Téma: Letíme za pohádkou aneb Kdo si hraje nezlobí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Téma: Letíme za pohádkou aneb Kdo si hraje nezlobí"

Transkript

1 RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro školní družinu Téma: Letíme za pohádkou aneb Kdo si hraje nezlobí 2010/2011 Letíme do Země Fantazie 2011/2012 Letíme pro Pohádkové klíče 2012/2013 Letíme za Ročním obdobím Pro období /2011;2011/2012;2012/2013 Za školní družinu vypracovala ved. vych Jana Návojová

2 FORMY VZDĚLÁVÁNÍ a) příležitostnou výchovou navštěvujeme veřejná vystoupení, výstavy. Pořádáme sobotní akce: výlety, slavnosti. Základem účastníků jsou přihlášeni žáci ze ŠD, či žáci ze ŠK, ale mohou se zúčastnit i rodinní příslušníci, či další zájemci. b) pravidelnou výchovou každodenní činnost přihlášených žáků v ŠD. c) spontánní činnosti volně navštěvujeme školní hřiště, hřiště s prolézačkami, knihovnu, nebo jen tak si zahrajeme nějakou hru. Tyto aktivity zahrnujeme do denního režimu ŠD, klidové činnosti, či při pobytu venku. d) Samostatná i skupinová práce prezentace výsledků, řízená diskuze, výtvarná tvorba. CÍLE VZDĚLÁVÁNÍ a) Vyzkoušet si netradiční formy a metody činnosti b) Rozvíjet myšlení, tvořivost a fantazii c) Prohlubovat zkušenosti při práci s dostupným materiálem(ekoateliér) d) Rozvíjet schopnost vhodně kombinovat barvy e) Motivovat k námětové bohaté a pestré činnosti f) Vytvářet nové pracovní návyky g) Zvládnout herní situace,využít volný čas efektivním způsobem h) Osvojit pravidla vhodné komunikace mezi dětmi a při skupinové činnosti i) Podněcovat k rozšiřování slovní zásoby, rozvíjení vyjadřovacích schopností j) Motivovat k organizování a plánování práce, vlastního učení, zábavy a hry k) Podporovat a prohlubovat individuální schopnosti a dovednosti intelektové, osobnostní, pohybové atd. l) Zaměřovat se na odpovědnost za kvalitu vlastní práce m) Kompetence: 1.) k učení podílí se na plánování,řízení a organizování vlastního učení;posuzuje své výsledky práce, oceňuje vlastní pokrok 2.) k řešení problémů rozpozná a pochopí problém;přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách;promyslí a naplánuje jejich způsob řešení

3 3.) komunikativní vyjadřuje vlastní pocity při jednotlivých prožitcích, účastní se diskuzí, vyjadřuje vlastní názor; průběžně rozšiřuje slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím 4.) sociální a personální - dodržovat stanovená pravidla; podílí se na utváření příjemné atmosféry mezi kamarády a spolužáky; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty 5.) pracovní zásady bezpečnosti při hře;k povinnostem přistupuje odpovědně ; prezentuje výsledky práce 6.) k trávení volného času rozvíjí své zájmy, záliby a nadání;účelně využívá, organizuje a řídí vlastní volný čas OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ ČLOVĚK A JEHO SVĚT 1.) MÍSTO, KDE ŽIJEME a) náš domov - u nás doma (vyprávíme o životě v naší rodině, kreslíme a malujeme náš volný čas s rodiči, co kdo dělá v naší rodině znázorníme kresbou, nebo koláží) K. 3, 4, 5, 6 b) náš dům popisujeme náš dům a také zařízení v něm - stavíme ze stavebnice - navrhujeme dům, ve kterém chceme jednou bydlet - zařizujeme, kreslíme, vystřihujeme K. 2, 3, 4, 5 c) škola procházíme školou a ukazujeme žákům, kde je jídelna a místa, která navštěvujeme ze ŠD - povídáme si, jakou bychom chtěli mít třídu ve ŠD - vymýšlíme logo ŠD - hledáme poklad v okolí (orientace) K. 1, 2, 3, 5, 6 e) cesta do školy povídáme si o cestě a bezpečnosti - vyrábíme dopravní značky

4 - navštívíme dopravní hřiště ve Slaném - soutěžíme v jízdě zručnosti na kole - orientujeme se v mapě a naučíme se hledat spojení autobusem K. 1, 2, 4, 6 f) naše obec na vycházkách hledáme zajímavosti naší obce - kreslíme a malujeme místa, kde je nám dobře a kam rádi chodíme - stavíme naší vesnici z kostek, či z papírových krabic - hrajeme si na průvodce (doktor, obchod, ) K. 1, 2, 3, 4, 5, 6 f) tradice naší obce besedujeme o historii obce a sháníme informace - namalujeme nejvýznamnější místo - vyrábíme masky na masopust - vyrábíme tradiční jarní předměty - na čarodějnice vyhlašujeme nejlepší čarodějnici - opékáme vuřty s přehlídkou čarodějnic K. 1, 2, 3, 4, 5, 6 2.) LIDÉ KOLEM NÁS a) rodina povolání rodičů předvádíme pantomimou, nebo kreslíme - zjišťujeme, kdo patří do naší rodiny, kdo má svátek, narozeniny a vyrábíme přáníčka - na Den matek si povídáme, co pro nás maminka znamená, jak vypadá a nakreslíme si jí (vyrábíme dárky) K. 1, 3, 4, 6 b) kamarádi besedujeme na téma Mí kamarádi (hrajeme hru Byl bych rád, aby vedle mě seděl, protože ) - hrajeme si na malíře (namalujeme kamaráda, potom ho společně poznáváme) - povídáme si,jaký je rozdíl mezi slovy: kamarád, přítel, spolužák - přemýšlíme o vandalismu, opravujeme poškozené hračky a

5 K. 1, 2, 3, 4, 5, 6 uklízíme si aktovky - v čem se někteří lidé liší tělesně a psychicky (malujeme ústy, orientace v prostoru, cvičíme hmat) c) svátky a oslavy - vyrábíme přání pro oslavence - karnevalový rej (kreslíme a malujeme, co se nám nejvíce líbilo) - připravujeme adventní kalendář s dobrotami - vyrábíme Mikuláše, čerty z papíru či z přírodního materiálu - na Vánoce zdobíme ŠD, chodby, šatnu - na Velikonoce zdobíme kraslice, upleteme pomlázku, čteme si o zvycích v jiných zemích - na Den dětí závodíme a tančíme při diskotéce d) jak se správně chovat kouzelná slovíčka (hrajeme scénky) - v knihovně si vypůjčíme knihu - návštěva divadla (vhodný oděv, zahrajeme si scénku) - jedeme na výlet - mluvíme správně (vyprávíme pohádky, své příběhy) - Řekni beze slov (pantomimicky předvádíme své pocity) - jídelna, restaurace (denně procvičujeme ve ŠJ) 3.) LIDÉ A ČAS a) náš denní režim - vyprávíme si o denním režimu a učíme se rozlišovat povinnosti a zábavu - kreslíme každodenní činnosti a nad kresbami besedujeme - hrajeme si hru Odhad času a vyrobíme si z papíru hodiny - jak jsme prožili předešlý den a správná inspirace využívání času b) jak se mění lidé - když jsme byli malí - prohlížíme si fotografie - besedujeme, co se můžeme naučit během života

6 c) jak se mění věci, budovy, obec změny naší vesnice (fotografie) - připravíme se výstavku - pátráme, jaká byla vesnice dříve - prohlížíme si staré učebnice - besedujeme o domácnosti dříve a nyní - návštěva skanzenu - kreslíme spotřebiče - pořádáme módní přehlídku - připravujeme kviz na téma Co jsme si zapamatovali ve skanzenu K.- 1, 2, 3, 4, 5,6 4.) ROZMANITOSTI PŘÍRODY a) příroda okolo nás ~ jak se mění strom - kreslíme určitý strom (roční období) - jak se mění příroda v ročních obdobích - využíváme plody, listy na koláže ~ stavíme z přírodnin - ze shromážděných přírodnin - na vycházkách - obtiskujeme listy ~ město v lese čteme Ferdu mravence - stavíme město z přírodnin ~ s hlavou v oblacích kreslíme ptačí hnízdo - poznáváme podle vzhledu a zpěvu - vyrábíme krmítko - v zimě pozorujeme ptačí stopy - besedujeme s hajným ~ naše květiny s květin vytváříme hezké prostředí - pečujeme o květiny - sázíme a pozorujeme klíček - čteme pohádku Křemílek a Vochomůrka

7 ~ záhada pod kameny sledujeme, co je pod nadzvednutým kamenem - malujeme na oblázky - vyrábíme šperky ~ za dobrodružstvím vymýšlíme názvy rostlin a zvířat začínající písmenem abecedy - napodobujeme hlasy zvířat a hádáme - určujeme rostliny ~ můj miláček kreslíme domácí mazlíčky - vyprávíme si o domácích zvířátkách a jakou péči vyžadují b) roční období ~ podzim ovoce, zelenina (malujeme, kreslíme, poznáváme podle hmatu) - výroba draka - drakiáda ~ zima beseda, jak přežijí zvířátka v zimě - pozorujeme prodej kaprů - stopy zvířat ve sněhu ~ jaro jarní práce na zahrádce - malujeme a vyrábíme první jarní květiny ~ týden, měsíc, rok koláž z měsíců a ročních období ~ vodní hrátky význam vody - pokusy (odpařování, srážení, mrznoucí voda) c) chráníme své životní prostředí ~ den Země co bychom měli vylepšit v našem životním prostředí - třídíme odpad

8 ~ co do přírody nepatří kviz na téma - co najdeme v lese - nebezpečí ohně v přírodě 5.) ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ a) poznáváme své tělo ~ já my - lidské tělo - obkresli celé tělo na balicí papír - hra Hlava, rameno, koleno, pata b) péče o své zdraví ~ čistota půl zdraví denní hygiena - zásady při kýchání, kašli, použití WC ~ náš jídelníček kreslíme ovoce a zeleninu - sestavujeme jídelníček - vystřihujeme - smyslové poznávání ~ poznáváme houby pracujeme s obrázky - malujeme ~ u lékaře jak předcházet úrazům - pečujeme o svůj chrup - naše lékárnička - přenášíme zraněného - základy první pomoci - důležitá čísla c) chodíme každý den ven ~ pobyt venku různé hry

9 - každý měsíc se naučíme novou hru ~ zimní radovánky stavby ze sněhu - sáňkujeme ~ míčové hry PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE - vítání prvňáčku ve ŠD - drakiáda - Mikulášská nadílka - vánoční besídka soutěže, diskotéka - Halloween - karneval - velikonoční jarmark společně se školou - dětský den soutěže, diskotéka MATERIÁLNÍ PODMÍNKY Naše ŠD má dvě oddělení. První oddělení se nachází v budově ŠJ vedle školy a to v přízemí. Máme zde tři malé místnosti hernu s kobercem, další místnost je přizpůsobena na výtvarné a pracovní činnosti a třetí místnost je ryze odpočinková, kde si děti mohou přečíst knihu. Druhé oddělení se nachází v budově školy ve 2. třídě poprvé. V této třídě mají děti také prostor na hraní. Žáci se do ŠD přihlašují dle přihlašovacích lístků. Podrobnosti jsou uvedeny v řádu ŠD (viz příloha).

10 PLNÁ MOC Vážení rodiče, zasíláme Vám formulář plné moci pro případ, že by Vaše dítě odváděla ze ŠD cizí osoba (mezi tyto osoby patří: prarodiče, ostatní rodinní příslušníci a vámi pověření lidé). Tato plná moc bude přiložena k zápisnímu lístku. Současně upozorňuje, že nelze uvolňovat dítě na základě telefonátu, ale pouze po předložení písemné omluvenky podepsané rodiči. Jedná se o bezpečnost Vašich dětí, a proto věříme, že budete věnovat našemu sdělení náležitou pozornost. Zplnomocňuji tímto. Jméno, příjmení, číslo OP, bytem. aby vyzvedával/a našeho syna/dceru..r.č.. ze ŠD při ZŠ Pchery. V. Dne... otec jméno příjmení.. matka jméno příjmení

11 PŘIHLAŠOVACÍ LÍSTEK ŠD při ZŠ Pchery Telefonní číslo ŠD: Telefonní číslo školy: JMÉNO A PŘÍJMENÍ RODNÉ ČÍSLO ZDRAV. POJ. TRVALÉ BYDLIŠTĚ STÁTNÍ OBČANSTVÍ ZDRAVOTNÍ POTÍŽE JMÉNO A PŘÍJMENÍ MATKY TELEFONNÍ ČÍSLO JMÉNO A PŘÍJMENÍ OTCE TELEFONNÍ ČÍSLO ODCHOD ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK ODCHÁZÍ SÁM/SAMA ANO NE S KÝM? Pokud vaše dítě má být uvolněno jinak, než je uvedeno v zápisním lístku, vždy vychovatelka ŠD musí být informována písemně. Jinak vaše dítě nebude uvolněno! Podpis rodičů, nebo zákonného zástupce Dne v

12 Přílohy: - Roční plán 2010/ Řád školní družiny

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Identifikační údaje o školní družině a charakteristika školní družiny

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Identifikační údaje o školní družině a charakteristika školní družiny ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Identifikační údaje o školní družině a charakteristika školní družiny Předkladatel: Základní škola Moravské Bránice Moravské Bránice 74 664 64 Dolní Kounice

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola Nelahozeves, okres Mělník 1. Identifikační údaje Název školy: Základní škola Nelahozeves; okres Mělník Adresa školy: Základní škola Školní 55 Nelahozeves

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní vzdělávací program pro školní družinu Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Úvod 3. Charakteristika zařízení 4. Personální podmínky 5. Materiální podmínky 6. Ekonomické podmínky 7. Podmínky pro přijímání

Více

Č.j.48/2010. Základní škola a Mateřská škola při Hamzově odborné léčebně pro děti a dospělé Luže, Košumberk 37 ŠVP - ŠKOLNÍ DRUŽINA

Č.j.48/2010. Základní škola a Mateřská škola při Hamzově odborné léčebně pro děti a dospělé Luže, Košumberk 37 ŠVP - ŠKOLNÍ DRUŽINA Č.j.48/2010 Základní škola a Mateřská škola při Hamzově odborné léčebně pro děti a dospělé Luže, Košumberk 37 ŠVP - ŠKOLNÍ DRUŽINA Přijď si s námi hrát, buď náš kamarád 1 Obsah 1. Identifikační údaje ŠD

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TRUTNOV, V DOMCÍCH 488. ŠVP školní družiny

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TRUTNOV, V DOMCÍCH 488. ŠVP školní družiny ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TRUTNOV, V DOMCÍCH 488 ŠVP školní družiny Školní vzdělávací program pro školní družinu Ředitelka školy: Ing. Zuzana Horáková Radová Zástupce pro I. stupeň: Mgr. Eva Junová Vedoucí vychovatelka:

Více

Identifikační údaje: Základní škola a Mateřská škola, Loděnice Adresa školy: Loděnice 134, 671 75. Tel. číslo: 515 337 632

Identifikační údaje: Základní škola a Mateřská škola, Loděnice Adresa školy: Loděnice 134, 671 75. Tel. číslo: 515 337 632 Identifikační údaje: Název školy: Základní škola a Mateřská škola, Loděnice Adresa školy: Loděnice 134, 671 75 Ředitel: Vychovatelka: Mgr. Petr Machálek Anna Kremláčková Tel. číslo: 515 337 632 Webové

Více

Režim ŠD Provozní doba školní družiny je od 6,30 do 8,45 hodin a po skončení vyučování od 11,40 do 17,00 hodin.

Režim ŠD Provozní doba školní družiny je od 6,30 do 8,45 hodin a po skončení vyučování od 11,40 do 17,00 hodin. Pro školní rok 2012 / 2013 1 Naši ŠD navštěvují žáci 1. 4. ročníku ZŠ. Tvoří jí 11 oddělení, přičemž průměrná naplněnost je 30 žáků. Činnost vychází z pedagogicky. Cílem naší práce je snaha o vytvoření

Více

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, www.zsbecov.cz Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ Bečov Platný od 1. 9. 2014

Více

Školní vzdělávací program. pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání 0 Identifikační údaje: Název a adresa školy: Základní škola a mateřská škola Lázně Kynžvart K Rybníku 346 354 91 Lázně Kynžvart Kontakty: telefon: 354 691

Více

ŠVP ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Školní vzdělávací program pro školní družinu. ZŠ praktická Bochov. 1. Identifikační údaje

ŠVP ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Školní vzdělávací program pro školní družinu. ZŠ praktická Bochov. 1. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ praktické Bochov ŠVP ŠD 1. Identifikační údaje Název ŠVP: Předkladatel ŠVP: Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ praktická Bochov Okružní

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny Platnost od 1.9. 2014 1 Obsah: 1. Charakteristika ŠD 2. Konkrétní cíle vzdělávání 3. Formy a obsah vzdělávání 4. Výchovné programy 5. Tematické okruhy a časový

Více

Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace

Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace Vzdělávací program školního klubu Cíle vzdělávání ve školním klubu Zájmové vzdělávání ve školním klubu naplňuje svými prostředky obecné cíle vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program pro školní druţinu

Školní vzdělávací program pro školní druţinu Školní vzdělávací program pro školní druţinu Dokument vstupuje v platnost dnem 1. 9. 2007 RNDr. Věra Havelková, ředitelka školy Simona Havrlantová, vychovatelka ŠD Tady všechno začíná! Už se, děti, těšíme!

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOMENSKÉHO 414, ČELÁKOVICE Pro školní rok 2014 /2015 KDO SI HRAJE NEZLOBÍ, ALE HLAVNĚ SE NENUDÍ ----------------------------------

Více

ŠVP školní družiny Školní vzdělávací program pro školní družinu

ŠVP školní družiny Školní vzdělávací program pro školní družinu ŠVP školní družiny Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení, Trutnov 3, Voletiny 1 Ředitelka školy: Mgr. Stanislava Tejchmanová Vedoucí vychovatelka:

Více

Základní škola a Mateřská škola Kardašova Řečice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINA

Základní škola a Mateřská škola Kardašova Řečice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINA Základní škola a Mateřská škola Kardašova Řečice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINA 1. Identifikační údaje Název: Školní druţina při Základní škole a Mateřské škole Kardašova Řečice Adresa: Školní

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny Rámcový vzdělávací program ŠD Identifikační údaje: Základní škola a mateřská škola Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Ředitelka školy:

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Masarykova základní a mateřská škola v Klenčí pod Čerchovem, okres Domažlice, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ředitelka školy: vychovatelka ŠD: Mgr. Jarmila Nováková

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Masarykova základní a mateřská škola ve Velké Bystřici Školní vzdělávací program pro školní družinu Motto programu: Barevný svět poznání Náš program usiluje o vytváření zdravé osobnosti a připravení jedince

Více

Příloha č. 3. Vzdělávací program školní družiny

Příloha č. 3. Vzdělávací program školní družiny Příloha č. 3 Vzdělávací program školní družiny 1 Základní škola Chlumčany Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání školní družina Platný od 1. září 2007 Schváleno pedagogickou radou Mgr.Ludmila

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola, jejíž součástí je naše školní družina, je školou s rozšířenou výukou cizích jazyků. Právě toto zaměření školy napomáhá v jazykovém vzdělávání nejenom

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE TÍM, ŽE VĚCI DĚLÁME 1 OBSAH 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika zařízení 4 3. Cíle výchovně- vzdělávací práce 4 4. Formy vzdělávání 5 5.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Základní škola a Mateřská škola Nerudova ul. České Budějovice

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Základní škola a Mateřská škola Nerudova ul. České Budějovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Nerudova ul. České Budějovice 1. 9. 2014 Romana Průchová vedoucí vychovatelka ŠD Mgr. Zbyněk Trmal ředitel školy Obsah školního

Více

ŠVP ZV plán výchovně vzdělávací práce ŠD DRUŽINA PLNÁ POHODY. Identifikační údaje školy ZŠ VESELÍ NAD LUŽNICÍ, BLATSKÉ SÍDLIŠTĚ 23

ŠVP ZV plán výchovně vzdělávací práce ŠD DRUŽINA PLNÁ POHODY. Identifikační údaje školy ZŠ VESELÍ NAD LUŽNICÍ, BLATSKÉ SÍDLIŠTĚ 23 ŠVP ZV plán výchovně vzdělávací práce ŠD ZŠ VESELÍ NAD LUŽNICÍ, BLATSKÉ SÍDLIŠTĚ 23 DRUŽINA PLNÁ POHODY Identifikační údaje školy Předkladatel: název školy Základní škola název Družina plná pohody vypracovala

Více

Školní vzdělávací program Základní školy Loket, okres Sokolov

Školní vzdělávací program Základní školy Loket, okres Sokolov Školní vzdělávací program Základní školy Loket, okres Sokolov verze 01 ŠVP pro školní družinu Tvořivá škola Obsah 1.... I Identifikační údaje školy... 2 2.... C Charakteristika školní družiny... 3 2.1

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zájmově vzdělávací zařízení školní druţiny Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání 1 OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 2.1 Materiální

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZŠ a MŠ BRNO, Křenová 21 Identifikační údaje: ŠD při ZŠ Křenová 21, 602 00 Brno Ředitel školy: Mgr.Vladimír Tulka Vychovatelka: Květoslava Adamová ŠVP vypracovala

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA NÁM. T. G. M. 58 UNHOŠŤ Motto: KDO POHRDNEŠ KRÁČET NAŠÍ CESTOU S POCITY MARNOSTI DĚTSKÉ HRY, ODSTUP, VZDAL SE A TŘEBA JEN POZORUJ, NÁS VŠAK NEZDRŽUJ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PROGRAM ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SOBĚSLAV, TŘ. DR. E. BENEŠE 50 Obsah: 1. Školní vzdělávací program ŠD 2. Konkrétní cíle zájmového

Více

Základní škola a Mateřská škola Doudleby nad Orlicí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

Základní škola a Mateřská škola Doudleby nad Orlicí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škola a Mateřská škola Doudleby nad Orlicí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ČLOVĚK A JEHO SVĚT MÍSTO, KDE ŢIJEME LIDÉ KOLEM NÁS LIDÉ A ČAS ROZMANITOST PŘÍRODY ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ

Více