Závěrem jen stručně vyjádřím přání všech v Domově, ať je rok 2009 alespoň stejně úspěšný, jako ten předcházející. Klienti si to zaslouží. Tady a teď.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrem jen stručně vyjádřím přání všech v Domově, ať je rok 2009 alespoň stejně úspěšný, jako ten předcházející. Klienti si to zaslouží. Tady a teď."

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

2 Obsah 1) Slovo úvodem 2) Údaje o společnosti 3) Poslání 4) Členové statutárních orgánů a vedení společnosti 5) Domov Sue Ryder a jeho jednotlivé činnosti 6) Investiční aktivity Domova Sue Ryder 7) Zpráva o hospodaření 8) Poděkování Vážení přátelé, předkládáme vám výroční zprávu Domova Sue Ryder, o. p. s. za rok Doufáme, že vám nabídne věrný obraz Domovem poskytovaných služeb a souvisejících aktivit. Jak někteří možná víte, na podzim roku 2008 oslavil Domov své první kulaté, tedy desáté jubileum. K této příležitosti se podařilo uspořádat setkání většiny těch, kteří byli s Domovem od počátku nebo prošli jen některou z etap jeho života. Šlo o inspirující události, vhodné pro malou reflexi. Jako jedno z hlavních témat těchto setkání se ukázal princip neodkladnosti pomoci. Nikoli nadarmo se říká, že rychlá pomoc je dvojnásobnou pomocí. Někdy si totiž můžeme při našich každodenních starostech říkat, že pomůžeme, podpoříme, jakmile bude trochu lépe. Ale prosím nečekejme, až bude lépe. Pomáhejme tady a teď. Jistě můžeme říci, že Domov se má někdy dobře, když se věci daří, někdy hůře, když se musí vypořádávat s menší přízní osudu. I přes to ale Domov roste a rozvíjí se. Každým dnem, tady a teď. A tak také uplynulý rok byl pro Domov rokem velkých změn. Vedle těch, které by měly zajistit ještě vyšší kvalitu poskytovaných služeb a směřují dovnitř Domova k jeho klientům, jsou tu také ty, které budou více vidět navenek. Tady a teď. Je zřejmé, že se nyní nacházíme v době, kdy v důsledku současného negativního ekonomického vývoje bude finanční situace v oblasti sociálních služeb stále komplikovanější. A ačkoli se daří podíl Domovem generovaných příjmů z vlastní činnosti postupně zvyšovat, pracně budovaná rovnováha je a bude křehká. Děkujeme proto rodinám a přátelům našich klientů za jejich pochopení, bez kterého se při plnění tak obtížného úkolu, jakým je důstojná péče o seniory, Domov neobejde. Dovolte, abychom také vyjádřili srdečné díky všem zaměstnancům, dobrovolníkům, partnerům, sponzorům a dalším podporovatelům Domova, bez jejichž nasazení a přízně bychom nemohli dnes být tam, kde jsme. Současné standardy služeb Domova by bez nich byly jen těžko dosažitelné. Děkujeme všem, kteří si k nám našli cestu. Vaši podporu provozu Domova a vaši účast na jeho akcích, a to nejen těch benefičních, vnímáme jako ocenění toho, co děláme. Podrobnější údaje najdete v příslušných pasážích této zprávy. Přestože jsme se zde snažili popsat a zachytit veškeré podstatné události Domova v roce minulém, je tato zpráva spíše jen částí jeho příběhu. Proto v případě, že i po jejím přečtení budete mít pocit, že jste nenašli to, co jste hledali, nás neváhejte kontaktovat. Rádi se pokusíme zodpovědět vaše případné dotazy či poskytnout doplňující informace. Závěrem jen stručně vyjádřím přání všech v Domově, ať je rok 2009 alespoň stejně úspěšný, jako ten předcházející. Klienti si to zaslouží. Tady a teď. Mgr. Robert Kaňka, předseda správní rady 2

3 2. Domov Sue Ryder, o. p. s. Zapsána u Krajského obchodního soudu v Praze, oddíl O, vložka 192, dne IČO: Adresa: Michelská 1/7, Praha 4, Tel: , Fax: www. sue-ryder.cz 3. Poslání společnosti Společnost navazuje na odkaz zakladatelky mezinárodní společnosti Nadace Sue Ryder (později Sue Ryder Care) baronky Sue Ryderové. Tato společnost poskytuje důstojnou a láskyplnou péči všem potřebným bez rozdílu věku, pohlaví, rasy a náboženského vyznání již od roku Hlavním posláním společnosti je zmírňování utrpení plynoucího ze stáří, nemoci či postižení a těžké sociální situace. Domov Sue Ryder (dále jen Domov nebo DSR) nabízí svým klientům laskavé a klidné prostředí, ve kterém jim poskytuje sociální služby. Péče respektuje jedinečnost každého klienta a napomáhá ke kvalitně prožitému závěru života. Činnosti a služby poskytované společností jsou v souladu s její zakládací smlouvou a statutem. Společnost zajišťuje k naplnění svého poslání tyto obecně prospěšné služby: sociální služby ve vlastních zařízeních přechodné, dlouhodobé a trvalé pobyty pro potřebné občany služby sociální a ošetřovatelské péče v bytech klientů rehabilitaci, ergoterapii, fyzioterapii provoz denního stacionáře pro seniory přípravu a prodej jídla klientům odborné vzdělávání v oblasti ošetřovatelské, gerontologie, gerontopsychologie, rehabilitace Společnost zajišťuje vedle základních služeb i tyto činnosti jako doplňkové: koupi zboží za účelem dalšího prodeje a prodej v Dobročinných obchodech Sue Ryder pronájem nebytových prostor s poskytováním i jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz hostinskou činnost v restauraci Michelský dvůr pořádání kulturních, společenských a vzdělávacích akcí pronájem ubytovacích jednotek a hostinských pokojů 3

4 4. Členové statutárních orgánů a vedení společnosti v roce 2008 Správní rada: Dozorčí rada: Vedení společnosti: Mgr. Robert Kaňka předseda RNDr. Lydie Roskovcová - místopředsedkyně Ing. Jiří Schneider Ing. Václav Rataj Ing. Evžen Kočenda Ing. Ludmila Knapová Norbert Auerbach MUDr. Milena Černá Ing. Mgr. Matěj Lejsal ředitel Ing. Monika Uhlířová zástupkyně ředitele a finanční manažerka Ing. Kateřina Rybářová Vavrečková obchodní manažerka Mgr. Jana Linhartová vedoucí sociálních a zdravotních služeb Mgr. Lenka Pekařová koordinátorka dobrovolníků Zakladatelé společnosti: Sdružení Sue Ryder a Mgr. Pavel Smetana 5. Domov Sue Ryder a jeho jednotlivé činnosti 5.1. Zdravotní a sociální služby Domov pro seniory Abychom mohli dobře poskytovat péči našim klientům a naplňovat poslání Domova, je nutné mít tým kvalitních pracovníků v přímé péči. V domově pro seniory máme dva týmy oddělení přízemí a v prvním patře. Vedoucími týmů jsou staniční sestřičky. Obě dvě se nám v průběhu roku obměnily a velmi dobře zapracovaly. Jelikož agenda staničních sester narostla díky našemu vykazování na pojišťovnu a dalším administrativním záležitostem, od listopadu 2008 jsme posílili práci staniční sestřičky na prvním patře (žije zde více klientů) o zástupkyni staniční sestry. V tomto roce se nám podařilo zvětšit podíl práce pracovníků v sociálních službách (pečovatelů) v individuální péči o klienta. Byl vytvořen systém klíčových pracovníků. Každý klient v Domově má svého klíčového pracovníka a primární sestru, kteří mu pomáhají v uspokojování jeho individuálních potřeb. Snahou všech našich kolegů, ať je to zdravotní sestřička, pečovatel nebo paní uklízečka, je vytvářet atmosféru, která je vůči klientům i jejich rodinám přátelská, laskavá a podpůrná. Abychom udrželi kvalitu naší péče a zároveň reagovali na nové požadavky našich klientů, vytvořili jsme metodiky naší péče (tzv. ošetřovatelské a sociální standardy). Ty nám pomáhají efektivněji pečovat o naše klienty. První půl rok jsme pracovali na novém systému vedení dokumentace našich klientů. Záměrem bylo zpřehlednit, zpřesnit i zjednodušit vedení záznamů a informací tak, aby byly stále kompletní. Abychom ulehčili práci našim kolegům v přímé péči, začali jsme dokumentaci klientů vést i v počítačové podobě. A kdo jsou naši klienti? Jsou to senioři, kteří v důsledku chronické choroby či tělesného nebo smyslového postižení potřebují sociální služby a ošetřovatelskou péči. Mezi jejich nejčastější lékařské diagnózy patří stavy po mozkové mrtvici s různým stupněm hybnosti, demence, roztroušená skleróza, choroby kardiovaskulárního systému a degenerativní choroby kloubů. S postupem let se zdravotní stav našich klientů využívajících dlouhodobé pobyty samozřejmě přirozeně zhoršuje, a to jak po fyzické, tak i mentální stránce. Dovolíme si však tvrdit, že díky 4

5 naší péči mají tito lidé daleko příjemnější a pohodovější poslední roky svých životů, než kdyby zůstali bez soustavné, kvalifikované a intenzivní péče našich pracovníků. Věkový průměr klientů domova pro seniory je 86 let. Věkové spektrum klientů domova pro seniory ukazuje následující tabulka: Věková struktura klientů let (5) let (1) 65let a mladší (3) 91let a starší let (34) (14) let (30) let (36) Tab. č. 1 Věková struktura klientů domova pro seniory v roce 2008 v závorce uveden počet klientů Posílili jsme i odbornost našich pracovníků v sociálních službách tím, že si řada z nich zvýšila kvalifikaci absolvováním kurzu pro pracovníky v sociálních službách. Snažili jsme se zvyšovat kvalitu námi poskytované péče i tím, že jsme zajišťovali větší servis pro naše pracovníky v přímé péči. Nastavili jsme např. systém zaškolování nových pracovníků, stabilizovali jsme pracovní týmy, umožnili jsme kolegům využívání týmových či individuálních supervizí. 5

6 Práce v domově pro seniory je po naše kolegy v přímé péči velmi náročná psychicky i fyzicky. Oba týmy během tohoto roku často pracovaly v oslabení v důsledku nemoci či odchodu kolegů. Ale díky jejich velkému nasazení se dařilo klientům poskytovat kvalitní péči. Jaká je náročnost péče o naše klienty, dokazuje i následující grafické zpracování soběstačnosti a mobility našich klientů: Soběstačnost nesoběstačnost (36) soběstačnost (24) soběstačnost s asistencí (63) Tab. č. 2 Soběstačnost klientů domova pro seniory v roce v závorce uveden počet klientů Mobilita imobilní (38) mobilní (28) mobilní s asistencí (57) Tab. č. 3 Mobilita klientů domova pro seniory v roce

7 Tento rok jsme se také snažili inovovat. Z grantu jsme získali finance na nákup nových uniforem pro naše pracovníky v přímé péči. Každá profese je odlišena jinou barvou pro lepší orientaci našich klientů, jejich rodin, ale i ostatních kolegů v DSR. Žlutá barva sluší našim zdravotním sestřičkám, zelenou nosí naši pracovníci v sociálních službách, vínovou mají naše paní uklízečky, modrou pomocnice v kuchyňce a oranžová zdobí náš tým rehabilitace. Ze získaných peněz z grantu jsme také mohli pořídit nové pomůcky, které usnadňují manipulaci s klienty a zároveň jim poskytují větší komfort. Jedná se o sadu Romedik, využíváme protiskluzové podložky do vozíků a tzv. prodloužené ruce a točnu. Díky darům a grantům jsme také mohli pořídit nové kompenzační pomůcky přímo pro naše klienty: přístroj MOTOmed, antidekubitní matrace a 3 mechanické vozíčky s brzdami, abychom mohli vyrážet na výlety. Další věc, která se podařila, bylo získání části financí na nový, moderní systém signalizačního zařízení pro naše klienty pro přivolání rychlé pomoci našich kolegů. V roce 2008 jsme v domově pro seniory poskytli celkem 123 pobytů, z toho 61 dlouhodobých a 62 přechodných. Potřebným seniorům bylo poskytnuto celkem lůžkodnů, průměrná obložnost činila 95,54 %. Domov pro seniory poskytuje pobyty v pěti kategoriích. V sociální kategorii to jsou pobyty pro klienty, na které nepřispívá další subjekt. V kategorii veteráni druhé světové války a bojovníci za národní osvobození jsme v minulém roce poskytli celkem 12 dlouhodobých pobytů. Další kategorii tvoří členové Pražské židovské obce a osoby přeživší holocaust, kterým jsme poskytli celkem 7 dlouhodobých pobytů. V uplynulém roce jsme evidovali celkem 329 žádostí o dlouhodobý pobyt. Z toho 15 (tedy 4,6 %) bylo kladně vyřízeno. Žádostí o přechodný pobyt jsme obdrželi 136. Z tohoto počtu jsme kladně vyřídili 85 žádostí, tj. 63 %. A jak jsme pomáhali klientům trávit jejich volný čas? Tím, že jsme jim pomáhali s výběrem různých kulturních a společenských akcí. Doprovázeli jsme je na divadelní představení, koncerty i přednášky pořádané v Kulturním centru našeho Domova. Klienti měli možnost navštěvovat různé aktivity v Denním centru, kde například pekli koláče pro odpolední kavárnu, pracovali v keramické dílně, trénovali svou paměť nebo vyráběli přání nebo dárky svým blízkým. Vyrazili jsme i na výlety do Průhonického parku, do zoologické zahrady nebo na Rybovu mši do kostela U Salvátora na Praze 1. A díky týmu z rehabilitace se klienti měli možnost zúčastnit různých aktivit, o kterých se zmíníme dále. 7

8 Rehabilitace Rehabilitace v roce 2008 i přes personální oslabení poskytovala individuální rehabilitační péči klientům domova pro seniory. Každému minimálně 2x týdně, cca třetině klientů denně. Kromě toho jsme poskytovali skupinové kondiční cvičení a zahájili několik nových aktivit: taneční terapii pro klienty s těžkým stupněm demence zpívání v kapli/na zahradě (podle roční doby a přízně počasí) pro každého, kdo si rád zazpívá sportovní hry pro klienty, kteří mají ještě zachovány mentální schopnosti U mnoha klientů se nám podařilo zlepšit jejich zdravotní stav: znovu jsme je naučili sedět, chodit, lépe se hýbat, u jiných jsme se zaměřili na udržení stávajícího zdravotní stavu. Kromě pravidelných akcí uspořádala rehabilitace pro klienty a zaměstnance i několik zcela mimořádných aktivit: druhý ročník sportovně-zábavného odpoledne Nakrm tygra a již čtvrtý ročník Geriolympijských her, jichž se poprvé zúčastnil i tým seniorů z USA. Půjčovna kompenzačních pomůcek K rehabilitaci již několik let neodmyslitelně patří i půjčovna kompenzačních pomůcek. Poskytujeme kompenzační pomůcky nejen klientům domova pro seniory (u jejich pomůcek provádíme i pravidelný každotýdenní servis), ale také veřejnosti. Počet výpůjček zájemcům z řad veřejnosti roste, naše půjčovna je vyhlášená tím, že půjčujeme kvalitní a plně funkční pomůcky za velmi přijatelné ceny. Abychom její působení zlepšili, aktualizovali jsme náš Půjčovní řád a vytvořili Provozní řád půjčovny kompenzačních pomůcek. Uzavřeli jsme také smlouvu s firmou Setrans, která nám zajišťuje kontrolu a servis našich kompenzačních pomůcek. A nakonec - i v tomto roce jsme dále spolupracovali v rámci dobrovolnického projektu Péče o vzhled s několika dobrovolnicemi, které pravidelně docházejí za našimi klientkami, kterým provádějí základní kosmetické ošetření. Sociální práce Práce našich sociálních pracovnic je velmi pestrá. Od poskytování sociálního poradenství klientům žijícím v domově a jejich rodinám, tak občanům přicházejícím zvenčí. Obsahem je nejčastěji poskytování informací o sociálních službách, o nároku na dávky sociální péče, pomoc při sepsání závěti, apod. Denně poskytují sociální pracovnice průměrně 6 konzultací po telefonu a 3 při osobním jednání. Zároveň poskytují informace i em. Nejvíce času našim sociálním pracovnicím zabere jednání s žadateli o naši službu. Proto, abychom jednání a žádosti zefektivnili, jsme aktualizovali celý proces jednání se zájemcem o službu a následné uzavírání smlouvy s ním. Sociální pracovnice začaly i žadatele navštěvovat v jejich domácnostech, kde projednávají potřeby žadatelů a naše možnosti péče. Praxe studentů Domov Sue Ryder umožňuje studentům z mnoha škol vykonávat odbornou praxi. Cílem praxí v DSR je nejenom poskytnout studentům možnost zapojení do odborné péče v jednotlivých službách, ale i předávání naší filosofie péče dále. Zároveň jsou praxe přínosné pro nás novým pohledem studentů na různé oblasti. V roce 2008 vykonávali odbornou praxi studenti ze škol se zdravotním a sociálním zaměřením. Jednalo se o studenty z JABOKU (Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická), VOŠ sociálně právní z Prahy 10, z Evangelické akademie, Dívčí katolické střední školy, z Vyšší odborné školy MILLS, z VOŠ pedagogické na Praze 6, VOZŠ Suverénního řádu maltézských rytířů, z MEDEY s. r. o., Střední zdravotnické školy z Prahy 4, 1. LF UK oboru ergoterapie a Střední školy sociálně právní při Jedličkově ústavu. Na oddělení rehabilitace probíhaly praxe studentů Střední školy Aloise Klára, obor masér. 8

9 Denní stacionář Denní centrum - denní stacionář (DC) poskytuje služby seniorům, kteří žijí ve vlastních domácnostech či se svými rodinami a potřebují pomoc s řadou běžných činností. Docházejí do Domova Sue Ryder, aby zde strávili část dne ve společnosti svých vrstevníků. Klienti stacionáře se účastní různých skupinových aktivit, akcí a výletů, které jim napomáhají zlepšovat jejich fyzický i psychický stav. V roce 2008 docházelo do Denního centra celkem 19 klientů na celodenní a polodenní pobyty a 10 klientů na páteční klub. Vedle nich docházelo na jednotlivé aktivity také 40 klientů z domova pro seniory. A 9 klientům domova pro seniory jsme poskytovali individuální ergoterapii. V DC probíhaly pravidelně tyto programy a aktivity: výtvarné techniky, trénink paměti, úterní klub, pečení, kavárna, kulturní odpoledne, keramika, páteční klub, práce s knihou. Počet klientů účastnících se jednotlivých aktivit se lišil jednak podle náročnosti aktivity a také podle počtu dobrovolníků a studentů, kteří pomáhali s jejich zabezpečením. V roce 2008 vypomáhalo v Denním centru celkem 5 dobrovolníků. Dobrovolníci přinášejí do naší práce nové náměty a pro náš tým byli a jsou vítaným zpestřením. Mezi pravidelné dobrovolnice patří Naďa Mazáčová, která vede trénink paměti, Zora Oppeltová, která velmi pomáhá s pečením a keramikou a Vlasta Kapková, která významně pomáhá při keramice. Neodmyslitelnou součástí DC jsou i naše zvířata - morče Dorotka, vodní želvy Romeo a Julie a nováček zakrslý králíček Mucinka, který k nám dorazil o Velikonocích. Klienti je navštěvují i mimo aktivity. Kromě pravidelných aktivit byly pro klienty uspořádány i tyto mimořádné akce: Masopustní kavárna Jarní velikonoční kavárna Čarodějnická kavárna (30. 4.) Loučení s létem (srpen) Koncert Písně Modrého Jadranu Mikulášská Dále proběhla různá hudební vystoupení, představení dětí z mateřských i základních škol, klavírní koncert a koncert na příčnou flétnu. A byli jsme i na výletech: Na výstavě Josefa Lady v Obecním domě (30. 1.), v Botanické zahradě ve skleníku Fata Morgana na výstavě exotických motýlů (23. 4.), v Průhonickém parku obdivovat krásnou zeleň a květiny (18. 6.), v Zoo Praha ( ). A opět jsme se vydali na procházku po Staroměstském náměstí ( ) a výstavu betlémů v Betlémské kapli. Těchto akcí se účastníme pravidelně každým rokem. Tentokrát jsme na výstavu poslali figurky pastýře a ovce místo betlému. 9

10 Díky získanému grantu z nadace VIA jsme mohli nakoupit potřeby sloužící k arteterapii a cvičení klientů. Vybavili jsme i naši odbornou knihovnu. Pořídili jsme i mnoho terapeutických a kompenzačních pomůcek, které slouží k uchování nebo znovuzískání dovedností našich klientů. V srpnu 2008 byl stacionář celý měsíc pro klienty uzavřen, protože jsme zajistili jeho rekonstrukci a přestavbu a navíc se nám podařilo při rekonstrukci vytvořit i jednu kancelář, nezbytně nutnou pro pracovníky. Nově zbudovaná zeď teď brání rušení klientů při jejich aktivitách hlukem z chodby. Vybudovali jsme novou kuchyň, do které jsme darem dostali nové elektrospotřebiče. Kuchyň je přizpůsobená potřebám klientů tak, aby se sami dokázali obsloužit. Celý prostor DC se zútulnil. V Denním centru došlo v září 2008 k obměně týmu. Nastoupila k nám Anna Gabrielová, která již dříve působila v Domově jako dobrovolnice. Je velkým přínosem pro DC, na starost má kromě jiných aktivit hlavně pečení s klienty, trénink paměti a úterní klub. Další novou kolegyní se stala Jana Pacáková, která měla na starosti individuální ergoterapii, tzn. ergoterapii s klienty na odděleních. I přes personální změny jsme pracovali na zlepšování kvality našich služeb tím, že jsem revidovali naší práci. Zjednodušili jsme a zkvalitnili proces jednání se zájemcem o naší službu a uzavírání smlouvy s ním Osobní asistence V roce 2008 nastala v osobní asistenci velká změna. Vedoucí osobní asistence, která v Domově pracovala dlouhá léta a stála u jejího zrodu, za což jí velmi děkujeme, odešla na dlouhodobou neschopnost. A proto od září 2008 nastoupil nový vedoucí. Námi poskytovaná sociální služba, osobní asistence, probíhá v místě bydliště klienta. Osobní asistence (dále jen OA) je klientovi poskytována na místě, kde ji potřebuje a v čase, který mu nejlépe vyhovuje. U klientů OA je nejčastějším místem poskytování asistence jejich domácnost, ale poskytovali jsme OA i v domě s pečovatelskou službou a v léčebně dlouhodobě nemocných. Co vlastně poskytování osobní asistence znamená? Osobní asistenti pomáhají klientům při úkonech spojených s vedením domácnosti (např. ohřátí jídla, nakoupení potravin, atd.) a s realizací denních potřeb (péče o hygienu, stravu, sebeobsluhu, apod.). Osobní asistenti doprovázejí klienty k lékaři, na procházky, na nákupy. Zkrátka tam, kam klient potřebuje. Pomáhají klientům i při vyřizování úředních záležitostí, ať už radou či doprovodem na úřad, pomáhají jim i při prosazování jejich práv a zájmů. Naši asistenti podporují i zachování mentálních schopností klientů pomocí tréninku paměti, arteterapie a dalších technik a pomůcek. Snaží se klientům nabízet i návštěvy kulturních a společenských aktivit, aby předcházeli domácí izolaci klientů a zapojovali je do komunitního způsobu života. Časově jsme poskytovali OA klientům od několika hodin týdně až po celodenní služby každý den. Osobní asistence je velmi přínosná, neboť umožňuje seniorům zůstávat ve vlastní domácnosti, i když už potřebují menší nebo větší pomoc jiné osoby. Při poskytování této služby je nutné dbát nejen o její kvalitu (to, jak je poskytována), ale také podporovat ty, kteří ji přímo poskytují - osobní asistenty. Proto jsme v tomto roce začali více pečovat o naše osobní asistenty. Nastavili jsme pravidelný systém týmových porad, kde si asistenti předávají své zkušenosti, učí se novým metodám a technikám práce se seniory a mají možnost na nich také sdílet své starosti i radosti, které z jejich práce vyplývají. Abychom naši službu poskytovali kvalitně, začali jsem od září revidovat systém naší práce (např. jednání se zájemcem o službu OA, vytvořili jsme nové dotazníky před přijetím klienta do služby; vytvářeli jsme modelové situace (nouzové a havarijní) u každého klienta, abychom v případě 10

11 jejich vzniku věděli, jak postupovat, a začali jsme více s klienty plánovat péči, tudíž více dojednáváme naplňování jejich potřeb a požadavků). Během roku 2008 jsme poskytli osobní asistenci 12 klientům, celkem v rozsahu 2864,5 hodiny. V týmu pracovalo 10 asistentů, většinou na zkrácené úvazky Kulturní centrum Smyslem Kulturního centra je nabízet kvalitní kulturní a společenské aktivity co největšímu okruhu lidí všech generací a přivádět je do veřejných prostor Domova Sue Ryder. Vytváříme tak pro naše klienty - seniory i hosty prostor bohatý na kulturní aktivity a sociální kontakty. Kulturní centrum je hlavním zdrojem oživení areálu Michelského dvora. Má jasnou dramaturgii kulturního programu, která se zaměřuje na pravidelné přednáškové a koncertní cykly. V roce 2008 proběhly např. přednáškové cykly: Historie zvonů paní Drahomiř Budínské (průvodkyně Pražské informační služby) o historii zvonů nejen na území Prahy Pražská periferie dávno i nedávno PhDr. Pavla Mrázka mapující oblasti pražské periferie v dobových proměnách (s hojným využitím obrazového materiálu) Nekonečný svět - cestopisný cyklus PhDr. Jaroslava Hofmanna, redaktora časopisu Země světa (opět s obrazovou projekcí) přednášky mapující historii, okolí a přírodní krásy, kulturní a společenský vývoj města Mladé Boleslavi ve spolupráci s Kroužkem přátel Mladé Boleslavi cyklus Dějiny starého Egypta ve spolupráci s Egyptologickým ústavem FFUK koncertní cykly: pravidelná pondělní vystoupení lidové hudby v podání Branického dua navštěvované širokou veřejností i klienty Domova Sue Ryder jazzové večery skupiny Jazz s. r. o., jež se soustředí na tradiční i moderní jazzové skladby pravidelná vystoupení Jana Siřínka (housle) a Lukáše Vendla (klavír), kteří interpretují nejznámější české i zahraniční skladby největších klasiků (Brahms, Mozart, Schubert ad.) pravidelné koncerty studentů a pedagogů Konzervatoře Jaroslava Ježka a Konzervatoře Jaroslava Deyla pěvecké koncerty souborů Collegium pro Cantare, Smetana, Sirény ad. Malá česká muzika Jiřího Pospíšila (cyklus lidových písní, říkadel, zvyků a obyčejů) další: Loutková představení pro rodiče a děti v podání souboru Kováček Kavárna Poetika pravidelné komponované večery představující současné mladé spisovatele za účasti významných hostů (Gabriela Filippi, Milan Friedl, Petr Tvrdek ad. Kulturní centrum nabízí také dva výstavní prostory Galerii a Malou galerii (v restauraci), ve kterých se v měsíčních intervalech pravidelně střídají výstavy umělců nejrůznějších stylů a používaných technik. 11

12 5.3. Dobrovolnictví Dobrovolnická činnost v Domově Sue Ryder fungovala ještě před samotných zprovozněním sociálních služeb v roce Lidé přicházeli a stále přicházejí do Domova pomáhat, ze své dobré vůle, ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu. Bez jejich pomoci by se některé ze služeb Domova mohly uskutečnit jen stěží. Dobrovolnictví je srdcem Domova, vytváří prostor pro setkávání lidí všech generací, umožňuje sdílení nejrůznějších životních osudů. Během roku 2008 se do dobrovolnického programu zapojilo více než 100 dobrovolníků, z toho cca 65 pomáhalo v Domově pravidelně (alespoň 2x měsíčně). Mezi naše dobrovolníky patří lidé nejrůznějšího věku, profesí a zájmů, od studentů středních škol až po aktivní seniory. Dobrovolníci se zapojovali do činností v denním stacionáři, na lůžkovém oddělení, v obchodech, na recepci Domova, v kulturním centru, pomáhali s administrativou, organizací benefičních akcí, vyučovali v Akademii třetího věku. V roce 2008 dobrovolníci pomáhali zajišťovat běžný chod Domova, zapojili se také do organizace mimořádných akcí dělali doprovod při výletech klientů Domova do Průhonického parku, při Geriolympiádě, při akcích Loučení s létem a Nakrm tygra. Dobrovolníci se zapojili do příprav a průběhu všech benefičních akcí: benefičních předpremiér U mě dobrý a Quantum of Solace, Letní a Vánoční Jarmark, Rybova mše vánoční. Zcela výjimečným dobrovolnickým počinem byl benefiční festival Pražská klubová noc, který zajišťovalo 40 dobrovolníků a dokonce i samotný nápad a velká část organizačních záležitostí vyšla z iniciativy dobrovolníků. Do dobrovolnického programu se zapojili také firemní dobrovolníci. Zaměstnanci firmy King Sturge přišli umýt okna na lůžkové oddělení Domova. Skupina dobrovolníků z firmy GlaxoSmithKline pomohla s vymalováním obchodu v Koulově ulici. Dobrovolníci z firmy IMMO GROUP se zapojili do příprav a organizace Vánočního jarmarku. Dbáme na přípravu a následné vzdělávání dobrovolníků, proto jsme v roce 2008 připravili několik vzdělávacích akcí. Pro dobrovolníky zapojené do přímé péče o klienty jsme realizovali pravidelná skupinová supervizní setkání, novinkou bylo zavedení individuálních supervizí pro dobrovolníky. Dobrovolnické pomoci si velice vážíme. Za tuto podporu jsme dobrovolníkům poděkovali pozváním na oslavu 10. narozenin Domova Sue Ryder, která se konala v říjnu v prostorách KC Zahrada Obchodní činnosti sociální podnikání - fundraising Sociální podnikání Domova Sue Ryder slouží k financování hlavní činnosti, k poskytování sociálních a zdravotních služeb. Je jedním z velmi důležitých zdrojů financování, na který klademe důraz souběžně s tím, jak se každoročně snižuje výše grantů a dotací poskytovaných z veřejných zdrojů. Sociální podnikání pokrývá přibližně 1/3 rozpočtu a jde o tzv. volné prostředky, se kterými je možné nakládat dle potřeby. Zároveň jde o prostředky, které Domovu Sue Ryder pomáhají pokrýt cash flow, tj. především překlenout časová období mezi pravidelnými měsíčními výplatami mezd zaměstnancům a nepravidelnými příjmy grantů a dotací, na které nemá Domov právní nárok. V rámci obchodních činností také opět proběhla akce PF financuje péči, díky níž se nám podařilo získat čistý výtěžek ve výši Kč. 12

13 Obchody Domova Sue Ryder V současné době provozujeme v Praze čtyři dobročinné obchody, které pomáhají financovat provoz Domova. Model jejich fungování je jednoduchý, přitom v naší zemi velmi ojedinělý. Ať koupíte nebo dáte, dobré věci pomáháte!. To je ústřední motto obchodů, které dobře vystihuje princip jejich fungování. Obchody Domova Sue Ryder prodávají široký sortiment darovaného zboží, které může být nové nebo z druhé ruky (oblečení, módní doplňky, knihy, dárkové předměty, nábytek, sportovní potřeby atd.). Zisk z prodeje je určen na financování péče o klienty Domova Sue Ryder. V roce 2008 přispěly obchody znovu významnou měrou k financování Domova. Roční tržby obchodů činily Kč, čistý zisk pak Kč. Vývoj průměrných denních tržeb v letech 2007 a 2008 a plán na rok 2009 znázorňuje graf: Leden Unor Brezen Duben Kveten Cerven Cervenec Srpen Zari Rijen Nárůst denních tržeb v letech 2007 a 2008 a plán pro rok Listopad Prosinec Rok 2008 přinesl do obchodů významné personální změny, a to jak na pozici manažera obchodů, tak následně i mezi zaměstnanci obchodů. V roce 2008 jsme začali systematicky oslovovat společnosti za účelem pořádání firemních sbírek pro Domov Sue Ryder. Tento nový způsob získávání velmi kvalitního zboží jsme odstartovali v říjnu a do konce roku se nám podařilo zorganizovat prvních 6 sbírek ve velkých mezinárodních firmách. V tomto trendu budeme pokračovat i nadále, protože má tato aktivita kromě materiálních přínosů také velký propagační potenciál. Na konci roku jsme získali nové dodavatele z oblasti textilního a oděvního průmyslu, kteří se stali našimi stálými podporovateli. Úspěšně pokračuje také projekt Korálek ke korálku, který získává stále více a více členů a podporovatelů, kteří pravidelně navštěvují korálkářské srazy v Domově a obdarovávají nás svými výtvory. Po celý rok jsme pro naše zákazníky připravovali zajímavé prodejní akce např. oslavy čarodějnic, den matek, punčový vánoční týden, apod. V roce 2008 jsme uspořádali 4 tradiční 13

14 bazary v divadelním sále Domova. Jedná se o tradiční výprodej, který nám umožňuje efektivní nakládání s neprodaným zbožím ze všech čtyř obchodů. V roce 2008 jsme pokračovali v trendu úprav a vylepšování interiérů obchodů. Na řadu tentokrát přišel obchod v Koulově ulici na Praze 6, kterou vymalovali dobrovolníci v rámci firemního dobrovolnického dne. Obchod jsme také částečně dovybavili novým nábytkem a dalším zařízením. Současně začínáme propagovat novou značku Dobré věci obchody Domova Sue Ryder v rámci všech obchodů. I v roce 2008 patřily k práci a veškeré činnosti našich obchodů dobrovolnice, které pomáhají především s přípravou zboží pro obchody a při pořádání pravidelných bazarů. Bez jejich přispění bychom v této obchodní činnosti rozhodně nebyli tak úspěšní, jako jsme dosud Restaurace Michelský dvůr K dalším obchodním aktivitám, jejichž činnost napomáhá spolufinancování Domova Sue Ryder se řadí provoz nekuřácké restaurace Michelský dvůr. Připravuje stravování nejen pro klienty Domova a docházející seniory, ale své služby nabízíme také široké veřejnosti. Rok 2008 byl v oddělení gastro provozu rokem velkých personálních změn, a to i na vedoucích pozicích (vedoucí gastro provozu, hlavní kuchař a zástupce hlavního kuchaře). S touto změnou se nesla jak změna jídelníčku (zjednodušení a zkvalitnění), objednávání a nákupu potravin, spojení dvou skladů v jeden (dietní a komerční), tak i zavedení nového software i hardware. Již zavedený systém Magdaléna (dietní stravování klientů) byl napojen na nově instalovaný systém Kasiopea (komerční restaurace) a vznikl tak kompaktní systém, díky němuž se zjednodušila práce zaměstnancům restaurace. Systém je přehlednější a komplexnější. Příchozí návštěvníci si mohou obědy objednávat a platit přes internet a do restaurace Domova mohou přicházet nově i s čipovou kartou Benefiční a PR akce v roce 2008 Benefice U mě dobrý 13. května v kině Atlas pořádal Domov Sue Ryder s Janem Hřebejkem, a s firmami Total HelpArt T.H.A. a Falcon a. s. benefiční představení s doprovodným programem, jehož čistý výtěžek činil téměř Kč. Jedna vstupenka měla hodnotu Kč a poprvé v historii Domova jsme nabízeli a také prodali tzv. virtuální sedadlo (tj. podporovatelé si zakoupili vstupenku, i když nepřišli). Letní a vánoční jarmark 13. července a 6. prosince se v prostorách Domova Sue Ryder konaly tradiční jarmarky spojené s předváděním řemesel, tanci a zpěvy, a také s palačinkou od pana ředitele, svařeným vínem či grilovanými pochoutkami ze stánku ve dvoře. I přes nepříznivé počasí (v létě i v zimě pršelo) prošlo a zakoupilo vstupenku až 715 návštěvníků za jeden den, snědlo se 50 jitrnic a 50 jelit, vypilo 20 litrů vína a při slavnostním závěrečném ohňostroji na vánočním jarmarku bylo vypáleno 236 ran. Oba jarmarky byly podpořeny grantem MČ Praha 4. Oslava 10. narozenin Domova Sue Ryder Měsíc říjen byl vyčleněn oslavám 10. narozenin Domova Sue Ryder. V roce 2008 uplynulo již 10 let od otevření prvního oddělení pro klienty domova pro seniory, tedy od počátku poskytování sociálních služeb v Domově. Oslava byla rozdělena do několika akcí, podle zaměření na cílovou skupinu, tedy okruh lidí, kterým jsme chtěli buď poděkovat (znovu se sejít, popovídat si, 14

15 zavzpomínat) nebo se připomenout a motivovat k další podpoře jednalo se o Rodinnou večeři, Vernisáž výstavy když se Domov stane domovem. Nechtěli jsme zapomenout také na současné i bývalé zaměstnance a dobrovolníky a v říjnu jsme uspořádali maškarní veselici v KC Zahrada s názvem: Čím jsem chtěl/a být, když mi bylo 10 let. Pražská klubová noc 10. října se otevřely dveře 20 klubů, ve kterých bez nároku na honorář zazpívalo 50 kapel a zpěváků na podporu péče o seniory v Domově Sue Ryder. Cílem akce bylo ukázat, jak mohou také mladí lidé pomáhat získat peníze pro dobrou věc. Za vstupné ve výši 100 Kč mohli mladí návštěvníci navštívit během jednoho večera všechny kluby. Ze vstupného se nakonec získalo téměř Kč. Čistý výtěžek akce byl Kč. Benefice James Bond 5. listopadu se v kině Atlas konala filmová předpremiéra nejnovějšího filmu s Jamesem Bondem s názvem Quantum of Solace. Společně s Britskou obchodní komorou a firmou Falcon, a.s bylo 120 vstupenek prodáno za Kč. Čistý výtěžek benefice po odečtení nákladů na její realizaci činil Kč. Benefiční koncert Česká mše vánoční Poslední listopadovou neděli jsme vstoupili do adventu již tradičně benefičním koncertem Českou mší vánoční Jakuba Jana Ryby. Koncert se uskutečnil jako v letech minulých v evangelickém kostele U Salvátora na Praze 1. Kostel se celý zaplnil a všichni poslouchali smíšený pěvecký sbor Josefa Vycpálka pod taktovkou Karla Louly. Před kostelem na návštěvníky čekali zaměstnanci a dobrovolníci a nabízeli doma napečené koláče, buchty a cukroví, prodávalo se svařené víno. Na koncertě jsme získali částku Kč pro Domov. Další akce na podporu Domova Sue Ryder: Sue Ryder International Cup, Charity Golf Party atd. 6. Investiční aktivity Domova Sue Ryder Výstavba Centra Sue Ryder pro seniory trpící Alzheimerovou chorobou (dále Alzheimerovské centrum nebo Centrum) Na základě potřeb klientů a jejich rodin se Domov Sue Ryder v roce 2002 rozhodl zahájit výstavbu Alzheimerovského centra (v sousedství domova pro seniory). Dosud se podařilo shromáždit bezmála polovinu potřebných prostředků na výstavbu objektu. Většinu prostředků se podařilo získat díky jednotlivcům, nadacím a firemním dárcům, ať již přímým finančním darem, tak účastí na benefiční akci na podporu Alzheimerovského centra. Alzheimerovské centrum stále čeká na dokončení a Domov prostředky stále získává. V roce 2008 jsme ukončili jednání s nástupnickou organizací Nadace Civilia, tj. Nadací Divoké husy o dokončení projektu z roku Projekt zateplení objektu venkovní fasády, včetně klempířských prací byl proveden a financován v posledním kvartálu roku Další prostředky se bohužel nepodařilo získat. V průběhu roku se přihodila i nemilá událost, a to krádež několika oken a dveří v Centru. V závěru roku byla uzavřena smlouva na realizaci zabezpečení objektu Centra s firmou Siemens. 15

16 7. Zpráva o hospodaření V roce 2008 se Domovu Sue Ryder podařilo několik důležitých kroků ve finančním řízení a správě organizace: řízení rozpočtů bylo delegováno na jednotlivé vedoucí oddělení, s tím, že budou průběžně kontrolovat jejich čerpání a v příštím roce se již aktivně zúčastní tvorby rozpočtu audit předchozích let byl proveden bez výhrad finanční řízení i drobných fundraisingových a PR projektů Na příjmové straně rozpočtu postupně docházelo k přiznání příspěvků na péči klientům, a tím i ke zvýšení podílu tržeb za služby zvýšení tržeb z prodeje zboží v obchodech o více než Kč dojednání zvýšení úrokových sazeb z běžných účtů možnost využívání půjčky ze Sdružení Sue Ryder k překlenutí krátkodobých výpadků cash flow až do výše Kč získání celkem 22 dotací a grantů v celkové výši Kč výtěžek několika fundraisingových akcí byl vyšší než čtvrt milionu korun Na výdajové straně rozpočtu navázána dlouhodobá spolupráce s firmami, které nám poskytují své výrobky buď zcela zdarma nebo s výraznou slevou efektivnější nákupy potravin spojené se změnou skladového hospodářství v gastroprovozu Financování Domova Sue Ryder v roce % 1% 32% 40% 17% 5% Tržby za služby Příjmy ze zdravotních pojišťoven Obchodní činnost (restaurace, obchody) Provozní dotace a granty Dary fyzických a právnických osob Ostatní příjmy 16

17 8. Poděkování Děkujeme všem, kteří nás podporují v naplňování našeho poslání a poskytují nám finanční i hmotnou pomoc, svůj čas a morální podporu. Státní a obecní instituce: Městská část Prahy 4 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Ministerstvo kultury ČR Magistrát hlavního města Prahy Ministerstvo obrany Ministerstvo vnitra ČR Nadace a nadační fondy: Nadace Civilia Nadace Divoké husy Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové Nadační fond obětem holocaustu Židovská obec Praha Nadace Zdraví pro Moravu Česká rada pro oběti nacismu Město Mladá Boleslav Firmy a organizace: Sdružení Sue Ryder; AHOLD CR, a. s.; Author Bicycles; Bauhaus, k. s., Bauhaus - Pankrác; Botanicus, spol. s r. o.; CITCO-Finanční trhy, a. s.; Česká spořitelna, a. s.; ČSOB, a. s.; DKNV stavební, s. r. o.; EEIP, a. s.; Ernst & Young, s. r. o.; EventMakers; EXTREM; Fairway s. r. o.; Fluidum logistics, s. r. o.; Gateway international spol. s r. o.; Gavlas, spol. s r. o.; Glynn Brothers Chemicals Prague spol. s r. o.; Golf Leisure s. r. o.; GORAM, spol. s r. o.; Gumpanela Entertainment, s. r. o.; H+P Invest s. r. o.; Immo Group s. r. o.; INING s. r. o.; Ivo Gavlas - aukční a realitní agentura; JABLOTRON s. r. o.; Ježek Software s. r. o.; Jipro; Joss&Löwenstein s. r. o.; KARPET s. r. o.; Klimat servis; LAMIDO, a. s.; LERROS FASHION CZ; MARKO - BIJOU s. r. o.; Media Representation, spol. s r. o.; MIPEM s. r. o.; MVP agency s. r. o; Nadace zdraví pro Moravu; NO+BL kancelářský nábytek s. r. o.; Office depot s. r. o.; OKIN GROUP, a. s.; OPTYS, spol. s. r. o.; Plasty s. r. o.; Prague British School Friends Association; Pražská plynárenská, a. s.; PricewaterhouseCoopers, ČR; Radar Advertising s. r. o.; RENO s. r. o.; SAS Institue ČR, s. r. o., SCHLECKER, a. s.; Schwan-STABILO, ČR s. r. o.; Steilmann Praha, spol. s r. o.; Studio Domino; TKF, spol. s. r. o.; Top vision; Urocentrum Praha, s. r. o.; Vinné sklepy Kutná Hora, s. r. o.; WGW Group, a. s.; Würth, spol. s r. o.; XERTEC a. s.; Yves Rocher, s. r. o.; Zentiva, a. s. Soukromí dárci: Charles Bates; Petra Bellová; Gertruda Bezděková; Marie Blaschkova; Milada Borovská ; Stanislava Brestovanská ; Jaroslav Brestovanský; Monika Brožová; Soňa Dederová; Marie Dostálová; Drahomíra Fejtková; Venuše Formánková; Jiří Fridrich; Monika Grundová; Tereza Havelková; Štěpán Havlas; Mick Hawk; Roman Heinz; Miloslava Hejdová; Pavla Hlaváčová; Petr Hoffmann; JUDr. Daniela Hofmannová; Dagmar Holerová; Jaroslav Hromádka; Lenka Jachninová; Petr Janoušek; Zdeňka Jará; Blanka Jozífková; Kevin Gottlieb Kenety; MUDr. Vladimír Kmoch; JUDr. Kolowrat-Krakovská; Hana Krejčová; Jiří Kupšovský; Ing. Matěj Lejsal; Ing.arch. Eva Letovská; Zuzana Lhotáková; Anders Ljunggren; Radek Malenovský; Mandausová; Mgr. Judita Maratová; Jan Marchal ; Doc.Ing. Vladimír Medonos; Olga Melhykov; Klára Míčková; 17

18 Alena Michalová; Lenka Míkovcová ; Vladimír Münz; Ing. Jan Nemrava; Bohumíra Novotná; Ing. Pavel Pekař; Michal Pavlíček; Marie Pavlíčková; Blanka Petrasek; Blažena Petrlíková; Magdaléna Placáková; PhDr. Ivana Plechatá; Milan Plechatý; Markéta Pleschnerová; Martin Polačko; Jan Polášek; Lucie Pomajslová; Zuzana Prokopová; Ivana Somolová; Monika Straková; Petr Strouha; Pavel Suchý; Petr Svoboda; Mgr. Lenka Sýkorová; Jaroslava Šímová; V. Štefanová; Denisa Švecová; Michaela Tichá; MUDr. Ferdinand Třebícký; Pavel Uhlíř; Veronika Valchářová; Karolína Vaňková; Dr. Ian M. Vašička; Jindřich Vašina; M. Veselý; Miroslav Vosátka; Ing.Marcela Vránová; Barbora Werner; Věra Wolfová Děkujeme všem soukromým osobám, které se významně podílejí na pomoci Domovu: MUDr. Petrovi Herlemu, MUDr. Daně Tučkové, MUDr. Adrianě Vokřálové, MUDr. Evě Šmídové za péči věnovanou našim klientům všem umělcům a přednášejícím, kteří se zúčastnili bez nároků na honorář benefičních divadelních představení, koncertů, recitálů, přednášek a výstav v našem Kulturním centru a všem duchovním, kteří poskytují ekumenické bohoslužby našim klientům v kapli Domova našim dobrovolníkům v dobročinných obchodech, na bazarech, na informační recepci, v prádelně, na lůžkovém oddělení, v přímé péči u našich klientů a v denním centru Děkujeme také všem dalším jednotlivcům, kteří přispěli Domovu Sue Ryder poskytnutým finančním či věcným darem. Spolupracují s námi při praxích studentů: Evangelická akademie, Vyšší zdravotnická škola Suverénního řádu maltézských rytířů, JABOK 18

19 PŘEHLED O STAVU MAJETKU K 31/ položka tis. Kč AKTIVA stavby - technické zhodnocení samostatné movité věci a soubory movitých věcí ostatní dlouhodobý hmotný majetek umělecká díla a předměty 991 drobný dlouhodobý hmotný majetek (DDHM) 157 software 114 nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0 oprávky ke stavbám, samost. movitým věcem a DDHM celkem zůstatková hodnota hmotného a nehmotného majetku pořízení hmotného majetku Alzheimerovské centrum poskytnuté zálohy na pořízení majetku - na Alzheimerovské centrum 296 celkem investice materiál na skladě 283 zboží na skladě 330 celkem sklad 613 peníze v pokladně 80 ceniny 33 bankovní účty celkem peníze a ceniny odběratelé 869 poskytnuté provozní zálohy 194 ostatní pohledávky 163 pohledávky za zaměstnanci 3 celkem pohledávky náklady příštích období a dohadné účty 81 CELKEM AKTIVA PASIVA dodavatelé 867 přijaté zálohy 24 ostatní závazky 850 závazky vůči zaměstnancům (mzdy za 12/05) závazky vůči institucím soc. a zdrav. pojištění 833 závzky k odvodů daně z mezd 162 závazek k odvodu DPH a ostatních daní a poplatků 403 ostatní závazky 294 celkem závazky dohadné účty pasivní 296 vlastní jmění fondy 0 účet výsledku hospodaření hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení 0 CELKEM PASIVA aktiva celkem pasiva celkem rozdíl aktiv a pasiv za r

20 NÁKLADY, VÝNOSY, HOSPODÁŘSKÉ VÝSLEDKY V ČASOVÉ ŘADĚ (v tis. Kč) skutečnost k 31/ NÁKLADY - spotřeba nak. materiálů spotřeba energií, vodné, stočné prodané zboží celkem materiálové náklady služby celkem osobní náklady (vč. SZP) finanční náklady ostatní provozní náklady odpisy IM CELKEM NÁKLADY Celkové náklady bez účetních odpisů TRŽBY - za služby domova pro seniory za služby denního stacionáře (vč. diet. stravování) za služby osobní asistence z obchodů z restaurace z pronájmů z kulturního centra ostatní tržby a finanční výnosy příjmy ze zdravotních pojišťoven CELKEM VLASTNÍ TRŽBY CIZÍ ZDROJE - ze SR (MPSV, MO, MZ, ÚP aj.) MČ Praha Magistrát HMP příspěvek SRC VB ostatní dary a příspěvky finanční věcné CELKEM CIZÍ ZDROJE VÝNOSY CELKEM VÝNOSY - NÁKLADY (zisk - ztráta) Hospodářský výsledek bez odpisů

Středisko ve Dvoře Králové n. L.

Středisko ve Dvoře Králové n. L. Středisko ve Dvoře Králové n. L. Poslání Posláním Diakonie ČCE - střediska ve Dvoře Králové nad Labem je pomáhat seniorům a lidem se zdravotním postižením naplňovat jejich základní lidské potřeby a podporovat

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA. CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006 Název a sídlo: Centrum služeb Slunce všem, o.p.s. Pražská 910, 273 51 Unhošť IČO: 271 55 064 Telefon: 312690298 E-mail: centrum@slunce.info

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: JUDr. Pavel Jenšovský tel.:

Více

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Období: 2005 1. Identifikační údaje: 1.1. Název firmy: LABYRINT BOHEMIA 1.2. Právní forma: obecně prospěšná společnost Obecně prospěšná společnost

Více

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s.

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s. Výroční zpráva 2014 Via Roseta o.p.s. Via Roseta o.p.s. Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Obsah výroční zprávy: 1. Charakteristika společnosti 2. Aktivity v roce 2009 3. Poděkování sponzorům 4. Hospodaření Helias Ústí nad Labem o.p.s 5. Přílohy Úvod: Organizace: Helias

Více

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein Obecně prospěšná společnost byla založena 7.dubna 2000 a 28. července 2000 byla zapsána

Více

Výroční zpráva za rok

Výroční zpráva za rok Výroční zpráva za rok 2014 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: řízením Bc. Markéta Grundmannová,

Více

Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond )

Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond ) Výroční zpráva za rok 2014 Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond ) Vznik fondu: 17. října 2014 Zápis do nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 1 181: 10. prosince

Více

Standard č. 1. Veřejný závazek Osobní asistence. Číslo střediska 01/13 01/11 06/60. Jméno Petr Krbec Jana Linhartová Matěj Lejsal

Standard č. 1. Veřejný závazek Osobní asistence. Číslo střediska 01/13 01/11 06/60. Jméno Petr Krbec Jana Linhartová Matěj Lejsal Strana č.:/celkem stran: 1/7 Standard č. 1 Veřejný Označení dokumentu: STND DSR_28 Verze: 4 Výtisk č.: 2 Datum vydání: 3. 3. 2014 Účinnost od: 3. 3. 2014 Zpracoval Ověřil Schválil Číslo střediska 01/13

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanského sdružení MEDUŇKA 2000. za rok 2014. Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanského sdružení MEDUŇKA 2000. za rok 2014. Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat. VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanského sdružení MEDUŇKA 2000 za rok 2014 Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat. Slovo úvodem Rok 2014 byl druhým rokem naší samostatné práce a lze říci, že to byl

Více

Diakonie ČCE středisko ve Dvoře Králové Výroční zpráva 2009

Diakonie ČCE středisko ve Dvoře Králové Výroční zpráva 2009 Obsah strana 1. Úvodní slovo... 3 2. Poslání a cíle organizace... 4 3. Stručná historie... 4 4. Struktura organizace... 5 4.1. Správní rada střediska... 5 4.2. Pracovníci střediska... 5 4.3. Dozorčí rada

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok 2014... 8 Statistika uživatelů sociálních služeb 2014...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 - Bwindi Orphans, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 - Bwindi Orphans, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2 ÚVODEM Občanské sdružení Bwindi Orphans bylo založeno v roce 2006 a výroční zpráva za rok 2007 je tedy první v naší historii. Koncem roku 2006 jsme měli v péči 30 dětí a během roku

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 DUBEN 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

Výroční zpráva za r. 2014. Otevřené srdce o.p.s.

Výroční zpráva za r. 2014. Otevřené srdce o.p.s. Výroční zpráva za r. 2014 Otevřené srdce o.p.s. Obsah 1.Fakta o Otevřeném srdci o.p.s. 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1 Právní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská,

Více

Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010

Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010 Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010 1. Základní údaje 1 1.1. Organizační schéma 2 1.2. Hlavní činnost 3 1.3. Doplňková činnost 3 2. Činnost obecně prospěšné společnosti

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 6 1.3. Podíl financování a kapacita

Více

Úvodní slovo. Informace o organizaci

Úvodní slovo. Informace o organizaci Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé, Úvodní slovo dostává se Vám do rukou první výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Společnost byla založena v roce 2013 s cílem převzetí aktivit,

Více

Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. IČO 26839857 DIČ CZ26839857 Sídlo organizace: 747 61 Raduň, Poštovní 239, telefon 553796226 www.agentura-oasa.

Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. IČO 26839857 DIČ CZ26839857 Sídlo organizace: 747 61 Raduň, Poštovní 239, telefon 553796226 www.agentura-oasa. Název a sídlo účetní jednotky: Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. Sídlo Poštovní 239 IČ: 26839857 DIČ: CZ26839857 Datum vzniku: 1.1.2005 Registrace: v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2011

Zpráva o hospodaření v roce 2011 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2011 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby města

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

Bruntálská dílna Polárka o.p.s. 79201 Bruntál, Nám. J. Žižky 39/2. Výroční zpráva 2014

Bruntálská dílna Polárka o.p.s. 79201 Bruntál, Nám. J. Žižky 39/2. Výroční zpráva 2014 Výroční zpráva 2014 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Bruntálská dílna Polárka o.p.s. za rok 2014 byla zpracovaná v souladu se zákonem č. 248/ 1995 Sb., ve smyslu zákona 108/2006 Sb. a Standardů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Činnost společnosti v roce 2013

Činnost společnosti v roce 2013 Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb. Poskytujeme služby občanům se zdravotním postižením s

Více

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Výroční zpráva 2008 Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Občanské sdružení Willík bylo založeno z iniciativy rodičů dětí s Williamsovým syndromem v roce 2006. Cílem

Více

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory OBDOBÍ: 1.1.2012 31.12.2012 Název a sídlo účetní jednotky: Seniorcentrum OASA s.r.o. Sídlo: Petřvaldík 68, 742 60 Petřvald 2 IČ: 27857018 Datum

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Občanské sdružení pacientů s idiopatickými střevními záněty Sídlo: Za Poříčskou bránou 21/365, Praha 8, PSČ: 186 00 IČ: 227 20 936 Vážení členové a přátelé Občanského sdružení

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012 CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ STŘEDOČESKÉHO KRAJE Obsah: Úvodní slovo Základní informace o organizaci Představení organizace Základní údaje Naše pracoviště

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato z práva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013 Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013 V roce 2013 jsme se věnovali těmto činnostem: - Poskytování sociálních služeb Chráněné bydlení Ledovec, Sociální rehabilitace Ledovec, Odborné sociální poradenství

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. CEDR komunitní centrum, občanské sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 CEDR komunitní centrum, občanské sdružení 1 Obsah: 1. Úvodní slovo... 3 2.Základní údaje... 4 3. Vznik a poslání... 4 4. Projekty v roce 2007... 5 4.1. Kurz paličkování... 5 4.2. Kurz

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 DUBEN 2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

středisko výměník chráněné zaměstnání café robinson obchod u soba technická dílna sociální služby sociálně terapeutická dílna sociální rehabilitace

středisko výměník chráněné zaměstnání café robinson obchod u soba technická dílna sociální služby sociálně terapeutická dílna sociální rehabilitace středisko výměník chráněné zaměstnání café robinson obchod u soba technická dílna sociální služby sociálně terapeutická dílna sociální rehabilitace výroční zpráva 2014 středisko výměník o nás Zařízení

Více

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013 NADĚJE, otrokovická o.p.s. Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA k 31.12 2013 Příloha k výroční zprávě 2013 Název: NADĚJE, otrokovická o.p.s. Sídlo: WOLKEROVA 1274, 765 02 OTROKOVICE Předmět

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz Výroční zpráva 2014 Občanské sdružení Cesta slunce Občanské sdružení Cesta slunce založili rodiče těžce postižených dětí 12. dubna 2005 jako neziskovou organizaci,

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

Výroční zpráva za r. 2011. Občanské sdružení Otevřené srdce

Výroční zpráva za r. 2011. Občanské sdružení Otevřené srdce Výroční zpráva za r. 2011 Občanské sdružení Otevřené srdce Obsah 1.Fakta o občanském sdružení 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1

Více

Výroční zpráva ROK 2013

Výroční zpráva ROK 2013 Výroční zpráva ROK 2013 SLOVO ŘEDITELE Je tomu již deset let, co bylo v novodobé historii Palaty obnoveno vydávání výroční zprávy. V každé jsou zaznamenány důležité události, které mapují změny tohoto

Více

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s.

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s. 1 Výroční zpráva 2013 Centrum pro seniory Kolín, o.s. 2 Vážení přátelé, dárci a příznivci, nejprve mi dovolte několik slov úvodem. Centrum pro seniory Kolín, o.s. vzniklo v r.2006 registrací na Ministerstvu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PORTUS PRAHA

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PORTUS PRAHA VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PORTUS PRAHA Vážení přátelé, rok 2002 pro je již druhým rokem, kdy díky pochopení mnoha a mnoha lidí všech možných zájmů, profesí a zaměření funguje na Slapech

Více

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská, Třebíč, 2. patro

Více

ZA ROK 2005. Ústav sociální péče. Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň

ZA ROK 2005. Ústav sociální péče. Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 I. Činnost organizace, její poslání a činnost 1.Organizace Název organizace Adresa Ústav sociální péče Skořická 314, 338 43 Mirošov IČO 48379808 Telefonní spojení 371783040-43,

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2015 Sociální centrum města Světlá nad Sázavou, příspěvková organizace zřízená městem Světlá nad Sázavou, IČ 70844763, ID datové schránky: iuc964b Na Bradle 1113, 582 91 Světlá nad Sázavou, www.scsvetla.cz,

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2014 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2014 Rok 2014 přinesl v mnohaleté

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Základní veřejné prohlášení

Základní veřejné prohlášení Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Chráněné bydlení Poslání sociální služby Motto: Ukaž mi směr, cestu už najdu sám Posláním

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2013 Název organizace: Domov pro seniory

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 67439560 Název: Základní umělecká škola R. A. Dvorského, Dvůr Králové nad Labem Sestavená k rozvahovému

Více

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení č Úvodní slovo Další rok práce máme za sebou, je to už 13 let, co Déčko v Liberci pracuje. V roce 2011 se mírně změnilo složení Rady sdružení, na konci roku jsme

Více

Výroční zpráva za r. 2013. Občanské sdružení Otevřené srdce

Výroční zpráva za r. 2013. Občanské sdružení Otevřené srdce Výroční zpráva za r. 2013 Občanské sdružení Otevřené srdce Obsah 1.Fakta o občanském sdružení 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Doplněné analytické účty jsou pouze doporučené Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. Valentinská 91/1 110 00 Praha 1 Příloha č. 1 c Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Tato příloha je zpracována podle hlavy IV., druhé části Vyhlášky Ministerstva

Více

1. Slovo úvodem...2. 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3. 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

1. Slovo úvodem...2. 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3. 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň... Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 175/15 ze dne 17.9.2015 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2015. Vyplněný výkaz laskavě předložte pracovišti státní

Více

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 1999 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě pokračoval v úspěšném hospodaření a za rok 1999 dosáhl zisku ve výši

Více

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY PŘÍLOHA III USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) Příloha č. 1 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,

Více

Licence: DW51 XCRGURXA / RYA (17032014 / 01012012)

Licence: DW51 XCRGURXA / RYA (17032014 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 13583051 Název: Hankův dům, městské kulturní zařízení Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008. Vypracovala: Ing. Bc. Hana Vojtová, ředitelka

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008. Vypracovala: Ing. Bc. Hana Vojtová, ředitelka VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Vypracovala: Ing. Bc. Hana Vojtová, ředitelka Podklady připravila: Marcela Herbstová, vedoucí ekonomka Marie Švecová, vedoucí sociální pracovnice V Prachaticích dne 15.6.2009

Více

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3 Sdružení AMICITIA VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 5 1.3. Podíl financování a kapacita 5 1.4.

Více

Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj, o.p.s.

Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj, o.p.s. Příloha k účetní závěrce sestavené k 31.12.2010 Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj, o.p.s. 1. Název, sídlo a obecné údaje Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj, o.p.s. Moravská Ostrava, 28.

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00294055 Název účetní jednotky Období Obec Bory 10 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 106 818 132,09 117 456 374,68 (012) (013)

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - ROZVAHA - BILANCE

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - ROZVAHA - BILANCE Licence: KULB XCRGUM60 / B60 (14022008 10:52 / 200801281040) ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v

Více

MIKROREGION OBCÍ POVODÍ STONÁVKY----------------------

MIKROREGION OBCÍ POVODÍ STONÁVKY---------------------- Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti STONAX, o.p.s. v roce 2008 Obsah: 1/ Zpráva o činnosti společnosti v roce 2008 2/ Roční účetní závěrka 3/ Přehled o peněžních příjmech a výdajích 4/

Více

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Název organizace Sídlo organizace Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Hrubá Voda 11, 783 61 Hlubočky Výroční zpráva za rok 2010 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. Přehled

Více

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Schválený rozpočet na rok 2014 činil v příjmech 6 733 500,- Kč a ve výdajích, včetně financování, 6 733 500,- Kč. Po konečných úpravách činil rozpočet

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Výroční zpráva 2014. SNN v ČR, Spolek neslyšících Plzeň. Mobil 1 602 616 785 Mobil 2 776 038 463. Tylova 405/14 Plzeň 301 00

Výroční zpráva 2014. SNN v ČR, Spolek neslyšících Plzeň. Mobil 1 602 616 785 Mobil 2 776 038 463. Tylova 405/14 Plzeň 301 00 Výroční zpráva 2014 SNN v ČR, Spolek neslyšících Plzeň Mobil 1 602 616 785 Mobil 2 776 038 463 Tylova 405/14 Plzeň 301 00 www.snplzen.cz spolek@snplzen.cz Obsah Obsah Spolek neslyšících Plzeň se představuje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, Když se ohlédnu za minulým rokem, mohu říci, že byl bohatý. Jak na práci, tak na zážitky, spokojené rodiny, velké množství

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2014 Název organizace: Domov pro seniory

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 Stupeň úcty ke stáří udává stupeň ušlechtilosti a pravé ceny u všech národů a kultur. Ladislav Klíma Domov pro seniory ve Vrchlabí má registrované 3 služby: domov

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Stupeň úcty ke stáří udává stupeň ušlechtilosti a pravé ceny u všech národů a kultur. Ladislav Klíma Domov pro seniory ve Vrchlabí má registrované 3 pobytové služby:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2014 (v tisících Kč)

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2014 (v tisících Kč) Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb. Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2014 (v tisících Kč) IČ 27157806 Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní

Více

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0 Sdružení AMICITIA VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 3 1.2. Vzdělávací činnost 4 1.3. Podíl financování a kapacita 5 1.4. Prezentace

Více

Nezisková společnost pro rozvoj a podporu sociálních služeb a osobnostního potenciálu člověka.

Nezisková společnost pro rozvoj a podporu sociálních služeb a osobnostního potenciálu člověka. Výroční zpráva 2014 Nezisková společnost pro rozvoj a podporu sociálních služeb a osobnostního potenciálu člověka. a) Předseda správní rady: Renzová Vendula b) Členové správní rady: Kačírková Hana Dušková

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Domov pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky, příspěvková organizace, Zběšičky č. 23, 398 43 Bernartice IČ: 708 69 669 Výroční zpráva za rok 2011 Organizace zřizovaná Jihočeským krajem 1. Úvodní slovo

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 70 Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do tabulky,

Více