Vážení spoluobčané, Tak Vám přeji hodně pohodových prosluněných jarních dnů a doufám, že si každý najde při čtení Cheznováku ten svůj článek.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vážení spoluobčané, Tak Vám přeji hodně pohodových prosluněných jarních dnů a doufám, že si každý najde při čtení Cheznováku ten svůj článek."

Transkript

1 1/2013 Cheznovák -

2 Vážení spoluobčané, vítám Vás u prvního letošního vydání našeho občasníku. Nejprve si dovolím Vám popřát po celý rok pevné zdraví, mnoho osobních úspěchů a vůbec příjemné prožití roku Jak asi všichni víte, stal jsem se novým zastupitelem za poněkud překotných okolností. Budu se snažit svojí prací v zastupitelstvu přispět k pokračování rozvoje Cheznovic a podpořím pana starostu v jeho snaze o zlepšení podmínek pro život v naší obci. Rok nám odstartoval rekonstrukcí budovy obecního úřadu. Jak se ukázalo v průběhu stavebních prací, bylo potřeba opravit a vyměnit poněkud více věcí než byly původní předpoklady. V celém objektu je nově rozvedeno ústřední topení, které je napojeno na špičkové tepelné čerpadlo Mitsubishi Zubadan. Opravou prošla elektroinstalace, probíhají poslední stavební úpravy a malířské práce. Tento projekt má přinést rozšíření služeb občanům a doufáme i příjemnější prostředí při jejich využívání. Do přízemních zrekonstruovaných prostor bude přesunuta dětská poradna a nově zřízena ordinace obvodního lékaře (Mudr. Čadová). Druhou část přízemí obsadí místní knihovna. Upraveny budou i prostory kanceláří obecního úřadu. Již brzy budete moci sami posoudit výsledek celé akce. Dalším již zrealizovaným projektem letošního roku se stala výměna hřbitovních zdí. Neutěšený stav dnes již bývalých zdí nahradilo nové betonového oplocení. Jak se dívám ven, pozvolna nám končí zima a o slovo se začíná hlásit jarní sluníčko. Pomalu končí období, ve kterém mám pocit, že žijeme pod dýmovou čepicí. Nejlépe ji uvidíte při cestě po silnici od Olešné z "Varty" v odpoledních hodinách zimního období. Jsem rád, že máme za sebou toto zimní období a já svůj novinářský počin. Tak Vám přeji hodně pohodových prosluněných jarních dnů a doufám, že si každý najde při čtení Cheznováku ten svůj článek. Roman Karásek

3 Vážení spoluobčané, vzhledem k tomu, že uplynul další kalendářní rok, rok 2012, tak bych se rád za ním ohlédl a připomněl ještě jednou, co se v tomto roce podařilo udělat: 1) Nejprve jsme předělali "Smetanku" na salónek, který je možné využívat na různé besedy a oslavy. Myslím, že vzniklo příjemné prostředí, patřící k restauraci. 2) Dále jsme dovybavili naši ubytovnu, aby na každém pokoji byla televize, lednička a na patře společná pračka. Podle výsledků hospodaření ubytovny jsem přesvědčen, že se jedná o prosperující zařízení obce. 3) Vybudovali jsme parkoviště u OÚ. Pokud jedou občané na OÚ, na poštu, později i k lékaři, už nemusí své auto nechávat na křižovatce. 4) V průběhu léta jsme vybudovali dětské hřiště a koncem roku jsme dokoupili venkovní posilovací stroj pro ženy. Není ještě zabudovaný, protože nám to počasí zatím nedovolilo. 5) Koupili jsme nákladní auto značky Ford a nahradili jsme tak 37 let starou multikáru, která již dosloužila. 6) Koupili jsme na dětské hřiště dva mobiliáře pro rodiče. 7) Vyměnili jsme střechu ZŠ, protože stávající střecha byla z azbestových šablon a už dosluhovala. 8) Opravili jsme a nastříkali kontejner na trávu, který jsme dostali zadarmo od Zbirožská a.s. 9) Vzhledem ke špatnému stavu komína v LD, jsme si komín nechali vyvložkovat a nyní můžeme bez obav topit na sále. 10) Nechali jsme zateplit ZŠ, vyměnit okna, udělali jsme novou fasádu a nyní vyměníme topení uhlím za tepelná čerpadla.

4 11) Zaplatili jsme provedení zadrňování brankoviště na fotbalovém hřišti. 12) Jak jsem slíbil, zajistili jsme kvalitní opravu cesty kolem ZD. 13) Provedli jsme výměnu tří zbylých zdí kolem hřbitova. 14) Provedli jsme rozsáhlou rekonstrukci oú. Tato rekonstrukce se skládala z knihovny, ordinace, kanceláří a příslušenství. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří se na této stavbě podíleli. Rád bych si Vás dovolil pozvat na den otevřených dveří OÚ, který se bude konat po celý den. Můžete tak sami posoudit, jak se nám rekonstrukce podařila. Toto vše se jednalo o zkrášlení a zpříjemnění života v naší obci a k tomu patří i zábava. Zastupitelé a zaměstnanci pro Vás připravují také kulturní akce: v dubnu - bude Travesti show a následně zábava se skupinou Pecičky v květnu - bude výročí hasičů a večerní zábava v červenci - o pouti chceme, jako každý rok, uspořádat "Den s obcí", kde budou různé atrakce, zejména pro děti, bude hrát kapela Pecičky a počítáme s tombolou v září - budeme už naposledy (za stávajícího zastupitelstva) pořádat.posvřcenskou zabíjačku", opět za účasti kapely Pecičkv v listopadu - bychom rádi uspořádali koncert Cheznovanky Závěrem bych Vám chtěl ještě jednou popřát vše nejlepší v roce 2013, hlavně dobré zdraví, pevné nervy a shovívavost pokud se nám nepodaří naplnit Vaše představy. Váš starosta Jan Sevald

5 Stručný zápis ZO Cheznovice konaného dne 28. března 2013 (podrobný Zápis ZO je zveřejněn na webu obce v sekci Zápisy ZO Cheznovice) Zastupitelstvo obce přijalo následující usnesení: Č schválení ověřovatelů zápisu a zapisovatele Č schválení programu jednání Č schválení výsledků hospodaření obce za L-XII. měsíc 2012 příjmy: ,24 tis. Kč výdaje: ,85 tis. Kč Stav fin. prostředků k : KJ , 12Kč PS ,02 Kč Č schválení Rozpočt. opatření č. 6 Č schválení Inventarizační zprávy 2012 Č schválení Plánu kontrol finančního výboru na rok 2013 Č schválení Rozpočtu obce na rok 2013 příjmy: ,46 tis. Kč výdaje: ,46 tis. Kč Tř. 8 - financování z přebytků minulých let: 650 tis. Kč Č schválení Dodatku č.2 smlouvy o dílo za dne doba nájemní smlouvy s Lesospolem Zbiroh s.r.o. do Č schválení Dodatku č.7 k nájemní smlouvě s Lesospolem Zbiroh s.r.o., nájemné pro rok 2013 ve výši 296,- Kč za 1 ha lesního pozemku, doba nájemní smlouvy do Č schválení odkupu obecního pozemku p.č. 1440/1 za daných podmínek dle znaleckého posudku - částka 96 tis. Kč Č schválení poskytnutí finančního příspěvku: ČSŽ 3000,- Kč Holubáři 3000,- Kč Myslivci 3000,- Kč Klub důchodců 20000,- Kč Hasiči 45000,- Kč Č schválení Mandátní smlouvy č M, Smlouvy o dílo č ll-m a Smlouvy o dílo č M s LEGRO CONSUL T s.r.o., IČ se sídlem Český Krumlov, Rooseveltova 37, , jednatel Ing. Michal Novák - ředitel společnosti Č schválení Dodatku č. 1/13 ke Smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku Plzenskérnu kraji na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje veřejnou vnitrostátní linkovou dopravou ve výši 38450,- Kč pro rok 2013 Č schválení a dání souhlasu s rozdělením pozemku PK vlastník pozemku J. a V. Humlovi LV 116 Č schválení Nájemní smlouvy 369/2013 mezi obcí Cheznovice a Zbirožskou a.s. - pozemky v nájmu Zbirožské a.s. - doba nájmu od do roční nájemné ve výši 1400,- Kč/ha Č schválení rekonstrukce budovy OÚ, zřízení knihovny, ordinace dětské a praktické lékařky, rekonstrukci topení v celé budově i nového nábytku v kancelářích OÚ; broušení parket v sále LD a zhotovení nových zdí místního hřbitova Zastupitelstvo - Kontrolu usnesení - Zprávu finančního výboru - Zprávu kontrolního výboru vzalo na vědomí:

6 Diskuse na ZO: starosta - POZVÁNKA na Den otevřených dveří na OÚ - od možnost prohlídky budovy Travesti od hodin a následuje hudební skupina Pecičky upozornění na pojistky nemovitostí a osobních pojištění občanů - možnost kontroly u odborné makléřky pojišt'ovny, zájemci se mohou přihlásit na OÚ Petr Urx - předseda FC Cheznovice 96 by se měl vyjádřit k situaci kolem klubu P. Urx čp předložil jsem panu starostovi Smlouvy o nájmu bufetu, proběhla členská schůze - následuje řetězová reakce - lidé ve výboru FC končí, rozhodne zítřejší schůze výkonného výboru starosta -10 letá schválená smlouva všemi zastupiteli je platná a musí se s obou stran dodržovat -požádáme o 100% dotaci na víceúčelové hřiště za cca 3 mil. Kč -další snahou je získání dotace na rekonstrukci kuchyně v ZŠaMŠ - rekonstrukce hasičárny - stavební projekt - možnost 90% dotace v případě víceúčelovosti využití budovy (klubovny hasičů, myslivců, žen,důchodců apodj -chci, aby se všechny rozdělané akce ukončily v tomto volebním období - M. Huml čp Smlouva s Lesospolem? Proč prodlužování smlouvy? - starosta - každá smlouva je vypověditelná, zatím spolupráce je dobrá a vyhovující - M. Huml čp co se bude dělat s doutníky v "Jamech" - starosta - zatím jsme neřešili - P.JedliČka čp "Co Petře chcete od obce? Děláte z obce jen dojnou krávu. Podívejte se na svůj práh." P. Urx čp o žádných požadavcích od obce nevíme. starosta - nebudeme zatím projednávat, dokument, který mi pan předseda FC dnes předložil, nemám já ani zastupitelé prostudovaný, jsou smlouvy a ty budou dodržovány s obou stran místostarosta - chci se zastat předsedy FC Petra Urxe, dělá všechno sám, na schůzi požádalo pomoc a nikdo mu není nápomocen, prý nemají čas a neumí to. Proto chce odstoupit z vedení FC Cheznovice 96. P. Urx čp jeto pravda starosta - FC Cheznovice96 je organizace, se kterou pouze spolupracujeme, problém je, že se neustále řeší pouze bufet - snad jsou i jiné důležitější věci, sportovní klub je snad o sportu a ne o bufetu Ing. P. Savincová - mám velkou radost, co se dělá tady v základní školeindividuální přístup pro žáky; mám napsanou žádost o urychlení výstavby nového transformátoru podepsanou řadou občanů, kterých se tento problém týká. Kapacita transformátoru nedostačuje a dochází k výpadkům el. proudu starosta - bude jednáno s ČEZ a žádost bude přílohou zápisu P. Jedlička čp chtěla by dát závora ke hřbitovu a ořezat větve M. Balejová čp nová zeď je hezká, ale podezdívka je nedokončená starosta - závora zatím není v technických možnostech, hřbitovní zeď není dokončená vlivem počasí, bude vše zavezeno, osázeno, upraveno; vchod do ordinace není také zatím dokončený - až nám počasí dovolí místostarosta - spodní zeď stála 414 tis. Kč a tři ostatní 205 tis. Kč

7 DECHOVÁHUDBA HUDBA CHEZNOVANKAČTYŘICETILETÁ. Dne se v základní škole v Cheznovících konala první zkouška muziky. Na křídlovky hráli Petr Mráček, Josef Čermák. U tenorů byli ing. Míla Jedlička a František Štochl st. Na klarinety hráli Václav Čermák a Ladislav Hanuš. Doprovodné trubky obsadil řídící učitel Miloslav Vlčeka Václav Hájek.Ua tubu začínal Josef Vajner, ten měl veliký podíl na založení Cheznovanky. U bících seděl Josef Veselý. Zpívat začal Josef Palek, První oficielní hra Cheznovanky byla na Sv. ANNU roku 1973 při otevření fotbalového hřiště v Cheznovlcích. Cheznovanka k dechové hudbě přibrala i taneční muziku, kterou vedl Vašek Čermák Hráli jsme na plesech a tanečních zábavách ve všech velkých sálech okresu, ale i v Plzni, Františkových Lázních, ale i jinde.nemohu opomenout hasičský ples v Cheznovicích, kdy s námi zpívaly sestry Skovajsovy a v Lidovém domě bylo 420 posluchačů. Kapela se zúčastnila mnoha soutěží a vždy dobře propagovala obec svého vzniku. Např. získala na výstavě Země živitelka Zlatý klas pro Plzeňský kraj za nejlepší hudební vystoupení. Nespočetněkrát hrála kapela v bývalé NDR a byla v bývalém SSSR. Dvakrát byla v Rakouských Alpách a dvakrát v Německém Passově. Hlavní činnost kapely v součastné době je v koncertech a hra na Staročeských májích. Již léta hrajeme na koncertech ve Zbirohu kde máme jednu z největších návštěv. V Plzeňském Pekle bylo 900 posluchačů. Za mnoho let činnosti se vyměnila celá řada muzikantů a zpěváků. Nyní hraje kapela ve složení"petr Mráček, Mgr.Tomáš Svoboda,lng. arch.luboš Louda křídlovky.tenory Miroslav Maulis,Milan Svoboda. Na klarinety Václav Čermák, Jiří Hruška. Trombony Jan Hrabák, ing. Míla Jedlička Standa Brož. U tuby sedí Josef Král,bicí Zdeněk Zdvořák Zpívají Jana Kebrlová, Anna Juriková a ing. Václav [andoš, Cheznovanka připravuje koncert pro občany v rámci čtyřiceti let muziky na den Rovněž budeme natáčet pro ČT. Pro muziku psali a píší Boža Lepíč, Josef Pospíšil. Josef Žid, Hana Koubová,Miloň Čepelka a další. Za svoji činnost děkuje Cheznovanka Václavu Březinovi, bývalému ONVRokycany a zastupitelům obce Cheznovice zato/že jsme mohli natočit již dva nosiče. ;k, i (J}/J /~, 2 t Lt~ lal cc /-0tJ'f e ~ [.

8 ~ Rekonstrukce na OU v Cheznovicích Rekonstrukce začala v listopadu vybudována knihovna a ordinace pro praktickou a dětskou lékařku. V letošním roce započato s rekonstrukcí kanceláří (vizněkolik fotografií). Pozvánka na 12. dubna 2013 "DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA OÚ V CHEZNOVICÍCH" Všichni jste zváni!

9

10 Před a po rekonstrukci

11 Požární ochrana očima dětí Také v letošním roce vyhlásilo Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska výtvarnou a literární soutěž pro dětské kolektivy "Požární ochrana očima dětí". V letošním roce se zúčastnilo ze ZŠ Cheznovice 15 mladších žáků a 12 starších. Mezi postupující do okresního kola se prokreslili Lukáš Zajíček, Petr Šlapák, Monika Boháčová, Alexandr Kraus, Radka Hošková a Jiří Švihla. Ráda bych uvedla, že výkres Jiřího Švihly postupuje každým rokem, letos již po čtvrté. Všem postupujícím blahopřejeme a ostatním děkujeme za jejich snahu. Jiří Švihla Radka Hošková Petr Šlapák Předání cen vítězům Eva Šubrtová - kronikářka SDH

12 OZNÁMENÍ OBECNÍHO ÚŘADU: Žádáme občany o nahlášení stavů vodoměrů a následné zaplacení. Cena 1m3 vody je 18,- Kč + 15% DPH (1m3 = 20,70 Kč) Připomínáme občanům poplatek za odpad ,- Kč za osobu s trvalým pobytem, za objekt - 600,- Kč, poplatek za 1 psa 50,- Kč, každý další pes 150,- Kč. Dětské středisko v Mýtě oznamuje, že od 1. dubna nastupuje nová dětská lékařka MUDr. Karolína Vydrová. Ordinační hodiny budou upřesněny. Upozorňujeme občany na přísný zákaz pobíhání psů po obci. Majitelé psů, uklízejte si po svých miláčcích a neznečišťujte veřejné prostranství. Občané, buďte ohleduplní k ostatním spoluobčanům a k životnímu prostředí, dbejte na pořádek u kontejnerů a odkládejte pouze určený tříděný odpad! INFORMACE Z EVIDE CE OBYVATEL: prosinec 2012: zemřeli - Vlasta Heřboltová Alois Šimek Ludvík Čermák 80 let 76 let 88 let Stav obyvatel k : 747 obyvatel, z toho 373 mužů a 374 žen narodil se: Michal Kasík přistěhovali se: Jana Černá Eliška Černá Ondřej Černý Marek Beck zemřeli: odstěhovali se: Antonín Král Josef Kratochvíl Zuzková Monika Zábranský Zdeněk

13 Vzpomínka a poděkování Milá Vlasto, dnem jsi odešla z řad členek naší ZO ČSŽ Cheznovice, kde jsi byla od Do roku 1984 ve funkci předsedkyně a poté do roku 2010 pokladní. Též jsi byla dlouholetou členkou Okresní řady žen. Z důvodu zdravotních ses v březnu 2012 rozhodla již nekandidovat na členku Rady ZO ČSŽ. Jsem ráda, že na naší výroční schůzi jsem Ti mohla poděkovat za aktivní činnost s předáním medaile, knihy "Ženy v sametu" a kytičku. Rovněž tak jsem měla radost, když Tvoji dlouholetou činnost v ČSŽ ocenila i Okresní rada žen v Rokycanech. Po zprávě o tvém odchodu z pozemského světa z úst Tvé bývalé kolegyně mě začaly přecházet na mysl různé vzpomínky z naší velmi úzké a výborné spolupráce po dobu 43 let v rámci ženského hnutí. Ať již to byly vzpomínky na brigády při zvelebování vzhledu obce, sázení lesních stromků, na sběr a sušení léčivých rostlin, sběr papíru, sbírání šatstva pro Namibii, neb na finanční sbírku pro Rumunsko zasažené zemětřesením a pro obec Troubky - povodeň, na pořádání tradičních maškarních plesů, oslav MDŽ, Dětských dnů, kurzů šití, pečení perníčků, řady přednášek, zájezdů do divadel neb jak se říká po vlastech českých, další a další... Byla jsi rovněž po řadu roků mojí souputnicí při "Květinovém dni" pořádaným na podporu boje proti rakovině. Ani Tebe a ani mě nenapadlo, že heslo" Tiká v každé rodině" se naplní i u Tebe. Při pohledu na Tvoji usměvavou tvář z Kuličkového turnaje ( ) jsem byla přesvědčena, že těžký boj vyhraješ a ještě se budeš dále zúčastňovat našich prima akcí. Bohužel, osud chtěl jinak. Připomínat mě Tě bude stále Tebou darovaný obrázek k mým 60. narozeninám a pěkné vzpomínky na prima kamarádku a dobrého člověka. Myslím, že tak bude vzpomínat i řada děvčat z našeho.babince": Vlasti, ještě jednou díky. ZO ČSŽ Cheznovice Hana Stup ková předsedkyně ( )

14 v r PODEKOVANI Starosta SDH a výbor SDH Cheznovice děkuje všem sponzorům a občanům, kteří přispěli sponzorskými dary na ples SDH Cheznovice. Dále bych Vás rád prostřednictvím Cheznováku pozval na oslavy 110. výročí založení SDH Cheznovice, které se bude konat 4. května 2013 v areálu FC Cheznovice 96. Udělejte si chvilku času a přijďte se podívat na odpolední ukázky malých Plamínků z Kralovic, Soptíků z Němčovic. Nebudou chybět ani ukázky vyprošťování z havarovaného vozidla, psovodů policie ČR, k prohlédnutí bude vystavena historická i soudobá technika. Pro odvážné - pohled na Cheznovice z ptačí perspektivy z výsuvné plošiny HSZ Rokycany. Po celé odpoledne bude zajištěno občerstvení. Těšíme se na Vaši návštěvu. Starosta SDH Miroslav Frost a výbor SDH Cheznovice TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBU PRO SENIORY Cíl službv: umožnit seniorům plnohodnotný život v domácím prostředí se zachováním soukromí s respektováním lidské důstojnosti Rozsah službv: - pomoc při zvládnuti běžných úkolů péče o vlastní osobu - pomoc při osobni hygieně - pomoc při zajištění a podávání stravy - pomoc při zajištěni chodu domácnosti včetně nákupů - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobnich záležitostí seniorů Momentálně je pro Vás připravena služba pro rodinu a domácnost, která zajistí výše uvedené služby. Bližší informace o připravované i současné službě na telef.ě

15 CB[aliopřejeme K životnímu výročí spoustu štěstí, zdraví, radosti a mnoho dalších spokojených a krásných let! Vše nejlepší!.největším štěstím v životě člověka je vědomí, že nás někdo miluje proto, jací jsme, nebo spíše přesto, jací jsme." Romain Rolland LEDEN 65 let Jaroslava Heinzová let Vladimír MoUI ! - ~ ' let Josef Němeček :::... ÚNOR 50 let Jaroslava Humlová let Hana Čermáková let Věra Frostová let Jaroslava Novotná let Zdeňka Kratochvílová let Miloslav Jedlička let Jiřina Březinová let Anežka Vlachová

16 BŘEZEN 50 let Eduard Palik let Josef Červenka let Jiří Čermák let Václav Hošek let Hubert Ungrman let Miloslava Houžvičková let Bohuslav Fišer let Marie Balejová let Vladimír Huml let Marie Svobodová let Marie Hrabáková let Vlasta Chladová let Marie Stehnová DUBEN 55 let Alena Mottlová let Hana Sevaldová let Marie Humlová let Marie Stupková ! '-' ~, ~ 70 let Hana Humlová let Jaroslav Fikar let Anna Humlová let Josef Huml

17 Nevídaná podívaná, kdy skupina mužů převlečených za svůdné dámy ukáže show, na kterou jen tak nezapomenete. Nudit se rozhodně nebudete! Po vystoupení cca od 21.00hod. zahraje k tanci a poslechu skupina..." PECICKY Předprodej vstupenek od pondělí na OÚ stup: 150,- Č

18 Vážení čtenáři, majitelé pozemků, občané a akcionáři ZBIROŽSKÉ a.s. Rád bych vás seznámil s několika skutečnostmi. ZBIROŽSKÁ a.s. se snaží maximálně spolupracovat s obcemi v regionu působení naší společnosti. Spolupracujeme v oblasti likvidace biologického odpadu, dopravy a úpravy našich i veřejných prostranství. Vaše obec Cheznovice je jedna z obcí, která je v popředí této spolupráce a komunikace s naší společností, za toto moc děkuji zastupitelům Cheznovic. ZBIROŽSKÁ a.s. hospodaří na pozemcích v okolí Cheznovic, celkově obhospodařujeme kolem ha zemědělské půdy. Snažíme se k vlastní i pronajaté půdě chovat šetrně, dle pravidel správné zemědělské praxe. Cílem je pravidelné střídání pěstovaných komodit, používání maximálního možného hnojení organickými hnojivy /chlévský hnůj, kejda, digestát či kompost/o Jsme si vědomi, že tato statková hnojiva určitým způsobem nepříjemně zasahují do chodu obce a vašeho soukromí. Z tohoto důvodu, se budeme snažit tato hnojiva zapravit do půdy, co nejdříve po aplikaci - orbou, diskováním. Tekutá hnojiva jako je hovězí kejda a další tekutá statková hnojiva se budeme snažit z větší části zapravit ihned při aplikaci novým strojem, který naše společnost letos v únoru zakoupila. Jedná se o traktor Claas Xerion 3800 s diskovým aplikačním zařízením se záběrem 4 metry. Tato technika umožňuje přímo při diskování aplikovat tekuté statkové hnojivo pod povrch země. Touto aplikací se eliminuje maximálně nepříjemný a obtěžující zápach hnojiva. Další velký efekt pro zemědělskou činnost je minímální ztráta na živinách potřebných pro pěstované komodity. Majitelům pozemků zaručujeme včasné vyplácení nájemného dle nájemních smluv, pravidelnou údržbu jejich pozemků /sběr kamene, oprava meliorací, hnojení organickými hnojivy = velké snížení vodní eroze a udržení vysokého podílu organické složky půdy, pravidelné střídání pěstovaných zemědělských komodit/o Z těchto důvodů, prosím majitele pozemků, pokud nejsou spokojeni s naší činností na jejich pozemcích nebo zda uvažují o nějaké změně se svými pozemky, aby nás kontaktovali a snažili se s námi dohodnout /Změna nájemní smlouvy, prodej pozemků atd./. V loňském roce nás velmi trápily zvyšující se krádeže majetku naší společnosti, proto prosím spoluobčany o pomoc při hlídání soukromého i našeho majetku. Bohužel naší společnosti v loňském roku bylo odcizeno zboží a majetek v hodnotě Kč. Pokud se ZBIROŽSKÉ a.s. bude dařit tyto krádeže eliminovat, dobře hospodařit na Vašich polích s dobrým hospodářským výsledkem, budeme se snažit nadále zvyšovat nájemné z pronajatých pozemků. Všem občanům děkuji za spolupráci, přeji hodně zdraví a štěstí v letošním roce Jakub Červenka - ředitel společnosti ZBIROŽSKÁ a.s..

19 Ir~.A.. ejve SI Y'ťro ce I' ~ 8105 s.r.o. 'k o vazm Uw jcr' :':,.. Bi055.r.0. Trodlčnlvýrobce. dodavotel df.v~ných stfe4nlch konstrukd dl. '"' plihr.dori vaznlky_ krovy Itfechy na kut (pokryvatské I k1emp'hkt t",olnosvody) d'evoprod.j třenvo. p.lubky. OS8 deiky, b.trvy) ukúkov' tl'vhl.6htyf,i"'odnl kámen(obkl~.dl.úby.de~~l.,.;.itl.~,.'.:ul ' 1-. ~ DřevoprodeJ 8105 Jan Sýkora - truhlářství Výroba zakázkového nábytku Cheznovice KOVOPROGRES Kovovýroba, prášková lakovna Cheznovice 271 TEL Nabídka pro občany Finanční specialistka ČPP (Česká podnikatelská pojišťovna) Ing. Ivana Tesařová V případě nabízí služby pro občany:.:. Bezplatná kontrola pojistek od různých pojišťoven.:. Vytvoření nových návrhů a smluv Pojistky se mohou týkat pojištění aut, nernovitostí, domácností, pojištění podnikatelů, odpovědnosti, úrazové pojištění, investičního životního pojištění dospělých a dětí. zájmu se ozvěte na OÚ v Cheznovicích. tel:

20 Stránka zá6avy Citáty "Nechtěj být člověkem, který je úspěšný, ale člověkem, který za něco stojí." Albert Einstein "Ted' když jsme se naučili létat v povětří jako ptáci a potápět se jako ryby, zbývá už jen jediné - naučit se žít na zemi jako lidé." George Bernard Shaw "Skleróza je nejkrásnější choroba. Nebolí a každý den se člověk dozví novinku." Aurelius Augustinus "Hodnocení člověka má vycházet z toho, co dává, ne z toho, co je schopný získat." Albert Einstein "Veselý člověk je mistrem své duše." William Shakespeare "Život měříme příliš jednostranně; podle jeho délky a ne podle jeho velikosti. Myslíme víc na to, jak život prodloužit, než na to, jak ho opravdu naplnit. Mnoho lidí se bojí smrti, ale nedělají si nic z toho, že sami a mnoho jiných žijí jen položivotem, bez obsahu, bez lásky, bez radosti." Tomáš Garrigue Masaryk

21 Základní škola a Mateřská škola Cheznovice POŘÁDÁ V NEDĚLI OD 1 v sále Lidového domu v Cheznovicích DĚTSKÝ MAŠKARNí a PYŽAMOVÝ BÁL ( vítány budou jakékoliv masky) BOHATÁ TOMBOLA SOUTĚŽE HUDBA a TANEC I Vstupné:pOBROVOLNÉ Občerstvení je možné zakoupit v místním pohostinství Předpokládané ukončení bálu v 16:30 hodin

22

23 Cheznovák Vydává Obecní úřad Cheznovice IČO Cheznovice čp. 16 zpracovatel: Jana Taušová autoři příspěvků: Jana Taušová Ing. Jan Sevald Ing. R. Karásek Ing. Jakub Červenka Vlasta Emestová Hana Stupková Miroslav Frost Eva Šubrtová Petr Mráček ročník Vyšlo - březen 2013 Vážení občané, Vaše připomínky a názory můžete vyjádřit osobně na OÚ nebo písemně ( poštovní schránka na chodbě OÚ nebo cheznovice(i\yolny.cz ). Autorské příspěvky neopravujeme. Za případné chyby se omlouváme.

Oucmanický. zpravodaj leden 2015 č. 8. Kalendář akcí 1. pololetí 2015. Leden 1. 1. 2015

Oucmanický. zpravodaj leden 2015 č. 8. Kalendář akcí 1. pololetí 2015. Leden 1. 1. 2015 Leden 1. 1. 2015 Leden 23. 1. 2015 Leden 26. 1. 2015 Únor 20. 2. 2015 Únor 9. 2. 2015 Březen 14. 3. 2015 Březen 23. 3. 2015 Duben 30. 4. 2015 Duben 30. 4. 2015 Kalendář akcí 1. pololetí 2015 Novoroční

Více

Oucmanický zpravodaj leden 2014

Oucmanický zpravodaj leden 2014 Leden 24. 1. 2014 Kalendář akcí 1. pololetí 2014 Hasičský ples SDH Leden Přednáška o zdraví p. Opat Seniorský klub Únor Zpívání s harmonikou Seniorský klub Únor Beseda nad kronikou Seniorský klub Únor

Více

V dubnu oslaví svá malá i velká jubilea celkem 85 našich občanů i občánků ve věku od 2 do 83 let.

V dubnu oslaví svá malá i velká jubilea celkem 85 našich občanů i občánků ve věku od 2 do 83 let. č. 3/2014 vydáno dne 04.04.2014 Vydavatel Obec Bulovka, se sídlem Bulovka č.p.101, 464 01 Frýdlant, IČ 00262692. Místo vydání Bulovka č.p.101, 464 01 Frýdlant Vydáváno 1x měsíčně. Tel./fax: 482 343 006,

Více

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, chladné počasí těchto dnů nám neklamně avizuje blížící se předvánoční období a konec dalšího roku. Zároveň je to doba, kdy se ohlížíme co nám právě končící rok přinesl a rekapitulujeme

Více

Zpravodaj obce Lochovice

Zpravodaj obce Lochovice Číslo 1 /2015 Duben 2015 Zpravodaj obce Lochovice Jistě se každého z nás, občanů Lochovic, dotkla velice smutná zpráva o náhlém odchodu našeho starosty a lochovického rodáka pana Ivana Komzáka. Stalo se

Více

Zíma Yvetta. Simonová staropražská skupina. Třehusk. Výzva. Zastupitelé schválili vyrovnaný rozpočet. Sokolovna Králův Dvůr 24. 4. 2015 od 17:30.

Zíma Yvetta. Simonová staropražská skupina. Třehusk. Výzva. Zastupitelé schválili vyrovnaný rozpočet. Sokolovna Králův Dvůr 24. 4. 2015 od 17:30. Králův Dvůr, Počaply, Zahořany, Levín, Křižatky, Popovice, Karlova Huť Králodvorský zpravodaj n duben 2015 n č. 4 n vydává Městský úřad Králův Dvůr n zdarma n Zastupitelé schválili vyrovnaný rozpočet První

Více

Vydává zastupitelstvo Obce Nový Malín

Vydává zastupitelstvo Obce Nový Malín Vydává zastupitelstvo Obce Nový Malín Vážení spoluobčané, přiblížil se konec čtyřletého volebního období a je tedy čas se ohlédnout a stručně zhodnotit. Začneme přehledem nejdůležitějších realizovaných

Více

Jankovská ročenka. rok 2011

Jankovská ročenka. rok 2011 Jankovská ročenka rok 2011 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vás přivítal na stránkách nové Jankovské ročenky. Máme tu zimní období, venku je ještě velký nečas, a proto je vhodné zbilancovat si předešlý

Více

O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 -

O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 - O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 - Velikonoční svátky - řehtání, velikonoční pomlázka 05/2012

Více

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011 foto: www.nejzahradnictvi.cz V poslední době se poměrně často setkáváme ve všech médiích s různými pohledy na naše školství. Dovolte mi, abych i já vyjádřil svůj názor na tuto součást našeho celospolečenského

Více

Vážení čtenáři, občasník obce Ořechov léto 2010 1/2010

Vážení čtenáři, občasník obce Ořechov léto 2010 1/2010 Ořechovský louskáček občasník obce Ořechov léto 2010 1/2010 + Vážení čtenáři, vítáme Vás u stránek letního vydání Ořechovského louskáčku. Přejeme Vám, aby letošní léto po studeném a deštivém jaru přineslo

Více

Číměřský zpravodaj. 3. ročník - - 1 - -

Číměřský zpravodaj. 3. ročník - - 1 - - Číměřský zpravodaj 3. ročník 2013 - - 1 - - - - 2 - - Vážení spoluobčané, do rukou se Vám dostává třetí číslo Číměřského zpravodaje, ve kterém jsem se snažila zrekapitulovat sled jednotlivých investičních

Více

bleskově z města stručně z radnice Kolíňáci znovu využili schránku na vánoční přání

bleskově z města stručně z radnice Kolíňáci znovu využili schránku na vánoční přání měsíčník Městského úřadu v Kolíně LEDEn 2013 ročník 19 číslo 1 zpravodaj@mukolin.cz bleskově z města Slavnostní vyhlášení výsledků ankety Sportovec Kolína 2012 se koná v pondělí 4. 2. v městském divadle.

Více

Dokončujeme obnovu parku a chystáme nové projekty

Dokončujeme obnovu parku a chystáme nové projekty ZPRAVODAJ OBYVATEL VESELĺČKA A TUPCE č. 19 JARO 2011 (zdarma) Vodění medvěda 2011 Dokončujeme obnovu parku a chystáme nové projekty Vážení občané, milí čtenáři našeho zpravodaje! Rád bych vás opět informoval

Více

Vznik a historie strážských radnic

Vznik a historie strážských radnic www.strazpr.cz SLOVO STAROSTKY Máme před sebou pátý měsíc roku 2008. Na úřadě se pilně pracuje na prioritách, které nám určil Akční plán a které jsou také sledovány komisí pro strategický rozvoj. Rozpočet

Více

Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro městys Louňovice p. Bl. a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota SLOVO STAROSTKY

Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro městys Louňovice p. Bl. a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota SLOVO STAROSTKY Louňovický zpravodaj Říjen - prosinec 2012 Číslo 4-2012 Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro městys Louňovice p. Bl. a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota SLOVO STAROSTKY Vážení

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ Ročník 7 / 2014 Číslo 1 VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ se budou konat: v pátek 10.10.2010 od 14.00 do 22.00 hodin v sobotu 11.10.2010 od 8.00 do 14.00 hodin v zasedací místnosti OÚ. DEBATA S KANDIDÁTY v

Více

č.4/2014 Slovo starosty Kněžpolské noviny

č.4/2014 Slovo starosty Kněžpolské noviny www.knezpole.cz Kněžpolské noviny Kněžpolské noviny č.4/2014 Vánoce plné štědrosti, pohody, lásky a klidu, úspěšný vstup do roku 2015, hodně štěstí, zdraví, osobních a pracovních úspěchů přeje Rada obce

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

Broumovský zpravodaj. Richard Kahler. leden 2005

Broumovský zpravodaj. Richard Kahler. leden 2005 Broumovský zpravodaj leden 2005 Richard Kahler Obsah... V historickém okénku... str. 3 Zprávy z radnice... str. 4 5 Spol. jednání zastupitelstev obcí Br....str. 4 Společenská kronika... str. 6 Co je nového

Více

Komentář starostky. CENA 5 Kč. Petice za úpravu Husího potoka

Komentář starostky. CENA 5 Kč. Petice za úpravu Husího potoka CENA 5 Kč F U L N E C K Ý Komentář starostky únor 2011 číslo 2 Z P R A V O D A J Vážení spoluobčané, zdravím vás v době vrcholící plesové sezóny a věřím, že se i vy úspěšně protancováváte prvními týdny

Více

T Ě CH ONÍ NSK É JARO LISTY. čvrtletník obce Těchonín. CENA 10,- Kč

T Ě CH ONÍ NSK É JARO LISTY. čvrtletník obce Těchonín. CENA 10,- Kč LISTY 2014 T Ě CH ONÍ NSK É JARO čvrtletník obce Těchonín CENA 10,- Kč Úvodní slovo redakce Vážení občané, v předchozích vydáních TL jste byli průběžně informováni o přípravě oslav 500. výročí první písemné

Více

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ P Duben 215 71 LET! Tento rok slaví naše město již 71 let! Z OBSAHU PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ PŘEJE VEDENÍ MĚSTA A REDAKČNÍ RADA PETŘVALDSKÝCH NOVIN. Poděkování občanům Vážení spoluobčané,

Více

Čtvrtletník obce Dlouhoňovice

Čtvrtletník obce Dlouhoňovice DLO HOŇOVICKÝ Čtvrtletník obce Dlouhoňovice CENA 6 Kč OBČASNÍK č. 62 2/2014 Setkání s důchodci Poslední květnová neděle patřila dlouhoňovickým důchodcům. Pozvání přijalo 73 spoluobčanů a strávili příjemné

Více

Přišlo jaro LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA. duben 2012 ROČNÍK XXIII. Starosta Roman Fabeš aktuálně pro TL: Cena: 6 Kč

Přišlo jaro LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA. duben 2012 ROČNÍK XXIII. Starosta Roman Fabeš aktuálně pro TL: Cena: 6 Kč 4 duben 2012 ROČNÍK XXIII Cena: 6 Kč LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA Starosta Roman Fabeš aktuálně pro TL: Rekonstrukce průtahu pokračuje Se začátkem dubna se znovu rozběhnou práce na průtahu silnice

Více

Barňák. Dne 5.února 2008 nás opustil čestný občan Strašic plukovník ve v.v. Bohumil Velvarský

Barňák. Dne 5.února 2008 nás opustil čestný občan Strašic plukovník ve v.v. Bohumil Velvarský Barňák Březen 2008 STRAŠICKÝ MĚSÍČNÍK ROČNÍK XVI MK ČR E 128 33 Vydává Obecní úřad ve Strašicích Odpovědná redakce: Mgr. Tomáš Makaj (Redakce neodpovídá za obsahovou náplň příspěvků čtenářů) Internetová

Více

Liptál - vesnice roku 2006

Liptál - vesnice roku 2006 V dnešním čísle najdete: Červenec - Září 2010 Liptál - vesnice roku 2006 Z jednání zastupitelstva Závěrečná zpráva starosty Povodňová sbírka Kominické služby v obci Digitalizace České televize Slovo na

Více

Jan Neruda (báseň ze sbírky Kniha epigramů)

Jan Neruda (báseň ze sbírky Kniha epigramů) Slovo úvodem Ve zpravodaji, který držíte v rukou, se dozvíte spoustu nových informací jak z radnice, tak z dění v městysi. Nezapomněli jsme ani na oblíbený seriál a rozhovor. Snažíme se pro vás každý druhý

Více

kalendář akcí červen 2014

kalendář akcí červen 2014 kalendář akcí červen 2014 1. 6. Ne SLAVÍKOVY JINCE 2014 (více: KS) 16.00 h. 2. 6. Po Šachový kroužek Pionýra (SCJS) 16.00 h. Tanečky s Denisou (více: MC Jinečáček) 16.15 h. 3. 6. Út Mateřské centrum Celé

Více

Ze zasedání Zastupitelstva obce

Ze zasedání Zastupitelstva obce červen 2015 Ze zasedání Zastupitelstva obce 16. března 2015 Kontrola usnesení z minulých zasedání. Informace starosty o práci ZO a OÚ mezi zasedáními. Stav a průběh akcí pro rok 2015 a příprava akcí pro

Více