ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRY: TAJUPLNÝ OSTROV POKLADŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRY: TAJUPLNÝ OSTROV POKLADŮ"

Transkript

1 ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRY: TAJUPLNÝ OSTROV POKLADŮ MĚSTEČKO - HRA S ČASOPISEM PASTELKA - ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZŠ A MŠ MŠEC

2 DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY Podzim v naší družině ZÁŘÍ Poznáváme nové prostředí 1.tř. (družina, škola) Zvykáme si na nové kamarády Sebepoznávací hry Seznamujeme se s pravidly, která platí v ŠD. Co smíme a nesmíme poučení o bezpečném chování v ŠD a okolí. Učíme se sebeobsluze v jídelně, v šatně (rozvoj samostatnosti-1.tř.) Moje vlajka, Mé jméno 1.tř. Hrajeme si každý den hry tvořivé, hry s pravidly Kreslíme, malujeme, modelujeme výtvarná soutěž seznámení -seznámení Kresba na asfalt volný námět Hra s časopisem Pastelka: MĚSTEČKO - seznámení ŘÍJEN Mezinárodní den zvířat výtvarná soutěž Sledujeme změny v přírodě vycházky, park Podzimní hrátky v lese Práce s přírodninami Příhody z naší přírody skupinové projekty Kreslíme, malujeme, modelujeme podzim Barevní draci Kaštanová olympiáda Drakiáda soutěžní odpoledne s draky Přírodovědná soutěž Halloween strašidelný den LISTOPAD Poznáváme blíže místo, kde žijeme (vyprávění, četba, pozorování -dům, byt, škola, družina atd. Cestujeme po České republice prstem po mapě Svět na dlani - orientace na mapě světa Vyrábíme, tvoříme výrobky na vánoční jarmark Celodružinové akce Vaříme, zdobíme, prostíráme, stolujeme jednodenní projekt

3 DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY Zima v naší družině PROSINEC Advent co pro nás znamená (zdobíme stromeček) Vyrábíme, tvoříme přání, ozdoby, dárečky Vánoční turnaje stolní hry, sportovní soutěže Vánoční zvyky, koledy Vánoční nadílka s diskotékou Celodružinové akce Celoroční hra: TAJUPLNÝ OSTROV POKLADŮ Vánoční jarmark akce školy Čertovské odpoledne Hra : Na peklo Slavíček 2013 pěvecká soutěž LEDEN Dbáme na vrstvené oblékání pozor na omrzliny, přehřátí První pomoc úrazy, lékárnička Bobování, hry na sněhu a se sněhem Stopy ve sněhu pozorujeme, poznáváme Kreslíme, malujeme, modelujeme výtvarná soutěž Vyrábíme dárečky k zápisu dětí do 1.třídy Malá zimní olympiáda soutěže jednotlivců, skupin, družtev Ptačí strom zdobíme strom dobrotami pro ptáky (park, les) ÚNOR Hvězdy v naší družině Každý umí něco jiného Hádej, hádej hadači Kvízy, křížovky, hlavolamy Módní návrháři vyrábíme, tvoříme, módní přehlídka Miss, Missák 2014 Karneval 2014 Kadeřník - Účes roku 2014

4 DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY Jaro v naší družině BŘEZEN Příprava na velikonoční jarmark Zábavné čtení oblíbené knihy Družinová rosnička předpověď počasí Konkurz na pohádku dramatizace oblíbené pohádky Kreslíme, malujeme ilustrace pohádky, příběhu Čtecí koutek skupinové projekty- práce s knihou Výroba jednoduchých pokrmů Jíme zdravě Barevný týden - projekt DUBEN Vyprávění o jaru, prvky jara skupinové projekty Vycházky do přírody vnímáme změny Příroda kolem nás - výtvarná soutěž Umíme se chovat a jednat vztah k přírodě Pálení čarodějnic význam ohně-nebezpečí Kreslíme, malujeme, vyrábíme čarodějnice, přání pro maminky Velikonoční jarmark akce školy Den Země úklid v okolí ŠD KVĚTEN Uvědomujeme si, co pro naše tělo znamená sport Míčové a pohybové hry Petanque, chůdohrátky Fotbalový turnaj Atletické závody -

5 Léto v naší družině ČERVEN Závod všestrannosti Správný chodec a cyklista Turistický výlet hry s mapovými značkami Vyrábíme, tvoříme náměty navrhnou děti Prázdniny a já plány, výlety, dovolená, bezpečnost Disciplíny pro různé soutěže Celodružinové akce MDD sportovní odpoledne se soutěžemi Závěrečné hodnocení průběhu školního roku, předání odměn a diplomů.

6 TAJUPLNÝ OSTROV POKLADŮ CELOROČNÍ HRA Cíl: Získávat zábavnou formou potřebné vědomosti a dovednosti, rozvíjet u dětí myšlení, pohotové vyjadřování, fantazii, zobrazovací a tvořivé schopnosti. Dát dětem příležitost projevovat se po svém, přirozeně, radostně a zároveň je naučit hledat řešení vzniklých problémů. Cesta na ostrov pokladů: 1. ÚZEMÍ MOŘE Vládce: Vlnošplouch 2. ÚZEMÍ LESA Vládce: Lesoň 3. ÚZEMÍ HOR Vládce: Horoň 4. ÚZEMÍ STRAŠIDEL Vládce: Strašoň 5. ÚZEMÍ SMÍCHU Vládce: Chechtálek 6. ÚZEMÍ SNŮ Vládce: Snílek 7. ÚZEMÍ HVĚZD Vládce: Hvězdoň 8. ÚZEMÍ SLUNCE Vládce: Slunečník 9. ÚZEMÍ VTIPŮ Vládce: Vtipálek 10.TAJUPLNÝ OSTROV POKLADŮ Strážce: Skřítek Fredy Úkoly na cestě za pokladem ÚZEMÍ MOŘE září Vládce Vlnošplouch výtvarná soutěž Cíl : Naučit se řešit určité situace, rozvoj myšlení a tvořivosti. 1. Odpověz na otázky: a) Co se dělá na vodě, když do ní hodíš kámen? b) Jak se jmenuje voda k pití s bublinkami? c) Jakou chuť má voda v moři? 2. Řekni, které znáš mořské živočichy. 3. Vyprávěj, zda jsi byl(a) někdy u moře a co se ti tam nejvíce líbilo. 4. Namaluj plující loď na moři. 5. Vymodeluj z modelíny mořskou hvězdici (i jiného mořského živočicha). 6. Předveď, jak leze krab krabí závody 7. Vyprávěj o přírodovědném filmu natočeném v hlubinách moře, který jsi viděl(a) v televizi. 8. Namaluj mořskou želvu. 9. Vymysli název loďky, kterou jsi vyrobil(a), abys přeplaval(a) moře. 10. Úkoly, které vymyslí děti samy

7 ÚZEMÍ LESA říjen Vládce Lesoň výtvarná soutěž Cíl: Rozšiřování a prohlubování znalostí o přírodě. 1. Zahraj si na zkušeného přírodovědce a připrav si informace o zvířátku, které žije v lese (internet, časopis, kniha) 2. Nakresli tři různé lesní rostliny, které znáš a napiš pod obrázek jejich název. 3. Nasbírej si různé druhy přírodnin a podle své fantazie z nich vytvoř lesní strašidlo nebo lesní domeček. 4. Řekni, jaký význam má les pro člověka a jak se v lese máme chovat. 5. Slož krátkou báseň o lese. 6. Zahraj si hru: Na houbaře 7. Zazpívej si s kamarády písničku o lese. 8. Sestav nějaké lesní zvíře ze šišek. 9. Zúčastni se malé lesní olympiády 4 stanoviště. 10. Vymysli pro své spolužáky nějaký lesní úkol! ÚZEMÍ HOR listopad Vládce Horoň výtvarná soutěž Cíl: Rozšiřování vědomostí a dovedností. 1. Podívej se do mapy a zjisti, kde leží naše hory. 2. Vyprávěj zážitek z hor nebo poslouchej vyprávění svých kamarádů. 3. Namaluj obrázek hory, návštěvníka hor. 4. Najdi v přírodě kámen, který má zvláštní tvar a připomíná ti něco zajímavého. 5. Zapoj se do soutěže v hodu kamínky do plechovky. 6. Vyhledej v encyklopedii zajímavosti o horách. 7. Postavte společně ve družině hory z kostek a jiných pomůcek. 8. Poslechněte si nějakou písničku o horách a naučte se ji. 9. Kdo vymyslí nestrašidelnější příběh o horách? soutěž skupin 10. Úkoly, které děti samy vymyslí ÚZEMÍ STRAŠIDEL prosinec Vládce Strašoň výtvarná soutěž Cíl : Rozvoj tvořivosti a sebevyjádření, cvičení zručnosti. 1. Namaluj, jak si představuješ území strašidel. 2. Vyrob si své strašidýlko. 3. Vymysli co nejvíce jmen pro strašidla soutěž. 4. Předveď tanec strašidel. 5. Vyprávěj nebo přečti pohádku, ve které vystupují strašidla. 6. Předveď se svým kamarádem rozhovor dvou strašidel. 7. Zahraj si strašidelnou hru: Pozor, strašidla! 8. Společné zhlédnutí filmu na DVD : Kačenka a strašidla. 9. Zazpívej písničku: Strašidýlko Emílek (i jinou o strašidlech). 10. Vymysli pro kamarády strašidelný úkol

8 ÚZEMÍ SMÍCHU leden Vládce Chechtálek výtvarná soutěž Cíl : Rozvoj představivosti a pohybových dovedností zábavnou formou. 1. Zahraj si s ostatními hru: Přesná trefa. 2. Svoje znalosti a rychlost vyzkoušej ve hře: Skládání abecedy. 3. Uprav popletené názvy tak, aby byly správně: př: a) Princezna na sáčku b) Princ Babaja 4. Změř si sílu se svým kamarádem ve hře: Zkouška. 5. Vyzkoušej si jednoduché disciplíny domácí olympiády: a) hod bačkorou do dálky b) skok vysoký na zavěšenou sušenku c) přenášení korálku pomocí dvou zápalek 6. Povídej, zda jsi četl(a) nějakou veselou knihu, která tě pobavila. 7. Zapoj se do soutěže dvojic: Pojídání rohlíků. 8. Namaluj smějícího se sněhuláka. 9. Zahraj si s ostatními dětmi hru: Zima. 10. Splň legrační úkol, který pro tebe vymyslí kamarádi! ÚZEMÍ SNŮ - únor Vládce Snílek Cíl : Rozvoj fantazie, vést děti k dodržování pravidel při hrách a soutěžích. 1. Vyprávěj sen, který se ti zdál. 2. Nakresli, jak si představuješ vládce tohoto území Snílka. 3. Vytvoř návrh na reklamu libovolného výrobku. 4. Zahraj si s kamarády známé pohybové hry. 5. Zúčastni se soutěže: Získej čepici. 6. Uhodni jednoduché hádanky skupinová soutěž. 7. Vytvoř panáčka z krabiček. 8. Představ si jídlo, které máš nejraději, a snaž se vymyslet recept, jak si myslíš, že se vaří. 9. Zúčastni se družinového karnevalu. 10. Uhodni jednoduchou hádanku jednotlivci. ÚZEMÍ HVĚZD - březen Vládce Hvězdoň Cíl : Získávání vědomostí o vesmíru. 1. Nakresli souhvězdí připomínající nějaké zvířátko. 2. Slož jednoduchou báseň, ve které se vyskytne slovo hvězda. 3. Zahraj si hru Hvězdná zvířata. 4. Namaluj na velký balicí papír hvězdnou oblohu s vládcem hvězd a dotvoř ji vlastními obrázky hvězd a souhvězdí (skupinová práce). 5. Vymysli pohádku O princezně Hvězdičce. 6. Vyhledej v encyklopedii zajímavosti o vesmíru. 7. Vymodeluj vesmírnou loď. 8. Vytvoř květinovou koláž jarní květiny. 9. K daným slovům nakresli obrázky. 10. Pozoruj se svými rodiči hvězdy na noční obloze.

9 ÚZEMÍ SLUNCE duben Vládce Slunečník Cíl : Získávání dovedností, rozvoj tvořivosti, myšlení a mluveného projevu. Úkoly : 1. Zazpívej si písničky o sluníčku. 2. Zasaď do květináče květinu a pozoruj, jak roste. 3. Namaluj obrázek zapadajícího slunce. 4. Vytvoř z barevného papíru slunečník. 5. Vylušti jednoduchou křížovku. 6. Nakresli vládce slunce Slunečníka. 7. Zahraj si hru: Co je to? 8. Vytvoř velikonoční přání nebo dárek pro rodiče. 9. Vyprávěj, co nejraději děláš, když je venku hezky. 10. Doplň chybějící slova a vepiš je do tajenky (viz. doplňovačka). ÚZEMÍ VTIPŮ květen Vládce Vtipálek Cíl : Zábavnou formou rozšiřovat vědomosti a dovednosti. Úkol : 1. Vyzkoušej si řečnické dovednosti ve hře Řečníci. 2. Změř si síly se svými kamarády v hodu do dálky prázdnou plastovou láhví. 3. Zahraj si hry Zmatek, Prostředník, Tanec pod provazem, Na stopaře atd. 4. Vyprávěj vtipy a veselé příběhy. 5. Vymodeluj ozdobné knoflíky z modelářské hlíny. 6. Rozvesel své kamarády zábavným způsobem. 7. Zasoutěž si ve hře Srážení plechovek. 8. Nakresli křídou vládce vtipů Vtipálka. 9. Zatanči tanec za doprovodu vlastního zpěvu. 10. Předveď známou píseň jako pantomimu. TAJUPLNÝ OSTROV POKLADŮ červen Skřítek Fredy Cíl : Rozvíjení schopnosti souvislého a pohotového vyjadřování, získávání praktických zkušeností a pohybových dovedností. Úkoly : 1. Namaluj skřítka Fredyho. 2. Zapoj se do hry Hledání pokladu pod pokličkou. 3. Vyzkoušej si svoje vědomosti v soutěži: Co kam patří. 4. Zúčastni se sportovní olympiády. 5. Zahraj si hru: Na stopaře. 6. Nakresli obrázek s názvem: Hledání pokladu. 7. Hledej ukrytý poklad podle vyznačených šipek. 8. Vyprávěj zážitky z putování za pokladem. 9. Co se ti nejvíce líbilo z celoroční hry jaký měsíc, vládce, činnost atd Zúčastni se závěrečného vyhodnocení celoroční hry.!!! POKLAD NALEZEN A ROZDĚLEN MEZI PILNÉ DĚTI!!!

10

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRY:

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRY: ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRY: SKŘÍTKOVÉ Z PAŘEZOVÉ CHALOUPKY TENKRÁT - DESET VÝPRAV PROTI ČASU

Více

Plán činností ŠD 2014/2015. I. oddělení Bc. Irena Urbanová. Září. Seznamujeme se

Plán činností ŠD 2014/2015. I. oddělení Bc. Irena Urbanová. Září. Seznamujeme se Plán činností ŠD 2014/2015 I. oddělení Bc. Irena Urbanová Září Seznamujeme se 1. 9. Světový den míru 22. 9. Evropský den bez aut 28. 9. Den české státnosti sv. Václav Odpočinkové činnosti Zahájení školního

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

dopravní značky (dopravní soutěže) chování na silnici BESIP

dopravní značky (dopravní soutěže) chování na silnici BESIP Plán činností ŠD 2014/2015 II. oddělení - Vlastimila Hladová ZÁŘÍ zahájení školního roku poučení o bezpečnosti v ŠD, a v areálu školy seznámení vychovatelky s dětmi seznámení dětí s novým prostředím správné

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace Téma: Moje škola Seznámení s okolím Měčína Sběr plodin (kaštany, trnky) Výtvarné vyjádření skutečnosti Téma: Barvy podzimu Celoroční spolupráce s Městskou knihovnou Měčín výzdoba, nástěnky Polodenní výlet

Více

Roční plán školní družiny při ZŠ a MŠ Ivaň Školní rok 2012/2013

Roční plán školní družiny při ZŠ a MŠ Ivaň Školní rok 2012/2013 Roční plán školní družiny při ZŠ a MŠ Ivaň Školní rok 2012/2013 a) Téma: podzimní období Tematické okruhy: začátek školního roku, škola, třída, ŠD, ŠJ pomoc, stolování, hygiena stolování, pravidla slušného

Více

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Školní rok 2009 / 2010 Září 2009 Téma: Pojďte se seznámit Seznámení se školními budovami, režimem a bezpečností při všech akcích ŠD. Seznámení s okolím

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY šk. rok 2013/2014 Putování s Bílou paní

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY šk. rok 2013/2014 Putování s Bílou paní PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY šk. rok 2013/2014 Putování s Bílou paní Září - stolní hry - četba pohádky - individuální hry Hlavní témata: POZNÁVÁM SEBE A SVÉ KAMARÁDY ZA HUMNY poznávání školy, okolí obce -

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola Nelahozeves, okres Mělník 1. Identifikační údaje Název školy: Základní škola Nelahozeves; okres Mělník Adresa školy: Základní škola Školní 55 Nelahozeves

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY pro školní rok 2014/2015

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY pro školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Rataje, okres Kroměříž ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY pro školní rok 2014/2015 Roční plán práce školní družiny je rozčleněn do čtyř základních bloků, které korespondují

Více

Plán školní družiny na školní rok 2014/2015

Plán školní družiny na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace 5. května 233, 403 32 Povrly Plán školní družiny na školní rok 2014/2015 Obsah: - Charakteristika Plánu práce činnosti

Více

Stanovení obsahu a časového plánu v příležitostné činnosti ve školní družině

Stanovení obsahu a časového plánu v příležitostné činnosti ve školní družině Rámcový vzdělávací plán ŠD při ZŠ Koryčanské Paseky (školní rok 2014/2015) Vypracován podle školního vzdělávacího programu: Sluníčková škola pro radostné učení Stanovení obsahu a časového plánu v příležitostné

Více

Školní družina při ZŠ a MŠ Vysoký Újezd, okres Beroun

Školní družina při ZŠ a MŠ Vysoký Újezd, okres Beroun MOTTO : 1 1.Identifikační údaje Zařízení: Zřizovatel : Školní družina při ZŠ a MŠ Vysoký Újezd, okres Beroun OÚ Vysoký Újezd Ředitelka školy : Mgr. Olga Reiterová Vychovatelka ŠD : Libuše Schindlerová

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 7.2 ŠKOLNÍ DRUŢINA 7.2.1 Charakteristika školní druţiny Školní družina je součástí Základní školy, nachází se v přízemí budovy. Pro svou činnost využívá jednu místnost - jedno kmenové oddělení. V místnosti

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY NA ŠKOLNÍ ROK 2009-2010

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY NA ŠKOLNÍ ROK 2009-2010 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY NA ŠKOLNÍ ROK 2009-2010 I.oddělení Poučíme děti o bezpečnosti při pobytu ve ŠD, v tělocvičně, v jídelně, na chodbách, na vycházkách, na školním hřišti, při přecházení ze třídy do ŠD

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny Rámcový vzdělávací program ŠD Identifikační údaje: Základní škola a mateřská škola Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Ředitelka školy:

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA při ZŠ a MŠ NA NÁBŘEŽÍ, příspěvková organizace HAVÍŘOV MĚSTO VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PLÁN,,BAREVNÁ STONOŽKA NEZNÁ NUDU. šk.

ŠKOLNÍ DRUŽINA při ZŠ a MŠ NA NÁBŘEŽÍ, příspěvková organizace HAVÍŘOV MĚSTO VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PLÁN,,BAREVNÁ STONOŽKA NEZNÁ NUDU. šk. ŠKOLNÍ DRUŽINA při ZŠ a MŠ NA NÁBŘEŽÍ, příspěvková organizace HAVÍŘOV MĚSTO VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PLÁN,,BAREVNÁ STONOŽKA NEZNÁ NUDU šk. rok 2013-2014 Cílem výchovně vzdělávacího plánu je poskytnout dětem

Více

Plán práce školní družiny

Plán práce školní družiny Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace Plán práce školní družiny Školní rok 2014/2015 Září Lidé kolem nás - seznamování se spolužáky, vychovatelkami, integrace

Více

ŠKOLNÍ VZDÉLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDÉLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ VZDÉLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Zpracoval: PhDr. Michal Stibor Pracoviště školy: Smiřických 2, 250 83 Škvorec Peněžní ústav školy:

Více

Plán školní družiny na školní rok 2014/2015 1. oddělení

Plán školní družiny na školní rok 2014/2015 1. oddělení Plán školní družiny na školní rok 2014/2015 1. oddělení Obsah výchovně vzdělávací činnosti je založen na činnostech vyplývajících především ze zájmů dětí. Činnosti a akce, které se uskuteční každý měsíc:

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY. Vychovatelka: Jana Čermáková

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY. Vychovatelka: Jana Čermáková PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY Vychovatelka: Jana Čermáková ZÁŘÍ Seznámení s provozem ŠD, řádem ŠD a bezpečnosti. Cesta do školy, základy dopravní výchovy. Vzájemné poznávání dětí v kolektivu družiny, seznamovací

Více

Základní škola a Mateřská škola Kardašova Řečice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINA

Základní škola a Mateřská škola Kardašova Řečice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINA Základní škola a Mateřská škola Kardašova Řečice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINA 1. Identifikační údaje Název: Školní druţina při Základní škole a Mateřské škole Kardašova Řečice Adresa: Školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní rok 2014/2015 MOTTO: U NÁS V KLUBU JÁ RÁD BUDU 1 Obsah Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Předkladatel: Školní družina, Základní škola a Mateřská škola, L.Kuby 48, 370 07 České Budějovice, čestný statut,,fakultní základní škola Vedoucí vychovatelka:

Více

I když dne s jsme jenom malé děti, přesto na nás potom záležeti, svoje město jak povedem a kam.

I když dne s jsme jenom malé děti, přesto na nás potom záležeti, svoje město jak povedem a kam. Bílý sníh nás do přírody láká, pospěšme, než začne tát. Půjdem si stavět sněhuláka, budeme pod hradem se koulovat. V létě zase jiné kouzlo tu čeká, pro nás děti je tu život plný krás, svoje rámě bízí nám

Více

Režim ŠD Provozní doba školní družiny je od 6,30 do 8,45 hodin a po skončení vyučování od 11,40 do 17,00 hodin.

Režim ŠD Provozní doba školní družiny je od 6,30 do 8,45 hodin a po skončení vyučování od 11,40 do 17,00 hodin. Pro školní rok 2012 / 2013 1 Naši ŠD navštěvují žáci 1. 4. ročníku ZŠ. Tvoří jí 11 oddělení, přičemž průměrná naplněnost je 30 žáků. Činnost vychází z pedagogicky. Cílem naší práce je snaha o vytvoření

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Září Obec v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost-stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Identifikační údaje o školní družině a charakteristika školní družiny

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Identifikační údaje o školní družině a charakteristika školní družiny ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Identifikační údaje o školní družině a charakteristika školní družiny Předkladatel: Základní škola Moravské Bránice Moravské Bránice 74 664 64 Dolní Kounice

Více

Plán práce školní družiny II

Plán práce školní družiny II Plán práce školní družiny II Pravidelné aktivity Barvy kolem nás celoročním projektu Hrátky s angličtinou s rodilým mluvčím září, říjen, listopad - tematické hry, soutěže, kvízy - kolektivní a tvořivé

Více

ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY pro školní rok 2013/2014

ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY pro školní rok 2013/2014 ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY pro školní rok 2013/2014 školní družina při Speciální základní škole Skuteč, Rubešova 531 Plán činností školní družiny je zpracován do čtyřech bloků

Více