Fokus Mladá Boleslav

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Fokus Mladá Boleslav"

Transkript

1 Výroční zpráva 2013 Fokus Mladá Boleslav Strana 1

2 Obsah Obsah... 2 Poslední rok občanského sdružení Fokus Mladá Boleslav... 3 Typy poskytovaných služeb... 4 Poslání sdružení... 4 Rozčlenění služeb... 4 Organizační schéma služeb a středisek... 5 Tým sociální rehabilitace - case management ( )... 6 Chráněné bydlení ( )... 6 Tým sociální rehabilitace - podporované zaměstnávání ( )... 7 Centrum sociální rehabilitace Mladá Boleslav ( )... 7 Sociální rehabilitace Nymburk a Kolín ( )... 9 Sociálně terapeutické dílny ( , , , , )... 9 Podpora samostatného bydlení ( ) Sociální rehabilitace Karlovy Vary ( ) Hospodaření sdružení Dlouhodobý přehled ročních rozvah k roku: AKTIVA Dlouhodobý přehled ročních rozvah k roku: PASIVA Dlouhodobý přehled výkazu zisku a ztráty v letech: NÁKLADY Dlouhodobý přehled výkazu zisku a ztráty v letech: VÝNOSY Přehled o čerpaných a použitých dotacích Shrnutí zprávy auditora Sponzoři sdružení Strana 2

3 Poslední rok občanského sdružení Fokus Mladá Boleslav Postmoderní intelektuálové se snaží zpochybňovat či relativizovat i takové věci, jako je princip kolektivní viny, který s oblibou a ve velkém využíval už starozákonní bůh. Zjevně jim to však není moc platné, jak dokazuje například novela občanského zákoníku. Některá občanská sdružení byla opakní 1, vlastnila kasina, spravedlivý trest tedy dopadl na všechny. Od na nás zákon pohlíží jako na spolek. Zkuste si to představit. Je půl druhé, právě jste se vrátili z dvouhodinové přestávky na oběd, sedíte s kolegy u kafe a tlacháte, aby vám to čtyř nějak uteklo, když vtom vrazí do dveří zákon a zařve: Co je to tady za spolek? Aby se nestalo právě tohle, je možné udělat řadu věcí. Můžete třeba do mramorové předsíně umístit skupinu vrátných, ochranku, turnikety na čipovou kartu a na poledne radši ještě zamknout. Neřeší to však ten problém, že zákon na vás pohlíží, když vy byste byl mnohem radši, aby nepohlížel. Příběh Josefa K. je dostatečně varující. Začnete se tedy starat, zaplatíte něco za školení a právní konzultace a zjistíte, že od provozovatelů kasin vás spolehlivě odliší pouze transformace spolku na zapsaný ústav. Klientům to jistě udělá radost, protože kdo by nechtěl do ústavu, že? Změna jména je ale především zásadní součást rituálu. O ústavech sociální péče se začalo říkat, že jsou zaostalé a nehumánní, tak se přejmenovaly na domovy a je to v pořádku. Když se začalo totéž říkat o psychiatrických léčebnách, staly se z nich psychiatrické nemocnice a hned je to tam taky o moc lepší. Proč by tedy změna jména neměla prospět i nám? Ostatně smrt je konzervativní a hledá vás podle jména, které máte zapsané v rodném listu. Má ještě cenu s perspektivou na nastávající změnu identity připomínat, že jsme v roce 2013 dále zvětšovali a rozvíjeli služby a že se nám to dařilo, a děkovat všem, kdo k tomu přispěli? Určitě větší než všechny ty odstavce nad tím. MUDr. Jan Stuchlík předseda sdružení nebo spolku 1 Opacita je opakem transparence, jak kdysi věděl každý středoškolák. Upocené koktavé adjektivum netransparentní je tedy možné elegantně nahradit slovem opakní. Strana 3

4 Typy poskytovaných služeb Poslání sdružení Občanské sdružení Fokus Mladá Boleslav je nestátní nezisková organizace poskytující sociální služby dlouhodobě vážně duševně nemocným v regionech Mladoboleslavsko, Nymbursko, Kolínsko a Karlovarsko. Poskytované služby tvoří celek, který bývá označován jako komplexní psychiatrická rehabilitace. Cílem těchto služeb je zvýšení kvality života klientů, zvýšení jejich nezávislosti a snížení psychiatrické hospitalizace. Veškeré služby jsou poskytovány na základě dobrovolného rozhodnutí klienta. Rozčlenění služeb Rozdělení vycházející z mezinárodně používané typologie služeb psychosociální rehabilitace: Rozdělení služeb na základě typologie stanovené zákonem 108/2006 Sb. a z něj vyplývající registrace jednotlivých služeb: Chráněná práce a pracovní rehabilitace Programy podpory v bydlení Sociální a právní poradenský servis pro dlouhodobě duševně nemocné Podpora života v komunitě Doplňkové resocializační a volnočasové programy To by ovšem bylo přehledné až k uzoufání. Proto na MPSV vymysleli typologii služeb (v současné době připravují druhologii), kde cokoliv může být čímkoliv. Asi je možné se v tom vyznat stejně, jako je možné nakreslit genealogický strom rodiny Buendíů, ale pak už z toho nemáte ten pocit. Tým sociální rehabilitace - case management Sociálně terapeutická knihařská dílna Sociálně terapeutická zahradnická dílna Sociálně terapeutická dílna kavárna Sociálně terapeutická dílna Mnichovo Hradiště Tým sociální rehabilitace - podporované zaměstnávání Chráněné bydlení Program podpory v samostatném bydlení Centrum sociální rehabilitace Mladá Boleslav Sociální rehabilitace Nymburk a Kolín Sociální rehabilitace Karlovy Vary Sociálně terapeutická dílna Karlovy Vary Sociálně terapeutická dílna Nymburk V dalším textu budou služby zmiňovány podle toho, jak jsou registrovány, nebo tak, jak bychom si přáli, aby registrovány byly (nějakým zásahem do registru poskytovatelů se z něj stala informační obdoba osmi pokladů po sečuánsku a uvádí směs údajů aktuálních, historických a zcela chybných). Data o činnosti služeb budeme uvádět přesně tak, jak jsme je vykázali ve výkazu OK-chuchvalec. Čas, který tím ušetříme, vynaložíme na něco užitečného. Strana 4

5 Organizační schéma služeb a středisek Strana 5

6 Tým sociální rehabilitace - case management ( ) Case manager provází klienta systémem služeb, na jeho spolupráci s klientem záleží, zda klient dostává takovou pomoc a podporu, jakou aktuálně potřebuje. Case manager pracuje s klientem na základě dohody (někdy písemné). Case management je zásadní službou, která je vhodná zejména pro klienty, kteří mají problémy současně v několika oblastech života. Boleslavský tým pracuje od roku 1995, své zkušenosti předal mladším týmům v Nymburce, Kolíně a Karlovarském kraji, ale také mnoha obdobným službám jiných poskytovatelů. V roce 2013 jsme se začali zabývat možnostmi, jak práci přiblížit nizozemskému modelu FACT (Flexible Assertive Community Treatment) a připravit se na existenci multidisciplinárních zdravotně sociálních terénních služeb. FACT, beze srandy. Počty kontaktů Ambulantní Terénní Do 15 min Do 30 min Do 60 min Nad 60 min Počet klientů 192 Chráněné bydlení ( ) Kapacita 18 míst není dostatečná. Chráněné bydlení je proto koncipováno jako rehabilitační služba (časové omezení pobytu, přednost pro klienty, u nichž je pravděpodobné, že později budou schopni žít samostatně). V regionu by bylo třeba dalších nejméně 30 míst pro dlouhodobé nebo trvalé bydlení a také 2 až 3 byty sloužící pro řešení akutních krizí. Tomu brání mimo jiné deficitní financování (nízká dotace je zdůvodněna tím, že klienti mají službu hradit z příspěvku na péči, který je ovšem duševně nemocnému klientovi přiznán jen zcela výjimečně). A proč by to také mělo být jinak, když dlouhodobé psychiatrické hospitalizace ze sociálních důvodů nikomu nevadí. Počet klientů 20 Počet intervencí Počet hodin práce s klienty *) Klienti v přípravě na program CHB, v následné podpoře a obyvatelé CHB Strana 6

7 Tým sociální rehabilitace - podporované zaměstnávání ( ) Od roku 2012 služba změnila metodiku a pracuje nyní podle modelu IPS (Individual Plecement Support). Pro pracovníky tak platí jen tři pravidla: 1. Klient chce pracovat najdi mu místo. 2. Klient nastoupil a má v práci problém pomož mu ho vyřešit. 3. Kdokoliv chce po tobě cokoliv jiného pošli ho k šípku (pro výroční zprávu byl použit pojmový aparát Mirka Dušína). Je to tak jednoduché, že to ani nepřipomíná sociální službu. Udělejme proto výjimku a uveďme údaj, na který se ve výkazech nikdy nikdo neptá. Během roku 2013 získalo práci na volném trhu 40 klientů. Počty kontaktů Do 15 min Do 30 min 122 Do 60 min 238 Nad 60 min 169 Počet klientů 88 Centrum sociální rehabilitace Mladá Boleslav ( ) Centrum nabízí komplexní rehabilitační program, využívaný k: a) diagnostice pracovního handicapu a předpracovní přípravě b) strukturaci času (udržení denního rytmu, aktivizace) a posílení sociální sítě, c) volnočasovým a rekreačním aktivitám (procházky, krátké výlety, sport, kulturní akce atd.), d) nácvikům dovedností (kurz vaření atd.). Program využívají také pacienti Psychiatrické léčebny Kosmonosy, kterým zajišťujeme dopravu. Vedlejším efektem programu je schopnost vyhodit troubou nebo keramickou pecí pojistky a vyřadit z provozu firemní server. Počty kontaktů Do 15 min 171 Do 30 min 13 Do 60 min 30 Nad 60 min Počet klientů 143 Strana 7

8 Sociální rehabilitace Nymburk a Kolín ( ) Nymburce i Kolíně jsou docházkové programy obsahově velmi podobné Centru sociální rehabilitace v Mladé Boleslavi a v obou místech pracují týmy terénní sociální rehabilitace pracující způsobem case management převzatým od boleslavského týmu. Na rozdíl od boleslavských služeb jsou však všechny tyto čtyři programy registrovány společně, od čehož jsme si slibovali zjednodušení výkaznictví a více času na práci s klienty. Středočeský kraj nám zkřížil plány tím, že vypsal zakázky rozděleně podle míst (a dokonce cítil potřebu oddělit ambulantní sociální rehabilitaci od terénní, protože pořádek musí být). Takže výkazy místo čtyřikrát vyplňujeme pětkrát. Počty kontaktů Ambulantní Terénní Do 15 min Do 30 min Do 60 min Nad 60 min Počet klientů 312 Sociálně terapeutické dílny ( , , , , ) Zařazení do pracovně rehabilitačních programů je velmi efektivní z hlediska stabilizace zdravotního stavu (dlouhodobé statistiky prokazují pokles potřeby psychiatrické hospitalizace na 1/3). Chráněná práce vede ke zvýšení kvality života, lepšímu sebehodnocení a méně častým krizím vyvolaným či potencovaným špatnou ekonomickou situací klientů. Podstatné je, aby dílny nezadržovaly klienty, cíleně je připravovaly na práci mimo chráněné podmínky a podporovaly je v úsilí získat práci na volném trhu. Celková kapacita dílen je 70 míst. Dílna Počet klientů v roce Hodiny Knihařská a šicí Kavárna Zahrada Klášter Karlovy Vary Nymburk Celkem Strana 8

9 Podpora samostatného bydlení ( ) Program podpory samostatného bydlení je svým obsahem case management zaměřený na schopnost obstát ve vlastní domácnosti. Podle zákona o sociálních službách je ovšem hlavním rysem to, že službu si hradí klienti z příspěvku na péči. Většina našich klientů však příspěvek nemá, protože jim nečiní problém zavázat si tkaničky. Domníváme se, že je to jeden z projevů diskriminace duševně nemocných v České republice. Můžete na to ovšem také nahlížet jako na sympatickou snahu omezit veřejné výdaje. To je věc vkusu. Počet klientů 16 Počet intervencí Počet hodin práce s klienty 895 Sociální rehabilitace Karlovy Vary ( ) V Karlových Varech funguje docházkový program centrum sociální rehabilitace a tým poskytující terénní sociální rehabilitaci (case management). Na rozdíl od boleslavských služeb je centrum sociální rehabilitace organizačně propojené se sociálně terapeutickou dílnou. Koncem roku 2013 vznikly týmy terénní sociální rehabilitace v Chebu a Sokolově. Kvůli nízké dopravní obslužnosti postupně v regionu budujeme malé docházkové programy (drop-in centra). Připravuje rozšíření týmů a vznik programu podpory v samostatném bydlení. Nejspíš také budeme muset sami dostavět dálnici R6 nebo z grantové výzvy inovace v sociálních službách nakoupit vrtulníky. Počty kontaktů Ambulantní Terénní Do 15 min Do 30 min Do 60 min Nad 60 min Počet klientů 153 Strana 9

10 Hospodaření sdružení Dlouhodobý přehled ročních rozvah k roku: AKTIVA MAJETEK DNM Pozemky Stavby Samost.mov. soubory DDHM Nedokonč DHM Oprávky k DDNM Oprávky ke stavbám Opr. k sam.mov. věc Oprávky k DDHM Dlohodobý fin. majetek 914 KRÁTKOD. MAJETEK Materiál Zboží na skladě Odběratelé Poskytnuté prov. Zál Srážková daň Ostatní pohledávky Pohled. zaměstnanci Soc.zab.a zdrav.pojištˇ DPH Ost.daně, dotace ze SR Jiné pohledávky Pokladna Účty v bankách Náklady příštích obd Příjmy příštích období Dohadné účty aktivní AKTIVA CELKEM Strana 10

11 Dlouhodobý přehled ročních rozvah k roku: PASIVA VLASTNÍ ZDROJE Vlastní jmění Výsledek hospodaření Nerozdělený zisk CIZÍ ZDROJE Přijaté dlouhodobé zálohy Dodavatelé Přijaté zálohy Ostatní závazky Zaměstnanci Ost. závazky zaměstn Záv. soc. zdrav. zabezp Ostatní přímé daně Daň z přidané hodnoty Ostatní daně a poplatky Záv. k stát. rozpočtu Jiné závazky Krátkod. bank.úvěry Dohadné účty pasivní Výdaje příštích období Výnosy příštích období PASIVA CELKEM Strana 11

12 Dlouhodobý přehled výkazu zisku a ztráty v letech: NÁKLADY Spotřeba materiálu Spotřeba energie Spotř. ostat.nesklad.dodávek Prodané zboží Opravy a udržování Cestovné Reprezentace Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociál.pojištění Ostatní sociální pojištění Zákonné sociální náklady Ostatní sociální náklady Daň silniční Ostatní daně a poplatky Smluvní pokuty a úroky Ostatní pokuty a penále Úroky Kurzové ztráty Dary Manka a škody Jiné ostatní náklady Odpisy DNHM ZC prodaného HIM Poskytnuté příspěvky Poskytnuté členské příspěvky Dodat.odv.daně z příjmu Náklady celkem Strana 12

13 Dlouhodobý přehled výkazu zisku a ztráty v letech: VÝNOSY Tržby za vl. výrobky Tržby za služby Tržby za prodané zboží Poskytnuté provozní zálohy Tržby za pronájem Tržby služby ostatní Tržby za zboží Úroky Jiné ostatní výnosy Tržb.z prod. DNHM Přijaté přísp. dary Přijaté čl.příspěvky Ostat.mimoř. výnosy Provozní dotace Výnosy Hosp. výsledek po zdanění Přehled o čerpaných a použitých dotacích Poskytovatel dotace MPSV Ministerstvo zdravot. Úřad práce Městský úřad Phare - Nadace rozvoje Středočeský kraj Phare, ROP OPLZZ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , , ,94 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,68 0,00 0, , ,32 0,00 0, , , ,00 Celkem , , , , , , , ,00 Strana 13

14

15 Sponzoři sdružení Děkujeme všem, kdo nám v roce 2012 finančními a věcnými dary pomáhali: 1.FC Bělá pod Bezdězem Electrolux s.r.o. IT assistance s.r.o. Montana s.r.o. Spojené kartáčovny a.s. A Z Gabion Emba spol. s r.o. Ivan Sixta, převodovky NEON LAK, spol. s r.o. SUDOP Praha a.s. A1 Gastro line s.r.o. A2, o.s. Abas Atelier s.r.o. Abrasiv a.s. Abrasiv a.s. Alena Břízová Alfa Invest MB Alutec K + K, a.s. Amon and Co., s.r.o. Autoservis Petr Duřt Autozítka v.o.s. Avia Propeller s.r.o. BENTELER Maschinenbau CZ s.r.o. Bospor Auto s.r.o. brm s.r.o. CAB minerals s.r.o. Centr PCO v.o.s. Centrotherm Mladá Boleslav Cerepa a.s. Dobiáš spol.s r.o. Družstevní závody Dražice Evropská vodní doprava Praha s.r.o. Fermata a.s. Flow Jet s.r.o. Foliant EU s.r.o. Future 21 Gea Heat Exchangers a.s. Geo Tec-GS a.s. Geus Ware Glazura s.r.o. Grent s.r.o. GTL spol. s r.o. HESO s.r.o. HLS Czech s.r.o. HP Pelzer s.r.o. HSF System a.s. Ing. Blanka Tománková Ing. Karel Vala ing. Petr Mašlaň Ing. Petr Prokůpek Mn. Hradiště Interkov spol. s r.o. Irena Gosmanová Jan Šikl Pragafilm Jaroslav a Zdeňka Čupíkovi Jaroslav Heinz JETY Elektro s.r.o. Jiří Karlík Trasek H.B Jizerka textil s.r.o. Karel Svoboda obchodní zastoupení firmy Wicke Kofola a.s. Kompozity Michalík s.r.o. Kompresory PEMA s. r. o. Koušek restaurování Kovona System a.s. Ladislav Sobota Permon Lasak s.r.o. Lea Raisová Lentus, spol. s r.o. Liduška Bartošová Agnes Lipraco s.r.o. Litmedia a.s. Lucie Morysková potřeby pro keramiky Madison s.r.o. Obalplast s.r.o. Oki Systems s.r.o. Padas CZ s.r.o. Pajk spol. s r.o. Panter s.r.o. Paramo a.s. Pavel Zvonek Perfecta print s.r.o. Petr Gazárek Plastics machines s.r.o. Pneuservis Delta Pneuservis Eva Q TEX s.r.o. Retex a.s. Rittal s.r.o. Robert Fritz, Kama - Trading RWE Energie a.s. Řepařský institut, spol. s r.o. Sametex, spol s r.o. Schinkmann s.r.o. Simona Burgetová Tažené konstrukce spol. s r.o. TD - IS s.r.o. TEAZ s.r.o. Tespol Kolín Lisovna plastů s.r.o. TGS nástroje stroje technologické služby s.r.o. Thermoservis s.r.o. Tiskárna Kaliba spol. s r.o. Transco Bohemia s.r.o. Trinom spol. s r.o. Václav Bičiště Václav Šťastný autoelektrika Vario Tec s.r.o. VEBA, textilní závody a.s. Veem Trading s.r.o. Verso CZ s.r.o. VKUS výrobní družstvo Jíčín VOSS Žádovice s.r.o. Wombat, s.r.o. Dytron s.r.o. Isolit Bravo, spol.s r.o. Martin Beneš Skleněná bižuterie a.s. Economia a.s. Isotra a.s. Misan s.r.o. SPM CZ Strana 15

Fokus Mladá Boleslav. Výroční zpráva 2007. Obsah

Fokus Mladá Boleslav. Výroční zpráva 2007. Obsah Výroční zpráva 2007 Fokus Mladá Boleslav Obsah Po patnácti letech...3 Poslání sdružení...4 Poskytované služby...4 Tým sociální rehabilitace - case management...5 Sociálně terapeutické dílny...6 Tým sociální

Více

Centrum sociálně rehabilitačních služeb Arteterapeutický ateliér. Vzdělávací kurzy

Centrum sociálně rehabilitačních služeb Arteterapeutický ateliér. Vzdělávací kurzy Centrum sociálně rehabilitačních služeb Arteterapeutický ateliér Student Rukodělná dílna Malý princ Case management Volnočasové aktivity Vzdělávací kurzy Rekondiční pobyty Kurz zdravého životního stylu

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Vážené dámy, Vážení pánové.

ÚVODNÍ SLOVO. Vážené dámy, Vážení pánové. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 2 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 2 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy, Vážení pánové. Utekl další! Jaký že byl? Jak pro koho a jak kdy! Chvílemi letěl, pádil, nedovolil nám se zastavit.

Více

Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním. Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb

Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním. Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb Září 2013 1 1 Základní popis služby 1.1 Vymezení dle zákona 108/2006 Sb. (1) Sociální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE SIRIUS POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE SIRIUS POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE SIRIUS POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ OBSAH I. Úvodní slovo předsedy správní rady 4 II. Profil 6 III. Základní údaje 7 IV. Aktivity 2013 10 V. Finanční část 16

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ESET - HELP

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ESET - HELP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ESET - HELP ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, V uplynulém roce jsme še oslavili patnácté výročí vzniku občanského sdružení ESET-HELP. Aniž jsme si to uvědomili, ušli jsme

Více

NADACE. České spořitelny VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

NADACE. České spořitelny VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 NADACE České spořitelny VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Obsah Úvodní slovo 03 Finanční zpráva za rok 2006 04 Majetek nadace k 31. prosinci 2006 04 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 05 Přijaté dary 05 Přehled

Více

OBSAH. Obsah. Základní údaje o organizaci 1. Informace o aktivitách organizace 2. Finanční výkazy 15. Výrok nezávislého auditora 20.

OBSAH. Obsah. Základní údaje o organizaci 1. Informace o aktivitách organizace 2. Finanční výkazy 15. Výrok nezávislého auditora 20. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBSAH Obsah Základní údaje o organizaci 1 Informace o aktivitách organizace 2 Finanční výkazy 15 Výrok nezávislého auditora 20 Poděkování 21 Základní údaje o organizaci SÍDLO SPOLEČNOSTI

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 2

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 2 ESET HELP, občanské sdružení Vejvanovského 161 149 Praha 11 IČO: 629 37 26 Bank. spoj.: GE Capital Company č.ú.: 31737 54/6 Tel.: 272 94 879 8 Fax: 272 94 88 E mail: info@esethelp.cz,

Více

Efektivita komunitních služeb pro dlouhodobě duševně nemocné

Efektivita komunitních služeb pro dlouhodobě duševně nemocné Závěrečná zpráva projektu Efektivita komunitních služeb pro dlouhodobě duševně nemocné Sdružení pro péči o duševně nemocné Fokus Projekt číslo S 0047/003 v programu Pilotních a inovativních projektů MPSV

Více

ÚVODNÍ SLOVO POSLÁNÍ A CÍLE ORGANIZACE

ÚVODNÍ SLOVO POSLÁNÍ A CÍLE ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA FOKUS TÁBOR JE NESTÁTNÍ NEZISKOVÁ ORGANIZACE, ZAMĚŘENÁ NA ODBORNOU POMOC LIDEM S VÁŽNÝM DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM, JAKO JE SCHIZOFRENIE A DALŠÍ DUŠEVNÍ PORUCHY PSYCHOTICKÉHO RÁZU. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

je nestátní nezisková organizace,

je nestátní nezisková organizace, V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 1 je nestátní nezisková organizace, zaměřená na odbornou pomoc lidem s vážným duševním onemocněním, jako je schizofrenie a další duševní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE EDUCA 2003

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE EDUCA 2003 VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE EDUCA 2003 Vážení přátelé, předkládáme Vám zprávu o činnosti a hospodaření Nadace Educa v roce 2003. Chtěli bychom Vás informovat o vývoji projektů v uplynulém roce, ale také o našich

Více

Vize Veřejnost přistupující bez předsudků k lidem s duševním onemocněním. FOKUS jako průvodce na cestě zotavení a zároveň odrazový můstek do otevřené

Vize Veřejnost přistupující bez předsudků k lidem s duševním onemocněním. FOKUS jako průvodce na cestě zotavení a zároveň odrazový můstek do otevřené Vize Veřejnost přistupující bez předsudků k lidem s duševním onemocněním. FOKUS jako průvodce na cestě zotavení a zároveň odrazový můstek do otevřené společnosti vytvářející šance NA ÚVOD Před Vánoci roku

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA C E N T R U M P R O T I D R O G O V É P R E V E N C E A T E R A P I E, O. P. S

VÝROČNÍ ZPRÁVA C E N T R U M P R O T I D R O G O V É P R E V E N C E A T E R A P I E, O. P. S 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA C E N T R U M P R O T I D R O G O V É P R E V E N C E A T E R A P I E, O. P. S o b s a h úvodní slovo 3 poděkování 4 poslání CPPT, o. p. s. 6 historie společnosti 8 co se povedlo v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Rytmus Benešov, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Rytmus Benešov, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Rytmus Benešov, o.p.s. Rytmus Benešov, o.p.s. Aktivity Rytmus Benešov, o.p.s. jsou financovány Středočeským krajem v rámci projektu Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji

Více

výroční SDRUŽENÍ PODANÉ RUCE, O.S. na cestě ke svobodě

výroční SDRUŽENÍ PODANÉ RUCE, O.S. na cestě ke svobodě zpráva výroční SDRUŽENÍ PODANÉ RUCE, O.S. na cestě ke svobodě OBSAH 01 Základní informace 4 02 Vize, poslání, cíle a hodnoty 5 03 Historie 6 04 Slovo předsedy a ředitelů 8 05 Služby v číslech 9 06 Finanční

Více

POHODA společnost pro normální život lidí s postižením. Praha 2011 www.pohoda-help.cz www.barbilavrana.cz www.klubpohoda.org

POHODA společnost pro normální život lidí s postižením. Praha 2011 www.pohoda-help.cz www.barbilavrana.cz www.klubpohoda.org výroční zpráva za rok 2011 POHODA společnost pro normální život lidí s postižením Praha 2011 www.pohoda-help.cz www.barbilavrana.cz www.klubpohoda.org Výroční zpráva 2011 obsah Kdo je POHODA Naše programy

Více

Výroční zpráva Kompas Social o.s.

Výroční zpráva Kompas Social o.s. Výroční zpráva Kompas Social o.s. 2012 Slovo paní ředitelky úvodem Rok 2012 znamenal zahájení nové epochy občanského sdružení Kompas Social o.s. 9. července byl zahájen provoz domova pro seniory SENIOR

Více

OBSAH OBSAH Úvodní slovo Přehled poskytnutých nadačních příspěvků Přehled obdarovaných organizací a fyzických osob

OBSAH OBSAH Úvodní slovo Přehled poskytnutých nadačních příspěvků Přehled obdarovaných organizací a fyzických osob Výroční zpráva 2011 OBSAH OBSAH Úvodní slovo... 1 Přehled poskytnutých nadačních příspěvků... 2 Přehled obdarovaných organizací a fyzických osob... 4 Ledovec, o.s... 4 Dům tří přání, o.s.... 5 o.s. LATA

Více

FOKUS LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

FOKUS LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 FOKUS LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 DEKLARACE PRÁV LIDÍ S DUŠEVNÍ PORUCHOU 1. Člověk s duševní poruchou má, pokud je to jen možné, stejná práva jako ostatní občané. 2. Člověk s duševní poruchou má

Více

Výroční zpráva 2013 Praha 2014

Výroční zpráva 2013 Praha 2014 Výroční zpráva 2013 Praha 2014 RUBIKON Centrum: Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé a kolegové, RUBIKON Centrum má za sebou již 20 let působení v oblasti prevence kriminality. Za tu dobu jsme pomohli mnohým

Více

manuál sociálního podnikání

manuál sociálního podnikání podpora manuál sociálního podnikání Obsah 1 Úvod 4 2 Definice a charakteristika sociálního podnikání 6 3 Zakládáme sociální podnik 10 4 Význam spolupráce a síťování 14 5 Finanční zdroje pro sociální podnikání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ OBSAH I. Profil 4 II. Základní údaje 5 III. Aktivity 2013 6 IV. Finanční část 12 I. PROFIL Centrum podpory, o.

Více

www.pestalozzi.cz výroční zpráva 2012

www.pestalozzi.cz výroční zpráva 2012 www.pestalozzi.cz výroční zpráva 2012 Obsah: 1. Úvodní slovo... 3 4. Zpráva auditora... 24 2. O společnosti 2/1 Řídící orgány... 4 2/2 Historie společnosti... 5 2/3 Poslání společnosti... 8 2/4 Činnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín Obsah 1. Úvod... 3 2. Vznik, poslání a zaměření STP v ČR z. s.... 4 3. Činnost STP v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. 2014 1. Základní principy 3 2. Základní údaje 4 3. Důvody založení 5 4. Aktivity 2014 6 5. Finanční část 11 OBSAH 2 CENTRUM PODPORY Výroční zpráva 2014 Centrum podpory,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Rytmus Benešov, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Rytmus Benešov, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Rytmus Benešov, o.p.s. 1. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Rytmus Benešov, o.p.s. vstoupil do roku 2014 s jednou zásadní novinkou ve svých službách. Na obou pracovištích byla zaregistrována a

Více

Úvodní slovo ředitele

Úvodní slovo ředitele Výroční zpráva 2013 Obsah Úvodní slovo ředitele str. 2 Personální obsazení TC HK (k 31.12. 2013) str. 3 Zpráva o činnosti správní rady v roce 2013 str. 3 Zpráva o činnosti dozorčí rady v roce 2013 str.

Více

Ú SPĚCHY V ŽIVOTĚ SE MĚŘÍ NEJEN SCHOPNOSTMI, ALE TAKÉ HLOUBKOU MEZILIDSKÝCH VZTAHŮ.

Ú SPĚCHY V ŽIVOTĚ SE MĚŘÍ NEJEN SCHOPNOSTMI, ALE TAKÉ HLOUBKOU MEZILIDSKÝCH VZTAHŮ. Výroční zpráva 2002 Ú SPĚCHY V ŽIVOTĚ SE MĚŘÍ NEJEN SCHOPNOSTMI, ALE TAKÉ HLOUBKOU MEZILIDSKÝCH VZTAHŮ. O BSAH 02 Úvodní slovo předsedkyně správní rady 03 Orgány Nadace Educa 04 Základní údaje o Nadaci

Více