VELKOOBCHOD - MALOOBCHOD - ŽELEZÁØSTVÍ. katalog zboží

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VELKOOBCHOD - MALOOBCHOD - ŽELEZÁØSTVÍ. katalog zboží"

Transkript

1 VELKOOBCHOD - MALOOBCHOD - katalog zboží

2 VELKOOBCHOD - MALOOBCHOD - Sekery, kalaèe, kladiva, palice, palièky, klínky ELEKTRO Baterie 97 Páèidla, vytahovák 51 Baterky, svítilny Lopaty, krumpáè 1 Sekáèe 51 Halogeny 98 Vidle, kopáè, hrablo na mrvu, drtiè okopanin Hrábì, høebeny, kolíky Lopatky, motyky, kypøièe, sekeromotyka, rýèe, kolíky, spirály, nùžky, housenice, èesáèek, nùž Kosy, srpy, kroužky na kosu, kosištì, kososrpy, brousky, pouzdro, babka, naklepávaè na kosu Násady Hrabla na sníh, sekáèe na led Fiskars Vìdra, nabìraèka na moèùvku, hrnce, sklenice, víèka, plechovky, teplomìry, poklice, paøáky, hrnky, kruhadlo, konve, kropítka, srážkomìr, nádoby, pøepravky, sudy, kanystry, trychtýøe, èerpadla, postøikovaèe Pasti na myši Dojaèka, napajeèky, krmítka, podkladky a kroužky na slepice, cucáky, jesle, drtiè kostí, struhadlo na øepu, høbilka Vazáky na dobytek, teletníky, opasky Rohože, folie, sítì, Pe hadice + plachty, PE pytle, plachty s oky Øetìzy Úhelníky, pokosnice Pily, listy, rámy na pilky, klíny, vykružovaèe, poøíz, vosk na øemeny, pilové kotouèe, brusné papíry a plátna, disky, pilníky, rašple Hoblíky Dláta Ztužidla Mìøidla Sponkovaèky, sponky Nože, škrabky, nùžky Pistole, lisy, hadièky, spojky, olejnièka, pistole tavné, tyèinky Pavouci, popruhy, pasy s ráènou Svìráky, svìrky Kotouèe øezné, brusné, diamantové, lamelové, leštící Kartáèe ocelové, nástavce Závitová oèka a vratidla, závitníky a vratidla, vrtáky, sklíèidla a klièky Lana, motouzy Napínáky Brašny, dvojhøebièník, sekerník, opasek na náøadí Vodièe, navijáky Krabice Pásky Zásuvky, vidlice, vypínaèe Pojistky Zkoušeèky Trubice, žárovky Ostatní elektro DROGERIE Prací prostøedky Prostøedky na nádobí Úklidové prostøedky Prostøedky na WC Leštìnky Mycí prostøedky Krémy Alpa Osvìžovaèe Hadice, spony, vodní program, motex pásky Popelnice, schránka Kouøovina Štafle, žebøíky, schùdky Silon Ochranné pomùcky, hadry Elektrody, dráty Pletivo, sí svaøovaná, sloupky, vzpìry, krytky, dráty napínací, vázací, ostnaté, pøíchytky, napínaèe, svorky Zednické náøadí Stìrky Koleèka stavební, korby, koleèka náhradní, rudlíky, kárky Klíèe, sady klíèù, bity, mìrky Kleštì Hasáky Šroubováky Dùlkovaèe, prùbojníky, jehla rýsovací, vytahovaè šroubù Vložky stavební, zámky, zástrèe, zástrèky, závìsy, zarážky, skoby, petlice, obrtlíky, karabiny, háky, oèka, kliky, štítky, koule, baskules, rozlišovaèe klíèù, háèky, pøipínáèky Spojovací materiál Høebíky Závitové tyèe, hlazenky, klínkovina Nýty Odpuzovaèe, jedy Oleje Pøípravky pro zvíøata Prostøedky do automobilù, èistièe Hadry, prachovky, houby, drátìnky, ruèníky, utìrky Kartáèovnické zboží Rukavice Prostøedky pro stavebnictví Lepidla Hygienické potøeby Vìdra, koše Ostatní drogerie

3 Lopaty, krumpáè Lopata Al malá Lopata Al velká Lopata drenážní-komaxit Lopata Fe drenážní Lopata stájová-komaxit Lopata Fe stájová Lopata špièatá-komaxit Lopata Fe špièatá Lopata Fe malá Lopata Fe velká Lopata frankfurtská Lopata holsteinská 2055 Lopata UH Krumpáè 2,5 kg-dovoz Vidle, kopáè, hrablo na mrvu, drtiè okopanin Vidle 3-hroté kované Vidle 4-hroté kované

4 Vidle 3-hroté bavorské Vidle 4-hroté bavorské Vidle rycí 4-hroté Vidle rycí 4-hroté široké 1347 Vidle rycí kalené Vidle 9-hroté na brambory Vidle 8-hroté na štìrk 775 Kopáè 4-hrotý Hrablo na mrvu velké Hrablo na mrvu malé 523 Drtiè okopanin Hrábì, høebeny, kolíky Hrábì 6-hroté Hrábì 10-hroté Hrábì 12-hroté Hrábì 13-hroté Hrábì 14-hroté Hrábì 16-hroté Hrábì 6-hroté s násadou

5 1386 Hrábì drátové 4591 Hrábì lamelové 5640 Hrábì provzdušòovací 1114 Hrábì teleskopické 3853 Hrábì Vítìjeves-plast Hrábì švédské plast Hrábì døevo komplet Hrábì døevo UH komplet Høeben hrábì-døevo Høeben hrábì-uh Kolík døevo náhradní Kolík UH náhradní

6 Lopatky, motyky, kypøièe, sekeromotyka, rýèe, kolíky, spirály, nùžky, housenice, èesáèek, nùž Lopatka sázecí široká døevo Lopatka sázecí úzká døevo Lopatka sázecí široká celokovová Lopatka sázecí úzká celokovová 3459 Motyka 003/250 rovná+dvojzub 3460 Motyka 005/250 srdce+dvojzub 3463 Motyka 108/550 rovná Motyka 103/1000 rovná+dvojzub 3462 Motyka 105/1000 srdce+dvojzub Motyka 204/1200 srdce Motyka 205/1200 srdce Motyka 207/1200 šíøe 80 mm Motyka 208/1200 rovná-úzká

7 2569 Motyka 568 g kovaná-srdce+dvojzub 2568 Motyka 768 g úzká kovaná Motyka kovaná 300 g GARDEX Motyka kovaná 390 g GARDEX Motyka kovaná 630 g GARDEX Motyka kovaná 680 g GARDEX Kypøiè 013/250 pìtiprst Kypøiè 014/250 trojzub 3458 Kypøiè 106/1000 trojzub Sekeromotyka 2572 Rýè odvodòovací Rýè rovný Rýè špièatý Rýè špièatý kovaný Kolík sázecí-plastový+døevìný s kovovým hrotem

8 2422 Spirála-rajèata ZN 180 cm 2173 Nùžky na vìtve 4165 Nùžky na živý plot Nùžky na živý plot teleskopické 4377 Nùžky školkaøské 2204 ROSTEX Nùžky YATO-tráva 330 mm/3 polohy 5549 Nùžky zahradnické 2210 ROSTEX Nùžky zahradnické 2226 ROSTEX Nùžky zahradnické 4525 KDS Nùžky zahradnické 4530 KDS

9 1113 Nùžky zahradnické teflon Housenice Housenice+tyè 240 cm 5717 Tyè teleskop. PROFI cm 1402 Èesáèek na ovoce 4072 Nùž štìpaøský 7 Kosy, srpy, kroužky na kosu, kosištì, kososrpy, brousky, pouzdro, babka, naklepávaè na kosu Kosa rakouská 70 cm Kosa ruská 50 cm Kosa ruská 60 cm Kosa EURO 60 cm Kosa ruská 70 cm Kosa ruská 80 cm E Srp L E Srp P Kroužek na kosu FE Kroužek na kosu ZN

10 2625 Kosištì èeské 130 Kosištì dvouruèkové 3626 Kosištì jednoruèní 4702 Kosištì kovové Kososrp Kososrp 13/270 mm Brousek 8951 NAREX-oboustranný Brousek na kosu 200 mm Brousek na kosu NAREX jemný Brousek na kosu NAREX hrubý Brousek kamenný Pouzdro na brousek Babka naklepávací ètyøhranná Naklepávaè kos s pružinou

11 Násady Násada lopata 130 cm-prohnutá Násada lopata rovná Násada vidle 140 cm Násada podáv. vidle Násada hrábì 150 cm Násada hrábì 160 cm Násada hrábì 170 cm Násada hrábì 180 cm Násada hrábì 200 cm Násada nabìraèka 150 cm Násada koštì 140 cm Násada koštì 150 cm Násada koštì 160 cm Násada koštì 170 cm 4662 Násada hrábì konus 150 cm Násada s rozporkou Násada kladivo 26 cm/100 g-lak. Násada kladivo 28 cm/200 g-lak. Násada kladivo 30 cm/300 g-lak. Násada kladivo 31 cm/400 g-lak. Násada kladivo 32 cm/500 g-lak. Násada kladivo 33 cm/600 g-lak. Násada kladivo 35 cm/800 g-lak. Násada kladivo 36 cm/1000 g-lak. Násada kladivo 38 cm/1500 g-lak. Násada kladivo 40 cm/2000 g-lak. Násada na zednické kladivo 30 cm

12 1704 Násada na zednické kladivo Hauco Násada palice 26 cm lak. Násada palice 28 cm lak. Násada palice 30 cm lak Násada palice 50 cm nelek. Násada palice 60 cm nelak. Násada palice 80 cm nelak. Násada palice 90 cm nelak. Násada palice 105 cm nelak Násada sekera 30 cm nelak. Násada sekera 35 cm nelak. Násada sekera 40 cm nelak. Násada sekera 45 cm nelak. Násada sekera 50 cm nelak. Násada sekera 60 cm nelak. Násada sekera 70 cm nelak. Násada sekera 80 cm nelak. Násada sekera 90 cm nelak Násada sekera 36 cm lak. Násada sekera 45 cm lak. Násada sekera 90 cm lak. Násada sekera 80 cm lak Násada sekeromotyka Násada rýè T 95 cm Násada rýè PH rukoje Ruèka k násadì UH Násada krumpáè 95 cm

13 Násada motyèka konus 50 cm Násada motyèka konus 100 cm 115 Násada motyka 120 cm Násada pilník 80 mm Násada pilník 100 mm Násada pilník 120 mm Násada pilník 140 mm Hrabla na sníh, sekáèe na led 1652 Hrablo na sníh Al prohnuté - 49 cm Hrablo PVC 40 cm Snìžka s násadou Hrablo PVC 49 cm Pradìd s násadou 6421 Hrablo PVC 44 cm Gerlach s AL lištou a násadou Hrablo PVC 47 cm Standard èerné s násadou Hrablo PVC 40 cm PLASTIA èerné s násadou Hrablo PVC 50 cm PLASTIA èerné s násadou Sekáè na led malý Sekáè na led støední Sekáè na led velký Sekáè na led s násadou

14 Fiskars 5667 F Sekera tábornická F Sekera g truhláøská F Sekera uni 1250 g F Sekera uni 1470g F Sekera štípací 1070 g F Sekera štípací 1400 g F Sekera štípací 1500 g F Sekera štípací 2550 g 5128 F Nùžky zahradnické jednoèepel 5151 F Nùžky zahradnické dvouèepel F Nùžky zahradnické dvouèepel 5660 F Nùžky zahradnické otáèecí F Nùžky uni pákové M F Nùžky F Nùžky F Nùžky uni 158 cm-housenice, øetìzový pøevod F Nùžky uni na tyèi-housenice, øetìzový pøevod

15 5643 F Nùžky na živ.plot F Pila zahr. výsuvná F Rýè Fiskars špièatý F Rýè Fiskars rovný 4588 F hrabì na listí F hrabì uni s podložkou F násada k hrabím F ostøiè HANDY Vìdra, nabìraèka na moèùvku, hrnce, sklenice, víèka, plechovky, teplomìry, poklice, paøáky, hrnky, kruhadlo, konve, kropítka, srážkomìr, nádoby, pøepravky, sudy, kanystry, trychtýøe, èerpadla, postøikovaèe Vìdro 7 l ZN Vìdro 10 l ZN Vìdro 12 l ZN Vìdro 15 l ZN

16 3989 Vìdro 28 cm smalt Vìdro V 28 ZN Vìdro V 30 ZN Vìdro V 32 ZN 1483 Nabìraèka na moèùvku Hrnec 15 l ZN Hrnec 20 l ZN Hrnec 30 l ZN Hrnec zavaøovací 20l Kovo bez pouzdra Hrnec zavaøovací 30l Kovo bez pouzdra Hrnec zavaøovací 20 l ZN Hrnec zavaøovací 30 l ZN Sklenice OMNIA 370 ml Sklenice OMNIA 720 ml Víèko omnia 68 Víèko omnia 83 Plechovka+víko 1 kg-hladká Víèko k plechovce 1kg

17 Teplomìr krátký bez pouzdra Teplomìr dlouhý bez pouzdra 6009 Pouzdro na zavaø. teplomìr Poklice 15 l Poklice 20 l Paøák 15 l ZN Paøák 20 l ZN Paøák 30 l ZN Paøák 60 l ZN Paøák 80 l ZN Paøák 120 l ZN Paøák 180 l ZN Paøák smalt 65 l Hrnek 0,75 l pocínovaný Hrnek 1,25 l pocínovaný Hrnek 1,5 l pocínovaný Hrnek 2,5 l pocínovaný Kruhadlo na zelí 60 cm 3 nože Kruhadlo na zelí 70 cm 3 nože Konev 2,5 l PVC Konev 3 l PVC Konev 5 l PVC Konev 10 l PVC Konev 5 l ZN Konev 9 l ZN

18 Rùžice na konev ZN Kropítko 5 l Kropítko 10 l Kropítko PVC na konev ZN 2344 Srážkomìr zahradní 1533 Víko k nádobì 60l 1532 Nádoba 60 l 3949 Pøepravka na OZ 15 kg Sud 200 l ZN s víkem Sud PVC 120 l Sud PVC 220 l Barel 50 l s uzávìrem 200 mm Kanystr 10 l s kohoutem Kanystr na vodu 10 l

19 Kanystr PHM 5 l Kanystr PHM 10 l Kanystr PHM 10 l 699 Trychtýø dvoudílný 1682 Trychtýø plast Nálevka ke kanystru kovová 1958 Nálevka ohebná ke kanystru Tìsnìní ke kanystru 3606 Èerpadlo na vodu ruèní Èerpadlo na vrtaèku Èerpadlo sudové velké Postøikovaè 0,5 l

20 Postøikovaè ROSA 1,5 l Postøikovaè ROSA 2,0 l Postøikovaè BELLA 5 l Postøikovaè BELLA 8 l Postøikovaè FARM. 10 l Postøikovaè FARM. 12 l Postøikovaè FARM. 15 l Pasti na myši 2806 Past krtek trubka Past krysa døevo Past krysa mosaz 1481 Past myš domeèek Past myš døevo Past myš mosaz Past myš PH Reproplast

21 Dojaèka, napajeèky, krmítka, podkladky a kroužky na slepice, cucáky, jesle, drtiè kostí, struhadlo na øepu, høbilka 2404 Dojaèka kulatá 4 l 1151 Napajeèka vìdrová 12l 769 Napajeèka lahev 3 l Krmítko pro kuøe 50 cm Krmítko pro kuøe 100 cm Krmítko pro slepici støednì hluboké 50 cm Krmítko pro slepici støednì hluboké 100 cm Krmítko pro slepici hluboké 50 cm Krmítko pro slepici hluboké 100 cm Podkladek vejce/2 Kroužek slepice 14 mm Kroužek slepice 16 mm Cucák šedý M2 Cucák na láhve Cucák s ventilkem

22 2596 Jesle na seno pro králíky 2360 Drtiè kostí Struhadlo na øepu Plech náhradní na øepu 3153 Høbilka Vazáky na dobytek, teletníky, opasky Vazák jednoduchý 4 Vazák jednoduchý 5 Vazák jednoduchý 6 Vazák jednoduchý 7 Vazák dvojitý 6 Vazák dvojitý Vazák juta 2 m Vazák juta 2,5 m Vazák juta 3 m Vazák juta 4 m Pavuzník-opra 6 m Pavuzník-opra 8 m Pavuzník-opra 10 m Pavuzník-opra 12 m Pavuzník-opra 15 m Pavuzník juta 6 m Pavuzník juta 8 m Pavuzník juta 10 m Pavuzník juta 12 m Pavuzník juta 15 m

23 Pavuzník-lano 30 m-pp Pavuzník-lano 50 m-pp Teletník bavlna 2 m Teletník bavlna 3 m Teletník tøídílný PAD 1621 Opasek na dojnice 4544 Opasek na tele Rohože, folie, sítì, Pe hadice + plachty, PE pytle, plachty s oky Rohož møíž. 30x50 cm Rohož møíž. 35x60 cm Rohož møíž. 55x95 cm Rohož møíž. 60x120 cm Folie bílá 1,6x 5 netkaná Folie bílá 1,6x10 netkaná Folie èerná 1,6x 5 netkaná Fólie èerná 1,6x10 netkaná Sí 150x50 m zelená - plast Sí lis 100/50 m bílá - plast Sí sklovlákno 1x30 bílá Sí sklovlákno 1x30 šedá m m

24 Sí proti ptákùm/10 m Sí proti ptákùm/20 m PE hadice 1000x0,09 èirá - rukáv PE hadice 1200x0,09 èirá - rukáv PE plachta 5x6x0,1 PE plachta 5x12 èirá PE plachta 5x20 èirá PE pytel 700x1100x0,15 èirý PE pytel 680x1200x0,1 èirý 5590 PE pytel na su 600x1200x0, Folie kašírovaná 10 m/1,15 Folie kašírovaná 10 m/1,50 Folie kašírovaná 20 m/1,15 Folie kašírovaná 20 m/1,50 Folie kašírovaná 100 m/1,15 Folie kašírovaná 100 m/1,50 m m 993 Fólie strech 23mi/2,3 kg 50 cm Plachta mikro 4x5 m Plachta mikro 4x12,5 m Plachta 2x3-80 g Plachta 3x4-80 g Plachta 3x5-80 g Plachta 4x5-80 g Plachta 4x6-80 g Plachta 5x8-80 g Plachta 6x10-80 g Plachta 8x12-80 g Plachta 10x15-80 g

25 Øetìzy Øetìz cívka 3,0 dl.èl. ZN/60 Øetìz cívka 3,0 kr.èl. ZN/60 Øetìz cívka 3,5 dl.èl. ZN/30 Øetìz cívka 3,5 kr.èl. ZN/30 Øetìz cívka 4,0 dl.èl. ZN/30 Øetìz cívka 4,0 kr.èl. ZN/30 Øetìz cívka 5,0 dl.èl. ZN/30 Øetìz cívka 5,0 kr.èl. ZN/30 Øetìz uzl. 1,8 ZN cívka/60 Øetìz uzl. 2,2 ZN cívka/60 m Øetìz dl.èl. 4 Øetìz dl.èl. 5 Øetìz dl.èl. 6 Øetìz dl.èl. 8 Øetìz dl.èl. 10 Øetìz kr.èl. 4 Øetìz kr.èl. 5 Øetìz kr.èl. 6 Øetìz kr.èl. 8 Øetìz kr.èl. 10 Øetìz kroucený 10 kg Øetìz uzlík 1,8 Øetìz uzlík 2,0 Øetìz uzlík 2,2 kg Hadice, spony, vodní program, motex pásky Hadice 1/2"ESPIRGARDEN 12,5/17 Hadice 3/4"ESPIRGARDEN 19/26 Hadice 1" ESPIRGARDEN 25/32 Hadice acetylen 8/15 50 m Hadice acetylen 10/17 50m Hadice kyslík 6,3/13,3 50 m Hadice kyslík 10/17 50m m m m

26 3216 Hadice TWIN 6,3/15,1+8/15 kyslík+acetylen m Hadice propl. 5/16" 8/13 50 m Hadice propl. 3/8" 10/14,5 50 m Hadice propl. 1/2" 12,5/17 50 m Hadice propl. 5/8" 16/22 35 m Hadice propl. 3/4" 19/26 50 m Hadice propl. 1" 25/32 30 m Hadice propl. 1 1/4" 32/40 25 m m 868 Hadice pro stavebnictví 10/14 èervená-pro vodováhy kg Spona hadicová 8-12 Spona hadicová Spona hadicová Spona hadicová Spona hadicová Spona hadicová Spona hadicová Spona hadicová Spona hadicová Ventil zahradní 1/2" Ventil zahradní 3/4" Spojka had. 1/2" ROSA Spojka had. 3/4" ROSA Rychlosp. had. 1/2" ROSA Rychlosp. had. 3/4" ROSA Rychlosp. had. 1/2"STOP ROSA Rychlosp. had. 3/4"STOP ROSA Spojka had. 1/2" SIROFLEX Spojka had. 3/4" SIROFLEX Rychlosp. had. 1/2" SIROFLEX Rychlosp. had. 3/4" SIROFLEX Rychlosp. had. 1/2"STOP SIROFLEX Rychlosp. had. 3/4"STOP SIROFLEX Spojka 1/2" s niplem SIROFLEX

27 2307 Držák na hadice závìsný 4899 Spojka had. 1"-1"-kovová Spojka kov 1/2"na kohoutek Spojka kov 1"na kohoutek Redukce kov 1/2"-3/4" Redukce kov 3/4"-1" Redukce kov 1/2"-1" 3703 Kropítko s èepem rychlospojky Rozstøikovaè na hadici 2305 Rozstøikovaè na rychlospojku Rozstøikovaè ROSA na rychlospojku Zavlažovaè impuls PROFI Zavlažovaè konvicový s ventilem

28 2308 Pistole 8 poloh 3801 Pistole ROSA 7 poloh-kovová Koncovka 1/2" kohout-nipl Koncovka 3/4" kohout-nipl 2302 Spojka had.½"k rychlospojce-dvojnipl Motex sada 5 mm Motex sada 9 mm sad 26 Popelnice, schránka 609 Popelnice 110 l ZN Popelnice 120 l èerná plast Popelnice 120 l èervená plast Popelnice 120 l hnìdá plast Popelnice 120 l modrá plast Popelnice 120 l zelená plast Popelnice 120 l žlutá plast Popelnice 240 l èerná plast Popelnice 240 l èervená plast Popelnice 240 l hnìdá plast Popelnice 240 l modrá plast Popelnice 240 l zelená plast Popelnice 240 l žlutá plast

29 Rámeèek na popelnici 120 l Rámeèek na popelnici 240 l 2274 Stojan na odpadky 120 l ZN 3610 Schránka poštovní /støecha/ Kouøovina Roura kouøová 100 Roura kouøová 105 Roura kouøová 112 Roura kouøová 118 Roura kouøová 120 Roura kouøová 125 Roura kouøová 130 Roura kouøová 132 Roura kouøová 145 Roura kouøová 152 Roura kouøová Koleno kouøové 100 Koleno kouøové 105 Koleno kouøové 112 Koleno kouøové 118 Koleno kouøové 120 Koleno kouøové 125 Koleno kouøové 130 Koleno kouøové 132 Koleno kouøové 145 Koleno kouøové 152 Koleno kouøové 160

30 Rùžice kouøová 112 Cu Rùžice kouøová 118 Cu Rùžice kouøová 120 Cu Rùžice kouøová 125 Cu Rùžice kouøová 132 Cu Rùžice kouøová 145 Cu Rùžice kouøová 152 Cu Rùžice kouøová 160 Cu Zdìø kouøová 100 Zdìø kouøová 112 Zdìø kouøová 118 Zdìø kouøová 120 Zdìø kouøová 125 Zdìø kouøová 130 Zdìø kouøová 132 Zdìø kouøová 145 Zdìø kouøová 152 Zdìø kouøová 160 Víèko 112 kouøové Cu Víèko 118 kouøové Cu Víèko 120 kouøové Cu Víèko 125 kouøové Cu Víèko 130 kouøové Cu Víèko 132 kouøové Cu Víèko 145 kouøové Cu Víèko 152 kouøové Cu Víèko 160 kouøové Cu Uhlák hranatý násypný lakovaný Uhlák kulatý ZN Uhlák šikmý kulatý ZN Lopatka na uhlí

31 1960 Rùžice komínová nastavitelná 5453 Rùžice komínová se závažím/m Rùžice komínová se závažím Gajo mm Gajo 132 mm Štafle, žebøíky, schùdky Štafle 4 Štafle 5 Štafle 6 Štafle 7 Štafle 8 Štafle 9 Štafle Žebøíky hliníkové ALVE v provedení EUROSTYL nebo FORTE: jednoduché -200cm, 256cm, 284cm, 313cm, 398cm, 512cm dvoudílné: univerzální s úpravou na schody výsuvné výsuvné s lanem trojdílné: univerzální s úpravou na schody schùdky AL 3 schùdky AL 4 schùdky AL 5 schùdky AL 6 schùdky AL 7 schùdky AL 8

32 Silon Silon 20 Silon 25 Silon 30 Silon 35 Silon 40 Silon 45 Silon 50 Silon 60 Silon 70 Silon 80 Silon 90 Silon 100 Silon 110 Silon 120 Silon 130 Silon 140 Silon 150 Silon 160 Silon 170 Silon 180 Silon 200 Silon 240 Silon 250 Silon 300 kg Silon deska kg Ochranné pomùcky, hadry Respirátor-rouška Respirátor FFP1S Zátky do uší MAX 1 pár

33 5588 Chránièe sluchu 4581 Vesta s reflexními pásky 1108 Rukavice semiš 151 pár 1109 Rukavice koženka 272 pár 4969 Rukavice 158-semiš, prošitá dlaò pár Rukavice 275 kùže-textil, prošitá dlaò pár 3211 Rukavice semiš 205 pár Rukavice zimní 310 Rukavice latex Rukavice MEDICAL/100, jednorázové pár pár bal

34 3592 Rukavice nylon pár 6160 Rukavice PVC 40 cm pár 4857 Rukavice bavlna bìlená pár 1270 Rukavice terèík bavlna pár Rukavice sváøeèské èerné Rukavice sváøeèské šedé 2515 pár Kukla sváøeèská 1862 Køíž náhradní do kukly Sklo èiré do kukly Sklo tmavé è. 8 Sklo tmavé è. 9 Sklo tmavé è. 10 Sklo tmavé è. 11 Sklo tmavé è. 12 Sklo tmavé è. 13 Sklo tmavé è. 14 Brýle sváøeèské

35 3903 Brýle èiré nožky+zorník 2501 Brýle ochranné Štít 22 cm SP28 Štít 33 cm SP29 9 Hadry èistící 10 kg 1212 Hadry 10 kg bílé 33 Elektrody, dráty El.EB 121 2,0/10,50 El.EB 121 2,5/12,60 El.EB 121 3,2/19,50 El.EB 121 4,0/18,60 El.EB 121 5,0/19,50 El.EB 123 2,0/10,50 El.EB 123 2,5/12,60 El.EB 123 3,2/19,50 El.ER 113 2,0/12,60 El.ER 113 2,5/15,00 El.ER 113 3,2/14,40 El.ER 117 2,0/12,90 El.ER 117 2,5/15,00 El.ER 117 3,2/15,90 kg

36 Drát G 102 2,0/10 Drát G 102 2,5/11 Drát G 102 3,2/11 Drát G 102 4,0/11 Drát G 104 2,0/10 Drát G 104 2,5/11 Drát G 104 3,2/11 Drát G 104 4,0/11 Drát G 104 5,0/11 kg Autrod ,8/15 Autrod ,0/18 Autrod ,2/18 Autrod ,6/5 Autrod ,8/5 Autrod /15 Autrod ,0/18 Autrod ,2/18 kg Drát mosaz 2,0 Drát mosaz 2,5 Drát mosaz 3,15 kg Cín 60% tyè kg Držák elektrod 200 A Držák elektrod 260 A Držák elektrod 300 A Držák elektrod 350 A Držák elektrod 400 A Svìrka zemnící 160 A Svìrka zemnící 315 A Drát cívka 0,35 ZN/120 m Drát cívka 0,60 ZN/35 m Drát cívka 0,70 ZN/40 m Drát cívka 0,90 ZN/33 m Drát cívka 1,00 ZN/35 m

37 3002 Drátek ovazovací PH/30 m 5615 Drát kvìtinový FE na døívku Drát FE 0,5 Drát FE 0,8 Drát FE 1,0 Drát FE 1,25 Drát FE 1,4 Drát FE 1,6 Drát FE 1,8 Drát FE 2,0 Drát FE 2,24 Drát FE 2,5 Drát FE 2,8 Drát FE 3,15 Drát FE 4,0 Drát ZN 0,8 Drát ZN 1,0 Drát ZN 1,25 Drát ZN 1,6 Drát ZN 1,9 Drát ZN 1,8 Drát ZN 2,0 Drát ZN 2,15 Drát ZN 2,20 Drát ZN 2,24 Drát ZN 2,5 Drát ZN 2,8 Drát ZN 3,15 Pletivo, sí svaøovaná, sloupky, vzpìry, krytky, dráty napínací, vázací, ostnaté, pøíchytky, napínaèe, svorky Pletivo ZN 100 s ND Pletivo ZN 125 s ND Pletivo ZN 150 s ND Pletivo ZN 160 s ND Pletivo ZN 180 s ND Pletivo ZN 200 s ND 35

38 Pletivo PVC 100 s ND Pletivo PVC 125 s ND Pletivo PVC 150 s ND Pletivo PVC 160 s ND Pletivo PVC 180 s ND Pletivo PVC 200 s ND m Pletivo ZN 1000x13/50 Pletivo ZN 1000x16/50 Pletivo ZN 1000x20/50 Pletivo ZN 1000x25/50 Pletivo PVC 1000x13/25 Pletivo PVC 1000x16/25 Pletivo PVC 1000x20/25 Pletivo PVC 1000x25/25 m Pletivo luxursus 40/25 Pletivo luxursus 65/25 Pletivo luxursus 90/25 m Pletivo obora 100 Pletivo obora 115 Pletivo obora 125 Pletivo obora 150 Pletivo obora 160 Pletivo obora 200 Pletivo rabicové FE Pletivo rám 1,00x2 Pletivo rám 1,20x2 Pletivo rám 1,25x2 Pletivo rám 1,50x2 m m

39 Sí svaø. ZN 10x10/100/25/0,8 Sí svaø. ZN 12x12/100/25/0,8 Sí svaø. ZN 13x13/100/25/0,8 Sí svaø. ZN 16x16/100/25/1,2 Sí svaø. ZN 19x19/100/25/1,4 Sí svaø. ZN 25x25/100/25/1, Sloupek FE 1700 Sloupek FE 2000 Sloupek FE 2300 Sloupek FE 2500 Sloupek FE Vzpìra Fe 1700 Vzpìra Fe 2000 Vzpìra Fe Sloupek PVC 225/38/2.0 Sloupek PVC 250/38/2.0 Sloupek PVC 200/48/2.0 Sloupek PVC 210/48/2.0 Sloupek PVC 230/48/2.0 Sloupek PVC 240/48/2.0 Sloupek PVC 250/48/2.0 Sloupek PVC 260/48/ Vzpìra PVC 200/38/2.0 Vzpìra PVC 250/38/ Krytka sloupku 38x35 PVC èerná Krytka sloupku 5/4" PH Krytka sloupku 6/4" PH Krytka sloupku PH s pérem Krytka sloupku FE pr. 66 mm Krytka sloupku ZN pr. 66 mm Drát napínací ZN 27 m Drát napínací ZN 52 m Drát napínací ZN 78 m

40 Drát napínací PVC 27 m Drát napínací PVC 52 m Drát napínací PVC 78 m 5963 Drát vázací ZN 50 m/1, Drát vázací PVC 30 m Drát ostnatý ZN 100 m Drát ostnatý ZN 50 m Drát ostnatý PVC 100 m Drát ostnatý PVC 200 m Pøíchytka drátu šroubovací-zelená Pøíchytka drátu zatloukací-zelená Napínaè drátu PVC-zelený Napínaè drátu PVC-hnìdý Napínaè drátu ZN 3590 Svorka ROCAFIX PVC Zednické náøadí E Nabìraèka s R 165 mm E Naberaèka s R 185 mm E Nabìraèka s R 210 mm E Nabìraèka s tulejí 210 mm E Nabìraèka s tulejí 235 mm E Nabìraèka s tulejí 210x110 mm-delší tulej E Nabìraèka s tulejí 235x110 mm-delší tulej

41 1190 Nabìraèka plastová E Olovnice 150 g E Olovnice 300 g E Olovnice 500 g E Spárovaèka jednostranná 10 mm E Spárovaèka jednostranná 12 mm E Spárovaèka jednostranná 15 mm E Spárovaèka jednostranná 18 mm E Spárovaèka jednostranná 20 mm E Spárovaèka oboustranná 10/12 mm E Spárovaèka oboustranná 10/15 mm E Spárovaèka oboustranná 10/18 mm E Spárovaèka oboustranná 15/20 mm E Lžíce zednická 160 mm E Lžíce zednická 180 mm E Lžíce zednická 200 mm E Lžíce rohová 140x70/ Hrablo na maltu E Hladítko pls tmavá 10 mm E Hladítko pls bílá 8 mm E Hladítko houba 130/5 10 mm E Hladítko houba 125/6 20 mm E Hladítko houba 130/6 20 mm E Hladítko houba 131/6 20 mm E Hladítko mikropryž

42 1239 E Hladítko mirelon 250x130x E Hladítko molitan 2495 E Hladítko rubben 20 mm 2575 E Hladítko s moøskou houbou 5915 E Hladítko vymývací 130/ E Hladítko nerez rovné 526/2 E Hladítko nerez rovné 200/ Hladítko nerez PROTEC rovné E Hladítko nerez 6 Z 130x280 mm E Hladítko nerez 8 Z 130x280 mm E Hladítko nerez 10 Z 130x280 mm E Hladítko plast 180x400 mm E Hladítko brusné dìrovaný plech

43 E Hladítko polyuretan 140x280 mm E Hladítko polyuretan 180x320 mm E Hladítko polyuretan 200x360 mm E Hladítko polyuretan 220x420 mm E Hladítko polyuretan 280x500 mm E Hladítko polystyren 270x130 mm E Hladítko polystyren 315x160 mm E Hladítko polystyren 480x130 mm 463 E Hladítko tvarovací 290x150 mm Hladítko døevo 400x140 mm Hladítko døevo 500x140 mm 2120 Møížka brusná 280x93/120 mm E Škrabák bøizolit 140x220 mm 3384 Škrabák bøizolit Protec 220x120 mm E Škrabák omítka 220x140 mm E Škrabák omítka 450x90 mm E Škrabák ytong 95x450 mm E Stìrka nerez 320 mm E Stìrka nerez 500 mm

44 1454 E Stìrka pryž 180 mm E Filc bílý 130x250 mm náhradní E Filc tmavý samolepící 130x250 mm náhradní E Filc tmavý 130x250 mm náhradní E Houba 130x250/10 mm náhradní E Houba 130x250/20 mm náhradní 1688 E Mikropryž 130x250 mm náhradní 1689 E Mirelon 130x250 mm náhradní E Molitan 130x250 mm náhradní Filc tmavý 1000x1000 mm tabule Filc bílý 1000x1000 mm tabule E Miska gumová 100x130 mm Skoba fasádní FE Skoba fasádní FE kulatá Skoba fasádní ZN Køížek spárovací 2 mm/200 Køížek spárovací 2,5 mm/150 Køížek spárovací 3 mm/150 Køížek spárovací 4 mm/100

45 Síto zednické 2 Síto zednické 3 Síto zednické Tužka tesaøská 18 cm Tužka tesaøská dvoubarevná Šòùra ALU+barva Šòùra plast+barva 1062 Barva prášek 115 g-èervená, modrá 5628 Šòùra lajnovací kov/30 m-stanley Šòùra zednická 1x50 m èervená Šòùra zednická 1,7x50 m èervená Šòùra zednická 2x50 m èervená Šòùra zednická 15 m 5190 Køída bílá Omítaèka ruèní Kladka litá 40 mm Kladka litá 50 mm Kladka litá 60 mm Kladka litá 80 mm Kladka litá 90 mm Kladka litá 100 mm Kladka litá 120 mm

46 2539 Kladka s hákem 500/A Míchaè spirálový 8x50 cm Míchaè spirálový 10x60 cm Míchaè vrtulový 8x50 cm Míchaè vrtulový 10x60 cm Míchaè barev 10x60 cm 1237 E Míchadlo Tìsnìní 9x3 mm/20 m bílá Spirála na odpad 3 m Spirála na odpad 5 m 5451 Spirála na odpad 10/12 mm Vodováha Libelle 30 cm Vodováha Libelle 40 cm Vodováha Libelle 50 cm Vodováha Libelle 60 cm Vodováha Libelle 80 cm Vodováha Libelle 100 cm Vodováha Libelle 120 cm Vodováha Libelle 150 cm Vodováha Libelle 180 cm Vodováha Libelle 200 cm

47 Vodováha hadicová plast Vodováha hadicová sklo Vodováha Libelle 40/magnetická Vodováha Libelle 50/magnetická Vodováha Libelle 60/magnetická Vodováha Libelle 80/magnetická Vodováha Libelle100/magnetická Vodováha Libelle200/magnetická La 150 cm bez libel La 200 cm bez libel La 250 cm bez libel La 300 cm bez libel La 150 cm s libelami La 200 cm s libelami La 250 cm s libelami La 300 cm s libelami La 150 cm trapézová La 180 cm trapézová La 200 cm trapézová Vìdro zednické 5 l UH Vìdro zednické 10 l UH Vìdro zednické 12 l UH Vìdro zednické 20 l UH Maltovník kulatý 45 l Maltovník kulatý 65 l Maltovník kulatý 90 l Maltovník kulatý 750 l Maltovník obdélníkový 65 l Maltovník obdélníkový 90 l Podstavec lešenáøský 120 cm Podstavec lešenáøský skládací 120 cm Prohazovaèka 10 Prohazovaèka 15 Prohazovaèka 20

48 Stìrky Stìrka York 30 mm Stìrka York 40 mm Stìrka York 50 mm Stìrka York 60 mm Stìrka York 70 mm Stìrka York 80 mm Stìrka York 90 mm Stìrka York 100 mm Stìrka York 110 mm Stìrka York 120 mm Stìrka York 140 mm 3234 Stìrka tmelaøská/4 46 Koleèka stavební, korby, koleèka náhradní, rudlíky, kárky, Koleèko KS 60 BN Koleèko KS 60 BP Koleèko KS 80 BN Koleèko KS 80 BP Koleèko KH 150 BP Koleèko KS 80 ZN BN Koleèko KS 80 ZN BP Koleèko náhradní BN - prùmìr høídele 12 mm Koleèko náhradní BP - prùmìr høídele 12 mm Kolo pryž 250 kg s ložiskem - prùmìr høídele 20 mm Korba 60 l Korba 60 l - J Korba 80 l Korba 150 l Korba 60 l ZN Korba 80 l ZN Korba 85 l ZN

AKCE ZIMA 2013-14 POKRAČUJE. Platnost velkoobchodních cen od 6.1.2014 do 28.2.2014 nebo do vyprodání akčních zásob

AKCE ZIMA 2013-14 POKRAČUJE. Platnost velkoobchodních cen od 6.1.2014 do 28.2.2014 nebo do vyprodání akčních zásob AKCE ZIMA 2013-14 POKRAČUJE AKCE 2014 LEDEN - ÚNOR Platnost velkoobchodních cen od 6.1.2014 do 28.2.2014 nebo do vyprodání akčních zásob 22/2043 Lopatka plechová lakovaná (bal.6ks) 22/2045 Lopatka plechová

Více

NOVINKY 01/2012. obj. číslo: 100-05075 obj. číslo: 100-05076 obj. číslo: 100-05077. Ráčna teleskopická

NOVINKY 01/2012. obj. číslo: 100-05075 obj. číslo: 100-05076 obj. číslo: 100-05077. Ráčna teleskopická - s výkyvnou hlavou - s přepínací páčkou - s vyhazovákem 1/4", 170-220 mm 3/8", 250-350 mm 1/2", 350-490 mm 72 1/4" z obj. číslo: 100-05075 obj. číslo: 100-05076 obj. číslo: 100-05077 Kleště telefonní

Více

kapitola 82 - tabulková část

kapitola 82 - tabulková část 8200 00 00 00/80 NÁSTROJE, NÁŘADÍ, NÁČINÍ, NOŽÍŘSKÉ VÝROBKY A PŘÍBORY, Z OBECNÝCH KOVŮ; JEJICH ČÁSTI A SOUČÁSTI Z OBECNÝCH KOVŮ 8201 00 00 00/80 Následující ruční nástroje a nářadí: rýče, lopaty, krumpáče,

Více

Seznam ručního nářadí -specifikace na výběrové řízení pro Divadlo na Orlí

Seznam ručního nářadí -specifikace na výběrové řízení pro Divadlo na Orlí Seznam ručního nářadí -specifikace na výběrové řízení pro Divadlo na Orlí název nářadí technická data ostatní počet pila ponorná Příkon1600 W Rozsah dodávky: 1 Rozměr kotouče210 mm pilový kotouč s jemnými

Více

POTŘEBY NEJEN PRO FARMU

POTŘEBY NEJEN PRO FARMU POTŘEBY NEJEN PRO FARMU nejen en servis... Pro park a zahradu... 3351 3901 3380 Ohradník CP N 700 1.666,50 Izolátor kruhový 2,30 115 cm 160 cm 3907 3913 Solární panel 12 V/25 W 5.000,- Solární panel 12

Více

ZDVIH Maximální výška zdvihu 504 mm.

ZDVIH Maximální výška zdvihu 504 mm. ZDVIH Maximální výška zdvihu 504 mm. OCHRANA Pěnový obal rukojeti chrání karosérii zvedaného vozidla před poškozením. VÝŠKA Minimální světlá výška pro zasunutí zvedáku 145 mm. OCHRANA Ochranný gumový kryt

Více

KATALOG 1470 BARVA 180 G,MODRÁ KS 15,83 21% 1471 BARVA 180 G,ČERVENÁ KS 15,83 21% 2713 BIT HROT IMB M06 SW 5.0 KS 2,97 21%

KATALOG 1470 BARVA 180 G,MODRÁ KS 15,83 21% 1471 BARVA 180 G,ČERVENÁ KS 15,83 21% 2713 BIT HROT IMB M06 SW 5.0 KS 2,97 21% Strana 1 1470 BARVA 180 G,MODRÁ KS 15,83 21% 19,20 1471 BARVA 180 G,ČERVENÁ KS 15,83 21% 19,20 2712 BIT HROT IMB M02 SW 2.0 KS 2,97 21% 3,60 2732 BIT HROT IMB M03 SW 2.5 KS 2,97 21% 3,60 2746 BIT HROT

Více

Blok A5 - čistý 10 5 15. Blok A4 - linkovaný 50 20 17 87

Blok A5 - čistý 10 5 15. Blok A4 - linkovaný 50 20 17 87 Název : ČB ČK JH PÍ PT ST TÁ Celkem : Antireflexní krycí fólie do hliníkových rámečků 700x500 mm 5 5 Archivační krabice - papírová 75 mm 10 3 13 Archivační pořadač otevřený 1 1 Bloček poznámkový - lepený

Více

KINEX Measuring Ceník platný od 01.02.2015

KINEX Measuring Ceník platný od 01.02.2015 Měřítka a pravítka PN, ČSN, DIN Měřítko ocelové ploché s přesahem - popis laserem PN 25 1110 1001-02-030 8595604716164 300x25x5 mm 135,00 422,00 1001-02-050 8595604716171 500x32x6 mm 135,00 445,00 1001-02-100

Více

PALMA Česká Třebová. Palma, U stadionu 505, Česká Třebová. www.palmact.cz info@palmact.cz tel./fax: 465 320 655

PALMA Česká Třebová. Palma, U stadionu 505, Česká Třebová. www.palmact.cz info@palmact.cz tel./fax: 465 320 655 Katalog drogerie PALMA Česká Třebová Palma, U stadionu 505, Česká Třebová www.palmact.cz info@palmact.cz tel./fax: 465 320 655 TAMPONY, CHOMÁČKY, VATOVÉ TYČINKY Tampony Cotoneve 80 ks / PE Kód: 2,03 EAN:

Více

Dílenský vozík 8 zásuvek. JET.8XL červená RAL 3020 JET.8GXL šedá RAL 9006 JET.A5-1GXL. Dílenský vozík 6 zásuvek. CHRONO.6XL červená RAL 3020

Dílenský vozík 8 zásuvek. JET.8XL červená RAL 3020 JET.8GXL šedá RAL 9006 JET.A5-1GXL. Dílenský vozík 6 zásuvek. CHRONO.6XL červená RAL 3020 Dílenský vozík 5 zásuvek Dílenský vozík 8 zásuvek Barva Barva JET.5XL červená RAL 3020 JET.5GXL šedá RAL 9006 JET.8XL červená RAL 3020 JET.8GXL šedá RAL 9006 Dílenský vozík 9 zásuvek PŘÍSLUŠENSTVÍ K JET

Více

Položky s mernou jednotkou BAL je možné objednať iba po celých baleniach. Cena za ks je iba informatívna.

Položky s mernou jednotkou BAL je možné objednať iba po celých baleniach. Cena za ks je iba informatívna. 1. OBJÍMKY - LEHKÁ ŘADA strana č. 4 Objímky - lehká řada - jednodílné LUPJ s maticí M8, s gum. vložkou 11010015 objímka LUPJ 1/4", 12-15mm, BAL. 100ks 0,45 ks G 11010019 objímka LUPJ 3/8", 15-19mm, BAL.

Více

Střední průmyslová škola stavební Pardubice. Sokolovská 148, 533 54 Rybitví

Střední průmyslová škola stavební Pardubice. Sokolovská 148, 533 54 Rybitví Střední průmyslová škola stavební Pardubice Sokolovská 148, 533 54 Rybitví vyzývá v souladu s ustanovením 12 odst. 3 v návaznosti na 6 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách k podání nabídky na výběr

Více

Tlakové hadice, balancéry a spojovací materiál

Tlakové hadice, balancéry a spojovací materiál Tlakové hadice, balancéry a spojovací materiál Praktičtí a nezbytní pomocníci. Pro pořádek na pracovišti a ke každému nářadí. Program spojovacího materiálu, balancérů, odolných elastických hadic z PVC

Více

Základní třída K 2 Premium

Základní třída K 2 Premium Základní třída K 2 Premium Vybavení: Integrovaný vodní filtr Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4" Vysokotlaká pistole VT hadice 6 m Vario-Power-pracovní nástavec Rotační tryska Objednací číslo: 1.673-305.0

Více

BROUK S.R.O. Prezentace firmy WWW.BROUK.EU. Nech brouka šít

BROUK S.R.O. Prezentace firmy WWW.BROUK.EU. Nech brouka šít Nech brouka šít Prezentace firmy BROUK S.R.O. WWW.BROUK.EU Představení firmy Firma BROUK s.r.o. vznikla jako obchodní společnost v roce 1992 a již dvacet let se zabýváme především obchodem a výrobou v

Více

www.dremel.cz www.dremeleurope.com

www.dremel.cz www.dremeleurope.com Poradenství Nářadí DREMEL Tel.: +420 261 300 548 +420 261 300 484 Servisní středisko Bosch Service Center PT K Vápence 1621/16 692 01 Mikulov tel.: +420 519 305 700 tel.: +420 519 305 705 servis.naradi@cz.bosch.com

Více

Nůžky na plech Nůžky na tyče a svorníky Nůžky zahradnické na větve. Špičková jakost oceli

Nůžky na plech Nůžky na tyče a svorníky Nůžky zahradnické na větve. Špičková jakost oceli Ergonomie UNIORU - ochrana vašich rukou Nůžky Nůžky na plech Nůžky na tyče a svorníky Nůžky zahradnické na větve Nůžky na kabely izolované Nůžky na kabely Elektrotechnické nůžky Nůžky na plastové trubky

Více

FRÉZOVACÍ NÁSTROJE A VÝSTRUŽNÍKY

FRÉZOVACÍ NÁSTROJE A VÝSTRUŽNÍKY K a t a l o g p r o d u k t ů 2 0 1 4 w w w. k o v y s. c z FRÉZOVACÍ NÁSTROJE A VÝSTRUŽNÍKY 22001 22002 22003 21001 22001 Fréza hlavového složení 1" 22002 Fréza hlavového složení 1 1/8" 22003 Fréza hlavového

Více

BONUS PLUS BONUS PLUS

BONUS PLUS BONUS PLUS Akční nabídka platná od 1. 7. do 30. 9. 2015 nebo do vyprodání zásob. Pro podrobnější informace se můžete obrátit na naše obchodní zástupce. Obj. č.: E032908 42dílNÁ SAdA 1/2" NÁŘAdí 24x 1/2" 6hranné hlavice:

Více

Central Store s.r.o.

Central Store s.r.o. SÍDLO: Bělehradská 858/23, Vinohrady, 120 00 Praha 2 PROVOZOVNA: Pivovarská 1820, 509 01 Nová Paka IČ: 01697595 DIČ: ID DATOVÉ SCHRÁNKY: WEBOVÁ PREZENTACE: CZ01697595 bxsuwdf http://www.central-store.cz

Více

7 772 200 Klopová krabice 200 x 180 x 100 mm, 3vrstvá hnědá 7 Kč. 7 772 440 Klopová krabice 440 x 310 x 310 mm, 3vrstvá hnědá 17 Kč

7 772 200 Klopová krabice 200 x 180 x 100 mm, 3vrstvá hnědá 7 Kč. 7 772 440 Klopová krabice 440 x 310 x 310 mm, 3vrstvá hnědá 17 Kč KÓD NÁZEV TYP CENA 7 772 200 Klopová krabice 200 x 180 x 100 mm, 3vrstvá hnědá 7 Kč 7 772 440 Klopová krabice 440 x 310 x 310 mm, 3vrstvá hnědá 17 Kč 7 772 620 Klopová krabice 620 x 420 x 350 mm, 3vrstvá

Více

Kancelářské potřeby pro školní rok 2015/2016 - přehled pro ZŘ

Kancelářské potřeby pro školní rok 2015/2016 - přehled pro ZŘ Kancelářské potřeby pro školní rok 2015/2016 - přehled pro ZŘ Kancelářské potřeby Svojsíkova stezka (středisko 732 20) Sešit 544 recy A5 linkovaný 1 Sešit 544 recy A5 linkovaný Desky A4 z tuhého kartonu

Více

Základní třída K 2 Home

Základní třída K 2 Home Základní třída K 2 Home Vysokotlaký čistič K2 Home se specializuje na příležitostné použití a lehké nečistoty. Díky sadě Home Kit vyčistí tento vysokotlaký čistič i větší plochy v domácnosti. Vybavení:

Více

Komponenty pro dřevěné rolety

Komponenty pro dřevěné rolety Komponenty pro dřevěné rolety Materiál Barva Cena za j. Jednotka Nosič čelní kov 105,- 1513 Nosič boční kov 59,- 1514 Hruška dřevo dub 19,- 142 Brzda kov + + 93,- 1519 Dvoukladka kov + + 45,- 1511 Jednokladka

Více

Ceník ND pro UNC 060,061,Locust 750

Ceník ND pro UNC 060,061,Locust 750 Ceník ND pro UNC 060,061,Locust 750 Kat.číslo Název 34-07-009-2 sahara 34-07-026-2 pouzdro 34-07-040-2 koleno 34-09-000-3 Převodovka kompl.p 34-09-500-3 Převodovka kompl.l 34-09-001-3 Pastorek kompletní

Více

absolutní nasazení. Pro

absolutní nasazení. Pro 1 Pro absolutní nasazení. Fortum je synonymem profesionálního dílenského nářadí renomovaných světových výrobců s dlouholetou zkušeností. Značka Fortum je zárukou, že do ruky dostáváte nářadí s dlouhou

Více

Tisk dne: 25.02.2014 Typ ceny: Cena 1 Ceník Číslo Název MJ Cena bez DPH DPH Cena s DPH NA0000000193 DI LPG hadice 6/13 bm 39,17 21% 47,40

Tisk dne: 25.02.2014 Typ ceny: Cena 1 Ceník Číslo Název MJ Cena bez DPH DPH Cena s DPH NA0000000193 DI LPG hadice 6/13 bm 39,17 21% 47,40 Tisk dne: 25.02.2014 Typ ceny: Cena 1 Ceník Číslo Název MJ Cena bez DPH DPH Cena s DPH NA0000000193 DI LPG hadice 6/13 bm 39,17 21% 47,40 NA0000000396 EN tyč sklolaminátová 7,9mm/1,8 ks 19,37 21% 23,44

Více

CESTOVÁNÍ, VOLNÝ ČAS 107

CESTOVÁNÍ, VOLNÝ ČAS 107 CESTOVÁNÍ, VOLNÝ ČAS 1 3500 Šňůrka na krk - lanyard s kovovou karabinkou polyester 48 2 cm potisk: TR3 20 1,8 cm 6,30 3506 Šňůrka na krk - laynard s kovovou karabinkou a poutkem na mobilní telefon, polyester

Více

CENÍK HUTNÍCH MATERIÁLŮ

CENÍK HUTNÍCH MATERIÁLŮ HUTNÍ A SPOJOVACÍ MATERIÁL NÁŘADÍ / ZÁMEČNICKÉ POTŘEBY BRUSIVO / BARVY LAKY PRODEJNA PRAHA PRODEJNA A SÍDLO SPOLEČNOSTI PRAHA - LIBEŇ Kutnohorská 309/84 Na Stráži 2231/33a 109 00 Praha 10 180 00 Praha

Více

FS - matice celoocelové-pojistné 0372 0 ocel žlutý zinek 10 4.48

FS - matice celoocelové-pojistné 0372 0 ocel žlutý zinek 10 4.48 B bity pro hmoždinky do sádrokartonu Jet-Plug 0905 801 001 chrom-van.-oc. 10.20 bity pro izolační hmoždinky 0902 001 051 chrom-van.-oc. 10.21 botky na trám 0681 ocel pozink 14.64 botky na trám 0681 ocel

Více

TABULKA CEN STAVEBNÍHO MATERIÁLU

TABULKA CEN STAVEBNÍHO MATERIÁLU Kód TABULKA CEN STAVEBNÍHO MATERIÁLU Materiál.0001003660 PALETA EUR Cement Hranice 120x80.0001004000 PALETA EUR Baumit.0001005000 PALETA 120x80 (neeur).0001005005 PALETA 120x80 (neeur) Weber.0001006500

Více

Velký Katalog Produktů 1

Velký Katalog Produktů 1 RG 100 SF magnezit 16/20 RG 100 SF magnezit 24/36 RG 100 SF magnezit 60-320 RG 100 SF magnezit 400-800 RG 100 SF magnezit polír RG 130 SF magnezit 16/20 RG 130 SF magnezit 24/36 RG 130 SF magnezit 60-320

Více

kapitola 83 - tabulková část

kapitola 83 - tabulková část 8300 00 00 00/80 RŮZNÉ VÝROBKY Z OBECNÝCH KOVŮ 8301 00 00 00/80 Visací zámky a zámky (na klíč, na kombinaci nebo elektricky ovládané), z obecných kovů; závěry a závěrové rámy, se zabudovanými zámky, z

Více

Stavebniny Pyšely ceník 7.4.2014

Stavebniny Pyšely ceník 7.4.2014 Stavebniny Pyšely ceník 7.4.2014 bal. cena/bal bez DPH vč.dph Cement II/B-M 32,5R 25kg pyt 54,55 66,- při odběru celé palety (56p)64,- Hydrát Carmeuse 20kg pyt 66,12 80,- při odběru celé palety (50p)78,-

Více

Hygienické potřeby. Studio HASPA s.r.o., U Elektry 8, 198 00 Praha 9 tel./fax: 266 611 208, e-mail: studio.haspa@atlas.cz, www.studiohaspa.

Hygienické potřeby. Studio HASPA s.r.o., U Elektry 8, 198 00 Praha 9 tel./fax: 266 611 208, e-mail: studio.haspa@atlas.cz, www.studiohaspa. Hygienické potřeby Studio HASPA s.r.o., U Elektry 8, 198 00 Praha 9 tel./fax: 266 611 208, e-mail: studio.haspa@atlas.cz, www.studiohaspa.com VLHČENÉ KAPESNÍČKY 10 vlhčených kapesníků v sáčku Rozměr v

Více

KOVOVÝ NÁBYTEK. Základní barevné provedení : barva šedá RAL 7035. Skříně. Příloha č 2 k RS kovový nábytek č.j. MV-86810-65/VZ-2013 39113600-3

KOVOVÝ NÁBYTEK. Základní barevné provedení : barva šedá RAL 7035. Skříně. Příloha č 2 k RS kovový nábytek č.j. MV-86810-65/VZ-2013 39113600-3 KOVOVÝ NÁBYTEK Příloha č 2 k RS kovový nábytek Základní barevné provedení : barva šedá RAL 7035 NÁZEV POPIS MATERIÁL NIPEZ KÓD Lavice šatní lavička, 150 cm konstrukce nohou z ocelových trubek, sedák -

Více

SPOJOVACÍ MATERIÁL N A B Í D K O V Ý K A T A L O G

SPOJOVACÍ MATERIÁL N A B Í D K O V Ý K A T A L O G Z E B R A F A S T N A B Í D K O V Ý K A T A L O G Z E B R A F A S T N A B Í D K O V Ý K A T A L O G Z E B R A F A S T N A B Í D K O V Ý K A T A L O G Z E B R A F A S T N A B Í D K O V Ý K A T A L O G N

Více

IZOLTECH s.r.o. Izolační materiály ze syntetického kaučuku

IZOLTECH s.r.o. Izolační materiály ze syntetického kaučuku IZOLTECH s.r.o. ceník izolací K-FLEX Izolační materiály ze syntetického kaučuku Platnost od 1. 1. 2014 Ceník K-FLEX EC hadice 2m Použití: pro izolování rozvodů chladící vody v systémech chlazení pro izolování

Více

hliníkový PaNEL A PŘÍSLUŠENSTVÍ

hliníkový PaNEL A PŘÍSLUŠENSTVÍ hliníkový PaNEL A PŘÍSLUŠENSTVÍ Díky profesionálnímu a elegantnímu řešení hliníkového panelového systému můžete využít prostor ve Vašem vozidle a vybavit se příslušenstvím. Perforované plechy nabízí široké

Více

Katalog náhradních dílů na paletové vozíky různých světových značek:

Katalog náhradních dílů na paletové vozíky různých světových značek: Katalog náhradních dílů na paletové vozíky různých světových značek: OBSAH BOLZONI 5 BOLZONI TSM EASYLIFT - HYDRAULICKÁ JEDNOTKA 5 BOLZONI TSM EASYLIFT - HLAVNÍ RÁM 8 BOLZONI TSM QUICKLIFT - HYDRAULICKÁ

Více

bižuterie a šperkù, plochého skla se strukturou, fazet, sklenìných figurek atd.. Pevnost spoje je 15 N/mm.

bižuterie a šperkù, plochého skla se strukturou, fazet, sklenìných figurek atd.. Pevnost spoje je 15 N/mm. UV - LEPIDLA Nabízíme následující typy lepidel, k jejichž vytvrzení slouží UV záøení, u nìkterých typù lze k vytvrzení použít i denní svìtlo. Lepení skla UV lepidly v kombinaci s jinými materiály ( sklo,

Více

EVOLUTION A REVOLUTION SYSTÉM DÍLENSKÝCH VOZÍKŮ

EVOLUTION A REVOLUTION SYSTÉM DÍLENSKÝCH VOZÍKŮ EVOLUTION A REVOLUTION SYSTÉM DÍLENSKÝCH VOZÍKŮ VERZE 08/2011 JAKO STVOŘENÉ PRO VAŠE NÁŘADÍ: POŘÁDEK A SYSTÉM DÍLENSKÉ VOZÍKY BERNER Dílenské vozíky, které slouží k udržení pořádku a komfortní práci, mají

Více

KNIPEX 12 AUTOMATICKÉ ODIZOLOVACÍ KLEŠTĚ PRO ODIZOLOVÁNÍ 12 UNIVERZÁLNÍ ODIZOLOVACÍ KLEŠTĚ - VHODNÉ PRO TEFLONOVÉ A SOLÁRNÍ KABELY PRO ODIZOLOVÁNÍ

KNIPEX 12 AUTOMATICKÉ ODIZOLOVACÍ KLEŠTĚ PRO ODIZOLOVÁNÍ 12 UNIVERZÁLNÍ ODIZOLOVACÍ KLEŠTĚ - VHODNÉ PRO TEFLONOVÉ A SOLÁRNÍ KABELY PRO ODIZOLOVÁNÍ KNIPEX 1 AUTOMATICKÉ ODIZOLOVACÍ KLEŠTĚ 1 SAMONASTAVITELNÉ KLEŠTĚ PRO ODIZOLOVÁNÍ 1 Code Délka Hodnoty odizolování Cena mm Ø mm mm AWG 1 11 180 180 0,5/1,/1,6/,0 - - 1 39,- 1 1 180 180-0,5-0,75/1,0/ 0-19/17/15/

Více

Top Line 22. Konstrukční svoboda pro velké skříně

Top Line 22. Konstrukční svoboda pro velké skříně Konstrukční svoboda pro velké skříně Konstrukční svoboda pro velké skříně Kování pro posuvné dveře, zejména pro těžká křídla v ložnicových skříních. Speciální vozíky pro křídla s dřevěným nebo hliníkovým

Více

věrnostní program 2011/12

věrnostní program 2011/12 věrnostní program 2011/12 Věrnostní program Věrnostní program je určen pro každého našeho odběratele, který nakoupí zboží v naší prodejně a to v průběhu následujících 12 měsíců, tj. až do 1. dubna 2012.

Více

KATALOG VYSAVAČE. CLEANFIX, s.r.o., Šumavská 3 602 00 BRNO tel.+fax: 541 235 012, 541 249 445 www.cleanfix.cz cleanfix@cleanfix.cz.

KATALOG VYSAVAČE. CLEANFIX, s.r.o., Šumavská 3 602 00 BRNO tel.+fax: 541 235 012, 541 249 445 www.cleanfix.cz cleanfix@cleanfix.cz. S 10 Kč 4.180,- Silné vysavače pro úklid v domácnostech i komerční využití. Díky umístění na 5 otočných kolečkách mají vysavače vynikající stabilitu a velmi snadno se s nimi manipuluje. Kompaktní robustní

Více

Katalog výroby od 1.9.2014

Katalog výroby od 1.9.2014 Katalog výroby od 1.9.2014 Výroba: vyroba@tkmoto.cz Telefon výroba: 733 689 983 Popis výrobku Obrázek Skl. číslo Jawa pérák Krytka zadního kola, surová 0001 Krytka zadního kola, chrom 0002 Krytka předního

Více

zpracování d eva Sekery Sekery

zpracování d eva Sekery Sekery zpracování d eva Sekery Sekery Nová ťenerace seker Fiskars nabízí nejvyšší standard kvality a zpracování pro všechny práce od štípání a sekání d eva po zpracování d eva a tesa ské práce. sekery Fiskars

Více

VORLICKÝ, STAVEBNÍ STROJE

VORLICKÝ, STAVEBNÍ STROJE VORLICKÝ, STAVEBNÍ STROJE Švábky 2, 180 00 Praha 8 TEL./FAX: 284 823 348 Mobil: 602 370 591 E-mail: info@vorel-praha.cz www.vorel-praha.cz Pro zapůjčení stroje vyžadujeme tyto doklady: Fyzické osoby: občanský

Více

Úchytka velká žl. Zn Úchytka velká Zn

Úchytka velká žl. Zn Úchytka velká Zn ČÍSLO VÝROBKU NÁZEV ÚCHYTKY 195901 Úchytka velká Zn. 195909 195910 Úchytka velká žl. Zn Úchytka velká Zn 195911 Úchytka velká bílá 195903 Úchytka velká bílá 195904 Úchytka velká hnědá 47401 Úchytka malá

Více

novinka novinka 80853.TM 37340.C 37349.Z 37343.B 37341.M 49101.C 49103.M 49102.R 49104.Z novinka 49112.M 49113.R 49114.Y 49111.B

novinka novinka 80853.TM 37340.C 37349.Z 37343.B 37341.M 49101.C 49103.M 49102.R 49104.Z novinka 49112.M 49113.R 49114.Y 49111.B Drobné dárky 80852.TR 80851.T Vakuový vinný uzávěr Ø 45 71 mm 80853.TM ks 1-89 90+ 450+ 900+ Kč 52,30 50,30 48,50 47,40 37349.Z 37345.C Plastová nálevka s víčkem Ø 34 83 mm ks 1-199 200+ 1 000+ 2 000+

Více

ATILA STÝL s.r.o., Hněvkovského 87 Brno - psč: 617 00

ATILA STÝL s.r.o., Hněvkovského 87 Brno - psč: 617 00 AZ - Moravia - čtyřhranné pletivo Zn + PVC - zelené, oko 55x55, skupina Ø drátu včetně plastu 2,4mm, kompaktní role / bez napínacího drátu 55x55 / 2,4mm výška v cm délka role bm váha role ks / paleta Kč

Více

TECHNICKÝ MANUÁL ROLETOVÉ SYSTÉMY REFLEXOL, VERANDA

TECHNICKÝ MANUÁL ROLETOVÉ SYSTÉMY REFLEXOL, VERANDA TECHNICKÝ MANUÁL ROLETOVÉ SYSTÉMY REFLEXOL, VERANDA Reflexol 76 Základní specifikace produktu Reflexol 76 Řezy KAZETA VEDENÍ A SPODNÍ PROFIL Vedení lanka Spodní profil Ø 42 Spodní profil Ø 35 Spodní profil

Více

opřete se o nás KATALOG NEREZOVÉHO ZÁBRADLÍ

opřete se o nás KATALOG NEREZOVÉHO ZÁBRADLÍ opřete se o nás KATALOG NEREZOVÉHO ZÁBRADLÍ sloupek s bočním kotvením, oblý držák skla, s kaleným bezpečnostním sklem (5 5 2) float čirý, dřevěné madlo sloupek s horním kotvením, 5 prutů, dřevěné madlo

Více

NOVINKA MIKROFONNÍ STOJANY. 579 Kč. 649 Kč MIS-0722BK MIS-0922BK. včetně DPH Pevná kovová konstrukce s kovovými spojovací díly

NOVINKA MIKROFONNÍ STOJANY. 579 Kč. 649 Kč MIS-0722BK MIS-0922BK. včetně DPH Pevná kovová konstrukce s kovovými spojovací díly MIKROFONNÍ STOJANY MIS-0722BK 579 Kč 25021840 25021841 Pevná kovová konstrukce s nylonovými spojovací díly Pevná nylonová trojnožka s kovovými prvky Kabelové úchytky Včetně univerzálního mikrofonního klipu

Více

VISTR.cz - půjčovna Tel/fax: 257 940 360 Spodní 1

VISTR.cz - půjčovna Tel/fax: 257 940 360 Spodní 1 Stropní bednění - ceník půjčovného platný od 2.6.2008 1 den 1 měsíc Savební/stropní stojka 1,2-3 m - samostatně 1500,- 10 55 200 Stavební/stropní stojka 1,8-5 m - samostatně 2000,- 12 75 250 Savební/stropní

Více

Vaše rodinná drogerie 54,90 74,90. od 59,90. 2 ks. -30 Kč. max. 6 výrobků na zákazníka. od 44,90

Vaše rodinná drogerie 54,90 74,90. od 59,90. 2 ks. -30 Kč. max. 6 výrobků na zákazníka. od 44,90 Vaše rodinná drogerie 54,90 od -30 Kč od 44,90 14 8. 7. 16. 7. 2011 TETA 22,90 za 1 výrobek Kleenex Design box, 70 ks, 2 vrstvé kapesníky 8 rolí Kleenex 3 vrstvý toaletní papír, 8 rolí Bref Duoaktiv original

Více

01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09

01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09 01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09 Chladič 10 Čistič 11 Zapalování - úplné 12 Přístrojová

Více

kompletní ceník 2010 žlaby MERKUR, MERKUR 2 a jejich příslušenství platnost ceníku od 7. 7. 2010 7. 7. 2010 ceny platné od

kompletní ceník 2010 žlaby MERKUR, MERKUR 2 a jejich příslušenství platnost ceníku od 7. 7. 2010 7. 7. 2010 ceny platné od ceny platné od 7. 7. 2010 kompletní ceník 2010 žlaby MERKUR, MERKUR 2 a jejich příslušenství platnost ceníku od 7. 7. 2010 Ceny uvedené v tomto ceníku jsou v Kč bez DPH. Na ceníkové ceny poskytujeme rabat

Více

Vysokotlaké čističe se spalovacím motorem G 4.10 M

Vysokotlaké čističe se spalovacím motorem G 4.10 M Vysokotlaké čističe se spalovacím motorem G 4.10 M Vysokotlaký čistič se spalovacím motorem Pro uživatele, kteří ocení při práci nezávislost na el. síti. Tato třída proto představuje opravdové všeuměly

Více

Hmoždinka NK, polypropylen. kat. č. rozměr cena kat. č. rozměr cena 10006 6 10024 12 10012 8 10025 14 10018 10 10026 16. Hmoždinka AK, polyamid

Hmoždinka NK, polypropylen. kat. č. rozměr cena kat. č. rozměr cena 10006 6 10024 12 10012 8 10025 14 10018 10 10026 16. Hmoždinka AK, polyamid www..cz Katalog 2011 - Hmoždinky, kotvy info@.cz 10006 6 10024 12 10012 8 10025 14 10018 10 10026 16 10060 5 10078 10 10066 6 10084 12 10072 8 10090 14 16561 5 16564 10 16562 6 16565 12 16563 8 Hmoždinka

Více

Katalog náhradních dílů IGLAND 55

Katalog náhradních dílů IGLAND 55 Katalog náhradních dílů IGLAND IG LES, s.r.o. J. Tomáška 7 0 ROKYCANY Tel.: +0 0 9 Fax: +0 0 9 Email: vacovsky@igland.cz www.igland.cz, www.igles.cz IGLAND AS Roresanden 09 N Grimstad, Norway Phone + 7

Více

41 cm. 35 cm 45 cm 36 cm 41 cm 6 HURRICANE 8 PARTNER. 842* Výkon/ příkon 1800 W 2200 W 2200 W 1800 W 2000 W

41 cm. 35 cm 45 cm 36 cm 41 cm 6 HURRICANE 8 PARTNER. 842* Výkon/ příkon 1800 W 2200 W 2200 W 1800 W 2000 W Řetězové pily 4 40 cm 4 cm 45 cm 6 cm 4 cm 5 6 7 8 Elektrické HURRICANE HURRICANE PARTNER 4 GARDENA 5 NAREX 6 HURRICANE 7 PARTNER 8 PARTNER HEK 8-5 HEK -40* ES 00 CST 58* EPR 58-0* MKS 4-45 740 84* Výkon/

Více

NEPUSTIT! CENÍK VÝROBKŮ

NEPUSTIT! CENÍK VÝROBKŮ CENÍK VÝROBKŮ SKVĚLÉ SLUŽBY ZDARMA Orientační tahové zkoušky Vypracování kotevního plánu Technické poradenství Doprava po celé ČR a SR Možnost vrácení zboží Bonusový program CENÍK KOTVENÍ IZOLACÍ PODLE

Více

Tabule a tabulové systémy

Tabule a tabulové systémy Strana katalogu Alura - produktová řada 4 Bílé tabule 16 Dělicí zástěny 5 Flipcharty 30 Grafické tabule 4 Kabinety 28 Kombinované tabule 24 Kopírovací tabule 40 Křídlové tabule 20 Křídové tabule 1 Lektorské

Více

Firma Metoděj Dobeš Kovovýroba působí na trhu již od roku 1992. Jsme rodinná firma s moderními metodami vedení lidských zdrojů, jsme tu pro Vás.

Firma Metoděj Dobeš Kovovýroba působí na trhu již od roku 1992. Jsme rodinná firma s moderními metodami vedení lidských zdrojů, jsme tu pro Vás. NABÍDKOVÝ KATALOG Město Zlín - průmyslové centrum regionu Střední Moravy, proslavené mnohými podnikatelskými aktivitami, spojenými především se jménem Tomáš Baťa, světově proslulými cestovateli Zikmundem

Více

ROLLER PILOT / NÁPLŇ PILOT

ROLLER PILOT / NÁPLŇ PILOT PERO PLNICÍ BOMBIČKOVÉ ROLLER PILOT / NÁPLŇ PILOT 335473 My Pen pro leváky, mix barev 118,00 Kč 141,60 Kč 339791 My Pen pro praváky, mix barev 118,00 Kč 141,60 Kč 336265 roller školní, mix barev 77,10

Více

Příloha č. 2 Veřejná zakázka malého rozsahu "Nákup kancelářského papíru a kancelářských potřeb" Specifikace kancelářských potřeb. Množství /ks, bal.

Příloha č. 2 Veřejná zakázka malého rozsahu Nákup kancelářského papíru a kancelářských potřeb Specifikace kancelářských potřeb. Množství /ks, bal. Příloha č. 2 Veřejná zakázka malého rozsahu "Nákup kancelářského papíru a kancelářských potřeb" Specifikace kancelářských potřeb Název Množství /ks, bal./ Cena v Kč (bez DPH) DPH v Kč Cena v Kč (vč. DPH)

Více

LAURA LAURA. spol. s r.o. www.laurapraha.cz

LAURA LAURA. spol. s r.o. www.laurapraha.cz LAURA www.laurapraha.cz spol. s r.o. velkoobchod školní, kancelářské a výtvarné potřeby, párty program LAURA SKOLA Pražská Kostelec nad Černými lesy Telefon: Telefax: E-mail: info@laurapraha.cz Internet:

Více

Sak Clean smetáky silniční

Sak Clean smetáky silniční Sak Clean smetáky silniční smeták silniční ELASTON vlákno ELASTON červený, rovné dřevěné těleso s otvorem 9-22903 29x6,8x2cm 9-24003 40x6,8x2cm smeták silniční ELASTON SUPER vlákno ELASTON červený, sedlové

Více

Tabulka nepotřebných zásob autoúdržby k 23. 2. 2015

Tabulka nepotřebných zásob autoúdržby k 23. 2. 2015 Tabulka nepotřebných zásob autoúdržby k 23. 2. 2015 č. artiklu artikl počet kusů cena Kč / ks bez DPH 301069 Ventilátor alternátoru avie 2 36,89 73,78 301076 Relé alternátoru s uhlíkem 28V 1 286,63 286,63

Více

PRODEJNÍ AKCE DUBEN/KVĚTEN/ČERVEN 2014 UPEVNĚNÍ B

PRODEJNÍ AKCE DUBEN/KVĚTEN/ČERVEN 2014 UPEVNĚNÍ B Inox System PODEJNÍ AKCE DUBEN/KVĚTEN/ČEVEN 2014 Umíme ty nejlepší ceny na nerezové komponenty! Dostali jste lepší nabídku? Kontaktujte nás! HOTLINE: is@idama.cz, 777077930 IS DŽÁK SKLA OBLÝ 45x63 obj.č.:

Více

www.tona.cz 159 Dílenské vybavení 160 Vypouštění oleje 162 Svíčky 164 Brzdy 165 Kola 166 Boxy a montážní skříně Klíče Ráčny a hlavice

www.tona.cz 159 Dílenské vybavení 160 Vypouštění oleje 162 Svíčky 164 Brzdy 165 Kola 166 Boxy a montážní skříně Klíče Ráčny a hlavice Boxy a montážní skříně Klíče Ráčny a hlavice Šroubováky a bity Momentové klíče NÁŘADÍ PRO AUTOSERVISY Kleště Úderné nářadí Stříhání značení Svítidla, instalatérské nářadí pro elektrikáře a elektroniku

Více

PROFESIONÁLNÍ ČIŠTĚNÍ úklidová a gastro chemie ZÁKLADNÍ CENÍK PROSTŘEDKŮ STAR 2014

PROFESIONÁLNÍ ČIŠTĚNÍ úklidová a gastro chemie ZÁKLADNÍ CENÍK PROSTŘEDKŮ STAR 2014 PROFESIONÁLNÍ ČIŠTĚNÍ úklidová a gastro chemie ZÁKLADNÍ CENÍK PROSTŘEDKŮ STAR 2014 B2C ceník č. 2/2014 platnost 1. 4. 30. 6. 2014 aktualizace 1. 4. 2014 INFORMACE o cenách a produktech Star: Jednotlivá

Více

Katalog. obalových materiálů

Katalog. obalových materiálů Katalog obalových materiálů Kartonové lepící pásky Nejčastěji používané pásky, slouží většinou k uzavírání kartonů. Dodáváme v rozměrech 12 75 mm x 66 m, v provedení hnědém nebo průhledném. V šířích 25

Více

Základní třída K 2.800 eco!ogic

Základní třída K 2.800 eco!ogic Základní třída K 2.800 eco!ogic Kompaktní všestranně použitelný stroj pro příležitostná použití a lehká znečištění (např. pro zahradní nábytek, jídzní kola a malé plochy). 10% úspora vody a energie oproti

Více

GUMOVÉ NO IÈKY, PLAST. KRYTKY

GUMOVÉ NO IÈKY, PLAST. KRYTKY GUMOVÉ NO IÈKY, PLAST. KRYTKY Jednostrannì lepící no ièky kruhové plné A B materiál 27267 NG-R3,8-2 8 0 guma 27268 NG-R7-1 7.0 0 guma 27269 NG-R10-2 10.0 0 guma 27272 NG-R12-3 10 0 guma 27270 NG-R19-2

Více

Akční nabídky. Pláštěnka střihací FÉN-HŘEBEN barva: černá, modrá, červená. Pláštěnka střihací LUX ARTIST černá, 128 x 148 cm

Akční nabídky. Pláštěnka střihací FÉN-HŘEBEN barva: černá, modrá, červená. Pláštěnka střihací LUX ARTIST černá, 128 x 148 cm 1 Cena: 160 Kč Pláštěnka střihací FÉN-HŘEBEN barva: černá, modrá, červená 2 Běžná cena: 330 Kč Cena: 239 Kč Pláštěnka střihací LUX ARTIST černá, 128 x 148 cm Ušetříte 90 Kč! Při koupi pláštěnky kartáč

Více

PROFESIONÁLNÍ ČIŠTĚNÍ úklidová a gastro chemie VELKOOBCHODNÍ CENÍK PROSTŘEDKŮ STAR 2013

PROFESIONÁLNÍ ČIŠTĚNÍ úklidová a gastro chemie VELKOOBCHODNÍ CENÍK PROSTŘEDKŮ STAR 2013 PROFESIONÁLNÍ ČIŠTĚNÍ úklidová a gastro chemie VELKOOBCHODNÍ CENÍK PROSTŘEDKŮ STAR 2013 ceník č. 4/2013 platnost 1. 10. 31. 12. 2013 aktualizace 1. 10. 2013 INFORMACE o cenách a produktech Star: Jednotlivá

Více

Volejte zdarma: www.puvap.cz

Volejte zdarma: www.puvap.cz Volejte zdarma: 800 555 400 www.puvap.cz Půjčovna nářadí Vinohradská 172, Praha 3 10 Bourací a vrtací kladiva: Lehké bourací kladivo 5 Kg 235,- 390,- 350,- 310,- 5.000,- Stře bourací kladivo 10 Kg 235,-

Více

Ceník Půdní skládací schody Dětské zábrany Mlynářské schody Schody s úsporným vedením Modulové schody Točité schody schody

Ceník Půdní skládací schody Dětské zábrany Mlynářské schody Schody s úsporným vedením Modulové schody Točité schody schody Ceník 2011 Půdní skládací schody TERMO+ MINI Kompakt EXTRA Plus PROFI Plus F30 Plus Dětské zábrany Pia Nele BEN Mlynářské schody Madrid LISBONA Gera NORMANDIA Schody s úsporným vedením PARIS Modulové schody

Více

ER WELDING CENÍK PRODUKTU KONCOVÝ ZÁKAZNÍK

ER WELDING CENÍK PRODUKTU KONCOVÝ ZÁKAZNÍK TI ER WELDING CENÍK PRODUKTU KONCOVÝ ZÁKAZNÍK TIGER WELDING platné od 01/2011 - strana 1 - TŘÍFÁZOVÉ INVERTORY PRO SVAŘOVÁNÍ METODAMI MMA, TIG, MIG/MAG TIGER 220 MMA/ES-V/HF, 270 MMA/ES-V/HF, 320 MMA/ES-V/HF

Více

PROFESIONÁLNÍ ČIŠTĚNÍ úklidová a gastro chemie ZÁKLADNÍ CENÍK PROSTŘEDKŮ STAR 2015

PROFESIONÁLNÍ ČIŠTĚNÍ úklidová a gastro chemie ZÁKLADNÍ CENÍK PROSTŘEDKŮ STAR 2015 PROFESIONÁLNÍ ČIŠTĚNÍ úklidová a gastro chemie ZÁKLADNÍ CENÍK PROSTŘEDKŮ STAR 2015 B2C ceník č. 2/2015 platnost 1. 6. 30. 9. 2015 aktualizace 1. 6. 2015 INFORMACE o cenách a produktech Star: Jednotlivá

Více

Přehled čárových kódů zboží a výrobků

Přehled čárových kódů zboží a výrobků KV110ST 325 E Kanalizační vpusť D110 - STANDARD 8 595587 403921 KV110ST s 325 E s Kanalizační vpusť D110 - STANDARD šedá 8 595587 403952 KV125ST 325 F Kanalizační vpusť D125 - STANDARD 8 595587 403938

Více

DAEMONS CZ s.r.o. Hybešova 545 664 42 Modřice tel.: +420 549 212 444 mob.: +420 603 872 470 1 fax: +420 603 874 084 e-mail: daemons@daemons.

DAEMONS CZ s.r.o. Hybešova 545 664 42 Modřice tel.: +420 549 212 444 mob.: +420 603 872 470 1 fax: +420 603 874 084 e-mail: daemons@daemons. firma DAEMONS CZ s.r.o. je český výrobce tradičních rybářských potřeb a doplňků při navrhování veškerých výrobků klade maximální důraz na kvalitu, funkčnost a přijatelnou cenu všech nabízených produktů,

Více

KOMPONENTY GEZE - koncový ceník Ceny jsou v Kč bez DPH. Ceny neobsahují dopravu z Králova Dvora. Ceny neobsahují instalaci komponentů.

KOMPONENTY GEZE - koncový ceník Ceny jsou v Kč bez DPH. Ceny neobsahují dopravu z Králova Dvora. Ceny neobsahují instalaci komponentů. KOMPONENTY GEZE - koncový ceník Ceny jsou v Kč bez DPH. Ceny neobsahují dopravu z Králova Dvora. Ceny neobsahují instalaci komponentů. 101767 GEZE-TS-1000-tělo a rameno bíl. 603,00 Kč 784 101768 GEZE-TS-1000-tělo

Více

Fréza se 2 noži není vhodná k volnému frézování s motorem horní frézy OFE 738 a frézovacím a brusným motorem FME 737. Využitelná délka mm

Fréza se 2 noži není vhodná k volnému frézování s motorem horní frézy OFE 738 a frézovacím a brusným motorem FME 737. Využitelná délka mm Příslušenství pro horní frézy a přímé brusky Kleštiny Pro OFE 738, Of E 1229 Signal, FME 737 a přímé brusky Upínací otvor 3 6.31947* 1/8" (3,18 ) 6.31948* 6 6.31945* 8 6.31946* 1/4" (6,35 ) 6.31949* Pro

Více

MAJÁK PLUS s.r.o. Karafiátová 656, Tel: 376 316 544 sklad, 376 315 544 účtárna, 376 321 444 jednatel, Fax: 376 326 216 Mob: 606 109 750 Karel

MAJÁK PLUS s.r.o. Karafiátová 656, Tel: 376 316 544 sklad, 376 315 544 účtárna, 376 321 444 jednatel, Fax: 376 326 216 Mob: 606 109 750 Karel MAJÁK PLUS s.r.o. Karafiátová 656, 339 01 Klatovy Tel: 376 316 544 sklad, 376 315 544 účtárna, 376 321 444 jednatel, Fax: 376 326 216 Mob: 606 109 750 Karel Plíšek(obch.zástupce), 602 625 696 Ing. Pavel

Více

ID Název položky Ks 07.0072/004 KOSTKA 34x16x45 3 07.0072/005 PRISMO 24x5x24 10 07.0072/006 KOSTKA 16x27x34 3 07.0072/007 TELESO 32x30.

ID Název položky Ks 07.0072/004 KOSTKA 34x16x45 3 07.0072/005 PRISMO 24x5x24 10 07.0072/006 KOSTKA 16x27x34 3 07.0072/007 TELESO 32x30. ID Název položky Ks 07.0072/004 KOSTKA 34x16x45 3 07.0072/005 PRISMO 24x5x24 10 07.0072/006 KOSTKA 16x27x34 3 07.0072/007 TELESO 32x30.5 3 07.0072/008 DRZAK HODINEK 3 07.0072/009 CEP 2.5x18 3 07.0072/010

Více

Nové internetové stránky online. Platí do 31. 01. 2013 KN12-CZ

Nové internetové stránky online. Platí do 31. 01. 2013 KN12-CZ KATALOG Novinky.2012 KN12-CZ Nové internetové stránky online. www.vigor-equipment.com Platí do 31. 01. 2013 Sada nástrčných hlavic TORX V2687, EAN 4047728026871 28 6 7 8 e VIGOR No. i Obsah SW mm EAN 4047728+

Více

CENÍK platný od 01.01.2013 do 31.03.2013

CENÍK platný od 01.01.2013 do 31.03.2013 Výkonní profesionálové od r. 1898 CENÍK platný od 01.01.2013 do 31.03.2013 Aku nářadí - 18 V Li-Ion BSB 18 Li-302C 2 x L1830 R 3,0 Ah PRO Li-Ion aku, nab. BL1218, příd. madlo, kufr 10 13200 3 4935428450

Více

Katalog 2005/2006. platnost od 1. 10. 2005. Hygienické systémy

Katalog 2005/2006. platnost od 1. 10. 2005. Hygienické systémy Katalog 2005/2006 platnost od 1. 10. 2005 Hygienické systémy OBSAH SANITÁRNÍ SYSTÉMY KOVOVÉ... 3 BOBRICK... 3 produktová řada Classic... 4 produktová řada Contura... 10 produktová řada Trimline... 13 produktová

Více

U P E V Ň O VA C Í M AT E R I Á L

U P E V Ň O VA C Í M AT E R I Á L UPEVŇOVACÍ MATERIÁL Hmoždinky HM... 101 Hmoždinky HM PE... 101 Hmoždinky HL... 101 Hmoždinky HS... 102 Hmoždinky HN... 102 Příchytky Distanční... 102 Řadové... 102 Oboustranné... 103 Jednostranné... 103

Více

Dílna, garáž, zahrada

Dílna, garáž, zahrada Dílna, garáž, zahrada Hobby kompresory Profi kompresory Stříkací pistole a příslušenství ke kompresorům Pneu sponkovačka, hřebíkovačka, utahovák, pistole, zvedáky Zvedák, lanové navijáky, paletový vozík

Více

Pokladna SVJ Dánská 1991-5

Pokladna SVJ Dánská 1991-5 Pokladna SVJ Dánská 1991-5 Výběr hotovosti v Kč 1 500,00 Kč rok 2000 1 dveřní zámek 30.říjen 2000 vchod 1992 7099727 139,00 Kč 1 361,00 Kč 2 vloţka FAB+klíče 3.listopad 2000 vchod 1992 7099980 361,00 Kč

Více

NOBO PERFORMANCE PLUS

NOBO PERFORMANCE PLUS SUPER CENA Otočná tabule NOBO Steel 150x120 cm Magnetická Bílá barva Rozměry tabule: 150 x 120cm Uzamykatelná kolečka pro maximální stabilitu Rychle uzamykatelné otáčení tabule Velký prostor pro odkládání

Více

Příloha č. 1. Soupis předmětu a počtu kusů dodávky. Kancelářské potřeby a tiskopisy. číslo položky

Příloha č. 1. Soupis předmětu a počtu kusů dodávky. Kancelářské potřeby a tiskopisy. číslo položky Příloha č. 1 Soupis předmětu a počtu kusů dodávky Kancelářské potřeby a tiskopisy číslo položky název položky balení 1 Aktovka s přihrádkami A4, 6 přihrádek, 33,0x24,0x2,7 cm ks 2 Archivační kontejner

Více

ISO TAK. Certifikát EU ETA 06/0170. Kotvení izolací plochých střech

ISO TAK. Certifikát EU ETA 06/0170. Kotvení izolací plochých střech Frodl GROUP Katalog ISO TAK Certifikát EU ETA 06/0170 Kotvení izolací plochých střech Systém ISO TAK Systém ISO-TAK se skládá ze dvou částí: - plastový teleskop nebo aluzinková podložka: - teleskop zajišťuje

Více

Boxy na nářadí Skříně na nářadí Velké skříně. Kvalitní ocelové plechy

Boxy na nářadí Skříně na nářadí Velké skříně. Kvalitní ocelové plechy Ergonomie UNIORU - ochrana vašich rukou Dílenské vybavení Vozíky na nářadí Pracovní stoly edny na nářadí oxy na nářadí Skříně na nářadí Velké skříně Inovativní design Souhrnné znalosti všech pracovních

Více