VÝROČNÍ ZPRÁVA. PRO-DOMA, spol. s r.o. za rok (včetně účetní uzávěrky)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA. PRO-DOMA, spol. s r.o. za rok 2011. (včetně účetní uzávěrky)"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA PRO-DOMA, spol. s r.o. za rok 2011 (včetně účetní uzávěrky)

2 Obchodní firma: PRO-DOMA, spol. s r.o. Sídlo: Praha 9 Újezd n. L., Budčická 1479, PSČ Předmět podnikání: Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, s poskytováním jen základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor Provádění staveb, jejich změn a odstraňování Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny Identifikační číslo: Adresa: Praha 9 Újezd n. L., Budčická 1479, PSČ Datum vzniku: 12. července 1990 Právní forma: společnost s ručením omezeným Statutární orgán: jednatel společnosti Josef Mařinec Základní kapitál: Kč

3 Zpráva managementu o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku Plán tržeb a zisku na rok 2011 byl vedení společnosti stanoven jediným společníkem. Hlavním úkolem managementu bylo naplnění požadovaných hospodářských ukazatelů, především plánovaného zisku. K tomuto účelu byl zpracován plán pro rok 2011 rozpracovaný pro jednotlivá střediska společnosti a stanoveny cíle. Management společnosti PRO-DOMA se v rozhodující míře věnoval především hodnocení obchodní a ekonomické oblasti, pohledávkám po lhůtě splatnosti, eliminaci nelikvidních zásob, péči o dlouhodobá aktiva a finanční situaci společnosti. Plnění stanoveného plánu společnosti se v hodnoceném roce vyvíjelo nad rámec předchozích let. Společnost dosáhla tržeb za prodané zboží a poskytnuté služby ve výši ,-Kč v roce 2011 oproti ,-- v roce Vývoj tržeb v daném fiskálním období byl nad relací vývoje hospodářského cyklu na trhu distribuce stavebnin v roce 2011 a souběžně lze tento rok označit za stabilizovaný ve výčtu odběratelů. Marže se v tomto sledovaném období narostla na hodnotu 14,34% proti 12,77% v roce Nárůst marží byl způsoben systematickou péčí o cenotvorbu a implementací pravidel při tvorbě cen v celé společnosti. Ten pak dosáhl hodnoty před zdaněním oproti roku 2010, kdy byl ,-- Kč. Bilanční suma společnosti se zvýšila meziročně z ,-Kč na konečných netto ,-Kč, přičemž vlastní kapitál narostl z hodnoty ,- Kč na ,-Kč, Rok 2011 byl prvním rokem fúzované společnosti PRO-DOMA, spol. s r.o. a Stavebniny NYPRO, a.s., což mělo dopad na změny výkonů a poměrových ukazatelů. V roce 2011 došlo k navýšení základního kapitálu z tis. Kč na tis. Kč a společnost zaúčtovala před koncem roku do kapitálových fondů dalších tis. Kč za účelem úpisu do základního kapitálu a tento úpis byl proveden počátkem roku 2012 a základní kapitál navýšen dne na tis. Kč. Společnost zaměstnávala k celkem 353 zaměstnanců, z toho 5 řídících pracovníků. Delikventní pohledávky byly řešeny po účetní stránce tvorbou opravných položek a tyto pohledávky jsou průběžně právně vymáhány. Jako prevence vzniku problematických pohledávek je uplatněno rozsáhlé pojištění a také kvalifikovaný scoring, který je nasazen na

4 celé portfolio odběratelů. Hospodaření po stránce zajištěných peněžních toků bylo po celý rok vyrovnané a společnost se nedostávala do platební neschopnosti. Základní údaje o společnosti Společnost PRO-DOMA vznikla jako rodinná firma se zaměřením na prodej stavebních materiálů a průmyslového zboží. V lednu roku 2004 došlo k převedení podílů firmy PRO-DOMA, spol. s r.o. na novou mateřskou společnost Pro-Doma Holding AG se sídlem ve Švýcarsku. V průběhu let si firma PRO-DOMA vybudovala silnou pozici na českém trhu se stavebními materiály a v nynější době nabízí své služby svým zákazníkům v 50-ti prodejnách. V roce 2011 proběhla zdárně fúze se společností Stavebniny NYPRO, a.s. a PRO-VM invest, s.r.o. a také došlo k nákupu 100% podílu ve společnosti FERRAM STAVEBNINY, s.r.o. (v současnosti PRO-DOMA FERRAM, s.r.o.), která bude integrována do společnosti PRO-DOMA v roce 2012 také formou fúze (detaily týkající se spojení viz níže) Zde jsou vytčeny klíčové milníky vývoje společnosti převzetí 5ti poboček spol. Stavoartikel, a.s Převzetí 4 poboček spol. Falco převzetí 10ti poboček spol. Bierhanzl Group, a.s převzetí spol. Stavebniny Nypro, a.s poboček převzetí 2 poboček od Čegan, spol. s r.o převzetí FERRAM STAVEBNINY, s.r.o. 7 poboček (Olomouc, Ostrava, Opava 2x, Brno, Rudná u Prahy, Albrechtice) Pro rok 2012 PRO-DOMA vstupuje na trh s celkovým počtem 50 poboček

5 Pobočky jsou umístěny na většině území naší republiky a jsou tak blízko ke svým zákazníkům. Do budoucna se plánuje otevření nových prodejních středisek v dosud námi neobsazených lokalitách, což přispěje k nárůstu počtu zákazníků a k dalšímu upevnění pozice na trhu. Důležitou zásadou naší společnosti je spokojený zákazník. Takového zákazníka si představujeme jako člověka, který se během své návštěvy na kterémkoliv z našich středisek cítí uvolněně, pořídí vše dle svých představ, získá odborné rady, odejde domů spokojený a doporučí nás svým přátelům. Pro tuto firemní filozofii přizpůsobujeme a modernizujeme naše střediska a zaměstnáváme odborný personál. Vývoj tržeb Společnost od roku 2007 dosahuje téměr 2 mld tržeb, přičemž v roce 2011 dosáhla firma tržby celkem ,-Kč, oproti roku 2010, kdy dosáhly tržby hodnoty ,-Kč vývoj tržeb v letech vývoj tržeb v letech

6 Ve spojení s firmou FERRAM STAVEBNINY, s.r.o. (PRO-DOMA FERRAM, s.r.o.), se kterou je firma PRO-DOMA od ve fúzi a jejíž podíl byl nakoupen by rok 2011 vypadal následovně: Obrat 2011 (v tis. Kč) PRO-DOMA, spol.. s r. o FERRAM STAVEBNINY, s.r.o CELKEM: Vývoj vlastního kapitálu Společnost trvale posiluje v oblasti vlastního kapitálu a to jak z HV, tak i prostřednictvím úpisu peněžitých vkladů do základního jmění společnosti V L A S T N Í K A P I T Á L V L A S T N Í K A P I T Á L

7 Informace o významných skutečnostech, které nastaly po rozvahovém dni Za podstatné skutečnosti, které je potřeba zmínit, považuje společnost PRO-DOMA vstup do fúze se společností FERRAM STAVEBNINY, s.r.o (PRO-DOMA FERRAM, s.r.o.) Tato fúze byla připravována jako plánovaná po nákupu podílu v této společnosti, kde firma PRO-DOMA zakoupila 100% ovládací podíl ke dni Za rozhodné datum pro fúzi obou společností v nástupnickou PRO-DOMA, spol. s r.o. byl zvolen den Od tohoto dne jsou vyvíjeny veškeré aktivity směřující k zápisu fúze podle zákona o přeměnách společností. Předpokládaný zápis fúze do příslušného obchodního rejstříku je Ke dni byla zapsána do obchodního rejstříku fúze společností STAVEBNINY NYPRO a.s. a PRO-VM invest s.r.o. se společností PRO-DOMA, spol. s r.o. Základní kapitál uvedených společností byl upsán do společnosti PRO-DOMA, spol. s r.o. Společnosti STAVEBNINY NYPRO a.s. a PRO-VM invest s.r.o. sloučením zanikly. Rozhodné datum fůze je Splynutím organizací PRO-DOMA, spol. s r.o. a PRO-DOMA FERRAM, s.r.o. posílí firma o 7 provozoven, avšak předpokládá se uzavření některých nerentabilních provozů jako jsou Albrechtice a Brno. Do tržeb celého podniku by měla PRO-DOMA zaznamenat přírůstek tržby cca ,-Kč. Nákup podílu ve společnosti byl potvrzen souhlasem Úřadu pro hospodářskou soutěž a celá integrace započata bezprostředně po datu nákupu. K dalším významným skutečnostem mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky, které by nebyly popsány v příloze tvořící součást účetní závěrky k 31.prosinci 2011, nedošlo. Významné majetkové změny Za významnou majetkovou změnu lze považovat nabytí majetků prostřednictvím fúze se společností STAVEBNINY NYPRO, a.s.,nákup podílu ve společnosti FERRAM STAVEBNINY s.r.o., a také majetkové pohyby uvnitř PRO DOMA, spol. s r.o.

8 Uspořádání firem ve skupině a režim fúzí PRO-DOMA Holding AG, SWITZERLAND PRO-DOMA, spol. s r.o. (Nástupnická organizace) PRO-DOMA Trade, s.r.o. (splynutí v roce 2010 ) STAVEBNINY NYPRO, a.s. (nákup podílu v roce 2010 a splynutí v roce 2011) PRO-VM Invest, s.r.o. (splynutí v roce 2011) FERRAM STAVEBNINY s.r.o. (nákup podílu v roce 2011 a splynutí v roce 2012) Pohyby v majetku Nemovitosti Hlavní přírůstky majetku souvisí s nákupem střediska Karlovy Vary v ceně tis. Kč a zařazením haly na středisku ve Staré Boleslavi v ceně tis. Kč. Pozemky Přírůstek majetku souvisí s nákupem pozemků střediska Karlovy Vary v ceně tis. Kč Fúze PRO-DOMA spol. s r.o., STAVEBNINY NYPRO, a.s. a PRO-VM invest s.r.o. Společnosti PRO-DOMA a STAVEBNINY NYPRO, a.s. a PRO-VM invest s.r.o., na základě zákona č.125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, splynuly v nástupnickou organizaci PRO-DOMA, spol. s r.o., ke dni , přičemž zápis do obchodního rejstříku byl vykonán ke dni Ke dni došlo k zápisu fúze společností PRO-DOMA, spol. s r.o. a STAVEBNINY NYPRO, a.s. a PRO-VM invest s.r.o. do OR: Dle projektu vnitrostátní fúze sloučením na

9 nástupnickou společnost PRO-DOMA, spol. s r.o., se sídlem Praha 9, Újezd n. L., Budčická 1479, PSČ , IČ: , zapsanou v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze v oddíle C, vložce 67 přešlo veškeré jmění včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů zanikajících společností PRO-VM invest s.r.o., se sídlem Praha 9, Újezd nad Lesy, Budčická 1479, PSČ , IČ: , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíle C, vložkce a STAVEBNINY NYPRO, a.s., se sídlem Trutnov, Břečštejnská 460, PSČ , IČ: , zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové v oddíle B, vložce Nákup podílu ve společnosti FERRAM STAVEBNINY s.r.o. a plánovaná fúze K byla podepsána smlouva o převodu obchodních podílů, kterou prodali společníci 100% podíl ve společnosti FERRAM STAVEBNINY s.r.o. a novým, jediným společníkem se stala PRO-DOMA, spol. s r.o.. Tato společnost k započala fúzi sloučením se společností FERRAM STAVEBNINY s.r.o. a to podle par 73 zákona 125, 2008Sb. V průběhu roku tedy dojde k zápisu splynutí, kdy dojde ke spojení společnosti PRO-DOMA, spol. s r.o. se společností FERRAM STAVEBNINY s.r.o.. Zanikající organizací bude FERRAM STAVEBNINY s.r.o. a nástupnickou PRO-DOMA spol. s r.o.. Budoucí uspořádání a funkcionalita FERRAM STAVEBNINY s.r.o., bude zásadně dotčena a restrukturována. Pravděpodobně dojde k uzavření některých provozů, které byly v roce 2011 ztrátové a u kterých není vyhlídek na reálné narovnání ekonomiky do černých čísel tak, aby byla narovnána celková ekonomika subjektu. Za zásadní považujeme, že jen 2 střediska v červených číslech svým uzavřením dopomohou znásobit ostatním střediskům jejich schopnost generovat celé budoucí společnosti zisk. Navíc dojde k sekundárním úsporám na zajištění zdrojů. Svoje zákazníky i nadále bude budoucí část podniku PRO-DOMA, spol. s r.o. hledat zejména mezi menšími a středně velkými firmami a soukromými stavebníky. Cestou k úspěchu je i pečlivý výběr prodávaného sortimentu a jeho rozšiřování. Velký důraz bude kladen na cenotvorbu, zvyšování úrovně prodeje, vztah k zásobě a obalovému hospodářství a logistice dopravy.

10 Statutární orgány a management Statutární orgány a management pracují v níže uvedeném složení Jednatel společnosti Josef Mařinec od 1990 Management Generální ředitel Petr Vaněrka od 2009 Obchodní ředitel Daniel Křížek, MBA od 2010 Ekonomický ředitel Ing. Pavel Kostrhoun od 2003 Provozní ředitel oblasti I Jan Mařinec od 2002 Provozní ředitel oblasti II Josef Mařinec, ml. od 1997 Náhled organizační struktury Organizační struktura PRO-DOMA Holding, a.g. Josef Mařinec - jednatel Personalistika Linda Mařincová Interní lektor PRO-DOMA FERRAM s.r.o. Ing. Vladimír Schreier-jednatel PRO-DOMA, spol. s r.o. Petr Vaněrka - ředitel Správa portfolia ESF koordinátor Právník Provoz - oblast I. Jan Mařinec Provoz - oblast II. Josef Mařinec ml. Obchod a marketing Daniel Křížek, MBA Ekonomika a majetek Ing. Pavel Kostrhoun Auditor Daňový poradce IT / Navision IT / Správa Marketing Pavel Benda Kristýna Peluhová Nákupu Jan Haišman Prodej Centrální fakturace Hlavní účtárna Majetek a evidence Zakázky Kmenová data Paletové hospodářství Logistika Produktový manažer Příjmy a výdaje Střediskové účtárny Mzdová účtárna Region I. Čechy střed Leon Kavala Region II. Čechy sever Petr Heidrich Region III. Čechy jih Eva Králová Region IV. Čechy západ JUDr. Pavel Marešovský Region V. Čechy vých. Tomáš Nývlt Region VI. Morava Ing. Martin Zavadil

11 Budoucí vývoj společnosti V následujícím období bude společnost PRO-DOMA, spol. s r.o. zajišťovat fúzi se společností FERRAM STAVEBNINY s.r.o (PRO-DOMA Ferram, s.r.o.), věnovat se případným dalším příležitostem v oblasti akvizic dalších vhodných subjektů. Také se bude věnovat precizaci obchodních i provozních procesů, aby dokázala čelit změnám na trhu distribuce stavebními materiály. Jedná se především o nové přístupy k zákazníkovi v oblasti tvorby individuálních cen, vyhledávání nového sortimentu, který bude kopírovat aktuální trendy ve stavebnictví. Vše bude pokračovat v souladu se strategií, kterou prosazuje PRO-DOMA, spol. s r.o. ve svých aktivitách. Společnost plánuje další rozvoj informačního systému Microsoft Solution Navision, kde se hodlá zaměřit zejména na cenotvorbu, controlling, hospodaření se zásobami a v neposlední řadě masovému nasazení elektronické fakturace. Informace o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje Společnost v roce 2011 nevyvíjela žádné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje. Vzhledem ke skutečnosti, že firma PRO-DOMA je obchodní organizací, není nutné se zabývat otázkami výzkumu. Za podstatnější v oblasti vývoje můžeme považovat opatření týkající se vývoje procesů zakotvující pravidla v oblasti koncepce obchodu, cenotvorby, kreditní politiky a péče o majetek. V těchto oblastech však nejsou náklady outsourcované a tudíž se jedná o náklady vnitřní a jako takové nejsou vyčísleny. Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí a pracovněprávních vztahů S ohledem na předmět podnikání nemá společnost žádné zvláštní aktivity v oblasti ochrany životního prostředí a pracovněprávních vztahů. Tzn. jakékoli jiné aktivity v oblasti ochrany životního prostředí a pracovně právních vztahů než ty, které vyplývají z plnění povinností daných zákonem a ostatními platnými předpisy, společnost nemá. Lze tedy říci, že společnost v roce 2011 plnila veškeré předepsané normy týkající se oblasti ochrany životního prostředí. PRO-DOMA plní povinnosti v souvislosti se zpětným odběrem a využitím odpadů z obalů, kdy podle zákona mají tuto povinnost plnit osoby (podnikající právnické a fyzické osoby), které uvádějí obaly nebo balené výrobky na trh, nebo do oběhu, tzn dovážejí, plní, importují do ČR, nebo prodávají. Proto firma PRO-DOMA, uzavřela Smlouvu o sdruženém plnění s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a.s., která byla vytvořena za účelem zajištění plnění zákonné povinnosti. EKO-KOM, a.s., v ČR zajišťuje systém sběru a recyklace odpadových obalů

12 Oblast rozvoje lidských zdrojů PRO-DOMA, spol. s r.o. začala realizovat projekt zaměřený na vzdělávání svých zaměstnanců v prosinci Tento projekt je hrazený z ESF (Evropský sociální fond) a SR ČR (Státní rozpočet České republiky) v rámci OP LZZ (Operační program lidské zdroje a zaměstnanost). Společnost PRO-DOMA, spol. s r.o. získala dotaci ve výši , 11,- Kč. Projekt bude realizován v období prosinec 2010 až srpen Do projektu je zapojeno celkem 147 zaměstnanců společnosti PRO-DOMA od obchodních zástupců, přes vedoucí středisek až k vrcholovému managementu. V rámci tohoto vzdělávacího programu bude společnost PRO-DOMA, spol. s r.o. školit své zaměstnance hned ve třech oblastech. První oblastí, na kterou je kladen velký důraz, je školení zaměstnanců v oblasti Informačních technologií. Tato školení jsou zaměřená na ovládání informačního systému a dále na práci v excelu, tvoření tabulek, grafů, atd. Dalším neméně důležitým okruhem vzdělávání je oblast tzv. SOFT SKILLS (měkké dovednosti), kterého se zúčastní zaměstnanci napříč spektrem pracovních pozic a budou si upevňovat, nebo získávat nové znalosti v oblasti práce se zákazníkem nebo podřízenými. Třetí oblastí je výuka Anglického jazyka. Obsah této výuky je zaměřen na obchodní angličtinu a používání odborné terminologie v oblasti stavebnictví. Pohledávky PD 2011 Platební kázeň Pohledávky z obchodního styku po splatnosti Částka v tis. Kč Pohledávky po splatnosti z toho do 180 dní po z toho dní po z toho nad 360 dní po K pohledávkám po splatnosti je vytvořena opravná položka ve výši tis. Kč. Závazky - Závazky z obchodního styku po lhůtě splatnosti nejsou, vyjma závazků po lhůtě splatnosti 180 dní ve výši 239 tis. Kč - z důvodu nedořešených zápočtů

13 Obrátky zásob, pohledávek a závazků v letech Obrátkovost Doba obratu zásob 30,71 28,59 32,77 30,37 38,17 36,78 Doba splatnosti pohledávek 57,20 35,72 41,14 40,98 50,32 58,68 Doba splatnosti závazků 18,65 9,45 1,94 2,46 2,84 12,85 Vlastnictví cenných papírů Společnost vlastní podíly ve společnostech FERRAM STAVEBNINY s.r.o., která byla v průběhu roku přejmenována na PRO-DOMA FERRAM, s.r.o. a dále pak v EURO-MATériaux S.A.. Ve společnosti FERRAM STAVEBNINY s.r.o. 100% ovládacího a majetkového podílu tzn podílu na základním jmění společnosti v hodnotě ,-Kč. Dále PRO-DOMA, spol. s r.o. vlastní cenné papíry v hodnotě ,-Kč v podobě akcií společnosti EURO-MATériaux S.A.. Cíle a metody řízení rizik společnosti Společnost rozděluje rizika do tří základních skupin Rizika spojená se vznikem nelikvidních aktiv Rizika spojená s ekonomickým vývojem Rizika vnější trhu Rizika spojená se vznikem nelikvidních aktiv (oběžná a stálá aktiva) Oběžná aktiva Pohledávky V oblasti správy pohledávek, se firma zaměřuje zejména na prevenci vzniku delikventních pohledávek. Každý zákazník podléhá pravidelným revizím, kde prostřednictvím kvalifikovaného scoringu dochází k vyhodnocování způsobilosti zákazníka dostát svým závazkům.

14 Tato prověrka je zajišťována v důsledku podnětů, jako jsou: změna kreditních limitů platební podmínky expirace kreditu změna platební kázně zalistování nového zákazníka V souvislosti s vývojem platební morálky odběratelů je implementován detailní proces, kde jsou veškeré pohledávky systematicky sledovány a v okamžiku prodlení řešeny. V okamžiku vzniku delikvence je pohledávka převedena do režimu nestandardu a jako taková vymáhána právně. Souběžně PRO-DOMA zajišťuje ve spolupráci s pojišťovnou KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s., pojištění pohledávek. To se děje jak v prostoru nejmenovitého limitu tak i jmenovitého. Pojištěno je cca ,-Kč obratu, které představují rizikovější skupinu, která je identifikována scoringem. Veškeré pohledávky, které jsou v prodlení více jak 180-dní po lhůtě splatnosti, jsou oprávkovány a opravné položky na nedobytné pohledávky do roku 2011 dosáhly hodnoty tis. Kč Zde je přehled opravných položek k pohledávkám - stav a tvorba v roce 2011 Pohledávky opravné položky Rok Částka daňová Částka nedaňová Součet z Celkem Tvorba , , ,92 Stav k , , ,04 Zásoby a obalové hospodářství Oblast péče o zásobu společnost rozděluje zásoby na zboží a obalové hospodářství

15 Zásoby Vzhledem ke skutečnosti, že firma považuje problematiku zásob za neméně rizikovou, než je oblast pohledávek, vypracovala metodiku, na základě jsou od roku 2011 zásoby řešeny. Nasazení nových přístupů by mělo přispět k omezení vzniku problematických zásob. Zásoby jsou členěny: Zásoby standardní ty které nevykazují parametr nelikvidní zásoby tzn takové, jejichž prodejnost není ohrožena Zásoby nízkoobrátkové a nelikvidní ty které vykazují parametry, které signalizují prodejnost. Jedná se zejména o zásoby, jejichž prodejnost je více než 1000 dní do vyprodání, nebo jsou bez pohybu 365 dní. Zároveň jsou to takové zásoby, které jeví známky poškození, či jsou expirované a jinak znehodnocené. Podnik eviduje zásobu a její hodnoty v průměrných cenách. Na zásoby je taktéž tvořeny opravné položky tak, aby byla průběžně řešena otázka jejich věrohodného oceňování. V roce 2011 byla vytvořena opravná položka ve výši 1, ,87Kč a celkem odpis do roku 2011 činí 6, ,84Kč Zde je přehled opravných položek k zásobám - stav a tvorba v roce 2011 Zboží opravné položky Rok Částka daňová Částka nedaňová Součet z Celkem Tvorba , ,87-1, ,87 Stav k , ,84-6, ,84 Obalové hospodářství palety PRO-DOMA eviduje cca 11% celkového objemu skladové zásoby v paletách, které leží pod zbožím, nebo jsou potenciálně vratné od zákazníků, či jsou na skladech podniku a čekají na naplnění kvót pro odvoz k dodavateli. V roce 2011 společnost nasadila poplatek 20,-Kč za vracení palety odběratelem jako jistou formu manipulačního poplatku tak, aby bylo zabráněno vzniku problematického salda a částečně eliminován vznik škod na straně PRO-DOMA spojených se vznikem objemu problematicky vratných palet v důsledku jejich špatné kvality.

16 Zásadní změnou v přístupu k problematice obalového hospodářství očekává společnost příznivý vývoj v oblasti počtu palet a také logicky v jejich finanční hodnotě, na kterou jsou vázány zdroje na jejich krytí. Za základní atributy změn lze považovat zařazení evidence do šarží a odsouhlasení sald a kvót na straně dodavatele, včetně navedení jednotkových expirací na straně odběratele. Firma má vyvážená salda v evidenci dodavatelů a tudíž je možné konstatovat, že v každý okamžik má firma prostor vracet palety dodavatelům bez rizika odmítnutí jejich zpětného odkupu. Stálá aktiva Na straně stálých aktiv firma vlastní nemovitosti a movité věci, kde jsou vždy uplatňovány odpisy v souladu se zákonem o účetnictví, daňové pak podle zákona o dani z příjmu. Vzhledem k provedeným oceněním u nemovitého majetku lze konstatovat, že hodnota majetku je stejná a vyšší, než jeho zůstatková účetní hodnota. Naprostá většina nemovitého majetku souvisí s hlavní činností tzn prodej a distribuce stavebních hmot. Movitý majetek je evidován v ceně převyšující ,-Kč bez DPH a je taktéž odepisován. Jedná se zejména o osobní a nákladní automobily a také skladovací technologie. Rizika - spojená s ekonomickým vývojem Společnost trvale vyhodnocuje na úrovni managementu jak oblast výnosů, tak oblast nákladů. Zatímco v oblasti výnosů se jedná o cenotvorbu, na níž je závislá rentabilita prodeje, na straně nákladů jsou klíčovými položkami: - mzdové náklady - náklady na energie a služby Mzdové náklady jsou průběžně porovnávány s produktivitou a jako důsledek jsou regulovány úvazky vázané na produkt. Tzn v praxi se trvale konfrontuje velikost produktu měřená tržbou a přidanou hodnotou, proti počtu úvazků a výší nákladů na jejich zajištění. Oblast motivace je řízena motivačními systémy na úrovni každého zaměstnance a systém funguje na bázi malusů a bonusů prostřednictvím negativní a pozitivní motivace. Náklady na energie a služby zahrnují zejména položky jako jsou náklady na elektrickou energii, vytápění, PHM, nájmy a služby (například datové linky a telefonní připojení)

17 Veškeré služby jsou 1x ročně prověřovány a dodavatelé sjednocováni podle úspěchů v nabídkách. V důsledku aplikovaných přístupů k řešení oblasti nákladů a výnosů se podařilo nastartovat příznivý trend v oblasti nákladů a jasnou motivaci na straně prodejců směřující k dosažení maximálních možných výkonů, při zachování konkurenceschopnosti a produktivity. Rizika vnější trhu Vzhledem k pokračující recesi stavebního trhu a prohlubující se situaci v oblasti platební insolvence, firma PRO-DOMA předpokládá další tlak na zajištění příjmů. Očekávané postupné sjednocování sazby DPH v základní sazbě, může vést k turbulencím zákaznické vůle a proto společnost pečlivě zvažuje kroky vedoucí k oslabení ekonomické pozice. Vysoká schopnost čelit výkyvům vnějších vlivů je dána ekonomickou stabilitou. ukazatele platební schopnosti a pohyb VK EBITDA (tis. CZK) Vlastní kapitál (tis.czk) Cenová, úvěrová a likvidní rizika související s tokem hotovosti Cenová rizika Společnost se zaměřuje na respektování cenových indikátorů, ale věnuje maximální péči cenotvorbě. Jelikož vztah přidané hodnoty k výsledku je natolik těsný, že 3% ztráty marže by smazala celou platební schopnost roku 2011, lze považovat cenu a její udržitelnost za klíčový parametr s dopadem na tvorbu hospodářského výsledku. Proto vznikl v roce 2010 projekt cenotvorba, který byl v roce 2011 nasazen a do roku 2012 bude dále precizován a utvářen. Je zaměřen dlouhodobě zejména na udržitelnost marží a to jak na straně maximální, tak i minimální úvratě jejich hodnot. Respektuje i distribuční kanály, kde je nezbytné přistupovat k dané problematice různě.

18 V důsledku nasazení základních pravidel v oblasti cenotvorby a důsledností v prosazování koncepce se podařilo navýšit meziročně marže o 1,57% a to z 12,77% v roce 2010 na 14,34% v roce marže v letech Tržby za prodej zboží marže 11,17% 11,48% 12,26% 13,00% 12,77% 14,34% 16,00% 14,00% 12,00% 11,17% 11,48% 12,26% 13,00% 12,77% 14,34% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% Úvěrová rizika Společnost čerpá úvěry na zajištění provozních potřeb a také zdroje na investiční projekty. Koncem roku 2011 byl čerpán úvěr na nákup podílu ve společnosti FERRAM STAVEBNINY, s.r.o., ve výši ,-Kč a tento výrazněji navýšil stav dlouhodobých úvěrů společnosti. Krátkodobé úvěry slouží k zajištění peněžních toků a jsou čerpány sezonně do výše smluvních rámců, které jsou zasmluvněny vždy s ohledem na nadcházející sezonu podle předpokládané potřeby BANKOVNÍ ÚVĚRY A VÝPOMOCI Bankovní úvěry dlouhodobé Krátkodobé bankovní úvěry Souběžně lze konstatovat, že byl nastolen příznivý trend v oblasti ceny zajištěných zdrojů, neboť úrokové sazby jsou v roce 2011 sníženy u provozních financování na sazby, které v součtu oscilují kolem 2% p.a..

19 Zároveň celková úvěrová zadluženost činí 32% v roce 2011 a celková pak pouhých 49%. Zadluženost Bankovní úvěry / Vlastní kapitál 0,54 0,48 0,49 0,40 0,55 0,62 Cizí zdroje / Vlastní kapitál 0,92 0,80 0,66 0,52 0,69 0,96 Bankovní úvěry / Aktiva celkem 0,28 0,27 0,29 0,26 0,33 0,32 Vlastní kapitál / Aktiva celkem 0,52 0,55 0,60 0,66 0,59 0,51 Likvidní rizika PRO-DOMA má trvale výborné kondice v oblasti jak běžné, tak okamžité likvidity a velice příznivá je pak hodnota pracovního kapitálu, který činí ,-Kč v roce Likvidita Běžná likvidita 2,31 2,31 2,76 2,61 2,06 1,51 Okamžitá likvidita 1,58 1,39 1,63 1,54 1,32 0,96 Pracovní kapitál , , , , , ,00 Pokrytí dluhů Pokrytí dluhů je dáno podílem platební schopnosti a platební povinnosti. Jak je vidět z přiloženého přehledu, tak společnost končila rok 2011 na úrovni čtyřnásobku velikosti úvěrů na platební schopnosti a celkové cizí zdroje jsou pod sedminásobkem. Tyto hodnoty jsou velmi příznivé z pohledu schopnosti pokrytí externích dluhů. Schopnost splácet dluhy Bankovní úvěry / EBITDA 5,20 2,55 5,71 3,60 5,71 4,21 Cizí zdroje (bez rezerv) / EBITDA 8,10 3,59 6,74 4,21 6,86 6,52 Financované dluhy / EBITDA 7,68 3,36 6,00 3,84 6,01 5,03 Organizační složka v zahraničí Společnost v roce 2011 nezaložila žádnou organizační složku v zahraničí. V lednu roku 2004 došlo k převedení podílů firmy PRO-DOMA, spol. s r.o. na novou mateřskou společnost PRO- DOMA Holding AG se sídlem ve Švýcarsku.

20 Výrok auditora k účetní závěrce k 31. prosinci 2011 Auditem společnosti byla pověřena společnost BDO CA s.r.o. Výrok auditora k účetní závěrce k včetně účetní závěrky, kterou tvoří výkaz zisků a ztrát, příloha,výkaz cash flow a výkaz o stavu a pohybu kapitálu je samostatnou přílohu této výroční zprávy. Rozvaha Rozvaha a výsledovka v letech R O Z V A H A AKTIVA A K T I V A C E L K E M B. D L O U H O D O B Ý M A J E T E K B.II. DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK B.II.1. Pozemky B.II.2. Stavby Samostatné movité věci a soubor B.II.3. movitých věcí B.III. DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK C. O B Ě Ž N Á A K T I V A C.I. Z Á S O B Y C.II. DLOUHODOBÉ POHLEDÁVKY C.III. KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů C.IV. KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK D.I. ČASOVÉ ROZLIŠENÍ R O Z V A H A PASIVA P A S I V A C E L K E M A. V L A S T N Í K A P I T Á L A.I. Základní kapitál A.III. REZERVNÍ FONDY, NEDĚLITELNÝ FOND A OSTATNÍ FONDY ZE ZISKU A.IV. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ MINULÝCH LET A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ BĚŽNÉHO A.V. ÚČET.OBD B. C I Z Í Z D R O J E B.I. REZERVY B.II. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY B.III. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY B.III.1. Závazky z obchodních vztahů B.IV. BANKOVNÍ ÚVĚRY A VÝPOMOCI B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé B.IV.2. Krátkodobé bankovní úvěry C.I. ČASOVÉ ROZLIŠENÍ

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva Obsah 2 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Váš spolehlivý partner ve světě tepla Obsah 4 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Obsah Profil společnosti 6 Přehled vybraných technických

Více

Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7. 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8. 2.2 Předmět podnikání 8

Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7. 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8. 2.2 Předmět podnikání 8 Výroční zpráva 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 / PODA A.S. Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8 2.2 Předmět podnikání 8 2.3 Orgány společnosti a organizační

Více

Obsah. Dalkia Commodities CZ, s.r.o.

Obsah. Dalkia Commodities CZ, s.r.o. výroční zpráva 2011 Dalkia Commodities CZ, s.r.o. je v současné době jedním z největších nezávislých obchodníků s elektrickou energií v České republice. Naší snahou je zajistit pro své zákazníky nejvýhodnější

Více

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s.

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s. výroční zpráva 2012 Dalkia Industry CZ, a.s. je provozovatelem jedné z největších lokálních distribučních soustav v České republice, vyrábí a dodává teplo pro organizaci podléhající Hornímu zákonu, tj.

Více

Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008

Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 výroční zpráva 2008 výroční zpráva 2008 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 SMP Net, s.r.o. 2 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 Tržby (mil. Kč) 2 74 EBITDA (mil. Kč) 959 Provozní zisk (mil. Kč) 475 Zisk před

Více

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s.

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s. výroční zpráva 2011 Dalkia Industry CZ, a.s. je provozovatelem jedné z největších lokálních distribučních soustav v České republice, vyrábí a dodává teplo pro organizaci podléhající Hornímu zákonu, tj.

Více

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Výroční zpráva 2009 kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Obsah 06 Úvodní slovo generálního ředitele 08 Základní údaje 10 Orgány společnosti 11 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti KOVOSVIT

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. RWE Energo, s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. RWE Energo, s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 RWE Energo, s.r.o. Vybrané ukazatele (dle CAS) 2013 Tržby celkem (mil. Kč) 658 EBITDA (mil. Kč) 46 Provozní zisk (mil. Kč) -66 Zisk před zdaněním (mil. Kč) -43 Zisk po zdanění (mil.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed 1 Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti a zpráva představenstva 3 o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu

Více

RWE Zákaznické služby

RWE Zákaznické služby RWE Zákaznické služby VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2013 Tržby (mil. Kč) 867 EBITDA (mil. Kč) 81 Provozní zisk (mil. Kč) 80 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 80 Zisk po zdanění (mil.

Více

Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve

Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Skupina ČEZ je dynamickým integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy a Turecku s ústředím v České republice. Hlavní předmět podnikání

Více

0 2 1 3 VýROČNÍ ZPRÁVA 2013

0 2 1 3 VýROČNÍ ZPRÁVA 2013 201 3 VýROČNÍ ZPRÁVA 2013 04 08 10 11 14 18 Úvodní slovo předsedy představenstva Statutární orgány společnosti Fincentrum a.s. Organizační schéma 2013 Akcionářská struktura Činnost společnosti Lidské zdroje

Více

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 Výroční zpráva Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje 3 Organizační struktura 4 Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu aktiv 5 Zpráva dozorčí rady 8 Záměry pro další období 9 Obchodní

Více

Lanová dráha na Sněžku

Lanová dráha na Sněžku 2013 výroční zpráva Lanová dráha na Sněžku unikátní projekt v nejpřísněji chráněné zóně národního parku OBSAH 05 06 09 10 12 14 15 17 17 18 18 20 25 26 27 28 30 31 58 Představení společnosti Vize mise

Více

Obsah. 1 Zpráva jednatelů 3 Výrok auditora 7 Zpráva o vztazích mezi spřízněnými osobami 13 Roční účetní závěrka 21 Příloha roční účetní závěrky

Obsah. 1 Zpráva jednatelů 3 Výrok auditora 7 Zpráva o vztazích mezi spřízněnými osobami 13 Roční účetní závěrka 21 Příloha roční účetní závěrky VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 2 GE Money Auto Výroční zpráva 2010 Obsah 1 Zpráva jednatelů 3 Výrok auditora 7 Zpráva o vztazích mezi spřízněnými osobami 13 Roční účetní závěrka 21 Příloha roční účetní závěrky Zpráva

Více

Výroční zpráva 2013 2013

Výroční zpráva 2013 2013 2013 Výroční zpráva 2013 Obsah Poslání firmy Obsah Poslání fi rmy 2 Úvodní slovo předsedkyně představenstva a generální ředitelky 3 Zpráva dozorčí rady 4 Profi l společnosti 5 Základní údaje o společnosti

Více

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. se sídlem: Husova 1881, 580 01 Havlíčkův Brod Identifikační číslo: 465 04 796 Společnost je zapsaná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed 1 Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti 3 Údaje o společnosti 6 Služby D.S. Leasing 8 Statutární orgány

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VS Invest a.s. . Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele V uplynulém hospodářském roce 2013, se podařilo dosáhnout tržeb ve výši přes 160 mil. Kč, což je nárůst

Více

LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz

LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 Výroční zpráva 2004 obsah 1. Textová část - A. Základní údaje o emitentovi - B. Údaje o činnosti emitenta - C. Údaje o finanční situaci emitenta - D. Údaje

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA NH-TRANS 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 3 3. PROFIL SPOLEČNOSTI... 4

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA NH-TRANS 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 3 3. PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI............................................................................ 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI......................................................................................

Více

Výroční zpráva 2007. UNIPETROL SERVICES, s.r.o.

Výroční zpráva 2007. UNIPETROL SERVICES, s.r.o. 2007 2 Obsah: 1. POSLÁNÍ, VIZE A CÍLE SPOLEČNOSTI... 3 2. PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 3. FINANČNÍ A PROVOZNÍ UKAZATELE... 5 4. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU... 6 5. ÚVODNÍ SLOVO JEDNATELE SPOLEČNOSTI... 7 6. OČEKÁVANÝ

Více

Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým leasing automobilů nákladních, a to jak a dále pak operativní a leasing technologií

Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým leasing automobilů nákladních, a to jak a dále pak operativní a leasing technologií ČP Leasing, a.s. / Výroční zpráva 2000 1 Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým klientům finanční leasing automobilů osobních, užitkových, nákladních, a to jak nových, tak ojetých, a dále pak operativní

Více

společnosti ENERGOFOREST s.r.o. se sídlem Český Krumlov - Plešivec, Linecká 59, PSČ 381 01

společnosti ENERGOFOREST s.r.o. se sídlem Český Krumlov - Plešivec, Linecká 59, PSČ 381 01 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 společnosti ENERGOFOREST s.r.o. se sídlem Český Krumlov - Plešivec, Linecká 59, PSČ 381 01 1 2 OBSAH strana ÚVOD 4 A/ ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 5 B/ ÚDAJE O ZÁKLADNÍM KAPITÁLU

Více

VÍDEŇSKÁ 204/125 Brno/PŘÍZŘENICE 619 00

VÍDEŇSKÁ 204/125 Brno/PŘÍZŘENICE 619 00 VÍDEŇSKÁ 204/125 Brno/PŘÍZŘENICE 619 00 Česká republika VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 ZJEDNODUŠENÍ INOVACE UŽITEK ON-LINE GLOBÁLNÍ SLUŽBY V KLÍČOVÝCH OBLASTECH Vážení kolegové, obchodní partneři, přátelé, dovolte,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

Výroční zpráva 2011 2011

Výroční zpráva 2011 2011 2011 Výroční zpráva 2011 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady 6 Zpráva dozorčí rady 7 Návrh

Více

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva 2012 VZ Czech E189023 2012www.domena.cz Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady

Více

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 2010 Výroční zpráva 2010 Základní ukazatele 2008 2009 2010 Aktiva celkem 52 550 18 335 15 849 Pasiva celkem 52 550 18 335 15 849 z toho: základní kapitál 30 000 30 000 30 000 rezervy 502 502 502 Výnosy

Více

Výroční. zpráva. Renault Leasing CZ s.r.o.

Výroční. zpráva. Renault Leasing CZ s.r.o. Výroční 2004 zpráva Renault Leasing CZ s.r.o. Výroční zpráva 2004 RENAULT LEASING CZ s.r.o. Obsah Profil společnosti & statutární orgány společnosti................................... 6 Úvodní slovo jednatelů...............ˇ

Více