JAK SE STÁT UMĚLECKÝM KOVÁŘEM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JAK SE STÁT UMĚLECKÝM KOVÁŘEM"

Transkript

1 JAK SE STÁT UMĚLECKÝM KOVÁŘEM

2 Prezentace odborných profesí a řemesel Českolipské muzeum představuje školám v rámci grantového projektu Libereckého kraje PŘÍRODOVĚDNÉ PROFESE, ODBORNÉ PROFESE A TRADIČNÍ ŘEMESLA s cílem rozšířit výuku předmětu Volba povolání pro žáky 8. až 9.tříd s možnos odborného a prak ckého seznámení se s daným oborem. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.22/ Název projektu: Prezentacce odborných profesí a řemesel Název příjemce podpory: Vlas vědné muzeum a galerie v České Lípě, přísp. organizace Název a číslo globálního grantu: CZ.1.07/ Zvyšování kvality ve vzdělávání v Libereckém kraji II Název a číslo oblas podpory: 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Schvalovatel návrhu GP: Liberecký kraj

3 UMĚLECKÝ KOVÁŘ Umělecký kovář a zámečník ručně vyrábí umělecké předměty užitkového a dekora vního charakteru z kovů při používání všech rukodělných kovářských a zámečnických technik, opravuje, obnovuje, udržuje a rekonstruuje slohové řemeslné památky z kovů a zhotovuje jejich kopie pro další používání. PODKOVÁŘ Podkovář se zabývá výrobou a připevněním podkov. KOVÁŘSTVÍ je řemeslo, zabývající se zpracováním oceli a zřídka i jiných kovů, a to zpravidla za tepla. Prak ckou činnost kovářů označujeme slovem kování, právě tak jako i některé ozdobné stavební prvky takto vyrobené.

4 Kovářství Kovářství patřilo odpradávna k nejvýznamnějším oborům lidské činnos. Schopnost zpracovávat železnou rudu patří k jednomu ze základních hledisek nahlížení na vyspělost starověkých civilizací. V dnešní době je kovářství ve vyspělých zemích okrajovým a spíše uměleckým řemeslem. Díky zániku mnoha oborů, navazuje kovářství dnešní doby ve velké míře na kovářství vesnické, kde kovář dělal veškerou práci s železem za tepla. Ceny kovářských výrobků jsou dnes velmi vysoké a díky nedostatku kovářů mají stoupající tendenci.

5 KOVÁŘ RUČNÍ Charakteris ka Kovář ruční zhotovuje kovové součás ručním kováním. Pracovní činnos Obsluha kovářských pecí a výhní. Ohřívání materiálů v kovářských pecích a výhních. Ohýbání kula n, profilových materiálů, plochých tyčí nebo výpalků. Ostření dlát, sekáčů a dalšího nářadí včetně kalení a popouštění. Rovnání materiálů, výkovků, výlisků, výpalků, výstřižků a svařenců. Seřizování, ošetřování a údržba kovářských pecí a výhní. Vedení příslušných záznamů. Výroba nářadí a nástrojů ručním kováním na kovadlině a kováním na bucharech. Výroba součás podle výkresu. Zkružování tyčí a profilových materiálů. KOVÁŘ STROJNÍ Charakteris ka Kovář strojní zhotovuje kovové součás strojním kováním. Pracovní činnos Lisování výlisků. Obsluha pecí pro teplené zpracování a kalení výkovků. Obsluha válcovaček kroužků, radiálních kovacích strojů, vodorovných kovacích strojů, kovacích válců, strojů pro příčné klínové válcování a ohýbaček různých typů. Ohřívání materiálů v kovářských pecích a výhních. Ohýbání a rovnání výkovků, výlisků a svařenců. Ohýbání kula n, profilových materiálů, plochých tyčí nebo výpalků. Okovávání trubek a vyhrdlování otvorů. Rovnání materiálů, výkovků, výlisků, výpalků, výstřižků a svařenců. Sestavení zápustky, její montáž na stroj a její seřízení. Tvarování listových per a pružin, okovávání trubek. Vedení příslušných záznamů. Výroba strojních součás, nářadí a nástrojů strojním volným kováním na bucharech a kovacích lisech podle zadaného výkresu nebo předepsaného postupu. Výroba výkovků zápustkovým kováním včetně předkování různými způsoby. Zkružování tyčí a profilových materiálů. Předpoklady pro výkon povolání KOVÁŘ Zájem o daný obor Este cké cítění Trpělivost a přesnost Zručnost Výtvarné předpoklady Pro vzdělávání v tomto oboru jsou důležité vyučovací předměty základní školy: Výtvarná výchova, Prak cké činnos, Fyzika

6 PODKOVÁŘ Podkovář musí umět a znát: - pracovat s kovem - vyrobit podkovy pro všechny typy kopyt - upravit vzhled a správný tvar podkovy - mít dostatek znalos z veterinárního lékařství, především ortopedie (použi vhodné podkovy to ž dokáže výrazně snížit namáhání šlach a kloubů, což vede ke snížení vzniku onemocnění nohou) - znát výhody i nevýhody používaných materiálů (např. sli n, hliníku, polyuretanu) Předpoklady pro výkon povolání PODKOVÁŘ Zájem o daný obor Dobrá fyzická kondice Psychická odolnost Dobrý vztah ke koním Zájem o jezdecký sport Uplatnění absolventa oboru PODKOVÁŘ Podkovář v chovech koní pro účely tažné, rehabilitační, rekreační, sportovní - jezdecké a dos hové. Úprava paznehtů hospodářských zvířat. Opravy zemědělské techniky pro pěstování rostlin a chov hospodářských zvířat. Pracoviště zabývající se renovací, případně výrobou součás a zejména tvářením kovů za tepla a tepelným zpracováním kovů. V příbuzných oborech, kde se vyskytuje strojní výroba, opravárenská a údržbářská činnost. Součás vzdělávání je: Příprava k získání řidičského oprávnění skupin T, B a C. Příprava k získání svářečských cer fikátů v rozsahu základních kurzů.

7 PŘIDRUŽENÉ KOVÁŘSKÉ PROFESE KOVOTLAČITEL Kovotlačitel ručně zhotovuje rotační tvarované předměty z kovů pro potřeby pasířů podle nových návrhů nebo historických vzorů. Pracovní činnos Dotváření chybějících součás. Konečná úprava uměleckořemeslných výrobků. Obsluha strojů při výrobě uměleckořemeslných výrobků. Oprava, obnova, údržba a rekonstrukce uměleckořemeslných výrobků. Příprava a úprava surovin a materiálů. Příprava uměleckořemeslného záměru, studium podkladů, zpracování technické dokumentace. Volba materiálu a pracovních postupů pro zhotovení uměleckořemeslného výrobku. Výroba forem pro výrobu uměleckořemeslného výrobku. Vytváření uměleckořemeslného výrobku ručně nebo s použi m nástrojů. PASÍŘ Pasířství je příbuzným oborem uměleckého kovářství. Je to řemeslo s úzkou specializací. S kovářstvím má společné kořeny v dávném zpracovávání kovů za studena a velmi blízký vztah ke zlatnictví a stříbrnictví. Pracovní činnos Pasíř zhotovuje různé, převážně ozdobné předměty kovové bižuterie. Navrhování a zhotovování nových vzorů bižuterních výrobků. Povrchové zušlechťování kovové bižuterie a sví del. Ruční zhotovování, tvarování a úprava konstrukčních dílů. Příklady výrobků - kovová sví dla, sví lny, písmena, mříže a ozdobné mřížky, nádoby, svícny, schránky, vázy, liturgické předměty. CÍNAŘ Cínař zhotovuje cínařské užitkové a dekora vní výrobky technikou odlévání do forem podle výtvarných návrhů nebo historických vzorů včetně cizelování, dokončovacích prací a oprav cínařských výrobků včetně pa nování, konzervování a zastavování oxidačních procesů. Pracovní činnos Konečná úprava uměleckořemeslných výrobků. Obsluha strojů pro výrobu uměleckořemeslných výrobků. Příprava a úprava surovin a materiálů. Příprava uměleckořemeslného záměru, studium podkladů, zpracování výtvarného návrhu a technické dokumentace. Volba materiálu a pracovních postupů pro zhotovení uměleckořemeslného výrobku. Vytváření uměleckořemeslného výrobku ručně nebo s použi m nástrojů.

8 Potřebné vzdělání Nejvhodnější přípravu pro obor UMĚLECKÝ KOVÁŘ poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru výtvarné a uměleckořemeslné práce a střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru výtvarné a uměleckořemeslné práce. Jinou alterna vu představuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru výtvarná a uměleckořemeslná tvorba, střední vzdělání s výučním listem v oboru KOVÁŘ, PODKOVÁŘ, kovářské a podkovářské práce a vyšší odborné vzdělání v oboru výtvarná a uměleckořemeslná tvorba. Povolání kováře je vykonáváno za specifických pracovních podmínek: Zátěž teplem Zátěž hlukem Celková fyzická zátěž Obory jsou vhodné i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Absolven mohou pokračovat nástavbovým studiem v oborech zemědělského zaměření (zejména na mechanizaci zemědělství) nebo orientovaných na podnikání. Vhodné školní vzdělání pro povolání KOVÁŘ RUČNÍ H/01 Kovář H/01 Podkovář a zemědělský kovář Vhodné školní vzdělání pro povolání KOVÁŘ STROJNÍ H/01 Kovář Vhodné školní vzdělání pro povolání PODKOVÁŘ H/01 Kovář H/01 Podkovář a zemědělský kovář Vhodné školní vzdělání pro povolání KOVOTLAČITEL H/01 Vhodné školní vzdělání pro povolání PASÍŘ H/01

9 MOŽNOSTI STUDIA STŘEDNÍ ŠKOLY STŘEDNÍ ŠKOLY, STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ h p://www.infoabsolvent.cz, h p://www.stredniskoly.cz Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola v Turnově, Skálova 373 Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení) - 4 letý obor Studijní zaměření plošné a plas cké ry kovů, umělecké zámečnictví a kovářství Střední škola řemeslná, Jaroměř, Studničkova 260 Škola přijímá i žáky se specifickými poruchami učení. Podkovář a zemědělský kovář Střední odborná škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Horní Heřmanice 47, Bernar ce Podkovář a zemědělský kovář Waldorfská škola Příbram - Základní škola, Gymnázium a Střední odborné učiliště Příbram, Hornická 327, Příbram II Střední škola dopravy, obchodu a služeb, nám. Klášterní 127, Moravský Krumlov Škola přijímá i žáky se specifickými poruchami učení. Podkovář a zemědělský kovář Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trhové Sviny, Školní 709 Škola přijímá i žáky se specifickými poruchami učení. Střední škola zemědělská, Olomouc, U Hradiska 4 Škola přijímá i žáky se specifickými poruchami učení.

10 MOŽNOSTI STUDIA STŘEDNÍ ŠKOLY STŘEDNÍ ŠKOLY, STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ h p://www.infoabsolvent.cz, h p://www.stredniskoly.cz Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hněvkovice 1, Hněvkovice 1, Týn nad Vltavou Škola přijímá i žáky se specifickými poruchami učení. Střední odborná škola uměleckořemeslná s.r.o., Podkovářská 4, Praha 9 Umělecký pasíř Střední odborné učiliště, Hluboš 178 Škola přijímá i žáky se specifickými poruchami učení. Podkovář a zemědělský kovář Střední škola technická a zemědělská Mohelnice, 1. máje 2, Mohelnice Škola přijímá i žáky se specifickými poruchami učení. Podkovář a zemědělský kovář Střední škola, Oselce 1, Oselce 1, Nepomuk Podkovář a zemědělský kovář Uměleckořemeslné zpracování kovů Úplné střední odborné vzdělávání s maturitou 4 letý obor Střední odborné učiliště tradičních řemesel a Vyšší odborná škola, spol. s r.o., Střední 59, Brno Střední průmyslová škola stavební Pardubice, Sokolovská 148, Rybitví Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň, Klatovská 109 Kovář - strojní kovář Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Wilsonova 405 Škola přijímá i žáky se specifickými poruchami učení.

11 MOŽNOSTI STUDIA STŘEDNÍ ŠKOLY STŘEDNÍ ŠKOLY, STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ h p://www.infoabsolvent.cz, h p://www.stredniskoly.cz Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, Uherské Hradiště Škola přijímá i žáky se specifickými poruchami učení. Střední škola umělecká a řemeslná, Nový Zlíchov 1, Praha 5 Škola přijímá i žáky se specifickými poruchami učení. Uměleckořemeslné zpracování kovů Úplné střední odborné vzdělávání s odborným výcvikem a maturitou 4 letý obor Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Hradební 1029, Hradec Králové Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou, Sázavská 547 Výtvarné zpracování kovů umělecké kovářství a zámečnictví Úplné střední odborné vzdělávání s maturitou 4 letý obor Uměleckořemeslné zpracování kovů zaměření práce kovářské a zámečnické Úplné střední odborné vzdělávání s odborným výcvikem a maturitou 4 letý obor Uměleckořemeslné zpracování kovů zaměření práce kovářské a zlatnické Úplné střední odborné vzdělávání s odborným výcvikem a maturitou 4 letý obor AVE ART Ostrava, soukromá Střední umělecká škola a Základní umělecká škola, s.r.o., Hasičská 550/50, Ostrava - Hrabůvka Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů Umělecké kovářství Úplné střední odborné vzdělávání s maturitou 4 letý obor MOŽNOSTI STUDIA VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY h p://www.infoabsolvent.cz, h p://www.stredniskoly.cz Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola v Turnově, Skálova 373 Restaurování kovů, minerálů a organolitů Vyšší odborné vzdělání - 3 letý obor Výstupní cer fikát: absolutorium

12 Získané vědomos a dovednos žáků po ukončení středoškolského studia Znalost práce s normami, s technickou a technologickou dokumentací, a to jak v lis nné, tak i v elektronické podobě. Organizace pracoviště. Příprava potřebných pracovních pomůcek, nářadí a nástrojů. Seřizování a obsluha strojních zařízení podle charakteru prováděných činnos. Opravy a údržba kovářského nářadí a pomůcek. Zhotovování výkovků a výlisků menší technologické složitos a hmotnos podle technické dokumentace ručním či strojním kováním a lisováním podle daných nebo samostatně zvolených postupů. Příprava polotovarů před jejich ohřevem. Ohřívání polotovarů na tvářecí teplotu. Tepelné zpracování nenáročných výkovků a jednoduchých nástrojů. Odhad a měření teploty pecních prostor a ohřátých polotovarů nebo výkovků. Kontrolování rozměrů, tvaru, polohy a jakos povrchu výkovků. Ruční a strojní rovnání a ohýbání tlustých plechů, tyčí, profilů, výkovků, výlisků a svařenců za tepla.

13 STUDIUM OBORU KOVÁŘ - ZÁKLADY STROJÍRENSTVÍ Obsahová náplň studia: Význam, charakteris ka a funkce základních strojních součás. Možnos použi šroubů, ložisek, hřídelů, ozubených kol apod. Osvojení si dovednos práce s technickou dokumentací. Čtení technických výkresů a schémat. Čtení technologické dokumentace a technických norem. Znalost technického kreslení a zobrazování. Programy pro podporu kreslení. Vlastnos strojírenských materiálů a polotovarů (tvrdost, pevnost, obrobitelnost apod.). Stroje a jejich mechanizmy. Prvky a systémy automa ckého řízení. STUDIUM OBORU KOVÁŘ - VÝROBA VÝKOVKŮ Obsahová náplň studia: Výroba polotovarů strojních součás ručním a strojním kováním. Teore cká příprava. Nácvik manuálních dovednos. Příprava ručních nástrojů a nářadí. Používání kovářských nástrojů, nářadí a pomůcek. Základní kovářské úkony (sekání, prodlužování, ohýbání, děrování aj.). Volné strojní kování (kování do šířky, tvarové kování aj.). Zápustkové kování. Měření rozměrů výkovků (tak se nazývá výrobek vyroben kováním). Tepelné zpracování výkovků. Používání prostředků určených k ochraně povrchů výkovků pro škodlivým vlivům prostředí. Ošetřování nástrojů, nářadí a měřidel. Ruční ostření jednoduchých nástrojů a nářadí. Obsluha zařízení pro ohřev. Ohřívání polotovary v zařízeních pro ohřev. Tepelné zpracovávání výkovků apod. Dodržování zásad bezpečné práce. Prevence před úrazy. Hašení požáru vhodnými hasebními prostředky. Ekologické chování.

14 Možnos uplatnění absolventů oboru umělecký kovář Vytváření uměleckořemeslného výrobku ručně nebo s použi m strojů. Oprava, obnova, údržba a rekonstrukce slohových řemeslných památek. Povrchová úprava a instalace uměleckořemeslného výrobku. Obsluha strojů používaných při uměleckořemeslné výrobě. Příprava uměleckořemeslného záměru, studium podkladů, zpracování výtvarného návrhu a technické dokumentace. Příprava surovin a materiálů pro uměleckořemeslnou tvorbu nebo pro opravu, obnovu, údržbu a rekonstrukci slohových řemeslných památek. Pracovní činnos kováře V uměleckém kovářství a zámečnictví se největší část práce provádí ručním kováním. Podle způsobu práce je kování ruční nebo strojní. Drobné výrobky zpracovává kovář sám na kovadlině, na materiál větších rozměrů používá buchar. Výroba strojních součás, nářadí a nástrojů ručním kováním na kovadlině. Výroba na bucharech nebo v kovacích lisech. Ohřev materiálů v kovářských pecích a výhních. Ohýbání kula n, profilových materiálů, tyčí nebo výpalků. Zkružování tyčí. Tvarování lisovaných per a pružin. Okovávání trubek. Konečná povrchová úprava uměleckořemeslných výrobků. Obsluha strojů při výrobě uměleckořemeslných výrobků. Opravy, obnova, údržba a rekonstrukce uměleckořemeslných výrobků z kovu. Příprava a úprava surovin a materiálů. Příprava a zpracování uměleckořemeslného záměru, studium podkladů, zpracování výtvarného návrhu a technické dokumentace. Volba materiálu, technologických a pracovních postupů pro zhotovení uměleckořemeslného výrobku. Vytváření uměleckořemeslného výrobku ručně nebo s použi m nástrojů a strojů.

15 Techniky kovářské práce - tvarování železa KOVÁNÍ Údery kladiva nebo bucharu dostává materiál potřebný tvar a kovat lze jen tvárné kovy a sli ny zpravidla jen za tepla. Ohřívání Kovářský materiál se ohřívá ve výhni. Nejvýhodnější teplota pro kování je C. Pevnost oceli při této teplotě klesá až dvacetkrát a ocel je velmi tvárná. Kovat při menších teplotách není výhodné. Prodlužování Jestliže kovář pracuje sám, prodlužuje materiál většinou na hraně kovadliny. Má-li pomocníka, přidržuje materiál na dráze kovadliny a druhou rukou nasazuje prodlužovací kladivo. Ohýbání Ostré ohýbání - na ostré hraně kovadliny postupným přitloukáním kladiva z boku a shora, až dostaneme potřebný ohyb. Ohyby do kulata - na kulatém rohu kovadliny. Velikost ohybu je určena vzdálenos materiálu od špice kovadliny. Zakulacování Čtyřhranný nebo i plochý materiál je třeba na jednom konci zakula t. Čtyřhranný materiál se položí hranou na dráhu kovadliny a údery kladiva se čtyřhran přetváří na osmihran. Údery musí být stejnoměrné, aby se materiál nedeformoval. Teprve až se vykove téměř pravidelný osmihran, můžeme rychlejším pootáčením dotvářet kula nu. Pro konečný tvar použijeme zápustkovou babku zápustkové kladivo. Přesekávání V kovářství se materiál většinou neřeže, ale usekává. Tento způsob je jednoduchý a řídí se tloušťkou materiálu. Tenký materiál usekneme přímo na u nce, kterou vložíme do otvoru kovadliny. Jde-li o materiál tlustý (asi od 10 mm), použijeme k tomuto účelu ještě sekáč. Materiál položíme na u nku, z druhé strany nasadíme sekáč a pomocník mocnými údery přitloukacího kladiva usekne potřebnou část. Probíjení Pro nýtování, provlékání apod., musí být ve zpracovaném materiálu předem provedeny různé otvory. Materiál nasadíme v potřebném místě na průbojníkovou babku v místě, kde má být díra, zasadíme probíjecí kladivo a pomocník přitloukacím kladivem poráží otvor. Je-li materiál z poloviny probit, vyjmeme probíjecí kladivo, materiál otočíme, díru vyrovnáme a dokončíme prorážení. Potřebný tvar díry dokončíme pro tuto práci vyrobeným trnem.

16 Techniky kovářské práce - tvarování železa - KOVÁNÍ Pěchování V některých případech se kove z tenčího materiálu výrobek, který má být na konci nebo v jiném místě tlustší nebo má mít na konci kouli apod. Zde je nutné tzv. pěchování. Je-li materiál kratší, nahřeje se část potřebná k pěchování a materiál se pěchuje mocnými údery kladiva. Má-li být pěchovaná část širší, ale délka pěchované čás kratší, postaví se materiál studeným koncem na kovadlinu a kladivem se tluče přímo na žhavý materiál. Má-li však být délka pěchování delší, postaví se opačně a tluče se na studený konec. Štěpení Byla a je jedna z nejpoužívanějších technik v uměleckém kovářství. Podle potřeby zvolíme tloušťku materiálu a předem si určíme tvar a délku štěpení. Potom materiál ohřejeme a začneme vyznačené místo sekáčem odsekávat z jedné strany. Rozštěpený materiál se odehne od sebe tak, aby se mohla každá část kovat samostatně. Vytvarujeme podle návrhu potřebné tvary. U čtyřhranných materiálů materiál jakoby ukrajujeme. Provlékání U mříží a bran je známkou dobré konstrukce vzájemné provlékání tyčí. Tyč se musí v místě, kde má být průvlek, nejprve trochu napěchovat a poté z obou stran proseknout. Prosekává se vždy jen za tepla. Tímto proseknu m vznikne dlouhý úzký řez, který se pak protáhne trnem potřebného rozměru. Prosekávají se materiály jak kulatého průřezu (renesance), tak i čtvercového. Tepání Tepání je v podstatě jiný způsob zpracování kovů než kování. Tepáním se tvaruji rovné předměty, zpravidla plech, do nejrůznějších tvarů (figury, emblémy, rostlinné mo vy ). U jednoduchých tvarů se tepe přímo a tvaruje se podle oka. U složitých emblémů a figur je třeba plas ckého modelu, podle něhož se neustále kontroluje vytepaný tvar. Vlastní tepání se dělá buď za tepla nebo za studena (do 2 mm).

17 Techniky kovářské práce SPOJOVÁNÍ kovářského materiálu Nýtování V uměleckém kovářství se materiál nejčastěji spojuje nýtováním. Kovář si nýty zhotovuje sám podle potřeby. Zpravidla se používají čtyřhranné nýty osazené na jednom konci. Otvory pro nýty se nevrtají, ale za tepla probíjejí. Při nýtování se nýt prostrčí oběma otvory spojovaného materiálu a za tepla se nýt roztluče na neosazeném konci do potřebné podoby. Objímky a spony Spony navlékáme za tepla, aby sevření bylo co nejpevnější. Při chladnu se přirozeným stahování spony ještě více sevřou. Sváření v ohni Tento způsob spojování se dnes téměř nepoužívá. Používá se při některých restaurátorských pracích. Při sváření se materiál připraví podle plánu, poté se ve výhni nahřeje na vysokou teplotu při niž začne kov tzv. téct. Rychle se vyjme z výhně a mocnými údery kladiva se provede vlastní spojení. Zkrucování - torzírování Je stáčení čtyřhranných tyčí do spirály. Zkrucování čtyřhranných tyčí probíhá zpravidla za studena do tloušťky asi 20 mm. Větší rozměry se musí stejnoměrně nahřívat. Kovář si vyznačí místo, kde má být tyč zkroucena a spodní rysku upevní do svěráku. Potom vezme vra dlo a upevní ho v místě druhé rysky. Vra dlem se točí tak dlouho, až se vytvoří potřebný závit. Voluty a spirály Voluta je nejpoužívanější ozdobný prvek v uměleckém kovářství. Mají svůj základ v iónském slohu. Kovář voluty přímo kove a záleží na jeho zručnos, aby dal volutě správný spirálovitý tvar. Voluty se dělají podle návrhu jednostranné, dvoustranné, pro sobě stočené i z jednoho prutu se rozvíjející. Šišky Dělají se buď spirálovitě stočené z jednoho drátu, nebo vícestranné, složené ze tří až šes drátů. První druh se používá jako ukončující prvek různých výběžků u mříží, kdežto druhý jako ozdoba uvnitř mřížových tyčí nebo jako držadla. U šišek z čtyřhranných materiálů se materiál podélně rozsekne dle potřeby ze čtyř nebo dvou stran.

18 Kovářské nástroje Nejdůležitějším nástrojem kováře je KOVADLINA. Váha a rozměry jsou různé, mívá přes 200 kg a její délka se blíží k jednomu metru. Kovadlina se připevňuje na špalek, a to podle výšky kováře (cca cm od země). Kontrolu kovadliny provádí kovář lehkým poklepem kladivem na kovadlinu, správně osazená kovadlina bez vnitřních trhlin vydává jasný zvuk. K udržování ohně kovář používá MĚCHY, které byly poháněny ručně nebo šlapáním, nyní existují i elektrické měchy. Kovářské nářadí Základním nástrojem je KLADIVO, respek ve kladiva. Jednoruční kladivo - váha bývá mezi 1-2 kg s násadou mezi 30 a 40 cm. Dvouruční kladivo - váha se pohybuje od 4 do 10 kilogramů s násadou dlouhou až 90 cm. Jednoručním kladivem se dělají drobné práce. Pomocí tohoto kladiva kovář řídí práci pomocníka (tzv. přitloukače), který pracuje s dvouručním kladivem. Na specializované práce se používají různé druhy kladiv, jako jsou sekáče, které se dělí podle určení na sekáče určené k sekání za tepla a za studena. KLEŠTĚ - devět hlavních typů + velký počet doplňkových kleš Pilníky Průbojníky - prorážení děr Hřebenovky - ocelové desky s otvory, kterými se pěchují hlavy hřebíků Hlavičkář - pěchování hlav nýtů U nky, zápustky, zápustkové a rovnací desky atp. V moderních kovárnách bývají využívány stroje, především frézy a nýtovačky.

19 Kontakty na odborné lektory a pracovníky muzea, na které je možné se obracet se svými dotazy a konzultacemi i po ukončení projektu: Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola Turnov, Skálova 373, příspěvková organizace zřizovatel: Liberecký kraj Jan Mastník, Jaroslav Válek h p://www.sups.info/ Více informací najdete na: Ing. Tereza Kaiserová Koordinátorka Ekoporadny ORSEJ Mobil:

20 Dílčí informace a podklady pro tento vzdělávací materiál byly použity z internetového zdroje Wikipedie, otevřená encyklopedie, z encyklopedie profesí z archivu GP Profese a řemesla, z osobních archivů lektorů a archivu VMG v České Lípě.

JAK SE STÁT FOTOGRAFEM

JAK SE STÁT FOTOGRAFEM JAK SE STÁT FOTOGRAFEM Prezentace odborných profesí a řemesel Českolipské muzeum představuje školám v rámci grantového projektu Libereckého kraje PŘÍRODOVĚDNÉ PROFESE, ODBORNÉ PROFESE A TRADIČNÍ ŘEMESLA

Více

OBORY STŘEDNÍHO VZDĚLÁNÍ

OBORY STŘEDNÍHO VZDĚLÁNÍ Střední škola MESIT, o.p.s. Uherské Hradiště ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 http://www.skola.mesit.cz 572 433 621, 572 433 637 reditel@skolamesit.cz 1. OBSAH OBORY STŘEDNÍHO VZDĚLÁNÍ 1. OBSAH 2 2. ÚVOD 3 3. AKCE

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VÝTVARNÉ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ A DRAHÝCH KAMENŮ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VÝTVARNÉ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ A DRAHÝCH KAMENŮ STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, TURNOV, SKÁLOVA 373, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Zřizovatel: Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VÝTVARNÉ

Více

Nemachruj, buď machr!

Nemachruj, buď machr! Nemachruj, buď machr! Výběr technických oborů středních odborných škol a učilišť v Pardubickém kraji Chemie Elektrotechnika Strojírenství Stavebnictví Doprava Automobilní průmysl Potravinářství Dřevozpracující

Více

JAK SE STÁT EKOLOGEM

JAK SE STÁT EKOLOGEM JAK SE STÁT EKOLOGEM Prezentace odborných profesí a řemesel Českolipské muzeum představuje školám v rámci grantového projektu Libereckého kraje PŘÍRODOVĚDNÉ PROFESE, ODBORNÉ PROFESE A TRADIČNÍ ŘEMESLA

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava POSTUPY ÚDRŽBY I. Studijní opora. Radek Čada

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava POSTUPY ÚDRŽBY I. Studijní opora. Radek Čada Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava POSTUPY ÚDRŽBY I Studijní opora Radek Čada Ostrava 2007 Recenze: doc. Dr. Ing. René Pyszko (FMMI, VŠB Technická univerzita Ostrava), prof. RNDr. Erika Mechlová,

Více

PROFESNÍ PROFIL PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ

PROFESNÍ PROFIL PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ PROFESNÍ PROFIL PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ 1) Charakteristika profesní uplatnitelnosti Absolvent tříletého učebního oboru je připraven vykonávat činnosti související s povoláním provozní montér vodovodů a kanalizací,

Více

PROFESNÍ ROZCESTNÍK. www.impulsprokarieru.cz

PROFESNÍ ROZCESTNÍK. www.impulsprokarieru.cz PROFESNÍ ROZCESTNÍK www.impulsprokarieru.cz JIHOČESKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA Tento materiál vznikl díky projektu IMPULS PRO KARIÉRU, který realizuje Jihočeská hospodářská komora v rámci Operačního programu

Více

OBSAH. Gymnázium Karla Čapka, Dobříš, Školní 1530... 3. Gymnázium pod Svatou Horou, Příbram II, Balbínova 328... 4

OBSAH. Gymnázium Karla Čapka, Dobříš, Školní 1530... 3. Gymnázium pod Svatou Horou, Příbram II, Balbínova 328... 4 OBSAH Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická, Sedlčany, Nádražní 90... 2 Gymnázium Karla Čapka, Dobříš, Školní 1530... 3 Gymnázium pod Svatou Horou, Příbram II, Balbínova 328... 4 Gymnázium, Příbram,

Více

Střední škola umělecká a řemeslná

Střední škola umělecká a řemeslná Střední škola umělecká a řemeslná TECHNOLOGIE 1 PRO OBORY ZPRACOVÁNÍ DŘEVA 1. ročník pracovní sešit vytvořený v rámci aktivit projektu PROFES, financovaného Operačním programem Praha - Adaptabilita Žák:...

Více

Screening Strojní zámečník

Screening Strojní zámečník Screening Strojní zámečník 1. Screeneři základní představení: Josef Fábera (zámečnictví Fábera) Vyučen v oboru mechanik motorových vozidel a lokomotiv po té studoval nástavbu SOŠ. Tuto práci vykonával

Více

OBSAH. Úvodní slovo 5 Proč zvolit řemeslo? 6-7 Informace k příjmacímu řízení 8

OBSAH. Úvodní slovo 5 Proč zvolit řemeslo? 6-7 Informace k příjmacímu řízení 8 OBSAH Úvodní slovo 5 Proč zvolit řemeslo? 6-7 Informace k příjmacímu řízení 8 Obory vzdělání s výučním listem vyučované na území hl. m. Prahy 9 Aranžér (66-52-H/01) 10 Autoelektrikář (26-57-H/01) 11 Autolakýrník

Více

MOŽNOSTI VÝROBY ZÁVITŮ V MALÉ STROJÍRENSKÉ FIRMĚ

MOŽNOSTI VÝROBY ZÁVITŮ V MALÉ STROJÍRENSKÉ FIRMĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF MANUFACTURING TECHNOLOGY MOŽNOSTI

Více

Profesní poradce pro Pardubický kraj

Profesní poradce pro Pardubický kraj Profesní poradce pro Pardubický kraj EVROPSKÁ UNIE MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í P R O J E K T J E S P O L U F I N A N C O V Á N E

Více

KOMUNIKACE - SPOLUPRÁCE - VÝUKA V KARLOVARSKÉM KRAJI

KOMUNIKACE - SPOLUPRÁCE - VÝUKA V KARLOVARSKÉM KRAJI KOMUNIKACE - SPOLUPRÁCE - VÝUKA V KARLOVARSKÉM KRAJI TECHNOLOGICKÉ PROFILY FIREM OBOR STAVEBNICTVÍ Obsah Slovo úvodem...4 Obecná charakteristika oboru...7 Úvodem...7 Stavebnictví a jeho funkce...8 Zaměstnanost

Více

Školní vzdělávací program. pro obor vzdělání. 41-54-H/01 Podkovář a. zemědělský kovář. Střední škola řemeslná, Jaroměř, Studničkova 260. Č.j.

Školní vzdělávací program. pro obor vzdělání. 41-54-H/01 Podkovář a. zemědělský kovář. Střední škola řemeslná, Jaroměř, Studničkova 260. Č.j. Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 41-54-H/01 Podkovář a zemědělský kovář, Studničkova 260 Č.j.: 769/11 Obsah 1. Úvodní identifikační údaje... 3 2. Profil absolventa... 4 2.1. Uplatnění absolventa

Více

Školní vzdělávací program. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Milevsko, Čs. armády 777

Školní vzdělávací program. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Milevsko, Čs. armády 777 Školní vzdělávací program Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Milevsko, Čs. armády 777 Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01Opravář zemědělských strojů Verze 1 z 14. 01. 2009 Platnost od

Více

Kompletní ŠVP. Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace

Kompletní ŠVP. Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace školní vzdělávací program Strojírenství CAD/CAM- NEW 01092010 Kompletní ŠVP Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING

Více

PROFESNÍ PORADCE 2011

PROFESNÍ PORADCE 2011 PROFESNÍ PORADCE 2011 FIRMA ČLENEM DOBRÝ ŘEMESLNÍK Dobrý řemeslník nemusí spoléhat na dobrého nadřízeného, aby uspěl. Naopak, každý šéf dobré výrobní fi rmy je závislý na kvalitní řemeslné práci. A je-li

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. Školní vzdělávací program. Autotronik. Obor vzdělání: 39-41-L/01 Autotronik

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. Školní vzdělávací program. Autotronik. Obor vzdělání: 39-41-L/01 Autotronik Školní vzdělávací program Obor vzdělání: 39-41-L/01 OBSAH 1. Identifikační údaje 4 2. Profil absolventa 5 2.1. Předpokládané výsledky vzdělání 5 2.2. Klíčové kompetence 6 2.3. Odborné kompetence 11 2.4.

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra technické a informační výchovy BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Milan Ošťádal TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ ŽÍHÁNÍ, ZPŮSOB PRÁCE S UČEBNICÍ NA SIGMUNDOVĚ STŘEDNÍ ŠKOLE

Více

ROZVOJ SAMOSTATNOSTI, AKTIVITY A TVOŘIVOSTI V PRAKTICKÝCH ČINNOSTECH NA PRIMÁRNÍ ŠKOLE

ROZVOJ SAMOSTATNOSTI, AKTIVITY A TVOŘIVOSTI V PRAKTICKÝCH ČINNOSTECH NA PRIMÁRNÍ ŠKOLE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra primární pedagogiky JARMILA SOBOTKOVÁ V. ročník kombinované studium Obor: Učitelství prvního stupně základní školy ROZVOJ SAMOSTATNOSTI, AKTIVITY

Více

lu, historický přehled o zpracování nástroje,

lu, historický přehled o zpracování nástroje, 10. Úvod do technologie zpracování materiálu lu, historický přehled o zpracování dřeva, teorie obrábění a obráběcího nástroje, přehled ručního nářadn adí pro práci se dřevem,elektrické ruční nářadí a stroje

Více

Mechanik silničních strojů

Mechanik silničních strojů ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mechanik silničních strojů Obor vzdělání: 23-65-H/01 Strojník RVP 23-65 H / 01 Strojník s platností od 1. září 2009 razítko a podpis ředitele ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obsah 1

Více

Obsah: Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" IMPLEMENTACE ŠVP. Identifikační údaje školy 2. I. Charakteristika školy 3

Obsah: Evropský sociální fond Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti IMPLEMENTACE ŠVP. Identifikační údaje školy 2. I. Charakteristika školy 3 Střední škola umělecká a řemeslná Projekt Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" IMPLEMENTACE ŠVP Obsah: Identifikační údaje školy 2 I. Charakteristika školy 3 II. Charakteristika

Více

Projekt UNIV 3 podpora procesů uznávání. Metodika tvorby programů dalšího vzdělávání k profesním kvalifikacím NSK

Projekt UNIV 3 podpora procesů uznávání. Metodika tvorby programů dalšího vzdělávání k profesním kvalifikacím NSK Projekt UNIV 3 podpora procesů uznávání Metodika tvorby programů dalšího vzdělávání k profesním kvalifikacím NSK 1 Metodika tvorby programů dalšího vzdělávání k profesním kvalifikacím NSK Publikace byla

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664 Kompletní ŠVP Automechanik - Kopie 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel od 1. 9. 2011 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 1 Identifikační údaje Název ŠVP Motivační název Automechanik

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01 ŠVP 41-55-H01 OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ 1 PLATNOST OD 1.9.2012 Obsah 1.Identifikační údaje... 3 2.Profil absolventa... 4 2.1 Pracovní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Strojírenství informační technologie a počítačová grafika Ledeč nad Sázavou 2009 Identifikační údaje Název

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ A ZEMĚDĚLSKÁ, NOVÝ JIČÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE U Jezu 7, 741 01 Nový Jičín

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ A ZEMĚDĚLSKÁ, NOVÝ JIČÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE U Jezu 7, 741 01 Nový Jičín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-44-L/01 MECHANIK STROJŮ A ZAŘÍZENÍ č.j.: SSTZ/383/2014 Obsah 1 Identifikační údaje... 4 1.1 Předkladatel:... 4 1.2 Zřizovatel... 4 2 Charakteristika školního vzdělávacího programu...

Více