3. zasedání 33. synodu ČCE ( ) TISK 18/7 REKREAČNÍ STŘEDISKA POVŠECHNÉHO SBORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3. zasedání 33. synodu ČCE (30. 5. 2. 6. 2013) TISK 18/7 REKREAČNÍ STŘEDISKA POVŠECHNÉHO SBORU"

Transkript

1 TISK č. 18/7 (Komise B, D) 3. zasedání 33. synodu ČCE ( ) TISK 18/7 REKREAČNÍ STŘEDISKA POVŠECHNÉHO SBORU 2. zasedání 33. synodu svým usnesením č. 61 schválilo koncepci rekreačních středisek ČCE předloženou v tisku č. 18/13. Synodní rada předkládá synodu zprávu o naplňování koncepce rekreačních středisek ČCE v této struktuře: A) Zpráva o činnosti programové pracovnice B) Zprávy rekreačních středisek TJAK, Běleč nad Orlicí + výsledovka střediska za rok 2012 Horský domov Herlíkovice + výsledovka střediska za rok 2012 Evangelické středisko Chotěboř + výsledovka střediska za rok 2012 Penzion Doubravka, Luhačovice + výsledovka střediska za rok 2012 Sola fide, Janské Lázně výsledovka střediska za rok 2012 Church pension, Praha výsledovka střediska za rok 2012 A) Zpráva o činnosti programové pracovnice Programová pracovnice: Klára Černá Nástup do pracovního poměru v ÚCK: Datum vypracování zprávy: Zdroj financování programové pracovnice: dar HEKS ve výši ,- Kč Přehled činnosti programové pracovnice je seřazen podle náplně práce stanovené v koncepci rekreačních středisek v tisku č. 18/13 pro 2. zasedání 33. synodu. a) Vyhledávání, spolu s oddělením výchovy a vzdělávání ÚCK (OVV), nových typů programů pro střediska a modifikování stávajících programů - Děje se tak, především při plánování nových akcí, jako např. sebeobrana pro ženy (Luhačovice, ), plánovaný fotografický workshop a další připravované akce viz tabulka v závěru zprávy. - Byl proveden pokus zorganizovat kurzy či vzdělávání typu Křesťanství pro nekřesťany. Zatím nerealizováno a neplánováno z důvodu nenalezení vedoucích kurzů ze strany kazatelů. b) Vyhledání spolupracovníků - Spolu s OVV rozšiřujeme databázi spolupracovníků z různých oblastí, např. teologie, umění, vaření, bezpečnost práce, psychologie, kteří jsou ochotni spolupracovat na připravovaných akcích ve střediscích. - Je rozšiřována databáze OVV účastníků kurzů a akcí za účelem cílené propagace akcí pořádaných ČCE. c) Připravování akcí spolu s kuratorii a správci středisek - Probíhá průběžně například Rodinná dovolená s rukodělnou dílnou v Chotěboři. Tento pobyt je připravený spolu s kuratoriem a správcem. Na projektu spolupracuje také Diakonie ČCE, pobočky z Litoměřic a Čáslavi Diakonie na pobyt vyšle své zaměstnance, kteří povedou dílny pro děti i dospělé. 1

2 d) Koordinování propagace všech středisek a jejich programů v tuzemsku i zahraničí - Probíhá průběžně propagace v zahraničí se děje ve spolupráci s ekumenickým oddělením ÚCK. - Na Kirchentagu v Hamburku jsme měli tematický stánek v sekci církevních ubytovacích zařízení. Programová pracovnice ve spolupráci s propagační komisí připravila brožuru s kontakty a informacemi o všech našich střediscích. Brožura je k dispozici v předsálí synodu. - Vydala se mapa Prahy ve spolupráci s Church pensionem na zadní straně mapy je celoplošná reklama na všechna rekreační zařízení ČCE. - Byla provedena propagační akce u většiny církví ekumeny (Církev bratrská, Adventisté sedmého dne, Jednota bratrská, Apoštolská církev, Bratrská jednota baptistů, Církev československá husitská, Slezská církev evangelická a.v., Římskokatolická církev, Pravoslavná církev, Starokatolická církev, Evangelická církev metodistická, Křesťanské sbory, Luterská evangelická církev, Církev řeckokatolická, Evangelická církev a.v., Armáda spásy). - Bylo započato jednání s ERC o realizaci webových stránek, která by nabízela křesťanská ubytovací zařízení v ČR (obdoba e) Zajišťování personálního obsazení vedení programové části jednotlivých akcí - Probíhá samostatně i ve spolupráci s OVV a s kuratorii, viz předchozí body (a,b,c). f) Příprava, ve spolupráci se správci a kuratorii, ideových plánů případných investičních akcí souvisejících s programy - Zatím plněno částečně investiční akce pro rozpočet byly připravovány v době nástupu programové pracovnice, takže nebyla možnost se na nich racionálně podílet. - Plně probíhá v Doubravce (Luhačovice), která je spravována programovou pracovnicí. g) Spolupráce na získávání grantových a investičních prostředků pro střediska - Proběhla schůzka s fundraisery. - Byly stanoveny priority pro získávání prostředků rekreačním střediskům. h) Zajišťování vzdělávání správců a zaměstnanců středisek a organizování setkávání vedoucích středisek a koordinace jejich práce - Proběhlo setkání všech správců středisek Jednalo se o úvodní setkání, při kterém se nastavila pravidla setkávání. Byl vyhledán vzdělávací program, který je otevřený pro zaměstnance z oboru cestovní ruch, pohostinství. Někteří správci se zúčastní vybraných kurzů (M. Cejnar Sola fide). Další setkání správců proběhne s přednáškou z oblasti hygieny v provozech ubytovacích a stravovacích zařízení. i) Podílení se, spolu s vedením ÚCK, kuratorii a správci, na přípravě rozpočtů v programové části - Střediska nemají ve svých rozpočtech programovou část. Přehled připravovaných akcí a programů ve střediscích: Akce pořádané Koordinací středisek Poznámka setkání správců Praha proběhlo Outdoorový víkend Herlíkovice zrušeno - neúčast Kirchentag Hamburk Outdoorový víkend Herlíkovice zrušeno - neúčast Noc kostelů jinak Herlíkovice 2

3 Sebeobrana pro ženy Luhačovice Janáčkovský festival Luhačovice Rukodělný kurz s Diakonií Chotěboř brigáda - spolupráce v propagaci akce Herlíkovice Eine Woche mit Herrn Hamburger Herlíkovice Dětský víkend (Písní a tancem) Luhačovice Kurz vaření pro celiaky a diabetiky Chotěboř září generační setkání brigádníků Herlíkovice v přípravě Křesťanství v kostce pro nevěřící? v přípravě Víkendovka o dobrovolnictví Běleč v přípravě jazykové víkendové kurzy Janské Lázně uvažováno Rukodělný workshop - Advent Herlíkovice/ Janské Lázně uvažováno Fotografický víkend Herlíkovice/Běleč/Luhačovice uvažováno Křesťanské umění - památky?? uvažováno Křesťanské tradice?? uvažováno Kurz Alfa? Plánové akce: 1. Noc kostelů jinak Herlíkovice ( ) Ve spolupráci se sborem ve Vrchlabí a o.s. Přátelé Herlíkovic. Během Noci kostelů bude v herlíkovickém kostele připravený program. Ráda bych na tuto akci pozvala všechny zájemce z řad ČCE. 2. Sebeobrana pro ženy Luhačovice ( ) Základní kurz sebeobrany pro ženy. Zajištěn odborný i duchovní program farářem naší církve. Jde o prevenci a seznámení se s problematikou sebeobrany a souvisejících aspektů. Kurz je určen pro ženy, které mají obavu o svoji bezpečnost např. při večerních cestách na biblické apod. 3. Janáčkovský festival Luhačovice ( ) Pobyt se uskuteční v termínu, kdy je v Luhačovicích již tradiční festival Janáček a Luhačovice. Naši hosté si mohou vybrat z nabídky festivalových koncertů. Během celého pobytu bude v Doubravce k dispozici farář, který bude připravovat každodenní pobožnost. Na jeden den přijede také host operní režisér Miloslav Nekvasil, který bude mít pro naše hosty z Doubravky připravenou přednášku o Janáčkově tvorbě. 4. Rukodělný kurz s Diakonií ČCE Chotěboř ( ) Zaměstnanci z dílen středisek Diakonie v Litoměřicích a Čáslavi povedou workshopy s různými technikami rukodělných aktivit. Jde o oživení tradiční rodinné dovolené ve středisku v Chotěboři. 5. Eine Woche mit Herrn Hamburger Herlíkovice ( ) Pobyt, který se připravil pro účastníky Kirchentagu. Akce je zaměřená na mladší aktivní lidi, kteří do Krkonoš jezdí za sportem a odpočinkem. Během dne je pro účastníky připraven program s výlety po přírodních památkách, večery budou zaměřeny na povídání o minulosti Herlíkovic program připraví o.s. Přátelé Herlíkovic. 6. Kurz vaření pro celiaky a diabetiky Chotěboř ( ) Kurz povede odbornice poradkyně klubu celiaků, během pobytu bude probíhat praktická výuka probírané recepty si účastníci na místě sami vyzkouší. Na pobyt bych ráda pozvala lékaře, který by promluvil o problematice bezlepkové diety a případných dalších kombinací této diety s cukrovkou apod. 3

4 Akce v úvahách a přípravě: 1. Rukodělný adventní workshop před začátkem adventu; workshop ve spolupráci s Diakonií ČCE víkendové tvoření adventních věnců a vánočních ozdob. Výrobky by mohla následně Diakonie zpeněžit na vánočních trzích. 2. Fotografický víkend víkend s fotografem, který by vysvětlil základní techniky focení. Účastníci by si mohli procvičit nabité vědomosti v terénu pod odborným dohledem. 3. Kurz Alfa ve spolupráci s pastoračním centrem pobyt pro účastníky Alfa kurzu. 4. Křesťanské umění památky pobyt s odborníkem na církevní památky dané lokality výlety po okolí. 5. Křesťanské tradice pobyt pro sympatizanty víry pobyt s odborníkem na staré lidové tradice a jejich spjatost s církevním rokem. Proběhlé akce: 1. Schůzka správců středisek Praha Seznámení správců s funkcí koordinátorky středisek/programovou pracovnicí, vyjasnění a naplánování nových kroků ve vztahu k prezentaci středisek na venek i vně církve. 2. Sportovně sebepoznávací outdoorové víkendy ( a ; Herlíkovice) Akce byla zrušena pro nedostatek přihlášených. Další činnost programové pracovnice V rámci koordinace středisek: - Propagace akcí ve střediscích prostřednictvím internetu: Evangnet.cz, E-cirkev.cz, zasílání pozvánek na nové akce mailem všem sborům ČCE, inzerce v Českém bratru, Bratrstvu. - Prezentace středisek jako celku: spolupráce na inovacích na webových stránkách středisek, brožura, mapa, tvorba loga. - Prezentace středisek i v dalších církvích v ČR (Církev bratrská, Adventisté sedmého dne, Jednota bratrská, Apoštolská církev, Bratrská jednota baptistů, Církev československá husitská, Slezská církev evangelická a.v., Římskokatolická církev, Pravoslavná církev, Starokatolická církev, KS, Evangelická církev metodistická, Křesťanské sbory, Luterská evangelická církev, Církev řeckokatolická, Evangelická církev a.v., Armáda spásy). - Vyhledávání vhodných vzdělávacích programů pro správce a zaměstnance středisek. - Spolupráce s kuratorii jednotlivých středisek. - Příprava a postupná realizace informačního systému o obsazení středisek v současné době není evidence obsazenost jednotlivých středisek v digitální formě. Cílem je dosáhnout aktuální informovanosti o volných a obsazených termínech, perspektivně on line. Programová pracovnice fakticky převzala správu střediska Doubravka v Luhačovicích po ukončení nájemního vztahu dosavadní nájemkyně k spočívající zejm. v: - zajištění marketingové části správcovství penzionu Doubravka v Luhačovicích. - testování případného nového modelu vedení střediska. - spolupráce s architektem při plánování koncepce nového vzhledu penzionu. Programová pracovnice zaslala všem sborům ČCE dotazník ohledně církevních rekreačních zařízení, zpět se vrátilo 33 odpovědí. Shrnutí odpovědí: - Se středisky, do kterých sbory již jezdí, jsou sbory spokojené! - Většina dotázaných sborů do středisek nejezdí z finančních a personálních důvodů (buď nemají peníze, nebo nemají dostatek zájemců ve sboru). - Pro téměř všechny sbory je z pohledu nabídky nejdůležitějším a rozhodujícím faktorem cena. Klára Černá, programová pracovnice 4

5 Počty lůžek 3. zasedání 33. synodu ČCE ( ) TISK 18/7 B) Zprávy středisek B.1. Zpráva za středisko Tábor J.A.Komenského, Běleč nad Orlicí Vážení delegáti synodu, bratři a sestry. V letošním roce si naše církev připomíná 20. výročí obnovení činnosti v bělečském táboře. Obětavým úsilím řady členů církve a s finanční podporou řady domácích a zahraničních dárců, se podařilo změnit tábor ze staveniště na důstojné tábořiště, které směle může svým ubytovacím i stravovacím standardem a cenami konkurovat podobným zařízením v blízkém i vzdáleném okolí. Tábor disponuje kapacitou cca 100 sezonních lůžek a cca 50 celoročně využitelnými lůžky. Našim hostům nabízíme ubytování a stravování táborové, kempové úrovně. Lokalita a charakter tábora vymezují zejména sezonní charakter provozu, kdy jsme schopni vytvořit příjemné prostředí pro dětské tábory, rodinné pobyty včetně pobytů pro postižené, pro školní výlety a školy v přírodě, pro ozdravné a rekondiční pobyty seniorů. Prakticky všechny objekty areálu prošly významnými rekonstrukcemi, obnova se týká i potřebné infrastruktury. V letošním roce dochází k přestavbě hygienických zařízení malého tábora, která jsou nově řešena ve stylu dřevostavby podle projektu manželů Jandových ze Sušice. V projektu Běleč bez bariér dlouhodobě sledujeme zvyšování bezbariérové dostupnosti většiny objektů. Aktuální výzvou v hospodaření tábora je dostatečné generování prostředků ve významné části odpisů, které by mohly být reinvestovány a zajišťovaly průběžnou obnovu areálu. Dlouhodobě usilujeme o snižování energetické náročnosti tábora. V roce 2012 jsme dosáhli obsazenosti lůžek. Strukturu podle různých hledisek znázorňují grafy níže. Počty obsazených lůžek podle měsíců v roce Měsíce v roce

6 Počet a poměr akcí ČCE a ostatních v roce ; 50% 862; 5% 7133; 45% akce ČCE ostatní církevní ostatní Počty lůžek v roce 2012 podle skupin hostů akce dětí a mládeže akce pro rodiny akce pro seniory 6871 akce pro ostatní Tomáš Matuška, správce střediska

7 Výsledovka střediska TJAK Běleč za rok Drobný spotřební materiál , Tržba za stravování , Drobný hmotný materiál , Tržby z ubytování , Potraviny , Tržby z prodeje služeb - kurzy , Pohonné hmoty , Tržby z prodeje služeb - ostatní , Elektřina , Úroky z vkladů na BÚ 169, Plyn , Ostatní finanční výnosy 0,58 (zaokrouhlení) Vodné, stočné , Přijaté příspěvky (dary) , Opravy a údržba strojů a zařízení , Přeúčtování výnosů mezi středisky , Opravy a údržba aut , Opravy a údržba ostatní , Cestovné , Služby, práce výrobní povahy , Poštovné 2 402, Telekomunikační služby, internet , Hrubé mzdy , Dohody , Zdravotní pojištění , Sociální pojištění , Náhrady za nemoc 7 597, Důchodové připojištění hrazené 7 200,00 zaměstnavatelem-limit Zákonné úrazové pojištění osob 4 265, Daň silniční 3 000, Daň z nemovitostí , Daň silniční 0, Poplatky správní 5 825, Poplatky ostatní-notářské a jiné 1 500, Ostatní provozní náklady , Pojištění budov 7 586, Pojištění aut 9 973, Pojištění-ostatní, jednorázové 44, Ostatní finanční náklady 6, Bankovní výlohy 6 026, Odpisy HM - budovy , Odpisy HM - věci movité 0, Odpisy vozidlo 8 800,00 Celkové výnosy ,60 Celkové náklady ,26 Hospodářský výsledek ,66 7

8 Výsledovka střediska TJAK Běleč bez odpisů za rok Drobný spotřební materiál , Tržba za stravování , Drobný hmotný materiál , Tržby z ubytování , Potraviny , Tržby z prodeje služeb - kurzy , Pohonné hmoty , Tržby z prodeje služeb - ostatní , Elektřina , Úroky z vkladů na BÚ 169, Plyn , Ostatní finanční výnosy 0,58 (zaokrouhlení) Vodné, stočné , Přijaté příspěvky (dary) , Opravy a údržba strojů a zařízení , Přeúčtování výnosů mezi středisky , Opravy a údržba aut , Opravy a údržba ostatní , Cestovné , Služby, práce výrobní povahy , Poštovné 2 402, Telekomunikační služby, internet , Hrubé mzdy , Dohody , Zdravotní pojištění , Sociální pojištění , Náhrady za nemoc 7 597, Důchodové připojištění hrazené 7 200,00 zaměstnavatelem-limit Zákonné úrazové pojištění osob 4 265, Daň silniční 3 000, Daň z nemovitostí , Daň silniční 0, Poplatky správní 5 825, Poplatky ostatní-notářské a jiné 1 500, Ostatní provozní náklady , Pojištění budov 7 586, Pojištění aut 9 973, Pojištění-ostatní, jednorázové 44, Ostatní finanční náklady 6, Bankovní výlohy 6 026,00 Celkové výnosy ,60 Celkové náklady ,26 Hospodářský výsledek ,34 8

9 B.2. Zpráva za Horský domov, Herlíkovice Nový správce Petr Bárta pracuje v Horském domově od července 2012, proto je přehled chodu střediska v první polovině roku 2012 orientační a vychází z podkladů poskytnutých bývalou paní správcovou. V lednu v Horském domově dobíhal Silvestrovský pobyt, a poté středisko sloužilo individuální rekreaci. Jeden víkend byl rezervován pro skupinový pobyt motorkářů a v dalším týdnu přijela třída z pražské základní školy na týdenní lyžařský kurz. V měsíci únoru probíhaly v Horském domově jarní prázdniny pod vedením bratrů farářů. Středisko bylo v podstatě plné. Březen byl dle očekávání slabším měsícem, na začátku ještě dobíhaly prázdniny, na konci pak přijely na týdenní pobyt maminky s malými dětmi a proběhlo též víkendové školení učitelek z Jilemnice. V dubnu přijeli na dvoudenní školení učitelé ze střední školy v Hradci Králové a následně obsadila celé středisko firma Remedium Praha, která zde pravidelně pořádá psychologický výcvik. Na konci dubna přijela na prodloužený víkend mládež, aby pomohla při údržbě střediska. Květen byl opět značně obsazeným měsícem. Ve středisku se postupně vystřídali: na víkend skupina 50 hostů z Německa, na prodloužený víkend bratr farář Trusina se skupinou cca 35 lidí při Setkání generací, po něm na několik dnů APLA Asociace pomáhající lidem s autismem, další víkend celé středisko obsadila skupina hostů ze Švýcarska, v následujícím týdnu ve středisku pobývala základní škola z Kolovrat a poslední květnový víkend se konala ve středisku svatba. Po ní proběhl na konci května ještě pobyt skupiny vikářů, který trval 14 dni a protáhl se tedy až do června. První červnový prodloužený víkend trávili ve středisku sestry a bratři z Křesťanského společenství. Následně proběhl několikadenní kurz pro začínající kazatele a po něm přijel na víkend sbor ČCE z Nuslí. V půli června proběhl víkendový výcvik diakonie. V druhé polovině června byla odřeknuta jedna z plánovaných akcí, a středisko tak zůstalo neobsazeno. Celé prázdniny sloužilo středisko individuálním pobytům, kromě nich byly v Herlíkovicích pořádány tři pobyty s faráři. V červenci proběhly dva pobyty pro rodiny s dětmi pod vedením Davida Sedláčka a Davida Nečila, v srpnu byl pořádán pobyt pro prarodiče s vnoučaty pod vedením sestry farářky Evy Halamové. Všechny tyto akce byly značně obsazeny. V červenci se též konal týdenní mezinárodní kemp, na který přijeli účastníci z různých zemí včetně USA. Na konci prázdnin proběhla již tradičně týdenní brigáda mládeže. V září proběhl v Horském domově týdenní výcvik Diakonie, plánovaný Retrovíkend byl pro nedostatek přihlášených zrušen. V tomto měsíci proto čerpal personál i část své řádné dovolené. Středisko se zaplnilo opět v říjnu. Nejdříve proběhlo již tradiční Setkání generací s bratrem farářem Trusinou, poté přijela na víkend střední generace sboru ČCE v Pardubicích, a po nich firma Remedium obsadila celé středisko na prodloužený víkend se svým psychologickým výcvikem. Kromě toho proběhlo ještě několik podzimních individuálních pobytů. Jelikož v listopadu a začátkem prosince je středisko opět méně navštěvováno, proběhlo malování koupelen a záchodů na chatě Vilka. Zároveň došlo k výměně rozbitých světel a opravě některých poškozených akumulačních kamen. Byl též vyklizen a vymalován jeden pokoj pro personál. Na Hlavní budově bylo instalováno úsporné osvětlení v jídelně. Byl proveden i důkladný úklid kuchyně a skladů potravin spolu s pracemi, které při obsazeném středisku nelze provádět. Kompletně se středisko zaplnilo na Silvestrovský pobyt, který je každoročně nejvíce žádán. Během celého roku se konají v přilehlém kostelíku alespoň jednou měsíčně bohoslužby, které vysluhuje bratr farář Petr Chlápek z Vrchlabí. Během pobytů a akcí pod vedením farářů se konají bohoslužby pokaždé, a tak je zdejší kostelík místem setkávání i pro věřící z blízkého okolí. Slouží též pro svatby, křtiny, koná se zde Noc kostelů, velikonoční vigilie vzkříšení, na Štědrý den půlnoční bohoslužba a mnoho dalších akcí během roku. Petr Bárta, správce střediska

10 Dodatek ÚCK a SR V roce 2012 byl až na jednu pracovnici technického personálu kompletně vyměněn personál Horského domova od vedoucího střediska až po technického pracovníka. Tato situace vedla sice ke zvýšeným mzdovým nákladům v závěru roku, nicméně nástup nového správce přinesl příjemnější atmosféru ve středisku. Od doplnila pracovní kolektiv pracovníků manželka Petra Bárty paní Petra Bártová. Od rodinného obsazení v řízení střediska očekává synodní rada zlepšení vztahu personálu střediska k návštěvníkům i zvýšení akviziční aktivity vlastního střediska. S ohledem na krátkou dobu trvání pracovního poměru paní Bártové do doby sestavování této zprávy nemohla být tato situace vyhodnocena. Z analýzy provozu střediska vyplývá ve špičkových měsících větší požadavek na hlavní budovu, než je možné v některých okamžicích uspokojit. Tato situace nastává zejména při rodinných pobytech, kdy zejména matky s malými dětmi chtějí být ubytovány ve stejném objektu, kde probíhají programy. Rovněž u některé klientely sílí požadavek ubytování v jedné budově bez nutnosti přecházení. Byla proto vypracována studie rozšíření ubytovací kapacity Hlavní budovy. Jako zdroj této investice je uvažován prodej objektu Vokurka. Tato změna je zatím v oblasti úvah a propočtů. Objekt Kunzárna byl vyčleněn odpovědnostně ze střediska a je zvažován jeho pronájem sdružení Přátelé Herlíkovic, které o pronájem projevuje zájem, za účelem provozování laciné ubytovny a zachování objektu ve stávajícím charakteru budovy. Je posuzována zejména technická realizovatelnost projektu, na kterou panují zcela diametrální názory. Rozhodnutí bude předloženo 4. zasedání 33. synodu. Výsledovka střediska HD Herlíkovice bez odpisů za rok Drobný spotřební materiál , Tržba za stravování , Potraviny , Tržby z pronájmu-nebytové prostory , Pohonné hmoty , Tržby z ubytování , Elektřina , Tržba balíčky , Plyn 2 004, Tržby z prodeje služeb - ostatní 1 391, Opravy a údržba strojů a zařízení 5 421, Kurzové zisky , Opravy a údržba aut , Ostatní provozní výnosy , Opravy a údržba budov a staveb , Přijaté příspěvky (dary) 1 763, Opravy a údržba ostatní , Sbírky 200, Cestovné 3 261, Přeúčtování výnosů mezi středisky , Služby, práce výrobní povahy ,96 Celkové výnosy , Poštovné 1 641, Telekomunikační služby, internet , na propagaci 2 051, Hrubé mzdy , Dohody , Mzdy - odchodné , Zdravotní pojištění , Sociální pojištění , Náhrady za nemoc 1 272, Zákonné úrazové pojištění osob 2 795, Daň silniční 2 100, Daň z nemovitostí ,00 10

11 Daň silniční 0, Poplatky správní , Poplatky ostatní-notářské a jiné 4 300, Ostatní provozní náklady 3 237, Pojištění budov , Pojištění aut , Pojištění-ostatní, jednorázové 1 991, Ostatní finanční náklady 0, Bankovní výlohy 458, Odpisy HM - budovy , Odpisy HM - věci movité , Odpisy vozidlo 1 685,00 Celkové náklady ,18 Hospodářský výsledek ,26 Výsledovka střediska HD Herlíkovice bez odpisů za rok Drobný spotřební materiál , Tržba za stravování , Potraviny , Tržby z pronájmu-nebytové prostory , Pohonné hmoty , Tržby z ubytování , Elektřina , Tržba balíčky , Plyn 2 004, Tržby z prodeje služeb - ostatní 1 391, Opravy a údržba strojů a zařízení 5 421, Kurzové zisky , Opravy a údržba aut , Ostatní provozní výnosy , Opravy a údržba budov a staveb , Přijaté příspěvky (dary) 1 763, Opravy a údržba ostatní , Sbírky 200, Cestovné 3 261, Přeúčtování výnosů mezi středisky , Služby, práce výrobní povahy ,96 Celkové výnosy , Poštovné 1 641, Telekomunikační služby, internet , na propagaci 2 051, Hrubé mzdy , Dohody , Mzdy - odchodné , Zdravotní pojištění , Sociální pojištění , Náhrady za nemoc 1 272, Zákonné úrazové pojištění osob 2 795, Daň silniční 2 100, Daň z nemovitostí , Daň silniční 0, Poplatky správní , Poplatky ostatní-notářské a jiné 4 300, Ostatní provozní náklady 3 237, Pojištění budov ,49 11

12 Pojištění aut , Pojištění-ostatní, jednorázové 1 991, Ostatní finanční náklady 0, Bankovní výlohy 458,82 Celkové náklady ,18 Hospodářský výsledek ,26 B.3. Zpráva za Evangelické středisko Chotěboř V roce 2012 jsme ve středisku dokončili postupnou rekonstrukci všech budov. Tyto rekonstrukce probíhaly v letech 1997 až Poslední rekonstruovanou budovou byl objekt jídelny. Současně jsme středisko připojili k internetu a účastníkům pobytů tak umožnili jeho využití. A dále zprovoznili datový projektor, který je využíván k různým programům, přednáškám apod. Všechny provedené rekonstrukce a zlepšení vybavení, nacházely mezi účastníky pobytů (a to jak letních, či mimosezonních) velice kladný ohlas. Středisko sloužilo minulý rok k pobytům mimosezonním a pobytům v hlavní sezoně, tj. o hlavních prázdninách. V běžném roce středisko otevíráme počátkem května, do začátku prázdnin slouží k pobytům jednotlivých sborů naší církve, pobytům seniorů pražského seniorátu a v některých letech poskytujeme středisko i členů Církve bratrské. Po prázdninách opět ve středisku probíhají pobyty seniorů chrudimského seniorátu a až do uzavření střediska koncem října, přijíždějí k víkendovým pobytům sbory naší církve. Během prázdnin se konají týdenní a jedenácti až třinácti denní pobyty pro rodiny s dětmi, seniory či jednotlivce a v posledních letech i pro skupinu dětí s postižením (Víra a světlo). Zaměření jednotlivých týdenních pobytů je různé hudební, maminky s dětmi, pobyty rodin. Těchto pobytů se zúčastňují převážně členové naší církve, ale i rodiny z mimocírkevního prostředí, z nichž mnozí tak přicházejí do styku s církevním prostředím a mají možnost slyšet Boží slovo. Každý běh má duchovní vedení. Každý den jsou ranní a večerní pobožnosti, přes den jsou různé programy pro děti, večer se scházejí dospělí k různým setkáním, povídáním o sborech, promítáním fotografií či filmů, zpíváním, nacvičováním sborového zpěvu (hudební běh). Vždy ale účastníci pobytů odjíždějí spokojení, osvěženi pobytem v krásné přírodě. Středisko existuje již od roku 1971 tedy plných 42 let, vystřídalo se v něm mnoho lidí, převážně z naší církve. Přináší radost ze setkávání s lidmi všech věkových skupin z celé naší církve, nejen z jednoho sboru, účastníci spolu navazují přátelství, mnohdy na dlouhá léta a vždy se těší na příští setkání. Důležité je, že se setkávají nad výklady Písma a při společných modlitbách, že pobyty nejsou jen společným pobytem navzájem cizích lidí. V roce 2012 hospodařilo středisko s mírným ziskem, bez započtení odpisů. Středisko se řadí s úrovní cen k těm nižším, protože kuratorium si je vědomo současné ekonomické situace lidí a mnohdy členů sborů a proto má snahu umožnit pobyt na přijatelné úrovni i seniorům a rodinám s dětmi. V roce 2012 mimo sezonu, prožilo ve středisku 1083 tzv. člověkonocí a v sezoně pak 2539 člověkonocí. Celkem to je 3622 člověkonocí. (tzn., že 3622 lidí by přespalo 1 noc). Věkové rozpětí účastníků pobytů se pohybovalo od nejmladšího - 6 měsíců, po nejstaršího 93 let. Kuratorium smysl své práce vidí v dalším pokračování organizování pobytů, programů během pobytů, zajišťování duchovního vedení a v neposlední řadě i pečování o provoz střediska z hlediska údržby a zlepšování prostředí v jednotlivých objektech i mimo ně. Petr Černý, správce střediska V Praze

13 Výsledovka ES Chotěboř za rok Drobný spotřební materiál , Tržba za stravování , Drobný hmotný materiál , Tržby z ubytování , Potraviny , Tržby z prodeje služeb - ostatní 1 964, Elektřina , Úroky z vkladů na BÚ 117, Vodné, stočné , Ostatní finanční výnosy (zaokrouhlení) 0, Opravy a údržba strojů a zařízení , Přijaté příspěvky (dary) , Opravy a údržba ostatní , Dary , Cestovné ,50 Celkové výnosy , Služby, práce výrobní povahy , Poštovné 1 758, Telekomunikační služby, internet , Hrubé mzdy , Dohody , Zdravotní pojištění , Sociální pojištění , Zákonné úrazové pojištění osob 476, Poplatky správní 1 000, Ostatní provozní náklady 0, Pojištění budov 1 855, Pojištění-ostatní, jednorázové 0, Ostatní finanční náklady 205, Bankovní výlohy 3 204, Odpisy HM - budovy ,00 Celkové náklady ,20 Hospodářský výsledek ,91 Výsledovka ES Chotěboř bez odpisů za rok Drobný spotřební materiál , Tržba za stravování , Drobný hmotný materiál , Tržby z ubytování , Potraviny , Tržby z prodeje služeb - ostatní 1 964, Elektřina , Úroky z vkladů na BÚ 117, Vodné, stočné , Ostatní finanční výnosy (zaokrouhlení) 0, Opravy a údržba strojů a zařízení , Přijaté příspěvky (dary) , Opravy a údržba ostatní , Dary , Cestovné ,50 Celkové výnosy , Služby, práce výrobní povahy , Poštovné 1 758, Telekomunikační služby, internet , Hrubé mzdy , Dohody , Zdravotní pojištění ,00 13

14 Sociální pojištění , Zákonné úrazové pojištění osob 476, Poplatky správní 1 000, Ostatní provozní náklady 0, Pojištění budov 1 855, Pojištění-ostatní, jednorázové 0, Ostatní finanční náklady 205, Bankovní výlohy 3 204,50 Celkové náklady ,20 Hospodářský výsledek ,09 B.4. Zpráva za středisko Doubravka, Luhačovice Na konci roku 2012 byl ukončen ekonomický pronájem ze strany správkyně střediska. Středisko bylo 3 měsíce nabízeno k pronájmu, ale nenašel se vhodný zájemce. Od se správy střediska ujala programová pracovnice, která se stará především o marketingovou část správy. S bývalou správkyní se podařilo uzavřít smlouvu o poskytování provozních činností, které jsou spojeny s chodem penzionu. Prioritou ve vedení Doubravky pro letošní rok je zvýšení obsazenosti a získávání nové klientely. Během letních měsíců proběhne v Doubravce několik pobytů organizovaných z UCK. Slibně se rozvíjí spolupráce s ubytovacími portály. Připravují se nové webové stránky. Klára Černá, správkyně střediska V Praze Výsledovka střediska Doubravka Luhačovice za rok Drobný spotřební materiál 0, Tržby z pronájmu-nebytové prostory , Drobný hmotný materiál 8 832, Provozní dotace MK , Opravy a údržba strojů a zařízení ,24 Celkové výnosy , Opravy a údržba budov a staveb , Cestovné 3 731, Služby, práce výrobní povahy , Telekomunikační služby, internet 0, Daň z nemovitostí 1 031, Poplatky ostatní-notářské a jiné 150, Pojištění budov 2 076, Pojištění-ostatní, jednorázové 0, Ostatní finanční náklady 0, Odpisy HM - budovy ,00 Celkové náklady ,77 Hospodářský výsledek ,27 14

15 Výsledovka střediska Doubravka Luhačovice bez odpisů za rok Drobný spotřební materiál 0, Tržby z pronájmu-nebytové prostory , Drobný hmotný materiál 8 832, Provozní dotace MK , Opravy a údržba strojů a zařízení ,24 Celkové výnosy , Opravy a údržba budov a staveb , Cestovné 3 731, Služby, práce výrobní povahy , Telekomunikační služby, internet 0, Daň z nemovitostí 1 031, Poplatky ostatní-notářské a jiné 150, Pojištění budov 2 076, Pojištění-ostatní, jednorázové 0, Ostatní finanční náklady 0,00 Celkové náklady ,77 Hospodářský výsledek ,27 B.5. Sola fide, Janské Lázně Výsledovka střediska Sola fide, Janské Lázně za rok Opravy a údržba budov a staveb 4 555, Tržby z pronájmu-nebytové prostory , Opravy a údržba ostatní , Daň z nemovitostí , Pojištění budov 8 721, Pojištění-ostatní, jednorázové 0, Odpisy HM - budovy ,00 Celkové výnosy ,00 Celkové náklady ,44 Hospodářský výsledek ,44 Výsledovka střediska Sola fide, Janské Lázně bez odpisů za rok Opravy a údržba budov a staveb 4 555, Tržby z pronájmu-nebytové prostory , Opravy a údržba ostatní , Daň z nemovitostí , Pojištění budov 8 721, Pojištění-ostatní, jednorázové 0,00 Celkové výnosy ,00 Celkové náklady ,44 Hospodářský výsledek ,56 15

16 B.6. Zpráva za středisko Church pension Praha V následujících větách je zachycen vývoj obchodní situace Church pensionu. Pension jsme převzali na konci roku 2004 jako slušně zavedené, v té době však již poměrně drahé, místo k ubytování v centru Prahy. Většina tehdejší rezidentní klientely se skládala z hostů z německy mluvících zemí a z církevně orientovaného prostředí. Dnes máme hosty z celého světa. Podíl ubytovaných z církví nepatrně klesl. Pokud jde o rezidenty, jednalo se, až na výjimky, o církevní hosty (ubytování synodálů, farářský kurz atp.) Dnes je zcela běžné, že se u nás za standartní cenu ubytují i rezidenti z necírkevního prostředí. Počáteční obrat se s přibývajícími roky postupně zmenšoval. Zde vidím několik příčin jako nejpodstatnější se mi však jeví tyto tři: 1) otázky standardů služeb viz níže 1*), 2*) 2) zesilující konkurenční boj viz níže 3*) 3) ekonomické - ekonomická recese, silná koruna Především v souvislosti s poklesem přílivu turistů souvisejícím s průběhem krize v letech 2008 a 2009 bylo často zmiňováno, že tento segment ekonomiky byl v České republice krizí vážně postižen a že na cestovní ruch měla ekonomické recese ve vyspělých zemích opravdu fatální dopad. 3*) Proti tomu lze ale postavit hypotézu založenou na analýze dlouhodobých dat publikovaných Českým statistickým úřadem. Jejím základem je tvrzení, že problémy českého turistického ruchu nepřišly nějak překvapivě souběžně s krizí, ale projevují se již podstatně delší dobu, jsou dlouhodobé a souvisejí více mimo jiné i s nabízenou kvalitou služeb a s celkovou pověstí České republiky jako hostitelské země. Přitom je možné formulovat další tezi, totiž že zadrhávání vývoje turismu je primárně a především spojeno s vývojem koruny vůči euru a v omezenější míře i vůči dolaru, spíše než se samotnou finanční krizí. 1*) Church Pension Praha Oáza ve velkoměstě ale prostředí s tím neladí. Dojem: Starší zařízení, které potřebuje vylepšit zevnějšek. 2*) UBYTOVACÍ KAPACITA HROMADNÝCH UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ (POČET LŮŽEK) 3*) 68,8 71,2 70,8 68,9 66,3 69, ,6 82,8 83,1 82,6 78,0 x Ze všech výše zmíněných bodů se budu zabývat pouze body 1) a 2) Ad1) Otázka standardů služeb velmi úzce souvisí s investicemi. To se v posledních dvou letech, alespoň pokud jde o investice do vybavenosti, začalo měnit. V loňském roce Synodní rada investovala 400 tis. Kč. V letošním roce se chystá investovat stejnou částku. Je to zatím jen malá část celkově potřebných investic ale alespoň se začalo. Otázka investic však nesouvisí jen s materiální vybaveností. Je také přísně svázána s investicemi do obsluhy. Zde mám dojem, že je ještě třeba situaci znovu přehodnotit. Ad2) Konkurenční boj: - v rámci poklesu příjmů bylo nutno hledat nové způsoby získávání klientely. Do roku 2009 jsme ať již přes vlastní web, či přes několik cestovních agentur a ve spolupráci se ekumenickým oddělením ÚCK pracovali způsobem on request. S vývojem možností internetu jsme se pokusili o vstup na online trh. Již v roce 2010 bylo možné zaznamenat zlepšení. V současné chvíli je on-line trh páteří celkových příjmů. 16

17 - v rámci zvyšující se ubytovací kapacity v Praze a také zvyšování její kvality bylo však zároveň nutno začít snižovat ceny pokud zároveň nedocházelo k reinvestování prostředků. Tento trend trval více méně od počátku roku Masivně jsme však museli upravit ceny především od poloviny roku Až v tomto roce došlo k nepatrnému zvýšení. Snižování cen a on-line trh s sebou přinesly svá specifika. Především je to nárůst počtu a celková změna struktury ubytovaných hostů. Nelze říci, že by zároveň poklesly jejich nároky. Zde je tomu spíše naopak. Tím však samozřejmě rostou veškeré náklady. Do budoucna je především třeba soustředit se na zlepšování kvality ubytování a s tím spojených služeb. Zároveň by bylo vhodné se pokusit o vytvoření cílených programů k posílení návštěvnosti z církevního prostředí. Na závěr několik čísel: 1) Hrubý obrat ) Struktura hostů podle státní příslušnosti ČR Slovensko Německo "Západní" Evropa Složení hostů podle zemí původu příjezdy Postkomun istické země Rusko Kanada USA Střední a jižní Amerika Čína Ostatní asijské země Afrika Austrálie, Oceánie a Nový Zéland Složení hostů podle zemí původu přenocování ČR Slovensko Německo "Západní" Evropa Postkomun istické země Rusko Kanada USA Střední a jižní Amerika Čína Ostatní asijské země Afrika Austrálie, Oceánie a Nový Zéland ) Počet příjezdů a přenocování Rok Počet příjezdů Počet přenocování

18 1*) EKONOMICKÁ KRIZE A VÝVOJ CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE autoři: Luboš Smrčka, Markéta Arltová, Jaroslav Schönfeld - Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta podnikohospodářská, Fakulta informatiky a statistiky. 2*) Giovanni Hohl, církevní poradenství, CH 4656 Starrkirch-Wil. Zpráva z roku *) Indikátory udržitelnosti rozvoje hlavního města Prahy Územně analytické podklady hl. m. Prahy 2012 Jaroslav Kolafa, správce V Praze Výsledovka střediska Church pension, Praha za rok Drobný spotřební materiál , Tržby z ubytování , Drobný hmotný materiál , Tržba balíčky 0, Elektřina , Úroky z vkladů na BÚ 294, Plyn , Kurzové zisky 3 783, Opravy a údržba strojů a , Ostatní finanční výnosy 0,56 zařízení (zaokrouhlení) Opravy a údržba budov a staveb , Přeúčtování výnosů mezi středisky , Opravy a údržba ostatní ,23 Celkové výnosy , Služby, práce výrobní povahy , Poštovné 2 268, Telekomunikační služby, ,85 internet na propagaci 3 958, Ostatní služby 0, Poplatky správní , Kurzové ztráty ,21 Hospodářský výsledek , Ostatní provozní náklady -0, Ostatní finanční náklady 3 155, Bankovní výlohy 4 485,80 Celkové náklady ,52 C) Závěr Koncepce rekreačních středisek se začala naplňovat od počátku prosince 2012 nástupem programové pracovnice Kláry Černé. Výsledky činnosti programové pracovnice bude možné vyhodnotit až po delší době, než pět měsíců od jejího nástupu. D) Návrh usnesení Synodní rada předkládá synodu následující návrhy usnesení: Synod bere na vědomí zprávu o naplňování koncepce rekreačních středisek povšechného sboru předloženou v tisku č. 18/7. 18

Hospodaření povšechného sboru a Ústřední církevní kanceláře

Hospodaření povšechného sboru a Ústřední církevní kanceláře Hospodaření povšechného sboru a Ústřední církevní kanceláře Na opakované dotazy ohledně způsobu financování povšechného sboru a zejména pak Ústřední církevní kanceláře podáváme přehlednou zprávu o hospodaření

Více

TISK č. 8 A (Komise D)

TISK č. 8 A (Komise D) 2. zasedání 33. synodu ČCE (7. 10. 6. 2012) TISK 8A ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ POVŠECHNÉHO SBORU A) Výsledovka celková za rok 2011 Náklady Výnosy Účet Kč Účet Kč 501,100 Drobný spotřební materiál 1 244 776,84

Více

2. zasedání 33. synodu ČCE (7. 10. 6. 2012) TISK 18/13. (Komise B, D) REKREAČNÍ STŘEDISKA POVŠECHNÉHO SBORU

2. zasedání 33. synodu ČCE (7. 10. 6. 2012) TISK 18/13. (Komise B, D) REKREAČNÍ STŘEDISKA POVŠECHNÉHO SBORU TISK č. 18/13 2. zasedání 33. synodu ČCE (7. 10. 6. 2012) TISK 18/13 (Komise B, D) REKREAČNÍ STŘEDISKA POVŠECHNÉHO SBORU 1. Úvod 33. synod na svém 1. zasedání přijal usnesení č. 64 tohoto znění: 1. Synod

Více

TISK č. 18/7 (Komise B, D) REKREAČNÍ STŘEDISKA POVŠECHNÉHO SBORU

TISK č. 18/7 (Komise B, D) REKREAČNÍ STŘEDISKA POVŠECHNÉHO SBORU TISK č. 18/7 (Komise B, D) REKREAČNÍ STŘEDISKA POVŠECHNÉHO SBORU 4. zasedání 33. synodu ČCE (29. 5. 1. 6. 2014) TISK 18/7 A) Úvod 33. synod na svém 3. zasedání přijal následující usnesení č. 53: 1. Synod

Více

1. zasedání 34. synodu ČCE (14. 17. 5. 2015) TISK 8A (Komise D) ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ POVŠECHNÉHO SBORU

1. zasedání 34. synodu ČCE (14. 17. 5. 2015) TISK 8A (Komise D) ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ POVŠECHNÉHO SBORU TISK č. 3A. zasedání 34. synodu ČCE (4. 7. 5. 25) TISK 8A (Komise D) ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ POVŠECHNÉHO SBORU A) Výsledovka celková za rok 24 Účet Název účtu Částka v Kč Účet Název účtu Částka v Kč 5 Drobný

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

TISK č. 17 (Komise D)

TISK č. 17 (Komise D) TISK č. 17 (Komise D) ROZPOČET 2014, REPARTICE, SBÍRKY A PERSONÁLNÍ FOND 2015 A) Úvod k rozpočtu pro rok 2014 Rozpočet Českobratrské církve evangelické je sestaven jako vyrovnaný bez odpisů a je členěn

Více

Statistická data o cestovním ruchu na Vysočině k 31/12 2008

Statistická data o cestovním ruchu na Vysočině k 31/12 2008 Statistická data o cestovním ruchu na Vysočině k 31/12 28 kapacity hromadných ubytovacích zařízení počet hostů počet přenocování srovnání v rámci ČR Počet hostů eviduje ČSÚ a to pouze v ubytovacích zařízeních

Více

Národní konference Venkov - Hospoda. 16.10.2014 Pavel Moulis

Národní konference Venkov - Hospoda. 16.10.2014 Pavel Moulis Národní konference Venkov - Hospoda 16.10.2014 Pavel Moulis HOSPODA - z historie Hospoda = pán domu Venkovské hospody neboli šenky jsou známy už z dob ranného středověku S rozvojem obchodu zájezdní hostince

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Konference Hospitality & Tourism Summit 2009 Praha, 9. červen 2009 Aktuální výsledky UNWTO World Tourism Barometer za měsíce leden a únor

Více

Magni Cesty s příběhem

Magni Cesty s příběhem Cesty s příběhem Magni Cesty s příběhem ROZVOJ POZNÁVACÍHO A KULTURNÍHO CESTOVNÍHO RUCHU MĚST A REGIONŮ PRO DOMÁCÍ A ZAHRANIČNÍ TURISTY HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Ing. Marek Toušek

Více

Současný stav a perspektivy cestovního ruchu v mezinárodních souvislostech

Současný stav a perspektivy cestovního ruchu v mezinárodních souvislostech Současný stav a perspektivy cestovního ruchu v mezinárodních souvislostech Konference Vysoká škola ekonomická Praha, 17. září 2009 I. Tržby v ubytování, stravování a pohostinství Ukazatel Index 2009/2008

Více

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0 Sdružení AMICITIA VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 3 1.2. Vzdělávací činnost 4 1.3. Podíl financování a kapacita 5 1.4. Prezentace

Více

Výroční zpráva za rok

Výroční zpráva za rok Výroční zpráva za rok 2014 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: řízením Bc. Markéta Grundmannová,

Více

Oddíl B. Odpovědnost za výchovu a vzdělávání v církvi a jejich hospodářské zajištění

Oddíl B. Odpovědnost za výchovu a vzdělávání v církvi a jejich hospodářské zajištění ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

Region soudržnosti NUTS II Střední Morava. Model IPRM a IPRÚ

Region soudržnosti NUTS II Střední Morava. Model IPRM a IPRÚ Region soudržnosti NUTS II Střední Morava Model IPRM a IPRÚ IPRM-integrovaný plán rozvoje města Východiska na úrovni EU a ČR - Legislativa pro období 2007-2013 důraz na integrovaný přístup a tlak velkých

Více

TISK č. 14 (Komise D)

TISK č. 14 (Komise D) TISK č. 14 (Komise D) 1. zasedání 34. synodu ČCE (14. 17. 5. 2015) TISK 14 ROZPOČET 2015, REPARTICE, SBÍRKY A PERSONÁLNÍ FOND 2016 A) Úvod k rozpočtu pro rok 2015 Rozpočet Českobratrské církve evangelické

Více

Uznatelné výdaje v grantových projektech

Uznatelné výdaje v grantových projektech Uznatelné výdaje v grantových projektech MPSV Praha, září 2005 Musí splňovat tato kriteria: Uznatelné výdaje obecná pravidla Typ výdaje: výdaj musí být vynaložen na činnosti v souladu s nařízeními Evropského

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice. Ing. Jaromír Beránek Mag Consulting, s.r.o.

Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice. Ing. Jaromír Beránek Mag Consulting, s.r.o. Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice Ing. Jaromír Beránek Mag Consulting, s.r.o. Kde se krize objevila? vznik krize v USA 1. zmínka o krizi: Alan Greenspan (bývalý předseda Fedu) duben 2008

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Technika poskytování služeb cestovního ruchu Téma Ročník

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2011

Zpráva o hospodaření v roce 2011 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2011 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby města

Více

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 1999 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě pokračoval v úspěšném hospodaření a za rok 1999 dosáhl zisku ve výši

Více

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s. Podpora cestovního ruchu ve Zlínském kraji

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s. Podpora cestovního ruchu ve Zlínském kraji Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s. Podpora cestovního ruchu ve Zlínském kraji Starý Hrozenkov 14. 10. 2009 1. Pozice Centrály cestovního ruchu ve Zlínském kraji Centrála cestovního ruchu

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2012 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2012 1.Příjmy provozní

Více

Cestovní ruch. VY_32_INOVACE_Z.3.25 PaedDr. Alena Vondráčková 2.pololetí školního roku 2012/2013

Cestovní ruch. VY_32_INOVACE_Z.3.25 PaedDr. Alena Vondráčková 2.pololetí školního roku 2012/2013 Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

Rozbor hospodaření OS ČLK Liberec za rok 2012

Rozbor hospodaření OS ČLK Liberec za rok 2012 Výnosy Rozbor hospodaření OS ČLK Liberec za rok 2012 818 429,05 celkem Výnosové účty Částka Rozbor účtu 602001 Ostatní výnosy 650,00 výnos z poplatků za přeregistraci lékařů 602002 Prezentace firem, reklama

Více

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 6 1.3. Podíl financování a kapacita

Více

CENTRUM VOLNÉHO ČASU HUSTOPEČE. Příspěvková organizace

CENTRUM VOLNÉHO ČASU HUSTOPEČE. Příspěvková organizace CENTRUM VOLNÉHO ČASU HUSTOPEČE Příspěvková organizace Kulturní středisko Dům dětí a mládeže CVČ Centrum celoživotníh o vzdělávání Turistická základna Celné Počet účastníků Naše činnost udržení rozsahu

Více

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 1. Textová část. Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 byl zřízen MŠMT zřizovací

Více

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

Trendy na straně domácí a zahraniční klientely. Ing. Rostislav Vondruška ČCCR - CzechTourism Hospitality & Tourism Summit Praha, 12.4.

Trendy na straně domácí a zahraniční klientely. Ing. Rostislav Vondruška ČCCR - CzechTourism Hospitality & Tourism Summit Praha, 12.4. Trendy na straně domácí a zahraniční klientely Ing. Rostislav Vondruška ČCCR - CzechTourism Hospitality & Tourism Summit Praha, 2.4.202 Světové trendy v cestovním ruchu 2 Trendy ve spotřebním chování /2

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, přísp.org. Tkalcovská 460, 51401 Jilemnice telefon 481 549 259, email reditel@gymjil.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Vypracoval: P.Kuříková, J.Lipská..

Více

III. národní workshop - 21.9.2010

III. národní workshop - 21.9.2010 III. národní workshop - 21.9.2010 Mgr. Jiří Lahoda Vedoucí bytového odboru Magistrátu města Brna Základní údaje o bytovém fondu a problematice bydlení města Brna Analytické a koncepční materiály bydlení

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2012

Zpráva o hospodaření v roce 2012 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2012 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek 1 Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Zpráva o činnosti. Technické služby Kostelec nad Orlicí, s.r.o., vykázaly za rok 2008 hospodářský výsledek - ztrátu ve výši 579 829,55 Kč.

Zpráva o činnosti. Technické služby Kostelec nad Orlicí, s.r.o., vykázaly za rok 2008 hospodářský výsledek - ztrátu ve výši 579 829,55 Kč. Technické služby Kostelec nad Orlicí, s.r.o. Rudé armády 1458, 517 41 Kostelec nad Orlicí IČO: 26011247, DIČ: CZ26011247 zápis v OR KS v Hradci Králové oddíl C, vložka 19957 Zpráva o činnosti hospodářský

Více

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2013

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2013 Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2013 Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s.r.o. Úsek cestovního ruchu Destinační management Náměstí Svornosti 2 38101 Český Krumlov www.ckrumlov.cz/destination

Více

Ekonomické perspektivy v cestovním ruchu. Autor: Ing. Jaromír Beránek

Ekonomické perspektivy v cestovním ruchu. Autor: Ing. Jaromír Beránek Ekonomické perspektivy v cestovním ruchu Autor: Ing. Jaromír Beránek Cestovní ruch Cestovní ruch je jedna z nejsvobodnějších lidských činností, kde v demokratickém světě nikde nikdo nikomu nepřikazuje

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 8. 1. 2013

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 8. 1. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_16 Název materiálu: CESTOVNÍ RUCH Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace charakterizuje žákům podstatu a členění cestovního ruchu

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město Výroční zpráva 2007 Křesťanský sbor Praha Jižní Město Hrabákova 1969, Praha 4, 148 00 tel.: 603 174 268 e-mail: KS.PRAHA.JM@POST.CZ www.ksjm.ecn.cz Obsah Poslání, základní orientace Cílová skupina (oblast)

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2013

Zpráva o hospodaření v roce 2013 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2013 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek 1 Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby

Více

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3 Sdružení AMICITIA VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 5 1.3. Podíl financování a kapacita 5 1.4.

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil z 86. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 13. 2. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera,

Více

Ekonomická stránka CR

Ekonomická stránka CR Ekonomická stránka CR Příjmy, výdaje a bilance ZCR za rok 2007 až 2012 (v mil. Kč) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 příjmy ze ZCR 132 914,1 139 828,2 133 118,2 132 623,0 135 954,0 135 007,0 137 815,0

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2007

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2007 ČESKÁ RUGBYOVÁ UNIE ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2007 Zpracováno dne: 19.2.2008 Účetní závěrka: 28.1.2008 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ZA ROK 2007 Celkové výnosy ČSRU dosáhly v roce 2007 částky 11 169 536 Kč a

Více

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky:

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012 Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: 1) Příspěvek Krajského úřadu - odboru školství v Plzni na činnost školy účelový znak 33353

Více

Krátkodobá koncepce rozvoje kultury v Dačicích 2005 2006

Krátkodobá koncepce rozvoje kultury v Dačicích 2005 2006 Krátkodobá koncepce rozvoje kultury v Dačicích 2005 2006 Kulturní komise doporučuje radě města následující opatření ke zvýšení úrovně kultury v Dačicích, přičemž respektuje finanční možnosti města a dbá

Více

Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008

Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008 TRAVEL, LEISURE AND TOURISM Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008 červen 2010 prezentace 12.7.2010 ADVISORY Cíle

Více

Hudební festivaly přináší státu dvakrát více než činí státní dotace

Hudební festivaly přináší státu dvakrát více než činí státní dotace Hudební festivaly přináší státu dvakrát více než činí státní dotace Díky deseti hudebním festivalům, členům Asociaci hudebních festivalů České republiky, utratili návštěvníci v městech konání festivalů

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 Výroční zpráva za rok 2006 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Třetí rok činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu, nemohu nazvat jinak než rokem stagnace, ne-li regrese.

Více

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2008 ADRESA: SHM Klub Liblice Liblice 58, 277 32 Byšice Tel.: 731 625 905 e-mail: IČ: 68382570 DIČ: 045-68382570 č.ú.: 133719254

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 Na zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kohoutovice dne 22.12.2010 byla na rok 2011 pro ZŠ Brno, Pavlovská

Více

Domácí cestovní ruch v Jihočeském kraji

Domácí cestovní ruch v Jihočeském kraji Domácí cestovní ruch v Jihočeském kraji Obsah prezentace Vývoj návštěvnosti domácími turisty Profil návštěvníků Jižních Čech Výzkumy CzechTourism 2 Vývoj návštěvnosti domácími turisty Domácí turisté v

Více

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2013

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2013 Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691 Projednáno na pracovní poradě dne: Projednáno školskou radou dne: Zpráva o hospodaření Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ,

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

Bliss [ká se] na lepší časy? Ing. Rostislav Vondruška ČCCR CzechTourism Konference SLM 6. 10. Karlovy Vary

Bliss [ká se] na lepší časy? Ing. Rostislav Vondruška ČCCR CzechTourism Konference SLM 6. 10. Karlovy Vary Bliss [ká se] na lepší časy? Ing. Rostislav Vondruška ČCCR CzechTourism Konference SLM 6. 10. Karlovy Vary Statistiky 1. pololetí 2010 - lázně Celkově vidíme nárůst u počtů hostů, a to o 5% oproti 1. pololetí

Více

1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní ruch v platební bilanci ČR 3. Dopady hospodářské krize na cestovní ruch 4.

1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní ruch v platební bilanci ČR 3. Dopady hospodářské krize na cestovní ruch 4. Zahraniční cestovní ruch ČR Rudolf Olšovský ředitel odboru platební bilance Sekce měnová a statistiky ČNB VŠE Praha 17. září 2009 Obsah 1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní

Více

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva Společnost pro obnovu památek Úštěcka Výroční zpráva 2014 Základní informace Adresa: Občanské sdružení Společnost pro obnovu památek Úštěcka 1. máje 18, 411 45 Úštěk www stránky: www.pamatky-ustecko.cz

Více

KRKONOŠE. Projekt všestranného rozvoje regionu

KRKONOŠE. Projekt všestranného rozvoje regionu KRKONOŠE 2020 Karkonosze Projekt všestranného rozvoje regionu Krkonoše včera a dnes Krkonoše jsou nejznámějším českým pohořím. Díky atraktivní přírodě a dobrým klimatickým podmínkám lákají dlouhodobě tisíce

Více

SMĚRNICE SYNODNÍ RADY schválená na zasedání SR dne 5. 5. 2011 O PRACOVNÍCH CESTÁCH A POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD

SMĚRNICE SYNODNÍ RADY schválená na zasedání SR dne 5. 5. 2011 O PRACOVNÍCH CESTÁCH A POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD SMĚRNICE SYNODNÍ RADY schválená na zasedání SR dne 5. 5. 2011 O PRACOVNÍCH CESTÁCH A POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD Číslo: SR/03/2011 Účinnost od: 6. 5. 2011 Směrnice synodní rady jsou se všemi právy, povinnostmi

Více

Představení projektů KLACRu o.s.

Představení projektů KLACRu o.s. www.klacr.cz Představení projektů KLACRu o.s. Moravskoslezského klastru cestovního ruchu Mgr. Petra Volkmerová Dovolená a Region, 2012 PROJEKT PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE KLASTRŮ CR (OROT PARTNER) Cíle projektu:

Více

ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY

ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY VYBRANÝCH SEKTORŮ CESTOVNÍHO RUCHU NA ÚZEMÍ ČR Prezentace Praha, 30. srpna 2010 Předmětné sektory a jednotlivé fáze projektu Předmětné sektory Hromadná a individuální

Více

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011 Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011 Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s.r.o. Úsek cestovního ruchu Destinační management Náměstí Svornosti 2 381 01 Český Krumlov www.ckrumlov.cz/destination

Více

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Výnosy za rok činily celkem: 14 139 263,26 Kč 1/ provozní

Více

Výsledky z dotazníkového šetření budou k dispozici veřejnosti v červnu 2013 a budou volně dostupné na webových stránkách města Telče.

Výsledky z dotazníkového šetření budou k dispozici veřejnosti v červnu 2013 a budou volně dostupné na webových stránkách města Telče. Dobrý den, žádáme všechny ubytovatele, hoteliéry, restauratéry o vyplnění dotazníku, který je součástí Marketingového průzkumu města Telče. Realizátorem marketingového průzkumu je Vysoká škola polytechnická

Více

PŘÍJMY ČRK 2 491 VÝDAJE ČRK 4 606 ROZDÍL -2 115 PŘÍJMY ČRK 2 480 VÝDAJE ČRK 365 ROZDÍL 2 115 HLAVNÍ ČINNOST -2 115 EKONOMICKÁ ČINNOST 2 115 ROZDÍL 0

PŘÍJMY ČRK 2 491 VÝDAJE ČRK 4 606 ROZDÍL -2 115 PŘÍJMY ČRK 2 480 VÝDAJE ČRK 365 ROZDÍL 2 115 HLAVNÍ ČINNOST -2 115 EKONOMICKÁ ČINNOST 2 115 ROZDÍL 0 PŘÍJMY ČRK 2 491 HLAVNÍ ČINNOST Z HLAVNÍ ČINNOSTI ČRK 1 100 Z DOTACÍ MŠMT A KRAJŮ 261 Z PŘÍSPĚVKŮ SAZKY, a.s. 900 OSTATNÍ PŘÍJMY 230 VÝDAJE ČRK 4 606 NA SEKRETARIÁT A RADU ČRK 1 205 NA QSL SLUŽBU 1 016

Více

Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří

Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří Schváleno ČSÚ pro MMR ČR ČV 125/13 ze dne 26.10. 2012 Dotazník je součástí Programu statistických zjišťování na rok 2013. Podle zákona č. 89/1995

Více

1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ

1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ 1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ Splnění zvolených globálních a specifických cílů je podmíněno realizací řady aktivit. Jejich návrh je zpracován v následující kapitole, a to na 3 úrovních dle míry abstrakce/konkrétnosti:

Více

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory OBDOBÍ: 1.1.2012 31.12.2012 Název a sídlo účetní jednotky: Seniorcentrum OASA s.r.o. Sídlo: Petřvaldík 68, 742 60 Petřvald 2 IČ: 27857018 Datum

Více

Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří

Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří Schváleno ČSÚ pro MMR ČR ČV 125/13 ze dne 2610 2012 Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří Dotazník je součástí Programu statistických zjišťování na rok 2013 Podle zákona č 89/1995 Sb,

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2014 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2014 1.Příjmy provozní

Více

Statistika návštěvnosti města Mariánské Lázně. Infocentrum města Mariánské Lázně 06/2014

Statistika návštěvnosti města Mariánské Lázně. Infocentrum města Mariánské Lázně 06/2014 Statistika návštěvnosti města Mariánské Lázně Infocentrum města Mariánské Lázně 6/214 Zdroje ČSÚ Infocentrum Foto: kvpoint.cz ČSÚ hromadná ubytovací zařízení Návštěvnost a přenocování v hromadných ubytovacích

Více

Tabulkové vyhodnocení vlivů. na životní prostředí

Tabulkové vyhodnocení vlivů. na životní prostředí Tabulkové vyhodnocení vlivů opatření prioritních os 1, 2 a 3 na životní prostředí Tabulka se vztahuje ke kapitole 7.3. textu vyhodnocení, v němž jsou také podrobně popsány metody hodnocení. V rámci legendy

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, přísp.org. Tkalcovská 460, 51401 Jilemnice telefon 481 549 259, email reditel@gymjil.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval: E.Jiroušová, J.Lipská..

Více

Destinační management turistické oblasti Jeseníky (Jeseníky-východ) Odborná konference Ostrava 1.3. 2012

Destinační management turistické oblasti Jeseníky (Jeseníky-východ) Odborná konference Ostrava 1.3. 2012 Destinační management turistické oblasti Jeseníky (Jeseníky-východ) Odborná konference Ostrava 1.3. 2012 1 1. Vytvoření prováděcího dokumentu v souladu s marketingovou strategií a AP 2011/2012 2. Institucionalizace

Více

Rozbor hospodaření OS ČLK Kladno za rok 2012

Rozbor hospodaření OS ČLK Kladno za rok 2012 Výnosy Rozbor hospodaření OS ČLK Kladno za rok 2012 761 111,38 celkem Výnosové účty Částka Rozbor účtu 602001 Ostatní výnosy 2881,39 přeregistracelékařů,telefon pře)čtovaný OSK,použití kanc.techniky pro

Více

Úvodní slovo. Informace o organizaci

Úvodní slovo. Informace o organizaci Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé, Úvodní slovo dostává se Vám do rukou první výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Společnost byla založena v roce 2013 s cílem převzetí aktivit,

Více

Aikido Vinohrady Praha, o.s.

Aikido Vinohrady Praha, o.s. Aikido Vinohrady Praha, o.s. Výroční zpráva za rok 2007 Vypracoval Martin Švihla 2.1.2008 Obsah zprávy: Aikido Poslání klubu Činnost klubu Klub v roce 2007 Pravidelná výuka Nepravidelné aktivity (semináře,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Občanské sdružení pacientů s idiopatickými střevními záněty Sídlo: Za Poříčskou bránou 21/365, Praha 8, PSČ: 186 00 IČ: 227 20 936 Vážení členové a přátelé Občanského sdružení

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

2 PŘÍJMY ROZPOČTU Celkové rozpočtové příjmy poplatek za lázeňský a rekreační pobyt poplatek z ubytovací kapacity poplatků ze psů

2 PŘÍJMY ROZPOČTU Celkové rozpočtové příjmy poplatek za lázeňský a rekreační pobyt poplatek z ubytovací kapacity poplatků ze psů 1. ROZPOČET MČ PRAHA LYSOLAJE NA ROK 2012 2 PŘÍJMY ROZPOČTU Celkové rozpočtové příjmy (závazný ukazatel rozpočtu) ve výši 7.943.000 Kč je rozepsán na základě rozpočtové skladby do tří tříd, a to na třídu

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

Specifikace předmětu zakázky

Specifikace předmětu zakázky Zadavatel: Obchodní akademie, Český Těšín, Sokola Tůmy 12, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.0754 Název projektu: Za jazyky do světa Název veřejné zakázky: Výzva k podání

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů .8 Základní účtování nákladů a výnosů.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady Při zhotovování výrobků nebo provedení jiných výkonů dochází ke spotřebě výrobních činitelů (spotřeba materiálu, pracovní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 V následujícím přehledu jsou uvedené některé podstatné body výroční zprávy. Pět největších úspěchů

Více

Obsah formuláře: Upozornění: A. Obecná část souhrnné informace o žadateli

Obsah formuláře: Upozornění: A. Obecná část souhrnné informace o žadateli Žádost poskytovatele sociální služby o dotaci pro rok 2011 Obsah formuláře: A. Obecná část souhrnné informace o žadateli 1. Identifikační údaje o žadateli 2. Přílohy k žádosti B. Specifická část - charakteristika

Více

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES MČ PRAHA - BŘEZINĚVES U Parku 140/3, 182 00 Praha 8 Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Březiněves Zasedání bylo zahájeno v 17.00 hod. starostou Ing. Jiřím Haramulem. Přítomní zastupitelé: dle prezenční

Více

Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti)

Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti) Obsah formuláře: Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti) A. Obecná část souhrnné informace o žadateli 1. Identifikační údaje o

Více

Putování po historických městech Čech, Moravy a Slezska

Putování po historických městech Čech, Moravy a Slezska Projekt z integrovaného operačního programu, Prioritní osa 6.4. a, b. Národní podpora cestovní ruchu Putování po historických městech Čech, Moravy a Slezska ÚVOD uvedení do projektu ČR je významnou destinací

Více