ZA ROK Občanské sdružení PRAHA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZA ROK 2006. Občanské sdružení PRAHA"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Občanské sdružení PRAHA

2 Vážení přátelé: Předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti a hospodaření našeho občanského sdružení v roce Děkujeme Vám všem, kteří jste naší činnost podpořili finanční, materiální, nebo osobní pomocí. Výbor občanského sdružení Červen 2007 Dagmar Dzurová Miloslava Stará Lenka Kratochvílová Monika Malzerová Naďa Kafková Anna Kopecká Isidro Moyano

3 ZÁKLADNÍ INFORMACE Klub rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem je občanské sdružení s celostátní působností. Sdružení bylo založeno ustavující členskou schůzí v září roku Do konce roku 2004 formálně fungovalo při Speciálním pedagogickém centru (SPC) Dítě a sdílelo s ním stejnou adresu a telefonní linku. Od ledna 2005 se administrativní činnost a větší část aktivit sdružení přesunula do prostor v objektu Domu dětí a mládeže Praha 9, kde se pravidelně konají terapeuticko-výukové programy pro děti školního věku, ORT, klubová celostátní setkání a další akce. Číslo registrace: II/S-OS/ /96-R ze dne IČO: Bankovní spojení: ČSOB, divize PS, Praha 8 Číslo účtu: /0300 Název účtu: Down syndrom Právní postavení: právnická osoba občanské sdružení Územní působnost: Praha a Česká republika Registrační adresa: Štíbrova 1691, Praha 8 Fax: Kancelář a Infocentrum Rajská zahrada: V objektu DDM, Gen. Janouška 1060, Praha 9 Černý Most Telefon: Elektronické adresy: (výbor o.s.) (předsedkyně o.s) Webová stránka: Počet registrovaných členů sdružení v roce 2006 (počet je v rámci roku proměnlivý): 250 rodin s dětmi s DS 3 rodiny s dětmi s jiným postižením 240 osob a organizací (včetně zahraničních), odebírajících PLUS 21 a přátel Klubu Poslání a cíle Klubu Rodičovská pomoc při překonávání traumatické situace, která je spojena s narozením dítěte s DS poradenství, nabídka krizové intervence, informační materiály (včetně vlastního časopisu), rodičovská soudržnost a podpora. Vyhledávání nových metod, které přispívají k pozitivnímu vývoji osob s DS; pořádání přednášek a seminářů, překlady a distribuce materiálů jak pro rodiče, tak i odbornou veřejnost a další zájemce. Nabídky podpůrných programů pro děti s DS, optimalizující jejich vývojové možnosti a kvalitu života pod vedením specialistů (lékařů, pedagogů, fyzioterapeutů, speciálních pedagogů a dalších odborníků). Podpora začleňování dětí a dospělých do kolektivů vrstevníků, integrace do společnosti. Aktivizace rozvoje služeb zvyšujících kvalitu života rodinám pečujícím o osoby s DS a umožňující všem žít plnohodnotný, společný život. Aktivizace v sociálně právní problematice, zejména prosazováním principu rovnosti občanských a lidských práv. Osvětová činnost podpora šíření pozitivního přístupu k osobám s DS. 3

4 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Podle platných stanov (poslední aktualizace dne ) je nejvyšším statutárním orgánem Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem (dále Klub DS), o.s., členská schůze, která volí výbor (v stávajícím období 7-členný). Výbor je řídícím a odpovědným orgánem Klubu DS. Statutárním zástupcem o.s. je předseda nebo jím pověřený jiný člen výboru. Klub DS je na Ministerstvu kultury ČR registrován jako vydavatelský subjekt periodika PLUS 21 a jiných neperiodických tiskovin. Členové výboru a webmaster pracují na principu dobrovolnictví, nepobírají za svou práci mzdu, kromě částečné kompenzace provozních nákladů (telefon, cestovné, apod.). Účetní paní Zoja Pletichová pracuje na základě smluvní dohody za mzdu. ORT vykonává PaedDr. Eva Matějičková na základě dohody o pracovní činnosti. Ostatní odborní pracovníci, terapeuti, asistenti a pomocní pracovníci vykonávají odbornou činnost na základě dohod o provedení práce dle podmínek, grantových agentur. Výbor: Doc. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc. (předsedkyně), Ing. Lenka Kratochvílová (jednatelka, ekonomická činnost), Ing. Monika Melzerová (místopředsedkyně, grantová činnost), Mgr. Miloslava Stará (vzdělávání, koordinace grant. programů), PharmDr. Anna Kopecká, CSc. (PLUS 21 a jiná ediční činnost), Naďa Kafková (vzdělávání, koordinace s regionálními centry), Jarmila Tesková (do dubna 2006) V dubnu 2006 byl do výboru kooptován Isidro Moyano (pověřen korespondencí se zahraničím a člen redakční rady Plus 21), Webové stránky Klubu: Ing. Pavel Mikuláštík, webmaster Odborní poradci: lékařská problematika: MUDr. Mgr. Viktor Hartoš dětský psychiatr (Brno) MUDr. Alena Kyjonková pediatrička (Odolená Voda) MUDr. Blanka Orlová oční specialistka (Kladno) MUDr. Jana Střihavková rodinná lékařka (Praha) MUDr. Jan Všetička genetik (Ostrava) psychologie: fyzioterapie: Prof. MUDr. Mária Šustrová, CSc. pediatrička (Bratislava, SK) PhDr. Monika Janíková, rehabilitační stacionář DaR PhDr. Vladimíra Sýkorová, Mgr. Apolena Šrahůlková, SPC Štíbrova Doc. PhDr. Jaroslav Šturma, CSc., Paprsek Mgr. Hana Čechová, Speciální MŠ Štíbrova PaedDr. Eva Matějičková integrace dětí s DS do škol: PaedDr. Blanka Bartošová Feuersteinova metoda: Netty Engels (Nizozemsko), raná péče: PhDr. Marie Horázná, Speciální MŠ Štíbrova Věra Švejnohová, spec. ped., Speciální MŠ Štíbrova PhDr. Renata Lepová, Ph.D., Speciální MŠ Štíbrova Revizní komise: Ing. Jan Boháček, Lýdie Pavelková, Ing. Magda Vaňková 4

5 PROGRAMY ČINNOSTI (ZÁKLADNÍ AKTIVITY) 1. Podpůrné terapie a programy pro děti s DS: Orofaciální regulační terapie (ORT) Trénink rozvoje mentálních schopností s využitím prvků Instrumentální Feuersteinovy metody Střediska tréninku FM: Praha, Mladá Boleslav, Opava, Brno Rozvoj řečových dovedností 2. Podpora integrace dětí s DS v předškolních zařízeních a školách, metodická setkání pro učitele organizuje SPC při MŠ Štíbrova ve spolupráci s Klubem rodičů a přátel dětí s DS. 3. Organizace letního a zimního rehabilitačního pobytu pro děti s DS a jejich rodiny 4. Edice periodika PLUS 21 a jiných tiskovin s odbornými informacemi a propagačně-osvětovým významem 5. Sociálně-právní poradna cílová skupina: rodina s dítětem s DS ORGANIZAČNÍ, METODICKÁ A DALŠÍ ČINNOST KLUBU Vítání nového roku Setkání členů Klubu se svými dětmi a hosty v místnostech DDM na Černém Mostě, v programu pro děti účinkoval divadelní spolek Máj. Předání sponzorského daru fy SC Johnson výtěžek středoevropského fotbalového turnaje za který byla zřízena mobilní herna (didaktické pomůcky, hry a knížky pro účely půjčovny). První Světový den Downova syndromu Vedení Klubu uspořádalo 20. března 2006 na počest nově ustanoveného světového dne tiskovou konferenci v Lékařském domě v Praze 1, za účasti zástupců médií a sympatizantů Klubu DS. V programu vystoupili děti a dospělí s DS: Michaela Melzerová, Alena Kohoutková, Pavel Michalík a Denisa Střihavková. K tomuto dni byl vydán dokument 10 let existence Klubu DS a série pohlednic s portréty dětí s DS. Non-Handicap Prezentační stánek o činnosti Klubu na výstavě Non-Handicap, Výstaviště Praha-Holešovice, účast na odborném doprovodním programu s přednáškou (organizace a přednáška A. Kopecká) a účast na prvním ročníku výtvarné soutěže lidí s handicapem, Kolekce výtvarných prací prezentovaných Klubem získala Cenu odborné poroty, vítězem Divácké soutěže se stal fotograf Pavel Michalík. Dětský den (3. června 2006). Příležitost k setkání rodičů, přátel a sponzorů o.s. u společného programu pro naše děti, v prostorách DDM na Černém Mostě. Narozeniny na planetě D.S. Oslavy 10. výročí existence Klubu, 22. září 2006 v Divadle u Hasičů. Program připravily D. Dzúrová a L. Kratochvílová. V režii Olgy Struskové vystoupili domácí umělci se svým programem a děti s DS v hudebně-tanečním pásmu (pod vedením Mgr. Š. Liškové a J. Horáka) společně se svými sourozenci. Podrobně: PLUS 21 číslo 3/2006, str

6 Pražský den Downova syndromu 23. září 2006, Přírodovědecká fakulta UK, Praha 1- Albertov. Mezinárodní konference proběhla pod záštitou EDSA, v odborném programu vystoupili domácí odborníci a hosté ze zahraničí. Podrobně: PLUS 21 číslo 3/2006, str Sobotní celorepubliková klubová setkání Organizované ve spolupráci s ředitelkou DDM Mgr. Jitkou Šulcovou. Smyslem setkání je nabídnout rodičům dětí s DS specificky zaměřený program a diskusi s pozvanými odborníky, individuální konzultace s pracovníky SPC a poradci Klubu, výměnu rodičovských zkušeností, apod. V roce 2006 se v prostorách DDM Praha 9 Černý Most uskutečnila dvě setkání: 8. dubna 2006 Problematika dospělých a dospívajících lidí s DS, přednášející MUDr. Jana Spilková: O sexualitě lidí s mentálním postižením. 13. října 2006 Sociální zákon a příprava dětí s DS na život v dospělosti, přizvaní hosté: Ing. Libuše Kaprálová, SIMP, JUDr. Jan Hutař, SPMP Praha, Olga Strusková, režisérka vítězného námětu budoucího dokumentu pro Portus, o.s., v rámci kampaně za práva lidí s mentálním postižením I MY, PhDr. Vladimíra Sýkorová, psycholožka SPC Štíbrova. Podrobně: PLUS 21 číslo 3/2006, str Pobytové akce Podpořeny grantem Ministerstva zdravotnictví ČR. Zimní rekondiční pobyt ( ) - chata Hájenka, Černý důl, Krkonoše Letní rekondiční pobyt ( ) - chata Hájenka, Černý důl, Krkonoše, ve dvou turnusech. Program rekondičních pobytů byl koncipován na podporu sociálního chování, mentálního rozvoje a pohybových dovedností dětí s DS ve společné činnosti se sourozenci. Terapie a aktivity pod vedením odborných lektorů: metoda PIT + FM (Netty Engels), ORT (E. Matějičková), grafomotorika, logopedie, výtvarná výchova, pohybová výchova, táborová olympiáda, program pro sourozence, večerní společenský program, v létě navíc etapová hra na pohádku, jízda na koni, v zimě sporty na sněhu. Viz také PLUS 21 číslo 1/2006 (str. 6-8) a číslo 2/2006 (str. 4-5). Víkend pro budoucí prvňáčky ( srpna 2006), pobyt pro budoucí žáky, jejich rodiče, učitele a asistenty, penzion Lipka, v Oknech u Máchova Jezera. Cílem a smyslem pobytu bylo vzájemné poznání a uvedení učitelů, kteří se připravují na integraci, do problematiky DS. Více: PLUS 21 číslo 2/2006, str. 6. Ediční činnost Vlastní ediční činnost v roce 2006 (1-6) byla podpořena grantem Ministerstva zdravotnictví ČR. 1. Periodikum PLUS 21, 3 čísla v celkovém nákladu 3000 ks. Počet odběratelů k : Výroční zpráva 2005 v nákladu 350 ks 3. Informační leták v ČJ a AJ, připravili členové výboru (D. Dzúrová, A. Kopecká, L. Kratochvílová, I. Moyano, M. Stará), grafický návrh a realizace Agentura FCB, náklad 2000 ks 4. Pohlednice k Světovému dni DS, 3 motivy, připravila A. Kopecká, grafické zpracování Agentura FCB, výroba JPM Tisk, náklad 3000 ks 5. Pohlednice k 10. výročí Klubu DS, 2 motivy kresba Michale Švarce (DS), připravila A. Kopecká, grafické zpracování Agentura FCB, výroba JPM Tisk, náklad 2000 ks 6. Denisa Střihavková: Denisa. Podklady k vydání připravil Klub DS (M. Stará, A. Kopecká) a Mgr. Ilona Chalupská, realizace a tisk: JPM Tisk, s.r.o. 7. Finanční spoluúčast Klubu DS na vydání odborné publikace R. C. Morales: Orofaciální regulační terapie, překlad a review: E. Matějičková, úvod D. Dzúrová, vydal Portál, s.r.o. 6

7 Skupinové aktivity a individuální terapie Pro děti s DS se v prostorách Klubu na Černém Mostě a SPC Štíbrova pořádaly v průběhu týdne zájmové činnosti za spolupráce, resp. pod vedením odborných lektorů: Orofaciální regulační terapie (PaedDr. E. Matějičková) podpořeno sbírkou Pomozte dětem! Včasná péče o nejmenší děti - program Láska v rukách (spec. ped. V. Švejnohová) Metody mentálního tréninku - nácvik sociálního chování, čtení (metoda PIT) a základy Feuersteinovy metody (Praha Ing. J. Dzúr a PhDr. M. Horázná, Mladá Boleslav Naďa Kafková, Opava Mgr. Zuzana Melecká, Brno Mgr. Lenka Mikuláštíková) Rozvoj řečových dovedností (Mgr. M. Stará, V. Švejnohová, Mgr. Věra Bartušková, PhDr. Jana Pešková, Ph.D.) Program Portage pro podporu vývoje nejmenších dětí (PhDr. R. Lepová, Ph.D.) Metodická setkání pro pedagogy Ze společné iniciativy SPC Dítě a Klubu rodičů a přátel dětí s DS, o.s., se opět pravidelně konaly metodická setkání pro učitele integrující děti s DS do běžných mateřských a základních škol v Praze i v jiných částech republiky. Tato metodická pomoc, jejíž účelem je také zprostředkovat praktické zkušenosti učitelů MŠ a ZŠ, vzdělávajících dítě s DS, se nabízí všem učitelům, kteří do své třídy přijali dítě s DS. Metodická setkání pro učitele ZŠ se konaly (K. Hemzáčková: Sociální počty) a (V. Pokorná: Specifické přístupy k dětem s DS) ve spolupráci s ředitelstvím ZŠ Na Slovance, Bedřichovská 1, Praha 8 (PaedDr. Alena Pelantová, PaedDr. Milada Fleková). Metodická setkání pro učitele MŠ se konaly a Organizace a garance všech metodických setkání: SPC a Speciální MŠ Štíbrova Mgr. Blanka Bartošová, PhDr. Marie Horázná, Mgr. Apolena Šrahůlková. Klub DS Mgr. Miloslava Stará, PaedDr. Eva Matejičková. Sociálně-právní a výchovně-vzdělávací poradna Ing. Monika Melzerová, Ing. Lenka Kratochvílová a Mgr. Miloslava Stará poskytovaly poradenské služby osobně v prostorách Klubu (DDM Černý Most), telefonicky nebo přes internet. Účast na dalších aktivitách, souvisejících s programovým zaměřením Klubu Účast na 1. Mezinárodním festivalu uměleckých projevů lidí s mentálním postižením, 28. ledna Účast na konferenci o Downově syndromu, pořadatel: Centrum DS FN Brno, 3. června 2006, (E. Matějičkova přednáška ORT, N. Kafková a A. Kopecká prezentace o.s.) Účast na 9. Světovém kongresu o DS, Vancouver, Kanada, srpna 2006 (D. Dzúrová) Účast na kurzu Dítě s vícenásobným tělesným postižením dle konceptu Castillo Moralese, listopadu 2006, Mnichov, Německo (E. Matějičková) 7

8 PŘEHLED O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2006 ROZBOR FINANCOVÁNÍ HLAVNÍCH PROGRAMŮ V ROCE Rekondiční pobyty (MZ ČR) Hájenka zimní pobyt příjmy od účastníků dary příjmy celkem ubytování a strava doprava výdaje celkem Hájenka letní pobyt dotace MZ ČR ,5% příjmy od účastníků % spoluúčast dary příjmy celkem ubytování a strava materiál a služby mzdy lektorů výdaje celkem Program vyrovnání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením (MZ ČR) Časopis PLUS dotace MZ ČR % spoluúčast Klubu % spoluúčast příjmy celkem čísla časopisu + letáček mzdy šéfredaktora a redaktorů výdaje celkem Program státní podpory práce s dětmi a mládeží (MŠMT) Mimoškolní vzdělávání dětí s DS dotace MŠMT % vlastní zdroje + dary % spoluúčast příjmy celkem mzdy odborných pracovníků ostaní výdaje 0 výdaje celkem ORT ( Pomozte dětem) sbírkové konto Pomozte dětem

9 příjmy celkem mzdy ostatní výdaje výdaje celkem Program podpory integrace (Fund for Education) rok 2006 a 2007 nadační příspěvek vlastní zdroje 964 příjmy celkem mzdové náklady materiálové náklady občerstvení nemateriálové náklady výdaje celkem Infocentrum Downova syndromu (RWE Transgas) dar Charta 77 přes účet Klubu proplacené faktury příjmy celkem výročí konference Vancouver překlady z angličtiny a němčiny výdaje celkem Oslava 10.výročí o.s. (divadlo+konference) S.C.Johnson RWE Transgas Osram s.r.o U invest další dary konferenční poplatky z vlastních prostředků příjmy celkem výdaje celkem Dar firmy S.C.Johnson organizační zajištění o.s výročí nábytek Černý Most film O.Struskové dar celkem

10 10 výroční zpráva 2006

11 11

12 12 výroční zpráva 2006

13 13

14 DĚKUJEME za finanční příspěvek (organizacím, právnickým osobám a individuálním dárcům): Ministerstvo zdravotnictví ČR ,- Kč (grant Rekondiční pobyty soustředění dětí s DS a jejich rodin, Hájenka) a ,- Kč (grant Publikační činnost v rámci Programu vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním znevýhodněním) MŠMT ČR ,- Kč (grant Mimoškolní vzdělávání dětí s DS v rámci Programu státní podpory práce s dětmi a mládeží) Nadace rozvoje občanské společnosti, program POMOZTE DĚTEM ,- Kč (účelový příspěvek na program ORT pro děti s DS v roce 2006) S.C. Johnson, s.r.o. Praha ,- Kč Sbírka zaměstnanců S.C.Johnson, s.r.o. Praha ,- Kč RWE Transgas prostřednictvím nadace Charta ,- Kč (projekt Infocentrum Downova syndromu) OSRAM, s.r.o ,- Kč Kratochvíl, s.r.o ,- Kč Veterán Klub Vysočina ,- Kč Nadační fond U-INVEST ,- Kč MUDr. Alena Kyjonková, Odolená Voda ,- Kč Manželé Husákovi ,- Kč Kronospan ,- Kč Jako, s.r.o., Praha 5.000,- Kč Rodina Pajkrtových, Česká Lípa ,- Kč Rodina Budišových 5.000,- Kč Pan Gyonyor 3.000,- Kč Rodina Šustrových 2.000,- Kč Rodiny Cardalových, Haluzových a paní Hanzlová ,- Kč Rodiny Bendových, Drábkových, Kopeckých, Mužíkových, Radomských, Skálových, Smažilových, Truskových a pan Dietmar 500,- Kč (zvýšený členský příspěvek) za podporu publikační aktivity vydavatelství JPM Tisk, Praha 5 dotace nákladů na tisk časopisu PLUS 21 a výroční zprávy Jako s.r.o., Praha technická podpora redakčního zpracování časopisu PLUS 21 za další pomoc paní Netty Engelsové, lektorce FM za bezplatné vedení terapií na rekondičních pobytech panu Stanislavovi Starému za výrobu pomůcek a divadelních rekvizit paní Ing. Magdě Vankové za organizaci charitativních aktivit v místě bydliště firmám Kratochvíl, s.r.o. Slaný, Osram, s.r.o. a Český Telecom, a.s. za materiální podporu rekondičních pobytů na Hájence a dalším osobám a rodinným příslušníkům dětí s DS, kteří se podíleli na průběhu jednotlivých akcí Zvláštní poděkování: Amatérskému divadelnímu souboru Máj Praha za to, že v rámci dne pro děti vystoupili s programem bez nároku na honorář. 14

15 Občanské sdružení

16 Výroční zpráva za rok 2006, Klub rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, Štíbrova 1691, Praha 8. Tisk JPMTISK s.r.o., Na Popelce 19, Praha 5. Náklad 500 kusů, červen 2007.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 PRAHA. Občanské sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 PRAHA. Občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 Občanské sdružení PRAHA Vážení přátelé: Předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti a hospodaření našeho občanského sdružení v roce 2007. Děkujeme Vám všem, kteří jste naši činnost

Více

Vážení přátelé, Výbor občanského sdružení Klub rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc., předsedkyně Květen 2006

Vážení přátelé, Výbor občanského sdružení Klub rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc., předsedkyně Květen 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2005 Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti a hospodaření našeho občanského sdružení v roce 2005. Děkujeme Vám všem, kteří jste naši činnost podpořili finanční,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2004

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2004 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2004 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KLUB RODIČŮ A PŘÁTEL DĚTÍ S DOWNOVÝM SYNDROMEM PRAHA Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti a hospodaření našeho občanského sdružení v roce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011. Společnost rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem. DownSyndrom CZ. občanské sdružení PRAHA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011. Společnost rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem. DownSyndrom CZ. občanské sdružení PRAHA VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 DownSyndrom CZ občanské sdružení Společnost rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem PRAHA VÝBOR OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Dagmar Dzúrová Lenka Kratochvílová Monika Melzerová Miloslava

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Společnost rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem. DownSyndrom CZ. občanské sdružení PRAHA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Společnost rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem. DownSyndrom CZ. občanské sdružení PRAHA VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 DownSyndrom CZ občanské sdružení Společnost rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem PRAHA Společnost rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem (DownSyndrom CZ) je občanské

Více

DYS-centrum Praha, o.s. Korunovační 8, Praha 7, 170 00 www.dyscentrum.org, dyscentrum@dyscentrum.org tel., zázn., fax: 233 370 262, mobil 603 399 889

DYS-centrum Praha, o.s. Korunovační 8, Praha 7, 170 00 www.dyscentrum.org, dyscentrum@dyscentrum.org tel., zázn., fax: 233 370 262, mobil 603 399 889 DYS-centrum Praha, o.s. Korunovační 8, Praha 7, 170 00 www.dyscentrum.org, dyscentrum@dyscentrum.org tel., zázn., fax: 233 370 262, mobil 603 399 889 CENTRUM PRAHA - CZECH REPUBLIC Výroční zpráva za rok

Více

Konference Krajané a čeština, Praha, 10-12. 9. 2014

Konference Krajané a čeština, Praha, 10-12. 9. 2014 Konference Krajané a čeština, Praha, 10-12. 9. 2014 jméno stát instituce Balev Anna USA Baslerová Helena Rakousko Kulturní klub Čechů a Slováků, Vídeň Basler Richard Rakousko Kulturní klub Čechů a Slováků,

Více

Výroční zpráva 2014 Spolku Rodinné centrum Petrklíč o.s.

Výroční zpráva 2014 Spolku Rodinné centrum Petrklíč o.s. Výroční zpráva 2014 Spolku Rodinné centrum Petrklíč o.s. Obsah: ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDKYNĚ SPOLKU... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLKU... 4 Rodinné centrum Petrklíč o.s. provozuje:... 4 MIMOŘÁDNÉ AKCE PETRKLÍČE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 WILLÍK - OBČANSKÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL DĚTÍ S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM Praha Vážení přátelé, Předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti a hospodaření našeho občanského sdružení

Více

Výroční zpráva Střediska DAR za rok 2010

Výroční zpráva Střediska DAR za rok 2010 Výroční zpráva Střediska DAR za rok 2010 Posláním Střediska DAR je umožnit rodinám s dětmi s postižením život co možná nejvíce podobný každé jiné rodině s malými dětmi. Z hlediska lidských a občanských

Více

DYS-centrum Praha, o. s. Korunovační 8, Praha 7, 170 00 www.dyscentrum.org, dyscentrum@dyscentrum.org tel., zázn., fax: 233 370 262, mobil 603 399 889

DYS-centrum Praha, o. s. Korunovační 8, Praha 7, 170 00 www.dyscentrum.org, dyscentrum@dyscentrum.org tel., zázn., fax: 233 370 262, mobil 603 399 889 DYS-centrum Praha, o. s. Korunovační 8, Praha 7, 170 00 www.dyscentrum.org, dyscentrum@dyscentrum.org tel., zázn., fax: 233 370 262, mobil 603 399 889 CENTRUM PRAHA - CZECH REPUBLIC Výroční zpráva za rok

Více

Výroční zpráva 2007. Celonárodní organizace příbuzných duševně nemocných

Výroční zpráva 2007. Celonárodní organizace příbuzných duševně nemocných Výroční zpráva 2007 Celonárodní organizace příbuzných duševně nemocných SLOVO ÚVODEM Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu SYMPATHEA, o.p.s. - celonárodní organizace příbuzných duševně nemocných.

Více

Výroční zpráva 2008. Občanská poradna Brno člen "Asociace občanských poraden"

Výroční zpráva 2008. Občanská poradna Brno člen Asociace občanských poraden Výroční zpráva 2008 Občanská poradna Brno člen "Asociace občanských poraden" OBSAH 1. Poslání 2. Orgány sdružení 3. Stručná historie 4. Zpráva o činnosti 2008 5. Finanční zpráva 2008 6. Záměry pro rok

Více

DYS-centrum Praha, o.s. Korunovační 8, Praha 7, 170 00 www.dyscentrum.org, dyscentrum@dyscentrum.org tel., zázn., fax: 233 370 262, mobil 603 399 889

DYS-centrum Praha, o.s. Korunovační 8, Praha 7, 170 00 www.dyscentrum.org, dyscentrum@dyscentrum.org tel., zázn., fax: 233 370 262, mobil 603 399 889 DYS-centrum Praha, o.s. Korunovační 8, Praha 7, 170 00 www.dyscentrum.org, dyscentrum@dyscentrum.org tel., zázn., fax: 233 370 262, mobil 603 399 889 CENTRUM PRAHA - CZECH REPUBLIC I. Charakteristika organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Centrum pro manželství a rodinu, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Centrum pro manželství a rodinu, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Centrum pro manželství a rodinu, o. s. ÚVODNÍ SLOVO Pro druhý rok činnosti našeho sdružení byly typické dvě protichůdné skutečnosti. Na jednu stranu jsme prožívali velký rozvoj, např.

Více

Témata/Okruhy BP 2016/2017 pro současný 2. ročník SPP

Témata/Okruhy BP 2016/2017 pro současný 2. ročník SPP ta/okruhy BP 2016/2017 pro současný ročník SPP Jedná se o pracovní názvy, znění tématu bude upřesněno po konzultacích pedagoga se studentem. Postup výběru tématu: Vybrat téma, zkontaktovat pedagoga, po

Více

Hora. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska tejnska a. ednictvím m Nadace rozvoje občansk. prostřednictv. anské společnosti.

Hora. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska tejnska a. ednictvím m Nadace rozvoje občansk. prostřednictv. anské společnosti. Středisko rané péče e Kutná Hora Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska tejnska a Norska v rámci r finančních mechanismů EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictv ednictvím m Nadace rozvoje

Více

požadovaná částka v Kč využití prostředků přínos pro občany Prahy 1

požadovaná částka v Kč využití prostředků přínos pro občany Prahy 1 Přidělení finančních prostředků "Dotační program na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti pro rok 2016" rozpočet = 700.000 Kč číslo předkladatel, sídlo jméno, e-mail, IČ název a popis projektu/

Více

Zápis z workshopu Příprava pro výkon povolání zdravotního laboranta konaného dne 21.9.2010 v VOŠZ a SZŠ Praha 1, Alšovo nábřeží 6

Zápis z workshopu Příprava pro výkon povolání zdravotního laboranta konaného dne 21.9.2010 v VOŠZ a SZŠ Praha 1, Alšovo nábřeží 6 Zápis z workshopu Příprava pro výkon povolání zdravotního laboranta konaného dne 21.9.2010 v VOŠZ a SZŠ Praha 1, Alšovo nábřeží 6 Účast dle prezenční listiny viz příloha. Přivítání ředitelem školy Mgr.

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25. 9. 2014 Bod pořadu jednání: Ukončení činnosti Výborů Zastupitelstva města Liberec a správní rad fondů statutárního města

Více

Sociální centrum denních aktivit ISKÉRKA za rok 2005

Sociální centrum denních aktivit ISKÉRKA za rok 2005 Závěrečná zpráva k projektu Sociální centrum denních aktivit ISKÉRKA za rok 2005 Název předkládající organizace: Zdravý Rožnov Sídlo: Zemědělská 572, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm telefon, fax, E-mail, www:

Více

Mgr. Marika Kropíková. Mgr. Dana Karmasinová. INFRA, s.r.o. vydavatelství, nakladatelství, vzdělávací agentura

Mgr. Marika Kropíková. Mgr. Dana Karmasinová. INFRA, s.r.o. vydavatelství, nakladatelství, vzdělávací agentura Lektoři, se kterými spolupracujeme vzdělávání pedagogů Mgr. Marika Kropíková PedF UK Praha - speciální pedagogika, etopedie, psychopedie, logopedie Učitelka na zvláštní škole, Praha 5 a Praha 4 Logopedka

Více

Centrum denních služeb SNN. Výroční zpráva 2007. Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR. Den otevřených dveří. Oslavy Mezinárodního dne neslyšících

Centrum denních služeb SNN. Výroční zpráva 2007. Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR. Den otevřených dveří. Oslavy Mezinárodního dne neslyšících Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Den otevřených dveří Centrum denních služeb SNN Oslavy Mezinárodního dne neslyšících Výroční zpráva 2007 Cíle a poslání: Jak se k nám dostanete: Tram.č. 3, 17 a 21

Více

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 O NÁS Naše cíle a poslání poskytovat rodinám podporu a informace o dvojčatech a vícerčatech, např. o jejich vývoji a

Více

Státní zkušební komise pro podzimní termín SZZ 2012/2013

Státní zkušební komise pro podzimní termín SZZ 2012/2013 Podle Zákona č.111/1998 Sb., 53 a Vyhlášky děkanky č. 19VD/2012, čl.3 stanovila FPE Komise pro pedagogiku a psychologii: Předseda: Doc. PaedDr. Ladislav P o d r o u ž e k, Ph.D. Místopředseda: PhDr. Dagmar

Více

PhDr. Martin CHVÁL, Ph.D. doc. PhDr. Martina ŠMEJKALOVÁ, Ph.D. PhDr. Ivana KOLÁŘOVÁ, CSc. Mgr. Jitka ALTMANOVÁ. doc. RNDr. Eduard FUCHS, CSc.

PhDr. Martin CHVÁL, Ph.D. doc. PhDr. Martina ŠMEJKALOVÁ, Ph.D. PhDr. Ivana KOLÁŘOVÁ, CSc. Mgr. Jitka ALTMANOVÁ. doc. RNDr. Eduard FUCHS, CSc. Nezávislá odborná komise, která je poradním orgánem při přezkoumávání žádostí žadatelů v procesu přezkoumání výsledků zkoušek z didaktických testů pro rok 2014 (podle 82 školského zákona). Rozpočtové prostředky

Více

LYMFOM HELP, o.s. / P ODZIM 2013. l tter

LYMFOM HELP, o.s. / P ODZIM 2013. l tter LYMFOM HELP, o.s. / P ODZIM 2013 Informace News l t letter lett l tter Obsah podzimního vydání 2 Obsah 3 Úvodní slovo 4 Nová informační brožura pro pacienty: Nemoc a naše psychika 5 Pohybové aktivity pro

Více

Mgr. Jarmila Višňovcová

Mgr. Jarmila Višňovcová Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Koncepce poradenských služeb poskytovaných v základní škole Mgr. Jarmila Višňovcová 15 Škola. Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2,okres

Více

Realizační týmy pokusného ověřování programu Pohyb a výživa

Realizační týmy pokusného ověřování programu Pohyb a výživa Realizační týmy pokusného ověřování programu Pohyb a výživa Řídící tým Hlavní manažer projektu Finanční manažerka projektu Hlavní koordinátor projektu Koordinátorka pro oblast pohybu Koordinátorka pro

Více

Dárci: SVS, a.s., Envirocont s.r.o., SČVK, a.s., SECOMSYS s.r.o., Jasmína - Hana Mašínová, Česká národní agentura Mládež a YMCA v ČR, Dieta, s.r.o.

Dárci: SVS, a.s., Envirocont s.r.o., SČVK, a.s., SECOMSYS s.r.o., Jasmína - Hana Mašínová, Česká národní agentura Mládež a YMCA v ČR, Dieta, s.r.o. SLOVO ÚVODEM Rok 2013 byl plný změn, konců a nových začátků programů a aktivit. Na postu ředitele managementu a předsedy Rady YMCA v Ústí nad Labem došlo ke změně, možná proto, aby staronový vítr a čerstvý

Více

MAS. MAS Slavkovské bojiště, z.s., www.mas-slavkovskebojiste.cz

MAS. MAS Slavkovské bojiště, z.s., www.mas-slavkovskebojiste.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 MAS SLAVKOVSKÉ BOJIŠTĚ MAS Slavkovské bojiště, z.s., www.mas-slavkovskebojiste.cz OBSAH Zpracovala Mgr. Hana Tomanová, manažerka MAS Slavkovské bojiště Schváleno Valnou hromadou MAS

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

Program konference Psychologická diagnostika 19. 6. 21. 6. 2013

Program konference Psychologická diagnostika 19. 6. 21. 6. 2013 Program konference Psychologická diagnostika 19. 6. 21. 6. 2013 19. 6. AULA 1 14:30 zahájení konference prof. PhDr. Petr Macek, CSc. prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D. Psychologické testování v ČR, diskutující

Více

Salesiánský klub mládeže Rumburk Jiříkov Výroční zpráva 2010

Salesiánský klub mládeže Rumburk Jiříkov Výroční zpráva 2010 občanské sdružení Salesiánský klub mládeže Rumburk Jiříkov Výroční zpráva 2010 Vážené dámy, vážení pánové, přátelé, když se v horkém létě potřebujeme osvěžit, můžeme se třeba zakousnout do melounu. Poznat

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007/2008. Základní škola a mateřská škola, Hlušice. Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007/2008. Základní škola a mateřská škola, Hlušice. Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:. Základní škola a mateřská škola, Hlušice VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007/2008 Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:. Vypracoval : Ing.Vladimír Kožíšek Obsah: 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015. Spolek rodičů a přátel zdravotně postižených dětí DANETA

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015. Spolek rodičů a přátel zdravotně postižených dětí DANETA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Spolek rodičů a přátel zdravotně postižených dětí DANETA IČO: 481 57 457 DIČ: CZ 481 57 457 Telefon/fax: 495 535 955 http://www.daneta.cz E-mail : info@daneta.cz nebo s.sdruzeni@seznam.cz

Více

Poslání AMA. Výroční zpráva 2012

Poslání AMA. Výroční zpráva 2012 Poslání AMA Ing. Irena Zemánková, CSc. 1. 2. 2013 2 POSLÁNÍ Posláním sdružení je: podpora zvyšování profesní kvalifikace pracovníků neziskového sektoru a dalších odborníků formou vzdělávacích programů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Hradecké centrum pro osoby se sluchovým postižením o. p. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Hradecké centrum pro osoby se sluchovým postižením o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Hradecké centrum pro osoby se sluchovým postižením o. p. s. SLUCH VÁM SICE NEVRÁTÍME, ALE POMŮŽEME VÁM SE SLUCHOVOU VADOU ŽÍT KVALITNĚJI SLOVO ÚVODEM Vážení přátelé, je nám ctí, že

Více

Centrum multikulturního vzdělávání, o.s. pomoc cizincům a osobám z odlišného kulturního a sociálního prostředí

Centrum multikulturního vzdělávání, o.s. pomoc cizincům a osobám z odlišného kulturního a sociálního prostředí Centrum multikulturního vzdělávání, o.s. pomoc cizincům a osobám z odlišného kulturního a sociálního prostředí Výroční zpráva 2009 Centrum multikulturního vzdělávání, o.s. Centrum multikulturního vzdělávání,

Více

VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ S AUTISMEM V ČESKÉ REPUBLICE

VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ S AUTISMEM V ČESKÉ REPUBLICE Co m o ž n á j e š t ě n e v í t e o... VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ S AUTISMEM V ČESKÉ REPUBLICE Marta Teplá Motto: Au/ismus je...komplikovaná vada, která naruší vývoj komunikace v nej ranějším dětství a zanechá dítě

Více

PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaného dne 8.10.2012

PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaného dne 8.10.2012 Strana 1 z 5 PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaného dne 8.10.2012 Otázky Č. ot. Znění otázky Schváleno 1. Shromáždění vlastníků souhlasí s renovací vrat v Ostrovní ulici s firmou Tomáš Šmídl

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Základní škola speciální Bystré Zámecká 1 569 92 BYSTRÉ IČO: 70838267 Základní škola speciální Bystré Tato výroční zpráva byla schválena Školskou radou

Více

Vybrané kapitoly v péči o pacienty s kardiovaskulárním onemocněním I.

Vybrané kapitoly v péči o pacienty s kardiovaskulárním onemocněním I. Pozvánka a program Konference a semináře pro nelékařské obory Vybrané kapitoly v péči o pacienty s kardiovaskulárním onemocněním I. Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve spolupráci s Českou asociací

Více

Zápis z jednání senátu Rady galerií ČR. 20. 21. 10. 2014 v Oblastní galerii v Liberci. Zápis z pracovního jednání dne 21. 10. 2014

Zápis z jednání senátu Rady galerií ČR. 20. 21. 10. 2014 v Oblastní galerii v Liberci. Zápis z pracovního jednání dne 21. 10. 2014 Zápis z jednání senátu Rady galerií ČR 20. 21. 10. 2014 v Oblastní galerii v Liberci Zápis z pracovního jednání dne 21. 10. 2014 Přivítání účastníků, čestných hostů a úvodní slovo: Mgr. Jiří Jůza PhD.,

Více

Dolnonádražní 269, OSEK, 417 05

Dolnonádražní 269, OSEK, 417 05 Dům dětí a mládeže Osek Dolnonádražní 269, OSEK, 417 05 IČO: 70825645 tel.č.: 417837205, 417 579 713 email: ddmosek@volny.cz webové stránky: www.ddmosek.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Lenka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Vzdělávací centrum Turnov, o. p. s. Jana Palacha 804 511 01 Turnov IČ 260 04 674

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Vzdělávací centrum Turnov, o. p. s. Jana Palacha 804 511 01 Turnov IČ 260 04 674 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Vzdělávací centrum Turnov, o. p. s. Jana Palacha 804 511 01 Turnov IČ 260 04 674 Hlavní cíle a oblasti činnosti v roce 2011 rozšiřování a zkvalitňování vzdělávací nabídky projektová

Více

Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Platnost: od 1. 9. 2013 Nahrazuje: organizační řád z 1. 9. 2012 Číslo jednací: SZŠ - 848/2013 OBSAH 1 Všeobecná ustanovení... 3 2 Statut školy...

Více

Akreditační komise pro akreditaci vzdělávacího programu k provádění rekvalifikace Zdroj financování členů Statut Jednací řád Rozpočtové prostředky

Akreditační komise pro akreditaci vzdělávacího programu k provádění rekvalifikace Zdroj financování členů Statut Jednací řád Rozpočtové prostředky Ing. Ondřej Brožka Akreditační komise pro akreditaci vzdělávacího programu k provádění rekvalifikace Rozpočtové prostředky organizace ANO ANO Ministerstvo zemědělství Mgr. Libor Dvořák Ing. Marcela Hauptmanová

Více

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2007 2008

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2007 2008 PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÁ PORADNA SEMILY Nádražní 213, P. BOX 72, PSČ 513 01 www. pppsemily.wz.cz tel.: 481 625 390, ppp.semily@worldonline.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2007 2008 Zprávu

Více

Oblastní pracoviště. Inspekční zpráva. Speciálně pedagogické centrum

Oblastní pracoviště. Inspekční zpráva. Speciálně pedagogické centrum ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště LIBEREC Inspekční zpráva Speciálně pedagogické centrum při Soukromé zvláštní a pomocné škole pro žáky s více vadami Alvalída, s. r. o. Hanychovská 743, 460 10

Více

Výro č ní zpráva 2009

Výro č ní zpráva 2009 Výroční zpráva 2009 OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Lidé v občanském sdružení TIŠICKÉ KLUBko 3. Důležité události v historii 4. Akce v roce 2009 5. Finanční zpráva o hospodaření za rok 2009 6. Plány pro rok 2010

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve školním roce 2008/09 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: PPP Opava 1 1.

Více

Výroční zpráva za rok 2008 Zpracovala: Ing. Ivana Podlešáková, Bc. Hana Skořepová

Výroční zpráva za rok 2008 Zpracovala: Ing. Ivana Podlešáková, Bc. Hana Skořepová Sociální služby města Rychnov n.kn.,o.p.s., Na Drahách 1595, Rychnov n.kněžnou, IČO 274 67 686 Výroční zpráva za rok 2008 Zpracovala: Ing. Ivana Podlešáková, Bc. Hana Skořepová 2008 1 Obsah: 1. Poslání

Více

Gymnázium Nymburk Komenského 779, 288 40 Nymburk tel. : 325 512 747, fax : 325 514 240 IČO 61 63 22 10 Plán práce výchovného poradce na školní rok: 2009/2010 Zpracovala: Mgr. Marie Stojarová, výchovná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010/2011 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 4

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010/2011 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 4 VÝROČNÍ ZPRÁVA 200/20 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 4 V Zápolí 250/2, Praha 4, 4 00 e-mail: specialniskola@volny.cz www.tvojeskolicka.cz V ničem se nedejte ovládat ctižádostí

Více

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2015 Výroční zpráva za rok 2015 1 Slovo úvodem Rok 2015 byl druhým rokem, který jsme trávili v nových prostorech. Veřejnost si k nám opět našla cestu a díky přednáškové činnosti, nabídce cvičení a dalším aktivitám

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a Střední(odborné(učiliště(a(Střední(odborná((((((((((((((((((((((((((((( škola(sčmsd,(lomnice(u(tišnova,(s.r.o.( ( Držitel(certifikátu(dle(ISO(9001( V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy za školní

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014-2015 Č.j.: zsuprk_926/2015

Více

Salesiánský klub mládeže Rumburk Jiříkov. občanské sdružení. Výroční zpráva 2009

Salesiánský klub mládeže Rumburk Jiříkov. občanské sdružení. Výroční zpráva 2009 Salesiánský klub mládeže Rumburk Jiříkov občanské sdružení Výroční zpráva 2009 Úvodní slovo Vážené dámy, vážení pánové, přátelé, dovolte, abych vám předložil výroční zprávu naší organizace za rok 2009.

Více

Občanské sdružení pro studium a sport bez bariér

Občanské sdružení pro studium a sport bez bariér Občanské sdružení pro studium a sport bez bariér Výroční zpráva 2007 Sídlo: Paběnice 75, 286 01 Čáslav Kancelář: ZŠ Kutná Hora, J.Palacha 166 284 01 Kutná Hora Telefon: 739 619 288 e-mail: cestazivotembb@seznam.cz

Více

Zápis č. 3 z jednání Komise pro hospodaření s obecními byty, pro sociální a zdravotní záležitosti Rady města Přerova ze dne 1.3.

Zápis č. 3 z jednání Komise pro hospodaření s obecními byty, pro sociální a zdravotní záležitosti Rady města Přerova ze dne 1.3. Zápis č. 3 z jednání Komise pro hospodaření s obecními byty, pro sociální a zdravotní záležitosti Rady města Přerova ze dne 1.3.2011 Přítomni: Ing. Slivka Jan Černocká Ludmila JUDr. Dutko Petr RNDr. Karabina

Více

výroèní zpráva obèanské sdružení I MY spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením

výroèní zpráva obèanské sdružení I MY spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením výroèní zpráva 2006 obèanské sdružení I MY spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 4. dubna 2013

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 4. dubna 2013 19. ročník duben 2013 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 4. dubna 2013 Usnesením č. 14/2013 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2013. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Cyranovy boty, z. s. Motto: Tanec je komunikace mezi tělem a duší. Vyjadřuje to, na co slova nestačí Ruth Saint Denis

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Cyranovy boty, z. s. Motto: Tanec je komunikace mezi tělem a duší. Vyjadřuje to, na co slova nestačí Ruth Saint Denis VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Cyranovy boty, z. s. Motto: Tanec je komunikace mezi tělem a duší. Vyjadřuje to, na co slova nestačí Ruth Saint Denis Cyranovy boty, z. s. Lidická 50 658 12 Brno IČO: 26534711 Email:

Více

za rok 2007 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ Asociace vozíčkářů a zdravotně i mentálně postižených v ČR - AVAZ

za rok 2007 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ Asociace vozíčkářů a zdravotně i mentálně postižených v ČR - AVAZ za rok 2007 2007 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ Asociace vozíčkářů a zdravotně i mentálně postižených v ČR - AVAZ Obsah: Úvod Právní postavení Poslání AVAZ Přehled činnosti Rozpis dílčí činnosti AVAZ Pracovníci AVAZ

Více

Plzeňská diplomatická simulace, o.s.

Plzeňská diplomatická simulace, o.s. Plzeňská diplomatická simulace, o.s. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA STUDENTSKÉHO MODELU VALNÉHO SHROMÁŽDĚNÍ OSN 2013 Vážení přátelé PDS, právě začínáte číst Závěrečnou zprávu III. ročníku Studentského modelu Valného

Více

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická. www.jabok.cz

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická. www.jabok.cz Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická www.jabok.cz ZÁKLADNÍ INFORMACE ADRESA: Salmovská 8, 120 00 Praha 2 TELEFON: 211 222 440 (sekretariát) 211 222 404 (studijní oddělení) E-MAIL:

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012 Svitávka 3. září 2012 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

1. Vznik a první krůčky OZP Akademie z.ú.

1. Vznik a první krůčky OZP Akademie z.ú. 1. Vznik a první krůčky OZP Akademie z.ú. Prioritou OZP Akademie z.ú. je porozumění specifickým potřebám hendikepovaných studentů. Z vlastních zkušeností, které jsme získali dlouhodobou prací s lidmi se

Více

DĚTI A DOMÁCÍ NÁSILÍ NOVÉ PERSPEKTIVY

DĚTI A DOMÁCÍ NÁSILÍ NOVÉ PERSPEKTIVY CENTRUM LOCIKA VÁS SRDEČNĚ VÍTÁ NA KONFERENCI DĚTI A DOMÁCÍ NÁSILÍ NOVÉ PERSPEKTIVY AKCE SE KONÁ POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ PROFILY VYSTUPUJÍCÍCH A ANOTACE PŘÍSPĚVKŮ PŘÍBĚH O LOCICE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2006 občanské sdružení pro pomoc lidem s Downovým syndromem a jejich rodinám Výroční zpráva za rok 26 Úsměvy občanské sdružení pro pomoc lidem s Downovým syndromem a jejich rodinám, Foltýnova 35, 635 Brno Tisk

Více

Personalistika a vzdělávání ve veřejné správě

Personalistika a vzdělávání ve veřejné správě Pozvánka na konferenci Personalistika a vzdělávání ve veřejné správě Stěžejní témata: Pracovněprávní vztahy ve veřejné správě Nový občanský zákoník jaké změny přinese nový občanský zákoník do veřejné správy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. CABALLINUS o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. CABALLINUS o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 CABALLINUS o. s. VÁŽENÍ A MILÍ PŘÍZNIVCI SPOLKU CABALLINUS, opět musíme konstatovat, že nám rok 2014 velmi rychle utekl. Předkládáme Vám proto k nahlédnutí o zprávu o činnosti a hospodaření

Více

Příloha č. 2 usnesení Zastupitelstva městské části Praha 12 č. Z-04-006-15

Příloha č. 2 usnesení Zastupitelstva městské části Praha 12 č. Z-04-006-15 Příloha č. 2 usnesení Zastupitelstva městské části Praha 12 č. Z-04-006-15 Poskytnutí dotací - kultura 2015 Poř. č. 1. Předkladatel Název projektu Požadováno na Sdružení hasičů Kulturní aktivity Čech,Moravy

Více

SPOLEČNOST PRO POMOC PŘI HUNTINGTONOVĚ CHOROBĚ

SPOLEČNOST PRO POMOC PŘI HUNTINGTONOVĚ CHOROBĚ SPOLEČNOST PRO POMOC PŘI HUNTINGTONOVĚ CHOROBĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Zpracoval: Ing. Jiří Hruda Březen 2014 Výroční zpráva Společnosti pro pomoc při Huntingtonově chorobě za rok 2013 CHARAKTERISTIKA

Více

Zápis z Plenárního zasedání Českého výboru ICOM ze dne 25. 2. 2014 místo konání: přednáškový sál Muzea Hlavního města Prahy

Zápis z Plenárního zasedání Českého výboru ICOM ze dne 25. 2. 2014 místo konání: přednáškový sál Muzea Hlavního města Prahy Zápis z Plenárního zasedání Českého výboru ICOM ze dne 25. 2. 2014 místo konání: přednáškový sál Muzea Hlavního města Prahy Plenární zasedání ČV ICOM bylo vzhledem k potřebnému množství přítomných členů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014 2015 Gymnázium, Střední odborná škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 2, Ječná 27 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014 2015 Výroční zpráva schválena školskou radou

Více

Zápis. ze zasedání Rady vlády pro záležitosti romské menšiny dne 4. listopadu 2015

Zápis. ze zasedání Rady vlády pro záležitosti romské menšiny dne 4. listopadu 2015 Kancelář Zápis ze zasedání dne 4. listopadu 2015 Zasedání se uskutečnilo dne 4. listopadu 2015 od 10:00 hod. do 15:00 hod. v zasedacím sále vlády Úřadu vlády České republiky (Strakova akademie, nábřeží

Více

K a r l o v a r s k ý k r a j se sídlem v Karlových Varech Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 USNESENÍ

K a r l o v a r s k ý k r a j se sídlem v Karlových Varech Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 USNESENÍ K a r l o v a r s k ý k r a j se sídlem v Karlových Varech Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 USNESENÍ z 30. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo dne 19. října 2015 v budově Krajského

Více

Přehled operací na vašem účtu v období od 1. 1. 2015 do 31. 1. 2015

Přehled operací na vašem účtu v období od 1. 1. 2015 do 31. 1. 2015 Strana: 1/5 Rok / č. výpisu: 2015/1 BIC: CEKOCZPP IBAN: CZ27 0300 0000 0002 6819 4029 Typ účtu: ČSOB konto pro neziskové organizace v CZK Frekvence: měsíční Pobočka: Na Poříčí 24-26, Praha 1 Kontakt: Iveta

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Svitávka 3. září 2010 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI. Pedagogicko psychologická poradna pro Prahu 11a12 Školní rok 2014/15

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI. Pedagogicko psychologická poradna pro Prahu 11a12 Školní rok 2014/15 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Pedagogicko psychologická poradna pro Prahu 11a12 Školní rok 2014/15 Ředitelství : Praha 11 Kupeckého 576 Detašované pracoviště: Praha 12 Barunčina 11 1 OBSAH: 1. Základní údaje

Více

Rozpis žáků u maturitní zkoušky

Rozpis žáků u maturitní zkoušky Třída: 4.AG - Gymnázium (rok nástupu 2011) Předseda: Mgr. Ivan Šupík Místopředseda: Mgr. Věra Houdková Třídní: Mgr. Eva Plhová Místnost: D5 - pečovatelství sp. ANJ Anglický jazyk - Mgr. Milena Šmehlíková

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA M ě l n í k, o.p.s. Výroční zpráva o činnosti školy

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA M ě l n í k, o.p.s. Výroční zpráva o činnosti školy SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA M ě l n í k, o.p.s. Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole typ školy : zřizovatel : Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Auticentrum, o.p.s. Auticentrum, o.p.s. ZŠ a ZUŠ Bezdrevská, Bezdrevská 1036/3, České Budějovice, 370 11

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Auticentrum, o.p.s. Auticentrum, o.p.s. ZŠ a ZUŠ Bezdrevská, Bezdrevská 1036/3, České Budějovice, 370 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Auticentrum, o.p.s. Auticentrum, o.p.s. ZŠ a ZUŠ Bezdrevská, Bezdrevská 1036/3, České Budějovice, 370 11 1 Slovo úvodem Vážení přátelé, uživatelé služeb a příznivci osob s autismem.

Více

Občanské sdružení OÁZA Mníšek pod Brdy Výroční zpráva 2012

Občanské sdružení OÁZA Mníšek pod Brdy Výroční zpráva 2012 Občanské sdružení OÁZA Mníšek pod Brdy Výroční zpráva 2012 V devátém roce své existence procházelo naše občanské sdružení generační obměnou, přičemž nadále nabízelo obyvatelům Mníšku a okolí zajímavé akce

Více

Husitský dětský domov s chráněným bydlením v Dubenci u Příbrami, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2006

Husitský dětský domov s chráněným bydlením v Dubenci u Příbrami, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2006 Husitský dětský domov s chráněným bydlením v Dubenci u Příbrami, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2006 Obsah: Naše cíle Údaje o organizaci Orgány společnosti a její zaměstnanci Jak a na čem pracujeme O těch,

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2020/10-T. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2020/10-T. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-2020/10-T Základní umělecká škola Dobroslava Lidmily Ostrava-Svinov Adresa: Bílovecká 1, 721

Více

1. Organizační struktura...3. 2. Úvodní slovo...4. 3. Poslání a cíle organizace...5. 4. Přehled činnosti v roce 2012...6

1. Organizační struktura...3. 2. Úvodní slovo...4. 3. Poslání a cíle organizace...5. 4. Přehled činnosti v roce 2012...6 Obsah: 1. Organizační struktura...3 2. Úvodní slovo...4 3. Poslání a cíle organizace...5 4. Přehled činnosti v roce 2012...6 5. Hospodaření společnosti, účetní závěrka...7 5.1 Rozvaha...7 5.2 Výkaz zisků

Více

Ženy a management Kreativita inovace etika kvalitativní management

Ženy a management Kreativita inovace etika kvalitativní management Zdenek Dytrt a kolektiv Ženy a management Kreativita inovace etika kvalitativní management Bizbooks Brno 2014 Ženy a management Kreativita inovace etika kvalitativní management ZDENEK DYTRT A KOLEKTIV

Více

HANDICAP LYCEUM Praha o.s. I 613 83 546

HANDICAP LYCEUM Praha o.s. I 613 83 546 HANDICAP LYCEUM Praha o.s. STANOVY obanského sdružení 2011 1. Obanské sdružení nese název : ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ HANDICAP LYCEUM Praha o.s. 2. Sdružení je právnickou osobou s plnou právní subjektivitou

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014. ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014. ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5 PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5 č.j. ZSPLOV 114/2013 1. Organizace školy a/ třídy a třídní učitelé chlapci dívky celkem ž. I.A Mirka Votavová 9 11 20 I.B Dana Navrátilová

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření obecně prospěšné společnosti. TyfloCentrum Olomouc, o. p. s. I. P. Pavlova 69, 779 00 Olomouc IČO: 25862294

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření obecně prospěšné společnosti. TyfloCentrum Olomouc, o. p. s. I. P. Pavlova 69, 779 00 Olomouc IČO: 25862294 TyfloCentrum Olomouc, o. p. s. I. P. Pavlova 69, 779 00 Olomouc IČO: 25862294 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření obecně prospěšné společnosti za rok 2005 TyfloCentrum Olomouc, o. p. s. Služby sociální

Více

Činnost sdružení v roce 2001

Činnost sdružení v roce 2001 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Zpráva o činnosti školského zařízení

Zpráva o činnosti školského zařízení Pedagogické-psychologická poradna Vary Zpráva o činnosti školského zařízení PhDr. Jolana Mižikarová 2014/2015 Zpráva o činnosti školského zařízení za školní rok 2014/2015 Základní údaje o školském zařízení

Více

Výroční zpráva nadačního fondu CMG za rok 2004

Výroční zpráva nadačního fondu CMG za rok 2004 Výroční zpráva nadačního fondu CMG za rok 2004 Nadační fond podporuje výzkum v oblasti mnohočetného myelomu, vývoj protinádorové vakcíny a pomoc pacientům s mnohočetným myelomem. Obsah: Poslání nadačního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. www.sebespolu.net. zpracoval: Mgr. Ondřej Bárta předseda SES,SEbe-Spolu,o.s. V Praze dne 15.2.2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. www.sebespolu.net. zpracoval: Mgr. Ondřej Bárta předseda SES,SEbe-Spolu,o.s. V Praze dne 15.2.2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 zpracoval: Mgr. Ondřej Bárta předseda SES,SEbe-Spolu,o.s. V Praze dne 15.2.2008 OBSAH ZPRÁVY: o sdružení členové sdružení a funkce akce roku 2007 správa sdružení 2007 hospodaření SDRUŽENÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy ve školním roce 2013-2014 (zákon č.561/2004 Sb., 11, vyhláška č.15/2005 Sb., 7, V platném znění)

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy ve školním roce 2013-2014 (zákon č.561/2004 Sb., 11, vyhláška č.15/2005 Sb., 7, V platném znění) VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013-2014 (zákon č.561/2004 Sb., 11, vyhláška č.15/2005 Sb., 7, V platném znění) Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod Wolkerova 2941 580 01 Havlíčkův

Více

IČO: 49545957 Účet: 441663379/0800 u České spořitelny, a.s. ve Zruči nad Sázavou

IČO: 49545957 Účet: 441663379/0800 u České spořitelny, a.s. ve Zruči nad Sázavou Název: Občanské sdružení ŽIVOT 90 Zruč nad Sázavou Registrace: Ministerstvo vnitra České republiky č. VSP/1 2890/90 - R Působnost v krajích: Středočeský, Vysočina, Jihočeský, Pardubický, Liberecký Poslání

Více

Akce: Zahájení územního řízení kanalizační přípojky Mladkov příloha č.1

Akce: Zahájení územního řízení kanalizační přípojky Mladkov příloha č.1 1 Mladkov st.256 Baranowski Libor, Mladkov 1, 561 67 1 Mladkov st.256 Dlouhá Irena, Petrovičky 1, Mladkov, 561 67 1 Mladkov st.256 Hejkerlík Vojtěch, Mladkov 1, 561 67 1 Mladkov st.256 Hejkerlíková Jarmila,

Více