JAK SE STÁT UMĚLECKÝM KOVÁŘEM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JAK SE STÁT UMĚLECKÝM KOVÁŘEM"

Transkript

1 JAK SE STÁT UMĚLECKÝM KOVÁŘEM

2 Prezentace odborných profesí a řemesel Českolipské muzeum představuje školám v rámci grantového projektu Libereckého kraje PŘÍRODOVĚDNÉ PROFESE, ODBORNÉ PROFESE A TRADIČNÍ ŘEMESLA s cílem rozšířit výuku předmětu Volba povolání pro žáky 8. až 9.tříd s možnos odborného a prak ckého seznámení se s daným oborem. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.22/ Název projektu: Prezentacce odborných profesí a řemesel Název příjemce podpory: Vlas vědné muzeum a galerie v České Lípě, přísp. organizace Název a číslo globálního grantu: CZ.1.07/ Zvyšování kvality ve vzdělávání v Libereckém kraji II Název a číslo oblas podpory: 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Schvalovatel návrhu GP: Liberecký kraj

3 UMĚLECKÝ KOVÁŘ Umělecký kovář a zámečník ručně vyrábí umělecké předměty užitkového a dekora vního charakteru z kovů při používání všech rukodělných kovářských a zámečnických technik, opravuje, obnovuje, udržuje a rekonstruuje slohové řemeslné památky z kovů a zhotovuje jejich kopie pro další používání. PODKOVÁŘ Podkovář se zabývá výrobou a připevněním podkov. KOVÁŘSTVÍ je řemeslo, zabývající se zpracováním oceli a zřídka i jiných kovů, a to zpravidla za tepla. Prak ckou činnost kovářů označujeme slovem kování, právě tak jako i některé ozdobné stavební prvky takto vyrobené.

4 Kovářství Kovářství patřilo odpradávna k nejvýznamnějším oborům lidské činnos. Schopnost zpracovávat železnou rudu patří k jednomu ze základních hledisek nahlížení na vyspělost starověkých civilizací. V dnešní době je kovářství ve vyspělých zemích okrajovým a spíše uměleckým řemeslem. Díky zániku mnoha oborů, navazuje kovářství dnešní doby ve velké míře na kovářství vesnické, kde kovář dělal veškerou práci s železem za tepla. Ceny kovářských výrobků jsou dnes velmi vysoké a díky nedostatku kovářů mají stoupající tendenci.

5 KOVÁŘ RUČNÍ Charakteris ka Kovář ruční zhotovuje kovové součás ručním kováním. Pracovní činnos Obsluha kovářských pecí a výhní. Ohřívání materiálů v kovářských pecích a výhních. Ohýbání kula n, profilových materiálů, plochých tyčí nebo výpalků. Ostření dlát, sekáčů a dalšího nářadí včetně kalení a popouštění. Rovnání materiálů, výkovků, výlisků, výpalků, výstřižků a svařenců. Seřizování, ošetřování a údržba kovářských pecí a výhní. Vedení příslušných záznamů. Výroba nářadí a nástrojů ručním kováním na kovadlině a kováním na bucharech. Výroba součás podle výkresu. Zkružování tyčí a profilových materiálů. KOVÁŘ STROJNÍ Charakteris ka Kovář strojní zhotovuje kovové součás strojním kováním. Pracovní činnos Lisování výlisků. Obsluha pecí pro teplené zpracování a kalení výkovků. Obsluha válcovaček kroužků, radiálních kovacích strojů, vodorovných kovacích strojů, kovacích válců, strojů pro příčné klínové válcování a ohýbaček různých typů. Ohřívání materiálů v kovářských pecích a výhních. Ohýbání a rovnání výkovků, výlisků a svařenců. Ohýbání kula n, profilových materiálů, plochých tyčí nebo výpalků. Okovávání trubek a vyhrdlování otvorů. Rovnání materiálů, výkovků, výlisků, výpalků, výstřižků a svařenců. Sestavení zápustky, její montáž na stroj a její seřízení. Tvarování listových per a pružin, okovávání trubek. Vedení příslušných záznamů. Výroba strojních součás, nářadí a nástrojů strojním volným kováním na bucharech a kovacích lisech podle zadaného výkresu nebo předepsaného postupu. Výroba výkovků zápustkovým kováním včetně předkování různými způsoby. Zkružování tyčí a profilových materiálů. Předpoklady pro výkon povolání KOVÁŘ Zájem o daný obor Este cké cítění Trpělivost a přesnost Zručnost Výtvarné předpoklady Pro vzdělávání v tomto oboru jsou důležité vyučovací předměty základní školy: Výtvarná výchova, Prak cké činnos, Fyzika

6 PODKOVÁŘ Podkovář musí umět a znát: - pracovat s kovem - vyrobit podkovy pro všechny typy kopyt - upravit vzhled a správný tvar podkovy - mít dostatek znalos z veterinárního lékařství, především ortopedie (použi vhodné podkovy to ž dokáže výrazně snížit namáhání šlach a kloubů, což vede ke snížení vzniku onemocnění nohou) - znát výhody i nevýhody používaných materiálů (např. sli n, hliníku, polyuretanu) Předpoklady pro výkon povolání PODKOVÁŘ Zájem o daný obor Dobrá fyzická kondice Psychická odolnost Dobrý vztah ke koním Zájem o jezdecký sport Uplatnění absolventa oboru PODKOVÁŘ Podkovář v chovech koní pro účely tažné, rehabilitační, rekreační, sportovní - jezdecké a dos hové. Úprava paznehtů hospodářských zvířat. Opravy zemědělské techniky pro pěstování rostlin a chov hospodářských zvířat. Pracoviště zabývající se renovací, případně výrobou součás a zejména tvářením kovů za tepla a tepelným zpracováním kovů. V příbuzných oborech, kde se vyskytuje strojní výroba, opravárenská a údržbářská činnost. Součás vzdělávání je: Příprava k získání řidičského oprávnění skupin T, B a C. Příprava k získání svářečských cer fikátů v rozsahu základních kurzů.

7 PŘIDRUŽENÉ KOVÁŘSKÉ PROFESE KOVOTLAČITEL Kovotlačitel ručně zhotovuje rotační tvarované předměty z kovů pro potřeby pasířů podle nových návrhů nebo historických vzorů. Pracovní činnos Dotváření chybějících součás. Konečná úprava uměleckořemeslných výrobků. Obsluha strojů při výrobě uměleckořemeslných výrobků. Oprava, obnova, údržba a rekonstrukce uměleckořemeslných výrobků. Příprava a úprava surovin a materiálů. Příprava uměleckořemeslného záměru, studium podkladů, zpracování technické dokumentace. Volba materiálu a pracovních postupů pro zhotovení uměleckořemeslného výrobku. Výroba forem pro výrobu uměleckořemeslného výrobku. Vytváření uměleckořemeslného výrobku ručně nebo s použi m nástrojů. PASÍŘ Pasířství je příbuzným oborem uměleckého kovářství. Je to řemeslo s úzkou specializací. S kovářstvím má společné kořeny v dávném zpracovávání kovů za studena a velmi blízký vztah ke zlatnictví a stříbrnictví. Pracovní činnos Pasíř zhotovuje různé, převážně ozdobné předměty kovové bižuterie. Navrhování a zhotovování nových vzorů bižuterních výrobků. Povrchové zušlechťování kovové bižuterie a sví del. Ruční zhotovování, tvarování a úprava konstrukčních dílů. Příklady výrobků - kovová sví dla, sví lny, písmena, mříže a ozdobné mřížky, nádoby, svícny, schránky, vázy, liturgické předměty. CÍNAŘ Cínař zhotovuje cínařské užitkové a dekora vní výrobky technikou odlévání do forem podle výtvarných návrhů nebo historických vzorů včetně cizelování, dokončovacích prací a oprav cínařských výrobků včetně pa nování, konzervování a zastavování oxidačních procesů. Pracovní činnos Konečná úprava uměleckořemeslných výrobků. Obsluha strojů pro výrobu uměleckořemeslných výrobků. Příprava a úprava surovin a materiálů. Příprava uměleckořemeslného záměru, studium podkladů, zpracování výtvarného návrhu a technické dokumentace. Volba materiálu a pracovních postupů pro zhotovení uměleckořemeslného výrobku. Vytváření uměleckořemeslného výrobku ručně nebo s použi m nástrojů.

8 Potřebné vzdělání Nejvhodnější přípravu pro obor UMĚLECKÝ KOVÁŘ poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru výtvarné a uměleckořemeslné práce a střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru výtvarné a uměleckořemeslné práce. Jinou alterna vu představuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru výtvarná a uměleckořemeslná tvorba, střední vzdělání s výučním listem v oboru KOVÁŘ, PODKOVÁŘ, kovářské a podkovářské práce a vyšší odborné vzdělání v oboru výtvarná a uměleckořemeslná tvorba. Povolání kováře je vykonáváno za specifických pracovních podmínek: Zátěž teplem Zátěž hlukem Celková fyzická zátěž Obory jsou vhodné i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Absolven mohou pokračovat nástavbovým studiem v oborech zemědělského zaměření (zejména na mechanizaci zemědělství) nebo orientovaných na podnikání. Vhodné školní vzdělání pro povolání KOVÁŘ RUČNÍ H/01 Kovář H/01 Podkovář a zemědělský kovář Vhodné školní vzdělání pro povolání KOVÁŘ STROJNÍ H/01 Kovář Vhodné školní vzdělání pro povolání PODKOVÁŘ H/01 Kovář H/01 Podkovář a zemědělský kovář Vhodné školní vzdělání pro povolání KOVOTLAČITEL H/01 Vhodné školní vzdělání pro povolání PASÍŘ H/01

9 MOŽNOSTI STUDIA STŘEDNÍ ŠKOLY STŘEDNÍ ŠKOLY, STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ h p://www.infoabsolvent.cz, h p://www.stredniskoly.cz Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola v Turnově, Skálova 373 Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení) - 4 letý obor Studijní zaměření plošné a plas cké ry kovů, umělecké zámečnictví a kovářství Střední škola řemeslná, Jaroměř, Studničkova 260 Škola přijímá i žáky se specifickými poruchami učení. Podkovář a zemědělský kovář Střední odborná škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Horní Heřmanice 47, Bernar ce Podkovář a zemědělský kovář Waldorfská škola Příbram - Základní škola, Gymnázium a Střední odborné učiliště Příbram, Hornická 327, Příbram II Střední škola dopravy, obchodu a služeb, nám. Klášterní 127, Moravský Krumlov Škola přijímá i žáky se specifickými poruchami učení. Podkovář a zemědělský kovář Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trhové Sviny, Školní 709 Škola přijímá i žáky se specifickými poruchami učení. Střední škola zemědělská, Olomouc, U Hradiska 4 Škola přijímá i žáky se specifickými poruchami učení.

10 MOŽNOSTI STUDIA STŘEDNÍ ŠKOLY STŘEDNÍ ŠKOLY, STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ h p://www.infoabsolvent.cz, h p://www.stredniskoly.cz Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hněvkovice 1, Hněvkovice 1, Týn nad Vltavou Škola přijímá i žáky se specifickými poruchami učení. Střední odborná škola uměleckořemeslná s.r.o., Podkovářská 4, Praha 9 Umělecký pasíř Střední odborné učiliště, Hluboš 178 Škola přijímá i žáky se specifickými poruchami učení. Podkovář a zemědělský kovář Střední škola technická a zemědělská Mohelnice, 1. máje 2, Mohelnice Škola přijímá i žáky se specifickými poruchami učení. Podkovář a zemědělský kovář Střední škola, Oselce 1, Oselce 1, Nepomuk Podkovář a zemědělský kovář Uměleckořemeslné zpracování kovů Úplné střední odborné vzdělávání s maturitou 4 letý obor Střední odborné učiliště tradičních řemesel a Vyšší odborná škola, spol. s r.o., Střední 59, Brno Střední průmyslová škola stavební Pardubice, Sokolovská 148, Rybitví Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň, Klatovská 109 Kovář - strojní kovář Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Wilsonova 405 Škola přijímá i žáky se specifickými poruchami učení.

11 MOŽNOSTI STUDIA STŘEDNÍ ŠKOLY STŘEDNÍ ŠKOLY, STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ h p://www.infoabsolvent.cz, h p://www.stredniskoly.cz Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, Uherské Hradiště Škola přijímá i žáky se specifickými poruchami učení. Střední škola umělecká a řemeslná, Nový Zlíchov 1, Praha 5 Škola přijímá i žáky se specifickými poruchami učení. Uměleckořemeslné zpracování kovů Úplné střední odborné vzdělávání s odborným výcvikem a maturitou 4 letý obor Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Hradební 1029, Hradec Králové Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou, Sázavská 547 Výtvarné zpracování kovů umělecké kovářství a zámečnictví Úplné střední odborné vzdělávání s maturitou 4 letý obor Uměleckořemeslné zpracování kovů zaměření práce kovářské a zámečnické Úplné střední odborné vzdělávání s odborným výcvikem a maturitou 4 letý obor Uměleckořemeslné zpracování kovů zaměření práce kovářské a zlatnické Úplné střední odborné vzdělávání s odborným výcvikem a maturitou 4 letý obor AVE ART Ostrava, soukromá Střední umělecká škola a Základní umělecká škola, s.r.o., Hasičská 550/50, Ostrava - Hrabůvka Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů Umělecké kovářství Úplné střední odborné vzdělávání s maturitou 4 letý obor MOŽNOSTI STUDIA VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY h p://www.infoabsolvent.cz, h p://www.stredniskoly.cz Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola v Turnově, Skálova 373 Restaurování kovů, minerálů a organolitů Vyšší odborné vzdělání - 3 letý obor Výstupní cer fikát: absolutorium

12 Získané vědomos a dovednos žáků po ukončení středoškolského studia Znalost práce s normami, s technickou a technologickou dokumentací, a to jak v lis nné, tak i v elektronické podobě. Organizace pracoviště. Příprava potřebných pracovních pomůcek, nářadí a nástrojů. Seřizování a obsluha strojních zařízení podle charakteru prováděných činnos. Opravy a údržba kovářského nářadí a pomůcek. Zhotovování výkovků a výlisků menší technologické složitos a hmotnos podle technické dokumentace ručním či strojním kováním a lisováním podle daných nebo samostatně zvolených postupů. Příprava polotovarů před jejich ohřevem. Ohřívání polotovarů na tvářecí teplotu. Tepelné zpracování nenáročných výkovků a jednoduchých nástrojů. Odhad a měření teploty pecních prostor a ohřátých polotovarů nebo výkovků. Kontrolování rozměrů, tvaru, polohy a jakos povrchu výkovků. Ruční a strojní rovnání a ohýbání tlustých plechů, tyčí, profilů, výkovků, výlisků a svařenců za tepla.

13 STUDIUM OBORU KOVÁŘ - ZÁKLADY STROJÍRENSTVÍ Obsahová náplň studia: Význam, charakteris ka a funkce základních strojních součás. Možnos použi šroubů, ložisek, hřídelů, ozubených kol apod. Osvojení si dovednos práce s technickou dokumentací. Čtení technických výkresů a schémat. Čtení technologické dokumentace a technických norem. Znalost technického kreslení a zobrazování. Programy pro podporu kreslení. Vlastnos strojírenských materiálů a polotovarů (tvrdost, pevnost, obrobitelnost apod.). Stroje a jejich mechanizmy. Prvky a systémy automa ckého řízení. STUDIUM OBORU KOVÁŘ - VÝROBA VÝKOVKŮ Obsahová náplň studia: Výroba polotovarů strojních součás ručním a strojním kováním. Teore cká příprava. Nácvik manuálních dovednos. Příprava ručních nástrojů a nářadí. Používání kovářských nástrojů, nářadí a pomůcek. Základní kovářské úkony (sekání, prodlužování, ohýbání, děrování aj.). Volné strojní kování (kování do šířky, tvarové kování aj.). Zápustkové kování. Měření rozměrů výkovků (tak se nazývá výrobek vyroben kováním). Tepelné zpracování výkovků. Používání prostředků určených k ochraně povrchů výkovků pro škodlivým vlivům prostředí. Ošetřování nástrojů, nářadí a měřidel. Ruční ostření jednoduchých nástrojů a nářadí. Obsluha zařízení pro ohřev. Ohřívání polotovary v zařízeních pro ohřev. Tepelné zpracovávání výkovků apod. Dodržování zásad bezpečné práce. Prevence před úrazy. Hašení požáru vhodnými hasebními prostředky. Ekologické chování.

14 Možnos uplatnění absolventů oboru umělecký kovář Vytváření uměleckořemeslného výrobku ručně nebo s použi m strojů. Oprava, obnova, údržba a rekonstrukce slohových řemeslných památek. Povrchová úprava a instalace uměleckořemeslného výrobku. Obsluha strojů používaných při uměleckořemeslné výrobě. Příprava uměleckořemeslného záměru, studium podkladů, zpracování výtvarného návrhu a technické dokumentace. Příprava surovin a materiálů pro uměleckořemeslnou tvorbu nebo pro opravu, obnovu, údržbu a rekonstrukci slohových řemeslných památek. Pracovní činnos kováře V uměleckém kovářství a zámečnictví se největší část práce provádí ručním kováním. Podle způsobu práce je kování ruční nebo strojní. Drobné výrobky zpracovává kovář sám na kovadlině, na materiál větších rozměrů používá buchar. Výroba strojních součás, nářadí a nástrojů ručním kováním na kovadlině. Výroba na bucharech nebo v kovacích lisech. Ohřev materiálů v kovářských pecích a výhních. Ohýbání kula n, profilových materiálů, tyčí nebo výpalků. Zkružování tyčí. Tvarování lisovaných per a pružin. Okovávání trubek. Konečná povrchová úprava uměleckořemeslných výrobků. Obsluha strojů při výrobě uměleckořemeslných výrobků. Opravy, obnova, údržba a rekonstrukce uměleckořemeslných výrobků z kovu. Příprava a úprava surovin a materiálů. Příprava a zpracování uměleckořemeslného záměru, studium podkladů, zpracování výtvarného návrhu a technické dokumentace. Volba materiálu, technologických a pracovních postupů pro zhotovení uměleckořemeslného výrobku. Vytváření uměleckořemeslného výrobku ručně nebo s použi m nástrojů a strojů.

15 Techniky kovářské práce - tvarování železa KOVÁNÍ Údery kladiva nebo bucharu dostává materiál potřebný tvar a kovat lze jen tvárné kovy a sli ny zpravidla jen za tepla. Ohřívání Kovářský materiál se ohřívá ve výhni. Nejvýhodnější teplota pro kování je C. Pevnost oceli při této teplotě klesá až dvacetkrát a ocel je velmi tvárná. Kovat při menších teplotách není výhodné. Prodlužování Jestliže kovář pracuje sám, prodlužuje materiál většinou na hraně kovadliny. Má-li pomocníka, přidržuje materiál na dráze kovadliny a druhou rukou nasazuje prodlužovací kladivo. Ohýbání Ostré ohýbání - na ostré hraně kovadliny postupným přitloukáním kladiva z boku a shora, až dostaneme potřebný ohyb. Ohyby do kulata - na kulatém rohu kovadliny. Velikost ohybu je určena vzdálenos materiálu od špice kovadliny. Zakulacování Čtyřhranný nebo i plochý materiál je třeba na jednom konci zakula t. Čtyřhranný materiál se položí hranou na dráhu kovadliny a údery kladiva se čtyřhran přetváří na osmihran. Údery musí být stejnoměrné, aby se materiál nedeformoval. Teprve až se vykove téměř pravidelný osmihran, můžeme rychlejším pootáčením dotvářet kula nu. Pro konečný tvar použijeme zápustkovou babku zápustkové kladivo. Přesekávání V kovářství se materiál většinou neřeže, ale usekává. Tento způsob je jednoduchý a řídí se tloušťkou materiálu. Tenký materiál usekneme přímo na u nce, kterou vložíme do otvoru kovadliny. Jde-li o materiál tlustý (asi od 10 mm), použijeme k tomuto účelu ještě sekáč. Materiál položíme na u nku, z druhé strany nasadíme sekáč a pomocník mocnými údery přitloukacího kladiva usekne potřebnou část. Probíjení Pro nýtování, provlékání apod., musí být ve zpracovaném materiálu předem provedeny různé otvory. Materiál nasadíme v potřebném místě na průbojníkovou babku v místě, kde má být díra, zasadíme probíjecí kladivo a pomocník přitloukacím kladivem poráží otvor. Je-li materiál z poloviny probit, vyjmeme probíjecí kladivo, materiál otočíme, díru vyrovnáme a dokončíme prorážení. Potřebný tvar díry dokončíme pro tuto práci vyrobeným trnem.

16 Techniky kovářské práce - tvarování železa - KOVÁNÍ Pěchování V některých případech se kove z tenčího materiálu výrobek, který má být na konci nebo v jiném místě tlustší nebo má mít na konci kouli apod. Zde je nutné tzv. pěchování. Je-li materiál kratší, nahřeje se část potřebná k pěchování a materiál se pěchuje mocnými údery kladiva. Má-li být pěchovaná část širší, ale délka pěchované čás kratší, postaví se materiál studeným koncem na kovadlinu a kladivem se tluče přímo na žhavý materiál. Má-li však být délka pěchování delší, postaví se opačně a tluče se na studený konec. Štěpení Byla a je jedna z nejpoužívanějších technik v uměleckém kovářství. Podle potřeby zvolíme tloušťku materiálu a předem si určíme tvar a délku štěpení. Potom materiál ohřejeme a začneme vyznačené místo sekáčem odsekávat z jedné strany. Rozštěpený materiál se odehne od sebe tak, aby se mohla každá část kovat samostatně. Vytvarujeme podle návrhu potřebné tvary. U čtyřhranných materiálů materiál jakoby ukrajujeme. Provlékání U mříží a bran je známkou dobré konstrukce vzájemné provlékání tyčí. Tyč se musí v místě, kde má být průvlek, nejprve trochu napěchovat a poté z obou stran proseknout. Prosekává se vždy jen za tepla. Tímto proseknu m vznikne dlouhý úzký řez, který se pak protáhne trnem potřebného rozměru. Prosekávají se materiály jak kulatého průřezu (renesance), tak i čtvercového. Tepání Tepání je v podstatě jiný způsob zpracování kovů než kování. Tepáním se tvaruji rovné předměty, zpravidla plech, do nejrůznějších tvarů (figury, emblémy, rostlinné mo vy ). U jednoduchých tvarů se tepe přímo a tvaruje se podle oka. U složitých emblémů a figur je třeba plas ckého modelu, podle něhož se neustále kontroluje vytepaný tvar. Vlastní tepání se dělá buď za tepla nebo za studena (do 2 mm).

17 Techniky kovářské práce SPOJOVÁNÍ kovářského materiálu Nýtování V uměleckém kovářství se materiál nejčastěji spojuje nýtováním. Kovář si nýty zhotovuje sám podle potřeby. Zpravidla se používají čtyřhranné nýty osazené na jednom konci. Otvory pro nýty se nevrtají, ale za tepla probíjejí. Při nýtování se nýt prostrčí oběma otvory spojovaného materiálu a za tepla se nýt roztluče na neosazeném konci do potřebné podoby. Objímky a spony Spony navlékáme za tepla, aby sevření bylo co nejpevnější. Při chladnu se přirozeným stahování spony ještě více sevřou. Sváření v ohni Tento způsob spojování se dnes téměř nepoužívá. Používá se při některých restaurátorských pracích. Při sváření se materiál připraví podle plánu, poté se ve výhni nahřeje na vysokou teplotu při niž začne kov tzv. téct. Rychle se vyjme z výhně a mocnými údery kladiva se provede vlastní spojení. Zkrucování - torzírování Je stáčení čtyřhranných tyčí do spirály. Zkrucování čtyřhranných tyčí probíhá zpravidla za studena do tloušťky asi 20 mm. Větší rozměry se musí stejnoměrně nahřívat. Kovář si vyznačí místo, kde má být tyč zkroucena a spodní rysku upevní do svěráku. Potom vezme vra dlo a upevní ho v místě druhé rysky. Vra dlem se točí tak dlouho, až se vytvoří potřebný závit. Voluty a spirály Voluta je nejpoužívanější ozdobný prvek v uměleckém kovářství. Mají svůj základ v iónském slohu. Kovář voluty přímo kove a záleží na jeho zručnos, aby dal volutě správný spirálovitý tvar. Voluty se dělají podle návrhu jednostranné, dvoustranné, pro sobě stočené i z jednoho prutu se rozvíjející. Šišky Dělají se buď spirálovitě stočené z jednoho drátu, nebo vícestranné, složené ze tří až šes drátů. První druh se používá jako ukončující prvek různých výběžků u mříží, kdežto druhý jako ozdoba uvnitř mřížových tyčí nebo jako držadla. U šišek z čtyřhranných materiálů se materiál podélně rozsekne dle potřeby ze čtyř nebo dvou stran.

18 Kovářské nástroje Nejdůležitějším nástrojem kováře je KOVADLINA. Váha a rozměry jsou různé, mívá přes 200 kg a její délka se blíží k jednomu metru. Kovadlina se připevňuje na špalek, a to podle výšky kováře (cca cm od země). Kontrolu kovadliny provádí kovář lehkým poklepem kladivem na kovadlinu, správně osazená kovadlina bez vnitřních trhlin vydává jasný zvuk. K udržování ohně kovář používá MĚCHY, které byly poháněny ručně nebo šlapáním, nyní existují i elektrické měchy. Kovářské nářadí Základním nástrojem je KLADIVO, respek ve kladiva. Jednoruční kladivo - váha bývá mezi 1-2 kg s násadou mezi 30 a 40 cm. Dvouruční kladivo - váha se pohybuje od 4 do 10 kilogramů s násadou dlouhou až 90 cm. Jednoručním kladivem se dělají drobné práce. Pomocí tohoto kladiva kovář řídí práci pomocníka (tzv. přitloukače), který pracuje s dvouručním kladivem. Na specializované práce se používají různé druhy kladiv, jako jsou sekáče, které se dělí podle určení na sekáče určené k sekání za tepla a za studena. KLEŠTĚ - devět hlavních typů + velký počet doplňkových kleš Pilníky Průbojníky - prorážení děr Hřebenovky - ocelové desky s otvory, kterými se pěchují hlavy hřebíků Hlavičkář - pěchování hlav nýtů U nky, zápustky, zápustkové a rovnací desky atp. V moderních kovárnách bývají využívány stroje, především frézy a nýtovačky.

19 Kontakty na odborné lektory a pracovníky muzea, na které je možné se obracet se svými dotazy a konzultacemi i po ukončení projektu: Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola Turnov, Skálova 373, příspěvková organizace zřizovatel: Liberecký kraj Jan Mastník, Jaroslav Válek h p://www.sups.info/ Více informací najdete na: Ing. Tereza Kaiserová Koordinátorka Ekoporadny ORSEJ Mobil:

20 Dílčí informace a podklady pro tento vzdělávací materiál byly použity z internetového zdroje Wikipedie, otevřená encyklopedie, z encyklopedie profesí z archivu GP Profese a řemesla, z osobních archivů lektorů a archivu VMG v České Lípě.

ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA. Označení STT Mel. 1. 20. Zpracování kovů tvářením za tepla a za studena. Interaktivní program na výměnném disku

ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA. Označení STT Mel. 1. 20. Zpracování kovů tvářením za tepla a za studena. Interaktivní program na výměnném disku ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA Číslo a název projektu CZ.1.07/1.5.00/34. 0185 Moderní škola 21. století Číslo a název šablony III/2 klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název vzdělávací

Více

JAK SE STÁT ŘEZBÁŘEM

JAK SE STÁT ŘEZBÁŘEM JAK SE STÁT ŘEZBÁŘEM Prezentace odborných profesí a řemesel Českolipské muzeum představuje školám v rámci grantového projektu Libereckého kraje PŘÍRODOVĚDNÉ PROFESE, ODBORNÉ PROFESE A TRADIČNÍ ŘEMESLA

Více

82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské

82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské 82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské Délka studia: Čtyři roky.: Splněná povinná školní docházka, zdravotní způsobilost uchazeče doložená lékařem a úspěšně složené talentové zkoušky.

Více

JAK SE STÁT ARCHEOLOGEM

JAK SE STÁT ARCHEOLOGEM JAK SE STÁT ARCHEOLOGEM Prezentace odborných profesí a řemesel Českolipské muzeum představuje školám v rámci grantového projektu Libereckého kraje PŘÍRODOVĚDNÉ PROFESE, ODBORNÉ PROFESE A TRADIČNÍ ŘEMESLA

Více

RUČNÍ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ I UOV Petr Svoboda

RUČNÍ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ I UOV Petr Svoboda RUČNÍ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ I UOV Petr Svoboda OHÝBÁNÍ VY_32_INOVACE_OVS_3_17 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět Tematický

Více

SEZNAM TÉMAT K ÚSTNÍ PROFILOVÉ ZKOUŠCE Z TECHNOLOGIE

SEZNAM TÉMAT K ÚSTNÍ PROFILOVÉ ZKOUŠCE Z TECHNOLOGIE SEZNAM TÉMAT K ÚSTNÍ PROFILOVÉ ZKOUŠCE Z TECHNOLOGIE Školní rok: 2012/2013 Obor: 23-44-L/001 Mechanik strojů a zařízení 1. Základní vlastnosti materiálů fyzikální vlastnosti chemické vlastnosti mechanické

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: 2. ZÁKLADY RUČNÍHO ZPRACOVÁNÍ KOVŮ 2.5 ROVNÁNÍ A OHÝBÁNÍ Obor: Mechanik seřizovač Ročník: I. Zpracoval(a): Miroslav Zajíček Střední odborná škola Josefa

Více

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Název ŠVP: 23 41 M/01 Strojírenství Zaměření: Počítačová grafika a CNC technika Základní údaje Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia:

Více

Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Název projektu Zlepšení podmínek ke vzdělání VY_52_INOVACE_06.32 Jméno autora Václav Tichota, Bc.

Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Název projektu Zlepšení podmínek ke vzdělání VY_52_INOVACE_06.32 Jméno autora Václav Tichota, Bc. Nýtování Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Název projektu Zlepšení podmínek ke vzdělání Číslo VY_52_INOVACE_06.32 Jméno autora Václav Tichota, Bc.Lukáš Wacker Název školy Střední odborné učiliště,

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Tváření. Název: Tváření za tepla, volné kování. Téma: Ing. Kubíček Miroslav.

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Tváření. Název: Tváření za tepla, volné kování. Téma: Ing. Kubíček Miroslav. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tváření Tváření za tepla, volné kování Ing. Kubíček

Více

Definice : polotovar je nehotový výrobek určený k dalšímu zpracování. Podle nových předpisů se nazývá předvýrobek.

Definice : polotovar je nehotový výrobek určený k dalšímu zpracování. Podle nových předpisů se nazývá předvýrobek. Polotovary Definice : polotovar je nehotový výrobek určený k dalšímu zpracování. Podle nových předpisů se nazývá předvýrobek. Výroba : výchozí materiál ( dodávaný ve formě housek, ingotů, prášků ) se zpracovává

Více

Záznam o průběhu zkoušky

Záznam o průběhu zkoušky Montér ocelových konstrukcí (kód: 23-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Strojní zámečník; Provozní zámečník a montér;

Více

Martin Škoula TECHNICKÁ DOKUMENTACE

Martin Škoula TECHNICKÁ DOKUMENTACE STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109 Martin Škoula TECHNICKÁ DOKUMENTACE SOUBOR PŘÍPRAV PRO 2. R. OBORU 23-56-H/01OBRÁBĚČ KOVŮ Vytvořeno

Více

Lisovací nástroje. Stříhání

Lisovací nástroje. Stříhání Lisovací nástroje Podle počtu pracovních úkonů při jednom zdvihu jsou lisovací nástroje: - Jednoduché při každém zdvihu beranu lisu je zhotoven výrobek. Např. k vystřižení jednoduchého tvaru na jeden krok.

Více

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Název ŠVP: 23 41 M/01 Strojírenství Zaměření: Řízení kvality Základní údaje Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka

Více

1 TVÁŘENÍ. Tváření se provádí : klidným působením sil (válcováním, lisováním), rázem (kování za studena a za tepla).

1 TVÁŘENÍ. Tváření se provádí : klidným působením sil (válcováním, lisováním), rázem (kování za studena a za tepla). 1 TVÁŘENÍ Mechanické zpracování kovů, při kterém se působením vnějších sil mění tvar předmětů, aniž se poruší materiál dochází k tvalému přemisťování částic hmoty. Tváření se provádí : klidným působením

Více

Hodnoticí standard. Klempíř strojní (kód: 23-051-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Klempíř strojní (kód: 23-051-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Klempíř strojní (kód: 23-051-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Klempíř strojní Kvalifikační úroveň NSK

Více

TVÁŘENÍ KOVŮ Cíl tváření: dát polotovaru požadovaný tvar a rozměry

TVÁŘENÍ KOVŮ Cíl tváření: dát polotovaru požadovaný tvar a rozměry TVÁŘENÍ KOVŮ Cíl tváření: dát polotovaru požadovaný tvar a rozměry získat výhodné mechanické vlastnosti ve vztahu k funkčnímu uplatnění tvářence Výhody tváření : vysoká produktivita práce automatizace

Více

Ocel je slitina Fe + C + doprovodných prvků (Si, Mn, S, P) + legujících prvků (Ni, Cr, Mo, W, Zi ), kde % obsah uhlíku ve slitině je max. 2.14 %.

Ocel je slitina Fe + C + doprovodných prvků (Si, Mn, S, P) + legujících prvků (Ni, Cr, Mo, W, Zi ), kde % obsah uhlíku ve slitině je max. 2.14 %. OCEL Ocel je slitina Fe + C + doprovodných prvků (Si, Mn, S, P) + legujících prvků (Ni, Cr, Mo, W, Zi ), kde % obsah uhlíku ve slitině je max. 2.14 %. VÝROBA OCELI Ocel se vyrábí zkujňováním bílého surového

Více

Prezentace odborných profesí a řemesel Českolipské muzeum představuje školám v rámci grantového projektu Libereckého kraje PŘÍRODOVĚDNÉ PROFESE,

Prezentace odborných profesí a řemesel Českolipské muzeum představuje školám v rámci grantového projektu Libereckého kraje PŘÍRODOVĚDNÉ PROFESE, JAK SE STÁT SKLÁŘEM Sklářství je řemeslo a průmyslové odvětví zabývající se výrobou a zpracováním skla. Patří k nejstarším řemeslům. K objevu skla došlo již kolem roku 3000 př. n. l. Historie oboru sklář

Více

Záznam o průběhu zkoušky

Záznam o průběhu zkoušky Zámečník (kód: 23-003-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Strojní zámečník; Provozní zámečník a montér; Důlní zámečník; Mechanik

Více

MATURITNÍ TÉMATA (OKRUHY) STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE. TECHNICKÝ SOFTWARE (Strojírenství)

MATURITNÍ TÉMATA (OKRUHY) STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE. TECHNICKÝ SOFTWARE (Strojírenství) MATURITNÍ TÉMATA (OKRUHY) STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ ROK: 2015-16 a dále SPECIALIZACE: TECHNICKÝ SOFTWARE (Strojírenství) 1.A. ROVNOVÁŽNÝ DIAGRAM Fe Fe3C a) význam rovnovážných diagramů b) nakreslete

Více

1.1 Obsluha manipulačních vozíků (VZV) 60 ZŠ. Předpokládaná cena plnění této části veřejné zakázky do výše 5 000 000 Kč bez DPH.

1.1 Obsluha manipulačních vozíků (VZV) 60 ZŠ. Předpokládaná cena plnění této části veřejné zakázky do výše 5 000 000 Kč bez DPH. Příloha č. 10 Část 1: Rekvalifikační kurzy v oblasti manipulačních vozíků rozsah bez zkoušek 1.1 Obsluha manipulačních vozíků (VZV) 60 ZŠ Předpokládaná cena plnění této části veřejné zakázky do výše 5

Více

1-beran 2-stůl 3-stojan (rám) 4-klika 5-ojnice 6-setrvačník 7-tvářené těleso 1,4,5-klikový mechanismus

1-beran 2-stůl 3-stojan (rám) 4-klika 5-ojnice 6-setrvačník 7-tvářené těleso 1,4,5-klikový mechanismus MECHANICKÉ LISY Mechanické lisy patří mezi nejvíce používané tvářecí stroje. Jejich nevýhodou je největší tvářecí síla, které dosáhnou až těsně u dolní úvrati (DÚ). Lis může být zatížen pouze tak velkou

Více

JAK SE STÁT ETNOGRAFEM

JAK SE STÁT ETNOGRAFEM JAK SE STÁT ETNOGRAFEM Prezentace odborných profesí a řemesel Českolipské muzeum představuje školám v rámci grantového projektu Libereckého kraje PŘÍRODOVĚDNÉ PROFESE, ODBORNÉ PROFESE A TRADIČNÍ ŘEMESLA

Více

Grantový projekt OP VK: TECHNIKA JE ZÁBAVA Registrační číslo: CZ.1.07 / 1.1.18 / 02.0035. Strojař

Grantový projekt OP VK: TECHNIKA JE ZÁBAVA Registrační číslo: CZ.1.07 / 1.1.18 / 02.0035. Strojař Grantový projekt OP VK: TECHNIKA JE ZÁBAVA Registrační číslo: CZ.1.07 / 1.1.18 / 02.0035 Strojař Materiál vznikl ve spolupráci SPŠ OSTROV a ZŠ Použité fotografie jsou vytvořeny pracovníky SPŠ Ostrov za

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.5 Karosářské Know how (Vědět jak) Kapitola

Více

JAK SE STÁT HISTORIKEM

JAK SE STÁT HISTORIKEM JAK SE STÁT HISTORIKEM Prezentace odborných profesí a řemesel Českolipské muzeum představuje školám v rámci grantového projektu Libereckého kraje PŘÍRODOVĚDNÉ PROFESE, ODBORNÉ PROFESE A TRADIČNÍ ŘEMESLA

Více

Rovnání a ohýbání tažnost houževnatost. Pochod rovnání strojní ruční. Zámečnické kladivo Dřevěné palice Rovnací desky Úder kladivem:

Rovnání a ohýbání tažnost houževnatost. Pochod rovnání strojní ruční. Zámečnické kladivo Dřevěné palice Rovnací desky Úder kladivem: Rovnání a ohýbání Rovnáním a ohýbáním lze měnit tvar polotovaru působením vnějších sil bez vzniku třísek. Konají se jak za studena, tak i za tepla. Lze rovnat a ohýbat materiály, které mají dostatečnou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍHO STUPNĚ WALDORFSKÉ ŠKOLY PŘÍBRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍHO STUPNĚ WALDORFSKÉ ŠKOLY PŘÍBRAM WALDORFSKÁ ŠKOLA PŘÍBRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA, GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ Hornická 327, Příbram II, PSČ 261 01 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍHO STUPNĚ WALDORFSKÉ ŠKOLY PŘÍBRAM ŠVP Gymnázium esteticko-výchovné

Více

PRAKTICKÉ POSTUPY OBNOVY A KONZERVACE STAVEBNÍHO DÍLA MINULOSTI

PRAKTICKÉ POSTUPY OBNOVY A KONZERVACE STAVEBNÍHO DÍLA MINULOSTI PRAKTICKÉ POSTUPY OBNOVY A KONZERVACE STAVEBNÍHO DÍLA MINULOSTI D) VÝBAVA STAVBY D1 PODLAHY D2 OKNA D3 DVEŘE D4 KOVOVÉ PRVKY Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler, 2011 Materiál:

Více

Hodnoticí standard. Montér ocelových konstrukcí (kód: 23-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Montér ocelových konstrukcí (kód: 23-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Montér ocelových (kód: 23-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Provozní zámečník a montér; Strojní zámečník;

Více

dílenský řád, HBP úvod do technického zobrazení

dílenský řád, HBP úvod do technického zobrazení Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti - chlapci Ročník: 6. dodržuje zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygienická pravidla a předpisy dodržuje technologickou

Více

KOLÍKOVÉ, NÝTOVÉ A ČEPOVÉ SPOJE

KOLÍKOVÉ, NÝTOVÉ A ČEPOVÉ SPOJE KOLÍKOVÉ, NÝTOVÉ A ČEPOVÉ SPOJE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Strojař. Grantový projekt OP VK: TECHNIKA JE ZÁBAVA Registrační číslo: Z.1.07 / 1.1.18 / 02.0035

Strojař. Grantový projekt OP VK: TECHNIKA JE ZÁBAVA Registrační číslo: Z.1.07 / 1.1.18 / 02.0035 Grantový projekt OP VK: TECHNIKA JE ZÁBAVA Registrační číslo: Z.1.07 / 1.1.18 / 02.0035 Materiál vznikl ve spolupráci SPŠ OSTROV a ZŠ Ostrov, Májová 997. Použité fotografie jsou vytvořeny pracovníky SPŠ

Více

5. Kolíkové spoje. 5.1. Druhy kolíků. 5.2. Použití. spoje s tvarovým stykem Přenáší zatížení přes tělo kolíku - přes jeho #2

5. Kolíkové spoje. 5.1. Druhy kolíků. 5.2. Použití. spoje s tvarovým stykem Přenáší zatížení přes tělo kolíku - přes jeho #2 zapis_spoje_koliky,cepy,nyty 08/01 STR Ad 1 z 5 5. Kolíkové spoje #1 spoje s tvarovým stykem Přenáší zatížení přes tělo kolíku - přes jeho # Druhy kolíků Příklady použití kolíků 5.1. Druhy kolíků a) #

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2. 10 Základní části strojů Kapitola 22

Více

JAK SE STÁT VČELAŘEM

JAK SE STÁT VČELAŘEM JAK SE STÁT VČELAŘEM Prezentace odborných profesí a řemesel Českolipské muzeum představuje školám v rámci grantového projektu Libereckého kraje PŘÍRODOVĚDNÉ PROFESE, ODBORNÉ PROFESE A TRADIČNÍ ŘEMESLA

Více

Hodnoticí standard. Zámečník (kód: 23-003-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Zámečník (kód: 23-003-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Zámečník (kód: 23-003-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Provozní zámečník a montér; Strojní zámečník;

Více

OSNOVA. kdo to je a co dělá. nástroje, které používá. prostředí, v němž pracuje. vzdělání, které musí mít. firmy, v nichž se uplatní v regionu

OSNOVA. kdo to je a co dělá. nástroje, které používá. prostředí, v němž pracuje. vzdělání, které musí mít. firmy, v nichž se uplatní v regionu STROJAŘ Materiál vznikl ve spolupráci SPŠ OSTROV a ZŠ Poštovní. Použité fotografie jsou vytvořeny pracovníky SPŠ Ostrov za účelem prezentace oboru, autoři souhlasí s jejich použitím pro uvedené účely.

Více

Maturitní témata ze stavby a provozu strojů školní rok 2015/2016 obor 23-41-M/01 Strojírenství

Maturitní témata ze stavby a provozu strojů školní rok 2015/2016 obor 23-41-M/01 Strojírenství Maturitní témata ze stavby a provozu strojů Spoje se silovým stykem - šroubové spoje Spoje se silovým stykem - svěrné, tlakové, klínové, pružné spoje Spoje s tvarovým stykem Spoje s materiálovým stykem

Více

TVÁŘENÍ ZA STUDENA LISOVÁNÍ

TVÁŘENÍ ZA STUDENA LISOVÁNÍ TVÁŘENÍ ZA STUDENA LISOVÁNÍ je takové při kterém se nepřesáhne teplota Tváření plošné při kterém výlisek nemění svoji tloušťku Tváření objemové při kterém objem ( jaký tam vložíme ) polotovaru zůstane

Více

Úvod 7 1. Než začneme 9. 2. Technická normalizace 19. 3. Technické zobrazování 35. 4. Kótování 73

Úvod 7 1. Než začneme 9. 2. Technická normalizace 19. 3. Technické zobrazování 35. 4. Kótování 73 Obsah učebnice Úvod 7 1. Než začneme 9 Průběh a návaznosti studia.........................................................9 Kopírování výkresové dokumentace..................................................14

Více

Obory Vzdělání a řemeslo 2014

Obory Vzdělání a řemeslo 2014 Obory Vzdělání a řemeslo 2014 Vzdělání a řemeslo 2014 01.01 Základní školy Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Wilsonova 405 Soběslav TOWNSHEND International School, o.p.s. 01.02 Odborná

Více

Podpora digitalizace a využití ICT na SPŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0632 1

Podpora digitalizace a využití ICT na SPŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0632 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: MS Word Téma: Písemné práce souhrnné opakování. Autor: Ing. Silvana

Více

- řád školní dílny - zásady první pomoci při úrazech. technický výkres - náčrt, výkres, druhy čar, kótování, měřítko

- řád školní dílny - zásady první pomoci při úrazech. technický výkres - náčrt, výkres, druhy čar, kótování, měřítko Ročník: 6. Práce s technickými materiály : - dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci i zásady bezpečnosti při práci s nástroji a nářadím, poskytne l.pomoc při úrazu - čte technický výkres

Více

3. Způsoby výroby normalizovaných polotovarů

3. Způsoby výroby normalizovaných polotovarů 3. Způsoby výroby normalizovaných polotovarů Polotovary vyráběné tvářením Tvářením vyrábíme hutní polotovary. Hutní polotovary se vyrábí různých průřezů a v různé rozměrové a geometrické přesnosti. Vyrábí

Více

PULICKÁ 695, DOBRUŠKA

PULICKÁ 695, DOBRUŠKA PULICKÁ 695, DOBRUŠKA Učební obor 23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK se zaměřením na zámečníka Absolvent učebního oboru zámečník se uplatní především jako seřizovač, opravář a údržbář strojů a výrobních linek

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/5 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Strojnictví Studijní obor: 23-44-L/001 Mechanik strojů a zařízení Školní rok: 2012 2013 Témata: 1. Výroba

Více

ROJIRENSKA. echnologie. POLOTOVARY A JEJICH TECHNOLOGIČNOST 1. díl -- -- : M. HLUCHÝ, J. KOLOUCH, R. PAŇÁK. 2., upravené vydání

ROJIRENSKA. echnologie. POLOTOVARY A JEJICH TECHNOLOGIČNOST 1. díl -- -- : M. HLUCHÝ, J. KOLOUCH, R. PAŇÁK. 2., upravené vydání r : M HLUCHÝ, J KOLOUCH, R PAŇÁK I I, S ROJIRENSKA echnologie POLOTOVARY A JEJICH TECHNOLOGIČNOST 1 díl 2, upravené vydání / /,\\1// -- -- SCientia, spol s ro, pedagogické nakladatelství Praha 2001 \ OBSAH

Více

VY_52_INOVACE_H 02 28

VY_52_INOVACE_H 02 28 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2. 10 Základní části strojů Kapitola 11

Více

Novinky v nýtování, nýtovací kleště a nové druhy nýtů

Novinky v nýtování, nýtovací kleště a nové druhy nýtů Projekt: Téma: Novinky v nýtování, nýtovací kleště a nové druhy nýtů Obor: Zámečník Ročník: 2. Zpracoval(a): Pavel Urbánek Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010 1 Obsah Obsah... 2 1. Nýtování...

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318 Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318 Obor: 41-45 - L/51 Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství Třída: MZ2A Období: jaro 2014 Profilová část maturitní zkoušky

Více

V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M D Ě L N Í K V E S T R O J Í R E N S K É V Ý R O B Ě 2 3-007 - E

V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M D Ě L N Í K V E S T R O J Í R E N S K É V Ý R O B Ě 2 3-007 - E V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M D Ě L N Í K V E S T R O J Í R E N S K É V Ý R O B Ě 2 3-007 - E Obsah OBSAH... 2 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL ABSOLVENTA... 4 VÝSLEDKY

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: BOHUSLAV VINTER Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: BOHUSLAV VINTER Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: BOHUSLAV VINTER Název materiálu: VY_32_INOVACE_06_KONSTRUKČNÍ SPOJOVÁNÍ DÍLCŮ A SOUČÁSTÍ_T1 Číslo

Více

Témata k závěrečným učňovským zkouškám pro školní rok 2012 2013 Opravář zemědělských strojů

Témata k závěrečným učňovským zkouškám pro školní rok 2012 2013 Opravář zemědělských strojů Střední odborné učiliště opravárenské Králíky Předměstí 427 K R Á L Í K Y Témata k závěrečným učňovským zkouškám pro školní rok 2012 2013 Opravář zemědělských strojů Jen pro vnitřní potřebu školy ing.

Více

POLOTOVARY VYRÁBĚNÉ TVÁŘENÍM ZA TEPLA

POLOTOVARY VYRÁBĚNÉ TVÁŘENÍM ZA TEPLA POLOTOVARY VYRÁBĚNÉ TVÁŘENÍM ZA TEPLA Obsah: 1) Teorie tváření 2) Druhy mřížek 3) Vady mřížek 4) Mechanismus plastické deformace 5) Vliv teploty na plastickou deformaci 6) Způsoby ohřevu materiálu 7) Stroje

Více

ZPRÁVA Z PRŮMYSLOVÉ PRAXE

ZPRÁVA Z PRŮMYSLOVÉ PRAXE ZPRÁVA Z PRŮMYSLOVÉ PRAXE Číslo projektu Název projektu Jméno a adresa firmy Jméno a příjmení, tituly studenta: Modul projektu CZ.1.07/2.4.00/1.0170 Vytváření nových sítí a posílení vzájemné spolupráce

Více

SPOJE STROJE STR A ZAŘÍZENÍ OJE ČÁSTI A MECHANISMY STROJŮ STR

SPOJE STROJE STR A ZAŘÍZENÍ OJE ČÁSTI A MECHANISMY STROJŮ STR SPOJE STROJE A ZAŘÍZENÍ ČÁSTI A MECHANISMY STROJŮ ZÁKLADNÍ POZNATKY Spoje jejich základní funkcí je umožnit spojení částí výrobků a to často v kombinaci s pohyblivostí. Spoje mohou být pohyblivé a nepohyblivé.

Více

Kladiva, průbojníky, sekáče

Kladiva, průbojníky, sekáče Ergonomie UNIORU - ochrana vašich rukou Kladiva, průbojníky, sekáče Zámečnická kladiva Zednická kladiva Svářečská kladiva Tesařská kladiva vouruční přitloukací kladivo Montážní paličky ůlčík Sekáče Ergonomický

Více

Frézování tvarových ploch I

Frézování tvarových ploch I Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

REPLIKA STŘEDOVĚKÉ ZBRANĚ RUČNÍ MEČ

REPLIKA STŘEDOVĚKÉ ZBRANĚ RUČNÍ MEČ Středoškolská technika 2013 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT REPLIKA STŘEDOVĚKÉ ZBRANĚ RUČNÍ MEČ Daniel Havlík VOŠ, SPŠ a OA Čáslav Přemysla Otakara II. 938, 286 14 Čáslav Obsah

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2. 10 Základní části strojů Kapitola 20

Více

Hodnoticí standard. Topenář (kód: 36-004-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36)

Hodnoticí standard. Topenář (kód: 36-004-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) Topenář (kód: 36-004-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) Týká se povolání: Instalatér Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu Posilování jazykových znalostí a praktických dovedností (CZ.1.07/1.1.02/03.0104)

Výukový materiál zpracován v rámci projektu Posilování jazykových znalostí a praktických dovedností (CZ.1.07/1.1.02/03.0104) Téma: Měření a orýsování (5.4.2.1) Cíl: přenesení rozměrů budoucího výrobku na materiál Pravidla měření a orýsování: - při obrábění kovů většinou pracujeme s menšími měřícími jednotkami a tedy větší přesností

Více

Způsoby dělení materiálu

Způsoby dělení materiálu Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5 Název operačního programu: Typ šablony klíčové aktivity:

Více

Vlastnosti W 1,3. Modul pružnosti 194 000 189 000 173 000. Součinitel tepelné roztažnosti C od 20 C. Tepelná vodivost W/m. C Měrné teplo J/kg C

Vlastnosti W 1,3. Modul pružnosti 194 000 189 000 173 000. Součinitel tepelné roztažnosti C od 20 C. Tepelná vodivost W/m. C Měrné teplo J/kg C 1 SVERKER 3 2 Charakteristika SVERKER 3 je wolframem legovaná nástrojová ocel s vysokým obsahem uhlíku a chrómu, která vykazuje následující charakteristické znaky: Maximální odolnost proti opotřebení Vysoká

Více

Strojní inženýr investic a engineeringu

Strojní inženýr investic a engineeringu Strojní inženýr Kdo to je: Strojní inženýr je vysoce kvalifikovaný pracovník, který koordinuje a řídí zpracovávání technické dokumentace pro strojírenskou výrobu, zajišťuje a organizuje přípravu a výstavbu

Více

V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M 2 3-003 - H

V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M 2 3-003 - H V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Z Á M E Č N Í K 2 3-003 - H Obsah OBSAH... 2 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL ABSOLVENTA... 4 VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ... CHYBA! ZÁLOŢKA NENÍ

Více

Přihlášeno 14. XI. 1970 (PV 7Gd3-70)

Přihlášeno 14. XI. 1970 (PV 7Gd3-70) ČESKOSLOVENSKA SO CIALISTIC KÁ R E P U B L I K A W V MPT F 04 á 23/42 Přihlášeno 14. XI. 1970 (PV 7Gd3-70) PT 5s b 2 Vyloženo 20. XI. 1972 ÚŠAD PRO VYNÁLEZY A OBJEVY Vydáno 15. IX. 1973 MDT 621.67 Autor

Více

Obory Vzdělání a řemeslo 2015

Obory Vzdělání a řemeslo 2015 Obory Vzdělání a řemeslo 2015 Vzdělání a řemeslo 2015 01.00 Vzdělávací zařízení GAUDEO CB s.r.o. 01.01 Základní školy Střední škola a Základní škola, Vimperk, Nerudova 267 Vimperk TOWNSHEND International

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

Ing. Petra Cihlářová. Odborný garant: Doc. Ing. Miroslav Píška, CSc.

Ing. Petra Cihlářová. Odborný garant: Doc. Ing. Miroslav Píška, CSc. Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Ústav strojírenské technologie Odbor obrábění Téma: 7. cvičení - Technologická příprava výroby Okruhy: Volba polotovaru Přídavky na obrábění

Více

JAK SE STÁT KNIHAŘEM

JAK SE STÁT KNIHAŘEM JAK SE STÁT KNIHAŘEM Prezentace odborných profesí a řemesel Českolipské muzeum představuje školám v rámci grantového projektu Libereckého kraje PŘÍRODOVĚDNÉ PROFESE, ODBORNÉ PROFESE A TRADIČNÍ ŘEMESLA

Více

TECHNIKY UMĚLECKÉHO ŘEMESLA

TECHNIKY UMĚLECKÉHO ŘEMESLA TECHNIKY UMĚLECKÉHO ŘEMESLA Okruhy ústní maturitní zkoušky Obor: Umělecké řemeslné práce, 82-51 - L/51 1. Tvůrčí příprava masky a) profese podílející se na přípravě inscenace b) kostým a maska 2. Maska

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.19 Strojní opracování dřeva Kapitola 15

Více

Svarové spoje. Svařování tavné tlakové. Tlakové svařování. elektrickým obloukem plamenem termitem slévárenské plazmové

Svarové spoje. Svařování tavné tlakové. Tlakové svařování. elektrickým obloukem plamenem termitem slévárenské plazmové Svarové spoje Svařování tavné tlakové Tavné svařování elektrickým obloukem plamenem termitem slévárenské plazmové Tlakové svařování elektrické odporové bodové a švové třením s indukčním ohřevem Kontrola

Více

26-51-E/01 Elektrotechnické a strojně montážní práce

26-51-E/01 Elektrotechnické a strojně montážní práce PROFIL ABSOLVENTŮ 26-51-E/01 Elektrotechnické a strojně montážní práce Absolventi připravovaní na základě ŠVP "Elektrikář" oboru vzdělání 26-51- E/01 Elektrotechnické a strojně montážní práce jsou schopni

Více

DRUHY NÁŘADÍ. METR ROZKLÁDACÍ dřevěný, plastový, kovový měření + orýsování (kov, plast, dřevo)

DRUHY NÁŘADÍ. METR ROZKLÁDACÍ dřevěný, plastový, kovový měření + orýsování (kov, plast, dřevo) DRUHY NÁŘADÍ METR ROZKLÁDACÍ dřevěný, plastový, kovový měření + orýsování (kov, plast, dřevo) měří s přesností na 1mm METR SVINOVACÍ ocelový měření + orýsování (kov, dřevo, plast) měří s přesností na 1mm

Více

Testovací otázky II. ročník STT

Testovací otázky II. ročník STT Mezi normalizované polotovary nepatří a ) výkovek ozubeného kola z konstrukční oceli b ) tyč průřezu U válcovaná za tepla c ) tažený ocelový drát kruhového průřezu Mezi normalizované polotovary patří a

Více

Příklad průběhu zkoušky. Profesní kvalifikace: MONTÉR VNITŘNÍHO ROZVODU VODY A KANALIZACE Téma číslo: 1

Příklad průběhu zkoušky. Profesní kvalifikace: MONTÉR VNITŘNÍHO ROZVODU VODY A KANALIZACE Téma číslo: 1 Projekt - CZ.1.07/3.2.06/02.0032 - Vzdělávací katalog dílčích kvalifikací pro MSP v sektorech strojírenství, elektroenergetiky a stavebnictví podle NSK v ÚK Příklad průběhu zkoušky Profesní kvalifikace:

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE. Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE. Platnost ŠVP od 1.9.2011 č.j.

Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE. Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE. Platnost ŠVP od 1.9.2011 č.j. Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.19 Strojní opracování dřeva Kapitola 19

Více

Zvláštní způsoby tváření za studena

Zvláštní způsoby tváření za studena Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tváření Zvláštní způsoby tváření za studena Ing. Kubíček

Více

kapitola 82 - tabulková část

kapitola 82 - tabulková část 8200 00 00 00/80 NÁSTROJE, NÁŘADÍ, NÁČINÍ, NOŽÍŘSKÉ VÝROBKY A PŘÍBORY, Z OBECNÝCH KOVŮ; JEJICH ČÁSTI A SOUČÁSTI Z OBECNÝCH KOVŮ 8201 00 00 00/80 Následující ruční nástroje a nářadí: rýče, lopaty, krumpáče,

Více

Dislokace Vzdělání a řemeslo 2014

Dislokace Vzdělání a řemeslo 2014 Dislokace Vzdělání a řemeslo 2014 301 Hašek Josef Vocásek Alois Praha 1 411 Hanzlík Josef Železná Ruda Vítek Petr Sušice 501 Chaloupka František 506 Flachs Emil 2 SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnická

Více

Přednáška č.8 Hřídele, osy, pera, klíny

Přednáška č.8 Hřídele, osy, pera, klíny Fakulta strojní VŠB-TUO Přednáška č.8 Hřídele, osy, pera, klíny HŘÍDELE A OSY Hřídele jsou obvykle válcové strojní součásti umožňující a přenášející rotační pohyb. Rozdělujeme je podle: 1) typu namáhání

Více

Záznam o průběhu a výsledku zkoušky

Záznam o průběhu a výsledku zkoušky Europodkovář (kód: 41-031-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Povolání: Podkovář Doklady potvrzující úplnou profesní kv.: Osvědčení o profesní

Více

JAK SE STÁT RESTAURÁTOREM

JAK SE STÁT RESTAURÁTOREM JAK SE STÁT RESTAURÁTOREM Prezentace odborných profesí a řemesel Českolipské muzeum představuje školám v rámci grantového projektu Libereckého kraje PŘÍRODOVĚDNÉ PROFESE, ODBORNÉ PROFESE A TRADIČNÍ ŘEMESLA

Více

V případě jakýchkoliv dotazů nebo poptávek v oblasti hutního materiálu prosím kontaktujte našeho specializovaného prodejce.

V případě jakýchkoliv dotazů nebo poptávek v oblasti hutního materiálu prosím kontaktujte našeho specializovaného prodejce. Vážení zákazníci, Společnost EXTE SPOJ, spol. s r.o. rozšiřuje od 1. 1. 2011 svoji nabídku o hutní materiály především pro oblast strojírenství. Zejména se jedná o válcované a kované tyče, lesklé materiály

Více

6 Nůžky. Zvláštní postup pro výrobu nůžek

6 Nůžky. Zvláštní postup pro výrobu nůžek Nůžky Zvláštní postup pro výrobu nůžek Evropský výrobce Od roku 1919 ČEIST - EVÁ PRAVÁ 1. Řezání: plochá ocel je rozdělena do správného tvaru pomocí počítače, přesnost řezání zajišťuje minimální spotřebu

Více

Práce s tabulkami, efektivní využití v praxi

Práce s tabulkami, efektivní využití v praxi Projekt: Téma: Práce s tabulkami, efektivní využití v praxi Obor: Nástrojař, Obráběč kovů, Zámečník Ročník: 2. Zpracoval(a): Pavel Urbánek Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010 0 Obsah Obsah... 1

Více

hodin 215 Strojírenství a strojírenská výroba Odborný - rekvalifikační

hodin 215 Strojírenství a strojírenská výroba Odborný - rekvalifikační Typ kurzu Oborové zaměření Název kurzu Stručný popis (pro koho, o čem a k čemu kurz je) Počet Obsluha CNC obráběcích strojů (23-026-H) Truhlář nábytkář (33-001-H) Obsluha strojů pro zpracování materiálů

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2. 10 Základní části strojů Kapitola 32

Více

DIDAKTICKÉ ZPRACOVÁNÍ TÉMATICKÉHO CELKU

DIDAKTICKÉ ZPRACOVÁNÍ TÉMATICKÉHO CELKU MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ FAKULTA PEDAGOGICKÁ, KATEDRA DIDAKTICKÝCH TECHNOLOGIÍ Pracovní listy DIDAKTICKÉ ZPRACOVÁNÍ TÉMATICKÉHO CELKU RUČNÍ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU TECHNOLOGIE - OBOR ZÁMEČNÍK

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ TP ATE

TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ TP ATE automatizační technika Wolkerova 14 350 02 Cheb tel: 354 435 070 fax: 354 438 402 tel ČD: 972 443 321 e-mail: ate@atecheb.cz IČ: 48360473 DIČ: CZ48360473 ATE, s.r.o. Strana 1 Celkem stránek: 10 DODACÍ

Více

Různé druhy spojů a spojovací součásti (rozebíratelné spoje)

Různé druhy spojů a spojovací součásti (rozebíratelné spoje) Různé druhy spojů a spojovací součásti (rozebíratelné spoje) Kolíky, klíny, pera, pojistné a stavěcí kroužky, drážkování, svěrné spoje, nalisování aj. Nýty, nýtování, příhradové ocelové konstrukce. Ovládací

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více