ROČENKA. Střední odborná škola VETERINÁRNÍ a ZEMĚDĚLSKÁ Rudolfovská 92, České Budějovice, tel.:038/

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROČENKA. Střední odborná škola VETERINÁRNÍ a ZEMĚDĚLSKÁ Rudolfovská 92, České Budějovice, 372 16 tel.:038/7411310 1998-1999"

Transkript

1 ROČENKA Střední odborná škola VETERINÁRNÍ a ZEMĚDĚLSKÁ Rudolfovská 92, České Budějovice, tel.:038/ Vážení přátelé, dostáváte do rukou ročenku Střední zemědělské školy a Rodinné školy v Českých Budějovicích pro školní rok 1998/1999. Je všeobecně známo, že se jedná o školu s dlouholetou tradicí, jejíž počátky sahají až do minulého století až k roku Počáteční cíle zemědělského školství v jižních Čechách byly skromné: zpřístupnit dětem z rolnických rodin teoretické vědomosti a praktické dovednosti tak, aby odpovídaly tehdy moderním postupům hospodaření. Škola si brzy získala dobré jméno díky výborné práci svých absolventů i vlastní poradenské činnosti a úspěšně tuto činnost rozvíjela. V průběhu své existence prošla řadou vývojových etap mnohé z nich charakterizují i změny jejího názvu: 1986 Česká rolnická škola 1939 Zemská rolnická škola 1951 Základní odborná škola rolnická 1954 Zemědělská mistrovská škola mechanizační 1960 Střední zemědělská technická škola oboru mechanizace zemědělské výroby. Od tohoto roku bylo studium čtyřleté, zakončené maturitní zkouškou. Rozvoj školy pokračoval i nadále. V roce 1978 byl přičleněn obor Veterinářství, který byl přenesen z druhé budějovické zemědělské školy Na Sádkách. Nový název školy Střední zemědělská škola (SZeŠ) byl užíván v letech 1985 až Od 1. ledna 1998 došlo ke sloučení školy se SZeŠ v Nových Hradech a další změně názvu na Střední zemědělská škola a Rodinná škola v Českých Budějovicích. Škola pak fungovala na dvou pracovištích: v Českých Budějovicích obory Mechanizace a služby, Veterinární prevence a v Nových Hradech Rodinná škola a obory Ekonomika zemědělství a výživy a Agropodnikání. Tento stav končí k 30. červnu 1999, kdy se ruší pracoviště v Nových Hradech. Do příštího školního roku 1999/2000 vstoupíme pod novým názvem, a to Střední odborná škola veterinární a zemědělská v Českých Budějovicích, složená ze tří oborů: 1. Zemědělská a lesnická technika (41-45-M) se zaměřením Mechanizace a služby Dopravní a servisní služby 2. Veterinární prevence (43-41-M) 3. Zahradnictví (41-44-M) Kromě toho ve škole probíhá tříleté dálkové studium oboru Technická administrativa ( L), určené především pro pracovníky ve státních službách. Všechny obory řádného studia mají jak teoretickou výuku, tak i praktická cvičení. Studenti také navštěvují podle svých zájmů autoškolu (s možností získat řidičské průkazy A,B,C,M,T), mohou po absolvování příslušných kurzů, organizovaných školou, skládat zkoušky svářečské, myslivecké, inseminační či získat oprávnění pro práci s motorovou pilou. Významnou aktivitou jsou také kurzy výpočetní techniky, které jsou vhodným pokračováním povinné výuky tohoto předmětu.

2 Nejlepší studenti, kteří chtějí pokračovat ve svém vzdělávání studiem na vysokých školách, se každoročně účastní studentské odborné činnosti a jejich práce se umisťují na předních pozicích. Škola byla začleněna i do programu PHARE, který zahrnoval spolupráci s Landwirtschaftlicher Fachschule in Edelhof. Kromě vzájemných návštěv a výměny zkušeností z teoretické výuky byly dojednány podmínky pro vzájemnou výměnu studentů při cvičeních a praxích. Velmi důležitou složkou života školy je i stálá spolupráce s Českou agrární komorou, Jihočeskou univerzitou, školním statkem JČU a dalšími institucemi, které podporují školu radami i praktickou pomocí, za což jim patří poděkování. Věříme, že tato spolupráce bude nejen pokračovat, ale v budoucnu se ještě prohloubí. V rámci spolupráce školy s dalšími subjekty byly vytvořeny v minulém roce poradní sbory pro mechanizační obor a veterinární obor. Za mechanizační obor jsou v poradním sboru přítomni: Ing. Chmel, Ing. Jungwirth, Ing. Klíma, Ing. Panchárek, Ing. Šimek, Ing. Čadil. Za veterinární obor jsou v poradním sboru přítomni: Prof. Ing. Frelich, MVDr. Lukašík, MVDr. Neckář, MVDr. Trpák, RNDr. Holas. Jsme hrdí na to, že naše škola vždy pomáhala rozvoji jižních Čech, povznesení kraje i široké úrovně obyvatel, na to, že i po více než stu letech existuje prakticky na stejném místě, i když se změnil vzhled kraje a samozřejmě lidí, kteří v ní pracují. Představili jsme vám jen malý úsek aktivit školy, více se dozvíte v dalších příspěvcích naší ročenky. Co dodat na závěr? Děkujeme všem za projevenou podporu či pomoc, přejeme všem vyučujícím, pracovníkům školy, přátelům, absolventům i současným studentům hodně úspěchů. Ing. Břetislav Kábele Rozvoj školy v posledním období Přehled drobných oprav a údržby V září tohoto školního roku byla dokončena rekonstrukce střechy včetně obvodových žlabů pro svod dešťové vody na DM a oprava garáží pro nákladní automobily. Pro obor zahradnictví se dobudovala vazárna, kde se bude ještě v průběhu letních prázdnin pokládat nová podlahová krytina (dlažba), tak jako v dílně rozvodů a převodů. Na veterinární budově se nově vybudovaly šatny (v přízemí místo učebny montáže, která byla přestěhována do druhé budovy dílen). Z uvolněné místnosti původních šaten se vybudovala třetí učebna výpočetní techniky. Dále se v areálu školy vybudovalo nové středisko praxe pro veterinární obor (ambulance malých zvířat a kosmetika zvířat). Do jídelny se zavedl bezhotovostní systém plateb a kartový systém na vydávání obědů. Kromě dalších běžných údržeb jako je malování apod. se podařilo získat finanční prostředky na opravu střechy mechanizační budovy, kde se bude po letních prázdninách stavět sedlová střecha. A co nás čeká do budoucna? Plánujeme další rozsáhlejší opravy jako je oprava vody a výměna rámů oken na mechanizační budově, oprava nebo výměna celého otopného systému na škole, vybudování nových učeben pro zemědělské a dopravní stroje (místnosti pod svařovnou), vyasvaltování celého nádvoří školy, rekonstrukce všech WC na mechanizační budově, oprava plotu okolo areálu školy atd. Že je to utopie? Uvidíme! Ing. Roman Blábolil Změny ve vybavení učeben a modernizace výuky Za nejvýznamnější změnu a modernizaci považujeme vybudování optického spojení budov do jedné počítačové sítě (včetně Internetu). Tím se do sítě propojily učebny výpočetní techniky na mechanizační budově, všechny THP pracoviště, nová učebna výpočetní techniky na veterinární budově (tato učebna se bude využívat nejen k výuce výpočetní techniky, ale i k výuce odborných předmětů (hlavně ekonomiky!) a domov mládeže. Připojení k Internetu se zrychlilo ze b/s na

3 33600 b/s a do budoucna se počítá s rychlostí b/s což by nás výkonnostně přiblížilo na poloviční rychlost, kterou u nás používají vysoké školy nebo střední školy v rámci EU. Pro výuku autoškoly se pořídilo nové nákladní vozidlo Avia 80. Pro praktickou výuku vznikla v rámci ročníkových prací řada nových řezů skutečných součástí nebo skupin, které jsou velmi názorné a výrazně pomáhají při výuce. Další učební pomůcky do jednotlivých sbírek se postupně budou převádět ze školy z Nových Hradů. Ing. Roman Blábolil Nábor a prezentace školy Kvalita školy se dá poměřovat dle různých kriterií. Jedním z nich bývá i počet uchazečů o studium. Je však toto hledisko objektivní? Není třeba si namlouvat, že o naši školu nebyl v minulých letech velký zájem ze strany absolventů základních škol. Třídy o dvaceti i méně studentech nebyly výjimkou. Bylo to však vinou nekvalitních studijních programů či špatné práce učitelů? Každému kdo měl možnost pohybovat se alespoň nějakou dobu v naší škole musí být odpověď jasná. Kvalitní studijní programy a výborné personální i technické zajištění výuky je však třeba také odpovídajícím způsobem veřejnosti prezentovat. A právě v tom spočívá základ úspěchu přijímacího řízení 1998/99. Rozhodli jsme se totiž oslovit žáky 9. tříd a představit jim naši školu. Naše propagační materiály se ocitly ve všech školách jihočeského regionu a v mnoha dalších, které jsou situovány ve středních, západních i severních Čechách. V těchto materiálech jsme mimo jiného zvali všechny zájemce na "Dny otevřených dveří", které se konaly pravidelně každou středu v průběhu měsíců října až ledna. Pro mnoho návštěvníků se právě možnost vidět školu na vlastní oči stala rozhodující pro podání přihlášky. Mnoho budoucích studentů jsme oslovili i na tak zvaných Burzách škol, kterých jsme se zúčastnili v Prachaticích a Českých Budějovicích a co nás těší je i skutečnost, že se našlo několik uchazečů, kteří si informace o nás našli na našich stránkách na Internetu. A na závěr ještě reálné výsledky našeho náboru: Přihlášku na naši školu podalo celkem 356 žáků z 77 základních škol, a to v tomto rozložení. 1. termín 2. termín Veterinární prevence Mechanizace a služby Nabídka služeb pro veřejnost Michal Jarolímek Tak jako v minulém roce i ve školním roce 1999/2000 připravujeme a dále rozšiřujeme služby, které by mohla využívat široká veřejnost. Toto naše úsilí vychází z představy, že úkolem každé školy je její otevřenost. Naše nabídka služeb tak směřuje k odborné zemědělské a veterinární veřejnosti, k rodičům našich studentů, k absolventům a ke všem partnerům, kteří mají zájem s námi spolupracovat. A co můžeme v tomto školním roce nabídnout? - pronájem prostor pro různá jednání či prezentaci - ubytovací kapacity v 2-4 lůžkových pokojích ( především v období prázdnin) - stravovací služby - reprezentační pohoštění nebo občerstvení pro různé pracovní a společenské příležitosti - autoškolu pro veřejnost - kurzy sváření - zvyšování kvalifikace v oboru výpočetní techniky a cizích jazyků - výstavní plochy - reklamní plochy a další služby v oblasti propagace - pronájem tělocvičny a venkovního hřiště ( odbíjená, tenis) - půjčování horských kol

4 To vše nabízíme za velmi příznivé ceny Pro naše partnery jsme otevřeni i individuálním požadavkům, které v této nabídce nejsou. Kontaktní adresa: Michal Jarolímek, Tel. 038/ fax 038/ , Michal Jarolímek Domov mládeže Činnost našeho domova mládeže se ve školním roce 1998/99 uskutečňovala na dvou pracovištích. Domov mládeže v Českých Budějovicích poskytoval ubytování pro 131 studentů, kteří díky vzdálenosti svého bydliště od školy nemohli dojíždět. Výjimkou nejsou studenti, kteří musí každý pátek urazit 150 i více kilometrů k tomu, aby se dostali do svých domovů. O ubytované studenty se staral kolektiv 5 vychovatelů v čele s vedoucím domova mládeže. Každý vychovatel vedl jednu výchovnou skupinu, která byla tvořena studenty. VS 1 - paní M. Foitlová - 27 dívek VS 2 - Mgr. V. Kroupa - 26 chlapců VS 3 - paní H. Černochová - 27 dívek VS 4 - Ing. K. Břicháček - 24 dívek VS 5 - pan R. Rukavička - 27 chlapců Všichni vychovatelé se kromě svých běžných povinností při zajišťování organizace chodu domova mládeže s velkým úsilím zapojovali do vytváření programů trávení volného času ubytovaných studentů. Je možno říci, že každý týden měli studenti možnost volby mezi různými kulturními, společenskými a sportovními akcemi, jejichž návštěvu jim vychovatelé zprostředkovali nebo sami tyto akce připravili. Celkem se naši studenti zúčastnili 12 divadelních představení, a to jak v Jihočeském divadle, divadle J. K. Tyla, tak i v Českém Krumlově.Úspěch měla i návštěva koncertu skupiny Wanastovy vjeci, návštěva planetária i pravidelný internátní pořad "Video pro náročné", který organizoval Mgr. Kroupa. Ze společenských akcí je třeba jmenovat Kurz společenského tance, který pravidelně navštěvovali chlapci a dívky 1. a 2. ročníků, Maškarní karneval, který zorganizovala paní M. Foitlová a především Vánoční večer a společenský večer MISS SZeŠ 99 (o posledních dvou akcích píšeme podrobněji na jiném místě). Velkou oblibu si získaly společné návštěvy sportovních utkání českobudějovických ligových družstev hokeje a volejbalu. V průběhu 13 návštěv si mohli naši studenti nejen s chutí zafandit, ale se i přiučit něčemu co pak mohli využít při vlastním sportování. K němu měli velkou příležitost neboť třikrát týdně byla k dispozici školní tělocvična. Další příležitostí k protáhnutí těla byly 3 vánoční sportovní turnaje, 4 turisticko - poznávací výlety do okolí Č. Budějovic a Českého Krumlova a pravidelné návštěvy zimní plovárny. Všechny tyto akce organizovali společně Ing. Břicháček s paní H. Černochovou. Kromě všech těchto činností je nutné se zmínit o aktivitách, které díky jednotlivým vychovatelům, kteří je zorganizovali, přispívaly v průběhu celého školního roku k zatraktivnění pobytu na domově mládeže. Zprovoznění studentského klubu bylo zásluhou paní M. Foitlové. Ideální technické podmínky umožnily každodenní provoz klubu s prodejem občerstvení v době od 19,00 do 21,30, s tím, že obsluha klubu byla zajištěna z řad našich studentů. A protože šlo o soutěž o nejlepší obsluhující dvojici nebyla nouze o nápady, které by jistě zvýšily obrat v nejednom baru. O další významný příspěvek do běžného chodu domova mládeže se postaral pan R. Rukavička, který spolu s některými studenty vytvořil redakční radu, která od listopadu 1998 měsíc co měsíc nechávala vybuchnout "Internátní bombu", což je název našeho časopisu. Původní příspěvky z pera studentů, informace, pozvánky na kulturní akce, soutěže a hádanky, ale také vážné články z domova i ze světa naplnily celkem 8 čísel 10 až 15 stránkového časopisu.

5 Ve školním roce 98/99 se nadějně rozjel i taneční kroužek studentů 4. ročníků. Ti pod vedením paní H. Černochové nacvičili pohybovou skladbu, kterou pak s úspěchem předvedli na maturitním plese a při společenském večeru MISS SZeŠ 99. S velkým zájmem se setkala i soutěž o Nejlepší fotografii, která probíhala do prosince 98. V neposlední řadě je třeba se zmínit o akci, kterou připravil Ing. Břicháček, a která díky vypracovanému projektu a jeho následnému předložení na Úřad města v Č.Budějovicích získala podporu v podobě finančního příspěvku v částce 5 800,- Kč. Jednalo se o sérii sportovních turnajů ve čtyřech druzích sportu, které byly určeny pro družstva reprezentující českobudějovické domovy mládeže. Naši zástupci se neztratili především v basketbale, který vyhráli a ve volejbale ve kterém skončili na třetím místě. Po organizační stránce jsme uspěli i při fotbalovém turnaji, který probíhal v naší tělocvičně. Domov mládeže při detašovaném pracovišti v Nových Hradech poskytoval ubytování pro 34 studentů, o které se starali tři vychovatelky VS 1 - paní M. Gattnarova 15 dívek VS 2 - paní I. Dědinová 9 dívek VS 3 - slečna J. Bílková 3 dívky a 7 chlapců Činnost na domově mládeže byla organizována podobně jako v Č. Budějovicích a rovněž nabídka aktivit se v mnohém shodovala. Studenti tak mohli věnovat dosti času sportování v tělocvičně základní školy v N. Hradech, v kuželně Tělovýchovné jednoty či na plovárně v Č. Budějovicích.Velkou oblibu si získali i cyklo-vyjížďky do okolí N. Hradů Díky podpoře Nadačního fondu SZeŠ měli studenti možnost navštívit i některé kulturní programy ( MISS SZeŠ 99 a další ) a Kurz společenského tance v Č. Budějovicích. Výsledky některých soutěží pořádané v rámci výchovných činnosti na domově mládeže: Sportovní turnaje: Odbíjená dvojic ( 8 ): 1. Pitrová - Kollárik 2. Faflová - Fidler 3. Machová - Kukačka Nohejbal dvojic ( 8 ): 1. Janáček - Pechek 2. Bodlák - Jarolímek 3. Lavička - Lukáš Šachy 1. Kamba Zbyněk 2. Čivišová Jana 3. Plánský Václav Soutěž dvojic v obsluze st. klubu 1.Sutrová - Vaňková, Tupá - Němečková 2.Mullerová - Vrána, Pitrová - Vaňková 3.Kurek - Mikšík, Durdová - Bečvářová Soutěž o nejlepší fotografii - laická porota 1. Vrána Jan 2. Zuckerová Hana - odborná porota 1. Koubalová Veronika 2. Kubičková Jana 3. Čivišová Jana Michal Jarolímek vedoucí domova mládeže Změny v pracovním kolektivu domova mládeže České Budějovice - ke odchází Mgr. V. Kroupa do důchodu

6 - k odchází M. Jarolímek na jinou funkci - od nastupuje paní H. Černochová na funkci vedoucího DM - od přechází na domov mládeže v Č.Budějovicích vychovatelky z pracoviště v N.Hradech paní M. Gattnarová, I.Dědinová a slečna J. Bílková Stav pracovníků bude od vychovatelů a vedoucí domova mládeže. Michal Jarolímek Výuka praxe Při organizování učební praxe vycházíme z učebních osnov jednotlivých oborů a z potřeb současného provozu zemědělských podniků a snažíme se vystihnout potřeby provozu v blízkém okolí, které je charakterizované změnou v ekonomické oblasti. Žáci prvních a druhých ročníků jsou seznamováni se základními technologiemi výroby zemědělských produktů, jejich úpravou a skladováním. Zpočátku se učí zacházet s jednoduchým nářadím a osvojují si manuální zručnost tak, aby ve vyšších ročnících zvládli obsluhu mechanizačních prostředků, jejich přípravu, seřizování a běžné náročnější opravy. Seznamují se s chovem hospodářských zvířat jednotlivých druhů i plemen v různých typech ustájení. Žáci třetích a čtvrtých ročníků veterinárního oboru pod dohledem veterinárního lékaře provádějí běžné i obtížnější veterinární zákroky a vyšetření zvířat v ambulanci na škole i v běžném provozu v zemědělských podnicích. Při zajišťování praxe čtvrtých ročníků spolupracuje vedoucí praxe veterinárního oboru s veterinárními lékaři a chovateli hospodářských zvířat v rámci okresu České Budějovice. Žáci se zaměřením na zakládání a údržbu veřejné zeleně se učí rozpoznávat v terénu jednotlivé druhy dřevin, okrasných rostlin, učí se zakládat a udržovat trávníky, živé ploty, záhony s trvalkami a dalšími okrasnými i léčivými bylinami. Z čerstvě nařezaných i ze sušených rostlin se žáci učí vázat kytice, věnečky a připravovat výzdobu místností a chodeb. Protože škola nemá vlastní školní hospodářství, hledáme pro praxi žáků pracoviště převážně v blízkosti školy. Spolupráce se daří zvláště u podniků, kde jsou zaměstnáni naši bývalí žáci. Termíny a místa konání praxí 2.9. návštěva výstavy Země živitelka 98 od zemědělská praxe sběr brambor v ZD Smilovy Hory V 2.A,B od zemědělská praxe sběr brambor v ZD Smilovy Hory MZ 2. a D 2. od odborná praxe 1 týden tříd M 4., D-4. a Z 4. pracoviště převážně v místě bydliště žáků v průběhu měsíce září bloková praxe V 1. seznámení s organizací praxe, s bezpečnostními předpisy úvodní záležitosti praxe (poznávání podzimních porostů, hodnocení uskladněného krmiva a zásob) bloková praxe V 2. pokračování nácviku při ošetřování hospodářských zvířat akce sběr brambor pro školní kuchyni a zaměstnance školy v ZD Smilovy Hory 48 žáků + 5 učitelů odvoz brambor do školy k prodeji zaměstnancům školy od individuální praxe M 4. pracoviště Agrozet České Budějovice příprava malé mechanizace k prodeji a dílna oprav v záruce bloková praxe V 1.A,B seznámení žáků s předmětem praxe, vedením záznamů, bezpečnostními předpisy, zacházení se zvířaty. Poznávání podzimních porostů, hodnocení uskladněných krmiv. Sklizeň kukuřice na siláž bloková praxe V 2.A,B základy bezpečného přístupu ošetřovatele ke zvířatům, základy krmení velkých zvířat. Ustájení dojnic získávání a ošetřování mléka. zahájení individuálních praxí: V 1.A,B kozí farma pana Špatného v Bílsku u Vodňan V 2.A,B statek Čtyři Dvory u Ing. Frány a ZD Netřebice teletník ve Velešíně

7 od individuální praxe D 4. v DAEWOO MOTOR Nemanice od individuální praxe Z 4. ve FYTOCENTRUM Voříškův Dvůr u Ing. Vojty bloková praxe V 2.A,B na pracovištích ZOO Hluboká nad Vltavou Haklovy Dvory chov koní pana Lomského Čtyři Dvory Koník hipoterapie paní Oriniaková bloková praxe V 1.A,B (každá třída po jednom týdnu) pracoviště Staré Vráto chov prasat ZD Netřebice chov telat Velešín v měsíci květnu pro V 1.A,B (po dvou dnech) jarní hodnocení porostů z hlediska krmivářského (v období maturitních zkoušek) odborná praxe pro MZ 1., D 1., MZ 2. a D 2. na pracovištích převážně v místě bydliště žáků V 1.A,B a V 2.A,B čtrnáct dní prázdninové praxe se zaměřením na základní práce při ošetřování malých i velkých zvířat doplněné exkurzí do botanické zahrady při SZeŠ Tábor učební praxe MZ 1., D 1. MZ 2. a D 2. v průběhu školního roku podle rozpisu s pracovišti: - autodílna pana Davida v Třeboníně - dílny ČSAD Jihotrans České Budějovice - provoz a dílny samostatně hospodařícího rolníka Ing. Šimka ve dvoře Světlík u Českých Budějovic - čistící stanice osiv OSIVA Boršov v Českých Budějovicích - areál a pozemky školy 6.5. předváděcí akce firmy MTD Cub Cadet prostřednictvím Agrozetu České Budějovice v areálu školy sekání trávy malou mechanizací s profesionální konstrukcí Ing. Pavel Ševčík Výuka řízení motorových vozidel Celkem se závěrečných zkoušek zúčastnilo 138 žáků. M-4-20 žáků skupina BTC Z-4-16 žáků skupina BT D-4-16 žáků skupina BTC MZ-2-21 žáků skupina T V-4A - 25 žáků 15 sk. B, Bc. Vojtěch Talíř Kosmetika zvířat a asanace Výuka kosmetiky zvířat probíhala ve školním roce 1998/1999 první rok. Přesto zejména u dívek ve druhých ročnících, vzbudila zájem. Je ovšem nutné, aby teoretické základy získané během tohoto roku, mohly být prakticky předvedeny a vyzkoušeny v rámci praxe ve třetím ročníku. Výuka předmětu asanace probíhala v souladu s tématickým plánem, ale protože došlo (od 1. ledna 1999) ke změně zákona, ztratila se pro žáky hlavní motivace výuky tj. Jedová zkouška. Věřím, že chlapci ze čtvrtých ročníků si osvojili základy pro případné vykonávání asanačních prací tedy desinfekce, dezinsekce a deratizace. MVDr. Zuzana Skořepová Středoškolská odborná činnost První školní kolo na oboru veterinární prevence proběhlo ve školním roce 1984/1985. Od této doby každoročně se uskutečňuje přehlídka nejlepších prací ve školním kole, nejlepší práce postupují

8 do oblastního kola a celostátní soutěže. Naše práce SOČ se umísťují v oblastním kole na předních místech. V letošním školním roce 1998/1999 bylo na veterinárním oboru 6 prací, které měly vysokou odbornou úroveň. Tři práce postoupily do oblastního kola, kde dvě byly na prvním místě, jedna na třetím místě. Práce Veroniky Hladíkové na téma Hodnocení vybraných enzymů u dojnic byla vyhodnocena v oboru Zemědělství a potravinářství na 1 místě a postoupila do celostátního kola. V oboru Zdravotnictví práce Jany Hajné na téma Epidemiologický výskyt klíšťové encefalitis u lidí byla vyhodnocena na 1 místě a postupuje do celostátního kola. V celostátním kole SOČ se naše práce umísťují do 5 místa. Po celou dobu vede SOČ na veterinárním oboru MVDr. Miroslava Jirková ve spolupráci s odbornými učiteli. MVDr. Miroslava Jirková Fond malých projektů programu CBC Phare otevřen také naší škole V červnu 98 byla vyhlášena pro všechny neziskové organizace a školy výzva k podání projektů zaměřených na spolupráci s rakouským příhraničím. Vzhledem k tomu, že bylo naším cílem pro školní rok 98/99 navázat spolupráci s některou rakouskou školou, naskytla se nám tímto ideální příležitost pro realizaci našich myšlenek, navíc za finanční podpory Evropské unie. Nejdříve bylo nutné sehnat partnera, tedy onu rakouskou školu. V tom nám pomohl Ing. Polák z Českých Velenic a bylo naším štěstím, že nás seznámil s ředitelem Zemědělské odborné školy v Edelhofu panem Dipl. Ing. Adolfem Kastnerem. Ihned po tomto setkání pan M. Jarolímek napsal dva projekty a po jejich schválení v říjnu 98 mohla být spolupráce odstartována. První projekt byl vypracován s cílem informovat veřejnost o přístupu a možnostech řešení některých problémů spojených se zemědělstvím v regionu jižní Čechy a Waldviertelu. Projekt byl zpracováván Jihočeským rozhlasem za asistence našich i rakouských odborníků. Výstupem se stal rozhlasový program, který se skládal z deseti dílů. Každý čtvrtek od ledna do dubna byl odvysílán jeden pořad se zaměřením na určitou problematiku. Posluchači tak mohli vyslechnout názory odborníků například na úlohu státu v zemědělské politice, na systém dotací v ČR a Rakousku, na rostlinnou a živočišnou výrobu v obou zemích, na agroturistiku a venkovskou turistiku, péči o krajinu,ekologicky čistou produkci, možnosti strojního vybavení a pochopitelně i na odborné zemědělské školství. Díky profesionálně odvedené práci redaktorů Jihočeského rozhlasu, především paní Jitky Kramářové byl projekt úspěšně realizován. Druhý projekt byl zaměřen na odstartování vzájemných výměn a stáží pedagogů a studentů obou škol. Cílem bylo vzájemné poznání, navázání užších kontaktů a inspirování se k další hlubší spolupráci. Neméně důležitým smyslem projektu byla i snaha o zmenšení jazykové bariery, a to jak mezi studenty, tak i zaměstnanci obou škol. Realizace projektu byla naplánována na celý školní rok, nicméně hlavní akce se uskutečnily v průběhu měsíce března až června. Po exkurzích učitelů přišly na řadu stáže studentů. Z naší školy odjely do Edelhofu postupně tři desetičlenné skupiny studentů, kteří se po tři dny seznamovali s prostředím školy v Edelhofu, s náplní výuky rakouských vrstevníků a pochopitelně i se stavem a úrovní zemědělství u našeho jižního souseda. Přínosné bylo, že si naši studenti mohli pod dohledem rakouských učitelů některé práce zkusit, takže přijeli bohatší nejen o nové zkušenosti a poznatky, ale i dovednosti. Rakouští studenti navštívili naší školu v jednom termínu. Dvacet studentů 4 ročníku přijelo za doprovodu svého třídního učitele Ing. Johanna Grafa do naší školy, aby za doprovodu našich studentů vidělo jak detašované pracoviště v Nových Hradech, tak sídlo školy v Č. Budějovicích. Program kromě návštěvy některých zemědělských podniků v okolí N. Hradů obsahoval i exkurzi na Střední rybářské škole ve Vodňanech a na ekologické kozí farmě p. Špatného v Bílsku u Vodňan.Neméně přínosný, alespoň dle slov pana Grafa byl i odpolední a večerní program, kdy měli možnost projet se na kolech, zachytat si ryby, sednout za volant kombajnu a českého traktoru, ale také ochutnat výborně upečené prase a zazpívat si české písničky.

9 Kromě těchto naplánovaných stáží jsme uskutečnily ještě jednu, která ač do projektu nebyla zahrnuta byla velmi zajímavá a pro nás i dosti poučná. Pan ředitel Dipl. Ing. Franz Briteneder, který vystřídal v průběhu roku do důchodu odcházejícího pana Kastnera, nás pozval do poroty pro soutěž, jejíž náplní bylo hodnocení zpracovaných zemědělských produktů od farmářů z oblasti Waldviertelu. Jak realizace obou projektů, tak i toto pozvání, svědčí o tom, že ve školním roce 1999/2000 bude oboustranná snaha spolupráci našich škol prohlubovat a tím vzájemně vylepšovat naše studijní programy. Studenti, kteří se stáží v Edelhofu zůčastnili: Veterinární prevence: Bahelková, Boháčová, Borkovcová, Čivišová, Havránková, Kratochvílová,Mezerová, Neuvirthová, Svobodová, Zájedová Mechanizace a služby: Dráb, Hála, Janouch, Král, Polák, Rohlík, Svoboda, Uchytil, Vorel, Zeman Ekonomika zemědělství: Bartušková, Brychtová, Fruhbauer, Charvátová, Kubíček, Navarová, Plch, Rošková Za úspěšnou realizaci tohoto projektu patří dík nejen těmto studentům, ale i učitelům německého jazyka Ing. V. Bohony, Ing. J. Kratochvílové, paní L. Tupé a učiteli odborných předmětů Ing. M. Zlatohlávkovi. Michal Jarolímek Odborná zemědělská škola v Edelhofu Zemědělská škola, která byla založena roku 1873 patří mezi nejstarší zemědělské školy v Rakousku. Nyní se v Edelhofu viz obrázek nachází čtyřletá zemědělská odborná škola, zemědělské učiliště a pro děvčata odborná zemědělská škola domácího hospodaření. Součástí školy je domov mládeže a školní podnik, který je spolu se školními dílnami základem praktické výuky studentů. Velikost školního podniku je 128 ha, z toho se 6 ha využívá k lesnickým účelům. 60 ha je obhospodařováno biologicko - organickým způsobem. Jedná se především o louky a pastviny s chovem skotu, ovcí, prasat, drůbeže a koní. Dalších 55 ha zaujímá konvenčně a intenzivně vedený semenářský podnik se šlechtitelsky úspěšnými odrůdami žita, ječmene, ovsa, pšenice a máku. Škola za posledních dvacet let prošla zajímavým vývojem, jehož výsledkem není jen současná podoba školy, ale také značný vliv na dění v regionu, a to jak v oblasti zemědělství, péče o krajinu, turistického ruchu a programů rozvoje venkova. Základní kámen k tomuto procesu byl položen v roce 1980, kdy byl v Edelhofu založen tzv. Waldviertel Management, což je agentura pro regionální rozvoj v oblastech zmíněných výše. Právě tato agentura soustředí na školu velkou pozornost veřejnosti a umožňuje škole aktivně se zapojovat do dění v regionu. A protože všechny tyto aktivity se dějí za přímé účasti studentů je jasné, že se vše pozitivně odráží ve výchovně vzdělávací činnosti školy. M. Jarolímek Partneři, kteří v roce 1998/1999 spolupracovali se školou HBSW - Dobrá Voda Byňov Restaurace - Vertigo Jihočeské divadlo Věnceslava Eisnerová - květiny Kamelie Pivní sklep Budvar Fotografia, v. d. Coca- cola Drogerie Z. Hrabcová - Nové Hrady CK Mibor - N. Hrady Jehlimex - B. Blažková Agama - Nové Hrady

10 JAS Air Import- Servis - Martin Krátký Jihočeské lesy, a. s. - České Budějovice CK - Máj Český rozhlas Jihočeská televize GIMI Rádio Faktor MK Market - N. Hrady Prodejna a opravna obuvi - Z. Jurištová Občerstvení " Fialka" - N. Hrady Úřad města České Budějovice Stavitelství Milan Němec, České Budějovice Dachstav spol. s r. o., České Budějovice Václav Kouhout, stavební práce a obchod, Kamenice nad Lipou Alienc, stavební a obchodní spol. s r. o., České Budějovice MM elektro, Miroslav Macho, revize el. zařízení a hromosvodů, České Budějovice MM elektro, Jan Malík, montáž a údržba el. zařízení, České Budějovice Málek revize TNS + ZZ, České Budějovice T Sport, servis sportovního zařízení, České Budějovice Jihočeská univerzita, Školní zemědělský podnik Hluboká nad Vltavou nájem nebytových prostorů pro veterinární praxe IPEX s. r. o., České Budějovice poskytování datových služeb (Internet) VIKOMT CZ s. r. o., České Budějovice nákup a servis výpočetní techniky BEMOS s. r. o., České Budějovice dodávky zabezpečovacího systému Služba VD České Budějovice bezpečnostní ochrana objektů MINOLTA s. r. o. zastoupení České Budějovice provoz kopírek ELTEL v. o. s. Kamenný Újezd elektronické a telekomunikační služby ŠKODA Welding, Plzeň svářečská škola Sdružený úklid s. r. o. České Budějovice dodávky úklidových prostředků ŠTOJDL České Budějovice prádelny a čistírny ŘEMPO České Budějovice dodávky OOPP, nádobí Koberce Strnad, Lišov Rumpold s. r. o. provoz České Budějovice svoz a likvidace komunálního odpadu ČNB pobočka České Budějovice vedení běžného účtu Česká spořitelna a. s. předávání dat platebního styku (stravné) MUDr. Milada Nováková, České Budějovice zajištění preventivní péče o žáky a závodní preventivní péče Všechny tyto firmy přispěly nějakým způsobem tj. věcně nebo finančně na činnost domova mládeže ve školním roce 1998/1999 Michal Jarolímek, Ludmila Střelečková Nadační fond střední zemědělské školy a Rodinné školy České Budějovice. Nadační fond Střední zemědělské školy a Rodinné školy České Budějovice byl zapsán v nadačním rejstříku Krajské soudu v Č. Budějovicích dne 2. února 1999 na základě rozhodnutí Nadace Střední zemědělské školy a Rodinné školy Nové Hrady, v souladu s 35 odst. 1 zákona č. 227/1997 Sb. Účelem nadačního fondu je shromažďování prostředků nutných pro zajišťování rozvoje školy, pro další vzdělávání pracovníků a žáků školy, vědeckou činnost pracovníků a žáků školy, zájmovou činnost žáků školy a pomoc žákům ze sociálně slabých rodin. Správní rada nadačního fondu má šest členů: p. Hana Černochová, MVDr. Josef Haták, Ing. Ludmila Matoušková, Ing. Miloš Suchánek, p. Zdeňka Tomášková a Mgr. Jana Vochozková. nadační fond je právnickou osobou a řídí se svým statutem. Každoročně bude vydávat výroční zprávu se kterou se mohou seznámit všichni zájemci. Bude k dispozici u Ing. Matouškové.

11 Za dobu svého působení nadační fond přispěl žákům na exkurze, kulturní a sportovní akce, přednáškovou činnost pro žáky a další příspěvky byly věnovány žákům všech tříd v Nových Hradech. Rozbor hospodaření za rok 1998 Počet zaměstnanců k Kategorie Přepočtený počet % z celkového počtu Učitelé 51,31 53,45 Vychovatelé 8,7 9,06 Technicko hosp. pracovníci 7,61 7,92 Provozní pracovníci 17,39 18,10 Jídelna - kuchařky 11,04 11,47 Celkem 96, Mzdové prostředky vyplacené v roce prostředky na platy ,- Kč - ostatní platby za provedenou práci ,- Kč - celkem ,- Kč Ing. Ludmila Matoušková Průměrný plat v roce 1998 = ,- Kč (učitelé = ,- Kč). Proti roku 1997 vzrostl o 229,- Kč tj. nárůst 2,16%. Příspěvek za státního rozpočtu na činnost celkem: ,- Kč Vlastní tržby výnosy: ,- Kč Náklady: ,- Kč Výsledek hospodaření z vlastní činnosti: zisk ,- Kč Hospodářská činnost tržby (výnosy) ,- Kč - náklady ,- Kč Výsledek hospodaření z hosp. činnosti: zisk ,- Kč Výsledek hospodaření za celou organizaci: zisk ,- Kč Stav fondů příspěvkové organizace: Fond rozvoje investičního majetku (FRIM) ,- Kč ,- Kč Fond odměn ,- Kč ,- Kč Fond kulturních a soc. potřeb (FKSP) ,- Kč ,- Kč Ludmila Střelečková Kulturní a společenské akce školy 40. výročí veterinárního oboru SZeŠ České Budějovice Veterinární obor byl založen v Českých Budějovicích v roce 1958, vychovával a dosud vychovává kvalifikované odborníky se specifikem pro veterinární praxi, ale nejenom pro ni. 40. výročí oboru v roce 1998 jsme si připomněli Dnem otevřených dveří konaném V prostorách školy na Rudolfovské 92 se setkali bývalí kantoři, absolventi, ale i budoucí zájemci. Školu tohoto dne navštívil a ředitel Školského úřadu V Českých Budějovicích Zeman, ředitel Okresní veterinární správy Lukašík, ale i význačné vysokoškolské osobnosti p. rektor Jihočeské university v Českých Budějovicích prof. Střeleček a děkan zemědělské fakulty JU prof. Frelicch, jakož i další význační odborníci z praxe. Bylo potěšující poznání, že řada odborníků jsou naši absolventi. Pro nás bylo motivující, že nám sdělili své zkušenosti, ale i připomínky do další práce. Většina velmi kladně hodnotila nový učební plán oboru, který právě v roce 1998 nám byl MŠMT schválen.

12 MVDr. Marie Uhlířová MISS SZeŠ 1999 Dne se konala v sále KD Malše v Roudném společenský večer jehož vyvrcholením byla volba MISS SZeŠ pro rok Otcem celé akce byl pan vychovatel Rukavička a za velmi aktivní pomoci paní vychovatelky Černochové se celý večer bez problémů uskutečnil. Nemalou měrou k úspěchu celé akce přispěli i někteří partneři naší školy a Nadační fond při SZeŠ. Díky nim byly hrazeny veškeré finanční náklady a zajištěny ceny pro vítězky. Celkem se zúčastnilo 12 kandidátek, které soutěžily ve čtyřech disciplínách. Všechny dívky si počínaly velmi profesionálně a bylo vidět, že soutěž braly naprosto vážně. To se projevilo především při módní přehlídce ve svatebních šatech a při individuálních programech, z kterých zaujalo bravurně zvládnuté tango, akrobatický rokenrol, hra na flétnu či malování. Program soutěžního večera byl vhodně doplněn výstupy dalších studentů naší školy.sestry Mertlíkovy sklidily potlesk za zazpívání několika písní, z nichž některé pocházeli z jejich tvůrčí dílny, taneční skupina studentů 4. ročníků předvedla výsledek své půlroční snahy a divadelní skupina MVDr. Šimery využila své vystoupení jako generálku na Majáles. Morálním vrcholem večera se stala dražba obrazů studentky Vlaďky Harazímové, neboť výtěžek ,- Kč byl zaslán na konto SOS - Kosovo. Dík patří všem, kteří se do dražby zapojili a zvláště těm, kteří cenu posledního z obrazů vyšroubovali až na úctyhodných 600,- Kč. O účast na tomto večeru byl velký zájem, a tak nebyl problém prodat přes 200 lístků, jak studentům, profesorům a zaměstnancům školy, tak i rodičům a kamarádům kandidátek. Ti všichni mohli na závěr posoudit rozhodnutí poroty, která zasedla ve složení MVDr. J. Trpák - předseda,lucie Gregorová, Ing. B. Kábele, Ing. Houska, Mgr. V. Primus, pan P. Válek a pan P. Heidinger. A jaké bylo toto rozhodnutí? MISS SZeŠ 99 se stala Jitka Machová, 1. vícemiss Lucie Borkovcová a 2.vicemiss Kateřina Havránková Ceny byly uděleny i ve dvou dalších kategoriích. MISS SYMPATIE si hlasováním zvolili sami studenti a stala se jí Lucie Borkovcová a Cenu televize Gimi obdržela za nejzajímavější rozhovor s moderátorkou této televize Kateřina Havránková. Díky pořadatelům, sponzorům, účastníkům, divákům, ale také moderátorům, kteří celým večerem provázeli, Andree Majerové a Matěji Kollárikovi, se společenský večer vydařil. I díky tomu jsme mohli naše soutěžící zahlédnout v kulturním zpravodajství televize GIMI a na stránkách Českobudějovických listů, jejichž redaktorka napsala o soutěži zajímavý článek. Našimi partnery pro tuto akci byli: Jihočeská televize GIMI, Rádio Faktor, Jihočeský rozhlas, HBSW - Dobrá Voda, Restaurace Vertigo, Jihočeské divadlo, Květiny Kamelie, Pivní sklep Budvar, Fotografia, v.d., Coca-cola, pan Jiří Holeček, CK -Mibor, B. Blažková - Jehlimex, Agama N. Hrady, JAS Air, CK Máj, Import- Servis M. Krátký, Jihočeské lesy,a.s. Č.B.a Svatební salon Eden. Marie Foitlová Vánoce 1998 na domově mládeže Tak jako v minulých letech se i letos poslední týden školní docházky v kalendářním roce 1998 neobešel bez horlivých příprav na slavnostní večer, který měl připomenout, že se blíží nejhezčí svátek roku - Vánoce. Na obou pracovištích domova mládeže tj. v Č. Budějovicích i Nových Hradech připravili vychovatelé ve spolupráci se studenty a zaměstnankyněmi kuchyně večer plný zpěvu, zábavy, dobrého jídla a pití a pochopitelně také vánočních dekorací. Vlastnímu večeru předcházel nácvik koled a dalších součástí programu, výroba vánočních svícnů, zdobení stromečku, ale i pečení cukroví. Když přišla hodina H všichni ocenili chutnou "štědrovečerní" večeři a pak se již mohl program rozjet naplno. V Č. Budějovicích se zpívalo, hrálo na kytaru, předávali se dárky a také se vyhodnocovala Soutěž o nejlepší fotografii. V Nových Hradech se navíc znovu objevovali staré lidové vánoční zvyky a později se sledovala oblíbená pohádka Mrazík.

13 Michal Jarolímek Majáles Naše škola se také pravidelně v různě hojném počtu zúčastňuje Majáles, tradičních oslav lásky, mládí a studentského života. Součástí bývá krojovaný průvod bizardních převleků, happening na náměstí Přemysla Otakara II. (kde si každá škola připraví program spojující okruh zájmů jejich studentů s tématem lásky v různých podobách) a závěrečnou veselicí, jejíž součástí je volba krále a královny Majáles. Souběžně probíhají výstavy výtvarných prací studentů, koncerty studentských kapel a klání O klaunskou čepici studentských divadelních souborů. Pro studentskou obec představuje Majáles vítané zpestření školních let a podněcuje tolik potřebnou fantazii a touhu patřit jeden k druhému. MVDr. Pavel Šimera Výuka na škole zprávy o jednotlivých třídách Obor zemědělská a lesnická technika D 1. třídní učitel: Ing. Tomáš Fessl Třída má 30 žáků, z toho 2 dívky. V pololetí neprospěli 2 žáci. Průměr zameškaných hodin 44 hodin/žáka, průměr prospěchu 2,65, 1 důtka třídního učitele Třída absolvovala 2 denní exkurzi do NP Šumava a na ekofarmu, dále ekologickou vycházku do oblasti vrbenských rybníků. Účastní se formou praxí zvelebování areálu školy. MZ 1. třídní učitel: Ing. Renata Jaklová Ve třídě je celkem 33 žáků z toho 22 žáků je na zaměření zemědělský provoz a služby a 11 žáků na zaměření výsadba a údržba veřejné zeleně. Celkem je ve třídě 9 děvčat a 24 chlapců. Vyučování probíhá podle platného učebního plánu, kde nedílnou součástí výuky teoretické je i výuka praktická. V rámci odbornosti, žáci pak v průběhu školního roku navštěvují celou řadu výstav, předvádění odborné techniky apod. V letošním školním roce navštívili např.: Návštěva výstavy Země živitelka Výpomoc při sběru brambor pro školní jídelnu Odborná exkurze Litomyšl Exkurze do Budvaru Č. Budějovice technologie výroby piva Výstava Mobil-Salon Přednáška zástupců firmy CLAAS a celá řada dalších zajímavých přednášek a exkurzí D 2. třídní učitel: Mgr. Milada Kolářová Ve třídě studovalo ve školním roce 1998/1999 dvacet dva žáci. Průměrný prospěch třídy byl v prvním pololetí 2,45. V průběhu školního roku byli žáci vesměs kladně hodnoceni za práci ve školních dílnách a při úpravě okolí školy. Nejlepší studenti německého jazyka se zúčastnili pobytu na Landwirtchafticher Schule v Edelhofu a sami se pak starali o studenty, kteří v rámci výměny navštívili naší školu. Někteří žáci se přihlásili k řidičským zkouškám (pokud dosáhli předepsané věkové hranice). V rámci výuky odborných předmětů navštěvovali výstavy dopravních prostředků a zemědělské techniky. MZ 2. třídní učitel: Ing. Valerie Bohony

14 Třída MZ-2 je rozdělena na dvě zaměření zemědělský provoz a služby, výsadba a údržba veřejné zeleně. Žáci zaměření zemědělského provozu a služeb se zúčastnili: - výstava Země živitelka - výstava Mobil salon - Den stromu předváděcí akce zem. t. - pět žáků se zúčastnilo výměnné akce se školou v Edelhofu (3 dny v Rakousku, 1 den společná akce Č. Budějovice a okolí) - exkurze do Budvaru Žáci zaměření výsadby a údržby veřejné zeleně se zúčastnili: - výstava Země živitelka - výstava Mobil salon - exkurze Litomyšl pěstitelské školky - exkurze do Budvaru - exkurze Olomouc Flora Olomouc - exkurze dušičková vazba D 4. třídní učitel: Ing. František Tík Třídu lze hodnotil jako stmelený kolektiv s kamarádskými vztahy, což se projevovalo na společných akcích, kterých se třída zúčastnila. Na těchto akcích nebyly problémy s chováním. Akce: Agrosalon Brno Exkurze Hartmanice exkurze Mladá Boleslav Po studijní stránce se jednalo o kolektiv, jehož výsledky lze hodnotit jako podprůměrné. Maturitní ples třídy se konal společně s třídou Z 4. v KD Vltava. Tento byl velmi dobře organizačně připraven včetně bohaté tomboly a proběhl bez jakýchkoliv vážnějších problémů. M 4. třídní učitel: Mgr. Jana Vochozková V prvním ročníku bylo ve třídě zapsáno 23 žáků. V průběhu tří let tři studium ukončili z důvodu špatného prospěchu. Ve čtvrtém ročníku studovalo 20 žáků. Kromě školních povinností jsme našli chvilku a navštívili výstavy Země živitelka, Vzdělávání a řemesla a Mobil salon. Nejvíce se líbila exkurze do Škody Mladá Boleslav. Zejména v květnu byl přímo nabitý program. Studenti museli zvládnout řidičské zkoušky, zkoušky svářečské (obdrželi svářečský průkaz) a samozřejmě také maturitu. K maturitním zkouškám jeden žák nebyl připuštěn. Z 19 studentů konajících zkoušku dospělosti 3 prospěli s vyznamenáním 15 prospělo a 1 neprospěl. Z 4. třídní učitel: Mgr. Helena Abelová Ve třídě studovalo 17 žáků, z toho 1 studentka (Štindlová) externě. K přerušila studium Rubešová. Studenti se zúčastnili těchto exkurzí: Flora Olomouc, Roztoky u Prahy, školky v Litomyšli. Mimo výuku realizovali podle plánu výsadby s ing. Kovaľovou zahradu u rodinného domku p. Nováka. Maturitní ples tříd Z 4. a D 4. se konal v KD Vltava. Jeho organizace byla celá v rukou studentů. Hrály nám 3 hudby, z nichž dvě byly příliš hlučné. Ples proběhl bez incidentů. (Jen Pavlásek dostal pohlavek od maminky.) DS 1.A třídní učitel: Mgr. Milada Kolářová Ve třídě zahájili studium 34 žáci, první ročník dokončilo pouze třináct žáků. Řada studentů studium přerušila či ukončila, a to buď proto, že podcenila náročnost studia nebo z pracovních důvodů (služba u policie vyžaduje směnný provoz, a z toho pak vyplynula vysoká absence při konzultacích). Celkový průměr třídy na konci školního roku 1998/99 činil 2,86. DS 1.B třídní učitel: Mgr. Antonín Mecera Do prvního ročníku DS-1.B nastoupilo 31 žáků. V průběhu školního roku 1998/99 byli čtyři žáci převedeni do druhé třídy a někteří studium přerušili, nebi studium ukončili. Na konci prvého ročníku je klasifikováno 26 žáků. Z toho je 18 mužů a 8 žen. Studijní výsledky jsou pouze průměrné. Prospěch třídy činí v průměru 2,95. Dva žáci propadají. U některých studentů byl horší prospěch

15 ovlivněn přílišnou absencí, která se však v poslední době značně zlepšila. Průměr zameškaných hodin na žáka 6,77 hod. DS 1.C třídní učitel: Ing. Jitka Kratochvílová Ve třídě DS-1.C nastoupilo v září 1998 ke studiu 34 posluchačů. Cílem jejich tříletého úsilí má být úspěšné složení maturitní zkoušky. To jim rozšíří možnosti výběru povolání a zvýší kvalifikaci. Třída se scházela jednou týdně ve čtvrtek. Za školní rok se mezi posluchači a učiteli vytvořili přátelské, někdy méně přátelské vztahy. Že příprava k maturitě není nic jednoduchého pocítili všichni. Někteří během prvního roku studia třídu opustili, ať už z důvodů osobních nebo studijních. První ročník ukončilo 25 posluchačů. Ve třídě je jedno vyznamenání (paní Jana Fraňková), ostatní prospěli. Doufejme, že náročnost studia nikoho neodradila a všichni se sejdeme v září. DS 2.A třídní učitel: Ing. František Tík Druhý ročník dálkového studia hodnotím dobře. V prvním pololetí studia dosáhl ročník průměrný prospěch 2,07, což hodnotím velmi kladně a v závěru roku došlo ke zhoršení na průměr 2,42. Ročník zahájilo 26 studentů a je předpoklad, že tento počet bude výchozím stavem ročníku třetího. Chování studentů hodnotím jako chování dospělých lidí bez zjevných incidentů. DS 2.B třídní učitel: MVDr. Zuzana Skořepová Na konci druhého ročníku zůstává celkem 19 žáků. Původně měli nastoupit také Kočer, Donát, Svoboda a Pajdová, ale ve škole se ani neukázali. Zbývajících 19 žáků (v prvním ročníku nastoupilo 34) projevuje snahu školu zdárně ukončit a začíná se zajímat a nároky, které na ně budou kladeny při maturitní zkoušce. V průběhu druhého ročníku se provdala slečna Vávrová (nynější příjmení Zachová) a slečna Kasková (nynější příjmení Mejstříková). Paní Mejstříkové bylo povoleno prodloužit klasifikační období z důvodu nemoci v rodině. DS 3.A třídní učitel: Mgr. Eva Benedová Třída se scházela jedenkrát týdně po dobu tří let. Během studia byl maximální počet zapsaných studentů 41, maturitní zkoušku v jarním termínu jich skládalo 18. Jeden ze studentů pořídil videozáznam ze zajímavých momentů průběhu maturit včetně slavnostního předávání maturitních vysvědčení. Důvod studia se týkal zvýšení kvalifikace, lepšího uplatnění na trhu práce či další možnosti vzdělání. DS 3.B třídní učitel: Mgr. Jana Vochozková V průběhu studia bylo ve třídě zapsáno 43 žáků. Z tohoto počtu studovalo ve třetím ročníku jen 27 studentů. K vykonání maturitních zkoušek nastoupili kromě jednoho studenta všichni. Všech 26 studentů u maturity prospělo a 9 z nich prospělo s vyznamenáním. O velmi dobré přípravě studentů k maturitním zkouškám svědčí i to, že ze 78 známek, které schválila maturitní komise bylo pouze šest dostatečných. Obor veterinární prevence V 1.A třídní učitel: Mgr. Antonín Mecera Ve třídě je 33 žáků, z toho 5 chlapců. V prvém pololetí dosáhla třída průměrného prospěchu 2,30, což ji zařadilo do lepší poloviny jednotlivých tříd. Podobně lze třídu zařadit i ve školní docházce. Na začátku školního roku třída nedosahovala dobrých výsledků, ale postupně se zlepšovala. Druhé pololetí bylo ovlivněno značnou nemocností, což se individuálně projevilo i ve studijních výsledcích.

16 Třídní kolektiv se jeví jako celkem dělný. Většina žáků má zájem o studium a je předpoklad, že by mohla dosáhnout dobrých výsledků jako v prvním pololetí. V 1.B třídní učitel: Mgr. Jiřina Stachová Ve třídě je 32 žáků z toho 6 chlapců. Změny ve stavu: v prvním čtvrtletí ukončila studium Petra Stuchlá na žádost rodičů ke dni Ve druhém čtvrtletí přestoupil z oboru doprava a s. služby žák Toncar Jiří. Ve třetím čtvrtletí ukončila studium na žádost rodičů Lucie Kozlová. Zpráva o prospěchu. Třída se v prvním ročníku jeví jako prospěchově dobrá. Průměr třídy v kvalifikaci za 1. pololetí byl 1,94, z toho 6 žáků dosáhlo vyznamenání. Ve třetím čtvrtletí se zřejmě vlivem chřipkové epidemie a následných absencí prospěch mírně zhoršil. Třídu lze zatím prospěchově hodnotit jako dobrou. Docházka do školy je dobrá průměr zameškaných hodin 27,9 v 2. čtvrtletí. Zpráva o chování a zájmu o studium. Žáci jeví velký zájem o studium a jsou aktivní. Také na učebních praxích jsou pracovití se zájmem o veterinární problematiku. Třída je velmi živá, emocionální s četnými mimoškolními aktivitami. Např. sestry Mertlíkovy vystupují ve výchovném muzikálu a škole svými hudebními projevy obohatily četné kulturní akce (výročí školy, předávání maturitních vysvědčení). V 2.A třídní učitel: MVDr. Marie Pechová Během roku se žáci zúčastnili několika významných akcí. Začátek roku byl ve znamení příprav a organizace 40. výročí veterinárního oboru. Aktivně se podílelo 15 žáků. Záhy následoval maturitní ples a opět z řad 2.A byly dodaní pořadatelé a distributoři lístků. Při přijímacím řízení 4 žáci prodávali občerstvení v klubu školy rodičům a ostatní byly informátory. Druhá polovina školního roku byla vyplněna organizací akce MISS SZeŠ. Podíleli se na moderování, tvorbě programu a Lucie Borkovcová z 2.A byla zvolena MISS sympatie a zároveň první vícemiss školy. Účast na zahraniční praxi v Edelhofu byla také úspěšná. Akce třídy byly zakončeny návštěvou Národního hřebčince v Kladrubech a zemědělskou výstavou v Kačině. V 2.B třídní učitel: Mgr. Bohumil Kožuský Děvčata a kluci pohodáři. Nejsou ukřičení, ani hluční jsme v klidu, nejsou moc pořádní máme přehled, mají rádi pohyb, mají rádi přírodu, mají rádi pohyb v přírodě. Jsou trochu leniví, jsou upřímní, milují život a to je dobře. Musíte mít přece životní cíl MY HO MÁME. Ale cesta k němu je těžká TO MY VÍME. Nebojíte se? ČEHO? Chcete dál, výš, vpřed? JASNĚ! Drží pohromadě, dobře makají, trochu se hádají, málo se učí, jsou v pohybu někdy nevím kde. Rádi cestují pěšky, na kole, všelijak. To je dobře. Co nepořádek v šatně, ve třídě, kde je služba? MÁME SMŮLU ŽE BYLA KONTROLA Chodím mezi ně rád, jsou sympatičtí a hučím do nich: Učte se! MY SE UČÍME. Nechoďte za školu! MY?? Chtějte znát víc, jděte vpřed, leťte víš, lítejte, lítejte. ježíšikriste oni mi uletěli! V 4.A třídní učitel: MVDr., Ing. Josef Haták Do školního roku 1998/1999 třída nastoupila v počtu 24, kdy ze studia odstoupila žákyně Aubrechtová. Školní rok byl ve znamení odborných praxí žáků na jatkách, obvodech i ošetřovnách. Třída se v průběhu prvního pololetí připravovala na nácvik předtančení a vlastní organizaci maturitního plesu, který se konal společně se 4.C dne 12. února v DK Metropol. Příprava na autoškolu, jízdy i vlastní zkoušky byly náročné o čemž svědčí to, že 5 žáků muselo tyto zkoušky opakovat.

17 První pololetí skončilo klasifikací vcelku dobře, neboť bylo dosaženo 6 vyznamenání. Ukazatel absence nebyl uspokojivý, protože byl charakterizován 1231 hodinami. Druhé pololetí, které bylo výrazně kratší, bylo orientované především na písemné maturitní práce tak i na sondu MATURANT. V měsíci dubnu se konalo školní kolo SOČ, ve kterém vystoupily dvě žákyně z této třídy (Hajná a Hladíková), které postoupily do oblastního kola a také do celostátní soutěže. Maturitní zkoušky zakončily celé čtyřleté studium žáků a jejich výsledky byly uspokojivé. Tři žáci, kteří pravděpodobně podcenili závěrečné přípravy, budou skládat opravné maturity v podzimním termínu. Naopak studijně nejlepší žáci si podali přihlášky ke studiu na vysokých školách. V 4.B třídní učitel: MVDr. Zuzana Skořepová Ve třídě bylo celkem 26 žáků, z toho 20 dívek. V průběhu školního roku se podstatně zlepšil prospěch u několika žáků, jmenovitě u Plsové, Průšové a Prokýška, což se projevilo i na jejich výsledcích u maturitní zkoušky. V prvním čtvrtletí školního roku byla udělena pochvala žákyni Zückerové, Řezáčové a Posekané za vydatnou pomoc při přípravě oslav 40. výročí veterinárního oboru. Záhy po vánočních prázdninách (15. ledna 1999) byl maturitní ples. Program plesu, hudební produkce, chování žáků i tombola byly na velmi dobré úrovni a ples byl návštěvníky kladně hodnocen. Ve druhém pololetí se již výuka i opakování učiva zaměřilo na nadcházející zkoušky. Jako první proběhla 8. a 9. dubna sonda MATURANT. 14. dubna se konalo školní kolo SOČ, kde studentka Jana Posekaná a Hana Zückerová uvedly svoje práce na velmi vysoké úrovni. Pak následovaly inseminační zkoušky s velmi dobrými výsledky. Další byla písemná maturitní zkouška z ČJL, kdy dosažené výsledky (dle mého názoru) neodpovídaly schopnostem žáků. Průměr známek z maturitní písemky byl 3,15 a bylo uděleno 11 dostatečných! v kulturním domě Malše v Roudném byla uskutečněna volba MISS SZeŠ, kde žákyně této třídy, Jitka Machová, zvítězila. Na klasifikační poradě (14. května) se rozhodlo, že 25 žáků 4.B může přistoupit k maturitní zkoušce. Žákyni Lence Šafránkové bylo povoleno ředitelem školy prodloužení klasifikačního období do konce srpna Dne 21. května byly zahájeny praktické a ústní maturitní zkoušky. Organizace byla připravena dobře, žáci (většinou) příjemně překvapili svými znalostmi a všichni složili maturitní zkoušku. Pět nejlepších (Zückerová, Posekaná, Ptáková, Frajtová a Prokýšek) bylo oceněno za prospěch s vyznamenáním. Se školou a svými učiteli se třída 4.B rozloučila jednak na radnici při slavnostním předávání vysvědčení, jednak na velmi příjemném maturitním večírku. V 4.C třídní učitel: Ing. Miloslava Škardová V 4.C byla třídou s nejmenším počtem studentů v historii veterinárního oboru (18) a nejvyšším věkovým průměrem (20 let). Tyto skutečnosti se projevily u většiny studentů již vyhraněným zájmem o zvolený obor a studijní výsledky. S průměrem 1,92 v pololetí a 1,93 na konci 4. ročníku patřila třída ke studijně nejlepším na škole. Velmi uspokojivé byly i výsledky maturitní zkoušky. Studijní průměr 2,15 a 6 vyznamenaných, tj. 30%. Dvě studentky neuspěly. Jedna z českého jazyka a jedna z chemie. Přesto, že třída byla vytvořena ze sedmi žáků přestupujících z jiných škol a ostatních přesunutých ze třech tříd ( čtyři z 2.A, pět z 2.B, jedna z 3.B) postupně vytvořila dobrý kolektiv. K prospěchově nejlepším patřila Tesařová, Vochozková, Černá a Novák. Nejaktivnějšími organizátorkami třídních a společenských akcí byly Vaněčková a Dryjová. Nejlepší docházku po celou dobu studia měl Macháček. U většiny ostatních byla docházka velmi špatná. Počet zameškaných hodin na žáka ve čtvrtém ročníku byl 84 hodin. O dobré společenské úrovni a chování žáků na veřejnosti nás přesvědčila třída při maturitním plese, který byl v soutěži českobudějovických středních škol vyhodnocen DK Metropol a redakcí Jihočeských listů na 1. místě. Maturity 1999

18 Písemné maturitní práce z českého jazyka se konaly dne 15. dubna Ústní a praktické maturitní zkoušky proběhly v těchto termínech: třída D předseda Ing. Milan Janecký, VOS, SzeŠ, RS Litomyšl třída M předseda Ing. Jiří Plášil, SPŠ Pelhřimov třída Z předseda Ing. Stanislav Šlapák, SZeŠ Křimice třída V 4.A předseda MVDr. Jan Kratochvíl, SOŠV Kroměříž třída V 4.B předseda Ing. Miroslav Zbořil, SOŠV Hradec Králové třída V 4.C předseda MVDr. Stanislav Gajdoš, SOŠV Kroměříž třída DS 3.A předseda Mgr. Miroslav Voborský, ISŠZ Ml. Boleslav třída DS 3.B předseda Mgr. Miroslav Voborský, ISŠZ Ml. Boleslav Výsledky maturitních zkoušek 1998/1999: třída počet žáků žáci nepřipuště ni k maturitě počet maturantů prospělo s vyznamenání m prospělo neprospělo D M Z V - 4.A V - 4.B V - 4.C A - 4.A RŠ B DS A DS B Celkem =SUM(výše) 207 =SUM(výše) 9 Seznam zaměstnanců školy: Členové vedení školy =SUM(výše) 198 =SUM(výše) 41 =SUM(výše) =SUM(výše) Ing. Roman Blábolil Břetislav Kábele Ing. Uhlířová Marie MVDr. Blábolil Roman Ing. Trubač Pavel Ing. Pavel Milan Ing. ředitel školy stat. zástupce ředitele veterinární prevence zástupce ředitele mechanizační a dálk. stud. zástupce ředitele agropodnikání a Rod. škol. vedoucí dílen

19 Ševčík Pavel Ing. vedoucí zemědělské praxe Jarolímek Michal vedoucí domova mládeže Střelečková Ludmila vedoucí ekonomického oddělení Kubešová Jana hospodářka školy Matoušková Ludmila Ing. odborný referent ZIS Pedagogičtí pracovníci Abelová Helena Mgr. Benedová Eva Mgr. Blábolil Roman Ing. Bohony Valerie Ing. Březina Václav Dvořák Miroslav Ing. Fessl Tomáš Ing. Haták Josef MVDr., Ing. Chalupa Vlastislav Jaklová Renata Ing. Jakovljevič Dušan Ing. Janouch Jiří Jirková Miroslava MVDr. Jodl Miroslav Kábele Břetislav Ing. Kolářová Milada Mgr. Kotlaba Bohuslav Ing. Kovaľová Blanka Ing. Kožuský Bohuslav Mgr. Kratochvílová Jitka Ing. Kubal Zdeněk Kubaláková Jarmila Mecera Antonín Mgr. Monczková Renata MVDr. Němcová Ilona Mgr. Papoušková Anna Mgr. Pavel Milan Ing. Pechová Marie MVDr. Pospíchal František Ing. Pospíšilová Romana Mgr. Skořepová Zuzana MVDr. Stachová Jiřina Mgr. Suchánek Miloš Ing. Suchánková Ladislava Ing. Ševčík Pavel Ing. Šimera Pavel MVDr. Škardová Miloslava Ing. Štoffa Pavel MVDr. Švecová Jaroslava Ing. Talíř Vojtěch Bc. Tík František Ing. Trpák Jaroslav MVDr. Trubač Pavel Ing. Trubačová Eva Mgr. učitel všeob. vzděl. předmětů učitel všeob. vzděl. předmětů dílenský učitel dílenský učitel dílenský učitel učitel všeob. vzděl. předmětů učitel všeob. vzděl. předmětů dílenský učitel N.H. učitel všeob. vzděl. předmětů N.H. učitel všeob. vzděl. předmětů N.H. N.H. učitel všeob. vzděl. předmětů N.H. N.H. N.H. učitel všeob. vzděl. předmětů N.H.

20 Tupá Ludmila Uhlířová Marie MVDr. Válek Petr Valenz Miroslav MVDr. Vítovcová Ludmila Ing. Vochozková Jana Ing. Zeman Petr MVDr. Zlatohlávek Miloš Ing. učitel všeob. vzděl. předmětů N.H. dílenský učitel N.H. učitel odb. př., vedoucí vet. praxe Vychovatelé Bílková Božena Břicháček Karel Ing. Černochová Hana Dědinová Ivana Foitlová Marie Gattnarová Marie Jarolímek Michal Kroupa Václav Mgr. Rukavička Radek vychovatel N.H. vychovatel vychovatel vychovatel N.H. vychovatel vychovatel N.H. vedoucí vychovatel vychovatel vychovatel Technicko-hospodářští pracovníci Blábolilová Jana Brázdová Dagmar Kahounová Jana Kostečková Zdeňka Kubešová Jana Matoušková Ludmila Ing. Sihelníková Anna Střelečková Ludmila Svobodová Andrea sekretářka ředitele skladnice účetní hospodářka hospodářka N.H. odborný referent ZIS mzdová účetní vedoucí ekonomického oddělení asistentka veterinárního oboru Pracovníci školní jídelny Carhounová Iveta Fantová Emilie Hozová Marcela Jasaňová Anna Nováková Marie Rödderová Renata Tomášková Zdeňka Vaněčková Alena Vicková Marie kuchařka kuchařka pomocná kuchařka kuchařka N.H. kuchařka kuchařka vedoucí kuchyně N.H. vedoucí kuchyně kuchařka N.H. Provozní pracovníci Gabrišková Marie Herdová Marta Hriňová Jana N.H.

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA PRO

VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA PRO VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍCH ŠKOL 41-41-M/01 Agropodnikání Čtyřletý studijní obor zakončený maturitní zkouškou se zaměřením na: Zemědělská technika a chov hospodářských zvířat Zahradní

Více

Organizace školního roku 2016/2017

Organizace školního roku 2016/2017 Organizace školního roku 2016/2017 1. pololetí SRPEN: Úvodní porada 24/8 - povinnosti a náplň v přípravném týdnu - organizace školního roku Školení BOZP pro pedagogické i nepedagogické pracovníky 25/8

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 V následujícím přehledu jsou uvedené některé podstatné body výroční zprávy. Pět největších úspěchů

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Střední zemědělská škola Rakovník, Rakovník, Pražská 1222 Charakteristika školy Tradiční škola v regionu, 135 let. Zaměření na zemědělskou prvovýrobu,

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Rámcový plán úseku TV

Rámcový plán úseku TV Rámcový plán úseku TV Číslo vydání: 1. Účinnost od: do: 1. 9. 2016 30. 6. 2017 Obsah: Rámcový plán úseku TV školní rok 2016/2017 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Mgr. Zdeněk Měřinský Ing. Ivana

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK

STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK Čtyřleté denní studium INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2009-2010 010 www.zas-me.cz Informace o studiu Střední zahradnická škola v Mělníku (SZaŠ) je největší a nejstarší

Více

Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín Libverda, příspěvková organizace

Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín Libverda, příspěvková organizace Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín Libverda, příspěvková organizace 1 Žáci mají možnost ubytování na domově mládeže. Stravování ve školní jídelně Možnost získat řidičský

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 DUBEN 2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, České Budějovice

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, České Budějovice 2016 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, 370 61 České Budějovice 0 1.9.2016 1. PŘIJÍMÁNÍ A UKONČOVÁNÍ UBYTOVÁNÍ NA DM Ubytování v domově mládeže se

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ŽLUTICE za školní rok 2012/2013 Úvod výroční zprávy: Výroční zpráva ZUŠ je zpracována podle zákona č564/90 Sb. Se změnou 131/95 Sb. Tato zpráva poskytuje informace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Zemědělská mistrovská škola Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Zemědělská mistrovská škola Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Zemědělská mistrovská škola Stříbro 1956-1960 Inventář Číslo EL NAD: 1049 Evidenční číslo pomůcky: 158 Dana Bízová Tachov 2007 Obsah Úvod...3

Více

Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko Přihláška

Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko Přihláška Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko 2013 Přihláška Identifikační údaje soutěžícího (realizátora produktu): Název společnosti, organizace: Muzeum Beskyd Frýdek Místek, příspěvková

Více

ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ

ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ŽÁCI PŘIHLÁŠENÍ KE STUDIU Počet přihlášek STR SLE STA LYT LYE MAN Celkem 1. kolo 62 83 86 63 69-363 Celkem 62 83 86 63 69-363 ŽÁCI PŘIJATÍ KE STUDIU Počet přijatých STR SLE STA

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: ,

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: , Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: 371 728 523, stredni@skola-rokycany.cz www.skola-rokycany.cz 1. Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve čtvrtek 1. září 2016. Vyučování

Více

Rámcový plán práce úseku OV

Rámcový plán práce úseku OV Rámcový plán práce úseku OV Číslo vydání: 1. Účinnost od: do: 1.9.2015 30.6.2016 Obsah : 1. Rámcový plán školní rok 2015/2016 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Ing. Ivan Halavín Ing. Ivan Halavín

Více

Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka

Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka Rekreační středisko Nová Louka Intenzivní výcvik sociálních dovedností (dále jen výcvik) je jednou z klíčových

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

SZeŠ LANŠKROUN www.szes-la.cz

SZeŠ LANŠKROUN www.szes-la.cz jedna ze dvou zemědělských škol v Pardubickém kraji jediná veterinární střední škola v Pardubickém kraji na škole studuje bezmála 300 žáků škola má dlouholetou tradici ve výuce chovu koní a jezdeckého

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Rámcový plán práce úseku OV

Rámcový plán práce úseku OV Rámcový plán práce úseku OV Číslo vydání: 2. Účinnost od: do: 1. 9. 2016 30. 6. 2017 Obsah : 1. Rámcový plán školní rok 2016/2017 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Ing. Ivan Halavín Ing. Ivana

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pedagogická rada projednala dne: 27. 09. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Mgr. Pavel Tomáš ředitel školy Charakteristika školy 6. základní

Více

Závěrečná konference projektu - Vytváření podmínek pro realizaci. vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách Pardubického kraje

Závěrečná konference projektu - Vytváření podmínek pro realizaci. vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách Pardubického kraje Závěrečná konference projektu - Vytváření podmínek pro realizaci vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách Pardubického kraje Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun Aktivity na škole spojené

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 DUBEN 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 Srpen 27. 8. zahajovací porada všech zaměstnanců školy 28. 8. až 30. 8. komisionální zkoušky za 2. pol. šk. roku 2011/2012 30. 8. klasifikační porada za 2. pol. šk. roku 2011/2012

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2011-2012 Lutín, září 2011 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2016-2017 Lutín, září 2016 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

SZeŠ LANŠKROUN

SZeŠ LANŠKROUN jedna ze dvou zemědělských škol v Pardubickém kraji jediná veterinární střední škola v Pardubickém kraji COP v roce 2016 jmenována centrem odborné přípravy při MZe na škole studuje 297 žáků denního studia

Více

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice 1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice Základní škola Votice, tel 317813322, e-mail: zsvotice@centrum.cz Vedoucí programu: Mgr.Simona Korešová Datum vzniku

Více

ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ

ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ STUDIJNÍ A ORGANIZAČNÍ ŘÁD specializačního studia Institutu průmyslověprávní výchovy V souladu s ustanovením Všeobecné části, kap. 1.1 odst. 1.1.2 Organizačního řádu Úřadu

Více

PROPOZICE REGIONÁLNÍ SOUTĚŽE V ODBORNÝCH DOVEDNOSTECH KOVO JUNIOR 2013. Obory s výučním listem: 23-51-H/01 - STROJNÍ MECHANIK 23-51-H/001 - ZÁMEČNÍK

PROPOZICE REGIONÁLNÍ SOUTĚŽE V ODBORNÝCH DOVEDNOSTECH KOVO JUNIOR 2013. Obory s výučním listem: 23-51-H/01 - STROJNÍ MECHANIK 23-51-H/001 - ZÁMEČNÍK PROPOZICE REGIONÁLNÍ SOUTĚŽE V ODBORNÝCH DOVEDNOSTECH KOVO JUNIOR 2013 Obory s výučním listem: 23-51-H/01 - STROJNÍ MECHANIK 23-51-H/001 - ZÁMEČNÍK POŘADATEL: STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ TECHNICKÉ CHO- TĚBOŘ,

Více

Vlastní hodnocení Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Vlastní hodnocení Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Rudolfovská 92 372 16 České Budějovice www.soscb.cz Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016 Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, Adresa : 794 01 Krnov, Opavská 49 NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016 Telefon : 552 304 079 554 611 557 Fax : 554 625 946 E-mail : Internet

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

Zápis z členské schůze Občanského sdružení VESNA, zapsaného spolku

Zápis z členské schůze Občanského sdružení VESNA, zapsaného spolku Zápis z členské schůze Občanského sdružení VESNA, zapsaného spolku Dne 17. 4. 2015 se v učebně č. 102 konala členská schůze Občanského sdružení VESNA, zapsaného spolku při SZŠ a VOŠZ České Budějovice.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Charakteristika školy Škola vznikla v roce 1993 jako jedna z prvních soukromých škol v České republice. Od 1.9.2012 se škola přestěhovala na nábřeží

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Mozartova 449, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 425 Termín konání inspekce: 4. prosinec 2006

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Jindřichův Hradec. Adresa: Jáchymova 478, Jindřichův Hradec

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Jindřichův Hradec. Adresa: Jáchymova 478, Jindřichův Hradec Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Jindřichův Hradec Adresa: Jáchymova 478, 377 43 Jindřichův Hradec Identifikátor školy: 600

Více

Plán práce pro školní rok 2015-2016

Plán práce pro školní rok 2015-2016 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2015-2016 Lutín, září 2015 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

ABSOLUTORIUM ve školním roce 2012/2013

ABSOLUTORIUM ve školním roce 2012/2013 OBCHODNÍ AKADEMIE, STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLA, VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CESTOVNÍHO RUCHU A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, s. r. o. SNP 170, 500 03 Hradec Králové ABSOLUTORIUM ve školním roce

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor Adresa: 391 75 Malšice 232 Identifikátor školy: 600 064 832 Termín konání inspekce: 21.

Více

Organizace školního roku 2013/2014

Organizace školního roku 2013/2014 Organizace školního roku 2013/2014 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování začne v pondělí 2. září 2013. První pololetí končí ve čtvrtek 30. ledna 2014. Období školního vyučování ve druhém pololetí

Více

Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program:

Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program: Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program: Ředitelka školy Změny ve školním roce 2013/14, příspěvek Rady rodičů Zástupkyně ředitelky Zahraniční spolupráce Mainz, výjezdy do zahraničí,

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

MATURITNÍ ROČNÍK 2016

MATURITNÍ ROČNÍK 2016 GYMNÁZIUM, Lipník nad Bečvou Komenského sady 62 příspěvková organizace MATURITNÍ ROČNÍK 2016 Mgr. Martina Žižlavská Lipník nad Bečvou 2016 MATURITNÍ ROČNÍK 2016 K maturitní zkoušce v roce 2016 přistoupilo

Více

ZŠ SENOŽATY. školní rok

ZŠ SENOŽATY. školní rok VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZŠ SENOŽATY školní rok 2005 2006 Mgr. Zdeněk Vaněk Zprávu zpracoval: ředitel ZŠ Senožaty Mgr. Zdeněk Vaněk Zpráva byla uzavřena: 31. 08. 2006 Zpráva byla předána: Městskému úřadu-odbor

Více

DDM Kamarád Třemošná vyhlašuje 15. ročník soutěže v Plzeňském kraji pod záštitou KÚ PK a MŠMT ČR a 1. ročník finále ČECH v Plzni

DDM Kamarád Třemošná vyhlašuje 15. ročník soutěže v Plzeňském kraji pod záštitou KÚ PK a MŠMT ČR a 1. ročník finále ČECH v Plzni patronka soutěže Lilian Sarah Fischerová druhá Česká vícemiss 2007 DDM Kamarád Třemošná vyhlašuje 15. ročník soutěže v Plzeňském kraji pod záštitou KÚ PK a MŠMT ČR a 1. ročník finále ČECH v Plzni Vyhlašovatelem

Více

1. Výsledky doplňovacích voleb studentů do školské rady

1. Výsledky doplňovacích voleb studentů do školské rady Zápis z jednání Školské rady Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy strojní, stavební a dopravní, Děčín konané dne 18.6.2014 č. 4/2013-2014 Přítomni členové: Ing. Karla Zemanová, Ing. Marcela Dočkalová,

Více

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská)

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) Měsíc Den Činnost Srpen 25. Pedagogická porada 25. 28. Opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu Přípravné práce na nový školní rok 2014/2015

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice. Lipoltice 46, Lipoltice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice. Lipoltice 46, Lipoltice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Lipoltice 46, 533 64 Lipoltice Identifikátor školy: 600 096 441 Termín konání inspekce:

Více

PROPOZICE REGIONÁLNÍ SOUTĚŽE V ODBORNÝCH DOVEDNOSTECH KOVO JUNIOR 2012. Obory: 23-51-H/01 - STROJNÍ MECHANIK 23-51-H/001 - ZÁMEČNÍK

PROPOZICE REGIONÁLNÍ SOUTĚŽE V ODBORNÝCH DOVEDNOSTECH KOVO JUNIOR 2012. Obory: 23-51-H/01 - STROJNÍ MECHANIK 23-51-H/001 - ZÁMEČNÍK PROPOZICE REGIONÁLNÍ SOUTĚŽE V ODBORNÝCH DOVEDNOSTECH KOVO JUNIOR 2012 Obory: 23-51-H/01 - STROJNÍ MECHANIK 23-51-H/001 - ZÁMEČNÍK POŘADATEL: STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ TECHNICKÉ CHOTĚBOŘ, ŽIŽKOVA 1501,

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace EKONOMICKÁ ČÁST

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace EKONOMICKÁ ČÁST 2009 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace EKONOMICKÁ ČÁST Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 1598 738 02 Frýdek-Místek Únor 2010 Střední průmyslová

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Identifikační údaje vyšší odborné školy:

Identifikační údaje vyšší odborné školy: Identifikační údaje vyšší odborné školy: Název školy: Sídlo školy: Typ právnické osoby: Zřizovatel školy: Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131 Mendelova 131, 256 01 Benešov

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice Poděbradská 93, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 484 Termín konání inspekce: 15.

Více

Vyhlašovatelem soutěže je Občanské sdružení Dívka v Jičíně v Čechách, které je zároveň od roku 2006 organizátorem celostátního finále této soutěže.

Vyhlašovatelem soutěže je Občanské sdružení Dívka v Jičíně v Čechách, které je zároveň od roku 2006 organizátorem celostátního finále této soutěže. patronka soutěže Lilian Sarah Fischerová druhá Česká vícemiss 2007 DDM Kamarád Třemošná a Plzeňská krajská rada dětí a mládeže vyhlašuje 16. ročník soutěže v Plzeňském kraji pod záštitou KÚ PK a MŠMT ČR

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

Zemědělská mistrovská škola Tachov Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Zemědělská mistrovská škola Tachov Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Zemědělská mistrovská škola Tachov 1953-1960 Inventář Číslo EL NAD: 539 Evidenční číslo pomůcky: 161 Dana Bízová Tachov 2007 Obsah Úvod...3

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Organizace školního roku 2014/2015

Organizace školního roku 2014/2015 Organizace školního roku / ZÁŘÍ 01. 09. 01. 05. 09. ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU - Informace rodičům a žákům 1. ročníky kinosál - 8.00 hodin (úsek stavo, elektro), 10.00 hodin (úsek strojní, ekonomický) Státní

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa : Chodovská 236,

Více

Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací ZŘTV, ZŘPV. Didaktické testy a písemné práce společné části MZ v náhradním a opravném termínu

Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací ZŘTV, ZŘPV. Didaktické testy a písemné práce společné části MZ v náhradním a opravném termínu TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SRPEN 2016 25.08. Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací porady ZŘTV, ZŘPV 26.08-31.08. Komisionální zkoušky, opravné zkoušky ZŘTV, ZŘPV 25.08-30.08. Příprava Domova mládeže k ubytování

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440. Resslova 440, Volyně. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440. Resslova 440, Volyně. Identifikátor: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440 Resslova 440, 387 01 Volyně Identifikátor: 600 020 312 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2010/2011 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci 2. Přehled vzdělávacích programů VOŠS 3. Údaje o pracovnících 4. Zpráva

Více

Newsletter Gymnázia Thomase Manna

Newsletter Gymnázia Thomase Manna Newsletter Gymnázia Thomase Manna 2/2016 www.gtmskola.cz www.facebook.com/gtmskola Vážení rodiče, v dnešním newsletteru najdete výběr z našich aktivit z ledna 2016, důležité informace týkající se nejbližších

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace

Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace Koncepce rozvoje školy Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace (2012 2018) 1. Charakteristika školy 1.1 Historie školy 1.2 Studijní a učební obory 1.3 Domov mládeže

Více

Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací ZŘTV, ZŘPV. Didaktické testy a písemné práce společné části MZ v náhradním a opravném termínu

Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací ZŘTV, ZŘPV. Didaktické testy a písemné práce společné části MZ v náhradním a opravném termínu TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SRPEN 2015 25.08. Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací porady ZŘTV, ZŘPV 26.08-28.08. Komisionální zkoušky, opravné zkoušky ZŘTV, ZŘPV 25.08-29.08. Příprava Domova mládeže k ubytování

Více

ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE SOŠ Louny

ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE SOŠ Louny ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE SOŠ Louny Platnost : od 1.9.2011 ÚVOD : Každý ubytovaný žák na domově mládeže se řídí jeho denním řádem. DM slouží ubytovaným žákům, všichni jsou povinni zacházet se svěřeným zařízením

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více