Vážení přiznivci dobrovolnictví, milí přátelé, dobrovolníci a dárci,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vážení přiznivci dobrovolnictví, milí přátelé, dobrovolníci a dárci,"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA

2

3 Vážení přiznivci dobrovolnictví, milí přátelé, dobrovolníci a dárci, srdečně Vás vítám při čtení výroční zprávy Dobrovolnického centra Kladno za rok V tomto roce běžely dobrovolnické programy i naplánované ak vity podle plánu do svých řad jsme díky 11 základním výcvikům přivítali celkem 48 nových dobrovolníků, pro které jsme uspořádali nespočet společných ak vit a akcí, téma cký seminář, 4 supervize, 2 intervize, 5 canisterapeu ckých seminářů a dokonce 9 canisterapeu ckých výcviků. V roce 2014 se nám podařilo obnovit spolupráci v Geriatrickém a rehabilitačním centru Kladno a také jsme získali akreditaci na dobrovolnický program v Památníku Lidice. Dobrovolníkům tak nabízíme celkem 8 dobrovolnických programů a jednu sociální službu. V dubnu jsme uspořádali 1. ročník Charita vního plesu na podporu dobrovolnictví. Ples dopadl nad očekávání dobře a tak určitě nezůstane jen u jednoho ročníku. V červnu pak následovala další z našich velkých akcí, Den dětského úsměvu. Její šestý ročník se povedl snad nejvíce ze všech, o čemž svědčí i rekordní návštěvnost z řad našich dobrovolníků, klientů i veřejnos. Tentýž měsíc jsme se s dobrovolníky sešli v Sítenském údolí při společném pikniku. V srpnu jsme se účastnili Pohádkové zahrady pro dě a v září jsme pak byli součás akce nazvané Taška fest, kde jsme dětem nabídli soutěžní stanoviště a také stánek s výrobky našich klientů. Na závěr roku jsme našim dobrovolníkům nabídli kurz 1. pomoci, který v budoucnu určitě plánujeme zopakovat. 3

4 Rok 2014 byl tedy nabitý událostmi, ak vitami s dobrovolníky a klienty a celkovým rozvojem našich dobrovolnických programů. Ráda bych mto poděkovala svým spolupracovníkům, našim dobrovolníkům, partnerům a sponzorům, bez nichž by se všechny tyto ak vity nemohly uskutečnit. Doufejme, že rok 2015 bude přinejmenším stejně úspěšný, jako byl rok Mohu Vám slíbit, že všichni pracovníci Dobrovolnického centra Kladno pro to udělají maximum. o nás kdo jsme a co děláme? Jsme nezisková organizace působící v Kladně a okolí již 13 let. Naši dobrovolníci působí individuálně, ve skupinkách nebo se svým psem v 9 programech akreditovaných Ministerstvem vnitra. Pomáháme v dětských domovech, domovech pro seniory, v nemocnici, ale i znevýhodněným dětem nebo osobám žijícím v domácím prostředí. Působíme také v Památníku v Lidicích. 4

5 program senior Projekt probíhal po celý rok 2014 v domovech pro seniory v následujících městech: Kladno, Kladno-Švermov, Slaný, Buštěhrad, Rudná, Rakovník, Beroun, Unhošť, Smečno, Zahrada (poskytovatel sociálních služeb) a nově také Nové Strašecí, kde jsme na podzim navázali spolupráci a dochází tam dobrovolník na canisterapii. 5 Plstění s profesionální lektorkou ergoterapie v Domově Švermov

6 Vystoupení žáků ZUŠ v Domově pro seniory Kladno Celkově se do projektu během roku zapojilo 41 dobrovolníků a dalších 14 docházelo za klienty domovů na canisterapii, která je v těchto zařízeních jednou z nejoblíbenějších činnos. Zapojeno bylo přibližně 250 klientů domovů pro seniory po celém Středočeském kraji. Pod vedením našich dobrovolníků probíhala oblíbená tvoření, klien tvořili výrobky z modelovací hmoty, vaty, polystyrenu, mýdlových hmot, zdobili adventní věnce a svíčky, nakreslili spoustu obrazů, ozdobili si velikonoční kraslice a kvě náče technikou decoupage, tvořili pomocí korálků. 6

7 Během roku probíhal také Divadelní kroužek, tréninky pamě, oblíbené promítání lmů a pokračovala také spolupráce s panem Chaloupkou, který působí v hudební skupině Dlouhá noc. Pravidelně chodí klientům zpívat a hrát na harmoniku známé Výlet do muzea s Domovem s pečovatelskou službou Buštěhrad country, lidové i taneční písně. Pan Chaloupka dokáže vždy klienty rozezpívat a dokonce i roztančit. Podařilo se nám také domluvit profesionálního lektora ergoterapie, paní Andreu Baráthovou, která za klienty jezdí z Prahy a vždy si pro ně připraví něco speciálního na přání. Již jsme s klienty vyráběli vlastní koupelové soli s bylinkami, andělíčky z ovčí vlny, pls li jsme náušnice a přívěsky, apod. Do Domova pro seniory Kladno také přišly zahrát a zazpívat dě ze ZUŠ Kladno 5. května. V červenci se konala na zahradě Domova pro seniory Kladno oblíbená a tradiční zahradní slavnost. Tentokrát nesla název Indiánské léto. 7

8 předali rodině či personálu domova. Na začátku prosince proběhlo v Domovech pro seniory Kladno, Švermov, Buštěhrad a Unhošť tradiční vánoční pečení cukroví a také zdobení perníčků v podobě mikuláše a čerta. Dále jsme vytvořili adventní věnce, kterými si pak klien vyzdobili pokoj a společné chodby a někteří věnce V prosinci jsme také vyrazili s klienty Domova pro seniory Buštěhrad na výlet do Sládečkova vlas vědného muzea v Kladně. Pan ředitel pro nás nachystal přednášku na téma Adventní a vánoční zvyky na Kladensku a Slánsku s promítáním. Klien se dozvěděli mnoho nového a ak vně se přednášky zúčastnili. Zároveň jsme v muzeu navš vili výstavu papírových betlémů. V průběhu roku seniory v domovech navštěvovalo na 14 canisterapeu ckých týmů. 8

9 dětský úsměv V roce 2014 jsme pokračovali v již zavedených ak vitách programu, který je realizován v Dětském centru Kladno a Stochov a v Dětském domově v Ledcích, nově jsme začali spolupracovat s DD Slaný. Maňáskové divadlo a zpívánky v Dětském centru na Stochově (listopad 2014) 9

10 Základem projektu je individuální kontakt dítěte s dospělým dobrovolníkem. Každý dobrovolník dochází do zařízení pravidelně a navštěvuje stále stejné dítě, věnuje se jen jemu, jezdí s ním na vycházky a umožňuje mu kontakt s běžným rodinným životem (návštěvy hřišť, dětských akcí, obchodních domů a center, plaveckého bazénu, jízdu vlakem, tramvají, metrem, divadelní představení, kino, hudební produkce a jiné pro rodinu s dětmi běžné zážitky). Někteří dobrovolníci nemají jedno stálé dítě, chodí vozit různá miminka, jezdí s kočárkem na procházku, miminko se tak dostane pořádně ven, a i to je velmi ceněno. Aktivity v roce 2014 V sobotu 7. června jsme již pošesté zorganizovali akci s názvem Den dětského úsměvu. Jedná se o zábavnou akci pro dě z programů DCK, ale i pro širokou veřejnost, která byla velmi úspěšná, účastnily se zejména starší dě z Dětského centra, vždy se svým dobrovolníkem. Pro dě i jejich rodiče byla připravena stanoviště s tvořením, hrami, skákacím hradem, trampolínou. Doprovodným vystoupením byl step. Akce byla doprovázena moderátorem a psím maskotem. V Dětském centru na Stochově probíhá pravidelně hraní maňáskového divadla a písničkové pásmo s kytarou. Po dvou letech se opět všechny dě z Dětského centra (od 1 roku věku) jely podívat s našimi dobrovolníky do ZOO v Praze. 10

11 Dobrovolníci z programu se dále zúčastnili akcí, které pořádalo Dětské centrum Kladno, a to rozsvícení vánočního stromu a zahradní slavnos. Před Vánoci se opět uskutečnila, již šestá, mikulášská nadílka pro dě ze Stochova. Tvoření v Dětském centru na Stochově ( ) 11

12 Vánoce v Dětském centru na Kladně ( ) Dále se konaly opět společné Vánoce v Dětském centru Kladno ( ). Každé dítě má svého dobrovolníka, se kterým tráví celý Štědrý večer, mají společnou večeři, posléze čekají na Ježíška a nakonec si všichni spolu otevírají dárky, se kterými si pak hrají. Za rok 2014 bylo dobrovolníky odpracováno celkem na 2000 dobrovolnických hodin přímé péče s klientem - dítětem a cca 40 hodin skupinových ak vit, programem prošlo na 50 dobrovolníků. 12

13 zahradní slavnost v Dětském centru KladnO (květen 2014) Výlet do ZOO ( ) mikuláš v dětském centru na stochově ( ) 13

14 program terénní dobrovolníci Tento dobrovolnický program funguje v DCK od roku Klienty jsou zde lidé se speciálními potřebami od 18 let a senioři. Cílem je ak vizovat osoby, které díky svému pos žení nebo věku nemohou nebo nechtějí samy chodit do společnos, za kulturou, či nemají nikoho, kdo by jim zpříjemnil volný čas apod. Náplní programu je pravidelné a dlouhodobé setkávání dobrovolníka s klientem, přičemž dvojice 14 Kamila a Petr na 1.ročníku charitativního plesu na podporu dobrovolnictví

15 Dobrovolnice Kamila s klientem Petrem na pikniku DCK spolu smysluplně tráví volný čas za pomoci společenských her, procházek, výletů, vyrábění různých předmětů apod. Dobrovolník může klientovi rovněž pomoci s vyřizováním běžných činnos, jako je doprovod k lékaři či na nákup, klienta ale nezastupuje, je mu pouze společníkem, příp. rádcem. Klient ví, že dobrovolník nezastupuje pečovatelskou ani ošetřovatelskou službu. V průběhu roku 2014 fungovalo v tomto programu pět dvojic. Jednu dvojici tvoří dobrovolnice, která dělá společnost 29letému mentálně a fyzicky pos ženému klientovi, který žije sám. Dobrovolnice za ním dochází 15

16 pravidelně jednou týdně, čas spolu tráví především povídáním, někdy se jdou projít, nakoupit. Jelikož si jsou věkově blízcí, jedná se pěkný kamarádský vztah. Tato dvojice společně navš vila i akce pořádané DCK, a to konkrétně charita vní ples a piknik pro dobrovolníky. Další dvojicí byla dobrovolnice již v důchodu, která pravidelně docházela za nevidomou devadesá letou paní, během návštěvy si většinou povídaly, někdy šly i na procházku nebo nakoupit. Nyní tato dvojice již nefunguje, jelikož klientka vzhledem ke svému zhoršujícímu se zdravotnímu stavu se musela v listopadu 2014 odstěhovat k synovi, který se o ni nyní stará a který bydlí mimo Kladno. Dobrovolnice má nyní v péči klientku, které je přes 80 let, kterou doprovází do obchodu a dělá jí společnost. Další dvojicí jsou dvě paní v důchodovém věku, dobrovolnice i klientka jsou si vzájemnou oporou a přítelkyněmi. Nyní je v programu zapojen i klient ve věku 50 let, který žije sám, pracuje v chráněné dílně, má psychické problémy, trpí úzkostmi, se svým dobrovolníkem chodí především na dlouhé procházky po Kladně a okolí a vypráví si o zajímavostech a historii Kladna. V současné době jsou tedy v tomto programu čtyři stálé, ak vní dvojice, dále máme tři čekající klienty. V programu bylo za rok 2014 odpracováno celkem cca 220 dobrovolnických hodin přímé péče o klienta. 16

17 program 5P Náplní programu Pět P je pravidelné setkávání jednoho dospělého dobrovolníka s jedním dítětem. Dobrovolník se stává pro dítě velkým kamarádem a pomáhá mu zvládnout ob žnou životní situaci. Hlavním cílem programu je posilovat sebevědomí dítěte, pomoc při začlenění do skupiny vrstevníků, růst sociálních dovednos, zvýšení kvality jeho života, prevence sociální patologie a smysluplné trávení volného času. Děti z programu se svými dobrovolnicemi na výletě v ZOO Praha 17

18 V programu Pět P působilo od ledna do října roku dobrovolníků. Od ledna do prosince 2014 trávili dobrovolníci s dětmi 420 hodin. V roce 2014 proběhlo několik společných ak vit: V dubnu jsme vyrazili na Čarodějnice, které pořádalo město Kladno. Dě si opekly buřty, zahrály si hry a podívaly se na největší pálení čarodějnic v Kladně. V červnu DCK organizovalo již pošesté Den dětského úsměvu, který je určen pro všechny znevýhodněné dě zapojené v programech DCK, jejich dobrovolníky ale i veřejnost. Dě zde mohly malovat, hrát si ve skákacím hradu, podívat se na vystoupení aerobiku, soutěžit a nechat si namalovat na obličej výroba přáníček v otevřené klubovně 18

19 svého oblíbeného hrdinu. Tato akce se velmi povedla, dě i dobrovolníci ji velmi chválili. Mimo ně akce přilákala okolo 500 návštěvníků. V červenci vyrazily dě se svými dobrovolníky do galerie Kladenského zámku na Výstavu pohádkových kostýmů. Na konci srpna jsme spolu s Taškou Kladno, o. s. uspořádali loučení s prázdninami pro dě nazvané Pohádková zahrada. Veřejnos i našim klientům (dětem a seniorům) jsme hráli známé písničky, byly nachystány různé soutěže o ceny od našich sponzorů. V září jsme (vzhledem k větší nanční náročnos po delší době) zorganizovali výlet do pražské ZOO pro dě z programů Dětský úsměv, Pět P a Dobrovolníci pro rodiny s dětmi. Výlet je dětskými klienty velmi žádaný a jsme proto rádi, že jsme jim jej mohli opět dopřát. Zúčastnilo se 35 dě a 25 dobrovolníků. V září jsme se zúčastnili prvního ročníku fes valu netradičního umění Taška fest. Taška fest je fes val pro lidi s handicapem a pro širokou veřejnost. Připravili jsme různá soutěžní stanoviště a také stánek s informacemi o naší činnos a s ukázkami výrobků klientů. Akce se zúčastnily i dě z Pět P. V říjnu 2014 jsme pro dobrovolníky uspořádali i exkurzi do Lidic, kde DCK začíná o ciálně působit. Jednalo se o komentovanou prohlídku muzea, pietního území a také o besedu s pamětnicemi přeživšími lidickými ženami. Akce byla 19

20 dobrovolníky silně emo vně vnímána a již nyní máme požadavky o její zopakování. V prosinci se též uskutečnil seminář první pomoci, kterého se zúčastnilo 10 dobrovolníků a dále supervize Programu Pět P. vánoční setkání v klubovně V prosinci jsme s účastníky programu šli na vánoční trhy v Kladně. Před Vánoci jsme se setkali v klubovně, kde bylo pro dě i jejich doprovod připraveno pohoštění a dě dostaly dárky. Od října 2013 funguje také projekt Otevřená klubovna, který slouží pro setkávání dě s dobrovolníky a také pro dě, které teprve čekají na vhodného dobrovolníka. Tato ak vita je také vhodná pro zájemce o dobrovolnictví a širokou veřejnost. Činnost se koná jednou za 14 dní a vede ji koordinátorka společně s dobrovolníky. Jde především o tvoření, výtvarné činnos, hraní her, povídání a zábavu. 20

21 dobrovolníci pro rodiny s dětmi Program Dobrovolníci pro rodiny s dětmi funguje v DC Kladno od roku 2010 ve dvou zařízeních. V Azylovém domě se dobrovolníci realizují formou volnočasových ak vit po dě. Cílem spolupráce se 4.ZŠ Kladno v Norské ulici je činnost s dětmi, které jsou znevýhodněné ať již sociálně nebo ekonomicky, dě hyperak vní, bez kamarádů, bez zájmů, atd. Jde především o činnost s dětmi, které nemají možnost trávit po škole volný čas smysluplně. 21 canisterapie v azylovém domě kladno

22 výroba svíček na ZŠ Norská V programu působilo během roku dobrovolníků. V roce 2014 strávili dobrovolníci s dětmi 350 hodin. Dě a dobrovolníci z programu se v roce 2014 zúčastnili těchto společných ak vit: Během setkávání dě a dobrovolníků na ZŠ Kladno Norská si dě zkusily vaření a pečení, soutěž v tancování, dívaly se na lmy, pletly náramky z gumiček a chodily na sportoviště. 22

23 zdobení perníčků na ZŠ Norská V dubnu jsme vyrazili na Čarodějnice, které pořádalo město Kladno. Dě si opekly buřty, zahrály si hry a podívaly se na největší pálení čarodějnic v Kladně. V červnu byl piknik pro setkání dobrovolníků, klientů a přátel DCK. V červnu DCK organizovalo již šestý Den dětského úsměvu, který je určen pro všechny znevýhodněné dě zapojené v programech DCK, jejich dobrovolníky, ale i veřejnost. Dě zde mohly malovat, hrát si ve skákacím hradu, shlédnout vystoupení aerobiku, soutěžit a nechat si namalovat na obličej svého oblíbeného hrdinu. Tato akce se velmi povedla, dě i dobrovolníci ji velmi chválili. Akce přilákala okolo 500 návštěvníků. V měsíci září se opět obnovily zájmové kroužky na 4.ZŠ v Norské ulici. Dě si vyzkoušely malování na hedvábí, výrobu ky c z lis, výrobu přáníček z papíru, apod. 23

24 dobrovolníci v garcu V dubnu 2014 došlo k obnovení činnos v zařízení GARC (Geriatrické a Rehabilitační centrum Kladno). Jedná se o zdravotnické zařízení, v kterém dochází k doléčování dlouhodobě nemocných po léčebných a chirurgických výkonech. Těžištěm tohoto projektu je zejména individuální kontakt dobrovolníků s klienty, kteří bývají velmi často ve špatném psychickém stavu a návštěvy dobrovolníků 24 mikulášské hraní na flétnu s karolínkou

25 Hudební odpoledne s harmonikou pana Chaloupky tak významně přispívají k jeho zlepšování. Klien si nejvíce cení obyčejného popovídání si, na které není z důvodu velké vy ženos personálu i jejich vlastních rodin většinu dní dostatek času. V průběhu roku se povedlo navázat spolupráci s výborným muzikantem skupiny Dlouhá noc panem Chaloupkou, který chodí klientům zahrát známé písničky na harmoniku a na kytaru přišla zahrát dobrovolnice Radka. V měsíci září proběhla supervize pro dobrovolníky. Ve spolupráci s dětským centrem Go Kids Kladno a několika MŠ a ZŠ z Kladna a okolí jsme připravili cca 200 ks přáníček pro klienty GaRCu, která jim byla darována s mikulášskou nadílkou v prosinci. Smyslem celé akce je propojení světa dě a seniorů. Před Vánoci do GaRCu také zavítaly dě ze ZUŠ Kladno 5. května 25

26 a pod vedením paní ředitelky Bernáškové klientům zahrály a zazpívaly překrásné vánoční písničky. výroba šperků V průběhu roku do zařízení postupně začalo docházet osm dobrovolnic tři na individuální návštěvy, čtyři na hromadná tvoření a jedna se psem na canisterapii. V roce 2014 se programu účastnilo 10 dobrovolníků. Činnost dobrovolníků prospěla více jak cca 30 klientům zařízení GaRC Kladno. Za rok 2014 bylo dobrovolníky odpracováno celkem 115 dobrovolnických hodin přímé péče s klientem/pacientem a cca 41 hodin skupinových ak vit. 26

27 dobrovolníci v masarykově nemocnici rakovník Tento program funguje v rakovnické nemocnici, konkrétně na oddělení LDN, od roku Spočívá především v individuálních návštěvách dobrovolníků u klientů na pokoji, kdy dobrovolníci mají k dispozici materiály pro práci s klienty, jako jsou křížovky, bloky, knihy a jiné kancelářské a výtvarné potřeby. Především se ale jedná o povídání si, což klientům často chybí, za některými už dokonce nedochází ani rodina. Dobrovolníci také mohou se skupinkami klientů tvořit jednoduché 27 pečení cukroví

28 výrobky, hrát s nimi hry, chodit na procházky a podobně. V průběhu roku 2014 v zařízení působili celkem 3 dobrovolníci plus jedna dobrovolnice za klienty jezdila nepravidelně na canisterapii. Každý z dobrovolníků odpracoval v průměru u klientů cca 15 dobrovolnických hodin měsíčně. mikulášská nadílka Dobrovolníci trávili s klienty čas jak na pokoji, kde si převážně povídali a četli, tak i na společných chodbách, kde probíhalo setkávání se dobrovolníků s více klienty najednou. Spolu pak tvořili jednodušší výrobky, kterými pak klien obdarovali dě na dětském oddělení a také personál či rodinu, stejně jako v roce Klien tvořili např. z korálků, modelovacích hmot, kreslili, trénovali paměť, vyráběli technikou decoupage, luš li křížovky, hráli společenské hry a karty, atd. Kromě zmíněných ak vit jsme klientům nabídli i různá hudební vystoupení (např. houslová), Mikulášskou nadílku či pečení vánočního cukroví. Program tedy i v roce 2014 probíhal úspěšně ke spokojenos klientů i personálu zařízení. Dobrovolníci klientům nabídli nejen společnost a popovídání si, ale také 28

29 skupinové akce, tvoření, koncerty či canisterapii. Počet dobrovolníků se sice nenavýšil opro roku 2013, avšak podařilo se nám stabilizovat program i jeho ak vity, v programu nyní působí spolehliví dobrovolníci, kteří si pro pacienty vymýšlí vždy něco nového. V prosinci jsme se jako každý rok účastnili tradičního Charita vního koncertu, pořádaného paní Andreou Parobkovou z hlídací agentury Dráček, výtěžek (materiální i nanční) tentokrát poputoval do Dětského domova v Novém Strašecí. Akce se účastnil i personál a někteří klien oddělení LDN rakovnické nemocnice. Program jsme celoročně prezentovali na našich webových stránkách, na sociálních sí ch, využívali jsme inzerce na jobs.cz, v rakovnickém týdeníku Raport, apod. Přímo v Rakovníku jsme letáky nechali na veřejně přístupných místech úřadu práce i sociálním úřadu, na školách (gymnázium, obchodní akademie), v lékárnách, vánoční posezení na městském úřadě, v divadle atd. 29

30 pes kamarád Jedná se dobrovolnický program založený na principu canisterapie, který u nás funguje již od roku Význam slova canisterapie se dá vyjádřit jako terapie psem. Jedná se o pozi vní působení psa na zdraví člověka prostřednictvím jejich interakce. V programu působí tzv. CT týmy (canisterapeu cké týmy) složené 30 canisterapie v domově pro seniory kladno

31 z dobrovolníka a jeho psa, kteří projdou cyklem školení. Zařízení a konkrétní klienty, vhodné na canisterapii, vybíráme na základě doporučení personálu jednotlivých zařízení, v úvahu bereme také zájem dobrovolníků o konkrétní zařízení. Klien jsou vybíráni tak, aby jim canisterapie přinesla co nejvíce pozi vních zážitků, canisterapie v domově pro seniory kladno něco nového je naučila či je pomohla více sociálně začlenit. Dě se často se psem takto blízko setkávají poprvé v životě, poprvé v životě poznají, jaké to je se o někoho starat a mít za něj zodpovědnost. U handicapovaných klientů probíhá lehké polohování, důraz je kladen na intenzivní kontakt se psem. Klien psa venčí, krmí, češou a hrají si s ním. Procvičují si tak zároveň i motoriku. Na zlepšení motorických funkcí, ale i pamě, soustředění a větší socializaci se klade velký důraz i u seniorů v domovech pro seniory. Klien také rádi vzpomínají na své psy, které měli doma, mají impuls k tomu, vyjít z pokoje, jít na procházku a o psa se postarat. V neposlední řadě jde u všech našich klientů především o lidský přístup dobrovolníka, o společnost, kterou jim dobrovolník dopřává spolu se svým vycvičeným psem. 31

32 V průběhu roku 2014 v programu ak vně působilo celkem 23 CT týmů, což je překročení našeho plánu pro rok 2014! Všichni noví dobrovolníci absolvovali v průběhu roku 5 canisterapeu ckých seminářů, které byly zaměřeny na teore ckou přípravu na činnost dozvěděli se o historii canisterapie ve světě i u nás, o organizacích, které v této oblas působí a především o úloze, kterou budou v zařízení zastávat. Dozvěděli se, čím vším mohou klientům prospět a jak se k nim chovat. Prohlédli si mnoho fotek, které při své činnos pořídili jejich zkušenější kolegové-dobrovolníci a také fotky přímo z kynologického výcviku, aby měli představu o jeho náročnos. Na konci semináře Kynologický výcvik nácvik reakce na potřesení rukou 32

33 jsme společně prodiskutovali veškeré obavy, představy i připomínky tak, aby dobrovolníci vstupovali do zařízení maximálně připraveni. Proběhlo také 9 canisterapeu ckých výcviků, na kterých byla prověřena základní poslušnost, ovladatelnost i povaha psa. I v těchto počtech výcviků jsme tedy předčili náš plán pro rok 2014, a to zejména díky velkému zájmu nových dobrovolníků. canisterapie v domově pro seniory rudná V průběhu roku působilo celkem 13 týmů v domovech pro seniory v Kladně, Kladně Švermově, v Rudné, v Novém Strašecí, v Rakovníku, v Berouně. Po jednom týmu působilo v Zahradě, poskytovateli sociálních služeb, v Rose Středisku pomoci ohroženým dětem, v Geriatrickém a rehabilitačním centru Kladno a v Základní škole prak cké, Základní škole speciální a Mateřské škole Korálek Kladno. Dva týmy docházely do Azylového domu v Kladně. Další tři týmy také docházely do Dětského centra na Stochově. Jedna dobrovolnice se svým psem projevila zájem docházet individuálně za dítětem z programu Pět P a nyní tedy čeká na vhodného klienta, kterému by kontakt se psem co nejvíce prospěl. 33

34 dobrovolníci v památníku lidice V září 2014 začal v DCK o ciálně fungovat akreditovaný dobrovolnický program, v rámci kterého působí dobrovolníci na nejrůznějších odděleních památníku. 34 dobrovolníci na komentované prohlídce lidic

35 Vypomáhají v lidickém muzeu, při provázení turistů po pietním území a expozicích, při vernisážích a výstavách, působí ve vzdělávacím oddělení, v galerii, účastní se veletrhů cestovního ruchu po celé České republice. Dobrovolníci významně doplňují ak vity památníku a pomáhají jeho kulturní i pietní ak vity propagovat. Často také přichází s vlastními nápady na nové vzdělávací programy a akce spjaté s naší historií. Odměnou jsou jim nejen nové zkušenos, ale i možnost více poznat fungování jedné z našich nejvýznamnějších kulturních památkových ins tucí, setkat se s pamětníky a dozvědět se tak mnoho nového. V průběhu roku působilo v programu 7 dobrovolníků, což je vzhledem k délce fungování programu velký úspěch. Někteří dobrovolníci spoluvedli výukové programy pro školy, jiní přepisovali video a audio nahrávky s rozhovory s pamětníky, další vypomáhali při Mezinárodní dětské výtvarné výstavě a v lidické galerii, jedna dobrovolnice dokonce provázela turisty v německém jazyce. Plánem do budoucna je ukotvení a stabilizace našeho nového programu a postupné navyšování počtu ak vních dobrovolníků v závislos na potřebách památníku. 35

36 akce pořádané DCK v roce 2014 V dubnu jsme zorganizovali 1. ročník charita vního plesu na podporu dobrovolnictví. V rámci plesu jsme uspořádali také aukci fotogra í z činnos našich dobrovolníků. Plesu se zúčastnili jak naši dobrovolníci, tak i partnerské organizace a někteří klien. 36 taška fest

37 den dětského úsměvu V červnu jsme uspořádali již 6. ročník tradiční akce s názvem Den dětského úsměvu. Zaznamenali jsme rekordní počet návštěvníků více jak 600. Na dě čekala spousta soutěžních stanovišť, maxi trampolína a skákací hrad. I této akce se zúčastnilo několik našich klientů. Proběhl také piknik pro dobrovolníky, v rámci něhož jsme se lépe poznali, zahráli si hry ad. 37

38 V srpnu jsme veřejnos i dobrovolníkům nabídli akci s názvem Pohádková zahrada s písněmi, hrami a soutěžemi pro dě. Následovala velká akce s názvem Taška Fest, pořádaná naší spolupracující organizací Taška Kladno, o. s. Jednalo se o fes val netradičního umění, věnovaný handicapovaným umělcům, z některými z nich DCK také spolupracuje. Na akci jsme dětem nabídli mnoho soutěžních stanovišť a dospělým zase stánek s výrobky našich klientů a s prezentací našich dobrovolnických programů. V září jsme s dětmi z Dětského centra Kladno a Stochov a z programu Pět P jeli na výlet do pražské ZOO. Tento výlet byl kvůli své větší nanční náročnos pořádaný po 2 letech a měl velký úspěch. V říjnu 2014 jsme pro dobrovolníky uspořádali i exkurzi do Lidic, kde DCK začalo o ciálně působit. Jednalo se o komentovanou prohlídku muzea, pietního území a také o besedu s pamětnicemi přeživšími lidickými ženami. Akce byla dobrovolníky silně emo vně vnímána a již nyní máme požadavky o její zopakování. V prosinci jsme pak uskutečnili tradiční akce v rámci jednotlivých programů pečení cukroví, zdobení adventních věnců se seniory, vánoční tvoření, vánoční besídky s dětmi. Se seniory z Domova s pečovatelskou službou Buštěhrad jsme také jeli na výlet do Sládečkova vlas vědného muzea v Kladně. Pro dobrovolníky jsme 8. prosince 2014 uspořádali seminář Základy první pomoci. 38

39 finanční zpráva A. Náklady I. Spotřebované nákupy celkem II. III. IV. Služby celekm Osobní náklady celkem Daně a poplatky celkem V. Ostatní náklady celkem VI. VII. VIII. B. Výnosy Poskytnuté příspěvky celkem Daň z příjmů celkem Náklady celkem I. Tržby za vlastní výkony a zboží celkem II. III. IV. V. VI. VII. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem Ak vace celkem Ostatní výnosy celkem Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem Přijaté příspěvky celkem Provozní dotace celkem Výnosy celkem C. Výsledek hospodaření před zdaněním Celkem (Kč) , , ,00 0, ,20 0, ,00 0, ,05 Celkem (Kč) ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,09 D. Výsledek hospodaření po zdanění 0,00 39

40 přehled dotací Dotace MZ Dětský úsměv MZ GaRC MZ Pes kamarád MZ Nemocnice Rakovník MV rodiny MV pes MV dě MV 5P MV terén MV senior MK MPSV Magistrát města Kladna MŠMT HUF Střč.kraj De minimis - kurz ČNB k = 27, ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 5 000,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč MZ Ministerstvo zdravotnictví ČR MV Ministerstvo vnitra ČR MK Ministerstvo kultury ČR MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Celkem k ,00 40

41 přehled darů Dary Nadace T.Maxové , ,00 Pešaut - montáže kabelů, s. r. o ,00 Miroslav Karas 7 000,00 BERÁNEK, spol. s r. o ,00 SIV Kladno s. r. o ,00 L I N E T spol. s r. o ,00 WALMARK, a. s ,00 Jiří Chvojka 2 000,00 AUTODOPRAVA LAMER s. r. o ,00 CENTRUM Koupelny, s. r. o ,00 METLA s. r. o ,00 LMC s. r. o ,00 NEO Trading s. r. o ,00 Kamila Anýžová 300,00 KASTY, s. r. o ,00 Ing. Miroslava Barabášová 1 200,00 Mar n Trik 800,00 ČÍŽEK s. r. o ,00 Jaroslav Ráček 2 800,00 TechSoup ,96 Zoopark Zájezd o. p. s ,00 C & A Moda, s. r. o ,00 Aminostar s. r. o. 600,00 Hokej Kladno s. r. o ,00 Divadla Kladno s. r. o. 560,00 Celkem k Petr Šťáhlavský 1 500,00 F.H.Prager s. r. o. 460,00 Mgr. Michaela Šímová Jana Křapáčková 1 527,00 450,00 Jana Svobodová JIPA Kamenné Žehrovice s. r. o ,00 500,00 Halo.cz reklama s. r. o. Štefan Chuchut 5 600,00 500,00 Hana Šeráková Eva Hamouzová Tomáš Vokoun 2 000, ,00 600,00 Radek Rozenkranz Pavel Vitner Aleš Talácko 1 000, ,00 200,00 anonymní dárce 450,00 Veronika Vlasáková 300,00 Mar n Kovařík 500,00 Mar n Kovařík 500,00 Helena Ulrychová 200,00 Michal Kovařík 200,00 Petr Ruprich 500,00 Monika Ruprichová 500,00 Matěj Polívka 500,00 Mária Sommerová 500,00 Sommerová Mária 650, ,96 41

42 přehled vlastních příjmů Vlastní příjmy kurzovné - školení 6 000,00 vstupné ples 7 800,00 jiné př.z hlavní činnos 5 330,00 tržby za reklamu 1 150,00 přeplatky na FÚ 0,00 vlastní fakturace celkem k Celkem k , , ,00 celkové výnosy za rok 2014 dotace včetně obcí a krajů dary remní nanční dary remní věcné dary osobní nanční dary osobní věcné dary nadací a nadačních fondů ostatní Celkem k , , , , , , , ,96 42

43

44 facebook.com/dckladno ickr.com/dckladno vimeo.com/dckladno číslo transparentního účtu: /2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Dobrovolnické centrum Kladno, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Dobrovolnické centrum Kladno, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 07 Dobrovolnické centrum Kladno, o. s. Vážené dámy, vážení pánové, vážení příznivci Dobrovolnického centra Kladno,o.s., dovolte mi Vás přivítat v úvodu Výroční zprávy za rok 2007, kterou

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Charity Frýdek Místek za rok 2013. Je v ní stručně popsáno dění loňského roku, tak jak jsme je prožívali my v naší Charitě.

Více

CHARITA )5»'(. 0«67(.

CHARITA )5»'(. 0«67(. CHARITA 1 2 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, uběhl další rok a opět nastal čas bilancování. Dovolte mi, abych vás pozval ke společnému ohlédnutí za uplynulým rokem 2014 nad Výroční zprávou naší Charity

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI Komunitní středisko KONTAKT LIBEREC příspěvková organizace Obsah 1 Základní údaje o organizaci... 5 1.1 Vymezení hlavní činnosti... 5 1.2 Prostory využívané

Více

KOMUNITNÍ CENTRUM MOTÝLEK Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008

KOMUNITNÍ CENTRUM MOTÝLEK Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 KOMUNITNÍ CENTRUM MOTÝLEK Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Milí přátelé, otevírá se před vámi výroční zpráva za rok 2008, ve kterém jsme spolu s klienty oslavili již páté narozeniny

Více

Obsah. Průvodcovská a předčitatelská služba... 22

Obsah. Průvodcovská a předčitatelská služba... 22 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah Úvodní slovo... 4 Základní informace... 5 Poslání a cíle... 6 Poslání TyfloCentra Praha, o. p. s.... 6 Cíle... 6 Historie... 7 Pracovní tým... 8 Služby TyfloCentra Praha... 10

Více

Úvodní slovo. S díky Vladimíra Bohalová, ředitelka

Úvodní slovo. S díky Vladimíra Bohalová, ředitelka Výroční Zpráva 2010 Obsah Obsah 2 Úvodní slovo 3 2. Základní údaje 4 3. Poslání a cíle 5 4. Historie 6 5. Přehled zaměstnanců k 31.12.2010 7 6. Informace o změnách 8 7. Přehled činností a jejich zhodnocení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI Komunitní středisko KONTAKT LIBEREC příspěvková organizace Obsah 1 Základní údaje o organizaci... 4 1.1 Vymezení hlavní činnosti... 4 1.2 Prostory využívané

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam. Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 vypracováno v souladu s pravidly stanovenými v rámci SRS (Social

Více

Výroční zpráva 2012. Salesiánské kluby mládeže

Výroční zpráva 2012. Salesiánské kluby mládeže Výroční zpráva 2012 Salesiánské kluby mládeže Sídlo: Salesiánské kluby mládeže Kobyliské nám. 1000/1 182 00 Praha 8 Kobylisy IČ: 65398599 Číslo účtu: 1171059001/5500 Rada sdružení: Marek Sklenář Petr Vaculík

Více

MATEŘSKÉ CENTRUM PALEČEK

MATEŘSKÉ CENTRUM PALEČEK MATEŘSKÉ CENTRUM PALEČEK Výroční zpráva za rok 2014 Vypracováno v souladu s pravidly stanovenými v rámci Social Reporting Standard SRS (verze 2012) Obsah: Část A 1. Předmět zprávy 1.1 Rozsah 1.2 Cyklus

Více

Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 1 PATRONKA MOTÝLKU Ester Janečková Každé dítě si potřebuje hrát a trávit příjemně svůj volný čas. Pro každé dítě to ale

Více

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. Karlínské náměstí 12, 186 00 Praha 8 - Karlín

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. Karlínské náměstí 12, 186 00 Praha 8 - Karlín Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. Karlínské náměstí 12, 186 00 Praha 8 - Karlín VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O STP V ČR, O.S.... 3 1.1 Historie... 3 1.2 Poslání a cíle...

Více

Úvodní slovo. Milí přátelé, spolupracovníci a podporovatelé Rodiny v centru,

Úvodní slovo. Milí přátelé, spolupracovníci a podporovatelé Rodiny v centru, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah Úvodní slovo 2 Informace o organizaci 3 Lidé v organizaci 4 Výsledky naší práce po jednotlivých oblastech: Podpora fungující rodiny 9 Služby péče o děti 14 Podpora sociálně znevýhodněných

Více

výroční zpráva 2010 sdružení na pomoc dětem s handicapy Táhneme s dětmi za jeden provaz

výroční zpráva 2010 sdružení na pomoc dětem s handicapy Táhneme s dětmi za jeden provaz výroční zpráva 2010 sdružení na pomoc dětem s handicapy Táhneme s dětmi za jeden provaz patronka Motýlku Ester Janečková Milí přátelé a příznivci, jsme rády, že Vás opět můžeme informovat o tom, co se

Více

Sdružení na pomoc dětem s handicapy

Sdružení na pomoc dětem s handicapy ZP VÝR RÁ OČ VA NÍ 20 14 Sdružení na pomoc dětem s handicapy Vážení, těší nás, že se Vám dostala do rukou tato výroční zpráva, jejíž prostřednictvím máte možnost nahlédnout na to, co se u nás událo v uplynulém

Více

Výroční zpráva 2012. ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM APLA-JM o. s.

Výroční zpráva 2012. ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM APLA-JM o. s. Výroční zpráva 2012 ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM APLA-JM o. s. Výroční zpráva 2012 ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM APLA-JM o. s. Asociace pomáhající lidem s autismem APLA JM o.s registrovaná

Více

Salesiánské hnutí mládeže

Salesiánské hnutí mládeže Salesiánské hnutí mládeže Výroční zpráva 2005 Salesiánské hnutí mládeže (dále jen SHM) je organizací mladých lidí, kteří se angažují ve výchovné práci mezi dětmi a mládeží v křesťanském duchu. Jejich pozornost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. TyfloCentrum Praha, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. TyfloCentrum Praha, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 TyfloCentrum Praha, o.p.s. Obsah Úvodem 3 I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PROFIL SPOLEČNOSTI.4 II. III. ZPRÁVA O ČINNOSTI.7 FINANČNÍ ZPRÁVA...23 Pracoviště Praha Pracoviště Kolín Pracoviště

Více

Úvodní slovo. obsah. Výroční zpráva Diakonie Církve bratrské

Úvodní slovo. obsah. Výroční zpráva Diakonie Církve bratrské ii obsah Úvodní slovo...1 Základní údaje...2 Bethesda domov pro seniory...3 Kruh přátel Bethesdy...4 Centrum Slunečnice...5 Chráněné bydlení na Xaverově...8 Pobyty...9 Pobočka Diakonie CB v Hrádku...11

Více

SLOVO ŘEDITELE. Bc. Jakub Václavů výkonný ředitel Pontonu STRANA 3

SLOVO ŘEDITELE. Bc. Jakub Václavů výkonný ředitel Pontonu STRANA 3 Výroční zpráva 2013 OBSAH Slovo ředitele 3 Přehled projektů 4 O Pontonu 5 Důležité momenty roku 2013 6 Organizační schéma 7 Bedna 8 COM.PASS 13 Jsem Ready! 18 Klubíčko 23 Pixla 28 Bednění 34 Pixlování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ESET - HELP

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ESET - HELP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ESET - HELP ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, V uplynulém roce jsme še oslavili patnácté výročí vzniku občanského sdružení ESET-HELP. Aniž jsme si to uvědomili, ušli jsme

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Nejchudší člověk není ten, co nemá ani vindru, ale ten, který nemá žádné sny. ( Bill Newman) SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU V Ý R O Č N Í ZA ROK 2011 Z P R Á V A Zpracovatel: Sociální služby města

Více

Výroční zpráva 2014 Obsah

Výroční zpráva 2014 Obsah Výroční zpráva 2014 Neboť jsem měl hlad, a dali jste mi najíst, měl jsem žízeň, a dali jste mi napít, byl jsem cizí, a ujali jste se mě, byl jsem nahý, a oblékli jste mě, byl jsem nemocen, a navštívili

Více

Volnočasové aktivity v Domově seniorů Drachtinka

Volnočasové aktivity v Domově seniorů Drachtinka Volnočasové aktivity v Domově seniorů Drachtinka Katalog činností Hlinsko 1. 10. 2010 1 Katalog Obsah a úvod 1. VOLNOČASOVÉ AKTIVITY V DsD KATALOG... 1 1.1 Úvod a slovníček pojmů... 4 2. Pravidelné činnosti...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITY OLOMOUC PRO ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITY OLOMOUC PRO ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITY OLOMOUC PRO ROK 2011 Poslání Charity Olomouc Charita Olomouc je poslána katolickou církví, aby odpovídala na potřeby lidí v nouzi službou v duchu křesťanské lásky, která chrání v

Více

Výroční zpráva pro rok 2005. Obsah

Výroční zpráva pro rok 2005. Obsah Výroční zpráva pro rok 2005 Obsah 2006 Brenda Kučerová Vydalo Dobrovolnické centrum MOTÝLEK o. s. FN-PDM, Černopolní 9, 625 00 Brno Telefon, fax: 532 234 318 Mobil: 604 231 063 E-mail: magda.h@motylek.info

Více

Domov Sue Ryder Výroční zpráva za rok 2009

Domov Sue Ryder Výroční zpráva za rok 2009 Domov Sue Ryder Výroční zpráva za rok 2009 Domov Sue Ryder Výroční zpráva za rok 2009 Správní rada: Mgr. Robert Kaňka - předseda RNDr. Lydie Roskovcová - místopředsedkyně Ing. Evžen Kočenda Ing. Václav

Více

CHALLENGE INTERNATIONAL ČESKÁ REPUBLIKA

CHALLENGE INTERNATIONAL ČESKÁ REPUBLIKA TEEN CHALLENGE INTERNATIONAL ČESKÁ REPUBLIKA 2011 2011 Výroční zpráva Teen Challenge International Česká Republika 2011. TCI je církevní organizací Apoštolské církve, registrovanou Ministerstvem kultury

Více

Rok 2011 Evropský rok dobrovolnictví. Jak funguje Centrum krizových a mimořádných událostí. Dohoda o hmotné odpovědnosti má svůj smysl

Rok 2011 Evropský rok dobrovolnictví. Jak funguje Centrum krizových a mimořádných událostí. Dohoda o hmotné odpovědnosti má svůj smysl 2/ 2011 Rok 2011 Evropský rok dobrovolnictví Jak funguje Centrum krizových a mimořádných událostí Dohoda o hmotné odpovědnosti má svůj smysl 01 úvod Rozhodnutí je na Vás Proč se rozhodnout pro Slezskou

Více