Dokumentace. OpenScape Office myattendant. Communication for the open minded. Návod k použití A31003-P1000-U D19

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dokumentace. OpenScape Office myattendant. Communication for the open minded. Návod k použití A31003-P1000-U101-1-2D19"

Transkript

1 Dokumentace OpenScape Office myattendant Návod k použití A31003-P1000-U D19 Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications

2 Copyright Siemens Enterprise Communications s.r.o., držitel licence Siemens AG k obchodní značce Průmyslová 1306/ Praha 10 Číslo dokumentu: A31003-P1000-U D19 Communication for the open minded Informace v tomto dokumentu obsahují pouze obecné popisy popř. funkce, které se při konkrétním použití ne vždy shodují v uvedené formě nebo které se mohou zdůvodu dalšího vývoje produktů změnit. Požadované funkce jsou závazné pouze tehdy, jsou-li výslovně dohodnuty ve smlouvě. Dodací možnosti a technické změny vyhrazeny. Použité obchodní značky jsou vlastnictvím Siemens Enterprise Communications GmbH & Co. KG nebo příslušných majitelů. Siemens Enterprise Communications

3 Obsah 0 Úvod Hlavní okno myattendant Tlačítka funkcí Kontextová okna Instalace Předpoklady pro myattendant Instalace myattendant Spuštění myattendant Odinstalování myattendant První kroky Výběr jazyka uživatelského rozhraní Zapnutí nebo vypnutí hlavního kontextového okna v režimu automatického příjmu volání Zapnutí nebo vypnutí hlavního kontextového okna v režimu manuálního příjmu volání Zapnutí nebo vypnutí minimalizace hlavního okna při zavěšení Zapnutí nebo vypnutí kombinace tlačítek pro příjem a rozpojení volání Určení způsobu předání Nápověda online Vyvolání nápovědy online Vyvolání kontextové nápovědy online Adresáře Vyhledávání účastníků Volba telefonního čísla z interního adresáře Stav dostupnosti/nedostupnosti Změna stavu dostupnosti/nedostupnosti Úprava záznamu o účastníkovi Třídění interních účastníků Úprava externích kontaktů Přidání externích kontaktů Smazání externích kontaktů Přidání poznámky k účastníkovi Přidání nebo rozšíření LAN poznámky k účastníkovi Spojovatelské funkce Příjem volání Parkování volání Převzetí volání z parkování Přidržení volání Pokračování v hovoru Předání volání Záznam a přehrání hovoru Rozpojení volání (zavěšení) Volba telefonního čísla Správa účastníků Přiřazení účastníka uživatelskému tlačítku Přiřazení více účastníků uživatelským tlačítkům Přesunutí účastníka OpenScape Office, myattendant, návod k použití 3

4 Obsah Třídění účastníků Smazání záznamu účastníka Vytvoření nové záložky pro uživatelská tlačítka Vytvoření nové struktury pro uživatelská tlačítka Třídění záložek pro uživatelská tlačítka Smazání záložek pro uživatelská tlačítka Centrum zpráv Spuštění centra zpráv Zobrazení přehledu zpráv Poslech hlasových zpráv Přesun hlasových zpráv Přesměrování hlasových zpráv Uložení hlasových zpráv Přesunutí hlasových zpráv Přesměrování faxových zpráv Uložení faxových zpráv Úprava zpráv LAN Uložení textového modulu zpráv LAN Odstranění textového modulu zpráv LAN Posílání zprávy LAN Smazání zprávy LAN Konfigurace Přesměrování volání Určení cílů přesměrování Určení čísla provolby Záloha konfigurace myattendant Obnovení konfigurace myattendant Smazání konfiguračního souboru myattendant Programování telefonních tlačítek funkcí Jak naprogramovat telefonní tlačítka funkcí Výběr barvy uživatelského rozhraní Rejstřík OpenScape Office, myattendant, návod k použití

5 Úvod Hlavní okno myattendant 1 Úvod Tento dokument je určen pro uživatele myattendant a popisuje ovládání této aplikace. myattendant je spojovatelské pracoviště s funkcemi softwarového telefonu pro malé a střední podniky. Přijímá, přidržuje nebo parkuje volání a předává je požadovaným účastníkům. Interní a externí adresáře uvádějí všechny účastníky a informují o jejich aktuálním stavu dostupnosti/nedostupnosti. Vedle tradičních hlasových funkcí nabízí myattendant rovněž funkce zpráv. Můžete napsat textovou zprávu internímu účastníkovi a poslat ji prostřednictvím LAN, SMS nebo elektronické pošty. Hlavní okno myattendant Tlačítka funkcí Kontextová okna 1.1 Hlavní okno myattendant Hlavní okno myattendant je centrální rozhraní pro zřízení a ovládání. Hlavní okno obsahuje následující prvky: Oblast Řízení volání (1) Záložky pro uživatelská tlačítka, interní adresář a seznam volání (2) Tlačítka funkcí (3) Oblast Posílání zpráv (4) OpenScape Office, myattendant, návod k použití 5

6 Úvod Hlavní okno myattendant Ovládání myattendant myattendant lze ovládat mnoha různými způsoby: pomocí uživatelských tlačítek (ovládání myší) - hlavní popisovaný způsob v této dokumentaci prostřednictvím tlačítek funkcí na klávesnici (F1 až F12) pomocí číslicových tlačítek pro zadávání telefonních čísel pomocí tlačítek funkcí Tato návod k použití popisuje pouze nejobecnější, většinou přímé způsoby ovládání. Úvod Adresáře Spojovatelské funkce Správa účastníků Centrum zpráv Výběr jazyka uživatelského rozhraní Výběr barvy uživatelského rozhraní Volba telefonního čísla 6 OpenScape Office, myattendant, návod k použití

7 Úvod Tlačítka funkcí 1.2 Tlačítka funkcí Tlačítka funkcí obsahují nejdůležitější funkce pro ovládání spojovatelských funkcí a vyvolání adresářů. Individuální funkce se aktivují kliknutím nebo stiskem příslušného tlačítka funkce na klávesnici. Následuje popis funkce jednotlivých tlačítek. Tlačítko / tlačítko funkce Popis Otevření nápovědy. Přístup k možnostem nastavení. Zobrazení a zpracování interních účastníků komunikačního systému. Zobrazení kontaktů v celém podniku. Vyhledávání účastníků v interním a externím adresáři. Příjem nebo uvolnění volání. Přidržení a opětné spojení (unhold) volajících. Předání volání s ohlášením nebo bez ohlášení. Parkování hovorů a vyzvednutí z parkování Otevření centra zpráv. Volba čísel poboček. Nahrávání hovorů. Úvod OpenScape Office, myattendant, návod k použití 7

8 Úvod Kontextová okna 1.3 Kontextová okna Kontextová okna (PopUp) v závislosti na situaci se zobrazují v hlavním okně myattendant a umožňují Vám pohodlně reagovat na situaci jedním kliknutím. Příklady: Interní volání lze přijmout okamžitě; nové hlasové zprávy si lze poslechnout přímo. Úvod Zapnutí nebo vypnutí hlavního kontextového okna v režimu automatického příjmu volání Zapnutí nebo vypnutí hlavního kontextového okna v režimu manuálního příjmu volání Zapnutí nebo vypnutí minimalizace hlavního okna při zavěšení 8 OpenScape Office, myattendant, návod k použití

9 Instalace Předpoklady pro myattendant 2 Instalace Tato kapitola popisuje nutné systémové předpoklady a instalaci myattendant. Předpoklady pro myattendant Instalace myattendant Spuštění myattendant Odinstalování myattendant 2.1 Předpoklady pro myattendant Pro používání myattendant musí být klientské PC účastníka vybaveno vhodnou hardwarovou a softwarovou konfigurací. myattendant lze používat pouze ve spojení s následujícími systémovými telefony (HFA): OpenStage, optipoint 410 a optipoint 420. Pro bezchybné fungování myattendant je třeba splnit následující minimální požadavky na klientské PC: Jeden z následujících operačních systémů: Microsoft Windows XP se Service Pack 3 (32 bit) MS Windows Server 2003 se Service Pack 2 (32 bit Microsoft Windows Vista se Service Pack 1 (32 bit) Hardware 2 GHz CPU 512 MB RAM pro Microsoft Windows XP (SP3) (32 bit) 1 GB RAM pro Microsoft Windows Server 2003 (SP2) (32 bit) a Microsoft Windows Vista (SP1) (32 bit) 100 Mbit/s LAN (doporučuje se 1 Gbit/s LAN) Rozlišené obrazovky XGA (1024x768) Instalace Instalace myattendant OpenScape Office, myattendant, návod k použití 9

10 Instalace Instalace myattendant 2.2 Instalace myattendant Předpoklady: Váš PC splňuje předpoklady popsané pod Předpoklady pro myattendant. Váš uživatelský účet Windows má lokální oprávnění pro správu. Správce komunikačního systému Vám poskytnul instalační soubor. 1. Proveďte instalaci. 2. Jestliže se zobrazí okno User Account Control (ovládání uživatelského účtu) s hlášením An unidentified program wants access to your computer. (neidentifikovaný program chce přístup k Vašemu počítači), klikněte na Allow. 3. Sledujte instrukce v okně Setup myattendant (zřídit myattendant). 4. Klikněte na Finish (ukončit). Další kroky: Spusťte myattendant. Instalace Předpoklady pro myattendant Spuštění myattendant Odinstalování myattendant 2.3 Spuštění myattendant Předpoklady: myattendant je nainstalován na Vašem PC. 1. Klikněte na Start > Program Files > Communication Clients > myattendant. 2. V okně přihlášení Welcome to myattendant (vítejte v myattendant) zadejte své uživatelské jméno. Obvykle se jedná o Vaše telefonní číslo. Vpřípadě dotazů se obraťte na svého správce komunikačního systému. 3. Zadejte své heslo. Při prvním přihlášení je Vaše heslo Chcete-li v budoucnu používat myattendant s automatickým přihlášením, označte zaškrtávací rámeček Save Password (uložit heslo). Heslo se pak bude zobrazovat v okně přihlášení automaticky. Tuto možnost můžete kdykoli změnit. UPOZORNĚNÍ: Automatické přihlášení používejte pouze tehdy, když jste si jisti, že nikdo jiný nemá přístup k Vašemu uživatelskému účtu Windows. V opačném případě mohou neoprávnění uživatelé například získat přístup k Vašim hlasovým a faxovým zprávám nebo přesměrovat Vaše telefonní číslo na Vaše náklady ke zpoplatněným externím cílům. 10 OpenScape Office, myattendant, návod k použití

11 Instalace Odinstalování myattendant 5. Klikněte na Login (přihlásit). Instalace Instalace myattendant 2.4 Odinstalování myattendant 1. Zavřete myattendant. 2. V Control Panel (ovládací panel) klikněte na Programs and Features (programy a funkce). 3. V kontextovém menu Siemens myattendant klikněte na Uninstall (odinstalovat). 4. Klikněte na Continue (pokračovat). 5. V okně myattendant Uninstall klikněte na Yes. 6. Jestliže se zobrazí hlášení ohledně smazání sdílených uživatelských souborů, klikněte na No to all (ne všem). Instalace Instalace myattendant OpenScape Office, myattendant, návod k použití 11

12 První kroky Výběr jazyka uživatelského rozhraní 3 První kroky Hned na začátku je třeba provést následující důležité nebo nápomocné kroky (podrobné pokyny viz níže). Výběr jazyka Vyberte jazyk pro uživatelské rozhraní myattendant. Určení způsobu předávání volání Určete, zda mají být volání předávána číslu cíle s předchozím ohlášením nebo bez ohlášení. Zapnutí/vypnutí hlavního kontextového okna (PopUp) v režimu automatického příjmu volání Hlavní okno se automaticky maximalizuje, jakmile zazvoní telefon. Zapnutí/vypnutí hlavního kontextového okna v režimu manuálního příjmu volání Hlavní okno se maximalizuje, jakmile je volání manuálně přijato. Zapnutí/vypnutí minimalizace hlavního okna při zavěšení Hlavní okno se minimalizuje, jakmile je volání ukončeno nebo jsou všechna spojení zrušena. Zapnutí/vypnutí kombinace tlačítek pro předání a rozpojení volání Kombinace tlačítek se používají, když je funkce příjmu volání myattendant přerušena jinými aplikacemi. Výběr jazyka uživatelského rozhraní Zapnutí nebo vypnutí hlavního kontextového okna v režimu automatického příjmu volání Zapnutí nebo vypnutí hlavního kontextového okna v režimu manuálního příjmu volání Zapnutí nebo vypnutí minimalizace hlavního okna při zavěšení Zapnutí nebo vypnutí kombinace tlačítek pro příjem a rozpojení volání Určení způsobu předání Nápověda online 3.1 Výběr jazyka uživatelského rozhraní 1. Klikněte na F2 Setup.. 2. V okně User Validation (ověření uživatele) zadejte heslo a klikněte na OK. 12 OpenScape Office, myattendant, návod k použití

13 První kroky Zapnutí nebo vypnutí hlavního kontextového okna v režimu automatického příjmu volání Další kroky: 3. V rozevíracím seznamu Language (jazyk) vyberte požadovaný jazyk. 4. Klikněte na Save (uložit). Zavřete myattendant a restartujte aplikaci. První kroky Hlavní okno myattendant 3.2 Zapnutí nebo vypnutí hlavního kontextového okna v režimu automatického příjmu volání Hlavní okno myattendant se při příjmu příchozího volání automaticky maximalizuje. 1. Klikněte na F2 Setup. 2. V okně User Validation (ověření uživatele) zadejte heslo a klikněte OK. 3. Pro zapnutí/vypnutí této možnosti označte zaškrtávací rámeček Screen pop on inbound calls (kontextové okno při příchozích voláních). 4. Klikněte na Save. První kroky Kontextová okna 3.3 Zapnutí nebo vypnutí hlavního kontextového okna v režimu manuálního příjmu volání Hlavní okno myattendant se při manuálním příjmu volání otevře. 1. Klikněte na F2 Setup. 2. V okně User Validation zadejte heslo a klikněte na OK. 3. Pro zapnutí/vypnutí této možnosti označte zaškrtávací rámeček Screen pop on answer (kontextové okno při příjmu). 4. Klikněte na Save. První kroky Kontextová okna OpenScape Office, myattendant, návod k použití 13

14 První kroky Zapnutí nebo vypnutí minimalizace hlavního okna při zavěšení 3.4 Zapnutí nebo vypnutí minimalizace hlavního okna při zavěšení Hlavní okno myattendant se při ukončení volání minimalizuje a zobrazí se jako symbol na liště s nástroji Windows. 1. Klikněte na F2 Setup. 2. V okně User Validation zadejte heslo a klikněte na OK. 3. Pro zapnutí/vypnutí této možnosti označte zaškrtávací rámeček Minimize on hangup (minimalizace při zavěšení). 4. Klikněte na Save. První kroky Kontextová okna 3.5 Zapnutí nebo vypnutí kombinace tlačítek pro příjem a rozpojení volání Jestliže jsou PC nainstalované další aplikace pro přerušení funkce příjmu volání myattendant, můžete přijmout/rozpojit volání kombinací tlačítek CTRL + F6. 1. Klikněte na F2 Setup. 2. V okně User Validation zadejte heslo a klikněte na OK. 3. Pro zapnutí/vypnutí této možnosti označte zaškrtávací rámeček Global CTRL + F6 to answer / release (CTRL + F6 pro příjem/rozpojení). 4. Klikněte na Save. První kroky 3.6 Určení způsobu předání Zde můžete určit, zda má být volání předáno s předchozím ohlášením nebo bez ohlášení. 1. Klikněte na F2 Setup. 2. V okně User Validation zadejte heslo a klikněte na OK. 3. V rozevíracím seznamu Default Transfer Method (standardní způsob předání) vyberte způsob předání. 14 OpenScape Office, myattendant, návod k použití

15 První kroky Nápověda online 4. Klikněte na Save. První kroky 3.7 Nápověda online Nápověda online integrovaná do myattendant je kontextová, tzn., že můžete přímo vyvolávat vhodná témata pro svou aktuální situaci zpracování. Navigace Tlačítka vlevo nahoře poskytují následující funkce: Contents (obsah) Vám poskytuje přehled o struktuře. Index Vám umožňuje přímý přístup k tématu pomocí klíčových hesel. Search (vyhledat) Vám umožňuje najít cíleně podle úplného textu všechna relevantní témata. První kroky Vyvolání nápovědy online Vyvolání kontextové nápovědy online Vyvolání nápovědy online Předpoklady: Jste přihlášeni k myattendant. Klikněte na F1 Help. Nápověda online Vyvolání kontextové nápovědy online Prerequisites: Jste přihlášeni k myattendant. Klikněte na Help. Nápověda online OpenScape Office, myattendant, návod k použití 15

16 Adresáře Vyhledávání účastníků 4 Adresáře myattendant má k dispozici interní a externí adresář. Interní adresář obsahuje seznam všech účastníků komunikačního systému s jejich aktuálním stavem dostupnosti/nedostupnosti. Externí adresář obsahuje seznam kontaktů celého podniku. Seznam volání zaznamenává příchozí a odchozí volání. Vyhledávání účastníků Volba telefonního čísla z interního adresáře Stav dostupnosti/nedostupnosti Úprava záznamu o účastníkovi Třídění interních účastníků Úprava externích kontaktů Přidání externích kontaktů Smazání externích kontaktů Přidání poznámky k účastníkovi Přidání nebo rozšíření LAN poznámky k účastníkovi Hlavní okno myattendant 4.1 Vyhledávání účastníků Podrobnosti o účastníkovi, např. telefonní číslo nebo jméno, můžete hledat jak v interním, tak i externím adresáři. Pořadí znaků pro hledání a vrácené výsledky se zobrazí na pravé straně okna. 1. Klikněte na F5 Search (hledat). 2. Zadejte pořadí znaků pro hledání, například část jména. 3. Vyberte adresář (interní, externí nebo externí adresář offline), ve kterém chcete provést vyhledávání. 4. V poli hledání zadejte termín pro hledání (jméno, telefonní číslo). 16 OpenScape Office, myattendant, návod k použití

17 Adresáře Volba telefonního čísla z interního adresáře Výsledek: 5. Klikněte na Start. Výsledky se zobrazí na pravé straně okna. Adresáře Posílání zprávy LAN 4.2 Volba telefonního čísla z interního adresáře 1. Klikněte na F3 Int. Dir. 2. Klikněte dvakrát na vybraný záznam účastníka. Adresáře 4.3 Stav dostupnosti/nedostupnosti Stav dostupnosti/nedostupnosti informuje o dostupnosti interního účastníka v interním adresáři a na uživatelských tlačítkách. K dispozici jsou následující stavy dostupnosti: Symbol Stav dostupnosti Dostupnost Office (kancelář) dostupný na běžném pracovišti Meeting (porada) nepřítomný Sick (nemoc) nepřítomný Break (přestávka) nepřítomný Gone Out (mimo kancelář) nepřítomný Vacation (dovolená) nepřítomný OpenScape Office, myattendant, návod k použití 17

18 Adresáře Stav dostupnosti/nedostupnosti Symbol Stav dostupnosti Dostupnost Lunch (oběd) nepřítomný Gone Home (doma) nepřítomný Do Not Disturb (nerušit) nepřítomný Symbol Účastník volá Stav dostupnosti nebo spojení Účastník hovoří INFO: Pro účastníky bez systémových telefonů (např. ISDN nebo analogových) nezobrazí interní adresář stav dostupnosti, ale pouze stav spojení. Adresáře Změna stavu dostupnosti/nedostupnosti Změna stavu dostupnosti/nedostupnosti 1. Klikněte na F3 Int. Dir. (interní adresář) 2. Klikněte na účastníka, jehož stav dostupnosti/nedostupnosti chcete změnit. 3. Klikněte pravým tlačítkem myši na Change Users Status (změnit stav uživatele). 4. Vyberte požadovaný stav dostupnosti/nedostupnosti. Stav dostupnosti/nedostupnosti 18 OpenScape Office, myattendant, návod k použití

19 Adresáře Úprava záznamu o účastníkovi 4.4 Úprava záznamu o účastníkovi V interním adresáři můžete zpracovat podrobnosti o účastníkovi, jako např. číslo PIN, číslo mobilního telefonu a uživatelské jméno. Předpoklady: Tato funkce musí být uvolněna; jinak se zobrazí hlášení Access denied (odmítnutý přístup). 1. Klikněte na F3 Int. Dir. Zobrazí se seznam všech interních účastníků. 2. Klikněte pravým tlačítkem myši na účastníka, o kterém chcete zpracovat podrobnosti. 3. Z menu vyberte Edit (zpracovat). 4. Proveďte změny. Adresáře 4.5 Třídění interních účastníků 1. Klikněte na F3 Int. Dir. 2. Klikněte na nadpis sloupce (LastName (příjmení), FirstName (jméno), Extension (pobočka) atd.), který chcete použít jako kritérium pro třídění účastníků. Adresáře 4.6 Úprava externích kontaktů V externím adresáři můžete zpracovat podrobnosti o kontaktech, jako např. číslo PIN, číslo mobilního telefonu a uživatelské jméno. Předpoklady: Tato funkce musí být uvolněna; jinak se zobrazí hlášení Access denied. 1. Klikněte na F4 Ext Dir (externí adresář).. 2. Klikněte na kontakt, jehož podrobnosti chcete zpracovat. 3. Z menu vyberte Edit. 4. Nyní proveďte změny. 5. Klikněte na OK. 6. Klikněte na Close. Adresáře OpenScape Office, myattendant, návod k použití 19

20 Adresáře Přidání externích kontaktů 4.7 Přidání externích kontaktů Údaje o externích účastnících můžete uložit jako kontakty v externím adresáři. Tím získáte přímý přístup k těmto datům. 1. Klikněte na F4 Ext Dir.. Zobrazí se seznam všech externích kontaktů. 2. Klikněte na tlačítko Select (vybrat). Zobrazí se prázdné vstupní pole. 3. Zadejte podrobnosti o novém kontaktu. 4. Uložte nový kontakt pomocí OK. 5. Klikněte na Close. Adresáře 4.8 Smazání externích kontaktů UPOZORNĚNÍ: Smazaný externí kontakt nelze obnovit. 1. Klikněte na tlačítko funkce F4 Ext Dir. 2. Klikněte na kontakt, který chcete smazat. 3. Klikněte na tlačítko Remove (odstranit). 4. Klikněte na Yes pro potvrzení odstranění. 5. Klikněte na Close. Adresáře 4.9 Přidání poznámky k účastníkovi K účastníkovi můžete přidat poznámky, které pak můžete používat pro připomenutí. 1. Klikněte na F3 Int. Dir. Zobrazí se seznam všech interních účastníků. 2. Klikněte na účastníka, ke kterému chcete přidat poznámku. 3. Kliknutím pravým tlačítkem myši vyberte Add Note (přidat poznámku). 4. Zadejte text. 20 OpenScape Office, myattendant, návod k použití

21 Adresáře Přidání nebo rozšíření LAN poznámky k účastníkovi Výsledek: 5. Klikněte na Add. U záznamu účastníka v interním adresáři se zobrazí symbol dopisu. Adresáře 4.10 Přidání nebo rozšíření LAN poznámky k účastníkovi 1. Klikněte n F3 Int. Dir. Zobrazí se seznam všech interních účastníků. 2. Klikněte na účastníka. 3. Kliknutím pravým tlačítkem myši vyberte LAN Notes (poznámky LAN). Klikněte na poznámku LAN. Ta se zobrazí v dolní části okna. Poznámku popř. doplňte. 4. Klikněte na Save. 5. Klikněte na Close. Adresáře OpenScape Office, myattendant, návod k použití 21

22 Spojovatelské funkce 5 Spojovatelské funkce Spojovatelské funkce se používají pro řízení příchozích telefonních volání. Volání můžete přijímat, předávat účastníkům, přidržovat nebo zaparkovat. Tyto funkce se provádějí v oblasti Call Control (řízení volání) hlavního okna. Aktivní volání Oblast Active Calls (aktivní volání) zobrazuje seznam aktivních příchozích volání. Jestliže přichází volání od neznámého volajícího, jehož údaje ještě nejsou v systému uloženy, je vyplněno pouze pole ID. Pak máte možnost vyplnit ostatní pole příslušnými informacemi a uložit v externím adresáři. Jakmile jsou data uložena, zobrazí se pro každé aktivní volání následující podrobnosti: ID Sloupec Arrived At (došlo v) CLI Popis Jednoznačný identifikační kód, který systém automaticky přiřadí každému volání. Tento identifikační kód můžete přiřadit volajícímu, aby mohli být v budoucnu identifikováni, když obdržíte příchozí volání z tohoto čísla. Jestliže přichází volání od neznámého volajícího, jehož údaje ještě nejsou v systému uloženy, je vyplněno pouze pole ID. Uvádí, kdy došlo volání poprvé. Zobrazuje telefonní číslo volajícího. 22 OpenScape Office, myattendant, návod k použití

23 Spojovatelské funkce Příjem volání Sloupec First Name (jméno), Last Name (příjmení) and Company (firma) Call for (volání pro) Status (stav) Přidržená/předávaná/zaparkovaná volání Popis Poskytuje podrobné informace, jsou-li volající uloženi (jméno, příjmení, firma). Je-li ID volajícího přiřazeno zákazníkovi, jehož data jsou např. uložena v externím adresáři, zobrazí se tato data při příchozích voláních v polích Name (jméno) a Station Number/ Company (telefonní číslo/firma). Ukazuje, komu je volání určeno. Tato funkce je obzvláště užitečná, když myattendant obdrží více volání současně. Zobrazuje stav volání, např. vyzvánění, hovor atd. Kliknutím pravým tlačítkem myši na volání se zobrazí funkce, které lze při volání použít, např.: unpark (převzít z parkování) - je-li volání zaparkováno hang up (zavěsit) - při aktivním hovoru Oblast Held/Transferring/Parked Calls (přidržená/předávaná/zaparkovaná volání) zobrazuje seznam příchozích volání, která jste předali, zaparkovali nebo přidrželi. Pro každé spojení se v oblasti Active Calls zobrazí podrobnosti o volajícím. Příjem volání Parkování volání Převzetí volání z parkování Přidržení volání Pokračování v hovoru Předání volání Záznam a přehrání hovoru Rozpojení volání (zavěšení) Volba telefonního čísla Hlavní okno myattendant 5.1 Příjem volání 1. V oblasti Active Calls pro řízení volání klikněte pravým tlačítkem myši na volání, pro které se zobrazí Ringing (vyzvánění). 2. Klikněte na Answer Call (příjmout volání) nebo stiskněte tlačítko 0 na číselnici. Výsledek: Hovoříte s volajícím. Spojovatelské funkce OpenScape Office, myattendant, návod k použití 23

24 Spojovatelské funkce Parkování volání 5.2 Parkování volání Parkováním se volání přesune na volnou parkovací pozici, dokud není volaný účastník opět k dispozici pro příjem volání. Předpoklady: Přijali jste volání. 1. V oblasti Active Calls pro řízení volání klikněte pravým tlačítkem myši na příslušné volání. 2. Klikněte na Park Call (parkování volání). Výsledek: Volání se přesune do oblasti Held/Transferring/Parked Calls pro řízení volání. Zobrazí se stav volání (Parked) i parkovací pozice. Spojovatelské funkce 5.3 Převzetí volání z parkování Převzetím z parkování lze v zaparkovaném hovoru pokračovat. 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na zaparkované volání. 2. Klikněte na Unpark Call (převzít z parkování). Spojovatelské funkce 5.4 Přidržení volání Jestliže již hovoříte s jiným účastníkem, je příchozí volání umístěno do držení. 1. Na obrazovce pro řízení volání klikněte pravým tlačítkem myši na příslušné volání. 2. Klikněte na Place Call on Hold (umístění volání do držení) nebo stiskněte tlačítko - na číselnici. Výsledek: Volání je přesunuto do oblasti Held/Transferring/Parked Calls pro řízení volání. Stav volání se zobrazí jako On Hold (přidržováno). Spojovatelské funkce 24 OpenScape Office, myattendant, návod k použití

25 Spojovatelské funkce Pokračování v hovoru 5.5 Pokračování v hovoru Pro pokracování v přidrženém hovoru vyberte Reconnect Call (znovu spojit volání). 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na přidržené volání. 2. Klikněte na Reconnect Call nebo stiskněte tlačítko - na číselnici. Spojovatelské funkce 5.6 Předání volání Předpoklady: Volání bylo přijato. 1. Klikněte na volání. 2. Máte následující možnosti: Se stisknutým tlačítkem myši přetáhněte volání na uživatelské tlačítko požadovaného účastníka a pak tlačítko myši uvolněte (drag & drop) nebo stiskněte tlačítko + na číselnici. Spojovatelské funkce 5.7 Záznam a přehrání hovoru Předpoklady: Jste spojeni s telefonním partnerem. 1. Klikněte na F12 Rec.. Hovor je nahráván. 2. Po ukončení hovoru se zobrazí kontextové okno: Klikněte na Listen (poslech). Nahrané volání se přehraje přes reproduktor PC. nebo Klikněte na Close. Nahrané volání se uloží v centru zpráv. INFO: Telefonní číslo nahraného volání se uloží v seznamu volání. Spojovatelské funkce OpenScape Office, myattendant, návod k použití 25

26 Spojovatelské funkce Rozpojení volání (zavěšení) 5.8 Rozpojení volání (zavěšení) Funkce "Hang Up" (zavěsit) se používá k rozpojení stávajícího volání. 1. V řízení volání klikněte pravým tlačítkem myši na volání, pro které se zobrazuje stav Talking" (hovor). 2. Vyberte ze zobrazených možností Disconnect Call (rozpojit volání) nebo stiskněte tlačítko 0 na číselnici. Spojovatelské funkce 5.9 Volba telefonního čísla 1. Klikněte na F11 Dial. 2. V okně zadejte telefonní číslo. 3. Klikněte na Dial. Spojovatelské funkce Hlavní okno myattendant 26 OpenScape Office, myattendant, návod k použití

Documentation. OpenScape Office myattendant. Communication for the open minded. Návodk použití A31003-P1000-U101-7-2D19

Documentation. OpenScape Office myattendant. Communication for the open minded. Návodk použití A31003-P1000-U101-7-2D19 Documentation OpenScape Office myattendant Návodk použití A31003-P1000-U101-7-2D19 Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications www.siemens.com/open Copyright Siemens Enterprise

Více

AC-Win IP V1.0, Komfortní spojovatelská pracoviště pro HiPath 4000

AC-Win IP V1.0, Komfortní spojovatelská pracoviště pro HiPath 4000 AC-Win IP V1.0, Komfortní spojovatelská pracoviště pro HiPath 4000 Komfortní spojovatelské pracoviště AC-Win IP V1.0 pro IP systémy HiPath 4000 je realizováno jako aplikace Windows na osobním počítači.

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

Návod k použití webového portálu služby viphone business

Návod k použití webového portálu služby viphone business Návod k použití webového portálu služby viphone business 1. Požadavky na operační systém a PC Požadavky na operační systém a počítač jsou: - běžně vybavený kancelářský počítač, bylo by vhodné aby měl alespoň

Více

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 1. Systémové požadavky... 3 2. Připojení do sítě... 4 3. Přístup pomocí webového

Více

Průvodce aplikací GTS Webový portál www.centrex.gts.cz. Strana 1 z 12

Průvodce aplikací GTS Webový portál www.centrex.gts.cz. Strana 1 z 12 Průvodce aplikací GTS Webový portál www.centrex.gts.cz Strana 1 z 12 Obsah 1 Přihlášení... 3 2 Změna hesla... 4 3 Hlavní stránka aplikace základní popis... 4 4 Použití interaktivní nápovědy... 4 5 Úprava

Více

Enterprise Network Center

Enterprise Network Center Centralizovaný systém pro správu síťových zařízení Výchozí nastavení: Uživatelské jméno: root Heslo: root Příručka k rychlé instalaci Verze 1.2 Vydání 1, 03/2011 Copyright 2011. Všechna práva vyhrazena.

Více

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 1. Dříve než spustíte instalaci Vítáme Vás při instalaci nové verze aplikace eliška. Před samotnou instalací, prosím, ověřte, že jsou splněné následující podmínky:

Více

MSDNAA podpora. První přihlášení do systému: Další přihlášení do systému:

MSDNAA podpora. První přihlášení do systému: Další přihlášení do systému: MSDNAA podpora Pro přihlášení k MSDNAA za účelem stažení software použijte odkaz Přihlásit se MSDNAA v pravé části, nebo v prohlížeči zadejte adresu http://msdn62.e-academy.com/vutbr_fpui První přihlášení

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

Instalační manuál pixel-fox

Instalační manuál pixel-fox Instalační manuál pixel-fox Verze 01/2011 V5 (CZ) - Subject to change without notice! Systémové požadavky: Aktuální minimální systémové požadavky pro používání software pixel-fox na vašem PC jsou: - IBM

Více

Instalace programového vybavení

Instalace programového vybavení Instalace programového vybavení English pro Windows Obecné Specifikace P-touch Editor P-touch Quick Editor Printer Driver Umožňuje vytvářet libovolné štítky pomocí různých vzorů, fontů, šablon a klipártů.

Více

SIM Card Recovery Stick

SIM Card Recovery Stick SIM Card Recovery Stick Návod k použití Hlavní výhody produktu: Jednoduché ovládání Recovery software Obnoví i smazané SMS, které se nacházejí na SIM kartě Možno použít také pro kompletní management vaší

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

Informace. OpenScape Web Collaboration

Informace. OpenScape Web Collaboration Informace OpenScape Web Collaboration OpenScape Web Collaboration je škálovatelné, bezpečné a vysoce spolehlivé řešení webové konference pro podniky všech velikostí. Communication for the open minded Siemens

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

Documentation. OpenScape Office, myreports. Communication for the open minded. Uživatelská příručka A31003-P1000-U104-15-2D19

Documentation. OpenScape Office, myreports. Communication for the open minded. Uživatelská příručka A31003-P1000-U104-15-2D19 Documentation OpenScape Office, myreports Uživatelská příručka A31003-P1000-U104-15-2D19 Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications www.siemens.com/open Our Quality and Environmental

Více

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1 IPFW Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu verze 1.1 Popis aplikace Aplikace IPFW (IP Firewall) je určen k řízení placeného připojení k Internetu ve spojení s elektronickým mincovníkem

Více

IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka

IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka IceWarp Mail server 10 IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka Verze 10.4 Printed on 20 September, 2011 Instalace Prostudujte si před instalací Na cílové pracovní stanici musí být nainstalovaný program Microsoft

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Výrobce: Typ zařízení: Well Well T22P, Well T26P Firmware: 7.60.30.5, 6.60.30.5 Služba: VoIP CTX / Voice Connect (Virtuální ústředna / Neomezená linka) Datum: 2.11.2011

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET)

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) 1. Instalace plovoucí síťové verze zahrnuje dvě části: a) instalace serveru a b) lokální instalace na připojených pracovních

Více

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer lze použít na iphone a ipad pro zobrazení živého obrazu z DVR vzdálený server. I. Použití iphone pro přístup ke vzdálenému DVR Použití

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Téma 3: Správa uživatelského přístupu a zabezpečení I. Téma 3: Správa uživatelského přístupu a zabezpečení I

Téma 3: Správa uživatelského přístupu a zabezpečení I. Téma 3: Správa uživatelského přístupu a zabezpečení I Téma 3: Správa uživatelského přístupu a zabezpečení I 1 Teoretické znalosti V tomto cvičení si vysvětlíme, co to uživatelské a skupinové účty a jak jsou ve Windows 7 spravovány. Vyzkoušíte optimalizaci

Více

TecGo Online Local. Váš vstup do TecCom. Instalace, nastavení a použití objednávkového softwaru verze 3.0

TecGo Online Local. Váš vstup do TecCom. Instalace, nastavení a použití objednávkového softwaru verze 3.0 TecGo Online Local Váš vstup do TecCom Instalace, nastavení a použití objednávkového softwaru verze 3.0 OBSAH I. Druh instalace II. III. Instalace programu TecLocal Nastavení online-připojení a. Online-připojení

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah

Více

Síťová instalace a registrace pro progecad

Síťová instalace a registrace pro progecad Síťová instalace a registrace pro 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 1 3 Jak začít... 2 3.1 Instalace NLM Serveru pro... 2 3.2 Registrace NLM Serveru pro... 2 3.3 Přidávání a aktivace licencí... 2 3.4 Instalace

Více

Přístup k poště MS Office 365 mají pouze studenti 1. a 2. ročníku EkF prezenčního studia. Přístup k ostatním službám mají všichni studenti.

Přístup k poště MS Office 365 mají pouze studenti 1. a 2. ročníku EkF prezenčního studia. Přístup k ostatním službám mají všichni studenti. Obsah Přihlášení k Office 365... 1 Nastavení přeposílání (předávání) doručené pošty... 2 Instalace plného balíku aplikací Office 365 Pro Plus pro studenty... 3 Přihlášení v plné verzi Office 365 Pro Plus

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Easycars Aplikace pro správu autobazaru

Easycars Aplikace pro správu autobazaru Easycars Aplikace pro správu autobazaru Obsah 1 Úvod... 2 1.1 Požadavky... 2 2 Přihlášení do systému... 3 2.1 Úvodní stránka... 4 3 Správa nabídek vozů a klienů... 5 3.1 Výpis vozidel... 5 3.1.1 Export

Více

Řada Prestige 630-C. ADSL USB Modem. Příručka pro rychlou orientaci

Řada Prestige 630-C. ADSL USB Modem. Příručka pro rychlou orientaci Řada Prestige 630-C ADSL USB Modem Příručka pro rychlou orientaci Únor 2005 Seznámení s přístrojem Prestige Produktová řada Prestige 630-C přináší výhody nejmodernější technologie ADSL pro širokopásmový

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

Jak obnovit ztraceny dokumentu

Jak obnovit ztraceny dokumentu ID článku: 316951 - Poslední aktualizace: dubna 2007 - Revize: 1 Jak obnovit ztraceny dokumentu Zobrazení původního anglického článku a jeho překladu vedle sebe. UPOZORNĚNÍ: TENTO ČLÁNEK BYL STROJOVĚ PŘELOŽENMicrosoft

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

Průvodce novými funkcemi. www.htc.com

Průvodce novými funkcemi. www.htc.com www.htc.com Informace o právech k duševnímu vlastnictví Copyright 2009 HTC Corporation. Všechna práva vyhrazena. Microsoft, Windows a Windows Mobile jsou registrované obchodní značky nebo obchodní značky

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) Příprava Při instalaci elišky doporučujeme nemít spuštěné žádné další programy. Pro instalaci elišky je třeba mít administrátorská práva na daném počítači.

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení

Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení 1 5. 6. 7. 8. Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení telefonu Zapnutí telefonu a PIN Vložení

Více

Návod pro programovatelný ovladač

Návod pro programovatelný ovladač Návod pro programovatelný ovladač Dálkáč Makro 6 Stars Začínáme Pro programování ovladače je zapotřebí mít připojený ovladač do USB portu počítače kabelem USB/mini USB a spustit SW na programování. SW

Více

Lokality a uživatelé

Lokality a uživatelé Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 15.října 2013

Více

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows Vista

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows Vista Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows Vista Předmluva Tento návod slouží k nastavení připojení k síti Internet prostřednictvím služby Internet ONE, která využívá připojování pomocí protokolu

Více

Dokumentace k produktu IceWarp Notifikační nástroj

Dokumentace k produktu IceWarp Notifikační nástroj Dokumentace k produktu IceWarp Notifikační nástroj Notifikační nástroj umožňuje propojit pracovní stanicí s aplikací IceWarp Web klient. Kromě funkcí pro upozorňování na nové události je pomocí ní možné

Více

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA Novell Messenger 1.0 STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA www.novell.com Novell Messenger je produkt, který nezávisle na platformě slouží k rychlému zasílání zpráv v podnicích pomocí adresáře Novell e-directory

Více

Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů. verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013

Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů. verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013 Strana 1 Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013 Wi-Fi router TP-LINK WR842ND spolu s upraveným OpenWrt 1 firmware zajistí připojení a distribuci internetu

Více

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž.

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Obsah 1 Úvod... 1 2 Návod pro připojení do webového rozhraní... 1 2.1 Připojení kamery k WiFi síti... 4 2.2 Postup nastavení

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

Tablet. Rychlý průvodce instalací

Tablet. Rychlý průvodce instalací Tablet CZ Rychlý průvodce instalací Windows Vista, Vista x64, XP, XP x64, 2000 Macintosh OS X v10.3.9. nebo vyšší Důležité: pro plné využití všech funkcí pera a tabletu je NUTNÁ instalace ovládacího programu

Více

AKS TechDoc. on-line dokumentace profilového systému JANSEN

AKS TechDoc. on-line dokumentace profilového systému JANSEN AKS TechDoc on-line dokumentace profilového systému JANSEN Co je to AKS TechDoc? Technická podpora pro mobilní zařízení nebo klasické PC počítače a notebooky. AKS TechDoc využijete při celé řadě každodenních

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Smart Voip. eyebeam 1.11 Stručný návod

Smart Voip. eyebeam 1.11 Stručný návod eyebeam 1.11 Stručný návod Ovládání a nastavení eyebeamu verze Audio CounterPath Solutions, Inc. Floor 8, 100 West Pender St. Vancouver, BC CANADA V6B 1R8 Tel: 1.604.878.0440 sales@counterpath.com www.counterpath.com

Více

ESET NOD32 Antivirus. pro Kerio. Instalace

ESET NOD32 Antivirus. pro Kerio. Instalace ESET NOD32 Antivirus pro Kerio Instalace Obsah 1. Úvod...3 2. Podporované verze...3 ESET NOD32 Antivirus pro Kerio Copyright ESET, spol. s r. o. Eset software spol. s r.o. Classic 7 Business Park Jankovcova

Více

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt.

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 23 června 2014 Obsah 3 Obsah...5 Přístup k programu...5 Poštovní schránky...5 Připojování

Více

ipodatelna Uživatelská příručka

ipodatelna Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah Obsah 1 I Úvod 2 II Práce s aplikací 3 III Podání 4 1 Nové podání... 5 IV Informace o Uživateli 11 V Podatelna 13 1 Přijmout... a odmítnout podání 13 2 Seznam... došlých podání

Více

Informace. OpenStage. OpenStage 20/40/60/80. www.siemens.com/enterprise

Informace. OpenStage. OpenStage 20/40/60/80. www.siemens.com/enterprise Informace OpenStage OpenStage 20/40/60/80 www.siemens.com/enterprise IP telefony OpenStage 40 (podobný OpenStage 20 kromě 1 ) Napájení PC [1] pouze OpenStage 40 [2] pouze OpenStage 40 HFA Přepínač Náhlavní

Více

Copyright 2001, COM PLUS CZ a.s., Praha

Copyright 2001, COM PLUS CZ a.s., Praha Základní informace: CP Call je CTI (Computer Telephony Integration) aplikace. Jedná se tedy o vzájemné propojení osobního počítače a telefonního přístroje. Je vytvořena podle standardu CSTA (Computer Supported

Více

Aktualizace map přístrojů ZENEC

Aktualizace map přístrojů ZENEC Aktualizace map přístrojů ZENEC v.5.1 Obsah 1.1... Příprava na aktualizaci 1.2... SyncTool software 1.3... Příprava USB flash disku pro Toolbox software 1.4... Naviextras Toolbox 1.4.1... Požadavky 1.4.2...

Více

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Prosím, nepřehlédněte! Nevystavujte Sweex Wireless 300N Adapter USB extrémním teplotám. Nestavte jej na přímé sluneční světlo nebo do přímé blízkosti tepelných zdrojů.

Více

Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe

Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe Březen 2015 Začínáme Mobilní přístup na portál Novell Vibe může správce portálu Vibe deaktivovat. Pokud nemůžete přistupovat k mobilnímu rozhraní Vibe podle

Více

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Obsah 1. Instalace SecureStore... 2 2. Nastavení Internet Exploreru... 3 3. První přihlášení...

Více

Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC E>GO (ZE-NC2010, ZE-NC2040, ZE-NC3810, ZE-NC5010) pomocí Toolbox a Synctool

Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC E>GO (ZE-NC2010, ZE-NC2040, ZE-NC3810, ZE-NC5010) pomocí Toolbox a Synctool Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC E>GO (ZE-NC2010, ZE-NC2040, ZE-NC3810, ZE-NC5010) pomocí Toolbox a Synctool Obsah 1.1... Příprava na aktualizaci 1.2... SyncTool software

Více

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové 1 5. 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

VDDMAIL by ESCAD, Corp. (Součást IWSE.NET Services by ESCAD, Corp.)

VDDMAIL by ESCAD, Corp. (Součást IWSE.NET Services by ESCAD, Corp.) 1 z 10 VDDMAIL by ESCAD, Corp. (Součást IWSE.NET Services by ESCAD, Corp.) Obsah: A. Úvod B. Popis aplikace C. Instalace D. První spuštění E. Manuál programu VDDMAIL 1. Záložka DDE Server DDE Parametry

Více

APS Control Panel. Ovládací panel systému APS mini Plus pro SW balík APS Administrator. Uživatelská příručka

APS Control Panel. Ovládací panel systému APS mini Plus pro SW balík APS Administrator. Uživatelská příručka APS Control Panel Ovládací panel systému APS mini Plus pro SW balík APS Administrator Uživatelská příručka 2004 2015,TECH FASS s.r.o., Věštínská 1611/19, Praha, www.techfass.cz, techfass@techfass.cz (vydáno

Více

Instalace MS SQL Server 2005 a nastavení programu DUEL pro síťový provoz

Instalace MS SQL Server 2005 a nastavení programu DUEL pro síťový provoz Instalace MS SQL Server 2005 a nastavení programu DUEL pro síťový provoz Tento návod řeší instalaci MS SQL Serveru 2005 včetně nastavení serveru a lokálních stanic pro korektní fungování aplikace DUEL

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Programovací software ConfigTool. Základní obsluha a postup připojení k zařízení přes USB a GPRS. Verze 2.00

Programovací software ConfigTool. Základní obsluha a postup připojení k zařízení přes USB a GPRS. Verze 2.00 Programovací software ConfigTool Základní obsluha a postup připojení k zařízení přes USB a GPRS Verze 2.00 Vážený zákazníku. Tento stručný uživatelský manuál Vás přehlednou a jednoduchou formou seznámí

Více

Manuál QPos Pokladna V1.18.1

Manuál QPos Pokladna V1.18.1 Manuál QPos Pokladna V1.18.1 OBSAH Obsah 1. QPOS dotyková pokladna... 3 2. Jak číst tento manuál... 4 2.1. Čím začít?... 4 2.2. Členění kapitol... 4 2.3. Speciální text... 4 3. První spuštění... 5 3.1.

Více

2. Internet. 1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 3. Zabezpečení

2. Internet. 1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 3. Zabezpečení Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu Zap./Vyp.

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu 1 5. 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu

Více

Nastavení a využívání emailových služeb na serveru společnosti. Via Aurea, s.r.o.

Nastavení a využívání emailových služeb na serveru společnosti. Via Aurea, s.r.o. Nastavení a využívání emailových služeb na serveru společnosti Via Aurea, s.r.o. Aktualizováno: 31.10.2013 Obsah NASTAVENÍ A VYUŽÍVÁNÍ EMAILOVÝCH SLUŽEB NA SERVERU SPOLEČNOSTI...1 VIA AUREA, S.R.O....1

Více

Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014

Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014 Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014 Strana 2 Versiondog 3.0.3 Nová verze systému Versiondog 3.0.3 přináší oproti verzi 2.5.1 celou řadu nových funkčností a rozšíření typů komponent

Více

Vložení SIM karty. Vložení paměťové karty. Zapnutí tabletu a PIN. 2 z 22. SIM kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět. Tak a je to!

Vložení SIM karty. Vložení paměťové karty. Zapnutí tabletu a PIN. 2 z 22. SIM kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět. Tak a je to! 1 z 22 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL TUV

Více

Information and Communication Networks. HiPath 1220... prostě telefonujte

Information and Communication Networks. HiPath 1220... prostě telefonujte Information and Communication Networks HiPath 1220... prostě telefonujte ISDN telefonní systém...... pro hlasovou komunikaci s velkým množstvím funkcí prostřednictvím optipoint 500 i cenově výhodnými analogovými

Více

MƏj úĭet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010

MƏj úĭet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 M j ú et Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 Obsah 1 Přihlášení do aplikace Klientské centrum.......................................................................................... 4 2 Zprávy systému...................................................................................................................

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení 1 6. 7. 8. 9. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu - změna

Více

Generování žádosti o certifikát Uživatelská příručka pro prohlížeč Opera

Generování žádosti o certifikát Uživatelská příručka pro prohlížeč Opera Generování žádosti o certifikát Uživatelská příručka pro prohlížeč Opera První certifikační autorita, a.s. Verze 8.15 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Požadavky na software... 3 3. Instalace kořenového certifikátu

Více

Archive Player Divar Series. Návod k obsluze

Archive Player Divar Series. Návod k obsluze Archive Player Divar Series cs Návod k obsluze Archive Player Obsah cs 3 Obsah 1 Úvod 4 2 Použití 5 2.1 Spuštění programu 5 2.2 Popis hlavního okna 6 2.3 Tlačítko Otevřít 6 2.4 Pohledy kamery 6 2.5 Tlačítko

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka XENIA - systém pro zpracování dokumentů Verze manuálu: 1.0 Verze systému XENIA: 2.30 YDS s.r.o. http://yds.cz http://xenia.cz 2 Obsah Obsah... 3 Předmluva... 5 1. Elektronická archivace...

Více

Communication for the open minded. Siemens Enterprise Communications www.siemens.cz/enterprise

Communication for the open minded. Siemens Enterprise Communications www.siemens.cz/enterprise HiPath Cordless Enterprise V3.0 HiPath Cordless Enterprise V3.0 je integrované řešení rádiového systému pro IP komunikační systémy HiPath 4000 od V2.0, pracující v reálném čase, které umožňuje provoz bezšňůrových

Více

Obsah. 2.2 Programy pro zasílání rychlých zpráv IM, které jsou podporované softwarem GENIUS VOIP MOUSE 5. 2.4 Instalace softwaru GENIUS VOIP MOUSE 6

Obsah. 2.2 Programy pro zasílání rychlých zpráv IM, které jsou podporované softwarem GENIUS VOIP MOUSE 5. 2.4 Instalace softwaru GENIUS VOIP MOUSE 6 Obsah 1. Úvod 3 2. Instalace a odinstalace softwaru GENIUS VOIP MOUSE 4 2.1 Požadavky na systém 4 2.2 Programy pro zasílání rychlých zpráv IM, které jsou podporované softwarem GENIUS VOIP MOUSE 5 2.3 Webové

Více

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka Popis funkce Softwarový nástroj INISOFT Update je univerzálním nástrojem pro stahování, údržbu a distribuci programových aktualizací

Více

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 Informační systém ISOP 7-13 Vypracováno pro CzechInvest Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. Dokument ze dne 20.2.2015, verze 1.00 Konfigurace

Více

Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC ZE-NC526 pomocí Toolbox

Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC ZE-NC526 pomocí Toolbox Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC ZE-NC526 pomocí Toolbox V 1.1 UPOZORNĚNÍ: Pro používání Toolboxu, potřebujete přístup k internetu. Chcete-li použít Toolbox, musíte

Více

O2 Czech Republic a.s. Za Brumlovkou 266/2 140 22 Praha 4 Michle Czech Republic t 800 020202 www.o2.cz

O2 Czech Republic a.s. Za Brumlovkou 266/2 140 22 Praha 4 Michle Czech Republic t 800 020202 www.o2.cz O2 VIIRTUÁLNÍÍ ÚSTŘEDNA CALL CENTRUM Možnosti agenta Prostředí Call Centra Následující prvky jsou dostupné v hlavním prostředí Call Centra: Hlavní oblast zpráv Zobrazuje hlavní zprávy a hlášení přihlášenému

Více

Obsah. KELOC CS, s.r.o... v ý v o j a p r o d e j e k o n o m i c k é h o s o f t w a re

Obsah. KELOC CS, s.r.o... v ý v o j a p r o d e j e k o n o m i c k é h o s o f t w a re Obsah Nastavení TCP/IP na PC na serveru... 2 Nastavení brány firewall na serveru... 3 Nastavení služby SQL Server Browser na serveru... 5 Nastavení ODBC na klientské stanici... 6 Místní a jazykové nastavení

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU ARIADNE 3 Strana 1 1 Úvod Systém Ariadne3 je systém pro správu obsahu (CMS - "Content Management System"). Umožňuje pomocí jednoduchého a intuitivního uživatelského rozhraní

Více

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2015

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2015 CUZAK Instalační příručka Verze 2.0 2015 Copyright 2015 Altair CUZAK s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Nastavení e-mailu Připojení/odpojení Wi-Fi sítě Nastavení internetu v zahraničí

Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Nastavení e-mailu Připojení/odpojení Wi-Fi sítě Nastavení internetu v zahraničí 1 6. 7. 8. Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Nastavení e-mailu Připojení/odpojení Wi-Fi sítě Nastavení internetu v zahraničí Nastavení internetu v ČR Zap./Vyp. přístupového bodu

Více