Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o. Výroční zpráva Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o. VZ 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o. Výroční zpráva 2011. Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o. VZ 2011"

Transkript

1 Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o. Výroční zpráva 2011 Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o. VZ 2011 VZ 2011

2 1. Obsah 1. Obsah 2. Základní údaje 3. Klíčové údaje 4. Organizační struktura 5. Přístup k zákazníkovi 6. Integrovaný systém managementů 7. Zodpovědnost 8. Solidarita 9. Inovace 10. Kanalizace 11. Vodovody 12. Investice 13. Ochrana životního prostředí 14. Energetické úspory 15. Prohlášení jednatele 16. Finanční část Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o. VZ 2011

3 Obchodní jméno: Právní forma: Sídlo společnosti: 2. Základní údaje Identifikační číslo: Daňové identifikační číslo: Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o. společnost s ručením omezeným Jiřího Dimitrova 1619, Sokolov CZ Management společnosti Ing. Zdeněk Krček, jednatel, ředitel společnosti Ing. Aleš Neruda, jednatel Ing. Iva Tůmová, jednatelka Ing. Petr Pösinger, Ph.D., manažer technického útvaru Ing. Karel Vošta, manažer finančního útvaru Bc. Vladimír Urban, manažer výrobního útvaru Ing. Pavel Plecer, ředitel provozu Rokycany Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o. je členem skupiny VEOLIA VODA Česká republika, a.s., největší vodohospodářské společnosti v České republice. Restrukturalizací společnosti VEOLIA VODA Česká republika, a.s., došlo v roce 2003 k dohodě o převodu obchodního podílu a 100% vlastníkem Vodohospodářské společnosti Sokolov, s.r.o. se staly Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., (SČVK) člen skupiny Veolia Voda, je provozovatelem vodohospodářské infrastruktury v severních Čechách - kraj Ústecký a Liberecký. Akcionáři společnosti: Veolia voda Česká republika (Veolia Voda): 50,1 % akcií Seročeská vodárenská společnost a.s. (SVS): 49,1 % akcií Ostatní: 0,8 % akcií Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o. VZ 2011

4 3. Klíčové údaje Služby pro: obyvatel Počet zaměstnanců 165 Množství vyrobené vody: tis. m 3 Množství fakturované vody: tis m 3 Množství vody předané: 242 tis m 3 Délka provozovaných sítí: 724 km Počet úpraven vody: 5 Množství vyčištěných odpadních vod: tis. m 3 Délka kanalizačních sítí přípojkami 373 km Počet provozovaných komunálníchčov: 28 Počet provozovaných ČOV průmyslových: 6 Počet obyvatel připojených na ČOV: Veolia Voda a její působení v ČR 4. Organizační struktura k Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o. VZ 2011

5 4. Organizační struktura k Organizační změny v roce 2011 Během roku 2011 došlo k následujícím změnám: - zrušení pozice specialista pohledávek-vnitřní audit přímo podřízené řediteli společnosti - vznik pozice referent pohledávek, podřízené vedoucímu oddělení styku se zákazníky - zrušení pozice asistentka ředitele a vznik pozice asistentka ředitele-právní referent s odpovědností za právní agendu - přesun zpracování GPS za správu podniku na účetní provozu-správa - přesun výkonu vnitřního auditu na manažera finančního útvaru - přesun techniků měření na sítích do technického útvaru - nová pozice technik automatických systémů řízení (ASŘ) v rámci oddělení IT Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o. VZ 2011

6 5. Přístup k zákazníkovi Zákaznické oddělení V rámci zlepšování služeb zákazníkům byl ve společnosti implementován nový zákaznický informační systém, který mimo jiné umožňuje zpřístupnění zákaznických účtů na internetu a zasílání faktur v pdf formátu. Obchodní oddělení Zákazníci si zde sjednávají obchodní smlouvy na odběr pitné vody a odvádění odpadních vod. Rovněž se zde vyřizují reklamace uzavřených smluv a ostatní stížnosti spojené s obchodními smlouvami. Hodnoty zákaznického oddělení V souvislosti s implementací a certifikací standardů jakosti do naší společnosti jsme přijali i kritérium hodnot, které pro zákaznické oddělení zní: Neustále pozorně a s profesionálním přístupem naslouchat našim zákazníkům, tak, abychom se mohli přizpůsobit jejich potřebám a byli schopni tyto potřeby předvídat a vytvářet se zákazníky solidní a dlouhodobé vazby. Technické oddělení Zde si zákazník sjednává technické podmínky pro napojení na vodovodní řad a kanalizační stoku. Dostává zde bezplatně vyjádření o veškerých VH sítích pro případ stavební činnosti. Projektanti zde konzultují projektovou dokumentaci a je zde možnost využít data z geografického informačního systému, kde jsou v digitální podobě všechny důležité technické informace. Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o. VZ 2011

7 6. Integrovaný systém managementů Ve Vodohospodářské společnosti Sokolov je zaveden Integrovaný systém managementů, sdružující požadavky norem ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001: 2004 a BS OHSAS : V roce 2011 vykonala certifikační autorita dozorový audit, jímž bylo prokázáno plnění požadavků těchto norem. Kohoutková V roce 2011 pokračovalavodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o., v projektu Kohoutková? Stačí říct. Projekt byl zahájen v roce 2009 a společnost jím podporuje trend, kdy se do restaurací, kaváren a pohostinství vrací voda z kohoutku. Restauracím, které se rozhodly do projektu zapojit, je proveden zdarma rozbor vody a poté obdrží karafy, ze kterých mohou podávat hostům zdarma vodu z kohoutku. Restaurace jsou uváděny na webových stránkách Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o. VZ 2011

8 7. Zodpovědnost Zaměstnanci K bylo ve společnosti zaměstnáno 165 osob. Z celkového počtu 165 zaměstnanců pracuje ve vodohospodářských provozech v dělnických profesích 113 pracovníků. Ve výrobním útvaru v Sokolově na vodovodech pracuje 32 výrobních pracovníků a na kanalizacích pracuje 41 výrobních pracovníků. Na provoze v Rokycanech pracuje celkem 40 výrobních pracovníků (z toho 18 na kanalizacích a 22 na vodovodech). Administrativně technických pracovníků je ve společnosti 52. Setkání se zaměstnanci Společnost uspořádala v loňském roce několik společenských a sportovních akcí pro zaměstnance. Jako každý rok připravilo také vedení společnosti a odborová organizace tradiční lednové setkání všech zaměstnanců v Sokolově a v Rokycanech. Kolektivní smlouva Po celý rok 2011 probíhala intenzivní jednání managementu s odborovou organizací společnosti, jejichž výsledek přinesl navýšení mezd v průměru o 3,5 %. Společnost tak i v loňském roce potvrdila, že umí naslouchat potřebám svých zaměstnanců i v době poklesů předpokládaných tržeb za vodné a stočné. Vzdělávání zaměstnanců společnosti I v loňském roce společnost věnovala pozornost vzdělávání zaměstnanců. Díky spolupráci s Institutem environmentálních služeb pokračují někteří zaměstnanci v bakalářském studiu. Zaměstnanci se zúčastnili rozvojových programů v oblasti marketingu. V průběhu celého roku se zaměstnanci účastnili školení, která podporují jejich odbornou zdatnost a pomáhají ve zvládnutí novinek v daných oborech. Interní komunikace Zaměstnanci získávají aktuální informace o společnosti především prostřednictvím intranetu a od svých nadřízených. Oblíbeným informačním kanálem jsou též webové stránky a magazín společnosti. Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o. VZ 2011

9 8. Solidarita MiniGranty V roce 2011 měli zaměstnanci Vodohospodářské společnosti Sokolov, s.r.o., ve spolupráci s Nadačním fondem Veolia Voda příležitost získat finanční podporu dobrovolnických a veřejně prospěšných aktivit ve formě MiniGrantů. Jedná se o projekt, který se zaměřuje na podporu v místě bydliště zaměstnanců a tím se od ostatních podpor liší svým regionálním rozměrem. V regionu, kde působí Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o., získal podporu MiniGrant pod názvem Cvičení nás baví, který získala Mateřská škola Komenského Březová. Peníze byly použity na vybavení tělocvičny MŠ. Biogranty Další aktivitou spojenou se zapojením zaměstnanců do veřejně prospěšných aktivit je projekt Biograntů. Tento projekt je zaměřen na ekologii a stejně jako u Minigrantů, mají zaměstnanci společnosti možnost předložit projekt spojený v tomto případě s enviromentální podporou a získat tak finanční prostředky na jeho realizaci. V regionu, kde působí Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o., obdržely podoru dva projekty. První Biogrant pod názvem Obnovení funkce antropogeně zatížených biotopů v lesním ekosystému revitalizace (sanace) divokých skládek. Činnosti související s revitalizací byly prováděny za přímé účasti žadatelů o biogrant z řad zaměstnanců společnosti, zástupců mysliveckého sdružení a žáky ze Základní školy Vintířov. Druhý Biogrant pod názvem Skleník pro environmentální poznávání získala 1.MŠ v Sokolově. Za získané prostředky byl vybudován na školní zahradě skleník, který slouží dětem všech věkových skupin pro pozorování, poznávání a pochopení přírodních dějů. Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o. VZ 2011

10 Firemní dobrovolnictví V roce 2011 se zaměstnanci Vodohospodářské společnosti Sokolov, s.r.o., zapojili do akce firemního dobrovolnictví. Ve spolupráci s MÚ Sokolov, byla zorganizována akce v Domě dětí a mládeže v Sokolově. Na pozemku DDM Sokolov bylo potřeba odstranit hromadu zeminy a srovnat okolní terén k tomu, aby i tato část zahrady mohla být dětmi využívána. Celá akce proběhla v září 2011, kdy se dobrovolníci z řad zaměstnanců zúčastnili brigády, jejímž výsledkem je vyrovnaný terén na kterém mohou děti sportovat. Spolupráce se školami Stejně jako v předchozích letech i v roce 2011 spolupracovala naše společnost se školami, kdy byly žákům základních škol nabídnuty dvě soutěže zaměřené na environmentální výchovu žáků. První soutěž pod názvem Hledá se maskot byla určena pro žáky 3.-5.tříd. Žáci měli od dubna 2011, kdy byla soutěž vyhlášena, možnost vymyslet a zpracovat návrh maskota, který by se stal jakýmsi představitelem společnosti, kterou reprezentuje. Druhá soutěž pod názvem Dobrodružství lososa Lukáše byla soutěží mezinárodní. Nejprve žáci 5.-7.tříd základních škol z České republiky a následně žáci z Německa měli nakreslit komiks, který by kreativní formou mapoval cestu lososa po řece Labi. V druhé soutěži se podařilo žákům ze 3.ZŠ v Sokolově umístit na třetím místě v celostátním kole. Spolupráce pokračovala se základními i se středními školami. Během celého roku umožňovali zaměstnanci úpravny vody a čistíren odpadních vod studentům exkurze na provozovnách s odborným výkladem procesů. Exkurze byly umožněny i široké veřejnosti. Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o. VZ 2011

11 9. Inovace Ve spolupráci s Městem Sokolov v roce 2011 probíhala další jednání se zástupci SFŽP ohledně intenzifikace ČOV Sokolov pro potřeby naplnění implementačních směrnic Evropské unie a tento projekt byl mezirezortní komisí SFŽP odsouhlasen. Ve městě Rokycany proběhla výstavba kanalizace zastřešená programem OPŽP Čistá Berounka II. Byla provedena intenzifikace úpravny vody Horka a Janov, kde byly implementovány nové drenážní systémy Leopold a filtrační materiál Filtralite. Došlo k optimalizaci technologie čerpání na čelní vodojemy. Oblast informatiky V roce 2011 probíhala standardní obnova HW. Dále byl prováděn upgrade IT prostředí a jednotlivých aplikací. Účetní jednotka Účetní jednotka nemá organizační složku podniku v zahraničí. Významná následná událost K datu sestavení výroční zprávy nejsou společnosti známy žádné významné následné události, které by ovlivnily účetní závěrku k 31. prosinci Předpokládaný vývoj účetní jednotky Během roku 2011 proběhlo koncesní řízení na provozování vodohospodářské infrastruktury ve Městě Rokycany, ve kterém společnost uspěla, a uzavřela provozní smlouvu do roku 2015 obsahující podmínky SFŽP spojené s dotací z Operačního programu Životní prostředí. Město Sokolov požádalo o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na rekonstrukci ČOV Sokolov. Její poskytnutí je podmíněno splněním pravidel SFŽP, která budou zapracována do provozní smlouvy s Městem Sokolov a ovlivní podmínky provozování po roce V roce 2012 proběhne koncesní řízení na provozování vodovodů obce Strašice. Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o. VZ 2011

12 Oblast vědy a výzkumu Ve spolupráci s chemickými závody Sokolov (Momentive) řeší možnost recyklace odpadních vod vypouštěných z ČOV Sokolov a její částečné zpětné využití jako zdroje surové vody pro úpravu na demi vodu pro chladící systémy provozu energetiky. Součástí projektu je převedení odpadních vod z komplexu Momentive na MČOV. V rámci definování biodegradability odpadních vod a možné inhibice čistícího procesu společnost provádí výzkum ve spolupráci s fi. Aquacontact Praha a případně VŠCHT Praha. Inovací v řízení distribuce pitné vody je, že společnost podepsala smlouvu s firmou DHI Praha na tvorbu hydraulického matematického modelu, který exaktně bude definovat a monitorovat jednotlivé provozní stavy skupinového vodovodu. Model bude schopný predikovat možné scénáře distribuce vody s cílem zajištění kontinuální dodávky vody zákazníkům i při havarijních situacích. V rámci výzkumu bude probíhat sledování koncentrací chlóru v jednotlivých úsecích skupinového vodovodu v závislosti na fyzikálně chemických vlastnostech vody.dalšími připravovanými moduly bude komplexní řešení ochrany nadregionálních vodovodů před tzv. hydraulickými rázy a modul monitoringu zákalu. V návaznosti na tento model se připravuje autonomní systém řízení potřeb vody pro jednotlivá spotřebiště tzv. Expertní systém řízení. Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o. VZ 2011

13 10. Kanalizace Posláním provozu kanalizace je mnoho činností hlavních i vedlejších, jejichž výsledkem by mělo být bezpečné odvádění odpadní vody do místa čištění a následně kvalitně vyčištěnou vodu vrátit zpět do řek a potoků. Provoz stokové sítě a čistíren odpadních vod se řídí normovými hodnotami ČSN EN Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek. Dále pak TNV Obsluha a údržba stokových sítí, TNV Obsluha a údržba ČOV. Statistika odstraněných poruch-kanál Parametry provozu kanalizace Sokolov Délka provozované kanalizační sítě v km bez přípojek 190,1 Počet kanalizačních přípojek Počet ČOV (komunální+průmyslové) 31 Počet obyvatel napojených na veřejnou kanalizaci Parametry provozu kanalizace Rokycany Délka provozované kanalizační sítě v km bez přípojek 79,9 Počet kanalizačních přípojek Počet ČOV 3 Počet obyvatel napojených na veřejnou kanalizaci Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o. VZ 2011

14 11. Vodovody Posláním provozu vodovodů je plynulé zásobování obyvatelstva pitnou vodou a s tím spojená péče o svěřený majetek. Mezi hlavní činnosti provozu vodovodů patří údržba vodohospodářského majetku dle provozních řádů a smluv o provozování s jednotlivými vlastníky. Dále pak opravy poruchových stavů, výměna a nové osazení fakturačních vodoměrů, pravidelné odečty fakturačních vodoměrů a zakázková činnost. Pitná voda, kterou naše společnost dodává svým zákazníkům, patří k nejvíce kontrolovaným složkám stravy. Parametry provozu vodovody Sokolov Délka provozovaných sítí v km bez přípojek 438 Počet zřízených vodovodních přípojek Počet vodojemů 38 Počet úpraven pitné vody 3 Počet obyvatel zásobených pitnou vodou Parametry provozu vodovody Rokycany Délka provozovaných sítí v km bez přípojek 143 Počet zřízených vodovodních přípojek Počet vodojemů 9 Počet úpraven pitné vody 2 Počet obyvatel zásobených pitnou vodou Statistika odstraněných poruch - vodovody Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o. VZ 2011

15 12. Investice V roce 2011 Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o. proinvestovala z vlastních finančních prostředků částku o celkové výši 8,4 mil. Kč. Investiční výdaje byly směrovány jednak do rozšíření vybavenosti vlastního majetku (6,8 mil. Kč) a dále pak do pronajatého vodohospodářského zařízení obcí (1,6 mil. Kč) v rámci plnění smluvních závazků. Nejvíce finančních prostředků bylo vynaloženo na modernizaci vodárenského dispečinku a jeho rozšíření. Ve vodojemech Svatava Špic, Svatava Podlesí a Královské Poříčí byly provedeny výměny ovládacích armatur, osazeny regulační a měřící prvky a vybudovány nové elektrické přípojky. Pro tyto nové body byly také zhotoveny a dodány rozvaděče s řídícími systémy a zajištěn dálkový přenos RACOM. V rámci modernizace dispečinku byly dokončeny práce a zahájen zkušební provoz na implementaci systému podporujícího řízení vodárenské soustavy SVH na základě matematického hydraulického modelu napojeného na dispečerský systém. Tento systém se postupně zařadí do exaktního systému řízení distribuce vody nazývaného expertním systémem. Další finanční prostředky byly vynaloženy na realizaci souboru technologických opatření na úpravně vody Horka. Do vápenného hospodářství byla zakoupena nová sušička vápna, provedna úprava procesorů na dálkový přístup a vybudována nová vjezdová vrata s pohonem na dálkové ovládání. Investováno bylo také do nových distriktních šachet s instalovanými dataloggery na vodovodní síti v Kynšperku, Svatavě, Oloví a Sokolově, v místech vhodných pro sledování a vyhodnocování ztrát vody.. Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o. VZ 2011

16 13. Oblast ochrany životního prostředí Na úpravnách pitných vod odpovídají spotřeby stěžejních chemikálií tj. síranu hlinitého, chloru i vápenného hydrátu množství vyrobené vody a kvalitě surové vody, která byla upravována. Na každém středisku proběhla v roce 2011 inventarizace všech používaných chemických látek a přípravků. Každé středisko má vytvořený svůj registr chemických látek/přípravků. Rok 2009 byl rokem získání certifikátu ISO 14001:2004 a jak ukázal rok 2011, udržování systému stále vyžaduje určitý čas, trpělivost a pochopení zaměstnanců pro realizaci řady úkolů. Proces tohoto udržování bude úspěšný, pokud bude existovat u zaměstnanců vnitřní přesvědčení, že taková činnost je potřebná. Praktické naplňování zásady, že o konečné podobě environmentálního profilu rozhoduje svým dílem každý zaměstnanec, není v žádném případě věcí příkazu, ale cíleného ovlivňování a motivování. Systém EMS se již nenachází na počátku své existence a proto je důležité si všímat všech maličkostí, které posléze mohou znamenat celkové zefektivnění systému. Systém environmentálního managementu přinesl s sebou nejen získání obchodně využívané vizitky certifikát ISO 14001, přínosy EMS lze doposud zaznamenat především v podobě včasného rozpoznání problémů spojených s životním prostředím, průhlednosti nebezpečí, snížení rizik havárií zabránění poruchám, omezování vzniku poruch s nebezpečnými vlivy na životní prostředí Komunikace s externími zainteresovanými stranami V roce 2011 bylo provedeno několik kontrol. Předměty kontroly byly následující: 1. jedna kontrola ČIŽP se týkala nakládání se zařízeními s obsahem PCB podle 26 zákona o odpadech kontroly byly provedeny na čistírnách odpadních vod dle 112 a 114 zákona č.254/2001 Sb. o vodách Předmětem těchto kontrol byly analýzy z roku 2010 a jejich dodržování ve vztahu ke koncentračním, bilančním limitům stanovených rozhodnutím vodoprávního úřadu. Kontrolovány byly údaje v poplatkových přiznáních a jejich soulad s provozní evidencí, dále pak kontroly měření množství vypouštěných odpadních vod. Nedílnou součástí kontrol bylo místní šetření vodních děl. Při všech kontrolách nebyly zjištěny žádné nedostatky, což jistě svědčí o kvalitní práci převážné většiny zaměstnanců. Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o. VZ 2011

17 Nakládání s chemickými látkami Na úpravnách pitných vod odpovídají spotřeby stěžejních chemikálií tj. síranu hlinitého, chloru i vápenného hydrátu množství vyrobené vody a kvalitě surové vody, která byla upravována. Na každém středisku proběhla v roce 2011 inventarizace všech používaných chemických látek a přípravků. Každé středisko má vytvořený svůj registr chemických látek/přípravků. Nakládání s odpady V oblasti nakládání s odpady byla zvýšená pozornost věnována třídění a ukládání odpadů. Na základě tohoto opatření se i v roce 2011 zvýšil počet kontejnerů na tříděný odpad (papír, plasty na ČOV HaBu a ČOV Loket). Likvidaci odpadů společnost realizovala prostřednictvím ověřených a způsobilých partnerů. Inventarizace zařízení, která mohou obsahovat PCB Ve smyslu 39 odst. 7) zákona č.185/2001 Sb. o odpadech naše společnost vedla inventarizaci zařízení, která mohou obsahovat látky s obsahem PCB ve všech provozech ve správě naší společnosti. V současné době nejsou ve správě společnosti VOSS s.r.o. žádná zařízení, která mohou obsahovat látky s obsahem PCB. Tím je splněna zákonná povinnost v termínu do zařízení dekontaminovat nebo odstranit, pokud neprokáží, že zařízení neobsahuje PCB. Kvalita a vypouštění odpadních vod Za období 01-12/2011 bylo odebráno na čistírnách odpadních vod 468 vzorků. Z toho je překročeno oproti vodoprávnímu povolení 49 vzorků, což je 10 % nevyhovujících vzorků z celkového počtu odebraných. Průměrná účinnost čistíren odpadních vod na ukazatel BSK 5 je vysoká 94,8 %, dle NL pak 94,1 %. Havarijní připravenost V průběhu roku 2010 proběhl nácvik 4 havarijních situací. Nácvik byl zaměřen spíše na likvidaci vzniklých úniků, úkapů nebezpečných chemických látek a přípravků. Při nácviku se ve všech situacích ověřovala znalost, dovednosti a schopnosti zaměstnanců, dále pak to, zda na všech pracovištích jsou k dispozici postupy pro prevenci a likvidaci havárií, ověřovalo se operativní spojení na kontaktní osoby a místa pro případ havárie, dále byla prověřována funkčnost protihavarijních prostředků. O provedených nácvicích jsou vypracovány záznamy, včetně fotodokumentace. Všechny nácviky byly naprosto bezchybně připravené, nebyly shledány žádné nedostatky, prokázaly 100 % ní připravenost na vybrané situace, znalost provozních řádů. Nácviky havarijních situací prokázaly, že školení pracovníků bylo v tomto smyslu dostatečné. V roce 2011 byly přezkoumány havarijní plány ve smyslu v souladu s vyhl. č.175/2011, kterou se mění vyhl.č. 450/2005 Sb., a tam kde to bylo zapotřebí, byly revidovány. Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o. VZ 2011

18 14. Energetické úspory Od roku 2010 se společnost Veolia voda zapojila do celosvětové kampaně na energetické úspory ve svých provozech. Všechny společnosti se staly předmětem environmentální analýzy. V dnešní době se jako jeden z exaktních nástrojů pro definování míry zatížení kulturního prostředí využívá tzv. bilance uhlíkové stopy, která vyjadřuje specifické hodnoty emisí CO 2 [t], které vyjadřují zejména energetické náročnosti jednotlivých provozů a mírů ovlivnění bilance skleníkových plynů v atmosféře. Některé výstupy z analýzy: Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o. VZ 2011

19

20 15. Prohlášení jednatele Prohlašuji, že údaje v této zprávě byly připraveny s náležitou péčí a jsou úplné, průkazné a správné. Ing. Zdeněk Krček jednatel V Sokolově dne : 16. května 2012 Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o. VZ 2011

21 16. Finanční část Zpráva auditora Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o. VZ 2011

22

23

24 Účetní závěrka sestavená k 31. prosinci rozvaha a výkaz zisku a ztráty ve zjednodušené formě - rozvaha k 31. prosinci výkaz zisku a ztráty za rok končící 31. prosincem přehled o peněžních tocích za rok končící 31. prosincem příloha k účetní závěrce za rok končící 31. prosincem 2011 Rozvaha v tis. Kč AKTIVA A. Pohledávky za upsaný vlast.kapitál 0 0 B. Stálá aktiva B.I Dlouhodobý nehmotný majetek B.II. Dlouhodobý hmotný majetek B.III. Dlouhodobý finanční majetek C. Oběžná aktiva C.I. Zásoby C.II. Dlouhodobé pohledávky C.III. Krátkodobé pohledávky C.IV. Finanční majetek D. Ostatní aktiva v tis. Kč PASIVA A. Vlastní kapitál A.I Základní kapitál A.II. Kapitálové fondy A.III. Fondy ze zisku A.IV. Hosp.výsl.minulých let A.V. Hosp.výsl.běžného období B. Cizí zdroje B.I. Rezervy B.II. Dlouhodobé závazky B.III. Krátkové závazky B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 0 0 C. Ostatní pasiva 0 0 Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o. VZ 2011

25 Výkaz zisku a ztráty za rok 2011 v tis. Kč 2011 Tržby za prodej zboží 0 Náklady vynaložené na prodej zboží 0 Výkony Výkonová spotřeba Přidaná hodnota Osobní náklady Daně a poplatky Odpisy majetku Tržby z prodeje majetku a materiálu Zůstatková cena prodaného majetku a materiálu Změna stavu rezerv a opr.položek -991 Ostatní provozní výnosy 723 Ostatní provozní náklady Provozní výsledek hospodaření Finanční výnosy 435 Finanční náklady 44 Finanční výsledek hospodaření 391 Mimořádné výnosy 0 Mimořádné náklady 0 Mimořádný výsledek hospodaření 0 Výsledek hospodaření před zdaněním Daň z přijmu - splatná Daň z přijmu - odložená Výsledek hospodaření za účetní období Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o. VZ 2011

26

27

28

29

30

31

32

33

34 Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o. VZ 2011

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

VÝROČNÍ ZPRÁVA. 1. SčV, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. 1. SčV, a.s. 2 0 1 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA 1. SčV, a.s. OBSAH 3 Základní údaje 4 Statutární orgány společnosti 5 Klíčové údaje 6 Úvodní slovo generálního ředitele 7 Organizační struktura 8 NAŠE SLUŽBY Výroba a distribuce

Více

Výroční zpráva 2010. Středočeské vodárny, a.s.

Výroční zpráva 2010. Středočeské vodárny, a.s. Výroční zpráva 2010 Středočeské vodárny, a.s. 1 Obsah 3 Základní údaje 4 Statutární orgány společnosti 5 Klíčové údaje 6 Úvodní slovo předsedy představenstva 7 Organizační struktura 8 Přístup k zákazníkovi

Více

Výroční zpráva 2011 Středočeské vodárny, a.s.

Výroční zpráva 2011 Středočeské vodárny, a.s. Výroční zpráva 2011 Středočeské vodárny, a.s. Obsah 3 4 5 6 7 Základní údaje 8 NAŠE SLUŽBY Orgány společnosti Klíčové údaje Úvodní slovo předsedy představenstva Organizační struktura Výroba a distribuce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Středočeské vodárny, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Středočeské vodárny, a.s. 2 0 1 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA Středočeské vodárny, a.s. OBSAH 3 Základní údaje 4 Statutární orgány společnosti 5 Klíčové údaje 6 Úvodní slovo předsedy představenstva 7 Organizační struktura 8 NAŠE SLUŽBY Výroba

Více

Vyrocni zprava 2010. Vodohospodarska spolecnost Sokolov, s.r.o.

Vyrocni zprava 2010. Vodohospodarska spolecnost Sokolov, s.r.o. Vyrocni zprava 2010 Vodohospodarska spolecnost Sokolov, s.r.o. Vodohospodarskil spolecnost Sokolov, s.r.o. VZ 2010 I Obsah 1. Obsah 2. Zakladni udaje 3. Klicove udaje 4. Organizacni struktura 5. Pi'istup

Více

Obsah. Sídlo společnosti

Obsah. Sídlo společnosti Obsah Úvodní slovo ředitelky společnosti 1 Základní údaje o společnosti 2 Orgány společnosti 2 Slovo předsedy představenstva 3 Historie, současnost, výhled 4 Filosofie společnosti 6 Struktura společnosti,

Více

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. v roce 2014 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.» v roce 2014 Obsah: 3 Základní údaje 4 Statutární orgány společnosti 5 Klíčové údaje 6 Editorial předsedy představenstva

Více

Obsah. Představení Skupiny Severní energetická

Obsah. Představení Skupiny Severní energetická Obsah Představení Skupiny Severní energetická Údaje o osobách zodpovědných za výroční zprávu Dopis člena představenstva Hlavní události roku 2013 a 2014 do data sestavení výroční zprávy Profil společnosti

Více

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s.

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s. výroční zpráva 2012 Dalkia Industry CZ, a.s. je provozovatelem jedné z největších lokálních distribučních soustav v České republice, vyrábí a dodává teplo pro organizaci podléhající Hornímu zákonu, tj.

Více

Výroční zpráva 2012. ČEZ Distribuce, a. s.

Výroční zpráva 2012. ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2012 ČEZ Distribuce, a. s. 012 Novinky v oblasti technologie distribučních sítí se plně využívají v projektu Smart region ve Vrchlabí. 022 Vzdělávání studentů technických oborů je velmi

Více

TEPLÁRNA STRAKONICE. a.s. výroční zpráva

TEPLÁRNA STRAKONICE. a.s. výroční zpráva TEPLÁRNA STRAKONICE a.s. 2010 výroční zpráva obsah výroční zpráva Dle ustanovení 21 zákona 563/1991 Sb., zákon o účetnictví, ve znění platných předpisů. PROFIL SPOLEČNOSTI 2 ZÁKLADNÍ UKAZATELE 3 HODNOCENÍ

Více

Výroční zpráva 2014 1

Výroční zpráva 2014 1 Výroční zpráva 2014 1 Naším krédem je umožnit opakovaně svým klientům vždy nejen vzlétnout za jejich prací a odpočinkem, ale zejména zajistit za všech okolností jejich bezpečné přistání, ať mohou úspěšně

Více

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva Obsah 2 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Váš spolehlivý partner ve světě tepla Obsah 4 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Obsah Profil společnosti 6 Přehled vybraných technických

Více

obsah výroční zprávy Finanční část

obsah výroční zprávy Finanční část obsah výroční zprávy Profil společnosti 5 Přehled vybraných technických a ekonomických ukazatelů 9 Významné události roku 2013 11 Úvodní slovo předsedy představenstva 13 Statutární orgány a management

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ LOGISTIKA, s.r.o., ZA ROK 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ LOGISTIKA, s.r.o., ZA ROK 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ LOGISTIKA, s.r.o., ZA ROK 2008 SKUPINA ČEZ 2 3 ÚVOD Skupina ČEZ je dynamickým integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy s ústředím v České

Více

Výroční zpráva 2008 OBSAH

Výroční zpráva 2008 OBSAH Výroční zpráva 2008 OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva Úvodní slovo generálního ředitele Vybrané klíčové ukazatele Profil společnosti Představení hlavních akcionářů společnosti Statutární orgány

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %. Provozní výsledek hospodaření byl překročen o 29,48 %. Zisk po zdanění byl překročen o 31,11 % a činil 59 348 tis.

Více

Výroční zpráva MERO ČR, a.s. za rok 2010

Výroční zpráva MERO ČR, a.s. za rok 2010 Výroční zpráva MERO ČR, a.s. za rok 2010 Kontakty: MERO ČR, a. s. dceřiná společnost: Veltruská 748 MERO Germany AG 278 01 Kralupy nad Vltavou MERO-Weg 1 Česká republika 85088 Vohburg an der Donau Spolková

Více

10/2011 09/2012 Teplárny Brno, a.s.

10/2011 09/2012 Teplárny Brno, a.s. 10/2011 09/2012 Teplárny Brno, a.s. 10/2011 09/2012 Teplárny Brno, a.s. Okružní 25 638 00 Brno mail@teplarny.cz www.teplarny.cz 1. Obsah 2. PROFIL SPOLEČNOSTI................................................................

Více

Úvodní slovo generálního ředitele...2. Všeobecné informace o státním podniku k 31. prosinci 2006...3. Organizační schéma Povodí Ohře v roce 2006...

Úvodní slovo generálního ředitele...2. Všeobecné informace o státním podniku k 31. prosinci 2006...3. Organizační schéma Povodí Ohře v roce 2006... Obsah Úvodní slovo generálního ředitele...2 Všeobecné informace o státním podniku k 31. prosinci 2006...3 Organizační schéma Povodí Ohře v roce 2006...4 Základní údaje o Povodí Ohře za rok 2006...5 Významné

Více

Výroční zpráva 2008. Výroční zpráva 2008 / 1

Výroční zpráva 2008. Výroční zpráva 2008 / 1 Výroční zpráva 2008 Výroční zpráva 2008 / 1 2 / Výroční zpráva 2008 Obsah 1. Ůvodní slovo předsedkyně představenstva 5 2. Významné události roku 7 3. Základní údaje o společnosti 9 4. Statutární orgány

Více

Titulní strana: Vodní blahobyt - část obrázku, který namaloval Tomáš Štěrba ze Základní školy Vyškov, Morávkova 40, v soutěži pořádané naší

Titulní strana: Vodní blahobyt - část obrázku, který namaloval Tomáš Štěrba ze Základní školy Vyškov, Morávkova 40, v soutěži pořádané naší Titulní strana: Vodní blahobyt - část obrázku, který namaloval Tomáš Štěrba ze Základní školy Vyškov, Morávkova 40, v soutěži pořádané naší společností k Světovému dni vody s názvem Voda v mém životě aneb

Více

Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008

Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 výroční zpráva 2008 výroční zpráva 2008 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 SMP Net, s.r.o. 2 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 Tržby (mil. Kč) 2 74 EBITDA (mil. Kč) 959 Provozní zisk (mil. Kč) 475 Zisk před

Více

ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2010

ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2010 ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2010 44,3 TWh distribuovaná elektrická energie včetně ztrát 3,5 mil. počet odběrných míst 10,2 mld. Kč investice 850 Kč/MWh náklady na distribuci 1 MWh včetně ztrát

Více

Úvodní slovo generálního ředitele 4. Základní informace o Povodí Ohře, s. p., k 31. 12. 2011 5

Úvodní slovo generálního ředitele 4. Základní informace o Povodí Ohře, s. p., k 31. 12. 2011 5 Výroční zpráva 2011 Obsah Úvodní slovo generálního ředitele 4 Základní informace o Povodí Ohře, s. p., k 31. 12. 2011 5 Organizační schéma Povodí Ohře v roce 2011 s mapkou (dle územního členění s působností

Více

Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7. 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8. 2.2 Předmět podnikání 8

Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7. 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8. 2.2 Předmět podnikání 8 Výroční zpráva 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 / PODA A.S. Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8 2.2 Předmět podnikání 8 2.3 Orgány společnosti a organizační

Více

Obsah: Výroční zpráva 2000

Obsah: Výroční zpráva 2000 Obsah: Úvodní slovo předsedy představenstva... 4 Profil společnosti... 6 Základní údaje... 6 Stručná historie společnosti... 6 Charakteristika činností a postavení na domácím a zahraničním trhu... 7 Statutární

Více

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Hybešova 254/16, 657 33 Brno. Výroční zpráva

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Hybešova 254/16, 657 33 Brno. Výroční zpráva Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Hybešova 254/16, 657 33 Brno Výroční zpráva 2006 Obsah: 1. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku 2. Textová část výroční

Více

10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s.

10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s. 10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s. 10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s. Okružní 25 638 00 Brno mail@teplarny.cz www.teplarny.cz 1. Obsah 2. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA...........................................

Více

Úvodní slovo jednatelů

Úvodní slovo jednatelů Výroční zpráva 2013 Obsah 3 Úvodní slovo jednatelů 4 Profil Společnosti 4 Základní informace 5 Společníci 6 Údaje o dozorčích a statutárních orgánech 6 Dozorčí rada 7 Jednatelé Společnosti 8 Správa a

Více