VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA HERECKÁ s. r. o. Hadovitá 1023/7, Praha4-Michle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA HERECKÁ s. r. o. Hadovitá 1023/7, 141 00 Praha4-Michle"

Transkript

1 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA HERECKÁ s. r. o. Hadovitá 1023/7, Praha4-Michle 1

2 Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy herecké, s. r. o., Hadovitá 1023/7, Praha 4 za školní rok 2013/2014 V souladu s 10 odstavec 3 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, předkládáme zpracovanou výroční zprávu. I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název školy resp. školského zařízení dle platného zápisu v rejstříku škol a školských zařízení MŠMT k Vyšší odborná škola herecká s. r. o., Hadovitá 1023/7, Praha 4-Michle, ze dne , č. j.: / , zápis do rejstříku škol a školských zařízení ze dne Nové rozhodnutí o udělení akreditace ze dne pod č. j.: / s platností od RED IZO: IČO: telefon: IZO: fax: webové stránky: Zřizovatel PhDr. Věra Kmochová, Na Jezerce 1637/41, Praha 4 2. Ředitel a statutární zástupce ředitele, jejich a telefon. Ředitel VOŠH: PhDr. Věra Kmochová telefon: Statutární zástupce ředitele: PhDr. Věra Kmochová telefon: Webové stránky školy (současná adresa). 2

3 4. Školy a školská zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává, a jejich cílová kapacita (podle rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku). Vyšší odborná škola herecká s. r. o. Cílová kapacita 108 studentů 5. Obory vzdělání (ZŠ, SŠ) a vzdělávací programy konzervatoří a VOŠ, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku škola kód název oboru / vzdělávacího programu cílová kapacita oboru / programu VOŠH N/01 Herectví a moderování 108 VOŠH N/03 Herectví s loutkou 24 poznámka (uveďte, pokud obor nebyl vyučován, je dobíhající atd.) 6. Změny ve skladbě oborů vzdělání / vzdělávacích programů oproti školnímu roku 2012/2013: a. nové obory / programy 0 0 b. zrušené obory / programy Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb a) uvedená v rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku Hadovitá 1023/7, Praha 4 (MČ Praha 4) Letohradská 44, Praha 7 (MČ Praha 7) b) jiná Pod Terebkou 15/1139, Praha 4 (MČ Praha 4) Nahrávací studio Tónika, Branická 15/111, Praha 4 (fyzická osoba Pavel Musil) Sokolovna Žižkov II, Na Balkáně, Praha 3 (TJ Sokol) Studio ČRo, Vinohradská 12, Praha 2 (Český Rozhlas) 8. Stručná charakteristika materiálně technického vybavení právnické osoby VOŠH je škola se speciálním zaměřením na výuku herectví a loutkoherectví. Od této skutečnosti se odvíjí materiálně-technické vybavení školy, které klade velké nároky na individuální výuku a praxi studentů, a tím i na prostory pro výuku. Výuka herectví je zakončena opakovaným zveřejňováním před divákem, což předpokládá divadelní scénu s pravidelným divadelním provozem. V září roku 2000 Vyšší odborná škola herecká získala do pronájmu malou divadelní kukátkovou scénu 3

4 v Letohradské 44 v Praze 7. V roce 2012 byla znovu podepsána další nájemní smlouva na 3 roky. Pidivadlo je určeno jak dětskému, tak dospělému divákovi. Sál má kapacitu 78 míst. Budoucí herci zde mají kromě jeviště a hlediště k dispozici malou hereckou šatnu, fundus dekorací, divadelních kostýmů a rekvizit. Pidivadlo je tak simulovaným divadelním provozem, s jakým absolventi přijdou do styku ve své budoucí praxi. Stejně jako v profesionálním divadle se o chod divadla stará produkční pracovník vedoucí divadla, který zároveň odpovídá za plán představení, technické zabezpečení a pravidelný provoz divadla a jeho bezpečnost. Ve své činnosti je doplněn svým zástupcem. O technický provoz divadla se starají dva pracovníci, kteří zabezpečují osvětlení a zvučení. Provoz Pidivadla představuje proces nastudování inscenací i jejich reprízování, což předpokládá úzké sepětí se školou. Vychází z potřeb vzdělávacího programu, který naplňuje ve smyslu jevištní praxe zejména v závěrečné fázi studia. Vzhledem k tomu, že součástí Pidivadla je i divadelní kavárna, vedení školy se snaží, aby produkce kavárny vycházela vstříc vzdělávacímu programu. Od května 2013 se zde konají představení našich studentů v komorním prostoru (stand-upy). Také kultivace prostoru divadelní kavárny přivedla nové hosty středoškolské a vysokoškolské studenty. Kavárnu navíc využívají rodiče dětí, které jsou návštěvníky pravidelných víkendových pohádek v Pidivadle. Pravidelná výuka probíhala ve školním roce 2013/2014 především v budovách školy v sídle školy Hadovitá 1023/7 v Praze 4. Probíhala též v Letohradské 44, Praha 7 v Pidivadle. Budovy školy ve školním roce 2013/2014 (v dlouhodobém pronájmu): 1. VOŠH Hadovitá 1023/7, Praha 4 (pavilon č. 1, č. 2 a technický pavilon bývalé mateřské školy, pronájem celého objektu od listopadu 2006) Vyšší odborná škola herecká má k dispozici pro výuku: 2 velké sály k výuce pohybových disciplín, 2 malé sály k výuce herecké výchovy, 3 učebny k výuce hlasové výchovy, IT učebnu s možností přednáškové činnosti, učebnu k výuce teoretických předmětů, ekologickou loutkářskou dílnu, technické zázemí pedagogů, šatny a zázemí studentů, studovnu, kabinet pohybové výchovy a skladovací prostory (divadelní fundus a sklad pomůcek a nářadí kabinetu pohybové výchovy), 2 kanceláře, knihovnu, archiv, sociální zařízení v dostatečné kapacitě dle posouzení MUDr. Urieové (hygienička hl. m. Prahy pro školská zařízení). Součástí areálu je zahrada o rozloze 4000 m 2, která slouží také občas k výuce. V září 2013 byl VOŠH upraven a uveden do chodu další prostor v areálu bývalé mateřské školy, který slouží k individuální výuce a jako zázemí pro studenty. učebna hudební a pěvecké výchovy celkem 2, jsou vybaveny pianem a zvukovou technikou umožňující nahrávání a zesílenou reprodukci zpěvu při výuce. Učebny jsou využívány podle studijního plánu vždy dvěma studenty a pedagogem (individuální výuka). Učebny jsou vybaveny odpovídající podlahovou krytinou a podhledy a odpovídají požadavkům hygieny a bezpečnosti práce. 4

5 učebny pohybové výchovy a jevištního pohybu celkem 2, jedná se o prostorné sály o ploše cca 100 m 2. Učebny jsou vybaveny odpovídající podlahovou krytinou, disponují vybavením pro uměleckou pohybovou výchovu. V obou jsou nainstalována velkoplošná zrcadla a baletní tyče. Učebny umožňují kolektivní práci studentů. Podle požadavků pedagogů pohybové výchovy a jevištního pohybu jsou využívány další podlahové krytiny baletizol, žíněnky, koberec apod. Obě učebny jsou vybaveny potřebnou zvukovou technikou. učebny pro hereckou výchovu celkem 2, jde o menší sály o výměře vždy cca 55 m 2, volný prostor je doplněn potřebnými rekvizitami v uzavíratelných kabinetech. Umožňují skupinovou výuku cca 15 studentů. Učebny jsou odhlučněny pomocí textilních výkrytů a závěsů, odpovídajícími podlahovými krytinami, polstrovanými stropy a dveřmi. Učebny odpovídají požadavkům hygieny a bezpečnosti práce, technická úroveň odpovídá požadavkům výuky herectví. (Viz níže technické zhodnocení divadelního ateliéru.) učebna pro hlasovou výchovu jde o menší prostor s provedenými příslušnými zvukovými izolacemi, který umožňuje plnohodnotnou práci pedagogovi se dvěma studenty (individuální výuka) v souladu se vzdělávacím programem VOŠH. Učebna je nová a odpovídá požadavkům hygieny a bezpečnosti práce. univerzální učebna má plochu cca 50 m 2, je vybavena stoly a židlemi jako běžná učebna, navíc je ve výbavě piano a možnost využití reprodukční techniky (CD přehrávač, VHS a TV). Slouží pro výuku po skupinách jak pro teoretické předměty, tak pro některé méně náročné disciplíny (např. hlasovou výchovu), kapacita je 30 studentů. učebna informačních technologií maximální kapacita je 30 studentů, přímá (současná) práce s počítačem je umožněna 6 až 12 studentům. Učebna je vybavena elevací podlahy. Výměra přesahuje 50 m 2. Pedagog disponuje řídicím počítačem s přístupem na internet, dále se zvukovými zařízeními, možností nahrávání na média a přehrávání z nosičů (VHS a DVD) buď do studentských PC, nebo promítáním dataprojektorem. Učebna se využívá zejména pro tyto předměty: Ortoepie (Jevištní logopedie), Dějiny divadla, Estetika, Autorský seminář a stylistika, Rétorika, Moderování, Práce s mikrofonem, Současná divadelní praxe, Psychologie a Cizí jazyk. Kapacita umožňuje konání přednášek i pro celý ročník (až 3 studijní skupiny). Učebna je nová a odpovídá požadavkům hygieny a bezpečnosti práce. Vybavení učebny informačních technologií: 7 x PC, dataprojektor, video, DVD, střižna, video a audio technika potřebná k výuce a pořizování pracovních i archivních záznamů. Počítače jsou připojeny k internetu a dávají tak možnost přístupu k informacím. 5

6 V srpnu 2010 byl malý sál v pavilonu č. 2 přepracován na audiovizuální učebnu: technické zhodnocení audiovizuální učebny (divadelního ateliéru) z důvodu velké vytíženosti Pidivadla stálé scény VOŠH, také na přání pedagogů, studentů a vedení VOŠH vznikl v měsících červenci a srpnu v roce 2010 v prostorách školy v Hadovité ulici divadelní ateliér (audiovizuální učebna). Místnost o velikosti 60 m 2, kde byl herecký ateliér vytvořen, bylo nutno, vzhledem k nepříliš dobré akustice, alespoň částečně odhlučnit. Zvuková izolace byla vytvořena pomocí sametu rozvěšeného po obvodu ateliéru. Samet plní současně funkci zatemnění. Na podlahu byl položen zátěžový koberec, strop byl obložen polystyrenovými deskami. Po těchto opravách se akustické vlastnosti prostoru výrazně zlepšily, ateliér tak může nabídnout širokou škálu možností využití. Ateliér je vybaven dvěma bočními světly, dvěma kontra světly, stropním reflektorem a třemi mobilními světly na stativech. Pro potřeby zkoušení bez osvětlovače byla nad jevištěm instalována pracovní světla, pro případ konání představení dále světlo zajišťující stmívaný sál. Světla jsou ovládána kompaktní mobilní stmívací jednotkou s jednoduchým paměťovým pultem. Zařízení je schopno ovládat 12 okruhů do maximální zátěže 6 A. Během dvouletého provozu divadelního ateliéru se ukázalo, že technické vybavení, hlavně po zvukové stránce, je nadbytečně nadstandardní a pro klauzurní a jiná vystoupení je ateliér nadvybaven. Naopak na technickou vybavenost v Pidivadle vzrostly nároky. Proto jsme se během školního roku 2011/2012 rozhodli některé zvukové komponenty přestěhovat do Pidivadla. Jako například analogový mixážní pult Yamaha, který je schopný pracovat se zdroji signálu s mikrofonní, linkovou i nástrojovou úrovní. Dále pak dva sběrné mikrofony, které Pidivadlo využije hlavně při muzikálových inscenacích, společně s jedním mikrofonem, tzv. handkou (ruční mikrofon). Protože během výuky není neustále přítomen školený technik, byl z ateliéru taktéž převezen CD přehrávač, který umožňuje stříhat a jinak formátovat skladby v datovém formátu mp3. Nadále je však po technické stránce herecký ateliér schopný zajistit zázemí pro divadelní zkoušení, konání koncertů a klauzurních představení. Všechny učebny odpovídají požadavkům hygieny a bezpečnosti práce. Vyšší odborná škola pravidelně využívá externích služeb pracovníka Výzbrojny požární ochrany. 2. Pidivadlo stálá scéna Vyšší odborné školy herecké Letohradská 44, Praha 7 divadelní sál se zázemím (foyer, šatny, kancelář a skladovací prostory pro divadelní fundus, divadelní kavárna). Školní divadelní scéna slouží předmětu jevištní praxe, tj. zejména k finalizaci nastudovaných inscenací a jejich veřejnému předvádění. Pidivadlo, stálá scéna Vyšší odborné školy herecké, se nachází v Letohradské ulici číslo 44 v Praze 7 (jde o dislokované pracoviště VOŠH). Hlavním účelem této scény, kde posluchači získávají odbornou praxi, je co nejlépe simulovat prostředí profesionálního divadla. Posluchači dramatického a loutkářského oboru se zde setkávají s jedním z nejdůležitějších faktorů, a tím je divák. Při 6

7 naplnění sálu může v hledišti usednout až 78 diváků, kteří sledují představení na vyvýšeném jevišti s rozměry š. 4,95 m/ v. x 3,70 m/ h. x 4,20 m, kde probíhá zveřejnění vždy jedné herecké skupiny (cca 10 studentů) v rámci absolventského představení. Jedním z cílů je, aby se posluchači seznámili a naučili zacházet s moderními technologiemi, které se používají v profesionálních divadlech zvuková a světelná kabina, reflektory, odposlechy, mikrofony a bezdrátové mikroporty, atd. Světelný park divadla se skládá z těchto komponent: o 12x reflektor zn. FHR 500, FormaecoPc o 2x bodový reflektor s ryskou využívaný i k praktické výuce černého divadla o stroboskop o ledkové reflektory o halogenová světla o luminiscenční zářivka o projektor Mitschubishi XD 600U-55 Jednotlivé části světelného parku jsou ovládány světelným pultem (zn. NovaLighting), který komunikuje s příslušným PC softwarem za účelem automatického načítání světelných nálad jednotlivých inscenací, což vždy zaručuje splnění výchozích požadavků a představ realizačního týmu inscenací (režisér, dramaturg, výtvarník, choreograf, hudební skladatel atd.). Zvuková technika se skládá z těchto komponent: o 2x odposlechový reproduktor zn. Dexon o 2x Yamaha Reprobox o 1x zesilovač zn. Yamaha o 2x přehrávač MD Sony o 1x přehrávač CD Technics o 1x digitální přehrávač CD Sony s možností střihu a formátování mp3 zvukových stop o zvukový pult zn. Yamaha o 6x hlavový bezdrátový mikrofon s vysílací a přijímací stanicí (mikroport) zn. Sennheiser o 2x mikrofon zn. Shure a Hama o propojovací kabely o 1x kytarové a basové Combo typ R 221 Ke zlepšení technické úrovně Pidivadla byl do divadla přesunut CD přehrávač z audiovizuální učebny, zde nahradil stávající, který po technické stránce již nesplňoval nároky pro kvalitní úroveň divadelních představení. Každý rok se setkáváme s rostoucími nároky inscenačních týmů na technické vybavení zvukového i světelného parku v Pidivadle. Během divadelní sezony 2011/2012 byly přikoupeny z důvodu inscenování dvou muzikálů (Lysistrata a We are the Talents!) další dva hlavové bezdrátové mikrofony. Inscenační týmy dále využívaly nadstandardně výkonného dataprojektoru, který dal i novým inscenacím (Mezi náma dobrý, Čokoládové brownies se šlehačkou) nádech multimediálního rozhraní. Světelný park a zvuková technika je obsluhována z kabiny, která se nachází v zadní části sálu nad hledištěm. Studenti mají možnost prostřednictvím profesionálních odborníků 7

8 se lépe a uceleněji seznámit s touto složitou technikou, bez které se jevištní praxe neobejde. V současné době Pidivadlo zaměstnává dva externí a jednoho interního osvětlovače/zvukaře. O celkový chod divadla se starají tři pracovníci, tedy vedoucí divadla, který mimo jiné nahrazuje funkci dramaturga VOŠH a zajišťuje přesné propojení jevištní praxe s výukou ostatních předmětů a propojení s Dilií a Aura-Pontem, dále administrativně-organizační a technicko organizační pracovník. Zázemí divadla tvoří šatna herců, která byla v červenci 2012 na základě požadavků pedagogů a studentů zrekonstruována a zvětšena dle potřeb umělců, hygienických předpisů a požadavků bezpečnosti práce, dále se zlepšily hygienické podmínky studentů vytvořením dvou samostatných toalet, během školního roku 2013/2014 byly opět využity výhody této úpravy. Byla zachována kancelář vedení divadla, skladovací prostory pro kulisy, loutky, kostýmy a rekvizity. Divákům je k dispozici foyer, kde si mohou v pokladně rezervovat či zakoupit lístky na jednotlivé reprízy inscenací. Studenti tak získají informace o reflexi divácké veřejnosti na svá absolventská představení. Specifické publikum dětský divák vyžaduje také speciální estetické prostředí v prostorách, kde se pohybuje, a součástí tohoto prostředí jsou také toalety. Vzhledem k tomu se vedení Vyšší odborné školy spolu s vedením Pidivadla rozhodlo tento prostor renovovat, v červenci 2012 byla provedena rozsáhlá rekonstrukce v ceně cca Kč. Předpokládáme, že takto kultivované prostředí bude mít vliv i na estetické vnímání studentů. V květnu 2013 proběhla rekonstrukce divadelní kavárny s přihlédnutím k nárokům dětského diváka a jeho rodičů. Studenti mají možnost se seznámit s tím, jak probíhá prodej a rezervace vstupenek přes rezervační systém Colosseum 3000, který odpovídá prodeji vstupenek v profesionálním divadle. V srpnu 2014 byl v prostoru foyeru divadla umístěn kamerový systém se záznamem, a to v reakci na opakované krádeže vybavení divadla. K propagaci divadelních her i školy jako takové slouží nově nainstalovaná obrazovka namířená zpoza okna foyeru do ulice Ovenecká. VOŠH využívá prostor Pidivadla také k slavnostnímu předávání absolventských diplomů a vysvědčení. Probíhá zde rovněž zahájení školního roku, které je uvedením studentů 1. ročníku na jeviště k prezentaci míry talentu na počátku studia. V květnu 2014 zde byl také potřetí realizován projekt s názvem PidiFEST. Byly v něm prezentovány derniéry 3. ročníku VOŠH i nové absolventské premiéry 2. ročníku. Protože VOŠH má v této oblasti co nabídnout, projekt byl koncipován tak, aby mj. zahrnoval celý den zaměřený na dětského diváka, datum dětského dne byl stanoven na 12. května. Pro děti jsme zahráli během dne dvě pohádky, doprovodný program probíhal v divadelní kavárně. Tento den byl mimořádný také tím, že všechny akce pro děti byly určeny nejen veřejnosti, ale především dětem z Klokánku. Součástí dětského dne byly také výtvarné soutěže, jejichž dětští vítězové získali hodnotné ceny. Za velký přínos akce pokládáme setkání studentů 2. ročníku (kteří PidiFEST také organizovali) s malými návštěvníky Pidivadla, jejich rodiči a s dětmi z Klokánku. Studenti se dětem věnovali celý den, vyrobili s nimi krásné zvířecí 8

9 masky a také výroba korálkových náramků byla milým dárkem studentů dětem (podrobnější informace o PidiFESTu v příloze č. 12 výroční zprávy Bulletinu). PidiFEST byl dalším důkazem toho, že jeviště Pidivadla slouží k prezentaci výsledků tříletého studia v absolventských inscenacích, kde pedagogové, mladší spolužáci absolventů i veřejnost mají možnost hodnotit míru profesionality budoucích herců. Pidivadlo je důležitou, a tudíž nedílnou součástí výukového procesu Vyšší odborné školy herecké. Školní scéna odpovídá požadavkům hygieny a bezpečnosti práce, k pravidelným kontrolám a odstraňování závad využívá externích služeb pracovníka Výzbrojny požární ochrany. V souvislosti se zákazem užívání návykových látek vydalo vedení VOŠH úplný zákaz kouření v kavárně a přilehlých prostorách sloužících k výuce studentů, který je dodržován. Krátkodobé pronájmy pro výuku specifických předmětů: Sál na výuku akrobacie v TJ Sokol Žižkov II, studio pro práci s mikrofonem v ČRo a studio Tónika (tím VOŠH nepřímo podporuje nevidomé). Studio ČRo a nahrávací studio Tónika Praktická část výuky předmětu Práce s mikrofonem probíhá v rozhlasovém studiu (ČRo) a ve studiu Tónika, kde mají studenti možnost vyzkoušet si práci v reálném profesionálním prostředí. Zde se jedná o 2 x 2 hodiny výuky týdně ve 3. ročníku. Tělocvična, hřiště, sál pro výuku akrobacie Vyšší odborná škola herecká má k dispozici v sídle školy dva velké sály používané pro pohybovou výchovu studentů. Pro hodiny akrobacie pronajímá tělocvičnu TJ Sokol Žižkov II., Na Balkáně 21 v Praze 3. Využívá též zahrady, která plně vyhovuje účelům výuky, zejména při přípravě sekvencí pouličního divadla a při výuce žonglování a chůze na chůdách. Všechny dlouhodobě pronajímané učebny v sídle školy byly upraveny pro potřeby, které vyžaduje charakter výuky (odhlučnění, úprava podlahových krytin atd.), a vybaveny potřebnou technikou a zařízením (hudební nástroje, sportovní náčiní, videotechnika, audiotechnika). Renovace a doplňování technického vybavení učeben probíhá průběžně a v součinnosti s potřebami výuky. Tyto výdaje však evidentně zvyšují kvalitu výuky jednotlivých předmětů, prestiž a image školy. Zejména stálá scéna Vyšší odborné školy herecké Pidivadlo, Letohradská 44 v Praze 7 velmi příznivě ovlivnila praktickou část výuky a prezentovala školu na veřejnosti. Ve školním roce 2013/2014 navštívilo školní scénu zhruba 6500 diváků. 9

10 9. Školská rada datum ustanovení, seznam členů Ve školním roce 2013/2014 byli nově zvoleni členové Školské rady z řad studentů i pedagogů. Školská rada je nejen poradním orgánem při řešení pedagogických a kázeňských problémů, ale je zároveň dozorčím orgánem, který přichází s návrhy k řešení a předcházení problémům, které se pravidelně opakují nebo které vyplývají z nových nařízení a vyhlášek spojených s řízením školy. Dva členové školské rady zastupující studenty byli dovoleni 30. září Školská rada pravidelně hodnotí pedagogickou i uměleckou činnost školy, zejména podává náměty k evaluaci VOŠH a s tím spojené nové akreditaci, kterou vedení školy vypracovalo. Školská rada projednala obsah Výroční zprávy o činnosti a hospodaření a vydala souhlasné vyjádření s jejím zněním dne Členové rady Za zřizovatele: Za pedagogy: Za studenty: Bc. Iva Vomelová, DiS. (předsedkyně ŠR) PhDr. Jiří Hejduk Lucie Radimerská, DiS. Mgr. Petra Johansson Mgr. Libuše Králová Mgr. Květoslava Plachetková Jakub Kropáček Klára Miklasová Jana Harvanová 10

11 II. Pracovníci školské právnické osoby 1. Pedagogičtí pracovníci za každou školu vyplňte vždy samostatné řádky, podle potřeby je v tabulkách přidejte a. počty osob (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů) škola ředitel a zástupce ředitele fyzické osoby celkem ředitel a zástupce ředitele přepočtení na plně zaměstnané interní učitelé fyzické osoby celkem interní učitelé přepočtení na plně zaměstnané externí učitelé fyzické osoby celkem externí učitelé přepočtení na plně zaměstnané pedagogičtí pracovníci fyzické osoby celkem pedagogičtí pracovníci přepočtení na plně zaměstnané celkem , , ,8 b. kvalifikovanost pedagogických pracovníků (stav ke dni vyplnění zahajovacího výkazu) škola počet pedagogických pracovníků celkem % z celkového počtu ped. pracovníků kvalifikovaných nekvalifikovaných 0 0 Pedagogičtí pracovníci a další vzdělávání a) Kabinet Herectví a Jevištní praxe MgA. Otakar Kosek, vedoucí kabinetu absolvent DAMU a jeden z předních režisérů u nás, s dlouholetou praxí v divadle i filmu a televizi a dlouhou řadou úspěšných inscenací vede hereckou skupinu 2.DB b) Kabinet hlasové výchovy MgA. Hrachovinová Marta absolventka Divadelní fakulty AMU, obor herectví, a postgraduální studium AMU v oboru umělecké výchovy herecká tvorba, specializace umělecký přednes 11

12 c) Kabinet hudební a pěvecké přípravy Ivana Štréblová absolventka Státní konzervatoře v Praze, obor zpěv, na VOŠH vyučuje od roku 1994 d) Kabinet teoretických předmětů Dějiny divadla, Současná divadelní praxe, Interpretační seminář, Estetika, Psychologie, Rétorika, Ortoepie Mgr. Zuzana Beranová, absolventka žurnalistiky FŽ UK, na VOŠH vyučuje od roku 1994 e) Kabinet cizích jazyků: Anglický jazyk a Německý jazyk PhDr. Hejduk Jiří absolvent Pedagogické fakulty UK Praha, vyučující na VOŠH od roku 2013, od září 2013 zástupce ředitelky VOŠH f) Kabinet moderování Koller Jaroslav absolvent VOŠH, pedagog VOŠH od roku 2010 g) Kabinet pohybových disciplín Pantomima, Lidové tance, Akrobacie, Šerm, Moderní tance, Jevištní pohyb, Historické tance, Muzikálové tance Mgr. Králová Libuše absolventka Hudební fakulty Akademie múzických umění v Praze, obor choreografie, a Státní taneční konzervatoře v Praze absolutorium v oboru tanec klasický, historický, lidový, novodobý, charakterní tance cizích národů, na VOŠH vyučuje od roku 2010, je členkou školské rady VOŠH Všichni pedagogové mají aprobaci k výuce na umělecké škole. Pokud nemají pedagogické, magisterské či vyšší odborné vzdělání v odpovídajícím oboru, splňují podmínku dlouhodobé umělecké praxe v oboru. Podmínkou aprobovanosti výuky je i dopis ředitelky VOŠH o uznání kvalifikace z hlediska dlouholeté umělecké praxe pedagoga. Vzhledem k tomu, že jsme uměleckou školou, většina pedagogů je zaměstnána externě. Jsou to odborníci ve svém oboru herci, loutkoherci, dramaturgové, režiséři, choreografové, scénografové, řezbáři, novináři, moderátoři aj. Jedná se o přední specialisty, kteří díky svým aktivitám neztrácejí kontakt s praxí. Mnozí pedagogové působí i na jiných školách, především vysokých. Kromě dosaženého vzdělání je pro naši školu samozřejmým kritériem i praxe dosažená jednotlivými pedagogy ve vyučovaném oboru. Z tohoto hlediska jsou pedagogové na naší škole vybíráni velice pečlivě. Vzdělání i zkušenosti si jednotliví vyučující intenzivně doplňují také v mimoškolní práci. Proto lze kompetenční úroveň pedagogů sledovat nejméně ve dvou rovinách. Jednak 12

13 se jedná o kompetence vůči škole jako instituci, kde se jako referenčního rámce držíme interních směrnic školy, jednak se jedná o kompetence v umělecké rovině, kde je každý pedagog individualitou. Kompetenční úroveň pedagogických pracovníků v oblasti dovedností pedagoga v rámci instituce a pedagogického procesu je dána požadavky zákona o pedagogických pracovnících, požadavky vzdělávacího programu (výstupní odborné kompetence, které pedagog vyžaduje po svých studentech, musí mít sám jedná se zejména o odborné předměty) a spokojeností studentů školy. Referenčním rámcem hodnocení je zde organizační řád, školní řád, etický řád pedagoga VOŠH, pracovní řád a pravidla BOZP a PO na pracovišti a závěry z pedagogických a klasifikačních porad a individuálních porad s vedením školy. Důležitým zdrojem informací pro posuzování této složky pedagogických kompetencí jsou informace z jednání školské rady, hospitace a hospitační záznamy, konzultace s vedoucími jednotlivých vyučovaných oborů a autoevaluace školy, kde jsou to sami studenti, kteří se vyjadřují k úrovni jednotlivých složek výuky jednotlivých pedagogů (odborná úroveň, srozumitelnost, komunikace se studenty, ochota pomoci, spravedlnost v hodnocení). Z hlediska odborného, tedy uměleckého, škola vychází ze zákona o pedagogických pracovnících, dále z platného vzdělávacího programu VOŠH a z popisu pracovní pozice pedagoga, která je součástí ISO 9001:2009. V roce 2013/14 pokračovalo vedení školy ve zpracovávání vlastního osobního Plánu rozvoje pedagogů, který je pro každého pedagoga individuální a je pravidelně vyhodnocován v pohovoru pedagoga se zřizovatelkou a ředitelkou Vyšší odborné školy. Tento program plánování osobního rozvoje pedagoga dbá na soulad se strategickými cíli a záměry školy a je zaměřen jednak na zvyšování kvalifikace pracovníků, jednak na monitoring rozvoje odborných kompetencí pedagogů v rámci jejich umělecké praxe vně školy. Plán rozvoje pedagoga je možno rozšířit o náhled v rámci inovace metodických listů. V souvislosti s plánem rozvoje jsou pedagogové pravidelně hodnoceni jednou ročně na základě výsledků své práce (uměleckého a tvůrčího přínosu pro chod školy), dále na základě zpětné vazby průběžně tato zpětná vazba je prováděna rozhovory se studenty školy; dále na základě dotazníků spokojenosti studentů s jejich výukou, na základě zpětné vazby z jednání rady školy a zejména návštěvností (tj. úspěšností) inscenací v Pidivadle. Zřetel je brán i na evidenční list a dramaturgický záměr pedagoga při výběru absolventské inscenace. Vzhledem k absolventské inscenaci, která veřejně prezentuje výsledky vzdělávacího programu, je umělecký záměr, obsazení studentů, režijní provedení, jedinečnost absolventské inscenace pedagogickým cílem, jehož kvalita je posuzována jak vedením školy, tak i diváky Pidivadla. Objektivním důkazem hodnocení umělecké úrovně jednotlivých inscenací je i výše odměn, kterou navrhuje ředitelka školy po premiéře nebo v průběhu školního roku, vzhledem k mimořádnému uměleckému přínosu díla. Spokojenost pedagogů s výukou na VOŠH je obsahem výsledků z šetření dotazníkovou metodou. Na začátku školního roku 2013/2014 byl každý pedagog seznámen s Individuálním plánem pedagoga a jeho významem pro VOŠH, na základě tohoto zjištění si Markéta Prusková a Michaela Jadrná doplnily pedagogické minimum, Michaela Jadrná zároveň ve školním roce 2013/2014 začala studovat na katedře psychologie a pedagogiky Pedagogické fakulty v Hradci Králové. Petra Johansson pokračovala v doktorandském 13

14 studiu na univerzitě ve Stockholmu. Markéta Prusková během školního roku 2013/14 doplnila své Pedagogické minimum a v září 2014 zahájí studium Mediálních studií na Metropolitní univerzitě v Praze. Existuje také Akční plán zlepšování umělecké kvality VOŠH, aplikovaný od roku 2012, který vychází z požadavků studentů, pedagogů i nepedagogických pracovníků VOŠH zjišťovaných v rámci zpětnovazebních autoevaluačních dotazníkových šetření. Systém odměňování pedagogů je závislý na výkonech, zkušenostech a kvalifikaci pedagogů školy, který vychází z pracovních smluv a představuje také finanční motivaci k lepším výkonům. Výši odměn pedagogů stanovuje ředitelka školy a děje se tak v souladu se strategií vlastníka školy. Škola prostřednictvím osobního dotazování i dotazníků provedla hodnocení zpětné vazby ve VOŠH. Je vidět, že ve škole nedochází k žádným projevům šikany, ani významným neshodám mezi studenty vzájemně. otazníkové šetření vyšlo z hlediska hodnocení pedagogů velice pozitivně, byli vesměs hodnoceni známkou 1, výjimečně do průměru mezi 1,5 až 2. Na otevřenou otázku po silných stránkách školy většina studentů reagovala výčtem svých pedagogů. Přesto šetření poukázalo na některé neshody mezi studenty a pedagogy, hlavně v oblasti výuky rétoriky, kde pedagožka dle sdělení studentů nejednala se studenty odpovídajícím způsobem, což ovšem neodhalila předchozí hospitační činnost. Škola reagovala v tomto případě rozhodnutím, že není možné tento stav ponechat tak, jak je, a změnila dané skupině studentů pedagoga rétoriky, školní rok s nimi dokončila Michaela Jadrná. Díky výsledkům dotazníků a žádostí je možné zlepšit kreativitu přístupu v hodnocení studenta a jeho možností samostatně rozhodovat (v rámci analýzy a sebeanalýzy vytvořené odborníky pro VOŠH dle požadavků Školské rady). Další podporou pedagogické práce je i možnost pedagogů se umělecky podílet na zpracování absolventské inscenace, vybrat zajímavý titul, nechat se inspirovat a diskutovat s mladými studenty herectví. Požadavek zavedení standardů ISO se naplňuje postupným zdokonalováním Karet procesů. Jedná se o velmi náročný proces vyžadující podrobnou analýzu předmětů společně s pedagogy. I práce s nimi zlepšuje úroveň výuky. c. další vzdělávání pedagogických pracovníků počet zaměření počet účastníků vzdělávací instituce semináře kurzy doplňkové AM Solvo,s.r.o,/Univerzita 2 Pedagogické minimum 2 pedagogické studium Hradec Králové školský management rozšiřování aprobace jiné (uvést jaké) 1 Doktorandské studium 1 Univerzita Stockholm 14

15 d. jazykové vzdělávání a jeho podpora z toho počet učitelů cizích jazyků s odbornou kvalifikací (dle zákona o ped. prac.) bez odborné kvalifikace (dle zákona o ped. prac.) celkem (fyzické osoby) 4 rodilý mluvčí Nepedagogičtí pracovníci školy (vyplňte údaje za celou právnickou osobu) a. počty osob fyzické osoby celkem přepočtení na plně zaměstnané 16 7,89 b. další vzdělávání nepedagogických pracovníků počet zaměření počet účastníků vzdělávací instituce semináře 1 ISO 9001: QES kurzy jiné (uvést jaké) 47 1 Komunikace ve skupině v rámci porad vedení Interní audity 5 1 VOŠH V rámci dobrého klimatu školy se konal v průběhu listopadu 2013 seminář k certifikátu ISO 9001:2009. Dále proběhl též listopadový audit ISO 9001:2009. Ani v letošním roce se nezdály studentům a pedagogům služby Pidivadla dostatečné, a to nejen z hlediska propagace absolventských představení. Pedagogové upozornili na to, že nemají možnost vyplňovat protokoly o představeních, čímž nemohou přispívat ke kontrole provádění a hodnocení kvality jevištní praxe. Zásadním opatřením vedení školy bylo vyhledání a jmenování nového vedení Pidivadla. QES 15

16 III. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání (ZŠ, SŠ, konzervatoře a VOŠ) (za každou školu vyplňte vždy samostatné řádky, podle potřeby je v tabulkách přidejte) 1. Počty tříd/studijních skupin a počty žáků/studentů a. denní vzdělávání (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů) škola počet tříd / skupin počet žáků / studentů VOŠH 9 79 Změny v počtech žáků/studentů v průběhu školního roku (údaje uveďte za každou školu samostatně, neuvádějte počty duplicitně): - přerušili vzdělávání: 2 - nastoupili po přerušení vzdělávání: 0 - sami ukončili vzdělávání: 12 - vyloučeni ze školy: 3 - nepostoupili do vyššího ročníku: 0 z toho nebylo povoleno opakování: 0 - přestoupili z jiné školy: 1 - přestoupili na jinou školu: 0 - jiný důvod změny (uveďte jaký): 0 b. vzdělávání při zaměstnání (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů) škola počet tříd / skupin počet žáků / studentů nemá - - VOŠH nemá vzdělávání při zaměstnání. 2. Průměrný počet žáků/studentů na třídu/studijní skupinu a učitele (stav dle zahajovacího výkazu) a. denní vzdělávání průměrný počet průměrný počet škola žáků / studentů žáků / studentů na učitele na třídu / skupinu VOŠH 8,78 1,52 b. vzdělávání při zaměstnání škola průměrný počet žáků / studentů na třídu / skupinu průměrný počet žáků / studentů na učitele VOŠH - - VOŠH nemá vzdělávání při zaměstnání. 16

17 3. Žáci/studenti s trvalým bydlištěm v jiném kraji (stav dle zahajovacího výkazu) škola kraj Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Vysočina Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký Zlínský CELKEM VOŠH počet žáků/studentů celkem z toho nově přijatí Údaje o výsledcích vzdělávání žáků/studentů (po opravných zkouškách a doklasifikaci) a. denní vzdělávání škola VOŠH z celkového počtu žáků/studentů: prospělo s vyznamenáním k neprospělo 3 opakovalo ročník 1 počet žáků/studentů s uzavřenou klasifikací do tj. % z celkového počtu žáků/studentů 82 % průměrný počet zameškaných hodin na žáka/studenta 92 z toho neomluvených 1 17

18 5. Výsledky absolutorií pro školní rok 2013/2014 absolutoria škola denní vzdělávání vzdělávání při zaměstnání počet studentů, kteří konali zkoušku 26 - z toho konali zkoušku opakovaně 7 - počet studentů závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu 1 - prospěl s vyznamenáním 6 - počet studentů, kteří byli hodnoceni : prospěl 11 - neprospěl 9-6. Přijímací řízení do 1. ročníku školního roku 2014/2015 a. SŠ (mimo gymnázií), konzervatoře, VOŠ N/01 Herectví a moderování N/03 Herectví s loutkou přijímací řízení pro školní rok 2014/2015 (denní vzdělávání) počet přihlášek celkem 56 počet kol přijímacího řízení celkem 3 počet přijatých celkem 47 z toho v 1. kole 24 z toho ve 2. kole 11 z toho v dalších kolech 12 z toho na odvolání 0 počet nepřijatých celkem 4 počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst) obor: Herectví a moderování 17 obor: Herectví s loutkou 18 počet přijatých ke vzdělávání při zaměstnání do 1. ročníků pro šk.rok 2014/

19 7. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin Ve školním roce 2013/2014 na Vyšší odborné škole herecké studovalo 6 studentů ze Slovenské republiky, jedna studentka z Republiky Srbsko a jedna studentka z Ukrajiny. Ze strany pedagogů VOŠH je věnována těmto studentům nadstandardní péče, a to zejména v prvním ročníku studia, hlavně z hlediska jazykových dovedností (hlasová výchova a ortoepie pravidla správné české výslovnosti). Je třeba, aby studenti ztratili v českém jazyce cizí přízvuk a neovlivňovali jím divadelní představení inscenací ve druhém a třetím ročníku. Studentka z Republiky Srbsko, která měla závažný problém s docházkou, na jaře 2014 zanechala studia. Ostatní studenti neměli se studiem žádný jazykem podmíněný problém. Jedna ze studentek ze Slovenské republiky na jaře 2014 úspěšně složila přijímací zkoušky na VŠMU v Bratislavě a k zanechala studia na naší škole. Naše škola sleduje především hereckou výchovu, a i když se snaží odstranit jazykový hendikep cizinců, dbá o to, aby studenti především neztratili k oboru vztah. 8. Speciální výchova a vzdělávání, integrace žáků Ve školním roce 2013/2014 nebyli ve škole studenti, kteří by vyžadovali integraci nebo speciální výchovu. 9. Vzdělávání nadaných žáků a studentů Předpokladem přijetí na VOŠH je talentová zkouška. Se studenty se pracuje převážně individuálně a skupinově na základě jejich specifických talentových předpokladů. Zabezpečujeme i jejich uplatnění v praxi tím, že u výrazných talentů umožňuje škola individuální studium v případě konkrétních pracovních nabídek z divadel, televize, filmu, dabingu atp. Škola tím podporuje jejich následné uplatnění v praxi. Pedagogové prvního ročníku pracují s prověřováním talentu každého studenta. V tomto duchu jsou také nastaveny Karty procesů. Po prvním zkouškovém období vyhodnocují pedagogové talentové schopnosti na pedagogické radě a vyjadřují se ke každému studentovi jednotlivě. Pro prověření talentu v prvním ročníku se zveřejní práce na hereckých etudách pomocí tzv. klauzurních představení. Znamená to, že také ostatní studenti a pedagogové mohou posoudit pokrok, který student během prvního zkouškového období udělá. Práce s talentem je postavena na velké míře zodpovědnosti zejména hereckých pedagogů, kteří po roce studia musejí rozhodnout, zda je student dostatečně talentovaný, anebo v případě, že talent nebyl prověřen v tak vysoké míře, jak se předpokládalo u talentových zkoušek, mu nabídnout odchod ze školy. V druhém ročníku kromě práce s talentem nastává první zveřejnění herecké práce uvádí se první absolventská inscenace. Studenti prezentují v Pidivadle svůj talent před cizím hodnotitelem divákem. Tím se blíží proces práce s talentem ke svému završení. Ve třetím ročníku již pravidelně zveřejňuje talentovaný student výsledky své herecké práce na školní scéně a studenti se svými pedagogy pracují na další absolventské inscenaci. V průměru je student takto konfrontován s divákem asi 40x za rok v rámci předmětu Jevištní praxe. Kromě režiséra a diváků hodnotí jeho práci na jevišti také pedagogové Hlasové výchovy, Jevištní řeči, Hudební a pěvecké přípravy, Jevištního pohybu, a tyto jejich postřehy jsou zaznamenány každý večer v Protokolu o představení 19

20 v Pidivadle. Tím je zdokumentován proces práce na inscenaci, která je nedílnou součástí hereckého vzdělávání na naší škole. Důležité je, že tak narůstá počet hodnotitelů, kteří představují nezávislou obec diváků, bez níž herecká práce nemá význam. K doplnění talentu využívá škola také pohádková představení. Každý student má možnost pracovat pod odborným vedením režiséra, choreografa, hlasového pedagoga apod. v pohádce pro děti, a seznámit se tak s dalším typem diváka dětským divákem. Hrát pro dětského diváka je pro studenty výzvou, a proto rádi a zodpovědně pracují na rozvoji a kultivaci svého talentu a hrají víkendové pohádky pro děti a jejich rodiče v Pidivadle. VOŠH potřetí v historii Pidivadla využila tyto prostory pro pořádání PidiFESTu, na němž se více než 500 diváků stalo v rámci představení i doprovodného programu hodnotiteli práce našich studentů. 10. Ověřování výsledků vzdělávání Vyšší odborná škola herecká není poskytovatelem maturitního vzdělávání, a proto nevyužívá ověřování výsledků vzdělávání programů SCIO ani Maturity nanečisto. Jako hlavní zdroj ověřování výsledků vzdělávání využívá zveřejnění výsledků studia v rámci klauzur a veřejných divadelních představení. Zde hodnotí práci již celá skupina odborníků z řad pedagogů školy a odborné veřejnosti. 11. Školní vzdělávací programy VOŠH nemá ŠVP. 12. Vzdělávací programy VOŠ Ve školním roce 2013/2014 probíhala výuka podle reakreditovaného vzdělávacího programu: N/01 Herectví a moderování Reakreditace vzdělávacího programu Školní rok znovu úspěšně prověřil aktuální vzdělávací program, včetně začlenění předmětů, jako je Jevištní řeč, Základy pedagogiky, Základy produkce a Teorie divadla. Jevištní řeč byla úspěšně aplikována do absolventských inscenací 2. a 3. ročníku. Jedná se o kolektivní výuku, v rámci které se studenti od druhého ročníku tedy od doby, kdy začínají zkoušet první absolventské inscenace, učí partnerské souhře. Pedagogové hlasové výchovy tak nyní mají více času pracovat se skupinou na textech, které jsou připravovány pro Pidivadlo. Předmět Základy pedagogiky v kombinaci s povinně volitelným předmětem Tvořivá dramatika by měl pomoci absolventům k lepšímu uplatnění na trhu práce. Nejvýznamnějším přínosem v rámci poslední inovace vzdělávacího programu je předmět Základy produkce, který reaguje na skutečnost, že mnoho absolventů VOŠH si po ukončení studia zakládá vlastní agentury, občanská sdružení nebo v podobných institucích začíná pracovat. I jim by měl předmět přinést lepší orientaci v produkční práci. V rámci předmětu Základy produkce pokračoval v roce 2014 projekt PidiFEST, v němž 20

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA HERECKÁ s. r. o. Hadovitá 1023/7, 141 00 Praha4-Michle

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA HERECKÁ s. r. o. Hadovitá 1023/7, 141 00 Praha4-Michle VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA HERECKÁ s. r. o. Hadovitá 1023/7, 141 00 Praha4-Michle Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy herecké, s. r. o., Hadovitá 1023/7, 141 00 Praha 4 za školní rok 2011/2012 V souladu

Více

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2004/2005

Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2004/2005 Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2004/2005 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2005, případně po opravných zkouškách a doklasifikování,

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2007/2008 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2008, případně po opravných zkouškách a dokončení klasifikace,

Více

Soukromé střední odborné učiliště. ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Soukromé střední odborné učiliště. ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Soukromé střední odborné učiliště ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Pavla Šarapatková Zpracovatelé: Pavla Šarapatková, Dagmar

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Směrnice děkana O studiu na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně platná od 1. října 2012 do 30. září 2013

Směrnice děkana O studiu na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně platná od 1. října 2012 do 30. září 2013 Směrnice děkana O studiu na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně platná od 1. října 2012 do 30. září 2013 Směrnice děkana o studiu na Divadelní fakultě JAMU konkretizuje pravidla

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát OSTRAVA Inspekční zpráva Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s. r. o. Hasičská 44, 700 30 Ostrava-Hrabůvka Identifikátor školy: 600 020 622 Termín konání orientační

Více

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014 Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Dotazníky k Noci divadel 2013 byly vytvořeny Annou Černou, absolventkou Katedry sociologie FF UK. Jejich

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá vyšší odborná škola daňového poradenství STING, s.r.o. Uzbecká 2, 625 00 Brno. Identifikátor: 600 020 461

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá vyšší odborná škola daňového poradenství STING, s.r.o. Uzbecká 2, 625 00 Brno. Identifikátor: 600 020 461 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Soukromá vyšší odborná škola daňového poradenství STING, s.r.o. Uzbecká 2, 625 00 Brno Identifikátor: 600 020 461 Termín konání inspekce:

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

Schéma vzdělávacího systému České republiky

Schéma vzdělávacího systému České republiky Schéma vzdělávacího systému České republiky Doktorský studijní program PhD. 5 Mgr., Ing., MUDr., MVDr.,... 4 1 0 19 Magisterský studijní program Magisterský Istudijní program 1 Bakalářský studijní program

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

Studium školského managementu v rámci profesní přípravy předškolních pedagogů na PDF UHK

Studium školského managementu v rámci profesní přípravy předškolních pedagogů na PDF UHK Studium školského managementu v rámci profesní přípravy předškolních pedagogů na PDF UHK Vladimíra Hornáčková Pedagogická fakulta UHK Hradec Králové 2012 Pedagogická fakulta UHK bakalářské studium obor

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA HERECKÁ s. r. o. Hadovitá 1023/7, 141 00 Praha 4

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA HERECKÁ s. r. o. Hadovitá 1023/7, 141 00 Praha 4 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA HERECKÁ s. r. o. Hadovitá 1023/7, 141 00 Praha 4 Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy herecké s. r. o. Hadovitá 1023/7, 141 00 Praha 4, za školní rok 2009/2010 V souladu s

Více

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h)

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h) 1. Název vzdělávacího programu: Didaktické principy, formy a metody vyučování a učení dospělých 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace a. Předpoklady a možnosti

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Janáčkova akademie múzických umění v Brně Divadelní fakulta. Směrnice. pro uskutečnění přijímacího řízení pro akademický rok 2002/2003

Janáčkova akademie múzických umění v Brně Divadelní fakulta. Směrnice. pro uskutečnění přijímacího řízení pro akademický rok 2002/2003 Janáčkova akademie múzických umění v Brně Divadelní fakulta Směrnice pro uskutečnění přijímacího řízení pro akademický rok 2002/2003 Brno, 14.června 2001 Kontakt DIFA JAMU, Mozartova 1, 662 15 Brno, tel.:05/42212151,

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY A U T O E V A L U A Č N Í Z P R Á V A INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CHEB OBRNĚNÉ BRIGÁDY 6, 350 11 CHEB ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Zpracoval: PhDr. Bc. Miroslav Liška V Chebu dne 31. 10. 2011 Razítko

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

I. Základní údaje o škole

I. Základní údaje o škole Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 212/213 I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 213 Základní umělecká, Praha 6, Nad

Více

Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2005/2006

Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2005/2006 Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2005/2006 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2006, případně po opravných zkouškách a dokončení klasifikace,

Více

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ projekt (příklad projektové fiše) 1) název a lokalizace projektu Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Místo realizace a oblast dopadu projektu: obec Dolní Hodolany a Pardubický

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 Střední odborná škola specializační a Vyšší odborná škola ARITA, spol. s r. o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 Střední odborná škola specializační a Vyšší odborná škola ARITA, spol. s r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 Střední odborná škola specializační a Vyšší odborná škola ARITA, spol. s r. o. říjen 2014 ředitelka školy Mgr. Pavla Šarapatková I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1.

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2013/2014

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2013/2014 a výsledků vzdělávání na školní rok 2013/2014 Kritéria pro hodnocení 1) Indikátory splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací

Více

Vzory tiskopisů podle 2 odst. 2 písm. d) Vysvědčení o absolutoriu a diplom o absolutoriu v konzervatoři

Vzory tiskopisů podle 2 odst. 2 písm. d) Vysvědčení o absolutoriu a diplom o absolutoriu v konzervatoři Příloha č. 6 k vyhlášce č. /2015 Sb. Vzory tiskopisů podle 2 odst. 2 písm. d) Vysvědčení o absolutoriu a diplom o absolutoriu v konzervatoři 6.1 Vysvědčení o absolutoriu v konzervatoři - 4 str. 6.2 Vysvědčení

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2010 / 2011

Výroční zpráva školy za školní rok 2010 / 2011 Pertoldova 3373, Praha 4,43 00, tel,fax: 2 444 02 02 e-mail: ekonoma.soa@email.cz www.ekonoma.cz Výroční zpráva školy za školní rok 200 / 20. Základní údaje o škole, školském zařízení.. Název školy EKONOMA

Více

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26 POROVNÁNÍ KRAJSKÝCH NORMATIVŮ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ STANOVENÝCH JEDNOTLIVÝMI KRAJSKÝMI ÚŘADY PRO KRAJSKÉ A OBECNÍ ŠKOLSTVÍ V ROCE 2010 MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Signatura: bg1fs201 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Obchodní akademie, Husova 1, 370

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Střední odborné učiliště služeb, Praha 9, Novovysočanská 5 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Střední odborné učiliště služeb Praha 9 190 00 Praha 9,

Více

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

6 Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6 Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6 Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6.1 Hodnocení žáka 6.1.1 Cíl hodnocení žáka Cílem hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu, prostřednictvím níž získá informace o tom, jak danou problematiku zvládá,

Více

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL projekt: Vzdělávání napříč KHK METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL autor Mgr. Stanislav Kutálek žadatel Českomoravská vzdělávací, s.r.o. Metodické materiály stáží středních škol Vypracoval: Mgr. Stanislav

Více

Centrum školského managementu

Centrum školského managementu Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Závěr projektu ESF Profesionalizace klíčových kompetencí řídících pracovníků ve školství PhDr. Václav TROJAN, Ph.D. Manažer

Více

Monitorování. učitelé. žáci. další partneři. absolventi. trh práce

Monitorování. učitelé. žáci. další partneři. absolventi. trh práce M a l á t o v a t e l. 2 9 5 e-m a i l : Vývoj vzdělávání a školství v krajích ČR Kvalita a evaluace Radim Ryška Seminář k projektu ESF Kvalita II Praha a Brno, 15. a 17. ledna 2008 M a l á t o v a t e

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové 1 Obsah: 1. Identifikační údaje a. Základní údaje organizace b. Charakteristika organizace 2. Cíle zájmového vzdělávání 3. Délka a časový plán

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Charakteristika školy Škola vznikla v roce 1993 jako jedna z prvních soukromých škol v České republice. Od 1.9.2012 se škola přestěhovala na nábřeží

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 1 Rovný přístup ke vzdělávání a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Kritéria hodnocení 1) Indikátory splnění kritéria 2) Základní právní východiska Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. První jazyková základní škola v Praze 4, Praha 4, Horáčkova 1100. Horáčkova 1100, 140 00 Praha 4 - Krč. Identifikátor: 600 037 151

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. První jazyková základní škola v Praze 4, Praha 4, Horáčkova 1100. Horáčkova 1100, 140 00 Praha 4 - Krč. Identifikátor: 600 037 151 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA První jazyková základní škola v Praze 4, Praha 4, Horáčkova 1100 Horáčkova 1100, 140 00 Praha 4 - Krč Identifikátor: 600 037 151 Termín konání

Více

7.0 ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

7.0 ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI 7.0 ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Škola poskytuje vzdělání každému, kdo se prokáže nezbytnými předpoklady potřebnými pro přijetí do příslušného uměleckého oboru. Pro žáky

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Brno, Gajdošova 3. Gajdošova 3, 615 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 007

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Brno, Gajdošova 3. Gajdošova 3, 615 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 007 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Brno, Gajdošova 3 Gajdošova 3, 615 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 007 Termín konání inspekce: 7. a 8. prosinec 2006

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Osnova pro výroční zprávu základních škol, středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 213/214 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 214, případně po

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 Gymnázium Hády Horníkova 1 628 00 Brno a) Charakteristika školy Gymnázium Hády, s.r.o. Horníkova 1 628 00 Brno Zřizovatel: Mgr. Petr Holeček, Ctibor Nezdařil Datum

Více

II. Pracovníci právnické osoby. interní. externí. přepočtení na plně zaměstnané. fyzické osoby celkem 2 1,8 20 13,6 2 0,2 24 13,8

II. Pracovníci právnické osoby. interní. externí. přepočtení na plně zaměstnané. fyzické osoby celkem 2 1,8 20 13,6 2 0,2 24 13,8 1. Taneční centrum Praha konzervatoř, obecně prospěšná společnost identifikátor právnické osoby: 600 005 780 IČ: 25 106 121 2. Ředitel a statutární zástupce: PhDr. Vlasta Schneiderová, Mgr. Pavla Königsmarková,

Více

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace tel. 482312078, fax 482312468, e-mail: gymfry@gymfry.cz Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Poslání školy pro vzdělávací obor osmileté

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-470/07-13 Název školy: Střední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Adresa: Kosinova 4, 772 00 Olomouc Identifikátor: 600

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Výroční zpráva. Statutární zástupce Mgr. Miroslav Hajn, e mail: mhajn.tkp@email.cz, tel.: 222319145

Výroční zpráva. Statutární zástupce Mgr. Miroslav Hajn, e mail: mhajn.tkp@email.cz, tel.: 222319145 Výroční zpráva I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2014 Taneční konzervatoř hlavního města Prahy, Křížovnická 81/7,

Více

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy)

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) 8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) Autoevaluace školy je vlastní hodnocení školy podle vytvořených kritérií a stanovených oblastí. Poskytuje škole zpětnou vazbu o kvalitě a úrovni dosažených

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Gymnázium Jablonec nad Nisou, 5 Němčina pro pedagogy. Dr. Randy 4096/13, příspěvková organizace. dotace. Gramatická kompetencež

Gymnázium Jablonec nad Nisou, 5 Němčina pro pedagogy. Dr. Randy 4096/13, příspěvková organizace. dotace. Gramatická kompetencež 5 Němčina pro pedagogy 5.1 Podrobný přehled témat výuky (obsah), hodinová dotace Kurz je určen pro pedagogy, kteří potřebují komunikovat v německém jazyce se zahraničními kolegy, pracovat s informacemi

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov - Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově Komenského 17, 786 01 Prostějov Identifikátor školy: 600 015 211 Termín konání inspekce: 9. - 11.

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2011-2012 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dům dětí a mládeže Bájo Česká Skalice, okres Náchod. Adresa: Husovo náměstí 3, 552 03 Česká Skalice

Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dům dětí a mládeže Bájo Česká Skalice, okres Náchod. Adresa: Husovo náměstí 3, 552 03 Česká Skalice Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Dům dětí a mládeže Bájo Česká Skalice, okres Náchod Adresa: Husovo náměstí 3, 552 03 Česká Skalice Identifikátor domu dětí a mládeže:

Více

Výroční zpráva středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 202/203 I. Základní údaje o škole, školském zařízení. Střední odborné učiliště služeb 90 00 Praha

Více

Poradenská role školy

Poradenská role školy Projekt: AUTOEVALUACE V LIBERECKÉM KRAJI Reg. č. CZ.1.07/1.1.22/02.0024 Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Poradenská role školy Zpráva z evaluačního

Více

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7.1 Hodnocení žáků 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků Účelem hodnocení je poskytnout žákům i jejich rodičům co nejčastější zpětnou vazbu. Hodnocení současně přispívá i

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI BANKOVNÍ AKADEMIE Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy a.s. ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI BANKOVNÍ AKADEMIE Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy a.s. ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI BANKOVNÍ AKADEMIE Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy a.s. ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název školy podle rozhodnutí

Více

*přehledy o pracovnících školy *sebehodnocení a zdokonalování pracovníků

*přehledy o pracovnících školy *sebehodnocení a zdokonalování pracovníků Příloha ŠVP (Autoevaluace) AUTOEVALUACE V ROVINĚ ŠKOLY Oblast Cíl Kritéria, Indikátory kvality školy Dílčí cíl Nástroje Četnost Podmínky Lidské zdroje Složení ped. sboru a dalších pracov. Zajistit ke vzdělávání

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

POLOLETNÍ PEDAGOGICKÁ RADA 21.01.2015

POLOLETNÍ PEDAGOGICKÁ RADA 21.01.2015 POLOLETNÍ PEDAGOGICKÁ RADA 21.01.2015 PROGRAM pololetní hodnocení a klasifikace - výstupy ŠVP a třídní kniha - klasifikační řád v návaznosti na vysvědčení - klasifikační řád a komisionální zkoušky školní

Více

6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) 6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) Výsledkem autoevaluace školy je strategický plán na pětileté období, který je též samostatnou přílohou ŠVP a je každoročně vyhodnocován

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název školy resp. školského zařízení Soukromá střední odborná (1.KŠPA) Praha s.r.o. 2. Ředitel a statutární zástupce ředitele Ředitel: Mgr. Pavlína

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 095 506/98-4021 Inspektorát č. 09 Hradec Králové INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Jeronýmova 100/IV, 560 01 Vysoké Mýto

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 095 506/98-4021 Inspektorát č. 09 Hradec Králové INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Jeronýmova 100/IV, 560 01 Vysoké Mýto Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 095 506/98-4021 Inspektorát č. 09 Hradec Králové Signatura: aj5ks101 Okresní pracoviště č. 05 Trutnov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Z á k l a d n í u m ě l e c k

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Zásadní připomínky. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020

Zásadní připomínky. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 Dušní17, 110 00 Praha 1, tel:+420 222 333 137 e-mail:prazmova@seznam.cz Zásadní připomínky k návrhu Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 str. 11

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2011 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Závěrečná hodnotící zpráva

Závěrečná hodnotící zpráva Závěrečná hodnotící zpráva Název projektu: Číslo projektu: Typ projektu: Modernizace výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín prostřednictvím využití ICT CZ.1.07/1.1.08/01.0036

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013 Vyhlášení pokusného ověřování obsahu, formy, organizace a hodnocení výběrové zkoušky ze středoškolské

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

Školní řád. VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA HERECKÁ s.r.o. Hadovitá 1023/7, 141 00 Praha 4 ŠKOLNÍ ŘÁD

Školní řád. VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA HERECKÁ s.r.o. Hadovitá 1023/7, 141 00 Praha 4 ŠKOLNÍ ŘÁD Strana 0 (celkem 17) VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA HERECKÁ s.r.o. Hadovitá 1023/7, 141 00 Praha 4 ŠKOLNÍ ŘÁD Řídí se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Vnitřní organizační normy a směrnice

Vnitřní organizační normy a směrnice Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Libhošť 90 příspěvková organizace se sídlem v Libhošti zastoupená ředitelkou Mgr.Dagmar Michálkovou IČO 750 27 518 Vnitřní organizační normy a směrnice Plán

Více