VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK / a ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2 0 0 5 / 2 0 0 6 a ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2 0 0 5"

Transkript

1 Střední lesnická škola, Šluknov, T.G.Masaryka 580, příspěvková VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK / a ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK Šluknov Zpracováno podle osnovy výroční zprávy dané zákonem č. 564/1990 Sb. v platném znění a upravené Ústeckým krajem

2 OBSAH Charakteristika školy...1 Přehled oborů školy...2 tříd a žáků...2 Údaje o přijímacím řízení...3 Údaje o výsledcích vzdělávání...3 Údaje o pracovnících školy...5 Přehled aktivit a prezentace školy...6 Lesnická a myslivecká činnost...13 Údaje o výsledcích ČŠI...15 Hodnocení VMV 2005/ Výroční zpráva o hospodařen...20 Závěr výroční zprávy...21

3 VÝROČNÍ ZPRÁVA Střední lesnické školy ve Šluknově je zpracována podle závazné osnovy dané zákonem č.561/2004 Sb., 10, odst. 3. (školský zákon), vyhl. MŠMT č. 15/2005 Sb., 7, odst. 1., 2. a pokynů zřizovatele. Výroční zpráva je veřejná v rámci zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím a ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název: Střední lesnická škola, Šluknov, T.G.Masaryka 580, příspěvková Sídlo: Šluknov, T.G.Masaryka 580, PSČ Zřizovatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem, PSČ Ředitel: PhDr. Janoušek Milan Statutární zástupce: Mgr. Bc. Sochor Rudolf Kontaktní osoba: Bolíková Lucie Telefon: Fax: web: Datum zřízení školy , Výnos MŠO č.j. A /47-VII/5 Zřízení státní školy pro lesní hajné v Bělé pod Bezdězem - Výnosy MLDP z škola přeložena do Varnsdorfu, následně do Šluknova (1954), kde působí dosud - Od r do r Střední lesnická technická škola/směr lesního průmyslu (čtyřletá, maturitní zkouška) - Od r do r Lesnická mistrovská (odborná) škola (dvouletá, pro absolventy lesnických učilišť + z praxe, závěrečná zkouška) - Od r do r Střední škola pro pracující/směr lesní hospodářství (dvouletá, maturitní nástavba, pro absolventy tříletých SOU lesnických) - Od r (dosud) Střední lesnická škola, zařazena do sítě , rozhodnutím MŠMT ČR č.j /1992/24 Aktualizace zařazení do sítě (poslední): od změna zřizovatele z MŠMT ČR na Ústecký kraj (vydáno , č.j /2002/21) Škola sdružuje 1. Střední lesnická škola kapacita 265 žáků IZO Domov mládeže kapacita 135 žáků IZO Školní jídelna kapacita 200 jídel IZO Odloučená pracoviště školy Šluknov, Sukova 829 (domov mládeže) Šluknov, Tyršova 720 (domov mládeže) - 1 -

4 PŘEHLED OBORŮ ŠKOLY ZAŘAZENÝCH VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU M/001 LESNICTVÍ M/003 MYSLIVECKÉ HOSPODÁŘSTVÍ M/002 OCHRANA PŘÍRODY A PROSTŘEDÍ Podle výše uvedených vzdělávacích čtyřletých maturitních programů probíhala výuka šk. r. 2005/2006 u oboru Lesnictví též dálkovou formou. Pro školní rok byl škole schválen studijní maturitní čtyřletý obor: M/006 Přírodovědné lyceum. Zároveň bylo požádáno o zvýšení limitu žáků v DS Lesnictví a to z 20 na 100. Důvodem je stoupající zájem. POČET TŘÍD A ŽÁKŮ DENNÍ STUDIUM tříd denní studium výpis záznamů v tabulce 'Žáci a třídy na SŠ denní studium' tříd stř. vzděl. s žáků denní studium žáků střední vzdělání žáků stř. vzděl. s výuč. listem DC-K záznamy 1-1 z 1 žáků stř. vzděl. s POČET TŘÍD A ŽÁKŮ OSTATNÍ STUDIUM tříd ostatní studium výpis záznamů v tabulce 'Žáci a třídy na SŠ ostatní studium' tříd střední vzdělání tříd stř. vzděl. s výuč. listem tříd stř. vzděl. s žáků ostatní studium žáků střední vzdělání žáků stř. vzděl. s výuč. listem DC-K Záznamy 1-1 z 1 žáků stř. vzděl. s - 2 -

5 ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ Přihlášení ke studiu Do dalších kol stř. vzděl. výpis záznamů v tabulce 'Počty přihlášených' Do dalších kol stř. vzděl. s výuč. listem 1. kolo stř. vzděl. s DC-K záznamy 1-1 z 1 2. kolo stř. vzděl. s Do dalších kol stř. vzděl. s Přijatí ke studiu Skutečně nastoupilo stř. vzděl. výpis záznamů v tabulce 'Počty přijatých' Skutečně nastoupilo stř. vzděl. s výuč. listem 1. kolo stř. vzděl. s 2. kolo stř. vzděl. s Do dalších kol stř. vzděl. s DC-K záznamy 1-1 z 1 Skutečně nastoupilo stř. vzděl. s ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ Prospěch I. pololetí denní studium výpis záznamů v tabulce 'Prospěch - I. pololetí (denní studium)' žáků stř. vzděl. s maturitou prospělo s vyzn. stř. vzděl. s prospělo stř. vzděl. s neprospělo stř. vzděl. s DC-K záznamy 1-1 z 1 ostatní Prospěch II. pololetí denní studium výpis záznamů v tabulce 'Prospěch - I. pololetí (denní studium)' žáků stř. vzděl. s maturitou prospělo s vyzn. stř. vzděl. s prospělo stř. vzděl. s neprospělo stř. vzděl. s DC-K záznamy 1-1 z 1 ostatní - 3 -

6 Skladba žáků u maturitní zkoušky výpis záznamů v tabulce 'Skladba žáků u závěrečné resp. maturitní zkoušky' žáků konajících poprvé MZ stř. vzděl. s žáci z daného šk. roku žáci z minulého šk. roku žáci z předchozích šk. let DC-K záznamy 1-1 z 1 žáků konajících opravnou MZ stř. vzděl. s Prospěch žáků u poprvé skládané maturitní zkoušky výpis záznamů v tabulce 'Prospěch žáků u poprvé skládané závěrečné resp. maturitní zkoušk' žáků konajících poprvé MZ stř. vzděl. s u MZ prospělo s vyzn. u MZ prospělo DC-K záznamy 1-1 z 1 u MZ neprospělo Prospěch žáků u opravné maturitní zkoušky výpis záznamů v tabulce 'Prospěch žáků u opravné závěrečné resp. maturitní zkoušky' žáků konajících opravnou MZ stř. vzděl. s u MZ prospělo s vyzn. u MZ prospělo DC-K záznamy 1-1 z 1 u MZ neprospělo Hodnocení chování žáků na škole I. pol. výpis záznamů v tabulce 'Hodnocení chování žáků na střední škole' I. pol. 2. stupeň chování I. pol. 3. stupeň chování I. pol. podm. vyloučení žáků na škole II. pol. II. pol. 2. stupeň chování DC-K záznamy 1-1 z 1 II. pol. 3. stupeň chování II. pol. podm. vyloučení - 4 -

7 Docházka žáků denní studium výpis záznamů v tabulce 'Docházka žáků denní formy studia střední školy' žáků na škole 1. pol. Zameškané hodiny celkem 1. pol. neomluv. hodiny 1. pol. žáků na škole 2. pol. Zameškané hodiny celkem 2. pol. DC-K záznamy 1-1 z 1 neomluv. hodiny 2. pol. Účast žáků v přehlídkách a soutěžích výpis záznamů v tabulce 'Účast žáků střední školy v přehlídkách a soutěžích' žáků na škole celkem Účastníci školní kolo Účastníci okresní kolo Účastníci oblastní kolo DC-K záznamy 1-1 z 1 Účastníci ústřední kolo ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY Celkový počet PP fyzicky výpis záznamů v tabulce 'PP na SŠ fyzicky' asistentů pedagoga pro zdrav. postiž. asistentů pedagoga pro soc. nevýhod. PP s odb. kvalif. fyzicky Celk. počet oduč. hod. týd. úvazek počet oduč. hod. odborně týd. úvazek DC-K Záznamy 1-1 z 1 Celkový počet neped. prac. fyzicky Celkový přepočtený počet PP výpis záznamů v tabulce 'PP na SŠ přepočteno' asistentů pedagoga pro zdrav. postiž. asistentů pedagoga pro soc. znevýhod. DC-K Záznamy 1-1 z 1 Celkový přepočtený počet neped. prac

8 PP s odb. kvalif. do 35 let celkem výpis záznamů v tabulce 'Věková skladba a kvalifikovanost PP na SŠ' PP bez odb. kvalif. do 35 let celkem PP bez odb. kvalif. do 35 let ženy PP s odb. kval let celkem PP bez odb. kval let celkem PP s odb. kval let celkem PP s odb. kval let ženy PP s odb. kval důch.věk celkem DC-K Záznamy 1-1 z 1 PP bez odb. kval důch.věk celkem DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ výpis záznamů v tabulce 'Další vzdělávání pedagogických pracovníků' účastníků akce jednodenní účastníků akce vícedenní DC-K Záznamy 1-1 z 1 PP, kteří se nezúč. žádné vzděl. akce PŘEHLED AKTIVIT A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI Září Seznamovací pobytový tábor pro žáky I. ročníků. 5. Slavnostní zahájení školního roku v městském kině za přítomnosti starosty města, předsedy Rady školy, zástupců Unilesu a.s. Rumburk a rodičů žáků Účast na Dřevosochařském symposiu Krásná Lípa, 11 exponátů žáků. 21. Exkurze do SRN Lesy města Bautzen, Pila Klausner Holz Sachsen účinnost harvestorových probírek (Valmet), převod na smíšený les, pila komplexnost zpracování a využití veškeré dřevní hmoty. Městu Šluknovu slavnostně předána rekonstrukce listnatého stromořadí (ČSOP SLŠ + SLŠ + žáci a učitelé). Zahájena rekonstrukce oplocení arboreta Kunratice. Zahájeno budování (podle projektu) nové vstupní cesty do arboreta Kunratice cílem zrušení staré cesty a zcelení dosud oddělených dvou ploch původní a nové

9 Proběhl Den otevřených dveří arboreta Kunratice zájem předčil veškerá očekávání, téměř 500 účastníků: děti ZŠ, občané, zahraniční návštěvy. Zahájen pravidelný celoroční vzdělávací cyklus realizovaný pedagogy školy NATURA školy v přírodě, určeno dětem ZŠ. Účast školy (8 exponátů + 12 obrázků) na výstavě myslivosti v Jílovém u Děčína Říjen 5. Školské kolo Ekologické olympiády SLŠ, účast 9 tříčlenných družstev ročník Ekologické olympiády pro žáky ZŠ Ústeckého kraje při SLŠ Šluknov 13. Fi. KÄRCHEN předvedla hydraulickou štípačku dřeva. Zahájen Podzimní střelecký pohár SLŠ Dokončena přírodní učebna dřevostavba v arboretu Kunratice. Účast na redakční radě časopisu Svět myslivosti. Účast na koncertu Myslivecké hlaholy a skladby, Dům kultury Šuknov koncerty pro SLŠ Regionální kolo Ekologické olympiády v Teplicích, účast 31 družstev, 3 ze SLŠ Šluknov s umístěním: 9, 22, 23 pořadí. Umístění v prvé desítce je solidním úspěchem, stejně tak další místa žáků prvních ročníků Přílet hostů z Finska a Španělska (do ) společná příprava víceletého projektu mezinárodní ekologické spolupráce. Listopad 3. Školní hon za účasti hostů z Finska a Španělska. 4. Hubertská jízda a Svatohubertská mše za účasti kancléře Řádu Sv.Huberta, návštěva starostů Šluknova, Rumburka a partnerských organizací LČR a lesních a.s. Jednání s kancléřem Řádu Sv.Huberta o trvalé spolupráci. Hubertská zábava, jako vždy zahajuje prestižní formou společenskou sezónu. 8. Agentura J.L.M Praha beseda pro žáky klady a zápory jaderné energetiky a JE Temelín. 11. Den otevřených dveří školy. 30. Koncert pro SLŠ Trio lesních rohů, Dům kultury Šluknov - 7 -

10 Prosinec 5. Podpis smlouvy Operační program lidských zdrojů v rámci ESF ČR spolupráce při zajištění projektu Tvorba a realizace vzdělávacích programů. 9. Den otevřených dveří SLŠ. 14. Olympiáda NJ / AJ školní kolo. Školní naháňka. 22. Vánoční akce pro město Živý betlém. 23. Vánoční setkání žáků a zaměstnanců SLŠ Leden 10. Návštěva odborníka (docenta) z Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové, spolupráce při realizaci průzkumu školní honitby a příprava besedy pro žáky parazitologický výzkum. Podpis třístranné smlouvy partnerské spolupráce (město Šluknov + SLŠ + ZO ČSOP při SLŠ) při realizaci projektu Lesnické a myslivecké muzeum v zámku města Šluknova. 17. Vestibul SLŠ putovní výstava Výr v Žitavských a Lužických horách (ČSOP SLŠ) 180 žáků a návštěvníků. 19. Podpis Smlouvy o partnerství při realizaci operačního programu rozvoje lidských zdrojů, Tvorba vzdělávacích programů VOŠ. Šachový turnaj SLŠ o Cenu O.P.S. školy. Příprava a uzavření Smlouvy o hospodaření SLŠ v lesích města Šluknova na dobu 10 let. 20. Den otevřených dveří SLŠ, zaměřený na prezentaci nového studijního oboru: Přírodovědné lyceum. 25. NÚOV Praha účast ředitele na úpravách RUP Ekologie a prostředí a připomínkách řízení RUP Ekologie venkova. 28. Maturitní ples

11 Únor Školní kolo biologické olympiády. 8. Návštěva vedoucího z Lesního úřadu Neukirch (SRN-Sasko), změny jeho pracovního zařazení a pokračování vzájemné spolupráce. 10. První zasedání Rady školy. 21. Návštěva proděkana ČZU LF Praha, spolupráce při posuzování studijních programů školy. Činnost ministrem jmenovaného člena pedagogického sboru v poradním sboru ministerstva zemědělství ČR, oborové zaměření: myslivost Školní kola olympiád z NJ / AJ. Školní kolo SOČ. Nástup nové učitelky biologie. Exkurze botanická zahrada Liberec. Březen 15. Jednání s ředitelem NP České Švýcarsko o další smluvní spolupráci. SLŠ uspěla v získání grantu na realizaci a rekonstrukci zeleně a prostorových úprav centra autobusové dopravy ve Šluknově. Zahájena činnost modernizované učebny VT / PC v našem infocentru. Duben 21. Clean up the World úklid školních pozemků a města. 22. Den Země, společně s Dnem otevřených dveří arboreta, účast 86 žáků, ZO ČSOP při SLŠ Zemědělská exkurze. Zahájen Jarní střelecký pohár SLŠ. SLŠ uspěla v získání dvou grantů výsadby dřevin a arboretum školy

12 Květen V zařízení NATURA Rumburk uskutečněn ekologický naučný program pro žáky ZŠ Ústeckého kraje vedený odbornými učiteli školy v rozsahu cca 40 hodin. 12. Návštěva arboreta hosty ze SRN. Žáci školy uspořádali Majáles, průvod, akce a soutěže pro děti, večer zábava. 16. Stadice-Řehlovice, oslavy Přemysla Oráče vystoupení trubačů SLŠ Šluknov, pořádala AK ČR. Červen Turistický kurz Chorvatsko 30 žáků + pedag.dozor. 14. DUHA arboretum Kunratice soutěž pro děti ZŠ, vystoupení sokolníků školy. 21. Sdružení TEREZA, projednání spolupráce při realizaci 10. mezinárodního projektu GLOBE GAMES konané při SLŠ (2007 květen). 29. Tradiční závod žáků / učitelů Zelená stopa a vyhodnocení sportovních i odborných soutěží za šk.rok Pohár ředitele školy. Mezinárodní letní sportovní hry Varnsdorf, dvě prvá místa, druhé a třetí místo. ORGANIZACE PŘI ŠKOLE 1. Obecně prospěšná společnosti SLŠ Šluknov 2. ZO ČSOP při SLŠ Šluknov 3. Střelecký klub SLŠ Šluknov 4. Unie botanických zahrad ČR ZO SLŠ Šluknov 5. Czech E-LEARNING NETWORK o.s. SLUŽBY A AKTIVITY ŠKOLY 1. Pořádání rekvalifikačních kurzů ve spolupráci s ÚP Děčín / Rumburk. 2. Poskytování informačních, poradenských, knihovnických, PC a prodejních služeb v rámci Základního informačního střediska školy. 3. Poskytování služby Odborného lesního hospodáře městským lesům Šluknova. 4. Provozování služeb Místního centra celoživotního vzdělávání při škole. NEJVÝZNAMNĚJŠÍ UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ

13 1. GLOBE GAMES účast družstva SLŠ v Bánově. 2. Středoškolská odborná činnost: Děčín 17 žáků, 4 prvá, 4 druhá, 4 třetí místa, 5 dalších míst, Ústí nad Labem 12 žáků, 2 prvá, 3 druhá, 3 třetí místa, 4 další umístění, Karlovy Vary 3 žáci, 3 další umístění. 3. Regionální kolo Ekologické olympiády Teplice, z 31 družstev naše umístění: 9, 22, 23 místo. ZAHRANIČNÍ AKTIVITY 1. Exkurze do SRN Sasko, Lesy města Bautzen a pila 2. St.Marienthal-Ostritz, účast na projektech mezinárodního ekologického vzdělávacího střediska 3. Příprava a podání žádosti o grant (Leonardo) naší školy a partnerských škol z Finska a Španělska. Projektování a realizace naučných stezek, Ekologický vícejazyčný slovník, výměnné pobyty žáků a učitelů. Návštěva kolegů z Finska (2) a Španělska (2) u nás týden. 4. Návštěva výstavy Wald und Holz v Drážďanech PŘEHLED ČLÁNKŮ O ŠKOLE ( Ing. Luboš Zelený, autor ) Pozn. Články = č Tiskové zprávy = tz Zahájení školního roku v SLŠ Šluknov tz Děčínský deník Lesáci předali městu alej č Šluknovské noviny Lesáci otvírají dveře školy tz Děčínský deník Dravci létali nad arboretem č Šluknovské noviny, tz Děčínský deník Pedagogové s Finska a Španělská tz MF Dnes, tz Děčínský deník Olympijské medaile zůstaly ve Šluknově č Šluknovské noviny, tz Děčínský deník Lesnické muzeum ve Šluknově č Šluknovské noviny Škola, která poskytuje lesnické vzdělání č Forest magazín Lesnická škola ve Šluknově č Lesnická práce Lesáci opět úspěšně reprezentovali Šluknov č Šluknovské noviny Šluknovští lesáci opět bodovali č Šluknovské noviny Dále příprava textu pro inzerát vysílání rádia Česká Lípa, baner pro internet, text pro CD a náborem do školy

14 ZÁMĚRY A ZMĚNY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ 1. Od schváleno otevření nového studijního maturitního oboru: M/006 Přírodovědné lyceum. 2. Požádáno o změnu dobíhajícího oboru: ponechání M/003 Myslivecké hospodářství, postupné ukončení a zrušení oboru M/002 Ochrana přírody a prostředí. 3. Požádáno od o zvýšení kapacity dálkové formy studia pětiletého studijního maturitního oboru M/001 Lesnictví z 20 na 100 žáků. ZÁKLADNÍ INFORMAČNÍ STŘEDISKO Celoročně poskytuje žákům: výpůjčky učebnic, odborné literatury, literatury, časopisů vstup na internet, použití PC ke studijním i osobním účelům poradenské služby bursy knih, časopisů, výstrojních součástí semináře, kursy IS se podílelo na zpracování grantů: 1. Mapování chřástala polního 2. Mapování orchidejí 3. Seminář Invazní rostliny ve šluknovském výběžku 4. Mapování vodních rostlin 5. Poznáš strom, poznáš les 6. Altán-arboretum Kunratice-výroba stolů a lavic 7. Projekt a realizace ozelenění autobusového terminálu ve Šluknově Ve spolupráci se ZO ČSOP, SLŠ, sleduje nabídky grantů, poskytuje výsledky výzkumů, sleduje průběh pozorování živé i neživé přírody apod. CELOROČNĚ PROBÍHAJÍCÍ AKCE Učitelé školy již tradičně realizují 2 5 hodinové vzdělávací bloky v NATUŘE Rumburk. Vždy 4 6 pedagogů postupně ekologicky vzdělává žáky tříd ZŠ našeho regionu. Celkem se jedná o žáků. Obdobný projekt probíhá ve vzdělávacím středisku SEMPRA Staré Křečany. Akce je ojedinělá rozsahem i obsahem

15 LESNICKÉ A MYSLIVECKÉ ČINNOSTI a) Činnost odborného lesního hospodáře a školního polesí Zajištění odborné praxe žáků v činnostech: o Zakládání lesních porostů o Obnova lesních porostů o Ochrana kultur a nárostů o Výchova mladých lesních porostů o Lesní těžba Zajištění výzkumných ploch a pracovišť pro odborné učitele SLŠ Zajištění výzkumných ploch za účelem zpracování závěrečných maturitních prací žáků SLŠ Zajištění technicko hospodářské praxe žáků v činnostech: o Práva a povinnosti lesní stráže o Činnost odborného lesního hospodáře o Aplikace platné legislativy v praktických situacích o Řízení lesního provozu o Ekonomika lesního hospodářství o Lesní hospodářské plánování, projekty a lesnická evidence Zajištění finančních prostředků pro další rozvoj Přehled činností polesí dle zhotovitelů Název činnosti Celkem 2006 Zajistí SLŠ Zajistí dodavatelé Lesní těžba 1200 m3 20 % 80 % Přiblížení dřeva 1200 m3 5 % 95 % Zalesnění 3,59 ha 100 % 0 % Ochrana buřeň 9,66 ha 80 % 20 % Ochrana klikoroh 2,75 ha 100 % 0 % Ochrana zvěř 8,4 ha 90 % 5 % Ochrana hlodavci 5,06 ha 100 % 0 % Příprava půdy 3,25 ha 70 % 30 % Prostřihávky 2,15 ha 90 % 10 % Prořezávky 5,05 ha 20 % 80 % Výřez plevel.dřevin 4,95 ha 70 % 10 % Ochrana kůrovec 360 kontrol 100 % 0 % Úklid klestu 1200 m3 80 % 20 % Stavba oplocení 0,9 km 5 % 95 % Údržba lesní sítě 3 km 95 % 5 % b) Činnost školní honitby a mysliveckého hospodáře Význam školní honitby pro SLŠ Šluknov Typický nezastupitelný prestižní objekt, kterým disponuje každá lesnická škola v republice a některé zemědělské školy

16 Reprezentace školy prezentací školní honitby navenek: 1. prostřednictvím jednání (setkání, porad) na státní správě regionální (Rumburk, Ústí nad Labem) i republikové úrovně (myslivecká rada při Mze) 2. prostřednictvím spolupráce s LČR, Veterinární správou, Farmaceutickou fakultou UK Hradec Králové, asociací chovatelů zajíců aj. 3. formou médií (internet, články v odborném tisku, redakční rada SM) 4. akcí pro VIP (naháňka, poplatkový lov, chovatelské výstavy, soutěže a přednášky pro děti a jiné akce) Praktický objekt pro prezentaci teoretických a praktických poznatků získaných při výuce mysliveckých předmětů (chov, péče, lov, ochrana), zoologie (znalost zvěře a její biologie), biologie (obecné poznatky), praxe (přikrmování, stahování, rušení zvěřiny, pozorování, sčítání, asanace, myslivecká zařízení), zemědělství (polička, louky, pastviny), botaniky (plodonosné a okusové dřeviny, byliny, trávy), částečné pěstování lesů (školkařství, obnova), ochrany lesa (ochrana dřevin, biotopu aj.), HÚL (používání porostní mapy a orientace) atd. Formou praxe a předmětových cvičení bylo pokryto cca % objemu prací v honitbě. Honitba a získání povolenky k lovu je výchovným a motivačním nástrojem pro žáky. Objekt pro zpracování maturitních prací u všech oborů, nejvíce využívána pro zoologii, myslivost, méně pro botaniku, ochranu lesa aj. Roční průměrný počet prací lze odhadnout na 10. Objekt pro výzkumnou činnost odborných učitelů, následné zpětné využití poznatků pro výuku odborných předmětů, maturitní práce žáků, prezentaci poznatků v odborných kruzích a médiích. Objekt pro mimoškolní aktivity žáků, tento druh dobrovolné a neformální aktivity pokrýval cca % objemu prací v honitbě. Jedná se o tyto činnosti: 1. lov zvěře, aktivní zapojení cca žáků 2. pozorování zvěře, sčítání, odhad věku, chovné hodnoty aj., aktivní zapojení cca 60 žáků (platí i pro další body) 3. péče o zvěř, přikrmování, příprava krmiv, zajištění krmné základny, zvyšování úživnosti honitby (políčka, louky, výsadba plodonosných a okusových dřevin) 4. ochrana zvěře, asanace, koprologie 5. údržba a stavba mysliveckých zařízení 6. výcvik loveckých psů a dravců Lov zvěře v mysliveckém roce 2005/ Jelení zvěř uloveno 5 ks, plnění na 105 % základního plánu lovu 2. Daňčí zvěř uloveno 5 ks, plnění na 71 % 3. Srnčí zvěř uloveno 36 ks, plnění na 118 % 4. Černá zvěř uloveno 7 ks, plnění na 41 % 5. Dále bylo uloveno 23 lišek, 2 jezevci, 3 kuny a 1 pytlačící pes. Spotřeba krmiva za myslivecký rok 2005/ kg objemného, 7610 kg jadrného, 1050 kg dužnatého a 164 kg soli. krmných zařízení činil 8 hlavních krmelců, 7 srnčích krmelců, 1 zaječí a 1 zásyp. Nově byly vybudovány 2 hlavní krmelce, ostatní byly průběžně opravovány. Provozována 2 políčka Růžičkova a Bernardova louka, celková výměra cca 2 ha. Stavba 4 krytých posedů (z toho 2 zastřešených), 2 posedů (žebříků). Provozování 5 stálých vnadišť a 2 nepravidelných

17 ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH ČŠI A DALŠÍCH KONTROL ČŠI v daném období na škole činnost neprováděla Policie ČR OŘ / Inspektorát zbraní a střeliva Děčín, dodržování zákona č. 119/2002 Sb. o zbraních: - kontrola licence a ZP - kontrola vedení písemností o zbraních - kontrola zbraní a střeliva - metodická činnost a prevence Závěr: vše bez závad a bez opatření 2. Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, ÚP Děčín, nebylo shledáno žádných závad, bez opatření. 3. KHS ÚR Ústí nad Labem kontrola pracovišť praxí a kategorizace praxí, bude upravena kategorizace pracovnicí KHS Ústí n/labem, opatření, zjištění, sankce žádná. 4. Finanční úřad Děčín kontrola užití / čerpání státní dotace na plynofikaci DM Sukova ulice ( ). Pochybením zápisu data ze strany MF ČR Praha, došlo k posunutí termínu realizace stavby a tím porušení rozpočtové kázně. Finanční prostředky státu nebyly zneužity. Formální porušení bude na žádost školy eliminováno, tj. bez pokuty či penále. 5. Veřejnosprávní kontrola Ústeckého kraje, odbor kontroly hospodaření školy s veřejnými prostředky ( 11, odst. 4., písm. a, b, zákona č. 320/2001 Sb.), kontrola za období od do Zjištění: - nedodržení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví - porušení vyhlášky č. 505/2002 Sb. o účetnictví Opatření: - ředitel příkazem nařídí k odstranění nedostatků - ředitel zaslal písemnou zprávu o odstranění nedostatků Závěr: Kontrola nenařizuje žádná sankční opatření. Nedostatky byly částečně odstraněny již během kontroly a zcela ke stanovenému datu. Závady nebyly úmyslné, nedošlo k neoprávněnému nakládání s veřejnými prostředky. Jednalo se o formální chyby výkazního a strukturálního typu

18 HODNOCENÍ VMV ZA ŠKOLNÍ ROK 2005 / Ubytování Pro chod školy je DM klíčovou součástí, neboť zde studují žáci z různých regionů a krajů celé ČR. SLŠ Šluknov má k dispozici 2 DM s celkovou kapacitou 100 lůžek (snížení kapacity z důvodu hygienických norem). Na začátku školního roku ( k statistické hlášení) bylo ubytováno celkem 87 žáků, tj. o 3 žáky méně než před rokem (DMS 51, DMT 36), což představuje 87 % využití celkové kapacity DM. to množství ubytováno 21 dívek. Ubytován byl každý žák, který projevil zájem a podal si přihlášku ( i z okresu Děčín a blízkého okolí Šluknova ). Během školního roku postupný úbytek žáků z DM ( odchod na privát 7 žáků, předčasné ukončení studia a přechod na jinou školu 9 žáků, 19 žáků maturitního ročníku odchod po úspěšném zakončení studia, 1 žák vyloučen z DM, 4 žáci přišli na DM během školního roku ) na počet 55 k ( do žáků s maturanty ). Priváty na privátech ubytováno ve školním roce 2004 / žáků na začátku školního roku a 55 žáků na konci školního roku ( k ). Jednalo se převážně o žáky 3. a 4. ročníků. 2. Počty pracovníků DM Vzhledem k úbytku počtu žáků na DM ( již neodpovídá stanovenému limitu počet pedag. pracovníků vychovatelů ) byl počet vychovatelů od snížen o jednoho, u ostatních pracovníků je skutečný stav výrazně nižší. Pro objektivnost však uvádím, že se na údržbě DM podílí velkou částí údržba školy. Plánovaný počet přepočtených pracovníků na DM: pedag. 4,9 * ost. 2,1 Skutečný přepočtený počet pracovníků: pedag. 5,2 ost. 1,0 * plánovaný počet pedag. pracovníků ( vychovatelů ) nezohledňuje 2 budovy DM ( náročnější na personální obsazení pedag. pracovníky včetně zajištění nočních pohotovostí )!!! 3. Stravování Kapacita školní jídelny ( 200 jídel ) byla využita na 87,5 % ( 174 obědů ). strávníků je přímo úměrný počtu ubytovaných žáků na DM. Celodenně stravovaných žáků bylo na počátku školního roku 81, jenom obědy odebíralo dalších 93 strávníků ( žáci ubytováni na privátech nebo dojíždějící z místa okolí školy 60, zaměstnanci 27, důchodci 2, cizí 4 ). Postupně se počet celodenně stravovaných žáků snižoval ze stejných důvodů jako u ubytování na DM ( viz ubytování )

19 vydaných hlavních jídel žákům ( S+O+V ) za celý školní rok činil jídel ( zhruba o 25 % méně než v předcházejícím školním roce ): snídaní , obědů a večeří Dále vydáno: 5765 obědů pro zaměstnance a důchodce přesnídávek svačin druhé večeře pracovníků ve ŠJ: plánovaný počet přepočtených pracovníků 4,55 skutečný přepočtený počet pracovníků 4,75 pracovníků ŠJ je nepatrně vyšší o 0,2 kuchařky proti plánovanému stavu. Předpokládané snížení výkonů školní jídelny ( úbytek strávníků ) bylo začátkem školního roku řešeno. Od byl počet kuchařek snížen o jednu. 4. Mimoškolní vzdělávání a volnočasové aktivity Na úseku VMV pracuje 5 pedagogických pracovníků ( 4 skupinový vychovatelé a 1 ZŘ VMV ) všichni na plný úvazek a 1 asistentka pedagoga na 0,1 úvazku ( únor až červen ) v zájmové činnosti sokolnictví. Pracovníci VMV mají plnou kvalifikaci. Pro přípravu žáků na vyučování je na každém DM studovna, která je vybavena také počítači s tiskárnou, kde si mohou žáci řešit domácí úkoly či se připravovat do školy (referáty, zápisy z praxí, apod.). Ve školním roce 2005 / 2006 bylo k dispozici na obou DM celkem 10 PC ( na každé studovně DM 4 PC + 1 PC v každé kanceláři vychovatelů ). Hlavní náplní VMV jsou vzdělávací a volnočasové aktivity, které jsou žákům nabízeny na principu dobrovolnosti. Pro zájmovou činnost na DM je využíváno vlastních zařízení DM ( vybavené posilovny, herny stolního tenisu, kulečníky, klubovny, vzduchovková střelnice, akvaristická místnost, sokolnický areál ) nebo v rámci finančních možností i zařízení cizích organizací ( KD Šluknov, pronájem tělocvičny ZŠ Šluknov, bazén Rumburk, divadlo Varnsdorf, apod. ). Ve školním roce 2005 / 2006 pracovalo 13 zájmových útvarů (někteří žáci navštěvují 2 a více zájmových útvarů): Zájmový útvar průměrný počet žáků Kopaná, sálová kopaná 18 Odbíjená 14 Košíková 10 Kulturistický 14 Florbal 12 Sokolnický

20 Myslivecký 8 Rybářský 7 Střelecký 8 Vážná hudba 13 Psychosociální výcvik 7 Zeměpisný 8 Střelecký airsoft 8 Některé další aktivity VMV ve školním roce 2005 / 2006 Pohár ředitele celoroční sportovní soutěž tříd ( 10 celoškolských turnajů ): 1. místo 4. l, místo 1. LM a 3. E 30 přednášek a besed ( psychohygiena studia, bezpečný sex, prevence drogové závislosti, vážná hudba, cestopisné přednášky o 4 kontinentech, kriminalita mládeže, výchova k toleranci a proti rasismu ) Kurz společenského chování a stolování ( 4 hodiny pro 24 žáků 1. ročníků ) Turistický kurz v Chorvatsku v červnu 2006 pro 30 žáků 2. E a 2. LM Lyžařský kurz v Krušných horách v únoru 2006 pro 20 žáků 1. ročníků Hubertská zábava a Hubertská jízda ( listopad 2005 ) organizovala 4. L Účast sokolnického kroužku na Srazu sokolníků v Opočně ( říjen 2005 ) a dalších akcích reprezentujících školu Účast na letních sportovních hrách mládeže ve Varnsdorfu v červnu 2006 ( dílčí umístění dvě 1. místa ve skoku vysokém a vrhu koulí Svoboda 3. L ) Sportovní turnaje ( kopaná, odbíjená, košíková, florbal, šipky, šachy, kulečník, stolní tenis ) Střelecký víceboj Víceboj netradičních disciplin Soustředění 1. ročníků na začátku školního roku účast všech vychovatelů Účast žáků SLŠ na tanečních ( 9 ) Majáles ( květen 2006 ) organizovala hlavně 3. E Miss čarodějnice ( duben 2006 ) Zelená stopa tradiční odborně sportovní závod pětičlenných družstev celé školy 10 přátelských utkání ve florbale v Mikulášovicích Pravidelné návštěvy bazénu v Rumburku v rámci kondičního plavání Bowling ( 2x měsíčně ) Táboráky Činnost Domovní rady ( pravidelně 1x měsíčně ) Dobrovolné brigády žáků na úpravě okolí DM

21 Kromě vychovatelů, kteří vedli alespoň 2 zájmové útvary ( je v jejich náplni práce ), patří poděkování těm, kteří se bezplatně a ve svém volném čase podíleli na uskutečňování cílů a náplně VMV. 5. Klady a zápory na úseku VMV ve školním roce 2005 / 2006 Klady podařilo se splnit bezezbytku roční rámcový plán akcí VMV fungující zájmová činnost (nové aktivity přátelská florbalová utkání v Mikulášovicích, bowling, kondiční plavání, psychosociální výcvik, airsoft), relativně vysoký zájem žáků o vážnou hudbu, specializace vychovatelů v zájmových útvarech, 13 zájmových útvarů) byl realizován lyžařský kurz, turistický kurz a kurz společenské výchovy podařilo se přivést internet do budov DM připojení k PC bude řešeno podařilo se zrekonstruovat a zmodernizovat chlapecké sprchy na DMS podařilo se rozšířit sociální uzel dívek na DMT podařilo se zapojit většinu žáků na úpravě okolí DMS i DMT (park, hřiště, okolí DM) podařilo se zavést čipový režim stravování a připravit podmínky na bezhotovostní platby stravování a ubytování podařilo se zvýšit zapojení žáků v zájmových útvarech snížil se počet úmyslných škod na DM (zřejmě účinek vratné kauce) podařilo se stabilizovat úsek školního stravování (příchodem nových mladších pracovnic, odchodem starších, změnou ved.kuchařky), lepší adaptabilnost na nové podmínky a přístup ke strávníkům, sociální klima, pestřejší a zdravější strava, možnost výběru přílohy i jídla, přídavky Zápory na DM opět nastoupilo méně žáků (- 4) dáno demografickou křivkou nedaří se zapojit 100% ubytovaných žáků do zájmové činnosti rok od roku obtížnější řešení rozšíření, pestrost, motivace v zájmové činnosti, přesvědčování, nikoliv nařizování nedaří se ve spolupráci s MěP snižovat případy nalévání alkoholu mladistvým v místních restauracích (přes několikeré naše upozornění) řešení neustále s žáky hovořit, vysvětlovat jim důsledky konzumace alkoholu v jejich věku, tlak na MěP ohledně častějších kontrol v námi vytipovaných restauracích a časech zvýšil se počet drobnějších, ale i vážnějších přestupků (o 5 DŘ) proti ŘDM, a to v oblasti alkoholu, kouření na DM, pozdní návraty z vycházek oknem v noci řešení prevence, vysvětlování, nabídka zájmové činnosti, větší komunikace žák x vychovatel, vychovatel x rodič (někdy odraz rodinných problémů) zvýšil se počet propadajících žáků ubytovaných na DM (poprvé horší výsledek než u žáků ubytovaných na privátech) tito žáci jsou většinou v 1. a 2. ročníku, kdežto na privátech většinou žáci 3. a 4. ročníku (důsledek špatné kvality přicházejících žáků v posledních letech a tudíž menšího výběru žáků) řešení vychovatel musí přizpůsobit svoji činnost této situaci a zčásti nahrazovat doučujícícho učitele, motivovat žáky ke studiu

Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální, Šluknov

Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální, Šluknov Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální, Šluknov VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 OBSAH Charakteristika školy Přehled oborů školy Přehled aktivit a prezentace školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální, Šluknov VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 OBSAH Charakteristika školy Přehled oborů školy Přehled aktivit a prezentace školy

Více

Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola

Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga Písek Lesnická 55, 397 01 Písek - 1 - VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2011/12 Úvod : Vyšší odborná škola lesnická

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Školská rada VOŠ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Školská rada VOŠ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školská rada VOŠ říjen 2011 Obsah: Úvod a) Základní údaje o škole b) Přehled oborů vzdělávání. c) Přehled pracovníků školy. d) Údaje o přijímacím řízení. e) Údaje o výsledcích

Více

OBSAH. VII. Ekonomická oblast. VIII. Výsledky kontrol

OBSAH. VII. Ekonomická oblast. VIII. Výsledky kontrol OBSAH I. Základní charakteristika Základní cíle školy a jejich realizace Základní údaje Stručná charakteristika zařízení Studijní programy Obchodní akademie 63-41-M/004 Obchodní akademie 63-41-M/004 dálkové

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004Sb. o předškolním, základním, vyšším odborném a

Více

OBSAH. I. Základní charakteristika

OBSAH. I. Základní charakteristika OBSAH I. Základní charakteristika Základní cíle školy a jejich realizace Základní údaje Stručná charakteristika zařízení Studijní programy Obchodní akademie Obchodní akademie Ekonomické lyceum Agropodnikání

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009 / 2010 (a hospodaření školy za hospodářský rok 2009) dle 10 e) odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. ve znění platných novel ( v textu jen zákon ) a 7 odst.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y 2009 2010 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Mladá Boleslav, Jičínská 762 Sídlo školy: Jičínská

Více

I. Textová část. 1. Základní údaje o škole

I. Textová část. 1. Základní údaje o škole 2009/2010 Výroční zpráva Základní školy J.Vohradského Šluknov, okres Děčín I. Textová část 1. Základní údaje o škole Plně organizovaná základní škola se dvěma pracovišti. Hlavní budova se nachází v ul.

Více

Střední odborné učiliště Nové Strašecí

Střední odborné učiliště Nové Strašecí Střední odborné učiliště Nové Strašecí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY a Koncepční záměr rozvoje školy 2012 2011 2012 1 1. Základní údaje o škole Střední odborné učiliště Nové Strašecí, Sportovní 1135,

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 03/04 A O HOSPODAŘENÍ ZŠ a MŠ ŠVIHOV (za celou organizaci) ZA ROK

Více

VÝROČ N Í ZPRÁVA O ČINNO S TI ŠKOLY. za školní rok 2007/2008

VÝROČ N Í ZPRÁVA O ČINNO S TI ŠKOLY. za školní rok 2007/2008 VÝROČ N Í ZPRÁVA O ČINNO S TI ŠKOLY SO Uza s Dačice za školní rok 2007/2008 OBSAH: 1. Charakteristika školy 2 2. Sezna m učebních oborů, základní charakteristika a 3-5 organizace výchovně vzděláva cího

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29 Telefon: 482 424 350 E-mail: sosgs@sos-gs.cz Webové stránky: www.sos-gs.cz Datová

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2005 Sb. (a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb.) Název školy: Střední odborná škola, Blatná, V Jezárkách 745 Sídlo školy: Blatná,

Více

Poskytování výuky a vzdělávání v oboru lesnictví

Poskytování výuky a vzdělávání v oboru lesnictví Střední lesnická škola, Hranice, Jurikova 588 Vlastní hodnocení školy 2007-2009 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy Střední lesnická škola, Hranice, Jurikova 588 Adresa školy

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace Krakovská 1095, 700 30 Ostrava-Hrabůvka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva byla zpracována

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Vypracováno v říjnu 2014 Mgr. Daniela Křepelková ředitelka

Více

Gymnázium Františka Palackého Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Gymnázium Františka Palackého Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 + Gymnázium Františka Palackého Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1) OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 1) Základní údaje o škole 2) Charakteristika školy 3) Školy a školská zařízení - členění 4) Obory

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Ing. Petra Jansová SŠHSS Teplice nad Metují 17. 10. 2012 Obsah 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 2 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE... 4

Více

Výroční zpráva 2012/2013

Výroční zpráva 2012/2013 Střední škola obchodní Havlíčkova 42, Kolín IV Výroční zpráva 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Pavlíková ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál, příspěvková organizace, nám. J. Žižky 10 Výroční zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009 zpracovali: Ing. Ladislav Konopka,

Více

ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti České zahradnické akademie Mělník, střední školy a vyšší odborné školy,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Městec Králové, T. G. Masaryka 4 289 03 Městec Králové, tel.: 325 643 315; e-mail: info@sossoumk.cz; www.sossoumk.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

Sigmundova SŠs, Lutín

Sigmundova SŠs, Lutín Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín, J. Sigmunda 242, 783 49 Lutín V Lutíně dne 25. září 2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Mgr. Pavel Michalík ředitel Schválena školskou

Více

Výroční zpráva Střední odborné školy mediální grafiky a polygrafie Rumburk

Výroční zpráva Střední odborné školy mediální grafiky a polygrafie Rumburk Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie Jiříkovská 840/4, 408 01 Rumburk příspěvková organizace Výroční zpráva Střední odborné školy mediální grafiky a polygrafie Rumburk Zpracoval: PaedDr.

Více