Výuková platforma Fronter Ucme se spolecne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výuková platforma Fronter Ucme se spolecne"

Transkript

1 Výuková platforma Fronter Ucme se spolecne

2 Ucelená nabídka online nástroju Fronter je vzdělávací platforma, kterou používají miliony lidí v tisících vzdělávacích institucí na celém světě. Tato vzdělávací platforma sestává ze stovky snadno použitelných webových nástrojů, vyvinutých v úzké spolupráci se samotnými uživateli. Naše platforma se neustále vyvíjí v souladu s měnícími se potřebami uživatelské komunity. Výuková platforma Fronter pokrývá následující oblasti: OSOBNÍ ČINNOST A PORTFOLIO Personal Learning Environment (PLE). E-portfolio a osobní pracovní prostředí. VÝUKA A STUDIUM Learning Management System (LMS). Studium přizpůsobené uživateli, efektivní hodnocení a zpětná vazba. NASTAVENÍ A SPRÁVA Spolehlivé administrativní nástroje pro správu rozsáhlých instalací. SPOLUPRÁCE A KOMUNIKACE Nástroje pro efektivní spolupráci a komunikaci. PUBLIKOVÁNÍ Systém správy studijních materiálů. Vytváření, správa a publikování materiálu. OTEVŘENÁ FILOZOFIE: Cílem otevřené filozofie platformy Fronter je dodávat vzdělávacím institucím výhody výukové platformy open source využívající otevřených standardů a přitom poskytovat záruky bezpečnosti, spolehlivosti a škálovatelnosti to vše za jasně stanovené ceny. Otevřený vývojový proces řízený uživateli prostřednictvím referenčních skupin zajišťuje, že si platforma rychle přisvojuje nové myšlenky a koncepty, které se prokázaly jako vhodné pro výuku a studium. Široká kompatibilita s otevřenými standardy (SCORM, IMS, atd.) usnadňuje integraci a podpora standardů přístupnosti (WAI) zajišťuje, že platforma Fronter je dostupná všem skupinám uživatelů.

3 Spolecné pracovní prostredí Platforma Fronter představuje virtuální budovu, kterou lze členit na místnosti. Každá místnost je vybavena nástroji potřebnými pro posílení spolupráce mezi uživateli a podporu jejich studijních aktivit. Majitel dané místnosti zve další členy a uděluje jim uživatelská práva dle jejich role v dané místnosti Budova Platforma Fronter je vaše virtuální školní budova na internetu. Místnosti Virtuální budovu tvoří virtuální místnosti. Nástroje Místnosti jsou vybaveny nástroji dle vašeho výběru. Uživatelé Členové jsou zváni do místností za účelem spolupráce a studia. Klíč Váš klíč (heslo) vám umožňuje přístup do místností. PLATFORMA FRONTER MI UMOŽŇUJE: vytvářet si své vlastní e-portfolio odevzdávat úkoly a získávat jejich hodnocení učit se vlastním tempem, kdykoliv a kdekoliv se mi chce komunikovat se svými učiteli a ostatními uživateli pracovat samostatně nebo v rámci skupiny mít přístup ke svému individuálnímu studijnímu plánu (ILP)

4 VLASTNÍ PRÁCE Osobní vzdělávací prostředí (PLE) VZDĚLÁVÁNÍ Řídící výukový systém (LMS) Snadno použitelné nástroje pro výuku a spolupráci online. 92 Můj přehled: Přehled posledního dění v místnostech Fronteru a externich RSS kanálů. ový klient: Kompletní ový klient s podporou POP3 a IMAP. Moje kontakty: Seznam ososbních kontaktů a přátel. Můj kalendář: Organizuje osobní setkání a schůzky. Moje materiály: Váš pevný disk na síti pro vlastní soubory a další materiály. Moje portfolio: Osobní portfolio a veřejná složka. Fronter Instant Messenger: Interní textový komunikační systém. Visual Mail: Napište, nakreslete nebo nahrejte zprávu vašim spolužákům ve vaší Fronter instalaci. Blog klient: Vytváří externí blogy přímo v prostředí Fronteru. Meeting(setkání): Setkání v reálném čase pro tři uživatele s podporou videa, interaktivní tabule, sdílení aplikací, atd. Vzkazy: Vnitřní Fronter systém vzkazů (tzv. Stikies). Moje stránka: Vlastní internetová stránka. Zkratky: Grafický přehled a snadný přístup do místností přímo z vaší přehledové stránky. Informační centrum: Stručný souhrn nových událostí na přehledové stránce. Seznam úkolů: Osobní seznam úkolů s ukazatelem plnění úkolu. RSS: Zobrazí váš RSS obsah z vaší přehledové stránky. Příjem úkolů: Složka pro přijímání vypracovaných úkolů a jejich hodnocení. Test: Nástroj pro tvorbu testů s možností výběru designu a formátu. Learning path: Strukturování výukových stranek k dosažení přímého vzdělávání. Individualní vzdělávácí plán (ILP): Individuální hodnocení pokroku. Studijní cíle: Import / osobní nastavení studijních cílů pro specifické zaměření studia. Databáze otázek: Sdílená databáze otázek pro testy. Import kurzů: Import kurzů ve standardech IMS, SCORM a AICC. Statistiky: Uplný přehled aktivit v místnosti. Portfolio: Přehled vzdělávacího procesu a jeho vývoj. Tabulka výsledků: Vyhodnocení výsledků uživatele - tabulka výsledků. Poznámky: Krátké poznámky spojené s vzdělávacími objekty. Tabule: Simulace bílé tabule použitelná v reálném čase. Zvukové nahrávky: Zaznamenávejte a ukládejte zvuk přímo ve složce studijních materiálů a na stránkách. Video: Přehrává videoklipy a ostatní multimediální soubory z různých zdrojů. Vyhledávání v externích zdrojích: Umožňuje hledat v předdefinovaných archivech a databázích. Rodičovský vstup: Unikátní přístup rodičů k portfoliu svého dítěte / studenta. PlusPacks Moduly s dodatečnými funkcemi, prodávané odděleně. hosting: ový server, plně integrovaný do platformy Fronter. Import kalendáře: Import dat kalendáře využívajícím vcal nebo ical formátu. Webparts: Integrace Microsoft SharePoint portálu. Elluminate v Office tm : Rozšiřte Elluminate Meeting na více uživatelů a zpřístupnění nahrávání živého setkání. Absence a žákovská knížka: Záznamy o známkách, chování a absenci. Elektronická zkouška: Profesionální nástroj pro zkoušení. Kontrola opisování Ephorus: Kontrola odevzdaných prací - efektivní nástroj proti plagiátorství. Elluminate vclass tm : Plnohodnotná virtuální třída pro pevný počet uživatelů. Služby Profesionální služby poskytované Fronter personálem. Projektový management: Fronter team dohlíží na odpovídající procesy zavedení platformy Fronter. Uživatelské konference a akce: Školení a aktualizace dovedností pro Fronter uživatele. Akademie: Fronter akreditace a uživatelské kurzy. Podpora: Maximální podpora pro akreditované Fronter administrátory.

5 SPOLUPRÁCE Spolupráce a komunikace PUBLIKOVÁNÍ Systém řízení výukového obsahu (LCMS) ADMINISTRATIVA Správa platformy Fronter. Frontpage: Možnost tvorby vlastních úvodních stránek pro místnosti a kurzy. Zprávy: Zprávy sdílené se všemi uživateli v místnosti. Sdílený dokument: Fronter textový editor pro jednoho nebo více autorů. Diskuze: Klasické fórum s příspěvky řazenými do souvislých liní. Konverzace: Otevřená diskuze s příspěvky řazenými chronologicky. Debate: Příspěvky jsou organizovány dle dle definovaných názorových pozic. Brainstorm: Fórum pro anonymní příspěvky nápadů. Horké křeslo: Funkce otázky a odpovědi. Sdílené kontakty: Seznam sdílených kontaktů pro vybrané uživatele. Chat: Textová komunikace v reálném čase v dané místnosti. Sdílený kalendář: Společný kalendář pro všechny účastníky v dané místnosti. Hlasování: Zjednodušený test pro hodnocení. Složka aktivit: Archív specifických aktivit pro dodržování projektového plánu. Stránky: Tvorba stránek s dynamickým obsahem a rozvržením. Přenos souborů: Načtení externích souborů a složek. Editor: Integrovaný textový editor. Sdílené zdroje: Sdílený archív pro účastníky v místnosti. Článek: Článek s kombinací textu a obrázků. Seznam: Příprava seznamů s možností interních a externích odkazů. WebEq: editor matematických funkcí. Textové vyhledávání: Textové výhledávání v prostředí fronteru. Odkazy: Sdílení odkazů s funkcí komentáře. Novinky: Časově omezená zpráva s úvodníkem, obrázky a textem. Statistiky: Přehled statistik týkajících se všech objektů ve složkách. Metadata: Metadata související s objekty ve zdrojích. Kontrola verze: Dohled nad jednotlivými objekty s přehledem historie. Místnost: Základní stavební jednotka v platformě Fronter. Organizační struktura: Organizační struktura uzpůsobená vaším potřebám. Práva a role: Definování přístupových práv a rolí ve Fronteru. Obecná nastavení: Obecné nastavení celé Fronter budovy. Lokalní nastavení: Nastavení na úrovni školy, fakulty nebo společnosti. Export: Export mísností (kurzů) ve formě IMS balíku. Uživatelé: Úplný výpis uživatelů a jejich přístupových údajů a práv. Výpis: Administrativní výpisy pro souhrnné zprávy. Databáze: Administrativní nástroje pro efektivní správu databáze. Nápověda: Kompletní on-line system nápovědy s tutoriálem a názornými kurzy. Jazyková podpora: Vyberte si pro svůj Fronter jakýkoli z nabízených jazyků. Uživatelské nástroje: Možnost definování vlastních nástrojů v místnosti. Design: Snadná změna grafické podoby prostředí podle vlastních potřeb. Rezervace: Rezervace místností a vybavení skrze funkci kalendáře. Schůzky: Společné plánování schůzek pro skupinu lidí. Liveroom: Základní typ virtuální třídy pro setkávání v reálném čase s neomezeným počtem uživatelů. OES: Přímé otvírání, editace a ukládání externích souborů ve Fronteru. Metadata - vyhledávání: Vyhledá metadata spojená s veškerým obsahem. Můj RSS obsah: Vlastní RSS obsah z vaší přehledové stránky. Přenos portfolia: Přenos studentského portfolia ze školy na školu. Logging: Záznamy (logy) všech událostí ve Fronteru. Otevřené API: Možnost integrace s nástroji třetích stran. Záznam času: Záznam času stráveného na projektu jednotlivými učastníky. Most: Sdílení obsahu a spolupráce s jinými instalacemi Fronteru. Anketa: Efektivní nástroj pro vyhodnocení kurzů dostupných skrze Fronter. Creaza TM : Vynikající nástroj pro editaci videa, zvuku, myšlenkové mapování a tvorbu výukových listů. Elluminate Live: Upgrade virtuální třídy. Zahrnuje funkce videa, sdílení aplikací, nahrávání a další nástroje. WebFronter: Nástroj pro jednoduchou tvorbu webových stránek a hostingu. InfoFronter: Zveřejnění RSS odkazů z Fronteru do externího prostředí. SMS zprávy: Po nakoupení kreditu můžete posílat uživatelům zprávy přímo ze systému. Převod obsahu: Přenos obsahu z jiných výukových platforem do prostředí Fronter. Fronter hosting: Kompletní balík hostingu od Fronteru. Automatický import uživatelů: Import dat z administrativních systémů (SAS/MIS). Single Sing-on: Přihlašte se pouze jednou za pomoci Shibboleth a jiných. LDAP: Spojení s LDAP servery. Synchronizace dat: Synchronizace s platformou Fronter za využití SIF a jiných standardů. Workshop: Fronter workshopy pro učitele a ředite škol. Design vzhledu: Úprava vzhledu Fronter prostředí. Nastavení: Nastavení Fronteru, import uživatelů, synchronizace dat SSO. Externí hosting: Podpora pro externí poskytovatele hostingu.

6 Principy platformy Fronter Hodnoty, které Fronter představuje, způsob, jakým poskytujeme nástroje pro spolupráci a výuku, i další vývoj vzdělávací platformy Fronter jsou určující. Věrnost těmto hodnotám zajišťuje, že Fronter komunikuje s uživatelem, vyvíjí se a nabízí ojedinělou službu způsobem, který je: Jednoduchý Otevřený Profesionální Fronter je navržen pro uživatele a do značné míry uživateli. Se svým intuitivním interface platforma Fronter umožňuje efektivní provoz s minimem školení. Fronter věří v otevřenost a usiluje o naplnění tohoto pojmu několika způsoby. Těmi jsou otevřený vývojový proces, integrace, dostupnost zdrojového kódu a záruka na tento produkt. Ve všech oblastech svého působení Fronter usiluje o poskytování špičkového produktu a profesionálních služeb. Podporujeme naše uživatele ve vzájemné komunikaci a spolupráci, poskytovanou platformu Fronter dále vyvíjíme a podporujeme její provoz. OTEVŘENÝ VÝVOJ: Proces vývoje je založen na otevřené komunikaci a spolupráci s našimi zákazníky - současnými i budoucími. OTEVŘENÁ INTEGRACE: Protože architektura platformy Fronter je modulární a poskytuje standardní podporu API, je snadné integrovat Fronter s jinými systémy. OTEVŘENÝ PŘÍSTUP: Fronter je k dispozici všem uživatelům díky podpoře WAI standardu pro dostupnost a díky řadě jazykových mutací. OPEN SOURCE: Zdrojový kód Fronteru je dostupný pro každého licenčního zákazníka. OTEVŘENÁ ZÁRUKA: Na rozdíl od tradičních open source produktů Fronter nabízí pevné servisní smlouvy, kontrolu kvality a bezporuchový režim.

7 Platforma pro budoucnost Naším cílem je zajistit, aby platforma Fronter vždy uspokojovala veškeré nároky na funkčnost tak, jak se s časem vyvíjí a mění. Můžete se na nás spolehnout v oblasti osobní studijní činnosti, výuky, spolupráce, sdílení informací a správy. Stejnou důležitost klademe také na snadné používání platformy, její škálovatelnost a flexibilitu, naši vývojovou strategii, podporu, záruku bezpečnosti a sjednanou úroveň služeb. Snadné používání Uživatelsky přívětivé prostředí a snadno pochopitelné metafory umožňují novým uživatelům začít rychle a bez obtíží pracovat s platformou Fronter. Jedinečný způsob vývoje Platforma Fronter představuje radikálně odlišný přístup k vývoji. Klíčová rozhodnutí činí referenční skupiny složené výhradně z uživatelů platformy Fronter. Mocný a flexibilní modul pro správu Modul pro správu platformy Fronter je dostatečně flexibilní na to, aby zvládl i ty nejrozsáhlejší a nejsložitějšíorganizační struktury a skupiny uživatelů. Vzdělávací platforma může být snadno integrována s dalšími systémy pro správu. Centrální řešení hostingu Společnost Fronter nabízí centrální hosting v jednom z největších hostingových středisek v Evropě s nepřetržitou dostupností. Díky našemu důrazu na bezpečnost, ochranu proti virům, šifrování, intenzivní dohled a časté zálohy jsou vaše data v bezpečí. Záruka Naše filozofie otevřené platformy kombinuje v platformě Fronter to nejlepší v oboru inovaci založenou na open source se zárukami a fixními cenami garantovanými silnou společností. Našim klientům rovněž poskytujeme odpovídající smluvní podmínky zajišťující urychlené řešení problémů, neustálý technický dohled, záruky pro další vývoj, předvídatelný plán vývoje a profesionální servisní tým. Národní kontaktní místo Při implementaci studijní platformy Fronter můžete být zcela bez obav jsme k dispozici s nabídkou neomezené podpory a strategického vedení implementace pro všechny akreditované správce. Jsme si dobře vědomi obtíží, s nimiž se při této činnosti můžete setkat. S pomocí sítě našich partnerů a poboček vám poskytneme školení, podporu pro správu, kurzy na míru a setkání na uživatelských konferencích. K dispozici je celá řada tradičních a internetových kurzů, příruček, implementačních průvodců a případových studií, které vám usnadní hladký rozběh platformy Fronter. Interface na míru Fronter se nabízí v řadě designových úprav. Například vzhled pro nejmladší vznikal v úzké spolupráci s učiteli základních škol. Je tak možné nabídnout tuto platformu uživatelům všeho věku, vždy v podobě přiměřené a příjemné pro danou věkovou skupinu. References upon request

8 Fronter UK Ltd O spolecnosti Fronter Společnost Fronter vznikla v roce 1998 v Norsku. Roku 2009 v ní získala majoritní podíl společnost Pearson a učinila tak Fronter součástí světové špičky na poli vzdělávání. Díky své flexibilitě a spolehlivosti Fronter představuje standard ve výuce online a nabízí řešení globálních vzdělávacích potřeb pro nové generace. Vedoucí pozici na trhu Fronter potvrzuje řadou prestižních ocenění. Jako jeden z pouhých deseti poskytovatelů služeb ve svém oboru je certifikován Britskou agenturou pro komunikaci a technologie ve vzdělávání (Becta). Nejdůležitějším zcela dokladem kvalit platformy Fronter je její rychlý růst a rozšiřování mezi miliony učitelů a studentů na základních a středních školách, univerzitách a v profesních organizacích po celém světě. Fronter se pravidelně účastní významných evropských e-learningových konferencí, kde prezentuje svou výukovou platformu široké a odborné veřejnosti. Výuková platforma Fronter je zcela zaměřena na vzdělávání, a proto se neustále vyvíjí na základě spolupráce se svými uživateli a v návaznosti na dynamicky se rozvíjející oblast vzdělávání. Fronter poskytuje snadno použitelné nástroje pro učení a spolupráci online. DALŠÍ INFORMACE NALEZNETE NA A Fronter International Rådhusgata 1-3 P.O. BOX 232 Sentrum N-0103 Oslo, Norway Tel Fronter CZ / SK V ČR a SR zastupuje Fronter WEBSCHOOL s.r.o. Masarykovo náměstí 34 Kyjov, Společnost Fronter má zastoupení v následujících zemích: Norsko, Švédsko, Finsko, Dánsko, Island, Nizozemsko, Velká Británie, Německo, Rakousko, Polsko, Česká republika, Slovensko, Španělsko, země severní Afriky a Středního východu.

E-learningové řešení pro výuku rekvalifikačních kurzů

E-learningové řešení pro výuku rekvalifikačních kurzů MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY E-learningové řešení pro výuku rekvalifikačních kurzů BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Radek Maleček Brno, jaro 2013 Prohlášení Prohlašuji, že tato bakalářská práce je mým původním

Více

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. Institut celoživotního vzdělávání Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Využití e learningových systémů pro řízení výuky (LMS) na střední škole se zaměřením na aplikační prostředí Moodle. Závěrečná

Více

www.i-projekt.cz info@i-projekt.cz www.facebook.com/internet.projekt

www.i-projekt.cz info@i-projekt.cz www.facebook.com/internet.projekt 1 2 Jsme česká profesionální internetová agentura. Certifikovaný Solution Partner Sitecore a Advanced Partner OpenText pro ČR a SR. Dodáváme řešení, technologie a služby, které vám v éře digitálního věku

Více

Mezinárodní certifikace. otevřené technologie INGOT

Mezinárodní certifikace. otevřené technologie INGOT Mezinárodní certifikace otevřené technologie INGOT Praktická příručka pro hodnotitele Ian Lynch Verze 2.2 příručky publikované v originále 4. ledna 2011. Aktuální verzi najdete v on-line podobě na www.theingots.org/community/handbook2

Více

Microsoft Dynamics AX 2012

Microsoft Dynamics AX 2012 Microsoft Dynamics AX 2012 Náhled Komplexní řešení pro řízení kusové, procesní a štíhlé výroby Jednoduše výkonné Vyšší přínosy rychleji Předem definované oborové funkce pro výrobu, distribuci, služby a

Více

Dejte vaší škole nový rozměr!

Dejte vaší škole nový rozměr! Dejte vaší škole nový rozměr! Co je to FRONTER? Fronter je otevřená výuková platforma, která si za dvanáct let svého nasazení ve vzdělávacích institucích v celé Evropě získala více než jeden milion aktivních

Více

E-LEARNING MOODLE. Lukáš Heller

E-LEARNING MOODLE. Lukáš Heller E-LEARNING MOODLE Lukáš Heller E-learning Moodle Lukáš Heller Tento projekt je součástí IPRM Ústí n. L. Centrum. Tato publikace vznikla v rámci projektu Posilování kompetencí vysokoškolských pracovníků

Více

Martin Drlík, Peter Švec, Jozef Kapusta, Miroslava Mesárošová. Moodle. Kompletní průvodce tvorbou a správou elektronických kurzů

Martin Drlík, Peter Švec, Jozef Kapusta, Miroslava Mesárošová. Moodle. Kompletní průvodce tvorbou a správou elektronických kurzů Martin Drlík, Peter Švec, Jozef Kapusta, Miroslava Mesárošová Moodle Kompletní průvodce tvorbou a správou elektronických kurzů Computer Press Brno 2013 Moodle Kompletní průvodce tvorbou a správou elektronických

Více

Bakalářská práce Lucie Nosková

Bakalářská práce Lucie Nosková UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra technické a informační výchovy Bakalářská práce Lucie Nosková Školní informační systémy Olomouc 2012 PhDr. PaedDr. Jiří Dostál, Ph.D. Anotace

Více

Nejmodernější technologické řešení. informační systém. money. Průvodce systémem. www.money.cz

Nejmodernější technologické řešení. informační systém. money. Průvodce systémem. www.money.cz Nejmodernější technologické řešení money informační systém S5 Průvodce systémem www.money.cz Obsah 01 Řešení pro vaši společnost 3 02 Flexibilní podnikový systém 4 03 Vícevrstvá aplikace 5 04 Vlastnosti

Více

Číslo 1 březen 2008. Více o E-ZAKu na Konferenci ISSS. www.zakazky-online.cz. (podrobnosti na str. 8) vychází nepravidelně

Číslo 1 březen 2008. Více o E-ZAKu na Konferenci ISSS. www.zakazky-online.cz. (podrobnosti na str. 8) vychází nepravidelně E-ZAK je elektronický nástroj, který vám nabídne evidenci, správu a řízení procesu zadávání veřejných zakázek. Zároveň získáte přehlednou internetovou prezentaci o stavu cích řízení v podobě profilu zadavatele.

Více

NA KAŽDÉ ZAŘÍZENÍ PRÁCE ODKUDKOLIV PŘEDVÍDATELNÉ NÁKLADY BEZ POČÁTEČNÍ INVESTICE DATA V BEZPEČÍ. Office 365 pro vaši firmu

NA KAŽDÉ ZAŘÍZENÍ PRÁCE ODKUDKOLIV PŘEDVÍDATELNÉ NÁKLADY BEZ POČÁTEČNÍ INVESTICE DATA V BEZPEČÍ. Office 365 pro vaši firmu NA KAŽDÉ ZAŘÍZENÍ PRÁCE ODKUDKOLIV PŘEDVÍDATELNÉ NÁKLADY BEZ POČÁTEČNÍ INVESTICE DATA V BEZPEČÍ Office 365 pro vaši firmu JAK MÍT SVOU KANCELÁŘ NEUSTÁLE U SEBE A JEŠTĚ UŠETŘIT Moderní technologie byly

Více

NA KAŽDÉ ZAŘÍZENÍ PRÁCE ODKUDKOLIV PŘEDVÍDATELNÉ NÁKLADY BEZ POČÁTEČNÍ INVESTICE DATA V BEZPEČÍ. Office 365 pro vaši firmu

NA KAŽDÉ ZAŘÍZENÍ PRÁCE ODKUDKOLIV PŘEDVÍDATELNÉ NÁKLADY BEZ POČÁTEČNÍ INVESTICE DATA V BEZPEČÍ. Office 365 pro vaši firmu NA KAŽDÉ ZAŘÍZENÍ PRÁCE ODKUDKOLIV PŘEDVÍDATELNÉ NÁKLADY BEZ POČÁTEČNÍ INVESTICE DATA V BEZPEČÍ pro vaši firmu ŘEŠENÍM JE nejsou pouze známé aplikace Office (Word, Excel, PowerPoint ). Je to kompletní

Více

Cílené další profesní vzdělávání: konkrétní cíl konkrétní výsledky

Cílené další profesní vzdělávání: konkrétní cíl konkrétní výsledky Cílené další profesní vzdělávání: konkrétní cíl konkrétní výsledky Sborník příspěvků z konference k projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů Editoři Jakub Trojan a Pavla Zdráhalová Brno 2012 Cílené

Více

www.i-projekt.cz info@i-projekt.cz www.facebook.com/internet.projekt

www.i-projekt.cz info@i-projekt.cz www.facebook.com/internet.projekt 1 je společnost založená v roce 2001 na základech spolupráce několika subjektů, fyzických i právnických osob, podnikajících v oblasti českého internetu již od roku 1998. Motivem ke vzniku byla touha představit

Více

PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle

PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle Projekt PODPORA MULTIMEDÁLNÍ VÝUKY PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle Kapitola 1: ELearning nové formy a metody vzdělávání Danuše Bauerová Ostrava 2010 2 ÚVODEM Předkládaný text je součástí Příručky pro tvůrce

Více

SBORNÍK Z KONFERENCE PØÍSPÌVKY PARTNERÙ 22. 24. 5. 2013, IDET BRNO, CZECH REPUBLIC

SBORNÍK Z KONFERENCE PØÍSPÌVKY PARTNERÙ 22. 24. 5. 2013, IDET BRNO, CZECH REPUBLIC of Information 2013 SBORNÍK Z KONFERENCE PØÍSPÌVKY PARTNERÙ 22. 24. 5. 2013, IDET BRNO, CZECH REPUBLIC Konferenci poøádají Úvodem Ve dnech 22. až 24. května 2013 se v administrativní budově (sály místnosti

Více

Projektový portál s využitím MS SharePoint dle metodiky PRINCE2

Projektový portál s využitím MS SharePoint dle metodiky PRINCE2 MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Projektový portál s využitím MS SharePoint dle metodiky PRINCE2 DIPLOMOVÁ PRÁCE Ing. Petr Špaček Brno, 2014 Prohlášení Prohlašuji, že tato diplomová práce je mým

Více

Posouzení vybraných technických, ekonomických

Posouzení vybraných technických, ekonomických Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská Diplomová práce Posouzení vybraných technických, ekonomických a personálních aspektů e-vzdělávání v Learning Solution systému SAP v prostředí

Více

Vytvoření webových stránek Českého systému kvality služeb včetně komunikačního propojení a následného provozu

Vytvoření webových stránek Českého systému kvality služeb včetně komunikačního propojení a následného provozu Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor cestovního ruchu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vytvoření webových stránek Českého systému kvality služeb včetně komunikačního propojení a následného provozu

Více

6 Společnost T-Mobile Czech Republic a.s.

6 Společnost T-Mobile Czech Republic a.s. 54 6 Společnost T-Mobile Czech Republic a.s. Představení společnosti a stručná fakta Jsme dynamická telekomunikační společnost, zaměřená na poskytování kvalitních služeb prostřednictvím nejmodernějších

Více

NOVÉ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH. Osvědčené postupy. www.iitae.com

NOVÉ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH. Osvědčené postupy. www.iitae.com NOVÉ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH Osvědčené postupy www.iitae.com Tento projekt byl podpořen Evropskou komisí. Publikace odráží názory autora a Komise nenese žádnou zodpovědnost

Více

Microsoft Office 365 Informační list

Microsoft Office 365 Informační list Microsoft Office 365 Informační list Microsoft Office 365: práce prakticky kdykoli a kdekoli Vaši zaměstnanci potřebují zůstat ve spojení a mít možnost spolupráce bez ohledu na to, zda se právě nacházejí

Více

komix noviny 2010/2011

komix noviny 2010/2011 Nepřehlédněte: komix noviny 2010/2011 Vážení čtenáři, minulý rok jsem si na tomto místě postěžoval, že není jednoduché psát úvodník k časopisu, který vyjde až za řadu týdnů, v situaci, která se mění každý

Více

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014 Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft Přehled vítězů a finalistů soutěže Cena generální ředitelky za inovativní přístup

Více

Jako ve všech předchozích šesti ročnících soutěže IT produkt

Jako ve všech předchozích šesti ročnících soutěže IT produkt O soutěži Cílem soutěže IT produkt 2013 je vyzdvihnout zařízení s takovými vlastnostmi, které je pozitivně odlišují od konkurenčních produktů stejné kategorie. Může přitom jít jak o celkově inovativní

Více

Principy a příprava spolupráce na internetu

Principy a příprava spolupráce na internetu Principy a příprava spolupráce na internetu Základní pojmy ICT (Information and Communication Technologies) je označení pro informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie zahrnují

Více

Návrh a realizace www stránek pro ZŠ Křižná pomocí redakčního systému Joomla! Gabriela Stejskalová

Návrh a realizace www stránek pro ZŠ Křižná pomocí redakčního systému Joomla! Gabriela Stejskalová Návrh a realizace www stránek pro ZŠ Křižná pomocí redakčního systému Joomla! Gabriela Stejskalová Bakalářská práce 2007 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací webových stránek pro Základní

Více

Komparace účetních software z pohledu podnikatele. Lucie Sekerová

Komparace účetních software z pohledu podnikatele. Lucie Sekerová Komparace účetních software z pohledu podnikatele Lucie Sekerová Bakalářská práce 2014 Prohlašuji, že beru na vědomí, že odevzdáním diplomové/bakalářské práce souhlasím se zveřejněním své práce podle

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Karolina Kadlecová Návrh architektury sdílení a ukládání informací v prostředí Microsoft

Více