Realizace projektu. Projekt Podnikání jako cesta ze sociálního vyloučení. prodloužena do konce října Greater London Enterprise

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Realizace projektu. Projekt Podnikání jako cesta ze sociálního vyloučení. prodloužena do konce října 2011. Greater London Enterprise www.gle."

Transkript

1 Leden - duben 2011 Realizace projektu Podnikání jako cesta ze sociálního vyloučení prodloužena do konce října 2011 Trvání tohoto projektu bylo původně naplánováno na dobu 28 měsíců, od prosince 2008 do března Vzhledem k úspěšnosti projektu a možnostem rozpočtu jsme zažádali Magistrát hlavního města Prahy o možnost prodloužení projektu. Naše žádost byla schválena, a proto můžeme s nabídkou služeb pro začínající podnikatele pokračovat až do října Projekt Podnikání jako cesta ze sociálního vyloučení je určen imigrantům, rodičům s dětmi do 15 let a osobám dlouhodobě nezaměstnaným, kteří mnohdy čelí znevýhodnění při vstupu na trh práce. Projekt nabízí zájemcům podporu pro zahajování vlastní podnikatelské činnosti formou individuálních konzultací či seminářů. Všechny služby jsou poskytovány vyškoleným týmem podnikatelských poradců. Metody práce a způsob vedení konzultací vycházejí ze zkušeností naší mateřské organizace v Londýně. Doposud jsme v rámci individuálních konzultací a seminářů podpořili 204 klientů, jež jsou nejčastěji z cílové skupiny imigrantů (85%). Pro většinu klientů jsou získané informace potřebné pro jejich orientaci se v oblasti podnikání a v otázkách souvisejících se vstupem na trh práce obecně. Ne všichni klienti se nakonec rozhodnou podnikat, popřípadě ne všichni klienti se rozhodnou podnikat hned. Přesto minimálně 16 klientů zahájilo podnikatelskou činnost formou OSVČ či společnosti s ručením omezením - díky podpoře z našeho projektu, což považujeme za velký úspěch. Zahájení podnikatelské činnosti v České republice je totiž zejména pro osoby z cílové skupiny imigrantů velmi komplikované. Mezi největší překážky, jež musí tyto osoby překonávat, patří překážky legislativní (např. zákon o pobytu cizinců a jeho novela), neuznání kvalifikace ze zemí jejich původu, neznalost jazyka a prostředí a také nedostatek vstupního kapitálu. Pro tyto osoby je také poměrně obtížné dosáhnout na nějakou půjčku či úvěr z banky či jiné finanční instituce. (pokračování na straně 2).

2 2 GLE bulletin (pokračování za strany 1) Přehled činností projektu V prosinci 2010 jsme představili projekt studentkám a studentům Fakulty sociálních studií v rámci předmětu Sociální politika jako společenská praxe. V březnu 2011 jsme uspořádali setkání zástupců finančních institucí a klientů projektu, podrobnosti o této akci se dočtete na straně 3 a 4. Do konce projektu uspořádáme ještě dva cykly seminářů s tematikou podnikání jeden běh v období a druhý (závěrečný) v období od do , více informací o jednotlivých seminářích naleznete na straně č.5. Jedním z výstupů projektu je i Metodika vzdělávání podnikatelských poradců, která obsahuje specifickými cílovými skupinami a další zajímavé oblasti. Metodika je volně ke stažení na našich webových stránkách. I po skončení realizace projektu chceme pokračovat v podobných službách pro cílové skupiny znevýhodněné při vstupu na trh práce podnikatelské poradenství, poradenství v oblasti zaměstnanosti, otázky finanční gramotnosti apod. ať již formou individuálního poradenství či v rámci seminářů, přednášek apod. Pro tyto aktivity - z našeho pohledu velmi potřebné, žádané a v České republice pro stanovené cílové skupiny doposud ne příliš rozšířené - hledáme zdroje financování, jak v rámci grantů Evropské unie, tak na úrovních podpory ze státních prostředků, nadací apod. Hana Galiová manažerka projektu základní předpoklady pro vykonávání role podnikatelského poradce, doporučení pro práci se Evropský sociální fond Praha&EU: Investujeme do vaší budoucnosti Krátké zprávy Připravujeme Na základě ohlasů klientů ze seminářů a dalších akcí, jsme se rozhodli připravit setkání klientů. Setkání se uskuteční ve čtvrtek Cílem setkání je pomoci klientům navázat nové kontakty, najít případné dodavatele či odběratele, případně potenciální partnery do svého podnikání. Setkání by mělo proběhnout v neformálním duchu a našim klientům poskytneme prostor pro prezentování vlastního podnikatelského nápadu. V případě hezkého počasí se akce uskuteční na zahradě. Nová posila týmu GLE o.p.s. V únoru 2011 do týmu GLE o.p.s. přišla nová podnikatelská poradkyně Miluš Kotišová. Před nástupem do GLE o.p.s. působila v ČSOB na projektu řízení znalostí uvěrového procesu. Má zkušenost s projektovým řízením i vlastním podnikáním; jako živnostnice tlumočí a překládá a vyučuje cizí jazyky. Do aktivit se zapojila jako lektor semináře Podnikatelský plán a Marketing a postupně začíná vést konzultace s novými klienty. V týmu ji vítáme a jsme rádi, že se s námi může podělit o své zkušenosti a znalosti.

3 3 GLE bulletin Možnosti a cykly financování v životě firmy setkání klientů s finančními institucemi či poskytovateli finančních produktů prostředků touto cestou až po výhodné služby mezinárodních plateb a jazykovou vybavenost poskytovatelů těchto služeb. Letošní cyklus 9 vzdělávacích seminářů pro začínající podnikatele byl završen zajímavým setkáním v Kongresovém centru U Hájků, Na Poříčí 42, na téma, jak financovat podnikání v jeho začátcích, případně jaké lze v životě firmy využít další finanční produkty pro provoz či investice. Business Credit Nabídka: Mezi 3 hlavní produkty patří pomoc se zprostředkováním úvěru (za poplatek zhruba 1% v případě úspěchu), refinancování úvěru a v neposlední řadě také pomoc se zpracováním či zlepšením profesionálního business plánu pro případné investiční a obchodní partnery. ČSOB Factoring Nabídka: Poskytují financování za postoupené pohledávky se splatností od 30 až 90 dnů. Správa postoupených pohledávek (snaha o jejich zinkasování od dlužníků). Záruka získání zhruba 80% hodnoty pohledávky i v případě, že by odběratel zkrachoval (forma pojištění nezaplacení). Možnosti financování i pro začínající podnikatele jen za předpokladu velmi dobrého podnikatelského záměru, již vyfakturovaných produktů alespoň pěti různým odběratelům. Úvěr lze získat ještě ten samý den, kdy byla postoupena pohledávka. Typickým klientem je firma s ročním obratem zhruba od 15 milionů korun. Například velkoobchody, které dovážejí do republiky zboží a tady ho prodávají do maloobchodů, nebo firmy, které vyrábějí nějaký zajímavý výrobek a ten dodávají do jiných firem atd. Samozřejmě zazněly také důležité podmínky - mnohdy velmi přísné nebo pro začínající podnikatele nelehko splnitelné - schválení financování. Ale i přes to, že šance získat financování do začátku podnikání se potvrdily jako značně zúžené, bylo patrné živé zaujetí obecenstva, které si v duchu již chystalo osobní dotazy pro druhou V úvodní polovině proběhla hodinová panelová diskuze se zástupci všech přítomných organizací, jež nesla podtitul Financování firem v současném ekonomickém klimatu. Z odpovědí hostů na dotazy moderátorky diskuze, ředitelky obecně prospěšné společnosti H. Galiové, si posluchači v obecenstvu mohli poskládat velmi barvitý obrázek o širokém spektru možností financování a finančních produktů; od služby zprostředkování úvěru, přes pojistné nástroje na krytí podnikatelských rizik, členství v družstvu a zhodnocení volných peněžních část akce vedenou formou individuálních konzultací u stánků. Česká spořitelna, a.s. Klasické produkty bankovnictví, včetně pomoci se získáním dotace a zdrojů z Evropských fondů (www.grantikacs.cz/). Také miniveletrh finančních služeb se těšil zájmu účastníků, u některých stánků a společností se dokonce tvořily fronty. V průběhu této části bylo k dispozici chutné občerstvení formou švédského stolu. (pokračování na straně 4)

4 4 GLE bulletin (pokračování ze strany 3) Metropolitní spořitelní družstvo Nabídka: Určitá možnost financování i pro začínající podnikatele. Žadatelé o úvěr musí být sami členy družstva. Členský příspěvek je 100 Kč. Úvěrové sazby se pohybují kolem 10%. Nabízí krátkodobé, tzv. přemosťovací úvěry. Podmínkou je velmi dobré zajištění, nejčastěji nemovitostí. Přihlíží se k poskytnutým dotacím z EU. Úvěr lze získat rychle, do dvou týdnů, pokud klient dodá všechny potřebné doklady. Možným klientem je například někdo, kdo chce kupovat nemovitosti, zhodnotit je a pak zase prodat. Diskutující skupinky či dvojice našich klientů, kteří zároveň mohli využít volné chvíle na vzájemné seznámení a prosíťování, mohli ocenit příjemnou atmosféru, která umocnila zdar celé akce. V souhrnu Na setkání bylo přizváno sedm společností nabízejících různé služby (či zajímavé alternativy): ČS, ČSOB Factoring, Business Credit, Metropolitní družstvo, OVB AllFinanz a Travelex. Detailní profily těchto společností jsou zveřejněny na stránkách GLE o.p.s. (www.gle.cz). OVB Allfinanz Nabídka: Poskytuje pojištění podnikatelských a jiných rizik, které mohou podnikatelům včetně cizinců OSVČ s korespondenční adresou v ČR - pomoct v nepředvídatelných situacích, kdy nastane výpadek provozu a firma nicméně musí vyplácet výplaty, splácet úvěry apod. Dále poradenství při správě a zhodnocení financí v privátní sféře, tak aby měl podnikatel vždy důležité rezervy. Poskytuje i poradenství v oblasti daňové optimalizace finančních produktů. Pozvánku obdrželi všichni naši klienti (tj. 200 klientů), toho večera přišlo jen 35 klientů. Méně, než jsme čekali, účastníci však odcházeli viditelně spokojení. Travelex Nabídka: Poskytuje servis při platbách do ciziny; platba v lokální měně, aktuální nejvýhodnější kurz (potenciální úspory), rychlost převodu a možné potvrzení o odeslání dopředu. Miluš Kotišová - Podnikatelská poradkyně Plány do budoucna V průběhu letošního roku chceme uskutečnit několik záměrů spojených s rozvojem našich aktivit a rozšířením nabídky služeb. Jedním z těchto plánů je návrh na uskutečnění soutěže pro klienty s vypracovaným podnikatelským plánem detaily a podmínky soutěže v této chvíli připravujeme. Další aktivitou je příprava rekvalifikačního kurzu Základy podnikání, rozšíření nabídky seminářů o knowledge management a projektové řízení, které budeme nabízet různým skupinám zájemců. V rámci otevíraných výzev chceme předkládat další projekty s tematikou podnikatelského poradenství a začleňování osob se znevýhodněním na trh práce. V neposlední řadě jsme navázali spolupráci s novými organizacemi. Věříme, že tyto rozvojové kroky podpoří zkvalitňování služeb GLE o.p.s. O všech chystaných aktivitách budeme informovat v bulletinech či na našich webových stránkách

5 5 GLE bulletin Cyklus seminářů v roce 2011 V prvním čtvrtletí roku 2011 v GLE o.p.s. proběhl dalš í c yk lus sem inářů s podnikatelskou tematikou. Semináře v novém roce prošly několika úpravami, zaprvé se do některých seminářů nově zapojily podnikatelské poradkyně Michaela Barotková a Miluš Kotišová. Zadruhé na každém semináři rozdáváme klientům hodnotící dotazníky, s jejichž pomocí se snažíme semináře co nejvíce přizpůsobit přáním klientů. Nejvíce požadavků se týkalo seminářů Podnikatelský plán a Nahlédnutí do účetnictví. Klienti měli zájem o praktické příklady jednotlivých plánů. Seminář jsme proto zaměřili na práci klientů a praktický nácvik práce s podnikatelským plánem. Seminář Nahlédnutí do účetnictví jsme obohatili o výpočet praktických příkladů. Klienti tak mají větší prostor pro nácvik účtování jednotlivých účetních případů. Na období duben - červenec 2011 jsme pro Vás připravili tyto semináře: Základy podnikání Povinnosti v začátcích podnikání - 1.část Povinnosti v začátcích podnikání - 2.část Administrativa, zaměstnanci atd Komunikační a prezentační dovednosti Jak oslovovat zákazníky atd Podnikatelský plán Marketing - 1.část Marketing - 2.část Možné zdroje financování (9:00-12:00) Nahlédnutí do účetnictví (9:00-15:00) Nahlédnutí do účetnictví (9:00-15:00) Nahlédnutí do účetnictví (9:00-15:00) Semináře se konají zpravidla od 9:00 do 13:00. Budeme se na Vás těšit! Semináře měly u klientů úspěch. Koncem dubna začne další cyklus seminářů. Na semináře se mohou zájemci hlásit telefonicky či em. Všechny semináře jsou díky podpoře ESF zdarma. Michaela Barotková tel.: GLE o.p.s Vám přeje krásné prožití Velikonočních svátků

GLE o.p.s. Výroční zpráva 2011

GLE o.p.s. Výroční zpráva 2011 GLE o.p.s. Výroční zpráva 2011 Skupina GLE Zakladatel GLE o.p.s. Greater London Enterprise Limited Sídlo: Saint Martins House, 210-212 Chapeltown Road, Leeds, West Yorkshire LS7 4HZ, Spojené království

Více

Greater London Enterprise www.gle.cz. Prázdninové zprávy z GLE o.p.s. Co se dočtete na dalších stránkách? srpen 2013

Greater London Enterprise www.gle.cz. Prázdninové zprávy z GLE o.p.s. Co se dočtete na dalších stránkách? srpen 2013 srpen 2013 Prázdninové zprávy z GLE o.p.s. Letní dny jsou pro nás vždy o něco klidnější, než rušný provoz v průběhu roku. Můžeme zrekapitulovat jednotlivé aktivity a vyhodnotit, jestli byly úspěšné. Projekt

Více

Greater London Enterprise www.gle.cz. 2. čtvrtletí 2009

Greater London Enterprise www.gle.cz. 2. čtvrtletí 2009 2. čtvrtletí 2009 Realizace projektu Podnikání jako cesta ze sociálního vyloučení GLE o.p.s. realizuje v období prosinec 2008 březen 2011 projekt Podnikání jako cesta ze sociálního vyloučení podpořený

Více

Greater London Enterprise www.gle.cz. Co se dočtete v prosincovém bulletinu? Úvodní slovo. 4. čtvrtletí 2012. Úvodní slovo 1

Greater London Enterprise www.gle.cz. Co se dočtete v prosincovém bulletinu? Úvodní slovo. 4. čtvrtletí 2012. Úvodní slovo 1 4. čtvrtletí 2012 Co se dočtete v prosincovém bulletinu? Úvodní slovo 1 Další cyklus pracovních seminářů a job klubů 2 Podnikání nanečisto ve fiktivní firmě 3 Rekvalifikační kurz Základy podnikání 4 Paní

Více

Greater London Enterprise www.gle.cz. O čem se můžete v červnovém bulletinu dočíst? Úvodní slovo. 2. čtvrtletí 2012

Greater London Enterprise www.gle.cz. O čem se můžete v červnovém bulletinu dočíst? Úvodní slovo. 2. čtvrtletí 2012 2. čtvrtletí 2012 O čem se můžete v červnovém bulletinu dočíst? Úvodní slovo 1 Podzimní cyklus pracovních seminářů a job klubů Semináře v Kolíně 3 Rekvalifikační kurz 4 Seminář o e-shopu 5 Účast na oslavách

Více

GLE o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008

GLE o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 GLE o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Úvodní slovo GLE o.p.s. zažilo zajímavý a přínosný rok. Uspořádali jsme několik kurzů a seminářů v oblasti projektového managementu a sociálního podnikání, docházelo k výměně

Více

Příručka pro začínající podnikatele

Příručka pro začínající podnikatele Příručka pro začínající podnikatele Evropský sociální fond. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Příručka pro začínající podnikatele Příručka pro začínající podnikatele Dominika Špačková (autorka

Více

Zpravodaj CIP EQUAL. Nová výzva k předkládání žádostí

Zpravodaj CIP EQUAL. Nová výzva k předkládání žádostí ČÍSLO 4 BOJ S DISKRIMINACÍ NA TRHU PRÁCE Zpravodaj CIP EQUAL listopad 2007 Aktuální stav CIP EQUAL v ČR novinky Obsah 1 Aktuální stav CIP EQUAL novinky 4 Zajímavé výstupy projektů 10 Národní tématické

Více

manuál sociálního podnikání

manuál sociálního podnikání podpora manuál sociálního podnikání Obsah 1 Úvod 4 2 Definice a charakteristika sociálního podnikání 6 3 Zakládáme sociální podnik 10 4 Význam spolupráce a síťování 14 5 Finanční zdroje pro sociální podnikání

Více

Financování sociálních podniků - externí zdroje financování dostupné v ČR

Financování sociálních podniků - externí zdroje financování dostupné v ČR Financování sociálních podniků - externí zdroje financování dostupné v ČR Zpracováno pro Novou ekonomiku, o.p.s. v rámci projektu Tematická síť pro rozvoj sociální ekonomiky pracovní skupina Finance Zpracoval

Více

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ 2015 OBSAH OBSAH... 1 ÚVOD... 3 1. CHCEME ZAČÍT PODNIKAT... 4 1.1 CÍLE PODNIKÁNÍ... 4 1.2 ŽIVNOST... 5 1.3 PODNIKATELSKÝ PLÁN... 5 1.4 FINANČNÍ ZDROJE... 7 2 PRÁVNÍ STRÁNKA

Více

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ 2015 OBSAH OBSAH... 1 ÚVOD... 3 1. CHCEME ZAČÍT PODNIKAT... 4 1.1 CÍLE PODNIKÁNÍ... 4 1.2 ŽIVNOST... 5 1.3 PODNIKATELSKÝ PLÁN... 5 1.4 FINANČNÍ ZDROJE... 7 2 PRÁVNÍ STRÁNKA

Více

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ 2015 OBSAH OBSAH... 1 ÚVOD... 3 1. CHCEME ZAČÍT PODNIKAT... 4 1.1 CÍLE PODNIKÁNÍ... 4 1.2 ŽIVNOST... 5 1.3 PODNIKATELSKÝ PLÁN... 5 1.4 FINANČNÍ ZDROJE... 7 2 PRÁVNÍ STRÁNKA

Více

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ 2015 OBSAH OBSAH... 1 ÚVOD... 3 1. CHCEME ZAČÍT PODNIKAT... 4 1.1 CÍLE PODNIKÁNÍ... 4 1.2 ŽIVNOST... 5 1.3 PODNIKATELSKÝ PLÁN... 5 1.4 FINANČNÍ ZDROJE... 7 2 PRÁVNÍ STRÁNKA

Více

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s.

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH Úvodní slovo...3 Zpráva o činnosti Představenstva AFIZ...4 Zpráva o činnosti AFIZ...6 Zpráva o

Více

NOVÁ KONCEPCE CERTIFIKACE (opakování)

NOVÁ KONCEPCE CERTIFIKACE (opakování) 3/2008 OBSAH VI. sněm Svazu účetních Str. 1 2 Nová koncepce certifikace opakování hlavních zásad Str. 1 3 EDITORIAL Vážení čtenáři, od květnového vydání bulletinu proběhly nejen zkoušky v systému certifikace

Více

výroční zpráva annual report

výroční zpráva annual report výroční zpráva annual report 2014 C E N T R U M P O D P O R Y P O D N I K Á N Í P R A H A, o. p. s. výroční zpráva annual report 2014 C E N T R U M P O D P O R Y P O D N I K Á N Í P R A H A, o. p. s. výroční

Více

projekty Rozvojové Praha www.rprg.cz Den otevřených dveří v Kontaktním centru pro podnikatele Nabídka seminářů pro podnikatele

projekty Rozvojové Praha www.rprg.cz Den otevřených dveří v Kontaktním centru pro podnikatele Nabídka seminářů pro podnikatele www.rprg.cz projekty Rozvojové Praha Den otevřených dveří v Kontaktním centru pro podnikatele Nabídka seminářů pro podnikatele Rozhovor s Věrou Bidlovou, ředitelkou Botanické zahrady v Praze Praha podporuje

Více

Vzdělávání podnikatelských poradců

Vzdělávání podnikatelských poradců Vzdělávání podnikatelských poradců Metodika podnikatelského poradenství pro osoby ze znevýhodněných skupin Evropský sociální fond Praha&EU: Investujeme do Vaší budoucnosti Obsah Předmluva... 3 1. Role

Více

GLE o.p.s. Výroční zpráva 2009

GLE o.p.s. Výroční zpráva 2009 GLE o.p.s. Výroční zpráva 2009 Úvodní slovo Rok 2009 byl pro GLE o.p.s. v Praze velmi úspěšným rokem. Spustili jsme náš první velký projekt Podnikání jako cesta ze sociálního vyloučení a přijali jsme výborný

Více

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ Průběžná zpráva I. verze 7. 11. 2013 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz IREAS centrum, s. r. o. Mařákova 292/9 160 00 Praha 6 Česká republika

Více

Úspěšný žadatel VS Rychleby Příklady z praxe. letter. Pokračuji jen v tom, co znám a co umím.. Rozhovor

Úspěšný žadatel VS Rychleby Příklady z praxe. letter. Pokračuji jen v tom, co znám a co umím.. Rozhovor 1/2011 letter Nová ekonomika, o.p.s. www.nova-ekonomika.cz www.socialni-ekonomika.cz www.public-procurement.cz www.diversity-management.cz 02 editorial 01 sociální podnikatel 01 ROZHOVORY 01 ODBORNÝ PŘÍSPĚVEK

Více

ROZHOVOR MÍT PO RUCE PLÁN B. RUBIKoNovINY 10 / 2014. obsah. Čtěte na str. 03. úvod... 02. RoZHovoR MÍT Po RUCE PLÁN B... 03

ROZHOVOR MÍT PO RUCE PLÁN B. RUBIKoNovINY 10 / 2014. obsah. Čtěte na str. 03. úvod... 02. RoZHovoR MÍT Po RUCE PLÁN B... 03 RUBIKoNovINY 10 / 2014 ROZHOVOR Čtěte na str. 03 Již 20 let vytváříme programy směřující ke snížení recidivy, tím šetříme prostředky daňových poplatníků a přispíváme k bezpečí ve společnosti RUBIKON Centrum

Více

služby, aby se vyvarovali podvodných poskytovatelů. Novela zákona o sociálních službách

služby, aby se vyvarovali podvodných poskytovatelů. Novela zákona o sociálních službách Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 12 číslo 4 13. 4. 2015 SENIOŘI Příprava na stárnutí populace v České republice se ještě zintenzivní HANDICAP Úřad práce ČR začal vydávat nové

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2008 Eva Ždímalová

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2008 Eva Ždímalová UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2008 Eva Ždímalová Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Franchising v praxi Eva Ždímalová Bakalářská práce 2008 Poděkování

Více

Závěrečná zpráva projektu

Závěrečná zpráva projektu PRÁCE A ŽIVOT V ROVNOVÁZE vzdělávací a osvětový projekt na podporu souladu pracovního a soukromého života Závěrečná zpráva projektu PRÁCE A ŽIVOT V ROVNOVÁZE PRÁCE A ŽIVOT V ROVNOVÁZE vzdělávací a osvětový

Více

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer Dobrá praxe ve VTP příručka zpracovaná v rámci projektu SPolupráce, INovace, NETworking vědeckotechnických parků a vysokých škol, č. CZ 1.07/2.4.00/17.0094 garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový

Více

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ Průběžná zpráva II. verze 6. 12. 2013 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz IREAS centrum, s. r. o. Mařákova 292/9 160 00 Praha 6 Česká republika

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Zahájení podnikatelské činnosti na základě konkrétního podnikatelského záměru

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Zahájení podnikatelské činnosti na základě konkrétního podnikatelského záměru ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Zahájení podnikatelské činnosti na základě konkrétního podnikatelského záměru Start-up of business activity based on specific business

Více

PROJEKT 2006-2008. www.ekonomservis.cz/podnikatel

PROJEKT 2006-2008. www.ekonomservis.cz/podnikatel PROJEKT 2006-2008 www.ekonomservis.cz/podnikatel BÝT PODNIKATELEM VERSUS BÝT ZAMĚSTNANCEM?! POMÁHÁME NASTARTOVAT ZMĚNU BUDOUCNOSTI SMĚREM K PODNIKÁNÍ PROJEKT 2006-2008 CZ.04.1.03/1.1.12.3/2810 PRVNÍ KROK

Více