JAK SE STÁT UMĚLECKÝM KOVÁŘEM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JAK SE STÁT UMĚLECKÝM KOVÁŘEM"

Transkript

1 JAK SE STÁT UMĚLECKÝM KOVÁŘEM

2 Prezentace odborných profesí a řemesel Českolipské muzeum představuje školám v rámci grantového projektu Libereckého kraje PŘÍRODOVĚDNÉ PROFESE, ODBORNÉ PROFESE A TRADIČNÍ ŘEMESLA s cílem rozšířit výuku předmětu Volba povolání pro žáky 8. až 9.tříd s možnos odborného a prak ckého seznámení se s daným oborem. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.22/ Název projektu: Prezentacce odborných profesí a řemesel Název příjemce podpory: Vlas vědné muzeum a galerie v České Lípě, přísp. organizace Název a číslo globálního grantu: CZ.1.07/ Zvyšování kvality ve vzdělávání v Libereckém kraji II Název a číslo oblas podpory: 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Schvalovatel návrhu GP: Liberecký kraj

3 UMĚLECKÝ KOVÁŘ Umělecký kovář a zámečník ručně vyrábí umělecké předměty užitkového a dekora vního charakteru z kovů při používání všech rukodělných kovářských a zámečnických technik, opravuje, obnovuje, udržuje a rekonstruuje slohové řemeslné památky z kovů a zhotovuje jejich kopie pro další používání. PODKOVÁŘ Podkovář se zabývá výrobou a připevněním podkov. KOVÁŘSTVÍ je řemeslo, zabývající se zpracováním oceli a zřídka i jiných kovů, a to zpravidla za tepla. Prak ckou činnost kovářů označujeme slovem kování, právě tak jako i některé ozdobné stavební prvky takto vyrobené.

4 Kovářství Kovářství patřilo odpradávna k nejvýznamnějším oborům lidské činnos. Schopnost zpracovávat železnou rudu patří k jednomu ze základních hledisek nahlížení na vyspělost starověkých civilizací. V dnešní době je kovářství ve vyspělých zemích okrajovým a spíše uměleckým řemeslem. Díky zániku mnoha oborů, navazuje kovářství dnešní doby ve velké míře na kovářství vesnické, kde kovář dělal veškerou práci s železem za tepla. Ceny kovářských výrobků jsou dnes velmi vysoké a díky nedostatku kovářů mají stoupající tendenci.

5 KOVÁŘ RUČNÍ Charakteris ka Kovář ruční zhotovuje kovové součás ručním kováním. Pracovní činnos Obsluha kovářských pecí a výhní. Ohřívání materiálů v kovářských pecích a výhních. Ohýbání kula n, profilových materiálů, plochých tyčí nebo výpalků. Ostření dlát, sekáčů a dalšího nářadí včetně kalení a popouštění. Rovnání materiálů, výkovků, výlisků, výpalků, výstřižků a svařenců. Seřizování, ošetřování a údržba kovářských pecí a výhní. Vedení příslušných záznamů. Výroba nářadí a nástrojů ručním kováním na kovadlině a kováním na bucharech. Výroba součás podle výkresu. Zkružování tyčí a profilových materiálů. KOVÁŘ STROJNÍ Charakteris ka Kovář strojní zhotovuje kovové součás strojním kováním. Pracovní činnos Lisování výlisků. Obsluha pecí pro teplené zpracování a kalení výkovků. Obsluha válcovaček kroužků, radiálních kovacích strojů, vodorovných kovacích strojů, kovacích válců, strojů pro příčné klínové válcování a ohýbaček různých typů. Ohřívání materiálů v kovářských pecích a výhních. Ohýbání a rovnání výkovků, výlisků a svařenců. Ohýbání kula n, profilových materiálů, plochých tyčí nebo výpalků. Okovávání trubek a vyhrdlování otvorů. Rovnání materiálů, výkovků, výlisků, výpalků, výstřižků a svařenců. Sestavení zápustky, její montáž na stroj a její seřízení. Tvarování listových per a pružin, okovávání trubek. Vedení příslušných záznamů. Výroba strojních součás, nářadí a nástrojů strojním volným kováním na bucharech a kovacích lisech podle zadaného výkresu nebo předepsaného postupu. Výroba výkovků zápustkovým kováním včetně předkování různými způsoby. Zkružování tyčí a profilových materiálů. Předpoklady pro výkon povolání KOVÁŘ Zájem o daný obor Este cké cítění Trpělivost a přesnost Zručnost Výtvarné předpoklady Pro vzdělávání v tomto oboru jsou důležité vyučovací předměty základní školy: Výtvarná výchova, Prak cké činnos, Fyzika

6 PODKOVÁŘ Podkovář musí umět a znát: - pracovat s kovem - vyrobit podkovy pro všechny typy kopyt - upravit vzhled a správný tvar podkovy - mít dostatek znalos z veterinárního lékařství, především ortopedie (použi vhodné podkovy to ž dokáže výrazně snížit namáhání šlach a kloubů, což vede ke snížení vzniku onemocnění nohou) - znát výhody i nevýhody používaných materiálů (např. sli n, hliníku, polyuretanu) Předpoklady pro výkon povolání PODKOVÁŘ Zájem o daný obor Dobrá fyzická kondice Psychická odolnost Dobrý vztah ke koním Zájem o jezdecký sport Uplatnění absolventa oboru PODKOVÁŘ Podkovář v chovech koní pro účely tažné, rehabilitační, rekreační, sportovní - jezdecké a dos hové. Úprava paznehtů hospodářských zvířat. Opravy zemědělské techniky pro pěstování rostlin a chov hospodářských zvířat. Pracoviště zabývající se renovací, případně výrobou součás a zejména tvářením kovů za tepla a tepelným zpracováním kovů. V příbuzných oborech, kde se vyskytuje strojní výroba, opravárenská a údržbářská činnost. Součás vzdělávání je: Příprava k získání řidičského oprávnění skupin T, B a C. Příprava k získání svářečských cer fikátů v rozsahu základních kurzů.

7 PŘIDRUŽENÉ KOVÁŘSKÉ PROFESE KOVOTLAČITEL Kovotlačitel ručně zhotovuje rotační tvarované předměty z kovů pro potřeby pasířů podle nových návrhů nebo historických vzorů. Pracovní činnos Dotváření chybějících součás. Konečná úprava uměleckořemeslných výrobků. Obsluha strojů při výrobě uměleckořemeslných výrobků. Oprava, obnova, údržba a rekonstrukce uměleckořemeslných výrobků. Příprava a úprava surovin a materiálů. Příprava uměleckořemeslného záměru, studium podkladů, zpracování technické dokumentace. Volba materiálu a pracovních postupů pro zhotovení uměleckořemeslného výrobku. Výroba forem pro výrobu uměleckořemeslného výrobku. Vytváření uměleckořemeslného výrobku ručně nebo s použi m nástrojů. PASÍŘ Pasířství je příbuzným oborem uměleckého kovářství. Je to řemeslo s úzkou specializací. S kovářstvím má společné kořeny v dávném zpracovávání kovů za studena a velmi blízký vztah ke zlatnictví a stříbrnictví. Pracovní činnos Pasíř zhotovuje různé, převážně ozdobné předměty kovové bižuterie. Navrhování a zhotovování nových vzorů bižuterních výrobků. Povrchové zušlechťování kovové bižuterie a sví del. Ruční zhotovování, tvarování a úprava konstrukčních dílů. Příklady výrobků - kovová sví dla, sví lny, písmena, mříže a ozdobné mřížky, nádoby, svícny, schránky, vázy, liturgické předměty. CÍNAŘ Cínař zhotovuje cínařské užitkové a dekora vní výrobky technikou odlévání do forem podle výtvarných návrhů nebo historických vzorů včetně cizelování, dokončovacích prací a oprav cínařských výrobků včetně pa nování, konzervování a zastavování oxidačních procesů. Pracovní činnos Konečná úprava uměleckořemeslných výrobků. Obsluha strojů pro výrobu uměleckořemeslných výrobků. Příprava a úprava surovin a materiálů. Příprava uměleckořemeslného záměru, studium podkladů, zpracování výtvarného návrhu a technické dokumentace. Volba materiálu a pracovních postupů pro zhotovení uměleckořemeslného výrobku. Vytváření uměleckořemeslného výrobku ručně nebo s použi m nástrojů.

8 Potřebné vzdělání Nejvhodnější přípravu pro obor UMĚLECKÝ KOVÁŘ poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru výtvarné a uměleckořemeslné práce a střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru výtvarné a uměleckořemeslné práce. Jinou alterna vu představuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru výtvarná a uměleckořemeslná tvorba, střední vzdělání s výučním listem v oboru KOVÁŘ, PODKOVÁŘ, kovářské a podkovářské práce a vyšší odborné vzdělání v oboru výtvarná a uměleckořemeslná tvorba. Povolání kováře je vykonáváno za specifických pracovních podmínek: Zátěž teplem Zátěž hlukem Celková fyzická zátěž Obory jsou vhodné i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Absolven mohou pokračovat nástavbovým studiem v oborech zemědělského zaměření (zejména na mechanizaci zemědělství) nebo orientovaných na podnikání. Vhodné školní vzdělání pro povolání KOVÁŘ RUČNÍ H/01 Kovář H/01 Podkovář a zemědělský kovář Vhodné školní vzdělání pro povolání KOVÁŘ STROJNÍ H/01 Kovář Vhodné školní vzdělání pro povolání PODKOVÁŘ H/01 Kovář H/01 Podkovář a zemědělský kovář Vhodné školní vzdělání pro povolání KOVOTLAČITEL H/01 Vhodné školní vzdělání pro povolání PASÍŘ H/01

9 MOŽNOSTI STUDIA STŘEDNÍ ŠKOLY STŘEDNÍ ŠKOLY, STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ h p://www.infoabsolvent.cz, h p://www.stredniskoly.cz Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola v Turnově, Skálova 373 Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení) - 4 letý obor Studijní zaměření plošné a plas cké ry kovů, umělecké zámečnictví a kovářství Střední škola řemeslná, Jaroměř, Studničkova 260 Škola přijímá i žáky se specifickými poruchami učení. Podkovář a zemědělský kovář Střední odborná škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Horní Heřmanice 47, Bernar ce Podkovář a zemědělský kovář Waldorfská škola Příbram - Základní škola, Gymnázium a Střední odborné učiliště Příbram, Hornická 327, Příbram II Střední škola dopravy, obchodu a služeb, nám. Klášterní 127, Moravský Krumlov Škola přijímá i žáky se specifickými poruchami učení. Podkovář a zemědělský kovář Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trhové Sviny, Školní 709 Škola přijímá i žáky se specifickými poruchami učení. Střední škola zemědělská, Olomouc, U Hradiska 4 Škola přijímá i žáky se specifickými poruchami učení.

10 MOŽNOSTI STUDIA STŘEDNÍ ŠKOLY STŘEDNÍ ŠKOLY, STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ h p://www.infoabsolvent.cz, h p://www.stredniskoly.cz Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hněvkovice 1, Hněvkovice 1, Týn nad Vltavou Škola přijímá i žáky se specifickými poruchami učení. Střední odborná škola uměleckořemeslná s.r.o., Podkovářská 4, Praha 9 Umělecký pasíř Střední odborné učiliště, Hluboš 178 Škola přijímá i žáky se specifickými poruchami učení. Podkovář a zemědělský kovář Střední škola technická a zemědělská Mohelnice, 1. máje 2, Mohelnice Škola přijímá i žáky se specifickými poruchami učení. Podkovář a zemědělský kovář Střední škola, Oselce 1, Oselce 1, Nepomuk Podkovář a zemědělský kovář Uměleckořemeslné zpracování kovů Úplné střední odborné vzdělávání s maturitou 4 letý obor Střední odborné učiliště tradičních řemesel a Vyšší odborná škola, spol. s r.o., Střední 59, Brno Střední průmyslová škola stavební Pardubice, Sokolovská 148, Rybitví Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň, Klatovská 109 Kovář - strojní kovář Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Wilsonova 405 Škola přijímá i žáky se specifickými poruchami učení.

11 MOŽNOSTI STUDIA STŘEDNÍ ŠKOLY STŘEDNÍ ŠKOLY, STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ h p://www.infoabsolvent.cz, h p://www.stredniskoly.cz Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, Uherské Hradiště Škola přijímá i žáky se specifickými poruchami učení. Střední škola umělecká a řemeslná, Nový Zlíchov 1, Praha 5 Škola přijímá i žáky se specifickými poruchami učení. Uměleckořemeslné zpracování kovů Úplné střední odborné vzdělávání s odborným výcvikem a maturitou 4 letý obor Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Hradební 1029, Hradec Králové Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou, Sázavská 547 Výtvarné zpracování kovů umělecké kovářství a zámečnictví Úplné střední odborné vzdělávání s maturitou 4 letý obor Uměleckořemeslné zpracování kovů zaměření práce kovářské a zámečnické Úplné střední odborné vzdělávání s odborným výcvikem a maturitou 4 letý obor Uměleckořemeslné zpracování kovů zaměření práce kovářské a zlatnické Úplné střední odborné vzdělávání s odborným výcvikem a maturitou 4 letý obor AVE ART Ostrava, soukromá Střední umělecká škola a Základní umělecká škola, s.r.o., Hasičská 550/50, Ostrava - Hrabůvka Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů Umělecké kovářství Úplné střední odborné vzdělávání s maturitou 4 letý obor MOŽNOSTI STUDIA VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY h p://www.infoabsolvent.cz, h p://www.stredniskoly.cz Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola v Turnově, Skálova 373 Restaurování kovů, minerálů a organolitů Vyšší odborné vzdělání - 3 letý obor Výstupní cer fikát: absolutorium

12 Získané vědomos a dovednos žáků po ukončení středoškolského studia Znalost práce s normami, s technickou a technologickou dokumentací, a to jak v lis nné, tak i v elektronické podobě. Organizace pracoviště. Příprava potřebných pracovních pomůcek, nářadí a nástrojů. Seřizování a obsluha strojních zařízení podle charakteru prováděných činnos. Opravy a údržba kovářského nářadí a pomůcek. Zhotovování výkovků a výlisků menší technologické složitos a hmotnos podle technické dokumentace ručním či strojním kováním a lisováním podle daných nebo samostatně zvolených postupů. Příprava polotovarů před jejich ohřevem. Ohřívání polotovarů na tvářecí teplotu. Tepelné zpracování nenáročných výkovků a jednoduchých nástrojů. Odhad a měření teploty pecních prostor a ohřátých polotovarů nebo výkovků. Kontrolování rozměrů, tvaru, polohy a jakos povrchu výkovků. Ruční a strojní rovnání a ohýbání tlustých plechů, tyčí, profilů, výkovků, výlisků a svařenců za tepla.

13 STUDIUM OBORU KOVÁŘ - ZÁKLADY STROJÍRENSTVÍ Obsahová náplň studia: Význam, charakteris ka a funkce základních strojních součás. Možnos použi šroubů, ložisek, hřídelů, ozubených kol apod. Osvojení si dovednos práce s technickou dokumentací. Čtení technických výkresů a schémat. Čtení technologické dokumentace a technických norem. Znalost technického kreslení a zobrazování. Programy pro podporu kreslení. Vlastnos strojírenských materiálů a polotovarů (tvrdost, pevnost, obrobitelnost apod.). Stroje a jejich mechanizmy. Prvky a systémy automa ckého řízení. STUDIUM OBORU KOVÁŘ - VÝROBA VÝKOVKŮ Obsahová náplň studia: Výroba polotovarů strojních součás ručním a strojním kováním. Teore cká příprava. Nácvik manuálních dovednos. Příprava ručních nástrojů a nářadí. Používání kovářských nástrojů, nářadí a pomůcek. Základní kovářské úkony (sekání, prodlužování, ohýbání, děrování aj.). Volné strojní kování (kování do šířky, tvarové kování aj.). Zápustkové kování. Měření rozměrů výkovků (tak se nazývá výrobek vyroben kováním). Tepelné zpracování výkovků. Používání prostředků určených k ochraně povrchů výkovků pro škodlivým vlivům prostředí. Ošetřování nástrojů, nářadí a měřidel. Ruční ostření jednoduchých nástrojů a nářadí. Obsluha zařízení pro ohřev. Ohřívání polotovary v zařízeních pro ohřev. Tepelné zpracovávání výkovků apod. Dodržování zásad bezpečné práce. Prevence před úrazy. Hašení požáru vhodnými hasebními prostředky. Ekologické chování.

14 Možnos uplatnění absolventů oboru umělecký kovář Vytváření uměleckořemeslného výrobku ručně nebo s použi m strojů. Oprava, obnova, údržba a rekonstrukce slohových řemeslných památek. Povrchová úprava a instalace uměleckořemeslného výrobku. Obsluha strojů používaných při uměleckořemeslné výrobě. Příprava uměleckořemeslného záměru, studium podkladů, zpracování výtvarného návrhu a technické dokumentace. Příprava surovin a materiálů pro uměleckořemeslnou tvorbu nebo pro opravu, obnovu, údržbu a rekonstrukci slohových řemeslných památek. Pracovní činnos kováře V uměleckém kovářství a zámečnictví se největší část práce provádí ručním kováním. Podle způsobu práce je kování ruční nebo strojní. Drobné výrobky zpracovává kovář sám na kovadlině, na materiál větších rozměrů používá buchar. Výroba strojních součás, nářadí a nástrojů ručním kováním na kovadlině. Výroba na bucharech nebo v kovacích lisech. Ohřev materiálů v kovářských pecích a výhních. Ohýbání kula n, profilových materiálů, tyčí nebo výpalků. Zkružování tyčí. Tvarování lisovaných per a pružin. Okovávání trubek. Konečná povrchová úprava uměleckořemeslných výrobků. Obsluha strojů při výrobě uměleckořemeslných výrobků. Opravy, obnova, údržba a rekonstrukce uměleckořemeslných výrobků z kovu. Příprava a úprava surovin a materiálů. Příprava a zpracování uměleckořemeslného záměru, studium podkladů, zpracování výtvarného návrhu a technické dokumentace. Volba materiálu, technologických a pracovních postupů pro zhotovení uměleckořemeslného výrobku. Vytváření uměleckořemeslného výrobku ručně nebo s použi m nástrojů a strojů.

15 Techniky kovářské práce - tvarování železa KOVÁNÍ Údery kladiva nebo bucharu dostává materiál potřebný tvar a kovat lze jen tvárné kovy a sli ny zpravidla jen za tepla. Ohřívání Kovářský materiál se ohřívá ve výhni. Nejvýhodnější teplota pro kování je C. Pevnost oceli při této teplotě klesá až dvacetkrát a ocel je velmi tvárná. Kovat při menších teplotách není výhodné. Prodlužování Jestliže kovář pracuje sám, prodlužuje materiál většinou na hraně kovadliny. Má-li pomocníka, přidržuje materiál na dráze kovadliny a druhou rukou nasazuje prodlužovací kladivo. Ohýbání Ostré ohýbání - na ostré hraně kovadliny postupným přitloukáním kladiva z boku a shora, až dostaneme potřebný ohyb. Ohyby do kulata - na kulatém rohu kovadliny. Velikost ohybu je určena vzdálenos materiálu od špice kovadliny. Zakulacování Čtyřhranný nebo i plochý materiál je třeba na jednom konci zakula t. Čtyřhranný materiál se položí hranou na dráhu kovadliny a údery kladiva se čtyřhran přetváří na osmihran. Údery musí být stejnoměrné, aby se materiál nedeformoval. Teprve až se vykove téměř pravidelný osmihran, můžeme rychlejším pootáčením dotvářet kula nu. Pro konečný tvar použijeme zápustkovou babku zápustkové kladivo. Přesekávání V kovářství se materiál většinou neřeže, ale usekává. Tento způsob je jednoduchý a řídí se tloušťkou materiálu. Tenký materiál usekneme přímo na u nce, kterou vložíme do otvoru kovadliny. Jde-li o materiál tlustý (asi od 10 mm), použijeme k tomuto účelu ještě sekáč. Materiál položíme na u nku, z druhé strany nasadíme sekáč a pomocník mocnými údery přitloukacího kladiva usekne potřebnou část. Probíjení Pro nýtování, provlékání apod., musí být ve zpracovaném materiálu předem provedeny různé otvory. Materiál nasadíme v potřebném místě na průbojníkovou babku v místě, kde má být díra, zasadíme probíjecí kladivo a pomocník přitloukacím kladivem poráží otvor. Je-li materiál z poloviny probit, vyjmeme probíjecí kladivo, materiál otočíme, díru vyrovnáme a dokončíme prorážení. Potřebný tvar díry dokončíme pro tuto práci vyrobeným trnem.

16 Techniky kovářské práce - tvarování železa - KOVÁNÍ Pěchování V některých případech se kove z tenčího materiálu výrobek, který má být na konci nebo v jiném místě tlustší nebo má mít na konci kouli apod. Zde je nutné tzv. pěchování. Je-li materiál kratší, nahřeje se část potřebná k pěchování a materiál se pěchuje mocnými údery kladiva. Má-li být pěchovaná část širší, ale délka pěchované čás kratší, postaví se materiál studeným koncem na kovadlinu a kladivem se tluče přímo na žhavý materiál. Má-li však být délka pěchování delší, postaví se opačně a tluče se na studený konec. Štěpení Byla a je jedna z nejpoužívanějších technik v uměleckém kovářství. Podle potřeby zvolíme tloušťku materiálu a předem si určíme tvar a délku štěpení. Potom materiál ohřejeme a začneme vyznačené místo sekáčem odsekávat z jedné strany. Rozštěpený materiál se odehne od sebe tak, aby se mohla každá část kovat samostatně. Vytvarujeme podle návrhu potřebné tvary. U čtyřhranných materiálů materiál jakoby ukrajujeme. Provlékání U mříží a bran je známkou dobré konstrukce vzájemné provlékání tyčí. Tyč se musí v místě, kde má být průvlek, nejprve trochu napěchovat a poté z obou stran proseknout. Prosekává se vždy jen za tepla. Tímto proseknu m vznikne dlouhý úzký řez, který se pak protáhne trnem potřebného rozměru. Prosekávají se materiály jak kulatého průřezu (renesance), tak i čtvercového. Tepání Tepání je v podstatě jiný způsob zpracování kovů než kování. Tepáním se tvaruji rovné předměty, zpravidla plech, do nejrůznějších tvarů (figury, emblémy, rostlinné mo vy ). U jednoduchých tvarů se tepe přímo a tvaruje se podle oka. U složitých emblémů a figur je třeba plas ckého modelu, podle něhož se neustále kontroluje vytepaný tvar. Vlastní tepání se dělá buď za tepla nebo za studena (do 2 mm).

17 Techniky kovářské práce SPOJOVÁNÍ kovářského materiálu Nýtování V uměleckém kovářství se materiál nejčastěji spojuje nýtováním. Kovář si nýty zhotovuje sám podle potřeby. Zpravidla se používají čtyřhranné nýty osazené na jednom konci. Otvory pro nýty se nevrtají, ale za tepla probíjejí. Při nýtování se nýt prostrčí oběma otvory spojovaného materiálu a za tepla se nýt roztluče na neosazeném konci do potřebné podoby. Objímky a spony Spony navlékáme za tepla, aby sevření bylo co nejpevnější. Při chladnu se přirozeným stahování spony ještě více sevřou. Sváření v ohni Tento způsob spojování se dnes téměř nepoužívá. Používá se při některých restaurátorských pracích. Při sváření se materiál připraví podle plánu, poté se ve výhni nahřeje na vysokou teplotu při niž začne kov tzv. téct. Rychle se vyjme z výhně a mocnými údery kladiva se provede vlastní spojení. Zkrucování - torzírování Je stáčení čtyřhranných tyčí do spirály. Zkrucování čtyřhranných tyčí probíhá zpravidla za studena do tloušťky asi 20 mm. Větší rozměry se musí stejnoměrně nahřívat. Kovář si vyznačí místo, kde má být tyč zkroucena a spodní rysku upevní do svěráku. Potom vezme vra dlo a upevní ho v místě druhé rysky. Vra dlem se točí tak dlouho, až se vytvoří potřebný závit. Voluty a spirály Voluta je nejpoužívanější ozdobný prvek v uměleckém kovářství. Mají svůj základ v iónském slohu. Kovář voluty přímo kove a záleží na jeho zručnos, aby dal volutě správný spirálovitý tvar. Voluty se dělají podle návrhu jednostranné, dvoustranné, pro sobě stočené i z jednoho prutu se rozvíjející. Šišky Dělají se buď spirálovitě stočené z jednoho drátu, nebo vícestranné, složené ze tří až šes drátů. První druh se používá jako ukončující prvek různých výběžků u mříží, kdežto druhý jako ozdoba uvnitř mřížových tyčí nebo jako držadla. U šišek z čtyřhranných materiálů se materiál podélně rozsekne dle potřeby ze čtyř nebo dvou stran.

18 Kovářské nástroje Nejdůležitějším nástrojem kováře je KOVADLINA. Váha a rozměry jsou různé, mívá přes 200 kg a její délka se blíží k jednomu metru. Kovadlina se připevňuje na špalek, a to podle výšky kováře (cca cm od země). Kontrolu kovadliny provádí kovář lehkým poklepem kladivem na kovadlinu, správně osazená kovadlina bez vnitřních trhlin vydává jasný zvuk. K udržování ohně kovář používá MĚCHY, které byly poháněny ručně nebo šlapáním, nyní existují i elektrické měchy. Kovářské nářadí Základním nástrojem je KLADIVO, respek ve kladiva. Jednoruční kladivo - váha bývá mezi 1-2 kg s násadou mezi 30 a 40 cm. Dvouruční kladivo - váha se pohybuje od 4 do 10 kilogramů s násadou dlouhou až 90 cm. Jednoručním kladivem se dělají drobné práce. Pomocí tohoto kladiva kovář řídí práci pomocníka (tzv. přitloukače), který pracuje s dvouručním kladivem. Na specializované práce se používají různé druhy kladiv, jako jsou sekáče, které se dělí podle určení na sekáče určené k sekání za tepla a za studena. KLEŠTĚ - devět hlavních typů + velký počet doplňkových kleš Pilníky Průbojníky - prorážení děr Hřebenovky - ocelové desky s otvory, kterými se pěchují hlavy hřebíků Hlavičkář - pěchování hlav nýtů U nky, zápustky, zápustkové a rovnací desky atp. V moderních kovárnách bývají využívány stroje, především frézy a nýtovačky.

19 Kontakty na odborné lektory a pracovníky muzea, na které je možné se obracet se svými dotazy a konzultacemi i po ukončení projektu: Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola Turnov, Skálova 373, příspěvková organizace zřizovatel: Liberecký kraj Jan Mastník, Jaroslav Válek h p://www.sups.info/ Více informací najdete na: Ing. Tereza Kaiserová Koordinátorka Ekoporadny ORSEJ Mobil:

20 Dílčí informace a podklady pro tento vzdělávací materiál byly použity z internetového zdroje Wikipedie, otevřená encyklopedie, z encyklopedie profesí z archivu GP Profese a řemesla, z osobních archivů lektorů a archivu VMG v České Lípě.

82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské

82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské 82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské Délka studia: Čtyři roky.: Splněná povinná školní docházka, zdravotní způsobilost uchazeče doložená lékařem a úspěšně složené talentové zkoušky.

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Tváření. Název: Tváření za tepla, volné kování. Téma: Ing. Kubíček Miroslav.

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Tváření. Název: Tváření za tepla, volné kování. Téma: Ing. Kubíček Miroslav. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tváření Tváření za tepla, volné kování Ing. Kubíček

Více

Ocel je slitina Fe + C + doprovodných prvků (Si, Mn, S, P) + legujících prvků (Ni, Cr, Mo, W, Zi ), kde % obsah uhlíku ve slitině je max. 2.14 %.

Ocel je slitina Fe + C + doprovodných prvků (Si, Mn, S, P) + legujících prvků (Ni, Cr, Mo, W, Zi ), kde % obsah uhlíku ve slitině je max. 2.14 %. OCEL Ocel je slitina Fe + C + doprovodných prvků (Si, Mn, S, P) + legujících prvků (Ni, Cr, Mo, W, Zi ), kde % obsah uhlíku ve slitině je max. 2.14 %. VÝROBA OCELI Ocel se vyrábí zkujňováním bílého surového

Více

JAK SE STÁT HISTORIKEM

JAK SE STÁT HISTORIKEM JAK SE STÁT HISTORIKEM Prezentace odborných profesí a řemesel Českolipské muzeum představuje školám v rámci grantového projektu Libereckého kraje PŘÍRODOVĚDNÉ PROFESE, ODBORNÉ PROFESE A TRADIČNÍ ŘEMESLA

Více

JAK SE STÁT ETNOGRAFEM

JAK SE STÁT ETNOGRAFEM JAK SE STÁT ETNOGRAFEM Prezentace odborných profesí a řemesel Českolipské muzeum představuje školám v rámci grantového projektu Libereckého kraje PŘÍRODOVĚDNÉ PROFESE, ODBORNÉ PROFESE A TRADIČNÍ ŘEMESLA

Více

Záznam o průběhu zkoušky

Záznam o průběhu zkoušky Montér ocelových konstrukcí (kód: 23-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Strojní zámečník; Provozní zámečník a montér;

Více

1.1 Obsluha manipulačních vozíků (VZV) 60 ZŠ. Předpokládaná cena plnění této části veřejné zakázky do výše 5 000 000 Kč bez DPH.

1.1 Obsluha manipulačních vozíků (VZV) 60 ZŠ. Předpokládaná cena plnění této části veřejné zakázky do výše 5 000 000 Kč bez DPH. Příloha č. 10 Část 1: Rekvalifikační kurzy v oblasti manipulačních vozíků rozsah bez zkoušek 1.1 Obsluha manipulačních vozíků (VZV) 60 ZŠ Předpokládaná cena plnění této části veřejné zakázky do výše 5

Více

Hodnoticí standard. Montér ocelových konstrukcí (kód: 23-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Montér ocelových konstrukcí (kód: 23-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Montér ocelových (kód: 23-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Provozní zámečník a montér; Strojní zámečník;

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu Posilování jazykových znalostí a praktických dovedností (CZ.1.07/1.1.02/03.0104)

Výukový materiál zpracován v rámci projektu Posilování jazykových znalostí a praktických dovedností (CZ.1.07/1.1.02/03.0104) Téma: Měření a orýsování (5.4.2.1) Cíl: přenesení rozměrů budoucího výrobku na materiál Pravidla měření a orýsování: - při obrábění kovů většinou pracujeme s menšími měřícími jednotkami a tedy větší přesností

Více

6 Nůžky. Zvláštní postup pro výrobu nůžek

6 Nůžky. Zvláštní postup pro výrobu nůžek Nůžky Zvláštní postup pro výrobu nůžek Evropský výrobce Od roku 1919 ČEIST - EVÁ PRAVÁ 1. Řezání: plochá ocel je rozdělena do správného tvaru pomocí počítače, přesnost řezání zajišťuje minimální spotřebu

Více

JAK SE STÁT SPRÁVCEM MUZEJNÍCH SBÍREK

JAK SE STÁT SPRÁVCEM MUZEJNÍCH SBÍREK JAK SE STÁT SPRÁVCEM MUZEJNÍCH SBÍREK Prezentace odborných profesí a řemesel Českolipské muzeum představuje školám v rámci grantového projektu Libereckého kraje PŘÍRODOVĚDNÉ PROFESE, ODBORNÉ PROFESE A

Více

JAK SE STÁT LESNÍKEM

JAK SE STÁT LESNÍKEM JAK SE STÁT LESNÍKEM Lesnictví je obor s velkou historií a tradicí, který řeší otázky trvale udržitelného lesního hospodářství s veškerým využi m užitků ve prospěch společnos. Hlavním cílem je produkce

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍHO STUPNĚ WALDORFSKÉ ŠKOLY PŘÍBRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍHO STUPNĚ WALDORFSKÉ ŠKOLY PŘÍBRAM WALDORFSKÁ ŠKOLA PŘÍBRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA, GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ Hornická 327, Příbram II, PSČ 261 01 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍHO STUPNĚ WALDORFSKÉ ŠKOLY PŘÍBRAM ŠVP Gymnázium esteticko-výchovné

Více

Renovace strojních. rovnání

Renovace strojních. rovnání Renovace strojních součástí navařování, rovnání OPRAVA SOUČÁSTÍ Pro tento případ opravy se používá termín renovace Renovace je zvláštní případ opravy, kdy opravovaným objektem je strojní součást. Renovace

Více

Grantový projekt OP VK: TECHNIKA JE ZÁBAVA Registrační číslo: CZ.1.07 / 1.1.18 / 02.0035. Strojař

Grantový projekt OP VK: TECHNIKA JE ZÁBAVA Registrační číslo: CZ.1.07 / 1.1.18 / 02.0035. Strojař Grantový projekt OP VK: TECHNIKA JE ZÁBAVA Registrační číslo: CZ.1.07 / 1.1.18 / 02.0035 Strojař Materiál vznikl ve spolupráci SPŠ OSTROV a ZŠ Použité fotografie jsou vytvořeny pracovníky SPŠ Ostrov za

Více

kapitola 82 - tabulková část

kapitola 82 - tabulková část 8200 00 00 00/80 NÁSTROJE, NÁŘADÍ, NÁČINÍ, NOŽÍŘSKÉ VÝROBKY A PŘÍBORY, Z OBECNÝCH KOVŮ; JEJICH ČÁSTI A SOUČÁSTI Z OBECNÝCH KOVŮ 8201 00 00 00/80 Následující ruční nástroje a nářadí: rýče, lopaty, krumpáče,

Více

JAK SE STÁT FOTOGRAFEM

JAK SE STÁT FOTOGRAFEM JAK SE STÁT FOTOGRAFEM Prezentace odborných profesí a řemesel Českolipské muzeum představuje školám v rámci grantového projektu Libereckého kraje PŘÍRODOVĚDNÉ PROFESE, ODBORNÉ PROFESE A TRADIČNÍ ŘEMESLA

Více

- řád školní dílny - zásady první pomoci při úrazech. technický výkres - náčrt, výkres, druhy čar, kótování, měřítko

- řád školní dílny - zásady první pomoci při úrazech. technický výkres - náčrt, výkres, druhy čar, kótování, měřítko Ročník: 6. Práce s technickými materiály : - dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci i zásady bezpečnosti při práci s nástroji a nářadím, poskytne l.pomoc při úrazu - čte technický výkres

Více

NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ

NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ Montážní návod NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ OBSAH 1 ZÁKLADNÍ POJMY... 2 2 ULOŽENÍ A PŘIPEVNĚNÍ ROŠTŮ... 3 2.1 ULOŽENÍ... 3 2.2 DOPORUČENÉ ULOŽENÍ ROŠTŮ NA PODPORÁCH MONTÁŽNÍ MEZERY... 3 2.3 PŘIPEVNĚNÍ

Více

1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger 1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Ludvíka Podéš éště 1875, 708 33 Ostrava - Poruba Miloš Rieger Základní návrhové předpisy: - ČSN 73 1401/98 Navrhování ocelových

Více

Odborný výcvik. izovač. 45-L/01 Mechanik seřizova OBOR: 23-45

Odborný výcvik. izovač. 45-L/01 Mechanik seřizova OBOR: 23-45 PŘEDMĚT: Odborný výcvik OBOR: 23-45 45-L/01 Mechanik seřizova izovač Obsah prezentace: Úvodem Obecnécíle předmětu Pojetí výuky Charakteristika, obsah a rozpis učiva 1.ročníku Charakteristika, obsah a rozpis

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

Konstrukční, nástrojové

Konstrukční, nástrojové Rozdělení ocelí podle použití Konstrukční, nástrojové Rozdělení ocelí podle použití Podle použití oceli: konstrukční (uhlíkové, legované), nástrojové (uhlíkové, legované). Konstrukční oceli uplatnění pro

Více

Přednáška č.11 Spoje nerozebíratelné

Přednáška č.11 Spoje nerozebíratelné Fakulta strojní VŠB-TUO Přednáška č.11 Spoje nerozebíratelné SVAŘOVÁNÍ je proces, který slouží k vytvoření trvalého, nerozebíratelného spoje dvou a více materiálů. Při svařování je nutné působit buď tlakem,

Více

ZÁVOD UČILIŠTĚ VYSOKÁ ŠKOLA. Spolupráce ve vzdělávání: To je oč tu běží Doprovodný program 3. červena 2015. cca 13:30h -15:30h

ZÁVOD UČILIŠTĚ VYSOKÁ ŠKOLA. Spolupráce ve vzdělávání: To je oč tu běží Doprovodný program 3. červena 2015. cca 13:30h -15:30h VYSOKÁ ŠKOLA Spolupráce ve vzdělávání: To je oč tu běží Doprovodný program 3. červena 2015 cca 13:30h -15:30h Prohlídka muzea a závodu ŠKODA AUTO Prohlídka středního odborného učiliště a vysoké školy ŠKODA

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ COP ZLÍN ODBORNÁ STÁŽ VE FIRMÁCH

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ COP ZLÍN ODBORNÁ STÁŽ VE FIRMÁCH STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ COP ZLÍN ODBORNÁ STÁŽ VE FIRMÁCH Jakub Šimek 4.A 11/2011 Obsah: strana 1.0 - Úvod 2 2.0 Firma KALINA s.r.o..... 2 2.1 Průmyslové těsnící prvky a materiály.. 2 2.2

Více

SYMPOZIUM UMĚLECKOPRŮMYSLOVÝCH ŠKOL ČESKÉ REPUBLIKY 2007

SYMPOZIUM UMĚLECKOPRŮMYSLOVÝCH ŠKOL ČESKÉ REPUBLIKY 2007 SYMPOZIUM UMĚLECKOPRŮMYSLOVÝCH ŠKOL ČESKÉ REPUBLIKY 2007 PROGRAM 8. 6. 1 OBSAH Společné aktivity...2 Program pro účastníky na Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské Kamenický Šenov...3 Program pro účastníky

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.19 Strojní opracování dřeva Kapitola 15

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.6 Svářečská a karosářská odbornost Kapitola

Více

Nůžky na plech Nůžky na tyče a svorníky Nůžky zahradnické na větve. Špičková jakost oceli

Nůžky na plech Nůžky na tyče a svorníky Nůžky zahradnické na větve. Špičková jakost oceli Ergonomie UNIORU - ochrana vašich rukou Nůžky Nůžky na plech Nůžky na tyče a svorníky Nůžky zahradnické na větve Nůžky na kabely izolované Nůžky na kabely Elektrotechnické nůžky Nůžky na plastové trubky

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb. Autoklempíř 23-55-H/01

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb. Autoklempíř 23-55-H/01 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Autoklempíř 23-55-H/01 Obsah: 1. Identifikační údaje 3 Předkladatel:... 3 Zřizovatel... 3 2. Charakteristika vzdělávacího programu 4 2.1. Identifikační

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318 Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318 Obor: 41-45 - L/51 Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství Třída: MZ2A Období: jaro 2015 Profilová část maturitní zkoušky

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE 1. Mechanické vlastnosti materiálů, zkouška pevnosti v tahu 2. Mechanické

Více

Obory Vzdělání a řemeslo 2014

Obory Vzdělání a řemeslo 2014 Obory Vzdělání a řemeslo 2014 Vzdělání a řemeslo 2014 01.01 Základní školy Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Wilsonova 405 Soběslav TOWNSHEND International School, o.p.s. 01.02 Odborná

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2. 10 Základní části strojů Kapitola 29

Více

Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace (kód: 36-003-H)

Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace (kód: 36-003-H) Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace (kód: 36-003-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) Týká se povolání: Instalatér

Více

Hodnoticí standard. Topenář (kód: 36-004-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 27.8.2010

Hodnoticí standard. Topenář (kód: 36-004-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 27.8.2010 Topenář (kód: 36-004-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) Povolání: Instalatér Doklady potvrzující úplnou profesní kv.: Osvědčení

Více

OBRÁBĚNÍ A MONTÁŽ. EduCom. doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz Technická univerzita v Liberci

OBRÁBĚNÍ A MONTÁŽ. EduCom. doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz Technická univerzita v Liberci Tento materiál vznikl jako součást projektu EduCom, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz Technická univerzita

Více

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4.1 Statické systémy Tab. 4.1 Statické systémy podle namáhání Namáhání hlavního nosného systému Prostorové uspořádání Statický systém Schéma Charakteristické

Více

Veřejná zakázka na dodávky s názvem: Dodávka nábytku a kuchyňského zařízení pro Fakultu elektrotechniky a informatiky

Veřejná zakázka na dodávky s názvem: Dodávka nábytku a kuchyňského zařízení pro Fakultu elektrotechniky a informatiky Veřejná zakázka na dodávky s názvem: Dodávka nábytku a kuchyňského zařízení pro Fakultu elektrotechniky a informatiky Zadavatel: Univerzita Pardubice, Studentská 95, 532 10 Pardubice Specifikace nábytku

Více

Dislokace Vzdělání a řemeslo 2014

Dislokace Vzdělání a řemeslo 2014 Dislokace Vzdělání a řemeslo 2014 301 Hašek Josef Vocásek Alois Praha 1 411 Hanzlík Josef Železná Ruda Vítek Petr Sušice 501 Chaloupka František 506 Flachs Emil 2 SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnická

Více

PŘÍRODOVĚDNÉ PROFESE, ODBORNÉ PROFESE A TRADIČNÍ ŘEMESLA

PŘÍRODOVĚDNÉ PROFESE, ODBORNÉ PROFESE A TRADIČNÍ ŘEMESLA JAK SE STÁT RYBÁŘEM Prezentace odborných profesí a řemesel Českolipské muzeum představuje školám v rámci grantového projektu Libereckého kraje PŘÍRODOVĚDNÉ PROFESE, ODBORNÉ PROFESE A TRADIČNÍ ŘEMESLA s

Více

Hodnoticí standard. Podkovář (kód: 41-031-H) Odborná způsobilost

Hodnoticí standard. Podkovář (kód: 41-031-H) Odborná způsobilost Podkovář (kód: 41-031-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Povolání: Podkovář Doklady potvrzující ÚK: Osvědčení o dílčí kvalifikaci Odborná způsobilost

Více

41-54-H/002 Kovář a podkovář

41-54-H/002 Kovář a podkovář JEDNOTNÉ ZADÁNÍ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK PRO ŠK. R. 2011/2012 41-54-H/002 Kovář a podkovář PŘÍLOHY Příloha 1 - Samostatná odborná práce - PODKOVÁŘSTVÍ A. ZADÁNÍ SAMOSTATNÉ ODBORNÉ PRÁCE (SOP) Samostatná odborná

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191 Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ 1. ročník TECHNICKÉ KRESLENÍ KRESLENÍ SOUČÁSTÍ A SPOJŮ 3 PŘEVODY

Více

Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová a Střední uměleckoprůmyslová škola

Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová a Střední uměleckoprůmyslová škola Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová a Střední uměleckoprůmyslová škola Žižkovo náměstí 1300/1 130 00 Praha 3 Povinné a nepovinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2010/2011 Termíny

Více

Ocelové konstrukce. Jakub Stejskal, 3.S

Ocelové konstrukce. Jakub Stejskal, 3.S Ocelové konstrukce { Jakub Stejskal, 3.S Výhody a nevýhody ocelových konstrukcí Výhody Vysoká pevnost vzhledem ke hmotnosti Průmyslová výroba (přesnost, produktivita, automatizace, odstranění sezónnosti,

Více

polyuretanové výrobky Polyuretanové desky Speciální profily Zábrany proti najetí Polyuretanové ochrany na vidle

polyuretanové výrobky Polyuretanové desky Speciální profily Zábrany proti najetí Polyuretanové ochrany na vidle (PU) je všestranně použitelný materiál Má výborné vlastnosti v oblasti mechanické odolnosti a pružnosti obře se opracovává Odolává oděru Má výborné adhezní vlastnosti a dlouhou životnost Je možné ho použít

Více

Řemesla nás baví, CZ.1.07/1.1.24/02.0012

Řemesla nás baví, CZ.1.07/1.1.24/02.0012 Tradiční řemeslo OBRÁBĚČ KOVŮ Řemesla nás baví, CZ.1.07/1.1.24/02.0012 Co dělá obráběč kovů? Obráběč kovů obrábí předmět (obrobek) do požadovaného tvaru, rozměru a jakosti soustružením, vrtáním, frézováním,

Více

Systém elektronické podpory studia

Systém elektronické podpory studia Fakulta strojní 53. Mezinárodní konference kateder částí a mechanismů strojů (12. - 14.) září 2012 Mikulov, Hotel Eliška Projekt OPPA (Operační program Praha Adaptabilita) Systém elektronické podpory studia

Více

VY_32_INOVACE_C 08 14

VY_32_INOVACE_C 08 14 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

JAK SE STÁT EKOLOGEM

JAK SE STÁT EKOLOGEM JAK SE STÁT EKOLOGEM Prezentace odborných profesí a řemesel Českolipské muzeum představuje školám v rámci grantového projektu Libereckého kraje PŘÍRODOVĚDNÉ PROFESE, ODBORNÉ PROFESE A TRADIČNÍ ŘEMESLA

Více

KOVOLIT, a.s. Firma má 4 provozy: slévárnu, kovárnu, nářaďovnu a CNC obrábění.

KOVOLIT, a.s. Firma má 4 provozy: slévárnu, kovárnu, nářaďovnu a CNC obrábění. profil společnosti KOVOLIT, a.s. Nádražní 344, 664 42 Modřice Česká republika Tel: Slévárna: +420 532 157 587 Kovárna: +420 532 157 545 Obrobna: +420 532 157 587 Nářaďovna: +420 532 157 477 Fax: +420 532

Více

Profil společnosti. Radim Glonek Ředitel společnosti

Profil společnosti. Radim Glonek Ředitel společnosti Strojírenská výroba Profil společnosti... 2 Svářečské práce... 3 MIG/MAG... 4 TIG... 5 Navařování... 6 Obrábění... 7 Soustružení... 8 Frézování... 9 Měření průtoku pomocí tlakové diference... 10 Kontakt...

Více

Název zpracovaného celku: RÁMY AUTOMOBILŮ

Název zpracovaného celku: RÁMY AUTOMOBILŮ Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: SILNIČNÍ VOZIDLA DRUHÝ NĚMEC V. 25.6.2012 Název zpracovaného celku: RÁMY AUTOMOBILŮ Rámy automobilů Rám je základní nosnou částí vozidla. S podvěsy, řízením a příslušenstvím

Více

VÝROBNÍ MOŽNOSTI TECHNOLOGICKÉ ZÁKLADNY PSP ENGINEERING

VÝROBNÍ MOŽNOSTI TECHNOLOGICKÉ ZÁKLADNY PSP ENGINEERING PSP Engineering a.s. VÝROBNÍ MOŽNOSTI TECHNOLOGICKÉ ZÁKLADNY PSP ENGINEERING výroba podle dokumentace zákazníka náhradní díly velkorozměrové rotační části velkorozměrové ozubení strojní obrábění svařování

Více

ZOBRAZOVÁNÍ A NORMALIZACE V TECHNICKÉ DOKUMENTACI

ZOBRAZOVÁNÍ A NORMALIZACE V TECHNICKÉ DOKUMENTACI ZOBRAZOVÁNÍ A NORMALIZACE V TECHNICKÉ DOKUMENTACI Pravoúhlé rovnoběžné promítání na několik vzájemně kolmých průměten Použití pomocné průmětny Čistě ploché předměty Souměrné součásti Čistě rotační součásti

Více

durostat 400/450 Za tepla válcované tabule plechu Datový list srpen 2013 Odolné proti opotřebení díky přímému kalení

durostat 400/450 Za tepla válcované tabule plechu Datový list srpen 2013 Odolné proti opotřebení díky přímému kalení Za tepla válcované tabule plechu durostat 400/450 Datový list srpen 2013 Tabule plechu Odolné proti opotřebení díky přímému kalení durostat 400 a durostat 450 dosahují typických povrchových tvrdostí přibližně

Více

PROFESNÍ KVALIFIKACE V SYSTÉMU MODULÁRNÍHO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ REG. Č. CZ.1.07/3.2.05/01.0006 VÝSTUPY PROJEKTU

PROFESNÍ KVALIFIKACE V SYSTÉMU MODULÁRNÍHO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ REG. Č. CZ.1.07/3.2.05/01.0006 VÝSTUPY PROJEKTU kód SM1 SM2 SM3 OBOR STROJNÍ MECHANIK Název učebnice Technická dokumentace Technické normy a tabulky Technologická dokumentace PROJEKT PROFESNÍ KVALIFIKACE V SYSTÉMU MODULÁRNÍHO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ REG.

Více

Anotace materiálu zpracovaného v rámci projektu ESF Investice do rozvoje vzdělání

Anotace materiálu zpracovaného v rámci projektu ESF Investice do rozvoje vzdělání Anotace materiálu zpracovaného v rámci projektu ESF Investice do rozvoje vzdělání Ing. Petr Kroupa Můj podíl na projektu spočíval ve vypracování materiálu vhodného pro výuku strojních předmětů pomocí interaktivní

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): INSTALATÉR. Učební obor (kód a název): 36-52-H/01 INSTALATÉR. Platnost ŠVP od 1.9.2010 č.j.

Školní vzdělávací program (ŠVP): INSTALATÉR. Učební obor (kód a název): 36-52-H/01 INSTALATÉR. Platnost ŠVP od 1.9.2010 č.j. Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): INSTALATÉR Učební obor (kód a název): 36-52-H/01 INSTALATÉR Platnost

Více

1.1 VLIVY NA JAKOST SVAROVÉHO SPOJE svařitelnost materiálu, správná konstrukce, tvar svarku, volba přídavného materiálu, kvalifikace svářeče.

1.1 VLIVY NA JAKOST SVAROVÉHO SPOJE svařitelnost materiálu, správná konstrukce, tvar svarku, volba přídavného materiálu, kvalifikace svářeče. 1 SVARY A SVAŘOVANÉ KONSTRUKCE SVAŘOVÁNÍ = pevné nerozebíratelné spojení kovových, případně nekovových materiálů účinkem tepla a tlaku nebo jejich kombinací, s použitím přídavného materiálu. 1.1 VLIVY

Více

NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving.

NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving. ČSN EN ISO 9001 NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving.cz PROLAMOVANÉ NOSNÍKY SMĚRNICE 11 č. S

Více

PREZENTACE SPOLEČNOSTI D.S.K. engineering s.r.o.

PREZENTACE SPOLEČNOSTI D.S.K. engineering s.r.o. www.dskengineering.cz PREZENTACE SPOLEČNOSTI D.S.K. engineering s.r.o. PROJEKTOVÁNÍ VÝROBA SERVIS D.S.K. engineering s.r.o. Společnost D.S.K. engineering působí jako samostatná společnost na českém trhu

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan. Svařování - 1. část (svařování plamenem)

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan. Svařování - 1. část (svařování plamenem) Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tématická oblast Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0556 VY_32_INOVACE_DR_STR_17 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II

Více

Trubky pro hydraulické válce

Trubky pro hydraulické válce Trubky pro hydraulické válce Trubky pro hydraulické válce Přesná ocelová trubka tvoří základní nepohyblivou část přímočarého hydromotoru. Slouží k vedení pístu osazeného těsnícími manžetami a z toho vyplývají

Více

Hodnoticí standard. Stavební truhlář (kód: 33-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 30.1.2009

Hodnoticí standard. Stavební truhlář (kód: 33-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 30.1.2009 Stavební truhlář (kód: 33-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (kód: 33) Povolání: Truhlář Doklady potvrzující úplnou profesní

Více

Dřevěné a kovové konstrukce

Dřevěné a kovové konstrukce Učební osnova předmětu Dřevěné a kovové konstrukce Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 4. ročník: 32 týdnů

Více

OKRUHY OTÁZEK K ÚSTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE

OKRUHY OTÁZEK K ÚSTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 1. a) Technické železo Uveďte rozdělení technického železa a jeho výrobu Výroba surového železa, výroba oceli - zařízení, - vsázka, - kvalita oceli, - rozdělení a značení ocelí a litin Vysvětlete označení

Více

Projekt EU - Implementace nových technických vzdělávacích programů do praxe, r.č. CZ.1.07/1.1.10/03.0073.

Projekt EU - Implementace nových technických vzdělávacích programů do praxe, r.č. CZ.1.07/1.1.10/03.0073. Projekt EU - Implementace nových technických vzdělávacích programů do praxe, r.č. CZ.1.07/1.1.10/03.0073. BADAL Miloš. Popis účasti. V tomto grantovém projektu jsem tvořil příručku pro základní pochopení

Více

hodin 215 Strojírenství a strojírenská výroba Odborný - rekvalifikační

hodin 215 Strojírenství a strojírenská výroba Odborný - rekvalifikační Typ kurzu Oborové zaměření Název kurzu Stručný popis (pro koho, o čem a k čemu kurz je) Počet Obsluha CNC obráběcích strojů (23-026-H) Truhlář nábytkář (33-001-H) Obsluha strojů pro zpracování materiálů

Více

PORTFOLIO SPOLEČNOSTI

PORTFOLIO SPOLEČNOSTI PORTFOLIO SPOLEČNOSTI HESTEGO a.s. Na Nouzce 470/7, CZ 682 01 Vyškov tel.: +420 517 321 011 e-mail: hestego@hestego.cz www.hestego.cz HISTORIE TELESKOPICKÉ KRYTY rok založení: 1995 krytí vodicích drah

Více

Studijní materiál KA 1

Studijní materiál KA 1 Studijní materiál KA 1 Předmět: Praktická cvičení Ročník: 1. Téma vyučovací hodiny: PILOVÁNÍ Vypracoval: PhDr. Josef Havlan Téma Pilování je technologie ručního obrábění, při které dochází k oddělování

Více

1) Specializační studium písemné a elektronické komunikace a sekretářských prací projekt UNIV 2 KRAJE

1) Specializační studium písemné a elektronické komunikace a sekretářských prací projekt UNIV 2 KRAJE Stručná anotace jednotlivých programů. UNIV2 1) Specializační studium písemné a elektronické komunikace a sekretářských prací projekt UNIV 2 KRAJE Pojetí a cíle vzdělávacího programu Program je koncipován

Více

Uzavírací klapky PN 63-160 DN 80/80-300/250. Oblasti použití. Varianty standardního provedení. Provozní data. Materiály. Instrukce.

Uzavírací klapky PN 63-160 DN 80/80-300/250. Oblasti použití. Varianty standardního provedení. Provozní data. Materiály. Instrukce. Typový list 7338.1/10-64 AKG-A/AKGS-A Uzavírací klapky se samotěsnícím závěrem krytu spřírubami event. s přivařovacími konci PN 63-160 DN 80/80-300/250 Oblasti použití Průmyslová zařízení, elektrárny,

Více

Další vzdělávání zaměstnanců a nedostatek kvalifikovaných odborníků

Další vzdělávání zaměstnanců a nedostatek kvalifikovaných odborníků Další vzdělávání zaměstnanců a nedostatek kvalifikovaných odborníků Mgr. Dana Fialová, ŽĎAS,a.s. Žďár nad Sázavou Brno, 21. června 2012 a státního rozpočtu České republiky. Představení firmy ŽĎAS, a.s.

Více

PRÁCE S TECHNICKÝMI MATERIÁLY

PRÁCE S TECHNICKÝMI MATERIÁLY PRÁCE S TECHNICKÝMI MATERIÁLY 8. a 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Práce s technickými materiály se vyučuje jako volitelný předmět

Více

Kritéria přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení Kritéria přijímacího řízení školní rok 2015/2016 Sezimovo Ústí 2015 1 Ředitel VOŠ, SŠ, COP v souladu s 165 odst. 2 písm. f), 59 a 60 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK se zaměřením na zámečníka

23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK se zaměřením na zámečníka 23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK se zaměřením na zámečníka Rozpis učiva Kód a název RVP Název ŠVP Třída Třídní učitel Učitel odborného výcviku 1. OK Ing. Hana Švandová 2. OK Milan Sotona 3. OK Mgr. Evžen Kučera

Více

Základy obrábění. Obrábění se uskutečňuje v soustavě stroj nástroj obrobek

Základy obrábění. Obrábění se uskutečňuje v soustavě stroj nástroj obrobek Základy obrábění Obrábění je technologický proces, při kterém je přebytečná část materiálu oddělována z obrobku ve formě třísky břitem řezného nástroje. polotovar předmět, který se teprve bude obrábět

Více

SPOJOVACÍ MATERIÁL N A B Í D K O V Ý K A T A L O G

SPOJOVACÍ MATERIÁL N A B Í D K O V Ý K A T A L O G Z E B R A F A S T N A B Í D K O V Ý K A T A L O G Z E B R A F A S T N A B Í D K O V Ý K A T A L O G Z E B R A F A S T N A B Í D K O V Ý K A T A L O G Z E B R A F A S T N A B Í D K O V Ý K A T A L O G N

Více

Obory Vzdělání a řemeslo 2013

Obory Vzdělání a řemeslo 2013 Obory Vzdělání a řemeslo 2013 Vzdělání a řemeslo 2013 01.00 Vzdělávací zařízení Střední škola rybářská a vodohospodářská J. Krčína 01.01 Základní školy StřeStřední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav,

Více

2c) Část C Posoudit koně před podkováním nebo korekturou v klidu, osy zatížené končetiny ze všech stran, osy na

2c) Část C Posoudit koně před podkováním nebo korekturou v klidu, osy zatížené končetiny ze všech stran, osy na PODKOVÁŘSKÉ ZKOUŠKY - DK PODKOVÁŘ + EUROPODKOVÁŘ ORGANIZAČNÍ A METODICKÉ POKYNY Pokyny k realizaci zkoušky Uchazeč předloží svářečský průkaz pro svařování elektrickým obloukem (v rozsahu oprávnění ZK 111W01

Více

Katalog výrobků a prací pro žáky z partnerských základních škol

Katalog výrobků a prací pro žáky z partnerských základních škol Katalog výrobků a prací pro žáky z partnerských základních škol podpora technického vzdělávání www.sosstavebni.cz www.isstvm.cz ISŠT VYSOKÉ MÝTO HO LI CE www.spsauto.cz www.spslan.cz SŠ automobilní Střední

Více

Obory Vzdělání a řemeslo 2012

Obory Vzdělání a řemeslo 2012 Obory Vzdělání a řemeslo 2012 01.00 Vzdělávací zařízení Střední škola rybářská a vodohospodářská J. Krčína 01.01 Základní školy Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Wilsonova 405 Soběslav

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

MZK Chomutov s.r.o. Výrobní kapacity Působíme v zastřešených výrobních prostorech o rozloze 2500 m 2 vybavenými mostovými jeřáby.

MZK Chomutov s.r.o. Výrobní kapacity Působíme v zastřešených výrobních prostorech o rozloze 2500 m 2 vybavenými mostovými jeřáby. MZK Chomutov s.r.o. O společnosti Jsme flexibilní a stále se rozvíjející firma působící už od konce 90. let 20. století v oblasti strojírenství, zámečnictví a stavebnictví. V současnosti zaměstnáváme okolo

Více

Zarážený profil MSP-HDG-RP

Zarážený profil MSP-HDG-RP Zarážený profil MSP-HDG-RP Ražený nosný sloupek pro konstrukci pozemního solárního parku Dostupný v různých délkách 1500 až 3600 mm Přenos síly a momentů díky tvarovaným spojům. Žárově zinkované provedení

Více

1. ÚVOD DO TECHNICKÉ DOKUMENTACE. České Budějovice ročník: 2. Katedra fyziky, Oddělení didaktik a technické výchovy zimní.

1. ÚVOD DO TECHNICKÉ DOKUMENTACE. České Budějovice ročník: 2. Katedra fyziky, Oddělení didaktik a technické výchovy zimní. 1. ÚVOD DO TECHNICKÉ DOKUMENTACE Pedagogická fakulta JU České Budějovice ročník: 2. Katedra fyziky, Oddělení didaktik a technické výchovy zimní Učitelství pro ZŠ semestr: Tématický plán Vyučující : Předmět

Více

3 Nosníky, konzoly Nosníky

3 Nosníky, konzoly Nosníky Nosníky 3.1 Nosníky Používají se pro uložení vodorovné trubky v sestavách dvoutáhlových závěsů jako např. RH2, RH4 6, SH4 7, sestavách pružinových podpěr VS2 a kloubových vzpěr RS2. Základní rozdělení

Více

PŘEHLED ZÁMĚRŮ ZMĚN VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU - PROJEDNÁVÁNÍ LISTOPAD 2014

PŘEHLED ZÁMĚRŮ ZMĚN VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU - PROJEDNÁVÁNÍ LISTOPAD 2014 ZK-06-2014-xx, př. 1 počet stran: 5 PŘEHLED ZÁMĚRŮ ZMĚN VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU - PROJEDNÁVÁNÍ LISTOPAD 2014 Legenda: Kapacity - každý obor je zařazen do školy. Škola má stanoveno ve školském rejstříku nejvyšší

Více

PILOT S - AKTIVITA 2.1

PILOT S - AKTIVITA 2.1 PILOT S - AKTIVITA. ANALÝZA UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V REGIONU LIBERECKÉHO KRAJE I V REGIONU ČESKÁ REPUBLIKA VE VZTAHU K OBORU VÝTVARNÉ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ A DRAHÝCH KAMENŮ NA SUPŠ TURNOV Aktualizovaná

Více

Dislokace Vzdělání a řemeslo 2013

Dislokace Vzdělání a řemeslo 2013 Dislokace Vzdělání a řemeslo 2013 206 Dubský Karel Jindřichův Hradec 301 Holá Hedvika - Rožnov 506 MATHEO s.r.o. SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více

Profil společnosti. www.pilsensteel.cz

Profil společnosti. www.pilsensteel.cz Profil společnosti www.pilsensteel.cz Vážení obchodní partneři, Již od dob Emila Škody ctíme kvalitu, tradici, stabilitu, dynamiku a odpovědnost. Proto jsme dosáhli a stále dosahujeme úspěchu v celosvětovém

Více

Kola. Konstrukce kola (jen kovové části)

Kola. Konstrukce kola (jen kovové části) Kola Účel: (kolo včetně pneumatiky): Umístění: - nese hmotnost vozidla - kola jsou umístěna na koncích náprav - přenáší síly mezi vozovkou a vozidlem - doplňuje pružící systém vozidla Složení kola: kovové

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti, II. stupeň Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět Pracovní činnosti vychází z očekávaných výstupů

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

Člověk a svět práce. Člověk a svět práce. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a svět práce. Člověk a svět práce. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Člověk a svět Člověk a svět 1. 9. ročník Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata 1 hodina

Více

Název materiálu: 10. Uctění památky B. J. Horáčka - 10. výročí úmrtí v r. 2012

Název materiálu: 10. Uctění památky B. J. Horáčka - 10. výročí úmrtí v r. 2012 Podklady na zasedání ZM dne: 24. 11. 2011 Název materiálu: 10. Uctění památky B. J. Horáčka - 10. výročí úmrtí v r. 2012 Předkládá: PhDr. Maierová, Mgr. Špetlík Vypracoval: PhDr. Maierová, Mgr. Špetlík

Více

Střední průmyslová škola polytechnická COP Zlín. Materiály

Střední průmyslová škola polytechnická COP Zlín. Materiály Materiály Maturitní témata pro obor Zpracování usní, plastů a pryže, tř. 4. A, šk. rok 2012/2013 1. Vznik makromolekulárních látek 2. Vlastnosti makromolekulárních látek 3. Přísady do plastů 4. Polyolefiny

Více