Výroční zpráva GEMO OLOMOUC, spol. s r.o. K o n t a k t y : Dlouhá 562/ Olomouc, Lazce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 1. 7. 2004 30. 6. 2005. GEMO OLOMOUC, spol. s r.o. K o n t a k t y : Dlouhá 562/22 772 35 Olomouc, Lazce"

Transkript

1 K o n t a k t y : GEMO OLOMOUC, spol. s r.o. Dlouhá 562/ Olomouc, Lazce Tel.: Fax: Internet: Výroční zpráva GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.

2 2 Obsah 3 Úvodní slovo 5 Profil společnosti 6 7 Základní údaje 8 Předmět činnosti 9 Certifikáty společnosti 10 Organizační struktura 11 Ekonomika společnosti Ukazatele společnosti 18 Výrok auditora 19 Referenční stavební zakázky Významné události roku 24 Významní obchodní partneři 25 Závěrečné prohlášení 26

3 4 Úvodní slovo 5 Vážení obchodní přátelé, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu společnosti GEMO OLOMOUC, spol. s r.o., za účetní období , která uceleně, vyváženě a komplexně informuje o našem vývoji, činnostech a současném hospodářském postavení. Jsme stavební firmou, která od svého založení v roce 1990 realizuje kompletní výstavbu na klíč v oboru pozemního stavitelství. Od samotných počátků se snažíme o vysokou kvalitu prováděných prací stejně jako o spokojenost svých zákazníků. Zároveň samozřejmě sledujeme tendence ve stavebnictví a rozšiřujeme své aktivity i do oblasti realitní činnosti a zaměřujeme se na vlastní developerské projekty a bytovou výstavbu, realizujeme nákup a prodej pozemků a v neposlední řadě také komplexní inženýrskou činnost. Je na místě zmínit skutečnost, že disponujeme certifikáty potvrzujícími zavedení a udržování systému managementu jakosti, zavedení a shodu systému environmentálního managementu, systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, včetně splnění kritérií Národního kvalifikačního a klasifikačního systému stavebních dodavatelů a v neposlední řadě i potvrzením Národního bezpečnostního úřadu o možnosti nakládání s utajovanými skutečnostmi, a to i v rámci informačního systému. Od poslední změny ve vlastnické struktuře v březnu roku 2003 prokazuje naše firma svou sílu, stabilitu a perspektivnost ještě výrazněji než před tímto datem. Každoročním trendem je zvyšování obratu ve stavební produkci do optimální úrovně a stejně tak logicky i počtu zaměstnanců, čímž se firma stává významným a nutno podotknout ryze českým zaměstnavatelem v celém Olomouckém kraji. Ing. Jaromír Uhýrek, jednatel společnosti, generální ředitel Ing. Boris Němeček, jednatel společnosti, provozní ředitel

4 6 Profil společnosti Profil společnosti 7 Zaměření Stavební firma Gemo Olomouc, spol. s r.o., provádí kompletní výstavbu na klíč v oboru pozemního stavitelství (jak novostavby, tak rekonstrukce) a realizuje bytovou, občanskou a průmyslovou výstavbu včetně infrastruktury. Firma byla založena v roce Strategie rozvoje společnosti byla už od jejího vzniku postavena tak, aby rozhodující společníci byli ve firmě zároveň pracovně i osobně zainteresováni. Od března roku 2003 tvoří její vedení dva spolumajitelé, ing. Jaromír Uhýrek a ing. Boris Němeček, kteří jsou také jejími jednateli. Společnost Gemo Olomouc, spol. s r.o., v současné době disponuje 430 stálými zaměstnanci a tvoří ji tato samostatná střediska: středisko stavební výroba středisko půjčovna středisko elektro středisko zdravotní a topenářská technika středisko sádrokarton středisko ocelové konstrukce středisko realitní a inženýrská činnost středisko monolitické konstrukce Od ledna 2005 se firma dělí na jednotlivé úseky, a to: ekonomický úsek právní a personální úsek obchodní úsek výrobní úsek úsek realitní a inženýrské činnosti úsek certifikace úsek logistiky úsek dopravy a půjčovny Od data svého založení se firma rozrostla více než desetkrát. V období let dosahovala každoročně obratu ve stavební produkci od 1,3 do 1,7 miliardy Kč při dodržení vysoké kvality prováděných prací. Záměrem společníků pro nejbližší období je stabilizovat roční obrat firmy ve výši 2 2,5 miliardy korun při zhruba 500 zaměstnancích. Samozřejmostí je zavádění a respektování norem jakosti kompatibilních s předpisy EU, stejně tak jako každoročně se zvyšující produktivita práce. Cílem je dosažení dlouhodobé prosperity, rozvoje a stability celé společnosti. Společnost Gemo Olomouc, spol. s r.o., je držitelem certifikátů jakosti ČSN EN ISO 9001:2001, bezpečnosti práce ČSN EN ISO 14001:1997, životního prostředí (environmentu) OHSAS 18001:1999 a osvědčení o kvalifikaci č. 11/2004 v souladu se zákonem č. 40/2004 Sb. O veřejných zakázkách. Již v roce 2001 byl zaveden u firmy ekonomický informační systém Navision Financials a systém řízení stavební výroby IPOS. Filozofii firmy lze shrnout do těchto priorit: 1. Sledovat za všech okolností především kvalitu díla. 2. Zkoumat neustále potřeby a očekávání zákazníků. 3. Splnit vždy požadavky zákazníka a snažit se i překonat jeho očekávání. 4. Vybudovat a udržet dlouhodobé dobré vztahy se zákazníky. 5. Jednat bezproblémově a maximálně vstřícně se všemi partnery. 6. Založit úspěšnost firmy na tradici a trvalé prosperitě. 7. Zajistit maximální komplexnost služeb pro zákazníka od zpracování všech stupňů projektové dokumentace přes zajištění inženýrské činnosti až po kompletní realizaci. 8. Zaměstnávat ve firmě jen nejkvalitnější zaměstnance, u nichž je záruka precizně provedené práce. 9. Maximalizovat podíl prací prováděných vysoce kvalitními vlastními pracovníky. 10. Rozvíjet a rozšiřovat zavedený systém jakosti. K úspěchům firmy Gemo patří mj. ocenění stavby hotelu Gemo čestným uznáním v soutěži Stavba roku 95, pořádané v rámci 6. mezinárodního veletrhu For Arch 95 v Praze. V soutěži Stavba roku 96 byl objekt Státního okresního a zemského archivu v Olomouci nominován mezi patnáct nejúspěšnějších staveb z celé České republiky. Byla oceněna složitost a nevšednost stavby, provedené ve vysoké kvalitě stavebních prací. Objekt Státního okresního a zemského archivu v Olomouci byl dále oceněn čestným uznáním za rok 1996 v soutěži České společnosti pro beton a zdivo ČSSI o vynikající železobetonovou konstrukci. V soutěži Stavba roku 99 se zařadila mezi nejúspěšnějších patnáct staveb České republiky stavba Prodejního a servisního centra Porsche v Brně, kde bylo oceněno nápadité použití konstrukce prodejní haly se zřetelem k navazujícímu funkčnímu členění celého souboru. V soutěži Stavba roku 2000 se zařadila mezi patnáct nejúspěšnějších staveb v České republice stavba areálu firmy Grundfos v Olomouci. V roce získala firma Gemo Olomouc, spol. s r.o., v soutěži Stavba Olomouckého kraje první místo v kategorii průmyslové stavby za stavbu Torrington Olomouc, druhé místo v kategorii občanské stavby za stavbu Společensko-obchodní centrum Haná, druhé místo v kategorii bytové stavby za bytový dům v Balbínově ulici v Olomouci a druhé místo v kategorii rekonstrukce památkově chráněných objektů za rekonstrukci domu Pavelčákova 21 v Olomouci, který také získala diplom za fasádu roku V roce 2004 získala společnost Gemo Olomouc, spol. s r. o., ocenění Stavba roku 2004 Olomouckého kraje v kategorii Stavby občanské vybavenosti za novostavbu své administrativní budovy v Dlouhé ulici v Olomouci. Toto soudobé, moderní a konzervativně pojaté dílo bylo současně nominováno na titul Stavba roku 2005 a v této celostátní soutěži získalo další dvě ocenění Cenu ABF nadace za velmi progresivní a komplexní přístup k využití informačních technologií v řízení provozu i údržby stavby a při jejím bezpečnostním i protipovodňovém zabezpečení a Cenu časopisu Stavitel za velmi citlivé ztvárnění detailů s ohledem na architektonické, konstrukční a uživatelské požadavky. Záměry do budoucna Jedním z dalších strategických cílů firmy Gemo Olomouc, spol. s r.o., je rozšíření její působnosti v nových oborech, a to zejména v oblasti ekologických staveb, inženýrských sítí, a tedy následné vytvoření samostatných středisek v těchto oborech. V roce 2006 firma vybuduje zcela nový stavební dvůr, zahrnující nové skladové budovy, mající parametry obvyklé v Evropské unii, včetně vytvoření a zavedení nového systému logistiky a organizace dopravy. Současně se firma zaměří na další posílení a rozvoj své developerské a inženýrské činnosti a také již připravuje své vlastní nové stavební projekty v oblasti bytové, občanské a průmyslové výstavby a v neposlední řadě také v oblasti sportu.

5 8 Základní údaje Předmět činnosti 9 Obchodní jméno: GEMO OLOMOUC, spol. s r.o. Sídlo: Olomouc, Lazce, Dlouhá 562/22, PSČ: IČ: DIČ: CZ Základní kapitál: , Kč Společnost je zapsána v OR, vedeném KS v Ostravě v oddíle C, vložce 184 Ing. Jaromír Uhýrek 80 % Ing. Boris Němeček - 20% jednatel společnosti jednatel společnosti generální ředitel provozní ředitel Dceřiné společnosti firmy : Obchodní jméno: Land Company s.r.o. Sídlo: Olomouc, Lazce, Dlouhá 562/22, PSČ: IČ: DIČ: CZ Základní kapitál: , Kč Společnost je zapsána v OR, vedeném KS v Ostravě v oddíle C, vložce Obchodní jméno: HOTEL GEMO, s.r.o. Sídlo: Olomouc, Pavelčákova 445/22, PSČ: IČ: DIČ: CZ Základní kapitál: , Kč Společnost je zapsána v OR, vedeném KS v Ostravě v oddíle C, vložce provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování projektová činnost ve výstavbě inženýrská činnost v investiční výstavbě činnost technických poradců v oblasti stavebnictví a architektury montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených el. zařízení výkon zeměměřických činností nákup a prodej nemovitostí a pozemků správa a údržba bytů silniční motorová doprava nákladní údržba motorových vozidel a jejich příslušenství pronájem a půjčování věcí movitých činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců velkoobchod maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny zprostředkování obchodu ubytovací služby v ubytovacích zařízeních v kategorii hotel včetně provozování hostinských činností v těchto zařízeních směnárny průvodcovská činnost

6 10 Certifikáty společnosti Organizační struktura 11 ČSN EN ISO 9001:2001 systém řízení managementu jakosti (1) jejím základem jsou tvůrčí týmy úseky ČSN EN ISO systém environmentálního managementu (2) jednotlivá střediska jsou řízena systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle normy OHSAS (3) osvědčení Národního kvalifikačního a klasifikačního systému stavebních dodavatelů pro dodavatele ucházející se o veřejné zakázky (4) potvrzení a certifikát o ochraně utajovaných skutečností (5, 6) potvrzení Národního bezpečnostního úřadu certifikát Národního bezpečnostního úřadu osvědčení o zařazení do registru kvalifikovaných stavebních dodavatelů (7) 1 GENERÁLNÍ ŘEDITEL PROVOZNÍ ŘEDITEL na základě přísně kontrolovaných ekonomických vztahů základním článkem týmu je tvořivá osobnost (např. vedoucí úseků, manažer projektu, manažer výstavby) SEKRETARIÁT SEKRETARIÁT EKONOMICKÝ ÚSEK ÚSEK LOGISTIKY A SKLADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PRÁVNÍ A PESONÁLNÍ ÚSEK ÚSEK CERTIFIKACE ÚSEK REALITNÍ A INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI ÚSEK DOPRAVY A PŮJČOVNY OBCHODNÍ ÚSEK VÝROBNÍ ÚSEK CONTROLLING INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

7 12 Ekonomika společnosti 7. Ekonomika společnosti Ekonomika společnosti 13 Rozvaha k GEMO OLOMOUC, spol. s r.o., Dlouhá 562/22, Olomouc IČO: Účetní uzávěrka společnosti ve zkráceném rozsahu. Označ. AKTIVA Řád. Běžné účetní období v tis. Kč Minulé UO Brutto Korekce Netto Netto a b c AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I.1. Zřizovací výdaje Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Goodvil Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehm.majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý NM B.II. Dlouhodobý hmotný majetek B.II.l. Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory MV Pěstitelské celky trvalých porostů Základní stádo a tažná zvířata Jiný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý HM Poskytnuté zálohy na dlouhodobý HM Oceňovací rozdíl k nabytému majetku B.III. Dlouhodobý finanční majetek B.III.1. Podíly v ovládaných a řízených osobách Podíly v účet.jednot. pod podstatným vliv Ostatní dlouhod. cenné papíry a podíly Půjčky a úvěry podnikům ve skupině Jiný dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý fin. majetek C. Oběžná aktiva Označ. AKTIVA Řád. Běžné účetní období v tis. Kč Minulé UO Brutto Korekce Netto Netto a b c C.I. Zásoby C.I.1. Materiál Nedokončená výroba a polotovary Výrobky Zvířata Zboží Poskytnuté zálohy na zásoby C.II. Dlouhodobé pohledávky C.II.1. Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky za ovládanými a řízenými os Pohled.za účet. jednotkami pod podst. vl Pohledávky za společníky a členy druž Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky Odložená daňová pohledávka C.III. Krátkodobé pohledávky C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky za ovládanými a řízenými os Pohl. za účet. jednotkami pod podstat. vl Pohled. za společníky, členy družstva Sociální zabezpečení a zdrav. pojištění Stát daňové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky C.IV. Krátkodobý finanční majetek C.IV.1. Peníze Účty v bankách Krátkodobé cenné papíry a podíly Pořizovaný krátkodobý finanč. majetek D.I. Časové rozlišení D.I.1. Náklady příštích období Komplexní náklady příštích období Příjmy příštích období Kontrolní číslo

8 14 Ekonomika společnosti Ekonomika společnosti 15 Označ. PASÍVA Řád. Stav v běžném UO Stav v minulém UO tis. Kč tis. Kč a b c 5 6 PASÍVA CELKEM A. Vlastní kapitál A.I. Základní kapitál A.I.1. Základní kapitál Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly Změny základního kapitálu A.II. Kapitálové fondy A.II.1. Emisní ážio Ostatní kapitálové fondy Oceň. rozdíly z přecenění majetku a závaz Oceňovací rozdíly z přeceň. při přeměnách A.III. Rezervní fondy, nedělit. fond a ostatní fondy ze z A.III.1. Zákonný rezervní fond/nedělitelný fond Statutární a ostatní fondy A.IV. Výsledek hospodaření minulých let A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let A.V. Výsledek hospod. běžného účet. období B. Cizí zdroje B.I. Rezervy B.I.1. Rezervy podle zvláštních práv. předpisů Rezerva na důchody a podobné závazky Rezerva na daň z příjmu Ostatní rezervy B.II. Dlouhodobé závazky B.II.1. Závazky z obchodních vztahů Závazky k ovládaným a řízeným osobám Závazky k účet. jednotkám pod podstat. vl Závazky ke společníkům,členům družstva, Dlouhodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy Dlouhodobé směny k úhradě Dohadné účty pasivní Jiné závazky Odložený daňový závazek Označ. PASÍVA Řád. Stav v běžném UO Stav v minulém UO tis. Kč tis. Kč a b c 5 6 B.III. Krátkodobé závazky B.III.1. Závazky z obchodního styku Závazky k ovládaným a řízeným osobám Závazky k účet. jednotkám pod podst. vlivem Závazky ke společníkům a sdružením Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezp. a zdrav. poj Stát daňové závazky a dotace Krátkodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy Dohadné účty pasivní Jiné závazky B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé Krátkodobé bankovní úvěry Krátkodobé finanční výpomoci C.I. Časové rozlišení C.I.1. Výdaje příštích období Výnosy příštích období Kontrolní číslo

9 16 Ekonomika společnosti Ekonomika společnosti 17 Označ. Text Řád. Skuteč. v účetním období sledovaném minulém a b c 1 2 I. Tržby za prodej zboží A. Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže II. Výkony II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Změna stavu zásob vlastní činnosti Aktivace B. Výkonová spotřeba B.1. Spotřeba materiálu a energie B.2. Služby Přidaná hodnota C. Osobní náklady C.1. Mzdové náklady C.2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva C.3. Náklady na sociální zabezpečení a zdr. pojištění C.4. Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu III.1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje materiálu F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majet. a m F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhod. majetku Prodaný materiál G. Změna stavu rezerv a opr. pol. v prov. oblasti IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady V. Převod provozních výnosů I. Převod provozních nákladů * Provozní hospodářský výsledek Označ. Text Řád. Skuteč. v účetním období sledovaném minulém a b c 1 2 VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů J. Prodané cenné papíry a podíly VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku VII.1. Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách Výnosy z ost. dlouhod. cenných papírů a podílů Výnosy z ost. dlouhodob. fin. majetku VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku K. Náklady z finančního majetku IX. Výnosy z přeceněných cenných papírů a deriv L. Náklady z přecenění cen. papírů a deriv M. Změna stavu rezerv a opr. pol. ve finanční oblasti 41 X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky XI. Ostatní finanční výnosy O. Ostatní finanční náklady XII. Převod finančních výnosů P. Převod finančních nákladů * Finanční výsledek hospodaření Q. Daň z příjmů za běžnou činnost Q.1. splatná odložená ** Hospodářský výsledek za běžnou činnost XIII. Mimořádné výnosy R. Mimořádné náklady S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 55 0 S.1. splatná odložená * Mimořádný hospodářský výsledek T. Převod podílu na HV společníkům *** Hospodářský výsledek za účetní období **** Hospodářský výsledek před zdaněním Kontrolní číslo

10 18 Ukazatele společnosti Výrok auditora 19 O B R A T Rok (mld. Kč) , , , , , ,808 mld. Kč osob P O Č E T Z A M Ě S T N A N C Ů Rok Osob tis. Kč P R O D U K T I V I T A P R Á C E Rok (mld. Kč)

11 20 Referenční stavební zakázky Referenční stavební zakázky 21 Přehled realizovaných staveb v období od do : 12 Stavby občanské vybavenosti: Hypernova Praha-Chodov 2. Prodejna potravin LIDL Šternberk 3. GIGASPORT Olomouc 4. Prodejna a servisní centrum AUTO Hlaváček 5. Novostavba nákupního centra CENTRO PV Prostějov 6. Prodejna potravin firmy LIDL, Jeseník 7. Olympia Brno - přestbava severní části mallu a parkovací dům 8. Vědecká knihovna v Olomouci sklad knih v Bezručově ulici 9. Areál staré nemocnice Prostějov rekonstrukce objektu 8D 10. Hypermarket Carrefour, Praha-Stodůlky 11. Adaptace objektu PřF Univerzity Palackého v Olomouci 12. Obchodní a zábavní centrum City, Olomouc Bytové stavby: Bytový areál v lokalitě Roztoky v Solnikách, Praha 14. Výstavba bytových domů v Zahradní ulici, Samotišky Průmyslové stavby: 15. Kappa Packaging Olomouc 16. Výroba baget, teplá a studená kuchyně a pekárna Hněvotín 17. Přístavba skladovací haly IRCR Uničov 18. Výrobní a skladová hala a linka č. 8 v areálu Pegas Znojmo-Přímětice 7 10

12 22 Referenční stavební zakázky Referenční stavební zakázky

13 24 Významné události roku Významní obchodní partneři 25 Významné události hospodářského roku Dne 1. listopadu 2004 se firma GEMO OLOMOUC, spol. s r.o., přestěhovala do nové administrativní budovy na ulici Dlouhá 562/22 v Olomouci Lazcích. Tato budova byla oceněna čtyřmi významnými cenami, když zejména získala první místo v soutěži Stavba roku 2004 Olomouckého kraje v kategorii staveb občanské vybavenosti a byla nominována mezi nejlepších patnáct staveb realizovaných v České republice v roce V prosinci 2004 byla zahájena první etapa výstavby vlastního developerského projektu Obchodního a zábavního parku Haná v Olomouci v lokalitě Pod Vlachovým. Nový komplex obchodních jednotek o celkové zastavěné ploše přes m 2 navazuje na stávající Obchodní centrum Haná na Horním lánu. Na dvanácti hektarech pozemků tak vznikne nová obchodní zóna, která přiláká zákazníky sortimentem specializovaného zboží, jako je nábytek, domácí potřeby, stavební keramika, elektro a sport. V červnu 2005 získala firma GEMO OLOMOUC, spol. s r.o., osvědčení č. 11/2005, vydané certifikačním orgánem společností Qualiform, a.s., Brno. Tímto osvědčením opět potvrdila svou způsobilost pro provádění stavebních děl a stavebních prací zhotovitelským způsobem ve smyslu 30, odst. 4, zákona č. 4/204 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a opětně obhájila kritéria Národního kvalifikačního a klasifikačního systému stavebních dodavatelů. V červnu 2005 získala naše společnost jakožto generální dodavatel zakázku na výstavbu Multifunkčního centra Dlouhá Míle (Šestka) Praha-Ruzyně pro investora TK Czech Development, a.s., Praha. Jedná se o třípodlažní objekt o celkovém finančním objemu zhruba jedné miliardy korun, nacházející se v těsném sousedství Terminálu jih Letiště Ruzyně. Zastavěná plocha budovy obchodního centra, obsahujícího obchodní galerii, hypermarket a střešní parkoviště, se rozkládá na m 2 bez souvisejících rozsáhlých komunikací a inženýrských sítí. ADUTOL, s. r. o. AHOLD Czech Republic, a.s. ASKO NÁBYTEK, spol. s r.o. AT management consulting, a.s. Auto Hégr, a.s. AUTO Hlaváček a.s. Bank Austria Creditanstalt Czech Republik, a.s. BAUMIT, spol. s r.o. Bovis Lend Lease, a.s. Carrefour Česká republika s.r.o. CEMEX Czech Republic, s.r.o. CENTRO PV, s.r.o. Centrum Olympia Olomouc, a.s. Centrum Olympia Plzeň, a.s. Českomoravské štěrkovny, a.s. Československá obchodní banka, a. s. Dalkia Česká republika, a.s. EKOSPOL a.s., Praha Electro World s.r.o. EverLift spol. s r.o. GRUNDFOS s.r.o. Ingersoll-Rand Equipment Manufacturing Czech Republic s.r.o. IRCR Manufacturing s.r.o. IZOLAS, spol. s r.o. Jednota spotřební družstvo Olomouc Smurfit Kappa Olomouc s.r.o. Kastner + Ohler ČR spol. s r.o. KD TRANSPORT, mezinárodní zasilatelství, spol. s r.o. Koberce Breno, spol. s r.o. Komerční banka, a.s. Kooperativa, pojišťovna, a.s. Krajský úřad Olomouckého kraje KUTIL k.s. Lidl Česká republika v.o.s. Linde Gas a.s. MAFRA, a.s. MAPEI, spol. s r.o. McDonald s ČR spol. s r.o. Hošek Motor a.s. MERTRADE, spol. s r.o. Město Zábřeh Město Kostelec Městský úřad Litovel Miele technika s.r.o. Novotisk Olomouc, spol. s r.o. Obecní úřad Lutín OBI Systémová centrála spol. s r.o. O L P R A N spol. s r. o. Olterm & TD Olomouc, a.s. PEGAS, a.s. Povodí Moravy, s.p. Praha West Investment k.s. Prologis Czech Republic Management s.r.o., člen koncernu Prologis ProMinent Dosiertechnik CS, spol. s r. o. RAF ARMATURY s.r.o. SIWE a.s. SK Sigma Olomouc, a.s. Skanska Transbeton, s.r.o. Somerston Olympia CZ, a.s. Správa nemovitostí Olomouc, a.s. Státní okresní archiv Olomouc Statutární město Olomouc Stavební bytové družstvo D, obec Samotišky STAVOSPOL, s.r.o. Temposervis, a.s. THONA s.r.o. TK development Czech II s.r.o. TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o. Univerzita Palackého Olomouc Úřad práce Olomouc Wienerberger cihlářský průmysl, a.s. Windmöller & Hölscher Czech s.r.o. Zapa, spol. s. r.o.

14 26 Závěrečné prohlášení 27 V návaznosti na 21 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění, vedení společnosti GEMO OLOMOUC, spol. s r.o., prohlašuje: Po rozvahovém dni nenastaly žádné významné skutečnosti ani tendence, jež by byly v rozporu s údaji uvedenými v této výroční zprávě. Předpokládaný vývoj účetní jednotky je jak globálně, tak diferencovaně dle vybraných podnikatelských aktivit uveden v příslušných kapitolách této výroční zprávy. Prioritou společnosti je vytvořit na všech svých pracovištích podmínky pro kvalitní, bezpečnou a zdraví neohrožující práci s citlivým přístupem k životnímu prostředí. Firma Gemo Olomouc, spol. s r.o., získala v roce 2004 certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001, čímž prokázala, že v oblasti vztahu k životnímu prostředí pracuje na úrovni předních evropských firem. V oblasti pracovně-právních vztahů důsledně dbá na systematické dodržování opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců v souladu se získaným certifikátem systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle normy OHSAS Společnost Gemo Olomouc, spol. s r. o., nemá aktivity v oblasti vývoje a výzkumu. Účetní jednotka Gemo Olomouc, spol. s r.o., nemá organizační složku podniku v zahraničí. Ing. Jaromír Uhýrek, jednatel společnosti, generální ředitel Ing. Boris Němeček, jednatel společnosti, provozní ředitel

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč ) ROZVAHA v plném rozsahu ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Geewa a.s. Identifikační číslo Sokolovská 366/84 186 00 Praha 8 256 17 036 Česká republika Označ. A K T I V A řád. Běžné Brutto Korekce

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ: ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2013 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek k 31.12.2013 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží PŘÍLOHA 1 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Označ. TEXT (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží 01 429 794 484 852 377 846 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 380 590 476 201

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2007 v tis. Kč BOR, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.2010 Choceň, Na Bílé 1231, PSČ 56501 v tis. Kč IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310 ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesy voda s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 7 4 2 2 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

A Uspořádání a označování položek rozvahy

A Uspořádání a označování položek rozvahy Přílohy 2 A Uspořádání a označování položek rozvahy AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I. 1. Zřizovací výdaje 2. Nehmotné výsledky

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ: ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.14 Na Bílé 1231, PSČ 56501 Choceň (tis. Kč) IČ: 49286854 Označ. AKTIVA řádek 31.12.14 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V A C E

Více

R O Z V A H A. ke dni... V celých tisících Kč. v plném rozsahu Účetní období od: do

R O Z V A H A. ke dni... V celých tisících Kč. v plném rozsahu Účetní období od: do Sestaveno dle přílohy č.1 a 2 k vyhlášce č.5/22 Sb. R O Z V A H A v plném rozsahu 31.1212 ke dni... V celých tisících Kč Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Městské služby Moravský Beroun s.r.o.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2013 ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Severočeské vodovody

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s. Zlechov 119 68710 Zlechov Označení A K T I V A řád. Běžné účetní období

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960 ROZVAHA k....... 3... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Dům u Labutě a.s. IČ v tisících Kč 2 9 2 6 2 3 1 3 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Označ. 2012 Vertikální analýza 2012 AKTIVA CELKEM 001 242 229 274 515 290 011 266 109 269 096 100% 100% 100% 100% 100% A. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s. Podhorní Újezd 119 50754 Podhorní Újezd Označení A K T I V A řád.

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni Větřní.č.p.2 IČ

Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni Větřní.č.p.2 IČ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT Obchodní firma v plném rozsahu Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni 31.12.2002... Sídlo účetní jednotky 382 11 Větřní.č.p.2 IČ 00012297...... v tis. Kč Označ. T E X T Číslo Skutečnost

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více

Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele)

Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele) Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele) 001 A K T I V A C E L K E M Název Brutto SÚ AÚ Korekce SU AÚ 010 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 353 101 B.

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

6. Roční účetní závěrka za rok 2010

6. Roční účetní závěrka za rok 2010 AKTIV Číslo Běžné účetní období a b c AKTIVA CELKEM 1 Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Označení Minulé účetní období 1 405 466-460 949 944 517 959 186 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 0 0 0 0 B. Dlouhodobý

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA ke dni:

Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA ke dni: Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA ke dni: 31.12.215 Název účetní jednotky: S T S P r u n é ř o v, a. s. Běžné účetní období IČO: 48288551 (v tis. Kč) prosinec 14 označ. a AKTIVA b Brutto 1 Korekce 2 Netto

Více

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x.

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 4.5.2015 Podací : 541701229 Heslo zjištění stavu: 06999caf Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů Základní údaje IČ 45192570 Obchodní firma Lázně Teplice nad Bečvou a. s. Ulice Obec Teplice nad Bečvou č.p. 63 PSČ 753 51 E-mail

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele)

Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele) Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele) 001 A K T I V A C E L K E M Název Brutto SÚ AÚ Korekce SU AÚ 010 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 353 101 B.

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U korečnice 1770 68801 Uherský Brod Označení A K T I V A řád. Běžné

Více

ke dni IČO 73401

ke dni IČO 73401 Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Bytové družstvo Příční 10-11 č. 500/2002 Sb. (BILANCE) ke dni 31.12.2013 Sídlo, bydliště nebo místo (v celých tisících

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

Poznámky k současné situaci podniku

Poznámky k současné situaci podniku Poznámky k současné situaci podniku Název podniku: Plzeňský Prazdroj, a.s. OKEČ: Rozvaha v plném rozsahu (k 31.12. v tis. Kč ) AKTIVA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 AKTIVA CELKEM 0 0 0 15,170,444

Více

ROZVAHA Czech Airlines Handling, a.s. v plném rozsahu IČ 25674285 k datu Aviatická 1017/2 31.12.2013 160 08 Praha 6 (v tisících Kč) 31.12.2013 31.12.2012 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 314

Více

SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE OSTRAVA A.S. se sídlem v Ostravě, ul. 28.října 169, PSČ

SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE OSTRAVA A.S. se sídlem v Ostravě, ul. 28.října 169, PSČ Výkaz zisku a ztráty -IFRS - druhové členění k 31.12.2010 v Kč IFRS sledované období k 31.12.2010 I. Tržby za prodej zboží 01 0 A Náklady vynaložené na prodané zboží 02 0 + Obchodní marže 03 0 II. Výkony

Více

Ekonomické aspekty hospodaření u Vojenských lesů a statků. s. p.

Ekonomické aspekty hospodaření u Vojenských lesů a statků. s. p. Ekonomické aspekty hospodaření u Vojenských lesů a statků. s. p. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Ekonomické aspekty hospodaření

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet infomací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12013 (v tisících Kč) Rok Měsíc IČ 2013 12 27343456 Jméno a příjmení, obchodní

Více

Konsolidovaná rozvaha k

Konsolidovaná rozvaha k Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2002 AKTIVA CELKEM 3 993 316 3 800 365 3 206 238 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 16 B. Stálá aktiva 1 510 678 1 499 941 1 502 466 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Příloha 1: Rozvaha v plném rozsahu ( tis. Kč ) AKTIVA v Kč za období řádek a b c

Příloha 1: Rozvaha v plném rozsahu ( tis. Kč ) AKTIVA v Kč za období řádek a b c Příloha 1: Rozvaha v plném rozsahu ( tis. Kč ) AKTIVA v Kč za období řádek 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 AKTIVA CELKEM (ř.02+03+28+55) 1 1 100 10 732 11 301 11 840 12

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Seznam příloh. Příloha č. 1: Uspořádání a označování položek rozvahy... 69

Seznam příloh. Příloha č. 1: Uspořádání a označování položek rozvahy... 69 Seznam příloh Příloha č. 1: Uspořádání a označování položek rozvahy... 69 Příloha č. 2: Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty druhové členění... 73 68 Příloha č. 1: Uspořádání a označování

Více

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56 ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.4. Ocenitelná práva 008 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 B.II.

Více

ROZVAHA. KABLO elektro PRAHA Budečská 851/

ROZVAHA. KABLO elektro PRAHA Budečská 851/ ROZVAHA k....... 3... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4........ Od: IČ 1.1.2014 31.12.2014 Do: v tisících Kč 6 2 0 6 5 5 2 1 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky KABLO elektro PRAHA Sídlo

Více

ROZVAHA Czech Airlines Technics, a.s. v plném rozsahu IČ 27145573 k datu Jana Kašpara 1069/1 31.12.2013 160 08 Praha 6 - Ruzyně (v tisících Kč) 31.12.2013 31.12.2012 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

ROZVAHA ve plném rozsahu

ROZVAHA ve plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. ROZVAHA ve plném rozsahu XY Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu. ke dni ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA. v plném rozsahu. ke dni ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Obchodní firma nebo jiný název účetní

Více

Výkazy v plném rozsahu

Výkazy v plném rozsahu Výkazy v plném rozsahu Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky IČO Označení AKTIVA a b c AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.) 00 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 00 B. Dlouhodobý majetek (B.I. + B.II.

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky IČO Označení a b c CELKEM (A. + B. + C. + D.) 00 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 00 B. Dlouhodobý majetek (B.I. + B.II. + B.III.) 00

Více

ROZVAHA. AGRO Chomutice a.s Chomutice

ROZVAHA. AGRO Chomutice a.s Chomutice ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014 A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

ROZVAHA. POLABÍ Vysoká a.s Vysoká nad Labem

ROZVAHA. POLABÍ Vysoká a.s Vysoká nad Labem ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013 B.II.1. Pozemky 014 B.II.2. Stavby 015 B.II.3. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých

Více

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4 Minimální výčet ROZVAHA dle vyhlášky MF v plném rozsahu k 31.12013 Název a sídlo Účetní jednotka doručí (v celých tisících Kč) účetní jednotky účetní závěrku současně THIMM správní, s. r. o. s doručením

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2002 Sb. Uspořádání a označování položek rozvahy

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2002 Sb. Uspořádání a označování položek rozvahy Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2002 Sb. AKTIVA CELKEM Uspořádání a označování položek rozvahy A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý B.I. Dlouhodobý nehmotný B.I.1. Nehmotné výsledky výzkumu

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 0.6.06 (v celych tisících Kc) ˇ Název a sídlo účetní jednotky TOMMY STACHI s.r.o. IČO Alsova ˇ 7808 Odolena Voda 5070 a b c AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.) 00 A. Pohledávky

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) označ. AKTIVA řád. Běžné účetní Minulé účetní Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 AKTIVA CELKEM (ř.002+003+037+073)=ř.077 001 A. Pohledávky za upsaný

Více

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY EMITENTA REGISTROVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 PODLE ZÁKONA Č. 591/1992 SB., O CENNÝCH PAPÍRECH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Popisná

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Výroční zpráva společnosti

Výroční zpráva společnosti Výroční zpráva společnosti RENATEX CZ a.s. za rok 2013, společnost se sídlem Ostrava Poruba, K myslivně 2140, PSČ 708 00, IČ: 45192731, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

ROZVAHA TINY CZ. Komenského

ROZVAHA TINY CZ. Komenského ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4........ Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky TINY CZ s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 9 8 2 0 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Ministerstvo financí schváleno č.j. 283/76 102/2000 a účinností pro účetní jednotky účtující podle účtové osnovy pro nevýdělečné organizace Účetní jednotka doručí: 1x příslušnému finančnímu orgánu Název

Více

Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ

Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ FYZICKÁ OSOBA PRÁVNICKÁ OSOBA Jméno : ČBaS, Zátopkova 100/2, Praha 6, 169 00 Obchodní firma : Příjmení : Rodné příjmení : Titul : Dodatek obchodní firmy : Datum

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 0 - Dlouhodobý nehmotný majetek 0 - Zřizovací výdaje 02 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 03 - Software

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč )

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 04/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha v plném rozsahu k 31201 ( v celých tisících Kč ) IČO 017842 Název, sídlo a právní forma účetní

Více

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp.

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo Hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 942 23 01. Spotřeba materiálu 03 436 10 02. Spotřeba energie

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Pololetní zpráva. KOVOSVIT, a.s. k emitenta cenných papírů. Přílohy: 1. Výkazy KOVOSVIT, a.s. 2. Výkazy KOVOSVIT, a.s.

Pololetní zpráva. KOVOSVIT, a.s. k emitenta cenných papírů. Přílohy: 1. Výkazy KOVOSVIT, a.s. 2. Výkazy KOVOSVIT, a.s. Pololetní zpráva emitenta cenných papírů KOVOSVIT, a.s. k 30.6.2004 Přílohy: 1. Výkazy KOVOSVIT, a.s. 2. Výkazy KOVOSVIT, a.s. - konsolidace Popisná část pololetní zprávy emitenta za rok 2004 Obchodní

Více

Účtová osnova pro podnikatele 2016

Účtová osnova pro podnikatele 2016 Účtová osnova pro podnikatele 2016 U účtů, které mohou být v několika řádcích výkazů, je tučně a podtženě označen řádek ve standardní definici. Účty 091, 092, 095, 096 a 391 nejsou ve standardní definici

Více