ABBYY PDF Transformer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ABBYY PDF Transformer"

Transkript

1 ABBYY PDF Transformer Verze ABBYY. Všechna práva vyhrazena.

2 Informace uvedené v tomto dokumentu mohou být předmětem změn a to bez oznámení a žádna část nemůže představovat jakýkoliv závazek vůči ABBYY. Software popisovaný v tomto dokumentu je dodáván v souladu s licenční smlouvou Tento software může být použit, anebo kopírován výlučně jenom v souladu s ustanoveními této smlouvy Jinak by to představovalo porušení smlouvy "0 legální ochraně softwaru a databází", porušení zakona platného v Ruské federaci a také mezinárodního zákona o kopírování softwaru nebo jakéhokoliv média, jehož kopírování by nebylo specificky umožněno licenční smlouvou, anebo přípustné dohodami o utajení Žádná část tohoto dokumentu nemůže být reprodukována, anebo přenášena v jakékoliv formě, anebo jakýmikoliv prostředky, elektronickými, případně jinými, pro jakýkoliv účel, bez výslovného písemného souhlasu ABBYY ABBYY. Všechna práva vyhrazena Adobe Systems Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Aplikace Adobe PDF Library je licencována společností Adobe Systems Incorporated. Adobe, Acrobat, logo Adobe, logo Acrobat a logo Adobe PDF, Adobe PDF Library jsou registrovanými ochrannými známkami nebo ochrannými známkami společnosti Adobe Systems Incorporated v USA a - nebo v dalších zemích ParaType, Inc. PDF-XChange Standard od společnosti Tracker Software Products Ltd. PDF-XChange & Tools SDK's od společnosti Tracker Software Products Ltd. ABBYY, logo ABBYY, ADRT a ABBYY PDF Transformer jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti ABBYY Software Ltd. Microsoft, Outlook, Excel, PowerPoint, Windows Vista a Windows jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a/nebo jiných zemích Unicode, Inc. Všechna práva vyhrazena. Copyright Michael David Adams Copyright Image Power, Inc. Copyright The University of British Columbia Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků. 2

3 Obsah Přehled aplikace ABBYY PDF Transformer O aplikaci ABBYY PDF Transformer Co je nového v aplikaci ABBYY PDF Transformer Převod dokumentů PDF... 6 Převod dokumentů PDF v aplikaci ABBYY PDF Transformer Převod dokumentů PDF z aplikací sady Microsoft Office...7 Převod souborů PDF z Průzkumníka Windows...8 Doplňkové možnosti převodu...9 Extrahování textu a obrázků z dokumentů PDF...9 Funkce převodu PDF a PDF/A...10 Redakční nástroj...10 Přidání razítek...11 Automatické číslování...12 Zlepšení výsledků převodu...14 Převod dokumentů napsaných ve více jazycích...21 Práce s texty v hebrejštině, čínštině, japonštině a thajštině Instalace dalších jazyků...22 Doporučené druhy písma...22 Okno Převod PDF...23 Vytváření dokumentů PDF Vytváření dokumentů PDF v aplikaci ABBYY PDF Transformer Vytváření dokumentů PDF z aplikací sady Microsoft Office...25 Vytváření dokumentů PDF z Průzkumníka Windows...26 Vytváření dokumentů PDF z jiných aplikací...27 Přidání souboru do dokumentu PDF...27 Slučování více souborů do jediného PDF dokumentu...28 Automatické číslování...29 Aktivace a registrace aplikace ABBYY PDF Transformer Aktivace aplikace ABBYY PDF Transformer Registrace aplikace ABBYY PDF Transformer Dodatek Jak zakoupit produkt ABBYY O společnosti ABBYY...35 Kontakty na pobočky a technickou podporu společnosti ABBYY...36 Podporované formáty...37 Jazyk rozhraní...37 Aktuální datum a čas na razítkách a automatickém číslování...38 Rejstřík...40 Klávesové zkratky...41 Používání nápovědy k aplikaci ABBYY PDF Transformer Systémové požadavky...45 Technická podpora

4 Přehled aplikace ABBYY PDF Transformer 3.0 Tato kapitola poskytuje přehled aplikace ABBYY PDF Transformer 3.0 a jejich funkcí. Obsah kapitoly O aplikaci ABBYY PDF Transformer 3.0 Co je nového v aplikaci ABBYY PDF Transformer 3.0 O aplikaci ABBYY PDF Transformer 3.0 Aplikace PDF Transformer 3.0 je intuitivní a snadno použitelný nástroj, který uživatelům umožňuje snadno a efektivně převádět, vytvářet, upravovat a zabezpečit jakýkoli typ dokumentu PDF. Aplikace PDF Transformer je založena na oceňované technologii ABBYY OCR a nové technologii ABBYY ADRT. Nabízí propracovaný převod dokumentů PDF, který přesně převede soubory PDF do upravitelných dokumentů s úplným formátováním ve 184 jazycích. Díky snadnému přístupu z aplikací sady MS Office a rozhraní, které vás provede potřebnými kroky, lze dokumenty PDF vytvářet a převádět snadno a efektivně. Součástí aplikace PDF Transformer 3.0 je také rozšířená sada zvláštních funkcí pro podnikové uživatele, například slučování dokumentů PDF, schopnost přidávat razítka a automatické číslování nebo odstranění citlivých informací. Aplikace PDF Transformer také optimalizuje velikost dokumentů PDF pro dlouhodobou archivaci díky vynikající kompresi a podpoře pro PDF/A. Funkce aplikace ABBYY PDF Transformer 3.0 Převod PDF Aplikace ABBYY PDF Transformer je založena na světoznámém systému OCR (Optical Character Recognition) ABBYY FineReader, díky kterému je aplikace ABBYY PDF Transformer nejvšestrannějším řešením pro převod všech typů souborů PDF do různých formátů, které lze upravovat. Díky integraci se sadou Microsoft Office je možné převádět soubory PDF přímo v aplikaci Microsoft Word nebo Microsoft Excel. Při převodu souborů PDF aplikace ABBYY PDF Transformer 3.0 automaticky rozpozná Internetové hypertextové odkazy, e mailové adresy, záhlaví a zápatí a znovu je vytvoří ve výstupních dokumentech. Vytváření PDF Aplikace ABBYY PDF Transformer 3.0 umožňuje převést různé formáty, které lze upravovat, do formátu PDF. Vytvořený soubor PDF můžete chránit před neoprávněným přístupem. Můžete vybrat režim uložení PDF podle toho, jak hodláte dokument v budoucnu používat: odeslat e mailem, vytisknout ve vysoké kvalitě nebo uložit do elektronického archivu dokumentů. Aplikace ABBYY PDF Transformer 3.0 umožňuje uložit výstupní soubory na disk nebo je odeslat jako přílohu e mailu. Nyní můžete vytvořit dokument PDF z několika souborů v různých formátech. Díky flexibilnímu nastavení a snadnému používání můžete: urychlit převod PDF převedením pouze zvolených stránek nebo oblastí, zvýšit kvalitu převodu určením jazyků použitých v dokumentu PDF a oblastí, které se mají převést, výrazně snížit velikost výstupního dokumentu PDF, chránit vytvořené soubory PDF před neoprávněným přístupem. Co je nového v aplikaci ABBYY PDF Transformer 3.0 Speciální technologie ADRT Aplikace ABBYY PDF Transformer 3.0 používá nejnovější průlomovou technologii ABBYY ADRT (Adaptive Document Recognition Technology). Program nyní analyzuje a zpracovává dokumenty jako celek, ne po jednotlivých stránkách. Tento přístup zachovává logické členění dokumentu tedy původní text a sloupce, ale také záhlaví, zápatí, písma, styly, poznámky pod čarou a číslované názvy tabulek a obrázků. Výsledkem je elektronická verze, jejíž úprava a používaní jsou opravdu snadné. Soulad typu písma a stylů V modulu rozpoznávání písma byly zavedeny významné změny. Modul nyní identifikuje písma použitá v původním dokumentu a vyhledá nejpodobnější písma ze sady písem instalovaných v počítači. 4

5 Vícejazyčný převod Nová verze je schopna rozpoznat texty ve 184 jazycích, včetně čínštiny, japonštiny, thajštiny a hebrejštiny. Aplikace ABBYY PDF Transformer 3.0 již nevyžaduje manuální volbu jazyka rozpoznávání dokumentů před spuštěním OCR. Použité jazyky program zjišťuje pomocí zdokonalených algoritmů. Podpora formátů PDF/A, DOCX a XLSX PDF/A Nyní můžete dokumenty ukládat ve formátu PDF/A, který se běžně používá k dlouhodobému ukládání dokumentů v archivech a knihovnách. DOCX a XLSX Díky integraci se sadou Microsoft Office 2007 můžete převádět dokumenty PDF do formátů DOCX a XLSX a vytvářet dokumenty PDF ze souborů DOCX a XLSX. Pro práci se soubory DOCX a XLSX je nutno mít v počítači nainstalovanou příslušnou aplikaci sady Microsoft Office Nový formát komprese PDF Při ukládání do PDF aplikace ABBYY PDF Transformer 3.0 používá vylepšený kompresní algoritmus založený na technologii MRC (Mixed Raster Content), která produkuje menší soubory bez ztráty kvality. Redakční nástroj pro PDF Nyní můžete před publikováním dokumentu PDF snadno vymazat nežádoucí části textu nebo obrázky. Odstraněné části budou ve výstupním souboru nahrazeny černými obdélníky. Razítka Aplikace ABBYY PDF Transformer 3.0 umožňuje přidat do dokumentů PDF razítka, jako kdyby byla natištěna na papír. Automatické číslování Své dokumenty můžete při převodu do formátů, které lze upravovat, a při vytváření dokumentů PDF automaticky číslovat, čímž se výrazně usnadní hledání v archivu. 5

6 Převod dokumentů PDF Aplikace ABBYY PDF Transformer 3.0 je snadno použitelný nástroj pro převádění celých dokumentů PDF nebo jen vybraných stránek dokumentu PDF do formátů, které lze upravovat. Algoritmus procesu převodu dokumentu ukazuje následující schéma: Pokud je ve výsledném dokumentu příliš mnoho chyb, zkontrolujte, zda jste vybrali správné možnosti převodu a pokuste se ručně určit oblasti textu, obrázků a tabulek. V této části se nacházejí podrobné pokyny pro převod dokumentů PDF z aplikací sady Microsoft Office, rady k volbě optimálních možností pro převod a rad pro zlepšení výsledků převodu. Obsah kapitoly Převod dokumentů PDF v aplikaci ABBYY PDF Transformer 3.0 Převod dokumentů PDF z aplikací sady Microsoft Office Převod souborů PDF z Průzkumníka Windows Doplňkové možnosti převodu Extrahování textu a obrázků z dokumentů PDF Funkce převodu PDF a PDF/A Zlepšení výsledků převodu Okno Převod PDF Převod dokumentů PDF v aplikaci ABBYY PDF Transformer 3.0 Aplikace ABBYY PDF Transformer 3.0 umožňuje převést jakékoli dokumenty PDF do formátů, které lze upravovat. Vzhled a vlastnosti výstupného dokumentu jsou určeny zvolenými možnostmi převodu. Převod dokumentu PDF: 1. Spusťte ABBYY PDF Transformer 3.0 (Start>Programy>ABBYY PDF Transformer 3.0>Převést soubor PDF do...). 2. Klepněte na tlačítko Otevřít PDF. 3. V zobrazeném dialogovém okně vyberte soubor, který se má převést. 6

7 Pokud je dokument PDF chráněn heslem, program vás vyzve k zadání hesla. 4. Zvolte výstupní formát. 5. Zkontrolujte možnosti převodu PDF: Název souboru Ve výchozím nastavení se dokument uloží do zdrojové složky a bude mít stejný název jako zdrojový dokument. Pokud chcete vybrat jinou složku nebo změnit název souboru, klepněte na tlačítko Změnit. Jazyky dokumentu PDF Ve výchozím nastavení program automaticky vybere jazyk z jazyků, které se na počítači nejčastěji používají. Chcete li změnit jazyk dokumentu, klepněte na volbu Další jazyky v rozevíracím seznamu Jazyky dokumentu PDF. Nedoporučujeme používat více než tři jazyky současně. Použitím více jazyků může docházet k více chybám v textu výstupního souboru. Další možnosti V případě potřeby můžete vybrat další možnosti převodu. Pro návrat do výchozího nastavení v nabídce Nápovědy>Nastavení zvolte Obnovit výchozí nastavení. 6. Klepnutím na tlačítko Převést zahájíte převod. Chcete li převést jednotlivé stránky, v okně Stránky vyberte stránky, které chcete převést, a poté z místní nabídky vyberte položku Převést vybrané stránky. Chcete li vybrat více stránek, podržte stisknutou klávesu SHIFT nebo CTRL. Program může v průběhu převodu zobrazit varování. Stránku, pro kterou se zobrazila zpráva s upozorněním, lze otevřít klepnutím na její číslo. Výstupní dokument se uloží ve zvoleném formátu a otevře se v příslušné aplikaci. Popis prvků rozhraní najdete v části Okno Převod PDF. Pokud se vzhled výstupního dokumentu velmi liší od originálu, můžete změnit možnosti převodu nebo ručně vybrat oblasti textu, tabulek a obrázků. Převod dokumentů PDF z aplikací sady Microsoft Office Při instalaci aplikace ABBYY PDF Transformer 3.0 ji instalační program integruje se sadou Microsoft Office. Díky tomu se v aplikacích Microsoft Word, Microsoft Excel a Microsoft Outlook zobrazí tlačítka ABBYY PDF Transformer 3.0. Dokumenty PDF můžete převádět přímo z aplikací sady Microsoft Office. Převod souboru PDF z aplikace sady Microsoft Office: 1. Spusťte aplikaci sady Microsoft Office. 2. Klepněte na tlačítko Převést PDF na panelu nástrojů. Spustí se aplikace ABBYY PDF Transformer Vyberte soubor, který chcete převést. 7

8 Pokud je dokument PDF chráněn heslem, program vás vyzve k zadání hesla. 4. Zkontrolujte nastavení převodu v aplikaci ABBYY PDF Transformer 3.0. V aplikaci Microsoft Outlook zvolte výstupní formát. V aplikaci Microsoft Word zvolte, zda chcete vytvořit nový soubor Microsoft Word, nebo zda chcete přidat převedený text za kurzor v právě otevřeném souboru Microsoft Word. V aplikaci Microsoft Excel se soubor PDF převede do nového dokumentu Excel. 5. Klepnutím na tlačítko Převést zahájíte převod. Chcete li převést jednotlivé stránky, v okně Stránky vyberte stránky, které chcete převést, a poté z místní nabídky vyberte položku Převést vybrané stránky. Chcete li vybrat více stránek, podržte stisknutou klávesu SHIFT nebo CTRL. Program může v průběhu převodu zobrazit varování. Stránku, pro kterou se zobrazila zpráva s upozorněním, lze otevřít klepnutím na její číslo. Výstupní dokument se uloží ve zvoleném formátu a otevře se v příslušné aplikaci. Pokud se vzhled výstupního dokumentu velmi liší od originálu, můžete změnit možnosti převodu nebo ručně vybrat oblasti textu, tabulek a obrázků. Více informací naleznete v části Zlepšení výsledků převodu. Na panelu nástrojů aplikace Microsoft Office nevidím tlačítko ABBYY PDF Transformer Zviditelnění tlačítka ABBYY PDF Transformer na panelu nástrojů aplikace Microsoft Office: Pravým tlačítkem klepněte na panel nástrojů a z místní nabídky vyberte položku ABBYY PDF Transformer 3.0. Pokud položku ABBYY PDF Transformer 3.0 v místní nabídce panelu nástrojů nevidíte, znamená to, že jste během uživatelské instalace nevybrali možnost integrace aplikace ABBYY PDF Transformer s aplikací Microsoft Office. Integrace aplikace ABBYY PDF Transformer s aplikacemi Microsoft Office: 1. Přejděte na položku Start>Nastavení>Ovládací panely a poklepejte na ikonu Přidat nebo odebrat programy. V systému Microsoft Windows Vista se tento příkaz nazývá Programy a funkce. 2. V seznamu instalovaných programů vyberte položku ABBYY PDF Transformer 3.0 a klepněte na tlačítko Změnit. 3. Postupujte podle pokynů instalačního programu. Převod souborů PDF z Průzkumníka Windows Po nainstalování aplikace ABBYY PDF Transformer 3.0 se do místní nabídky, která se zobrazí po klepnutí pravým tlačítkem myši v Průzkumníku Windows na soubor PDF, přidá položka ABBYY PDF Transformer 3.0, jež umožňuje klepnutím myši převádět soubory. Při převodu souborů PDF z Průzkumníka Windows program použije možnosti, které jste zvolili při předchozí relaci s aplikací ABBYY PDF Transformer 3.0 spuštěnou z Průzkumníka Windows. Převod jednoho nebo více souborů PDF z Průzkumníka Windows: 1. V Průzkumníku Windows vyberte jeden nebo více souborů, které chcete převést. 2. V místní nabídce zvolte položku ABBYY PDF Transformer 3.0 a potom vyberte požadovanou akci: Otevřít v aplikaci Microsoft Word, chcete li převést soubor PDF a otevřít jej v aplikaci Microsoft Word. Otevřít v aplikaci Microsoft Excel, chcete li převést soubor PDF a otevřít jej v aplikaci Microsoft Excel. Převést do formátu PDF s možností vyhledávání, chcete li soubor PDF převést do formátu PDF s možností hledání, aby bylo možné provádět fulltextové vyhledávání a otevřít dokument v aplikaci pro prohlížení souborů PDF. Otevřete položku Aplikovat automatické číslování a zvolte požadovaný profil automatického číslování. Převést s vlastním nastavením, chcete li spustit aplikaci ABBYY PDF Transformer 3.0, abyste mohli nastavit možnosti převodu nebo ručně zvolit oblasti textu, tabulek a obrázků. 8

9 Skutečně dostupné akce závisí na počtu zvolených souborů. Pokud je dokument PDF chráněn heslem, program vás vyzve k zadání hesla. Výsledkem je, že se každý dokument převede do samostatného souboru a otevře se v příslušné aplikaci. Program může v průběhu převodu zobrazit varování. Stránku, pro kterou se zobrazila zpráva s upozorněním, lze otevřít klepnutím na její číslo. Pokud se vzhled výstupního dokumentu velmi liší od originálu, můžete změnit možnosti převodu nebo ručně vybrat oblasti textu, tabulek a obrázků. Více informací naleznete v části Zlepšení výsledků převodu. Pokud v místní nabídce není žádný příkaz ABBYY PDF Transformer... Pokud v místní nabídce není žádný příkaz ABBYY PDF Transformer 3.0, pak jste během instalace vybrali možnost neintegrovat program s průzkumníkem Windows. Tato funkce není dostupná na 64bitových platformách. Jak integrovat ABBYY PDF Transformer 3.0 do průzkumníka Windows: 1. Přejděte na položku Start>Nastavení>Ovládací panely a poklepejte na ikonu Přidat nebo odebrat programy. V systému Microsoft Windows Vista se tento příkaz nazývá Programy a funkce. 2. V seznamu instalovaných programů vyberte položku ABBYY PDF Transformer 3.0 a klepněte na tlačítko Změnit. 3. Postupujte podle pokynů instalačního programu. Doplňkové možnosti převodu Doplňkové možnosti převodu jsou k dispozici ve skupině Pokročilé možnosti. Dostupné možnosti v této skupině závisí na zvoleném výstupním formátu. DOC, DOCX, RTF, WordML, HTML V závislosti na způsobu plánovaného použití elektronického dokumentu vyberte jednu z níže uvedených možností: Původní rozvržení Tento režim vytváří výstupní dokument, který vypadá naprosto stejně jako originál. Tok textu Tento režim zachovává text originálu, ale část formátování bude ztracena. Ve výstupním dokumentu budou zachovány odstavce a písma, ale nebudou zachovány sloupce, přesné umístění objektů nebo mezery. Zachovat obrázky Tento režim zachová obrázky z původního dokumentu. Pokud zdrojový soubor PDF obsahuje mnoho obrázků, může být výstupní soubor velmi velký. Pokud chcete zmenšit velikost souboru, zrušte zaškrtnutí možnosti Zachovat obrázky. XLS, XLSX Ignorovat text mimo tabulky Výstupní soubor XLS zachová jen tabulky původního souboru PDF. Ostatní text nebude převeden. Převést numerické hodnoty na čísla Numerické hodnoty v souboru PDF budou převedeny na čísla v aplikaci Microsoft Excel. PDF s možností hledání Použijte kompresi MRC Tuto možnost vyberte, pokud chcete v dokumentu s vysokou kompresí zachovat vizuální kvalitu textu a obrázků. Povolit Automatické číslování Tato možnost se volí v případě potřeby vytvoření indexu pro dokument. PDF/A Povolit Automatické číslování Tato možnost se volí v případě potřeby vytvoření indexu pro dokument. Extrahování textu a obrázků z dokumentů PDF Pomocí aplikace ABBYY PDF Transformer 3.0 nyní můžete provádět následující: 9

10 pomocí místní nabídky vybrat oblasti na stránkách dokumentu PDF a uložit je jako obrázky, extrahovat z dokumentu PDF části textu. Extrahování obrázku z dokumentu PDF: 1. V dokumentu PDF vyberte oblast typu Obrázek. 2. Pravým tlačítkem myši klepněte na oblast a v místní nabídce vyberte položku Kopírovat obrázek. 3. Vložte zkopírovaný obrázek do zvolené aplikace. Extrakce části textu: 1. Pravým tlačítkem myši klepněte na požadovanou oblast typu Text a v místní nabídce vyberte položku Kopírovat text. 2. Vložte zkopírovaný text do zvolené aplikace. Novou oblast můžete vytvořit ručně, nebo můžete spustit automatickou analýzu stránky. Chcete li spustit automatickou analýzu, proveďte jednu z následujících akcí: Vyberte nástroj stiskněte Ctrl+F. na panelu nástrojů. v okně Stránky vyberte v místní nabídce položku Ukázat oblasti. Funkce převodu PDF a PDF/A Při převodu do formátů PDF a PDF/A můžete vymazat důvěrné informace, indexovat dokument pro budoucí hledání a přidat do dokumentu razítka. Redakční nástroj Přidání razítek Automatické číslování Redakční nástroj Pomocí aplikace ABBYY PDF Transformer 3.0 lze před publikováním dokumentu PDF snadno vymazat důvěrné informace. Z dokumentu lze natrvalo vymazat text i obrázky. Data lze vymazat pouze při převodu na dokument PDF s možností hledání. Pokud v tomto režimu vymažete nežádoucí text nebo obrázky a pak přepnete na jiný režim převodu, data se neodstraní. Vymazání nežádoucích informací z dokumentu PDF: 1. Vyberte nástroj. 2. Pomocí kurzoru myši nakreslete obdélník okolo oblasti, kterou chcete vymazat. 3. Označené oblasti se ve výstupním dokumentu zobrazí jako černé obdélníky. Přesun redigované oblasti Pomocí nástroje vyberte redigovanou oblast a pak pomocí myši oblast přetáhněte. 10

11 Změna velikosti redigované oblasti 1. Klepněte kamkoliv do oblasti, aby byla aktivní. 2. Umístěte kurzor myši na okraj oblasti (tvar kurzoru se změní na dvojitou šipku). 3. Podržte stisknuté levé tlačítko myši a přetáhněte okraj požadovaným směrem. 4. Uvolněte tlačítko myši. Umístíte li kurzor myši do rohu redigované oblasti, přetažením myší se změní současně svislý i vodorovný okraj. Odstranění redigované oblasti Vyberte redigovanou oblast, které chcete odstranit, a stiskněte klávesu DEL. Vyberte redigovanou oblast, kterou chcete odstranit, a v místní nabídce vyberte položku Odstranit oblast. Přidání razítek Aplikace ABBYY PDF Transformer 3.0 nyní umožňuje přidat do dokumentů PDF razítka, jako kdyby byla natištěna na papír. Například můžete kamkoliv na stránku dokumentu PDF umístit razítko "Schváleno". Razítka lze přidat pouze při převodu na dokument PDF s možností hledání. Pokud přidáte razítka v tomto režimu a pak přepnete na jiný režim převodu, razítka se nepřidají. Přidání razítka na stránku dokumentu PDF: 1. Vyberte nástroj a umístěte razítko kamkoliv pode potřeby. 2. Poklepejte na razítko. 3. V zobrazeném okně zvolte požadované možnosti: Razítko Text Zde se zadává text razítka. Razítka mohou obsahovat datum a čas razítkování/číslování. Další informace najdete v části Aktuální datum a čas v razítkách a automatickém číslování. Písmo Zvolte typ písma, velikost a barvu písma. Přidat okraj Zvolte tuto možnost, chcete li razítko ohraničit rámečkem. 4. Razítko lze uložit jako šablonu. Klepněte na volbu Uložit šablonu razítka, zadejte název šablony a klepněte na tlačítko Uložit. 5. Klepněte na OK. Přidat lze i razítko na základě již uložené šablony: 1. Klepněte na šipku vedle nástroje a vyberte požadovanou šablonu razítka. 2. Umístěte razítko na stránku podle ptřeby. Přesun razítka Pomocí nástroje vyberte razítko a pak pomocí myši razítko přetáhněte. Změna velikosti razítka 1. Klepněte na razítko, aby bylo aktivní. 2. Umístěte kurzor myši na okraj razítka. 3. Podržte stisknuté levé tlačítko myši a přetáhněte okraj požadovaným směrem. 4. Uvolněte tlačítko myši. 11

12 Umístíte li kurzor myši do rohu razítka, přetažením myší se změní současně svislý i vodorovný okraj. Změna parametrů razítka Poklepejte na razítko a zadejte požadované parametry. Vyberte razítko, jehož parametry chcete změnit, v místní nabídce zvolte položku Vlastnosti razítka a zadejte požadované parametry. Odstranění razítka Vyberte razítko, které chcete odstranit, a stiskněte klávesu DEL. Vyberte razítko, které chcete odstranit, a v místní nabídce vyberte položku Odstranit razítko. Vytvoření šablony razítka Šablonu razítka lze vytvořit několika způsoby: 1. Poklepejte na razítko. 2. Vyberte možnost Uložit šablonu razítka 3. Zadejte název šablony a klepněte na tlačítko Uložit. 1. Klepněte na šipku vedle nástroje a potom klepněte na volbu Vytvořit novou šablonu razítka. 2. Zadejte požadované parametry razítka a klepněte na tlačítko OK. 1. Klepněte na šipku vedle nástroje a potom klepněte na položku Správa šablony razítek. 2. Proveďte jednu z následujících operací: Klepnutím na volbu Nový vytvořte novou šablonu. Klepnutím na volbu Kopírovat zkopírujte existující šablonu. 3. Zadejte požadované parametry razítka a klepněte na tlačítko OK. Lze vytvořit až 20 šablon razítek. Změna šablony razítka 1. Klepněte na šipku vedle nástroje a potom klepněte na položku Správa šablony razítek. 2. Vyberte požadovanou šablonu a klepněte na tlačítko Upravit. 3. Proveďte potřebné změny a klepněte na tlačítko OK. Odstranění šablony razítka 1. Klepněte na šipku vedle nástroje a potom klepněte na Správa šablony razítek. 2. Vyberte šablonu, kterou chcete odstranit, a klepněte na volbu Odstranit. Automatické číslování S aplikací ABBYY PDF Transformer 3.0 nyní lze automaticky číslovat dokumenty při převodu do PDF s možností hledání a do PDF/A. Automatické číslování značně usnadňuje hledání v archivu. Pokud poprvé automaticky číslujete dokument: 1. V části Pokročilé možnosti vyberte položku Povolit Automatické číslování. 12

13 2. V zobrazeném okně do pole Název profilu zadejte název nově vytvářeného profilu. 3. Zadejte možnosti automatického číslování: Parametry Zvolte jednu nebo více možností: Vložit aktuální číslo Pro každou stránku v dokumentu nebo pro celý dokument lze přiřadit jedinečné číslo. Číslování začne od zadaného čísla. Při zpracování více dokumentů bude číslování pokračovat. Ve výchozím nastavení číslování začíná od 0001 a číslují se dokumenty, nikoliv stránky. Chcete-li výchozí hodnotu změnit, klepněte na volbu Nastavit číslo Vložit aktuální datum Text automatického číslování bude obsahovat datum, kdy byl dokument PDF vytvořen. Vložit aktuální čas Text automatického číslování bude obsahovat čas, kdy byl dokument PDF vytvořen. Vložit číslo stránky Text automatického číslování bude obsahovat číslo stránky v dokumentu PDF. Zvolené parametry se přidají do pole Formát za kurzor. V tomto poli lze měnit pořadí parametrů, doplnit vysvětlující poznámky a nastavit formáty data a času. Další informace najdete v části Aktuální datum a čas v razítkách a automatickém číslování. Přidat okraj Zvolte tuto možnost, chcete-li text ohraničit rámečkem. Pozice Vyberte jednu z osmi možných pozic na stránce. Písmo Lze zvolit typ písma, velikost písma a barvu písma. 4. Klepněte na tlačítko Uložit. Když nyní vytvoříte dokument PDF nebo převedete soubor do formátu PDF, výsledný dokument PDF bude automaticky číslován a v programu se uloží příslušný profil. Dokument lze také automaticky číslovat na základě již vytvořeného profilu: 1. V části Pokročilé možnosti vyberte volbu Povolit Automatické číslování. 2. V rozevíracím seznamu vyberte požadovaný profil automatického číslování. Automatické číslování je možné pouze při převodu na dokument PDF s možností hledání. Pokud automaticky očíslujete dokument a pak přepnete do jakéhokoli jiného režimu, výsledný dokument nebude automaticky číslován. Změna parametrů automatického číslování Parametry automatického číslování lze změnit dvěma způsoby: 1. V oblasti nastavení poklepejte na automatické číslo. 13

14 2. Zadejte požadované parametry a klepněte na tlačítko Uložit. Tím se také změní parametry příslušného profilu. 1. Klepněte na volbu Správa profilů 2. Vyberte profil automatického číslování, který chcete změnit, a klepněte na tlačítko Upravit. 3. Zadejte požadované parametry a klepněte na tlačítko Uložit. Odstranění automatického číslování Zrušte zaškrtnutí možnosti Povolit Automatické číslování. Vytvoření profilu automatického číslování Profil automatického číslování lze vytvořit dvěma způsoby: 1. V oblasti nastavení části Pokročilé možnosti klepněte na Vytvořit nový 2. Zadejte požadované parametry a klepněte na tlačítko Uložit. 1. Klepněte na volbu Správa profilů 2. Proveďte jednu z následujících operací: Klepnutím na volbu Nový vytvořte nový profil automatického číslování. Klepnutím na volbu Kopírovat zkopírujte existující profil automatického číslování. 3. Zadejte požadované parametry a klepněte na tlačítko Uložit. Odstranění profilu automatického číslování. 1. Klepněte na volbu Správa profilů 2. Vyberte profil, který chcete odstranit, a klepněte na volbu Odstranit. Pokud odstraníte profil automatického číslování, který byl použitý ve vašem dokumentu, dokument se automaticky očísluje na základě prvního zbývajícího profilu. Pokud nezbývají žádné profily automatického číslování, dokument nebude automaticky číslován. Zlepšení výsledků převodu Tato kapitola obsahuje rady pro výběr možností převodu, které nejlépe odpovídají struktuře dokumentu, a rady pro výběr správných nastavení pro řešení nestandardních situací. Složitá struktura dokumentu nebyla po převodu zachována 14

15 Tabulka nebyla zjištěna Buňky tabulky nebyly zjištěny správně Obrázek nebyl zjištěn Svislý text není správně převeden Otáčení obrázků Nastavení typů oblastí a okrajů oblastí Nesprávné písmo v převedeném textu nebo některá písmena nahrazena znaky "?" nebo " " Převod dokumentů napsaných ve více jazycích Práce s texty v hebrejštině, čínštině, japonštině a thajštině Složitá struktura dokumentu nebyla po převodu zachována Předtím, než aplikace ABBYY PDF Transformer 3.0 převede dokument, zjistí oblasti obsahující text, obrázky a tabulky. Aplikace poté provede analýzu a určí, které oblasti budou převedeny a v jakém pořadí. Tyto informace se využívají také při opětovném vytváření původního formátování. V důsledku velmi složitého formátování mohou být některé oblasti zjištěny nesprávně. V tom případě můžete nastavit pouze tyto oblasti místo ručního vykreslování všech oblastí. Nastavení oblastí: 1. Pomocí nástrojů oblastí umístěných na panelu nástrojů upravte oblasti. 2. Znovu spusťte proces převodu. Tabulka nebyla zjištěna Oblasti tabulky označují tabulky nebo části textu uspořádané do tabulky. Pokud se programu nepodaří zjistit tabulku automaticky, pomocí nástroje Tabulka vykreslete oblast tabulky kolem tabulky ručně. 1. Na panelu nástrojů vyberte nástroj a poté pomocí myši vykreslete kolem tabulky na obrazu obdélník. 2. Proveďte jednu z následujících operací: Na panelu nástrojů vyberte nástroj ; Pravým tlačítkem klepněte na obdélník a v místní nabídce vyberte položku Analyzovat strukturu tabulky; Stiskněte kombinaci kláves CTRL+SHIFT+F. Je li to nutné, upravte výsledky. 3. Znovu spusťte proces převodu. Typ libovolné oblasti lze změnit na tabulku: pravým tlačítkem klepněte do oblasti a vyberte položku Oblast tabulky. Buňky tabulky nebyly zjištěny správně Pokud aplikace ABBYY PDF Transformer 3.0 nesprávně zjistila řádky a sloupce v tabulce, můžete upravit výsledky automatické analýzy a znovu spustit proces převodu. 15

16 K úpravě oblasti tabulky použijte: Nástroje na panelu nástrojů. Lze přidávat nebo odebírat svislé či vodorovné řádky v tabulce. Na panelu nástrojů vyberte nástroj, nebo. Chcete li sloučit nebo rozdělit vybrané buňky, vyberte nástroj nebo. Lze rozdělit pouze buňky, které byly předtím sloučeny. Příkazy místní nabídky. Pravým tlačítkem myši klepněte na požadovanou oblast tabulky a v místní nabídce vyberte příkaz: Sloučit buňky tabulky nebo Rozdělit buňky tabulky, chcete li sloučit nebo rozdělit vybrané buňky. Lze rozdělit pouze buňky, které byly předtím sloučeny. Pokud tabulka obsahuje pouze obrázek, zvolte možnost Zacházet se zvolenými buňkami jako s obrázkem. Pokud buňka obsahuje text i obrázek, nakreslete zvláštní oblast pro obrázek v buňce. Klávesové zkratky. Chcete li sloučit nebo rozdělit buňky tabulky, stiskněte klávesy CTRL+M nebo CTRL+L. Lze rozdělit pouze buňky, které byly předtím sloučeny. Také může vzniknout nutnost upravit výsledky automatické analýzy tabulky, pokud tabulka obsahuje buňky se svislým textem. Obrázek nebyl zjištěn Oblasti obrázku označují obrázky v dokumentu. Oblasti obrázku lze použít také k výběru libovolných částí textu, se kterými chcete pracovat jako s obrázky. Pokud se aplikaci nepodaří zjistit obrázek automaticky, pomocí nástroje Obrázek vykreslete oblast obrázku kolem obrázku ručně. 1. Na panelu nástrojů vyberte nástroj a poté pomocí myši vykreslete obdélníkovou oblast kolem obrázku v obrazu. 2. Znovu spusťte proces převodu. Typ libovolné oblasti lze změnit na Obrázek: pravým tlačítkem klepněte do oblasti a vyberte položku Oblast obrázku. Svislý text není správně převeden Část převedeného textu může obsahovat velké množství chyb, pokud byla chybně zjištěna její orientace. Pokud má veškerý text na stránce nestandardní orientaci, stránku otočte. 16

17 Převod svislého textu: 1. Vyberte oblast nebo buňku tabulky, která obsahuje svislý text. 2. Z místní nabídky vyberte požadovanou orientaci textu. 3. Znovu spusťte proces převodu. Otáčení obrázků Aby byl text převeden správně, musí být obrázky orientovány pro obvyklé čtení, tedy text musí začínat nahoře, a stránky musí být vodorovné. Otočení obrázku: 1. Otevřete stránku, kterou chcete otočit. 2. Na panelu nástrolů vyberte jeden nástroj: Otočí obrázek o 90 stupňů doprava. Otočí obrázek o 90 stupňů doleva. Nastavení typů oblastí a okrajů oblastí Předtím, než aplikace ABBYY PDF Transformer 3.0 začne převádět dokument, zjistí následující typy oblastí: Text, Obrázek, Tabulka. Aplikace poté provede analýzu a určí, které oblasti budou převedeny a v jakém pořadí. Tyto informace se využívají také při opětovném vytváření původního formátování. Hraniční oblasti různých typů mají různé barvy. K navigaci v oblastech použijte klávesu Tab. Všechny oblasti jsou očíslovány a tato čísla určují pořadí navigace. Nástroje pro nastavení oblastí jsou umístěny na panelu nástrojů. Po dokončení nastavení oblastí znovu spusťte proces převodu. Vytvoření nové oblasti 1. Vyberte nástroj na panelu nástrojů: nakreslí textovou oblast, nakreslí oblast obrázku, nakreslí oblast tabulky. 2. Pomocí myši nakreslete kolem oblasti obdélník. Chcete li změnit typ oblasti, klepněte na ni pravým tlačítkem myši a z místní nabídky vyberte požadovaný typ. Nastavení okrajů oblasti 1. Klepněte na okraj oblasti a podržte levé tlačítko myši. Ukazatel myši se změní na obousměrnou šipku. 2. Přetáhněte ukazatel požadovaným směrem. 3. Uvolněte tlačítko myši. Pokud klepnete na roh oblasti, lze současně přesunout horizontální i vertikální okraj oblasti. Přidání/odebrání částí oblasti 1. Vyberte nástroj /. 17

18 2. Umístěte ukazatel myši do oblasti a vytvořte obdélník. Po uvolnění myši se obdélníková část přidá k oblasti nebo z ní bude odstraněna. 3. Je-li to nutné, upravte okraj oblasti. Tyto nástroje nelze používat k přidávání/odebírání částí v oblasti tabulky. Okraje oblasti lze změnit přidáním nových uzlů (rozdělovacích bodů). Přidání nového uzlu: Stiskněte klávesu SHIFT, umístěte ukazatel myši do místa, kam chcete nový uzel umístit (ukazatel se změní na křížek) a klepněte na okraj. Uzel se přidá do okraje oblasti. Pomocí myši přesuňte rozdělené části okraje libovolným směrem. Výběr jedné nebo více oblastí Vyberte nástroj, nebo, stiskněte tlačítko CTRL a klepněte na oblasti, které chcete vybrat. Pokud chcete výběr zrušit, znovu klepněte na oblast. Přesunutí oblasti Vyberte oblast, kterou chcete přesunout, stiskněte tlačítko ALT a přesuňte oblast do požadovaného umístění. Přečíslování oblastí 1. Vyberte nástroj. 2. Klepněte na oblasti v požadovaném pořadí. Obsah oblastí se ve výstupním textu zobrazí ve stejném pořadí. Oblasti jsou automaticky číslovány zleva doprava bez ohledu na směr textu. Odstranění oblasti Pravým tlačítkem myši klepněte na oblast a v místní nabídce vyberte položku Odstranit oblast nebo vyberte oblast, kterou chcete odstranit, a stiskněte DEL. Odstranění všech oblastí na jednotlivých stránkách: 1. V okně Stránky zvolte požadované stránky. Chcete-li vybrat více stránek, podržte stisknutou klávesu SHIFT nebo CTRL. 2. Vyberte nástroj. Odstranění všech oblastí: Vyberte nástroj. Změna orientace textu Pravým tlačítkem myši klepněte na oblast textu a v místní nabídce vyberte požadovanou orientaci textu. Nesprávné písmo v převedeném textu Pokud zjistíte, že jsou některá písmena v převedeném textu nahrazena znaky "?" nebo " ", nainstalujte písmo, které obsahuje všechny znaky použité v textu. Následující tabulka uvádí doporučená písma. 18

19 Jazyk Písmo Hlavní jazyky Arménština (Východní, Západní, Grabar) Arial Unicode MS (2) Hebrejština Arial Unicode MS (2) Tatarština Microsoft Core Fonts 2.82 (1) (Arial, Courier New a Times New Roman) Další jazyky Abchazština Arial Unicode MS (2) Adygejština Agulština Altajština Avarština Azerština (cyrilice), Azerština (latinka) Baškirština Burjatština Arial Unicode MS (2), Lucida Sans Unicode Arial Unicode MS (2), Lucida Sans Unicode Arial Unicode MS (2), Lucida Sans Unicode Arial Unicode MS (2), Lucida Sans Unicode Microsoft Core Fonts 2.82 (1) (Arial, Courier New a Times New Roman) Arial Unicode MS (2), Palatino Linotype Microsoft Core Fonts 2.82 (1) (Arial, Courier New a Times New Roman) Chakaština Arial Unicode MS (2) Chantyjština Arial Unicode MS (2) Čečenština Arial Unicode MS (2), Lucida Sans Unicode Čínština zjednodušená, Čínština tradiční Čukotština Arial Unicode MS (2) Písma SimSun Příklad: SimSun (Founder Extended), SimSun 18030, NSimSun. Simhei YouYuan PMingLiU MingLiU Ming (pro ISO10646) STSong Arial Unicode MS (2), Lucida Sans Unicode Čuvaština Arial Unicode MS (2) Dargwa Dungan Arial Unicode MS (2), Lucida Sans Unicode Microsoft Core Fonts 2.82 (1) (Arial, Courier New a Times New Roman) 19

20 Gagauzština Arial Unicode MS (2) Hauština Inguština Arial Unicode MS (2), Lucida Sans Unicode Arial Unicode MS (2), Lucida Sans Unicode Jakutština Arial Unicode MS (2) Japonština Arial Unicode MS (2) Písma SimSun Příklad: SimSun (Founder Extended), SimSun 18030, NSimSun. Simhei YouYuan PMingLiU MingLiU Ming (pro ISO10646) STSong Kabardština Kalmyčtina Karakalpačtina Kazaština Korjačtina Kyrgyzština Lakština Lezgi Mansijština Arial Unicode MS (2), Lucida Sans Unicode Microsoft Core Fonts 2.82 (1) (Arial, Courier New a Times New Roman) Microsoft Core Fonts 2.82 (1) (Arial, Courier New a Times New Roman) Microsoft Core Fonts 2.82 (1) (Arial, Courier New a Times New Roman) Arial Unicode MS (2), Lucida Sans Unicode Microsoft Core Fonts 2.82 (1) (Arial, Courier New a Times New Roman) Arial Unicode MS (2), Lucida Sans Unicode Arial Unicode MS (2), Lucida Sans Unicode Arial Unicode MS (2), Lucida Sans Unicode Marijština Arial Unicode MS (2) Mongolština Něnečtina Microsoft Core Fonts 2.82 (1) (Arial, Courier New a Times New Roman) Microsoft Core Fonts 2.82 (1) (Arial, Courier New a Times New Roman) Osetština Arial Unicode MS (2) Ruština (starý pravopis) Tabasaranština Tádžičtina Arial Unicode MS (2), Palatino Linotype Arial Unicode MS (2), Lucida Sans Unicode Arial Unicode MS (2), Palatino Linotype Thajština Arial Unicode MS (2) Aharoni David Levenim mt Miriam 20

ABBYY PDF Transformer

ABBYY PDF Transformer ABBYY PDF Transformer Verze 2.0 Uživatelská příručka 2006 ABBYY Software Obsah Obsah... 2 Co je aplikace ABBYY PDF Transformer?... 3 Co je nového v aplikaci ABBYY PDF Transformer 2.0...3 Podporované formáty...4

Více

Formátování pomocí stylů

Formátování pomocí stylů Styly a šablony Styly, šablony a témata Formátování dokumentu pomocí standardních nástrojů (přímé formátování) (Podokno úloh Zobrazit formátování): textu jsou přiřazeny parametry (font, velikost, barva,

Více

Modul 2. Druhá sada úkolů:

Modul 2. Druhá sada úkolů: Zadání Druhá sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada2. 1. Ve složce Ulohy vytvořte šest nových složek (podle obrázku) a pojmenujte

Více

Migrace na aplikaci Outlook 2010

Migrace na aplikaci Outlook 2010 V tomto průvodci Microsoft Aplikace Microsoft Outlook 2010 vypadá velmi odlišně od aplikace Outlook 2003, a proto jsme vytvořili tohoto průvodce, který vám pomůže se s ní rychle seznámit. Dozvíte se o

Více

Vaše uživatelský manuál ABBYY FINEREADER 10 http://cs.yourpdfguides.com/dref/5454706

Vaše uživatelský manuál ABBYY FINEREADER 10 http://cs.yourpdfguides.com/dref/5454706 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro ABBYY FINEREADER 10. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se ABBYY FINEREADER 10 v

Více

Úvodní příručka. Správa souborů Kliknutím na kartu Soubor můžete otevřít, uložit, vytisknout a spravovat své soubory Wordu.

Úvodní příručka. Správa souborů Kliknutím na kartu Soubor můžete otevřít, uložit, vytisknout a spravovat své soubory Wordu. Úvodní příručka Microsoft Word 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Panel nástrojů Rychlý přístup Příkazy tady umístěné

Více

Grafický návrh. Co se naučíte. Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou.

Grafický návrh. Co se naučíte. Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou. Grafický návrh Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou. V tomto kurzu vytvoříte plakát propagující smyšlenou kavárnu. Výsledný návrh

Více

Microsoft Office Outlook 2003 s aplikací Business Contact Manager

Microsoft Office Outlook 2003 s aplikací Business Contact Manager Microsoft Office Outlook 2003 s aplikací Business Contact Manager Použití aplikace Business Contact Manager v sadě Microsoft Office Obsah Import sestavy aplikace Business Contact Manager do aplikace Excel...

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Prezentace. Prezentace. 5. InDesign vzory, znakové styly. Vytvořil: Tomáš Fabián vytvořeno 10. 11. 2012. www.isspolygr.cz

Prezentace. Prezentace. 5. InDesign vzory, znakové styly. Vytvořil: Tomáš Fabián vytvořeno 10. 11. 2012. www.isspolygr.cz 5. InDesign vzory, znakové styly www.isspolygr.cz Vytvořil: Tomáš Fabián vytvořeno 10. 11. 2012 Strana: 1 Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace

Více

Aplikace optického rozpoznávání znaků ABBYY FineReader 10 Uživatelská příručka

Aplikace optického rozpoznávání znaků ABBYY FineReader 10 Uživatelská příručka Aplikace optického rozpoznávání znaků ABBYY FineReader 10 2009 ABBYY. Všechna práva vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu mohou být předmětem změn a to bez oznámení a žádna část nemůže představovat

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Používání Webových služeb pro skenování v síti (operační systém Windows Vista SP2 nebo novější, Windows 7 a Windows 8)

Používání Webových služeb pro skenování v síti (operační systém Windows Vista SP2 nebo novější, Windows 7 a Windows 8) Používání Webových služeb pro skenování v síti (operační systém Windows Vista SP2 nebo novější, Windows 7 a Windows 8) Protokol Webových služeb umožňuje uživatelům operačního systému Windows Vista (SP2

Více

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU MS Excel 2010 Lekce 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224, Oblast podpory: 7.2.2

Více

Administrace webu Postup při práci

Administrace webu Postup při práci Administrace webu Postup při práci Obsah Úvod... 2 Hlavní menu... 3 a. Newslettery... 3 b. Administrátoři... 3 c. Editor stránek... 4 d. Kategorie... 4 e. Novinky... 5 f. Produkty... 5 g. Odhlásit se...

Více

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA Novell Messenger 1.0 STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA www.novell.com Novell Messenger je produkt, který nezávisle na platformě slouží k rychlému zasílání zpráv v podnicích pomocí adresáře Novell e-directory

Více

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře Formuláře 742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře pokročilý Pokud si přejete prohlížet seznam dat po jednotlivých záznamech ve formulářovém zobrazení, pak postupujte takto: Klepněte myší kamkoliv

Více

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

Aplikace optického rozpoznávání znaků. ABBYY FineReader. Verze 10 Uživatelská příručka. 2009 ABBYY. Všechna práva vyhrazena.

Aplikace optického rozpoznávání znaků. ABBYY FineReader. Verze 10 Uživatelská příručka. 2009 ABBYY. Všechna práva vyhrazena. Aplikace optického rozpoznávání znaků ABBYY FineReader Verze 10 Uživatelská příručka 2009 ABBYY. Všechna práva vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu mohou být předmětem změn a to bez oznámení

Více

Vektorizace obrázků. Co se naučíte. Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou.

Vektorizace obrázků. Co se naučíte. Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou. Vektorizace obrázků Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou. V tomto kurzu převedeme rastrový obrázek na vektorový pomocí trasování.

Více

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Nejtypičtějším představitelem tabulkových procesorů je MS Excel. Je to pokročilý nástroj pro tvorbu jednoduchých i složitých výpočtů a grafů. Program

Více

Archiv elektronických dokumentů Zela

Archiv elektronických dokumentů Zela Archiv elektronických dokumentů Zela Instalace po rozbalení servisního balíčku 38 se automaticky spustí instalační program, který nainstaluje potřebné moduly pro provoz archivu dokumentů. Tyto moduly je

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 4 1 Obsah Rozdělení textu do sloupců... 3 Rozdělení obsahu na základě oddělovače... 3 Rozdělení obsahu na základě hranice sloupců... 5 Odebrat

Více

Příručka Univerzálního tiskového ovladače

Příručka Univerzálního tiskového ovladače Příručka Univerzálního tiskového ovladače Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Verze B CZE 1 Souhrn 1 Brother

Více

Connect Genius V2. Instalace programu.

Connect Genius V2. Instalace programu. Connect Genius V2 Program připojíte k PC přes RS 232. Instalace programu. Vložte CD do PC a automaticky se nabídne instalační program. Otevřete instalační program a klikněte dvojklikem na setup.exe a program

Více

Nástroje v InDesignu. Panel nástrojů 1. část. Nástroje otevřeme Okna Nástroje

Nástroje v InDesignu. Panel nástrojů 1. část. Nástroje otevřeme Okna Nástroje Nástroje v InDesignu Panel nástrojů 1. část Nástroje otevřeme Okna Nástroje Poklepem levé myši změníme panel nástrojů Nástroje v panelu nástrojů se používají k vybírání, úpravám a vytváření prvků stránek.

Více

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru:

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru: MS Word základy Úvod do MS Word. Vytvoření zástupce programu na ploše. Start Programy PK na Microsoft Word Odeslat Plocha Vytvořit zástupce Otevření dokumentu a popis prostředí: Spuštění programu Start

Více

Modul 6. Multimediální prezentace

Modul 6. Multimediální prezentace Multimediální prezentace Obsah MODUL 6... 1 MULTIMEDIÁLNÍ PREZENTACE... 1 Obsah... 3 Úvod... 3 POWER POINT 2003... 3 POSTUP PRÁCE NA PREZENTACI... 3 Šablona návrh... 4 Rozložení snímku... 4 Prohlížení

Více

Správa zařízení Scan Station Pro 550 a Servisní nástroje zařízení Scan Station

Správa zařízení Scan Station Pro 550 a Servisní nástroje zařízení Scan Station Správa zařízení Scan Station Pro 550 a Servisní nástroje zařízení Scan Station Konfigurační příručka A-61732_cs 7J4367 Správa zařízení Kodak Scan Station Pro 550 Obsah Rozdíly... 1 Instalace... 2 Vytváření

Více

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2.

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Popisy uvedené v této příručce jsou založeny na operačních systémech Windows 7 a Mac OS X Mountain Lion. Přečtěte

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

Nápověda a postupy. Instalace a aktivace PDF-XChange Viewer Pro. Instalace a aktivace software. Nápověda a postupy. 1 z 9 27.8.

Nápověda a postupy. Instalace a aktivace PDF-XChange Viewer Pro. Instalace a aktivace software. Nápověda a postupy. 1 z 9 27.8. Nápověda a postupy Zde najdete návody a tipy pro práci, které Vám mohou usnadnit práci s produkty PDF-XChange. V případě, že si myslíte, že by zde neměl některý dotaz nebo problematika chybět, napište

Více

Export tabulky výsledků

Export tabulky výsledků StatSoft Export tabulky výsledků Jelikož prezentace výsledků je důležitou součástí naší každodenní práce, ukážeme si tentokrát, jak exportovat tabulky výsledků nejen do MS Wordu. Také se může hodit vědět,

Více

Aplikace Capture Pro. Referenční příručka. A-61640_cs

Aplikace Capture Pro. Referenční příručka. A-61640_cs Aplikace Capture Pro Referenční příručka A-61640_cs Začínáme s aplikací Kodak Capture Pro Tato příručka obsahuje jednoduché postupy pro rychlé zahájení práce, včetně instalace a spuštění aplikace Kodak

Více

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází Tiskové sestavy Tiskové sestavy se v aplikaci Access používají na finální tisk informací z databáze. Tisknout se dají všechny objekty, které jsme si vytvořili, ale tiskové sestavy slouží k tisku záznamů

Více

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako.

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Otevře se tabulka, v které si najdete místo adresář, pomocí malé šedočerné šipky (jako na obrázku), do kterého

Více

Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2

Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2 Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2 Sada Fiery Extended Applications Package (FEA) v4.2 obsahuje aplikace Fiery pro provádění úloh souvisejících se serverem

Více

3 Formuláře a sestavy Příklad 1 Access 2007

3 Formuláře a sestavy Příklad 1 Access 2007 TÉMA: Vytváření formulářů Správce databáze Naše zahrada předpokládá, že bude s vytvořenou databází pracovat více uživatelů. Je třeba proto navrhnout a vytvořit formuláře pro přístup k datům. Zadání: Otevřete

Více

POZOR!!! INSTALACE POD WINDOWS 200 / XP / VISTA PROBÍHÁ VE DVOU ETAPÁCH A JE NUTNÉ DOKON

POZOR!!! INSTALACE POD WINDOWS 200 / XP / VISTA PROBÍHÁ VE DVOU ETAPÁCH A JE NUTNÉ DOKON Program SK2 Připojení adaptérusk2 k počítači Propojte svůj počítač pomocí přiloženého propojovacího USB kabelu s adaptérem SK2. SK2 v prostředí Windows 2000 - XP - Vista - po propojení počítače s adaptérem

Více

NASTAVENÍ PROGRAMU EVIDENCE AUTOBAZARU PRO OS VISTA, WIN7 a WIN8 LOKÁLNÍ INSTALACE (PRO 1 POČÍTAČ)

NASTAVENÍ PROGRAMU EVIDENCE AUTOBAZARU PRO OS VISTA, WIN7 a WIN8 LOKÁLNÍ INSTALACE (PRO 1 POČÍTAČ) NASTAVENÍ PROGRAMU EVIDENCE AUTOBAZARU PRO OS VISTA, WIN7 a WIN8 LOKÁLNÍ INSTALACE (PRO 1 POČÍTAČ) Pro správný provoz programu na OS MS VISTA a WIN7 je po nainstalování programu nutno provést, případně

Více

Tabulkový procesor Microsoft Excel

Tabulkový procesor Microsoft Excel Tabulkový procesor Microsoft Excel Úvod Tabulkový procesor Microsoft Excel spolu s Microsoft Word, Access, Outlook, PowerPoint a FrontPage tvoří programový balíku Microsoft Office. Tabulkový procesor Microsoft

Více

Motorola Phone Tools. Začínáme

Motorola Phone Tools. Začínáme Motorola Phone Tools Začínáme Obsah Minimální požadavky... 2 Před instalací aplikace Motorola Phone Tools... 3 Instalace aplikace Motorola Phone Tools... 4 Instalace a konfigurace mobilního zařízení...

Více

Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload

Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload Aplikaci spustíte dvojklikem na ikonu s logem ČP Upload zobrazí se následující okno aplikace: Pro

Více

Aplikace optického rozpoznávání znaků ABBYY FineReader 11 Uživatelská příručka

Aplikace optického rozpoznávání znaků ABBYY FineReader 11 Uživatelská příručka Aplikace optického rozpoznávání znaků ABBYY FineReader 11 2011 ABBYY. Všechna práva vyhrazena Informace uvedené v tomto dokumentu mohou být předmětem změn a to bez oznámení a žádna část nemůže představovat

Více

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt.

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 23 června 2014 Obsah 3 Obsah...5 Přístup k programu...5 Poštovní schránky...5 Připojování

Více

Další servery s elektronickým obsahem

Další servery s elektronickým obsahem Právní upozornění Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.

Více

Instalace a nastavení PDFCreatoru

Instalace a nastavení PDFCreatoru Instalace a nastavení PDFCreatoru Program Komunikátor dokáže převést libovolnou tiskovou sestavu do formátu PDF. Aby však mohla tato funkce spolehlivě fungovat, musí být na počítači nainstalován program

Více

SMART Ink. Operační systémy Windows. Uživatelská příručka

SMART Ink. Operační systémy Windows. Uživatelská příručka SMART Ink Operační systémy Windows Uživatelská příručka Upozornění o ochranných známkách SMART Ink, SMART Notebook, SMART Meetin Pro, Bridit, smarttech, loo SMART a všechny doplňující texty SMART jsou

Více

Aplikace optického rozpoznávání znaků ABBYY FineReader 11 Uživatelská příručka

Aplikace optického rozpoznávání znaků ABBYY FineReader 11 Uživatelská příručka Aplikace optického rozpoznávání znaků ABBYY FineReader 11 2011 ABBYY. Všechna práva vyhrazena Informace uvedené v tomto dokumentu mohou být předmětem změn a to bez oznámení a žádna část nemůže představovat

Více

MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress

MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress www.webdevel.cz Webdevel s.r.o. IČ 285 97 192 DIČ CZ28597192 W www.webdevel.cz E info@webdevel.cz Ostrava Obránců míru 863/7 703 00 Ostrava Vítkovice M 603

Více

Přepínání zobrazení Použijte zobrazení kalendáře, které nejlépe vyhovuje vašemu pracovnímu postupu. Přepínejte tak často, jak chcete.

Přepínání zobrazení Použijte zobrazení kalendáře, které nejlépe vyhovuje vašemu pracovnímu postupu. Přepínejte tak často, jak chcete. Kalendář Úvodní příručka Naplánování schůzky v Lyncu Setkejte se tváří v tvář a ušetřete si cestu díky online schůzce v Lyncu 2013. Přepínání zobrazení Použijte zobrazení kalendáře, které nejlépe vyhovuje

Více

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios)

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios) IRISPen Air 7 Stručná uživatelská příručka (ios) Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen TM Air 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením práce s tímto skenerem a

Více

Instalace a první spuštění programu. www.zoner.cz

Instalace a první spuštění programu. www.zoner.cz Instalace a první spuštění programu www.zoner.cz CZ Průvodce instalací Z nabídky instalačního CD vyberte Zoner Photo Studio 13 v požadované jazykové verzi * a klikněte na položku Instalace programu. Pokud

Více

TISKOVÉ SESTAVY TISKOVÉ SESTAVY... 1

TISKOVÉ SESTAVY TISKOVÉ SESTAVY... 1 TISKOVÉ SESTAVY Ve Windomech existují dva typy sestav. Jsou to sestavy vestavěné a uživatelské. Oba typy sestav lze vytvořit přímo na míru uživateli buď přímo vlastní tvorbou sestavy (v případě uživatelských

Více

K 2 - Základy zpracování textu

K 2 - Základy zpracování textu Radek Maca Makovského 436 Nové Město na Moravě 592 31 tel. 0776 / 274 152 e-mail: rama@inforama.cz http://www.inforama.cz K 2 - Základy zpracování textu Mgr. Radek Maca Word I 1 slide ZÁKLADNÍ POJMY PRVKY

Více

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows 98, ME

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows 98, ME Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows 98, ME Předmluva Tento návod slouží k nastavení připojení k síti Internet prostřednictvím služby Internet ONE, která využívá připojování pomocí protokolu

Více

Hromadná korespondence

Hromadná korespondence Hromadná korespondence Hromadnou korespondenci lze použít k vytvoření sady dokumentů, které jsou v zásadě stejné, každý dokument ovšem obsahuje jedinečné prvky. Například u dopisu oznamujícího nový produkt

Více

SMART Ink. software pro operační systém Mac OS X. Uživatelská příručka

SMART Ink. software pro operační systém Mac OS X. Uživatelská příručka SMART Ink software pro operační systém Mac OS X Uživatelská příručka Upozornění o ochranných známkách SMART Board, SMART Ink, SMART Notebook, smarttech, loo SMART a všechny doplňující texty SMART jsou

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 6 1 Obsah Kontingenční tabulky... 3 Zdroj dat... 3 Příprava dat... 3 Vytvoření kontingenční tabulky... 3 Možnosti v poli Hodnoty... 7 Aktualizace

Více

Pro označení disku se používají písmena velké abecedy, za nimiž následuje dvojtečka.

Pro označení disku se používají písmena velké abecedy, za nimiž následuje dvojtečka. 1 Disky, adresáře (složky) a soubory Disky Pro označení disku se používají písmena velké abecedy, za nimiž následuje dvojtečka. A:, B: C:, D:, E:, F: až Z: - označení disketových mechanik - ostatní disky

Více

Pokročilé uţivatelské školení

Pokročilé uţivatelské školení Pokročilé uţivatelské školení Cíl a obsah kurzu Cílem kurzu je seznámit se s pokročilými funkcemi aplikace Word Členění kurzu, obsah jednotlivých lekcí Kurz je členěn do pěti samostatných lekcí. Kaţdá

Více

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Instalace a aktivace Předchozí verze Instalace Aktivace Pokud máte nainstalovanou předchozí verzi aplikace F-Secure Mobile Security, je třeba ji ukončit.

Více

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs Software Capture Pro Začínáme A-61640_cs Začínáme se softwarem Kodak Capture Pro Software a Capture Pro Limited Edition Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software a Network Edition... 1 Instalace softwaru:

Více

Funkce Chytrý dotyk. verze 1.4. A-61629_cs

Funkce Chytrý dotyk. verze 1.4. A-61629_cs Funkce Chytrý dotyk verze 1.4 A-61629_cs Používání funkce chytrého dotyku Obsah Přehled... 1 Spuštění funkce chytrého dotyku... 2 Používání funkce chytrého dotyku s výchozími čísly funkcí a předem definovanými

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

Rozvodnice design verze 3.1

Rozvodnice design verze 3.1 Rozvodnice design verze 3.1 (rozvodnice Opale, Pragma a Kaedra) Leden 2007 1 Úvod Program Rozvodnice design je určen pro rychlý návrh a specifikaci rozvodnic MiniOpale, MiniPragma, Pragma a Kaedra Popis

Více

Jak spustit program P-touch Editor

Jak spustit program P-touch Editor Jak spustit program P-touch Editor Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry tohoto produktu se mohou bez upozornění změnit. Společnost Brother si vyhrazuje právo

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument obsahuje

Více

Jak obnovit ztraceny dokumentu

Jak obnovit ztraceny dokumentu ID článku: 316951 - Poslední aktualizace: dubna 2007 - Revize: 1 Jak obnovit ztraceny dokumentu Zobrazení původního anglického článku a jeho překladu vedle sebe. UPOZORNĚNÍ: TENTO ČLÁNEK BYL STROJOVĚ PŘELOŽENMicrosoft

Více

Práce se soubory a složkami

Práce se soubory a složkami Práce se soubory a složkami Co jsou soubory a složky? Soubor je něco jako vytištěný dokument, jaký můžete najít na svém psacím stole nebo v deskách. Mezi příklady souborů v počítači patří textové dokumenty,

Více

FORMÁTOVÁNÍ 1. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika

FORMÁTOVÁNÍ 1. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika Autor: Mgr. Dana Kaprálová FORMÁTOVÁNÍ 1 Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní obsluhou tabulkového

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI Základní rozložení plochy Výchozím stavem při práci je normální zobrazení. pás karet - základní nabídka příkazů Pořadí jednotlivých snímků Základní plocha

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Modul 2. První sada úkolů:

Modul 2. První sada úkolů: Zadání První sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada1. 1. Ve složce Ulohy vytvořte čtyři nové složky (podle obrázku) a pojmenujte

Více

Č í sla slovy 1.3. verze dokumentu: 1.02.141029 vytvořil: Ing. Pavel Randák předmět: Uživatelský manuál vydavatel: Austro-Bohemia, s.r.o.

Č í sla slovy 1.3. verze dokumentu: 1.02.141029 vytvořil: Ing. Pavel Randák předmět: Uživatelský manuál vydavatel: Austro-Bohemia, s.r.o. Austro-Bohemia, s.r.o. Na Hrázi 178/25, 180 00 Praha 8 Č í sla slovy 1.3 verze dokumentu: 1.02.141029 vytvořil: Ing. Pavel Randák předmět: Uživatelský manuál vydavatel: Austro-Bohemia, s.r.o. V tomto uživatelském

Více

AR-5316E/5320E Online Manuál. Start Klepněte na tlačítko "Start".

AR-5316E/5320E Online Manuál. Start Klepněte na tlačítko Start. AR-56E/50E Online Manuál Start Klepněte na tlačítko "Start". Úvod Tento návod popisuje funkce digitálního multifunkčního systému AR-56E/50E v roli tiskárny. Informace o následujících tématech naleznete

Více

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix.

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix. Instalace aplikace easyeldp Aplikaci easyeldp je třeba instalovat na počítač, který splňuje příslušné systémové požadavky. Při instalaci postupujte následovně: 1) Spusťte instalaci aplikace easyeldp z

Více

InsideBusiness Payments CEE

InsideBusiness Payments CEE InsideBusiness Payments CEE Referenční příručka k novému vzhledu Přístupová cesta do střední a východní Evropy InsideBusiness Payments CEE Potřebujete pohodlný a bezproblémový přístup k úplné nabídce služeb

Více

Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe

Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe Březen 2015 Začínáme Mobilní přístup na portál Novell Vibe může správce portálu Vibe deaktivovat. Pokud nemůžete přistupovat k mobilnímu rozhraní Vibe podle

Více

Microsoft. Word. prostředí, základní editace textu. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Microsoft. Word. prostředí, základní editace textu. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Word prostředí, základní editace textu Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Office balík aplikací používaných v kancelářské i jiné práci Word textový

Více

Co je nového v aplikaci QuarkXPress 2015

Co je nového v aplikaci QuarkXPress 2015 Co je nového v aplikaci QuarkXPress 2015 OBSAH Obsah Co je nového v aplikaci QuarkXPress 2015...3 Nové funkce...4 64bitová aplikace...4 Proměnné obsahu...4 Tabulky v řádku...5 Poznámky pod čarou a Poznámky

Více

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (Android)

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (Android) IRISPen Air 7 Stručná uživatelská příručka (Android) Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen Air TM 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením práce s tímto skenerem

Více

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Pro společnost Naše zahrada je třeba vytvořit databázi pro evidenci objednávek o konkrétní struktuře tabulek. Do databáze je potřeba ještě přidat tabulku Platby,

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

2.3.3 PRÁCE S JEDNÍM A VÍCE DOKUMENTY

2.3.3 PRÁCE S JEDNÍM A VÍCE DOKUMENTY MS OFFICE V PŘÍKLADECH část 2, díl 3, kap. 3, str. 1 Všechny příklady v této kapitole jsou k dispozici na CD CD 2.3.3 PRÁCE S JEDNÍM A VÍCE DOKUMENTY Vytvoření nového dokumentu Nový dokument můžete vytvořit

Více

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů.

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů. Úvodní příručka Microsoft Excel 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Přidání příkazů na panel nástrojů Rychlý přístup

Více

Při vytváření šablony vytváříte soubor (POTX), ve kterém jsou zaznamenány všechny úpravy kombinace předlohy

Při vytváření šablony vytváříte soubor (POTX), ve kterém jsou zaznamenány všechny úpravy kombinace předlohy Vytvoření šablony Při vytváření šablony vytváříte soubor (POTX), ve kterém jsou zaznamenány všechny úpravy kombinace předlohy snímků, rozložení a motivu. Šablony slouží jako základ pro opakované vytváření

Více

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení OBSAH 1. Pro všechny uživatele Úvod... 3 Jak číst tuto příručku... 3 Ochranné známky...4 Co je to RICOH Smart Device Connector?...

Více

6. Formátování: Formátování odstavce

6. Formátování: Formátování odstavce 6. Formátování: Formátování odstavce Obrázek 1: Formát / Odstavec Odstavec je text mezi dvěma znaky konce odstavce. Konec odstavce je skrytý znak a vkládáme jej během psaní při každém stisknutí klávesy

Více

Naučte se víc... Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office Access 2007

Naučte se víc... Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office Access 2007 Naučte se víc... Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office Access 2007 Microsoft pro školství 1 Autoři: Jiří Chytil & Boris Chytil Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office

Více

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite. Aplikace My Instant Communicator Desktop. Aplikace My Instant Communicator pro počítač.

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite. Aplikace My Instant Communicator Desktop. Aplikace My Instant Communicator pro počítač. OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Stručná uživatelská příručka R6.1 Aplikace My Instant Communicator pro počítač Aplikace My Instant Communicator pro počítač ve svém intuitivním uživatelském

Více

ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO SÍŤOVÉ FAXOVÁNÍ

ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO SÍŤOVÉ FAXOVÁNÍ ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO SÍŤOVÉ FAXOVÁNÍ 1 2 Obsah 1 Instalování software 4 Instalace Network Fax Drivers 2 Odesílání faxu 5 Odesílání ze stroje Síťové odesílání Základní odesílací funkce Základní

Více

1 Informace o kameře Česky

1 Informace o kameře Česky WC NX Ultra Cz.fm Page 72 Friday, September 5, 2003 8:42 AM 1 Informace o kameře Česky Pohled zepředu Pohled zboku 1 2 3 4 1. Spoušt Stisknutím tohoto tlačítka spustíte aplikaci PC-CAM Center nebo pořídíte

Více

Zálohování a obnova. Uživatelská příručka

Zálohování a obnova. Uživatelská příručka Zálohování a obnova Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této

Více