VÝROČNÍ ZPRÁVA OBDOBÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA OBDOBÍ 2011 2012"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBDOBÍ TECHNOLOGIE POD KONTROLOU. SPOLEČNĚ!

2 SPOLEČNĚ!

3 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK SPOLEČNOSTI S U M O s.r.o. 3 Úvodní slovo 4 Profil společnosti 5 Vedení a struktura společnosti 6 7 Reference a významné události roku Hospodaření společnosti Příloha k účetní uzávěrce Výrok auditora 3 Úvodní slovo Vážené dámy, vážení pánové, vážení obchodní partneři, uplynulé období fiskálního roku přineslo společnosti S U M O s.r.o. nové zkušenosti, nové výzvy, nové úspěchy. Byl to rok práce na sobě, rok zkvalitňování vnitřních procesů, rok budování firemní kultury. S U M O s.r.o. je letos dospělejší, než loni, je připravena změnit level, postoupit dál. A dění v oblasti zakázek tento trend potvrzuje. Dodávkou manipulace biomasy v Elektrárně Poříčí v hodnotě více než 100 mil. Kč jsme si vyzkoušeli práci na rozsáhlé zakázce s krátkým termínem. O této zakázce budeme psát na jiném místě výroční zprávy, ale tady chci zmínit s tou zakázkou jsme vyrostli. Naši zaměstnanci získávali zkušenosti pod časovým tlakem, spolupracovali s kvalitními subdodavateli a navzájem jsme se od sebe učili. S U M O s.r.o. si ověřila, že její nastavení zvládne velké úkoly že je nastavena správně a má k dispozici růstový potenciál. Vážení zákazníci, byl-li minulý fiskální rok v S U M O s.r.o. navzdory trvající krizi dobrý, byl dobrý především díky vám. Děkujeme! Pavel Boháč výkonný ředitel S U M O s.r.o.

4 TECHNOLOGIE POD KONTROLOU. SPOLEČNĚ! Profil společnosti S U M O s.r.o. vznikla z potřeby vytvářet a realizovat produkty, které budou firmu bavit. Vyrostla na zkušenostech ze složitých zakázek ve standardních i nestandardních provozech, vyzkoušela si účast nejen na českém trhu, ale i jinde v Evropě. S U M O s.r.o. uspěla v silné konkurenci tím, že sází na kvalitu, na znalostní výbavu zaměstnanců, na kontakt s vývojem v oboru a implementaci moderních, pokročilých řešení. Naše produktové portfolio najdete na našich webových stránkách. Co tam nenajdete, je zážitek ze spolupráce ten se musí vyzkoušet. Běžně dodáváme průmyslová řešení, náročné technologie, ale věnujeme se i menším zadáním, protože náš obor nás skutečně baví.

5 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK SPOLEČNOSTI S U M O s.r.o. Vedení a struktura společnosti 4 5 VÝKONNÝ ŘEDITEL PAVEL BOHÁČ OBCHODNÍ ŘEDITEL RADEK ŠTECKER TECHNICKÝ ŘEDITEL VLADIMÍR KIESCHER S U M O s.r.o. VÝKONNÝ ŘEDITEL Střední management Vyšší management Top management PRÁVNÍ SLUŽBY EKONOMICKO- -SPRÁVNÍ ÚSEK ÚČTÁRNA PERSONALISTIKA OBCHODNÍ ŘEDITEL OBCHODNÍ ÚSEK OBCHOD MARKETING ŘÍZENÍ JAKOSTI TECHNICKÝ ŘEDITEL TECHNICKÝ ÚSEK NÁKUP A LOGISTIKA PROJEKCE A VÝVOJ SW SPRÁVA ZÁZEMÍ MONTÁŽE ELEKTRO PRŮMYSLOVÝ SERVIS

6 TECHNOLOGIE POD KONTROLOU. SPOLEČNĚ! Reference a významné události roku 2012 REKONSTRUKCE KAFILÉRIÍ V POLSKÉ REPUBLICE Byli jsme zpracovateli kompletní prováděcí projektové dokumentace, zajišťovali jsme aplikační SW vybavení systému řízení, realizovali jsme významné části dodávek v oblasti MaR a Elektro. Znovu jsme si ověřili práci na polském trhu, součinnost s dalšími dodavateli pro společnosti našeho sektoru je Střední Evropa jednou velkou domácí destinací. UPGRADE SYSTÉMU ŘÍZENÍ FOSGENOVÉ VÝROBY V SYNTHESIA, a. s. Synthesia, a.s. je náš tradiční zákazník, u kterého téměř neexistují jednoduché realizace většinou instalujeme technologie pro nebezpečná prostředí. Práce pro Synthesia, a.s. učí naši firmu chirurgické přesnosti a vrcholové kvalitě v dodávce pro takového zákazníka není možné udělat chybu. Fosgen je původně válečný nervový plyn, technologická kázeň a vysoká kvalifikace byla nutnou podmínkou úspěchu. tras a polní instrumentace, protože účast na velkých zakázkách zvyšuje laťku a našim kvalifikovaným odborníkům dodává sebevědomí. INSTALACE MODULOVÉ VODÍKOVÉ STANICE PRO m 3 /hod Energetika pracuje s nejrůznějšími zdroji a médii, úspěšná firma musí zvládnout všechny technologické možnosti. V oblasti Elektro a MaR jsme směli znovu ukázat, že v S U M O s.r.o. jsme připraveni plnit požadavky zákazníka kvalitně a včas. HW, SW A KABELÁŽ PRO ŘÍZENÍ PRŮMYSLOVÝCH ČINNOSTÍ VE SLÉVÁRNĚ NOVÝ BYDŽOV Některé zakázky se dělají spíš hlavou, než rukama. Proto potřebujete vysoce kvalifikované zaměstnance, schopné nacházet nová řešení. V Novém Bydžově jsme mimo jiné realizovali unikátní propojení slévárenského informačního systému OPTI na platformě Oracle s vizualizačním software Reliance 4. BIOPLYNOVÁ STANICE VELKÉ UHERCE A SPYTIHNĚV Dodávky moderní technologie pro bioplynové stanice mají své kouzlo právě naše práce bioplynovou stanici oživuje, vyvádí z ní vyrobenou energii. Je radost spolupracovat na projektech alternativní energetiky je to stále relativně nové odvětví, které poskytuje cenné zkušenosti a dává dodávce ekologický charakter. PŘÍPRAVA INSTALACE NOVÉHO ZDROJE ELEKTRÁRNY LEDVICE Paroplynová turbína o výkonu 660 MW je v českých podmínkách opravdový Goliáš. Vážíme si toho, že jsme byli vybráni k položení kabelových OCHRANA PROTI VÝBUCHU V ELEKTRÁRNĚ POŘÍČÍ Třaskavá směs vzduchu s uhelným prachem představuje pro tepelnou elektrárnu významné riziko. Zajistili jsme jeho včasnou detekci a bezpečné řízení výrobního procesu. STROJNÍ ODBĚR STRUSKY V ELEKTRÁRNĚ MĚLNÍK Když je nějaká technologie jediná svého druhu v zemi, je spolupráce při její instalaci prestižní záležitostí. Separace pevných zbytků ze splavovací vody je v českých podmínkách jedinečná a my

7 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK SPOLEČNOSTI S U M O s.r.o. jsme směli být přitom. Elektro a MaR této unikátní technologie nese pomyslnou značku S U M O s.r.o. KOMPLEXNÍ OBNOVA ELEKTRÁRNY TUŠIMICE II Elektrárna je obrovský investiční celek a my se podílíme na stále více jeho součástech zde jsme například zajišťovali protipožární a přístupové systémy. MANIPULACE BIOMASY V ELEKTRÁRNĚ POŘÍČÍ Jsou zakázky, které se dají nazvat strategické. Oprava a úprava spalovací části fluidního kotle s hodinovou produkcí 250 tun páry a rozsáhlá dodávka v oblasti Elektro a MaR v oblasti této moderní energetické technologie se mezi strategické zakázky rozhodně může počítat. RECERTIFIKACE ISO 9001 Ve srovnání s velkými zakázkami je recertifikace ISO maličkost. Přesto ji vnímáme jako potvrzení trendu, ověření kvality řízení našich firemních procesů, záruku pro zákazníka, pochvalu pro zaměstnance a dobrý základ pro nadstavbu dalšího rozvoje řízení kvality, kterou na normě ISO budujeme. 6 7 [ naše vize ] POSILOVAT ENERGETICKOU NEZÁVISLOST PROSTŘEDNICTVÍM INOVATIVNÍCH ŘEŠENÍ A PODPOROVAT ROZVOJ ALTERNATIVNÍCH TECHNOLOGIÍ

8 TECHNOLOGIE POD KONTROLOU. SPOLEČNĚ! Hospodaření společnosti označ. T E X T Skutečnost v účetním období sledovaném minulém a b 1,00 2,00 I. Tržby za prodej zboží 0,00 0,00 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 0,00 0,00 + Obchodní marže 0,00 0,00 II. Výkony 214Ê009,00 137Ê195,00 B. Výkonová spotřeba 173Ê495,00 102Ê342,00 + Přidaná hodnota 40Ê514,00 34Ê853,00 C. Osobní náklady 35Ê838,00 30Ê544,00 D. Daně a poplatky 180,00 128,00 E. Odpisy dlouhodobého nehmotného 2Ê045,00 1Ê998,00 a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 219,00 77,00 F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 0,00 0,00 G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplex. nákl. příštích období 13,00-254,00 IV. Ostatní provozní výnosy 152,00 11,00 H. Ostatní provozní náklady 741,00 561,00 V. Převod provozních výnosů 0,00 0,00 I. Převod provozních nákladů 0,00 0,00 * Provozní výsledek hospodaření 2Ê068,00 1Ê964,00

9 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK SPOLEČNOSTI S U M O s.r.o. označ. T E X T Skutečnost v účetním období sledovaném minulém VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 0,00 0,00 J. Prodané cenné papíry a podíly 0,00 0,00 VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 0,00 0, VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 0,00 0,00 K. Náklady z finančního majetku 0,00 0,00 IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 0,00 0,00 L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 0,00 0,00 M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve fin. oblasti 0,00 0,00 X. Výnosové úroky 2,00 3,00 N. Nákladové úroky 232,00 279,00 XI. Ostatní finanční výnosy 12,00-135,00 O. Ostatní finanční náklady 785,00 893,00 XII. Převod finančních výnosů 0,00 0,00 P. Převod finančních nákladů 0,00 0,00 * Finanční výsledek hospodaření -1Ê003,00-1Ê304,00 Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 357,00 197,00 ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 708,00 463,00 XIII. Mimořádné výnosy 1,00 303,00 R. Mimořádné náklady 0,00 0,00 S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 0,00 0,00 * Mimořádný výsledek hospodaření 1,00 303,00 T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 0,00 0,00 *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 709,00 766,00 **** Výsledek hospodaření před zdaněním 1Ê066,00 963,00 Okamžik sestavení účetní závěrky: Podpisový záznam stat. orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam účetní jednotky fyzické osoby: Právní forma účetní jednotky: Předmět podnikání či jiné činnosti: Společnost s ručením omezeným Výroba, opravy a montáž měřidel Nezahrnuté účty s konc. stavy (požadované pro kontrolu, nalezené v hlavní knize, ale nezahrnuté ve výkaze UDVZKVY9) Součet koncových stavů nezahrnutých účtů: 0,00 H 0,00 Zadaná podmínka: Rozsah období: od 01/2012H do 12/2012H Minulá období: 2011H Poslední

10 TECHNOLOGIE POD KONTROLOU. SPOLEČNĚ! označ. A K T I V A Běžné období Minulé období Brutto Korekce Netto Netto a b 1,00 2,00 3,00 4,00 AKTIVA CELKEM 234Ê300,00-11Ê193,00 223Ê107,00 69Ê886,00 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Dlouhodobý majetek 23Ê896,00-11Ê053,00 12Ê816,00 14Ê187,00 B.I.Dlouhodobý nehmotný majetek 1Ê498,00-558,00 940,00 860,00 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 19Ê151,00-10Ê495,00 8Ê656,00 10Ê107,00 B.III. Dlouhodobý finanční majetek 3Ê220,00 0,00 3Ê220,00 3Ê220,00 C. Oběžná aktiva 210Ê066,00-140,00 209Ê926,00 54Ê462,00 C.I. Zásoby 3Ê559,00 0,00 3Ê559,00 14Ê253,00 C.II. Dlouhodobé pohledávky 0,00 0,00 0,00 0,00 C.III Krátkodobé pohledávky 206Ê921,00-140,00 206Ê781,00 35Ê137,00 C.IV. Finanční majetek -414,00 0,00-414,00 5Ê072,00 D. Časové rozlišení 365,00 0,00 365,00 1Ê237,00 označ. P A S I V A Stav v běžném účetním období Stav v minulém účetním období a b 5,00 6,00 PASIVA CELKEM 223Ê107,00 69Ê886,00 A. Vlastní kapitál 24Ê103,00 24Ê084,00 A.I. Základní kapitál 2Ê000,00 2Ê000,00 A.II. Kapitálové fondy 0,00 0,00 A.III. Rezevní fodny, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 217,00 217,00 A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 21Ê177,00 21Ê101,00 A.V. Výsledek hospodaření 709,00 766,00 běžného účetního období /+ -/ B. Cizí zdroje 198Ê270,00 45Ê727,00 B.I. Rezervy 0,00 0,00 B.II. Dlouhodobé závazky 203,00 0,00 B.III. Krátkodobé závazky 185Ê508,00 37Ê354,00 B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 12Ê559,00 8Ê373,00 C. Časové rozlišení 734,00 75,00 Okamžik sestavení účetní závěrky: Podpisový záznam stat. orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam účetní jednotky fyzické osoby: Právní forma účetní jednotky: Předmět podnikání či jiné činnosti: Společnost s ručením omezeným Výroba, opravy a montáž měřidel Nezahrnuté účty s konc. stavy (požadované pro kontrolu, nalezené v hlavní knize, ale nezahrnuté ve výkaze UDVZKRO9) Součet koncových stavů nezahrnutých účtů: 0,00 H 0,00 Zadaná podmínka: Rozsah období: od 01/2012H do 12/2012H Minulá období: 2011H Poslední

11 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK SPOLEČNOSTI S U M O s.r.o. Příloha k účetní uzávěrce (údaje uvedeny v tis. Kč) 1. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní jméno účetní jednotky: S U M O s r.o. Sídlo účetní jednotky: Srch, PSČ , U Vodárny 201 Místo podnikání účetní jednotky: Přelouč, PSČ , Pardubická 1400 IČO účetní jednotky: Právní forma účetní jednotky: Společnost s ručením omezeným Rozvahový den: Okamžik sestavení účetní závěrky: Datum vzniku společnosti: Zápis v OR: Hradec Králové, odd. C, vložka Účetní období: Základní kapitál: ,- Kč Předmět podnikání: Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení Fyzické a právnické osoby, které mají podstatný nebo rozhodující vliv na této účetní jednotce (podíl na základním kapitálu) v tis. Kč: Jméno fyzické osoby Název právnické osoby Pavel Boháč r.č /0121 Vladimír Mrštík r.č /0536 Radek Štecker r.č /1246 Emil Musil r.č /1486 Sídlo Běžné účetní období Minulé účetní období vklad tj.% vklad tj.% Srch, Pardubická 180, Voleč 61, Lázně Bohdaneč, Langrova 21, Čepí 74, Přerovská 516,

12 TECHNOLOGIE POD KONTROLOU. SPOLEČNĚ! Popis změn a dodatků provedených v uplynulém účetním období v obchodním rejstříku: V účetním období (tj. od do ) nedošlo k žádným změnám v zápisech v obchodním rejstříku. Organizační struktura účetní jednotky a její zásadní změny v uplynulém účetním období: V organizační struktuře účetní jednotky nedošlo proti minulému účetnímu období ke změnám. Členové statutárních a dozorčích orgánů k rozvahovému dni: Jednatel: Pavel Boháč, r.č /0121 Vladimír Mrštík, r.č /0536 Radek Štecker, r.č /1246 Obchodní firmy, v nichž má účetní jednotka podstatný nebo rozhodující vliv: Účetní jednotka má 8% podíl na základním kapitálu společnosti Sumo Group, a.s., který získala nákupem 16 ks akcií na majitele ve jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši ,- Kč. Dále účetní jednotka koupila 51% podíl ve společnosti MAREX SERVIS, spol. s r.o. 2. ZÁSADY, METODY, OCEŇOVÁNÍ Účetní jednotka plně aplikuje obecné účetní zásady. ZPŮSOBY OCEŇOVÁNÍ Účtování a ocenění zásob Společnost neeviduje zásoby materiálu. Materiál je průběžné spotřebováván přímo na zakázkách. K rozvahovému dni je evidována nedokončená výroba, vypočtená z celkových nákladů rozpracovaných zakázek. Ocenění a evidence hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku Účetní jednotka zařazuje do účtové skupiny 0 drobný dlouhodobý hmotný majetek se vstupní cenou nad 20 tis. Kč a drobný hmotný majetek se vstupní cenou nad 5 tis. Kč. Do hranice vstupní ceny, stanovené v 26 a 32a zák. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, se drobný hmotný majetek odpisuje 24 měsíců, hmotný majetek 36 měsíců. Účetní odpisy tohoto majetku jsou dle 24 (2) v) též odpisy daňovými. Drobný dlouhodobý majetek se vstupní cenou nižší než 5 tis. Kč je účtován přímo do nákladů a není dále evidován. Součástí vstupní ceny majetku jsou i vedlejší náklady na pořízení zejména clo, doprava, náklady na uvedení majetku do provozu. Majetek, vymezený jako hmotný a nehmotný majetek v 26 a 32a zák. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, se daňově odpisuje dle tohoto zákona. Pro hmotný majetek je používán rovnoměrný způsob odpisování. Účetní odpisy jsou stanoveny dle předpokládané doby použitelnosti majetku. Pozemky a budovy jsou zařazovány do skupiny 0 bez ohledu na ocenění. Ocenění hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností Účetní jednotka nemá v majetku hmotný a nehmotný majetek vytvořený vlastní činností. Ocenění podílů Účetní jednotka má 8% podíl na základním kapitálu společnosti Sumo Group, a.s., který je oceněn jmenovitou hodnotou vlastněných akcií. Dále účetní jednotka vlastní 51% obchodního podílu ve společnosti MAREX SERVIS, spol. s r.o., který je oceněn pořizovací cenou. Ocenění cenných papírů Účetní jednotka neměla ve zdaňovacím období v majetku cenné papíry určené k obchodování. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny Reprodukční cena nebyla v běžném účetním období použita. Změny oceňování V běžném účetním období nedošlo v účetní jednotce oproti předcházejícímu období ke změnám v účetní metodice oceňování majetku. Odepisování Majetek, vymezený jako hmotný a nehmotný majetek v 26 a 32a zák. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, se daňově odpisuje dle tohoto zákona. Pro hmotný majetek je používán rovnoměrný způsob odpisování. Účetně se tento majetek odpisuje rovnoměrně měsíčně dle předpokládané doby použitelnosti,

13 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK SPOLEČNOSTI S U M O s.r.o. stanovené vedením společnosti při zařazení majetku do používání. Do hranice vstupní ceny, stanovené v 26 a 32a zák. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, se nehmotný majetek odpisuje 24 měsíců, hmotný majetek 36 měsíců. Účetní odpisy tohoto majetku jsou dle 24 (2) v) též odpisy daňovými. Odchylky od účetních metod Účetní jednotka plně respektuje účetní metody a nedošlo k odchýlení od těchto metod ve smyslu 7, odst. 5 zákona o účetnictví. OPRAVNÉ POLOŽKY K NEPROMLČENÝM POHLEDÁVKÁM Způsob tvorby opravných položek u nepromlčených pohledávek po lhůtě splatnosti (mimo konkurz) Společnost vytváří daňové opravné položky ve výši 20 % v souladu se zák. č. 593/1992 Sb. o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů v aktuálním znění (dále jen ZoR). Tvorba opravných položek dle 8c ZoR nebyla v účetním období použita. Účetní opravné položky jsou rovny položkám daňovým. OPRAVNÉ POLOŽKY K MAJETKU Tvorba opravných položek u ostatního majetku nebyla v účetním období použita. PŘEPOČET ÚDAJŮ CIZÍ MĚNY NA ČESKOU MĚNU Účetní jednotka používá denní kurz ČNB pro veškeré účetní případy. Účetní jednotka přepočítává pokladny, bankovní účty, pohledávky a závazky vedené v cizí měně vždy k poslednímu dni účetního období. 3. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A K VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY Doměrky za minulá léta, zaúčtované v nákladech běžného období V nákladech účetní jednotky nebyly v účetním období zaúčtovány žádné doměrky za minulá léta. Odložený daňový závazek nebo pohledávka v Kč Účetní jednotka k rozvahovému dni zaúčtovala odloženou daň ve výši 203 tis. Kč. Jedná se o odloženou daň z titulu rozdílu v účetních a daňových zůstatkových cen. Rezervy Účetní jednotka netvořila v uplynulém období žádné rezervy. Rozpis dlouhodobých a krátkodobých bankovních úvěrů Účetní jednotka k rozvahovému dni eviduje 2 úvěry od banky: 1) Revolvingový úvěr ve výši 6 mil. Kč 2) Úvěr na financování nákladů z uzavřené obchodní smlouvy ve výši 5,3 mil. Kč Další úvěry, které jsou poskytnuty na nákup automobilů ve výši 1,2 mil. Kč. Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem Výše uvedené úvěry od banky jsou zajištěny zástavním právem k nemovitostem v majetku společnosti, úvěry na nákup automobilů jsou zajištěny smlouvami o zajištění závazku převodu práva k těmto automobilům. Rozpis přijatých dotací na dlouhodobé a provozní účely Společnost neobdržela v účetním období žádnou dotaci. Pronajatý majetek (vlastní i cizí) uvedený v rozvaze Společnost po část období pronajímala část prostor na adrese Pardubická 1400, Přelouč, které jsou v jejím majetku. Drobný majetek neuvedený v rozvaze (v pořizovacích cenách) Jedná se o majetek účtovaný jako zásoba, případně náklad, vedený v podrozvahové evidenci v Kč. Významné události po datu účetní závěrky K žádným významným událostem nedošlo. Okamžik sestavení účetní závěrky: Podpis statutárního orgánu:... Pavel Boháč 12 13

14 TECHNOLOGIE POD KONTROLOU. SPOLEČNĚ! VÝROK AUDITORA

15 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK SPOLEČNOSTI S U M O s.r.o

16 Sídlo společnosti S U M O s. r. o. U Vodárny Srch IČO: DIČ: CZ Provozovna Přelouč S U M O s. r. o. Pardubická Přelouč Tel.: Fax: Design Martin Škroch

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310 ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesy voda s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 7 4 2 2 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960 ROZVAHA k....... 3... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Dům u Labutě a.s. IČ v tisících Kč 2 9 2 6 2 3 1 3 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x.

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 4.5.2015 Podací : 541701229 Heslo zjištění stavu: 06999caf Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31/12/26 Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období Rozvaha Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) aktiva Běžné účetní období Minulé účetní období označení Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 34 545 443 16 284 131 18 261 312

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s.

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 1 duben 2012 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. 2011 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Aktiva Rozvaha aktiva

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ve zjednodušeném rozsahu

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ve zjednodušeném rozsahu Účetní závěrka za rok 0 MF č.j. 8/97 7/00 název závěrku současně x příslušnému finančnímu úřadu VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ke dni..0 0 599 Bytové Ostřešany Sídlo nebo bydliště a místo podnikání liší-li se od

Více

1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012

1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012 1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012 1. Charakteristika a hlavní aktivity Založení a charakteristika spolenosti 1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. (dále jen spolenost

Více

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s.

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 0 květen 2011 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. 2010 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Aktiva Rozvaha aktiva

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

Příloha k účetní závěrce,

Příloha k účetní závěrce, Příloha k účetní závěrce, sestavená podle 39 vyhlášky č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli. Obecné údaje

Více

Příloha účetní závěrky za období od 15.12.2012 do 31.12.2013

Příloha účetní závěrky za období od 15.12.2012 do 31.12.2013 \ BD PROGRES SVITA VY, družstvo Klíny 2035/85, Brno 615 00 DIČ: CZ29378711 Příloha účetní závěrky za období od 15.12.2012 do 31.12.2013 r----... --_--..... FinanČí:í úřad pro Jihomoravš~i kr3j-; Podáno

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o.

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o. Výroční zpráva 2014 Obsah: [ 3 ] Slovo ředitele společnosti [ 4 ] Informace o společnosti [ 5 ] Zpráva auditora k účetní závěrce [ 6 ] Účetní závěrka [ 19 ] Zpráva o vztazích [ 23 ] Zpráva auditora k výroční

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.213 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 213 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Výroční zpráva společnosti

Výroční zpráva společnosti Výroční zpráva společnosti RENATEX CZ a.s. za rok 2013, společnost se sídlem Ostrava Poruba, K myslivně 2140, PSČ 708 00, IČ: 45192731, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

Více

Společenství vlastníků Pavlišovská 2297 a 2298. Příloha tvořící součást účetní závěrky. k 31. prosinci 2014

Společenství vlastníků Pavlišovská 2297 a 2298. Příloha tvořící součást účetní závěrky. k 31. prosinci 2014 Společenství vlastníků Pavlišovská 2297 a 2298 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 1 Příloha k účetní závěrce za období k 31. 12. 2014 A. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Obchodní

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA

Více

NUPHARO SERVICES S.R.O.

NUPHARO SERVICES S.R.O. P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31.12.2013 v obchodní firmě: NUPHARO SERVICES S.R.O. OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s. Zlechov 119 68710 Zlechov Označení A K T I V A řád. Běžné účetní období

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s. Podhorní Újezd 119 50754 Podhorní Újezd Označení A K T I V A řád.

Více

Lidový demokrat 2000, bytové družstvo Bajkalská 672/14 IČO 26429381 --------------------- Příloha k roční účetní závěrce k 31.12.2010 ( v tis. Kč) I. 1. Rozvahový den: 31.12.2010 Účetní jednotka: název

Více

P íloha k ú etní záv rce podle

P íloha k ú etní záv rce podle P íloha k ú etní záv rce podle ODSTAVEC Firma: Sídlo: I : Bytove druzstvo ˇ Francouzska 95 Francouzska 95, 8 Ostrava 8 94494 Právní forma ú etní jednotky: P edm t podnikání (pop. ú el z ízení): 39 vyhl.

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

Licence: DD06 XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012)

Licence: DD06 XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012) A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 46772707 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Sdružení obcí pro

Více

_9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C? Havlíčkův Brod

_9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C? Havlíčkův Brod Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějěích předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu (v celých tlslcích Kč) ke dni 31.12.2014 Obchodní firma nebo jiný název _9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C?

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Teplárna České Budějovice, a.s. se sídlem České Budějovice, Novohradská 32, PSČ 372 15, IČ: 60826835 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U korečnice 1770 68801 Uherský Brod Označení A K T I V A řád. Běžné

Více

Česká olympijská a.s.

Česká olympijská a.s. Česká olympijská a.s. Účetní závěrka a Auditorská zpráva za rok končící 31. prosince 2009 Auditor: Member: INTEREXPERT BOHEMIA, spol. s r.o. Mikulandská 2, Praha 1, 110 00 Tel: +420 224 933 658; Fax +420

Více

1 o -03-2014. c. Osobní náklady 007 155 o. o. Ostatní fina nční náklady 029 8 o. * finanční výsledek ho spodaření 032-4 o

1 o -03-2014. c. Osobní náklady 007 155 o. o. Ostatní fina nční náklady 029 8 o. * finanční výsledek ho spodaření 032-4 o 1 I Minimální závazný výčet informací VÝKAZ ZISKU A podle vyhlášky 500/2002 Sb fma t;llí u.., pro.r.?.lu " ve zjednodušeném rozsahu ke ~n i 31. 12.2013 (v celých tisících Kč) I ~-= lm ~'~I P',:.-;~,"~

Více

Příloha k účetní závěrce k 31.12.2007 společnosti EURO Šarm spol. s r.o. Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1. Obecné informace o účetní jednotce Název a sídlo: GEOtest, a.s. Šmahova 1244/112 627 00 Brno IČO: 46344942 Právní forma: akciová společnost Vznik: 27.dubna 1992

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

ROZVAHA v p ném rozsahu ke dni 3t12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA v p ném rozsahu ke dni 3t12.2013 (v celých tisících Kč) Rozvaha podle Přílohy Č. I vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu ROZVAHA v p ném rozsahu

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

Účetní závěrka Obsah semináře Účetní závěrka pojem, okamžik sestavení, postupy, účel Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Cash-flow, přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha k účetní závěrce Analýza výkazů,

Více

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY EMITENTA REGISTROVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 PODLE ZÁKONA Č. 591/1992 SB., O CENNÝCH PAPÍRECH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Popisná

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

PŘÍLOHA. územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO:

PŘÍLOHA. územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO: PŘÍLOHA územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO: Název: 00287172 Město Holešov Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2013

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Příloha k účetní závěrce v plném rozsahu ke dni 31.8.2007

Příloha k účetní závěrce v plném rozsahu ke dni 31.8.2007 I. Obecné údaje: Příloha k účetní závěrce v plném rozsahu ke dni 31.8.2007 1.Název účetní jednotky SOLID CZECH s.r.o. 2.Sídlo Hořická 28, Hradec Králové 3.Právní forma Společnost s ručením omezením 4.IČO

Více

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ...

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ... OBSAH Předmluva............................................................. XIII Seznam použitých zkratek................................................ XVI ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...........................

Více

Příloha k účetní závěrce MAS Horní Pomoraví o.p.s. k 31. 12. 2007

Příloha k účetní závěrce MAS Horní Pomoraví o.p.s. k 31. 12. 2007 k 31. 12. 2007 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 S.b, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky,

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

MAS Sokolovsko o.p.s. nám. Míru 230, 357 61 Březová

MAS Sokolovsko o.p.s. nám. Míru 230, 357 61 Březová MAS Sokolovsko o.p.s. nám. Míru 23, 357 61 Březová Příloha účetní závěrky k 31. 12. 213 Příloha je zpracována v souladu se zákonem o účetnictví zák. č. 563/1991 Sb. a s Vyhláškou č. 54/22 Sb. ve znění

Více

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2006

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2006 MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2006 OBSAH 3 I. Profil společnosti 5 13 III. Firemní dokumenty 17 IV. Referenční stavby 3 I. Profil společnosti MEKOS GROUP a.s. I. Profil společnosti MEKOS GROUP a.s. 1.

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013 OBSAH: 1. Hospodaření bytového družstva v roce 2013 2. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 3. Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu 4. Přehled o peněžních tocích v roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled

Více

PŘÍLOHA. územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO:

PŘÍLOHA. územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO: PŘÍLOHA územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO: Název: 00234877 Město Slaný Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2013 Sídlo

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více