Návrh rozpočtu na rok 2013 č.j. 378/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh rozpočtu na rok 2013 č.j. 378/2013"

Transkript

1 Návrh rozpočtu na rok 2013 č.j. 378/2013 Závazné ukazatele rozpočtu Města Loštice na rok 2013 závazný ukazatel Příjmy Běžné příjmy celkem ,00 z toho Daňové příjmy ,00 Nedaňové příjmy ,00 Kč Přijaté transfery ,00 Kapitálové příjmy celkem 0,00 Příjmy celkem Celkem běžné a kapitálové příjmy ,00 Výdaje Výdaje celkem ,00 Běžné výdaje ,00 Kapitálové výdaje ,00 z toho: rozhlas ,00 rekonstrukce a zatepletní budovy radnice ,00 rekonstrukce budovy ZŠ ,00 rekonstrukce budovy stravovny ,00 územní plánování ,00 areál Moravičanská ,00 skládka TKO ,00 silnice - točna ,00 kanalizace nová - přípojky ,00 protipovodňová opatření ,00 dokončení VO ul. Žadlovická ,00 rybník Fučík ,00 zametací stroj ,00 Financování zapojení přebytku - zůstatek běžného účtu ,00 splátka úvěrů celkem ,00 z toho úvěr BJ ,00 úvěr BJ ,00 úvěr kanalizace ,00 financování celkem ,00 Ostatní Finanční vztah k PO ,00 Neinv.příspěvky ZŠ ,00 Neinv.příspěvky MŠ ,00 Neinv.příspěvky ZUŠ ,00 Finanční vztah k třetím osobám ,00 Neinvestiční příspěvky 0,00 Další závazné ukazatele ,00 Mzdové náklady ,00 Dohody ,00 Zastupitelé ,00 Fond starosty - limit občerstvení ,00

2 Fond starosty - limit na dary ,00 SF Příjmy ,00 Výdaje ,00 FO Příjmy ,00 Výdaje ,00 SOUHRN Příjmy běžné ,00 Příjmy kapitálové 0,00 Financování ,00 Příjmy celkem ,00 BV ,00 KV ,00 Výdaje celkem ,00 Rozdíl mezi P a V 0,00 v Kč Běžné výdaje 11 úsek vnitřní správy ,00 dle KAP 12 úsek technické správy a údržby města ,00 13 městské kulturní středisko ,00 14 úsek investic a stavebního řízení ,00 15 úsek životního prostředí a FRB ,00 16 matrika, evidence obyvatel, SUOT ,00 18 knihovna ,00 19 JSDH ,00 Celkem běžné výdaje ,00 Návrh rozpočtu města Loštice byl projednán finančním výborem města Loštice dne: Návrh rozpočtu města Loštice byl projednán Radou města Loštice dne: Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně ve lhůtě do: nebo ústně na zasedání zastupitelstva města dne , na kterém bude návrh rozpočtu projednáván. předkladatel:. PhDr. Ctirad Lolek starosta.. Ing. Jiří Klein předseda fin.výboru Vyvěšeno: Sejmuto: Elektronická úřední deska:......

3 příloha č.1 č.j. 378/2013 Rozpočet sociálního fondu na rok 2013 rozpočtová skladba rozpočet 2013 tvorba fondu počáteční stav k ,00 základní příděl 98000,00 2,00% CELKEM PŘÍJMY ,00 čerpání fondu příspěvek na stravování 6171/ ,00 odměny a dary 6171/ ,00 odměny a dary 3314/ ,00 odměny a dary 3639/ ,00 odměny a dary 3392/ ,00 péče o zdraví-vakcíny,vitamíny 3639/ ,00 CELKEM VÝDAJE ,00 Rozpočet fondu na poskytování příspěvku na ošatné 2013 tvorba fondu počáteční stav k ,00 převod ze ZBÚ 10000,00 CELKEM PŘÍJMY 30500,00 čerpání fondu příspěvek na ošatné 6112/ ,00 příspěvek na ošatné 6171/ ,00 CELKEM VÝDAJE 21500,00 předkladatel: PhDr. Ctirad Lolek starosta Vyvěšeno: Sejmuto: Elektronická úřední deska:. Ing. Jiří Klein předseda fin.výboru...

4 příloha č. 2 č.j.j378/2013 Neinvestiční transfery z rozpočtu Města Loštice na rok 2013 OdPa Nepodnikatelský subjekt rok Myslivecké sdružení HORKA 3000, ČRS na provoz víceučel.zařízení 4000, Občanské sdružení Větrník 15000, Římskokatolická církev 20000, Církev Československá husitská 20000, Loštická Veselka 15000, Jezdecký klub 10000,00 TJ Slavoj 81000,00 ZEKOF TEAM 85000,00 SK kopaná , Junák 10000, Šachový svaz 3000,00 Ryzáček 3000,00 KČT 12000,00 Český svaz chovatelů 1000,00 Český svaz chovatelů-nachtigal 1000,00 Český svaz zahrádkářů 1000,00 TJ Invaclub 2000, Charita Zábřeh 20000, CELKEM JSDH Žádlovice 5000, ,00 předkladatel:. PhDr. Ctirad Lolek starosta Vyvěšeno: Sejmuto: Elektronická úřední deska: Ing. Jiří Klein předseda fin.výboru......

5 Rozpočet města Loštice na rok 2013 v podrobném znění - PŘÍJMY Paragr af Položka Příjmy TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY Celkem za třídu ,00 Celkem za položku 1111 DP fyzických osob ze závislé činnosti , DP fyzických osob ze samost.výděleč.činnosti , DP fyzických osob z kapitálových výnosů , DP právnických osob , DP právnických osob za obec , daň z přidané hodnoty , daň z nemovitosti , poplatky za znečišťování ovzduší 0, poplatek za komunální odpad , poplatek ze psů 72000, poplatek za užívání veřejného prostranství 22000, poplatky ze vstupného 10000, poplatek z ubytovací kapacity 41000, odvod výtěžku z r provozování loterií 70000, odvo z VHP 50000, správní poplatky z toho 2 změna trvalého pobytu 2000,00 3 kopie rodného listu 4 ověření opisu 5000,00 5 ověření podpisu 11000,00 31 změna příjmení 32 uzavření manželství 21 vydání osvědčení o zápisu SHR 5000,00 34 zvláštní užívání místní komunikace 5000,00 podrobné členění položek Poznámka TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , Podnikání a restrukturalizace v zemědělství 2131 příjmy z pronájmu pozemků ,00 pole.louky

6 1031 Pěstební činnost 2131 příjmy z pronájmu pozemků ,00 Loštická lesní 2119 Ostatní záležitsoti těžebního průmyslu 2131 příjmy z pronájmu pozemků ,00 Kamenolom 2343 příjmy z úhrad dobyvacího prostoru 80000,00 OBÚ Brno - z těžby nerostů 2419 Ostatní záležistosti spojů 2324 přijaté nekapitálová příspěvky a náhrady 3113 Základní školy 2122 odvody příspěvkových organizací ,00 odvod z odpisů ZŠ 3314 Činnosti knihovnické 2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků 35000,00 čtenářské příspěvky 2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 30000,00 Šumperk-za regionální funkcí 3392 Zájmová činnost v kultůře 2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků , KPH 20000, plakátování 2132 příjmy z pronájmu , nebytové prostory 3612 Bytové hospodářství 2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků 111 služby , příjmy z pronájmu ost. Nemovitostí a jejich částí 3112 příjmy z prodej nemovitstí a jejich částí z toho 121 nájemné , Nebytové hospodářství 2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků 112 Česká pošta dle smluv 116 Damovský 5500, Činnost místní správa 136 informace,hlášení,kopírování 137 služby ČS a.s. Loštice 20000, služby Loštická lesní 2800,00 dle smluv 2132 příjmy z pronájmu ost. Nemovitostí a jejich částí 122 Česká pošta 31000, Roguličová dle smluv 127 ČRS - víceúčelová zařízení 5000,00

7 128 Kůlny 4000, digitální telel.ústředna 13200,00 Český Telecom 155 veřejná radiotelef ,00 VODAFON 156 Skateboard park 157 DZS Loštice 16000,00 MUDr. Novotná 130 Damovský 6300, TJ Slavoj 135 MAS Mohelnicko 1000, Rosnička 97000, příjmy z pronájmu ost. Nemovitostí a jejich částí dle smluv 138 bankomat 6000, nájemnné ČS a.s. Loštice 56000, nájmenné Lostická lesní 2400, sportovní zařízení v majetku obce 2111 příjem z koupaliště , Skateboard park 1200, Skateboard park - movité věci 1400, Pohřebnictví 2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků 20000,00 hrobová místa 2139 ostatní příjmy z pronájmu majetku 4000,00 hrobová místa Komunální služby a územní rozvoj 3111 prodej pozemků ,00 Sběr a svoz komunálních odpadů 2111 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ,00 odpad podnikatelé Využití a zneškodňování komunálního odpadu 2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 30000,00 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 2141 příjmy z úroků 25000,00 TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY , neinv.transfery ze SR v rámci souhrn.dotač.vztahu ,00 z toho výkon státní správy ,00 ZBÚ + fondové účtu (FRR,SR,FO,depozit) úrok ČS úro ČZ a RB 4134 převody z rozpočtových účtů ,00 konsolidace

8 z toho sociální fond 98000,00 váže na pol.5349 fond ošatného 10000, invest.trans.přijané od EU 8115 změna stavu kr.prostředků na zákl.účtech zapojení přebytku BÚPF , uhrazené splátky dlouhodob.příj.úvěrů ,61 11 BJ ,67 22 BJ ,00 kanalizace FINANCOVÁNÍ CELKEM ,23 PŘÍJMY CELKEM ,00

9 Příloha k návrhu rozpočtu Města Loštice na rok 2013 v podrobném znění - VÝDAJE KAP 11 vnitřní správa údaje v Kč Paragraf ORG POL. TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE výdaje 2013 Celkem za POL.a třídu 10- Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 3 000, podrobné členění POL neinv.transfery občanským sdružením 3 000,00 Myslivecké sdružení Horka 23 - Vodní hospodářství 4 000, Vzdělávání 33 Kultura 3113 Ostatní záležitosti lesního hospodářství Rybáři Poznámka 5222 neinv.transfery občanským sdružením 4 000,00 ČRS-na provoz spol.organ.ve víceúčelovém zařízení , Předškolská zařízení , neinvest.přísp. zřízeným přísp. organizacím na provoz 3113 Základní školy , úroky vlastní úvěr tělocvična 5331 neinvest.přísp. zřízeným přísp. organizacím na provoz a odpisy 6121 ventily ,teplovod , vzduchotech oprava nefukční vzduchotechniky 3231 Základní umělecké školy , neinvest.přísp. zřízeným přísp. organizacím na provoz , neinv.transfery občanským sdružením ,00 Občanské sdružení Větrník 3322 Zachování a obnova kulturních památek 5223 neinv.transfery cirkvím ,00 Římskokatolická farnost 5171 opravy kostela 3326 Obnova místních památel 5223 neinv.transfery cirkvím ,00 Církev československá husitská 5171 opravy kostela 3399 Ostatní záležitosti kultury

10 34 - Tělovýchova a zájmová činnost 5229 ostat.nein.vtransfery nezisk.organizacím ,00 Loštická Veselka , Ostatní tělovýchovná činnost , neinvest.transfery občanským sdružením 0,00 Tri klub Loštice-na činnost 5229 ostatní neinv.transfery nezis.organizacím 3429 Ostatní zájmová činnost , ,00 Jezdecký klub Loštice-Zlatá podkova 85000,00 ZEKOF TEAM 81000,00 TJ Slavoj-na činnost ,00 Sk kopaná - na činnnosti 5222 neinvest.transfery občanským sdružením 3000,00 Šachový svaz Loštice-na činnost 3000,00 Ryzáček 12000,00 Klub českých turistů-na činnost 2000,00 Český svaz chovatelů Loštice dohromady 5229 ostatní neinv.transfery nezis.organizacím 1000,00 Český svaz zahrádkařů 5492 peněžité dary 10000,00 klub důchodců , Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 2 000, neinv.transfery občanským sdružením 0,00 Občanské sdružení zdrav.postižených 4351 Pečovatelská služba , ,00 TJ Invaclub 5021 dohody-oon 24000,00 plat.inventura ,00 26% 5032 povinné pojistné na zdravotní pojištění 2160,00 8% 5139 materiál ZB 5156 PHM 15000,00 benzín ŠKODA Fabia (Kaniščevová) 61 - Státní moc, státní správa, územní samospráva 5169 nákup ostatních služeb 1000,00 STK 5171 opravy a údržování 10000,00 oprava auta 5222 neinv.transfery občanským sdružením 20000,00 Charita Zábřeh , Zastupitelstva obcí , refundace 5021 OON 18000,00 zápisy ZM 5023 odměny členů zastupitelstev obcí a krajů ,00 zastupitele a člen KV a FV,který je ZM-platová inventura % důchodové pojištění , % nemocenské pojištění ,00

11 z toho 5162 služby telekomunikací a radiokomunikací ,00 mobil starosta, mistostarosta 5167 služby školení a vzdělávání 5172 programové vybavení 5 000, pohoštění ,00 fond starosty 5179 ostatné nákupy jindé nezařazené 9 500,00 fond ošatného 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5901 rezerva 1003 Osadní výbor Žádlovice 5 000, Osadní výbor Vlčice 5 000,00 družební styk ,00 rezerva , Činnost místní správy , platy zaměstnanců v pracovním poměru ,00 platová inventura 5021 ostatní osobní výdaje ,00 plaová inventura % důchodové pojištění , % nemocenské pojištění , ostatní povinné pojistné hrazené zaměs ,00 4,2% Kooperativa 5133 léky a zdravotní materiál 1 000,00 vybavení lékarniček z toho 5136 knihy, učební pomůcky, tisk , majetek , tis. Auto, 90 tis. Skříně a stůl starosta 5139 nákup materiálu jinde nezařazený ,00 kanc.potřeby, ORM (z toho SF-vitamíny 4.000) 5139 prezentační materiály 5151 studena voda , plyn , elektrická energie , pohonné hmoty a maziva , služby pošt , služby telekomunikací a radiokomunikací ,00 telefon-pevné linky, mobily správa,licence modulu 5166 konzultační, poradenské a právní služby ,00 právní služby, daň z příjmu 5168 služby zpracování dat ,00 Šumperk - Kontakt 5167 služby školení a vzdělávání , nákup ostatních služeb ,00 revize, SI. GORDIC,PAMOS,aktualizace el., časová razítka, lékařské prohlídky,ccs služby, veřejnosrpávní kontroly,vismo, 5171 opravy a udržování ,00 opravy běžné - především auto 5171 opravy budovy ,00 střecha, nátěr věže

12 63 - Finanční operace programové vybavení ,00 server 5173 cestovné , pohoštění , ostatní nákupy jindé nezařazené ,00 fond ošatného 5194 věcné dary ,00 fond starosty 5321 neinvestiční transfery nezisk.a podob.organizacím , za vyřízení přestupkové agendy MěÚ Mohelnice 6003 na dojíždějící žáky Mohelnice 5362 platby daní a poplatků ,00 DPH, dálniční známka, správní poplatky 5361 nákup kolků 5 000,00 kolky 5424 Náhrady mezd v době nemoci , ostatní transfery obyvatelstvu ,00 sociální fond - stravenky Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , služby peněžních ústavu ,00 z toho ,00 Českomoravská a rozvojová banka-kanalizační síť - I.etapa ,00 ČS Šumperk - 11 a 22 BJ Hradská 400x2x ,00 ČS Šumperk - ZBÚ 6320 Pojištění funkčně nespecifikované ,00 z toho 5163 služby peněžních ústavu ,00 pojištění majetku Kooperativa č.s budovy 6330 Převody vlastním fondům ,00 pojištění aut, povinné ručení havarijní pojištění, Multicar 5345 SF , tvorba SF - 3 % 5349 FO , tvorba FO 6399 Ostatní finanční operace , platby daní a poplatků ,00 váže se k POL.1122-příjem DP práv.osob za obec vratky veřejným rozpočtům 6409 Ostatní činnosti j.n ,00 z toho 5329 neinvestiční transfery nezisk.a podob.organizacím ,00 Sdružení obcí střední Moravy - faktura ,00 Mikroregion Mohelnicko BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM ,00

13 KAP 12 Paragraf POL. TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE výdaje 2013 Celkem za POL.a třídu 36 - Komunální služby ,00 podrobné členění POL Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené ,00 TCHS+doprava KI 5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru ,00 platová inventura i VPP 5021 OON , % důchodové pojištění , % nemocenské pojištění , potraviny 5 000,00 nákup ochranných nápojů z toho 5132 ochranné pomůcky ,00 VP OOPP z toho 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek ,00 sekačky, mulčovací zařízení z toho 5139 nákup materiálu j.n ,00 posypový materiál-zi.údržba+ sůl z toho 5154 elektrická energie 4 000, pevná paliva , pohonné hmoty a maziva ,00 pneumatiky 5162 služby telekomunikací a radiokomunikací ,00 mobily 5164 nájem - Loštická lesní ,00 smlouva 5178 nájem- DAVAZ ,00 smlouva Poznámka náhradní díly-multi,sekačky,křovinořez 5167 služby školení a vzdělávání ,00 školení řidičů,svářečů,obluha tlakových nádob 5169 nákup ostatních služeb ,00 revize (vysuv.řebřík,ekeltro nářadí, tlak.nádoby),stk 5171 oprava a údržba ,00 oprava vozidel 5173 cestovné 37 - Ochrana životního prostředí údaje v Kč 5424 Náhrady mezd v době nemoci , ostatní neinv.stranref obyvatelstvu 8 000,00 sociální fond , Sběr a svoz komunálních odpadů ,00 drobné opravy (sekačky, křovinořez) 5161 služby pošt 15000,00 tisk poštovních poukázek 5169 nákup ostatních služeb ,00 svoz KO-MEDLOV

14 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů ,00 KI 5169 nákup ostatních služeb ,00 svoz KO-MEDLOV 3724 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 25000,00 KI 5169 nákup ostatních služeb 25000,00 svoz KO-MEDLOV 3725 Využivání a zneškodňování třiděného odpadu 30000,00 KI 5137 DDHM 30000,00 nákup popelnic a kontejnerů 3728 Monitoring 30000,00 KI 5169 nákup ostatních služeb 30000,00 průsakové vody GEO test Brno - smlouva 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň ,00 KI 5139 nákup materiálu j.n. travní semena, postřik proti plevelům 5169 nákup ostatních služeb ,00 ostatní zahrad.práce BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM ,00 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM ,00 VÝDAJE CELKEM ,00

15 KAP 13 KD Veselý údaje v Kč Paragraf ORG POL. TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 33-kultura výdaje 2013 Celkem za POL Zájmová činnost v kultůře (MKS) ,00 podrobné členění POL Platy zaměstnanců v PP ,00 plat.inventura Poznámka 5021 OON ,00 roznáška hlasu,zpravodaje,elektrodozor % důchodové pojištění , % nemocenské pojištění , Knihy,učebnice tisk 5137 DDHM , ochranné pomůcky 1 000,00 videoprojektor 5139 materiál ,00 praní ubrusů, čístící a toal. potřeby 5151 vodné,stočné , plyn , elektrická energie , služby pošt , Služby telekominikací ,00 mobil,internet, pevná linka 5167 Školení a vzdělávání 5 000, nákup ostatních služeb ,00 nákupy programů,tech zajištění, ozvučení 5171 opravy a udržování ,00 revize plynových kotlů revize komínů revize tahů a zvedacích zařízení elektrorevize revize hasičáků, hydrantů, požární revize revize BOSP 5172 programové vybavení ,00 PC, antivirus, internetové stránky 5173 Cestovné , pohoštění , Poskytnuté neinv.příspěvky ,00 autorská odměna-osa

16 5194 Dary ,00 upomínk.předměty,květiny 5499 ostatní neinvestiční transfery ,00 SF, stravenky 5901 rezerva , ,00 divadelníci 0,00 mažoretky 5 000,00 ORDA 5 000,00 ORDIČKA ,00 Loštické slavnosti Náhrady mezd v době nemoci 5 000, nákup ostatních služeb ,00 tisk Hlasu Loštice-Tiskárna Křupka Mohelnice+ propag.mat. Příjmy 3392 MKD 2111 z vlastní činnosti ,00 vstupné 2132 příjmy z pronájmů ,00 pronájmy 2111 Loštické slavnosti ,00 vstupné, pronájem 2132 příjmy z pronájmů ,00 celkem: ,00

17 KAP 14 Tomanová Paragraf POL. TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE výdaje 2013 Celkem za POL.a třídu 2212 Silnice ,00 podrobné členění POL. Poznámka 5139 ORM ,00 kámen,sůl 5169 služby ,00 prohlídky mostů z toho 5171 opravy a udržování ,00 údržba ORL-Hradská 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací ,00 ORG koše od silničních vpustí běžná údržba 5171 opravy a udržování ,00 běžná údržba chodníků,mostů a lávek 2221 Provoz veřejné silniční dopravy , , výdaje na dopravní územní obslužnost ,00 MěÚ Mohelnice-smlouva 2321 Odvádění a čistění odpadních vod , studená voda ,00 Šumperská vodohosp.spl.-děšťové vody 5171 opravy a udržování , Kulturní památky , studená voda ,00 kašna 5154 el.energie 5171 opravy a udržování , elektrická energie údaje v Kč 5362 platby daní a poplatků 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené , nákup ostatních služeb ,00 GP pro výkupy znalecké posudky pro prodeje nákup pozemků věcná břemena zpráva EA vyhodnocení udržitelnosti projektu -rev.kd 5362 platby daní a poplatků ,00 daň z převodu nemovitosti BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM , rekonstrukce ZŠ ,00 žádost, EA,realizace rekonstrukce stravovny ,00 žádost, EA,realizace územní plánování ,00 dopracování studie areál Moravičanská , skládka TKO , silnice-točna , kanalizace nová - přípojky , rekonstrukce a zateplení budovy radnice , protipovodňová opatření , VO ul. Žádlovická , rybník Fučík ,00 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM ,00 VÝDAJE CELKEM ,00

18 KAP 15 Melhubová údaje v Kč Paragraf ORG POL. výdaje 2013 Celkem za POL. A třídu podrobné členění POL. Poznámka BĚŽNÉ VÝDAJE 1014 Psi , nákup ostatních služeb ,00 popl. Za umístění psa v útulku 24 - Spoje , Ostatní záležitosti spojů 5154 elektrická energie ,00 Vlčice 33 Kultura 0, Rozhlas a televize 34 - Tělovýchova a zájmová činnost , Sportovní zařízení v majetku obce , nákup materiálu j.n , studená voda 50000,00 koupaliště (letní měsíce-provoz) 5154 elektrická energie 30000, opravy a udržování ,00 koupaliště - běžná oprava z toho 5169 nákup ostatních služeb 50000,00 koupaliště 3421 Využití volného času děti a mládeže , hřiště ,00 fotbal-kabiny, Sokolská,fot.hřiště 5154 elektrická energie ,00 skateboard - el.energie 5169 nákup služeb ,00 víceúčel.zařízení, dětská hřiště,fot.hřiště 5171 opravy a udržování ,00 dětská hřiště 5171 TJ Slavoj.- tribuna , ostatní neinv.transfery nezis.organizacím 10000,00 JUNÁK-svaz skautů-na činnost 36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj , Bytové hospodářství , OON 18000,00 platová inventura (topiči) % důchodové pojištění 4500, % nemocenské pojištění 1620, DDHM 0, nákup materiálu j.n.

19 5141 úroky vlastní BJ ,00 ČS Šumperk-22BJ Hdarská-úrok z úvěru BJ ,00 ČS Šumperk-11BJ Hradská-úrok z úvěru z toho 5151 studená voda , plyn , el.energie 80000,00 zálohy + vyúčtování 5161 služby pošt 3000,00 poplatek SIPO 5166 právní služby 10000, nákup ostatních služeb 50000,00 Po kontrola, revize HP,hromosvody,servis. prohlídka kotlů, čistění komůnů, odvoz splaš. deratizace,ostatní,právní zastoupní 5171 opravy a udržování ,00 běžné opravy,výměna spotřebičů,revize 3613 Nebytové hospodářství , voda 5 000, plyn , elektrická energie , nákup ostatních služeb revize HP,likvidace splašků Veřejné osvětlení , elektrická energie , nákup ostatních služeb ,00 revize, malování opravy a udržování , Pohřebníctví , voda 4 000, elektrická energie 3 000, nákup ostatních služeb , studie 5171 opravy a udržování ,00 TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE , rozhlas ,00 náš podíl TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ,00 VÝDAJE CELKEM ,00

20 KAP 16 Paragraf POL. TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE výdaje Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků údaje v Kč Celkem za POL. A třídu podrobné členění POL OON ,00 plat. inventura GR 5139 nákup materiálu jinde nezařazený ,00 vítání občánků, životní jubilea 5161 služby pošt 4 500,00 Poznámka 5169 nákup ostatních služeb ,00 zajišťování programu-beseda s důchodci 5175 pohoštění ,00 kulturní akce pořádané městem 5492 peněžité dary obyvatelstvu ,00 vítání občánků 5194 věcné dary ,00 vítání občánků, životní jubilea BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM ,00 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM 0,00 VÝDAJE CELKEM ,00

21 KAP 18 Pyšná Paragraf ORG POL. TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE výdaje 2013 údaje v Kč Celkem za POL.a třídu 3314 Činnosti knihovnické , Platy zaměstnanců v PP , % důchodové pojištění , % nemocenské pojištění , Knihy,učebnice tisk , DDHM , ORM 5 000, služby pošt 6 000, školení 1 000, nákup ostatních služeb , pohoštění 1 000,00 podrobné členění POL opravy a udržování 2 000,00 drobné opravy 5173 Cestovné 1 000, Dary 1 000,00 soutěže pro děts.čtenářě 5424 Náhrady mezd v době nemoci 4 000, ostatní transfery obyvatelstvou ,00 stravenky Třída 2 - Příjmy , Činnosti knihovnické poplatky od čtenářů , za regioníl.funkcí - ŠU ,00 Poznámka

22 KAP 19 JSDH Paragraf ORG POL. TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 5512 Požární ochrana-dobrovolná část výdaje 2013 údaje v Kč Celkem za POL.a třídu , refundace (platy) , Ostatní osobní výdaje , % důchodové pojištění , % nemocenské pojištění , refundace (pojištění zdr.+soc.) 3 500, Knihy,učebnice tisk 600,00 podrobné členění POL DDHM , auto 5139 ORM , Voda 2 500, Plyn , elektrická energie , pohonné hmoty a maziva , Služby telekominikací , Služby peněžních ústavu ,00 Hasičská pojišťovna Poznámka úraz.pojištění- Hasičská vzájemná pojišťovna odpovědnost - Hasičská vzájemná pojišťovna pojištění vozidla 5169 nákup ostatních služeb ,00 revize elektro, revize zas. Přístrojů, lékařské prohlídky 5171 opravy a udržování ,00 běžné technické prohlídky, ostatní 5222 Neinv.dotace 5 000,00 JSDH Žádlovice

Návrh. Paragraf/položka Název Celkem v Kč

Návrh. Paragraf/položka Název Celkem v Kč Město Loštice Příjmová část rozpočtu na r. 2015 č. j. 64/2015 IČO 302945 Návrh Paragraf/položka Název Celkem v Kč 1111 daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkč. pož. 6 000 000,00 1112 daň z příjmu FO

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 Část A - PŘÍJMY v tis. Kč PAR POL TEXT tisíc Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 3 809 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 160 1113 Daň z

Více

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000 Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč)

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) Paragraf Položka Název položky Návrh rozpočtu 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 800,00 1112 Daň z příjmů

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006 Číslo řádku Obce Studenec na rok 2006 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Skutečnost na rok 2006 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 450 2 506 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 920 1 799 1 850 3 Daň

Více

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3 Rozpočet na rok : 2010 2015 Dolní Přím Příjmy SU PAR POL Text V tis. Kč 231 1111 Daň z př. fyz.os.ze závislé činnosti a funkč.pož. 1250 231 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostat. výděleč.činnosti 150

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013

Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013 PŘÍJMY Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013 Daňové příjmy : 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 900 000,00 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze SVČ 27 000,00 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů

Více

Příjmy. celkem 11542,9

Příjmy. celkem 11542,9 Příjmy ODPA POL text částka/tis.kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze záv.čin.a fun.pož. 1400 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 90 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. Výnosů 130 1121 Daň z

Více

Návrh rozpočtu obce Štěpánovice na rok 2012

Návrh rozpočtu obce Štěpánovice na rok 2012 Návrh rozpočtu obce Štěpánovice na rok 2012 Vyvěšeno : Sejmuto : Schváleno zastupitelstvem obce dne : Starosta obce : ing.václav Kopačka I. PŘÍJMY Třída 1 - daňové příjmy Paragraf Položka Popis Návrh rozpočtu

Více

Obec Bučí Návrh rozpočtu 2015 Paragraf Položka Název Rozpočet v tis. Kč Celkem příjmy z daní 1 266 Celkem za poplatky 106 3613 Nebytové hospodářství

Obec Bučí Návrh rozpočtu 2015 Paragraf Položka Název Rozpočet v tis. Kč Celkem příjmy z daní 1 266 Celkem za poplatky 106 3613 Nebytové hospodářství Příjmy 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 285 0 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 102 0 1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 29 0 1121

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 podle zákona č.128/2000 Sb., 44 a zákona č.250/2000 Sb., 11 Stránka 1 z 8 částka celkem PŘÍJMOVÁ ČÁST (v tis.kč) (v tis.kč) 1111 - Daň z příjmu FO ze závislé činnosti

Více

1032 2111 Činnost v lesním hospodářství 1 100 000,00 1 100 000,00 15 000,00 15 000,00

1032 2111 Činnost v lesním hospodářství 1 100 000,00 1 100 000,00 15 000,00 15 000,00 Návrh ROZPOČTOVĚ PŘÍJMY - rok 2015 paragraf položka OdPa položka popis 0 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. čin. 800 000,00 0 1112 Daň z příjmu OSVČ 10 000,00 0 1113 Daň z příjmu FO za kap. Výnosy

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 5 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 5 0000

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava Rozpočtové příjmy Par. Pol. Text návrh rozpočtu 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti a funk.pož. 1.500.000 0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze

Více

Rozpočet na rok 2010 obce Radimovice

Rozpočet na rok 2010 obce Radimovice Příjmy Rozpočet na rok 2010 obce Radimovice Paragraf Položka 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze záv.čin. 0 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 0 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů

Více

Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015

Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015 Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015 BĚŽNÉ VÝDAJE 5011 Platy zaměstnanců platy zaměstnanců (zimní údržba) 220 000,00 Kč 5031 Povinné poj.na soc.zabezp. odvody z platů

Více

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 2012 0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činností 900 000 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.činností 80 000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY OdPa Pol Text 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů 0000 1121

Více

Rozpočet na rok 2013. Obec Ruda nad Moravou

Rozpočet na rok 2013. Obec Ruda nad Moravou Rozpočet na rok 2013 Obec Ruda nad Moravou Členění Funkční Druhové Skupina Třída VÝDAJE Rozpočet OD-PA Položka 2013 1019 Pozemky 5362 Platby daní a poplatků 5 000 Kč 5169 Nákup ostatních služeb 40 000

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 6 500 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob

Více

0000 3746 4116 033113234 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4 900,00. Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.

0000 3746 4116 033113234 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4 900,00. Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát. strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1 750 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011

Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011 Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011 OdPa Pol. Popis Rozpočet opatření Rozpočet upr. R o z p o č t o v é p ř í j m y 43 805 910-1 884 740 41 921 170 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob

Více

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část Příjmy Položka Název položky 2013 2014 Návrh 2015 1341 Poplatek ze psů 44 43 43 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 par. pol. Název částka 0000 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1.050.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze závislé

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 264 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 144 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

vyvěšeno: 21.11.2013 sejmuto: 12.12.2013 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2013 / sejmuto 12.12.2013 Návrh rozpočtu 2014

vyvěšeno: 21.11.2013 sejmuto: 12.12.2013 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2013 / sejmuto 12.12.2013 Návrh rozpočtu 2014 vyvěšeno: 21.11.2013 sejmuto: 12.12.2013 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2013 / sejmuto 12.12.2013 Návrh rozpočtu 2014 k projednání na schůzi 12.12.2013 P Ř Í J M Y Rozpočtový paragraf Rozpočtová

Více

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2014

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2014 Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2014 2014 0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činností 1 574 000 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.činností 121 000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů

Více

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007 OBEC: BUKOVNO Rozpočet ROK 2007 Projednáno na zasedání zastupitelstva obce dne 6.12.2006 Rozpočet zpracoval: Vinšová Starostka obce: Štechová Blanka Razítko obce: vyvěšeno dne: 21.2.2007 sejmuto dne: 7.3.2007

Více

OBEC VELKÝ VŘEŠŤOV IČO: 484776 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

OBEC VELKÝ VŘEŠŤOV IČO: 484776 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 paragraf položka IČO: 484776 OBEC VELKÝ VŘEŠŤOV NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmu FO ze záv.čin. 430 000 1112 Daň z příjmu FO ze sam.výd.činnosti 40 000 1113 Daň z příjmu FO

Více

3341 0000 2111 00000000 Příjmy z poskytování služeb a 302000.00 Org: 0000... 302000.00 ** PAR: 3341 Rozhlas a televize 302000.

3341 0000 2111 00000000 Příjmy z poskytování služeb a 302000.00 Org: 0000... 302000.00 ** PAR: 3341 Rozhlas a televize 302000. á č š í š í ě š í Á Č ě é č ě í ů á á á ří ý ý ý Ň ŘÍ Ř Ň É É ŘÍ á Ž ěž í á Ž ř é č í á ě í č š ě Í í ř š í Ť Ů á í š Č é í á Ž ř í á í Č ý í á Ž Í ř ě Č á á č é ář í ř é ě ř í á í á á í á í Ž ú í ě č

Více

vyvěšeno: 20.11.2014 sejmuto: 10.12.2014 elektronická úřední deska: vyvěšeno 20.11.2014 / sejmuto 10.12.2014 Návrh rozpočtu 2015

vyvěšeno: 20.11.2014 sejmuto: 10.12.2014 elektronická úřední deska: vyvěšeno 20.11.2014 / sejmuto 10.12.2014 Návrh rozpočtu 2015 vyvěšeno: 20.11.2014 sejmuto: 10.12.2014 elektronická úřední deska: vyvěšeno 20.11.2014 / sejmuto 10.12.2014 Návrh rozpočtu 2015 k projednání na schůzi 11.12.2014 P Ř Í J M Y Rozpočtový paragraf Rozpočtová

Více

MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016

MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016 MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016 Příjmy schválený rozpočet 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 700 000 Kč 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 80 000 Kč 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 190 000 Kč

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010

ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010 ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010 PŘÍJMY Vážany nad Litavou třída 1. - daňové příjmy (sdílené daňové příjmy dle zákona č. 243/2000 Sb. - % podíl 0,003840) koeficient

Více

Účetní případ položka MD. Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 630.000,-- Kč. Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 245.

Účetní případ položka MD. Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 630.000,-- Kč. Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 245. Návrh rozpočtu na rok 2009 - Příjmy Účetní případ položka MD Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 630.000,-- Kč Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 245.000,-- Kč Daň z příjmů právnických

Více

Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč. 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin. 50.

Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč. 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin. 50. Návrh rozpočtu obce Těchlovice na rok 2015 Rozpočtové příjmy Daňové příjmy Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam.

Více

Rozpočetové opatření 2/2014 PŘÍJMY DLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL DAŇOVÉ PŘÍJMY. I. rozpočtové opatření. II. rozpočtové. opatření v tis.

Rozpočetové opatření 2/2014 PŘÍJMY DLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL DAŇOVÉ PŘÍJMY. I. rozpočtové opatření. II. rozpočtové. opatření v tis. Rozpočetové opatření 2/2014 PŘÍJMY DLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL DAŇOVÉ PŘÍJMY PARAGRAF POLOŽKA POPIS v tis. Kč I. opatření II. opatření 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015 Návrh rozpočtu na rok 2015 PŘÍJMY ROZPOČTU položka částka v Kč text Příjem daní a poplatků 1111 900 000,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 400 000,00 " ze sam. čin. 1113 90 000,00 daň z příjmů fyz. osob

Více

Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část IČO 00283576. SÚ AÚ Paragraf Položka ÚZ Org. v tis. Kč Popis Součet v tis.

Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část IČO 00283576. SÚ AÚ Paragraf Položka ÚZ Org. v tis. Kč Popis Součet v tis. Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část 231 20 1111 1250Daň z příjmu fyz. osob ze záv.činosti a funk.pož. 231 20 1112 155Daň z příjmu fyz. osob ze sam.výděl.činnosti 231 20 1113 90 Daň z

Více

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2014 Příjmová část

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2014 Příjmová část Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2014 Příjmová část Příjmy Položka Název položky 2012 2013 Návrh 2014 1341 Poplatek ze psů 44 44 43 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství

Více

Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 0001 200 000,00. Org: 0000 200 000,00. Org: 0000 250 000,00. Org: 0000 1 000,00

Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 0001 200 000,00. Org: 0000 200 000,00. Org: 0000 250 000,00. Org: 0000 1 000,00 roku 2015 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 230 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v

Více

Návrh rozpočtu obce Vlkanov pro rok 2014

Návrh rozpočtu obce Vlkanov pro rok 2014 Návrh rozpočtu obce Vlkanov pro rok 2014 Příjmy par. pol. text návrh 2014 1111 daň z příjmu fyzických osob ze záv. činnosti 1112 daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 1113 daň z příjmy fyz. osob z kapitálových

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 4 133 200,00 0000 0000 1112 000000000

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2014 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 184/23 dne 13. prosince 2013 PŘÍJEM Třída Třída

Více

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY Par Pol Popis Rozpočet Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 270 000 0000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam výděl. činnosti 48 000 0000 1113

Více

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Rozpočtové příjmy Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Paragraf Položka Název Plán RO1 Po úpravě 0000 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na běžném účtu 0,00 0,00 0,00 0000 8124 Splátky úvěru

Více

N Á VRH R O Z POČ T U roku: 2011

N Á VRH R O Z POČ T U roku: 2011 Obec Hradčovice N Á VRH R O Z POČ T U roku: 2011 KEO 7.73a / Uc19s zpracováno: 04.01.2011 Strana 1 PŘÍ J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis Schválený rozpočet 0000 0000

Více

3612 0000 2132 000000000 Základní běžný účet územ.samospr.celků 41 400,00

3612 0000 2132 000000000 Základní běžný účet územ.samospr.celků 41 400,00 roku 2015 1 / 10 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 200 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 80 000,00

Více

ě š ří č č ě č Í ž č ň ří é č č ž ň ří Č ň ří Í ů ň ří ý ň ří ý í ů č šť í ší ží í ř í í ý ří ů ň ý ě í ň é ří ř ří ů ů í ří ů ě í č ří ů ěž ů ří ú ý í ří í ž ý ů ř é é ří ě ří í ž ý ů ří č í ří í ž ý

Více

120,5 120,5. 0 300 300 Obecné příjmy z fin. 10

120,5 120,5. 0 300 300 Obecné příjmy z fin. 10 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží njiž zakoupeného - knihy Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmů ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy

Více

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf paragraf položka Příjmy v tis. Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činn. 914 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze samost. výděl. činn.

Více

Rozpočet na rok 2016 P Ř Í J M Y. Město Rabí, Rabí čp.57 34201 Sušice

Rozpočet na rok 2016 P Ř Í J M Y. Město Rabí, Rabí čp.57 34201 Sušice Město Rabí, Rabí čp.57 34201 Sušice tel.376596252,fax:376596252 Tel.:, 376596252, info@mestorabi.cz,www.mestorabi.cz e-mail : uradrabi@quick.cz,http://sweb.cz/obecrabi IČO: 00256030 DIČ:CZ00256030 ------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Rozpočet roku 2002. I. rozpočtové příjmy

Rozpočet roku 2002. I. rozpočtové příjmy Rozpočet roku 2002 I. rozpočtové příjmy OdPa Pol Popis Částka 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 1.931.000,00 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 547.000,00 0000 1113 Dan

Více

Schválený rozpočet na rok 2015 obce Radimovice

Schválený rozpočet na rok 2015 obce Radimovice Schválený rozpočet na rok 2015 obce Radimovice Příjmy v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby Paragraf Položka 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze záv.čin. 400 000 0

Více

N Á V R H R O Z P O Č T U roku: 2012. P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek. Schválený. Par Org Pol N+Z+Uz Popis

N Á V R H R O Z P O Č T U roku: 2012. P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek. Schválený. Par Org Pol N+Z+Uz Popis P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek strana : 1 0000 0000 0000 1111 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1000000.00 0000 0000 1112 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 200000.00 0000

Více

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Obec Jezeřany-Maršovice Jezeřany-Maršovice 1, 671 75, IČ: 00292931 ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schválilo rozpočet obce pro rok 2013 na svém zasedání dne 13.12.2012

Více

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku Rozpočet 2014 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY -návrh XXXX XXXXXX 0 1111 Daň z příjmů FO ze záv. Čin. 2 700 000 2 700 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 920 000 920 000 1113 Daň z příjmů FO z kapit. výnos 270 000 270

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

Schválený rozpočet 2015

Schválený rozpočet 2015 Schválený rozpočet 215 OBEC ZELENEČ REKAPITULACE Příjmy rozpočtu 42 855 Výdaje rozpočtu 23 95 Financování -18 95 Rozdíl I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Rozpočet schválený a b 1 - - 1111 Daň

Více

Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012

Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012 Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012 PŘÍJMY Paragraf Položka Text Skutečnost Skutečnost r. 2010 r. 2011 r. 2012 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 759786 805603 1112 Daň

Více

Schválený rozpočet roku 2013 zpracováno: 20.12.2012

Schválený rozpočet roku 2013 zpracováno: 20.12.2012 Obec Lužany KEO-W 1.6.179 / Uc19s Schválený rozpočet roku 2013 zpracováno: 20.12.2012 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis Schválený rozpočet 0000 0000 0000 1111 00000000

Více

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost Položka Paragraf Rozpočtové příjmy příjmy 1341 Poplatek ze psů 100,00 100,00 131 187,00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 220,00 220,00 120

Více

Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236

Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236 Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236 0000 1112 DAň z příjmu fyz. osob ze sam. výdělečné činnosti -70.000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapitálových výnosů

Více

Plnění rozpočtu. I. Rozpočtové příjmy. Městys Nové Veselí. Výsledek od počátku roku. Rozpčet po změnách. rozpočet. Bez ODPA

Plnění rozpočtu. I. Rozpočtové příjmy. Městys Nové Veselí. Výsledek od počátku roku. Rozpčet po změnách. rozpočet. Bez ODPA Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 01 Období: Do 1. měsíce : 1..133;135..53;536..9999 I. Rozpočtové příjmy 1111 111 1113 111 11 111 133 1337 131 133 13 135 1351 1361 11 111 11 113 116 11 1 11

Více

Návrh rozpočtu roku 2014

Návrh rozpočtu roku 2014 roku 2014 strana: 1 / 8 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 950 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Návrh rozpočtu obce Stará Paka na rok 2015 - příjmy

Návrh rozpočtu obce Stará Paka na rok 2015 - příjmy Návrh rozpočtu obce Stará Paka na rok 2015 - příjmy Návrh Paragraf Položka rozpočtu rok 2015 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 4 000 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 200 000 1113 Daň z příjmů FO z kap. výn.

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2015

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2015 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2015 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 8. 12. 2015 Sejmut: 8. 1. 2015 Projednáno v zastupitelstvu dne 4. 12. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2009 - Rozpočtové příjmy

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2009 - Rozpočtové příjmy Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 29 - Rozpočtové příjmy OdPa Pol Popis Rozpočet 8 Rozpočet 8 po Plnění 28 Návrh 29 schválený změnách 1341 Poplatek ze psů 22 22 267 514 27 1342 Poplatek za lázeňský

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

R O Z P O Č E T - P Ř Í J M Y N A R O K 2 0 0 8

R O Z P O Č E T - P Ř Í J M Y N A R O K 2 0 0 8 R O Z P O Č E T - P Ř Í J M Y N A R O K 2 0 0 8 0000 0000 1111 0000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.čin. 1.300.000,-- 0000 0000 1112 0000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.čin. 687.000,-- 0000 0000 1113

Více

vyvěšeno: 21.11.2009 sejmuto: 8.12.2009 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2009 / sejmuto 8.12.2009 Návrh rozpočtu 2010

vyvěšeno: 21.11.2009 sejmuto: 8.12.2009 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2009 / sejmuto 8.12.2009 Návrh rozpočtu 2010 vyvěšeno: 21.11.2009 sejmuto: 8.12.2009 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2009 / sejmuto 8.12.2009 Návrh rozpočtu 2010 k projednání na schůzi 8.12.2009 P Ř Í J M Y Rozpočtový paragraf Rozpočtová

Více

Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1

Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1 Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1 IČ: 00276758 R O Z P O Č E T NA ROK 2015 Třída 1 - daňové příjmy PŘÍJMY Kapit.Položka v tis.kč ----------------------------------------------------------------- daň

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

PŘÍJMY PARAGRAF POLOŽKA POPIS NÁVRH

PŘÍJMY PARAGRAF POLOŽKA POPIS NÁVRH ROZPOČET OBCE SVĚTLÍK NA ROK 2010 PŘÍJMY 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 610 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné činnosti výdělečné činnosti 40 000

Více

Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008

Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008 Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008 Příjmy obce za rok 2008 Rozpočet Skutečnost ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Daň

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 30. 09. 2015 v Kč na dvě

Více

Schválený rozpočet na rok 2015 Usnesením č.8/2014 dne 28.ledna 2015

Schválený rozpočet na rok 2015 Usnesením č.8/2014 dne 28.ledna 2015 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Schválený rozpočet na rok 2015 Usnesením č.8/2014 dne 28.ledna 2015 OdPa Pol Popis Rozpočet 2015 0 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závčin a 2 500 000,00 Kč 0 1112 Daň z příjmů

Více

Rozpočet na rok 2014 Verze 16.04.2014

Rozpočet na rok 2014 Verze 16.04.2014 Rozpočet na rok 2014 Verze 16.04.2014 Příjmy ROZPOČET 2014 2011 2012 2013 Rozpočet 3/2014 2014 ParagrafPoložka Popis položky Skutečnost Skutečnost Skutečnost 2014 Plnění RS % a b b1 10 11 12 13 14 15 0000

Více

ROZPOČET OBCE 2016 - SUMÁŘ

ROZPOČET OBCE 2016 - SUMÁŘ ROZPOČET OBCE 2016 - SUMÁŘ 1, 2 1, 2, 3, 4, 5 0000 1012 1031 2140 2212 2219 2221 2229 2310 2321 3113 3119 3314 3322 3326 3341 3349 3392 3399 3421 3419 3429 3631 3632 3633 3635 3639 3699 3721 3722 3723

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Rozpočet na rok 2014 obce Radimovice

Rozpočet na rok 2014 obce Radimovice Příjmy Rozpočet na rok 2014 obce Radimovice v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby Paragraf Položka 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze záv.čin. 360 000 0 1112 Daň z

Více

O b e c V o l á r n a R o z p o č e t n a r o k 2 0 1 2

O b e c V o l á r n a R o z p o č e t n a r o k 2 0 1 2 O b e c V o l á r n a R o z p o č e t n a r o k 2 0 1 2 1. Rozpočtové příjmy paragraf položka druh, popis příjmu MD (Kč) D (Kč) 3 63 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. Činnosti 6 1112 Daň z příjmů

Více

Financování /předp. zůstatek účtu k 31.12.2010/ 8115 2.800.000,-- Kč

Financování /předp. zůstatek účtu k 31.12.2010/ 8115 2.800.000,-- Kč Návrh rozpočtu na rok 2011- příjmy Účetní případ položka MD Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 560.000,-- Kč Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 150.000,-- Kč Daň z příjmů právnických

Více

Obec Rožnov IČO 00272981 Rozpočet na rok 2014 - návrh

Obec Rožnov IČO 00272981 Rozpočet na rok 2014 - návrh Obec Rožnov IČO 00272981 Rozpočet na rok 2014 - návrh Rozpočet -závazné ukazatele byly vypracovány v souladu se zněním 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění zákona

Více

Návrh rozpočtu obce Bukovina na rok 2014

Návrh rozpočtu obce Bukovina na rok 2014 Návrh rozpočtu obce Bukovina na rok 2014 P ř í j m y v pol. 1111 daň z příjmu FO 1112 daň z příjmu FO z podnikání 1113 daň z příjmu FO zvl. sazba 1121 daň z příjmu PO 1211 daň z přidané hodnoty 1340 popl.

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 ( v tis. Kč )

Návrh rozpočtu na rok 2014 ( v tis. Kč ) Návrh rozpočtu na rok 2014 ( v tis. Kč ) O b e c C h o t i n ě v e s P Ř Í J M Y : 1111 Daň z příjmů FO záv.činn. 350 Daň z příjmů FO záv.činn. 1112 Daň z příjmů FO s.v.č. 20 Daň z příjmů FO s.v.č. 1113

Více

OBEC MNICHOV. Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč)

OBEC MNICHOV. Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč) OBEC MNICHOV Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč) Položka název položky schválený rozpočet v tis.kč PŘÍJMY 0000 1111 Daň z příjmů FO ZČ a funkčních požitků 1 136,35 0000 1112 Daň z příjmů FO ze samostatné

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

Obec Mochov. I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek a b rozpočtu po změnách od poč. roku

Obec Mochov. I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek a b rozpočtu po změnách od poč. roku Návrh Rozpočet rozpočtu na na rok rok 2014 Obec Mochov I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek 0000 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob za záv. činn. 2 200 000 0000 1112 Daň z příjmu

Více

* ** Návrh rozpočtu roku 2015. P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek. zpracováno: 29.1.2015

* ** Návrh rozpočtu roku 2015. P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek. zpracováno: 29.1.2015 strana: 1 / 14 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 708 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů

Více

Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 8 037 100,00. Org: 0000 19 000,00. Org: 0000 70 000,00. Org: 0000 70 000,00

Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 8 037 100,00. Org: 0000 19 000,00. Org: 0000 70 000,00. Org: 0000 70 000,00 roku 2015 strana: 1 / 11 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 500 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v

Více