Dokumentace. OpenScape Office myattendant. Communication for the open minded. Návod k použití A31003-P1000-U D19

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dokumentace. OpenScape Office myattendant. Communication for the open minded. Návod k použití A31003-P1000-U101-1-2D19"

Transkript

1 Dokumentace OpenScape Office myattendant Návod k použití A31003-P1000-U D19 Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications

2 Copyright Siemens Enterprise Communications s.r.o., držitel licence Siemens AG k obchodní značce Průmyslová 1306/ Praha 10 Číslo dokumentu: A31003-P1000-U D19 Communication for the open minded Informace v tomto dokumentu obsahují pouze obecné popisy popř. funkce, které se při konkrétním použití ne vždy shodují v uvedené formě nebo které se mohou zdůvodu dalšího vývoje produktů změnit. Požadované funkce jsou závazné pouze tehdy, jsou-li výslovně dohodnuty ve smlouvě. Dodací možnosti a technické změny vyhrazeny. Použité obchodní značky jsou vlastnictvím Siemens Enterprise Communications GmbH & Co. KG nebo příslušných majitelů. Siemens Enterprise Communications

3 Obsah 0 Úvod Hlavní okno myattendant Tlačítka funkcí Kontextová okna Instalace Předpoklady pro myattendant Instalace myattendant Spuštění myattendant Odinstalování myattendant První kroky Výběr jazyka uživatelského rozhraní Zapnutí nebo vypnutí hlavního kontextového okna v režimu automatického příjmu volání Zapnutí nebo vypnutí hlavního kontextového okna v režimu manuálního příjmu volání Zapnutí nebo vypnutí minimalizace hlavního okna při zavěšení Zapnutí nebo vypnutí kombinace tlačítek pro příjem a rozpojení volání Určení způsobu předání Nápověda online Vyvolání nápovědy online Vyvolání kontextové nápovědy online Adresáře Vyhledávání účastníků Volba telefonního čísla z interního adresáře Stav dostupnosti/nedostupnosti Změna stavu dostupnosti/nedostupnosti Úprava záznamu o účastníkovi Třídění interních účastníků Úprava externích kontaktů Přidání externích kontaktů Smazání externích kontaktů Přidání poznámky k účastníkovi Přidání nebo rozšíření LAN poznámky k účastníkovi Spojovatelské funkce Příjem volání Parkování volání Převzetí volání z parkování Přidržení volání Pokračování v hovoru Předání volání Záznam a přehrání hovoru Rozpojení volání (zavěšení) Volba telefonního čísla Správa účastníků Přiřazení účastníka uživatelskému tlačítku Přiřazení více účastníků uživatelským tlačítkům Přesunutí účastníka OpenScape Office, myattendant, návod k použití 3

4 Obsah Třídění účastníků Smazání záznamu účastníka Vytvoření nové záložky pro uživatelská tlačítka Vytvoření nové struktury pro uživatelská tlačítka Třídění záložek pro uživatelská tlačítka Smazání záložek pro uživatelská tlačítka Centrum zpráv Spuštění centra zpráv Zobrazení přehledu zpráv Poslech hlasových zpráv Přesun hlasových zpráv Přesměrování hlasových zpráv Uložení hlasových zpráv Přesunutí hlasových zpráv Přesměrování faxových zpráv Uložení faxových zpráv Úprava zpráv LAN Uložení textového modulu zpráv LAN Odstranění textového modulu zpráv LAN Posílání zprávy LAN Smazání zprávy LAN Konfigurace Přesměrování volání Určení cílů přesměrování Určení čísla provolby Záloha konfigurace myattendant Obnovení konfigurace myattendant Smazání konfiguračního souboru myattendant Programování telefonních tlačítek funkcí Jak naprogramovat telefonní tlačítka funkcí Výběr barvy uživatelského rozhraní Rejstřík OpenScape Office, myattendant, návod k použití

5 Úvod Hlavní okno myattendant 1 Úvod Tento dokument je určen pro uživatele myattendant a popisuje ovládání této aplikace. myattendant je spojovatelské pracoviště s funkcemi softwarového telefonu pro malé a střední podniky. Přijímá, přidržuje nebo parkuje volání a předává je požadovaným účastníkům. Interní a externí adresáře uvádějí všechny účastníky a informují o jejich aktuálním stavu dostupnosti/nedostupnosti. Vedle tradičních hlasových funkcí nabízí myattendant rovněž funkce zpráv. Můžete napsat textovou zprávu internímu účastníkovi a poslat ji prostřednictvím LAN, SMS nebo elektronické pošty. Hlavní okno myattendant Tlačítka funkcí Kontextová okna 1.1 Hlavní okno myattendant Hlavní okno myattendant je centrální rozhraní pro zřízení a ovládání. Hlavní okno obsahuje následující prvky: Oblast Řízení volání (1) Záložky pro uživatelská tlačítka, interní adresář a seznam volání (2) Tlačítka funkcí (3) Oblast Posílání zpráv (4) OpenScape Office, myattendant, návod k použití 5

6 Úvod Hlavní okno myattendant Ovládání myattendant myattendant lze ovládat mnoha různými způsoby: pomocí uživatelských tlačítek (ovládání myší) - hlavní popisovaný způsob v této dokumentaci prostřednictvím tlačítek funkcí na klávesnici (F1 až F12) pomocí číslicových tlačítek pro zadávání telefonních čísel pomocí tlačítek funkcí Tato návod k použití popisuje pouze nejobecnější, většinou přímé způsoby ovládání. Úvod Adresáře Spojovatelské funkce Správa účastníků Centrum zpráv Výběr jazyka uživatelského rozhraní Výběr barvy uživatelského rozhraní Volba telefonního čísla 6 OpenScape Office, myattendant, návod k použití

7 Úvod Tlačítka funkcí 1.2 Tlačítka funkcí Tlačítka funkcí obsahují nejdůležitější funkce pro ovládání spojovatelských funkcí a vyvolání adresářů. Individuální funkce se aktivují kliknutím nebo stiskem příslušného tlačítka funkce na klávesnici. Následuje popis funkce jednotlivých tlačítek. Tlačítko / tlačítko funkce Popis Otevření nápovědy. Přístup k možnostem nastavení. Zobrazení a zpracování interních účastníků komunikačního systému. Zobrazení kontaktů v celém podniku. Vyhledávání účastníků v interním a externím adresáři. Příjem nebo uvolnění volání. Přidržení a opětné spojení (unhold) volajících. Předání volání s ohlášením nebo bez ohlášení. Parkování hovorů a vyzvednutí z parkování Otevření centra zpráv. Volba čísel poboček. Nahrávání hovorů. Úvod OpenScape Office, myattendant, návod k použití 7

8 Úvod Kontextová okna 1.3 Kontextová okna Kontextová okna (PopUp) v závislosti na situaci se zobrazují v hlavním okně myattendant a umožňují Vám pohodlně reagovat na situaci jedním kliknutím. Příklady: Interní volání lze přijmout okamžitě; nové hlasové zprávy si lze poslechnout přímo. Úvod Zapnutí nebo vypnutí hlavního kontextového okna v režimu automatického příjmu volání Zapnutí nebo vypnutí hlavního kontextového okna v režimu manuálního příjmu volání Zapnutí nebo vypnutí minimalizace hlavního okna při zavěšení 8 OpenScape Office, myattendant, návod k použití

9 Instalace Předpoklady pro myattendant 2 Instalace Tato kapitola popisuje nutné systémové předpoklady a instalaci myattendant. Předpoklady pro myattendant Instalace myattendant Spuštění myattendant Odinstalování myattendant 2.1 Předpoklady pro myattendant Pro používání myattendant musí být klientské PC účastníka vybaveno vhodnou hardwarovou a softwarovou konfigurací. myattendant lze používat pouze ve spojení s následujícími systémovými telefony (HFA): OpenStage, optipoint 410 a optipoint 420. Pro bezchybné fungování myattendant je třeba splnit následující minimální požadavky na klientské PC: Jeden z následujících operačních systémů: Microsoft Windows XP se Service Pack 3 (32 bit) MS Windows Server 2003 se Service Pack 2 (32 bit Microsoft Windows Vista se Service Pack 1 (32 bit) Hardware 2 GHz CPU 512 MB RAM pro Microsoft Windows XP (SP3) (32 bit) 1 GB RAM pro Microsoft Windows Server 2003 (SP2) (32 bit) a Microsoft Windows Vista (SP1) (32 bit) 100 Mbit/s LAN (doporučuje se 1 Gbit/s LAN) Rozlišené obrazovky XGA (1024x768) Instalace Instalace myattendant OpenScape Office, myattendant, návod k použití 9

10 Instalace Instalace myattendant 2.2 Instalace myattendant Předpoklady: Váš PC splňuje předpoklady popsané pod Předpoklady pro myattendant. Váš uživatelský účet Windows má lokální oprávnění pro správu. Správce komunikačního systému Vám poskytnul instalační soubor. 1. Proveďte instalaci. 2. Jestliže se zobrazí okno User Account Control (ovládání uživatelského účtu) s hlášením An unidentified program wants access to your computer. (neidentifikovaný program chce přístup k Vašemu počítači), klikněte na Allow. 3. Sledujte instrukce v okně Setup myattendant (zřídit myattendant). 4. Klikněte na Finish (ukončit). Další kroky: Spusťte myattendant. Instalace Předpoklady pro myattendant Spuštění myattendant Odinstalování myattendant 2.3 Spuštění myattendant Předpoklady: myattendant je nainstalován na Vašem PC. 1. Klikněte na Start > Program Files > Communication Clients > myattendant. 2. V okně přihlášení Welcome to myattendant (vítejte v myattendant) zadejte své uživatelské jméno. Obvykle se jedná o Vaše telefonní číslo. Vpřípadě dotazů se obraťte na svého správce komunikačního systému. 3. Zadejte své heslo. Při prvním přihlášení je Vaše heslo Chcete-li v budoucnu používat myattendant s automatickým přihlášením, označte zaškrtávací rámeček Save Password (uložit heslo). Heslo se pak bude zobrazovat v okně přihlášení automaticky. Tuto možnost můžete kdykoli změnit. UPOZORNĚNÍ: Automatické přihlášení používejte pouze tehdy, když jste si jisti, že nikdo jiný nemá přístup k Vašemu uživatelskému účtu Windows. V opačném případě mohou neoprávnění uživatelé například získat přístup k Vašim hlasovým a faxovým zprávám nebo přesměrovat Vaše telefonní číslo na Vaše náklady ke zpoplatněným externím cílům. 10 OpenScape Office, myattendant, návod k použití

11 Instalace Odinstalování myattendant 5. Klikněte na Login (přihlásit). Instalace Instalace myattendant 2.4 Odinstalování myattendant 1. Zavřete myattendant. 2. V Control Panel (ovládací panel) klikněte na Programs and Features (programy a funkce). 3. V kontextovém menu Siemens myattendant klikněte na Uninstall (odinstalovat). 4. Klikněte na Continue (pokračovat). 5. V okně myattendant Uninstall klikněte na Yes. 6. Jestliže se zobrazí hlášení ohledně smazání sdílených uživatelských souborů, klikněte na No to all (ne všem). Instalace Instalace myattendant OpenScape Office, myattendant, návod k použití 11

12 První kroky Výběr jazyka uživatelského rozhraní 3 První kroky Hned na začátku je třeba provést následující důležité nebo nápomocné kroky (podrobné pokyny viz níže). Výběr jazyka Vyberte jazyk pro uživatelské rozhraní myattendant. Určení způsobu předávání volání Určete, zda mají být volání předávána číslu cíle s předchozím ohlášením nebo bez ohlášení. Zapnutí/vypnutí hlavního kontextového okna (PopUp) v režimu automatického příjmu volání Hlavní okno se automaticky maximalizuje, jakmile zazvoní telefon. Zapnutí/vypnutí hlavního kontextového okna v režimu manuálního příjmu volání Hlavní okno se maximalizuje, jakmile je volání manuálně přijato. Zapnutí/vypnutí minimalizace hlavního okna při zavěšení Hlavní okno se minimalizuje, jakmile je volání ukončeno nebo jsou všechna spojení zrušena. Zapnutí/vypnutí kombinace tlačítek pro předání a rozpojení volání Kombinace tlačítek se používají, když je funkce příjmu volání myattendant přerušena jinými aplikacemi. Výběr jazyka uživatelského rozhraní Zapnutí nebo vypnutí hlavního kontextového okna v režimu automatického příjmu volání Zapnutí nebo vypnutí hlavního kontextového okna v režimu manuálního příjmu volání Zapnutí nebo vypnutí minimalizace hlavního okna při zavěšení Zapnutí nebo vypnutí kombinace tlačítek pro příjem a rozpojení volání Určení způsobu předání Nápověda online 3.1 Výběr jazyka uživatelského rozhraní 1. Klikněte na F2 Setup.. 2. V okně User Validation (ověření uživatele) zadejte heslo a klikněte na OK. 12 OpenScape Office, myattendant, návod k použití

13 První kroky Zapnutí nebo vypnutí hlavního kontextového okna v režimu automatického příjmu volání Další kroky: 3. V rozevíracím seznamu Language (jazyk) vyberte požadovaný jazyk. 4. Klikněte na Save (uložit). Zavřete myattendant a restartujte aplikaci. První kroky Hlavní okno myattendant 3.2 Zapnutí nebo vypnutí hlavního kontextového okna v režimu automatického příjmu volání Hlavní okno myattendant se při příjmu příchozího volání automaticky maximalizuje. 1. Klikněte na F2 Setup. 2. V okně User Validation (ověření uživatele) zadejte heslo a klikněte OK. 3. Pro zapnutí/vypnutí této možnosti označte zaškrtávací rámeček Screen pop on inbound calls (kontextové okno při příchozích voláních). 4. Klikněte na Save. První kroky Kontextová okna 3.3 Zapnutí nebo vypnutí hlavního kontextového okna v režimu manuálního příjmu volání Hlavní okno myattendant se při manuálním příjmu volání otevře. 1. Klikněte na F2 Setup. 2. V okně User Validation zadejte heslo a klikněte na OK. 3. Pro zapnutí/vypnutí této možnosti označte zaškrtávací rámeček Screen pop on answer (kontextové okno při příjmu). 4. Klikněte na Save. První kroky Kontextová okna OpenScape Office, myattendant, návod k použití 13

14 První kroky Zapnutí nebo vypnutí minimalizace hlavního okna při zavěšení 3.4 Zapnutí nebo vypnutí minimalizace hlavního okna při zavěšení Hlavní okno myattendant se při ukončení volání minimalizuje a zobrazí se jako symbol na liště s nástroji Windows. 1. Klikněte na F2 Setup. 2. V okně User Validation zadejte heslo a klikněte na OK. 3. Pro zapnutí/vypnutí této možnosti označte zaškrtávací rámeček Minimize on hangup (minimalizace při zavěšení). 4. Klikněte na Save. První kroky Kontextová okna 3.5 Zapnutí nebo vypnutí kombinace tlačítek pro příjem a rozpojení volání Jestliže jsou PC nainstalované další aplikace pro přerušení funkce příjmu volání myattendant, můžete přijmout/rozpojit volání kombinací tlačítek CTRL + F6. 1. Klikněte na F2 Setup. 2. V okně User Validation zadejte heslo a klikněte na OK. 3. Pro zapnutí/vypnutí této možnosti označte zaškrtávací rámeček Global CTRL + F6 to answer / release (CTRL + F6 pro příjem/rozpojení). 4. Klikněte na Save. První kroky 3.6 Určení způsobu předání Zde můžete určit, zda má být volání předáno s předchozím ohlášením nebo bez ohlášení. 1. Klikněte na F2 Setup. 2. V okně User Validation zadejte heslo a klikněte na OK. 3. V rozevíracím seznamu Default Transfer Method (standardní způsob předání) vyberte způsob předání. 14 OpenScape Office, myattendant, návod k použití

15 První kroky Nápověda online 4. Klikněte na Save. První kroky 3.7 Nápověda online Nápověda online integrovaná do myattendant je kontextová, tzn., že můžete přímo vyvolávat vhodná témata pro svou aktuální situaci zpracování. Navigace Tlačítka vlevo nahoře poskytují následující funkce: Contents (obsah) Vám poskytuje přehled o struktuře. Index Vám umožňuje přímý přístup k tématu pomocí klíčových hesel. Search (vyhledat) Vám umožňuje najít cíleně podle úplného textu všechna relevantní témata. První kroky Vyvolání nápovědy online Vyvolání kontextové nápovědy online Vyvolání nápovědy online Předpoklady: Jste přihlášeni k myattendant. Klikněte na F1 Help. Nápověda online Vyvolání kontextové nápovědy online Prerequisites: Jste přihlášeni k myattendant. Klikněte na Help. Nápověda online OpenScape Office, myattendant, návod k použití 15

16 Adresáře Vyhledávání účastníků 4 Adresáře myattendant má k dispozici interní a externí adresář. Interní adresář obsahuje seznam všech účastníků komunikačního systému s jejich aktuálním stavem dostupnosti/nedostupnosti. Externí adresář obsahuje seznam kontaktů celého podniku. Seznam volání zaznamenává příchozí a odchozí volání. Vyhledávání účastníků Volba telefonního čísla z interního adresáře Stav dostupnosti/nedostupnosti Úprava záznamu o účastníkovi Třídění interních účastníků Úprava externích kontaktů Přidání externích kontaktů Smazání externích kontaktů Přidání poznámky k účastníkovi Přidání nebo rozšíření LAN poznámky k účastníkovi Hlavní okno myattendant 4.1 Vyhledávání účastníků Podrobnosti o účastníkovi, např. telefonní číslo nebo jméno, můžete hledat jak v interním, tak i externím adresáři. Pořadí znaků pro hledání a vrácené výsledky se zobrazí na pravé straně okna. 1. Klikněte na F5 Search (hledat). 2. Zadejte pořadí znaků pro hledání, například část jména. 3. Vyberte adresář (interní, externí nebo externí adresář offline), ve kterém chcete provést vyhledávání. 4. V poli hledání zadejte termín pro hledání (jméno, telefonní číslo). 16 OpenScape Office, myattendant, návod k použití

17 Adresáře Volba telefonního čísla z interního adresáře Výsledek: 5. Klikněte na Start. Výsledky se zobrazí na pravé straně okna. Adresáře Posílání zprávy LAN 4.2 Volba telefonního čísla z interního adresáře 1. Klikněte na F3 Int. Dir. 2. Klikněte dvakrát na vybraný záznam účastníka. Adresáře 4.3 Stav dostupnosti/nedostupnosti Stav dostupnosti/nedostupnosti informuje o dostupnosti interního účastníka v interním adresáři a na uživatelských tlačítkách. K dispozici jsou následující stavy dostupnosti: Symbol Stav dostupnosti Dostupnost Office (kancelář) dostupný na běžném pracovišti Meeting (porada) nepřítomný Sick (nemoc) nepřítomný Break (přestávka) nepřítomný Gone Out (mimo kancelář) nepřítomný Vacation (dovolená) nepřítomný OpenScape Office, myattendant, návod k použití 17

18 Adresáře Stav dostupnosti/nedostupnosti Symbol Stav dostupnosti Dostupnost Lunch (oběd) nepřítomný Gone Home (doma) nepřítomný Do Not Disturb (nerušit) nepřítomný Symbol Účastník volá Stav dostupnosti nebo spojení Účastník hovoří INFO: Pro účastníky bez systémových telefonů (např. ISDN nebo analogových) nezobrazí interní adresář stav dostupnosti, ale pouze stav spojení. Adresáře Změna stavu dostupnosti/nedostupnosti Změna stavu dostupnosti/nedostupnosti 1. Klikněte na F3 Int. Dir. (interní adresář) 2. Klikněte na účastníka, jehož stav dostupnosti/nedostupnosti chcete změnit. 3. Klikněte pravým tlačítkem myši na Change Users Status (změnit stav uživatele). 4. Vyberte požadovaný stav dostupnosti/nedostupnosti. Stav dostupnosti/nedostupnosti 18 OpenScape Office, myattendant, návod k použití

19 Adresáře Úprava záznamu o účastníkovi 4.4 Úprava záznamu o účastníkovi V interním adresáři můžete zpracovat podrobnosti o účastníkovi, jako např. číslo PIN, číslo mobilního telefonu a uživatelské jméno. Předpoklady: Tato funkce musí být uvolněna; jinak se zobrazí hlášení Access denied (odmítnutý přístup). 1. Klikněte na F3 Int. Dir. Zobrazí se seznam všech interních účastníků. 2. Klikněte pravým tlačítkem myši na účastníka, o kterém chcete zpracovat podrobnosti. 3. Z menu vyberte Edit (zpracovat). 4. Proveďte změny. Adresáře 4.5 Třídění interních účastníků 1. Klikněte na F3 Int. Dir. 2. Klikněte na nadpis sloupce (LastName (příjmení), FirstName (jméno), Extension (pobočka) atd.), který chcete použít jako kritérium pro třídění účastníků. Adresáře 4.6 Úprava externích kontaktů V externím adresáři můžete zpracovat podrobnosti o kontaktech, jako např. číslo PIN, číslo mobilního telefonu a uživatelské jméno. Předpoklady: Tato funkce musí být uvolněna; jinak se zobrazí hlášení Access denied. 1. Klikněte na F4 Ext Dir (externí adresář).. 2. Klikněte na kontakt, jehož podrobnosti chcete zpracovat. 3. Z menu vyberte Edit. 4. Nyní proveďte změny. 5. Klikněte na OK. 6. Klikněte na Close. Adresáře OpenScape Office, myattendant, návod k použití 19

20 Adresáře Přidání externích kontaktů 4.7 Přidání externích kontaktů Údaje o externích účastnících můžete uložit jako kontakty v externím adresáři. Tím získáte přímý přístup k těmto datům. 1. Klikněte na F4 Ext Dir.. Zobrazí se seznam všech externích kontaktů. 2. Klikněte na tlačítko Select (vybrat). Zobrazí se prázdné vstupní pole. 3. Zadejte podrobnosti o novém kontaktu. 4. Uložte nový kontakt pomocí OK. 5. Klikněte na Close. Adresáře 4.8 Smazání externích kontaktů UPOZORNĚNÍ: Smazaný externí kontakt nelze obnovit. 1. Klikněte na tlačítko funkce F4 Ext Dir. 2. Klikněte na kontakt, který chcete smazat. 3. Klikněte na tlačítko Remove (odstranit). 4. Klikněte na Yes pro potvrzení odstranění. 5. Klikněte na Close. Adresáře 4.9 Přidání poznámky k účastníkovi K účastníkovi můžete přidat poznámky, které pak můžete používat pro připomenutí. 1. Klikněte na F3 Int. Dir. Zobrazí se seznam všech interních účastníků. 2. Klikněte na účastníka, ke kterému chcete přidat poznámku. 3. Kliknutím pravým tlačítkem myši vyberte Add Note (přidat poznámku). 4. Zadejte text. 20 OpenScape Office, myattendant, návod k použití

21 Adresáře Přidání nebo rozšíření LAN poznámky k účastníkovi Výsledek: 5. Klikněte na Add. U záznamu účastníka v interním adresáři se zobrazí symbol dopisu. Adresáře 4.10 Přidání nebo rozšíření LAN poznámky k účastníkovi 1. Klikněte n F3 Int. Dir. Zobrazí se seznam všech interních účastníků. 2. Klikněte na účastníka. 3. Kliknutím pravým tlačítkem myši vyberte LAN Notes (poznámky LAN). Klikněte na poznámku LAN. Ta se zobrazí v dolní části okna. Poznámku popř. doplňte. 4. Klikněte na Save. 5. Klikněte na Close. Adresáře OpenScape Office, myattendant, návod k použití 21

22 Spojovatelské funkce 5 Spojovatelské funkce Spojovatelské funkce se používají pro řízení příchozích telefonních volání. Volání můžete přijímat, předávat účastníkům, přidržovat nebo zaparkovat. Tyto funkce se provádějí v oblasti Call Control (řízení volání) hlavního okna. Aktivní volání Oblast Active Calls (aktivní volání) zobrazuje seznam aktivních příchozích volání. Jestliže přichází volání od neznámého volajícího, jehož údaje ještě nejsou v systému uloženy, je vyplněno pouze pole ID. Pak máte možnost vyplnit ostatní pole příslušnými informacemi a uložit v externím adresáři. Jakmile jsou data uložena, zobrazí se pro každé aktivní volání následující podrobnosti: ID Sloupec Arrived At (došlo v) CLI Popis Jednoznačný identifikační kód, který systém automaticky přiřadí každému volání. Tento identifikační kód můžete přiřadit volajícímu, aby mohli být v budoucnu identifikováni, když obdržíte příchozí volání z tohoto čísla. Jestliže přichází volání od neznámého volajícího, jehož údaje ještě nejsou v systému uloženy, je vyplněno pouze pole ID. Uvádí, kdy došlo volání poprvé. Zobrazuje telefonní číslo volajícího. 22 OpenScape Office, myattendant, návod k použití

23 Spojovatelské funkce Příjem volání Sloupec First Name (jméno), Last Name (příjmení) and Company (firma) Call for (volání pro) Status (stav) Přidržená/předávaná/zaparkovaná volání Popis Poskytuje podrobné informace, jsou-li volající uloženi (jméno, příjmení, firma). Je-li ID volajícího přiřazeno zákazníkovi, jehož data jsou např. uložena v externím adresáři, zobrazí se tato data při příchozích voláních v polích Name (jméno) a Station Number/ Company (telefonní číslo/firma). Ukazuje, komu je volání určeno. Tato funkce je obzvláště užitečná, když myattendant obdrží více volání současně. Zobrazuje stav volání, např. vyzvánění, hovor atd. Kliknutím pravým tlačítkem myši na volání se zobrazí funkce, které lze při volání použít, např.: unpark (převzít z parkování) - je-li volání zaparkováno hang up (zavěsit) - při aktivním hovoru Oblast Held/Transferring/Parked Calls (přidržená/předávaná/zaparkovaná volání) zobrazuje seznam příchozích volání, která jste předali, zaparkovali nebo přidrželi. Pro každé spojení se v oblasti Active Calls zobrazí podrobnosti o volajícím. Příjem volání Parkování volání Převzetí volání z parkování Přidržení volání Pokračování v hovoru Předání volání Záznam a přehrání hovoru Rozpojení volání (zavěšení) Volba telefonního čísla Hlavní okno myattendant 5.1 Příjem volání 1. V oblasti Active Calls pro řízení volání klikněte pravým tlačítkem myši na volání, pro které se zobrazí Ringing (vyzvánění). 2. Klikněte na Answer Call (příjmout volání) nebo stiskněte tlačítko 0 na číselnici. Výsledek: Hovoříte s volajícím. Spojovatelské funkce OpenScape Office, myattendant, návod k použití 23

24 Spojovatelské funkce Parkování volání 5.2 Parkování volání Parkováním se volání přesune na volnou parkovací pozici, dokud není volaný účastník opět k dispozici pro příjem volání. Předpoklady: Přijali jste volání. 1. V oblasti Active Calls pro řízení volání klikněte pravým tlačítkem myši na příslušné volání. 2. Klikněte na Park Call (parkování volání). Výsledek: Volání se přesune do oblasti Held/Transferring/Parked Calls pro řízení volání. Zobrazí se stav volání (Parked) i parkovací pozice. Spojovatelské funkce 5.3 Převzetí volání z parkování Převzetím z parkování lze v zaparkovaném hovoru pokračovat. 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na zaparkované volání. 2. Klikněte na Unpark Call (převzít z parkování). Spojovatelské funkce 5.4 Přidržení volání Jestliže již hovoříte s jiným účastníkem, je příchozí volání umístěno do držení. 1. Na obrazovce pro řízení volání klikněte pravým tlačítkem myši na příslušné volání. 2. Klikněte na Place Call on Hold (umístění volání do držení) nebo stiskněte tlačítko - na číselnici. Výsledek: Volání je přesunuto do oblasti Held/Transferring/Parked Calls pro řízení volání. Stav volání se zobrazí jako On Hold (přidržováno). Spojovatelské funkce 24 OpenScape Office, myattendant, návod k použití

25 Spojovatelské funkce Pokračování v hovoru 5.5 Pokračování v hovoru Pro pokracování v přidrženém hovoru vyberte Reconnect Call (znovu spojit volání). 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na přidržené volání. 2. Klikněte na Reconnect Call nebo stiskněte tlačítko - na číselnici. Spojovatelské funkce 5.6 Předání volání Předpoklady: Volání bylo přijato. 1. Klikněte na volání. 2. Máte následující možnosti: Se stisknutým tlačítkem myši přetáhněte volání na uživatelské tlačítko požadovaného účastníka a pak tlačítko myši uvolněte (drag & drop) nebo stiskněte tlačítko + na číselnici. Spojovatelské funkce 5.7 Záznam a přehrání hovoru Předpoklady: Jste spojeni s telefonním partnerem. 1. Klikněte na F12 Rec.. Hovor je nahráván. 2. Po ukončení hovoru se zobrazí kontextové okno: Klikněte na Listen (poslech). Nahrané volání se přehraje přes reproduktor PC. nebo Klikněte na Close. Nahrané volání se uloží v centru zpráv. INFO: Telefonní číslo nahraného volání se uloží v seznamu volání. Spojovatelské funkce OpenScape Office, myattendant, návod k použití 25

26 Spojovatelské funkce Rozpojení volání (zavěšení) 5.8 Rozpojení volání (zavěšení) Funkce "Hang Up" (zavěsit) se používá k rozpojení stávajícího volání. 1. V řízení volání klikněte pravým tlačítkem myši na volání, pro které se zobrazuje stav Talking" (hovor). 2. Vyberte ze zobrazených možností Disconnect Call (rozpojit volání) nebo stiskněte tlačítko 0 na číselnici. Spojovatelské funkce 5.9 Volba telefonního čísla 1. Klikněte na F11 Dial. 2. V okně zadejte telefonní číslo. 3. Klikněte na Dial. Spojovatelské funkce Hlavní okno myattendant 26 OpenScape Office, myattendant, návod k použití

GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. DX600 A ISDN A ISDN

GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. DX600 A ISDN A ISDN GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. DX600 A ISDN A ISDN DX600 Web konfigurátor Nastavení telefonu pomocí počítače Web konfigurátor Nastavení telefonu pomocí počítače Web konfigurátor je webovým rozhraním

Více

Dokumentace. HiPath 500, HiPath 3000, HiPath 5000 OpenStage 15 T. Návod k použití. Communication for the open minded

Dokumentace. HiPath 500, HiPath 3000, HiPath 5000 OpenStage 15 T. Návod k použití. Communication for the open minded Dokumentace HiPath 500, HiPath 3000, HiPath 5000 OpenStage 15 T Návod k použití Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications www.hipath.cz TELCONNECT s.r.o. PRAHA BRNO OSTRAVA www.telconnect.cz

Více

Dokumentace. HiPath 3000/HiPath500 Gigaset S4 professional v systému HiPath Cordless Office. Návod k použití. Communication for the open minded

Dokumentace. HiPath 3000/HiPath500 Gigaset S4 professional v systému HiPath Cordless Office. Návod k použití. Communication for the open minded Dokumentace HiPath 3000/HiPath500 Gigaset S4 professional v systému HiPath Cordless Office Návod k použití Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications www.hipath.cz V1 R3.x V1 R4.x

Více

MyQ Eleven Free Instalační manuál

MyQ Eleven Free Instalační manuál MyQ Eleven Free Instalační manuál Revize 2 MyQ Server 4.3 Říjen 2013 Copyright 2006-2013 JANUS spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. www.myq.cz Obsah Obsah 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE 5 1.1. PŘEHLED DOKUMENTACE

Více

FX Hosting. Poštovní klient Mozilla Thunderbird

FX Hosting. Poštovní klient Mozilla Thunderbird FX Hosting Poštovní klient verze 1.5.0.2 Verze 1.05 květen 2006 Obsah 1Vyrozumění o autorských právech...4 2Úvod...5 2.1Komu je příručka určena...5 2.2Jak pracovat s příručkou......5 2.2.1Co zde naleznete...5

Více

Sticky Password 5.0 manuál. 2012 Lamantine Software, a.s.

Sticky Password 5.0 manuál. 2012 Lamantine Software, a.s. Sticky Password 5.0 manuál 2012 Lamantine Software, a.s. 2 Sticky Password 5.0 manuál Obsah Kapitola I Sticky Password 4 Kapitola II Rozhraní Sticky Password 4 1 Tlačítko... rychlého spouštění 5 2 Okno

Více

APS Administrator.GT

APS Administrator.GT APS Administrator.GT Strážní služba v systémech APS (rozšiřující programový modul pro APS Administrator) Instalační a uživatelská příručka 2004 2015, TECH FASS s.r.o., Věštínská 1611/19, Praha 153 00,

Více

1 1 Pˇ ríruˇ cka administrátora Kerio Technologies 1 1

1 1 Pˇ ríruˇ cka administrátora Kerio Technologies 1 1 1 1 Příručka administrátora Kerio Technologies 1 1 2 2 C 2001-2003 Kerio Technologies. Všechna práva vyhrazena. Datum vydání: 13. 6. 2003 Aktuální verze produktu: Kerio MailServer 5.6.3. Změny vyhrazeny.

Více

HiPath ProCenter Compact V1.0

HiPath ProCenter Compact V1.0 HiPath ProCenter Compact V1.0 V rámci malých a středních podniků existuje stále naléhavější požadavek na vizualizaci a vyhodnocení průběhu zákaznických volání ve Vaší firmě prostřednictvím jednoduchých

Více

Program ProVIS pro Windows

Program ProVIS pro Windows Veřejná informační služba, spol. s r.o. Farského 14, 326 00 Plzeň Program ProVIS pro Windows verze 1.61 Příručka pro ovládání Ing. Ivo Křepinský Plzeň, červen 2014 ProVIS příručka pro ovládání 1 Obsah

Více

Informace OpenScape UC Application V6 Enterprise Edition

Informace OpenScape UC Application V6 Enterprise Edition Informace OpenScape UC Application V6 Enterprise Edition Optimalizace obchodních postupů pomocí sjednocené komunikace Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications www.siemens-enterprise.com

Více

Příručka pro průmyslového uživatele nástroje REACH-IT. Část 2 - Zápis a správa účtu

Příručka pro průmyslového uživatele nástroje REACH-IT. Část 2 - Zápis a správa účtu Příručka pro průmyslového uživatele nástroje REACH-IT Část 2 - Zápis a správa účtu 2 Příručka pro průmyslového uživatele nástroje REACH-IT Verze 2.1 Verze Změny 2.1 duben 2014 Aktualizace k nástroji REACH-IT

Více

Obsah balení SL45. SL45 Multimediální karta (uvnitř telefonu) Akumulátor CD ROM. Sync Station

Obsah balení SL45. SL45 Multimediální karta (uvnitř telefonu) Akumulátor CD ROM. Sync Station Obsah balení SL45 Stereofonní sluchátka Uživatelská příručka SL45 Multimediální karta (uvnitř telefonu) Akumulátor CD ROM Sync Station Nabíječ Datový kabel Bezpečnost... 3 Přehled... 4 Úvod... 5 Použité

Více

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 2: POUŽÍVÁNÍ PC. Studijní opora

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 2: POUŽÍVÁNÍ PC. Studijní opora Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 2: POUŽÍVÁNÍ PC Studijní opora Název projektu: Zkvalitňujeme cestu k poznání Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.02/01.0143 POUŽÍVÁNÍ

Více

WELL SIP-T28P uživatelský manuál

WELL SIP-T28P uživatelský manuál JOYCE ČR, s.r.o., Venhudova 6, 614 00 Brno, ČR, IČ: 25317571, DIČ: CZ25317571, Tel.: +420 539 088 010 Fax: +420 539 088 000, E-mail: joyce@joyce.cz, Web: www.joyce.cz WELL SIP-T28P uživatelský manuál V41.1

Více

Informace HiPath OpenOffice ME IP komunikace pro malé a střední podniky

Informace HiPath OpenOffice ME IP komunikace pro malé a střední podniky Informace HiPath OpenOffice ME IP komunikace pro malé a střední podniky HiPath OpenOffice ME je první řešení sjednocené komunikace pro rostoucí podniky. HiPath OpenOffice ME. Otevřte svou kancelář novému

Více

SELECT Services Online

SELECT Services Online SELECT Services Online Stručný průvodce online službami programu podpory Bentley SELECT Mošnova 4 150 00 Praha 5 Tento průvodce stručně představuje služby programu Bentley SELECT a napomáhá v navigaci

Více

GRAITEC, Bièvres. Všechna práva vyhrazena. Windows a logo Windows jsou registrované obchodní značky společnosti Microsoft Corporation.

GRAITEC, Bièvres. Všechna práva vyhrazena. Windows a logo Windows jsou registrované obchodní značky společnosti Microsoft Corporation. V případě jakékoliv nesrovnalosti mezi informacemi v této příručce a informacemi v software je software více aktuální zdroj. Obsah příručky může být změněn bez upozornění. Jakékoliv reprodukování nebo

Více

PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE

PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE WASHER MANAGEMENT SOFTWARE PROGRAMOVACÍ MANUÁL 523353 D Datum vydání: 18.9.2013 1. OBSAH 1. OBSAH... 3 2. VÝSTRAHY... 5 2.1. VÝSTRAHY... 5 3. TRACE-TECH...5 3.1. ROZSAH... 5 4.

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UPOZORNĚNÍ. Tato příručka je univerzální pro všechny PCTV karty a zařízení. Tzn. některé části programu se mohou lišit.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UPOZORNĚNÍ. Tato příručka je univerzální pro všechny PCTV karty a zařízení. Tzn. některé části programu se mohou lišit. PCTV UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UPOZORNĚNÍ Tato příručka je univerzální pro všechny PCTV karty a zařízení. Tzn. některé části programu se mohou lišit. Například: PCTV Stereo tato karta nemá FM tuner, takže pro

Více

Úvodní příručka prostředí KDE SUSE Linux Enterprise Desktop 10 SP2

Úvodní příručka prostředí KDE SUSE Linux Enterprise Desktop 10 SP2 Úvodní příručka prostředí KDE SUSE Linux Enterprise Desktop 10 SP2 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL SUSE Linux Enterprise poskytuje nástroje, které uživatelé systému Linux* potřebují pro svou každodenní činnost.

Více

Ericsson Dialog 4225 Vision

Ericsson Dialog 4225 Vision Ericsson Systémový telefon pro komunikační systém MD110 Uživatelský návod Damovo Česká republika s.r.o. 2004 Obsah Obsah strana Úvod Popis... 4... 5 Free seating... 17 Příchozí volání... 18 Odchozí volání...

Více

MS Outlook konektor do datové schránky

MS Outlook konektor do datové schránky AutoCont CZ a.s. MS Outlook konektor do datové schránky Návod k použití 29. 1. 2010 Verze 2.0 (doplněné informace a změny v manuálu jsou zvýrazněny žlutě) 1 ÚVOD O doplňku: Doplněk MS Outlook konektor

Více

Příručka uživatele aplikace Cisco Unified CallManager Assistant

Příručka uživatele aplikace Cisco Unified CallManager Assistant Příručka uživatele aplikace Cisco Unified CallManager Assistant Ústředí společnosti Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com Tel: +1 408 526-4000 +1 800

Více

FreeAgent GoFlex Home Uživatelská příručka

FreeAgent GoFlex Home Uživatelská příručka FreeAgent GoFlex Home Uživatelská příručka Uživatelská příručka k systému FreeAgent GoFlex?Home 2011 Seagate Technology LLC. Všechna práva vyhrazena. Seagate, Seagate Technology, logo Wave a FreeAgent

Více

BlackArmor NAS 440/420 Uživatelská příručka

BlackArmor NAS 440/420 Uživatelská příručka BlackArmor NAS 440/420 Uživatelská příručka Uživatelská příručka BlackArmor NAS 440/420 2009 Seagate Technology LLC. Všechna práva vyhrazena. Seagate, Seagate Technology, logo Wave a FreeAgent jsou obchodní

Více

Kerio Connect. Kerio Technologies

Kerio Connect. Kerio Technologies Kerio Connect Příručka administrátora Kerio Technologies 2011 Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál popisuje produkt: Kerio Connect ve verzi 7.2. Změny vyhrazeny. Aktuální verzi

Více

EMCS DM Klient. Uživatelská příručka

EMCS DM Klient. Uživatelská příručka EMCS DM Klient Uživatelská příručka EMCS DM Klient: Uživatelská příručka 1. Historie verzí... 1 2. Úvod... 2 2.1. EMCS DM deklarantský modul... 2 2.2. Funkčnost... 2 2.3. Technický popis... 2 3. Funkce

Více

KASPERSKY LABS LTD. Kaspersky Anti-Virus 4.5 for Microsoft NT Server

KASPERSKY LABS LTD. Kaspersky Anti-Virus 4.5 for Microsoft NT Server KASPERSKY LABS LTD. Kaspersky Anti-Virus 4.5 for Microsoft NT Server Manuál KASPERSKY ANTI-VIRUS 4.5 FOR MICROSOFT NT SERVER Manuál Kaspersky Labs Ltd. Navštivte Web Site: http://www.kaspersky.com/ Datum

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Revize: R00 (2007/11) Obchodní značky: Microsoft, Windows, Windows logo, Windows Media, Outlook a ActiveSync jsou registrovanými značkami nebo značkami korporace Microsoft v USA a/nebo

Více