Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o. Výroční zpráva Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o. VZ 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o. Výroční zpráva 2011. Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o. VZ 2011"

Transkript

1 Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o. Výroční zpráva 2011 Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o. VZ 2011 VZ 2011

2 1. Obsah 1. Obsah 2. Základní údaje 3. Klíčové údaje 4. Organizační struktura 5. Přístup k zákazníkovi 6. Integrovaný systém managementů 7. Zodpovědnost 8. Solidarita 9. Inovace 10. Kanalizace 11. Vodovody 12. Investice 13. Ochrana životního prostředí 14. Energetické úspory 15. Prohlášení jednatele 16. Finanční část Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o. VZ 2011

3 Obchodní jméno: Právní forma: Sídlo společnosti: 2. Základní údaje Identifikační číslo: Daňové identifikační číslo: Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o. společnost s ručením omezeným Jiřího Dimitrova 1619, Sokolov CZ Management společnosti Ing. Zdeněk Krček, jednatel, ředitel společnosti Ing. Aleš Neruda, jednatel Ing. Iva Tůmová, jednatelka Ing. Petr Pösinger, Ph.D., manažer technického útvaru Ing. Karel Vošta, manažer finančního útvaru Bc. Vladimír Urban, manažer výrobního útvaru Ing. Pavel Plecer, ředitel provozu Rokycany Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o. je členem skupiny VEOLIA VODA Česká republika, a.s., největší vodohospodářské společnosti v České republice. Restrukturalizací společnosti VEOLIA VODA Česká republika, a.s., došlo v roce 2003 k dohodě o převodu obchodního podílu a 100% vlastníkem Vodohospodářské společnosti Sokolov, s.r.o. se staly Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., (SČVK) člen skupiny Veolia Voda, je provozovatelem vodohospodářské infrastruktury v severních Čechách - kraj Ústecký a Liberecký. Akcionáři společnosti: Veolia voda Česká republika (Veolia Voda): 50,1 % akcií Seročeská vodárenská společnost a.s. (SVS): 49,1 % akcií Ostatní: 0,8 % akcií Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o. VZ 2011

4 3. Klíčové údaje Služby pro: obyvatel Počet zaměstnanců 165 Množství vyrobené vody: tis. m 3 Množství fakturované vody: tis m 3 Množství vody předané: 242 tis m 3 Délka provozovaných sítí: 724 km Počet úpraven vody: 5 Množství vyčištěných odpadních vod: tis. m 3 Délka kanalizačních sítí přípojkami 373 km Počet provozovaných komunálníchčov: 28 Počet provozovaných ČOV průmyslových: 6 Počet obyvatel připojených na ČOV: Veolia Voda a její působení v ČR 4. Organizační struktura k Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o. VZ 2011

5 4. Organizační struktura k Organizační změny v roce 2011 Během roku 2011 došlo k následujícím změnám: - zrušení pozice specialista pohledávek-vnitřní audit přímo podřízené řediteli společnosti - vznik pozice referent pohledávek, podřízené vedoucímu oddělení styku se zákazníky - zrušení pozice asistentka ředitele a vznik pozice asistentka ředitele-právní referent s odpovědností za právní agendu - přesun zpracování GPS za správu podniku na účetní provozu-správa - přesun výkonu vnitřního auditu na manažera finančního útvaru - přesun techniků měření na sítích do technického útvaru - nová pozice technik automatických systémů řízení (ASŘ) v rámci oddělení IT Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o. VZ 2011

6 5. Přístup k zákazníkovi Zákaznické oddělení V rámci zlepšování služeb zákazníkům byl ve společnosti implementován nový zákaznický informační systém, který mimo jiné umožňuje zpřístupnění zákaznických účtů na internetu a zasílání faktur v pdf formátu. Obchodní oddělení Zákazníci si zde sjednávají obchodní smlouvy na odběr pitné vody a odvádění odpadních vod. Rovněž se zde vyřizují reklamace uzavřených smluv a ostatní stížnosti spojené s obchodními smlouvami. Hodnoty zákaznického oddělení V souvislosti s implementací a certifikací standardů jakosti do naší společnosti jsme přijali i kritérium hodnot, které pro zákaznické oddělení zní: Neustále pozorně a s profesionálním přístupem naslouchat našim zákazníkům, tak, abychom se mohli přizpůsobit jejich potřebám a byli schopni tyto potřeby předvídat a vytvářet se zákazníky solidní a dlouhodobé vazby. Technické oddělení Zde si zákazník sjednává technické podmínky pro napojení na vodovodní řad a kanalizační stoku. Dostává zde bezplatně vyjádření o veškerých VH sítích pro případ stavební činnosti. Projektanti zde konzultují projektovou dokumentaci a je zde možnost využít data z geografického informačního systému, kde jsou v digitální podobě všechny důležité technické informace. Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o. VZ 2011

7 6. Integrovaný systém managementů Ve Vodohospodářské společnosti Sokolov je zaveden Integrovaný systém managementů, sdružující požadavky norem ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001: 2004 a BS OHSAS : V roce 2011 vykonala certifikační autorita dozorový audit, jímž bylo prokázáno plnění požadavků těchto norem. Kohoutková V roce 2011 pokračovalavodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o., v projektu Kohoutková? Stačí říct. Projekt byl zahájen v roce 2009 a společnost jím podporuje trend, kdy se do restaurací, kaváren a pohostinství vrací voda z kohoutku. Restauracím, které se rozhodly do projektu zapojit, je proveden zdarma rozbor vody a poté obdrží karafy, ze kterých mohou podávat hostům zdarma vodu z kohoutku. Restaurace jsou uváděny na webových stránkách Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o. VZ 2011

8 7. Zodpovědnost Zaměstnanci K bylo ve společnosti zaměstnáno 165 osob. Z celkového počtu 165 zaměstnanců pracuje ve vodohospodářských provozech v dělnických profesích 113 pracovníků. Ve výrobním útvaru v Sokolově na vodovodech pracuje 32 výrobních pracovníků a na kanalizacích pracuje 41 výrobních pracovníků. Na provoze v Rokycanech pracuje celkem 40 výrobních pracovníků (z toho 18 na kanalizacích a 22 na vodovodech). Administrativně technických pracovníků je ve společnosti 52. Setkání se zaměstnanci Společnost uspořádala v loňském roce několik společenských a sportovních akcí pro zaměstnance. Jako každý rok připravilo také vedení společnosti a odborová organizace tradiční lednové setkání všech zaměstnanců v Sokolově a v Rokycanech. Kolektivní smlouva Po celý rok 2011 probíhala intenzivní jednání managementu s odborovou organizací společnosti, jejichž výsledek přinesl navýšení mezd v průměru o 3,5 %. Společnost tak i v loňském roce potvrdila, že umí naslouchat potřebám svých zaměstnanců i v době poklesů předpokládaných tržeb za vodné a stočné. Vzdělávání zaměstnanců společnosti I v loňském roce společnost věnovala pozornost vzdělávání zaměstnanců. Díky spolupráci s Institutem environmentálních služeb pokračují někteří zaměstnanci v bakalářském studiu. Zaměstnanci se zúčastnili rozvojových programů v oblasti marketingu. V průběhu celého roku se zaměstnanci účastnili školení, která podporují jejich odbornou zdatnost a pomáhají ve zvládnutí novinek v daných oborech. Interní komunikace Zaměstnanci získávají aktuální informace o společnosti především prostřednictvím intranetu a od svých nadřízených. Oblíbeným informačním kanálem jsou též webové stránky a magazín společnosti. Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o. VZ 2011

9 8. Solidarita MiniGranty V roce 2011 měli zaměstnanci Vodohospodářské společnosti Sokolov, s.r.o., ve spolupráci s Nadačním fondem Veolia Voda příležitost získat finanční podporu dobrovolnických a veřejně prospěšných aktivit ve formě MiniGrantů. Jedná se o projekt, který se zaměřuje na podporu v místě bydliště zaměstnanců a tím se od ostatních podpor liší svým regionálním rozměrem. V regionu, kde působí Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o., získal podporu MiniGrant pod názvem Cvičení nás baví, který získala Mateřská škola Komenského Březová. Peníze byly použity na vybavení tělocvičny MŠ. Biogranty Další aktivitou spojenou se zapojením zaměstnanců do veřejně prospěšných aktivit je projekt Biograntů. Tento projekt je zaměřen na ekologii a stejně jako u Minigrantů, mají zaměstnanci společnosti možnost předložit projekt spojený v tomto případě s enviromentální podporou a získat tak finanční prostředky na jeho realizaci. V regionu, kde působí Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o., obdržely podoru dva projekty. První Biogrant pod názvem Obnovení funkce antropogeně zatížených biotopů v lesním ekosystému revitalizace (sanace) divokých skládek. Činnosti související s revitalizací byly prováděny za přímé účasti žadatelů o biogrant z řad zaměstnanců společnosti, zástupců mysliveckého sdružení a žáky ze Základní školy Vintířov. Druhý Biogrant pod názvem Skleník pro environmentální poznávání získala 1.MŠ v Sokolově. Za získané prostředky byl vybudován na školní zahradě skleník, který slouží dětem všech věkových skupin pro pozorování, poznávání a pochopení přírodních dějů. Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o. VZ 2011

10 Firemní dobrovolnictví V roce 2011 se zaměstnanci Vodohospodářské společnosti Sokolov, s.r.o., zapojili do akce firemního dobrovolnictví. Ve spolupráci s MÚ Sokolov, byla zorganizována akce v Domě dětí a mládeže v Sokolově. Na pozemku DDM Sokolov bylo potřeba odstranit hromadu zeminy a srovnat okolní terén k tomu, aby i tato část zahrady mohla být dětmi využívána. Celá akce proběhla v září 2011, kdy se dobrovolníci z řad zaměstnanců zúčastnili brigády, jejímž výsledkem je vyrovnaný terén na kterém mohou děti sportovat. Spolupráce se školami Stejně jako v předchozích letech i v roce 2011 spolupracovala naše společnost se školami, kdy byly žákům základních škol nabídnuty dvě soutěže zaměřené na environmentální výchovu žáků. První soutěž pod názvem Hledá se maskot byla určena pro žáky 3.-5.tříd. Žáci měli od dubna 2011, kdy byla soutěž vyhlášena, možnost vymyslet a zpracovat návrh maskota, který by se stal jakýmsi představitelem společnosti, kterou reprezentuje. Druhá soutěž pod názvem Dobrodružství lososa Lukáše byla soutěží mezinárodní. Nejprve žáci 5.-7.tříd základních škol z České republiky a následně žáci z Německa měli nakreslit komiks, který by kreativní formou mapoval cestu lososa po řece Labi. V druhé soutěži se podařilo žákům ze 3.ZŠ v Sokolově umístit na třetím místě v celostátním kole. Spolupráce pokračovala se základními i se středními školami. Během celého roku umožňovali zaměstnanci úpravny vody a čistíren odpadních vod studentům exkurze na provozovnách s odborným výkladem procesů. Exkurze byly umožněny i široké veřejnosti. Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o. VZ 2011

11 9. Inovace Ve spolupráci s Městem Sokolov v roce 2011 probíhala další jednání se zástupci SFŽP ohledně intenzifikace ČOV Sokolov pro potřeby naplnění implementačních směrnic Evropské unie a tento projekt byl mezirezortní komisí SFŽP odsouhlasen. Ve městě Rokycany proběhla výstavba kanalizace zastřešená programem OPŽP Čistá Berounka II. Byla provedena intenzifikace úpravny vody Horka a Janov, kde byly implementovány nové drenážní systémy Leopold a filtrační materiál Filtralite. Došlo k optimalizaci technologie čerpání na čelní vodojemy. Oblast informatiky V roce 2011 probíhala standardní obnova HW. Dále byl prováděn upgrade IT prostředí a jednotlivých aplikací. Účetní jednotka Účetní jednotka nemá organizační složku podniku v zahraničí. Významná následná událost K datu sestavení výroční zprávy nejsou společnosti známy žádné významné následné události, které by ovlivnily účetní závěrku k 31. prosinci Předpokládaný vývoj účetní jednotky Během roku 2011 proběhlo koncesní řízení na provozování vodohospodářské infrastruktury ve Městě Rokycany, ve kterém společnost uspěla, a uzavřela provozní smlouvu do roku 2015 obsahující podmínky SFŽP spojené s dotací z Operačního programu Životní prostředí. Město Sokolov požádalo o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na rekonstrukci ČOV Sokolov. Její poskytnutí je podmíněno splněním pravidel SFŽP, která budou zapracována do provozní smlouvy s Městem Sokolov a ovlivní podmínky provozování po roce V roce 2012 proběhne koncesní řízení na provozování vodovodů obce Strašice. Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o. VZ 2011

12 Oblast vědy a výzkumu Ve spolupráci s chemickými závody Sokolov (Momentive) řeší možnost recyklace odpadních vod vypouštěných z ČOV Sokolov a její částečné zpětné využití jako zdroje surové vody pro úpravu na demi vodu pro chladící systémy provozu energetiky. Součástí projektu je převedení odpadních vod z komplexu Momentive na MČOV. V rámci definování biodegradability odpadních vod a možné inhibice čistícího procesu společnost provádí výzkum ve spolupráci s fi. Aquacontact Praha a případně VŠCHT Praha. Inovací v řízení distribuce pitné vody je, že společnost podepsala smlouvu s firmou DHI Praha na tvorbu hydraulického matematického modelu, který exaktně bude definovat a monitorovat jednotlivé provozní stavy skupinového vodovodu. Model bude schopný predikovat možné scénáře distribuce vody s cílem zajištění kontinuální dodávky vody zákazníkům i při havarijních situacích. V rámci výzkumu bude probíhat sledování koncentrací chlóru v jednotlivých úsecích skupinového vodovodu v závislosti na fyzikálně chemických vlastnostech vody.dalšími připravovanými moduly bude komplexní řešení ochrany nadregionálních vodovodů před tzv. hydraulickými rázy a modul monitoringu zákalu. V návaznosti na tento model se připravuje autonomní systém řízení potřeb vody pro jednotlivá spotřebiště tzv. Expertní systém řízení. Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o. VZ 2011

13 10. Kanalizace Posláním provozu kanalizace je mnoho činností hlavních i vedlejších, jejichž výsledkem by mělo být bezpečné odvádění odpadní vody do místa čištění a následně kvalitně vyčištěnou vodu vrátit zpět do řek a potoků. Provoz stokové sítě a čistíren odpadních vod se řídí normovými hodnotami ČSN EN Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek. Dále pak TNV Obsluha a údržba stokových sítí, TNV Obsluha a údržba ČOV. Statistika odstraněných poruch-kanál Parametry provozu kanalizace Sokolov Délka provozované kanalizační sítě v km bez přípojek 190,1 Počet kanalizačních přípojek Počet ČOV (komunální+průmyslové) 31 Počet obyvatel napojených na veřejnou kanalizaci Parametry provozu kanalizace Rokycany Délka provozované kanalizační sítě v km bez přípojek 79,9 Počet kanalizačních přípojek Počet ČOV 3 Počet obyvatel napojených na veřejnou kanalizaci Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o. VZ 2011

14 11. Vodovody Posláním provozu vodovodů je plynulé zásobování obyvatelstva pitnou vodou a s tím spojená péče o svěřený majetek. Mezi hlavní činnosti provozu vodovodů patří údržba vodohospodářského majetku dle provozních řádů a smluv o provozování s jednotlivými vlastníky. Dále pak opravy poruchových stavů, výměna a nové osazení fakturačních vodoměrů, pravidelné odečty fakturačních vodoměrů a zakázková činnost. Pitná voda, kterou naše společnost dodává svým zákazníkům, patří k nejvíce kontrolovaným složkám stravy. Parametry provozu vodovody Sokolov Délka provozovaných sítí v km bez přípojek 438 Počet zřízených vodovodních přípojek Počet vodojemů 38 Počet úpraven pitné vody 3 Počet obyvatel zásobených pitnou vodou Parametry provozu vodovody Rokycany Délka provozovaných sítí v km bez přípojek 143 Počet zřízených vodovodních přípojek Počet vodojemů 9 Počet úpraven pitné vody 2 Počet obyvatel zásobených pitnou vodou Statistika odstraněných poruch - vodovody Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o. VZ 2011

15 12. Investice V roce 2011 Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o. proinvestovala z vlastních finančních prostředků částku o celkové výši 8,4 mil. Kč. Investiční výdaje byly směrovány jednak do rozšíření vybavenosti vlastního majetku (6,8 mil. Kč) a dále pak do pronajatého vodohospodářského zařízení obcí (1,6 mil. Kč) v rámci plnění smluvních závazků. Nejvíce finančních prostředků bylo vynaloženo na modernizaci vodárenského dispečinku a jeho rozšíření. Ve vodojemech Svatava Špic, Svatava Podlesí a Královské Poříčí byly provedeny výměny ovládacích armatur, osazeny regulační a měřící prvky a vybudovány nové elektrické přípojky. Pro tyto nové body byly také zhotoveny a dodány rozvaděče s řídícími systémy a zajištěn dálkový přenos RACOM. V rámci modernizace dispečinku byly dokončeny práce a zahájen zkušební provoz na implementaci systému podporujícího řízení vodárenské soustavy SVH na základě matematického hydraulického modelu napojeného na dispečerský systém. Tento systém se postupně zařadí do exaktního systému řízení distribuce vody nazývaného expertním systémem. Další finanční prostředky byly vynaloženy na realizaci souboru technologických opatření na úpravně vody Horka. Do vápenného hospodářství byla zakoupena nová sušička vápna, provedna úprava procesorů na dálkový přístup a vybudována nová vjezdová vrata s pohonem na dálkové ovládání. Investováno bylo také do nových distriktních šachet s instalovanými dataloggery na vodovodní síti v Kynšperku, Svatavě, Oloví a Sokolově, v místech vhodných pro sledování a vyhodnocování ztrát vody.. Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o. VZ 2011

16 13. Oblast ochrany životního prostředí Na úpravnách pitných vod odpovídají spotřeby stěžejních chemikálií tj. síranu hlinitého, chloru i vápenného hydrátu množství vyrobené vody a kvalitě surové vody, která byla upravována. Na každém středisku proběhla v roce 2011 inventarizace všech používaných chemických látek a přípravků. Každé středisko má vytvořený svůj registr chemických látek/přípravků. Rok 2009 byl rokem získání certifikátu ISO 14001:2004 a jak ukázal rok 2011, udržování systému stále vyžaduje určitý čas, trpělivost a pochopení zaměstnanců pro realizaci řady úkolů. Proces tohoto udržování bude úspěšný, pokud bude existovat u zaměstnanců vnitřní přesvědčení, že taková činnost je potřebná. Praktické naplňování zásady, že o konečné podobě environmentálního profilu rozhoduje svým dílem každý zaměstnanec, není v žádném případě věcí příkazu, ale cíleného ovlivňování a motivování. Systém EMS se již nenachází na počátku své existence a proto je důležité si všímat všech maličkostí, které posléze mohou znamenat celkové zefektivnění systému. Systém environmentálního managementu přinesl s sebou nejen získání obchodně využívané vizitky certifikát ISO 14001, přínosy EMS lze doposud zaznamenat především v podobě včasného rozpoznání problémů spojených s životním prostředím, průhlednosti nebezpečí, snížení rizik havárií zabránění poruchám, omezování vzniku poruch s nebezpečnými vlivy na životní prostředí Komunikace s externími zainteresovanými stranami V roce 2011 bylo provedeno několik kontrol. Předměty kontroly byly následující: 1. jedna kontrola ČIŽP se týkala nakládání se zařízeními s obsahem PCB podle 26 zákona o odpadech kontroly byly provedeny na čistírnách odpadních vod dle 112 a 114 zákona č.254/2001 Sb. o vodách Předmětem těchto kontrol byly analýzy z roku 2010 a jejich dodržování ve vztahu ke koncentračním, bilančním limitům stanovených rozhodnutím vodoprávního úřadu. Kontrolovány byly údaje v poplatkových přiznáních a jejich soulad s provozní evidencí, dále pak kontroly měření množství vypouštěných odpadních vod. Nedílnou součástí kontrol bylo místní šetření vodních děl. Při všech kontrolách nebyly zjištěny žádné nedostatky, což jistě svědčí o kvalitní práci převážné většiny zaměstnanců. Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o. VZ 2011

17 Nakládání s chemickými látkami Na úpravnách pitných vod odpovídají spotřeby stěžejních chemikálií tj. síranu hlinitého, chloru i vápenného hydrátu množství vyrobené vody a kvalitě surové vody, která byla upravována. Na každém středisku proběhla v roce 2011 inventarizace všech používaných chemických látek a přípravků. Každé středisko má vytvořený svůj registr chemických látek/přípravků. Nakládání s odpady V oblasti nakládání s odpady byla zvýšená pozornost věnována třídění a ukládání odpadů. Na základě tohoto opatření se i v roce 2011 zvýšil počet kontejnerů na tříděný odpad (papír, plasty na ČOV HaBu a ČOV Loket). Likvidaci odpadů společnost realizovala prostřednictvím ověřených a způsobilých partnerů. Inventarizace zařízení, která mohou obsahovat PCB Ve smyslu 39 odst. 7) zákona č.185/2001 Sb. o odpadech naše společnost vedla inventarizaci zařízení, která mohou obsahovat látky s obsahem PCB ve všech provozech ve správě naší společnosti. V současné době nejsou ve správě společnosti VOSS s.r.o. žádná zařízení, která mohou obsahovat látky s obsahem PCB. Tím je splněna zákonná povinnost v termínu do zařízení dekontaminovat nebo odstranit, pokud neprokáží, že zařízení neobsahuje PCB. Kvalita a vypouštění odpadních vod Za období 01-12/2011 bylo odebráno na čistírnách odpadních vod 468 vzorků. Z toho je překročeno oproti vodoprávnímu povolení 49 vzorků, což je 10 % nevyhovujících vzorků z celkového počtu odebraných. Průměrná účinnost čistíren odpadních vod na ukazatel BSK 5 je vysoká 94,8 %, dle NL pak 94,1 %. Havarijní připravenost V průběhu roku 2010 proběhl nácvik 4 havarijních situací. Nácvik byl zaměřen spíše na likvidaci vzniklých úniků, úkapů nebezpečných chemických látek a přípravků. Při nácviku se ve všech situacích ověřovala znalost, dovednosti a schopnosti zaměstnanců, dále pak to, zda na všech pracovištích jsou k dispozici postupy pro prevenci a likvidaci havárií, ověřovalo se operativní spojení na kontaktní osoby a místa pro případ havárie, dále byla prověřována funkčnost protihavarijních prostředků. O provedených nácvicích jsou vypracovány záznamy, včetně fotodokumentace. Všechny nácviky byly naprosto bezchybně připravené, nebyly shledány žádné nedostatky, prokázaly 100 % ní připravenost na vybrané situace, znalost provozních řádů. Nácviky havarijních situací prokázaly, že školení pracovníků bylo v tomto smyslu dostatečné. V roce 2011 byly přezkoumány havarijní plány ve smyslu v souladu s vyhl. č.175/2011, kterou se mění vyhl.č. 450/2005 Sb., a tam kde to bylo zapotřebí, byly revidovány. Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o. VZ 2011

18 14. Energetické úspory Od roku 2010 se společnost Veolia voda zapojila do celosvětové kampaně na energetické úspory ve svých provozech. Všechny společnosti se staly předmětem environmentální analýzy. V dnešní době se jako jeden z exaktních nástrojů pro definování míry zatížení kulturního prostředí využívá tzv. bilance uhlíkové stopy, která vyjadřuje specifické hodnoty emisí CO 2 [t], které vyjadřují zejména energetické náročnosti jednotlivých provozů a mírů ovlivnění bilance skleníkových plynů v atmosféře. Některé výstupy z analýzy: Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o. VZ 2011

19

20 15. Prohlášení jednatele Prohlašuji, že údaje v této zprávě byly připraveny s náležitou péčí a jsou úplné, průkazné a správné. Ing. Zdeněk Krček jednatel V Sokolově dne : 16. května 2012 Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o. VZ 2011

21 16. Finanční část Zpráva auditora Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o. VZ 2011

22

23

24 Účetní závěrka sestavená k 31. prosinci rozvaha a výkaz zisku a ztráty ve zjednodušené formě - rozvaha k 31. prosinci výkaz zisku a ztráty za rok končící 31. prosincem přehled o peněžních tocích za rok končící 31. prosincem příloha k účetní závěrce za rok končící 31. prosincem 2011 Rozvaha v tis. Kč AKTIVA A. Pohledávky za upsaný vlast.kapitál 0 0 B. Stálá aktiva B.I Dlouhodobý nehmotný majetek B.II. Dlouhodobý hmotný majetek B.III. Dlouhodobý finanční majetek C. Oběžná aktiva C.I. Zásoby C.II. Dlouhodobé pohledávky C.III. Krátkodobé pohledávky C.IV. Finanční majetek D. Ostatní aktiva v tis. Kč PASIVA A. Vlastní kapitál A.I Základní kapitál A.II. Kapitálové fondy A.III. Fondy ze zisku A.IV. Hosp.výsl.minulých let A.V. Hosp.výsl.běžného období B. Cizí zdroje B.I. Rezervy B.II. Dlouhodobé závazky B.III. Krátkové závazky B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 0 0 C. Ostatní pasiva 0 0 Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o. VZ 2011

25 Výkaz zisku a ztráty za rok 2011 v tis. Kč 2011 Tržby za prodej zboží 0 Náklady vynaložené na prodej zboží 0 Výkony Výkonová spotřeba Přidaná hodnota Osobní náklady Daně a poplatky Odpisy majetku Tržby z prodeje majetku a materiálu Zůstatková cena prodaného majetku a materiálu Změna stavu rezerv a opr.položek -991 Ostatní provozní výnosy 723 Ostatní provozní náklady Provozní výsledek hospodaření Finanční výnosy 435 Finanční náklady 44 Finanční výsledek hospodaření 391 Mimořádné výnosy 0 Mimořádné náklady 0 Mimořádný výsledek hospodaření 0 Výsledek hospodaření před zdaněním Daň z přijmu - splatná Daň z přijmu - odložená Výsledek hospodaření za účetní období Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o. VZ 2011

26

27

28

29

30

31

32

33

34 Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o. VZ 2011

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2013 ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Severočeské vodovody

Více

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310 ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesy voda s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 7 4 2 2 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč ) ROZVAHA v plném rozsahu ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Geewa a.s. Identifikační číslo Sokolovská 366/84 186 00 Praha 8 256 17 036 Česká republika Označ. A K T I V A řád. Běžné Brutto Korekce

Více

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

A Uspořádání a označování položek rozvahy

A Uspořádání a označování položek rozvahy Přílohy 2 A Uspořádání a označování položek rozvahy AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I. 1. Zřizovací výdaje 2. Nehmotné výsledky

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ve zjednodušeném rozsahu

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ve zjednodušeném rozsahu Účetní závěrka za rok 0 MF č.j. 8/97 7/00 název závěrku současně x příslušnému finančnímu úřadu VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ke dni..0 0 599 Bytové Ostřešany Sídlo nebo bydliště a místo podnikání liší-li se od

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

ROZVAHA Czech Airlines Handling, a.s. v plném rozsahu IČ 25674285 k datu Aviatická 1017/2 31.12.2013 160 08 Praha 6 (v tisících Kč) 31.12.2013 31.12.2012 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 314

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2014 a o stavu jejího majetku

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2014 a o stavu jejího majetku Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2014 a o stavu jejího majetku Vážení akcionáři, představenstvo akciové společnosti Vodovody a kanalizace

Více

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56 ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.4. Ocenitelná práva 008 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 B.II.

Více

Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo

Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo 25993291 / CZ25993291 Horní Maršov 102, 54226 HORNÍ MARŠOV Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, ve

Více

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Označ. 2012 Vertikální analýza 2012 AKTIVA CELKEM 001 242 229 274 515 290 011 266 109 269 096 100% 100% 100% 100% 100% A. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960 ROZVAHA k....... 3... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Dům u Labutě a.s. IČ v tisících Kč 2 9 2 6 2 3 1 3 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

ROZVAHA. AGRO Chomutice a.s Chomutice

ROZVAHA. AGRO Chomutice a.s Chomutice ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014 A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

SLOVO jednatele... 3. Personální vývoj... 4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A STAVU MAJETKU... 4

SLOVO jednatele... 3. Personální vývoj... 4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A STAVU MAJETKU... 4 O B S A H SLOVO jednatele... 3 Personální vývoj... 4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A STAVU MAJETKU... 4 ZPRÁVA AUDITORA ROZVAHA VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA

KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA ve zkráceném rozsahu IČO: 46342796 k datu Brno - střed, Burešova 17 31.12.2004 31.12.2003 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 5 723 955 1 125 123 4 598 832 4 026 021 A. Pohledávky

Více

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8 COOPINVESTA spol. s r.o., Budovatelská 4821, Zlín, PSČ 760 05 ------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

ROZVAHA. POLABÍ Vysoká a.s Vysoká nad Labem

ROZVAHA. POLABÍ Vysoká a.s Vysoká nad Labem ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013 B.II.1. Pozemky 014 B.II.2. Stavby 015 B.II.3. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více

ROZVAHA Czech Airlines Technics, a.s. v plném rozsahu IČ 27145573 k datu Jana Kašpara 1069/1 31.12.2013 160 08 Praha 6 - Ruzyně (v tisících Kč) 31.12.2013 31.12.2012 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM

Více

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x.

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 4.5.2015 Podací : 541701229 Heslo zjištění stavu: 06999caf Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

R O Z V A H A. ke dni... V celých tisících Kč. v plném rozsahu Účetní období od: do

R O Z V A H A. ke dni... V celých tisících Kč. v plném rozsahu Účetní období od: do Sestaveno dle přílohy č.1 a 2 k vyhlášce č.5/22 Sb. R O Z V A H A v plném rozsahu 31.1212 ke dni... V celých tisících Kč Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Městské služby Moravský Beroun s.r.o.

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

6. Roční účetní závěrka za rok 2010

6. Roční účetní závěrka za rok 2010 AKTIV Číslo Běžné účetní období a b c AKTIVA CELKEM 1 Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Označení Minulé účetní období 1 405 466-460 949 944 517 959 186 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 0 0 0 0 B. Dlouhodobý

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet infomací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12013 (v tisících Kč) Rok Měsíc IČ 2013 12 27343456 Jméno a příjmení, obchodní

Více

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období Rozvaha Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) aktiva Běžné účetní období Minulé účetní období označení Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 34 545 443 16 284 131 18 261 312

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. vyhlášky č. 00/00 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů x příslušnému finančnímu úřadu ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Teplárna České Budějovice, a.s. se sídlem České Budějovice, Novohradská 32, PSČ 372 15, IČ: 60826835 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského

Více

Poznámky k současné situaci podniku

Poznámky k současné situaci podniku Poznámky k současné situaci podniku Název podniku: Plzeňský Prazdroj, a.s. OKEČ: Rozvaha v plném rozsahu (k 31.12. v tis. Kč ) AKTIVA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 AKTIVA CELKEM 0 0 0 15,170,444

Více

Integrovaný projekt SVS a.s. Lužická Nisa

Integrovaný projekt SVS a.s. Lužická Nisa Integrovaný projekt SVS a.s. Lužická Nisa Mgr. Petr Medřický Severočeská vodárenská společnost a.s. Severočeská vodárenská společnost a.s., Teplice založena v r.1993 akcie v držení 459 měst a obcí Libereckého

Více

Ekonomické aspekty hospodaření u Vojenských lesů a statků. s. p.

Ekonomické aspekty hospodaření u Vojenských lesů a statků. s. p. Ekonomické aspekty hospodaření u Vojenských lesů a statků. s. p. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Ekonomické aspekty hospodaření

Více

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů Základní údaje IČ 45192570 Obchodní firma Lázně Teplice nad Bečvou a. s. Ulice Obec Teplice nad Bečvou č.p. 63 PSČ 753 51 E-mail

Více

Seznam příloh. Příloha č. 1: Uspořádání a označování položek rozvahy... 69

Seznam příloh. Příloha č. 1: Uspořádání a označování položek rozvahy... 69 Seznam příloh Příloha č. 1: Uspořádání a označování položek rozvahy... 69 Příloha č. 2: Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty druhové členění... 73 68 Příloha č. 1: Uspořádání a označování

Více

Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA ke dni:

Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA ke dni: Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA ke dni: 31.12.215 Název účetní jednotky: S T S P r u n é ř o v, a. s. Běžné účetní období IČO: 48288551 (v tis. Kč) prosinec 14 označ. a AKTIVA b Brutto 1 Korekce 2 Netto

Více

Příloha 1: Rozvaha v plném rozsahu ( tis. Kč ) AKTIVA v Kč za období řádek a b c

Příloha 1: Rozvaha v plném rozsahu ( tis. Kč ) AKTIVA v Kč za období řádek a b c Příloha 1: Rozvaha v plném rozsahu ( tis. Kč ) AKTIVA v Kč za období řádek 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 AKTIVA CELKEM (ř.02+03+28+55) 1 1 100 10 732 11 301 11 840 12

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2015 a o stavu jejího majetku

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2015 a o stavu jejího majetku Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2015 a o stavu jejího majetku Vážení akcionáři, představenstvo akciové společnosti Vodovody a kanalizace

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží PŘÍLOHA 1 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Označ. TEXT (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží 01 429 794 484 852 377 846 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 380 590 476 201

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

ROZVAHA. KABLO elektro PRAHA Budečská 851/

ROZVAHA. KABLO elektro PRAHA Budečská 851/ ROZVAHA k....... 3... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4........ Od: IČ 1.1.2014 31.12.2014 Do: v tisících Kč 6 2 0 6 5 5 2 1 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky KABLO elektro PRAHA Sídlo

Více

Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni Větřní.č.p.2 IČ

Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni Větřní.č.p.2 IČ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT Obchodní firma v plném rozsahu Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni 31.12.2002... Sídlo účetní jednotky 382 11 Větřní.č.p.2 IČ 00012297...... v tis. Kč Označ. T E X T Číslo Skutečnost

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková PROFI-TEN a.s. Účetní závěrka k 31.12.2014 Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně a doručením daňového přiznání za daň z příjmů

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky IČO Označení AKTIVA a b c AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.) 00 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 00 B. Dlouhodobý majetek (B.I. + B.II.

Více

Výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury obce Chotutice

Výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury obce Chotutice Příloha č. 4 koncesní smlouvy 1. Úvod Hodnocené období (od-do) Provozovatel: Adresa: Datum vydání: 1.1 Stručný popis smluvního vztahu mezi provozovatelem a vlastníkem jako správcem vodohospodářského majetku

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) IČ 25 00 37 80 Obchodní firma nebo jiný název účetní

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky IČO Označení a b c CELKEM (A. + B. + C. + D.) 00 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 00 B. Dlouhodobý majetek (B.I. + B.II. + B.III.) 00

Více

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. zaměřuje svou hlavní pozornost na maximální uspokojování potřeb svých zákazníků

Více

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. ČERVENCI 2015

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. ČERVENCI 2015 MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. ČERVENCI 2015 Výkaz o finanční situaci k 31. červenci 2015 Stav k Stav k 31. červenci 2015 31. prosinci 2014 (neauditováno) (neauditováno) AKTIVA () AKTIVA CELKEM 13 234

Více

ke dni IČO 73401

ke dni IČO 73401 Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Bytové družstvo Příční 10-11 č. 500/2002 Sb. (BILANCE) ke dni 31.12.2013 Sídlo, bydliště nebo místo (v celých tisících

Více

Výroční zpráva. Stavební bytové družstvo Rozvoj Sokolov Nádražní 42, Sokolov, IČO účetní období 2014 rozvahový den

Výroční zpráva. Stavební bytové družstvo Rozvoj Sokolov Nádražní 42, Sokolov, IČO účetní období 2014 rozvahový den Výroční zpráva Stavební bytové družstvo Rozvoj Sokolov Nádražní 42, Sokolov, 356 01 IČO 000 41 254 účetní období 2014 rozvahový den 31.12.2014 Obsah ( v souladu s 21 zákona č. 563/91 Sb.) 1 Informace o

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.2010 Choceň, Na Bílé 1231, PSČ 56501 v tis. Kč IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4

Více

4 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA

4 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA Výroční zpráva 2015 Obsah Úvodní slovo VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 3 A Základní údaje o akciové společnosti C Údaje o cenných papírech B Údaje o základním kapitálu 4 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 5 D

Více

SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE OSTRAVA A.S. se sídlem v Ostravě, ul. 28.října 169, PSČ

SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE OSTRAVA A.S. se sídlem v Ostravě, ul. 28.října 169, PSČ Výkaz zisku a ztráty -IFRS - druhové členění k 31.12.2010 v Kč IFRS sledované období k 31.12.2010 I. Tržby za prodej zboží 01 0 A Náklady vynaložené na prodané zboží 02 0 + Obchodní marže 03 0 II. Výkony

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U korečnice 1770 68801 Uherský Brod Označení A K T I V A řád. Běžné

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2007 v tis. Kč BOR, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

ROZVAHA TINY CZ. Komenského

ROZVAHA TINY CZ. Komenského ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4........ Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky TINY CZ s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 9 8 2 0 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST VRCHLICE - MALEČ, a.s.

VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST VRCHLICE - MALEČ, a.s. Vážení akcionáři, dámy a pánové, vážení hosté, dovolte mi, abych Vás nyní seznámil s činností představenstva, s výsledky hospodaření společnosti, se stavem jejího majetku, s návrhem na rozdělení zisku

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ: ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2013 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek k 31.12.2013 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V

Více

o hospodaření společnosti BYTSERVIS ZLÍN spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Sokolská 622, PSČ 760 01 za rok 2008

o hospodaření společnosti BYTSERVIS ZLÍN spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Sokolská 622, PSČ 760 01 za rok 2008 BYTSERVIS ZLÍN spol. s r.o., Sokolská 622, Zlín, PSČ 760 01 --------------------------------------------------------------------------------------------------- společnost zapsaná v obchodním rejstříku,

Více

Ing. Olga Malíková, Ph.D.

Ing. Olga Malíková, Ph.D. UT1 (komb.) Výukový blok 1 Téma 2 Účetní výkaznictví Ing. Olga Malíková, Ph.D. ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ Rozvaha jako hlavní účetní výkaz Bilanční princip Rozpis rozvahy do rozvahových účtů Vliv hospodářských

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu. ke dni ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA. v plném rozsahu. ke dni ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Obchodní firma nebo jiný název účetní

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Účtová osnova pro podnikatele 2016

Účtová osnova pro podnikatele 2016 Účtová osnova pro podnikatele 2016 U účtů, které mohou být v několika řádcích výkazů, je tučně a podtženě označen řádek ve standardní definici. Účty 091, 092, 095, 096 a 391 nejsou ve standardní definici

Více

MIKROREGION OBCÍ POVODÍ STONÁVKY----------------------

MIKROREGION OBCÍ POVODÍ STONÁVKY---------------------- Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti STONAX, o.p.s. v roce 2008 Obsah: 1/ Zpráva o činnosti společnosti v roce 2008 2/ Roční účetní závěrka 3/ Přehled o peněžních příjmech a výdajích 4/

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) IČ

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) IČ Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2015 (v celých tisících Kč) IČ 40 23 19 09 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012

1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012 1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012 1. Charakteristika a hlavní aktivity Založení a charakteristika spolenosti 1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. (dále jen spolenost

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s. Zlechov 119 68710 Zlechov Označení A K T I V A řád. Běžné účetní období

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s. Podhorní Újezd 119 50754 Podhorní Újezd Označení A K T I V A řád.

Více

Rozvaha obchodní společnosti v souladu s českou legislativou, k

Rozvaha obchodní společnosti v souladu s českou legislativou, k Rozvaha obchodní společnosti v souladu s českou legislativou, k 31.12.2011 tis. Kč AKTIVA CELKEM 703 000 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 0 B. louhodobý majetek 403 000 B. I. louhodobý nehmotný

Více

Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele)

Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele) Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele) 001 A K T I V A C E L K E M Název Brutto SÚ AÚ Korekce SU AÚ 010 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 353 101 B.

Více