Doc. Ing. Olga Poláková, CSc

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Doc. Ing. Olga Poláková, CSc"

Transkript

1 Doc. Ing. Olga Poláková, CSc Zaměstnání 2005 nyní Metropolitní univerzita Praha (dřívější název Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze) - docentka Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodářská fakulta - asistentka, odborná asistentka, docentka Rada ekonomického výzkumu vlády ČSSR odborný pracovník Vzdělání 1988 Doc. - Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodářská fakulta 1980 Csc. - Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodářská fakulta 1967 Ing. - Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodářská fakulta Zahraniční studijní pobyty EC TEMPUS, Trinity College, Dublin, Irsko, 1993 Postgraduální studium, Master of Public Administration, EHSAL, Brusel, Belgie 1993 A.N.P.E. Lievin, Francie Jazyky anglický jazyk ruský jazyk Oblasti zájmu Společenské, ekonomické a sociální systémy. Sociální systémy Československa, České republiky a ostatních zemí Evropské unie. Sociální sféra a sociální instituty. Sociální solidarita.sociální zabezpečení. Sociální ekonomika. Společenský kapitál a rodina. Zdravotní, rodinná, bytová a vzdělávací politika moderních států. Demokratizace životních podmínek a rovné příležitosti. Hospodářské, sociální a demografické dějiny. Publikace Knihy a kapitoly knih Poláková, Olga, Rodinná politika. In: Sociální politika. 4. vyd. přepr. Praha : ASPI, s. ISBN Poláková, Olga, Bytová politika. In: Sociální politika. 4. vyd. přepr. Praha : ASPI, s. ISBN Poláková, Olga a kol.: Bydlení a bytová politika. 1. vyd. Praha : Ekopress, s. ISBN

2 Poláková, Olga, Rodinná politika. In: Sociální politika.. 3. vyd. přepr. Praha : ASPI, s. ISBN Poláková, Olga, Bytová politika. In: Sociální politika. 3. vyd. přepr. Praha : ASPI, s. ISBN Slaný, Antonín, Krebs, Vojtěch. Sociální ochrana a důchodový systém. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, s. ISBN (Další autoři: Brdek, Miroslav, Poláková, Olga, Marešová, Marcela, Vlček, Martin). Poláková, Olga: Bytová politika. In: Transformace české ekonomiky Praha, Linde, 2002, s ISBN Poláková, Olga: Rodinná politika. In: Transformace české ekonomiky Praha, Linde, 2002, s ISBN Poláková, Olga, Bytová politika. In: Sociální politika. 2. vyd. přepr. Praha : ASPI, s ISBN Poláková, Olga, Rodinná politika. In: Sociální politika. 2. vyd. přepr. Praha : ASPI, s. ISBN Durdisová, Jaroslava., Jírová, Hana, Poláková, Olga, Žižková, Jana. Sociální politika. Praha : VŠE, s. ISBN Poláková, Olga. Soubor hesel k oboru bytová politika. In: Žák, Milan et al.velká ekonomická encyklopedie. Praha : Linde, 1999, s. 112, 672. ISBN Krebs, Vojtěch, Durdisová, Jaroslava, Poláková, Olga, Žižková, Jana. Sociální politika. Praha : Codex Bohemia, s. ISBN Žižková, Jana a kol.: Úvod do studia sociální politiky. 1. vyd. Praha : VŠE, s. (Další autoři: Duben, Rostislav, Durdisová, Jaroslava, Kalinová Lenka, Krebs Vojtěch, Poláková Olga, Žižková, Jana). Žižková, Jana. a kol: Základy sociální politiky. 1.vyd. Praha : VŠE, s. (Další autoři: Poláková, Olga, Kalinová, Anna, Krebs, Vojtěch). Odborné články Poláková, Olga, Vlček, Martin: Bytová politika ČR ve světle sčítání LBD 2001 a změny ve struktuře bytového fondu EU. Acta oeconomica pragensia, 2004, roč. 12, č. 4, s ISSN Poláková, Olga: Vybrané problémy rodiny a rodinné politiky a demografické a společenské změny. Acta oeconomica pragensia, VŠE Praha. 2004, roč. 12, č. 4, Analýza sociální politiky v 90. letech, 7/98 Acta Oeconomica Pragensia, VŠE Praha

3 Poláková, Olga. Struktura státní sociální podpory. Národní pojištění, 2003, roč. 34, č. 11, s ISSN Poláková, Olga: Úskalí současného rodičovství. Právo a rodina, 2003, č. 6, ISSN X Poláková, Olga. Bytový fond zemí Evropské unie. Právo a rodina, 2003, roč. 4, č. 2, s ISSN X Poláková, Olga: Přímá a nepřímá podpora rodin. Právo a rodina, Praha 2002, č. 9, ISSN X Poláková, Olga: Sociální bydlení v evropském kontextu. PSK, Praha 2002, roč. 5, č. 7 a 8, ISSN Poláková, Olga: Bydlení v zemích Evropské Unie. Právo a rodina. Praha 2002, č. 11, ISSN X Poláková, Olga: Rodina a stát. Řízení místních orgánů, 2000, roč. 1, č. 12, s Poláková, Olga. Rodinná politika. Acta Oeconomica Pragensia, 1998, roč. 6, č. 7, s ISSN Poláková, Olga. Bytová politika. Acta Oeconomica Pragensia, 1998, roč. 6, č. 7, s ISSN Poláková, Olga. Rodina v sociální politice. Acta Oeconomica Pragensia, 1997, roč. 3, č. 5, s ISSN Poláková, Olga. Bytová politika. Acta Oeconomica Pragensia, 1997, roč. 3, č. 5, s ISSN Poláková, Olga. Rodina v sociální politice. Parlamentní zpravodaj, 1995, roč. I, č. 5, s Poláková, Olga. Minulost a přítomnost přídavků na děti. Ekonom, 1995, č. 19, s. 21 Poláková, Olga. K novele zákona o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření. Parlamentní zpravodaj, 1995, roč. I, č. 4, s. 15. Poláková, Olga. Státní sociální podpora rodin. Sociální politika, 1994, roč. 20, č. 9, s Poláková, Olga. K některým otázkám transformace ekonomiky ČR na tržní ekonomiku. Acta Oeconomica Pragensia, 1994, roč. 2, č. 1, s Poláková, Olga. Bytová politika. Sociální politika, 1994, roč. 20, č. 11, s Poláková, Olga. Nové formy podpory rodin v Rakousku. Sociální politika, 1993, č. 5. s. 17

4 Publicistika Poláková, Olga. Sociální bydlení v evropském kontextu. PSK. Personální a sociálně právní kartotéka, 2002, roč. 5, č. 7, s ISSN Poláková, Olga. Sociální bydlení v evropském kontextu (2.část). PSK. Personální a sociálně právní kartotéka, 2002, roč. 5, č. 8, s ISSN Poláková, Olga: Sociální pomoc. Řízení místních orgánů, 2001, roč. N, č. 6, s Poláková, Olga: Sociální bydlení. Řízení místních orgánů, 2001, roč. N, č. 12, s Poláková, Olga: Nové formy podpory rozvoje bydlení v ČR. Řízení místních orgánů, 2001, roč. N, č. 3, s Poláková, Olga, Hypoteční úvěrování. PSK. Personální a sociálně právní kartotéka, 2000, roč. 3, č. 1, s ISSN Poláková, Olga: Stavební spoření. Právo a rodina, 2000, č. 2, s ISSN X. Poláková, Olga: Potenciální státní sociální podpora rodin. PSK Personální a sociálně právní kartotéka, 2000, roč. 2, č. 11, s ISSN Poláková, Olga: Státní podpora bydlení. PSK Personální a sociálně právní kartotéka, 2000, roč. 2, č. 12, s ISSN Poláková, Olga: Hypoteční úvěrování. PSK Personální a sociálně právní kartotéka, 2000, roč. 3, č. 1, s ISSN Poláková, Olga. Jste přesvědčen o účinnosti rodinné politiky vlády? Ekonom, 2000, roč. XLIII, č. 11, s ISSN Poláková, Olga. Státní podpora bydlení. PSK. Personální a sociálně právní kartotéka, 2000, roč. 2, č. 12, s ISSN Poláková, Olga. K naplnění vztahu rodiny a státu. Personální a mzdový poradce podnikatele, 1996, č. 3 4, s Jiné publikace Poláková, Olga. Fenomén nájemného v ČR. In: Mech, Josef (ed.). Partnerství a konkurence veřejného a soukromého sektoru [CD-ROM]. Brno : Masarykova univerzita, 2005, s. 11. ISBN Poláková, Olga. Modernizace rodinné politiky. In: Ošková, Silvia (ed.). Hospodárska a sociálna politika SR po vstupe do EÚ. Bratislava : Ekonóm, 2005, s ISBN

5 Poláková Olga: Bytové politiky v zemích EU. In: Kirchmayer, Jozef (ed.). Hospodárska a sociálna politika v predvstupovom procese. Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislavě, 2004, s ISBN Slaný, Antonín, Krebs, Vojtěch aj.: Sociální ochrana a důchodový systém. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, s. ISBN (Další autoři: Brdek, Miroslav, Poláková, Olga, Marešová, Marcela, Vlček, Martin). Poláková, Olga: Bytová politika v České republice. In: Stanek, Vojtech (ed.). Makroekonomická stabilita a konsenzus hospodárskej a sociálnej politiky v Slovenskej republike. Bratislava : Ekonomická universita, 2002, s Poláková, Olga: K některým nástrojům státní podpory bydlení. Praha. In: Poláková, Olga (ed.). Bytová politika v České republice. Praha : VŠE, 2002, s ISBN Poláková, Olga: Struktura a vývoj příjmů v ČR. Brno In: Slaný, Antonín (ed.). Česká ekonomika na přelomu tisíciletí. Brno : Masarykova universita, 2001, s ISBN Poláková, Olga: Struktura a vývoj příjmů v ČR. In: Slaný, Antonín (ed.). Česká ekonomika na přelomu tisíciletí. Brno : Masarykova universita, 2001, s ISBN Poláková, Olga: Veřejná podpora bydlení. In: Malý, Ivan (ed.). Redistribuční funkce veřejného sektoru. Brno : Masarykova univerzita, 2000, s ISBN Durdisová, Jaroslava, Jírová, Hana, Langhamrová, Jitka, Kotýnková, Magdalena, Krebs, Vojtěch, Poláková, Olga, Žižková, Jana: Sociální politika. 1. vyd. Praha : VŠE, 1999 Poláková, Olga: Specificity of housing and necessity of government housing policy. In: Blažek, Ladislav (ed.). Universities at preparing economists to enter the European Union. Brno : Masarykova univerzita, 1998, s ISBN Poláková, Olga, Krebs, Vojtěch: Sociální politika. 1. vyd. Praha : VŠE, s. Skripta pro posluchače Master of Public Administration (pod patronací Ministerstva Vlámského společenství). Poláková, Olga: Perspektivy sociální politiky v oblasti bydlení. In: Signální studie č. 3. Praha : Meziuniverzitní program studií budoucnosti, s. Poláková, Olga: Perspektivy sociální politiky v oblasti rodiny. In: Signální studie č. 3. Praha : Meziuniverzitní program studií budoucnosti, s. Poláková, Olga, Průša, Ladislav: Vybrané otázky z rodinné a bytové politiky. Praha : VŠE, s. Výzkumné projekty

6 Vančurová, Alena: Současná a připravovaná opatření rodinné politiky v zemích střední Evropy. Projekt výzkumu a vývoje. Praha : VŠE, s. (Další autoři: Kubátová, Květa, Hamerníková, Bojka, Poláková, Olga, Klazar, Stanislav, Vítek, Leoš, Pavel, Jan). Krebs, Vojtěch, Dolejší, Petr, Durdisová, Jaroslava, Kotýnková, Magdalena, Mertl, Jan, Poláková, Olga, Sunega, Petr, Vychová, Helena: Sociálně-ekonomické dopady stárnutí populace. Praha : VŠE FNH, s. Krebs, Vojtěch, Brigant, Luboš, Durdisová, Jaroslava, Kotýnková, Magdalena, Marešová, Marcela, Mertl, Jan, Poláková, Olga, Slaný, Antonín: Sociální agenda EU a česká sociální poltika. Praha : VŠE FNH KSP, s. Poláková, Olga. Sociální aspekty bydlení. Praha : VŠE, s. IGA VŠE (Další autoři: Krebs, Vojtěch, Mertl, Jan, Pintová, Kateřina, Vlček, Martin, Žižková, Jana). Krebs, Vojtěch: Sociální dimenze evropského integračního procesu. Praha : VŠE FNH KSP, s. (Další autoři: Marešová, Marcela, Poláková, Olga, Slaný, Antonín, Vlček, Martin). Kotýnková, Magdalena: Sociální důsledky vstupu ČR do EU Praha : VŠE FNH, s. (Další autoři: Durdisová, Jaroslava, Krebs, Vojtěch, Mertl, Jan, Poláková, Olga, Pintová, Kateřina, Vychová, Helena, Žižková, Jana). Krebs, Vojtěch, Poláková, Olga, Kotýnková, Magdalena, Mertl, Jan, Vlček, Martin: Modernizace sociální ochrany v zemích EU a její vliv na sociální politiku ČR. Praha : VŠE FNH, s. Poláková, Olga, Vlček, Martin: Bytová politika České republiky ve světle SLBD 2001 a struktuře bytového fondu EU. Výzkumná studie. Praha: VŠE, s. Spěváček, Vojtěch, aj.: Ekonomické, politické a sociální aspekty transformace české společnosti. Praha : VŠE FNH, s. (Další autoři: Tomšík, Vladimír, Novotný, Filip, Helísek, Mojmír, Pavelka, Petr, Neset, Pavel, Kadeřábková, Anna, Urban, Luděk, Šrein, Zdeněk, Šaroch, Stanislav, Žák, Milan, Vašíček, Bořek, Kotýnková, Magdalena, Žižková, Jana, Krebs, Vojtěch, Durdisová, Jaroslava, Poláková, Olga, Mertl, Jan, Vlček, Martin, Jírová, Hana, Dolejší, Petr) Poláková, Olga a kol.: Podmínky a efekty reprodukce populace a vývoje rodiny, rodinná a populační politika státu. Praha : VŠE, s. Grantový projekt MPSV Moderní společnost (Další autoři: Mertl, Jan, Vlček, Martin, Žižková, Jana). Krebs, Vojtěch: Sociální aspekty transformace české ekonomiky se zaměřením na problematiku vstupu ČR do EU. [Výzkumná zpráva]. Praha : VŠE, s. (Další autoři: Durdisová, Jaroslava, Kotýnková, Magdalena, Poláková, Olga, Vlček, Martin, Žižková, Jana). Poláková, Olga a kol.: Extenzita a intenzita státní sociální podpory bydlení. 2. etapa Praha: grantový projekt GA ČR č.402/01/0146. Praha: VŠE, s. Poláková, Olga, Seidl, Vladimír: Výdaje obyvatelstva na bydlení. [Výzkumná zpráva]. Praha : VŠE, s.

7 Spěváček, Vojtěch: Ekonomické, politické a sociální aspekty transformace české společnosti. Praha : VŠE, s. (Další autoři: Kadeřábková, Anna, Durdisová, Jaroslava, Jírová, Hana, Kotýnková, Magdalena, Krebs, Vojtěch, Neset, Pavel, Kubíček, Jan, Pavelek, Petr, Poláková, Olga, Srholec, Martin, Šaroch, Stanislav, Tomšík, Vladimír, Urban, Luděk, Vlček, Martin, Žák, Milan, Žižková, Jana, Chalupníček, Pavel, Plojhar, Miroslav). Poláková, Olga: Problémy rodinné politiky a možnosti jejich řešení. Praha : Sociologický ústav AVČR, s. Grantový projekt (další autoři: Tuček, M., Haberlova, V. aj.). Poláková, Olga, Špalková, Dagmar: Dotace na bydlení. VŠE Praha 2002, ISBN Poláková, Olga, Obadalová, Miroslava: Podpora bydlení ve vybraných zemích EU. VŠE Praha, ISBN Poláková, Olga a kol.: Extenzita a intenzita státní sociální podpory bydlení. 1. etapa Praha: grantový projekt GA ČR č.402/01/0146 GAČR. Praha: VŠE, 2002, 175 s., 216 s. Krebs, Vojtěch: Stárnoucí společnosti a postavení starší pracovní síly na trhu práce. Praha : VŠE, s. (Další autoři: Kotýnková, Magdalena, Žižková, Jana, Poláková, Olga, Durdisová, Jaroslava). Krebs, Vojtěch, Průša, Ladislav, Poláková, Olga, Žižková, Jana, Kotýnková, Magdalena, Durdisová, Jaroslava: Současný stav transformace sociálního systému ve světle zapojování České republiky do evropských struktur. Grantová studie GRACES Praha : VŠE, s. Studie byla zpracována v rámci grantového programu Centra evropských studií v Praze. Krebs, Vojtěch, aj. :Sociální doktrína ČR při vstupu ČR do EU. Grantová studie národohospodářské fakulty VŠE Praha : VŠE, s. (Další autoři: Žižková, Jana, Poláková, Olga, Kotýnková, Magdalena, Průša, Ladislav, Rendl, Václav, Durdisová, Jaroslava, Vávrová, Jaroslava, Šetek, Jaroslav). Kotýnková, Magdalena, aj. :Nižší příjmové domácnosti seniorů a vyhodnocení dostatečnosti jejich sociální ochrany. Grantová studie Národohospodářské fakulty VŠE Praha : VŠE, s. (Další autoři: Krebs, Vojtěch, Žižková, Jana, Poláková, Olga, Durdisová, Jaroslava). Krebs, Vojtěch, aj.: Sociální transfery rodinám s dětmi možnosti řešení současných disproporcí. Grantová studie národohospodářské fakulty VŠE Praha : VŠE, s. (Další autoři: Průša, Ladislav, Žižková, Jana, Durdisová, Jaroslava, Poláková, Olga). Krebs, Vojtěch: Žádoucí model sociální politiky České republiky na přelomu 20. a 21. století. [Výzkumná zpráva]. Praha : GAČR VŠE FNH KSP, s. (Další autoři: Durdisová, Jaroslava, Jech, Otto, Jírová, Hana, Kotýnková, Magdalena, Poláková, Olga, Průša, Ladislav, Rendl, Václav, Žižková, Jana). Krebs, Vojtěch, aj.: Analýza nástrojů a vazeb systému státní sociální podpory vč. rozboru optimálnosti nastavení koeficientů pro r a Zpracováno v rámci grantového

8 projektu MPSV. [Výzkumná zpráva]. Praha : VŠE KSP, s. (Další autoři: Poláková, Olga, Žižková, Jana, Jírová, Hana, Kalinová, Anna, Brdek, Miroslav, Durdisová, Jaroslava). Spěváček, Vojtěch, aj.: Česká ekonomika v 90. letech. Analýza a výhledy. Fakultní grant FNH. [Výzkumná zpráva]. Praha : VŠE FNH, s. (Další autoři: Němcová, Ingeborg, Heczko, Stanislav, Šaroch, Stanislav, Jáč, Radomír, Vostrovská, Zdena, Zavíral, Jan, Jírová, Hana, Šrein, Zdeněk, Postránecký, Josef, Žižková, Jana, Krebs, Vojtěch, Poláková, Olga, Durdisová, Jaroslava, Dvořák, Antonín, Jílková, Jiřina, Mildeová, Stanislava, Opplová, Marta, Remtová, Květa, Šauer, Petr). Kasan, Jan, aj.: Česká ekonomika v 90. letech. Makrovztahy a vnitřní uspořádání státu a ekonomiky. Grant VŠE č [Výzkumná zpráva]. Praha : VŠE FNH, s. (Další autoři: Duben, Rostislav, Durdisová, Jaroslava, Dvořák, Antonín, Janíčko, Pavel, Jílková, Jiřina, Krameš, Jaroslav, Krebs, Vojtěch, Matula, Miloš, Poláková, Olga, Postránecký, Josef, Přibilová, Libuše, Spěváček, Vojtěch, Šaroch, Stanislav, Šauer, Petr, Urban, Luděk, Wokoun, René, Zavíral, Jan). Krebs, Vojtěch, aj.: Sociální politika ČR v devadesátých letech. [Výzkumná zpráva]. Praha : VŠE KSP, s. (Další autoři: Poláková, Olga, Žižková, Jana, Durdisová, Jaroslava).

Česká republika pro cizince, Nosková H. a Polišenská M., Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha 2003, ISBN 80-7285-023-7

Česká republika pro cizince, Nosková H. a Polišenská M., Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha 2003, ISBN 80-7285-023-7 Česká republika pro cizince, Nosková H. a Polišenská M., Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha 2003, ISBN 80-7285-023-7 Člověk a stát, Maritain J., Triáda, Praha 2007, ISBN 978-80-86138-86-2 Dávné budoucnosti,

Více

Doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.

Doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. Doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. Zaměstnání 2008 - dosud Metropolitní univerzita Praha, Katedra humanitních věd docentka 1996 - dosud Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií docentka, vedoucí

Více

DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA LEDEN - ÚNOR 2014

DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA LEDEN - ÚNOR 2014 DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA LEDEN - ÚNOR 2014 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. http://www.vupsv.cz Praha 2014 2 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální politika.....5 Sociální

Více

ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Analýza a řízení nákladů ve vybrané společnosti 1. Význam analýzy a řízení nákladů pro management podniku. 2. Metody a nástroje analýzy a řízení nákladů, kalkulační metody, podnikové plánování. 3. Analýza

Více

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ úvodní setkání Sociální zabezpečení / LS 2015 1. POLITIKA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ 1.1 Systém sociálního zabezpečení v ČR 1.2 Oblasti sociálního zabezpečení 1.3 Financování sociálního

Více

DOKUMENTACE ZA ČERVENEC - SRPEN 2009

DOKUMENTACE ZA ČERVENEC - SRPEN 2009 DOKUMENTACE ZA ČERVENEC - SRPEN 2009 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. http://www.vupsv.cz Praha 2009 2 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální politika.....5 Sociální

Více

Publikace: Česká republika pro cizince vybrané kapitoly, Domov je místo odkud tě nevyhodí, Informační publikace pro cizince Česká Republika 2006,

Publikace: Česká republika pro cizince vybrané kapitoly, Domov je místo odkud tě nevyhodí, Informační publikace pro cizince Česká Republika 2006, Publikace: Česká republika pro cizince vybrané kapitoly, Helena Nosková, Milada Polišenská, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 2003, ISBN 80-7285-023-7; Domov je místo odkud tě nevyhodí, Dagmar Zezulová, V.U.G.,

Více

DOKUMENTACE ZA ŘÍJEN 2009 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i.

DOKUMENTACE ZA ŘÍJEN 2009 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. DOKUMENTACE ZA ŘÍJEN 2009 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. http://www.vupsv.cz Praha 2009 2 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální politika.....5 Sociální zabezpečení

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A TRH PRÁCE v roce 2002

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A TRH PRÁCE v roce 2002 Národní vzdělávací fond Národní informační středisko pro poradenství ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A TRH PRÁCE v roce 2002 BIBLIOGRAFIE Praha, červen 2003 Odborné vzdělávání a trh práce v roce 2002. Bibliografie.

Více

Optimalizace sociálních služeb

Optimalizace sociálních služeb Optimalizace sociálních služeb Petr Víšek Ladislav Průša Národní centrum sociálních studií, o.p.s. Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. Praha 2012 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou

Více

DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA KVĚTEN - ČERVEN 2014

DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA KVĚTEN - ČERVEN 2014 DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA KVĚTEN - ČERVEN 2014 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. http://www.vupsv.cz Praha 2014 2 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální zabezpečení všeobecné

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA A ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE

VÝROČNÍ ZPRÁVA A ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE VÝROČNÍ ZPRÁVA A ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE 2012 2012 ÚVODNÍ SLOVO DĚKANA Při ohlédnutí za uplynulým rokem nemohu začít nikde jinde než v pedagogické

Více

1. ÚVOD Název školy: Sídlo: Telefon: Fax: E-mail: Web: Rektor: Právní forma:

1. ÚVOD Název školy: Sídlo: Telefon: Fax: E-mail: Web: Rektor: Právní forma: O B S A H 1. Úvod 3 2. Kvalita a excelence akademických činností 7 2.1 Rozvoj výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti 7 2.2 Infrastruktura 19 2.3 Univerzitní knihovna 22 2.4 Vydavatelství 24 3. Kvalita

Více

Trh práce a vzdělanost v regionálním kontextu

Trh práce a vzdělanost v regionálním kontextu VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Trh práce a vzdělanost v regionálním kontextu Lubor Tvrdý a kol. OSTRAVA 2007 Tato publikace

Více

DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2014

DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2014 DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2014 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. http://www.vupsv.cz Praha 2014 2 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální zabezpečení všeobecné

Více

Vydáno v roce: 2011 Vydání: první ISBN 978-80-86710-35-8

Vydáno v roce: 2011 Vydání: první ISBN 978-80-86710-35-8 Ročenka 2010 Seznam publikací a zpráv zveřejňující výsledky vědecké a odborné práce členů akademické obce Vysoké školy Karla Engliše, a.s. za rok 2010 Brno 2011 Jazyková korektura nebyla provedena. Za

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2007

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2007 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2007 KVĚTEN 2006 1. ÚVOD 1.1 Základní informace o VŠEM Vysoká škola ekonomie a managementu, se sídlem Národního odboje 17, Ústí

Více

Návrh inovace vybraných předmětů vzdělávacího programu. Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru

Návrh inovace vybraných předmětů vzdělávacího programu. Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru Návrh inovace vybraných předmětů vzdělávacího programu Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru Tento dokument vznikl jako výstup projektu OP VK s názvem Zvýšení uplatnitelnosti

Více

Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku při Národohospodářské fakultě VŠE v Praze. 130 67 Praha nám. W. Churchilla 4 130 67 Praha

Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku při Národohospodářské fakultě VŠE v Praze. 130 67 Praha nám. W. Churchilla 4 130 67 Praha IEEP Vysoká škola ekonomická v Praze Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku nám. W. Churchilla 4 130 67 Praha nám. W. Churchilla 4 130 67 Praha Výroční zpráva za rok 2006 Praha, 2007 1 Výroční

Více

Poskytování sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Poskytování sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením Poskytování sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením závěrečná zpráva o řešení projektu Analýza a prognóza potřeb poskytování sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy ekonomické v Praze za rok 2009 Praha, květen 2010 Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica Praha 2010 ISBN 978-80-245-1659-2 Předmluva Výroční zpráva

Více

k r o k s p r á v n ý m s m ě r e m Inovační vouchery

k r o k s p r á v n ý m s m ě r e m Inovační vouchery k r o k s p r á v n ý m s m ě r e m Inovační vouchery Vysoká škola ekonomická v Praze Úvodní slovo rektorky VŠE Vysoká škola ekonomická v Praze je největší veřejnou vysokou školou ekonomického zaměření

Více

Inovační vouchery. Vysoká škola ekonomická v Praze

Inovační vouchery. Vysoká škola ekonomická v Praze k r o k s p r á v n ý m s m ě r e m Inovační vouchery Vysoká škola ekonomická v Praze Úvodní slovo rektorky VŠE Vysoká škola ekonomická v Praze je největší veřejnou vysokou školou ekonomického zaměření

Více

KONFERENCE VIZE 2015

KONFERENCE VIZE 2015 KONFERENCE VIZE2015 Regionální operační program Jihovýchod evropská šance pro region VIZE2015 2. ROČNÍK KONFERENCE O REALIZACI ROP JIHOVÝCHOD, TENTOKRÁT NA TÉMA VÝZVY A SPECIFIKA ROZVOJE REGIONU JIHOVÝCHOD

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 6 0 7 2 Doc. Ing. Emilie Kalínská,

Více

FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ

FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Martina Malá Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomie Důchodová reforma v České republice Martina Malá Bakalářská

Více

Obsah 1 Úvod... 5 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ):... 7 2.2 Složení akademické rady...

Obsah 1 Úvod... 5 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ):... 7 2.2 Složení akademické rady... 1 Obsah 1 Úvod... 5 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ):... 7 2.2 Složení akademické rady... 8 2.3 Zastoupení SVŠE v reprezentaci českých vysokých

Více

Výroční zpráva Vyšší odborné školy právní, s. r. o. za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva Vyšší odborné školy právní, s. r. o. za školní rok 2011/2012 Vyšší odborná škola právní, s.r.o. Osvobození 699, 686 04 Kunovice tel. : 572548035, fax: 572548788, e-mail: vos@edukomplex.cz, www.vos.cz/vyssi NOSCE TE IPSUM Výroční zpráva Vyšší odborné školy právní,

Více

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 ČERVEN 2008 NÁRODNÍHO ODBOJE 17, 400 03 ÚSTÍ NAD LABEM Obsah: 1. Úvod 2. Orgány CES VŠEM a jejich personální složení

Více

Sociálně ekonomické postavení osob samostatně výdělečně činných ve společnosti II

Sociálně ekonomické postavení osob samostatně výdělečně činných ve společnosti II Sociálně ekonomické postavení osob samostatně výdělečně činných ve společnosti II (sborník analýz sociálně ekonomického postavení osob samostatně výdělečně činných ve společnosti) program Moderní společnost

Více