Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Škrtni všechny nesprávné odpovědi."

Transkript

1 1. Jakým nedostatkem trpělo civilní obyvatelstvo za 2. světové války? Nedostatkem jídla. Nedostatkem práce. Nedostatkem zábavy. 2. Ve kterém roce skončila 1. světová válka? Co se stalo v březnu 1939 se Slovenskem? Bylo okupováno Německem. Připojilo se k Maďarsku. Osamostatnilo se. 4. Zasloužil se o vznik Československé republiky, pracoval jako její ministr zahraničí a později byl zvolen druhým prezidentem. Kdo to byl? Tomáš Garrigue Masaryk. Jozef Tiso. 7. Které velmoci se spojily k boji proti fašistickému Německu? Itálie. Polsko. USA. Anglie. Sovětský svaz. Japonsko. 8. Co bylo bezprostředním podnětem k vypuknutí 1. světové války? Rušení rakouských kolonií. Hospodářská nerovnost států. Atentát na následníka trůnu. 9. Kdo další spolupracoval na vzniku Československa s T. G. Masarykem a E. Benešem? Emil Hácha. Milan Rastislav Štefánik. František Palacký. 10. Která armáda postupovala na jaře 1945 od východních hranic Československa proti německým okupantům? Sovětská armáda. Japonská armáda. Maďarská armáda. Slovenská armáda. Rakouská armáda. Americká armáda. 5. Kdo v 1. světové válce také bojoval proti Rakousku Uhersku? Legionáři. Barikádníci. Národní gardy. 6. Jaké byly Slovensko a Podkarpatská Rus oproti českým zemím v roce 1919? Zaostalé. Vyspělé. Průmyslové.

2 1. K čemu došlo 17. listopadu 1939? K atentátu na Heydricha. K uzavření vysokých škol. K demonstraci proti fašistům. 2. Jak se jmenovala německá policie, která zatýkala v protektorátu svobodně smýšlející občany? Gestapo. SA-mani. Konfidenti. 3. Ve kterém městě vypuklo 5. května 1945 povstání proti německým okupantům? V Paříži. V Praze. V Brně. V Plzni. V Londýně. Ve Vídni. 4. Kde hledal T. G. Masaryk pomoc pro vznik samostatného Československa? V západní Evropě. Ve východní Evropě. V jihovýchodní Asii. 5. Co přinesl pokles výroby na počátku třicátých let 20. století? Vzrůst úspor lidí. Hospodářskou krizi. Hospodářský rozmach. 6. Co se stalo v roce 1938 po připojení Sudet k Německu s českými obyvateli těchto oblastí? Byli odsunuti. Byli popraveni. Byli uvězněni. 7. Která země vedle českých zemí a Slovenska projevila vůli stát se součástí Československé republiky? Podkarpatská Rus. Ukrajina. Maďarsko. Polsko. Rumunsko. 8. Česká firma Laurin a Klement vyvážela své výrobky do celého světa. Co vyráběla? Pivo. Sklo. Koloběžky. Šicí stroje. Oblečení. Automobily. 9. Kde v Československé republice sídlila první univerzita? V Užhorodě. V Plzni. V Ostravě. V Praze. V Brně. V Bratislavě. 10. Ve kterém roce se rozpadlo Rakousko Uhersko?

3 1. Jak se nazývalo seskupení velmocí, které stály v 1. světové válce proti Rakousku Uhersku? Ústřední mocnosti. Aliance. Dohoda. Legie. Vpřed. Monarchie. 2. Zasloužil se o vznik samostatné Československé republiky, stal se jejím prvním prezidentem, byl nazýván prezident Osvoboditel. Kdo to byl? Milan Rastislav Štefánik. Tomáš Garrigue Masaryk. 3. Co hlásali fašisté v Německu? Nutnost spojení všech národů. Nutnost světového míru. Nadřazenost Němců nad ostatními. 4. Skupiny ozbrojených lidí přepadaly za 2. světové války německé jednotky. Jak se jim říkalo? Fašisté. Sudeťáci. Konfidenti. Partyzáni. Spolupracovníci. Vojáci. 5. Jaký název dostaly naše země po připojení k Německu? Německo český protektorát. Protektorát Čechy a Morava. Česko 6. Němci po atentátu na Heydricha vypálili české vesnice. Znáš jejich jména? Terezín. Bohunice. Lidice. Ležáky. Herálec. Luby. 7. Ve kterých zemích vznikaly za 2. světové války zahraniční československé vojenské oddíly? V Rakousku. V Itálii. Ve Finsku. Na Balkáně. V Anglii. V Sovětském svazu. 8. Proč 1. světová válka předčila svou krutostí všechny války předešlé? Byl nedostatek potravin. Byly použity nové zbraně. Vojáci vypalovali vesnice. 9. Jaké důsledky měla porážka v 1. světové válce pro Rakousko Uhersko? Přišlo o zlato. Muselo platit vítězům. Rozpadlo se. 10. Pro koho pracovaly průmyslové podniky v Protektorátu Čechy a Morava? Pro Rusko. Pro Pro Slovensko.

4 1. Za první republiky tvořil svá díla také spisovatel a dramatik Karel Čapek. Jak se jmenoval jeho bratr malíř? Jan. Josef. František. Jakub. Ferdinand. Ferenc. 2. Jak se nazývala nejznámější dětská organizace v Československu ve 30. letech? Sokol. Turista. Ogar. Bobři. Světlušky. Skaut Junák. 3. Jaká vrstva lidí patřila v Československu ve 30. letech mezi nejchudší na vesnici? Sedláci. Obchodníci. Bankéři. Prodejci. Čeledíni. Selky. 4. Jaké důsledky měla 1. světová válka pro civilní obyvatelstvo? Trpělo nedostatkem potravin. Hromadně utíkalo do zahraničí. Velice zbohatlo. 5. Kdy začalo osvobozování Československa? V létě Na podzim Na jaře Kdo byl zvolen prvním prezidentem Československé republiky? T. G. Masaryk. M. R. Štefánik. František Palacký. Emil Hácha. K. H. Borovský. 7. Kdy byla ukončena 2. světová válka? 30. dubna září května Základem Československé republiky se stal soubor zákonů k řízení státu. Jak tomuto souboru říkáme? Zákoník. Deklarace. Ústava. Vláda. Parlament. Kodex. 9. Na čí pomoc spoléhal prezident Beneš v souvislosti s Hitlerovými útoky v roce 1938? Anglie. Rumunska. Polska. Německa. 10. Kam byla odesílána z protektorátu většina vyrobených potravin? Do českých obchodů. Do Ameriky. Pro německou armádu.

5 1. Které město určitě patřilo po odtržení Sudet k Německu? Brno. Praha. Hradec Králové. Kladno. Cheb. Bratislava. 2. Kdy bylo vyhlášeno samostatné Československo? 28. září ledna července října května října Jaké důsledky měla 1. světová válka pro civilní obyvatelstvo? Trpělo nedostatkem potravin. Hromadně utíkalo do zahraničí. Velice zbohatlo. 4. Jak se říkalo českým vojákům, kteří za 1. světové války vstoupili v zahraničí do zvláštních vojenských oddílů? Legionáři. Partyzáni. Rudoarmějci. 5. Ve kterém slovenském městě byla v době 1. republiky založena univerzita? V Bratislavě. V Martině. V Trnavě. 6. Jak vyřešili někteří čeští vojáci svou nechuť bít se za zájmy Rakouska Uherska? Drželi hladovku. Organizovali protesty. Přeběhli k nepříteli. 7. Kde bylo rozhodnuto o odtržení Sudet od Československa? V Mnichově. V Paříži. V Praze. 8. Jaké byly důsledky atentátu na Heydricha? Popravy českých lidí. Ozbrojené povstání Čechů. Vyznamenání atentátníků. 9. Kdo převážně obýval Podkarpatskou Rus součást 1. republiky? Poláci. Rusíni. Maďaři. Češi. Němci. Srbové. 10. Které velmoci stály v 1. světové válce proti Rakousku Uhersku? Rusko. Velká Británie. Turecko. USA. Polsko. Rumunsko. Itálie.

6 1. Co bylo hlavním cílem sudetoněmeckého hnutí v Československu? Vystěhování Němců ze Sudet. Připojení Sudet k Německu. Zvolení Henleina za prezidenta. 2. Kdo se stal prvním prezidentem v Československu po 2. světové válce? Klement Gottwald. Tomáš Masaryk. Emil Hácha. Antonín Zápotocký. Václav Havel. 3. Které země byly v 1. světové válce poraženy? Rusko. Rakousko Uhersko. 4. Které země zradily Československo v roce 1938 v Mnichově? Rakousko. Maďarsko. Anglie. Polsko. 5. Jaký přídomek získal první prezident Československé republiky? Otec vlasti. Učitel národů. Pohrobek. Osvoboditel. Otec národa. Železný a zlatý. 6. Jakým způsobem zabezpečovala Československá republika hranice s Německem? Tankovými jednotkami. Mohutným letectvem. Stavbou pevností. 7. Které německé město dobyli sovětští vojáci počátkem května 1945? Varšavu. Mnichov. Berlín. Paříž. Prahu. Londýn. 8. Které slovo označuje odpor proti německé okupaci? Prohlášení. Odplata. Vyhnání. Odsun. Udání. Odboj. 9. Jak se nazývala pohraniční oblast v Československé republice obývaná převážně Němci? Josefov. Sudety. Podkarpatská Rus. 10. Která skupina obyvatel byla fašisty v protektorátu nejvíce likvidována v koncentračních táborech? Křesťané. Protestanti. Židé. Obchodníci. Zemědělci. Statkáři.

7 1. Jak skončilo Pražské povstání 8. května 1945? Vybombardováním Prahy. Dohodou o kapitulaci Němců. Porážkou českých vlastenců. 2. Která armáda vjela 9. května 1945 do Prahy? Americká armáda. Německá armáda. Polská armáda. Francouzská armáda. Sovětská armáda. Maďarská armáda. 3. Kde docházelo v roce 1938 k šarvátkám mezi Čechy a Němci? V Sasku. V Sudetech. V Polabí. 4. Kdo se stal nástupcem T. G. Masaryka v prezidentském úřadě v roce 1935? Klement Gottwald. František Josef I. Josef II. Matyáš Korvín. Václav Havel. 5. Která velmoc stála v 1. světové válce na straně Rakouska Uherska? Rusko. Srbsko. Anglie. USA. 6. Které heslo zavazovalo skauty k tomu, aby silnější chránil slabšího? Silnější vpřed! Vzhůru vpřed! Buď připraven! 7. Která armáda postupovala na jaře 1945 od západních hranic Československa proti německým okupantům? Sovětská armáda. Japonská armáda. Maďarská armáda. Slovenská armáda. Rakouská armáda. Americká armáda. 8. Kdo byl spolupracovníkem T. G. Masaryka? Emil Hácha. Klement Gottwald. František Palacký. Josef Dobrovský. František Křižík. 9. Jak dlouho trvala 1. světová válka? Jeden rok. Dva roky. Čtyři roky. Šest let. Deset let. Čtrnáct let. 10. V Československé republice se na vládě podíleli volení zástupci občanů. Jaká tato republika byla? Osvícenská. Demokratická. Autoritářská.

8 1. Kdo provedl atentát na Heydricha? Polští vojáci. Němečtí generálové. Čeští parašutisté. 2. Kde se narodil Tomáš Garrigue Masaryk? V Břeclavi. V Hodoníně. V Praze. 3. Kdo patřil mezi velmi známé průmyslníky v 1. republice? Klement Gottwald. Tomáš Baťa. Antonín Zápotocký. 4. Co se stalo na Slovensku koncem srpna 1944? Země byla osvobozena. Země byla rozdělena. Vypuklo tu povstání. 5. Kdo pomáhal partyzánským oddílům v jejich boji proti okupantům? Místní obyvatelé. Němečtí velitelé. Pekaři a řezníci. 6. Na čí straně byli nuceni bojovat čeští vojáci v 1. světové válce? Na straně Ruska. Na straně Polska. Na straně Srbska. Na straně Rakouska Uherska. Na straně Velké Británie. Na straně 7. Ve které zemi působili za 2. světové války českoslovenští letci? Na Slovensku. V Itálii. V Německu. V Japonsku. V Anglii. V Číně. 8. K jakému rozhodnutí došlo na mnichovské schůzce v roce 1938? K přijetí Německa do Unie. Ke spojení Německa a Rakouska. K připojení Sudet k Německu. 9. Kam patřily před rozpadem Rakouska Uherska Slovensko a Podkarpatská Rus? K Rusku. K Uhersku. K Polsku. K Německu. K Srbsku. K Rumunsku. 10. Která skupina obyvatel byla fašisty v protektorátu nejvíce likvidována v koncentračních táborech? Křesťané. Protestanti. Židé. Obchodníci. Zemědělci. Statkáři.

9 Hodnocení: správná odpověď = 2 body bodů bodů bodů bodů bodů 5

Na mapě vykresli státy spadající pod nadvládu Německa a SSSR do pol. roku 1940

Na mapě vykresli státy spadající pod nadvládu Německa a SSSR do pol. roku 1940 12 VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY Na mapě vykresli státy spadající pod nadvládu Německa a SSSR do pol. roku 1940 VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY v letech 1938 1939 se snaží Fr. a V. B. odvrátit válku vedou

Více

DĚJEPIS II. ROČNÍK OA. Pracovní listy

DĚJEPIS II. ROČNÍK OA. Pracovní listy DĚJEPIS II. ROČNÍK OA Pracovní listy SVĚTA A POKUS O JEHO REVIZI I. SVĚTOVOU VÁLKOU Imperialismus 1880 1914 - vlna výbojů do Afriky Asie, Oceánie ze zemí Evropy, USA, Japonska Velká Británie - největší

Více

Pracovní listy. řazeno podle tematických skupin

Pracovní listy. řazeno podle tematických skupin Pracovní listy řazeno podle tematických skupin 1 Divadlo, film, kultura 1900 1918 1. Jak se jmenoval vynálezce gramofonu? a. Emile Berliner b. Thomas Alva Edison c. Jakob Gamophone 2. Podle koho se jmenuje

Více

ŽIVOT V PROTEKTORÁTU

ŽIVOT V PROTEKTORÁTU 15 ŽIVOT V PROTEKTORÁTU Doplň informace k následujícím obrázkům ŽIVOT V PROTEKTORÁTU 15. 3. 1939 došlo k vytvoření Protektorátu Čech a Moravy (Böhmen und Mähren) státní orgány jsou podřízeny Německu a

Více

VOŠ a SPŠ VARNSDORF Mariánská 1100, 40747 Varnsdorf 198P2006 Pilotní projekt SIPVZ. Svět po 1. světové válce

VOŠ a SPŠ VARNSDORF Mariánská 1100, 40747 Varnsdorf 198P2006 Pilotní projekt SIPVZ. Svět po 1. světové válce VOŠ a SPŠ VARNSDORF Mariánská 1100, 40747 Varnsdorf 198P2006 Pilotní projekt SIPVZ Svět po 1. světové válce Versailleský mírový systém 18. ledna 1919 Versailleská konference účastníci: USA, Francie, Anglie,

Více

Odsun německého obyvatelstva. z Československa po 2. světové válce. Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofická.

Odsun německého obyvatelstva. z Československa po 2. světové válce. Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofická. Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Odsun německého obyvatelstva z Československa po 2. světové válce Kateřina Nová Plzeň 2012 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Průvodce. Památník II. světové války 1. Památník II. světové války Hrabyně

Průvodce. Památník II. světové války 1. Památník II. světové války Hrabyně Průvodce Památník II. světové války 1 Památník II. světové války Hrabyně 2 Památník II. světové války Památník II. světové války 3 Památník II. světové války Areál s památníkem Památník II. světové války

Více

ČESKÁ REPUBLIKA PROFESIONÁLNÍ ARMÁDA A JEJÍ. Jaroslav Roušar

ČESKÁ REPUBLIKA PROFESIONÁLNÍ ARMÁDA A JEJÍ. Jaroslav Roušar ČESKÁ REPUBLIKA A JEJÍ PROFESIONÁLNÍ ARMÁDA Jaroslav Roušar Ministerstvo obrany České republiky Praha 2006 Ministerstvo obrany České republiky Agentura vojenských informací a služeb, 2006 ISBN 80-7278-312-2

Více

STAVA / OSMIČKY V ČASE MNICHOVSKÁ ZRADA VÝSTAVA / OSMIČKY V ČASE

STAVA / OSMIČKY V ČASE MNICHOVSKÁ ZRADA VÝSTAVA / OSMIČKY V ČASE Vážení přátelé, zářijové výročí Mnichovské dohody je v řadě událostí, které jsou v našich dějinách spojené s koncovou číslovkou osm, jedním z nejbolestnějších. První republika byla dobou občanské svobody,

Více

České země v Rakousku- Uhersku

České země v Rakousku- Uhersku České země v Rakousku- Uhersku 1620 Bitva na Bílé hoře ztráta samostatnosti 1620 1780 postupné poněmčení šlechty a měšťanů 1781-1848 české národní obrození vznik novodobého národa Češi se snaží o zrovnoprávnění

Více

Národy a nacionalismus

Národy a nacionalismus Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva a veřejné správy Národy a nacionalismus Bakalářská práce Autor: Milan Kroupa Veřejná správa a práva Evropské unie Vedoucí práce: Mgr. Michal Houska Písek

Více

Socialismus je podle marxismu-leninismu první fáze komunistické společnosti, která vznikne, když socialistická revoluce porazí kapitalismus.

Socialismus je podle marxismu-leninismu první fáze komunistické společnosti, která vznikne, když socialistická revoluce porazí kapitalismus. Co je to komunismus? Komunismus (z latinského communis = společný ) je politický směr, který prosazuje společné vlastnictví a odmítá (třídní) rozdíly mezi lidmi. Tímto slovem se také označuje stav společnosti,

Více

Ošetřovatelství na počátku 20. století. Bc. Petra Podrazilová, DiS. ÚZS TUL petra.podrazilova@tul.cz

Ošetřovatelství na počátku 20. století. Bc. Petra Podrazilová, DiS. ÚZS TUL petra.podrazilova@tul.cz Ošetřovatelství na počátku 20. století Bc. Petra Podrazilová, DiS. ÚZS TUL petra.podrazilova@tul.cz Rakousko - Uhersko Oficiální název: V Říšské radě zastoupená království a země a Země svaté Štěpánské

Více

Eduard Stehlík SRDCE ARMÁDY. generální štáb 1919 2009

Eduard Stehlík SRDCE ARMÁDY. generální štáb 1919 2009 Eduard Stehlík SRDCE ARMÁDY generální štáb 1919 2009 Eduard Stehlík SRDCE ARMÁDY generální štáb 1919 2009 SRDCE ARMÁDY Ministerstvo obrany České republiky Prezentační a informační centrum ISBN 978-80-7278-515-5

Více

Lloyd George Clemenceau Wilson

Lloyd George Clemenceau Wilson C. Svět podle Versailleského systému 1. Pařížská mírová konference (1919 1920) První světová válka přinesla asi 11 milionů mrtvých a obrovské hmotné škody. Zdevastovala rozsáhlé oblasti vleklých frontových

Více

ÚVOD Dějiny Československa (1918-1992) Cíle Po prostudování této studijní opory budete znát: Budete schopni: Získáte:

ÚVOD Dějiny Československa (1918-1992) Cíle Po prostudování této studijní opory budete znát: Budete schopni: Získáte: Obsah ÚVOD 1 Československo 1918 1938 1.1 Počátky nového státu (1918 1920) 1.2 Československo mezi léty 1920 1929: stabilizace a doba konjunktury 1.2.1 Charakteristika politického vývoje a hospodářství

Více

VLASTIVĚDA 4. ročník Test č.1 Naše nejbližší okolí, Orientace v krajině a na mapě Mgr. Marie Mašínová

VLASTIVĚDA 4. ročník Test č.1 Naše nejbližší okolí, Orientace v krajině a na mapě Mgr. Marie Mašínová VY_12_INOVACE_VL.4.B.01 VLASTIVĚDA 4. ročník Test č.1 Naše nejbližší okolí, Orientace v krajině a na mapě Mgr. Marie Mašínová 1. Jak se jmenuje náměstí v Kolíně? a) Husovo b) Karlovo c) Sokolovo 2. Co

Více

Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T LIDÉ A ČAS

Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T LIDÉ A ČAS Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T Linda Mikulenková LIDÉ A ČAS Pracovní sešit pro 4. a 5. roční k základní školy Lektorovali: Mgr. Antonín Kalous, Ph.D.; Mgr. Radek Malý, Ph.D. Recenzovali: PaedDr. Blanka

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra historie. Německé obyvatelstvo v Opavě v letech 1945-1948.

Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra historie. Německé obyvatelstvo v Opavě v letech 1945-1948. Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra historie Německé obyvatelstvo v Opavě v letech 1945-1948 Diplomová práce Autorka práce: Bc. Zuzana Havlíčková Vedoucí práce: doc. PhDr. Karel

Více

MNICHOVSKÁ ZRADA. Katalog k VÝSTAVě / OSMIČKY V ČASE. www.praha6.cz

MNICHOVSKÁ ZRADA. Katalog k VÝSTAVě / OSMIČKY V ČASE. www.praha6.cz MNICHOVSKÁ ZRADA Katalog k VÝSTAVě / OSMIČKY V ČASE www.praha6.cz 1938 MNICHOVSKÁ ZRADA VÝSTAVA / OSMIČKY V ČASE VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV PRAHA Výstava je součástí projektu Osmičky v čase Výstavu připravila

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Vznik ČSR 1.republika

Vznik ČSR 1.republika Vznik ČSR 1.republika 1.Mezinárodní situace. 1.světová válka 1914-1918 Boj o rozdělení světa Mocnosti: Francie, Velká Britanie, Rusko, USA, (Italie) Německo, Rakousko-Uhersko, Turecko Ekonomické a politické

Více

Československo ve 30. letech Počátek 30. let v Československu byl ve znamení krize, která vrcholila v roce 1932.

Československo ve 30. letech Počátek 30. let v Československu byl ve znamení krize, která vrcholila v roce 1932. Československo ve 30. letech Počátek 30. let v Československu byl ve znamení krize, která vrcholila v roce 1932. Českoslovenští politikové a především ministr zahraničních věcí s obavami sledovali vývoj

Více

obtížnost: 2 způoby zjištění: způsob doručení:

obtížnost: 2 způoby zjištění: způsob doručení: 1 č.úkolu: 1 hlídka (kdo řešil), doporučujeme odborníka dle libosti (vyber si sám/sama) úkol: Gestapo bylo jednou ze složek represivního nátlaku okupantů za II.světové války. Bylo zařazeno do tzv. Hlavního

Více

Prezidentská volba 1934 v Československu a její ohlas v dobovém tisku

Prezidentská volba 1934 v Československu a její ohlas v dobovém tisku Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Diplomová práce Prezidentská volba 1934 v Československu a její ohlas v dobovém tisku Bc. Pavel Černý Plzeň 2014 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta

Více

10. srpna 2003. c 2002 Intellectronics. Abstract. 1 e-mail: natura@eri.cz, WWW: http://natura.eri.cz

10. srpna 2003. c 2002 Intellectronics. Abstract. 1 e-mail: natura@eri.cz, WWW: http://natura.eri.cz Gymnázium Tachov, seminář 10. srpna 2003 Německý nacismus (2) Jiří Svršek 1 c 2002 Intellectronics Abstract Temnou kapitolou světových dějin byl německý nacismus. Přestože od konce 2. světové války uplynuje

Více

VZNIK ČSR. říjen 1915 Clevelandská dohoda v USA krajané v USA podporují společné soužití Čechů a Slovák v jednom státě a podporují samostatnost.

VZNIK ČSR. říjen 1915 Clevelandská dohoda v USA krajané v USA podporují společné soužití Čechů a Slovák v jednom státě a podporují samostatnost. Vznik ČSR Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Martina Filipová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz ; ISSN 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské

Více

Frýdek-Místek. místo posledního vzdoru. Lenka Judičáková Gymnázium a SOŠ, Cihelní 410 Frýdek-Místek

Frýdek-Místek. místo posledního vzdoru. Lenka Judičáková Gymnázium a SOŠ, Cihelní 410 Frýdek-Místek Frýdek-Místek místo posledního vzdoru Lenka Judičáková Gymnázium a SOŠ, Cihelní 410 Frýdek-Místek 1 Úvod Událost, která se významně zapsala do našich dějin, letos 14. března 1939 oslavila své sedmdesáté

Více

Autor: Mgr. Věra Kratochvílová Období: říjen 2011 Ročník: 4. Vlastivěda: Naše vlast Škola: Základní škola Kolín V., Ovčárecká 374

Autor: Mgr. Věra Kratochvílová Období: říjen 2011 Ročník: 4. Vlastivěda: Naše vlast Škola: Základní škola Kolín V., Ovčárecká 374 VY_32_INOVACE_VL.4.A.01 Autor: Mgr. Věra Kratochvílová Období: říjen 2011 Ročník: 4. Vlastivěda: Naše vlast Škola: Základní škola Kolín V., Ovčárecká 374 Česká republika leží ve střední Evropě a je vnitrozemský

Více