UČEBNÍ MATERIÁLY. Český jazyk (11 15 let) ŘEŠENÉ PŘÍKLADY PROCVIČENÍ A PROVĚŘOVÁNÍ. výukové materiály. Vzděláváme dotykem TESTY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UČEBNÍ MATERIÁLY. Český jazyk (11 15 let) ŘEŠENÉ PŘÍKLADY PROCVIČENÍ A PROVĚŘOVÁNÍ. výukové materiály. Vzděláváme dotykem TESTY"

Transkript

1 ŘEŠENÉ PŘÍKLADY UČEBNÍ MATERIÁLY Český jazyk (11 15 let) výukové materiály PROCVIČENÍ A PROVĚŘOVÁNÍ Vzděláváme dotykem TESTY 1

2 Obsah Obsah Obsah Úvod Hodina češtiny s ICT technologiemi Prezentace nové látky Zvětšování malých obrázků Poznámky při výkladu Cvičení na interaktivní tabuli Odkazy na jiné kapitoly Video doplňující výklad Zpětná vazba - pochopil a zapamatoval si žák vykládanou látku? Řešení úloh elektronicky Řešení úloh na tabuli Pracovní list k probíranému učivu Domácí procvičování Test na konec Zajímavé nástroje pro učitele a jeho tablet Při svých hodinách jistě využijete některé zajímavé nástroje a funkce programu EduBase. Zde je přehled a popis některých z nich: Jak postupovat při tvorbě učebního materiálu Učební text Vytvoření složek a podsložek Tvorba učebního textu Vkládání interaktivního prvku Vytvoření poznámek k učebnímu textu Tvorba otevřených otázek Úprava otázky editor Tvorba testových otázek Přiložení souborů k učebnímu materiálu Tvorba učebního materiálu dokončena

3 5 Sestavení učebního materiálu Výběr součástí učebního materiálu z knihovny Sestavení textu Sestavení písemky Sestavení testu Zobrazení sestavené učebnice Závěr Zdroje

4 1 Úvod Výuka českého jazyka s ICT technologiemi není v českých školách příliš rozšířená. Ale přesto se najdou situace, kdy se tato forma vysloveně hodí. Může se jednat o zkoušení pomocí testů (příprava na přijímací zkoušky), práci s interaktivní tabulí nebo výklad učiva, které není uvedeno ve standardní učebnici (např. literáti z naší obce). V těchto případech se mohou počítače s příslušným softwarovým vybavením jevit jako vhodní pomocníci. V této příručce se seznámíte s možnostmi přípravy a využití různorodých vzdělávacích materiálů v prostředí zajímavého systému. Softwarový nástroj EduBase je určen pro pedagogy, kteří chtějí obohatit svou výuku o moderní nástroj interakce se studentem s využitím tabletů, počítačů a dalších zařízení. Program EduBase je zaměřen na prezenční výuku při které jsou použity předem vytvořené výukové materiály. Jedná se o E-learningový nástroj, který je ovšem možno použít v širším slova smyslu, než jak je tento termín všeobecně chápán. V programu EduBase si pedagog velmi jednoduše připraví podklady pro hodinu, stejně tak, jako je zvyklý při tvorbě standardních příprav. Tyto materiály/ podklady má ovšem jedinečným způsoben možnost spojovat s různým druhem prezentací, interaktivních prvků, testových otázek a tak dále. Všechny druhy připravených materiálů má uloženy v přehledné databázi, kterou si sám postupem času vytváří a může z ní čerpat kdykoliv a jakkoliv podlé své potřeby. Zároveň má možnost tuto svou práci sdílet s ostatními kolegy a to nejen ve své škole, ale v celé rodině uživatelů systému EduBase. Zároveň i on může čerpat z tohoto neustále se rozšiřujícího zdroje podkladů pro výuku. Své podklady si pedagog ukládá podle témat do tzv. tematických celků. Ty mohou obsahovat libovolné výukové prvky. Potom v přípravě na hodinu pouze volí, který prvek bude použit, a sestaví si výukový materiál. Ve vyučování se materiál přizpůsobí různým způsobům využití - ať už se jedná o učební text prezentovaný za pomocí projektoru, interaktivní prvek použitý na interaktivní tabuli anebo sadu testových otázek distribuovaných softwarem na jednotlivá zařízení žáků. Žáci si mohou materiály zobrazit na tabletech, počítačích nebo třeba na chytrém telefonu a to na jakékoliv platformě operačního systému. Samotný program EduBase je plně integrován se systémem Office 365 což umožňuje bezproblémové otevírání přiložených souboru a je tak možno použít i již dříve připravené výukové materiály, jako jsou například dokumenty Wordu nebo prezentace v PowerPointu. Jaké možnosti má tedy pedagog se systémem EduBase k dispozici? prezentace učiva za pomocí interaktivní tabule, počítače nebo tabletu. Žáci mají přístup k výukovým materiálům i z domova (e-learning) Pedagog má k dispozici dálkové ovládání pro ovládání obrazu na interaktivní tabule ze svého tabletu i z poslední řady ve třídě. Synchronizace výuky učitel řídí, co žáci vidí na svých zařízeních. Ti mají k dispozici vždy jen probíranou látku. 4

5 Přehled o práci žáků učitel neustále vidí na svém tabletu přihlášené žáky a jejich aktivitu Společné výukové aktivity pro budování a rozvíjení týmové spolupráce mezi žáky. Testy systém EduBase namíchá z připravených otázek každému žákovi samostatný test a odpovědi automaticky vyhodnotí. Výsledky jsou ukládány pro pozdější použití. Vytváření úloh, úkolů, řešených příkladů, případně otázek k zamyšlení s možností zaslání výsledků a odpovědí učiteli. Systém EduBase obsahuje kompletní nástrojovou sadu k autorské činnosti, které pedagog využije při přípravě vlastních materiálů. K dispozici je ale i bohatá online knihovna s tisíci hotovými materiály k okamžitému využití. To, co jsem slyšel, jsem zapomněl. To, co jsem viděl, jsem si zapamatoval. To, co jsem udělal, jsem pochopil. přísloví Zenu 5

6 2 Hodina češtiny s ICT technologiemi V rámci naší příručky jsme připravili učební materiál pro použití v hodině českého jazyka pro druhý stupeň základní školy a nižších stupňů více letých gymnázií. Jedná se o ukázkový materiál pro výklad látky o skladebních dvojicích. Učební materiál je sestaven z jednotlivých prvků: - Učební texty - Sada otevřených otázek - Sada testových otázek - Učební materiál je možno dále doplnit o poznámky pro učitele Tento učební materiál jsme sestavili s přihlédnutím k jeho možnostem použití v samotné hodině. Učitel má materiál připraven tak aby mohl provézt základní výklad za použití prezentovaného učebního textu promítaného například za pomocí interaktivní tabule. Svoje zařízení tabletu může používat jako dálkové ovládání interaktivní prezentace a tudíž se může pohybovat po třídě a současně se věnovat žákům. Učitel má možnost nastavit si zobrazení učitelský panel, kde si zobrazí poznámky k učebnímu textu nebo správné odpovědi a řešení otevřených otázek. Otevření učitelského panelu Pokračováním využití připraveného učebního materiálu jsou připravené otevřené otázky, na které žáci odpovídají na svých zařízeních, případně mohou otázky vypracovat na papír a vybraný žák může pracovat na interaktivní tabuli. Učitel má možnost na svém zařízení sledovat výsledky žáků a může provádět okamžité hodnocení. Zároveň toto cvičení mohou žáci vypracovat jako formu domácího úkolu pomocí počítače s internetovým prohlížečem. Přihlásí se k aplikaci v internetovém prohlížeči a odpoví na otázky domácího cvičení. Učitel může výsledky zkontrolovat později. Program EduBase nabízí možnost tisku pracovních listů. V nastavení pracovního listu má učitel možnost různých nastavení o těchto variantách budeme hovořit v příručce později. 6

7 Do učebního materiálu je možné vkládat libovolné prvky a výstupy z dalších programů: Formou přiložených souborů přiložit lze libovolný soubor (např. Active Inspire), Vložením odkazu na soubor přímo do textu Formou vloženého on-line objektu (HTML kódu) přímo do textu lze vložit interaktivní úlohu z portálu Příklad možností vložení ostatních prvků Připravený učební materiál žáci naleznou po přihlášení do webového rozhraní systému Edu- Base. Pokud chcete žákům ušetřit hledání, můžete jim sdělit přímý odkaz na tento materiál (žák se přihlásí a hned se mu materiál zobrazí) nebo využít synchronizaci výuky na žákovských zařízeních. 7

8 Učební materiál připravený pro využití v hodině 2.1 Prezentace nové látky Jedním z výukových objektů, které v programu EduBase můžete připravit a zařadit do svého učebního materiálu, jsou učební texty (kapitoly označené ikonou ). Zde žáci naleznou důležité informace o nově probírané látce. V jednom učebním materiálu může být zařazeno více textových kapitol. Učební text máte možnost doplnit o různé prvky, které zatraktivní výklad a přitáhnou pozornost žáků: Obrázky podporující nebo rozšiřující výklad Odkazy na webové stránky nebo na jiné textové kapitoly Multimediální prvky (zvukové soubory, videa, animace) Soubory vytvořenými v aplikacích třetích stran jako je například MS Office Interaktivní prvky (např. SMART Notebook, EduRibbon.cz) A další TIP: Při výuce na interaktivní tabuli můžete použít zobrazení na celou plochu - klepnutím na tlačítko, Pokud se vám bude písmo zdát stále malé, můžete využít tlačítka, která zvětší písmo a zároveň úměrně i všechny vložené prvky (např. obrázky). Šířka textu však zůstane zachována a nebude zasahovat mimo obrazovku, což je velikou výhodou. 8

9 2.2 Zvětšování malých obrázků Jestliže jste si do textu vložili obrázek a následně zmenšili jeho velikost, máte nyní možnost si jej prohlédnout v originální velikosti. Obrázek, u kterého je to možné, poznáte tak, že po najetí myší se tvar kurzoru změní na rázkem. lupu a klepnutím se otevře pop-up okno s větším ob- Zvětšování obrázků 2.3 Poznámky při výkladu Během výkladu si můžete zapnout funkci Kreslení a do prezentovaného textu kreslit nebo vpisovat poznámky. Výhodou tohoto kreslení je, že funkce je aktivní pouze nad samotným učebním materiálem. V jeho okolí kreslení nefunguje nepokreslíte si tedy ovládací tlačítka, naopak stále je můžete využívat např. pro přesun mezi kapitolami apod. TIP: Nástroje Kreslení jsou dostupné v prvém horním rohu a zobrazíte je klepnutím na ikonu. Můžete použít různé druhy pera a různé barvy Nakreslené náčrtky a poznámky se nikam neukládají, slouží pouze pro aktuální použití. 2.4 Cvičení na interaktivní tabuli Při výkladu nového učiva využijete možnost vkládat předem připravené interaktivní prvky, které je možno připravit například v internetové aplikaci EduRibbon (www.eduribbon.cz). Interaktivní úloha vytvořená v online nástroji EduRibbon 9

10 Tento on-line prvek je vložen přímo do učebního textu a můžete ho zvětšit na celou obrazovku. Při výkladu a objevování nového učiva je výhodná spolupráce dětí u interaktivní tabule, kde mohou své řešení okamžitě zapisovat do připravených úloh. Žáci se tedy postupně střídají u interaktivní tabule a graficky znázorňují základní větné dvojice. Úlohu mohou řešit i žáci na svých zařízeních, která podporují technologii Flash ((např. notebooky nebo tablety s operačním systémem Windows). 2.5 Odkazy na jiné kapitoly Další typ interaktivní úlohy Pomocí odkazů na jiné kapitoly si můžete vytvořit nekonečnou smyčku hypertextově propojených učebních materiálů. Každý odkaz se otevře v novém po-up okně, které si můžete odepnout a zvětšit na celou obrazovku nebo minimalizovat pro případ potřeby při dalším vykladu. Odkaz na jinou textovou kapitolu Stejným způsobem se zobrazují odkazy na webové stránky a máte možnost s nimi stejně manipulovat. 10

11 2.6 Video doplňující výklad Přímo do textu můžete vložit video On-line video vložené z portálu YouTube.com 2.7 Zpětná vazba - pochopil a zapamatoval si žák vykládanou látku? Následným krokem ukázkové hodiny českého jazyka je ověření pozornosti žáků a pochopení probíraného učiva. K tomu zde slouží sada úloh (otevřených otázek). Pokud si připravíte větší počet otázek, bude program náhodně vybírat určený počet otázek z vaší databáze při každém spuštění tohoto cvičení (např. 5 otázek z 15 připravených). Snímek ukazuje 1. otázku z 5. které budou žáci řešit za pomocí tabletů/ tabule 2.8 Řešení úloh elektronicky Úlohy lze řešit na tabuli na zařízeních žáků nebo je i vytisknout v podobě pracovního listu. Při řešení na žákovských zařízeních program vygeneruje každému žákovi jeho vlastní otázky (parametry nastavuje učitel při přípravě učebního materiálu) a žáci své odpovědi dopisují do zobrazeného textového pole. Po zodpovězení všech otázek žáci odešlou své odpovědi učiteli 11

12 k vyhodnocení. Otevřené otázky totiž není možné vzhledem k různorodosti odpovědí - vyhodnocovat automaticky. Odpovědi učitel následně vyhodnotí a získá tak potřebnou zpětnou vazbu. Na základě těchto výsledků se pedagog může rozhodnout, zda je potřebné zopakovat vykládanou látku, případně dovysvětlit sporné otázky. Vyhodnocení úloh Vzhledem k časové náročnosti tohoto procesu je výhodné takto úlohy zadat za domácí úkol nebo při písemném prověření znalostí. 2.9 Řešení úloh na tabuli V hodině je možné otevřené otázky využít jiným způsobem. Příklad: Zobrazte otázky na interaktivní tabuli a žáci si je opíší a vyřeší samostatně do svého sešitu. Pak jeden z žáků předvede své řešení u interaktivní tabule. Využije k tomu funkci Kreslení. Společně můžete diskutovat o sporných bodech a alternativních řešeních. Žáci si v sešitech zkontrolují svou práci. V našem případě máme vytvořeny otázky se slepými grafy znázorňujícími slovní vazby. Na základě těchto grafu je po žácích požadováno vytvoření vět odpovídajících slepému grafu. Těchto otázek je možno samozřejmě připravit více a při sestavení materiálu nastavit náhodné výběr otázek pro jednotlivé žáky. K popisu těchto funkcí se odstaneme v tomto textu později. 12

13 Kontrola úlohy řešením na interaktivní tabuli Pracovní list k probíranému učivu Pro samostatnou práci žáků, jinou než jsou testy či písemky je pracovní list. Program EduBase umí sestavit graficky zpracovaný pracovní list z předdefinovaných otázek a cvičení. Pracovní listy vytvoříme velice snadno a s velkým množstvím různých nastavení. Pracovní list je samozřejmě možno vytisknout. Pomocí šablon si vybere učitel pro něho vhodnou nebo si vytvoří tiskovou šablonu sám. Ukázka pracovního listu vytvořeného z učebního materiálu 13

14 2.11 Domácí procvičování Další variantou samostatné práce žáků je forma domácího cvičení/ úkolu. Učitel nechá programem EduBase vygenerovat náhodné otázky s připravených otevřených otázek domácí cvičení. Žáci si doma otevřou cvičení za pomoci internetového prohlížeče. V našem případě učitel umožnil programu aby umožnil žákům znázornit správné odpovědi pro kontrolu (viz. obrázek) 2.12 Test na konec Možnost zobrazit si řešení u otevřených otázek Pokud výsledky procvičení napovídají, že žáci učivo pochopili, může učitel přistoupit k poslednímu logickému kroku výuky, a to testu znalostí. ukázka kombinace testu a otevřených otázek 14

15 Pro závěrečný test si pedagog připraví sadu otázek a správných odpovědí, a z této sady nechá SW vygenerovat každému žákovi jedinečný test vědomostí. Otázky rozešle pedagog na jednotlivá zařízení žáků a ti na ně následně odpoví, jak nejlépe dovedou. Ikona rozesílající materiál na žákovská zařízení SW pro každého žáka nepřipraví jen jedinečnou sadu otázek, ale umí i promíchat pořadí správných odpovědí. Pedagog má samozřejmě možnost žákům poskytnout i návod jak jednotlivé příklady řešit. Počet znázorněných otázek je plně v režii pedagoga. 15

16 Nastavení vlastností testu V případě, že třída není vybavena potřebným počtem zařízení/ tabletů tak, aby mohli žáci odpovídat online, je možné použít volbu tzv. pracovního listu. Opět je plně v moci učitele nastavit volby jak mají být znázorněny jednotlivé otázky, kolik jich má SW vybrat, zda má zobrazovat a tisknout nápovědu/ řešení nebo jen holé otázky. Toto forma je vhodná jako domácí práce. 16

17 3 Zajímavé nástroje pro učitele a jeho tablet 3.1 Při svých hodinách jistě využijete některé zajímavé nástroje a funkce programu EduBase. Zde je přehled a popis některých z nich: A. Promítání učebního materiálu na celou obrazovku Klepnutím na ikonu Prezentační režim zvětšíte promítaný učební materiál na celou promítací plochu. Ovládací prvky programu vás nebudou rušit při výkladu a budou redukovány na jednoduché šipky, které vás posouvají v materiálu. Velikost textů se samozřejmě upraví na větší, ale texty můžete ještě upravit za pomoci tlačítek. B. Využití tabletu učitele jako poznámkový blok Učitel si může na svém tabletu v průběhu hodiny nechat zobrazit následující funkce: poznámky k učebním materiálům výsledky testů, přijaté odpovědi otevřených otázek zobrazení správné odpovědí zobrazené otázky klepnutím na ikonu otevře učitel nabídku učitelských nástrojů. A pokud je učitel zároveň přihlášený na PC připojenému k projektoru a tabletu má možnost klepnutím na ikonku si na tabletu zobrazí učitelský panel. C. Jak udělat z tabletu dálkový ovladač Má-li učitel spuštěný program EduBase tedy jeho webové rozhraní zároveň na počítači ovládající projektor či interaktivní tabuli a svůj tablet. Může si pustit učitelský panel právě na tabletu čímž z něj vytvoří dálkový ovladač. To mu samo o sobě dává možnost volného pohybu ve třídě. 17

18 D. Synchronizujte výuku na žákovských zařízeních Učitel má možnost řídit zobrazování materiálu na žákovských zařízeních. Dokud učitel nepřesune materiál na další kapitolu, není možné na žákovském zařízení pokračovat dál. Zároveň má učitel plnou kontrolu nad tím, které součásti materiálu se budou na žákovských zařízeních zobrazovat. E. Hlasujte za pomocí žákovských zařízení Učitel má kdykoli v průběhu své prezentace učebního materiálu zapojit do výuky takzvané rychlé otázky, na něž žáci odpovídají pomocí hlasování. Jediným kliknutím na ikonu se učiteli zobrazí panel s nabídkou forem odpovědí. Vybraná varianta odpovědi se žákům zobrazí na jejich zařízeních a oni mohou ihned odpovídat. F. Mějte přehled Ukázka spuštění rychlé otázky Kliknutím na ikonku se učiteli zobrazí na postranními panelu informace o přihlášených uživatelích / žácích. Pokud žák nepracuje na správné webové stránce nebo má spuštěnou jinou aplikaci je znázorněn modrou barvou. Pokud se u příznaku žáka krom modré barvy zobrazí vykřičník tak žákovo zařízení má potíže s připojením k internetu. 18

19 4 Jak postupovat při tvorbě učebního materiálu V následujících kapitolách podrobně vysvětlíme vytvoření jednotlivých prvků učebního materiálu. 4.1 Učební text V obslužném programu EduBase zvolíme volbu knihovna výukových materiálu. Program vás přesune na položku Knihovna výukových materiálu, kde již bude probíhat samotná tvorba a úprava jednotlivých prvků výukového materiálu. 4.2 Vytvoření složek a podsložek Jakmile budeme chtít vytvořit novou položku v knihovně, kliknete na jednu z voleb, tedy buď složku ve stejné úrovni jako je označena nebo v hladině podřízené. Momentálně vytváříme základní složku, do které budou později vloženy všechny ostatní prvky učebního materiálu. 19

20 Jakmile má učitel vytvořenu novou složku a nastaví její parametry, může se pustit do tvorby. 4.3 Tvorba učebního textu Na horní liště jsou umístěny záložky všech prvků učebního materiálu a po kliknutí na ikonu Upravit vstoupí do prostředí editoru učebního materiálu. 20

21 V horní části obrazovky editoru je umístěn panel nástrojů. Proberme jednotlivé ikony postupně: panel nástrojů základního formátování textu panel horního a dolního indexu a nastavení druhu odrážek Panel možností zarovnání textu Panel vložení symbolů, obrázků a dalších objektů Panel odkazů a jejich úpravy a vložení dalších online prvků- EduRibbon, video z YouTube, Glogster, video z Vimeo a nakonec vložení HTML kódu. Poslední panel více otevírá učiteli plnohodnotný textový editor viz. obrázek 21

22 Panel editoru učebního materiálů V tomto editoru již nalezne učitel všechny prvky formátování textu na jaké je zvyklí z jiných editorů, jako je například MS Word. 4.4 Vkládání interaktivního prvku Jistě jste si všimli, že do učebního textu je vložen interaktivní prvek. V našem ukázkovém učebním materiálu je to jednoduchý editovatelný prvek vytvořený za pomocí online aplikace EduRibbon. V této online aplikaci si učitel může buď vybrat z již vytvořených prvků, nebo si za pomoci jednoduchého editoru vytvoří vlastní prvek. Ten následně vloží do učebního textu následujícím způsobem. U vybraného, případně vytvořeného prvku vybereme volbu Sdílení snímku a zkopírujeme HTML kód. 22

23 Učitel má případně možnost vložit přímí odkaz, kdy práce s interaktivním prvkem následně v hodině probíhá přímo na stránce online aplikace EduRibbon. 4.5 Vytvoření poznámek k učebnímu textu Jakmile je učební text vytvořen může učitel pokračovat na další záložku. Tou je záložka poznámky. Zde si může učitel vytvořit poznámky k danému učebnímu textu, které si následně při prezentaci v hodině může zobrazit na učitelském panelu. Mohou to být například správné odpovědi či případně rozšiřující informace které chce učitel prezentovat ústně a nechce je zobrazit na tabuli. 4.6 Tvorba otevřených otázek Panel úpravy a tvorby poznámek k učebnímu textu Dalším výukovým prvkem jsou otevřené otázky tedy otázky, které nemají přesně definovanou odpověď, takže žák má možnost odpovědět různě. 23

24 Učitel má možnost k dané otázce přiřadit i odpovídající návod a samotné řešení včetně různých alternativ řešení. Otevřené otázky vytváří učitel na záložce otevřené otázky kde má nabídku tvorby případně kopírování jednotlivých otázek a možnost jejich úpravy. Otevřené otázky je možné použít jak v rámci prezentační výuky jako nástroj vysvětlení učiva (za použití vysvětleného postupu a řešení otázky) tak jako součást například pracovního listu k tištění nebo třeba jako zadání domácího úkolu či samostatné práce žáků v hodině. tlačítka přidání nové otázky a odstranění otázky tlačítko spuštění editoru pro úpravu vybrané otázky tlačítko vytvoření kopie otázky, například pro tvorbu alternativy otázky 24

25 4.6.1 Úprava otázky editor Stejně jako v případě učebního textu i otevřené otázky učitel vytváří a edituje po kliknutí na ikonu upravit. A stejně jako v minulém příkladu má k dispozici všechny základní editační nástroje a v případě že základní nástroje nestačí, stačí pouze stisknout tlačítko více a učitel je přesunut na plnohodnotný editor, tak jako v předchozím případě. Tuto možnost má ostatně učitel k dispozici v každé fázi tvorby učebního materiálu. 4.7 Tvorba testových otázek Předposledním prvkem našeho učebního materiálu, který společně tvoříme, jsou testové otázky. Tedy otázky s jasně definovanými odpověďmi. Stejně jako v předchozích krocích má i zde učitel možnost přidávat, ubírat, kopírovat a upravovat jednotlivé testové otázky. Ovládací prvky na záložce testové otázky jsou shodné jako u otevřených otázek a jejich funkce jsou také stejné. 25

26 Jak bylo zmíněno testové otázky mají mít už z principu jasně definované odpovědí, ale pozor je nutné při tvorbě odpovědí pamatovat na to že musí učitel vytvořit všechny možné alternativy odpovědí (pořadí slov, velká malá písmena, diakritická znaménka atd.) Je to nutné z toho důvodu, že program EduBase umí testové otázky nejenom náhodně generovat podle zadaných kritérií, ale zvládne test i následně vyhodnotit a to automaticky právě podle uvedených správných odpovědí. Při editaci testové otázky je nutné pamatovat na označení zatržení správné odpovědi/ odpovědí. Učitel má možnost zatrhnout volbu povolit míchání odpovědí. Na základě této volby program sám promíchá pro různé žáky náhodně odpovědi v testu. 4.8 Přiložení souborů k učebnímu materiálu Posledním prvkem učebního materiálu je možnost připojení samostatného souboru. Tím je myšleno připojit k učebnímu textu například textový dokument z MS Word, nebo Exel tabulku či případně interaktivní prvek. 26

27 V našem učebním materiálu jsme žádnou tuto možnost sice nevyužili, ale učitel má nepřeberné možnosti této volby využít. Může k učebnímu materiálu například připojit své elektronické přípravy (DUM), které si vytvořil v mužnosti, nebo interaktivní prvky z programů jako jsou Smart Notebook, ActivInspire a další. 4.9 Tvorba učebního materiálu dokončena tím jsou jednotlivé části výukového materiálu vytvořeny a jsou připraveny na sestavení do výsledné podoby učebního materiálu jako celku. 27

28 5 Sestavení učebního materiálu 5.1 Výběr součástí učebního materiálu z knihovny Uzavřeme knihovnu učebních materiálů, kde jsme tvořili jednotlivé učební prvky a přejdeme na záložku sestavení učebních materiálů. Po kliknutí na tuto záložku se nám otevře okno, v kterém učitel sestavuje jednotlivé učební materiály do souhrnných celků. Okomentoval(a): [JV1]: Tyto celky si učitel může řadit do skupin a pod skupin. Například II. Stupeň jako hlavní složka a podsložky Český jazyk, matematika, zeměpis atak dále tyto pod složky pak mohou obsahovat jednotlivé učební materiály řazené podle tématu učiva. 28

29 Pro představu si vytvoříme nový pokusný celek učebního materiálu. Vytvoříme složku na stejné úrovni a pojmenujeme ji pokus ČJ. II. Stupeň. Nově vytvořenou složku necháme označenou a vytvoříme jí podřízenou složku za pomocí tlačítka nová složka na podřízené úrovni. Tuto pod složku pojmenujeme základní skladební dvojice. Nově vytvořené složce a podsložce může učitel nastavit vlastnosti, jako jsou například omezení zobrazení podle jednotlivých tříd. A to za pomocí menu tlačítka vlastnosti. 29

30 Nyní učitel může přistoupit k naplnění podsložky učebním materiálem, který si připravil. Kliknutím na ikonu nový učební materiál se otevře nabídka viz. obrázek. Protože v našem případě chceme sestavit ucelený učební materiál obsahující všechny jednotlivé prvky, které byly připraveny, zvolíme volbu učebnice. Následně jsme vyzváni k zvolení názvu učebnice. Jakmile určíme název učebnice vytvoříme novo kapitolu variant.. Na výběr má učitel z několika 30

31 Text, poznámka a soubory, nebo Písemka a Test. Postup vysvětlíme u všech variant Sestavení textu Po zvolení varianty text se otevře pod okno s tabulkou tematických celků, kde vybere učitel požadovaný materiál. Zvolí zda chce do učebního materiálu vybrat i podřízené složky či nikoliv Sestavení písemky Pro sestavení písemky k danému tématu probíraného učiva vytvoří učitel novou kapitolu písemka. V záložce nastavení zobrazení a generování nastaví požadované parametry formou zatržení u jednotlivých voleb. A následně vybere požadované otázky v záložce otázky. 31

32 Ikonou + otevře učitel okno s výběrem otázek. Označením a přidáním vybere okruhy otázek, které dříve připravil formou otevřených otázek. U vybraných otázkových celků určí učitel počet otázek, které se budou v písemce zobrazovat Sestavení testu Poslední volbou je kapitola test. Postup je totožný jako při tvorbě kapitoly písemka. Znovu je možné vybrat z připravených testový otázek a určit počet otázek které bude program generovat jednotlivým žákům Zobrazení sestavené učebnice Kliknutím na ikonu Zobrazit vybraný se učiteli otevře jím právě sestavená učebnice, aby si mohl ověřit správnost a funkčnost všech prvků. 32

33 6 Závěr EduBase se nesnaží být samo spásným nástrojem, ale úžasnou pomůckou určenou pro každého pedagoga, otevřeného rozvoji svých dovedností a schopností. Díky programu EduBase máte otevřenou cestu k moderní a pro vaše žáky atraktivní výuce, která je bude bavit a snáze je naučí vše potřebné do života. 33

34 7 Zdroje 34

EDUBASE. 6 10 let. Vyjmenovaná slova Abeceda. Práce s textem ČESKÝ JAZYK TABLETY DO ŠKOL. Ivana Hrubá Eliášová

EDUBASE. 6 10 let. Vyjmenovaná slova Abeceda. Práce s textem ČESKÝ JAZYK TABLETY DO ŠKOL. Ivana Hrubá Eliášová Sada didaktických rad a příkladů dobré praxe TABLETY DO ŠKOL POMŮCKA PRO PEDAGOGA VE SVĚTĚ DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ EDUBASE ČESKÝ JAZYK 6 10 let Vyjmenovaná slova Abeceda Práce s textem Ivana Hrubá Eliášová

Více

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Vytvořeno v rámci projektu Dotkněte se inspirace Registrační číslo: CZ.1.0.7./1.3.00/51.0046 Autoři: Ludmila Klatovská Petr Kofroň Lenka Mandryszová

Více

Microsoft Office POWERPOINT 2003. METODICKÁ PŘÍRUČKA pro výuku. V rámci vzdělávacích kurzů projektu Stejná šance na vzdělávání

Microsoft Office POWERPOINT 2003. METODICKÁ PŘÍRUČKA pro výuku. V rámci vzdělávacích kurzů projektu Stejná šance na vzdělávání V rámci vzdělávacích kurzů projektu Stejná šance na vzdělávání METODICKÁ PŘÍRUČKA pro výuku TVORBA PREZENTACÍ POMOCÍ PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Tento projekt byl podpořen v rámci OP Praha

Více

Microsoft PowerPoint 2013

Microsoft PowerPoint 2013 Microsoft PowerPoint 2013 nejen pro školy Karel Klatovský Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah Vysvětlivky k prvkům použitým v knize:... 6 POJMY A PRVKY POUŽITÉ V TEXTU...

Více

MOODLE PRO PEDAGOGY. Ing. Jiří Husa, CSc.

MOODLE PRO PEDAGOGY. Ing. Jiří Husa, CSc. MOODLE PRO PEDAGOGY Ing. Jiří Husa, CSc. Praha 2012 2 2 Seznam použitých symbolů 3 Průvodce studiem Cíl studia Shrnutí K zapamatování, důležité Kontrolní otázky Samostatný úkol na PC Informace na internetu

Více

INFORMAČNÍ A POČÍTAČOVÁ GRAMOTNOST

INFORMAČNÍ A POČÍTAČOVÁ GRAMOTNOST OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA INFORMAČNÍ A POČÍTAČOVÁ GRAMOTNOST INGRID NAGYOVÁ ALEŠ OUJEZDSKÝ STUDIJNÍ OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ OSTRAVA 2006 POUŽITÉ GRAFICKÉ SYMBOLY

Více

Microsoft Office OneNote 2010

Microsoft Office OneNote 2010 1 Microsoft Office OneNote 2010 Autor publikace: Lukáš Bajer Průvodce použitím aplikace Microsoft Office OneNote 2010 Tato publikace vznikla za přispění společnosti Microsoft ČR v rámci iniciativy Microsoft

Více

Naučme se víc... Průvodce novinkami pro školy k aplikaci Microsoft Office Excel 2010

Naučme se víc... Průvodce novinkami pro školy k aplikaci Microsoft Office Excel 2010 Naučme se víc... Průvodce novinkami pro školy k aplikaci Microsoft Office Excel 2010 Autoři: Jiří Chytil, Karel Klatovský Průvodce novinkami pro školy k aplikaci Microsoft Office Excel 2010 Tato publikace

Více

E-LEARNING MOODLE. Lukáš Heller

E-LEARNING MOODLE. Lukáš Heller E-LEARNING MOODLE Lukáš Heller E-learning Moodle Lukáš Heller Tento projekt je součástí IPRM Ústí n. L. Centrum. Tato publikace vznikla v rámci projektu Posilování kompetencí vysokoškolských pracovníků

Více

VZDĚLÁVACÍ TECHNOLOGIE - NÁSTROJE

VZDĚLÁVACÍ TECHNOLOGIE - NÁSTROJE VZDĚLÁVACÍ TECHNOLOGIE - NÁSTROJE INGRID NAGYOVÁ CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, ZÁŘÍ 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy: 7.2 Oblast podpory: 7.2.2 Vysokoškolské

Více

www.iskola.cz příručka pro učitele používající systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/

www.iskola.cz příručka pro učitele používající systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/ www.iskola.cz příručka pro učitele používající systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/ Verze této příručky: 1.000 Aktuální verzi této příručky, popisující nejnovější možnosti serveru www.iskola.cz

Více

Microsoft. Excel 2007. nejen pro školy. Karel Klatovský Pavel Navrátil. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R

Microsoft. Excel 2007. nejen pro školy. Karel Klatovský Pavel Navrátil. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R Microsoft Offi ce 2007 Microsoft Excel 2007 nejen pro školy Karel Klatovský Pavel Navrátil Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obsah Obsah Vysvětlivky k prvkům

Více

Moodle - Učitelé pro zítřek 1

Moodle - Učitelé pro zítřek 1 Moodle - Učitelé pro zítřek 1 Obsah 1 Úvod...3 2 Kurz...4 2.1 Přihlášení, odhlášení...4 2.2 Role v kurzu...5 2.3 Vytvoření kurzu...5 2.4 Nastavení kurzu...6 2.5 Pohyb v kurzu... 10 2.6 Psaní textu... 10

Více

Naučte se víc... Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office Excel 2007

Naučte se víc... Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office Excel 2007 Naučte se víc... Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office Excel 2007 Autoři: Jiří Chytil, Ing. Boris Chytil Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office Excel 2007 Tato publikace

Více

Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18. Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate

Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18. Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18 Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate Obsah Dříve než začnete................................. 1 Zkratky a konvence...................................

Více

Autor: Karel Klatovský

Autor: Karel Klatovský Autor: Karel Klatovský Tato příručka byla vytvořena v rámci programu Partneři ve vzdělávání společnosti Microsoft. 2 Obsah Úvod... 4 Datová úložiště... 4 Diskety... 4 CD/DVD/BluRay... 4 USB flash disky...

Více

PC MS PowerPoint PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

PC MS PowerPoint PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců PC MS PowerPoint PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S ELEKTRONICKÝMI UČEBNICEMI

MANUÁL PRO PRÁCI S ELEKTRONICKÝMI UČEBNICEMI MANUÁL PRO PRÁCI S ELEKTRONICKÝMI UČEBNICEMI Jaroslav Hejný Manuál byl vytvořen pro potřeby projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Operačního

Více

TVORBA UČEBNÍCH POMŮCEK POMOCÍ INTERAKTIVNÍ TABULE SMART BOARD MGR. ANNA MARTINKOVÁ, PHD.

TVORBA UČEBNÍCH POMŮCEK POMOCÍ INTERAKTIVNÍ TABULE SMART BOARD MGR. ANNA MARTINKOVÁ, PHD. TVORBA UČEBNÍCH POMŮCEK POMOCÍ INTERAKTIVNÍ TABULE SMART BOARD MGR. ANNA MARTINKOVÁ, PHD. OSTRAVA, LEDEN 2010 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Projekt. Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích. Podkladové materiály ke školení: Vedení účetní evidence pro zemědělce

Projekt. Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích. Podkladové materiály ke školení: Vedení účetní evidence pro zemědělce Projekt Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích Podkladové materiály ke školení: Vedení účetní evidence pro zemědělce Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje

Více

WR Web Web Revolution

WR Web Web Revolution WR Web Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s.r.o. 2009 WR Web Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce webové aplikace WR WEB seznamuje uživatele s prací

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Institut experimentálních technologií

Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Institut experimentálních technologií Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Institut experimentálních technologií Kolejní 2906/4 612 00 Brno http://www.ietbrno.eu 1 Vysoké učení technické v Brně

Více

Obsah: sebou prvních šest týdnů, ve kterých se první desítky pilotních seminářů zúčastnilo více než 250 učitelů a ředitelů malotřídek a malých

Obsah: sebou prvních šest týdnů, ve kterých se první desítky pilotních seminářů zúčastnilo více než 250 učitelů a ředitelů malotřídek a malých M i c r o s o f t p r o m a l o t ř í d k y a m a l é š k o l y 1 / 2 0 1 1 Velice si vážíme vaší registrace do komunity Malotřídky.cz. Proto jsme pro členy připravili online workshopy tak, aby z úvodního

Více

Martin Drlík, Peter Švec, Jozef Kapusta, Miroslava Mesárošová. Moodle. Kompletní průvodce tvorbou a správou elektronických kurzů

Martin Drlík, Peter Švec, Jozef Kapusta, Miroslava Mesárošová. Moodle. Kompletní průvodce tvorbou a správou elektronických kurzů Martin Drlík, Peter Švec, Jozef Kapusta, Miroslava Mesárošová Moodle Kompletní průvodce tvorbou a správou elektronických kurzů Computer Press Brno 2013 Moodle Kompletní průvodce tvorbou a správou elektronických

Více

Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Studijní texty z e-learningového kurzu Počítačová podpora řízení projektu Autorka: Mgr. Jarmila Helmanová, jarmila.helmanova@svses.cz Vytvořeno v rámci projektu

Více

Naučte se víc... Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office PowePoint 2007

Naučte se víc... Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office PowePoint 2007 Naučte se víc... Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office PowePoint 2007 Autoři: Jiří Chytil & Boris Chytil Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office PowerPoint 2007 Tato

Více

Naučme se víc... Průvodce novinkami pro školy k aplikaci Microsoft Office PowerPoint 2010

Naučme se víc... Průvodce novinkami pro školy k aplikaci Microsoft Office PowerPoint 2010 Naučme se víc... Průvodce novinkami pro školy k aplikaci Microsoft Office PowerPoint 2010 Autoři: Jiří Chytil, Karel Klatovský Průvodce novinkami pro školy k aplikaci Microsoft Office PowerPoint 2010 Tato

Více

Základy práce v textovém editoru Microsoft Word. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Základy práce v textovém editoru Microsoft Word. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Základy práce v textovém editoru Microsoft Word Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 2012 Obsah 1. Vzhled a ovládání aplikace Word 2010... 3 2. Vytvoření a uložení

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP Metodická příručka pro učitele InspIS ŠVP tvorba ŠVP InspIS ŠVP TVORBA A ADMINISTRACE ŠKOLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém

Více

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 2: POUŽÍVÁNÍ PC. Studijní opora

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 2: POUŽÍVÁNÍ PC. Studijní opora Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 2: POUŽÍVÁNÍ PC Studijní opora Název projektu: Zkvalitňujeme cestu k poznání Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.02/01.0143 POUŽÍVÁNÍ

Více