Výroční zpráva Nemocnice Boskovice s.r.o. 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva Nemocnice Boskovice s.r.o. 2013"

Transkript

1 Výroční zpráva Nemocnice Boskovice s.r.o. 2013

2 Obsah

3 Obsah Výroční zpráva Nemocnice Boskovice s.r.o Obsah 1. Úvodní slovo jednatele Nemocnice Boskovice s.r.o Organizační schéma Nemocnice Boskovice s.r.o Seznam vedoucích zaměstnanců k Personální oblast Řízení kvality zdravotní péče Zdravotnická oddělení nemocnice Chirurgické oddělení Centrální operační sály Gynekologicko-porodnické oddělení Anesteziologicko-resuscitační oddělení Ortopedické oddělení Interní oddělení Dětské oddělení Radiologické oddělení Oddělení klinických laboratoří a transfuzního oddělení Rehabilitační oddělení Patologicko-anatomické oddělení Samostatné ambulance Lékárna Smluvní vztahy se zdravotními pojišťovnami Ekonomická oblast Hospodářsko technická oblast Poděkování sponzorům Poděkování pacientům Seznam použitých zkratek Přílohy k účetní závěrce Zpráva nezávislého auditora Výkazy Nemocnice Boskovice s.r.o. pro rok Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci Zpráva o vztazích Nemocnice Boskovice s.r.o. za rok Přehled o změnách vlastního kapitálu za období od do Nemocnice Boskovice s.r.o. 3

4 1. Úvodní slovo jednatele 4 Výroční zpráva 2013

5 1. Slovo jednatele Jednatel Nemocnice Boskovice s.r.o. Dan Navrátil, MSc, MBA Jednou ze zásadních změn v roce 2013 byla kompletní obměna vrcholového managementu nemocnice, který si vytyčil za cíl nemocnici stabilizovat a provést ji obdobím obecné krize financování zdravotnictví. Vážené dámy, vážení pánové, rok 2013 byl pro poskytovatele zdravotních služeb asi jeden z nejobtížnějších v novodobé historii. Restriktivně nastavená Úhradová vyhláška drtila prakticky všechna zdravotnická zařízení a nutila je přistoupit v boji o přežití k mnohdy drastickým úsporným opatřením. Stejně tak tomu bylo i v naší nemocnici. Díky úsilí všech zaměstnanců se ale tato opatření nedotkla pacientů a jim poskytované zdravotní péče. Jednou ze zásadních změn v roce 2013 byla kompletní obměna vrcholového managementu nemocnice, který si vytyčil za cíl nemocnici stabilizovat a provést ji obdobím obecné krize financování zdravotnictví. Otočit kormidlem tak velké organizace, jako je nemocnice, není jednoduché a výsledky se vždy dostavují až po nějakém čase. V naší nemocnici jsme to společně dokázali během necelého půl roku a trend propadu se nám podařilo otočit. Důkazem je to, že poslední čtyři měsíce roku již byla nemocnice v kladných číslech. Přijetím úsporných opatření se podařilo ekonomický propad zastavit a nemocnici stabilizovat. Vyjednáváním se zdravotními pojišťovnami jsme dokázali z velké části odvrátit jejich požadavky na vrácení části zálohových plateb z roku 2012, podařilo se snížit spotřebu ve všech oblastech provozu nemocnice, počet zaměstnanců poklesl bez snížení produkce z počtu 562 na 520, vyvinuli jsme maximální tlak na dodavatele s cílem snížit dodavatelské ceny. Těm obchodním partnerům, kteří nám vyšli vstříc, bych chtěl touto cestou za jejich pochopení poděkovat. V oblasti léčebně preventivní péče jsme si i přes nastavená úsporná opatření udrželi vysoký standard poskytovaných zdravotních služeb, podařilo se personálně zabezpečit a stabilizovat všechna oddělení nemocnice. Nemocnice také získala dotace na rezidenční místa pro mladé lékaře. Všechna pracoviště nemocnice jsou akreditována pro další vzdělávání lékařů. V posledních měsících roku jsme již začali pracovat na systémových změnách v oblasti řízení nákladů a produkce, které jsme začali aplikovat v roce 2014 a které budou do budoucna nástrojem pro ekonomické vedení a správu nemocnice. Uspěli jsme také na společenském poli, kdy naše kolegyně získala v celostátní soutěži ocenění Nej sestřička roku Dovolte mi, abych závěrem poděkoval všem zaměstnancům nemocnice, svým kolegům, za skvěle a profesionálně odvedenou práci v roce 2013, a našim klientům a pacientům za projevenou přízeň a důvěru. Všem přeji v roce 2014 především pevné zdraví, pohodu v osobním životě a profesní úspěchy. Nemocnice Boskovice s.r.o. 5

6 JN JEDNATEL NEMOCNICE BOSKOVICE s.r.o. AJ ASISTENTKA JEDNATELE ADMINISTRATIVNÍ PROVOZY SPRÁVA NEMOCNICE KOMISE PŘÍMÁ PŮSOBNOST HLAVNÍ SESTRY PŮSOBNOST VRCHNÍ SESTRY ODDĚLENÍ METODIKA ZABEZPEČENÍ KVALITY PŮSOBNOST NLPP OZK IA PONCH POQ PONN Oddělení zvyšování kvality Interní auditoři Os. odp. za nakládání s NCHLP Představitel oddělení kvality Pracovník odp. za hlášení NH Dokumentátorky Zdravotnický archív PRO PRÁVNÍ ODDĚLENÍ MET METODIK PMQ PŘEDSTAVITEL MANAGEMENTU KVALITY METODICKÁ PŮSOBNOST PŘÍMÁ PŮSOBNOST JEDNATELE PŘÍMÁ PŮSOBNOST NLPP METODICKÁ PŮSOBNOST HLAVNÍ SESTRY K Lékařská knihovna Knihovní rada LÉKOVÁ KOMISE NUTRIČNÍ TÝM NLPP NÁMĚSTEK PRO LPP HLS HLAVNÍ SESTRA LOA LŮŽKOVÁ ODDĚLENÍ A AMBULANCE AMB AMBULANCE LOD LŮŽKOVÁ ODDĚLENÍ SAMB SAMOSTATNÉ AMB. BEZ PRIMARIÁTU AMBO AMBULANCE ODDĚLENÍ STANICE LSP1 LSP2 ANEU ALOG APSY APSL LSPP pro dospělé LSPP pro děti a dorost Neurologická ambulance Ambulance klinické logopedie Psychiatrická ambulance Psychologická ambulance AINP AINT AINL AGAS AKAR AEND ANUT ADEP ADKA ADNE ADEN ADGA ADRN PKAL ACHP ACH1 ACH2 AURO APRO ACEV ATRA Interní amb. příjmová Interní amb. I Interní amb. II Letovice Gastroendor. amb. Kardiologická amb. Interní amb. III Nutriční ambulance Dětská příjmová amb. Dětská kardiologická amb. Dětská nefrologická amb. Dětská endokr. diab. amb. Dětská gastroenter. amb. Dět. amb. rizikový novoroz. Kalmetizace Chirurg. amb. příjmová Chirurgická amb. I Chirurgická amb. II. Urologická ambulance Proktologická amb. Cévní ambulance Traumatologická amb. VL SS INTA Interna A VL SS INTB Interna B VL SS INTE Interna expektace VL SS INTJ Interna JIP AMBULANCE VL SS DEOA Dětské A VL SS DEOB Dětské B VL SS DEOJ Dětské JIP VL SS NOVO Novorozence AMBULANCE VL SS CHIA Chirurgie A VL SS CHIB Chirurgie B VL SS CHIP Chirurgie JIP AMBULANCE VL SS GYNE Gynekologie VL SS PORO Stanice šestinedělí VL SS PORS Porodní sál AMBULANCE Primář Zástupce primáře / Vrchní sestra INT INTERNÍ ODDĚLENÍ Primář Zástupce primáře / Vrchní sestra DEO DĚTSKÉ ODDĚLENÍ Primář Zástupce primáře / Vrchní sestra CHI CHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ Primář Zástupce primáře / Vrchní sestra GYN GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÉ ODDĚLENÍ AGYP AGY2 AORP AOR2 Gynekol. amb. příjmová Gynekol. amb. II Ortopedická amb. příjmová Ortopedická amb. II VL SS ORTO Lůžkové oddělení AMBULANCE Primář Zástupce primáře / Vrchní sestra ORT ORTOPEDICKÉ ODDĚLENÍ AANE Anesteziologická amb. ANES Anesteziologie VL SS RESU Resustitační oddělení Primář Zástupce primáře / Vrchní sestra ARO ANESTIZIOLOGICKO-RESUSCITAČNÍ ODDĚLENÍ 6 Výroční zpráva 2013

7 2. Organizační schéma ÚH PORADNÍ SBOR JEDNATELE Ústavní hygienik Etická komise Škodní komise Inventarizační komise Výluková komise Investiční komise 2. Organizační schéma Ubytovací komise Komise BOZP NTECH NÁMĚSTEK PRO TECHNICKÝ ÚSEK NES NÁMĚSTEK PRO EKONOMIKU A SPRÁVU VO OIT ODDĚLENÍ INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Prac. software Prac. hardware VO OSZP ODDĚLENÍ STYKU SE ZP Agenda ZP Účtárna výkonů Koordinátorky M VO TECH TECHNICKÉ ODDĚLENÍ Metrolog ENE POZT BT PR Energetika Servis zdravotnické techniky Bezpečnost práce s PO Prádelna Úklid Telefonní ústředna Odpadové hospodářství Údržba Ubytovna VO PaM PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ODDĚLENÍ VO EO EKONOMICKÉ ODDĚLENÍ VO POO PROVOZNĚ OBCHODNÍ ODDĚLENÍ NT Personální agenda Mzdy Účtárna Pokladna Obchodní oddělení Sklady Přijímací kancelář Informace Hospodářské archívy Stravovací provoz Nutriční terapeut KOM KOMPLEMENT AMBO AMBULANCE ODDĚLENÍ Primář Vrchní radiologický asistent RDG RADIOLOGICKÉ ODDĚLENÍ DORO Osoba odpovědná za radiační ochranu CT CT Vedoucí oddělení Vrchní laborantka OKL-TO ODDĚLENÍ KLINICKÝCH LABORATOŘÍ A TRANSFUZNÍ ODDĚLENÍ VLB VL OKB ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE VLB VL OKH ODDDĚLENÍ KLINICKÉ HEMATOLOGIE VLB VL MIK MIKROBIOLOGICKÉ ODDĚLENÍ VLB SS TRA TRANSFÚZNÍ ODDĚLENÍ AMET METABOLICKÁ AMBULANCE AHEM HEMATOLOGICKÁ AMBULANCE ANTIBIOTICKÉ STŘEDISKO OSOBA ODPOVĚDNÁ ZA ZABEZPEČENÍ KVALITY OSOBA ODPOVĚDNÁ ZA VÝROBU OSOBA ODPOVĚDNÁ ZA KONTROLU KVALITY Primář Vrchní laborantka PAT PATOLOGICKO ANATOMICKÉ ODDĚLENÍ Primář Vrchní fyzioterapeutka REH REHABILITAČNÍ ODDĚLENÍ AREH Rehabilitační ambulance Vedoucí lékař operačních sálů Staniční sestra OS OPERAČNÍ SÁLY SS CS Centrální sterilizace SP Sociální pracovnice Sanitáři Nemocnice Boskovice s.r.o. 7

8 3. Seznam vedoucích zaměstnanců k Výroční zpráva 2013

9 3. Seznam vedoucích zaměstnanců k Dan Navrátil, MSc, MBA MUDr. Tomáš Julínek, MBA MUDr. Vladimír Zemánek Mgr. Olga Fialová Jednatel Náměstek pro ekonomiku a správu Náměstek pro léčebně preventivní péči Náměstkyně pro ošetřovatelskou péči MUDr. Radek Bousek MUDr. Josef Snášel Ludmila Langerová MUDr. Bedřich Kala, st. MUDr. Jan Machač Jana Havránková MUDr. Vladimír Zemánek Alena Vyskočilová MUDr. Bedřich Kala, ml. Helena Masaříková Primář chirurgického oddělení Vedoucí lékař chirurgické JIP Vrchní sestra chirurgického oddělení Vedoucí lékař operačních sálů Primář gynekologicko-porodního oddělení Vrchní sestra gynekologicko-porodního oddělení Primář anesteziologicko-resuscitačního oddělení Vrchní sestra anesteziologicko-resuscitačního oddělení Primář ortopedického oddělení Vrchní sestra ortopedického oddělení MUDr. Luděk Pluháček, Ph.D. Primář interního oddělení MUDr. Milan Kala Vedoucí lékař interní JIP Zdenka Čížková Vrchní sestra interního oddělení MUDr. Alena Havličková Naděžda Zemánková MUDr.Liběna Čapková František Pilát MUDr. Olga Klímová Ing. Anna Páchová Jarmila Cápalová MUDr. Otto Vlach Zdena Šmerdová MUDr. Iva Horáková Alena Konečná Mgr. Marie Žídková Marie Tichá Ing. Štěpánka Hemzáčková Ing. Jana Hauková Markéta Zábranská Ing. Josef Holub Karel Horák Primářka dětského oddělení Vrchní sestra dětského oddělení Primářka radiologického oddělení Vrchní radiologický asistent Primářka transfuzního oddělení Vedoucí oddělení klinických laboratoří a mikrobiologie Vrchní laborantka oddělení klinických laboratoří a transfuzního oddělení Primář rehabilitačního oddělení Vrchní fyzioterapeutka Primářka patologicko-anatomického oddělení Vrchní laborantka patologicko-anatomického oddělení Vedoucí farmaceut Vedoucí oddělení styku se zdravotními pojišťovnami Vedoucí ekonomického oddělení Vedoucí personálního a mzdového oddělení Vedoucí provozně obchodního oddělení Vedoucí oddělení informačních technologií Vedoucí technického oddělení Nemocnice Boskovice s.r.o. 9

10 4. Personální oblast 10 Výroční zpráva 2013

11 4. Personální oblast Základní změny v pracovních pozicích Změny v managementu: V dubnu 2013 odstoupil z pozice jednatele MUDr. Rostislav Verner a novým jednatelem Nemocnice Boskovice s.r.o. byl jmenován Dan Navrátil, MSc, MBA. Na pozici vedoucí oddělení styku se zdravotními pojišťovnami nastoupila paní Marie Tichá. V říjnu 2013 na pozici náměstka pro ekonomiku a správu nastoupil MUDr. Tomáš Julínek, MBA. V listopadu 2013 ukončil pracovní poměr Ing. Pavel Chvalina, technický náměstek. Pozice náměstků pro technický a ekonomický úsek byla sloučena do jedné pozice - náměstka pro ekonomiku a správu. V listopadu 2013 byla nově vytvořena pozice náměstkyně pro ošetřovatelskou péči, na kterou byla jmenována Mgr. Olga Fialová. Pozice hlavní sestry, kterou dříve zastávala, byla zrušena. Změny na primářských a lékařských pozicích: Leden nastoupil MUDr. Aleš Chromý- lékař urologické ambulance. Červenec 2013 nastoupila MUDr. Iva Horáková - primářka patologicko- anatomického oddělení. Listopad RNDr. Marie Hlaváčková - ukončila pracovní poměr na pozici vedoucí mikrobiologického oddělení. Prosinec Ing. Anna Páchová jmenována vedoucí oddělení klinických laboratoří a mikrobiologie. Prosinec MUDr. Olga Klímová - jmenována primářkou transfuzního oddělení. Další významné změny: V prosinci 2013 došlo k vyčlenění oddělení klinických laboratoří (OKL), které zahrnují oddělení klinické biochemie a hematologie (OKBH) a mikrobiologie, a transfuzního oddělení pod novým vedením. Počty zaměstnanců k a jejich srovnání s roky 2011 a 2012 Počet zaměstnanců vychází z průměrného přepočteného evidenčního stavu zaměstnanců (PPEPZ) dle jednotlivých kategorií: Kategorie PPEPZ Podíl (%) PPEPZ Podíl (%) PPEPZ Podíl (%) Lékaři + farmaceuti 66, ,6 13,1 74,1 14,4 Jiní odborní pracovníci - VŠ 6 1,2 6,4 1,2 6,5 1,3 Jiní odborní pracovníci -SŠ 1 0,2 1,2 0,2 1 0,2 Nelékařští zdravotní pracovníci 238,8 46,8 247,3 47,2 241,9 47,1 Ošetřovatelé 18,5 3,6 20,9 4 18,8 3,7 Sanitáři 53,3 10,5 52, ,9 10,5 THP 43,2 8,5 44,8 8,6 42,3 8,2 Dělníci 82,7 16,2 82,4 15,7 74,8 14,6 Celkem 509, , ,3 100 Nemocnice Boskovice s.r.o. 11

12 4. Personální oblast Graf podílu jednotlivých kategorií zaměstnanců k ,4 8,2 10,5 3,7 14,6 1,3 0,2 Lékaři + farmaceuti Jiní odborní pracovníci - VŠ Jiní odborní pracovníci -SŠ Nelékařští zdravotní pracovníci Ošetřovatelé 47,1 Sanitáři THP Dělníci Fluktuace Míra fluktuace v roce 2013 dosáhla 14 %, což je ve srovnání se stavem v roce 2012 zvýšení o 7,5 %. Počet nástupů v roce 2013 byl 34 a výstupů 76. Důvodem zvýšeného počtu ukončených pracovních poměrů byla plánovaná optimalizace pracovních míst a odchod zaměstnanců do starobního důchodu. Řada pracovních poměrů zaměstnanců byla rozvázána dohodou, odchodem do starobního důchodu nebo uplynutím sjednané doby. Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 počet nástupů 79 počet výstupů 56 počet nástupů 51 počet výstupů 36 počet nástupů 34 počet výstupů 76 Míra fluktuace 18,00 % 16,50 % 15,90 % 16,00 % 14,00 % 14,00 % 12,00 % 11,00 % 10,00 % 8,00 % 6,00 % 4,00 % 6,50 % 2,00 % 0,00 % Míra fluktuace v roce 2009 Míra fluktuace v roce 2010 Míra fluktuace v roce 2011 Míra fluktuace v roce 2012 Míra fluktuace v roce Výroční zpráva 2013

13 4. Personální oblast Důvody ukončení pracovního poměru: odchod do starobního nebo invalidního důchodu skončení PP uplynutím sjednané doby zrušení PP ve zkušební době dohoda bez udání důvodů výpověď ze strany zaměstnance bez udání důvodů výpověď ze strany zaměstnavatele úmrtí Vzdělávání Cílem procesu vzdělávání je v naší nemocnici vytvoření komplexního kvalitního vzdělávacího systému, který umožní zvýšení odborné úrovně našich zaměstnanců. Investice vynakládané do vzdělávacích procesů mají vysokou návratnost a jsou zcela nezbytné k dosažení konkurenceschopnosti organizace. V roce 2013 se zaměstnanci zúčastnili celkem 205 různých kurzů, seminářů a školení a na toto vzdělávání bylo vynaloženo cca 280 tis. Kč. V systému specializačních vzdělávání bylo v roce 2013 zařazeno 33 lékařských a jiných odborných pracovníků a 14 nelékařských pracovníků. Profesní rozvoj našich zaměstnanců je rozvíjen také prostřednictvím interních vzdělávacích programů zaměřených na odbornou stránku celoživotního vzdělávání např. onemocnění slinivky břišní, traumatická poranění horní končetiny, specifika léčebné a ošetřovatelské péče o seniory a další. V prosinci 2013 jsme obdrželi dotaci ze státního rozpočtu na specializační vzdělávání v základním kmeni na jedno rezidenční místo v oboru anesteziologie a intenzivní medicína. Specializační vzdělávání lékařů a jiných odborných pracovníků Obor specializace Počet studujících v roce 2013 Počet ukončených studií v roce 2013 Anesteziologie a intenzivní medicína 6 2 Gynekologie a porodnictví 6 1 Dětské lékařství 5 Ortopedie 1 Chirurgie 3 Vnitřní lékařství 7 Kardiologie 1 Klinická biochemie 1 Odborné zdrav. laboratorní metody 1 Klinická psychologie 1 Klinická farmacie 1 Specializační vzdělávání NLZP Obor specializace NLZP Počet studujících v roce 2013 Počet ukončených studií v roce 2013 ARIP a intenzivní péče 3 3 Klinická hematologie a transfuzní služba 2 1 Perioperační péče 2 1 Ošetřovatelská péče v pediatrii 1 Ošetřovatelská péče v interních oborech 2 Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech 1 Zobrazovací technologie v radiodiagnostice 2 Nemocnice Boskovice s.r.o. 13

14 5. Řízení kvality zdravotní péče 14 Výroční zpráva 2013

15 4. Řízení kvality zdravotní péče Management kvality V běžné zdravotnické praxi se pojem kvalita dosud většinou vztahoval k medicínsko - technologické stránce procesu nebo léčebného zásahu. Kvalitní zdravotní péče však vedle těchto hledisek musí zahrnout i aspekty psychologické a etické, hlediska organizační a ekonomická. Pro zajišťování kvality péče je nutno integrovat pohledy lékařů a ostatních zdravotnických pracovníků, názory a požadavky pacientů, manažerů zdravotnických zařízení a v neposlední řadě požadavky zdravotních pojišťoven. Záměrem systému managementu kvality je vytvořit optimální návaznosti mezi diagnostickými, terapeutickými a laboratorními postupy a řízení těchto postupů v souladu s vědecky podloženými fakty současné světové medicíny. Systémy kvality v Nemocnici Boskovice s.r.o., zavádíme v souladu se specifiky jednotlivých oborů a se zaběhlou vnitřní kulturou. Pojem kvalitní zdravotní péče v sobě obsahuje především schopnost uspokojit potřeby pacientů, tedy přinášet jim očekávaný užitek. Tento užitek je vnímán subjektivně, ale je nutné, aby byl podložen i objektivně. Objektivní pohled na problematiku umožňuje procesní model s nastaveným monitorováním a měřením procesů. V Nemocnici Boskovice s.r.o., je tato objektivita zajišťována prostřednictvím systému managementu kvality ve smyslu normy ČSN EN ISO 9001: 2008, která je platná pro celé zdravotnické zařízení a normy ČSN EN ISO 15189:2007, vztahující se k procesům v oblasti klinických laboratoří proběhla plánovaná dozorová návštěva ČIA v úseku klinických laboratoří, která konstatovala, že všechny procesy probíhají dle normy. Nemocnice Boskovice 15

16 6.1. Chirurgické oddělení 16 Výroční zpráva 2013

17 6.1. Chirurgické oddělení Chirurgické oddělení nabízí komplexní péči v oboru všeobecné chirurgie, traumatologie a urologie. Primář MUDr. Radek Bousek Do praxe jsme zavedli nové miniimplantáty které využíváme v chirurgii ruky a nohy. Základní informace o primariátu Chirurgické oddělení i v roce 2013 poskytovalo komplexní péči v oboru všeobecné chirurgie, traumatologie, urologie a cévní chirurgie a zejména v oblasti chirurgie zažívacího a biliárního traktu. Dále se rozvíjela a rozšiřovala oblast laparoskopických výkonů, a to jak terapeutických tak i diagnostických v urgentním i elektivním režimu. Výrazně jsme zvýšili počet onkochirurgických radikálních výkonů. Značnou část náplně činnosti pracoviště tvořila již tradičně traumatologie. V oblasti traumatologie hlavy úzce spolupracujeme s neurochirurgickou klinikou FN Brno - Bohunice. Závažné úrazy páteře řešíme ve spolupráci se spinálními jednotkami ÚN Brno a TC FN Brno - Bohunice. K výraznému rozvoji došlo na poli urologie a to jak v operativně tak ambulantní sféře. V oblasti vzdělávání pre i postgraduálního jsme v rámci chirurgického oddělení zabezpečovali činnost stážistů a mediků. Organizovali jsme celoústavní odborné semináře s chirurgickou problematikou. Aktivní účastí lékařů našeho oddělení jsme nemocnici úspěšně reprezentovali na několika odborných kongresech. Nadále pokračovala úzká spolupráce s vyššími klinickými pracovišti z Brna, především FN Brno Bohunice, FN USA Brno, ÚN Brno a s Masarykovým onkologickým ústavem. Personální situace na oddělení byla v roce 2013 stabilní. Novinky na oddělení v roce 2013 Činnosti zahájila další odborná ambulance kýlní. Zlepšila se tím indikace pacientů k operacím i k následné dispenzarizaci tohoto velmi častého chirurgického onemocnění. Do praxe jsme zavedli nové miniimplantáty které využíváme v chirurgii ruky a nohy. Pokračoval rozvoj endoskopických vyšetřovacích a terapeutických metod zažívacího traktu gastrofibroskopie, kolono a rektoskopie a metoda ERCP. Ve spolupráci s gastroenterologickou ambulancí se podařilo výrazně minimalizovat objednací doby k těmto vyšetřením a zlepšit dostupnost akutních vyšetření v této oblasti. V dalším období bychom se chtěli zaměřit i na preventivní endoskopické prohlídky pacientů (onkolog. preventivní programy). Ukončení činnosti cévní ambulance. Byl zakoupen další přístroj pro VAC terapii chronických ran a defektů. Nemocnice Boskovice s.r.o. 17

18 6.1. Chirurgické oddělení Lůžkový fond Standard JIP Počet lůžek Počet hospitalizovaných pacientů Počet ošetřovacích dnů Obložnost v % ,3 81,5 79,5 80,5 Průměrná doba hospitalizace 5,3 6,4 5,05 4,4 4,3 4,1 Celkový počet hospitalizovaných pacientů oddělení má vzestupný trend. Počet ošetření v jednotlivých ambulancích Počet vyšetření Počet pacientů Název ambulance Chirurgická ambulance 2 všeobecná Chirurgická ambulance 1 ÚPS Chirurgická ambulance traumatologická Chirurgická ambulance proktologická Chirurgická ambulance urologická Podologická ambulance Chirurgická ambulance cévní Celkem Celkový počet ošetřených pacientů i provedených vyšetření měl celoročně vzestupnou tendenci. Výše uvedené údaje poskytují výsledky podrobného rozboru chirurgické ambulantní péče včetně činnosti odborných poraden. V řádku chirurgická ambulance 1 jsou obsaženy počty pacientů ošetřených v ÚPS. Celkový počet ošetřených pacientů i provedených vyšetření měl celoročně vzestupnou tendenci. 18 Výroční zpráva 2013

19 6.1. Chirurgické oddělení Celkově bylo v roce 2013 provedeno na chirurgickém oddělení Nemocnice Boskovice s.r.o operačních výkonů. Operativa Celkově bylo v roce 2013 provedeno na chirurgickém oddělení Nemocnice Boskovice s.r.o operačních výkonů. Z toho bylo 277 operací laparoskopických (nejčastější byla laparoskopická operace žlučníku v počtu 107, dále 49 appendektomií a 74 operací tříselné kýly), dále bylo provedeno 382 operací traumatologických. Z dalších nejčastějších tzv. klasických operací byla nejčastější operace kýly stěny břišní v počtu 96, v chirurgii zažívacího traktu jsme provedli 120 výkonů. V urologii bylo provedeno celkově 612 operačních výkonů, z toho endoskopických výkonů bylo 507, otevřených operací 98, laparoskopií 7. Deset nejčastějších diagnóz Název diagnózy Počet ošetřených pacientů za rok Zlomenina stehenní kosti, zápěstí a hlezna 780 Otřes mozku 580 Renální kolika 372 Chronické končetinové defekty 305 Nemoci žlučníku a žlučových cest 285 Dyspepsie 263 Tříselné kýly 214 Onemocnění střev 188 Břišní kýly celkově 170 Apendicitida 110 Nemocnice Boskovice s.r.o. 19

20 6.2. Centrální operační sály (COS) 20 Výroční zpráva 2013

21 6.2. Centrální operační sály (cos) Oddělení operačních sálů tvoří chirurgický a gynekologický operační trakt. Vedoucí lékař MUDr. Bedřich Kala Zajišťujeme operativu pro oddělení chirurgické, ortopedické a gynekologickoporodnické Základní informace Oddělení COS je rozmístněno ve dvou operačních blocích: chirurgicko-ortopedickém a gynekologickém. Tyto jsou stavebně odděleny od ostatního provozu. Organizačně tvoří jeden celek, který zajišťuje operativu pro oddělení chirurgické, ortopedické a gynekologicko-porodnické, při současném dodržení hygienicko- epidemiologického režimu. Na centrálně klimatizovaných sálech byly prováděny výkony jak standardními, tak miniinvazivními přístupy. Operační program byl rozepisován dle požadavků operačních oborů v pracovní době většinou na 3 operační sály. Data jsou zadávána do počítačového systému Medix (součást NIS). Novinky na oddělení v roce 2013 Byla pořízena nová operační technika pro laparoskopické operace kýl (PROGRIP). Významné je rozšíření spektra urologických operací. Koncem roku byl zaveden do provozu nový operační shawer pro miniivasivní kloubní operace Využití operačních sálů dle rozvrhu operativy Počet operací Celkový čas v hod. Prům. čas operace Operační sál COS sál ,25 1,19 1,17 COS sál ,32 1,36 1,43 COS sál ,71 0,74 0,77 COS sál gynekologický ,97 0,98 1 COS sál zákrokový ,32 0,7 0,32 Celkem ,91 0,99 0,98 Z celkových čísel v tabulce je jasný vzestup počtu operací (cca o 200 operací). Výrazný je nárůst urologických operací. I přes navýšení operativy byly požadavky plně a včas vykryty. Práce na operačních sálech je pravidelně vyhodnocována a kontrolována indikátory kvality. Nemocnice Boskovice s.r.o. 21

22 6.3. Gynekologicko - porodnické oddělení 22 Výroční zpráva 2013

23 6.3. Gynekologicko - porodnické oddělení Primář MUDr. Jan Machač Porodnické oddělení zajišťuje předporodní přípravu a komplexní péči o rodičku a novorozence ve spolupráci s novorozeneckým oddělením. V minulém roce bylo provedeno celkem 737 velkých operací, tedy více než by odpovídalo naší spádové oblasti. Základní informace o primariátu Gynekologicko porodnické oddělení poskytuje gynekologickou i porodnickou péči v plném rozsahu dle stávajících doporučení České gynekologicko-porodnické společnosti pro spádovou oblast okresu Blansko a přilehlého okolí. Spolupráce s vyššími pracovišti v Brně probíhá pouze na úrovni předávání předčasných porodů a novorozenců. S Masarykovým onkologickým ústavem Brno spolupracujeme v oblasti doléčení pacientek po onkologických onemocněních. Oddělení poskytuje péči jak nastávajícím maminkám ve všech fázích těhotenství, tak gynekologickým pacientkám. Operativa probíhá v plném rozsahu včetně všech onkogynekologických operací. Porodnické oddělení zajišťuje předporodní přípravu, vedení porodu alternativními metodami, komplexní péči o rodičku a novorozence ve spolupráci s novorozeneckým oddělením. Pacientky využívají pět nadstandardně vybavených pokojů. Novinky na oddělení v roce 2013 I v uplynulém období poskytovalo gynekologicko porodnické oddělení vysoký standard v oblasti léčebně preventivní péče. Poskytovalo komplexní služby v oblasti celé gynekologické operativy včetně onkologické a urogynekologické. V minulém roce bylo provedeno celkem 737 velkých operací, tedy více než by odpovídalo naší spádové oblasti. V oblasti urogynekologické operativy se velmi rozvinula operativa ženské inkontinence (neudržení moči) s použitím podpůrných pásek. V oblasti porodnictví se podařilo udržet stabilní trend v počtu porodů a vysoké úrovně porodní péče. Naše porodnice je vyhledávána i řadou mimookresních rodiček. Bylo odvedeno celkem 835 porodů, 6 porodů dvojčat, 194 porodů bylo ukončeno císařským řezem. Je potěšitelné, že se zvyšuje počet otců u porodu, celkem u 681 porodů. Pacientky mohly využívat i epidurální anestezie a používat u porodu analgezii pomocí entonoxu zmírňování porodních bolestí vdechováním analgetické směsi. Na oddělení je stabilní personální situace, atestovali 2 lékaři, lékaři i sestry se pravidelně zúčastňují celostátních doškolovacích akcí. Primář MUDr. Machač byl školitelem urogynekologické operativy na mezinárodním sjezdu ve Zlíně. Na oddělení pravidelně praktikují i medici z celé republiky. Oddělení si udrželo výbornou pověst a je vyhledávaným pracovištěm. Nemocnice Boskovice s.r.o. 23

24 6.3. Gynekologicko - porodnické oddělení Lůžkový fond Standard Počet lůžek Počet hospitalizovaných pacientů Počet ošetřovacích dnů Obložnost v % 58,8 59,7 59,2 Průměrná doba hospitalizace 4,3 3,9 3,9 V roce 2013 byly pacientky, jejichž stav vyžadoval intenzivní péči, hospitalizovány na CHJIP naší nemocnice. Počet ošetření v jednotlivých ambulancích Počet vyšetření Počet pacientů Název ambulance Gynekologická ambulance Počet ošetření na porodním sále Porodní sál Počet porodů celkem Počet císařských řezů (Sectio Caesarea) Průvodce u porodu Počet živě narozených děti Počet mrtvě narozených děti Počet dvojčat Počet klešťových porodů Počet porodů pomocí VEX Počet porodů na stoličce Počet porodů v kleku Počet porodů na boku Počet porodů na vaku Počet porodů do vody Počet porodů s využitím vany Epidurální analgezie poskytnuta Výroční zpráva 2013

25 6.3. Gynekologicko - porodnické oddělení Procento císařských řezů z celkového počtu porodů bylo v roce %. Procento císařských řezů z celkového počtu porodů bylo v roce %. Procento císařských řezů je u nás stále pod celostátním průměrem. V roce 2013 tvořila perinatální úmrtnost 0,24% z celkového počtu porodů. I tato hodnota se pohybuje pod celostátním průměrem, který dosahuje hodnoty cca 0,3%. Deset nejčastějších diagnóz Název diagnózy Počet ošetřených pacientů za rok Spontánní porod jediného dítěte spontánní porod záhlavím Porod jediného plodu císařským řezem 613 Leiomyom dělohy 343 Postmenopauzální krvácení 246 Nezhoubné nádory vaječníku 216 Nepravidelná menstruace 216 Jiné anomálie plodového vejce 191 Péče o matku pro jiné stavy s vlivem na těhotenství 189 Interupce 181 Polyp těla děložního 176 Cystokéla (výhřez ženských pohlavních orgánů) 170 Nemocnice Boskovice s.r.o. 25

26 6.4. Anesteziologicko -resuscitační oddělení 26 Výroční zpráva 2013

27 6.4. Anesteziologicko-resuscitační oddělení Primář MUDr. Vladimír Zemánek Anesteziologicko-resuscitační oddělení poskytuje nepřetržitě anesteziologickou, intenzivní a resuscitační péči pro cca obyvatel. Na lůžkové části bylo v průběhu roku hospitalizováno 136 pacientů na 5 resuscitačních lůžkách Základní informace o primariátu Anesteziologie a intenzivní medicína je lékařským oborem, která poskytuje anesteziologické služby a zajišťuje resuscitační a intenzivní péči. Při tom úzce spolupracuje s dalšími operačními i neoperačními obory. Nemocnice Boskovice s.r.o. v roce 2013 zajišťovala nepřetržité poskytování anesteziologické, intenzivní a resuscitační péče pro oblast okresu Blansko a přilehlého okolí (cca obyvatel). Při své činnosti spolupracovala s okolními zdravotnickými zařízeními, zejména s Nemocnicí Blansko, FN Brno, FN USA Brno, Svitavskou nemocnicí a dalšími, odkud také přebírala řadu pacientů. Obecná charakteristika činnosti ARO v roce 2013 na lůžkové části bylo v průběhu roku hospitalizováno 136 pacientů na 5 resuscitačních lůžkách, průměrná ošetřovací doba na resuscitačním oddělení byla 12,2 dne. Novinky na oddělení v roce 2013 Díky sponzorskému daru firmy AstraZeneca Czech Republic s.r.o. jsme zakoupili pro potřeby našeho oddělení 2 kusy injekčních pump Technic I. Toto přístrojové vybavení nám umožňuje komfortním, bezpečným a hlavně přesným způsobem aplikovat našim pacientům nejrůznější injekční preparáty. Od června rozšířila naše lékařské řady MUDr.Lenka Kovářová, která nastoupila na naše oddělení za doc. MUDr. Ivana Čundrleho, který odešel do FN Brno do výukového centra. Nová lékařka se v brzké době stala platným členem našeho týmu a zapojila se do ÚPS. Nemocnice Boskovice s.r.o. 27

výroční zpráva 2013 2 3

výroční zpráva 2013 2 3 výroční zpráva 2013 2 3 Homo homini deus est. / Obsah / I / Charakteristika společnosti Úvodní slovo předsedy představenstva 1 O nás 2 Organizační struktura 3 Personální obsazení Profil 5 Základní kapacitní

Více

NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2012

NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2012 NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2012 V Ivančicích dne: 28.2. 2013 Předkládá: Ing. Jaromír Hrubeš ředitel Nemocnice Ivančice,

Více

Výroční zpráva Litomyšlská nemocnice, a.s.

Výroční zpráva Litomyšlská nemocnice, a.s. 1 Výroční zpráva Litomyšlská nemocnice, a.s. 2007 Obsah Politika jakosti na období do roku 2010 Vedení Litomyšlské nemocnice, a. s. se otevřeně hlásí ke zlepšování systému řízení jakosti na svých pracovištích.

Více

NEMOCNICE PELHŘIMOV 2 0 0 4 2 0 1 0

NEMOCNICE PELHŘIMOV 2 0 0 4 2 0 1 0 NEMOCNICE PELHŘIMOV 2 0 0 4 2 0 1 0 NEMOCNICE PELHŘIMOV 2 0 0 4 2 0 1 0 Tento almanach je vydán u příležitosti dokončení projektu Hlavní lůžková budova v Nemocnici Pelhřimov. Projekt byl realizován za

Více

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 Obsah výroční zprávy pro rok 2013 Úvod (slovo ředitele) 3 1. Přehled oddělení... 6 2. Všeobecné informace. 7 3. Personální politika

Více

za rok Zřizovatel: Město Jilemnice Předkládá: MUDr. Jiří Kalenský ředitel

za rok Zřizovatel: Město Jilemnice Předkládá: MUDr. Jiří Kalenský ředitel Výroční zpráva Masarykovy městské nemocnice v Jilemnici za rok 2006 Zřizovatel: Město Jilemnice Předkládá: MUDr. Jiří Kalenský ředitel Obsah výroční zprávy roku 2006 Informace o nemocnici...2 Organizace

Více

Výroční zpráva 2002 3. Vážení přátelé,

Výroční zpráva 2002 3. Vážení přátelé, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 Vážení přátelé, předkládáme vám výroční zprávu o činnosti Fakultní nemocnice Brno za rok 2002. Navazujeme na tradici výročních zpráv, které od roku 1993 vydávala Fakultní porodnice

Více

Přílohy: Výkaz zisku a ztráty Rozvaha Příloha organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

Přílohy: Výkaz zisku a ztráty Rozvaha Příloha organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací OBSAH: str. Obsah.. 1 I. Úvodní slovo ředitele. 2 II. Léčebná péče za r. 2005 z pohledu náměstka LPP.... 3 III. Úsek ošetřovatelské péče z pohledu náměstkyně pro ošetřovatelskou péči.. 4, 5 IV. Základní

Více

Fakultní Nemocnice Hradec Králové

Fakultní Nemocnice Hradec Králové Fakultní Nemocnice Hradec Králové Projekty, financované prostřednictvím fondů EU, realizované v letech 2006 až 2010 CZ.1.06/3.2.01/01.00082 Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologického

Více

NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2014

NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2014 NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2014 V Ivančicích dne: 27.2. 2015 Předkládá: Ing. Jaromír Hrubeš v.r. ředitel Nemocnice Ivančice,

Více

MUDr. Libor Vylíčil ředitel NL

MUDr. Libor Vylíčil ředitel NL Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou výroční zpráva Nemocnice Litomyšl za rok 2003. Nemocnice je svým zřizovatelem - Pardubickým krajem deklarovaná jako jedna z pěti nemocnic, poskytujících akutní lůžkovou

Více

Zastupitelstvo města Jilemnice

Zastupitelstvo města Jilemnice Výroční zpráva Masarykova městská nemocnice Jilemnice za rok 2001 Zřizovatel: Město Jilemnice Předkládá: MUDr. Jiří Kalenský ředitel Obsah výroční zprávy roku 2001 Informace o nemocnici 2 Organizace MMN

Více

6.2 Ošetřovatelská péče... 22. 1. Úvodní slovo ředitele... 2. 6.3 Personální oblast... 23. 2. Představení nového loga a motta FNOL...

6.2 Ošetřovatelská péče... 22. 1. Úvodní slovo ředitele... 2. 6.3 Personální oblast... 23. 2. Představení nového loga a motta FNOL... v ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 8 p r o f e s i o n a l i t a a l i d s k ý p ř í s t u p O b s a h 1. Úvodní slovo ředitele... 2 2. Představení nového loga a motta FNOL... 3 3. Řídící orgány FNOL... 4

Více

STRUKTURA KAPITOL VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE

STRUKTURA KAPITOL VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE VÝROČNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZPRÁVA ZPRÁVA VFN 2013 2013 2013 STRUKTURA KAPITOL 1 Úvod slovo ředitelky VFN... 4 2 Představení VFN (o Všeobecné fakultní nemocnici v Praze)... 6 3 Úsek léčebné péče LP VFN... 18

Více

Vážené dámy a pánové, Vážení akcionáři, Vážení pacienti,

Vážené dámy a pánové, Vážení akcionáři, Vážení pacienti, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBLASTNÍ NEMOCNICE KLADNO, a.s., nemocniice Středočeského kraje stránka 1 z 58, Výroční zpráva 2012 Vážené dámy a pánové, Vážení akcionáři, Vážení pacienti, jako každý rok při uzavírání

Více

OBSAH. 01 Úvodní slovo ředitele 3. 02 Řídící orgány FNOL 4. 03 Vyhodnocení činnosti FNOL 10. 04 Stížnosti, podněty a poděkování 53

OBSAH. 01 Úvodní slovo ředitele 3. 02 Řídící orgány FNOL 4. 03 Vyhodnocení činnosti FNOL 10. 04 Stížnosti, podněty a poděkování 53 OBSAH 01 Úvodní slovo ředitele 3 02 Řídící orgány FNOL 4 2.1 Vedení FNOL 4 2.2 Poradní orgány ředitele 4 2.3 Vedení zdravotnických pracovišť 5 03 Vyhodnocení činnosti FNOL 10 3.1 Lékařská péče 10 3.2 Nelékařská

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ

FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Vážené dámy a pánové, drazí spolupracovníci, přátelé a příznivci Fakultní nemocnice Hradec Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové je špičkovým

Více

OBSAH. 1 Úvodní slovo ředitele 3. 2 Řídící orgány FNOL 4

OBSAH. 1 Úvodní slovo ředitele 3. 2 Řídící orgány FNOL 4 OBSAH... 1 Úvodní slovo ředitele 3 2 Řídící orgány FNOL 4 2.1 Vedení FNOL 4 2.2 Poradní orgány ředitele 5 2.3 Vedení zdravotnických pracovišť 6 3 Lékařská péče 10 4 Nelékařská péče 39 5 Personalistika

Více

Výroční zpráva Okresní nemocnice Strakonice 2004. Vývoj lůžkového fondu (akutní péče) ON Strakonice (1990-2004) 200 14.7.1997

Výroční zpráva Okresní nemocnice Strakonice 2004. Vývoj lůžkového fondu (akutní péče) ON Strakonice (1990-2004) 200 14.7.1997 4 Lékařský úsek 4.1 Lůžkový fond Vývoj lůžkového fondu (akutní péče) ON Strakonice (1990-2004) 650 600 550 603 590 595 559 542 500 450 470 440 440 400 350 389 347 333 332 327 321 330 323 300 250 200 31.12.1990

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 NEMOCNICE S POLIKLINIKOU V SEMILECH VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 Adresa: ul. 3.května 421, 513 31 SEMILY, Reg OZ 400/2009/SPO/Z14 u KÚ Libereckého kraje IČO: 00192503, DIČ:CZ00192503, č.ú. 24138-581/0100 KB

Více

Život je krátký, ale vždycky je dost času na dobré skutky.

Život je krátký, ale vždycky je dost času na dobré skutky. Život je krátký, ale vždycky je dost času na dobré skutky. Vážení spoluobčané, dámy a pánové, předkládám Vám publikaci, kterou jsme vydali u příležitosti 100 let pelhřimovské nemocnice. Naším záměrem bylo

Více

V ROâNÍ ZPRÁVA. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Brno 2006

V ROâNÍ ZPRÁVA. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Brno 2006 V ROâNÍ ZPRÁVA 2005 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Brno 2006 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně IČ: 00159816 právní forma: státní příspěvková organizace poštovní adresa: Fakultní nemocnice u sv.

Více

2. Základní identifi kační údaje 4. 3. Řídicí orgány a struktura 4. 3.1. Vedení nemocnice k 31. 12. 2012 4

2. Základní identifi kační údaje 4. 3. Řídicí orgány a struktura 4. 3.1. Vedení nemocnice k 31. 12. 2012 4 Výroční zpráva 2012 obsah 1. Úvodní slovo ředitele 3 2. Základní identifi kační údaje 4 3. Řídicí orgány a struktura 4 3.1. Vedení nemocnice k 31. 12. 2012 4 3.2. Poradní orgány a komise k 31. 12. 2012

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 1 ÚVODNÍ SLOVO 2 OBSAH O nemocnici.. 4 Management... 7 Organizační schéma.. 10 Lékárna..11 Jednotlivá oddělení.13 Počet porodů. 52 Ekonomika ÚPMD v roce

Více

o nemocnici 03 Poradní orgány a komise 06 Přehled pracovišť a jejich vedení 11 úsek informatiky 60 legislativně právní odbor 64

o nemocnici 03 Poradní orgány a komise 06 Přehled pracovišť a jejich vedení 11 úsek informatiky 60 legislativně právní odbor 64 o nemocnici 03 Poradní orgány a komise 06 ETICKÁ KOMISE VFN 08 Přehled pracovišť a jejich vedení 11 LÉČEBNÁ PÉČE 19 OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE 26 NEMOCNIČNÍ LÉKÁRNA 32 FINANČNÍ ZPRÁVA 34 PERSONÁLNÍ ÚSEK 48 TECHNICKÝ

Více

Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace. Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE.

Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace. Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok 2009 V Letovicích dne 26.2.2010 2 Obsah: Úvodní slovo ředitele

Více

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Výroční zpráva 2010 obsah 1. Úvodní slovo ředitele 3 2. Personální oblast 4 2.1. Zaměstnanci 4 2.2. Průměrný počet zaměstnanců v roce 2010 4 a jejich průměrný věk

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 NEMOCNICE NA HOMOLCE

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 NEMOCNICE NA HOMOLCE ,, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 NEMOCNICE NA HOMOLCE Nemocnice Na Homolce Výroční zpráva 2008 03 OBSAH,, O NÁS 8 Úvodní slovo ředitele 10 Vedení a orgány nemocnice 12 Organizační struktura 14 Profil Nemocnice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV. příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV. příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV příspěvková organizace ZA ROK 2010 1 2 ZPRÁVA O ČINNOSTI Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvkové organizace za rok 2010 1. POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY Organizace:

Více

NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE, A. S.

NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE, A. S. Motto: Lékařské úkony budu konat v zájmu a ve prospěch nemocného, dle svých schopností a svého úsudku. Vystříhám se všeho, co by bylo ke škodě a co by nebylo správné. Hippokrates (asi 460 380 př. n. l.)

Více