ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola Vlčnov leden 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola Vlčnov leden 2013"

Transkript

1 ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola Vlčnov leden 2013

2 Ze Základní školy Vlčnov ZE ŽIVOTA TŘÍDY 2. A V tomto článku bych Vás chtěla seznámit s našimi akcemi v 1. pololetí. Samozřejmě jsme se celé pololetí pilně učili, ale společně s paní učitelkou jsme absolvovali i věci zábavnější, při kterých jsme se vlastně taky učili, ale jinými formami. Z hlediska učiva žáci zvládli spoustu dovedností. Umí plynule číst, psát a počítat do 100. Pravidelně každý pátek chodíme do multimediální učebny, kde na interaktivní tabuli si doplňujeme a procvičujeme učivo z matematiky, českého jazyka a prvouky. Své znalosti a kompetence jsme předvedli rodičům na Dni otevřených dveří. Z většiny dětí jsou již opravdu velicí školáci, kteří si umí po sobě uklidit, samostatně pracovat, soustředit se na práci. Samozřejmě učivo každého předmětu se snažím dětem co nejvíce zpestřit a prokládat ho zajímavými činnostmi a hrami. Musím děti moc pochválit, protože každý z nich, v rámci svých možností, odvedl na sobě veliký kus práce. Tímto děkuji i obětavým rodičům, kteří se s dětmi doma poctivě připravují na výuku a pomáhají i při různých akcích ve spolupráci se školní družinou a mateřskou školou. K takovýmto akcím patřila tradiční Drakiáda. Letos krásně foukal vítr, takže draci létali jedna radost. Měli jsme dokonce odvahu vypravit se do Uherského Brodu na Den bez aut. Svezli jsme se vláčkem i v kočáře taženým koňmi a vyzkoušeli si spoustu zajímavých a poučných her. Nejvíc se nám líbil vůz záchranné služby a hasiči. Absolvovali jsme také besedu v rámci sociopatologické prevence na téma Jak spolu mluvíme. V říjnu jsme zamířili do místní knihovny, kde nás čekala zajímavá beseda. Paní knihovnice měla s námi opravdu trpělivost a vše nám vysvětlila a ukázala. Tímto jí moc děkujeme a těšíme se na další setkání. Samozřejmě jsme navštívili i galerii Na měšťance a to dokonce dvakrát. Shlédli jsme zde výstavu Řezbáři Oravy a ilustrace MVDr. Pavla Procházky, které dobře známe z encyklopedií. (I pana Procházku dobře známe.) V listopadu jsme prožili zajímavé odpoledne pod názvem Jablíčkový den. Součástí byla i soutěž o nejkrásnější jablíčko, tvoření výrobků a ochutnávka dobrot z jablíček. Klobouk dolů před našimi maminkami a babičkami, které nám připravily opravdu přepychovou hostinu. Dobrůtky z jablíček jsme pak mlsali i následující den, protože toho bylo tolik, že se to za jedno odpoledne nedalo spořádat. V prosinci nás navštívil Mikuláš se svou družinou. Čerti naštěstí nikoho ve svém pytli neodnesli. Škoda, mohli ušetřit nervy naší paní učitelce. Moc se nám líbila tradiční Vánoční dílna, kde jsme si vyrobili různé vánoční ozdoby a přáníčka. Hned na druhý den jsme pak vypustili balonky s přáním Ježíškovi. Jako poděkování našim rodičům i prarodičům jsme s naší paní učitelkou připravili vánoční prezentaci. Předvedli jsme zde pásmo říkanek, tanečků a koled. Vše mělo jediný cíl, potěšit naše blízké, kteří opravdu přišli v hojném počtu. Úsměv na jejich tvářích nám prozradil, že je naše vystoupení potěšilo. V prosinci nás čekalo ještě jedno dobrodružství a to byla návštěva filmového představení Rebelka v kině Máj v Uherském Brodě. Film byl super, odjížděli jsme odsud příjemně dojati a vánočně naladěni. Před odchodem na Vánoční prázdniny jsme si ještě zakoledovali ve vestibulu školy. Nyní, v měsíci lednu, jsme se začali připravovat na školní kolo recitační a pěvecké soutěže. Za krásného zimního počasí jsme se vypravili na vycházku spojenou se zakrmením zvěře. Tentokrát jsme se vydali za vlčnovské koupaliště, kde jsme objevili krmelec i zásyp. Zvířátkům jsme to tam pěkně všechno vyzdobili našimi dobrotami. V pracovních činnostech budeme vyrábět výrobky z odpadových materiálů, ze kterých pak celý první stupeň uděláme výstavku ve vestibulu školy. Vidíte, že náš život ve škole je opravdu pestrý a že to není jen samé učení. Já, jako třídní učitelka druháků, děkuji paní učitelce ze školní družiny, se kterou spolupracuji a navzájem si pomáháme. Takže nashledanou ve druhém pololetí! Kateřina Knotková a žáci 2.A Jednou v roce na Vánoce si připravujeme program na anglické vánoční odpoledne. Ani v letošním školním roce tomu nebylo jinak. Sešli jsme se v dobré náladě a bavili se různými hrami, soutěžemi a luštěním křížovek. Rádi jsme si také zazpívali anglické koledy. Nechyběl ani stromeček, dárky a malé občerstvení. A protože anglická párty se neobejde bez čaje a sušenek, ochutnávali jsme perníčky a popíjeli pečený ovocný čaj. Součástí programu byl také kvíz o vánočních zvycích v anglicky mluvících zemích. Bez jediné chyby ho vyřešila Gábina Koníčková a získala 1. místo. O 2. místo se podělili Natálka Křapová, Petr Kolek a Jirka strana 2 Školní časopis 1 Školní časopis

3 Ze Z Mateřské Základní školy školy Vlčnov Vlčnov Z Od Mateřské našich žáků školy Vlčnov Stojaspal. Jako třetí se umístili Pavel Vrága a Míša Navláčil. Úspěšným řešitelům a všem zúčastněným patří dík a pochvala. A jak se nám tato akce líbila? Pavel: Nejlepší byl kvíz, a že jsme si zazpívali koledy. Všechny dobroty mi moc chutnaly. Příští rok se šesťáci mají na co těšit. Seba: Bavil jsem se moc dobře. Ochutnávka super. Nejlepší bylo zpívání koled. Dana: Příjemně strávený čas v předvánočním shonu. Petr: Kvíz se mi líbil a chtěl bych si ho ještě zopakovat. Pečený čaj byl mňam. Natálka: Hra s balíčky a kvíz nás pobavily. Atmosféra byla skvělá a moc jsem si to užila. Co ještě dodat? Společně jsme prožili hezké odpoledne a budeme se těšit na příští setkání. Holky a kluci z 6.A a Dana Koníčková Jak jsme si zpestřili výuku Ve druhém pololetí 2. třídy i v prvním pololetí 3. třídy jezdíme plavat. Výuka probíhá v plaveckém areálu Delfín v Uherském Brodě. Moc se nám líbí hlavně volné plavání, které je vždy na závěr vyučovací hodiny. Koncem září jsme se vydali na akci Den bez aut, která se konala v Uherském Brodě. Na náměstí jsme procházeli mnoha stanovišti, kde jsme řešili dopravní situace, kreslili dopravní prostředky, jezdili na koloběžkách, zdolávali slalom. Prohlédli jsme si sanitku rychlé pomoci, ve které jsme vyslechli instruktáž o záchraně lidského života. Zaujal nás simulovaný zásah hasičů. V říjnu jsme navštívili místní knihovnu, kde nám paní Kolajová vysvětlila, co je to komiks a také jsme si spoustu z nich prohlédli. Po knihovnické besedě jsme šli na vycházku k rozhledně. Cestou jsme určovali světové strany, u búd následovala svačina. Těšili jsme se na výstup na rozhlednu, a když jsme vystoupali nahoru, seznámili jsme se s pojmem obzor. Také exkurze na Obecním úřadě ve Vlčnově byla zajímavá. Provázela nás paní místostarostka Marta Mošťková, která nám v kanceláři pana starosty J. Pijáčka vysvětlila funkci a práci obecního úřadu. Nahlédli jsme do kronik, viděli stavební plán oprav ulice 28. října. Prohlídka kanceláří, podatelny, matriky a účtárny se nám líbila, hlavně galerie vlčnovských králů v obřadní síni. Hudební vystoupení pěveckého sboru Fčeličky ze Strážnice jsme shlédli v KSK. Pro utvrzení učiva prvouky o světových stranách a orientaci na mapě jsme si vyšli do přírody v okolí školy. V listopadu jsme se zúčastnili výukového programu z Centra pro rodinu z Uherského Brodu. Nesl název Myšlenky a vztahy a my jsme svým způsobem vysvětlovali pojmy kamarádství, ochota, pomoc, ale také závist, nepřátelství apod. Kreslili jsme veselé, smutné, rozzlobené a zamilované smajlíky. Nechyběly hry a tanečky. Na Jablíčkové odpoledne se vždy těšíme.každoroční soutěžní výstava jablek, soutěžní hry, výroba upomínkových předmětů a ochutnávka koláčů, závinů a jiných jablečných dobrot od maminek, tet a babiček se nám velmi líbí. Naše spolužačka Veronika Trbolová postoupila do okrskového kola recitační soutěže v Uherském Brodě. Berenika Kolková se zúčastnila sportovního klání Vorvaň ve Zlíně. Krásné ilustrace p. P. Procházky jsme si prohlédli v místní galerii. Koncem měsíce jsme ve třídě přivítali rodiče, kteří nás přišli navštívit v rámci Dne otevřených dveří. Strávili s námi čtyři vyučovací hodiny a naše práce se jim líbila. V prosinci k nám zavítal Mikuláš a přivedl sebou dva anděly a čerty a velkou nadílku. Vánoční dílničky Školní časopis 2 Školní časopis strana 3

4 Ze Základní školy Vlčnov proběhly ve vestibulu, kde jsme si vyrobili přání, kapříka, svícen, nazdobili perníčky. V polovině prosince si někteří z nás vypustili balónek s přáním Ježíškovi. Před vánočními prázdninami jsme viděli pohádku Rebelka a to v kině Máj v Uherském Brodě. Velmi se nám líbila a už se těšíme na další. Na vánočním koledování jsme si zazpívali koledy a shlédli vystoupení našich prvňáčků. Ve stejný den jsme ve třídě pořádali vánoční besídku, na které jsme si předali dárečky, ochutnali vánoční cukroví, četli a hráli hry. V lednu jsme se vydali s množstvím zásob jablek, mrkví, kukuřice, sena apod. na vycházku spojenou se zakrmováním zvěře. Snad nám počasí dovolí, abychom si užili zimních radovánek a tím zakončili první pololetí. Žáci 3. A a Eva Surá Kluci v akci (Make English pancakes) V anglickém jazyce v pátém ročníku čeká na žáky zpracování několika tematických projektů. Jedním z nich je My favourite food (Mé oblíbené jídlo). Možná vás bude zajímat, co všechno jsme museli zvládnout. Poté, co jsme si osvojili slovní zásobu k danému tématu, učili jsme se v jednoduchých větách mluvit i psát o svých oblíbených jídlech a o jejich přípravě. Naučili jsme se popsat přípravu jednoduchých jídel včetně vyjmenování potřebných ingrediencí. Povídali jsme si o rozdílech ve stravování v Británii a u nás. Prozradili jsme, co většinou snídáme, co máme rádi k obědu a k večeři. Dověděli jsme se o přípravě populárních britských jídel, mezi které patří také Shepherd s Pie. Ze sladkých jídel je to Apple Crumble jablečný koláč. Co nás a Brity mimo jiné spojuje, je velká obliba palačinek pancakes. V našem třídním průzkumu palačinky vyhrály na celé čáře. Také proto jsme se rozhodli, že se po vypracování písemné části projektu dáme do vaření. A jako pomyslná třešinka na dortu bude za odměnu za naši práci na projektu právě tato báječná pochoutka. Palačinky nepatří mezi nejzdravější potraviny, ale není na škodu sem tam nezdravě zhřešit. Přípravu palačinek ve školní kuchyňce dostali na starost kluci. Někteří z nás usoudili, že anglické palačinky pokapané citronem a jemně posypané cukrem, jsou možná ještě lepší než ty tradiční, plněné marmeládou. Klučičí akce dopadla na výbornou a byla to opravdu mňamka. No, každý by určitě snědl palačinek daleko víc, ale o to tady přece nešlo! My, kuchařinky, jsme na oplátku připravily pro všechny ovocný salát z tropického ovoce. Podle kluků také nebyl vůbec špatný! Holky z 5. A Jak jsme soutěžili s rodiči Už v loňské školním roce jsme mohli jako žáci ve vyučování ocenit výhody interaktivních tabulí a interaktivních dataprojektorů, které si škola mohla dovolit nakoupit díky schválenému projektu evropských fondů. Pro nás, žáky, je učivo daleko přitažlivější, pokud učitel může během svého výkladu použít mnoho obrazového a zvukového materiálu. Nejvíc se nám líbí, že tato nová technika ve škole umožňuje častěji do výuky zařazovat hry, soutěže a kvízy. V naší třídě jsme si oblíbili hru RISKUJ. V hodinách vlastivědy jsme si touto zábavnou formou opakovali starou i novodobou historii naší vlasti. V přírodovědě jsme díky našemu třídnímu dataprojektoru mohli plynule přecházet z jednoho podnebného pásu do druhého a zároveň si promítat stále nové a nové typy krajiny, živočichy a rostliny. Díky technickým vymoženostem naší doby jsme prošli naši matičku Zemi od pólu k pólu. Mnozí z žáků si své projekty a třídní prezentace připravovali také na počítači. S naší paní učitelkou Kučerovou jsme se dohodli, že na ukázku dnešního způsobu výuky pozveme i naše rodiče. Napsali jsme pozvánky a netrpělivě očekávali, jestli někdo přijde. Mezi prvními hosty se objevila naše bývalá paní učitelka Helena Šimůnková. Bylo to milé. A přišli skoro všichni. I babičky, dědečkové a sourozenci. Skoro nás to zaskočilo, protože jsme jako správní hostitelé měli pro své nejmilejší hosty připravené sladké překvapení. Rychle jsme v duchu počítali, jestli vyjde pohár na všechny. Naštěstí to vyšlo! Nešlo si nevšimnout, jak se všichni naši hosté spokojeně usmívali a pochvalně pokyvovali hlavami nad naší prezentací o podnebných pásech. Trošku jim zmrzl úsměv, když jsme je strana 4 Školní časopis 3 Školní časopis

5 Ze Z Mateřské Základní školy školy Vlčnov Vlčnov Z Od Mateřské našich žáků školy Vlčnov vyzvali na souboj ve vědomostní soutěži RISKUJ, ale naši výzvu přijali. O pár bodů jsme sice své rodiče porazili, ale důležité bylo, že se jim soutěž líbila. Stejně jako nám. Na závěr celého podařeného odpoledne jsme si zazpívali Grónskou písničku od Jarka Nohavici. Ještě při večerní cestě domů jsme si povídali, jak to bylo fajn. Žáci 5.A Co se dělo ve 4.A I v tomto školním roce jsme nezaháleli a se čtvrťáky jsme se zúčastnili mnoha akcí, přednášek a exkurzí. O tom jak se vydařily, píší právě ti nejpovolanější. Dopravní hřiště Tento školní rok se mi líbilo na dopravním hřišti, protože jsme se naučili, jak máme správně jezdit na kole. Dále jaké máme mít dopravní pomůcky a kde mají být umístěny. Mošťková H. Obrazy Pavla Procházky Viděli jsme v galerii obrazy a knížky s obrázky, které byly jako fotky. Byly moc hezké. Moštěk J. Filmové představení Jeli jsme v prosinci do kina na novou pohádku o Rebelce. Líbila se mi, protože byla i legrační. Byla moc hezká a hodně napínavá. Hodulíková S. Výlet na dopravní hřiště Jezdili jsme na kolech. Hřiště byla zmenšenina cest, železničních přejezdů a křižovatek. Nejvíc se mi líbilo, že jsme s rukama jezdili rychle, a kdyby zbyl čas, mohli jsme jezdit na motokárách. Růžička Š. Jablíčkový den Jablíčkový den se mi líbil, protože jsem mohla pomáhat malým dětem a mohla jsem hodnotit, které jablíčko je nejkrásnější. Přinesla jsem si domů výrobky ve tvaru jablíčka. Slunečková K. Výstava v galerii Zaujala mě výstava obrazů. Byla tam domácí zvířata, ale taky tam byl hmyz, papoušci a ptáci. Moc se mi tam líbilo. Minarčík P. Zimní básnění 4.A PROSINEC U vánočního stromečku, mají děti kopec dárečků. Užívají si klidu a pohody, a poslouchají koledy. Těší se na sněhové radovánky, až vytáhnou ven sáňky. Sněhu je tu dost, všem dětem pro radost. Nekolová N., Slunečková K. ZIMA Venku už je zima, na mě leze rýma. Já bych chtěl jít sáňkovat, kluci se jdou koulovat. Konečně jsem zdravý, můžu jít ven taky. Sněhu už je na kopec, kluci lezou na pec. Vala P., Růžička Š. CHUMELICE Sněhuláci venku křičí, pojďte ven, venku fičí. Kluci ale křičí, že prý na ně fičí. Malinkatá chumelice, sněhu je však víc a více. Sněhu padá víc a víc, bude mnoho chumelic. Kluci už se oblékají, sněhuláci ale tají. Sněhuláci roztáli, kluci se však zasmáli. Švandová E. Školní časopis 4 Školní časopis strana 5

6 Ze Základní školy Vlčnov VLOČKY Padá snížek padá, vesnice je zlatá. Blýská se a třpytí, Honzík vločku chytí. Děti venku sáňkují, vločky na ně padají. Kluci venku skákají, vločky zase padají. Mlýnek C., Šobáň V., Koníček J. VÁNOCE Byl jednou jeden domeček, v tom domečku stromeček. Na stromečku balíček, pod stromečkem dáreček. Od koho to asi bude? Od Ježíška přece. Pro koho to asi bude? To se dozvíte, až ho rozbalíte. Anička ho rozbalila, hned se na něj podívala. Já už vím, pro koho je. Pro nás, přece! Hodulíková S., Tykalová K. HURÁ SNÍH Hledejte ve skříních čepice, venku je velká chumelenice. Kluci nosí čepice a holky beranice. Venku už je sníh, jedem na saních. Nejhorší však na tom je, že každý sníh jednou roztaje. Kyrychová K., Mošťková H. ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA NA 2. STUPNI K environmentální výchově jsou žáci vedeni nejen ve výuce jednotlivých předmětů, ale také díky výukovým programům a exkurzím. V 1. pololetí letošního školního roku byly pro žáky připraveny tyto programy a exkurze: 8. ročníky Bez vody to nejde Ekocentrum Pantoflíček, Dolní Němčí 9. A Nekonečný hon za energií PC TRNKA, Uherské Hradiště 7. A Všechno lítá, co má peří PC TRNKA, Uherské Hradiště Ve škole dále probíhá třídění papíru a plastů, RECYKLOHRANÍ (baterie, drobné elektro-zařízení) a sbíráme vršky od PET lahví pro Plastožrouta. Další zajímavé exkurze a výukové programy jsou pro žáky připraveny i na 2. pololetí. Rožková Radka strana 6 Školní časopis 5 Školní časopis

7 Ze Z Mateřské Základní školy školy Vlčnov Vlčnov Z Od Mateřské našich žáků školy Vlčnov Český jazyk Dobrá úroveň jazykové kultury patří jistě k podstatným znakům všeobecné vyspělosti absolventa základního vzdělávání. V českém jazyku vybavujeme v naší základní škole žáky znalostmi a dovednostmi, které jim umožňují správně vnímat jazyková sdělení a rozumět jim. Vedeme žáky vhodně se vyjadřovat a uplatňovat výsledky poznávání. Jednotlivé části předmětu - jazyková výchova, literární výchova, komunikační a slohová výchova se navzájem prolínají a doplňují. V jazykové výchově žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné podoby českého jazyka v mluvené i psané formě. Na tuto část předmětu klademe zvláštní důraz. Ten vyplývá ze specifické funkce českého jazyka. Jazyk se totiž od počátku vzdělávání stává pro žáka nejen nástrojem získávání většiny informací, ale i předmětem poznávání. V literární výchově dbáme především na výrazné čtení, porozumění a interpretaci textu. V návaznosti na literární ukázky zařazujeme do učiva informace z literární teorie a historie. Žáky postupně vedeme rozeznávat hodnotnou klasickou literaturu od nehodnotné. Žáci mají rovněž možnost vypůjčit si knihy ze školní knihovny. V hodinách komunikační a slohové výchovy dbáme na kultivovanou mluvu, zvláště pak při komunikačních cvičeních. V průběhu školního roku doplňujme a prohlubujeme učivo návštěvou kulturních akcí, besedami a exkurzemi. Příležitostně se žáci účastní různých jazykových a literárních soutěží. Pro výuku českého jazyka a literatury používáme učebnice pro základní školy z nakladatelství FRAUS, které příležitostně doplňujeme výukovými programy. Zařadila Jana Geržová Informace k přijímacímu řízení 2013/2014 Žáci 9. ročníků obdrží krátce po vydání pololetního vysvědčení přihlášky na střední školy a zápisový lístek. Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč o studium nebo jeho zákonný zástupce podat dvě přihlášky, obě přihlášky může podat na jednu školu v rámci jedné školy a jednoho kola musí jít o různé obory vzdělání. Přihláška se podává na platném tiskopise přímo řediteli příslušné střední školy. Termín odevzdání přihlášek pro první kolo přijímacího řízení je do 15. března Do uvedeného termínu musí být přihláška odevzdána na příslušné střední škole. Podle předběžné dohody se přijímací zkoušky budou konat ve dnech 22. a 23. dubna 2013 (náhradní termín 6. květen 2013). Pozvánka k přijímací zkoušce se zasílá 14 dnů před konáním přijímací zkoušky. Pokud se uchazeč k přijímací zkoušce z vážných důvodů (např. zdravotních) nedostaví, je nutné poslat do tří dnů písemnou omluvu řediteli dané školy (podle zákona bude nejpozději do jednoho měsíce stanoven náhradní termín). Hodnocení přijímacího řízení bude zveřejněno do tří pracovních dnů. Rozhodnutí se oznamuje zveřejněním seznamu přijatých uchazečů ve škole, na internetu a nepřijatým uchazečům se zašle rozhodnutí o nepřijetí. V případě nekonání přijímací zkoušky (obory vzdělání s výučním listem) budou výsledky známy nejdříve 22. dubna V případě rozhodnutí o nepřijetí se odvolání podává do tří pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí. Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce odevzdáním zápisového lístku řediteli střední školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení - zveřejnění rozhodnutí. Zápisový lístek lze uplatnit jen jednou, nelze ho vzít zpět (to neplatí v případě kladného rozhodnutí v rámci odvolacího řízení). Ředitel střední školy může vyhlásit další kola přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu žáků. V tomto případě je potřeba sledovat internetové stránky jednotlivých středních škol. Přijímací zkouška se pak koná v termínu stanoveném ředitelem střední školy, nejdříve však 14 dnů po vyhlášení dalšího kola přijímacího řízení. Přihláška se i pro další kola vyplňuje a dokládá potřebnými doklady stejným způsobem jako v kole prvním. (čerpáno z zkráceno) Školní časopis 6 Školní časopis strana 7

8 Ze Základní školy Vlčnov Olympiáda v českém jazyce Začátkem listopadu se někteří osmáci a deváťáci s větším zájmem o předmět zúčastnili OČJ. Děvčata a chlapci řešili např. význam slov, jejich obsah a rozsah, zamýšleli se nad nejednoznačným vyjádřením obsahu sdělení. Doplňovali neúplné frazéry a přicházeli na to, jak frazeologismy většinou výrazně posunují původní význam slov směrem ke zcela jinému smyslu sdělení. Jisté problémy některým působilo obměňovat věty s využitím slovotvorně příbuzných sloves. Nad jedním z úkolů se můžete zamyslet i vy, čtenáři našeho zpravodaje. Ve větě Reklama vytváří za pomoci různých vizuálních a jazykových prostředků image výrobku. najděte jedno slovo, které v dané větě můžeme vykládat jako dva různé pády. Dále změňte slovosled věty tak, abyste jednu z možností vyloučili. V první části olympiády se žáci dále inspirovali textem a přicházeli na slova, která ve svém zápisu skrývají řetězec písmen sto, tři a pět. Slohová část se zpracovávala libovolnou formou, ale podmínka byla zařadit do úkolu zadanou větu, a to Za tohle ti patří dík. Všichni žáci pojali slohový úkol po svém, téma rozvinuli zajímavým i rozličným způsobem. Autoři si bohužel nepřejí svoji tvorbu zveřejnit. Dvě žákyně se zúčastní okresního kola soutěže. Zařadila Jana Geržová Malé ohlédnutí v 1.B Čas je jedna z věcí, kterou nelze zastavit. Někdy jsme rádi, že tomu tak je, jindy bychom si tu chvíli chtěli prodloužit. Pro rodiče prvňáčků ta doba, kdy byly jejich děti pasováni na školáky, nedávno nastala. Zodpovědně je vybavili jako správné školáky aktovkou a vším nezbytným, co budou ve škole potřebovat. Děti odvážně zasedly do lavic a pozvolna se začaly seznamovat s novým režimem ve škole. Zpočátku dětem chybělo jejich každodenní hraní na zahradě, ale velmi brzy se okoukaly a zjistily, jak rychle jim dopoledne uteče. Orientačními body se staly pojmy přestávka, svačina, oběd a hraní ve školní družině. Troufám si říci, že všichni udělali velký krok dopředu. Nejen pro děti ale i pro rodiče nastaly nové povinnosti. Velmi důležité bylo vytvoření každodenní pravidelné přípravy do školy. Začátkem září, už jako školáci, jsme zašli pozdravit vždy usměvavou paní ředitelku i paní učitelky v mateřské škole, kde jsme si chvíli pohráli s oblíbenými hračkami a kamarády. V říjnu jsme se vydali prozkoumat obecní úřad. Zde nám věnovali svůj čas pan starosta Pijáček a paní místostarostka Moštková. Trpělivě odpovídali na naše všetečné otázky. Prohlédli jsme si kancelář starosty, podatelnu, i místnost, kde probíhá hlášení místního rozhlasu. Žáci měli možnost vidět velmi staré knihy uschované v trezoru, ale i přehlednou obecní kroniku. Zajímavostí pro děti byl seznam vlčnovských králů, na který se podívali v obřadní síni. V rámci prvouky a pracovního vyučování jsme si vytvořili plán Vlčnova očima děti. Podívejte, jak se nám povedl! Žáci se zúčastnili oblíbené drakiády, navštívili místní knihovnu a prohlédli si obrázky zvířátek vystavených v galerii. Pro utužení kolektivu jsme si vybrali výukový program s názvem Za jeden provaz, kde jsme učili vzájemné spolupráci a toleranci. Volně navazující program Já a moji kamarádi nám zajímavou formou upevnil, co je a není správné a také proč? Koncert Fčeličky, pořádaný v KSK, nás zaujal především svými texty. Ani letos nechyběla akce Jablíčkový den plný soutěžení, tvoření, hodnocení přinesených jablíček a také ochutnávka dobrot vykouzlených z jablíček. Milé maminky, babičky i ostatní pomocníci, moc děkujeme! strana 8 Školní časopis 7 Školní časopis

9 Ze Z Mateřské Základní školy školy Vlčnov Vlčnov Z Od Mateřské našich žáků školy Vlčnov Jak jsem se už v úvodu zmínila, čas neúprosně letí. A nastalo příjemné předvánoční období spojené s příchodem Mikuláše. Společnými silami jsme si nejdříve udělali těsto na perníčky, a pak se pustili do pečení. Pro své kamarády z 1. A jsme si připravili malý dárek od Mikuláše v podobě pohádky O Sněhurce a nabídli k ochutnávce vlastnoručně upečené perníčky. Na vánočních dílničkách si žáci mohli vyrobit originální přáníčka, namalovat perníčky, vyrobit svícen a jiné drobnosti, které určitě potěšily. Poslední den před zaslouženými vánočními prázdninami jsme si vytvořili Štědrý den, spojený s vánočními koledami Verunka Zemková a Jirka Straňák nám velmi hezky zahráli na flétnu, připomněli jsme si vánoční zvyky, ochutnávali přitom vánoční cukroví, a pak následovalo nadělování u stromečku, který jsme si společně nazdobili. Došlo i na hodnocení čtyřměsíční práce Sbíráme šupinky.následovalo setkání všech tříd ve vestibulu, kde jsme si zazpívali koledy. Ráda bych pochválila žáky za jejich každodenní snahu o dobré výsledky a rodiče za pomoc při přípravě. Odměnou nám jsou co možná nejlepší výsledky Vašich dětí. Držte nám palce, ať nám to vydrží! Jitka Milošová Dějepisná exkurze v Polešovicích Na podzim žáci 6. třídy navštívili lokalitu poblíž polešovické pískovny, kde v současnosti probíhá archeologický výzkum. V jeho průběhu bylo na tomto místě postupně odkryto asi 95 zásobních jam z doby bronzové a železné, včetně tří zemnic z 5. století př. n. l. Kuriozitou bylo také objevení zákopů z druhé světové války. Místem děti provázel vedoucí archeologického výzkumu v Brně - Marek Lečbych. Žáci sami vyhledávali pravěké střepy nádob, podařilo se jim dokonce v základech zákopů najít patrony a prázdné zásobníky. Vše, co nalezli, si mohli ponechat. Žáci se tak na chvíli stali archeology odkrývající předměty, které nám přibližují život a dění v této oblasti. Pracovali s detektorem kovu, mohli si vyzkoušet pravěký způsob mletí obilí mezi kameny a na vlastní oči zhlédli spoustu zajímavých pravěkých exponátů, a to vše doprovázené poutavým výkladem průvodce. Radka Kremrová Školní časopis 8 Školní časopis strana 9

10 Ze Základní školy Vlčnov Projekt Jablíčkový den Čtvrtek 8. listopadu byl pro žáky 1. A netradiční. Děti si přinesly jablíčka, polovina dětí přišla v červených a polovina v zelených tričkách. V jednotlivých hodinách děti plnily úkoly motivované jablíčky. Ve třídě nám vyrostl strom, na kterém nám narostla slabiková a početní jablíčka. V matematice jsme jablíčka porovnávali, řešili slovní úlohy, ze stromu trhali jablíčka se správnými výsledky a na pracovních listech jsme sbírali jablíčka do košíčku se správným počtem a porovnávali. V českém jazyku jsme měli jablíčkové psaní, hráli hru "Na jablíčka", předváděli pantomimu: "Co se děje s jablíčkem od semínka." Ze stromu jsme trhali jablíčka se slabikami a tvořili slova. Ve výtvarné výchově jsme namalovali koláč obtiskováním jablíček - "Jako od maminky." V hudební výchově jsme si zazpívali písničku "Pod naším okýnkem." Dopoledne bylo zpestřené ochutnávkou různých dobrot z jablíček, které nám připravily šikovné maminky a babičky. Všem moc chutnalo. Projekt "Jablíčkový den", vycházel ze ŠVP, jenž klade důraz na vzájemné propojení jednotlivých předmětů. Netradičně zaměřený den ve škole děti nadchl a pobavil a už se těší na další podobné netradiční vyučování. Zdeňka Hrdličková Projekt Čertovské vyučování Budliky, budliky, my jsme čerti z pekla. Budliky, budliky, Káča by se lekla. Takovým pokřikem a čertovským pozdravem začalo 5. prosince 2012 vyučování v 1. A. Část dětí měla čertovské růžky a paní učitelka byla Luciferka. Měli jsme čertovské čtení, Mikulášské psaní, v matematice jsme počítali zapeklité slovní úlohy s čertíkem Bertíkem a Barnabášem, pekelně těžké příklady a andělské počítání. Čertíci skákali do magických kruhů po vyřešení správného příkladu se stejnou číslicí. V hudební výchově jsme si procvičili po čertovsku mluvidla, zpívali písničky o čertech My jsme čerti rohatí. a taky o Mikuláši. Také k nám zavítal Mikuláš s andělem a čerty. Čertíci jim zazpívali písničku a řekli básničku. Zlobiví čertíci slíbili, že budou po celý rok hodní. Mikuláš všechny čertíky obdarovali balíčky se sladkostmi. Čertovské dopoledne jsme si moc užili a rozloučili jsme se bojovým pokřikem: My se čerta nebojíme, hrajeme si a dovádíme. Zdeňka Hrdličková strana 10 Školní časopis 9 Školní časopis

11 Ze Z Mateřské Základní školy školy Vlčnov Vlčnov Z Od Mateřské našich žáků školy Vlčnov Mozek V následujících úlohách se můžete o něco více seznámit sami se sebou, svým postřehem, úvahou a úsudkem, neboť nahlédnete k vybraným příkladům, které se neliší od těch, které řešíte v každodenním životě. Dělení dortu Dokážete rozdělit dort třemi rovnými řezy na 8 částí? Autobus Na kterou stranu jede autobus? (Tato hádanka není vůbec tak hloupá, jak se na první pohled tváří.) Čtyři části a dva řezy jsou v pohodě. Nyní stačí rozříznout dort horizontálně (oddělit horní a dolní půlku) Zápalky Máte k dispozici šest zápalek. Jak z nich vytvořit čtyři rovnostranné trojúhelníky, aniž byste zápalky lámali? Jede doleva, protože nejsou vidět dveře. Opékání topinek Situace: potřebujete si nutně opéct tři topinky, ale máte málo času. Jak nejrychleji to jde stihnout, jestliže máte pánev, na kterou se vejdou jenom dva krajíce najednou a opečení topinky(nek) po jedné straně trvá dvě minuty? Přemýšlejte... Jde to realizovat, ale pouze v prostoru pomocí pravidelného čtyřstěnu. Kdo si myslel, že to je 8 minut, je vedle jak ta jedle. Je to takhle: na pánev dáme dva krajíce a opečeme je po jedné straně (2 min.) Pak jednu vyndáme, druhou z nich otočíme a přidáme k ní třetí (zatím nepoužitý) krajíc. Pečeme (zatím 4 min.). Hotovou vyndáme, zbylou otočíme a přidáme k ní kamarádku z prvního kola, pečeme. Hotovo - celkem 6 minut. Školní časopis 10 Školní časopis strana 11

12 Ze Základní školy Vlčnov Tibor Mikulec 1. B Roman Koníček 1. A Eliška Švandová 4. A Miroslav Bičan 7. A Tereza Slunéčková 8. A Daniela Chaloupková 9. A Dana Petrenčáková 6. A strana 12 Školní časopis 11 Školní časopis

13 Ze Z Mateřské Základní školy školy Vlčnov Vlčnov Z Od Mateřské našich žáků školy Vlčnov ZE ŽIVOTA MATEŘSKÉ ŠKOLY Ani jsme se nenadáli a je za námi polovina dalšího školního roku. Již v průběhu prázdnin se nastupující paní ředitelka Mgr. Petra Mlýnková seznámila s organizací a provozem mateřské školy. Po pracovních prázdninách, kdy budova mateřské školy zazářila novými okny a ve všech prostorách specifickou vůní nových koberců, jsme se pustili do každodenního plnění povinností. Za pomoci zřizovatele byly v druhé polovině srpna a začátkem září dokončeny úpravy pevných betonových povrchů zahrady MŠ, které slouží pro pobyt dětí na zahradě i v době, kdy z důvodu špatného počasí nemůžeme využívat travnaté plochy. V počtu 8 pedagogických, 2 provozních zaměstnanců, a také s plnou možnou kapacitou dětí (112), žijeme každodenními radostmi i starostmi. O práci v jednotlivých třídách naší mateřské školy Vás budou prostřednictvím tohoto časopisu informovat učitelky samy. O společných akcích naší mateřské školy, které jsou součástí našeho ŠVP Školka plná pohody, jste pravidelně informováni na stránkách školy a mnoha z nich jste se účastnili. Můžete se tak zapojit do života MŠ a nahlédnout například pod pokličku: Jak se to moje dítě chová v prostředí školky, jak vystupuje v kolektivu dětí, co zvládá lépe, co o trochu hůře, oproti jiným dětem. Akce určené pro společná setkání dítě rodič pedagog, můžete využít i jako krátkou konzultaci o tom, co vás zajímá, nebo trápí a v běžném provozu, kdy, buď brzy ráno spěcháte do zaměstnání, nebo naopak odpoledne už přemýšlíte, jak nejlépe naložit se zbývajícím časem tohoto dne a nemáte čas. Také paní učitelky si s Vámi mohou o Vašem dítěti popovídat. Konec 1. pololetí školního roku, tedy leden, přináší radosti i starosti zákonným zástupcům dětí, které jdou k zápisu do 1. třídy ZŠ. Beseda s psychologem a pedagogem ZŠ, individuální konzultace učitelek s rodiči a samotný zápis dítěte do 1. třídy, přináší do rodin předškoláků zamyšlení, přemýšlení i rozhodování. Pro zákonné zástupce dětí, kteří budou zvažovat pro své dítě odklad školní docházky připomínám, že 1. ledna 2012 nabyl účinnosti zákon č. 472/2011 Sb., kterým byl novelizován zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), mění ustanovení 123 odst. 2. tohoto zákona. Nově se v 123 odst. 2 stanovuje: bezplatnost posledního ročníku mateřské školy nejvýše na 12 měsíců v mateřských školách zřizovaných státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí. V praxi to znamená, že děti, které budou mít odklad školní docházky pro školní rok 2013/2014, již budou mít bezplatnost vyčerpanou a budou hradit úplatu za předškolní vzdělávání v plném rozsahu. Pro zákonné zástupce dětí mladších platí: Od se již nesleduje docházka mladších dětí docházejících do předškolního zařízení u rodičů pobírajících rodičovský příspěvek, (Zákon č. 331/2012Sb., kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. V praxi to znamená: U dětí starších dvou let se docházka nesleduje. Všechny děti starší dvou let je možno umístit do předškolního zařízení bez časového omezení (4 hodiny denně, 5 dnů v měsíci). Pro Vás, zákonné zástupce dětí navštěvujících naši mateřskou školu mám v závěru mého článku pozvání na další společná setkání. Vytvářejme společně dětem spokojené a bezstarostné dětství. Děti mají dobrou paměť. A tak, jako mnoho z nás si zavzpomíná na vlastní zážitky z mateřské školy, tak ony budou jednou také vzpomínat. Přeji Vám hodně klidu, pohody a hlavně plnou kupu krásných chvil, prožitých s Vašimi dětmi. Markéta Píšková 1.Třída v MŠ Dobré ráno, dobrý den, přejeme si s úsměvem. Máme se tu všichni rádi, jsme tu dobří kamarádi. Tak to je náš rituál, při kterém se každé ráno společně vítáme a zdravíme. V 1. třídě je ve školním roce zapsáno 28 dětí, ve věku 2,5 3 roky. Z toho je 17 děvčátek a 11 chlapců. Náš třídní vzdělávací program má název HRAJEME SI A POZNÁVÁME CELÝ SVĚT S ŽÍŽALOU JULIÍ. Plyšová kamarádka Jůlinka nás provází každým dnem a nejednou činností a hrou. Naším cílem je zvládnout adaptaci dětí na nové prostředí MŠ, na jeho režim a organizaci, na učitelky i na zaměstnance MŠ. Přechod dítěte z domácího prostředí do MŠ je velká změna, některé děti se s ní vyrovnávají Školní časopis 12 Školní časopis strana 13

14 Ze Základní školy Vlčnov snadno a s jistotou, jiné potřebují delší čas na přivyknutí nové situaci. Musíme ale podotknout, že děti, které navštěvují MŠ pravidelně si postupně zvykly, chodí do školky rády a těší se na kamarády a hračky. V této třídě klademe velký důraz na získávání samostatnosti v oblasti sebeobsluhy, jako je oblékání, vysvlékání, obouvání, zouvání, Získávání návyků v oblasti hygieny-samostatné používání WC, mytí rukou, používání dávkovače mýdla a použití svého ručníku. V oblasti stolování-samostatně se najíst lžící. Zaměřujeme se také na získávání nových vědomostí a dovedností ze všech oblastí vzdělávání. Rozvíjíme jemnou i hrubou motoriku dětí, jejich myšlení, paměť, jazykové, pracovní, výtvarné i hudební dovednosti. Nesmíme opomenout i důležitou mravní stránku dětí. Vedeme je k pěknému vztahu k vrstevníkům i dospělým. Společně jsme si vytvořili pravidla třídy, které máme umístěné na nástěnce a které se učíme respektovat a dodržovat. Podporujeme tvořivou aktivitu dětí při hrách a proto i činnosti, které pro děti připravujeme, jsou formou her. Také děti vedeme k plnění drobných úkolů a povinností a k respektování autority. Naši maláčci, jak jim tady s oblibou říkáme jsou velice šikovní. Ke každému přistupujeme individuálně, vždyť každé dítě je osobnost, které potřebuje lásku a péči. Kateřina Josefíková, Ivana Večeřová Veselé pískání s flétničkou Aničkou V letošním školním roce jsme pro naše předškoláky otevřeli nový kroužek - Veselé pískání s flétničkou Aničkou, který vede paní učitelka Šárka Nováková. Tento kroužek navštěvuje 15 dětí předškolního věku, z toho 7 chlapců a 8 děvčátek. Hodinami nás provází veselé notičky, které slouží jako zábavný doplněk odborného vedení hry na zobcovou flétnu. Noty jsou pro děti zaznamenány jednoduchými grafickými značkami hlavičkami chlapců a holčiček. Děti si je tedy snadno zapamatují. Společně vytváříme prostředí plné her a zajímavých činností. V každé hodině se věnujeme dechové gymnastice, procvičujeme si rytmizaci, důsledně dbáme na správné tvoření tónu. Hodiny si obohacujeme nejrůznějšími hudebními hrami a hádankami. Při hře na zobcovou flétnu je samozřejmě důležitý i rozvoj jemné motoriky, proto si děti z hodin často odnáší také pěknou omalovánku, kterou si mohou doma vymalovat. Děti si nový kroužek velmi oblíbily, a proto doufáme, že v něm budeme pokračovat také v příštím školním roce. Šárka Nováková Pavel Vrága 6. A strana 14 Školní časopis 13 Školní časopis

15 Ze Z Mateřské Základní školy školy Vlčnov Vlčnov Z Od Mateřské našich žáků školy Vlčnov 2. třída v MŠ Ve druhé třídě je v tomto školním roce zapsáno 28 dětí ve věku od 3 do 4 let, z toho je 13 děvčátek a 15 chlapců. 24 dětí již v loňském školním roce školku navštěvovalo. O děti se starají paní učitelka Šárka Nováková a paní učitelka Markéta Píšková. Naši třídu najdeme v přízemí mateřské školy. Je prostorná, světlá. V prosinci byla vybavena novým nábytkem, snažíme se ji průběžně doplňovat novými hračkami a didaktickými pomůckami. Každé ráno se u nás scházejí děti z celé školky. Stejně tak je tomu i odpoledne, kdy u nás probíhá rozcházení dětí. V šatně jsou informativní nástěnky, na kterých jsou vystaveny informace o probíraných tématech, celoroční i aktuální informace pro rodiče a výstavka dětských prací. Třídní vzdělávací program,,františku, poznejme spolu celý svět, je sestaven pro 4-leté děti s ohledem na jejich individuální zvláštnosti a potřeby. Celým rokem nás provází maňásek František, kterého děti znají z Kouzelné školky. Hlavním úkolem je získat dovednosti v sebeobsluze, podporovat u dětí zájem a radost z objevování nových věcí a dát dětem základy pro získávání nových schopností a dovedností. Šárka Nováková Jak se žije u třeťáků v mateřské škole ve Třídě plné pohody se stonožkou Dájou? My jsme kluci, holky, z Dájinčiny školky, kamarádi tu jsou prima, ať je jaro nebo zima, chytneme se za ruce, bude plno legrace. Těmito slovy začíná každá den náš pravidelný ranní rituál. Dvacet osm dětí, z toho polovina chlapců a polovina děvčat se obvykle těší na prožitky a dobrodružství, která je čekají v průběhu dne se stonožkou Dájou. Těší se i paní učitelky Jarmila Podškubková a Veronika Pastorková na všechny dny prožité s dětmi, které jsou na první pohled všechny stejné, ale přece je každý jiný a neopakovatelný. Zejména díky dětem, které neustále překvapují. Symbolickým vyjádřením naší třídy je veselá, hravá, odvážná, chytrá a podnikavá stonožka Dája. Takové jsou i děti, které naši třídu navštěvují. Když mezi nás stonožka Dája v minulém školním roce přišla, byla malá a úplně opuštěná. Stala se naší kamarádkou a my jsme společně s ní začali poznávat a objevovat svět a letos spolu s ní vytváříme třídu plnou pohody. Každé ráno uklízíme hračky při známém říkadle Otevřeme hraček skrýš. Pak se přivítáme v kruhu písničkou a básničkou. Doplníme kalendář včetně ročního období a počasí, abychom se správně oblékli na zahradu. Celé dopoledne si pak i s Dájou hrajeme, zkoumáme, pozorujeme, cvičíme, tančíme, zpíváme, nasloucháme, cvičíme jazýček, kreslíme, malujeme a tvoříme. Jistě Kreslila Sárinka Kahánková i její zásluhou máme veselou, barevnou a hezky vyzdobenou třídu. Každý den máme dobrou náladu a chuť do práce. Nezapomínáme ani na sportování a dovádění nejen v herně, ale také na školní zahradě, kde musí paní učitelky občas mírnit temperament některých kamarádů. Stonožka Dája rozdala každému třeťákovi papírovou pastelku vyrobenou z lepenky, do které si děti doplňují symboly při plnění pracovních úkolů. Děti mají svoji Pastelku umístěnou na papírových šanonech, do nichž si vkládají doplněné pracovní listy a splněné pracovní úkoly. Společně s Dájou jsme si zvolili pravidla dobrého soužití ve třídě. Děti k pravidlům ve skupinkách natiskly piktogramy, nalepily je na barevné školky a vyzdobily třídu. Denně během dopoledne cvičíme zábavnou a hravou formou správné dýchání, jazýček, rty a mluvidla, aby nás jazýček správně poslouchal a všichni nám rozuměli. Šestnáct dětí se špatnou výslovností je zařazeno odpoledne do již tradiční individuální logopedické prevence. Výsledky v oblasti logopedie jsou však velmi závislé na pečlivém a intenzivním logopedickém cvičení v domácím prostředí. Naše zásada Cvičit často, Školní časopis 14 Školní časopis strana 15

16 Ze Základní školy Vlčnov krátce a hravě již mnohým přinesla své ovoce v podobě ukončení individuální logopedické péče paní logopedkou. Velmi oceňujeme spolupráci s logopedy ze SPC pro vady řeči z Brna. Dále navštěvujeme keramické tvoření a těšíme se na plavání v druhém pololetí. Pro sebereflexi je zařazován kroužek Aha s Dájou, kde děti vyjadřují své oblíbené činnosti, aktivity, hry. Uvedené poznatky a postřehy z hodnocení dětí jsou využívány při konkrétním plánování, při obměně prostor třídy, při obměně hraček apod. Naše maminky, tatínci a příbuzní můžou v šatně vidět výsledky naší práce, můžou se seznámit s domečkem Dáji, kde v okýnkách a na obláčcích jsou témata třídního vzdělávacího plánu a obsah naší výchovně vzdělávací činnosti. V dalších domečcích si mohou rodiče pročíst a seznámit se s tím, co by děti měly umět před vstupem do základní školy. Na závěr bychom chtěli poděkovat a vyjádřit radost z nových oken, přes které nám již nefouká, za nové koberce, které září čistotou a za některé nové hračky, kterých není nikdy dost. Máme však stále spoustu snad splnitelných přání, která se týkají nových hraček, nových pracovních pomůcek a nového nábytku. Ze všeho nejvíce si však přejeme, abyste se na nás usmívali a měli dobrou náladu jako my na fotografii. Končíme naší motivační písničkou: Naše školka to je školka, rádi do ní chodíme, pěkně si tu pohrajeme, novému se učíme. Sluníčko nám pěkně svítí, do té naší školičky, usmívá se, pokukuje, na kluky a holčičky. Jarmila Podškubková Čtvrťáci hola, hola, hola, čtvrtá třída volá:,,čekají nás úkoly, splnit všechny máme,do práce se dáme,dorazíme do školy! To je pouze úryvek písně, která je součástí našeho každodenního vítacího rituálu. Je nás 28 dětí a chodíme do čtvrté třídy MŠ ve Vlčnově ve školním roce 2012/2013. Náš kolektiv tvoří 18 kluků a 10 děvčátek ve věku 6-7let. Z toho 5 kamarádů má odloženou školní docházku. S nimi p. učitelka individuálně pracuje 1x týdně od 12:30 do 13:00 hod. v kroužku ŠKOLÁČEK, kde jsou systematicky a průběžně plněny úkoly vycházející z výchovně-vzdělávacích potřeb jednotlivých dětí. Samozřejmě nezahálíme ani my ostatní. DORAZIT do školy chceme přece všichni! A podle pravidel! Takže se navzájem respektujeme, spolupracujeme, učíme se mít rádi, chráníme zdraví své i ostatních, pomůcky a hračky uklízíme vždy na místo, vážíme si výsledků práce druhých, po MŠ se pohybujeme opatrně a bezpečně, upevňujeme si kulturní a společenské návyky a mluvíme slušně. To jsou tedy naše společně vytvořená pravidla, která s větší či menší úspěšností respektujeme a dodržujeme během celého roku ve hrách, při společných řízených činnostech, při režimových chvilkách, při pobytu venku, při samostatné práci v oblasti výtvarné a pracovní, při samostatném plnění úkolů či při hudebních, hudebně-pohybových, literárních a dramatických činnostech. Moc se všichni snažíme, protože o SLUŽBIČKU, kterou p. učitelka nutně každý den potřebuje k ruce, všichni bojujeme. Pracovní nadšení a nasazení některým obvykle dlouho nevydrží, protože my si ze všeho nejraději hrajeme. Hrajeme si ve třídě, v lehárně, dokonce někteří na záchodcích a umývárně. Hrajeme si na maminky, na řidiče, hrajeme společenské hry, kreslíme a malujeme, modelujeme, stříháme a lepíme, čteme knížky a časopisy, stavíme s konstruktivními stavebnicemi, někdy naše zájmy přesouváme k didaktickým hrám a pomůckám. Kdo si chce zasportovat, skákací panák je mu k dispozici. Panák pověšený na dveřích třídy zase čeká na naše pilné ruce a jejich těžký a nerovný strana 16 Školní časopis 15 Školní časopis

17 Ze Z Mateřské Základní školy školy Vlčnov Vlčnov Z Od Mateřské našich žáků školy Vlčnov souboj s tkaničkami. Vítěz není odměněn zlatou medailí, ale barevnou mašličkou na nástěnce u svého jména. Moc bychom ji už všichni chtěli. Nástěnky jsou dobrá věc. S jejich pomocí se denně učíme poznávat kamaráda jménem ČAS- dny, týdny, měsíce, roční období. Změny počasí zaznamenáváme pomocí obrázkových symbolů. Takže vidíte, že rozhodně nezahálíme. Spoustu práce máme s výzdobou naší třídy, lehárny a šatny. V sítích, kde se naše práce vystavují, je místo pro všechny výrobky. Co se tam nevejde, visí na nástěnkách, kde si maminky, tatínkové a ostatní můžou přečíst a prohlédnout všechno důležité o nás a o naší práci. Tak např:., že náš TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM se jmenuje ZPÍVEJME SI, ZPÍVEJME, A MĚJME SE RÁDI a že vychází z 10ti okruhů ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ŠKOLKA PLNÁ POHODY. Podle našeho programu celý rok pracujeme a za splněné úkoly, kterým říkáme pracovní listy, dostáváme barevné notičky do našich NOTOVÝCH SEŠITKŮ- zelené, červené, hnědé, fialové nebo oranžové- podle toho, co si úkolem rozvíjíme a procvičujeme. Paní učitelky myslí na všechno. Ti z nás, kteří ještě bojují z výslovností některých hlásek, pilně trénují jazýčky v LOGOPEDICKÉ PREVENCI, v kroužku KERAMIKY se učíme vyrábět krásné věci z keramické hlíny, s FLÉTNIČKOU ANIČKOU si zase někteří hrají na muzikanty. Každé úterý na nás čeká plavecký výcvik v CPA Delfín v Uh. Brodě a hodné paní učitelky, se kterými si užíváme vodních radovánek a osvojujeme si důležité dovednosti pro budoucí výuku plavání. Moc se také těšíme na společné oslavy narozenin a svátků kamarádů. Papírový dort, narozeninová báseň, plnění přání oslavencům, osobní gratulace a na závěr společné mlsání nesmí nikdy chybět. KÉŽ BY NÁM TEN SLADKÝ ŽIVOT DLOUHO VYDRŽEL Dana Mikulcová Veronika Straňáková a Táňa Pleslová 2. A Školní časopis 16 Školní časopis strana 17

18 Ze Základní školy Vlčnov PLANETÁRIUM A HVĚZDÁRNA V BRNĚ Dne 13. října 2012 jsme jako třídy ročníku, společně s paní učitelkou Rožkovou a Pospíšilovou, navštívili Hvězdárnu a planetárium v Brně. Hned na začátku jsme si prohlédli velké fotografie s vesmírnou tématikou, které byly umístěny ve velkém sále, kde se daly koupit i další suvenýry. Vše bylo nové, krásné, moderní a hlavně nás čím dál více zajímalo, co dál nás čeká a co dalšího uvidíme. Uvedli nás do promítací místnosti, kde nás seznamovali s různými informacemi o naší planetě Zemi v programu na téma Živá planeta. Chvílemi jsme měli pocit, že nestojíme ani pevnýma nohama na zemi, když jsme měli všude kolem sebe efektivně vytvořenou vesmírnou oblohu. Metoda, kterou vytvořili celý program, byla velice zábavná a snad nikoho nenudila. Program byl zpracován formou prezentace, kterou promítali v kopulovité místnosti, kde se odehrával celý děj exkurze. Zapojovali jsme se i my jako žáci a zkoušeli jsme si kvíz, ve kterém jsme zjistili, co vlastně všechno víme. Technika, kterou zde používali, ať už na vytvoření oblohy nás velmi nadchla. Po skončení jsme odjížděli s dobrým pocitem, že už něco víc víme o planetě, na které žijeme. Martina Šmídová, Karolína Kadlčková, 8. A Náš školní parlament Už třetím rokem jsem členem školního parlamentu, ve kterém se jednou za 2 3 měsíce schází dva zástupci žáků pátých až devátých tříd. V parlamentu řešíme různé problémy, návrhy a bohužel někdy i stížnosti. Je pravidlem, že zástupce třídy se vždy poradí se třídou na nějakých návrzích, bohužel někdy to je trochu problém, protože naše názory se často kříží. Scházíme se zpravidla po šesté hodině ve čtvrtek. Parlament vedou naše paní učitelky Rožková a Pospíšilová, které nám vždy naši otázku či návrh objasní a někdy i vyvrátí. Například díky školnímu parlamentu máme v bývalé učebně němčiny pingpongový stůl, kde můžeme o velké přestávce za dohledu učitele hrát. Na druhý den po parlamentu zástupci sdělí své třídě, jak parlament probíhal, jaké měly ostatní třídy návrhy. Podle mě je zavedení školního parlamentu velmi dobrý nápad. Zpracoval Jan Knotek 8. A Vlčnovský král Ondřej Darek Franta Jednou se mi zdálo a byl to krásný sen, že já budu králem, bude to můj velký den. Na krojový ples už se těším moc, budu tančit, zpívat vám všem pro radost. Vesnicí se projedu na bílém koni, bude krásně nazdobený a podkovami zvonit. Až skončí mé kralování, předám vládu dál, budou hody převeliké a lidí plný sál. Budoucí král, žák 5. B strana 18 Školní časopis 17 Školní časopis

19 A. Skřídlovská, K. Malušová, D. Petrenčáková 6.A K. Vaculíková 9.B O. Lekeš 9.B K. Minaříková 7.A V. Zemková 1.B Školní časopis strana 19

20 Ze života naší školy ŠKOLNÍ ČASOPIS Vydala Základní škola a Mateřská škola Vlčnov, příspěvková organizace vlastním nákladem. Vydáno Pokud chceš, můžeš přispívat svými články také ty.

ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola Vlčnov leden 2014

ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola Vlčnov leden 2014 ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola Vlčnov leden 2014 Z Mateřské školy Vlčnov Můj den se čtvrťáky Je pondělí 6. ledna. Po čtrnáctidenním volnu se již těším na moje děti ze čtvrté třídy mateřské

Více

Nový školní rok v mateřské škole

Nový školní rok v mateřské škole LEDEN 2010 Úvodník Vážení rodiče, milí čtenáři! První polovina školního roku 2009/2010 končí, žáci dostávají pololetní hodnocení a těší se na přicházející prázdniny. Většina žáků přistoupila ke školní

Více

ČERVEN 2011. Miroslav Bičan - 5. A

ČERVEN 2011. Miroslav Bičan - 5. A ČERVEN 2011 Úvodník... a skončil další školní rok. Prázdniny, dovolená dny zaslouženého volna jsou konečně před námi. Užijme si je každý dosytosti a po svém. I v letošním roce jsme při školní práci žákům

Více

Hlavní úkoly školy 2007-2008

Hlavní úkoly školy 2007-2008 LEDEN 2008 Cílem a smyslem vzdělávání v dnešním pojetí je vybavit žáky tzv. souborem klíčových kompetencí, jež představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot. V etapě základního

Více

Výroční zpráva základní školy

Výroční zpráva základní školy 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název školy Základní škola Český Těšín Slezská 1740 okres Karviná Adresa školy Slezská 1740, Český Těšín Právní forma příspěvková organizace IČO 48004685 IZO 048004685

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Mateřská škola a Základní škola Ostopovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. rok v novém realizace projektu OPVK 2 Výroční zpráva o činnosti školy za

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Základní škola Břeclav, Na Valtické 31 A, 691 41 Zřizovatel školy: Město Břeclav Ředitel školy: Mgr. Dagmar Krystíková Telefon: 519 334 211 e-mail: reditel@zsvalticka.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Žandov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Kostelní 200, 471 07 Žandov VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011/2012 V Žandově 15. října 2012 Zpracovala

Více

ALMANACH 2007-2008 Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb

ALMANACH 2007-2008 Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb ALMANACH 2007-2008 1. Obsah Září...3 Slovo úvodem...4 Říjen...5 Závody na kolech a koloběžkách...6 Netradiční drakiáda...6 Malované pohádky...6 Pyžámkový den ve školní družině...7 Listopad...8 Dětský čin

Více

Klidné svátky vánoční, hodně štěstí, pevné zdraví a mnoho úspěchů v roce 2010 přeje Obecní úřad Boršice

Klidné svátky vánoční, hodně štěstí, pevné zdraví a mnoho úspěchů v roce 2010 přeje Obecní úřad Boršice č. 3/2009 Vydává Obecní úřad, 687 09 Boršice 7, IČO: 290823, v počtu 950 ks. MK ČR E 10096. Autorem většiny fotografií je Pavel Princ. Toto číslo vyšlo dne 18. 12. 2009 Klidné svátky vánoční, hodně štěstí,

Více

Školní časopis Základní školy Kuželov. lní rok. ročník 5 číslo 1

Školní časopis Základní školy Kuželov. lní rok. ročník 5 číslo 1 olní časopis Základní školy Kuželov ročník 5 číslo 1 Takový obyčejný všední den.. Nastartováním auta a zmáčknutím tlačítka slovenské stanice Evropa 2 začíná má cesta do práce. Vracovem projíždím pouze

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka Výroční zpráva školní rok 2009-2010 Obsah 1. Základní údaje o škole... 4 Charakteristika školy... 5 Vybavení školy... 5 2. Obory vzdělání

Více

ÚVODNÍ SLOVO: Organizace školního roku 2010/11. Zapojili jsme se do projektu Česko čte dětem. www.zsheyrovskeho.cz

ÚVODNÍ SLOVO: Organizace školního roku 2010/11. Zapojili jsme se do projektu Česko čte dětem. www.zsheyrovskeho.cz Občasník základní školy Olomouc, Heyrovského 33 školní rok 2010/11 ÚVODNÍ SLOVO: Vážení čtenáři našich novin, zdá se, že to není tak dávno, co naše škola zářila novotou a s velkou slávou vítala první stovku

Více

e-mail: reditel7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 č.j.: 2167/A.9/A-10/09 Kladno: 25.8.2009

e-mail: reditel7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 č.j.: 2167/A.9/A-10/09 Kladno: 25.8.2009 e-mail: reditel7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 č.j.: 2167/A.9/A-10/09 Kladno: 25.8.2009 Statutární město Kladno oddělení školství nám. 17.listopadu 2840 K L A D N O 272

Více

Základní škola, Tišnov, Smíškova 840 ROČENKA

Základní škola, Tišnov, Smíškova 840 ROČENKA Základní škola, Tišnov, Smíškova 840 ROČENKA 2012/2013 J. Zwiner a D. Kučera, 9. B Milí čtenáři, dovolte mi, abych vás opět po roce přivítal na stránkách naší ročenky. Pevně věřím, že tak jako v minulých

Více

pro rodiče, žáky, pedagogy a přátele ZŠ v Řečanech nad Labem

pro rodiče, žáky, pedagogy a přátele ZŠ v Řečanech nad Labem pro rodiče, žáky, pedagogy a přátele ZŠ v Řečanech nad Labem šk. rok 2012 2013 / č. 41 / vydáno 15. listopadu 2012 Vážení rodiče, přinášíme další číslo Zpravodaje, ve kterém najdete nejdůležitější informace

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov Školní zpravodaj č.32

Základní škola a mateřská škola Adamov Školní zpravodaj č.32 Strana 1 Základní škola ZŠ Komenského 4 515 531 196 zsadamov@adamov.cz 724 370 198 Klapka Název místnosti Klapka Název místnosti 200 Ředitelna 209 Kabinet prevence 201 Výchovná poradkyně 209 Kabinet Cj

Více

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Příloha č. 1 Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Start do školy 4. září 2013 http://www.zsstramberk.cz/start-do-skoly/ V pondělí 2. září 2013 se uskutečnilo slavnostní uvítání prvňáčků.

Více

e-mail: reditel 7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165 č.j.:1216/08 Kladno: 6.8.2008 Magistrát města Kladna oddělení školství

e-mail: reditel 7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165 č.j.:1216/08 Kladno: 6.8.2008 Magistrát města Kladna oddělení školství e-mail: reditel 7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165 č.j.:1216/08 Kladno: 6.8.2008 Magistrát města Kladna oddělení školství nám. 17.listopadu 2840 K L A D N O 272 63 Obsah: 1) Základní

Více

za aktivní práci ve školním parlamentu a příkladný přístup k plnění školních povinností Tomáši Musilovi

za aktivní práci ve školním parlamentu a příkladný přístup k plnění školních povinností Tomáši Musilovi ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 UDĚLILI JSME CENY ŘEDITELKY ŠKOLY za úspěchy ve sportovních soutěžích a reprezentaci školy Ajdinu Naprelacovi za úspěchy ve sportovních soutěžích a reprezentaci školy Jiřímu Kosmákovi

Více

Únor 2014. MŠ Týn nad Vltavou Hlinecká 729 KAMARÁD. Mateřská škola Týn nad Vltavou, Hlinecká 729, 375 01 Týn nad Vltavou. Pořádá

Únor 2014. MŠ Týn nad Vltavou Hlinecká 729 KAMARÁD. Mateřská škola Týn nad Vltavou, Hlinecká 729, 375 01 Týn nad Vltavou. Pořádá Únor 2014 MŠ Týn nad Vltavou Hlinecká 729 KAMARÁD Občasník pro děti a rodiče Mateřská škola Týn nad Vltavou, Hlinecká 729, 375 01 Týn nad Vltavou Pořádá Den otevřených dveří v MŠ Hlinecká 729 v MŠ U Lípy

Více

Úvodní slovo. Mějme v každém člověku rádi toho, kým se chce stát, nikoliv toho, kým je. Daniel Wirz

Úvodní slovo. Mějme v každém člověku rádi toho, kým se chce stát, nikoliv toho, kým je. Daniel Wirz Úvodní slovo Mějme v každém člověku rádi toho, kým se chce stát, nikoliv toho, kým je. Daniel Wirz Milí přátelé a příznivci waldorfské pedagogiky, po pracovních prázdninách začal další školní rok. Naše

Více

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová 02 ÚVOD, OBSAH Vážení čtenáři, možná jste si nedávno položili otázku, co se stalo s Vaším zpravodajem Komárek, jakto, že jste ho během podzimu nenašli ve Vašich schránkách. Vězte, že poslední vydání letošního

Více

ROSÍK. Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO. rosického občasníku žáků ZŠ Rosice

ROSÍK. Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO. rosického občasníku žáků ZŠ Rosice ROSÍK Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO rosického občasníku žáků ZŠ Rosice * 27. 10. 2009 * ročník VII * školní rok 2009/2010 * cena 15 Kč * Obsah: Akce, které se uskutečnily

Více

z v n e k školní rok 2008/2009

z v n e k školní rok 2008/2009 sedmnáctý s v i b i c k ý z v n e k školní rok 2008/2009 Děkujeme sponzorům: TORAS Marketing, s. r. o. Čapkova 13/12 737 01 Český Těšín MONT Karviná, a. s. Areál EDě, č. p. 1260 736 71 Dětmarovice Ing.

Více

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, chladné počasí těchto dnů nám neklamně avizuje blížící se předvánoční období a konec dalšího roku. Zároveň je to doba, kdy se ohlížíme co nám právě končící rok přinesl a rekapitulujeme

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Potštát, okres Přerov Školní 76, 753 62 Potštát Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání školní rok 2011/2012 OBJEVUJEME SVĚT Platnost od 1.9.2011 V Potštátě

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy

Výroční zpráva. o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Janovice, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Zpracováno podle Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy 2013/14 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace.. Zpracovala: Mgr. Jana Cacková, zástupkyně ředitelky pro ZŠ Předkládá: Mgr. Dagmar Fránková, ředitelka

Více