Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o. Výroční zpráva Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o. VZ 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o. Výroční zpráva 2011. Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o. VZ 2011"

Transkript

1 Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o. Výroční zpráva 2011 Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o. VZ 2011 VZ 2011

2 1. Obsah 1. Obsah 2. Základní údaje 3. Klíčové údaje 4. Organizační struktura 5. Přístup k zákazníkovi 6. Integrovaný systém managementů 7. Zodpovědnost 8. Solidarita 9. Inovace 10. Kanalizace 11. Vodovody 12. Investice 13. Ochrana životního prostředí 14. Energetické úspory 15. Prohlášení jednatele 16. Finanční část Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o. VZ 2011

3 Obchodní jméno: Právní forma: Sídlo společnosti: 2. Základní údaje Identifikační číslo: Daňové identifikační číslo: Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o. společnost s ručením omezeným Jiřího Dimitrova 1619, Sokolov CZ Management společnosti Ing. Zdeněk Krček, jednatel, ředitel společnosti Ing. Aleš Neruda, jednatel Ing. Iva Tůmová, jednatelka Ing. Petr Pösinger, Ph.D., manažer technického útvaru Ing. Karel Vošta, manažer finančního útvaru Bc. Vladimír Urban, manažer výrobního útvaru Ing. Pavel Plecer, ředitel provozu Rokycany Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o. je členem skupiny VEOLIA VODA Česká republika, a.s., největší vodohospodářské společnosti v České republice. Restrukturalizací společnosti VEOLIA VODA Česká republika, a.s., došlo v roce 2003 k dohodě o převodu obchodního podílu a 100% vlastníkem Vodohospodářské společnosti Sokolov, s.r.o. se staly Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., (SČVK) člen skupiny Veolia Voda, je provozovatelem vodohospodářské infrastruktury v severních Čechách - kraj Ústecký a Liberecký. Akcionáři společnosti: Veolia voda Česká republika (Veolia Voda): 50,1 % akcií Seročeská vodárenská společnost a.s. (SVS): 49,1 % akcií Ostatní: 0,8 % akcií Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o. VZ 2011

4 3. Klíčové údaje Služby pro: obyvatel Počet zaměstnanců 165 Množství vyrobené vody: tis. m 3 Množství fakturované vody: tis m 3 Množství vody předané: 242 tis m 3 Délka provozovaných sítí: 724 km Počet úpraven vody: 5 Množství vyčištěných odpadních vod: tis. m 3 Délka kanalizačních sítí přípojkami 373 km Počet provozovaných komunálníchčov: 28 Počet provozovaných ČOV průmyslových: 6 Počet obyvatel připojených na ČOV: Veolia Voda a její působení v ČR 4. Organizační struktura k Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o. VZ 2011

5 4. Organizační struktura k Organizační změny v roce 2011 Během roku 2011 došlo k následujícím změnám: - zrušení pozice specialista pohledávek-vnitřní audit přímo podřízené řediteli společnosti - vznik pozice referent pohledávek, podřízené vedoucímu oddělení styku se zákazníky - zrušení pozice asistentka ředitele a vznik pozice asistentka ředitele-právní referent s odpovědností za právní agendu - přesun zpracování GPS za správu podniku na účetní provozu-správa - přesun výkonu vnitřního auditu na manažera finančního útvaru - přesun techniků měření na sítích do technického útvaru - nová pozice technik automatických systémů řízení (ASŘ) v rámci oddělení IT Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o. VZ 2011

6 5. Přístup k zákazníkovi Zákaznické oddělení V rámci zlepšování služeb zákazníkům byl ve společnosti implementován nový zákaznický informační systém, který mimo jiné umožňuje zpřístupnění zákaznických účtů na internetu a zasílání faktur v pdf formátu. Obchodní oddělení Zákazníci si zde sjednávají obchodní smlouvy na odběr pitné vody a odvádění odpadních vod. Rovněž se zde vyřizují reklamace uzavřených smluv a ostatní stížnosti spojené s obchodními smlouvami. Hodnoty zákaznického oddělení V souvislosti s implementací a certifikací standardů jakosti do naší společnosti jsme přijali i kritérium hodnot, které pro zákaznické oddělení zní: Neustále pozorně a s profesionálním přístupem naslouchat našim zákazníkům, tak, abychom se mohli přizpůsobit jejich potřebám a byli schopni tyto potřeby předvídat a vytvářet se zákazníky solidní a dlouhodobé vazby. Technické oddělení Zde si zákazník sjednává technické podmínky pro napojení na vodovodní řad a kanalizační stoku. Dostává zde bezplatně vyjádření o veškerých VH sítích pro případ stavební činnosti. Projektanti zde konzultují projektovou dokumentaci a je zde možnost využít data z geografického informačního systému, kde jsou v digitální podobě všechny důležité technické informace. Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o. VZ 2011

7 6. Integrovaný systém managementů Ve Vodohospodářské společnosti Sokolov je zaveden Integrovaný systém managementů, sdružující požadavky norem ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001: 2004 a BS OHSAS : V roce 2011 vykonala certifikační autorita dozorový audit, jímž bylo prokázáno plnění požadavků těchto norem. Kohoutková V roce 2011 pokračovalavodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o., v projektu Kohoutková? Stačí říct. Projekt byl zahájen v roce 2009 a společnost jím podporuje trend, kdy se do restaurací, kaváren a pohostinství vrací voda z kohoutku. Restauracím, které se rozhodly do projektu zapojit, je proveden zdarma rozbor vody a poté obdrží karafy, ze kterých mohou podávat hostům zdarma vodu z kohoutku. Restaurace jsou uváděny na webových stránkách Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o. VZ 2011

8 7. Zodpovědnost Zaměstnanci K bylo ve společnosti zaměstnáno 165 osob. Z celkového počtu 165 zaměstnanců pracuje ve vodohospodářských provozech v dělnických profesích 113 pracovníků. Ve výrobním útvaru v Sokolově na vodovodech pracuje 32 výrobních pracovníků a na kanalizacích pracuje 41 výrobních pracovníků. Na provoze v Rokycanech pracuje celkem 40 výrobních pracovníků (z toho 18 na kanalizacích a 22 na vodovodech). Administrativně technických pracovníků je ve společnosti 52. Setkání se zaměstnanci Společnost uspořádala v loňském roce několik společenských a sportovních akcí pro zaměstnance. Jako každý rok připravilo také vedení společnosti a odborová organizace tradiční lednové setkání všech zaměstnanců v Sokolově a v Rokycanech. Kolektivní smlouva Po celý rok 2011 probíhala intenzivní jednání managementu s odborovou organizací společnosti, jejichž výsledek přinesl navýšení mezd v průměru o 3,5 %. Společnost tak i v loňském roce potvrdila, že umí naslouchat potřebám svých zaměstnanců i v době poklesů předpokládaných tržeb za vodné a stočné. Vzdělávání zaměstnanců společnosti I v loňském roce společnost věnovala pozornost vzdělávání zaměstnanců. Díky spolupráci s Institutem environmentálních služeb pokračují někteří zaměstnanci v bakalářském studiu. Zaměstnanci se zúčastnili rozvojových programů v oblasti marketingu. V průběhu celého roku se zaměstnanci účastnili školení, která podporují jejich odbornou zdatnost a pomáhají ve zvládnutí novinek v daných oborech. Interní komunikace Zaměstnanci získávají aktuální informace o společnosti především prostřednictvím intranetu a od svých nadřízených. Oblíbeným informačním kanálem jsou též webové stránky a magazín společnosti. Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o. VZ 2011

9 8. Solidarita MiniGranty V roce 2011 měli zaměstnanci Vodohospodářské společnosti Sokolov, s.r.o., ve spolupráci s Nadačním fondem Veolia Voda příležitost získat finanční podporu dobrovolnických a veřejně prospěšných aktivit ve formě MiniGrantů. Jedná se o projekt, který se zaměřuje na podporu v místě bydliště zaměstnanců a tím se od ostatních podpor liší svým regionálním rozměrem. V regionu, kde působí Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o., získal podporu MiniGrant pod názvem Cvičení nás baví, který získala Mateřská škola Komenského Březová. Peníze byly použity na vybavení tělocvičny MŠ. Biogranty Další aktivitou spojenou se zapojením zaměstnanců do veřejně prospěšných aktivit je projekt Biograntů. Tento projekt je zaměřen na ekologii a stejně jako u Minigrantů, mají zaměstnanci společnosti možnost předložit projekt spojený v tomto případě s enviromentální podporou a získat tak finanční prostředky na jeho realizaci. V regionu, kde působí Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o., obdržely podoru dva projekty. První Biogrant pod názvem Obnovení funkce antropogeně zatížených biotopů v lesním ekosystému revitalizace (sanace) divokých skládek. Činnosti související s revitalizací byly prováděny za přímé účasti žadatelů o biogrant z řad zaměstnanců společnosti, zástupců mysliveckého sdružení a žáky ze Základní školy Vintířov. Druhý Biogrant pod názvem Skleník pro environmentální poznávání získala 1.MŠ v Sokolově. Za získané prostředky byl vybudován na školní zahradě skleník, který slouží dětem všech věkových skupin pro pozorování, poznávání a pochopení přírodních dějů. Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o. VZ 2011

10 Firemní dobrovolnictví V roce 2011 se zaměstnanci Vodohospodářské společnosti Sokolov, s.r.o., zapojili do akce firemního dobrovolnictví. Ve spolupráci s MÚ Sokolov, byla zorganizována akce v Domě dětí a mládeže v Sokolově. Na pozemku DDM Sokolov bylo potřeba odstranit hromadu zeminy a srovnat okolní terén k tomu, aby i tato část zahrady mohla být dětmi využívána. Celá akce proběhla v září 2011, kdy se dobrovolníci z řad zaměstnanců zúčastnili brigády, jejímž výsledkem je vyrovnaný terén na kterém mohou děti sportovat. Spolupráce se školami Stejně jako v předchozích letech i v roce 2011 spolupracovala naše společnost se školami, kdy byly žákům základních škol nabídnuty dvě soutěže zaměřené na environmentální výchovu žáků. První soutěž pod názvem Hledá se maskot byla určena pro žáky 3.-5.tříd. Žáci měli od dubna 2011, kdy byla soutěž vyhlášena, možnost vymyslet a zpracovat návrh maskota, který by se stal jakýmsi představitelem společnosti, kterou reprezentuje. Druhá soutěž pod názvem Dobrodružství lososa Lukáše byla soutěží mezinárodní. Nejprve žáci 5.-7.tříd základních škol z České republiky a následně žáci z Německa měli nakreslit komiks, který by kreativní formou mapoval cestu lososa po řece Labi. V druhé soutěži se podařilo žákům ze 3.ZŠ v Sokolově umístit na třetím místě v celostátním kole. Spolupráce pokračovala se základními i se středními školami. Během celého roku umožňovali zaměstnanci úpravny vody a čistíren odpadních vod studentům exkurze na provozovnách s odborným výkladem procesů. Exkurze byly umožněny i široké veřejnosti. Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o. VZ 2011

11 9. Inovace Ve spolupráci s Městem Sokolov v roce 2011 probíhala další jednání se zástupci SFŽP ohledně intenzifikace ČOV Sokolov pro potřeby naplnění implementačních směrnic Evropské unie a tento projekt byl mezirezortní komisí SFŽP odsouhlasen. Ve městě Rokycany proběhla výstavba kanalizace zastřešená programem OPŽP Čistá Berounka II. Byla provedena intenzifikace úpravny vody Horka a Janov, kde byly implementovány nové drenážní systémy Leopold a filtrační materiál Filtralite. Došlo k optimalizaci technologie čerpání na čelní vodojemy. Oblast informatiky V roce 2011 probíhala standardní obnova HW. Dále byl prováděn upgrade IT prostředí a jednotlivých aplikací. Účetní jednotka Účetní jednotka nemá organizační složku podniku v zahraničí. Významná následná událost K datu sestavení výroční zprávy nejsou společnosti známy žádné významné následné události, které by ovlivnily účetní závěrku k 31. prosinci Předpokládaný vývoj účetní jednotky Během roku 2011 proběhlo koncesní řízení na provozování vodohospodářské infrastruktury ve Městě Rokycany, ve kterém společnost uspěla, a uzavřela provozní smlouvu do roku 2015 obsahující podmínky SFŽP spojené s dotací z Operačního programu Životní prostředí. Město Sokolov požádalo o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na rekonstrukci ČOV Sokolov. Její poskytnutí je podmíněno splněním pravidel SFŽP, která budou zapracována do provozní smlouvy s Městem Sokolov a ovlivní podmínky provozování po roce V roce 2012 proběhne koncesní řízení na provozování vodovodů obce Strašice. Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o. VZ 2011

12 Oblast vědy a výzkumu Ve spolupráci s chemickými závody Sokolov (Momentive) řeší možnost recyklace odpadních vod vypouštěných z ČOV Sokolov a její částečné zpětné využití jako zdroje surové vody pro úpravu na demi vodu pro chladící systémy provozu energetiky. Součástí projektu je převedení odpadních vod z komplexu Momentive na MČOV. V rámci definování biodegradability odpadních vod a možné inhibice čistícího procesu společnost provádí výzkum ve spolupráci s fi. Aquacontact Praha a případně VŠCHT Praha. Inovací v řízení distribuce pitné vody je, že společnost podepsala smlouvu s firmou DHI Praha na tvorbu hydraulického matematického modelu, který exaktně bude definovat a monitorovat jednotlivé provozní stavy skupinového vodovodu. Model bude schopný predikovat možné scénáře distribuce vody s cílem zajištění kontinuální dodávky vody zákazníkům i při havarijních situacích. V rámci výzkumu bude probíhat sledování koncentrací chlóru v jednotlivých úsecích skupinového vodovodu v závislosti na fyzikálně chemických vlastnostech vody.dalšími připravovanými moduly bude komplexní řešení ochrany nadregionálních vodovodů před tzv. hydraulickými rázy a modul monitoringu zákalu. V návaznosti na tento model se připravuje autonomní systém řízení potřeb vody pro jednotlivá spotřebiště tzv. Expertní systém řízení. Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o. VZ 2011

13 10. Kanalizace Posláním provozu kanalizace je mnoho činností hlavních i vedlejších, jejichž výsledkem by mělo být bezpečné odvádění odpadní vody do místa čištění a následně kvalitně vyčištěnou vodu vrátit zpět do řek a potoků. Provoz stokové sítě a čistíren odpadních vod se řídí normovými hodnotami ČSN EN Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek. Dále pak TNV Obsluha a údržba stokových sítí, TNV Obsluha a údržba ČOV. Statistika odstraněných poruch-kanál Parametry provozu kanalizace Sokolov Délka provozované kanalizační sítě v km bez přípojek 190,1 Počet kanalizačních přípojek Počet ČOV (komunální+průmyslové) 31 Počet obyvatel napojených na veřejnou kanalizaci Parametry provozu kanalizace Rokycany Délka provozované kanalizační sítě v km bez přípojek 79,9 Počet kanalizačních přípojek Počet ČOV 3 Počet obyvatel napojených na veřejnou kanalizaci Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o. VZ 2011

14 11. Vodovody Posláním provozu vodovodů je plynulé zásobování obyvatelstva pitnou vodou a s tím spojená péče o svěřený majetek. Mezi hlavní činnosti provozu vodovodů patří údržba vodohospodářského majetku dle provozních řádů a smluv o provozování s jednotlivými vlastníky. Dále pak opravy poruchových stavů, výměna a nové osazení fakturačních vodoměrů, pravidelné odečty fakturačních vodoměrů a zakázková činnost. Pitná voda, kterou naše společnost dodává svým zákazníkům, patří k nejvíce kontrolovaným složkám stravy. Parametry provozu vodovody Sokolov Délka provozovaných sítí v km bez přípojek 438 Počet zřízených vodovodních přípojek Počet vodojemů 38 Počet úpraven pitné vody 3 Počet obyvatel zásobených pitnou vodou Parametry provozu vodovody Rokycany Délka provozovaných sítí v km bez přípojek 143 Počet zřízených vodovodních přípojek Počet vodojemů 9 Počet úpraven pitné vody 2 Počet obyvatel zásobených pitnou vodou Statistika odstraněných poruch - vodovody Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o. VZ 2011

15 12. Investice V roce 2011 Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o. proinvestovala z vlastních finančních prostředků částku o celkové výši 8,4 mil. Kč. Investiční výdaje byly směrovány jednak do rozšíření vybavenosti vlastního majetku (6,8 mil. Kč) a dále pak do pronajatého vodohospodářského zařízení obcí (1,6 mil. Kč) v rámci plnění smluvních závazků. Nejvíce finančních prostředků bylo vynaloženo na modernizaci vodárenského dispečinku a jeho rozšíření. Ve vodojemech Svatava Špic, Svatava Podlesí a Královské Poříčí byly provedeny výměny ovládacích armatur, osazeny regulační a měřící prvky a vybudovány nové elektrické přípojky. Pro tyto nové body byly také zhotoveny a dodány rozvaděče s řídícími systémy a zajištěn dálkový přenos RACOM. V rámci modernizace dispečinku byly dokončeny práce a zahájen zkušební provoz na implementaci systému podporujícího řízení vodárenské soustavy SVH na základě matematického hydraulického modelu napojeného na dispečerský systém. Tento systém se postupně zařadí do exaktního systému řízení distribuce vody nazývaného expertním systémem. Další finanční prostředky byly vynaloženy na realizaci souboru technologických opatření na úpravně vody Horka. Do vápenného hospodářství byla zakoupena nová sušička vápna, provedna úprava procesorů na dálkový přístup a vybudována nová vjezdová vrata s pohonem na dálkové ovládání. Investováno bylo také do nových distriktních šachet s instalovanými dataloggery na vodovodní síti v Kynšperku, Svatavě, Oloví a Sokolově, v místech vhodných pro sledování a vyhodnocování ztrát vody.. Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o. VZ 2011

16 13. Oblast ochrany životního prostředí Na úpravnách pitných vod odpovídají spotřeby stěžejních chemikálií tj. síranu hlinitého, chloru i vápenného hydrátu množství vyrobené vody a kvalitě surové vody, která byla upravována. Na každém středisku proběhla v roce 2011 inventarizace všech používaných chemických látek a přípravků. Každé středisko má vytvořený svůj registr chemických látek/přípravků. Rok 2009 byl rokem získání certifikátu ISO 14001:2004 a jak ukázal rok 2011, udržování systému stále vyžaduje určitý čas, trpělivost a pochopení zaměstnanců pro realizaci řady úkolů. Proces tohoto udržování bude úspěšný, pokud bude existovat u zaměstnanců vnitřní přesvědčení, že taková činnost je potřebná. Praktické naplňování zásady, že o konečné podobě environmentálního profilu rozhoduje svým dílem každý zaměstnanec, není v žádném případě věcí příkazu, ale cíleného ovlivňování a motivování. Systém EMS se již nenachází na počátku své existence a proto je důležité si všímat všech maličkostí, které posléze mohou znamenat celkové zefektivnění systému. Systém environmentálního managementu přinesl s sebou nejen získání obchodně využívané vizitky certifikát ISO 14001, přínosy EMS lze doposud zaznamenat především v podobě včasného rozpoznání problémů spojených s životním prostředím, průhlednosti nebezpečí, snížení rizik havárií zabránění poruchám, omezování vzniku poruch s nebezpečnými vlivy na životní prostředí Komunikace s externími zainteresovanými stranami V roce 2011 bylo provedeno několik kontrol. Předměty kontroly byly následující: 1. jedna kontrola ČIŽP se týkala nakládání se zařízeními s obsahem PCB podle 26 zákona o odpadech kontroly byly provedeny na čistírnách odpadních vod dle 112 a 114 zákona č.254/2001 Sb. o vodách Předmětem těchto kontrol byly analýzy z roku 2010 a jejich dodržování ve vztahu ke koncentračním, bilančním limitům stanovených rozhodnutím vodoprávního úřadu. Kontrolovány byly údaje v poplatkových přiznáních a jejich soulad s provozní evidencí, dále pak kontroly měření množství vypouštěných odpadních vod. Nedílnou součástí kontrol bylo místní šetření vodních děl. Při všech kontrolách nebyly zjištěny žádné nedostatky, což jistě svědčí o kvalitní práci převážné většiny zaměstnanců. Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o. VZ 2011

17 Nakládání s chemickými látkami Na úpravnách pitných vod odpovídají spotřeby stěžejních chemikálií tj. síranu hlinitého, chloru i vápenného hydrátu množství vyrobené vody a kvalitě surové vody, která byla upravována. Na každém středisku proběhla v roce 2011 inventarizace všech používaných chemických látek a přípravků. Každé středisko má vytvořený svůj registr chemických látek/přípravků. Nakládání s odpady V oblasti nakládání s odpady byla zvýšená pozornost věnována třídění a ukládání odpadů. Na základě tohoto opatření se i v roce 2011 zvýšil počet kontejnerů na tříděný odpad (papír, plasty na ČOV HaBu a ČOV Loket). Likvidaci odpadů společnost realizovala prostřednictvím ověřených a způsobilých partnerů. Inventarizace zařízení, která mohou obsahovat PCB Ve smyslu 39 odst. 7) zákona č.185/2001 Sb. o odpadech naše společnost vedla inventarizaci zařízení, která mohou obsahovat látky s obsahem PCB ve všech provozech ve správě naší společnosti. V současné době nejsou ve správě společnosti VOSS s.r.o. žádná zařízení, která mohou obsahovat látky s obsahem PCB. Tím je splněna zákonná povinnost v termínu do zařízení dekontaminovat nebo odstranit, pokud neprokáží, že zařízení neobsahuje PCB. Kvalita a vypouštění odpadních vod Za období 01-12/2011 bylo odebráno na čistírnách odpadních vod 468 vzorků. Z toho je překročeno oproti vodoprávnímu povolení 49 vzorků, což je 10 % nevyhovujících vzorků z celkového počtu odebraných. Průměrná účinnost čistíren odpadních vod na ukazatel BSK 5 je vysoká 94,8 %, dle NL pak 94,1 %. Havarijní připravenost V průběhu roku 2010 proběhl nácvik 4 havarijních situací. Nácvik byl zaměřen spíše na likvidaci vzniklých úniků, úkapů nebezpečných chemických látek a přípravků. Při nácviku se ve všech situacích ověřovala znalost, dovednosti a schopnosti zaměstnanců, dále pak to, zda na všech pracovištích jsou k dispozici postupy pro prevenci a likvidaci havárií, ověřovalo se operativní spojení na kontaktní osoby a místa pro případ havárie, dále byla prověřována funkčnost protihavarijních prostředků. O provedených nácvicích jsou vypracovány záznamy, včetně fotodokumentace. Všechny nácviky byly naprosto bezchybně připravené, nebyly shledány žádné nedostatky, prokázaly 100 % ní připravenost na vybrané situace, znalost provozních řádů. Nácviky havarijních situací prokázaly, že školení pracovníků bylo v tomto smyslu dostatečné. V roce 2011 byly přezkoumány havarijní plány ve smyslu v souladu s vyhl. č.175/2011, kterou se mění vyhl.č. 450/2005 Sb., a tam kde to bylo zapotřebí, byly revidovány. Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o. VZ 2011

18 14. Energetické úspory Od roku 2010 se společnost Veolia voda zapojila do celosvětové kampaně na energetické úspory ve svých provozech. Všechny společnosti se staly předmětem environmentální analýzy. V dnešní době se jako jeden z exaktních nástrojů pro definování míry zatížení kulturního prostředí využívá tzv. bilance uhlíkové stopy, která vyjadřuje specifické hodnoty emisí CO 2 [t], které vyjadřují zejména energetické náročnosti jednotlivých provozů a mírů ovlivnění bilance skleníkových plynů v atmosféře. Některé výstupy z analýzy: Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o. VZ 2011

19

20 15. Prohlášení jednatele Prohlašuji, že údaje v této zprávě byly připraveny s náležitou péčí a jsou úplné, průkazné a správné. Ing. Zdeněk Krček jednatel V Sokolově dne : 16. května 2012 Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o. VZ 2011

21 16. Finanční část Zpráva auditora Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o. VZ 2011

22

23

24 Účetní závěrka sestavená k 31. prosinci rozvaha a výkaz zisku a ztráty ve zjednodušené formě - rozvaha k 31. prosinci výkaz zisku a ztráty za rok končící 31. prosincem přehled o peněžních tocích za rok končící 31. prosincem příloha k účetní závěrce za rok končící 31. prosincem 2011 Rozvaha v tis. Kč AKTIVA A. Pohledávky za upsaný vlast.kapitál 0 0 B. Stálá aktiva B.I Dlouhodobý nehmotný majetek B.II. Dlouhodobý hmotný majetek B.III. Dlouhodobý finanční majetek C. Oběžná aktiva C.I. Zásoby C.II. Dlouhodobé pohledávky C.III. Krátkodobé pohledávky C.IV. Finanční majetek D. Ostatní aktiva v tis. Kč PASIVA A. Vlastní kapitál A.I Základní kapitál A.II. Kapitálové fondy A.III. Fondy ze zisku A.IV. Hosp.výsl.minulých let A.V. Hosp.výsl.běžného období B. Cizí zdroje B.I. Rezervy B.II. Dlouhodobé závazky B.III. Krátkové závazky B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 0 0 C. Ostatní pasiva 0 0 Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o. VZ 2011

25 Výkaz zisku a ztráty za rok 2011 v tis. Kč 2011 Tržby za prodej zboží 0 Náklady vynaložené na prodej zboží 0 Výkony Výkonová spotřeba Přidaná hodnota Osobní náklady Daně a poplatky Odpisy majetku Tržby z prodeje majetku a materiálu Zůstatková cena prodaného majetku a materiálu Změna stavu rezerv a opr.položek -991 Ostatní provozní výnosy 723 Ostatní provozní náklady Provozní výsledek hospodaření Finanční výnosy 435 Finanční náklady 44 Finanční výsledek hospodaření 391 Mimořádné výnosy 0 Mimořádné náklady 0 Mimořádný výsledek hospodaření 0 Výsledek hospodaření před zdaněním Daň z přijmu - splatná Daň z přijmu - odložená Výsledek hospodaření za účetní období Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o. VZ 2011

26

27

28

29

30

31

32

33

34 Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o. VZ 2011

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ve zjednodušeném rozsahu

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ve zjednodušeném rozsahu Účetní závěrka za rok 0 MF č.j. 8/97 7/00 název závěrku současně x příslušnému finančnímu úřadu VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ke dni..0 0 599 Bytové Ostřešany Sídlo nebo bydliště a místo podnikání liší-li se od

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Integrovaný projekt SVS a.s. Lužická Nisa

Integrovaný projekt SVS a.s. Lužická Nisa Integrovaný projekt SVS a.s. Lužická Nisa Mgr. Petr Medřický Severočeská vodárenská společnost a.s. Severočeská vodárenská společnost a.s., Teplice založena v r.1993 akcie v držení 459 měst a obcí Libereckého

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. zaměřuje svou hlavní pozornost na maximální uspokojování potřeb svých zákazníků

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST VRCHLICE - MALEČ, a.s.

VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST VRCHLICE - MALEČ, a.s. Vážení akcionáři, dámy a pánové, vážení hosté, dovolte mi, abych Vás nyní seznámil s činností představenstva, s výsledky hospodaření společnosti, se stavem jejího majetku, s návrhem na rozdělení zisku

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

Výroční zpráva společnosti

Výroční zpráva společnosti Výroční zpráva společnosti RENATEX CZ a.s. za rok 2013, společnost se sídlem Ostrava Poruba, K myslivně 2140, PSČ 708 00, IČ: 45192731, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8 COOPINVESTA spol. s r.o., Budovatelská 4821, Zlín, PSČ 760 05 ------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY EMITENTA REGISTROVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 PODLE ZÁKONA Č. 591/1992 SB., O CENNÝCH PAPÍRECH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Popisná

Více

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x.

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 4.5.2015 Podací : 541701229 Heslo zjištění stavu: 06999caf Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více

Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice

Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice CHVaK, a.s. Domažlice poskytují komplexní vodohospodářské služby městům, obcím, průmyslovým a zemědělským podnikům, orgánům státní správy i obyvatelstvu. Činnost

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 2008 (1.7.2007 30.6.2008)

Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 2008 (1.7.2007 30.6.2008) Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 28 (1.7.27 3.6.28) 2 Obsah 1. Úvod 2. Informace o vývoji společnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení 3. Informace o skutečnostech významných

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6.

PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6. PROTOŽE MÍT SYSTÉM VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6. 2012) JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU WWW.ABRA.EU 1 2 3 4 5 6 7 8 Úvod Informace o vývoji společnosti,

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

Výroční zpráva o činnosti Vodárenského sdružení Bechyňsko za rok 2006

Výroční zpráva o činnosti Vodárenského sdružení Bechyňsko za rok 2006 Výroční zpráva o činnosti Vodárenského sdružení Bechyňsko za rok 2006 Vodárenské sdružení Bechyňsko, Parkány 548, Bechyně je zájmové sdružení právnických osob a je zaregistrováno pod pořadovým č. 28 ZSTA/2003

Více

Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady)

Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady) Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady) Pozitivní vliv MOVO na životní prostředí 1. Nakládání s vodami: Provádění

Více

Technické služby Doubravčice, s.r.o. Registrace: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 224654.

Technické služby Doubravčice, s.r.o. Registrace: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 224654. S M L O U V A O N Á J M U vodohospodářských děl a souborů zařízení k zajištění rozvodu a dodávky pitné vody a odvádění a čištění odpadních a dešťových vod ---------------------------------------------------------------

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA HART PRESS, spol. s r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA HART PRESS, spol. s r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA HART PRESS, spol. s r.o. 2014 Vypracovali: Jana Víšková Milena Holcmanová Schválil: Oldřich Hotař V Otrokovicích dne 5. 6. 2015 Obchodní jméno: HART PRESS, spol. s r.o. Sídlo: Tř. Tomáše

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice

Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice CHVaK, a.s. Domažlice poskytují komplexní vodohospodářské služby městům, obcím, průmyslovým a zemědělským podnikům, orgánům státní správy i obyvatelstvu. Činnost

Více

1. Činnost Svazku Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice byl založen na základě zakladatelské smlouvy dne 1. 10. 1993.

1. Činnost Svazku Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice byl založen na základě zakladatelské smlouvy dne 1. 10. 1993. ZÁVĚREČNÝ ÚČET za rok 2013 1. Činnost Svazku Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice byl založen na základě zakladatelské smlouvy dne 1. 10. 1993. Předmět činnosti Svazku je hlavní činnost, která spočívá

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012

1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012 1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012 1. Charakteristika a hlavní aktivity Založení a charakteristika spolenosti 1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. (dále jen spolenost

Více

Účetnictví podle Českých účetních standardů v návaznosti na zákon o účetnictví a vyhlášku č. 500/2002 Sb.

Účetnictví podle Českých účetních standardů v návaznosti na zákon o účetnictví a vyhlášku č. 500/2002 Sb. Účetnictví podle Českých účetních standardů v návaznosti na zákon a vyhlášku č. 500/2002 Sb. Název Českého účetního 001 Účty a zásady účtování na účtech 002 Otevírání a uzavírání účetních knih 003 Odložená

Více

Mezitímní účetní závěrka. k 30.6.2005

Mezitímní účetní závěrka. k 30.6.2005 Mezitímní účetní závěrka k Název společnosti: Sídlo: Právní forma: Burešova 938/17, 660 02 Brno střed akciová společnost IČ: 463 427 96 Komentář k prezentovaným výsledkům Popis hospodářské činnosti v prvním

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U korečnice 1770 68801 Uherský Brod Označení A K T I V A řád. Běžné

Více

Třanovice služby, o. p. s. 739 53 Třanovice 1

Třanovice služby, o. p. s. 739 53 Třanovice 1 Třanovice služby, o. p. s. 739 53 Třanovice 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za rok 2014 1. Úvod 1.1. Vznik společnosti Společnost Třanovice služby, o.p.s. byla založena Obcí Třanovice, jakožto jediným zakladatelem,

Více

Příloha č. 1 k opatření obecné povahy čj. 22402/2006-16330 Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro rok 2013.

Příloha č. 1 k opatření obecné povahy čj. 22402/2006-16330 Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro rok 2013. IČ:00302970 Příloha č. 1 k opatření obecné povahy čj. 22402/2006-16330 Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro rok 2013. Vlastník popřípadě provozovatel: Obec Malá Morava Dílčí část se samostatnou

Více

Výroční zpráva o podnikatelské činnosti. za rok 2013

Výroční zpráva o podnikatelské činnosti. za rok 2013 Výroční zpráva o podnikatelské činnosti za rok 2013 1. Úvod obecné údaje o společnosti 2. Statutární a kontrolní orgány společnosti 3. Majetková spoluúčast v jiných společnostech 4. Roční zpráva o podnikatelské

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 00636207 Obec Dolní Nětčice Dolní Nětčice 49, 753 54 Dolní Nětčice sestavený k 31.12.2014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním

Více

Slovo úvodem 2-3 Organizační schéma 4 Základní údaje 5 Ekonomické výsledky 6 Výrok auditora 7

Slovo úvodem 2-3 Organizační schéma 4 Základní údaje 5 Ekonomické výsledky 6 Výrok auditora 7 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 KRČSKÁ 511/51, 140 02 PRAHA 4 KRČ OBSAH: Slovo úvodem 2-3 Organizační schéma 4 Základní údaje 5 Ekonomické výsledky 6 Výrok auditora 7 Maritza Iztok II, Bulharsko, oprava chladící věže

Více

Město Petřvald. Příloha č. 3 VÝKONOVÉ UKAZATELE

Město Petřvald. Příloha č. 3 VÝKONOVÉ UKAZATELE Město Petřvald Příloha č. 3 VÝKONOVÉ UKAZATELE OBSAH 0. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 0.1. Vymezení obsahu přílohy... 3 0.2. Způsob vedení evidencí... 3 0.3. Hodnocené období... 4 1. VÝKONOVÉ UKAZATELE ZÁKLADNÍCH

Více

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D.

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D. EKONOMIKA PODNIKU I 2. přednáška Ing. Josef Krause, Ph.D. Majetková a kapitálová struktura Rozvaha ROZVAHA účetní přehled majetku podniku, zachycující bilanční formou stav podnikových prostředků (aktiv)

Více

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008 REAL FLAT spol. s r.o., Bří Jaroňků 4079, Zlín, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: 71227075 DSO Mariánská zahrada Bukvice 27, 506 01 Jičín sestavený k 31.12.2014 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve

Více

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007 Pololetní zpráva k 30.6.2007 ENERGOAQUA, a.s. Popisná část 1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007 a) Stav podnikatelské činnosti Podnikatelská činnost emitenta

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00572624 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Loučim Účetní

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

ZMĚNA. Rozhodnutí hlavního akcionáře Pravda o VaKu. Tel: +420 577 104 619, e-mail: vakzlin@vakzlin.cz, web: www.vakzlin.cz

ZMĚNA. Rozhodnutí hlavního akcionáře Pravda o VaKu. Tel: +420 577 104 619, e-mail: vakzlin@vakzlin.cz, web: www.vakzlin.cz ZMĚNA Rozhodnutí hlavního akcionáře Pravda o VaKu 2 SOUČASNOST A BUDOUCNOST VaK Zlín, a.s. Pro další období se vedení Vak soustředí na základní cíle: Zlepšení komunikace směrem k akcionářům i veřejnosti,

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Pravidla České republiky - Ministerstva zemědělství čj. 9136/2009-10000 pro poskytování a čerpání státní finanční podpory v rámci programu 129 180

Pravidla České republiky - Ministerstva zemědělství čj. 9136/2009-10000 pro poskytování a čerpání státní finanční podpory v rámci programu 129 180 Pravidla České republiky - Ministerstva zemědělství čj. 9136/2009-10000 pro poskytování a čerpání státní finanční podpory v rámci programu 129 180 VÝSTAVBA A OBNOVA INFRASTRUKTURY VODOVODŮ A KANALIZACÍ

Více

Vážení akcionáři, dámy a pánové,

Vážení akcionáři, dámy a pánové, ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti VaK Kroměříž, a.s. Vážení akcionáři, dámy a pánové, představenstvo akciové společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. předkládá

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00296635 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Fryčovice Účetní

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

1. Činnost Svazku Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice byl založen na základě zakladatelské smlouvy dne 1. 10. 1993.

1. Činnost Svazku Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice byl založen na základě zakladatelské smlouvy dne 1. 10. 1993. ZÁVĚREČNÝ ÚČET za rok 2014 1. Činnost Svazku Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice byl založen na základě zakladatelské smlouvy dne 1. 10. 1993. Předmět činnosti Svazku je hlavní činnost, která spočívá

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ IČO: Název: Sídlo: A. 00857891 Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek sestavený k 312014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Princip nepřetržitého trvání účetní

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

Závěrečný účet Svazku obcí Říčany Ostrovačice 2010 2

Závěrečný účet Svazku obcí Říčany Ostrovačice 2010 2 O B S A H 1. Úvod str. 3 2. Plnění rozpočtu příjmová část str. 3 2.1. Nedaňové příjmy 2.2. Přijaté dotace 3. Plnění rozpočtu výdajová část str. 4 3.1. Běžné výdaje 3.2 Kapitálové výdaje 4. Plnění rozpočtu

Více

SVAZEK OBCÍ ŘÍČANY - OSTROVAČICE náměstí Osvobození 340, Říčany u Brna, PSČ 664 82 poštovní adresa: Ostrovačice, náměstí Viléma Mrštíka 54, PSČ 664 81

SVAZEK OBCÍ ŘÍČANY - OSTROVAČICE náměstí Osvobození 340, Říčany u Brna, PSČ 664 82 poštovní adresa: Ostrovačice, náměstí Viléma Mrštíka 54, PSČ 664 81 SVAZEK OBCÍ ŘÍČANY - OSTROVAČICE náměstí Osvobození 340, Říčany u Brna, PSČ 664 82 poštovní adresa: Ostrovačice, náměstí Viléma Mrštíka 54, PSČ 664 81 ZÁVĚREČNÝ ÚČET za rok 2013 1. ÚVOD Svazek obcí Říčany

Více

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 27 Vážení čtenáři, Lovochemie, a.s., věnuje ochraně životního prostředí mimořádnou pozornost. Postupné snižování emisí do všech složek životního prostředí, vytváření

Více

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Úvod................................................................................ 3 Orgány společnosti a její management...............................................

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 9. výzvy Operačního programu Životní prostředí

Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 9. výzvy Operačního programu Životní prostředí Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 9. výzvy Operačního programu Životní prostředí ZVEŘEJNĚNO DNE 18. 3. 2009 Výběrová (hodnotící) kritéria v Operačním programu Životní prostředí

Více

íslo B$žné ú etní období Min. ú. Ozna ení T E X T -ádku období Brutto Korekce Netto Netto * AKTIVA CELKEM 010000 563985-294154 269831 269155

íslo B$žné ú etní období Min. ú. Ozna ení T E X T -ádku období Brutto Korekce Netto Netto * AKTIVA CELKEM 010000 563985-294154 269831 269155 R O Z V A H A (bilance) v plném rozsahu ke dni 31.12.213 v tis.czk Název a sídlo ú. jednotky ZEMKDKLSKÁ AKCIOVÁ SPOLEGNOST KOLOVEG Rok M$síc IG TYRŠOVA 146 213 12 477177 345 43 KOLOVEG íslo B$žné ú etní

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 00288586 Obec Otaslavice Otaslavice čp. 343, 798 06 Otaslavice sestavený k 31.12.2014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: 00288250 Obec Horní Štěpánov Horní Štěpánov 326, 798 47 Horní Štěpánov sestavený k 31.12.2014 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Více

Kontrolováno bylo období od roku 2003 do doby kontroly, v případě věcných souvislostí i období předcházející.

Kontrolováno bylo období od roku 2003 do doby kontroly, v případě věcných souvislostí i období předcházející. Informace z kontrolní akce 06/31 Finanční prostředky vynakládané na výstavbu a technickou obnovu vodohospodářských a ekologických staveb v působnosti Ministerstva zemědělství Kontrolní akce byla zařazena

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. sestavený k 31.12.2014 71211721 Svazek obcí "ÚPA" Náměstí T.G. Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepředpokládá ukončení

Více

SVAZEK OBCÍ ŘÍČANY - OSTROVAČICE

SVAZEK OBCÍ ŘÍČANY - OSTROVAČICE SVAZEK OBCÍ ŘÍČANY - OSTROVAČICE náměstí Osvobození 340, Říčany u Brna, PSČ 664 82 poštovní adresa: Ostrovačice, náměstí Viléma Mrštíka 54, PSČ 664 81 ZÁVĚREČNÝ ÚČET za rok 2014 1. ÚVOD Svazek obcí Říčany

Více

Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 7. výzvy Operačního programu Životní prostředí

Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 7. výzvy Operačního programu Životní prostředí Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 7. výzvy Operačního programu Životní prostředí ZVEŘEJNĚNO DNE 8. 12. 2008 1 Výběrová (hodnotící) kritéria v Operačním programu Životní prostředí

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Licence: DW51 XCRGUPXA / PYA (30052014 / 05032014)

Licence: DW51 XCRGUPXA / PYA (30052014 / 05032014) PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 13583051 Název: Hankův dům, městské kulturní zařízení Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

První občanský pivovar v Chomutově, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

První občanský pivovar v Chomutově, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA První občanský pivovar v Chomutově, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Výroční zprávu předkládá: Mgr. Pavel Krýsl předseda představenstva Datum: 20. 2. 2015 Podpis: OBSAH Základní charakteristika společnosti

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Finanční

Více

Miroslav Kyncl Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

Miroslav Kyncl Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. Miroslav Kyncl Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. Současný stav v zásobování vodou a odkanalizování Výrazné kvalitativní i kvantitativní změny Počet obyvatel napojených na veřejné vodovody

Více

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------- společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI TECHNOLOGICKÉ INOVAČNÍ CENTRUM s.r.o. ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI TECHNOLOGICKÉ INOVAČNÍ CENTRUM s.r.o. ZA ROK 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI TECHNOLOGICKÉ INOVAČNÍ CENTRUM s.r.o. ZA ROK 2006 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY SPOLEČNOSTI... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 4 SPOLEČNÍCI... 4 ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI...

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 0 Daňové identifikační číslo

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

Seminární práce ze Základů firemních financí

Seminární práce ze Základů firemních financí Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Základní zdroje finančních informací o podniku (rozvaha a výkaz zisků a ztrát) Zpracovala: Jana

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 70157863 DSO Plynofikace Podzvičinska Doubravice čp. 155, 544 51 Doubravice netýká se nás A.2. sestavený k 31.12.2014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Informace podle 7 odst.

Více

Zápis z členské schůze Bytového družstva Ostřešany ze dne 12.3.2014

Zápis z členské schůze Bytového družstva Ostřešany ze dne 12.3.2014 Zápis z členské schůze Bytového družstva Ostřešany ze dne.3.0 Schůzi svolal: MUDr. Jan Flašar Místo konání: Restaurace Dvořák, Ostřešany Přítomni: MUDr. Jan Flašar Renata Hájková Mgr. Vladimír Hron Lubor

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Horské chalupy Bratrouchov (apartmány) Výroční zpráva

Horské chalupy Bratrouchov (apartmány) Výroční zpráva Horské chalupy Bratrouchov (apartmány) Výroční zpráva 2011 Obsah Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 5 Zpráva dozorčí rady společnosti 6 Hospodářské výsledky v roce 2011 8 Podnikání společnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více

Příloha ZÁKLADNÍ. Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace Lobodice 39 751 01 příspěvková organizace 70987548

Příloha ZÁKLADNÍ. Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace Lobodice 39 751 01 příspěvková organizace 70987548 Základní škola a mateřská škola Lobodice, okamžik sestavení:26.01.2015 23:04:59 A.1. Informace podle 7 odst. 3. zákona (TEXT) Předpoklad trvání účetní jednotky je zachován. A.2. Informace podle 7 odst.

Více