Návrh rozpočtu na rok 2013 č.j. 378/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh rozpočtu na rok 2013 č.j. 378/2013"

Transkript

1 Návrh rozpočtu na rok 2013 č.j. 378/2013 Závazné ukazatele rozpočtu Města Loštice na rok 2013 závazný ukazatel Příjmy Běžné příjmy celkem ,00 z toho Daňové příjmy ,00 Nedaňové příjmy ,00 Kč Přijaté transfery ,00 Kapitálové příjmy celkem 0,00 Příjmy celkem Celkem běžné a kapitálové příjmy ,00 Výdaje Výdaje celkem ,00 Běžné výdaje ,00 Kapitálové výdaje ,00 z toho: rozhlas ,00 rekonstrukce a zatepletní budovy radnice ,00 rekonstrukce budovy ZŠ ,00 rekonstrukce budovy stravovny ,00 územní plánování ,00 areál Moravičanská ,00 skládka TKO ,00 silnice - točna ,00 kanalizace nová - přípojky ,00 protipovodňová opatření ,00 dokončení VO ul. Žadlovická ,00 rybník Fučík ,00 zametací stroj ,00 Financování zapojení přebytku - zůstatek běžného účtu ,00 splátka úvěrů celkem ,00 z toho úvěr BJ ,00 úvěr BJ ,00 úvěr kanalizace ,00 financování celkem ,00 Ostatní Finanční vztah k PO ,00 Neinv.příspěvky ZŠ ,00 Neinv.příspěvky MŠ ,00 Neinv.příspěvky ZUŠ ,00 Finanční vztah k třetím osobám ,00 Neinvestiční příspěvky 0,00 Další závazné ukazatele ,00 Mzdové náklady ,00 Dohody ,00 Zastupitelé ,00 Fond starosty - limit občerstvení ,00

2 Fond starosty - limit na dary ,00 SF Příjmy ,00 Výdaje ,00 FO Příjmy ,00 Výdaje ,00 SOUHRN Příjmy běžné ,00 Příjmy kapitálové 0,00 Financování ,00 Příjmy celkem ,00 BV ,00 KV ,00 Výdaje celkem ,00 Rozdíl mezi P a V 0,00 v Kč Běžné výdaje 11 úsek vnitřní správy ,00 dle KAP 12 úsek technické správy a údržby města ,00 13 městské kulturní středisko ,00 14 úsek investic a stavebního řízení ,00 15 úsek životního prostředí a FRB ,00 16 matrika, evidence obyvatel, SUOT ,00 18 knihovna ,00 19 JSDH ,00 Celkem běžné výdaje ,00 Návrh rozpočtu města Loštice byl projednán finančním výborem města Loštice dne: Návrh rozpočtu města Loštice byl projednán Radou města Loštice dne: Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně ve lhůtě do: nebo ústně na zasedání zastupitelstva města dne , na kterém bude návrh rozpočtu projednáván. předkladatel:. PhDr. Ctirad Lolek starosta.. Ing. Jiří Klein předseda fin.výboru Vyvěšeno: Sejmuto: Elektronická úřední deska:......

3 příloha č.1 č.j. 378/2013 Rozpočet sociálního fondu na rok 2013 rozpočtová skladba rozpočet 2013 tvorba fondu počáteční stav k ,00 základní příděl 98000,00 2,00% CELKEM PŘÍJMY ,00 čerpání fondu příspěvek na stravování 6171/ ,00 odměny a dary 6171/ ,00 odměny a dary 3314/ ,00 odměny a dary 3639/ ,00 odměny a dary 3392/ ,00 péče o zdraví-vakcíny,vitamíny 3639/ ,00 CELKEM VÝDAJE ,00 Rozpočet fondu na poskytování příspěvku na ošatné 2013 tvorba fondu počáteční stav k ,00 převod ze ZBÚ 10000,00 CELKEM PŘÍJMY 30500,00 čerpání fondu příspěvek na ošatné 6112/ ,00 příspěvek na ošatné 6171/ ,00 CELKEM VÝDAJE 21500,00 předkladatel: PhDr. Ctirad Lolek starosta Vyvěšeno: Sejmuto: Elektronická úřední deska:. Ing. Jiří Klein předseda fin.výboru...

4 příloha č. 2 č.j.j378/2013 Neinvestiční transfery z rozpočtu Města Loštice na rok 2013 OdPa Nepodnikatelský subjekt rok Myslivecké sdružení HORKA 3000, ČRS na provoz víceučel.zařízení 4000, Občanské sdružení Větrník 15000, Římskokatolická církev 20000, Církev Československá husitská 20000, Loštická Veselka 15000, Jezdecký klub 10000,00 TJ Slavoj 81000,00 ZEKOF TEAM 85000,00 SK kopaná , Junák 10000, Šachový svaz 3000,00 Ryzáček 3000,00 KČT 12000,00 Český svaz chovatelů 1000,00 Český svaz chovatelů-nachtigal 1000,00 Český svaz zahrádkářů 1000,00 TJ Invaclub 2000, Charita Zábřeh 20000, CELKEM JSDH Žádlovice 5000, ,00 předkladatel:. PhDr. Ctirad Lolek starosta Vyvěšeno: Sejmuto: Elektronická úřední deska: Ing. Jiří Klein předseda fin.výboru......

5 Rozpočet města Loštice na rok 2013 v podrobném znění - PŘÍJMY Paragr af Položka Příjmy TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY Celkem za třídu ,00 Celkem za položku 1111 DP fyzických osob ze závislé činnosti , DP fyzických osob ze samost.výděleč.činnosti , DP fyzických osob z kapitálových výnosů , DP právnických osob , DP právnických osob za obec , daň z přidané hodnoty , daň z nemovitosti , poplatky za znečišťování ovzduší 0, poplatek za komunální odpad , poplatek ze psů 72000, poplatek za užívání veřejného prostranství 22000, poplatky ze vstupného 10000, poplatek z ubytovací kapacity 41000, odvod výtěžku z r provozování loterií 70000, odvo z VHP 50000, správní poplatky z toho 2 změna trvalého pobytu 2000,00 3 kopie rodného listu 4 ověření opisu 5000,00 5 ověření podpisu 11000,00 31 změna příjmení 32 uzavření manželství 21 vydání osvědčení o zápisu SHR 5000,00 34 zvláštní užívání místní komunikace 5000,00 podrobné členění položek Poznámka TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , Podnikání a restrukturalizace v zemědělství 2131 příjmy z pronájmu pozemků ,00 pole.louky

6 1031 Pěstební činnost 2131 příjmy z pronájmu pozemků ,00 Loštická lesní 2119 Ostatní záležitsoti těžebního průmyslu 2131 příjmy z pronájmu pozemků ,00 Kamenolom 2343 příjmy z úhrad dobyvacího prostoru 80000,00 OBÚ Brno - z těžby nerostů 2419 Ostatní záležistosti spojů 2324 přijaté nekapitálová příspěvky a náhrady 3113 Základní školy 2122 odvody příspěvkových organizací ,00 odvod z odpisů ZŠ 3314 Činnosti knihovnické 2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků 35000,00 čtenářské příspěvky 2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 30000,00 Šumperk-za regionální funkcí 3392 Zájmová činnost v kultůře 2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků , KPH 20000, plakátování 2132 příjmy z pronájmu , nebytové prostory 3612 Bytové hospodářství 2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků 111 služby , příjmy z pronájmu ost. Nemovitostí a jejich částí 3112 příjmy z prodej nemovitstí a jejich částí z toho 121 nájemné , Nebytové hospodářství 2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků 112 Česká pošta dle smluv 116 Damovský 5500, Činnost místní správa 136 informace,hlášení,kopírování 137 služby ČS a.s. Loštice 20000, služby Loštická lesní 2800,00 dle smluv 2132 příjmy z pronájmu ost. Nemovitostí a jejich částí 122 Česká pošta 31000, Roguličová dle smluv 127 ČRS - víceúčelová zařízení 5000,00

7 128 Kůlny 4000, digitální telel.ústředna 13200,00 Český Telecom 155 veřejná radiotelef ,00 VODAFON 156 Skateboard park 157 DZS Loštice 16000,00 MUDr. Novotná 130 Damovský 6300, TJ Slavoj 135 MAS Mohelnicko 1000, Rosnička 97000, příjmy z pronájmu ost. Nemovitostí a jejich částí dle smluv 138 bankomat 6000, nájemnné ČS a.s. Loštice 56000, nájmenné Lostická lesní 2400, sportovní zařízení v majetku obce 2111 příjem z koupaliště , Skateboard park 1200, Skateboard park - movité věci 1400, Pohřebnictví 2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků 20000,00 hrobová místa 2139 ostatní příjmy z pronájmu majetku 4000,00 hrobová místa Komunální služby a územní rozvoj 3111 prodej pozemků ,00 Sběr a svoz komunálních odpadů 2111 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ,00 odpad podnikatelé Využití a zneškodňování komunálního odpadu 2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 30000,00 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 2141 příjmy z úroků 25000,00 TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY , neinv.transfery ze SR v rámci souhrn.dotač.vztahu ,00 z toho výkon státní správy ,00 ZBÚ + fondové účtu (FRR,SR,FO,depozit) úrok ČS úro ČZ a RB 4134 převody z rozpočtových účtů ,00 konsolidace

8 z toho sociální fond 98000,00 váže na pol.5349 fond ošatného 10000, invest.trans.přijané od EU 8115 změna stavu kr.prostředků na zákl.účtech zapojení přebytku BÚPF , uhrazené splátky dlouhodob.příj.úvěrů ,61 11 BJ ,67 22 BJ ,00 kanalizace FINANCOVÁNÍ CELKEM ,23 PŘÍJMY CELKEM ,00

9 Příloha k návrhu rozpočtu Města Loštice na rok 2013 v podrobném znění - VÝDAJE KAP 11 vnitřní správa údaje v Kč Paragraf ORG POL. TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE výdaje 2013 Celkem za POL.a třídu 10- Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 3 000, podrobné členění POL neinv.transfery občanským sdružením 3 000,00 Myslivecké sdružení Horka 23 - Vodní hospodářství 4 000, Vzdělávání 33 Kultura 3113 Ostatní záležitosti lesního hospodářství Rybáři Poznámka 5222 neinv.transfery občanským sdružením 4 000,00 ČRS-na provoz spol.organ.ve víceúčelovém zařízení , Předškolská zařízení , neinvest.přísp. zřízeným přísp. organizacím na provoz 3113 Základní školy , úroky vlastní úvěr tělocvična 5331 neinvest.přísp. zřízeným přísp. organizacím na provoz a odpisy 6121 ventily ,teplovod , vzduchotech oprava nefukční vzduchotechniky 3231 Základní umělecké školy , neinvest.přísp. zřízeným přísp. organizacím na provoz , neinv.transfery občanským sdružením ,00 Občanské sdružení Větrník 3322 Zachování a obnova kulturních památek 5223 neinv.transfery cirkvím ,00 Římskokatolická farnost 5171 opravy kostela 3326 Obnova místních památel 5223 neinv.transfery cirkvím ,00 Církev československá husitská 5171 opravy kostela 3399 Ostatní záležitosti kultury

10 34 - Tělovýchova a zájmová činnost 5229 ostat.nein.vtransfery nezisk.organizacím ,00 Loštická Veselka , Ostatní tělovýchovná činnost , neinvest.transfery občanským sdružením 0,00 Tri klub Loštice-na činnost 5229 ostatní neinv.transfery nezis.organizacím 3429 Ostatní zájmová činnost , ,00 Jezdecký klub Loštice-Zlatá podkova 85000,00 ZEKOF TEAM 81000,00 TJ Slavoj-na činnost ,00 Sk kopaná - na činnnosti 5222 neinvest.transfery občanským sdružením 3000,00 Šachový svaz Loštice-na činnost 3000,00 Ryzáček 12000,00 Klub českých turistů-na činnost 2000,00 Český svaz chovatelů Loštice dohromady 5229 ostatní neinv.transfery nezis.organizacím 1000,00 Český svaz zahrádkařů 5492 peněžité dary 10000,00 klub důchodců , Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 2 000, neinv.transfery občanským sdružením 0,00 Občanské sdružení zdrav.postižených 4351 Pečovatelská služba , ,00 TJ Invaclub 5021 dohody-oon 24000,00 plat.inventura ,00 26% 5032 povinné pojistné na zdravotní pojištění 2160,00 8% 5139 materiál ZB 5156 PHM 15000,00 benzín ŠKODA Fabia (Kaniščevová) 61 - Státní moc, státní správa, územní samospráva 5169 nákup ostatních služeb 1000,00 STK 5171 opravy a údržování 10000,00 oprava auta 5222 neinv.transfery občanským sdružením 20000,00 Charita Zábřeh , Zastupitelstva obcí , refundace 5021 OON 18000,00 zápisy ZM 5023 odměny členů zastupitelstev obcí a krajů ,00 zastupitele a člen KV a FV,který je ZM-platová inventura % důchodové pojištění , % nemocenské pojištění ,00

11 z toho 5162 služby telekomunikací a radiokomunikací ,00 mobil starosta, mistostarosta 5167 služby školení a vzdělávání 5172 programové vybavení 5 000, pohoštění ,00 fond starosty 5179 ostatné nákupy jindé nezařazené 9 500,00 fond ošatného 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5901 rezerva 1003 Osadní výbor Žádlovice 5 000, Osadní výbor Vlčice 5 000,00 družební styk ,00 rezerva , Činnost místní správy , platy zaměstnanců v pracovním poměru ,00 platová inventura 5021 ostatní osobní výdaje ,00 plaová inventura % důchodové pojištění , % nemocenské pojištění , ostatní povinné pojistné hrazené zaměs ,00 4,2% Kooperativa 5133 léky a zdravotní materiál 1 000,00 vybavení lékarniček z toho 5136 knihy, učební pomůcky, tisk , majetek , tis. Auto, 90 tis. Skříně a stůl starosta 5139 nákup materiálu jinde nezařazený ,00 kanc.potřeby, ORM (z toho SF-vitamíny 4.000) 5139 prezentační materiály 5151 studena voda , plyn , elektrická energie , pohonné hmoty a maziva , služby pošt , služby telekomunikací a radiokomunikací ,00 telefon-pevné linky, mobily správa,licence modulu 5166 konzultační, poradenské a právní služby ,00 právní služby, daň z příjmu 5168 služby zpracování dat ,00 Šumperk - Kontakt 5167 služby školení a vzdělávání , nákup ostatních služeb ,00 revize, SI. GORDIC,PAMOS,aktualizace el., časová razítka, lékařské prohlídky,ccs služby, veřejnosrpávní kontroly,vismo, 5171 opravy a udržování ,00 opravy běžné - především auto 5171 opravy budovy ,00 střecha, nátěr věže

12 63 - Finanční operace programové vybavení ,00 server 5173 cestovné , pohoštění , ostatní nákupy jindé nezařazené ,00 fond ošatného 5194 věcné dary ,00 fond starosty 5321 neinvestiční transfery nezisk.a podob.organizacím , za vyřízení přestupkové agendy MěÚ Mohelnice 6003 na dojíždějící žáky Mohelnice 5362 platby daní a poplatků ,00 DPH, dálniční známka, správní poplatky 5361 nákup kolků 5 000,00 kolky 5424 Náhrady mezd v době nemoci , ostatní transfery obyvatelstvu ,00 sociální fond - stravenky Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , služby peněžních ústavu ,00 z toho ,00 Českomoravská a rozvojová banka-kanalizační síť - I.etapa ,00 ČS Šumperk - 11 a 22 BJ Hradská 400x2x ,00 ČS Šumperk - ZBÚ 6320 Pojištění funkčně nespecifikované ,00 z toho 5163 služby peněžních ústavu ,00 pojištění majetku Kooperativa č.s budovy 6330 Převody vlastním fondům ,00 pojištění aut, povinné ručení havarijní pojištění, Multicar 5345 SF , tvorba SF - 3 % 5349 FO , tvorba FO 6399 Ostatní finanční operace , platby daní a poplatků ,00 váže se k POL.1122-příjem DP práv.osob za obec vratky veřejným rozpočtům 6409 Ostatní činnosti j.n ,00 z toho 5329 neinvestiční transfery nezisk.a podob.organizacím ,00 Sdružení obcí střední Moravy - faktura ,00 Mikroregion Mohelnicko BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM ,00

13 KAP 12 Paragraf POL. TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE výdaje 2013 Celkem za POL.a třídu 36 - Komunální služby ,00 podrobné členění POL Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené ,00 TCHS+doprava KI 5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru ,00 platová inventura i VPP 5021 OON , % důchodové pojištění , % nemocenské pojištění , potraviny 5 000,00 nákup ochranných nápojů z toho 5132 ochranné pomůcky ,00 VP OOPP z toho 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek ,00 sekačky, mulčovací zařízení z toho 5139 nákup materiálu j.n ,00 posypový materiál-zi.údržba+ sůl z toho 5154 elektrická energie 4 000, pevná paliva , pohonné hmoty a maziva ,00 pneumatiky 5162 služby telekomunikací a radiokomunikací ,00 mobily 5164 nájem - Loštická lesní ,00 smlouva 5178 nájem- DAVAZ ,00 smlouva Poznámka náhradní díly-multi,sekačky,křovinořez 5167 služby školení a vzdělávání ,00 školení řidičů,svářečů,obluha tlakových nádob 5169 nákup ostatních služeb ,00 revize (vysuv.řebřík,ekeltro nářadí, tlak.nádoby),stk 5171 oprava a údržba ,00 oprava vozidel 5173 cestovné 37 - Ochrana životního prostředí údaje v Kč 5424 Náhrady mezd v době nemoci , ostatní neinv.stranref obyvatelstvu 8 000,00 sociální fond , Sběr a svoz komunálních odpadů ,00 drobné opravy (sekačky, křovinořez) 5161 služby pošt 15000,00 tisk poštovních poukázek 5169 nákup ostatních služeb ,00 svoz KO-MEDLOV

14 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů ,00 KI 5169 nákup ostatních služeb ,00 svoz KO-MEDLOV 3724 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 25000,00 KI 5169 nákup ostatních služeb 25000,00 svoz KO-MEDLOV 3725 Využivání a zneškodňování třiděného odpadu 30000,00 KI 5137 DDHM 30000,00 nákup popelnic a kontejnerů 3728 Monitoring 30000,00 KI 5169 nákup ostatních služeb 30000,00 průsakové vody GEO test Brno - smlouva 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň ,00 KI 5139 nákup materiálu j.n. travní semena, postřik proti plevelům 5169 nákup ostatních služeb ,00 ostatní zahrad.práce BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM ,00 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM ,00 VÝDAJE CELKEM ,00

15 KAP 13 KD Veselý údaje v Kč Paragraf ORG POL. TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 33-kultura výdaje 2013 Celkem za POL Zájmová činnost v kultůře (MKS) ,00 podrobné členění POL Platy zaměstnanců v PP ,00 plat.inventura Poznámka 5021 OON ,00 roznáška hlasu,zpravodaje,elektrodozor % důchodové pojištění , % nemocenské pojištění , Knihy,učebnice tisk 5137 DDHM , ochranné pomůcky 1 000,00 videoprojektor 5139 materiál ,00 praní ubrusů, čístící a toal. potřeby 5151 vodné,stočné , plyn , elektrická energie , služby pošt , Služby telekominikací ,00 mobil,internet, pevná linka 5167 Školení a vzdělávání 5 000, nákup ostatních služeb ,00 nákupy programů,tech zajištění, ozvučení 5171 opravy a udržování ,00 revize plynových kotlů revize komínů revize tahů a zvedacích zařízení elektrorevize revize hasičáků, hydrantů, požární revize revize BOSP 5172 programové vybavení ,00 PC, antivirus, internetové stránky 5173 Cestovné , pohoštění , Poskytnuté neinv.příspěvky ,00 autorská odměna-osa

16 5194 Dary ,00 upomínk.předměty,květiny 5499 ostatní neinvestiční transfery ,00 SF, stravenky 5901 rezerva , ,00 divadelníci 0,00 mažoretky 5 000,00 ORDA 5 000,00 ORDIČKA ,00 Loštické slavnosti Náhrady mezd v době nemoci 5 000, nákup ostatních služeb ,00 tisk Hlasu Loštice-Tiskárna Křupka Mohelnice+ propag.mat. Příjmy 3392 MKD 2111 z vlastní činnosti ,00 vstupné 2132 příjmy z pronájmů ,00 pronájmy 2111 Loštické slavnosti ,00 vstupné, pronájem 2132 příjmy z pronájmů ,00 celkem: ,00

17 KAP 14 Tomanová Paragraf POL. TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE výdaje 2013 Celkem za POL.a třídu 2212 Silnice ,00 podrobné členění POL. Poznámka 5139 ORM ,00 kámen,sůl 5169 služby ,00 prohlídky mostů z toho 5171 opravy a udržování ,00 údržba ORL-Hradská 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací ,00 ORG koše od silničních vpustí běžná údržba 5171 opravy a udržování ,00 běžná údržba chodníků,mostů a lávek 2221 Provoz veřejné silniční dopravy , , výdaje na dopravní územní obslužnost ,00 MěÚ Mohelnice-smlouva 2321 Odvádění a čistění odpadních vod , studená voda ,00 Šumperská vodohosp.spl.-děšťové vody 5171 opravy a udržování , Kulturní památky , studená voda ,00 kašna 5154 el.energie 5171 opravy a udržování , elektrická energie údaje v Kč 5362 platby daní a poplatků 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené , nákup ostatních služeb ,00 GP pro výkupy znalecké posudky pro prodeje nákup pozemků věcná břemena zpráva EA vyhodnocení udržitelnosti projektu -rev.kd 5362 platby daní a poplatků ,00 daň z převodu nemovitosti BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM , rekonstrukce ZŠ ,00 žádost, EA,realizace rekonstrukce stravovny ,00 žádost, EA,realizace územní plánování ,00 dopracování studie areál Moravičanská , skládka TKO , silnice-točna , kanalizace nová - přípojky , rekonstrukce a zateplení budovy radnice , protipovodňová opatření , VO ul. Žádlovická , rybník Fučík ,00 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM ,00 VÝDAJE CELKEM ,00

18 KAP 15 Melhubová údaje v Kč Paragraf ORG POL. výdaje 2013 Celkem za POL. A třídu podrobné členění POL. Poznámka BĚŽNÉ VÝDAJE 1014 Psi , nákup ostatních služeb ,00 popl. Za umístění psa v útulku 24 - Spoje , Ostatní záležitosti spojů 5154 elektrická energie ,00 Vlčice 33 Kultura 0, Rozhlas a televize 34 - Tělovýchova a zájmová činnost , Sportovní zařízení v majetku obce , nákup materiálu j.n , studená voda 50000,00 koupaliště (letní měsíce-provoz) 5154 elektrická energie 30000, opravy a udržování ,00 koupaliště - běžná oprava z toho 5169 nákup ostatních služeb 50000,00 koupaliště 3421 Využití volného času děti a mládeže , hřiště ,00 fotbal-kabiny, Sokolská,fot.hřiště 5154 elektrická energie ,00 skateboard - el.energie 5169 nákup služeb ,00 víceúčel.zařízení, dětská hřiště,fot.hřiště 5171 opravy a udržování ,00 dětská hřiště 5171 TJ Slavoj.- tribuna , ostatní neinv.transfery nezis.organizacím 10000,00 JUNÁK-svaz skautů-na činnost 36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj , Bytové hospodářství , OON 18000,00 platová inventura (topiči) % důchodové pojištění 4500, % nemocenské pojištění 1620, DDHM 0, nákup materiálu j.n.

19 5141 úroky vlastní BJ ,00 ČS Šumperk-22BJ Hdarská-úrok z úvěru BJ ,00 ČS Šumperk-11BJ Hradská-úrok z úvěru z toho 5151 studená voda , plyn , el.energie 80000,00 zálohy + vyúčtování 5161 služby pošt 3000,00 poplatek SIPO 5166 právní služby 10000, nákup ostatních služeb 50000,00 Po kontrola, revize HP,hromosvody,servis. prohlídka kotlů, čistění komůnů, odvoz splaš. deratizace,ostatní,právní zastoupní 5171 opravy a udržování ,00 běžné opravy,výměna spotřebičů,revize 3613 Nebytové hospodářství , voda 5 000, plyn , elektrická energie , nákup ostatních služeb revize HP,likvidace splašků Veřejné osvětlení , elektrická energie , nákup ostatních služeb ,00 revize, malování opravy a udržování , Pohřebníctví , voda 4 000, elektrická energie 3 000, nákup ostatních služeb , studie 5171 opravy a udržování ,00 TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE , rozhlas ,00 náš podíl TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ,00 VÝDAJE CELKEM ,00

20 KAP 16 Paragraf POL. TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE výdaje Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků údaje v Kč Celkem za POL. A třídu podrobné členění POL OON ,00 plat. inventura GR 5139 nákup materiálu jinde nezařazený ,00 vítání občánků, životní jubilea 5161 služby pošt 4 500,00 Poznámka 5169 nákup ostatních služeb ,00 zajišťování programu-beseda s důchodci 5175 pohoštění ,00 kulturní akce pořádané městem 5492 peněžité dary obyvatelstvu ,00 vítání občánků 5194 věcné dary ,00 vítání občánků, životní jubilea BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM ,00 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM 0,00 VÝDAJE CELKEM ,00

21 KAP 18 Pyšná Paragraf ORG POL. TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE výdaje 2013 údaje v Kč Celkem za POL.a třídu 3314 Činnosti knihovnické , Platy zaměstnanců v PP , % důchodové pojištění , % nemocenské pojištění , Knihy,učebnice tisk , DDHM , ORM 5 000, služby pošt 6 000, školení 1 000, nákup ostatních služeb , pohoštění 1 000,00 podrobné členění POL opravy a udržování 2 000,00 drobné opravy 5173 Cestovné 1 000, Dary 1 000,00 soutěže pro děts.čtenářě 5424 Náhrady mezd v době nemoci 4 000, ostatní transfery obyvatelstvou ,00 stravenky Třída 2 - Příjmy , Činnosti knihovnické poplatky od čtenářů , za regioníl.funkcí - ŠU ,00 Poznámka

22 KAP 19 JSDH Paragraf ORG POL. TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 5512 Požární ochrana-dobrovolná část výdaje 2013 údaje v Kč Celkem za POL.a třídu , refundace (platy) , Ostatní osobní výdaje , % důchodové pojištění , % nemocenské pojištění , refundace (pojištění zdr.+soc.) 3 500, Knihy,učebnice tisk 600,00 podrobné členění POL DDHM , auto 5139 ORM , Voda 2 500, Plyn , elektrická energie , pohonné hmoty a maziva , Služby telekominikací , Služby peněžních ústavu ,00 Hasičská pojišťovna Poznámka úraz.pojištění- Hasičská vzájemná pojišťovna odpovědnost - Hasičská vzájemná pojišťovna pojištění vozidla 5169 nákup ostatních služeb ,00 revize elektro, revize zas. Přístrojů, lékařské prohlídky 5171 opravy a udržování ,00 běžné technické prohlídky, ostatní 5222 Neinv.dotace 5 000,00 JSDH Žádlovice

ě š ří č č ě č Í ž č ň ří é č č ž ň ří Č ň ří Í ů ň ří ý ň ří ý í ů č šť í ší ží í ř í í ý ří ů ň ý ě í ň é ří ř ří ů ů í ří ů ě í č ří ů ěž ů ří ú ý í ří í ž ý ů ř é é ří ě ří í ž ý ů ří č í ří í ž ý

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000 Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů

Více

Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015

Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015 Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015 Příjmová část paragraf název položky, paragrafu druh příjmů Schválený rozpočet 2015 DAŇOVÉ PŘÍJMY: Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků sdílená

Více

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 1341 Poplatek ze psů 67 70 75 1343 Poplatky za užívání veřej. prostranství 3 3 3 1361 Správní poplatky 60 110 120 1511 Daň z nemovitých

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31. 12. 2014

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BECHYNĚ

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BECHYNĚ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BECHYNĚ NA ROK 2013 Materiál pro jednání Zastupitelstva města Bechyně dne 19.12.2012 strana 1 textová část Návrh rozpočtu města Bechyně pro rok 2013 : Celkové příjmy rozpočtu ve výši

Více

Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007

Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007 Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007 1. Rozpočtové příjmy: Příjmová položka položky (v tis. Kč) součet po položkách Zůstatek k 31.12.2006 po vyrovnání se SR Daňové příjmy 14 330,0 14 330,0 daň

Více

Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet

Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet Příjmy: 1 000 Kč Daňové příjmy Daň z příjmu fyz.osob závislá činnost 231 15 0000

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

10/03/2015 Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2015 prijmy 1/10. I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2015 Paragraf Položka ORJ Text tisíc Kč

10/03/2015 Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2015 prijmy 1/10. I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2015 Paragraf Položka ORJ Text tisíc Kč 10/03/2015 Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2015 prijmy 1/10 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2015 Paragraf Položka ORJ Text tisíc Kč Třída 1 - daňové příjmy 1361 917 OVS - ověřování, Czechpoint, ostatní 140 1361

Více

OBEC MALETÍN IČO: 00302988. Závěrečný účet obce za rok 2007

OBEC MALETÍN IČO: 00302988. Závěrečný účet obce za rok 2007 OBEC MALETÍN IČO: 00302988 Závěrečný účet obce za rok 2007 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 1 OBEC MALETÍN, IČO: 00302988 Maletín, březen 2008 Závěrečný

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 Licence: D204 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Hukvaldy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Údaje o organizaci identifikační číslo 00297194 název Obec Hukvaldy ulice, č.p. Hukvaldy 3 obec Hukvaldy

Více

MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707

MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 ROZPOČET NA ROK 2013 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Položka Druh příjmu rozpočet 2013 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 19 000,0 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 625 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 35 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno:

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: 1 OBSAH : ÚVOD 1. ROZPOČET... 3 2. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY... 3 Daňové příjmy (tř.1)... 4 Nedaňové příjmy (tř. 2)... 9 Kapitálové příjmy

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 580 000,-- Správní poplatky 80 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 30 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 M Ě S T O Š t í t y IČO : 00303453 DIČ : CZ00303453 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Údaje o organizaci identifikační

Více

Příjmy Výdaje Poznámka kap. 02 - životní prostředí celkem kap. 02 - životní prostředí 5 785 000 19 623 201 kap. 10 - doprava

Příjmy Výdaje Poznámka kap. 02 - životní prostředí celkem kap. 02 - životní prostředí 5 785 000 19 623 201 kap. 10 - doprava Město Týnec nad Sázavou Rozpočet pro rok 2010 Stránka 1 kap. 02 - životní prostředí 2310 pitná voda 2132 příjmy z pronájmu 1 000 000 vodohospodářská infrastruktura 3122 přijaté příspěvky na vodovod 450

Více

OBEC VILANTICE IČO: 00580767 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

OBEC VILANTICE IČO: 00580767 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 OBEC VILANTICE IČO: 00580767 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmu FO ze záv.čin. 360000 1112 Daň z příjmu FO ze SVČ 22000 1113 Daň z příjmu FO z kap.výn. 42000 1121 Daň z příjmu

Více

Rozpočet Města Blansko

Rozpočet Města Blansko Rozpočet Města Blansko na 1 Zastupitelstvo města schválilo na 15. zasedání dne 17. prosince 2013 rozpočet Města Blansko na v celkové výši příjmů i výdajů (včetně financování) 372 688, 0 tis. Kč. Příjmová

Více

ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2014 P Ř Í J M Y

ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2014 P Ř Í J M Y ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2014 P Ř Í J M Y DANĚ Daň z příjmu fyz. os ze závislé činnosti... 1.453.091,09Kč Daň z př. fyz. osob se SVC... 46.438,05Kč Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů...

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Kozomín Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 14.4.2015 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Kozomín Kralupská 28 27745 Úžice IČ Právní forma 00662283 Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Více

Účetní případ položka MD. Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 630.000,-- Kč. Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 245.

Účetní případ položka MD. Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 630.000,-- Kč. Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 245. Návrh rozpočtu na rok 2009 - Příjmy Účetní případ položka MD Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 630.000,-- Kč Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 245.000,-- Kč Daň z příjmů právnických

Více

Město Týnec nad Sázavou Schválený rozpočet pro rok 2006 Stránka 1

Město Týnec nad Sázavou Schválený rozpočet pro rok 2006 Stránka 1 Město Týnec nad Sázavou Schválený rozpočet pro rok 2006 Stránka 1 kap. 02 - životní prostředí xxx xxx 2310 - pitná voda xxx xxx -5171 opravy a udržování 200 000 izolace ve VDJ v Chrástě -5171 opravy a

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obecní úřad Zahájí Zahájí 4 373 48 Dívčice Návrh rozpočtu na rok 2014 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka NÁVRH 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 550 000.00 0000 1112

Více

Finanční prostředky na běžných bankovních účtech k 31.12.2014: Finanční přebytek hospodaření za rok 2014, jeho skladba:

Finanční prostředky na běžných bankovních účtech k 31.12.2014: Finanční přebytek hospodaření za rok 2014, jeho skladba: Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2014 Město Lipník nad Bečvou hospodařilo v roce 2014 podle zastupitelstvem města schváleného rozpočtu na zasedaní konaném dne 17.12.2013, usnesení č. 535/2013

Více

Text Položka V tis. Kč 1.Daňové příjmy 2002

Text Položka V tis. Kč 1.Daňové příjmy 2002 Městská část Praha - Dolní Počernice Schválený rozpočet na rok 2015 Text Položka V tis. Kč 1.Daňové příjmy 2002 - místní poplatky celkem 284 z toho: ze psů 1341 81 za lázeňský nebo rekreační pobyt 1342

Více