Czech Coal od těžt. Praha, Petr Pudil President, EURACOALE Předseda představenstvap. Czech Coal a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Czech Coal od těžt. Praha, 20. 5. 2010. Petr Pudil President, EURACOALE Předseda představenstvap. Czech Coal a.s."

Transkript

1 Czech Coal od těžt ěžebního kolosu k moderní společnosti Petr Pudil President, EURACOALE Předseda představenstvap Czech Coal a.s. Praha,

2 1. Hnědouheln douhelné hornictví Od komunismu k liberalizaci trhu

3 Dlouhodobý vývoj těžt ěžby hnědého ho uhlí 3

4 Vývoj hnědouheln douhelného ho hornictví před listopadem 1989 V 19. století oblast Mostecka centrem revíru. ru. Konsolidace báňskb ského průmyslu po r. 1938, společnost SUBAG (Sudetenländische ndische Bergbau A.G.). Po válce v změna názvun na Severočesk eské hnědouheln douhelné doly (SHD) dezintegrace SHD: zřízeny z zeny státn tní podniky Doly a úpravny Komořany, Doly Ležáky Most a Doly Hlubina Litvínov. 4

5 Události v hnědouheln douhelném m průmyslu 1991 Restrukturalizace a privatizace uhelného ho průmyslu v ČR R v roce 1991 na základz kladě doporučen ení Mezinárodn rodní energetické agentury (IEA) V r založena Mostecká uhelná společnost, a.s Vládn dní usnesení 444/ územní ekologické limity těžby hnědého ho uhlí v severozápadn padních Čechách. ch. 5

6 2. Diverzifikace pod státn tní taktovkou ( ) 6

7 Vznik společnosti MUS, a.s. Doly a úpravny Komořany, s.p. Doly Ležáky Most, s.p. Doly Hlubina Litvínov, s.p. V LISTOPADU 1993 VZNIKÁ SPOJENÍM M TŘÍT SAMOSTATNÝCH STÁTN TNÍCH PODNIKŮ SPOLEČNOST MUS, a.s. 7

8 Nový business model Diverzifikace podnikatelskéčinnosti innosti v netradičních oborech (potravinářstv ství,, bankovnictví,, cestovní ruch, odpadové hospodářstv ství). Neúsp spěch business modelu spočíval v neznalosti oboru a absenci klíčových dovedností,, potřebných k řízení v těchto t oborech. Postupná ztráta ta pozice na klíčov ovém m trhu v prodeji MHU, tržbách a EBITDA. 8

9 Vybrané ekonomické ukazatele MUS 9

10 3. Privátn tní vlastník hledání cesty k většív efektivitě 10

11 Hledání cesty k většív efektivitě Nejvýznamnější ším m akcionářem se v roce 1998 stala investiční společnost Appian Group. Realizace technicko-organiza organizačních a ekonomických opatřen ení soukromých vlastníků k zajištění zvýšen ení efektivity nastala zejména v oblasti: optimalizací počtu zaměstnanc stnanců útlumu těžt ěžby v závodu z Kohinoor kvůli jeho nerentabilnosti uzavřen ení lomu Ležáky 11

12 Útlum těžt ěžebních činností přehled ukazatelů Vývoj evidenčního stavu zaměstnanc stnanců v letech

13 Deloitte & Touche I. Zkušenost s prací mezinárodn rodního poradce Deloitte & Touche I. 13

14 Deloitte & Touche II. I Zkušenost s prací mezinárodn rodního poradce Deloitte & Touche II. I 14

15 První střet s ČEZ vítězství u ÚOHS ČEZ odebral místo m nasmlouvaných 9,5 mil. tun uhlí jen 5,3 milionů tun. Pro MUS, a.s., to znamenalo poprvé v její novodobé historii záporný hospodářský ský výsledek. ÚOHS rozhoduje: MUS podává stížnost u ÚOHS. Vymezuje relevantní trh. Určuje postaveníčez jako dominantní ve vztahu k MUS. Stanovuje ČEZ pokutu za zneužit ití dominantního postavení. 15

16 Zahájen jení systematické regionáln lní politiky Pomoc regionu ve výši i 400 mil. korun od roku Projekty výzkumu a spolužit ití s obcemi sousedícími s těžt V roce 1999 učinila MUS, a.s. významný krok směrem k regionu V roce 1999 učinila MUS, a.s. významný krok směrem k regionu S ohledem na lepší životní podmínky v menší lokalitě v blízkosti těžby tvoří 76 % přírůstku obyvatelé z velkých měst. ěžbou: Sociáln lní struktura obyvatel malých obcí podél l těžt ěžby se zlepšuje. Pozoruhodné je, že většina zde žijících podnikatelů se do obce přistěhovala 65 %. 16 Data z terénn nního dotazníkov kového šetření v domácnostech v obcích ch Modlany, Hrobčice, Mariánsk nské Radčice, Strupčice a Černovice u Chomutova, vzorek 700 domácnost cností, zpracovatel ZápadoZ padočeská univerzita v Plzni, říjen 2003.

17 Vybrané ekonomické ukazatele MUS 17

18 4. MUS součást stí holdingu Appian

19 Vytvořen ení holdingové centrály Vize Appian Group: Vybudovat energetickou skupinu schopnou úspěšně soutěž ěžit na cílových c trzích a zajistit růst r hodnoty pro akcionáře. Pilíře e zamýšlen leného růstu: r Založen ení obchodu s elektřinou (licence obchodníka od r. 2002). Akvizice Škoda Plzeň. Záměr r akvizice Severočeských eských dolů. 19

20 Záměr r převzetp evzetí největší šího konkurenta a neúsp spěch v jeho privatizaci Záměr r horizontáln lní integrace, byla připravena p strategie k převzetp evzetí SD. Privatizační soutěž (2003) zrušena. Následně SD prodány svému největší šímu odběrateli ČEZ bez výběrov rového řízení (2004). 20

21 Vybrané ekonomické ukazatele MUS 21

22 5. Konec vize Appian, zrod skupiny Czech Coal

23 Management BY Out Nová vize zhodnocení energetických aktiv skupiny 23

24 Nový Business Model Decentralizace těžt ěžebních aktiv: Rozdělen lení MUS na Litvínovskou uhelnou, Vršanskou uhelnou a společnost sdílených služeb. Změna způsobu řízení nákladů těžební společnosti vlastní jen core aktiva a nakupují služby (změna kultury). Transformace holdingové centrály. Změna poslání od řídící funkce ke společnosti orientované na sales a trading: ze 150 na 50 zaměstnanc stnanců úbytek podpůrn rného personálu rozvoj obchodu s elektřinou 24 začlen lenění OZE do skupiny

25 Klíčov ové společnosti skupiny Hlavní obory činnosti obchod s energetickými komoditami Czech Coal a.s. dobývání nerostných surovin Vršansk anská uhelná a.s. (VUAS) Litvínovsk novská uhelná a.s. (LUAS) poskytování sdílených služeb Czech Coal Services a.s. (CC SERVICES) investice do obnovitelných zdrojů výroby elektrické energie REN Power CZ rekultivace a revitalizace krajiny REKULTIVACE a.s. výroba tepelné a elektrické energie a distribuce Teplárna Otrokovice a.s. (34 %)* Energetika Malenovice, a.s. (34 %)* servisní služby Více než 20 společnost ností v oblasti služeb 25 * Podíl l 66 % v Teplárn rně Otrokovice a Energetice Malenovice drží skupina E.ON Czech.

26 Naplňov ování vize vertikáln lní integrace Stávaj vající pozice na trhu: CCG No.2 na trhu s uhlím dle ročního prodeje a No.1 ohledně zásob. CCG No.5 na trhu dodávek elektřiny konečným ným zákaznz kazníkům (150 zákaznz kazníků,, 1,6 TWh prodaný objem konečným ným zákaznz kazníkům). CCG No.3 na trhu Renewables. 26

27 Společnost REN Power CZ a.s. REN Power 14MW výkonu v provozu - jeden z největší ších investorů do fotovoltaiky v ČR v roce 2009 REN Power provozoval FV elektrárny s celkovým instalovaným výkonem cca kwp. záměr r spustit další ších 20MW OZE v letošním m roce 27

28 Poslední krok k úplné vertikáln lní integraci Dvě cesty k moderní uhelné elektrárn rně: akvizice, nebo vlastní projekt elektrárna založená na nejlepších dostupných technologiích využití uhlí z lokality Vršany až do r výkon až 1320 MW (2 x 660) = cca 7% trhu investice cca 60 mld. Kč předpokládaná doba spuštění

29 Investor Relations Plná transparentnost Přechod na reporting dle mezinárodn rodních standardů Sustainable Development Policy & Reporting Systematickéřízen zení nefinančních rizik dle metodiky GRI 29

30 Investor Relations Kontinuáln lní ocenění za nejlepší zprávu v oblasti společensk enské odpovědnosti. dnosti. 30

31 Změna firemní kultury 31

32 Klíčov ové ekonomické ukazatele 32

33 Od extenzívn vní těžby k zodpovědn dnému podnikání 22,70 Těžba uhlí (v mil. tun) Celkové vypouštěné emise (v tunách) 379,80 Celková plocha dotčen ená povrchovou těžt ěžbou uhlí (v ha) , ,30* Poznámky k údajům: Plnění cílů environmentáln lní a sociáln lní odpovědnosti dnosti ve skupině Czech Coal (Údaje za povrchové uhelné lomy Vršany-Šverma a ČSA, Vršanskou uhelnou a.s., Litvínovskou uhelnou a.s. a Czech Coal Services a.s.). 33 * Údaj za Vršanskou uhelnou a.s., Litvínovskou uhelnou a.s., Důl D l Kohinoor a.s.

34 Od těžt ěžebního kolosu k moderní efektivní firmě Ekonomické a sociáln lní ukazatele

35 Czech Coal 2020 Vertikáln lně integrovaná energetická společnost s portfoliem silných, úspěšných a loajáln lních zákaznz kazníků. Společnost nadšen eně vytvářej ející další nové, atraktivní investiční příležitosti pro investory. 35

36 Petr Pudil osobní krédo Věřím m v evoluční růst firem i jednotlivců. Je to cesta, která vyžaduje trpělivost, vůli v a chuť se učit u nové věci. Přináší však autentické osvojení klíčových kompetencí, skutečnou znalost trhů a schopnost vnímání rizik. 36

Zpráva o udržitelném rozvoji. skupiny Czech Coal

Zpráva o udržitelném rozvoji. skupiny Czech Coal 2005 Zpráva o udržitelném rozvoji skupiny Czech Coal Zpráva o udržitelném rozvoji skupiny Czech Coal v roce 2005 Zpráva o udržitelném rozvoji skupiny Czech Coal v roce 2005 je inspirována mezinárodní

Více

Dlouhodobá prognóza trhu s hnědým uhlím

Dlouhodobá prognóza trhu s hnědým uhlím VUPEK - ECONOMY, spol. s r.o. Dlouhodobá prognóza trhu s hnědým uhlím Podpis odpovědného zástupce zhotovitele: Praha, květen 215 Obsah Úvod... 6 1. Význam hnědého uhlí v energetickém hospodářství ČR...

Více

VS/2005/0512 Questionnaire

VS/2005/0512 Questionnaire VS/2005/0512 Questionnaire Příloha DOPORUČENÉ OTÁZKY SUMARIZACE PŘIPRAVENÁ ZEMĚMI I. EKONOMICKÁ DATA ODVĚTVÍ 1) Společnosti v odvětví hornictví Střední podnik (počty zaměstnanců): Název podniku 2000 2001

Více

TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ ZA ROK 2014

TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ ZA ROK 2014 TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ ZA ROK 2014 Auditované konsolidované výsledky v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS) Praha, 3. března 2015 PROGRAM Hlavní

Více

Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2013. Datum publikování: 27. března 2014

Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2013. Datum publikování: 27. března 2014 Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2013 Datum publikování: 27. března 2014 Obsah Profil skupiny Unipetrol... 4 Úvodní slovo předsedy dozorčí rady... 7 Dopis akcionářům od předsedy představenstva

Více

Č.j. S 91/99-220/3244 V Brně dne 3.12.1999

Č.j. S 91/99-220/3244 V Brně dne 3.12.1999 Č.j. S 91/99-220/3244 V Brně dne 3.12.1999 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 91/99-220, zahájeném dne 30.8.1999 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, ve spojení

Více

SUROVINOVÁ POLITIKA ČESKÉ REPUBLIKY

SUROVINOVÁ POLITIKA ČESKÉ REPUBLIKY SUROVINOVÁ POLITIKA ČESKÉ REPUBLIKY ČERVENEC 2012 1 ZÁKLADNÍ VIZE: I. PŘEDNOSTNÍ VYUŽÍVÁNÍ DOMÁCÍCH NEROSTNÝCH ZDROJŮ II. PŘEMĚNA ODPADŮ NA ZDROJE Ministerstvo průmyslu a obchodu zpracováním aktualizace

Více

Program rozvoje Moravskoslezského kraje

Program rozvoje Moravskoslezského kraje Agentura pro regionální rozvoj, a.s. G-Consult spol. s r.o. Hospodářská rozvojová agentura třinecka, Podnikatelské centrum s. r. o. RPIC-ViP s.r.o. Program rozvoje Moravskoslezského kraje Vize Strategické

Více

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY Praha Listopad 2004 OBSAH I. Úvod... 3 II. Situace České republiky... 6 II.1 Ekonomický pilíř... 6 II.2 Environmentální pilíř... 12 II.3 Sociální pilíř...

Více

Národní zpráva České republiky o elektroenergetice a plynárenství za rok 2010

Národní zpráva České republiky o elektroenergetice a plynárenství za rok 2010 Národní zpráva České republiky o elektroenergetice a plynárenství za rok 2010 červenec 2011 Seznam nejpoužívanějších zkratek ERÚ MPO OTE ČEPS PXE EEX SEI ÚOHS APG CEER ENTSO ERGEG PDS PZP SAIDI SAIFI CAIDI

Více

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE část: NÁVRHOVÁ ČÁST Strategická vize rozvoje kraje a globální cíl Specifické cíle a strategická opatření k jejich naplnění ZPRACOVATEL: Konsorcium firem GaREP, spol.

Více

Programový dokument OPŽP

Programový dokument OPŽP Programový dokument OPŽP pro období 2007-2013 Březen 2014 Dokument verze 4, aktualizovaný po organizační změně na ŘO OPŽP MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ www. o p zp.cz Ze lená lin ka: 800 260 500 dotazy@

Více

Zprávy ze SEVEn ÚSPORY ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE

Zprávy ze SEVEn ÚSPORY ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE Zprávy ze SEVEn ÚSPORY ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE ročník 17 číslo 2 / 10 říjen 2010 Výsledky verifikace snížení emisí CO 2 v programu Zelená úsporám za rok 2009 Česká republika má v rámci režimu Kjótského

Více

Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020

Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020 Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020 září 2012 Dokument stažen z portálu www.tretiruka.cz Obsah: I. Co je naším cílem?... 3 Základní principy politiky životního prostředí... 3

Více

Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky (Národní RIS3 strategie)

Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky (Národní RIS3 strategie) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy III. Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky (Národní RIS3 strategie) ZPRACOVANÁ KE DNI 26. 11. 2014 se zapracovanými

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2015 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Shrnutí...1 1. Úvod...2 2. Aktuální makroekonomická predikce ČR...3 3. Pokrok v implementaci doporučení Rady z roku 2014...5

Více

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s.

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2009 2013 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč) 2013 2012 1 2011 2010 2009 Finanční

Více

Program spolupráce SN CZ 2014 2020. Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020. v rámci cíle Evropská územní spolupráce

Program spolupráce SN CZ 2014 2020. Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020. v rámci cíle Evropská územní spolupráce Program spolupráce SN CZ 2014 2020 Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020 v rámci cíle Evropská územní spolupráce Kód CCI: 2014TC16RFCB017 Znění ze dne 3. března 2015 Znění ze dne 3. března 2015

Více

Finanční řešení pro čistou energii pro střední a východní Evropu

Finanční řešení pro čistou energii pro střední a východní Evropu Finanční řešení pro čistou energii pro střední a východní Evropu Cambridgeský program pro vedení v udržitelnosti (CPSL) ve spolupráci s Regionálním centrem pro výzkum energetické politiky (REKK) na Korvínově

Více

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST PROGRAM ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Masarykova 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: červen 2013 OBSAH Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Projektový cyklus a akční plán... 4 2.1 Akční plán...

Více

Společná environmentální zpráva Skupiny UNIPETROL za rok 2006. Jeden tým, jeden cíl

Společná environmentální zpráva Skupiny UNIPETROL za rok 2006. Jeden tým, jeden cíl Společná environmentální zpráva Skupiny UNIPETROL za rok 2006 Jeden tým, jeden cíl 1 tým Společná environmentální zpráva Stovky lidí, desítky profesí, pět společností práce každého je potřebná ke společnému

Více

III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020

III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020 III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020 duben 2013 Obsah Úvodem... 3 1 Východiska Koncepce... 4 2 Význam cestovního ruchu pro národní ekonomiku ČR... 6 3 Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. VÍTKOVICE HOLDING, a.s. Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava Vítkovice IČ: 25816039

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. VÍTKOVICE HOLDING, a.s. Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava Vítkovice IČ: 25816039 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VÍTKOVICE HOLDING, a.s. Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava Vítkovice IČ: 25816039 Obsah 1. SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA... 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 4 3. VÝZKUM A VÝVOJ... 6 4. ŽIVOTNÍ

Více

Technologické centrum Akademie věd ČR. Sociologické nakladatelství (SLON)

Technologické centrum Akademie věd ČR. Sociologické nakladatelství (SLON) Technologické centrum Akademie věd ČR Sociologické nakladatelství (SLON) analýza inovačního potenciálu krajů České republiky Ondřej Pokorný, Miroslav Kostić, Vladislav Čadil Ondřej Valenta, Lenka Hebáková,

Více

Operační program Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013. CCI Nr. 2007CB163PO002

Operační program Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013. CCI Nr. 2007CB163PO002 Operační program Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013 CCI Nr. 2007CB163PO002 Červenec 2007 OBSAH 1 ÚVOD...1 1.1 Územní spolupráce...1 1.2 Programové území...2 1.3 Příprava

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

OZNÁMENÍ KONCEPCE dle zákona č. 100/2001 Sb. Program rozvoje Ústeckého kraje 2014-2020

OZNÁMENÍ KONCEPCE dle zákona č. 100/2001 Sb. Program rozvoje Ústeckého kraje 2014-2020 OZNÁMENÍ KONCEPCE dle zákona č. 100/2001 Sb. VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DLE PŘÍLOHY Č. 7 CITOVANÉHO ZÁKONA) Program rozvoje Ústeckého kraje 2014-2020 ÚSTÍ NAD LABEM Duben 2013 OBSAH Strana ÚVOD... 5

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Verze 5 - MPŘ

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Verze 5 - MPŘ Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 5 - MPŘ Obsah: 1. Strategie pro příspěvek operačního programu ke strategii Unie zaměřené na inteligentní a udržitelný růst podporující sociální začlenění

Více

Akční plán. na období 2012 2020

Akční plán. na období 2012 2020 Akční plán pro biomasu v ČR na období 2012 2020 Vydalo Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 www.eagri.cz, info@mze.cz Praha 2012 ISBN 978-80-7434-074-1 Tisk: MS Polygrafie, Mladoboleslavská

Více

Železnice základ dopravního potenciálu v Kazachstánu

Železnice základ dopravního potenciálu v Kazachstánu Železnice základ dopravního potenciálu v Kazachstánu Erlan Atamkulov, ředitel Kazachstan Temir Zholy (KTZ) (Kazachstánské železnice) Doprava v Kazachstánu, která je jedním z ekonomických odvětví přispívajících

Více