Výroční zpráva Nemocnice Boskovice s.r.o. 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva Nemocnice Boskovice s.r.o. 2013"

Transkript

1 Výroční zpráva Nemocnice Boskovice s.r.o. 2013

2 Obsah

3 Obsah Výroční zpráva Nemocnice Boskovice s.r.o Obsah 1. Úvodní slovo jednatele Nemocnice Boskovice s.r.o Organizační schéma Nemocnice Boskovice s.r.o Seznam vedoucích zaměstnanců k Personální oblast Řízení kvality zdravotní péče Zdravotnická oddělení nemocnice Chirurgické oddělení Centrální operační sály Gynekologicko-porodnické oddělení Anesteziologicko-resuscitační oddělení Ortopedické oddělení Interní oddělení Dětské oddělení Radiologické oddělení Oddělení klinických laboratoří a transfuzního oddělení Rehabilitační oddělení Patologicko-anatomické oddělení Samostatné ambulance Lékárna Smluvní vztahy se zdravotními pojišťovnami Ekonomická oblast Hospodářsko technická oblast Poděkování sponzorům Poděkování pacientům Seznam použitých zkratek Přílohy k účetní závěrce Zpráva nezávislého auditora Výkazy Nemocnice Boskovice s.r.o. pro rok Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci Zpráva o vztazích Nemocnice Boskovice s.r.o. za rok Přehled o změnách vlastního kapitálu za období od do Nemocnice Boskovice s.r.o. 3

4 1. Úvodní slovo jednatele 4 Výroční zpráva 2013

5 1. Slovo jednatele Jednatel Nemocnice Boskovice s.r.o. Dan Navrátil, MSc, MBA Jednou ze zásadních změn v roce 2013 byla kompletní obměna vrcholového managementu nemocnice, který si vytyčil za cíl nemocnici stabilizovat a provést ji obdobím obecné krize financování zdravotnictví. Vážené dámy, vážení pánové, rok 2013 byl pro poskytovatele zdravotních služeb asi jeden z nejobtížnějších v novodobé historii. Restriktivně nastavená Úhradová vyhláška drtila prakticky všechna zdravotnická zařízení a nutila je přistoupit v boji o přežití k mnohdy drastickým úsporným opatřením. Stejně tak tomu bylo i v naší nemocnici. Díky úsilí všech zaměstnanců se ale tato opatření nedotkla pacientů a jim poskytované zdravotní péče. Jednou ze zásadních změn v roce 2013 byla kompletní obměna vrcholového managementu nemocnice, který si vytyčil za cíl nemocnici stabilizovat a provést ji obdobím obecné krize financování zdravotnictví. Otočit kormidlem tak velké organizace, jako je nemocnice, není jednoduché a výsledky se vždy dostavují až po nějakém čase. V naší nemocnici jsme to společně dokázali během necelého půl roku a trend propadu se nám podařilo otočit. Důkazem je to, že poslední čtyři měsíce roku již byla nemocnice v kladných číslech. Přijetím úsporných opatření se podařilo ekonomický propad zastavit a nemocnici stabilizovat. Vyjednáváním se zdravotními pojišťovnami jsme dokázali z velké části odvrátit jejich požadavky na vrácení části zálohových plateb z roku 2012, podařilo se snížit spotřebu ve všech oblastech provozu nemocnice, počet zaměstnanců poklesl bez snížení produkce z počtu 562 na 520, vyvinuli jsme maximální tlak na dodavatele s cílem snížit dodavatelské ceny. Těm obchodním partnerům, kteří nám vyšli vstříc, bych chtěl touto cestou za jejich pochopení poděkovat. V oblasti léčebně preventivní péče jsme si i přes nastavená úsporná opatření udrželi vysoký standard poskytovaných zdravotních služeb, podařilo se personálně zabezpečit a stabilizovat všechna oddělení nemocnice. Nemocnice také získala dotace na rezidenční místa pro mladé lékaře. Všechna pracoviště nemocnice jsou akreditována pro další vzdělávání lékařů. V posledních měsících roku jsme již začali pracovat na systémových změnách v oblasti řízení nákladů a produkce, které jsme začali aplikovat v roce 2014 a které budou do budoucna nástrojem pro ekonomické vedení a správu nemocnice. Uspěli jsme také na společenském poli, kdy naše kolegyně získala v celostátní soutěži ocenění Nej sestřička roku Dovolte mi, abych závěrem poděkoval všem zaměstnancům nemocnice, svým kolegům, za skvěle a profesionálně odvedenou práci v roce 2013, a našim klientům a pacientům za projevenou přízeň a důvěru. Všem přeji v roce 2014 především pevné zdraví, pohodu v osobním životě a profesní úspěchy. Nemocnice Boskovice s.r.o. 5

6 JN JEDNATEL NEMOCNICE BOSKOVICE s.r.o. AJ ASISTENTKA JEDNATELE ADMINISTRATIVNÍ PROVOZY SPRÁVA NEMOCNICE KOMISE PŘÍMÁ PŮSOBNOST HLAVNÍ SESTRY PŮSOBNOST VRCHNÍ SESTRY ODDĚLENÍ METODIKA ZABEZPEČENÍ KVALITY PŮSOBNOST NLPP OZK IA PONCH POQ PONN Oddělení zvyšování kvality Interní auditoři Os. odp. za nakládání s NCHLP Představitel oddělení kvality Pracovník odp. za hlášení NH Dokumentátorky Zdravotnický archív PRO PRÁVNÍ ODDĚLENÍ MET METODIK PMQ PŘEDSTAVITEL MANAGEMENTU KVALITY METODICKÁ PŮSOBNOST PŘÍMÁ PŮSOBNOST JEDNATELE PŘÍMÁ PŮSOBNOST NLPP METODICKÁ PŮSOBNOST HLAVNÍ SESTRY K Lékařská knihovna Knihovní rada LÉKOVÁ KOMISE NUTRIČNÍ TÝM NLPP NÁMĚSTEK PRO LPP HLS HLAVNÍ SESTRA LOA LŮŽKOVÁ ODDĚLENÍ A AMBULANCE AMB AMBULANCE LOD LŮŽKOVÁ ODDĚLENÍ SAMB SAMOSTATNÉ AMB. BEZ PRIMARIÁTU AMBO AMBULANCE ODDĚLENÍ STANICE LSP1 LSP2 ANEU ALOG APSY APSL LSPP pro dospělé LSPP pro děti a dorost Neurologická ambulance Ambulance klinické logopedie Psychiatrická ambulance Psychologická ambulance AINP AINT AINL AGAS AKAR AEND ANUT ADEP ADKA ADNE ADEN ADGA ADRN PKAL ACHP ACH1 ACH2 AURO APRO ACEV ATRA Interní amb. příjmová Interní amb. I Interní amb. II Letovice Gastroendor. amb. Kardiologická amb. Interní amb. III Nutriční ambulance Dětská příjmová amb. Dětská kardiologická amb. Dětská nefrologická amb. Dětská endokr. diab. amb. Dětská gastroenter. amb. Dět. amb. rizikový novoroz. Kalmetizace Chirurg. amb. příjmová Chirurgická amb. I Chirurgická amb. II. Urologická ambulance Proktologická amb. Cévní ambulance Traumatologická amb. VL SS INTA Interna A VL SS INTB Interna B VL SS INTE Interna expektace VL SS INTJ Interna JIP AMBULANCE VL SS DEOA Dětské A VL SS DEOB Dětské B VL SS DEOJ Dětské JIP VL SS NOVO Novorozence AMBULANCE VL SS CHIA Chirurgie A VL SS CHIB Chirurgie B VL SS CHIP Chirurgie JIP AMBULANCE VL SS GYNE Gynekologie VL SS PORO Stanice šestinedělí VL SS PORS Porodní sál AMBULANCE Primář Zástupce primáře / Vrchní sestra INT INTERNÍ ODDĚLENÍ Primář Zástupce primáře / Vrchní sestra DEO DĚTSKÉ ODDĚLENÍ Primář Zástupce primáře / Vrchní sestra CHI CHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ Primář Zástupce primáře / Vrchní sestra GYN GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÉ ODDĚLENÍ AGYP AGY2 AORP AOR2 Gynekol. amb. příjmová Gynekol. amb. II Ortopedická amb. příjmová Ortopedická amb. II VL SS ORTO Lůžkové oddělení AMBULANCE Primář Zástupce primáře / Vrchní sestra ORT ORTOPEDICKÉ ODDĚLENÍ AANE Anesteziologická amb. ANES Anesteziologie VL SS RESU Resustitační oddělení Primář Zástupce primáře / Vrchní sestra ARO ANESTIZIOLOGICKO-RESUSCITAČNÍ ODDĚLENÍ 6 Výroční zpráva 2013

7 2. Organizační schéma ÚH PORADNÍ SBOR JEDNATELE Ústavní hygienik Etická komise Škodní komise Inventarizační komise Výluková komise Investiční komise 2. Organizační schéma Ubytovací komise Komise BOZP NTECH NÁMĚSTEK PRO TECHNICKÝ ÚSEK NES NÁMĚSTEK PRO EKONOMIKU A SPRÁVU VO OIT ODDĚLENÍ INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Prac. software Prac. hardware VO OSZP ODDĚLENÍ STYKU SE ZP Agenda ZP Účtárna výkonů Koordinátorky M VO TECH TECHNICKÉ ODDĚLENÍ Metrolog ENE POZT BT PR Energetika Servis zdravotnické techniky Bezpečnost práce s PO Prádelna Úklid Telefonní ústředna Odpadové hospodářství Údržba Ubytovna VO PaM PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ODDĚLENÍ VO EO EKONOMICKÉ ODDĚLENÍ VO POO PROVOZNĚ OBCHODNÍ ODDĚLENÍ NT Personální agenda Mzdy Účtárna Pokladna Obchodní oddělení Sklady Přijímací kancelář Informace Hospodářské archívy Stravovací provoz Nutriční terapeut KOM KOMPLEMENT AMBO AMBULANCE ODDĚLENÍ Primář Vrchní radiologický asistent RDG RADIOLOGICKÉ ODDĚLENÍ DORO Osoba odpovědná za radiační ochranu CT CT Vedoucí oddělení Vrchní laborantka OKL-TO ODDĚLENÍ KLINICKÝCH LABORATOŘÍ A TRANSFUZNÍ ODDĚLENÍ VLB VL OKB ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE VLB VL OKH ODDDĚLENÍ KLINICKÉ HEMATOLOGIE VLB VL MIK MIKROBIOLOGICKÉ ODDĚLENÍ VLB SS TRA TRANSFÚZNÍ ODDĚLENÍ AMET METABOLICKÁ AMBULANCE AHEM HEMATOLOGICKÁ AMBULANCE ANTIBIOTICKÉ STŘEDISKO OSOBA ODPOVĚDNÁ ZA ZABEZPEČENÍ KVALITY OSOBA ODPOVĚDNÁ ZA VÝROBU OSOBA ODPOVĚDNÁ ZA KONTROLU KVALITY Primář Vrchní laborantka PAT PATOLOGICKO ANATOMICKÉ ODDĚLENÍ Primář Vrchní fyzioterapeutka REH REHABILITAČNÍ ODDĚLENÍ AREH Rehabilitační ambulance Vedoucí lékař operačních sálů Staniční sestra OS OPERAČNÍ SÁLY SS CS Centrální sterilizace SP Sociální pracovnice Sanitáři Nemocnice Boskovice s.r.o. 7

8 3. Seznam vedoucích zaměstnanců k Výroční zpráva 2013

9 3. Seznam vedoucích zaměstnanců k Dan Navrátil, MSc, MBA MUDr. Tomáš Julínek, MBA MUDr. Vladimír Zemánek Mgr. Olga Fialová Jednatel Náměstek pro ekonomiku a správu Náměstek pro léčebně preventivní péči Náměstkyně pro ošetřovatelskou péči MUDr. Radek Bousek MUDr. Josef Snášel Ludmila Langerová MUDr. Bedřich Kala, st. MUDr. Jan Machač Jana Havránková MUDr. Vladimír Zemánek Alena Vyskočilová MUDr. Bedřich Kala, ml. Helena Masaříková Primář chirurgického oddělení Vedoucí lékař chirurgické JIP Vrchní sestra chirurgického oddělení Vedoucí lékař operačních sálů Primář gynekologicko-porodního oddělení Vrchní sestra gynekologicko-porodního oddělení Primář anesteziologicko-resuscitačního oddělení Vrchní sestra anesteziologicko-resuscitačního oddělení Primář ortopedického oddělení Vrchní sestra ortopedického oddělení MUDr. Luděk Pluháček, Ph.D. Primář interního oddělení MUDr. Milan Kala Vedoucí lékař interní JIP Zdenka Čížková Vrchní sestra interního oddělení MUDr. Alena Havličková Naděžda Zemánková MUDr.Liběna Čapková František Pilát MUDr. Olga Klímová Ing. Anna Páchová Jarmila Cápalová MUDr. Otto Vlach Zdena Šmerdová MUDr. Iva Horáková Alena Konečná Mgr. Marie Žídková Marie Tichá Ing. Štěpánka Hemzáčková Ing. Jana Hauková Markéta Zábranská Ing. Josef Holub Karel Horák Primářka dětského oddělení Vrchní sestra dětského oddělení Primářka radiologického oddělení Vrchní radiologický asistent Primářka transfuzního oddělení Vedoucí oddělení klinických laboratoří a mikrobiologie Vrchní laborantka oddělení klinických laboratoří a transfuzního oddělení Primář rehabilitačního oddělení Vrchní fyzioterapeutka Primářka patologicko-anatomického oddělení Vrchní laborantka patologicko-anatomického oddělení Vedoucí farmaceut Vedoucí oddělení styku se zdravotními pojišťovnami Vedoucí ekonomického oddělení Vedoucí personálního a mzdového oddělení Vedoucí provozně obchodního oddělení Vedoucí oddělení informačních technologií Vedoucí technického oddělení Nemocnice Boskovice s.r.o. 9

10 4. Personální oblast 10 Výroční zpráva 2013

11 4. Personální oblast Základní změny v pracovních pozicích Změny v managementu: V dubnu 2013 odstoupil z pozice jednatele MUDr. Rostislav Verner a novým jednatelem Nemocnice Boskovice s.r.o. byl jmenován Dan Navrátil, MSc, MBA. Na pozici vedoucí oddělení styku se zdravotními pojišťovnami nastoupila paní Marie Tichá. V říjnu 2013 na pozici náměstka pro ekonomiku a správu nastoupil MUDr. Tomáš Julínek, MBA. V listopadu 2013 ukončil pracovní poměr Ing. Pavel Chvalina, technický náměstek. Pozice náměstků pro technický a ekonomický úsek byla sloučena do jedné pozice - náměstka pro ekonomiku a správu. V listopadu 2013 byla nově vytvořena pozice náměstkyně pro ošetřovatelskou péči, na kterou byla jmenována Mgr. Olga Fialová. Pozice hlavní sestry, kterou dříve zastávala, byla zrušena. Změny na primářských a lékařských pozicích: Leden nastoupil MUDr. Aleš Chromý- lékař urologické ambulance. Červenec 2013 nastoupila MUDr. Iva Horáková - primářka patologicko- anatomického oddělení. Listopad RNDr. Marie Hlaváčková - ukončila pracovní poměr na pozici vedoucí mikrobiologického oddělení. Prosinec Ing. Anna Páchová jmenována vedoucí oddělení klinických laboratoří a mikrobiologie. Prosinec MUDr. Olga Klímová - jmenována primářkou transfuzního oddělení. Další významné změny: V prosinci 2013 došlo k vyčlenění oddělení klinických laboratoří (OKL), které zahrnují oddělení klinické biochemie a hematologie (OKBH) a mikrobiologie, a transfuzního oddělení pod novým vedením. Počty zaměstnanců k a jejich srovnání s roky 2011 a 2012 Počet zaměstnanců vychází z průměrného přepočteného evidenčního stavu zaměstnanců (PPEPZ) dle jednotlivých kategorií: Kategorie PPEPZ Podíl (%) PPEPZ Podíl (%) PPEPZ Podíl (%) Lékaři + farmaceuti 66, ,6 13,1 74,1 14,4 Jiní odborní pracovníci - VŠ 6 1,2 6,4 1,2 6,5 1,3 Jiní odborní pracovníci -SŠ 1 0,2 1,2 0,2 1 0,2 Nelékařští zdravotní pracovníci 238,8 46,8 247,3 47,2 241,9 47,1 Ošetřovatelé 18,5 3,6 20,9 4 18,8 3,7 Sanitáři 53,3 10,5 52, ,9 10,5 THP 43,2 8,5 44,8 8,6 42,3 8,2 Dělníci 82,7 16,2 82,4 15,7 74,8 14,6 Celkem 509, , ,3 100 Nemocnice Boskovice s.r.o. 11

12 4. Personální oblast Graf podílu jednotlivých kategorií zaměstnanců k ,4 8,2 10,5 3,7 14,6 1,3 0,2 Lékaři + farmaceuti Jiní odborní pracovníci - VŠ Jiní odborní pracovníci -SŠ Nelékařští zdravotní pracovníci Ošetřovatelé 47,1 Sanitáři THP Dělníci Fluktuace Míra fluktuace v roce 2013 dosáhla 14 %, což je ve srovnání se stavem v roce 2012 zvýšení o 7,5 %. Počet nástupů v roce 2013 byl 34 a výstupů 76. Důvodem zvýšeného počtu ukončených pracovních poměrů byla plánovaná optimalizace pracovních míst a odchod zaměstnanců do starobního důchodu. Řada pracovních poměrů zaměstnanců byla rozvázána dohodou, odchodem do starobního důchodu nebo uplynutím sjednané doby. Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 počet nástupů 79 počet výstupů 56 počet nástupů 51 počet výstupů 36 počet nástupů 34 počet výstupů 76 Míra fluktuace 18,00 % 16,50 % 15,90 % 16,00 % 14,00 % 14,00 % 12,00 % 11,00 % 10,00 % 8,00 % 6,00 % 4,00 % 6,50 % 2,00 % 0,00 % Míra fluktuace v roce 2009 Míra fluktuace v roce 2010 Míra fluktuace v roce 2011 Míra fluktuace v roce 2012 Míra fluktuace v roce Výroční zpráva 2013

13 4. Personální oblast Důvody ukončení pracovního poměru: odchod do starobního nebo invalidního důchodu skončení PP uplynutím sjednané doby zrušení PP ve zkušební době dohoda bez udání důvodů výpověď ze strany zaměstnance bez udání důvodů výpověď ze strany zaměstnavatele úmrtí Vzdělávání Cílem procesu vzdělávání je v naší nemocnici vytvoření komplexního kvalitního vzdělávacího systému, který umožní zvýšení odborné úrovně našich zaměstnanců. Investice vynakládané do vzdělávacích procesů mají vysokou návratnost a jsou zcela nezbytné k dosažení konkurenceschopnosti organizace. V roce 2013 se zaměstnanci zúčastnili celkem 205 různých kurzů, seminářů a školení a na toto vzdělávání bylo vynaloženo cca 280 tis. Kč. V systému specializačních vzdělávání bylo v roce 2013 zařazeno 33 lékařských a jiných odborných pracovníků a 14 nelékařských pracovníků. Profesní rozvoj našich zaměstnanců je rozvíjen také prostřednictvím interních vzdělávacích programů zaměřených na odbornou stránku celoživotního vzdělávání např. onemocnění slinivky břišní, traumatická poranění horní končetiny, specifika léčebné a ošetřovatelské péče o seniory a další. V prosinci 2013 jsme obdrželi dotaci ze státního rozpočtu na specializační vzdělávání v základním kmeni na jedno rezidenční místo v oboru anesteziologie a intenzivní medicína. Specializační vzdělávání lékařů a jiných odborných pracovníků Obor specializace Počet studujících v roce 2013 Počet ukončených studií v roce 2013 Anesteziologie a intenzivní medicína 6 2 Gynekologie a porodnictví 6 1 Dětské lékařství 5 Ortopedie 1 Chirurgie 3 Vnitřní lékařství 7 Kardiologie 1 Klinická biochemie 1 Odborné zdrav. laboratorní metody 1 Klinická psychologie 1 Klinická farmacie 1 Specializační vzdělávání NLZP Obor specializace NLZP Počet studujících v roce 2013 Počet ukončených studií v roce 2013 ARIP a intenzivní péče 3 3 Klinická hematologie a transfuzní služba 2 1 Perioperační péče 2 1 Ošetřovatelská péče v pediatrii 1 Ošetřovatelská péče v interních oborech 2 Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech 1 Zobrazovací technologie v radiodiagnostice 2 Nemocnice Boskovice s.r.o. 13

14 5. Řízení kvality zdravotní péče 14 Výroční zpráva 2013

15 4. Řízení kvality zdravotní péče Management kvality V běžné zdravotnické praxi se pojem kvalita dosud většinou vztahoval k medicínsko - technologické stránce procesu nebo léčebného zásahu. Kvalitní zdravotní péče však vedle těchto hledisek musí zahrnout i aspekty psychologické a etické, hlediska organizační a ekonomická. Pro zajišťování kvality péče je nutno integrovat pohledy lékařů a ostatních zdravotnických pracovníků, názory a požadavky pacientů, manažerů zdravotnických zařízení a v neposlední řadě požadavky zdravotních pojišťoven. Záměrem systému managementu kvality je vytvořit optimální návaznosti mezi diagnostickými, terapeutickými a laboratorními postupy a řízení těchto postupů v souladu s vědecky podloženými fakty současné světové medicíny. Systémy kvality v Nemocnici Boskovice s.r.o., zavádíme v souladu se specifiky jednotlivých oborů a se zaběhlou vnitřní kulturou. Pojem kvalitní zdravotní péče v sobě obsahuje především schopnost uspokojit potřeby pacientů, tedy přinášet jim očekávaný užitek. Tento užitek je vnímán subjektivně, ale je nutné, aby byl podložen i objektivně. Objektivní pohled na problematiku umožňuje procesní model s nastaveným monitorováním a měřením procesů. V Nemocnici Boskovice s.r.o., je tato objektivita zajišťována prostřednictvím systému managementu kvality ve smyslu normy ČSN EN ISO 9001: 2008, která je platná pro celé zdravotnické zařízení a normy ČSN EN ISO 15189:2007, vztahující se k procesům v oblasti klinických laboratoří proběhla plánovaná dozorová návštěva ČIA v úseku klinických laboratoří, která konstatovala, že všechny procesy probíhají dle normy. Nemocnice Boskovice 15

16 6.1. Chirurgické oddělení 16 Výroční zpráva 2013

17 6.1. Chirurgické oddělení Chirurgické oddělení nabízí komplexní péči v oboru všeobecné chirurgie, traumatologie a urologie. Primář MUDr. Radek Bousek Do praxe jsme zavedli nové miniimplantáty které využíváme v chirurgii ruky a nohy. Základní informace o primariátu Chirurgické oddělení i v roce 2013 poskytovalo komplexní péči v oboru všeobecné chirurgie, traumatologie, urologie a cévní chirurgie a zejména v oblasti chirurgie zažívacího a biliárního traktu. Dále se rozvíjela a rozšiřovala oblast laparoskopických výkonů, a to jak terapeutických tak i diagnostických v urgentním i elektivním režimu. Výrazně jsme zvýšili počet onkochirurgických radikálních výkonů. Značnou část náplně činnosti pracoviště tvořila již tradičně traumatologie. V oblasti traumatologie hlavy úzce spolupracujeme s neurochirurgickou klinikou FN Brno - Bohunice. Závažné úrazy páteře řešíme ve spolupráci se spinálními jednotkami ÚN Brno a TC FN Brno - Bohunice. K výraznému rozvoji došlo na poli urologie a to jak v operativně tak ambulantní sféře. V oblasti vzdělávání pre i postgraduálního jsme v rámci chirurgického oddělení zabezpečovali činnost stážistů a mediků. Organizovali jsme celoústavní odborné semináře s chirurgickou problematikou. Aktivní účastí lékařů našeho oddělení jsme nemocnici úspěšně reprezentovali na několika odborných kongresech. Nadále pokračovala úzká spolupráce s vyššími klinickými pracovišti z Brna, především FN Brno Bohunice, FN USA Brno, ÚN Brno a s Masarykovým onkologickým ústavem. Personální situace na oddělení byla v roce 2013 stabilní. Novinky na oddělení v roce 2013 Činnosti zahájila další odborná ambulance kýlní. Zlepšila se tím indikace pacientů k operacím i k následné dispenzarizaci tohoto velmi častého chirurgického onemocnění. Do praxe jsme zavedli nové miniimplantáty které využíváme v chirurgii ruky a nohy. Pokračoval rozvoj endoskopických vyšetřovacích a terapeutických metod zažívacího traktu gastrofibroskopie, kolono a rektoskopie a metoda ERCP. Ve spolupráci s gastroenterologickou ambulancí se podařilo výrazně minimalizovat objednací doby k těmto vyšetřením a zlepšit dostupnost akutních vyšetření v této oblasti. V dalším období bychom se chtěli zaměřit i na preventivní endoskopické prohlídky pacientů (onkolog. preventivní programy). Ukončení činnosti cévní ambulance. Byl zakoupen další přístroj pro VAC terapii chronických ran a defektů. Nemocnice Boskovice s.r.o. 17

18 6.1. Chirurgické oddělení Lůžkový fond Standard JIP Počet lůžek Počet hospitalizovaných pacientů Počet ošetřovacích dnů Obložnost v % ,3 81,5 79,5 80,5 Průměrná doba hospitalizace 5,3 6,4 5,05 4,4 4,3 4,1 Celkový počet hospitalizovaných pacientů oddělení má vzestupný trend. Počet ošetření v jednotlivých ambulancích Počet vyšetření Počet pacientů Název ambulance Chirurgická ambulance 2 všeobecná Chirurgická ambulance 1 ÚPS Chirurgická ambulance traumatologická Chirurgická ambulance proktologická Chirurgická ambulance urologická Podologická ambulance Chirurgická ambulance cévní Celkem Celkový počet ošetřených pacientů i provedených vyšetření měl celoročně vzestupnou tendenci. Výše uvedené údaje poskytují výsledky podrobného rozboru chirurgické ambulantní péče včetně činnosti odborných poraden. V řádku chirurgická ambulance 1 jsou obsaženy počty pacientů ošetřených v ÚPS. Celkový počet ošetřených pacientů i provedených vyšetření měl celoročně vzestupnou tendenci. 18 Výroční zpráva 2013

19 6.1. Chirurgické oddělení Celkově bylo v roce 2013 provedeno na chirurgickém oddělení Nemocnice Boskovice s.r.o operačních výkonů. Operativa Celkově bylo v roce 2013 provedeno na chirurgickém oddělení Nemocnice Boskovice s.r.o operačních výkonů. Z toho bylo 277 operací laparoskopických (nejčastější byla laparoskopická operace žlučníku v počtu 107, dále 49 appendektomií a 74 operací tříselné kýly), dále bylo provedeno 382 operací traumatologických. Z dalších nejčastějších tzv. klasických operací byla nejčastější operace kýly stěny břišní v počtu 96, v chirurgii zažívacího traktu jsme provedli 120 výkonů. V urologii bylo provedeno celkově 612 operačních výkonů, z toho endoskopických výkonů bylo 507, otevřených operací 98, laparoskopií 7. Deset nejčastějších diagnóz Název diagnózy Počet ošetřených pacientů za rok Zlomenina stehenní kosti, zápěstí a hlezna 780 Otřes mozku 580 Renální kolika 372 Chronické končetinové defekty 305 Nemoci žlučníku a žlučových cest 285 Dyspepsie 263 Tříselné kýly 214 Onemocnění střev 188 Břišní kýly celkově 170 Apendicitida 110 Nemocnice Boskovice s.r.o. 19

20 6.2. Centrální operační sály (COS) 20 Výroční zpráva 2013

21 6.2. Centrální operační sály (cos) Oddělení operačních sálů tvoří chirurgický a gynekologický operační trakt. Vedoucí lékař MUDr. Bedřich Kala Zajišťujeme operativu pro oddělení chirurgické, ortopedické a gynekologickoporodnické Základní informace Oddělení COS je rozmístněno ve dvou operačních blocích: chirurgicko-ortopedickém a gynekologickém. Tyto jsou stavebně odděleny od ostatního provozu. Organizačně tvoří jeden celek, který zajišťuje operativu pro oddělení chirurgické, ortopedické a gynekologicko-porodnické, při současném dodržení hygienicko- epidemiologického režimu. Na centrálně klimatizovaných sálech byly prováděny výkony jak standardními, tak miniinvazivními přístupy. Operační program byl rozepisován dle požadavků operačních oborů v pracovní době většinou na 3 operační sály. Data jsou zadávána do počítačového systému Medix (součást NIS). Novinky na oddělení v roce 2013 Byla pořízena nová operační technika pro laparoskopické operace kýl (PROGRIP). Významné je rozšíření spektra urologických operací. Koncem roku byl zaveden do provozu nový operační shawer pro miniivasivní kloubní operace Využití operačních sálů dle rozvrhu operativy Počet operací Celkový čas v hod. Prům. čas operace Operační sál COS sál ,25 1,19 1,17 COS sál ,32 1,36 1,43 COS sál ,71 0,74 0,77 COS sál gynekologický ,97 0,98 1 COS sál zákrokový ,32 0,7 0,32 Celkem ,91 0,99 0,98 Z celkových čísel v tabulce je jasný vzestup počtu operací (cca o 200 operací). Výrazný je nárůst urologických operací. I přes navýšení operativy byly požadavky plně a včas vykryty. Práce na operačních sálech je pravidelně vyhodnocována a kontrolována indikátory kvality. Nemocnice Boskovice s.r.o. 21

22 6.3. Gynekologicko - porodnické oddělení 22 Výroční zpráva 2013

23 6.3. Gynekologicko - porodnické oddělení Primář MUDr. Jan Machač Porodnické oddělení zajišťuje předporodní přípravu a komplexní péči o rodičku a novorozence ve spolupráci s novorozeneckým oddělením. V minulém roce bylo provedeno celkem 737 velkých operací, tedy více než by odpovídalo naší spádové oblasti. Základní informace o primariátu Gynekologicko porodnické oddělení poskytuje gynekologickou i porodnickou péči v plném rozsahu dle stávajících doporučení České gynekologicko-porodnické společnosti pro spádovou oblast okresu Blansko a přilehlého okolí. Spolupráce s vyššími pracovišti v Brně probíhá pouze na úrovni předávání předčasných porodů a novorozenců. S Masarykovým onkologickým ústavem Brno spolupracujeme v oblasti doléčení pacientek po onkologických onemocněních. Oddělení poskytuje péči jak nastávajícím maminkám ve všech fázích těhotenství, tak gynekologickým pacientkám. Operativa probíhá v plném rozsahu včetně všech onkogynekologických operací. Porodnické oddělení zajišťuje předporodní přípravu, vedení porodu alternativními metodami, komplexní péči o rodičku a novorozence ve spolupráci s novorozeneckým oddělením. Pacientky využívají pět nadstandardně vybavených pokojů. Novinky na oddělení v roce 2013 I v uplynulém období poskytovalo gynekologicko porodnické oddělení vysoký standard v oblasti léčebně preventivní péče. Poskytovalo komplexní služby v oblasti celé gynekologické operativy včetně onkologické a urogynekologické. V minulém roce bylo provedeno celkem 737 velkých operací, tedy více než by odpovídalo naší spádové oblasti. V oblasti urogynekologické operativy se velmi rozvinula operativa ženské inkontinence (neudržení moči) s použitím podpůrných pásek. V oblasti porodnictví se podařilo udržet stabilní trend v počtu porodů a vysoké úrovně porodní péče. Naše porodnice je vyhledávána i řadou mimookresních rodiček. Bylo odvedeno celkem 835 porodů, 6 porodů dvojčat, 194 porodů bylo ukončeno císařským řezem. Je potěšitelné, že se zvyšuje počet otců u porodu, celkem u 681 porodů. Pacientky mohly využívat i epidurální anestezie a používat u porodu analgezii pomocí entonoxu zmírňování porodních bolestí vdechováním analgetické směsi. Na oddělení je stabilní personální situace, atestovali 2 lékaři, lékaři i sestry se pravidelně zúčastňují celostátních doškolovacích akcí. Primář MUDr. Machač byl školitelem urogynekologické operativy na mezinárodním sjezdu ve Zlíně. Na oddělení pravidelně praktikují i medici z celé republiky. Oddělení si udrželo výbornou pověst a je vyhledávaným pracovištěm. Nemocnice Boskovice s.r.o. 23

24 6.3. Gynekologicko - porodnické oddělení Lůžkový fond Standard Počet lůžek Počet hospitalizovaných pacientů Počet ošetřovacích dnů Obložnost v % 58,8 59,7 59,2 Průměrná doba hospitalizace 4,3 3,9 3,9 V roce 2013 byly pacientky, jejichž stav vyžadoval intenzivní péči, hospitalizovány na CHJIP naší nemocnice. Počet ošetření v jednotlivých ambulancích Počet vyšetření Počet pacientů Název ambulance Gynekologická ambulance Počet ošetření na porodním sále Porodní sál Počet porodů celkem Počet císařských řezů (Sectio Caesarea) Průvodce u porodu Počet živě narozených děti Počet mrtvě narozených děti Počet dvojčat Počet klešťových porodů Počet porodů pomocí VEX Počet porodů na stoličce Počet porodů v kleku Počet porodů na boku Počet porodů na vaku Počet porodů do vody Počet porodů s využitím vany Epidurální analgezie poskytnuta Výroční zpráva 2013

25 6.3. Gynekologicko - porodnické oddělení Procento císařských řezů z celkového počtu porodů bylo v roce %. Procento císařských řezů z celkového počtu porodů bylo v roce %. Procento císařských řezů je u nás stále pod celostátním průměrem. V roce 2013 tvořila perinatální úmrtnost 0,24% z celkového počtu porodů. I tato hodnota se pohybuje pod celostátním průměrem, který dosahuje hodnoty cca 0,3%. Deset nejčastějších diagnóz Název diagnózy Počet ošetřených pacientů za rok Spontánní porod jediného dítěte spontánní porod záhlavím Porod jediného plodu císařským řezem 613 Leiomyom dělohy 343 Postmenopauzální krvácení 246 Nezhoubné nádory vaječníku 216 Nepravidelná menstruace 216 Jiné anomálie plodového vejce 191 Péče o matku pro jiné stavy s vlivem na těhotenství 189 Interupce 181 Polyp těla děložního 176 Cystokéla (výhřez ženských pohlavních orgánů) 170 Nemocnice Boskovice s.r.o. 25

26 6.4. Anesteziologicko -resuscitační oddělení 26 Výroční zpráva 2013

27 6.4. Anesteziologicko-resuscitační oddělení Primář MUDr. Vladimír Zemánek Anesteziologicko-resuscitační oddělení poskytuje nepřetržitě anesteziologickou, intenzivní a resuscitační péči pro cca obyvatel. Na lůžkové části bylo v průběhu roku hospitalizováno 136 pacientů na 5 resuscitačních lůžkách Základní informace o primariátu Anesteziologie a intenzivní medicína je lékařským oborem, která poskytuje anesteziologické služby a zajišťuje resuscitační a intenzivní péči. Při tom úzce spolupracuje s dalšími operačními i neoperačními obory. Nemocnice Boskovice s.r.o. v roce 2013 zajišťovala nepřetržité poskytování anesteziologické, intenzivní a resuscitační péče pro oblast okresu Blansko a přilehlého okolí (cca obyvatel). Při své činnosti spolupracovala s okolními zdravotnickými zařízeními, zejména s Nemocnicí Blansko, FN Brno, FN USA Brno, Svitavskou nemocnicí a dalšími, odkud také přebírala řadu pacientů. Obecná charakteristika činnosti ARO v roce 2013 na lůžkové části bylo v průběhu roku hospitalizováno 136 pacientů na 5 resuscitačních lůžkách, průměrná ošetřovací doba na resuscitačním oddělení byla 12,2 dne. Novinky na oddělení v roce 2013 Díky sponzorskému daru firmy AstraZeneca Czech Republic s.r.o. jsme zakoupili pro potřeby našeho oddělení 2 kusy injekčních pump Technic I. Toto přístrojové vybavení nám umožňuje komfortním, bezpečným a hlavně přesným způsobem aplikovat našim pacientům nejrůznější injekční preparáty. Od června rozšířila naše lékařské řady MUDr.Lenka Kovářová, která nastoupila na naše oddělení za doc. MUDr. Ivana Čundrleho, který odešel do FN Brno do výukového centra. Nová lékařka se v brzké době stala platným členem našeho týmu a zapojila se do ÚPS. Nemocnice Boskovice s.r.o. 27

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Městské nemocnice v Litoměřicích telefonní číslo z veřejné telefonní sítě je nutné volit ve tvaru 416 723 +níže uvedená linka název pracoviště linka Důležitá vnitřní telefonní čísla

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 NEMOCNICE BOSKOVICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 NEMOCNICE BOSKOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH Úvodní slovo jednatele Nemocnice Boskovice s.r.o............................. 5 Organizační schéma......................................................... 6 Seznam vedoucích

Více

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení ARO 4510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 4510003001 Anesteziolog.-resusc.odd.-léčba bolesti 4510003002 Anesteziolog.-resusc.odd. - anestezie 4510003003 Anest.-resusc.odd.-jednotka pro zotavení

Více

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 TELEFONNÍ SEZNAM IČO: 27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál II (AII) Podbrdská 269,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Nový rozměr léčby

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Nový rozměr léčby VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Nový rozměr léčby Obsah Úvodní slovo jednatele Nemocnice Boskovice s.r.o.... 5 Organizační schéma Nemocnice Boskovice s.r.o.... 6 Seznam vedoucích zaměstnanců

Více

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL 25100xxxxx INTENZIVNÍ MEDICÍNA 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 2510002101 Centrální chirurgický JIP 2510003001A 2510003001B 2510003001C 2510003001D 2510003001E 2510003001F 2510003001G

Více

[ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.]

[ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.] 2013 RK-02-2013-35, př. 3 Počet stran: 6 Nemocnice Jihlava p. o. Lukáš Velev [ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.] Dokument obsahuje

Více

NEMOCNICE SEDLČANY. Široké spektrum moderní zdravotní péče

NEMOCNICE SEDLČANY. Široké spektrum moderní zdravotní péče NEMOCNICE SEDLČANY Široké spektrum moderní zdravotní péče Rodinná atmosféra Kvalifikovaní odborníci Široké spektrum zdravotní péče Vícestupňová následná péče O nás Nemocnice Sedlčany je zdravotnické zařízení

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Ukázka práce Pouze obsah

Ukázka práce Pouze obsah Koncepce nemocnic Jihočeského kraje léčebná péče Yale Medical Consulting, a.s. 2010 Yale Medical Consulting, a.s. Martinská 360/2 110 00 Praha 1 Staré Město Zdravotní koncepce nemocnic Jihočeského kraje

Více

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ OD 1.1.2008 DO 31.12.2008 vyhotovená podle ustanovení 21 Zákona o účetnictví,

Více

w w w.nemocnicenachod.cz Ambulantní pracoviště

w w w.nemocnicenachod.cz Ambulantní pracoviště w w w.nemocnicenachod.cz Ambulantní pracoviště -2- ÚVOD Tímto seznamem ambulancí Vás chceme seznámit s rozsahem a typem poskytované ambulantní péče v Oblastní nemocnici Náchod a.s.. Doufáme, že pro Vás

Více

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Management porodní asistence v České republice Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Mezinárodn rodní definice porodní asistentky Porodní asistentka je osoba, která byla řádně

Více

Dobrovolnický program VFN

Dobrovolnický program VFN Dobrovolnický program VFN Konference I slova léčí Ing. Gabriela Jičínská, 27.2.2013 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Příspěvková organizace v přímé řídící působnosti MZ ČR Poskytuje základní, specializovanou

Více

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE Zdravotnická péče, diagnostika a léčba je na interním oddělení poskytována ve třech úrovních, tzv. diferencovaná péče: na lůžkách jednotky intenzívní péče pro interní a neurologické pacienty na lůžkách

Více

D-07-01 CENÍK ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ A SLUŽEB

D-07-01 CENÍK ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ A SLUŽEB Nemocnice Boskovice s.r.o. Otakara Kubína 179, 680 21 Boskovice www.nembce.cz D-07-01 CENÍK ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ A SLUŽEB platnost od 20.10.2014 I. Zdravotní služby mající za cíl ochranu lidského zdraví

Více

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková Projekt Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Projekt financován z ESF a rozpočtu

Více

I. ZDRAVOTNÍ SLUŽBY mající za cíl ochranu lidského zdraví

I. ZDRAVOTNÍ SLUŽBY mající za cíl ochranu lidského zdraví strana 1/8 Zpracoval: Ing. Štěpánka Hemzáčková datum 29.5.2015 Účinnost od: 1.6.2015 Schválil: Dan Navrátil, MSc, MBA datum 29.5.2015 Vytiskl: CENÍK ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ A SLUŽEB I. Zdravotní služby mající

Více

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 OBSAH 1. Úvod 11 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 3. Prenatální a postnatální růst 18 3.1. Prenatální období 18 3.2. Postnatální

Více

Spektrum poskytované péče v MěN Hořice

Spektrum poskytované péče v MěN Hořice Spektrum poskytované péče v MěN Hořice Tento dokument obsahuje informace o spektru poskytované péče dle jednotlivých oddělení Městské nemocnice Hořice. Slouží jako podklad pro poskytnutí informací pacientům

Více

Odborný léčebný ústav Jevíčko. Výroční zpráva za rok 2005 IČO : 193976. adresa: Jevíčko, 569 43. zřizovatel: právní forma :

Odborný léčebný ústav Jevíčko. Výroční zpráva za rok 2005 IČO : 193976. adresa: Jevíčko, 569 43. zřizovatel: právní forma : Odborný léčebný ústav Jevíčko Výroční zpráva za rok 2005 IČO : 193976 adresa: Jevíčko, 569 43 zřizovatel: právní forma : Pardubický kraj příspěvková organizace tel.: 461 550 606, 461 550 712 fax : 461

Více

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová Specializovaná nemocnice a knihovna Daniela Tumpachová Nemocnice Na Homolce státní příspěvková organizace v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR akreditovaná nemocnice od r. 2005 červen

Více

Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014

Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014 Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna v roce 2014 hradí poskytovatelům zdravotních služeb (dále PZS) zdravotní péči v souladu se Zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném

Více

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00. Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00. Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00 Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008 Studijní obor: v š e o b e c n á s e s t r a Studijní program: o

Více

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Program 14.00 Zahájení 14.05 Proslovy hostů a prezentace projektu

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Novinky v legislativě. Alice Strnadová Dana Jurásková

Novinky v legislativě. Alice Strnadová Dana Jurásková Novinky v legislativě Alice Strnadová Dana Jurásková Česká asociace sester Česká asociace sester je odborná, stavovská dobrovolná, nezisková, nepolitická organizace s právní subjektivitou. Je to největší

Více

Stabilizace sester ve zdravotnických zařízeních ČR

Stabilizace sester ve zdravotnických zařízeních ČR Stabilizace sester ve zdravotnických zařízeních ČR Tisková konference ČAS dne 10.9.2010 Analýza ČAS identifikace zásadních problémů 4/2009 Špatné finanční ohodnocení; Chybné zařazení v platových třídách;

Více

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert)

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) Obsah OBECNÁ ČÁST 1. Úvod (Bohumil Seifert) 2. Primární péče 2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) 2.2. Historie a perspektivy primární péče v České republice (Svatopluk

Více

Název IČO Kroměřížská nemocnice a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Kroměřížská nemocnice a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 7 6 6 0 5 2 IČZ smluvního ZZ 7 7 0 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 Z 7 7 N 0 0 1 Název IČO Kroměřížská nemocnice a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

7. V příloze v Kapitole 2 bodu 1 položce 9 se slova zdravotnické zařízení nahrazují slovem poskytovatel.

7. V příloze v Kapitole 2 bodu 1 položce 9 se slova zdravotnické zařízení nahrazují slovem poskytovatel. 467 VYHLÁŠKA ze dne 18. prosince 2012, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů

Více

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Karlovy Vary 1 30. 3. 2007 Lázeňská péče v Karlovarském kraji v roce 2006 Balneologic Care in

Více

SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ

SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ 1. PROČ SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ Každý sportovec by měl už od mládežnických kategorií absolvovat jednou ročně sportovní prohlídku. Sportovní činnosti

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 1 3.6.2003 Síť zdravotnických zařízení v Jihočeském kraji v roce 2002 Touto aktuální

Více

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru intervenční radiologie je získání specializované způsobilosti osvojením teoretických

Více

Typ B PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU

Typ B PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU ČÍSLO DODATKU PŘÍLOHA č. 2 - Vstupní formulář / V-13 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE Účinnost smlouvy ode dne.. Účinnost změn v příloze ode dne.. B PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU IDENTIFIKAČNÍ

Více

Témata pro profilovou maturitní zkoušku

Témata pro profilovou maturitní zkoušku CÍRKEVNÍ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JANA PAVLA II. Témata pro profilovou maturitní zkoušku Předmět: OŠETŘOVÁNÍ NEMOCNÝCH Praktická maturitní zkouška povinná Interní a chirurgické oddělení: 1. Ošetřovatelská

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

C h l a m y d i e o. s. :

C h l a m y d i e o. s. : C h l a m y d i e o. s. : 1 ) STRAN AKUTNÍCH STAVŮ- DOJEZDY SANITEK: VEŠKERÉ PRODLOUŽENÉ DOBY U AKUTNÍCH STAVŮ POVEDOU KE ZHORŠENÍ PÉČE O PACIENTA, KOMPLIKACÍM, AŤ JE PACIENT TRANSPORTOVÁN Z DOMU, ULICE

Více

- 2 - Organizační členění zařízení. Budova na ul.mládeže:

- 2 - Organizační členění zařízení. Budova na ul.mládeže: V ý r o č n í z p r á v a Název organizace: Sídlo organizace: Statutární orgán: Zástupce statut.orgánu: Odborný zástupce: Náměstek pro HTS : Vrchní sestra zařízení: Dětské centrum Znojmo, příspěvková organizace

Více

Krajská zdravotní, a.s. nemocnice Ústeckého kraje. Ing. Jaroslav Peldřimovský

Krajská zdravotní, a.s. nemocnice Ústeckého kraje. Ing. Jaroslav Peldřimovský Krajská zdravotní, a.s. nemocnice Ústeckého kraje Ing. Jaroslav Peldřimovský Krajská zdravotní, a.s. Nemocnice Děčín, o. z. 308 lůžek / 646 zaměstnanců / 12 klin. oddělení / 89 pracovních míst lékařů Masarykova

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému Citace: 116/2012 Sb. Částka: 44/2012 Sb. Na straně

Více

Zdravotnické povolání - souhrn činností při poskytování zdravotní péče podle tohoto zákona.

Zdravotnické povolání - souhrn činností při poskytování zdravotní péče podle tohoto zákona. Zákon č.96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících

Více

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková Vzdělávání sester v České republice Jaroslava Jedličková 1999 OŠETŘOVATELSTVÍ V ČR Nová koncepce ošetřovatelství Cíl Vhodnými metodami systematicky, všestranně uspokojovat potřeby člověka ve vztahu k udržení

Více

Ceník služeb, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami (ZP)

Ceník služeb, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami (ZP) Ceník služeb, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami (ZP) 1. Obezitologie a. Vstupní konzultace 800,0 korun b. Kontrolní návštěva 400,0 korun Cena zahrnuje kompletní vyšetření, stanovení obsahu

Více

Zdravotnictví a sociální péče

Zdravotnictví a sociální péče Zdravotnictví a sociální péče I. Nestátní zdravotnická zařízení poskytující lůžkovou péči Zřízená Magistrátem hl. m. Prahy Městská nemocnice následné péče, 160 následná péče ošetřovatelsko rehabilitační

Více

Ceník placených služeb ke dni 30. 9. 2013

Ceník placených služeb ke dni 30. 9. 2013 Úrazová nemocnice v Brně, Ponávka 6, 662 50 Brno Ceník placených služeb ke dni 30. 9. 2013 I. Výkony bez vazby na odbornost Jedná se o výkony prováděné v osobním zájmu a na žádost fyzických osob nebo v

Více

Ceník pro poskytování zdravotní péče nehrazené z veřejného zdravotního pojištění a jiných služeb od 1. 4. 2012

Ceník pro poskytování zdravotní péče nehrazené z veřejného zdravotního pojištění a jiných služeb od 1. 4. 2012 Ceník pro poskytování zdravotní péče nehrazené z veřejného zdravotního pojištění a jiných služeb od 1. 4. 2012 S účinností od 1. 4. 2012 v souvislosti s přijetím zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách

Více

Ordinační hodiny Masarykova městská nemocnice v Jilemnici

Ordinační hodiny Masarykova městská nemocnice v Jilemnici Ordinační hodiny Masarykova městská nemocnice v Jilemnici Alergologická a imunologická ambulance MUDr. V. Vrba Alergologická a imunologická ambulance 08.00-15.00 08.00-15.00 08.00-15.00 08.00-15.00 07.00-14.00

Více

Zdravotnictví Jihočeského kraje 2013

Zdravotnictví Jihočeského kraje 2013 Zdravotnictví Jihočeského kraje 2013 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: CHIRURGIE Zpracoval prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. Garant oboru Schválil prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Více

Lékařská péče o závažné úrazy v ČR

Lékařská péče o závažné úrazy v ČR Lékařská péče o závažné úrazy v ČR prof. MUDr. Ladislav Plánka, Ph.D. Fakultní nemocnice Brno Ponehodová péče TK, Poslanecká sněmovna ČR Praha, 22. 6. 2015 Lékařská péče o závažné úrazy v ČR Centralizace

Více

Zdravotnictví Plzeňského kraje 2010

Zdravotnictví Plzeňského kraje 2010 Zdravotnictví Plzeňského kraje 2010 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, 586 24 Jihlava

PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, 586 24 Jihlava PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, 586 24 Jihlava 1) Základní údaje o zdravotnickém zařízení Psychiatrická léčebna Jihlava Brněnská 54 586 24 Jihlava IČ: 00600601 DIČ: CZ00600601 telefon: 567 552

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

Jak zlepšit péči o chronicky nemocné? Causa diabetes mellitus. MUDr. Pavel Frňka

Jak zlepšit péči o chronicky nemocné? Causa diabetes mellitus. MUDr. Pavel Frňka Jak zlepšit péči o chronicky nemocné? Causa diabetes mellitus MUDr. Pavel Frňka Praha, 18.2.2015 Zlepšení péče? Asi se shodneme, že zlepšení péče je zvýšení její kvality Kvalita = splněná očekávání, kladená

Více

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI Inclusion Definice Zlomenina krčku SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI Diagnostická kritéria Pacient ve věku 65 let a více + splňující následující tři diagnostická kritéria:

Více

16. ročník Příloha 5/2012

16. ročník Příloha 5/2012 16. ročník Příloha 5/2012 Vyhláška 267/2012 Sb., ze dne 27. července 2012, o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost Ministerstvo zdravotnictví stanoví

Více

Alergologická a imunologická ambulance MUDr. V. Vrba. Dětské a novorozenecké oddělení prim. MUDr. M. Jiřičková

Alergologická a imunologická ambulance MUDr. V. Vrba. Dětské a novorozenecké oddělení prim. MUDr. M. Jiřičková Doporučujeme přítomnost lékaře vždy ověřit telefonicky. tel. č. 481 551 111 - recepce nemocnice. Alergologická a imunologická ambulance MUDr. V. Vrba Dětské a novorozenecké oddělení prim. MUDr. M. Jiřičková

Více

Situace ve VPL a organizací praxí v ČR. Doc MUDr. Svatopluk Býma, CSc

Situace ve VPL a organizací praxí v ČR. Doc MUDr. Svatopluk Býma, CSc Situace ve VPL a organizací praxí v ČR Doc MUDr. Svatopluk Býma, CSc WHO a primární péče O tom, že primární péče zůstává po roce 2000 jednou z priorit WHO, svědčí program Health 21 V tomto dokumentu se

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ. MUDr. Ivan Drábek ředitel

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ. MUDr. Ivan Drábek ředitel VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ MUDr. Ivan Drábek ředitel Březen 2014 Obsah 1) Základní údaje o organizaci 2) Zřízení organizace 3) Organizační struktura 4) Předmět činnosti 5) Základní

Více

Petr Kocian Praha, Brno, Bratislava. IVD - Vize českého zdravotnictví Praha, 23. května 2012

Petr Kocian Praha, Brno, Bratislava. IVD - Vize českého zdravotnictví Praha, 23. května 2012 Praha, Brno, Bratislava IVD - Vize českého zdravotnictví Praha, 23. května 2012 Hospitalizace Akutní péče Lidská práce Jednodenní chirurgie Plánovaná/ preventivní Sofistikované technologie 2 Velká chirurgie

Více

Zdravotnictví Plzeňského kraje 2002

Zdravotnictví Plzeňského kraje 2002 Zdravotnictví Plzeňského kraje 2002 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ÚZIS ČR, 2003 ISBN: 8072802496 1 Obsah Úvod... 3 Poznámky... 5 Nemocnice s počty lůžek v Plzeňském

Více

Aktualizace koncepce oboru úrazové chirurgie

Aktualizace koncepce oboru úrazové chirurgie Aktualizace koncepce oboru úrazové chirurgie 1. NÁZEV OBORU: Úrazová chirurgie 1.1. Číslo odbornosti dle vyhl. MZ č. 134/1998 Sb. - 503 2. CHARAKTERISTIKA OBORU 2.1. Úrazová chirurgie zajišťuje komplexní

Více

AMBULANTNÍ PRACOVIŠTĚ

AMBULANTNÍ PRACOVIŠTĚ AMBULANTNÍ PRACOVIŠTĚ Úvod Aktualizovaný seznam ambulancí navazuje na jeho první verzi z roku 2004. Tentokrát jsme jej rozšířili o nové ambulance v připojených nemocnicích Broumov a Opočno, samostatně

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU ZPPSNP SDBR-A 1.1 účinnost od 1. dubna 2015 Kód: Group 800 ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (ČÍM

Více

Nadstandardní pokoj gynekologicko-porodnické oddělení

Nadstandardní pokoj gynekologicko-porodnické oddělení Ceník poskytovaných služeb, které nejsou zahrnuty v seznamu zdravotních výkonů a některých služeb ze seznamu zdravotních výkonů poskytovaných na žádost pacientů nebo jiných objednavatelů nad rámec úhrad

Více

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D.

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: Zpracoval: Garant oboru Schválil PLASTICKÁ CHIRURGIE doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Platnost od 1. 3. 2008 Poslední změna

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3 31.5.2004 Rehabilitace a fyzikální medicína - činnost oboru ve Středočeském kraji v roce

Více

Kvalitní zdravotní péče s tradicí

Kvalitní zdravotní péče s tradicí Kvalitní zdravotní péče s tradicí Svitavská nemocnice je akreditovanou nemocnicí a je jedním z pilířů akutní zdravotní péče v Pardubickém kraji Vedení nemocnice se dlouhodobě soustřeďuje na zlepšování

Více

Obsah prezentace. Aktuální možnosti ve vykazování péče a jejich nástroje

Obsah prezentace. Aktuální možnosti ve vykazování péče a jejich nástroje Obsah prezentace Obsah prezentace : Historie zavádění DRG v ČR Příjmy z veřejného zdravotního pojištění (v.z.p) a role DRG v úhradách Rizika při zavádění DRG Využití DRG v nemocnicích Kraje a možnosti

Více

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Ošetřovatelský proces u nemocných s akutním onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský proces u nemocných s chronickým onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský

Více

STRATEGIE ŘÍZENÍ ZDRAVOTNICTVÍ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI POZNATKY A ZKUŠENOSTI

STRATEGIE ŘÍZENÍ ZDRAVOTNICTVÍ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI POZNATKY A ZKUŠENOSTI STRATEGIE ŘÍZENÍ ZDRAVOTNICTVÍ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI POZNATKY A ZKUŠENOSTI MUDr. Ladislav Václavec, MBA Ředitel Slezské nemocnice v Opavě, příspěvkové organizace a Sdruženého zdravotnického zařízení

Více

LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA

LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH Úvodní slovo ředitelky Léčebných lázní...3 Identifikační údaje organizace...4 Organizační struktura...5 Vedení organizace... 6 Provozy a oddělení...

Více

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA 1 Výskyt akutní plicní embolie Jiří Widimský, Jaroslav Malý 13 2 Patogeneze žilní trombózy a plieni embolie (tromboembolie) Jaroslav Malý, Jiří Widimský 19 2.1.1 Velké chirurgické výkony, zejména ortopedické

Více

Zkušenosti s identifikací pacienta, zdravotnických prostředků a některých procesů ve zdravotnických zařízeních

Zkušenosti s identifikací pacienta, zdravotnických prostředků a některých procesů ve zdravotnických zařízeních Zkušenosti s identifikací pacienta, zdravotnických prostředků a některých procesů ve zdravotnických zařízeních Ing.M.Preininger, Nemocnice Na Homolce, MUDr.Benešová, FN Motol, Praha 2011 Používání NISu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace Předkládá: Ing. Jan Mlčák, MBA, ředitel Nemocnice Pelhřimov Březen 2015 1 OBSAH: 1. Úvodní slovo ředitele nemocnice Ing. Jana Mlčáka,

Více

Zpráva o činnosti a výsledcích hospodaření za rok 2010

Zpráva o činnosti a výsledcích hospodaření za rok 2010 Zpráva o činnosti a výsledcích hospodaření za rok 2010 A.) Název: Rehabilitační ústav Hrabyně Adresa: 747 67 Hrabyně IČ: 00601233 Poštovní adresa: 747 67 Hrabyně Telefon: 553 603111 Telefax: 553 775285

Více

Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak

Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak Při vytváření koncepce našeho nového nestátního zdravotnického zařízení jsme vycházeli ze zkušeností vyspělých zdravotních systémů, kde kooperace lékařů

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ NEMOCNICE NÁSLEDNÉ PÉČE MOST, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V ROCE 213 PLATNÁ K 31. PROSINCI ROKU 213 Stránka 2 z 14 V Mostě dne 5.3.214 ZPRÁVA O ČINNOSTI NEMOCNICE NÁSLEDNÉ PÉČE

Více

KONCEPCE ZDRAVOTNICTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

KONCEPCE ZDRAVOTNICTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE KONCEPCE ZDRAVOTNICTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE PŘÍLOHA Č. 3 2011 2015 Koncept lůžkové zdravotnické péče v Královéhradeckém kraji dle oborů Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. Pospíšilova

Více

Organizační formy péče, systém diferencované péče, multidisciplinární tým. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Organizační formy péče, systém diferencované péče, multidisciplinární tým. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Organizační formy péče, systém diferencované péče, multidisciplinární tým Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Organizační formy péče Jsou různé Musí zajistit plynulý a bezproblémový chod ošetřovací

Více

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Systém preventivních prohlídek v ČR je dlouhodobě propracovaný preventivní program, který umožňuje u Vašeho dítěte odhalit a včas léčit nejrůznější

Více

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ PRACOVNÍ NESCHOPNOST NÁSLEDKEM ÚRAZU HLAVA Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku s hospitalizací Zlomenina kostí nosních bez

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 20 24.11.2003 Nemoci oběhové soustavy v Moravskoslezském kraji v roce 2002 Podkladem

Více

Souhrn informací. Historie našeho zařízení

Souhrn informací. Historie našeho zařízení V ý r o č n í z p r á v a Název organizace: Sídlo organizace: Statutární orgán: Zástupce statut.orgánu: Odborný zástupce: Primář zařízení : Vrchní sestra zařízení: Dětské centrum Znojmo, příspěvková organizace

Více

ABC Zdravotnictví ČR. Otázky ke zkouškám:

ABC Zdravotnictví ČR. Otázky ke zkouškám: ABC Zdravotnictví ČR Otázky ke zkouškám: 1. Vysvětlete pojem Zdravotní péče, co jím rozumíme, jaké druhy znáte Co rozumíme pod pojmy péče: dispenzární diagnostická léčebná ošetřovatelská lékárenská posudková

Více

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Michálkovická 18, Slezská Ostrava Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Bouřlivý rozvoj medicíny, jehož jsme v posledních několika desetiletích svědky, s sebou přináší nové operační

Více

Vzdělávací program oboru ANESTEZIOLOGIE A INTENZIVNÍ MEDICÍNA

Vzdělávací program oboru ANESTEZIOLOGIE A INTENZIVNÍ MEDICÍNA Vzdělávací program oboru ANESTEZIOLOGIE A INTENZIVNÍ MEDICÍNA Cíl specializačního vzdělávání... 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2. Základní anesteziologický kmen v délce minimálně

Více

Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804. Směrnice ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804. Směrnice ORGANIZAČNÍ ŘÁD Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Označení dokumentu: 41 / 2013 Počet stran: 12 Počet příloh: 1 Verze: 5 Platnost od: 1.4. 2013 Směrnice ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Více

Cvičení TRAUMA 2009 z pohledu Úrazové nemocnice v Brně

Cvičení TRAUMA 2009 z pohledu Úrazové nemocnice v Brně V. kongres Medicína katastrof s mezinárodní účastí Brno 4.-5. 2. 2010 Cvičení TRAUMA 2009 z pohledu Úrazové nemocnice v Brně MUDr. Jan Filipinský ing. Vlasta Neklapilová Úrazová nemocnice v Brně Klinika

Více

Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře A (MZ) 1-01: Roční výkaz o činnosti poskytovatele zdravotních služeb pro obor

Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře A (MZ) 1-01: Roční výkaz o činnosti poskytovatele zdravotních služeb pro obor Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví na rok 2014 ÚZIS ČR Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře A (MZ) 1-01: Roční výkaz o činnosti poskytovatele zdravotních služeb

Více

omezení pro úhrady uvedené v 3 až 15, poskytované těmito smluvními poskytovateli zdravotních služeb (dále jen poskytovatel ):

omezení pro úhrady uvedené v 3 až 15, poskytované těmito smluvními poskytovateli zdravotních služeb (dále jen poskytovatel ): Strana 4034 Sbírka zákonů č. 324 / 2014 Částka 129 324 VYHLÁŠKA ze dne 17. prosince 2014 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2015 Ministerstvo zdravotnictví

Více

Městská nemocnice Hustopeče držitel certifikátu dle normy ČSN EN ISO 9001 : 2009. VÝROČNÍ ZPRÁVA Městské nemocnice Hustopeče ZA ROK 2012

Městská nemocnice Hustopeče držitel certifikátu dle normy ČSN EN ISO 9001 : 2009. VÝROČNÍ ZPRÁVA Městské nemocnice Hustopeče ZA ROK 2012 Městská nemocnice Hustopeče držitel certifikátu dle normy ČSN EN ISO 9001 : 2009 ISO 9001 : 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Městské nemocnice Hustopeče ZA ROK 2012 Ing. Petr Michna ředitel Městské nemocnice Hustopeče

Více

příspěvková organizace

příspěvková organizace Nemocnice Na Františku, příspěvková organizace Na Františku 847/8, 110 00 Praha 1, IČ: 00879444 Ceník výkonů a služeb nehrazených ZP a způsob jejich úhrady PPl llaat tnnoosst t cceenní ííkkuu oodd 2255...

Více

Akreditační standard Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Akreditační standard Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Akreditační standard Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Strava Zadání standardů dle SAK číslo definice cíle 18 18.1 Nemocnice má vypracován standard podávání stravy pacientům. Strava pro pacienty se

Více

Služby v oblasti veřejného zdraví FN Plzeň

Služby v oblasti veřejného zdraví FN Plzeň www.fnplzen.cz Služby v oblasti veřejného zdraví FN Plzeň Ing. Viktor Wendler 10.10.2013 Základní údaje samostatná příspěvková organizace přímo řízená MZ ČR provázanost s Lékařskou fakultou UK v Plzni

Více

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady ul. Ruská Fakultní nemocnice Královské Vinohrady vjezd vchod pro pû í ul. Ruská vchod pro pû í dolní vjezd (zásobování) vjezd ul. robárova HLAVNÍ VJEZD Seznam klinik a oddělení FNKV Interní obory I. interní

Více

Metoda výpočtu návratnosti investicí do přístrojové techniky ve zdravotnictví. Doc. Ing. J. Borovský, PhD.

Metoda výpočtu návratnosti investicí do přístrojové techniky ve zdravotnictví. Doc. Ing. J. Borovský, PhD. Metoda výpočtu návratnosti investicí do přístrojové techniky ve zdravotnictví Doc. Ing. J. Borovský, PhD. Přístupy k hodnocení návratnosti investic V tržních podmínkách je hlavním užitkem investic přírůstek

Více

99/2012 Sb. - o požadavcích na minimální personální zabezpeč. zdravotních služeb - poslední stav textu. 99/2012 Sb. VYHLÁŠKA

99/2012 Sb. - o požadavcích na minimální personální zabezpeč. zdravotních služeb - poslední stav textu. 99/2012 Sb. VYHLÁŠKA Změna: 287/2013 Sb. 99/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb.,

Více