VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK / a ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2 0 0 5 / 2 0 0 6 a ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2 0 0 5"

Transkript

1 Střední lesnická škola, Šluknov, T.G.Masaryka 580, příspěvková VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK / a ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK Šluknov Zpracováno podle osnovy výroční zprávy dané zákonem č. 564/1990 Sb. v platném znění a upravené Ústeckým krajem

2 OBSAH Charakteristika školy...1 Přehled oborů školy...2 tříd a žáků...2 Údaje o přijímacím řízení...3 Údaje o výsledcích vzdělávání...3 Údaje o pracovnících školy...5 Přehled aktivit a prezentace školy...6 Lesnická a myslivecká činnost...13 Údaje o výsledcích ČŠI...15 Hodnocení VMV 2005/ Výroční zpráva o hospodařen...20 Závěr výroční zprávy...21

3 VÝROČNÍ ZPRÁVA Střední lesnické školy ve Šluknově je zpracována podle závazné osnovy dané zákonem č.561/2004 Sb., 10, odst. 3. (školský zákon), vyhl. MŠMT č. 15/2005 Sb., 7, odst. 1., 2. a pokynů zřizovatele. Výroční zpráva je veřejná v rámci zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím a ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název: Střední lesnická škola, Šluknov, T.G.Masaryka 580, příspěvková Sídlo: Šluknov, T.G.Masaryka 580, PSČ Zřizovatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem, PSČ Ředitel: PhDr. Janoušek Milan Statutární zástupce: Mgr. Bc. Sochor Rudolf Kontaktní osoba: Bolíková Lucie Telefon: Fax: web: Datum zřízení školy , Výnos MŠO č.j. A /47-VII/5 Zřízení státní školy pro lesní hajné v Bělé pod Bezdězem - Výnosy MLDP z škola přeložena do Varnsdorfu, následně do Šluknova (1954), kde působí dosud - Od r do r Střední lesnická technická škola/směr lesního průmyslu (čtyřletá, maturitní zkouška) - Od r do r Lesnická mistrovská (odborná) škola (dvouletá, pro absolventy lesnických učilišť + z praxe, závěrečná zkouška) - Od r do r Střední škola pro pracující/směr lesní hospodářství (dvouletá, maturitní nástavba, pro absolventy tříletých SOU lesnických) - Od r (dosud) Střední lesnická škola, zařazena do sítě , rozhodnutím MŠMT ČR č.j /1992/24 Aktualizace zařazení do sítě (poslední): od změna zřizovatele z MŠMT ČR na Ústecký kraj (vydáno , č.j /2002/21) Škola sdružuje 1. Střední lesnická škola kapacita 265 žáků IZO Domov mládeže kapacita 135 žáků IZO Školní jídelna kapacita 200 jídel IZO Odloučená pracoviště školy Šluknov, Sukova 829 (domov mládeže) Šluknov, Tyršova 720 (domov mládeže) - 1 -

4 PŘEHLED OBORŮ ŠKOLY ZAŘAZENÝCH VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU M/001 LESNICTVÍ M/003 MYSLIVECKÉ HOSPODÁŘSTVÍ M/002 OCHRANA PŘÍRODY A PROSTŘEDÍ Podle výše uvedených vzdělávacích čtyřletých maturitních programů probíhala výuka šk. r. 2005/2006 u oboru Lesnictví též dálkovou formou. Pro školní rok byl škole schválen studijní maturitní čtyřletý obor: M/006 Přírodovědné lyceum. Zároveň bylo požádáno o zvýšení limitu žáků v DS Lesnictví a to z 20 na 100. Důvodem je stoupající zájem. POČET TŘÍD A ŽÁKŮ DENNÍ STUDIUM tříd denní studium výpis záznamů v tabulce 'Žáci a třídy na SŠ denní studium' tříd stř. vzděl. s žáků denní studium žáků střední vzdělání žáků stř. vzděl. s výuč. listem DC-K záznamy 1-1 z 1 žáků stř. vzděl. s POČET TŘÍD A ŽÁKŮ OSTATNÍ STUDIUM tříd ostatní studium výpis záznamů v tabulce 'Žáci a třídy na SŠ ostatní studium' tříd střední vzdělání tříd stř. vzděl. s výuč. listem tříd stř. vzděl. s žáků ostatní studium žáků střední vzdělání žáků stř. vzděl. s výuč. listem DC-K Záznamy 1-1 z 1 žáků stř. vzděl. s - 2 -

5 ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ Přihlášení ke studiu Do dalších kol stř. vzděl. výpis záznamů v tabulce 'Počty přihlášených' Do dalších kol stř. vzděl. s výuč. listem 1. kolo stř. vzděl. s DC-K záznamy 1-1 z 1 2. kolo stř. vzděl. s Do dalších kol stř. vzděl. s Přijatí ke studiu Skutečně nastoupilo stř. vzděl. výpis záznamů v tabulce 'Počty přijatých' Skutečně nastoupilo stř. vzděl. s výuč. listem 1. kolo stř. vzděl. s 2. kolo stř. vzděl. s Do dalších kol stř. vzděl. s DC-K záznamy 1-1 z 1 Skutečně nastoupilo stř. vzděl. s ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ Prospěch I. pololetí denní studium výpis záznamů v tabulce 'Prospěch - I. pololetí (denní studium)' žáků stř. vzděl. s maturitou prospělo s vyzn. stř. vzděl. s prospělo stř. vzděl. s neprospělo stř. vzděl. s DC-K záznamy 1-1 z 1 ostatní Prospěch II. pololetí denní studium výpis záznamů v tabulce 'Prospěch - I. pololetí (denní studium)' žáků stř. vzděl. s maturitou prospělo s vyzn. stř. vzděl. s prospělo stř. vzděl. s neprospělo stř. vzděl. s DC-K záznamy 1-1 z 1 ostatní - 3 -

6 Skladba žáků u maturitní zkoušky výpis záznamů v tabulce 'Skladba žáků u závěrečné resp. maturitní zkoušky' žáků konajících poprvé MZ stř. vzděl. s žáci z daného šk. roku žáci z minulého šk. roku žáci z předchozích šk. let DC-K záznamy 1-1 z 1 žáků konajících opravnou MZ stř. vzděl. s Prospěch žáků u poprvé skládané maturitní zkoušky výpis záznamů v tabulce 'Prospěch žáků u poprvé skládané závěrečné resp. maturitní zkoušk' žáků konajících poprvé MZ stř. vzděl. s u MZ prospělo s vyzn. u MZ prospělo DC-K záznamy 1-1 z 1 u MZ neprospělo Prospěch žáků u opravné maturitní zkoušky výpis záznamů v tabulce 'Prospěch žáků u opravné závěrečné resp. maturitní zkoušky' žáků konajících opravnou MZ stř. vzděl. s u MZ prospělo s vyzn. u MZ prospělo DC-K záznamy 1-1 z 1 u MZ neprospělo Hodnocení chování žáků na škole I. pol. výpis záznamů v tabulce 'Hodnocení chování žáků na střední škole' I. pol. 2. stupeň chování I. pol. 3. stupeň chování I. pol. podm. vyloučení žáků na škole II. pol. II. pol. 2. stupeň chování DC-K záznamy 1-1 z 1 II. pol. 3. stupeň chování II. pol. podm. vyloučení - 4 -

7 Docházka žáků denní studium výpis záznamů v tabulce 'Docházka žáků denní formy studia střední školy' žáků na škole 1. pol. Zameškané hodiny celkem 1. pol. neomluv. hodiny 1. pol. žáků na škole 2. pol. Zameškané hodiny celkem 2. pol. DC-K záznamy 1-1 z 1 neomluv. hodiny 2. pol. Účast žáků v přehlídkách a soutěžích výpis záznamů v tabulce 'Účast žáků střední školy v přehlídkách a soutěžích' žáků na škole celkem Účastníci školní kolo Účastníci okresní kolo Účastníci oblastní kolo DC-K záznamy 1-1 z 1 Účastníci ústřední kolo ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY Celkový počet PP fyzicky výpis záznamů v tabulce 'PP na SŠ fyzicky' asistentů pedagoga pro zdrav. postiž. asistentů pedagoga pro soc. nevýhod. PP s odb. kvalif. fyzicky Celk. počet oduč. hod. týd. úvazek počet oduč. hod. odborně týd. úvazek DC-K Záznamy 1-1 z 1 Celkový počet neped. prac. fyzicky Celkový přepočtený počet PP výpis záznamů v tabulce 'PP na SŠ přepočteno' asistentů pedagoga pro zdrav. postiž. asistentů pedagoga pro soc. znevýhod. DC-K Záznamy 1-1 z 1 Celkový přepočtený počet neped. prac

8 PP s odb. kvalif. do 35 let celkem výpis záznamů v tabulce 'Věková skladba a kvalifikovanost PP na SŠ' PP bez odb. kvalif. do 35 let celkem PP bez odb. kvalif. do 35 let ženy PP s odb. kval let celkem PP bez odb. kval let celkem PP s odb. kval let celkem PP s odb. kval let ženy PP s odb. kval důch.věk celkem DC-K Záznamy 1-1 z 1 PP bez odb. kval důch.věk celkem DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ výpis záznamů v tabulce 'Další vzdělávání pedagogických pracovníků' účastníků akce jednodenní účastníků akce vícedenní DC-K Záznamy 1-1 z 1 PP, kteří se nezúč. žádné vzděl. akce PŘEHLED AKTIVIT A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI Září Seznamovací pobytový tábor pro žáky I. ročníků. 5. Slavnostní zahájení školního roku v městském kině za přítomnosti starosty města, předsedy Rady školy, zástupců Unilesu a.s. Rumburk a rodičů žáků Účast na Dřevosochařském symposiu Krásná Lípa, 11 exponátů žáků. 21. Exkurze do SRN Lesy města Bautzen, Pila Klausner Holz Sachsen účinnost harvestorových probírek (Valmet), převod na smíšený les, pila komplexnost zpracování a využití veškeré dřevní hmoty. Městu Šluknovu slavnostně předána rekonstrukce listnatého stromořadí (ČSOP SLŠ + SLŠ + žáci a učitelé). Zahájena rekonstrukce oplocení arboreta Kunratice. Zahájeno budování (podle projektu) nové vstupní cesty do arboreta Kunratice cílem zrušení staré cesty a zcelení dosud oddělených dvou ploch původní a nové

9 Proběhl Den otevřených dveří arboreta Kunratice zájem předčil veškerá očekávání, téměř 500 účastníků: děti ZŠ, občané, zahraniční návštěvy. Zahájen pravidelný celoroční vzdělávací cyklus realizovaný pedagogy školy NATURA školy v přírodě, určeno dětem ZŠ. Účast školy (8 exponátů + 12 obrázků) na výstavě myslivosti v Jílovém u Děčína Říjen 5. Školské kolo Ekologické olympiády SLŠ, účast 9 tříčlenných družstev ročník Ekologické olympiády pro žáky ZŠ Ústeckého kraje při SLŠ Šluknov 13. Fi. KÄRCHEN předvedla hydraulickou štípačku dřeva. Zahájen Podzimní střelecký pohár SLŠ Dokončena přírodní učebna dřevostavba v arboretu Kunratice. Účast na redakční radě časopisu Svět myslivosti. Účast na koncertu Myslivecké hlaholy a skladby, Dům kultury Šuknov koncerty pro SLŠ Regionální kolo Ekologické olympiády v Teplicích, účast 31 družstev, 3 ze SLŠ Šluknov s umístěním: 9, 22, 23 pořadí. Umístění v prvé desítce je solidním úspěchem, stejně tak další místa žáků prvních ročníků Přílet hostů z Finska a Španělska (do ) společná příprava víceletého projektu mezinárodní ekologické spolupráce. Listopad 3. Školní hon za účasti hostů z Finska a Španělska. 4. Hubertská jízda a Svatohubertská mše za účasti kancléře Řádu Sv.Huberta, návštěva starostů Šluknova, Rumburka a partnerských organizací LČR a lesních a.s. Jednání s kancléřem Řádu Sv.Huberta o trvalé spolupráci. Hubertská zábava, jako vždy zahajuje prestižní formou společenskou sezónu. 8. Agentura J.L.M Praha beseda pro žáky klady a zápory jaderné energetiky a JE Temelín. 11. Den otevřených dveří školy. 30. Koncert pro SLŠ Trio lesních rohů, Dům kultury Šluknov - 7 -

10 Prosinec 5. Podpis smlouvy Operační program lidských zdrojů v rámci ESF ČR spolupráce při zajištění projektu Tvorba a realizace vzdělávacích programů. 9. Den otevřených dveří SLŠ. 14. Olympiáda NJ / AJ školní kolo. Školní naháňka. 22. Vánoční akce pro město Živý betlém. 23. Vánoční setkání žáků a zaměstnanců SLŠ Leden 10. Návštěva odborníka (docenta) z Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové, spolupráce při realizaci průzkumu školní honitby a příprava besedy pro žáky parazitologický výzkum. Podpis třístranné smlouvy partnerské spolupráce (město Šluknov + SLŠ + ZO ČSOP při SLŠ) při realizaci projektu Lesnické a myslivecké muzeum v zámku města Šluknova. 17. Vestibul SLŠ putovní výstava Výr v Žitavských a Lužických horách (ČSOP SLŠ) 180 žáků a návštěvníků. 19. Podpis Smlouvy o partnerství při realizaci operačního programu rozvoje lidských zdrojů, Tvorba vzdělávacích programů VOŠ. Šachový turnaj SLŠ o Cenu O.P.S. školy. Příprava a uzavření Smlouvy o hospodaření SLŠ v lesích města Šluknova na dobu 10 let. 20. Den otevřených dveří SLŠ, zaměřený na prezentaci nového studijního oboru: Přírodovědné lyceum. 25. NÚOV Praha účast ředitele na úpravách RUP Ekologie a prostředí a připomínkách řízení RUP Ekologie venkova. 28. Maturitní ples

11 Únor Školní kolo biologické olympiády. 8. Návštěva vedoucího z Lesního úřadu Neukirch (SRN-Sasko), změny jeho pracovního zařazení a pokračování vzájemné spolupráce. 10. První zasedání Rady školy. 21. Návštěva proděkana ČZU LF Praha, spolupráce při posuzování studijních programů školy. Činnost ministrem jmenovaného člena pedagogického sboru v poradním sboru ministerstva zemědělství ČR, oborové zaměření: myslivost Školní kola olympiád z NJ / AJ. Školní kolo SOČ. Nástup nové učitelky biologie. Exkurze botanická zahrada Liberec. Březen 15. Jednání s ředitelem NP České Švýcarsko o další smluvní spolupráci. SLŠ uspěla v získání grantu na realizaci a rekonstrukci zeleně a prostorových úprav centra autobusové dopravy ve Šluknově. Zahájena činnost modernizované učebny VT / PC v našem infocentru. Duben 21. Clean up the World úklid školních pozemků a města. 22. Den Země, společně s Dnem otevřených dveří arboreta, účast 86 žáků, ZO ČSOP při SLŠ Zemědělská exkurze. Zahájen Jarní střelecký pohár SLŠ. SLŠ uspěla v získání dvou grantů výsadby dřevin a arboretum školy

12 Květen V zařízení NATURA Rumburk uskutečněn ekologický naučný program pro žáky ZŠ Ústeckého kraje vedený odbornými učiteli školy v rozsahu cca 40 hodin. 12. Návštěva arboreta hosty ze SRN. Žáci školy uspořádali Majáles, průvod, akce a soutěže pro děti, večer zábava. 16. Stadice-Řehlovice, oslavy Přemysla Oráče vystoupení trubačů SLŠ Šluknov, pořádala AK ČR. Červen Turistický kurz Chorvatsko 30 žáků + pedag.dozor. 14. DUHA arboretum Kunratice soutěž pro děti ZŠ, vystoupení sokolníků školy. 21. Sdružení TEREZA, projednání spolupráce při realizaci 10. mezinárodního projektu GLOBE GAMES konané při SLŠ (2007 květen). 29. Tradiční závod žáků / učitelů Zelená stopa a vyhodnocení sportovních i odborných soutěží za šk.rok Pohár ředitele školy. Mezinárodní letní sportovní hry Varnsdorf, dvě prvá místa, druhé a třetí místo. ORGANIZACE PŘI ŠKOLE 1. Obecně prospěšná společnosti SLŠ Šluknov 2. ZO ČSOP při SLŠ Šluknov 3. Střelecký klub SLŠ Šluknov 4. Unie botanických zahrad ČR ZO SLŠ Šluknov 5. Czech E-LEARNING NETWORK o.s. SLUŽBY A AKTIVITY ŠKOLY 1. Pořádání rekvalifikačních kurzů ve spolupráci s ÚP Děčín / Rumburk. 2. Poskytování informačních, poradenských, knihovnických, PC a prodejních služeb v rámci Základního informačního střediska školy. 3. Poskytování služby Odborného lesního hospodáře městským lesům Šluknova. 4. Provozování služeb Místního centra celoživotního vzdělávání při škole. NEJVÝZNAMNĚJŠÍ UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ

13 1. GLOBE GAMES účast družstva SLŠ v Bánově. 2. Středoškolská odborná činnost: Děčín 17 žáků, 4 prvá, 4 druhá, 4 třetí místa, 5 dalších míst, Ústí nad Labem 12 žáků, 2 prvá, 3 druhá, 3 třetí místa, 4 další umístění, Karlovy Vary 3 žáci, 3 další umístění. 3. Regionální kolo Ekologické olympiády Teplice, z 31 družstev naše umístění: 9, 22, 23 místo. ZAHRANIČNÍ AKTIVITY 1. Exkurze do SRN Sasko, Lesy města Bautzen a pila 2. St.Marienthal-Ostritz, účast na projektech mezinárodního ekologického vzdělávacího střediska 3. Příprava a podání žádosti o grant (Leonardo) naší školy a partnerských škol z Finska a Španělska. Projektování a realizace naučných stezek, Ekologický vícejazyčný slovník, výměnné pobyty žáků a učitelů. Návštěva kolegů z Finska (2) a Španělska (2) u nás týden. 4. Návštěva výstavy Wald und Holz v Drážďanech PŘEHLED ČLÁNKŮ O ŠKOLE ( Ing. Luboš Zelený, autor ) Pozn. Články = č Tiskové zprávy = tz Zahájení školního roku v SLŠ Šluknov tz Děčínský deník Lesáci předali městu alej č Šluknovské noviny Lesáci otvírají dveře školy tz Děčínský deník Dravci létali nad arboretem č Šluknovské noviny, tz Děčínský deník Pedagogové s Finska a Španělská tz MF Dnes, tz Děčínský deník Olympijské medaile zůstaly ve Šluknově č Šluknovské noviny, tz Děčínský deník Lesnické muzeum ve Šluknově č Šluknovské noviny Škola, která poskytuje lesnické vzdělání č Forest magazín Lesnická škola ve Šluknově č Lesnická práce Lesáci opět úspěšně reprezentovali Šluknov č Šluknovské noviny Šluknovští lesáci opět bodovali č Šluknovské noviny Dále příprava textu pro inzerát vysílání rádia Česká Lípa, baner pro internet, text pro CD a náborem do školy

14 ZÁMĚRY A ZMĚNY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ 1. Od schváleno otevření nového studijního maturitního oboru: M/006 Přírodovědné lyceum. 2. Požádáno o změnu dobíhajícího oboru: ponechání M/003 Myslivecké hospodářství, postupné ukončení a zrušení oboru M/002 Ochrana přírody a prostředí. 3. Požádáno od o zvýšení kapacity dálkové formy studia pětiletého studijního maturitního oboru M/001 Lesnictví z 20 na 100 žáků. ZÁKLADNÍ INFORMAČNÍ STŘEDISKO Celoročně poskytuje žákům: výpůjčky učebnic, odborné literatury, literatury, časopisů vstup na internet, použití PC ke studijním i osobním účelům poradenské služby bursy knih, časopisů, výstrojních součástí semináře, kursy IS se podílelo na zpracování grantů: 1. Mapování chřástala polního 2. Mapování orchidejí 3. Seminář Invazní rostliny ve šluknovském výběžku 4. Mapování vodních rostlin 5. Poznáš strom, poznáš les 6. Altán-arboretum Kunratice-výroba stolů a lavic 7. Projekt a realizace ozelenění autobusového terminálu ve Šluknově Ve spolupráci se ZO ČSOP, SLŠ, sleduje nabídky grantů, poskytuje výsledky výzkumů, sleduje průběh pozorování živé i neživé přírody apod. CELOROČNĚ PROBÍHAJÍCÍ AKCE Učitelé školy již tradičně realizují 2 5 hodinové vzdělávací bloky v NATUŘE Rumburk. Vždy 4 6 pedagogů postupně ekologicky vzdělává žáky tříd ZŠ našeho regionu. Celkem se jedná o žáků. Obdobný projekt probíhá ve vzdělávacím středisku SEMPRA Staré Křečany. Akce je ojedinělá rozsahem i obsahem

15 LESNICKÉ A MYSLIVECKÉ ČINNOSTI a) Činnost odborného lesního hospodáře a školního polesí Zajištění odborné praxe žáků v činnostech: o Zakládání lesních porostů o Obnova lesních porostů o Ochrana kultur a nárostů o Výchova mladých lesních porostů o Lesní těžba Zajištění výzkumných ploch a pracovišť pro odborné učitele SLŠ Zajištění výzkumných ploch za účelem zpracování závěrečných maturitních prací žáků SLŠ Zajištění technicko hospodářské praxe žáků v činnostech: o Práva a povinnosti lesní stráže o Činnost odborného lesního hospodáře o Aplikace platné legislativy v praktických situacích o Řízení lesního provozu o Ekonomika lesního hospodářství o Lesní hospodářské plánování, projekty a lesnická evidence Zajištění finančních prostředků pro další rozvoj Přehled činností polesí dle zhotovitelů Název činnosti Celkem 2006 Zajistí SLŠ Zajistí dodavatelé Lesní těžba 1200 m3 20 % 80 % Přiblížení dřeva 1200 m3 5 % 95 % Zalesnění 3,59 ha 100 % 0 % Ochrana buřeň 9,66 ha 80 % 20 % Ochrana klikoroh 2,75 ha 100 % 0 % Ochrana zvěř 8,4 ha 90 % 5 % Ochrana hlodavci 5,06 ha 100 % 0 % Příprava půdy 3,25 ha 70 % 30 % Prostřihávky 2,15 ha 90 % 10 % Prořezávky 5,05 ha 20 % 80 % Výřez plevel.dřevin 4,95 ha 70 % 10 % Ochrana kůrovec 360 kontrol 100 % 0 % Úklid klestu 1200 m3 80 % 20 % Stavba oplocení 0,9 km 5 % 95 % Údržba lesní sítě 3 km 95 % 5 % b) Činnost školní honitby a mysliveckého hospodáře Význam školní honitby pro SLŠ Šluknov Typický nezastupitelný prestižní objekt, kterým disponuje každá lesnická škola v republice a některé zemědělské školy

16 Reprezentace školy prezentací školní honitby navenek: 1. prostřednictvím jednání (setkání, porad) na státní správě regionální (Rumburk, Ústí nad Labem) i republikové úrovně (myslivecká rada při Mze) 2. prostřednictvím spolupráce s LČR, Veterinární správou, Farmaceutickou fakultou UK Hradec Králové, asociací chovatelů zajíců aj. 3. formou médií (internet, články v odborném tisku, redakční rada SM) 4. akcí pro VIP (naháňka, poplatkový lov, chovatelské výstavy, soutěže a přednášky pro děti a jiné akce) Praktický objekt pro prezentaci teoretických a praktických poznatků získaných při výuce mysliveckých předmětů (chov, péče, lov, ochrana), zoologie (znalost zvěře a její biologie), biologie (obecné poznatky), praxe (přikrmování, stahování, rušení zvěřiny, pozorování, sčítání, asanace, myslivecká zařízení), zemědělství (polička, louky, pastviny), botaniky (plodonosné a okusové dřeviny, byliny, trávy), částečné pěstování lesů (školkařství, obnova), ochrany lesa (ochrana dřevin, biotopu aj.), HÚL (používání porostní mapy a orientace) atd. Formou praxe a předmětových cvičení bylo pokryto cca % objemu prací v honitbě. Honitba a získání povolenky k lovu je výchovným a motivačním nástrojem pro žáky. Objekt pro zpracování maturitních prací u všech oborů, nejvíce využívána pro zoologii, myslivost, méně pro botaniku, ochranu lesa aj. Roční průměrný počet prací lze odhadnout na 10. Objekt pro výzkumnou činnost odborných učitelů, následné zpětné využití poznatků pro výuku odborných předmětů, maturitní práce žáků, prezentaci poznatků v odborných kruzích a médiích. Objekt pro mimoškolní aktivity žáků, tento druh dobrovolné a neformální aktivity pokrýval cca % objemu prací v honitbě. Jedná se o tyto činnosti: 1. lov zvěře, aktivní zapojení cca žáků 2. pozorování zvěře, sčítání, odhad věku, chovné hodnoty aj., aktivní zapojení cca 60 žáků (platí i pro další body) 3. péče o zvěř, přikrmování, příprava krmiv, zajištění krmné základny, zvyšování úživnosti honitby (políčka, louky, výsadba plodonosných a okusových dřevin) 4. ochrana zvěře, asanace, koprologie 5. údržba a stavba mysliveckých zařízení 6. výcvik loveckých psů a dravců Lov zvěře v mysliveckém roce 2005/ Jelení zvěř uloveno 5 ks, plnění na 105 % základního plánu lovu 2. Daňčí zvěř uloveno 5 ks, plnění na 71 % 3. Srnčí zvěř uloveno 36 ks, plnění na 118 % 4. Černá zvěř uloveno 7 ks, plnění na 41 % 5. Dále bylo uloveno 23 lišek, 2 jezevci, 3 kuny a 1 pytlačící pes. Spotřeba krmiva za myslivecký rok 2005/ kg objemného, 7610 kg jadrného, 1050 kg dužnatého a 164 kg soli. krmných zařízení činil 8 hlavních krmelců, 7 srnčích krmelců, 1 zaječí a 1 zásyp. Nově byly vybudovány 2 hlavní krmelce, ostatní byly průběžně opravovány. Provozována 2 políčka Růžičkova a Bernardova louka, celková výměra cca 2 ha. Stavba 4 krytých posedů (z toho 2 zastřešených), 2 posedů (žebříků). Provozování 5 stálých vnadišť a 2 nepravidelných

17 ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH ČŠI A DALŠÍCH KONTROL ČŠI v daném období na škole činnost neprováděla Policie ČR OŘ / Inspektorát zbraní a střeliva Děčín, dodržování zákona č. 119/2002 Sb. o zbraních: - kontrola licence a ZP - kontrola vedení písemností o zbraních - kontrola zbraní a střeliva - metodická činnost a prevence Závěr: vše bez závad a bez opatření 2. Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, ÚP Děčín, nebylo shledáno žádných závad, bez opatření. 3. KHS ÚR Ústí nad Labem kontrola pracovišť praxí a kategorizace praxí, bude upravena kategorizace pracovnicí KHS Ústí n/labem, opatření, zjištění, sankce žádná. 4. Finanční úřad Děčín kontrola užití / čerpání státní dotace na plynofikaci DM Sukova ulice ( ). Pochybením zápisu data ze strany MF ČR Praha, došlo k posunutí termínu realizace stavby a tím porušení rozpočtové kázně. Finanční prostředky státu nebyly zneužity. Formální porušení bude na žádost školy eliminováno, tj. bez pokuty či penále. 5. Veřejnosprávní kontrola Ústeckého kraje, odbor kontroly hospodaření školy s veřejnými prostředky ( 11, odst. 4., písm. a, b, zákona č. 320/2001 Sb.), kontrola za období od do Zjištění: - nedodržení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví - porušení vyhlášky č. 505/2002 Sb. o účetnictví Opatření: - ředitel příkazem nařídí k odstranění nedostatků - ředitel zaslal písemnou zprávu o odstranění nedostatků Závěr: Kontrola nenařizuje žádná sankční opatření. Nedostatky byly částečně odstraněny již během kontroly a zcela ke stanovenému datu. Závady nebyly úmyslné, nedošlo k neoprávněnému nakládání s veřejnými prostředky. Jednalo se o formální chyby výkazního a strukturálního typu

18 HODNOCENÍ VMV ZA ŠKOLNÍ ROK 2005 / Ubytování Pro chod školy je DM klíčovou součástí, neboť zde studují žáci z různých regionů a krajů celé ČR. SLŠ Šluknov má k dispozici 2 DM s celkovou kapacitou 100 lůžek (snížení kapacity z důvodu hygienických norem). Na začátku školního roku ( k statistické hlášení) bylo ubytováno celkem 87 žáků, tj. o 3 žáky méně než před rokem (DMS 51, DMT 36), což představuje 87 % využití celkové kapacity DM. to množství ubytováno 21 dívek. Ubytován byl každý žák, který projevil zájem a podal si přihlášku ( i z okresu Děčín a blízkého okolí Šluknova ). Během školního roku postupný úbytek žáků z DM ( odchod na privát 7 žáků, předčasné ukončení studia a přechod na jinou školu 9 žáků, 19 žáků maturitního ročníku odchod po úspěšném zakončení studia, 1 žák vyloučen z DM, 4 žáci přišli na DM během školního roku ) na počet 55 k ( do žáků s maturanty ). Priváty na privátech ubytováno ve školním roce 2004 / žáků na začátku školního roku a 55 žáků na konci školního roku ( k ). Jednalo se převážně o žáky 3. a 4. ročníků. 2. Počty pracovníků DM Vzhledem k úbytku počtu žáků na DM ( již neodpovídá stanovenému limitu počet pedag. pracovníků vychovatelů ) byl počet vychovatelů od snížen o jednoho, u ostatních pracovníků je skutečný stav výrazně nižší. Pro objektivnost však uvádím, že se na údržbě DM podílí velkou částí údržba školy. Plánovaný počet přepočtených pracovníků na DM: pedag. 4,9 * ost. 2,1 Skutečný přepočtený počet pracovníků: pedag. 5,2 ost. 1,0 * plánovaný počet pedag. pracovníků ( vychovatelů ) nezohledňuje 2 budovy DM ( náročnější na personální obsazení pedag. pracovníky včetně zajištění nočních pohotovostí )!!! 3. Stravování Kapacita školní jídelny ( 200 jídel ) byla využita na 87,5 % ( 174 obědů ). strávníků je přímo úměrný počtu ubytovaných žáků na DM. Celodenně stravovaných žáků bylo na počátku školního roku 81, jenom obědy odebíralo dalších 93 strávníků ( žáci ubytováni na privátech nebo dojíždějící z místa okolí školy 60, zaměstnanci 27, důchodci 2, cizí 4 ). Postupně se počet celodenně stravovaných žáků snižoval ze stejných důvodů jako u ubytování na DM ( viz ubytování )

19 vydaných hlavních jídel žákům ( S+O+V ) za celý školní rok činil jídel ( zhruba o 25 % méně než v předcházejícím školním roce ): snídaní , obědů a večeří Dále vydáno: 5765 obědů pro zaměstnance a důchodce přesnídávek svačin druhé večeře pracovníků ve ŠJ: plánovaný počet přepočtených pracovníků 4,55 skutečný přepočtený počet pracovníků 4,75 pracovníků ŠJ je nepatrně vyšší o 0,2 kuchařky proti plánovanému stavu. Předpokládané snížení výkonů školní jídelny ( úbytek strávníků ) bylo začátkem školního roku řešeno. Od byl počet kuchařek snížen o jednu. 4. Mimoškolní vzdělávání a volnočasové aktivity Na úseku VMV pracuje 5 pedagogických pracovníků ( 4 skupinový vychovatelé a 1 ZŘ VMV ) všichni na plný úvazek a 1 asistentka pedagoga na 0,1 úvazku ( únor až červen ) v zájmové činnosti sokolnictví. Pracovníci VMV mají plnou kvalifikaci. Pro přípravu žáků na vyučování je na každém DM studovna, která je vybavena také počítači s tiskárnou, kde si mohou žáci řešit domácí úkoly či se připravovat do školy (referáty, zápisy z praxí, apod.). Ve školním roce 2005 / 2006 bylo k dispozici na obou DM celkem 10 PC ( na každé studovně DM 4 PC + 1 PC v každé kanceláři vychovatelů ). Hlavní náplní VMV jsou vzdělávací a volnočasové aktivity, které jsou žákům nabízeny na principu dobrovolnosti. Pro zájmovou činnost na DM je využíváno vlastních zařízení DM ( vybavené posilovny, herny stolního tenisu, kulečníky, klubovny, vzduchovková střelnice, akvaristická místnost, sokolnický areál ) nebo v rámci finančních možností i zařízení cizích organizací ( KD Šluknov, pronájem tělocvičny ZŠ Šluknov, bazén Rumburk, divadlo Varnsdorf, apod. ). Ve školním roce 2005 / 2006 pracovalo 13 zájmových útvarů (někteří žáci navštěvují 2 a více zájmových útvarů): Zájmový útvar průměrný počet žáků Kopaná, sálová kopaná 18 Odbíjená 14 Košíková 10 Kulturistický 14 Florbal 12 Sokolnický

20 Myslivecký 8 Rybářský 7 Střelecký 8 Vážná hudba 13 Psychosociální výcvik 7 Zeměpisný 8 Střelecký airsoft 8 Některé další aktivity VMV ve školním roce 2005 / 2006 Pohár ředitele celoroční sportovní soutěž tříd ( 10 celoškolských turnajů ): 1. místo 4. l, místo 1. LM a 3. E 30 přednášek a besed ( psychohygiena studia, bezpečný sex, prevence drogové závislosti, vážná hudba, cestopisné přednášky o 4 kontinentech, kriminalita mládeže, výchova k toleranci a proti rasismu ) Kurz společenského chování a stolování ( 4 hodiny pro 24 žáků 1. ročníků ) Turistický kurz v Chorvatsku v červnu 2006 pro 30 žáků 2. E a 2. LM Lyžařský kurz v Krušných horách v únoru 2006 pro 20 žáků 1. ročníků Hubertská zábava a Hubertská jízda ( listopad 2005 ) organizovala 4. L Účast sokolnického kroužku na Srazu sokolníků v Opočně ( říjen 2005 ) a dalších akcích reprezentujících školu Účast na letních sportovních hrách mládeže ve Varnsdorfu v červnu 2006 ( dílčí umístění dvě 1. místa ve skoku vysokém a vrhu koulí Svoboda 3. L ) Sportovní turnaje ( kopaná, odbíjená, košíková, florbal, šipky, šachy, kulečník, stolní tenis ) Střelecký víceboj Víceboj netradičních disciplin Soustředění 1. ročníků na začátku školního roku účast všech vychovatelů Účast žáků SLŠ na tanečních ( 9 ) Majáles ( květen 2006 ) organizovala hlavně 3. E Miss čarodějnice ( duben 2006 ) Zelená stopa tradiční odborně sportovní závod pětičlenných družstev celé školy 10 přátelských utkání ve florbale v Mikulášovicích Pravidelné návštěvy bazénu v Rumburku v rámci kondičního plavání Bowling ( 2x měsíčně ) Táboráky Činnost Domovní rady ( pravidelně 1x měsíčně ) Dobrovolné brigády žáků na úpravě okolí DM

21 Kromě vychovatelů, kteří vedli alespoň 2 zájmové útvary ( je v jejich náplni práce ), patří poděkování těm, kteří se bezplatně a ve svém volném čase podíleli na uskutečňování cílů a náplně VMV. 5. Klady a zápory na úseku VMV ve školním roce 2005 / 2006 Klady podařilo se splnit bezezbytku roční rámcový plán akcí VMV fungující zájmová činnost (nové aktivity přátelská florbalová utkání v Mikulášovicích, bowling, kondiční plavání, psychosociální výcvik, airsoft), relativně vysoký zájem žáků o vážnou hudbu, specializace vychovatelů v zájmových útvarech, 13 zájmových útvarů) byl realizován lyžařský kurz, turistický kurz a kurz společenské výchovy podařilo se přivést internet do budov DM připojení k PC bude řešeno podařilo se zrekonstruovat a zmodernizovat chlapecké sprchy na DMS podařilo se rozšířit sociální uzel dívek na DMT podařilo se zapojit většinu žáků na úpravě okolí DMS i DMT (park, hřiště, okolí DM) podařilo se zavést čipový režim stravování a připravit podmínky na bezhotovostní platby stravování a ubytování podařilo se zvýšit zapojení žáků v zájmových útvarech snížil se počet úmyslných škod na DM (zřejmě účinek vratné kauce) podařilo se stabilizovat úsek školního stravování (příchodem nových mladších pracovnic, odchodem starších, změnou ved.kuchařky), lepší adaptabilnost na nové podmínky a přístup ke strávníkům, sociální klima, pestřejší a zdravější strava, možnost výběru přílohy i jídla, přídavky Zápory na DM opět nastoupilo méně žáků (- 4) dáno demografickou křivkou nedaří se zapojit 100% ubytovaných žáků do zájmové činnosti rok od roku obtížnější řešení rozšíření, pestrost, motivace v zájmové činnosti, přesvědčování, nikoliv nařizování nedaří se ve spolupráci s MěP snižovat případy nalévání alkoholu mladistvým v místních restauracích (přes několikeré naše upozornění) řešení neustále s žáky hovořit, vysvětlovat jim důsledky konzumace alkoholu v jejich věku, tlak na MěP ohledně častějších kontrol v námi vytipovaných restauracích a časech zvýšil se počet drobnějších, ale i vážnějších přestupků (o 5 DŘ) proti ŘDM, a to v oblasti alkoholu, kouření na DM, pozdní návraty z vycházek oknem v noci řešení prevence, vysvětlování, nabídka zájmové činnosti, větší komunikace žák x vychovatel, vychovatel x rodič (někdy odraz rodinných problémů) zvýšil se počet propadajících žáků ubytovaných na DM (poprvé horší výsledek než u žáků ubytovaných na privátech) tito žáci jsou většinou v 1. a 2. ročníku, kdežto na privátech většinou žáci 3. a 4. ročníku (důsledek špatné kvality přicházejících žáků v posledních letech a tudíž menšího výběru žáků) řešení vychovatel musí přizpůsobit svoji činnost této situaci a zčásti nahrazovat doučujícícho učitele, motivovat žáky ke studiu

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2 0 0 6 / 2 0 0 7 a ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2 0 0 6

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2 0 0 6 / 2 0 0 7 a ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2 0 0 6 Střední lesnická škola, Šluknov, T.G.Masaryka 580, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2 0 0 6 / 2 0 0 7 a ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2 0 0 6 Šluknov 8.10.2007 Zpracováno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola sociální, Šluknov, Karlova 564, příspěvková organizace. Školní rok: 2006/2007 Zprávu předkládá:

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola sociální, Šluknov, Karlova 564, příspěvková organizace. Školní rok: 2006/2007 Zprávu předkládá: Střední škola sociální, Šluknov, Karlova 564, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok: 2006/2007 Zprávu předkládá: Ing. Václav Víšek ředitel školy Charakteristika školy Název školy: Střední škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2 0 0 9 / 2 0 1 0 a ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2 0 0 9

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2 0 0 9 / 2 0 1 0 a ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2 0 0 9 Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální, Šluknov VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2 0 0 9 / 2 0 1 0 a ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2 0 0 9 Šluknov 1.10.2010 Zpracované

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav JOSEFA PEKAŘE GYMNÁZIUM DR. osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav WWW.PEKARGMB.CZ Kdo jsme? Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná po významném historikovi Poskytuje středoškolské

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 V následujícím přehledu jsou uvedené některé podstatné body výroční zprávy. Pět největších úspěchů

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice Poděbradská 93, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 484 Termín konání inspekce: 15.

Více

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012 Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR 1 K o m e n t á ř : V roce 2011 činil hospodářský výsledek

Více

R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP. O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí

R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP. O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí VOŠ, SŠ, COP Budějovická 421 Sezimovo Ústí R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí V návaznosti na platné zákonné normy,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK

STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK Čtyřleté denní studium INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2009-2010 010 www.zas-me.cz Informace o studiu Střední zahradnická škola v Mělníku (SZaŠ) je největší a nejstarší

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018

SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018 NÁSTIN KONCEPCE ROZVOJE SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018 Předkládá: PaedDr. Milan Kubát, ředitel školy, jako podklad pro zřizovatele školy Projednáno se Školskou

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a a O b ch o d n í a k a d e m i e, R u m b u r k, příspěvková organizace

S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a a O b ch o d n í a k a d e m i e, R u m b u r k, příspěvková organizace S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a a O b ch o d n í a k a d e m i e, R u m b u r k, příspěvková organizace F r a n t i š k a N o h y 959/6 www.szds-oa.cz info@szds-oa.cz Výroční zpráva za

Více

Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7. Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2002

Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7. Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2002 Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7 Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2002 ÚNOR 2003 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Střední zemědělská škola a Střední odborné

Více

PD 02/01. Volba povolání/ Terénní geografická výuka, praxe a aplikace

PD 02/01. Volba povolání/ Terénní geografická výuka, praxe a aplikace Pracovní list k projektovému dni - Střední zemědělská škola v Brandýse nad Labem + příloha (fotodokumentace) PD 02/01 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova:

Více

Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální, Šluknov

Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální, Šluknov Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální, Šluknov VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 OBSAH Charakteristika školy Přehled oborů školy Přehled aktivit a prezentace školy

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

školní rok 2014/2015

školní rok 2014/2015 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STAVEBNÍ KARLOVY VARY, nám. K. Sabiny 159/16, 360 01 Karlovy Vary P L Á N P R Á C E školní rok 2014/2015 Plán byl projednán na pedagogické radě dne 29.srpna 2014. Mgr. Michal Vachovec

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

2012/2013 INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ

2012/2013 INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ Zlínská 991, 769 01 Holešov, tel.: 974 685 111, e-mail:

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh rozpočtu na rok 2011 V souladu se zákonem ČNR č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále Z), ve znění pozdějších

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2006 2007 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 16.10.2007 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

SZeŠ LANŠKROUN www.szes-la.cz

SZeŠ LANŠKROUN www.szes-la.cz jedna ze dvou zemědělských škol v Pardubickém kraji jediná veterinární střední škola v Pardubickém kraji na škole studuje bezmála 300 žáků škola má dlouholetou tradici ve výuce chovu koní a jezdeckého

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát P R O T O K O L

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát P R O T O K O L Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát P R O T O K O L č. j. ČŠIH-1068/10-H o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2010/2011 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci 2. Přehled vzdělávacích programů VOŠS 3. Údaje o pracovnících 4. Zpráva

Více

1. NORMATIV MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ A OSTATNÍCH NEINVESTIČNÍCH VÝDAJŮ

1. NORMATIV MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ A OSTATNÍCH NEINVESTIČNÍCH VÝDAJŮ Základní informace k materiálu: Porovnání krajských normativů mzdových prostředků a ostatních neinvestičních výdajů stanovených jednotlivými krajskými úřady pro krajské a obecní školství v roce 2013 Materiál

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice Obsah: 1) Hospodaření jednotlivých zařízení PO 2) Čerpání prostředků státního

Více

Plán práce pro školní rok 2015-2016

Plán práce pro školní rok 2015-2016 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2015-2016 Lutín, září 2015 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Základní informace k materiálu

Základní informace k materiálu Základní informace k materiálu Porovnání krajských normativů mzdových prostředků a ostatních neinvestičních výdajů stanovených jednotlivými krajskými úřady pro krajské a obecní školství v roce 2015 Materiál

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace U Balvanu 16, 466 34 Jablonec nad Nisou Telefon/fax: 483320086, e-mail: gymnazium@gymjbc.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

Více

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 Srpen 27. 8. zahajovací porada všech zaměstnanců školy 28. 8. až 30. 8. komisionální zkoušky za 2. pol. šk. roku 2011/2012 30. 8. klasifikační porada za 2. pol. šk. roku 2011/2012

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Praha 13. 10. 2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

KRÁTKODOBÝ P R O G R A M E N V I R O N M E N T Á L N Í H O V D Ě L Á V Á N Í. pokyn MŠMT č.j. 16745/2008-22

KRÁTKODOBÝ P R O G R A M E N V I R O N M E N T Á L N Í H O V D Ě L Á V Á N Í. pokyn MŠMT č.j. 16745/2008-22 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Sušice U Kapličky 761, 342 01 Sušice KRÁTKODOBÝ P R O G R A M E N V I R O N M E N T Á L N Í H O V D Ě L Á V Á N Í pokyn MŠMT č.j. 16745/2008-22 Školní rok

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název

A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Podklady pro zpracování výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2010/11 tyto podklady slouží pro potřebu KrÚ JMK, neobsahují všechny požadované údaje stanovené v 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. A. Základní

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personální zabezpečení

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY vydaný na období 2013-2015 Ředitelka školy vydává v souladu s 24 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů a

Více

Směrnice Českomoravské myslivecké jednoty, o. s., k organizování zkoušek z myslivosti

Směrnice Českomoravské myslivecké jednoty, o. s., k organizování zkoušek z myslivosti Směrnice Českomoravské myslivecké jednoty, o. s., k organizování zkoušek z myslivosti 1 Úvod (1) Českomoravská myslivecká jednota, o. s. (dále jen ČMMJ ) na základě pověření Ministerstva zemědělství č.

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov Telefon: 582 345 624 Fax: 582 345 953

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov Telefon: 582 345 624 Fax: 582 345 953 PROVOZNÍ ŘÁD 1 A. Údaje o zařízení Vymezení působnosti: Název: Zřizovatel: střední škola Švehlova střední škola polytechnická Prostějov Olomoucký kraj Adresa: nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov Telefon:

Více

INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze

INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 Hrdlořezy, tel.: 974 845 371, e-mail: vpspraha@skolamv.cz,

Více

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky:

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012 Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: 1) Příspěvek Krajského úřadu - odboru školství v Plzni na činnost školy účelový znak 33353

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26 POROVNÁNÍ KRAJSKÝCH NORMATIVŮ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ STANOVENÝCH JEDNOTLIVÝMI KRAJSKÝMI ÚŘADY PRO KRAJSKÉ A OBECNÍ ŠKOLSTVÍ V ROCE 2010 MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ U HŘIŠTĚ 527 382 32 VELEŠÍN ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ U HŘIŠTĚ 527 382 32 VELEŠÍN ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ U HŘIŠTĚ 527 382 32 VELEŠÍN ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Obsah Úvodní ustanovení...3 Povinnosti ubytovaných žáků a výchovná opatření...4 Práva žáků...5 V rámci bezpečnostních

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr.

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Louka, okres Hodonín příspěvková organizace, Louka 52, 696 76 Louka nad Veličkou školní rok 2014-2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Adresa: Osvoboditelů 497, 440 64 Louny Identifikátor:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ a MŠ Vacov, Miřetice 38, Vacov, 384 86 2015/2016 Obsah: 1. Charakteristika školy... 3 2. Charakteristika EVVO... 4 3. Akce EVVO ve školním

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 čtyřleté studium oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), třída B 79-41-K/81

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Přehled subjektů působících v LH Ekonomika lesního hospodářství 2. cvičení Vlastnické složení

Více

Práci hodnotíme takto: 1. Myslivecké hospodaření

Práci hodnotíme takto: 1. Myslivecké hospodaření ZPRÁVA REVIZNÍ KOMISE na VČS MS Hrabišín, o.s. konané 30. března 2013 Revizní komise, ve složení: Aleš Hás a Jakub Drimaj, předkládá výroční členské schůzi následující zprávu o hodnocení činnosti MS Hrabišín,

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Provozní r á d š kolní jí delny

Provozní r á d š kolní jí delny 19800 Praha 9 Černý Most, IČO70884501, tel/fax 281918535, www.mskoralekpraha.cz Provozní r á d š kolní jí delny Zpracovala: Bc. Olga Štěpánková, ředitelka MŠ Platnost: 16. 4. 2015 1 Ředitelka školy: Bc.

Více

160 408 Modul č. 1 TURISTIKA dopoledne: Příjezd, ubytování, seznámení s režimem pobytu a nejbližším okolím odpoledne: Výlet přes tři kopce - podzemí Jiřetína pod Jedlovou (štola J. Evangelisty) -

Více

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská)

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) Měsíc Den Činnost Srpen 25. Pedagogická porada 25. 28. Opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu Přípravné práce na nový školní rok 2014/2015

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň Sportovní gymnázium je státní škola. Nabízí sportovně talentovaným žákům studium podle učebních plánů gymnázia a současně

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Závěrečná konference projektu - Vytváření podmínek pro realizaci. vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách Pardubického kraje

Závěrečná konference projektu - Vytváření podmínek pro realizaci. vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách Pardubického kraje Závěrečná konference projektu - Vytváření podmínek pro realizaci vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách Pardubického kraje Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun Aktivity na škole spojené

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Seznámení žáků s vnitřním řádem ŠK a bezpečnosti při jednotlivých činnostech ve ŠK. Žáci tráví svůj volný čas dle svého výběru. Herna: kulečník stolní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola stavební, Teplice, příspěvková organizace. Fr. Šrámka 1350, 415 02 Teplice. Identifikátor: 600 011 283

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola stavební, Teplice, příspěvková organizace. Fr. Šrámka 1350, 415 02 Teplice. Identifikátor: 600 011 283 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola stavební, Teplice, příspěvková organizace Fr. Šrámka 1350, 415 02 Teplice Identifikátor: 600 011 283 Termín konání inspekce: 6.

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více