Vyšší odborná škola právní, s.r.o. Osvobození 699, Kunovice tel.: , fax: ,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyšší odborná škola právní, s.r.o. Osvobození 699, 686 04 Kunovice tel.: 572548035, fax: 572548788, e-mail: vos@edukomplex.cz, www.vos."

Transkript

1 Vyšší odborná škola právní, s.r.o. Osvobození 699, Kunovice tel.: , fax: , NOSCE TE IPSUM Výroční zpráva Vyšší odborné školy právní, s. r. o. za školní rok 2010/2011 Předkládá: Mgr. Iveta Hashesh, Ph.D., MBA, h. doc., statutární zástupkyně ředitele Schválil: H. prof. Ing. Oldřich Kratochvíl, Ph.D., CSc., Dr.h.c., MBA, ředitel V Kunovicích, dne

2 Obsah A) CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ B) PŘEHLED VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ C) ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY D) ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY E) ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ F) PŘEHLEDNÉ ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ G) ÚDAJE O VÝZNAMNÝCH MIMOŠKOLNÍCH AKTIVITÁCH H) ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKCE PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ I) ZÁVĚR VÝROČNÍ ZPRÁVY - 2 -

3 A) CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Název školy: Vyšší odborná škola právní, s.r.o. Sídlo: Osvobození 699, Kunovice Odloučená pracoviště: Kunovice, Na Záhonech Kunovice, Náměstí Svobody Kunovice, Osvobození 861 Zřizovatel: H. prof. Ing. Oldřich Kratochvíl, Dr.h.c., CSc., Ph.D., MBA Adresa zřizovatele: Javorová 1522, Veselí nad Moravou Jméno ředitele školy: H. prof. Ing. Oldřich Kratochvíl, Dr.h.c., CSc., Ph.D., MBA Zástupce ředitele: Mgr. Iveta Hashesh, Ph.D., MBA, h.doc. Kontakt na zařízení: Tel.: Fax: Web: Jméno pracovníka pro informace: JUDr. Oldřich Dosoudil Datum zřízení (založení) školy: Datum zařazení do sítě: Poslední aktualizace v síti: Školská rada: Byla zřízena dne v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., v platném znění. Školská rada pracovala ve složení: Mgr. Iveta Hashesh, Ph.D., MBA h.doc. /jmenovaná zřizovatelem/, Martina Buchlovská /zvolená studenty VOŠP/ a JUDr. Oldřich Dosoudil /zvolený pedagogickými pracovníky školy/. Součásti školy podle Rozhodnutí o zařazení do sítě a jejich kapacity: Vyšší odborná škola - kapacita: 2000 studentů - 3 -

4 Typ školy Počet tříd Počet studentů k Počet studentů na třídu podle Přepočtený počet pedagogických Počet studentů na přepočt. ped. prac. stavu k pracovníků VOŠ ,6 1,7 32,35-4 -

5 B) PŘEHLED VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ Vyučované obory ve školním roce 2010/2011 Vyučované obory ve Kód oboru Součást Studium při zaměstnání školním roce (KKOV) školy Počet studentů Ukončilo ZZ Ukončilo MZ 2010/2011 k (názvy podle DÁ VE EX DÁ VE EX DÁ VE EX Rozhodnutí o zařazení do sítě škol) Právo komerční N/ Inovace vzdělávacích programů Veškeré náplně odborných právnických předmětů byly inovovány s ohledem na probíhající sbližování práva ČR a EU. Tato inovace probíhala průběžně a má dopad i na zaměstnavatele našich studentů. Dále probíhala inovace v důsledku přijetí nových zákonů a podstatných novel stávajících zákonů Poslaneckou sněmovnou ČR, na něž škola pohotově reagovala a doplňovala tak příslušné vzdělávací programy. Způsob zabezpečení odborné praxe, resp. odborného výcviku, přehled pracovišť a počtu umístěných studentů Odborná praxe se řídila platnými učebními plány a rámcovým tématickým plánem na školní rok 2010/2011. Studenti si zajišťují praxi ve firmách, obchodních společnostech a organizacích státní a veřejné správy. Škola s těmito institucemi a studenty uzavírá dohody o výkonu řízené praxe a pracoviště studenta průběžně hodnotí. Celkem externí odbornou praxi vykonávalo k studentů ročníku. Zavádění nových metod výuky a vzdělávání Bylo posíleno zavádění e-learningových technologií. Značná pozornost byla věnována výuce cizích jazyků. Důraz byl kladen na tvorbu elektronických učebních textů a taktéž na zavádění plošného - 5 -

6 elektronického testování. V současném období používá VOŠP 10 elektronických testů k prověrce znalostí studentů. Materiální vybavení školy V celém komplexu školy bylo posíleno připojení k internetu. V kabinetech a provozních místnostech školy byl rozšířen počet přípojných míst k bezdrátové sítí WiFi 2,4. Proběhla rekonstrukce některých páteřních sítí zvláště na počítačových učebnách. Dále byl přepracován systém zabezpečení bezdrátové sítě. Knihovna a její elektronické služby pro potřeby školy Škola i nadále věnuje trvalou pozornost rozšiřování knižního fondu o nové knižní tituly, časopisy a další materiály ke studiu. Výrazně se rozšířil studijní fond na elektronické bázi (intranetová knihovna, elektronické učební texty, videonahrávky, apod.). Knihovna je řízena speciálním knihovním systémem, který se postupně zdokonaluje s cílem zajistit co nejpružnější výpůjční systém a podřízení se odbornému zájmu a potřebám jak studentů, tak i učitelů VOŠP. Všechny informační zdroje (knihovna, elektronické učební texty, evidence odborných textů, rešerše literatury, výzkum a další) jsou plně dostupné všem studentům a učitelům. V knihovně v Kunovicích mají učitelé a studenti k dispozici: svazků odborné literatury 52 druhů časopisů a novin on-line archivy Rešerše nově vycházejících odborných publikací Knihovna, studovna - 6 -

7 Časopisy Bankovnictví Bridge Andragogika Ekonom Alternativní energie Harvard Business Review Časopis pro ele. a energetiku Obchod a finance Freundschaft Rozhledy Marketing a media Hospodárske noviny slov. Hospodářské noviny HRM HR fórum Chip Dobrý den s Kurýrem Hodonínský deník Logistika Moderní řízení Podnikatel Psychologie Fresch marketing Právní rádce Profit Prosperita Rozhledy pís. komunikací SAT DVBT Sbírka zákonů The economist Time Učitelské noviny Věstník Zpravodaj odborného vzdělávání Kunovjan Moravské hospodářství Lidové noviny Euro firma Komora Odpadové forum Logistic News Statistika Slovácký deník Noviny Slezské univerzity Účetní a daně HR forum Vědecké časopisy Politická ekonomie Aula Pratur Economic papers Acta Moravia Acta Oeconomica Pragensia Acta FŠFS E+M Teorie Vědy - 7 -

8 Přírůstek knihovního fondu za rok 1615 Knihovní fond celkem Počet odebíraných titulů periodik: - fyzicky - elektronicky (odhad)/ Otevírací doba za týden 1 (fyzicky) Po Pá So, Ne ) Rozumí se počet otevíracích hodin týdně toho provozu vysokoškolské knihovny, který má nejdelší otevírací dobu. Otevírací doby jednotlivých provozů se nesčítají! Termínem fyzicky se rozumí osobní návštěva knihovny, nikoli elektronická komunikace. 2) Uvádějí se pouze tituly periodik, které knihovna sama předplácí (resp. získává darem, výměnou) v papírové nebo elektronické verzi; nezahrnují se další periodika, k nimž mají uživatelé knihovny přístup v rámci konsorcií na plnotextové zdroje Graf č. 1.: Vývoj počtu svazků knih v letech

9 Spolupráce s vysokými školami, praxí a zahraničními partnery Vyšší odborná škola právní, s.r.o. úzce spolupracuje s Evropským polytechnickým institutem, s.r.o. Kunovice především v oblasti výzkumu a publikace. V rámci spolupráce s EPI, s.r.o. se vyučující zúčastnili vnitřního vzdělávacího systému, jehož cílem bylo budovat u učitelů nové kompetence odborné, didaktické a informační

10 C) ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2010/2011 Stav k Fyzické osoby Přepočtené úvazky interní pracovníci 5 0,8 externí pracovníci 14 0,9 Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2010/2011 Jméno, příjmení, titul Funkce Úvazek Dosažené vzdělání Ped. praxe JUDr. Antonín Blažek Učitel 0,05 Univerzita J. E. Purkyně v Brně, 5 fakulta právnická, obor právo. JUDr. Oldřich Dosoudil Učitel 0,1 Univerzita Karlova Praha, fakulta 7 právnická. Doplňující vzdělání pedagogických pracovníků. Ing. Juraj Dubovec, PhD. Učitel 0,05 Vysoká škola dopravy a spojů, 24 obor provoz a ekonomika železniční dopravy. Doplňující vzdělání pedagogických pracovníků. PhD. studium na Žilinské univerzitě. PhDr. Ivan Gosiorovský, MBA Učitel 0,05 Univerzita Komenského 33 v Bratislavě, filozofická fakulta, obor pedagogika. Mgr. Iveta Hashesh, Ph.D., h.doc., MBA Učitelka 0,2 Ostravská univerzita, fakulta filozofická, obor učitelství jazyk anglický jazyk francouzský. Ph.D. studium na Rushmore university, USA. MBA studium na Rushmore university, USA

11 Mgr. Danuška Hofmannová Učitelka 0,05 Univerzita J. E. Purkyně v Brně, fakulta pedagogická, obor ruský jazyk - tělesná výchova. Ing. Jitka Hrušková Učitelka 0,1 Vysoká škola báňská v Ostravě, fakulta ekonomická, obor ekonomika průmyslu. JUDr. František Hurbiš Učitel 0,1 Vysoká škola sboru národní bezpečnosti fakulta vyšetřování, obor právo. Doplňující vzdělání pedagogických pracovníků Bc. Jaroslav Janéska Učitel 0,05 Evropský polytechnický institut, s.r.o., obor elektronické počítače. V současné době studuje na UTB ve Zlíně, obor informační technologie. Mgr. Eleonóra Kochanová Učitelka 0,05 Univerzita Komenského v Bratislavě, filozofická fakulta, obor pedagogika. Státní zkouška z jazyka ruského a německého. Doc. JUDr. Dušan Korgo, PhD. Učitel 0,1 Univerzita Komenského v Bratislavě, fakulta právnická, obor právo, Doc. - Akademie policejního sboru v Bratislavě, obor ochrana osob a majetku, PhD. - Akademie policejního sboru v Bratislavě, obor teorie policejních věd Ing. Petr Koudela Učitel 0,05 VUT v Brně, fakulta managementu a ekonomiky ve Zlíně, obor management a ekonomika. Státní

12 jazyková zkouška z jazyka anglického. Doplňující vzdělání pedagogických pracovníků. Prof. JUDr. Jozef Králik, CSc. Učitel 0,1 Univerzita Komenského v Bratislavě,fakulta právnická,obor správní právo, CSc. Univerzita Komenského v Bratislavě, právnická fakulta, Prof. obor obchodní a finanční právo Oldřich Kratochvíl, Honorary Ředitel 0,2 VŠ dopravní, fakulta strojní a professor, Ing., Ph.D., CSc., elektrotechnická, Dr.h.c., MBA obor zabezpečovací a oznamovací technika v dopravě. Doplňující pedagogické studium. MBA studium na Rushmore university, USA. Ph.D. studium na Rushmore university, USA. CSc. obor Světová ekonomika Ing. et Bc. Miroslava Učitelka 0,1 Trenčianská univerzita Alexandra Lovichová Dubčeka v Trenčíně, Fakulta sociálno ekonomických vztahů, obor lidské zdroje a personální management. Univerzita Palackého v Olomouci, fakulta filozofická, obor ruština se zaměřením na hospodářsko právní a turistickou oblast. Ing. Ladislav Obdržálek učitel 0,1 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, fakulta managementu a ekonomiky, obor management a marketing. Doplňující pedagogické studium. V současné době studuje Ph. D. studium - Ekonomická

13 univerzita v Bratislavě, fakulta mezinárodních vztahů. NUOV Praha - státní zkouška z kancelářského psaní na klávesnici. Ing. Rostislav Pernička učitel 0,05 UTB ve Zlíně, obor učitelství informatiky pro základní a střední školy. Mgr. Petra Soukupová Učitelka 0,1 Masarykova univerzita v Brně, fakulta pedagogická, obor učitelství cizích jazyků pro základní školy angličtina. Doc. Ing. Jozef Strišš, CSc. Učitel 0,05 Vysoká škola dopravní v Žilině, fakulta provozu a ekonomiky dopravy, odbor provoz a ekonomika železniční dopravy. Doplňující vzdělání pedagogických pracovníků. JUDr. Karel Šabata, PhD Učitel 0,05 Masarykova univerzita v Brně, právnická fakulta, obor právo. Doplňující vzdělání pedagogických pracovníků. PhD. studium na Akademii policejního sboru v Bratislavě JUDr. Radomíra Veselá Učitelka 0,05 Univerzita J. E. Purkyně, fakulta právnická, obor právo, studuje Doplňující vzdělání pedagogických pracovníků. V současné době studuje Ph.D. studium Akademie policejního sboru v Bratislavě. Doc. PhDr. Milan Vinklárik, Učitel 0,2 Vojenská politická akademie CSc. Klementa Gottwalda v Bratislavě, fakulta vojenskopedagogická, obor vědecký komunismus

14 Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2010/2011 Jméno, příjmení, titul Jana Strnadová Funkce Úvazek Dosažené vzdělání Ped. praxe administrativní 0,5 Střední ekonomická škola Uherské 0 pracovnice Hradiště Pracovníci v důchodovém věku PhDr. Ivan Gosiorovský, MBA Mgr. Danuška Hofmannová JUDr. František Hurbiš Doc. JUDr. Dušan Korgo, Ph.D. Doc. Ing. Jozef Strišš, CSc. Doc. PhDr. Milan Vinklárik, CSc. Věková struktura pedagogických pracovníků: Věk Počet pracovníků do 30 let 3 od 30 do 40 let 5 od 40 do 50 let 1 od 50 do 60 let 5 nad 60 let 8 Požadovaná aprobovanost a stupeň vzdělání učitelů ve školním roce 2010/2011 V % Požadovaný stupeň vzdělání 100 Aprobovanost výuky 84 Účast pedagogických pracovníků na seminářích, konferencích a další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)

15 Přehled konferencí a seminářů vyučujících ve školním roce 2010/2011 Jméno Název semináře, konference Datum Místo JUDr. Radomíra Veselá Práce s informacemi aneb Hodonín Autorský zákon v životě školy Ing. Ladislav Obdržálek Zvyšování profesních Zlín kompetencí pedagogických pracovníků škol a školských zařízení Zlínského kraje. JUDr. Radomíra Veselá Nové jevy v hospodářské Brno kriminalitě ve světle reformy trestního práva Ing. Ladislav Obdržálek Trendy v globálním podnikání a jejich dynamika. Krize nebo transformace? Globalizace nebo relokalizace? Brno H. prof. Ing. Oldřich Kratochvíl, Ph.D., CSc., Dr.h.c., MBA Doc. JUDr. Dušan Korgo, PhD. Ing. Ladislav Obdržálek Doc. Ing. Jozef Strišš, CSc. Doc. PhDr. Milan Vinklárik, CSc. H. prof. Ing. Oldřich Kratochvíl, Ph.D., CSc., Dr.h.c., MBA Doc. JUDr. Dušan Korgo, PhD. Ing. Ladislav Obdržálek Doc. Ing. Jozef Strišš, CSc. Doc. PhDr. Milan Vinklárik, CSc. PhDr. Ivan Gosiorovský, MBA Mgr. Iveta Hashesh, Ph.D., h.doc., MBA H. prof. Ing. Oldřich Kratochvíl, Ph.D., CSc., Dr.h.c., MBA Vědecká mezinárodní konference University as the facilitator for society and region development Hodonín Mezinárodní konference ICSC Hodonín Ninth international conference on soft computing applied in computer and economic environments Mezinárodní studentská Kroměříž konference Prognózy vývoje naší civilizace ve 21.století

16 Ing. et Bc. Miroslava Lovichová Ing. Ladislav Obdržálek Doc. Ing. Jozef Strišš, CSc. JUDr. Radomíra Veselá Doc. PhDr. Milan Vinklárik, CSc. Ing. Juraj Dubovec, PhD. Mgr. Iveta Hashesh, Ph.D., h.doc., MBA H. prof. Ing. Oldřich Kratochvíl, Ph.D., CSc., Dr.h.c., MBA Ing. Ladislav Obdržálek Doc. Ing. Jozef Strišš, CSc. JUDr. Radomíra Veselá Doc. PhDr. Milan Vinklárik, CSc. Mezinárodní konference Jak úspěšně podnikat v příhraničních regionech jihovýchodní Moravy Luhačovice

17 D) ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY Základní údaje o hospodaření Vyšší odborné školy právní, s.r.o. Kunovice za období školní roku 2010/2011. Hlavním příjmem Vyšší odborné školy právní, s.r.o. jsou dotace poskytované soukromé škole dle počtu studentů a příjmy z úhrad školného. Celkové příjmy za období školního roku 2009/2010 Celkem ,-- z toho dotace (dle aktuálního počtu studentů) ,-- školné ,-- ostatní příjmy ,-- Školné studenti hradí v pravidelných měsíčních splátkách. Výška školného pro školní rok 2010/2011 byla stanovena na částku Kč 1700,-- /měsíc. Celkové výdaje za období školního roku 2010/2011 Investiční výdaje: 0,-- Neinvestiční výdaje celkem ,-- z toho: - mzdy pracovníků ,-- - zákonné odvody ,-- - ostatní provozní náklady ,-- (provozní náklady zahrnují, nájemné budov, pronájem počítačové sítě, internet atd.) Neinvestiční náklady hrazené z dotace (dle skutečného stavu studentů) činily za školní rok 2010/2011 částku Kč ,-- Peněžní prostředky jsou vynakládány v průběhu roku přednostně na úhradu závazků k zaměstnancům, k orgánům sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění a na úhradu závazků z obchodních vztahů zajišťující běžný provoz soukromé školy vyšší odborné školy a na výchovu a vzdělávání

18 E) ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ Přehled přijímacího řízení pro školní rok 2010/2011: VOŠP, s.r.o. obor Právo komerční dálková forma studia Přihlášeni Přijati CELKEM 0 0 Pro školní rok 2010/2011 nebyl otevřen první ročník pro dálkovou formu oboru Právo komerční

19 F) PŘEHLEDNÉ ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ Hodnocení o ukončení studia - ABSOLUTORIUM Obhaj. Obhaj. Odb. blok Cizí jazyk Celkové V/O hodnocení hodnocení hodnocení hodnocení 1 Burďáková Renata 1/ PV 2 Čermáková Andrea 2/ P 3 Čížová Marie 1/ P 4 Daňková Lenka 1/ PV 5 Dlouhá Lucie 2/ PV 6 Dohnalová Alena 2/ P 7 Gabrielová Michaela 2/ PV 8 Harcová Kamila 2/ P 9 Horňáčková Martina 2/ PV 10 Chupíková Lucie 1/ P 11 Jakšová Lucie 2/ P 12 Ježová Alena 1/ PV 13 Matušinová Vladimíra 1/ PV 14 Mikulová Hana 2/ PV 15 Olšáková Miroslava 2/ P 16 Pospíšilová Martina 1/ PV 17 Rezková Marcela 2/ P 18 Řihošková Alena 1/ PV 19 Salingerová Zuzana 2/ P 20 Šanková Eva 2/ P 21 Ševčíková Vendula 1/ PV 22 Wrobelová Michaela 1/ P V Kunovicích dne:

20 Předseda: Místopředseda: Doc. JUDr. Dušan Korgo, Ph.D. JUDr. Oldřich Dosoudil Členové: Tajemník: JUDr. Oldřich Dosoudil JUDr. Ivana Pazderská JUDr. Radomíra Veselá Mgr. Petra Soukupová Mgr. Eleonóra Kochanová Ing. Miroslava Lovichová JUDr. František Hurbiš Ing. Hynek Dušek Informační zpráva o průběhu Abiturientských zkoušek na Vyšší odborné škole právní, s.r.o. Abiturientské zkoušky v oboru Právo komerční na Vyšší odborné škole právní, s.r.o. v Kunovicích se uskutečnily dne před jmenovanou komisí. Komise zkoušela a hodnotila odborné a jazykové znalosti studentů a posoudila jejich odborné a komunikační dovednosti při obhajobě absolventské práce. Zhodnocení jednotlivých částí zkoušky: 1. Obhajoba absolventských prací Práce až na výjimky byly orientovány na praktické využití. Lze jich využít pro začínající podnikatele a také pro fyzické osoby k různým žádostem u státních organizací (živnostenské úřady, bankovní domy apod.) 2. Odborný blok Studenti přistupovali k závěrečné zkoušce odpovědně. Jejich přípravu hodnotí komise kladně. Průběh zkoušky měl velmi dobrou úroveň

21 3. Cizí jazyky Studenti prokázali přiměřené znalosti cizího jazyka včetně odborné terminologie. Lepší znalosti prokázali studenti, u kterých je evidentní praktické používání jazyka. Úroveň ostatních byla standardní. Slabší znalosti prokázali studenti, kteří na školu nastupovali jako začátečníci v daném jazyku. Zkoušek se zúčastnilo 22 studentů. Výsledky zkoušek jsou uvedeny v příloze. Jeden student se v průběhu absolventských zkoušek omluvil. Komise konstatovala, že byly dodržené všechny náležitosti, které jsou vyžadované předpisy pro abiturientské zkoušky, a odbornou úroveň absolventů hodnotila jako velmi dobrou. Všichni zkoušející přistupovali ke zkouškám velmi odpovědně, byl dodržen časový harmonogram a zkoušky proběhly hladce a v souladu s vyhláškou č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání. V Kunovicích dne Doc. JUDr. Dušan Korgo, Ph.D. předseda komise

22 ÚDAJE O INTEGROVANÝCH STUDENTECH Studenti integrovaní ve třídách ve školním roce 2010/2011 pod tabulkou uvést případný komentář k problematice integrace a výchovně vzdělávací práce s handicapovanými studenty. Druh postižení: Ročník Počet studentů Sluchové postižení - 0 Zrakové postižení - 0 S vadami řeči - 0 Tělesné postižení - 0 S kombinací postižení - 0 S vývojovými poruchami učení - nevedeno

23 G) ÚDAJE O VÝZNAMNÝCH MIMOŠKOLNÍCH AKTIVITÁCH Mimořádné pedagogické aktivity učitelů (včetně publikační činnosti) Publikační činnost ISBN Název titulu Autor Datum vydání Strategie ČŠI - grantové skripta Mgr. Libuše Parmová 2010 Informační systémy ve školství - grantové skripta Ing. Jindřich Petrucha, Ph.D Udržitelný rozvoj - grantové skripta Ing. Hynek Dušek Účetnictví školy - grantové skripta Ing. Alena Poncarová 2010 Administrativní management - grantové skripta Ing. Miroslava Lovichová Základy informačních systémů v AJ Prof. Ing. Imrich Rukovanský, CSc Stabilizačná politika v hospodárskej praxi monografie Ing. Jozef Habánik, Ph.D ICSC 2010 Kolektiv autorů 2010 Sborník "Vysoká škola jako facilitátor" Kolektiv autorů 2010 Ing. Oldřich Kratochvíl, hon. prof., Strategic management Dr.h.c., Ing. Jaroslav Kavka Niterní leadership - grantové skripta Ing. Oldřich Kratochvíl, hon. prof., Dr.h.c Projektový management - grantové skripta Ing. Oldřich Kratochvíl, hon. prof., Dr.h.c Procesní řízení školy - grantové skripta Phdr. Ivan Gosiorovský 2010 Moderní pedagogické metody - grantové skripta Phdr. Ivan Gosiorovský Politologie - grantové skripta PhDr. Mgr. Ladislav Rýznar, Ph.D Marketingové řízení školy - grantové skripta Ing. Iva Matušíková, B.B.S Daňová soustava - grantové skripta Ing. Jana Stibůrková 2010 Řízení školy v krizových situacích grantové skripta PhDr. Mgr. Ladislav Rýznar, Ph.D Ing. Oldřich Kratochvíl, hon. prof., Výroční zpráva EPI Dr.h.c Sborník studentské konference 2010 Kolektiv autorů Kam směřuje Rusko - monografie Prof. Ruslan I. Khasbulatov, DrSc Základy teleworkingu a telemarketingu Doc. Ing. Jozef Strišš, CSc Zahraniční obchod - monografie Ing. Jan Prachař, Ph.D Teorie obchodu - monografie Ing. Jan Prachař, Ph.D Sociální pedagogika Doc. Ing. Antoním Malach, CSc Sociologický pojmový slovník Doc. PhDr. Milan Vinklárik, CSc., Mgr. Et. PhDr. Ladislav Rýznar, Ph.D

24 Spolupráce školy a dalších subjektů, včetně mezinárodní spolupráce Dohody o spolupráci: - Asociace vyšších odborných škol - Svaz účetních a.s. - Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR - Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela Bánská Bystrica - Vysoké učení technické v Brně - Sdružení škol vyššího studia EVOS - Česká společnost pro systémovou integraci

25 H) ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKCE PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ Poslední inspekce provedená ČŠI na naší škole proběhla v roce

26 I) ZÁVĚR VÝROČNÍ ZPRÁVY Na začátku školního roku 2010/11 si učitelé a studenti stanovili následující cíle: 1. Pokračovat v práci s cílem plného zavedení elektronických učebních textů a elektronických kontrolních testů do výuky. 2. Využít nejmodernější pedagogické metody a postupy do výuky. 3. Pokračovat v práci na budování jedinečnosti oboru a vize školy. 4. Posílit a prosazovat žádoucí kulturu školy. 5. Pokračovat v přechodu na ekosociální pojetí celého výchovně vzdělávacího procesu. 6. Plné propojení výuky s praxí. Pedagogický sbor i studenti se na konci školního roku shodli, že cíle tento tým splnil. Ve školním roce 2011/12 bude hlavním cílem: 1. Zapojit studenty VOŠP do celoživotního vzdělávání na EPI, s.r.o. 2. Pokračovat v budování systému e-learningových učebních textů a elektronických testů. 3. Posílit činnost školy a její zaměření pro praktické potřeby zaměstnavatelů našich studentů. 4. Zapojit učitele do výzkumné činnosti. 5. Zpracovat a připravit k úspěšné reakreditaci vyučované studijní obory. 6. Posílit právní vědomí studentů a pokročit v naplňování vize školy. Datum zpracování zprávy: Tato výroční zpráva byla projednána Školskou radou VOŠP dne Podpis ředitele a razítko školy:

Výroční zpráva Vyšší odborné školy právní, s. r. o. za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva Vyšší odborné školy právní, s. r. o. za školní rok 2011/2012 Vyšší odborná škola právní, s.r.o. Osvobození 699, 686 04 Kunovice tel. : 572548035, fax: 572548788, e-mail: vos@edukomplex.cz, www.vos.cz/vyssi NOSCE TE IPSUM Výroční zpráva Vyšší odborné školy právní,

Více

Výroční zpráva Vyšší odborné školy právní, s. r. o. za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva Vyšší odborné školy právní, s. r. o. za školní rok 2007/2008 Vyšší odborná škola právní, s.r.o. Osvobození 699, 686 04 Kunovice tel. : 572548035, fax: 572548788, e-mail: vos@edukomplex.cz, www.vos.cz/vyssi NOSCE TE IPSUM Výroční zpráva Vyšší odborné školy právní,

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA S.R.O. Osvobození 699 686 04 Kunovice

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA S.R.O. Osvobození 699 686 04 Kunovice SOUKROMÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA S.R.O. Osvobození 699 686 04 Kunovice 1 NOSCE TE IPSUM Roční zpráva soukromé střední odborné školy, s.r.o za školní rok 2002/03. Zpracovala: Mgr. Iveta Matušíková, statutární

Více

výroční zpráva o činnosti

výroční zpráva o činnosti Z:\info\Vyuka\Vyrocni_zprava_EPI\1_uvod_kapitola_1.docnstitut výroční zpráva o činnosti Ing. Oldřich KRATOCHVÍL, Ph.D., Honorary professor, Dr.h.c., MBA Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy

Více

Soukromé gymnázium, střední odborná škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s. r. o. Výroční zpráva. za školní rok 2007/2008

Soukromé gymnázium, střední odborná škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s. r. o. Výroční zpráva. za školní rok 2007/2008 Soukromé gymnázium, střední odborná škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s. r. o. NOSCE TE IPSUM Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Zpracovaly: Ing. Lenka Sokolová pí Ľubica Ševečková

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. Soukromé gymnázium, střední odborná škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s. r. o.

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. Soukromé gymnázium, střední odborná škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s. r. o. Soukromé gymnázium, střední odborná škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s. r. o. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracovala: JUDr. Radomíra Veselá, PhD. ředitelka školy Na tvorbě

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA S.R.O. Osvobození 699 686 04 Kunovice

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA S.R.O. Osvobození 699 686 04 Kunovice SOUKROMÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA S.R.O. Osvobození 699 686 04 Kunovice 1 NOSCE TE IPSUM Roční zpráva soukromé střední odborné školy, s.r.o za školní rok 01/02. Zpracovala: Mgr. Iveta Matušíková, statutární

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s.

Více

Výroční zpráva. Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola s.r.o.

Výroční zpráva. Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola s.r.o. Výroční zpráva Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola s.r.o. školní rok 8/9 Výroční zpráva byla projednána 7.. 9 se zřizovatelem Střední školy podnikatelské a Vyšší odborné školy, s.r.o. Datum

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 V Olomouci, červen 2013 Zpracovalo širší vedení Moravské vysoké školy Olomouc 1. Úvod... 5 2. Základní údaje o vysoké škole...

Více

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 212 Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva o činnostio 212 1. Úvod Vážené čtenářky, vážení čtenáři, zpracování výroční zprávy je příležitostí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována v souladu se zákonem č. 561/2004

Více

za školní rok 2010/2011

za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Přerov 10. 10. 2011 Vypracoval: RNDr. Vladislav Polívka ředitel školy Schválila školská rada 10. 10. 2011 Mgr. Milan Šváb předseda školské rady 1.

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech)

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech) Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech) Projednáno a schváleno správní radou obecně prospěšné společnosti červen 2014

Více

Obsah 1 Úvod... 5 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ):... 7 2.2 Složení akademické rady...

Obsah 1 Úvod... 5 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ):... 7 2.2 Složení akademické rady... 1 Obsah 1 Úvod... 5 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ):... 7 2.2 Složení akademické rady... 8 2.3 Zastoupení SVŠE v reprezentaci českých vysokých

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2008/2009 Praha únor 2010 O B S A H 1. Úvod 4 1.1 Úplný název soukromé vysoké školy, používaná zkratka názvu, adresa,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 KVĚTEN 2013 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení vědecké rady,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Květen 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení statutárních

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 Přerov 2008-09-22 Vypracoval: RNDr. Vladislav Polívka ředitel školy Schválila školská rada 29. 9. 2008 PhDr. Dagmar Cagášková předsedkyně školské

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011. Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011. Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné 1 ÚVOD... 4 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O FAKULTĚ... 4 2.1 ÚPLNÝ NÁZEV... 4 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA SU OPF... 5 2.3 SLOŽENÍ ORGÁNŮ SU OPF... 6 2.3.1

Více

Obsah. Výroční zpráva 2011 1

Obsah. Výroční zpráva 2011 1 Obsah 1 Úvod... 2 2 Základní údaje o vysoké škole... 3 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost... 9 4 Studenti... 16 5 Absolventi... 20 6 Zájem o... 22 7 Akademičtí pracovníci... 24

Více

Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611

Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611 Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611 IČO: 25318390 Obsah VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010-2011 1 Základní údaje

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ČESKÁ REPUBLIKA 2015 Vzor citace: FEREBAUEROVÁ, R. a kol. Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy evropských a regionálních studií, o. p. s.,

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

Univerzita Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ ZA ROK 2003

Univerzita Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ ZA ROK 2003 Univerzita Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ ZA ROK 2003 Hradec Králové 2004 Předloženou Výroční zprávu o činnosti Univerzity Hradec Králové za rok 2003 vypracovanou ve

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. za školní rok 2013/2014 Ing. Lenka Rolečková ředitelka školy V Rybitví, 14. října 2014 I. VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Přerov 2. 10. 2012 Vypracoval: RNDr. Vladislav Polívka ředitel školy Schválila školská rada 10. 10. 2012 PhDr. Dagmar Cagášková předsedkyně školské

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 Brno, květen 2014 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

Velké Meziříčí dne 8. 10. 2013 Mgr. Marie Paľovová, ředitelka. Školská rada schválila Výroční zprávu dne 8. 10. 2013.

Velké Meziříčí dne 8. 10. 2013 Mgr. Marie Paľovová, ředitelka. Školská rada schválila Výroční zprávu dne 8. 10. 2013. V Ý R OČNÍ Z P R Á V A Š K O L N Í R O K 2 0 1 2 / 2 0 1 3 HOTELOVÁ ŠKOLA SVĚTLÁ A OBCHODNÍ AKADEMIE U Světlé 36, 594 23 Velké Meziříčí, tel.: 566 522 837 Zřizovatel: Kraj Vysočina se sídlem v Jihlavě

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Výroční zpráva. Cesta je cíl

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Výroční zpráva. Cesta je cíl Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Výroční zpráva O ČINNOSTI 2013 Cesta je cíl 1. Úvod Vážené čtenářky, vážení čtenáři, dostává se Vám do rukou Výroční zpráva o činnosti Vysoké

Více