Vážení přiznivci dobrovolnictví, milí přátelé, dobrovolníci a dárci,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vážení přiznivci dobrovolnictví, milí přátelé, dobrovolníci a dárci,"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA

2

3 Vážení přiznivci dobrovolnictví, milí přátelé, dobrovolníci a dárci, srdečně Vás vítám při čtení výroční zprávy Dobrovolnického centra Kladno za rok V tomto roce běžely dobrovolnické programy i naplánované ak vity podle plánu do svých řad jsme díky 11 základním výcvikům přivítali celkem 48 nových dobrovolníků, pro které jsme uspořádali nespočet společných ak vit a akcí, téma cký seminář, 4 supervize, 2 intervize, 5 canisterapeu ckých seminářů a dokonce 9 canisterapeu ckých výcviků. V roce 2014 se nám podařilo obnovit spolupráci v Geriatrickém a rehabilitačním centru Kladno a také jsme získali akreditaci na dobrovolnický program v Památníku Lidice. Dobrovolníkům tak nabízíme celkem 8 dobrovolnických programů a jednu sociální službu. V dubnu jsme uspořádali 1. ročník Charita vního plesu na podporu dobrovolnictví. Ples dopadl nad očekávání dobře a tak určitě nezůstane jen u jednoho ročníku. V červnu pak následovala další z našich velkých akcí, Den dětského úsměvu. Její šestý ročník se povedl snad nejvíce ze všech, o čemž svědčí i rekordní návštěvnost z řad našich dobrovolníků, klientů i veřejnos. Tentýž měsíc jsme se s dobrovolníky sešli v Sítenském údolí při společném pikniku. V srpnu jsme se účastnili Pohádkové zahrady pro dě a v září jsme pak byli součás akce nazvané Taška fest, kde jsme dětem nabídli soutěžní stanoviště a také stánek s výrobky našich klientů. Na závěr roku jsme našim dobrovolníkům nabídli kurz 1. pomoci, který v budoucnu určitě plánujeme zopakovat. 3

4 Rok 2014 byl tedy nabitý událostmi, ak vitami s dobrovolníky a klienty a celkovým rozvojem našich dobrovolnických programů. Ráda bych mto poděkovala svým spolupracovníkům, našim dobrovolníkům, partnerům a sponzorům, bez nichž by se všechny tyto ak vity nemohly uskutečnit. Doufejme, že rok 2015 bude přinejmenším stejně úspěšný, jako byl rok Mohu Vám slíbit, že všichni pracovníci Dobrovolnického centra Kladno pro to udělají maximum. o nás kdo jsme a co děláme? Jsme nezisková organizace působící v Kladně a okolí již 13 let. Naši dobrovolníci působí individuálně, ve skupinkách nebo se svým psem v 9 programech akreditovaných Ministerstvem vnitra. Pomáháme v dětských domovech, domovech pro seniory, v nemocnici, ale i znevýhodněným dětem nebo osobám žijícím v domácím prostředí. Působíme také v Památníku v Lidicích. 4

5 program senior Projekt probíhal po celý rok 2014 v domovech pro seniory v následujících městech: Kladno, Kladno-Švermov, Slaný, Buštěhrad, Rudná, Rakovník, Beroun, Unhošť, Smečno, Zahrada (poskytovatel sociálních služeb) a nově také Nové Strašecí, kde jsme na podzim navázali spolupráci a dochází tam dobrovolník na canisterapii. 5 Plstění s profesionální lektorkou ergoterapie v Domově Švermov

6 Vystoupení žáků ZUŠ v Domově pro seniory Kladno Celkově se do projektu během roku zapojilo 41 dobrovolníků a dalších 14 docházelo za klienty domovů na canisterapii, která je v těchto zařízeních jednou z nejoblíbenějších činnos. Zapojeno bylo přibližně 250 klientů domovů pro seniory po celém Středočeském kraji. Pod vedením našich dobrovolníků probíhala oblíbená tvoření, klien tvořili výrobky z modelovací hmoty, vaty, polystyrenu, mýdlových hmot, zdobili adventní věnce a svíčky, nakreslili spoustu obrazů, ozdobili si velikonoční kraslice a kvě náče technikou decoupage, tvořili pomocí korálků. 6

7 Během roku probíhal také Divadelní kroužek, tréninky pamě, oblíbené promítání lmů a pokračovala také spolupráce s panem Chaloupkou, který působí v hudební skupině Dlouhá noc. Pravidelně chodí klientům zpívat a hrát na harmoniku známé Výlet do muzea s Domovem s pečovatelskou službou Buštěhrad country, lidové i taneční písně. Pan Chaloupka dokáže vždy klienty rozezpívat a dokonce i roztančit. Podařilo se nám také domluvit profesionálního lektora ergoterapie, paní Andreu Baráthovou, která za klienty jezdí z Prahy a vždy si pro ně připraví něco speciálního na přání. Již jsme s klienty vyráběli vlastní koupelové soli s bylinkami, andělíčky z ovčí vlny, pls li jsme náušnice a přívěsky, apod. Do Domova pro seniory Kladno také přišly zahrát a zazpívat dě ze ZUŠ Kladno 5. května. V červenci se konala na zahradě Domova pro seniory Kladno oblíbená a tradiční zahradní slavnost. Tentokrát nesla název Indiánské léto. 7

8 předali rodině či personálu domova. Na začátku prosince proběhlo v Domovech pro seniory Kladno, Švermov, Buštěhrad a Unhošť tradiční vánoční pečení cukroví a také zdobení perníčků v podobě mikuláše a čerta. Dále jsme vytvořili adventní věnce, kterými si pak klien vyzdobili pokoj a společné chodby a někteří věnce V prosinci jsme také vyrazili s klienty Domova pro seniory Buštěhrad na výlet do Sládečkova vlas vědného muzea v Kladně. Pan ředitel pro nás nachystal přednášku na téma Adventní a vánoční zvyky na Kladensku a Slánsku s promítáním. Klien se dozvěděli mnoho nového a ak vně se přednášky zúčastnili. Zároveň jsme v muzeu navš vili výstavu papírových betlémů. V průběhu roku seniory v domovech navštěvovalo na 14 canisterapeu ckých týmů. 8

9 dětský úsměv V roce 2014 jsme pokračovali v již zavedených ak vitách programu, který je realizován v Dětském centru Kladno a Stochov a v Dětském domově v Ledcích, nově jsme začali spolupracovat s DD Slaný. Maňáskové divadlo a zpívánky v Dětském centru na Stochově (listopad 2014) 9

10 Základem projektu je individuální kontakt dítěte s dospělým dobrovolníkem. Každý dobrovolník dochází do zařízení pravidelně a navštěvuje stále stejné dítě, věnuje se jen jemu, jezdí s ním na vycházky a umožňuje mu kontakt s běžným rodinným životem (návštěvy hřišť, dětských akcí, obchodních domů a center, plaveckého bazénu, jízdu vlakem, tramvají, metrem, divadelní představení, kino, hudební produkce a jiné pro rodinu s dětmi běžné zážitky). Někteří dobrovolníci nemají jedno stálé dítě, chodí vozit různá miminka, jezdí s kočárkem na procházku, miminko se tak dostane pořádně ven, a i to je velmi ceněno. Aktivity v roce 2014 V sobotu 7. června jsme již pošesté zorganizovali akci s názvem Den dětského úsměvu. Jedná se o zábavnou akci pro dě z programů DCK, ale i pro širokou veřejnost, která byla velmi úspěšná, účastnily se zejména starší dě z Dětského centra, vždy se svým dobrovolníkem. Pro dě i jejich rodiče byla připravena stanoviště s tvořením, hrami, skákacím hradem, trampolínou. Doprovodným vystoupením byl step. Akce byla doprovázena moderátorem a psím maskotem. V Dětském centru na Stochově probíhá pravidelně hraní maňáskového divadla a písničkové pásmo s kytarou. Po dvou letech se opět všechny dě z Dětského centra (od 1 roku věku) jely podívat s našimi dobrovolníky do ZOO v Praze. 10

11 Dobrovolníci z programu se dále zúčastnili akcí, které pořádalo Dětské centrum Kladno, a to rozsvícení vánočního stromu a zahradní slavnos. Před Vánoci se opět uskutečnila, již šestá, mikulášská nadílka pro dě ze Stochova. Tvoření v Dětském centru na Stochově ( ) 11

12 Vánoce v Dětském centru na Kladně ( ) Dále se konaly opět společné Vánoce v Dětském centru Kladno ( ). Každé dítě má svého dobrovolníka, se kterým tráví celý Štědrý večer, mají společnou večeři, posléze čekají na Ježíška a nakonec si všichni spolu otevírají dárky, se kterými si pak hrají. Za rok 2014 bylo dobrovolníky odpracováno celkem na 2000 dobrovolnických hodin přímé péče s klientem - dítětem a cca 40 hodin skupinových ak vit, programem prošlo na 50 dobrovolníků. 12

13 zahradní slavnost v Dětském centru KladnO (květen 2014) Výlet do ZOO ( ) mikuláš v dětském centru na stochově ( ) 13

14 program terénní dobrovolníci Tento dobrovolnický program funguje v DCK od roku Klienty jsou zde lidé se speciálními potřebami od 18 let a senioři. Cílem je ak vizovat osoby, které díky svému pos žení nebo věku nemohou nebo nechtějí samy chodit do společnos, za kulturou, či nemají nikoho, kdo by jim zpříjemnil volný čas apod. Náplní programu je pravidelné a dlouhodobé setkávání dobrovolníka s klientem, přičemž dvojice 14 Kamila a Petr na 1.ročníku charitativního plesu na podporu dobrovolnictví

15 Dobrovolnice Kamila s klientem Petrem na pikniku DCK spolu smysluplně tráví volný čas za pomoci společenských her, procházek, výletů, vyrábění různých předmětů apod. Dobrovolník může klientovi rovněž pomoci s vyřizováním běžných činnos, jako je doprovod k lékaři či na nákup, klienta ale nezastupuje, je mu pouze společníkem, příp. rádcem. Klient ví, že dobrovolník nezastupuje pečovatelskou ani ošetřovatelskou službu. V průběhu roku 2014 fungovalo v tomto programu pět dvojic. Jednu dvojici tvoří dobrovolnice, která dělá společnost 29letému mentálně a fyzicky pos ženému klientovi, který žije sám. Dobrovolnice za ním dochází 15

16 pravidelně jednou týdně, čas spolu tráví především povídáním, někdy se jdou projít, nakoupit. Jelikož si jsou věkově blízcí, jedná se pěkný kamarádský vztah. Tato dvojice společně navš vila i akce pořádané DCK, a to konkrétně charita vní ples a piknik pro dobrovolníky. Další dvojicí byla dobrovolnice již v důchodu, která pravidelně docházela za nevidomou devadesá letou paní, během návštěvy si většinou povídaly, někdy šly i na procházku nebo nakoupit. Nyní tato dvojice již nefunguje, jelikož klientka vzhledem ke svému zhoršujícímu se zdravotnímu stavu se musela v listopadu 2014 odstěhovat k synovi, který se o ni nyní stará a který bydlí mimo Kladno. Dobrovolnice má nyní v péči klientku, které je přes 80 let, kterou doprovází do obchodu a dělá jí společnost. Další dvojicí jsou dvě paní v důchodovém věku, dobrovolnice i klientka jsou si vzájemnou oporou a přítelkyněmi. Nyní je v programu zapojen i klient ve věku 50 let, který žije sám, pracuje v chráněné dílně, má psychické problémy, trpí úzkostmi, se svým dobrovolníkem chodí především na dlouhé procházky po Kladně a okolí a vypráví si o zajímavostech a historii Kladna. V současné době jsou tedy v tomto programu čtyři stálé, ak vní dvojice, dále máme tři čekající klienty. V programu bylo za rok 2014 odpracováno celkem cca 220 dobrovolnických hodin přímé péče o klienta. 16

17 program 5P Náplní programu Pět P je pravidelné setkávání jednoho dospělého dobrovolníka s jedním dítětem. Dobrovolník se stává pro dítě velkým kamarádem a pomáhá mu zvládnout ob žnou životní situaci. Hlavním cílem programu je posilovat sebevědomí dítěte, pomoc při začlenění do skupiny vrstevníků, růst sociálních dovednos, zvýšení kvality jeho života, prevence sociální patologie a smysluplné trávení volného času. Děti z programu se svými dobrovolnicemi na výletě v ZOO Praha 17

18 V programu Pět P působilo od ledna do října roku dobrovolníků. Od ledna do prosince 2014 trávili dobrovolníci s dětmi 420 hodin. V roce 2014 proběhlo několik společných ak vit: V dubnu jsme vyrazili na Čarodějnice, které pořádalo město Kladno. Dě si opekly buřty, zahrály si hry a podívaly se na největší pálení čarodějnic v Kladně. V červnu DCK organizovalo již pošesté Den dětského úsměvu, který je určen pro všechny znevýhodněné dě zapojené v programech DCK, jejich dobrovolníky ale i veřejnost. Dě zde mohly malovat, hrát si ve skákacím hradu, podívat se na vystoupení aerobiku, soutěžit a nechat si namalovat na obličej výroba přáníček v otevřené klubovně 18

19 svého oblíbeného hrdinu. Tato akce se velmi povedla, dě i dobrovolníci ji velmi chválili. Mimo ně akce přilákala okolo 500 návštěvníků. V červenci vyrazily dě se svými dobrovolníky do galerie Kladenského zámku na Výstavu pohádkových kostýmů. Na konci srpna jsme spolu s Taškou Kladno, o. s. uspořádali loučení s prázdninami pro dě nazvané Pohádková zahrada. Veřejnos i našim klientům (dětem a seniorům) jsme hráli známé písničky, byly nachystány různé soutěže o ceny od našich sponzorů. V září jsme (vzhledem k větší nanční náročnos po delší době) zorganizovali výlet do pražské ZOO pro dě z programů Dětský úsměv, Pět P a Dobrovolníci pro rodiny s dětmi. Výlet je dětskými klienty velmi žádaný a jsme proto rádi, že jsme jim jej mohli opět dopřát. Zúčastnilo se 35 dě a 25 dobrovolníků. V září jsme se zúčastnili prvního ročníku fes valu netradičního umění Taška fest. Taška fest je fes val pro lidi s handicapem a pro širokou veřejnost. Připravili jsme různá soutěžní stanoviště a také stánek s informacemi o naší činnos a s ukázkami výrobků klientů. Akce se zúčastnily i dě z Pět P. V říjnu 2014 jsme pro dobrovolníky uspořádali i exkurzi do Lidic, kde DCK začíná o ciálně působit. Jednalo se o komentovanou prohlídku muzea, pietního území a také o besedu s pamětnicemi přeživšími lidickými ženami. Akce byla 19

20 dobrovolníky silně emo vně vnímána a již nyní máme požadavky o její zopakování. V prosinci se též uskutečnil seminář první pomoci, kterého se zúčastnilo 10 dobrovolníků a dále supervize Programu Pět P. vánoční setkání v klubovně V prosinci jsme s účastníky programu šli na vánoční trhy v Kladně. Před Vánoci jsme se setkali v klubovně, kde bylo pro dě i jejich doprovod připraveno pohoštění a dě dostaly dárky. Od října 2013 funguje také projekt Otevřená klubovna, který slouží pro setkávání dě s dobrovolníky a také pro dě, které teprve čekají na vhodného dobrovolníka. Tato ak vita je také vhodná pro zájemce o dobrovolnictví a širokou veřejnost. Činnost se koná jednou za 14 dní a vede ji koordinátorka společně s dobrovolníky. Jde především o tvoření, výtvarné činnos, hraní her, povídání a zábavu. 20

21 dobrovolníci pro rodiny s dětmi Program Dobrovolníci pro rodiny s dětmi funguje v DC Kladno od roku 2010 ve dvou zařízeních. V Azylovém domě se dobrovolníci realizují formou volnočasových ak vit po dě. Cílem spolupráce se 4.ZŠ Kladno v Norské ulici je činnost s dětmi, které jsou znevýhodněné ať již sociálně nebo ekonomicky, dě hyperak vní, bez kamarádů, bez zájmů, atd. Jde především o činnost s dětmi, které nemají možnost trávit po škole volný čas smysluplně. 21 canisterapie v azylovém domě kladno

22 výroba svíček na ZŠ Norská V programu působilo během roku dobrovolníků. V roce 2014 strávili dobrovolníci s dětmi 350 hodin. Dě a dobrovolníci z programu se v roce 2014 zúčastnili těchto společných ak vit: Během setkávání dě a dobrovolníků na ZŠ Kladno Norská si dě zkusily vaření a pečení, soutěž v tancování, dívaly se na lmy, pletly náramky z gumiček a chodily na sportoviště. 22

23 zdobení perníčků na ZŠ Norská V dubnu jsme vyrazili na Čarodějnice, které pořádalo město Kladno. Dě si opekly buřty, zahrály si hry a podívaly se na největší pálení čarodějnic v Kladně. V červnu byl piknik pro setkání dobrovolníků, klientů a přátel DCK. V červnu DCK organizovalo již šestý Den dětského úsměvu, který je určen pro všechny znevýhodněné dě zapojené v programech DCK, jejich dobrovolníky, ale i veřejnost. Dě zde mohly malovat, hrát si ve skákacím hradu, shlédnout vystoupení aerobiku, soutěžit a nechat si namalovat na obličej svého oblíbeného hrdinu. Tato akce se velmi povedla, dě i dobrovolníci ji velmi chválili. Akce přilákala okolo 500 návštěvníků. V měsíci září se opět obnovily zájmové kroužky na 4.ZŠ v Norské ulici. Dě si vyzkoušely malování na hedvábí, výrobu ky c z lis, výrobu přáníček z papíru, apod. 23

24 dobrovolníci v garcu V dubnu 2014 došlo k obnovení činnos v zařízení GARC (Geriatrické a Rehabilitační centrum Kladno). Jedná se o zdravotnické zařízení, v kterém dochází k doléčování dlouhodobě nemocných po léčebných a chirurgických výkonech. Těžištěm tohoto projektu je zejména individuální kontakt dobrovolníků s klienty, kteří bývají velmi často ve špatném psychickém stavu a návštěvy dobrovolníků 24 mikulášské hraní na flétnu s karolínkou

25 Hudební odpoledne s harmonikou pana Chaloupky tak významně přispívají k jeho zlepšování. Klien si nejvíce cení obyčejného popovídání si, na které není z důvodu velké vy ženos personálu i jejich vlastních rodin většinu dní dostatek času. V průběhu roku se povedlo navázat spolupráci s výborným muzikantem skupiny Dlouhá noc panem Chaloupkou, který chodí klientům zahrát známé písničky na harmoniku a na kytaru přišla zahrát dobrovolnice Radka. V měsíci září proběhla supervize pro dobrovolníky. Ve spolupráci s dětským centrem Go Kids Kladno a několika MŠ a ZŠ z Kladna a okolí jsme připravili cca 200 ks přáníček pro klienty GaRCu, která jim byla darována s mikulášskou nadílkou v prosinci. Smyslem celé akce je propojení světa dě a seniorů. Před Vánoci do GaRCu také zavítaly dě ze ZUŠ Kladno 5. května 25

26 a pod vedením paní ředitelky Bernáškové klientům zahrály a zazpívaly překrásné vánoční písničky. výroba šperků V průběhu roku do zařízení postupně začalo docházet osm dobrovolnic tři na individuální návštěvy, čtyři na hromadná tvoření a jedna se psem na canisterapii. V roce 2014 se programu účastnilo 10 dobrovolníků. Činnost dobrovolníků prospěla více jak cca 30 klientům zařízení GaRC Kladno. Za rok 2014 bylo dobrovolníky odpracováno celkem 115 dobrovolnických hodin přímé péče s klientem/pacientem a cca 41 hodin skupinových ak vit. 26

27 dobrovolníci v masarykově nemocnici rakovník Tento program funguje v rakovnické nemocnici, konkrétně na oddělení LDN, od roku Spočívá především v individuálních návštěvách dobrovolníků u klientů na pokoji, kdy dobrovolníci mají k dispozici materiály pro práci s klienty, jako jsou křížovky, bloky, knihy a jiné kancelářské a výtvarné potřeby. Především se ale jedná o povídání si, což klientům často chybí, za některými už dokonce nedochází ani rodina. Dobrovolníci také mohou se skupinkami klientů tvořit jednoduché 27 pečení cukroví

28 výrobky, hrát s nimi hry, chodit na procházky a podobně. V průběhu roku 2014 v zařízení působili celkem 3 dobrovolníci plus jedna dobrovolnice za klienty jezdila nepravidelně na canisterapii. Každý z dobrovolníků odpracoval v průměru u klientů cca 15 dobrovolnických hodin měsíčně. mikulášská nadílka Dobrovolníci trávili s klienty čas jak na pokoji, kde si převážně povídali a četli, tak i na společných chodbách, kde probíhalo setkávání se dobrovolníků s více klienty najednou. Spolu pak tvořili jednodušší výrobky, kterými pak klien obdarovali dě na dětském oddělení a také personál či rodinu, stejně jako v roce Klien tvořili např. z korálků, modelovacích hmot, kreslili, trénovali paměť, vyráběli technikou decoupage, luš li křížovky, hráli společenské hry a karty, atd. Kromě zmíněných ak vit jsme klientům nabídli i různá hudební vystoupení (např. houslová), Mikulášskou nadílku či pečení vánočního cukroví. Program tedy i v roce 2014 probíhal úspěšně ke spokojenos klientů i personálu zařízení. Dobrovolníci klientům nabídli nejen společnost a popovídání si, ale také 28

29 skupinové akce, tvoření, koncerty či canisterapii. Počet dobrovolníků se sice nenavýšil opro roku 2013, avšak podařilo se nám stabilizovat program i jeho ak vity, v programu nyní působí spolehliví dobrovolníci, kteří si pro pacienty vymýšlí vždy něco nového. V prosinci jsme se jako každý rok účastnili tradičního Charita vního koncertu, pořádaného paní Andreou Parobkovou z hlídací agentury Dráček, výtěžek (materiální i nanční) tentokrát poputoval do Dětského domova v Novém Strašecí. Akce se účastnil i personál a někteří klien oddělení LDN rakovnické nemocnice. Program jsme celoročně prezentovali na našich webových stránkách, na sociálních sí ch, využívali jsme inzerce na jobs.cz, v rakovnickém týdeníku Raport, apod. Přímo v Rakovníku jsme letáky nechali na veřejně přístupných místech úřadu práce i sociálním úřadu, na školách (gymnázium, obchodní akademie), v lékárnách, vánoční posezení na městském úřadě, v divadle atd. 29

30 pes kamarád Jedná se dobrovolnický program založený na principu canisterapie, který u nás funguje již od roku Význam slova canisterapie se dá vyjádřit jako terapie psem. Jedná se o pozi vní působení psa na zdraví člověka prostřednictvím jejich interakce. V programu působí tzv. CT týmy (canisterapeu cké týmy) složené 30 canisterapie v domově pro seniory kladno

31 z dobrovolníka a jeho psa, kteří projdou cyklem školení. Zařízení a konkrétní klienty, vhodné na canisterapii, vybíráme na základě doporučení personálu jednotlivých zařízení, v úvahu bereme také zájem dobrovolníků o konkrétní zařízení. Klien jsou vybíráni tak, aby jim canisterapie přinesla co nejvíce pozi vních zážitků, canisterapie v domově pro seniory kladno něco nového je naučila či je pomohla více sociálně začlenit. Dě se často se psem takto blízko setkávají poprvé v životě, poprvé v životě poznají, jaké to je se o někoho starat a mít za něj zodpovědnost. U handicapovaných klientů probíhá lehké polohování, důraz je kladen na intenzivní kontakt se psem. Klien psa venčí, krmí, češou a hrají si s ním. Procvičují si tak zároveň i motoriku. Na zlepšení motorických funkcí, ale i pamě, soustředění a větší socializaci se klade velký důraz i u seniorů v domovech pro seniory. Klien také rádi vzpomínají na své psy, které měli doma, mají impuls k tomu, vyjít z pokoje, jít na procházku a o psa se postarat. V neposlední řadě jde u všech našich klientů především o lidský přístup dobrovolníka, o společnost, kterou jim dobrovolník dopřává spolu se svým vycvičeným psem. 31

32 V průběhu roku 2014 v programu ak vně působilo celkem 23 CT týmů, což je překročení našeho plánu pro rok 2014! Všichni noví dobrovolníci absolvovali v průběhu roku 5 canisterapeu ckých seminářů, které byly zaměřeny na teore ckou přípravu na činnost dozvěděli se o historii canisterapie ve světě i u nás, o organizacích, které v této oblas působí a především o úloze, kterou budou v zařízení zastávat. Dozvěděli se, čím vším mohou klientům prospět a jak se k nim chovat. Prohlédli si mnoho fotek, které při své činnos pořídili jejich zkušenější kolegové-dobrovolníci a také fotky přímo z kynologického výcviku, aby měli představu o jeho náročnos. Na konci semináře Kynologický výcvik nácvik reakce na potřesení rukou 32

33 jsme společně prodiskutovali veškeré obavy, představy i připomínky tak, aby dobrovolníci vstupovali do zařízení maximálně připraveni. Proběhlo také 9 canisterapeu ckých výcviků, na kterých byla prověřena základní poslušnost, ovladatelnost i povaha psa. I v těchto počtech výcviků jsme tedy předčili náš plán pro rok 2014, a to zejména díky velkému zájmu nových dobrovolníků. canisterapie v domově pro seniory rudná V průběhu roku působilo celkem 13 týmů v domovech pro seniory v Kladně, Kladně Švermově, v Rudné, v Novém Strašecí, v Rakovníku, v Berouně. Po jednom týmu působilo v Zahradě, poskytovateli sociálních služeb, v Rose Středisku pomoci ohroženým dětem, v Geriatrickém a rehabilitačním centru Kladno a v Základní škole prak cké, Základní škole speciální a Mateřské škole Korálek Kladno. Dva týmy docházely do Azylového domu v Kladně. Další tři týmy také docházely do Dětského centra na Stochově. Jedna dobrovolnice se svým psem projevila zájem docházet individuálně za dítětem z programu Pět P a nyní tedy čeká na vhodného klienta, kterému by kontakt se psem co nejvíce prospěl. 33

34 dobrovolníci v památníku lidice V září 2014 začal v DCK o ciálně fungovat akreditovaný dobrovolnický program, v rámci kterého působí dobrovolníci na nejrůznějších odděleních památníku. 34 dobrovolníci na komentované prohlídce lidic

35 Vypomáhají v lidickém muzeu, při provázení turistů po pietním území a expozicích, při vernisážích a výstavách, působí ve vzdělávacím oddělení, v galerii, účastní se veletrhů cestovního ruchu po celé České republice. Dobrovolníci významně doplňují ak vity památníku a pomáhají jeho kulturní i pietní ak vity propagovat. Často také přichází s vlastními nápady na nové vzdělávací programy a akce spjaté s naší historií. Odměnou jsou jim nejen nové zkušenos, ale i možnost více poznat fungování jedné z našich nejvýznamnějších kulturních památkových ins tucí, setkat se s pamětníky a dozvědět se tak mnoho nového. V průběhu roku působilo v programu 7 dobrovolníků, což je vzhledem k délce fungování programu velký úspěch. Někteří dobrovolníci spoluvedli výukové programy pro školy, jiní přepisovali video a audio nahrávky s rozhovory s pamětníky, další vypomáhali při Mezinárodní dětské výtvarné výstavě a v lidické galerii, jedna dobrovolnice dokonce provázela turisty v německém jazyce. Plánem do budoucna je ukotvení a stabilizace našeho nového programu a postupné navyšování počtu ak vních dobrovolníků v závislos na potřebách památníku. 35

36 akce pořádané DCK v roce 2014 V dubnu jsme zorganizovali 1. ročník charita vního plesu na podporu dobrovolnictví. V rámci plesu jsme uspořádali také aukci fotogra í z činnos našich dobrovolníků. Plesu se zúčastnili jak naši dobrovolníci, tak i partnerské organizace a někteří klien. 36 taška fest

37 den dětského úsměvu V červnu jsme uspořádali již 6. ročník tradiční akce s názvem Den dětského úsměvu. Zaznamenali jsme rekordní počet návštěvníků více jak 600. Na dě čekala spousta soutěžních stanovišť, maxi trampolína a skákací hrad. I této akce se zúčastnilo několik našich klientů. Proběhl také piknik pro dobrovolníky, v rámci něhož jsme se lépe poznali, zahráli si hry ad. 37

38 V srpnu jsme veřejnos i dobrovolníkům nabídli akci s názvem Pohádková zahrada s písněmi, hrami a soutěžemi pro dě. Následovala velká akce s názvem Taška Fest, pořádaná naší spolupracující organizací Taška Kladno, o. s. Jednalo se o fes val netradičního umění, věnovaný handicapovaným umělcům, z některými z nich DCK také spolupracuje. Na akci jsme dětem nabídli mnoho soutěžních stanovišť a dospělým zase stánek s výrobky našich klientů a s prezentací našich dobrovolnických programů. V září jsme s dětmi z Dětského centra Kladno a Stochov a z programu Pět P jeli na výlet do pražské ZOO. Tento výlet byl kvůli své větší nanční náročnos pořádaný po 2 letech a měl velký úspěch. V říjnu 2014 jsme pro dobrovolníky uspořádali i exkurzi do Lidic, kde DCK začalo o ciálně působit. Jednalo se o komentovanou prohlídku muzea, pietního území a také o besedu s pamětnicemi přeživšími lidickými ženami. Akce byla dobrovolníky silně emo vně vnímána a již nyní máme požadavky o její zopakování. V prosinci jsme pak uskutečnili tradiční akce v rámci jednotlivých programů pečení cukroví, zdobení adventních věnců se seniory, vánoční tvoření, vánoční besídky s dětmi. Se seniory z Domova s pečovatelskou službou Buštěhrad jsme také jeli na výlet do Sládečkova vlas vědného muzea v Kladně. Pro dobrovolníky jsme 8. prosince 2014 uspořádali seminář Základy první pomoci. 38

39 finanční zpráva A. Náklady I. Spotřebované nákupy celkem II. III. IV. Služby celekm Osobní náklady celkem Daně a poplatky celkem V. Ostatní náklady celkem VI. VII. VIII. B. Výnosy Poskytnuté příspěvky celkem Daň z příjmů celkem Náklady celkem I. Tržby za vlastní výkony a zboží celkem II. III. IV. V. VI. VII. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem Ak vace celkem Ostatní výnosy celkem Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem Přijaté příspěvky celkem Provozní dotace celkem Výnosy celkem C. Výsledek hospodaření před zdaněním Celkem (Kč) , , ,00 0, ,20 0, ,00 0, ,05 Celkem (Kč) ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,09 D. Výsledek hospodaření po zdanění 0,00 39

40 přehled dotací Dotace MZ Dětský úsměv MZ GaRC MZ Pes kamarád MZ Nemocnice Rakovník MV rodiny MV pes MV dě MV 5P MV terén MV senior MK MPSV Magistrát města Kladna MŠMT HUF Střč.kraj De minimis - kurz ČNB k = 27, ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 5 000,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč MZ Ministerstvo zdravotnictví ČR MV Ministerstvo vnitra ČR MK Ministerstvo kultury ČR MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Celkem k ,00 40

41 přehled darů Dary Nadace T.Maxové , ,00 Pešaut - montáže kabelů, s. r. o ,00 Miroslav Karas 7 000,00 BERÁNEK, spol. s r. o ,00 SIV Kladno s. r. o ,00 L I N E T spol. s r. o ,00 WALMARK, a. s ,00 Jiří Chvojka 2 000,00 AUTODOPRAVA LAMER s. r. o ,00 CENTRUM Koupelny, s. r. o ,00 METLA s. r. o ,00 LMC s. r. o ,00 NEO Trading s. r. o ,00 Kamila Anýžová 300,00 KASTY, s. r. o ,00 Ing. Miroslava Barabášová 1 200,00 Mar n Trik 800,00 ČÍŽEK s. r. o ,00 Jaroslav Ráček 2 800,00 TechSoup ,96 Zoopark Zájezd o. p. s ,00 C & A Moda, s. r. o ,00 Aminostar s. r. o. 600,00 Hokej Kladno s. r. o ,00 Divadla Kladno s. r. o. 560,00 Celkem k Petr Šťáhlavský 1 500,00 F.H.Prager s. r. o. 460,00 Mgr. Michaela Šímová Jana Křapáčková 1 527,00 450,00 Jana Svobodová JIPA Kamenné Žehrovice s. r. o ,00 500,00 Halo.cz reklama s. r. o. Štefan Chuchut 5 600,00 500,00 Hana Šeráková Eva Hamouzová Tomáš Vokoun 2 000, ,00 600,00 Radek Rozenkranz Pavel Vitner Aleš Talácko 1 000, ,00 200,00 anonymní dárce 450,00 Veronika Vlasáková 300,00 Mar n Kovařík 500,00 Mar n Kovařík 500,00 Helena Ulrychová 200,00 Michal Kovařík 200,00 Petr Ruprich 500,00 Monika Ruprichová 500,00 Matěj Polívka 500,00 Mária Sommerová 500,00 Sommerová Mária 650, ,96 41

42 přehled vlastních příjmů Vlastní příjmy kurzovné - školení 6 000,00 vstupné ples 7 800,00 jiné př.z hlavní činnos 5 330,00 tržby za reklamu 1 150,00 přeplatky na FÚ 0,00 vlastní fakturace celkem k Celkem k , , ,00 celkové výnosy za rok 2014 dotace včetně obcí a krajů dary remní nanční dary remní věcné dary osobní nanční dary osobní věcné dary nadací a nadačních fondů ostatní Celkem k , , , , , , , ,96 42

43

44 facebook.com/dckladno ickr.com/dckladno vimeo.com/dckladno číslo transparentního účtu: /2010

Vážení a milí přátelé, spolupracovníci a dárci,

Vážení a milí přátelé, spolupracovníci a dárci, 1 Vážení a milí přátelé, spolupracovníci a dárci, je mou milou povinností přivítat Vás při čtení zprávy o činnosti Dobrovolnického centra Kladno v roce 2013. Tento rok pro nás byl z finančního hlediska

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s.

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Naše činnost Medializace a propagace dobrovolnictví Vyhledávání dobrovolníků a jejich výcvik Koordinace dobrovolnictví Spolupráce s přijímajícími organizacemi Realizace

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční. DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas?

Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční. DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas? DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas? Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční podpory Operačního programu Praha Adaptabilita, který je spolufinancován

Více

Dobrovolnické centrum Kladno, o. s.

Dobrovolnické centrum Kladno, o. s. Dobrovolnické centrum Kladno, o. s. Výroční zpráva 2010 Vážené dámy, vážení pánové! Již tradičně si na následujících stránkách dovolíme zrekapitulovat minulý rok z hlediska naší činnosti, změn a chodu

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Centrum pro děti, mládež a dospělé DRAK o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Centrum pro děti, mládež a dospělé DRAK o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Centrum pro děti, mládež a dospělé DRAK o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 D R A K Úvodní slovo: Vážené dámy, pánové a milé děti! Na těchto stránkách se Vám budeme snažit zrekapitulovat rok 2013, kdy bylo naše občanské

Více

Evaluace projektu Techniky zvyšování kogni vní kondice pro úspěšné stárnu

Evaluace projektu Techniky zvyšování kogni vní kondice pro úspěšné stárnu Evaluace projektu Techniky zvyšování kogni vní kondice pro úspěšné stárnu Evaluace realizovaných vzdělávacích programů: Modul 1, vzdělávací program 1: Akademie trénování pamě : Techniky zvyšování kogni

Více

VESELÝ SENIOR, nadační fond

VESELÝ SENIOR, nadační fond VESELÝ SENIOR, nadační fond Pilotní projekt fondu Burza vzájemné pomoci zahájil činnost 15. 4. 2010 na Praze 2, v Trojické ulici č.1 za přítomnosti známých osobností i zástupců MČP2 BURZA VZÁJEMNÉ POMOCI

Více

05/2012 Účastníci programu Pět P

05/2012 Účastníci programu Pět P Bulletin Dobrovolnického centra České Budějovice 05/2012 Účastníci programu Pět P 2 Bulletin Dobrovolnického centra ADRA České Budějovice OBSAH Podpořili nás..........3 Pět P - nový program DC ADRA.....4

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013 Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013 Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s. je nezisková organizace založená a registrovaná 9. 11. 2010 Ministerstvem vnitra ČR.

Více

Kulturní a společenské aktivity v DS Lidická Strakonice červenec/ 2011

Kulturní a společenské aktivity v DS Lidická Strakonice červenec/ 2011 červenec/ 2011 4.7. Návštěva cukrárny s doprovodem - 13.00-15.00 hod. cukrárna Pod Hvězdou 7.7. Bohoslužba slova / duchovní individuální návštěvy 12.7. Přednáška Muzea Strakonice - Rožmberkové a Jižní

Více

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner Výroční zpráva 2012 Dobrovolnictví není oběť, ale přirozený projev občanské zralosti. Přináší konkrétní pomoc tomu, kdo ji potřebuje, zároveň poskytuje dobrovolníkovi pocit smysluplnosti, je zdrojem nových

Více

Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1

Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1 Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 a Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1 Prázdninový provoz na oddělení dětské neurologie, psychiatrie

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Okresní organizace Trutnov Výroční zpráva za rok 2007 Vážení členové, milí přátelé, naši sponzoři, dobrovolníci a příznivci,

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové aktivity

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011. Motto: Naděje má křídla

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011. Motto: Naděje má křídla Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011 Motto: Naděje má křídla 1 Obsah 1. Úvod - Slovo ředitelky 3 2. Struktura o.p.s... 3-4 3. Poslání a cíle 4 4. Historie společnosti 4-5

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2011 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010

Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010 Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010 1. Úvod Pobočka ADRA vznikla jako 10. pobočka ADRY v ČR v roce 2009 a je součástí Občanského sdružení ADRA se sídlem v Praze. V současné době má ADRA

Více

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz LINKA DŮVĚRY ML. BOLESLAV S S 326 741 481 Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz Naším hlavním úkolem je poskytování pomoci klientům, kteří se dostali do krizových stavů v souvislosti

Více

Rekapitulace historie

Rekapitulace historie Výroční zpráva občanského sdružení Máš čas? Rok 2011 Občanské sdružení Máš čas? I. Šustaly, 1080, Kopřivnice I.Č. 265 84 344 e-mail: ndcracek@seznam.cz mobil: 790 232 245, 790 232 244 http://mascas.koprivnice.org

Více

Plán akcí ve školním roce 2011 2012

Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Na školní rok 2011 2012 bylo do mateřské školy zapsáno 25 dětí (11 chlapců a 14 dívek) z toho 6 dětí z Jiříkovic, 15 dětí z Radňovic, 2 z Maršovic a 2 děti z Nové Vsi.

Více

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné domova se zvláštním režimem Naše moderní zařízení je situováno vblízkosti centra Frýdku-Místku. Chůzí do deseti minut můžete dojít: k Basilice

Více

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi.

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7.1. 2013 PEČENÍ ČOKOLÁDOVÝCH MUFFINŮ Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7. 2. 2013 NÁVŠTĚVA NÍZKOPRAHOVÉHO ZAŘÍZENÍ Společně s dětmi jsme navštívili

Více

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý.

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Alfa Human Service už od roku 2000 poskytuje podporu a vzdělávání: pečujícím rodičům

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Mělnické kulturní PROGRAM 12/2015 Úterý 1. 12. 17.00 20.00 hodin hudební sál MKD VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Kurz výroby vánočních dekorací s lektorkami SOU Liběchov. Rezervace na tel. 606 613 406 nebo na

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 2: Dům dětí a mládeže děti se svým vyrobeným Mazlíkem č. 3: Foto z akce Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, které se konalo 28. ledna 2006

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 název organizace: organizační forma: sídlo: Rodinné centrum ROUTA, o.s. občanské sdružení Prokopa Holého 1269, Čelákovice 250 88 provozovna RC: prostory MC Čelákovice Stankovského 1650,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

Výroční zpráva 2012. Mateřské centrum Lidičky Občanské sdružení

Výroční zpráva 2012. Mateřské centrum Lidičky Občanské sdružení Mateřské centrum Lidičky Občanské sdružení Obsah: Rok 2012 očima předsedkyně MC Lidičky... 4 Mateřské centrum Lidičky, o. s.... 5 Orgány Mateřského centra Lidičky v roce 2012... 5 Program MC Lidičky v

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Informace www.gtmskola.cz Dvě první třídy a Mravenečci V letošním školním roce

Více

Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov

Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov - organizace, která se snaží svými projekty zajistit pro seniory, v rámci svých sociálních služeb, komplexní péči V čem komplexnost spočívá Setkávání seniorů Zájezdy

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA. CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006 Název a sídlo: Centrum služeb Slunce všem, o.p.s. Pražská 910, 273 51 Unhošť IČO: 271 55 064 Telefon: 312690298 E-mail: centrum@slunce.info

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 HISTORIE 2006 2009 rozvíjení aktivit pro rodiny s nejmenšími dětmi (cvičení maminek s miminky, cvičení pro

Více

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Eva Zemanová, ředitelka školy a kolektiv učitelek MŠ Kly Úvod Dne 30. 10. 2012 proběhl v naší mateřské škole Projektový den. Celým dnem nás provázela včelka

Více

SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY

SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY Středisko sociálních služeb Městské části Praha 9 Harrachovská 422/2, Praha 9 Prosek, www.ssspraha9.cz tel.: 724/905 785, 286582298, e-mail: dunderova@ssspraha9.cz

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví Zápis z veřejného projednávání témat Školství (předškolní, základní, střední, mimoškolní), Sport (hřiště, sportoviště, sportovní činnost a aktivity). Kultura, památky (kulturní a společenské aktivity,

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

11. Vybíjená (Preventan Cup)

11. Vybíjená (Preventan Cup) Příloha č. 1 b PŘEHLED SOUTĚŽÍ A AKCÍ 2013-14 (soutěže doporučené MŠMT ČR + ostatní) termín název soutěže určeno pro místo konání zodpovědný pracovník září 31.8.-1. Vesele do nového školního roku veřejnost

Více

Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti

Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti Projekty školní SVĚT ŘEMESEL, CYKLISTA A CHODEC, EVROPA Projekty regionální KAMARÁDI,ČTYŘLÍSTEK,OD PÍSMENE K ČASOPISU/prezentace projektu

Více

Výroční zpráva 2010. Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz

Výroční zpráva 2010. Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz Výroční zpráva 2010 Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz Posláním nadačního fondu Ledňáček je: - zřizování (budování) vícegeneračních systémů sídelní zeleně (veřejných parků

Více

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013 Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013 V roce 2013 jsme se věnovali těmto činnostem: - Poskytování sociálních služeb Chráněné bydlení Ledovec, Sociální rehabilitace Ledovec, Odborné sociální poradenství

Více

Speciální mateřská škola, základní škola a praktická škola Pardubice

Speciální mateřská škola, základní škola a praktická škola Pardubice Speciální mateřská škola, základní škola a praktická škola Pardubice Škola založena roku 1955. Zakladatel školy PhDr. Jan Hiblbauer. Učitelé se stali často jediným spojením s vnějším světem a s běžným

Více

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Nový školní rok byl slavnostně zahájen 2. září. Do školy nastoupilo 19 prvňáčků, celkem má škola 119 žáků. Již před zahájením školního roku vystupovali

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček leden 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2012

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2012 Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2012 V roce 2012 jsme se věnovali těmto činnostem: - Poskytování sociálních služeb Chráněné bydlení Ledovec, Sociální rehabilitace Ledovec, Odborné sociální poradenství

Více

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Jahodová Olga V Lačnově 16. 9. 2014 Zhodnocení školního roku 2013/2014 v rámci MPP Průběh školního roku 2013/2014

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

PROGRAM VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT PRO SENIORY A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM, OBČANY MČ PRAHA 1, PRO ROK 2013

PROGRAM VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT PRO SENIORY A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM, OBČANY MČ PRAHA 1, PRO ROK 2013 Příloha č. 2 k usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR13_0138 ze dne 29. 1. 2013 PROGRAM VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT PRO SENIORY A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM, OBČANY MČ PRAHA 1, PRO ROK 2013 Obecné předpoklady N

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 Domov důchodců Libina, p. o., Libina 540, 788 05 Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci 1.1 Počet klientů k 31.12.2011 66 - z toho muži 18

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

Výroční zpráva 2013. Občanského sdružení Ano, ano

Výroční zpráva 2013. Občanského sdružení Ano, ano Výroční zpráva 2013 Občanského sdružení Ano, ano V našich projektech nabízíme spolupráci všem, kterým není lhostejný osud dětí i dospělých a věří, že se vždy dá najít možnost, jak pomoci. 1 Základní údaje

Více

Soubor zařízení Slunce

Soubor zařízení Slunce Z p r á v y Soubor zařízení Slunce Unikátní soubor zařízení Slunce poskytuje již od roku 1991 moderní péči o handicapované ve všech oblastech jejich potřeb od nejútlejšího věku až do dospělosti. V současné

Více

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 Výroční zpráva - rok 2010 denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA TyfloCentrum Liberec o. p. s. poskytuje

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2010

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2010 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, p. o., středisko Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa, Svojsíkova 2733/52, PSČ 400 11 Ústí nad Labem, tel.: 472 772 141, uspterasa@volny.cz,

Více

středisko výměník chráněné zaměstnání café robinson obchod u soba technická dílna sociální služby sociálně terapeutická dílna sociální rehabilitace

středisko výměník chráněné zaměstnání café robinson obchod u soba technická dílna sociální služby sociálně terapeutická dílna sociální rehabilitace středisko výměník chráněné zaměstnání café robinson obchod u soba technická dílna sociální služby sociálně terapeutická dílna sociální rehabilitace výroční zpráva 2014 středisko výměník o nás Zařízení

Více

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 1 OBSAH: 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ 3. VIZE 4. POHLED DO HISTORIE str. 3. 5. ČINNOST V ROCE 2011..str. 5. 6. EKONOMICKÉ ÚDAJE, ZÁVĚR str. 7. 2 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ Krása v srdci o.s. o.s. Krása

Více

Zprávičky ze školky listopad

Zprávičky ze školky listopad Zprávičky ze školky listopad Tématem měsíce listopadu byla historie, vynálezy a etiketa. Hned první týden jsme začali vznikem života, povídali jsme si o tom, jak lidé žili dříve a hráli jsme si na staré

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

..vydáno ke dni 21. 1. 2014...

..vydáno ke dni 21. 1. 2014... ..vydáno ke dni 21. 1. 2014... I. ročník, 1. číslo název článku + stran 1 Něco málo o nás Kdo jsme? Mostecký parlament mládeže (MPM) je neformální uskupení dětí a mládeže z Mostu, kteří chtějí řešit problematiku

Více

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s.

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s. Výroční zpráva 2014 Via Roseta o.p.s. Via Roseta o.p.s. Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb.

Více

Bruntálská dílna Polárka o.p.s. 79201 Bruntál, Nám. J. Žižky 39/2. Výroční zpráva 2014

Bruntálská dílna Polárka o.p.s. 79201 Bruntál, Nám. J. Žižky 39/2. Výroční zpráva 2014 Výroční zpráva 2014 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Bruntálská dílna Polárka o.p.s. za rok 2014 byla zpracovaná v souladu se zákonem č. 248/ 1995 Sb., ve smyslu zákona 108/2006 Sb. a Standardů

Více

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Název: Občanské sdružení ProHandicap Právní forma: občanské sdružení Adresa: U Dubu 1562, 431 11 Jirkov Tel. 474684 432 Fax: 474684 308 Email: o.s.prohandicap@gmail.com

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 - Bwindi Orphans, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 - Bwindi Orphans, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2 ÚVODEM Občanské sdružení Bwindi Orphans bylo založeno v roce 2006 a výroční zpráva za rok 2007 je tedy první v naší historii. Koncem roku 2006 jsme měli v péči 30 dětí a během roku

Více

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 6 1.3. Podíl financování a kapacita

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2008 ADRESA: SHM Klub Liblice Liblice 58, 277 32 Byšice Tel.: 731 625 905 e-mail: IČ: 68382570 DIČ: 045-68382570 č.ú.: 133719254

Více

Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka

Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka Rekreační středisko Nová Louka Intenzivní výcvik sociálních dovedností (dále jen výcvik) je jednou z klíčových

Více