3. zasedání 33. synodu ČCE ( ) TISK 18/7 REKREAČNÍ STŘEDISKA POVŠECHNÉHO SBORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3. zasedání 33. synodu ČCE (30. 5. 2. 6. 2013) TISK 18/7 REKREAČNÍ STŘEDISKA POVŠECHNÉHO SBORU"

Transkript

1 TISK č. 18/7 (Komise B, D) 3. zasedání 33. synodu ČCE ( ) TISK 18/7 REKREAČNÍ STŘEDISKA POVŠECHNÉHO SBORU 2. zasedání 33. synodu svým usnesením č. 61 schválilo koncepci rekreačních středisek ČCE předloženou v tisku č. 18/13. Synodní rada předkládá synodu zprávu o naplňování koncepce rekreačních středisek ČCE v této struktuře: A) Zpráva o činnosti programové pracovnice B) Zprávy rekreačních středisek TJAK, Běleč nad Orlicí + výsledovka střediska za rok 2012 Horský domov Herlíkovice + výsledovka střediska za rok 2012 Evangelické středisko Chotěboř + výsledovka střediska za rok 2012 Penzion Doubravka, Luhačovice + výsledovka střediska za rok 2012 Sola fide, Janské Lázně výsledovka střediska za rok 2012 Church pension, Praha výsledovka střediska za rok 2012 A) Zpráva o činnosti programové pracovnice Programová pracovnice: Klára Černá Nástup do pracovního poměru v ÚCK: Datum vypracování zprávy: Zdroj financování programové pracovnice: dar HEKS ve výši ,- Kč Přehled činnosti programové pracovnice je seřazen podle náplně práce stanovené v koncepci rekreačních středisek v tisku č. 18/13 pro 2. zasedání 33. synodu. a) Vyhledávání, spolu s oddělením výchovy a vzdělávání ÚCK (OVV), nových typů programů pro střediska a modifikování stávajících programů - Děje se tak, především při plánování nových akcí, jako např. sebeobrana pro ženy (Luhačovice, ), plánovaný fotografický workshop a další připravované akce viz tabulka v závěru zprávy. - Byl proveden pokus zorganizovat kurzy či vzdělávání typu Křesťanství pro nekřesťany. Zatím nerealizováno a neplánováno z důvodu nenalezení vedoucích kurzů ze strany kazatelů. b) Vyhledání spolupracovníků - Spolu s OVV rozšiřujeme databázi spolupracovníků z různých oblastí, např. teologie, umění, vaření, bezpečnost práce, psychologie, kteří jsou ochotni spolupracovat na připravovaných akcích ve střediscích. - Je rozšiřována databáze OVV účastníků kurzů a akcí za účelem cílené propagace akcí pořádaných ČCE. c) Připravování akcí spolu s kuratorii a správci středisek - Probíhá průběžně například Rodinná dovolená s rukodělnou dílnou v Chotěboři. Tento pobyt je připravený spolu s kuratoriem a správcem. Na projektu spolupracuje také Diakonie ČCE, pobočky z Litoměřic a Čáslavi Diakonie na pobyt vyšle své zaměstnance, kteří povedou dílny pro děti i dospělé. 1

2 d) Koordinování propagace všech středisek a jejich programů v tuzemsku i zahraničí - Probíhá průběžně propagace v zahraničí se děje ve spolupráci s ekumenickým oddělením ÚCK. - Na Kirchentagu v Hamburku jsme měli tematický stánek v sekci církevních ubytovacích zařízení. Programová pracovnice ve spolupráci s propagační komisí připravila brožuru s kontakty a informacemi o všech našich střediscích. Brožura je k dispozici v předsálí synodu. - Vydala se mapa Prahy ve spolupráci s Church pensionem na zadní straně mapy je celoplošná reklama na všechna rekreační zařízení ČCE. - Byla provedena propagační akce u většiny církví ekumeny (Církev bratrská, Adventisté sedmého dne, Jednota bratrská, Apoštolská církev, Bratrská jednota baptistů, Církev československá husitská, Slezská církev evangelická a.v., Římskokatolická církev, Pravoslavná církev, Starokatolická církev, Evangelická církev metodistická, Křesťanské sbory, Luterská evangelická církev, Církev řeckokatolická, Evangelická církev a.v., Armáda spásy). - Bylo započato jednání s ERC o realizaci webových stránek, která by nabízela křesťanská ubytovací zařízení v ČR (obdoba e) Zajišťování personálního obsazení vedení programové části jednotlivých akcí - Probíhá samostatně i ve spolupráci s OVV a s kuratorii, viz předchozí body (a,b,c). f) Příprava, ve spolupráci se správci a kuratorii, ideových plánů případných investičních akcí souvisejících s programy - Zatím plněno částečně investiční akce pro rozpočet byly připravovány v době nástupu programové pracovnice, takže nebyla možnost se na nich racionálně podílet. - Plně probíhá v Doubravce (Luhačovice), která je spravována programovou pracovnicí. g) Spolupráce na získávání grantových a investičních prostředků pro střediska - Proběhla schůzka s fundraisery. - Byly stanoveny priority pro získávání prostředků rekreačním střediskům. h) Zajišťování vzdělávání správců a zaměstnanců středisek a organizování setkávání vedoucích středisek a koordinace jejich práce - Proběhlo setkání všech správců středisek Jednalo se o úvodní setkání, při kterém se nastavila pravidla setkávání. Byl vyhledán vzdělávací program, který je otevřený pro zaměstnance z oboru cestovní ruch, pohostinství. Někteří správci se zúčastní vybraných kurzů (M. Cejnar Sola fide). Další setkání správců proběhne s přednáškou z oblasti hygieny v provozech ubytovacích a stravovacích zařízení. i) Podílení se, spolu s vedením ÚCK, kuratorii a správci, na přípravě rozpočtů v programové části - Střediska nemají ve svých rozpočtech programovou část. Přehled připravovaných akcí a programů ve střediscích: Akce pořádané Koordinací středisek Poznámka setkání správců Praha proběhlo Outdoorový víkend Herlíkovice zrušeno - neúčast Kirchentag Hamburk Outdoorový víkend Herlíkovice zrušeno - neúčast Noc kostelů jinak Herlíkovice 2

3 Sebeobrana pro ženy Luhačovice Janáčkovský festival Luhačovice Rukodělný kurz s Diakonií Chotěboř brigáda - spolupráce v propagaci akce Herlíkovice Eine Woche mit Herrn Hamburger Herlíkovice Dětský víkend (Písní a tancem) Luhačovice Kurz vaření pro celiaky a diabetiky Chotěboř září generační setkání brigádníků Herlíkovice v přípravě Křesťanství v kostce pro nevěřící? v přípravě Víkendovka o dobrovolnictví Běleč v přípravě jazykové víkendové kurzy Janské Lázně uvažováno Rukodělný workshop - Advent Herlíkovice/ Janské Lázně uvažováno Fotografický víkend Herlíkovice/Běleč/Luhačovice uvažováno Křesťanské umění - památky?? uvažováno Křesťanské tradice?? uvažováno Kurz Alfa? Plánové akce: 1. Noc kostelů jinak Herlíkovice ( ) Ve spolupráci se sborem ve Vrchlabí a o.s. Přátelé Herlíkovic. Během Noci kostelů bude v herlíkovickém kostele připravený program. Ráda bych na tuto akci pozvala všechny zájemce z řad ČCE. 2. Sebeobrana pro ženy Luhačovice ( ) Základní kurz sebeobrany pro ženy. Zajištěn odborný i duchovní program farářem naší církve. Jde o prevenci a seznámení se s problematikou sebeobrany a souvisejících aspektů. Kurz je určen pro ženy, které mají obavu o svoji bezpečnost např. při večerních cestách na biblické apod. 3. Janáčkovský festival Luhačovice ( ) Pobyt se uskuteční v termínu, kdy je v Luhačovicích již tradiční festival Janáček a Luhačovice. Naši hosté si mohou vybrat z nabídky festivalových koncertů. Během celého pobytu bude v Doubravce k dispozici farář, který bude připravovat každodenní pobožnost. Na jeden den přijede také host operní režisér Miloslav Nekvasil, který bude mít pro naše hosty z Doubravky připravenou přednášku o Janáčkově tvorbě. 4. Rukodělný kurz s Diakonií ČCE Chotěboř ( ) Zaměstnanci z dílen středisek Diakonie v Litoměřicích a Čáslavi povedou workshopy s různými technikami rukodělných aktivit. Jde o oživení tradiční rodinné dovolené ve středisku v Chotěboři. 5. Eine Woche mit Herrn Hamburger Herlíkovice ( ) Pobyt, který se připravil pro účastníky Kirchentagu. Akce je zaměřená na mladší aktivní lidi, kteří do Krkonoš jezdí za sportem a odpočinkem. Během dne je pro účastníky připraven program s výlety po přírodních památkách, večery budou zaměřeny na povídání o minulosti Herlíkovic program připraví o.s. Přátelé Herlíkovic. 6. Kurz vaření pro celiaky a diabetiky Chotěboř ( ) Kurz povede odbornice poradkyně klubu celiaků, během pobytu bude probíhat praktická výuka probírané recepty si účastníci na místě sami vyzkouší. Na pobyt bych ráda pozvala lékaře, který by promluvil o problematice bezlepkové diety a případných dalších kombinací této diety s cukrovkou apod. 3

4 Akce v úvahách a přípravě: 1. Rukodělný adventní workshop před začátkem adventu; workshop ve spolupráci s Diakonií ČCE víkendové tvoření adventních věnců a vánočních ozdob. Výrobky by mohla následně Diakonie zpeněžit na vánočních trzích. 2. Fotografický víkend víkend s fotografem, který by vysvětlil základní techniky focení. Účastníci by si mohli procvičit nabité vědomosti v terénu pod odborným dohledem. 3. Kurz Alfa ve spolupráci s pastoračním centrem pobyt pro účastníky Alfa kurzu. 4. Křesťanské umění památky pobyt s odborníkem na církevní památky dané lokality výlety po okolí. 5. Křesťanské tradice pobyt pro sympatizanty víry pobyt s odborníkem na staré lidové tradice a jejich spjatost s církevním rokem. Proběhlé akce: 1. Schůzka správců středisek Praha Seznámení správců s funkcí koordinátorky středisek/programovou pracovnicí, vyjasnění a naplánování nových kroků ve vztahu k prezentaci středisek na venek i vně církve. 2. Sportovně sebepoznávací outdoorové víkendy ( a ; Herlíkovice) Akce byla zrušena pro nedostatek přihlášených. Další činnost programové pracovnice V rámci koordinace středisek: - Propagace akcí ve střediscích prostřednictvím internetu: Evangnet.cz, E-cirkev.cz, zasílání pozvánek na nové akce mailem všem sborům ČCE, inzerce v Českém bratru, Bratrstvu. - Prezentace středisek jako celku: spolupráce na inovacích na webových stránkách středisek, brožura, mapa, tvorba loga. - Prezentace středisek i v dalších církvích v ČR (Církev bratrská, Adventisté sedmého dne, Jednota bratrská, Apoštolská církev, Bratrská jednota baptistů, Církev československá husitská, Slezská církev evangelická a.v., Římskokatolická církev, Pravoslavná církev, Starokatolická církev, KS, Evangelická církev metodistická, Křesťanské sbory, Luterská evangelická církev, Církev řeckokatolická, Evangelická církev a.v., Armáda spásy). - Vyhledávání vhodných vzdělávacích programů pro správce a zaměstnance středisek. - Spolupráce s kuratorii jednotlivých středisek. - Příprava a postupná realizace informačního systému o obsazení středisek v současné době není evidence obsazenost jednotlivých středisek v digitální formě. Cílem je dosáhnout aktuální informovanosti o volných a obsazených termínech, perspektivně on line. Programová pracovnice fakticky převzala správu střediska Doubravka v Luhačovicích po ukončení nájemního vztahu dosavadní nájemkyně k spočívající zejm. v: - zajištění marketingové části správcovství penzionu Doubravka v Luhačovicích. - testování případného nového modelu vedení střediska. - spolupráce s architektem při plánování koncepce nového vzhledu penzionu. Programová pracovnice zaslala všem sborům ČCE dotazník ohledně církevních rekreačních zařízení, zpět se vrátilo 33 odpovědí. Shrnutí odpovědí: - Se středisky, do kterých sbory již jezdí, jsou sbory spokojené! - Většina dotázaných sborů do středisek nejezdí z finančních a personálních důvodů (buď nemají peníze, nebo nemají dostatek zájemců ve sboru). - Pro téměř všechny sbory je z pohledu nabídky nejdůležitějším a rozhodujícím faktorem cena. Klára Černá, programová pracovnice 4

5 Počty lůžek 3. zasedání 33. synodu ČCE ( ) TISK 18/7 B) Zprávy středisek B.1. Zpráva za středisko Tábor J.A.Komenského, Běleč nad Orlicí Vážení delegáti synodu, bratři a sestry. V letošním roce si naše církev připomíná 20. výročí obnovení činnosti v bělečském táboře. Obětavým úsilím řady členů církve a s finanční podporou řady domácích a zahraničních dárců, se podařilo změnit tábor ze staveniště na důstojné tábořiště, které směle může svým ubytovacím i stravovacím standardem a cenami konkurovat podobným zařízením v blízkém i vzdáleném okolí. Tábor disponuje kapacitou cca 100 sezonních lůžek a cca 50 celoročně využitelnými lůžky. Našim hostům nabízíme ubytování a stravování táborové, kempové úrovně. Lokalita a charakter tábora vymezují zejména sezonní charakter provozu, kdy jsme schopni vytvořit příjemné prostředí pro dětské tábory, rodinné pobyty včetně pobytů pro postižené, pro školní výlety a školy v přírodě, pro ozdravné a rekondiční pobyty seniorů. Prakticky všechny objekty areálu prošly významnými rekonstrukcemi, obnova se týká i potřebné infrastruktury. V letošním roce dochází k přestavbě hygienických zařízení malého tábora, která jsou nově řešena ve stylu dřevostavby podle projektu manželů Jandových ze Sušice. V projektu Běleč bez bariér dlouhodobě sledujeme zvyšování bezbariérové dostupnosti většiny objektů. Aktuální výzvou v hospodaření tábora je dostatečné generování prostředků ve významné části odpisů, které by mohly být reinvestovány a zajišťovaly průběžnou obnovu areálu. Dlouhodobě usilujeme o snižování energetické náročnosti tábora. V roce 2012 jsme dosáhli obsazenosti lůžek. Strukturu podle různých hledisek znázorňují grafy níže. Počty obsazených lůžek podle měsíců v roce Měsíce v roce

6 Počet a poměr akcí ČCE a ostatních v roce ; 50% 862; 5% 7133; 45% akce ČCE ostatní církevní ostatní Počty lůžek v roce 2012 podle skupin hostů akce dětí a mládeže akce pro rodiny akce pro seniory 6871 akce pro ostatní Tomáš Matuška, správce střediska

7 Výsledovka střediska TJAK Běleč za rok Drobný spotřební materiál , Tržba za stravování , Drobný hmotný materiál , Tržby z ubytování , Potraviny , Tržby z prodeje služeb - kurzy , Pohonné hmoty , Tržby z prodeje služeb - ostatní , Elektřina , Úroky z vkladů na BÚ 169, Plyn , Ostatní finanční výnosy 0,58 (zaokrouhlení) Vodné, stočné , Přijaté příspěvky (dary) , Opravy a údržba strojů a zařízení , Přeúčtování výnosů mezi středisky , Opravy a údržba aut , Opravy a údržba ostatní , Cestovné , Služby, práce výrobní povahy , Poštovné 2 402, Telekomunikační služby, internet , Hrubé mzdy , Dohody , Zdravotní pojištění , Sociální pojištění , Náhrady za nemoc 7 597, Důchodové připojištění hrazené 7 200,00 zaměstnavatelem-limit Zákonné úrazové pojištění osob 4 265, Daň silniční 3 000, Daň z nemovitostí , Daň silniční 0, Poplatky správní 5 825, Poplatky ostatní-notářské a jiné 1 500, Ostatní provozní náklady , Pojištění budov 7 586, Pojištění aut 9 973, Pojištění-ostatní, jednorázové 44, Ostatní finanční náklady 6, Bankovní výlohy 6 026, Odpisy HM - budovy , Odpisy HM - věci movité 0, Odpisy vozidlo 8 800,00 Celkové výnosy ,60 Celkové náklady ,26 Hospodářský výsledek ,66 7

8 Výsledovka střediska TJAK Běleč bez odpisů za rok Drobný spotřební materiál , Tržba za stravování , Drobný hmotný materiál , Tržby z ubytování , Potraviny , Tržby z prodeje služeb - kurzy , Pohonné hmoty , Tržby z prodeje služeb - ostatní , Elektřina , Úroky z vkladů na BÚ 169, Plyn , Ostatní finanční výnosy 0,58 (zaokrouhlení) Vodné, stočné , Přijaté příspěvky (dary) , Opravy a údržba strojů a zařízení , Přeúčtování výnosů mezi středisky , Opravy a údržba aut , Opravy a údržba ostatní , Cestovné , Služby, práce výrobní povahy , Poštovné 2 402, Telekomunikační služby, internet , Hrubé mzdy , Dohody , Zdravotní pojištění , Sociální pojištění , Náhrady za nemoc 7 597, Důchodové připojištění hrazené 7 200,00 zaměstnavatelem-limit Zákonné úrazové pojištění osob 4 265, Daň silniční 3 000, Daň z nemovitostí , Daň silniční 0, Poplatky správní 5 825, Poplatky ostatní-notářské a jiné 1 500, Ostatní provozní náklady , Pojištění budov 7 586, Pojištění aut 9 973, Pojištění-ostatní, jednorázové 44, Ostatní finanční náklady 6, Bankovní výlohy 6 026,00 Celkové výnosy ,60 Celkové náklady ,26 Hospodářský výsledek ,34 8

9 B.2. Zpráva za Horský domov, Herlíkovice Nový správce Petr Bárta pracuje v Horském domově od července 2012, proto je přehled chodu střediska v první polovině roku 2012 orientační a vychází z podkladů poskytnutých bývalou paní správcovou. V lednu v Horském domově dobíhal Silvestrovský pobyt, a poté středisko sloužilo individuální rekreaci. Jeden víkend byl rezervován pro skupinový pobyt motorkářů a v dalším týdnu přijela třída z pražské základní školy na týdenní lyžařský kurz. V měsíci únoru probíhaly v Horském domově jarní prázdniny pod vedením bratrů farářů. Středisko bylo v podstatě plné. Březen byl dle očekávání slabším měsícem, na začátku ještě dobíhaly prázdniny, na konci pak přijely na týdenní pobyt maminky s malými dětmi a proběhlo též víkendové školení učitelek z Jilemnice. V dubnu přijeli na dvoudenní školení učitelé ze střední školy v Hradci Králové a následně obsadila celé středisko firma Remedium Praha, která zde pravidelně pořádá psychologický výcvik. Na konci dubna přijela na prodloužený víkend mládež, aby pomohla při údržbě střediska. Květen byl opět značně obsazeným měsícem. Ve středisku se postupně vystřídali: na víkend skupina 50 hostů z Německa, na prodloužený víkend bratr farář Trusina se skupinou cca 35 lidí při Setkání generací, po něm na několik dnů APLA Asociace pomáhající lidem s autismem, další víkend celé středisko obsadila skupina hostů ze Švýcarska, v následujícím týdnu ve středisku pobývala základní škola z Kolovrat a poslední květnový víkend se konala ve středisku svatba. Po ní proběhl na konci května ještě pobyt skupiny vikářů, který trval 14 dni a protáhl se tedy až do června. První červnový prodloužený víkend trávili ve středisku sestry a bratři z Křesťanského společenství. Následně proběhl několikadenní kurz pro začínající kazatele a po něm přijel na víkend sbor ČCE z Nuslí. V půli června proběhl víkendový výcvik diakonie. V druhé polovině června byla odřeknuta jedna z plánovaných akcí, a středisko tak zůstalo neobsazeno. Celé prázdniny sloužilo středisko individuálním pobytům, kromě nich byly v Herlíkovicích pořádány tři pobyty s faráři. V červenci proběhly dva pobyty pro rodiny s dětmi pod vedením Davida Sedláčka a Davida Nečila, v srpnu byl pořádán pobyt pro prarodiče s vnoučaty pod vedením sestry farářky Evy Halamové. Všechny tyto akce byly značně obsazeny. V červenci se též konal týdenní mezinárodní kemp, na který přijeli účastníci z různých zemí včetně USA. Na konci prázdnin proběhla již tradičně týdenní brigáda mládeže. V září proběhl v Horském domově týdenní výcvik Diakonie, plánovaný Retrovíkend byl pro nedostatek přihlášených zrušen. V tomto měsíci proto čerpal personál i část své řádné dovolené. Středisko se zaplnilo opět v říjnu. Nejdříve proběhlo již tradiční Setkání generací s bratrem farářem Trusinou, poté přijela na víkend střední generace sboru ČCE v Pardubicích, a po nich firma Remedium obsadila celé středisko na prodloužený víkend se svým psychologickým výcvikem. Kromě toho proběhlo ještě několik podzimních individuálních pobytů. Jelikož v listopadu a začátkem prosince je středisko opět méně navštěvováno, proběhlo malování koupelen a záchodů na chatě Vilka. Zároveň došlo k výměně rozbitých světel a opravě některých poškozených akumulačních kamen. Byl též vyklizen a vymalován jeden pokoj pro personál. Na Hlavní budově bylo instalováno úsporné osvětlení v jídelně. Byl proveden i důkladný úklid kuchyně a skladů potravin spolu s pracemi, které při obsazeném středisku nelze provádět. Kompletně se středisko zaplnilo na Silvestrovský pobyt, který je každoročně nejvíce žádán. Během celého roku se konají v přilehlém kostelíku alespoň jednou měsíčně bohoslužby, které vysluhuje bratr farář Petr Chlápek z Vrchlabí. Během pobytů a akcí pod vedením farářů se konají bohoslužby pokaždé, a tak je zdejší kostelík místem setkávání i pro věřící z blízkého okolí. Slouží též pro svatby, křtiny, koná se zde Noc kostelů, velikonoční vigilie vzkříšení, na Štědrý den půlnoční bohoslužba a mnoho dalších akcí během roku. Petr Bárta, správce střediska

10 Dodatek ÚCK a SR V roce 2012 byl až na jednu pracovnici technického personálu kompletně vyměněn personál Horského domova od vedoucího střediska až po technického pracovníka. Tato situace vedla sice ke zvýšeným mzdovým nákladům v závěru roku, nicméně nástup nového správce přinesl příjemnější atmosféru ve středisku. Od doplnila pracovní kolektiv pracovníků manželka Petra Bárty paní Petra Bártová. Od rodinného obsazení v řízení střediska očekává synodní rada zlepšení vztahu personálu střediska k návštěvníkům i zvýšení akviziční aktivity vlastního střediska. S ohledem na krátkou dobu trvání pracovního poměru paní Bártové do doby sestavování této zprávy nemohla být tato situace vyhodnocena. Z analýzy provozu střediska vyplývá ve špičkových měsících větší požadavek na hlavní budovu, než je možné v některých okamžicích uspokojit. Tato situace nastává zejména při rodinných pobytech, kdy zejména matky s malými dětmi chtějí být ubytovány ve stejném objektu, kde probíhají programy. Rovněž u některé klientely sílí požadavek ubytování v jedné budově bez nutnosti přecházení. Byla proto vypracována studie rozšíření ubytovací kapacity Hlavní budovy. Jako zdroj této investice je uvažován prodej objektu Vokurka. Tato změna je zatím v oblasti úvah a propočtů. Objekt Kunzárna byl vyčleněn odpovědnostně ze střediska a je zvažován jeho pronájem sdružení Přátelé Herlíkovic, které o pronájem projevuje zájem, za účelem provozování laciné ubytovny a zachování objektu ve stávajícím charakteru budovy. Je posuzována zejména technická realizovatelnost projektu, na kterou panují zcela diametrální názory. Rozhodnutí bude předloženo 4. zasedání 33. synodu. Výsledovka střediska HD Herlíkovice bez odpisů za rok Drobný spotřební materiál , Tržba za stravování , Potraviny , Tržby z pronájmu-nebytové prostory , Pohonné hmoty , Tržby z ubytování , Elektřina , Tržba balíčky , Plyn 2 004, Tržby z prodeje služeb - ostatní 1 391, Opravy a údržba strojů a zařízení 5 421, Kurzové zisky , Opravy a údržba aut , Ostatní provozní výnosy , Opravy a údržba budov a staveb , Přijaté příspěvky (dary) 1 763, Opravy a údržba ostatní , Sbírky 200, Cestovné 3 261, Přeúčtování výnosů mezi středisky , Služby, práce výrobní povahy ,96 Celkové výnosy , Poštovné 1 641, Telekomunikační služby, internet , na propagaci 2 051, Hrubé mzdy , Dohody , Mzdy - odchodné , Zdravotní pojištění , Sociální pojištění , Náhrady za nemoc 1 272, Zákonné úrazové pojištění osob 2 795, Daň silniční 2 100, Daň z nemovitostí ,00 10

11 Daň silniční 0, Poplatky správní , Poplatky ostatní-notářské a jiné 4 300, Ostatní provozní náklady 3 237, Pojištění budov , Pojištění aut , Pojištění-ostatní, jednorázové 1 991, Ostatní finanční náklady 0, Bankovní výlohy 458, Odpisy HM - budovy , Odpisy HM - věci movité , Odpisy vozidlo 1 685,00 Celkové náklady ,18 Hospodářský výsledek ,26 Výsledovka střediska HD Herlíkovice bez odpisů za rok Drobný spotřební materiál , Tržba za stravování , Potraviny , Tržby z pronájmu-nebytové prostory , Pohonné hmoty , Tržby z ubytování , Elektřina , Tržba balíčky , Plyn 2 004, Tržby z prodeje služeb - ostatní 1 391, Opravy a údržba strojů a zařízení 5 421, Kurzové zisky , Opravy a údržba aut , Ostatní provozní výnosy , Opravy a údržba budov a staveb , Přijaté příspěvky (dary) 1 763, Opravy a údržba ostatní , Sbírky 200, Cestovné 3 261, Přeúčtování výnosů mezi středisky , Služby, práce výrobní povahy ,96 Celkové výnosy , Poštovné 1 641, Telekomunikační služby, internet , na propagaci 2 051, Hrubé mzdy , Dohody , Mzdy - odchodné , Zdravotní pojištění , Sociální pojištění , Náhrady za nemoc 1 272, Zákonné úrazové pojištění osob 2 795, Daň silniční 2 100, Daň z nemovitostí , Daň silniční 0, Poplatky správní , Poplatky ostatní-notářské a jiné 4 300, Ostatní provozní náklady 3 237, Pojištění budov ,49 11

12 Pojištění aut , Pojištění-ostatní, jednorázové 1 991, Ostatní finanční náklady 0, Bankovní výlohy 458,82 Celkové náklady ,18 Hospodářský výsledek ,26 B.3. Zpráva za Evangelické středisko Chotěboř V roce 2012 jsme ve středisku dokončili postupnou rekonstrukci všech budov. Tyto rekonstrukce probíhaly v letech 1997 až Poslední rekonstruovanou budovou byl objekt jídelny. Současně jsme středisko připojili k internetu a účastníkům pobytů tak umožnili jeho využití. A dále zprovoznili datový projektor, který je využíván k různým programům, přednáškám apod. Všechny provedené rekonstrukce a zlepšení vybavení, nacházely mezi účastníky pobytů (a to jak letních, či mimosezonních) velice kladný ohlas. Středisko sloužilo minulý rok k pobytům mimosezonním a pobytům v hlavní sezoně, tj. o hlavních prázdninách. V běžném roce středisko otevíráme počátkem května, do začátku prázdnin slouží k pobytům jednotlivých sborů naší církve, pobytům seniorů pražského seniorátu a v některých letech poskytujeme středisko i členů Církve bratrské. Po prázdninách opět ve středisku probíhají pobyty seniorů chrudimského seniorátu a až do uzavření střediska koncem října, přijíždějí k víkendovým pobytům sbory naší církve. Během prázdnin se konají týdenní a jedenácti až třinácti denní pobyty pro rodiny s dětmi, seniory či jednotlivce a v posledních letech i pro skupinu dětí s postižením (Víra a světlo). Zaměření jednotlivých týdenních pobytů je různé hudební, maminky s dětmi, pobyty rodin. Těchto pobytů se zúčastňují převážně členové naší církve, ale i rodiny z mimocírkevního prostředí, z nichž mnozí tak přicházejí do styku s církevním prostředím a mají možnost slyšet Boží slovo. Každý běh má duchovní vedení. Každý den jsou ranní a večerní pobožnosti, přes den jsou různé programy pro děti, večer se scházejí dospělí k různým setkáním, povídáním o sborech, promítáním fotografií či filmů, zpíváním, nacvičováním sborového zpěvu (hudební běh). Vždy ale účastníci pobytů odjíždějí spokojení, osvěženi pobytem v krásné přírodě. Středisko existuje již od roku 1971 tedy plných 42 let, vystřídalo se v něm mnoho lidí, převážně z naší církve. Přináší radost ze setkávání s lidmi všech věkových skupin z celé naší církve, nejen z jednoho sboru, účastníci spolu navazují přátelství, mnohdy na dlouhá léta a vždy se těší na příští setkání. Důležité je, že se setkávají nad výklady Písma a při společných modlitbách, že pobyty nejsou jen společným pobytem navzájem cizích lidí. V roce 2012 hospodařilo středisko s mírným ziskem, bez započtení odpisů. Středisko se řadí s úrovní cen k těm nižším, protože kuratorium si je vědomo současné ekonomické situace lidí a mnohdy členů sborů a proto má snahu umožnit pobyt na přijatelné úrovni i seniorům a rodinám s dětmi. V roce 2012 mimo sezonu, prožilo ve středisku 1083 tzv. člověkonocí a v sezoně pak 2539 člověkonocí. Celkem to je 3622 člověkonocí. (tzn., že 3622 lidí by přespalo 1 noc). Věkové rozpětí účastníků pobytů se pohybovalo od nejmladšího - 6 měsíců, po nejstaršího 93 let. Kuratorium smysl své práce vidí v dalším pokračování organizování pobytů, programů během pobytů, zajišťování duchovního vedení a v neposlední řadě i pečování o provoz střediska z hlediska údržby a zlepšování prostředí v jednotlivých objektech i mimo ně. Petr Černý, správce střediska V Praze

13 Výsledovka ES Chotěboř za rok Drobný spotřební materiál , Tržba za stravování , Drobný hmotný materiál , Tržby z ubytování , Potraviny , Tržby z prodeje služeb - ostatní 1 964, Elektřina , Úroky z vkladů na BÚ 117, Vodné, stočné , Ostatní finanční výnosy (zaokrouhlení) 0, Opravy a údržba strojů a zařízení , Přijaté příspěvky (dary) , Opravy a údržba ostatní , Dary , Cestovné ,50 Celkové výnosy , Služby, práce výrobní povahy , Poštovné 1 758, Telekomunikační služby, internet , Hrubé mzdy , Dohody , Zdravotní pojištění , Sociální pojištění , Zákonné úrazové pojištění osob 476, Poplatky správní 1 000, Ostatní provozní náklady 0, Pojištění budov 1 855, Pojištění-ostatní, jednorázové 0, Ostatní finanční náklady 205, Bankovní výlohy 3 204, Odpisy HM - budovy ,00 Celkové náklady ,20 Hospodářský výsledek ,91 Výsledovka ES Chotěboř bez odpisů za rok Drobný spotřební materiál , Tržba za stravování , Drobný hmotný materiál , Tržby z ubytování , Potraviny , Tržby z prodeje služeb - ostatní 1 964, Elektřina , Úroky z vkladů na BÚ 117, Vodné, stočné , Ostatní finanční výnosy (zaokrouhlení) 0, Opravy a údržba strojů a zařízení , Přijaté příspěvky (dary) , Opravy a údržba ostatní , Dary , Cestovné ,50 Celkové výnosy , Služby, práce výrobní povahy , Poštovné 1 758, Telekomunikační služby, internet , Hrubé mzdy , Dohody , Zdravotní pojištění ,00 13

14 Sociální pojištění , Zákonné úrazové pojištění osob 476, Poplatky správní 1 000, Ostatní provozní náklady 0, Pojištění budov 1 855, Pojištění-ostatní, jednorázové 0, Ostatní finanční náklady 205, Bankovní výlohy 3 204,50 Celkové náklady ,20 Hospodářský výsledek ,09 B.4. Zpráva za středisko Doubravka, Luhačovice Na konci roku 2012 byl ukončen ekonomický pronájem ze strany správkyně střediska. Středisko bylo 3 měsíce nabízeno k pronájmu, ale nenašel se vhodný zájemce. Od se správy střediska ujala programová pracovnice, která se stará především o marketingovou část správy. S bývalou správkyní se podařilo uzavřít smlouvu o poskytování provozních činností, které jsou spojeny s chodem penzionu. Prioritou ve vedení Doubravky pro letošní rok je zvýšení obsazenosti a získávání nové klientely. Během letních měsíců proběhne v Doubravce několik pobytů organizovaných z UCK. Slibně se rozvíjí spolupráce s ubytovacími portály. Připravují se nové webové stránky. Klára Černá, správkyně střediska V Praze Výsledovka střediska Doubravka Luhačovice za rok Drobný spotřební materiál 0, Tržby z pronájmu-nebytové prostory , Drobný hmotný materiál 8 832, Provozní dotace MK , Opravy a údržba strojů a zařízení ,24 Celkové výnosy , Opravy a údržba budov a staveb , Cestovné 3 731, Služby, práce výrobní povahy , Telekomunikační služby, internet 0, Daň z nemovitostí 1 031, Poplatky ostatní-notářské a jiné 150, Pojištění budov 2 076, Pojištění-ostatní, jednorázové 0, Ostatní finanční náklady 0, Odpisy HM - budovy ,00 Celkové náklady ,77 Hospodářský výsledek ,27 14

15 Výsledovka střediska Doubravka Luhačovice bez odpisů za rok Drobný spotřební materiál 0, Tržby z pronájmu-nebytové prostory , Drobný hmotný materiál 8 832, Provozní dotace MK , Opravy a údržba strojů a zařízení ,24 Celkové výnosy , Opravy a údržba budov a staveb , Cestovné 3 731, Služby, práce výrobní povahy , Telekomunikační služby, internet 0, Daň z nemovitostí 1 031, Poplatky ostatní-notářské a jiné 150, Pojištění budov 2 076, Pojištění-ostatní, jednorázové 0, Ostatní finanční náklady 0,00 Celkové náklady ,77 Hospodářský výsledek ,27 B.5. Sola fide, Janské Lázně Výsledovka střediska Sola fide, Janské Lázně za rok Opravy a údržba budov a staveb 4 555, Tržby z pronájmu-nebytové prostory , Opravy a údržba ostatní , Daň z nemovitostí , Pojištění budov 8 721, Pojištění-ostatní, jednorázové 0, Odpisy HM - budovy ,00 Celkové výnosy ,00 Celkové náklady ,44 Hospodářský výsledek ,44 Výsledovka střediska Sola fide, Janské Lázně bez odpisů za rok Opravy a údržba budov a staveb 4 555, Tržby z pronájmu-nebytové prostory , Opravy a údržba ostatní , Daň z nemovitostí , Pojištění budov 8 721, Pojištění-ostatní, jednorázové 0,00 Celkové výnosy ,00 Celkové náklady ,44 Hospodářský výsledek ,56 15

16 B.6. Zpráva za středisko Church pension Praha V následujících větách je zachycen vývoj obchodní situace Church pensionu. Pension jsme převzali na konci roku 2004 jako slušně zavedené, v té době však již poměrně drahé, místo k ubytování v centru Prahy. Většina tehdejší rezidentní klientely se skládala z hostů z německy mluvících zemí a z církevně orientovaného prostředí. Dnes máme hosty z celého světa. Podíl ubytovaných z církví nepatrně klesl. Pokud jde o rezidenty, jednalo se, až na výjimky, o církevní hosty (ubytování synodálů, farářský kurz atp.) Dnes je zcela běžné, že se u nás za standartní cenu ubytují i rezidenti z necírkevního prostředí. Počáteční obrat se s přibývajícími roky postupně zmenšoval. Zde vidím několik příčin jako nejpodstatnější se mi však jeví tyto tři: 1) otázky standardů služeb viz níže 1*), 2*) 2) zesilující konkurenční boj viz níže 3*) 3) ekonomické - ekonomická recese, silná koruna Především v souvislosti s poklesem přílivu turistů souvisejícím s průběhem krize v letech 2008 a 2009 bylo často zmiňováno, že tento segment ekonomiky byl v České republice krizí vážně postižen a že na cestovní ruch měla ekonomické recese ve vyspělých zemích opravdu fatální dopad. 3*) Proti tomu lze ale postavit hypotézu založenou na analýze dlouhodobých dat publikovaných Českým statistickým úřadem. Jejím základem je tvrzení, že problémy českého turistického ruchu nepřišly nějak překvapivě souběžně s krizí, ale projevují se již podstatně delší dobu, jsou dlouhodobé a souvisejí více mimo jiné i s nabízenou kvalitou služeb a s celkovou pověstí České republiky jako hostitelské země. Přitom je možné formulovat další tezi, totiž že zadrhávání vývoje turismu je primárně a především spojeno s vývojem koruny vůči euru a v omezenější míře i vůči dolaru, spíše než se samotnou finanční krizí. 1*) Church Pension Praha Oáza ve velkoměstě ale prostředí s tím neladí. Dojem: Starší zařízení, které potřebuje vylepšit zevnějšek. 2*) UBYTOVACÍ KAPACITA HROMADNÝCH UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ (POČET LŮŽEK) 3*) 68,8 71,2 70,8 68,9 66,3 69, ,6 82,8 83,1 82,6 78,0 x Ze všech výše zmíněných bodů se budu zabývat pouze body 1) a 2) Ad1) Otázka standardů služeb velmi úzce souvisí s investicemi. To se v posledních dvou letech, alespoň pokud jde o investice do vybavenosti, začalo měnit. V loňském roce Synodní rada investovala 400 tis. Kč. V letošním roce se chystá investovat stejnou částku. Je to zatím jen malá část celkově potřebných investic ale alespoň se začalo. Otázka investic však nesouvisí jen s materiální vybaveností. Je také přísně svázána s investicemi do obsluhy. Zde mám dojem, že je ještě třeba situaci znovu přehodnotit. Ad2) Konkurenční boj: - v rámci poklesu příjmů bylo nutno hledat nové způsoby získávání klientely. Do roku 2009 jsme ať již přes vlastní web, či přes několik cestovních agentur a ve spolupráci se ekumenickým oddělením ÚCK pracovali způsobem on request. S vývojem možností internetu jsme se pokusili o vstup na online trh. Již v roce 2010 bylo možné zaznamenat zlepšení. V současné chvíli je on-line trh páteří celkových příjmů. 16

17 - v rámci zvyšující se ubytovací kapacity v Praze a také zvyšování její kvality bylo však zároveň nutno začít snižovat ceny pokud zároveň nedocházelo k reinvestování prostředků. Tento trend trval více méně od počátku roku Masivně jsme však museli upravit ceny především od poloviny roku Až v tomto roce došlo k nepatrnému zvýšení. Snižování cen a on-line trh s sebou přinesly svá specifika. Především je to nárůst počtu a celková změna struktury ubytovaných hostů. Nelze říci, že by zároveň poklesly jejich nároky. Zde je tomu spíše naopak. Tím však samozřejmě rostou veškeré náklady. Do budoucna je především třeba soustředit se na zlepšování kvality ubytování a s tím spojených služeb. Zároveň by bylo vhodné se pokusit o vytvoření cílených programů k posílení návštěvnosti z církevního prostředí. Na závěr několik čísel: 1) Hrubý obrat ) Struktura hostů podle státní příslušnosti ČR Slovensko Německo "Západní" Evropa Složení hostů podle zemí původu příjezdy Postkomun istické země Rusko Kanada USA Střední a jižní Amerika Čína Ostatní asijské země Afrika Austrálie, Oceánie a Nový Zéland Složení hostů podle zemí původu přenocování ČR Slovensko Německo "Západní" Evropa Postkomun istické země Rusko Kanada USA Střední a jižní Amerika Čína Ostatní asijské země Afrika Austrálie, Oceánie a Nový Zéland ) Počet příjezdů a přenocování Rok Počet příjezdů Počet přenocování

18 1*) EKONOMICKÁ KRIZE A VÝVOJ CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE autoři: Luboš Smrčka, Markéta Arltová, Jaroslav Schönfeld - Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta podnikohospodářská, Fakulta informatiky a statistiky. 2*) Giovanni Hohl, církevní poradenství, CH 4656 Starrkirch-Wil. Zpráva z roku *) Indikátory udržitelnosti rozvoje hlavního města Prahy Územně analytické podklady hl. m. Prahy 2012 Jaroslav Kolafa, správce V Praze Výsledovka střediska Church pension, Praha za rok Drobný spotřební materiál , Tržby z ubytování , Drobný hmotný materiál , Tržba balíčky 0, Elektřina , Úroky z vkladů na BÚ 294, Plyn , Kurzové zisky 3 783, Opravy a údržba strojů a , Ostatní finanční výnosy 0,56 zařízení (zaokrouhlení) Opravy a údržba budov a staveb , Přeúčtování výnosů mezi středisky , Opravy a údržba ostatní ,23 Celkové výnosy , Služby, práce výrobní povahy , Poštovné 2 268, Telekomunikační služby, ,85 internet na propagaci 3 958, Ostatní služby 0, Poplatky správní , Kurzové ztráty ,21 Hospodářský výsledek , Ostatní provozní náklady -0, Ostatní finanční náklady 3 155, Bankovní výlohy 4 485,80 Celkové náklady ,52 C) Závěr Koncepce rekreačních středisek se začala naplňovat od počátku prosince 2012 nástupem programové pracovnice Kláry Černé. Výsledky činnosti programové pracovnice bude možné vyhodnotit až po delší době, než pět měsíců od jejího nástupu. D) Návrh usnesení Synodní rada předkládá synodu následující návrhy usnesení: Synod bere na vědomí zprávu o naplňování koncepce rekreačních středisek povšechného sboru předloženou v tisku č. 18/7. 18

Hospodaření povšechného sboru a Ústřední církevní kanceláře

Hospodaření povšechného sboru a Ústřední církevní kanceláře Hospodaření povšechného sboru a Ústřední církevní kanceláře Na opakované dotazy ohledně způsobu financování povšechného sboru a zejména pak Ústřední církevní kanceláře podáváme přehlednou zprávu o hospodaření

Více

TISK č. 18/7 (Komise B, D) REKREAČNÍ STŘEDISKA POVŠECHNÉHO SBORU

TISK č. 18/7 (Komise B, D) REKREAČNÍ STŘEDISKA POVŠECHNÉHO SBORU TISK č. 18/7 (Komise B, D) REKREAČNÍ STŘEDISKA POVŠECHNÉHO SBORU 4. zasedání 33. synodu ČCE (29. 5. 1. 6. 2014) TISK 18/7 A) Úvod 33. synod na svém 3. zasedání přijal následující usnesení č. 53: 1. Synod

Více

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

TISK č. 17 (Komise D)

TISK č. 17 (Komise D) TISK č. 17 (Komise D) ROZPOČET 2014, REPARTICE, SBÍRKY A PERSONÁLNÍ FOND 2015 A) Úvod k rozpočtu pro rok 2014 Rozpočet Českobratrské církve evangelické je sestaven jako vyrovnaný bez odpisů a je členěn

Více

TISK č. 14 (Komise D)

TISK č. 14 (Komise D) TISK č. 14 (Komise D) 1. zasedání 34. synodu ČCE (14. 17. 5. 2015) TISK 14 ROZPOČET 2015, REPARTICE, SBÍRKY A PERSONÁLNÍ FOND 2016 A) Úvod k rozpočtu pro rok 2015 Rozpočet Českobratrské církve evangelické

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Konference Hospitality & Tourism Summit 2009 Praha, 9. červen 2009 Aktuální výsledky UNWTO World Tourism Barometer za měsíce leden a únor

Více

Kontrolní závěry z kontrolních akcí

Kontrolní závěry z kontrolních akcí Věstník NKÚ, kontrolní závěry 159 Část B Kontrolní závěry z kontrolních akcí 08/20 Prostředky státního rozpočtu poskytované církvím a náboženským společnostem Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní

Více

Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008

Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008 TRAVEL, LEISURE AND TOURISM Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008 červen 2010 prezentace 12.7.2010 ADVISORY Cíle

Více

Magni Cesty s příběhem

Magni Cesty s příběhem Cesty s příběhem Magni Cesty s příběhem ROZVOJ POZNÁVACÍHO A KULTURNÍHO CESTOVNÍHO RUCHU MĚST A REGIONŮ PRO DOMÁCÍ A ZAHRANIČNÍ TURISTY HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Ing. Marek Toušek

Více

Ekonomická stránka CR

Ekonomická stránka CR Ekonomická stránka CR Příjmy, výdaje a bilance ZCR za rok 2007 až 2012 (v mil. Kč) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 příjmy ze ZCR 132 914,1 139 828,2 133 118,2 132 623,0 135 954,0 135 007,0 137 815,0

Více

Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava

Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava Konference CESTOVNÍM RUCHEM K POZNÁVÁNÍ A PROSPERITĚ Valašské Meziříčí 24. 2. 2011 Centrála cestovního ruchu Východní

Více

Analýza kongresového a incentivního segmentu cestovního ruchu. Únor 2011

Analýza kongresového a incentivního segmentu cestovního ruchu. Únor 2011 Analýza kongresového a incentivního segmentu cestovního ruchu Únor 2011 Obsah studie Kongresová a incentivní turistika - základní popis segmentu Zmapování stávající situace KIT Zmapování situace v oblasti

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY

ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY VYBRANÝCH SEKTORŮ CESTOVNÍHO RUCHU NA ÚZEMÍ ČR Prezentace Praha, 30. srpna 2010 Předmětné sektory a jednotlivé fáze projektu Předmětné sektory Hromadná a individuální

Více

Uznatelné výdaje v grantových projektech

Uznatelné výdaje v grantových projektech Uznatelné výdaje v grantových projektech MPSV Praha, září 2005 Musí splňovat tato kriteria: Uznatelné výdaje obecná pravidla Typ výdaje: výdaj musí být vynaložen na činnosti v souladu s nařízeními Evropského

Více

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI MARKETINGOVÝ PLÁN NA LÉTA 2011-1014 Počet stran: 14 1 OBSAH 1 PLÁN ČINNOSTI PRO CÍLOVÉ TRHY A DLE JEDNOTLIVÝCH SPEC. CÍLŮ... 3 2 HODNOCENÍ A MĚŘENÍ ÚSPĚŠNOSTI MARKETINGOVÉHO

Více

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s. Podpora cestovního ruchu ve Zlínském kraji

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s. Podpora cestovního ruchu ve Zlínském kraji Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s. Podpora cestovního ruchu ve Zlínském kraji Starý Hrozenkov 14. 10. 2009 1. Pozice Centrály cestovního ruchu ve Zlínském kraji Centrála cestovního ruchu

Více

Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří

Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří Schváleno ČSÚ pro MMR ČR ČV 125/13 ze dne 2610 2012 Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří Dotazník je součástí Programu statistických zjišťování na rok 2013 Podle zákona č 89/1995 Sb,

Více

Legislativa pro cestovní ruch na venkově Ing. Michal Burian, Ph.D.

Legislativa pro cestovní ruch na venkově Ing. Michal Burian, Ph.D. EUROPEAN CENTRE FOR ECOLOGY AND TOURISM Legislativa pro cestovní ruch na venkově Ing. Michal Burian, Ph.D. Základní legislativní rámec Zákon o ţivnostenském podnikání (ţivnostenský zákon) č. 455/1991 Sb.

Více

SMĚRNICE SYNODNÍ RADY schválená na zasedání SR dne 5. 5. 2011 O PRACOVNÍCH CESTÁCH A POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD

SMĚRNICE SYNODNÍ RADY schválená na zasedání SR dne 5. 5. 2011 O PRACOVNÍCH CESTÁCH A POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD SMĚRNICE SYNODNÍ RADY schválená na zasedání SR dne 5. 5. 2011 O PRACOVNÍCH CESTÁCH A POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD Číslo: SR/03/2011 Účinnost od: 6. 5. 2011 Směrnice synodní rady jsou se všemi právy, povinnostmi

Více

Výroční zpráva za rok

Výroční zpráva za rok Výroční zpráva za rok 2014 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: řízením Bc. Markéta Grundmannová,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DS Jenštejn únor 2015 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského kraje č.

Více

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Odbor cestovního ruchu bude v následujícím programovacím období realizovat v rámci IOP projekty zaměřené na kvalitu služeb v cestovním

Více

BEZ NUDY VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ZA ROK 2008 NAŠI SPONZOŘI: T-MOBILE, INTERNETOVÝ OBCHOD MANDALA, PENZION HRÁDEK, DZS KOŤANY MANDALA

BEZ NUDY VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ZA ROK 2008 NAŠI SPONZOŘI: T-MOBILE, INTERNETOVÝ OBCHOD MANDALA, PENZION HRÁDEK, DZS KOŤANY MANDALA VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ BEZ NUDY ZA ROK 2008 BEZ NUDY 2008 NAŠI SPONZOŘI: T-MOBILE, INTERNETOVÝ OBCHOD MANDALA, PENZION HRÁDEK, DZS KOŤANY MANDALA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ BEZ NUDY Adresa: Jankovcova

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-205 Srpen 204 / Jan Tuček / Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za. pololetí 204 Obsah prezentace O projektu Odhad počtu zahraničních návštěvníků a jejich

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

24. 4. 2014, CHRÁM CHMELE A PIVA ŽATEC

24. 4. 2014, CHRÁM CHMELE A PIVA ŽATEC 24. 4. 2014, CHRÁM CHMELE A PIVA ŽATEC Nové logo Praha 18. 6. 2010 Praha 18. 6. 2010 Destinační agentury ČESKÉ ŠVÝCARSKO o.p.s. Ústecký kraj, NP České Švýcarsko, ZO ČSOP Thilia, Krásná Lípa KRUŠNÉ HORY

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2007 Na rok 2007 byla pro ZŠ Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace schválena neinvestiční dotace v celkové

Více

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010 zřizovatelem organizace je

Více

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce Vzdělávací program HOtelnictví a Cestovní Ruch Zvyšte svou šanci na trhu práce Co je Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch? Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch je soubor šesti kurzů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Domov seniorů Benešov, poskytovatel sociálních služeb Villaniho 2130, 256 01 Benešov IČ: 712 29 116 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Organizace zřízená Středočeským krajem Výroční zpráva za rok 2011 Stránka

Více

Statistika návštěvnosti města Mariánské Lázně. Infocentrum města Mariánské Lázně 06/2014

Statistika návštěvnosti města Mariánské Lázně. Infocentrum města Mariánské Lázně 06/2014 Statistika návštěvnosti města Mariánské Lázně Infocentrum města Mariánské Lázně 6/214 Zdroje ČSÚ Infocentrum Foto: kvpoint.cz ČSÚ hromadná ubytovací zařízení Návštěvnost a přenocování v hromadných ubytovacích

Více

1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní ruch v platební bilanci ČR 3. Dopady hospodářské krize na cestovní ruch 4.

1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní ruch v platební bilanci ČR 3. Dopady hospodářské krize na cestovní ruch 4. Zahraniční cestovní ruch ČR Rudolf Olšovský ředitel odboru platební bilance Sekce měnová a statistiky ČNB VŠE Praha 17. září 2009 Obsah 1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní

Více

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ Strategická vize Turistická oblast Ostravsko moderní centrum živé kultury, zábavy a sportu s unikátními industriálními atraktivitami nabízející

Více

Zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2010

Zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2010 Zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2010 I. Umělecká činnost a provoz Umělecká činnost Divadlo Minor oslavilo 26. února 60 let od uvedení první inscenace Ústředního LD za účasti představitelů

Více

Výroční zpráva 2007. Spolek přátel Bezdružic, o.s.

Výroční zpráva 2007. Spolek přátel Bezdružic, o.s. Výroční zpráva 2007 Spolek přátel Bezdružic, o.s. Obsah: SLOVO ÚVODEM 3 PŘEDSTAVENÍ OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 4 ČINNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 5 PROJEKTY SDRUŽENÍ 6 PROPAGACE A PUBLIC RELATIONS 7 PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM

Více

Značka vznikla v roce 2010 s cílem podpory území. Tato značka garantuje zejména místní původ výrobku a vazbu na region Jeseníků

Značka vznikla v roce 2010 s cílem podpory území. Tato značka garantuje zejména místní původ výrobku a vazbu na region Jeseníků JESENÍKY originální produkt Přinášíme Vám kvalitu a tradici z Jeseníků 6.11.2013 ZNAČKA JESENÍKY ORIGINÁLNÍ PRODUKT Značka vznikla v roce 2010 s cílem podpory území Tato značka garantuje zejména místní

Více

Magistrát města HK - Renovace informačních tabulí - Aktualizace propagační publikace o Hradci Králové včetně okolí

Magistrát města HK - Renovace informačních tabulí - Aktualizace propagační publikace o Hradci Králové včetně okolí Pracovníci Destinačního managementu Hradecko během roku zajišťovali projektové aktivity projektu ROP Hradecko efektivní koordinace aktivit v cestovním ruchu a navazující mimoprojektové aktivity. 1. Jedním

Více

Počet lůžek v krajích 31.12. 2012

Počet lůžek v krajích 31.12. 2012 Tabulky: Tabulka 1: Vysočina - ubytovací kapacity... 3 Tabulka 2: Hromadná ubytovací zařízení - Kraje 212... 4 Tabulka 3: Počet hostů - Vysočina... 4 Tabulka 4: Počet hostů - Kraje... 6 Tabulka 5: Hosté

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, přísp.org. Tkalcovská 460, 51401 Jilemnice telefon 481 549 259, email reditel@gymjil.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Vypracoval: P.Kuříková, J.Lipská..

Více

Zápis z jednání KPSS pracovní skupina Senioři

Zápis z jednání KPSS pracovní skupina Senioři Zápis z jednání KPSS pracovní skupina Senioři Datum konání: 27.3.2014, 13:00 Místo konání: ÚMČ Praha 10, 5. patro, budova B Radniční salonek Přítomni: Kateřina Hájková, A Doma, o.s. Anna Šoková a Jana

Více

Exkluzivní. Kompletní nabídku nemovitostí a poskytovaných služeb naleznete na www.remaxcollection.cz LISTOPAD 2013

Exkluzivní. Kompletní nabídku nemovitostí a poskytovaných služeb naleznete na www.remaxcollection.cz LISTOPAD 2013 Exkluzivní nemovitosti Kompletní nabídku nemovitostí a poskytovaných služeb naleznete na www.remaxcollection.cz Představení kanceláře The RE/MAX Collection Platinum The RE/MAX Collection je prémiová značka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 HISTORIE 2006 2009 rozvíjení aktivit pro rodiny s nejmenšími dětmi (cvičení maminek s miminky, cvičení pro

Více

Domov pro seniory (Evangelický domov )

Domov pro seniory (Evangelický domov ) Domov pro seniory (Evangelický domov ) Motto služby: U nás je to jako doma Poslání střediska (totožné pro všechny poskytované služby): Posláním střediska je organizovat, zajišťovat a poskytovat ve svých

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory OBDOBÍ: 1.1.2012 31.12.2012 Název a sídlo účetní jednotky: Seniorcentrum OASA s.r.o. Sídlo: Petřvaldík 68, 742 60 Petřvald 2 IČ: 27857018 Datum

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2007

Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2007 Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2007 Na jaře tohoto roku měla premiéru inscenace podle kultovního komiksu Františka Skály Velké putování Vlase a Brady, v režii Apoleny Vynohradnykové. Získání význačného

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

Strategický plán města Olomouce. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Strategický plán města Olomouce. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu Strategický plán města Olomouce Strategický plán města Olomouce byl schválen v prosinci 2007 zastupitelstvem města o počtu 45 členů, z toho bylo 10 žen tj. 22%. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zahrada DS Jenštejn 10.12.2012 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského

Více

1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ

1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ 1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ Splnění zvolených globálních a specifických cílů je podmíněno realizací řady aktivit. Jejich návrh je zpracován v následující kapitole, a to na 3 úrovních dle míry abstrakce/konkrétnosti:

Více

Interhotel Olympik, a. s.

Interhotel Olympik, a. s. Výroční zpráva společnosti Interhotel Olympik, a. s. k 31.12.2009 Obsah: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku Zpráva auditora Rozvaha k 31.12.2009 Výkaz zisku

Více

Profil domácího turisty (zima 2009/2010)

Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Bc. Petra Paduchová CzechTourism EDEN Cíl: Zjistit profil domácích návštěvníků / turistů v krajích / regionech České republiky Termín projektu: 2009 2014 Způsob

Více

Financování základen. Medvěd + Šotek

Financování základen. Medvěd + Šotek Financování základen Medvěd + Šotek Obsah představení Kovářova koncept provoz rozvoj základna u Lipenské přehrady 56 km od Českých Budějovic samoobslužná základna s celoročním provozem s kapacitou 30 (max.

Více

Kampaň Česko země příběhů. Martin Šlajchrt _

Kampaň Česko země příběhů. Martin Šlajchrt _ Kampaň Česko země příběhů Martin Šlajchrt _ Domácí cestovní ruch - jaký je aktuální stav 9.12.2013 2 Základní charakteristiky pobytu Jaký je návštěvník turistických regionů v ČR? Kategorie Podíl návštěvníků

Více

Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism

Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism A. Vzhledem zejména k zhodnocení a porovnání připravovaných výstupů projektu NCR a projektu MAGNI, konkrétním

Více

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Přehled cílů a priorit strategické části za jednotlivé pracovní skupiny

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2012 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2012 1.Příjmy provozní

Více

ARCHIV PODKLADŮ - Rozpočet Filozofické fakulty Univerzity Karlovy na rok 2002

ARCHIV PODKLADŮ - Rozpočet Filozofické fakulty Univerzity Karlovy na rok 2002 ARCHIV PODKLADŮ - Rozpočet Filozofické fakulty Univerzity Karlovy na rok 2002 ARCHIV PODKLADŮ - Rozpočet Filozofické fakulty Univerzity Karlovy na rok 2002 Rozpočet Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

Více

Zpráva o činnosti. Technické služby Kostelec nad Orlicí, s.r.o., vykázaly za rok 2008 hospodářský výsledek - ztrátu ve výši 579 829,55 Kč.

Zpráva o činnosti. Technické služby Kostelec nad Orlicí, s.r.o., vykázaly za rok 2008 hospodářský výsledek - ztrátu ve výši 579 829,55 Kč. Technické služby Kostelec nad Orlicí, s.r.o. Rudé armády 1458, 517 41 Kostelec nad Orlicí IČO: 26011247, DIČ: CZ26011247 zápis v OR KS v Hradci Králové oddíl C, vložka 19957 Zpráva o činnosti hospodářský

Více

Aktivity CCRJM. březen 2013. www.ccrjm.cz

Aktivity CCRJM. březen 2013. www.ccrjm.cz Aktivity CCRJM březen 2013 Souhrn aktivit CCRJM Tvorba turistických produktů, programů, výletů Propagační materiály (distribuce), webové prezentace Fam tripy a press tripy domácí i zahraniční (Německo,

Více

Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice

Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice Ing. Jaromír Beránek Mag Consulting, s.r.o. Kde se krize objevila? vznik krize v USA 1. zmínka o krizi: Alan Greenspan (bývalý předseda Fedu) duben 2008

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

LIPENSKÉ LÉTO 2013 staňte se naším partnerem

LIPENSKÉ LÉTO 2013 staňte se naším partnerem LIPENSKÉ LÉTO 2013 staňte se naším partnerem LIPENSKÉ LÉTO 2013 je souhrnný název pro tři akce, které se budou konat během letních měsíců roku 2013: - Zahájení letní turistické sezóny LIPNO 2013 - LIPNO

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

Priority MAS Královská stezka

Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Zlepšování kvality života v obcích MAS Podpora občanské společnosti Podpora podnikání a trhu práce Zemědělství, lesnictví a rybářství Cestovní

Více

Veletrh DSB - Dřevo a stavby Brno. Souběžně probíhají: 23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště

Veletrh DSB - Dřevo a stavby Brno. Souběžně probíhají: 23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště Veletrh DSB - Dřevo a stavby Brno Souběžně probíhají: 23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště Veletrh DSB - Dřevo a stavby Brno Veletrh DSB Dřevo a stavby Brno je samostatným veletrhem v rámci Stavebních veletrhů

Více

Tabulkové vyhodnocení vlivů. na životní prostředí

Tabulkové vyhodnocení vlivů. na životní prostředí Tabulkové vyhodnocení vlivů opatření prioritních os 1, 2 a 3 na životní prostředí Tabulka se vztahuje ke kapitole 7.3. textu vyhodnocení, v němž jsou také podrobně popsány metody hodnocení. V rámci legendy

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související Seznam priorit a jednotlivých typů záměrů z programu SROP a JPD 2, které nevyžadují předložení dokladu o vlivu projektu na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3 Sdružení AMICITIA VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 5 1.3. Podíl financování a kapacita 5 1.4.

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Střední Morava Sdružení cestovního ruchu PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA

LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH Úvodní slovo ředitelky Léčebných lázní...3 Identifikační údaje organizace...4 Organizační struktura...5 Vedení organizace... 6 Provozy a oddělení...

Více

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Rozpočet města Nejdek na rok 2009 2) Přílohy 1 až 8 k rozpočtu Projednáno a schváleno Radou města usnesením č.rm/2011/74/09 dne 10. 02. 2009 Finančním výborem projednáno

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

Marketingový plán podpory MICE businessu pro rok 2013: Váš event v Jeseníkách

Marketingový plán podpory MICE businessu pro rok 2013: Váš event v Jeseníkách Marketingový plán podpory MICE businessu pro rok 2013: Váš event v Jeseníkách Kontakt JCB: Ing. Ivana Kulíšková mob. 608 119 092 email: kuliskova@jesenikytourism.cz Jeseníky Convention Bureau www.jesenikyconvention.cz

Více

LÁZNĚ LUHAČOVICE, a.s.

LÁZNĚ LUHAČOVICE, a.s. 17. - 18. 4. 2013 Hospitality & Tourism Summit - Hotel Aquapalace Praha TVORBA PRODUKTOVÉ NABÍDKY NA ROK 2013 Ing. Jiří Dědek, MBA obchodní ředitel Lázně Luhačovice, a.s. Spa & Wellness Nature Resorts

Více

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 8. 1. 2013

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 8. 1. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_16 Název materiálu: CESTOVNÍ RUCH Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace charakterizuje žákům podstatu a členění cestovního ruchu

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

Statistické šetření organizátorů KIT akcí segmentu cestovního ruchu a poskytovatelů prostor pro KIT akce segmentu cestovního ruchu

Statistické šetření organizátorů KIT akcí segmentu cestovního ruchu a poskytovatelů prostor pro KIT akce segmentu cestovního ruchu Statistické šetření organizátorů KIT akcí segmentu cestovního ruchu a poskytovatelů prostor pro KIT akce segmentu cestovního ruchu Závěrečná prezentace 17. 3. 2015 ppm factum research Program - struktura

Více

Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila

Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila Základní údaje: Název organizace a státu: Villa Vallila, občanské sdružení Číslo a datum registrace na MV ČR : II/S (1.3087/96R, 16.10.D1996)

Více

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu Kap 10-2003.qxd 10.1.2003 14:53 Page 213 213 Cestování součást moderního životního stylu Cestovní ruch se ve druhé polovině dvacátého století prosadil jako nejvýraznější společenský, kulturní i ekonomický

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů .8 Základní účtování nákladů a výnosů.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady Při zhotovování výrobků nebo provedení jiných výkonů dochází ke spotřebě výrobních činitelů (spotřeba materiálu, pracovní

Více

Porovnání OIS I.G a OIS II.G po transformaci www.encyklopedie.ckrumlov.cz

Porovnání OIS I.G a OIS II.G po transformaci www.encyklopedie.ckrumlov.cz Nejefektivnějším nástrojem komunikace a propagace destinace jsou webové stránky www.ckrumlov.cz. V roce 2007 proběhla první klíčová etapa transformace OIS I.G na OIS II.G. V rámci transformace byly vytvořeny

Více

Rezervační systém cestovního ruhu Jižní Moravy

Rezervační systém cestovního ruhu Jižní Moravy Rezervační systém cestovního ruhu Záměr zadavatele: Zavedení rezervačního systému pro služby cestovního ruchu v rámci portálů www.jiznimorava.info a www.jizni-morava.cz Cíl projektu: Zavést rezervační

Více

Odborová organizace nabízí svým členům rehabilitační pobyty i v roce 2010

Odborová organizace nabízí svým členům rehabilitační pobyty i v roce 2010 Odborová organizace nabízí svým členům rehabilitační pobyty i v roce 2010 Vzhledem ke kladným ohlasům členů ČMOSA na rehabilitační pobyty v letošním roce jsou zabezpečeny tyto pobyty i na rok 2010. Týdenní

Více

Vaše budoucnost začíná zde

Vaše budoucnost začíná zde Vaše budoucnost začíná zde Proč Mexiko? Mexiko aktuálně spolupracuje s 44 zeměmi (včetně zemí Evropské unie) a disponuje 12. dohodami o volném obchodu. Mexiko je 14. největší ekonomika světa. Ve světě

Více

Jednotná klasifikace oblastí informací pro ICM v ČR

Jednotná klasifikace oblastí informací pro ICM v ČR Jednotná klasifikace oblastí informací pro ICM v ČR 1. Vzdělávání v ČR 1.1. Aktuality 1.2. Legislativa 1.3. Dokumenty 1.4. Rámcové vzdělávací programy 1.4.1. RVP pro MŠ 1.4.2. RVP pro ZŠ 1.4.3. RVP pro

Více

KREDITCUS. centrální úhradový systém

KREDITCUS. centrální úhradový systém centrální úhradový KREDITCUS návrh řešení centralizovaného informačního a identifikačního u pro zajištění úhrad za služby poskytované univerzitou... požadované cíle projektu Základním cílem projektu je

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, přísp.org. Tkalcovská 460, 51401 Jilemnice telefon 481 549 259, email reditel@gymjil.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval: E.Jiroušová, J.Lipská..

Více

Dohoda o zřízení Destinačního fondu Českého středohoří

Dohoda o zřízení Destinačního fondu Českého středohoří Dohoda o zřízení Destinačního fondu Českého středohoří 1a Prohlášení České středohoří je mimořádně hodnotným územím s výjimečnou turistickou atraktivitou. Jsme odhodláni toto území, v kterém žijeme, působíme

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více