VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

2 Jenom bude-li mít blízko k druhým lidem, přiblíží se člověk sám sobě. Becher Vážení a milí, vítám vás na stránkách výroční zprávy zařízení ÚSVIT za rok Loňský rok byl pro nás klíčovým ve smyslu zpracovávání standardů kvality sociálních služeb, což nám ukládá povinnost vyplývající ze zákona 108/2006Sb. o sociálních službách. Dalším naplňováním zmíněného zákona bylo doplňování kvalifikační povinnosti pro samotné pracovníky. Od září 4 zaměstnanci zařízení navštěvovali kurz pro pracovníky v přímé péči akreditovaný MPSV a v prosinci ho všichni úspěšně zakončili. V průběhu roku jsme získali peníze z města Havlíčkův Brod grantu Město bez bariér na vybavení kompenzačními pomůckami a nástroji do cvičné kuchyně, v níž si klienti osvojují přípravu jednoduchých jídel. Dalším úspěchem bylo získání grantu z GE Money Bank a.s., pobočky v Havlíčkově Brodě, z jehož prostředků jsme vybavili rehabilitaci novým hydromasážním systémem, který uceluje rehabilitační koncepci zařízení. V červnu jsme absolvovali Školu v přírodě v Bohdalově, na níž jsme dostali příspěvek z ministerstva zdravotnictví na základě úspěšně podaného projektu. Z mého malého výčtu činností managementu zařízení v úvodu výroční zprávy tedy jasně vyplývá, že navzdory velkému nárůstu administrativních zákonných povinností, je náš klient stále na prvním místě našeho zájmu. Snažíme se o to, aby naše služby a péče věnovaná osobám s mentálním postižením byla za všech okolností komplexní, abychom v co největší míře společnými silami pomáhali odstraňovat nebezpečí jejich sociálního vyloučení. Děkuji tímto celému personálu zařízení, bez jehož obětavosti bychom nebyli tak daleko a všem milým a laskavým lidem, kteří vnímají problémy mentálně postižených spoluobčanů a díky jejich ochotné pomoci se i nám daří budovat a rozvíjet zařízení poskytující služby handicapovaným. Mgr. Dana Koudelková

3 Základní informace o zařízení ÚSVIT, Havlíčkův Brod, Nádražní 909: Sídlo: Havlíčkův Brod, Nádražní 909, PSČ: Číslo registrace: ÚSVIT byl zřízen na podkladě stanov Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením (dále jen SPMP) schválených Ministerstvem vnitra České republiky pod. č. VSP / / 90-R, změna stanov vzata na vědomí dne , , Registrace služby denního stacionáře: Registrace služby chráněného bydlení: IČO: Bankovní spojení: GE Money Bank Havl. Brod č.ú /0600 Tel./fax: mobil: www stránky: (v současné době probíhá tvorba nových stránek) ÚSVIT - zařízení SPMP Havlíčkův Brod je samostatný právní subjekt, (v právních věcech vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z nich vyplývajících). Zřizovatelem je bývalá okresní organizace Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením Havlíčkův Brod. ÚSVIT je občanské sdružení. Finanční zabezpečení projektu: Zdrojem finančních prostředků jsou státní, krajské, městské a obecní dotace na základě zpracovaných projektů (dosud není právní nárok), platby klientů za poskytované služby, sponzorské finanční nebo materiálové dary, granty nadací a nadačních fondů. Členové poradního sboru (Rada rodičů) v roce 2008: ředitelka ÚSVITu Mgr. Dana Koudelková zást. ředitele Karel Cemper rodič Jana Šejnostová rodič Mgr. Eliška Kahounová rodič Vladislava Kynclová čestný člen Ing. Lenka Arnotová, starostka Města Světlá nad Sázavou čestný člen Jarmila Málková, vedoucí odboru soc. věcí MÚ Přibyslav Rada rodičů v roce 2008: 5členná

4 Personální zabezpečení: V zařízení ÚSVIT pracují výchovní pracovníci s kvalifikací speciálních pedagogů, pracovníků v sociálních službách, rehabilitační pracovník, administrativní a provozní zaměstnanci. V roce 2008 jsme měli 9 zaměstnanců, z toho 3 na zkrácený pracovní úvazek. Poslání zařízení ÚSVIT: Posláním denního stacionáře zařízení ÚSVIT je podpora a pomoc lidem s mentálním postižením a kombinovanými vadami. Podpora a pomoc vychází z individuálních potřeb těchto osob. Působí na ně aktivně tak, aby mohli žít podobný život jako lidé bez postižení, nezůstávali v sociální izolaci a využívali stejných možností při řešení základních životních otázek. Podpora spočívá především v oblasti prohlubování vzdělání a výchovy, sociální a pracovní přípravy pro jejich přiměřené společenské a pracovní uplatnění. - realizovat model komplexní péče o osoby s mentálním postižením, který zahrnuje veškeré druhy pomoci - vytvářet v součinnosti s klientem výchovně vzdělávací i pracovní program, který je naplněním jeho osobních cílů a přání a zároveň zaměřen k všestrannému rozvoji jeho osobnosti s cílem dosáhnout maximální možné socializace s ohledem na míru jeho postižení - poskytovat péči dle zpracovaných standardů kvality sociálních služeb Vznik a vývoj zařízení: Dne byl zahájen zkušební provoz zařízení ÚSVIT a byl slavnostně zahájen provoz. Zařízení bylo zřízeno z popudu potřeb rodičů dětí s mentálním postižením našeho okresu a zřízeno bylo okresní organizací v Havlíčkově Brodě na základě Stanov Sdružení pro pomoc mentálně postiženým České republiky (SPMP ČR). V únoru 2004 byl předsedou Senátu ČR panem Petrem Pithartem slavnostně otevřen první chráněný byt pro osoby s mentálním postižením v Havlíčkově Brodě. Naše zařízení sloužilo v roce interním a 21 externím klientům s MP a jejich rodinám. Současná věková hranice je od let pravidelné týdenní tuzemské rekondiční pobyty tidenní rekondiční pobyty u moře v Chorvatsku využívání vyhřívací infračervené kabiny v rámci individuální rehabilitace služba každodenního svozu V únoru 2000 jsme s poskytováním našich služeb překročili i rámec havlíčkobrodského okresu, neboť jsme přijali klienta z okresu Žďár nad Sázavou, který je v současné době i obyvatelem chráněného bytu. Od září 2008 máme 2 klienty z Jihlavy. V průběhu 13 let fungování zařízení neustále dochází k rozšiřování a obměňování pracovních činností a terapií ve prospěch klientů dle jejich požadavků a přání.

5 Zpráva o činnosti: V průběhu roku 2008 došlo v registrované službě denního stacionáře k rozšíření věkové skupiny klientů, jimž je tato služba poskytována. Díky této změně můžeme poskytovat svou službu klientům od 11 let. V denním stacionáři byla provozní doba od 6,30 do 16,15hod. každý všední den. V chráněném bytě klienti tráví svůj čas od pondělí do pátku. V pátek odjíždí zpět k rodičům, aby nebyl přerušován kontakt s původní rodinou. Zařízení ve své činnosti nabízí navázání přátelských vztahů a společenských kontaktů, postarání se sám o sebe, podporu tělesného zdraví formou individuální rehabilitace, hydromasážní koupele, vyhřívací kabinu. Dalšími činnostmi je vzdělání trivium, využití různých terapií vedoucích k harmonizaci a rozvoji osobnosti ballterapie, muzikoterapie, ergoterapie, taneční terapie, logopedie, masáže a craniosacrální terapie. V keramické, tkalcovské a šicí dílně získávají nové pracovní dovednosti a zručnosti a připravují se tak na možné pracovní uplatnění. Klienti jezdí jednou ročně na týdenní pobyty do přírody, je poskytována osobní asistence, sociální poradenství. Pro samotné klienty je velmi prospěšná praktická příprava pro život včetně malého vaření a vedení domácnosti. Externí službou je hipoterapie, kterou nám již pět let umožňuje a poskytuje pan Ing. Schwarz se svými svěřenci v areálu bývalého školního statku. Zařízení poskytuje i pravidelný svoz klientů ze Ždírce, Dolního Města a Poděbab. Klienti navštěvují kulturní a sportovní akce, kavárny, čajovny, knihovny, restaurační zařízení, úřady. Při různých příležitostech se aktivně účastní kulturních vystoupení nejen v zařízení samotném, ale i na veřejnosti. Vybudovali jsme zařízení, jehož spolupráci vyhledávají studenti středních pedagogických a sociálně právních škol, i praktikanti z pedagogické fakulty v Praze, Brně, Hradci Králové, Olomouci a Českých Budějovicích. Nejen že u nás vykonávají povinnou praxi, ale i na jejím základě zpracovávají seminární, bakalářské či diplomové práce. Ambulantně pro veřejnost je nabízena a poskytována logopedie, muzikoterapie, craniosacrální terapie, pobyt v infračervené vyhřívací kabině, která velmi úspěšně upravuje vysoký tlak, léčí zánětlivé procesy v těle, zlepšuje a zvyšuje pohyblivost kloubů a svalů, koriguje astma, je vhodná pro kardiaky, epileptiky, klaustrofobiky apod. Naši klienti mají tyto služby poskytovány za měsíční paušál. V rámci klubové činnosti mohou ostatní zájemci navštěvovat kurz tkaní a keramiky. Společenský a veřejný rok 2008 byl zahájen již pravidelnou výstavou ve Štáflově chalupě díky spolupráci s panem Igorem Domkářem. Vernisáž proběhla 1. února v 10,00hod. Ke shlédnutí byla díla klientů z výtvarné, keramické a tkalcovské dílny, doplněné fotografiemi. Dále si návštěvníci mohli prohlédnout keramické výtvory našich sponzorů ze srpnového Plácání pro ÚSVIT. Od začátku roku byla naše činnost zaměřena převážně na práci v dílnách, při níž se vyráběli výrobky na jarní trhy. V březnu jsme se účastnili dražby děl mladých umělců z havlíčkobrodska, kterou v náš prospěch uspořádali naši přátelé z firmy GEONOVA s.r.o. na Pelestrově. Dále vrcholily přípravy a zajišťování tomboly na Muzikantský ples, který pořádal 5.4. pan Slanina. Výtěžek z této akce byl určen pro naše zařízení a využit na nákup nových materiálů do dílen a výtvarných potřeb.

6 Měsíc duben byl věnován výrobě keramických slepiček určených na prodej při propagaci výstavy Zahrada Při této příležitosti máme každoročně firmou GEONOVA s.r.o. v Havlíčkově Brodě zajištěn i prodejní stánek a obdržíme i sponzorský dar. Ve dnech před výstavou jsme pomáhali s její propagací a prodávali keramické slepičky. Výstava se konala ve dnech v areálu KD Ostrov. O výrobky z našich dílen byl velký zájem, hlavně o nabízenou keramiku. Další velkou akcí bylo slavnostní předání nového sociálního auta, na něž jsme získali 500 tisíc korun z grantu Lesů České republiky. Zbytek splácíme formou leasingu. Celá akce proběhla ve čtvrtek za krásného slunečného počasí a přítomnosti sponzorů a medií. Již v dalším týdnu nový devítimístný Ford tranzit v prodloužené verzi provedl první svoz klientů. Měsíc květen byl poznamenán prodejní výstavou výrobků z našich dílen, kterou tentokrát organizovala školní knihovna ZŠ v Dobroníně. I tady měla tvorba klientů velký úspěch. Dne byl pro klienty připraven odpolední program se sportovní tematikou zakončený pálením čarodějnic a přespáním v zařízení. Vrcholným programem byla ukázka výcviku dobrovolných hasičů, video a ukázka první pomoci pod vedením sl. vychovatelky Terezy Prokopové. Hned jsme opětovně nechyběli na 35. trhu řemesel na brodském náměstí. Sportovní hry ve Slatiňanech byly z důvodu zatopení hřiště vodou zrušeny. Ve čtvrtek se v zařízení konala již 12. Slavnost ÚSVITu. Protože nám opět vyšlo počasí, celá slavnost probíhala na zahradě od 13,00hod. do pozdního večera za účasti zástupců města a obcí, sponzorů, rodičů, medií a mnoha dalších příznivců. Do programu tohoto významného dne vedle našich klientů přispěl i pěvecký sbor ze ZŠ v Lipnici nad Sázavou. Jejich vystoupení bylo velmi příjemným zpestřením pro všechny zúčastněné. Při odjezdu si všichni zpěváčci odnesli malé dárečky. Červen přinesl klientům zařízení mnoho nových zážitků, zkušeností, informací a překvapení. Ve středu pro nás kpt. Miroslav Štěpánek zorganizoval a uspořádal den s policií ČR a hasiči. Klienti hned na začátku předvedli své znalosti z dopravní výchovy a za odměnu si mohli prohlédnout policejní zbraně včetně jejich rozebrání a složení, aktivně se zúčastnili vyhledávání pohřešované osoby služebními psy, mohli se pomazlit s policejním štěnětem. Také si na vlastní kůži vyzkoušeli poskytování první pomoci. Dále si vyzkoušeli vysílačky, mohli si prohlédnout policejní i hasičská auta a na závěr viděli i simulovaný zásah při požáru. Zážitky všech z této neobvyklé akce byly ohromné a dlouho si o nich vyprávěli. Panu kpt. Miroslavu Štěpánkovi a všem jeho spolupracovníkům, stejně jako pracovníkům hasičského sboru v Havlíčkově Brodě patří obrovský dík nás všech. V sobotu jsme odjížděli na Školu v přírodě do Bohdalova. Všechny, klienty i personál, čekal náročný týden plný sportování a her. Počasí celkem přálo, takže mohli využít i jízdy na lodi na blízkém rybníku. Když se v pátek vraceli zpět, byli unavení, ale spokojení a šťastní, že opět dokázali především sami sobě, že se o sebe dokáží postarat i bez starostlivého oka rodičů. V pátek bylo slavnostní ukončení prvního pololetí roku a nás, personál, čekalo v červenci 14 dní namáhavé práce při opravě zatékající střechy nad chráněným bytem. Protože se práce zdařila, byli jsme nakonec všichni spokojeni, byť nás bolelo celé tělo. Poslední víkend srpna patřil znovu keramickému sympoziu s názvem Keramické plácání. Tato akce poprvé proběhla v červnu loňského roku a my nevěděli, zda se bude námi pozvaným lidem líbit. Ale podařilo se. Všichni účastníci prvního ročníku se hned po jeho skončení dotazovali na další pokračování, proto jsme se rozhodli zavést další tradici.

7 Opět jsme tedy pozvali některé ze sponzorů a přátel, aby si vyzkoušeli to, co naši klienti zvládají už bravurně. Od pátku do soboty byla zahrada proměněna v keramickou dílnu včetně hrnčířského kruhu a všichni přítomní s velkým zaujetím plácali a plácali. Protože se patronátu nad pracujícími chopil Pája Kubátů, profesionální keramik, vznikaly pod jeho vedením zvláštní, ale krásné výrobky nejen na hrnčířském kruhu. Ladných tvarů jsme velmi těžko dosahovali a z našich dobře míněných misek a mističek, váz a hrnků bylo cosi. Ale i to cosi bylo naše a bylo to nejkrásnější. Zažili jsme při tom opět mnoho legrace a to bylo to hlavní. Své výrobky nám tu všichni účastníci nechali na vypálení a k prodeji. Září jsme zahájili účastí na víkendové akci Brod naproti lidem, prodejní výstavě výrobků klientů v areálu psychiatrické léčebny. Dne byl zahájen rekvalifikační kurz Pracovník v sociálních službách, kterého se účastnili čtyři zaměstnanci. Na konci září jsme se již tradičně zúčastnili Olympiády lidí s mentálním postižením ve Frýdku-Místku. Naše barvy hájilo 5 klientů a soutěžili v 5 disciplinách. Letošní ročník byl pro nás velmi úspěšný, protože jsme se díky našim borcům propracovali do první desítky závodních týmů. V průběhu měsíce se nám také podařilo, díky grantu Město bez bariér vybavit naši cvičnou kuchyni kompenzačními pomůckami a nástroji. Zároveň jsme obdrželi peníze i z grantu GE Money bank a.s. a mohli vybavit rehabilitaci novým hydromasážním systémem. V říjnu jsme si v zařízení uspořádali Halloween. Odpoledne klienti navštívili vinárnu Réva, kde poseděli v příjemném prostředí a objednávali si nealkoholické nápoje. Po návratu zpět do zařízení se všichni s radostí podívali na film s patřičně strašidelnou tematikou a večer rozdělali oheň, opékali buřty a zpívali s kytarou. Protože jsme se na tuto akci připravovali předem, celá zahrada byla osvícena krásnými vydlabanými dýněmi a vypadalo to velice poeticky. Noc klienti strávili opět v zařízení. V sobotu 17. listopadu jsme opět spočinuli ve stánku na 36. trhu řemesel na havlíčkobrodském náměstí. Znovu byl největší zájem kupujících soustředěn na keramické hrnečky a na tkané podložky. Začátek prosince byl ve znamení prodejní výstavy našich výrobků ve vinárně Réva, v jejíchž prostorách si klienti s vychovatelkami udělali i příjemné mikulášské posezení. V pondělí zaměstnanci úspěšně ukončili rekvalifikační kurz. V tomto předvánočním čase nás čekala ještě jedna milá povinnost. Splnili jsme daný slib pí učitelce Mgr. Kuljové a navštívili naše nové kamarády ze Základní školy v Úsobí na jejich krásné vánoční besídce, na níž jsme i my vystoupili s krátkým programem. Dále pak již probíhaly jenom příjemné aktivity spojené s největšími svátky roku - Vánocemi. Jako každoročně byla pro rodiče klientů uspořádána vánoční besídka s pohoštěním a malými dárky. A potom už jsme si všichni navzájem popřáli krásné prožití svátků a úspěšné vykročení do nového roku. V průběhu celého roku se uživatelé soc. služeb zúčastňovali jednotlivých vybraných kulturních a sportovních akcí nejen v rámci okresu. Sami se aktivně podíleli na nacvičování různých kulturních programů a pásem, učili se básničky, písničky, scénky, dramatizace pohádek. S nimi potom vystupovali na jednotlivých besídkách i před kamerami kabelové televize. Své umění velmi ochotně předváděli i na slavnostech zařízení našim sponzorům.

8 I v letošním roce jsme navštívili krajskou knihovnu v Havlíčkově Brodě. Dobrou duší našeho zařízení je pí Vejsadová, která s dětmi pracuje nejen v oblasti literární, ale i v oblasti podpory paměťových schopností. Klienti přijímali tuto práci s radostí a na každé nové setkání se těšili. I v roce 2008 jsme pokračovali v terapii jízdou na koni, která přispívá ke zlepšení psychického, fyzického a sociálního stavu klienta, výchovně působí v oblasti prevence sociálně-patologických jevů, jako prevence agresivity. Dále přispívá k rozvoji potřebných dovedností pro běžný život. V oblasti fyzioterapie se používá tam, kde je potřeba zvýšit pohyblivost, koordinaci a tělesnou kondici. Tělesný kontakt pomáhá i při nemocech pohybového a nervového aparátu a pomáhá udržovat psychickou rovnováhu.

9 Přehled hospodaření v roce 2008: Výnosy: MPSV ČR ,-Kč MZd ČR ,-Kč Kraj Vysočina ,-Kč MěÚ Havl. Brod ,-Kč MěÚ Žďár nad Sázavou ,-Kč Ob.Ú Nová Ves u Světlé ,-Kč Ob.Ú Dolní Město ,-Kč Ob.Ú Veselý Žďár ,-Kč ÚP Havl. Brod ,-Kč Grant Město bez bariér ,-Kč Grant GE Money Bank a.s ,-Kč sponzorské dary ,-Kč ostatní (úroky BÚ) ,-Kč Celkem: ,-Kč příjmy od uživatelů ,-Kč prodej výrobků ,-Kč Celkem: ,-Kč Náklady: Materiálové náklady: potraviny ,-Kč kancelářské potřeby ,-Kč vybavení DDHM ,-Kč pohonné hmoty ,-Kč jiné materiálové náklady ,-Kč Nemateriálové náklady: energie ,-Kč opravy a udržování ,-Kč spoje ,-Kč právní a ekonomické služby ,-Kč školení a kurzy ,-Kč jiné ostatní služby ,-Kč Osobní náklady: mzdové náklady ,-Kč odvody na zdrav. a soc. poj ,-Kč

10 Celkem: ,-Kč Poděkování: Poděkování patří všem lidem, kteří se zasloužili o zdárný chod a fungování zařízení, ať již jsou to ti, kdo sponzorské dary sehnali, nebo ti, kdo je věnovali. Za rok 2008 patří tedy poděkování příslušným úřadům, především však sponzorům, kteří na podílení se na projektu v nestátní sféře přispěli svou měrou, byť nejsou státem nijak zvýhodňováni. Jsme hrdí na to, že na projektu ÚSVIT došlo k propojení nestátní a podnikatelské sféry. V seznamu sponzorů uvádíme sponzory, jejichž výše peněžního či materiálního daru byla vyšší než 1.000,-Kč. Zvláštní poděkování náleží fě GJW Praha s.r.o., MIKO Havlíčkův Brod s.r.o., Geonova s.r.o. HB, MUDr. Vratislavu Schüllerovi, MUDr. Bohuslavě Hochmanové, Rostislavu Vašákovi, manželům Slaninovým, JKR audit s.r.o. Praha a mnohým a mnohým dalším. V květnu 2009 oslavíme 13. narozeniny, zhodnotíme uplynulé období a vytýčíme si další cíle. Letošní slavnost otevírá další etapu formování a budování image našeho zařízení a před námi je dlouhá a mnohdy svízelná a náročná cesta k vytváření nového pojetí a smyslu sociální péče. U příležitosti 13. slavnosti ÚSVITu bude poděkováno všem sponzorům, dárcům a přátelům osob s mentálním postižením za podporu našeho nesmírného úsilí o prosazení se v dnešní velmi náročné době, za podporu radostné a smysluplné práce, která pro nás všechny není jenom každodenním zaměstnáním, ale posláním. Každému, kdo není sám, se daří lépe. Příspěvky obecních úřadů MěÚ Havl. Brod MěÚ Žďár nad Sázavou Ob.Ú Dolní Město Ob.Ú Veselý Žďár Ob.Ú Nová Ves u Světlé Naši sponzoři GJW Praha s.r.o. MIKO Havlíčkův Brod s.r.o. JKR audit s.r.o. Praha GE Money Bank a.s. GEONOVA Havlíčkův Brod s.r.o. MITOP s.r.o. ELEKTRO Dvořák Golčův Jeníkov PROFIT-mobilní telefony s.r.o. TONER- COPY s.r.o. Liberec CHLÁDEK&TINTĚRA s.r.o. CAR Servis Ota Záruba MUDr. Schüller Vratislav MUDr. Hochmanová Bohuslava Jana Vejsadová DAPE účetnictví v.o.s. Igor Domkář - Štáflova chalupa Vinárna Réva sbor Církve adventistů 7. dne Josef Juráček Truhlářství Venzhöfer

11 RELAXA Josef Malina Sklenářství Milan Slanina Kpt. Miroslav Štěpánek HI-TEC SPORTS MID EUROPE s.r.o. ACO Přibyslav Měšťanský pivovar Rebel a.s. AUTOIn Nadační fond DIEN Pavel Kubát (Pája), ŠIPKA HB s.r.o. Renata Kunstová, Dobronín TRITON Jana Šejnostová Ing. Matěj Brát Ing. Miroslav Sobota TSM Havl. Brod, I. Nečasová Novák Josef, Dolní Město manželé Cemperovi, Chotěboř manželé Bělouškovi, Žďár nad Sázavou Květa Krátošková František Chamra Jan Strašík velkoobchod nátěr. hmot EXCEL, Slaný Mgr. Hana Kuljová Ing. Jan Schwarz AUTOSLUŽBA Žilka fi P& M Co Pavel Satrapa Ještě jednou děkujeme všem jmenovaným i nejmenovaným sponzorům a dárcům a omlouváme se všem, na něž jsme nedopatřením mohli zapomenout. Naši mediální partneři: kabelová televize Havlíčkobrodský deník Cesta vrchovinou Český rozhlas Region MF dnes Media press Spolupráce s veřejností: O všech našich činnostech a aktivitách ať již místního nebo nadregionálního charakteru již od samého počátku vzniku zařízení pravidelně informuje místní tisk Havlíčkobrodský deník, Cesta vrchovinou, Mladá fronta dnes, ale i Český rozhlas, Česká televize a kabelová televize. Všechny své sponzory a dárce každým rokem zveme na Slavnosti ÚSVITu, abychom jim osobně poděkovali za jejich pomoc a přízeň projevenou našemu zařízení v předcházejícím roce a v běžném roce do okamžiku Slavnosti, prezentovali naši práci a oni měli možnost se přesvědčit, jak bylo s jejich darem naloženo, k čemu byl použit. Výroční zprávu zpracovala: Mgr. Dana Koudelková

12 V Havlíčkově Brodě dne

13

14

15

Výroční zpráva. Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s. za rok 2014

Výroční zpráva. Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s. za rok 2014 Výroční zpráva Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s. za rok 2014 Posláním Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s. je zmírňovat důsledky zdravotního postižení

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Charity Frýdek Místek za rok 2013. Je v ní stručně popsáno dění loňského roku, tak jak jsme je prožívali my v naší Charitě.

Více

Vážení přátelé, předsedkyně sdružení

Vážení přátelé, předsedkyně sdružení Vážení přátelé, Právě otvíráte Výroční zprávu našeho Občanského sdružení za rok 2012. Čas je mnohdy rychlejší než naše uvažování, skutky, plány a vzpomínky na všechno to, čím jsme v loňském roce prošli.

Více

Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 4 Bethesda domov pro seniory... 5 Kruh přátel Bethesdy... 7 Centrum Slunečnice... 8 Chráněné bydlení na

Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 4 Bethesda domov pro seniory... 5 Kruh přátel Bethesdy... 7 Centrum Slunečnice... 8 Chráněné bydlení na Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 4 Bethesda domov pro seniory... 5 Kruh přátel Bethesdy... 7 Centrum Slunečnice... 8 Chráněné bydlení na Xaverově... 11 Pobyty... 13 Pobočka Diakonie CB v Hrádku...

Více

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 Středisko pracovní rehabilitace L.Podéště 1874, Ostrava Poruba, 708 00 Tel., fax : 596 954 480 e-mail : spr@sprostrava.cz www : sprostrava.cz Středisko pracovní rehabilitace

Více

Otevřenost Komunikace Naděje Aktivita

Otevřenost Komunikace Naděje Aktivita Otevřenost Komunikace Naděje Aktivita Především pro osoby s handicapem a jejich rodiny Kdo dělá dobře jinému, dělá nejvíce dobrého samému sobě nikoli v tom smyslu, že dostane za to odměnu, nýbrž protože

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 2 Výroční zpráva o činnosti Dětského domova Zlín V souladu s ustanovením 10, odst. 3, zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Úvodní slovo. obsah. Výroční zpráva Diakonie Církve bratrské

Úvodní slovo. obsah. Výroční zpráva Diakonie Církve bratrské ii obsah Úvodní slovo...1 Základní údaje...2 Bethesda domov pro seniory...3 Kruh přátel Bethesdy...4 Centrum Slunečnice...5 Chráněné bydlení na Xaverově...8 Pobyty...9 Pobočka Diakonie CB v Hrádku...11

Více

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. Karlínské náměstí 12, 186 00 Praha 8 - Karlín

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. Karlínské náměstí 12, 186 00 Praha 8 - Karlín Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. Karlínské náměstí 12, 186 00 Praha 8 - Karlín VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O STP V ČR, O.S.... 3 1.1 Historie... 3 1.2 Poslání a cíle...

Více

CHARITA )5»'(. 0«67(.

CHARITA )5»'(. 0«67(. CHARITA 1 2 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, uběhl další rok a opět nastal čas bilancování. Dovolte mi, abych vás pozval ke společnému ohlédnutí za uplynulým rokem 2014 nad Výroční zprávou naší Charity

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. za rok 2014. Zelený dům pohody příspěvková organizace P. Jilemnického 1 695 03 Hodonín. Duben 2015

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. za rok 2014. Zelený dům pohody příspěvková organizace P. Jilemnického 1 695 03 Hodonín. Duben 2015 Zelený dům pohody příspěvková organizace P. Jilemnického 1 695 03 Hodonín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za rok 2014 Duben 2015 Červen 2014 Atletické a sportovní hry v Zubří u Nového Města na Moravě. Název

Více

Obsah. Humanitární pomoc... 22 Kancelář Diakonie CB... 23 Celkový přehled hospodaření... 24 Výsledovka... 26 Zpráva auditora... 27

Obsah. Humanitární pomoc... 22 Kancelář Diakonie CB... 23 Celkový přehled hospodaření... 24 Výsledovka... 26 Zpráva auditora... 27 Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 4 Bethesda domov pro seniory... 5 Kruh přátel Bethesdy... 7 Centrum Slunečnice... 8 Chráněné bydlení na Xaverově... 11 Pobyty... 13 Pobočka DCB v Kolíně... 15

Více

Úvodní slovo předsedy správní rady SKP-CENTRUM, o.p.s. Úvodní slovo ředitele SKP-CENTRUM, o.p.s. Základní údaje a kontakty Struktura společnosti

Úvodní slovo předsedy správní rady SKP-CENTRUM, o.p.s. Úvodní slovo ředitele SKP-CENTRUM, o.p.s. Základní údaje a kontakty Struktura společnosti obsah Úvodní slovo předsedy správní rady SKP-CENTRUM, o.p.s. 2 Úvodní slovo ředitele SKP-CENTRUM, o.p.s. 3 Základní údaje a kontakty 4 Struktura společnosti 5 Organizační schéma společnosti 5 Poskytované

Více

Zpráva o činnosti v roce 2009

Zpráva o činnosti v roce 2009 Zpráva o činnosti v roce 2009 Zpráva o činnosti v roce 2009 ÚVOD I. ÚVODEM Rok 2009 byl pro Diakonii ČCE mimořádným a slavnostním rokem, ve kterém jsme si připomínali 20-tileté výročí od znovuobnovení

Více

Sdružení na pomoc dětem s handicapy

Sdružení na pomoc dětem s handicapy ZP VÝR RÁ OČ VA NÍ 20 14 Sdružení na pomoc dětem s handicapy Vážení, těší nás, že se Vám dostala do rukou tato výroční zpráva, jejíž prostřednictvím máte možnost nahlédnout na to, co se u nás událo v uplynulém

Více

Diakonie Církve bratrské

Diakonie Církve bratrské Diakonie Církve bratrské VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2 Obsah Základní údaje o Diakonii CB 4 Bethesda - domov pro seniory 5 Chráněné bydlení na Xaverově 7 Centrum Slunečnice - Centrum Černý Most 9 Pobočka DCB v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. ZÁMEK BŘEŽANY za období: 2012 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Zámek Břežany, příspěvková organizace Břežany 1, 671 65 Břežany

VÝROČNÍ ZPRÁVA. ZÁMEK BŘEŽANY za období: 2012 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Zámek Břežany, příspěvková organizace Břežany 1, 671 65 Břežany VÝROČNÍ ZPRÁVA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZÁMEK BŘEŽANY za období: 2012 Zámek Břežany, příspěvková organizace Břežany 1, 671 65 Břežany Obsah: Základní informace Cílová skupina, poslání a předmět činnosti

Více

občanské sdružení 155 00 Praha 5

občanské sdružení 155 00 Praha 5 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 7 N A D Ě J E K Brance 11/19e občanské sdružení 155 00 Praha 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Text: kolektiv autorů Foto: archiv Naděje Grafická úprava: Václav Grindler Sazba: DTP

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín Obsah 1. Úvod... 3 2. Vznik, poslání a zaměření STP v ČR z. s.... 4 3. Činnost STP v

Více

Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 1 PATRONKA MOTÝLKU Ester Janečková Každé dítě si potřebuje hrát a trávit příjemně svůj volný čas. Pro každé dítě to ale

Více

Farní charita Česká Lípa Výroční zpráva 2012. levá tabule oltáře z Marienkirche v Dortmundu (výřez)

Farní charita Česká Lípa Výroční zpráva 2012. levá tabule oltáře z Marienkirche v Dortmundu (výřez) Farní charita Česká Lípa Výroční zpráva 2012 levá tabule oltáře z Marienkirche v Dortmundu (výřez) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 MOTTO: POTŘEBNÍ JSOU SMYSLEM NAŠÍ PRÁCE. I. OBSAH I. Mapa Farní charity II. Úvodní

Více

Ratolest VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

Ratolest VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Ratolest VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 celý rok 2009 byl ve znamení oslav 20. výročí obnovení činnosti Diakonie ČCE. Byl také rokem velkých změn personálního obsazení v našich organizacích, protože čtyři naše kolegyně

Více

SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR KRAJSKÁ ORGANIZACE VYSOČINA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR KRAJSKÁ ORGANIZACE VYSOČINA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR KRAJSKÁ ORGANIZACE VYSOČINA 70955751 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Vážení přátelé, stejně jako každý rok mám tu čest předložit Vám Výroční zprávu organizace Svaz neslyšících

Více

občanské sdružení 155 00 Praha 5

občanské sdružení 155 00 Praha 5 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 8 N A D Ě J E K Brance 11/19e občanské sdružení 155 00 Praha 5 Ú V O D N Í S L O V O Motto: Otevři svá ústa za němého, za právo všech postižených, ústa otevři, suď spravedlivě

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ALKA, o.p.s. KOMENTOVANÉ VÝSLEDKY

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ALKA, o.p.s. KOMENTOVANÉ VÝSLEDKY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ALKA, o.p.s. KOMENTOVANÉ VÝSLEDKY ALKA, o.p.s ALKA, o.p.s. je nezisková organizace, která dlouhodobě pečuje o děti i dospělé s kombinovaným postižením a usiluje o co nejvíce normální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín Obsah 1. Úvod... 3 2. Vznik, poslání a zaměření STP v ČR z. s.... 4 3. Činnost STP v

Více

2004 Výroční zpráva. Oblastní charita Červený Kostelec

2004 Výroční zpráva. Oblastní charita Červený Kostelec 2004 Výroční zpráva Oblastní charita Červený Kostelec Snažíme se mít otevřené srdce a náruč pro každého klienta. Cílem našeho úsilí je, aby každý o koho pečujeme měl kolem sebe dostatek lásky, pochopení,

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a DOMOV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VLAŠSKÁ Vlašská 25, 118 00 Praha 1 V ý r o č n í z p r á v a o činnosti a hospodaření za rok 2012 OBSAH: 1. Základní identifikační údaje 3 1.1. Kontaktní údaje 4 2. Charakteristika

Více

Úvodní slovo. S díky Vladimíra Bohalová, ředitelka

Úvodní slovo. S díky Vladimíra Bohalová, ředitelka Výroční Zpráva 2010 Obsah Obsah 2 Úvodní slovo 3 2. Základní údaje 4 3. Poslání a cíle 5 4. Historie 6 5. Přehled zaměstnanců k 31.12.2010 7 6. Informace o změnách 8 7. Přehled činností a jejich zhodnocení

Více

výroční zpráva pohoda, o. s. pohoda, o. p. s.

výroční zpráva pohoda, o. s. pohoda, o. p. s. 2012 výroční zpráva pohoda, o. s. pohoda, o. p. s. Prolog o organizaci Vážení čtenáři výroční zprávy, vážení přátelé POHODY, předkládáme Vám k přečtení, pro získání informací i k zamyšlení Výroční zprávu

Více