VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

2 Jenom bude-li mít blízko k druhým lidem, přiblíží se člověk sám sobě. Becher Vážení a milí, vítám vás na stránkách výroční zprávy zařízení ÚSVIT za rok Loňský rok byl pro nás klíčovým ve smyslu zpracovávání standardů kvality sociálních služeb, což nám ukládá povinnost vyplývající ze zákona 108/2006Sb. o sociálních službách. Dalším naplňováním zmíněného zákona bylo doplňování kvalifikační povinnosti pro samotné pracovníky. Od září 4 zaměstnanci zařízení navštěvovali kurz pro pracovníky v přímé péči akreditovaný MPSV a v prosinci ho všichni úspěšně zakončili. V průběhu roku jsme získali peníze z města Havlíčkův Brod grantu Město bez bariér na vybavení kompenzačními pomůckami a nástroji do cvičné kuchyně, v níž si klienti osvojují přípravu jednoduchých jídel. Dalším úspěchem bylo získání grantu z GE Money Bank a.s., pobočky v Havlíčkově Brodě, z jehož prostředků jsme vybavili rehabilitaci novým hydromasážním systémem, který uceluje rehabilitační koncepci zařízení. V červnu jsme absolvovali Školu v přírodě v Bohdalově, na níž jsme dostali příspěvek z ministerstva zdravotnictví na základě úspěšně podaného projektu. Z mého malého výčtu činností managementu zařízení v úvodu výroční zprávy tedy jasně vyplývá, že navzdory velkému nárůstu administrativních zákonných povinností, je náš klient stále na prvním místě našeho zájmu. Snažíme se o to, aby naše služby a péče věnovaná osobám s mentálním postižením byla za všech okolností komplexní, abychom v co největší míře společnými silami pomáhali odstraňovat nebezpečí jejich sociálního vyloučení. Děkuji tímto celému personálu zařízení, bez jehož obětavosti bychom nebyli tak daleko a všem milým a laskavým lidem, kteří vnímají problémy mentálně postižených spoluobčanů a díky jejich ochotné pomoci se i nám daří budovat a rozvíjet zařízení poskytující služby handicapovaným. Mgr. Dana Koudelková

3 Základní informace o zařízení ÚSVIT, Havlíčkův Brod, Nádražní 909: Sídlo: Havlíčkův Brod, Nádražní 909, PSČ: Číslo registrace: ÚSVIT byl zřízen na podkladě stanov Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením (dále jen SPMP) schválených Ministerstvem vnitra České republiky pod. č. VSP / / 90-R, změna stanov vzata na vědomí dne , , Registrace služby denního stacionáře: Registrace služby chráněného bydlení: IČO: Bankovní spojení: GE Money Bank Havl. Brod č.ú /0600 Tel./fax: mobil: www stránky: (v současné době probíhá tvorba nových stránek) ÚSVIT - zařízení SPMP Havlíčkův Brod je samostatný právní subjekt, (v právních věcech vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z nich vyplývajících). Zřizovatelem je bývalá okresní organizace Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením Havlíčkův Brod. ÚSVIT je občanské sdružení. Finanční zabezpečení projektu: Zdrojem finančních prostředků jsou státní, krajské, městské a obecní dotace na základě zpracovaných projektů (dosud není právní nárok), platby klientů za poskytované služby, sponzorské finanční nebo materiálové dary, granty nadací a nadačních fondů. Členové poradního sboru (Rada rodičů) v roce 2008: ředitelka ÚSVITu Mgr. Dana Koudelková zást. ředitele Karel Cemper rodič Jana Šejnostová rodič Mgr. Eliška Kahounová rodič Vladislava Kynclová čestný člen Ing. Lenka Arnotová, starostka Města Světlá nad Sázavou čestný člen Jarmila Málková, vedoucí odboru soc. věcí MÚ Přibyslav Rada rodičů v roce 2008: 5členná

4 Personální zabezpečení: V zařízení ÚSVIT pracují výchovní pracovníci s kvalifikací speciálních pedagogů, pracovníků v sociálních službách, rehabilitační pracovník, administrativní a provozní zaměstnanci. V roce 2008 jsme měli 9 zaměstnanců, z toho 3 na zkrácený pracovní úvazek. Poslání zařízení ÚSVIT: Posláním denního stacionáře zařízení ÚSVIT je podpora a pomoc lidem s mentálním postižením a kombinovanými vadami. Podpora a pomoc vychází z individuálních potřeb těchto osob. Působí na ně aktivně tak, aby mohli žít podobný život jako lidé bez postižení, nezůstávali v sociální izolaci a využívali stejných možností při řešení základních životních otázek. Podpora spočívá především v oblasti prohlubování vzdělání a výchovy, sociální a pracovní přípravy pro jejich přiměřené společenské a pracovní uplatnění. - realizovat model komplexní péče o osoby s mentálním postižením, který zahrnuje veškeré druhy pomoci - vytvářet v součinnosti s klientem výchovně vzdělávací i pracovní program, který je naplněním jeho osobních cílů a přání a zároveň zaměřen k všestrannému rozvoji jeho osobnosti s cílem dosáhnout maximální možné socializace s ohledem na míru jeho postižení - poskytovat péči dle zpracovaných standardů kvality sociálních služeb Vznik a vývoj zařízení: Dne byl zahájen zkušební provoz zařízení ÚSVIT a byl slavnostně zahájen provoz. Zařízení bylo zřízeno z popudu potřeb rodičů dětí s mentálním postižením našeho okresu a zřízeno bylo okresní organizací v Havlíčkově Brodě na základě Stanov Sdružení pro pomoc mentálně postiženým České republiky (SPMP ČR). V únoru 2004 byl předsedou Senátu ČR panem Petrem Pithartem slavnostně otevřen první chráněný byt pro osoby s mentálním postižením v Havlíčkově Brodě. Naše zařízení sloužilo v roce interním a 21 externím klientům s MP a jejich rodinám. Současná věková hranice je od let pravidelné týdenní tuzemské rekondiční pobyty tidenní rekondiční pobyty u moře v Chorvatsku využívání vyhřívací infračervené kabiny v rámci individuální rehabilitace služba každodenního svozu V únoru 2000 jsme s poskytováním našich služeb překročili i rámec havlíčkobrodského okresu, neboť jsme přijali klienta z okresu Žďár nad Sázavou, který je v současné době i obyvatelem chráněného bytu. Od září 2008 máme 2 klienty z Jihlavy. V průběhu 13 let fungování zařízení neustále dochází k rozšiřování a obměňování pracovních činností a terapií ve prospěch klientů dle jejich požadavků a přání.

5 Zpráva o činnosti: V průběhu roku 2008 došlo v registrované službě denního stacionáře k rozšíření věkové skupiny klientů, jimž je tato služba poskytována. Díky této změně můžeme poskytovat svou službu klientům od 11 let. V denním stacionáři byla provozní doba od 6,30 do 16,15hod. každý všední den. V chráněném bytě klienti tráví svůj čas od pondělí do pátku. V pátek odjíždí zpět k rodičům, aby nebyl přerušován kontakt s původní rodinou. Zařízení ve své činnosti nabízí navázání přátelských vztahů a společenských kontaktů, postarání se sám o sebe, podporu tělesného zdraví formou individuální rehabilitace, hydromasážní koupele, vyhřívací kabinu. Dalšími činnostmi je vzdělání trivium, využití různých terapií vedoucích k harmonizaci a rozvoji osobnosti ballterapie, muzikoterapie, ergoterapie, taneční terapie, logopedie, masáže a craniosacrální terapie. V keramické, tkalcovské a šicí dílně získávají nové pracovní dovednosti a zručnosti a připravují se tak na možné pracovní uplatnění. Klienti jezdí jednou ročně na týdenní pobyty do přírody, je poskytována osobní asistence, sociální poradenství. Pro samotné klienty je velmi prospěšná praktická příprava pro život včetně malého vaření a vedení domácnosti. Externí službou je hipoterapie, kterou nám již pět let umožňuje a poskytuje pan Ing. Schwarz se svými svěřenci v areálu bývalého školního statku. Zařízení poskytuje i pravidelný svoz klientů ze Ždírce, Dolního Města a Poděbab. Klienti navštěvují kulturní a sportovní akce, kavárny, čajovny, knihovny, restaurační zařízení, úřady. Při různých příležitostech se aktivně účastní kulturních vystoupení nejen v zařízení samotném, ale i na veřejnosti. Vybudovali jsme zařízení, jehož spolupráci vyhledávají studenti středních pedagogických a sociálně právních škol, i praktikanti z pedagogické fakulty v Praze, Brně, Hradci Králové, Olomouci a Českých Budějovicích. Nejen že u nás vykonávají povinnou praxi, ale i na jejím základě zpracovávají seminární, bakalářské či diplomové práce. Ambulantně pro veřejnost je nabízena a poskytována logopedie, muzikoterapie, craniosacrální terapie, pobyt v infračervené vyhřívací kabině, která velmi úspěšně upravuje vysoký tlak, léčí zánětlivé procesy v těle, zlepšuje a zvyšuje pohyblivost kloubů a svalů, koriguje astma, je vhodná pro kardiaky, epileptiky, klaustrofobiky apod. Naši klienti mají tyto služby poskytovány za měsíční paušál. V rámci klubové činnosti mohou ostatní zájemci navštěvovat kurz tkaní a keramiky. Společenský a veřejný rok 2008 byl zahájen již pravidelnou výstavou ve Štáflově chalupě díky spolupráci s panem Igorem Domkářem. Vernisáž proběhla 1. února v 10,00hod. Ke shlédnutí byla díla klientů z výtvarné, keramické a tkalcovské dílny, doplněné fotografiemi. Dále si návštěvníci mohli prohlédnout keramické výtvory našich sponzorů ze srpnového Plácání pro ÚSVIT. Od začátku roku byla naše činnost zaměřena převážně na práci v dílnách, při níž se vyráběli výrobky na jarní trhy. V březnu jsme se účastnili dražby děl mladých umělců z havlíčkobrodska, kterou v náš prospěch uspořádali naši přátelé z firmy GEONOVA s.r.o. na Pelestrově. Dále vrcholily přípravy a zajišťování tomboly na Muzikantský ples, který pořádal 5.4. pan Slanina. Výtěžek z této akce byl určen pro naše zařízení a využit na nákup nových materiálů do dílen a výtvarných potřeb.

6 Měsíc duben byl věnován výrobě keramických slepiček určených na prodej při propagaci výstavy Zahrada Při této příležitosti máme každoročně firmou GEONOVA s.r.o. v Havlíčkově Brodě zajištěn i prodejní stánek a obdržíme i sponzorský dar. Ve dnech před výstavou jsme pomáhali s její propagací a prodávali keramické slepičky. Výstava se konala ve dnech v areálu KD Ostrov. O výrobky z našich dílen byl velký zájem, hlavně o nabízenou keramiku. Další velkou akcí bylo slavnostní předání nového sociálního auta, na něž jsme získali 500 tisíc korun z grantu Lesů České republiky. Zbytek splácíme formou leasingu. Celá akce proběhla ve čtvrtek za krásného slunečného počasí a přítomnosti sponzorů a medií. Již v dalším týdnu nový devítimístný Ford tranzit v prodloužené verzi provedl první svoz klientů. Měsíc květen byl poznamenán prodejní výstavou výrobků z našich dílen, kterou tentokrát organizovala školní knihovna ZŠ v Dobroníně. I tady měla tvorba klientů velký úspěch. Dne byl pro klienty připraven odpolední program se sportovní tematikou zakončený pálením čarodějnic a přespáním v zařízení. Vrcholným programem byla ukázka výcviku dobrovolných hasičů, video a ukázka první pomoci pod vedením sl. vychovatelky Terezy Prokopové. Hned jsme opětovně nechyběli na 35. trhu řemesel na brodském náměstí. Sportovní hry ve Slatiňanech byly z důvodu zatopení hřiště vodou zrušeny. Ve čtvrtek se v zařízení konala již 12. Slavnost ÚSVITu. Protože nám opět vyšlo počasí, celá slavnost probíhala na zahradě od 13,00hod. do pozdního večera za účasti zástupců města a obcí, sponzorů, rodičů, medií a mnoha dalších příznivců. Do programu tohoto významného dne vedle našich klientů přispěl i pěvecký sbor ze ZŠ v Lipnici nad Sázavou. Jejich vystoupení bylo velmi příjemným zpestřením pro všechny zúčastněné. Při odjezdu si všichni zpěváčci odnesli malé dárečky. Červen přinesl klientům zařízení mnoho nových zážitků, zkušeností, informací a překvapení. Ve středu pro nás kpt. Miroslav Štěpánek zorganizoval a uspořádal den s policií ČR a hasiči. Klienti hned na začátku předvedli své znalosti z dopravní výchovy a za odměnu si mohli prohlédnout policejní zbraně včetně jejich rozebrání a složení, aktivně se zúčastnili vyhledávání pohřešované osoby služebními psy, mohli se pomazlit s policejním štěnětem. Také si na vlastní kůži vyzkoušeli poskytování první pomoci. Dále si vyzkoušeli vysílačky, mohli si prohlédnout policejní i hasičská auta a na závěr viděli i simulovaný zásah při požáru. Zážitky všech z této neobvyklé akce byly ohromné a dlouho si o nich vyprávěli. Panu kpt. Miroslavu Štěpánkovi a všem jeho spolupracovníkům, stejně jako pracovníkům hasičského sboru v Havlíčkově Brodě patří obrovský dík nás všech. V sobotu jsme odjížděli na Školu v přírodě do Bohdalova. Všechny, klienty i personál, čekal náročný týden plný sportování a her. Počasí celkem přálo, takže mohli využít i jízdy na lodi na blízkém rybníku. Když se v pátek vraceli zpět, byli unavení, ale spokojení a šťastní, že opět dokázali především sami sobě, že se o sebe dokáží postarat i bez starostlivého oka rodičů. V pátek bylo slavnostní ukončení prvního pololetí roku a nás, personál, čekalo v červenci 14 dní namáhavé práce při opravě zatékající střechy nad chráněným bytem. Protože se práce zdařila, byli jsme nakonec všichni spokojeni, byť nás bolelo celé tělo. Poslední víkend srpna patřil znovu keramickému sympoziu s názvem Keramické plácání. Tato akce poprvé proběhla v červnu loňského roku a my nevěděli, zda se bude námi pozvaným lidem líbit. Ale podařilo se. Všichni účastníci prvního ročníku se hned po jeho skončení dotazovali na další pokračování, proto jsme se rozhodli zavést další tradici.

7 Opět jsme tedy pozvali některé ze sponzorů a přátel, aby si vyzkoušeli to, co naši klienti zvládají už bravurně. Od pátku do soboty byla zahrada proměněna v keramickou dílnu včetně hrnčířského kruhu a všichni přítomní s velkým zaujetím plácali a plácali. Protože se patronátu nad pracujícími chopil Pája Kubátů, profesionální keramik, vznikaly pod jeho vedením zvláštní, ale krásné výrobky nejen na hrnčířském kruhu. Ladných tvarů jsme velmi těžko dosahovali a z našich dobře míněných misek a mističek, váz a hrnků bylo cosi. Ale i to cosi bylo naše a bylo to nejkrásnější. Zažili jsme při tom opět mnoho legrace a to bylo to hlavní. Své výrobky nám tu všichni účastníci nechali na vypálení a k prodeji. Září jsme zahájili účastí na víkendové akci Brod naproti lidem, prodejní výstavě výrobků klientů v areálu psychiatrické léčebny. Dne byl zahájen rekvalifikační kurz Pracovník v sociálních službách, kterého se účastnili čtyři zaměstnanci. Na konci září jsme se již tradičně zúčastnili Olympiády lidí s mentálním postižením ve Frýdku-Místku. Naše barvy hájilo 5 klientů a soutěžili v 5 disciplinách. Letošní ročník byl pro nás velmi úspěšný, protože jsme se díky našim borcům propracovali do první desítky závodních týmů. V průběhu měsíce se nám také podařilo, díky grantu Město bez bariér vybavit naši cvičnou kuchyni kompenzačními pomůckami a nástroji. Zároveň jsme obdrželi peníze i z grantu GE Money bank a.s. a mohli vybavit rehabilitaci novým hydromasážním systémem. V říjnu jsme si v zařízení uspořádali Halloween. Odpoledne klienti navštívili vinárnu Réva, kde poseděli v příjemném prostředí a objednávali si nealkoholické nápoje. Po návratu zpět do zařízení se všichni s radostí podívali na film s patřičně strašidelnou tematikou a večer rozdělali oheň, opékali buřty a zpívali s kytarou. Protože jsme se na tuto akci připravovali předem, celá zahrada byla osvícena krásnými vydlabanými dýněmi a vypadalo to velice poeticky. Noc klienti strávili opět v zařízení. V sobotu 17. listopadu jsme opět spočinuli ve stánku na 36. trhu řemesel na havlíčkobrodském náměstí. Znovu byl největší zájem kupujících soustředěn na keramické hrnečky a na tkané podložky. Začátek prosince byl ve znamení prodejní výstavy našich výrobků ve vinárně Réva, v jejíchž prostorách si klienti s vychovatelkami udělali i příjemné mikulášské posezení. V pondělí zaměstnanci úspěšně ukončili rekvalifikační kurz. V tomto předvánočním čase nás čekala ještě jedna milá povinnost. Splnili jsme daný slib pí učitelce Mgr. Kuljové a navštívili naše nové kamarády ze Základní školy v Úsobí na jejich krásné vánoční besídce, na níž jsme i my vystoupili s krátkým programem. Dále pak již probíhaly jenom příjemné aktivity spojené s největšími svátky roku - Vánocemi. Jako každoročně byla pro rodiče klientů uspořádána vánoční besídka s pohoštěním a malými dárky. A potom už jsme si všichni navzájem popřáli krásné prožití svátků a úspěšné vykročení do nového roku. V průběhu celého roku se uživatelé soc. služeb zúčastňovali jednotlivých vybraných kulturních a sportovních akcí nejen v rámci okresu. Sami se aktivně podíleli na nacvičování různých kulturních programů a pásem, učili se básničky, písničky, scénky, dramatizace pohádek. S nimi potom vystupovali na jednotlivých besídkách i před kamerami kabelové televize. Své umění velmi ochotně předváděli i na slavnostech zařízení našim sponzorům.

8 I v letošním roce jsme navštívili krajskou knihovnu v Havlíčkově Brodě. Dobrou duší našeho zařízení je pí Vejsadová, která s dětmi pracuje nejen v oblasti literární, ale i v oblasti podpory paměťových schopností. Klienti přijímali tuto práci s radostí a na každé nové setkání se těšili. I v roce 2008 jsme pokračovali v terapii jízdou na koni, která přispívá ke zlepšení psychického, fyzického a sociálního stavu klienta, výchovně působí v oblasti prevence sociálně-patologických jevů, jako prevence agresivity. Dále přispívá k rozvoji potřebných dovedností pro běžný život. V oblasti fyzioterapie se používá tam, kde je potřeba zvýšit pohyblivost, koordinaci a tělesnou kondici. Tělesný kontakt pomáhá i při nemocech pohybového a nervového aparátu a pomáhá udržovat psychickou rovnováhu.

9 Přehled hospodaření v roce 2008: Výnosy: MPSV ČR ,-Kč MZd ČR ,-Kč Kraj Vysočina ,-Kč MěÚ Havl. Brod ,-Kč MěÚ Žďár nad Sázavou ,-Kč Ob.Ú Nová Ves u Světlé ,-Kč Ob.Ú Dolní Město ,-Kč Ob.Ú Veselý Žďár ,-Kč ÚP Havl. Brod ,-Kč Grant Město bez bariér ,-Kč Grant GE Money Bank a.s ,-Kč sponzorské dary ,-Kč ostatní (úroky BÚ) ,-Kč Celkem: ,-Kč příjmy od uživatelů ,-Kč prodej výrobků ,-Kč Celkem: ,-Kč Náklady: Materiálové náklady: potraviny ,-Kč kancelářské potřeby ,-Kč vybavení DDHM ,-Kč pohonné hmoty ,-Kč jiné materiálové náklady ,-Kč Nemateriálové náklady: energie ,-Kč opravy a udržování ,-Kč spoje ,-Kč právní a ekonomické služby ,-Kč školení a kurzy ,-Kč jiné ostatní služby ,-Kč Osobní náklady: mzdové náklady ,-Kč odvody na zdrav. a soc. poj ,-Kč

10 Celkem: ,-Kč Poděkování: Poděkování patří všem lidem, kteří se zasloužili o zdárný chod a fungování zařízení, ať již jsou to ti, kdo sponzorské dary sehnali, nebo ti, kdo je věnovali. Za rok 2008 patří tedy poděkování příslušným úřadům, především však sponzorům, kteří na podílení se na projektu v nestátní sféře přispěli svou měrou, byť nejsou státem nijak zvýhodňováni. Jsme hrdí na to, že na projektu ÚSVIT došlo k propojení nestátní a podnikatelské sféry. V seznamu sponzorů uvádíme sponzory, jejichž výše peněžního či materiálního daru byla vyšší než 1.000,-Kč. Zvláštní poděkování náleží fě GJW Praha s.r.o., MIKO Havlíčkův Brod s.r.o., Geonova s.r.o. HB, MUDr. Vratislavu Schüllerovi, MUDr. Bohuslavě Hochmanové, Rostislavu Vašákovi, manželům Slaninovým, JKR audit s.r.o. Praha a mnohým a mnohým dalším. V květnu 2009 oslavíme 13. narozeniny, zhodnotíme uplynulé období a vytýčíme si další cíle. Letošní slavnost otevírá další etapu formování a budování image našeho zařízení a před námi je dlouhá a mnohdy svízelná a náročná cesta k vytváření nového pojetí a smyslu sociální péče. U příležitosti 13. slavnosti ÚSVITu bude poděkováno všem sponzorům, dárcům a přátelům osob s mentálním postižením za podporu našeho nesmírného úsilí o prosazení se v dnešní velmi náročné době, za podporu radostné a smysluplné práce, která pro nás všechny není jenom každodenním zaměstnáním, ale posláním. Každému, kdo není sám, se daří lépe. Příspěvky obecních úřadů MěÚ Havl. Brod MěÚ Žďár nad Sázavou Ob.Ú Dolní Město Ob.Ú Veselý Žďár Ob.Ú Nová Ves u Světlé Naši sponzoři GJW Praha s.r.o. MIKO Havlíčkův Brod s.r.o. JKR audit s.r.o. Praha GE Money Bank a.s. GEONOVA Havlíčkův Brod s.r.o. MITOP s.r.o. ELEKTRO Dvořák Golčův Jeníkov PROFIT-mobilní telefony s.r.o. TONER- COPY s.r.o. Liberec CHLÁDEK&TINTĚRA s.r.o. CAR Servis Ota Záruba MUDr. Schüller Vratislav MUDr. Hochmanová Bohuslava Jana Vejsadová DAPE účetnictví v.o.s. Igor Domkář - Štáflova chalupa Vinárna Réva sbor Církve adventistů 7. dne Josef Juráček Truhlářství Venzhöfer

11 RELAXA Josef Malina Sklenářství Milan Slanina Kpt. Miroslav Štěpánek HI-TEC SPORTS MID EUROPE s.r.o. ACO Přibyslav Měšťanský pivovar Rebel a.s. AUTOIn Nadační fond DIEN Pavel Kubát (Pája), ŠIPKA HB s.r.o. Renata Kunstová, Dobronín TRITON Jana Šejnostová Ing. Matěj Brát Ing. Miroslav Sobota TSM Havl. Brod, I. Nečasová Novák Josef, Dolní Město manželé Cemperovi, Chotěboř manželé Bělouškovi, Žďár nad Sázavou Květa Krátošková František Chamra Jan Strašík velkoobchod nátěr. hmot EXCEL, Slaný Mgr. Hana Kuljová Ing. Jan Schwarz AUTOSLUŽBA Žilka fi P& M Co Pavel Satrapa Ještě jednou děkujeme všem jmenovaným i nejmenovaným sponzorům a dárcům a omlouváme se všem, na něž jsme nedopatřením mohli zapomenout. Naši mediální partneři: kabelová televize Havlíčkobrodský deník Cesta vrchovinou Český rozhlas Region MF dnes Media press Spolupráce s veřejností: O všech našich činnostech a aktivitách ať již místního nebo nadregionálního charakteru již od samého počátku vzniku zařízení pravidelně informuje místní tisk Havlíčkobrodský deník, Cesta vrchovinou, Mladá fronta dnes, ale i Český rozhlas, Česká televize a kabelová televize. Všechny své sponzory a dárce každým rokem zveme na Slavnosti ÚSVITu, abychom jim osobně poděkovali za jejich pomoc a přízeň projevenou našemu zařízení v předcházejícím roce a v běžném roce do okamžiku Slavnosti, prezentovali naši práci a oni měli možnost se přesvědčit, jak bylo s jejich darem naloženo, k čemu byl použit. Výroční zprávu zpracovala: Mgr. Dana Koudelková

12 V Havlíčkově Brodě dne

13

14

15

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Okresní organizace Trutnov Výroční zpráva za rok 2007 Vážení členové, milí přátelé, naši sponzoři, dobrovolníci a příznivci,

Více

Výroční zpráva 2011. Občanské sdružení Borůvka

Výroční zpráva 2011. Občanské sdružení Borůvka Výroční zpráva 2011 Občanské sdružení Borůvka Úvodní slovo Vážení přátelé a příznivci, již tradičně touto dobou jarního sluníčka hodnotíme předešlý rok činnosti Občanského sdružení Borůvka. Rozsah naší

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením. Široká 42 664 91 Ivančice. Výroční zpráva 2012

Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením. Široká 42 664 91 Ivančice. Výroční zpráva 2012 Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením Široká 42 664 91 Ivančice Výroční zpráva 2012 1. Základní údaje o občanském sdružení Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se

Více

Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012

Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012 Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012 číslo registrace: VS/1-1/44086/00-R IČO: 70863059 Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 2, Koněvova 141/2660-Imados, Praha 3, E banka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Ředitelka v roce 2008: Simona Šumberová Bankovní spojení : 1341721329/0800 Česká spořitelna Brno Adresa: Vodova 35, 612 00 Brno Telefon: 541 212 401 Fax:

Více

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý.

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Alfa Human Service už od roku 2000 poskytuje podporu a vzdělávání: pečujícím rodičům

Více

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s.

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s. 1 Výroční zpráva 2013 Centrum pro seniory Kolín, o.s. 2 Vážení přátelé, dárci a příznivci, nejprve mi dovolte několik slov úvodem. Centrum pro seniory Kolín, o.s. vzniklo v r.2006 registrací na Ministerstvu

Více

Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením. Široká 42 664 91 Ivančice. Výroční zpráva 2011

Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením. Široká 42 664 91 Ivančice. Výroční zpráva 2011 Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením Široká 66 9 Ivančice Výroční zpráva. Základní údaje o občanském sdružení Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Obsah výroční zprávy: 1. Charakteristika společnosti 2. Aktivity v roce 2009 3. Poděkování sponzorům 4. Hospodaření Helias Ústí nad Labem o.p.s 5. Přílohy Úvod: Organizace: Helias

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2014/15 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz Výroční zpráva 2014 Občanské sdružení Cesta slunce Občanské sdružení Cesta slunce založili rodiče těžce postižených dětí 12. dubna 2005 jako neziskovou organizaci,

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2010

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2010 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, p. o., středisko Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa, Svojsíkova 2733/52, PSČ 400 11 Ústí nad Labem, tel.: 472 772 141, uspterasa@volny.cz,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s.

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s. Výroční zpráva 2014 Via Roseta o.p.s. Via Roseta o.p.s. Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb.

Více

Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti)

Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti) Obsah formuláře: Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti) A. Obecná část souhrnné informace o žadateli 1. Identifikační údaje o

Více

Výroční zpráva 2014. ROSKA ÚSTÍ NAD ORLICÍ region. org. Unie Roska v ČR

Výroční zpráva 2014. ROSKA ÚSTÍ NAD ORLICÍ region. org. Unie Roska v ČR Výroční zpráva 2014 ROSKA ÚSTÍ NAD ORLICÍ region. org. Unie Roska v ČR ROSKA ÚSTÍ NAD ORLICÍ region. org. Unie Roska v ČR sdružuje pacienty s roztroušenou sklerozou. Základní údaje: Název: Adresa: Statut

Více

ALKA o.p.s. Centrum sociálních služeb. Výroční zpráva za rok 2008. Struktura organizace

ALKA o.p.s. Centrum sociálních služeb. Výroční zpráva za rok 2008. Struktura organizace ALKA o.p.s. Centrum sociálních služeb Struktura organizace Základními orgány společnosti jsou správní rada, dozorčí rada a ředitel. Správní rada je statutárním orgánem společnosti a má 3 členy. Je jmenována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská,

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

N a d a č n í f o n d K o c i á n k a

N a d a č n í f o n d K o c i á n k a N a d a č n í f o n d K o c i á n k a 612 47 B r n o - Královo Pole, Kociánka 2 IČO: 62 15 88 64, telefon : 515 504 200 ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2013 Mgr. Jiří Podlucký předseda Nadačního fondu Kociánka

Více

Bruntálská dílna Polárka o.p.s. 79201 Bruntál, Nám. J. Žižky 39/2. Výroční zpráva 2014

Bruntálská dílna Polárka o.p.s. 79201 Bruntál, Nám. J. Žižky 39/2. Výroční zpráva 2014 Výroční zpráva 2014 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Bruntálská dílna Polárka o.p.s. za rok 2014 byla zpracovaná v souladu se zákonem č. 248/ 1995 Sb., ve smyslu zákona 108/2006 Sb. a Standardů

Více

Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření občanského sdružení společnosti za rok 2010 Myšlenka pomoci nevidomým a zrakově postiženým vychází

Více

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./fax: +420 325643312, čís. bank. účtu: 152777556/0600 Zpráva o činnosti v roce 2010 Vypracovala: Mgr. Monika

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Název: Občanské sdružení ProHandicap Právní forma: občanské sdružení Adresa: U Dubu 1562, 431 11 Jirkov Tel. 474684 432 Fax: 474684 308 Email: o.s.prohandicap@gmail.com

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru. za rok 2006

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru. za rok 2006 Výroční zpráva Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru za rok 2006 Obsah: I. Informace o sdružení 1. Cíle a poslání sdružení 2. Registrace a orgány sdružení 3. Činnost v roce 2006 II.

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 Základní údaje: Název organizace: Právní forma: ZÁBLESK - sdružení rodičů a přátel hluchoslepých dětí občanské sdružení Sídlo: Lubina 338, 742 21 Kopřivnice Bankovní účet: 1771452309

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci.

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Výroční zpráva 2012 Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Rok dvoutisící dvanáctý byl pro nás rokem zrodu. Zrození mnohdy předchází hlubší uvažování nad tím, jak nově zrozený bude svou existenci prožívat

Více

Výroční zpráva za rok 2013. Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy

Výroční zpráva za rok 2013. Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy Výroční zpráva za rok 2013 Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy Název organizace: Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných,

Více

Činnost společnosti v roce 2013

Činnost společnosti v roce 2013 Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb. Poskytujeme služby občanům se zdravotním postižením s

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.s. Štefánikova 25, 400 01 Ústí nad Labem IČO: 265 93 661 č.ú.: 182796256/0300 www.krcentrum.cz info@krcentrum.cz Výroční zpráva za rok 2012 Odborné sociální

Více

Městský ústav sociálních služeb

Městský ústav sociálních služeb Městský ústav sociálních služeb Rok 2007 byl přelomový nejen pro Městský ústav sociálních služeb Chomutov, ale i pro celou sociální sféru. Začal se uvádět do života nový zákon o sociálních službách, který

Více

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 DPS Žlutice, p. o. Tel.: 353 393 269 Pod Strání 467, 364 52 Žlutice e-mail: dpszlutice@seznam.cz IČ 70891079 Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 1 Obsah 1. Kontakty...3 2. Historie...3 3. Kapacita

Více

Obsah. Sdružení přátel Gymnázia Kadaň... 3. Charakteristika... 3. Základní údaje o hospodaření SPGK... 4. Aktivity roku 2013/2014...

Obsah. Sdružení přátel Gymnázia Kadaň... 3. Charakteristika... 3. Základní údaje o hospodaření SPGK... 4. Aktivity roku 2013/2014... Obsah Sdružení přátel Gymnázia Kadaň... 3 Charakteristika... 3 Základní údaje o hospodaření SPGK... 4 Aktivity roku 2013/2014... 5 2 Sdružení přátel Gymnázia Kadaň IČO: 26585472 Sídlo: 5. května 620, 432

Více

Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014

Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014 Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014 1. Základní informace 2. Zpráva o činnosti 3. Hospodaření 1 1. Základní informace Organizace: Hrádeček Červený Hrádek o. s. Se sídlem: Červený Hrádek

Více

Výroční zpráva za rok 2008

Výroční zpráva za rok 2008 Výroční zpráva za rok 2008 Základní údaje: Název organizace: Právní forma: Sídlo: Bankovní účet: ZÁBLESK - sdružení rodičů a přátel hluchoslepých dětí občanské sdružení Lubina 338, 742 21 Kopřivnice 1771452309

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2014 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2014 Rok 2014 přinesl v mnohaleté

Více

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016 Roční plán Mateřské školy Daneta pro školní rok 2015/2016 AKTIVITY V MŠ Nadstandardní aktivity Tvoření Angličtina Cvičení s písničkami Muzikoterapie Kouzelná hlína Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Charakteristika

Více

ŽÁDOST O DOTACI V OBLASTI SOCIÁLNÍ

ŽÁDOST O DOTACI V OBLASTI SOCIÁLNÍ Příloha č. 2 usnesení Rady městské části Praha 12 č. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ŽÁDOST O DOTACI V OBLASTI SOCIÁLNÍ 1. Přesný název projektu 2. Základní údaje o žadateli: NA ROK 216 přesný název žadatele právní

Více

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích 1 Obsah: 1. Základní informace o organizaci 2. Jakým jsme šli směrem 3. Co se podařilo 4. Co se nepodařilo 5. Plány pro rok 2009 6. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Květina Klub Květina 7. Finanční

Více

Výroční zpráva za rok 2003

Výroční zpráva za rok 2003 Výroční zpráva za rok 2003 1. PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE AGENTURA PONDĚLÍ vznikla v lednu 2001 při ÚSP Horní Poustevna. Od 30. 7. 2001 je AGENTURA PONDĚLÍ zaregistrována jako občanské sdružení pod číslem jednacím

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb 1

Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb 1 Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb 1 Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež v Brně Králově Poli 612 47 Brno, Kociánka 2 IČO : 00093378 Tel : 515504111 FAX : 515504333 kocianka@mbox.vol.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 IČ: 265 935 48 DIČ: CZ 265 935 48

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 IČ: 265 935 48 DIČ: CZ 265 935 48 Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje Detašované pracoviště Bruntál, P.O. Box 62, Dukelská 2, 792 01 Bruntál, Tel: 554 718 068/605 441 443, czp.bruntal@centrum.cz, www.czp-msk.cz VÝROČNÍ

Více

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013 Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013 V roce 2013 jsme se věnovali těmto činnostem: - Poskytování sociálních služeb Chráněné bydlení Ledovec, Sociální rehabilitace Ledovec, Odborné sociální poradenství

Více

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein Obecně prospěšná společnost byla založena 7.dubna 2000 a 28. července 2000 byla zapsána

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ŽÁDOST O DOTACI NA PROJEKTY V SOCIÁLNÍ OBLASTI PRO ROK 2013

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ŽÁDOST O DOTACI NA PROJEKTY V SOCIÁLNÍ OBLASTI PRO ROK 2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ŽÁDOST O DOTACI NA PROJEKTY V SOCIÁLNÍ OBLASTI PRO ROK 2013 Obsah formuláře: A. Obecná část souhrnné informace o žadateli 1. Identifikační údaje o žadateli 2. Přílohy k žádosti B.

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

N a d a č n í f o n d K o c i á n k a

N a d a č n í f o n d K o c i á n k a N a d a č n í f o n d K o c i á n k a ----------------------------------------------------------- Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež, 612 47 B r n o - Královo Pole, Kociánka 2 IČO: 62 15

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009 Vážení členové a přátelé občanského sdružení Autistický svět dětí & dospělých,

Více

SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH V ČR ÚZEMNÍ SDRUŽENÍ STRAKONICE

SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH V ČR ÚZEMNÍ SDRUŽENÍ STRAKONICE SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH V ČR ÚZEMNÍ SDRUŽENÍ STRAKONICE VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ ROK 2010 Výsledky hospodaření Územního sdružení v roce 2010 Příjmy: Výdaje: 634 567,- Kč 613 590,- Kč Výsledek hospodaření:

Více

Večery u kapucínů. www.veceryukapucinu.cz. Výtěžek dobrovolného vstupného z dubnové benefice bude věnován

Večery u kapucínů. www.veceryukapucinu.cz. Výtěžek dobrovolného vstupného z dubnové benefice bude věnován Večery u kapucínů Cyklus benefičních akcí, které se konají první středu v měsíci (mimo letní prázdniny) od 19 hodin v prostorách kláštera bratří kapucínů v Praze na Hradčanech. Svým dobrovolným darem v

Více

Soubor zařízení Slunce

Soubor zařízení Slunce Z p r á v y Soubor zařízení Slunce Unikátní soubor zařízení Slunce poskytuje již od roku 1991 moderní péči o handicapované ve všech oblastech jejich potřeb od nejútlejšího věku až do dospělosti. V současné

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Výroční zpráva 2014. SNN v ČR, Spolek neslyšících Plzeň. Mobil 1 602 616 785 Mobil 2 776 038 463. Tylova 405/14 Plzeň 301 00

Výroční zpráva 2014. SNN v ČR, Spolek neslyšících Plzeň. Mobil 1 602 616 785 Mobil 2 776 038 463. Tylova 405/14 Plzeň 301 00 Výroční zpráva 2014 SNN v ČR, Spolek neslyšících Plzeň Mobil 1 602 616 785 Mobil 2 776 038 463 Tylova 405/14 Plzeň 301 00 www.snplzen.cz spolek@snplzen.cz Obsah Obsah Spolek neslyšících Plzeň se představuje

Více

Žádost poskytovatele sociální služby o dotaci pro rok 2013 z rozpočtu MČ Praha 21

Žádost poskytovatele sociální služby o dotaci pro rok 2013 z rozpočtu MČ Praha 21 Žádost poskytovatele sociální služby o dotaci pro rok 2013 z rozpočtu MČ Praha 21 Obsah formuláře: A. Obecná část souhrnné informace o žadateli 1. Identifikační údaje o žadateli 2. Přílohy k žádosti B.

Více

DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 www.daneta.cz

DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 www.daneta.cz DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 www.daneta.cz DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ NERUDOVA 1180 500

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012 Rok 2012 se v Domově pro osoby se zdravotním postižení Severní Terasa dotýkal zejména dvou oblastí - jednou z nich

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Návrat, o.p.s. Za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Návrat, o.p.s. Za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Návrat, o.p.s. Za rok 2008 Slovo úvodem Protože obecně prospěšná společnost Návrat, o.p.s. vznikla v polovině roku 2007, byl rok 2008 prvním kompletním rokem

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Výroční zpráva 2008 Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Občanské sdružení Willík bylo založeno z iniciativy rodičů dětí s Williamsovým syndromem v roce 2006. Cílem

Více

Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov

Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov - organizace, která se snaží svými projekty zajistit pro seniory, v rámci svých sociálních služeb, komplexní péči V čem komplexnost spočívá Setkávání seniorů Zájezdy

Více

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./fax: +420 325643312, čís. bank. účtu: 152777556/0600 Zpráva o činnosti v roce 2013 Vypracovala: Mgr. Monika

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

MODEL KOMUNITNÍ PÉČE O CHRONICKY DUŠEVNĚ NEMOCNÉ V JESENICKÉM REGIONU. 33. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 20. 22. listopad 2014 Přerov

MODEL KOMUNITNÍ PÉČE O CHRONICKY DUŠEVNĚ NEMOCNÉ V JESENICKÉM REGIONU. 33. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 20. 22. listopad 2014 Přerov MODEL KOMUNITNÍ PÉČE O CHRONICKY DUŠEVNĚ NEMOCNÉ V JESENICKÉM REGIONU 33. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 20. 22. listopad 2014 Přerov CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE Zahrada 2000 vznikla v roce 1998 jako sociálně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Čmeláček Klub rodičů a přátel postižených dětí. Období: rok 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Čmeláček Klub rodičů a přátel postižených dětí. Období: rok 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Čmeláček Klub rodičů a přátel postižených dětí Období: rok 2014 Základní údaje: Název organizace: Čmeláček Klub rodičů a přátel postižených dětí Sídlo organizace: Mitrovická 260, 739 21

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Středisko rané péče SPRP Plzeň Organizační jednotka SPRP, o.s., s právní subjektivitou Od 1.1.2011 Středisko pro ranou péči Plzeň, o.p.s. OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY ZA ROK 2010 Slovo

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Program podpory integrace zdravotně postižených občanů do společenského a pracovního života OP RLZ CZ.04.1.03/2.1.25.2/2315

Program podpory integrace zdravotně postižených občanů do společenského a pracovního života OP RLZ CZ.04.1.03/2.1.25.2/2315 Program podpory integrace zdravotně postižených občanů do společenského a pracovního života OP RLZ CZ.04.1.03/2.1.25.2/2315 O nás Sdružení bylo založeno v roce 1994 Posláním Sdružení PIAFA je pomoc zdravotně

Více

Rekapitulace historie

Rekapitulace historie Výroční zpráva občanského sdružení Máš čas? Rok 2011 Občanské sdružení Máš čas? I. Šustaly, 1080, Kopřivnice I.Č. 265 84 344 e-mail: ndcracek@seznam.cz mobil: 790 232 245, 790 232 244 http://mascas.koprivnice.org

Více

Výroční zpráva za rok 2010. Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy

Výroční zpráva za rok 2010. Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy Výroční zpráva za rok 2010 Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy Název organizace: Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných,

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Milí přátelé,

ÚVODNÍ SLOVO. Milí přátelé, ÚVODNÍ SLOVO Milí přátelé, rok 2013 se staví jako první a odvážný rok do řady našich plánů. Misericordia o.p.s. zahájila svou činnost a pomalu se rozhlíží jako dítě, které právě objevilo něco nového. Stejně

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Žádost o dar pro právnické osoby z Fondu sociálního a zdravotního městské části Praha 3

Žádost o dar pro právnické osoby z Fondu sociálního a zdravotního městské části Praha 3 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Žádost o dar pro právnické osoby z Fondu sociálního a zdravotního městské části Praha 3 Identifikační údaje o předkládající organizaci Název žadatele Právní forma IČ Název DIČ Jméno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Výroční zpráva za r. 2011. Občanské sdružení Otevřené srdce

Výroční zpráva za r. 2011. Občanské sdružení Otevřené srdce Výroční zpráva za r. 2011 Občanské sdružení Otevřené srdce Obsah 1.Fakta o občanském sdružení 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1

Více