Výroční zpráva o činnosti školy (2004/2005) a) Základní údaje o škole. Základní škola Děčín II, Vrchlického 630/5, příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy (2004/2005) a) Základní údaje o škole. Základní škola Děčín II, Vrchlického 630/5, příspěvková organizace"

Transkript

1 a) Základní údaje o škole Název: Základní škola Děčín II, Vrchlického 630/5, příspěvková organizace Adresa: Děčín II, Vrchlického 630/5 Právní forma: příspěvková organizace IĆO: Zřizovatel: Město Děčín Adresa: Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV-Podmokly IČO: Okres: Děčín Vedení školy: Ředitel: Zástupce ředitele: Výchovný poradce: Šk. metodik prevence: Mgr. Karel Kilian Mgr. Miloslava Marková PaedDr. Zdeňka Weissová Mgr. Lucie Vejtrubová Kontakty: Adresa www stránek: Kontaktní Kontaktní telefon: Kontaktní telefon jídelna: Kontakt ředitel: Kontaktní Kontaktní telefon: , ICQ: / celkem 8

2 Škola se nachází v nádherném prostředí vilové čtvrti pod děčínskou Nemocnicí. U školy je hřiště a novostavba sportovní gymnastické haly z roku Školní budova byla postavena pro dívčí vzdělávací institut (1900), založený kongregací Sester křesťanské lásky (do Děčína byl ústav přenesen z Nelahozevsi). Byla to penzionátní škola pro dívky z majetnějších kruhů, která sestávala z osmitřídní a na ni navazující pětitřídní pokračovací školy s jazykovými kurzy. Významnou část výuky tvořila hudební a výtvarná výchova a literatura. V polovině třicátých let poskytl ústav prostory pro českou mateřskou školu. Roku 1940 byl ústav rozpuštěn (byla zde otevřena vyšší škola pro dívky podle říšského vzoru). Po roce 1945 zde bylo postupně sídlo zdravotnické školy, zvláštní školy a nakonec základní školy (od 1958). V 80. letech 20. století prošla budova školy rozsáhlou rekonstrukcí. Vlastní škola se sestává ze dvou budov: větší (16 tříd, malá tělocvična, školní jídelna) na adrese Vrchlického 630/5 a menší (2 třídy, školní družina) na adrese Vrchlického 443/7. Na škole se těší velké podpoře sport ve všech podobách. Velmi dobrou spolupráci máme s volejbalovým VSK Děčín, hokejovým HC Děčín i gymnastickým Sportcentrem Děčín. Zatím nemáme problémy s úbytkem žáků, naopak musíme zájemce o naši školu z kapacitních důvodů odmítat. Ve školní roce 2004/2005 nebyla na naší škole ustavena školská rada. b) přehled oborů vzdělání Na škole se ve školním roce 2004/2005 vyučovalo v 1. až 9. ročníku podle Vzdělávacího programu Základní škola, který schválilo MŠMT dne pod čj /96-2 s platností od s platnými aktualizacemi a dodatky. c) přehled zaměstnanců školy a jejich ové adresy Ředitel školy Mgr. Karel Kilian Zástupce ředitele Mgr. Miloslava Marková Výchovný poradce a školní metodik prevence PaedDr. Zdeňka Weissová 2 / celkem 8

3 Pedagogický sbor Mgr. Soňa Milerová Mgr. Hana Volrábová Mgr. Alexandra Flegelová Mgr. Jana Chmelová Mgr. Josef Gajdoš Mgr. Lenka Dubnová Mgr. Iva Kolorenčová Mgr. Martina Mockerová Mgr. Lenka Řezníčková Mgr. Marie Masopustová Mgr. Lucie Vejtrubová Mgr. Lenka Divišová Mgr. Martin Horák Mgr. Jiří Flegel Mgr. Taťána Peremská Mgr. Helena Nádvorníková Mgr. Jana Krontorádová Mgr. Jitka Nováková Mgr. Ivana Svobodová Mgr. Josef Herclík Ing. Miroslav Klíma Dagmar Vojtěchová Mgr. Miroslava Krňáková Pavla Korcová Eva Hanzelová Z 28 pedagogických pracovníků je 25 odborně kvalifikovaných, 2 si kvalifikaci v současné době doplňují studiem. Blíže tabulka: věková kategorie celkem kvalifikovaní /z toho ženy/celkem bez kvalifikace do 35 let let let 55-důch. věk důchodci celkem 7/4/2 7/6/0 7/6/1 1/1/0 3/3/0 25/20/3 3 / celkem 8

4 Vychovatelky školní družiny Jana Chládková (vedoucí) Kateřina Kučerová Pavla Strunecká Zuzana Čvančarová Ve školní družině mají všechny vychovatelky předepsanou kvalifikaci. Správní zaměstnanci Mzdová účetní: Magdalena Cermonová Ekonom: Martina Špringlová Jídelna: Hana Aronová (vedoucí) Jarmila Karlovská Věra Prokšová Miluška Lochařová Božena Malá Stanislava Hunčovská Bohumila Kalivodová Další správní zaměstnanci: Pavel Sochor Věra Bažantová Jana Blažková Eva Kluková Irena Zárubová d) údaje o zápisu k povinné školní docházce Údaje o počtu zapsaných a počtu přijatých jsou zpracovány formou tabulky Počet zapsaných/dívek Počet přijatých/dívek Počet nepřijatých/dívek Počet odkladů/dívek 58/31 46/26 2/0 10/3 e) údaje o výsledcích vzdělávání žáků Přehled prospěchu žáků školy za školní rok 2004/2005 je v následující tabulce Žáků celkem Prospělo s vyznamenáním/% Prospělo/% Neprospělo/% 1. pololetí /55 220/44 3/1 2. pololetí /54 228/46 0/0 4 / celkem 8

5 Přehled výchovných opatření udělených žákům školy během školního roku 2004/2005 napomenutí třídního učitele/% důtka třídního učitele/% důtka ředitele školy/% klasifikace z chování uspokojivé/% klasifikace z chování neuspokojivé/ % 1. pololetí 35/7 26/5 7/1,4 5/1 0/0 2. pololetí 33/6,6 24/4,8 10/2 3/0,6 0/0 Přehled výsledků přijímacího řízení na střední školy: Gymnázium Česká Kamenice Gymnázium Děčín Obchodní akademie Děčín 5 Obchodní akademie Ústí n. L. 2 SPŠ stavební Děčín 4 Stř. zemědělská škola 1 SPŠ strojní a dopravní Děčín 10 SPŠ strojní Ústí n. L. 1 Stř. zdravotnická škola Děčín 5 SOŠ, SOU a U technická Děčín 4 SOŠ gastronomie Teplice 1 SOŠ Stará ul. Ústí n. L. 1 Stř. pedagogická škola Litoměřice 2 SOŠ veterinární Hradec Králové 1 SOU stavební Děčín 1 SOŠ Ruská ul. Děčín 5 Stř. zdravotnická škola Ústí n. L. 1 Stř. umělecká škola Liberec 1 SOU Industria Ústí n. L. 2 SOŠ Keplerova Ústí n. L. 1 SOU Podbořany 1 2 (osmileté studium) 5 (osmileté studium) 12 (čtyřleté studium) f) údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Ve školním roce 2004/2005 se pracovníci školy zúčastnili celkem 40 jednodenních seminářů a 5 vícedenních seminářů. Jeden pedagog studuje v rámci celoživotního vzdělávání DPS pro učitele, jeden Školský management. Účast je limitována zejména finančním a provozním hlediskem. g) údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Školní rok 2004/2005 byl, podle mého názoru, velmi úspěšný v oblasti public relations. Škola se pevně uhnízdila v povědomí regionálních médií jako škola, kde se stále něco děje a o které stojí za to psát. Aktivitu vedení školy směrem k médiím oceňují zejména Děčínský deník a týdeník Princip, které se na vedení školy často obracejí se žádostmi o vyjádření k četným školským tématům. Z nejúspěšnějších akcí, které škola pořádala: 5 / celkem 8

6 Vánoční trhy, kde rodiče obdivovali a měli možnost i zakoupit dětské výtvory se setkaly s obrovskou odezvou ze strany rodičů i s pozorností médií. Další akcí s velkým ohlasem byla akce, se kterou přišli sami žáci sbírka na pomoc obětem tsunami. Za tuto pomoc převzala škola jako jediná základní škola v ČR oficiální poděkování vlády Republiky Srí Lanka. Jaro v Evropě. Další akce, tentokrát celoevropská, zaměřená na propagaci evropské ústavy a spolupráce mezi národy. Dalším velkým projektem, do kterého se škola zapojila, byl projekt Kamarádím se Sluncem, který je rovněž zmiňován ve výše uvedeném článku. Projekt se líbil dětem, ale jeho přínos vítali i pedagogové. 6 / celkem 8

7 Velkým úspěchem (vítězstvím v okresním kole a postupem do kola krajského s následnou návštěvou Senátu ČR) skončila i soutěž, která se starala o zlepšení právního vědomí žáků druhého stupně Paragraf 11/55. Velké obliby zejména mezi žáky se dočkaly barevné dny. 7 / celkem 8

8 Velmi dobré jméno si vybojovala škola i v oblasti sportu, ať už zmíníme vítězství žáků 1. stupně ve vybíjené (okresní finále), žákyň 2. stupně ve volejbale (okresní finále a druhé místo v krajském finále) nebo vítězství a postup malých fotbalistů v obou kategoriích stále populárnějšího McDonald s Cupu do krajského finále (3. místo v kategorii 2. a 3. tříd), vítězství v okresním finále dívek v přehazované a velký úspěch vítězství reprezentace dívek Ústeckého kraje ve volejbale na 2. olympiádě pro děti v Brně (páteř týmu tvořily žákyně naší školy). Některé tyto soutěže rovněž sami pořádáme. Pravidelně se žáci školy zúčastňují i různých vědomostních soutěží (Pythagoriáda, olympiády v jazycích, matematice, přírodopise apod.). Ani tady neodcházíme bez úspěchů. Dobré jméno školy podporují i pedagogové školy svou účastí v porotách výše uvedených soutěží. Další kroky v oblasti public relations jsme učinili ve vztahu k veřejnosti zprovozněním webových stránek (na vlastní doméně a vydáváním školního občasníku Školní informátor. Současně jsme v rámci začínající autoevaluace podnikli malé výzkumné šetření, které zjišťovalo názor žáků a rodičů na dění ve škole. Tyto informace samozřejmě využijeme pro zpětnou vazbu. Začala fungovat Schránka důvěry pro žáky a (podle mého názoru velmi potřebný z hlediska výchovy k demokracii a zájmu o věci veřejné) školní parlament. Poslední z mnoha akcí, kterou zmíním, je meziškolní soutěž Návrat lososa obecného do řeky Kamenice. Na tuto soutěž získala škola peníze od Střediska ekologické výchovy SEVER a Provincie Jižní Holandsko v rámci podaného ekologického projektu. Součástí byla i exkurse do Kyjovského údolí a vědomostní soutěž. Zúčastnila se soutěžní družstva ze 4 děčínských škol. h) údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI V roce 2004/2005 neproběhla na naší škole inspekce ČŠI. i) základní údaje o hospodaření školy Základní údaje o hospodaření jsou uvedeny v příloze. 8 / celkem 8

a) základní údaje o škole

a) základní údaje o škole Stránka 1 z 27 a) základní údaje o škole Název: Základní škola Dr. Miroslava Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5, příspěvková organizace Adresa: 405 02 Děčín II, Vrchlického 630/5 Právní forma: příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 V Ostrově 15.10.2014 Mgr. Martin Fous ředitel školy Školská rada výroční zprávu o činnosti schválila dne 26.11.2014 Mgr. Václav Hruška předseda školské

Více

Výroční zpráva ZŠ Letovice za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva ZŠ Letovice za školní rok 2013/2014 Základní škola Letovice, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Letovice za školní rok 2013/2014 Kolektiv pracovníků školy je již řadu let velmi stabilní V Letovicích 15. 9. 2014 Vypracoval: Miloš Randula, ředitel

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/12 Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400 Pionýrů 400, Frýdek-Místek 738 02 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/12 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 1.1 Charakteristika školy... 4 2.

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola Roudnice nad Labem Školní 1803, okres Litoměřice. příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem. Výroční zpráva

Základní škola Roudnice nad Labem Školní 1803, okres Litoměřice. příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem. Výroční zpráva Základní škola Roudnice nad Labem Školní 1803, okres Litoměřice příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem Výroční zpráva za školní rok 2006 / 2007 Září 2007 Zpracovala: PaedDr. Zuzana Zrzavá 2 OBSAH:

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Název školy: Základní škola Teplice, Edisonova 1732

Název školy: Základní škola Teplice, Edisonova 1732 Název školy: Základní škola Teplice, Edisonova 1732 Výroční zpráva o činnosti školy šk.rok 2013 2014 Mgr.Mašek Vladimír ředitel školy Mgr.Vladimír Mašek ředitel školy 1 Základní škola Teplice Edisonova

Více

Vypracoval: Mgr. Jiří Kothánek ředitel školy Schváleno školskou radou: Dne: Podpis:

Vypracoval: Mgr. Jiří Kothánek ředitel školy Schváleno školskou radou: Dne: Podpis: Výroční zpráva Školní rok 08/09 Základní škola T.G. Masaryka a Mateřská škola Písek, Čelakovského 24 Vypracoval: Mgr. Jiří Kothánek ředitel školy Schváleno školskou radou: Dne: Podpis: Obsah: 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2012/2013 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/2013 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2013 Obsah: 1. Základní

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot Výroční zpráva školní rok 2012/2013 V Lanžhotě 30. 9. 2013 Zpracovala: Mgr. Helena Pláteníková ředitelka školy Výroční zpráva VÝROČNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Turnov Mašov, Školy 56. okres Semily. Zpracovala: Mgr. Šulcová Renáta, ředitelka školy. Výroční zpráva srpen 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Turnov Mašov, Školy 56. okres Semily. Zpracovala: Mgr. Šulcová Renáta, ředitelka školy. Výroční zpráva srpen 2013 Základní škola Turnov Mašov, Školy 56 okres Semily VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 2013 Zpracovala: Mgr. Šulcová Renáta, ředitelka školy strana 1 Obsah A ) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 B ) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ, KTERÉ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Pedagogická rada schválila: 30.9.2014 Školská rada schválila: 13.10.2014 Vypracovala: Mgr. Jana Brodová, ředitelka školy 1 Obsah: 1. Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2006-2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2006-2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2006-2007 Obsah 1. Charakteristika školy... 2 1.1. Družina... 2 1.2. Stravování... 3 1.3. Organizace... 3 2. Vzdělávací program... 4 2.1. Učební plány... 4 2.2. Tvorba ŠVP...

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N S T A R O S T A 9. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 11. 11. 2009 Bod pořadu jednání: 8. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VRATISLAVICE

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h :

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h : O b s a h : Obsah strana 2 Základní údaje o škole a jejím vedení 1. Charakteristika školy strana 3 Organizace výchovy a vzdělávání 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR strana 6

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 4. základní škola Cheb, Hradební 14, 350 02 Cheb Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Podle zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17 příspěvková organizace Vrchlického 262/17, Liberec 13, PSČ 460 14 tel. 488 880 160 fax: 488 880 161 E-mail: skola@vrchlickeho.cz Internet: www.vrchlickeho.cz

Více

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014 Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti za školní rok 2013/2014 Strážnice Mgr. Petr Tomeček 1. 9. 2014 ředitel školy Obsah Výroční zprávy o

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009 2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009 2010 Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, Pasířská 72 příspěvková organizace 466 01 Jablonec nad Nisou Tel./fax: 484 846 334, 731 449 104, e-mail:sekretariat@zspasirskajbc.cz, IČ: 72 74 29 50 Výroční

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV. Výroční zpráva. o činnosti školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV. Výroční zpráva. o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Obsah výroční zprávy o činnosti 1. Základní údaje o škole str. 3-4 2. Přehled oborů vzdělání, které

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola Název: 17. základní škola a mateřská škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace Sídlo: Malická 469/1, 301 00 Plzeň Právní forma: příspěvková organizace IZO: 600

Více

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2013/2014

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013/2014 Zpracováno dle 7 ve sbírce zákonů č. 225/2009 Sb., ve znění pozdějších

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola Česká Ves, okres Jeseník Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Projednáno v pedagogické radě dne: 14.09.2010 Schválení ve školské radě dne: Mgr. Zdeňka Blišťanová ředitelka

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Gymnázium Vítězslava Nováka,Husova 333,Jindřichův Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Charakteristika školy : Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Identifikátor zařízení:

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jiřího Ortena Kutná Hora, Jaselská 932 2010/2011

Výroční zpráva Gymnázia Jiřího Ortena Kutná Hora, Jaselská 932 2010/2011 Výroční zpráva Gymnázia Jiřího Ortena Kutná Hora, Jaselská 932 2010/2011 Strana (celkem 29) 1 1. Základní údaje o škole Výroční zpráva školy 2010/2011 Název školy: Gymnázium Jiřího Ortena Sídlo: Jaselská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola Jablonec nad Nisou, Na Šumavě 43, příspěvková organizace Telefon: 483 369 222, fax: 483 369 250, e-mail: kolar@zssumava.cz, PSČ 466 02, www.zssumava.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012 příspěvková organizace Budišov 22, 675 03 Budišov IČO : 70283915 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012-1- OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více