VÝROČNÍ ZPRÁVA ACIB ANNUAL REPORT

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ACIB ANNUAL REPORT"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ACIB ANNUAL REPORT 2006

2

3 OBSAH / TABLE OF CONTENTS 3 ASOCIACE ČESKÝCH POJIŠTOVACÍCH MAKLÉŘŮ ASSOCIATION OF CZECH INSURANCE BROKERS / ANNUAL REPORT 2006 Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 6 Složení orgánů AČPM... 7 Činnost asociace v roce Pojiš ovna roku výsledky Vývoj legislativy Word of Introduction General Association Statutory Bodies Association Activities in Insurance Company of the Year Results Development of Legislation Tabulky / Tables Počty zaměstnanců a kanceláří členů AČPM Headcounts and Offices of Association Members Seznam členů AČPM k List of Association Members as of June 18, Předepsané pojistné v roce 2006 Premiums Written in Objem obchodů podle pojiš oven Volume of Transactions by Insurance Companies Objem obchodů podle pojiš oven se sídlem v ČR Volume of Transactions by Insurance Companies Based in the Czech Republic Objem obchodů u zahraničních pojiš oven Volume of Transactions with Foreign Insurance Companies Grafy / Diagrams... 43

4

5 ÚVODNÍ SLOVO 5 Asociace českých pojiš ovacích makléřů vydává svou druhou výroční zprávu. V asociaci je nyní organizováno 20,5% všech pojiš ovacích makléřů zapsaných v registru vedeném Českou národní bankou, respektive 26% registrovaných makléřů - právnických osob. Členství v AČPM je prestižní záležitostí a poučení zájemci o pojištění k němu přihlížejí při výběru zprostředkovatele, který by měl pečovat o jejich pojistné zájmy. Kvalitní servis a fundované poradenství pro pojistníky jsou vizitkou člena naší profesní organizace. Asociace klade na své členy vysoké odborné a morální nároky, kterým vyhoví zdaleka ne každý uchazeč a rovněž členství není zajištěno jednou provždy. Ten, jehož jednání se zásadním způsobem vymyká principům Kodexu etiky, výsady členství ztratí. Asociace je ale naopak trvale otevřená vůči nečlenům a umožňuje jim účast na řadě svých aktivit, zejména vzdělávacích. Pojiš ovací makléři jsou integrální součástí pojistného trhu a v jejich obchodní politice se nutně odrážejí všechny pohyby trhu. Výsledky za rok 2006 jsou pro členy AČPM ve svém souhrnu uspokojivé. Protože se dosud nepodařilo změnit platnou metodiku ČNB pro vyplňování ročních výkazů činnosti pojiš ovacích makléřů a pojiš- ovacích agentů, která podle názoru AČPM neodráží reálné výkony, nebo zobrazuje pouze objem uzavřených obchodů v daném roce, byly ve výroční zprávě použity paralelně také údaje podle vlastní metodiky asociace. Je tomu především proto, aby reálně pojatý objem předepsaného pojistného vyjadřoval skutečný podíl makléřů na trhu, protože jde o významný marketingový faktor. Slibně pokračuje trend započatý v roce 2005, tedy v průběhu prvního roku účinnosti legislativních norem EU i ČR, týkajících se zprostředkování pojištění. Dále se rozšířil počet členů asociace, kteří již podnikají na základě jednotného evropského pasu na dalších teritoriích evropského jednotného pojistného trhu. Naši pojiš ovací makléři se v evropském kontextu zcela jistě neztratí. Ing. Zdeněk Voharčík předseda AČPM

6 6 ZÁKLADNÍ ÚDAJE NÁZEV: Asociace českých pojiš ovacích makléřů DATUM ZALOŽENÍ: PRÁVNÍ FORMA: zájmové sdružení právnických osob REGISTRACE: Registr zájmových sdružení právnických osob, Magistrát hl. m. Prahy, reg. č. 128/00 IČ: SÍDLO: nám. Winstona Churchilla 2/1800, Praha 3 STATUTÁRNÍ ORGÁN: prezídium volené valnou hromadou na dvouleté funkční období KONTROLNÍ ORGÁN: Revizní komise OPRÁVNĚNÍ JEDNAT JMÉNEM ASOCIACE: předseda asociace výkonný ředitel asociace v rozsahu stanoveném předsedou ADRESA: nám. W. Churchilla 2, Praha 3 TELEFON: , FAX: INTERNET:

7 SLOŽENÍ ORGÁNŮ AČPM 7 Od 28. listopadu 2005 jsou orgány asociace: Prezídium pro funkční období prosinec prosinec Prezídium AČPM je voleno na valné hromadě vždy na dvouleté funkční období. Předseda AČPM: Ing. Zdeněk VOHARČÍK GrECo INTERNATIONAL s.r.o. Místopředseda AČPM: Ing. Petr KNEBL * Aon Česká republika s.r.o. Revizní komise JUDr. Helena OSSENDORFOVÁ * Aon Česká republika s.r.o. JUDr. Ing. Lumír KYDALKA SOKRAT s.r.o. Jiří CHVOJKA A-Z Risk service s.r.o. Výkonný ředitel: Mgr. Zdeněk KUTINA Ing. Ivan ŠPIRAKUS Insia s.r.o. Členové: Ing. Václav BALIHAR ITEAD a.s. Ing. Zbyněk DRÁBEK POJIŠŤOVACÍ MAKLÉŘSTVÍ s.r.o. Milan VINTR SPOLEČNOST MV s.r.o. Ing. Gustav VACEK YSAT PLZEŇ s.r.o. Poznámka: V první polovině roku 2006 z funkcí odstoupili místopředseda AČPM Ing. Petr Knebl a členka revizní komise JUDr. Helena Ossendorfová

8 8 Sborník přednášek z konference 2006 Ediční řada sborníků přednášek je od roku 2001 koncipována jako soubor odborných studií i příruční knihovnička pro praktické použití POJIŠTĚNÍ TECHNICKÝCH RIZIK A PŘERUŠENÍ PROVOZU KONFERENCE POJIŠŤOVACÍCH MAKLÉŘŮ 2006 Praha června 2006 SBORNÍK PŘEDNÁŠEK Fotografie z akce Pojiš ovna roku 2006 Kooperativa, pojiš ovna, a.s. si odnesla největší počet ocenění

9 ČINNOST ASOCIACE V ROCE Život členů asociace byl ovlivněn tím, že se i pro ně díky unijní legislativě otevřely trhy všech zemí Evropského hospodářského prostoru. Tyto teoretické možnosti byly ovšem limitovány tím, že řada právě těch starších členských států daleko přesáhla termín pro implementaci směrnice o zprostředkování pojištění. Vzdělávací činnost I v loňském roce pokračovala tradice pořádání odborných konferencí, na které asociace pravidelně zve všechny registrované makléře. Tématem konference, která se konala června 2006, bylo "Pojištění technických rizik a přerušení provozu". Sborník přednášek z konference doplnil souvislou edici a kromě účastníků o něj projevili zájem i mnozí další uchazeči. Obsahuje přednášky k dílčím tématům: Stavební a montážní pojištění, Strojní pojištění, Přerušení strojního provozu, Pojištění provozu následkem živelní události, Likvidace škod z technických rizik, Vyšetřování a forenzní služby. Ztráty z přerušení provozu. Konference pojiš ovacích makléřů Vývoj legislativy a odborná způsobilost pojiš ovacích makléřů Risk management a pojiš ovací makléři Činnost znalců - oceňování vozidel, majetku a likvidace PU Zajistný trh v roce 2002 Problematika pojistného podvodu Pojiš ovací makléři a jednotný pojistný trh EU Pojištění odpovědnosti Pojištění přepravy Pojištění technických rizik a přerušení provozu V dosavadních šesti ročnících Konferencí pojiš ovacích makléřů bylo předneseno 50 přednášek; z každé konference byl vydán sborník přednášek. Informační činnost V roce 2006 vyšla 34 čísla interního Zpravodaje AČPM, která přinesla množství informací z vnitřního života asociace, z pojistného trhu ČR jakož i dalších zemí, o aktivitách BIPAR a Světové federace pojiš ovacích zprostředkovatelů, o legislativní činnosti Evropské unie, která se týká pojiš ovacích zprostředkovatelů, o vzdělávacích aktivitách a odborné literatuře, atd. Výroční zprávou AČPM za rok 2005 se asociace chtěla objektivně prezentovat svým partnerům jak doma, tak i anglickou verzí v zahraničí. Anketa pojiš ovacích makléřů Pojiš ovna roku 2006 byla mediálně zaštítěna časopisy Profit, Prosperita a Pojistný obzor a internetovými servery Finance.cz a Podnikinfo.eu. Server AČPM Webové stránky asociace jsou významným zdrojem velkého množství informací pro veřejnost a zájemce o pojištění, jakož i pro zájemce o členství v asociaci. Členové asociace pak mají k dispozici v členské sekci navíc objemnou databázi informací včetně různých materiálů pojiš oven (VPP, formuláře, dotazníky, atd.), které si členové mohou stáhnout a využívat pro svou denní praxi, pozvánky na vzdělávací akce, přehled odborné literatury, odborné přednášky, důležité zahraniční informace, atd. Pojiš ovna roku Anketa pojiš ovacích makléřů je pořádána od roku Anketa je vnímána jako prestižní záležitost, především proto, že hodnocení provádějí lidé důvěrně obeznalí s nabídkou, kvalitou a poskytovaným servisem široké škály pojistitelů na českém trhu a jsou proto tou nejobjektivnější porotou. Pro hodnocený ročník 2006 byla vypracována nová pravidla, která mají napomoci vymanit se z dřívějšího stereotypu, kdy se na předních

10 10 14 ČINNOST ASOCIACE V ROCE 2006 místech umis ovaly výhradně ty největší pojiš ovny a to v téměř neměnném pořadí. Nová pravidla zavedla systém, ve kterém hodnotitelé již nesestavují vlastní hierarchii pojistitelů, ale mohou hodnotit individuálně a nezávisle každého z nich v dílčích kategoriích - životní pojištění, občanská pojištění majetku, pojištění průmyslu a podnikatelů, pojištění motorových vozidel, specializovaný pojistitel, spolupráce s makléři, likvidace škod. Z takto získaných hodnocení vyjádřených body se ze souhrnu údajů všech respondentů ankety podle daného vzorce vypočítává pořadí v hlavní kategorii. V tomto ročníku byla také zavedena nová kategorie - Pojistný produkt roku, která se hodnotí zvláš a neovlivňuje pořadí v hlavní kategorii. Trofej pro Pojiš ovnu roku 2006 pro Evropskou Cestovní Pojiš ovnu, a.s. převzala H. Axmannová z rukou viceguvernéra ČNB M. Singera Ankety se zúčastnil rekordní počet pojiš ovacích makléřů. 30,5% registrovaných pojiš ovacích makléřů je jistě dostatečně reprezentativním důkazem objektivity výsledného hodnocení. Poprvé v historii ankety se stala Pojiš ovnou roku jedna z těch menších na trhu - Evropská Cestovní Pojiš ovna, a.s. a nechala za sebou vítěze předchozích ročníků. Z nabídky produktů nominovaných samotnými pojistiteli respondenti zvolili nejlepším pojistným produktem roku 2006 BusinessGuard, který na trh uvedla AIG CZECH REPUBLIC pojiš ovna, a.s. Na slavnostním vyhlášení výsledků ankety předával vítězi ocenění Pojiš ovna roku 2006 viceguvernér České národní banky Miroslav Singer. Představitelé prvních pěti pojiš oven v hlavní kategorii V anketě pojiš ovacích makléřů získaly titul Pojiš ovna roku za rok pojiš ovna 2000 Kooperativa, pojiš ovna, a.s Kooperativa, pojiš ovna, a.s Česká pojiš ovna a.s Kooperativa, pojiš ovna, a.s Kooperativa, pojiš ovna, a.s Česká pojiš ovna a.s Evropská Cestovní Pojiš ovna, a.s. AIG CZECH REPUBLIC pojiš ovna, a.s. vyhrála v soutěži o Pojistný produkt roku 2006

11 ČINNOST ASOCIACE V ROCE Členství v asociaci Počet členů se v roce 2006 pohyboval kolem 110, z toho bylo 100 řádných a 10 přidružených, což činilo asi 24 % z celkového počtu pojiš ovacích makléřů zapsaných v registru pojiš ovacích zprostředkovatelů ČNB. Mezinárodní styky Pro mezinárodní styky AČPM je zcela zásadní její členství v BIPAR i POI (Partneři zprostředkovatelů) a prostřednictvím BIPAR i ve Světové federaci pojiš ovacích zprostředkovatelů (WFII). Asociace českých pojiš ovacích makléřů je zájmovým sdružením právnických osob, její stanovy však umožňují i makléřům - fyzickým osobám, aby se na činnosti asociace podíleli jako přidružení členové. Asociace ovšem poskytovala základní informace k dotazům i z řad pojiš ovacích makléřů, kteří členy asociace nejsou anebo občanům, kteří zamýšleli tuto profesi vykonávat. Finanční hospodaření Činnost asociace je zásadně financována z členských příspěvků. U akcí, na které jsou zváni všichni registrovaní pojiš ovací makléři - jako jsou např. každoroční odborné konference - je využívána finanční spoluúčast některých pojistitelů, které využívají konference AČPM jako vhodnou příležitost pro vzdělávání makléřů a pro předávání potřebných informací maximálně možnému počtu účastníků. Napomáhá to ke stanovení příznivých účastnických poplatků a akce mohou být koncipovány zásadně jako neziskové. Stejně jako v dosavadní historii bylo i v roce 2006 hospodaření asociace velmi uvážlivé, asociace se projevovala jako zcela spolehlivý obchodní partner a dostála všem svým finančním závazkům. Stanovy asociace 27. listopadu 2006 se sešel nejvyšší orgán AČPM, který mj. schválil změny ve stanovách asociace. Dřívější smírčí komisi nahradil etickou komisí a její kompetence a pravidla fungování začlenil do stanov. Nejvyšším orgánem asociace se stala valná hromada. Členství v BIPAR znamená zdroj informací o zahraničních pojistných trzích a o činnostech EU spojených s pojiš ovnictvím, ale také přímý podíl na vypracování stanovisek BIPAR k návrhům směrnic EU a na politice BIPAR na podporu zájmů zprostředkovatelů. Zástupci asociace se pravidelně zúčastňují zasedání BIPAR. V roce 2006 se konala v Bruselu a v Dublinu Běžná je spolupráce se sousedy a po vstupu ČR do Evropské unie se výrazně zvýšily kontakty v celé Evropě. Asociace zprostředkovává kontakty zahraničních makléřů, poskytuje nabídky členům na účast na některých akcích v zahraničí, na webových stránkách poskytuje členům možnost vyslovovat se k návrhům legislativních norem EU a k dalším dokumentům zahraniční provenience. Jednotliví členové AČPM se již úspěšně angažují obchodně v zahraničí, převážně v sousedních zemích. Kromě provozování celé řady poboček na Slovensku již směřují např. do Rakouska a Polska. Větší pozornost také upínají k přeshraničnímu poskytování zprostředkovatelských služeb.

12 12 14 VÝSLEDKY ANKETY POJIŠŤOVACÍCH MAKLÉŘŮ VÝSLEDKY ANKETY POJIŠŤOVACÍCH POJIŠŤOVNA MAKLÉŘŮ POJIŠŤOVNA ROKU ROKU 2006 ŽIVOTNÍ A ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ 1. Pojiš ovna České spořitelny, a.s. 2. Generali Pojiš ovna a.s. 3. Česká pojiš ovna a.s. 4. ING Životní pojiš ovna N.V., pobočka pro Českou republiku 5. Kooperativa, pojiš ovna, a.s. OBČANSKÁ POJIŠTĚNÍ 1. Kooperativa, pojiš ovna, a.s. 2. Česká pojiš ovna a.s. 3. Generali Pojiš ovna a.s. 4. Allianz pojiš ovna, a.s. 5. Česká podnikatelská pojiš ovna, a.s. POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL 1. Kooperativa, pojiš ovna, a.s. 2. Česká pojiš ovna a.s. 3. Generali Pojiš ovna a.s. 4. UNIQA pojiš ovna, a.s. 5. Allianz pojiš ovna, a.s. POJIŠTĚNÍ PRŮMYSLU A PODNIKATELŮ 1. Kooperativa, pojiš ovna, a.s. 2. Česká pojiš ovna a.s. 3. Generali Pojiš ovna a.s. 4. UNIQA pojiš ovna, a.s. 5. Česká podnikatelská pojiš ovna, a.s. SPECIALIZOVANÝ POJISTITEL 1. Evropská Cestovní Pojiš ovna, a.s. 2. D.A.S. pojiš ovna právní ochrany, a.s. 3. Euler Hermes Čescob, úvěrová pojiš ovna, a.s. 4. Atradius Credit Insurance N.V, a.s. 5. Exportní garanční a pojiš ovací společnost, a.s. (EGAP) Komerční úvěrová pojiš ovna EGAP, a.s. SPOLUPRÁCE S MAKLÉŘI 1. Kooperativa, pojiš ovna, a.s. 2. Generali Pojiš ovna a.s. 3. Evropská Cestovní Pojiš ovna, a.s. 4. Česká pojiš ovna a.s. 5. Česká podnikatelská pojiš ovna, a.s. LIKVIDACE ŠKOD 1. Evropská Cestovní Pojiš ovna, a.s. 2. Kooperativa, pojiš ovna, a.s. 3. Allianz pojiš ovna, a.s. 4. Česká pojiš ovna a.s. 5. Pojiš ovna České spořitelny, a.s. HLAVNÍ KATEGORIE 1. Evropská Cestovní Pojiš ovna, a.s. 2. Kooperativa, pojiš ovna, a.s. 3. Česká pojiš ovna a.s. 4. Generali Pojiš ovna a.s. 5. Pojiš ovna České spořitelny, a.s. POJISTNÝ PRODUKT ROKU 2006 POŘADÍ POJIŠŤOVNA POJISTNÝ PRODUKT 1. AIG CZECH REPUBLIC pojiš ovna, a.s. BusinessGuard 2. Kooperativa, pojiš ovna, a.s. Pojištění přerušení provozu nezávislých činností 3. Kooperativa, pojiš ovna, a.s. Pojištění Flotil 4. Generali Pojiš ovna a.s. Minikasko 5. Česká podnikatelská pojiš ovna, a.s. Flotilové pojištění

13 VÝVOJ LEGISLATIVY 13 Řekneme-li, že legislativní normy v sektoru pojiš ovnictví, kterými Česká republika harmonizovala svoje zákonodárství s legislativou Evropské unie, již byly novelizovány, setká se to s nelíčeným údivem ve "starých" členských státech, které např. v implementaci směrnice o zprostředkování pojištění nedokázaly dodržet stanovený termín a některé z nich ho překročily dokonce o dva roky i více. Potřeba novelizace byla ovšem vyvolána integrací dohledu nad finančním trhem, kdy činnost původních čtyř dozorových orgánů v klíčových sektorech finančního trhu včetně Úřadu státního dozoru v pojiš ovnictví a penzijním připojištění byla od dubna 2006 koncentrována do České národní banky. Stalo se tak zákonem č. 57/2006 Sb., o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem. Pro přehlednost byla vydána úplná znění zákonů: 349/2006 Sb. Úplné znění zákona č.363/1999., o pojiš ovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojiš ovnictví), jak vyplývá z pozdějších změn 350/2006 Sb. Úplné znění zákona č. 38/2004 Sb. o pojiš ovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojiš ovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí), jak vyplývá z pozdějších změn. Pro pojiš ovací makléře z této institucionální změny vyplývá to, že povinnosti vůči Ministerstvu financí ČR, které stanovila předešlá právní úprava, je třeba od dubna 2006 plnit vůči České národní bance: je to především prokazování odborné způsobilosti, zápis do registru pojiš ovacích zprostředkovatelů, oznamování záměru působit v režimu FOS nebo FOE v jiném členském státě, předkládání výkazů činnosti pojiš ovacího makléře a pojiš ovacího agenta. Pro pojiš ovací makléře mají specifický význam i další normy, jako je zákon o veřejných zakázkách (č. 137/2006 Sb.), návrh zákona, kterým se mění zákon č.168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, ale také zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění z členských států Evropské unie na území České republiky a z evropských právních předpisů např. sdělení 2006/C 194/07 o úpravě některých částek stanovených směrnicemi o životním a neživotním pojištění podle inflace. Tím samozřejmě legislativní vývoj nekončí a lze doufat, že se bude ubírat výhradně cestou, která prospěje českému pojiš ovnictví jako celku a přitom každému z jeho subjektů a hráčů. Samozřejmě došlo také ke změně prováděcího předpisu: 40/2006 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 582/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojiš ovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí.

14 AČPM spatřuje své hlavní poslání v několika následujících oblastech: legislativa, etika, publicita, vzdělávání, odborné otázky profese, mezinárodní kontakty.

15 ANNUAL REPORT

16

17 WORD OF INTRODUCTION 17 The Association of Czech Insurance Brokers presents its second annual report. Currently, the Association associates 20.5% of all insurance brokers who are entered in the Registry kept by Czech National Bank, or 26% of registered brokers legal entities. Membership in the Association is a matter of prestige, and informed persons who plan to take out insurance take it into consideration when selecting an intermediary to take care of their insurance interests. Good services and erudite consultancy for policyholders those are the characteristic features of our Association members. The Association expects its members to meet high professional and moral standards; not all candidates meet the requirements and membership is not guaranteed forever. Should a member behave out of accord with the principles of the Ethical Code, his membership privileges will expire. On the other hand, the Association is always open to non-members, offering them the possibility to take part in numerous activities, above all, in the field of education. Insurance brokers form integral part of the insurance market and their business policies necessarily reflect all market movements. The results for the year 2006 are satisfactory in general for the Association members. Because we did not manage yet to amend the methodology as used by Czech National Bank for annual reports of insurance brokers and insurance agents activities, and we believe the current methodology does not reflect actual performance since it shows only the volume of transactions made in the given year, our annual report includes also the data prepared according to the Association s own methodology. In our opinion, the realistically presented volume of total premiums written should reflect the actual brokers share in the market because it is an important marketing factor. The trend, which had begun in 2005, during the first year of effect of both EU and CR legislative standards pertaining to insurance mediation, continues in a promising way. The numbers of Association members who run their businesses using the European Passport in other territories of the single European insurance market, increased. Our insurance brokers will surely go a long way in the European context. Zdeněk Voharčík Chairman 2006 ANNUAL REPORT

18 18 GENERAL NAME: Association of Czech Insurance Brokers FOUNDED ON: March 1,1994 LEGAL FORM: Association of legal entities REGISTRATION: Registry of Associations of Legal Entities, Municipal Corporation of Prague, Reg. No. 128/00 ORGANIZATION ID: REGISTERED OFFICE: Nám. Winstona Churchilla 2/1800, Prague 3 STATUTORY BODY: Presidium elected by the general meeting for the two-year tenure SUPERVISORY BODY: Supervisory Committee AUTHORIZED TO ACT ON BEHALF OF THE ASSOCIATION: Chairman Executive Director into the extent as delegated by the Chairman ADDRESS: Nám. W. Churchilla 2, Prague 3 TELEPHONE: , FAX: WEB SITE: ANNUAL REPORT

19 ASSOCIATION OF CZECH INSURANCE BROKERS - STATUTORY BODIES 19 Commencing from November 28, 2005, the Association bodies are as follows: Presidium For December December 2007 tenure. The Association Presidium is elected by the general meeting for two-year tenures. Chairman: Zdeněk VOHARČÍK GrECo INTERNATIONAL s.r.o. Vice-chairman: Petr KNEBL * Aon Česká republika s.r.o. Supervisory Board Helena OSSENDORFOVÁ * Aon Česká republika s.r.o. Lumír KYDALKA SOKRAT s.r.o. Jiří CHVOJKA A-Z Risk service s.r.o. Executive Director: Zdeněk KUTINA Ivan ŠPIRAKUS Insia s.r.o. Members: Václav BALIHAR ITEAD a.s. Zbyněk DRÁBEK POJIŠŤOVACÍ MAKLÉŘSTVÍ s.r.o. Milan VINTR SPOLEČNOST MV s.r.o. Gustav VACEK YSAT PLZEŇ s.r.o. Note: The Association Vice-chairman Petr Knebl and the Supervisory Board member Helena Ossendorfová resigned in the first half of ANNUAL REPORT

20 20 Proceedings of the Conference 2006 Edition of the Proceedings is conceived since 2001 as a collection of professional studies as well as a reference library for practical use. POJIŠTĚNÍ TECHNICKÝCH RIZIK A PŘERUŠENÍ PROVOZU KONFERENCE POJIŠŤOVACÍCH MAKLÉŘŮ 2006 Praha června 2006 SBORNÍK PŘEDNÁŠEK Photos from Insurance Company of the Year 2006 Kooperativa, pojiš ovna, a.s. received most awards 2006 ANNUAL REPORT

21 ASSOCIATION ACTIVITIES IN The lives of Association members were influenced by the opening of markets in all countries belonging to the European Economic Area based on EU legislation. The theoretical opportunities were, however, limited by failure of numerous member states, especially the eldest ones, to meet the deadline for implementation of the Insurance Mediation Directive. Education Activities The tradition of specialized conferences, to which the Association invites all registered brokers, continued also in the past year. The conference that had taken place on June 12-13, 2006 dealt with Insurance of Technical Risks and Business Interruption. The conference proceedings supplemented the existing edition and were requested, in addition to participants, by many other persons. The proceedings include papers on individual subjects: Construction and Assembly Insurance, Machinery Insurance, Machinery Business Interruption, Insurance of Business Interruption Due to Disaster, Settlement of Claims Due to Technical Risks, Investigation and Forensic Services, Losses Due to Business Interruption. Conference of insurance brokers Oct 9, 2001 Development of Legislation and Qualification of Insurance Brokers Risk Management and Insurance Brokers Assessors Activities Motor/Property Assessment and Claims Settlement Oct 17, 2002 Reinsurance Market in 2002 Issues of Insurance Frauds Oct 23 24, 2003 Insurance Brokers and Single Insurance Market in EU Nov 8 9, 2004 Liability Insurance Oct 20-21, 2005 Transport Insurance Jun 12-13, 2006 Insurance of Technical Risks and Business Interruption Fifty papers were read to date at six annual Conferences of Insurance Brokers; Proceedings of every conference were published. Information Activities 34 copies of the internal Association Bulletin were published in 2006, informing about the internal life of the Association, insurance markets in the Czech Republic as well as in other countries, about BIPAR activities and those of the World Federation of Insurance Intermediaries, about EU legislative activities pertaining to insurance intermediaries, about educational activities and specialized literature, etc. The Association published its Annual Report for the Year 2005 to present itself in an unbiased way to its partners in the Czech Republic and abroad (the Annual Report in the English version). The opinion poll among insurance brokers entitled Insurance Company of the Year 2006 was organized under the auspices of the journals Profit, Prosperita and Pojistný obzor, and by the internet servers Finance.cz and Podnikinfo.eu. Association Server The Association s web site offers an important source of information for the public and persons interested in insurance, as well as for those who wish to become members of the Association. Association members can use an extensive database of information including various materials of insurance companies (general policy conditions, forms, questionnaires, etc.), which can be downloaded and used by members in their daily work, invitations to educational events, surveys of specialized literature, papers, important foreign information, etc. Association Statutes The highest body of the Association met on November 27, 2006 to endorse, among other, certain changes in the association Statutes ANNUAL REPORT

22 22 14 ASSOCIATION ACTIVITIES IN 2006 The previous Arbitration Committee was replaced by the Ethical Committee and its powers and rule of procedure were integrated in the Statutes. The general meeting became the highest body of the Association. Insurance Company of the Year The opinion poll among insurance brokers has been organized since The poll is considered as a matter of prestige; above all, because it is evaluated by people who know very well the offer, quality and mixture of services of various insurers on the Czech market, thus being the most unbiased jury. New rules were prepared for the year 2006; the new rules should help to get rid of the previous stereotype when the largest insurance companies had been placed first, almost in the same order all the time. The new rules introduced a system in which evaluators do not prepare their own hierarchies of insurers, but they can evaluate individually and independently every insurer in partial categories life insurance, civil property insurance, industrial insurance, motor insurance, specialized insurer, cooperation with brokers, loss settlement. The order in the main category is then calculated from the summary of data from all respondents, which include scored evaluations. A new category was introduced for the year 2006 Insurance Product of the Year; this category is evaluated separately and it does not affect the rank in the main category. The award for the Insurance Company of the Year 2006 for Evropská Cestovní Pojiš ovna, a.s. was given to H. Axmannová by CNB Vice-governor M. Singer The representatives of the top five insurance companies in the main category An unrecorded number of insurance brokers participated in the opinion poll. Surely, 30.5% of registered insurance brokers are a sufficiently representative evidence of the fair final evaluation. For the first time in the history of the opinion poll, one of the smaller insurance companies on the market became the Insurance Company of the Year Evropská Cestovní Pojiš ovna, a.s. which gained upon the winners of the preceding years. Out of the mixture of products nominated by insurers themselves, the respondents elected BusinessGuard introduced by AIG CZECH REPUBLIC pojiš ovna, a.s. as the best insurance product of the year AIG CZECH REPUBLIC pojiš ovna, a.s. was the winner of the Insurance Product of the Year ANNUAL REPORT

23 ASSOCIATION ACTIVITIES IN The winner was awarded Insurance Company of the Year 2006 at the ceremonial announcement of results by the Vice-governor of Czech National Bank Miroslav Singer. The following insurance companies were awarded Insurance Company of the Year in the opinion poll among insurance brokers: for the year Insurance company 2000 Kooperativa, pojiš ovna, a.s Kooperativa, pojiš ovna, a.s Česká pojiš ovna a.s Kooperativa, pojiš ovna, a.s Kooperativa, pojiš ovna, a.s Česká pojiš ovna a.s Evropská Cestovní Pojiš ovna, a.s. Membership in the Association The number of members in 2006 was about 110, including 100 regular members and 10 associated members, which accounted for about 24% of the total number of insurance brokers entered in the Registry of Insurance Intermediaries kept by CNB. The Association of Czech Insurance Brokers is an association of legal entities; the Association statutes make it possible, however, that brokers natural persons participate also in the Association s activities as associated members. Naturally, the Association offered also basic information to questions asked by insurance brokers who were not members or to questions asked by persons who intended to become insurance brokers. Financial Management The Association s activities are financed in general by subscriptions. The events to which all registered insurance brokers are invited such as the annual specialized conferences are co-financed by certain insurers that use the Association conferences as an opportunity for educating brokers and for providing necessary information to as many participants as possible. That helps to set up good membership fees and events can be organized as non-profit ones. Financial management of the Association in 2006 was, just like in the past, very prudent; the Association acted as a reliable business partner and met all its financial obligations. International Contacts Crucial for international contacts of the Association is its membership in BIPAR and POI (Partner of Intermediaries) and, through the mediation of BIPAR, also in the World Federation of Insurance Intermediaries (WFII). Membership in BIPAR offers a source of information about foreign insurance markets and about EU activities pertaining to insurance, as well as direct participation in the drafting of BIPAR statements to draft EU directives and of BIPAR policy to support interests of intermediaries. The Association s representatives take part on a regular basis in BIPAR meetings. The meetings in 2006 took place in Brussels and Dublin. Our cooperation with the neighbors is a matter of course, and our contacts throughout Europe intensified after the Czech Republic s accession to EU. The Association mediates contacts with foreign brokers, offers to its members participation in some events abroad, provides its members with the opportunity to comment on the Association s web site upon draft EU legislative standards and other documents of foreign origin. The Association members run successfully their businesses also in foreign countries, above all, in neighboring states. In addition to numerous branch-offices in Slovakia, our members are present also in Austria and Poland. They also begin to focus on the rendering of cross-border intermediary services ANNUAL REPORT

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance výroční zpráva 2013 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance UNIQA je univerzální pojišťovna s kompletní paletou životního i neživotního pojištění pro privátní i korporátní klientelu. Naším

Více

OBSAH CONTENT. Úvod. Introduction. Pojistný trh. The Insurance Market. ČAP a její členové. Czech Insurance Association and its Members

OBSAH CONTENT. Úvod. Introduction. Pojistný trh. The Insurance Market. ČAP a její členové. Czech Insurance Association and its Members VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012 OBSAH CONTENT Úvod Introduction 02 Úvodní slovo prezidenta 06 Vývoj národního hospodářství 02 Foreword from the President 06 Development of the National Economy Pojistný

Více

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance výroční zpráva 2011 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance UNIQA je univerzální pojišťovna s kompletní paletou životního i neživotního pojištění pro privátní i korporátní klientelu. Naším

Více

uniqa pojišťovna, a.s. Myslete na štěstí SRDCEM! Take HEART for your happiness!

uniqa pojišťovna, a.s. Myslete na štěstí SRDCEM! Take HEART for your happiness! výroční zpráva 2014 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Myslete na štěstí SRDCEM! Take HEART for your happiness! UNIQA působí na českém pojistném trhu jako univerzální pojišťovna s kompletní paletou životního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 I. OBSAH nadpis nadpis CONTENT I. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 5 II. ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 7 1. Základní údaje 7 2.

Více

Publikováno květen 2007 2. Published May, 2007 0

Publikováno květen 2007 2. Published May, 2007 0 Publikováno květen 2007 2 Published May, 2007 0 0 6 OBSAH 1 CONTENT OBSAH 1. Obsah... 3 2. Úvodní slovo... 7 3. Údaje o spoleènosti... 13 4. Finanèní výsledky... 23 5. Auditorská zpráva... 29 6. Výrok

Více

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 2 Obsah Profil společnosti 2 Základní ukazatele 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Statutární orgány a vedení společnosti 8 Přehled

Více

Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s.

Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s. 08 Základní údaje Summarized table tis. Kč / TCZK 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 Předepsané pojistné / Written premium 4 378 188 3 783 261 3

Více

profil společnosti & výroční zpráva 2012

profil společnosti & výroční zpráva 2012 profil společnosti & výroční zpráva Company profile & PROfIl SPOleČnOSTI VýROČní ZPRáVa COmPany PROfIle annual RePORT obsah prezentace Content of presentation Základní údaje o společnosti Primary Data

Více

Výroční zpráva Annual Report

Výroční zpráva Annual Report Výroční zpráva Annual Report Generali Pojišťovna a.s. Základní údaje o společnosti Basic Information about the Company Obchodní firma: Generali Pojišťovna a.s. Sídlo: 120 84 Praha 2, Bělehradská 132 IČ:

Více

Výroční zpráva Annual Report

Výroční zpráva Annual Report Výroční zpráva Annual Report Generali Pojišťovna a.s. Základní údaje o společnosti Basic Information about the Company Obchodní firma: Generali Pojišťovna a.s. Sídlo: 120 84 Praha 2, Bělehradská 132 IČ:

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2011

Výroční zpráva / Annual Report 2011 AXA pojišťovna a.s. Výroční zpráva / Annual Report 2011 more than/standards Obsah Zpráva managementu... 4 Výhled do roku 2012... 6 Informace o společnosti... 8 Informace o aktivitách v oblasti výzkumu

Více

COMPANY PROFILE & ANNUAL REPORT PROFIL SPOLEČNOSTI & VÝROČNÍ ZPRÁVA

COMPANY PROFILE & ANNUAL REPORT PROFIL SPOLEČNOSTI & VÝROČNÍ ZPRÁVA & & Obsah prezentace Content of presentation OBSAH PREZENTACE CONTENT OF PRESENTATION OBSAH PREZENTACE CONTENT OF PRESENTATION OBSAH PREZENTACE CONTENT O Základní údaje o společnosti Primary Data on the

Více

Vyroční zpráva Annual report

Vyroční zpráva Annual report 2012 Vyroční zpráva Annual report Vyroční zpráva Annual report 3 1. Obsah 1. Content 1. Úvodní slovo předsedy představenstva Úvodní slovo předsedy představenstva 6 1. Foreword by the chairman of the

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Česká asociace pojišťoven ANNUAL REPORT Czech Insurance Association

VÝROČNÍ ZPRÁVA Česká asociace pojišťoven ANNUAL REPORT Czech Insurance Association VÝROČNÍ ZPRÁVA Česká asociace pojišťoven ANNUAL REPORT Czech Insurance Association 2013 OBSAH CONTENT Úvod Úvodní slovo prezidenta... 2 Vývoj národního hospodářství... 5 Introduction Foreword from the

Více

ČP Leasing, a.s. Roční zpráva Annual Report 2002

ČP Leasing, a.s. Roční zpráva Annual Report 2002 ČP Leasing, a.s. Roční zpráva Annual Report 2002 2 Obsah Profil společnosti 2 Základní finanční ukazatele 4 Úvodní slovo předsedy představenstva 8 Statutární orgány a vedení společnosti 12 Organizační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÉ BANKOVNÍ ASOCIACE ANNUAL REPORT OF THE CZECH BANKING ASSOCIATION 2006 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÉ BANKOVNÍ ASOCIACE ANNUAL REPORT OF THE CZECH BANKING ASSOCIATION 2006 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÉ BANKOVNÍ ASOCIACE ANNUAL REPORT OF THE CZECH BANKING ASSOCIATION 2006 2007 Obsah / Contents Úvodní slovo prezidenta 4 Makroekonomický vývoj v roce 2006 a v prvním pololetí 2007 6

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT Regionální rozvojová agentura jižní Moravy VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT Regional Development Agency of South Moravia ČESKÁ REPUBLIKA REGION JIŽNÍ MORAVA CZECH REPUBLIC SOUTH

Více

Zpráva o hospodaření. Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s. za rok 2012

Zpráva o hospodaření. Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s. za rok 2012 Zpráva o hospodaření Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s. za rok 2012 1 Obsah /Content 1. Obsah... 4 2. Úvodní slovo... 5 3. Údaje o společnosti...14 4. Finanční výsledky...23 5. Auditorská zpráva...31 6.

Více

2006 Allianz pojišťovna, a. s. Výroční zpráva / Annual Report

2006 Allianz pojišťovna, a. s. Výroční zpráva / Annual Report 2006 Allianz pojišťovna, a. s. Výroční zpráva / Annual Report zkrácená verze / abridged version Základní ekonomické údaje Basic Economic Facts 2006 2005 2004 Změna/Change Stručný přehled (v mil. Kč) 2006/2005

Více

20 let. Asociace českých pojišťovacích makléřů. úspěšné reprezentace profese. odborných služeb klientům

20 let. Asociace českých pojišťovacích makléřů. úspěšné reprezentace profese. odborných služeb klientům 20 let Asociace českých pojišťovacích makléřů 20 let úspěšné reprezentace profese 20 let odborných služeb klientům komerční příloha HN říjen 2014 20 let AČPM partneři přílohy Vydání této přílohy podpořili:

Více

Roční zpráva 2001 Annual Report

Roční zpráva 2001 Annual Report Roční zpráva 2001 Annual Report [ ČP Leasing, a.s. ] Obsah [ Contents ] Profil společnosti 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Složení vrcholových orgánů společnosti k 31. 12. 2001 8 Organizační schéma

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT Výroční zpráva Annual report I. Obsah i. Content I. Úvodní slovo předsedy představenstva Úvodní slovo předsedy představenstva 6 I. Foreword by the chairman of the board of

Více

Profil společnosti Výroční zpráva. Company Profile Annual Report

Profil společnosti Výroční zpráva. Company Profile Annual Report Profil společnosti Výroční zpráva Company Profile Annual Report OBSAH PREZENTACE Content of the presentation Základní údaje o společnosti Úvodní slovo ředitele společnosti Představenstvo a dozorčí rada

Více

BANKY STAVEBNÍ SPOŘITELNY HYPOTÉKY PLATEBNÍ KARTY POJIŠŤOVNY PENZIJNÍ FONDY LEASING KAPITÁLOVÝ TRH FACTORING AUDIT

BANKY STAVEBNÍ SPOŘITELNY HYPOTÉKY PLATEBNÍ KARTY POJIŠŤOVNY PENZIJNÍ FONDY LEASING KAPITÁLOVÝ TRH FACTORING AUDIT TOP finance PŘEHLED FINANČNÍHO A KAPITÁLOVÉHO TRHU V ČR 2003 BANKY STAVEBNÍ SPOŘITELNY HYPOTÉKY PLATEBNÍ KARTY POJIŠŤOVNY PENZIJNÍ FONDY LEASING SAMOSTATNĚ NEPRODEJNÉ KAPITÁLOVÝ TRH FACTORING AUDIT SPECIÁL

Více

MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 4 Obsah A Základní údaje 6 1 Správní a výkonné orgány k 31. 12. 2005 12 2 Organizační struktura MERO ČR, a. s. 14 3 Úvodní slovo předsedy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 EGP INVEST, spol. s r.o. Ing. Petr Sláčala, MBA ředitel společnosti Ing. Jan Benešík výkonný ředitel pro výrobu Managing Director Production Executive Manage Ing. Jiří

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2013

Výroční zpráva / Annual Report 2013 Výroční zpráva / Annual Report 2013 VZ Czech E189023 2013www.domena.cz Klíčové údaje Základní údaje mil. Kč 2013 2012 Bilanční suma 99 231 103 466 Základní kapitál 750 750 Zisk nebo ztráta za účetní období

Více

2003 Výroční zpráva / Annual Report. Stavební spořitelna České spořitelny, a. s.

2003 Výroční zpráva / Annual Report. Stavební spořitelna České spořitelny, a. s. 2003 Výroční zpráva / Annual Report Stavební spořitelna České spořitelny, a. s. Základní údaje (v ) Bilanční suma 61 898 520 47 625 989 34 270 548 Základní kapitál 750 000 750 000 750 000 Rezervní fondy

Více

Zpráva představenstva BH Securities a. s. 8. Výrok auditora 27. Finanční část účetní závěrka 32. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 62

Zpráva představenstva BH Securities a. s. 8. Výrok auditora 27. Finanční část účetní závěrka 32. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 62 První burzy vznikly při pravidelných střetnutích obchodníků na určitých místech, která se nazývala loggia. Ve středověku se tato střetnutí pořádala v některých italských městech, kupříkladu ve Florencii,

Více