Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov"

Transkript

1 Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce /

2 Část I. Základní charakteristika školy Název právnické osoby: Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov Adresa: Masarykova Sokolnice Zřizovatel školy: Obec Sokolnice Ředitelka školy: Mgr. Zita Butalová Úplná základní škola, školní družina Telefon: www:

3 Školní rok /.stupeň Počet tříd 6.stupeň Celkem Počet ročníků 5 Počet žáků 6 Průměrný počet žáků na třídu 9, , , Celkový počet žáků v. ročníku: Průměrný počet žáků na učitele celkem za celou školu (učitelé v přepočtených úvazcích): 4 Školská rada byla zřízena ke dni Má 6 členů a ve své činnosti se řídí podle 67 a 68 zákona č. 56/4 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Zvolený vzdělávací program a jeho č.j. Název zvoleného vzdělávacího programu ŠVP pro ZŠ Sokolnice Číslo jednací V ročníku 33/ Školní družina, která je součástí základní školy ŠD celkem. oddělení. oddělení počet oddělení ŠD počet dětí v ŠD 6 Počet vychovatelů ŠD fyz. / přepoč.,75 vedoucí vychovatelka Dana Benešová vychovatelka Markéta Kupská Ve školním roce / pokračovala v činnosti dvě oddělení školní družiny. Vzhledem k nedostatku volných prostor ve škole byla obě oddělení umístěna v kmenových učebnách prvních tříd. Tato svízelná situace trvá již třetí rok a daří se ji zvládat jen díky nesmírné trpělivosti a toleranci jak třídních učitelek, tak i vychovatelek ŠD. Obě oddělení pracují podle Školního vzdělávacího programu pro ŠD. Program nabízí dětem sportovní, výtvarné i hudební aktivity. Paní vychovatelky se v první řadě snaží o dobré vztahy v kolektivech dětí ve školní družině. Žáci se zde mohou připravovat na vyučování, jak psaním domácích úkolů, tak i formou různých vědomostních soutěží a her. Důraz je kladen na častý pobyt dětí venku, obě oddělení využívají školního dvora, hřiště, zahrady, házenkářského hřiště, ale podnikají i kratší výlety do okolí obce.

4 Z činnosti školní družiny vybíráme tyto zdařilé akce: - Koloběžkiáda Drakiáda mikulášská besídka vánoční pečení Ježíšek je tu turnaj ve stolních hrách maškarní ples ovocný den Legománie turnaj v petangue Část II. Údaje o pracovnících školy přepočtený počet / fyzický počet. Odborná kvalifikace, dle zákona č. 563/4 Sb. Celkový počet pedagogických pracovníků 4,75/5 Z toho odborně kvalifikovaných dle 4/,75 z.č.563/4 Sb. % 96,6% / 3,4%. Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce / nastoupili na školu: 3. Počet učitelů s odbornou a kvalifikací, kteří ve školním roce / nastoupili na školu: 4. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce / odešli ze školy: 5. Nepedagogičtí pracovníci - počet : / 6. Věkové složení učitelů Věk do 35 let 35-5 let nad 5 let Pracující důchodci nepobírající důchod Pracující důchodci pobírající důchod Celkem Rodičovská dovolená Učitelé Muži 4 Ženy 4 4 9

5 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy Další vzdělávání pedagogických pracovníků probíhalo v souladu s Plánem personálního rozvoje pedagogických pracovníků pro školní rok /. Typ kurzu Činnostní učení ČJ DPS Studium pro výchovné poradce Poskytování první pomoci Počet zúčastněných pracovníků Příprava na přijímací zkoušky z AJ ADHD AJ Vnitřní kontrolní systém Činnostní učení M Možnosti k rozvíjení informační a čtenář. gramotnosti na. stupni Aktivní učení v matematice Efektivní využití interakt. tabule ve výuce Aktuální a očekávané změny ve škol. legislativě Tvorba vlastních vzděl. materiálů pro přír. vědy a envir. výchovu Odpady a obaly Požární hlídka a preventista Škola hrou 4 Praktická výuka ČJ na. stupni AJ B roční kurs Rozvíjení čtenář. a inform. gramotnosti na. a. stupni Google Celkem 34

6 8. Romský asistent: NE 9. Jiný asistent (pedagogický, osobní) ANO

7 Část III. Výsledky výchovy a vzdělávání.celkové hodnocení a klasifikace žáků Ročník Počet žáků Celkem za I. stupeň 6 Prospělo s vyznamenání 3 7 Prospělo bez (*) Celkem za II. stupeň Celkem za školu Neprospělo Opakují bez (*) *) počet žáků, kteří budou klasifikováni v náhradním termínu do 3.září.Snížený stupeň z chování: Stupeň chování 3 Počet % z počtu všech žáků školy 3.Celkový počet neomluvených hodin na škole za školní rok /:, průměr na jednoho žáka: 4.Vzdělávání žáků mimořádně nadaných (ve znění vyhlášky č.73/5 Sb., - 4) Ve školním roce / byl veden žák jako mimořádně nadaný. 5. Údaje o přijímacím řízení na střední školu Školní rok / Počty přijatých žáků 4 leté studium 3 Gymnázia 6 leté 8 leté studium studium SOŠ 8 SOU Konzervatoř -

8 6. Počet absolventů ZŠ Ročník 9.ročník nižší ročník Celkem Počet žáků 3 3 Část IV. Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí V roce / v naší škole inspekce neproběhla. Část V. Rozhodnutí ředitele Rozhodnutí ředitele O odkladu povinné školní docházky podle 37 O dodatečném odložení povinné školní docházky 37 Další dle 65, odst. a, e, h, i, 5 l Počet žáků přihlášených do.ročníku pro rok / Počet žáků přihlášených do.ročníku pro rok / Počet 6 4 Počet odvolání 3 Část VI. Další údaje o škole V loňském roce se opět se zvýšil celkový počet žáků školy na 8, jeden žák neprospěl, 3 žáků prospělo s vyznamenáním, udělili jsme 7 pochval. Během celého školního měli žáci možnost účastnit se mimoškolních aktivit pořádaných naší školou, zapojovali do různých olympiád a soutěží, zúčastnili se Vranovské empiády, byli úspěšní v olympiádě z českého jazyka a zeměpisu Již tradičně třídy navštěvovaly divadelní a filmová představení, muzea, výstavy, podařilo se nám také mnoho pěkných akcí, kterých se děti nejen účastnily, ale i pomáhaly s jejich organizací. Vzhledem k naplánovanému začátku prací na přístavbě budovy ZŠ jsme směřovali mimoškolní akce, výlety a exkurze na měsíc červen. Každá třída jich navštívila velké množství. Velmi pozitivně hodnotíme velikonoční dílny, s kterými nám výrazně pomohli zástupci z řad rodičů, za což jim velmi děkujeme. Organizovali jsme školní ples opět za vydatné podpory některých z rodičů. Výdělek ze sběru starého papíru organizovaný pro školu i občany Sokolnic tradičně slouží na nákup výtvarných potřeb ve třídách. Celý první stupeň vyjel v květnu a červnu na školu v přírodě a proběhl i kurs plavání pro. a 3. třídu. Uskutečnil se lyžařský kurs pro žáky ročníku.

9 Pokračovala spolupráce s Domovem pro seniory Sokolnice. Žákyně a žáci se setkávali s obyvateli domova při keramických dílnách, pomáhali se sportovními a zábavnými soutěžemi v parku a také při úklidu prostranství kolem zámku. Na závěr školního roku se většina žáků. stupně představila ve velmi vydařeném divadelním představení, kdy nastudovala adaptaci filmové pohádky Ať žijí duchové. Z 9. třídy odešlo 3žáků - 3 žáci na gymnázia, 8 na střední odborné školy se čtyřletým maturitním oborem a na střední odborná učiliště s tříletým oborem Soutěžní úspěchy našich žáků Okresní kolo olympiády v českém jazyce: Potěšujícího výsledku dosáhl v této olympiádě žák 8. třídy Miroslav Demek, obsadil 8. místo z 64 zúčastněných. Za sebou nechal i žáky gymnázií, navíc téměř všichni soutěžící byli žáky 9. tříd. Zeměpisná olympiáda Z naší školy se zúčastnili žáci 6., 7. a 8. třídy. Šestou třídu reprezentovala Adéla Brejčáková, která se umístila na 8. místě. Ze 7. třídy se na 8. příčce umístil Marek Urban, také oni svým výsledkem předčili některé žáky z gymnázií. Z 8. třídy se na. místě umístila Tereza Fialová. Pravidelné a aktuální informace o dění ve škole je možné sledovat na stránkách Zde je také školní řád včetně klasifikačního řádu a pravidel pro uvolňování žáků a Školní vzdělávací program pro ZŠ Sokolnice. Tyto dokumenty jsou v papírové podobě umístěny v přízemí budovy školy, i tam je možné do nich nahlédnout. Ve školním roce / byly pořádány tyto celoškolní a třídní akce: Září slavnostní zahájení školního roku s kulturním programem Vranovská empiáda. kolo Školní ligy miniházené divadelní představení v Mahenově divadle Říjen Dýňohraní Den otevřených dveří divadelní představení v Mahenově divadle soutěž Školní koláč právnická přednáška JUDr. Živěly Přírodovědný Klokan

10 Listopad - přednáška Zločin kolem nás. kolo Školní ligy miniházené divadelní představení v Mahenově divadle keramika v Domově pro seniory Sokolnice muzeum Šlapanice Prosinec - divadelní představení v Žatčanech divadelní představení v Mahenově divadle školní vánoční besídky Vánoční koncert ZUŠ Židlochovice školní kolo Eurorebus návštěva ISŠ Sokolnice IX. třída Leden - muzeum Šlapanice divadelní představení Nová dobrodružství veverky Zrzečky a Divadelní cestopis vzájemné návštěvy. třídy ZŠ a předškoláků MtŠ zápis do. třídy

11 Školní ples, předtančení žáků na plese vystoupení kroužku orientálních tanců na místních plesech Pythagoriáda testování SCIO 9. třída divadelní představení v Mahenově divadle Únor - soutěž ve zpěvu ZUŠ Židlochovice vystoupení kroužku orientálních tanců na místních plesech literární workshop W. Shakespeare přednáška Drogy nebo aktivita Planeta Země Čína, země draka zahájení plaveckého výcviku. a 3. třídy v Blučině matematická olympiáda lyžařský výcvikový kurs Březen - Den otevřených dveří účast v matematické soutěži Klokánek cimbálová muzika Réva testování SCIO klíčové kompetence zeměpisná olympiáda recitační soutěž 3. kolo Školní ligy miniházené návštěva muzea ve Šlapanicích Duben Den Země sběrný dvůr, úklid zámeckého parku Velikonoční dílny Eurorebus krajské kolo keramika v Domově pro seniory Sokolnice Květen škola v přírodě tř. Ekoolympiáda návštěva PPP Brno celoplošné testování NIQES 5. a 9. tř. Červen - Den dětí hasiči návštěva filmového představení

12 škola v přírodě. a. třída školní výlety posilovna Slatina enviromentální výchova Brno, Hády tělovýchovný program Brno, Bongo návštěva Technického muzea knihovna Sokolnice muzeum Šlapanice divadelní představení v Mahenově divadle cyklistický výlet 4. kolo Školní ligy miniházené školní divadelní představení Ať žijí duchové Mohyla míru soutěže exkurze na sběrném dvoře návštěva ZOO Tišnov Květnice Den policie Zdravá výživa soutěž exkurze do spalovny a na letiště koncert ZUŠ organizace soutěží v Domově pro seniory Sokolnice a další. Projekty průřezová témata v rámci ŠVP: Ve školním roce / se uskutečnil projekt Divadelní představení společný pro celý vyšší stupeň. Žáci spolu se svými učiteli věnovali projektu mnoho času při přípravě kulis, kostýmů, úpravách sálu, tvorbě programu a samotném nácviku představení Ať žijí duchové. Projektu se zúčastnili všichni žáci. stupně, v rolích mladších dětí vystoupilo i několik žáků. stupně. V rámci tohoto projektu byla zastoupena všechna průřezová témata. Žáci prvního stupně se průřezovými tématy zabývali ve škole v přírodě.

13 Kroužky při ZŠ Název kroužku Počet kroužků Počet žáků Klavír (ZUŠ Židlochovice) individuální výuka 8 Flétna, keyboard, kytara (ZUŠ Mokrá) individuální výuka Sólový zpěv (ZUŠ Židlochovice) individuální výuka 3 Malá kopaná Přípravka AJ 3 Sportovní kroužek 7 Florbal 5 Keramický 4 Orientální tance 3 Příprava k přijímacím zkouškám 7 Jazykový kroužek Informatika 8 Výtvarný kroužek 5 Bystré hlavičky Dyslektický Matematický AJ s rodilým mluvčím 3 Náboženství 4 3 Celkem 4 39 Část VII. Zhodnocení a závěr Hlavní úkoly školního roku / byly splněny: - - vyučování podle Školního vzdělávacího programu pro Základní školu Sokolnice probíhalo v. až 9. ročníku úprava ŠVP na základě zkušeností z výuky, doplnění dalších volitelných předmětů zahájení projektu EU peníze školám celoplošné testování žáků 5. a 9. ročníku v ČJ, AJ, M využívání metod a forem práce jako projektové vyučování, činnostní učení, práce s výpočetní technikou včetně interaktivní tabule průřezová témata v projektu

14 - - efektivní práce s integrovanými žáky a se žáky vývojovými poruchami učení, se žákem mimořádně nadaným škola v přírodě pro celý první stupeň výuka plavání. a 3. třída lyžařský kurs problémy v oblasti preventivní péče řešeny v zárodku v těsné spolupráci s rodiči dětí, školním metodikem prevence a výchovnou poradkyní vyučující se vzdělávali podle plánu DVPP, ukončení studia výchovného poradce, pokračování studia ICT koordinátora pracoval žákovský parlament zahájení přístavby budovy školy Ve školním roce / začala dlouho očekávaná přístavba budovy základní školy. Obci se podařilo získat dotace z MF, a tak mohly být v květnu zahájeny bourací práce hospodářských budov a v červnu navrtáním pilotů do nepříliš stabilního odloží započala vlastní stavba, která by měla být dokončena a předána k užívání v červenci 3. Naše škola se zapojila od začátku školního roku / do projektu EU peníze školám. Podle aktuálního počtu žáků jsme získali přes,5 milionu korun a zakoupili jsme první část z naplánovaného vybavení školy IT technikou. Byly zakoupeny a instalovány 4 interaktivní tabule a 5 notebooků pro vyučující. Další část finančních prostředků je určena na odměnu za dohody o provedení práce, kdy učitelé vytvářejí vlastní výukové materiály, a školení pedagogů. Odeslali jsme a následně MŠMT schválilo. monitorovací zprávu. Pokračovala výuka podle školního vzdělávacího programu, který byl upravován na základě zkušeností získaných jeho využíváním. V souvislosti se současnými trendy se škola zaměřuje na výuku cizích jazyků tak, aby každý žák po skončení školní docházky ovládal jeden cizí jazyk a základy dalšího cizího jazyka. Pokračovalo vyučování anglického jazyka ve druhé třídě, které se osvědčilo už v uplynulých školních letech. Důraz klademe na péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Učitelé se snaží individualizovat výuku jak pro žáky nadané, tak pro žáky s některou z poruch učení, chování nebo děti integrované. Tuto oblast budeme i dále rozvíjet a zkvalitňovat, budeme podporovat vzdělávání učitelů v této oblasti. Pracoval žákovský parlament, který je tvořen deseti zvolenými žáky ročníku. Členové parlamentu se pravidelně scházeli s vedením školy. Parlament se aktivně podílel na sestavování plánu akcí pro žáky školy, dával podněty k řešení problémů v chodu školy. V měsíci červnu byla práce v naší škole velmi ztížena probíhající přístavbou budovy školy. Učitelé s dětmi navštívili v tomto období velké množství výstav, divadelních představení, expozic muzea, zúčastnili se exkurzí do okolních podniků i například brněnské spalovny. Všechny tyto akce podporovaly výuku a závěrů z jejich návštěv bude využito při další výuce. Závěrem je možné říci, že všichni pracovníci naší školy a to jak pedagogičtí, ale i nepedagogové pracují tak, aby naši žáci obstáli v porovnání s dalšími školami. Naším cílem je vytvořit školu konkurenceschopnou, nebýt jen malou vesnickou školou, právě naopak, využívat jejích výhod.

15 Část VIII.. Údaje o pracovnících (zaměstnancích školy) a) počty výchovný poradce fyzický počet kvalifikace, specializace FFUJEP Brno školní metodik prevence MZLU dosažené vzdělání VŠ, DPS Studium pro výchovné poradce VŠ b) věková struktura do 35let výchovný poradce školní metodik prevence školní psycholog školní speciální pedagog 35 5 let 5 let důch. věk/z toho důchodci 6. Individuální integrace Typ postižení vývojové poruchy učení vývojové poruchy chování Celkem V Sokolnicích dne Ročník IV., VI., VII. II., III., V. Počet žáků razítko a podpis ředitelky školy

16

Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov

Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 9/ Část I. Základní charakteristika školy Název právnické osoby: Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov

Více

Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2006/2007 Moravské Knínice 2007 1 Zpracovala: Mgr. Hana

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MORAVSKÁ NOVÁ VES, OKRES BŘECLAV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Hana Grossmannová, ředitelka Datum: 1. září 2014 Obsah: Část I. Část II. Část III.

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov. Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov. Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov Školní 140, PSČ 683 52; telefon 544 223 131, 544 223 073; e-mail zs.krenovice@volny.cz Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2008/2009

Více

Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace. V ý r o č n í. z p r á v a. Školní rok 2012-2013

Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace. V ý r o č n í. z p r á v a. Školní rok 2012-2013 Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace V ý r o č n í z p r á v a Školní rok 2012-2013 Výroční zpráva byla schválena Školskou radou dne 28. 8. 2013

Více

Základní škola Moravská Nová Ves, okres Břeclav Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Moravská Nová Ves, okres Břeclav Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Moravská Nová Ves, okres Břeclav Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Vypracoval: Mgr. Jan Hanáček, ředitel Datum: 3. září 2012 1 Obsah: Část I. Část II. Část III. Část

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2012/ 2013. Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová ředitelka školy

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2012/ 2013. Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/ 2013 Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová ředitelka školy 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

Výroční zpráva. Základní škola Brno. Křivánkovo nám. 11, 64100. školní rok 2011/ 2012

Výroční zpráva. Základní škola Brno. Křivánkovo nám. 11, 64100. školní rok 2011/ 2012 Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Základní škola Brno Křivánkovo nám. 11, 64100 1 1.0 Základní charakteristika školy V současné době je žebětínská škola neúplná (od 1. do 5. ročníku). Výuka probíhá

Více

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy Výroční zpráva Obsah: - Výroční zpráva ZŠ školní rok 2013/2014 - Výroční zpráva MŠ školní rok 2013/2014 - Zpráva o hospodaření školy za rok 2013 - Přílohy, fotogalerie Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2004/2005 V Blansku 30. září 2005 RNDr. Pavel Nezval, ředitel školy Strana 1 Část I. Základní charakteristika

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní škola Kobylí. Školní 661, PSČ 691 10, tel. 519 431 147. Výroční zpráva. o činnostech školy ve školním roce 2011/12

Základní škola Kobylí. Školní 661, PSČ 691 10, tel. 519 431 147. Výroční zpráva. o činnostech školy ve školním roce 2011/12 Základní škola Kobylí Školní 661, PSČ 691 10, tel. 519 431 147 Výroční zpráva o činnostech školy ve školním roce 2011/12 Zprávu zpracoval : Mgr. Vlastimil Janda, ředitel školy Základní škola Kobylí, okres

Více

Výroční zpráva školy za rok 2011/2012

Výroční zpráva školy za rok 2011/2012 Výroční zpráva školy za rok 2011/2012 Část I. Základní charakteristika školy 1. Název: Základní škola T.G.Masaryka Rajhrad, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Havlíčkova 452, 664 61 Rajhrad

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola, Lelekovice,okres Brno venkov, Lelekovice 102, 664 31 Výroční zpráva školy Školní rok 2007/2008 Vypracovala Mgr. Hana Mikaušová, ředitelka školy Motto: Současnost nabízí spoustu možností

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Základní škola Blansko, Dvorská 26. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007 2008

Základní škola Blansko, Dvorská 26. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007 2008 Základní škola Blansko, Dvorská 26 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007 2008 srpen 2008 Mgr. Bc. Dušan Krumnikl ředitel školy 1 Základní škola Blansko, Dvorská 26 Část I. Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Základní škola Brno, Novoměstská 21

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Základní škola Brno, Novoměstská 21 Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Základní škola Brno, Novoměstská 21 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Brno, Novoměstská 21 IČ

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2004-2005 Část I. Základní charakteristika školy a. Název právnické osoby vykonávající činnost školy (dále jen škola) dle platného rozhodnutí Základní

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola O s větimany Výroční zpráva o činnosti základní školy a mateřské školy ve školním roce 2013/2014 Část I. 1. Základní údaje o škole Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, E-mail: zsstepankovice@volny.cz www.zsstepankovice.skolniweb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2010/ 2011. Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2010/ 2011. Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/ 2011 Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Brno,

Více

Výroční zpráva. ZŠ Dolní Dobrouč

Výroční zpráva. ZŠ Dolní Dobrouč Výroční zpráva ZŠ Dolní Dobrouč školní rok 2011 2012 Název školy: Základní škola Dolní Dobrouč, okres Ústí nad Orlicí Adresa: 561 02 Dolní Dobrouč 423 Zřizovatel: Obec Dolní Dobrouč Telefon: 465 543 421

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace 1 Výroční zpráva Základní školy, Brno, Bosonožská 9, příspěvkové organizace byla zpracována na základě evaluačních

Více

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 1 1.0 Základní charakteristika školy Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 je plně organizovaná škola městského typu. Je umístěna

Více