VÝROČNÍ ZPRÁVA. PRO-DOMA, spol. s r.o. za rok (včetně účetní uzávěrky)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA. PRO-DOMA, spol. s r.o. za rok 2011. (včetně účetní uzávěrky)"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA PRO-DOMA, spol. s r.o. za rok 2011 (včetně účetní uzávěrky)

2 Obchodní firma: PRO-DOMA, spol. s r.o. Sídlo: Praha 9 Újezd n. L., Budčická 1479, PSČ Předmět podnikání: Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, s poskytováním jen základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor Provádění staveb, jejich změn a odstraňování Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny Identifikační číslo: Adresa: Praha 9 Újezd n. L., Budčická 1479, PSČ Datum vzniku: 12. července 1990 Právní forma: společnost s ručením omezeným Statutární orgán: jednatel společnosti Josef Mařinec Základní kapitál: Kč

3 Zpráva managementu o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku Plán tržeb a zisku na rok 2011 byl vedení společnosti stanoven jediným společníkem. Hlavním úkolem managementu bylo naplnění požadovaných hospodářských ukazatelů, především plánovaného zisku. K tomuto účelu byl zpracován plán pro rok 2011 rozpracovaný pro jednotlivá střediska společnosti a stanoveny cíle. Management společnosti PRO-DOMA se v rozhodující míře věnoval především hodnocení obchodní a ekonomické oblasti, pohledávkám po lhůtě splatnosti, eliminaci nelikvidních zásob, péči o dlouhodobá aktiva a finanční situaci společnosti. Plnění stanoveného plánu společnosti se v hodnoceném roce vyvíjelo nad rámec předchozích let. Společnost dosáhla tržeb za prodané zboží a poskytnuté služby ve výši ,-Kč v roce 2011 oproti ,-- v roce Vývoj tržeb v daném fiskálním období byl nad relací vývoje hospodářského cyklu na trhu distribuce stavebnin v roce 2011 a souběžně lze tento rok označit za stabilizovaný ve výčtu odběratelů. Marže se v tomto sledovaném období narostla na hodnotu 14,34% proti 12,77% v roce Nárůst marží byl způsoben systematickou péčí o cenotvorbu a implementací pravidel při tvorbě cen v celé společnosti. Ten pak dosáhl hodnoty před zdaněním oproti roku 2010, kdy byl ,-- Kč. Bilanční suma společnosti se zvýšila meziročně z ,-Kč na konečných netto ,-Kč, přičemž vlastní kapitál narostl z hodnoty ,- Kč na ,-Kč, Rok 2011 byl prvním rokem fúzované společnosti PRO-DOMA, spol. s r.o. a Stavebniny NYPRO, a.s., což mělo dopad na změny výkonů a poměrových ukazatelů. V roce 2011 došlo k navýšení základního kapitálu z tis. Kč na tis. Kč a společnost zaúčtovala před koncem roku do kapitálových fondů dalších tis. Kč za účelem úpisu do základního kapitálu a tento úpis byl proveden počátkem roku 2012 a základní kapitál navýšen dne na tis. Kč. Společnost zaměstnávala k celkem 353 zaměstnanců, z toho 5 řídících pracovníků. Delikventní pohledávky byly řešeny po účetní stránce tvorbou opravných položek a tyto pohledávky jsou průběžně právně vymáhány. Jako prevence vzniku problematických pohledávek je uplatněno rozsáhlé pojištění a také kvalifikovaný scoring, který je nasazen na

4 celé portfolio odběratelů. Hospodaření po stránce zajištěných peněžních toků bylo po celý rok vyrovnané a společnost se nedostávala do platební neschopnosti. Základní údaje o společnosti Společnost PRO-DOMA vznikla jako rodinná firma se zaměřením na prodej stavebních materiálů a průmyslového zboží. V lednu roku 2004 došlo k převedení podílů firmy PRO-DOMA, spol. s r.o. na novou mateřskou společnost Pro-Doma Holding AG se sídlem ve Švýcarsku. V průběhu let si firma PRO-DOMA vybudovala silnou pozici na českém trhu se stavebními materiály a v nynější době nabízí své služby svým zákazníkům v 50-ti prodejnách. V roce 2011 proběhla zdárně fúze se společností Stavebniny NYPRO, a.s. a PRO-VM invest, s.r.o. a také došlo k nákupu 100% podílu ve společnosti FERRAM STAVEBNINY, s.r.o. (v současnosti PRO-DOMA FERRAM, s.r.o.), která bude integrována do společnosti PRO-DOMA v roce 2012 také formou fúze (detaily týkající se spojení viz níže) Zde jsou vytčeny klíčové milníky vývoje společnosti převzetí 5ti poboček spol. Stavoartikel, a.s Převzetí 4 poboček spol. Falco převzetí 10ti poboček spol. Bierhanzl Group, a.s převzetí spol. Stavebniny Nypro, a.s poboček převzetí 2 poboček od Čegan, spol. s r.o převzetí FERRAM STAVEBNINY, s.r.o. 7 poboček (Olomouc, Ostrava, Opava 2x, Brno, Rudná u Prahy, Albrechtice) Pro rok 2012 PRO-DOMA vstupuje na trh s celkovým počtem 50 poboček

5 Pobočky jsou umístěny na většině území naší republiky a jsou tak blízko ke svým zákazníkům. Do budoucna se plánuje otevření nových prodejních středisek v dosud námi neobsazených lokalitách, což přispěje k nárůstu počtu zákazníků a k dalšímu upevnění pozice na trhu. Důležitou zásadou naší společnosti je spokojený zákazník. Takového zákazníka si představujeme jako člověka, který se během své návštěvy na kterémkoliv z našich středisek cítí uvolněně, pořídí vše dle svých představ, získá odborné rady, odejde domů spokojený a doporučí nás svým přátelům. Pro tuto firemní filozofii přizpůsobujeme a modernizujeme naše střediska a zaměstnáváme odborný personál. Vývoj tržeb Společnost od roku 2007 dosahuje téměr 2 mld tržeb, přičemž v roce 2011 dosáhla firma tržby celkem ,-Kč, oproti roku 2010, kdy dosáhly tržby hodnoty ,-Kč vývoj tržeb v letech vývoj tržeb v letech

6 Ve spojení s firmou FERRAM STAVEBNINY, s.r.o. (PRO-DOMA FERRAM, s.r.o.), se kterou je firma PRO-DOMA od ve fúzi a jejíž podíl byl nakoupen by rok 2011 vypadal následovně: Obrat 2011 (v tis. Kč) PRO-DOMA, spol.. s r. o FERRAM STAVEBNINY, s.r.o CELKEM: Vývoj vlastního kapitálu Společnost trvale posiluje v oblasti vlastního kapitálu a to jak z HV, tak i prostřednictvím úpisu peněžitých vkladů do základního jmění společnosti V L A S T N Í K A P I T Á L V L A S T N Í K A P I T Á L

7 Informace o významných skutečnostech, které nastaly po rozvahovém dni Za podstatné skutečnosti, které je potřeba zmínit, považuje společnost PRO-DOMA vstup do fúze se společností FERRAM STAVEBNINY, s.r.o (PRO-DOMA FERRAM, s.r.o.) Tato fúze byla připravována jako plánovaná po nákupu podílu v této společnosti, kde firma PRO-DOMA zakoupila 100% ovládací podíl ke dni Za rozhodné datum pro fúzi obou společností v nástupnickou PRO-DOMA, spol. s r.o. byl zvolen den Od tohoto dne jsou vyvíjeny veškeré aktivity směřující k zápisu fúze podle zákona o přeměnách společností. Předpokládaný zápis fúze do příslušného obchodního rejstříku je Ke dni byla zapsána do obchodního rejstříku fúze společností STAVEBNINY NYPRO a.s. a PRO-VM invest s.r.o. se společností PRO-DOMA, spol. s r.o. Základní kapitál uvedených společností byl upsán do společnosti PRO-DOMA, spol. s r.o. Společnosti STAVEBNINY NYPRO a.s. a PRO-VM invest s.r.o. sloučením zanikly. Rozhodné datum fůze je Splynutím organizací PRO-DOMA, spol. s r.o. a PRO-DOMA FERRAM, s.r.o. posílí firma o 7 provozoven, avšak předpokládá se uzavření některých nerentabilních provozů jako jsou Albrechtice a Brno. Do tržeb celého podniku by měla PRO-DOMA zaznamenat přírůstek tržby cca ,-Kč. Nákup podílu ve společnosti byl potvrzen souhlasem Úřadu pro hospodářskou soutěž a celá integrace započata bezprostředně po datu nákupu. K dalším významným skutečnostem mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky, které by nebyly popsány v příloze tvořící součást účetní závěrky k 31.prosinci 2011, nedošlo. Významné majetkové změny Za významnou majetkovou změnu lze považovat nabytí majetků prostřednictvím fúze se společností STAVEBNINY NYPRO, a.s.,nákup podílu ve společnosti FERRAM STAVEBNINY s.r.o., a také majetkové pohyby uvnitř PRO DOMA, spol. s r.o.

8 Uspořádání firem ve skupině a režim fúzí PRO-DOMA Holding AG, SWITZERLAND PRO-DOMA, spol. s r.o. (Nástupnická organizace) PRO-DOMA Trade, s.r.o. (splynutí v roce 2010 ) STAVEBNINY NYPRO, a.s. (nákup podílu v roce 2010 a splynutí v roce 2011) PRO-VM Invest, s.r.o. (splynutí v roce 2011) FERRAM STAVEBNINY s.r.o. (nákup podílu v roce 2011 a splynutí v roce 2012) Pohyby v majetku Nemovitosti Hlavní přírůstky majetku souvisí s nákupem střediska Karlovy Vary v ceně tis. Kč a zařazením haly na středisku ve Staré Boleslavi v ceně tis. Kč. Pozemky Přírůstek majetku souvisí s nákupem pozemků střediska Karlovy Vary v ceně tis. Kč Fúze PRO-DOMA spol. s r.o., STAVEBNINY NYPRO, a.s. a PRO-VM invest s.r.o. Společnosti PRO-DOMA a STAVEBNINY NYPRO, a.s. a PRO-VM invest s.r.o., na základě zákona č.125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, splynuly v nástupnickou organizaci PRO-DOMA, spol. s r.o., ke dni , přičemž zápis do obchodního rejstříku byl vykonán ke dni Ke dni došlo k zápisu fúze společností PRO-DOMA, spol. s r.o. a STAVEBNINY NYPRO, a.s. a PRO-VM invest s.r.o. do OR: Dle projektu vnitrostátní fúze sloučením na

9 nástupnickou společnost PRO-DOMA, spol. s r.o., se sídlem Praha 9, Újezd n. L., Budčická 1479, PSČ , IČ: , zapsanou v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze v oddíle C, vložce 67 přešlo veškeré jmění včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů zanikajících společností PRO-VM invest s.r.o., se sídlem Praha 9, Újezd nad Lesy, Budčická 1479, PSČ , IČ: , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíle C, vložkce a STAVEBNINY NYPRO, a.s., se sídlem Trutnov, Břečštejnská 460, PSČ , IČ: , zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové v oddíle B, vložce Nákup podílu ve společnosti FERRAM STAVEBNINY s.r.o. a plánovaná fúze K byla podepsána smlouva o převodu obchodních podílů, kterou prodali společníci 100% podíl ve společnosti FERRAM STAVEBNINY s.r.o. a novým, jediným společníkem se stala PRO-DOMA, spol. s r.o.. Tato společnost k započala fúzi sloučením se společností FERRAM STAVEBNINY s.r.o. a to podle par 73 zákona 125, 2008Sb. V průběhu roku tedy dojde k zápisu splynutí, kdy dojde ke spojení společnosti PRO-DOMA, spol. s r.o. se společností FERRAM STAVEBNINY s.r.o.. Zanikající organizací bude FERRAM STAVEBNINY s.r.o. a nástupnickou PRO-DOMA spol. s r.o.. Budoucí uspořádání a funkcionalita FERRAM STAVEBNINY s.r.o., bude zásadně dotčena a restrukturována. Pravděpodobně dojde k uzavření některých provozů, které byly v roce 2011 ztrátové a u kterých není vyhlídek na reálné narovnání ekonomiky do černých čísel tak, aby byla narovnána celková ekonomika subjektu. Za zásadní považujeme, že jen 2 střediska v červených číslech svým uzavřením dopomohou znásobit ostatním střediskům jejich schopnost generovat celé budoucí společnosti zisk. Navíc dojde k sekundárním úsporám na zajištění zdrojů. Svoje zákazníky i nadále bude budoucí část podniku PRO-DOMA, spol. s r.o. hledat zejména mezi menšími a středně velkými firmami a soukromými stavebníky. Cestou k úspěchu je i pečlivý výběr prodávaného sortimentu a jeho rozšiřování. Velký důraz bude kladen na cenotvorbu, zvyšování úrovně prodeje, vztah k zásobě a obalovému hospodářství a logistice dopravy.

10 Statutární orgány a management Statutární orgány a management pracují v níže uvedeném složení Jednatel společnosti Josef Mařinec od 1990 Management Generální ředitel Petr Vaněrka od 2009 Obchodní ředitel Daniel Křížek, MBA od 2010 Ekonomický ředitel Ing. Pavel Kostrhoun od 2003 Provozní ředitel oblasti I Jan Mařinec od 2002 Provozní ředitel oblasti II Josef Mařinec, ml. od 1997 Náhled organizační struktury Organizační struktura PRO-DOMA Holding, a.g. Josef Mařinec - jednatel Personalistika Linda Mařincová Interní lektor PRO-DOMA FERRAM s.r.o. Ing. Vladimír Schreier-jednatel PRO-DOMA, spol. s r.o. Petr Vaněrka - ředitel Správa portfolia ESF koordinátor Právník Provoz - oblast I. Jan Mařinec Provoz - oblast II. Josef Mařinec ml. Obchod a marketing Daniel Křížek, MBA Ekonomika a majetek Ing. Pavel Kostrhoun Auditor Daňový poradce IT / Navision IT / Správa Marketing Pavel Benda Kristýna Peluhová Nákupu Jan Haišman Prodej Centrální fakturace Hlavní účtárna Majetek a evidence Zakázky Kmenová data Paletové hospodářství Logistika Produktový manažer Příjmy a výdaje Střediskové účtárny Mzdová účtárna Region I. Čechy střed Leon Kavala Region II. Čechy sever Petr Heidrich Region III. Čechy jih Eva Králová Region IV. Čechy západ JUDr. Pavel Marešovský Region V. Čechy vých. Tomáš Nývlt Region VI. Morava Ing. Martin Zavadil

11 Budoucí vývoj společnosti V následujícím období bude společnost PRO-DOMA, spol. s r.o. zajišťovat fúzi se společností FERRAM STAVEBNINY s.r.o (PRO-DOMA Ferram, s.r.o.), věnovat se případným dalším příležitostem v oblasti akvizic dalších vhodných subjektů. Také se bude věnovat precizaci obchodních i provozních procesů, aby dokázala čelit změnám na trhu distribuce stavebními materiály. Jedná se především o nové přístupy k zákazníkovi v oblasti tvorby individuálních cen, vyhledávání nového sortimentu, který bude kopírovat aktuální trendy ve stavebnictví. Vše bude pokračovat v souladu se strategií, kterou prosazuje PRO-DOMA, spol. s r.o. ve svých aktivitách. Společnost plánuje další rozvoj informačního systému Microsoft Solution Navision, kde se hodlá zaměřit zejména na cenotvorbu, controlling, hospodaření se zásobami a v neposlední řadě masovému nasazení elektronické fakturace. Informace o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje Společnost v roce 2011 nevyvíjela žádné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje. Vzhledem ke skutečnosti, že firma PRO-DOMA je obchodní organizací, není nutné se zabývat otázkami výzkumu. Za podstatnější v oblasti vývoje můžeme považovat opatření týkající se vývoje procesů zakotvující pravidla v oblasti koncepce obchodu, cenotvorby, kreditní politiky a péče o majetek. V těchto oblastech však nejsou náklady outsourcované a tudíž se jedná o náklady vnitřní a jako takové nejsou vyčísleny. Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí a pracovněprávních vztahů S ohledem na předmět podnikání nemá společnost žádné zvláštní aktivity v oblasti ochrany životního prostředí a pracovněprávních vztahů. Tzn. jakékoli jiné aktivity v oblasti ochrany životního prostředí a pracovně právních vztahů než ty, které vyplývají z plnění povinností daných zákonem a ostatními platnými předpisy, společnost nemá. Lze tedy říci, že společnost v roce 2011 plnila veškeré předepsané normy týkající se oblasti ochrany životního prostředí. PRO-DOMA plní povinnosti v souvislosti se zpětným odběrem a využitím odpadů z obalů, kdy podle zákona mají tuto povinnost plnit osoby (podnikající právnické a fyzické osoby), které uvádějí obaly nebo balené výrobky na trh, nebo do oběhu, tzn dovážejí, plní, importují do ČR, nebo prodávají. Proto firma PRO-DOMA, uzavřela Smlouvu o sdruženém plnění s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a.s., která byla vytvořena za účelem zajištění plnění zákonné povinnosti. EKO-KOM, a.s., v ČR zajišťuje systém sběru a recyklace odpadových obalů

12 Oblast rozvoje lidských zdrojů PRO-DOMA, spol. s r.o. začala realizovat projekt zaměřený na vzdělávání svých zaměstnanců v prosinci Tento projekt je hrazený z ESF (Evropský sociální fond) a SR ČR (Státní rozpočet České republiky) v rámci OP LZZ (Operační program lidské zdroje a zaměstnanost). Společnost PRO-DOMA, spol. s r.o. získala dotaci ve výši , 11,- Kč. Projekt bude realizován v období prosinec 2010 až srpen Do projektu je zapojeno celkem 147 zaměstnanců společnosti PRO-DOMA od obchodních zástupců, přes vedoucí středisek až k vrcholovému managementu. V rámci tohoto vzdělávacího programu bude společnost PRO-DOMA, spol. s r.o. školit své zaměstnance hned ve třech oblastech. První oblastí, na kterou je kladen velký důraz, je školení zaměstnanců v oblasti Informačních technologií. Tato školení jsou zaměřená na ovládání informačního systému a dále na práci v excelu, tvoření tabulek, grafů, atd. Dalším neméně důležitým okruhem vzdělávání je oblast tzv. SOFT SKILLS (měkké dovednosti), kterého se zúčastní zaměstnanci napříč spektrem pracovních pozic a budou si upevňovat, nebo získávat nové znalosti v oblasti práce se zákazníkem nebo podřízenými. Třetí oblastí je výuka Anglického jazyka. Obsah této výuky je zaměřen na obchodní angličtinu a používání odborné terminologie v oblasti stavebnictví. Pohledávky PD 2011 Platební kázeň Pohledávky z obchodního styku po splatnosti Částka v tis. Kč Pohledávky po splatnosti z toho do 180 dní po z toho dní po z toho nad 360 dní po K pohledávkám po splatnosti je vytvořena opravná položka ve výši tis. Kč. Závazky - Závazky z obchodního styku po lhůtě splatnosti nejsou, vyjma závazků po lhůtě splatnosti 180 dní ve výši 239 tis. Kč - z důvodu nedořešených zápočtů

13 Obrátky zásob, pohledávek a závazků v letech Obrátkovost Doba obratu zásob 30,71 28,59 32,77 30,37 38,17 36,78 Doba splatnosti pohledávek 57,20 35,72 41,14 40,98 50,32 58,68 Doba splatnosti závazků 18,65 9,45 1,94 2,46 2,84 12,85 Vlastnictví cenných papírů Společnost vlastní podíly ve společnostech FERRAM STAVEBNINY s.r.o., která byla v průběhu roku přejmenována na PRO-DOMA FERRAM, s.r.o. a dále pak v EURO-MATériaux S.A.. Ve společnosti FERRAM STAVEBNINY s.r.o. 100% ovládacího a majetkového podílu tzn podílu na základním jmění společnosti v hodnotě ,-Kč. Dále PRO-DOMA, spol. s r.o. vlastní cenné papíry v hodnotě ,-Kč v podobě akcií společnosti EURO-MATériaux S.A.. Cíle a metody řízení rizik společnosti Společnost rozděluje rizika do tří základních skupin Rizika spojená se vznikem nelikvidních aktiv Rizika spojená s ekonomickým vývojem Rizika vnější trhu Rizika spojená se vznikem nelikvidních aktiv (oběžná a stálá aktiva) Oběžná aktiva Pohledávky V oblasti správy pohledávek, se firma zaměřuje zejména na prevenci vzniku delikventních pohledávek. Každý zákazník podléhá pravidelným revizím, kde prostřednictvím kvalifikovaného scoringu dochází k vyhodnocování způsobilosti zákazníka dostát svým závazkům.

14 Tato prověrka je zajišťována v důsledku podnětů, jako jsou: změna kreditních limitů platební podmínky expirace kreditu změna platební kázně zalistování nového zákazníka V souvislosti s vývojem platební morálky odběratelů je implementován detailní proces, kde jsou veškeré pohledávky systematicky sledovány a v okamžiku prodlení řešeny. V okamžiku vzniku delikvence je pohledávka převedena do režimu nestandardu a jako taková vymáhána právně. Souběžně PRO-DOMA zajišťuje ve spolupráci s pojišťovnou KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s., pojištění pohledávek. To se děje jak v prostoru nejmenovitého limitu tak i jmenovitého. Pojištěno je cca ,-Kč obratu, které představují rizikovější skupinu, která je identifikována scoringem. Veškeré pohledávky, které jsou v prodlení více jak 180-dní po lhůtě splatnosti, jsou oprávkovány a opravné položky na nedobytné pohledávky do roku 2011 dosáhly hodnoty tis. Kč Zde je přehled opravných položek k pohledávkám - stav a tvorba v roce 2011 Pohledávky opravné položky Rok Částka daňová Částka nedaňová Součet z Celkem Tvorba , , ,92 Stav k , , ,04 Zásoby a obalové hospodářství Oblast péče o zásobu společnost rozděluje zásoby na zboží a obalové hospodářství

15 Zásoby Vzhledem ke skutečnosti, že firma považuje problematiku zásob za neméně rizikovou, než je oblast pohledávek, vypracovala metodiku, na základě jsou od roku 2011 zásoby řešeny. Nasazení nových přístupů by mělo přispět k omezení vzniku problematických zásob. Zásoby jsou členěny: Zásoby standardní ty které nevykazují parametr nelikvidní zásoby tzn takové, jejichž prodejnost není ohrožena Zásoby nízkoobrátkové a nelikvidní ty které vykazují parametry, které signalizují prodejnost. Jedná se zejména o zásoby, jejichž prodejnost je více než 1000 dní do vyprodání, nebo jsou bez pohybu 365 dní. Zároveň jsou to takové zásoby, které jeví známky poškození, či jsou expirované a jinak znehodnocené. Podnik eviduje zásobu a její hodnoty v průměrných cenách. Na zásoby je taktéž tvořeny opravné položky tak, aby byla průběžně řešena otázka jejich věrohodného oceňování. V roce 2011 byla vytvořena opravná položka ve výši 1, ,87Kč a celkem odpis do roku 2011 činí 6, ,84Kč Zde je přehled opravných položek k zásobám - stav a tvorba v roce 2011 Zboží opravné položky Rok Částka daňová Částka nedaňová Součet z Celkem Tvorba , ,87-1, ,87 Stav k , ,84-6, ,84 Obalové hospodářství palety PRO-DOMA eviduje cca 11% celkového objemu skladové zásoby v paletách, které leží pod zbožím, nebo jsou potenciálně vratné od zákazníků, či jsou na skladech podniku a čekají na naplnění kvót pro odvoz k dodavateli. V roce 2011 společnost nasadila poplatek 20,-Kč za vracení palety odběratelem jako jistou formu manipulačního poplatku tak, aby bylo zabráněno vzniku problematického salda a částečně eliminován vznik škod na straně PRO-DOMA spojených se vznikem objemu problematicky vratných palet v důsledku jejich špatné kvality.

16 Zásadní změnou v přístupu k problematice obalového hospodářství očekává společnost příznivý vývoj v oblasti počtu palet a také logicky v jejich finanční hodnotě, na kterou jsou vázány zdroje na jejich krytí. Za základní atributy změn lze považovat zařazení evidence do šarží a odsouhlasení sald a kvót na straně dodavatele, včetně navedení jednotkových expirací na straně odběratele. Firma má vyvážená salda v evidenci dodavatelů a tudíž je možné konstatovat, že v každý okamžik má firma prostor vracet palety dodavatelům bez rizika odmítnutí jejich zpětného odkupu. Stálá aktiva Na straně stálých aktiv firma vlastní nemovitosti a movité věci, kde jsou vždy uplatňovány odpisy v souladu se zákonem o účetnictví, daňové pak podle zákona o dani z příjmu. Vzhledem k provedeným oceněním u nemovitého majetku lze konstatovat, že hodnota majetku je stejná a vyšší, než jeho zůstatková účetní hodnota. Naprostá většina nemovitého majetku souvisí s hlavní činností tzn prodej a distribuce stavebních hmot. Movitý majetek je evidován v ceně převyšující ,-Kč bez DPH a je taktéž odepisován. Jedná se zejména o osobní a nákladní automobily a také skladovací technologie. Rizika - spojená s ekonomickým vývojem Společnost trvale vyhodnocuje na úrovni managementu jak oblast výnosů, tak oblast nákladů. Zatímco v oblasti výnosů se jedná o cenotvorbu, na níž je závislá rentabilita prodeje, na straně nákladů jsou klíčovými položkami: - mzdové náklady - náklady na energie a služby Mzdové náklady jsou průběžně porovnávány s produktivitou a jako důsledek jsou regulovány úvazky vázané na produkt. Tzn v praxi se trvale konfrontuje velikost produktu měřená tržbou a přidanou hodnotou, proti počtu úvazků a výší nákladů na jejich zajištění. Oblast motivace je řízena motivačními systémy na úrovni každého zaměstnance a systém funguje na bázi malusů a bonusů prostřednictvím negativní a pozitivní motivace. Náklady na energie a služby zahrnují zejména položky jako jsou náklady na elektrickou energii, vytápění, PHM, nájmy a služby (například datové linky a telefonní připojení)

17 Veškeré služby jsou 1x ročně prověřovány a dodavatelé sjednocováni podle úspěchů v nabídkách. V důsledku aplikovaných přístupů k řešení oblasti nákladů a výnosů se podařilo nastartovat příznivý trend v oblasti nákladů a jasnou motivaci na straně prodejců směřující k dosažení maximálních možných výkonů, při zachování konkurenceschopnosti a produktivity. Rizika vnější trhu Vzhledem k pokračující recesi stavebního trhu a prohlubující se situaci v oblasti platební insolvence, firma PRO-DOMA předpokládá další tlak na zajištění příjmů. Očekávané postupné sjednocování sazby DPH v základní sazbě, může vést k turbulencím zákaznické vůle a proto společnost pečlivě zvažuje kroky vedoucí k oslabení ekonomické pozice. Vysoká schopnost čelit výkyvům vnějších vlivů je dána ekonomickou stabilitou. ukazatele platební schopnosti a pohyb VK EBITDA (tis. CZK) Vlastní kapitál (tis.czk) Cenová, úvěrová a likvidní rizika související s tokem hotovosti Cenová rizika Společnost se zaměřuje na respektování cenových indikátorů, ale věnuje maximální péči cenotvorbě. Jelikož vztah přidané hodnoty k výsledku je natolik těsný, že 3% ztráty marže by smazala celou platební schopnost roku 2011, lze považovat cenu a její udržitelnost za klíčový parametr s dopadem na tvorbu hospodářského výsledku. Proto vznikl v roce 2010 projekt cenotvorba, který byl v roce 2011 nasazen a do roku 2012 bude dále precizován a utvářen. Je zaměřen dlouhodobě zejména na udržitelnost marží a to jak na straně maximální, tak i minimální úvratě jejich hodnot. Respektuje i distribuční kanály, kde je nezbytné přistupovat k dané problematice různě.

18 V důsledku nasazení základních pravidel v oblasti cenotvorby a důsledností v prosazování koncepce se podařilo navýšit meziročně marže o 1,57% a to z 12,77% v roce 2010 na 14,34% v roce marže v letech Tržby za prodej zboží marže 11,17% 11,48% 12,26% 13,00% 12,77% 14,34% 16,00% 14,00% 12,00% 11,17% 11,48% 12,26% 13,00% 12,77% 14,34% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% Úvěrová rizika Společnost čerpá úvěry na zajištění provozních potřeb a také zdroje na investiční projekty. Koncem roku 2011 byl čerpán úvěr na nákup podílu ve společnosti FERRAM STAVEBNINY, s.r.o., ve výši ,-Kč a tento výrazněji navýšil stav dlouhodobých úvěrů společnosti. Krátkodobé úvěry slouží k zajištění peněžních toků a jsou čerpány sezonně do výše smluvních rámců, které jsou zasmluvněny vždy s ohledem na nadcházející sezonu podle předpokládané potřeby BANKOVNÍ ÚVĚRY A VÝPOMOCI Bankovní úvěry dlouhodobé Krátkodobé bankovní úvěry Souběžně lze konstatovat, že byl nastolen příznivý trend v oblasti ceny zajištěných zdrojů, neboť úrokové sazby jsou v roce 2011 sníženy u provozních financování na sazby, které v součtu oscilují kolem 2% p.a..

19 Zároveň celková úvěrová zadluženost činí 32% v roce 2011 a celková pak pouhých 49%. Zadluženost Bankovní úvěry / Vlastní kapitál 0,54 0,48 0,49 0,40 0,55 0,62 Cizí zdroje / Vlastní kapitál 0,92 0,80 0,66 0,52 0,69 0,96 Bankovní úvěry / Aktiva celkem 0,28 0,27 0,29 0,26 0,33 0,32 Vlastní kapitál / Aktiva celkem 0,52 0,55 0,60 0,66 0,59 0,51 Likvidní rizika PRO-DOMA má trvale výborné kondice v oblasti jak běžné, tak okamžité likvidity a velice příznivá je pak hodnota pracovního kapitálu, který činí ,-Kč v roce Likvidita Běžná likvidita 2,31 2,31 2,76 2,61 2,06 1,51 Okamžitá likvidita 1,58 1,39 1,63 1,54 1,32 0,96 Pracovní kapitál , , , , , ,00 Pokrytí dluhů Pokrytí dluhů je dáno podílem platební schopnosti a platební povinnosti. Jak je vidět z přiloženého přehledu, tak společnost končila rok 2011 na úrovni čtyřnásobku velikosti úvěrů na platební schopnosti a celkové cizí zdroje jsou pod sedminásobkem. Tyto hodnoty jsou velmi příznivé z pohledu schopnosti pokrytí externích dluhů. Schopnost splácet dluhy Bankovní úvěry / EBITDA 5,20 2,55 5,71 3,60 5,71 4,21 Cizí zdroje (bez rezerv) / EBITDA 8,10 3,59 6,74 4,21 6,86 6,52 Financované dluhy / EBITDA 7,68 3,36 6,00 3,84 6,01 5,03 Organizační složka v zahraničí Společnost v roce 2011 nezaložila žádnou organizační složku v zahraničí. V lednu roku 2004 došlo k převedení podílů firmy PRO-DOMA, spol. s r.o. na novou mateřskou společnost PRO- DOMA Holding AG se sídlem ve Švýcarsku.

20 Výrok auditora k účetní závěrce k 31. prosinci 2011 Auditem společnosti byla pověřena společnost BDO CA s.r.o. Výrok auditora k účetní závěrce k včetně účetní závěrky, kterou tvoří výkaz zisků a ztrát, příloha,výkaz cash flow a výkaz o stavu a pohybu kapitálu je samostatnou přílohu této výroční zprávy. Rozvaha Rozvaha a výsledovka v letech R O Z V A H A AKTIVA A K T I V A C E L K E M B. D L O U H O D O B Ý M A J E T E K B.II. DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK B.II.1. Pozemky B.II.2. Stavby Samostatné movité věci a soubor B.II.3. movitých věcí B.III. DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK C. O B Ě Ž N Á A K T I V A C.I. Z Á S O B Y C.II. DLOUHODOBÉ POHLEDÁVKY C.III. KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů C.IV. KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK D.I. ČASOVÉ ROZLIŠENÍ R O Z V A H A PASIVA P A S I V A C E L K E M A. V L A S T N Í K A P I T Á L A.I. Základní kapitál A.III. REZERVNÍ FONDY, NEDĚLITELNÝ FOND A OSTATNÍ FONDY ZE ZISKU A.IV. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ MINULÝCH LET A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ BĚŽNÉHO A.V. ÚČET.OBD B. C I Z Í Z D R O J E B.I. REZERVY B.II. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY B.III. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY B.III.1. Závazky z obchodních vztahů B.IV. BANKOVNÍ ÚVĚRY A VÝPOMOCI B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé B.IV.2. Krátkodobé bankovní úvěry C.I. ČASOVÉ ROZLIŠENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA. PRO-DOMA, spol. s r.o. za rok 2010. (včetně účetní uzávěrky)

VÝROČNÍ ZPRÁVA. PRO-DOMA, spol. s r.o. za rok 2010. (včetně účetní uzávěrky) VÝROČNÍ ZPRÁVA PRO-DOMA, spol. s r.o. za rok 2010 (včetně účetní uzávěrky) Obchodní firma: PRO-DOMA, spol. s r.o. Sídlo: Praha 9 Újezd n. L., Budčická 1479, PSČ 190 00 Předmět podnikání: Pronájem nemovitostí,

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY EMITENTA REGISTROVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 PODLE ZÁKONA Č. 591/1992 SB., O CENNÝCH PAPÍRECH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Popisná

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

Výroční zpráva o podnikatelské činnosti. za rok 2013

Výroční zpráva o podnikatelské činnosti. za rok 2013 Výroční zpráva o podnikatelské činnosti za rok 2013 1. Úvod obecné údaje o společnosti 2. Statutární a kontrolní orgány společnosti 3. Majetková spoluúčast v jiných společnostech 4. Roční zpráva o podnikatelské

Více

Výroční zpráva společnosti

Výroční zpráva společnosti Výroční zpráva společnosti RENATEX CZ a.s. za rok 2013, společnost se sídlem Ostrava Poruba, K myslivně 2140, PSČ 708 00, IČ: 45192731, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x.

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 4.5.2015 Podací : 541701229 Heslo zjištění stavu: 06999caf Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

_9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C? Havlíčkův Brod

_9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C? Havlíčkův Brod Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějěích předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu (v celých tlslcích Kč) ke dni 31.12.2014 Obchodní firma nebo jiný název _9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C?

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014. CUKROVARU VRBÁTKY a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014. CUKROVARU VRBÁTKY a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 CUKROVARU VRBÁTKY a.s. Obsah pololetní zprávy za 1. pololetí 2014 1. Popisná část 1) Základní údaje o společnosti 2) Předmět podnikání 3) Údaje o cenných papírech 2. Finanční část

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ve zjednodušeném rozsahu

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ve zjednodušeném rozsahu Účetní závěrka za rok 0 MF č.j. 8/97 7/00 název závěrku současně x příslušnému finančnímu úřadu VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ke dni..0 0 599 Bytové Ostřešany Sídlo nebo bydliště a místo podnikání liší-li se od

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Finanční

Více

Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 2008 (1.7.2007 30.6.2008)

Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 2008 (1.7.2007 30.6.2008) Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 28 (1.7.27 3.6.28) 2 Obsah 1. Úvod 2. Informace o vývoji společnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení 3. Informace o skutečnostech významných

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D.

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D. EKONOMIKA PODNIKU I 2. přednáška Ing. Josef Krause, Ph.D. Majetková a kapitálová struktura Rozvaha ROZVAHA účetní přehled majetku podniku, zachycující bilanční formou stav podnikových prostředků (aktiv)

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Creditinfo - Firemní Monitor - 5/2010 Ronas, s.r.o., IČ : 43963633

Creditinfo - Firemní Monitor - 5/2010 Ronas, s.r.o., IČ : 43963633 Ronas, s.r.o. Název firmy Ronas, s.r.o. Obchodní adresa 1. máje 2631 Rožnov pod Radhoštěm Poštovní adresa 1. máje 2631 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 1 Telefon 575 751 330 (01.03.2008) 575 751 112 (09.02.2009)

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012

1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012 1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012 1. Charakteristika a hlavní aktivity Založení a charakteristika spolenosti 1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. (dále jen spolenost

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ)

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá devět ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U korečnice 1770 68801 Uherský Brod Označení A K T I V A řád. Běžné

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o.

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o. Výroční zpráva 2014 Obsah: [ 3 ] Slovo ředitele společnosti [ 4 ] Informace o společnosti [ 5 ] Zpráva auditora k účetní závěrce [ 6 ] Účetní závěrka [ 19 ] Zpráva o vztazích [ 23 ] Zpráva auditora k výroční

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví pro OP Zemědělství

Metodika výpočtu finančního zdraví pro OP Zemědělství Příloha 19 pro OP Zemědělství Vyhodnocení finančního zdraví žadatele je: a) kriterium přijatelnosti b) bodovací kriterium u opatření 1.1., 1.2. a 2.1.5. (viz Příloha 3 Bodovací kritéria) Požadované dokumenty

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA HART PRESS, spol. s r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA HART PRESS, spol. s r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA HART PRESS, spol. s r.o. 2014 Vypracovali: Jana Víšková Milena Holcmanová Schválil: Oldřich Hotař V Otrokovicích dne 5. 6. 2015 Obchodní jméno: HART PRESS, spol. s r.o. Sídlo: Tř. Tomáše

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Výroční zpráva o podnikatelské činnosti. za rok 2010

Výroční zpráva o podnikatelské činnosti. za rok 2010 Výroční zpráva o podnikatelské činnosti za rok 2010 1. Úvod obecné údaje o společnosti 2. Statutární a kontrolní orgány společnosti 3. Majetková spoluúčast v jiných společnostech 4. Roční zpráva o podnikatelské

Více

PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6.

PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6. PROTOŽE MÍT SYSTÉM VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6. 2012) JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU WWW.ABRA.EU 1 2 3 4 5 6 7 8 Úvod Informace o vývoji společnosti,

Více

ROZVAHA v p ném rozsahu ke dni 3t12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA v p ném rozsahu ke dni 3t12.2013 (v celých tisících Kč) Rozvaha podle Přílohy Č. I vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu ROZVAHA v p ném rozsahu

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 12 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008 REAL FLAT spol. s r.o., Bří Jaroňků 4079, Zlín, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

FreeTel, s.r.o. CZ24737887 200 000 CZK. Firma není v insolvenci či úpadku. Firma není v likvidaci. Firma nemá exekuce z Obchodního věstníku

FreeTel, s.r.o. CZ24737887 200 000 CZK. Firma není v insolvenci či úpadku. Firma není v likvidaci. Firma nemá exekuce z Obchodního věstníku základní údaje registrovaný název FreeTel, s.r.o. IČ 24737887 DIČ CZ24737887 datum vzniku 20.09.2010 základní kapitál 200 000 CZK plátce DPH Firma je plátcem DPH od 01.11.2011 nespolehlivý plátce DPH Firma

Více

Účetní závěrka Obsah semináře Účetní závěrka pojem, okamžik sestavení, postupy, účel Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Cash-flow, přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha k účetní závěrce Analýza výkazů,

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Crefo číslo 9210195021 Registrace: Krajský soud Hradec Králové IČO 10482245 Spisová značka B/1011121 DIČ CZ10482245 Status aktivní

Crefo číslo 9210195021 Registrace: Krajský soud Hradec Králové IČO 10482245 Spisová značka B/1011121 DIČ CZ10482245 Status aktivní Strana 1 z 12 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246 810 246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369 113 691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Technické služby Litvínov s.r.o. S.K.Neumanna 1521 436 01 Litvínov IČO 254 238 35 DIČ CZ254 238 35 Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Čl. I Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Firma Technické služby

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

Majetková a kapitálová struktura podniku

Majetková a kapitálová struktura podniku Majetková a kapitálová struktura podniku Aktiva Na zahájení činnosti potřebuje podnik finanční zdroje kapitál, peníze vlastní x cizí (dluhy, závazky). Výrobní podnik přemění tento kapitál ve výrobní faktory.

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8 COOPINVESTA spol. s r.o., Budovatelská 4821, Zlín, PSČ 760 05 ------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

DETAILY OBJEDNÁVKY REŠERŠOVANÁ SPOLEČNOST. DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník: Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o.

DETAILY OBJEDNÁVKY REŠERŠOVANÁ SPOLEČNOST. DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník: Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o. Kreditní informace Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o. email: info-cz@coface.com 30.03.2015 12:15 document id: 1741187-3-P01-1.12.6-16244 DETAILY OBJEDNÁVKY DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník:

Více

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Úvod................................................................................ 3 Orgány společnosti a její management...............................................

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

RUBELIT, s.r.o. CZ49969277 560 000 CZK. Firma není v insolvenci či úpadku. Firma není v likvidaci. Firma nemá exekuce z Obchodního věstníku

RUBELIT, s.r.o. CZ49969277 560 000 CZK. Firma není v insolvenci či úpadku. Firma není v likvidaci. Firma nemá exekuce z Obchodního věstníku základní údaje registrovaný název RUBELIT, s.r.o. IČ 49969277 DIČ CZ49969277 datum vzniku 07.01.1994 základní kapitál 560 000 CZK plátce DPH Firma je plátcem DPH od 07.03.1994 nespolehlivý plátce DPH Firma

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2009

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2009 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2014 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2015 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky TEXTOVÁ ČÁST INFORMAČNÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU ZA I. POLOLETÍ 2005 Obchodní firma: Sídlo: Léčebné lázně Jáchymov a.s. T.G. Masaryka 415, Jáchymov PSČ: 362 51 IČ: 45359229 Zápis

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více