Vážení spoluobčané, Tak Vám přeji hodně pohodových prosluněných jarních dnů a doufám, že si každý najde při čtení Cheznováku ten svůj článek.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vážení spoluobčané, Tak Vám přeji hodně pohodových prosluněných jarních dnů a doufám, že si každý najde při čtení Cheznováku ten svůj článek."

Transkript

1 1/2013 Cheznovák -

2 Vážení spoluobčané, vítám Vás u prvního letošního vydání našeho občasníku. Nejprve si dovolím Vám popřát po celý rok pevné zdraví, mnoho osobních úspěchů a vůbec příjemné prožití roku Jak asi všichni víte, stal jsem se novým zastupitelem za poněkud překotných okolností. Budu se snažit svojí prací v zastupitelstvu přispět k pokračování rozvoje Cheznovic a podpořím pana starostu v jeho snaze o zlepšení podmínek pro život v naší obci. Rok nám odstartoval rekonstrukcí budovy obecního úřadu. Jak se ukázalo v průběhu stavebních prací, bylo potřeba opravit a vyměnit poněkud více věcí než byly původní předpoklady. V celém objektu je nově rozvedeno ústřední topení, které je napojeno na špičkové tepelné čerpadlo Mitsubishi Zubadan. Opravou prošla elektroinstalace, probíhají poslední stavební úpravy a malířské práce. Tento projekt má přinést rozšíření služeb občanům a doufáme i příjemnější prostředí při jejich využívání. Do přízemních zrekonstruovaných prostor bude přesunuta dětská poradna a nově zřízena ordinace obvodního lékaře (Mudr. Čadová). Druhou část přízemí obsadí místní knihovna. Upraveny budou i prostory kanceláří obecního úřadu. Již brzy budete moci sami posoudit výsledek celé akce. Dalším již zrealizovaným projektem letošního roku se stala výměna hřbitovních zdí. Neutěšený stav dnes již bývalých zdí nahradilo nové betonového oplocení. Jak se dívám ven, pozvolna nám končí zima a o slovo se začíná hlásit jarní sluníčko. Pomalu končí období, ve kterém mám pocit, že žijeme pod dýmovou čepicí. Nejlépe ji uvidíte při cestě po silnici od Olešné z "Varty" v odpoledních hodinách zimního období. Jsem rád, že máme za sebou toto zimní období a já svůj novinářský počin. Tak Vám přeji hodně pohodových prosluněných jarních dnů a doufám, že si každý najde při čtení Cheznováku ten svůj článek. Roman Karásek

3 Vážení spoluobčané, vzhledem k tomu, že uplynul další kalendářní rok, rok 2012, tak bych se rád za ním ohlédl a připomněl ještě jednou, co se v tomto roce podařilo udělat: 1) Nejprve jsme předělali "Smetanku" na salónek, který je možné využívat na různé besedy a oslavy. Myslím, že vzniklo příjemné prostředí, patřící k restauraci. 2) Dále jsme dovybavili naši ubytovnu, aby na každém pokoji byla televize, lednička a na patře společná pračka. Podle výsledků hospodaření ubytovny jsem přesvědčen, že se jedná o prosperující zařízení obce. 3) Vybudovali jsme parkoviště u OÚ. Pokud jedou občané na OÚ, na poštu, později i k lékaři, už nemusí své auto nechávat na křižovatce. 4) V průběhu léta jsme vybudovali dětské hřiště a koncem roku jsme dokoupili venkovní posilovací stroj pro ženy. Není ještě zabudovaný, protože nám to počasí zatím nedovolilo. 5) Koupili jsme nákladní auto značky Ford a nahradili jsme tak 37 let starou multikáru, která již dosloužila. 6) Koupili jsme na dětské hřiště dva mobiliáře pro rodiče. 7) Vyměnili jsme střechu ZŠ, protože stávající střecha byla z azbestových šablon a už dosluhovala. 8) Opravili jsme a nastříkali kontejner na trávu, který jsme dostali zadarmo od Zbirožská a.s. 9) Vzhledem ke špatnému stavu komína v LD, jsme si komín nechali vyvložkovat a nyní můžeme bez obav topit na sále. 10) Nechali jsme zateplit ZŠ, vyměnit okna, udělali jsme novou fasádu a nyní vyměníme topení uhlím za tepelná čerpadla.

4 11) Zaplatili jsme provedení zadrňování brankoviště na fotbalovém hřišti. 12) Jak jsem slíbil, zajistili jsme kvalitní opravu cesty kolem ZD. 13) Provedli jsme výměnu tří zbylých zdí kolem hřbitova. 14) Provedli jsme rozsáhlou rekonstrukci oú. Tato rekonstrukce se skládala z knihovny, ordinace, kanceláří a příslušenství. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří se na této stavbě podíleli. Rád bych si Vás dovolil pozvat na den otevřených dveří OÚ, který se bude konat po celý den. Můžete tak sami posoudit, jak se nám rekonstrukce podařila. Toto vše se jednalo o zkrášlení a zpříjemnění života v naší obci a k tomu patří i zábava. Zastupitelé a zaměstnanci pro Vás připravují také kulturní akce: v dubnu - bude Travesti show a následně zábava se skupinou Pecičky v květnu - bude výročí hasičů a večerní zábava v červenci - o pouti chceme, jako každý rok, uspořádat "Den s obcí", kde budou různé atrakce, zejména pro děti, bude hrát kapela Pecičky a počítáme s tombolou v září - budeme už naposledy (za stávajícího zastupitelstva) pořádat.posvřcenskou zabíjačku", opět za účasti kapely Pecičkv v listopadu - bychom rádi uspořádali koncert Cheznovanky Závěrem bych Vám chtěl ještě jednou popřát vše nejlepší v roce 2013, hlavně dobré zdraví, pevné nervy a shovívavost pokud se nám nepodaří naplnit Vaše představy. Váš starosta Jan Sevald

5 Stručný zápis ZO Cheznovice konaného dne 28. března 2013 (podrobný Zápis ZO je zveřejněn na webu obce v sekci Zápisy ZO Cheznovice) Zastupitelstvo obce přijalo následující usnesení: Č schválení ověřovatelů zápisu a zapisovatele Č schválení programu jednání Č schválení výsledků hospodaření obce za L-XII. měsíc 2012 příjmy: ,24 tis. Kč výdaje: ,85 tis. Kč Stav fin. prostředků k : KJ , 12Kč PS ,02 Kč Č schválení Rozpočt. opatření č. 6 Č schválení Inventarizační zprávy 2012 Č schválení Plánu kontrol finančního výboru na rok 2013 Č schválení Rozpočtu obce na rok 2013 příjmy: ,46 tis. Kč výdaje: ,46 tis. Kč Tř. 8 - financování z přebytků minulých let: 650 tis. Kč Č schválení Dodatku č.2 smlouvy o dílo za dne doba nájemní smlouvy s Lesospolem Zbiroh s.r.o. do Č schválení Dodatku č.7 k nájemní smlouvě s Lesospolem Zbiroh s.r.o., nájemné pro rok 2013 ve výši 296,- Kč za 1 ha lesního pozemku, doba nájemní smlouvy do Č schválení odkupu obecního pozemku p.č. 1440/1 za daných podmínek dle znaleckého posudku - částka 96 tis. Kč Č schválení poskytnutí finančního příspěvku: ČSŽ 3000,- Kč Holubáři 3000,- Kč Myslivci 3000,- Kč Klub důchodců 20000,- Kč Hasiči 45000,- Kč Č schválení Mandátní smlouvy č M, Smlouvy o dílo č ll-m a Smlouvy o dílo č M s LEGRO CONSUL T s.r.o., IČ se sídlem Český Krumlov, Rooseveltova 37, , jednatel Ing. Michal Novák - ředitel společnosti Č schválení Dodatku č. 1/13 ke Smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku Plzenskérnu kraji na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje veřejnou vnitrostátní linkovou dopravou ve výši 38450,- Kč pro rok 2013 Č schválení a dání souhlasu s rozdělením pozemku PK vlastník pozemku J. a V. Humlovi LV 116 Č schválení Nájemní smlouvy 369/2013 mezi obcí Cheznovice a Zbirožskou a.s. - pozemky v nájmu Zbirožské a.s. - doba nájmu od do roční nájemné ve výši 1400,- Kč/ha Č schválení rekonstrukce budovy OÚ, zřízení knihovny, ordinace dětské a praktické lékařky, rekonstrukci topení v celé budově i nového nábytku v kancelářích OÚ; broušení parket v sále LD a zhotovení nových zdí místního hřbitova Zastupitelstvo - Kontrolu usnesení - Zprávu finančního výboru - Zprávu kontrolního výboru vzalo na vědomí:

6 Diskuse na ZO: starosta - POZVÁNKA na Den otevřených dveří na OÚ - od možnost prohlídky budovy Travesti od hodin a následuje hudební skupina Pecičky upozornění na pojistky nemovitostí a osobních pojištění občanů - možnost kontroly u odborné makléřky pojišt'ovny, zájemci se mohou přihlásit na OÚ Petr Urx - předseda FC Cheznovice 96 by se měl vyjádřit k situaci kolem klubu P. Urx čp předložil jsem panu starostovi Smlouvy o nájmu bufetu, proběhla členská schůze - následuje řetězová reakce - lidé ve výboru FC končí, rozhodne zítřejší schůze výkonného výboru starosta -10 letá schválená smlouva všemi zastupiteli je platná a musí se s obou stran dodržovat -požádáme o 100% dotaci na víceúčelové hřiště za cca 3 mil. Kč -další snahou je získání dotace na rekonstrukci kuchyně v ZŠaMŠ - rekonstrukce hasičárny - stavební projekt - možnost 90% dotace v případě víceúčelovosti využití budovy (klubovny hasičů, myslivců, žen,důchodců apodj -chci, aby se všechny rozdělané akce ukončily v tomto volebním období - M. Huml čp Smlouva s Lesospolem? Proč prodlužování smlouvy? - starosta - každá smlouva je vypověditelná, zatím spolupráce je dobrá a vyhovující - M. Huml čp co se bude dělat s doutníky v "Jamech" - starosta - zatím jsme neřešili - P.JedliČka čp "Co Petře chcete od obce? Děláte z obce jen dojnou krávu. Podívejte se na svůj práh." P. Urx čp o žádných požadavcích od obce nevíme. starosta - nebudeme zatím projednávat, dokument, který mi pan předseda FC dnes předložil, nemám já ani zastupitelé prostudovaný, jsou smlouvy a ty budou dodržovány s obou stran místostarosta - chci se zastat předsedy FC Petra Urxe, dělá všechno sám, na schůzi požádalo pomoc a nikdo mu není nápomocen, prý nemají čas a neumí to. Proto chce odstoupit z vedení FC Cheznovice 96. P. Urx čp jeto pravda starosta - FC Cheznovice96 je organizace, se kterou pouze spolupracujeme, problém je, že se neustále řeší pouze bufet - snad jsou i jiné důležitější věci, sportovní klub je snad o sportu a ne o bufetu Ing. P. Savincová - mám velkou radost, co se dělá tady v základní školeindividuální přístup pro žáky; mám napsanou žádost o urychlení výstavby nového transformátoru podepsanou řadou občanů, kterých se tento problém týká. Kapacita transformátoru nedostačuje a dochází k výpadkům el. proudu starosta - bude jednáno s ČEZ a žádost bude přílohou zápisu P. Jedlička čp chtěla by dát závora ke hřbitovu a ořezat větve M. Balejová čp nová zeď je hezká, ale podezdívka je nedokončená starosta - závora zatím není v technických možnostech, hřbitovní zeď není dokončená vlivem počasí, bude vše zavezeno, osázeno, upraveno; vchod do ordinace není také zatím dokončený - až nám počasí dovolí místostarosta - spodní zeď stála 414 tis. Kč a tři ostatní 205 tis. Kč

7 DECHOVÁHUDBA HUDBA CHEZNOVANKAČTYŘICETILETÁ. Dne se v základní škole v Cheznovících konala první zkouška muziky. Na křídlovky hráli Petr Mráček, Josef Čermák. U tenorů byli ing. Míla Jedlička a František Štochl st. Na klarinety hráli Václav Čermák a Ladislav Hanuš. Doprovodné trubky obsadil řídící učitel Miloslav Vlčeka Václav Hájek.Ua tubu začínal Josef Vajner, ten měl veliký podíl na založení Cheznovanky. U bících seděl Josef Veselý. Zpívat začal Josef Palek, První oficielní hra Cheznovanky byla na Sv. ANNU roku 1973 při otevření fotbalového hřiště v Cheznovlcích. Cheznovanka k dechové hudbě přibrala i taneční muziku, kterou vedl Vašek Čermák Hráli jsme na plesech a tanečních zábavách ve všech velkých sálech okresu, ale i v Plzni, Františkových Lázních, ale i jinde.nemohu opomenout hasičský ples v Cheznovicích, kdy s námi zpívaly sestry Skovajsovy a v Lidovém domě bylo 420 posluchačů. Kapela se zúčastnila mnoha soutěží a vždy dobře propagovala obec svého vzniku. Např. získala na výstavě Země živitelka Zlatý klas pro Plzeňský kraj za nejlepší hudební vystoupení. Nespočetněkrát hrála kapela v bývalé NDR a byla v bývalém SSSR. Dvakrát byla v Rakouských Alpách a dvakrát v Německém Passově. Hlavní činnost kapely v součastné době je v koncertech a hra na Staročeských májích. Již léta hrajeme na koncertech ve Zbirohu kde máme jednu z největších návštěv. V Plzeňském Pekle bylo 900 posluchačů. Za mnoho let činnosti se vyměnila celá řada muzikantů a zpěváků. Nyní hraje kapela ve složení"petr Mráček, Mgr.Tomáš Svoboda,lng. arch.luboš Louda křídlovky.tenory Miroslav Maulis,Milan Svoboda. Na klarinety Václav Čermák, Jiří Hruška. Trombony Jan Hrabák, ing. Míla Jedlička Standa Brož. U tuby sedí Josef Král,bicí Zdeněk Zdvořák Zpívají Jana Kebrlová, Anna Juriková a ing. Václav [andoš, Cheznovanka připravuje koncert pro občany v rámci čtyřiceti let muziky na den Rovněž budeme natáčet pro ČT. Pro muziku psali a píší Boža Lepíč, Josef Pospíšil. Josef Žid, Hana Koubová,Miloň Čepelka a další. Za svoji činnost děkuje Cheznovanka Václavu Březinovi, bývalému ONVRokycany a zastupitelům obce Cheznovice zato/že jsme mohli natočit již dva nosiče. ;k, i (J}/J /~, 2 t Lt~ lal cc /-0tJ'f e ~ [.

8 ~ Rekonstrukce na OU v Cheznovicích Rekonstrukce začala v listopadu vybudována knihovna a ordinace pro praktickou a dětskou lékařku. V letošním roce započato s rekonstrukcí kanceláří (vizněkolik fotografií). Pozvánka na 12. dubna 2013 "DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA OÚ V CHEZNOVICÍCH" Všichni jste zváni!

9

10 Před a po rekonstrukci

11 Požární ochrana očima dětí Také v letošním roce vyhlásilo Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska výtvarnou a literární soutěž pro dětské kolektivy "Požární ochrana očima dětí". V letošním roce se zúčastnilo ze ZŠ Cheznovice 15 mladších žáků a 12 starších. Mezi postupující do okresního kola se prokreslili Lukáš Zajíček, Petr Šlapák, Monika Boháčová, Alexandr Kraus, Radka Hošková a Jiří Švihla. Ráda bych uvedla, že výkres Jiřího Švihly postupuje každým rokem, letos již po čtvrté. Všem postupujícím blahopřejeme a ostatním děkujeme za jejich snahu. Jiří Švihla Radka Hošková Petr Šlapák Předání cen vítězům Eva Šubrtová - kronikářka SDH

12 OZNÁMENÍ OBECNÍHO ÚŘADU: Žádáme občany o nahlášení stavů vodoměrů a následné zaplacení. Cena 1m3 vody je 18,- Kč + 15% DPH (1m3 = 20,70 Kč) Připomínáme občanům poplatek za odpad ,- Kč za osobu s trvalým pobytem, za objekt - 600,- Kč, poplatek za 1 psa 50,- Kč, každý další pes 150,- Kč. Dětské středisko v Mýtě oznamuje, že od 1. dubna nastupuje nová dětská lékařka MUDr. Karolína Vydrová. Ordinační hodiny budou upřesněny. Upozorňujeme občany na přísný zákaz pobíhání psů po obci. Majitelé psů, uklízejte si po svých miláčcích a neznečišťujte veřejné prostranství. Občané, buďte ohleduplní k ostatním spoluobčanům a k životnímu prostředí, dbejte na pořádek u kontejnerů a odkládejte pouze určený tříděný odpad! INFORMACE Z EVIDE CE OBYVATEL: prosinec 2012: zemřeli - Vlasta Heřboltová Alois Šimek Ludvík Čermák 80 let 76 let 88 let Stav obyvatel k : 747 obyvatel, z toho 373 mužů a 374 žen narodil se: Michal Kasík přistěhovali se: Jana Černá Eliška Černá Ondřej Černý Marek Beck zemřeli: odstěhovali se: Antonín Král Josef Kratochvíl Zuzková Monika Zábranský Zdeněk

13 Vzpomínka a poděkování Milá Vlasto, dnem jsi odešla z řad členek naší ZO ČSŽ Cheznovice, kde jsi byla od Do roku 1984 ve funkci předsedkyně a poté do roku 2010 pokladní. Též jsi byla dlouholetou členkou Okresní řady žen. Z důvodu zdravotních ses v březnu 2012 rozhodla již nekandidovat na členku Rady ZO ČSŽ. Jsem ráda, že na naší výroční schůzi jsem Ti mohla poděkovat za aktivní činnost s předáním medaile, knihy "Ženy v sametu" a kytičku. Rovněž tak jsem měla radost, když Tvoji dlouholetou činnost v ČSŽ ocenila i Okresní rada žen v Rokycanech. Po zprávě o tvém odchodu z pozemského světa z úst Tvé bývalé kolegyně mě začaly přecházet na mysl různé vzpomínky z naší velmi úzké a výborné spolupráce po dobu 43 let v rámci ženského hnutí. Ať již to byly vzpomínky na brigády při zvelebování vzhledu obce, sázení lesních stromků, na sběr a sušení léčivých rostlin, sběr papíru, sbírání šatstva pro Namibii, neb na finanční sbírku pro Rumunsko zasažené zemětřesením a pro obec Troubky - povodeň, na pořádání tradičních maškarních plesů, oslav MDŽ, Dětských dnů, kurzů šití, pečení perníčků, řady přednášek, zájezdů do divadel neb jak se říká po vlastech českých, další a další... Byla jsi rovněž po řadu roků mojí souputnicí při "Květinovém dni" pořádaným na podporu boje proti rakovině. Ani Tebe a ani mě nenapadlo, že heslo" Tiká v každé rodině" se naplní i u Tebe. Při pohledu na Tvoji usměvavou tvář z Kuličkového turnaje ( ) jsem byla přesvědčena, že těžký boj vyhraješ a ještě se budeš dále zúčastňovat našich prima akcí. Bohužel, osud chtěl jinak. Připomínat mě Tě bude stále Tebou darovaný obrázek k mým 60. narozeninám a pěkné vzpomínky na prima kamarádku a dobrého člověka. Myslím, že tak bude vzpomínat i řada děvčat z našeho.babince": Vlasti, ještě jednou díky. ZO ČSŽ Cheznovice Hana Stup ková předsedkyně ( )

14 v r PODEKOVANI Starosta SDH a výbor SDH Cheznovice děkuje všem sponzorům a občanům, kteří přispěli sponzorskými dary na ples SDH Cheznovice. Dále bych Vás rád prostřednictvím Cheznováku pozval na oslavy 110. výročí založení SDH Cheznovice, které se bude konat 4. května 2013 v areálu FC Cheznovice 96. Udělejte si chvilku času a přijďte se podívat na odpolední ukázky malých Plamínků z Kralovic, Soptíků z Němčovic. Nebudou chybět ani ukázky vyprošťování z havarovaného vozidla, psovodů policie ČR, k prohlédnutí bude vystavena historická i soudobá technika. Pro odvážné - pohled na Cheznovice z ptačí perspektivy z výsuvné plošiny HSZ Rokycany. Po celé odpoledne bude zajištěno občerstvení. Těšíme se na Vaši návštěvu. Starosta SDH Miroslav Frost a výbor SDH Cheznovice TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBU PRO SENIORY Cíl službv: umožnit seniorům plnohodnotný život v domácím prostředí se zachováním soukromí s respektováním lidské důstojnosti Rozsah službv: - pomoc při zvládnuti běžných úkolů péče o vlastní osobu - pomoc při osobni hygieně - pomoc při zajištění a podávání stravy - pomoc při zajištěni chodu domácnosti včetně nákupů - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobnich záležitostí seniorů Momentálně je pro Vás připravena služba pro rodinu a domácnost, která zajistí výše uvedené služby. Bližší informace o připravované i současné službě na telef.ě

15 CB[aliopřejeme K životnímu výročí spoustu štěstí, zdraví, radosti a mnoho dalších spokojených a krásných let! Vše nejlepší!.největším štěstím v životě člověka je vědomí, že nás někdo miluje proto, jací jsme, nebo spíše přesto, jací jsme." Romain Rolland LEDEN 65 let Jaroslava Heinzová let Vladimír MoUI ! - ~ ' let Josef Němeček :::... ÚNOR 50 let Jaroslava Humlová let Hana Čermáková let Věra Frostová let Jaroslava Novotná let Zdeňka Kratochvílová let Miloslav Jedlička let Jiřina Březinová let Anežka Vlachová

16 BŘEZEN 50 let Eduard Palik let Josef Červenka let Jiří Čermák let Václav Hošek let Hubert Ungrman let Miloslava Houžvičková let Bohuslav Fišer let Marie Balejová let Vladimír Huml let Marie Svobodová let Marie Hrabáková let Vlasta Chladová let Marie Stehnová DUBEN 55 let Alena Mottlová let Hana Sevaldová let Marie Humlová let Marie Stupková ! '-' ~, ~ 70 let Hana Humlová let Jaroslav Fikar let Anna Humlová let Josef Huml

17 Nevídaná podívaná, kdy skupina mužů převlečených za svůdné dámy ukáže show, na kterou jen tak nezapomenete. Nudit se rozhodně nebudete! Po vystoupení cca od 21.00hod. zahraje k tanci a poslechu skupina..." PECICKY Předprodej vstupenek od pondělí na OÚ stup: 150,- Č

18 Vážení čtenáři, majitelé pozemků, občané a akcionáři ZBIROŽSKÉ a.s. Rád bych vás seznámil s několika skutečnostmi. ZBIROŽSKÁ a.s. se snaží maximálně spolupracovat s obcemi v regionu působení naší společnosti. Spolupracujeme v oblasti likvidace biologického odpadu, dopravy a úpravy našich i veřejných prostranství. Vaše obec Cheznovice je jedna z obcí, která je v popředí této spolupráce a komunikace s naší společností, za toto moc děkuji zastupitelům Cheznovic. ZBIROŽSKÁ a.s. hospodaří na pozemcích v okolí Cheznovic, celkově obhospodařujeme kolem ha zemědělské půdy. Snažíme se k vlastní i pronajaté půdě chovat šetrně, dle pravidel správné zemědělské praxe. Cílem je pravidelné střídání pěstovaných komodit, používání maximálního možného hnojení organickými hnojivy /chlévský hnůj, kejda, digestát či kompost/o Jsme si vědomi, že tato statková hnojiva určitým způsobem nepříjemně zasahují do chodu obce a vašeho soukromí. Z tohoto důvodu, se budeme snažit tato hnojiva zapravit do půdy, co nejdříve po aplikaci - orbou, diskováním. Tekutá hnojiva jako je hovězí kejda a další tekutá statková hnojiva se budeme snažit z větší části zapravit ihned při aplikaci novým strojem, který naše společnost letos v únoru zakoupila. Jedná se o traktor Claas Xerion 3800 s diskovým aplikačním zařízením se záběrem 4 metry. Tato technika umožňuje přímo při diskování aplikovat tekuté statkové hnojivo pod povrch země. Touto aplikací se eliminuje maximálně nepříjemný a obtěžující zápach hnojiva. Další velký efekt pro zemědělskou činnost je minímální ztráta na živinách potřebných pro pěstované komodity. Majitelům pozemků zaručujeme včasné vyplácení nájemného dle nájemních smluv, pravidelnou údržbu jejich pozemků /sběr kamene, oprava meliorací, hnojení organickými hnojivy = velké snížení vodní eroze a udržení vysokého podílu organické složky půdy, pravidelné střídání pěstovaných zemědělských komodit/o Z těchto důvodů, prosím majitele pozemků, pokud nejsou spokojeni s naší činností na jejich pozemcích nebo zda uvažují o nějaké změně se svými pozemky, aby nás kontaktovali a snažili se s námi dohodnout /Změna nájemní smlouvy, prodej pozemků atd./. V loňském roce nás velmi trápily zvyšující se krádeže majetku naší společnosti, proto prosím spoluobčany o pomoc při hlídání soukromého i našeho majetku. Bohužel naší společnosti v loňském roku bylo odcizeno zboží a majetek v hodnotě Kč. Pokud se ZBIROŽSKÉ a.s. bude dařit tyto krádeže eliminovat, dobře hospodařit na Vašich polích s dobrým hospodářským výsledkem, budeme se snažit nadále zvyšovat nájemné z pronajatých pozemků. Všem občanům děkuji za spolupráci, přeji hodně zdraví a štěstí v letošním roce Jakub Červenka - ředitel společnosti ZBIROŽSKÁ a.s..

19 Ir~.A.. ejve SI Y'ťro ce I' ~ 8105 s.r.o. 'k o vazm Uw jcr' :':,.. Bi055.r.0. Trodlčnlvýrobce. dodavotel df.v~ných stfe4nlch konstrukd dl. '"' plihr.dori vaznlky_ krovy Itfechy na kut (pokryvatské I k1emp'hkt t",olnosvody) d'evoprod.j třenvo. p.lubky. OS8 deiky, b.trvy) ukúkov' tl'vhl.6htyf,i"'odnl kámen(obkl~.dl.úby.de~~l.,.;.itl.~,.'.:ul ' 1-. ~ DřevoprodeJ 8105 Jan Sýkora - truhlářství Výroba zakázkového nábytku Cheznovice KOVOPROGRES Kovovýroba, prášková lakovna Cheznovice 271 TEL Nabídka pro občany Finanční specialistka ČPP (Česká podnikatelská pojišťovna) Ing. Ivana Tesařová V případě nabízí služby pro občany:.:. Bezplatná kontrola pojistek od různých pojišťoven.:. Vytvoření nových návrhů a smluv Pojistky se mohou týkat pojištění aut, nernovitostí, domácností, pojištění podnikatelů, odpovědnosti, úrazové pojištění, investičního životního pojištění dospělých a dětí. zájmu se ozvěte na OÚ v Cheznovicích. tel:

20 Stránka zá6avy Citáty "Nechtěj být člověkem, který je úspěšný, ale člověkem, který za něco stojí." Albert Einstein "Ted' když jsme se naučili létat v povětří jako ptáci a potápět se jako ryby, zbývá už jen jediné - naučit se žít na zemi jako lidé." George Bernard Shaw "Skleróza je nejkrásnější choroba. Nebolí a každý den se člověk dozví novinku." Aurelius Augustinus "Hodnocení člověka má vycházet z toho, co dává, ne z toho, co je schopný získat." Albert Einstein "Veselý člověk je mistrem své duše." William Shakespeare "Život měříme příliš jednostranně; podle jeho délky a ne podle jeho velikosti. Myslíme víc na to, jak život prodloužit, než na to, jak ho opravdu naplnit. Mnoho lidí se bojí smrti, ale nedělají si nic z toho, že sami a mnoho jiných žijí jen položivotem, bez obsahu, bez lásky, bez radosti." Tomáš Garrigue Masaryk

21 Základní škola a Mateřská škola Cheznovice POŘÁDÁ V NEDĚLI OD 1 v sále Lidového domu v Cheznovicích DĚTSKÝ MAŠKARNí a PYŽAMOVÝ BÁL ( vítány budou jakékoliv masky) BOHATÁ TOMBOLA SOUTĚŽE HUDBA a TANEC I Vstupné:pOBROVOLNÉ Občerstvení je možné zakoupit v místním pohostinství Předpokládané ukončení bálu v 16:30 hodin

22

23 Cheznovák Vydává Obecní úřad Cheznovice IČO Cheznovice čp. 16 zpracovatel: Jana Taušová autoři příspěvků: Jana Taušová Ing. Jan Sevald Ing. R. Karásek Ing. Jakub Červenka Vlasta Emestová Hana Stupková Miroslav Frost Eva Šubrtová Petr Mráček ročník Vyšlo - březen 2013 Vážení občané, Vaše připomínky a názory můžete vyjádřit osobně na OÚ nebo písemně ( poštovní schránka na chodbě OÚ nebo cheznovice(i\yolny.cz ). Autorské příspěvky neopravujeme. Za případné chyby se omlouváme.

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová L. Marek, V. Huml, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová L. Marek, V. Huml, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 28. března 2013 od 18.00 hodin v přístavbě

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, L. Marek, V. Huml, P. Urx

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, L. Marek, V. Huml, P. Urx ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 2. května 2012 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová V. Huml, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová V. Huml, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 26.listopadu 2013 od 18.00 hodin v přístavbě

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, L. Marek, V. Huml, P. Urx, M. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, L. Marek, V. Huml, P. Urx, M. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 7. srpna 2012 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová L. Marek, V. Huml, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová L. Marek, V. Huml, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 11. prosince 2012 od 19.00 hodin v přístavbě

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek, L. Marek

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek, L. Marek ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 27. března 2014 od 18.00 hodin v Lidovém domě

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 30. září 2014 od 19.00 hodin v Lidovém domě

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 6. září 2011 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová L. Marek, V. Huml, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová L. Marek, V. Huml, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 24. září 2013 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, P. Jedlička Ing. P. Savincová, V. Huml, M. Huml, L. Marek - 9

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, P. Jedlička Ing. P. Savincová, V. Huml, M. Huml, L. Marek - 9 ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 1. března 2011 od 18.30 hodin v přístavbě Lidového

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová L. Marek, V. Huml, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová L. Marek, V. Huml, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 27. června 2013 od 19.00 hodin v přístavbě

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml P. Jedlička

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml P. Jedlička ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 27. října 2011 od 19.00 hodin v přístavbě

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, L. Marek, V. Huml, P. Urx

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, L. Marek, V. Huml, P. Urx ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 14. června 2012 od 19.00 hodin v přístavbě

Více

ZÁPIS. Ověřovateli zápisu navrhla Ing. Pavlu Savincovou a Mgr. Bohuslavu Šlapákovou, zapisovatelem Janu Taušovou.

ZÁPIS. Ověřovateli zápisu navrhla Ing. Pavlu Savincovou a Mgr. Bohuslavu Šlapákovou, zapisovatelem Janu Taušovou. ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 29. března 2012 od 19.00 hodin v přístavbě

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml P. Jedlička

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml P. Jedlička ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 21. února 2012 od 18.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 16.12.2015 od 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zahájení

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, P. Jedlička Ing. P. Savincová, V. Huml, M. Huml, L. Marek - 9

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, P. Jedlička Ing. P. Savincová, V. Huml, M. Huml, L. Marek - 9 ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 31. března 2011 od 18.30 hodin v přístavbě

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.12.2013, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.12.2013, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.12.2013, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Místo konání : Začátek : Zasedání řídil : Přítomni : Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Omluveni : - Neomluveni : - Hosté: - Zapisovatel : Ověřovatelé zápisu

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.4.2008

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.4.2008 Z Á P I S z 2. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.4.2008 Přítomno : 6 zastupitelů, dle prezenční listiny Omluvena : Hana Čápová Dále přítomno: 6 občanů, dle prezenční listiny Oznámení

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar. Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 27.února 2012 od 19.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Jeřábek,

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 31. 1. 2011

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 31. 1. 2011 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 31. 1. 2011 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 8- Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku

Více

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtové opatření č. 2/2015 3. Zpráva o hospodaření

Více

ČJ OÚ Těchobuz: 0000097/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz konaného dne 14.4.2005 v 19.00 Přítomní členové zastupitelstva: Marcela Faktorová, Pavel Hájek, Ludvík Kadlec, Simona Tomanová,

Více

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013.

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno ve 21:00 hodin. Na

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin

Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Obec Drásov Zastupitelstvo obce Drásov Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 4 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka,p.Halák.,p. Mišta, p.novák,.p.

Více

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Těškov, konaného dne 29.8. 2012 od 18:00 hodin. V zasedací místnosti obecního úřadu Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Těškov (dále též

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.20 / 2014, které se konalo dne 23. 7. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.20 / 2014, které se konalo dne 23. 7. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.20 / 2014, které se konalo dne 23. 7. 2014 Přítomni : Omluven : Leo Kordas,

Více

Z Á P I S. z 1. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 9.3.2015

Z Á P I S. z 1. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 9.3.2015 Z Á P I S z 1. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 9.3.2015 Přítomno : 7 zastupitelů, dle prezenční listiny, Dále přítomno: 5 občanů, dle prezenční listiny Oznámení o termínu zasedání

Více

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Jednání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta. V úvodu uvedl, že jednání zastupitelstva

Více

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011 NAŠE VESNICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ OBČANŮ A PŘÁTEL PĚNČÍNA ČERVENEC A SRPEN 2011 Před námi jsou dva měsíce prázdnin a čas dovolených, Vám všem přejeme hezké léto, dětem prázdniny se spoustou sluníčka a koupání,

Více

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města číslo : 78 konaného dne: 20.1.2004 od 15:00:00 do 19:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 2/2015 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 6. 5. 2015 v 18:00 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,

Více

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz Z pravodaj č. 3/ 2009 R A D Ě T I C E B Ř E Z E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Z jednání zastupitelstva obce ze dne 17. 3. 2009 Na jednání zastupitelstva

Více

ZÁ P I S č. 4/2015. z 4. zasedání zastupitelstva obce Kozlov, konaného dne 01.06.2015 od 19:00 hod. v Kozlově

ZÁ P I S č. 4/2015. z 4. zasedání zastupitelstva obce Kozlov, konaného dne 01.06.2015 od 19:00 hod. v Kozlově ZÁ P I S č. 4/2015 z 4. zasedání zastupitelstva obce Kozlov, konaného dne 01.06.2015 od 19:00 hod. v Kozlově Zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta Josef Borovský. Z celkového počtu 6 zvolených

Více

Dubnový zpravodaj obce Čečelovice 2011 PŘIJATÁ USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OZ ČEČELOVICE ze dne 4. 2. 2011 1. OZ projednalo a jednomyslně schválilo rozpočet obce pro rok 2011 dle předlohy s výrokem bez

Více

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:02

Více

Bod č 2 - Schválení programu:

Bod č 2 - Schválení programu: Obec Drásov Zastupitelstvo obce Drásov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drásov, konaného dne 16.9.2015 od 18:00 hodin v místnosti obecního úřadu. 11/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Obec Smolnice Zastupitelstvo obce Smolnice

Obec Smolnice Zastupitelstvo obce Smolnice Obec Smolnice Zastupitelstvo obce Smolnice Zápis z 3.veřejného zasedání Zastupitelstva obce Smolnice, konaného dne 25.2.2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Smolnice Přítomni : 6 členů zastupitelstva

Více

Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce. Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj

Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce. Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj Page 1 of 8 Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj 1.Maletínský zpravodaj-leden 2006 vytvořeno: 7.2.2006 změněno:

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 2/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně

Více

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání PROGRAMY rok 2010 45. zasedání dne 25.1.2010 v 17 00 hod. 3. Podněty č. 1-3 na změnu ÚP 4. OZV č.1/2010 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Smilovice 5. Prodej nemovitosti

Více

Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin

Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Čj 00595/12/OÚ Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Přítomni: Vlastimil F, Jaroslav B, Jan B, Pavel S, Petr B, Nepřítomni omluveni: Nepřítomni neomluveni: Pavel Ch,

Více

Z Á P I S. z 6. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 16.12.2009

Z Á P I S. z 6. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 16.12.2009 Z Á P I S z 6. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 16.12.2009 Přítomno : 7 zastupitelů, dle prezenční listiny Dále přítomno: 7 občanů, dle prezenční listiny Oznámení o termínu zasedání

Více

30. srpna 2013. Přítomní. Program. Čamra Josef Dvořáček Milan Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František

30. srpna 2013. Přítomní. Program. Čamra Josef Dvořáček Milan Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 30. srpna 2013 Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Program Zahájení Navržení

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 29. dubna 2013

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 29. dubna 2013 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 29. dubna 2013 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Josef Lácha, Vlasta Tišlerová, Josef Novák, Stanislav Kahuda Přítomni veřejnost:

Více

Usnesení č. 2. ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 2. 3. 2015

Usnesení č. 2. ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 2. 3. 2015 Usnesení č. 2. ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 2. 3. 2015 1/2/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje: Program jednání 2. zasedání zastupitelstva obce Doplnění programu:

Více

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009. konaného dne 17.září 2009 v 19.00

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009. konaného dne 17.září 2009 v 19.00 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: OBTECH/00772/09 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Usnesení č. 18 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 1.9.2014

Usnesení č. 18 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 1.9.2014 Usnesení č. 18 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 1.9.2014 1/18/2014 Zastupitelstvo obce schvaluje: Program jednání 18 zasedání zastupitelstva obce Doplnění programu:

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Zápis č.180 ze zasedání zastupitelstva obce Štipoklasy konaného dne 19.12.2014

Zápis č.180 ze zasedání zastupitelstva obce Štipoklasy konaného dne 19.12.2014 Zápis č.180 ze zasedání zastupitelstva obce Štipoklasy konaného dne 19.12.2014 Místo jednání : obecní úřad Štipoklasy, Štipoklasy 20 Při zahájení bylo přítomno 7 členů zastupitelstva. Přítomni : R.Křivánek,

Více

Usnesení zastupitelstva obce Libomyšl. Ze schůze ZO konaného dne 30.03.2015, od 18:00 hod.

Usnesení zastupitelstva obce Libomyšl. Ze schůze ZO konaného dne 30.03.2015, od 18:00 hod. Str.č.1 Usnesení zastupitelstva obce Libomyšl Ze schůze ZO konaného dne 30.03.2015, od 18:00 hod. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Libomyšl bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou

Více

Zápis Z 19. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 22.8. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Z 19. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 22.8. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Z 19. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 22.8. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní : Karel Zalaba starosta Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní Vojtěch

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014.

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Jednání se konalo v sále Obecního domu Vily ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Přítomni: Antoš Roman, Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav,

Více

Zápis ze zasedání ZO č. 14 ze dne 09.11.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin

Zápis ze zasedání ZO č. 14 ze dne 09.11.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Čj 00807/12/OÚ Zápis ze zasedání ZO č. 14 ze dne 09.11.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Přítomni: Vlastimil F, Jaroslav B, Jan B, Pavel S, Mgr. Věra S, Petra H K, Jiří P, Petr B Nepřítomni omluveni:

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis Z 29. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 5. 12. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Z 29. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 5. 12. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Z 29. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 5. 12. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní : Karel Zalaba starosta Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní Vojtěch

Více

ZO schválilo ověřovatele zápisu a program jednání

ZO schválilo ověřovatele zápisu a program jednání ZASTUPITELSTVO OBCE LUKOV ZÁPIS z 27. jednání ZO konaného dne 21.12. 2009 v 18.00hod.na OÚ ve Štěpánově Přítomni: Hrabáková, Motl, Bartoň, Marhulová, Direj, Malík, Omlunen: Tengler (18.oo 18.45 hod.) Program:

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 12.2. 2013, od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy přítomno: 8 členů omluveno: 1 člen Zahájení

Více

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám to pěkně uběhlo. Dětem skončily prázdniny, nám ostatním zase dny volna a odpočinku. Především srpen se povedl, opět byla plně využita naše upravená požární nádrž, nezahálelo

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 23. dubna 2014

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 23. dubna 2014 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 23. dubna 2014 Přítomni: Ilona Vavřičková, Radek Šťastný, Milan Paták st., Milan Paták ml., Zdeněk Polák, Miloslav Vavřička Omluveni: x Zapisovatel:

Více

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice, č.12/2007, které se konalo dne 18.12.2007

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice, č.12/2007, které se konalo dne 18.12.2007 OBEC KŘESETICE Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice, č.12/2007, které se konalo dne 18.12.2007 Přítomni: 9 Omluveni: 2 ( Havránková, Pokorný) Hosté: p. 0 Zahájení Starostka obce přivítala členy

Více

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice, které se konalo dne 13.2.2008

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice, které se konalo dne 13.2.2008 OBEC KŘESETICE Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice, které se konalo dne 13.2.2008 Přítomni: 8 (zastupitelé p.brtek, p.ledvina, p.linhartová se dostavili po schválení programu) Hosté: 4 Zahájení

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 OBEC STAROVIČKY Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 6 členů ZO 1.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.2 / 2015, které se konalo dne 28. 1. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.2 / 2015, které se konalo dne 28. 1. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.2 / 2015, které se konalo dne 28. 1. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 27. února 2014 Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Petrů Václav Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Program

Více

Usnesení. Z 5. jednání ZO Koloveč konaného dne 23.11.2007 od 18.00 hod. v kulturním domě na Zichově

Usnesení. Z 5. jednání ZO Koloveč konaného dne 23.11.2007 od 18.00 hod. v kulturním domě na Zichově Usnesení Z 5. jednání ZO Koloveč konaného dne 23.11.2007 od 18.00 hod. v kulturním domě na Zichově Zastupitelstvo obce Koloveč: Schvaluje: 1. navržený program jednání 2. zápis a usnesení ze 4. jednání

Více

Zápis č. 1/2009. Výsledek hlasování: pro 7 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno.

Zápis č. 1/2009. Výsledek hlasování: pro 7 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno. Zápis č. 1/2009 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky, konaného dne 14. ledna 2009 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Němčičkách Přítomni: Omluveni: Petr Slezák, Ing. Eliška

Více

O b e c. M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2009

O b e c. M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2009 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 3/2009 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 16.3.2009 od 18:00 hodin na Obecním úřadě Mikulov - zasedací místnost. Přítomno: 5 resp.6

Více

Z Á P I S. z 4. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 11.8.2014

Z Á P I S. z 4. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 11.8.2014 Z Á P I S z 4. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 11.8.2014 Přítomno : 6 zastupitelů, dle prezenční listiny, Ing. Lukáš Holeček omluven Dále přítomno: 3 občané, dle prezenční listiny

Více

Obec Třanovice. Zápis. z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod. Obec Třanovice Zápis z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 13 členů ZO Třanovice, 2 omluveni 1 občan Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin Návrh programu zasedání OZ Nedrahovice na květen 2013 Termín: středa 22. 05. 2013 od 19 hodin v budově OÚ Nedrahovice

Více

- dále zůstává bod č. 11/2002 - Zajistit vypracování plánu odpadového hospodářství od podnikatelů, kteří nemají uzavřené smlouvy o likvidaci odpadu:

- dále zůstává bod č. 11/2002 - Zajistit vypracování plánu odpadového hospodářství od podnikatelů, kteří nemají uzavřené smlouvy o likvidaci odpadu: Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 12.12.2002 v úřadovně obecního úřadu. ------------------------------------------------------------------------------------------ Přítomní:

Více

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva Lhotecký Občasník Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010 Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva se konalo 22. září v zasedací místnosti obecního úřadu. Dá se říci, že bylo plno. Projednávaly

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 18. ročník srpen 2012 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 Usnesením č. 35/2012 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0

HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny: Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Jaroslav Čermák,

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 4. března 2015 od 20 00 hodin Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Petrů Václav Plášil Michal Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef

Více