Úvodní slovo 3. Poslání, vize, mise 4. Profil společnosti 5. Údaje o základním kapitálu 9. Bankovní úvěry a dluhopisy 10. Finanční ukazatele 11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvodní slovo 3. Poslání, vize, mise 4. Profil společnosti 5. Údaje o základním kapitálu 9. Bankovní úvěry a dluhopisy 10. Finanční ukazatele 11"

Transkript

1 Výroční zpráva 2013

2 Obsah Úvodní slovo 3 Poslání, vize, mise 4 Profil společnosti 5 Údaje o základním kapitálu 9 Majetkové účasti 9 Bankovní úvěry a dluhopisy 10 Finanční ukazatele 11 Představenstvo 13 Dozorčí rada 14 Management MEGA a.s. 15 Vývoj počtu zaměstnanců firem skupiny MEGA 16 Organizační struktura firem skupiny MEGA 17 Hlavní obory činnosti 19 Divize membránových procesů 19 Divize povrchových úprav 24 Divize ekologie a sanací 28 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku za rok Cíle a strategie společnosti 33 Zpráva z jednání dozorčí rady 34 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 35 Seznam uzavřených smluv mezi propojenými osobami 38 Rozhodnutí jediného akcionáře o schválení účetní závěrky za rok Kontaktní údaje 46 Přílohy Zpráva auditora 48 Výroční zpráva 2013 MEGA a.s. strana 2

3 Úvodní slovo Vážení obchodní partneři, milí spolupracovníci, dosažené výsledky roku 2013 dokazují, že společnost MEGA a.s. má pozitivní trend vývoje. Těchto výsledků se podařilo dosáhnout zejména díky přispění všech členů vedení společnosti i všech jejích zaměstnanců. Velice důležitá je skutečnost, že se jedná nejen o rozvoj mateřské společnosti MEGA a.s., ale také o rozvoj dceřiných společností jako jsou: MEGA-TEC s.r.o., MemBrain s.r.o. a OOO MEGA ProfiLine. K zabezpečení dlouhodobé udržitelnosti všech společností skupiny MEGA byla zpracována střednědobá strategie pro období Strategie jednoznačně definuje jednotlivé směry rozvoje všech společností, zodpovědnosti a základní ekonomické ukazatele, kterých musí být v jednotlivých letech dosaženo. V cílovém roce 2018 je předpokládán celkový obrat všech společností skupiny MEGA okolo 1,2 miliardy korun. Společnost MEGA a.s. dále rozvíjí tři své základní směry, kterými jsou Membránový program, Povrchové úpravy a Ekologické služby. V oblasti membránových procesů se chceme více zaměřit na speciální aplikace elektromembránových procesů a na takzvané integrované procesy, což je pro nás kombinace elektromembránových a jiných membránových či klasických procesů. V oblasti povrchových úprav rozšiřujeme portfolio výrobků a služeb, v oblasti ekologie a sanací je naším trendem rychlý převod výzkumných výsledků do komerčně úspěšné praxe. Naším hlavním cílem je spokojený zákazník, jehož požadavky jsme připraveni plnit v nejvyšší kvalitě a v požadovaném čase se zřetelem na ochranu životního prostředí jako jednu z hlavních priorit naší práce. Ing. Luboš Novák, CSc. majitel firmy Výroční zpráva 2013 MEGA a.s. strana 3

4 Poslání, vize, mise Vize pro Membránový program Vize pro Povrchové úpravy Vize pro Ekologické služby Stát se celosvětově působící a finančně stabilní společností, jež nabízí svým zákazníkům ta nejlepší technologická řešení na bázi elektromembránových a integrovaných membránových procesů s maximálním důrazem na zpětné využití surovin (realizace bezodpadových technologií) a ochranu životního prostředí. Stát se leadrem kataforetických a dalších moderních technologií povrchových úprav v České a Slovenské republice. Stát se uznávanou firmou propojující komerční a akademickou sféru v oblasti pokročilých sanačních technologií v České republice. Základní kameny k dosažení vize Cílený a rychlý výzkum a vývoj Silný inženýring a know-how Celosvětová působnost Vedoucí firma v inovacích v oblasti membránových procesů. Firma dodávající komplexní řešení, nejen pouze procesy. Firma se silnou distribuční sítí a podporou strategických partnerů. Výroční zpráva 2013 MEGA a.s. strana

5 Profil společnosti Historie společnosti Historie akciové společnosti MEGA se píše od poloviny sedmdesátých let minulého století, kdy byly v rámci tehdejšího Československého uranového průmyslu zřízeny Ústřední laboratoře ČSUP, jež řešily problematiku dopadu uranové těžby a jejího následného zpracování na životní prostředí. V rámci této jednotky vznikla skupina, která se pod vedením Ing. Luboše Nováka, CSc., současného generálního ředitele, jediného člena představenstva a zároveň majitele společnosti, začala věnovat problematice čištění vod a průmyslových roztoků s použitím membránových technologií. V roce 1985 byla vyrobena první heterogenní membrána jako základní komponenta vlastní technologie. Laboratoře prošly před procesem kupónové privatizace fází samostatného státního podniku. Od roku 1992 působí na trhu firma MEGA jako ryze česká, soukromá, akciová společnost. Přestože již od počátku byl jasný hlavní strategický směr rozvoje společnosti orientovaný na problematiku čištění a úpravy vod (speciálně membránovými procesy), hledala společnost další uplatnění i v jiných oblastech ochrany životního prostředí, čímž postupně rozšiřovala portfolio nabízených služeb. Předchozí zkušenosti byly využity pro vlastní produkci a dle potřeb a přání zákazníků se začaly vyrábět kompletní technologické celky. Dlouhodobě je firma aktivní ve třech oblastech, ve kterých poskytuje kompletní dodávky kvalitních technologií a komplexní služby. Jedná se obecně o: 1. Membránové procesy (separace kapalin, plynů) V rámci tzv. membránového programu se jedná o hlavní podnikatelskou aktivitu společnosti MEGA a.s., a to o dodávky vlastních výrobků (ionto-výměnných membrán, rozdělovačů, membránových zařízení vyrobených přímo ve výrobním zázemí firmy MEGA) a kompletních technologií separačních membránových procesů (elektromembránových či hybridních) na bázi vlastního know-how. V tomto oboru patří MEGA a.s. ke světovým lídrům. Veškeré výrobky a technologie dodávané firmou MEGA a.s. jsou výsledkem práce vlastní výzkumněvývojové základny a odpovídají nejmodernějším poznatkům a znalostem oboru. 2. Povrchové úpravy materiálů V oboru povrchových úprav se jedná o poskytování komplexního technicko-logistického servisu zákazníkům segmentu, na němž dlouhodobě zastupujeme světového výrobce barev, firmu PPG, jejíž produkty GI (General Industry) se používají v řadě lakoven v České a Slovenské republice. 3. Ekologické služby. MEGA a.s. je inovativní, flexibilní a neustále se rozvíjející, středně velká, privátní česká společnost s jasnou vlastnickou strukturou a s více než dvacetiletou tradicí. V oblasti takzvaných ekologických služeb se v poslední době orientujeme zejména na propojení komerční a akademické sféry v oblasti pokročilých sanačních technologií. Výroční zpráva 2013 MEGA a.s. strana

6 Cílem společnosti je dále rozvíjet jednak vlastní aktivity, a jednak aktivity svých dceřiných společností (MEGA-TEC s.r.o., OOO MEGA-ProfiLine, MemBrain s.r.o., OOO MEGA Ukrajina) takovým způsobem, aby docházelo k maximálním vzájemným synergickým efektům a k posílení pozice celé skupiny na domácím i zahraničním trhu. Zvláštní důraz je v tomto směru kladen na inovační a technický pokrok, ke kterému by měl přispět zejména další rozvoj dceřiné společnosti MemBrain s.r.o. Tým vysoce kvalifikovaných odborníků společnosti MEGA a.s. je dlouhodobým leaderem v oblasti membránových procesů v České republice. MEGA a.s. je členem Evropské membránové společnosti (EMS) a Mezinárodní odsolovací asociace (IDA). V současné době se v oblasti membránových procesů stává i velmi respektovanou firmou na zahraničních trzích. Generální ředitel MEGA a.s. je jako zakladatel elektromembránových procesů v ČR zároveň i prezidentem České membránové platformy (CZEMP). V roce 2007 získal v projektu na podporu vědecké a technické inteligence ocenění Česká hlava v kategorii Invence za výzkum a vývoj ionexových membrán pro membránové procesy v ekologických i výrobních aplikacích. Dosud výkonně řídí chod společnosti a aktivně se věnuje popularizaci oboru membránových separací. MEGA a.s. spolupracuje s řadou zahraničních pracovišť v oblasti membránových procesů, s nimiž se podílí na řešení projektů v rámci Evropské unie. Dlouhodobě spolupracuje s vysokými školami a odbornými pracovišti, konkrétně s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze, Univerzitou Pardubice, Ústavem makromolekulární chemie AV ČR, Technickou univerzitou v Liberci, Vysokou školou báňskou v Ostravě, Univerzitou Palackého v Olomouci, Centrem výzkumu v Řeži, s nimiž řeší řadu projektů. V oblasti řešení a vedení projektů má bohaté zkušenosti. Spolupracuje rovněž s řadou významných zahraničních firem jako s preferovanými partnery (Veolia Water, GEA, Novasep, TetraPak, SPX a PPG). Nabídka řešení problémů jednotlivých klientů je komplexním souborem veškerých nutných kroků a opatření. Jedná se o monitoring stavu, nabídku optimálního řešení, dodání finální technologie, dozorování procesu, záruky a odpovědnost za navržené řešení. Zákazníky jsou velké průmyslové tuzemské i zahraniční společnosti, malí i střední podnikatelé, ale i města a obce. Je samozřejmé, že všem zákazníkům poskytujeme i potřebné legislativní poradenství. MEGA a.s. je ve všech směrech společností, která poskytuje komplexní servis s odpovědným přístupem k zákazníkovi. Za významný moment v rámci existence MEGA a.s. je považováno rozhodnutí o vlastním prověření přístupu k zákazníkům. Jedná se o náročné požadavky, po jejichž splnění byly společnosti uděleny certifikáty dle norem ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005, ČSN OHSAS 18001:2008, což byly další kroky k postupnému budování pozice na trhu. Procesy i výrobky firmy MEGA a.s. byly úspěšně certifikovány nejen dle standardů ISO, ale i např. dle GOST-R pro Ruskou federaci. V roce 2013 byl firmě MEGA a.s. za intenzivní zvyšování kvality svých systémů a služeb propůjčen společností TÜV SÜD Czech s.r.o. Certifikát výjimečnosti. Certifikát výjimečnosti a certifiáty ISO 9001, ISO a OHSAS Výroční zpráva 2013 MEGA a.s. strana

7 Profil společnosti Sídlo, pracoviště a pobočky, dceřiné společnosti a obchodní zastoupení MEGA a.s. Výroční zpráva 2013 MEGA a.s. strana

8 Profil společnosti Základní údaje Obchodní jméno MEGA a.s. Sídlo společnosti Drahobejlova 1452/54, Praha 9 Právní forma akciová společnost IČ Předmět podnikání: Kompletní přehled všech předmětů podnikání je uveden ve výpisu z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Níže uvedené předměty podnikání jsou pouze zkráceným výběrem hlavních činností společnosti. Vědecká a výzkumná činnost týkající se membránových procesů, životního prostředí, úpravnictví a hydrometalurgie, podzemního vyluhování, ložiskové geologie, čištění důlních a technologických vod a roztoků a speciálních technologií, vývoje a služeb v analytických metodách organické a anorganické chemie včetně zkoušení, výroba výrobků prostřednictvím ionexových a plastikářských technologií, koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilující, zpracování gumárenských směsí, stavba strojů s mechanickým pohonem, projektování elektrických zařízení, hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, podnikání v oblasti nakládání s odpady, geologické práce, posuzování vlivů na životní prostředí, projektová činnost ve výstavbě. Výroční zpráva 2013 MEGA a.s. strana

9 Profil společnosti Údaje o základním kapitálu Základní kapitál činí Kč. Základní kapitál je tvořen akciemi o jmenovité hodnotě Kč na jméno. Akcie Dne 5. března 2013 bylo rozhodnuto o změně formy akcií společnosti na akcie na jméno. Bylo vydáno pět hromadných listin nahrazujících jednotlivé akcie takto: jedna hromadná listina nahrazující akcií, jedna hromadná listina nahrazující akcií, tři hromadné listiny nahrazující akcií. Akcie jsou v listinné podobě a nejsou registrované. Akcionáři Majoritní vlastník Ing. Luboš Novák, CSc. se 100% podílem na základním jmění vlastní akcií o jmenovité hodnotě Kč. Majetkové účasti společnost obor činnosti % základní kapitál MEGA-TEC s.r.o. Bystřice nad Pernštejnem dodávky technologií v oblasti elektroforézy a úpravy vod CZK OOO MEGA ProfiLine Stavropol, Rusko MemBrain s.r.o. Stráž pod Ralskem dodávky technologických celků na bázi membránových procesů zejména pro potravinářství (mlékárenství) řešení výzkumných a vývojových projektů a efektivní transfer výsledků výzkumu do průmyslové praxe RUB CZK Katalis Group s.r.o. Praha zprostředkování obchodu a služeb CZK MEGA a.s. jako hlavní podílník ve všech společnostech je připravena podporovat podnikání ve všech uvedených dceřiných společnostech mimo společnost Katalis Group s.r.o. V loňském roce byl navázán kontakt s dalšími podílníky ve skupině Katalis Group s.r.o. ohledně narovnání závazků vůči společnosti MEGA a.s. Byla učiněna dohoda o narovnání s cílem získat významnou zakázku na trhu v Ruské federaci. Dále bylo dohodnuto o nepokračování další spolupráce a ukončení činnosti společnosti v roce Výroční zpráva 2013 MEGA a.s. strana

10 Ekonomika a finance Bankovní úvěry a dluhopisy MEGA a.s. neustále snižuje svoji závislost na bankovních ústavech v případě provozního financování. Čerpání cizích zdrojů však předpokládá v případě realizace budoucích investičních či jiných strategických záměrů. Hlavními bankami, se kterými společnost v roce 2013 spolupracovala, byly banky ČSOB a.s. a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. pro zajištění limitů na provozní financování a závazkových limitů, které bude společnost nadále držet pro případ výkyvu zakázkové činnosti jako případnou rezervu. Povinností všech společností v rámci skupiny MEGA je udržovat dobré vztahy s uvedenými bankovními ústavy, řádně a včas plnit podmínky vyplývající z úvěrových smluv a jiných dohod, aby do budoucna nebylo ohroženo financování v případě vzniklé potřeby. Snahou společnosti MEGA a.s. je hledat optimální strukturu financování, které neohrožuje stabilitu a zároveň zvyšuje výkonnost a efektivitu podnikání. Stávající vztahy v rámci bankovního sektoru vyhovují svými nastavenými podmínkami. Změna však není vyloučena v případě nutnosti optimalizace nákladů, jakými jsou např. bankovní poplatky, které nejsou svojí výší zanedbatelným typem nákladů. Další snahou je využívat profesionálních služeb v oblasti financování projektů pro zahraniční subjekty z oblastí jakou jsou Bělorusko, státy Ruské fedarace či SNS, kde případné financování zajišťuje konkurenční výhodu pro odběratele a podporuje export společností ve skupině MEGA a.s. Seznam úvěrů a) Víceúčelové úvěrové linky krátkodobého a střednědobého financování ve struktuře: Kontokorentní úvěr Limit pro treasury operace Závazkový limit b) Investiční úvěr Společnost využívá provozní financování jako případnou rezervu a pro krytí případných kurzových změn. V roce 2013 došlo k uzavření smlouvy o investičním úvěru, který byl použit na financování nákupu technologického zařízení na výrobu a montáž nově vyvinutých modulů, jejichž prodej bude zahájen v roce Závazkové limity jsou používány na vystavování záruk za zálohové platby a také jako performance bond. V rámci skupiny je jasně plněná úvěrová politika, jejíž dodržování je základem pro udržení finanční stability.v případě potřeby je povoleno financování dceřiných společností ze strany MEGA a.s. Takto jsou využívány levné zdroje vyplývající ze silného postavení MEGA a.s. u poskytovatelů zdrojů zejména bank. Případné navyšování zdrojů financování bude zvažováno pouze v souvislosti se schválenou strategií zejména na podporu inovačních aktivit nebo na možné zvýšení zakázkové zajištěnosti, které by firma nebyla schopna pokrýt z vlastních zdrojů nebo v případných změnách platebních podmínek dodavatelů či odběratelů. Nadále bude optimalizována finanční struktura pro podporu zvyšování výkonnosti společností v celé skupině MEGA a.s. se zaměřením na omezování případných kurzových nebo teritoriálních rizik. Výroční zpráva 2013 MEGA a.s. strana 10

11 Ekonomika a finance Finanční ukazatele skupina/ukazatele ROA 2,31 % 7,53 % 7,22 % 10,47 % 17,22 % ROE 2,00 % 11,20 % 10,37 % 14,12 % 22,16 % ROS 0,72 % 4,96 % 4,16 % 6,42 % 11,34 % Tržby za prodej zboží [tisíce Kč] Tržby za služby a vlastní výrobky [tisíce Kč] EBIT Běžná likvidita 1,35 1,35 1,58 1,70 2,14 Stupeň zadluženosti 48,88 % 48,07 % 43,74 % 41,31 % 38,35 % Úrokové krytí 4,16 20,09 19,09 33,92 92,55 Průměrný roční počet zaměstnanců Tržby na zaměstnance [Kč] Výroční zpráva 2013 MEGA a.s. strana 11

12 Ekonomika a finance Ekonomické a finanční ukazatele potvrzují správně nastavený trend ve zlepšování výkonnosti firmy MEGA a.s. Vlastník společnosti se opět rozhodl reinvestovat celý vytvořený zisk do společnosti. Toto rozhodnutí částečně snižuje hodnoty ROE, ale přesto se růst zvýšil o téměř sedm procentních bodů, což dokazuje zvyšování efektivity podnikání celé společnosti. Hodnota ROA na úrovni % je minimální cílová hodnota společnosti, kterou bude nutné udržet i v následujícím období, a to i vzhledem ke zpětným reinvesticím zejména do oblasti výzkumu a vývoje, které je pro následující období určeno na úrovni deseti procent z provozního zisku společnosti. Celkové zvýšení efektivity podnikání bylo dosaženo v závislosti na dosažené tržby a efektivními interními změnami procesů v rámci celé společnosti. Do budoucna je nutností porovnávat dosažené hodnoty ukazatelů s nejlepšími podniky v daném nebo podobném oboru. Firma dokázala meziročně zvýšit tržby o více jak devatenáct procent. Tržby za zboží se meziročně zvýšily o více jak osm procent a tržby v oblasti prodeje služeb vlastních výrobků o více jak třicet procent. Pro společnost se jedná o pozitivní výsledek, a to zejména v oblasti tržeb za vlastní výrobky a služby, a rok 2013 se zařadil mezi nejlepší roky v historii společnosti ve všech oborech. Tržby v kategorii služeb a vlastních výrobků společnost podporuje investiční politikou zejména do výzkumně-vývojových aktivit a dále by měly růst vyšším tempem než tržby za zboží v závislosti na schválené střednědobé strategii společnosti. Finanční stabilita společnosti je prezentována ukazateli: běžná likvidita, stupeň zadluženosti a úrokovým krytím. V meziročním porovnání opět došlo ke kladné změně uvedených hodnot. Běžná likvidita je nad doporučenou hranicí 1,5 a celkově v rámci hodnocených období vykazuje meziroční růst až k současné hodnotě 2,14. I přes mírné snižování ekonomické efektivnosti bude zvyšován podíl v hotovosti z důvodů snižování rizik pro případ dalšího poklesu ekonomického cyklu. Dalším omezováním rizika bylo snižování stupně zadluženosti, meziročně o téměř tři procentní body a to i přes zvyšování tržeb, které s sebou nesou ve většině případů zvyšování závazků. Společnost prozatím nemá problém s vymáháním svých pohledávek a i toto se kladně projevuje v pozitivním cash flow společnosti. Firma plní včas všechny své závazky. Stupeň zadlužení se postupně snižuje a to i přes nízké náklady na cizí zdroje cílem je udržet finanční stabilitu společnosti a připravit se na další vyvolané investice. Jedním z důvodů pro využívání cizích úvěrových zdrojů (zejména provozního financování) je optimalizace kurzových změn vyvážená přirozeným hedgingem. Hodnota úrokového krytí opět potvrdila nízké náklady na financování podniku z cizích zdrojů v porovnání s vytvořeným ziskem. Uvedený trend svědčí také o nízkých úrokových sazbách poskytovaných společnosti MEGA a.s. úvěrovými bankami a nízké potřebě společnosti se zadlužovat. Zvyšující se meziroční nárůst zaměstnanců je v souladu s přijatou strategií v závislosti na efektivitě podnikání v celé společnosti. Společnost se zaměřuje u zaměstnanců na zvyšování intenzivního a nikoli extenzivního růstu. Do společnosti jsou přijímáni zaměstnanci s kvalifikací na membránové procesy. Najímaní kvalitní zaměstnanci by měli do budoucna zvýšit efektivitu nastavených procesů a zajistit pružné reagování na požadavky zákazníků. V roce 2013 MEGA a.s. obdržela TOP certifikát a patří mezi dvě procenta nejlepších českých a slovenských společností, které si udržely hodnocení rizikového faktoru D&B Ratingu na nejvyšší možné hodnotě MEGA a.s. Company ID: , D&B D-U-N-S Number /08/2014 Výroční zpráva 2013 MEGA a.s. strana 12

13 Personalistika Představenstvo Ing. Luboš Novák, CSc. jediný člen představenstva, generální ředitel od června 2014 Statutární ředitel a předseda správní rady V roce 1971 ukončil studium na VŠCHT Praha se specializací fyzikální chemie, obor technická analytická a fyzikální chemie. V letech absolvoval řádnou vědeckou aspiranturu. V letech pracoval jako dělník v SCHZ Lovosice. Od roku 1972 do 1976 pracoval ve VÚAnCH Ústí nad Labem jako vědecký aspirant a poté samostatný výzkumný pracovník. Prvního června 1976 nastoupil do Výzkumného ústavu uranového průmyslu, kde absolvoval kurz Technologie zpracování uranových rud ( ) a následně postgraduální studium na VŠCHT Praha Technologie vody ( ). Ve VÚ ČSUP pracoval nejprve jako řadový výzkumný pracovník, později jako vedoucí výzkumný pracovník a vedoucí střediska ochrany životního prostředí, od roku 1981 jako vedoucí střediska membránových procesů. Postupně se vypracoval až na ředitele státního podniku (1990). Prvního února 1993 byl jmenován do funkce generálního ředitele MEGA a.s., kterou vykonává dodnes. Od dubna 1995 je také předsedou představenstva MEGA a.s. V této funkci rovněž působí dosud. Je autorem nebo spoluautorem více než dvaceti patentů, zejména v oboru membránových procesů, je autorem a spoluautorem více než 150 výzkumných zpráv. Ing. Luboš Novák, CSc. je zakladatelem elektromembránových procesů v České republice, prezidentem České membránové platformy a držitelem ocenění Česká hlava V roce 2007 byla udělena Ing. Luboši Novákovi, CSc., generálnímu řediteli MEGA a.s. cena Česká hlava za výzkum a vývoj ionexových membrán. Ocenění Česká hlava v kategorii Invence 2007 Výroční zpráva 2013 MEGA a.s. strana 13

14 Dozorčí rada Ing. Jiří Truhlář předseda dozorčí rady V roce 1991 ukončil studium na SZeŠ Česká Lípa s vyznamenáním. V roce 1991 nastoupil do České spořitelny na obsluhu fyzických osob. V roce 1994 přešel do ČSOB a.s., kde se soustředil na specializaci Burzy cenných papírů a správu portfolia VIP klientů. V roce 2002 byl jmenován ředitelem pobočky ČSOB a.s. Česká Lípa. Následně byl jmenován náměstkem regionálního ředitele pro region Ústí nad Labem a zařadil se mezi TOP 300 manažerů ČSOB a.s. V červnu 2011 úspěšně ukončil studium na vysoké škole s titulem inženýr ekonomie. Dne 1. listopadu 2006 nastoupil na pozici ředitele pro ekonomiku a finance do MEGA a.s. Předsedou dozorčí rady byl jmenován dne 18. června Mgr. Michal Hejral místopředseda dozorčí rady V roce 2003 dokončil studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V září 2003 nastoupil jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři Šmídek a Ulmann v Liberci, po absolvování tříleté praxe složil advokátní zkoušku. V prosinci 2006 nastoupil do MEGA a.s. jako personální ředitel, podnikový právník. Dne byl jmenován členem dozorčí rady. V současné době zastává pozici podnikového právníka. Anna Jandošová vedoucí střediska, logistik Vystudovala SPŠO Prostějov. Od roku 1981 pracovala jako mistrová na OU Cvikov. V MEGA a.s. pracuje od roku 1994, nyní jako vedoucí střediska a logistik. Do dozorčí rady byla zvolena v roce Výroční zpráva 2013 MEGA a.s. strana 14

15 Management MEGA a.s. Ing. Luboš Novák, CSc. jediný člen představenstva, generální ředitel, ve firmě od roku 1975 RNDr. Jaroslav Hrabal ředitel Divize ekologie a sanací, ve firmě od roku 1984 Ing. Miroslav Matuška ředitel Divize povrchových úprav, ve firmě od roku 1992 Ing. Libor Nejedlý ředitel Divize membránových procesů, ve firmě od roku 1996 Mgr. Světlana Adamová ředitelka Odboru správních služeb, ve firmě od roku 2001 Ing. Jiří Truhlář ředitel Odboru ekonomiky a financí, předseda dozorčí rady, ve firmě od roku 2006 Erik Kovář představitel managementu pro Integrovaný systém řízení, ve firmě od roku 2012 Výroční zpráva 2013 MEGA a.s. strana 15

16 Vývoj počtu zaměstnanců firem skupiny MEGA Společnosti ve skupině MEGA patří mezi významné zaměstnavatele, zejména v regionu Stráž pod Ralskem. Jejich cílem je stát se jedním z vyhledávaných zaměstnavatelů v regionu. Společnost nabízí stabilitu zaměstnání a jistotu budoucnosti. Podporuje zvyšování kvalifikace a kariérní růst klíčových zaměstnanců. Z celkového počtu 233 zaměstnanců skupiny MEGA jich pracovalo v roce 2013 v mateřské společnosti 140. Průměrný věk byl 41 let. Muži byli zastoupeni 64 %, ženy 36 %. Nejmenším členem skupiny z pohledu počtu zaměstnanců byl se svými patnácti zaměstnanci MEGA-TEC, nejnižší věkový průměr byl v ruské dceřiné společnosti MEGA ProfiLine třicet let, kde byl zároveň téměř vyrovnaný podíl mezi muži a ženami (55 % mužů a 45 % žen). V rámci zvyšování spokojenosti zaměstnanců bylo v roce 2013 rozhodnuto o implementaci takzvaného cafeteria systému jako nového prvku motivace a odměňování. Struktura zaměstnanců mateřské společnosti MEGA a.s. (140 zaměstnanců) 37 % vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců Nábor vysoce kvalifikovaných zaměstnanců v oboru membránových technologií probíhá ve skupině MEGA kontinuálně. 36 % žen 64 % mužů Výroční zpráva 2013 MEGA a.s. strana 16

17 Organizační struktura firem skupiny MEGA Dělení po firmách MEGA a.s. MEGA-TEC s.r.o. OOO MEGA ProfiLine OOO MEGA Ukraine MemBrain s.r.o. Dělení podle programů Membránový program Divize membránových procesů MEGA a.s. MemBrain s.r.o. OOO MEGA ProfiLine OOO MEGA Ukraine MEGA-TEC s.r.o. Povrchové úpravy Divize povrchových úprav MEGA a.s. MEGA-TEC s.r.o. Ekologické služby Divize ekologie a sanací MEGA a.s. Výroční zpráva 2013 MEGA a.s. strana 17

18 Organizační struktura společnost MEGA a.s. MEGA a.s. Představenstvo Dozorčí rada Generální ředitel Správa společnosti Divize membránových procesů Divize povrchových úprav Divize ekologie a sanací Výroční zpráva 2013 MEGA a.s. strana 18

19 Hlavní obory činnosti Membránový program Divize membránových procesů (DMP) DMP řídí a vede od roku 2002 Ing. Libor Nejedlý. Ve firmě pracuje od 24. června Divize membránových procesů je exportně zaměřená, export tvoří cca 90% obratu divize, a působí na trhu pod vlastní obchodní značkou RALEX. Hlavním oborem podnikání jsou komplexní dodávky membránových technologií na bázi elektromembránových procesů od projektování technologického řešení přes vlastní výrobu iontovýměnných membrán a zařízení, instalaci, zprovoznění a následný záruční a pozáruční servis. Technologická řešení nachází uplatnění v různých odvětvích průmyslu jako je potravinářství, chemie, petrochemie, energetika a teplárenství, automobilový průmysl, atd. pro dětskou výživu tzv. produktu D90. Podařilo se samostatně proniknout např. na náročný trh Německa a zvítězit jako dodavatel elektrodialýzy pro světoznámou firmu Lactoprot Deutschland GmbH. Byly uzavřeny významné kontrakty s firmami z Lotyšska a Ukrajiny. Mezi další významné odběratele námi dodávané technologie demineralizace kyselé syrovátky patří i ruská největší mlékárenská skupina Wimm-Bill-Dann (součást PepsiCo), pro kterou jsme v roce 2013 dokončili montáž dvou zařízení EWDU v moskevském závodě Lianozovo. Získány byly rovněž četné projekty střední velikosti, ve kterých má MEGA největší konkurenční výhodu. Mlékárenství/DAIRY Rok 2013 byl pro segment DAIRY ve znamení vstupu na nové trhy a upevňování pozice spolehlivého dodavatele technologií na výrobu vysoce demineralizovaného syrovátkového prášku Instalace RALEX EWDU v A/S Preiļu siers, Lotyšsko Instalace RALEX EWDU v PepsiCo Wimm-Bill-Dann, Ruská federace Výroční zpráva 2013 MEGA a.s. strana 19

20 Trhem roku 2013 byla Ukrajina (prodej je realizován prostřednictvím pobočky MEGA Ukrajina). V průběhu roku byly instalovány celkem tři jednotky. Zákazníkem byl významný mlékárenský koncern Molochniy Alians. Nejdříve byla instalována menší jednotka RALEX EWDU P15 2 EDR-II/250 pro Jagotinskiy zavod a později dvě velké průmyslové jednotky RALEX EWDU 8 EDR-II/250 a RALEX EWDU 6 EDR-II/250 pro Zolotonoshskij zavod. Znalosti našich odborníků napříč všemi specializacemi (management, procesy, technologie, konstrukce, nákup, projektový management, obchod a marketing) se ještě více prohloubily. MEGA umí velmi dobře reagovat na náročné požadavky potravinářského průmyslu. Byly nastaveny podmínky pro urychlení rozvoje segmentu tzv. poprodejních služeb (After Sales), od kterého očekáváme do budoucna nárůst tržeb a zároveň šíření dobrého jména společnosti v oblasti uspokojení potřeb zákazníků. V roce 2013 byla na trh uvedena nová technologie RALEX EWDU 8 EDR-II/250, která umožnila navýšit kapacitu oproti dříve nejlépe prodávané jednotce RALEX EWDU 6 EDR-II/250 při zachování téměř stejných nákladů na provoz. Zároveň specialisté z oddělení konstrukce a technologie zapracovali na inovovaném hygienickém designu zařízení. Jednotka RALEX EWDU P15 2xEDR-II/250 pro Jagotinskiy zavod Jednotka RALEX EWDU 8 EDR-II/250 Všechny tyto novinky byly velmi pozitivně přijaty trhem a díky tomu se v roce 2014 očekává další významné navýšení obratu v segmentu DAIRY, který je v současné době klíčovým segmentem Divize membránových procesů jak z pohledu tržeb, tak i provozního zisku. Výroční zpráva 2013 MEGA a.s. strana 20

21 Úprava vod/water V segmentu Úprava vod uzavřela firma MEGA a.s. kontrakt na dodávku stanice elektrodialýzy pro rafinérský závod Rosneft Achinskiy NPZ. Pomocí elektrodialýzy bude řešeno odsolení předčištěných procesních vod po membránovém bioreaktoru. Jedná se o první zakázku na jednoprůchodovou technologii RALEX EWTU TwinLine90 na ruském teritoriu. Stanice zahrnuje 24 elektrodialyzérů EDR-III/550 v uspořádání 12L/2S, které budou dohromady produkovat 500 m 3 /hod demineralizované vody. Vlastní montáž a zprovoznění proběhne v souladu s postupem prací na lokalitě v roce Mezi nové aplikace elektromembránových procesů, které jsou základem pro další rozvoj tržního segmentu Voda, patří bezesporu technologické řešení bezodpadového přepracování odpadního kondenzátu z výroby minerálních hnojiv, tzv. koncept AZOT. Toto unikátní technologické řešení přináší zákazníkovi kromě snížení objemů vypouštěných odpadních vod také snížení ztrát produktu (recyklace) a nový zdroj technologické vody (regenerace). Rosneft Achinskiy NPZ blokové schéma procesu s částí EDR dodávanou firmou MEGA a.s. Pohled na závod JSC Minudobreniya, Ruská federace Výrobní závod OJSC KuibyshevAtot, Ruská federace Výroční zpráva 2013 MEGA a.s. strana 21

Výroční zpráva 2013H

Výroční zpráva 2013H Výroční zpráva společnosti AZ KLIMA a. s. za hospodářské období 2013H (1.4.2013 31.3.2014) 1. Úvodní slovo ředitele společnosti: Společnosti AZ KLIMA a.s. dokončila proces změny vlastnické struktury a

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 Deviza pro Váš obchod Obsah Úvodní slovo výkonné ředitelky... 1 Profil společnosti... 2 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů... 4 Nejvýznamnější události roku 2006... 6 Hospodářské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014. AUTA BOREK a. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014. AUTA BOREK a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 AUTA BOREK a. s. Obsah: a) Charakteristika společnosti b) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti c) Zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami

Více

Výroční zpráva 2012H

Výroční zpráva 2012H Výroční zpráva společnosti AZ KLIMA a. s. za hospodářské období 2012H (1.4.2012 31.3.2013) 1. Úvodní slovo generálního ředitele: Vznik společnosti AZ KLIMA a.s. (původní název BWY Czech a.s.) je výsledkem

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Financování projektů bioplynových stanic

Financování projektů bioplynových stanic Financování projektů bioplynových stanic Komerční banka Energetické využití biomasy Ráztoka 18. - 19.5.2011 Petr Laník Head of Segment & Product Management Corporate Agenda Jasný procesní postup pro posuzování

Více

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789 Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789 kótovaného cenného papíru za období od 1. ledna 2011 do 31. března 2011 19.5.2011 Zpráva statutárního

Více

AUTOLINHART BOREK a.s.

AUTOLINHART BOREK a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 AUTOLINHART BOREK a.s. Obsah: a) Charakteristika společnosti b) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti c) Zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými

Více

Mendelova univerzita v Brně. ASIO, spol. s r.o.

Mendelova univerzita v Brně. ASIO, spol. s r.o. ASIO, spol. s r.o. Mendelova univerzita v Brně Studie Podmínky nezbytné pro použití předčištěné odpadní vody na zavlažování zemědělské půdy při současném zamezení znečištění podzemních vod Firma příjemce

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014 Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 214 Stejně jako v minulém roce předkládáme veřejnosti ucelenou zprávu o vlivu na životní prostředí. Prioritou naší společnosti je ochrana životního

Více

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Úvod................................................................................ 3 Orgány společnosti a její management...............................................

Více

1. Údaje o společnosti

1. Údaje o společnosti Člen a akcionář Burzy cenných papírů Praha Člen České asociace obchodníků s cennými papíry INFORMAČNÍ POVINNOST DLLE PŘÍÍLLOHY Č.. 24 K VYHLLÁŠCE Č.. 123//2007 SB.. společnosti CAPITAL PARTNERS a.s. SE

Více

Financování projektů na využití biomasy. Martin Dykast 9.12.2014, Třebíč

Financování projektů na využití biomasy. Martin Dykast 9.12.2014, Třebíč Financování projektů na využití biomasy Martin Dykast 9.12.2014, Třebíč Co chápeme jako projekty na biomasu - Bioplynové stanice - Výroba tepla, bez a s kombinací výroby elektřiny - Projekty zpracovávají

Více

Slovo úvodem 2-3 Organizační schéma 4 Základní údaje 5 Ekonomické výsledky 6 Výrok auditora 7

Slovo úvodem 2-3 Organizační schéma 4 Základní údaje 5 Ekonomické výsledky 6 Výrok auditora 7 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 KRČSKÁ 511/51, 140 02 PRAHA 4 KRČ OBSAH: Slovo úvodem 2-3 Organizační schéma 4 Základní údaje 5 Ekonomické výsledky 6 Výrok auditora 7 Maritza Iztok II, Bulharsko, oprava chladící věže

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

Zkrácená verze výroční zprávy 2012

Zkrácená verze výroční zprávy 2012 2012 Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Penzijní fond České spořitelny, a. s. Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele Vážené dámy, vážení pánové,

Více

IČ:25612760. Panelárna St. Město, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA. obchodní společnosti Panelárna St. Město, a.s. za rok 2012

IČ:25612760. Panelárna St. Město, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA. obchodní společnosti Panelárna St. Město, a.s. za rok 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA obchodní společnosti Panelárna St. Město, a.s. za rok 2012 1 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 1. Základní charakteristika obchodní společnosti Panelárna St. Město, a.s. 1.1. Základní údaje o společnosti

Více

za období 1.4.2006 31.3.2007

za období 1.4.2006 31.3.2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA za období 1.4.2006 31.3.2007 Vypracoval: Lucie Kružicová Podklady poskytl: Richard Smolík, Ing. Renáta Pavelková, Ing. Václav Klaška, Ing. Michal Šlachta Datum: 20.7.2007 Strana 1 z 29 1

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 12 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Zadávací dokumentace pro výběrové řízení. Zavedení CRM systému pro MEGA a.s.

Zadávací dokumentace pro výběrové řízení. Zavedení CRM systému pro MEGA a.s. Zadávací dokumentace pro výběrové řízení Zakázka Zavedení CRM systému pro MEGA a.s. Zadavatel: K MEGA a.s. Drahobejlova 1452/54 190 00 Praha 9 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

DETAILY OBJEDNÁVKY REŠERŠOVANÁ SPOLEČNOST. DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník: Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o.

DETAILY OBJEDNÁVKY REŠERŠOVANÁ SPOLEČNOST. DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník: Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o. Kreditní informace Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o. email: info-cz@coface.com 30.03.2015 12:15 document id: 1741187-3-P01-1.12.6-16244 DETAILY OBJEDNÁVKY DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník:

Více

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci.

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Život podniku Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Nové podmínky 20. a 21. století nutí podniky

Více

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Zvládání finančních krizí: evropský a americký

Více

Výroční zpráva společnosti ZONER software, s.r.o.

Výroční zpráva společnosti ZONER software, s.r.o. Výroční zpráva společnosti ZONER software, s.r.o. Za hospodářský rok 2007 (období od 01.09.2007 do 31.8.2008) Zpracoval: Milan Behro, jednatel společnosti V Brně dne 28.2. 2009 Obsah: 1. Základní identifikační

Více

Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány...

Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány... Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány...3 f. Obchodní podíly v dalších společnostech:...4 g.

Více

Úvod k EPC modely EPC a současný stav v podmínkách ČR

Úvod k EPC modely EPC a současný stav v podmínkách ČR Úvod k EPC modely EPC a současný stav v podmínkách ČR Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Workshop Perspektivy metody EPC v České republice, Praha, 29. dubna 2013

Více

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2008

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2008 MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2008 OBSAH 3 I. Profil společnosti 5 13 III. Firemní dokumenty 17 IV. Referenční stavby 3 I. Profil společnosti MEKOS GROUP a.s. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní firma: Právní

Více

Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond

Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Leden 2012, Praha Připravujeme pilotní projekt na

Více

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Strategický plán rozvoje VŠLG Vychází z IPN KREDO

Více

Operační program Podnikání a inovace

Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-20200 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra pro oblast fondů EU, výzkumu a vývoje, MPO 10. září 2014 Kohezní politika 2014+

Více

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007 Č. 04/2010 31. března 2010 Vienna Insurance Group v roce 2009 podle IFRS: Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 27 Vážení čtenáři, Lovochemie, a.s., věnuje ochraně životního prostředí mimořádnou pozornost. Postupné snižování emisí do všech složek životního prostředí, vytváření

Více

PROFIL SPOLEČNOSTI. Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s.

PROFIL SPOLEČNOSTI. Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s. PROFIL SPOLEČNOSTI 2011 Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s. společnost se zavedeným systémem jakosti dle: dle: ČSN ČSN EN EN ISO ISO 9001:2009, 9001:2001, ČSN CSN EN EN ISO ISO 14001:2005, OHSAS

Více

Obsah THERMAL PASOHLÁVKY A.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

Obsah THERMAL PASOHLÁVKY A.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Výroční zpráva 2011 Obsah 1. Společnost Thermal Pasohlávky a.s.. 3 2. Činnost společnosti v roce 2011 5 3. Současný stav... 7 4. Finanční část... 8 5. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami...... 22

Více

PŘEDSTAVENÍ OP PIK DOTACE NA NÁKUP STROJŮ

PŘEDSTAVENÍ OP PIK DOTACE NA NÁKUP STROJŮ PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 201 CONSULTING s.r.o. Zajištění komplexních poradenských služeb v oblasti získání dotací z EU: - předběžné posouzení projektu - optimalizace projektového záměru - žádost o dotaci

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost V Praze dne 19. Května 2015 Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost Růst obratu: nárůst o 5,3 % při aktuálním rozsahu konsolidace a směnném

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA (za rok 2002)

VÝROČNÍ ZPRÁVA (za rok 2002) VÝROČNÍ ZPRÁVA (za rok 2002) 1. ÚVODNÍ ČÁST 1.1. Identifikační údaje společnosti Obchodní jméno: CZECH TOBACCO CORPORATION a.s. Právní subjektivita: akciová společnost Výpis z obchodního rejstříku: společnost

Více

Crefo číslo 9210195021 Registrace: Krajský soud Hradec Králové IČO 10482245 Spisová značka B/1011121 DIČ CZ10482245 Status aktivní

Crefo číslo 9210195021 Registrace: Krajský soud Hradec Králové IČO 10482245 Spisová značka B/1011121 DIČ CZ10482245 Status aktivní Strana 1 z 12 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246 810 246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369 113 691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Reorganizace MSV Metal Studénka

Reorganizace MSV Metal Studénka Reorganizace MSV Metal Studénka ÚPADEK PODNIKU - příležitost pro restrukturalizace a výzva pro investory Ing. Ivo Lazecký předseda představenstva a generální ředitel MSV Metal Studénka, a.s. 2002 2004

Více

Nabídka ŠKODA JS pro slovenskou jadernou energetiku

Nabídka ŠKODA JS pro slovenskou jadernou energetiku Nabídka ŠKODA JS pro slovenskou jadernou energetiku Mezinárodní konference CAN SLOVAKIA SECURE ENERGY SUPPLY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT WITHOUT NUCLEAR? 5.- 6.května 2004 Bratislava 1 Struktura společnosti

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Program švýcarsko české spolupráce Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel odboru podpory finančních nástrojů a řízení projektů Praha 2. 6. 2015 1 Jak může stát

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Cesta k novým trhům Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Vládní program na podporu exportu České republiky MPO EGAP ČEB CzechTrade MZV hájí obchodní zájmy České republiky v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK. společnost DataLife, s.r.o. Kopečná 940/14, Brno, 602 00

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK. společnost DataLife, s.r.o. Kopečná 940/14, Brno, 602 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 společnost DataLife, s.r.o. Kopečná 940/14, Brno, 602 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBSAH Úvodní slovo... str. 2 Základní údaje... str. 3 Filozofie a zásady společnosti... str. 4 Obchodní

Více

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2007

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2007 MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2007 OBSAH 3 I. Profil společnosti 5 13 III. Firemní dokumenty 17 IV. Referenční stavby 3 I. Profil společnosti MEKOS GROUP a.s. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní firma: Právní

Více

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky TEXTOVÁ ČÁST INFORMAČNÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU ZA I. POLOLETÍ 2005 Obchodní firma: Sídlo: Léčebné lázně Jáchymov a.s. T.G. Masaryka 415, Jáchymov PSČ: 362 51 IČ: 45359229 Zápis

Více

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789 Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789 kótovaného cenného papíru za období od 1. ledna 2010 do 31. října 2010 31.10.2010 Zpráva statutárního

Více

Stojíme za vámi. Podnikání na území Ruské federace. Buďte tady také doma.

Stojíme za vámi. Podnikání na území Ruské federace. Buďte tady také doma. Stojíme za vámi Podnikání na území Ruské federace Buďte tady také doma. BBH Legal ve spolupráci s ACM nabízí českým a slovenským podnikatelům komplexní právní, účetní a obchodně administrativní služby

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

The CEE Stock Exchange Group

The CEE Stock Exchange Group The CEE Stock Exchange Group and 2012: its Výroční Capital zpráva Markets 2012/13 Obsah Profil společnosti 2 Činnost 4 Výsledky hospodaření 5 Zpráva dozorčí rady 6 Zpráva o vztazích 8 Finanční část 13

Více

Rizika financování projektů v teplárenství

Rizika financování projektů v teplárenství Rizika financování projektů v teplárenství Energetika Most 2011 Most, 9.6.2011 Vladimír Kubeček, Česká spořitelna a.s. 1 Obsah Investice do projektů v teplárenství Rizika projektu a jejich ošetření Financování

Více

VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST VRCHLICE - MALEČ, a.s.

VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST VRCHLICE - MALEČ, a.s. Vážení akcionáři, dámy a pánové, vážení hosté, dovolte mi, abych Vás nyní seznámil s činností představenstva, s výsledky hospodaření společnosti, se stavem jejího majetku, s návrhem na rozdělení zisku

Více

Zpráva o stavu životního prostředí za rok 2014

Zpráva o stavu životního prostředí za rok 2014 Zpráva o stavu životního prostředí za rok 2014 ZPRÁVA O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ZA ROK 2014 V souladu s etikou podnikání akciové společnosti Kemifloc v oblasti výroby a prodeje chemikálií pro úpravu

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994 Oddělení TC AV

Více

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994 Oddělení TC AV

Více

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje?

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013 Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ AL-Consulting s.r.o. Metody strategického poradenství v dnešní době

Více

Opatření A 1.1 Rozvoj podnikatelských aktivit

Opatření A 1.1 Rozvoj podnikatelských aktivit Opatření A 1.1 Rozvoj podnikatelských aktivit zvýšení atraktivity kraje pro investory podpora stávajících a nových firem v oborech s vyšší mírou přidané hodnoty zvyšování exportní schopnosti regionální

Více

Mezitímní účetní závěrka. k 30.6.2005

Mezitímní účetní závěrka. k 30.6.2005 Mezitímní účetní závěrka k Název společnosti: Sídlo: Právní forma: Burešova 938/17, 660 02 Brno střed akciová společnost IČ: 463 427 96 Komentář k prezentovaným výsledkům Popis hospodářské činnosti v prvním

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

SATPO consult. partner pro rozvoj nemovitostí SATPO-CONSULT.CZ

SATPO consult. partner pro rozvoj nemovitostí SATPO-CONSULT.CZ SATPO consult partner pro rozvoj nemovitostí SATPO-CONSULT.CZ Společnost SATPO má více než 20 let odborné praxe v řešení všech fází oceňování nemovitostí, rozvoje, plánování, řízení výstavby až po úspěšný

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

2. Stavební firma. Předmět podnikání stavebních firem

2. Stavební firma. Předmět podnikání stavebních firem 2. Stavební firma Klíčová slova: Stavební firma, právní formy podnikání, hlavní a podpůrné činnosti stavební firmy, funkce stavební firmy, strategie stavební firmy. Anotace textu: Obsahem textu je seznámení

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 28.. května 2008 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první

Více

Praha, 8. dubna 2013

Praha, 8. dubna 2013 Praha, 8. dubna 2013 PPF banka pokračovala v růstu i v roce 2012 PPF banka a.s. ( Banka ) dosáhla rekordního zisku, který meziročně vzrostl o 56% na téměř 1 mld. Kč za rok 2012 Banka zaznamenala rekordní

Více

Aktualizace energetické koncepce ČR

Aktualizace energetické koncepce ČR Aktualizace energetické koncepce ČR Ing. Zdeněk Hubáček Úvod Státní energetická politika (SEK) byla zpracována MPO schválena v roce 2004 Aktualizace státní energetické politiky České republiky byla zpracována

Více

Inovační strategie a podpora malých a střední podnikatelů v Libereckém kraji

Inovační strategie a podpora malých a střední podnikatelů v Libereckém kraji Inovační strategie a podpora malých a střední podnikatelů v Libereckém kraji Konference Průmyslová inovace a transfer technologií v praxi Membránové inovační centrum MemBrain 19. března 2014, Stráž pod

Více

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Ve Zlíně dne 23. dubna 2008 Obsah 1. Profil společnosti 2. Vrcholové orgány společnosti a údaje o akcionářích 3. Údaje o vydaných cenných papírech

Více

ÚPADEK PODNIKU. příležitost pro restrukturalizace. a výzva pro investory. Ing. Ivo Lazecký

ÚPADEK PODNIKU. příležitost pro restrukturalizace. a výzva pro investory. Ing. Ivo Lazecký ÚPADEK PODNIKU příležitost pro restrukturalizace a výzva pro investory Ing. Ivo Lazecký předseda představenstva a generální ředitel MSV Metal Studénka, a.s. Příčiny vzniku insolvence kovárny: insolvence

Více

Firma REHAU, s.r.o. Výrobní závod v Moravské Třebové slaví 20 let úspěšného působení na českém trhu

Firma REHAU, s.r.o. Výrobní závod v Moravské Třebové slaví 20 let úspěšného působení na českém trhu 1994 2014 Firma REHAU, s.r.o. Výrobní závod v Moravské Třebové slaví 20 let úspěšného působení na českém trhu 23. srpna 2014 - Společnost REHAU je tradičním výrobcem technicky náročných plastových dílů

Více

ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4, 602 00 Brno

ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4, 602 00 Brno Opuštěná 4, 602 00 Brno Výroční zpráva za rok 2014 DrSc. Prof. Ing. Petr Němeček, Vážení akcionáři, Vážení obchodní partneři. Předkládáme Vám výroční zprávu akciové společnosti ČSAD Brno holding, a.s.

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2009

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2009 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007) V Praze dne 14. 2. 2008 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007) Za rok 2007 vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši 10,837 miliard Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl 22 %. 1 V roce 2007

Více

TISKOVÁ KONFERENCE. KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. Praha, hotel IBIS 3. května 2012

TISKOVÁ KONFERENCE. KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. Praha, hotel IBIS 3. května 2012 Praha, hotel IBIS 3. května 2012 PREZENTUJE: Ing. Michal Veselý, předseda představenstva a generální ředitel O společnosti KUPEG: Na Pankráci 1683/12 10 00 Praha Česká republika IČO: 225322 DIČ: CZ225322

Více

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Finanční podpory Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Přehled finančních podpor Operační programy OPŽP Operační program Životní prostředí OPPI Operační program Podnikání a inovace Podpora malého a středního

Více

OBSAH. 2 Výroční zpráva EMEA s.r.o. 2012 2

OBSAH. 2 Výroční zpráva EMEA s.r.o. 2012 2 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. Úvodní slovo ředitele 3 2. Základní údaje společnosti 4 3. Představení společnosti 5 4. Divize společnosti 6 5. Významní partneři 7 6. Vybrané ekonomické ukazatele 8 7. Ostatní

Více

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111 Praha, 8. srpna 2008 PRVNÍ POLOLETÍ 2008: SKUPINA ČSOB ROSTE A POSILUJE SVOU POZICI NA TRHU. 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 697 mld. Kč (11% růst) Objem úvěrů poskytnutých Skupinou

Více

Pohled UniCredit Bank na financování brownfields

Pohled UniCredit Bank na financování brownfields Pohled UniCredit Bank na financování brownfields Únor 2011 Martin Horák, úvěrový specialista, Firemní klientela, Regionální centrum Brno III Martin Potůček, konzultant Evropského kompetenčního centra Brno

Více

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15 Katedra podnikání a managementu doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Milan Michalko, Ph.D.

Více

Výroční zpráva za rok 2010. ČSAD JIHOTRANS a.s. ČSAD JIHOTRANS. výroční zpráva 2010 / str.1.

Výroční zpráva za rok 2010. ČSAD JIHOTRANS a.s. ČSAD JIHOTRANS. výroční zpráva 2010 / str.1. Výroční zpráva za rok 2010 ČSAD JIHOTRANS a.s. ČSAD JIHOTRANS výroční zpráva 2010 / str.1. OBSAH : Charakteristika společnosti 4 Představenstvo a dozorčí rada 5 Zpráva předsedy dozorčí rady 6 Zpráva předsedy

Více

... technika v souladu s přírodou

... technika v souladu s přírodou ... technika v souladu s přírodou filozofie Všechny oblasti podnikání společnosti TEDOM spojuje společná filozofie - efektivní a ekologické využití energetických palivových zdrojů. Tuto filozofii naplňujeme

Více

Swiss Life v roce 2013 zvýšila čistý zisk na 784 milionů CHF a výnosy z pojistného o 4 % na 18 miliard CHF

Swiss Life v roce 2013 zvýšila čistý zisk na 784 milionů CHF a výnosy z pojistného o 4 % na 18 miliard CHF Curych / Praha, 28. února 2014 Swiss Life v roce 2013 zvýšila čistý zisk na 784 milionů CHF a výnosy z pojistného o 4 % na 18 miliard CHF Skupina Swiss Life v roce 2013 znovu zvýšila svoji efektivnost

Více

ECM Real Estate Investments A.G. Pololetní zpráva 2007

ECM Real Estate Investments A.G. Pololetní zpráva 2007 ECM Real Estate Investments A.G. Pololetní zpráva 2007 (k 30. červnu 2007) OBSAH: Strana 1. POPIS PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI 3 1.1. Obecné informace 3 1.2. Popis podnikatelské činnosti 3 2. KONSOLIDOVANÉ HOSPODÁŘSKÉ

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

Financování zemědělských bioplynových stanic GE Money Bank 2011

Financování zemědělských bioplynových stanic GE Money Bank 2011 Financování zemědělských bioplynových stanic GE Money Bank 2011 Classification: GE Internal Distribution: Internal distribution only Access: GE partners OBSAH GE MONEY BANK ZEMĚDĚLSTVÍ & GE Money Bank

Více

Operační programy pro léta 2007-2013 (3) Prezentace pro školení v rámci modulu Venkovská politika pro projekt OP RLZ 4.1. JMK Víme co chceme odborné vzdělávání obecních zastupitelstev na Vyškovsku Rostěnice-Zvonovice,

Více

Program INOVACE INOVAČNÍ PROJEKT (OPPIK, Výzva I.)

Program INOVACE INOVAČNÍ PROJEKT (OPPIK, Výzva I.) Program INOVACE INOVAČNÍ PROJEKT (OPPIK, Výzva I.) Nabízíme Vám jedinečnou příležitost získat ve spolupráci s námi až 45 % dotaci na uvedení výsledků Vašich výzkumných, vývojových a inovačních aktivit

Více

Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora 30. dubna 2015

Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora 30. dubna 2015 Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora 30. dubna 2015 András Tövisi předseda představenstva Celkový trh cigaret Česká republika Celkový trh cigaret vzrostl o 1,6 % zejména v důsledku:

Více