VÝROČNÍ ZPRÁVA OBDOBÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA OBDOBÍ 2011 2012"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBDOBÍ TECHNOLOGIE POD KONTROLOU. SPOLEČNĚ!

2 SPOLEČNĚ!

3 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK SPOLEČNOSTI S U M O s.r.o. 3 Úvodní slovo 4 Profil společnosti 5 Vedení a struktura společnosti 6 7 Reference a významné události roku Hospodaření společnosti Příloha k účetní uzávěrce Výrok auditora 3 Úvodní slovo Vážené dámy, vážení pánové, vážení obchodní partneři, uplynulé období fiskálního roku přineslo společnosti S U M O s.r.o. nové zkušenosti, nové výzvy, nové úspěchy. Byl to rok práce na sobě, rok zkvalitňování vnitřních procesů, rok budování firemní kultury. S U M O s.r.o. je letos dospělejší, než loni, je připravena změnit level, postoupit dál. A dění v oblasti zakázek tento trend potvrzuje. Dodávkou manipulace biomasy v Elektrárně Poříčí v hodnotě více než 100 mil. Kč jsme si vyzkoušeli práci na rozsáhlé zakázce s krátkým termínem. O této zakázce budeme psát na jiném místě výroční zprávy, ale tady chci zmínit s tou zakázkou jsme vyrostli. Naši zaměstnanci získávali zkušenosti pod časovým tlakem, spolupracovali s kvalitními subdodavateli a navzájem jsme se od sebe učili. S U M O s.r.o. si ověřila, že její nastavení zvládne velké úkoly že je nastavena správně a má k dispozici růstový potenciál. Vážení zákazníci, byl-li minulý fiskální rok v S U M O s.r.o. navzdory trvající krizi dobrý, byl dobrý především díky vám. Děkujeme! Pavel Boháč výkonný ředitel S U M O s.r.o.

4 TECHNOLOGIE POD KONTROLOU. SPOLEČNĚ! Profil společnosti S U M O s.r.o. vznikla z potřeby vytvářet a realizovat produkty, které budou firmu bavit. Vyrostla na zkušenostech ze složitých zakázek ve standardních i nestandardních provozech, vyzkoušela si účast nejen na českém trhu, ale i jinde v Evropě. S U M O s.r.o. uspěla v silné konkurenci tím, že sází na kvalitu, na znalostní výbavu zaměstnanců, na kontakt s vývojem v oboru a implementaci moderních, pokročilých řešení. Naše produktové portfolio najdete na našich webových stránkách. Co tam nenajdete, je zážitek ze spolupráce ten se musí vyzkoušet. Běžně dodáváme průmyslová řešení, náročné technologie, ale věnujeme se i menším zadáním, protože náš obor nás skutečně baví.

5 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK SPOLEČNOSTI S U M O s.r.o. Vedení a struktura společnosti 4 5 VÝKONNÝ ŘEDITEL PAVEL BOHÁČ OBCHODNÍ ŘEDITEL RADEK ŠTECKER TECHNICKÝ ŘEDITEL VLADIMÍR KIESCHER S U M O s.r.o. VÝKONNÝ ŘEDITEL Střední management Vyšší management Top management PRÁVNÍ SLUŽBY EKONOMICKO- -SPRÁVNÍ ÚSEK ÚČTÁRNA PERSONALISTIKA OBCHODNÍ ŘEDITEL OBCHODNÍ ÚSEK OBCHOD MARKETING ŘÍZENÍ JAKOSTI TECHNICKÝ ŘEDITEL TECHNICKÝ ÚSEK NÁKUP A LOGISTIKA PROJEKCE A VÝVOJ SW SPRÁVA ZÁZEMÍ MONTÁŽE ELEKTRO PRŮMYSLOVÝ SERVIS

6 TECHNOLOGIE POD KONTROLOU. SPOLEČNĚ! Reference a významné události roku 2012 REKONSTRUKCE KAFILÉRIÍ V POLSKÉ REPUBLICE Byli jsme zpracovateli kompletní prováděcí projektové dokumentace, zajišťovali jsme aplikační SW vybavení systému řízení, realizovali jsme významné části dodávek v oblasti MaR a Elektro. Znovu jsme si ověřili práci na polském trhu, součinnost s dalšími dodavateli pro společnosti našeho sektoru je Střední Evropa jednou velkou domácí destinací. UPGRADE SYSTÉMU ŘÍZENÍ FOSGENOVÉ VÝROBY V SYNTHESIA, a. s. Synthesia, a.s. je náš tradiční zákazník, u kterého téměř neexistují jednoduché realizace většinou instalujeme technologie pro nebezpečná prostředí. Práce pro Synthesia, a.s. učí naši firmu chirurgické přesnosti a vrcholové kvalitě v dodávce pro takového zákazníka není možné udělat chybu. Fosgen je původně válečný nervový plyn, technologická kázeň a vysoká kvalifikace byla nutnou podmínkou úspěchu. tras a polní instrumentace, protože účast na velkých zakázkách zvyšuje laťku a našim kvalifikovaným odborníkům dodává sebevědomí. INSTALACE MODULOVÉ VODÍKOVÉ STANICE PRO m 3 /hod Energetika pracuje s nejrůznějšími zdroji a médii, úspěšná firma musí zvládnout všechny technologické možnosti. V oblasti Elektro a MaR jsme směli znovu ukázat, že v S U M O s.r.o. jsme připraveni plnit požadavky zákazníka kvalitně a včas. HW, SW A KABELÁŽ PRO ŘÍZENÍ PRŮMYSLOVÝCH ČINNOSTÍ VE SLÉVÁRNĚ NOVÝ BYDŽOV Některé zakázky se dělají spíš hlavou, než rukama. Proto potřebujete vysoce kvalifikované zaměstnance, schopné nacházet nová řešení. V Novém Bydžově jsme mimo jiné realizovali unikátní propojení slévárenského informačního systému OPTI na platformě Oracle s vizualizačním software Reliance 4. BIOPLYNOVÁ STANICE VELKÉ UHERCE A SPYTIHNĚV Dodávky moderní technologie pro bioplynové stanice mají své kouzlo právě naše práce bioplynovou stanici oživuje, vyvádí z ní vyrobenou energii. Je radost spolupracovat na projektech alternativní energetiky je to stále relativně nové odvětví, které poskytuje cenné zkušenosti a dává dodávce ekologický charakter. PŘÍPRAVA INSTALACE NOVÉHO ZDROJE ELEKTRÁRNY LEDVICE Paroplynová turbína o výkonu 660 MW je v českých podmínkách opravdový Goliáš. Vážíme si toho, že jsme byli vybráni k položení kabelových OCHRANA PROTI VÝBUCHU V ELEKTRÁRNĚ POŘÍČÍ Třaskavá směs vzduchu s uhelným prachem představuje pro tepelnou elektrárnu významné riziko. Zajistili jsme jeho včasnou detekci a bezpečné řízení výrobního procesu. STROJNÍ ODBĚR STRUSKY V ELEKTRÁRNĚ MĚLNÍK Když je nějaká technologie jediná svého druhu v zemi, je spolupráce při její instalaci prestižní záležitostí. Separace pevných zbytků ze splavovací vody je v českých podmínkách jedinečná a my

7 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK SPOLEČNOSTI S U M O s.r.o. jsme směli být přitom. Elektro a MaR této unikátní technologie nese pomyslnou značku S U M O s.r.o. KOMPLEXNÍ OBNOVA ELEKTRÁRNY TUŠIMICE II Elektrárna je obrovský investiční celek a my se podílíme na stále více jeho součástech zde jsme například zajišťovali protipožární a přístupové systémy. MANIPULACE BIOMASY V ELEKTRÁRNĚ POŘÍČÍ Jsou zakázky, které se dají nazvat strategické. Oprava a úprava spalovací části fluidního kotle s hodinovou produkcí 250 tun páry a rozsáhlá dodávka v oblasti Elektro a MaR v oblasti této moderní energetické technologie se mezi strategické zakázky rozhodně může počítat. RECERTIFIKACE ISO 9001 Ve srovnání s velkými zakázkami je recertifikace ISO maličkost. Přesto ji vnímáme jako potvrzení trendu, ověření kvality řízení našich firemních procesů, záruku pro zákazníka, pochvalu pro zaměstnance a dobrý základ pro nadstavbu dalšího rozvoje řízení kvality, kterou na normě ISO budujeme. 6 7 [ naše vize ] POSILOVAT ENERGETICKOU NEZÁVISLOST PROSTŘEDNICTVÍM INOVATIVNÍCH ŘEŠENÍ A PODPOROVAT ROZVOJ ALTERNATIVNÍCH TECHNOLOGIÍ

8 TECHNOLOGIE POD KONTROLOU. SPOLEČNĚ! Hospodaření společnosti označ. T E X T Skutečnost v účetním období sledovaném minulém a b 1,00 2,00 I. Tržby za prodej zboží 0,00 0,00 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 0,00 0,00 + Obchodní marže 0,00 0,00 II. Výkony 214Ê009,00 137Ê195,00 B. Výkonová spotřeba 173Ê495,00 102Ê342,00 + Přidaná hodnota 40Ê514,00 34Ê853,00 C. Osobní náklady 35Ê838,00 30Ê544,00 D. Daně a poplatky 180,00 128,00 E. Odpisy dlouhodobého nehmotného 2Ê045,00 1Ê998,00 a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 219,00 77,00 F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 0,00 0,00 G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplex. nákl. příštích období 13,00-254,00 IV. Ostatní provozní výnosy 152,00 11,00 H. Ostatní provozní náklady 741,00 561,00 V. Převod provozních výnosů 0,00 0,00 I. Převod provozních nákladů 0,00 0,00 * Provozní výsledek hospodaření 2Ê068,00 1Ê964,00

9 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK SPOLEČNOSTI S U M O s.r.o. označ. T E X T Skutečnost v účetním období sledovaném minulém VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 0,00 0,00 J. Prodané cenné papíry a podíly 0,00 0,00 VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 0,00 0, VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 0,00 0,00 K. Náklady z finančního majetku 0,00 0,00 IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 0,00 0,00 L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 0,00 0,00 M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve fin. oblasti 0,00 0,00 X. Výnosové úroky 2,00 3,00 N. Nákladové úroky 232,00 279,00 XI. Ostatní finanční výnosy 12,00-135,00 O. Ostatní finanční náklady 785,00 893,00 XII. Převod finančních výnosů 0,00 0,00 P. Převod finančních nákladů 0,00 0,00 * Finanční výsledek hospodaření -1Ê003,00-1Ê304,00 Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 357,00 197,00 ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 708,00 463,00 XIII. Mimořádné výnosy 1,00 303,00 R. Mimořádné náklady 0,00 0,00 S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 0,00 0,00 * Mimořádný výsledek hospodaření 1,00 303,00 T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 0,00 0,00 *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 709,00 766,00 **** Výsledek hospodaření před zdaněním 1Ê066,00 963,00 Okamžik sestavení účetní závěrky: Podpisový záznam stat. orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam účetní jednotky fyzické osoby: Právní forma účetní jednotky: Předmět podnikání či jiné činnosti: Společnost s ručením omezeným Výroba, opravy a montáž měřidel Nezahrnuté účty s konc. stavy (požadované pro kontrolu, nalezené v hlavní knize, ale nezahrnuté ve výkaze UDVZKVY9) Součet koncových stavů nezahrnutých účtů: 0,00 H 0,00 Zadaná podmínka: Rozsah období: od 01/2012H do 12/2012H Minulá období: 2011H Poslední

10 TECHNOLOGIE POD KONTROLOU. SPOLEČNĚ! označ. A K T I V A Běžné období Minulé období Brutto Korekce Netto Netto a b 1,00 2,00 3,00 4,00 AKTIVA CELKEM 234Ê300,00-11Ê193,00 223Ê107,00 69Ê886,00 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Dlouhodobý majetek 23Ê896,00-11Ê053,00 12Ê816,00 14Ê187,00 B.I.Dlouhodobý nehmotný majetek 1Ê498,00-558,00 940,00 860,00 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 19Ê151,00-10Ê495,00 8Ê656,00 10Ê107,00 B.III. Dlouhodobý finanční majetek 3Ê220,00 0,00 3Ê220,00 3Ê220,00 C. Oběžná aktiva 210Ê066,00-140,00 209Ê926,00 54Ê462,00 C.I. Zásoby 3Ê559,00 0,00 3Ê559,00 14Ê253,00 C.II. Dlouhodobé pohledávky 0,00 0,00 0,00 0,00 C.III Krátkodobé pohledávky 206Ê921,00-140,00 206Ê781,00 35Ê137,00 C.IV. Finanční majetek -414,00 0,00-414,00 5Ê072,00 D. Časové rozlišení 365,00 0,00 365,00 1Ê237,00 označ. P A S I V A Stav v běžném účetním období Stav v minulém účetním období a b 5,00 6,00 PASIVA CELKEM 223Ê107,00 69Ê886,00 A. Vlastní kapitál 24Ê103,00 24Ê084,00 A.I. Základní kapitál 2Ê000,00 2Ê000,00 A.II. Kapitálové fondy 0,00 0,00 A.III. Rezevní fodny, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 217,00 217,00 A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 21Ê177,00 21Ê101,00 A.V. Výsledek hospodaření 709,00 766,00 běžného účetního období /+ -/ B. Cizí zdroje 198Ê270,00 45Ê727,00 B.I. Rezervy 0,00 0,00 B.II. Dlouhodobé závazky 203,00 0,00 B.III. Krátkodobé závazky 185Ê508,00 37Ê354,00 B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 12Ê559,00 8Ê373,00 C. Časové rozlišení 734,00 75,00 Okamžik sestavení účetní závěrky: Podpisový záznam stat. orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam účetní jednotky fyzické osoby: Právní forma účetní jednotky: Předmět podnikání či jiné činnosti: Společnost s ručením omezeným Výroba, opravy a montáž měřidel Nezahrnuté účty s konc. stavy (požadované pro kontrolu, nalezené v hlavní knize, ale nezahrnuté ve výkaze UDVZKRO9) Součet koncových stavů nezahrnutých účtů: 0,00 H 0,00 Zadaná podmínka: Rozsah období: od 01/2012H do 12/2012H Minulá období: 2011H Poslední

11 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK SPOLEČNOSTI S U M O s.r.o. Příloha k účetní uzávěrce (údaje uvedeny v tis. Kč) 1. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní jméno účetní jednotky: S U M O s r.o. Sídlo účetní jednotky: Srch, PSČ , U Vodárny 201 Místo podnikání účetní jednotky: Přelouč, PSČ , Pardubická 1400 IČO účetní jednotky: Právní forma účetní jednotky: Společnost s ručením omezeným Rozvahový den: Okamžik sestavení účetní závěrky: Datum vzniku společnosti: Zápis v OR: Hradec Králové, odd. C, vložka Účetní období: Základní kapitál: ,- Kč Předmět podnikání: Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení Fyzické a právnické osoby, které mají podstatný nebo rozhodující vliv na této účetní jednotce (podíl na základním kapitálu) v tis. Kč: Jméno fyzické osoby Název právnické osoby Pavel Boháč r.č /0121 Vladimír Mrštík r.č /0536 Radek Štecker r.č /1246 Emil Musil r.č /1486 Sídlo Běžné účetní období Minulé účetní období vklad tj.% vklad tj.% Srch, Pardubická 180, Voleč 61, Lázně Bohdaneč, Langrova 21, Čepí 74, Přerovská 516,

12 TECHNOLOGIE POD KONTROLOU. SPOLEČNĚ! Popis změn a dodatků provedených v uplynulém účetním období v obchodním rejstříku: V účetním období (tj. od do ) nedošlo k žádným změnám v zápisech v obchodním rejstříku. Organizační struktura účetní jednotky a její zásadní změny v uplynulém účetním období: V organizační struktuře účetní jednotky nedošlo proti minulému účetnímu období ke změnám. Členové statutárních a dozorčích orgánů k rozvahovému dni: Jednatel: Pavel Boháč, r.č /0121 Vladimír Mrštík, r.č /0536 Radek Štecker, r.č /1246 Obchodní firmy, v nichž má účetní jednotka podstatný nebo rozhodující vliv: Účetní jednotka má 8% podíl na základním kapitálu společnosti Sumo Group, a.s., který získala nákupem 16 ks akcií na majitele ve jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši ,- Kč. Dále účetní jednotka koupila 51% podíl ve společnosti MAREX SERVIS, spol. s r.o. 2. ZÁSADY, METODY, OCEŇOVÁNÍ Účetní jednotka plně aplikuje obecné účetní zásady. ZPŮSOBY OCEŇOVÁNÍ Účtování a ocenění zásob Společnost neeviduje zásoby materiálu. Materiál je průběžné spotřebováván přímo na zakázkách. K rozvahovému dni je evidována nedokončená výroba, vypočtená z celkových nákladů rozpracovaných zakázek. Ocenění a evidence hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku Účetní jednotka zařazuje do účtové skupiny 0 drobný dlouhodobý hmotný majetek se vstupní cenou nad 20 tis. Kč a drobný hmotný majetek se vstupní cenou nad 5 tis. Kč. Do hranice vstupní ceny, stanovené v 26 a 32a zák. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, se drobný hmotný majetek odpisuje 24 měsíců, hmotný majetek 36 měsíců. Účetní odpisy tohoto majetku jsou dle 24 (2) v) též odpisy daňovými. Drobný dlouhodobý majetek se vstupní cenou nižší než 5 tis. Kč je účtován přímo do nákladů a není dále evidován. Součástí vstupní ceny majetku jsou i vedlejší náklady na pořízení zejména clo, doprava, náklady na uvedení majetku do provozu. Majetek, vymezený jako hmotný a nehmotný majetek v 26 a 32a zák. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, se daňově odpisuje dle tohoto zákona. Pro hmotný majetek je používán rovnoměrný způsob odpisování. Účetní odpisy jsou stanoveny dle předpokládané doby použitelnosti majetku. Pozemky a budovy jsou zařazovány do skupiny 0 bez ohledu na ocenění. Ocenění hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností Účetní jednotka nemá v majetku hmotný a nehmotný majetek vytvořený vlastní činností. Ocenění podílů Účetní jednotka má 8% podíl na základním kapitálu společnosti Sumo Group, a.s., který je oceněn jmenovitou hodnotou vlastněných akcií. Dále účetní jednotka vlastní 51% obchodního podílu ve společnosti MAREX SERVIS, spol. s r.o., který je oceněn pořizovací cenou. Ocenění cenných papírů Účetní jednotka neměla ve zdaňovacím období v majetku cenné papíry určené k obchodování. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny Reprodukční cena nebyla v běžném účetním období použita. Změny oceňování V běžném účetním období nedošlo v účetní jednotce oproti předcházejícímu období ke změnám v účetní metodice oceňování majetku. Odepisování Majetek, vymezený jako hmotný a nehmotný majetek v 26 a 32a zák. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, se daňově odpisuje dle tohoto zákona. Pro hmotný majetek je používán rovnoměrný způsob odpisování. Účetně se tento majetek odpisuje rovnoměrně měsíčně dle předpokládané doby použitelnosti,

13 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK SPOLEČNOSTI S U M O s.r.o. stanovené vedením společnosti při zařazení majetku do používání. Do hranice vstupní ceny, stanovené v 26 a 32a zák. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, se nehmotný majetek odpisuje 24 měsíců, hmotný majetek 36 měsíců. Účetní odpisy tohoto majetku jsou dle 24 (2) v) též odpisy daňovými. Odchylky od účetních metod Účetní jednotka plně respektuje účetní metody a nedošlo k odchýlení od těchto metod ve smyslu 7, odst. 5 zákona o účetnictví. OPRAVNÉ POLOŽKY K NEPROMLČENÝM POHLEDÁVKÁM Způsob tvorby opravných položek u nepromlčených pohledávek po lhůtě splatnosti (mimo konkurz) Společnost vytváří daňové opravné položky ve výši 20 % v souladu se zák. č. 593/1992 Sb. o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů v aktuálním znění (dále jen ZoR). Tvorba opravných položek dle 8c ZoR nebyla v účetním období použita. Účetní opravné položky jsou rovny položkám daňovým. OPRAVNÉ POLOŽKY K MAJETKU Tvorba opravných položek u ostatního majetku nebyla v účetním období použita. PŘEPOČET ÚDAJŮ CIZÍ MĚNY NA ČESKOU MĚNU Účetní jednotka používá denní kurz ČNB pro veškeré účetní případy. Účetní jednotka přepočítává pokladny, bankovní účty, pohledávky a závazky vedené v cizí měně vždy k poslednímu dni účetního období. 3. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A K VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY Doměrky za minulá léta, zaúčtované v nákladech běžného období V nákladech účetní jednotky nebyly v účetním období zaúčtovány žádné doměrky za minulá léta. Odložený daňový závazek nebo pohledávka v Kč Účetní jednotka k rozvahovému dni zaúčtovala odloženou daň ve výši 203 tis. Kč. Jedná se o odloženou daň z titulu rozdílu v účetních a daňových zůstatkových cen. Rezervy Účetní jednotka netvořila v uplynulém období žádné rezervy. Rozpis dlouhodobých a krátkodobých bankovních úvěrů Účetní jednotka k rozvahovému dni eviduje 2 úvěry od banky: 1) Revolvingový úvěr ve výši 6 mil. Kč 2) Úvěr na financování nákladů z uzavřené obchodní smlouvy ve výši 5,3 mil. Kč Další úvěry, které jsou poskytnuty na nákup automobilů ve výši 1,2 mil. Kč. Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem Výše uvedené úvěry od banky jsou zajištěny zástavním právem k nemovitostem v majetku společnosti, úvěry na nákup automobilů jsou zajištěny smlouvami o zajištění závazku převodu práva k těmto automobilům. Rozpis přijatých dotací na dlouhodobé a provozní účely Společnost neobdržela v účetním období žádnou dotaci. Pronajatý majetek (vlastní i cizí) uvedený v rozvaze Společnost po část období pronajímala část prostor na adrese Pardubická 1400, Přelouč, které jsou v jejím majetku. Drobný majetek neuvedený v rozvaze (v pořizovacích cenách) Jedná se o majetek účtovaný jako zásoba, případně náklad, vedený v podrozvahové evidenci v Kč. Významné události po datu účetní závěrky K žádným významným událostem nedošlo. Okamžik sestavení účetní závěrky: Podpis statutárního orgánu:... Pavel Boháč 12 13

14 TECHNOLOGIE POD KONTROLOU. SPOLEČNĚ! VÝROK AUDITORA

15 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK SPOLEČNOSTI S U M O s.r.o

16 Sídlo společnosti S U M O s. r. o. U Vodárny Srch IČO: DIČ: CZ Provozovna Přelouč S U M O s. r. o. Pardubická Přelouč Tel.: Fax: Design Martin Škroch

Obsah. Dalkia Commodities CZ, s.r.o.

Obsah. Dalkia Commodities CZ, s.r.o. výroční zpráva 2011 Dalkia Commodities CZ, s.r.o. je v současné době jedním z největších nezávislých obchodníků s elektrickou energií v České republice. Naší snahou je zajistit pro své zákazníky nejvýhodnější

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90 OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI... 3 VRCHOLOVÉ ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 4 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA... 5 PŘEHLED

Více

společnosti ENERGOFOREST s.r.o. se sídlem Český Krumlov - Plešivec, Linecká 59, PSČ 381 01

společnosti ENERGOFOREST s.r.o. se sídlem Český Krumlov - Plešivec, Linecká 59, PSČ 381 01 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 společnosti ENERGOFOREST s.r.o. se sídlem Český Krumlov - Plešivec, Linecká 59, PSČ 381 01 1 2 OBSAH strana ÚVOD 4 A/ ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 5 B/ ÚDAJE O ZÁKLADNÍM KAPITÁLU

Více

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s.

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s. výroční zpráva 2012 Dalkia Industry CZ, a.s. je provozovatelem jedné z největších lokálních distribučních soustav v České republice, vyrábí a dodává teplo pro organizaci podléhající Hornímu zákonu, tj.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013 OBSAH: 1. Hospodaření bytového družstva v roce 2013 2. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 3. Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu 4. Přehled o peněžních tocích v roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled

Více

Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým leasing automobilů nákladních, a to jak a dále pak operativní a leasing technologií

Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým leasing automobilů nákladních, a to jak a dále pak operativní a leasing technologií ČP Leasing, a.s. / Výroční zpráva 2000 1 Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým klientům finanční leasing automobilů osobních, užitkových, nákladních, a to jak nových, tak ojetých, a dále pak operativní

Více

Výroční zpráva 2013 Obsah Úvodní slovo generálního ředitele............. 6 Profil společnosti........................ 7 Základní údaje o společnosti k 31. 12. 2013....... 8 Pracoviště společnosti...................

Více

Výroční zpráva ELTODO, a.s.

Výroční zpráva ELTODO, a.s. Výroční zpráva ELTODO, a.s. ELTODO PRECIZNOST, STABILITA A FLEXIBILITA V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 E L T O D O, a. s. 3 Obsah Základní informace o společnosti...4 Zpráva o činnosti společnosti...5

Více

Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7. 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8. 2.2 Předmět podnikání 8

Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7. 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8. 2.2 Předmět podnikání 8 Výroční zpráva 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 / PODA A.S. Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8 2.2 Předmět podnikání 8 2.3 Orgány společnosti a organizační

Více

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3 06 8 2 6 0 5 3 7 4 Obsah 0. Úvodní slovo předsedy představenstva 2 2. Základní identifikační údaje 3 3. Informace o účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobu oceňování 4 4. Roční účetní

Více

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Výroční zpráva 2009 kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Obsah 06 Úvodní slovo generálního ředitele 08 Základní údaje 10 Orgány společnosti 11 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti KOVOSVIT

Více

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7 VÝRO ČNÍ ZPRÁ VA 07 O BS AH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Základní identifikační údaje 6 Informace o účetních metodách, obecných 8 účetních zásadách a způsobu oceňování Další finanční a nefinanční

Více

Výroční zpráva 2014. Za období 1. 4. 2013 31. 3. 2014 účetní jednotka: GEFOS a.s. Kundratka 17, 180 82 Praha 8

Výroční zpráva 2014. Za období 1. 4. 2013 31. 3. 2014 účetní jednotka: GEFOS a.s. Kundratka 17, 180 82 Praha 8 Výroční zpráva 214 Za období 1. 4. 213 31. 3. 214 účetní jednotka: Kundratka 17, 18 82 Praha 8 výroční zpráva je sestavována dle 2 zákona o účetnictví a 21 Obchodního zákoníku po schválení Výroční zprávy

Více

FLUORIT TEPLICE s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA. Annual Report 2005

FLUORIT TEPLICE s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA. Annual Report 2005 FLUORIT TEPLICE s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA Annual Report 25 1. Základní údaje o společnosti Obchodní firma : FLUORIT TEPLICE s.r.o. Sídlo : Důlní 428, 415 1 Teplice 1 IČO : 482 643 77 DIČ : CZ482 643 77 Právní

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve

Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Skupina ČEZ je dynamickým integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy a Turecku s ústředím v České republice. Hlavní předmět podnikání

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s.

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s. výroční zpráva 2011 Dalkia Industry CZ, a.s. je provozovatelem jedné z největších lokálních distribučních soustav v České republice, vyrábí a dodává teplo pro organizaci podléhající Hornímu zákonu, tj.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed 1 Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti a zpráva představenstva 3 o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu

Více

OBSAH. Úvodní slovo předsedy představenstva a zpráva o podnikatelské činnosti společnosti 3. Údaje o společnosti, statutární orgány 7

OBSAH. Úvodní slovo předsedy představenstva a zpráva o podnikatelské činnosti společnosti 3. Údaje o společnosti, statutární orgány 7 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva a zpráva o podnikatelské činnosti společnosti 3 Údaje o společnosti, statutární orgány 7 Organizační schéma 11 Rok 2012 slovy generálního

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s.

2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. Obsah Základní informace o společnosti 1 Zpráva o činnosti společnosti 2 Zpráva auditora k účetní závěrce a výroční zprávě společnosti ELTODO, a.s. za účetní období roku

Více

OBSAH. Dalkia Kolín, a.s.

OBSAH. Dalkia Kolín, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 1 Dalkia Kolín, a.s. která dříve působila pod názvem Elektrárna Kolín, se stala členem skupiny Dalkia v České republice v lednu 2007. Dalkia Kolín zásobuje tepelnou energií dodávanou v

Více

Obsah. Přílohy. Úvodní slovo 3. Základní údaje 4. Předmět podnikání 4. Hlavní akcionáři 5. Orgány společnosti 5

Obsah. Přílohy. Úvodní slovo 3. Základní údaje 4. Předmět podnikání 4. Hlavní akcionáři 5. Orgány společnosti 5 Konsolidovaná výroční zpráva 2013 Obsah Úvodní slovo 3 Základní údaje 4 Předmět podnikání 4 Hlavní akcionáři 5 Orgány společnosti 5 Organizační struktura holdingu ZVVZ GROUP 6 Dceřiné společnosti 7 Podnikatelská

Více

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s.

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. PŘÍLOHA 1 Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. 1 A l u m i n i u m f o r f u t u r e g e n e r a t i o n obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky: AL INVEST Břidličná, a.s. Sídlo

Více

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. se sídlem: Husova 1881, 580 01 Havlíčkův Brod Identifikační číslo: 465 04 796 Společnost je zapsaná

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valné hromady 12

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valné hromady 12 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á a k c i o v á s p o l e č n o s t VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 3 Úvodní slovo předsedy představenstva

Více

VÍDEŇSKÁ 204/125 Brno/PŘÍZŘENICE 619 00

VÍDEŇSKÁ 204/125 Brno/PŘÍZŘENICE 619 00 VÍDEŇSKÁ 204/125 Brno/PŘÍZŘENICE 619 00 Česká republika VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 ZJEDNODUŠENÍ INOVACE UŽITEK ON-LINE GLOBÁLNÍ SLUŽBY V KLÍČOVÝCH OBLASTECH Vážení kolegové, obchodní partneři, přátelé, dovolte,

Více

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 Výroční zpráva Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje 3 Organizační struktura 4 Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu aktiv 5 Zpráva dozorčí rady 8 Záměry pro další období 9 Obchodní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VS Invest a.s. . Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele V uplynulém hospodářském roce 2013, se podařilo dosáhnout tržeb ve výši přes 160 mil. Kč, což je nárůst

Více