VÝROČNÍ ZPRÁVA ACIB ANNUAL REPORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ACIB ANNUAL REPORT"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ACIB ANNUAL REPORT 2006

2

3 OBSAH / TABLE OF CONTENTS 3 ASOCIACE ČESKÝCH POJIŠTOVACÍCH MAKLÉŘŮ ASSOCIATION OF CZECH INSURANCE BROKERS / ANNUAL REPORT 2006 Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 6 Složení orgánů AČPM... 7 Činnost asociace v roce Pojiš ovna roku výsledky Vývoj legislativy Word of Introduction General Association Statutory Bodies Association Activities in Insurance Company of the Year Results Development of Legislation Tabulky / Tables Počty zaměstnanců a kanceláří členů AČPM Headcounts and Offices of Association Members Seznam členů AČPM k List of Association Members as of June 18, Předepsané pojistné v roce 2006 Premiums Written in Objem obchodů podle pojiš oven Volume of Transactions by Insurance Companies Objem obchodů podle pojiš oven se sídlem v ČR Volume of Transactions by Insurance Companies Based in the Czech Republic Objem obchodů u zahraničních pojiš oven Volume of Transactions with Foreign Insurance Companies Grafy / Diagrams... 43

4

5 ÚVODNÍ SLOVO 5 Asociace českých pojiš ovacích makléřů vydává svou druhou výroční zprávu. V asociaci je nyní organizováno 20,5% všech pojiš ovacích makléřů zapsaných v registru vedeném Českou národní bankou, respektive 26% registrovaných makléřů - právnických osob. Členství v AČPM je prestižní záležitostí a poučení zájemci o pojištění k němu přihlížejí při výběru zprostředkovatele, který by měl pečovat o jejich pojistné zájmy. Kvalitní servis a fundované poradenství pro pojistníky jsou vizitkou člena naší profesní organizace. Asociace klade na své členy vysoké odborné a morální nároky, kterým vyhoví zdaleka ne každý uchazeč a rovněž členství není zajištěno jednou provždy. Ten, jehož jednání se zásadním způsobem vymyká principům Kodexu etiky, výsady členství ztratí. Asociace je ale naopak trvale otevřená vůči nečlenům a umožňuje jim účast na řadě svých aktivit, zejména vzdělávacích. Pojiš ovací makléři jsou integrální součástí pojistného trhu a v jejich obchodní politice se nutně odrážejí všechny pohyby trhu. Výsledky za rok 2006 jsou pro členy AČPM ve svém souhrnu uspokojivé. Protože se dosud nepodařilo změnit platnou metodiku ČNB pro vyplňování ročních výkazů činnosti pojiš ovacích makléřů a pojiš- ovacích agentů, která podle názoru AČPM neodráží reálné výkony, nebo zobrazuje pouze objem uzavřených obchodů v daném roce, byly ve výroční zprávě použity paralelně také údaje podle vlastní metodiky asociace. Je tomu především proto, aby reálně pojatý objem předepsaného pojistného vyjadřoval skutečný podíl makléřů na trhu, protože jde o významný marketingový faktor. Slibně pokračuje trend započatý v roce 2005, tedy v průběhu prvního roku účinnosti legislativních norem EU i ČR, týkajících se zprostředkování pojištění. Dále se rozšířil počet členů asociace, kteří již podnikají na základě jednotného evropského pasu na dalších teritoriích evropského jednotného pojistného trhu. Naši pojiš ovací makléři se v evropském kontextu zcela jistě neztratí. Ing. Zdeněk Voharčík předseda AČPM

6 6 ZÁKLADNÍ ÚDAJE NÁZEV: Asociace českých pojiš ovacích makléřů DATUM ZALOŽENÍ: PRÁVNÍ FORMA: zájmové sdružení právnických osob REGISTRACE: Registr zájmových sdružení právnických osob, Magistrát hl. m. Prahy, reg. č. 128/00 IČ: SÍDLO: nám. Winstona Churchilla 2/1800, Praha 3 STATUTÁRNÍ ORGÁN: prezídium volené valnou hromadou na dvouleté funkční období KONTROLNÍ ORGÁN: Revizní komise OPRÁVNĚNÍ JEDNAT JMÉNEM ASOCIACE: předseda asociace výkonný ředitel asociace v rozsahu stanoveném předsedou ADRESA: nám. W. Churchilla 2, Praha 3 TELEFON: , FAX: INTERNET:

7 SLOŽENÍ ORGÁNŮ AČPM 7 Od 28. listopadu 2005 jsou orgány asociace: Prezídium pro funkční období prosinec prosinec Prezídium AČPM je voleno na valné hromadě vždy na dvouleté funkční období. Předseda AČPM: Ing. Zdeněk VOHARČÍK GrECo INTERNATIONAL s.r.o. Místopředseda AČPM: Ing. Petr KNEBL * Aon Česká republika s.r.o. Revizní komise JUDr. Helena OSSENDORFOVÁ * Aon Česká republika s.r.o. JUDr. Ing. Lumír KYDALKA SOKRAT s.r.o. Jiří CHVOJKA A-Z Risk service s.r.o. Výkonný ředitel: Mgr. Zdeněk KUTINA Ing. Ivan ŠPIRAKUS Insia s.r.o. Členové: Ing. Václav BALIHAR ITEAD a.s. Ing. Zbyněk DRÁBEK POJIŠŤOVACÍ MAKLÉŘSTVÍ s.r.o. Milan VINTR SPOLEČNOST MV s.r.o. Ing. Gustav VACEK YSAT PLZEŇ s.r.o. Poznámka: V první polovině roku 2006 z funkcí odstoupili místopředseda AČPM Ing. Petr Knebl a členka revizní komise JUDr. Helena Ossendorfová

8 8 Sborník přednášek z konference 2006 Ediční řada sborníků přednášek je od roku 2001 koncipována jako soubor odborných studií i příruční knihovnička pro praktické použití POJIŠTĚNÍ TECHNICKÝCH RIZIK A PŘERUŠENÍ PROVOZU KONFERENCE POJIŠŤOVACÍCH MAKLÉŘŮ 2006 Praha června 2006 SBORNÍK PŘEDNÁŠEK Fotografie z akce Pojiš ovna roku 2006 Kooperativa, pojiš ovna, a.s. si odnesla největší počet ocenění

9 ČINNOST ASOCIACE V ROCE Život členů asociace byl ovlivněn tím, že se i pro ně díky unijní legislativě otevřely trhy všech zemí Evropského hospodářského prostoru. Tyto teoretické možnosti byly ovšem limitovány tím, že řada právě těch starších členských států daleko přesáhla termín pro implementaci směrnice o zprostředkování pojištění. Vzdělávací činnost I v loňském roce pokračovala tradice pořádání odborných konferencí, na které asociace pravidelně zve všechny registrované makléře. Tématem konference, která se konala června 2006, bylo "Pojištění technických rizik a přerušení provozu". Sborník přednášek z konference doplnil souvislou edici a kromě účastníků o něj projevili zájem i mnozí další uchazeči. Obsahuje přednášky k dílčím tématům: Stavební a montážní pojištění, Strojní pojištění, Přerušení strojního provozu, Pojištění provozu následkem živelní události, Likvidace škod z technických rizik, Vyšetřování a forenzní služby. Ztráty z přerušení provozu. Konference pojiš ovacích makléřů Vývoj legislativy a odborná způsobilost pojiš ovacích makléřů Risk management a pojiš ovací makléři Činnost znalců - oceňování vozidel, majetku a likvidace PU Zajistný trh v roce 2002 Problematika pojistného podvodu Pojiš ovací makléři a jednotný pojistný trh EU Pojištění odpovědnosti Pojištění přepravy Pojištění technických rizik a přerušení provozu V dosavadních šesti ročnících Konferencí pojiš ovacích makléřů bylo předneseno 50 přednášek; z každé konference byl vydán sborník přednášek. Informační činnost V roce 2006 vyšla 34 čísla interního Zpravodaje AČPM, která přinesla množství informací z vnitřního života asociace, z pojistného trhu ČR jakož i dalších zemí, o aktivitách BIPAR a Světové federace pojiš ovacích zprostředkovatelů, o legislativní činnosti Evropské unie, která se týká pojiš ovacích zprostředkovatelů, o vzdělávacích aktivitách a odborné literatuře, atd. Výroční zprávou AČPM za rok 2005 se asociace chtěla objektivně prezentovat svým partnerům jak doma, tak i anglickou verzí v zahraničí. Anketa pojiš ovacích makléřů Pojiš ovna roku 2006 byla mediálně zaštítěna časopisy Profit, Prosperita a Pojistný obzor a internetovými servery Finance.cz a Podnikinfo.eu. Server AČPM Webové stránky asociace jsou významným zdrojem velkého množství informací pro veřejnost a zájemce o pojištění, jakož i pro zájemce o členství v asociaci. Členové asociace pak mají k dispozici v členské sekci navíc objemnou databázi informací včetně různých materiálů pojiš oven (VPP, formuláře, dotazníky, atd.), které si členové mohou stáhnout a využívat pro svou denní praxi, pozvánky na vzdělávací akce, přehled odborné literatury, odborné přednášky, důležité zahraniční informace, atd. Pojiš ovna roku Anketa pojiš ovacích makléřů je pořádána od roku Anketa je vnímána jako prestižní záležitost, především proto, že hodnocení provádějí lidé důvěrně obeznalí s nabídkou, kvalitou a poskytovaným servisem široké škály pojistitelů na českém trhu a jsou proto tou nejobjektivnější porotou. Pro hodnocený ročník 2006 byla vypracována nová pravidla, která mají napomoci vymanit se z dřívějšího stereotypu, kdy se na předních

10 10 14 ČINNOST ASOCIACE V ROCE 2006 místech umis ovaly výhradně ty největší pojiš ovny a to v téměř neměnném pořadí. Nová pravidla zavedla systém, ve kterém hodnotitelé již nesestavují vlastní hierarchii pojistitelů, ale mohou hodnotit individuálně a nezávisle každého z nich v dílčích kategoriích - životní pojištění, občanská pojištění majetku, pojištění průmyslu a podnikatelů, pojištění motorových vozidel, specializovaný pojistitel, spolupráce s makléři, likvidace škod. Z takto získaných hodnocení vyjádřených body se ze souhrnu údajů všech respondentů ankety podle daného vzorce vypočítává pořadí v hlavní kategorii. V tomto ročníku byla také zavedena nová kategorie - Pojistný produkt roku, která se hodnotí zvláš a neovlivňuje pořadí v hlavní kategorii. Trofej pro Pojiš ovnu roku 2006 pro Evropskou Cestovní Pojiš ovnu, a.s. převzala H. Axmannová z rukou viceguvernéra ČNB M. Singera Ankety se zúčastnil rekordní počet pojiš ovacích makléřů. 30,5% registrovaných pojiš ovacích makléřů je jistě dostatečně reprezentativním důkazem objektivity výsledného hodnocení. Poprvé v historii ankety se stala Pojiš ovnou roku jedna z těch menších na trhu - Evropská Cestovní Pojiš ovna, a.s. a nechala za sebou vítěze předchozích ročníků. Z nabídky produktů nominovaných samotnými pojistiteli respondenti zvolili nejlepším pojistným produktem roku 2006 BusinessGuard, který na trh uvedla AIG CZECH REPUBLIC pojiš ovna, a.s. Na slavnostním vyhlášení výsledků ankety předával vítězi ocenění Pojiš ovna roku 2006 viceguvernér České národní banky Miroslav Singer. Představitelé prvních pěti pojiš oven v hlavní kategorii V anketě pojiš ovacích makléřů získaly titul Pojiš ovna roku za rok pojiš ovna 2000 Kooperativa, pojiš ovna, a.s Kooperativa, pojiš ovna, a.s Česká pojiš ovna a.s Kooperativa, pojiš ovna, a.s Kooperativa, pojiš ovna, a.s Česká pojiš ovna a.s Evropská Cestovní Pojiš ovna, a.s. AIG CZECH REPUBLIC pojiš ovna, a.s. vyhrála v soutěži o Pojistný produkt roku 2006

11 ČINNOST ASOCIACE V ROCE Členství v asociaci Počet členů se v roce 2006 pohyboval kolem 110, z toho bylo 100 řádných a 10 přidružených, což činilo asi 24 % z celkového počtu pojiš ovacích makléřů zapsaných v registru pojiš ovacích zprostředkovatelů ČNB. Mezinárodní styky Pro mezinárodní styky AČPM je zcela zásadní její členství v BIPAR i POI (Partneři zprostředkovatelů) a prostřednictvím BIPAR i ve Světové federaci pojiš ovacích zprostředkovatelů (WFII). Asociace českých pojiš ovacích makléřů je zájmovým sdružením právnických osob, její stanovy však umožňují i makléřům - fyzickým osobám, aby se na činnosti asociace podíleli jako přidružení členové. Asociace ovšem poskytovala základní informace k dotazům i z řad pojiš ovacích makléřů, kteří členy asociace nejsou anebo občanům, kteří zamýšleli tuto profesi vykonávat. Finanční hospodaření Činnost asociace je zásadně financována z členských příspěvků. U akcí, na které jsou zváni všichni registrovaní pojiš ovací makléři - jako jsou např. každoroční odborné konference - je využívána finanční spoluúčast některých pojistitelů, které využívají konference AČPM jako vhodnou příležitost pro vzdělávání makléřů a pro předávání potřebných informací maximálně možnému počtu účastníků. Napomáhá to ke stanovení příznivých účastnických poplatků a akce mohou být koncipovány zásadně jako neziskové. Stejně jako v dosavadní historii bylo i v roce 2006 hospodaření asociace velmi uvážlivé, asociace se projevovala jako zcela spolehlivý obchodní partner a dostála všem svým finančním závazkům. Stanovy asociace 27. listopadu 2006 se sešel nejvyšší orgán AČPM, který mj. schválil změny ve stanovách asociace. Dřívější smírčí komisi nahradil etickou komisí a její kompetence a pravidla fungování začlenil do stanov. Nejvyšším orgánem asociace se stala valná hromada. Členství v BIPAR znamená zdroj informací o zahraničních pojistných trzích a o činnostech EU spojených s pojiš ovnictvím, ale také přímý podíl na vypracování stanovisek BIPAR k návrhům směrnic EU a na politice BIPAR na podporu zájmů zprostředkovatelů. Zástupci asociace se pravidelně zúčastňují zasedání BIPAR. V roce 2006 se konala v Bruselu a v Dublinu Běžná je spolupráce se sousedy a po vstupu ČR do Evropské unie se výrazně zvýšily kontakty v celé Evropě. Asociace zprostředkovává kontakty zahraničních makléřů, poskytuje nabídky členům na účast na některých akcích v zahraničí, na webových stránkách poskytuje členům možnost vyslovovat se k návrhům legislativních norem EU a k dalším dokumentům zahraniční provenience. Jednotliví členové AČPM se již úspěšně angažují obchodně v zahraničí, převážně v sousedních zemích. Kromě provozování celé řady poboček na Slovensku již směřují např. do Rakouska a Polska. Větší pozornost také upínají k přeshraničnímu poskytování zprostředkovatelských služeb.

12 12 14 VÝSLEDKY ANKETY POJIŠŤOVACÍCH MAKLÉŘŮ VÝSLEDKY ANKETY POJIŠŤOVACÍCH POJIŠŤOVNA MAKLÉŘŮ POJIŠŤOVNA ROKU ROKU 2006 ŽIVOTNÍ A ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ 1. Pojiš ovna České spořitelny, a.s. 2. Generali Pojiš ovna a.s. 3. Česká pojiš ovna a.s. 4. ING Životní pojiš ovna N.V., pobočka pro Českou republiku 5. Kooperativa, pojiš ovna, a.s. OBČANSKÁ POJIŠTĚNÍ 1. Kooperativa, pojiš ovna, a.s. 2. Česká pojiš ovna a.s. 3. Generali Pojiš ovna a.s. 4. Allianz pojiš ovna, a.s. 5. Česká podnikatelská pojiš ovna, a.s. POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL 1. Kooperativa, pojiš ovna, a.s. 2. Česká pojiš ovna a.s. 3. Generali Pojiš ovna a.s. 4. UNIQA pojiš ovna, a.s. 5. Allianz pojiš ovna, a.s. POJIŠTĚNÍ PRŮMYSLU A PODNIKATELŮ 1. Kooperativa, pojiš ovna, a.s. 2. Česká pojiš ovna a.s. 3. Generali Pojiš ovna a.s. 4. UNIQA pojiš ovna, a.s. 5. Česká podnikatelská pojiš ovna, a.s. SPECIALIZOVANÝ POJISTITEL 1. Evropská Cestovní Pojiš ovna, a.s. 2. D.A.S. pojiš ovna právní ochrany, a.s. 3. Euler Hermes Čescob, úvěrová pojiš ovna, a.s. 4. Atradius Credit Insurance N.V, a.s. 5. Exportní garanční a pojiš ovací společnost, a.s. (EGAP) Komerční úvěrová pojiš ovna EGAP, a.s. SPOLUPRÁCE S MAKLÉŘI 1. Kooperativa, pojiš ovna, a.s. 2. Generali Pojiš ovna a.s. 3. Evropská Cestovní Pojiš ovna, a.s. 4. Česká pojiš ovna a.s. 5. Česká podnikatelská pojiš ovna, a.s. LIKVIDACE ŠKOD 1. Evropská Cestovní Pojiš ovna, a.s. 2. Kooperativa, pojiš ovna, a.s. 3. Allianz pojiš ovna, a.s. 4. Česká pojiš ovna a.s. 5. Pojiš ovna České spořitelny, a.s. HLAVNÍ KATEGORIE 1. Evropská Cestovní Pojiš ovna, a.s. 2. Kooperativa, pojiš ovna, a.s. 3. Česká pojiš ovna a.s. 4. Generali Pojiš ovna a.s. 5. Pojiš ovna České spořitelny, a.s. POJISTNÝ PRODUKT ROKU 2006 POŘADÍ POJIŠŤOVNA POJISTNÝ PRODUKT 1. AIG CZECH REPUBLIC pojiš ovna, a.s. BusinessGuard 2. Kooperativa, pojiš ovna, a.s. Pojištění přerušení provozu nezávislých činností 3. Kooperativa, pojiš ovna, a.s. Pojištění Flotil 4. Generali Pojiš ovna a.s. Minikasko 5. Česká podnikatelská pojiš ovna, a.s. Flotilové pojištění

13 VÝVOJ LEGISLATIVY 13 Řekneme-li, že legislativní normy v sektoru pojiš ovnictví, kterými Česká republika harmonizovala svoje zákonodárství s legislativou Evropské unie, již byly novelizovány, setká se to s nelíčeným údivem ve "starých" členských státech, které např. v implementaci směrnice o zprostředkování pojištění nedokázaly dodržet stanovený termín a některé z nich ho překročily dokonce o dva roky i více. Potřeba novelizace byla ovšem vyvolána integrací dohledu nad finančním trhem, kdy činnost původních čtyř dozorových orgánů v klíčových sektorech finančního trhu včetně Úřadu státního dozoru v pojiš ovnictví a penzijním připojištění byla od dubna 2006 koncentrována do České národní banky. Stalo se tak zákonem č. 57/2006 Sb., o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem. Pro přehlednost byla vydána úplná znění zákonů: 349/2006 Sb. Úplné znění zákona č.363/1999., o pojiš ovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojiš ovnictví), jak vyplývá z pozdějších změn 350/2006 Sb. Úplné znění zákona č. 38/2004 Sb. o pojiš ovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojiš ovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí), jak vyplývá z pozdějších změn. Pro pojiš ovací makléře z této institucionální změny vyplývá to, že povinnosti vůči Ministerstvu financí ČR, které stanovila předešlá právní úprava, je třeba od dubna 2006 plnit vůči České národní bance: je to především prokazování odborné způsobilosti, zápis do registru pojiš ovacích zprostředkovatelů, oznamování záměru působit v režimu FOS nebo FOE v jiném členském státě, předkládání výkazů činnosti pojiš ovacího makléře a pojiš ovacího agenta. Pro pojiš ovací makléře mají specifický význam i další normy, jako je zákon o veřejných zakázkách (č. 137/2006 Sb.), návrh zákona, kterým se mění zákon č.168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, ale také zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění z členských států Evropské unie na území České republiky a z evropských právních předpisů např. sdělení 2006/C 194/07 o úpravě některých částek stanovených směrnicemi o životním a neživotním pojištění podle inflace. Tím samozřejmě legislativní vývoj nekončí a lze doufat, že se bude ubírat výhradně cestou, která prospěje českému pojiš ovnictví jako celku a přitom každému z jeho subjektů a hráčů. Samozřejmě došlo také ke změně prováděcího předpisu: 40/2006 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 582/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojiš ovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí.

14 AČPM spatřuje své hlavní poslání v několika následujících oblastech: legislativa, etika, publicita, vzdělávání, odborné otázky profese, mezinárodní kontakty.

15 ANNUAL REPORT

16

17 WORD OF INTRODUCTION 17 The Association of Czech Insurance Brokers presents its second annual report. Currently, the Association associates 20.5% of all insurance brokers who are entered in the Registry kept by Czech National Bank, or 26% of registered brokers legal entities. Membership in the Association is a matter of prestige, and informed persons who plan to take out insurance take it into consideration when selecting an intermediary to take care of their insurance interests. Good services and erudite consultancy for policyholders those are the characteristic features of our Association members. The Association expects its members to meet high professional and moral standards; not all candidates meet the requirements and membership is not guaranteed forever. Should a member behave out of accord with the principles of the Ethical Code, his membership privileges will expire. On the other hand, the Association is always open to non-members, offering them the possibility to take part in numerous activities, above all, in the field of education. Insurance brokers form integral part of the insurance market and their business policies necessarily reflect all market movements. The results for the year 2006 are satisfactory in general for the Association members. Because we did not manage yet to amend the methodology as used by Czech National Bank for annual reports of insurance brokers and insurance agents activities, and we believe the current methodology does not reflect actual performance since it shows only the volume of transactions made in the given year, our annual report includes also the data prepared according to the Association s own methodology. In our opinion, the realistically presented volume of total premiums written should reflect the actual brokers share in the market because it is an important marketing factor. The trend, which had begun in 2005, during the first year of effect of both EU and CR legislative standards pertaining to insurance mediation, continues in a promising way. The numbers of Association members who run their businesses using the European Passport in other territories of the single European insurance market, increased. Our insurance brokers will surely go a long way in the European context. Zdeněk Voharčík Chairman 2006 ANNUAL REPORT

18 18 GENERAL NAME: Association of Czech Insurance Brokers FOUNDED ON: March 1,1994 LEGAL FORM: Association of legal entities REGISTRATION: Registry of Associations of Legal Entities, Municipal Corporation of Prague, Reg. No. 128/00 ORGANIZATION ID: REGISTERED OFFICE: Nám. Winstona Churchilla 2/1800, Prague 3 STATUTORY BODY: Presidium elected by the general meeting for the two-year tenure SUPERVISORY BODY: Supervisory Committee AUTHORIZED TO ACT ON BEHALF OF THE ASSOCIATION: Chairman Executive Director into the extent as delegated by the Chairman ADDRESS: Nám. W. Churchilla 2, Prague 3 TELEPHONE: , FAX: WEB SITE: ANNUAL REPORT

19 ASSOCIATION OF CZECH INSURANCE BROKERS - STATUTORY BODIES 19 Commencing from November 28, 2005, the Association bodies are as follows: Presidium For December December 2007 tenure. The Association Presidium is elected by the general meeting for two-year tenures. Chairman: Zdeněk VOHARČÍK GrECo INTERNATIONAL s.r.o. Vice-chairman: Petr KNEBL * Aon Česká republika s.r.o. Supervisory Board Helena OSSENDORFOVÁ * Aon Česká republika s.r.o. Lumír KYDALKA SOKRAT s.r.o. Jiří CHVOJKA A-Z Risk service s.r.o. Executive Director: Zdeněk KUTINA Ivan ŠPIRAKUS Insia s.r.o. Members: Václav BALIHAR ITEAD a.s. Zbyněk DRÁBEK POJIŠŤOVACÍ MAKLÉŘSTVÍ s.r.o. Milan VINTR SPOLEČNOST MV s.r.o. Gustav VACEK YSAT PLZEŇ s.r.o. Note: The Association Vice-chairman Petr Knebl and the Supervisory Board member Helena Ossendorfová resigned in the first half of ANNUAL REPORT

20 20 Proceedings of the Conference 2006 Edition of the Proceedings is conceived since 2001 as a collection of professional studies as well as a reference library for practical use. POJIŠTĚNÍ TECHNICKÝCH RIZIK A PŘERUŠENÍ PROVOZU KONFERENCE POJIŠŤOVACÍCH MAKLÉŘŮ 2006 Praha června 2006 SBORNÍK PŘEDNÁŠEK Photos from Insurance Company of the Year 2006 Kooperativa, pojiš ovna, a.s. received most awards 2006 ANNUAL REPORT

21 ASSOCIATION ACTIVITIES IN The lives of Association members were influenced by the opening of markets in all countries belonging to the European Economic Area based on EU legislation. The theoretical opportunities were, however, limited by failure of numerous member states, especially the eldest ones, to meet the deadline for implementation of the Insurance Mediation Directive. Education Activities The tradition of specialized conferences, to which the Association invites all registered brokers, continued also in the past year. The conference that had taken place on June 12-13, 2006 dealt with Insurance of Technical Risks and Business Interruption. The conference proceedings supplemented the existing edition and were requested, in addition to participants, by many other persons. The proceedings include papers on individual subjects: Construction and Assembly Insurance, Machinery Insurance, Machinery Business Interruption, Insurance of Business Interruption Due to Disaster, Settlement of Claims Due to Technical Risks, Investigation and Forensic Services, Losses Due to Business Interruption. Conference of insurance brokers Oct 9, 2001 Development of Legislation and Qualification of Insurance Brokers Risk Management and Insurance Brokers Assessors Activities Motor/Property Assessment and Claims Settlement Oct 17, 2002 Reinsurance Market in 2002 Issues of Insurance Frauds Oct 23 24, 2003 Insurance Brokers and Single Insurance Market in EU Nov 8 9, 2004 Liability Insurance Oct 20-21, 2005 Transport Insurance Jun 12-13, 2006 Insurance of Technical Risks and Business Interruption Fifty papers were read to date at six annual Conferences of Insurance Brokers; Proceedings of every conference were published. Information Activities 34 copies of the internal Association Bulletin were published in 2006, informing about the internal life of the Association, insurance markets in the Czech Republic as well as in other countries, about BIPAR activities and those of the World Federation of Insurance Intermediaries, about EU legislative activities pertaining to insurance intermediaries, about educational activities and specialized literature, etc. The Association published its Annual Report for the Year 2005 to present itself in an unbiased way to its partners in the Czech Republic and abroad (the Annual Report in the English version). The opinion poll among insurance brokers entitled Insurance Company of the Year 2006 was organized under the auspices of the journals Profit, Prosperita and Pojistný obzor, and by the internet servers Finance.cz and Podnikinfo.eu. Association Server The Association s web site offers an important source of information for the public and persons interested in insurance, as well as for those who wish to become members of the Association. Association members can use an extensive database of information including various materials of insurance companies (general policy conditions, forms, questionnaires, etc.), which can be downloaded and used by members in their daily work, invitations to educational events, surveys of specialized literature, papers, important foreign information, etc. Association Statutes The highest body of the Association met on November 27, 2006 to endorse, among other, certain changes in the association Statutes ANNUAL REPORT

22 22 14 ASSOCIATION ACTIVITIES IN 2006 The previous Arbitration Committee was replaced by the Ethical Committee and its powers and rule of procedure were integrated in the Statutes. The general meeting became the highest body of the Association. Insurance Company of the Year The opinion poll among insurance brokers has been organized since The poll is considered as a matter of prestige; above all, because it is evaluated by people who know very well the offer, quality and mixture of services of various insurers on the Czech market, thus being the most unbiased jury. New rules were prepared for the year 2006; the new rules should help to get rid of the previous stereotype when the largest insurance companies had been placed first, almost in the same order all the time. The new rules introduced a system in which evaluators do not prepare their own hierarchies of insurers, but they can evaluate individually and independently every insurer in partial categories life insurance, civil property insurance, industrial insurance, motor insurance, specialized insurer, cooperation with brokers, loss settlement. The order in the main category is then calculated from the summary of data from all respondents, which include scored evaluations. A new category was introduced for the year 2006 Insurance Product of the Year; this category is evaluated separately and it does not affect the rank in the main category. The award for the Insurance Company of the Year 2006 for Evropská Cestovní Pojiš ovna, a.s. was given to H. Axmannová by CNB Vice-governor M. Singer The representatives of the top five insurance companies in the main category An unrecorded number of insurance brokers participated in the opinion poll. Surely, 30.5% of registered insurance brokers are a sufficiently representative evidence of the fair final evaluation. For the first time in the history of the opinion poll, one of the smaller insurance companies on the market became the Insurance Company of the Year Evropská Cestovní Pojiš ovna, a.s. which gained upon the winners of the preceding years. Out of the mixture of products nominated by insurers themselves, the respondents elected BusinessGuard introduced by AIG CZECH REPUBLIC pojiš ovna, a.s. as the best insurance product of the year AIG CZECH REPUBLIC pojiš ovna, a.s. was the winner of the Insurance Product of the Year ANNUAL REPORT

23 ASSOCIATION ACTIVITIES IN The winner was awarded Insurance Company of the Year 2006 at the ceremonial announcement of results by the Vice-governor of Czech National Bank Miroslav Singer. The following insurance companies were awarded Insurance Company of the Year in the opinion poll among insurance brokers: for the year Insurance company 2000 Kooperativa, pojiš ovna, a.s Kooperativa, pojiš ovna, a.s Česká pojiš ovna a.s Kooperativa, pojiš ovna, a.s Kooperativa, pojiš ovna, a.s Česká pojiš ovna a.s Evropská Cestovní Pojiš ovna, a.s. Membership in the Association The number of members in 2006 was about 110, including 100 regular members and 10 associated members, which accounted for about 24% of the total number of insurance brokers entered in the Registry of Insurance Intermediaries kept by CNB. The Association of Czech Insurance Brokers is an association of legal entities; the Association statutes make it possible, however, that brokers natural persons participate also in the Association s activities as associated members. Naturally, the Association offered also basic information to questions asked by insurance brokers who were not members or to questions asked by persons who intended to become insurance brokers. Financial Management The Association s activities are financed in general by subscriptions. The events to which all registered insurance brokers are invited such as the annual specialized conferences are co-financed by certain insurers that use the Association conferences as an opportunity for educating brokers and for providing necessary information to as many participants as possible. That helps to set up good membership fees and events can be organized as non-profit ones. Financial management of the Association in 2006 was, just like in the past, very prudent; the Association acted as a reliable business partner and met all its financial obligations. International Contacts Crucial for international contacts of the Association is its membership in BIPAR and POI (Partner of Intermediaries) and, through the mediation of BIPAR, also in the World Federation of Insurance Intermediaries (WFII). Membership in BIPAR offers a source of information about foreign insurance markets and about EU activities pertaining to insurance, as well as direct participation in the drafting of BIPAR statements to draft EU directives and of BIPAR policy to support interests of intermediaries. The Association s representatives take part on a regular basis in BIPAR meetings. The meetings in 2006 took place in Brussels and Dublin. Our cooperation with the neighbors is a matter of course, and our contacts throughout Europe intensified after the Czech Republic s accession to EU. The Association mediates contacts with foreign brokers, offers to its members participation in some events abroad, provides its members with the opportunity to comment on the Association s web site upon draft EU legislative standards and other documents of foreign origin. The Association members run successfully their businesses also in foreign countries, above all, in neighboring states. In addition to numerous branch-offices in Slovakia, our members are present also in Austria and Poland. They also begin to focus on the rendering of cross-border intermediary services ANNUAL REPORT

zprostředkované pojistné celkem

zprostředkované pojistné celkem Výsledky členů AČPM v roce 2010 v tisících Kč společnost zprostředkované pojistné celkem z toho život předepsané pojistné (nové obchody) A-Z Risk Service, s.r.o. 58,097 13 24,182 ACTUS Praha, s.r.o. 18,227

Více

vyrocni zprava.qxd 12.9.2006 18:12 Page 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005

vyrocni zprava.qxd 12.9.2006 18:12 Page 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 vyrocni zprava.qxd 12.9.2006 18:12 Page 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 vyrocni zprava.qxd 12.9.2006 18:12 Page 2 vyrocni zprava.qxd 12.9.2006 18:12 Page 3 obsah ASOCIACE ČESKÝCH POJIŠŤOVACÍCH MAKLÉŘŮ VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ACIB ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ACIB ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ACIB ANNUAL REPORT 2007 ASOCIACE ČESKÝCH POJIŠTOVACÍCH MAKLÉŘŮ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 OBSAH / TABLE OF CONTENTS ASOCIACE ČESKÝCH POJIŠTOVACÍCH MAKLÉŘŮ ASSOCIATION OF CZECH INSURANCE BROKERS

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Ročenka Asociace českých pojišťovacích makléřů

Ročenka Asociace českých pojišťovacích makléřů Ročenka Asociace českých pojišťovacích makléřů 2010/2011 Asociace českých pojišťovacích makléřů je dobrovolným profesním sdružením právnických osob (s možností přidruženého členství fyzických osob). Asociace

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

ročenka Asociace českých pojišťovacích makléřů

ročenka Asociace českých pojišťovacích makléřů ročenka Asociace českých pojišťovacích makléřů 2011 2012 2 Asociace českých pojišťovacích makléřů je dobrovolným profesním sdružením právnických osob (s možností přidruženého členství fyzických osob).

Více

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 2001 Základní údaje o spoleãnosti 5 Rozvaha aktiv a pasiv 6 Kontaktní místa

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

List of Presentations and Minutes

List of Presentations and Minutes Summary BESTUFS II national seminar in the Czech Republic 20 th May 2008 Freight Urban Transport Centrum dopravniho vyzkumu Lisenska 33a Brno List of Presentations and Minutes Invitation Doc. Ing. Karel

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF V Praze dne 17.3.2015 In Prague on 17 March 2015 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF společnosti Cigler Marani Architects, a.s., IČ: 26489431, se sídlem Moulíkova

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

Seznam použité literatury. Zdroje z internetu

Seznam použité literatury. Zdroje z internetu Seznam použité literatury [1] Interní dokumenty KODIS [2] MILETÍN, J. Autodoprava. PRAHA: Verlag Dashöfer, 2001. [3] HÓTOVÁ, R a kol. Účetnictví. OSTRAVA: VŠB-TU, 2005. ISBN 80-248-0837-4. [4] Úplné znění

Více

Presentations of Buy Smart

Presentations of Buy Smart Presentations of Buy Smart Work Package: Deliverable: Partner: Region: Number of presentations at events WP 7: Dissemination D7.4: Presentations SEVEn Czech Republic / Europe 10 (min 10 per partner) 1/16

Více

- 1 2 1 2 3 4 3 4 5 5 For further information please contact your local Epson office or visit www.epson-europe.com EPSON Europe B.V. Otto-Hahn-Str. 4 D-40670 Meerbusch Tel. +49 (0)1805/377661 All features

Více

INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY

INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY Annual report 2012 General Information Name Address Czech Stem Cells Registry (CSCR ) Český registr dárců krvetvorných buněk Institute for Clinical and Experimental Medicine Pavilon Z4 Vídeňská 1958/9

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

Important Disclosures

Important Disclosures Important Disclosures No offer or solicitation to buy or sell securities, securities derivatives, futures products or offexchange foreign currency (forex) transactions of any kind, or any type of trading

Více

ŽÁDOST ASISTENTA PATENTOVÉHO ZÁSTUPCE

ŽÁDOST ASISTENTA PATENTOVÉHO ZÁSTUPCE Datum doručení/date of receiving:... Číslo jednací/the reference number:... Potvrzení přijetí/confirmation of receiving:... Vyplní Komora patentových zástupců ČR/To be filed by Chamber of Patent Attorneys

Více

Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove

Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove F2A F2B F2C INVITE YOU TO 2015 WORLD CUP Open International Contest No 4

Více

Database systems. Normal forms

Database systems. Normal forms Database systems Normal forms An example of a bad model SSN Surnam OfficeNo City Street No ZIP Region President_of_ Region 1001 Novák 238 Liteň Hlavní 10 26727 Středočeský Rath 1001 Novák 238 Bystřice

Více

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/121/ES. ze dne 18. prosince 2006,

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/121/ES. ze dne 18. prosince 2006, L 396/852 CS Úřední věstník Evropské unie 30.12.2006 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/121/ES ze dne 18. prosince 2006, kterou se mění směrnice Rady 67/548/EHS o sbližování právních a správních

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY Solutions for Demanding Business INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY egovernment 20:10, Mikulov 2012 Petr Čermák, Josef Krtil Září 2012 AGENDA Asseco Central Europe Zkušenosti a výzvy velkých integračních

Více

1. Zadavatel: Lepíky s.r.o., Podnikatelská 539, 19011 Praha 9 Ič: 27575080 Dič: CZ27575080

1. Zadavatel: Lepíky s.r.o., Podnikatelská 539, 19011 Praha 9 Ič: 27575080 Dič: CZ27575080 Operační program Praha, Konkurenceschopnost /OPPK/, podpora EU: Inovační aktivity v oblasti lepení samolepícími materiály Výběrové řízení: Řezací stroj / Slitting machine /English version follows Czech

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek Novell Professional Services ČR, s.r.o. mrehorek@novell.com Agenda CzechPOINT@office Lokální administrátor Autorizovaná konverze na žádost Autorizovaná

Více

More experts for the Czech and Slovak financial markets

More experts for the Czech and Slovak financial markets More experts for the Czech and Slovak financial markets Prague, November 26, 2009 After fulfilling rigorous professional and ethical requirements, 13 investment professionals from the Czech Republic and

Více

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC GENERAL INFORMATION A regional group of the on the conference Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC from 17 to 20 April 2008, Brno,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

20 let. Asociace českých pojišťovacích makléřů. úspěšné reprezentace profese. odborných služeb klientům

20 let. Asociace českých pojišťovacích makléřů. úspěšné reprezentace profese. odborných služeb klientům 20 let Asociace českých pojišťovacích makléřů 20 let úspěšné reprezentace profese 20 let odborných služeb klientům komerční příloha HN říjen 2014 20 let AČPM partneři přílohy Vydání této přílohy podpořili:

Více

Informace pro klienta a zájemce o pojištění

Informace pro klienta a zájemce o pojištění Informace pro klienta a zájemce o pojištění Informace podle 21 zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona,

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove

Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove INVITE YOU TO 2014 WORLD CUP Open International Contest No5 C/L Speed Models

Více

Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove

Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove F2A F2B INVITE YOU TO 2011 WORLD CUP Open International Contest CL/CF Speed

Více

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz T O P A Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks www.topatoys.cz Popelka Cinderella Product number 302 11 Snehurka ˇ Snow White Product number 302 04 Dřevěné obrázkové kostky pro děti 2 Wooden picture

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

Pojištění transportu > Pojištění přepravy > Pojištění lodí a letadel

Pojištění transportu > Pojištění přepravy > Pojištění lodí a letadel Kdo jsme? INSIA pro své klienty poskytuje kompletní služby na klíč > vypracování analýzy stávajících pojištění > výběr a doporučení nejvhodnějšího pojistitele > zajistíme uzavření pojistných smluv za výhodných

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný.

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný. Číslo projektu Ćíslo CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS Škola Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Více

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Summary Sheet Incorporation Document Memorandum & Articles Annual Accounts Extract KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Disclaimer This summary sheet

Více

Žádosti o víza do Ruské federace

Žádosti o víza do Ruské federace Žádosti o víza do Ruské federace Od 16. července zavádí zastupitelský úřad Ruské federace nový způsob podávání žádostí o udělení víza. Od tohoto data je pro všechny žadatele povinné zadat žádost nejprve

Více

DOTAZNÍK KVALITY ŽIVOTA THE WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE (WHOQOL) -BREF

DOTAZNÍK KVALITY ŽIVOTA THE WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE (WHOQOL) -BREF DOTAZNÍK KVALITY ŽIVOTA THE WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE (WHOQOL) -BREF The World Health Organization Quality of Life (WHOQOL)-BREF World Health Organization 2004 All rights reserved. Publications

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ ROTARY KLUB PARDUBICE

V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ ROTARY KLUB PARDUBICE V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ Vážení přátelé, v rukou držíte kalendář, který vznikl díky Rotary klubu Pardubice. Dovolte, abych Vás seznámila s genezí tohoto nevšedního díla. Rotary International

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Stav ke dni 31. 3. 2015 (rozhodný den) K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry.

Stav ke dni 31. 3. 2015 (rozhodný den) K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry. Informace o ING pojišťovně, a.s. (dále také jen pojišťovna ) podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (dále jen ZPOJ ), v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č.

Více

Rešerše není vyčerpávající, jedná se o ukázku bibliografické rešerše.

Rešerše není vyčerpávající, jedná se o ukázku bibliografické rešerše. Rešerše: č.j. 120103 / 2010 Téma rešerše: Národní technická knihovna, nové služby a uspořádání fondu. Ukázka bibliografické rešerše. Zadavatel: Mgr. Alena Brůžková Zpracovatel: Datum zadaní: 12. 01. 2010

Více

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into any contract. It is not a commitment to deliver any material,

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located R E P R E Z E N T A T I V N Í K A N C E L Á Ř E K P R O N Á J M U V á c l a v s k é n á m ě s t í 1, 1 0 0 0 0 P r a h a 1 P A L Á C K O R U N A LOKALITA Palác Koruna se nachází na prestižní adrese v centru

Více

Povolební studie k evropským volbám v roce 2014 EVROPSKÉ VOLBY V ROCE 2014 SOCIODEMOGRAFICKÁ PŘÍLOHA

Povolební studie k evropským volbám v roce 2014 EVROPSKÉ VOLBY V ROCE 2014 SOCIODEMOGRAFICKÁ PŘÍLOHA Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Povolební studie k evropským volbám v roce 2014 EVROPSKÉ VOLBY V ROCE 2014 SOCIODEMOGRAFICKÁ PŘÍLOHA Rozsah:

Více

BULLETIN ČESKÁ SPOLEČNOST PRO MECHANIKU

BULLETIN ČESKÁ SPOLEČNOST PRO MECHANIKU BULLETIN ČESKÁ SPOLEČNOST PRO MECHANIKU 2 2011 B U L L E T I N 2/11 Česká společnost pro mechaniku Asociovaný člen European Mechanics Society (EUROMECH) Předseda Redakce časopisu Jazyková korektura Prof.

Více

Czech National Committee of Historians

Czech National Committee of Historians Czech National Committee of Historians Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., Vlašská 9, CZ-118 40 Praha 1 Tel: +420 257 286 362, Fax: +420 257 531 121 e-mail: panek@kav.cas.cz kocian@usd.cas.cz http://www.cnkh.usd.cas.cz

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Právní aspekty podnikání pojišťoven Druhy pojištění Sociální pojištění Zdravotní pojištění Komerční pojištění Penzijní připojištění Účel pojištění Zmírnit nebo odstranit nepříznivé důsledky nahodilých

Více

Manažerská odpovědnost z hlediska managementu, práva a pojišťovnictví

Manažerská odpovědnost z hlediska managementu, práva a pojišťovnictví Manažerská odpovědnost z hlediska managementu, práva a pojišťovnictví Ing. Dana Martinovičová, Ph.D., PhDr. Dana Maria Staňková Ústav podnikové ekonomiky, Provozně ekonomická fakulta, Mendelova zemědělská

Více

Právní povaha virtuálních peněz. Pavel Hejl, advokát

Právní povaha virtuálních peněz. Pavel Hejl, advokát Právní povaha virtuálních peněz Pavel Hejl, advokát Obsah Peníze x elektronické peníze x virtuální peníze Právní povaha virtuálních peněz a zdanění Bitcoin Regulace ve světě Regulace v ČR Bitcoiny a související

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Zelená kniha ČR od informační politiky k strategii znalostní společnosti. PhDr. Pavel Dvořák, CSc.

Zelená kniha ČR od informační politiky k strategii znalostní společnosti. PhDr. Pavel Dvořák, CSc. Zelená kniha ČR od informační politiky k strategii znalostní společnosti PhDr. Pavel Dvořák, CSc. Státní informační politika CESTA K INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI Základní vyjádření politické vůle vlády k uplatnění

Více

VS. shop? Kamenný obchod nebo e-

VS. shop? Kamenný obchod nebo e- VS. shop? Kamenný obchod nebo e- VS. Kamenný obchod nebo e-shop? Kdo jsem (krátce) Provozování butiku Fashion Systems Provozování e-shopu Příklad e-shopu Draculaclothing.com Přehlídky, eventy&online marketing

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Využití technologie k dosažení nových obchodních příležitostí

Využití technologie k dosažení nových obchodních příležitostí Využití technologie k dosažení nových obchodních příležitostí Tomáš Kadlec Agenda 1. Zákaznicky orientované IT Komplikace s tradičním IT Centric Pricing and Billing Příklady použití nástroje a benefity

Více

Zkontrolujte na webových stránkách zkušebny*, která certifikát vystavila: Jestli nejde o certifikát vytvořený nebo upravený například ve photoshopu

Zkontrolujte na webových stránkách zkušebny*, která certifikát vystavila: Jestli nejde o certifikát vytvořený nebo upravený například ve photoshopu ů t á k fi i t r e c r o Soub oratoří b a l h c í ušebn k z ELine h K c ý l e s ž i á v l á e z nez né kab a v o r u t k pro stru KELine KE Line komponenty Cat.6A, Cat.7, Cat.7A Postup při vyhodnocování

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

Současná daňová problematika a její dopad na nemovitostní trh

Současná daňová problematika a její dopad na nemovitostní trh Současná daňová problematika a její dopad na nemovitostní trh KPMG ČR 21. února 2008 DAŇOVÉ PORADENSTVÍ Daňová reforma Pozitiva daňové reformy snížení daňových sazeb u právnických osob 19 %, u fyzických

Více

Beauty Line. Inovace Innovations. Energy News 03/2007

Beauty Line. Inovace Innovations. Energy News 03/2007 Energy news 3 Inovace Innovations 1 Beauty Line Jak jste již byli informováni, došlo k obnovení výroby produktů Beauty Line Cytovital Renove, Cytovital cleansing milk a Cytovital lotion. U těchto produktů

Více

CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1

CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1 ANNEX A CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1 Ministerstvo dopravy Ministerstvo financí Ministerstvo kultury Ministerstvo obrany Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo

Více

Žádost o zavedení nové pravidelné linky Praha Brusel / Charleroi

Žádost o zavedení nové pravidelné linky Praha Brusel / Charleroi [ADRESA] V Bruselu dne [DATUM] 2006 Věc: Žádost o zavedení nové pravidelné linky Praha Brusel / Charleroi Vážené dámy a pánové, Vaše letecká společnost je významným nízkonákladovým dopravcem. S ohledem

Více

S rozhlasem na věčné časy. Radio Eternity. Werner Fritsch. Czech Radio ORIGINAL TITLE: TITLE IN ENGLISH: AUTHOR: PRODUCED BY:

S rozhlasem na věčné časy. Radio Eternity. Werner Fritsch. Czech Radio ORIGINAL TITLE: TITLE IN ENGLISH: AUTHOR: PRODUCED BY: ORIGINAL TITLE: S rozhlasem na věčné časy TITLE IN ENGLISH: Radio Eternity AUTHOR: Werner Fritsch PRODUCED BY: Czech Radio Czech Radio Vinohradská 12, 120 99 Prague 2 Czech Republic phone: +420 221 551

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Websites and communication tools IT English Ročník: Identifikace

Více

PORTÁLOVÉ ŘEŠENÍ PERSONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU

PORTÁLOVÉ ŘEŠENÍ PERSONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PORTÁLOVÉ ŘEŠENÍ PERSONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU Ing. Bc. Jaroslav Šmarda Vema, a. s. www.vema.cz e-mail: smarda@vema.cz Klíčová slova Informační systém pro řízení lidských zdrojů, portál, personální

Více

Společně dokážeme více. Copyright 2014 American International Group, Inc. Všechna práva vyhrazena

Společně dokážeme více. Copyright 2014 American International Group, Inc. Všechna práva vyhrazena Společně dokážeme více AIG ve světě AIG v ČR 90 + let na pojistném trhu 88M + klientů obrat 68 mld. dolarů 20 + let v České republice 1. zahraniční neživotní pojišťovna po roce 1989 působnost ve130 + zemích

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut VY_32_INOVACE_AJPS2_5460CZE Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

PREZENTACE. KOOPERATIVA pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group PROGRAM TRAINEE 2009

PREZENTACE. KOOPERATIVA pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group PROGRAM TRAINEE 2009 PREZENTACE KOOPERATIVA pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group PROGRAM TRAINEE 2009 Základní data společnosti Kooperativa je druhá největší pojišťovna v České republice, a to jak v životním, tak v neživotním

Více

582/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 18. listopadu 2004,

582/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 18. listopadu 2004, 582/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 18. listopadu 2004, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí Změna: 40/2006 Sb. (část) Změna: 40/2006

Více

Realitní trh 2014. Stavební fórum. Tomas Seidl, 10.12.2014

Realitní trh 2014. Stavební fórum. Tomas Seidl, 10.12.2014 Realitní trh 2014 Stavební fórum Tomas Seidl, 10.12.2014 Agenda Rezidenční trh 3 Kancelářský trh 9 Maloobchodní trh 14 Hotelový trh 17 2014 Deloitte Central Europe 2 Rezidenční trh Vývoj bytové výstavby

Více

Dohoda č. Agreement No. o podmínkách následného placení s platbou Tankovací kartou on Conditions of Post-Payment Mode with payment using a Fleet Card

Dohoda č. Agreement No. o podmínkách následného placení s platbou Tankovací kartou on Conditions of Post-Payment Mode with payment using a Fleet Card o podmínkách následného placení s platbou Tankovací kartou on Conditions of Post-Payment Mode with payment using a Fleet Card Ředitelství silnic a dálnic ČR sídlo (Registered Seat): Na Pankráci 546/56,

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Methodology Sources 2 We use We use We use We use We use for PEOPLE. for THINGS. for POSSESIONS. for PLACES. for TIME. 3 QUIZ: People: Do you know where are

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Platnost k 03.07.2015 07:54:37 Obchodní firma: Okna Macek a.s. Sídlo: Identifikační číslo osoby: 26906724 Statutární orgán nebo jeho členové: Jméno a příjmení:

Více

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.:

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.: Příloha k čj.: Žádost povolení k jednorázovému (opakovanému) vývozu, dovozu a tranzitu výbušnin *) Application permit for single (multiple) export, import and tranzit of the explosives *) A. Identifikační

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ ČINNOST V POJIŠŤOVNICTVÍ A JEJÍ ZAHÁJENÍ

ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ ČINNOST V POJIŠŤOVNICTVÍ A JEJÍ ZAHÁJENÍ ÚVOD... XI I. ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ ČINNOST V POJIŠŤOVNICTVÍ A JEJÍ ZAHÁJENÍ... 1 1.1 Zprostředkovatelská činnost v pojiš ovnictví... 1 1.2 Kategorizace (typy) pojiš ovacích zprostředkovatelů... 3 1.2.1

Více