Výroční zpráva Soukromé střední uměleckoprůmyslové školy Zámeček, s. r. o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva Soukromé střední uměleckoprůmyslové školy Zámeček, s. r. o."

Transkript

1 Obsah Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/ Charakteristika školy: Základní údaje a kontakty Studijní obory Počet tříd a žáků Údaje o zaměstnancích (stav k ) Rámcový popis personálního zabezpečení školy Přehled o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Údaje o přijímacím řízení na školní rok 2014/ Výsledky výchovy a vzdělávání Prospěch žáků k Výsledky maturitních zkoušek Chování a docházka žáků na konci školního roku Uplatnění absolventů Hodnocení výsledků výchovného poradenství Další vzdělávání žáků... 8 a) Praxe... 8 b) Přednášky, výstavy, exkurze... 9 c) Krajinářské kurzy d) Filmová představení a divadla Účast žáků v soutěžích, na sympoziích a v projektech Ocenění studentů Prevence sociálně patologických jevů Činnost školy Školská rada Sdružení rodičů Kurzy pro veřejnost Spolupráce se sociálními partnery, úřadem práce, zaměstnavateli a dalšími subjekty Účast na grantovém systému Public relations, sympozia, workshopy pro odbornou i laickou veřejnost Školní výstavy Mimoškolní aktivity pedagogů Ocenění pedagogů a vedení školy Kontroly a inspekce Závěr analýza školního roku 2013/ II. Výroční zpráva o hospodaření školy Přehled o hospodaření k (v Kč) Dotace přijaté od Města Plzně a dalších subjektů v r

2 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/ Charakteristika školy: 1.1. Základní údaje a kontakty Název školy: Soukromá střední uměleckoprůmyslová škola Zámeček, s. r. o. adresa: Pod Vinicemi 82, Plzeň, právní forma: společnost s ručením omezeným zřizovatel: soukromá osoba: ak. malíř Jiří Rataj, ak. malíř Jaroslav Šindelář ředitelka školy: Mgr. Renata Šindelářová umělecký ředitel školy: ak. malíř Jaroslav Šindelář statutární zástupce školy: ak. malíř Jiří Rataj Mgr. Renata Šindelářová odloučené pracoviště ateliéry: Zámecké nám. 9, Plzeň Křimice, zástupce ředitele pro věci pedagogické: Mgr. Karolína Žáková školská rada: ak. malíř Jiří Rataj ak. mal. Jaroslav Šindelář Alena Lichtenbergová (zvolena ) pracovník pro styk s veřejností a vedoucí pedagog ateliérů: Bc. Olga Kezniklová IČO: IZO ředitelství školy: telefonní spojení: , (hlavní budova); (ateliéry v Křimicích) fax: www: datum zařazení školy do rejstříku škol a školských zařízení: poslední datum změny v rejstříku: Studijní obory forma studia: denní čtyřleté studium M/058 kamenosochařství kamenosochařská tvorba (4. ročník) M/01 konzervátorství a restaurátorství (3. ročník) M/001 užitá malba (4. ročník) M/01 užitá malba (1., 2., 3. ročník) M/05 grafický design ( ročník) M/02 užitá fotografie a média ( ročník) forma studia: denní dvouleté studium neobsazeno 2

3 1.3. Počet tříd a žáků Počet žáků ** Kód a název oboru k k Počet tříd* M/058 Kamenosochařství-kamenosochařská tvorba M/01 Konzervátorství a restaurátorství M/001 Užitá malba M/01 Užitá malba M/02 Užitá fotografie a média M/05 Grafický design celkem * v jedné třídě jsou ročníku spojeny obory restaurátorství+užitá malba, užitá fotografie+grafický design, ostatní užitá malba+kamenosochařství, fotografie+grafika **Počet žáků včetně závěrečných ročníků 2. Údaje o zaměstnancích (stav k ) Počet pracovníků celkem fyzický/přepočtený Z toho počet pedagogických prac. fyzický/přepoč. Počet pedag. prac. se vzděláním VŠ/SŠ Průměrná délka pedagog. praxe (za všechny pedagog.prac.) Počet pedagog. prac. splňujících pedagogickou způsobilost 44/24,8 34/17,7 30/4 15, Rámcový popis personálního zabezpečení školy Osobnost učitele hraje dominantní roli ve výchovně vzdělávacím procesu. Dosažené odborné a pedagogické vzdělání je důležité, věrohodnost osobnosti učitele je však ještě významnější. U učitelů praktických odborných předmětů je kladen důraz na jejich profesionální a osobnostní kvality a provázanost na praxi vlastní tvůrčí a profesní zkušenosti. Specializace požadované pro kvalitní vyučování v oboru nejsou vždy v nabídce vzdělávání na pedagogických fakultách. V případě, že některý odborný učitel neabsolvoval zákonem stanovené pedagogické vzdělání, je toto postupně doplňováno v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Výuka všeobecných vzdělávacích předmětů je zajišťována učiteli s odpovídajícím odborným a pedagogických vzděláním. Ve své personální politice škola přihlíží k tvůrčím dispozicím i těchto pedagogů, neboť vychází z předpokladu, že takto disponovaní učitelé mají hlubší a přirozené pochopení pro potřeby obdobně obdařených žáků. Ve školním roce 2013/2014 jsou ve škole zaměstnaní následující učitelé: akademický malíř Jaroslav Šindelář, malíř, sochař a restaurátor, držitel Zlaté pečetě města Plzně, absolvent pražské AVU umělecký ředitel školy a spolumajitel, modelování a tvarování, restaurování kamene akademický malíř Jiří Rataj, malíř a restaurátor, absolvent pražské AVU spolumajitel školy, odborný supervizor, desková malba Mgr. Renata Šindelářová, absolventka PF Plzeň ředitelka školy Mgr. Karolína Žáková, absolventka PF ZČU Plzeň zástupce ředitele školy pro věci pedagogické 3

4 učitelé uměleckých předmětů: ak. mal. Renata Drahotová, malířka, absolventka AVU Praha praktická cvičení, figurální kreslení Mgr. Dana Raunerová, malířka a scénografka, absolventka PF Plzeň kresba a malba, figurální kresba, teorie a vývoj filmu, výtvarná příprava Mgr. Pavel Hauer, grafik, fotograf a pedagog, absolvent PF Plzeň dějiny výtvarné kultury, počítačová grafika, technologie Mgr. et MgA. Stanislav Poláček, malíř a vysokoškolský pedagog, absolvent PF Plzeň a UUD Plzeň navrhování, písmo vedoucí oboru Užitá malba Mgr. Jaroslav Šindelář, absolvent SPŠ kamenické a sochařské v Hořicích a PF ZČU Plzeň modelování a tvarování, technologie vedoucí oboru Kamenosochařství a Konzervování a restaurování kamene Karel Švuger, malíř a restaurátor, absolvent železnobrodské sklářské školy a litomyšlské restaurátorské školy dějiny výtvarné kultury, figurální kreslení, technologie Petr Novák, výtvarník s praxí v divadelní scénografii, absolvent SUPŠ Brno technologie, praktická cvičení Mgr. Jan Souček, malíř, vysokoškolský pedagog, recenzent a teoretik, absolvent PF Plzeň dějiny výtvarné kultury, figurální kreslení, ilustrace a knižní design, písmo, technologie vedoucí oboru Grafický design Jan Schýbal, fotograf, absolvent Institutu výtvarné fotografie Praha základy fotografie, technologie, fotografická tvorba, praktická cvičení, teorie a vývoj fotografie, galerijní adjustace a prezentace, základy fotodokumentace vedoucí oboru Užitá fotografie a média Mgr. Petr Sichinger, absolvent PF ZČU Plzeň, vedoucí pre-press Typos a.s. technologie Mgr. Věra Maxová, absolventka PF ZČU Plzeň technické kreslení, nástěnné techniky Ing. Pavel Botka, grafik, absolvent FEL ZČU Plzeň a Blocherer Schule München grafický design Jiří Světlík, grafik, absolvent SŠ Václava Hollara Praha grafický design Ivan Vala, malíř, grafik a fotograf, studia fotografie FAMU Praha fotografická tvorba, skladba fotoobrazu, grafický design Miroslav Čapek, filmový dokumentarista audiovizuální tvorba 4

5 MgA. Lucie Ferliková, malířka a restaurátorka, absolventka AVU praktické cvičení, užitá malba MgA. Lukáš Kudrna, absolvent Zámečku a AVU, držitel ocenění Grafik roku 2008 grafické techniky, figurální kreslení Radovan Kodera, absolvent ITF SLU Opava, fotograf, galerista, držitel Historické pečetě města Plzně technologie fotografie, praktická cvičení Mgr. Libor Žižka, absolvent Zámečku a PF ZČU Plzeň, kresba a malba, praktická cvičení Ondřej Šindelář, kamenosochař, absolvent Zámečku praktická cvičení, restaurování kamene, 3D vizualizace, konzervování a restaurování Mgr. Tomáš Javorský, absolvent PF ZČU, grafik grafický design, počítačová grafika Mgr. Barbara Šindelářová, absolventka PEF JU České Budějovice prostorový design, výtvarná příprava, kresba a malba, prostorové vytváření všeobecné předměty: Mgr. Petra Batlová, absolventka PF ZČU Plzeň anglický jazyk, preventista sociálně-patologických jevů Mgr. Petr Brousek, absolvent PF Plzeň tělesná výchova Mgr. Irena Brůčková, PF ZČU Plzeň anglický jazyk Mgr. Eva Bednářová, absolventka PF Plzeň český jazyk a literatura, občanská nauka Mgr. Jan Kastner PF Plzeň, filmový publicista český jazyk a literatura, přehled dějin filmu PaedDr. Melánia Magdová, Katolická univerzita v Ružomberoku německý jazyk Ing. Olga Šichová, VŠE České Budějovice ekonomika Mgr. Robert Vacek, IT odborník, absolvent PF Plzeň informační a komunikační technologie (do listopadu 2013) Ing. Karel Babka, IT odborník, absolvent VŠSE fakulta elektrotechnická Plzeň informační a komunikační technologie (od listopadu 2013) Mgr. Zdeňka Jízbová, absolventka PF Plzeň matematika, základy přírodních věd 5

6 2.2. Přehled o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Učitelé SSUPŠ Zámeček se ve školním roce 2013/2014 zúčastnili těchto školení: Comenius agency zákon o pedagogických pracovnících a pracovněprávní problematika ve školství, Mgr. Renata Šindelářová NIDV Inspekční činnost ve školách a školských zařízeních Mgr. Renata Šindelářová NIDV ve spolupráci s MŠMT Kulatý stůl na podporu ZUŠ Mgr. Renata Šindelářová Andragogos agency Nový občasnký zákoník v pracovněprávních vztazích, Pracovnělékařská služba, Jitka Lapková Výtvarný ateliér Kurz knižní vazby, Mgr. Petr Sichinger magisterské studium na Filosofické fakultě Slezské univerzity Institut tvůrčí fotografie (5. rokem) Radovan Kodera ukončení studia Kreativní pedagogika na DAMu, 2 leté studium Mgr. Eva Bednářová Školení k nové maturitě - on-line školení a prezenční studium - Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) o školení hodnotitelů ústní mturitní zkoušky z Aj: Petra Batlová o seminář pro certifikované školní maturitní komisaře. Zdeňka Jízbová o konzultační seminář pro managment školy: Alena Lichtenbergová Proškolení všech zaměstnanců v BOZP a PO 3. Údaje o přijímacím řízení na školní rok 2014/2015 Počet podaných přihlášek celkem Počet žáků přijatých Kód a název oboru 1.kolo př.říz. další kola celkem k M/01 užitá malba M/16 kamenosochařství-kam.tvorba M/05 grafický design M/02 užitá fotografie a média M/01konzervátorství a restaurátorství M/02 užitá fotografie a média (zkrácené st.) Žáci přijatí do vyššího než prvního ročníku: 1 4. Výsledky výchovy a vzdělávání 4.1. Prospěch žáků k Třída S vyznamenáním Prospělo Neprospělo Nehodnoceno Neklasifikováno Uvolněno KMFG

7 FG KM KMFG FG KM Celkem: Výsledky maturitních zkoušek kód a název oboru M/001 užitá malba M/058 kamenosochařství M/002 užitá fotografie /05 grafický design přihlášeno k MZ celkem prospěli s vyznam. prospěli neprospěli MZ nekonali konali zk. v oprav./náhr.term. nebo podzimní řádný prospěli neprospěli MZ nekonali celkem Chování a docházka žáků na konci školního roku zameškané hodiny celkem zameškané hodiny na žáka ,04 neomluvené hodiny celkem neomluvené hodiny na žáka...9,8 počet napomenutí třídního učitele...8 počet udělených důtek třídního učitele...9 počet udělených důtek ředitele školy...4 počet udělených dvojek z chování...8 počet udělených trojek z chování...12 počet pochval třídního učitele...15 počet pochval ředitele školy Uplatnění absolventů Velká část absolventů školy pokračuje ve studiu na vysoké škole, v letošním roce 40% studentů oborů Užitá malba a Kamenosochařství a 42% studentů oborů Grafický design a Užitá fotografie. Další se uplatňují v oboru, např. v grafických studiích, reklamních a propagačních firmách Hodnocení výsledků výchovného poradenství Koncepce výchovného poradenství na škole Výchovné poradenství je zaměřeno zejména na: 1. možnosti uplatnění po ukončení studia kontakt s vysokými školami poskytování informací o možnostech studia na VŠ, VOŠ apod. 7

8 poskytování informací o dnech otevřených dveří spolupráce při vyplňování přihlášek vytipování odborných firem pro studentskou praxi 2. pomoc při řešení studijních i osobních problémů individuální konzultace se studenty pohovory s rodiči (individuálně nebo v rámci aktivů) práce s metodickými příručkami pravidelná spolupráce s třídními učiteli osobní rozhovory třídních i dalších učitelů s žáky se zjevnými problémy snaha kolektivu učitelů identifikovat žáka s problémem a aktivní nabídka pomoci zavedení krizové knihy, kam se zapisují události u žáků vykazujících znaky vážných osobních problémů zavedení schránky důvěry připomínky a náměty na vylepšení atmosféry a klimatu školy 3. prevenci - aktivní zapojení do projektu ZIP (zajištění individuální podpory) pedagogicko psychologické poradny Plzeň - Zámečkovské peníze odměna úspěšných studentů a pozitivní motivace pro studenty se slabšími úspěchy - sleva na školném odměna úspěšných studentů a pozitivní motivace pro studenty s méně zdařilými výsledky - psychosociologický výcvik jako součást přípravných, letních a zimních krajinářských kurzů - studenti prvních ročníků navštěvují každoročně krizové centrum Archa v Plzni, které nabízí služby krizové pomoci určené dětem, mladým lidem i dospělým v obtížné životní situaci. Zaměstnanci centra studenty seznamují s posláním Archy a s možnostmi pomoci v případě komplikovaných vztahů, konfliktů a obtížných životních situací. Nejzávažnějším problémem výchovného procesu je vysoká absence, kterou se snažíme minimalizovat včasným podchycením, systémovými opatřeními ve školním řádu a preventivními a motivačními opatřeními Další vzdělávání žáků a) Praxe Jako každoročně tráví třetí ročníky dobu, kdy na škole probíhají maturitní zkoušky, na odborné praxi ve firmách a společnostech zabývajících se naší odborností (práce v grafických firmách, fotoateliérech, tiskárnách, reklamních studiích, kamenosochařských firmách, štukatérských firmách) ve školkách, základních školách a základních uměleckých školách pomoc při výuce výtvarné výchovy focení na filmovém festivalu Finále Plzeň aktivní účastí na Kontejnerech k světu (výtvarné workshopy, instalace výstav) v Národním památkovém ústavu územní odborné pracoviště Plzeň (vkládání a evidence dat) v tiskárně Typos a SOS print v rámci akce peníze do škol pomoc při vedení výtvarného kroužku Skřítek v ateliérech v Křimicích 8

9 realizace nástěnné malby v Music clubu v Klatovech v televizním studiu Barrandov self promotion Další formou praxe je praxe průběžná, kterou plní studenti v průběhu celého studia při mnoha aktivitách školy například při pořádání workshopů, zajišťování výstav, pomoc při organizačním zajištění akcí společnosti Plzeň 2015, při propagaci školy na veletrzích. b) Přednášky, výstavy, exkurze kurz dramatické výchovy na Šumavě již 10. ročník V rámci Dnů vědy a techniky v Plzni návštěva Laboratoře virtuální reality návštěva Knihovny města Plzně 5denní zájezd do Paříže Paříž umělecká katedrála Notre-Dame, musée des Impressionnism Giverny, musée Rodin atd. Výstavní síň 13 Plzeň, Komentovaná prohlídka výstavy Časový optimista, Robert V. Novák (knihy, plakáty, fotografie, záznamníky, kresby, scény Masné krámy výstava Mikoláš Aleš UUD ZČU výstava Figurama Státní vědecká knihovna, depozitář starých tisků v rámci předmětu Technologie Prevence sociálně patologických jevů (přednáška a workshop) Galerie města Plzně Výstava Vladivoj Kotyza Muzeum církevního umění Animánie spolupráce s festivalem Výstava Skřítek a FG2 U sv. Jiří návštěva vlastní výstavy Masné krámy, Gotika jihozápadních čech, komentovaná prohlídka s Petrem Jindrou Bavorská Železná Ruda, S. Dali Galerie Ladislava Suttnara, Komiks FUD ZČU Klauzurní práce Exkurze do reklamní firmy Elastoform Bohemia Přeštice, seznámení se s technologiemi výroby reklamních předmětů Exkurze do Národního technického muzea v Praze, expozice tiskařství,historie a vývoj tiskových technik knihtisk, litografie, hlubotisk Galerie města Plzně Na počátku bylo ticho Návštěva výstavy Studentský design na FUD ZČU jsme organizátoři Putovní výstava na Zámečku - Olga Havlová ve vzpomínkách v prostorách SSUPSˇZámeček Masné krámy, Ze středu ven, současné regionální umění Chebské dvorky účast našich studentů oboru Užitá fotografie FUD ZČU, Den otevřených dveří Magistrát města Plzně, Regionální potravina Městská galerie, František Kupka Galerie hl. města Prahy výstava Tim Burton Sovovy mlýny Josef Šíma Exkurze, předmět Ekonomika - Komerční banka finanční stránka podnikání - Úřad práce- pracovně právní vztahy v praxi - Česká pojišťovna- vnější vztahy v praxi - Plaza, Marketing v praxi, význam propagace a reklamy Státní vědecká knihovna a Knihovna města Plzně exkurze Filmový festival Finále Plzeň 9

10 Moving station bývalá nádražní hala fotofestival Off station, fotoworkshopy Praha, prohlídka význačných památek architektury a sochařství - Prašná brána, Palác u Hybernů, Obecní dům, Dům u Černé Matky Boží, J. V. Myslbek- Jezdecká socha sv. Václava aj. Exkurze, tiskárna Typos Plzeň FUD ZČU Plzeň účast na Mezinárodním fotografickém sympoziu c) Krajinářské kurzy adaptační kurz v domě Exodus v Třemošné pro 1. ročníky KMFG1 Od detailu k celku od rána do večera týdenní jarní krajinářský kurz v Dobřívě (FG1, FG2) Krajina od detailu k celku od rána do večera- týdenní jarní krajinářský kurz v Konstantinových Lázních (KM1, KM2) d) Filmová představení a divadla Divadlo Alfa, návštěva divadelního představení Hamletýn a Ambervill Filmový festival Finále Plzeň Divadlo Na zábradlí, Velvet Havel 4.7. Účast žáků v soutěžích, na sympoziích a v projektech Projekt SADRA SSUPŠ Zámeček je součástí do mezinárodního projektu SADRA (European Saga in Drama), na kterém se podílí školy z různých evropských zemí (Německo, Bulharsko, Turecko, Finsko, Lotyšsko). Projekt SADRA se zabývá specifickou oblastí literatury ságami v různých kulturách. Cílem je, aby studenti zapojených škol vytvořili dramatické zpracování vybraných ság svých zemí, které budou navzájem propojeny rámcovým příběhem, a to moderní formou fotostory. Studenti v rámci dramatizace vytvářejí také scénu, rekvizity i kostýmy a v dramatizaci sami účinkují jako herci. Cílem projektu je rozšířit povědomí studentů o kulturách ostatních zemí, jejich jazyce a literatuře, hledat zde nejen rozdíly, ale především společné prvky a vzájemné pochopení. Pedagogům projekt umožní poznat vzdělávací systém jednotlivých zemí a formy a metody výuky zde používané. Projekt potrvá do roku V průběhu školního roku proběhla tři projektová setkání: V listopadu u nás na Zámečku, v březnu v německém Weidenu a v květnu v Istanbulu v Turecku : 15 minut slávy 19. listopadu od 18:00 hodin proběhl v kulturní kavárně Jabloň 4. ročník soutěže autorského čtení "Patnáct minut slávy aneb Píšeš? Čteš?" Vlastní prozaické, poetické či dramatické texty v rozsahu do patnácti minut četli sami jejich autoři - studenti středních škol z Plzně. Večer autorského čtení probíhá v rámci akce "Jednou nohou v poezii". Soutěž Příběhy 20. století Renáta Nová - 2. místo za dokument "Jaký je rozdíl mezi vnučkou vlastence ze Sudet a synem učně německého řezníka?" Figura 2013 i v tomto roce se studenti zúčastnili tradiční výtvarné soutěže pro studenty středních uměleckoprůmyslových škol v kresbě a malbě postavy podle modelu, kterou vyhlašuje SUPŠ sv. Anežky České v Krumlově. Soutěžilo se v kategoriích Kresba postavy, Malba postavy a Portrét. 10

11 Oskar Ostrava 2013 letos se naši studenti zúčastnili také bienále malby Oskar, které je zároveň soutěžní přehlídkou pro žáky SŠ a VOŠ studující výtvarné obory. Soutěžilo se v kategoriích Zátiší, Krajina, Figurální malba a Volné téma. Doteky papíru kreativní soutěže společnosti Antalis se opět zúčastnili i naši studenti. Letos tvořili na téma prostorových objektů a volné tvorby proběhla školní vánoční besídka jako každoročně studenti jednotlivých tříd připravili originální humorná vystoupení pro své spolužáky i učitele, zpívaly se koledy a všichni se těšili na Vánoce. Studentský design 2014 letos se naše škola stala pořadatelem každoroční prestižní celostátní soutěže prací žáků a studentů středních a vyšších odborných škol s uměleckými a uměleckořemeslnými obory. Cenu veřejnosti VOX POPULI získala naše absolventka Pavlína Ryšavá a její ilustrace, sazba a design knihy Franze Kafky Povídky. Finále 2014 očima studentů Studenti SSUPŠ Zámeček oboru Užitá fotografie byli opět přizváni, aby se společně s profesionálními fotografy podíleli zdokumentování plzeňského Finále. Již čtyřletá spolupráce naší školy s filmovým festivalem byla letos rozšířena ještě o retrospektivní výstavu Finále očima studentů Zámečku. Žákovské hodnocení klauzur Každý žák během dne individuálně navštívil obě budovy a prohlédl si vystavené klauzury. V každé skupině se hlasovalo o nejzdařilejší klauzurní práci. Vítěz ankety získal na konci šk. roku odměnu v podobě zámečkovských peněz Projekt Alfa a Zámeček společně - pokračování projektu, jehož cílem je zlepšit kulturní povědomí studentů o divadle, inspirovat se repertoárem ve výtvarné tvorbě, obohatit kulturní život Plzni 4.8. Ocenění studentů Celorepubliková soutěž Příběhy 20. století Renáta Nová - 2. místo za dokument "Jaký je rozdíl mezi vnučkou vlastence ze Sudet a synem učně německého řezníka?" Studentský design 2014 Pavlína Ryšava cena veřejnosti VOX POPULI za ilustrace, sazbu a design knihy Franze Kafky Povídky Poděkování primátora města Plzně Martina Baxy studentům FG2 a FG3 a jejich učitelům J. Světlíkovi a P. Sichingerovi za pomoc při kompletování PF 2014 primátora města Plzně Poděkování primátora Plzně Martina Baxy studentům oboru Grafický design a jejich učitelům J. Světlíkovi a P. Botkovi za humanitární iniciativu pomoc Filipínám postiženým tajfunem Do finále soutěže mladých talentů do 28 let Young Lions se letos dostala absolventka Zámečku Alexandra Mikhaylova v kategori Press Prevence sociálně patologických jevů Základní prevence jsou dobré vztahy a komunikace mezi učiteli, studenty a mezi studenty navzájem. Utvrzuje se pomocí společných akcí (plenéry, exkurze, výstavy, společné výlety, projekty, cesty do zahraničí atd.) během celého školního roku. Studenti se podílí na organizaci a přípravě výstav, mají možnost se zúčastnit a podílet se svým talentem na různých společensko kulturních akcích ve městě Plzeň a jeho okolí. Škola jako taková nabízí nespočet možností, jak využít volný čas a 11

12 zapojit studenty nejen do kulturního, ale i společenského života mimo školu. Smysluplné využití volného času je nejlepší prevencí pro studenty. Tento rok naše škola rozšířila spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou (PPP) v Plzni. Během celého roku je metodik prevence na škole v kontaktu s hlavním metodikem prevence pro Plzeň, získává od něj aktuální informace o dění a novinkách týkající se primární prevence v Plzni. Škola využívá preventivní program a semináře PPP, (např. program na podporu komunikace, program složený z technik a her rozvíjejících komunikační a sociální dovednosti, podporujících sebedůvěru a zdravou komunikaci). Studenti navštívili Centrum SOS Archa. Studenti třetího ročníku se zúčastnili preventivního programu o závislostech zaměřeného na problematiku všech závislostí. Program byl vedený formou her a technik, které jsou doplněné besedami o drogách legálních i nelegálních, o rozdílu mezi psychickou a fyzickou závislostí, o příčinách vzniku závislosti apod. Blok byl v rozsahu dvou vyučovacích hodin. Tento program byl pro tuto třídu vybrán hlavně z důvodu vysokého počtu kuřáků ve třídě a možnosti potencionálních uživatelů lehkých drog, což nebylo potvrzeno. Tento školní rok byl ve znamení mezinárodních projektů. Škola se zapojila do mezinárodního projektu SADRA, díky kterému mají studenti možnost cestovat a poznávat studenty rozličných národností a kultur popř. i náboženství (Turecko, Bulharsko, Německo, Lotyšsko, Finsko). Projekt je na dva roky a letos byli studenti v Německu a Turecku. Vzhledem k úplně rozlišné kultuře zejména tedy v Turecku, kde studenti navštívili muslimskou školu, poznali rozdílné tradice a prvky muslimského náboženství považuji tento projekt za velmi prospěšný v rámci prevence proti xenofobii a celkově proti rasismu či utlačování jiných národností a fobie proti jiným náboženství. Druhým velmi přínosným projektem nebo lépe řečeno počinem nejen ve smyslu primární prevence na škole byla tvorba plakátů na podporu Filipínám po ničivém tajfunu. Studenti tímto činem prokázali nejen solidaritu, ale i empatii, soucit, bojovnost a schopnost pomoci někomu neznámému v těžkých chvílích. V září (až do listopadu) 2013 proběhla výstava studentů Zámečku Pohled z okna, která zahájila provoz nové galerie výtvarného umění, kterou ve svých prostorách vybudoval Domov pro seniory Háje v Praze. Výstava představila kolekci ilustrací, které ke stejnojmenné knize vytvořili studenti SSUPŠ Zámeček. Kniha vznikala v DS Háje v průběhu roku 2012 jako příležitost a také prostředek setkávání nejstarší a nejmladší generace. Autory textů se stali klienti Domova. V rovině mezigeneračních vztahů jsou také aktivity Mgr. Dany Raunerové a její výtvarné školičky Skřítek pro děti od 6 do 15 let, se kterým jí pomáhají studenti Zámečku a tím se zapojují do výchovy a vzdělávání mladších dětí. Se Skřítkem je spojena řada akcí a výstav během celého roku, což je také nezanedbatelná část preventivního programu a plnohodnotného využití volného času studentů. Metodik primární prevence sociálně-patologických jevů na škole je ve stálém kontaktu s pedagogicko-psychologickou poradnou a jejich koordinátorem (Mgr. Martina Vlčková), s krajským metodikem prevence (Mgr. Dadučová) a s protidrogovým koordinátorem a manažerem projektu prevence kriminality města Plzeň (Mgr. Andrea Gregorová). Několikrát je v tomto školním roce metodik prevence osobně navštívil a požádal o radu při tvorbě preventivního programu a při žádostech o dotace na dva projekty zaměřené na primární prevenci. Dále je metodik v kontaktu s klinickým psychologem a také s dětským psychiatrem, které využívá jako zdroj informací a také na ně odkazuje studenty a rodiče, pokud je potřeba v rámci krizové intervence nebo pokud je chtějí sami zkontaktovat. Taktéž metodik využívá semináře a programy pro sebevzdělávání a byl na jednom setkání metodiků prevence právě v pedagogicko-psychologické poradně. Školní metodik prevence řeší v průběhu roku s rodiči i se studenty vzniklé problémy. Na příští rok plánuje metodik dále pracovat s pedagogicko-psychologickou poradnou a více prohlubovat komunikaci mezi poradnou a školou a opět využít jejich výukové semináře a programy. Dále škola dostala dotace na projekt týkající se primární prevence a to především prevence kriminality ve městě. Projekt má pracovní název Plzeň bezpečná a bude trvat přibližně od září do prosince Studenti se zamyslí nad tím, jak nejlépe udržet město bezpečné, jaké jsou největší problémy města, co je to kriminalita ve městě, kdo nebo co ji způsobuje atd. Také metodik plánuje návštěvu K-centra, která se nám letos nepodařila domluvit, popřípadě návštěva centra Point 14. Dalším plánem či předsevzetím na příští rok je více se věnovat studentům a včas rozpoznat závažnější 12

13 psychické problémy, které by mohly vést až k opuštění školy nebo přerušení studia. Určitě budeme jako škola dále usilovat o dotace na další preventivní projekty. Dalším možným tématem pro projekt jsou mezigenerační vztahy a vnímání hluboké propasti mezi generacemi. 5. Činnost školy 5.1. Školská rada Školská rada byla ex lego ustavena v r Plní úkoly dle zákona. Ředitel školy stanovil počet členů školské rady - 3 členové: 1. člen - jmenován zřizovatelem Jiří Rataj 2. člen zvolen zákonnými zástupci dětí (rodiči) nebo zletilými studenty Alena Lichtenbergová 3. člen zvolen pedagogickými pracovníky školy ak. sochař Jaroslav Šindelář Volba do školské rady rodiče nebo zletilí studenti si zvolili svého zástupce do školské rady Alenu Lichtenbergovou. Zvolený člen je na období 3 roky Sdružení rodičů Pravidelně se schází 2x ročně vždy v listopadu a v dubnu na rodičovských schůzkách, kde rodiče žáků dostávají informace o chodu školy a o studijních výsledcích studentů. Počet evidovaných stížností celkem: Kurzy pro veřejnost Přípravný kurz na talentové zkoušky na naši školu. Září 2013 leden 2014, vyučoval Lukáš Kudrna a Petr Novák, pedagogové SSUPŠ Zámeček Ateliér volné tvorby březen červen 2014, vyučoval Mgr. Libor Žižka, pedagog SSUPŠ Zámeček Skřítek výtvarný kroužek pro děti od 6 do 15 let po celý rok, vyučovala Mgr. Dana Raunerová, pedagog SSUPŠ Zámeček Rekvalifikační kurzy a kurzy k získání profesní kvalifikace Fotoreportér - obsazen Základy reklamní grafiky - neobsazen Reklamní a tisková produkce, polygrafické minimum - neobsazen Tvorba www stránek pro začátečníky - neobsazen Tvorba www stránek pro pokročilé - neobsazen 5.4. Spolupráce se sociálními partnery, úřadem práce, zaměstnavateli a dalšími subjekty Škola spolupracuje s řadou firem specializovaných v oborech příbuzných studijnímu zaměření školy zejména při organizování studentské praxe. Úzký kontakt udržuje s Pedagogickou fakultou v Plzni (někteří z pedagogů přednášejí zároveň na katedře výtvarné kultury, studenti PF Plzeň provádějí na Zámečku pedagogickou praxi), s Ústavem umění a designu a s VŠUP Praha pravidelné návštěvy na výstavách klauzurních prací. V profesním sdružení Asociace středních a vyšších škol s výtvarným a uměleckým zaměřením získala škola v roce 2014 členství. Zástupce školy se zúčastňuje pravidelných 13

14 setkání ředitelů středních škol v kraji Klub ředitelů. Trvá spolupráce s plzeňskou Konzervatoří (reciproční spolupráce v múzických aktivitách) a soukromou ZUŠ Trnka a ZUŠ Třemošná. Průběžně škola udržuje kontakt s nejrůznějšími kulturními institucemi v regionu galerie, kulturní střediska, Památkový ústav, Unie výtvarných umělců, Knihovna města Plzně, aj. Nadále trvá spolupráce s Městskou galerií Plzeň, jejímž ředitelem byl jmenován bývalý pedagog školy a se Západočeskou galerií a to zejména při pořádání přednášek významných současných umělců, kteří v galeriích aktuálně vystavují. Velmi dobrá je spolupráce s odborem kultury města Plzně i kraje (zapojení do spolupráce s partnerským městem v Takasaki v Japonsku) a s oběma městskými obvody, kde má škola budovy. V rámci výuky škola navštěvuje nedalekou ZOO Plzeň, se kterou trvá letitá spolupráce (sochařská sympozia). Bezbariérový dům Exodus ve Třemošné vstoupil do spolupráce s naší školou již v minulých letech. Jednak škola využívá jejich prostor k uspořádání každoročního přípravného kurzu pro první ročníky a naopak naši studenti v rámci povinné praxe ve třetím ročníku pomáhají v keramických dílnách domu Exodus. Škola je partnerem projektů Národního památkového ústavu pracoviště Plzeň a Galerie G4 v Chebu. Patronem školy je Rotary Club Plzeň. Od roku 2010 je škola zapojena v projektu UNIV2 plzeňského kraje. Od roku 2014 jsme členy Asociace středních a vyšších odborných škol s uměleckým zaměřením. Škola je členem Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska Účast na grantovém systému Získané dotace a granty, zapojení v projektech Dotace na podporu soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání MŠMT Soutěž a přehlídka Studentský design 2014 Grant na podporu kulturních projektů pro rok 2014 Město Plzeň Grafici a architekti Grant na podporu kulturních projektů pro rok 2014 Město Plzeň 15 minut aneb Píšeš? Čteš? Sám sebe? Dotace z fondu hejtmana 2014 Plzeňský kraj Studentský design 2014 Program podpory kultury v Plzeňském kraji pro rok 2014 Plzeňský kraj Plzeňská kultura očima studentů Prevence kriminality Město Plzeň Plzeň bezpečná EU peníze středním školám Zapojení do projektu Evropských sociálních fondů, operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost - EU peníze středním školám Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Partnerství škol Comenius - Národní agentura pro evropské vzdělávací programy - European Saga in Drama jsme zapojeni v projektu UNIV 3, jehož cílem je zkvalitnit systém rekvalifikací širokou podporou procesu uznávání výsledků předchozího učení a modernizací procesu akreditací. spolupracujeme s projektem Plzeň 2015 (Evropské hlavní město kultury 2015) 5.6. Public relations, sympozia, workshopy pro odbornou i laickou veřejnost : Zámecké strašení 14

15 Strašidelný tématický den otevřených dveří jsme letos připravili pro zájemce o studium i všechny návštěvníky. Jako vždy byla připravena různá překvapení, při nichž mohli podniknout dobrodružnou cestu za uměním. Ti odvážní si odnesli vlastníma rukama vyrobený artefakt, nebo si mohli vyzkoušet tesání do kamene : Na Zámeček se sjeli učitelé ZUŠ z celé republiky Historicky první celostátní setkání učitelů výtvarných oborů ZUŠ proběhlo koncem října na Zámečku : Školy z pěti evropských zemí se sjely na Zámeček První projektové setkání s kolegy s ostatních škol mezinárodního projektu SADRA proběhlo na Zámečku. Projekt se zabývá specifickou oblastí literatury ságami v různých kulturách : Křest Knížky o zvířatech a výstava v Divadle Alfa Křest Knížky o zvířatech a vernisáž výstavy Dany Raunerové a výtvarné školičky Skřítek v Divadle Alfa : Ukaž co Umíš U příležitosti dne otevřených dveří soukromých středních škol uspořádal Zámeček den konzultací a výtvarných dílen pro veřejnost. Kdokoli mohl přijít popovídat si o tom, co tvoří, přinést sebou své práce ke konzultaci nebo na místě vyzkoušet různé zajímavé výtvarné workshopy : Patnáct minut slávy Večer autorského čtení v kulturní kavárně Jabloň. Vlastní prozaické, poetické či dramatické texty v rozsahu do patnácti minut četli sami jejich autoři - studenti středních škol z Plzně. Večer autorského čtení probíhá v rámci akce "Jednou nohou v poezii". Zámeček opět školou roku I letos vybírali studenti středních škol v celé České republice tu nejlepší. A Zámeček se opět, stejně jako loni, umístil v Plzeňském kraji na prvním místě. Do Lochotínského parku se vrátil poustevník Díky studentům sochařského oboru na Zámečku se do Lochotínského parku po letech vrátila socha poustevníka Lochoty : Slavnostní odhalení sochy u příležitosti 95. narozenin M. Zikmunda U příležitosti 95. narozenin plzeňského rodáka, cestovatele, spisovatele a fotografa Miroslava Zikmunda byla 29. ledna v plzeňské Zoo slavnostně odhalena socha, vytvořená studenty Zámečku : Filipínská návštěva Ve čtvrtek 23. ledna zavítal do Plzně Juan "Jed" Dayang, konzul a zastupující chargé d affaires filipínského velvyslanectví v Praze, filipínský kulturní atašé Ramon Gaspar a další vzácní hosté. Cílem jejich návštěvy byla kavárna Kačaba s výstavou MERRY CHRISTMAS FOR EVERYONE? a Střední uměleckoprůmyslová škola Zámeček : Večer poezie s Romanem Knížetem Verše významného plzeňského básníka Romana Knížete recitovala Eva Willigová Koutová i sám autor : Studentský design

16 Letos se naše škola stala pořadatelem každoroční prestižní celostátní soutěže prací žáků a studentů středních a vyšších odborných škol s uměleckými a uměleckořemeslnými obory. Součástí soutěže byla i přehlídka soutěžních prací, která byla vystavena na přelomu března a dubna v prostorách Fakulty umění a designu ZČU v Plzni. Výstava představila studentskou designérskou tvorbu v celé její šíři nejen tradiční grafický design, ale také šperky, oděvy, nábytek, hračky, sklo, keramiku, knižní design a další. Cenu veřejnosti VOX POPULI získala naše absolventka Pavlína Ryšavá a její ilustrace, sazba a design knihy Franze Kafky Povídky. Souběžně se soutěží probíhalo v Plzni ve dnech 2. a 3. dubna také zasedání Asociace vyšších a středních odborných škol s výtvarnými a uměleckořemeslnými obory České republiky, kde byla SSUPŠ Zámeček přijata za řádného člena této asociace : Capricci Allegorici Třetí ročník festivalu Capricci Allegorici nabídne opět netradiční operní představení v exteriérech Zámečku. Letos je na programu "Byl jednou dobrý kantor" od F. X. Brixiho : Světová válka Po příbězích z 1. světové války pátrali v rodinné historii studenti Zámečku. Jejich práce byly zveřejněny na výstavě Světová válka ve Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje. Veřejné prezentace školy Škola 2014 Karlovy Vary Akademie řemesel 2013 Klatovy Kam na školu, kam do učení Tachov Burza škol Cheb Akademie řemesel 2013 Stod Od vzdělání k zaměstnání Domažlice Vzdělávání 2013 Žatec Vzdělávání 2014 Chomutov Česko-saský veletrh vzdělávání SOKRATES Most Škola 2013 Sokolov Perspektiva odborného a technického vzdělávání v Plzeňském kraji - Plzeň 5.7. Školní výstavy : Alfa a Zámeček společně Výstava fotografických prací studentů Zámečku v Divadle Alfa : Pohled z okna Výstava studentů Zámečku Pohled z okna zahájila provoz nové galerie výtvarného umění, kterou ve svých prostorách vybudoval Domov pro seniory Háje v Praze. Výstava představila kolekci ilustrací, které ke stejnojmenné knize vytvořili studenti SSUPŠ Zámeček. Kniha vznikala v DS Háje v průběhu roku 2012 jako příležitost a také prostředek setkávání nejstarší a nejmladší generace. Autory textů se stali klienti Domova : Zámeček barevně i černobíle Výstava představila široké veřejnosti různé výtvarné a uměleckořemeslné techniky využívané ve výtvarném umění, fotografii a multimediální tvorbě : Spokojení... ze Zámečku v Sokolově Velká školní výstava studentů SSUPŠ Zámeček putovala již druhým rokem po Plzeňském a Karlovarském kraji. Na podzim 2013 hostovala v Sokolovskému muzeu. K vidění byla opět kvalitní studentská díla vytvořená klasickými i netradičními výtvarnými technikami, 16

17 multimediální tvorba, sochařské práce, umělecká i propagační grafika a množství vítězných studentských prací, oceněných v různých uměleckých soutěžích : "Děti, čtěte!" v Karlových Varech Výstava knižních ilustrací a grafického designu knih pro malé i velké v Krajské knihovně v Karlových Varech. Výstava je spojena s mezinárodním literárně-dramatickým festivalem Děti, čtěte!, který pořádá nakladatelství Meander ve spolupráci s Památníkem národního písemnictví. V rámci tohoto festivalu byly práce studentů Zámečku vystaveny v Památníku národního písemnictví v Praze v červnu : Andělé u svatého Jiří Výstava o andělech nejen vánočních. Společná výstava dětí z výtvarného kroužku Skřítek a studentů 2. ročníku Grafického designu v Domově pro seniory sv. v Plzni : Chvála písma Výstava studentů Zámečku k poctě stého výročí narození významného českého typografa a písmaře Josefa Týfy ve Státní vědecké knihovně Plzeňského kraje : Pomoc Filipínám - charitativní výstava Zámečku Výstava charitativních plakátů studentů a učitelů Zámečku spojená se sbírkou na pomoc Filipínám : Křest Knížky o zvířatech a výstava v Divadle Alfa Křest Knížky o zvířatech a vernisáž výstavy Dany Raunerové a výtvarné školičky Skřítek v Divadle Alfa : Výstava Skřítci 2013 Výstava prací dětí z výtvarného kroužku Skřítek v prostorách ZŠ v Křimicích : Skřítci v Českém rozhlase Společná výstava obrázků a obrazů dětí z výtvarného kroužku Skřítek a jejich učitelky Dany Raunerové : Chvála písma v Divadle Alfa Výstava studentů Zámečku k poctě stého výročí narození významného českého typografa a písmaře Josefa Týfy v Divadle Alfa v Plzni : Jaro je tady Společná výstava obrázků a obrazů dětí z výtvarného kroužku Skřítek a jejich učitelky Dany Raunerové v zasedací síni Úřadu městského obvodu Plzeň : Finále očima studentů Zámečku Retrospektivní výstava studentských fotografií z uplynulých ročníků Festivalu Finále proběhla přímo na letošním festivalu v Měšťanské Besedě. Naši studenti nechyběli na Finále ani letos. Spolupráce naší školy s filmovým festivalem tak pokračuje již čtvrtý rok : Jsme jedno Společná výstava obrázků a obrazů dětí z výtvarného kroužku Skřítek a jejich učitelky Dany Raunerové v Regionálním dobrovolnickém centru TOTEM v Plzni na Lochotíně : Grafici a architekti Výstava studentů SSUPŠ Zámeček k poctě slavným architektům v kavárně Kačaba v Plzni. Inspirováni prací slavných světových architektů vytvořili studenti SSUPŠ Zámeček návrhy 17

18 korporátního designu fiktivních hotelů. Stavby A. Gaudího, F. L. Wrighta a dalších světoznámých architektů byly cílem studentů 4. ročníku grafického designu : Sochaři vystavují na Jaře v Alpinu Již tradičně, jako každým rokem, vystavovali studenti oboru Prostorový design a sochařství své práce na výstavě alpinek Jaro v alpinu, kterou pořádá Alpinum klub Plzeň v zahradě gymnázia na Mikulášském náměstí : Zámeček fotí divadlo Výstava souboru studentských dokumentárních fotografií o zrodu hry Ostře sledované vlaky v Divadle Alfa v Plzni. Soubor vytvořili jako součást praktické maturitní práce studenti Markéta Pelcová, Veronika Minarovičová, Václav Sádlo : Chebské dvorky Výstava studentských fotografií na mezinárodním festivalu "Chebské dvorky". Chebské dvorky jsou přehlídkou uměleckých a tvůrčích projektů s mezinárodní účastí. Festival pořádá chebská "Galerie 4" a letos se konal již dvanáctý ročník : Malíři vystavují na Víkendu otevřených zahrad Stejně jako v loňském roce se Zámeček zapojil do celostátní akce "Víkend otevřených zahrad" výstavou v Klášterní zahradě dominikánů v Plzni. Letošní výstavní kolekce byla z prací studentů oboru Malba v umění, designu a architekuře a měla dvě části - kopie deskových maleb a biblická témata : Výstava klauzurních prací studentů Veřejná výstava všech studentských klauzurních prací za 2. pololetí školního roku 2013/14 na Zámečku a v Křimicích. Všichni návštěvníci měli příležitost nejen shlédnout práce studentů, ale i je případně ohodnotit : Fotografická výstava studentů SSUPŠ Zámeček Městské kulturní středisko ve Stříbře ve spolupráci se SSUPŠ Zámeček pořádá výstavu fotografií v Jižní zahradě ve Stříbře /u radnice/. Studenti Zámečku na fotografiích představí své projekty nejrůznějších žánrů a stylů : Jan Schýbal a jeho žáci Deset let pedagogické činnosti na Zámečku završí koncem června fotograf Jan Schýbal. U příležitosti tohoto výročí pořádá výstavu s názvem Jan Schýbal a jeho žáci na Zámku v Chanovicích. První polovinu výstavy tvoří práce Jana Schýbala ze souboru "Diptychálně", druhou polovinu pak fotografie jeho žáků za poslední čtyři roky Mimoškolní aktivity pedagogů ak. malíř Jaroslav Šindelář člen odborné hodnotící komise výtvarné soutěže Zvony pro Bartoloměje poustevník a rekonstrukce interiéru poustevny v Lochotínském parku Letnice umělců, katedrála sv. Bartoloměje, Plzeň člen poroty soutěže Studentský design Mgr. Jaroslav Šindelář 18

19 Obnova bronzové sochy Tomáše G. Masaryka (Most), restaurování Mariánského sloupu ve Stříbře, obnova sochy spravedlnosti v Klatovech, Košutecké jezírko Plzeň Mgr. Renata Šindelářová Členka rady v projektu NKP Klášter Teplá zbudování specializovaných výtvarných dílen účast na světové konferenci Přátelé Mary Ward v Loyole, Španělsko Ondřej Šindelář Obnova bronzové sochy Tomáše G. Masaryka (Most), restaurování Mariánského sloupu ve Stříbře, obnova sochy spravedlnosti v Klatovech, Košutecké jezírko Plzeň Radovan Kodera Výstava MIROSLAV ZIKMUND 95 - Smetanovy sady v Plzni Publikace Miroslav Zikmund - Z Čech až na kraj světa Výstava Rozhovory na zámku ve Valči, společná výstava:galina Fleischmanová obrazy, Radovan Kodera - fotografie Helena Sequensová a Adam Stanko - instalace Výstava fotografií Ukradené akty v galerii ARTINBOX v Praze - společná výstava, Ak. mal. Renata Drahotová restaurování zámku v Nebílovech spoluúčast výstavy v galerii Jiřího Trnky, v Českém rozhlase, s výtvarnou skupinou P89, účast na výstavách Unie výtvarných umělců, ilustrace knihy J. Maria Rilke Sobě na počest, Jiří Pavel Gringo baj baj Šanghaj Mgr. Irena Brůčková spolupořadatel akcí farnosti Dýšina Bazar na faře uprostřed léta, Kurz suché jehly, 4. dýšinský keramický betlém, Keramická křížová cesta, Noc kostelů přednášky, Řemeslný jarmark s workshopy pro děti Ivan Vala Projekt Finále 4. ročník - Osobnosti filmového festivalu Finále 2014 Mgr. Petr Sichinger autor scénáře a herec v divadelním představení Osoby a obsazení spolupracuje na projektu Mini Plzeň 2014 spolupracuje na projektu Animanie Ing. Pavel Botka spoluautor charitativní výstavy plakátů Merry christmas for everyone?, Kačaba Plzeň Jiří Světlík spoluautor charitativní výstavy plakátů Merry christmas for everyone?, Kačaba Plzeň Mgr. Tomáš Javorský Výstava Nelidská stvoření, nezemské krajiny v galerii Na Schodech ve Středisku kulturních a knihovnických služeb v Chomutově. Miroslav Čapek Pro Českou televizi uvedl několik vlastních dokumentárních snímků (scénář, režie i kamera autorská), reportáže pro pořad Objektiv režie divadelního představení Osoby a obsazení 19

20 Mgr. Pavel Hauer autorská výstava Ušlechtilé tisky, Zeke Suschi bar Plzeň autorská výstava Je to v kapse, galerie 5m, Kapsa účast na výstavě West side story II., Kulmbach, Historisches badhaus galerie Petr Novák člen výtvarně recesní skupiny Pivorádi Účast na výstavě skupiny Pivorádi, Božkov, hospoda Pod kopcem, 2014 Samostatná monotématická výstava V páře a dýmu, Nižbor, výletní restaurace Tomáše Hanáka 2014 spolupořadatel večera poezie Romana Knížete, ateliéry v Křimicích MgA. Lukáš Kudrna Výstava Obrazy ve světnici 4, Mítov u Nových Mitrovic MgA. Lucie Ferlíková autorská výstava v Londýně ve spolupráci s Divus Mgr. Jan Kastner Expert Státního fondu kinematografie - jmenován ministrem kultury ČR (podzim 2013) a) Zakládající člen volného sdružení filmových novinářů udělujících od roku 2011 Ceny české filmové kritiky s právem hlasovat, od 2013 institucionalizované do Sdružení českých filmových kritiků. b) Český rozhlas Plzeň. Externí spolupracovník (více než 26 let) pravidelné filmové rubriky (Filmový tip, od roku 1999 pravidelný týdenní desetiminutový souhrn Filmový zápisník 834. díl). Po dobu MFF Karlovy Vary denní zpravodajství. c) MF DNES. Spolupracovník regionální přílohy Plzeňsko a Karlovarsko - každotýdenní reference o filmech, v průběhu MFF v KV denní reflexe - Sloupek Jana Kastnera. d) Filmový klub Plzeň předseda, dramaturg a lektor (každotýdenní lektorské uvádění filmů). Jeden ze zakladatelů občanského sdružení Filmový klub Plzeň, aby mohl FK existovat. Loni znovu obhájen nový pětiletý grant Města Plzně na období V současné době jsme v podstatě jediným audiovizuálním pilířem s pravidelnou činností, který funguje v programu přípravy Plzně na Evropské hlavní město kultury e) Asociace českých filmových klubů (AČFK) regionální zástupce. f) Dramaturgie filmových projekcí na Mezinárodní letní jazykové škole ZČU od 2009 do současnosti, úvody a besedy. g) Dramaturgie filmové části každoročních přehlídek frankofonní kultury Bonjour Plzeň! a Dne frankofonie, pořádaných Francouzskou aliancí v Plzni, a úvody k jednotlivým snímkům. h) Dramaturgie filmové části Týdne hispánské kultury v Plzni od října 2010 do současnosti, spolupořádaného Centrem španělské kultury a vzdělávání, a úvody k jednotlivým snímkům. i) Od října 2011 příhraniční spolupráce s CinEScultura Regensburg, SRN (Festival hispánico de cine y kultura/spanischen Film-und Kulturfestival), jehož ředitel ředitel Pedro Álvarez Olañeta (Leitung cinescultura, Spanisches Film-und Kulturfestival Forschungszentrum Spanien am Institut für Romanistik, Universität Regensburg) se všech projekcí s tvůrci také pravidelně osobně zúčastňuje. Konkrétní hosté Miquel Ángel Escudero, José Antonio Quirós, Alber Ponte (součást Festivalu Mediterránea Pilsen spolupracoval též Instituto Cervantes Praha) a Iñaki Elizalde (říjen BAZTAN týden po světové premiéře na MFF v San Sebastiánu) účast i zástupce Španělského velvyslanectví Ilmo. Sr. D. Pablo Rupérez Pascualena (Consejero Encargado de Asuntos Consulares y Culturales). j) Přednášková činnost pro Západočeskou galerii Plzeň. Vždy jedna až dvě přednášky o filmu s ukázkami ke každé pořádané výstavě. (Futurismus ve filmu, Surrealismus ve filmu, Zločin a trest, Noc galerií atd.) Od března 2012 realizován dlouhodobý projekt přednášek s ukázkami o dějinách světové i naší kinematografie Film v proudu času. Zatím se uskutečnilo osm přednášek a převážně stále ještě mapujeme období němé kinematografie. k) Od 2011 doprovodný filmový program Mezinárodního festivalu Divadlo Plzeň. 20

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

hlavy zase v akci! Soukromá střední uměleckoprůmyslová škola Zámeček / září 2013 červen 2014

hlavy zase v akci! Soukromá střední uměleckoprůmyslová škola Zámeček / září 2013 červen 2014 1 2 3 4 5 6 7 hlavy 8 9 10 zase v akci! Soukromá střední uměleckoprůmyslová škola Zámeček / září 2013 červen 2014 moudro nelze opominout! Pohlédněte mi do srdce! Pak pochopíte, co jsem se od svého učitele

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Zlínská soukromá vyšší odborná škola umění, o.p.s. Dřevnická 1788, Zlín. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Zlínská soukromá vyšší odborná škola umění, o.p.s. Dřevnická 1788, Zlín. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zlínská soukromá vyšší odborná škola umění, o.p.s. Dřevnická 1788, 760 01 Zlín Identifikátor školy: 600 020 495 Termín konání inspekce: 11. a

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Výroční zpráva Soukromé střední uměleckoprůmyslové školy Zámeček, s. r. o.

Výroční zpráva Soukromé střední uměleckoprůmyslové školy Zámeček, s. r. o. Obsah Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013... 2 1. Charakteristika školy:... 2 1.1. Základní údaje a kontakty... 2 1.2. Studijní obory... 2 1.3. Počet tříd a žáků... 3 2. Údaje o zaměstnancích

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Soukromá střední uměleckoprůmyslová škola Zámeček 2012 2013

Soukromá střední uměleckoprůmyslová škola Zámeček 2012 2013 2012 2013 Soukromá střední uměleckoprůmyslová škola Zámeček 2012 2013 NA ZAČÁTEK MOUDRO Jaké znáš největší číslo? O jedničku větší než ty, odpověděla kočka komisaři. Testem neprošla; projevila nebezpečnou

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: ,

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: , Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: 371 728 523, stredni@skola-rokycany.cz www.skola-rokycany.cz 1. Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve čtvrtek 1. září 2016. Vyučování

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1081/12-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1081/12-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1081/12-B Název právnické osoby Střední škola strojírenská a elektrotechnická vykonávající činnost školy: Sídlo: Trnkova 113, 628

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č. 1 Signatura: aa3fs303 Praha 1, Jeruzalémská 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č. 1 Signatura: aa3fs303 Praha 1, Jeruzalémská 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 010 1832/98-4016 Inspektorát č. 1 Signatura: aa3fs303 Praha 1, Jeruzalémská 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Michael - Soukromá střední škola reklamní

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2011/2012. I. Základní údaje o škole. statutární zástupce: Mgr. TOMÁŠ BRAUN telefon: 220920762

Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2011/2012. I. Základní údaje o škole. statutární zástupce: Mgr. TOMÁŠ BRAUN telefon: 220920762 Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 20/202 I. Základní údaje o škole. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny Základní umělecká škola, Praha 6, Nad Alejí 28/879 IČO 6807289

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2006/2007

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2006/2007 Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2006/2007 Jméno školy: Střední odborná škola Luhačovice Adresa: Masarykova 101, 763 26 Luhačovice Tel.: 00420577131067 Fax: 00420577131067 Email: vedeni@sosluhac.cz

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola restaurátorská, Brno, Husova 10. Adresa: Husova 10, Brno

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola restaurátorská, Brno, Husova 10. Adresa: Husova 10, Brno Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola restaurátorská, Brno, Husova 10 Adresa: Husova 10, 602 00 Brno Identifikátor školy: 600

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Jeho díla jsou zastoupena v muzeích a soukromích sbírkách v Evropě, zámoří a v Austrálii.

Jeho díla jsou zastoupena v muzeích a soukromích sbírkách v Evropě, zámoří a v Austrálii. Milan Ďuriš Milan Ďuriš se narodil v Toužimi. Od roku 1982 se věnuje malbě. V druhé polovině 80. let absolvoval soukromé studium. Je členem Unie výtvarných umělců, v tvůrčí skupině P89 a v Asociaci Momentary

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova 111, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 008

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku Třída Třídní učitel 1. IT Mgr. Otto Hájek 2. ITA Ing. Petr Valtera 2. ITB Ing. Stanislav Hudák 3. IT Mgr. Tomáš

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ŽLUTICE za školní rok 2012/2013 Úvod výroční zprávy: Výroční zpráva ZUŠ je zpracována podle zákona č564/90 Sb. Se změnou 131/95 Sb. Tato zpráva poskytuje informace

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01092016 Verze: 1.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument

Více

Občanské sdružení Ekofilm

Občanské sdružení Ekofilm Občanské sdružení Ekofilm OS EKOFILM PROJEKTY ROKU 2013 Občanské sdružení EKOFILM se i v roce 2013 snažilo naplňovat své stanovy. Pracovalo na projektech, které podporují vzdělávání za pomocí filmů. Uspořádalo

Více

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 GYMNÁZIUM A SOŠ, ROKYCANY MLÁDEŽNÍKŮ 1115, 337 01 ROKYCANY telefon, fax 371 725 363 IČO : 48 38 02 96 www: www.gasos-ro.cz rancova@gasos-ro.cz Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Bruntál, Jesenická 10. Jesenická 10, Bruntál. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Bruntál, Jesenická 10. Jesenická 10, Bruntál. Identifikátor: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Bruntál, Jesenická 10 Jesenická 10, 792 01 Bruntál Identifikátor: 600 131 793 Termín konání inspekce: 22. 23. květen 2007

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Divadelní festivaly Datum vytvoření 15.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Přehlídka hlavních českých divadelních festivalů Způsob využití Výklad nové

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov. Školní 416, Jablunkov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov. Školní 416, Jablunkov Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov Školní 416, 739 91 Jablunkov Identifikátor školy: 600 171

Více

Plán práce výchovných poradců ISŠ Cheb, ve školním roce 2011-2012

Plán práce výchovných poradců ISŠ Cheb, ve školním roce 2011-2012 Integrovaná střední škola, Cheb Plán práce výchovných poradců ISŠ Cheb, ve školním roce 2011-2012 Výchovní poradci působící na ISŠ, Cheb: Mgr. Oldřiška Kábová vedoucí VP a MP na škole, výchovná poradkyně

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 655/2016. č. 607 ze dne Vyhlášení literární soutěže SEIFERTŮV ŽIŽKOV

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 655/2016. č. 607 ze dne Vyhlášení literární soutěže SEIFERTŮV ŽIŽKOV č.j.: 655/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 607 ze dne 31.08.2016 Vyhlášení literární soutěže SEIFERTŮV ŽIŽKOV Rada městské části I. s o u h l a s í II. 1. s vyhlášením literární

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

ŠVP: Design interiéru a nábytku. Doba studia: čtyři roky. Zakončení maturitní zkouškou. Forma studia: Denní

ŠVP: Design interiéru a nábytku. Doba studia: čtyři roky. Zakončení maturitní zkouškou. Forma studia: Denní Design interiéru a nábytku základní informace Kód oboru: 841M/11 ŠVP: Design interiéru a nábytku Doba studia: čtyři roky Zakončení maturitní zkouškou Forma studia: Denní V kontextu tradice Vyšší odborné

Více

Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí. 79-41-K/41 Gymnázium

Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí. 79-41-K/41 Gymnázium založe n 1899o Adresa: Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí Telefon: ústředna ředitel Fax: 566 522 839, 566 522 849 566 521 600 566 521 600 E-mail: skola@gvm.cz www stránky: h p://www.gvm.cz IZO: 102

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

příběh jako zdroj inspirace Partnerská nabídka Fotofestival

příběh jako zdroj inspirace Partnerská nabídka Fotofestival příběh jako zdroj inspirace Partnerská nabídka Fotofestival Moravská Třebová 30. 6. 31. 8. 2012 Fotofestival FOTOFESTIVAL Moravská Třebová 2012 je přehlídkou umělecké fotografie, na které se představují

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

JIŽ 10 LET JSME S VÁMI

JIŽ 10 LET JSME S VÁMI JIŽ 10 LET JSME S VÁMI Profil organizace Naše motto: Rovný přístup, kvalita a dostupnost vzdělávání Poslání Národního institutu pro další vzdělávání Jsme významným partnerem na cestě profesního rozvoje

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO VYCHÁZEJÍCÍ ŽÁKY

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO VYCHÁZEJÍCÍ ŽÁKY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO VYCHÁZEJÍCÍ ŽÁKY PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2 PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Průběh zkoušek se může na školách lišit. Ředitelé škol dle svého uvážení mohou dále doplnit kritéria přijímacího řízení, např.

Více

Zaměření preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany

Zaměření preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany Zaměření preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany MV generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR stanoví v souladu s 24 odst. 1 písm. l) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,

Více

Statut festivalu. Článek 1.: Charakteristika festivalu

Statut festivalu. Článek 1.: Charakteristika festivalu Statut festivalu Článek 1.: Charakteristika festivalu 1.1. Finále Plzeň je festival českých a slovenských filmů. Jeho posláním je umožnit návštěvníkům festivalu v období jednoho týdne srovnání: současné

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 5.10.2010. Předána MÚ Aš OŠKS dne 20.10.2010 1 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice Identifikátor školy: 600 070 492 Termín konání inspekce: 7. 9. března

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

ŘEDITEL STŘEDNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŘEDITEL STŘEDNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŘEDITEL STŘEDNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE v souladu s ustanovením 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění zákona č. 49/2009 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí. 28. října 329, Suchdol nad Lužnicí. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí. 28. října 329, Suchdol nad Lužnicí. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí 28. října 329, 378 06 Suchdol nad Lužnicí Identifikátor školy: 600 060 608 Termín konání inspekce:

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13 WALDORFSKÁ ŠKOLA, Hornická 327, 261 01 Příbram tel.318 623 306 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13 Ředitel školy: Mgr. A. Mašiková Garant projektu: Mgr. Rostislav

Více