ABBYY PDF Transformer

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ABBYY PDF Transformer"

Transkript

1 ABBYY PDF Transformer Verze ABBYY. Všechna práva vyhrazena.

2 Informace uvedené v tomto dokumentu mohou být předmětem změn a to bez oznámení a žádna část nemůže představovat jakýkoliv závazek vůči ABBYY. Software popisovaný v tomto dokumentu je dodáván v souladu s licenční smlouvou Tento software může být použit, anebo kopírován výlučně jenom v souladu s ustanoveními této smlouvy Jinak by to představovalo porušení smlouvy "0 legální ochraně softwaru a databází", porušení zakona platného v Ruské federaci a také mezinárodního zákona o kopírování softwaru nebo jakéhokoliv média, jehož kopírování by nebylo specificky umožněno licenční smlouvou, anebo přípustné dohodami o utajení Žádná část tohoto dokumentu nemůže být reprodukována, anebo přenášena v jakékoliv formě, anebo jakýmikoliv prostředky, elektronickými, případně jinými, pro jakýkoliv účel, bez výslovného písemného souhlasu ABBYY ABBYY. Všechna práva vyhrazena Adobe Systems Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Aplikace Adobe PDF Library je licencována společností Adobe Systems Incorporated. Adobe, Acrobat, logo Adobe, logo Acrobat a logo Adobe PDF, Adobe PDF Library jsou registrovanými ochrannými známkami nebo ochrannými známkami společnosti Adobe Systems Incorporated v USA a - nebo v dalších zemích ParaType, Inc. PDF-XChange Standard od společnosti Tracker Software Products Ltd. PDF-XChange & Tools SDK's od společnosti Tracker Software Products Ltd. ABBYY, logo ABBYY, ADRT a ABBYY PDF Transformer jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti ABBYY Software Ltd. Microsoft, Outlook, Excel, PowerPoint, Windows Vista a Windows jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a/nebo jiných zemích Unicode, Inc. Všechna práva vyhrazena. Copyright Michael David Adams Copyright Image Power, Inc. Copyright The University of British Columbia Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků. 2

3 Obsah Přehled aplikace ABBYY PDF Transformer O aplikaci ABBYY PDF Transformer Co je nového v aplikaci ABBYY PDF Transformer Převod dokumentů PDF... 6 Převod dokumentů PDF v aplikaci ABBYY PDF Transformer Převod dokumentů PDF z aplikací sady Microsoft Office...7 Převod souborů PDF z Průzkumníka Windows...8 Doplňkové možnosti převodu...9 Extrahování textu a obrázků z dokumentů PDF...9 Funkce převodu PDF a PDF/A...10 Redakční nástroj...10 Přidání razítek...11 Automatické číslování...12 Zlepšení výsledků převodu...14 Převod dokumentů napsaných ve více jazycích...21 Práce s texty v hebrejštině, čínštině, japonštině a thajštině Instalace dalších jazyků...22 Doporučené druhy písma...22 Okno Převod PDF...23 Vytváření dokumentů PDF Vytváření dokumentů PDF v aplikaci ABBYY PDF Transformer Vytváření dokumentů PDF z aplikací sady Microsoft Office...25 Vytváření dokumentů PDF z Průzkumníka Windows...26 Vytváření dokumentů PDF z jiných aplikací...27 Přidání souboru do dokumentu PDF...27 Slučování více souborů do jediného PDF dokumentu...28 Automatické číslování...29 Aktivace a registrace aplikace ABBYY PDF Transformer Aktivace aplikace ABBYY PDF Transformer Registrace aplikace ABBYY PDF Transformer Dodatek Jak zakoupit produkt ABBYY O společnosti ABBYY...35 Kontakty na pobočky a technickou podporu společnosti ABBYY...36 Podporované formáty...37 Jazyk rozhraní...37 Aktuální datum a čas na razítkách a automatickém číslování...38 Rejstřík...40 Klávesové zkratky...41 Používání nápovědy k aplikaci ABBYY PDF Transformer Systémové požadavky...45 Technická podpora

4 Přehled aplikace ABBYY PDF Transformer 3.0 Tato kapitola poskytuje přehled aplikace ABBYY PDF Transformer 3.0 a jejich funkcí. Obsah kapitoly O aplikaci ABBYY PDF Transformer 3.0 Co je nového v aplikaci ABBYY PDF Transformer 3.0 O aplikaci ABBYY PDF Transformer 3.0 Aplikace PDF Transformer 3.0 je intuitivní a snadno použitelný nástroj, který uživatelům umožňuje snadno a efektivně převádět, vytvářet, upravovat a zabezpečit jakýkoli typ dokumentu PDF. Aplikace PDF Transformer je založena na oceňované technologii ABBYY OCR a nové technologii ABBYY ADRT. Nabízí propracovaný převod dokumentů PDF, který přesně převede soubory PDF do upravitelných dokumentů s úplným formátováním ve 184 jazycích. Díky snadnému přístupu z aplikací sady MS Office a rozhraní, které vás provede potřebnými kroky, lze dokumenty PDF vytvářet a převádět snadno a efektivně. Součástí aplikace PDF Transformer 3.0 je také rozšířená sada zvláštních funkcí pro podnikové uživatele, například slučování dokumentů PDF, schopnost přidávat razítka a automatické číslování nebo odstranění citlivých informací. Aplikace PDF Transformer také optimalizuje velikost dokumentů PDF pro dlouhodobou archivaci díky vynikající kompresi a podpoře pro PDF/A. Funkce aplikace ABBYY PDF Transformer 3.0 Převod PDF Aplikace ABBYY PDF Transformer je založena na světoznámém systému OCR (Optical Character Recognition) ABBYY FineReader, díky kterému je aplikace ABBYY PDF Transformer nejvšestrannějším řešením pro převod všech typů souborů PDF do různých formátů, které lze upravovat. Díky integraci se sadou Microsoft Office je možné převádět soubory PDF přímo v aplikaci Microsoft Word nebo Microsoft Excel. Při převodu souborů PDF aplikace ABBYY PDF Transformer 3.0 automaticky rozpozná Internetové hypertextové odkazy, e mailové adresy, záhlaví a zápatí a znovu je vytvoří ve výstupních dokumentech. Vytváření PDF Aplikace ABBYY PDF Transformer 3.0 umožňuje převést různé formáty, které lze upravovat, do formátu PDF. Vytvořený soubor PDF můžete chránit před neoprávněným přístupem. Můžete vybrat režim uložení PDF podle toho, jak hodláte dokument v budoucnu používat: odeslat e mailem, vytisknout ve vysoké kvalitě nebo uložit do elektronického archivu dokumentů. Aplikace ABBYY PDF Transformer 3.0 umožňuje uložit výstupní soubory na disk nebo je odeslat jako přílohu e mailu. Nyní můžete vytvořit dokument PDF z několika souborů v různých formátech. Díky flexibilnímu nastavení a snadnému používání můžete: urychlit převod PDF převedením pouze zvolených stránek nebo oblastí, zvýšit kvalitu převodu určením jazyků použitých v dokumentu PDF a oblastí, které se mají převést, výrazně snížit velikost výstupního dokumentu PDF, chránit vytvořené soubory PDF před neoprávněným přístupem. Co je nového v aplikaci ABBYY PDF Transformer 3.0 Speciální technologie ADRT Aplikace ABBYY PDF Transformer 3.0 používá nejnovější průlomovou technologii ABBYY ADRT (Adaptive Document Recognition Technology). Program nyní analyzuje a zpracovává dokumenty jako celek, ne po jednotlivých stránkách. Tento přístup zachovává logické členění dokumentu tedy původní text a sloupce, ale také záhlaví, zápatí, písma, styly, poznámky pod čarou a číslované názvy tabulek a obrázků. Výsledkem je elektronická verze, jejíž úprava a používaní jsou opravdu snadné. Soulad typu písma a stylů V modulu rozpoznávání písma byly zavedeny významné změny. Modul nyní identifikuje písma použitá v původním dokumentu a vyhledá nejpodobnější písma ze sady písem instalovaných v počítači. 4

5 Vícejazyčný převod Nová verze je schopna rozpoznat texty ve 184 jazycích, včetně čínštiny, japonštiny, thajštiny a hebrejštiny. Aplikace ABBYY PDF Transformer 3.0 již nevyžaduje manuální volbu jazyka rozpoznávání dokumentů před spuštěním OCR. Použité jazyky program zjišťuje pomocí zdokonalených algoritmů. Podpora formátů PDF/A, DOCX a XLSX PDF/A Nyní můžete dokumenty ukládat ve formátu PDF/A, který se běžně používá k dlouhodobému ukládání dokumentů v archivech a knihovnách. DOCX a XLSX Díky integraci se sadou Microsoft Office 2007 můžete převádět dokumenty PDF do formátů DOCX a XLSX a vytvářet dokumenty PDF ze souborů DOCX a XLSX. Pro práci se soubory DOCX a XLSX je nutno mít v počítači nainstalovanou příslušnou aplikaci sady Microsoft Office Nový formát komprese PDF Při ukládání do PDF aplikace ABBYY PDF Transformer 3.0 používá vylepšený kompresní algoritmus založený na technologii MRC (Mixed Raster Content), která produkuje menší soubory bez ztráty kvality. Redakční nástroj pro PDF Nyní můžete před publikováním dokumentu PDF snadno vymazat nežádoucí části textu nebo obrázky. Odstraněné části budou ve výstupním souboru nahrazeny černými obdélníky. Razítka Aplikace ABBYY PDF Transformer 3.0 umožňuje přidat do dokumentů PDF razítka, jako kdyby byla natištěna na papír. Automatické číslování Své dokumenty můžete při převodu do formátů, které lze upravovat, a při vytváření dokumentů PDF automaticky číslovat, čímž se výrazně usnadní hledání v archivu. 5

6 Převod dokumentů PDF Aplikace ABBYY PDF Transformer 3.0 je snadno použitelný nástroj pro převádění celých dokumentů PDF nebo jen vybraných stránek dokumentu PDF do formátů, které lze upravovat. Algoritmus procesu převodu dokumentu ukazuje následující schéma: Pokud je ve výsledném dokumentu příliš mnoho chyb, zkontrolujte, zda jste vybrali správné možnosti převodu a pokuste se ručně určit oblasti textu, obrázků a tabulek. V této části se nacházejí podrobné pokyny pro převod dokumentů PDF z aplikací sady Microsoft Office, rady k volbě optimálních možností pro převod a rad pro zlepšení výsledků převodu. Obsah kapitoly Převod dokumentů PDF v aplikaci ABBYY PDF Transformer 3.0 Převod dokumentů PDF z aplikací sady Microsoft Office Převod souborů PDF z Průzkumníka Windows Doplňkové možnosti převodu Extrahování textu a obrázků z dokumentů PDF Funkce převodu PDF a PDF/A Zlepšení výsledků převodu Okno Převod PDF Převod dokumentů PDF v aplikaci ABBYY PDF Transformer 3.0 Aplikace ABBYY PDF Transformer 3.0 umožňuje převést jakékoli dokumenty PDF do formátů, které lze upravovat. Vzhled a vlastnosti výstupného dokumentu jsou určeny zvolenými možnostmi převodu. Převod dokumentu PDF: 1. Spusťte ABBYY PDF Transformer 3.0 (Start>Programy>ABBYY PDF Transformer 3.0>Převést soubor PDF do...). 2. Klepněte na tlačítko Otevřít PDF. 3. V zobrazeném dialogovém okně vyberte soubor, který se má převést. 6

7 Pokud je dokument PDF chráněn heslem, program vás vyzve k zadání hesla. 4. Zvolte výstupní formát. 5. Zkontrolujte možnosti převodu PDF: Název souboru Ve výchozím nastavení se dokument uloží do zdrojové složky a bude mít stejný název jako zdrojový dokument. Pokud chcete vybrat jinou složku nebo změnit název souboru, klepněte na tlačítko Změnit. Jazyky dokumentu PDF Ve výchozím nastavení program automaticky vybere jazyk z jazyků, které se na počítači nejčastěji používají. Chcete li změnit jazyk dokumentu, klepněte na volbu Další jazyky v rozevíracím seznamu Jazyky dokumentu PDF. Nedoporučujeme používat více než tři jazyky současně. Použitím více jazyků může docházet k více chybám v textu výstupního souboru. Další možnosti V případě potřeby můžete vybrat další možnosti převodu. Pro návrat do výchozího nastavení v nabídce Nápovědy>Nastavení zvolte Obnovit výchozí nastavení. 6. Klepnutím na tlačítko Převést zahájíte převod. Chcete li převést jednotlivé stránky, v okně Stránky vyberte stránky, které chcete převést, a poté z místní nabídky vyberte položku Převést vybrané stránky. Chcete li vybrat více stránek, podržte stisknutou klávesu SHIFT nebo CTRL. Program může v průběhu převodu zobrazit varování. Stránku, pro kterou se zobrazila zpráva s upozorněním, lze otevřít klepnutím na její číslo. Výstupní dokument se uloží ve zvoleném formátu a otevře se v příslušné aplikaci. Popis prvků rozhraní najdete v části Okno Převod PDF. Pokud se vzhled výstupního dokumentu velmi liší od originálu, můžete změnit možnosti převodu nebo ručně vybrat oblasti textu, tabulek a obrázků. Převod dokumentů PDF z aplikací sady Microsoft Office Při instalaci aplikace ABBYY PDF Transformer 3.0 ji instalační program integruje se sadou Microsoft Office. Díky tomu se v aplikacích Microsoft Word, Microsoft Excel a Microsoft Outlook zobrazí tlačítka ABBYY PDF Transformer 3.0. Dokumenty PDF můžete převádět přímo z aplikací sady Microsoft Office. Převod souboru PDF z aplikace sady Microsoft Office: 1. Spusťte aplikaci sady Microsoft Office. 2. Klepněte na tlačítko Převést PDF na panelu nástrojů. Spustí se aplikace ABBYY PDF Transformer Vyberte soubor, který chcete převést. 7

8 Pokud je dokument PDF chráněn heslem, program vás vyzve k zadání hesla. 4. Zkontrolujte nastavení převodu v aplikaci ABBYY PDF Transformer 3.0. V aplikaci Microsoft Outlook zvolte výstupní formát. V aplikaci Microsoft Word zvolte, zda chcete vytvořit nový soubor Microsoft Word, nebo zda chcete přidat převedený text za kurzor v právě otevřeném souboru Microsoft Word. V aplikaci Microsoft Excel se soubor PDF převede do nového dokumentu Excel. 5. Klepnutím na tlačítko Převést zahájíte převod. Chcete li převést jednotlivé stránky, v okně Stránky vyberte stránky, které chcete převést, a poté z místní nabídky vyberte položku Převést vybrané stránky. Chcete li vybrat více stránek, podržte stisknutou klávesu SHIFT nebo CTRL. Program může v průběhu převodu zobrazit varování. Stránku, pro kterou se zobrazila zpráva s upozorněním, lze otevřít klepnutím na její číslo. Výstupní dokument se uloží ve zvoleném formátu a otevře se v příslušné aplikaci. Pokud se vzhled výstupního dokumentu velmi liší od originálu, můžete změnit možnosti převodu nebo ručně vybrat oblasti textu, tabulek a obrázků. Více informací naleznete v části Zlepšení výsledků převodu. Na panelu nástrojů aplikace Microsoft Office nevidím tlačítko ABBYY PDF Transformer Zviditelnění tlačítka ABBYY PDF Transformer na panelu nástrojů aplikace Microsoft Office: Pravým tlačítkem klepněte na panel nástrojů a z místní nabídky vyberte položku ABBYY PDF Transformer 3.0. Pokud položku ABBYY PDF Transformer 3.0 v místní nabídce panelu nástrojů nevidíte, znamená to, že jste během uživatelské instalace nevybrali možnost integrace aplikace ABBYY PDF Transformer s aplikací Microsoft Office. Integrace aplikace ABBYY PDF Transformer s aplikacemi Microsoft Office: 1. Přejděte na položku Start>Nastavení>Ovládací panely a poklepejte na ikonu Přidat nebo odebrat programy. V systému Microsoft Windows Vista se tento příkaz nazývá Programy a funkce. 2. V seznamu instalovaných programů vyberte položku ABBYY PDF Transformer 3.0 a klepněte na tlačítko Změnit. 3. Postupujte podle pokynů instalačního programu. Převod souborů PDF z Průzkumníka Windows Po nainstalování aplikace ABBYY PDF Transformer 3.0 se do místní nabídky, která se zobrazí po klepnutí pravým tlačítkem myši v Průzkumníku Windows na soubor PDF, přidá položka ABBYY PDF Transformer 3.0, jež umožňuje klepnutím myši převádět soubory. Při převodu souborů PDF z Průzkumníka Windows program použije možnosti, které jste zvolili při předchozí relaci s aplikací ABBYY PDF Transformer 3.0 spuštěnou z Průzkumníka Windows. Převod jednoho nebo více souborů PDF z Průzkumníka Windows: 1. V Průzkumníku Windows vyberte jeden nebo více souborů, které chcete převést. 2. V místní nabídce zvolte položku ABBYY PDF Transformer 3.0 a potom vyberte požadovanou akci: Otevřít v aplikaci Microsoft Word, chcete li převést soubor PDF a otevřít jej v aplikaci Microsoft Word. Otevřít v aplikaci Microsoft Excel, chcete li převést soubor PDF a otevřít jej v aplikaci Microsoft Excel. Převést do formátu PDF s možností vyhledávání, chcete li soubor PDF převést do formátu PDF s možností hledání, aby bylo možné provádět fulltextové vyhledávání a otevřít dokument v aplikaci pro prohlížení souborů PDF. Otevřete položku Aplikovat automatické číslování a zvolte požadovaný profil automatického číslování. Převést s vlastním nastavením, chcete li spustit aplikaci ABBYY PDF Transformer 3.0, abyste mohli nastavit možnosti převodu nebo ručně zvolit oblasti textu, tabulek a obrázků. 8

9 Skutečně dostupné akce závisí na počtu zvolených souborů. Pokud je dokument PDF chráněn heslem, program vás vyzve k zadání hesla. Výsledkem je, že se každý dokument převede do samostatného souboru a otevře se v příslušné aplikaci. Program může v průběhu převodu zobrazit varování. Stránku, pro kterou se zobrazila zpráva s upozorněním, lze otevřít klepnutím na její číslo. Pokud se vzhled výstupního dokumentu velmi liší od originálu, můžete změnit možnosti převodu nebo ručně vybrat oblasti textu, tabulek a obrázků. Více informací naleznete v části Zlepšení výsledků převodu. Pokud v místní nabídce není žádný příkaz ABBYY PDF Transformer... Pokud v místní nabídce není žádný příkaz ABBYY PDF Transformer 3.0, pak jste během instalace vybrali možnost neintegrovat program s průzkumníkem Windows. Tato funkce není dostupná na 64bitových platformách. Jak integrovat ABBYY PDF Transformer 3.0 do průzkumníka Windows: 1. Přejděte na položku Start>Nastavení>Ovládací panely a poklepejte na ikonu Přidat nebo odebrat programy. V systému Microsoft Windows Vista se tento příkaz nazývá Programy a funkce. 2. V seznamu instalovaných programů vyberte položku ABBYY PDF Transformer 3.0 a klepněte na tlačítko Změnit. 3. Postupujte podle pokynů instalačního programu. Doplňkové možnosti převodu Doplňkové možnosti převodu jsou k dispozici ve skupině Pokročilé možnosti. Dostupné možnosti v této skupině závisí na zvoleném výstupním formátu. DOC, DOCX, RTF, WordML, HTML V závislosti na způsobu plánovaného použití elektronického dokumentu vyberte jednu z níže uvedených možností: Původní rozvržení Tento režim vytváří výstupní dokument, který vypadá naprosto stejně jako originál. Tok textu Tento režim zachovává text originálu, ale část formátování bude ztracena. Ve výstupním dokumentu budou zachovány odstavce a písma, ale nebudou zachovány sloupce, přesné umístění objektů nebo mezery. Zachovat obrázky Tento režim zachová obrázky z původního dokumentu. Pokud zdrojový soubor PDF obsahuje mnoho obrázků, může být výstupní soubor velmi velký. Pokud chcete zmenšit velikost souboru, zrušte zaškrtnutí možnosti Zachovat obrázky. XLS, XLSX Ignorovat text mimo tabulky Výstupní soubor XLS zachová jen tabulky původního souboru PDF. Ostatní text nebude převeden. Převést numerické hodnoty na čísla Numerické hodnoty v souboru PDF budou převedeny na čísla v aplikaci Microsoft Excel. PDF s možností hledání Použijte kompresi MRC Tuto možnost vyberte, pokud chcete v dokumentu s vysokou kompresí zachovat vizuální kvalitu textu a obrázků. Povolit Automatické číslování Tato možnost se volí v případě potřeby vytvoření indexu pro dokument. PDF/A Povolit Automatické číslování Tato možnost se volí v případě potřeby vytvoření indexu pro dokument. Extrahování textu a obrázků z dokumentů PDF Pomocí aplikace ABBYY PDF Transformer 3.0 nyní můžete provádět následující: 9

10 pomocí místní nabídky vybrat oblasti na stránkách dokumentu PDF a uložit je jako obrázky, extrahovat z dokumentu PDF části textu. Extrahování obrázku z dokumentu PDF: 1. V dokumentu PDF vyberte oblast typu Obrázek. 2. Pravým tlačítkem myši klepněte na oblast a v místní nabídce vyberte položku Kopírovat obrázek. 3. Vložte zkopírovaný obrázek do zvolené aplikace. Extrakce části textu: 1. Pravým tlačítkem myši klepněte na požadovanou oblast typu Text a v místní nabídce vyberte položku Kopírovat text. 2. Vložte zkopírovaný text do zvolené aplikace. Novou oblast můžete vytvořit ručně, nebo můžete spustit automatickou analýzu stránky. Chcete li spustit automatickou analýzu, proveďte jednu z následujících akcí: Vyberte nástroj stiskněte Ctrl+F. na panelu nástrojů. v okně Stránky vyberte v místní nabídce položku Ukázat oblasti. Funkce převodu PDF a PDF/A Při převodu do formátů PDF a PDF/A můžete vymazat důvěrné informace, indexovat dokument pro budoucí hledání a přidat do dokumentu razítka. Redakční nástroj Přidání razítek Automatické číslování Redakční nástroj Pomocí aplikace ABBYY PDF Transformer 3.0 lze před publikováním dokumentu PDF snadno vymazat důvěrné informace. Z dokumentu lze natrvalo vymazat text i obrázky. Data lze vymazat pouze při převodu na dokument PDF s možností hledání. Pokud v tomto režimu vymažete nežádoucí text nebo obrázky a pak přepnete na jiný režim převodu, data se neodstraní. Vymazání nežádoucích informací z dokumentu PDF: 1. Vyberte nástroj. 2. Pomocí kurzoru myši nakreslete obdélník okolo oblasti, kterou chcete vymazat. 3. Označené oblasti se ve výstupním dokumentu zobrazí jako černé obdélníky. Přesun redigované oblasti Pomocí nástroje vyberte redigovanou oblast a pak pomocí myši oblast přetáhněte. 10

11 Změna velikosti redigované oblasti 1. Klepněte kamkoliv do oblasti, aby byla aktivní. 2. Umístěte kurzor myši na okraj oblasti (tvar kurzoru se změní na dvojitou šipku). 3. Podržte stisknuté levé tlačítko myši a přetáhněte okraj požadovaným směrem. 4. Uvolněte tlačítko myši. Umístíte li kurzor myši do rohu redigované oblasti, přetažením myší se změní současně svislý i vodorovný okraj. Odstranění redigované oblasti Vyberte redigovanou oblast, které chcete odstranit, a stiskněte klávesu DEL. Vyberte redigovanou oblast, kterou chcete odstranit, a v místní nabídce vyberte položku Odstranit oblast. Přidání razítek Aplikace ABBYY PDF Transformer 3.0 nyní umožňuje přidat do dokumentů PDF razítka, jako kdyby byla natištěna na papír. Například můžete kamkoliv na stránku dokumentu PDF umístit razítko "Schváleno". Razítka lze přidat pouze při převodu na dokument PDF s možností hledání. Pokud přidáte razítka v tomto režimu a pak přepnete na jiný režim převodu, razítka se nepřidají. Přidání razítka na stránku dokumentu PDF: 1. Vyberte nástroj a umístěte razítko kamkoliv pode potřeby. 2. Poklepejte na razítko. 3. V zobrazeném okně zvolte požadované možnosti: Razítko Text Zde se zadává text razítka. Razítka mohou obsahovat datum a čas razítkování/číslování. Další informace najdete v části Aktuální datum a čas v razítkách a automatickém číslování. Písmo Zvolte typ písma, velikost a barvu písma. Přidat okraj Zvolte tuto možnost, chcete li razítko ohraničit rámečkem. 4. Razítko lze uložit jako šablonu. Klepněte na volbu Uložit šablonu razítka, zadejte název šablony a klepněte na tlačítko Uložit. 5. Klepněte na OK. Přidat lze i razítko na základě již uložené šablony: 1. Klepněte na šipku vedle nástroje a vyberte požadovanou šablonu razítka. 2. Umístěte razítko na stránku podle ptřeby. Přesun razítka Pomocí nástroje vyberte razítko a pak pomocí myši razítko přetáhněte. Změna velikosti razítka 1. Klepněte na razítko, aby bylo aktivní. 2. Umístěte kurzor myši na okraj razítka. 3. Podržte stisknuté levé tlačítko myši a přetáhněte okraj požadovaným směrem. 4. Uvolněte tlačítko myši. 11

12 Umístíte li kurzor myši do rohu razítka, přetažením myší se změní současně svislý i vodorovný okraj. Změna parametrů razítka Poklepejte na razítko a zadejte požadované parametry. Vyberte razítko, jehož parametry chcete změnit, v místní nabídce zvolte položku Vlastnosti razítka a zadejte požadované parametry. Odstranění razítka Vyberte razítko, které chcete odstranit, a stiskněte klávesu DEL. Vyberte razítko, které chcete odstranit, a v místní nabídce vyberte položku Odstranit razítko. Vytvoření šablony razítka Šablonu razítka lze vytvořit několika způsoby: 1. Poklepejte na razítko. 2. Vyberte možnost Uložit šablonu razítka 3. Zadejte název šablony a klepněte na tlačítko Uložit. 1. Klepněte na šipku vedle nástroje a potom klepněte na volbu Vytvořit novou šablonu razítka. 2. Zadejte požadované parametry razítka a klepněte na tlačítko OK. 1. Klepněte na šipku vedle nástroje a potom klepněte na položku Správa šablony razítek. 2. Proveďte jednu z následujících operací: Klepnutím na volbu Nový vytvořte novou šablonu. Klepnutím na volbu Kopírovat zkopírujte existující šablonu. 3. Zadejte požadované parametry razítka a klepněte na tlačítko OK. Lze vytvořit až 20 šablon razítek. Změna šablony razítka 1. Klepněte na šipku vedle nástroje a potom klepněte na položku Správa šablony razítek. 2. Vyberte požadovanou šablonu a klepněte na tlačítko Upravit. 3. Proveďte potřebné změny a klepněte na tlačítko OK. Odstranění šablony razítka 1. Klepněte na šipku vedle nástroje a potom klepněte na Správa šablony razítek. 2. Vyberte šablonu, kterou chcete odstranit, a klepněte na volbu Odstranit. Automatické číslování S aplikací ABBYY PDF Transformer 3.0 nyní lze automaticky číslovat dokumenty při převodu do PDF s možností hledání a do PDF/A. Automatické číslování značně usnadňuje hledání v archivu. Pokud poprvé automaticky číslujete dokument: 1. V části Pokročilé možnosti vyberte položku Povolit Automatické číslování. 12

13 2. V zobrazeném okně do pole Název profilu zadejte název nově vytvářeného profilu. 3. Zadejte možnosti automatického číslování: Parametry Zvolte jednu nebo více možností: Vložit aktuální číslo Pro každou stránku v dokumentu nebo pro celý dokument lze přiřadit jedinečné číslo. Číslování začne od zadaného čísla. Při zpracování více dokumentů bude číslování pokračovat. Ve výchozím nastavení číslování začíná od 0001 a číslují se dokumenty, nikoliv stránky. Chcete-li výchozí hodnotu změnit, klepněte na volbu Nastavit číslo Vložit aktuální datum Text automatického číslování bude obsahovat datum, kdy byl dokument PDF vytvořen. Vložit aktuální čas Text automatického číslování bude obsahovat čas, kdy byl dokument PDF vytvořen. Vložit číslo stránky Text automatického číslování bude obsahovat číslo stránky v dokumentu PDF. Zvolené parametry se přidají do pole Formát za kurzor. V tomto poli lze měnit pořadí parametrů, doplnit vysvětlující poznámky a nastavit formáty data a času. Další informace najdete v části Aktuální datum a čas v razítkách a automatickém číslování. Přidat okraj Zvolte tuto možnost, chcete-li text ohraničit rámečkem. Pozice Vyberte jednu z osmi možných pozic na stránce. Písmo Lze zvolit typ písma, velikost písma a barvu písma. 4. Klepněte na tlačítko Uložit. Když nyní vytvoříte dokument PDF nebo převedete soubor do formátu PDF, výsledný dokument PDF bude automaticky číslován a v programu se uloží příslušný profil. Dokument lze také automaticky číslovat na základě již vytvořeného profilu: 1. V části Pokročilé možnosti vyberte volbu Povolit Automatické číslování. 2. V rozevíracím seznamu vyberte požadovaný profil automatického číslování. Automatické číslování je možné pouze při převodu na dokument PDF s možností hledání. Pokud automaticky očíslujete dokument a pak přepnete do jakéhokoli jiného režimu, výsledný dokument nebude automaticky číslován. Změna parametrů automatického číslování Parametry automatického číslování lze změnit dvěma způsoby: 1. V oblasti nastavení poklepejte na automatické číslo. 13

14 2. Zadejte požadované parametry a klepněte na tlačítko Uložit. Tím se také změní parametry příslušného profilu. 1. Klepněte na volbu Správa profilů 2. Vyberte profil automatického číslování, který chcete změnit, a klepněte na tlačítko Upravit. 3. Zadejte požadované parametry a klepněte na tlačítko Uložit. Odstranění automatického číslování Zrušte zaškrtnutí možnosti Povolit Automatické číslování. Vytvoření profilu automatického číslování Profil automatického číslování lze vytvořit dvěma způsoby: 1. V oblasti nastavení části Pokročilé možnosti klepněte na Vytvořit nový 2. Zadejte požadované parametry a klepněte na tlačítko Uložit. 1. Klepněte na volbu Správa profilů 2. Proveďte jednu z následujících operací: Klepnutím na volbu Nový vytvořte nový profil automatického číslování. Klepnutím na volbu Kopírovat zkopírujte existující profil automatického číslování. 3. Zadejte požadované parametry a klepněte na tlačítko Uložit. Odstranění profilu automatického číslování. 1. Klepněte na volbu Správa profilů 2. Vyberte profil, který chcete odstranit, a klepněte na volbu Odstranit. Pokud odstraníte profil automatického číslování, který byl použitý ve vašem dokumentu, dokument se automaticky očísluje na základě prvního zbývajícího profilu. Pokud nezbývají žádné profily automatického číslování, dokument nebude automaticky číslován. Zlepšení výsledků převodu Tato kapitola obsahuje rady pro výběr možností převodu, které nejlépe odpovídají struktuře dokumentu, a rady pro výběr správných nastavení pro řešení nestandardních situací. Složitá struktura dokumentu nebyla po převodu zachována 14

15 Tabulka nebyla zjištěna Buňky tabulky nebyly zjištěny správně Obrázek nebyl zjištěn Svislý text není správně převeden Otáčení obrázků Nastavení typů oblastí a okrajů oblastí Nesprávné písmo v převedeném textu nebo některá písmena nahrazena znaky "?" nebo " " Převod dokumentů napsaných ve více jazycích Práce s texty v hebrejštině, čínštině, japonštině a thajštině Složitá struktura dokumentu nebyla po převodu zachována Předtím, než aplikace ABBYY PDF Transformer 3.0 převede dokument, zjistí oblasti obsahující text, obrázky a tabulky. Aplikace poté provede analýzu a určí, které oblasti budou převedeny a v jakém pořadí. Tyto informace se využívají také při opětovném vytváření původního formátování. V důsledku velmi složitého formátování mohou být některé oblasti zjištěny nesprávně. V tom případě můžete nastavit pouze tyto oblasti místo ručního vykreslování všech oblastí. Nastavení oblastí: 1. Pomocí nástrojů oblastí umístěných na panelu nástrojů upravte oblasti. 2. Znovu spusťte proces převodu. Tabulka nebyla zjištěna Oblasti tabulky označují tabulky nebo části textu uspořádané do tabulky. Pokud se programu nepodaří zjistit tabulku automaticky, pomocí nástroje Tabulka vykreslete oblast tabulky kolem tabulky ručně. 1. Na panelu nástrojů vyberte nástroj a poté pomocí myši vykreslete kolem tabulky na obrazu obdélník. 2. Proveďte jednu z následujících operací: Na panelu nástrojů vyberte nástroj ; Pravým tlačítkem klepněte na obdélník a v místní nabídce vyberte položku Analyzovat strukturu tabulky; Stiskněte kombinaci kláves CTRL+SHIFT+F. Je li to nutné, upravte výsledky. 3. Znovu spusťte proces převodu. Typ libovolné oblasti lze změnit na tabulku: pravým tlačítkem klepněte do oblasti a vyberte položku Oblast tabulky. Buňky tabulky nebyly zjištěny správně Pokud aplikace ABBYY PDF Transformer 3.0 nesprávně zjistila řádky a sloupce v tabulce, můžete upravit výsledky automatické analýzy a znovu spustit proces převodu. 15

16 K úpravě oblasti tabulky použijte: Nástroje na panelu nástrojů. Lze přidávat nebo odebírat svislé či vodorovné řádky v tabulce. Na panelu nástrojů vyberte nástroj, nebo. Chcete li sloučit nebo rozdělit vybrané buňky, vyberte nástroj nebo. Lze rozdělit pouze buňky, které byly předtím sloučeny. Příkazy místní nabídky. Pravým tlačítkem myši klepněte na požadovanou oblast tabulky a v místní nabídce vyberte příkaz: Sloučit buňky tabulky nebo Rozdělit buňky tabulky, chcete li sloučit nebo rozdělit vybrané buňky. Lze rozdělit pouze buňky, které byly předtím sloučeny. Pokud tabulka obsahuje pouze obrázek, zvolte možnost Zacházet se zvolenými buňkami jako s obrázkem. Pokud buňka obsahuje text i obrázek, nakreslete zvláštní oblast pro obrázek v buňce. Klávesové zkratky. Chcete li sloučit nebo rozdělit buňky tabulky, stiskněte klávesy CTRL+M nebo CTRL+L. Lze rozdělit pouze buňky, které byly předtím sloučeny. Také může vzniknout nutnost upravit výsledky automatické analýzy tabulky, pokud tabulka obsahuje buňky se svislým textem. Obrázek nebyl zjištěn Oblasti obrázku označují obrázky v dokumentu. Oblasti obrázku lze použít také k výběru libovolných částí textu, se kterými chcete pracovat jako s obrázky. Pokud se aplikaci nepodaří zjistit obrázek automaticky, pomocí nástroje Obrázek vykreslete oblast obrázku kolem obrázku ručně. 1. Na panelu nástrojů vyberte nástroj a poté pomocí myši vykreslete obdélníkovou oblast kolem obrázku v obrazu. 2. Znovu spusťte proces převodu. Typ libovolné oblasti lze změnit na Obrázek: pravým tlačítkem klepněte do oblasti a vyberte položku Oblast obrázku. Svislý text není správně převeden Část převedeného textu může obsahovat velké množství chyb, pokud byla chybně zjištěna její orientace. Pokud má veškerý text na stránce nestandardní orientaci, stránku otočte. 16

17 Převod svislého textu: 1. Vyberte oblast nebo buňku tabulky, která obsahuje svislý text. 2. Z místní nabídky vyberte požadovanou orientaci textu. 3. Znovu spusťte proces převodu. Otáčení obrázků Aby byl text převeden správně, musí být obrázky orientovány pro obvyklé čtení, tedy text musí začínat nahoře, a stránky musí být vodorovné. Otočení obrázku: 1. Otevřete stránku, kterou chcete otočit. 2. Na panelu nástrolů vyberte jeden nástroj: Otočí obrázek o 90 stupňů doprava. Otočí obrázek o 90 stupňů doleva. Nastavení typů oblastí a okrajů oblastí Předtím, než aplikace ABBYY PDF Transformer 3.0 začne převádět dokument, zjistí následující typy oblastí: Text, Obrázek, Tabulka. Aplikace poté provede analýzu a určí, které oblasti budou převedeny a v jakém pořadí. Tyto informace se využívají také při opětovném vytváření původního formátování. Hraniční oblasti různých typů mají různé barvy. K navigaci v oblastech použijte klávesu Tab. Všechny oblasti jsou očíslovány a tato čísla určují pořadí navigace. Nástroje pro nastavení oblastí jsou umístěny na panelu nástrojů. Po dokončení nastavení oblastí znovu spusťte proces převodu. Vytvoření nové oblasti 1. Vyberte nástroj na panelu nástrojů: nakreslí textovou oblast, nakreslí oblast obrázku, nakreslí oblast tabulky. 2. Pomocí myši nakreslete kolem oblasti obdélník. Chcete li změnit typ oblasti, klepněte na ni pravým tlačítkem myši a z místní nabídky vyberte požadovaný typ. Nastavení okrajů oblasti 1. Klepněte na okraj oblasti a podržte levé tlačítko myši. Ukazatel myši se změní na obousměrnou šipku. 2. Přetáhněte ukazatel požadovaným směrem. 3. Uvolněte tlačítko myši. Pokud klepnete na roh oblasti, lze současně přesunout horizontální i vertikální okraj oblasti. Přidání/odebrání částí oblasti 1. Vyberte nástroj /. 17

18 2. Umístěte ukazatel myši do oblasti a vytvořte obdélník. Po uvolnění myši se obdélníková část přidá k oblasti nebo z ní bude odstraněna. 3. Je-li to nutné, upravte okraj oblasti. Tyto nástroje nelze používat k přidávání/odebírání částí v oblasti tabulky. Okraje oblasti lze změnit přidáním nových uzlů (rozdělovacích bodů). Přidání nového uzlu: Stiskněte klávesu SHIFT, umístěte ukazatel myši do místa, kam chcete nový uzel umístit (ukazatel se změní na křížek) a klepněte na okraj. Uzel se přidá do okraje oblasti. Pomocí myši přesuňte rozdělené části okraje libovolným směrem. Výběr jedné nebo více oblastí Vyberte nástroj, nebo, stiskněte tlačítko CTRL a klepněte na oblasti, které chcete vybrat. Pokud chcete výběr zrušit, znovu klepněte na oblast. Přesunutí oblasti Vyberte oblast, kterou chcete přesunout, stiskněte tlačítko ALT a přesuňte oblast do požadovaného umístění. Přečíslování oblastí 1. Vyberte nástroj. 2. Klepněte na oblasti v požadovaném pořadí. Obsah oblastí se ve výstupním textu zobrazí ve stejném pořadí. Oblasti jsou automaticky číslovány zleva doprava bez ohledu na směr textu. Odstranění oblasti Pravým tlačítkem myši klepněte na oblast a v místní nabídce vyberte položku Odstranit oblast nebo vyberte oblast, kterou chcete odstranit, a stiskněte DEL. Odstranění všech oblastí na jednotlivých stránkách: 1. V okně Stránky zvolte požadované stránky. Chcete-li vybrat více stránek, podržte stisknutou klávesu SHIFT nebo CTRL. 2. Vyberte nástroj. Odstranění všech oblastí: Vyberte nástroj. Změna orientace textu Pravým tlačítkem myši klepněte na oblast textu a v místní nabídce vyberte požadovanou orientaci textu. Nesprávné písmo v převedeném textu Pokud zjistíte, že jsou některá písmena v převedeném textu nahrazena znaky "?" nebo " ", nainstalujte písmo, které obsahuje všechny znaky použité v textu. Následující tabulka uvádí doporučená písma. 18

19 Jazyk Písmo Hlavní jazyky Arménština (Východní, Západní, Grabar) Arial Unicode MS (2) Hebrejština Arial Unicode MS (2) Tatarština Microsoft Core Fonts 2.82 (1) (Arial, Courier New a Times New Roman) Další jazyky Abchazština Arial Unicode MS (2) Adygejština Agulština Altajština Avarština Azerština (cyrilice), Azerština (latinka) Baškirština Burjatština Arial Unicode MS (2), Lucida Sans Unicode Arial Unicode MS (2), Lucida Sans Unicode Arial Unicode MS (2), Lucida Sans Unicode Arial Unicode MS (2), Lucida Sans Unicode Microsoft Core Fonts 2.82 (1) (Arial, Courier New a Times New Roman) Arial Unicode MS (2), Palatino Linotype Microsoft Core Fonts 2.82 (1) (Arial, Courier New a Times New Roman) Chakaština Arial Unicode MS (2) Chantyjština Arial Unicode MS (2) Čečenština Arial Unicode MS (2), Lucida Sans Unicode Čínština zjednodušená, Čínština tradiční Čukotština Arial Unicode MS (2) Písma SimSun Příklad: SimSun (Founder Extended), SimSun 18030, NSimSun. Simhei YouYuan PMingLiU MingLiU Ming (pro ISO10646) STSong Arial Unicode MS (2), Lucida Sans Unicode Čuvaština Arial Unicode MS (2) Dargwa Dungan Arial Unicode MS (2), Lucida Sans Unicode Microsoft Core Fonts 2.82 (1) (Arial, Courier New a Times New Roman) 19

20 Gagauzština Arial Unicode MS (2) Hauština Inguština Arial Unicode MS (2), Lucida Sans Unicode Arial Unicode MS (2), Lucida Sans Unicode Jakutština Arial Unicode MS (2) Japonština Arial Unicode MS (2) Písma SimSun Příklad: SimSun (Founder Extended), SimSun 18030, NSimSun. Simhei YouYuan PMingLiU MingLiU Ming (pro ISO10646) STSong Kabardština Kalmyčtina Karakalpačtina Kazaština Korjačtina Kyrgyzština Lakština Lezgi Mansijština Arial Unicode MS (2), Lucida Sans Unicode Microsoft Core Fonts 2.82 (1) (Arial, Courier New a Times New Roman) Microsoft Core Fonts 2.82 (1) (Arial, Courier New a Times New Roman) Microsoft Core Fonts 2.82 (1) (Arial, Courier New a Times New Roman) Arial Unicode MS (2), Lucida Sans Unicode Microsoft Core Fonts 2.82 (1) (Arial, Courier New a Times New Roman) Arial Unicode MS (2), Lucida Sans Unicode Arial Unicode MS (2), Lucida Sans Unicode Arial Unicode MS (2), Lucida Sans Unicode Marijština Arial Unicode MS (2) Mongolština Něnečtina Microsoft Core Fonts 2.82 (1) (Arial, Courier New a Times New Roman) Microsoft Core Fonts 2.82 (1) (Arial, Courier New a Times New Roman) Osetština Arial Unicode MS (2) Ruština (starý pravopis) Tabasaranština Tádžičtina Arial Unicode MS (2), Palatino Linotype Arial Unicode MS (2), Lucida Sans Unicode Arial Unicode MS (2), Palatino Linotype Thajština Arial Unicode MS (2) Aharoni David Levenim mt Miriam 20

Aplikace optického rozpoznávání znaků. ABBYY FineReader. Verze 10 Uživatelská příručka. 2009 ABBYY. Všechna práva vyhrazena.

Aplikace optického rozpoznávání znaků. ABBYY FineReader. Verze 10 Uživatelská příručka. 2009 ABBYY. Všechna práva vyhrazena. Aplikace optického rozpoznávání znaků ABBYY FineReader Verze 10 Uživatelská příručka 2009 ABBYY. Všechna práva vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu mohou být předmětem změn a to bez oznámení

Více

Aplikace optického rozpoznávání znaků. ABBYY FineReader. Verze 8.0 Uživatelská příručka. 2005 ABBYY Software. Všechna práva vyhrazena.

Aplikace optického rozpoznávání znaků. ABBYY FineReader. Verze 8.0 Uživatelská příručka. 2005 ABBYY Software. Všechna práva vyhrazena. Aplikace optického rozpoznávání znaků ABBYY FineReader Verze 8.0 Uživatelská příručka 2005 ABBYY Software. Všechna práva vyhrazena. Informace uvedené v lomlo dokumentu mohou být předmětem změn a to bez

Více

Aplikace optického rozpoznávání znaků ABBYY FineReader 12 Uţivatelská příručka

Aplikace optického rozpoznávání znaků ABBYY FineReader 12 Uţivatelská příručka Aplikace optického rozpoznávání znaků ABBYY FineReader 12 Uţivatelská příručka 2013 ABBYY Production LLC. Všechna práva vyhrazena. Informace v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění

Více

Uživatelský manuál. DYMO Label TM. v.8

Uživatelský manuál. DYMO Label TM. v.8 Uživatelský manuál DYMO Label TM v.8 Copyright 2012 Sanford, L.P. Všechna práva vyhrazena. Revize 1/25/2013. Žádná část tohoto dokumentu ani software nesmí být reprodukovány nebo přenášeny v žádné formě

Více

Změna názvů verzí! Verze Enterprise Print Server se nyní nazývá Enterprise Automation.

Změna názvů verzí! Verze Enterprise Print Server se nyní nazývá Enterprise Automation. Změna názvů verzí! V aplikaci BarTender 9.3 došlo ke změně názvů některých verzí. I když bude ale software obsahovat nové názvy, v doprovodné Úvodní příručce budou ještě uvedeny staré názvy. Verze Enterprise

Více

Přední světový software pro tisk štítků, čárových kódů, RFID a karet. Začínáme se sadou BarTender Application Suite

Přední světový software pro tisk štítků, čárových kódů, RFID a karet. Začínáme se sadou BarTender Application Suite Přední světový software pro tisk štítků, čárových kódů, RFID a karet. Začínáme se sadou BarTender Application Suite Přehled, instalace, a základní použití (České vydání) Rev. 13.06.20.1541 Czech ii BarTender

Více

Print2PDF verze 9. Příručka uživatele

Print2PDF verze 9. Příručka uživatele Print2PDF verze 9 Příručka uživatele Obsah 1. Převod do formátu PDF... 6 1.1. PDF... 6 1.2. Print2PDF verze 9... 6 1.3. Bližší charakteristika základních komponent... 6 1.3.1. Tiskový ovladač Print2PDF...

Více

Příručka Nero Kwik Media

Příručka Nero Kwik Media Příručka Nero Kwik Media Informace o autorských právech a ochranných známkách Tento dokument a veškerý jeho obsah je chráněn mezinárodními autorskými právy a dalšími právy na ochranu duševního vlastnictví

Více

O programu HiFile HiFile HiFile

O programu HiFile HiFile HiFile Uživatelská příručka O programu HiFile je multimediální databázová aplikace pro zpracování a archivaci obrazových dokumentů. Má tyto základní vlastnosti: plně český dynamický databázový a archivační software

Více

Microsoft EXCEL 2010. Marie Schäferová. Elektronická učebnice

Microsoft EXCEL 2010. Marie Schäferová. Elektronická učebnice Microsoft EXCEL 2010 Elektronická učebnice Marie Schäferová Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H 1 Úvod... 5 1.1 Prostředí programu...

Více

Úvodní příručka prostředí KDE SUSE Linux Enterprise Desktop 10 SP2

Úvodní příručka prostředí KDE SUSE Linux Enterprise Desktop 10 SP2 Úvodní příručka prostředí KDE SUSE Linux Enterprise Desktop 10 SP2 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL SUSE Linux Enterprise poskytuje nástroje, které uživatelé systému Linux* potřebují pro svou každodenní činnost.

Více

Printer Administration Utility 4.2 Uživatelská příručka

Printer Administration Utility 4.2 Uživatelská příručka Verze 2.3 Printer Administration Utility 4.2 Uživatelská příručka Autorská práva Copyright 2006-2008 SHARP Corporation. All rights reserved. Rozmnožování, přizpůsobování nebo překládání bez předcházejícího

Více

Obsah příručky. Vítá vás sada CorelDRAW Graphics Suite X3... 1. CorelDRAW... 17. Corel PHOTO-PAINT... 247. CorelDRAW Rejstřík...

Obsah příručky. Vítá vás sada CorelDRAW Graphics Suite X3... 1. CorelDRAW... 17. Corel PHOTO-PAINT... 247. CorelDRAW Rejstřík... Obsah příručky Vítá vás sada CorelDRAW Graphics Suite X3..................... 1 CorelDRAW............................................... 17 Corel PHOTO-PAINT...................................... 247 CorelDRAW

Více

Sharpdesk Mobile v2.1 Provozní příručka Pro systém Windows

Sharpdesk Mobile v2.1 Provozní příručka Pro systém Windows Sharpdesk Mobile v2.1 Provozní příručka Pro systém Windows SHARP CORPORATION Copyright 2012 2015 SHARP CORPORATION Všechna práva vyhrazena. 1 Obsah 1 Přehled... 4 2 Poznámky k použití... 5 3 Instalace

Více

Děkujeme, že jste si vybrali ONYX.

Děkujeme, že jste si vybrali ONYX. Děkujeme, že jste si vybrali ONYX. Pro zajištění správné instalace a nastavení si prostudujte tuto příručku a uschovejte si ji na bezpečném místě pro budoucí použití. Tento dokument a software v něm popisovaný

Více

ABBYY FineReader 11 Corporate Edition

ABBYY FineReader 11 Corporate Edition ABBYY FineReader 11 Corporate Edition 2011 ABBYY. Všechna práva vyhrazena. Informace v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění a nepředstavují závazek ze strany ABBYY. Software popisovaný

Více

2002 Adobe Systems Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Adobe InDesign 2.0 CE Příručka uživatele pro Windows a Macintosh Tato příručka, stejně jako

2002 Adobe Systems Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Adobe InDesign 2.0 CE Příručka uživatele pro Windows a Macintosh Tato příručka, stejně jako Příručka uživatele 2002 Adobe Systems Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Adobe InDesign 2.0 CE Příručka uživatele pro Windows a Macintosh Tato příručka, stejně jako v ní popisovaný software, je poskytována

Více

Sticky Password 5.0 manuál. 2012 Lamantine Software, a.s.

Sticky Password 5.0 manuál. 2012 Lamantine Software, a.s. Sticky Password 5.0 manuál 2012 Lamantine Software, a.s. 2 Sticky Password 5.0 manuál Obsah Kapitola I Sticky Password 4 Kapitola II Rozhraní Sticky Password 4 1 Tlačítko... rychlého spouštění 5 2 Okno

Více

Kurz aplikace Microsoft FrontPage 2002 Obsah

Kurz aplikace Microsoft FrontPage 2002 Obsah Kurz aplikace Microsoft FrontPage 2002 Obsah Úvod... 2 Než začnete s prací... 2 Přehled... 2 Máte-li nainstalován software webového serveru... 3 Aplikace FrontPage a prohlížeč Microsoft Internet Explorer...

Více

SP 1200SF/SP 1200S Příručka uživatele programů

SP 1200SF/SP 1200S Příručka uživatele programů SP 1200SF/SP 1200S Příručka uživatele programů Před používáním přístroje si důkladně pročtěte tento manuál a uchovejte jej pro případné pozdější dotazy. Pro zajištění bezpečného a správného používání si

Více

POUŽÍVÁNÍ APLIKACE STANDARD

POUŽÍVÁNÍ APLIKACE STANDARD POUŽÍVÁNÍ APLIKACE ADOBE ACROBAT 9 STANDARD Copyright 2009 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved. Použití Adobe Acrobat 9 Standard pro Windows If this guide is distributed with software that

Více

Příručka k produktu GFI. Příručka ke klientu

Příručka k produktu GFI. Příručka ke klientu Příručka k produktu GFI Příručka ke klientu Informace a obsah v tomto dokumentu slouží jen pro informační účely a jsou poskytovány, tak jak jsou, bez jakýchkoli dalších záruk, výslovných či implikovaných,

Více

www.tkv.mondodigitale.org

www.tkv.mondodigitale.org PROJEKT THE KNOWLEDGE VOLUNTEERS - PRŮVODCE The Knowledge Volunteers Manuál kurzu Fondazione Mondo Digitale www.mondodigitale.org THE KNOWLEDGE VOLUNTEERS Číslo grantové smlouvy: 2011-3279/001-001 Tento

Více

Filmy z vašeho života

Filmy z vašeho života Pinnacle Studio Verze 17 Včetně aplikací Pinnacle Studio Plu a Pinnacle Studio Ultimate Filmy z vašeho života Copyright 2013 Corel Corporation. Všechna práva vyhrazena. Respektujte prosím práva umělců

Více

Příručka uživatele programu Button Manager V2

Příručka uživatele programu Button Manager V2 Příručka uživatele programu Button Manager V2 Verze B CZE Copyright Copyright 2013 Brother Industries, Ltd. Všechna práva vyhrazena. Informace v tomto dokumentu obsažené se mohou kdykoliv změnit bez předchozího

Více

Uživatelská příručka k DYMO Label Software. Verze 7.6

Uživatelská příručka k DYMO Label Software. Verze 7.6 Uživatelská příručka k DYMO Label Software Verze 7.6 Copyright 2004-2006 DYMO. Všechna práva vyhrazena. Verze 7.6 Revize 07/06. Žádná část tohoto dokumentu nebo software nesmí být reprodukována nebo přenášena

Více

2000 Adobe Systems Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Adobe GoLive 5.0 Příručka uživatele pro Windows a Macintosh Tato příručka, stejně jako v ní

2000 Adobe Systems Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Adobe GoLive 5.0 Příručka uživatele pro Windows a Macintosh Tato příručka, stejně jako v ní Příručka uživatele Příručka uživatele 2000 Adobe Systems Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Adobe GoLive 5.0 Příručka uživatele pro Windows a Macintosh Tato příručka, stejně jako v ní popisovaný software,

Více

ABBYY FineReader 12 Corporate Příručka správce systému

ABBYY FineReader 12 Corporate Příručka správce systému ABBYY FineReader 12 Corporate 2013 ABBYY. Všechna práva vyhrazena. Informace v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění a nepředstavují závazek ze strany ABBYY. Software popisovaný v

Více

ICT Manuál k základům PC dovedností

ICT Manuál k základům PC dovedností ICT Manuál k základům PC dovedností Lektor: Rostislav Tůma Bauerova vila, Libodřice 12. 11. 2010 Školení je realizováno v rámci projektu Vzdělávání a řemesla jako prostředek podnikání na venkově, podpořeného

Více

Signer. Příručka uţivatele

Signer. Příručka uţivatele Signer Příručka uţivatele Obsah 1. Co je Long-Term Docs Signer... 4 2. Instalace... 4 3. Spuštění aplikace... 6 4. Rychlá orientace v základních funkcích... 7 4.1. Přístup k základním funkcím a jejich

Více