Příručka pro uživatele Navigační software

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příručka pro uživatele Navigační software"

Transkript

1 Příručka pro uživatele Navigační software

2 - 2 - Obsah 1 Uvedení do provozu Důležité informace Alternativní instalace navigačního softwaru z paměťové karty Další digitální mapy Přenos digitálních map na paměťovou kartu Přenos instalačních souborů a digitálních map do vnitřní paměti Ovládání navigačního softwaru Symboly Mapa Cíl Zadat nový cíl Pátrat po Oblíbené položky Předchozí místa Možnosti ovlivnění trasy Přidat k oblíbeným položkám Ukázat místo na mapě Vypočítat trasu Rychlé vyhledávání Hledání v okolí Plánování trasy Uložit aktuální pozici Administrace seznamu cílů Trasa Jdi na Změnit trasu Popis cesty Možnosti ovlivnění trasy Zastavit vedení k cíli Náhled D mapa popř. 3D mapa Náhled se šipkou Kompas Informace o cestě Další aplikace Nastavení Nastavení přístroje Zobrazení Hlasitost Jazyk Výber klávesnice... 18

3 Vybrat mapu Preferované čerpací stanice Kategorie pro rychlé vyhledávání Informace Další upozornění Záruka Obchodní značka... 21

4 Uvedení do provozu V této kapitole najdete informace týkající se následujících témat: 1.1 Důležité informace 1.2 Alternativní instalace navigačního softwaru z paměťové karty 1.3 Další digitální mapy 1.4 Přenos digitálních map na paměťovou kartu 1.5 Přenos instalačních souborů a digitálních map do vnitřní paměti

5 Důležité informace Z bezpečnostních důvodů nesmí řidič zadávat údaje během jízdy. U pokynů navigačního systému se jedná o doporučení. V každém případě je třeba dbát pravidel silničního provozu. Automobilová termoskla anebo skla opatřená kovovou vrstvou silně omezují příjem GPS signálů. Většinou se ale v tomto pokovení vyskytuje speciální mezera, za kterou je možno navigační přístroj umístit. V opačném případě je třeba namontovat zvenku, např. na střechu auta, běžnou GPS anténu. 1.2 Alternativní instalace navigačního softwaru z paměťové karty Software pro Váš navigační systém může být také nainstalován přímo z předem odpovídajícně připravené paměťové karty V případě potřeby musí být software, který zde byl již nainstalován, před tím deinstalován (viz Příručka). Během prvního instalování budete vyzváni k instalaci navigačního softwaru. Postupujte, prosím, následovně: a. Opatrně vyjměte paměťovou kartu z obalu. Dávejte pozor, aby jste se nedotýkali kontaktů a nebo je nezašpinili. b. Vložte paměťovou kartu do SD-/MMC pozice až zaklapne. c. Klikněte na OK za účelem nainstalovat aplikaci. Poté, co byly všechny údaje překopírovány na Váš navigační systém, objeví se hlavní obrazovka, na které nyní můžete provést nastavení navigace. Poznámka Prosíme dbejte toho, že po instalaci softwaru musí být přijmut platný signál GPS a nastaveno odpovídající časové pásmo. Jen tak je možno při propočítávání trasy stanovit správný čas příjezdu. 1.3 Další digitální mapy Váš navigační system je ve vnitřní paměti vybaven přímo od výrobce digitalizovanou mapou Vaší země. S pomocí paměťové karty mohou být ještě navíc kromě těchto map ve vnitřní paměti využívány i další digitalizované mapy. V závislosti na verzi se nacházejí ještě další digitalizované mapy na Vašem CD. Tyto mapy můžete neprodleně přenést na paměťovou kartu. Pro tento případ se doporučuje využití externí čtečky karet (viz Příručka).

6 - 6 - V závislosti na objemu digitálních map jsou zapotřebí paměťové karty s 256 MB, 512 MB, MB nebo větší. Poznámka Povšimněte si, prosím, toho, že u určitých přístrojů nejsou paměťové karty zahrnuty do objemu dodávky. V tomto případě jsou instalační soubory a soubory s digitálními mapami obsaženy přímo v přístrojích. Instalace proběhne následně automaticky. Dodatečné paměťové karty (MMC-nebo SD-karty) dostanete ve specializovaných obchodech. 1.4 Přenos digitálních map na paměťovou kartu Přenos dalších digitálních map na paměťovou kartu se provádí nejlépe přes Explorer Vašeho počítače. Postupujte následovně: a. Vložte CD s požadovanými digitálními mapami. b. Otevřete Vaši pracovní plochu a zvolte diskovou jednotku s Vaším CD. c. Překopírujte soubor s koncovkou.psf z adresáře Vámi žádaného regionu na CD do adresáře MapRegions na Vaší paměťové kartě. V závislosti na velikosti Vaší paměťové karty můžete na tuto kartu přenést vícero souborů s digitálními mapami. Při přenosu dat dbejte, prosím, na to, aby v paměti Vaší paměťové karty byl dostatek místa. Jestliže jste na Vaší paměťovou kartu překopírovali digitalizované mapy více států nebo skupin států, musíte si při používání navigačního přístroje vybrat mapu požadované země. 1.5 Přenos instalačních souborů a digitálních map do vnitřní paměti Váš přístroj disponuje vnitřní, ne dočasnou, pamětí, která se nachází ve složce \My Flash Disk. Pomocí ActiveSync si můžete přes volbu Prohledat tuto složku, stejně jako i ostatní, zviditelnit. Se složkami a soubory je možno manipulovat stejným způsobem jako v Exploreru. Aby byly instalační soubory a digitální mapy k dispozici Vašemu přístroji, je třeba pro ně zřídit potřebné složky. Pro instalační soubory založte složku INSTALL (\My Flash Disk\INSTALL). Digitální mapy uložte do složky MapRegions (\My Flash Disk\MapRegions). Při pojmenovávání těchto složek použijte, prosím, výše udaný způsob psaní. V případě, že jste na Vašem navigačním přístroji uložili ještě dodatečná data, je třeba zajistit, aby byla pro přenos dat k dispozici postačující kapacita. Jestliže kapacita nepostačuje, vymažte nepotřebné soubory.

7 - 7 - Poznámka Pro přenos dat musí být navigační system spojen přes ActiveSync s počítačem (viz Příručka).

8 Ovládání navigačního softwaru V této kapitole najdete informace týkající se následujících témat: 2.1 Symboly 2.2 Mapa 2.3 Cíl 2.4 Trasa 2.5 Náhled 2.6 Nastavení

9 Symboly Symboly v rámci nabídky Kliknutím na tento symbol vyvoláte lištu s nabídkou. Kliknutím na tento symbol se dostanete do nabídky Náhled. Kliknutím na tento symbol se dostanete do nabídky Cíl. Kliknutím na tento symbol se dostanete do nabídky Trasa. Kliknutím na tento symbol se dostanete do nabídky Nastavení. Kliknutím na tento symbol se dostanete do nabídky Nápověda. Kliknutím na tento symbol se dostanete do předchozího náhledu. Kliknutím na tento symbol potvrdíte zadání a dostanete se do dalšího náhledu. Kliknutím na tento symbol opustíte navigační software. Symboly na mapě Stisknutím tohoto symbolu se dostanete do nabídky kompas. Tento symbol Vám ukazuje stav nabití baterie Vašeho přístroje. Z tohoto symbolu můžete vyčíst kvalitu příjmu GPS signálů. Kliknutím na tento symbol přeskočíte do náhledu Kompas.

10 Mapa Náhled s mapou obsahuje následující informace: Rozlišení: 320 x 240 pixlů Kompas Vaše aktuální pozice Ulice/silnice, na které se právě nacházíte 1 Hlavní menu/automatický zoom 2 Ukazatel stavu baterie Předpokládaný čas příjezdu Ukazatel kvality příjmu GPS signálů Doba zbývající do cíle Měřítko Vzdálenost zbývající do cíle Zoom Náhled 1) Při provádění manévru budou navíc ukázány informace o vzdálenosti a odbočování. 2) Po přiblížení popř. oddálení pomocí zoomu můžete tímto tlačítkem znovu aktivovat automatický zoom. Svůj cíl si můžete zvolit přímo na mapě. Za tím účelem se lehce dotkněte toho místa na mapě, ke kterému chcete býti navigováni. Neshoduje-li se takto vybraná oblast s Vaším cílem, můžete se za pomoci nabídky na spodní liště dostat do dalších vyznačených oblastí v okolí. Tímto navigujte k předešlému označenému místu na mapě. Tímto navigujte k následujícímu označenému místu na mapě. Vyberte si tímto označené místo za svůj cíl.

11 Cíl Po nastartování navigačního softwaru můžete zadáním cíle okamžitě naplánovat trasu a ihned poté vyjet Zadat nový cíl Rozlišení: 320 x 240 pixlů Výběr cíle z předchozích míst Výběr kategorie vyhledávání (ulice nebo mimořádná místa) Zadání města popř. výběr země Zadání poštovního směrovacího čísla Zadání ulice popř. čísla domu Výběr cíle z oblíbených položek 1) Jestliže je jako kategorie vyhledávání vybráno mimořádné místo (např. hotel), nahradí se vstupní datové pole ulice nebo číslo domu datovým polem název. Poznámka Vámi hledané místo můžete určit zadáním poštovního směrovacího čísla a/nebo města. Za účelem zpřesnění vyhledávání může být zadána i ulice nebo číslo domu. Jestliže může být číslo domu při propočítávání trasy zohledněno, bude to ukázáno v náhledu Detailní informace. Můžete se také nechat donavigovat bez zadání názvu ulice do centra zadané obce nebo bez zadání čísla domu do středu zadané ulice. Při vyhledávání mimořádného místa (např. čerpací stanice) umožní zadání názvu přesnější vyhledávání. Natipujte pomocí tastatury Vaší cílovou adresu. Navigační software při hledání cílového místa automaticky doplní adresu a po zadání pouhých několika znaků ukáže tři nejlepší výsledky jakož i seznam všech

12 možných výsledků. V případě, že se na seznamu Vámi hledané místo neobjeví, jsou eventuálně v zadání adresy zapotřebí přesnější informace Pátrat po V kategorii vyhledávání můžete definovat druh Vašeho cíle. Standardně bývá zadávána ulice hledané adresy. Kromě toho můžete na tomto místě výběrem jiné kategorie vyhledat v určeném městě i mimořádná místa jako např. hotely, letiště nebo čerpací stanice Oblíbené položky V tomto seznamu jsou uloženy Vámi zadané cíle, do kterých dojíždíte častěji Předchozí místa Místa používaná v poslední době jsou ukládána v chronologickém pořadí. Poslední tři použitá místa si je možno vybrat přímo v políčku pro zadání adresy, všechna ostatní místa z posledních aplikací mohou být vyvolána přes nabídku Předchozí místa Možnosti ovlivnění trasy Než si trasu necháte vypočítat, můžete ji v detailních informacích týkajících se cíle ovlivnit. V těchto možnostech ovlivnění trasy určujete způsob, jakým budete vedeni k Vašemu cíli. Propočítávání a vedení trasy optimálně pro motorová vozidla (standardní varianta) Propočítávání a vedení trasy optimálně pro cyklisty (možné v okruhu do 50 km) Propočítávání a vedení trasy optimálně pro chodce (možné v okruhu do 50 km) Vypočítaná trasa bude optimalizována se zřetelem na dobu trvání (standardní varianta). Vypočítaná trasa bude optimalizována se zřetelem na svoji délku. Ekonomická trasa: kombinace krátké a rychlé trasy Při výpočtu trasy budou brány v úvahu silnice s poplatkem (standardní varianta). Vypočítaná trasa se bude vyhýbat silnicím s poplatkem.

13 Při výpočtu trasy budou brány v úvahu dálnice (standardní varianta). Vypočítaná trasa se bude vyhýbat dálnicím. Při výpočtu trasy budou brány v úvahu přívozy (standardní varianta). Vypočítaná trasa se bude vyhýbat přívozům Přidat k oblíbeným položkám Tuto volbu si můžete vybrat v detailních informacích v případě, že si chcete uložit označené místo do oblíbených položek Ukázat místo na mapě Touto volbou si můžete místo označené v detailních informacích nechat předem ukázat na mapě Vypočítat trasu Jestliže jste překontrolovali údaje o Vašem cíli a možnosti ovlivnění trasy stanovili tak, aby odpovídaly Vaším preferencím, můžete nastartovat propočítávání trasy. Trasa může být vypočítána pouze v případě, že Váš přístroj bezchybně funguje. Poruchy jsou vyznačeny následovně: Příjem GPS signálů je rušen. Není proto možné určit Vaše aktuální stanoviště Rychlé vyhledávání Pomocí rychlého vyhledávání můžete hledat přímo podle předem nastavené vyhledávací kategorie (např.: hotely, letiště nabo čerpací stanice) Hledání v okolí Zde Vám budou nabídnuta na výběr mimořádná místa v blízkosti Vašeho aktuálního stanoviště. Ukázána bude také vzdálenost k těmto místům vzdušnou čarou.

14 Poznámka Navigační software vyhledává nejdříve v těsné blízkosti. Pokud zde nenajde žádné výsledky, rozšíří vyhledávání na větší okruh. Díky tomuto postupu může za jistých okolností dojít k časovým ztrátám Plánování trasy Touto volbou si můžete trasu naplánovat (např. v předvečer Vašeho odjezdu na dovolenou), aniž byste zapínali přijímač signálů GPS, a to zadáním požadované výchozí a cílové pozice. Můžete zadat i více cílů najednou. K těmto cílům budete potom navigováni postupně. Vaše výchozí pozice (standardně bude použita Vaše poslední známá pozice). Můžete přidat až 5 cílů. Posunutí pozice vybraného cíle nahoru. Posunutí pozice vybraného cíle dolů. Vymažte jeden z cílů. Zde můžete změnit výchozí bod Vaší trasy nebo ji optimalizovat s ohledem na celkovou trasu. Využitím funkce Nastartovat vedení k cíli můžete po ukončení plánování tuto předem připravenou trasu v hlavním menu vyvolat. K tomu je nutné, aby GPS přijímač přijal signál Uložit aktuální pozici Touto funkcí můžete Vaší aktuální pozici uložit do oblíbených položek. To ale pouze za předpokladu, že Váš navigační přístroj přijmul alespoň jeden signál GPS Administrace seznamu cílů S pomocí funkce Administrace seznamu cílů můžete přejmenovat popř. vymazat Vaše osobní oblíbené položky, místo, do kterého jste naposledy jeli, anebo všechna předchozí místa.

15 Trasa Po úspěšném vypočítání trasy budete za pomoci akustických a optických směrových pokynů vedeni ke stanovenému cíli. Během navádění po trase můžete využívat následující funkce: Jdi na Zde můžete během navádění po trase nebo po ukončení plánování trasy přeskočit do přehledu Vaší trasy, do cílové oblasti, zpět k Vašemu aktuálnímu stanovišti popř. k výchozí pozici plánování trasy Změnit trasu Zde můžete, tak jak je to popsáno v Plánování trasy, změnit Vaši aktuální trasu Popis cesty Z popisu cesty můžete zjistit, které ulice musíte využít, abyste dorazili k Vašemu cíli. Kromě toho jsou zde vyznačeny hraniční přechody do ostatních zemí. Popis cesty je k dispozici pouze v případě, že jste si vypočítali nějakou trasu Možnosti ovlivnění trasy I během navigace po určené trase můžete měnit možnosti jejího ovlivnění. Tím máte vliv na způsob, jakým budete naváděni k cíli (viz Plánování trasy ) Zastavit vedení k cíli Využitím této funkce můžete přerušit aktuální navádění po trase a trasu vymazat z paměti.

16 Náhled Během navádění po trase můžete přeskakovat mezi různými náhledy: D mapa popř. 3D mapa Zde je možno rychle přeskakovat mezi 2D a 3D mapou Náhled se šipkou Náhled se šipkou obsahuje následující informace: Rozlišení: 320 x 240 pixlů Následující manévr Ulice/silnice, na které se právě nacházíte Ukazatel stavu baterie Předběžný náhled přespříštího manévru Kliknutím na tento symbol se dostanete do předchozího náhledu. Předpokládaný čas příjezdu Ukazatel kvality příjmu GPS signálů Doba zbývající do cíle Ukazatel vzdálenosti k dalšímu manévru Vzdálenost zbývající do cíle Kompas Z kompasu můžete vyčíst Vaší rychlost, aktuální stupně zeměpisné šířky a délky, stejně tak jako kvalitu příjmu GPS signálů (hodnota HDOP). Směr jízdy se spolehlivě ukazuje od rychlosti cca 5km/hod. Kromě

17 toho je od přijmutí prvního GPS signálu ukázán také čas GPS ve formě západoevropského času (ZEČ) - Greenwich Mean Time (GMT) Informace o cestě V tomto náhledu najdete informace o Vaší aktuální trase, jako např. Vaši průměrnou rychlost, celkovou dobu, po kterou jste již na cestě, a nebo celkovou vzdálenost, kterou jste již absolvovali Další aplikace Disponuje-li Váš navigační systém dodatečnými aplikacemi, je možné je nastartovat také přímo z navigačního softwaru. 2.6 Nastavení Navigační software může být řadou různých nastavení individuálně zkonfigurován Nastavení přístroje Na Vašem přístroji mohou být provedena následující nastavení: Za účelem ušetření proudu můžete na tomto místě zvolit pro síťový i akumulátorový provoz dobu, po jejímž uplynutí se přístroj samočinně vypne. V tomto náhledu se Vám ukáže stav nabití baterie Vašeho přístroje resp. jestli se baterie právě nabíjí. V případě, že reaguje Vaše dotyková obrazovka nepřesně na dotyk, můžete ji zde nově kalibrovat (seřídit). Za účelem kalibrování se ve středu obrazovky objeví kříž. Po jeho stisknutí se tento kříž posunuje dále po obrazovce. Tiskněte ho opakovaně až do okamžiku, kdy se opět dostane do středu obrazovky. Novým stisknutím dotykové obrazovky bude seřízení převzato. V případě, že nové seřízení nepotvrdíte stisknutím, bude tato maska po uplynutí předem stanovené doby opuštěna beze změny. Zde si nastavte hlasitost Vašeho přístroje (např.: kliknutí tlačítka). Zde můžete upravit světlost obrazovky. Obnovit nastavení od výrobce

18 Zobrazení Zobrazovač můžete upravit následovně: Mapa je zobrazena v závislosti na svém měřítku buď v orientaci na sever nebo do směru jízdy (2D náhled s mapou). Mapa se vždy otočí do směru jízdy (2D náhled s mapou). Mapa je vždy znázorněna v orientaci na sever (2D náhled s mapou). 3D mapa je orientována vždy ve směru jízdy. Funkce zoom je i ve 3D mapě nadále aktivní, posunování mapy není ale možné. Zobrazení náhledu mapy v designu optimalizovaném pro denní světlo Zobrazení náhledu mapy v designu optimalizovaném pro tmu Design mapy se přizpůsobuje dennímu světlu nebo tmě v závislosti na denním čase. Během manévru se zobrazovač automaticky přepne z náhledu s mapou do náhledu se šipkou. Po ukončení manévru se přepne zase zpět do náhledu s mapou. I během manévru je zobrazena mapa. Směr manévru je ve zmenšenině promítnut do mapy Hlasitost Zde si přizpůsobte hlasitost akustických pokynů, které jsou používany v navigačním softwaru. Hlasitost celého systému se upravuje v nastaveních přístroje v nabídce Nastavení popř. Settings Jazyk V případě, že je na Vašem navigačním přístroji nainstalováno vícero jazyků, můžete si zde vybrat nějaký jiný jazyk. Po vyběru jazyka je třeba přístroj znovu zapnout. Poté bude používán nově zvolený jazyk Výber klávesnice Zde si můžete vybrat mezi standardní a telenonní klávesnicí.

19 Vybrat mapu Touto volbou si v případě, že máte na Vaší paměťové kartě nainstalovánu více než jen jednu mapu, můžete vybrat požadovaný region Preferované čerpací stanice Zde si určete značku Vámi preferované čerpací stanice. Tato funkce je prospěšná zejména v případě, že disponujete zákaznickou kartou některé z čerpacích stanic a při hledání čerpací stanice si chcete nechat ukázat stanice této značky přednostně Kategorie pro rychlé vyhledávání Zde můžete definovat vyhledávací kategorii pro rychlé vyhledávání podle určitého místa (např. čerpací stanice) Informace Zde najdete informace o softwarové a mapové verzi.

20 Další upozornění V této kapitole najdete informace týkající se následujících témat: 3.1 Záruka 3.2 Obchodní značka

21 Záruka Vyhrazujeme si obsahové změny dokumentace a softwaru bez dalšího sdělení. MEDION AG nepřebírá záruku za správnost obsahu nebo za škody, které vyplývají z použití uživatelské příručky. Budeme vám vděční za upozornění na chyby nebo návrhy na zlepšení, abychom vám mohli v budoucnu nabídnout ještě dokonalejší produkty. 3.2 Obchodní značka Všechny v uživatelské příručce uvedené a příp. třetími osobami chráněné ochranné známky a obchodní značky podléhají neomezeně ustanovením příslušného platného značkového práva a vlastnickým právům příslušných registrovaných vlastníků. Všechny zde vyznačené ochranné známky, obchodní jména nebo názvy firem jsou nebo mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků. Všechna práva vyhrazena, včetně těch, která zde nejsou výslovně zaručena. Z chybějícího explicitního značení v této příručce použitých ochranných známek není možné vyvozovat, že je jméno prosté práv třetích osob. Windows a ActiveSync jsou ochrannými známkami Microsoft Corporation.

- 1 - Navigační software Příručka pro uživatele

- 1 - Navigační software Příručka pro uživatele b - 1 - Navigační software Příručka pro uživatele - 2 - Obsah 1 Uvedení do provozu...4 1.1 Důležité informace...5 1.2 Instalace navigačního softwaru...5 1.2.1 Opětovná instalace navigačního softwaru...5

Více

U-DRIVE LITE Car DVR Device

U-DRIVE LITE Car DVR Device U-DRIVE LITE Car DVR Device MT4037 Uživatelský manuál Index Index...2 Popis zařízení...2 Příprava před použitím...3 Vložení paměťové karty...3 Používání zařízení...4 Možnosti menu v režimu nahrávání...5

Více

X-Sign Basic Uživatelská příručka

X-Sign Basic Uživatelská příručka X-Sign Basic Uživatelská příručka Copyright Copyright 2015, BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána do systému pro

Více

Uživatelská příručka. MobileNavigator 6 PNA

Uživatelská příručka. MobileNavigator 6 PNA Uživatelská příručka MobileNavigator 6 PNA Stav: Prosinec 2006 Tiráž NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg V tomto materiálu uvedené údaje a data se mohou změnit bez předchozího oznámení. Bez

Více

ZoomText 10.1 pro Windows. Dodatek k uživatelské příručce

ZoomText 10.1 pro Windows. Dodatek k uživatelské příručce ZoomText 10.1 pro Windows 8 Dodatek k uživatelské příručce Autorská práva ZoomText Magnifier Copyright 2013, Algorithmic Implementations, Inc. Všechna práva vyhrazena. ZoomText Magnifier/Reader Copyright

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS SET modul školní testování

Metodická příručka pro učitele. InspIS SET modul školní testování Metodická příručka pro učitele InspIS SET modul školní testování Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice

Více

Upgrade na Windows 10 na tabletu. ACCENT TB 800 s kapacitou interního úložiště 16GB

Upgrade na Windows 10 na tabletu. ACCENT TB 800 s kapacitou interního úložiště 16GB Upgrade na Windows 10 na tabletu ACCENT TB 800 s kapacitou interního úložiště 16GB 16GB tablety mají běžně k dispozici pouze cca 10GB prostoru. Zbytek z celkové kapacity interního úložiště je vyhrazen

Více

Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod

Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod Únor 2016 Podporovaná mobilní zařízení Aplikace Novell Filr je podporována v následujících mobilních zařízeních: Telefony a tablety se systémem ios 8 novějším

Více

Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání.

Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání. Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání. C100 Rychlý návod k použití Česky Děkujeme Vám za zakoupení mobilního telefonu ALIGATOR. Prosíme, prostudujte si tento rychlý

Více

Vývoj, výroba, prodej a montáž docházkových a identifikačních systémů. Docházka 3000 Personalistika

Vývoj, výroba, prodej a montáž docházkových a identifikačních systémů. Docházka 3000 Personalistika BM Software, Němčičky 84, 69107 Němčičky u Břeclavi Vývoj, výroba, prodej a montáž docházkových a identifikačních systémů Tel: 519 430 765, Mobil: 608 447 546 e-mail: bmsoft@seznam.cz web: http://www.dochazka.eu

Více

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006 Napájení Číslo dokumentu: 396855-221 B ezen 2006 V této příručce je popsán způsob napájení počítače. Obsah 1 Umíst ní ovládacích prvk a indikátor napájení 2 Zdroje napájení Připojení adaptéru střídavého

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v

Více

MLE2 a MLE8. Datalogery událostí

MLE2 a MLE8. Datalogery událostí MLE2 a MLE8 Datalogery událostí Zapisovač počtu pulsů a událostí Návod k obsluze modelů MLE2 MLE8 Doporučujeme vytisknout tento soubor, abyste jej mohli používat, když se budete učit zacházet se zapisovačem.

Více

Napájení. Uživatelská příručka

Napájení. Uživatelská příručka Napájení Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je ochranná

Více

Návod k ovládání administrační části nového turistického portálu Olomouckého kraje

Návod k ovládání administrační části nového turistického portálu Olomouckého kraje Evropská unie a Evropský fond pro regionální rozvoj jsou partnery pro váš rozvoj. Návod k ovládání administrační části nového turistického portálu Olomouckého kraje Příručka pro Informační centra Olomouckého

Více

Objednávky OBX. Objednávkový systém určený k instalaci na PC u zákazníka pro tvorbu offline objednávek zboží

Objednávky OBX. Objednávkový systém určený k instalaci na PC u zákazníka pro tvorbu offline objednávek zboží Objednávky OBX Objednávkový systém určený k instalaci na PC u zákazníka pro tvorbu offline objednávek zboží Obsah Úvod Instalace aplikace, spuštění Konfigurace aplikace První načtení ceníku Principy ovládání

Více

ESET Mobile Antivirus

ESET Mobile Antivirus ESET Mobile Antivirus Uživatelská příručka chráníme vaše digitální světy ESET Mobile Antivirus Copyright ESET, spol. s r. o. ESET software spol. s r. o. Meteor Centre Office Park Sokolovská 100/94 180

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

CITROËN C5 ART/NAV - X4 - CS - 51/3 - ADD

CITROËN C5 ART/NAV - X4 - CS - 51/3 - ADD CITROËN C5 ART/NAV - X4 - CS - 51/3 - ADD 1 NÁVOD K POUŽITÍ NAVIGAÈNÍ SYSTÉM Pøed prvním použitím navigaèního systému nebo po odpojení akumulátoru je tøeba provést jeho inicializaci. Vozidlo je tøeba odstavit

Více

TomTom Trucker Uživatelská příručka 16.1

TomTom Trucker Uživatelská příručka 16.1 TomTom Trucker Uživatelská příručka 16.1 Obsah Vítejte v navigaci se společností TomTom 7 Co je nového 8 Novinky v této verzi... 8 Videa TomTom... 8 Start 10 Instalace zařízení do vozidla... 10 Umístění

Více

AC Napětí/Proud Data Logger Uživatelský Manuál

AC Napětí/Proud Data Logger Uživatelský Manuál AC Napětí/Proud Data Logger Uživatelský Manuál Před použitím si přečtěte pečlivě tento uživatelský manuál, protože obsahuje důležité bezpečnostní informace Obsah Strana 1. Úvod...... 5 2. Vlastnosti...

Více

Point of View TAB-P731N- Android 4.0 Tablet PC. Čeština. Obsah

Point of View TAB-P731N- Android 4.0 Tablet PC. Čeština. Obsah Point of View TAB-P731N- Android 4.0 Tablet PC Čeština Obsah Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení... 2 1.0 Základní informace... 3 1.1 Tlačítka a konektory...

Více

Uživatelská příručka. BlackBerry 8700 Smartphone

Uživatelská příručka. BlackBerry 8700 Smartphone Uživatelská příručka BlackBerry 8700 Smartphone SWD-280428-0212105034-010 Obsah Základní informace o řadě BlackBerry...9 Přepínání aplikací...9 Přiřazení aplikace tlačítku Komfort...9 Nastavení informací

Více

GPS lokátor s výdrží až 180 dní

GPS lokátor s výdrží až 180 dní GPS lokátor s výdrží až 180 dní Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dlouhá výdrž až 180 dní při provozu z baterie (SMS mód) Možnost připojení jak prostřednictvím magnetu, tak přímo na autobaterii Velmi

Více

OpusBenefit. Uživatelský manuál k verzi 1.0 verze 1-2010 1 / 24. K l i e n t s k á d a t a b á z e

OpusBenefit. Uživatelský manuál k verzi 1.0 verze 1-2010 1 / 24. K l i e n t s k á d a t a b á z e 1 / 24 1 Úvod Program OpusBenefit byl vytvořen proto, aby naši obchodní partneři mohli sledovat aktivity svých zákazníků (nákupy v jejich obchodech, využívání jejich služeb, návštěvy jejich zařízení),

Více

Garmin DriveAssist 50. Návod k obsluze

Garmin DriveAssist 50. Návod k obsluze Garmin DriveAssist 50 Návod k obsluze Březen 2016 190-01923-41_0A Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část) bez písemného

Více

Route 66 podrobný manuál

Route 66 podrobný manuál Route 66 podrobný manuál Co je ROUTE 66? ROUTE 66 je špičkový program pro vyhledávání a plánování cest, který najde své uplatnění jak mezi profesionálními, tak domácími uživateli. ROUTE 66 je první plánovač

Více

nüvi 57/58/67/68 Návod k obsluze

nüvi 57/58/67/68 Návod k obsluze nüvi 57/58/67/68 Návod k obsluze Březen 2015 Vytištěno na Tchaj-wanu 190-01806-41_0B Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho

Více

Mobilní telefon. Návod k použití

Mobilní telefon. Návod k použití Mobilní telefon Návod k použití Obsah ČESKY... 6 Bezpečnostní pokyny... 7 Část I. Začínáme... 8 Uvedení telefonu do provozu... 8 Vložení baterie... 8 Vložení SIM karty... 9 Vyjmutí SIM karty... 9 Nabíjení

Více

TVAC16000B. Uživatelská příručka

TVAC16000B. Uživatelská příručka TVAC16000B Uživatelská příručka 1 Vážený zákazníku, Vážený zákazníku! Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Toto zařízení je v souladu s příslušnými směrnicemi EU.Prohlášení o shodě je možné získat

Více

Nokia Drive 2.0 - Uživatelská příručka

Nokia Drive 2.0 - Uživatelská příručka Nokia Drive 2.0 - Uživatelská příručka 1. vydání 2 Obsah Obsah Aplikace Nokia Autem 3 Jízda k cíli 3 Hlasové pokyny 4 Stahování a odebírání map 4 Navigace offline 5 Změna vzhledu zobrazení Nokia Autem

Více

AR-M256 AR-M316 DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM. PROVOZNÍ PŘÍRUČKA (pro síťový skener)

AR-M256 AR-M316 DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM. PROVOZNÍ PŘÍRUČKA (pro síťový skener) MODEL AR-M56 AR-M6 DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM PROVOZNÍ PŘÍRUČKA (pro síťový skener) ÚVOD PŘED POUŽITÍM FUNKCE SÍŤOVÉHO SKENERU POUŽITÍ FUNKCE SÍŤOVÉHO SKENERU ODSTRAŇOVÁNÍ POTÍŽÍ DODÁNÍ METADAT SPECIFIKACE

Více

V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U

V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U Bezpečnostní pokyny V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U VÝSTRAHA 1. Ke snížení rizika úrazu elektrickým proudem neodstraňujte kryt výrobku ani jeho zadní část.

Více

Dálkové ovládání HP Mobile Remote Control (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka

Dálkové ovládání HP Mobile Remote Control (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Dálkové ovládání HP Mobile Remote Control (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista jsou buď ochranné známky nebo

Více

OPEL INSIGNIA. Infotainment System

OPEL INSIGNIA. Infotainment System OPEL INSIGNIA Infotainment System Obsah Touch R700 / Navi 900... 5 R300 Color / R400 Color... 107 Touch R700 / Navi 900 Úvod... 6 Základní funkce... 15 Rádio... 49 CD přehrávač... 55 Externí zařízení...

Více

Uživatelská příručka Navigační software. Blaupunkt BikePilot. Česky

Uživatelská příručka Navigační software. Blaupunkt BikePilot. Česky Uživatelská příručka Navigační software Blaupunkt BikePilot Česky Děkujeme, že jste si vybrali navigační systém Blaupunkt. Velmi dobrá volba. Přejeme Vám mnoho zábavy a ujetých kilometrů s Vaším novým

Více

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Stručná referenční příručka M276

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Stručná referenční příručka M276 LASERJET PRO 200 COLOR MFP Stručná referenční příručka M276 Optimalizace kvality kopírování K dispozici jsou následující možnosti nastavení kvality kopírování: Autom. výběr: Toto nastavení použijte, pokud

Více

Doporučení pro Kameru... 2 Technická Specifikace... 3 Popis Kamery... 3 Popis Montáže Kamery... 4

Doporučení pro Kameru... 2 Technická Specifikace... 3 Popis Kamery... 3 Popis Montáže Kamery... 4 Obsah Doporučení pro Kameru... 2 Technická Specifikace... 3 Popis Kamery... 3 Popis Montáže Kamery... 4 Instalace Baterie... 5 Zapnutí ON a Vypnutí OFF napájení Kamery... 6 Pořízení Video Záznamu... 6

Více

Verze 1.0 12/09. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Začínáme

Verze 1.0 12/09. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Začínáme Verze 1.0 12/09 Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 2009 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Nepublikovaná práva jsou vyhrazena v rámci autorských práv platných v USA. Obsah této

Více

WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM

WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM 1 Obsah Obsah O produktu 3 Schéma zapojení 4 Stručný návod k obsluze 6 Systém 8 Nastavení zvuku 10 Navigace 11 DAB 12 HDMI 14 TV 15 AV vstup 17 USB / SD 18 Přenos souborů 24

Více

Uživatelský manuál. A3600 DL ( Data Download)

Uživatelský manuál. A3600 DL ( Data Download) Uživatelský manuál A3600 DL ( Data Download) Aplikace : Jednoduchý program pro přenášení dat z on line monitorovacího systému A3600 Export měřených statických dat do souboru Zobrazení grafů naměřených

Více

7. Nástroje. 7.1 Pravopis. 7.2 Jazyk. Kapitola 7: Nástroje 47. Kontrola pravopisu

7. Nástroje. 7.1 Pravopis. 7.2 Jazyk. Kapitola 7: Nástroje 47. Kontrola pravopisu Kapitola 7: Nástroje 47 7. Nástroje Kontrola pravopisu 7.1 Pravopis V prezentaci Encian přichystejme dvě záměrné pravopisné chyby na prvním snímku. Slovo Váš nahradíme slovem Vaš a slovo přehledným nahradíme

Více

Přijímač pozemní digitální TV / rozhlasu (DVB-T)

Přijímač pozemní digitální TV / rozhlasu (DVB-T) Přijímač pozemní digitální TV / rozhlasu (DVB-T) ODE 704 Návod k obsluze Děkujeme vám za vaše rozhodnutí k nákupu tohoto přístroje. Před jeho instalací, zapnutím a nastavováním si prosím přečtěte celý

Více

Dakota 10 a 20 stručný návod k obsluze

Dakota 10 a 20 stručný návod k obsluze Dakota 10 a 20 stručný návod k obsluze Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace o výrobku vložený v obalu s výrobkem obsahující varování a další důležité informace. Přístroje Dakota

Více

Office 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek

Office 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek Office 2013 podrobný průvodce Tomáš Šimek Seznámení se společnými postupy při práci s dokumenty Office Popis základních a pokročilejších postupů při práci s Wordem, Excelem, PowerPointem a OneNote Možnosti

Více

Øízení spotøeby. Uživatelská příručka

Øízení spotøeby. Uživatelská příručka Øízení spotøeby Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Microsoft Corporation

Více

Uživatelský manuál na obsluhu mobilní aplikace CMOB

Uživatelský manuál na obsluhu mobilní aplikace CMOB Uživatelský manuál na obsluhu mobilní aplikace CMOB 1 Obsah 1. Popis aplikace... 3 2. Instalace aplikace na zařízení... 3 3. První spuštění aplikace... 3 4. Úvodní obrazovka aplikace... 3 5. Sekce kamer...

Více

2. Paměťová karta (SD karta) s aplikací a mapami

2. Paměťová karta (SD karta) s aplikací a mapami Vítá vás TomTom RIDER Vítá vás příručka systému TomTom RIDER. Tato příručka obsahuje popis funkcí systému TomTom RIDER, dokonalého navigačního řešení pro každého, kdo se pohybuje na dvou kolech. Úplný

Více

českém Úvod Obsah krabice Specifikace Požadavky na systém SWEEX.COM IP001 Sweex USB Internet Phone with Display

českém Úvod Obsah krabice Specifikace Požadavky na systém SWEEX.COM IP001 Sweex USB Internet Phone with Display IP001 Sweex USB Internet Phone with Display Úvod Především vám mnohokrát děkujeme za zakoupení Sweex USB Internet Phone with Display. Pomocí tohoto snadno zapojitelného telefonu můžete volat přes Internet.

Více

Přechod z Google Apps na Office 365 pro firmy

Přechod z Google Apps na Office 365 pro firmy Přechod z Google Apps na Office 365 pro firmy Udělejte ten krok Office 365 pro firmy vypadá jinak než Google Apps. Po přihlášení se vám ukáže tato obrazovka. Po několika prvních týdnech se po přihlášení

Více

Program pro flexibilní tvorbu evidencí. VIKLAN - Evidence. Uživatelská příručka. pro seznámení se základními možnostmi programu

Program pro flexibilní tvorbu evidencí. VIKLAN - Evidence. Uživatelská příručka. pro seznámení se základními možnostmi programu Program pro flexibilní tvorbu evidencí VIKLAN - Evidence Uživatelská příručka pro seznámení se základními možnostmi programu Vlastimil Kubínek, Ing. Josef Spilka VIKLAN - Evidence Verse 1.11.8.1 Copyright

Více

Co je součástí balení a Váš TomTom ONE XL HDT D E F G H

Co je součástí balení a Váš TomTom ONE XL HDT D E F G H TomTom ONE XL HDT 1. Co je součástí balení Co je součástí balení a Váš TomTom ONE XL HDT A B C D E F G H A Kontrolka dobíjení B Dotyková obrazovka C Vypínač D Reproduktor E Konektor externí antény F USB

Více

Datalogger Teploty a Vlhkosti

Datalogger Teploty a Vlhkosti Datalogger Teploty a Vlhkosti Uživatelský Návod Úvod Teplotní a Vlhkostní Datalogger je vybaven senzorem o vysoké přesnosti měření teploty a vlhkosti. Tento datalogger má vlastnosti jako je vysoká přesnost,

Více

ADMINISTRAČNÍ PŘIRUČKA verze 1.1.19. Strana 2 (celkem 20) Strana 3 (celkem 20) 1. Obsah 1. Obsah...3 2. Úvod...5 2.1. Požadavky na hardware...5 2.2. Požadavky na software...5 2.3. Instalace...5 2.4. Výchozí

Více

českém Úvod Obsah krabice Specifikace Požadavky na systém SWEEX.COM IP002 Sweex USB Internet Phone

českém Úvod Obsah krabice Specifikace Požadavky na systém SWEEX.COM IP002 Sweex USB Internet Phone IP002 Sweex USB Internet Phone Úvod Především vám mnohokrát děkujeme za zakoupení Sweex USB Internet Phone. Pomocí tohoto snadno zapojitelného telefonu můžete volat přes Internet. Pro dosažení bezchybné

Více

VYTVÁŘENÍ A POUŽITÍ VZDĚLÁVACÍCH MODULŮ

VYTVÁŘENÍ A POUŽITÍ VZDĚLÁVACÍCH MODULŮ VYTVÁŘENÍ A POUŽITÍ VZDĚLÁVACÍCH MODULŮ Mgr. Hana Rohrová Ing. Miroslava Mourková Ing. Martina Husáková Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové Projekt je spolufinancován Evropským

Více

českém Úvod Obsah balení Technické údaje pro BT100 Doplňkové technické údaje pro BT100 S W E E X. C O M BT110 Sweex Bluetooth Class I Adapter USB

českém Úvod Obsah balení Technické údaje pro BT100 Doplňkové technické údaje pro BT100 S W E E X. C O M BT110 Sweex Bluetooth Class I Adapter USB BT100 Sweex Bluetooth Class II Adapter USB BT110 Sweex Bluetooth Class I Adapter USB Úvod Především bychom vám chtěli poděkovat za zakoupení zařízení Sweex Bluetooth Adapter. Pomocí tohoto adaptéru můžete

Více

Automatický přenos dat z terminálů BM-Finger

Automatický přenos dat z terminálů BM-Finger Automatický přenos dat z terminálů BM-Finger Tento program při normálním používání docházky nepotřebujete. V docházce se v menu Firma / Terminály BM-Finger nastavuje automatické stahování dat v položce

Více

OPEL INSIGNIA. Infotainment System

OPEL INSIGNIA. Infotainment System OPEL INSIGNIA Infotainment System Obsah Úvod... 4 Rádio... 30 CD přehrávač... 47 Vstup AUX... 53 USB port... 55 Rámeček digitálního obrazu... 59 Navigace... 62 Rozpoznávání řeči... 107 Telefon... 122

Více

Příručka Začínáme ČESKY CEL-SW3FA2H1

Příručka Začínáme ČESKY CEL-SW3FA2H1 Příručka Začínáme ČESKY CEL-SW3FA2H1 Obsah balení Před použitím fotoaparátu zkontrolujte, zda balení obsahuje následující položky. Pokud některá z položek chybí, kontaktujte prodejce fotoaparátu. Fotoaparát

Více

Připojení systému A3600 k aplikaci DDS2000

Připojení systému A3600 k aplikaci DDS2000 " Uživatelský manuál Připojení systému A3600 k aplikaci DDS2000 Aplikace :! Přenos a archivace dat naměřených systémem A3600 z COMPACT FLASH karty! Formátování nebo mazání dat z COMPACT FLASH karty! Tvorba

Více

Začínáme s TREO 600. Strana 1. Strana 2 CO BUDETE POTŘEBOVAT:

Začínáme s TREO 600. Strana 1. Strana 2 CO BUDETE POTŘEBOVAT: Strana 1 Začínáme s TREO 600 Strana 2 CO BUDETE POTŘEBOVAT: Tak, jak budete procházet instrukcemi v této příručce, budete potřebovat všechny předměty, které byly součástí balení Trea a také následující:

Více

Digitální fotoaparát DC 1500 Uživatelská příručka

Digitální fotoaparát DC 1500 Uživatelská příručka Digitální fotoaparát DC 1500 Uživatelská příručka Autorská práva Copyright (c) 2002 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti BenQ Corporation není dovoleno

Více

Návod na instalaci a používání obslužného programu dataloggeru

Návod na instalaci a používání obslužného programu dataloggeru Návod na instalaci a používání obslužného programu dataloggeru Instalace obslužného programu: 1) Zapněte počítač a nechte naběhnout systémový obslužný program PC. Na monitoru bude základní obrazovka systému.

Více

6300 Series All-In-One

6300 Series All-In-One 6300 Series All-In-One Uživatelská příručka Květen 2005 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech

Více

Uživatelský manuál Správce úloh. Verze dokumentu 1.0

Uživatelský manuál Správce úloh. Verze dokumentu 1.0 Uživatelský manuál Správce úloh Verze dokumentu 1.0 DŮVĚRNÉ INFORMACE Informace, které jsou obsahem tohoto dokumentu, jsou vlastnictvím společnosti Ex Libris Ltd. nebo jejich afilací. Jakékoliv jejich

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Hudební přehrávač. mivvy record M5 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Hudební přehrávač. mivvy record M5 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah Hudební přehrávač mivvy record M5 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Upozornění Parametry Popis displeje Základní operace Systémové menu Poslech hudby Záznam zvuku Správce souborů Prohlížeč obrázků FM rádio Elektronické

Více

350 Series. Řešení problémů s instalací

350 Series. Řešení problémů s instalací 350 Series Řešení problémů s instalací Květen 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech a

Více

Funkce Chytrý dotyk. verze 1.4. A-61629_cs

Funkce Chytrý dotyk. verze 1.4. A-61629_cs Funkce Chytrý dotyk verze 1.4 A-61629_cs Používání funkce chytrého dotyku Obsah Přehled... 1 Spuštění funkce chytrého dotyku... 2 Používání funkce chytrého dotyku s výchozími čísly funkcí a předem definovanými

Více

Microsoft Windows 7: Příručka Začínáme

Microsoft Windows 7: Příručka Začínáme Microsoft Windows 7: Příručka Začínáme Nastavení operačního systému Windows 7 Váš počítač Dell obsahuje předinstalovaný operační systém Microsoft Windows 7, pokud jste jej vybrali již během objednání.

Více

1 Naši truhláři = tradice i budoucnost, CZ.1.07/1.1.34/01.0027

1 Naši truhláři = tradice i budoucnost, CZ.1.07/1.1.34/01.0027 1 ArtCAM Pro je umělecký software pro jednoduché vytváření 3D modelů a 3D reliéfů. Můžete vytvářet komplikované 3D modely z 2D předloh nebo fotografií. Unikátní nástroje vás provedou celým procesem od

Více

MS WINDOWS UŽIVATELÉ

MS WINDOWS UŽIVATELÉ uživatelské účty uživatelský profil práce s uživateli Maturitní otázka z POS - č. 16 MS WINDOWS UŽIVATELÉ Úvod Pro práci s počítačem v operačním systému MS Windows musíme mít založený účet, pod kterým

Více

Modelování sestav. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012

Modelování sestav. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012 Modelování sestav Autodesk INVENTOR Ing. Richard Strnka, 2012 Generování výkresu sestavy přepínače Příprava generování výkresu sestavy Otevřete postupně všechny soubory jednotlivých dílů sestavy přepínače

Více

Filr 2.0 Uživatelská příručka k aplikaci Filr Web. Únor 2016

Filr 2.0 Uživatelská příručka k aplikaci Filr Web. Únor 2016 Filr 2.0 Uživatelská příručka k aplikaci Filr Web Únor 2016 Právní vyrozumění Informace o právních upozorněních, ochranných známkách, prohlášeních o omezení odpovědnosti, zárukách, omezeních exportu a

Více

českém Úvod Hardware Instalace ve Windows 98SE PU006 Sweex 2 Port Serial PCI Card

českém Úvod Hardware Instalace ve Windows 98SE PU006 Sweex 2 Port Serial PCI Card PU006 Sweex 2 Port Serial PCI Card Úvod Především bychom vám chtěli poděkovat za zakoupení výrobku Sweex 2 Port Serial PCI Card. Tento výrobek vám umožní jednoduše přidat k vašemu počítači dva sériové

Více

TomTom Rider Referenční příručka

TomTom Rider Referenční příručka TomTom Rider Referenční příručka Obsah Obsah balení 7 Obsah balení... 7 Přečtěte si jako první 9 Připevnění navigačního zařízení... 9 Použití náhlavní soupravy... 10 Zapnutí... 11 Nastavení... 11 Příjem

Více

TOUCHSCAN. Varování: Nepřipojujte nebo neodpojujte jakýkoliv testovací přístroj při zapnutém zapalování automobilu nebo při běžícím motoru.

TOUCHSCAN. Varování: Nepřipojujte nebo neodpojujte jakýkoliv testovací přístroj při zapnutém zapalování automobilu nebo při běžícím motoru. TOUCHSCAN Firma TorriaCars s.r.o Vám děkuje za zakoupení programu Touchscan a věříme, že budete s jeho používáním spokojeni. Program Touchscan je produktem americké firmy OCTech LLC a ve spolupráci s touto

Více

Řada přístrojů OREGON

Řada přístrojů OREGON Řada přístrojů OREGON 450, 450t, 550, 550t stručný návod k obsluze Varování Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace o výrobku vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a další

Více

PROGRAM AZA Control návod k použití

PROGRAM AZA Control návod k použití PROGRAM AZA Control návod k použití AZA Control je uživatelský program určený ke správě přístupových práv, archivaci systémových událostí a konfiguraci elektromotorických zámků CERBERIUS pracujících v

Více

Nutné kroky a nastavení prohlížeče pro přístup do systému REGIS. Autor: Ing. Marek Pučelík

Nutné kroky a nastavení prohlížeče pro přístup do systému REGIS. Autor: Ing. Marek Pučelík Nutné kroky a nastavení prohlížeče pro přístup do systému REGIS Autor: Ing. Marek Pučelík Vytvořeno dne: 2. dubna 2013 1 Obsah 1. Návod na instalaci certifikátu ČNB... 3 Úvod... 3 Úvodní stránka aplikace...

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA 500 AUTO NAVIGATION http://cs.yourpdfguides.com/dref/821475

Vaše uživatelský manuál NOKIA 500 AUTO NAVIGATION http://cs.yourpdfguides.com/dref/821475 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NOKIA 500 AUTO NAVIGATION. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL pro aplikaci ihc-mirf

INSTALAČNÍ MANUÁL pro aplikaci ihc-mirf INSTALAČNÍ MANUÁL pro aplikaci ihc-mirf /apps Obsah Úvod 3 Instalace aplikace do mobilního telefonu s IOS 3 Nastavení 4 Ovládání 12 Úvod Aplikace ihc-mirf (pro mobilní telefony s IOS) jsou určeny k pohodlnému

Více

Aktualizace map přístrojů ZENEC ZE-NC5xx, ZE-NA2000, ZE-NA2000N

Aktualizace map přístrojů ZENEC ZE-NC5xx, ZE-NA2000, ZE-NA2000N Aktualizace map přístrojů ZENEC ZE-NC5xx, ZE-NA2000, ZE-NA2000N V 1.3 Obsah 1.1... Příprava na aktualizaci 1.2... Toolbox software 1.2.1... Požadavky 1.2.2... Spuštění Toolbox softwaru 1.2.3... Vytvoření

Více

LuxRiot uživatelský manuál verze 1.6.12. Uživatelský manuál Verze 1.6.12. -1-2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA

LuxRiot uživatelský manuál verze 1.6.12. Uživatelský manuál Verze 1.6.12. -1-2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA Uživatelský manuál Verze 1.6.12-1- 2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA LuxRiot je softwarový balík, určený pro sledování a ukládání dat z kamer. Umožňuje přijímat data z IP kamer a video serverů

Více

E-ZAK, verze M-2 jednoduchý elektronický nástroj pro veřejné zakázky

E-ZAK, verze M-2 jednoduchý elektronický nástroj pro veřejné zakázky E-ZAK, verze M-2 jednoduchý elektronický nástroj pro veřejné zakázky uživatelská příručka pro zadavatele, verze 1.2 2008 QCM, s.r.o. Obsah Úvod......5 Požadavky na provoz......6 Přihlášení......6 Odhlášení......7

Více

www.kovopolotovary.cz

www.kovopolotovary.cz GotU+ 5140 CHYTRÉ DIGITÁLNÍ DVEŘNÍ KUKÁTKO NÁVOD K POUŽITÍ Všechna práva vyhrazena, včetně jakýchkoliv změn vzhledu, technické funkce a použití produktu bez předchozího oznámení uživatelům. Jiné používání

Více

SPZ 2010 13.13. Uživatelská příručka

SPZ 2010 13.13. Uživatelská příručka SPZ 2010 13.13 Uživatelská příručka Listopad, 2010 Obsah Obsah ÚVOD... 2 Nápověda programu... 2 POŽADAVKY... 2 INSTALACE... 3 ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ... 5 PRVNÍ NAČTENÍ DAT... 6 Automatické načtení... 6 Doplnění

Více

Obsah. Obsah balení. Hlavní funkce. Prvky a funkce. Základní ovládání. Uživatelské prostředí Obrazovka přehrávání Moje hudba Nastavení

Obsah. Obsah balení. Hlavní funkce. Prvky a funkce. Základní ovládání. Uživatelské prostředí Obrazovka přehrávání Moje hudba Nastavení Návod k obsluze Obsah Obsah balení Hlavní funkce Specifikace Prvky a funkce Základní ovládání Zapnutí / vypnutí Zapnutí / vypnutí displeje Nabíjení Připojení k PC a použití jako externí DAC Uživatelské

Více

Pokyny pro použití CZ.3

Pokyny pro použití CZ.3 R-Link Obsah Opatření pro použití...................................................................... CZ.3 Obecné údaje.......................................................................... CZ.4

Více

UMAX. VisionBook 10Wi. Uživatelská příručka

UMAX. VisionBook 10Wi. Uživatelská příručka UMAX VisionBook 10Wi Uživatelská příručka Součásti balení Součástí balení jsou: Tablet USB kabel Napájecí adaptér Klávesnice Uživatelská příručka Popis tabletu Horní pohled Pohled zleva Přední pohled Spodní

Více

OPEL MERIVA. Infotainment System

OPEL MERIVA. Infotainment System OPEL MERIVA Infotainment System Obsah Úvod... 4 Rádio... 29 Přehrávač CD disků... 45 Vstup AUX... 51 USB port... 53 Rámeček digitálního obrazu... 57 Navigace... 60 Rozpoznávání řeči... 106 Telefon...

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora krizového řízení

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora krizového řízení Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro administrátora krizového řízení Vytvořeno dne: 15. 6. 2011 Aktualizováno: 22. 10. 2014 Verze: 2.2 2014 MVČR Obsah Příručka pro administrátora

Více

Příklady pracovních postupů

Příklady pracovních postupů 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 11 června 2014 Obsah 3 Obsah Příklady pracovních postupů tisku na serveru Fiery Server...5

Více

1280x 720 (HD Resolution, AVI format)

1280x 720 (HD Resolution, AVI format) Přenosná BRINNO HomeWatchCam (MAC100) využívá technologii ke snímání jakéhokoliv pohybu v detekční zóně a přeměňuje tisíce fotek do krátkého časosběrného videa. To ušetří spoustu práce s přehráváním těchto

Více

Přímý kanál pro obchodníky - Informace pro příjemce platebních karet

Přímý kanál pro obchodníky - Informace pro příjemce platebních karet Vážení obchodní partneři, jsme rádi, že Vám můžeme nabídnout moderní a bezpečný způsob distribuce výpisů akceptace z platebních karet. V případě, že Vám budou výpisy z platebních karet předávány elektronickou

Více

Dechový alkohol tester s elektro-chemickým senzorem JETT9 - Návod k použití

Dechový alkohol tester s elektro-chemickým senzorem JETT9 - Návod k použití Dechový alkohol tester s elektro-chemickým senzorem JETT9 - Návod k použití Obsah 1. ÚVOD... 3 1.1. HLAVNÍ FUNKCE A VLASTNOSTI... 3 2. ZOBRAZENÍ KONFIGURACE A FUNKCÍ... 4 2.1. KONFIGURACE... 4 2.2. DISPLEJ...

Více

Fiery Driver Configurator

Fiery Driver Configurator 2015 Electronics For Imaging, Inc. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právní oznámení pro tento produkt. 16. listopadu 2015 Obsah 3 Obsah Fiery Driver Configurator...5 Systémové požadavky...5

Více

Multimédia. Číslo dokumentu: 405774-221

Multimédia. Číslo dokumentu: 405774-221 Multimédia Číslo dokumentu: 405774-221 Kv ten 2006 V této příručce je vysvětleno použití multimediálních hardwarových a softwarových funkcí počítače. Multimediální funkce se liší v závislosti na vybraném

Více

Obrazovka pro řízení 32. Dokonalé navádění jízdními pruhy 35. Změna trasy 37. Zobrazit mapu 42. Opravy map 46. Zvuky a hlasy 50.

Obrazovka pro řízení 32. Dokonalé navádění jízdními pruhy 35. Změna trasy 37. Zobrazit mapu 42. Opravy map 46. Zvuky a hlasy 50. TomTom Referenční příručka Obsah Obsah balení 7 Obsah balení... 7 Přečtěte si jako první 8 Umístění zařízení... 8 Instalace do automobilu... 8 Zapnutí a vypnutí... 9 Nastavení... 9 Příjem signálu GPS...

Více