1. Sociální pomoc - zdravotnictví Městský úřad Lovosice Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Sociální pomoc - zdravotnictví Městský úřad Lovosice Odbor sociálních věcí a zdravotnictví"

Transkript

1 1. Sociální pomoc - zdravotnictví Městský úřad Lovosice Odbor sociálních věcí a zdravotnictví telefon: fax: adresa: web: IČO: Školní 407/2, Lovosice Vedoucí odboru: Bc. Eva Rudiková Odbor je rozdělen na úsek sociální práce a oddělení sociálně-právní ochrany dětí. Bližší informace ohledně činnosti- příloha Organizačního řádu Městského úřadu Lovosice: Pracovní doba odboru: pondělí 8:00 17:00 hodin úterý 8:00 15:00 hodin středa 8:00 17:00 hodin čtvrtek není úřední den pátek 8:00 14:00 hodin 1

2 Město Lovosice 2. Dávky státní sociální podpory Úřad práce v Litoměřicích Odbor státní sociální podpory Kontaktní místo dávek SSP: Osvoboditelů 1035/22, Lovosice Kontaktní osoba: Gabriela Landová, vedoucí kontaktního místa telefon: adresa: Osvoboditelů 1035/22, Lovosice IČO: Stručná charakteristika služby: Státní sociální podpora vyplácí dávky poskytované osobám ve společensky uznaných sociálních situací, kdy stát prostřednictvím jejich vyplácení z části přebírá spoluzodpovědnost za vzniklou sociální situaci. V rámci systému státní sociální podpory jsou poskytovány testované dávky, které se vypočítávají z příjmů žadatelů a netestované dávky. Testované dávky: 1. přídavek na dítě 2. příspěvek na bydlení 3. porodné - vyplácí se pouze na 1. dítě Netestované dávky: 4. rodičovský příspěvek 5. pohřebné 6. dávky pěstounské péče Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb.,o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Hodiny pro veřejnost: Pondělí: Úterý: Středa: Čtvrtek: Pátek: (jen noví uchazeči o zaměstnání. a pozvaní) 2

3 3. Hmotná nouze, sociální služby, příspěvek na péči, dávky pro osoby se zdravotním postižením Úřad práce v Litoměřicích Kontaktní pracoviště : Osvoboditelů 1035, Lovosice kontaktní osoba: Gabriela Landová telefon: Kontaktní pracoviště můžete kontaktovat i elektronicky prostřednictvím datové schránky nebo elektronické podatelny : Hmotná nouze Sociální služby, příspěvek na péči Dávky pro osoby se zdravotním postižením tel tel tel Časová dostupnost poskytovaných služeb: Po 8:00 12:00 hod 13:00 17:00 Út 8:00 11:00 hod St 8:00 12:00 hod 13:00 17: 00 Čt 8:00 11:00 hod Pá 8:00 11:00 hod (jen příjem žádostí a pozvaní) Úhrada za poskytované služby: Bez poplatků. 3

4 Město Lovosice 4. Úřad práce Litoměřice Úřad práce v Litoměřicích Dislokované pracoviště Lovosice Kontaktní osoba: adresa: telefon/fax: IČO: Ing. Marcela Vojířová, vedoucí DiP Lovosice Osvoboditelů 1035, Lovosice Stručná charakteristika služby: Pracoviště v Lovosicích je v provozu od Základní poskytovanou službou je evidence uchazečů o zaměstnání, spolupráce s uchazeči při hledání zaměstnání včetně správního řízení a rozhodování ve věci přiznávání, případně vracení podpory v nezaměstnanosti. Vedení správních řízení a rozhodování ve věci trvání evidence a nástupu vhodného zaměstnání. Základní informační servis týkající se zákona o zaměstnanosti, zákoníku práce a předpisů souvisejících. Informace, resp. zprostředkování a úvodní jednání v aktivní politice zaměstnanosti (rekvalifikace, VPP). Spádová oblast uživatelů: Lovosický region. Cílová skupina: V plném rozsahu evidovaným uchazečům o zaměstnání (bývalý okres Litoměřice) a bez služeb ze zákona náležejícím evidovaným uchazečům, všem zájemcům. Kapacita zařízení: Je přizpůsobena počtu uchazečů o zaměstnání, nemá formální omezení. Časová dostupnost poskytovaných služeb: Po 8:00 17:00 hod Út 8:00 13:00 hod St 8:00 17:00 hod Čt 8:00 13:00 hod Pá 8:00 13:00 hod (jen pro evidenci nových uchazečů o zaměstnání) Úhrada za poskytované služby: Bez poplatků. Základní podmínky pro poskytnutí služby: Nezaměstnanost, platný občanský průkaz, eventuálně náhradní doklad. 4

5 5. Domovy pro seniory Domov důchodců Čížkovice Kontaktní osoba: adresa: telefon: fax: webové stránky IČO: Ing. Vladimíra Reiinhartová, vedoucí domova Jiráskova 1, Čížkovice Stručná charakteristika služby: Služby v Domově důchodců jsou poskytovány od roku Registrace pro Domovy pro seniory je od registrační číslo Registrace pro Domovy se zvláštním režimem je od registrační číslo Domov pro seniory - cílová skupina: senioři od 60 let věku, do domova pro seniory se již nepřijímají noví uživatelé postupný útlum služby. 2. Domov se zvláštním režimem cílová skupina: osoby s chronickým duševním onemocněním s různou formou demence od 54 let věku, v současné době poskytujeme služby i ostatním uživatelům s chronickou duševní nemocí, kterým byla v domově služba poskytována před účinností zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, nově však již tyto uživatele nepřijímáme, přijímáme pouze uživatele trpící různou formou demence. Sociální služba se neposkytuje osobám se závislostí na návykových látkách. Kapacita zařízení: Domov pro seniory 4 lůžka, již se nepřijímá. Domov se zvláštním režimem 49 lůžek. Spádová oblast uživatelů služeb: V současné době již není spádová oblast určena. Časová dostupnost poskytovaných služeb: Nepřetržitá. Úhrada za poskytované služby: Měsíčně Kč - za ubytování, stravu, úklid, praní prádla Ve výši přiznaného příspěvku na péči za péči o osobu (hygiena, doprovod k lékaři,.) Dále si uživatel hradí fakultativní služby ze svých prostředků dle ceníku (doprava autem, poplatek za telefonní hovor,.) Základní podmínky pro poskytnutí služby: Diagnostikovaná demence 5

6 Město Lovosice Domov důchodců Libochovice Kontaktní osoba: adresa: Telefon: fax: webové stránky: IČO: Bc. Andrea Krčmářová DiS., vedoucí domova Vrchlického 574, Libochovice Stručná charakteristika služby: Poskytovat pobytové služby a sociální péči osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku a potřebují pravidelnou pomoc a péči jiné osoby. Prostřednictvím poskytované služby vytvářet laskavé a klidné prostředí, s cílem zkvalitnit uživatelům život a naplnit jejich individuální potřeby. Spádová oblast uživatelů služeb: Spádová oblast není vymezena. Cílová skupina: Senioři od 65 let věku. Kapacita zařízení: Zařízení má kapacitu 153 lůžek. Provozní doba: Celoročně nepřetržitý provoz. Úhrada za poskytované služby: Za pobyt hradí klient náklady za celodenní stravu a za bydlení. Výše úhrady je stanovena ve Smlouvě o poskytnutí služby sociální péče, která vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Za celoroční pobyt v DD Libochovice s účinností od je úhrada stanovena takto: Pokoj více lůžkový za zajištění celodenní stravy za poskytnutí ubytování celkem denně měsíčně 150,- Kč 145,- Kč 295,- Kč 8.850,- Kč Pokoj dvoulůžkový 6 za zajištění celodenní stravy za poskytnutí ubytování celkem denně měsíčně 150,- Kč 160,- Kč 310,- Kč 9.300,- Kč

7 Pokoj jednolůžkový bez balkonu za zajištění celodenní stravy za poskytnutí ubytování celkem denně měsíčně 150,- Kč 170,- Kč 320,- Kč 9.600,- Kč Pokoj jednolůžkový s balkonem za zajištění celodenní stravy za poskytnutí ubytování celkem denně měsíčně 150,- Kč 175,- Kč 325,- Kč 9.750,- Kč Po úhradě za stravu a ubytování musí zůstat klientovi 15% příjmu. Klient, kterému byl přiznán příspěvek na péči, kromě úhrady výše uvedené, hradí za kalendářní měsíc částku ve výši přiznaného příspěvku na péči. Základní podmínky pro poskytnutí služby: Žádost žadatele, která odpovídá cílové skupině,volná kapacita, zdravotní stav žadatele, který nevylučuje poskytnutí služby, smlouva pro poskytnutí služby. 7

8 Město Lovosice Domov důchodců Milešov Kontaktní osoba: adresa: telefon: fax: webové stránky: IČO: Ing. Roman Lafek, vedoucí DD Milešov Milešov 1, Milešov Název služby: Domov se zvláštním režimem forma pobytová Registrace služby dle z.č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů: dle rozhodnutí KÚÚK ze dne pod č.j. 2148/SZ/2007 ze dne Stručná charakteristika služby: Pobytová sociální služba je poskytována osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demence. Spádová oblast uživatelů služeb: Není vymezena Cílová skupina: Osoby s chronickým duševním onemocněním ve věku od 50 let. Kapacita zařízení: 87 lůžek Provozní doba: Celoročně nepřetržitý provoz. Návštěvy denně mezi 07:00 18:00 hod. Úhrada za poskytované služby: stravovací jednotka 150,- Kč/den bydlení 160,- Kč/den celkem denně 310,-Kč/den měsíčně 9 300,-Kč/měsíc Po úhradě za stravu a ubytování musí uživateli služby zůstat 15% z jeho příjmu. Uživatel, kterému byl přiznán příspěvek na péči, kromě úhrady výše uvedené, hradí za kalendářní měsíc částku ve výši přiznaného příspěvku a to za úkony péče. Osobě mohou být poskytovány jako fakultativní další činnosti (viz Sazebník fakultativních služeb pro DD CSP Litoměřice, p.o., který je ke stažení na internetových stránkách CSP Litoměřice, p.o., v sekci dokumenty). Základní podmínky pro poskytnutí služby: Žadatel o umístění do DD Milešov musí splňovat především základní podmínky stanovené okruhem osob pro jednotlivou pobytovou a sociální službu tak, aby bylo zařízení DD Milešov schopné poskytnout v potřebném rozsahu nutnou pomoc a péči odpovídající potřebám svých uživatelů. Dále jsou podmínky stanoveny ve Směrnici č. 13/2010 o Přijetí a odmítnutí žadatele o sociální službu či ukončení pobytu uživatele 8

9 sociálních služeb v zařízení CSP Litoměřice, p.o.. Jednotlivé podmínky pro poskytování soc. služeb jsou uvedené ve Smlouvě o poskytnutí služby sociální péče a v Domácím řádu zařízení DD Milešov. Další sdělení k poskytovaným službám: Vedle základních sociálních služeb týkajících se ubytování, stravování a úkonů péče je v zařízení poskytována obslužná péče, zájmová a kulturní činnost, zdravotní péče, sociální služby a poradenství, duchovní služby a ostatní služby, které souvisí s poskytováním potřebné pomoci a péče druhou osobou. Sociální služby nejsou poskytovány v zařízení DD Milešov osobám se závislostí na návykových látkách. Podrobnější informace na: 9

10 Město Lovosice Domov na Dómském pahorku Kontaktní osoba: adresa: telefon: webové stránky: IČO: Ing. Lucie Škopánová vedoucí Domova na Dómském pahorku Zahradnická 1534/5, Litoměřice , , Název služby: Domov pro seniory pobytová sociální služba Týdenní stacionář Registrace služby dle zákona čísla 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů: Pobytová sociální služba Stručná charakteristika služby: Od roku 2009 poskytujeme pobytové služby seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a vyžadují pomoc jiné fyzické osoby. Součástí domova je týdenní stacionář, který je určen seniorům, kteří na přechodnou dobu potřebují ubytování. Spádová oblast uživatelů služeb: Senioři města Litoměřice a v případě potřeby i občané obcí, pro které je MěÚ Litoměřice pověřeným úřadem II. typu. Cílová skupina:domov pro seniory nabízí dlouhodobé ubytování seniorům starším 65 let,kteří již nemohou zůstat ve svém domově a potřebují nepřetržitou pomoc a péči. K dispozici jsou jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje, vybavené vlastním sociálním zařízením (WC a sprchový kout). Kapacita zařízení: Domov pro seniory 118 míst (46 jednolůžkových a 36 dvoulůžkových pokojů) Týdenní stacionář 4 místa (dva dvoulůžkové pokoje) Provozní doba: Služba je poskytována nepřetržitě, 24 hodin denně Časová dostupnost poskytovaných služeb: Nepřetržitý provoz. Základní podmínky pro poskytnutí služby: Absence Alzheimerovy demence či chronického duševního onemocnění,, minimální věk 65 let. Ceník domova pro seniory : Ubytování a služby Stravování Celkem jednolůžkový pokoj 200 Kč/den 160 Kč/den 360 Kč/den dvoulůžkový pokoj 190 Kč/den 160 Kč/den 350 Kč/den Ceník týdenního stacionáře : Ubytování s služby dvoulůžkový pokoj Kč/den Stravování 160 Kč/den Celkem 350 Kč/den

11 ANAVITA a.s., Domov seniorů Kréta Kontaktní osoba: adresa: telefon: webové stránky: IČO: Mgr. Lenka Konečná soc. pracovnice Kréta 301, Terezín Stručná charakteristika služby: Služby poskytujeme od listopadu 2012, kdy jsme otevřeli naše zařízení. Máme registrované dvě služby : domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. Jako zařízení se specializujeme na klienty s Alzheimerovou chorobou a jinými formami stařecké demence. Spádová oblast uživatelů služeb: Přijímáme uživatele z celé České republiky i zahraničí. Cílová skupina: V domově se poskytují pobytové služby seniorům, kteří dosáhli věku 50 let a více nebo věku rozhodného pro přiznání starobního nebo plného invalidního důchodu. Pobytová služba pro osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu postižení stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatní typy demencí a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Kapacita zařízení: 150 lůžek z toho 105 pro Domov se zvláštním režimem a 45 pro Domov seniorů Provozní doba: Služby jsou poskytovány 7 dní v týdnu, 24 hodin denně. Časová dostupnost poskytovaných služeb: Služby je možné domlouvat na telefonním čísle u sociální pracovnice Po Pá od 7,00 15,30 hod. Jinak se ozýváme zpět. Služby je možné domlouvat na u : a také osobně na zařízení od Po Ne od 8,00 18,00 hodin Úhrada za poskytované služby: Cena za jednolůžkový pokoj ,-Kč bez PnP Cena za dvoulůžkový pokoj ,- Kč bez PnP Ve zvláštních případech je možno o ceně jednat. Základní podmínky pro poskytnutí služby: Splnění kritérií cílové skupiny Dodržování smlouvy a Domácího řádu Další sdělení k poskytovaným službám: Jsme skupinové zařízení s důrazem na individuální přístup, nabízíme zajištění komplexní péče. V ceně za naše služby můžete například získat : 1x měsíčně pedikůru, 1x měsíčně kadeřníka, zajištění hygienických potřeb (mýdlo, pasta, krém, atd.), vlastního praktického lékaře a psychiatra (neplatí se regulační poplatky), ošetřovatelskou rehabilitaci, ergoterapii a spoustu dalších služeb. 11

12 Město Lovosice Domov U Trati Litoměřice Kontaktní osoba: adresa: telefon: webové stránky: IČO: Mgr. Karel Reissmüller- vedoucí domova U Trati 2041/3, Litoměřice sociální pracovnice, vedoucí domova Stručná charakteristika služby: Název zařízení: Domov U Trati Litoměřice Místo poskytování: U Trati 2041/3, Litoměřice Druh služby: domovy pro seniory (DPS) Identifikátor služby: Forma: pobytová Kapacita pobytové formy: 85 lůžek Věková struktura okruhu osob: mladší senioři (65-80 let) starší senioři (nad 80 let) Poskytována od: Poslání: Posláním domova pro seniory je poskytovat péči takovým způsobem, který vychází z individuálních potřeb seniorů, je postavena na respektu, důstojnosti, zachování práv uživatelů služby a rozhodování se o své osobě. Maximálně podporovat a co nejdéle udržovat stávající schopnosti uživatelů a jejich přirozené vazby. Provozní doba: Služby jsou poskytovány 7 dní v týdnu, 24 hodin denně. Úhrada za poskytované služby: Byt pro jednoho uživatele : 175,-Kč/den Byt pro dva uživatele typ B : 170,- Kč/den (okno v kuchyni) Byt pro dva uživatele typ A : 165,-Kč/den (bez okna v kuchyni) Strava celodenní : 145,- Kč/den Dietní strava : 148,- Kč/den Základní podmínky pro poskytnutí služby: Splnění kritérií cílové skupiny Další sdělení k poskytovaným službám: Zdravotní péči zajišťuje praktický lékař, který do zařízení dochází 1x týdně, na základě jeho rozhodnutí všeobecné sestry poskytují odbornou péči 12 hodin denně.. Ostatní odborná vyšetření jsou uživatelům poskytována v ambulantním nebo ústavním zařízení léčebné preventivní péče. Dopravu k lékařským vyšetřením zabezpečuje dopravní zdravotní služba. Podle potřeby zprostředkujeme uživatelům doprovod na lékařská vyšetření. V zařízení poskytujeme smluvně rehabilitační péči dle ordinace lékaře elektroléčbu, magnetoterepii. Obslužná péče - uživatelům je poskytována jako soustavná péče a pomoc při základních životních úkonech. Uživatelé si mohou podle svých zájmů a schopností vybírat z různých nabízených aktivit, např. kondiční cvičení, sportovní hry, soutěže, vycházky do okolí, ruční práce, muzikoterapie, návštěvy divadel, výstav, přednášek, besed apod. Dlouholetou tradici má náš pěvecký sbor Bábinky. Tuto činnost organizuje a zajišťuje odborná pracovnice s dlouholetou prací. 12

13 Druh služby: domovy pro osoby se zdravotním postižením (DOZP) Identifikátor služby: Forma: pobytová Kapacita pobytové formy: 5 lůžek Okruh osob: osoby s jiným zdravotním postižením (od 55 let do 65 let věku) Další osoby již nebudou do služby přijímány Poskytována od: Poslání: Posláním domova pro osoby se zdravotním postižením je poskytovat péči takovým způsobem, která vychází z individuálních potřeb osoby se zdravotním postižením, je postavena na respektu, důstojnosti, zachování práv uživatelů služby a rozhodování se o své osobě. Maximálně podporovat a co nejdéle udržovat stávající schopnosti uživatelů a jejich přirozené vazby. Sociální služba není poskytována imobilním osobám vzhledem k technickým možnostem budovy. Spádová oblast uživatelů služeb: Spádová oblast není vymezena Kapacita zařízení: 90 lůžek ( z toho 85 pro DPS a 5 pro DOZP) 53 bytů (37 bytů 2+kk a 16 bytů 1+kk) 13

14 Město Lovosice Charitní domov sv. Zdislava Kontaktní osoba: adresa: Telefon: webové stránky: IČO: Mgr. Biolková Jaroslava, Dis vedoucí Charitního domova sv.zdislava Dominikánské náměstí 1, Litoměřice Domov pro seniory Stručná charakteristika služby: Služba je pobytového, režimového charakteru s poskytnutím především sociálních služeb a potřebné zdravotní péče. Je poskytována 24 hodin denně. Uživatelé jsou přijímáni na základě uzavřené písemné smlouvy mezi poskytovatelem a uživatelem služby. Uživatelé služby domova pro seniory se mohou bez omezení pohybovat v celém areálu domova i mimo domov. Cílem služby je podpora soběstačnosti uživatelů při běžných denních činnostech, zvýšení kontaktů uživatelů s blízkými osobami. Spádová oblast uživatelů služeb: Ústecký kraj. Cílová skupina: Cílovou skupinou jsou osoby (muži i ženy) ve věku nad 65 let, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku nebo zdravotního stavu a potřebují pomoc při péči o sebe nebo při každodenních činnostech.. Kapacita zařízení: 5 lůžek z celkové kapacity 31 lůžek v zařízení Provozní doba: Nepřetržitá 24 hodin. Základní podmínky pro poskytnutí služby: Služba je poskytována dle zákona č. 108/2006 Sb. Posláním služby je poskytování pobytových, sociálních, ošetřovatelských a aktivizačních služeb seniorům, kteří zejména z důvodu vyššího věku, úbytku sil, zhoršeného zdravotního stavu a nepříznivé sociální situace nemohou žít ve svém domově,kde jim nemůže být poskytnuta dostatečná péče rodinou nebo jinými službami sociální péče.. Domov se zvláštním režimem Stručná charakteristika služby: Služba je pobytového, režimového charakteru s poskytnutím především sociálních služeb a potřebné zdravotní péče. Je poskytována 24 hodin denně. Uživatelé jsou přijímáni na základě uzavřené písemné smlouvy mezi poskytovatelem a uživatelem služby. Uživatelé služby domova se zvláštním režimem se mohou bez omezení pohybovat v celém areálu budovy domova i zahrady, o pohybu uživatelů mimo zařízení rozhoduje lékař specialista na základě posouzení rozpoznávacích schopností uživatele. Cílem služby je vytváření srozumitelného a důstojného prostředí, zvýšení kontaktů uživatelů s blízkými osobami. 14

15 Cílová skupina : Cílovou skupinou jsou osoby (muži i ženy) ve věku nad 50 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu stařecké a Alzheimerovy demence a potřebují pomoc při péči o sebe a zvládání běžných denní činností. Spádová oblast: Ústecký kraj Kapacita zařízení: 26 lůžek z celkové kapacity 31 lůžek v zařízení Provozní doba: Nepřetržitá 24 hodin. Základní podmínky pro poskytnutí služby: Služba je poskytována dle zákona č. 108/2006 Sb. Posláním služby je poskytovat osobám s poruchami paměti srozumitelné a důstojné prostředí v domově s krásnou velkou zahradou v centru Litoměřic a zachovat jejich začlenění do společnosti do takové míry, která je pro ně bezpečná. Sazebník úhrad pro uživatele Charitního domova sv.zdislava a) Strava: Položka stravy Cena Rozklad stravy Náklady na po- Režijní náklady traviny Snídaně vč. dopolední svačiny 37,00 Kč 22,00 Kč 15,00 Kč Oběd vč. odpolední svačiny 67,00 Kč 30,00 Kč 32,00 Kč Večeře 61,00 Kč 28,00 Kč 33,00 Kč Celkem 165,00 Kč 85,00 Kč 80,00 Kč b) Ubytování Ubytování ( včetně úklidu, praní a drobných oprav ložního prádla, osobního prádla a ošacení, žehlení Jednolůžkový pokoj 200,00 Kč / den Dvojlůžkový pokoj 190,00 Kč / den Třílůžkový pokoj 180,00 Kč / den 15

16 Město Lovosice c) Výpočet úhrady za pokoj ( ubytování + strava ) dle počtu kalendářních dnů Počet dnů 1 lůžkový pokoj 2 lůžkový pokoj 3 lůžkový pokoj 31 dnů dnů dnů dnů Platnost : od Další sdělení: Charitní domov sv. Zdislava je umístěn v centru města nedaleko litoměřického náměstí. Svou vzdáleností od MHD, vlakového a autobusového nádraží, ale i centra města je vhodný nejen pro uživatele zařízení, ale velmi dobře je přístupný i pro jejich rodiny, nové zájemce o službu i další návštěvy. Součástí areálu je okrasná i užitková zahrada určená pro relaxaci a pobyt uživatelů v přírodě. Vlastníkem objektu je Česká dominikánská provincie. Jedná se o historickou budovu bývalého kláštera jehož založení se datuje do roku Poslední úpravy, které byly provedeny pro změnu užívání objektu na domov pro seniory, proběhly v roce 2002 Denní stacionář Registrace služby dle z.č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů : č.r Denní stacionář ambulantní forma Stručná charakteristika služby: V prostorách Charitního domova sv. Zdislava domově se zvláštním režimem, je vybudován Denní stacionář pro osoby, jenž se ocitly v důsledku poruchy paměti v nepříznivé sociální situaci, a které jsou tak závislé na pomoci a podpoře druhých osob. Z našeho pohledu je prostředí Charitního domova sv. Zdislava vhodným místem, neboť jsou zde již uživatelé domova se zvláštním režimem (stařecká demence, Alzheimerova choroba), kteří zde využívají pobytovou službu, a začlenění uživatelů Denního stacionáře mezi ně se uskutečňuje bez větších problémů. Snažíme se takto zmírňovat fyzickou a psychickou zátěž rodiny a přátel, která je spojena s péčí o osoby s poruchou paměti. Tím umožňujeme co nejdelší setrvání těchto seniorů v domácím prostředí s tím, že přes den se jim snažíme zajistit smysluplné trávení volného času. Od poskytujeme poradenskou činnost pro rodiny, které pečují v domácím prostředí o seniora s diagnostikovanou Alzheimerovou chorobou. Návštěvu je možné si dohodnout na uvedených kontaktních číslech s vrchní sestrou, sociální pracovnicí nebo vedoucí domova. Vše je uvedeno na webových stránkách organizace. 16

17 Cílová skupina : Osoby (muži i ženy) ve věku nad 50 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu stařecké demence nebo Alzheimerovy choroby a potřebují podporu a pomoc druhé osoby při péči o sebe a zvládání běžných denních činností v době, kdy jim tuto péči celodenně nemohou poskytnout osoby blízké. Spádová oblast: Ústecký kraj, ale vzhledem k umístění a provozní době stacionáře je předpoklad, že tuto službu budou převážně využívat senioři z města Litoměřice nebo blízkého okolí. Kapacita zařízení: Jsou zde vytvořena 4 odpočinková místa (1 pokoj 1 odpočinkové místo, 2 pokoj 3 odpočinková místa). Jedná se o nově zřízenou službu od září Provozní doba: Denní stacionář je možné využívat v pracovních dnech od pondělí do pátku a to v době od 7,00 17,00 hodin (lze po dohodě individuální přizpůsobení). V době vánočních, velikonočních a ostatních svátků je stacionář mimo provoz. V případě, že se nemá uživatel jak do stacionáře dopravit, zprostředkujeme i tuto dopravu. Tuto službu zajišťujeme pouze pro uživatele Litoměřic a blízkého okolí spádových obcí dle platného ceníku sjednané dopravní služby. Základní podmínky pro poskytnutí služby: Uživatelé, kteří spadají do cílové skupiny jsou do stacionáře přijímání na základě řádně uzavřené písemné smlouvy mezi poskytovatelem a uživatelem. Další sdělení ke službě: V Denním stacionáři je nabízena kompletní denní péče včetně zajištění stravování a pitného režimu. Stravování se odvíjí od doby pobytu uživatele v Denním stacionáři. Stravu je možné navolit dle potřeby (8,00 snídaně, 10,00 svačina, 12,00 oběd, 15,00 svačina, 17,00 večeře). Uživatelům je také možno sjednat fakultativní služby pedikérky nebo kadeřnice. Aktivizační činnosti jsou nabízeny tak, aby se i uživatel Denního stacionáře mohl dle jeho přání do těchto aktivit zapojit společně s uživateli celého Domova. Úhrada za poskytované služby : a) Sazebník úhrad pro uživatele Denního stacionáře v Charitním domově sv.zdislava Strava: Položka stravy Cena Náklady na potraviny Režijní náklady Snídaně 20,00 Kč 12,00 Kč 8,00 Kč Dopolední svačina 17,00 Kč 10,00 Kč 7,00 Kč Oběd nebo dieta 62,00 Kč 30,00 Kč 32,00 Kč Odpolední svačina 21,00 Kč 10,00 Kč 11,00 Kč 17

18 Město Lovosice Večeře Celkem za celý den* 40,00 Kč 18,00 Kč 22,00 Kč 160,00 Kč 80,00 Kč 80,00 *Cena stravy bude účtována za skutečně odebranou stravu uživatelem služeb. b) Pobyt Pobyt Doba využívaná uživatelem služeb 1.stupeň* 2.stupeň* 3.stupeň* 4.stupeň* (vč. bez stupně) Celodenní 7,00 17,00 hod 150,00 Kč 170,00 Kč 180,00 Kč 190,00 Kč Dopolední 7,00 12,00 hod 90,00 Kč 100,00 Kč 110,00 Kč 120,00 Kč 90,00 Kč 100,00 Kč 110,00 Kč 120,00 Kč 2.stupeň* 3.stupeň* 4.stupeň* Odpolední 12,00 17,00 hod Hodinová sazba Pobyt 1.stupeň* (vč. bez stupně) 1 hodina 30,00 Kč 35,00 Kč 40,00 Kč 45,00 Kč Každá další započatá hodina 25,00 Kč 30,00 Kč 35,00 Kč 40,00 Kč *výše stupně je odvislá od přiznaného příspěvku na péči Platnost : od

19 6. Pečovatelská služba Pečovatelská služba města Lovosice Kontaktní osoba: adresa: Telefon: IČO: Bc.Šnajdrová Monika 28. října 475/7, 474/9, 1200/ Stručná charakteristika služby: Pečovatelská služba města Lovosice je registrována od Poskytuje pomoc osobám, které z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního a tělesného postižení nejsou schopny si samy obstarat nutné práce v domácnosti nebo těm, jenž potřebují pro nepříznivý zdravotní stav péči druhé osoby, kterou nemohou poskytnou rodinní příslušníci. Posláním pečovatelské služby je poskytovat svým uživatelům služby, které vedou k podpoře samostatného života v domácím prostředí a zachovávat tak vazby na jejich přirozené sociální prostředí, rodinu, přátele, blízké. Pracovníci pečovatelské služby respektují základní lidská práva uživatelů služeb, k uživateli přistupují s úctou a respektem. Služby jsou plánovány s uživatelem vždy tak, aby byly splněny jeho potřeby. Spádová oblast uživatelů služeb: Město Lovosice. Cílová skupina: Senioři, osoby s chronickým onemocněním, osoby s tělesným postižením, osoby se zdravotním postižením. Kapacita zařízení: starý DPS 31 bytů, nový DPS 24 bytů. Provozní doba: Po Pá hodin. Časová dostupnost poskytovaných služeb: V pracovních dnech od 7.00 do hodin. Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby města Lovosice 1. Doba poskytování služby: Poskytování pečovatelské služby začíná dnem podpisu oběma smluvními stranami ve smlouvě o poskytování pečovatelské služby, která se uzavírá na dobu neurčitou. Pečovatelská služba je poskytována uživateli v pracovní dny od 7.00 hodin do v domácnosti uživatele. Čas, četnost a rozsah jednotlivých úkonů pečovatelské služby je stanoven na základě vzájemné dohody mezi poskytovatelem a uživatelem služby a je uvedený ve smlouvě o poskytování pečovatelské služby. Vychází se vždy z konkrétních potřeb uživatele, s ohledem na provozní a personální možnosti poskytovatele a osobní cíl uživatele. V případě naléhavosti potřeby změny denní doby poskytnutí služby ze strany poskytovatele, je poskytovatel povinen tuto skutečnost s uživatelem projednat a řádně odůvodnit. Uživatel bere na vědomí, že sjednané úkony se týkají pouze jeho a nebudou poskytnuty druhé osobě. Sjednaný rozsah služeb může být v případě potřeby uživatele změněn (rozšířen či omezen), a to na základě písemného oboustranně podepsaného dodatku k dané Smlouvě. 19

20 Město Lovosice 2. Změny v poskytování služeb: Uživatel se zavazuje, že každou změnu, která by měla vliv na poskytování pečovatelské služby, např. zhoršení zdravotního stavu, pobyt v nemocnici nebo u příbuzných, nahlásí pracovníkům pečovatelské služby osobně nebo na telefonní číslo Finanční hotovost: Pokud uživatel požaduje službu (např. nákup, vyzvednutí léků apod.), kde bude nutná úhrada v hotovosti, je potřeba poskytnout předpokládanou finanční hotovost předem. Předání finanční hotovosti je stvrzeno podpisem, ta je následně po provedení služby vyúčtována. Platba za obědy je vybírána v hotovosti začátkem daného měsíce pracovnicí pečovatelské služby oproti vydané stvrzence. 4. Platby za poskytnuté služby: Poskytovatel je povinen předložit uživateli písemné vyúčtování za skutečně poskytované úkony pečovatelské služby za kalendářní měsíc, a to nejpozději do 15 dne následujícího kalendářního měsíce. Uživatel bude platit poskytovateli úhrady za poskytnuté pečovatelské služby měsíčně pozadu (tj. bude vždy poskytovateli hradit společně úhrady za úkony pečovatelské služby v jednom kalendářním měsíci), přičemž uživatel je povinen měsíční úhradu poskytovateli uhradit nejpozději do posledního dne kalendářního měsíce, ve kterém mu bylo vyúčtování předloženo. Uživatel se zavazuje platit úhradu v pokladně poskytovatele. Úhrady za služby poskytované v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, jsou stanoveny v souladu s vyhláškou č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. Provedené úkony a jejich časový rozsah (např. úklid, mytí oken), stvrzuje uživatel svým podpisem. 5. Přihlašování a odhlašování obědů: Přihlašování a odhlašování obědů je možné u pracovníka sociálních služeb v pracovní dny minimálně 24 hodiny předem. Uživatel bere na vědomí, že pokud tak neučiní, bude služba účtována, jako by byla odebrána. Pracovník sociálních služeb se s uživatelem individuálně dohodne na způsobu předání jídlonosiče se stravou. 6. Kontaktní osoby: Uživatel uvádí v žádosti o poskytování služby tzv. kontaktní osobu/osoby, které je možno kontaktovat, např. v případě náhlého zhoršení zdravotního stavu, nenadálé události, apod. Kontaktní osoby jsou informovány, pokud uživatel při sjednané návštěvě neotevírá a je s nimi dohodnut další postup nebo mohou být vyzvány k vyrovnání vzájemné pohledávky, např. v situaci, kdy je uživatel náhle hospitalizován nebo dojde k ukončení poskytování služby a uživatel nemůže tyto náležitosti vyřídit osobně. 7. Informace o zdravotním stavu: Uživatel má možnost dle svého uvážení uvést do žádosti nebo kdykoliv potom do osobní dokumentace informaci o zdravotním stavu (např. vážné operace, vážné nemoci, infekční onemocnění, důležité léky, dieta, apod.). V případě zásahu Rychlé záchranné služby mohou pracovníci sociálních služeb podat zasahující posádce alespoň základní informace. 8. Zabezpečení přístupu: Je-li potřeba zajistit pro poskytování sociálních služeb vstup do domu, případně bytu, jsou klíče zhotoveny na náklady uživatele. Souhlas uživatele s uložením klíče pro účely poskytování služby 20

21 bude založen v osobní dokumentaci uživatele. 9. Ochrana osobních údajů: Poskytovatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o osobních údajích uživatele a nakládat s nimi v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Uživatel souhlasí se zpracováním těchto údajů ve smyslu 9 písm. a) citovaného zákona pro účely poskytování pečovatelské služby. Uživatel má právo nahlédnou do svého osobního spisu. Spis je důvěrný a je uživateli k dispozici k nahlédnutí v kanceláři koordinátorky pečovatelské služby. Informace o uživateli a průběhu služby se podávají jiným osobám výhradně je se souhlasem uživatele. 10. Stížnosti: Stížnost může podat každý uživatel, kterému je poskytována sociální služba, osoba uživatelem pověřená, rodinný příslušník uživatele, opatrovník. Podání stížnosti nesmí být na újmu tomu, kdo ji podal, ani tomu, v jehož zájmu byla podána, nejde-li o tutéž osobu. Stížnost je povinen přijmout každý pracovník poskytovatele pečovatelské služby, na kterého se uživatel obrátí. Stížnost na zaměstnance je podávána koordinátorce pečovatelské služby, tel.: , S postupem podávání a vyřizování stížností je uživatel seznámen koordinátorkou PS při podepisování smlouvy. Anonymní stížnosti se také prověřují, jsou považovány za podnět ke zlepšení poskytovaných služeb. Pokud není možné vyřídit stížnost ihned ústně nebo pokud stěžovatel nebude považovat ústní vyřízení stížnosti za dostatečné, sepíše se o stížnosti protokol a předloží se stěžovateli k podpisu. Kopie protokolu se předá stěžovateli, stížnost poté bude řešena jako stížnost písemná. K písemným stížnostem lze využít též schránku k tomu určenou, která je umístěna v budově DPS Lovosice. Stížnosti se vyřizují neprodleně dle Vnitřního předpisu pro evidenci a vyřizování petic a stížností města Lovosice. Tato pravidla byla schválena usnesením RM č. 158/2013 ze dne Platnost od Sazebník úhrad za úkony Pečovatelské služby města Lovosice platný od a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu pomoc a podpora při podávání jídla a pití 60,- Kč/ 1 hod. pomoc při oblékání, svlékání včetně speciálních pomůcek 40,- Kč/ 1 hod pomoc při prostorové orientaci 40,- Kč/ 1 hod pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 40,- Kč/ 1 hod b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu pomoc při úkonech osobní hygieny 40,-Kč/ 1 hod pomoc při základní péči o vlasy a nehty 30,-Kč/ 1 hod pomoc při použití WC 20,-Kč/ 1 hod. c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy dovoz nebo donáška oběda 16,- Kč/ úkon pomoc při přípravě jídla a pití 80,- Kč/ 1 hod. příprava a podání jídla a pití 60,- Kč/ 1 hod. 21

22 Město Lovosice d) pomoc při zajištění chodu domácnosti běžný úklid a údržba domácnosti (včetně úklidu společných prostor) 70,-Kč/ 1 hod údržba domácích spotřebičů 70,-Kč/ 1 hod pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezónní, po 85,-Kč/ 1 hod malování donáška vody 60,-Kč/ 1 hod topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva 70,-Kč/ 1 hod běžné nákupy (denní spotřeba člověka) a pochůzky (k lékaři pro recepty, pošta, úřady a podobně) 20,-Kč/ 1 hod velký nákup (např. týdenní nákup) 50,-Kč/ 1 úkon praní a žehlení ložního prádla vč. prášku, aviváže, mandlování, žehlení, drobné opravy 60,-Kč/ 1 kg praní a žehlení osobního prádla vč. prášku, aviváže, mandlování, žehlení, drobné opravy 60,-Kč/ 1 kg e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím doprovázení k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující 60,-Kč/1 hod. veřejné služby a doprovázení zpět Zdarma poskytujeme sociální poradenství fakultativní služby : aktivizace jednotlivců nebo skupin uživatelů 1. pomoc a podpora při četbě knih 2. hraní různých společenských her 3. pomoc a podpora při individuálních ručních pracích 4. besedy, přednášky, výlety, návštěvy divadel...dle kalkulace akce 22

23 Pečovatelská služba obce Čížkovice Kontaktní osoba: adresa: telefon: fax: Štěpánka Bašusová U Parku 303, Čížkovice Stručná charakteristika služby: Posláním pečovatelské služby obce Čížkovice je zajistit pomoc a podporu lidem v jejich nepříznivé životní situaci takovým způsobem, který jim umožní prožít aktivní a důstojný život se zachováním přirozených sociálních vazeb na jejich nejbližší okolí. Je poskytována taková míra podpory, která v maximální míře zachovává a rozvíjí jeho schopnosti a snižuje tak závislost na poskytované službě. Služba je registrována v registru poskytovatelů sociálních služeb od Spádová oblast uživatelů služeb: Obec Čížkovice a Želechovice. Cílová skupina: Pečovatelská služba je určena osobám se zdravotním postižením a seniorům. Kapacita zařízení: 19 bytových jednotek 17 bytových jednotek o velikosti bytové jednotky o velikosti 2+0 Provozní doba: Po Pá 7:00 15:30 hodin pracovní dny. Základní podmínky pro poskytnutí služby : Zájemci musí spadat do cílové skupiny. Přednost mají obyvatelé obce Čížkovice a Želechovice. Sazebník úhrad úkonů Pečovatelské služby Obce Čížkovice. Základní činnosti při poskytování pečovatelské Specifikace úkonu služby se zajišťují v rozsahu těchto úkonů: Základní sociální poradenství Úhrada k Zdarma A) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 1. Pomoc a podpora při podávání jídla a pití 42,-Kč/hod (0,70Kč/min.) 2. Pomoc při oblékání a svlékání včetně spec. pomůcek 30,-Kč/hod.(0,50Kč/min) 3. Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru 30,-Kč/hod. (0,50Kč/min) 4. Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 30,-Kč/hod. (0,50Kč/min) B) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 1. Pomoc při úkonech osobní hygieny 2. Pomoc při základní péči o vlasy a nehty Běžné úkony osobní hygieny 30,-Kč/hod. (0,50Kč/min) 24,-Kč/hod (0,40Kč/min) 23

24 Město Lovosice 3. Pomoc při použití WC 24,-Kč/hod (0,40Kč/min) C) Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 1. Zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování Neposkytuje 2. Dovoz nebo donáška jídla 8,-Kč/úkon 3. Pomoc při přípravě jídla a pití Tepelně neupravené 30,-Kč/hod (0,50Kč/min) 4. Příprava a podání jídla a pití Tepelně upravené 42,-Kč/hod (0,70Kč/min.) Běžný úklid 60,-Kč/hod. (1,-Kč/min) Mytí oken 72,-Kč/hod. (1,20Kč/min) D) Pomoc při zajištění chodu domácnosti 1. Běžný úklid a údržba domácnosti Mytí společných prostor domu 84,-Kč/hod (1,40Kč/min) 2. Údržba domácích spotřebičů 54,-Kč/hod. (0,90Kč/min) 3. Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti (např. sezonní úklid, úklid po malování) 84,-Kč/hod. (1,40Kč/min) 4. Donáška vody 54,-Kč/hod. (0,90Kč/min) 5. Topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení 72,-Kč/hod. (1,20Kč/min) 6. Běžné nákupy a pochůzky 60,-Kč/hod. (1,-Kč/min.) Nákup denní spotřeby 84,-Kč/hod. (1,40Kč/min.) 7. Velký nákup (týdenní), nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti 40,-Kč/úkon 8. Praní a žehlení ložního prádla Popř. jeho drobné opravy 50,-Kč/kg prádla 9. Praní a žehlení osobního prádla Popř. jeho drobné opravy 45,-Kč/kg prádla E) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Doprovázení dospělých k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět 30,-Kč/hod (0,50Kč/min) Sazebník úhrad úkonů Pečovatelské služby Obce Čížkovice účinný od byl schválen Radou obce Čížkovice na schůzi konané dne Výše úhrady jednotlivých úkonů nepřesahuje maximální výše úhrady za poskytování pečovatelské služby stanovené zákonem č.108/2007, Sb., o sociálních službách, resp. vyhláškou č.505/2006 Sb. Další sdělení ke službám: Obec zajišťuje zdarma každý měsíc čištění brýlí a naslouchátek. Dále zajišťuje další nadstandardní služby pro obyvatele, např. pedikúra, masáže, opravy pomůcek pro imobilní občany, které si hradí obyvatelé sami, obec poskytuje pro tyto činnosti prostory. 24

25 Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba Kontaktní osoba: adresa: telefon webové stránky: IČO: Petra Truhlářová, vedoucí služby Dominikánské nám. 92/1, Litoměřice Název služby: Ošetřovatelská služba zdravotní služby Domácí hospicová péče zdravotní služby Pečovatelská služba terénní služby Půjčovna zdravotních pomůcek Registrace služby dle z.č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů: terénní a zdravotní služby Stručná charakteristika služby: Posláním Charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby je zabezpečit, co nejdelší setrvání uživatelů ve vlastním sociálním prostředí, zachovat si svůj vlastní způsob života, s důrazem na důstojnost, kvalitu života a vědomí vlastní hodnoty. Cílem je poskytnout nejen odbornou nebo fyzickou pomoc jiné osoby, ale i radu psychologickou. Snažíme se o zkvalitnění života našich uživatelů v jejich domácím prostředí, kde jsou adaptováni. Prodlužujeme období relativně nezávislého života a oddalujeme nebo dokonce vylučujeme nutnost komplexního ústavního zaopatření. 1. A) Ošetřovatelská služba : Odbornou ošetřovatelskou péči zajišťují kvalifikované zdravotní sestry na doporučení obvodního lékaře a je plně hrazena zdravotní pojišťovnou. Poskytované úkony Odborná ošetřovatelská péče o klienty přímo v domácnosti Měření krevního tlaku a pulsu, odběry biologického materiálu, aplikace injekcí a inzulínu Pravidelná příprava a podávání léků Převazy ran, stomií Cévkování žen Kontakt s ošetřujícím lékařem Ošetřovatelská rehabilitace 1. B) Domácí hospicová péče: Posláním domácí hospicové péče je podpořit a doprovázet umírajícího člověka a jeho rodinu, aby společně a důstojně mohli projít touto životní etapou. Domácí hospicová péče je poskytována 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a veškeré úhrady jsou hrazeny zdravotní pojišťovnou. Cílem domácí hospicové péče je umožnit uživatelům zůstat v prostředí svých nejbližších - doma, pokusit zmírnit nežádoucí projevy nemoci a dopřát pečujícím osobám nezbytný odpočinek. Hospicová péče se snaží o to, aby nemocný nezůstal sám se svými obavami a netrpěl nesnesitelnými bolestmi. Péče o něj je maximálně ohleduplně a řídí se jedinou prioritou, a tou je zachování lidské důstojnosti umírajícího nemocného. 2. Pečovatelská služba: Jedná se o službu placenou, uživatel si ji hradí sám. Službu zajišťuje pečovatelka, jako doplněn ošetřovatelské péče, tvořící tak komplex služeb klientů, kteří potřebují obě tyto služby. 25

26 Město Lovosice Poskytované úkony Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu Pomoc při zajištění stravy Pomoc při zajištění chodu domácnosti úklidy, žehlení, nákupy Doprovody k lékaři, na instituce Zapůjčení zdravotních pomůcek invalidní vozíky, chodítka, berle, nástavce na WC, toaletní křesla Kritérium pro zavedení služby: Dlouhodobě nepříznivá zdravotní a sociální situace. Jedná se o uživatele, kteří mají sníženou soběstačnost v základních životních dovednostech, sníženou schopnost zajistit péči o vlastní osobu a domácnost. Cílová skupina: dospělý (27-64 let) senioři mladší (65-80 let) senioři starší (nad 80 let) osoby se zdravotním a tělesným postižením osoby s chronickým onemocněním osoby s kombinovaným postižením Spádová oblast uživatelů služeb: Sociální služba je poskytována osobám na území města Litoměřice a v obcích i městech v blízkém okolí Provozní doba: Pečovatelská služba : Po, ÚT, St, Čt, Pá 7:00 15:30 Domácí hospicová péče a Ošetřovatelská služba služba je poskytována 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a veškeré úhrady jsou hrazeny zdravotní pojišťovnou. Úhrada za poskytované služby: Ošetřovatelská služba je plně hrazena zdravotními pojišťovnami. Pečovatelskou službu si uživatel hradí sám. Sazební základních a fakultativních úkonů pečovatelské služby platný od 1.9l Základní činnosti: Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu: pomoc a podpora při podávání jídla a pití pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřních prostoru pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 100,-Kč/hodinu 100,-Kč/hodinu 100,-Kč/hodinu 100,-Kč/hodinu Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: pomoc při úkonech osobní hygieny pomoc při základní péči o vlasy a nehty pomoc při použití WC 100,-Kč/hodinu 100,-Kč/hodinu 100,-Kč/hodinu Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy: pomoc při přípravě jídla a pití příprava a podání jídla a pití 100,-Kč/hodinu 100,-Kč/hodinu 26

27 Pomoc při zajištění chodu domácnosti: běžný úklid a údržba domácnosti údržba domácích spotřebičů velký úklid domácností, mytí oken, úklid spol. Prostor domu donáška vody, topení v kamnech, vč. donášky a příprava topiva běžné nákupy a pochůzky praní, žehlení ložního a osobního prádla, příp.drobné opravy v domácnosti velký nákup 100,-Kč/hodinu 100,-Kč/hodinu 100,-Kč/hodinu 100,-Kč/hodinu 100,-Kč/hodinu 50,-Kč/kg 100,-Kč/hodinu Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, 100,-Kč/hodinu na orgány veřejné moci, instituce a zpět Zdarma poskytujeme: Základní sociální poradenství Psychickou podporu Aktivizační a kulturně společenské programy Základní podmínky pro poskytnutí služby: Kritériem pro zavedení služby je dlouhodobě nepříznivá zdravotní a sociální situace. Jedná se o uživatelé, kteří mají sníženou soběstačnost v základních životních dovednostech, sníženou schopnost zajistit péči o vlastní osobu a vlastní domácnost, sníženou možnost používání veřejných míst a sníženou možnost uplatňování svých práv a nároků. Další sdělení ke službám: Způsob poskytování služeb: Jednotlivé úkony jsou poskytovány v určité frekvenci a to na základě uzavřené smlouvy a individuálního plánu uživatele. Zásady poskytované služby: Zachování lidské důstojnosti respektujeme práva uživatelů. Úcta k člověku poskytujeme služby bez ohledu na postavení uživatele. Individuální přístup ke každému uživateli přistupujeme individuálně. Profesionalita pracovníků a týmová spolupráce. Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba Farní charity Litoměřice (CHOPS) poskytuje odbornou ošetřovatelskou, rehabilitační a pečovatelskou péči uživatelům v jejich domácím prostředí. Ošetřovatelskou a rehabilitační péči, zajišťují zdravotní sestry dle doporučení příslušného obvodního lékaře, ošetřovatelská služba je plně hrazena zdravotními pojišťovnami. Pečovatelskou službu si uživatel hradí sám. Jedná se tedy o službu placenou. Tato služba se provádí u uživatelů, kteří již nejsou schopni vlastními silami zvládat péči o sebe a svou domácnost. Tuto službu zajišťuje pečovatelka. Uživateli charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby jsou převážně senioři, kteří chtějí setrvat ve svém domácím prostředí, ale nejsou schopni se o sebe zcela postarat a potřebují pomoc druhé osoby. Seniorům hrozí dlouhodobým pobytem v sociálním zařízení s trvalou péčí neúměrné psychické zatížení. Středisko CHOPS tvoří komplex dvou služeb pečovatelské a ošetřovatelské, uživatelé často potřebují obě služby souběžně a jejich zajištění jedním poskytovatelem je pro ně výhodné. Hlavním úkolem střediska je zajištění spokojenosti uživatelů a zlepšení podmínek života seniorů a nemocných uživatelů v jejich domácím prostředí a naplňování jejich práv. Naším cílem je obhájit nejen současnou podobu služby, ale zároveň zvýšit kvalitu péče a neustále usilovat o vyšší individualizaci služeb, tedy jejich přizpůsobení potřebám klientů. Snažíme se péči poskytovat tak, aby byl uživatel se službou spokojený a my sami měli dobrý pocit ze své práce. Snažíme se dosáhnout, co nejlepší péče pro uživatele z hlediska procesu i výsledku práce. 27

28 Město Lovosice Pečovatelská služba Farní charita Litoměřice Kontaktní osoba: adresa: Telefon webové stránky: IČO: Kateřina Bahníková, DiS. vedoucí služby Švermova 16, Litoměřice Stručná charakteristika služby: Zajišťujeme péči o seniory a zdravotně tělesně postižené občany, kteří jsou odkázáni na pomoc jiné osoby při obstarání základních potřeb, především při zajištění péče o svou osobu a chod domácnosti. Tyto služby poskytujeme občanům v jejich domácnostech, přicházíme tak za klientem, který nemusí být přemisťován do cizího prostředí. Pečovatelka bude docházet za Vámi domů dle předchozí domluvy v určený den a čas. Spádová oblast uživatelů: Litoměřice Cílová skupina: Senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním, dospělý a osoby s kombinovaným postižením. Provozní doba: 7:00 15:30 Ceník: Ceník pečovatelské služby je vyvěšen na webových stránkách : 28

29 Pečovatelská služba - Šance Lovosice Kontaktní osoba: adresa: Telefon: webové stránky: IČO: Božena Plicková, předsedkyně sdružení Školní 3, Lovosice Název sociální služby: Pečovatelská služba Místo poskytování sociální služby: Lovosice (Školní 3, Lovosice) Identifikátor sociální služby: Cíle sociální služby Cílem služby je poskytovat seniorům a osobám se zdravotním postižením služby domácí péče, které jim umožní setrvat v domácím prostředí, tj. pro ně přirozeném prostředí. Popis činnosti sociální služby Sociální služba zabezpečuje obligatorní činnosti (v souladu s 40 zákona a 6 Vyhlášky): a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy d) pomoc při zajištění chodu domácnosti e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Cílová skupina: Cílovou skupinou jsou senioři, osoby s chronickým onemocněním, osoby s kombinovaným postižením, osoby s tělesným postižením a osoby se zdravotním postižením, žijící na území města Lovosice a v přilehlých obcích a na území Litoměřic (oblast působení: Lovosicko a Litoměřicko). Sociální služba je zajišťována terénní formou přímo v domácnostech uživatelů. Provozní doba: Pondělí až pátek od 8:00 do16:00, mimo tuto dobu po domluvě s uživatelem. Úhrada za poskytované služby: Sociální služba je poskytována za úhradu (dle platného ceníku, ten je k dispozici na webových stránkách organizace, na vyžádání k vyzvednutí v sídle organizace nebo v denním stacionáři). 29

30 Město Lovosice Denní stacionář - Šance Lovosice Kontaktní osoba: adresa: Telefon: webové stránky: IČO: Božena Plicková, předsedkyně sdružení Karla Maličkého 382/16, Lovosice Název sociální služby: Denní stacionář Místo pro poskytování sociální služby: Karla Maličkého 382/16, Lovosice Identifikátor sociální služby: Spádová oblast uživatelů služeb: Lovosicko Časová dostupnost poskytovaných služeb: Každý pracovní den od 7:30 16:00 hodin. Cílová skupina: - osoby s chronickým onemocněním - osoby s mentálním postižením - osoby s tělesným postižením - osoby se zdravotním postižením Věková struktura od let pro všechny cílové skupiny Cíle sociální služby Cílem a zaměřením stacionáře je podpora při řešení nepříznivé životní situace, podpora při seberealizaci, nácvik praktických dovedností, zvýšení soběstačnosti klienta a zmírnění závislosti na jiných osobách. Popis činnosti: a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu c) poskytnutí stravy d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím f) sociálně terapeutické činnosti g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Úhrada za poskytované služby: I. stupeň závislosti 20,- Kč/hodinu II. stupeň závislosti 30,- Kč/hodinu III. stupeň závislosti 40,- Kč/hodinu IV. stupeň závislosti 50,- Kč/hodinu 30

31 Klub důchodců Lovosice Kontaktní osoba: adresa: telefon: Radka Hájková Dům s pečovatelskou službou, 28. října 1200/5, Lovosice Stručná charakteristika služby: V Klubu důchodců je zajišťována společenská, kulturní a zájmová činnost. Členové klubu se scházejí 2x týdně, sledují denní tisk a časopis pro nevidomé EMA (aktuální zprávy, rady do kuchyně a domácnosti, zdravotní tématiku, příběhy ze života). Společně slaví svátky a narozeniny členů klubu a významné dny v roce, např. velikonoční svátky, vánoční svátky či Silvestr. Spádová oblast uživatelů služeb: Lovosice. Cílová skupina: Staří a zdravotně postižení občané Lovosic. Provozní doba: Po a Čt hodin. 31

32 Město Lovosice 7. Odlehčovací služby (terénní) KDP Sluníčko Kontaktní osoba: adresa: Telefon: webové stránky: IČO: Miloslava Brožková Příčná 376/18, Lovosice, sociální pracovnice Stručná charakteristika služby: Služba je poskytována 7 dní v týdnu 24 hodin denně, je určena pro klienty z Lovosic a nejbližšího okolí, ve vzdálenosti cca 20 km. Registrace služby dle z.č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů : Spádová oblast uživatelů služeb: okres Litoměřice Cílová skupina: osoby s chronickým duševním onemocněním osoby s chronickým onemocněním osoby s jiným zdravotním postižením osoby s kombinovaným postižením osoby s mentálním postižením osoby s tělesným postižením osoby se sluchovým postižením osoby se zdravotním postižením osoby se zrakovým postižením senioři Kapacita zařízení: 24 hodin denně je možno ošetření 4 klientů současně Provozní doba: nepřetržitá provozní doba kanceláře Mírové náměstí 9/1, Litoměřice : Po-Pá 8,00 15,00 hod Úhrada za poskytované služby 100,-Kč/hodina Základní podmínky pro poskytnutí služby: Sepsání smlouvy mezi organizací a klientem. 32

33 8. Domovy pro osoby se zdravotním postižením Domov sociální péče Chotěšov Kontaktní osoba: adresa: telefon: fax: webové stránky: IČO: Marcela Tlusá, vedoucí DSP Chotěšov Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace, Domov sociální péče Chotěšov, Ústav sociální péče, Chotěšov 166, Lovosice Služba je registrována identifikátor služby : Stručná charakteristika služby: Domov sociální péče Chotěšov je zařízením Centra sociální pomoci Litoměřice, příspěvkové organizace, Dlouhá 75, Lovosice, tel.: Zřizovatelem organizace je Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, tel Žádosti zájemců o umístění přijímá Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace, Dlouhá 75, Lovosice, které vede evidenci zájemců, rozhoduje o umístění občana do zařízení a úhradě poskytnutých služeb. Tiskopis žádosti o umístění a bližší informace lze získat u vedoucí sociální pracovnice CSP Litoměřice, též na obecních, městských úřadech nebo přímo v Domově sociální péče Chotěšov. Dále je možnost stažení tiskopisu žádosti o umístění na Uživatel hradí náklady za poskytované služby (ubytování, stravování a úkony péče) sjednané ve Smlouvě o poskytování služeb sociální péče, která je uzavřena v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Dále mohou být poskytovány jako fakultativní další činnosti. Spádová oblast uživatelů služeb: Není omezena, Časová dostupnost poskytovaných služeb: Podle aktuální volné kapacity. Cílová skupina: Osoby s mentálním a kombinovaným postižením od 40 let věku Kapacita zařízení: Počet lůžek : 66 Provozní doba: celoroční Úhrada za poskytované služby: Uživatel hradí náklady za celodenní stravu a za ubytování. Měsíční platba je stanovena z maximální denní výše úhrady dle zákona č. 108/2006 Sb., a vyhlášky č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. S účinností od je stanovena takto: Celodenní strava: 150,-Kč Ubytování: 160,-Kč Celkem denně: 310,-Kč Celkem měsíčně: 9 300,-Kč Uživateli musí zůstat 15% z příjmu. Uživatel, kterému byl přiznán příspěvek na péči, kromě úhrady výše uvedené, hradí za kalendářní měsíc částku ve výši přiznaného příspěvku na péči. 33

34 Město Lovosice Základní podmínky pro poskytnutí služby: Poslání Poskytovat osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, ubytování, stravování a každodenní individuální podporu a pomoc tak, aby mohli žít co nejvíce samostatně a zapojit se do života v běžném sociálním prostředí. Služby jsou poskytovány odborně vzdělanými a proškolenými pracovníky, kteří umí uživatelům aktivně naslouchat, znají jejich individuální potřeby a cíle, zachovávají jejich důstojnost a práva, podporují samostatnost, nezávislost a vztahy uživatelů se svými blízkými a běžným sociálním prostředím. Cíle uživatel, který se podle svých individuálních potřeb a zájmů s podporou sociálních služeb domova osobně rozvíjí a udržuje či zvyšuje své schopnosti uživatel, který rozvojem či udržováním svých schopností dosahuje co nejnižší možné závislosti na pomoci druhé osoby uživatel, který ke svému osobnímu rozvoji využívá nabídku společenských, zájmových a pracovních aktivit a zejména možnost nácviku běžných denní činností Uživatel, který rozvíjí a udržuje přirozené sociální vztahy se svými blízkými, přáteli a běžnou populaci a využívá běžně dostupné veřejné služby Zásady poskytovat základní sociální poradenství pracovníci poskytují uživatelům radu a podporu při řešení a předcházení nepříznivé sociální situaci, podporu při finančních a administrativních úkonech, vyřizování úředních záležitostí, sociálních dávek, zařizování kompenzačních pomůcek chránit lidská práva a základní svobody uživatelů pracovníci respektují práva uživatelů, vytvářejí podmínky, v nichž jsou uživatelé schopni svá práva uplatňovat (Etický kodex a Domácí řád) zachovávat lidskou důstojnost uživatelů pracovníci respektují osobnost uživatelů, vytvářejí důstojné prostředí, kde je služba poskytována, dbají na čistotu, úpravu, odstranění bariér, zajištění osobní intimity a soukromí uživatele respektovat volbu uživatelů pracovníci respektují názor a přání uživatele v rozsahu jeho schopnosti a odpovědnosti, případně volbu uživatele konzultují s ošetřujícím lékařem a opatrovníkem poskytovat individuální služby pracovníci vychází z individuálních potřeb a plánů uživatele, uplatňují individuální přístup a vytváří podmínky pro aktivní rozvoj uživatele posilovat sociální začlenění uživatelů pracovníci zapojují uživatele do sociálního i kulturního života společnosti, podporují uživatele v samostatných vycházkách, obstarávání osobních záležitostí, vyhledávání pracovního uplatnění a hledání jiných forem bydlení a sociálních služeb aktivizovat a motivovat uživatele podporou soběstačnosti, vhodnou rehabilitací a nabídkou volnočasových aktivit se pracovníci snaží pomoci uživatelů strávit život co nejkvalitněji a nejaktivněji zvyšovat kvalitu služeb pracovníci si celoživotně zvyšují odborné znalosti a schopnosti a odpovědným a kvalitním plněním pracovních úkolů přispívají k neustálému zvyšování kvality poskytovaných sociálních služeb Ubytování: Uživatelé bydlí v jedno, dvou a vícelůžkových pokojích bez vlastního sociálního příslušenství. K dispozici mají jídelny, klubovny, kuchyňku včetně vybavení těchto prostor jako např. televizory, varné konvice, mikrovlnná trouba, el. vařič a trouba... 34

35 Pokoje jsou vybaveny standardním nábytkem a lůžkovinami. Uživatelé si mohou po dohodě doplnit svůj prostor obrázky a drobnými předměty. Mohou používat vlastní rádio a po dohodě i jiné vybavení. Spolu s ubytováním domov zajišťuje nejméně jedenkrát denně úklid, podle potřeby i častěji. Dále domov zajišťuje praní, mandlování a žehlení ložního a osobního prádla a drobné opravy prádla. Stravování: Domov poskytuje uživatelům celodenní stravování z vlastní kuchyně. Strava se podává 5x denně. Připravuje se strava normální, dietní a diabetická. Třikrát týdně se zpravidla podává studená večeře. Sociální terapie Poskytujeme výchovné a aktivizační činnosti, podporujeme kontakty s rodinou a okolím. Podle schopností a zájmu uživatelů nabízíme aktivity k vyplnění volného času. Pořádáme rekreační pobyty, sportovní a zábavné hry, kulturní akce, kondiční cvičení, společenské hry, ruční práce, soutěže, koupání v bazénu, výlety, vycházky do okolí a pod. Každý uživatel má kličového pracovníka, který mu pomáhá s plánováním a plněním individuálních cílů a potřeb. Obslužná péče Poskytujeme nepřetržitě soustavnou podporu, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu hygienu, oblékání, stravování a pod. Podporujeme nezávislost a samostatnost uživatelů. Sociální služby Sociální pracovnice poskytuje základní sociální poradenství, sociální pomoc a účastní se jednání v zájmu uživatelů. Dále pomáhá se sociálními, finančními, právními i osobními záležitostmi, s vyřizováním žádostí o sociální dávky, kompenzační pomůcky apod. Podporuje a udržuje kontakty s opatrovníky, příbuznými či přáteli uživatelů a uživatele podporuje k uplatňování svých práv a zájmů. Depozitní účetní zabezpečuje řádnou výplatu důchodu, příspěvku na péči a ostatních sociálních dávek, spravuje finanční prostředky a majetek uživatelů. Zdravotní péče Lékařskou zdravotní péči poskytuje v domově jedenkrát týdně praktický lékař a dle potřeby smluvní psychiatr. Ostatní odborná vyšetření a lékařská zdravotní péče je uživatelům poskytována ve zdravotnických zařízeních, ambulantních i ústavních. Dopravu sanitou zabezpečuje dopravní zdravotní služba. Podle potřeby poskytujeme uživatelům doprovod. Odbornou ošetřovatelskou péči (podávání léků, injekcí a mastí, provádění rehabilitace, převazů a odběrů, nácvik samostatnosti a soběstačnosti a pod.) poskytují v domově uživatelům kvalifikovaní zdravotničtí pracovníci. Ostatní služby Pomáháme uživatelům při nákupech oblečení, obuvi, veřejných služeb, hygienických potřeb a pod. Zabezpečujeme vyzvednutí léků a zdravotnických pomůcek a poskytujeme i další fakultativní služby dle platného ceníku. 35

36 Město Lovosice Diagnostický ústav sociální péče Čížkovice Kontaktní osoba: adresa: telefon: webové stránky: IČO: Bc. Ingrid Petříčková, vedoucí domova Na Svobodě 172, Čížkovice Stručná charakteristika služby: Diagnostický ústav sociální péče se nachází v krásném a zalesněném prostředí chráněné krajinné oblasti Českého středohoří a poskytuje pobytové sociální služby pro osoby se zdravotním postižením, a to již od do současné doby, v různých podobách, na základě daných platných zákonů. Dle nového zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách máme zaregistrovány dva druhy služeb: Od Domov pro osoby se zdravotním postižením Prostřednictvím pobytové sociální služby je poskytnout osobám se zdravotním postižením, které jsou v nepříznivé situaci, podporu a pomoc při sociálním začleňování a předcházet jejich sociálnímu vyloučení. S ohledem na individuální možnosti a schopnosti zajistit osobám jejich fyzickou a psychickou soběstačnost, s cílem umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do života společnosti a v případech, kdy toto vylučuje jejich zdravotní stav, zajistit jim důstojné prostředí a zacházení. poskytovat profesionální individuální péči všem uživatelům prostřednictvím kvalifikovaného a odborného personálu. vytvářet pro uživatele domácí prostředí( vlastní dovybavení pokoje, samostatné vycházky). umožnit uživatelům žít v páru (párové bydlení). vyhledávat nové prostory pro podporované bydlení a snižovat počty více lůžkových pokojů. udržovat kontakt se zákonnými zástupci (opatrovníky) uživatelů. soustavně zdokonalovat a podporovat práci Poradního výboru uživatelů, jejímž prostřednictvím se aktivně uživatelé mohou podílet na rozvoji zařízení. aktivně spolupracovat s organizacemi, které poskytují sociální služby. svobodně si vybrat a navštěvovat podle vlastního zájmu kroužek. zajišťovat školní docházku ve speciálních třídách při ZŠ v Čížkovicích. u uživatelů po skončení školní docházky opakovat znalosti v Interní škole při zařízení, která je zaměřena na praktické bloky. vrácení způsobilosti k právním úkonům, a to dle individuálních možností a schopností uživatelů. Od Odborné sociální poradenství Organizace provádí Odborné sociální poradenství, formou ambulantní poskytované sociální služby. Odborné sociální poradenství je poskytováno se zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů sociálních skupin osob v poradně pro osoby se zdravotním postižením. V rámci této služby jsou uživatelům poskytované potřebné informace přispívající k řešení jejich sociální situace. Základem je především snaha pomoci uživatelům zorientovat se v problému a ve spolupráci s odborníky jim nabídnout varianty účinného řešení problematické životní situace. Součástí poradenského procesu je i pomoc při zařizování běžných záležitostí a zprostředkování dalších služeb u jiných organizací a institucí. 36

37 Cílem odborného sociálního poradenství je zprostředkování kontaktu osobám se zdravotním postižením se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Cílem poradny je poskytování osobám se zdravotním postižením odbornou pomoc a odborné vyšetření s doporučením, které vede ke zlepšení kvality jejich života s cílem umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti a snížení míry sociálního vyloučení. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Sociálně terapeutické činnosti. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Poskytování odborné pomoci a odborného vyšetření s doporučením, které vede ke zlepšení kvality života s cílem umožnit v nejvyšší možné míře zapojení do života. společnosti a snížení míry sociálního vyloučení. Spádová oblast uživatelů služeb: Přednostně přijímáme uživatele z Ústeckého kraje. V opodstatněných případech uživatele i z jiných krajů ČR. Časová dostupnost poskytovaných služeb: Naše zařízení se nachází se v Ústeckém kraji v obci Čížkovice. Obec Čížkovice je vzdálena od nejbližšího města Lovosic 5 km, od města Litoměřice 14 km a krajského města Ústí na Labem 25 km. Z Prahy je dobré spojení po dálnici D8 do Lovosic dále pak po silnici č. 15 směrem na Most. Samotné zařízení je situováno na kraji obce stranou od hlavní komunikace v místě nazývaném Veselá hora. Silnice k zařízení je celoročně udržována. Obec Čížkovice má dostatečnou dopravní obslužnost. Zařízení je vzdáleno od vlakové zastávky cca 2 km a od autobusové zastávky do 300 metrů. Vlaková zastávka je s obsluhou, možnost zakoupení jízdenek, nachází se na trati z Lovosic do Lovosice Most a Lovosice Louny. Tyto tratě se zde křižují. Cílová skupina: Věková struktura cílové skupiny: děti předškolního věku ( do 6 let), mladší děti ( 7-10 let), starší děti (11-15 let), dorost ( let), mladí dospělí ( let), dospělí (27-64 let). koedukované složení skupin (chlapci, muži, dívky a ženy). osoby s lehkým, středně těžkým, těžkým a hlubokým mentálním postižením. Kapacita zařízení: Kapacita zařízení je 58 osob. Provozní doba: Provozní doba je soustavná, nepřetržitá: zajišťovaná 24 hodin denně u pobytové služby a dle rozpisu viz níže Časový rozsah poskytované sociální služby. 37

38 Město Lovosice Úhrada za poskytované služby: a) ubytování hradí pouze osoby starší 18-ti let 1. Poskytování ubytování standard nadstandard Pokoj 1 lůžkový 97,00 Kč 107,00 Kč Pokoj 2 lůžkový 87,00 Kč 97,00 Kč Pokoj více lůžkový 77,00 Kč Společné prostory Společenská místnost, víceúčelový sál, učebna, zahrada, venkovní bazén Zahrnuto v ceně ubytování 2. Další náklady při ubytování Úklid, praní, drobné opravy prádla, žehlení 45,00 Kč b) stravování Poskytování stravování - celodenní strava materiálové náklady nedůchodci důchodci Osoby ve věku 3 5 let 50,00 Kč Osoby ve věku 6 11 let 57,00 Kč Osoby ve věku nad 12 let 66,00 Kč 66,00 Kč Osoby na lůžku nad 12 let 59,00 Kč 59,00 Kč Příplatky Dieta 6,00 Kč Dieta diabetická 12,00 Kč Další nemateriálové náklady Osoby ve věku nad 12 let 0,00 Kč 73,00 Kč Osoby na lůžku nad 12 let 0,00 Kč 65,00 Kč Základní podmínky pro poskytnutí služby: Služba je poskytována osobám se zdravotním postižením (mentálním a kombinovaným tělesným, smyslovým). Sociální služba se neposkytuje imobilním osobám na invalidním vozíku. Další sdělení ke službám: Uživatelé na pobytové službě mohou v areálu zařízení využívat ke svým aktivitám venkovní bazén (v letních měsících), cyklostezku s dopravními značkami, víceúčelový sál (domácí kino, sportovní a společenské aktivity), keramickou dílnu, víceúčelovou učebnu (internet). Časový rozsah poskytované sociální služby: Pobytová služba: celoroční nepřetržitý provoz. Odborné sociální poradenství: Čtvrtek: 8:00 15:00 (speciální pedagog, sociální pracovnice, psycholog, zdravotní) Pátek: 14:00 16:00 (logoped) Sobota: 9:00 11:00 (logoped) V rámci kvality poskytovaných služeb lze po domluvě operativně upravit časovou dostupnost služeb, to znamená, že Odborné poradenství je možné poskytovat i mimo rozsah pevně daných časových intervalů. 38

39 9. Azylové domy, noclehárny, nízkoprahová denní centra Dům P. Marie Pomocné Kontaktní osoba: adresa: telefon: webové stránky: Bc. Radka Janovcová, vedoucí a sociální pracovník Marie Pomocné 918/48, Litoměřice Název služby : Azylový dům, pobytová forma Registrace služby dle z.č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů : č.r Stručná charakteristika služby: Azylový dům Azylový dům poskytuje pobytovou službu a sociální poradenství mužům bez domova, nebo mužům bydlících v nevyhovujících podmínkách. Služba je nepřetržitá, uživatel zde může pobývat celý den. Stravu si uživatel zajišťuje a připravuje sám. Předpokladem pro pobyt v zařízení je spolupráce se sociálním pracovníkem na řešení situace uživatele a to v dohodnutých oblastech, např. stabilizace příjmů, hledání práce, možností rekvalifikace, zdravotní problémy, hledání vhodného obydlení, řešení dluhů a exekucí. Uživatelé mohou využít nabídku spolupráce s právním poradcem a nabídku výuky práce na PC. Počítač s internetem mají uživatelé k dispozici 1 hodinu denně. Cílová skupina Azylového domu: Muži od 18-ti do 64 let. Muži bez domova nebo bydlící v nevyhovujících podmínkách. Spádová oblast: Celá ČR Kapacita: Kapacita je 23 lůžek Provozní doba: Provozní doba zařízení je nepřetržitá. Příchod a odchod uživatelů je možný podle provozního řádu Příjem nových uživatelů je možný v pracovní dny : Po- Pá od 7:00 do 15:00 hod. Úhrada za poskytované služby: Výše úhrady za pobyt je 100 Kč/den 39

40 Město Lovosice Základní a další činnosti: 1. Žadatel o službu se nachází v sociální krizi. 2. Žadatel má platný OP 3. Žadatel donese potvrzení od lékaře, že je schopen pobytu v zařízení. Tiskopis je ke stažení na webových stránkách organizace a nebo je k vyzvednutí v zařízení. 4. Žadatel není pod vlivem omamných látek a není agresivní. 5. Žadatel je fyzicky soběstačný, zařízení není bezbariérové. Název služby : Nízkoprahové denní centrum, ambulantní a terénní forma Registrace služby dle z.č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů : č.r Stručná charakteristika služby: Nízkoprahové denní centrum Nízkoprahové denní centrum poskytuje ambulantní a terénní službu včetně sociálního poradenství mužům a ženám bez domova, nebo bydlícím v nevyhovujících podmínkách, služba je ambulantní tzn., že uživatelé mohou přijít denně od 9:00 do 17:00 hod. do nízkoprahového denního centra. V zařízení je uživatelům k dispozici denní místnost, kuchyně, hygienické zázemí a sociální poradenství atd. Uživatelům je nabídnuta teplá polévka. Sociální poradenství je zaměřeno na řešení situace uživatele a to v dohodnutých oblastech, např. stabilizace příjmů, hledání práce, možnosti rekvalifikace, zdravotní problémy, hledání vhodného bydlení, řešení dluhů a exekucí. Uživatelé v centru mohou využít nabídku spolupráce s právním poradcem a nabídku výuky práce na PC. počítač s internetem mají k dispozici 1 hodinu denně. Uživatelé mohou také využít adresu zařízení jako svou doručovací adresu. Cílová skupina Nízkoprahového denního centra: Muži a ženy od 18-ti let. Muži a ženy bez domova nebo bydlící v nevyhovujících podmínkách. Spádová oblast : Ambulantní forma celá ČR, případně EU Kapacita zařízení : Ambulantní 15 osob/den, každý den v týdnu Provozní doba: Ambulantní forma od 9:00 do 17:00 hod. Úhrada za poskytované služby : Služba je bez poplatku Základní podmínky pro poskytnutí služby: Žadatel o službu se nachází v sociální krizi Žadatel není pod vlivem omamných látek a není agresivní a nevykazuje známky infekčního onemocnění. Žadatel je fyzicky soběstačný, zařízení není bezbariérové. Název služby : Noclehárna, ambulantní služba Registrace služby dle z.č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů : č.r

41 Stručná charakteristika služby: Noclehárna Noclehárna poskytuje možnost přenocování, hygienické zázemí a sociální poradenství mužům bez domova, nebo mužům bydlících v nevyhovujících podmínkách. Služba je provozována denně po celý rok. Stravu si uživatel zajišťuje a připravuje sám. Sociální poradenství je zaměřeno na podporu při jednání s úřady, při hledání práce, při zdravotních potížích, při hledání vhodného bydlení anebo přechodu do azylového domu. Pobyt v azylovém domě přináší pro uživatele vhodnější podmínky pro hledání a udržení si práce. Cílová skupina Noclehárny: Muži od 18-ti let. Muži bez domova nebo bydlící v nevyhovujících podmínkách. Spádová oblast : Celá ČR Kapacita zařízení : Kapacita je 5 lůžek. Provozní doba: Provozní doba je od 18:00 do 8:00 hodin každý den. Příchod a odchod uživatelů je možný podle provozního řádu, uživatelé přicházejí do 21:30 hodin. Provoz služby je celoroční. Úhrada za poskytované služby : Poplatek za pobyt je 50 Kč/noc Základní podmínky pro poskytnutí služby: Žadatel o službu se nachází v sociální krizi. Žadatel není pod vlivem omamných látek a není agresivní a nevykazuje známky infekčního onemocnění. Žadatel je fyzicky soběstačný, zařízení není bezbariérové. Žadatel může být v zařízení první tři noci na dluh. 41

42 Město Lovosice Středisko Naděje Lovosice Kontaktní osoba: adresa: telefon: webové stánky: IČO: Mgr. Theodor Bogdan Bláha, vedoucí střediska Nádražní 805, Lovosice , Nízkoprahové denní centrum, forma ambulantní Noclehárna, forma ambulantní Registrace služby dle z.č.. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů : Nízkoprahové denní centrum , ID Noclehárna , ID Stručná charakteristika služby: Nízkoprahové denní centrum Lovosice je součástí Integračního programu Naděje, v rámci něhož je zařazeno mezi ambulantní služby. Jeho posláním je pomáhat osobám v nepříznivé sociální situaci převážně spojené se ztrátou bydlení. Plní funkci místa prvního kontaktu, které nabízí uspokojení základních životních potřeb, a následně zajišťuje a zprostředkovává služby podporující stabilizaci jedince a jeho návrat k běžnému způsobu života. Noclehárna Lovosice je součástí Integračního programu Naděje, v rámci něhož je zařazena mezi ambulantní služby. Jejím posláním je poskytnout přenocování a hygienické zázemí osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Cílová skupina : Nízkoprahové denní centrum muži a ženy ve věku od 18 let v nepříznivé sociální situaci převážně spojené se ztrátou bydlení, které nejsou schopni řešit vlastními silami. Noclehárna muži ve věku od let v nepříznivé sociální situaci převážně spojené se ztrátou bydlení, kterou nejsou schopni řešit vlastními silami. - osoby bez přístřeší - osoby v krizi - osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy Spádová oblast : Lovosice Kapacita zařízení : Nízkoprahové denní centrum kapacita 15 osob Noclehárna kapacita 10 osob Provozní doba : Nízkoprahové denní centrum 9:00 hod. - 16:00 hod. ( 11,00-13,00 provozní přestávka) Noclehárna 19:00 hod. - 7:00 hod. Úhrada za poskytované služby : Nízkoprahové denní centrum - bez úhrady Noclehárna noc 20,-Kč za 1osobu od 60. noci 50,-Kč za 1osobu 42

43 Základní podmínky pro poskytnutí služby : Služba bude poskytnuta pokud : - zájemce odpovídá vymezení cílové skupiny - zájemce souhlasí s dodržováním domácího řádu - zájemce je ochoten provést celkovou hygienu těla, případně výměnu ošacení Důvody pro možné neposkytnutí služeb : neposkytování požadované služby nedostatečná kapacita zařízení zájemce vykazuje znaky akutního infekčního onemocnění, které by ohrožovalo zdraví nebo život ostatních osob zájemci byla vypovězena předchozí smlouva z důvodu porušení Základních pravidel návštěvního řádu střediska až na dobu 6 ti měsíců od data vypovězení ze strany zájemce dojde dle trestního zákoníku k protiprávnímu jednání (např. vyhrožování, ublížení na zdraví, apod.) zájemce je ve stavu neschopnosti uzavřít smlouvu (např. opilost, silná intoxikace) 43

44 Město Lovosice Klokánek a pobočka FOD Kontaktní osoba: adresa: telefon: webové stánky: IČO: Ivana Prudičová, vedoucí Klokánku Alšova 8, Litoměřice , Stručná charakteristika služby: Klokánek je zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, není určeno pro matky s dětmi. Děti jsou přijímány na základě žádosti OSPOD, soudního rozhodnutí či předběžného opatření, žádosti rodiče. V Klokánku je 7 bytů, na každém jsou 3-4 děti, které zde bydlí spolu s tetou, která je po týdnu vystřídána druhou tetou. Teta se o děti stará tak, jako v rodině vede domácnost, vaří, nakupuje, připravuje se s dětmi do školy, tráví s nimi volný čas. Při Klokánku funguje i pobočka FOD, která poskytuje sociálněaktivizační služby, sociálně-právní poradenství, sanaci v rodinách, atd. Rovněž přijímá oznámení o týraných a zneužívaných dětech. Spádová oblast uživatelů služeb: Přednostně jsou přijímány děti z Litoměřicka, Lovosicka, Roudnicka. V případě zájmu a volné kapacity odkudkoliv. Cílová skupina: Děti 0-18 let. Provozní doba: Klokánek-nepřetržitě. Časová dostupnost poskytovaných služeb: Denně 24 hodin. Úhrada za poskytované služby: Bez úhrady. 44

45 Diakonie CCE- Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích Kontaktní osoba: Adresa: Telefon: webové stránky: IČO: Ivana Jelínková DiS., vedoucí služby Liškova 43, Litoměřice , Domov pro matky s dětmi Registrace služby dle z.č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů : Azylové domy, 57 Stručná charakteristika služby: Posláním Domova je poskytovat azylové ubytování matkám s dětmi, které chtějí aktivně pracovat na řešení své nepříznivé životní situace spojené se ztrátou bydlení a při tomto procesu využívat podpory, které Domov pro matky s dětmi v rámci poskytovaných služeb nabízí. Cíl služby : zajistit uživatelkám ubytování v bezpečném prostředí v rámci Sociálního programu motivovat k samostatnému rozhodování směřující ke změně nepříznivé životní situace zajistit poskytování služby profesionálně připraveným personálem Spádová oblast uživatelů služeb: Ústecký kraj Cílová skupina: Matky s nezaopatřenými dětmi, případně těhotné ženy, které se ocitly v nepříznivé životní situaci spojené se ztrátou bydlení Kapacita zařízení: 32 lůžek (8 matek a celkem 24 dětí) Provozní doba: Nepřetržitý provoz. Úhrada za poskytované služby: Dle aktuálního ceníku zveřejněného na webových stránkách Základní podmínky pro poskytnutí služby: Cílovou skupinou - uživateli služeb azylového Domova pro matky s dětmi jsou matky (nad 18 let) s dětmi (do 18 let), které se z různých příčin ocitly v obtížné životní situaci a bez přístřeší. Jedná se zpravidla o ženy, které zůstaly z různých důvodů bez partnera nebo jeho pomoci. Jedná se o: svobodné, rozvedené, ovdovělé matky s dětmi. matky s dětmi a těhotné ženy, jejichž partner je dlouhodobě hospitalizován, nachází se ve výkonu trestu nebo ve vazbě. 45

46 Město Lovosice Domov sv. Máří Magdalény Jiřetín pod Jedlovou Kontaktní osoba: adresa: Telefon: fax: webové stránky: IČO: Bc. Marcela Dvořáčková, vedoucí střediska Jiřetín pod Jedlovou Náměstí Jiřího 29, Jiřetín pod Jedlovou, PSČ Druh: azylové domy Forma: pobytová Registrace služby dle z.č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů: identifikátor Stručná charakteristika služby: Domov poskytuje ubytování, sociální, výchovné a poradenské služby matkám s mentálním hendikepem, sníženým intelektem, nebo sníženými kognitivními funkcemi, s dětmi v rámci celé České republiky. Cílem je, aby matky po opuštění domova byly schopny vést běžný samostatný život, samostatně pečovat o své děti a začlenit se do společnosti. Děti tak mohou vyrůstat s rodinou, byť neúplnou. Na základě vzájemné spolupráce a naplňování individuálních cílů, mohou klientky pobývat v zařízení tak dlouho, jak je potřeba. Každá klientka potřebuje individuální přístup a některé trvá i více let, než se zvládne samostatně starat o sebe i dítě a žít běžným způsobem života i mimo zařízení. Spádová oblast uživatelů služeb: Česká republika Cílová skupina: Osoby bez přístřeší Sociální služba je zaměřena na matky s mentálním hendikepem, sníženým intelektem, nebo sníženými kognitivními funkcemi, s dětmi v rámci celé České republiky. Služba nemůže být poskytnuta imobilním osobám. Kapacita zařízení: 68 lůžek. Provozní doba: Nepřetržitý provoz 24 hodin denně. Úhrada za poskytované služby: 46 matka s 1 dítětem 140,00 Kč/den (matka 90,-Kč/den + dítě 50,-Kč/den) matka s 2 dětmi 170,00 Kč/den (matka 90,-Kč/den + dítě 40,-Kč/den) matka s 3 dětmi 210,00 Kč/den (matka 90,-Kč/den + dítě 40,-Kč/den)

47 Azylový dům pro ženy a matky s dětmi Kontaktní osoba: adresa: Telefon: webové stránky: IČO: Mgr. Eva Horáková vedoucí sociální služby Terezínská 731/54, Lovosice Název služby: Azylový dům pro ženy a matky s dětmi Lovosice Služby sociální prevence, azylové domy. Forma - pobytová. Registrace služby dle z.č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů , číslo registrace Stručná charakteristika služby : Azylový dům pro ženy a matky s dětmi Lovosice je sociální službou, kterou provozuje Farní charita Lovosice od Obsahem sociální služby je poskytování nepřetržité na cílené pomoci ženám a matkám s dětmi, které se ocitly v obtížné životní situaci, zejména poskytování přechodného (azylového) ubytování dle 57 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, s nabídkou doplňkových resocializačních aktivit. Program předpokládá ochotu uživatelek ke spolupráci, která má vést ke změně jejich nepříznivé životní situace. Domov poskytuje ženám a matkám s dětmi bezpečné prostředí fyzickou a psychickou ochranu, nezbytné právní a sociální poradenství, terapeutické aktivity. Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v Azylovém domě se zajišťují v rozsahu těchto úkonů: 1) Pomoc při zajištění stravy - vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu nebo pomoc s přípravou stravy 2) Poskytnutí ubytování ubytování po dobu zpravidla nepřevyšující 1 rok, umožnění celkové hygieny těla, vytvoření podmínek pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního prádla, výměny ložního prádla 3) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí. 4) Sociální poradenství Cílová skupina: - osoby bez přístřeší (ženy a matky s dětmi) Spádová oblast : - Lovosice / Ústecký kraj Kapacita zařízení (časová dostupnost služby): 24 osob : 12 dospělých osob + 12 dětí (maximální počet uživatelů sociální služby, které ji mohou využívat v jednom okamžiku) Provozní doba: Sociální služba je poskytována denně nepřetržitě Úhrada za poskytované služby : Úhrada za pobyt v Azylovém domě pro ženy a matky s dětmi v Lovosicích se řídí platnou vyhláškou k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 47

48 Město Lovosice Matka Dítě Samotná žena 100 Kč za den 70 Kč za den 130 Kč za den Základní podmínky pro poskytnutí služby: a) AD je určen ženám a matkám s dětmi, které se ocitly v sociální tísni a nemají možnost jiného ubytování či trvalého bydlení a chtějí se aktivně podílet na řešení této nepříznivé situace. b) Ubytování se poskytuje osobám, které se dorozumí schváleným úředním jazykem (čeština, slovenština). c) Ubytování se poskytuje zpravidla na dobu 1 roku. Pobyt delší jednoho roku může povolit vedoucí Azylového domu po předložení žádosti uživatelky s řádným odůvodněním. d) Poskytovatel sociálních služeb může odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociálních služeb pouze, pokud : - neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, - zdravotní stav osoby, která o službu žádá, vyžaduje poskytnutí péče v ústavním zdravotnickém zařízení, - osoba, která o službu žádá, potřebuje k péči o sebe pomoc druhé osoby (např. snížená soběstačnost), - osoba, která o službu žádá, trpí vážným infekčním onemocněním. e) Součástí ubytovacího procesu je sestavení individuálního plánu, který si definuje uživatelka. f) Podmínkou ubytování žadatelky v AD je vyšetření praktickým lékařem. Další sdělení ke službám : - Negativní vymezení cílové skupiny (sociální služba se neposkytuje v níže uvedených případech): - osoby nepohyblivé nebo plně imobilní (objekt není vybaven bezbariérovým přístupem a odpovídajícím vybavením pro pohyb osob s handicapem, - osoby, které nejsou schopny komunikovat v úředním jazyce. - Osoba žádající přechodné ubytování je povinna předložit lékařské osvědčení v souladu se zněním příslušných ustanovení zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ( 91) azylový dům neposkytuje sociální službu v případech, kdy: -neposkytuje poskytovatel sociální službu, o kterou zájemce žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb, - nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy, - osobu, která není schopna sama jednat a nemá zákonného zástupce, zastupuje při uzavírání smlouvy obecní úřad obce s rozšířenou působností podle místa trvalého nebo hlášeného pobytu osoby, nebo jde-li o poskytnutí pobytových sociálních služeb v zařízení sociálních služeb, obecní úřad obce s rozšířenou působností podle sídla tohoto zařízení. - Žadateli o sociální službu, který nebude splňovat podmínky pro poskytování sociální služby, bude nabídnuta možnost zprostředkování navazující sociální služby či služby u jiné organizace, která sociální službu zajišťuje. 48

49 Centrum pro náhradní rodinnou péči, o.p.s. Kontaktní osoba: adresa: telefon: webové stránky: IČO: Ing. Martina Hrabáčová koordinátor projektů Kréta 158, Terezín , Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi. Registrace služby dle z.č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů : identifikace Stručná charakteristika služby : Posláním sociální služby je podpora rodin s dětmi v náhradní rodinné péči, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci a tuto situaci nedokážou účinně řešit vlastními silami. Sociální služba vede ke stabilizaci a zkompetentnění rodiny a je prevencí nežádoucích jevů v rodině a selhání náhradní rodinné péče. Cíle poskytování sociální služby: Uvědomění si výskytu obtíží spadajících do škály nepříznivých sociálních situací Schopnost vyžádat si pomoc při řešení nepříznivé sociální situace (př. žádost o poskytnutí sociální služby) Orientace rodičů a dalších pečujících osob při řešení nepříznivých sociálních situací v rodině Vlastní aktivní přístup rodin k činnostem, které směřují k řešení jejich nepříznivé sociální situace Zvýšení samostatnosti pečujících osob při řešení nepříznivé sociální situace v rodině a budování jejich nezávislosti na službě Stabilizace rodiny a prevence relapsu Cílová skupina: Cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi v náhradní rodinné péči v Ústeckém kraji, které se ocitly v nepříz nivé sociální situace a chtějí tuto situaci řešit. Za nepříznivou sociální situaci pokládáme takovou situaci, kdy je ohrožena rodina jako celek destabilizací nebo je ohrožen vývoj dítěte a rodiče nebo jiné pečující osoby ji nedokážou účinně řešit vlastními silami (např. ztráta bydlení, sociálně patologické chování dítěte, péče o dítě s postižením apod.) Spádová oblast : Ústecký kraj Kapacita zařízení (časová dostupnost služby): V okamžitém jednání máme kapacitu 1 rodinu (max.8 osob) Dlouhodobě můžeme poskytovat službu současně 7-10 rodinám na sociálního pracovníka při 1,0 úvazku Provozní doba: Služba je poskytována ambulantní i terénní formou Terénní služba je poskytována v místě bydliště rodiny. Probíhá obvykle ve dnech úterý, čtvrtek a pátek od 8:00 do 15:30 hod Ambulantní služba je poskytována v prostorách Poradny pro náhradní rodinnou péči v Litoměřicích v Teplické ul. č. 3. Dalším místem pro poskytování služby ambulantní formou je Poradna pro NRP v Ústí n.labem, ulice v Jirchářích 60/6, V Litoměřicích probíhá obvykle v pondělí od 8:00 do 15:30. V Ústí n.labem probíhá obvykle ve středu od 8:00 do15:30. Další termíny lze domluvit individuálně. 49

50 Město Lovosice S každou rodinou pracuje sociální pracovník. Vychází z individuálního plánu, který je zaměřen na oblasti, ve kterých rodina potřebuje pomoci. Služba je pro rodiny zdarma Délka poskytování služby se řídí potřebami rodiny Úhrada za poskytované služby : zdarma Základní podmínky pro poskytnutí služby: - Základní sociální poradenství - Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (podpora a nácvik rodičovského chování, pracovně vý chovná činnost s dětmi) - Zprostředkování kontaktů se společenským prostředím - Sociálně terapeutické činnosti - Pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Fakultativní činnosti služby: Návazné služby pro rodiny s dětmi v NRP (vzdělávací aktivity pro rodiče a další pečující osoby, programy pro děti a mládež, zprostředkování odborného poradenství). Další sdělení k službám Organizace poskytuje v režimu pověření sociálně právní ochrany dětí další služby: 1. Pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovu 2. Poskytování odborného poradenství a pomoci žadatelům o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče a poskytování poradenské pomoci fyzickým osobám vhodnými stát se osvojiteli nebo pěstouny a osvojitelům nebo pěstounům v souvislosti s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do pěstounské péče 3. Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče 4. Poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená osoba uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče, při výkonu pěstounské péče a sledování výkonu pěstounské péče 50

51 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (AMICUS) Kontaktní osoba: adresa: telefon: webové stránky: IČO: Mgr. Eva Horáková vedoucí služby Nádražní 16, Lovosice Název služby: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (AMICUS) Ambulantní forma sociální služby Registrovaná sociální služba, identifikátor služby: Adresa zařízení: Nádražní 16, Lovosice. Stručná charakteristika služby : Obsahem služby je organizace a realizace volnočasových, edukačních společenských aktivit, prostřednictvím kterých přispíváme ke zkvalitnění života uživatelů a jejich uplatnění v životě (a integraci do společnosti v nejširším slova smyslu), jakožto k předcházení sociálně patologických jevů a eliminaci důsledků, které mohou vyplývat či souviset s životem v prostředí ohroženém sociální exkluzí. Cílová skupina: děti a mládež v nepříznivé sociální situaci ohrožené sociálním vyloučením (ze sociálně, socio-kulturně a socio-ekonomicky znevýhodněného prostředí) ve věku od 6/7 let (od nástupu školní docházky) do 18 let, v případě zájmu a volné kapacity do 26 let. Spádová oblast: Lovosice a spádové obce. Kapacita zařízení : Okamžitá kapacita 25 uživatelů, celkový počet 250 uživatelů Provozní doba: Po Pá: Úhrada: bez úhrady. 51

52 Město Lovosice 10. Terénní programy Farní charita Lovosice Kontaktní osoba: adresa: telefon: webové stránky: IČO: Bc. Petra Buriánková Nádražní 805, Lovosice Terénní služba pro osoby ohrožené sociálním vyloučením Registrovaná sociální služba, identifikátor služby: Kontaktní adresa: Nádražní 805, Lovosice. Kontaktní osoba : Dagmar Lendelová, DiS., tel , Cílová skupina: Cílovou skupinou jsou osoby bez přístřeší, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy a etnické menšiny. Spádová oblast: Lovosice a spádové obce. Provozní doba: Po pá: (a s ohledem na potřeby uživatelů). Úhrada: bez úhrady. Charakteristika služby: Obsahem sociální služby je pomoc s řešením a zvládáním problémových situací, zejména pak pomoc s administrativními úkony, doprovod při jednání na úřadech, sociální asistence, pomoc s orientací v sociálním systému a systému institucí, pomoc v oblasti splácení dluhů a uschopňování uživatelů k řešení své vlastní sociální situace svépomocí. Fakultativní služby potravinová pomoc Potravinová pomoc je služba, jež pomáhá uživatelům v krizových situacích a nacházejících se v sociální tísni, kdy nemají možnost obstarat si potraviny jiným adekvátním způsobem, zajistit určitý příděl potravin pro překonání krizového stavu. 52

53 Farní charita Litoměřice Kontaktní osoba: adresa: telefon: webové stránky: Bc. Radka Janovcová, vedoucí a sociální pracovník Marie Pomocné 918/48, Litoměřice Terénní služby Registrace služby dle z.č.108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, č.r Charakteristika služby: Cílem služby je kontaktovat osoby žijící v obtížné životní situaci, poskytovat sociální poradenství, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc s administrativními úkony, pomoc při řešení problémů souvisejících bydlením, pomoc s orientací v sociálním sytému institucí. Cílová skupina: Muži a ženy bez domov nebo bydlící v nevyhovujících podmínkách. Spádová oblast: Město Litoměřice a obce v okolí cca do 10 km Provozní doba: 8:00 hod 15:00 hod každý den Úhrada za poskytované služby: Služba je zdarma Základní podmínky pro poskytnutí služby: Žadatel o službu se nachází v sociální krizi. Žadatel není pod vlivem omamných látek a není agresivní 53

54 Město Lovosice 11. Centra denních služeb Diakonie ČCE Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích Kontaktní osoba: Adresa: Telefon: webové stránky: IČO: Bc. Markéta Veselá, vedoucí služby Rooseveltova 7, Litoměřice Centrum denních služeb Služba je registrována jako centrum denních služeb dle 45 Zákona č. 108/2006 Sb. v platném znění, od roku Stručná charakteristika služby: Posláním Centra denních služeb (CDS) Diakonie ČCE v Litoměřicích je poskytovat podporu dospělým osobám s lehkým a středně těžkým mentálním postižením, s kombinovaným postižením, s tělesným postižením a se zdravotním postižením při při začleňování do běžného života ve společnosti. Cíl služby : Vést uživatele k větší samostatnosti a soběstačnosti, snižovat míru podpory, kterou jim poskytujeme, a tím vytvářet podmínky, které se co nejvíce podobají běžnému životu. Nabízíme: Podporu uživatelů při udržování a zvyšování soběstačnosti nejen v Centru, ale i v běžném prostředí (udržení nebo zvýšení sociálních dovedností, vzájemná spolupráce v kolektivu a rozvíjení samostatnosti uživatelů). Možnost naučit uživatele konkrétním pracovním dovednostem na výukových stanovištích Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob) Zvýšení schopnosti uživatelů samostatně se rozhodovat. Seznamovat uživatele s dalšími institucemi, jejichž služby mohou využívat. Sociálně terapeutické činnosti (rozvoj jemné a hrubé motoriky, estetického cítění a vědomosti). Spádová oblast uživatelů služeb: Přijímáni jsou zájemci z Litoměřic a okolí. Časová dostupnost poskytovaných služeb: Pondělí až pátek 7:00 15:00. Cílová skupina: Lidé s lehkým a středně těžkým mentálním postižením Lidé s kombinovaným postižením kombinace mentálního postižení a tělesného postižení Lidé s tělesným postižením Lidé se zdravotním postižením Zájemci o službu, kteří mají zájem rozvíjet a udržovat své dovednosti potřebné pro zvládání běžného života s přiměřenou podporou. Věková struktura uživatelů služeb: dospělí lidé, starší 18 let, ne však senioři od 64 let. 54

55 Kapacita zařízení: 20 uživatelů. Provozní doba: Služba je poskytována celý rok. Po-Pá 8:00 15:00 hod Úhrada za poskytované služby: dle aktuálního ceníku zveřejněného na webových stránkách Základní podmínky pro poskytnutí služby: Zájemce splňuje základní kritéria pro cílovou skupinu. Zájemce vstupuje do služby dobrovolně. 55

56 Město Lovosice 12. Sociální rehabilitace Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích kontaktní osoba: adresa: telefon: webové stránky: IČO: Bc. Lenka Sovová - vedoucí služby, sociální pracovnice Teplická 1, Litoměřice Stručná charakteristika služby : Služba je registrována jako sociální rehabilitace 70 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a podporuje lidi se zdravotním postižením, aby rozvojem dovedností zvýšili svou samostatnost a přiblížili se tak životu ve společnosti. Cíle služby: 1. Zvýšit úroveň samostatnosti uživatelů služeb prostřednictvím nácviku dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnost a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování. 2. Integrace osob s postižením na trh práce a tedy naplnění základního lidského práva občana práva na práci. 3. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti. 4. Zprostředkování kontaktů se společenským prostředím. 5. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Služba podporuje uživatele: při péči o domácnost, o sebe a jiné členy domácnosti, o oděvy (vaření, žehlení, praní, uklízení, dodržování hygieny, péče o zvířata) při nácviku cestování (do zaměstnání, do zařízení, za přáteli) při nácviku hospodaření s penězi a nakupování při trénování chování a komunikace ve společnosti při nácviku dovedností potřebných k úředním úkonům (např. vlastnoručního podpisu) při nácviku práce s počítačem, telefonem při získání a udržení si zaměstnání (zjištění vhodného druhu práce, hledání vhodného pracovního místa, podpora při nástupu do práce, podpora při natrénování konkrétní pracovní činnosti a doprovod pracovníka na pracoviště) Dále Vám může pomoci s: doprovodem do zaměstnání, školy, k lékaři, na zájmové aktivity a na úřady vyhledáním informací a zprostředkováním jiných služeb uplatňováním práv a zájmů vyřizováním osobních záležitostí Spádová oblast uživatelů služeb: Litoměřicko Cílová skupina: Lidé se zdravotním postižením tělesným, mentálním, kombinovaným a duševním onemocněním, kteří potřebují podporu při získávání dovedností a začleňování do společnosti. Jedná se o uživatele domovů sociální péče, chráněných bydlení v okolí a uživatele, kteří žijí doma. Služba je poskytována uživatelům z Litoměřicka ve věku let. Kapacita zařízení: okamžitá kapacita - 2 osoby v terénní a 2 osoby v ambulantní službě, roční kapacita 45 osob Provozní doba: Úhrada za poskytované služby: Služba je poskytována zdarma 56

57 Sociální rehabilitace Šance Lovosice kontaktní osoba: adresa: telefon: webové stránky: IČO: Božena Plicková Školní 476/3, Lovosice Název sociální služby: Sociální rehabilitace Místo poskytování sociální služby: Školní 3, Lovosice Identifikátor sociální služby: Cíle služby: - k samostatnosti a soběstačnosti uživatele - k získání a rozvoji funkčních sociálních návyků, dovedností a znalosti uživatele - podpora a účast uživatele na společenských, vzdělávacích a volnočasových aktivitách - začlenění uživatele do života komunity a běžného sociálního prostředí Cílová skupina: Osoby se zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním, osoby s mentálním postižením, osoby postižené civilizačními chorobami, které se vzhledem ke svému postižení nebo nemocem nemohou dlouhodobě uplatnit na trhu práce. Podporovanými osobami jsou uživatelé žijící v Lovosicích a na Lovosicku ve věku od 16 let. Popis činnosti sociální služby: nácvik praktických dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, podpora soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, upevňování získaných motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Provozní doba:

58 Město Lovosice Tyfloservis, o.p.s. kontaktní osoba: adresa: Telefon: webové stránky: IČO: Mgr. Nikol Aková, vedoucí krajského ambulantního střediska v Ústí nad Labem Prokopa Diviše 5, Ústí nad Labem (tel., fax.) Registrace služby dle z.č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů : Sociální rehabilitace, identifikátor Stručná charakteristika služby : Obecně prospěšná společnost Tyfloservis nabízí podporu, informace a nácvik dovedností lidem, kteří přes vážné zrakové potíže hledají cestu k co možná nejsamostatnějšímu životu. Služby jsou poskytovány jako sociálně rehabilitační kurzy v oblasti sebeobsluhy, prostorové orientace a samostatného pohybu, psaní na psacím stroji či klávesnici počítače, čtení a psaní Brailova bodového písma, nácviku vlastnoručního podpisu, nácviku sociálních dovedností, nácviku komunikačních dovedností pro osoby s multihandicapem. Služby jsou poskytovány individuálně ambulantní či terénní formou. Samostatnou oblastí je poskytování služeb rehabilitace zraku, kde je možnost vyzkoušení a výběru vhodné optické pomůcky a následný nácvik práce s pomůckou. Cílová skupina: Osoby ve věku 15 a více let, kteří mají vážné potíže se zrakem, kombinované případně s dalším zdravotním postižením. Spádová oblast uživatelů služeb: Ústecký kraj Kapacita zařízení: Dle aktuální situace Okamžitá kapacita: Terénní služba 2 Ambulantní služba sociální rehabilitace 3 Provozní doba: Po St 7:15 11:30 12:00 16:00 Čt 8:30 12:30 13:00 18:00 Pá 7:15 11:30 12:00 13:45 Úhrada za poskytované služby: bezplatná služba. 58

59 13. Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením VALDEK, o.p.s. Kontaktní osoba: adresa: Telefon: Kontaktní osoba: adresa: Telefon: webové stránky: IČO: David Švehla ředitel, pracovník v sociálních službách Slatina 11, Lovosice Mgr. Jana Švehlová, DiS. - vedoucí služeb, fyzioterapeut, pedagog Židovice 7, Libčeves - areál centra pro služby Druh sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách : Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením Registrace: F 6793/2002/23, Krajský soud Ústí nad Labem Stručná charakteristika služby: Služby nabízíme již od založení v roce 2002 a pokrýváme oblast celého Ústeckého kraje. Pro provozování těchto služeb splňuje naše středisko náročné požadavky osob s handicapem a seniorů, a to jak z hlediska kvalifikace zaměstnanců tak i vybavenosti areálu. - Služby jsou dostupné zejména pro územní oblast Ústeckého kraje, v případě zájmu pro klienty celé ČR - Služby jsou poskytovány v areálu hiporehabilitačního centra VALDEK, o.p.s., Slatina 11 a areálu Židovice 7, Libčeves Provozní doba: Služby jsou poskytovány průběžně. Ambulantní služby: Centrum je otevřeno 7 dní v týdnu Po Pá od 9:00 12:00, 13:00 17:00 hod. So Ne dle možnosti a časového harmonogramu našich klientů, jedná se především o celodenní akce. Terénní služby: dle předchozí dohody jednodenní i vícedenní aktivity pro klienty korespondující a navazující na základní nabízené činnosti naší služby. Styk s veřejností Osobně: ve středisku VALDEK, o.p.s., Slatina 11, Lovosice 2 a centrum Židovice 7, Libčeves. So Ne dle možnosti a časového harmonogramu našich klientů, jedná se především o celodenní akce, předem domluvené akce. Poslání Posláním našeho centra je poskytovat kvalitní sociální služby za účelem pomoci a podpory osobám se zdravotním postižením s hlavním cílem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení. Cíle Rozvíjet schopnosti uživatelů služeb při pracovních činnostech, zájmových a terapeutických aktivitách (hipoterapie, canisterapie, ergoterapie, logopedie). Pomocí výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností a zprostředkováním kontaktu se společenským prostředím podpořit aktivizaci seniorů a osob se zdravotním postižením. Poskytovat komplexní péči v oblasti hiporehabilitace. Prostřednictvím léčebně preventivní péče, poradenství, psychosociálních a dalších služeb vytvářet podmínky pro plnohodnotný život, srovnatelný se způsobem života vrstevníků v běžném sociálním prostředí. 59

60 Město Lovosice Sociální integrací u zdravotně postižené osoby zvyšovat možnosti uplatnění na trhu práce, v individuálních případech i ke zvyšování úrovně pohybových, rozumových, komunikačních i praktických schopností a dovedností uživatelů. Poskytovat informační a poradenskou činnost zvyšování informovanosti odborné i laické veřejnosti o sociálně zdravotních službách centra a službách sociální aktivizace. Vytvářet podmínky pro aktivní prožívání volného času formou účasti uživatelů na rekreačních akcích a zapojováním se do zájmových kroužků zájmové a volnočasové aktivity, jezdecký klub. Vytvářet podmínky a realizovat aktivity kulturního a společenského vyžití pro klienty, rekreace prostřednictvím interních i externích nabídek. Cílová skupina Uživatelem služeb jsou senioři a osoby s různými stupni zdravotního postižení z celého Ústeckého kraje od 4 let věku, např.: klienti ústavů sociální péče, klienti CSP, klienti v chráněném bydlení, domovů pro seniory, NNP, speciálních mateřských škol a škol s dětmi se zdravotním handicapem, osoby s handicapem z dětských domovů a výchovných ústavů a jiných sociálně zdravotních zařízení, dále pak individuální činnosti pro rodiče s dětmi převážně s kombinovanými vadami. Vstup uživatele do služby: Získání kontaktu na zájemce o službu a) Kontakt je zprostředkován odbornými pracovníky: specialisté a odborníci v sociálních a psychologických službách. V takovém případě a se souhlasem zájemce, je předán sociálnímu pracovníkovi od doporučující osoby telefonický kontakt na zájemce. Sociální pracovník kontaktuje zájemce a v případě jeho zájmu o nabízenou službu si domluví osobní schůzku. b) Zájemci o službu zkontaktují sociální pracovníky sami: telefonicky poštou (VALDEK, Slatina 11, Lovosice 2) elektronickou poštou zájemce může osobně navštívit centrum (VALDEK, o.p.s. Slatina 11 a Židovice 7, Libčeves), sjednat si schůzku se zaměstnancem úseku sociálně zdravotních služeb zájemci jsou osobně i písemně poskytnuty základní informace o službách poskytovaných v hiporehabilitačním centru. Metody práce s uživatelem Klientovi je zaveden osobní list klienta. (Osobní list je veden v tištěné podobě. Osobní údaje o klientovi jsou evidovány a je s nimi nakládáno dle zákona č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů.) Zásady objednávání a vyjasňování - zjistit cíl a oblast spolupráce - co klient očekává od služby - objasnění poskytované služby Informace předávat srozumitelně, pomalu, opakovat ověřovat, zda klient (zákonný zástupce) rozumí. Konkretizace nabídky služby na základě získaných informací formuluje pracovník centra nabídku služby a informuje o dalším postupu. Zásady komunikace Pracovník respektuje možnosti jednání klienta ve většině případů jednáme se zákonnými zástupci našich uživatelů (dětí se zdravotním postižením), můžeme předávat informace běžným způsobem. Jestliže 60

61 má uživatel omezené komunikační schopnosti přizvat k jednání dalšího člověka, který ovládá daný způsob komunikace (např. Tlumočník znakové řeči, rodič nebo sourozenec, který uživateli rozumí apod.) nebo využít alternativních způsobů komunikace. Ukončení setkání Shrnutí- shrnutí všech získaných informací a postupů k řešení situace klienta. Ubezpečení se, že klient informacím porozuměl. Dohodnutí termínu- pokud není zakázka vyřízena okamžitě, musí dojít k dohodě způsobu a termínu předání potřebných informací vedoucích k řešení problému. Výstup z jednání je zaznamenán ve formulářích a je po každém jednání aktualizován. Služba je poskytována na základě smlouvy o poskytování služeb s klientem či zákonným zástupcem, která je uzavírána v ústní formě. Zásady pro jednání s klientem Uživatelé mají zachovánu svobodnou volbu ohledně řešení své sociální situace. Mají možnost kdykoliv službu ukončit a kdykoliv o ni opět zažádat, přičemž nebudou mezi ostatními žadateli nijak znevýhodněni. Pracovníci vytvářejí uživateli prostor k rozvoji osobnosti, aniž by jeji vědomě ovlivňovali. Pracovníci v tomto ohledu plně respektují přání a přesvědčení uživatele, resp. Jeho zákonných zástupců. Pracovníci podporují uživatele, aby dělali sami rozhodnutí, jaká dělávají lidé jejich věku v běžných situacích (např. Výběr hračky, plánování volného času, apod.) Pracovníci mají povinnost, aby jejich podpora byla u každého uživatele zcela individuální šitá na míru potřebám uživatele. Služba se pružně přizpůsobuje aktuálním potřebám uživatele. Uživatelé mají možnost kdykoliv zažádat o změnu náplně poskytované služby. Centrum poskytuje pouze přiměřenou podporu, tj. Pomoc, která přispívá k rozvoji nezávislosti a samostatnosti uživatele, neposkytuje péči, tj. Nadměrnou podporu, která vytváří zbytečnou závislost uživatelů na sociální službě. Pracovníci centra vždy pohlížejí na situaci uživatele ve všech souvislostech. Pracovníci respektují životní situaci uživatele a jeho reálné možnosti spolupráce. Je-li to potřebné, pracovníci ochotně spolupracují s dalšími organizacemi, institucemi, školou, širší rodinou apod. Dodržovat pracovní řád a ostatní vnitřní předpisy organizace. Aktuální popis realizace poskytování služeb Sociálně aktivizační služby seniorů a osob se zdravotním postižením jsou poskytované seniorům nebo osobám se zdravotním postižením ohroženým sociálním vyloučením. 1) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: spolupráce s organizacemi ze sociálně-zdravotní sféry na území Ústeckého kraje; zájmové a volnočasové aktivity; poznávací tematické zájezdy, víkendové setkání osob se zdravotním postižením a seniorů; jezdecký klub pro handicapované osoby; 2) sociálně terapeutické činnosti komplexní péče v oblasti hiporehabilitace; 61

62 Město Lovosice nácvik pracovních dovedností vedoucích k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob; 3) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: informační a poradenská činnost zvyšování informovanosti odborné i laické veřejnosti o sociálně-zdravotních službách a službách sociální aktivizace; sociální integrace zdravotně postižené osoby zvyšování možnosti uplatnění na trhu práce; tematické vzdělávací semináře, kurzy, konference; Základní rozbor fyzio-psycho-sociálních aktivit služeb: Činnosti sociálních služeb probíhají v těchto prostorech: AREÁL Židovice 7, Libčeves bezbariérové plochy areálu travnaté hřiště stáje a boxy pro koně, sedlovna pro koně zimní jezdecká krytá hala krmírna a ostatní pracovně technické zázemí areálu Jezdecké kolbiště, výběhy klubovna a učebna s veškerým sociálním zázemím AREÁL čp. Slatina 11 Velký společenský sál 1) pohybové aktivity v areálu Židovice pod vedením fyzioterapeuta, spec. pedagoga a soc. pracovníka nácvik chůze správné používání rehabilitačních, ortopedických, kompenzačních pomůcek nácvik samostatnosti, soběstačnosti sebeobsluha nácvik jemné a hrubé motoriky orientace v prostoru 2) logopedie, komunikační dovednosti správné opakování slov správná výslovnost skladba věty nácvik správného zapamatování a zpětného vybavování poznatků 3) pedagogicko-psychologický vliv asertivní chování empatické cítění rozvoj osobnosti, posilování morálně volních vlastností uvědomování si reality, zodpovědnosti k sobě a životu upevňování návyků vedoucích ke zlepšení schopnosti učit se mezilidské vztahy, morální vyspělost a zralost Hodnota a přínos služeb Sociálně aktivizační služby mají blahodárný vliv na vytvoření pocitu odpovědnosti, pracovních návyků, které zdravotně postižený nezískal nebo je ztratil v průběhu nemoci. V případě, že jde o setkávání handicapovaných skupin seniorů a zdravotně postižených dětí, jde o vytváření komunikace dětí z USP, jež znají život jen zprostředkovaně z televize nebo filmů. 62

63 Terapeutická jízda, péče o koně a týmová spolupráce aktivních produktivních lidí, zdravotně postižených, seniorů a příbuzných je nezastupitelnou a nenahraditelnou metodou komplexní ucelené rehabilitace tak jak je rozpracována v dokumentech EU. Léčebné využití koně je cílený, intenzivní a dlouhodobý proces. Kůň dokáže působit na člověka celý život, jen s věkem se mění priority. V dospívání, kdy nejde příliš změnit pohybové vzorce, má význam terapeutické jízdy na koni na sociálně rehabilitační charakter a směřuje ke zlepšení fyzické a psychické kondice. Genialita léčebného využití koně spočívá v jednoduchosti, přirozenosti a komplexnosti. Pravidla pro vyřizování stížností Kdokoliv má právo podat stížnost na kvalitu nebo způsob poskytování naší sociální služby a její pravidla jsou zpracovány v interních předpisech naší organizace, které jsou k dispozici a k nahlédnutí ve středisku VALDEK, o.p.s. Slatina 11, Lovosice 2 a v areálu Židovice 7, Libčeves. 63

64 Město Lovosice Úsměv = zdraví z.s. Kontaktní osoba: adresa: telefon: IČO: Libuše Žamberská, předseda Kostelní 902/20, Lovosice Stručná charakteristika služby: Zajišťovat tvořivé programy klubové, společenské a edukační. Postiženým civilizačními chorobami zajistit zájmové, zdravotní a rekreační činnosti. Vyvíjet rehabilitační a terapeutické aktivity. Spolupráce s orgány obecní správy a samosprávy a dalšími institucemi při zabezpečování zájmu občanů. Spádová oblast uživatelů služeb: Lovosicko, Litoměřice Cílová skupina: Občané zdravotně postižení, postižení civilizačními chorobami a senoři Časová dostuponost služby: PO a Út dopoledne v DDM Elko Lovosice. Možnost po dohodě celý týden Provozní doba: PO a Út dopoledne DDM Elko Lovosice Úhrada za poskytované služby: Zdravotní cvičení Q Ergoterapie Semináře sobotní o zdraví 300,-Kč 20,- Kč za dopoledne (na materiál) 100,- Kč (dle požadavku přednášejícího) Základní podmínky pro poskytnutí služby: Roční poplatek za členství 70,-Kč Další sdělení ke službám: Pomáháme lidem v těžkých životních situacích, poskytujeme informace, jak předcházet nemocem. 64

65 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením ČR, pobočný spolek Litoměřice Kontaktní osoba: adresa: telefon: IČO: Vovsová Miloslava, předsedkyně sdružení Malé Žernoseky, Dlouhá Stručná charakteristika služby: Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením ČR je okresní organizací se zaměřením na mentálně postiženou mládež, zajišťuje volnočasové aktivity, rehabilitační pobyty, sportovní vyžití, výlety, kulturní akce. Spádová oblast uživatelů: Bývalý okres Litoměřice. Cílová skupina: Mentálně postižená mládež. 65

66 Město Lovosice Svaz tělesně postižených Kontaktní osoba: adresa: telefon: IČO: Václav Betka DPS, 28. října 9, Lovosice Stručná charakteristika služby: Služby poskytujeme zdravotně postiženým občanům, již dlouhá léta nabízíme ozdravné pobyty, plavání a jiné kulturní akce. Dále poskytujeme odborné poradenství, zajišťujeme půjčovnu kompenzačních pomůcek a drobné opravy a čištění olivek, prodej baterií, hadiček, olivek a čistících tablet. Spádová oblast uživatelů služeb: Okres Litoměřice. Cílová skupina: Zdravotně postižení, senioři a ostatní skupiny obyvatel. Provozní doba: Úterý 9:00 13:00 hodin Čtvrtek 9:00 13:00 hodin Úhrada za poskytované služby: Zdarma poradenství, půjčovna kompenzačních pomůcek od 7.00 Kč do Kč /1den, pomůcky pro sluchově postižené dle aktuálního ceníku. 66

67 14. Osobní asistence HEWER, z.s. Kontaktní osoba: telefon: webové stránky IČO: Mgr. Bohumila Kalousková, vedoucí střediska osobní asistence pro Ústecký kraj Stručná charakteristika služby : Hewer poskytuje službu osobní asistence od roku Služba je registrována dle 39 osobní asistence, z.č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Smyslem osobní asistence jsou služby, které seniorům, zdravotně, tělesně či mentálně znevýhodněným spoluobčanům bez rozdílu věku umožňují zůstávat i přes mnohá omezení co nejdéle ve svém domácím prostředí. Služby osobní asistence jsou poskytovány s minimálním střídáním asistentů u jednoho klienta. Asistent pomáhá : s péčí o sebe s osobní hygienou a koupáním s vařením a podáním jídla s péčí o domácnost a nákupy s doprovody k lékaři, na úřady, na procházku, za kulturou či sportem s dalšími úkoly běžného života Navíc si osobní asistent s klientem posedí a popovídá, kdykoli si bude přát. Dostupnost služby : Kdekoli, kde bude klient službu potřebovat. Hewer patří mezi jednoho z největších poskytovatelů osobní asistence v České republice, který službu poskytuje nepřetržitě, tj. 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Služba je poskytována v 7 krajích ČR. Pozornost organizace je věnována i zvyšování kvality služby. Je kladen důraz na osobní vztah mezi klientem a asistentem. Není zde zaměření na jeden typ klientů. Služba je pro kohokoliv, kdo asistenci potřebuje, převažuje však skupina seniorů a zdravotně znevýhodněných občanů bez ohledu na jejich věk. Cílová skupina : Osoby s kombinovaným postižením Osoby s mentálním postižením Osoby s tělesným postižením Osoby se sluchovým postižením Osoby se zdravotním postižením Senioři Spádová oblast : Ústecký kraj Kapacita zařízení : Terénní služba osobní asistence je klientům poskytována v místech jejich bydliště nepřetržitě. Okamžitá kapacita pro rok 2015 je plánována ve výši 34 klientů pro celý Ústecký kraj. 67

68 Město Lovosice Provozní doba : Nepřetržitě 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, vč. svátků. Mnozí klienti službu využívají k dokrytí jiných služeb právě ve večerních či nočních hodinách nebo během víkendů a svátků. Úhrada za poskytované služby : Cena za službu osobní asistence v pracovní době (po-pá od 6h do 22h) dočasná sleva 12% 108,-Kč/hodina 95,-Kč/hodina Cena za službu osobní asistence v mimopracovní době (po-pá od 22h do 6h + víkendy a svátky) dočasná sleva 10% 120,-Kč/hodina 108,-Kč/hodina Cena za 1 samostatnou hodinu osobní asistence 120,-Kč/hodina Základní podmínky pro poskytnutí služby: Péči poskytujeme komukoliv, kdo asistenci potřebuje. S klientem se uzavírá písemná smlouva obsahující všechny důležité aspekty služby. 68

69 15. Odborné sociální poradenství Poradenské centrum Litoměřice Kontaktní osoba: adresa: telefon: fax: webové stránky: IČO: Bc. Marie Haufová, vedoucí služby a sociální pracovnice Kosmonautů 2022, Litoměřice Druh služby: odborné sociální poradenství Forma: ambulantní Registrace služby dle z.č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů Identifikátor: Stručná charakteristika služby: Poradenské centrum Litoměřice je sociální službou Diecézní charity Litoměřice. Služba poskytuje základní a odborné poradenství ambulantní formou a je zaměřena na problematiku dluhů, občanského poradenství a poradenství pro cizince. Účelem služby je podporovat uživatele ve zvládání nepříznivých sociálních situací, předcházet vzniku sociálního vyloučení a podporovat sociální začleňování uživatelů služby. Poradenské centrum poskytuje bezplatné služby telefonicky, elektronicky, poštou nebo osobně. Služba je poskytována v prostorách Diecézní charity Litoměřice. Cílová skupina : - imigranti a azylanti - oběti trestné činnosti - osoby v krizi Spádová oblast : Litoměřice a spádové obce, Lovosice a spádové obce, Roudnice nad Labem Kapacita zařízení : Maximální okamžitá kapacita služby je 2. Maximální denní kapacita služby je 8 uživatelů. Provozní doba : Po 10:00 11:30 12:00 16:00 Út, St, Čt 8:00 11:30 12:00 16:00 Pá dle potřeby a domluvy s klienty. Úhrada za poskytované služby : Služba je poskytována zdarma. 69

70 Město Lovosice Charitní poradna Restart Kontaktní osoba: adresa: telefon: webové stránky: IČO: Bc. Marie Veselá, sociální pracovník Školní 476/3, Lovosice Druh služby: odborné sociální poradenství Forma: ambulantní Registrace služby dle z.č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů Identifikátor: Stručná charakteristika služby: Pomoc s řešením a zvládáním náročných, či problémových životních a sociálních situací Pomoc a podpora - dluhové poradenství (splátkové kalendáře, insolvence, atd.) - sociální služby (doporučení dalších vhodných služeb, pomoc při zkontaktování služeb) - pojištění (souběh invalidního důchodu se zaměstnáním, jak požádat o přehodnocení ID, jak podat námitku, atd.) - pracovně-právní vztahy a zaměstnanost (náležitosti smlouvy, porušení smlouvy např. Nevyplacení mzdy, sestavení životopisu, žádost o uznání osoby znevýhodněné, registrace na úřadu práce, atd.) - rodinné a partnerské vztahy (jak uplatnit svá rodičovská a manželská práva, např. Popření otcovství, rodič neplatí alimenty atd.) Cílová skupina : - osoby v krizi Sociální služba je poskytována osobám od 18ti let věku a více. Spádová oblast : Lovosice a spádové obce Provozní doba : Po -Čt 8:30 16:00 Pá pouze pro objednané Úhrada za poskytované služby : Služba je poskytována bezplatně. 70

71 Odborné sociální poradenství + právní poradenství + internetové poradenství + práce s rodinami Kontaktní osoba: adresa: telefon: fax: webové stránky: IČO: Bc. Pavla Pejšová K Chatám 22, Ústí nad Labem Stručná charakteristika služby: Odborné sociálně právní poradenství je poskytováno ve spolupráci sociálního pracovníka a právníka, každé úterý od ,00 hodin, je nutné se předem objednat. Služba nabízí sociální poradenství, právní asistenci při sepsání právních podání, právní poradenství. Internetové poradenství je realizováno prostřednictvím u, odpověď obdrží uživatel nejdéle do 5 pracovních dní, zcela bez finančních nákladů. Práce s rodinami rodinná terapie zaměřená na zlepšení vztahů uvnitř rodiny, zlepšení komunikace, podpora rodičovských rolí, zlepšení sociálních podmínek rodiny. Časová dostupnost poskytovaných služeb: Sociálně právní poradenství - úterý hodin, na základě objednání na čísle Internetové poradenství - čtvrtek hodin, neomezeně Rodinná terapie - pondělí hodin, na základě objednání na čísle Cílová skupina: Osoby v krizi Osoby ohrožené sociálním vyloučením Osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách Bez omezení věku Úhrada za poskytované služby: Služby jsou poskytovány bezplatně 71

72 Město Lovosice CENTRUM pro zdravotně postižené Ústeckého kraje Kontaktní osoba: adresa: telefon, FAX: webové stránky: IČO: Bc. Radka Honzajková, sociální pracovnice Štefánikova 25, Ústí nad Labem seznam.cz Název služby: Osobní asistenční služba, terénní, v přirozeném prostředí klienta- uživatele služby Odborné sociální poradenství, ambulantní a terénní Služby jsou registrovány v Registru Krajského úřadu Ústeckého kraje Půjčovna kompenzačních zdravotních pomůcek, ambulantní Služba je registrována u Živnostenského úřadu Stručná charakteristika služby: Osobní asistenční služba - je poskytována bez doporučení lékaře, osobám se zdravotním postižením, chronicky nemocným nebo s úbytkem fyzických sil, v přirozeném prostředí uživatele služby, např. Doma, při hospitalizaci v nemocnici, nebo venku při různých doprovodech na úřady, k lékaři, na nákupy apod. Je zpoplatněna dle platného ceníku. Odborné sociální poradenství služba je poskytována bez předchozího objednání v Poradně Centra, ambulantně, každé pondělí, dopoledne i odpoledne, nebo dle předchozí dohody i v terénu, v ostatní pracovní dny. Dále je možné se dotazovat telefonicky, em, písemně. Půjčovna kompenzačních zdravotních pomůcek služba je zpoplatněna, 15Kč/výpůjční den, bez ohledu na typ pomůcky Spádová oblast uživatelů služeb: Ústecký kraj Cílová skupina: U všech tří služeb je shodná : osoby od 1 roku osoby nad 85 let zdravotně postižené Chronicky nemocné nebo s úbytkem fyzických sil Kapacita : Okamžitá kapacita - Osobní asistence 14 - Odborné sociální poradenství 2, při skupinovém poradenství max. 2X5 klientů Provozní doba Poradny centra: Po 8:00 do 12:00 13:00 16:00 Dále na základě předchozí dohody i v ostatní pracovní dny v Poradně centra nebo v terénu. Provozní doba Osobní asistence: Po Čt 7:00 12:00 12:30 16:00 Pá 7:00 13:00 Tuto službu lze nasmlouvat i po pracovní době, v době víkendů a svátků, dle potřeby klienta. 72

73 Úhrada za poskytované služby: Služba Osobní asistence: 100,-Kč/h při odběru nejméně 2 hodin po sobě jdoucích 120,-Kč za sólo hodinu nebo za asistenci v době víkendů a svátků 30,-Kč za asistenci venku, při doprovodné asistenci Pronájem kompenzační zdravotní pomůcky: 15,- Kč /den Služba Odborné poradenství Ze zákona zdarma Základní podmínky pro poskytnutí služby: - patřit do cílové skupiny - dodržovat smluvní ujednání Další sdělení ke službám: Centrum provozuje svoje služby již od roku 1989, nepřetržitě. Všichni zaměstnanci splňují odbornost a bezúhonnost dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., a jsou po celou dobu zaměstnání zapojeni v celoživotním vzdělávání. Centrum prošlo již 2 inspekcemi se ztrátou jen několika málo bodů. Centrum je financováno Krajským úřadem Ústeckého kraje. S vícezdrojovým financováním nám pomáhá rovněž magistrát města Most, město Chlumec, OÚ Meziboří a Úřad práce v Ústí nad Labem. Zakladatel Center je Národní rada osob se zdravotním postižením v ČR, Praha 73

74 Město Lovosice Komunitní centrum SPCCH v ČR, o.s. Kontaktní osoba: adresa: telefon: IČO: Jaroslava Petrusová Mírové náměstí 1, Litoměřice Stručná charakteristika služby: Služba je poskytována od roku 2004, zajišťuje sociálně právní poradenství, asistenční služby, společenské akce. Spádová oblast uživatelů služeb: Litoměřice, Terezín. Cílová skupina: Zdravotně postižení, senioři. Časová dostupnost: Po Pá Úhrada za poskytované služby: Služby jsou poskytovány zdarma. Základní podmínky pro poskytnutí služby: Služby jsou poskytovány na základě smlouvy všem zájemcům z řad zdravotně postižených a seniorůmne pro zcela imobilní. 74

75 Občanské sdružení Kolumbus Sdružení uživatelů psychiatrické péče ČR Kontaktní osoba: Adresa: Telefon: Hana Cimplová Keplerova 712/32, Ústí nad Labem , Stručná charakteristika služby: Služba je poskytována od roku 2001, cílem občanského sdružení je především hájit práva a zájmy duševně nemocných v České republice a zkvalitnit jejich život. Sdružení Kolumbus mimo jiné aktivity usiluje o zlepšení péče v psychiatrických léčebnách, o rozvoj komunitní péče a služeb pro duševně nemocné, o ochranu a zajištění právní pomoci duševně nemocných, zejména právního zastoupení před soudy v řízení o nedobrovolném umístění do léčebny. Spádová oblast. Celorepublikové sdružení. Cílová skupina: Duševně nemocní lidé. Časová dostupnost služeb je neomezená. Úhrada za poskytované služby: Služby jsou poskytovány bezplatně. 75

76 Město Lovosice 16. Tlumočnické služby LORM - Společnost pro hluchoslepé z.s. Kontaktní osoba: Pracovní zařazení adresa: Telefon: Fax: webové stránky: IČO: Mgr. Jana Kašparová, DiS. terénní soc. pracovnice pro Středočeský, Plzeňský, Karlovarský a Ústecký kraj Zborovská 62, Praha , Název služby: Sociální rehabilitace pro osoby s hluchoslepotou Sociálně aktivizační služby pro osoby s hluchoslepotou Tlumočnické služby pro osoby s hluchoslepotou Odborné sociální poradenství pro osoby s hluchoslepotou Registrace služby dle z.č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů: Všechny čtyři sociální služby byly registrovány u Magistrátu hl.m. Prahy pod č.j /07. Stručná charakteristika služby: Sdružení LORM bylo založeno v roce 1991 v Praze, jeho cílem je zvýšit kvalitu života lidem se souběžným postižením zraku a sluchu různého stupně. Sdružení nabízí pomoc také rodinám a okolí, ve kterém lidé hluchoslepotou žijí a pracují. Klientům jsou zdarma poskytovány níže uvedené sociální služby. Odborné sociální poradenství mimořádné výhody pro zdravotně postižené, příspěvek na péči, výběr kompenzačních pomůcek Sociální rehabilitace výuka komunikace, prostorové orientace a samostatného pohybu s červenobílou holí, průvodcovské služby Tlumočnícké služby tlumočení na úřadech a při návštěvě lékaře ve znakovém a taktilním znakovém jazyce, Lormově abecedě, pomocí daktylografiky psaní velkých tiskacích písmen do dlaně, prstové abecedy do dlaně anebo orálně při kompenzaci sluchadly Sociálně aktivizační služby pobyty, klubová setkání, umělecká a sportovní setkání Doplňkové služby časopis Doteky, bezbariérové stránky, odborná knihovna, pracovní rehabilitace Spádová oblast uživatelů služeb: Společnost LORM působí celorepublikově. Středočeský, Plzeňský, Karlovarský a Ústecký kraj spadají pod Poradenské centrum Praha. Časová dostupnost poskytovaných služeb: Služby poskytujeme 5x týdně 8 hodin. 4x v týdnu poskytujeme služby v terénu (od 9:00 17:00) a 1x týdně ambulantně v Poradenském centrum (8:30 16:30). Cílová skupina: Cílovou skupinou jsou lidé, jejichž schopnost realizovat samostatně každodenní úkony je omezena v důsledku souběžného postižení zraku a sluchu. 76

77 Kapacita zařízení: Terénní služby jsou poskytovány pět dnů v týdnu, ambulantní služby pak každé pondělí od hod v pražském poradenském centru. Provozní doba: Většina služeb je poskytována v pracovních dnech od 9.00 do , na edukačně rehabilitačních pobytech pak od 8.00 do Úhrada za poskytované služby: Naše služby jsou poskytovány zdarma. Pouze v případě účasti na edukačně rehabilitačních pobytech si uživatel doplácí příspěvek na stravu a ubytování. Základní podmínky pro poskytnutí služby: Jedinou podmínkou pro poskytnutí služby je splnění kritérií postižení. Zájemce musí být postižen hluchoslepotou a to v různých stupních. Slabozraký nedoslýchavý, nedoslýchavý nevidomý, slabozraký neslyšící, praktický hluchoslepý, totálně hluchoslepý. 77

78 Město Lovosice CESPO, o.p.s. Kontaktní osoba: adresa: telefon, fax:: webové stránky: IČO: Ladislav Alinče -manažer Hrnčířská 53/18 Ústí nad Labem , , fax: Odborné sociální poradenství ambulantní a terénní forma Služba je poskytována od r a je registrována Krajským úřadem Ústeckého kraje. Identifikátor služby je Stručná charakteristika služby: Jedná se o odborné sociální poradenství v kombinaci se základním sociálním poradenstvím podle potřeb klientů. Dále jde o poradenství na kompenzační pomůcky. Cílová skupina: Sluchově postižení bez rozdílu typu vady a věku. Spádová oblast uživatelů služeb: Celé území Ústeckého kraje Kapacita zařízení : Okamžitá kapacita 2 klienti Provozní doba : Po 9-18 hod Út 9-12 hod St 9-17 hod Ostatní dny dle předchozí objednávky, provádí se terénní forma služby Úhrada za poskytované služby : Služby jsou zdarma, výjimka je u montáže kompenzačních pomůcek, kde se platí podle ujeté vzdálenosti autem Základní podmínky pro poskytnutí služby: Podepsaný souhlas s poskytnutím osobních údajů a sepsání žádosti o poskytnutí služby nad 30 minut. Poskytnutí služby do 30 minut klient pouze uvede své jméno. Klient může přijít v provozní době bez objednání, mimo provozní dobu se musí předem objednat na určitý termín a hodinu pomoci mailu, telefonu, faxu a SMS. Tlumočnické služby ambulantní a terénní forma Služba je poskytována od r a je registrována Krajským úřadem Ústeckého kraje. Identifikátor služby je

79 Stručná charakteristika služby: Jedná se o poskytování tlumočnických služeb osobám se sluchovým postižením při návštěvě lékaře, úřadů, jednání u soudu, pro osobní potřebu a další životní situace, kdy je zapotřebí tlumočení při komunikaci s druhou stranou. Cílová skupina: Sluchově postižení bez rozdílu věku. Spádová oblast uživatelů služeb: Ústecký kraj Kapacita zařízení : Okamžitá kapacita 1 klient Provozní doba : Po hod. V jiné dny nebo časovém rozmezí je možné si službu objednat přímo u tlumočníka p. Holuba na tel též pomoci SMS. Úhrada za poskytované služby : Služba je poskytována zdarma, platí se jen za výuku znakového jazyka neslyšících. Základní podmínky pro poskytnutí služby: Podepsaný souhlas s poskytnutím osobních údajů a sepsání žádosti o poskytnutí služby nad 30 minut. Poskytnutí služby do 30 minut klient pouze uvede své jméno. Klient může přijít v provozní době bez objednání, mimo provozní dobu se musí předem objednat na určitý termín a hodinu pomoci mailu, telefonu, faxu a SMS. 79

80 Město Lovosice SONS oblastní odbočka Litoměřicko dočasně nefunguje Kontaktní osoba: adresa: telefon: Ing. Vladimír Krajíček, předseda odbočky Terezínská 205/2, LOVOSICE , Stručná charakteristika služby: SONS od svého vzniku v roce 1997: zprostředkovává kontakty nevidomých a slabozrakých lidí s odbornými pracovišti pomáhá při získávání a nácviku ovládání kompenzačních pomůcek podílí se na odstraňování informačních a architektonických bariér poskytuje sociálně-právní a pracovně-právní poradenství pořádá specifické kulturní, osvětové, sportovní a turistické akce Spádová oblast uživatelů služeb: Především bývalý okres Litoměřice. Cílová skupina: nevidomí a slabozrací lidé jejich rodinní příslušníci a přátelé osoby zabývající se problematikou zrakově postižených lidí (studenti, pedagogové, sociální pracovníci, pečovatelky ) Časová dostupnost poskytovaných služeb: Průběžně. Další sdělení ke službám, které poskytujeme: Poskytování služeb koordinujeme s dalšími oblastními odbočkami v Ústeckém kraji a s odbornými pracovišti, především s TYFLOSERVISEM o. p. s. a TYFLOCENTREM o. p. s. Dočasné poskytování poradenství zrakově postiženým osobám na Lovosicku Ing. Vladimír Krajíček 80

81 17. Kontaktní centra Kontaktní centrum Litoměřice, Terénní program KcL Kontaktní osoba: adresa: telefon: webové stránky: IČO: Mgr. Kateřina Stibalová, vedoucí KC LTM a TP KC LTM Lidická 57, Litoměřice , (kontaktní centrum), (terénní program) Název služby : Kontaktní centrum Terénní program Litoměřicka Registrace služby dle z.č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů: Kontaktní centra (1) Kontaktní centra jsou nízkoprahová zařízení poskytující ambulantní,, popřípadě terénní služby osobám ohroženým závislostí na návykových látkách. Cílem služby je snižování sociálních a zdravotních rizik spojených se zneužíváním návykových látek. (2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti: a) sociálně terapeutické činnosti, b) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, c) poskytnutí podmínek pro osobní hygienu. Terénní programy (1) Terénní programy jsou terénní služby poskytované osobám, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy. Služba je určena pro problémové skupiny osob, uživatele návykových látek nebo omamných psychotropních látek, osoby bez přístřeší, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách a jiné sociálně ohrožené skupiny. Cílem služby je tyto osoby vyhledávat a minimalizovat rizika jejich způsobu života. Služba může být osobám poskytována anonymně. (2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti : a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, b) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Stručná charakteristika služby: Kontaktní centrum Litoměřice se zaměřuje na oblast prevence drogových závislostí. Nabízí komplexní služby všem osobám, které jsou postiženy závislostí nebo závislostním jednáním na území Litoměřicka (bývalý okres). Terénní program je zaměřen na poskytování sociálních služeb uživatelům drog,kteří nejsou v kontaktu se žádnou z institucí. Přičemž hlavním cílem není abstinence, ale minimalizace zdravotních, sociálních a společenských rizik spojených s užíváním drog (princip Harm Reduction). Důležitou součástí Terénního programu je sběr odhozeného infekčního materiálu na veřejném prostranství (princip Public Heath). Spádová oblast uživatelů služeb: Bývalý okres Litoměřice. Časová dostupnost služeb: Pondělí pátek 7:00 16:00 81

82 Město Lovosice Provozní doba a stanoviště terénního programu: Pondělí Štětí: 9:00 13:00 (pochůzky, možnost zastižení na mobilním telefonu) Úterý Lovosice: 9:30 15:00 (Lékařský dům, Školní ul., v čase 12:00-14:30) Středa Štětí: (soc. ubytovna 11:30 14:00) 9:00 15:00 Čtvrtek Litoměřicko, Úštěk (monitoring) 10:00-15:00 Pátek Roudnice n.labem 9:00 15:00 (budova ČD, Poděbradova ul. 12:00 14:00) Cílová skupina: Cílová populace kontaktního centra - osoby experimentující s návykovými látkami - závislí na návykových látkách - klienti uživatelé s motivací k léčbě - abstinující uživatelé prevence relapsu - rodinní příslušníci, partneři, blízcí těchto osob Cílová populace terénního programu - experimentátoři s návykovými látkami - závislí na návykových látkách - uživatelé drog s rizikem získání infekce HIV/AIDS a hepatitid - bývalý uživatelé v abstinenci Kapacita zařízení: Kontaktní centrum- v Kontaktní místnosti- 12 klientů, denně - cca 50 klientů Terénní program aktuální kapacita 2 klienti, denní cca 25 klientů ( HR- služby a sociální práce) Úhrada za poskytované služby: Všechny služby Kontaktního centra i Terénního programu jsou zdarma. Základní podmínky pro poskytnutí služby: Splnění cílové skupiny. Věk od 15 let ( v jiném případě v doprovodu zákonného zástupce) Poskytované služby: - kontaktní práce - sociální servis, sociální práce - základní zdravotní servis - testování na infekční nemoci - toxikologické vyšetření 82

83 - potravinový a vitamínový servis - výměnný program - krizová intervence - krizová intervence po telefonu a internetu - poradenství a motivační program - telefonické, písemné a elektronické poradenství - poradenství pro rodiče a osoby blízké klientům - primární prevence - hygienický servis - následné poradenství - informační servis 83

Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i

Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1. Pan(í)..,nar.., bytem. (dále jen klient ) a 2. Město Lom se sídlem MěÚ, nám. Republiky 13, 435 11 Lom, IČO

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Popis realizace poskytování sociální služby Název poskytovatele: Charita Svaté rodiny Luhačovice Druh služby: pečovatelská služba Forma služby: terénní i ambulantní Název zařízení a místo poskytování:

Více

PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Sociální služby města Mimoň příspěvková organizace Pečovatelská služba Pražská 273/I, 471 24 Mimoň e-mail: dumduch.mimon@volny.cz, tel.: 487 864 669, 487 864 712, fax. 487 864 669 S m ě r n i c e PRAVIDLA

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Charitním domově sv. Zdislava číslo:

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Charitním domově sv. Zdislava číslo: FARNÍ CHARITA LITOMĚŘICE Charitní domov sv. Zdislava domov se zvláštním režimem, domov pro seniory Dominikánské náměstí 92/1, 412 01 Litoměřice Tel: 416 731 429, 416 733 809, 731 402 430, e-mail: chd@fchltm.cz,

Více

NÁVRH SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V DOMOVĚ PRO SENIORY

NÁVRH SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V DOMOVĚ PRO SENIORY NÁVRH SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V DOMOVĚ PRO SENIORY UZAVÍRAJÍ: POSKYTOVATEL: Domov pro seniory, tř. T. G. Masaryka 272, 388 01Blatná, IČ:00668109 www.domovblatna.cz (v textu této smlouvy

Více

č... Paní / panem:...datum narození:... Bytem v...ulice...č.p... dále jen Uživatel

č... Paní / panem:...datum narození:... Bytem v...ulice...č.p... dále jen Uživatel Smlouva o poskytování sociální služby v Domově se zvláštním režimem č.... Poskytovatel: Oblastní spolek Českého červeného kříže v Teplicích zastoupený ředitelkou Bc. Alexandrou Svobodovou Adresa: 415 01

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Popis realizace sociální služby Město Stříbro, Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro Pečovatelská služba Stříbro Třešňová 1439 349 01 Stříbro IČO 00260177 www.mustribro.cz (dále jen Poskytovatel) (uvedené

Více

Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem Domov se zvláštním režimem Vnitřní pravidla (Domácí řád) Poslání zařízení Posláním Domova se zvláštním režimem Sanco-PB s.r.o. je poskytnout uživatelům, převážně seniorům, kteří se nacházejí v nepříznivé

Více

DOMOV SLUNOVRAT, OSTRAVA-PŘÍVOZ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, SE SÍDLEM NA MLÝNICI 203/5, OSTRAVA PŘÍVOZ,

DOMOV SLUNOVRAT, OSTRAVA-PŘÍVOZ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, SE SÍDLEM NA MLÝNICI 203/5, OSTRAVA PŘÍVOZ, DOMOV SLUNOVRAT, OSTRAVA-PŘÍVOZ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, SOUBOR INFORMACÍ O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV PRO SENIORY Ostrava, 1. ledna 2015 Mgr. Bc. Vojtěch Curylo ředitel organizace 1 1 Veřejný závazek

Více

Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen smlouva ) Služba domov se zvláštním režimem

Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen smlouva ) Služba domov se zvláštním režimem Příloha č. 1 Domov pro seniory Kociánka, příspěvková organizace Kociánka 1/8, 612 00 Brno Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen smlouva ) Služba domov se zvláštním režimem uzavřená mezi následujícími

Více

Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem Domov se zvláštním režimem Poslání: Posláním Domova se zvláštním režimem v Dolní Moravici, Diakonie ČCE - střediska v Rýmařově je poskytnout zázemí a celoroční pobyt, péči a podporu v každodenních činnostech,

Více

Pravidla poskytování pečovatelské služby

Pravidla poskytování pečovatelské služby Pravidla poskytování pečovatelské služby Tato Pravidla poskytování pečovatelské služby (dále jen Pravidla ) upravují blíže poskytování sociální služby pečovatelská služba a doplňují pravidla uvedená ve

Více

Organizace: Novoměstské sociální služby-pečovatelská služba Žďárská 68. 592 31 Nové Město na Moravě. Telefonní kontakty

Organizace: Novoměstské sociální služby-pečovatelská služba Žďárská 68. 592 31 Nové Město na Moravě. Telefonní kontakty Informace o pečovatelské službě a Podmínky pro poskytování pečovatelské služby (PS) (Vnitřní dokument organizace, který je předán žadatelům o službu při Jednání se zájemcem o službu, které je součásti

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŢBY

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŢBY SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace Školní 1299, 765 02 Otrokovice PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŢBY Tento dokument je zpracován pro příspěvkovou organizaci SENIOR Otrokovice Vypracoval:

Více

Smlouva o poskytování sociální služby č.

Smlouva o poskytování sociální služby č. Smlouva o poskytování sociální služby č. Poskytovatel: Domov Na Zámku Lysá nad Labem, p. o. Zámek 1/21 289 22 Lysá nad Labem IČO: 49534963 Zastoupený ředitelem Mgr. Jiřím Hendrichem dále jen poskytovatel

Více

ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY. Domov pro seniory Foltýnova. Nevyplňovat, vyplní domov: Domov pro seniory Foltýnova 1008/21,

ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY. Domov pro seniory Foltýnova. Nevyplňovat, vyplní domov: Domov pro seniory Foltýnova 1008/21, Nevyplňovat, vyplní domov: Domov pro seniory Foltýnova 1008/21, Domov se zvláštním režimem 635 00 Brno Bystrc Číslo žádosti (vyplní domov): ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Domov pro seniory Foltýnova

Více

NABÍDKA SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

NABÍDKA SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB NABÍDKA SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB ORGANIZACE ZŘÍZENÉ MČ PRAHA 10 Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10,p.o. str. 2-20 Léčebna dlouhodobě nemocných Vršovice str. 21-22 Údaje platné ke

Více

Smlouva o poskytování služeb v Denním stacionáři Okýnko č. DSO/2012/113

Smlouva o poskytování služeb v Denním stacionáři Okýnko č. DSO/2012/113 Smlouva o poskytování služeb v Denním stacionáři Okýnko č. DSO/2012/113 uzavřená dle 174 NOZ 89/2012 Sb. v platném znění, dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění a dle 12 vyhlášky

Více

PODROBNÝ CENÍK SLUŽEB DOMOVA SV. MIKULÁŠE V LUDGEŘOVICÍCH

PODROBNÝ CENÍK SLUŽEB DOMOVA SV. MIKULÁŠE V LUDGEŘOVICÍCH PODROBNÝ CENÍK SLUŽEB DOMOVA SV. MIKULÁŠE V LUDGEŘOVICÍCH I. Název služby Charakteristika Cena Poskytnutí ubytování - ubytování - úklid - praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení - žehlení

Více

Smlouva č. o poskytnutí služby sociální péče

Smlouva č. o poskytnutí služby sociální péče Smlouva č. o poskytnutí služby sociální péče Pan/í narozen/a dne bydlištěm (v textu této smlouvy dále jen Uživatel ) Zastoupen/á:... a Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov Nový Hrozenkov 124, IČO: 48773514,

Více

Obec Smidary. Loučná Hora 69, 503 53 Smidary IČ 00269549; Tel.: 495 496 101/134. Popis realizace pečovatelské služby

Obec Smidary. Loučná Hora 69, 503 53 Smidary IČ 00269549; Tel.: 495 496 101/134. Popis realizace pečovatelské služby 1. Název a místo zařízení Obec Smidary Loučná Hora 69 503 53 Smidary Obec Smidary Popis realizace pečovatelské služby 2. Druhy poskytovaných sociálních služeb Pečovatelská služba ( 40 ZSS) poskytovaná

Více

Popis realizace sociální služby Pečovatelská služba S účinností od: prosinec 2014

Popis realizace sociální služby Pečovatelská služba S účinností od: prosinec 2014 1. Poslání organizace Pečovatelská služba, příspěvková organizace Nad Výtopnou 1010, Horní Slavkov telefon: 352 698 316, 602 297 606 Popis realizace sociální služby Pečovatelská služba S účinností od:

Více

podle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ) č. 00/0000

podle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ) č. 00/0000 NADĚJE, POBOČKA NEDAŠOV SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY podle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ) č. 00/0000 NADĚJE, se sídlem K Brance 11/19e,

Více

Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby

Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby PEČOVATELSKÁ SLUŽBA KORYČANY Zámecká 457, 768 05 Koryčany Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby ( číslo smlouvy...) Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 1) Pan (paní)., nar.., bydliště., rodné

Více

DOMÁCÍ ŘÁD DOMOVA SENIORŮ TŘEBOŇ

DOMÁCÍ ŘÁD DOMOVA SENIORŮ TŘEBOŇ DOMÁCÍ ŘÁD DOMOVA SENIORŮ TŘEBOŇ (dále jen DS/domov) Tento Domácí řád upravuje vnitřní pravidla společného soužití osob žijících v domově (jejich základní práva a povinnosti) a popisuje způsob poskytování

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Seniorcentrum OASA Domov se zvláštním režimem Adresa pracoviště: Litultovice 202, 747 55 Litultovice Provozovatel: Pečovatelská služba OASA Opava, o.p.s. Sídlo:

Více

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k ambulantní sociální službě.

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k ambulantní sociální službě. Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE k ambulantní sociální službě Denní stacionář Co je denní stacionář Je to ambulantní sociální služba, jejímž

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace K. Čapka 1615, 765 02 Otrokovice PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Tento dokument je zpracován pro příspěvkovou organizaci SENIOR Otrokovice Vypracoval:

Více

Poslání: Cíle: Cílová skupina:

Poslání: Cíle: Cílová skupina: Poslání: Posláním Týdenního stacionáře Domova v Dolní Moravici, Diakonie ČCE - střediska v Rýmařově je poskytnout pobytové služby scelodenní péčí a podporou v úkonech soběstačnosti a sebeobsluhy od pondělí

Více

Sociální oddělení. AMICA CENTRUM s.r.o. Informace pro klienty a zájemce o sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče

Sociální oddělení. AMICA CENTRUM s.r.o. Informace pro klienty a zájemce o sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče Sociální oddělení Informace pro klienty a zájemce o sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče Sociální oddělení Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Straškov - Vodochody

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Straškov - Vodochody VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Straškov - Vodochody Čl. I Poslání, cíl a cílová skupina uživatelů (1) Poslání Posláním pečovatelské služby je usilovat o zlepšení kvality

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Popis realizace poskytování sociální služby Domov pro seniory Domov pro seniory Vychodilova, příspěvková organizace Vychodilova 3077/20, 616 00 Brno IČO: 70887276 Zřizovatel: Statutární město Brno Ředitel:

Více

V n i t ř n í p r a v i d l a

V n i t ř n í p r a v i d l a Městský ústav sociálních služeb Klatovy, příspěvková organizace vydává V n i t ř n í p r a v i d l a D o m o v a p r o s e n i o r y v Klatovech, Podhůrecká 815/III platná od 1.7.2015 Článek 1 Vnitřní

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTO PODĚBRADY KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PODĚBRADY A OKOLÍ Tento katalog byl vytištěn za finanční podpory Humanitárního fondu Středočeského kraje 1 Obsah: Úvodní slovo 1 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory SPÁLENIŠTĚ v Chebu, příspěvková organizace

Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory SPÁLENIŠTĚ v Chebu, příspěvková organizace Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory SPÁLENIŠTĚ v Chebu, příspěvková organizace Účinnost: od 1. 9. 2014 Sídlo: Mírová 2273/6, 350 02 Cheb IČ: 71175253 Zřizovatel: Karlovarský

Více

Dům s pečovatelskou službou

Dům s pečovatelskou službou Dům s pečovatelskou službou Zpráva o hospodaření za rok 2013 Základní údaje Dům s pečovatelskou službou Senior byl zřízen Městským zastupitelstvem Říčany k plnění svého sociálního programu jako samostatný

Více

SAZEBNÍK úhrad za poskytování pečovatelské služby platný od 15. 10. 2011

SAZEBNÍK úhrad za poskytování pečovatelské služby platný od 15. 10. 2011 SAZEBNÍK úhrad za poskytování pečovatelské služby platný od 15. 10. 2011 A. Úkony pečovatelské služby stanovené vyhláškou 505/2006 Sb., v platném znění. Vyhláška 6 1-a) 1-b) Přehled úkonů Pomoc při zvládání

Více

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Publikace vznikla jako součást projektu Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Uherskohradišťsku Tento projekt je financován Evropským

Více

Výroční zpráva za rok 2008 Zpracovala: Ing. Ivana Podlešáková, Bc. Hana Skořepová

Výroční zpráva za rok 2008 Zpracovala: Ing. Ivana Podlešáková, Bc. Hana Skořepová Sociální služby města Rychnov n.kn.,o.p.s., Na Drahách 1595, Rychnov n.kněžnou, IČO 274 67 686 Výroční zpráva za rok 2008 Zpracovala: Ing. Ivana Podlešáková, Bc. Hana Skořepová 2008 1 Obsah: 1. Poslání

Více

Pečovatelská služba Města Lomnice nad Popelkou

Pečovatelská služba Města Lomnice nad Popelkou Pečovatelská služba Města Lomnice nad Popelkou Obránců míru 1188, 512 51 Lomnice nad Popelkou Telefon : 481 671 962 e- mail : p. sluzba@mu-lomnice.cz, ps.lomnice@seznam.cz www.lomnicenadpopelkou.cz výroční

Více

DOMÁCÍ ŘÁD Domov pro seniory

DOMÁCÍ ŘÁD Domov pro seniory DOMÁCÍ ŘÁD Domov pro seniory ÚVOD Domácí řád upravuje pravidla života v domově, práva a povinnosti klientů v rámci domova, popisuje rozsah služeb poskytovaných s cílem vytvářet příznivé podmínky pro zabezpečení

Více

Vnitřní pravidlo č. 5/2015

Vnitřní pravidlo č. 5/2015 Domácí řád Vnitřní pravidlo č. 5/2015 Ředitel domova Bc. Radek Linhart G-HELP o.p.s. G-Help o.p.s. vydává na základě zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění a vyhlášky č. 505/2006Sb.,

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA SPOLEČNÉHO SOUŽITÍ A POSKYTOVANÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA SPOLEČNÉHO SOUŽITÍ A POSKYTOVANÉ SLUŽBY Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice příspěvková organizace Stará Oleška 131, 405 02 Děčín IČ: 47274522 Adresa poskytované služby: DOZP Česká Kamenice, p. o. U Kaple 494, 407 21 Česká

Více

Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012. Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013

Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012. Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013 Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012 Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013 Obsah: I. Důvodová zpráva II. Přílohy: č. 1 Program podpory sociálních a souvisejících

Více

Pečovatelská služba, příspěvková organizace Nad Výtopnou 1010, Horní Slavkov

Pečovatelská služba, příspěvková organizace Nad Výtopnou 1010, Horní Slavkov Pečovatelská služba, příspěvková organizace Nad Výtopnou 1010, Horní Slavkov Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby na území města Horního Slavkova a Krásna Pečovatelská služba se poskytuje

Více

1. Základní pojmy. dle vyhlášky/ základní úkony stanovené vyhláškou 505/2006 Sb. fakultativní úkony navazují na vyhláškové úkony

1. Základní pojmy. dle vyhlášky/ základní úkony stanovené vyhláškou 505/2006 Sb. fakultativní úkony navazují na vyhláškové úkony PRAVIDLA CKP OBSAH: 1. Základní pojmy... 2 1.1. Platba... 3 1.2. Zahájení pobytu... 4 1.3. Sjednávání služeb... 4 1.4. Karta klienta... 5 1.4.1. Zápis PS úkonů... 6 1.5. Kódy a jejich specifikace... 7

Více

Město Adamov Městský úřad v Adamově Pod Horkou 2 679 04 Adamov Provozní řád Pečovatelské služby města Adamova

Město Adamov Městský úřad v Adamově Pod Horkou 2 679 04 Adamov Provozní řád Pečovatelské služby města Adamova Město Adamov Městský úřad v Adamově Pod Horkou 2 679 04 Adamov Provozní řád Pečovatelské služby města Adamova vnitřní předpis č. 3/2012 Článek 1 Základní údaje 1.1. Pečovatelská služba města Adamova je

Více

VZOR SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Č. /2015

VZOR SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Č. /2015 S centrum Hodonín, p. o., Na Pískách 4037/11, Hodonín VZOR SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Č. /2015 Pan/Paní: trvale bytem: datum narození: zastoupen: (dále jen uživatel) na základě plné moci/rozhodnutí

Více

Sociální služby v Otrokovicích k 01.06.2011

Sociální služby v Otrokovicích k 01.06.2011 odbor sociální oddělení sociálních služeb Sociální služby v Otrokovicích k 01.06.2011 SENIOR Otrokovice, p. o. Adresa: Školní 1299, 765 02 Otrokovice Ředitelka organizace: Ing. Ivana Vardanová Telefon:

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (3. ZMĚNA R. 2014)

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (3. ZMĚNA R. 2014) POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (3. ZMĚNA R. 2014) Obec Chrást zahájila ke dni 1.4.2003 poskytování pečovatelské služby na území obce Chrást vlastními zaměstnanci. V současné době zde pracují

Více

mentálním postižením (vy)užívat školní aktivity a plnohodnotným způsobem jako jejich vrstevníci. Jinými slovy, studovat jako normální žák.

mentálním postižením (vy)užívat školní aktivity a plnohodnotným způsobem jako jejich vrstevníci. Jinými slovy, studovat jako normální žák. Centrum Kociánka Kociánka 2, 612 47 Brno-Královo Pole tel.: 515 504 216 e-mail: kocianka@volny.cz http://www.kocianka.cz NÁZEV POSKYTOVATELE: Centrum Kociánka DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: osobní asistence

Více

NABÍDKA SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

NABÍDKA SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB NABÍDKA SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB ORGANIZACE ZŘÍZENÉ MČ PRAHA 10 Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. str. 2-19 Léčebna dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o. str. 20-21 OSTATNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007 Hodonín, únor 2008 2 Název organizace: S centrum Hodonín, příspěvková organizace Sídlo organizace: Hodonín, Na Pískách 4037/11, PSČ 695 01 IČ organizace: 46937102 Č.ú.: 14439671/0100

Více

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k pobytové sociální službě

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k pobytové sociální službě Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE k pobytové sociální službě Domov se zvláštním režimem 1 Poslání domova se zvláštním režimem poskytování

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Domov pro seniory Předklášteří, příspěvková organizace Šikulova 1438, 666 02 Předklášteří Standard kvality sociálních služeb č. 1 Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Domova pro seniory Předklášteří

Více

PRACOVNÍ SKUPINA SENIOŘI

PRACOVNÍ SKUPINA SENIOŘI 1 strana PRACOVNÍ SKUPINA SENIOŘI Motto: Každý člověk si přeje dlouhý život, ale nikdo nechce být starý. Jonathan Swift Vážení čtenáři, v tomto čísle Bulletinu bych Vám chtěla představit skupinu lidí,

Více

CENÍK ÚHRAD SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (dále jen ceník )

CENÍK ÚHRAD SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (dále jen ceník ) Domov důchodců Meziboří,příspěvková organizace Okružní 104, 435 13 Meziboří IČ:49872516,DIČ:CZ49872516 CENÍK ÚHRAD SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (dále jen ceník ) Aktualizováno 01.03.2012 Ceny sociálních služeb jsou

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Mateřská škola Motýlek, Ústí nad Labem, Keplerova 782/26, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Keplerova 782/26, 400 07 Ústí nad Labem Tel.: 475500030 Email: msmotylek.ul@volny.cz IČO: 70200998 SMĚRNICE č. 7/2012 PROVOZNÍ

Více

Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby. A) Popis rozsahu základních činností

Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby. A) Popis rozsahu základních činností Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby A) Popis rozsahu základních činností Rozsah základních činností pečovatelské služby je dán platnou legislativou zákonem č. 108/2006Sb., Sb., o sociálních

Více

Stacionář pro zdravotně oslabené a tělesně postižené Kryblická423, 541 01 Trutnov Detašované pracoviště: Náchodská 359 IČO: 70153884

Stacionář pro zdravotně oslabené a tělesně postižené Kryblická423, 541 01 Trutnov Detašované pracoviště: Náchodská 359 IČO: 70153884 Stacionář pro zdravotně oslabené a tělesně postižené Kryblická423, 541 01 Trutnov Detašované pracoviště: Náchodská 359 IČO: 70153884 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Poskytovatel : Stacionář pro zdravotně

Více

Zřizovatel: Město Bílovec, Slezské náměstí 1 www.dsbilovec.cz

Zřizovatel: Město Bílovec, Slezské náměstí 1 www.dsbilovec.cz Osobní asistence, 17. listopadu 373/36, Bílovec Domov pro seniory v Bílovci, Opavská 600/45, Bílovec Dům s pečovatelskou službou, 17. listopadu 373/36, Bílovec Zřizovatel: Město Bílovec, Slezské náměstí

Více

ze dne 15. listopadu 2006,

ze dne 15. listopadu 2006, VYHLÁŠKA MPSV č. 505/2006 Sb. ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Ministerstvo

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově seniorů Uhlířské Janovice

Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově seniorů Uhlířské Janovice Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově seniorů Uhlířské Janovice Účastníci smlouvy: 1. Pan/í, narozen/a, bytem , nar. , ,

Více

J i h o m ě s t s k á s o c i á l n í a. s. Základní informace o poskytované sociální službě. Pečovatelská služba

J i h o m ě s t s k á s o c i á l n í a. s. Základní informace o poskytované sociální službě. Pečovatelská služba J i h o m ě s t s k á s o c i á l n í a. s. Základní informace o poskytované sociální službě Pečovatelská služba Zpracoval: Jana Horáčková, náměstkyně Schválil: Mgr. Leoš Valigurský, ředitel Platnost od

Více

Smlouva o poskytování sociální služby č. XX/201X

Smlouva o poskytování sociální služby č. XX/201X Smlouva o poskytování sociální služby č. XX/201X Příloha standardu kvality sociální služby č. 4 Poskytovatel Domov pro seniory Zastávka, příspěvková organizace, zastoupena ředitelem PaedDr. Vilémem Buriánkem,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY MĚSTA PEČKY

VÝROČNÍ ZPRÁVA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY MĚSTA PEČKY VÝROČNÍ ZPRÁVA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY MĚSTA PEČKY ZA ROK 2011 Výroční zpráva za rok 2011 1. Kontakty Název: Adresa: Právní forma: Pečovatelská služba města Pečky Chvalovická 1042, 289 11 Pečky příspěvková

Více

INFORMACE O POBYTU V Domově Odry

INFORMACE O POBYTU V Domově Odry INFORMACE O POBYTU V Domově Odry ROZŠÍŘENÝ O VŠEOBECNÉ INFORMACE PRO CELOROČNÍ POBYTOVÉ SLUŽBY a) Domov pro seniory a) Domov se zvláštním režimem ALDa Tyto informace obsahují zásady pro pořádek a klidné,

Více

SAZEBNÍK ÚHRAD PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

SAZEBNÍK ÚHRAD PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SAZEBNÍK ÚHRAD PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Pečovatelská služba Kroměříž, o.p.s. Nitranská ul. 4091-2 767 01 Kroměříž IČO: 26940931 tel: 573 341 700 e-mail : prochazkova@pecovat.cz ředitelka : Ing. Michaela Procházková

Více

Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby

Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby Tato pravidla popisují průběh poskytování služby, definují jednotlivé úkony a stanovují práva a povinnosti poskytovatelů PS. Pravidla byla vytvořena

Více

DOMOV PRO SENIORY POD SKALKOU Skalecké náměstí 500, 252 10 Mníšek pod Brdy www.dsmnisekpodbrdy.cz

DOMOV PRO SENIORY POD SKALKOU Skalecké náměstí 500, 252 10 Mníšek pod Brdy www.dsmnisekpodbrdy.cz DOMOV PRO SENIORY POD SKALKOU Skalecké náměstí 500, 252 10 Mníšek pod Brdy www.dsmnisekpodbrdy.cz IČO: 47002654 Tel.: 318 591 381 Fax.: 318 592 792 e-mail: info@dsmnisekpodbrdy.cz Obsah Úvodní slovo ředitele...

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče uzavřená podle 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu 52 zákona č. 108/2006

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Odlehčovací služby I. Základní informace

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Odlehčovací služby I. Základní informace Adresa: Duha o.p.s. J. Fučíka 873, 504 01 Nový Bydžov VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 4 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Odlehčovací služby I. Základní informace Ředitel:Ing.. Štěpánka Holmanová sholmanova@seznam.cz Kontakty: 495

Více

KATALOG. poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících na území pověřených obecních úřadů. Stod a Dobřany

KATALOG. poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících na území pověřených obecních úřadů. Stod a Dobřany KATALOG poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících na území pověřených obecních úřadů Stod a Dobřany Obsah: Slovo úvodem 3 Místní poskytovatelé sociálních služeb 6 Centrum pečovatelských a

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb DZR. Jinonická care s.r.o. Domov se zvláštním režimem

Popis realizace poskytování sociálních služeb DZR. Jinonická care s.r.o. Domov se zvláštním režimem Popis realizace poskytování sociálních služeb DZR Název poskytovatele Druh služby Identifikátor Forma služby Název zařízení a místo poskytování Jinonická care s.r.o. Domov se zvláštním režimem pobytová

Více

Domovní řád Domova pro seniory Krč

Domovní řád Domova pro seniory Krč Příloha Domovní řád Domova pro seniory Krč Sulická 1085/53, 142 00 Praha 4 I. Úvod 1) Posláním Domova pro seniory Krč (dále Domov ) je nabídnout pobytovou službu pro seniory, (dále Uživatel ) která zajišťuje

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace (dále jen zařízení)

Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace (dále jen zařízení) Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace (dále jen zařízení) Název služby: DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM (dále DZR) Domov pro seniory v

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní): Datum narození: Trvalý pobyt: Bydliště: Rodné číslo: Domov pro seniory, Pražská

Více

INFORMACE PRO UŽIVATELE VNITŘNÍ PRAVIDLA

INFORMACE PRO UŽIVATELE VNITŘNÍ PRAVIDLA INFORMACE PRO UŽIVATELE VNITŘNÍ PRAVIDLA Kontakt Poskytovatel sociální služby Osobní asistence Dačice Masarykova 295/I, 380 01 Dačice Telefon: 736 523 633 e-mail: domovinka.dacice@charita.cz pavlina.bacovska@charita.cz

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V DOMOVĚ PRO SENIORY

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V DOMOVĚ PRO SENIORY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V DOMOVĚ PRO SENIORY Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l y smluvní strany 1) Domov pro seniory Krč, příspěvková organizace se sídlem Praha 4 - Krč, Sulická

Více

Pravidla poskytování jednotlivých úkonů pečovatelské služby.

Pravidla poskytování jednotlivých úkonů pečovatelské služby. Agentura domácí péče ČČK ALICE České Budějovice PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Pravidla poskytování jednotlivých úkonů pečovatelské služby. Všechny uvedené úkony jsou poskytovány v domácnosti klienta. Rozsah poskytovaných

Více

Město Blansko pečovatelská služba nám. Republiky 1, 678 01 Blansko. VNITŘNÍ PRAVIDLA pro poskytování Pečovatelské služby Města Blansko

Město Blansko pečovatelská služba nám. Republiky 1, 678 01 Blansko. VNITŘNÍ PRAVIDLA pro poskytování Pečovatelské služby Města Blansko Město Blansko pečovatelská služba nám. Republiky 1, 678 01 Blansko VNITŘNÍ PRAVIDLA pro poskytování Pečovatelské služby Města Blansko čl. I. Úvodní ustanovení Tato vnitřní pravidla upravují poskytování

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Komunitní plánování sociálních služeb na území ORP Projekt komunitního plánování sociálních služeb je realizován od června 2013 do května 2015. Realizátorem

Více

INFORMOVÁNÍ PRO ZÁJEMCE O SOCIÁLNÍ SLUŽBY O MOŽNOSTECH A PODMÍNKÁCH POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

INFORMOVÁNÍ PRO ZÁJEMCE O SOCIÁLNÍ SLUŽBY O MOŽNOSTECH A PODMÍNKÁCH POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OBECNÉ ZÁSADY K informování potenciálních zájemců o poskytování sociálních služeb jsou využívány všechny dostupné prostředky: webové stránky www.krcentrum.cz propagační letáky informace v regionálních

Více

Řád č. 04/15/ZVR ŽIVOT V DOMOVĚ VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM. Ing. Pavel Zelek, ředitel

Řád č. 04/15/ZVR ŽIVOT V DOMOVĚ VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM. Ing. Pavel Zelek, ředitel Řád č. 04/15/ZVR ŽIVOT V DOMOVĚ VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Datum platnosti: 1. 10. 2015 Účinnost od: 1. 11. 2015 Schválil: Ing. Pavel Zelek, ředitel Domov Březiny, příspěvková organizace,

Více

Zpráva o činnosti za rok 2011. Obecný zájem. občanské sdružení Gen. Govorova 575 503 03 Smiřice. www. pssmirice.wbs.cz

Zpráva o činnosti za rok 2011. Obecný zájem. občanské sdružení Gen. Govorova 575 503 03 Smiřice. www. pssmirice.wbs.cz Zpráva o činnosti za rok 2011 Kontakty: Mgr. Iveta Jankovičová Telefon: 495 422 805, 495 422 804 731 185 873, 733 707 887 e-mail: iveta.jankovicova@e-mail.cz Identifikace: IČO: 26643715 Registrace: Ministerstvo

Více

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Sociální standard Veřejný závazek Místo realizace: Účel standardu: Cíl standardu: SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Domov se zvláštním režimem Vejprty Krakonoš Jasně definovaná pravidla fungování

Více

Domácí řád. Domov důchodců v Poličce Eimova 1020 572 01 Polička

Domácí řád. Domov důchodců v Poličce Eimova 1020 572 01 Polička Domácí řád Domov důchodců v Poličce Eimova 1020 572 01 Polička 1 Úvodní ustanovení Domácí řád je písemný dokument, který upravuje základní postupy při poskytování sociální služby domovy pro seniory Domova

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Vypracoval: Kaňáková Iveta, DiS. 12. února 2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Vypracoval: Kaňáková Iveta, DiS. 12. února 2016 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Vypracoval: Kaňáková Iveta, DiS. 12. února 2016 Obsah: 1. Základní údaje organizace...... 3 2. Personální zajištění 4 3. Veřejný závazek.. 7 4. Poskytované úkony a úhrady za pečovatelskou

Více

Smlouva o poskytování sociální služby v Domově pro seniory Tovačov, p. o.

Smlouva o poskytování sociální služby v Domově pro seniory Tovačov, p. o. Smlouva o poskytování sociální služby v Domově pro seniory Tovačov, p. o. č. Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Uživatel: jméno a příjemní datum narození bydliště (v textu této smlouvy dále jen

Více

Domácí řád. Domácí řád CHBS_R_04. Stručný obsah

Domácí řád. Domácí řád CHBS_R_04. Stručný obsah Strana 1 z 13 Domácí řád Stručný obsah Základní pravidla vzájemného soužití při poskytování a využívání sociální služby chráněné bydlení Skuteč. Jméno Funkce Datum Podpis Zpracoval, ověřil správnost: Mgr.

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - pečovatelské služby

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - pečovatelské služby Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - pečovatelské služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/í..., nar..., bydliště... v textu této smlouvy dále jen "Klient" a 2) Charita Hlučín,

Více

Dohoda o způsobu, formě a rozsahu poskytování standardních služeb standardních služeb:

Dohoda o způsobu, formě a rozsahu poskytování standardních služeb standardních služeb: DOHODA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (pro zařízení poskytující rezidenční sociální služby) I. Účastníci dohody 1. Domov důchodců Dvůr Králové nad Labem se sídlem Dvůr Králové nad Labem, Roháčova 2968

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU UZAVŘELI

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU UZAVŘELI SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU UZAVŘELI PAN(Í) NAR., RODNÉ ČÍSLO, BYDLIŠTĚ V TEXTU TÉTO SMLOUVY DÁLE JEN UŽIVATEL, ZASTOUPENÝ A DIAKONIE

Více

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE. DSMP č. 01/2015

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE. DSMP č. 01/2015 Strakonice, 19.2.2015 ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE DSMP č. 01/2015 Denní stacionář pro mentálně postižené děti, mládež a dospělé, Ellerova 160, 386 01 Strakonice ZPŮSOB ÚHRADY SLUŽEB SOCIÁLNÍ PÉČE A STRAVOVÁNÍ

Více

- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, - pomoc při zajištění chodu domácnosti, - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, - pomoc při zajištění chodu domácnosti, - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. 3.8.1 PRIORITA: Rozvoj služeb na Volarsku - Netolicku 3.8.1.1 Opatření 1 - Podpora terénních služeb Ve Netolicích a ve Volarech je zajištěna pečovatelská služba. Poskytuje jí Domov pro seniory Pohoda (Netolice)

Více

Popis realizace poskytované sociální služby

Popis realizace poskytované sociální služby Popis realizace poskytované sociální služby V souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona

Více

Formulář A. Popis realizace poskytování sociální služby

Formulář A. Popis realizace poskytování sociální služby Název žadatele: Služby obce Blatnice, příspěvková organizace Druh poskytované služby: pečovatelská služba Název a místo poskytované služby: Služby obce Blatnice, Dům s pečovatelskou službou, Blatnice pod

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2009 Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Svojsíkova 2733/52, PSČ 400 11 Ústí nad Labem, tel.: 472 772 141, 472 771 204, uspterasa@volny.cz, www.dozp-ul.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2009 Domov

Více

04/15/SEN ŽIVOT V DOMOVĚ

04/15/SEN ŽIVOT V DOMOVĚ Řád č. 04/15/SEN ŽIVOT V DOMOVĚ VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA PRO SENIORY Datum platnosti: 1. 10. 2015 Účinnost od: 1. 11. 2015 Schválil: Ing. Pavel Zelek, ředitel Domov Březiny, příspěvková organizace, Rychvaldská

Více

Smlouva o poskytování služby Domov pro seniory

Smlouva o poskytování služby Domov pro seniory Domov pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i v souladu s ustanovením 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů na straně jedné Paní nar.: bydliště:

Více