VELKOOBCHOD - MALOOBCHOD - ŽELEZÁØSTVÍ. katalog zboží

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VELKOOBCHOD - MALOOBCHOD - ŽELEZÁØSTVÍ. katalog zboží"

Transkript

1 VELKOOBCHOD - MALOOBCHOD - katalog zboží

2 VELKOOBCHOD - MALOOBCHOD - Sekery, kalaèe, kladiva, palice, palièky, klínky ELEKTRO Baterie 97 Páèidla, vytahovák 51 Baterky, svítilny Lopaty, krumpáè 1 Sekáèe 51 Halogeny 98 Vidle, kopáè, hrablo na mrvu, drtiè okopanin Hrábì, høebeny, kolíky Lopatky, motyky, kypøièe, sekeromotyka, rýèe, kolíky, spirály, nùžky, housenice, èesáèek, nùž Kosy, srpy, kroužky na kosu, kosištì, kososrpy, brousky, pouzdro, babka, naklepávaè na kosu Násady Hrabla na sníh, sekáèe na led Fiskars Vìdra, nabìraèka na moèùvku, hrnce, sklenice, víèka, plechovky, teplomìry, poklice, paøáky, hrnky, kruhadlo, konve, kropítka, srážkomìr, nádoby, pøepravky, sudy, kanystry, trychtýøe, èerpadla, postøikovaèe Pasti na myši Dojaèka, napajeèky, krmítka, podkladky a kroužky na slepice, cucáky, jesle, drtiè kostí, struhadlo na øepu, høbilka Vazáky na dobytek, teletníky, opasky Rohože, folie, sítì, Pe hadice + plachty, PE pytle, plachty s oky Øetìzy Úhelníky, pokosnice Pily, listy, rámy na pilky, klíny, vykružovaèe, poøíz, vosk na øemeny, pilové kotouèe, brusné papíry a plátna, disky, pilníky, rašple Hoblíky Dláta Ztužidla Mìøidla Sponkovaèky, sponky Nože, škrabky, nùžky Pistole, lisy, hadièky, spojky, olejnièka, pistole tavné, tyèinky Pavouci, popruhy, pasy s ráènou Svìráky, svìrky Kotouèe øezné, brusné, diamantové, lamelové, leštící Kartáèe ocelové, nástavce Závitová oèka a vratidla, závitníky a vratidla, vrtáky, sklíèidla a klièky Lana, motouzy Napínáky Brašny, dvojhøebièník, sekerník, opasek na náøadí Vodièe, navijáky Krabice Pásky Zásuvky, vidlice, vypínaèe Pojistky Zkoušeèky Trubice, žárovky Ostatní elektro DROGERIE Prací prostøedky Prostøedky na nádobí Úklidové prostøedky Prostøedky na WC Leštìnky Mycí prostøedky Krémy Alpa Osvìžovaèe Hadice, spony, vodní program, motex pásky Popelnice, schránka Kouøovina Štafle, žebøíky, schùdky Silon Ochranné pomùcky, hadry Elektrody, dráty Pletivo, sí svaøovaná, sloupky, vzpìry, krytky, dráty napínací, vázací, ostnaté, pøíchytky, napínaèe, svorky Zednické náøadí Stìrky Koleèka stavební, korby, koleèka náhradní, rudlíky, kárky Klíèe, sady klíèù, bity, mìrky Kleštì Hasáky Šroubováky Dùlkovaèe, prùbojníky, jehla rýsovací, vytahovaè šroubù Vložky stavební, zámky, zástrèe, zástrèky, závìsy, zarážky, skoby, petlice, obrtlíky, karabiny, háky, oèka, kliky, štítky, koule, baskules, rozlišovaèe klíèù, háèky, pøipínáèky Spojovací materiál Høebíky Závitové tyèe, hlazenky, klínkovina Nýty Odpuzovaèe, jedy Oleje Pøípravky pro zvíøata Prostøedky do automobilù, èistièe Hadry, prachovky, houby, drátìnky, ruèníky, utìrky Kartáèovnické zboží Rukavice Prostøedky pro stavebnictví Lepidla Hygienické potøeby Vìdra, koše Ostatní drogerie

3 Lopaty, krumpáè Lopata Al malá Lopata Al velká Lopata drenážní-komaxit Lopata Fe drenážní Lopata stájová-komaxit Lopata Fe stájová Lopata špièatá-komaxit Lopata Fe špièatá Lopata Fe malá Lopata Fe velká Lopata frankfurtská Lopata holsteinská 2055 Lopata UH Krumpáè 2,5 kg-dovoz Vidle, kopáè, hrablo na mrvu, drtiè okopanin Vidle 3-hroté kované Vidle 4-hroté kované

4 Vidle 3-hroté bavorské Vidle 4-hroté bavorské Vidle rycí 4-hroté Vidle rycí 4-hroté široké 1347 Vidle rycí kalené Vidle 9-hroté na brambory Vidle 8-hroté na štìrk 775 Kopáè 4-hrotý Hrablo na mrvu velké Hrablo na mrvu malé 523 Drtiè okopanin Hrábì, høebeny, kolíky Hrábì 6-hroté Hrábì 10-hroté Hrábì 12-hroté Hrábì 13-hroté Hrábì 14-hroté Hrábì 16-hroté Hrábì 6-hroté s násadou

5 1386 Hrábì drátové 4591 Hrábì lamelové 5640 Hrábì provzdušòovací 1114 Hrábì teleskopické 3853 Hrábì Vítìjeves-plast Hrábì švédské plast Hrábì døevo komplet Hrábì døevo UH komplet Høeben hrábì-døevo Høeben hrábì-uh Kolík døevo náhradní Kolík UH náhradní

6 Lopatky, motyky, kypøièe, sekeromotyka, rýèe, kolíky, spirály, nùžky, housenice, èesáèek, nùž Lopatka sázecí široká døevo Lopatka sázecí úzká døevo Lopatka sázecí široká celokovová Lopatka sázecí úzká celokovová 3459 Motyka 003/250 rovná+dvojzub 3460 Motyka 005/250 srdce+dvojzub 3463 Motyka 108/550 rovná Motyka 103/1000 rovná+dvojzub 3462 Motyka 105/1000 srdce+dvojzub Motyka 204/1200 srdce Motyka 205/1200 srdce Motyka 207/1200 šíøe 80 mm Motyka 208/1200 rovná-úzká

7 2569 Motyka 568 g kovaná-srdce+dvojzub 2568 Motyka 768 g úzká kovaná Motyka kovaná 300 g GARDEX Motyka kovaná 390 g GARDEX Motyka kovaná 630 g GARDEX Motyka kovaná 680 g GARDEX Kypøiè 013/250 pìtiprst Kypøiè 014/250 trojzub 3458 Kypøiè 106/1000 trojzub Sekeromotyka 2572 Rýè odvodòovací Rýè rovný Rýè špièatý Rýè špièatý kovaný Kolík sázecí-plastový+døevìný s kovovým hrotem

8 2422 Spirála-rajèata ZN 180 cm 2173 Nùžky na vìtve 4165 Nùžky na živý plot Nùžky na živý plot teleskopické 4377 Nùžky školkaøské 2204 ROSTEX Nùžky YATO-tráva 330 mm/3 polohy 5549 Nùžky zahradnické 2210 ROSTEX Nùžky zahradnické 2226 ROSTEX Nùžky zahradnické 4525 KDS Nùžky zahradnické 4530 KDS

9 1113 Nùžky zahradnické teflon Housenice Housenice+tyè 240 cm 5717 Tyè teleskop. PROFI cm 1402 Èesáèek na ovoce 4072 Nùž štìpaøský 7 Kosy, srpy, kroužky na kosu, kosištì, kososrpy, brousky, pouzdro, babka, naklepávaè na kosu Kosa rakouská 70 cm Kosa ruská 50 cm Kosa ruská 60 cm Kosa EURO 60 cm Kosa ruská 70 cm Kosa ruská 80 cm E Srp L E Srp P Kroužek na kosu FE Kroužek na kosu ZN

10 2625 Kosištì èeské 130 Kosištì dvouruèkové 3626 Kosištì jednoruèní 4702 Kosištì kovové Kososrp Kososrp 13/270 mm Brousek 8951 NAREX-oboustranný Brousek na kosu 200 mm Brousek na kosu NAREX jemný Brousek na kosu NAREX hrubý Brousek kamenný Pouzdro na brousek Babka naklepávací ètyøhranná Naklepávaè kos s pružinou

11 Násady Násada lopata 130 cm-prohnutá Násada lopata rovná Násada vidle 140 cm Násada podáv. vidle Násada hrábì 150 cm Násada hrábì 160 cm Násada hrábì 170 cm Násada hrábì 180 cm Násada hrábì 200 cm Násada nabìraèka 150 cm Násada koštì 140 cm Násada koštì 150 cm Násada koštì 160 cm Násada koštì 170 cm 4662 Násada hrábì konus 150 cm Násada s rozporkou Násada kladivo 26 cm/100 g-lak. Násada kladivo 28 cm/200 g-lak. Násada kladivo 30 cm/300 g-lak. Násada kladivo 31 cm/400 g-lak. Násada kladivo 32 cm/500 g-lak. Násada kladivo 33 cm/600 g-lak. Násada kladivo 35 cm/800 g-lak. Násada kladivo 36 cm/1000 g-lak. Násada kladivo 38 cm/1500 g-lak. Násada kladivo 40 cm/2000 g-lak. Násada na zednické kladivo 30 cm

12 1704 Násada na zednické kladivo Hauco Násada palice 26 cm lak. Násada palice 28 cm lak. Násada palice 30 cm lak Násada palice 50 cm nelek. Násada palice 60 cm nelak. Násada palice 80 cm nelak. Násada palice 90 cm nelak. Násada palice 105 cm nelak Násada sekera 30 cm nelak. Násada sekera 35 cm nelak. Násada sekera 40 cm nelak. Násada sekera 45 cm nelak. Násada sekera 50 cm nelak. Násada sekera 60 cm nelak. Násada sekera 70 cm nelak. Násada sekera 80 cm nelak. Násada sekera 90 cm nelak Násada sekera 36 cm lak. Násada sekera 45 cm lak. Násada sekera 90 cm lak. Násada sekera 80 cm lak Násada sekeromotyka Násada rýè T 95 cm Násada rýè PH rukoje Ruèka k násadì UH Násada krumpáè 95 cm

13 Násada motyèka konus 50 cm Násada motyèka konus 100 cm 115 Násada motyka 120 cm Násada pilník 80 mm Násada pilník 100 mm Násada pilník 120 mm Násada pilník 140 mm Hrabla na sníh, sekáèe na led 1652 Hrablo na sníh Al prohnuté - 49 cm Hrablo PVC 40 cm Snìžka s násadou Hrablo PVC 49 cm Pradìd s násadou 6421 Hrablo PVC 44 cm Gerlach s AL lištou a násadou Hrablo PVC 47 cm Standard èerné s násadou Hrablo PVC 40 cm PLASTIA èerné s násadou Hrablo PVC 50 cm PLASTIA èerné s násadou Sekáè na led malý Sekáè na led støední Sekáè na led velký Sekáè na led s násadou

14 Fiskars 5667 F Sekera tábornická F Sekera g truhláøská F Sekera uni 1250 g F Sekera uni 1470g F Sekera štípací 1070 g F Sekera štípací 1400 g F Sekera štípací 1500 g F Sekera štípací 2550 g 5128 F Nùžky zahradnické jednoèepel 5151 F Nùžky zahradnické dvouèepel F Nùžky zahradnické dvouèepel 5660 F Nùžky zahradnické otáèecí F Nùžky uni pákové M F Nùžky F Nùžky F Nùžky uni 158 cm-housenice, øetìzový pøevod F Nùžky uni na tyèi-housenice, øetìzový pøevod

15 5643 F Nùžky na živ.plot F Pila zahr. výsuvná F Rýè Fiskars špièatý F Rýè Fiskars rovný 4588 F hrabì na listí F hrabì uni s podložkou F násada k hrabím F ostøiè HANDY Vìdra, nabìraèka na moèùvku, hrnce, sklenice, víèka, plechovky, teplomìry, poklice, paøáky, hrnky, kruhadlo, konve, kropítka, srážkomìr, nádoby, pøepravky, sudy, kanystry, trychtýøe, èerpadla, postøikovaèe Vìdro 7 l ZN Vìdro 10 l ZN Vìdro 12 l ZN Vìdro 15 l ZN

16 3989 Vìdro 28 cm smalt Vìdro V 28 ZN Vìdro V 30 ZN Vìdro V 32 ZN 1483 Nabìraèka na moèùvku Hrnec 15 l ZN Hrnec 20 l ZN Hrnec 30 l ZN Hrnec zavaøovací 20l Kovo bez pouzdra Hrnec zavaøovací 30l Kovo bez pouzdra Hrnec zavaøovací 20 l ZN Hrnec zavaøovací 30 l ZN Sklenice OMNIA 370 ml Sklenice OMNIA 720 ml Víèko omnia 68 Víèko omnia 83 Plechovka+víko 1 kg-hladká Víèko k plechovce 1kg

17 Teplomìr krátký bez pouzdra Teplomìr dlouhý bez pouzdra 6009 Pouzdro na zavaø. teplomìr Poklice 15 l Poklice 20 l Paøák 15 l ZN Paøák 20 l ZN Paøák 30 l ZN Paøák 60 l ZN Paøák 80 l ZN Paøák 120 l ZN Paøák 180 l ZN Paøák smalt 65 l Hrnek 0,75 l pocínovaný Hrnek 1,25 l pocínovaný Hrnek 1,5 l pocínovaný Hrnek 2,5 l pocínovaný Kruhadlo na zelí 60 cm 3 nože Kruhadlo na zelí 70 cm 3 nože Konev 2,5 l PVC Konev 3 l PVC Konev 5 l PVC Konev 10 l PVC Konev 5 l ZN Konev 9 l ZN

18 Rùžice na konev ZN Kropítko 5 l Kropítko 10 l Kropítko PVC na konev ZN 2344 Srážkomìr zahradní 1533 Víko k nádobì 60l 1532 Nádoba 60 l 3949 Pøepravka na OZ 15 kg Sud 200 l ZN s víkem Sud PVC 120 l Sud PVC 220 l Barel 50 l s uzávìrem 200 mm Kanystr 10 l s kohoutem Kanystr na vodu 10 l

19 Kanystr PHM 5 l Kanystr PHM 10 l Kanystr PHM 10 l 699 Trychtýø dvoudílný 1682 Trychtýø plast Nálevka ke kanystru kovová 1958 Nálevka ohebná ke kanystru Tìsnìní ke kanystru 3606 Èerpadlo na vodu ruèní Èerpadlo na vrtaèku Èerpadlo sudové velké Postøikovaè 0,5 l

20 Postøikovaè ROSA 1,5 l Postøikovaè ROSA 2,0 l Postøikovaè BELLA 5 l Postøikovaè BELLA 8 l Postøikovaè FARM. 10 l Postøikovaè FARM. 12 l Postøikovaè FARM. 15 l Pasti na myši 2806 Past krtek trubka Past krysa døevo Past krysa mosaz 1481 Past myš domeèek Past myš døevo Past myš mosaz Past myš PH Reproplast

21 Dojaèka, napajeèky, krmítka, podkladky a kroužky na slepice, cucáky, jesle, drtiè kostí, struhadlo na øepu, høbilka 2404 Dojaèka kulatá 4 l 1151 Napajeèka vìdrová 12l 769 Napajeèka lahev 3 l Krmítko pro kuøe 50 cm Krmítko pro kuøe 100 cm Krmítko pro slepici støednì hluboké 50 cm Krmítko pro slepici støednì hluboké 100 cm Krmítko pro slepici hluboké 50 cm Krmítko pro slepici hluboké 100 cm Podkladek vejce/2 Kroužek slepice 14 mm Kroužek slepice 16 mm Cucák šedý M2 Cucák na láhve Cucák s ventilkem

22 2596 Jesle na seno pro králíky 2360 Drtiè kostí Struhadlo na øepu Plech náhradní na øepu 3153 Høbilka Vazáky na dobytek, teletníky, opasky Vazák jednoduchý 4 Vazák jednoduchý 5 Vazák jednoduchý 6 Vazák jednoduchý 7 Vazák dvojitý 6 Vazák dvojitý Vazák juta 2 m Vazák juta 2,5 m Vazák juta 3 m Vazák juta 4 m Pavuzník-opra 6 m Pavuzník-opra 8 m Pavuzník-opra 10 m Pavuzník-opra 12 m Pavuzník-opra 15 m Pavuzník juta 6 m Pavuzník juta 8 m Pavuzník juta 10 m Pavuzník juta 12 m Pavuzník juta 15 m

23 Pavuzník-lano 30 m-pp Pavuzník-lano 50 m-pp Teletník bavlna 2 m Teletník bavlna 3 m Teletník tøídílný PAD 1621 Opasek na dojnice 4544 Opasek na tele Rohože, folie, sítì, Pe hadice + plachty, PE pytle, plachty s oky Rohož møíž. 30x50 cm Rohož møíž. 35x60 cm Rohož møíž. 55x95 cm Rohož møíž. 60x120 cm Folie bílá 1,6x 5 netkaná Folie bílá 1,6x10 netkaná Folie èerná 1,6x 5 netkaná Fólie èerná 1,6x10 netkaná Sí 150x50 m zelená - plast Sí lis 100/50 m bílá - plast Sí sklovlákno 1x30 bílá Sí sklovlákno 1x30 šedá m m

24 Sí proti ptákùm/10 m Sí proti ptákùm/20 m PE hadice 1000x0,09 èirá - rukáv PE hadice 1200x0,09 èirá - rukáv PE plachta 5x6x0,1 PE plachta 5x12 èirá PE plachta 5x20 èirá PE pytel 700x1100x0,15 èirý PE pytel 680x1200x0,1 èirý 5590 PE pytel na su 600x1200x0, Folie kašírovaná 10 m/1,15 Folie kašírovaná 10 m/1,50 Folie kašírovaná 20 m/1,15 Folie kašírovaná 20 m/1,50 Folie kašírovaná 100 m/1,15 Folie kašírovaná 100 m/1,50 m m 993 Fólie strech 23mi/2,3 kg 50 cm Plachta mikro 4x5 m Plachta mikro 4x12,5 m Plachta 2x3-80 g Plachta 3x4-80 g Plachta 3x5-80 g Plachta 4x5-80 g Plachta 4x6-80 g Plachta 5x8-80 g Plachta 6x10-80 g Plachta 8x12-80 g Plachta 10x15-80 g

25 Øetìzy Øetìz cívka 3,0 dl.èl. ZN/60 Øetìz cívka 3,0 kr.èl. ZN/60 Øetìz cívka 3,5 dl.èl. ZN/30 Øetìz cívka 3,5 kr.èl. ZN/30 Øetìz cívka 4,0 dl.èl. ZN/30 Øetìz cívka 4,0 kr.èl. ZN/30 Øetìz cívka 5,0 dl.èl. ZN/30 Øetìz cívka 5,0 kr.èl. ZN/30 Øetìz uzl. 1,8 ZN cívka/60 Øetìz uzl. 2,2 ZN cívka/60 m Øetìz dl.èl. 4 Øetìz dl.èl. 5 Øetìz dl.èl. 6 Øetìz dl.èl. 8 Øetìz dl.èl. 10 Øetìz kr.èl. 4 Øetìz kr.èl. 5 Øetìz kr.èl. 6 Øetìz kr.èl. 8 Øetìz kr.èl. 10 Øetìz kroucený 10 kg Øetìz uzlík 1,8 Øetìz uzlík 2,0 Øetìz uzlík 2,2 kg Hadice, spony, vodní program, motex pásky Hadice 1/2"ESPIRGARDEN 12,5/17 Hadice 3/4"ESPIRGARDEN 19/26 Hadice 1" ESPIRGARDEN 25/32 Hadice acetylen 8/15 50 m Hadice acetylen 10/17 50m Hadice kyslík 6,3/13,3 50 m Hadice kyslík 10/17 50m m m m

26 3216 Hadice TWIN 6,3/15,1+8/15 kyslík+acetylen m Hadice propl. 5/16" 8/13 50 m Hadice propl. 3/8" 10/14,5 50 m Hadice propl. 1/2" 12,5/17 50 m Hadice propl. 5/8" 16/22 35 m Hadice propl. 3/4" 19/26 50 m Hadice propl. 1" 25/32 30 m Hadice propl. 1 1/4" 32/40 25 m m 868 Hadice pro stavebnictví 10/14 èervená-pro vodováhy kg Spona hadicová 8-12 Spona hadicová Spona hadicová Spona hadicová Spona hadicová Spona hadicová Spona hadicová Spona hadicová Spona hadicová Ventil zahradní 1/2" Ventil zahradní 3/4" Spojka had. 1/2" ROSA Spojka had. 3/4" ROSA Rychlosp. had. 1/2" ROSA Rychlosp. had. 3/4" ROSA Rychlosp. had. 1/2"STOP ROSA Rychlosp. had. 3/4"STOP ROSA Spojka had. 1/2" SIROFLEX Spojka had. 3/4" SIROFLEX Rychlosp. had. 1/2" SIROFLEX Rychlosp. had. 3/4" SIROFLEX Rychlosp. had. 1/2"STOP SIROFLEX Rychlosp. had. 3/4"STOP SIROFLEX Spojka 1/2" s niplem SIROFLEX

27 2307 Držák na hadice závìsný 4899 Spojka had. 1"-1"-kovová Spojka kov 1/2"na kohoutek Spojka kov 1"na kohoutek Redukce kov 1/2"-3/4" Redukce kov 3/4"-1" Redukce kov 1/2"-1" 3703 Kropítko s èepem rychlospojky Rozstøikovaè na hadici 2305 Rozstøikovaè na rychlospojku Rozstøikovaè ROSA na rychlospojku Zavlažovaè impuls PROFI Zavlažovaè konvicový s ventilem

28 2308 Pistole 8 poloh 3801 Pistole ROSA 7 poloh-kovová Koncovka 1/2" kohout-nipl Koncovka 3/4" kohout-nipl 2302 Spojka had.½"k rychlospojce-dvojnipl Motex sada 5 mm Motex sada 9 mm sad 26 Popelnice, schránka 609 Popelnice 110 l ZN Popelnice 120 l èerná plast Popelnice 120 l èervená plast Popelnice 120 l hnìdá plast Popelnice 120 l modrá plast Popelnice 120 l zelená plast Popelnice 120 l žlutá plast Popelnice 240 l èerná plast Popelnice 240 l èervená plast Popelnice 240 l hnìdá plast Popelnice 240 l modrá plast Popelnice 240 l zelená plast Popelnice 240 l žlutá plast

29 Rámeèek na popelnici 120 l Rámeèek na popelnici 240 l 2274 Stojan na odpadky 120 l ZN 3610 Schránka poštovní /støecha/ Kouøovina Roura kouøová 100 Roura kouøová 105 Roura kouøová 112 Roura kouøová 118 Roura kouøová 120 Roura kouøová 125 Roura kouøová 130 Roura kouøová 132 Roura kouøová 145 Roura kouøová 152 Roura kouøová Koleno kouøové 100 Koleno kouøové 105 Koleno kouøové 112 Koleno kouøové 118 Koleno kouøové 120 Koleno kouøové 125 Koleno kouøové 130 Koleno kouøové 132 Koleno kouøové 145 Koleno kouøové 152 Koleno kouøové 160

30 Rùžice kouøová 112 Cu Rùžice kouøová 118 Cu Rùžice kouøová 120 Cu Rùžice kouøová 125 Cu Rùžice kouøová 132 Cu Rùžice kouøová 145 Cu Rùžice kouøová 152 Cu Rùžice kouøová 160 Cu Zdìø kouøová 100 Zdìø kouøová 112 Zdìø kouøová 118 Zdìø kouøová 120 Zdìø kouøová 125 Zdìø kouøová 130 Zdìø kouøová 132 Zdìø kouøová 145 Zdìø kouøová 152 Zdìø kouøová 160 Víèko 112 kouøové Cu Víèko 118 kouøové Cu Víèko 120 kouøové Cu Víèko 125 kouøové Cu Víèko 130 kouøové Cu Víèko 132 kouøové Cu Víèko 145 kouøové Cu Víèko 152 kouøové Cu Víèko 160 kouøové Cu Uhlák hranatý násypný lakovaný Uhlák kulatý ZN Uhlák šikmý kulatý ZN Lopatka na uhlí

31 1960 Rùžice komínová nastavitelná 5453 Rùžice komínová se závažím/m Rùžice komínová se závažím Gajo mm Gajo 132 mm Štafle, žebøíky, schùdky Štafle 4 Štafle 5 Štafle 6 Štafle 7 Štafle 8 Štafle 9 Štafle Žebøíky hliníkové ALVE v provedení EUROSTYL nebo FORTE: jednoduché -200cm, 256cm, 284cm, 313cm, 398cm, 512cm dvoudílné: univerzální s úpravou na schody výsuvné výsuvné s lanem trojdílné: univerzální s úpravou na schody schùdky AL 3 schùdky AL 4 schùdky AL 5 schùdky AL 6 schùdky AL 7 schùdky AL 8

32 Silon Silon 20 Silon 25 Silon 30 Silon 35 Silon 40 Silon 45 Silon 50 Silon 60 Silon 70 Silon 80 Silon 90 Silon 100 Silon 110 Silon 120 Silon 130 Silon 140 Silon 150 Silon 160 Silon 170 Silon 180 Silon 200 Silon 240 Silon 250 Silon 300 kg Silon deska kg Ochranné pomùcky, hadry Respirátor-rouška Respirátor FFP1S Zátky do uší MAX 1 pár

33 5588 Chránièe sluchu 4581 Vesta s reflexními pásky 1108 Rukavice semiš 151 pár 1109 Rukavice koženka 272 pár 4969 Rukavice 158-semiš, prošitá dlaò pár Rukavice 275 kùže-textil, prošitá dlaò pár 3211 Rukavice semiš 205 pár Rukavice zimní 310 Rukavice latex Rukavice MEDICAL/100, jednorázové pár pár bal

34 3592 Rukavice nylon pár 6160 Rukavice PVC 40 cm pár 4857 Rukavice bavlna bìlená pár 1270 Rukavice terèík bavlna pár Rukavice sváøeèské èerné Rukavice sváøeèské šedé 2515 pár Kukla sváøeèská 1862 Køíž náhradní do kukly Sklo èiré do kukly Sklo tmavé è. 8 Sklo tmavé è. 9 Sklo tmavé è. 10 Sklo tmavé è. 11 Sklo tmavé è. 12 Sklo tmavé è. 13 Sklo tmavé è. 14 Brýle sváøeèské

35 3903 Brýle èiré nožky+zorník 2501 Brýle ochranné Štít 22 cm SP28 Štít 33 cm SP29 9 Hadry èistící 10 kg 1212 Hadry 10 kg bílé 33 Elektrody, dráty El.EB 121 2,0/10,50 El.EB 121 2,5/12,60 El.EB 121 3,2/19,50 El.EB 121 4,0/18,60 El.EB 121 5,0/19,50 El.EB 123 2,0/10,50 El.EB 123 2,5/12,60 El.EB 123 3,2/19,50 El.ER 113 2,0/12,60 El.ER 113 2,5/15,00 El.ER 113 3,2/14,40 El.ER 117 2,0/12,90 El.ER 117 2,5/15,00 El.ER 117 3,2/15,90 kg

36 Drát G 102 2,0/10 Drát G 102 2,5/11 Drát G 102 3,2/11 Drát G 102 4,0/11 Drát G 104 2,0/10 Drát G 104 2,5/11 Drát G 104 3,2/11 Drát G 104 4,0/11 Drát G 104 5,0/11 kg Autrod ,8/15 Autrod ,0/18 Autrod ,2/18 Autrod ,6/5 Autrod ,8/5 Autrod /15 Autrod ,0/18 Autrod ,2/18 kg Drát mosaz 2,0 Drát mosaz 2,5 Drát mosaz 3,15 kg Cín 60% tyè kg Držák elektrod 200 A Držák elektrod 260 A Držák elektrod 300 A Držák elektrod 350 A Držák elektrod 400 A Svìrka zemnící 160 A Svìrka zemnící 315 A Drát cívka 0,35 ZN/120 m Drát cívka 0,60 ZN/35 m Drát cívka 0,70 ZN/40 m Drát cívka 0,90 ZN/33 m Drát cívka 1,00 ZN/35 m

37 3002 Drátek ovazovací PH/30 m 5615 Drát kvìtinový FE na døívku Drát FE 0,5 Drát FE 0,8 Drát FE 1,0 Drát FE 1,25 Drát FE 1,4 Drát FE 1,6 Drát FE 1,8 Drát FE 2,0 Drát FE 2,24 Drát FE 2,5 Drát FE 2,8 Drát FE 3,15 Drát FE 4,0 Drát ZN 0,8 Drát ZN 1,0 Drát ZN 1,25 Drát ZN 1,6 Drát ZN 1,9 Drát ZN 1,8 Drát ZN 2,0 Drát ZN 2,15 Drát ZN 2,20 Drát ZN 2,24 Drát ZN 2,5 Drát ZN 2,8 Drát ZN 3,15 Pletivo, sí svaøovaná, sloupky, vzpìry, krytky, dráty napínací, vázací, ostnaté, pøíchytky, napínaèe, svorky Pletivo ZN 100 s ND Pletivo ZN 125 s ND Pletivo ZN 150 s ND Pletivo ZN 160 s ND Pletivo ZN 180 s ND Pletivo ZN 200 s ND 35

38 Pletivo PVC 100 s ND Pletivo PVC 125 s ND Pletivo PVC 150 s ND Pletivo PVC 160 s ND Pletivo PVC 180 s ND Pletivo PVC 200 s ND m Pletivo ZN 1000x13/50 Pletivo ZN 1000x16/50 Pletivo ZN 1000x20/50 Pletivo ZN 1000x25/50 Pletivo PVC 1000x13/25 Pletivo PVC 1000x16/25 Pletivo PVC 1000x20/25 Pletivo PVC 1000x25/25 m Pletivo luxursus 40/25 Pletivo luxursus 65/25 Pletivo luxursus 90/25 m Pletivo obora 100 Pletivo obora 115 Pletivo obora 125 Pletivo obora 150 Pletivo obora 160 Pletivo obora 200 Pletivo rabicové FE Pletivo rám 1,00x2 Pletivo rám 1,20x2 Pletivo rám 1,25x2 Pletivo rám 1,50x2 m m

39 Sí svaø. ZN 10x10/100/25/0,8 Sí svaø. ZN 12x12/100/25/0,8 Sí svaø. ZN 13x13/100/25/0,8 Sí svaø. ZN 16x16/100/25/1,2 Sí svaø. ZN 19x19/100/25/1,4 Sí svaø. ZN 25x25/100/25/1, Sloupek FE 1700 Sloupek FE 2000 Sloupek FE 2300 Sloupek FE 2500 Sloupek FE Vzpìra Fe 1700 Vzpìra Fe 2000 Vzpìra Fe Sloupek PVC 225/38/2.0 Sloupek PVC 250/38/2.0 Sloupek PVC 200/48/2.0 Sloupek PVC 210/48/2.0 Sloupek PVC 230/48/2.0 Sloupek PVC 240/48/2.0 Sloupek PVC 250/48/2.0 Sloupek PVC 260/48/ Vzpìra PVC 200/38/2.0 Vzpìra PVC 250/38/ Krytka sloupku 38x35 PVC èerná Krytka sloupku 5/4" PH Krytka sloupku 6/4" PH Krytka sloupku PH s pérem Krytka sloupku FE pr. 66 mm Krytka sloupku ZN pr. 66 mm Drát napínací ZN 27 m Drát napínací ZN 52 m Drát napínací ZN 78 m

40 Drát napínací PVC 27 m Drát napínací PVC 52 m Drát napínací PVC 78 m 5963 Drát vázací ZN 50 m/1, Drát vázací PVC 30 m Drát ostnatý ZN 100 m Drát ostnatý ZN 50 m Drát ostnatý PVC 100 m Drát ostnatý PVC 200 m Pøíchytka drátu šroubovací-zelená Pøíchytka drátu zatloukací-zelená Napínaè drátu PVC-zelený Napínaè drátu PVC-hnìdý Napínaè drátu ZN 3590 Svorka ROCAFIX PVC Zednické náøadí E Nabìraèka s R 165 mm E Naberaèka s R 185 mm E Nabìraèka s R 210 mm E Nabìraèka s tulejí 210 mm E Nabìraèka s tulejí 235 mm E Nabìraèka s tulejí 210x110 mm-delší tulej E Nabìraèka s tulejí 235x110 mm-delší tulej

41 1190 Nabìraèka plastová E Olovnice 150 g E Olovnice 300 g E Olovnice 500 g E Spárovaèka jednostranná 10 mm E Spárovaèka jednostranná 12 mm E Spárovaèka jednostranná 15 mm E Spárovaèka jednostranná 18 mm E Spárovaèka jednostranná 20 mm E Spárovaèka oboustranná 10/12 mm E Spárovaèka oboustranná 10/15 mm E Spárovaèka oboustranná 10/18 mm E Spárovaèka oboustranná 15/20 mm E Lžíce zednická 160 mm E Lžíce zednická 180 mm E Lžíce zednická 200 mm E Lžíce rohová 140x70/ Hrablo na maltu E Hladítko pls tmavá 10 mm E Hladítko pls bílá 8 mm E Hladítko houba 130/5 10 mm E Hladítko houba 125/6 20 mm E Hladítko houba 130/6 20 mm E Hladítko houba 131/6 20 mm E Hladítko mikropryž

42 1239 E Hladítko mirelon 250x130x E Hladítko molitan 2495 E Hladítko rubben 20 mm 2575 E Hladítko s moøskou houbou 5915 E Hladítko vymývací 130/ E Hladítko nerez rovné 526/2 E Hladítko nerez rovné 200/ Hladítko nerez PROTEC rovné E Hladítko nerez 6 Z 130x280 mm E Hladítko nerez 8 Z 130x280 mm E Hladítko nerez 10 Z 130x280 mm E Hladítko plast 180x400 mm E Hladítko brusné dìrovaný plech

43 E Hladítko polyuretan 140x280 mm E Hladítko polyuretan 180x320 mm E Hladítko polyuretan 200x360 mm E Hladítko polyuretan 220x420 mm E Hladítko polyuretan 280x500 mm E Hladítko polystyren 270x130 mm E Hladítko polystyren 315x160 mm E Hladítko polystyren 480x130 mm 463 E Hladítko tvarovací 290x150 mm Hladítko døevo 400x140 mm Hladítko døevo 500x140 mm 2120 Møížka brusná 280x93/120 mm E Škrabák bøizolit 140x220 mm 3384 Škrabák bøizolit Protec 220x120 mm E Škrabák omítka 220x140 mm E Škrabák omítka 450x90 mm E Škrabák ytong 95x450 mm E Stìrka nerez 320 mm E Stìrka nerez 500 mm

44 1454 E Stìrka pryž 180 mm E Filc bílý 130x250 mm náhradní E Filc tmavý samolepící 130x250 mm náhradní E Filc tmavý 130x250 mm náhradní E Houba 130x250/10 mm náhradní E Houba 130x250/20 mm náhradní 1688 E Mikropryž 130x250 mm náhradní 1689 E Mirelon 130x250 mm náhradní E Molitan 130x250 mm náhradní Filc tmavý 1000x1000 mm tabule Filc bílý 1000x1000 mm tabule E Miska gumová 100x130 mm Skoba fasádní FE Skoba fasádní FE kulatá Skoba fasádní ZN Køížek spárovací 2 mm/200 Køížek spárovací 2,5 mm/150 Køížek spárovací 3 mm/150 Køížek spárovací 4 mm/100

45 Síto zednické 2 Síto zednické 3 Síto zednické Tužka tesaøská 18 cm Tužka tesaøská dvoubarevná Šòùra ALU+barva Šòùra plast+barva 1062 Barva prášek 115 g-èervená, modrá 5628 Šòùra lajnovací kov/30 m-stanley Šòùra zednická 1x50 m èervená Šòùra zednická 1,7x50 m èervená Šòùra zednická 2x50 m èervená Šòùra zednická 15 m 5190 Køída bílá Omítaèka ruèní Kladka litá 40 mm Kladka litá 50 mm Kladka litá 60 mm Kladka litá 80 mm Kladka litá 90 mm Kladka litá 100 mm Kladka litá 120 mm

46 2539 Kladka s hákem 500/A Míchaè spirálový 8x50 cm Míchaè spirálový 10x60 cm Míchaè vrtulový 8x50 cm Míchaè vrtulový 10x60 cm Míchaè barev 10x60 cm 1237 E Míchadlo Tìsnìní 9x3 mm/20 m bílá Spirála na odpad 3 m Spirála na odpad 5 m 5451 Spirála na odpad 10/12 mm Vodováha Libelle 30 cm Vodováha Libelle 40 cm Vodováha Libelle 50 cm Vodováha Libelle 60 cm Vodováha Libelle 80 cm Vodováha Libelle 100 cm Vodováha Libelle 120 cm Vodováha Libelle 150 cm Vodováha Libelle 180 cm Vodováha Libelle 200 cm

47 Vodováha hadicová plast Vodováha hadicová sklo Vodováha Libelle 40/magnetická Vodováha Libelle 50/magnetická Vodováha Libelle 60/magnetická Vodováha Libelle 80/magnetická Vodováha Libelle100/magnetická Vodováha Libelle200/magnetická La 150 cm bez libel La 200 cm bez libel La 250 cm bez libel La 300 cm bez libel La 150 cm s libelami La 200 cm s libelami La 250 cm s libelami La 300 cm s libelami La 150 cm trapézová La 180 cm trapézová La 200 cm trapézová Vìdro zednické 5 l UH Vìdro zednické 10 l UH Vìdro zednické 12 l UH Vìdro zednické 20 l UH Maltovník kulatý 45 l Maltovník kulatý 65 l Maltovník kulatý 90 l Maltovník kulatý 750 l Maltovník obdélníkový 65 l Maltovník obdélníkový 90 l Podstavec lešenáøský 120 cm Podstavec lešenáøský skládací 120 cm Prohazovaèka 10 Prohazovaèka 15 Prohazovaèka 20

48 Stìrky Stìrka York 30 mm Stìrka York 40 mm Stìrka York 50 mm Stìrka York 60 mm Stìrka York 70 mm Stìrka York 80 mm Stìrka York 90 mm Stìrka York 100 mm Stìrka York 110 mm Stìrka York 120 mm Stìrka York 140 mm 3234 Stìrka tmelaøská/4 46 Koleèka stavební, korby, koleèka náhradní, rudlíky, kárky, Koleèko KS 60 BN Koleèko KS 60 BP Koleèko KS 80 BN Koleèko KS 80 BP Koleèko KH 150 BP Koleèko KS 80 ZN BN Koleèko KS 80 ZN BP Koleèko náhradní BN - prùmìr høídele 12 mm Koleèko náhradní BP - prùmìr høídele 12 mm Kolo pryž 250 kg s ložiskem - prùmìr høídele 20 mm Korba 60 l Korba 60 l - J Korba 80 l Korba 150 l Korba 60 l ZN Korba 80 l ZN Korba 85 l ZN

Ceník Fiskars zahrada 2009 OBSAH NOVÉ VÝROBKY 2009... 1 NÙŽKY ZAHRADNÍ PØEVODOVÉ & POWERSTEP TM... 2 NÙŽKY ZAHRADNÍ PROFI... 2 NÙŽKY S PÁKOVÝM PØEVODEM... 2 NÙŽKY S CHRÁNIÈEM PRSTÙ... 2 NÙŽKY ZAHRADNÍ...

Více

DROGÉRIA CENA BEZ DPH STRANA TYP NÁZOV POPIS

DROGÉRIA CENA BEZ DPH STRANA TYP NÁZOV POPIS DROGÉRIA STRANA TYP NÁZOV POPIS CENA BEZ DPH 251 B2034 ISOFA MAX GEL gelová mycí pasta na ruce, 450g 1,26 251 B2035 ISONA ECO mycí pasta na ruce, 500g 0,65 251 B3094 SAVO PROFI tekutá pasta na znečištěné

Více

SOUTOK - Stavebniny s.r.o. IČO: 62958402 účetní rok 2011

SOUTOK - Stavebniny s.r.o. IČO: 62958402 účetní rok 2011 BW sponkovačky, sponky...zboží skladem BW kotouč diamantový PIRANHA 230mm ks 1 295,00 1 554,00 BW kotouč diamantový profi Astra 230mm ks 2 159,00 2 590,80 BW kotouč diamantový profi Blue Wings modrý 230mm

Více

MÝDLA. 0918100004 Mýdlo pevné dětské 80 g ks 35 7,10 Kč 20% 0918100010 Mýdlo tekuté FAX 500 ml ks 12 28,60 Kč 20%

MÝDLA. 0918100004 Mýdlo pevné dětské 80 g ks 35 7,10 Kč 20% 0918100010 Mýdlo tekuté FAX 500 ml ks 12 28,60 Kč 20% MÝDLA bez 0918100004 Mýdlo pevné dětské 80 g ks 35 7,10 Kč 20% 0918100010 Mýdlo tekuté FAX 500 ml ks 12 28,60 Kč 20% 0918100013 Mýdlo pevné Palmolive 100 g ks 72 9,10 Kč 20% 0918100018 Mýdlo tekuté Amadeus

Více

8 RUČNÍ NÁŘADÍ. / gola sady. GS 102 ¼ Spline ořechy 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 Spline ořechy prodl. 6 8 10 12 13. Univerzální Kardan T redukce

8 RUČNÍ NÁŘADÍ. / gola sady. GS 102 ¼ Spline ořechy 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 Spline ořechy prodl. 6 8 10 12 13. Univerzální Kardan T redukce RUČNÍ NÁŘADÍ GS102 102 dílná gola sada 591715450362 GS 102 ¼ Spline ořechy 4 4,5 5 5,5 6 7 9 10 11 12 13 Spline ořechy prodl. 6 10 12 13 Univerzální Kardan T redukce Nástavce 75 100 Šroubovák / nástavec

Více

Ceník produktů ke katalogu HP, ZN, OP

Ceník produktů ke katalogu HP, ZN, OP Kód produktu 1.HP - Lopaty, rýče* T105390 dvojstranný bn 2,5kg 103,00 H5256 kovaný 2,5 kg 2 ostří 144,00 H5252 Krumpáč kovaný s násadou 2,5 kg 195,00 H5400 Lopata Al malá 260x290mm 66,00 H040353 Lopata

Více

Nabídka příslušenství DOLMAR

Nabídka příslušenství DOLMAR Oleje Dolmar Lišty Dolmar Řetězy Dolmar Přípravky na řetězy a broušení Příslušenství rozbrušovacích pil Vyžínací nástroje a příslušenství Příslušenství k sekačkám a traktorům Příslušenství k traktorům

Více

Vybavení, nástroje a nářadí Třetí část veřejné zakázky

Vybavení, nástroje a nářadí Třetí část veřejné zakázky 1 Vybavení, nástroje a nářadí Třetí část veřejné zakázky Projekt: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0006 1) dláto

Více

KABELY A PØÍSLUŠENSTVÍ

KABELY A PØÍSLUŠENSTVÍ KABELY A PØÍSLUŠENSTVÍ kabel pøipojovací tøížilový, bavlnìné opletení, délka 2 m, se zástrèkou a šòùrovým vypínaèem 20 101 00 zlatý 20 101 01 20 101 01 kabel pøipojovací, bavlnìné opletení kabel pøipojovací

Více

ŠOBORA GARDENTECHNIK

ŠOBORA GARDENTECHNIK ŠOBORA GARDENTECHNIK Vážení zákazníci, vzhledem k tomu, že se naše firma rozhodla před koncem roku vyčistit sklad, zasíláme Vám mimořádnou nabídku za zvýhodněné ceny. Vaše nákupní cena je cena nabídková.

Více

ZAØÍZENÍ PRO PÍSKOVÁNÍ

ZAØÍZENÍ PRO PÍSKOVÁNÍ ZAØÍZENÍ PRO Kompresor 51 00 00 kompresor pojízdný, typ 600-60D 400 V, 450 l / min. 51 00 00 kompresor na vzduch GLASTAR tlaková nádoba 51 301 00 GLASTAR tlaková nádoba, typ 100 obsah 45 l, ruèní ovládání

Více

OBSAH. Zpracování dřeva. SEKERY ŠTÍPACÍ 1 NŮŽKY NA SILNÉ VĚTVE SingleStep TM 9. SEKERY UNIVERZÁLNÍ 1 NŮŽKY ZAHRADNÍ Quantum TM 9

OBSAH. Zpracování dřeva. SEKERY ŠTÍPACÍ 1 NŮŽKY NA SILNÉ VĚTVE SingleStep TM 9. SEKERY UNIVERZÁLNÍ 1 NŮŽKY ZAHRADNÍ Quantum TM 9 Zpracování dřeva SEKERY ŠTÍPACÍ 1 NŮŽKY NA SILNÉ VĚTVE SingleStep TM 9 SEKERY UNIVERZÁLNÍ 1 NŮŽKY ZAHRADNÍ Quantum TM 9 WoodXpert TM 1 NŮŽKY NA SILNÉ VĚTVE Quantum TM 10 PILKY 2 NŮŽKY NA ŽIVÉ PLOTY QUANTUM

Více

mako tapetovací náøadí

mako tapetovací náøadí 008.. mako olovnice použití pro pøesné vyrovnání tapet. kvalita 90g olovnice se šòùrou metrù. 90 g 808 00 SB..0889 mako šòùra znaèkovací použití pro pøesné znaèení èar. kvalita robustní kovové pouzdro

Více

4. Lopata Orchidea. Al slitina / døevo. 1620849 Ø40 170 2.715,- Kè 1620850 Ø45 170 2.855,- Kè 1620851 Ø50 180 3.455,- Kè. 5.

4. Lopata Orchidea. Al slitina / døevo. 1620849 Ø40 170 2.715,- Kè 1620850 Ø45 170 2.855,- Kè 1620851 Ø50 180 3.455,- Kè. 5. 1 2 3 4 5 6 7 8 lopaty na pizzu 1. Lopata na pizzu Vesuvio Al slitina / plast 1620870 Ø33 90 1.695,- Kè 2. Lopata na pizzu Canada Al slitina / plast 1620815 Ø33 135 995,- Kè 3. Lopata Mastropizza Al slitina

Více

OBSAH 3 NŮŽKY UNIVERZÁLNÍ. 4 SEKAČKA NA TRÁVU StaySharp TM.. 4 PŘÍSLUŠENSTVÍ StaySharp TM.. 12. HRÁBĚ Solid TM.. 5 LOPATA DO AUTA SOLID..

OBSAH 3 NŮŽKY UNIVERZÁLNÍ. 4 SEKAČKA NA TRÁVU StaySharp TM.. 4 PŘÍSLUŠENSTVÍ StaySharp TM.. 12. HRÁBĚ Solid TM.. 5 LOPATA DO AUTA SOLID.. Zpracování dřeva NŮŽKY ZAHRADNÍ SingleStep TM.. 10 SEKERY ŠTÍPACÍ.. 1 NŮŽKY NA SILNÉ VĚTVE SingleStep TM.. 10 SEKERY UNIVERZÁLNÍ.. 1 NŮŽKY ZAHRADNÍ Quantum TM.. 10 WoodXpert TM..1 PILKY.2 NŮŽKY NA SILNÉ

Více

DRUHY NÁŘADÍ. METR ROZKLÁDACÍ dřevěný, plastový, kovový měření + orýsování (kov, plast, dřevo)

DRUHY NÁŘADÍ. METR ROZKLÁDACÍ dřevěný, plastový, kovový měření + orýsování (kov, plast, dřevo) DRUHY NÁŘADÍ METR ROZKLÁDACÍ dřevěný, plastový, kovový měření + orýsování (kov, plast, dřevo) měří s přesností na 1mm METR SVINOVACÍ ocelový měření + orýsování (kov, dřevo, plast) měří s přesností na 1mm

Více

AKCE ZIMA 2013-14 POKRAČUJE. Platnost velkoobchodních cen od 6.1.2014 do 28.2.2014 nebo do vyprodání akčních zásob

AKCE ZIMA 2013-14 POKRAČUJE. Platnost velkoobchodních cen od 6.1.2014 do 28.2.2014 nebo do vyprodání akčních zásob AKCE ZIMA 2013-14 POKRAČUJE AKCE 2014 LEDEN - ÚNOR Platnost velkoobchodních cen od 6.1.2014 do 28.2.2014 nebo do vyprodání akčních zásob 22/2043 Lopatka plechová lakovaná (bal.6ks) 22/2045 Lopatka plechová

Více

CENÍK lienbacher 2012

CENÍK lienbacher 2012 21.02.003.2 Krbová souprava 4 - dílná, černá ocel a lešt. mosaz 3 122 Kč 21.02.005.2 Koš na dřevo, černý 2 628 Kč 21.02.006.2 Koš na dřevo, černý, s mosazným držadlem 2 639 Kč 21.02.007.2 Koš na dřevo,

Více

H 2. štafle dřevěné žebříky. strana. Štafle dřevěné malířské - PROFI

H 2. štafle dřevěné žebříky. strana. Štafle dřevěné malířské - PROFI kapitola štafle dřevěné příslušenství žebříky dřevěné... 2 hliníkové schůdky hliníkové žebříky... 3 postřikovače UNIFLEX náhradní díly PM pumpa... zařízení ke stáčení tekutin... 8 nůžky zahradnické nůžky

Více

SAP. výrobku. Sekera FISKARS X11 štípací, plastové pouzdro. Sekera FISKARS X17 štípací, plastové pouzdro. Sekera FISKARS X25 štípací, plastové pouzdro

SAP. výrobku. Sekera FISKARS X11 štípací, plastové pouzdro. Sekera FISKARS X17 štípací, plastové pouzdro. Sekera FISKARS X25 štípací, plastové pouzdro SEKERY ŠTÍPACÍ 1220 1001613 Sekera FISKARS X11 štípací, plastové pouzdro 6115012208 1 350 12260 1000606 Sekera FISKARS X17 štípací, plastové pouzdro 61150122606 1 690 12280 1000607 Sekera FISKARS X25 štípací,

Více

KATALOG NÁSTROJÙ /OBSAH

KATALOG NÁSTROJÙ /OBSAH KATALOG NÁSTROJÙ /OBSAH V tomto katalogu je nabídka nejèastìji dodávaných nástrojù pro stroje výrobcù PVC a Al oken. Vìtšina tohoto sortimentu je originál - MADE IN GERMANY. Všechny dodávky zboží z tohoto

Více

SEKERY ŠTÍPACÍ PILY NÁŘADÍ DO LESA

SEKERY ŠTÍPACÍ PILY NÁŘADÍ DO LESA SEKERY UNIVERZÁLNÍ 121121 Sekera FISKARS X5, šité pouzdo 764 121420 Sekera FISKARS X7, plastové pouzdro 893 121440 Sekera FISKARS X10, plastové pouzdro 1 148 121460 Sekera FISKARS X15, plastové pouzdro

Více

Katalog produktů. Ceny jsou uvedené bez DPH. IČO: 01735471

Katalog produktů. Ceny jsou uvedené bez DPH. IČO: 01735471 Katalog produktů Čistící prostředky číslo název cena Nádobí 100091 KRYSTAL balzám nádobí ALOE VERA 750ml 25,90 Kč 100089 KRYSTAL nádobí 750ml, aktivní ocet 22,90 Kč 100162 MILIT na nádobí citron 1l 16,90

Více

Sekera FISKARS X11 štípací, plastové pouzdro. Sekera FISKARS X17 štípací, plastové pouzdro. Sekera FISKARS X25 štípací, plastové pouzdro

Sekera FISKARS X11 štípací, plastové pouzdro. Sekera FISKARS X17 štípací, plastové pouzdro. Sekera FISKARS X25 štípací, plastové pouzdro Platí od 1.1.2015 SEKERY ŠTÍPACÍ 1220 1001613 Sekera FISKARS X11 štípací, plastové pouzdro 6115012208 1 350 12260 1000606 Sekera FISKARS X17 štípací, plastové pouzdro 61150122606 1 690 12280 1000607 Sekera

Více

OBSAH NŮŽKY ZAHRADNÍ...

OBSAH NŮŽKY ZAHRADNÍ... OBSAH NŮŽKY ZAHRADNÍ... 1 NÁHRADNÍ DÍLY K NŮŽKÁM ZAHRADNÍM 2 NŮŽKY NA BYLINY, KVĚTINY, BONSAJE 2 NŮŽKY NA SILNÉ VĚTVE 3 NÁHRADNÍ DÍLY K NŮŽKÁM NA SILNÉ VĚTVE 4 NŮŽKY UNIVERZÁLNÍ ZAHRADNÍ 4 NÁHRADNÍ DÍLY

Více

CENÍK PRODUKTŮ PLATNÝ OD

CENÍK PRODUKTŮ PLATNÝ OD CENÍK PRODUKTŮ PLATNÝ OD 1.2.2012 NŮŽKY ZAHRADNÍ DPH / 111540 Nůžky zahradní převodové dvoučepelové 6411501965417 4 999,- Kč 111520 Nůžky zahradní převodové dvoučepelové střední 6411501965202 4 849,- Kč

Více

NOVINKY 11-12/2013. 820,10 Kč. 855,90 Kč. 653,20 Kč. 211,10 Kč. obj. číslo: 100-05716. obj. číslo: 100-05804

NOVINKY 11-12/2013. 820,10 Kč. 855,90 Kč. 653,20 Kč. 211,10 Kč. obj. číslo: 100-05716. obj. číslo: 100-05804 Ráčna teleskopická - 72 zubů - výkyvná hlava s manuální aretací - s přepínací páčkou, s vyhazovákem, délka 175-225 mm obj. číslo: 100-05801 587,30 Kč, délka 345-490 mm obj. číslo: 100-05802 960,20 Kč Gola

Více

NŮŽKY ZAHRADNÍ PowerStep TM. NŮŽKY ZAHRADNÍ PŘEVODOVÉ PowerGear TM NŮŽKY ZAHRADNÍ PROFI NŮŽKY ZAHRADNÍ S PÁKOVÝM PŘEVODEM

NŮŽKY ZAHRADNÍ PowerStep TM. NŮŽKY ZAHRADNÍ PŘEVODOVÉ PowerGear TM NŮŽKY ZAHRADNÍ PROFI NŮŽKY ZAHRADNÍ S PÁKOVÝM PŘEVODEM NŮŽKY ZAHRADNÍ PowerStep TM 111670 PowerStep TM 6411501116703 4 899 NŮŽKY ZAHRADNÍ PŘEVODOVÉ PowerGear TM 111540 převodové 6411501965417 4 1069 111520 převodové dvoučepelové, střední 6411501965202 4 899

Více

OBSAH NŮŽKY ZAHRADNÍ...

OBSAH NŮŽKY ZAHRADNÍ... OBSAH NŮŽKY ZAHRADNÍ... 1 NŮŽKY INSPIRATION 1 ÚDRŽBA NŮŽEK 2 NÁHRADNÍ DÍLY K NŮŽKÁM ZAHRADNÍM 2 NŮŽKY NA ROSTLINY A BYLINY 3 NŮŽKY NA SILNÉ VĚTVE 3 NÁHRADNÍ DÍLY K NŮŽKÁM NA SILNÉ VĚTVE 4 UNIVERZÁLNÍ ZAHRADNÍ

Více

SOUTOK - Stavebniny s.r.o. IČO: 62958402 účetní rok 2015

SOUTOK - Stavebniny s.r.o. IČO: 62958402 účetní rok 2015 NÁŘADÍ B čistič odpadů 5m ks 188,00 227,48 B čistič odpadů 10m ks 381,00 461,01 NA barva do značkovacích šňur červený 180g ks 27,00 32,67 NA barva do značkovacích šňur modrý 180g ks 27,00 32,67 NA bit

Více

LETÁKOVÁ AKCE VLA 2014-06 Dům, dílna a zahrada. Termín: 13. 30. června 2014

LETÁKOVÁ AKCE VLA 2014-06 Dům, dílna a zahrada. Termín: 13. 30. června 2014 LETÁKOVÁ AKCE VLA 2014-06 Dům, dílna a zahrada Termín: 13. 30. června 2014 108951 EXTOL PREMIUM 108952 EXTOL PREMIUM 108953 EXTOL PREMIUM 108955 EXTOL PREMIUM 1440 EXTOL CRAFT 115x22,2mm 125x22,2mm 150x22,2mm

Více

www.tona.cz 3 Pojízdné montážní skříně 04 Servisní sady v kufříku 07 Prázdné moduly 10 Přepravky na nářadí 10 Boxy a montážní skříně Klíče

www.tona.cz 3 Pojízdné montážní skříně 04 Servisní sady v kufříku 07 Prázdné moduly 10 Přepravky na nářadí 10 Boxy a montážní skříně Klíče Boxy BOXY A MONTÁŽNÍ SKŘÍNĚ ojízdné montážní skříně 04 Servisní sady v kufříku 07 rázdné moduly 10 řepravky na nářadí 10 www.tona.cz 3 ojízdné montážní skříně montážní skříně 6zásuvková montážní skříň

Více

KATALOG. 2009-2010 program kvalitního nářadí pro elektrikáře....diamant ve Vašich rukou

KATALOG. 2009-2010 program kvalitního nářadí pro elektrikáře....diamant ve Vašich rukou KATALOG 2009-2010 program kvalitního nářadí pro elektrikáře...diamant ve Vašich rukou OBSAH 1 KLEŠTĚ 1-4 - pro elektroniky, instalatéry a elektrikáře 2 STŘÍHACÍ A ŘEZACÍ NÁSTROJE 4-6 - kabelové nůžky a

Více

NOVINKY 01/2012. obj. číslo: 100-05075 obj. číslo: 100-05076 obj. číslo: 100-05077. Ráčna teleskopická

NOVINKY 01/2012. obj. číslo: 100-05075 obj. číslo: 100-05076 obj. číslo: 100-05077. Ráčna teleskopická - s výkyvnou hlavou - s přepínací páčkou - s vyhazovákem 1/4", 170-220 mm 3/8", 250-350 mm 1/2", 350-490 mm 72 1/4" z obj. číslo: 100-05075 obj. číslo: 100-05076 obj. číslo: 100-05077 Kleště telefonní

Více

kapitola 82 - tabulková část

kapitola 82 - tabulková část 8200 00 00 00/80 NÁSTROJE, NÁŘADÍ, NÁČINÍ, NOŽÍŘSKÉ VÝROBKY A PŘÍBORY, Z OBECNÝCH KOVŮ; JEJICH ČÁSTI A SOUČÁSTI Z OBECNÝCH KOVŮ 8201 00 00 00/80 Následující ruční nástroje a nářadí: rýče, lopaty, krumpáče,

Více

Kosa Euro 50 cm ks 239 Kč Kosa Euro 60 cm ks 251 Kč Kosa Euro 70 cm ks 258 Kč Kosa Euro 80 cm ks 264 Kč. Kosa Standart 80 cm ks 145 Kč

Kosa Euro 50 cm ks 239 Kč Kosa Euro 60 cm ks 251 Kč Kosa Euro 70 cm ks 258 Kč Kosa Euro 80 cm ks 264 Kč. Kosa Standart 80 cm ks 145 Kč RUČNÍ NÁŘADÍ MJ CENA Kosa Euro 50 cm ks 239 Kč Kosa Euro 60 cm ks 251 Kč Kosa Euro 70 cm ks 258 Kč Kosa Euro 80 cm ks 264 Kč Kosa Standart 50 cm ks 124 Kč Kosa Standart 60 cm ks 134 Kč Kosa Standart 70

Více

KASCH, Karel Schreil. Ceník FISKARS 2010

KASCH, Karel Schreil. Ceník FISKARS 2010 KASCH, Karel Schreil Ceník FISKARS 2010 FIsKARs 5 let záruka na nářadí FISKARS výrobky Fiskars jsou na nejvyšší kvalitativní úrovni a proto Fiskars nabízí 5-ti letou záruku na své výrobky. 111000 ZAHRADNÍ

Více

Tomáš Vacek měřidla, nářadí, nástroje Táborská 1872 393 01 Pelhřimov

Tomáš Vacek měřidla, nářadí, nástroje Táborská 1872 393 01 Pelhřimov Tomáš Vacek měřidla, nářadí, nástroje Táborská 1872 393 01 Pelhřimov Otevírací doba: Po telefonické dohodě Vás obsloužíme 7 dní v týdnu, 365 dní v roce STAVEBNÍ NÁŘADÍ Katalog Hladítka * Škrabáky * Hoblíky

Více

Seznam ručního nářadí -specifikace na výběrové řízení pro Divadlo na Orlí

Seznam ručního nářadí -specifikace na výběrové řízení pro Divadlo na Orlí Seznam ručního nářadí -specifikace na výběrové řízení pro Divadlo na Orlí název nářadí technická data ostatní počet pila ponorná Příkon1600 W Rozsah dodávky: 1 Rozměr kotouče210 mm pilový kotouč s jemnými

Více

NA0000003745 Smirkový papír P180 175 23x28 ks 4,20 21% 5,08

NA0000003745 Smirkový papír P180 175 23x28 ks 4,20 21% 5,08 Tisk dne: 25.02.2014 Typ ceny: Cena 1 Ceník Číslo Název MJ Cena bez DPH DPH Cena s DPH NA0000001286 SCHul špachtle odděl. 10cm ks 83,19 21% 100,66 NA0000001287 SCHul Paint masker 55cmx33cm náhradní ks

Více

cena cena č.zboží název mj bez DPH s DPH

cena cena č.zboží název mj bez DPH s DPH 3010100 bruska stolní KRISTALL 2000 ks 2 934,00 3 550,00 3010101 plocha pracovní KRISTALL 2000 ks 382,00 462,00 3010103 ochrana proti vodě - pro všechny typy brusek KRISTALL ks 47,00 57,00 3010104 kroužek

Více

novinka 16290.K 80281.M 16291.M 80282.C 16293.Z 16292.E 80283.S 80280.R 33986.Z nová barva 42652.Z ks 1-99 100+ 500+ 1 000+ Kč 38,70 37,10 35,60 34,70

novinka 16290.K 80281.M 16291.M 80282.C 16293.Z 16292.E 80283.S 80280.R 33986.Z nová barva 42652.Z ks 1-99 100+ 500+ 1 000+ Kč 38,70 37,10 35,60 34,70 Drobné dárky Hliníková minisvítilna s 6x LED světlem a karabinou Ø 25 57 mm, laserový popis ks 1-69 70+ 350+ 700+ Kč 67,- 62,90 60,70 59,20 16290.K Hliníková minisvítilna s 3x LED světlem a karabinkou

Více

MATÝSEK PLATNOST AKCE: 9. 5. - 28. 5. 2016. uhlí 2,5 kg, 648027 brikety 2,5 kg, 648029 SUPER CENA

MATÝSEK PLATNOST AKCE: 9. 5. - 28. 5. 2016. uhlí 2,5 kg, 648027 brikety 2,5 kg, 648029 SUPER CENA MATÝSEK PLATNOST AKCE: 9. 5. - 28. 5. 2016 uhlí a brikety uhlí 2,5 kg, 648027 brikety 2,5 kg, 648029 IŠTĚ N H -O 1190,- IL - GR dříve 1500,- - gril 3 v 1 NA UDÍR 1690,- 69,- dříve 1990,- dříve 89,- gril

Více

AP 731778 Velikost : 690 1820 mm Nafukovací matrace. Materiál : PVC. CENA : 144,00 Kč

AP 731778 Velikost : 690 1820 mm Nafukovací matrace. Materiál : PVC. CENA : 144,00 Kč Léto 2014 AP 731778 Velikost : 690 1820 mm Nafukovací matrace. Materiál : PVC CENA : 144,00 Kč AP 761037 Velikost : 305 70 190 mm Nafukovací držák na dvě nádoby, PVC. Rozměry vyfouknutého držáku: 350x200x1

Více

AKCE ZÁŘÍ - ŘÍJEN, VINAŘI POKRAČUJE AKCE 2013 ŘÍJEN-LISTOPAD

AKCE ZÁŘÍ - ŘÍJEN, VINAŘI POKRAČUJE AKCE 2013 ŘÍJEN-LISTOPAD AKCE ZÁŘÍ - ŘÍJEN, VINAŘI POKRAČUJE AKCE 2013 ŘÍJEN-LISTOPAD Platnost velkoobchodních cen od 30.9.2013 do 30.11.2013 nebo do vyprodání akčních zásob. zimní ochrana rostlin před mrazem, větrem, sněhem,

Více

Řetězy & Lana - 2015 obj. kód EAN popis KS OB VOC DMOC obrázek

Řetězy & Lana - 2015 obj. kód EAN popis KS OB VOC DMOC obrázek DY270501 4035300120994 hák karabina nikl 78 mm 1 10 0,97 EUR 1,81 EUR DY270502 4035300121007 hák karabina nikl 86 mm 1 10 1,29 EUR 2,22 EUR DY270503 4035300121014 hák karabina nikl 90 mm 1 10 1,33 EUR

Více

BONUS PLUS BONUS PLUS

BONUS PLUS BONUS PLUS Akční nabídka platná od 1. 10. do 31. 12. 2015 nebo do vyprodání zásob. Pro podrobnější informace se můžete obrátit na naše obchodní zástupce. obj. č.: E194672 34dílná sada 1/4" nářadí 13x 1/4" 6hranné

Více

SOUTOK - Stavebniny s.r.o. IČO: 62958402 účetní rok 2015

SOUTOK - Stavebniny s.r.o. IČO: 62958402 účetní rok 2015 HUTNÍ MATERIÁLY Distanční lišta HAD 50 délka 2m ks 31,00 37,51 Distanční lišta HAD 60 délka 2m ks 31,00 37,51 Distanční lišta HAD 70 délka 2m ks 33,00 39,93 Distanční lišta HAD 80 délka 2m ks 33,00 39,93

Více

MC - Maloobchodní cena s DPH 1

MC - Maloobchodní cena s DPH 1 - Maloobchodní cena s DPH 1 ŽKY ZAHRADNÍ 111540 žky zahradní p evodové dvou epelové 6411501965417 43,90 111520 žky zahradní p evodové dvou epelové st ední 6411501965202 36,70 111510 žky zahradní p evodové

Více

Sortiment Obj. číslo Název zboží Bonus. body KLEŠTĚ LEV 17001 Kleště kombinačky 160mm FESTA 19 LEV 17002 Kleště kombinačky 180mm FESTA 21 LEV 17003

Sortiment Obj. číslo Název zboží Bonus. body KLEŠTĚ LEV 17001 Kleště kombinačky 160mm FESTA 19 LEV 17002 Kleště kombinačky 180mm FESTA 21 LEV 17003 Sortiment Obj. číslo Název zboží Bonus. body KLEŠTĚ LEV 17001 Kleště kombinačky 160mm FESTA 19 LEV 17002 Kleště kombinačky 180mm FESTA 21 LEV 17003 Kleště kombinačky 200mm FESTA 24 LEV 17004 Kleště boční

Více

nářadí tengtools SKVĚLÉ CENY! vozíky na nářadí nářadí ve vozících nářadí v sadách www.autokelly.cz Platnost akce: od 4. 8. 2014 do 26. 10.

nářadí tengtools SKVĚLÉ CENY! vozíky na nářadí nářadí ve vozících nářadí v sadách www.autokelly.cz Platnost akce: od 4. 8. 2014 do 26. 10. nářadí tengtools Platnost akce: od 4. 8. 2014 do 26. 10. 2014 SKVĚLÉ CENY! vozíky na nářadí nářadí ve vozících nářadí v sadách vozíky tengtools VOZÍK NA NÁŘADÍ (3 ZÁSUVKY + BOX) Základní popis: Odolná

Více

ZAHRADNÍ NŮŽKY A UNIVERZÁLNÍ NŮŽKY

ZAHRADNÍ NŮŽKY A UNIVERZÁLNÍ NŮŽKY FISKARS 5 let záruka na nářadí FISKARS výrobky Fiskars jsou na nejvyšší kvalitativní úrovni a proto Fiskars nabízí 5-ti letou záruku na své výrobky. ZAHRADNÍ NŮŽKY A UNIVERZÁLNÍ NŮŽKY 120 185 16 111000

Více

G 2. lopaty. strana. Lopata srdcovka. Lopata standard s násadou. 139300 bez násady - Lopata úzká s násadou. Lopata úzká. 139305 bez násady -

G 2. lopaty. strana. Lopata srdcovka. Lopata standard s násadou. 139300 bez násady - Lopata úzká s násadou. Lopata úzká. 139305 bez násady - kapitola lopaty krompáče rýče vidle... 2 motyčky kované motyky sekeromotyky... 4 hrábě... 7 násady kosiště... 8 kosy srpy mačety brousky pasti... 9 košťata smetáky kartáče lopatky... 10 shrnovače sněhu

Více

BONUS PLUS BONUS PLUS

BONUS PLUS BONUS PLUS Akční nabídka platná od 1. 10. do 31. 12. 2014 nebo do vyprodání zásob. Pro podrobnější informace se můžete obrátit na naše obchodní zástupce. obj. č.: E220310T 123dílná sada nářadí v montážním vozíku

Více

Specifikace technických prostředků pro 10 ks AP a 1 ks AŽ

Specifikace technických prostředků pro 10 ks AP a 1 ks AŽ Příloha č. 2 zadávací dokumentace Specifikace technických prostředků pro 10 ks AP a 1 ks AŽ 11 ks Hasící přístroj 2kg (CA 2 LE), vč. držáku pro šroubování na svislou stěnu 7 ks Lékarnička vel. II 11 ks

Více

Katalog ŽELEZÁŘSTVÍ STAVEBNINY. produktová řada. výroba a prodej měřicích nástrojů

Katalog ŽELEZÁŘSTVÍ STAVEBNINY. produktová řada. výroba a prodej měřicích nástrojů Katalog produktová řada ŽELEZÁŘSTVÍ & STAVEBNINY výroba a prodej měřicích nástrojů Dílenské měřicí nástroje 1017 1018 1019 Měřítko ohebné 300x13x0,5mm, tř.př.2, INOX, PN 25 1124 Měřítko ohebné 500x15x0,5mm,

Více

Blok A5 - čistý 10 5 15. Blok A4 - linkovaný 50 20 17 87

Blok A5 - čistý 10 5 15. Blok A4 - linkovaný 50 20 17 87 Název : ČB ČK JH PÍ PT ST TÁ Celkem : Antireflexní krycí fólie do hliníkových rámečků 700x500 mm 5 5 Archivační krabice - papírová 75 mm 10 3 13 Archivační pořadač otevřený 1 1 Bloček poznámkový - lepený

Více

VISACÍ ZÁMEK VISACÍ ZÁMEK NEW

VISACÍ ZÁMEK VISACÍ ZÁMEK NEW ZÁMKY, POKLADNY, POŠTOVNÍ SCHRÁNKY PADLOCKS, S, ES NIKLOVÁ VLOŽKA ZÁMKU NICKEL CYLINDER LOCK ZÁMEK MOSAZNÝ PADLOCK BRASS 23000 5 mm 230 mm 23025 25 mm 23030 30 mm 23035 35 mm 230 mm 23045 45 mm 230 mm

Více

Měřítka a pravítka PN, ČSN, DIN

Měřítka a pravítka PN, ČSN, DIN prod. SK - Měřítka a pravítka PN, ČSN, DIN Měřítko ocelové ploché-povrchová úprava matný chrom, laserový popis ČSN 25 1110 1001 8595604700019 500x32x6 mm 2 135,00 5,40 551,00 22,04 1002 8595604700026 1000x40x8

Více

Tesařské - truhlářské - bednářské prvky 2015

Tesařské - truhlářské - bednářské prvky 2015 DY2004071 4035300780501 uheln. spoj. 90x90x20mm 50 0,17 EUR 0,29 EUR DY2004091 4035300780457 Profilovaný úhelník 80x120x40mm 20 0,75 EUR 1,26 EUR KLS6420025 4035300389278 úhelník pozink 25x10 mm 50 5,81

Více

Popáleninová sada.1x rouška 30x40cm, 1x rouška 10x40cm, 2x rouška 10x10cm, 2x rouška 5x15cm, 1x gel v lahvičce 50ml, nůžky, obvaz 3

Popáleninová sada.1x rouška 30x40cm, 1x rouška 10x40cm, 2x rouška 10x10cm, 2x rouška 5x15cm, 1x gel v lahvičce 50ml, nůžky, obvaz 3 k č.j.: HSOS-2246-2/2015 Příloha č. 1 zadávací dokumentace Číslo položky Popis položky Počet ks 1 Hasící přístroj 2kg (CA 2 LE), vč. držáku 17 2 Hadicový držák (lanový s okem a dřevěným špalkem) 68 3 Obal

Více

MATÝSEK 9. na živý plot SH 510, 722153

MATÝSEK 9. na živý plot SH 510, 722153 MATÝSEK 9. PLATNOST AKCE: 5. - 28. 5. 2016 69,- dříve 89,- 2490,- dříve 3020,- 1190,- dříve 1500,- 999,- dříve 1220,- gril 3 v 1 multifunkční pr. 40 cm, výška 75 cm, 268302 uhlí a brikety uhlí 2,5 kg,

Více

ZDVIH Maximální výška zdvihu 504 mm.

ZDVIH Maximální výška zdvihu 504 mm. ZDVIH Maximální výška zdvihu 504 mm. OCHRANA Pěnový obal rukojeti chrání karosérii zvedaného vozidla před poškozením. VÝŠKA Minimální světlá výška pro zasunutí zvedáku 145 mm. OCHRANA Ochranný gumový kryt

Více

Aku šroubovák 3,6 V Napìtí: 3,6 V Kroutící moment: 1-6 Nm Dvoupolohová rukoje Kuføík s pøíslušenstvím 38 díl. Aku vrtaèka 14,4 V

Aku šroubovák 3,6 V Napìtí: 3,6 V Kroutící moment: 1-6 Nm Dvoupolohová rukoje Kuføík s pøíslušenstvím 38 díl. Aku vrtaèka 14,4 V Aku šroubovák 6 V Napìtí: 6,0 V Kroutící moment: 2Nm Dvoupolohová rukoje Pøíslušenství: sada 11.díl. Aku šroubovák 3,6 V Napìtí: 3,6 V Kroutící moment: 1-6 Nm Dvoupolohová rukoje Kuføík s pøíslušenstvím

Více

KATALOG 1470 BARVA 180 G,MODRÁ KS 15,83 21% 1471 BARVA 180 G,ČERVENÁ KS 15,83 21% 2713 BIT HROT IMB M06 SW 5.0 KS 2,97 21%

KATALOG 1470 BARVA 180 G,MODRÁ KS 15,83 21% 1471 BARVA 180 G,ČERVENÁ KS 15,83 21% 2713 BIT HROT IMB M06 SW 5.0 KS 2,97 21% Strana 1 1470 BARVA 180 G,MODRÁ KS 15,83 21% 19,20 1471 BARVA 180 G,ČERVENÁ KS 15,83 21% 19,20 2712 BIT HROT IMB M02 SW 2.0 KS 2,97 21% 3,60 2732 BIT HROT IMB M03 SW 2.5 KS 2,97 21% 3,60 2746 BIT HROT

Více

Rozevírací přední víko. Uzamykatelné. Ochranné vložky chrání šuplíky proti poškrábání a tlumí hlasitost při pohybu vozíku

Rozevírací přední víko. Uzamykatelné. Ochranné vložky chrání šuplíky proti poškrábání a tlumí hlasitost při pohybu vozíku SKUPINA 594 SKřÍNĚ POJÍZDNÉ & BOXY NA NÁřADÍ Boxy na nářadí a pojízdné skříně jsou vyrobeny z oceli vynikající kvality a splňují vysoké nároky a požadavky profesionálních uživatelů. Za mimořádnou cenu

Více

SERVIS 11-12/2012. 20 999,- Kč. 6 999,- Kč. Svářečka plastů- sada. Sada na vytahování žhavičů. obj. číslo: 107-90417400. obj.

SERVIS 11-12/2012. 20 999,- Kč. 6 999,- Kč. Svářečka plastů- sada. Sada na vytahování žhavičů. obj. číslo: 107-90417400. obj. SERVIS 11-12/2012 motor / převodovka gola sady ruční nářadí karoserie vstřiky / žhaviče spotřební materiál brzdy péče o ruce pneuservis od roku 2007 Svářečka plastů- sada 80 W, 230 V. Sada obsahuje: -

Více

TOP KATALOG. Vaše pohodlná cesta k čistotě. Praha Plzeň Brno Ostrava Bratislava. www.alfaclassic.cz

TOP KATALOG. Vaše pohodlná cesta k čistotě. Praha Plzeň Brno Ostrava Bratislava. www.alfaclassic.cz Vaše pohodlná cesta k čistotě. TOP KATALOG produktů www.alfaclassic.cz Praha Plzeň Brno Ostrava Bratislava Firemní hygiena pro Vás......pro prodejny, kanceláře, školy, divadla, státní správu, úklidové

Více

Pneumatické utahováky příklepové

Pneumatické utahováky příklepové Pneumatické utahováky příklepové příklepový utahovák 1" - industrial nastavitelný utahovací moment L : prodloužený (dlouhý nos) AT 5186 AT 5186 L spotřeba vzduchu (m 3 /hod) 61 61 0,65 utahovací moment

Více

HBS 5189 HBS 5149 HB 5148-20 HB 5128-20 HB 5148-13 HB 5128-13 H 5036 SDN 1418*

HBS 5189 HBS 5149 HB 5148-20 HB 5128-20 HB 5148-13 HB 5128-13 H 5036 SDN 1418* KATALOG 2007 AKUMULÁTOROVÉ NÁŘADÍ HBS 5189 HBS 5149 HB 5148-20 HB 5128-20 HB 5148-13 HB 5128-13 H 5036 SDN 1418* 18 V/2,0 Ah 14,4 V/2,0 Ah 14,4 V /2,0 Ah 12 V/2,0 Ah 14,4 V/1,3 Ah 12 V/1,3 Ah 3,6 V/1,2

Více

Ceník 2009. Nářadí Dremel. Platný od 1. ledna 2009. Doporučené prodejní ceny s DPH. Tento ceník nahrazuje ceník předešlý. Změna vyhrazena.

Ceník 2009. Nářadí Dremel. Platný od 1. ledna 2009. Doporučené prodejní ceny s DPH. Tento ceník nahrazuje ceník předešlý. Změna vyhrazena. Ceník 2009 Nářadí Dremel Platný od 1. ledna 2009 Doporučené prodejní ceny s DPH. Tento ceník nahrazuje ceník předešlý. Změna vyhrazena. Řezbářství Rytí Frézování Broušení Ostření Čištění Leštění Řezání

Více

Tlak maximální 140 bar Tlak pracovní 70 bar. Spotřeba vody 5 l/min. Max. teplota vody 50 C. Základní příslušenství:

Tlak maximální 140 bar Tlak pracovní 70 bar. Spotřeba vody 5 l/min. Max. teplota vody 50 C. Základní příslušenství: Tlakové myčky, elektrocentrály Tlaková myčka s funkcí Autostop PPW-140 1 400 W/230 V Tlak maximální 140 bar Tlak pracovní 70 bar Otáčky 1 900/min. Spotřeba vody 5 l/min. Max. teplota vody 50 C Rozměr 390

Více

KASCH, Karel Schreil. Úklidový program. Aktuální ceník 2010/2011

KASCH, Karel Schreil. Úklidový program. Aktuální ceník 2010/2011 KASCH, Karel Schreil Úklidový program Aktuální ceník 2010/2011 KASCH, Karel Schreil 9.8.2010 Mopy Kruhový oboustranný mop (třásňový) Mop 330mm č. 107330 cena: 240,- Mop 410mm č. 107410 cena: 335,- Mop

Více

Dárky Fiskars nejen pro vaši zahradu

Dárky Fiskars nejen pro vaši zahradu NŮŽKY PÁKOVÉ vyrobeny z kvalitní švédské nerezavějící oceli ergonomicky tvarovaná držadla vyrobena z extra pevného polyamidu s pákovým převodem násobícím střižnou sílu čepele vhodné na stříhání čerstvého

Více

VOZÍKY. 2 www.usag-tools.com PRACOVNÍ PROSTOR ÚDRŽBA OPRAVA AUTOMOBILŮ 900 KG 30 KG

VOZÍKY. 2 www.usag-tools.com PRACOVNÍ PROSTOR ÚDRŽBA OPRAVA AUTOMOBILŮ 900 KG 30 KG VOZÍKY 900 KG 30 KG ODOLNOST NOVÁ PRACOVNÍ PLOCHA Z VYSOCE ODOLNÉHO PLASTOVÉHO MATERIÁLU SE ZAČLENĚNOU ERGONOMICKOU RUKOJETÍ PRAKTIČNOST VYLEPŠENÝ SYSTÉM OTEVÍRÁNÍ VOZÍKŮ PRO RYCHLÝ PŘÍSTUP K NÁŘADÍ ODOLNOST

Více

DIAMANTOVÉ KOTOUČE. jedinečná kvalita - nekompromisní výkon C 2. diamantové kotouče DIADEX. použití diamantových nástrojů ASFALT BETON ZDIVO KÁMEN

DIAMANTOVÉ KOTOUČE. jedinečná kvalita - nekompromisní výkon C 2. diamantové kotouče DIADEX. použití diamantových nástrojů ASFALT BETON ZDIVO KÁMEN kapitola diamantové kotouče DIADEX... 2 diamantové kotouče FESTA DIAMANT MAGG... 4 řezné a brusné kotouče... 5 lamelové kotouče... 6 fíbrové kotouče unašeče brusné papíry... 7 kartáče... 8 držáky brusné

Více

SERVIS 01-02/2013. 18 999,- Kč. 2 799,- Kč. Tester vstřikovačů- sada. Sada na vytahování vstřiků. obj. číslo: 107-6038429. obj.

SERVIS 01-02/2013. 18 999,- Kč. 2 799,- Kč. Tester vstřikovačů- sada. Sada na vytahování vstřiků. obj. číslo: 107-6038429. obj. SERVIS 01-02/2013 gola sady náprava ruční nářadí karoserie mont. vozíky, moduly vstřiky / žhaviče spotřební materiál brzdy péče o ruce pneuservis od roku 2007 Sada na vytahování vstřiků Tester vstřikovačů-

Více

Materiál elektroinstalační

Materiál elektroinstalační 922 w Kabelové žlaby - série VDK Metra 25 x 40 mm (š x v) 9004840466454 R H 22 92 4 6 25 x 60 mm (š x v) 9004840466461 R H 22 92 47 25 x 80 mm (š x v) 9004840466478 RH229248 30 x 60 mm (š x v) 9004840466300

Více

AKČNÍ NABÍDKA! 1790,- 2590,- 2590,- 3490,- 4490,- KŘÍŽOVÝ LASER CUBIX 77DÍLNÁ SADA HLAVIC 1/4 A 1/2 201DÍLNÁ SADA 1/4, 3/8 A 1/2 HLAVIC

AKČNÍ NABÍDKA! 1790,- 2590,- 2590,- 3490,- 4490,- KŘÍŽOVÝ LASER CUBIX 77DÍLNÁ SADA HLAVIC 1/4 A 1/2 201DÍLNÁ SADA 1/4, 3/8 A 1/2 HLAVIC ! KŘÍŽOVÝ LASER CUBIX STHT1-77340 2590,- 1790,- Samonivelační laser s pracovním dosahem cca 10 m Rozsah samonivelace +/- 4 ¼ závit pro připevnění na fotografický stativ Kloubový držák a 2x AA baterie součástí

Více

KOMPOSTÉRY, KOŠE NA TRÁVU, LISTÍ A JINÉ 54

KOMPOSTÉRY, KOŠE NA TRÁVU, LISTÍ A JINÉ 54 KATALOG ZAHRADA KATALOG ZAHRADA KATALOG ZAHRADA KATALOG ZAHRADA KATALOG ZAHRADA KATALOG ZAHRADA KATALOG ZAHRADA KATALOG ZAHRADA KATALOG ZAHRADA KATALOG ZAHRADA KATALOG ZAHRADA KATALOG ZAHRADA KATALOG ZAHRADA

Více

CENÍK ZÁVĚSOVÉ TECHNIKY platný od 1.10.2009

CENÍK ZÁVĚSOVÉ TECHNIKY platný od 1.10.2009 CENÍK ZÁVĚSOVÉ TECHNIKY platný od 1.10.2009 Str. Obj. číslo Název zboží Rozměr M.J. Objímky 4 250015 dvoušroubová objímka 3/8 8,80 150 4 250021 dvoušroubová objímka 1/2 8,90 100 4 250026 dvoušroubová objímka

Více

08 Katalog. www.vcas.biz !!! AKCE!!! !!! AKCE!!! 299,- 549,- 515,- 579,- 399,- 199,- Schůdky hliníkové 4 + 1 stupeň obj. č.

08 Katalog. www.vcas.biz !!! AKCE!!! !!! AKCE!!! 299,- 549,- 515,- 579,- 399,- 199,- Schůdky hliníkové 4 + 1 stupeň obj. č. 08 Katalog 2011 Ceny jsou platné od 1. do 31. srpna nebo do vyprodání zásob Ceny v tomto katalogu jsou uváděny bez DPH Struhadlo na zelí 4 nože obj. č. 4730038 Schůdky hliníkové 4 + 1 stupeň obj. č. 4160001

Více

Příslušenství. Přehled výrobků. Do-it-yourself 2009 / 2010 45

Příslušenství. Přehled výrobků. Do-it-yourself 2009 / 2010 45 Přehled výrobků Do-it-yourself 2009 / 2010 45 Příslušenství Kroužek svařovaný EAN průměr drátu v vnitřní průměr v ks/karton CZK/100 ks leštěný 42105 9002546421050 3 16,5 100 275,00 42106 9002546421067

Více

POTŘEBY NEJEN PRO FARMU

POTŘEBY NEJEN PRO FARMU POTŘEBY NEJEN PRO FARMU nejen en servis... Pro park a zahradu... 3351 3901 3380 Ohradník CP N 700 1.666,50 Izolátor kruhový 2,30 115 cm 160 cm 3907 3913 Solární panel 12 V/25 W 5.000,- Solární panel 12

Více

2014-1. Automotive Promo 2014-1. 9.990, Kč. 24.990, Kč. 4.690, Kč 160 PCS. Art. 3917. 11.706, Kč s DPH. Art. 4099. Art. 3917-4919. Art.

2014-1. Automotive Promo 2014-1. 9.990, Kč. 24.990, Kč. 4.690, Kč 160 PCS. Art. 3917. 11.706, Kč s DPH. Art. 4099. Art. 3917-4919. Art. o m o r P e v i t Automo 2014-1 1 Art. 3917 Servisní pracovní vozík - s velkou odkládací pracovní plochou - pozvolné otevírání zásuvek díky plynovým tlumičům - 3 zásuvky uložené na kuličkových ložiscích

Více

AKČNÍ NABÍDKA! 3990,- 2890,- 1890,- 4490,- 2490,- FatMax CLLI SADA KŘÍŽOVÉHO LASERU SE STATIVEM 97DÍLNÁ SADA HLAVIC 1/4 A 1/2

AKČNÍ NABÍDKA! 3990,- 2890,- 1890,- 4490,- 2490,- FatMax CLLI SADA KŘÍŽOVÉHO LASERU SE STATIVEM 97DÍLNÁ SADA HLAVIC 1/4 A 1/2 ! FatMax CLLI SADA KŘÍŽOVÉHO LASERU SE STATIVEM 1-77-117 4490,- 3990,- 1890,- Pracovní dosah 25 m, přesnost nivelace +/- 4 mm @ 10 m Indikace náklonu mimo dosah samonivelace Uzamykatelný mechanismus samonivelace

Více

Cambridge válce. Servisní katalog náhradních dílů. Virgo 6.3 m. Platnost od 2011. www.opall-agri.cz

Cambridge válce. Servisní katalog náhradních dílů. Virgo 6.3 m. Platnost od 2011. www.opall-agri.cz Cambridge válce Virgo 6.3 m Servisní katalog náhradních dílů Platnost od 0 www.opall-agri.cz Cambridge Válce Virgo Tento návod k používání byl vydán pro: Cambridge válce Virgo typ:... výrobní číslo:...

Více

Nabídka materiálu k prodeji 3.4.2012

Nabídka materiálu k prodeji 3.4.2012 Nabídka materiálu k prodeji 3.4.2012 Kód Popis Množství Jednotka Prodejní cena za jednotku Cena Celkem Datum výroby M3123080000081 SVAŘ.DRÁT MIG 308 LSi D 0,8 15,00 kg 346,09 Kč 5 191,29 Kč 30.7.2008 M151111320068

Více

PALMA Česká Třebová. Palma, U stadionu 505, Česká Třebová. www.palmact.cz info@palmact.cz tel./fax: 465 320 655

PALMA Česká Třebová. Palma, U stadionu 505, Česká Třebová. www.palmact.cz info@palmact.cz tel./fax: 465 320 655 Katalog drogerie PALMA Česká Třebová Palma, U stadionu 505, Česká Třebová www.palmact.cz info@palmact.cz tel./fax: 465 320 655 TAMPONY, CHOMÁČKY, VATOVÉ TYČINKY Tampony Cotoneve 80 ks / PE Kód: 2,03 EAN:

Více

Platnost akce: od 15. 9. 2015 20. 11. 2015 www.autokelly.cz

Platnost akce: od 15. 9. 2015 20. 11. 2015 www.autokelly.cz nářadí tengtools Platnost akce: od 15. 9. 2015 20. 11. 2015 VOZÍKY S NÁŘADÍM SADY NÁŘADÍ DO VOZÍKU OSTANÍ RUČNÍ NÁŘADÍ vozík MEGA MASTER KOMPLET MEGA MASTER KOMPLET 1001 DÍLŮ, VOZÍK Základní popis: Vozík

Více

Ventily a jejich příslušenství

Ventily a jejich příslušenství Ventily a jejich příslušenství VENTILY PRO MOTOCYKLY, OSOBNÍ A DODÁVKOVÁ VOZIDLA 562 8889 W MOTOCYKLY Pryžové ventily Ventil. otvor Úhel zahnutí Max. hustící ø (mm) ( ) tlak (bar) TR-Nr. 562 2500 Ventil

Více

Vrut se zapuštěnou hlavou, pozinkovaný, 6x60/35 mm 4011231241847 GI186166

Vrut se zapuštěnou hlavou, pozinkovaný, 6x60/35 mm 4011231241847 GI186166 w Šrouby GI186161 GI196440 GI192880 GI41300655 GI95810090 Šestihranné šrouby a vruty Vrut se zapuštěnou hlavou, pozinkovaný, 6x100/60 mm 4011231241540 GI186161 Vrut se zapuštěnou hlavou, pozinkovaný, 6x60/35

Více

TESTY KVALITY A ŽIVOTNOSTI VÝROBKŮ

TESTY KVALITY A ŽIVOTNOSTI VÝROBKŮ LET ZÁRUKA PĚTILETÁ ZÁRUKA Kvalita nářadí Powerplus XQ je zdůrazněna zárukou let na veškeré výrobní vady! Tato jedinečně výhodná záruka Vám dává jistotu, že jste koupili kvalitní, profesionální výrobek,

Více

Dílna, garáž, zahrada

Dílna, garáž, zahrada Dílna, garáž, zahrada Hobby kompresory Profi kompresory Stříkací pistole a příslušenství ke kompresorům Pneu sponkovačka, hřebíkovačka, pistole, stříkací centrum Průmyslové vysavače, hydraulické zvadáky

Více

NOVINKA NOVINKA. flexibilní. smrštovací. velký bazén pr. 3 m, v. 76 cm vč. kartušové filtrace, 268789

NOVINKA NOVINKA. flexibilní. smrštovací. velký bazén pr. 3 m, v. 76 cm vč. kartušové filtrace, 268789 PLATNOST AKCE: 11. 5. - 30. 5. 2015 SLUNEČNÍK zahradní set Al SUNSET stůl + 6 židlí, 797001 899,- 8690,- velký bazén pr. 3 m, v. 76 cm vč. kartušové filtrace, 268789 DŘÍVE 929,- trezordigitální 230x170x170

Více

Katalog náhradních dílů

Katalog náhradních dílů tr@bi.cz 2003 Katalog náhradních dílů Trabant Zpracoval: Michal Bidlo Obsah 1 Motor 4 1.1 Válec a kliková skříň...................................................... 4 1.2 Kliková hřídel..........................................................

Více

BDR 581 SL. ROTAČNÍ SEKAČKA BDR 581SL BELLA 1/2011 od roku 2011. Vladimír Bernklau

BDR 581 SL. ROTAČNÍ SEKAČKA BDR 581SL BELLA 1/2011 od roku 2011. Vladimír Bernklau BDR 581 SL ROTAČNÍ SEKAČKA BDR 581SL BELLA 1/2011 od roku 2011 Vladimír Bernklau Motor, úchyt motoru 12 11 1 9946914 MOTOR HONDA GCV160, 5,5 HP 4T OHC1Z 1 2 4051913 ŘEMENICE MOTORU 1 3 9463709 PŘÍRUBA

Více

Kód položky Název Katalog Cena bez DPH 11002 kartáč 4-řadý PVC katalog ostatní 44,00 11102 magnet. 2m/16mm svin.žlutý guma katalog ostatní 38,80

Kód položky Název Katalog Cena bez DPH 11002 kartáč 4-řadý PVC katalog ostatní 44,00 11102 magnet. 2m/16mm svin.žlutý guma katalog ostatní 38,80 Kód položky Název Katalog Cena bez DPH 11002 kartáč 4-řadý PVC katalog ostatní 44,00 11102 magnet. 2m/16mm svin.žlutý guma katalog ostatní 38,80 11103 magnet. 3m/16mm svin.žlutý guma katalog ostatní 50,60

Více

Univerzální nářadí. Nářadí pro elektrikáře. Spojovací nářadí. Klíče. Nářadí řezací a obráběcí. Příslušenství pro el. nářadí a bity.

Univerzální nářadí. Nářadí pro elektrikáře. Spojovací nářadí. Klíče. Nářadí řezací a obráběcí. Příslušenství pro el. nářadí a bity. Katalog 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Univerzální nářadí Nářadí pro elektrikáře Spojovací nářadí Klíče Nářadí řezací a obráběcí Příslušenství pro el. nářadí a bity Stavební nářadí Měřidla Ostatní str. 4 str. 6 str.

Více

MO ceník náhradní díly drtiče platný od 1.7. do 31.12.2015

MO ceník náhradní díly drtiče platný od 1.7. do 31.12.2015 MO ceník náhradní díly drtiče platný od 1.7. do 31.12.2015 Kód 001010094 001010095 001010096 001010097 001010098 001010099 001010100 001010101 001010102 Název /06 - Mísa oplachová (vč. 2 otvoru pro trysky)

Více