Dokumentace. OpenScape Office myattendant. Communication for the open minded. Návod k použití A31003-P1000-U D19

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dokumentace. OpenScape Office myattendant. Communication for the open minded. Návod k použití A31003-P1000-U101-1-2D19"

Transkript

1 Dokumentace OpenScape Office myattendant Návod k použití A31003-P1000-U D19 Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications

2 Copyright Siemens Enterprise Communications s.r.o., držitel licence Siemens AG k obchodní značce Průmyslová 1306/ Praha 10 Číslo dokumentu: A31003-P1000-U D19 Communication for the open minded Informace v tomto dokumentu obsahují pouze obecné popisy popř. funkce, které se při konkrétním použití ne vždy shodují v uvedené formě nebo které se mohou zdůvodu dalšího vývoje produktů změnit. Požadované funkce jsou závazné pouze tehdy, jsou-li výslovně dohodnuty ve smlouvě. Dodací možnosti a technické změny vyhrazeny. Použité obchodní značky jsou vlastnictvím Siemens Enterprise Communications GmbH & Co. KG nebo příslušných majitelů. Siemens Enterprise Communications

3 Obsah 0 Úvod Hlavní okno myattendant Tlačítka funkcí Kontextová okna Instalace Předpoklady pro myattendant Instalace myattendant Spuštění myattendant Odinstalování myattendant První kroky Výběr jazyka uživatelského rozhraní Zapnutí nebo vypnutí hlavního kontextového okna v režimu automatického příjmu volání Zapnutí nebo vypnutí hlavního kontextového okna v režimu manuálního příjmu volání Zapnutí nebo vypnutí minimalizace hlavního okna při zavěšení Zapnutí nebo vypnutí kombinace tlačítek pro příjem a rozpojení volání Určení způsobu předání Nápověda online Vyvolání nápovědy online Vyvolání kontextové nápovědy online Adresáře Vyhledávání účastníků Volba telefonního čísla z interního adresáře Stav dostupnosti/nedostupnosti Změna stavu dostupnosti/nedostupnosti Úprava záznamu o účastníkovi Třídění interních účastníků Úprava externích kontaktů Přidání externích kontaktů Smazání externích kontaktů Přidání poznámky k účastníkovi Přidání nebo rozšíření LAN poznámky k účastníkovi Spojovatelské funkce Příjem volání Parkování volání Převzetí volání z parkování Přidržení volání Pokračování v hovoru Předání volání Záznam a přehrání hovoru Rozpojení volání (zavěšení) Volba telefonního čísla Správa účastníků Přiřazení účastníka uživatelskému tlačítku Přiřazení více účastníků uživatelským tlačítkům Přesunutí účastníka OpenScape Office, myattendant, návod k použití 3

4 Obsah Třídění účastníků Smazání záznamu účastníka Vytvoření nové záložky pro uživatelská tlačítka Vytvoření nové struktury pro uživatelská tlačítka Třídění záložek pro uživatelská tlačítka Smazání záložek pro uživatelská tlačítka Centrum zpráv Spuštění centra zpráv Zobrazení přehledu zpráv Poslech hlasových zpráv Přesun hlasových zpráv Přesměrování hlasových zpráv Uložení hlasových zpráv Přesunutí hlasových zpráv Přesměrování faxových zpráv Uložení faxových zpráv Úprava zpráv LAN Uložení textového modulu zpráv LAN Odstranění textového modulu zpráv LAN Posílání zprávy LAN Smazání zprávy LAN Konfigurace Přesměrování volání Určení cílů přesměrování Určení čísla provolby Záloha konfigurace myattendant Obnovení konfigurace myattendant Smazání konfiguračního souboru myattendant Programování telefonních tlačítek funkcí Jak naprogramovat telefonní tlačítka funkcí Výběr barvy uživatelského rozhraní Rejstřík OpenScape Office, myattendant, návod k použití

5 Úvod Hlavní okno myattendant 1 Úvod Tento dokument je určen pro uživatele myattendant a popisuje ovládání této aplikace. myattendant je spojovatelské pracoviště s funkcemi softwarového telefonu pro malé a střední podniky. Přijímá, přidržuje nebo parkuje volání a předává je požadovaným účastníkům. Interní a externí adresáře uvádějí všechny účastníky a informují o jejich aktuálním stavu dostupnosti/nedostupnosti. Vedle tradičních hlasových funkcí nabízí myattendant rovněž funkce zpráv. Můžete napsat textovou zprávu internímu účastníkovi a poslat ji prostřednictvím LAN, SMS nebo elektronické pošty. Hlavní okno myattendant Tlačítka funkcí Kontextová okna 1.1 Hlavní okno myattendant Hlavní okno myattendant je centrální rozhraní pro zřízení a ovládání. Hlavní okno obsahuje následující prvky: Oblast Řízení volání (1) Záložky pro uživatelská tlačítka, interní adresář a seznam volání (2) Tlačítka funkcí (3) Oblast Posílání zpráv (4) OpenScape Office, myattendant, návod k použití 5

6 Úvod Hlavní okno myattendant Ovládání myattendant myattendant lze ovládat mnoha různými způsoby: pomocí uživatelských tlačítek (ovládání myší) - hlavní popisovaný způsob v této dokumentaci prostřednictvím tlačítek funkcí na klávesnici (F1 až F12) pomocí číslicových tlačítek pro zadávání telefonních čísel pomocí tlačítek funkcí Tato návod k použití popisuje pouze nejobecnější, většinou přímé způsoby ovládání. Úvod Adresáře Spojovatelské funkce Správa účastníků Centrum zpráv Výběr jazyka uživatelského rozhraní Výběr barvy uživatelského rozhraní Volba telefonního čísla 6 OpenScape Office, myattendant, návod k použití

7 Úvod Tlačítka funkcí 1.2 Tlačítka funkcí Tlačítka funkcí obsahují nejdůležitější funkce pro ovládání spojovatelských funkcí a vyvolání adresářů. Individuální funkce se aktivují kliknutím nebo stiskem příslušného tlačítka funkce na klávesnici. Následuje popis funkce jednotlivých tlačítek. Tlačítko / tlačítko funkce Popis Otevření nápovědy. Přístup k možnostem nastavení. Zobrazení a zpracování interních účastníků komunikačního systému. Zobrazení kontaktů v celém podniku. Vyhledávání účastníků v interním a externím adresáři. Příjem nebo uvolnění volání. Přidržení a opětné spojení (unhold) volajících. Předání volání s ohlášením nebo bez ohlášení. Parkování hovorů a vyzvednutí z parkování Otevření centra zpráv. Volba čísel poboček. Nahrávání hovorů. Úvod OpenScape Office, myattendant, návod k použití 7

8 Úvod Kontextová okna 1.3 Kontextová okna Kontextová okna (PopUp) v závislosti na situaci se zobrazují v hlavním okně myattendant a umožňují Vám pohodlně reagovat na situaci jedním kliknutím. Příklady: Interní volání lze přijmout okamžitě; nové hlasové zprávy si lze poslechnout přímo. Úvod Zapnutí nebo vypnutí hlavního kontextového okna v režimu automatického příjmu volání Zapnutí nebo vypnutí hlavního kontextového okna v režimu manuálního příjmu volání Zapnutí nebo vypnutí minimalizace hlavního okna při zavěšení 8 OpenScape Office, myattendant, návod k použití

9 Instalace Předpoklady pro myattendant 2 Instalace Tato kapitola popisuje nutné systémové předpoklady a instalaci myattendant. Předpoklady pro myattendant Instalace myattendant Spuštění myattendant Odinstalování myattendant 2.1 Předpoklady pro myattendant Pro používání myattendant musí být klientské PC účastníka vybaveno vhodnou hardwarovou a softwarovou konfigurací. myattendant lze používat pouze ve spojení s následujícími systémovými telefony (HFA): OpenStage, optipoint 410 a optipoint 420. Pro bezchybné fungování myattendant je třeba splnit následující minimální požadavky na klientské PC: Jeden z následujících operačních systémů: Microsoft Windows XP se Service Pack 3 (32 bit) MS Windows Server 2003 se Service Pack 2 (32 bit Microsoft Windows Vista se Service Pack 1 (32 bit) Hardware 2 GHz CPU 512 MB RAM pro Microsoft Windows XP (SP3) (32 bit) 1 GB RAM pro Microsoft Windows Server 2003 (SP2) (32 bit) a Microsoft Windows Vista (SP1) (32 bit) 100 Mbit/s LAN (doporučuje se 1 Gbit/s LAN) Rozlišené obrazovky XGA (1024x768) Instalace Instalace myattendant OpenScape Office, myattendant, návod k použití 9

10 Instalace Instalace myattendant 2.2 Instalace myattendant Předpoklady: Váš PC splňuje předpoklady popsané pod Předpoklady pro myattendant. Váš uživatelský účet Windows má lokální oprávnění pro správu. Správce komunikačního systému Vám poskytnul instalační soubor. 1. Proveďte instalaci. 2. Jestliže se zobrazí okno User Account Control (ovládání uživatelského účtu) s hlášením An unidentified program wants access to your computer. (neidentifikovaný program chce přístup k Vašemu počítači), klikněte na Allow. 3. Sledujte instrukce v okně Setup myattendant (zřídit myattendant). 4. Klikněte na Finish (ukončit). Další kroky: Spusťte myattendant. Instalace Předpoklady pro myattendant Spuštění myattendant Odinstalování myattendant 2.3 Spuštění myattendant Předpoklady: myattendant je nainstalován na Vašem PC. 1. Klikněte na Start > Program Files > Communication Clients > myattendant. 2. V okně přihlášení Welcome to myattendant (vítejte v myattendant) zadejte své uživatelské jméno. Obvykle se jedná o Vaše telefonní číslo. Vpřípadě dotazů se obraťte na svého správce komunikačního systému. 3. Zadejte své heslo. Při prvním přihlášení je Vaše heslo Chcete-li v budoucnu používat myattendant s automatickým přihlášením, označte zaškrtávací rámeček Save Password (uložit heslo). Heslo se pak bude zobrazovat v okně přihlášení automaticky. Tuto možnost můžete kdykoli změnit. UPOZORNĚNÍ: Automatické přihlášení používejte pouze tehdy, když jste si jisti, že nikdo jiný nemá přístup k Vašemu uživatelskému účtu Windows. V opačném případě mohou neoprávnění uživatelé například získat přístup k Vašim hlasovým a faxovým zprávám nebo přesměrovat Vaše telefonní číslo na Vaše náklady ke zpoplatněným externím cílům. 10 OpenScape Office, myattendant, návod k použití

11 Instalace Odinstalování myattendant 5. Klikněte na Login (přihlásit). Instalace Instalace myattendant 2.4 Odinstalování myattendant 1. Zavřete myattendant. 2. V Control Panel (ovládací panel) klikněte na Programs and Features (programy a funkce). 3. V kontextovém menu Siemens myattendant klikněte na Uninstall (odinstalovat). 4. Klikněte na Continue (pokračovat). 5. V okně myattendant Uninstall klikněte na Yes. 6. Jestliže se zobrazí hlášení ohledně smazání sdílených uživatelských souborů, klikněte na No to all (ne všem). Instalace Instalace myattendant OpenScape Office, myattendant, návod k použití 11

12 První kroky Výběr jazyka uživatelského rozhraní 3 První kroky Hned na začátku je třeba provést následující důležité nebo nápomocné kroky (podrobné pokyny viz níže). Výběr jazyka Vyberte jazyk pro uživatelské rozhraní myattendant. Určení způsobu předávání volání Určete, zda mají být volání předávána číslu cíle s předchozím ohlášením nebo bez ohlášení. Zapnutí/vypnutí hlavního kontextového okna (PopUp) v režimu automatického příjmu volání Hlavní okno se automaticky maximalizuje, jakmile zazvoní telefon. Zapnutí/vypnutí hlavního kontextového okna v režimu manuálního příjmu volání Hlavní okno se maximalizuje, jakmile je volání manuálně přijato. Zapnutí/vypnutí minimalizace hlavního okna při zavěšení Hlavní okno se minimalizuje, jakmile je volání ukončeno nebo jsou všechna spojení zrušena. Zapnutí/vypnutí kombinace tlačítek pro předání a rozpojení volání Kombinace tlačítek se používají, když je funkce příjmu volání myattendant přerušena jinými aplikacemi. Výběr jazyka uživatelského rozhraní Zapnutí nebo vypnutí hlavního kontextového okna v režimu automatického příjmu volání Zapnutí nebo vypnutí hlavního kontextového okna v režimu manuálního příjmu volání Zapnutí nebo vypnutí minimalizace hlavního okna při zavěšení Zapnutí nebo vypnutí kombinace tlačítek pro příjem a rozpojení volání Určení způsobu předání Nápověda online 3.1 Výběr jazyka uživatelského rozhraní 1. Klikněte na F2 Setup.. 2. V okně User Validation (ověření uživatele) zadejte heslo a klikněte na OK. 12 OpenScape Office, myattendant, návod k použití

13 První kroky Zapnutí nebo vypnutí hlavního kontextového okna v režimu automatického příjmu volání Další kroky: 3. V rozevíracím seznamu Language (jazyk) vyberte požadovaný jazyk. 4. Klikněte na Save (uložit). Zavřete myattendant a restartujte aplikaci. První kroky Hlavní okno myattendant 3.2 Zapnutí nebo vypnutí hlavního kontextového okna v režimu automatického příjmu volání Hlavní okno myattendant se při příjmu příchozího volání automaticky maximalizuje. 1. Klikněte na F2 Setup. 2. V okně User Validation (ověření uživatele) zadejte heslo a klikněte OK. 3. Pro zapnutí/vypnutí této možnosti označte zaškrtávací rámeček Screen pop on inbound calls (kontextové okno při příchozích voláních). 4. Klikněte na Save. První kroky Kontextová okna 3.3 Zapnutí nebo vypnutí hlavního kontextového okna v režimu manuálního příjmu volání Hlavní okno myattendant se při manuálním příjmu volání otevře. 1. Klikněte na F2 Setup. 2. V okně User Validation zadejte heslo a klikněte na OK. 3. Pro zapnutí/vypnutí této možnosti označte zaškrtávací rámeček Screen pop on answer (kontextové okno při příjmu). 4. Klikněte na Save. První kroky Kontextová okna OpenScape Office, myattendant, návod k použití 13

14 První kroky Zapnutí nebo vypnutí minimalizace hlavního okna při zavěšení 3.4 Zapnutí nebo vypnutí minimalizace hlavního okna při zavěšení Hlavní okno myattendant se při ukončení volání minimalizuje a zobrazí se jako symbol na liště s nástroji Windows. 1. Klikněte na F2 Setup. 2. V okně User Validation zadejte heslo a klikněte na OK. 3. Pro zapnutí/vypnutí této možnosti označte zaškrtávací rámeček Minimize on hangup (minimalizace při zavěšení). 4. Klikněte na Save. První kroky Kontextová okna 3.5 Zapnutí nebo vypnutí kombinace tlačítek pro příjem a rozpojení volání Jestliže jsou PC nainstalované další aplikace pro přerušení funkce příjmu volání myattendant, můžete přijmout/rozpojit volání kombinací tlačítek CTRL + F6. 1. Klikněte na F2 Setup. 2. V okně User Validation zadejte heslo a klikněte na OK. 3. Pro zapnutí/vypnutí této možnosti označte zaškrtávací rámeček Global CTRL + F6 to answer / release (CTRL + F6 pro příjem/rozpojení). 4. Klikněte na Save. První kroky 3.6 Určení způsobu předání Zde můžete určit, zda má být volání předáno s předchozím ohlášením nebo bez ohlášení. 1. Klikněte na F2 Setup. 2. V okně User Validation zadejte heslo a klikněte na OK. 3. V rozevíracím seznamu Default Transfer Method (standardní způsob předání) vyberte způsob předání. 14 OpenScape Office, myattendant, návod k použití

15 První kroky Nápověda online 4. Klikněte na Save. První kroky 3.7 Nápověda online Nápověda online integrovaná do myattendant je kontextová, tzn., že můžete přímo vyvolávat vhodná témata pro svou aktuální situaci zpracování. Navigace Tlačítka vlevo nahoře poskytují následující funkce: Contents (obsah) Vám poskytuje přehled o struktuře. Index Vám umožňuje přímý přístup k tématu pomocí klíčových hesel. Search (vyhledat) Vám umožňuje najít cíleně podle úplného textu všechna relevantní témata. První kroky Vyvolání nápovědy online Vyvolání kontextové nápovědy online Vyvolání nápovědy online Předpoklady: Jste přihlášeni k myattendant. Klikněte na F1 Help. Nápověda online Vyvolání kontextové nápovědy online Prerequisites: Jste přihlášeni k myattendant. Klikněte na Help. Nápověda online OpenScape Office, myattendant, návod k použití 15

16 Adresáře Vyhledávání účastníků 4 Adresáře myattendant má k dispozici interní a externí adresář. Interní adresář obsahuje seznam všech účastníků komunikačního systému s jejich aktuálním stavem dostupnosti/nedostupnosti. Externí adresář obsahuje seznam kontaktů celého podniku. Seznam volání zaznamenává příchozí a odchozí volání. Vyhledávání účastníků Volba telefonního čísla z interního adresáře Stav dostupnosti/nedostupnosti Úprava záznamu o účastníkovi Třídění interních účastníků Úprava externích kontaktů Přidání externích kontaktů Smazání externích kontaktů Přidání poznámky k účastníkovi Přidání nebo rozšíření LAN poznámky k účastníkovi Hlavní okno myattendant 4.1 Vyhledávání účastníků Podrobnosti o účastníkovi, např. telefonní číslo nebo jméno, můžete hledat jak v interním, tak i externím adresáři. Pořadí znaků pro hledání a vrácené výsledky se zobrazí na pravé straně okna. 1. Klikněte na F5 Search (hledat). 2. Zadejte pořadí znaků pro hledání, například část jména. 3. Vyberte adresář (interní, externí nebo externí adresář offline), ve kterém chcete provést vyhledávání. 4. V poli hledání zadejte termín pro hledání (jméno, telefonní číslo). 16 OpenScape Office, myattendant, návod k použití

17 Adresáře Volba telefonního čísla z interního adresáře Výsledek: 5. Klikněte na Start. Výsledky se zobrazí na pravé straně okna. Adresáře Posílání zprávy LAN 4.2 Volba telefonního čísla z interního adresáře 1. Klikněte na F3 Int. Dir. 2. Klikněte dvakrát na vybraný záznam účastníka. Adresáře 4.3 Stav dostupnosti/nedostupnosti Stav dostupnosti/nedostupnosti informuje o dostupnosti interního účastníka v interním adresáři a na uživatelských tlačítkách. K dispozici jsou následující stavy dostupnosti: Symbol Stav dostupnosti Dostupnost Office (kancelář) dostupný na běžném pracovišti Meeting (porada) nepřítomný Sick (nemoc) nepřítomný Break (přestávka) nepřítomný Gone Out (mimo kancelář) nepřítomný Vacation (dovolená) nepřítomný OpenScape Office, myattendant, návod k použití 17

18 Adresáře Stav dostupnosti/nedostupnosti Symbol Stav dostupnosti Dostupnost Lunch (oběd) nepřítomný Gone Home (doma) nepřítomný Do Not Disturb (nerušit) nepřítomný Symbol Účastník volá Stav dostupnosti nebo spojení Účastník hovoří INFO: Pro účastníky bez systémových telefonů (např. ISDN nebo analogových) nezobrazí interní adresář stav dostupnosti, ale pouze stav spojení. Adresáře Změna stavu dostupnosti/nedostupnosti Změna stavu dostupnosti/nedostupnosti 1. Klikněte na F3 Int. Dir. (interní adresář) 2. Klikněte na účastníka, jehož stav dostupnosti/nedostupnosti chcete změnit. 3. Klikněte pravým tlačítkem myši na Change Users Status (změnit stav uživatele). 4. Vyberte požadovaný stav dostupnosti/nedostupnosti. Stav dostupnosti/nedostupnosti 18 OpenScape Office, myattendant, návod k použití

19 Adresáře Úprava záznamu o účastníkovi 4.4 Úprava záznamu o účastníkovi V interním adresáři můžete zpracovat podrobnosti o účastníkovi, jako např. číslo PIN, číslo mobilního telefonu a uživatelské jméno. Předpoklady: Tato funkce musí být uvolněna; jinak se zobrazí hlášení Access denied (odmítnutý přístup). 1. Klikněte na F3 Int. Dir. Zobrazí se seznam všech interních účastníků. 2. Klikněte pravým tlačítkem myši na účastníka, o kterém chcete zpracovat podrobnosti. 3. Z menu vyberte Edit (zpracovat). 4. Proveďte změny. Adresáře 4.5 Třídění interních účastníků 1. Klikněte na F3 Int. Dir. 2. Klikněte na nadpis sloupce (LastName (příjmení), FirstName (jméno), Extension (pobočka) atd.), který chcete použít jako kritérium pro třídění účastníků. Adresáře 4.6 Úprava externích kontaktů V externím adresáři můžete zpracovat podrobnosti o kontaktech, jako např. číslo PIN, číslo mobilního telefonu a uživatelské jméno. Předpoklady: Tato funkce musí být uvolněna; jinak se zobrazí hlášení Access denied. 1. Klikněte na F4 Ext Dir (externí adresář).. 2. Klikněte na kontakt, jehož podrobnosti chcete zpracovat. 3. Z menu vyberte Edit. 4. Nyní proveďte změny. 5. Klikněte na OK. 6. Klikněte na Close. Adresáře OpenScape Office, myattendant, návod k použití 19

20 Adresáře Přidání externích kontaktů 4.7 Přidání externích kontaktů Údaje o externích účastnících můžete uložit jako kontakty v externím adresáři. Tím získáte přímý přístup k těmto datům. 1. Klikněte na F4 Ext Dir.. Zobrazí se seznam všech externích kontaktů. 2. Klikněte na tlačítko Select (vybrat). Zobrazí se prázdné vstupní pole. 3. Zadejte podrobnosti o novém kontaktu. 4. Uložte nový kontakt pomocí OK. 5. Klikněte na Close. Adresáře 4.8 Smazání externích kontaktů UPOZORNĚNÍ: Smazaný externí kontakt nelze obnovit. 1. Klikněte na tlačítko funkce F4 Ext Dir. 2. Klikněte na kontakt, který chcete smazat. 3. Klikněte na tlačítko Remove (odstranit). 4. Klikněte na Yes pro potvrzení odstranění. 5. Klikněte na Close. Adresáře 4.9 Přidání poznámky k účastníkovi K účastníkovi můžete přidat poznámky, které pak můžete používat pro připomenutí. 1. Klikněte na F3 Int. Dir. Zobrazí se seznam všech interních účastníků. 2. Klikněte na účastníka, ke kterému chcete přidat poznámku. 3. Kliknutím pravým tlačítkem myši vyberte Add Note (přidat poznámku). 4. Zadejte text. 20 OpenScape Office, myattendant, návod k použití

21 Adresáře Přidání nebo rozšíření LAN poznámky k účastníkovi Výsledek: 5. Klikněte na Add. U záznamu účastníka v interním adresáři se zobrazí symbol dopisu. Adresáře 4.10 Přidání nebo rozšíření LAN poznámky k účastníkovi 1. Klikněte n F3 Int. Dir. Zobrazí se seznam všech interních účastníků. 2. Klikněte na účastníka. 3. Kliknutím pravým tlačítkem myši vyberte LAN Notes (poznámky LAN). Klikněte na poznámku LAN. Ta se zobrazí v dolní části okna. Poznámku popř. doplňte. 4. Klikněte na Save. 5. Klikněte na Close. Adresáře OpenScape Office, myattendant, návod k použití 21

22 Spojovatelské funkce 5 Spojovatelské funkce Spojovatelské funkce se používají pro řízení příchozích telefonních volání. Volání můžete přijímat, předávat účastníkům, přidržovat nebo zaparkovat. Tyto funkce se provádějí v oblasti Call Control (řízení volání) hlavního okna. Aktivní volání Oblast Active Calls (aktivní volání) zobrazuje seznam aktivních příchozích volání. Jestliže přichází volání od neznámého volajícího, jehož údaje ještě nejsou v systému uloženy, je vyplněno pouze pole ID. Pak máte možnost vyplnit ostatní pole příslušnými informacemi a uložit v externím adresáři. Jakmile jsou data uložena, zobrazí se pro každé aktivní volání následující podrobnosti: ID Sloupec Arrived At (došlo v) CLI Popis Jednoznačný identifikační kód, který systém automaticky přiřadí každému volání. Tento identifikační kód můžete přiřadit volajícímu, aby mohli být v budoucnu identifikováni, když obdržíte příchozí volání z tohoto čísla. Jestliže přichází volání od neznámého volajícího, jehož údaje ještě nejsou v systému uloženy, je vyplněno pouze pole ID. Uvádí, kdy došlo volání poprvé. Zobrazuje telefonní číslo volajícího. 22 OpenScape Office, myattendant, návod k použití

23 Spojovatelské funkce Příjem volání Sloupec First Name (jméno), Last Name (příjmení) and Company (firma) Call for (volání pro) Status (stav) Přidržená/předávaná/zaparkovaná volání Popis Poskytuje podrobné informace, jsou-li volající uloženi (jméno, příjmení, firma). Je-li ID volajícího přiřazeno zákazníkovi, jehož data jsou např. uložena v externím adresáři, zobrazí se tato data při příchozích voláních v polích Name (jméno) a Station Number/ Company (telefonní číslo/firma). Ukazuje, komu je volání určeno. Tato funkce je obzvláště užitečná, když myattendant obdrží více volání současně. Zobrazuje stav volání, např. vyzvánění, hovor atd. Kliknutím pravým tlačítkem myši na volání se zobrazí funkce, které lze při volání použít, např.: unpark (převzít z parkování) - je-li volání zaparkováno hang up (zavěsit) - při aktivním hovoru Oblast Held/Transferring/Parked Calls (přidržená/předávaná/zaparkovaná volání) zobrazuje seznam příchozích volání, která jste předali, zaparkovali nebo přidrželi. Pro každé spojení se v oblasti Active Calls zobrazí podrobnosti o volajícím. Příjem volání Parkování volání Převzetí volání z parkování Přidržení volání Pokračování v hovoru Předání volání Záznam a přehrání hovoru Rozpojení volání (zavěšení) Volba telefonního čísla Hlavní okno myattendant 5.1 Příjem volání 1. V oblasti Active Calls pro řízení volání klikněte pravým tlačítkem myši na volání, pro které se zobrazí Ringing (vyzvánění). 2. Klikněte na Answer Call (příjmout volání) nebo stiskněte tlačítko 0 na číselnici. Výsledek: Hovoříte s volajícím. Spojovatelské funkce OpenScape Office, myattendant, návod k použití 23

24 Spojovatelské funkce Parkování volání 5.2 Parkování volání Parkováním se volání přesune na volnou parkovací pozici, dokud není volaný účastník opět k dispozici pro příjem volání. Předpoklady: Přijali jste volání. 1. V oblasti Active Calls pro řízení volání klikněte pravým tlačítkem myši na příslušné volání. 2. Klikněte na Park Call (parkování volání). Výsledek: Volání se přesune do oblasti Held/Transferring/Parked Calls pro řízení volání. Zobrazí se stav volání (Parked) i parkovací pozice. Spojovatelské funkce 5.3 Převzetí volání z parkování Převzetím z parkování lze v zaparkovaném hovoru pokračovat. 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na zaparkované volání. 2. Klikněte na Unpark Call (převzít z parkování). Spojovatelské funkce 5.4 Přidržení volání Jestliže již hovoříte s jiným účastníkem, je příchozí volání umístěno do držení. 1. Na obrazovce pro řízení volání klikněte pravým tlačítkem myši na příslušné volání. 2. Klikněte na Place Call on Hold (umístění volání do držení) nebo stiskněte tlačítko - na číselnici. Výsledek: Volání je přesunuto do oblasti Held/Transferring/Parked Calls pro řízení volání. Stav volání se zobrazí jako On Hold (přidržováno). Spojovatelské funkce 24 OpenScape Office, myattendant, návod k použití

25 Spojovatelské funkce Pokračování v hovoru 5.5 Pokračování v hovoru Pro pokracování v přidrženém hovoru vyberte Reconnect Call (znovu spojit volání). 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na přidržené volání. 2. Klikněte na Reconnect Call nebo stiskněte tlačítko - na číselnici. Spojovatelské funkce 5.6 Předání volání Předpoklady: Volání bylo přijato. 1. Klikněte na volání. 2. Máte následující možnosti: Se stisknutým tlačítkem myši přetáhněte volání na uživatelské tlačítko požadovaného účastníka a pak tlačítko myši uvolněte (drag & drop) nebo stiskněte tlačítko + na číselnici. Spojovatelské funkce 5.7 Záznam a přehrání hovoru Předpoklady: Jste spojeni s telefonním partnerem. 1. Klikněte na F12 Rec.. Hovor je nahráván. 2. Po ukončení hovoru se zobrazí kontextové okno: Klikněte na Listen (poslech). Nahrané volání se přehraje přes reproduktor PC. nebo Klikněte na Close. Nahrané volání se uloží v centru zpráv. INFO: Telefonní číslo nahraného volání se uloží v seznamu volání. Spojovatelské funkce OpenScape Office, myattendant, návod k použití 25

26 Spojovatelské funkce Rozpojení volání (zavěšení) 5.8 Rozpojení volání (zavěšení) Funkce "Hang Up" (zavěsit) se používá k rozpojení stávajícího volání. 1. V řízení volání klikněte pravým tlačítkem myši na volání, pro které se zobrazuje stav Talking" (hovor). 2. Vyberte ze zobrazených možností Disconnect Call (rozpojit volání) nebo stiskněte tlačítko 0 na číselnici. Spojovatelské funkce 5.9 Volba telefonního čísla 1. Klikněte na F11 Dial. 2. V okně zadejte telefonní číslo. 3. Klikněte na Dial. Spojovatelské funkce Hlavní okno myattendant 26 OpenScape Office, myattendant, návod k použití

HiPath 3000/4000/5000 opticlient 130 V5.0. Zkrácený návod k použití

HiPath 3000/4000/5000 opticlient 130 V5.0. Zkrácený návod k použití HiPath 3000/4000/5000 opticlient 130 V5.0 Zkrácený návod k použití Informace v tomto dokumentu obsahují pouze obecné popisy popř. funkce, které nejsou při konkrétním použití vždy k dispozici v uvedené

Více

Documentation. OpenScape Office myattendant. Communication for the open minded. Návodk použití A31003-P1000-U101-7-2D19

Documentation. OpenScape Office myattendant. Communication for the open minded. Návodk použití A31003-P1000-U101-7-2D19 Documentation OpenScape Office myattendant Návodk použití A31003-P1000-U101-7-2D19 Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications www.siemens.com/open Copyright Siemens Enterprise

Více

AC-Win IP V1.0, Komfortní spojovatelská pracoviště pro HiPath 4000

AC-Win IP V1.0, Komfortní spojovatelská pracoviště pro HiPath 4000 AC-Win IP V1.0, Komfortní spojovatelská pracoviště pro HiPath 4000 Komfortní spojovatelské pracoviště AC-Win IP V1.0 pro IP systémy HiPath 4000 je realizováno jako aplikace Windows na osobním počítači.

Více

Informace OpenScape Office Contact Center Integrované kontaktní centrum pro malé a střední podniky

Informace OpenScape Office Contact Center Integrované kontaktní centrum pro malé a střední podniky Informace OpenScape Office Contact Center Integrované kontaktní centrum pro malé a střední podniky Zvýšení spokojenosti zákazníků, snížení počtu ztracených volání a větší efektivita prodeje s OpenScape

Více

Dokumentace. HiPath OpenOffice EE V1 myportal entry. Communication for the open minded. Návod k instalaci A31003-P2010-J101-3-2D31

Dokumentace. HiPath OpenOffice EE V1 myportal entry. Communication for the open minded. Návod k instalaci A31003-P2010-J101-3-2D31 Dokumentace HiPath OpenOffice EE V1 myportal entry Návod k instalaci A31003-P2010-J101-3-2D31 Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications www.siemens.cz/enterprise Copyright Siemens

Více

Aastra 7444ip. IP telefon pro Aastra MX-ONE. Uživatelská příručka

Aastra 7444ip. IP telefon pro Aastra MX-ONE. Uživatelská příručka Aastra 7444ip IP telefon pro Aastra MX-ONE Uživatelská příručka Aastra 7444ip IP telefon 1 Displej 2 Programovatelná tlačítka 3 Soft tlačítka 4 Navigační tlačítko 5 Tlačítka menu 6 Tlačítka nastavení hlasitosti

Více

IP kamera. Uživatelský manuál

IP kamera. Uživatelský manuál IP kamera Uživatelský manuál Upozornění: Tento manuál nemusí zcela přesně popisovat některé technické detaily nebo může obsahovat tiskařské chyby. Pokud byste nemohli vyřešit některé problémy pomocí tohoto

Více

HiPath Display Telephone Book

HiPath Display Telephone Book HiPath Display Telepho Book Displejový telefonní seznam (DTB) pro HiPath 4000 a Hicom 300 Můžete ze svého telefonu volit všechna telefonní čísla ve Vaší podnikové síti a víte vždy, kdo zavolal v době Vaší

Více

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite. Integrace aplikace Microsoft Outlook. Připojení ke službám na vyžádání

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite. Integrace aplikace Microsoft Outlook. Připojení ke službám na vyžádání OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Stručná uživatelská příručka R6.1 Ve spojení s aplikací Microsoft Outlook přináší software Alcatel-Lucent OmniTouch 8400 Instant Communications Suite vysokou

Více

Aastra 7433ip a Aastra 7434ip

Aastra 7433ip a Aastra 7434ip Aastra 7433ip a Aastra 7434ip IP telefony pro Aastra MX-ONE Uživatelská příručka Aastra 7433ip IP telefon 1 Displej 2 Soft tlačítka 3 Navigační tlačítka 4 Vypnutí mikrofinu 5 Funkční tlačítka 6 Tlačítka

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

Návod k použití webového portálu služby viphone business

Návod k použití webového portálu služby viphone business Návod k použití webového portálu služby viphone business 1. Požadavky na operační systém a PC Požadavky na operační systém a počítač jsou: - běžně vybavený kancelářský počítač, bylo by vhodné aby měl alespoň

Více

ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO SÍŤOVÉ FAXOVÁNÍ

ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO SÍŤOVÉ FAXOVÁNÍ ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO SÍŤOVÉ FAXOVÁNÍ 1 2 Obsah 1 Instalování software 4 Instalace Network Fax Drivers 2 Odesílání faxu 5 Odesílání ze stroje Síťové odesílání Základní odesílací funkce Základní

Více

Průvodce aplikací GTS Webový portál www.centrex.gts.cz. Strana 1 z 12

Průvodce aplikací GTS Webový portál www.centrex.gts.cz. Strana 1 z 12 Průvodce aplikací GTS Webový portál www.centrex.gts.cz Strana 1 z 12 Obsah 1 Přihlášení... 3 2 Změna hesla... 4 3 Hlavní stránka aplikace základní popis... 4 4 Použití interaktivní nápovědy... 4 5 Úprava

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň ÚSÚ) role ( administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň ÚSÚ) role ( administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň ÚSÚ) role ( administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah 1.1 Historie

Více

Documentation. OpenScape Office, myportal for Outlook. Communication for the open minded. Uživatelská příručka A31003-P1000-U103-15-2D19

Documentation. OpenScape Office, myportal for Outlook. Communication for the open minded. Uživatelská příručka A31003-P1000-U103-15-2D19 Documentation OpenScape Office, myportal for Outlook Uživatelská příručka A31003-P1000-U103-15-2D19 Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications www.siemens.com/open Our Quality

Více

Téma 3: Správa uživatelského přístupu a zabezpečení I. Téma 3: Správa uživatelského přístupu a zabezpečení I

Téma 3: Správa uživatelského přístupu a zabezpečení I. Téma 3: Správa uživatelského přístupu a zabezpečení I Téma 3: Správa uživatelského přístupu a zabezpečení I 1 Teoretické znalosti V tomto cvičení si vysvětlíme, co to uživatelské a skupinové účty a jak jsou ve Windows 7 spravovány. Vyzkoušíte optimalizaci

Více

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 1. Dříve než spustíte instalaci Vítáme Vás při instalaci nové verze aplikace eliška. Před samotnou instalací, prosím, ověřte, že jsou splněné následující podmínky:

Více

IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka

IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka IceWarp Mail server 10 IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka Verze 10.4 Printed on 20 September, 2011 Instalace Prostudujte si před instalací Na cílové pracovní stanici musí být nainstalovaný program Microsoft

Více

Naším cílem je Vaše spokojenost...

Naším cílem je Vaše spokojenost... Vážení zákazníci, Naším cílem je Vaše spokojenost... blahopřejeme Vám, že jste se rozhodli pro nákup nové telefonní ústředny řady ATEUS - NETSTAR od českého výrobce 2N TELEKOMUNIKACE a.s. Současně Vás

Více

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 1. Systémové požadavky... 3 2. Připojení do sítě... 4 3. Přístup pomocí webového

Více

První seznámení s mobilní aplikací PATRIOT GPS

První seznámení s mobilní aplikací PATRIOT GPS První seznámení s mobilní aplikací PATRIOT GPS 1 Obsah 1 Získání aplikace... 3 2 První spuštění... 3 2.1 Založení uživatelského účtu... 3 2.2 Založení vozidla... 4 3 Ovládání vozidla... 5 3.1 Menu vozidla...

Více

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor Verze: 1.06 Strana: 1 / 17 Návod pro použití Plug-in SMS Operátor 1. Co to je Plug-in modul SMS Operátor? Plug-in modul (zásuvkový modul) do aplikace MS Outlook slouží k rozšíření možností aplikace MS

Více

Instalační manuál pixel-fox

Instalační manuál pixel-fox Instalační manuál pixel-fox Verze 01/2011 V5 (CZ) - Subject to change without notice! Systémové požadavky: Aktuální minimální systémové požadavky pro používání software pixel-fox na vašem PC jsou: - IBM

Více

SIM Card Recovery Stick

SIM Card Recovery Stick SIM Card Recovery Stick Návod k použití Hlavní výhody produktu: Jednoduché ovládání Recovery software Obnoví i smazané SMS, které se nacházejí na SIM kartě Možno použít také pro kompletní management vaší

Více

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer lze použít na iphone a ipad pro zobrazení živého obrazu z DVR vzdálený server. I. Použití iphone pro přístup ke vzdálenému DVR Použití

Více

Lokality a uživatelé

Lokality a uživatelé Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 15.října 2013

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY. NeXspan / Aastra Z DIGITÁLNÍHO PŘÍSTROJE. Aastra 6753

NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY. NeXspan / Aastra Z DIGITÁLNÍHO PŘÍSTROJE. Aastra 6753 NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY NeXspan / Aastra Z DIGITÁLNÍHO PŘÍSTROJE Aastra 6753 Digitální telefon 6753 je kompletní, výkonný nástroj s jednoduchým a rychlým ovládáním, které je umožněno: - zobrazováním

Více

HiPath 1100. HiPath 1120 HiPath 1150 HiPath 1190

HiPath 1100. HiPath 1120 HiPath 1150 HiPath 1190 HiPath 1100 HiPath 1120 HiPath 1150 HiPath 1190 Spojovatelké pracoviště (AC) Sytémový telefon optipoint 500 economy optipoint 500 baic optipoint 500 tandard optipoint 500 advance Zkrácený návod k použití

Více

TecGo Online Local. Váš vstup do TecCom. Instalace, nastavení a použití objednávkového softwaru verze 3.0

TecGo Online Local. Váš vstup do TecCom. Instalace, nastavení a použití objednávkového softwaru verze 3.0 TecGo Online Local Váš vstup do TecCom Instalace, nastavení a použití objednávkového softwaru verze 3.0 OBSAH I. Druh instalace II. III. Instalace programu TecLocal Nastavení online-připojení a. Online-připojení

Více

APS Administrator.GS

APS Administrator.GS APS Administrator.GS Grafická nadstavba pro vizualizaci systémů APS (rozšiřující programový modul pro APS Administrator) Instalační a uživatelská příručka 2004 2015,TECH FASS s.r.o., www.techfass.cz, techfass@techfass.cz

Více

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Výrobce: Typ zařízení: Well Well T22P, Well T26P Firmware: 7.60.30.5, 6.60.30.5 Služba: VoIP CTX / Voice Connect (Virtuální ústředna / Neomezená linka) Datum: 2.11.2011

Více

Uživatelský manuál. Format Convert V3.1

Uživatelský manuál. Format Convert V3.1 Uživatelský manuál Format Convert V3.1 Obsah Obsah 1 Kapitola 1 - Popis softwaru Systémové požadavky 2 Podporovaná zařízení a formáty 2 Odinstalace 3 Kapitola 2 - Ovládání Výběr formátu souboru 4 Výběr

Více

MSDNAA podpora. První přihlášení do systému: Další přihlášení do systému:

MSDNAA podpora. První přihlášení do systému: Další přihlášení do systému: MSDNAA podpora Pro přihlášení k MSDNAA za účelem stažení software použijte odkaz Přihlásit se MSDNAA v pravé části, nebo v prohlížeči zadejte adresu http://msdn62.e-academy.com/vutbr_fpui První přihlášení

Více

F-FREEQALL SKYPE. Brána pro Skype a telefonní linku

F-FREEQALL SKYPE. Brána pro Skype a telefonní linku F-FREEQALL SKYPE Brána pro Skype a telefonní linku Nainstalujte si software Skype verze 1.3 nebo vyšší pro IBM kompatibilní PC s Windows. (viz obr. v originálním návodu str. 2-4) Stáhněte si Skype ze stránek

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

Uživatelská příručka pro Mac

Uživatelská příručka pro Mac Uživatelská příručka pro Mac Obsah Začínáme... 1 Použití nástroje pro přeformátování disku... 1 Instalace softwaru FreeAgent... 4 Bezpečné vysouvání disků... 9 Správa diskových jednotek...10 Aktualizace

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP list č.1/20 OBSAH 1 Úvod... 3 2 Doporučené nastavení prohlížeče... 4 2.1 Problém s certifikátem...

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

Migrace na aplikaci Outlook 2010

Migrace na aplikaci Outlook 2010 V tomto průvodci Microsoft Aplikace Microsoft Outlook 2010 vypadá velmi odlišně od aplikace Outlook 2003, a proto jsme vytvořili tohoto průvodce, který vám pomůže se s ní rychle seznámit. Dozvíte se o

Více

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite. Aplikace My Instant Communicator Desktop. Aplikace My Instant Communicator pro počítač.

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite. Aplikace My Instant Communicator Desktop. Aplikace My Instant Communicator pro počítač. OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Stručná uživatelská příručka R6.1 Aplikace My Instant Communicator pro počítač Aplikace My Instant Communicator pro počítač ve svém intuitivním uživatelském

Více

Enterprise Network Center

Enterprise Network Center Centralizovaný systém pro správu síťových zařízení Výchozí nastavení: Uživatelské jméno: root Heslo: root Příručka k rychlé instalaci Verze 1.2 Vydání 1, 03/2011 Copyright 2011. Všechna práva vyhrazena.

Více

Jak obnovit ztraceny dokumentu

Jak obnovit ztraceny dokumentu ID článku: 316951 - Poslední aktualizace: dubna 2007 - Revize: 1 Jak obnovit ztraceny dokumentu Zobrazení původního anglického článku a jeho překladu vedle sebe. UPOZORNĚNÍ: TENTO ČLÁNEK BYL STROJOVĚ PŘELOŽENMicrosoft

Více

Přístup k poště MS Office 365 mají pouze studenti 1. a 2. ročníku EkF prezenčního studia. Přístup k ostatním službám mají všichni studenti.

Přístup k poště MS Office 365 mají pouze studenti 1. a 2. ročníku EkF prezenčního studia. Přístup k ostatním službám mají všichni studenti. Obsah Přihlášení k Office 365... 1 Nastavení přeposílání (předávání) doručené pošty... 2 Instalace plného balíku aplikací Office 365 Pro Plus pro studenty... 3 Přihlášení v plné verzi Office 365 Pro Plus

Více

Ovládání přístroje Aastra 6753

Ovládání přístroje Aastra 6753 Ovládání přístroje Aastra 6753 Displej je tvořen informačním řádkem, který zobrazuje stav přístroje, číslo volajícího nebo přístupné funkce. V klidu je na displeji zobrazen datum a čas, v průběhu hovoru

Více

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1 IPFW Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu verze 1.1 Popis aplikace Aplikace IPFW (IP Firewall) je určen k řízení placeného připojení k Internetu ve spojení s elektronickým mincovníkem

Více

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ Návod k používání systému OTDI.CZ Vážený kliente. Děkujeme za projevený zájem o náš on-line systém evidence kontrol, určený speciálně pro účely dozorů staveb. Systém OTDI.CZ nabízí svým uživatelům zejména:

Více

Správa zařízení Scan Station Pro 550 a Servisní nástroje zařízení Scan Station

Správa zařízení Scan Station Pro 550 a Servisní nástroje zařízení Scan Station Správa zařízení Scan Station Pro 550 a Servisní nástroje zařízení Scan Station Konfigurační příručka A-61732_cs 7J4367 Správa zařízení Kodak Scan Station Pro 550 Obsah Rozdíly... 1 Instalace... 2 Vytváření

Více

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 Informační systém ISOP 7-13 Vypracováno pro CzechInvest Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. Dokument ze dne 20.2.2015, verze 1.00 Konfigurace

Více

VIZUÁLNÍ PØÍRUÈKA K APLIKACI PRO MOBILNÍ TELEFONY SE SYSTÉMEM ANDROID

VIZUÁLNÍ PØÍRUÈKA K APLIKACI PRO MOBILNÍ TELEFONY SE SYSTÉMEM ANDROID PocketHome VIZUÁLNÍ PØÍRUÈKA K APLIKACI PRO MOBILNÍ TELEFONY SE SYSTÉMEM ANDROID ÚVOD Tato aplikace umožňuje pohodlné ovládání centrální jednotky systému PocketHome prostřednictvím Vašeho mobilního zařízení.

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah

Více

Návod pro připojení telefonu Sony Ericsson P900 jako modem přes datový kabel a pro Windows 2000/XP

Návod pro připojení telefonu Sony Ericsson P900 jako modem přes datový kabel a pro Windows 2000/XP Návod pro připojení telefonu Sony Ericsson P900 jako modem přes datový kabel a pro Windows 2000/XP Nepřipojujte telefon k počítači, budete k tomu vyzváni později 1. Instalace softwaru Do počítače vložte

Více

Uživatelská příručka pro práci s Portálem VZP. Nefunkční podpis certifikátem

Uživatelská příručka pro práci s Portálem VZP. Nefunkční podpis certifikátem Uživatelská příručka pro práci s Portálem VZP Nefunkční podpis certifikátem Obsah... 1 1. Zjištění nastavení prohlížeče... 3 2. Reinstalace Java... 3 3. Další možnosti... 3 4. Nastavení prohlížeče Ms IE

Více

Instalační manuál pixel-fox

Instalační manuál pixel-fox Instalační manuál pixel-fox Verze 11/2011 V6 (CZ) - Subject to change without notice! Systémové požadavky: Aktuální minimální systémové požadavky pro používání software pixel-fox na vašem PC jsou: - IBM

Více

Nástroj Setup. Uživatelská příručka

Nástroj Setup. Uživatelská příručka Nástroj Setup Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce se mohou

Více

Velký křízovkářský slovník 4.0 (VKS) Instalace programu

Velký křízovkářský slovník 4.0 (VKS) Instalace programu Velký křízovkářský slovník 4.0 (VKS) Instalace programu Obsah Technické podmínky pro provoz programu minimální konfigurace... 2 Základní informace... 2 Hlavní nabídka instalačního programu... 2 Instalace

Více

Instalace programového vybavení

Instalace programového vybavení Instalace programového vybavení English pro Windows Obecné Specifikace P-touch Editor P-touch Quick Editor Printer Driver Umožňuje vytvářet libovolné štítky pomocí různých vzorů, fontů, šablon a klipártů.

Více

Nedaří se mi přihlásit

Nedaří se mi přihlásit Tato příručka vám pomůže ve vytvoření vašeho osobního certifikátu v souboru/prohlížeči nebo na čipové kartě. Pokud již vlastníte osobní certifikát v souboru, který je uložen v počítači, dozvíte se, jak

Více

Quick Installation Guide. Central Management Software

Quick Installation Guide. Central Management Software Quick Installation Guide English 繁 中 簡 中 日 本 語 Français Español Deutsch Português Italiano Türkçe Polski Русский Česky Svenska Central Management Software Obsah balení CD se softwarem Obsah balení Stručná

Více

Programovací software ConfigTool. Základní obsluha a postup připojení k zařízení přes USB a GPRS. Verze 2.00

Programovací software ConfigTool. Základní obsluha a postup připojení k zařízení přes USB a GPRS. Verze 2.00 Programovací software ConfigTool Základní obsluha a postup připojení k zařízení přes USB a GPRS Verze 2.00 Vážený zákazníku. Tento stručný uživatelský manuál Vás přehlednou a jednoduchou formou seznámí

Více

DINOX VMS Client Software

DINOX VMS Client Software DINOX VMS Client Software Uživatelský manuál (V2.0) Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Pokud máte jakékoli otázky nebo požadavky, prosím neváhejte se obrátit na prodejce. Tato příručka se týká

Více

Gluco Diary Elektronický diář měření krevní glukózy

Gluco Diary Elektronický diář měření krevní glukózy Gluco Diary Elektronický diář měření krevní glukózy (Uživatelská příručka) Obsah 1. Představení programu Gluco Diary a. Uživatelská příručka b. Zákaznický servis 2. Součásti programu Gluco Diary 3. Požadavky

Více

ipodatelna Uživatelská příručka

ipodatelna Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah Obsah 1 I Úvod 2 II Práce s aplikací 3 III Podání 4 1 Nové podání... 5 IV Informace o Uživateli 11 V Podatelna 13 1 Přijmout... a odmítnout podání 13 2 Seznam... došlých podání

Více

Copyright 2001, COM PLUS CZ a.s., Praha

Copyright 2001, COM PLUS CZ a.s., Praha Základní informace: CP Call je CTI (Computer Telephony Integration) aplikace. Jedná se tedy o vzájemné propojení osobního počítače a telefonního přístroje. Je vytvořena podle standardu CSTA (Computer Supported

Více

SPY COBRA Deluxe. Návod k použití. Hlavní výhody produktu:

SPY COBRA Deluxe. Návod k použití. Hlavní výhody produktu: SPY COBRA Deluxe Návod k použití Hlavní výhody produktu: Velmi rychlá a jednoduchá instalace a deinstalace Snadné nastavení reportingu Pro běžného uživatele nezjistitelné www.spyshops.cz Stránka 1 1. Představení

Více

Sentech AL 7000 C. Instalace a ovládání programu BREATH

Sentech AL 7000 C. Instalace a ovládání programu BREATH Sentech AL 7000 C Instalace a ovládání programu BREATH Program BREATH slouží k ovládání detektoru alkoholu AL 7000C pomocí počítače. Umožňuje provádět měření, zaznamenávat je a exportovat do Excelu. Instalace

Více

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET)

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) 1. Instalace plovoucí síťové verze zahrnuje dvě části: a) instalace serveru a b) lokální instalace na připojených pracovních

Více

ČSOB Business Connector instalační příručka

ČSOB Business Connector instalační příručka ČSOB Business Connector instalační příručka Obsah 1 Úvod... 2 2 Získání komerčního serverového certifikátu... 2 2.1 Vytvoření žádosti o certifikát v počítači... 2 2.2 Instalace certifikátu na počítač...

Více

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC)

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) 1/6 1. Instalace modulu Na internetových stránkách KB na adrese http://www.mojebanka.cz v sekci Stáhněte si

Více

Manuál QPos Pokladna V1.18.1

Manuál QPos Pokladna V1.18.1 Manuál QPos Pokladna V1.18.1 OBSAH Obsah 1. QPOS dotyková pokladna... 3 2. Jak číst tento manuál... 4 2.1. Čím začít?... 4 2.2. Členění kapitol... 4 2.3. Speciální text... 4 3. První spuštění... 5 3.1.

Více

Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení

Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení 1 5. 6. 7. 8. Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení telefonu Zapnutí telefonu a PIN Vložení

Více

Dokumentace. HiPath 1100 HiPath 1120, HiPath 1150, HiPath 1190 OpenStage 15 T Návod k použití. Communication for the open minded

Dokumentace. HiPath 1100 HiPath 1120, HiPath 1150, HiPath 1190 OpenStage 15 T Návod k použití. Communication for the open minded Dokumentace HiPath 1100 HiPath 1120, HiPath 1150, HiPath 1190 OpenStage 15 T Návod k použití Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications www.hipath.cz Úvod Úvod Řada HiPath 1100

Více

POZOR!!! INSTALACE POD WINDOWS 200 / XP / VISTA PROBÍHÁ VE DVOU ETAPÁCH A JE NUTNÉ DOKON

POZOR!!! INSTALACE POD WINDOWS 200 / XP / VISTA PROBÍHÁ VE DVOU ETAPÁCH A JE NUTNÉ DOKON Program SK2 Připojení adaptérusk2 k počítači Propojte svůj počítač pomocí přiloženého propojovacího USB kabelu s adaptérem SK2. SK2 v prostředí Windows 2000 - XP - Vista - po propojení počítače s adaptérem

Více

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) Příprava Při instalaci elišky doporučujeme nemít spuštěné žádné další programy. Pro instalaci elišky je třeba mít administrátorská práva na daném počítači.

Více

DLS V v1.2. Nové funkce. Používání programu DLS V

DLS V v1.2. Nové funkce. Používání programu DLS V DLS V v1.2 Nové funkce Nahrazuje SW DLS IV stáhne se sám přes DLS IV Updater, nebo ho lze nainstalovat ručně Existuje DLS V pro instalační firmy a DLS V SA pro uživatele Databáze místo MS SQL serveru se

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Nastavení e-mailu Připojení/odpojení Wi-Fi sítě Nastavení internetu v zahraničí

Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Nastavení e-mailu Připojení/odpojení Wi-Fi sítě Nastavení internetu v zahraničí 1 6. 7. 8. Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Nastavení e-mailu Připojení/odpojení Wi-Fi sítě Nastavení internetu v zahraničí Nastavení internetu v ČR Zap./Vyp. přístupového bodu

Více

Documentation. OpenScape Office, myreports. Communication for the open minded. Uživatelská příručka A31003-P1000-U104-15-2D19

Documentation. OpenScape Office, myreports. Communication for the open minded. Uživatelská příručka A31003-P1000-U104-15-2D19 Documentation OpenScape Office, myreports Uživatelská příručka A31003-P1000-U104-15-2D19 Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications www.siemens.com/open Our Quality and Environmental

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu

Více

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU PŘIHLÁŠENÍ K E-MAILOVÉMU ÚČTU Pro přihlášení k účtu je třeba do internetového vyhledávače napsat internetovou adresu http://hotmail.com. Po

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

Nastavení Microsoft Outlook 2007

Nastavení Microsoft Outlook 2007 Nastavení Microsoft Outlook 2007 Pro nastavení programu Microsoft Outlook 2007 k výběru pošty, je nutné provést manuální nastavení dle níže uvedeného návodu. spusťte Microsoft Outlook 2007 klikněte na

Více

Konfigurační software DTConfig

Konfigurační software DTConfig Konfigurační software DTConfig Uživatelský manuál Víceúčastnický 2-drátový systém Obsah Úvod... 3 Instalace USB programátoru a ovládačů... 4 Spuštění software XtendLan DTConfig... 5 Připojení dveřní stanice...

Více

UniScan 2. , s.r.o. Autorizovaný distributor firmy IMPRO Technologies Ltd. pro Českou republiku www.magtrade.cz. Uživatelský manuál.

UniScan 2. , s.r.o. Autorizovaný distributor firmy IMPRO Technologies Ltd. pro Českou republiku www.magtrade.cz. Uživatelský manuál. UniScan 2 Uživatelský manuál verze 2/2015, s.r.o. Autorizovaný distributor firmy IMPRO Technologies Ltd. pro Českou republiku Ovládání systému UniScan 2 Kontroler UniScan 2 lze ovládat jednoduše pomocí

Více

Příručka uživatele HELPDESK GEOVAP

Příručka uživatele HELPDESK GEOVAP HELPDESK GEOVAP verze 1.2 11.11.2008 OBSAH 1 REGISTRACE DO HELPDESK...1 2 PŘIHLÁŠENÍ A ODHLÁŠENÍ...1 3 ZÁKLADNÍ OBRAZOVKA HELPDESK...2 4 PŘEHLED HLÁŠENÍ...2 5 ZALOŽENÍ NOVÉHO HLÁŠENÍ...3 6 ZOBRAZENÍ/EDITACE

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

Ovládání přístroje Aastra 6755

Ovládání přístroje Aastra 6755 Ovládání přístroje Aastra 6755 Displej je tvořen informačním řádkem, který zobrazuje stav přístroje, číslo volajícího nebo přístupné funkce. V klidu je na tomto řádku zobrazeno datum a čas, v průběhu hovoru

Více

STATISTICA 9 Postup instalace plovoucí síťové verze na terminálovém serveru a Citrixu

STATISTICA 9 Postup instalace plovoucí síťové verze na terminálovém serveru a Citrixu STATISTICA 9 Postup instalace plovoucí síťové verze na terminálovém serveru a Citrixu 1. Tento návod se soustředí na instalaci na terminálová server a Citrix, ale je použitelný pro jakoukoli instalaci,

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Archive Player Divar Series. Návod k obsluze

Archive Player Divar Series. Návod k obsluze Archive Player Divar Series cs Návod k obsluze Archive Player Obsah cs 3 Obsah 1 Úvod 4 2 Použití 5 2.1 Spuštění programu 5 2.2 Popis hlavního okna 6 2.3 Tlačítko Otevřít 6 2.4 Pohledy kamery 6 2.5 Tlačítko

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

PTV MAP&GUIDE INTERNET V2 USNADNĚNÝ PŘECHOD

PTV MAP&GUIDE INTERNET V2 USNADNĚNÝ PŘECHOD PTV MAP&GUIDE INTERNET V2 USNADNĚNÝ PŘECHOD Obsah Obsah 1 PTV Map&Guide internet V2 Co je nového?... 3 1.1 Změna licenčních modelů... 3 1.1.1 Kmenoví zákazníci 3 1.1.2 Noví zákazníci 4 1.2 Nástroj pro

Více

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. Instalační manuál. Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. Instalační manuál. Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů P D S - 5 P Psychologický diagnostický systém Instalační manuál Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů GETA Centrum s.r.o. 04 / 2012 GETA Centrum s.r.o. Nad Spádem 9/206, 147

Více