VELKOOBCHOD - MALOOBCHOD - ŽELEZÁØSTVÍ. katalog zboží

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VELKOOBCHOD - MALOOBCHOD - ŽELEZÁØSTVÍ. katalog zboží"

Transkript

1 VELKOOBCHOD - MALOOBCHOD - katalog zboží

2 VELKOOBCHOD - MALOOBCHOD - Sekery, kalaèe, kladiva, palice, palièky, klínky ELEKTRO Baterie 97 Páèidla, vytahovák 51 Baterky, svítilny Lopaty, krumpáè 1 Sekáèe 51 Halogeny 98 Vidle, kopáè, hrablo na mrvu, drtiè okopanin Hrábì, høebeny, kolíky Lopatky, motyky, kypøièe, sekeromotyka, rýèe, kolíky, spirály, nùžky, housenice, èesáèek, nùž Kosy, srpy, kroužky na kosu, kosištì, kososrpy, brousky, pouzdro, babka, naklepávaè na kosu Násady Hrabla na sníh, sekáèe na led Fiskars Vìdra, nabìraèka na moèùvku, hrnce, sklenice, víèka, plechovky, teplomìry, poklice, paøáky, hrnky, kruhadlo, konve, kropítka, srážkomìr, nádoby, pøepravky, sudy, kanystry, trychtýøe, èerpadla, postøikovaèe Pasti na myši Dojaèka, napajeèky, krmítka, podkladky a kroužky na slepice, cucáky, jesle, drtiè kostí, struhadlo na øepu, høbilka Vazáky na dobytek, teletníky, opasky Rohože, folie, sítì, Pe hadice + plachty, PE pytle, plachty s oky Øetìzy Úhelníky, pokosnice Pily, listy, rámy na pilky, klíny, vykružovaèe, poøíz, vosk na øemeny, pilové kotouèe, brusné papíry a plátna, disky, pilníky, rašple Hoblíky Dláta Ztužidla Mìøidla Sponkovaèky, sponky Nože, škrabky, nùžky Pistole, lisy, hadièky, spojky, olejnièka, pistole tavné, tyèinky Pavouci, popruhy, pasy s ráènou Svìráky, svìrky Kotouèe øezné, brusné, diamantové, lamelové, leštící Kartáèe ocelové, nástavce Závitová oèka a vratidla, závitníky a vratidla, vrtáky, sklíèidla a klièky Lana, motouzy Napínáky Brašny, dvojhøebièník, sekerník, opasek na náøadí Vodièe, navijáky Krabice Pásky Zásuvky, vidlice, vypínaèe Pojistky Zkoušeèky Trubice, žárovky Ostatní elektro DROGERIE Prací prostøedky Prostøedky na nádobí Úklidové prostøedky Prostøedky na WC Leštìnky Mycí prostøedky Krémy Alpa Osvìžovaèe Hadice, spony, vodní program, motex pásky Popelnice, schránka Kouøovina Štafle, žebøíky, schùdky Silon Ochranné pomùcky, hadry Elektrody, dráty Pletivo, sí svaøovaná, sloupky, vzpìry, krytky, dráty napínací, vázací, ostnaté, pøíchytky, napínaèe, svorky Zednické náøadí Stìrky Koleèka stavební, korby, koleèka náhradní, rudlíky, kárky Klíèe, sady klíèù, bity, mìrky Kleštì Hasáky Šroubováky Dùlkovaèe, prùbojníky, jehla rýsovací, vytahovaè šroubù Vložky stavební, zámky, zástrèe, zástrèky, závìsy, zarážky, skoby, petlice, obrtlíky, karabiny, háky, oèka, kliky, štítky, koule, baskules, rozlišovaèe klíèù, háèky, pøipínáèky Spojovací materiál Høebíky Závitové tyèe, hlazenky, klínkovina Nýty Odpuzovaèe, jedy Oleje Pøípravky pro zvíøata Prostøedky do automobilù, èistièe Hadry, prachovky, houby, drátìnky, ruèníky, utìrky Kartáèovnické zboží Rukavice Prostøedky pro stavebnictví Lepidla Hygienické potøeby Vìdra, koše Ostatní drogerie

3 Lopaty, krumpáè Lopata Al malá Lopata Al velká Lopata drenážní-komaxit Lopata Fe drenážní Lopata stájová-komaxit Lopata Fe stájová Lopata špièatá-komaxit Lopata Fe špièatá Lopata Fe malá Lopata Fe velká Lopata frankfurtská Lopata holsteinská 2055 Lopata UH Krumpáè 2,5 kg-dovoz Vidle, kopáè, hrablo na mrvu, drtiè okopanin Vidle 3-hroté kované Vidle 4-hroté kované

4 Vidle 3-hroté bavorské Vidle 4-hroté bavorské Vidle rycí 4-hroté Vidle rycí 4-hroté široké 1347 Vidle rycí kalené Vidle 9-hroté na brambory Vidle 8-hroté na štìrk 775 Kopáè 4-hrotý Hrablo na mrvu velké Hrablo na mrvu malé 523 Drtiè okopanin Hrábì, høebeny, kolíky Hrábì 6-hroté Hrábì 10-hroté Hrábì 12-hroté Hrábì 13-hroté Hrábì 14-hroté Hrábì 16-hroté Hrábì 6-hroté s násadou

5 1386 Hrábì drátové 4591 Hrábì lamelové 5640 Hrábì provzdušòovací 1114 Hrábì teleskopické 3853 Hrábì Vítìjeves-plast Hrábì švédské plast Hrábì døevo komplet Hrábì døevo UH komplet Høeben hrábì-døevo Høeben hrábì-uh Kolík døevo náhradní Kolík UH náhradní

6 Lopatky, motyky, kypøièe, sekeromotyka, rýèe, kolíky, spirály, nùžky, housenice, èesáèek, nùž Lopatka sázecí široká døevo Lopatka sázecí úzká døevo Lopatka sázecí široká celokovová Lopatka sázecí úzká celokovová 3459 Motyka 003/250 rovná+dvojzub 3460 Motyka 005/250 srdce+dvojzub 3463 Motyka 108/550 rovná Motyka 103/1000 rovná+dvojzub 3462 Motyka 105/1000 srdce+dvojzub Motyka 204/1200 srdce Motyka 205/1200 srdce Motyka 207/1200 šíøe 80 mm Motyka 208/1200 rovná-úzká

7 2569 Motyka 568 g kovaná-srdce+dvojzub 2568 Motyka 768 g úzká kovaná Motyka kovaná 300 g GARDEX Motyka kovaná 390 g GARDEX Motyka kovaná 630 g GARDEX Motyka kovaná 680 g GARDEX Kypøiè 013/250 pìtiprst Kypøiè 014/250 trojzub 3458 Kypøiè 106/1000 trojzub Sekeromotyka 2572 Rýè odvodòovací Rýè rovný Rýè špièatý Rýè špièatý kovaný Kolík sázecí-plastový+døevìný s kovovým hrotem

8 2422 Spirála-rajèata ZN 180 cm 2173 Nùžky na vìtve 4165 Nùžky na živý plot Nùžky na živý plot teleskopické 4377 Nùžky školkaøské 2204 ROSTEX Nùžky YATO-tráva 330 mm/3 polohy 5549 Nùžky zahradnické 2210 ROSTEX Nùžky zahradnické 2226 ROSTEX Nùžky zahradnické 4525 KDS Nùžky zahradnické 4530 KDS

9 1113 Nùžky zahradnické teflon Housenice Housenice+tyè 240 cm 5717 Tyè teleskop. PROFI cm 1402 Èesáèek na ovoce 4072 Nùž štìpaøský 7 Kosy, srpy, kroužky na kosu, kosištì, kososrpy, brousky, pouzdro, babka, naklepávaè na kosu Kosa rakouská 70 cm Kosa ruská 50 cm Kosa ruská 60 cm Kosa EURO 60 cm Kosa ruská 70 cm Kosa ruská 80 cm E Srp L E Srp P Kroužek na kosu FE Kroužek na kosu ZN

10 2625 Kosištì èeské 130 Kosištì dvouruèkové 3626 Kosištì jednoruèní 4702 Kosištì kovové Kososrp Kososrp 13/270 mm Brousek 8951 NAREX-oboustranný Brousek na kosu 200 mm Brousek na kosu NAREX jemný Brousek na kosu NAREX hrubý Brousek kamenný Pouzdro na brousek Babka naklepávací ètyøhranná Naklepávaè kos s pružinou

11 Násady Násada lopata 130 cm-prohnutá Násada lopata rovná Násada vidle 140 cm Násada podáv. vidle Násada hrábì 150 cm Násada hrábì 160 cm Násada hrábì 170 cm Násada hrábì 180 cm Násada hrábì 200 cm Násada nabìraèka 150 cm Násada koštì 140 cm Násada koštì 150 cm Násada koštì 160 cm Násada koštì 170 cm 4662 Násada hrábì konus 150 cm Násada s rozporkou Násada kladivo 26 cm/100 g-lak. Násada kladivo 28 cm/200 g-lak. Násada kladivo 30 cm/300 g-lak. Násada kladivo 31 cm/400 g-lak. Násada kladivo 32 cm/500 g-lak. Násada kladivo 33 cm/600 g-lak. Násada kladivo 35 cm/800 g-lak. Násada kladivo 36 cm/1000 g-lak. Násada kladivo 38 cm/1500 g-lak. Násada kladivo 40 cm/2000 g-lak. Násada na zednické kladivo 30 cm

12 1704 Násada na zednické kladivo Hauco Násada palice 26 cm lak. Násada palice 28 cm lak. Násada palice 30 cm lak Násada palice 50 cm nelek. Násada palice 60 cm nelak. Násada palice 80 cm nelak. Násada palice 90 cm nelak. Násada palice 105 cm nelak Násada sekera 30 cm nelak. Násada sekera 35 cm nelak. Násada sekera 40 cm nelak. Násada sekera 45 cm nelak. Násada sekera 50 cm nelak. Násada sekera 60 cm nelak. Násada sekera 70 cm nelak. Násada sekera 80 cm nelak. Násada sekera 90 cm nelak Násada sekera 36 cm lak. Násada sekera 45 cm lak. Násada sekera 90 cm lak. Násada sekera 80 cm lak Násada sekeromotyka Násada rýè T 95 cm Násada rýè PH rukoje Ruèka k násadì UH Násada krumpáè 95 cm

13 Násada motyèka konus 50 cm Násada motyèka konus 100 cm 115 Násada motyka 120 cm Násada pilník 80 mm Násada pilník 100 mm Násada pilník 120 mm Násada pilník 140 mm Hrabla na sníh, sekáèe na led 1652 Hrablo na sníh Al prohnuté - 49 cm Hrablo PVC 40 cm Snìžka s násadou Hrablo PVC 49 cm Pradìd s násadou 6421 Hrablo PVC 44 cm Gerlach s AL lištou a násadou Hrablo PVC 47 cm Standard èerné s násadou Hrablo PVC 40 cm PLASTIA èerné s násadou Hrablo PVC 50 cm PLASTIA èerné s násadou Sekáè na led malý Sekáè na led støední Sekáè na led velký Sekáè na led s násadou

14 Fiskars 5667 F Sekera tábornická F Sekera g truhláøská F Sekera uni 1250 g F Sekera uni 1470g F Sekera štípací 1070 g F Sekera štípací 1400 g F Sekera štípací 1500 g F Sekera štípací 2550 g 5128 F Nùžky zahradnické jednoèepel 5151 F Nùžky zahradnické dvouèepel F Nùžky zahradnické dvouèepel 5660 F Nùžky zahradnické otáèecí F Nùžky uni pákové M F Nùžky F Nùžky F Nùžky uni 158 cm-housenice, øetìzový pøevod F Nùžky uni na tyèi-housenice, øetìzový pøevod

15 5643 F Nùžky na živ.plot F Pila zahr. výsuvná F Rýè Fiskars špièatý F Rýè Fiskars rovný 4588 F hrabì na listí F hrabì uni s podložkou F násada k hrabím F ostøiè HANDY Vìdra, nabìraèka na moèùvku, hrnce, sklenice, víèka, plechovky, teplomìry, poklice, paøáky, hrnky, kruhadlo, konve, kropítka, srážkomìr, nádoby, pøepravky, sudy, kanystry, trychtýøe, èerpadla, postøikovaèe Vìdro 7 l ZN Vìdro 10 l ZN Vìdro 12 l ZN Vìdro 15 l ZN

16 3989 Vìdro 28 cm smalt Vìdro V 28 ZN Vìdro V 30 ZN Vìdro V 32 ZN 1483 Nabìraèka na moèùvku Hrnec 15 l ZN Hrnec 20 l ZN Hrnec 30 l ZN Hrnec zavaøovací 20l Kovo bez pouzdra Hrnec zavaøovací 30l Kovo bez pouzdra Hrnec zavaøovací 20 l ZN Hrnec zavaøovací 30 l ZN Sklenice OMNIA 370 ml Sklenice OMNIA 720 ml Víèko omnia 68 Víèko omnia 83 Plechovka+víko 1 kg-hladká Víèko k plechovce 1kg

17 Teplomìr krátký bez pouzdra Teplomìr dlouhý bez pouzdra 6009 Pouzdro na zavaø. teplomìr Poklice 15 l Poklice 20 l Paøák 15 l ZN Paøák 20 l ZN Paøák 30 l ZN Paøák 60 l ZN Paøák 80 l ZN Paøák 120 l ZN Paøák 180 l ZN Paøák smalt 65 l Hrnek 0,75 l pocínovaný Hrnek 1,25 l pocínovaný Hrnek 1,5 l pocínovaný Hrnek 2,5 l pocínovaný Kruhadlo na zelí 60 cm 3 nože Kruhadlo na zelí 70 cm 3 nože Konev 2,5 l PVC Konev 3 l PVC Konev 5 l PVC Konev 10 l PVC Konev 5 l ZN Konev 9 l ZN

18 Rùžice na konev ZN Kropítko 5 l Kropítko 10 l Kropítko PVC na konev ZN 2344 Srážkomìr zahradní 1533 Víko k nádobì 60l 1532 Nádoba 60 l 3949 Pøepravka na OZ 15 kg Sud 200 l ZN s víkem Sud PVC 120 l Sud PVC 220 l Barel 50 l s uzávìrem 200 mm Kanystr 10 l s kohoutem Kanystr na vodu 10 l

19 Kanystr PHM 5 l Kanystr PHM 10 l Kanystr PHM 10 l 699 Trychtýø dvoudílný 1682 Trychtýø plast Nálevka ke kanystru kovová 1958 Nálevka ohebná ke kanystru Tìsnìní ke kanystru 3606 Èerpadlo na vodu ruèní Èerpadlo na vrtaèku Èerpadlo sudové velké Postøikovaè 0,5 l

20 Postøikovaè ROSA 1,5 l Postøikovaè ROSA 2,0 l Postøikovaè BELLA 5 l Postøikovaè BELLA 8 l Postøikovaè FARM. 10 l Postøikovaè FARM. 12 l Postøikovaè FARM. 15 l Pasti na myši 2806 Past krtek trubka Past krysa døevo Past krysa mosaz 1481 Past myš domeèek Past myš døevo Past myš mosaz Past myš PH Reproplast

21 Dojaèka, napajeèky, krmítka, podkladky a kroužky na slepice, cucáky, jesle, drtiè kostí, struhadlo na øepu, høbilka 2404 Dojaèka kulatá 4 l 1151 Napajeèka vìdrová 12l 769 Napajeèka lahev 3 l Krmítko pro kuøe 50 cm Krmítko pro kuøe 100 cm Krmítko pro slepici støednì hluboké 50 cm Krmítko pro slepici støednì hluboké 100 cm Krmítko pro slepici hluboké 50 cm Krmítko pro slepici hluboké 100 cm Podkladek vejce/2 Kroužek slepice 14 mm Kroužek slepice 16 mm Cucák šedý M2 Cucák na láhve Cucák s ventilkem

22 2596 Jesle na seno pro králíky 2360 Drtiè kostí Struhadlo na øepu Plech náhradní na øepu 3153 Høbilka Vazáky na dobytek, teletníky, opasky Vazák jednoduchý 4 Vazák jednoduchý 5 Vazák jednoduchý 6 Vazák jednoduchý 7 Vazák dvojitý 6 Vazák dvojitý Vazák juta 2 m Vazák juta 2,5 m Vazák juta 3 m Vazák juta 4 m Pavuzník-opra 6 m Pavuzník-opra 8 m Pavuzník-opra 10 m Pavuzník-opra 12 m Pavuzník-opra 15 m Pavuzník juta 6 m Pavuzník juta 8 m Pavuzník juta 10 m Pavuzník juta 12 m Pavuzník juta 15 m

23 Pavuzník-lano 30 m-pp Pavuzník-lano 50 m-pp Teletník bavlna 2 m Teletník bavlna 3 m Teletník tøídílný PAD 1621 Opasek na dojnice 4544 Opasek na tele Rohože, folie, sítì, Pe hadice + plachty, PE pytle, plachty s oky Rohož møíž. 30x50 cm Rohož møíž. 35x60 cm Rohož møíž. 55x95 cm Rohož møíž. 60x120 cm Folie bílá 1,6x 5 netkaná Folie bílá 1,6x10 netkaná Folie èerná 1,6x 5 netkaná Fólie èerná 1,6x10 netkaná Sí 150x50 m zelená - plast Sí lis 100/50 m bílá - plast Sí sklovlákno 1x30 bílá Sí sklovlákno 1x30 šedá m m

24 Sí proti ptákùm/10 m Sí proti ptákùm/20 m PE hadice 1000x0,09 èirá - rukáv PE hadice 1200x0,09 èirá - rukáv PE plachta 5x6x0,1 PE plachta 5x12 èirá PE plachta 5x20 èirá PE pytel 700x1100x0,15 èirý PE pytel 680x1200x0,1 èirý 5590 PE pytel na su 600x1200x0, Folie kašírovaná 10 m/1,15 Folie kašírovaná 10 m/1,50 Folie kašírovaná 20 m/1,15 Folie kašírovaná 20 m/1,50 Folie kašírovaná 100 m/1,15 Folie kašírovaná 100 m/1,50 m m 993 Fólie strech 23mi/2,3 kg 50 cm Plachta mikro 4x5 m Plachta mikro 4x12,5 m Plachta 2x3-80 g Plachta 3x4-80 g Plachta 3x5-80 g Plachta 4x5-80 g Plachta 4x6-80 g Plachta 5x8-80 g Plachta 6x10-80 g Plachta 8x12-80 g Plachta 10x15-80 g

25 Øetìzy Øetìz cívka 3,0 dl.èl. ZN/60 Øetìz cívka 3,0 kr.èl. ZN/60 Øetìz cívka 3,5 dl.èl. ZN/30 Øetìz cívka 3,5 kr.èl. ZN/30 Øetìz cívka 4,0 dl.èl. ZN/30 Øetìz cívka 4,0 kr.èl. ZN/30 Øetìz cívka 5,0 dl.èl. ZN/30 Øetìz cívka 5,0 kr.èl. ZN/30 Øetìz uzl. 1,8 ZN cívka/60 Øetìz uzl. 2,2 ZN cívka/60 m Øetìz dl.èl. 4 Øetìz dl.èl. 5 Øetìz dl.èl. 6 Øetìz dl.èl. 8 Øetìz dl.èl. 10 Øetìz kr.èl. 4 Øetìz kr.èl. 5 Øetìz kr.èl. 6 Øetìz kr.èl. 8 Øetìz kr.èl. 10 Øetìz kroucený 10 kg Øetìz uzlík 1,8 Øetìz uzlík 2,0 Øetìz uzlík 2,2 kg Hadice, spony, vodní program, motex pásky Hadice 1/2"ESPIRGARDEN 12,5/17 Hadice 3/4"ESPIRGARDEN 19/26 Hadice 1" ESPIRGARDEN 25/32 Hadice acetylen 8/15 50 m Hadice acetylen 10/17 50m Hadice kyslík 6,3/13,3 50 m Hadice kyslík 10/17 50m m m m

26 3216 Hadice TWIN 6,3/15,1+8/15 kyslík+acetylen m Hadice propl. 5/16" 8/13 50 m Hadice propl. 3/8" 10/14,5 50 m Hadice propl. 1/2" 12,5/17 50 m Hadice propl. 5/8" 16/22 35 m Hadice propl. 3/4" 19/26 50 m Hadice propl. 1" 25/32 30 m Hadice propl. 1 1/4" 32/40 25 m m 868 Hadice pro stavebnictví 10/14 èervená-pro vodováhy kg Spona hadicová 8-12 Spona hadicová Spona hadicová Spona hadicová Spona hadicová Spona hadicová Spona hadicová Spona hadicová Spona hadicová Ventil zahradní 1/2" Ventil zahradní 3/4" Spojka had. 1/2" ROSA Spojka had. 3/4" ROSA Rychlosp. had. 1/2" ROSA Rychlosp. had. 3/4" ROSA Rychlosp. had. 1/2"STOP ROSA Rychlosp. had. 3/4"STOP ROSA Spojka had. 1/2" SIROFLEX Spojka had. 3/4" SIROFLEX Rychlosp. had. 1/2" SIROFLEX Rychlosp. had. 3/4" SIROFLEX Rychlosp. had. 1/2"STOP SIROFLEX Rychlosp. had. 3/4"STOP SIROFLEX Spojka 1/2" s niplem SIROFLEX

27 2307 Držák na hadice závìsný 4899 Spojka had. 1"-1"-kovová Spojka kov 1/2"na kohoutek Spojka kov 1"na kohoutek Redukce kov 1/2"-3/4" Redukce kov 3/4"-1" Redukce kov 1/2"-1" 3703 Kropítko s èepem rychlospojky Rozstøikovaè na hadici 2305 Rozstøikovaè na rychlospojku Rozstøikovaè ROSA na rychlospojku Zavlažovaè impuls PROFI Zavlažovaè konvicový s ventilem

28 2308 Pistole 8 poloh 3801 Pistole ROSA 7 poloh-kovová Koncovka 1/2" kohout-nipl Koncovka 3/4" kohout-nipl 2302 Spojka had.½"k rychlospojce-dvojnipl Motex sada 5 mm Motex sada 9 mm sad 26 Popelnice, schránka 609 Popelnice 110 l ZN Popelnice 120 l èerná plast Popelnice 120 l èervená plast Popelnice 120 l hnìdá plast Popelnice 120 l modrá plast Popelnice 120 l zelená plast Popelnice 120 l žlutá plast Popelnice 240 l èerná plast Popelnice 240 l èervená plast Popelnice 240 l hnìdá plast Popelnice 240 l modrá plast Popelnice 240 l zelená plast Popelnice 240 l žlutá plast

29 Rámeèek na popelnici 120 l Rámeèek na popelnici 240 l 2274 Stojan na odpadky 120 l ZN 3610 Schránka poštovní /støecha/ Kouøovina Roura kouøová 100 Roura kouøová 105 Roura kouøová 112 Roura kouøová 118 Roura kouøová 120 Roura kouøová 125 Roura kouøová 130 Roura kouøová 132 Roura kouøová 145 Roura kouøová 152 Roura kouøová Koleno kouøové 100 Koleno kouøové 105 Koleno kouøové 112 Koleno kouøové 118 Koleno kouøové 120 Koleno kouøové 125 Koleno kouøové 130 Koleno kouøové 132 Koleno kouøové 145 Koleno kouøové 152 Koleno kouøové 160

30 Rùžice kouøová 112 Cu Rùžice kouøová 118 Cu Rùžice kouøová 120 Cu Rùžice kouøová 125 Cu Rùžice kouøová 132 Cu Rùžice kouøová 145 Cu Rùžice kouøová 152 Cu Rùžice kouøová 160 Cu Zdìø kouøová 100 Zdìø kouøová 112 Zdìø kouøová 118 Zdìø kouøová 120 Zdìø kouøová 125 Zdìø kouøová 130 Zdìø kouøová 132 Zdìø kouøová 145 Zdìø kouøová 152 Zdìø kouøová 160 Víèko 112 kouøové Cu Víèko 118 kouøové Cu Víèko 120 kouøové Cu Víèko 125 kouøové Cu Víèko 130 kouøové Cu Víèko 132 kouøové Cu Víèko 145 kouøové Cu Víèko 152 kouøové Cu Víèko 160 kouøové Cu Uhlák hranatý násypný lakovaný Uhlák kulatý ZN Uhlák šikmý kulatý ZN Lopatka na uhlí

31 1960 Rùžice komínová nastavitelná 5453 Rùžice komínová se závažím/m Rùžice komínová se závažím Gajo mm Gajo 132 mm Štafle, žebøíky, schùdky Štafle 4 Štafle 5 Štafle 6 Štafle 7 Štafle 8 Štafle 9 Štafle Žebøíky hliníkové ALVE v provedení EUROSTYL nebo FORTE: jednoduché -200cm, 256cm, 284cm, 313cm, 398cm, 512cm dvoudílné: univerzální s úpravou na schody výsuvné výsuvné s lanem trojdílné: univerzální s úpravou na schody schùdky AL 3 schùdky AL 4 schùdky AL 5 schùdky AL 6 schùdky AL 7 schùdky AL 8

32 Silon Silon 20 Silon 25 Silon 30 Silon 35 Silon 40 Silon 45 Silon 50 Silon 60 Silon 70 Silon 80 Silon 90 Silon 100 Silon 110 Silon 120 Silon 130 Silon 140 Silon 150 Silon 160 Silon 170 Silon 180 Silon 200 Silon 240 Silon 250 Silon 300 kg Silon deska kg Ochranné pomùcky, hadry Respirátor-rouška Respirátor FFP1S Zátky do uší MAX 1 pár

33 5588 Chránièe sluchu 4581 Vesta s reflexními pásky 1108 Rukavice semiš 151 pár 1109 Rukavice koženka 272 pár 4969 Rukavice 158-semiš, prošitá dlaò pár Rukavice 275 kùže-textil, prošitá dlaò pár 3211 Rukavice semiš 205 pár Rukavice zimní 310 Rukavice latex Rukavice MEDICAL/100, jednorázové pár pár bal

34 3592 Rukavice nylon pár 6160 Rukavice PVC 40 cm pár 4857 Rukavice bavlna bìlená pár 1270 Rukavice terèík bavlna pár Rukavice sváøeèské èerné Rukavice sváøeèské šedé 2515 pár Kukla sváøeèská 1862 Køíž náhradní do kukly Sklo èiré do kukly Sklo tmavé è. 8 Sklo tmavé è. 9 Sklo tmavé è. 10 Sklo tmavé è. 11 Sklo tmavé è. 12 Sklo tmavé è. 13 Sklo tmavé è. 14 Brýle sváøeèské

35 3903 Brýle èiré nožky+zorník 2501 Brýle ochranné Štít 22 cm SP28 Štít 33 cm SP29 9 Hadry èistící 10 kg 1212 Hadry 10 kg bílé 33 Elektrody, dráty El.EB 121 2,0/10,50 El.EB 121 2,5/12,60 El.EB 121 3,2/19,50 El.EB 121 4,0/18,60 El.EB 121 5,0/19,50 El.EB 123 2,0/10,50 El.EB 123 2,5/12,60 El.EB 123 3,2/19,50 El.ER 113 2,0/12,60 El.ER 113 2,5/15,00 El.ER 113 3,2/14,40 El.ER 117 2,0/12,90 El.ER 117 2,5/15,00 El.ER 117 3,2/15,90 kg

36 Drát G 102 2,0/10 Drát G 102 2,5/11 Drát G 102 3,2/11 Drát G 102 4,0/11 Drát G 104 2,0/10 Drát G 104 2,5/11 Drát G 104 3,2/11 Drát G 104 4,0/11 Drát G 104 5,0/11 kg Autrod ,8/15 Autrod ,0/18 Autrod ,2/18 Autrod ,6/5 Autrod ,8/5 Autrod /15 Autrod ,0/18 Autrod ,2/18 kg Drát mosaz 2,0 Drát mosaz 2,5 Drát mosaz 3,15 kg Cín 60% tyè kg Držák elektrod 200 A Držák elektrod 260 A Držák elektrod 300 A Držák elektrod 350 A Držák elektrod 400 A Svìrka zemnící 160 A Svìrka zemnící 315 A Drát cívka 0,35 ZN/120 m Drát cívka 0,60 ZN/35 m Drát cívka 0,70 ZN/40 m Drát cívka 0,90 ZN/33 m Drát cívka 1,00 ZN/35 m

37 3002 Drátek ovazovací PH/30 m 5615 Drát kvìtinový FE na døívku Drát FE 0,5 Drát FE 0,8 Drát FE 1,0 Drát FE 1,25 Drát FE 1,4 Drát FE 1,6 Drát FE 1,8 Drát FE 2,0 Drát FE 2,24 Drát FE 2,5 Drát FE 2,8 Drát FE 3,15 Drát FE 4,0 Drát ZN 0,8 Drát ZN 1,0 Drát ZN 1,25 Drát ZN 1,6 Drát ZN 1,9 Drát ZN 1,8 Drát ZN 2,0 Drát ZN 2,15 Drát ZN 2,20 Drát ZN 2,24 Drát ZN 2,5 Drát ZN 2,8 Drát ZN 3,15 Pletivo, sí svaøovaná, sloupky, vzpìry, krytky, dráty napínací, vázací, ostnaté, pøíchytky, napínaèe, svorky Pletivo ZN 100 s ND Pletivo ZN 125 s ND Pletivo ZN 150 s ND Pletivo ZN 160 s ND Pletivo ZN 180 s ND Pletivo ZN 200 s ND 35

38 Pletivo PVC 100 s ND Pletivo PVC 125 s ND Pletivo PVC 150 s ND Pletivo PVC 160 s ND Pletivo PVC 180 s ND Pletivo PVC 200 s ND m Pletivo ZN 1000x13/50 Pletivo ZN 1000x16/50 Pletivo ZN 1000x20/50 Pletivo ZN 1000x25/50 Pletivo PVC 1000x13/25 Pletivo PVC 1000x16/25 Pletivo PVC 1000x20/25 Pletivo PVC 1000x25/25 m Pletivo luxursus 40/25 Pletivo luxursus 65/25 Pletivo luxursus 90/25 m Pletivo obora 100 Pletivo obora 115 Pletivo obora 125 Pletivo obora 150 Pletivo obora 160 Pletivo obora 200 Pletivo rabicové FE Pletivo rám 1,00x2 Pletivo rám 1,20x2 Pletivo rám 1,25x2 Pletivo rám 1,50x2 m m

39 Sí svaø. ZN 10x10/100/25/0,8 Sí svaø. ZN 12x12/100/25/0,8 Sí svaø. ZN 13x13/100/25/0,8 Sí svaø. ZN 16x16/100/25/1,2 Sí svaø. ZN 19x19/100/25/1,4 Sí svaø. ZN 25x25/100/25/1, Sloupek FE 1700 Sloupek FE 2000 Sloupek FE 2300 Sloupek FE 2500 Sloupek FE Vzpìra Fe 1700 Vzpìra Fe 2000 Vzpìra Fe Sloupek PVC 225/38/2.0 Sloupek PVC 250/38/2.0 Sloupek PVC 200/48/2.0 Sloupek PVC 210/48/2.0 Sloupek PVC 230/48/2.0 Sloupek PVC 240/48/2.0 Sloupek PVC 250/48/2.0 Sloupek PVC 260/48/ Vzpìra PVC 200/38/2.0 Vzpìra PVC 250/38/ Krytka sloupku 38x35 PVC èerná Krytka sloupku 5/4" PH Krytka sloupku 6/4" PH Krytka sloupku PH s pérem Krytka sloupku FE pr. 66 mm Krytka sloupku ZN pr. 66 mm Drát napínací ZN 27 m Drát napínací ZN 52 m Drát napínací ZN 78 m

40 Drát napínací PVC 27 m Drát napínací PVC 52 m Drát napínací PVC 78 m 5963 Drát vázací ZN 50 m/1, Drát vázací PVC 30 m Drát ostnatý ZN 100 m Drát ostnatý ZN 50 m Drát ostnatý PVC 100 m Drát ostnatý PVC 200 m Pøíchytka drátu šroubovací-zelená Pøíchytka drátu zatloukací-zelená Napínaè drátu PVC-zelený Napínaè drátu PVC-hnìdý Napínaè drátu ZN 3590 Svorka ROCAFIX PVC Zednické náøadí E Nabìraèka s R 165 mm E Naberaèka s R 185 mm E Nabìraèka s R 210 mm E Nabìraèka s tulejí 210 mm E Nabìraèka s tulejí 235 mm E Nabìraèka s tulejí 210x110 mm-delší tulej E Nabìraèka s tulejí 235x110 mm-delší tulej

41 1190 Nabìraèka plastová E Olovnice 150 g E Olovnice 300 g E Olovnice 500 g E Spárovaèka jednostranná 10 mm E Spárovaèka jednostranná 12 mm E Spárovaèka jednostranná 15 mm E Spárovaèka jednostranná 18 mm E Spárovaèka jednostranná 20 mm E Spárovaèka oboustranná 10/12 mm E Spárovaèka oboustranná 10/15 mm E Spárovaèka oboustranná 10/18 mm E Spárovaèka oboustranná 15/20 mm E Lžíce zednická 160 mm E Lžíce zednická 180 mm E Lžíce zednická 200 mm E Lžíce rohová 140x70/ Hrablo na maltu E Hladítko pls tmavá 10 mm E Hladítko pls bílá 8 mm E Hladítko houba 130/5 10 mm E Hladítko houba 125/6 20 mm E Hladítko houba 130/6 20 mm E Hladítko houba 131/6 20 mm E Hladítko mikropryž

42 1239 E Hladítko mirelon 250x130x E Hladítko molitan 2495 E Hladítko rubben 20 mm 2575 E Hladítko s moøskou houbou 5915 E Hladítko vymývací 130/ E Hladítko nerez rovné 526/2 E Hladítko nerez rovné 200/ Hladítko nerez PROTEC rovné E Hladítko nerez 6 Z 130x280 mm E Hladítko nerez 8 Z 130x280 mm E Hladítko nerez 10 Z 130x280 mm E Hladítko plast 180x400 mm E Hladítko brusné dìrovaný plech

43 E Hladítko polyuretan 140x280 mm E Hladítko polyuretan 180x320 mm E Hladítko polyuretan 200x360 mm E Hladítko polyuretan 220x420 mm E Hladítko polyuretan 280x500 mm E Hladítko polystyren 270x130 mm E Hladítko polystyren 315x160 mm E Hladítko polystyren 480x130 mm 463 E Hladítko tvarovací 290x150 mm Hladítko døevo 400x140 mm Hladítko døevo 500x140 mm 2120 Møížka brusná 280x93/120 mm E Škrabák bøizolit 140x220 mm 3384 Škrabák bøizolit Protec 220x120 mm E Škrabák omítka 220x140 mm E Škrabák omítka 450x90 mm E Škrabák ytong 95x450 mm E Stìrka nerez 320 mm E Stìrka nerez 500 mm

44 1454 E Stìrka pryž 180 mm E Filc bílý 130x250 mm náhradní E Filc tmavý samolepící 130x250 mm náhradní E Filc tmavý 130x250 mm náhradní E Houba 130x250/10 mm náhradní E Houba 130x250/20 mm náhradní 1688 E Mikropryž 130x250 mm náhradní 1689 E Mirelon 130x250 mm náhradní E Molitan 130x250 mm náhradní Filc tmavý 1000x1000 mm tabule Filc bílý 1000x1000 mm tabule E Miska gumová 100x130 mm Skoba fasádní FE Skoba fasádní FE kulatá Skoba fasádní ZN Køížek spárovací 2 mm/200 Køížek spárovací 2,5 mm/150 Køížek spárovací 3 mm/150 Køížek spárovací 4 mm/100

45 Síto zednické 2 Síto zednické 3 Síto zednické Tužka tesaøská 18 cm Tužka tesaøská dvoubarevná Šòùra ALU+barva Šòùra plast+barva 1062 Barva prášek 115 g-èervená, modrá 5628 Šòùra lajnovací kov/30 m-stanley Šòùra zednická 1x50 m èervená Šòùra zednická 1,7x50 m èervená Šòùra zednická 2x50 m èervená Šòùra zednická 15 m 5190 Køída bílá Omítaèka ruèní Kladka litá 40 mm Kladka litá 50 mm Kladka litá 60 mm Kladka litá 80 mm Kladka litá 90 mm Kladka litá 100 mm Kladka litá 120 mm

46 2539 Kladka s hákem 500/A Míchaè spirálový 8x50 cm Míchaè spirálový 10x60 cm Míchaè vrtulový 8x50 cm Míchaè vrtulový 10x60 cm Míchaè barev 10x60 cm 1237 E Míchadlo Tìsnìní 9x3 mm/20 m bílá Spirála na odpad 3 m Spirála na odpad 5 m 5451 Spirála na odpad 10/12 mm Vodováha Libelle 30 cm Vodováha Libelle 40 cm Vodováha Libelle 50 cm Vodováha Libelle 60 cm Vodováha Libelle 80 cm Vodováha Libelle 100 cm Vodováha Libelle 120 cm Vodováha Libelle 150 cm Vodováha Libelle 180 cm Vodováha Libelle 200 cm

47 Vodováha hadicová plast Vodováha hadicová sklo Vodováha Libelle 40/magnetická Vodováha Libelle 50/magnetická Vodováha Libelle 60/magnetická Vodováha Libelle 80/magnetická Vodováha Libelle100/magnetická Vodováha Libelle200/magnetická La 150 cm bez libel La 200 cm bez libel La 250 cm bez libel La 300 cm bez libel La 150 cm s libelami La 200 cm s libelami La 250 cm s libelami La 300 cm s libelami La 150 cm trapézová La 180 cm trapézová La 200 cm trapézová Vìdro zednické 5 l UH Vìdro zednické 10 l UH Vìdro zednické 12 l UH Vìdro zednické 20 l UH Maltovník kulatý 45 l Maltovník kulatý 65 l Maltovník kulatý 90 l Maltovník kulatý 750 l Maltovník obdélníkový 65 l Maltovník obdélníkový 90 l Podstavec lešenáøský 120 cm Podstavec lešenáøský skládací 120 cm Prohazovaèka 10 Prohazovaèka 15 Prohazovaèka 20

48 Stìrky Stìrka York 30 mm Stìrka York 40 mm Stìrka York 50 mm Stìrka York 60 mm Stìrka York 70 mm Stìrka York 80 mm Stìrka York 90 mm Stìrka York 100 mm Stìrka York 110 mm Stìrka York 120 mm Stìrka York 140 mm 3234 Stìrka tmelaøská/4 46 Koleèka stavební, korby, koleèka náhradní, rudlíky, kárky, Koleèko KS 60 BN Koleèko KS 60 BP Koleèko KS 80 BN Koleèko KS 80 BP Koleèko KH 150 BP Koleèko KS 80 ZN BN Koleèko KS 80 ZN BP Koleèko náhradní BN - prùmìr høídele 12 mm Koleèko náhradní BP - prùmìr høídele 12 mm Kolo pryž 250 kg s ložiskem - prùmìr høídele 20 mm Korba 60 l Korba 60 l - J Korba 80 l Korba 150 l Korba 60 l ZN Korba 80 l ZN Korba 85 l ZN

Kód Název Jedn. Prodejní cena bez DPH a dopravy

Kód Název Jedn. Prodejní cena bez DPH a dopravy Kapesníčky 10151 Kapesníky Paloma ICE LEMON 3vrst. parf.,18x10 33,38 Kč 101601 Kapesníky Paloma bílé 3vrst.,100%celulosa, 10+2 grátis AKCE!!!! 15,60 Kč 101601 Kapesníky Paloma bílé 3vrst.,100%celulosa,

Více

Obsah KATALOG ZBOŽÍ PRO DOPRAVCE. http://cesmad.inshop.cz/ 1

Obsah KATALOG ZBOŽÍ PRO DOPRAVCE. http://cesmad.inshop.cz/ 1 Obsah UPÍNACÍ PROSTØEDKY...4 UPÍNACÍ PÁSY...4 DALŠÍ NAPÍNACÍ PRVKY A KONCOVKY K UPÍNACÍM PÁSÙM...9 DVOJITÉ PODLAHY...9 PØEPRAVA PAPÍRU V ROLÍCH...9 KOTVÍCÍ LIŠTY... 10 PØEPRAVA ODÌVÙ, TYÈE A PANELY...

Více

Ruč ní nář adí. VÝROBkY JsOu k DODÁnÍ pouze u našeho DisTRiBuTORa 2014 Uvedené ceny jsou bez DPH. Cena. 480 x 360 x 185 2.60kg -2650K 11091.

Ruč ní nář adí. VÝROBkY JsOu k DODÁnÍ pouze u našeho DisTRiBuTORa 2014 Uvedené ceny jsou bez DPH. Cena. 480 x 360 x 185 2.60kg -2650K 11091. skupina 593 kufry na nář adí Kufr hliníkový profesionální Robustní nárazuvzdorný kufr se zesílenými hranami a panty. Dva panely s pružnými poutky pro upevnění nářadí na pevných závěsech. Dvě nastavitelné

Více

... your facility service VŠE PRO HYGIENU A ČISTOTU

... your facility service VŠE PRO HYGIENU A ČISTOTU VŠE PRO HYGIENU A ČISTOTU Rejstřík 1. Osobní hygiena strana Dávkovače a zásobníky 1 Elektrické osoušeče rukou 2 Osvěžovače vzduchu 3 Tekutá a pěnová mýdla 4 5 Papírové ručníky skládané a v rolích 6 Toaletní

Více

Specifikace zboží a kalkulace ceny

Specifikace zboží a kalkulace ceny Příloha č. 1 kupní smlouvy č. 15/120-0 Název zboží Popis jednotka množství Cena bez DPH za jednotku množství v Kč Cena včetně DPH za jednotku množství v Kč Kat. číslo dodavatele 1 Prášek na praní na barevné

Více

13,- 699,- 498,- VELKÝ BAZAR V SOBOTU 14. ÚNORA VE VŠECH NAŠICH SPECIALIZOVANÝCH CENTRECH. www.bauhaus.cz. Únor 2015 (platí od 6. 2. do 5. 3.

13,- 699,- 498,- VELKÝ BAZAR V SOBOTU 14. ÚNORA VE VŠECH NAŠICH SPECIALIZOVANÝCH CENTRECH. www.bauhaus.cz. Únor 2015 (platí od 6. 2. do 5. 3. www.bauhaus.cz Únor 05 (platí 6.. do 5. 3. 05) Primule Primula acaulis různé barvy, ø kv. 9 cm Vinylová plaha Pinie Country 50 x 0 mm, dokonalá optika dřeva, tichá a teplá nohou, jen 4 mm konstrukční výška,

Více

Pøináší barvy do tvého života. mako malíøské náøadí a pøíslušenství

Pøináší barvy do tvého života. mako malíøské náøadí a pøíslušenství Pøináší barvy do tvého života mako malíøské náøadí a pøíslušenství Vážení obchodní pøátelé, vážení noví zákazníci, jsme velice rádi, že Vám mùžeme pøedstavit náš hlavní katalog mako Systém malíøského náøadí

Více

ZÁŘÍ 2012 OSTATNÍ MATERIÁL

ZÁŘÍ 2012 OSTATNÍ MATERIÁL SPOJOVACÍ MATERIÁL OSTATNÍ MATERIÁLY OKAPOVÉ SYSTÉMY PLECHY ZÁŘÍ 2012 STAVEBNÍ MATERIÁL OSTATNÍ MATERIÁL Změny cen vyhrazeny OBSAH PLECHY str. 10-15 OKAPOVÉ SYSTÉMY str. 16-19 KRYTINY PÁLENÉ str. 20-24

Více

skupina Číslo zboží Název zboží Typ vozu Číslo mototechnystav MJ Cena/jedn Cena/clk příslušenství 549613053040 Vložka zámku 1323 B AVIA Avia

skupina Číslo zboží Název zboží Typ vozu Číslo mototechnystav MJ Cena/jedn Cena/clk příslušenství 549613053040 Vložka zámku 1323 B AVIA Avia skupina Číslo zboží Název zboží Typ vozu Číslo mototechnystav MJ Cena/jedn Cena/clk příslušenství 549613053040 Vložka zámku 1323 B AVIA Avia 109988062 10,00 87,89 878,9 příslušenství 443932905490 Podložka

Více

30 DNÍ ZÁRUKA NA VRÁCENÍ ZBOŽÍ V případě omylem objednaného zboží nám můžete zboží do 30-ti dnů od objednání vrátit v nepoškozeném stavu.

30 DNÍ ZÁRUKA NA VRÁCENÍ ZBOŽÍ V případě omylem objednaného zboží nám můžete zboží do 30-ti dnů od objednání vrátit v nepoškozeném stavu. CENÍK 2014-15 CENY BEZ DPH PRODEJNÍ SKLAD KONTAKT INTERNET Mezi Vodami 1955/19, v areálu Elektropřístroje 143 00 Praha 4 - Modřany Po - Čt 8:00-16:30, Pá 8:00-16:00 hod. Tel./fax: 800 17 10 17 - ZDARMA

Více

AKCE ZIMA 2013-14 POKRAČUJE. Platnost velkoobchodních cen od 6.1.2014 do 28.2.2014 nebo do vyprodání akčních zásob

AKCE ZIMA 2013-14 POKRAČUJE. Platnost velkoobchodních cen od 6.1.2014 do 28.2.2014 nebo do vyprodání akčních zásob AKCE ZIMA 2013-14 POKRAČUJE AKCE 2014 LEDEN - ÚNOR Platnost velkoobchodních cen od 6.1.2014 do 28.2.2014 nebo do vyprodání akčních zásob 22/2043 Lopatka plechová lakovaná (bal.6ks) 22/2045 Lopatka plechová

Více

12. Platí: TIP. Super cena. října. 3 kg ZDARMA. nebo teď jen 1000,- a pak 9 1000,-*

12. Platí: TIP. Super cena. října. 3 kg ZDARMA. nebo teď jen 1000,- a pak 9 1000,-* Platí: 0/04 od do.. října TIP Načtěte si QR kód pro více informací! 9999 nebo teď jen 000,- a pak 9 000,-* Zahradní polykarbonátový domek Rozměry: 87 38 cm. Vysoce odolné polykarbonátové desky, které odolají

Více

I. Smluvní strany. 28. října 117, 702 18 Ostrava * Miroslavem Novákem, hejtmanem kraje 70890692. CZ70890692 Česká spořitelna, a.s.

I. Smluvní strany. 28. října 117, 702 18 Ostrava * Miroslavem Novákem, hejtmanem kraje 70890692. CZ70890692 Česká spořitelna, a.s. KUMSP00Q5DYL Moravskoslezský kraj se sídlem: zastoupen: IČ: DIČ: bankovní spojení: číslo účtu: (dáiejen pójčitep) I. Smluvní strany 28. října 117, 702 18 Ostrava * Miroslavem Novákem, hejtmanem kraje 70890692

Více

Č. j.krpj-7568-144/tč-2009-161471 Žďár nad Sázavou 01.03.2010 Počet listů: 9. Vyhlášení popisu věci

Č. j.krpj-7568-144/tč-2009-161471 Žďár nad Sázavou 01.03.2010 Počet listů: 9. Vyhlášení popisu věci POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY Krajské ředitelství policie kraje Vysočina Územní odbor Služby kriminální policie a vyšetřování Oddělení obecné kriminality Brněnská 23, 591 20 Žďár nad Sázavou Č. j.krpj-7568-144/tč-2009-161471

Více

FS - matice celoocelové-pojistné 0372 0 ocel žlutý zinek 10 4.48

FS - matice celoocelové-pojistné 0372 0 ocel žlutý zinek 10 4.48 B bity pro hmoždinky do sádrokartonu Jet-Plug 0905 801 001 chrom-van.-oc. 10.20 bity pro izolační hmoždinky 0902 001 051 chrom-van.-oc. 10.21 botky na trám 0681 ocel pozink 14.64 botky na trám 0681 ocel

Více

Ceník 2015. ...když Vám na lese záleží... Aktualizace ke dni : 11.6. 2015. L.E.S. CR spol. s r.o.

Ceník 2015. ...když Vám na lese záleží... Aktualizace ke dni : 11.6. 2015. L.E.S. CR spol. s r.o. ...když Vám na lese záleží... Ceník 2015 Aktualizace ke dni : 11.6. 2015 L.E.S. CR spol. s r.o. č.p. 215 254 01 Okrouhlo Telefon: +420 313 033 170 Fax: +420 313 033 171 E-mail: obchod@lescr.cz Web: www.lescr.cz

Více

LÉTO 2015. 25 000 Kč. 15 000Kč OBJEDNEJTE. 10 000Kč U NÁS ZA. www.smero.cz. 5 000Kč A ODMĚŇTE SE PĚKNÝM DÁRKEM! Přesvědčte se na

LÉTO 2015. 25 000 Kč. 15 000Kč OBJEDNEJTE. 10 000Kč U NÁS ZA. www.smero.cz. 5 000Kč A ODMĚŇTE SE PĚKNÝM DÁRKEM! Přesvědčte se na LÉTO 2015 OBJEDNEJTE U NÁS ZA 25 000 Kč 15 000Kč 10 000Kč 5 000Kč A ODMĚŇTE SE PĚKNÝM DÁRKEM! Přesvědčte se na www.smero.cz 1 Triotec Communiqué Zářivě bílý papír vysoké kvality. Vynikající vlastnosti

Více

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL. katalog

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL. katalog SPOTŘEBNÍ MATERIÁL katalog platnost od 1. 4. 2014 OBSAH PAPÍROVÉ PRODUKTY 3 20 papírové ručníky skládané 1 vrstvé... 4 papírové ručníky skládané 2 vrstvé... 6 papírové ručníky v rolích... 8 toaletní papíry

Více

WÜRTH - PARTNERSTVÍ PRO BUDOUCNOST

WÜRTH - PARTNERSTVÍ PRO BUDOUCNOST WÜRTH - PARTNERSTVÍ PRO BUDOUCNOST Společnost würth, spol. s r.o. - ČR působí na českém trhu již od roku 1991. Za tuto dobu se rozrostla na 310 zaměstnanců. Z toho je 246 obchodních zástupců s působností

Více

PRO VŠECHNY, KTEŘÍ JSOU SAMI SOBĚ ŠÉFEM I ZAMĚSTNANCEM

PRO VŠECHNY, KTEŘÍ JSOU SAMI SOBĚ ŠÉFEM I ZAMĚSTNANCEM PRO VŠECHNY, KTEŘÍ JSOU SAMI SOBĚ ŠÉFEM I ZAMĚSTNANCEM SPOTŘEBNÍ ZBOŽÍ Kovové křeslo Mercury s potahem rozměry: 56,5 68,5 98,5 cm materiál: ocel, FSC eukalyptus dřevěné područky stohovatelné se sedákem

Více

duben květen červen 5 000Kč OBJEDNEJTE velikonoce zahrada příval sluncem příprava na dovolenou 10 000Kč prozářených dní s vůní květin!

duben květen červen 5 000Kč OBJEDNEJTE velikonoce zahrada příval sluncem příprava na dovolenou 10 000Kč prozářených dní s vůní květin! duben velikonoce červen příprava na dovolenou květen zahrada OBJEDNEJTE U NÁS ZA 15 000Kč 10 000Kč 5 000Kč a připravte se s našimi dárky na příval sluncem prozářených dní s vůní květin! Triotec Communiqué

Více

PAPE novinky napříč sortimentem. K objednávce z letáku nad 5000,--Kč luxusní zápisník Leitz Style gratis

PAPE novinky napříč sortimentem. K objednávce z letáku nad 5000,--Kč luxusní zápisník Leitz Style gratis PAPE novinky napříč sortimentem No. 1 & Vi vida 1 Kampaň běží: 01.09.2014-31.12.2014 nebo do vyčerpání cen KUPTE 50 POŘADAČŮ NO.1 NEBO 40 POŘADAČŮ A 10 VIVIDA VÝROBKŮ & 2 SBÍREJTE BODY Z LETÁKŮ V POŘADAČÍCH

Více

Střešní bitumenový tmel...6 Akrylový tmel...6 Parketový tmel...6 Sanitární silikon...6 Neutrální silikon OXIM...7

Střešní bitumenový tmel...6 Akrylový tmel...6 Parketový tmel...6 Sanitární silikon...6 Neutrální silikon OXIM...7 Montážní pěny Obsah Montážní pěna...3 Rychlomontážní 2K pěna...3 Maxi trubičková nízkoexpanzní pěna...3 Pistolová pěna MEGA 70...3 Thermo Kleber, Wood, Roof, Winter...4 Protipožární pěna trubičková, pistolová...4

Více

2014-2015 PRODUKTOVÝ KATALOG

2014-2015 PRODUKTOVÝ KATALOG 2014-2015 PRODUKTOVÝ KATALOG Mokrovraty sídlo firmy, sklady Mokrovraty sklad Dobříš sklady 2 Rybníky sklady PILECKÝ, s. r. o., Váš dodavatel plotových systémů, je na trhu již od roku 1994, kdy začínal

Více

ASFALT 1.002. Extrak ní odst edivka pojících prost edk EX - pro ho lavá rozpoušt dla

ASFALT 1.002. Extrak ní odst edivka pojících prost edk EX - pro ho lavá rozpoušt dla ASFALT 1.002 Extrak ní odst edivka pojících prost edk - pro neho lavá rozpoušt dla podle EN 12697-1 Na údržbu nenáro né uložení v etene odst edivky, motor s tepelnou ochranou, odtoková miska a kryt z hliníku,

Více

EURO 2010 CZ. Výběr hlavních položek ze sortimentu

EURO 2010 CZ. Výběr hlavních položek ze sortimentu EURO 2010 CZ Výběr hlavních položek ze sortimentu www.rothenberger.cz www.rothenberger.com Gültig vom 1. Juli 2009 bis 31.12.2009. Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in A pro Stück, zuzüglich

Více

Igefa produktový katalog

Igefa produktový katalog Igefa produktový katalog Hygiena pro profesionály IGEFA Ústí spol. s r.o. VELKOOBCHOD PRO ČISTOTU A HYGIENU U Tonasa 2, 403 31 Ústí nad Labem Česká republika Číslo účtu: 379 825 0247/0100 580 464 2001/2700

Více

2014/15 CZ. Pájení Svařování Opalovací technika Sanita Přístroje k ničení plevelů Zapalovače. Páječky, plynové přístroje a příslušenství

2014/15 CZ. Pájení Svařování Opalovací technika Sanita Přístroje k ničení plevelů Zapalovače. Páječky, plynové přístroje a příslušenství Páječky, plynové přístroje a příslušenství Pájení Svařování Opalovací technika Sanita Přístroje k ničení plevelů Zapalovače www.cfh-gmbh.de 2014/15 CZ 2 Kvalita, která zavazuje. Úspěšná historie firmy

Více

Ceník LED osvětlení, profilů a doplňkového sortimentu

Ceník LED osvětlení, profilů a doplňkového sortimentu Ceník LED osvětlení, profilů a doplňkového sortimentu Nápověda: Vyhledávání textu a čísel spustíte Ctrl+F. Informace o umístění na straně katalogu jsou orientační. V ceníku je část které bude prezentováno

Více

CONTENTS. Část A... 2 Část B... 142 Část C... 176 Část D... 202 Část M... 204

CONTENTS. Část A... 2 Část B... 142 Část C... 176 Část D... 202 Část M... 204 CONTENTS Část A... 2 Část B... 142 Část C... 176 Část D... 22 Část M... 24 ČÁST A A.1. 8834 26/1/21 EXTEND MOBILITY SPX Corporation 13515 Ballantyne Corporate Place Charlotte, NC 28277 US MARKS & CLERK

Více