.12.2013 31.12.2012 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 314

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Příloha účetní závěrky za období od 15.12.2012 do 31.12.2013

Příloha účetní závěrky za období od 15.12.2012 do 31.12.2013 \ BD PROGRES SVITA VY, družstvo Klíny 2035/85, Brno 615 00 DIČ: CZ29378711 Příloha účetní závěrky za období od 15.12.2012 do 31.12.2013 r----... --_--..... FinanČí:í úřad pro Jihomoravš~i kr3j-; Podáno

Více

1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012

1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012 1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012 1. Charakteristika a hlavní aktivity Založení a charakteristika spolenosti 1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. (dále jen spolenost

Více

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k 31.12.2015 ( v celých tisících Kč ) IČO 28558456 Název, sídlo

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

Příloha 1: Rozvaha v plném rozsahu ( tis. Kč ) AKTIVA v Kč za období řádek a b c

Příloha 1: Rozvaha v plném rozsahu ( tis. Kč ) AKTIVA v Kč za období řádek a b c Příloha 1: Rozvaha v plném rozsahu ( tis. Kč ) AKTIVA v Kč za období řádek 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 AKTIVA CELKEM (ř.02+03+28+55) 1 1 100 10 732 11 301 11 840 12

Více

Konsolidovaná rozvaha k

Konsolidovaná rozvaha k Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2002 AKTIVA CELKEM 3 993 316 3 800 365 3 206 238 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 16 B. Stálá aktiva 1 510 678 1 499 941 1 502 466 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s. Zlechov č.p Zlechov IČ Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2015

VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s. Zlechov č.p Zlechov IČ Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2015 VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s. Zlechov č.p. 538 687 10 Zlechov IČ 293 80 634 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2015 Vyhotoveno dne: Podpis statutárního orgánu účetní jednotky: Osoba odpovědná

Více

Příloha k účetní závěrce,

Příloha k účetní závěrce, Příloha k účetní závěrce, sestavená podle 39 vyhlášky č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli. Obecné údaje

Více

ROZVAHA Czech Airlines Technics, a.s. v plném rozsahu IČ 27145573 k datu Jana Kašpara 1069/1 31.12.2013 160 08 Praha 6 - Ruzyně (v tisících Kč) 31.12.2013 31.12.2012 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností ALIVO a.s. Křemencova 4/175, Praha 1 ke dni 31.12.216 v tis. Kč 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce je sestavena

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu ROZVAHA ve zjednodušeném

Více

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o.

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o. Výroční zpráva 2014 Obsah: [ 3 ] Slovo ředitele společnosti [ 4 ] Informace o společnosti [ 5 ] Zpráva auditora k účetní závěrce [ 6 ] Účetní závěrka [ 19 ] Zpráva o vztazích [ 23 ] Zpráva auditora k výroční

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností ALIVO a.s. Křemencova 4/175, Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.213 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 213 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Více

Poznámky k současné situaci podniku

Poznámky k současné situaci podniku Poznámky k současné situaci podniku Název podniku: Plzeňský Prazdroj, a.s. OKEČ: Rozvaha v plném rozsahu (k 31.12. v tis. Kč ) AKTIVA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 AKTIVA CELKEM 0 0 0 15,170,444

Více