Výroční zpráva o činnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti Soukromé střední školy podnikatelské, s. r. o., Opava, za období školního roku 2011/2012 od září 2011 do září 2012 Projednáno a schváleno Školskou radou Schváleno pedagogickou radou SSŠP, s. r. o., Opava Josef Zemek, Mgr. Radovan Prokeš předkládá vedení SSŠP, s. r. o., Opava

2 Projednáno ve Školské radě při Soukromé střední škole podnikatelské, s. r. o., Opava dne Ing. Antonín Hrabánek předseda za členy Školské rady při SSŠP, s. r. o., Opava - 2 -

3 I. Charakteristika školy Název: Adresa: Právní forma: Soukromá střední škola podnikatelská, s. r. o., Opava Hlavní 282/101, Opava Kylešovice společnost s ručením omezeným IČO: Zřizovatelé: Mgr. Radovan Prokeš, r. č /5443, bytem Bílovecká 50, Opava Josef Zemek, r. č /1454, bytem Malá Strana 10, Mokré Lazce Ředitel školy: Josef Zemek, Malá Strana 10, Mokré Lazce Škola nemá další součásti. Školská rada: byla sestavena dne Ve školním roce 2011/2012 pracovala ve složení za zřizovatele: Ing. Antonín Hrabánek předseda Školské rady Jiří Mičola místopředseda Školské rady za rodiče: za studenty: Ing. Radmila Wolfová Ing. Hana Božková Ladislav Groda od zvolen do Rady školy při Soukromé střední školy podnikatelské s.r.o., Opava za pedagogy: Mgr. Hana Ciosová RNDr. Pavel Hejkrlík - 3 -

4 II. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje: Obory vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání a Rámcové vzdělávací programy: M Ekonomika a podnikání M/01 Ekonomika a podnikání (JKOV: kód nepřidělen) studium denní délka studia: 4 r. 0 m M/013 Podnikatel (JKOV: /08) studium denní délka studia: 4 r. 0 m. dobíhající obor L Podnikání v oborech L/524 Podnikání (JKOV: kód nepřidělen) studium dálkové (nást.) délka studia: 3 r. 0 m L/51 Podnikání studium denní (nást.) délka studia: 2r. 0 m L/51 Podnikání studium dálkové (nást.) délka studia: 3 r. 0 m M Veřejnosprávní činnost M/001 Veřejnosprávní činnost (JKOV: /00) studium denní délka studia: 4 r. 0 m. dobíhající obor M/001 Veřejnosprávní činnost (JKOV: /00) studium dálkové délka studia: 5 r. 0 m. dobíhající obor M/01 Veřejnosprávní činnost (JKOV: kód nepřidělen) studium denní délka studia: 4 r. 0 m M/01 Veřejnosprávní činnost (JKOV: kód nepřidělen) studium dálkové délka studia: 5 r. 0 m

5 III. Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti a) Počet pedagogických pracovníků: 24, přepoč. stav 17,0 z toho nekvalifikovaných: 0 z toho: učitelů interních: 17 přepoč. stav 15,7 učitelů externích: 7 přepoč. stav 1,3 vychovatelů 0 mistrů odborné výchovy 0 učitelů odborného výcviku 0 b) Aprobovanost výuky jazyků Učitelé Vyučovací jazyk AJ FJ NJ RJ Jiný Celkem Aprobovaní ŠJ-1 9 Neaprobovaní studující jazyk na vysoké škole připravující učitele Neaprobovaní se státní všeobecnou jazykovou zkouškou Neaprobovaní (další vzdělání u SVP) Ostatní neaprobovaní Bez učitelské kvalifikace Důchodci Zahraniční učitelé c) Absolventi, kteří nastoupili na školu ve školním roce 2011/2012: 0 d) Učitelé, kteří nastoupili na školu nebo odešli ve školním roce 2011/2012: Nastoupili: 1 Odešli: na jinou školu 0 mimo školství 2 e) Učitelé v důchodovém věku ve školním roce 2011/2012 Počet: 3-5 -

6 IV. Údaje o přijímacím řízení a) Vycházející žáci a víceletá gymnázia Přijato v l. kole 24 Přijato na odvolání po l. kole - Přijato ve 2. kole 3 Přijato na odvolání ve 2. kole - Přijato po 2. kole odvolacího řízení - Celkem (ke dni zpracování výroční zprávy) 27 z okr. Opava 25 b) Nástavbové studium Přijato (ke dni zprac. výr.zprávy) denní studium dálkové studium Celkem 24 z okresu Opava 19 f) Vyšší odborné studium Přijato ke dni zpracování výroční zprávy: 0 g) Počet přijetí v průběhu šk. roku 2011/2012 do l. ročníku: 4 do vyšších ročníků: 4-6 -

7 V. Třídy 2011/2012 výsledky studia Třída TU Počet Prospělo Prospělo Neprospělo žáků s vyznamenáním 1. CV1-CR Mgr- Lenka Nováková CV1-VS Mgr- Lenka Nováková VT1 Mgr- Lenka Nováková VT2 Ing. Kotrlová CV2-CR Ing. Kotrlová CV3-CR Mgr. Hana Ciosová VT3 Mgr. Martina Víchová CV4-CR Mgr. Monika Bártová CV4-VS Mgr. Monika Bártová VT4 Ing. Josef Dlouhý NA1 RNDr. Pavel Hejkrlík NA2 RNDr. Pavel Hejkrlík DN1 Mgr. Pavla Janků DN2A Ing. Hrinová DN2B Ing. Hrinová DN3A Ing. Alena Dofková DN3B Mgr. Jana Krúpová DS1 Mgr. Radovan Prokeš DS4 Ing. Dlouhý DS5 Ing. Dlouhý Výsledky maturitních zkoušek 2011/2012 Počet žáků 2011/12 Zkoušku konalo Prospěli s vyzn. Neprospěli Nebylo připuštěno Prospěli 1 Více před. Předmětů k maturitě Denní studium CV4-CR (Ba) Denní studium CV4-VS (Ba) VT4 (Dl) Nást. studium DE NA2 (He) Nást.st. 3 leté dálkové DN3A (Dof) DN3B (Krú) ti leté dálkové DA DS5 (Dl)

8 VI. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně vedení školy Název semináře Organizátor Počet zúčastněných Lidská práva, člověk v tísni KVIC Ostrava Školení k MZ Cermat Praha EU peníze školám Krajský úřad MSK Ostrava Školení pro ředitele KVIC Opava 1 škol Inovace ve výuce SOS Dopravy a cestovního 2 ekonomických předmětů ruchu Krnov Školení k MZ Cermat Praha Metody aktivizace žáků v CJ Slezská univerzita Opava Školení k MZ Cermat Praha Mzdy, výpočet mezd SOS Dopravy a cestovního 2 ruchu Krnov Zvládání součastných Slezská univerzita Opava 1 patologických jevů a rizikového chování Školení k MZ Cermat Praha Zdravý životní styl a Ostrava Vítkovice 1 bezpečnost práce Školení k projektu EU SSŠP s.r.o., Opava 18 středním školám Projekt EDU Čas KVIC Ostrava Moderní technologie ve KVIC Ostrava 1 společenskovědních oborech Centrální hodnotitelé Cermat Praha 1 písemných prací ČJL PUP Školení v powerpointu SSŠP s.r.o., Opava Virtuální globy Ostravská univerzita, 1 Přírodovědná fakulta Ostrava Hodnotitelé německého jazyka NIDV Praha 1 maturitní zkouška Virtuální globy Ostravská univerzita, 1 Přírodovědná fakulta Ostrava Didaktika v projektovém KVIC Opava 1 vyučování Školení v powerpointu SSŠP s.r.o., Opava Školení předsedu maturitních NIDV Ostrava 2 komisí Školení pedagogů k technické SSŠP s.r.o., Opava 9 podpoře SMART Školení maturitních komisařů Cermat Ostrava Školení pro řídící KVIC Opava 1 management Školení k Preventivní KVIC Opava 2 strategii školy v návaznosti na ŠVP Patologické jevy minimální program SSŠP s.r.o., Opava

9 VII. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti ve školním roce 2011/2012: a) Oblast protidrogové prevence V souvislosti s prevencí v oblasti protidrogové problematiky, závislosti, oblasti sociální prevence a prevence záškoláctví byla organizována řada soutěží, kulturních a společenských akcí. Zajímavé celoškolní akce ve dnech a pro 1. až 3. ročníky připravil pracovník kontaktního a poradenského centra Krystal Help a.s. Krnov spolu se školním metodikem prevence Mgr. Janků. Poutavou formou hovořil se žáky všech tříd na téma drog a následků jejich působení, zabýval se šikanou a záškoláctví. Tato akce měla velmi dobrý ohlas, přítomno bylo žáků, přednášející prokazoval dobrou znalost dané problematiky. Témata týkající se drogové prevence, závislosti, ale i šikany jak se bránit, rozbor záškoláctví následky a negativní dopad, stále vzbuzují u žáků pozornost. Z tohoto důvodu chystáme pokračování ve šk. roce 2012/2013 b) Oblast prezentace 1. Studenti spolu s pedagogy navštívili 35 základních škol Opavského regionu, kde 70 studentů, v rámci učebních osnov rétoriky prezentovalo obory vzdělávání vyučované na naší škole, systém vzdělávání, aktivity školy atd. 2. Ředitelka školy spolu s 2 studenty se zúčastnila porady výchovných poradců, kde prezentovali studijní programy Soukromé střední školy podnikatelské s.r.o., Opava na školní rok 2011/ a 3. listopadu se uskutečnily prezentace studijních programů školy na Informě v Opavě. Další prezentace oborů vzdělávání se škola účastnila v Ostravě na Černé louce prosince 2011 Učeň, středoškolák, vysokoškolák. Studenti, kteří prezentaci prováděli zároveň procvičovali své výstupy do rétoriky prezentace školy celkem 11 studentů + 2. c) Oblast soutěží Zapojili jsme se do soutěží: 1) listopadu VIII. ročník poháru ředitelky školy školní soutěže, účast 101 žáků. 2) Alena se jelena nelekala školní soutěž v psaní na počítačové klávesnici (29 žáků, 2 pedagogové) 3) Vánoční turnaj ve volejbale mezi jednotlivými třídami školy 111 žáků + 15 pedagogů 4) okresní kolo Olympiády v Anglickém jazyce účast 2 studenti 4) Velikonoční datel okresní soutěž, účast 48 účastníků, 5 pedagogů. d) Zájezdy a výlety se uskutečnil zahraniční zájezd do Itálie. 45 osob Z dalších výletů a zájezdů, které škola nebo studenti si organizovali patří: Vánoční Vídeň s návštěvou kulturních památek Vídně, 40žáků + pedag Návšteva výstavy v domě umění Ostrava, Černé slunce, E-knihy akce organizována ve spolupráci s vědeckou knihovnou Ostrava 15 žáků. + 2 ped Lyžařský výcvik na Gruňi, Beskydy, účast 15 žáků + 2 pedag Dovolená, lázeňství region, 15. Ročník výstavy Černá louka Ostrava, 28 žáků Návštěva automobilky Huyndai Nošovice, 40žáků + 3ped

10 poznávací a vlastivědný výlet, organizovaný ČSOL MSK Kraje, účast 44 žáků + 3 pedag. Školní výlety byly zaměřeny na turistiku a poznávání okolí Opavy: ročníky Litultovice, Raduňský zámek - 2. ročníky jednodenní akce v okolí Opavy - 3. ročníky Kemp Vítkov Podhradí Další aktivity: Akce, které škola pořádala nebo se jich zúčastnila ve školním roce 2011/2012: Datum Akce Počty studentů/pedagogů Slavnostní zahájení školního roku , Minoritský klášter Opava Adaptační kurz 1. ročníků a Maturitní ústní zkoušky Anglické divadlo Romeo a Julie Zahájení práce autoškoly Dalibor Tichý Ukliďme svět ekologicky zaměřena akce Přednáška v rámci marketingu Nadace M. Žídkové Anglické divadlo Soutěž ve Vánoční výzdobě tříd Vánoční turnaj ve volejbale Transfůzní stanice Opava Darujte krev Prezentace Slezské univerzity v Opavě Školní ples Cvičný banket ve spolupráci s Hotelovou školou Vítání jara ekologická akce Návštěva diagnostického ústavu v Opavě v rámci MP Přijímací řízení Sportovní den Den dětí Otice Vodácký výcvik Předávání maturitních vysvědčení v sále Minoritského kláštera ) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Ve dnech ledna 2010 se uskutečnila inspekce, která se zaměřila na hodnocení souladu ŠVP, hodnotila podmínky průběhu a výsledků vzdělávání poskytované střední školou podle ustanovení 174 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon). Výrok pro poskytování zvýšené dotace soukromým školám: Pro účely zvýšené dotace podle ustanovení 5 zákona č. 306/1999 Sb. o poskytování dotací soukromým školám, předškolním zařízením a školským zřízením, ve znění pozdějších předpisu, má škola hodnocení České školní inspekce průměrné nebo lepší

Výroční zpráva. za školní rok 2012-2013. Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace

Výroční zpráva. za školní rok 2012-2013. Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 podle 10, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2004 2005 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ, OPAVA, MÍROVÁ 3

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2004 2005 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ, OPAVA, MÍROVÁ 3 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2004 2005 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ, OPAVA, MÍROVÁ 3 Výroční zpráva je zpracována podle 7, vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých

Více

Výroční zpráva o činnosti Školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha

Výroční zpráva o činnosti Školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha ŠKOLA MEZINÁRODNÍCH A VEŘEJNÝCH VZTAHŮ PRAHA Střední odborná škola, s. r. o. Michelská 12, 140 00 Praha 4 tel./fax.: +420 241 482 427-8, e-mail: info@smvvpraha.cz Výroční zpráva o činnosti Školy mezinárodních

Více

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha Čakovice Ke Stadionu 623, 196 00 Praha 9 19. listopadu 2014 Pojmy a jejich

Více

Na Tobolce 389, 506 01 Jičín www.sposka.cz sposka@centrum.cz tel 493 535 618 fax 493 535 618. Výroční zpráva o činnosti školy

Na Tobolce 389, 506 01 Jičín www.sposka.cz sposka@centrum.cz tel 493 535 618 fax 493 535 618. Výroční zpráva o činnosti školy Soukromá střední škola podnikatelská ALTMAN, s.r.o. JIČÍN www.sposka.cz sposka@centrum.cz tel 493 535 618 fax 493 535 618 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Strana 2 (celkem 27) 1

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2013-2014. Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace

Výroční zpráva. za školní rok 2013-2014. Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013-2014 podle 10, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2009-2010. Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace

Výroční zpráva. za školní rok 2009-2010. Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2009-200 podle 0, odst. 3 zákona č. 56/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Výroční zpráva Střední odborné školy pro administrativu Evropské unie, Praha 9, Lipí 1911 za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva Střední odborné školy pro administrativu Evropské unie, Praha 9, Lipí 1911 za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva Střední odborné školy pro administrativu Evropské unie, Praha 9, Lipí 1911 za školní rok 2011/2012 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací

Více

Výroční zpráva. Střední škola hotelová Zlín, s. r. o.

Výroční zpráva. Střední škola hotelová Zlín, s. r. o. Výroční zpráva Střední škola hotelová Zlín, s. r. o. školní rok 2008/2009 Výroční zpráva byla projednána 2. 10. 2009 se zřizovatelkou Střední školy hotelové Zlín, s.r.o. Datum: 02. 10. 2009 PhDr. Hana

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Schváleno pedagogickou radou dne: 1. 10. 2013 Schváleno školskou radou dne: 11. 10. 2013.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního

Více

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2011/2012 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k

Více

Českou školní inspekcí 9. Základní údaje o hospodaření školy. Vypracoval: Ing. Stanislav Laštůvka, ředitel školy

Českou školní inspekcí 9. Základní údaje o hospodaření školy. Vypracoval: Ing. Stanislav Laštůvka, ředitel školy Obsah výroční zprávy: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí do školy 5. Údaje o výsledcích vzdělávání studentů,

Více

Výroční zpráva. Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola s.r.o.

Výroční zpráva. Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola s.r.o. Výroční zpráva Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola s.r.o. školní rok 8/9 Výroční zpráva byla projednána 7.. 9 se zřizovatelem Střední školy podnikatelské a Vyšší odborné školy, s.r.o. Datum

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014 Soukromá střední škola DANAÉ, s.r.o. Svídnická 1A/599, 181 00 Praha 8 Tel., fax: 233 542 325 Tel.: 602 360 166 www.danae.cz I. Základní údaje o škole 1. Přesný název

Více

Vypracoval: Ing. Stanislav Laštůvka, ředitel školy

Vypracoval: Ing. Stanislav Laštůvka, ředitel školy Obsah výroční zprávy: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí do školy 5. Údaje o výsledcích vzdělávání studentů,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA OBCHODNÍ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, HUSOVA 9 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Předkládá: Mgr. Jarmila Benýšková ředitelka školy 1 OBSAH 1. Charakteristika školy základní údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43 za školní rok 2013/2014 Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Osnova pro výroční zprávu základních škol, středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 213/214 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 214, případně po

Více

Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2007/2008 pedagogická část

Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2007/2008 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 pedagogická část Schváleno školskou radou dne :. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR.... Mgr. Vladimír Schreier,

Více

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 září 2010 OBSAH Obsah... 2 Slovo ředitelky... 3 1. Základní údaje o škole... 4 2. Přehled

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011 / 2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011 / 2012 1. Kladenská soukromá střední odborná škola (1. KŠPA), s.r.o. Holandská 2531 272 01 Kladno Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011 / 2012 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána a schválena

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Gymnázium, Hranice, Zborovská 293 Zborovská 293, 753 11 Hranice www.gymnaziumhranice.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Hranice, září 2011 Obsah: 1. Základní údaje o škole... 4

Více

Střední odborná škola podnikatelská Trutnov, s. r. o. Polská 357, 541 01 Trutnov. V ý roční zpráva. z a š k o l n í ro k 2 0 0 9 2 0 1 0

Střední odborná škola podnikatelská Trutnov, s. r. o. Polská 357, 541 01 Trutnov. V ý roční zpráva. z a š k o l n í ro k 2 0 0 9 2 0 1 0 Střední odborná škola podnikatelská Trutnov, s. r. o. Polská 357, 541 01 Trutnov V ý roční zpráva o činnosti školy z a š k o l n í ro k 2 0 0 9 2 0 1 0 OBSAH 1 Základní údaje o škole... 1 2 Přehled oborů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Střední škola oděvní, služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, Příčná 1108, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Střední škola oděvní, služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, Příčná 1108, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2006/2007 Střední škola oděvní, služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, Příčná 1108, příspěvková organizace ČÁST 1 O ČINNOSTI ŠKOLY Mgr. Chrenka Pavel ředitel SŠ 2 Projednání výroční

Více

Soukromé střední odborné učiliště. ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Soukromé střední odborné učiliště. ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Soukromé střední odborné učiliště ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Pavla Šarapatková Zpracovatelé: Pavla Šarapatková, Dagmar

Více

Výroční zpráva 2012-2013

Výroční zpráva 2012-2013 Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem,příspěvková organizace Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Výroční zpráva 2012-2013 Výroční zpráva byla projednána s pedagogickými pracovníky na pedagogické

Více

CZECH SALES ACADEMY Trutnov - střední odborná škola s.r.o. Polská 357, 541 01 Trutnov. V ý roční zpráva. z a š k o l n í ro k 2 0 11 2 0 1 2

CZECH SALES ACADEMY Trutnov - střední odborná škola s.r.o. Polská 357, 541 01 Trutnov. V ý roční zpráva. z a š k o l n í ro k 2 0 11 2 0 1 2 CZECH SALES ACADEMY Trutnov - střední odborná škola s.r.o. Polská 357, 541 01 Trutnov V ý roční zpráva o činnosti školy z a š k o l n í ro k 2 0 11 2 0 1 2 OBSAH 1 Základní údaje o škole... 1 2 Přehled

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 V Bílovci 1. října 2012 Mgr. Pavel Mrva ředitel školy

Více