Výuková platforma Fronter Ucme se spolecne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výuková platforma Fronter Ucme se spolecne"

Transkript

1 Výuková platforma Fronter Ucme se spolecne

2 Ucelená nabídka online nástroju Fronter je vzdělávací platforma, kterou používají miliony lidí v tisících vzdělávacích institucí na celém světě. Tato vzdělávací platforma sestává ze stovky snadno použitelných webových nástrojů, vyvinutých v úzké spolupráci se samotnými uživateli. Naše platforma se neustále vyvíjí v souladu s měnícími se potřebami uživatelské komunity. Výuková platforma Fronter pokrývá následující oblasti: OSOBNÍ ČINNOST A PORTFOLIO Personal Learning Environment (PLE). E-portfolio a osobní pracovní prostředí. VÝUKA A STUDIUM Learning Management System (LMS). Studium přizpůsobené uživateli, efektivní hodnocení a zpětná vazba. NASTAVENÍ A SPRÁVA Spolehlivé administrativní nástroje pro správu rozsáhlých instalací. SPOLUPRÁCE A KOMUNIKACE Nástroje pro efektivní spolupráci a komunikaci. PUBLIKOVÁNÍ Systém správy studijních materiálů. Vytváření, správa a publikování materiálu. OTEVŘENÁ FILOZOFIE: Cílem otevřené filozofie platformy Fronter je dodávat vzdělávacím institucím výhody výukové platformy open source využívající otevřených standardů a přitom poskytovat záruky bezpečnosti, spolehlivosti a škálovatelnosti to vše za jasně stanovené ceny. Otevřený vývojový proces řízený uživateli prostřednictvím referenčních skupin zajišťuje, že si platforma rychle přisvojuje nové myšlenky a koncepty, které se prokázaly jako vhodné pro výuku a studium. Široká kompatibilita s otevřenými standardy (SCORM, IMS, atd.) usnadňuje integraci a podpora standardů přístupnosti (WAI) zajišťuje, že platforma Fronter je dostupná všem skupinám uživatelů.

3 Spolecné pracovní prostredí Platforma Fronter představuje virtuální budovu, kterou lze členit na místnosti. Každá místnost je vybavena nástroji potřebnými pro posílení spolupráce mezi uživateli a podporu jejich studijních aktivit. Majitel dané místnosti zve další členy a uděluje jim uživatelská práva dle jejich role v dané místnosti Budova Platforma Fronter je vaše virtuální školní budova na internetu. Místnosti Virtuální budovu tvoří virtuální místnosti. Nástroje Místnosti jsou vybaveny nástroji dle vašeho výběru. Uživatelé Členové jsou zváni do místností za účelem spolupráce a studia. Klíč Váš klíč (heslo) vám umožňuje přístup do místností. PLATFORMA FRONTER MI UMOŽŇUJE: vytvářet si své vlastní e-portfolio odevzdávat úkoly a získávat jejich hodnocení učit se vlastním tempem, kdykoliv a kdekoliv se mi chce komunikovat se svými učiteli a ostatními uživateli pracovat samostatně nebo v rámci skupiny mít přístup ke svému individuálnímu studijnímu plánu (ILP)

4 VLASTNÍ PRÁCE Osobní vzdělávací prostředí (PLE) VZDĚLÁVÁNÍ Řídící výukový systém (LMS) Snadno použitelné nástroje pro výuku a spolupráci online. 92 Můj přehled: Přehled posledního dění v místnostech Fronteru a externich RSS kanálů. ový klient: Kompletní ový klient s podporou POP3 a IMAP. Moje kontakty: Seznam ososbních kontaktů a přátel. Můj kalendář: Organizuje osobní setkání a schůzky. Moje materiály: Váš pevný disk na síti pro vlastní soubory a další materiály. Moje portfolio: Osobní portfolio a veřejná složka. Fronter Instant Messenger: Interní textový komunikační systém. Visual Mail: Napište, nakreslete nebo nahrejte zprávu vašim spolužákům ve vaší Fronter instalaci. Blog klient: Vytváří externí blogy přímo v prostředí Fronteru. Meeting(setkání): Setkání v reálném čase pro tři uživatele s podporou videa, interaktivní tabule, sdílení aplikací, atd. Vzkazy: Vnitřní Fronter systém vzkazů (tzv. Stikies). Moje stránka: Vlastní internetová stránka. Zkratky: Grafický přehled a snadný přístup do místností přímo z vaší přehledové stránky. Informační centrum: Stručný souhrn nových událostí na přehledové stránce. Seznam úkolů: Osobní seznam úkolů s ukazatelem plnění úkolu. RSS: Zobrazí váš RSS obsah z vaší přehledové stránky. Příjem úkolů: Složka pro přijímání vypracovaných úkolů a jejich hodnocení. Test: Nástroj pro tvorbu testů s možností výběru designu a formátu. Learning path: Strukturování výukových stranek k dosažení přímého vzdělávání. Individualní vzdělávácí plán (ILP): Individuální hodnocení pokroku. Studijní cíle: Import / osobní nastavení studijních cílů pro specifické zaměření studia. Databáze otázek: Sdílená databáze otázek pro testy. Import kurzů: Import kurzů ve standardech IMS, SCORM a AICC. Statistiky: Uplný přehled aktivit v místnosti. Portfolio: Přehled vzdělávacího procesu a jeho vývoj. Tabulka výsledků: Vyhodnocení výsledků uživatele - tabulka výsledků. Poznámky: Krátké poznámky spojené s vzdělávacími objekty. Tabule: Simulace bílé tabule použitelná v reálném čase. Zvukové nahrávky: Zaznamenávejte a ukládejte zvuk přímo ve složce studijních materiálů a na stránkách. Video: Přehrává videoklipy a ostatní multimediální soubory z různých zdrojů. Vyhledávání v externích zdrojích: Umožňuje hledat v předdefinovaných archivech a databázích. Rodičovský vstup: Unikátní přístup rodičů k portfoliu svého dítěte / studenta. PlusPacks Moduly s dodatečnými funkcemi, prodávané odděleně. hosting: ový server, plně integrovaný do platformy Fronter. Import kalendáře: Import dat kalendáře využívajícím vcal nebo ical formátu. Webparts: Integrace Microsoft SharePoint portálu. Elluminate v Office tm : Rozšiřte Elluminate Meeting na více uživatelů a zpřístupnění nahrávání živého setkání. Absence a žákovská knížka: Záznamy o známkách, chování a absenci. Elektronická zkouška: Profesionální nástroj pro zkoušení. Kontrola opisování Ephorus: Kontrola odevzdaných prací - efektivní nástroj proti plagiátorství. Elluminate vclass tm : Plnohodnotná virtuální třída pro pevný počet uživatelů. Služby Profesionální služby poskytované Fronter personálem. Projektový management: Fronter team dohlíží na odpovídající procesy zavedení platformy Fronter. Uživatelské konference a akce: Školení a aktualizace dovedností pro Fronter uživatele. Akademie: Fronter akreditace a uživatelské kurzy. Podpora: Maximální podpora pro akreditované Fronter administrátory.

5 SPOLUPRÁCE Spolupráce a komunikace PUBLIKOVÁNÍ Systém řízení výukového obsahu (LCMS) ADMINISTRATIVA Správa platformy Fronter. Frontpage: Možnost tvorby vlastních úvodních stránek pro místnosti a kurzy. Zprávy: Zprávy sdílené se všemi uživateli v místnosti. Sdílený dokument: Fronter textový editor pro jednoho nebo více autorů. Diskuze: Klasické fórum s příspěvky řazenými do souvislých liní. Konverzace: Otevřená diskuze s příspěvky řazenými chronologicky. Debate: Příspěvky jsou organizovány dle dle definovaných názorových pozic. Brainstorm: Fórum pro anonymní příspěvky nápadů. Horké křeslo: Funkce otázky a odpovědi. Sdílené kontakty: Seznam sdílených kontaktů pro vybrané uživatele. Chat: Textová komunikace v reálném čase v dané místnosti. Sdílený kalendář: Společný kalendář pro všechny účastníky v dané místnosti. Hlasování: Zjednodušený test pro hodnocení. Složka aktivit: Archív specifických aktivit pro dodržování projektového plánu. Stránky: Tvorba stránek s dynamickým obsahem a rozvržením. Přenos souborů: Načtení externích souborů a složek. Editor: Integrovaný textový editor. Sdílené zdroje: Sdílený archív pro účastníky v místnosti. Článek: Článek s kombinací textu a obrázků. Seznam: Příprava seznamů s možností interních a externích odkazů. WebEq: editor matematických funkcí. Textové vyhledávání: Textové výhledávání v prostředí fronteru. Odkazy: Sdílení odkazů s funkcí komentáře. Novinky: Časově omezená zpráva s úvodníkem, obrázky a textem. Statistiky: Přehled statistik týkajících se všech objektů ve složkách. Metadata: Metadata související s objekty ve zdrojích. Kontrola verze: Dohled nad jednotlivými objekty s přehledem historie. Místnost: Základní stavební jednotka v platformě Fronter. Organizační struktura: Organizační struktura uzpůsobená vaším potřebám. Práva a role: Definování přístupových práv a rolí ve Fronteru. Obecná nastavení: Obecné nastavení celé Fronter budovy. Lokalní nastavení: Nastavení na úrovni školy, fakulty nebo společnosti. Export: Export mísností (kurzů) ve formě IMS balíku. Uživatelé: Úplný výpis uživatelů a jejich přístupových údajů a práv. Výpis: Administrativní výpisy pro souhrnné zprávy. Databáze: Administrativní nástroje pro efektivní správu databáze. Nápověda: Kompletní on-line system nápovědy s tutoriálem a názornými kurzy. Jazyková podpora: Vyberte si pro svůj Fronter jakýkoli z nabízených jazyků. Uživatelské nástroje: Možnost definování vlastních nástrojů v místnosti. Design: Snadná změna grafické podoby prostředí podle vlastních potřeb. Rezervace: Rezervace místností a vybavení skrze funkci kalendáře. Schůzky: Společné plánování schůzek pro skupinu lidí. Liveroom: Základní typ virtuální třídy pro setkávání v reálném čase s neomezeným počtem uživatelů. OES: Přímé otvírání, editace a ukládání externích souborů ve Fronteru. Metadata - vyhledávání: Vyhledá metadata spojená s veškerým obsahem. Můj RSS obsah: Vlastní RSS obsah z vaší přehledové stránky. Přenos portfolia: Přenos studentského portfolia ze školy na školu. Logging: Záznamy (logy) všech událostí ve Fronteru. Otevřené API: Možnost integrace s nástroji třetích stran. Záznam času: Záznam času stráveného na projektu jednotlivými učastníky. Most: Sdílení obsahu a spolupráce s jinými instalacemi Fronteru. Anketa: Efektivní nástroj pro vyhodnocení kurzů dostupných skrze Fronter. Creaza TM : Vynikající nástroj pro editaci videa, zvuku, myšlenkové mapování a tvorbu výukových listů. Elluminate Live: Upgrade virtuální třídy. Zahrnuje funkce videa, sdílení aplikací, nahrávání a další nástroje. WebFronter: Nástroj pro jednoduchou tvorbu webových stránek a hostingu. InfoFronter: Zveřejnění RSS odkazů z Fronteru do externího prostředí. SMS zprávy: Po nakoupení kreditu můžete posílat uživatelům zprávy přímo ze systému. Převod obsahu: Přenos obsahu z jiných výukových platforem do prostředí Fronter. Fronter hosting: Kompletní balík hostingu od Fronteru. Automatický import uživatelů: Import dat z administrativních systémů (SAS/MIS). Single Sing-on: Přihlašte se pouze jednou za pomoci Shibboleth a jiných. LDAP: Spojení s LDAP servery. Synchronizace dat: Synchronizace s platformou Fronter za využití SIF a jiných standardů. Workshop: Fronter workshopy pro učitele a ředite škol. Design vzhledu: Úprava vzhledu Fronter prostředí. Nastavení: Nastavení Fronteru, import uživatelů, synchronizace dat SSO. Externí hosting: Podpora pro externí poskytovatele hostingu.

6 Principy platformy Fronter Hodnoty, které Fronter představuje, způsob, jakým poskytujeme nástroje pro spolupráci a výuku, i další vývoj vzdělávací platformy Fronter jsou určující. Věrnost těmto hodnotám zajišťuje, že Fronter komunikuje s uživatelem, vyvíjí se a nabízí ojedinělou službu způsobem, který je: Jednoduchý Otevřený Profesionální Fronter je navržen pro uživatele a do značné míry uživateli. Se svým intuitivním interface platforma Fronter umožňuje efektivní provoz s minimem školení. Fronter věří v otevřenost a usiluje o naplnění tohoto pojmu několika způsoby. Těmi jsou otevřený vývojový proces, integrace, dostupnost zdrojového kódu a záruka na tento produkt. Ve všech oblastech svého působení Fronter usiluje o poskytování špičkového produktu a profesionálních služeb. Podporujeme naše uživatele ve vzájemné komunikaci a spolupráci, poskytovanou platformu Fronter dále vyvíjíme a podporujeme její provoz. OTEVŘENÝ VÝVOJ: Proces vývoje je založen na otevřené komunikaci a spolupráci s našimi zákazníky - současnými i budoucími. OTEVŘENÁ INTEGRACE: Protože architektura platformy Fronter je modulární a poskytuje standardní podporu API, je snadné integrovat Fronter s jinými systémy. OTEVŘENÝ PŘÍSTUP: Fronter je k dispozici všem uživatelům díky podpoře WAI standardu pro dostupnost a díky řadě jazykových mutací. OPEN SOURCE: Zdrojový kód Fronteru je dostupný pro každého licenčního zákazníka. OTEVŘENÁ ZÁRUKA: Na rozdíl od tradičních open source produktů Fronter nabízí pevné servisní smlouvy, kontrolu kvality a bezporuchový režim.

7 Platforma pro budoucnost Naším cílem je zajistit, aby platforma Fronter vždy uspokojovala veškeré nároky na funkčnost tak, jak se s časem vyvíjí a mění. Můžete se na nás spolehnout v oblasti osobní studijní činnosti, výuky, spolupráce, sdílení informací a správy. Stejnou důležitost klademe také na snadné používání platformy, její škálovatelnost a flexibilitu, naši vývojovou strategii, podporu, záruku bezpečnosti a sjednanou úroveň služeb. Snadné používání Uživatelsky přívětivé prostředí a snadno pochopitelné metafory umožňují novým uživatelům začít rychle a bez obtíží pracovat s platformou Fronter. Jedinečný způsob vývoje Platforma Fronter představuje radikálně odlišný přístup k vývoji. Klíčová rozhodnutí činí referenční skupiny složené výhradně z uživatelů platformy Fronter. Mocný a flexibilní modul pro správu Modul pro správu platformy Fronter je dostatečně flexibilní na to, aby zvládl i ty nejrozsáhlejší a nejsložitějšíorganizační struktury a skupiny uživatelů. Vzdělávací platforma může být snadno integrována s dalšími systémy pro správu. Centrální řešení hostingu Společnost Fronter nabízí centrální hosting v jednom z největších hostingových středisek v Evropě s nepřetržitou dostupností. Díky našemu důrazu na bezpečnost, ochranu proti virům, šifrování, intenzivní dohled a časté zálohy jsou vaše data v bezpečí. Záruka Naše filozofie otevřené platformy kombinuje v platformě Fronter to nejlepší v oboru inovaci založenou na open source se zárukami a fixními cenami garantovanými silnou společností. Našim klientům rovněž poskytujeme odpovídající smluvní podmínky zajišťující urychlené řešení problémů, neustálý technický dohled, záruky pro další vývoj, předvídatelný plán vývoje a profesionální servisní tým. Národní kontaktní místo Při implementaci studijní platformy Fronter můžete být zcela bez obav jsme k dispozici s nabídkou neomezené podpory a strategického vedení implementace pro všechny akreditované správce. Jsme si dobře vědomi obtíží, s nimiž se při této činnosti můžete setkat. S pomocí sítě našich partnerů a poboček vám poskytneme školení, podporu pro správu, kurzy na míru a setkání na uživatelských konferencích. K dispozici je celá řada tradičních a internetových kurzů, příruček, implementačních průvodců a případových studií, které vám usnadní hladký rozběh platformy Fronter. Interface na míru Fronter se nabízí v řadě designových úprav. Například vzhled pro nejmladší vznikal v úzké spolupráci s učiteli základních škol. Je tak možné nabídnout tuto platformu uživatelům všeho věku, vždy v podobě přiměřené a příjemné pro danou věkovou skupinu. References upon request

8 Fronter UK Ltd O spolecnosti Fronter Společnost Fronter vznikla v roce 1998 v Norsku. Roku 2009 v ní získala majoritní podíl společnost Pearson a učinila tak Fronter součástí světové špičky na poli vzdělávání. Díky své flexibilitě a spolehlivosti Fronter představuje standard ve výuce online a nabízí řešení globálních vzdělávacích potřeb pro nové generace. Vedoucí pozici na trhu Fronter potvrzuje řadou prestižních ocenění. Jako jeden z pouhých deseti poskytovatelů služeb ve svém oboru je certifikován Britskou agenturou pro komunikaci a technologie ve vzdělávání (Becta). Nejdůležitějším zcela dokladem kvalit platformy Fronter je její rychlý růst a rozšiřování mezi miliony učitelů a studentů na základních a středních školách, univerzitách a v profesních organizacích po celém světě. Fronter se pravidelně účastní významných evropských e-learningových konferencí, kde prezentuje svou výukovou platformu široké a odborné veřejnosti. Výuková platforma Fronter je zcela zaměřena na vzdělávání, a proto se neustále vyvíjí na základě spolupráce se svými uživateli a v návaznosti na dynamicky se rozvíjející oblast vzdělávání. Fronter poskytuje snadno použitelné nástroje pro učení a spolupráci online. DALŠÍ INFORMACE NALEZNETE NA A Fronter International Rådhusgata 1-3 P.O. BOX 232 Sentrum N-0103 Oslo, Norway Tel Fronter CZ / SK V ČR a SR zastupuje Fronter WEBSCHOOL s.r.o. Masarykovo náměstí 34 Kyjov, Společnost Fronter má zastoupení v následujících zemích: Norsko, Švédsko, Finsko, Dánsko, Island, Nizozemsko, Velká Británie, Německo, Rakousko, Polsko, Česká republika, Slovensko, Španělsko, země severní Afriky a Středního východu.

Moodle - proč je tak úspěšný?

Moodle - proč je tak úspěšný? Moodle - proč je tak úspěšný? Bohumil Havel PragoData Consulting, s.r.o. 1 Představení PragoData Consulting, s.r.o. Co je a co umí Moodle Proč je Moodle úspěšný? eportfolio Služby Pozvánka na MoodleMoot.cz

Více

Dejte vaší škole nový rozměr!

Dejte vaší škole nový rozměr! Dejte vaší škole nový rozměr! Co je to FRONTER? Fronter je otevřená výuková platforma, která si za dvanáct let svého nasazení ve vzdělávacích institucích v celé Evropě získala více než jeden milion aktivních

Více

Vzdělávací portál a e-learning, online testy, online dotazníky v terciárním vzdělávání. NET University s.r.o.

Vzdělávací portál a e-learning, online testy, online dotazníky v terciárním vzdělávání. NET University s.r.o. Vzdělávací portál a e-learning, online testy, online dotazníky v terciárním vzdělávání NET University s.r.o. Proč e-learning na VŠ? Řízené ONLINE vzdělávání VŠ má mnoho vzdělávacího obsahu, know-how z

Více

Elektronické formy vzdělávání úředníků

Elektronické formy vzdělávání úředníků Marbes consulting = správný partner na cestě k efektivnímu vzdělávání Pro: Krajský rok informatiky Ústí nad Labem Datum: 26.9.2012 Marian Kudela MARBES CONSULTING s.r.o. Tel.: 378 121 500 Brojova 16 326

Více

Komplexní informační systém AMOS IS

Komplexní informační systém AMOS IS Strana 1 Komplexní informační systém AMOS IS Strana 2 Obsah Obsah... 2 Systém AMOS IS... 3 Výhody AMOS IS... 3 Hlavní funkce AMOS IS... 3 Cenová politika... 3 Moduly a funkce systému AMOS IS... 4 Jádro

Více

2012 (červen) Microsoft Sharepoint Portal Server. Microsoft Live Communications Server 2003 Řešení pro online komunikaci. Microsoft Exchange

2012 (červen) Microsoft Sharepoint Portal Server. Microsoft Live Communications Server 2003 Řešení pro online komunikaci. Microsoft Exchange 1989 1996 2001 2003 Microsoft Office Kancelářský balík Microsoft Exchange Emailové a groupwarové řešení Microsoft Sharepoint Portal Server Webová platforma pro spolupráci a správu obsahu Microsoft Live

Více

GOOGLE APPS FOR WORK. TCL DigiTrade - 22.10.2015

GOOGLE APPS FOR WORK. TCL DigiTrade - 22.10.2015 GOOGLE APPS FOR WORK TCL DigiTrade - 22.10.2015 Seminář 22.10.2015 9.00-9.25 Co jsou Google Apps for Work (Stanislav Marszalek - TCL DigiTrade) 9.30 9.55 Praktické příklady použití Google Apps ve firmě

Více

Elektronické formy vzdělávání úředníků

Elektronické formy vzdělávání úředníků Marbes consulting = správný partner na cestě k efektivnímu Elektronické formy úředníků Pro: Krajský rok informatiky Ústí nad Labem Datum: 26.9.2012 Marian Kudela MARBES CONSULTING s.r.o. Tel.: 378 121

Více

lms moodle Focused on your needs

lms moodle Focused on your needs Focused on your needs lms moodle Trigama International s.r.o. Poděbradská 57/206, Praha 9 Hloubětín Czech Republic IČ 02184117 www.trigama.eu info@trigama.eu tel/phone 00420 777 820 487 LMS Moodle (Modular

Více

E-learningovýsystém Moodle

E-learningovýsystém Moodle E-learningovýsystém Moodle Jan Povolný Název projektu: Věda pro život, život pro vědu Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/45.0029 Co je to Moodle? - systém pro tvorbu a správu elektronických výukových kurzů

Více

LMS systém edoceo. Shared Knowledge

LMS systém edoceo. Shared Knowledge LMS systém edoceo Shared Knowledge Systém edoceo představuje moderní platformu pro řízení vzdělávání ve vaší organizaci. Její intuitivní ovládání a široké možnosti přizpůsobení ocení uživatelé od menších

Více

Univerzitní informační systém

Univerzitní informační systém Univerzitní informační systém komplexní informační systém pro řízení studijního a vědecko-výzkumného procesu VŠ IS4U, s. r. o. info@is4u.cz Představení komplexní informační systém pro hlavní činnost univerzity

Více

ŠKOLSKÝ PORTÁL Pardubického kraje

ŠKOLSKÝ PORTÁL Pardubického kraje ŠKOLSKÝ PORTÁL Pardubického kraje Klíč ke vzdělání a vědění na dosah www.klickevzdelani.cz Richard Tichý administrátor portálu Krajský úřad Pardubického kraje ŠKOLSKÝ PORTÁL Pardubického kraje www.klickevzdelani.cz

Více

BLENDED LEARNING. (v souladu s výzvou 57) NET University s.r.o.

BLENDED LEARNING. (v souladu s výzvou 57) NET University s.r.o. BLENDED LEARNING (v souladu s výzvou 57) NET University s.r.o. V Olomouci 5. 8. 2015 1. E-learning Způsob výuky, vzdělávací proces, využívající ICT, je tvořen: > vzdělávacím obsahem (studijní materiály

Více

Případová studie. O2 Slovakia: Aplikace O2 Univerzita. Aplikace O2 Univerzita. jako nástroj řízení vzdělávání zaměstnanců

Případová studie. O2 Slovakia: Aplikace O2 Univerzita. Aplikace O2 Univerzita. jako nástroj řízení vzdělávání zaměstnanců Případová studie O2 Slovakia: Aplikace O2 Univerzita Aplikace O2 Univerzita jako nástroj řízení vzdělávání zaměstnanců Aplikace O2 Univerzita Vzdělávání je pro naši firmu jedním ze základních pilířů, bez

Více

Využití LMS/LCMS 2. generace v procesech celoživotního vzdělávání

Využití LMS/LCMS 2. generace v procesech celoživotního vzdělávání Jan Macek, Account manager, Senior consultant - EEA s.r.o Praha macek@eea.cz Prezentace 21.11.2005 EEA communication solutions. Radlická 61, 150 00 Praha 5 2 E-learning v minulosti LMS 1. generace Vzdělávání

Více

Základní struktura distribučního / výukového prostředí EDEN

Základní struktura distribučního / výukového prostředí EDEN Popis LMS systému EDEN EDEN nabízí on-line prostředí pro jedinečnou podporu všech tří režimů distribuce vzdělávání : Samostatné vzdělávání, které dává lidem možnost řídit rychlost vlastního vzdělávání.

Více

2. Automatická tvorba seminářů v prostředí Unifor/Asja

2. Automatická tvorba seminářů v prostředí Unifor/Asja Unifor/ASJA Jedná se o funkční propojení subsystémů, nikoli o dodávku samotného software. Konferenční software musí umožňovat uspořádání online webové konference pro více účastníků (předpokládaný počet

Více

PORTÁL STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÉ SPRÁVY VE SLUŽBÁCH

PORTÁL STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÉ SPRÁVY VE SLUŽBÁCH PORTÁL STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÉ SPRÁVY VE SLUŽBÁCH VEŘEJNOSTI I ZAMĚSTNANCŮ O zákazníkovi Státní rostlinolékařská správa (SRS) je úředním orgánem rostlinolékařské péče České republiky. Činnost Státní rostlinolékařské

Více

Zakázka Vnitřní integrace úřadu v rámci PROJEKTU Rozvoj služeb egovernmentu ve správním obvodu ORP Rosice

Zakázka Vnitřní integrace úřadu v rámci PROJEKTU Rozvoj služeb egovernmentu ve správním obvodu ORP Rosice Zakázka Vnitřní integrace úřadu v rámci PROJEKTU Rozvoj služeb egovernmentu ve správním obvodu ORP Rosice Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na realizaci veřejné zakázky

Více

Obsah. Úvod 11. Moodle 11 Zaměření vzorového e-learningového kurzu 12 Komu je kniha určena 13 Struktura knihy 14 Opravy a návrhy 15 Poděkování 15

Obsah. Úvod 11. Moodle 11 Zaměření vzorového e-learningového kurzu 12 Komu je kniha určena 13 Struktura knihy 14 Opravy a návrhy 15 Poděkování 15 Úvod 11 Moodle 11 Zaměření vzorového e-learningového kurzu 12 Komu je kniha určena 13 Struktura knihy 14 Opravy a návrhy 15 Poděkování 15 ČÁST I VYTVÁŘÍME E-LEARNINGOVÝ KURZ KAPITOLA 1 Základní struktura

Více

Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar

Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar Obsah Co znamená být online ve škole? Rizika online přístupu Skryté náklady na straně školy Jak snížit rizika a náklady? Koncepce SaaS (Software as a Service)

Více

Systém JSR představuje kompletní řešení pro webové stránky malého a středního rozsahu.

Systém JSR představuje kompletní řešení pro webové stránky malého a středního rozsahu. Redakční systém JSR Systém pro správu obsahu webových stránek Řešení pro soukromé i firemní webové stránky Systém JSR představuje kompletní řešení pro webové stránky malého a středního rozsahu. Je plně

Více

Moderní formy a metody vzdělávání

Moderní formy a metody vzdělávání Moderní formy a metody vzdělávání S postupným vývojem společnosti se postupně vyvíjí také její nároky na systémy rozvoje lidských zdrojů. Měnící se organizace práce a pracovní doby, výkonnostní nároky

Více

Redakční systém Joomla!

Redakční systém Joomla! Redakční systém Joomla! historie, současnost i budoucnost Svatopluk Vít Karviná, čtvrtek 29.říjen 2009 Co je to redakční systém? robustní prostředí pro tvorbu stránek není nutná hluboká znalost HTML jazyka

Více

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Současné možnosti ICT ve vzdělávání

Více

Přizpůsobení Layoutu aplikace. Základní moduly a funkčnost aplikace

Přizpůsobení Layoutu aplikace. Základní moduly a funkčnost aplikace Přizpůsobení Layoutu aplikace Grafickému návrhu na přání klienta Redesign šablon : barevnost, hlavička, logo, grafické prvky stránky M A C S Základní moduly a funkčnost aplikace Vyhledávání podrobné s

Více

PROJEKT PODPORY KOMBINOVANÉ FORMY STUDIA NA VŠKE

PROJEKT PODPORY KOMBINOVANÉ FORMY STUDIA NA VŠKE PROJEKT PODPORY KOMBINOVANÉ FORMY STUDIA NA VŠKE Mgr. Naděžda Fasurová, Ph.D. Vysoká škola Karla Engliše, Šujanovo náměstí 1, 602 00 Brno e-mail:nadezda.fasurova@vske.cz ÚVOD Elektronické vzdělávání umožňuje

Více

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale je serverová aplikace určená pro efektivní zpracování velkého objemu sdílených nestrukturovaných dat. Umožňuje automaticky indexovat data z různých informačních zdrojů, intuitivně vyhledávat informace,

Více

Moderní spisová a archívní služba v praxi. Informace o projektu, Královéhradecký kraj

Moderní spisová a archívní služba v praxi. Informace o projektu, Královéhradecký kraj Moderní spisová a archívní služba v praxi Informace o projektu, Královéhradecký kraj Základní informace o projektu Realizátor Univerzita Hradec Králové Partneři: 1. ČR Státní oblastní archív Zámrsk 2.

Více

Kulturně -mědiá lní komisě MČ Práhá-Kolovráty

Kulturně -mědiá lní komisě MČ Práhá-Kolovráty Kulturně -mědiá lní komisě MČ Práhá-Kolovráty Kulturně-mediální komise MČ Praha-Kolovraty vyhlašuje poptávku na dodavatele webu pro MČ Praha- Kolovraty. Nabídky na tuto poptávku je možné zasílat: - elektronicky

Více

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z obsahu modulu Využití počítačových sítí ve výuce

Více

Webové stránky pro školy

Webové stránky pro školy Webové stránky pro školy Obsah Webové stránky pro školy... 1 Úvod... 2 Co obsahuje školní web?... 2 Extra výhody školního webu od nás... 2 Webová prezentace... 3 Fotogalerie... 4 Studijní materiály...

Více

E-learning v cestovním ruchu. Josef Zelenka

E-learning v cestovním ruchu. Josef Zelenka E-learning v cestovním ruchu Josef Zelenka E-learning v CR - důvody Cena Flexibilita změny oboru Dostupnost vzdělávání (celoživotního) Jistota dostupnosti podkladů pro studium Možnost přizpůsobit se různým

Více

Scénáře a důvody pro nasazení Exchange 2010 a Lync 2010. Martin Panák

Scénáře a důvody pro nasazení Exchange 2010 a Lync 2010. Martin Panák Scénáře a důvody pro nasazení Exchange 2010 a Lync 2010 Martin Panák 1 Agenda Exchange Server 2010 Lync OnLine 2010 Scénáře nasazení Uživatelské rozhraní Vybavení ROI 2 3 Koho oslovit Zákazník provozuje

Více

Olga Rudikova 2. ročník APIN

Olga Rudikova 2. ročník APIN Olga Rudikova 2. ročník APIN Redakční (publikační) systém neboli CMS - content management system (systém pro správu obsahu) je software zajišťující správu dokumentů, nejčastěji webového obsahu. (webová

Více

Software pro analýzu energetických dat W1000

Software pro analýzu energetických dat W1000 Software pro analýzu energetických dat W1000 Data pro snadný život vašich zákazníků Manage energy better Mít správné informace ve správný čas je základem úspěchu každého snažení, tedy i řízení spotřeby

Více

Zavedení e-learningu

Zavedení e-learningu Zavedení e-learningu Česká pojišťovna snižuje díky e-learningu náklady na školení svých pracovníků Přehled Země: Česká republika Odvětví: Bankovnictví a finance Profil zákazníka Česká pojišťovna a.s. je

Více

SW pro správu a řízení bezpečnosti

SW pro správu a řízení bezpečnosti Integrační bezpečnostní SW pro správu a řízení bezpečnosti Systém je vlastním produktem společnosti Integoo. Trvalý vývoj produktu reflektuje požadavky trhu a zákazníků. Ať už je velikost vaší organizace

Více

Moodle uživatelská příručka

Moodle uživatelská příručka Moodle uživatelská příručka Učební text pro studenty dálkového studia OSŠPo Kolín Projekt Zavádění nových forem výuky do dálkového studia, využití e-learningového prostředí pro zefektivnění práce studentů

Více

Firma příjemce voucheru. ACEMCEE, s. r. o. (www.acemcee.com) U Vodárny 2, 616 00 Brno. Informační a komunikační technologie

Firma příjemce voucheru. ACEMCEE, s. r. o. (www.acemcee.com) U Vodárny 2, 616 00 Brno. Informační a komunikační technologie Firma příjemce voucheru ACEMCEE, s. r. o. (www.acemcee.com) Sídlo Obor Velikost Profil U Vodárny 2, 616 00 Brno Informační a komunikační technologie Drobný podnik ACEMCEE je firma působící v oblastech

Více

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Možnosti vzdělávání se zejména v kategorii dalšího vzdělávání v kraji Vysočina rozšířily zejména

Více

Ceník platný od 1.6.2014 Ceny jsou konečné, nejsme plátci DPH. www.pro-web.cz info@pro-web.cz

Ceník platný od 1.6.2014 Ceny jsou konečné, nejsme plátci DPH. www.pro-web.cz info@pro-web.cz Ceník platný od 1.6.2014 Ceny jsou konečné, nejsme plátci DPH. www.pro-web.cz info@pro-web.cz Obsah Strana Ceník CMS 2 Ceník E-SHOP 3 Ceník BAZAR 4 Ceník Webhosting 5 Ceník Služby 5 1 CMS W1000 Základ

Více

Pro malé i obří projekty

Pro malé i obří projekty Pro malé i obří projekty CO PŘINESE GULLIVER VÁM A VAŠIM UŽIVATELŮM Olga Čiperová, AiP Beroun s.r.o. GULLIVER CO JE TO? Gulliver je vyhledávací a prezentační rozhraní typu digitální knihovna. Zpřístupňuje

Více

Webové stránky pro školy

Webové stránky pro školy Webové stránky pro školy Obsah Webové stránky pro školy... 1 Úvod... 2 Co obsahuje školní web?... 2 Extra výhody školního webu od nás... 2 Webová prezentace... 3 Fotogalerie... 4 Studijní materiály...

Více

icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis

icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis Zaměření icc zdravotnická zařízení výrobní podniky instituce a samospráva jednotky až stovky agentů malé, střední a velké organizace kontextově zaměřený

Více

ROZVOJ E-LEARNINGU NA 1. LF UK PRAHA

ROZVOJ E-LEARNINGU NA 1. LF UK PRAHA ROZVOJ E-LEARNINGU NA 1. LF UK PRAHA Autoři: Čestmír Štuka, Tomáš Nikl Centrum podpory elektronické výuky 1. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze OBSAH 1. Rozvoj e-learningu na 1. LF UK Praha 2.

Více

Prezentace navrhované struktury internetových stránek

Prezentace navrhované struktury internetových stránek Prezentace navrhované struktury internetových stránek Petr SUNEGA petr.sunega@soc.cas.cz Telefon: 221 183 225 http://seb.soc.cas.cz Oddělení ekonomické sociologie, tým socioekonomie bydlení Cíle prezentace

Více

Elektronické vzdělávání. Ing. Petr Městecký, IBM ČR

Elektronické vzdělávání. Ing. Petr Městecký, IBM ČR Elektronické vzdělávání Ing. Petr Městecký, IBM ČR Chytřejší planeta Planeta Chytřejší planeta Chytřejší planeta Vzdělávání chytřejší uživatelé, zaměstnanci, lidé. IBM a vzdělávání IBM je celosvětově přední

Více

PROJEKT ZKVALITNĚNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE NA ŠKOLÁCH JIHOČESKÉHO KRAJE REG. Č.: CZ.1.07/1.3.06/04.

PROJEKT ZKVALITNĚNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE NA ŠKOLÁCH JIHOČESKÉHO KRAJE REG. Č.: CZ.1.07/1.3.06/04. PROJEKT ZKVALITNĚNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE NA ŠKOLÁCH JIHOČESKÉHO KRAJE REG. Č.: CZ.1.07/1.3.06/04.0018 P r o j e k t j e f i n a n c o v á n z E v r o p s k

Více

Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning

Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning Obsah: Edu-learning pro firmy a organizace... 2 Varianty nasazení... 2 A. Systém umístěný v lokální síti zákazníka... 3 B. Systém umístěný

Více

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST Nabídkový list informačního systému modularis Informační systém modularis je typickým

Více

KOMPLEXNÍ PÉČE V OBLASTI MOBILNÍCH TECHNOLOGIÍ

KOMPLEXNÍ PÉČE V OBLASTI MOBILNÍCH TECHNOLOGIÍ KOMPLEXNÍ PÉČE V OBLASTI MOBILNÍCH TECHNOLOGIÍ PRO VAŠI FIRMU VOLBA / NEZÁVISLOST / ŠIRŠÍ MOŽNOSTI PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI Jsme distributor s přidanou hodnotou působící v oboru informačních a komunikačních

Více

Firemní informační systém

Firemní informační systém Pracující data Firemní informační systém Data pracující v týmu FIS je aplikační řešení IBM Notes/Domino pro řízení procesů včetně oběhu dokumu- spojující klíčové požadavky na CRM, DMS, netů. Systém pracuje

Více

ve spolupráci s Zavádíme a provozujeme užitečné informační technologie v organizacích.

ve spolupráci s Zavádíme a provozujeme užitečné informační technologie v organizacích. ve spolupráci s 1 Portál úředníka Lubomír Forejtek Ing. lubomir.forejtek@autocont.cz Pavlinec Petr Ing. pavlinec.p@kr-vysocina.cz Portál úředníka aneb proč bych se měl o PÚ zajímat Sdílení informací a

Více

STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ PRO LEKTORY OBSAH OBSAH... ÚVOD...3. PŘIHLÁŠENÍ...4. MOJE DOKUMENTY...4 3. NAHRÁVÁNÍ DOKUMENTŮ...5 4. ZPRÁVA...6 STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ PRO LEKTORY /6 ÚVOD Vážený lektore, rádi

Více

T-Cars Fleet Management

T-Cars Fleet Management Elektronická správa vozového parku Provozovatel: Obsah 1. INFORMACE O SPOLEČNOSTI... 2 1.1 Základní údaje...2 1.2 Charakteristika...3 2. SPECIFIKACE NABÍZENÝCH SLUŽEB... 3 2.1 Specifikace systému správy

Více

Správa probíhá v přehledné webové konzoli.

Správa probíhá v přehledné webové konzoli. Služba SkolniLogin.cz je nástroj pro správu uživatelských účtů a nástavba pro Microsoft Office 365. Naším cílem je poskytnout školám ucelené řešení, zjednodušit nasazení, správu uživatelů a sjednotit přihlašován.

Více

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ A) KURZY ZAMĚŘENÉ NA METODIKU DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A E LEARNINGU. Metodika on line vzdělávání E learning v distančním vzdělávání B) KURZY ZAMĚŘENÉ NA PRAVIDLA VEDENÍ

Více

Mobilní aplikace ve světě ERP. Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s.

Mobilní aplikace ve světě ERP. Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s. Mobilní aplikace ve světě ERP Michal Hanko Petr Kolda Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s. Skupina Asseco Solutions Asseco Solutions je průkopníkem a vizionářem na poli informačních systémů

Více

Personalista ve víru procesů. Milan Štolba. Příspěvek pro konferenci E-learning forum 2005

Personalista ve víru procesů. Milan Štolba. Příspěvek pro konferenci E-learning forum 2005 Fakturace stávka agregátu Požadavek na objednávku Personalista ve víru procesů Vývoj produkt Milan Štolba Příspěvek pro konferenci E-learning forum 2005 Služební cesty Ing. Milan Štolba; ředitel sekce

Více

Příručka pro studenty systému LMS Moodle

Příručka pro studenty systému LMS Moodle 1 Příručka pro studenty systému LMS Moodle Tato příručka vznikla v rámci projektu E-learning v celoživotním vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví. CZ.1.07/3.2.04/01.0006 2 3 Obsah 1. Úvod do problematiky

Více

Portál úředníka. Lubomír Forejtek

Portál úředníka. Lubomír Forejtek Portál úředníka Lubomír Forejtek Portál úředníka aneb proč bych se měl o PÚ zajímat 2 Portál úředníka aneb proč bych se měl o PÚ zajímat Sdílení informací a možnosti spolupráce v jediném prostředí 2 Portál

Více

Možnosti využití dat RÚIAN poskytovaných VDP pomocí webových služeb

Možnosti využití dat RÚIAN poskytovaných VDP pomocí webových služeb Možnosti využití dat RÚIAN poskytovaných VDP pomocí webových služeb Ing. Radek Augustýn Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. Zdiby Abstrakt V návaznosti na zpřístupnění dat Registru

Více

Ideální platforma pro Vaše internetové projekty.

Ideální platforma pro Vaše internetové projekty. Ideální platforma pro Vaše internetové projekty. Co je to Cloudia CMS? Cloudia CMS je nástroj pro efektivní vývoj a správu webových aplikací. Obsahuje řadu unikátních vlastností a sofistikovaných mechanismů,

Více

administrativní systém, samostatný a přesný

administrativní systém, samostatný a přesný Moje Inteligentní Administrativa je centrální on-line evidence klientů, obchodníků, produkce, provizí, pojistných událostí, má unikátní poštovní komunikátor a CRM systém Software MIA je určen pro pojišťovací

Více

ICT plán leden 2014 prosinec 2015

ICT plán leden 2014 prosinec 2015 Základní údaje o škole název školy ICT plán leden 2014 prosinec 2015 Základní škola T. G. Masaryka Brodek u Konice Základní škola a mateřská škola T. G. Masaryka Brodek u Konice, příspěvková organizace

Více

Nahrávací systém TriREC

Nahrávací systém TriREC \ 2011 Nahrávací systém TriREC 9.12.2011 OBSAH Nahrávací systém TriREC...2 Základní vlastnosti:...2 Škálovatelnost...2 Controller...3 Recorder...3 Storage...3 Integrátor...3 Vstupy...3 Nahrávání...3 Sledování...4

Více

E-learningový systém pro podporu výuky algoritmů

E-learningový systém pro podporu výuky algoritmů Úvod E-learningový systém pro podporu výuky algoritmů řešitel: Roman Hocke vedoucí práce: Mgr. Petr Matyáš 1 implementace e-learningového řešení Cíle práce přizpůsobení k výuce Teoretické informatiky a

Více

IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr

IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr 5/2010 IBM Content Manager Collaboration Edition O produktu IBM Content Manager Collaboration Edition IBM Content Manager Collaboration

Více

KAISER DATA Collaboration Framework

KAISER DATA Collaboration Framework KAISER DATA Collaboration Framework KAISER DATA Collaboration Framework je modulární řešení, které pokrývá veškeré potřeby firem v rámci vzájemné spolupráce nejen v rámci interní komunikace, ale zároveň

Více

S ICT ve výuce to umíme_dodávka dodatečného software

S ICT ve výuce to umíme_dodávka dodatečného software TECHNICKÉ PODMÍNKY NABÍDKY pro nabídku na veřejnou zakázku S ICT ve výuce to umíme_dodávka dodatečného software Druh zadávacího řízení: Otevřené nadlimitní řízení na dodávky dle 27 zákona č.137/2006 Sb.,

Více

Pohled společnosti Atos na Zero E-mail. František Kostka, CEO Atos IT Solutions and Services, s.r.o.

Pohled společnosti Atos na Zero E-mail. František Kostka, CEO Atos IT Solutions and Services, s.r.o. Pohled společnosti Atos na Zero E-mail František Kostka, CEO Atos IT Solutions and Services, s.r.o. Vznik Atos Roční tržby ve výši 8,7 miliard za 2011 Více než 74 000 business technologists v oblasti podnikových

Více

Národní portál pro prezentaci digitalizovaných sbírkových objektů muzeí a galerií. Marie Vítková www.esbirky.cz

Národní portál pro prezentaci digitalizovaných sbírkových objektů muzeí a galerií. Marie Vítková www.esbirky.cz Národní portál pro prezentaci digitalizovaných sbírkových objektů muzeí a galerií Marie Vítková www.esbirky.cz Historie esbírek Současný stav Budoucnost Historie? esbírky 2010 Nárůst počtu předmětů 2011-2014

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Možnosti cloudu JAK RYCHLE A JEDNODUŠE VYŘEŠIT KOMUNIKAČNÍ POTŘEBY ÚŘADU

Možnosti cloudu JAK RYCHLE A JEDNODUŠE VYŘEŠIT KOMUNIKAČNÍ POTŘEBY ÚŘADU Možnosti cloudu JAK RYCHLE A JEDNODUŠE VYŘEŠIT KOMUNIKAČNÍ POTŘEBY ÚŘADU Cloud ve veřejné správě Cloud ve veřejné správě Fakta a mýty Cloud ve veřejné správě Fakta a mýty - Data musí být v ČR... nenašli

Více

Google Apps. Administrace

Google Apps. Administrace Google Apps Administrace Radim Turoň 2015 Administrátorská konzole Google Apps Místo, ve kterém se nacházejí administrační nástroje pro správu vašeho Google Apps Administrátorská konzole - kde ji naleznete

Více

With the support of the Erasmus+ Programme of the European Union. EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě

With the support of the Erasmus+ Programme of the European Union. EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě E P A L E eplatform for Adult Learning in Europe (Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě) nová vícejazyčná virtuální komunita

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vývoj e-learningového kurzu 1. Identifikační údaje Zadavatel (název subjektu) ČD Cargo, a.s. Právní forma Akciová společnost

Více

AKTIVNÍ SPOLUPRÁCE CENTRA CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PF UJEP A FIRMY RENTEL, S.R.O.

AKTIVNÍ SPOLUPRÁCE CENTRA CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PF UJEP A FIRMY RENTEL, S.R.O. AKTIVNÍ SPOLUPRÁCE CENTRA CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PF UJEP A FIRMY RENTEL, S.R.O. ZDENĚK PEJSAR Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Abstrakt: Spolupráce vysoké školy s firmou poskytující Learning

Více

Webové stránky pro školy

Webové stránky pro školy Webové stránky pro školy od just4web.cz s.r.o. PREZENTACE Obsah Webové stránky pro školy... 1 Úvod... 2 Proč školní web od nás?... 2 Co obsahuje školní web?... 2 Extra výhody školního webu od nás... 2

Více

Tvorba interaktivních prezentací a e-learningových materiálů

Tvorba interaktivních prezentací a e-learningových materiálů Základní pojmy Tvorba interaktivních prezentací a e-learningových materiálů LMS - Learning Management System E-learning M-learning Blended learning E-learning Prezentace PowerPoint E-learning Výhody Elektronické

Více

Praha6.cz. Správa moderního portálu

Praha6.cz. Správa moderního portálu Praha6.cz Správa moderního portálu Praktické detaily Ochrana emailů před roboty. Formát např.: jméno{zavináč}praha6{tečka}.cz Účinné a praktické, ale chce to použít včas (ještě před kompromitací emailové

Více

LMS Moodle příručka učitele

LMS Moodle příručka učitele LMS Moodle příručka učitele Stručná příručka pro orientaci v LMS Moodle Realizováno v rámci OP VK: rozvoj studijních programů, didaktických metod a inovování modelu řízení v oblasti kombinovaného studia,

Více

Workshop DSP 2013. Jan Medek, DiS. Data Agentura INFOPHARM s.r.o.

Workshop DSP 2013. Jan Medek, DiS. Data Agentura INFOPHARM s.r.o. Workshop DSP 2013 Jan Medek, DiS. Data Agentura INFOPHARM s.r.o. Co je to imos? Aplikace umožňující snadnou a efektivní práci s výsledky zpracovaných dat Datové sběrné pošty. Online Pro všechna zařízení

Více

MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line

MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line Stručný přehled název: MST, software pro sběr dat mobilními terminály ve skladu (příjem, výdej, inventura) autor aplikace: FASK, spol. s r.o.,

Více

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího předmětu praktika z informatiky je podle

Více

Pořadové číslo: 7. 1. Název vzdělávacího programu: Didaktická technika se zaměřením na vedoucí pracovníky škol

Pořadové číslo: 7. 1. Název vzdělávacího programu: Didaktická technika se zaměřením na vedoucí pracovníky škol Pořadové číslo: 7 1. Název vzdělávacího programu: Didaktická technika se zaměřením na vedoucí pracovníky škol 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 13. 9-14. 9. 2012 Ing. Jitka Ondeková ondekova@cert-aco.cz CO JE E-LEARNING E-LEARNING je forma vzdělávání moderním, úsporným a efektivním způsobem, elektronickou,

Více

POZVÁNKA NA KURZY. Literatura Ke všem kurzům jsou poskytovány metodické příručky pro školství v elektronické podobě.

POZVÁNKA NA KURZY. Literatura Ke všem kurzům jsou poskytovány metodické příručky pro školství v elektronické podobě. POZVÁNKA NA KURZY Dovolujeme si zaměstnance Vaší školy pozvat na bezplatná školení sponzorovaná firmou Microsoft, která se konají na naší škole. Tato nabídka se týká všech zaměstnanců školství pedagogů

Více

Projekt Nové SINPRO. Prezentace řídícího výboru projektu pro konferenci ekonomických radů 24.6.2014 9:30 9:50. www.czechtrade.cz

Projekt Nové SINPRO. Prezentace řídícího výboru projektu pro konferenci ekonomických radů 24.6.2014 9:30 9:50. www.czechtrade.cz Projekt Nové SINPRO Prezentace řídícího výboru projektu pro konferenci ekonomických radů 24.6.2014 9:30 9:50 www.czechtrade.cz Úvod Prezentace projetu nové SINPRO Cíle projektu Rozdělení projektu do realizačních

Více

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Microsoft SharePoint Portal Server 2003 Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Přehled Země: Česká republika Odvětví: Velkoobchod Profil zákazníka

Více

IBM Connections. Informace o produktu

IBM Connections. Informace o produktu IBM Connections Informace o produktu IBM Connections doplňují firemní infrastrukturu o řešení, která umožňují snadnou výměnu informací mezi uživateli, sdílení informací v projektovém týmu i dlouhodové

Více

Metodik a koordinátor ICT

Metodik a koordinátor ICT Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Metodik a koordinátor ICT Číslo akreditace:

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Monitorovací systém AUTOPATROL ONLINE. verze CAN a CAN+

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Monitorovací systém AUTOPATROL ONLINE. verze CAN a CAN+ UŽIVATELSKÝ MANUÁL Monitorovací systém AUTOPATROL ONLINE verze CAN a CAN+ UŽIVATELSKÝ MANUÁL (ver. 1/2014) Obsah Obsah 3 Úvod 4 Ovládání přepínače služební/soukromá jízda 4 Monitorovací systém AUTOPATROL

Více

Knihovní software Evergreen v ČR současný stav a výhled do budoucna

Knihovní software Evergreen v ČR současný stav a výhled do budoucna Knihovní software Evergreen v ČR současný stav a výhled do budoucna Eva Cerniňáková (cernin@jabok.cz) Setkání knihovníků teologických knihoven Vranov u Brna, 13.-14.5.2015 Co je to Evergreen Moderní a

Více

Moodle průvodce pro studenty

Moodle průvodce pro studenty Moodle průvodce pro studenty 2013 Moodle průvodce pro lektora 1 Obsah Obsah... 1 Úvod... 2 1 První přihlášení... 3 1.1 Přihlášení... 4 1.2 Odhlášení... 4 1.3 Zapomenuté heslo... 4 2 Prostředí systému Moodle...

Více

1 Vytvoření oboustranné informační platformy MČ občan (mobilní aplikace + rozhraní API pro přenos informací do webových stránek městské části)

1 Vytvoření oboustranné informační platformy MČ občan (mobilní aplikace + rozhraní API pro přenos informací do webových stránek městské části) PŘÍLOHA Č. 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZÁKAZNÍKA 1 Vytvoření oboustranné informační platformy MČ občan (mobilní aplikace + rozhraní API pro přenos informací do webových stránek městské

Více

VOIPEX Pavel Píštěk, strategie a nové Sdílet projek ts y práv, I né PEX inf a.s orm. ace se správnými lidmi ve správný čas WWW.IPEX.

VOIPEX Pavel Píštěk, strategie a nové Sdílet projek ts y práv, I né PEX inf a.s orm. ace se správnými lidmi ve správný čas WWW.IPEX. VOIPEX Pavel Píštěk, strategie a nové projekty, Sdílet správné IPEX a.s. informace se správnými lidmi ve správný čas Byznys začíná komunikací Agenda 1. Cesta do Cloud služeb. 2. Přínos pro nás a naše zákazníky.

Více