Výroční zpráva Soukromé střední uměleckoprůmyslové školy Zámeček, s. r. o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva Soukromé střední uměleckoprůmyslové školy Zámeček, s. r. o."

Transkript

1 Obsah Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/ Charakteristika školy: Základní údaje a kontakty Studijní obory Počet tříd a žáků Údaje o zaměstnancích (stav k ) Rámcový popis personálního zabezpečení školy Přehled o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Údaje o přijímacím řízení na školní rok 2014/ Výsledky výchovy a vzdělávání Prospěch žáků k Výsledky maturitních zkoušek Chování a docházka žáků na konci školního roku Uplatnění absolventů Hodnocení výsledků výchovného poradenství Další vzdělávání žáků... 8 a) Praxe... 8 b) Přednášky, výstavy, exkurze... 9 c) Krajinářské kurzy d) Filmová představení a divadla Účast žáků v soutěžích, na sympoziích a v projektech Ocenění studentů Prevence sociálně patologických jevů Činnost školy Školská rada Sdružení rodičů Kurzy pro veřejnost Spolupráce se sociálními partnery, úřadem práce, zaměstnavateli a dalšími subjekty Účast na grantovém systému Public relations, sympozia, workshopy pro odbornou i laickou veřejnost Školní výstavy Mimoškolní aktivity pedagogů Ocenění pedagogů a vedení školy Kontroly a inspekce Závěr analýza školního roku 2013/ II. Výroční zpráva o hospodaření školy Přehled o hospodaření k (v Kč) Dotace přijaté od Města Plzně a dalších subjektů v r

2 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/ Charakteristika školy: 1.1. Základní údaje a kontakty Název školy: Soukromá střední uměleckoprůmyslová škola Zámeček, s. r. o. adresa: Pod Vinicemi 82, Plzeň, právní forma: společnost s ručením omezeným zřizovatel: soukromá osoba: ak. malíř Jiří Rataj, ak. malíř Jaroslav Šindelář ředitelka školy: Mgr. Renata Šindelářová umělecký ředitel školy: ak. malíř Jaroslav Šindelář statutární zástupce školy: ak. malíř Jiří Rataj Mgr. Renata Šindelářová odloučené pracoviště ateliéry: Zámecké nám. 9, Plzeň Křimice, zástupce ředitele pro věci pedagogické: Mgr. Karolína Žáková školská rada: ak. malíř Jiří Rataj ak. mal. Jaroslav Šindelář Alena Lichtenbergová (zvolena ) pracovník pro styk s veřejností a vedoucí pedagog ateliérů: Bc. Olga Kezniklová IČO: IZO ředitelství školy: telefonní spojení: , (hlavní budova); (ateliéry v Křimicích) fax: www: datum zařazení školy do rejstříku škol a školských zařízení: poslední datum změny v rejstříku: Studijní obory forma studia: denní čtyřleté studium M/058 kamenosochařství kamenosochařská tvorba (4. ročník) M/01 konzervátorství a restaurátorství (3. ročník) M/001 užitá malba (4. ročník) M/01 užitá malba (1., 2., 3. ročník) M/05 grafický design ( ročník) M/02 užitá fotografie a média ( ročník) forma studia: denní dvouleté studium neobsazeno 2

3 1.3. Počet tříd a žáků Počet žáků ** Kód a název oboru k k Počet tříd* M/058 Kamenosochařství-kamenosochařská tvorba M/01 Konzervátorství a restaurátorství M/001 Užitá malba M/01 Užitá malba M/02 Užitá fotografie a média M/05 Grafický design celkem * v jedné třídě jsou ročníku spojeny obory restaurátorství+užitá malba, užitá fotografie+grafický design, ostatní užitá malba+kamenosochařství, fotografie+grafika **Počet žáků včetně závěrečných ročníků 2. Údaje o zaměstnancích (stav k ) Počet pracovníků celkem fyzický/přepočtený Z toho počet pedagogických prac. fyzický/přepoč. Počet pedag. prac. se vzděláním VŠ/SŠ Průměrná délka pedagog. praxe (za všechny pedagog.prac.) Počet pedagog. prac. splňujících pedagogickou způsobilost 44/24,8 34/17,7 30/4 15, Rámcový popis personálního zabezpečení školy Osobnost učitele hraje dominantní roli ve výchovně vzdělávacím procesu. Dosažené odborné a pedagogické vzdělání je důležité, věrohodnost osobnosti učitele je však ještě významnější. U učitelů praktických odborných předmětů je kladen důraz na jejich profesionální a osobnostní kvality a provázanost na praxi vlastní tvůrčí a profesní zkušenosti. Specializace požadované pro kvalitní vyučování v oboru nejsou vždy v nabídce vzdělávání na pedagogických fakultách. V případě, že některý odborný učitel neabsolvoval zákonem stanovené pedagogické vzdělání, je toto postupně doplňováno v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Výuka všeobecných vzdělávacích předmětů je zajišťována učiteli s odpovídajícím odborným a pedagogických vzděláním. Ve své personální politice škola přihlíží k tvůrčím dispozicím i těchto pedagogů, neboť vychází z předpokladu, že takto disponovaní učitelé mají hlubší a přirozené pochopení pro potřeby obdobně obdařených žáků. Ve školním roce 2013/2014 jsou ve škole zaměstnaní následující učitelé: akademický malíř Jaroslav Šindelář, malíř, sochař a restaurátor, držitel Zlaté pečetě města Plzně, absolvent pražské AVU umělecký ředitel školy a spolumajitel, modelování a tvarování, restaurování kamene akademický malíř Jiří Rataj, malíř a restaurátor, absolvent pražské AVU spolumajitel školy, odborný supervizor, desková malba Mgr. Renata Šindelářová, absolventka PF Plzeň ředitelka školy Mgr. Karolína Žáková, absolventka PF ZČU Plzeň zástupce ředitele školy pro věci pedagogické 3

4 učitelé uměleckých předmětů: ak. mal. Renata Drahotová, malířka, absolventka AVU Praha praktická cvičení, figurální kreslení Mgr. Dana Raunerová, malířka a scénografka, absolventka PF Plzeň kresba a malba, figurální kresba, teorie a vývoj filmu, výtvarná příprava Mgr. Pavel Hauer, grafik, fotograf a pedagog, absolvent PF Plzeň dějiny výtvarné kultury, počítačová grafika, technologie Mgr. et MgA. Stanislav Poláček, malíř a vysokoškolský pedagog, absolvent PF Plzeň a UUD Plzeň navrhování, písmo vedoucí oboru Užitá malba Mgr. Jaroslav Šindelář, absolvent SPŠ kamenické a sochařské v Hořicích a PF ZČU Plzeň modelování a tvarování, technologie vedoucí oboru Kamenosochařství a Konzervování a restaurování kamene Karel Švuger, malíř a restaurátor, absolvent železnobrodské sklářské školy a litomyšlské restaurátorské školy dějiny výtvarné kultury, figurální kreslení, technologie Petr Novák, výtvarník s praxí v divadelní scénografii, absolvent SUPŠ Brno technologie, praktická cvičení Mgr. Jan Souček, malíř, vysokoškolský pedagog, recenzent a teoretik, absolvent PF Plzeň dějiny výtvarné kultury, figurální kreslení, ilustrace a knižní design, písmo, technologie vedoucí oboru Grafický design Jan Schýbal, fotograf, absolvent Institutu výtvarné fotografie Praha základy fotografie, technologie, fotografická tvorba, praktická cvičení, teorie a vývoj fotografie, galerijní adjustace a prezentace, základy fotodokumentace vedoucí oboru Užitá fotografie a média Mgr. Petr Sichinger, absolvent PF ZČU Plzeň, vedoucí pre-press Typos a.s. technologie Mgr. Věra Maxová, absolventka PF ZČU Plzeň technické kreslení, nástěnné techniky Ing. Pavel Botka, grafik, absolvent FEL ZČU Plzeň a Blocherer Schule München grafický design Jiří Světlík, grafik, absolvent SŠ Václava Hollara Praha grafický design Ivan Vala, malíř, grafik a fotograf, studia fotografie FAMU Praha fotografická tvorba, skladba fotoobrazu, grafický design Miroslav Čapek, filmový dokumentarista audiovizuální tvorba 4

5 MgA. Lucie Ferliková, malířka a restaurátorka, absolventka AVU praktické cvičení, užitá malba MgA. Lukáš Kudrna, absolvent Zámečku a AVU, držitel ocenění Grafik roku 2008 grafické techniky, figurální kreslení Radovan Kodera, absolvent ITF SLU Opava, fotograf, galerista, držitel Historické pečetě města Plzně technologie fotografie, praktická cvičení Mgr. Libor Žižka, absolvent Zámečku a PF ZČU Plzeň, kresba a malba, praktická cvičení Ondřej Šindelář, kamenosochař, absolvent Zámečku praktická cvičení, restaurování kamene, 3D vizualizace, konzervování a restaurování Mgr. Tomáš Javorský, absolvent PF ZČU, grafik grafický design, počítačová grafika Mgr. Barbara Šindelářová, absolventka PEF JU České Budějovice prostorový design, výtvarná příprava, kresba a malba, prostorové vytváření všeobecné předměty: Mgr. Petra Batlová, absolventka PF ZČU Plzeň anglický jazyk, preventista sociálně-patologických jevů Mgr. Petr Brousek, absolvent PF Plzeň tělesná výchova Mgr. Irena Brůčková, PF ZČU Plzeň anglický jazyk Mgr. Eva Bednářová, absolventka PF Plzeň český jazyk a literatura, občanská nauka Mgr. Jan Kastner PF Plzeň, filmový publicista český jazyk a literatura, přehled dějin filmu PaedDr. Melánia Magdová, Katolická univerzita v Ružomberoku německý jazyk Ing. Olga Šichová, VŠE České Budějovice ekonomika Mgr. Robert Vacek, IT odborník, absolvent PF Plzeň informační a komunikační technologie (do listopadu 2013) Ing. Karel Babka, IT odborník, absolvent VŠSE fakulta elektrotechnická Plzeň informační a komunikační technologie (od listopadu 2013) Mgr. Zdeňka Jízbová, absolventka PF Plzeň matematika, základy přírodních věd 5

6 2.2. Přehled o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Učitelé SSUPŠ Zámeček se ve školním roce 2013/2014 zúčastnili těchto školení: Comenius agency zákon o pedagogických pracovnících a pracovněprávní problematika ve školství, Mgr. Renata Šindelářová NIDV Inspekční činnost ve školách a školských zařízeních Mgr. Renata Šindelářová NIDV ve spolupráci s MŠMT Kulatý stůl na podporu ZUŠ Mgr. Renata Šindelářová Andragogos agency Nový občasnký zákoník v pracovněprávních vztazích, Pracovnělékařská služba, Jitka Lapková Výtvarný ateliér Kurz knižní vazby, Mgr. Petr Sichinger magisterské studium na Filosofické fakultě Slezské univerzity Institut tvůrčí fotografie (5. rokem) Radovan Kodera ukončení studia Kreativní pedagogika na DAMu, 2 leté studium Mgr. Eva Bednářová Školení k nové maturitě - on-line školení a prezenční studium - Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) o školení hodnotitelů ústní mturitní zkoušky z Aj: Petra Batlová o seminář pro certifikované školní maturitní komisaře. Zdeňka Jízbová o konzultační seminář pro managment školy: Alena Lichtenbergová Proškolení všech zaměstnanců v BOZP a PO 3. Údaje o přijímacím řízení na školní rok 2014/2015 Počet podaných přihlášek celkem Počet žáků přijatých Kód a název oboru 1.kolo př.říz. další kola celkem k M/01 užitá malba M/16 kamenosochařství-kam.tvorba M/05 grafický design M/02 užitá fotografie a média M/01konzervátorství a restaurátorství M/02 užitá fotografie a média (zkrácené st.) Žáci přijatí do vyššího než prvního ročníku: 1 4. Výsledky výchovy a vzdělávání 4.1. Prospěch žáků k Třída S vyznamenáním Prospělo Neprospělo Nehodnoceno Neklasifikováno Uvolněno KMFG

7 FG KM KMFG FG KM Celkem: Výsledky maturitních zkoušek kód a název oboru M/001 užitá malba M/058 kamenosochařství M/002 užitá fotografie /05 grafický design přihlášeno k MZ celkem prospěli s vyznam. prospěli neprospěli MZ nekonali konali zk. v oprav./náhr.term. nebo podzimní řádný prospěli neprospěli MZ nekonali celkem Chování a docházka žáků na konci školního roku zameškané hodiny celkem zameškané hodiny na žáka ,04 neomluvené hodiny celkem neomluvené hodiny na žáka...9,8 počet napomenutí třídního učitele...8 počet udělených důtek třídního učitele...9 počet udělených důtek ředitele školy...4 počet udělených dvojek z chování...8 počet udělených trojek z chování...12 počet pochval třídního učitele...15 počet pochval ředitele školy Uplatnění absolventů Velká část absolventů školy pokračuje ve studiu na vysoké škole, v letošním roce 40% studentů oborů Užitá malba a Kamenosochařství a 42% studentů oborů Grafický design a Užitá fotografie. Další se uplatňují v oboru, např. v grafických studiích, reklamních a propagačních firmách Hodnocení výsledků výchovného poradenství Koncepce výchovného poradenství na škole Výchovné poradenství je zaměřeno zejména na: 1. možnosti uplatnění po ukončení studia kontakt s vysokými školami poskytování informací o možnostech studia na VŠ, VOŠ apod. 7

8 poskytování informací o dnech otevřených dveří spolupráce při vyplňování přihlášek vytipování odborných firem pro studentskou praxi 2. pomoc při řešení studijních i osobních problémů individuální konzultace se studenty pohovory s rodiči (individuálně nebo v rámci aktivů) práce s metodickými příručkami pravidelná spolupráce s třídními učiteli osobní rozhovory třídních i dalších učitelů s žáky se zjevnými problémy snaha kolektivu učitelů identifikovat žáka s problémem a aktivní nabídka pomoci zavedení krizové knihy, kam se zapisují události u žáků vykazujících znaky vážných osobních problémů zavedení schránky důvěry připomínky a náměty na vylepšení atmosféry a klimatu školy 3. prevenci - aktivní zapojení do projektu ZIP (zajištění individuální podpory) pedagogicko psychologické poradny Plzeň - Zámečkovské peníze odměna úspěšných studentů a pozitivní motivace pro studenty se slabšími úspěchy - sleva na školném odměna úspěšných studentů a pozitivní motivace pro studenty s méně zdařilými výsledky - psychosociologický výcvik jako součást přípravných, letních a zimních krajinářských kurzů - studenti prvních ročníků navštěvují každoročně krizové centrum Archa v Plzni, které nabízí služby krizové pomoci určené dětem, mladým lidem i dospělým v obtížné životní situaci. Zaměstnanci centra studenty seznamují s posláním Archy a s možnostmi pomoci v případě komplikovaných vztahů, konfliktů a obtížných životních situací. Nejzávažnějším problémem výchovného procesu je vysoká absence, kterou se snažíme minimalizovat včasným podchycením, systémovými opatřeními ve školním řádu a preventivními a motivačními opatřeními Další vzdělávání žáků a) Praxe Jako každoročně tráví třetí ročníky dobu, kdy na škole probíhají maturitní zkoušky, na odborné praxi ve firmách a společnostech zabývajících se naší odborností (práce v grafických firmách, fotoateliérech, tiskárnách, reklamních studiích, kamenosochařských firmách, štukatérských firmách) ve školkách, základních školách a základních uměleckých školách pomoc při výuce výtvarné výchovy focení na filmovém festivalu Finále Plzeň aktivní účastí na Kontejnerech k světu (výtvarné workshopy, instalace výstav) v Národním památkovém ústavu územní odborné pracoviště Plzeň (vkládání a evidence dat) v tiskárně Typos a SOS print v rámci akce peníze do škol pomoc při vedení výtvarného kroužku Skřítek v ateliérech v Křimicích 8

9 realizace nástěnné malby v Music clubu v Klatovech v televizním studiu Barrandov self promotion Další formou praxe je praxe průběžná, kterou plní studenti v průběhu celého studia při mnoha aktivitách školy například při pořádání workshopů, zajišťování výstav, pomoc při organizačním zajištění akcí společnosti Plzeň 2015, při propagaci školy na veletrzích. b) Přednášky, výstavy, exkurze kurz dramatické výchovy na Šumavě již 10. ročník V rámci Dnů vědy a techniky v Plzni návštěva Laboratoře virtuální reality návštěva Knihovny města Plzně 5denní zájezd do Paříže Paříž umělecká katedrála Notre-Dame, musée des Impressionnism Giverny, musée Rodin atd. Výstavní síň 13 Plzeň, Komentovaná prohlídka výstavy Časový optimista, Robert V. Novák (knihy, plakáty, fotografie, záznamníky, kresby, scény Masné krámy výstava Mikoláš Aleš UUD ZČU výstava Figurama Státní vědecká knihovna, depozitář starých tisků v rámci předmětu Technologie Prevence sociálně patologických jevů (přednáška a workshop) Galerie města Plzně Výstava Vladivoj Kotyza Muzeum církevního umění Animánie spolupráce s festivalem Výstava Skřítek a FG2 U sv. Jiří návštěva vlastní výstavy Masné krámy, Gotika jihozápadních čech, komentovaná prohlídka s Petrem Jindrou Bavorská Železná Ruda, S. Dali Galerie Ladislava Suttnara, Komiks FUD ZČU Klauzurní práce Exkurze do reklamní firmy Elastoform Bohemia Přeštice, seznámení se s technologiemi výroby reklamních předmětů Exkurze do Národního technického muzea v Praze, expozice tiskařství,historie a vývoj tiskových technik knihtisk, litografie, hlubotisk Galerie města Plzně Na počátku bylo ticho Návštěva výstavy Studentský design na FUD ZČU jsme organizátoři Putovní výstava na Zámečku - Olga Havlová ve vzpomínkách v prostorách SSUPSˇZámeček Masné krámy, Ze středu ven, současné regionální umění Chebské dvorky účast našich studentů oboru Užitá fotografie FUD ZČU, Den otevřených dveří Magistrát města Plzně, Regionální potravina Městská galerie, František Kupka Galerie hl. města Prahy výstava Tim Burton Sovovy mlýny Josef Šíma Exkurze, předmět Ekonomika - Komerční banka finanční stránka podnikání - Úřad práce- pracovně právní vztahy v praxi - Česká pojišťovna- vnější vztahy v praxi - Plaza, Marketing v praxi, význam propagace a reklamy Státní vědecká knihovna a Knihovna města Plzně exkurze Filmový festival Finále Plzeň 9

10 Moving station bývalá nádražní hala fotofestival Off station, fotoworkshopy Praha, prohlídka význačných památek architektury a sochařství - Prašná brána, Palác u Hybernů, Obecní dům, Dům u Černé Matky Boží, J. V. Myslbek- Jezdecká socha sv. Václava aj. Exkurze, tiskárna Typos Plzeň FUD ZČU Plzeň účast na Mezinárodním fotografickém sympoziu c) Krajinářské kurzy adaptační kurz v domě Exodus v Třemošné pro 1. ročníky KMFG1 Od detailu k celku od rána do večera týdenní jarní krajinářský kurz v Dobřívě (FG1, FG2) Krajina od detailu k celku od rána do večera- týdenní jarní krajinářský kurz v Konstantinových Lázních (KM1, KM2) d) Filmová představení a divadla Divadlo Alfa, návštěva divadelního představení Hamletýn a Ambervill Filmový festival Finále Plzeň Divadlo Na zábradlí, Velvet Havel 4.7. Účast žáků v soutěžích, na sympoziích a v projektech Projekt SADRA SSUPŠ Zámeček je součástí do mezinárodního projektu SADRA (European Saga in Drama), na kterém se podílí školy z různých evropských zemí (Německo, Bulharsko, Turecko, Finsko, Lotyšsko). Projekt SADRA se zabývá specifickou oblastí literatury ságami v různých kulturách. Cílem je, aby studenti zapojených škol vytvořili dramatické zpracování vybraných ság svých zemí, které budou navzájem propojeny rámcovým příběhem, a to moderní formou fotostory. Studenti v rámci dramatizace vytvářejí také scénu, rekvizity i kostýmy a v dramatizaci sami účinkují jako herci. Cílem projektu je rozšířit povědomí studentů o kulturách ostatních zemí, jejich jazyce a literatuře, hledat zde nejen rozdíly, ale především společné prvky a vzájemné pochopení. Pedagogům projekt umožní poznat vzdělávací systém jednotlivých zemí a formy a metody výuky zde používané. Projekt potrvá do roku V průběhu školního roku proběhla tři projektová setkání: V listopadu u nás na Zámečku, v březnu v německém Weidenu a v květnu v Istanbulu v Turecku : 15 minut slávy 19. listopadu od 18:00 hodin proběhl v kulturní kavárně Jabloň 4. ročník soutěže autorského čtení "Patnáct minut slávy aneb Píšeš? Čteš?" Vlastní prozaické, poetické či dramatické texty v rozsahu do patnácti minut četli sami jejich autoři - studenti středních škol z Plzně. Večer autorského čtení probíhá v rámci akce "Jednou nohou v poezii". Soutěž Příběhy 20. století Renáta Nová - 2. místo za dokument "Jaký je rozdíl mezi vnučkou vlastence ze Sudet a synem učně německého řezníka?" Figura 2013 i v tomto roce se studenti zúčastnili tradiční výtvarné soutěže pro studenty středních uměleckoprůmyslových škol v kresbě a malbě postavy podle modelu, kterou vyhlašuje SUPŠ sv. Anežky České v Krumlově. Soutěžilo se v kategoriích Kresba postavy, Malba postavy a Portrét. 10

11 Oskar Ostrava 2013 letos se naši studenti zúčastnili také bienále malby Oskar, které je zároveň soutěžní přehlídkou pro žáky SŠ a VOŠ studující výtvarné obory. Soutěžilo se v kategoriích Zátiší, Krajina, Figurální malba a Volné téma. Doteky papíru kreativní soutěže společnosti Antalis se opět zúčastnili i naši studenti. Letos tvořili na téma prostorových objektů a volné tvorby proběhla školní vánoční besídka jako každoročně studenti jednotlivých tříd připravili originální humorná vystoupení pro své spolužáky i učitele, zpívaly se koledy a všichni se těšili na Vánoce. Studentský design 2014 letos se naše škola stala pořadatelem každoroční prestižní celostátní soutěže prací žáků a studentů středních a vyšších odborných škol s uměleckými a uměleckořemeslnými obory. Cenu veřejnosti VOX POPULI získala naše absolventka Pavlína Ryšavá a její ilustrace, sazba a design knihy Franze Kafky Povídky. Finále 2014 očima studentů Studenti SSUPŠ Zámeček oboru Užitá fotografie byli opět přizváni, aby se společně s profesionálními fotografy podíleli zdokumentování plzeňského Finále. Již čtyřletá spolupráce naší školy s filmovým festivalem byla letos rozšířena ještě o retrospektivní výstavu Finále očima studentů Zámečku. Žákovské hodnocení klauzur Každý žák během dne individuálně navštívil obě budovy a prohlédl si vystavené klauzury. V každé skupině se hlasovalo o nejzdařilejší klauzurní práci. Vítěz ankety získal na konci šk. roku odměnu v podobě zámečkovských peněz Projekt Alfa a Zámeček společně - pokračování projektu, jehož cílem je zlepšit kulturní povědomí studentů o divadle, inspirovat se repertoárem ve výtvarné tvorbě, obohatit kulturní život Plzni 4.8. Ocenění studentů Celorepubliková soutěž Příběhy 20. století Renáta Nová - 2. místo za dokument "Jaký je rozdíl mezi vnučkou vlastence ze Sudet a synem učně německého řezníka?" Studentský design 2014 Pavlína Ryšava cena veřejnosti VOX POPULI za ilustrace, sazbu a design knihy Franze Kafky Povídky Poděkování primátora města Plzně Martina Baxy studentům FG2 a FG3 a jejich učitelům J. Světlíkovi a P. Sichingerovi za pomoc při kompletování PF 2014 primátora města Plzně Poděkování primátora Plzně Martina Baxy studentům oboru Grafický design a jejich učitelům J. Světlíkovi a P. Botkovi za humanitární iniciativu pomoc Filipínám postiženým tajfunem Do finále soutěže mladých talentů do 28 let Young Lions se letos dostala absolventka Zámečku Alexandra Mikhaylova v kategori Press Prevence sociálně patologických jevů Základní prevence jsou dobré vztahy a komunikace mezi učiteli, studenty a mezi studenty navzájem. Utvrzuje se pomocí společných akcí (plenéry, exkurze, výstavy, společné výlety, projekty, cesty do zahraničí atd.) během celého školního roku. Studenti se podílí na organizaci a přípravě výstav, mají možnost se zúčastnit a podílet se svým talentem na různých společensko kulturních akcích ve městě Plzeň a jeho okolí. Škola jako taková nabízí nespočet možností, jak využít volný čas a 11

12 zapojit studenty nejen do kulturního, ale i společenského života mimo školu. Smysluplné využití volného času je nejlepší prevencí pro studenty. Tento rok naše škola rozšířila spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou (PPP) v Plzni. Během celého roku je metodik prevence na škole v kontaktu s hlavním metodikem prevence pro Plzeň, získává od něj aktuální informace o dění a novinkách týkající se primární prevence v Plzni. Škola využívá preventivní program a semináře PPP, (např. program na podporu komunikace, program složený z technik a her rozvíjejících komunikační a sociální dovednosti, podporujících sebedůvěru a zdravou komunikaci). Studenti navštívili Centrum SOS Archa. Studenti třetího ročníku se zúčastnili preventivního programu o závislostech zaměřeného na problematiku všech závislostí. Program byl vedený formou her a technik, které jsou doplněné besedami o drogách legálních i nelegálních, o rozdílu mezi psychickou a fyzickou závislostí, o příčinách vzniku závislosti apod. Blok byl v rozsahu dvou vyučovacích hodin. Tento program byl pro tuto třídu vybrán hlavně z důvodu vysokého počtu kuřáků ve třídě a možnosti potencionálních uživatelů lehkých drog, což nebylo potvrzeno. Tento školní rok byl ve znamení mezinárodních projektů. Škola se zapojila do mezinárodního projektu SADRA, díky kterému mají studenti možnost cestovat a poznávat studenty rozličných národností a kultur popř. i náboženství (Turecko, Bulharsko, Německo, Lotyšsko, Finsko). Projekt je na dva roky a letos byli studenti v Německu a Turecku. Vzhledem k úplně rozlišné kultuře zejména tedy v Turecku, kde studenti navštívili muslimskou školu, poznali rozdílné tradice a prvky muslimského náboženství považuji tento projekt za velmi prospěšný v rámci prevence proti xenofobii a celkově proti rasismu či utlačování jiných národností a fobie proti jiným náboženství. Druhým velmi přínosným projektem nebo lépe řečeno počinem nejen ve smyslu primární prevence na škole byla tvorba plakátů na podporu Filipínám po ničivém tajfunu. Studenti tímto činem prokázali nejen solidaritu, ale i empatii, soucit, bojovnost a schopnost pomoci někomu neznámému v těžkých chvílích. V září (až do listopadu) 2013 proběhla výstava studentů Zámečku Pohled z okna, která zahájila provoz nové galerie výtvarného umění, kterou ve svých prostorách vybudoval Domov pro seniory Háje v Praze. Výstava představila kolekci ilustrací, které ke stejnojmenné knize vytvořili studenti SSUPŠ Zámeček. Kniha vznikala v DS Háje v průběhu roku 2012 jako příležitost a také prostředek setkávání nejstarší a nejmladší generace. Autory textů se stali klienti Domova. V rovině mezigeneračních vztahů jsou také aktivity Mgr. Dany Raunerové a její výtvarné školičky Skřítek pro děti od 6 do 15 let, se kterým jí pomáhají studenti Zámečku a tím se zapojují do výchovy a vzdělávání mladších dětí. Se Skřítkem je spojena řada akcí a výstav během celého roku, což je také nezanedbatelná část preventivního programu a plnohodnotného využití volného času studentů. Metodik primární prevence sociálně-patologických jevů na škole je ve stálém kontaktu s pedagogicko-psychologickou poradnou a jejich koordinátorem (Mgr. Martina Vlčková), s krajským metodikem prevence (Mgr. Dadučová) a s protidrogovým koordinátorem a manažerem projektu prevence kriminality města Plzeň (Mgr. Andrea Gregorová). Několikrát je v tomto školním roce metodik prevence osobně navštívil a požádal o radu při tvorbě preventivního programu a při žádostech o dotace na dva projekty zaměřené na primární prevenci. Dále je metodik v kontaktu s klinickým psychologem a také s dětským psychiatrem, které využívá jako zdroj informací a také na ně odkazuje studenty a rodiče, pokud je potřeba v rámci krizové intervence nebo pokud je chtějí sami zkontaktovat. Taktéž metodik využívá semináře a programy pro sebevzdělávání a byl na jednom setkání metodiků prevence právě v pedagogicko-psychologické poradně. Školní metodik prevence řeší v průběhu roku s rodiči i se studenty vzniklé problémy. Na příští rok plánuje metodik dále pracovat s pedagogicko-psychologickou poradnou a více prohlubovat komunikaci mezi poradnou a školou a opět využít jejich výukové semináře a programy. Dále škola dostala dotace na projekt týkající se primární prevence a to především prevence kriminality ve městě. Projekt má pracovní název Plzeň bezpečná a bude trvat přibližně od září do prosince Studenti se zamyslí nad tím, jak nejlépe udržet město bezpečné, jaké jsou největší problémy města, co je to kriminalita ve městě, kdo nebo co ji způsobuje atd. Také metodik plánuje návštěvu K-centra, která se nám letos nepodařila domluvit, popřípadě návštěva centra Point 14. Dalším plánem či předsevzetím na příští rok je více se věnovat studentům a včas rozpoznat závažnější 12

13 psychické problémy, které by mohly vést až k opuštění školy nebo přerušení studia. Určitě budeme jako škola dále usilovat o dotace na další preventivní projekty. Dalším možným tématem pro projekt jsou mezigenerační vztahy a vnímání hluboké propasti mezi generacemi. 5. Činnost školy 5.1. Školská rada Školská rada byla ex lego ustavena v r Plní úkoly dle zákona. Ředitel školy stanovil počet členů školské rady - 3 členové: 1. člen - jmenován zřizovatelem Jiří Rataj 2. člen zvolen zákonnými zástupci dětí (rodiči) nebo zletilými studenty Alena Lichtenbergová 3. člen zvolen pedagogickými pracovníky školy ak. sochař Jaroslav Šindelář Volba do školské rady rodiče nebo zletilí studenti si zvolili svého zástupce do školské rady Alenu Lichtenbergovou. Zvolený člen je na období 3 roky Sdružení rodičů Pravidelně se schází 2x ročně vždy v listopadu a v dubnu na rodičovských schůzkách, kde rodiče žáků dostávají informace o chodu školy a o studijních výsledcích studentů. Počet evidovaných stížností celkem: Kurzy pro veřejnost Přípravný kurz na talentové zkoušky na naši školu. Září 2013 leden 2014, vyučoval Lukáš Kudrna a Petr Novák, pedagogové SSUPŠ Zámeček Ateliér volné tvorby březen červen 2014, vyučoval Mgr. Libor Žižka, pedagog SSUPŠ Zámeček Skřítek výtvarný kroužek pro děti od 6 do 15 let po celý rok, vyučovala Mgr. Dana Raunerová, pedagog SSUPŠ Zámeček Rekvalifikační kurzy a kurzy k získání profesní kvalifikace Fotoreportér - obsazen Základy reklamní grafiky - neobsazen Reklamní a tisková produkce, polygrafické minimum - neobsazen Tvorba www stránek pro začátečníky - neobsazen Tvorba www stránek pro pokročilé - neobsazen 5.4. Spolupráce se sociálními partnery, úřadem práce, zaměstnavateli a dalšími subjekty Škola spolupracuje s řadou firem specializovaných v oborech příbuzných studijnímu zaměření školy zejména při organizování studentské praxe. Úzký kontakt udržuje s Pedagogickou fakultou v Plzni (někteří z pedagogů přednášejí zároveň na katedře výtvarné kultury, studenti PF Plzeň provádějí na Zámečku pedagogickou praxi), s Ústavem umění a designu a s VŠUP Praha pravidelné návštěvy na výstavách klauzurních prací. V profesním sdružení Asociace středních a vyšších škol s výtvarným a uměleckým zaměřením získala škola v roce 2014 členství. Zástupce školy se zúčastňuje pravidelných 13

14 setkání ředitelů středních škol v kraji Klub ředitelů. Trvá spolupráce s plzeňskou Konzervatoří (reciproční spolupráce v múzických aktivitách) a soukromou ZUŠ Trnka a ZUŠ Třemošná. Průběžně škola udržuje kontakt s nejrůznějšími kulturními institucemi v regionu galerie, kulturní střediska, Památkový ústav, Unie výtvarných umělců, Knihovna města Plzně, aj. Nadále trvá spolupráce s Městskou galerií Plzeň, jejímž ředitelem byl jmenován bývalý pedagog školy a se Západočeskou galerií a to zejména při pořádání přednášek významných současných umělců, kteří v galeriích aktuálně vystavují. Velmi dobrá je spolupráce s odborem kultury města Plzně i kraje (zapojení do spolupráce s partnerským městem v Takasaki v Japonsku) a s oběma městskými obvody, kde má škola budovy. V rámci výuky škola navštěvuje nedalekou ZOO Plzeň, se kterou trvá letitá spolupráce (sochařská sympozia). Bezbariérový dům Exodus ve Třemošné vstoupil do spolupráce s naší školou již v minulých letech. Jednak škola využívá jejich prostor k uspořádání každoročního přípravného kurzu pro první ročníky a naopak naši studenti v rámci povinné praxe ve třetím ročníku pomáhají v keramických dílnách domu Exodus. Škola je partnerem projektů Národního památkového ústavu pracoviště Plzeň a Galerie G4 v Chebu. Patronem školy je Rotary Club Plzeň. Od roku 2010 je škola zapojena v projektu UNIV2 plzeňského kraje. Od roku 2014 jsme členy Asociace středních a vyšších odborných škol s uměleckým zaměřením. Škola je členem Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska Účast na grantovém systému Získané dotace a granty, zapojení v projektech Dotace na podporu soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání MŠMT Soutěž a přehlídka Studentský design 2014 Grant na podporu kulturních projektů pro rok 2014 Město Plzeň Grafici a architekti Grant na podporu kulturních projektů pro rok 2014 Město Plzeň 15 minut aneb Píšeš? Čteš? Sám sebe? Dotace z fondu hejtmana 2014 Plzeňský kraj Studentský design 2014 Program podpory kultury v Plzeňském kraji pro rok 2014 Plzeňský kraj Plzeňská kultura očima studentů Prevence kriminality Město Plzeň Plzeň bezpečná EU peníze středním školám Zapojení do projektu Evropských sociálních fondů, operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost - EU peníze středním školám Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Partnerství škol Comenius - Národní agentura pro evropské vzdělávací programy - European Saga in Drama jsme zapojeni v projektu UNIV 3, jehož cílem je zkvalitnit systém rekvalifikací širokou podporou procesu uznávání výsledků předchozího učení a modernizací procesu akreditací. spolupracujeme s projektem Plzeň 2015 (Evropské hlavní město kultury 2015) 5.6. Public relations, sympozia, workshopy pro odbornou i laickou veřejnost : Zámecké strašení 14

15 Strašidelný tématický den otevřených dveří jsme letos připravili pro zájemce o studium i všechny návštěvníky. Jako vždy byla připravena různá překvapení, při nichž mohli podniknout dobrodružnou cestu za uměním. Ti odvážní si odnesli vlastníma rukama vyrobený artefakt, nebo si mohli vyzkoušet tesání do kamene : Na Zámeček se sjeli učitelé ZUŠ z celé republiky Historicky první celostátní setkání učitelů výtvarných oborů ZUŠ proběhlo koncem října na Zámečku : Školy z pěti evropských zemí se sjely na Zámeček První projektové setkání s kolegy s ostatních škol mezinárodního projektu SADRA proběhlo na Zámečku. Projekt se zabývá specifickou oblastí literatury ságami v různých kulturách : Křest Knížky o zvířatech a výstava v Divadle Alfa Křest Knížky o zvířatech a vernisáž výstavy Dany Raunerové a výtvarné školičky Skřítek v Divadle Alfa : Ukaž co Umíš U příležitosti dne otevřených dveří soukromých středních škol uspořádal Zámeček den konzultací a výtvarných dílen pro veřejnost. Kdokoli mohl přijít popovídat si o tom, co tvoří, přinést sebou své práce ke konzultaci nebo na místě vyzkoušet různé zajímavé výtvarné workshopy : Patnáct minut slávy Večer autorského čtení v kulturní kavárně Jabloň. Vlastní prozaické, poetické či dramatické texty v rozsahu do patnácti minut četli sami jejich autoři - studenti středních škol z Plzně. Večer autorského čtení probíhá v rámci akce "Jednou nohou v poezii". Zámeček opět školou roku I letos vybírali studenti středních škol v celé České republice tu nejlepší. A Zámeček se opět, stejně jako loni, umístil v Plzeňském kraji na prvním místě. Do Lochotínského parku se vrátil poustevník Díky studentům sochařského oboru na Zámečku se do Lochotínského parku po letech vrátila socha poustevníka Lochoty : Slavnostní odhalení sochy u příležitosti 95. narozenin M. Zikmunda U příležitosti 95. narozenin plzeňského rodáka, cestovatele, spisovatele a fotografa Miroslava Zikmunda byla 29. ledna v plzeňské Zoo slavnostně odhalena socha, vytvořená studenty Zámečku : Filipínská návštěva Ve čtvrtek 23. ledna zavítal do Plzně Juan "Jed" Dayang, konzul a zastupující chargé d affaires filipínského velvyslanectví v Praze, filipínský kulturní atašé Ramon Gaspar a další vzácní hosté. Cílem jejich návštěvy byla kavárna Kačaba s výstavou MERRY CHRISTMAS FOR EVERYONE? a Střední uměleckoprůmyslová škola Zámeček : Večer poezie s Romanem Knížetem Verše významného plzeňského básníka Romana Knížete recitovala Eva Willigová Koutová i sám autor : Studentský design

16 Letos se naše škola stala pořadatelem každoroční prestižní celostátní soutěže prací žáků a studentů středních a vyšších odborných škol s uměleckými a uměleckořemeslnými obory. Součástí soutěže byla i přehlídka soutěžních prací, která byla vystavena na přelomu března a dubna v prostorách Fakulty umění a designu ZČU v Plzni. Výstava představila studentskou designérskou tvorbu v celé její šíři nejen tradiční grafický design, ale také šperky, oděvy, nábytek, hračky, sklo, keramiku, knižní design a další. Cenu veřejnosti VOX POPULI získala naše absolventka Pavlína Ryšavá a její ilustrace, sazba a design knihy Franze Kafky Povídky. Souběžně se soutěží probíhalo v Plzni ve dnech 2. a 3. dubna také zasedání Asociace vyšších a středních odborných škol s výtvarnými a uměleckořemeslnými obory České republiky, kde byla SSUPŠ Zámeček přijata za řádného člena této asociace : Capricci Allegorici Třetí ročník festivalu Capricci Allegorici nabídne opět netradiční operní představení v exteriérech Zámečku. Letos je na programu "Byl jednou dobrý kantor" od F. X. Brixiho : Světová válka Po příbězích z 1. světové války pátrali v rodinné historii studenti Zámečku. Jejich práce byly zveřejněny na výstavě Světová válka ve Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje. Veřejné prezentace školy Škola 2014 Karlovy Vary Akademie řemesel 2013 Klatovy Kam na školu, kam do učení Tachov Burza škol Cheb Akademie řemesel 2013 Stod Od vzdělání k zaměstnání Domažlice Vzdělávání 2013 Žatec Vzdělávání 2014 Chomutov Česko-saský veletrh vzdělávání SOKRATES Most Škola 2013 Sokolov Perspektiva odborného a technického vzdělávání v Plzeňském kraji - Plzeň 5.7. Školní výstavy : Alfa a Zámeček společně Výstava fotografických prací studentů Zámečku v Divadle Alfa : Pohled z okna Výstava studentů Zámečku Pohled z okna zahájila provoz nové galerie výtvarného umění, kterou ve svých prostorách vybudoval Domov pro seniory Háje v Praze. Výstava představila kolekci ilustrací, které ke stejnojmenné knize vytvořili studenti SSUPŠ Zámeček. Kniha vznikala v DS Háje v průběhu roku 2012 jako příležitost a také prostředek setkávání nejstarší a nejmladší generace. Autory textů se stali klienti Domova : Zámeček barevně i černobíle Výstava představila široké veřejnosti různé výtvarné a uměleckořemeslné techniky využívané ve výtvarném umění, fotografii a multimediální tvorbě : Spokojení... ze Zámečku v Sokolově Velká školní výstava studentů SSUPŠ Zámeček putovala již druhým rokem po Plzeňském a Karlovarském kraji. Na podzim 2013 hostovala v Sokolovskému muzeu. K vidění byla opět kvalitní studentská díla vytvořená klasickými i netradičními výtvarnými technikami, 16

17 multimediální tvorba, sochařské práce, umělecká i propagační grafika a množství vítězných studentských prací, oceněných v různých uměleckých soutěžích : "Děti, čtěte!" v Karlových Varech Výstava knižních ilustrací a grafického designu knih pro malé i velké v Krajské knihovně v Karlových Varech. Výstava je spojena s mezinárodním literárně-dramatickým festivalem Děti, čtěte!, který pořádá nakladatelství Meander ve spolupráci s Památníkem národního písemnictví. V rámci tohoto festivalu byly práce studentů Zámečku vystaveny v Památníku národního písemnictví v Praze v červnu : Andělé u svatého Jiří Výstava o andělech nejen vánočních. Společná výstava dětí z výtvarného kroužku Skřítek a studentů 2. ročníku Grafického designu v Domově pro seniory sv. v Plzni : Chvála písma Výstava studentů Zámečku k poctě stého výročí narození významného českého typografa a písmaře Josefa Týfy ve Státní vědecké knihovně Plzeňského kraje : Pomoc Filipínám - charitativní výstava Zámečku Výstava charitativních plakátů studentů a učitelů Zámečku spojená se sbírkou na pomoc Filipínám : Křest Knížky o zvířatech a výstava v Divadle Alfa Křest Knížky o zvířatech a vernisáž výstavy Dany Raunerové a výtvarné školičky Skřítek v Divadle Alfa : Výstava Skřítci 2013 Výstava prací dětí z výtvarného kroužku Skřítek v prostorách ZŠ v Křimicích : Skřítci v Českém rozhlase Společná výstava obrázků a obrazů dětí z výtvarného kroužku Skřítek a jejich učitelky Dany Raunerové : Chvála písma v Divadle Alfa Výstava studentů Zámečku k poctě stého výročí narození významného českého typografa a písmaře Josefa Týfy v Divadle Alfa v Plzni : Jaro je tady Společná výstava obrázků a obrazů dětí z výtvarného kroužku Skřítek a jejich učitelky Dany Raunerové v zasedací síni Úřadu městského obvodu Plzeň : Finále očima studentů Zámečku Retrospektivní výstava studentských fotografií z uplynulých ročníků Festivalu Finále proběhla přímo na letošním festivalu v Měšťanské Besedě. Naši studenti nechyběli na Finále ani letos. Spolupráce naší školy s filmovým festivalem tak pokračuje již čtvrtý rok : Jsme jedno Společná výstava obrázků a obrazů dětí z výtvarného kroužku Skřítek a jejich učitelky Dany Raunerové v Regionálním dobrovolnickém centru TOTEM v Plzni na Lochotíně : Grafici a architekti Výstava studentů SSUPŠ Zámeček k poctě slavným architektům v kavárně Kačaba v Plzni. Inspirováni prací slavných světových architektů vytvořili studenti SSUPŠ Zámeček návrhy 17

18 korporátního designu fiktivních hotelů. Stavby A. Gaudího, F. L. Wrighta a dalších světoznámých architektů byly cílem studentů 4. ročníku grafického designu : Sochaři vystavují na Jaře v Alpinu Již tradičně, jako každým rokem, vystavovali studenti oboru Prostorový design a sochařství své práce na výstavě alpinek Jaro v alpinu, kterou pořádá Alpinum klub Plzeň v zahradě gymnázia na Mikulášském náměstí : Zámeček fotí divadlo Výstava souboru studentských dokumentárních fotografií o zrodu hry Ostře sledované vlaky v Divadle Alfa v Plzni. Soubor vytvořili jako součást praktické maturitní práce studenti Markéta Pelcová, Veronika Minarovičová, Václav Sádlo : Chebské dvorky Výstava studentských fotografií na mezinárodním festivalu "Chebské dvorky". Chebské dvorky jsou přehlídkou uměleckých a tvůrčích projektů s mezinárodní účastí. Festival pořádá chebská "Galerie 4" a letos se konal již dvanáctý ročník : Malíři vystavují na Víkendu otevřených zahrad Stejně jako v loňském roce se Zámeček zapojil do celostátní akce "Víkend otevřených zahrad" výstavou v Klášterní zahradě dominikánů v Plzni. Letošní výstavní kolekce byla z prací studentů oboru Malba v umění, designu a architekuře a měla dvě části - kopie deskových maleb a biblická témata : Výstava klauzurních prací studentů Veřejná výstava všech studentských klauzurních prací za 2. pololetí školního roku 2013/14 na Zámečku a v Křimicích. Všichni návštěvníci měli příležitost nejen shlédnout práce studentů, ale i je případně ohodnotit : Fotografická výstava studentů SSUPŠ Zámeček Městské kulturní středisko ve Stříbře ve spolupráci se SSUPŠ Zámeček pořádá výstavu fotografií v Jižní zahradě ve Stříbře /u radnice/. Studenti Zámečku na fotografiích představí své projekty nejrůznějších žánrů a stylů : Jan Schýbal a jeho žáci Deset let pedagogické činnosti na Zámečku završí koncem června fotograf Jan Schýbal. U příležitosti tohoto výročí pořádá výstavu s názvem Jan Schýbal a jeho žáci na Zámku v Chanovicích. První polovinu výstavy tvoří práce Jana Schýbala ze souboru "Diptychálně", druhou polovinu pak fotografie jeho žáků za poslední čtyři roky Mimoškolní aktivity pedagogů ak. malíř Jaroslav Šindelář člen odborné hodnotící komise výtvarné soutěže Zvony pro Bartoloměje poustevník a rekonstrukce interiéru poustevny v Lochotínském parku Letnice umělců, katedrála sv. Bartoloměje, Plzeň člen poroty soutěže Studentský design Mgr. Jaroslav Šindelář 18

19 Obnova bronzové sochy Tomáše G. Masaryka (Most), restaurování Mariánského sloupu ve Stříbře, obnova sochy spravedlnosti v Klatovech, Košutecké jezírko Plzeň Mgr. Renata Šindelářová Členka rady v projektu NKP Klášter Teplá zbudování specializovaných výtvarných dílen účast na světové konferenci Přátelé Mary Ward v Loyole, Španělsko Ondřej Šindelář Obnova bronzové sochy Tomáše G. Masaryka (Most), restaurování Mariánského sloupu ve Stříbře, obnova sochy spravedlnosti v Klatovech, Košutecké jezírko Plzeň Radovan Kodera Výstava MIROSLAV ZIKMUND 95 - Smetanovy sady v Plzni Publikace Miroslav Zikmund - Z Čech až na kraj světa Výstava Rozhovory na zámku ve Valči, společná výstava:galina Fleischmanová obrazy, Radovan Kodera - fotografie Helena Sequensová a Adam Stanko - instalace Výstava fotografií Ukradené akty v galerii ARTINBOX v Praze - společná výstava, Ak. mal. Renata Drahotová restaurování zámku v Nebílovech spoluúčast výstavy v galerii Jiřího Trnky, v Českém rozhlase, s výtvarnou skupinou P89, účast na výstavách Unie výtvarných umělců, ilustrace knihy J. Maria Rilke Sobě na počest, Jiří Pavel Gringo baj baj Šanghaj Mgr. Irena Brůčková spolupořadatel akcí farnosti Dýšina Bazar na faře uprostřed léta, Kurz suché jehly, 4. dýšinský keramický betlém, Keramická křížová cesta, Noc kostelů přednášky, Řemeslný jarmark s workshopy pro děti Ivan Vala Projekt Finále 4. ročník - Osobnosti filmového festivalu Finále 2014 Mgr. Petr Sichinger autor scénáře a herec v divadelním představení Osoby a obsazení spolupracuje na projektu Mini Plzeň 2014 spolupracuje na projektu Animanie Ing. Pavel Botka spoluautor charitativní výstavy plakátů Merry christmas for everyone?, Kačaba Plzeň Jiří Světlík spoluautor charitativní výstavy plakátů Merry christmas for everyone?, Kačaba Plzeň Mgr. Tomáš Javorský Výstava Nelidská stvoření, nezemské krajiny v galerii Na Schodech ve Středisku kulturních a knihovnických služeb v Chomutově. Miroslav Čapek Pro Českou televizi uvedl několik vlastních dokumentárních snímků (scénář, režie i kamera autorská), reportáže pro pořad Objektiv režie divadelního představení Osoby a obsazení 19

20 Mgr. Pavel Hauer autorská výstava Ušlechtilé tisky, Zeke Suschi bar Plzeň autorská výstava Je to v kapse, galerie 5m, Kapsa účast na výstavě West side story II., Kulmbach, Historisches badhaus galerie Petr Novák člen výtvarně recesní skupiny Pivorádi Účast na výstavě skupiny Pivorádi, Božkov, hospoda Pod kopcem, 2014 Samostatná monotématická výstava V páře a dýmu, Nižbor, výletní restaurace Tomáše Hanáka 2014 spolupořadatel večera poezie Romana Knížete, ateliéry v Křimicích MgA. Lukáš Kudrna Výstava Obrazy ve světnici 4, Mítov u Nových Mitrovic MgA. Lucie Ferlíková autorská výstava v Londýně ve spolupráci s Divus Mgr. Jan Kastner Expert Státního fondu kinematografie - jmenován ministrem kultury ČR (podzim 2013) a) Zakládající člen volného sdružení filmových novinářů udělujících od roku 2011 Ceny české filmové kritiky s právem hlasovat, od 2013 institucionalizované do Sdružení českých filmových kritiků. b) Český rozhlas Plzeň. Externí spolupracovník (více než 26 let) pravidelné filmové rubriky (Filmový tip, od roku 1999 pravidelný týdenní desetiminutový souhrn Filmový zápisník 834. díl). Po dobu MFF Karlovy Vary denní zpravodajství. c) MF DNES. Spolupracovník regionální přílohy Plzeňsko a Karlovarsko - každotýdenní reference o filmech, v průběhu MFF v KV denní reflexe - Sloupek Jana Kastnera. d) Filmový klub Plzeň předseda, dramaturg a lektor (každotýdenní lektorské uvádění filmů). Jeden ze zakladatelů občanského sdružení Filmový klub Plzeň, aby mohl FK existovat. Loni znovu obhájen nový pětiletý grant Města Plzně na období V současné době jsme v podstatě jediným audiovizuálním pilířem s pravidelnou činností, který funguje v programu přípravy Plzně na Evropské hlavní město kultury e) Asociace českých filmových klubů (AČFK) regionální zástupce. f) Dramaturgie filmových projekcí na Mezinárodní letní jazykové škole ZČU od 2009 do současnosti, úvody a besedy. g) Dramaturgie filmové části každoročních přehlídek frankofonní kultury Bonjour Plzeň! a Dne frankofonie, pořádaných Francouzskou aliancí v Plzni, a úvody k jednotlivým snímkům. h) Dramaturgie filmové části Týdne hispánské kultury v Plzni od října 2010 do současnosti, spolupořádaného Centrem španělské kultury a vzdělávání, a úvody k jednotlivým snímkům. i) Od října 2011 příhraniční spolupráce s CinEScultura Regensburg, SRN (Festival hispánico de cine y kultura/spanischen Film-und Kulturfestival), jehož ředitel ředitel Pedro Álvarez Olañeta (Leitung cinescultura, Spanisches Film-und Kulturfestival Forschungszentrum Spanien am Institut für Romanistik, Universität Regensburg) se všech projekcí s tvůrci také pravidelně osobně zúčastňuje. Konkrétní hosté Miquel Ángel Escudero, José Antonio Quirós, Alber Ponte (součást Festivalu Mediterránea Pilsen spolupracoval též Instituto Cervantes Praha) a Iñaki Elizalde (říjen BAZTAN týden po světové premiéře na MFF v San Sebastiánu) účast i zástupce Španělského velvyslanectví Ilmo. Sr. D. Pablo Rupérez Pascualena (Consejero Encargado de Asuntos Consulares y Culturales). j) Přednášková činnost pro Západočeskou galerii Plzeň. Vždy jedna až dvě přednášky o filmu s ukázkami ke každé pořádané výstavě. (Futurismus ve filmu, Surrealismus ve filmu, Zločin a trest, Noc galerií atd.) Od března 2012 realizován dlouhodobý projekt přednášek s ukázkami o dějinách světové i naší kinematografie Film v proudu času. Zatím se uskutečnilo osm přednášek a převážně stále ještě mapujeme období němé kinematografie. k) Od 2011 doprovodný filmový program Mezinárodního festivalu Divadlo Plzeň. 20

hlavy zase v akci! Soukromá střední uměleckoprůmyslová škola Zámeček / září 2013 červen 2014

hlavy zase v akci! Soukromá střední uměleckoprůmyslová škola Zámeček / září 2013 červen 2014 1 2 3 4 5 6 7 hlavy 8 9 10 zase v akci! Soukromá střední uměleckoprůmyslová škola Zámeček / září 2013 červen 2014 moudro nelze opominout! Pohlédněte mi do srdce! Pak pochopíte, co jsem se od svého učitele

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ ŠKOLA SKLÁŘSKÁ KAMENICKÝ ŠENOV, Havlíčkova 57, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Sídlo organizace: Havlíčkova 57, 47114 Kamenický

Více

V r o ã n í z p r á v a z a k o l n í r o k 2 0 1 2 / 1 3

V r o ã n í z p r á v a z a k o l n í r o k 2 0 1 2 / 1 3 V r o ã n í z p r á v a z a k o l n í r o k 2 0 1 2 / 1 3 S t fi e d n í k o l a u m û n í a d e s i g n u, s t y l u a m ó d y a V y í o d b o r n á k o l a B r n o V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola Turnov, Skálova 373, příspěvková organizace, 481 321232, 481 324323, e-mail: jana.rulcova@sups.info www.sups.info VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy GYMNÁZIUM OLGY HAVLOVÉ, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, M. Majerové 1691/4, 708 00 Ostrava-Poruba PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO FAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti Střední školy Náhorní, Praha 8, U Měšťanských škol 525/1. Školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti Střední školy Náhorní, Praha 8, U Měšťanských škol 525/1. Školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Střední školy Náhorní, Praha 8, U Měšťanských škol 525/1 Školní rok 2012/2013 Obsah 1. Obsah... 2 2. Výroční zpráva o činnosti... 3 3. Poskytování informací... 53 4. Textové a

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola, Hrusická 2537, Praha 4 Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Praha Výroční zpráva

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení. 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací list. ve znění platném k 31.8.2011:

I. Základní údaje o škole, školském zařízení. 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací list. ve znění platném k 31.8.2011: Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2010/2011 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2011, případně po opravných zkouškách

Více

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2008-2009

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2008-2009 Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2008-2009 23. října 2009 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 (zřizovací listina

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA SKLÁŘSKÁ A STŘEDNÍ ŠKOLA, NOVÝ BOR, WOLKEROVA 316, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Adresa: Wolkerova 316, 473 01 Nový Bor Telefon: 487 712 211 info@glassschool.cz www.glassschool.cz VÝROČNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013 2014 Obsah: 1. Základní údaje a charakteristika školy 2. Školská rada 3. Přehled oborů vzdělávání, počty tříd a žáků 4. Učební plány 5. Pracovníci školy

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 2, 360 01 KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 2, 360 01 KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 2, 360 01 KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZALOŽENÁ NA VÝSLEDCÍCH ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011 2012 Obsah: 1. Základní údaje a charakteristika školy 2. Školská rada 3. Přehled oborů vzdělávání, počty tříd a žáků 4. Učební plány 5. Pracovníci školy

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2006/2007 Luhačovice 8. října 2007 PaedDr. Karel Milička ředitel školy 1 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy : Střední odborná škola Luhačovice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006. Střední průmyslová škola sdělovací techniky

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006. Střední průmyslová škola sdělovací techniky Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Název školy: Střední průmyslová škola sdělovací techniky Praha 1, Panská 3 Poslední rozhodnutí o

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MASARYKOVY ZŠ A OA TANVALD ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA MASARYKOVY ZŠ A OA TANVALD ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE TANVALD ŠKOLNÍ 416, PSČ 468 41, TEL. 483 394 351, e-mail po.box@mzsaoatanvald.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA MASARYKOVY ZŠ A OA TANVALD ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracoval:

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2009/2010

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Zpracoval: Ing. Ivana Prošková,

Více

Výroční zpráva školní rok 2012/13

Výroční zpráva školní rok 2012/13 Výroční zpráva školní rok 2012/13 Obsah 1. Základní údaje o škole... 5 1.1 Identifikace školy... 5 1.2 Druhy školy a druhy školských zařízení, jejichž činnost škola vykonává... 5 2. Přehled vzdělávacích

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Polní 964 735 14 Orlová-Lutyně Email: skola@obaka-orlova.cz Web: www.obaka.cz Výroční zpráva je zpracována

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole.. 3 2. Přehled oborů vzdělávání 6 3. Přehled pracovníků školy 6 4. Přijímací řízení 6 5. Výsledky vzdělávání žáků.. 7 6. Prevence sociálně patologických jevů 10 7. Další

Více

Výroční zpráva. o činnosti základní školy

Výroční zpráva. o činnosti základní školy Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 22/23 . Základní údaje a charakteristika školy a ) název školy: Základní škola, Praha 3, Mládí 35 sídlo školy: Mládí 35, Praha 5 - Stodůlky IČ: 778

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Část I Základní údaje o škole Název školy: Střední škola designu a módy, Prostějov Sídlo školy: 796 01 Prostějov, Vápenice 2986/1 Právní forma: příspěvková organizace IČO:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek, Čelakovského 200

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek, Čelakovského 200 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek, Čelakovského 200 1 Charakteristika školy 4 Obor vzdělávání 4 Pracovníci

Více

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320 100 00 Praha 10, V Úžlabině 320 Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Praha 20. října 2014

Více

2013/2014 www.vsps-su.cz

2013/2014 www.vsps-su.cz 2013/2014 dny otevřených dveří SPŠ pro výtvarné obory 20. 10. 23. 10. 2014, 9 17 hod. SPŠ ostatní obory 1. 12. 5. 12. 2014, 9 17. hod., pátek 9 12 hod. VOŠ 18. 3. 2015 9 17 hod. Výroční zpráva VOŠ a SPŠ

Více

Výroční zpráva školní rok 2012/2013

Výroční zpráva školní rok 2012/2013 Gymnázium Děčín, příspěvková organizace Komenského náměstí 4, 405 02, Děčín I Výroční zpráva školní rok 202/203 V Děčíně 5. 0. 203 Základní údaje o škole GYMNÁZIUM DĚČÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KOMENSKÉHO

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Střední průmyslová škola sdělovací techniky v Praze 1, Panská 856/3 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 I. Základní údaje o škole,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY KROMĚŘÍŽ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY KROMĚŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY KROMĚŘÍŽ Zdravotnická škola Kroměříž, jejíž historie sahá do roku 1949, si ve školním roce 2006-2007 připomněla 10. výročí svého působení v nově postavené

Více