3. zasedání 33. synodu ČCE ( ) TISK 18/7 REKREAČNÍ STŘEDISKA POVŠECHNÉHO SBORU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3. zasedání 33. synodu ČCE (30. 5. 2. 6. 2013) TISK 18/7 REKREAČNÍ STŘEDISKA POVŠECHNÉHO SBORU"

Transkript

1 TISK č. 18/7 (Komise B, D) 3. zasedání 33. synodu ČCE ( ) TISK 18/7 REKREAČNÍ STŘEDISKA POVŠECHNÉHO SBORU 2. zasedání 33. synodu svým usnesením č. 61 schválilo koncepci rekreačních středisek ČCE předloženou v tisku č. 18/13. Synodní rada předkládá synodu zprávu o naplňování koncepce rekreačních středisek ČCE v této struktuře: A) Zpráva o činnosti programové pracovnice B) Zprávy rekreačních středisek TJAK, Běleč nad Orlicí + výsledovka střediska za rok 2012 Horský domov Herlíkovice + výsledovka střediska za rok 2012 Evangelické středisko Chotěboř + výsledovka střediska za rok 2012 Penzion Doubravka, Luhačovice + výsledovka střediska za rok 2012 Sola fide, Janské Lázně výsledovka střediska za rok 2012 Church pension, Praha výsledovka střediska za rok 2012 A) Zpráva o činnosti programové pracovnice Programová pracovnice: Klára Černá Nástup do pracovního poměru v ÚCK: Datum vypracování zprávy: Zdroj financování programové pracovnice: dar HEKS ve výši ,- Kč Přehled činnosti programové pracovnice je seřazen podle náplně práce stanovené v koncepci rekreačních středisek v tisku č. 18/13 pro 2. zasedání 33. synodu. a) Vyhledávání, spolu s oddělením výchovy a vzdělávání ÚCK (OVV), nových typů programů pro střediska a modifikování stávajících programů - Děje se tak, především při plánování nových akcí, jako např. sebeobrana pro ženy (Luhačovice, ), plánovaný fotografický workshop a další připravované akce viz tabulka v závěru zprávy. - Byl proveden pokus zorganizovat kurzy či vzdělávání typu Křesťanství pro nekřesťany. Zatím nerealizováno a neplánováno z důvodu nenalezení vedoucích kurzů ze strany kazatelů. b) Vyhledání spolupracovníků - Spolu s OVV rozšiřujeme databázi spolupracovníků z různých oblastí, např. teologie, umění, vaření, bezpečnost práce, psychologie, kteří jsou ochotni spolupracovat na připravovaných akcích ve střediscích. - Je rozšiřována databáze OVV účastníků kurzů a akcí za účelem cílené propagace akcí pořádaných ČCE. c) Připravování akcí spolu s kuratorii a správci středisek - Probíhá průběžně například Rodinná dovolená s rukodělnou dílnou v Chotěboři. Tento pobyt je připravený spolu s kuratoriem a správcem. Na projektu spolupracuje také Diakonie ČCE, pobočky z Litoměřic a Čáslavi Diakonie na pobyt vyšle své zaměstnance, kteří povedou dílny pro děti i dospělé. 1

2 d) Koordinování propagace všech středisek a jejich programů v tuzemsku i zahraničí - Probíhá průběžně propagace v zahraničí se děje ve spolupráci s ekumenickým oddělením ÚCK. - Na Kirchentagu v Hamburku jsme měli tematický stánek v sekci církevních ubytovacích zařízení. Programová pracovnice ve spolupráci s propagační komisí připravila brožuru s kontakty a informacemi o všech našich střediscích. Brožura je k dispozici v předsálí synodu. - Vydala se mapa Prahy ve spolupráci s Church pensionem na zadní straně mapy je celoplošná reklama na všechna rekreační zařízení ČCE. - Byla provedena propagační akce u většiny církví ekumeny (Církev bratrská, Adventisté sedmého dne, Jednota bratrská, Apoštolská církev, Bratrská jednota baptistů, Církev československá husitská, Slezská církev evangelická a.v., Římskokatolická církev, Pravoslavná církev, Starokatolická církev, Evangelická církev metodistická, Křesťanské sbory, Luterská evangelická církev, Církev řeckokatolická, Evangelická církev a.v., Armáda spásy). - Bylo započato jednání s ERC o realizaci webových stránek, která by nabízela křesťanská ubytovací zařízení v ČR (obdoba e) Zajišťování personálního obsazení vedení programové části jednotlivých akcí - Probíhá samostatně i ve spolupráci s OVV a s kuratorii, viz předchozí body (a,b,c). f) Příprava, ve spolupráci se správci a kuratorii, ideových plánů případných investičních akcí souvisejících s programy - Zatím plněno částečně investiční akce pro rozpočet byly připravovány v době nástupu programové pracovnice, takže nebyla možnost se na nich racionálně podílet. - Plně probíhá v Doubravce (Luhačovice), která je spravována programovou pracovnicí. g) Spolupráce na získávání grantových a investičních prostředků pro střediska - Proběhla schůzka s fundraisery. - Byly stanoveny priority pro získávání prostředků rekreačním střediskům. h) Zajišťování vzdělávání správců a zaměstnanců středisek a organizování setkávání vedoucích středisek a koordinace jejich práce - Proběhlo setkání všech správců středisek Jednalo se o úvodní setkání, při kterém se nastavila pravidla setkávání. Byl vyhledán vzdělávací program, který je otevřený pro zaměstnance z oboru cestovní ruch, pohostinství. Někteří správci se zúčastní vybraných kurzů (M. Cejnar Sola fide). Další setkání správců proběhne s přednáškou z oblasti hygieny v provozech ubytovacích a stravovacích zařízení. i) Podílení se, spolu s vedením ÚCK, kuratorii a správci, na přípravě rozpočtů v programové části - Střediska nemají ve svých rozpočtech programovou část. Přehled připravovaných akcí a programů ve střediscích: Akce pořádané Koordinací středisek Poznámka setkání správců Praha proběhlo Outdoorový víkend Herlíkovice zrušeno - neúčast Kirchentag Hamburk Outdoorový víkend Herlíkovice zrušeno - neúčast Noc kostelů jinak Herlíkovice 2

3 Sebeobrana pro ženy Luhačovice Janáčkovský festival Luhačovice Rukodělný kurz s Diakonií Chotěboř brigáda - spolupráce v propagaci akce Herlíkovice Eine Woche mit Herrn Hamburger Herlíkovice Dětský víkend (Písní a tancem) Luhačovice Kurz vaření pro celiaky a diabetiky Chotěboř září generační setkání brigádníků Herlíkovice v přípravě Křesťanství v kostce pro nevěřící? v přípravě Víkendovka o dobrovolnictví Běleč v přípravě jazykové víkendové kurzy Janské Lázně uvažováno Rukodělný workshop - Advent Herlíkovice/ Janské Lázně uvažováno Fotografický víkend Herlíkovice/Běleč/Luhačovice uvažováno Křesťanské umění - památky?? uvažováno Křesťanské tradice?? uvažováno Kurz Alfa? Plánové akce: 1. Noc kostelů jinak Herlíkovice ( ) Ve spolupráci se sborem ve Vrchlabí a o.s. Přátelé Herlíkovic. Během Noci kostelů bude v herlíkovickém kostele připravený program. Ráda bych na tuto akci pozvala všechny zájemce z řad ČCE. 2. Sebeobrana pro ženy Luhačovice ( ) Základní kurz sebeobrany pro ženy. Zajištěn odborný i duchovní program farářem naší církve. Jde o prevenci a seznámení se s problematikou sebeobrany a souvisejících aspektů. Kurz je určen pro ženy, které mají obavu o svoji bezpečnost např. při večerních cestách na biblické apod. 3. Janáčkovský festival Luhačovice ( ) Pobyt se uskuteční v termínu, kdy je v Luhačovicích již tradiční festival Janáček a Luhačovice. Naši hosté si mohou vybrat z nabídky festivalových koncertů. Během celého pobytu bude v Doubravce k dispozici farář, který bude připravovat každodenní pobožnost. Na jeden den přijede také host operní režisér Miloslav Nekvasil, který bude mít pro naše hosty z Doubravky připravenou přednášku o Janáčkově tvorbě. 4. Rukodělný kurz s Diakonií ČCE Chotěboř ( ) Zaměstnanci z dílen středisek Diakonie v Litoměřicích a Čáslavi povedou workshopy s různými technikami rukodělných aktivit. Jde o oživení tradiční rodinné dovolené ve středisku v Chotěboři. 5. Eine Woche mit Herrn Hamburger Herlíkovice ( ) Pobyt, který se připravil pro účastníky Kirchentagu. Akce je zaměřená na mladší aktivní lidi, kteří do Krkonoš jezdí za sportem a odpočinkem. Během dne je pro účastníky připraven program s výlety po přírodních památkách, večery budou zaměřeny na povídání o minulosti Herlíkovic program připraví o.s. Přátelé Herlíkovic. 6. Kurz vaření pro celiaky a diabetiky Chotěboř ( ) Kurz povede odbornice poradkyně klubu celiaků, během pobytu bude probíhat praktická výuka probírané recepty si účastníci na místě sami vyzkouší. Na pobyt bych ráda pozvala lékaře, který by promluvil o problematice bezlepkové diety a případných dalších kombinací této diety s cukrovkou apod. 3

4 Akce v úvahách a přípravě: 1. Rukodělný adventní workshop před začátkem adventu; workshop ve spolupráci s Diakonií ČCE víkendové tvoření adventních věnců a vánočních ozdob. Výrobky by mohla následně Diakonie zpeněžit na vánočních trzích. 2. Fotografický víkend víkend s fotografem, který by vysvětlil základní techniky focení. Účastníci by si mohli procvičit nabité vědomosti v terénu pod odborným dohledem. 3. Kurz Alfa ve spolupráci s pastoračním centrem pobyt pro účastníky Alfa kurzu. 4. Křesťanské umění památky pobyt s odborníkem na církevní památky dané lokality výlety po okolí. 5. Křesťanské tradice pobyt pro sympatizanty víry pobyt s odborníkem na staré lidové tradice a jejich spjatost s církevním rokem. Proběhlé akce: 1. Schůzka správců středisek Praha Seznámení správců s funkcí koordinátorky středisek/programovou pracovnicí, vyjasnění a naplánování nových kroků ve vztahu k prezentaci středisek na venek i vně církve. 2. Sportovně sebepoznávací outdoorové víkendy ( a ; Herlíkovice) Akce byla zrušena pro nedostatek přihlášených. Další činnost programové pracovnice V rámci koordinace středisek: - Propagace akcí ve střediscích prostřednictvím internetu: Evangnet.cz, E-cirkev.cz, zasílání pozvánek na nové akce mailem všem sborům ČCE, inzerce v Českém bratru, Bratrstvu. - Prezentace středisek jako celku: spolupráce na inovacích na webových stránkách středisek, brožura, mapa, tvorba loga. - Prezentace středisek i v dalších církvích v ČR (Církev bratrská, Adventisté sedmého dne, Jednota bratrská, Apoštolská církev, Bratrská jednota baptistů, Církev československá husitská, Slezská církev evangelická a.v., Římskokatolická církev, Pravoslavná církev, Starokatolická církev, KS, Evangelická církev metodistická, Křesťanské sbory, Luterská evangelická církev, Církev řeckokatolická, Evangelická církev a.v., Armáda spásy). - Vyhledávání vhodných vzdělávacích programů pro správce a zaměstnance středisek. - Spolupráce s kuratorii jednotlivých středisek. - Příprava a postupná realizace informačního systému o obsazení středisek v současné době není evidence obsazenost jednotlivých středisek v digitální formě. Cílem je dosáhnout aktuální informovanosti o volných a obsazených termínech, perspektivně on line. Programová pracovnice fakticky převzala správu střediska Doubravka v Luhačovicích po ukončení nájemního vztahu dosavadní nájemkyně k spočívající zejm. v: - zajištění marketingové části správcovství penzionu Doubravka v Luhačovicích. - testování případného nového modelu vedení střediska. - spolupráce s architektem při plánování koncepce nového vzhledu penzionu. Programová pracovnice zaslala všem sborům ČCE dotazník ohledně církevních rekreačních zařízení, zpět se vrátilo 33 odpovědí. Shrnutí odpovědí: - Se středisky, do kterých sbory již jezdí, jsou sbory spokojené! - Většina dotázaných sborů do středisek nejezdí z finančních a personálních důvodů (buď nemají peníze, nebo nemají dostatek zájemců ve sboru). - Pro téměř všechny sbory je z pohledu nabídky nejdůležitějším a rozhodujícím faktorem cena. Klára Černá, programová pracovnice 4

5 Počty lůžek 3. zasedání 33. synodu ČCE ( ) TISK 18/7 B) Zprávy středisek B.1. Zpráva za středisko Tábor J.A.Komenského, Běleč nad Orlicí Vážení delegáti synodu, bratři a sestry. V letošním roce si naše církev připomíná 20. výročí obnovení činnosti v bělečském táboře. Obětavým úsilím řady členů církve a s finanční podporou řady domácích a zahraničních dárců, se podařilo změnit tábor ze staveniště na důstojné tábořiště, které směle může svým ubytovacím i stravovacím standardem a cenami konkurovat podobným zařízením v blízkém i vzdáleném okolí. Tábor disponuje kapacitou cca 100 sezonních lůžek a cca 50 celoročně využitelnými lůžky. Našim hostům nabízíme ubytování a stravování táborové, kempové úrovně. Lokalita a charakter tábora vymezují zejména sezonní charakter provozu, kdy jsme schopni vytvořit příjemné prostředí pro dětské tábory, rodinné pobyty včetně pobytů pro postižené, pro školní výlety a školy v přírodě, pro ozdravné a rekondiční pobyty seniorů. Prakticky všechny objekty areálu prošly významnými rekonstrukcemi, obnova se týká i potřebné infrastruktury. V letošním roce dochází k přestavbě hygienických zařízení malého tábora, která jsou nově řešena ve stylu dřevostavby podle projektu manželů Jandových ze Sušice. V projektu Běleč bez bariér dlouhodobě sledujeme zvyšování bezbariérové dostupnosti většiny objektů. Aktuální výzvou v hospodaření tábora je dostatečné generování prostředků ve významné části odpisů, které by mohly být reinvestovány a zajišťovaly průběžnou obnovu areálu. Dlouhodobě usilujeme o snižování energetické náročnosti tábora. V roce 2012 jsme dosáhli obsazenosti lůžek. Strukturu podle různých hledisek znázorňují grafy níže. Počty obsazených lůžek podle měsíců v roce Měsíce v roce

6 Počet a poměr akcí ČCE a ostatních v roce ; 50% 862; 5% 7133; 45% akce ČCE ostatní církevní ostatní Počty lůžek v roce 2012 podle skupin hostů akce dětí a mládeže akce pro rodiny akce pro seniory 6871 akce pro ostatní Tomáš Matuška, správce střediska

7 Výsledovka střediska TJAK Běleč za rok Drobný spotřební materiál , Tržba za stravování , Drobný hmotný materiál , Tržby z ubytování , Potraviny , Tržby z prodeje služeb - kurzy , Pohonné hmoty , Tržby z prodeje služeb - ostatní , Elektřina , Úroky z vkladů na BÚ 169, Plyn , Ostatní finanční výnosy 0,58 (zaokrouhlení) Vodné, stočné , Přijaté příspěvky (dary) , Opravy a údržba strojů a zařízení , Přeúčtování výnosů mezi středisky , Opravy a údržba aut , Opravy a údržba ostatní , Cestovné , Služby, práce výrobní povahy , Poštovné 2 402, Telekomunikační služby, internet , Hrubé mzdy , Dohody , Zdravotní pojištění , Sociální pojištění , Náhrady za nemoc 7 597, Důchodové připojištění hrazené 7 200,00 zaměstnavatelem-limit Zákonné úrazové pojištění osob 4 265, Daň silniční 3 000, Daň z nemovitostí , Daň silniční 0, Poplatky správní 5 825, Poplatky ostatní-notářské a jiné 1 500, Ostatní provozní náklady , Pojištění budov 7 586, Pojištění aut 9 973, Pojištění-ostatní, jednorázové 44, Ostatní finanční náklady 6, Bankovní výlohy 6 026, Odpisy HM - budovy , Odpisy HM - věci movité 0, Odpisy vozidlo 8 800,00 Celkové výnosy ,60 Celkové náklady ,26 Hospodářský výsledek ,66 7

8 Výsledovka střediska TJAK Běleč bez odpisů za rok Drobný spotřební materiál , Tržba za stravování , Drobný hmotný materiál , Tržby z ubytování , Potraviny , Tržby z prodeje služeb - kurzy , Pohonné hmoty , Tržby z prodeje služeb - ostatní , Elektřina , Úroky z vkladů na BÚ 169, Plyn , Ostatní finanční výnosy 0,58 (zaokrouhlení) Vodné, stočné , Přijaté příspěvky (dary) , Opravy a údržba strojů a zařízení , Přeúčtování výnosů mezi středisky , Opravy a údržba aut , Opravy a údržba ostatní , Cestovné , Služby, práce výrobní povahy , Poštovné 2 402, Telekomunikační služby, internet , Hrubé mzdy , Dohody , Zdravotní pojištění , Sociální pojištění , Náhrady za nemoc 7 597, Důchodové připojištění hrazené 7 200,00 zaměstnavatelem-limit Zákonné úrazové pojištění osob 4 265, Daň silniční 3 000, Daň z nemovitostí , Daň silniční 0, Poplatky správní 5 825, Poplatky ostatní-notářské a jiné 1 500, Ostatní provozní náklady , Pojištění budov 7 586, Pojištění aut 9 973, Pojištění-ostatní, jednorázové 44, Ostatní finanční náklady 6, Bankovní výlohy 6 026,00 Celkové výnosy ,60 Celkové náklady ,26 Hospodářský výsledek ,34 8

9 B.2. Zpráva za Horský domov, Herlíkovice Nový správce Petr Bárta pracuje v Horském domově od července 2012, proto je přehled chodu střediska v první polovině roku 2012 orientační a vychází z podkladů poskytnutých bývalou paní správcovou. V lednu v Horském domově dobíhal Silvestrovský pobyt, a poté středisko sloužilo individuální rekreaci. Jeden víkend byl rezervován pro skupinový pobyt motorkářů a v dalším týdnu přijela třída z pražské základní školy na týdenní lyžařský kurz. V měsíci únoru probíhaly v Horském domově jarní prázdniny pod vedením bratrů farářů. Středisko bylo v podstatě plné. Březen byl dle očekávání slabším měsícem, na začátku ještě dobíhaly prázdniny, na konci pak přijely na týdenní pobyt maminky s malými dětmi a proběhlo též víkendové školení učitelek z Jilemnice. V dubnu přijeli na dvoudenní školení učitelé ze střední školy v Hradci Králové a následně obsadila celé středisko firma Remedium Praha, která zde pravidelně pořádá psychologický výcvik. Na konci dubna přijela na prodloužený víkend mládež, aby pomohla při údržbě střediska. Květen byl opět značně obsazeným měsícem. Ve středisku se postupně vystřídali: na víkend skupina 50 hostů z Německa, na prodloužený víkend bratr farář Trusina se skupinou cca 35 lidí při Setkání generací, po něm na několik dnů APLA Asociace pomáhající lidem s autismem, další víkend celé středisko obsadila skupina hostů ze Švýcarska, v následujícím týdnu ve středisku pobývala základní škola z Kolovrat a poslední květnový víkend se konala ve středisku svatba. Po ní proběhl na konci května ještě pobyt skupiny vikářů, který trval 14 dni a protáhl se tedy až do června. První červnový prodloužený víkend trávili ve středisku sestry a bratři z Křesťanského společenství. Následně proběhl několikadenní kurz pro začínající kazatele a po něm přijel na víkend sbor ČCE z Nuslí. V půli června proběhl víkendový výcvik diakonie. V druhé polovině června byla odřeknuta jedna z plánovaných akcí, a středisko tak zůstalo neobsazeno. Celé prázdniny sloužilo středisko individuálním pobytům, kromě nich byly v Herlíkovicích pořádány tři pobyty s faráři. V červenci proběhly dva pobyty pro rodiny s dětmi pod vedením Davida Sedláčka a Davida Nečila, v srpnu byl pořádán pobyt pro prarodiče s vnoučaty pod vedením sestry farářky Evy Halamové. Všechny tyto akce byly značně obsazeny. V červenci se též konal týdenní mezinárodní kemp, na který přijeli účastníci z různých zemí včetně USA. Na konci prázdnin proběhla již tradičně týdenní brigáda mládeže. V září proběhl v Horském domově týdenní výcvik Diakonie, plánovaný Retrovíkend byl pro nedostatek přihlášených zrušen. V tomto měsíci proto čerpal personál i část své řádné dovolené. Středisko se zaplnilo opět v říjnu. Nejdříve proběhlo již tradiční Setkání generací s bratrem farářem Trusinou, poté přijela na víkend střední generace sboru ČCE v Pardubicích, a po nich firma Remedium obsadila celé středisko na prodloužený víkend se svým psychologickým výcvikem. Kromě toho proběhlo ještě několik podzimních individuálních pobytů. Jelikož v listopadu a začátkem prosince je středisko opět méně navštěvováno, proběhlo malování koupelen a záchodů na chatě Vilka. Zároveň došlo k výměně rozbitých světel a opravě některých poškozených akumulačních kamen. Byl též vyklizen a vymalován jeden pokoj pro personál. Na Hlavní budově bylo instalováno úsporné osvětlení v jídelně. Byl proveden i důkladný úklid kuchyně a skladů potravin spolu s pracemi, které při obsazeném středisku nelze provádět. Kompletně se středisko zaplnilo na Silvestrovský pobyt, který je každoročně nejvíce žádán. Během celého roku se konají v přilehlém kostelíku alespoň jednou měsíčně bohoslužby, které vysluhuje bratr farář Petr Chlápek z Vrchlabí. Během pobytů a akcí pod vedením farářů se konají bohoslužby pokaždé, a tak je zdejší kostelík místem setkávání i pro věřící z blízkého okolí. Slouží též pro svatby, křtiny, koná se zde Noc kostelů, velikonoční vigilie vzkříšení, na Štědrý den půlnoční bohoslužba a mnoho dalších akcí během roku. Petr Bárta, správce střediska

10 Dodatek ÚCK a SR V roce 2012 byl až na jednu pracovnici technického personálu kompletně vyměněn personál Horského domova od vedoucího střediska až po technického pracovníka. Tato situace vedla sice ke zvýšeným mzdovým nákladům v závěru roku, nicméně nástup nového správce přinesl příjemnější atmosféru ve středisku. Od doplnila pracovní kolektiv pracovníků manželka Petra Bárty paní Petra Bártová. Od rodinného obsazení v řízení střediska očekává synodní rada zlepšení vztahu personálu střediska k návštěvníkům i zvýšení akviziční aktivity vlastního střediska. S ohledem na krátkou dobu trvání pracovního poměru paní Bártové do doby sestavování této zprávy nemohla být tato situace vyhodnocena. Z analýzy provozu střediska vyplývá ve špičkových měsících větší požadavek na hlavní budovu, než je možné v některých okamžicích uspokojit. Tato situace nastává zejména při rodinných pobytech, kdy zejména matky s malými dětmi chtějí být ubytovány ve stejném objektu, kde probíhají programy. Rovněž u některé klientely sílí požadavek ubytování v jedné budově bez nutnosti přecházení. Byla proto vypracována studie rozšíření ubytovací kapacity Hlavní budovy. Jako zdroj této investice je uvažován prodej objektu Vokurka. Tato změna je zatím v oblasti úvah a propočtů. Objekt Kunzárna byl vyčleněn odpovědnostně ze střediska a je zvažován jeho pronájem sdružení Přátelé Herlíkovic, které o pronájem projevuje zájem, za účelem provozování laciné ubytovny a zachování objektu ve stávajícím charakteru budovy. Je posuzována zejména technická realizovatelnost projektu, na kterou panují zcela diametrální názory. Rozhodnutí bude předloženo 4. zasedání 33. synodu. Výsledovka střediska HD Herlíkovice bez odpisů za rok Drobný spotřební materiál , Tržba za stravování , Potraviny , Tržby z pronájmu-nebytové prostory , Pohonné hmoty , Tržby z ubytování , Elektřina , Tržba balíčky , Plyn 2 004, Tržby z prodeje služeb - ostatní 1 391, Opravy a údržba strojů a zařízení 5 421, Kurzové zisky , Opravy a údržba aut , Ostatní provozní výnosy , Opravy a údržba budov a staveb , Přijaté příspěvky (dary) 1 763, Opravy a údržba ostatní , Sbírky 200, Cestovné 3 261, Přeúčtování výnosů mezi středisky , Služby, práce výrobní povahy ,96 Celkové výnosy , Poštovné 1 641, Telekomunikační služby, internet , na propagaci 2 051, Hrubé mzdy , Dohody , Mzdy - odchodné , Zdravotní pojištění , Sociální pojištění , Náhrady za nemoc 1 272, Zákonné úrazové pojištění osob 2 795, Daň silniční 2 100, Daň z nemovitostí ,00 10

11 Daň silniční 0, Poplatky správní , Poplatky ostatní-notářské a jiné 4 300, Ostatní provozní náklady 3 237, Pojištění budov , Pojištění aut , Pojištění-ostatní, jednorázové 1 991, Ostatní finanční náklady 0, Bankovní výlohy 458, Odpisy HM - budovy , Odpisy HM - věci movité , Odpisy vozidlo 1 685,00 Celkové náklady ,18 Hospodářský výsledek ,26 Výsledovka střediska HD Herlíkovice bez odpisů za rok Drobný spotřební materiál , Tržba za stravování , Potraviny , Tržby z pronájmu-nebytové prostory , Pohonné hmoty , Tržby z ubytování , Elektřina , Tržba balíčky , Plyn 2 004, Tržby z prodeje služeb - ostatní 1 391, Opravy a údržba strojů a zařízení 5 421, Kurzové zisky , Opravy a údržba aut , Ostatní provozní výnosy , Opravy a údržba budov a staveb , Přijaté příspěvky (dary) 1 763, Opravy a údržba ostatní , Sbírky 200, Cestovné 3 261, Přeúčtování výnosů mezi středisky , Služby, práce výrobní povahy ,96 Celkové výnosy , Poštovné 1 641, Telekomunikační služby, internet , na propagaci 2 051, Hrubé mzdy , Dohody , Mzdy - odchodné , Zdravotní pojištění , Sociální pojištění , Náhrady za nemoc 1 272, Zákonné úrazové pojištění osob 2 795, Daň silniční 2 100, Daň z nemovitostí , Daň silniční 0, Poplatky správní , Poplatky ostatní-notářské a jiné 4 300, Ostatní provozní náklady 3 237, Pojištění budov ,49 11

12 Pojištění aut , Pojištění-ostatní, jednorázové 1 991, Ostatní finanční náklady 0, Bankovní výlohy 458,82 Celkové náklady ,18 Hospodářský výsledek ,26 B.3. Zpráva za Evangelické středisko Chotěboř V roce 2012 jsme ve středisku dokončili postupnou rekonstrukci všech budov. Tyto rekonstrukce probíhaly v letech 1997 až Poslední rekonstruovanou budovou byl objekt jídelny. Současně jsme středisko připojili k internetu a účastníkům pobytů tak umožnili jeho využití. A dále zprovoznili datový projektor, který je využíván k různým programům, přednáškám apod. Všechny provedené rekonstrukce a zlepšení vybavení, nacházely mezi účastníky pobytů (a to jak letních, či mimosezonních) velice kladný ohlas. Středisko sloužilo minulý rok k pobytům mimosezonním a pobytům v hlavní sezoně, tj. o hlavních prázdninách. V běžném roce středisko otevíráme počátkem května, do začátku prázdnin slouží k pobytům jednotlivých sborů naší církve, pobytům seniorů pražského seniorátu a v některých letech poskytujeme středisko i členů Církve bratrské. Po prázdninách opět ve středisku probíhají pobyty seniorů chrudimského seniorátu a až do uzavření střediska koncem října, přijíždějí k víkendovým pobytům sbory naší církve. Během prázdnin se konají týdenní a jedenácti až třinácti denní pobyty pro rodiny s dětmi, seniory či jednotlivce a v posledních letech i pro skupinu dětí s postižením (Víra a světlo). Zaměření jednotlivých týdenních pobytů je různé hudební, maminky s dětmi, pobyty rodin. Těchto pobytů se zúčastňují převážně členové naší církve, ale i rodiny z mimocírkevního prostředí, z nichž mnozí tak přicházejí do styku s církevním prostředím a mají možnost slyšet Boží slovo. Každý běh má duchovní vedení. Každý den jsou ranní a večerní pobožnosti, přes den jsou různé programy pro děti, večer se scházejí dospělí k různým setkáním, povídáním o sborech, promítáním fotografií či filmů, zpíváním, nacvičováním sborového zpěvu (hudební běh). Vždy ale účastníci pobytů odjíždějí spokojení, osvěženi pobytem v krásné přírodě. Středisko existuje již od roku 1971 tedy plných 42 let, vystřídalo se v něm mnoho lidí, převážně z naší církve. Přináší radost ze setkávání s lidmi všech věkových skupin z celé naší církve, nejen z jednoho sboru, účastníci spolu navazují přátelství, mnohdy na dlouhá léta a vždy se těší na příští setkání. Důležité je, že se setkávají nad výklady Písma a při společných modlitbách, že pobyty nejsou jen společným pobytem navzájem cizích lidí. V roce 2012 hospodařilo středisko s mírným ziskem, bez započtení odpisů. Středisko se řadí s úrovní cen k těm nižším, protože kuratorium si je vědomo současné ekonomické situace lidí a mnohdy členů sborů a proto má snahu umožnit pobyt na přijatelné úrovni i seniorům a rodinám s dětmi. V roce 2012 mimo sezonu, prožilo ve středisku 1083 tzv. člověkonocí a v sezoně pak 2539 člověkonocí. Celkem to je 3622 člověkonocí. (tzn., že 3622 lidí by přespalo 1 noc). Věkové rozpětí účastníků pobytů se pohybovalo od nejmladšího - 6 měsíců, po nejstaršího 93 let. Kuratorium smysl své práce vidí v dalším pokračování organizování pobytů, programů během pobytů, zajišťování duchovního vedení a v neposlední řadě i pečování o provoz střediska z hlediska údržby a zlepšování prostředí v jednotlivých objektech i mimo ně. Petr Černý, správce střediska V Praze

13 Výsledovka ES Chotěboř za rok Drobný spotřební materiál , Tržba za stravování , Drobný hmotný materiál , Tržby z ubytování , Potraviny , Tržby z prodeje služeb - ostatní 1 964, Elektřina , Úroky z vkladů na BÚ 117, Vodné, stočné , Ostatní finanční výnosy (zaokrouhlení) 0, Opravy a údržba strojů a zařízení , Přijaté příspěvky (dary) , Opravy a údržba ostatní , Dary , Cestovné ,50 Celkové výnosy , Služby, práce výrobní povahy , Poštovné 1 758, Telekomunikační služby, internet , Hrubé mzdy , Dohody , Zdravotní pojištění , Sociální pojištění , Zákonné úrazové pojištění osob 476, Poplatky správní 1 000, Ostatní provozní náklady 0, Pojištění budov 1 855, Pojištění-ostatní, jednorázové 0, Ostatní finanční náklady 205, Bankovní výlohy 3 204, Odpisy HM - budovy ,00 Celkové náklady ,20 Hospodářský výsledek ,91 Výsledovka ES Chotěboř bez odpisů za rok Drobný spotřební materiál , Tržba za stravování , Drobný hmotný materiál , Tržby z ubytování , Potraviny , Tržby z prodeje služeb - ostatní 1 964, Elektřina , Úroky z vkladů na BÚ 117, Vodné, stočné , Ostatní finanční výnosy (zaokrouhlení) 0, Opravy a údržba strojů a zařízení , Přijaté příspěvky (dary) , Opravy a údržba ostatní , Dary , Cestovné ,50 Celkové výnosy , Služby, práce výrobní povahy , Poštovné 1 758, Telekomunikační služby, internet , Hrubé mzdy , Dohody , Zdravotní pojištění ,00 13

14 Sociální pojištění , Zákonné úrazové pojištění osob 476, Poplatky správní 1 000, Ostatní provozní náklady 0, Pojištění budov 1 855, Pojištění-ostatní, jednorázové 0, Ostatní finanční náklady 205, Bankovní výlohy 3 204,50 Celkové náklady ,20 Hospodářský výsledek ,09 B.4. Zpráva za středisko Doubravka, Luhačovice Na konci roku 2012 byl ukončen ekonomický pronájem ze strany správkyně střediska. Středisko bylo 3 měsíce nabízeno k pronájmu, ale nenašel se vhodný zájemce. Od se správy střediska ujala programová pracovnice, která se stará především o marketingovou část správy. S bývalou správkyní se podařilo uzavřít smlouvu o poskytování provozních činností, které jsou spojeny s chodem penzionu. Prioritou ve vedení Doubravky pro letošní rok je zvýšení obsazenosti a získávání nové klientely. Během letních měsíců proběhne v Doubravce několik pobytů organizovaných z UCK. Slibně se rozvíjí spolupráce s ubytovacími portály. Připravují se nové webové stránky. Klára Černá, správkyně střediska V Praze Výsledovka střediska Doubravka Luhačovice za rok Drobný spotřební materiál 0, Tržby z pronájmu-nebytové prostory , Drobný hmotný materiál 8 832, Provozní dotace MK , Opravy a údržba strojů a zařízení ,24 Celkové výnosy , Opravy a údržba budov a staveb , Cestovné 3 731, Služby, práce výrobní povahy , Telekomunikační služby, internet 0, Daň z nemovitostí 1 031, Poplatky ostatní-notářské a jiné 150, Pojištění budov 2 076, Pojištění-ostatní, jednorázové 0, Ostatní finanční náklady 0, Odpisy HM - budovy ,00 Celkové náklady ,77 Hospodářský výsledek ,27 14

15 Výsledovka střediska Doubravka Luhačovice bez odpisů za rok Drobný spotřební materiál 0, Tržby z pronájmu-nebytové prostory , Drobný hmotný materiál 8 832, Provozní dotace MK , Opravy a údržba strojů a zařízení ,24 Celkové výnosy , Opravy a údržba budov a staveb , Cestovné 3 731, Služby, práce výrobní povahy , Telekomunikační služby, internet 0, Daň z nemovitostí 1 031, Poplatky ostatní-notářské a jiné 150, Pojištění budov 2 076, Pojištění-ostatní, jednorázové 0, Ostatní finanční náklady 0,00 Celkové náklady ,77 Hospodářský výsledek ,27 B.5. Sola fide, Janské Lázně Výsledovka střediska Sola fide, Janské Lázně za rok Opravy a údržba budov a staveb 4 555, Tržby z pronájmu-nebytové prostory , Opravy a údržba ostatní , Daň z nemovitostí , Pojištění budov 8 721, Pojištění-ostatní, jednorázové 0, Odpisy HM - budovy ,00 Celkové výnosy ,00 Celkové náklady ,44 Hospodářský výsledek ,44 Výsledovka střediska Sola fide, Janské Lázně bez odpisů za rok Opravy a údržba budov a staveb 4 555, Tržby z pronájmu-nebytové prostory , Opravy a údržba ostatní , Daň z nemovitostí , Pojištění budov 8 721, Pojištění-ostatní, jednorázové 0,00 Celkové výnosy ,00 Celkové náklady ,44 Hospodářský výsledek ,56 15

16 B.6. Zpráva za středisko Church pension Praha V následujících větách je zachycen vývoj obchodní situace Church pensionu. Pension jsme převzali na konci roku 2004 jako slušně zavedené, v té době však již poměrně drahé, místo k ubytování v centru Prahy. Většina tehdejší rezidentní klientely se skládala z hostů z německy mluvících zemí a z církevně orientovaného prostředí. Dnes máme hosty z celého světa. Podíl ubytovaných z církví nepatrně klesl. Pokud jde o rezidenty, jednalo se, až na výjimky, o církevní hosty (ubytování synodálů, farářský kurz atp.) Dnes je zcela běžné, že se u nás za standartní cenu ubytují i rezidenti z necírkevního prostředí. Počáteční obrat se s přibývajícími roky postupně zmenšoval. Zde vidím několik příčin jako nejpodstatnější se mi však jeví tyto tři: 1) otázky standardů služeb viz níže 1*), 2*) 2) zesilující konkurenční boj viz níže 3*) 3) ekonomické - ekonomická recese, silná koruna Především v souvislosti s poklesem přílivu turistů souvisejícím s průběhem krize v letech 2008 a 2009 bylo často zmiňováno, že tento segment ekonomiky byl v České republice krizí vážně postižen a že na cestovní ruch měla ekonomické recese ve vyspělých zemích opravdu fatální dopad. 3*) Proti tomu lze ale postavit hypotézu založenou na analýze dlouhodobých dat publikovaných Českým statistickým úřadem. Jejím základem je tvrzení, že problémy českého turistického ruchu nepřišly nějak překvapivě souběžně s krizí, ale projevují se již podstatně delší dobu, jsou dlouhodobé a souvisejí více mimo jiné i s nabízenou kvalitou služeb a s celkovou pověstí České republiky jako hostitelské země. Přitom je možné formulovat další tezi, totiž že zadrhávání vývoje turismu je primárně a především spojeno s vývojem koruny vůči euru a v omezenější míře i vůči dolaru, spíše než se samotnou finanční krizí. 1*) Church Pension Praha Oáza ve velkoměstě ale prostředí s tím neladí. Dojem: Starší zařízení, které potřebuje vylepšit zevnějšek. 2*) UBYTOVACÍ KAPACITA HROMADNÝCH UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ (POČET LŮŽEK) 3*) 68,8 71,2 70,8 68,9 66,3 69, ,6 82,8 83,1 82,6 78,0 x Ze všech výše zmíněných bodů se budu zabývat pouze body 1) a 2) Ad1) Otázka standardů služeb velmi úzce souvisí s investicemi. To se v posledních dvou letech, alespoň pokud jde o investice do vybavenosti, začalo měnit. V loňském roce Synodní rada investovala 400 tis. Kč. V letošním roce se chystá investovat stejnou částku. Je to zatím jen malá část celkově potřebných investic ale alespoň se začalo. Otázka investic však nesouvisí jen s materiální vybaveností. Je také přísně svázána s investicemi do obsluhy. Zde mám dojem, že je ještě třeba situaci znovu přehodnotit. Ad2) Konkurenční boj: - v rámci poklesu příjmů bylo nutno hledat nové způsoby získávání klientely. Do roku 2009 jsme ať již přes vlastní web, či přes několik cestovních agentur a ve spolupráci se ekumenickým oddělením ÚCK pracovali způsobem on request. S vývojem možností internetu jsme se pokusili o vstup na online trh. Již v roce 2010 bylo možné zaznamenat zlepšení. V současné chvíli je on-line trh páteří celkových příjmů. 16

17 - v rámci zvyšující se ubytovací kapacity v Praze a také zvyšování její kvality bylo však zároveň nutno začít snižovat ceny pokud zároveň nedocházelo k reinvestování prostředků. Tento trend trval více méně od počátku roku Masivně jsme však museli upravit ceny především od poloviny roku Až v tomto roce došlo k nepatrnému zvýšení. Snižování cen a on-line trh s sebou přinesly svá specifika. Především je to nárůst počtu a celková změna struktury ubytovaných hostů. Nelze říci, že by zároveň poklesly jejich nároky. Zde je tomu spíše naopak. Tím však samozřejmě rostou veškeré náklady. Do budoucna je především třeba soustředit se na zlepšování kvality ubytování a s tím spojených služeb. Zároveň by bylo vhodné se pokusit o vytvoření cílených programů k posílení návštěvnosti z církevního prostředí. Na závěr několik čísel: 1) Hrubý obrat ) Struktura hostů podle státní příslušnosti ČR Slovensko Německo "Západní" Evropa Složení hostů podle zemí původu příjezdy Postkomun istické země Rusko Kanada USA Střední a jižní Amerika Čína Ostatní asijské země Afrika Austrálie, Oceánie a Nový Zéland Složení hostů podle zemí původu přenocování ČR Slovensko Německo "Západní" Evropa Postkomun istické země Rusko Kanada USA Střední a jižní Amerika Čína Ostatní asijské země Afrika Austrálie, Oceánie a Nový Zéland ) Počet příjezdů a přenocování Rok Počet příjezdů Počet přenocování

18 1*) EKONOMICKÁ KRIZE A VÝVOJ CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE autoři: Luboš Smrčka, Markéta Arltová, Jaroslav Schönfeld - Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta podnikohospodářská, Fakulta informatiky a statistiky. 2*) Giovanni Hohl, církevní poradenství, CH 4656 Starrkirch-Wil. Zpráva z roku *) Indikátory udržitelnosti rozvoje hlavního města Prahy Územně analytické podklady hl. m. Prahy 2012 Jaroslav Kolafa, správce V Praze Výsledovka střediska Church pension, Praha za rok Drobný spotřební materiál , Tržby z ubytování , Drobný hmotný materiál , Tržba balíčky 0, Elektřina , Úroky z vkladů na BÚ 294, Plyn , Kurzové zisky 3 783, Opravy a údržba strojů a , Ostatní finanční výnosy 0,56 zařízení (zaokrouhlení) Opravy a údržba budov a staveb , Přeúčtování výnosů mezi středisky , Opravy a údržba ostatní ,23 Celkové výnosy , Služby, práce výrobní povahy , Poštovné 2 268, Telekomunikační služby, ,85 internet na propagaci 3 958, Ostatní služby 0, Poplatky správní , Kurzové ztráty ,21 Hospodářský výsledek , Ostatní provozní náklady -0, Ostatní finanční náklady 3 155, Bankovní výlohy 4 485,80 Celkové náklady ,52 C) Závěr Koncepce rekreačních středisek se začala naplňovat od počátku prosince 2012 nástupem programové pracovnice Kláry Černé. Výsledky činnosti programové pracovnice bude možné vyhodnotit až po delší době, než pět měsíců od jejího nástupu. D) Návrh usnesení Synodní rada předkládá synodu následující návrhy usnesení: Synod bere na vědomí zprávu o naplňování koncepce rekreačních středisek povšechného sboru předloženou v tisku č. 18/7. 18

TISK č. 18/7 (Komise B, D) REKREAČNÍ STŘEDISKA POVŠECHNÉHO SBORU

TISK č. 18/7 (Komise B, D) REKREAČNÍ STŘEDISKA POVŠECHNÉHO SBORU TISK č. 18/7 (Komise B, D) REKREAČNÍ STŘEDISKA POVŠECHNÉHO SBORU 4. zasedání 33. synodu ČCE (29. 5. 1. 6. 2014) TISK 18/7 A) Úvod 33. synod na svém 3. zasedání přijal následující usnesení č. 53: 1. Synod

Více

Výroční zpráva 2011. českobratrstká církev evangelická. českobratrská církev evangelická 1

Výroční zpráva 2011. českobratrstká církev evangelická. českobratrská církev evangelická 1 Výroční zpráva 2011 českobratrstká církev evangelická českobratrská církev evangelická 1 OBsah Úvodní slovo 7 ČCE a její ústředí 8 kontakty 9 Mapka farních sborů čce 10 Oddělení výchovy a vzdělávání

Více

1. zasedání 34. synodu ČCE (14. 17. 5. 2015) TISK 5B. ZPRÁVY PORADNÍCH ODBORŮ A KOMISÍ SYNODNÍ RADY pro 1. zasedání 34. synodu ČCE

1. zasedání 34. synodu ČCE (14. 17. 5. 2015) TISK 5B. ZPRÁVY PORADNÍCH ODBORŮ A KOMISÍ SYNODNÍ RADY pro 1. zasedání 34. synodu ČCE TISK č. 5B 1. zasedání 34. synodu ČCE (14. 17. 5. 2015) TISK 5B ZPRÁVY PORADNÍCH ODBORŮ A KOMISÍ SYNODNÍ RADY pro 1. zasedání 34. synodu ČCE PORADNÍ ODBOR TEOLOGICKÝ /komise A/ V období od 1. zasedání

Více

Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava, z.s.p.o. IČ: 75063638 www.ccrjm.cz PLÁN ČINNOSTI CENTRÁLY CESTOVNÍHO RUCHU - JIŽNÍ MORAVA

Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava, z.s.p.o. IČ: 75063638 www.ccrjm.cz PLÁN ČINNOSTI CENTRÁLY CESTOVNÍHO RUCHU - JIŽNÍ MORAVA Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava, z.s.p.o. IČ: 75063638 www.ccrjm.cz PLÁN ČINNOSTI CENTRÁLY CESTOVNÍHO RUCHU - JIŽNÍ MORAVA 2011-2013 OBSAH ÚVOD... 3 1. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 1.1 Vývoj cestovního

Více

Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 4 Bethesda domov pro seniory... 5 Kruh přátel Bethesdy... 7 Centrum Slunečnice... 8 Chráněné bydlení na

Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 4 Bethesda domov pro seniory... 5 Kruh přátel Bethesdy... 7 Centrum Slunečnice... 8 Chráněné bydlení na Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 4 Bethesda domov pro seniory... 5 Kruh přátel Bethesdy... 7 Centrum Slunečnice... 8 Chráněné bydlení na Xaverově... 11 Pobyty... 13 Pobočka Diakonie CB v Hrádku...

Více

Obsah. Humanitární pomoc... 22 Kancelář Diakonie CB... 23 Celkový přehled hospodaření... 24 Výsledovka... 26 Zpráva auditora... 27

Obsah. Humanitární pomoc... 22 Kancelář Diakonie CB... 23 Celkový přehled hospodaření... 24 Výsledovka... 26 Zpráva auditora... 27 Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 4 Bethesda domov pro seniory... 5 Kruh přátel Bethesdy... 7 Centrum Slunečnice... 8 Chráněné bydlení na Xaverově... 11 Pobyty... 13 Pobočka DCB v Kolíně... 15

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Školská rada VOŠ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Školská rada VOŠ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školská rada VOŠ říjen 2011 Obsah: Úvod a) Základní údaje o škole b) Přehled oborů vzdělávání. c) Přehled pracovníků školy. d) Údaje o přijímacím řízení. e) Údaje o výsledcích

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI Komunitní středisko KONTAKT LIBEREC příspěvková organizace Obsah 1 Základní údaje o organizaci... 4 1.1 Vymezení hlavní činnosti... 4 1.2 Prostory využívané

Více

Zpráva o činnosti v roce 2009

Zpráva o činnosti v roce 2009 Zpráva o činnosti v roce 2009 Zpráva o činnosti v roce 2009 ÚVOD I. ÚVODEM Rok 2009 byl pro Diakonii ČCE mimořádným a slavnostním rokem, ve kterém jsme si připomínali 20-tileté výročí od znovuobnovení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Českobr atrsk á církev evangelick á VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 1 Českobratrská církev evangelická 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 3 Českobratrská církev evangelická 4 obsah Úvodní slovo ČCE a její ústředí

Více

ZPRÁVA O STAVU SBORU CB-P2 PRO VÝROČNÍ ČLENSKÉ SHROMÁŽDĚNÍ konané v neděli 21. března 2010 od 15h v Římské 43, Praha2

ZPRÁVA O STAVU SBORU CB-P2 PRO VÝROČNÍ ČLENSKÉ SHROMÁŽDĚNÍ konané v neděli 21. března 2010 od 15h v Římské 43, Praha2 ZPRÁVA O STAVU SBORU CB-P2 PRO VÝROČNÍ ČLENSKÉ SHROMÁŽDĚNÍ konané v neděli 21. března 2010 od 15h v Římské 43, Praha2 Milí bratři, milé sestry, opět po roce hodnotíme uplynulé období pomocí výroční zprávy

Více

Výroční zpráva 2012. Salesiánské kluby mládeže

Výroční zpráva 2012. Salesiánské kluby mládeže Výroční zpráva 2012 Salesiánské kluby mládeže Sídlo: Salesiánské kluby mládeže Kobyliské nám. 1000/1 182 00 Praha 8 Kobylisy IČ: 65398599 Číslo účtu: 1171059001/5500 Rada sdružení: Marek Sklenář Petr Vaculík

Více

DS Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 5624/34b, Jihlava, 586 01

DS Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 5624/34b, Jihlava, 586 01 1 1. Obecné údaje 1.1. identifikace organizace název účetní jednotky: DS Stříbrné Terasy o.p.s. sídlo účetní jednotky: Havlíčkova 5624/34b, Jihlava, 586 01 identifikační číslo: 282 74 466 právní forma:

Více

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál, příspěvková organizace, nám. J. Žižky 10 Výroční zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009 zpracovali: Ing. Ladislav Konopka,

Více

Základní škola Petřiny - sever Praha 6, Na Okraji 43

Základní škola Petřiny - sever Praha 6, Na Okraji 43 Základní škola Petřiny - sever Praha 6, Na Okraji 43 (rozhodnutí o zařazení do sítě škol s účinností od 1. 9. 2007 vydané v Praze dne 16. 3. 2006) Zřizovatel: Městská část Praha 6 Čs. armády 23/601 160

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek Rodina je obojí, jak základní jednotkou společnosti, tak kořenem kultury. Je to neutuchající zdroj podpory, obhajoby, ujištění a emocionálního

Více

VYHODNOCOVACÍ ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V LIBERECKÉM KRAJI LIBERECKÝ KRAJ

VYHODNOCOVACÍ ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V LIBERECKÉM KRAJI LIBERECKÝ KRAJ VYHODNOCOVACÍ ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V LIBERECKÉM KRAJI LIBERECKÝ KRAJ GaREP - Společnost pro regionální ekonomické poradenství Náměstí 28. října 3, 602 00 BRNO tel.+ fax: 545 211 053, tel: 545

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2 0 1 4 ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁS Kdo jsme? - Vaše středisko volného času! Dům dětí a mládeže Ulita Broumov, okres Náchod je právnická osoba, která vykonává

Více

Vyhledávání, zadávání a interpretace výsledků výzkumů v oblasti cestovního ruchu

Vyhledávání, zadávání a interpretace výsledků výzkumů v oblasti cestovního ruchu Vyhledávání, zadávání a interpretace výsledků výzkumů v oblasti cestovního ruchu Ing. David Humenčák Ing.Radek Pažout Realizátor: SPORTIGO s.r.o. Šumavská 31a 602 00 Brno e-mail: info@sportigo.cz www.sportigo.cz

Více

Historie a současnost dobrovolnictví v České republice

Historie a současnost dobrovolnictví v České republice Historie a současnost dobrovolnictví v České republice Dokument zpracovaný pro Ing. Zuzanu Brzobohatou, poslankyni Evropského parlamentu jako podklad pro Evropský rok dobrovolných činností na podporu aktivního

Více

Studie proveditelnosti projektu Rekonstrukce Hotelu Sever na Společenské a turistické centrum Sever ve Cvikově

Studie proveditelnosti projektu Rekonstrukce Hotelu Sever na Společenské a turistické centrum Sever ve Cvikově Obsah 1. Úvodní informace 2 2. Stručné vyhodnocení projektu 3 3. Výchozí situace 5 4. Základní informace o projektu 11 5. Analýza trhu, odhad poptávky, marketingová strategie 16 6. Management projektu

Více

Diakonie Českobratrské církve evangelické Středisko BETLÉM

Diakonie Českobratrské církve evangelické Středisko BETLÉM Diakonie Českobratrské církve evangelické Středisko BETLÉM VÝROČNÍ ZPRÁVA 2001 Obsah Výroční zprávy: VZNIK A HISTORIE STŘEDISKA BETLÉM... 2 POSLÁNÍ A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA... 2 VÝZNAM KOMUNITY A PODMÍNKY

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Rozvoj cestovního ruchu ve vybraných horských střediscích Diplomová práce 2014 Bc. Tereza Třešňáková Rozvoj cestovního ruchu ve vybraných horských střediscích

Více

SENIORÁTNÍ VÝBOR KRÁLOVÉHRADECKÉHO SENIORÁTU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ

SENIORÁTNÍ VÝBOR KRÁLOVÉHRADECKÉHO SENIORÁTU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ Tisk č. 1 SENIORÁTNÍ VÝBOR KRÁLOVÉHRADECKÉHO SENIORÁTU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ Českých bratří 181, 549 31 Hronov tel.: 737 180 687 kralovehradecky-seniorat@evangnet.cz, http://kralovehradecky-seniorat.evangnet.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam. Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 vypracováno v souladu s pravidly stanovenými v rámci SRS (Social

Více

STRATEGIE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU města Kašperské Hory

STRATEGIE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU města Kašperské Hory STRATEGIE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU města Kašperské Hory Zadavatel Město Kašperské Hory Řešitelský tým Ing. Jitka Zikmundová, MBA Ing. Jitka Boháčová Ing. Jana Švejdová Odborné konzultace Ing. Veronika

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ppooddllee 1100 ooddsstt.. 22 zzáákkoonnaa čč.. 556611//22000044 SSbb..,, oo ppřřeeddšškkoollnníím m,, vvyyššššíím m ooddbboorrnnéém m aa jjiinnéém

Více

MĚSTSKÝ ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA PLZNĚ 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA

MĚSTSKÝ ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA PLZNĚ 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÝ ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA PLZNĚ 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Cílem poskytované péče je zabránit sociálnímu vyloučení skupiny seniorů a umožnit jim začlenění do společnosti. Poskytujeme zprostředkování

Více

PRACOVNÍ SKUPINA DĚTI, MLÁDEŽ A RODINY

PRACOVNÍ SKUPINA DĚTI, MLÁDEŽ A RODINY PRACOVNÍ SKUPINA DĚTI, MLÁDEŽ A RODINY Zápis ze setkání Termín konání: pátek 13. 3. 2015 Časové rozvržení: 9:30 12:00 (občerstvení zajištěno) Místo konání: budova Magistrátu města Brna, Koliště 19 zasedací

Více

Duben přinesl nového premiéra

Duben přinesl nového premiéra Nezávislý měsíčník pro kraje, města a obce ČR www.krajskenoviny.cz číslo 04 / duben 2009 ročník 8 cena 15 Kč Pohádkové zážitky na hradech a zámcích Značka Česká republika nyní zažívá bezprecedentní publicitu,

Více