KOŽUŠANY TÁŽALY, KANALIZACE A ČOV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOŽUŠANY TÁŽALY, KANALIZACE A ČOV"

Transkript

1 OBEC KOŽUŠANY - TÁŽALY Tážaly 1, Dub nad Moravou KOŽUŠANY TÁŽALY, KANALIZACE A ČOV DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY A-2.3 POPIS PRACÍ A DODÁVEK - TECHNOLOGICKÁ ČÁST Dokumentace je vypracována podle vyhlášky 230/2012 Sb. kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr Podle 1, odstavce 1 této Vyhlášky je dokumentace vypracována v technických, ekonomických a architektonických podrobnostech, které jednoznačně vymezují předmět veřejné zakázky a které umožňují vyhotovit soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr. Podle 1, odstavce 3 této Vyhlášky je příslušnou dokumentací projektová dokumentace pro provádění stavby. To znamená, že podrobnost předkládané dokumentace je v souladu s podrobností projektová dokumentace pro provádění stavby.

2 ČOV KOŽUŠANY-TÁŽALY A PS 01,PS 02 POPIS TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ Pol. č. Popis položky Jednotka Množství Příslušné výkresy PS 01 ČOV KOŽUŠANY-TÁŽALY STROJNÍ ČÁST DPS 01.1 HRUBÉ PŘEDČIŠTĚNÍ Odpadní voda přitéká gravitačním potrubím DN 300 do vypínací šachty v areálu ČOV, kde je možné provést pomocí ručního hradítka 1 odstavení ČOV a převedení odpadních vod obtokem. Z vypínací šachty natékají odpadní vody do vstupní čerpací stanice přes hrubý česlicový koš DN Čerpací stanice je osazena trojicí ponorných čerpadel s parametry: Průtok čerpadla:q = 4,03 l/s Dopravní výška:h = 5,5 m s oběžným kolem s průchodností 80 mm medium: nepředčištěné odpadní vody s obsahem písku výkon elektromotoru:pmot max 1,9kW,400V/50Hz, ot. n = 1440 ot/min-1 Čerpadla budou pracovat v sestavě 2 ks provozní + 1 ks zabudovaná rezerva. Výtlaky čerpadel DN 80 nejsou vybaveny armaturami a jsou zaústěny do nátokového žlabu česlovny. 3 Nátokový žlab je v česlovně hrubého předčištění rozdělen na dva souběžné kanály uzavíratelné ručními stavítky: STR 400x500/600x650 před a za česlemi. Oba kanály jsou navíc propojeny přepadovým potrubím DN 150, které zajistí obtok strojních česlí přes záložní ruční česle. Ve vzdálenějším kanále jsou osazeny jemné strojní samočistící česle a ve druhém jemné ruční česle s odvodňovacím žlabem. Strojní česle s parametry: šířka kanálu: B = 400 mm hloubka kanálu v místě osazení: H = 600 mm výška výsypky nad úrovní kanálu:vo = 700 mm velikost průliny: e = 6 mm sklon česlí: α = 70 příkon pohonů: 0,37 kw hlav.pohon + 0,37 kw rot. kartáč, 400V, 50 Hz + 1 elektromag. ventil 3/4" materiálové provedení: nerez ocel nátěr, plast Výtlak lisu je zaústěn koleček o objemu 60l. Součástí dodávky česlí a lisu je elektrický rozvaděč pro ovládání automatického chodu nezateplených česlí s rotačním kartáčem a lisu na shrabky s promýváním (chod lisu + otvírání a zavírání elektromagnetických ventilů). Česle jsou ovládány časovým relé s nastavenou dobou chodu a dobou klidu, v případě náhlého zvýšení průtoku nebo ucpání česlí a stoupnutí hladiny splašků před česlemi nad úroveň hladiny naskočí automaticky signál od plovákového spínače cyklus stálého chodu česlí a tento probíhá až do 4 snížení hladiny. Zachycené shrabky z česlí budou přes násypku svedeny lisu na shrabky s propírkou a následně po proprání a vylisování do připravených koleček. Nad česlemi stavba osadí I nosník pro usnadnění montáže. Pro zajištění obtoku strojních česlí při výpadku el. energie jsou v souběžném kanálu osazeny jemné ruční česle o šířce 400 mm s průlinou 20 mm. Tyto česle mají vyjímatelný žlábek pro shrabky a jsou v nerezovém provedení. Budou využívány pouze v případě poruchy strojních česlí po přestavení stavítka na nátoku, dále budou využívány při výpadku strojních česlí kdy dojde po vystavení hladiny k protékání splašků B až B

3 5 Odpadní vody dále natékají do typového lapáku písku potrubím DN 200. Lapák písku je betonový, středový válec a nátokové potrubí, mamutka a spojovací materiál v provedení nerez. Lapák písku je zakryt pochozími kompozitovými rošty. Odtok z lapáku je dělen na přelivné hraně a odtok je dvojicí potrubí DN 200, uzavíratelnými ručními hradícími deskami, na dvě aktivační linky. Písek z lapáku je čerpán mamutím čerpadlem do separátoru písku ze separátoru do kontejneru. Kontejner je vybaven děrovaným mezidnem opatřeným geotextilií pro separaci příp. vody z písku. Odsazená voda z kontejneru odtéká zpět do vstupní čerpací stanice. Písek z kontejneru bude odvážen obsluhou cca 1x týdně v souladu s provozním řádem ČOV. Vzduch pro mamutku zajišťuje kompresorová stanice umístěná v dmychárně, s parametry: dodávané množství: Q = 9 m3/hod. pracovní přetlak: p = 800kPa objem tlakové nádoby: 0,1 m3 elektromotor: 1,5 kw, 380V, 50 Hz hlučnost kompresoru: cca 80 db Potrubí vzduchu k mamutce je opatřeno uzavíracím kulovým uzávěrem G 1/2 a regulačním kohoutem. Materiálové provedení potrubí je nerez ocel. Na obtoku biologie budou umístěny česle hrubé, ruční s průlinou e=50mm, s hráblem a kotvami DPS 01.2 AKTIVACE 6 Odpadní vody přitékají z lapáku písku do aktivačních nádrží v dvoulinkovém uspořádání. Linka sestává z nádrže denitrifikační, nitrifikační a dosazovací nádrže. Nátok odpadní vody je zaveden do denitrifikačních nádrží kde se mísí s vratným kalem a aktivační směsí z interní recirkulace, denitrifikační nádrž má rozměry: délka nádrže:1,8 m šířka nádrže (linky):4,6 m hloubka vody:4,3 m objem denitrifikace:2 x 35,50 m 3 7 K míchání denitrifikační nádrže je navrženo ponorné míchadlo s parametry: průměr vrtule:225 mm otáčky: 1400 OT/MIN jmenovitý výkon:1,25 kw Míchadlo je upevněno pomocí instalačního závěsu na tyči 60x60 mm s navijákem umožňující vytažení míchadla. Denitrifikační nádrže jsou pro zimní provoz vybaveny aeračními elementy: aerační rošt s připojením přírubou DN 50 a odvodněním roštu počet elementů na roštu:5 ks počet roštů:2 ks celkem elementů (2 nádrže):10 ks dodávka vzduchu:32,5 m 3 /h / 1 nádrž pouze v zimním provozu dodávka vzduchu celkem:65 m 3 /h Denitrifikační zóna je oddělena od nitrifikace lehkou stěnou (např. z plastu), která je zahrnuta v dodávce stavební části. Stěna je u 8 dna nádrže vybaveny otvory pro průchod aktivační směsi 2 x 1000 x 200 mm a u hladiny 2 x 100 x 300 mm pro volný průchod případné pěny v nádrži. Aktivační směs natéká dále do nitrifikační sekce aktivační nádrže s rozměry: délka nádrže:4,4 m B až B

4 9 šířka nádrže (linky):4,6 m hloubka vody:4,3 m objem nádrže:2 x 69 m 3 (včetně vnořených DNVK 1 - K) objem nitrifikace:2 x 83 m 3 OC st.max:257,18 kg O 2 / d vzduch do nitrifikace:165 m3/h Nitrifikační sekce aktivace jsou vybaveny jemnobublinným aeračním systémem sestávající z 2 ks roštů s celkem 44 ks elementů pro obě nádrže, se stavitelnými podpěrami kotvenými do dna nádrže a s odvodněním u hrany lávky. Přívodní potrubí vzduchu je z nerezavějící oceli po přírubové napojení na rošty. Zdrojem vzduchu jsou dmychadla, jejichž popis je v DPS Dmychárna. Přívodní potrubí do dosazovací nádrže je DN 125, kal je odebírán z nitrifikace. Potrubí je tangenciálně zaústěno do středového válce dosazovací nádrže. Aktivační nádrž je dále vybavena potrubím interní recirkulace. Čerpání směsi je řešeno mamutkou DN 80 umístěnou v koncové části nitrifikace a jejíž výtlak je zaústěn do nátoku do denitrifikace. Výkon mamutky je regulovatelný ručním kohoutem na přívodu tlakového vzduchu z rozvodu pro aktivaci. Průtok mamutky:q = cca 2-4,0 l/s Dopravní výška:h = cca 0,5 m DPS 01.3 DOSAZOVACÍ NÁDRŽ Aktivační směs z nitrifikační sekce odtékají do vestavné kónické dosazovací nádrže vybavené strojním zařízením. Přívod odpadní vody je z obou sekcí nitrifikace je přiváděno potrubím DN 125 do středového válce a je tangenciálně zaústěn. V této nádrži dochází 10 k separaci kalu a odtoku vyčištěné vody do měrného objektu a následně do recipientu. Vyčištěná voda odtéká přes přelivnou hranu a nornou stěnu do žlabů s profilem 250x200 a odtud společným potrubím DN 150 do Parshallova žlabu P2 s ultrazvukovou sondou (součást dod. elektročásti) a dále po změření proteklého množství potrubím DN 150 do šachty na odtoku (dodávka stavby). průměr nádrže D1= 3300mm, H1=4300 mm, Vdn= 15,24m3, Qh= 10,65m3/hod, Qd= 5m3/hod 11 Kal z dosazovací nádrže je odtahován pomocí mamutky DN 80 s parametry: Průtok čerpadla:q = cca 2-4,0 l/s (2,0 l/s) Dopravní výška:h = cca 1,0 m Kal je čerpán oddělovacím potrubím DN 100 do nátoku denitrifikace, pro možnost odběru přebytečného kalu je na výtoku do kalojemu osazeno nožové šoupátko s elektropohonem. Při otevření elektrošoupátka na potrubí přebytečného kalu odtéká automaticky přebytečný kal z potrubí DN 100 do kalojemu. Přebytečný kal bude odtahován cca 7,5 minuty 6 x denně. Z dosazovací nádrže se budou pomocí solenoidového ventilu ovládajícího mamutové čerpadlo odtahovat automaticky plovoucí nečistoty z hladiny. Potrubí je zaústěno do jímky plovoucích nečistot s přelivem odsazené vody do vstupní čerpací stanice. Plovoucí nečistoty budou podle potřeby odtahovány na kalová pole. DPS 01.4 KALOJEMY V navrženém řešení bude přebytečný kal z dosazovacích nádrží přepouštěn do kalojemů o objemu cca 2 x 100 m 3. Kalojemy jsou vybaveny středobublinným aeračním systémem s celkem 2 x 12 ks elementů na roštu, s odvodněním u hrany lávky a se stavitelnými podpěrami kotvenými do dna nádrže. dle výkazu výměr.2 až B B až B

5 15 délka nádrže:6,5 m šířka nádrže (linky):3,6 m hloubka vody:4,1 m objem kalojemů:2 x 100 m 3 vzduch do kalojemů: m 3 /h (provoz společně nebo odděleně) produkce přebytečného kalu odebíraného z AN cca 9,9 m 3 /d (67,7 + 11,3 kg/d sušina cca 0,8 %) Zdrojem vzduchu pro aeraci kalojemů je záložní dvouotáčkové dmychadlo v DPS 01.5 Dmychárna. Provzdušňování kalojemu bude nastaveno na cca 3 hod. chod, doba klidu 1 hod. v návaznosti na odběr přebytečného kalu a bude upřesněno při zkušebním provozu ČOV. Kalová voda která se odsadí na hladině kalojemu bude při dopouštění nového přebytečného kalu automaticky odebrána přelivem do denitrifikace. Zahuštěný kal je odvážen ke zpracování na jinou ČOV. Pro tento účel je nainstalováno odtahové potrubí DN 100 s přípojkou na fekální vůz. DPS 01.5 DMÝCHÁRNA Zdrojem vzduchu pro aerační systém nitrifikace i kalojemu jsou tři dmychadla osazená v dmýchárně, dvě dmychadla s jednootáčkovými motory pro ovládání otáček (množství vzduchu) podle obsahu O 2 v nitrifikaci. Obsah O 2 je snímán kyslíkovými sondami na konci nitrifikace. 2 x dmychadlový agregát jednootáčkový regulace přes FM s parametry:q = 58,8-148,8 m 3 /hod. diferenční tlak:p = 50 kpa otáčky dmychadla:n = ot/min. hlučnost soustrojí:cca db s protihlukovým krytem otáčky elektromotoru:n = ot/min. elektromotor ACA112M-2/HE, IP55 400V, 3~, Hz o výkonu 4,0 kw, 16 1 x dmychadlový agregát dvouotáčkový s parametry:q = 46,8/153 m 3 /hod. diferenční tlak:p = 50 kpa otáčky dmychadla:n = 1713 / 3480 ot/min. hlučnost soustrojí:cca 57/63 db s protihlukovým krytem otáčky elektromotoru:n = 1420 /2885ot/min. elektromotor 1LA7113-0AA60, IP55, 400V, 3~, Hz o výkonu 3,7/4,4 kw Dmychadla jsou umístěna v protihlukových krytech. Výtlaky dmychadel jsou opatřeny zpětnými klapkami, ručními uzavíracími klapkami, mamometry a tlumiči hluku. Výtlaky jsou navzájem propojeny potrubím DN 65 s uzavíracími klapkami s elektropohonem umožňujícími automatický záskok dmychadel. Dmychadla s jednootáčkovými motory slouží pro provzdušnění aktivačních nádrží včetně pohonu mamutek vratného kalu, interní recirkulace a plovoucích nečistot. Dvouotáčkové dmychadlo je určeno pro provzdušnění kalojemů přičemž při provozu obou kalojemů je dmychadlo přepnuto na vyšší otáčky při provozu pouze jednoho kalojemu (linky) je nutné dmychadlo nastavit chod na nižší otáčky. B až B B až B

6 Samostatná výtlačná potrubí DN 65 pro obě aktivační linky a kalojemy jsou vedeny do prostoru nádrží a opatřeno ručními uzavíracími klapkami na přípojkách aeračních roštů. Vzduch do kalojemu bude dodáván v časovém režimu viz kalojemy. Potrubí vzduchu je z nerezavějící oceli a napojeno pomocí přírubového spojení na aerační rošty denitrifikace, nitrifikace a kalojemu. V místnosti dmýchárny je také nainstalována kompresorová stanice SKS 9 k zajištění dodávky vzduchu pro mamutí čerpadlo v lapáku písku. Pro manipulaci s dmychadly je v prostoru dmychárny pod stropem osazen I-profil. Dmychárna je vybavena nasávacím otvorem vzduchu pro množství max m 3 /h a otvorem pro odvod ohřátého vzduchu opatřeného ventilátorem spínaným termostatem (35 C) s výkonem max m 3 /h. DPS 01.5 CHEMICKÉ HOSPODÁŘSTVÍ 17 Chemické srážení fosforu Pokud rozhodne příslušný vodoprávní úřad o nutnosti dávkování síranu, bude dodatečně instalováno dávkování. Prvotně bude připraven jen elektro přívod, pro dodatečnou instalaci. Pro eliminaci fosforu z odpadních vod bude realizováno srážení pomocí dávkování síranu železitého. Zařízení pro skladování a dávkování síranu železitého bude umístěno v místnosti hrubého předčištění. Zařízení pro skladování a dávkování síranu železitého se skládá z zásobní nádrže na síranu železitého 1000L typ 3229, dávkovací stanice a el. rozváděče. 18 Dávkovací stanice pro vnitřní instalaci chemikálie: 40%-ní síran železitý (hustota 1,56 kg/dm3) výkon: 4,4 pmax = 10 bar, sací vý.ka 6 m vod. sl. (platí pro vodu) max. tlak: 10 bar provoz: 1+1R (předpoklad) rozměry: cca 1200 x 350 x 1400 mm (L x W x H) řízení: ruční přímo na čerpadle nebo externím pulzním signálem nebo externím analogovým signálem ma příkon: 2 x 17 W el. napájení: 230 V, 50 Hz vstupy: 2 x analogový signál ma výstupy: 2 x porucha čerpadel v vystrojení: - 1 x samonosný panel se záchytnou vanou, materiál PP - 1 x dávkovací membránové čerpadlo - 2 x pojistný ventil - 1 x tlumič pulzací - 1 x protitlaký ventil - 1 x sada ručních armatur, potrubí a fitinek uvnitř stanice - 1 x centrální elektrorozvaděč stanice včetně kabeláže a elektrozapojení uvnitř dávkovací stanice 19 na odtoku a obtoku budou umístěny 2 měrné Parshallovy žlaby P2, o rozsahu měření 0,52-13,3 l/s B až B PS 02 ČOV KOŽUŠANY-TÁŽALY ČÁST ELEKTRO - SILNOPROUD, ASŘTP 1. SEZNAM SPOTŘEBIČŮ B , B

7 SPOTŘEBIČ označení ks kw napětí souběh Samočistící česle a lis na shrabky MT1 1 0,37 + 0,37+ 1x30VA 3 x 400 V 3 x 400 V 230 V popis ovládání: Elektrický rozváděč (součást česlí) pro ovládání automatického chodu česlí a lisu na shrabky s elektromagnetickým ventilem pro praní. Česle pracují na principu časovém a hladinovém od ponorné elektrody, přičemž funkce elektrody je nadřazena. Ponorná elektroda je součástí dodávky česlí. Časový režim je zajištěn pomocí programovatelného automatu s vestavěným programem. Časový režim je nastavitelný. Rozváděč obsahuje signalizační a ovládací prvky, svorky pro připojení dálkové signalizace na centrální počítač (beznapěťové kontakty s max. zatížitelností 3,5A; 250 V~). Umístění rozváděče na stěně v blízkosti zařízení. Krytí rozváděče IP54. V rámci elektro jištěný přívod, přenos signálů do ŘS a kabelové rozvody mezi rozvaděčem česlí a jednotlivými spotřebiči. blokování: není signalizace: chod, sdr. porucha, praní Elektromagnetický ventil pro LPV YV VA 1x230 V ano (těžení písku do kontejneru) Ovládání: ventil bude ovládán z deblokační skříně přepínačem Otevřeno 0 Dálkově V automatickém provozu proběhne několikrát za den na nastavitelnou dobu (možnost nastavení na terminálu ŘS) otevření YV2. Počáteční nastavení: cyklus 2x za den, otevření ventilu 1 minuta Obsluha na terminálu ŘS nastavuje parametry otevření a uzavření. Signalizace: dálkové ovládání, otevřeno, porucha Elektromagnetický ventil pro LPV YV VA 1x230 V ano (čeření písku) Ovládání: ventil bude ovládán z deblokační skříně přepínačem Otevřeno 0 Dálkově V automatickém provozu proběhne několikrát za den na nastavitelnou dobu (možnost nastavení na terminálu ŘS) otevření YV3. Počáteční nastavení: cyklus 2x za den, otevření ventilu 1 minuta Obsluha na terminálu ŘS nastavuje parametry otevření a uzavření. Signalizace: dálkové ovládání, otevřeno, porucha ano dmychadlo dodávka vzduchu pro AN1 a AN2 M4,M5 2 4,0 3 x 400 V ano

8 Provoz dmychadel automatický a ruční. Umístění v dmychárně. Provoz Vybaveny 2 ks FM (dodávka elektro části). ovládání: dmychadla budou ovládána z deblokační skříně přepínačem Zapnuto - Vypnuto - Dálkově. v místním režimu dále z deblokační skříně přepínačem provozu FM napřímo v místním režimu při provozu FM budou otáčky nastavovány potenciometrem na deblokační skříni dálkově z řídícího systému buď automaticky nebo ručně s volbou chodu napřímo nebo přes FM s možností volby otáček. v automatickém provozu regulace chodu: dmychadlo M4 od kyslíkové sondy QICA3, dmychadlo M5 od kyslíkové sondy QICA4 přes FM dle nastavitelné hodnoty( možnost nastavení na terminálu ŘS) obsahu rozpuštěného kyslíku v příslušné nádrži (počáteční nastavení 2 mg/l) v případě výpadku jednoho z dmychadel automatický záskok dmychadlem M6 v případě výpadku měniče bude dmychadlo spuštěno napřímo bez regulace otáček Minimální frekvence při chodu 1 dmychadla letní provoz 25 [Hz] Minimální frekvence při chodu 1 dmychadla zimní provoz 39 [Hz] Zimní provoz nastává při ručním vypnutí míchadel denitrifikace a ručním otevřením aeračních roštů v denitrifikaci. blokování: tep. ochrana ve vinutí motoru termistorem signalizace: dálkově, chod, okamžitá frekvence, připravenost, porucha dmychadlo M6 1 3,7/4,4 3 x 400 V ano dodávka vzduchu pro kalojemy ovládání: místně z deblokační skříně, dálkově - ručně nebo automaticky přepínači Vyšší 0 Nižší a Ručně - Vypnuto Dálkově Přepínač otáček bude užíván při provozu na 1 nebo 2 kalojemy ovládání: místně z deblokační skříně, dálkově - ručně nebo automaticky přepínači Vyšší 0 Nižší a Ručně - Vypnuto Dálkově Přepínač otáček bude užíván při provozu na 1 nebo 2 kalojemy V automatickém provozu bude chod dmychadla M6 řízen časovou automatikou provzdušnění kalojemů nastavitelnou v terminálu ŘS. Časová automatika bude probíhat ve dvou režimech: 1) Režim bez odtahu odsazené vody dmychadlo bude pracovat periodicky dle navoleného časového režimu 2) Režim odtahu odsazené vody při signalizaci LICA6.2 (došlo k překročení min. hladiny odsazené vody v kalojemu) je režim 1) přerušen. Po dosažení max. hladiny LICA6.3, po nastavitelné časové prodlevě na terminálu je dmychadlo M6 spuštěno na nastavitelnou dobu. Po snížení hladiny pod min. hladinu LICA6.2 dojde k návratu do režimu 1) V případě poruch dmychadel M4, M5 slouží jako automatický záskok M6 přičemž je nutné přestavit elektroklapky Y7 Y9 na výtlaku dmychadel

9 V případě poruch dmychadel M4, M5 slouží jako automatický záskok M6 přičemž je nutné přestavit elektroklapky Y7 Y9 na výtlaku dmychadel (po dobu záskoku nebudou kalojemy automaticky provzdušňovány). blokování: tep. ochrana ve vinutí motoru - bimetal, uzavřeno současně Y7, Y8, Y9 signalizace: dálkově, chod 400 V vyšší, chod 400 V nižší, porucha Klapka rozvodu vzduchu Y7, Y8, Y9 3 0,15 3 x 400 V ne Ovládání: Klapky budou ovládány z deblokační skříně přepínači Ručně 0 Dálkově, Zavřeno 0 - Otevřeno V automatickém provozu otevírá příslušná klapka při výpadku jednoho z dmychadel pro aktivační nádrže Y7 M3, Y7 M4 a vždy zavírá klapka Y9. V běžném provozu (bez poruch) jsou klapky Y7, Y8 uzavřeny a klapka Y9 otevřena. Dmychadlo pro kalojemy bude dodávat vzduch i pro ostřik hladiny DN, režim by měl být v prvopočátku nastaven takto: 3 hod. provzdušňování kalojemů (Y9 otevřeno, dmychadlo M6 zapnuto ), 1 hod. klid kalojemů (Y9 zavřeno, M6 vypnuto), v této době klidu bude M6 na nastavenou dobu zapnuto a současně otevřen YV24, např min. ostřik hladiny,.. Y9 otevřen, YV24 uzavřen (provzdušňují se kalojemy) Y9 uzavřen, YV24 otevřen (mamutky čerpají na hladinu DN vodu, která by měla pomoci k posunu plovoucích nečistot ke středu DN) U všech hodnot možnost nastavení na terminálu ŘS. Signalizace: dálkové ovládání, otevřeno, zavřeno, porucha SPOTŘEBIČ označení ks kw napětí souběh kompresorová stanice M10 1 1,5 3 x 400 V ano popis ovládání: vlastní automatika od tlakového čidla (v rámci elektro, jištěný přívod) blokování: není signalizace: porucha čerpadlo vstupní ČS M11,M12, 3 1,9 3 x 400V ano M13 Provoz čerpadel (2+1) automatický a ruční. Umístění ve vstupní ČS. Vybaveny 3 ks FM (dodávka elektro části). ovládání: čerpadla budou ovládána z deblokační skříně přepínačem Zapnuto - Vypnuto - Dálkově. v místním režimu při provozu FM budou otáčky nastavovány potenciometrem dálkově z řídícího systému buď automaticky nebo ručně s možností volby otáček provoz čerpadel je automatický, ovládání od hladin pomocí ultrazvukové sondy LICA2. pravidelné střídání čerpadel s automatickým záskokem třetího čerpadla při poruše prvního nebo druhého Minimální frekvence chodu čerpadla 30 [Hz] blokování: od ultrazvukového snímače LICA2 v jímce a tepelného čidla ve vinutí - bimetal.

10 blokování: od ultrazvukového snímače LICA2 v jímce a tepelného čidla ve vinutí - bimetal. signalizace: dálkově, chod, porucha, okamžitá frekvence Míchadlo denitrifikace M14,M15 2 1,25 3 x 400 V ano Míchadlo pracuje v trvale, pouze v zimním provozu kdy bude provozován aerační systém v denitrifikaci bude ručně vypnuto. ovládání: místně z MS, dálkově - ručně nebo automaticky. blokování: od tepelného čidla ve vinutí elektromotoru termistor PTC (dodávka relé v části elektro) od průsaku ucpávkou (dodávka relé v části elektro) signalizace: dálkově, chod, porucha Šoupě přebytečného kalu DN 80 Y16,Y17 2 0,09 3 x 400 V ne Ovládání: šoupátko bude ovládáno z ovládací skříně, přepínači Ručně - Vypnuto Dálkově a Zavřít 0 Otevřít Dálkově z řídícího systému buď ručně nebo automaticky Na terminálu ŘS bude nastavitelná doba periody odběru přebytečného kalu (cca 4 12 x za den) Přijde-li impuls na odběr přebytečného kalu z AN automaticky otevře na dobu, nastavitelnou na terminálu ŘS (počáteční nastavení 120 s). Blokování: není Signalizace: dálkově, otevřeno, zavřeno, porucha Elektromagnetický ventil YV18,YV VA 2x230 V ano (pro mamutku plovoucího kalu) Ovládání: ventily budou ovládány z ovládací skříně přepínačem Otevřeno 0 Dálkově V automatickém provozu proběhne několikrát za den současně s otevřením ventilu YV24, otevření YV18, YV19. Počáteční nastavení: cyklus několikrát za den dle otevření YV24 Signalizace: dálkové ovládání, otevřeno, porucha SPOTŘEBIČ označení ks kw napětí souběh čerpadlo v kalojemu M20, M21 2 1,3 3 x 400V ano Provoz čerpadla (1+0) je ruční. Umístění v kalojemu č.1 a kalojemu č.2 ovládání: čerpadla budou ovládána z deblokační skříně přepínačem Zapnuto - Vypnuto. V poloze zapnuto příslušné čerpadlo sepne a bude blokováno od min. hladiny příslušnou ultrazvukovou sondou M20 od LICA6.1, M21 od LICA7.1 blokování: tepelného čidla ve vinutí - bimetal od ultrazvukového snímače LICA6.1 a LICA7.1 v kalojemu od ultrazvukového snímače max. hladiny kalových polí LICA8.1

11 od ultrazvukového snímače LICA6.1 a LICA7.1 v kalojemu od ultrazvukového snímače max. hladiny kalových polí LICA8.1 signalizace: dálkově, chod, porucha Čerpadlo odsazené vody M23 1 0, V ne ovládání: místně z deblokační skříně přepínačem Zapnuto 0 - Automaticky, V automatickém provozu ovládání od hladin pomocí ultrazvukové sondy. LICA 6.3 max. hladina zapíná, s časovou prodlevou zapíná dmychadlo M6, po vypnutí dmychadla po nastavitelné prodlevě (v prvopočátku nastavena 1 hod.), zapíná čerpadlo M23. LICA6.2 min. hladina vypíná M23 blokování: od minimální hladiny snímačem LICA6.2. Šoupátko oplach hladiny YV VA 1x230 V ano Ovládání: ventil bude ovládán z deblokační skříně přepínačem Otevřeno 0 Dálkově V automatickém provozu proběhne několikrát za den na nastavitelnou dobu (možnost nastavení na terminálu ŘS) otevření YV24 po uzavření Y9. Počáteční nastavení: viz. uzavírací klapka Y9 Obsluha na terminálu ŘS nastavuje parametry otevření a uzavření. Signalizace: dálkové ovládání, otevřeno, porucha Přenosný dávkovací komplet M25 1 0,034 1x230 V ano s dávkovacím čerpadlem síranu železitého Q max 4,4 l/h JEN PŘÍPRAVA Ovládání: dávkovací komplet bude spouštěn ručně z místa. V rámci dodávky elektro jištěný přívod 230 V, přenos řídícího signálu z ŘS a přenos signálů do ŘS Při automatickém chodu bude nastavení dávky automatické od průtoku na odtoku z ČOV FIQA5. Dálkové řízení 4 20 ma Signalizace: chod, porucha Stavební elektroinstalace instalovaný výkon celkem 26,76 kw maximální soudobý výkon cca 22,56 kw 2. SOUPIS ČIDEL Čidla označení ks rozsah použití ponor. elektroda, spínání česlí, Hladina v před česlemi LC m dodávka česlí

12 Hladina v před česlemi LC m dodávka česlí Hladina v ČS LICA m ultrazvuk, spínání čerpadel Kyslíková sonda QICA mg/l regulace otáček dmychadel Kyslíková sonda QICA mg/l regulace otáček dmychadel Parshalův žlab P2 FIQA5 1 0,52 13,3 l/s ultrazvuk, průtok ČOV, vč. úředního ověření měření dodávka SŘTP, Parshalův žlab dodávka strojní části ultrazvuk, 1- min. hl. kalu v kalojemu 2- min. hladina odsazené vody Hladina v kalojemu č.1 LICA m 3- max. hladina odsazené vody Hladina v kalojemu č.2 LICA m ultrazvuk, min. hl. kalu v kalojemu ultrazvuk, max. hladina Hladina v kalových polích LICA m v kalovém poli, vypínání čerpadel 2. POPIS ELEKTRO- SILNOPROUD 1 Napěťová soustava hlavní silový přívod 3PEN, 400 V, AC, 50 Hz, TN-C ostatní silové rozvody 3 NPE, 400 V, AC, 50 Hz, TN-S ovládací obvody a osvětlení 1NPE, 230 V, AC, 50 Hz, TN-S obvody řídícího a měřícího systému a signalizace 2M, V, TT Stupeň důležitosti dodávky elektrické energie : kategorie 3 2 Ochrana před úrazem elektrickým proudem (dle ČSN Základní - izolací, kryty a přepážkami, Při poruše - automatickým odpojením od zdroje nadproudovými jisticími prvky, zvýšená místním pospojováním, pro zásuvky a temperaci doplňková proudovým chráničem s vybavovacím proudem 0,03A, zásuvka 24V - bezpečným napětím v soustavě SELV, 3 Rozvaděč RMS 1 Je hlavním rozvaděčem ČOV. Slouží pro napojení technologické a stavební elektroinstalace. Instalován bude v rozvodně vedle rozváděče systému řízení DT. Sestaven je ze tří oceloplechových skříní typ STA, šířky 800mm, TN-C-S, 400 V, IP 54. Přívod i vývody budou vedeny spodem. Pod rozváděč bude v rámci stavební části realizován betonový podstavec, sestávající ze dvou podstavců, výška 150mm, šířka 100mm, jeden pod zadní stěnou rozváděče a druhý pod přední částí rozváděče. Přívodní vedení pro napájení hlavního rozvaděče ČOV RMS 1 bude provedeno v rámci přípojky nn, která není součástí tohoto projektu. dle výkazu výměr

13 V prvním poli rozvaděče RMS 1 bude přívodní vedení ukončeno na hlavním vypínači jističi s vypínací cívkou a signalizací zapnutého a vypnutého stavu vypínače. Vypínání hlavního jističe bude provedeno typovým velkoplošným červeným tlačítkem T6 SAP, umístěným na dveřích pole, přes vypínací cívku. V prvním poli bude dále provedeno měření proudu, sdruženého i fázového napětí a budou zde instalovány všechny vývody pro stavební elektroinstalaci (popis viz. stavební část). V druhém a třetím poli RMS 1 budou umístěny všechny vývody pro připojení spotřebičů technologie, včetně frekvenčních měničů a chladícího ventilátoru ve dveřích rozváděče. Bod rozdělení PEN na PE a N je proveden v prvním rozváděči za elektroměrem, což je RMS1. dle výkazu výměr 4 Kompenzace Kompenzace účiníku je provedena centrální kompenzací pomocí nástěnného kompenzačního rozváděče RC, umístěného v rozvodně v blízkosti RMS 1. Tento rozváděč RC bude proveden v chráněném provedení proti vyšším harmonickým. 5 Deblokační skříně Deblokační zařízení bude umístěno v plastových skříních například typu Hensel, krytí IP54, napětí 230 V. Všechny elektrické stroje jsou ovládány z místa i dálkově z ŘS. Umístění skříní je navrženo tak, aby byly pokud možno v blízkosti ovládaného zařízení. 6 Uzemňovací soustava a pospojování Společná zemnící síť ČOV bude provedena vodičem FeZn 30x4 mm. Průřezy ochranných vodičů budou voleny dle ČSN , čl U šroubů a svorek pro připojení ochranného vodiče na el. strojích a ostatních el. zařízeních musí být umístěna značka 022/5019 podle ČSN IEC 417, popř. písmena PE. Pro pospojování budou použity zelenožluté vodiče CU a průřezy budou voleny dle ČSN , čl Nejmenší dovolený průřez je 6 mm. Celkový přechodový zemní odpor sítě smí být maximálně Rz = 2 ohmy. B ,B Provedení rozvodů Technologická instalace bude provedena celoplastovými kabely CYKY, u průřezů nad 10mm AYKY. Uvnitř objektů budou kabely uloženy v pozinkovaných kabelových žlabech, k jednotlivým spotřebičům v plastových panceřových trubkách, na zdi nebo v podlaze při dodržení podmínek stanovených v ČSN Před zahájením betonování podlah je třeba vyrozumět dodavatele elektročásti. 3. POPIS ELEKTRO- ASŘTP 1 Napěťová soustava 1NPE ~ 50 Hz, 230 V, 50 Hz/TN-S 2 24 V/TT, mínus pól uzemněn Stupeň důležitosti dodávky elektrické energie: kategorie 3, dodávka nemusí být zajišťována zvláštními opatřeními. 2 Ochrana před úrazem elektrickým proudem (dle ČSN Základní - izolací, kryty a přepážkami, Při poruše - automatickým odpojením od zdroje nadproudovými jisticími prvky, zvýšená místním pospojováním, pro zásuvky a temperaci doplňková proudovým chráničem

14 s vybavovacím proudem 0,03A, zásuvka 24V - bezpečným napětím v soustavě SELV, 3 Rozvaděč DT 1 Rozvaděč DT1 je tvořen jedním skříňovým polem šířky 800mm. Bude umístěn v rozvodně nn vedle rozváděče RMS1, přívody a vývody spodem. Pod rozváděč bude v rámci stavební části realizován betonový podstavec, sestávající ze dvou podstavců, výška 150mm, šířka 100mm, jeden pod zadní stěnou rozváděče a druhý pod přední částí rozváděče. V tomto rozvaděči jsou soustředěny všechny jistící prvky a relé pro uvedené ovládací a měřící okruhy. Veškeré měřící a povelové kabely budou ukončeny přes oddělovací relé na svorkovnici. Přívodní kabel nn pro DT1 řeší provozní rozvod silnoproudu. Přístup do rozvaděče je čelními jednokřídlými dveřmi, do kterých je zabudován průmyslový grafický ovládací terminál, pro komunikaci ŘS s obsluhou ČOV. Vstup kabelů do rozvaděče je spodem. V horní části rozvaděče bude umístěna řídící stanice, svorkovnice jsou umístěny ve spodní části rozvaděče. Součástí rozvaděče DT1 bude 3. stupeň přepěťové ochrany napájení a přepěťové ochrany proudových smyček 4 20 ma z venkovního prostředí, oddělovací relé pro signalizaci provozních a poruchových stavů z technologie a povely do technologie. Pro napájení řídícího systému bude sloužit záložní zdroj el. energie UPS 650VA. Skříň DT1 je vybavena osvětlením skříně, servisní zásuvkou a vytápěním včetně termostatu. Přístroje v rozvaděči jsou umístěny na lištách DIN 35 mm, uložení vodičů v plastových žlabech, vedení nn a mn vedena odděleně, analogové signály 20 ma ze svorkovnic k jednotkám vedeny stíněnými vodiči. Uzemnění skříně na zemnící šroub. 4 Řídící systém Autonomní procesní stanice se zobrazovacím panelem a skříní umožňující připojení anal. vstupů s galvanickým oddělením, anal. výstupů, dig. vstupů a reléových výstupů. Dále dodávka zahrnuje napájecí zdroj 24V stab. a potřebné programové vybavení. K procesní stanici je prostřednictvím rozhraní RS 232 připojen průmyslový terminál, který je zabudován do čelních dveří rozvaděče DT1. Prostřednictvím průmyslového terminálu lze zadávat požadované parametry pro řízení technologie (viz. seznam spotřebičů), monitorovat a případně ovládat podřízenou část technologie. Všechny řídící úlohy, včetně vyhodnocení mezních a poruchových stavů, řeší řídící systém. Dálkové ovládání el. strojů a zařízení včetně algoritmů řízení je popsáno v TZ elektročásti. Dálkové ovládání el. strojů a zařízení včetně signalizace : Analogové signály : výstupy všech čidel musí pracovat s proudovým výstupním signálem 4-20 ma, pokud dojde k vybočení analogového signálu z tohoto rozsahu, bude toto vyhodnoceno jako porucha měření signály budou zavedeny přímo na svorkovnicové pole řídícího automatu vedoucí mimo objekt chránit přepěťovou ochranou na obou koncích kabelu dle výkazu výměr Binární signály : musí být snímány s takovou logikou, aby poruchová signalizace reagovala i v případě závady na kabelu, případně technologickém rozhraní signály budou zavedeny na technologické rozhraní, kde bude úroveň 230 V, 50 Hz převedena na 24 V DC, odtud budou signály převedeny na svorkovnicové pole řídícího automatu Technologické rozhraní :

15 musí galvanicky oddělovat binární signály, nejlépe bezpotenciálový kontakt pro oba směry 5 Přenos GSM Vybrané provozní a poruchové stavy budou pomocí GSM modemu umístěného v rozvaděči DT1 zasílány na mobilní telefonní čísla určená objednatelem. 6 Zabezpečovací systém EZS Zabezpečovací systém bude tvořen ústřednou EZS, ovládací klávesnicí a prostorovými čidly. Není uvažováno s magnetickými kontakty na dveřích a oknech budov a s hlášením na pult centrální ochrany (pro tuto možnost by bylo nutné zařízení EZS doplnit o telefonní hlásič a na ČOV by musela být k dispozici telefonní linka). Kontakt o poplachu EZS je připojen na binární vstup ŘS. Prostorová čidla EZS budou umístěna následovně: 1 ks ve vstupní chodbě 1 ks v rozvodně 1 ks ve dmychárně 2 ks v česlovně. Soupis čidel je uveden v kap. 1 Měřící přístroje ve venkovním prostředí budou připojeny přes přechodovou skříň s ochranou proti přepětí. Převodníky měřících přístrojů budou umístěny na ocelové povrchově upravené konstrukci a chráněny stříškou proti povětrnostním vlivům. Součástí je i kalibrace měření průtoku na odtoku ČOV na stanovené měřidlo. 7 Kabelové propojení Pro napájecí okruhy budou použity kabely typu CYKY pro přenos analogových signálů měřených veličin a signalizaci dvouhodnotových veličin budou použity stíněné kabely typu JYTY, SYKFY a TCEPKPFLE. Hlavní kabelové trasy sdělovacích kabelů budou vedeny samostatně v kabelových lávkách a žlabech, nebo odděleně na kabelových lávkách ve vzdálenosti alespoň 200 mm společně s kabelovými trasami motorového rozvodu. Mimo hlavní kabelovou trasu budou kabely chráněny proti mechanickému poškození plastovou elektroinstalační trubkou. Pro možnost změny umístění snímače hodnoty zbytkového kyslíku v aktivačních nádržích bude ponechána na místě příslušná stočená rezerva v délce kabelu (min. cca 10 m). Stínění kabelů nesmí být vodivě spojeno se živými ani neživými částmi systému MaR, lze jej spojit pouze s uzemněním na svorkovnicích v rozvaděči DT1. Z důvodů eliminace vlivů přechodových odporů na přesnost měření u analogově měřených veličin je nutné, aby tyto kabely pro analogově měřené veličiny byly vedeny celistvé, bez zbytečného přerušování stínění těchto kabelů a přesvorkování v krabicích.

16 SP Power Akce : Vyplnil : ČOV Kožušany ing. Semerád Zakázkové číslo : Datum : Podpis : Dotazník - Seznam okruhů Označení Číslo Název okruhu - Médium Nom. hod Min. hod. Tmax( C) DN (mm) Tl. izol (cm) Rozsah okruhu místo měření Dod. čidla Rozměr Max. hod. Pmax(MPa) PN (Mpa) Ponor (mm) Signál Poznámka UCS 13 LC 1 Hladina před česlemi 0 m 1 m ponorná sonda dodávka česlí LICA 2 Hladina v ČS 0 m 0-3m ultrazvuk 3 m 4-20mA QICA 3 Kyslíková sonda 0 mg/l 0-10mg/l 10 mg/l 4-20mA QICA 4 Kyslíková sonda 0 mg/l 0-10mg/l 10 mg/l 4-20mA FIQA 5 Parshalův žlab P2 0,52 l/s 0,52-13,3l/s ultrazvuk 13,3 l/s 4-20mA včetně ověření LICA 6 Hladina v kalojemu č.1 0 m 0-5m ultrazvuk 5 m 4-20mA LICA 7 Hladina v kalojemu č.2 0 m 0-5m ultrazvuk 5 m 4-20mA LICA 8 Hladina v kalových polích 0 m 0-5m ultrazvuk 5 m 4-20mA / 1 A-2.3 SEZNAM OKRUHŮ-2.xls

17 KABELOVÝ SEZNAM ČOV Kožušany Označení Typ kabelu Délka Odkud Svork. Kam Svork. Poznámka kabelu [m] WLRC1 CYKY-J 4x4 10 RM1.1 RC1 WLRC2 CYKY-O 2x2,5 10 RM1.1 RC1 WL1 CYKY-J 5x2,5 25 RM1.1 MT1 přívod MT1 WL1.1 CMSM 7x1 12 MT1 X1 Česle Propoj na česlích WL1.2 CMSM 4Bx1 12 MT1 X2 Lis Propoj na česlích WL1.3 CMSM 3Cx1 12 MT1 X2 Solenoid Propoj na česlích WS1.1 CYKY-O 12x1,5 12 MT1 X10 Česle XS Propoj na česlích WS1.2 CYA 2,5 C 15 MT1 X11 Hladina Propoj na česlích WL2 JYTY-J 3x1 10 RM1.2 YV2 přívod YV2 WS2 JYTY-O 7x1 10 RM1.2 MS2 skříňka MS2 WL3 JYTY-J 3x1 12 RM1.2 YV3 přívod YV3 WS3 JYTY-O 7x1 12 RM1.2 MS3 skříňka MS3 1WL4 NYCY-J 4x2,5 14 RM1.3 M4 přívod M4 1WS4 JYTY-O 2x1 14 RM1.3 M4 PTC M4 2WS4 CYKY-J 12x1,5 14 RM1.3 MS4 skříňka MS4 3WS4 JYTY-O 7x1 14 RM1.3 MS4 Potenciometr M4 WL5 NYCY-J 4x2,5 16 RM1.3 M5 přívod M5 1WS5 JYTY-O 2x1 16 RM1.3 M5 PTC M5 2WS5 CYKY-J 12x1,5 16 RM1.3 MS5 skříňka MS5 3WS5 JYTY-O 7x1 16 RM1.3 MS5 Potenciometr M5 1WL6 CYKY-J 4x2,5 12 RM1.3 M6 přívod M6 rychle 2WL6 CYKY-J 4x2,5 12 RM1.3 M6 přívod M6 pomalu WS6 CYKY-O 12x1,5 12 RM1.3 MS6 skříňka MS6 1WL7 CYKY-J 4x1,5 10 RM1.2 Y7 přívod Y7 1WS7 CYKY-J 12x1,5 10 RM1.2 Y7 snímače Y7 2WS7 CYKY-J 12x1,5 10 RM1.2 MS7 skříňka MS7 1WL8 CYKY-J 4x1,5 13 RM1.2 Y8 přívod Y8 1WS8 CYKY-J 12x1,5 13 RM1.2 Y8 snímače Y8 2WS8 CYKY-J 12x1,5 13 RM1.2 MS8 skříňka MS8 1WL9 CYKY-J 4x1,5 8 RM1.2 Y9 přívod Y9 1WL9 CYKY-J 12x1,5 8 RM1.2 Y9 snímače Y9 2WS9 CYKY-J 12x1,5 8 RM1.2 MS9 skříňka MS9 WL10 CYKY-J 5x2,5 14 RM1.1 M10 přívod M10 WL11 NYCY-J 4x1,5 16 RM1.3 MX11 přívod M11 1WL11 součást motoru 10 MX11 M11 1WS11 JYTY-O 4x1 16 RM1.3 MX11 tepl., vlhkost M11 2WS11 CYKY-J 7x1,5 16 RM1.3 MS11 skříňka MS11 WL12 NYCY-J 4x1,5 16 RM1.3 MX12 přívod M12 1WL12 součást motoru 10 MX12 M12 1WS12 JYTY-O 4x1 16 RM1.3 MX12 tepl., vlhkost M12 2WS12 CYKY-J 7x1,5 16 RM1.3 MS12 skříňka MS12 WL13 NYCY-J 4x1,5 15 RM1.3 MX13 přívod M13 1WL13 součást motoru 10 MX13 M13 1WS13 JYTY-O 4x1 15 RM1.3 MX13 tepl., vlhkost M13 2WS13 CYKY-J 7x1,5 15 RM1.3 MS13 skříňka MS13 WL14 CYKY-J 4x1,5 14 RM1.2 MX14 přívod M14 1WL14 součást motoru 10 MX14 M14 1WS14 JYTY-O 4x1 14 RM1.2 MX14 tepl., vlhkost M14 2WS14 CYKY-J 7x1,5 14 RM1.2 MS14 skříňka MS14 WL15 CYKY-J 4x1,5 13 RM1.2 MX15 přívod M15 1WL15 součást motoru 10 MX15 M15 1WS15 JYTY-O 4x1 13 RM1.2 MX15 tepl., vlhkost M15 2WS15 CYKY-J 7x1,5 13 RM1.2 MS15 skříňka MS15 WL16 CYKY-J 4x1,5 17 RM1.2 Y16 přívod Y16 1WS16 CYKY-J 12x1,5 17 RM1.2 Y16 snímače Y16 List E1

18 2WS16 CYKY-J 12x1,5 17 RM1.2 MS16 skříňka MS16 WL17 CYKY-J 4x1,5 10 RM1.2 Y17 přívod Y17 1WS17 CYKY-J 12x1,5 10 RM1.2 Y17 snímače Y17 2WS17 CYKY-J 12x1,5 10 RM1.2 MS17 skříňka MS17 WL18 JYTY-J 3x1 16 RM1.2 YV18 přívod YV18 WS18 JYTY-O 7x1 16 RM1.2 MS18 skříňka MS18 WL19 JYTY-J 3x1 16 RM1.2 YV19 přívod YV19 WS19 JYTY-O 7x1 16 RM1.2 MS19 skříňka MS19 WL20 CYKY-J 4x1,5 22 RM1.2 MX20 přívod M20 1WL20 součást motoru 10 MX20 M20 1WS20 JYTY-O 4x1 22 RM1.2 MX20 teplota M20 2WS20 CYKY-J 7x1,5 22 RM1.2 MS20 skříňka MS20 WL21 CYKY-J 4x1,5 12 RM1.2 MX21 přívod M21 1WL21 součást motoru 10 MX21 M21 1WS21 JYTY-O 4x1 12 RM1.2 MX21 teplota M21 2WS21 CYKY-J 7x1,5 12 RM1.2 MS21 skříňka MS21 WL22.1 CYKY-J 4x1,5 22 RM1.2 MX22.1 přívod M22 - kalojem 1 WL22.2 CYKY-J 4x1,5 22 RM1.2 MX22.2 přívod M22 - kalojem 2 WS22 CYKY-J 7x1,5 22 RM1.2 MS22 skříňka MS22 WL24 JYTY-J 3x1 10 RM1.2 YV24 přívod YV24 WS24 JYTY-O 7x1 10 RM1.2 MS24 skříňka MS24 WL25 CYKY-J 3x2,5 18 RM1.1 M25 přívod M25 WSDI1 JYTY-O 7x1 10 RM1.1 DT1 signály do ŘS WSDI2.1 JYTY-O 30x1 8 RM1.2 DT1 signály do ŘS WSDI2.2 JYTY-O 30x1 8 RM1.2 DT1 signály do ŘS WSDI3.1 JYTY-O 30x1 6 RM1.3 DT1 signály do ŘS WSDO2.1 CYKY-J 19x1,5 8 RM1.2 DT1 signály z ŘS WSDO2.2 CYKY-J 19x1,5 8 RM1.2 DT1 signály z ŘS WSDO3.1 CYKY-J 19x1,5 6 RM1.3 DT1 signály z ŘS 1WL001 CYKY-J 3x2,5 8 RM1 DT1 napájení WSLC1 Souč. snímače 26 LC1 DT1 WSLICA2 JYTY-O 3x1 14 LICA2 DT1 WLLICA2 CYKY-J 3x1,5 14 LICA2 DT1 WSQICA3 JYTY-O 4x1 20 QICA3 DT1 WLQICA3 CYKY-J 3x1,5 20 QICA3 DT1 WSQICA4 JYTY-O 4x1 19 QICA4 DT1 WLQICA4 CYKY-J 3x1,5 19 QICA4 DT1 WSFIQA5 JYTY-O 4x1 24 FIQA5 DT1 WLFIQA5 CYKY-J 3x1,5 24 FIQA5 DT1 WSLICA6 JYTY-O 3x1 24 LICA6 DT1 WLLICA6 CYKY-J 3x1,5 24 LICA6 DT1 WSLICA7 JYTY-O 3x1 12 LICA7 DT1 WLLICA7 CYKY-J 3x1,5 12 LICA7 DT1 WSLICA8 JYTY-O 3x1 20 LICA8 DT1 WLLICA8 CYKY-J 3x1,5 20 LICA8 DT1 WSMT1 JYTY-O 7x1 25 MT1 DT1 WSM25 JYTY-O 7x1 18 M25 DT1 WSEZS SYKFY 2x2x0,5 14 KB1 DT1 WSPIR1 SYKFY 2x2x0,5 10 PIR1 DT1 WSPIR2 SYKFY 2x2x0,5 8 PIR2 DT1 WSPIR3 SYKFY 2x2x0,5 12 PIR3 DT1 WSPIR4 SYKFY 2x2x0,5 20 PIR4 DT1 WSPIR5 SYKFY 2x2x0,5 28 PIR5 DT1 List E2

19 Číslo motoru Strojní pozice SOUPIS SPOTŘEBIČŮ Název zařízení Typ zařízení Výkon kw Napětí V Proud A Situační umístění Napájeno z Přech. skříň ČOV Kožušany Zak.č.: Poznámka MT 1 Samočistící česle 0, RM 1 vlastní rozváděč YV 2 Elektromagnetický ventil pro LPV 0, RM 1 YV 3 Elektromagnetický ventil pro LPV 0, RM 1 M 4 Dmychadlo AN RM 1 FM M 5 Dmychadlo AN RM 1 FM M 6 Dmychadlo kalojemů 3,7/4,4 400 RM 1 dvouotáčkový Y 7 Klapka vzduchu 0, RM 1 Y 8 Klapka vzduchu 0, RM 1 Y 9 Klapka vzduchu 0, RM 1 M 10 Kompresorová stanice 1,5 400 RM 1 vlastní rozváděč M 11 Čerpadlo vstupní ČS 1,9 400 RM 1 M 12 Čerpadlo vstupní ČS 1,9 400 RM 1 M 13 Čerpadlo vstupní ČS 1,9 400 RM 1 M 14 Míchadlo denitrifikace 1, RM 1 M 15 Míchadlo denitrifikace 1, RM 1 Y 16 Šoupě přebytečného kalu 0, RM 1 Y 17 Šoupě přebytečného kalu 0, RM 1 YV 18 Elektromagnetický ventil mamutky 0, RM 1 YV 19 Elektromagnetický ventil mamutky 0, RM 1 M 20 Čerpadlo v kalojemu 1,3 400 RM 1 M 21 Čerpadlo v kalojemu 1,3 400 RM 1 M 22 Čerpadlo odsazené vody 0, RM 1 YV 24 Šoupátko oplach hladiny 0, RM 1 M 25 Přenosný dávkovací komplet síranu 0, RM 1 List DS1

20 Projekt : Kožušany - Tážaly, kanalizace, ČOV Stupeň : Dokumentace pro výběr zhotovitele Příloha : D-6.3 Seznam strojů a zařízení a technické specifikace DPS: 02 - Aktivační nádrže výkres č. B až B pol. Popis položky MJ Mn. Stroje a zařízení 2.1 Provzdušňovací systém pro denitrifikační nádrž ks 2 (celkem dvě nádrže) Parametry nádrže: délka: 1,80 m šířka: 4,6 m hloubka vody: 4,30 m objem nádrže: 35,5 m3 celkový objem denitrifikace 71 m3 OCst -257,18 kgo2/d Dodávka vzduchu do nitrifikace 40 m3/h Rozsah dodávky pro jednu nádrž: kompletní aerační rošt z PP (začínající otočnou přírubou DN50/ PN16 cca 1 m pod hladinou) s aeračními elementy, s odvodněním a se stavitelnými podpěrami kotvenými do dna nádrže, ( zesílení kotvení, použití míchadel) kotevní příslušenství pro obě denitrifikační nádrže umístění: denitrifikace 1+1 linka 2.2 Míchadlo denitrifikační nádrže ks 2 pro míchání obsahu denitrifikační nádrže, obsahující aktivovaný kal s obsahem sušiny 2,0-10 kg/m 3 (0,20-1,00 %). počet míchadel v jedné nádrži: 1 ks Parametry jedné nádrže délka: 1,80 m šířka: 4,60 m hloubka vody: 4,30 m objem nádrže: 35,5 m 3 celkový objem denitrifikace: 71 m 3 Parametry míchadla: průměr vrtule míchadla D= 225 mm otáčky míchadla: 1400 ot/min. umístění míchadla - na sloupek 60x60 (závěsné zařízení) s dorazem (podpěrou míchadla) Elektromotor: P=1,25kW 400 V, 50 Hz, Motor se zabudovanou tepelnou ochranou ve vinutí (bimetal), čidlem vody v oleji, včetně vyhodnocovacího relé Rozsah dodávky: míchadlo včetně závěsného zařízení (horní a dolní držák) a dorazu míchadla mat.provedení nerez OBEC KOŽUŠANY -TÁŽALY Strana 1 (celkem 3) Duben 2013

21 Projekt Stupeň Příloha : Kožušany - Tážaly, kanalizace, ČOV : Dokumentace pro výběr zhotovitele : D-6.3 Seznam strojů a zařízení a technické specifikace pol. Popis položky MJ Mn. umístění: denitrifikační nádrž Provzdušňovací systém pro nitrifikační nádrž ks 2 (celkem dvě nádrže) Parametry nádrže: délka: 4,40m šířka: 4,60 m hloubka vody: 4,30 m objem nádrže: 69m 3 celkový objem nitrifikace: 138 m 3 OC st -257,18 kgo 2 /d Dodávka vzduchu do nitrifikace 250 m 3 /h Rozsah dodávky pro jednu nádrž: kompletní aerační rošt z PP (začínající otočnou přírubou DN50/PN16 cca 1 m pod hladinou) s aeračními elementy, s odvodněním a se stavitelnými podpěrami kotvenými do dna nádrže kotevní příslušenství pro obě nitrifikační nádrže umístění: nitrifikace 1+1 linka Ostatní materiál 2.10 Mamutové čerpadlodn80/1100 ks 2 vč. připojivací příruby DN 80 PN 2,5/16 a kotvení Materiálové provedení: nerez hmotnost 28 kg interní recirkulace 2.11 Patka jeřábku, pro uchycení na podlahu ks 1 Materiálové provedení: nerez hmotnost 25 kg pro míchadlo denitrifikace Potrubní větve 2.20 interní recirkulace Trubka nerez DN80 ( 88,9 x 2), nerez m Koleno nerez 90 DN80 ( 88,9 x 2), nerez ks Příruba nerez plochá přivařovací MTL DN 80, PN 2,5/16, pro trubku 88,9, nerez ks 2 OBEC KOŽUŠANY -TÁŽALY Strana 2 (celkem 3) Duben 2013

22 Projekt Stupeň Příloha : Kožušany - Tážaly, kanalizace, ČOV : Dokumentace pro výběr zhotovitele : D-6.3 Seznam strojů a zařízení a technické specifikace pol. Popis položky MJ Mn Spoj přírubový DN 80, PN 16 (MTL + MTL mamutka) ks 2 sestávající se : 8 ks - šroub M 16x55, DIN 931, A4, nerez 8 ks - matice M 16, DIN 934, A2, nerez 8 ks podložka vějířová Ø 16,5, DIN 6798 A2, nerez 1 ks - těsnění DN 80, PN 16, mat. pryž Kotva nerez M10 x 10 ks 4 Materiálové provedení: nerez Tyč závitová M 10x nerez ks 1 Materiálové provedení - nerez A Kotevní plech s otvory 80x120/2xØ11,dle č.v. 4-K , nerez ks Objímka trubková pro Ø80-90 s maticí M10 ks 6 Materiálové provedení - nerez A L- profil 50x50x5, nerez m Plech tl.4, 50x50 s otvorem Ø11 na střed, nerez ks Matice M 10, DIN 934, A2, nerez ks Trubka nerez DN20 ( 26,9 x 2), nerez m Koleno nerez 90 DN20 ( 26,9 x 2), nerez ks Návarek nerez DN20 (G 3/4"), nerez ks Kohout kulový DN20, PN20, pozinkovaná mosaz ks 2 Lešení 2.30 Lešení pracovní lehké m 2 6 do 10 m výšky 2.31 Demontáž lešení lehkého m Lešení pracovní - přesun kg 380 za 10 kg lešení Celkem PS celkem OBEC KOŽUŠANY -TÁŽALY Strana 3 (celkem 3) Duben 2013

objekty - elektro část odlehčovací komora 0,00 retenční nádrž 0,00 mechanické předčištění 0,00 biologická linka 0,00 kalová nádrž 0,00

objekty - elektro část odlehčovací komora 0,00 retenční nádrž 0,00 mechanické předčištění 0,00 biologická linka 0,00 kalová nádrž 0,00 REKAPITULACE objekty - strojní část cena celkem odlehčovací komora 0,00 retenční nádrž 0,00 mechanické předčištění 0,00 biologická linka 0,00 kalová nádrž 0,00 Cena celklem za strojní část 0,00 objekty

Více

Přišimasy - kanalizace splašková a ČOV DPS01-2 Provozní rozvod silnoproudu

Přišimasy - kanalizace splašková a ČOV DPS01-2 Provozní rozvod silnoproudu 01-2 Provozní rozvod silnoproudu TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. VŠEOBECNÉ PŘEDPOKLADY... 3 2. Projektové podklady... 3 3. technické údaje... 3 3.1. Rozvodná soustava... 3 3.2. Napěťová soustava... 3 3.3. Ochrana

Více

1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH... 1 2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... 1 3. PODKLADY... 1 4. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE... 1

1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH... 1 2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... 1 3. PODKLADY... 1 4. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE... 1 OBSAH 1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH... 1 2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... 1 3. PODKLADY... 1 4. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE... 1 4.1 Příkon... 1 4.2 Napěťové soustavy... 1 4.3 Předpisy a normy... 2 4.4 Ochrana před

Více

TECHNOLOGICKÁ ČÁST STROJNÍ. Technický popis technologického vystrojení

TECHNOLOGICKÁ ČÁST STROJNÍ. Technický popis technologického vystrojení TECHNOLOGICKÁ ČÁST STROJNÍ Technický popis technologického vystrojení Obsah 1.1 SEZNAM PROVOZNÍCH SOUBORŮ ČOV... 2 1.2 OBECNÉ POŽADAVKY NA TECHNOLOGICKOU ČÁST STROJNÍ... 2 1.3 ZÁKLADNÍ VÝKONOVÉ ÚDAJE...

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA PS 102 ELEKTROTECHNICKÁ ČÁST ČS1 A ČS2 VÝSTAVBA KANALIZACE A VÝTLAKU OV Z BEZMĚROVA NA ČOV POSTOUPKY DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

TECHNICKÁ ZPRÁVA PS 102 ELEKTROTECHNICKÁ ČÁST ČS1 A ČS2 VÝSTAVBA KANALIZACE A VÝTLAKU OV Z BEZMĚROVA NA ČOV POSTOUPKY DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY REALKA-Rubíček s.r.o. 102. 1 Technická zpráva VÝSTAVBA KANALIZACE A VÝTLAKU OV Z BEZMĚROVA NA ČOV POSTOUPKY DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Stavebník: VaK Kroměříž TECHNICKÁ ZPRÁVA PS 102 ELEKTROTECHNICKÁ

Více

ÚPRAVNA VODY ZAJEČÍ - INTENZIFIKACE A REKONSTRUKCE

ÚPRAVNA VODY ZAJEČÍ - INTENZIFIKACE A REKONSTRUKCE - - - - Revize Datum revize Schválil Vedoucí projektu Ing. Petr Baránek Paré: Zástupce vedoucího projektu Zodpovědný projektant Vypracoval Kontroloval Investor Objednatel Ing. Roman Wognitsch Ing. Petr

Více

I N V E S T I C E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I

I N V E S T I C E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I Příloha č. 1 - Technická specifikace pro výběrové řízení na dodavatele opatření pro Snížení energetické náročnosti firmy Koyo Bearings Česká Republika s.r.o. ČÁST Č. 1 Výměna chladícího zařízení technologie

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace ZD_122_2_.TZ_0_8xA4_LJ9.pdf Datum: únor 2013 Projekt Paré ČÁST OBJEKT HROZNOVA LHOTA, KNĚŽDUB, KOZOJÍDKY, TASOV, ŽERAVINY KANALIZACE A ČOV Dílčí část A Kanalizace HROZNOVA LHOTA PS

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA PS 101 TECHNOLOGICKÁ ČÁST ČS1 A ČS2 VÝSTAVBA KANALIZACE A VÝTLAKU OV Z BEZMĚROVA NA ČOV POSTOUPKY DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

TECHNICKÁ ZPRÁVA PS 101 TECHNOLOGICKÁ ČÁST ČS1 A ČS2 VÝSTAVBA KANALIZACE A VÝTLAKU OV Z BEZMĚROVA NA ČOV POSTOUPKY DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY REALKA-Rubíček s.r.o. 101. 1 Technická zpráva VÝSTAVBA KANALIZACE A VÝTLAKU OV Z BEZMĚROVA NA ČOV POSTOUPKY DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Stavebník: Vodovody a kanalizace Kroměříž a.s., Kojetínská 3666,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTRO

TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTRO D.2.a-2.2 TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTRO Základní údaje Název akce: SKALKA - Splašková kanalizace a ČOV Část: D.2-2.2 ČS Skalka - elektro Objekt: ČS Skalka Investor: Obec Skalka Zpracovatel projektu: AQUA-STYL

Více

2. PRÁVNÍ DOKUMENTACE

2. PRÁVNÍ DOKUMENTACE 1. OBSAH str. 1. Obsah 1 2. Právní dokumentace 1 3. Projektové podklady 1 4. Provozní parametry zařízení 1 5. Předmět a rozsah projektu 1 6. Popis zařízení 2 7. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 5

Více

Projektová dokumentace - technická zpráva

Projektová dokumentace - technická zpráva Příloha č. 4 Výzvy zájemcům k podání nabídky Projektová dokumentace - technická zpráva Zakázka : Rekonstrukce kompresorové stanice vč. 2 ks sušiček Zadavatel : Oblastní nemocnice Jičín a.s., Bolzanova

Více

- cílová kapacita ČOV dle BSK 5 7 040 EO - výhledové hydraulické zatížení 1 401 m 3 d -1

- cílová kapacita ČOV dle BSK 5 7 040 EO - výhledové hydraulické zatížení 1 401 m 3 d -1 4) Mnichovo Hradiště ČOV - intenzifikace Současný stav: Mechanicko-biologická čistírna odpadních vod čistí odpadní vody přiváděné jednotnou kanalizační sítí města Mnichovo Hradiště (6 575 obyvatel v roce

Více

Technická zpráva k prováděcímu projektu

Technická zpráva k prováděcímu projektu Ing. Jaromír Mazal-ELMA, projekční kancelář slaboproudu, Křiby 4706, 760 05 ZLÍN Zakázkové číslo : 18/2009 Technická zpráva k prováděcímu projektu Název stavby: REKONSTRUKCE A PŘESTAVBA SOKOLOVNY V LÍPĚ

Více

Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí. Intenzifikace. čistírny odpadních vod Choceň

Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí. Intenzifikace. čistírny odpadních vod Choceň Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí Intenzifikace čistírny odpadních vod Choceň Údaje o čistírně odpadních vod a kanalizací pro veřejnou potřebu Choceň

Více

Vodovod Vysoké Chvojno

Vodovod Vysoké Chvojno Stavba : Vodovod Vysoké Chvojno Investor : Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. Projekt. stupeň : Dokumentace pro provedení stavby Zakázkové číslo: 652-13 Soubor : B. Souhrnná technická zprava Zodp. proj.

Více

D.1.4.7 Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky. Měřítko: Formát: P. kopií: Č. kopie: Archivní číslo: Revize:

D.1.4.7 Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky. Měřítko: Formát: P. kopií: Č. kopie: Archivní číslo: Revize: Navrhl Kontroloval Schválil Datum Status Předmět revize R. Paier R. Paier M. Semanský 12 / 214 Dokumentace pro vydání společného ÚR a SP Stavba Laboratoř HFPJ - RF Místo stavby Na Slovance 1999/2, 182

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ŠÍROKÁ č.p.87, CHRUDIM. Elektroinstalace. Město Chrudim Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ŠÍROKÁ č.p.87, CHRUDIM. Elektroinstalace. Město Chrudim Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim BOGUAJ stavební inženýrství BOGUAJ Stavební inženýrství,s.r.o. Projekční a inženýrská kancelář Technické dozory staveb Znalecké posudky Odhady nemovitostí,posuzování stavu stavebních konstrukcí Kancelář:

Více

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz. Obsah

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz. Obsah Obsah 1. Úvod 1 2. Identifikační údaje stavby 1 3. Identifikační údaje investora 1 4. Identifikační údaje projektanta 1 5. Rozsah projektu 2 6. Projektové podklady 3 7. Hlavní technické údaje 3 8. Popis

Více

Stavební úpravy části objektu, p.č.st. 184/1, k.ú. Kolín Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 28002 Kolín D.1.4.

Stavební úpravy části objektu, p.č.st. 184/1, k.ú. Kolín Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 28002 Kolín D.1.4. D.1.4.1 ZDRAVOTECHNIKA D.1.4.1-01 D.1.4.1-02 D.1.4.1-03 TECHNICKÁ ZPRÁVA KANALIZACE VODOVOD D.1.4.1-01 TECHNICKÁ ZPRÁVA ZDRAVOTECHNIKA OBSAH: A. VODOVOD A0. Všeobecně A1. Úvod A2. Množství potřeby pitné

Více

Oprava topného systému (kotelny) OP Uherské Hradiště TECHNICKÁ ZPRÁVA

Oprava topného systému (kotelny) OP Uherské Hradiště TECHNICKÁ ZPRÁVA Název akce Oprava topného systému (kotelny) OP Uherské Hradiště TECHNICKÁ ZPRÁVA Investor Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město (Praha2),

Více

Projektová kancelář Sokolská 199 Liberec 1, 460 01, Tel. +420 482 736 374, IČO: 25424491

Projektová kancelář Sokolská 199 Liberec 1, 460 01, Tel. +420 482 736 374, IČO: 25424491 1. Rozsah a podklady Tento projekt řeší silnoproudou elektroinstalaci rekonstrukce kotelny kino Český Dub v rozsahu realizační dokumentace. Při návrhu technického řešení se vycházelo z půdorysných plánů

Více

Hydrobox HBX mini pro tepelná čerpadla vzduch voda AWX ARCTIC Exclusiv a AWX PERFORMANCE

Hydrobox HBX mini pro tepelná čerpadla vzduch voda AWX ARCTIC Exclusiv a AWX PERFORMANCE tepelná čerpadla Hydrobox HBX mini pro tepelná čerpadla vzduch voda AWX ARCTIC Exclusiv a AWX PERFORMANCE Technické informace 05. 2013 verze 1.00 PZP HEATING a.s, Dobré 149, 517 93 Dobré Tel.: +420 494

Více

PROJEKT ELEKTROTECHNICKÉ ČÁSTI TECHNICKÁ ZPRÁVA. Poděbradská 540-547

PROJEKT ELEKTROTECHNICKÉ ČÁSTI TECHNICKÁ ZPRÁVA. Poděbradská 540-547 Sídlo: Amforová 1925/7, 155 00 Praha 5 List/listů: 1/16 Kancelář: Uruguayská 5, 120 00 Praha 2 Tel./fax: (+420) 222 521 437 E-mail: gryf.elektro@seznam.cz PROJEKT ELEKTROTECHNICKÉ ČÁSTI TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

jednotky Frivent DWR Technické údaje Rozměry a hmotnosti pro energeticky úsporné větrání a vytápění hal... Klimatizace červenec 2007

jednotky Frivent DWR Technické údaje Rozměry a hmotnosti pro energeticky úsporné větrání a vytápění hal... Klimatizace červenec 2007 www.frivent.com Nástřešní větrací jednotky Frivent DWR pro energeticky úsporné větrání a vytápění hal... Technické údaje Rozměry a hmotnosti červenec 2007 Klimatizace Klimatizace Popis systému Obsah Popis

Více

Dodávka "Chemického a bilogického laboratorního vybavení" Soupis prvků dodávky - investice. Soupis prvků dodávky - neinvestice. cena položky, bez DPH

Dodávka Chemického a bilogického laboratorního vybavení Soupis prvků dodávky - investice. Soupis prvků dodávky - neinvestice. cena položky, bez DPH Dodávka "Chemického a bilogického laboratorního vybavení" Soupis prvků dodávky - investice číslo místnost standardu název jednotková cena ks 1.014 P5 biologie Klimabox 1 1.057 P7 biologie Flow box (laminární

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA (DRS)

TECHNICKÁ ZPRÁVA (DRS) NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY V PIŠTÍNĚ P. Č. ST. 40/1, 55/1 A 819/1 V K. Ú. PIŠTÍN ELEKTROINSTALACE SILNOPROUD, SLABOPROUD TECHNICKÁ ZPRÁVA (DRS) VYPRACOVAL: STUPEŇ: Ing.Jiří Průša & Petr Bürger DiS. ATELIER

Více

SILNOPROUDÉ ROZVODY. Předpokládaný soudobý příkon: Pic= 19 kw

SILNOPROUDÉ ROZVODY. Předpokládaný soudobý příkon: Pic= 19 kw PROJEKTOVÁNÍ EL. ZAŘÍZENÍ-ING.JOSEF ADENSAM Brigádnická 16, 370 06 České Budějovice Tel : 38 6102929,mob.: 723 307 564, E-mail : adensam.josef@seznam.cz Technická zpráva E l e k t r o i n s t a l a c e-silnoproud

Více

ENERGIS 92, s.r.o. DPS. ATELIER SAEM, s.r.o. Energis 92, s.r.o. SAEM, s.r.o. FIRMY ATELIER SAEM, s.r.o. INVESTOR. Vypracoval:

ENERGIS 92, s.r.o. DPS. ATELIER SAEM, s.r.o. Energis 92, s.r.o. SAEM, s.r.o. FIRMY ATELIER SAEM, s.r.o. INVESTOR. Vypracoval: SAEM, s.r.o. FIRMY ATELIER SAEM, s.r.o. INVESTORA. DATUM PODPIS INVESTOR Kubrova 31 ARCHITEKT ATELIER SAEM, s.r.o. Na Mlejnku 6/1012, 147 00 Praha 4 t: +420 223 001 670 info@saem.cz www.saem.cz ENERGIS

Více

ROZHODNUTÍ POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S VODAMI STAVEBNÍ POVOLENÍ

ROZHODNUTÍ POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S VODAMI STAVEBNÍ POVOLENÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D B L A N S K O ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko Pracoviště: nám. Republiky 1316/1, 678 01 Blansko Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí 17.listopadu 14

Více

Vedoucí zakázky. Technická kontrola. Ostrov - rekonstrukce VZT a úpravy kuchyně odsouzených

Vedoucí zakázky. Technická kontrola. Ostrov - rekonstrukce VZT a úpravy kuchyně odsouzených INDEX ZMĚNA DATUM JMÉNO PODPIS Vedoucí projektant Vedoucí zakázky Pluhař Martin Ing., CSc. Projektant BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz

Více

Souhrn soupisu prováděných prací Datum: 20.11.2014

Souhrn soupisu prováděných prací Datum: 20.11.2014 Souhrn soupisu prováděných prací Název akce : Výměna zdroje vytápění v objektu základní školy v městysu Ostrov u Macochy Objednatel : Městys Ostrov u Macochy IČO : 00280780 Ostrov u Macochy 80 DIČ : 679

Více

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. držitel certifikátu ISO 9001a ISO 14001 TECHNICKÁ ZPRÁVA Objednatel Stavba SO Díl objektu Stupeň : VÍTKOVICE ARÉNA a.s. : Stavební úpravy v hale ČEZ ARÉNA : 001 Výtahy jihozápadní

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1.00 Všeobecné údaje. 2.00 Připojení RS. 3.00 Elektroinstalace. Stupeň důležitosti dodávky el.energie :

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1.00 Všeobecné údaje. 2.00 Připojení RS. 3.00 Elektroinstalace. Stupeň důležitosti dodávky el.energie : technická zpráva strana 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Název akce : Regulační stanice RS 650-1200 m 3 /hod Betonový skelet, elektroohřev Elektročást typový projekt Proudová soustava : 3 NPE ~ 50Hz 230/400V/TN-S ČSN

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA DPS

TECHNICKÁ ZPRÁVA DPS TECHNICKÁ ZPRÁVA DPS VYPRACOVAL: STUPEŇ: Ing.Jiří Průša ATELIER A02 Spol. s.r.o. Čechova 59 České Budějovice dokumentace pro realizaci stavby DATUM: 11/2014 ATELIER A02 s.r.o. Stránka: 1/13 1. ÚVOD Projekt

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. k projektu vnitřní el. instalace

TECHNICKÁ ZPRÁVA. k projektu vnitřní el. instalace Akce: Stavební úpravy objektu č. 66, Velký Karlov - vnitřní el. instalace Investor: Obec Velký Karlov Projektant: ing. J. Kosík, Veselá 15, Znojmo, tel. 515220790 TECHNICKÁ ZPRÁVA k projektu vnitřní el.

Více

ŽÁDOST O INTEGROVANÉ POVOLENÍ PROVOZU DLE ZÁKONA č. 76/2002 Sb. O INTEGROVANÉ PREVENCI (IPPC)

ŽÁDOST O INTEGROVANÉ POVOLENÍ PROVOZU DLE ZÁKONA č. 76/2002 Sb. O INTEGROVANÉ PREVENCI (IPPC) Severočeské vodovody a kanalizace a.s. Přítkovská 1689, 415 50 Teplice ŽÁDOST O INTEGROVANÉ POVOLENÍ PROVOZU DLE ZÁKONA č. 76/2002 Sb. O INTEGROVANÉ PREVENCI (IPPC) Městská čistírna odpadních vod Roztoky

Více

F. - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

F. - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY F. - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY F4.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Stupeň: Stavba: dokumentace pro stavební povolení Snížení energetické náročnosti Úřadu Městyse Lukavec Místo stavby: Lukavec, parc.121/1

Více

D.1.4.3 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

D.1.4.3 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA D.1.4.3 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA Akce: Novostavba rodinného domu, včetně inženýrských sítí, vsakovacího objektu dešťových vod, žumpy, zpevněných ploch a oplocení na pozemku parc. č. 1385/104 a 1385/85

Více

1. Čerpací stanice ČS1, ČS2, ČS3 2. Vystrojení čerpacích šachet 3. Rozvaděč, ovládání, přenosy 4. Návrh hydraulických parametrů

1. Čerpací stanice ČS1, ČS2, ČS3 2. Vystrojení čerpacích šachet 3. Rozvaděč, ovládání, přenosy 4. Návrh hydraulických parametrů Obsah: 1. Čerpací stanice ČS1, ČS2, ČS3 2. Vystrojení čerpacích šachet 3. Rozvaděč, ovládání, přenosy 4. Návrh hydraulických parametrů D.2.1.1 - Technická zpráva TDW.doc Strana 1 (celkem 9) 1.1 Čerpací

Více

ASTRA. 1.4.1. Technická zpráva RODINNÝ DŮM

ASTRA. 1.4.1. Technická zpráva RODINNÝ DŮM G SERVIS CZ, s.r.o., Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10 - Malešice Zdeněk Musil, Tyršova 48, PSČ 675 22 Stařeč Mobil: 603 509 368, e-mail: z.musil@volny.cz projekční a revizní činnost v oboru elektro Stavba:

Více

Anotace. Náhrada pohonů napájecích čerpadel Teplárna Otrokovice a.s.

Anotace. Náhrada pohonů napájecích čerpadel Teplárna Otrokovice a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA DRUH ZPRÁVY konečná DATUM VYDÁNÍ 30. 4. 2012 NÁZEV ÚKOLU ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO 51113620 ČÍSLO DOKUMENTU OBJEDNATEL 51113620/BMZ001/00 Objízdná 1777, 765 39 Otrokovice VEDOUCÍ ÚKOLU AUTOR ZPRÁVY

Více

1. Objednávka a příslušenství

1. Objednávka a příslušenství Obsah: str. 1. Objednávka a příslušenství...3 1.1 Objednávka...3 1.2 Dodávka...3 1.3 Možnosti umístění...3 2. Technické údaje kotle...4 3. Návod pro montáž kotle...7 3.1 Montáž kotle:...7 3.2 Montáž podstavce...7

Více

Příloha č. 7 Požadovaná technická specifikace technologií obsažených v PD a výkazu výměr

Příloha č. 7 Požadovaná technická specifikace technologií obsažených v PD a výkazu výměr Příloha č. 7 Požadovaná technická specifikace technologií obsažených v PD a výkazu výměr Tato specifikace je nedílnou součástí zadávací dokumentace pro výběrové řízení Stavby pro chov skotu zadavatele

Více

Technická zpráva k projektu silnoproudých rozvodů Washingtonova 11 stupeň PD: pro provedení stavby

Technická zpráva k projektu silnoproudých rozvodů Washingtonova 11 stupeň PD: pro provedení stavby Technická zpráva k projektu silnoproudých rozvodů Washingtonova 11 stupeň PD: pro provedení stavby A. ÚVOD: V celém objektu bude provedena rekonstrukce stávající el. instalace v místnostech hygienického

Více

PROTHERM XXX XXX X. Zásobníky TV. Zásobníky TV. Způsob rozlišování a označování zásobníků teplé vody (TV):

PROTHERM XXX XXX X. Zásobníky TV. Zásobníky TV. Způsob rozlišování a označování zásobníků teplé vody (TV): Zásobníky TV Způsob rozlišování a označování zásobníků teplé vody (TV): PROTHERM XXX XXX X provedení: B třída izolace zásobníku M hořčíková anoda E elektrický dohřev Z závěsný zásobník (design závěsných

Více

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE Objekt Základní školy a tělocvičny v obci Loučovice Loučovice 231, 382 76 Loučovice Stupeň dokumentace: Dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ) Zodpovědný

Více

DUPLEX RB teplovzdušné vytápěcí a větrací jednotky pro bytové nízkoenergetické objekty a pasivní rodinné domy

DUPLEX RB teplovzdušné vytápěcí a větrací jednotky pro bytové nízkoenergetické objekty a pasivní rodinné domy DUPLEX RB teplovzdušné vytápěcí a větrací jednotky pro bytové nízkoenergetické objekty a pasivní rodinné domy REGULÁTOR CP 7 RD display provozních stavů kabelové propojení slaboproudé otočný ovladač vestavěné

Více

Místo : AREÁL ZOO, U TROJSKÉHO ZÁMKU 120/3, PRAHA 7, 171 00. Investor : ZOO PRAHA, U TROJSKÉHO ZÁMKU 120/3, PRAHA 7

Místo : AREÁL ZOO, U TROJSKÉHO ZÁMKU 120/3, PRAHA 7, 171 00. Investor : ZOO PRAHA, U TROJSKÉHO ZÁMKU 120/3, PRAHA 7 T E C H N I C K Á Z P R Á V A Stavba : STAVEBNÍ A KRAJINÁŘSKÉ ÚPRAVY ZATÁČKY U MRAVENCŮ Místo : AREÁL ZOO, U TROJSKÉHO ZÁMKU 120/3, PRAHA 7, 171 00 Investor : ZOO PRAHA, U TROJSKÉHO ZÁMKU 120/3, PRAHA

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.4.G SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.4.G SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA EL TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.4.G SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA Investor : Statutární město Ostrava Úřad městského obvodu Vítkovice Mírové náměstí 1 703 39, Ostrava- Vítkovice Akce : Oprava bytu č.1 na ulici Rudná

Více

Technická zpráva Oprava bytových a úklidových buněk Ubytovna Řepy, Makovského 1398, Praha 6 Investor: SLZ PP ČR P.O. BOX 6, 150 00 Praha 5

Technická zpráva Oprava bytových a úklidových buněk Ubytovna Řepy, Makovského 1398, Praha 6 Investor: SLZ PP ČR P.O. BOX 6, 150 00 Praha 5 Technická zpráva Oprava bytových a úklidových buněk Ubytovna Řepy, Makovského 1398, Praha 6 Investor: SLZ PP ČR P.O. BOX 6, 150 00 Praha 5 Základní technické údaje Napětí: Příkon: Měření: Soustava: Ochrana:

Více

Zakázkové číslo: 14-067 Počet stran: 7. Stavba: MODERNIZACE SYSTÉMU VYTÁPĚNÍ - Základní škola a Mateřská škola Křenovice

Zakázkové číslo: 14-067 Počet stran: 7. Stavba: MODERNIZACE SYSTÉMU VYTÁPĚNÍ - Základní škola a Mateřská škola Křenovice Zakázkové číslo: 14-067 Počet stran: 7 Archivní číslo: 14-067/400.2 Stavba: MODERNIZACE SYSTÉMU VYTÁPĚNÍ - Základní škola a Mateřská škola Křenovice Investor: Místo stavby: Obec Křenovice, Školní 535,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY V ZÁKLADNÍ ŠKOLE T.G.MASARYKA V ULICI MODŘANSKÁ 1. PRAHA 12. Ing. Ivan Novotný

TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY V ZÁKLADNÍ ŠKOLE T.G.MASARYKA V ULICI MODŘANSKÁ 1. PRAHA 12. Ing. Ivan Novotný REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY V ZÁKLADNÍ ŠKOLE T.G.MASARYKA V ULICI MODŘANSKÁ 1. PRAHA 12 Ing. Ivan Novotný V dolině 1154/1, Praha 10 novotny.regulace@centrum.cz Tel: 736776500 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 1 Akce

Více

strana č.2 1.1 Průvodní zpráva:

strana č.2 1.1 Průvodní zpráva: Stráž pod Ralskem rekonstrukce přečerpávací stanice odpadních vod SO 02- elektroinstalace D.2.1. technická zpráva Číslo stavby: Zak. č.: Stupeň: DSP Datum: leden 2015 Kraj: Liberecký Investor: ČESKÁ REPUBLIKA,

Více

Široký sortiment: 19" datové rozvaděče stojanové. 19" serverové rozvaděče. 19" datové rozvaděče skládané. 19" datové rozvaděče nástěnné

Široký sortiment: 19 datové rozvaděče stojanové. 19 serverové rozvaděče. 19 datové rozvaděče skládané. 19 datové rozvaděče nástěnné ATRACK jsou vyráběny nejmodernější technologií pro pro zpracování plechů, zaručující vysokou kvalitu výroby, kterou deklaruje certifi kát ISO 9001:2000 a TUV. Certifi kát kvality zahrnuje i certifi kát

Více

KATALOG PRODUKTŮ 2016

KATALOG PRODUKTŮ 2016 KATALOG PRODUKTŮ 2016 Vážení zákazníci, společnost NORIA s.r.o. je významný český výrobce, specializující se na design, výrobu a prodej čerpadel a čerpacích systémů určených do studní, vrtů a pro tlakovou

Více

D. Dokumentace stavebního objektu

D. Dokumentace stavebního objektu Ing. Věra Kadlečková AZ PROJEKT - V projektová a inženýrská kancelář Plynárenská 830 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadleckova@azproject.cz Stavebník : Stavba : OBEC BÝCHORY, BÝCHORY č.p. 57,

Více

T E C H N I C K Á Z P R Á V A :

T E C H N I C K Á Z P R Á V A : Základní škola Partyzánská ZAŘÍZENÍ VYTÁPĚNÍ Investor: Město Česká Lípa, nám. TGM 1, 470 36 Česká Lípa Číslo zakázky: 17/2013 /DOKUMENTACE PROVEDENÍ STAVBY/ ********************************************************

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Základní technické údaje: Napojení:

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Základní technické údaje: Napojení: TECHNICKÁ ZPRÁVA Předmětem tohoto projektu je rekonstrukce vnitřní elektroinstalace uvedeného objektu. Jedná se o objekt vodojemu s úpravnou vod. Veškerá vyjádření a projednání zajišťuje dle dohody investor.

Více

Rozvody tepla. 34.1 Rychlomontážní sady. 34.2 Oběhová čerpadla Grundfos. 34.3 Hydraulické výhybky

Rozvody tepla. 34.1 Rychlomontážní sady. 34.2 Oběhová čerpadla Grundfos. 34.3 Hydraulické výhybky Rozvody tepla 34.1 Rychlomontážní sady 34.2 Oběhová čerpadla Grundfos 34.3 Hydraulické výhybky 34.4 Deskové výměníky tepla pro zařízení s tepelným čerpadlem 34.5 Ponorná čerpadla Grundfos 34.6 Zařízení

Více

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ DSŘ. stavby: Vypracoval: Vedoucí útvaru: Datum: Celk. počet A4:

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ DSŘ. stavby: Vypracoval: Vedoucí útvaru: Datum: Celk. počet A4: DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ Blok: Objekt / PS: Stupeň: Třídící znak: DSŘ Skart. Znak: Pořadové číslo: Stavba: ZEVO Závod na energetické využití odpadu Investor: TEREA CHEB s.r.o., Májová 588/33, Cheb

Více

Manželé Stuchlíkovi, Kojetická 301, Praha 9, 190 00. STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA VILLY U OBORY V SATALICÍCH, U Obory 130, Praha 9- Satalice

Manželé Stuchlíkovi, Kojetická 301, Praha 9, 190 00. STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA VILLY U OBORY V SATALICÍCH, U Obory 130, Praha 9- Satalice stupeň +420 605 453 312 pavel@epzdenek.cz www.epzdenek.cz investor název stavby část Manželé Stuchlíkovi, Kojetická 301, Praha 9, 190 00 název dokumentu STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA VILLY U OBORY V SATALICÍCH,

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE REKONSTRUKCE BYTU NA HUTÍCH STUPEŇ DSP TECHNICKÁ ZPRÁVA-VYTÁPĚNÍ OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 1 2. ÚVOD... 1 3. VÝCHOZÍ PODKLADY... 2 4. VÝPOČTOVÉ HODNOTY KLIMATICKÝCH POMĚRŮ... 2 5. TEPELNÁ BILANCE...

Více

Specifikace. harma 27.05.2016 573R-E103-1. Přesun výroby mastí z objektu 204 do objektu 201 3.NP. Karel Bušek. Karel Bušek.

Specifikace. harma 27.05.2016 573R-E103-1. Přesun výroby mastí z objektu 204 do objektu 201 3.NP. Karel Bušek. Karel Bušek. 3 2 1 27.05.2016 573R-E103-1 Přesun výroby mastí z objektu 204 do objektu 201 3.NP Karel Bušek Karel Bušek Dmitry Tsunaev Dokumentace pro provádění stavby D1.4 Technika prostředí staveb D1.4.7 Elektroinstalace

Více

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČ 00236552 Tel. 321 672 890 e-mail: ou@prisimasy.cz

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČ 00236552 Tel. 321 672 890 e-mail: ou@prisimasy.cz Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola Objednatel: Zhotovitel: Projekt: Obec Přišimasy Přišimasy 80 282 01 Český Brod HW PROJEKT s.r.o. Pod Lázní 1026/2 140 00 Praha 4

Více

============================== E1 TECHNICKÝ POPIS EI ==========================

============================== E1 TECHNICKÝ POPIS EI ========================== ============================== E1 TECHNICKÝ POPIS EI ========================== AKCE INVESTOR MÍSTO OKRES : STAVEBNÍ ÚPRAVY RD POLNÁ č.p.268 k.ú. POLNÁ U ČESKÉHO KRUMLOVA : VLS-ČR sp, divize HORNÍ PLANÁ

Více

KNIHOVNA STANDARDŮ PRVKŮ MaR

KNIHOVNA STANDARDŮ PRVKŮ MaR KNIHOVNA STANDARDŮ PRVKŮ MaR Vypracoval: Ing. MIKULÁŠEK 1/14 Obsah: 1. Čidla... 3 1.1. Teplotní čidlo pro teplotu prostoru... 3 1.2. Teplotní čidlo pro teplotu v trubních rozvodech(100mm)... 3 1.3. Teplotní

Více

PS08 ELEKTRO MAR, AMS

PS08 ELEKTRO MAR, AMS DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ Blok: Objekt / PS: Stupeň: Třídící znak: DSŘ Skart. Znak: Pořadové číslo: Stavba: ZEVO Závod na energetické využití odpadu Investor: TEREA CHEB s.r.o., Májová 588/33, Cheb

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace PS 01_1 _A4.pdf Datum: Březen 2012 Projekt Paré MEDLOV - KANALIZACE A ČOV Část SO/PS Svazek PS 01 Čerpací stanice strojně-technologická část Měřítko 2.3 Technické specifikace Stupeň

Více

samočinným odpojením od zdroje v soustavě TN-S III. stupeň, vybrané obvody I. stupeň

samočinným odpojením od zdroje v soustavě TN-S III. stupeň, vybrané obvody I. stupeň ÚVOD : Tento díl projektu řeší vnitřní silnoproudý a slaboproudý el. rozvod a hromosvod pro Ekocentrum Trkmanka - stavební úpravy objektu bývalého zámečku ve Velkých Pavlovicích, v rozsahu dokumentace

Více

Díky tomu může být na čerpadla NORIA poskytována záruka v délce 36 měsíců!

Díky tomu může být na čerpadla NORIA poskytována záruka v délce 36 měsíců! KATALOG PRODUKTŮ Vážení zákazníci, společnost NORIA s.r.o. je významný český výrobce, specializující se na design, výrobu a prodej čerpadel a čerpacích systémů určených do studní, vrtů a pro tlakovou kanalizaci.

Více

Solární kondenzační centrála s vrstveným zásobníkem 180 litrů PHAROS ZELIOS 25 FF

Solární kondenzační centrála s vrstveným zásobníkem 180 litrů PHAROS ZELIOS 25 FF Solární centrála s vrstveným zásobníkem 180 litrů PHAROS ZELIOS 25 FF teplo pro všechny OVLÁDACÍ PRVKY KOTLE 1 multifunkční LCD displej 2 tlačítko ON/OFF 3 otočný volič TEPLOTY TOPENÍ + MENU 4 MODE volba

Více

F.4.6. OBSAH DOKUMENTACE

F.4.6. OBSAH DOKUMENTACE F.4.6. OBSAH DOKUMENTACE Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Půdorys střechy hromosvod 07 Schéma rozvaděče RH 08 Úvod Projektová dokumentace

Více

nám. Klášterní 125 672 01 Moravský Krumlov Moravský Krumlov Elektroinstalace letního koupaliště Sídliště, Moravský Krumlov TECHNICKÁ ZPRÁVA

nám. Klášterní 125 672 01 Moravský Krumlov Moravský Krumlov Elektroinstalace letního koupaliště Sídliště, Moravský Krumlov TECHNICKÁ ZPRÁVA Investor: Objekt: Město Moravský Krumlov letní koupaliště nám. Klášterní 125 Sídliště 672 01 Moravský Krumlov Moravský Krumlov okr. Znojmo okr. Znojmo Jihomoravský kraj Jihomoravský kraj Elektroinstalace

Více

DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE

DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE PIKAZ BRNO, spol. s r.o. Šumavská 31, 612 54 Brno, ČR tel.: +420 549 131 111, fax: +420 549 131 227, e-mail: info@pikaz.cz Investor : Správa železniční dopravní cesty s.o. Arch. č. : 1477-PB-S01-E-001

Více

Snížení energetické náročnosti objektu základní školy ve městě Rajhrad včetně výměny zdroje vytápění. Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla

Snížení energetické náročnosti objektu základní školy ve městě Rajhrad včetně výměny zdroje vytápění. Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla Snížení energetické náročnosti objektu základní školy ve městě Rajhrad včetně výměny zdroje vytápění Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla Stupeň dokumentace: Dokumentace pro Výběr Zhotovitele

Více

Zařízení silnoproudé elektroinstalace. Množství celkem. Cena jednotková. Cena celkem. P.Č. Kód položky Popis MJ. 1 Materiál elektromontážní

Zařízení silnoproudé elektroinstalace. Množství celkem. Cena jednotková. Cena celkem. P.Č. Kód položky Popis MJ. 1 Materiál elektromontážní ROZPOČET Stavba: REKONSTRUKCE KOTELNY V KINĚ, ČESKÝ DUB z.č. 13012 OBJEKT č.p. 20 na parcele č. 24 v k.ú. ČESKÝ DUB Objekt: F 1.4.g. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB JKSO: Část: ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

Více

Průmyslové vzduchové clony

Průmyslové vzduchové clony OBSAH ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE...3 Použití... 3 Provozní podmínky... 3 Materiály a konstrukce... 3 Rozměrová a výkonová řada...3 Značení... 3 Ochrana ventilátorů clony... 3 Ochrana elektrických ohřívačů

Více

DOKUMENTACE dle vyhl. č. 499/2006 Sb. příloha č. 1

DOKUMENTACE dle vyhl. č. 499/2006 Sb. příloha č. 1 JESENICE/REK/191 DOKUMENTACE dle vyhl. č. 499/2006 Sb. příloha č. 1 STAVBA: Rekonstrukce el.instalace včetně slaboproudých rozvodů budovy V Jamce č.p.191, Jesenice STAVEBNÍK: Město Jesenice Mírové náměstí

Více

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA. A úvod Projektová dokumentace je zhotovena dle podkladů hlavního projektanta a požadavků stavebníka.

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA. A úvod Projektová dokumentace je zhotovena dle podkladů hlavního projektanta a požadavků stavebníka. 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA A úvod Projektová dokumentace je zhotovena dle podkladů hlavního projektanta a požadavků stavebníka. B technické údaje Napěťová soustava: 50Hz, 400V, TN-CS Ochrana před úrazem el. proudem

Více

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY pro osazení měřicích zařízení v odběrných místech napojených ze sítí nn

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY pro osazení měřicích zařízení v odběrných místech napojených ze sítí nn 1. ÚVOD PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY pro osazení měřicích zařízení v odběrných místech napojených ze sítí nn V souladu s platným zněním Energetického zákona vydává oaza-krupka, a. s., jako provozovatel lokální

Více

ZLÍN LÍPA, SOKOLOVNA. A.č.: VOLNOČASOVÉ CENTRUM PRO SPORTOVNÍ, Počet stran: 5 SPOLEČENSKÉ I REKREAČNÍ VYUŽITÍ

ZLÍN LÍPA, SOKOLOVNA. A.č.: VOLNOČASOVÉ CENTRUM PRO SPORTOVNÍ, Počet stran: 5 SPOLEČENSKÉ I REKREAČNÍ VYUŽITÍ ZLÍN LÍPA, SOKOLOVNA A.č.: VOLNOČASOVÉ CENTRUM PRO SPORTOVNÍ, Počet stran: 5 SPOLEČENSKÉ I REKREAČNÍ VYUŽITÍ P r o v á d ě c í p r o j e k t TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 01 Budova sokolovny Elektroinstalace 1.

Více

Tepelná čerpadla vzduch-voda AWX ECONOMIC

Tepelná čerpadla vzduch-voda AWX ECONOMIC tepelná čerpadla Tepelná čerpadla vzduch-voda AWX ECONOMIC Technické informace 09. 2014 verze 2.10 PZP HEATING a.s, Dobré 149, 517 93 Dobré Tel.: +420 494 664 203, Fax: +420 494 629 720 IČ : 28820614 Společnost

Více

SLEPÝ ROZPOČET. 0 Ostatní náklady celkem 0 Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele Jméno : Jméno : Jméno : Datum : Datum : Datum :

SLEPÝ ROZPOČET. 0 Ostatní náklady celkem 0 Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele Jméno : Jméno : Jméno : Datum : Datum : Datum : SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet 0 JKSO Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 2012/51 Vodojem věznice Velké Přílepy Náklady na m.j. 0 Projektant Typ rozpočtu Zpracovatel projektu

Více

ZÁSOBNÍKY THERM, OKH, OKC

ZÁSOBNÍKY THERM, OKH, OKC ZÁSOBNÍKY THERM, OKH, OKC TECHNICKÝ POPIS ZÁSOBNÍKŮ Zásobníky v designu kotle Nádoba ohřívačů THERM 60/S, 60/Z a 100/S je vyrobena z ocelového plechu. Vnitřní stěny nádoby jsou posmaltovány. K hornímu

Více

POŽÁRNĚ ODOLNÉ SYSTÉMY

POŽÁRNĚ ODOLNÉ SYSTÉMY POŽÁRNĚ ODOLNÉ SYSTÉMY 2 POŽÁRNĚ ODOLNÉ SYSTÉMY ZPŮSOY MONTÁŽE POŽÁRNĚ ODOLNÉHO KELOVÉHO ŽLU spojení požárně odolného žlabu KZ KSS KZ NSM Spoj kabelového žlabu KZ se provádí pomocí spojky KSS a pomocí

Více

E L P R O I N V E S T s. r. o., L I B E R E C

E L P R O I N V E S T s. r. o., L I B E R E C E L P R O I N V E S T s. r. o., L I B E R E C Bar v íř sk á 1 2, Li be rec 3, 460 0 1 Tel.: 485 104 773, 482 710 249 Pro jekce, inžen ýr ing, Fax. : 485 107 962 r e a l i z a c e e l e k t r o E-mail:

Více

Odbor výstavby. k o l a u d ační souhlas. Spis č.: OV/9408/2015/Ko V Třebíči dne 26.08.2015 Č.j.: OV 51602/15 - SPIS 9408/2015/Ko

Odbor výstavby. k o l a u d ační souhlas. Spis č.: OV/9408/2015/Ko V Třebíči dne 26.08.2015 Č.j.: OV 51602/15 - SPIS 9408/2015/Ko MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ Odbor výstavby Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč Spis č.: OV/9408/2015/Ko V Třebíči dne 26.08.2015 Č.j.: OV 51602/15

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA PS 03 Trubní rozvody

TECHNICKÁ ZPRÁVA PS 03 Trubní rozvody TECHNICKÁ ZPRÁVA PS 03 Trubní rozvody OBSAH 1. Všeobecně 1.1 Podklady 2. Technické údaje 3. Technické řešení 3.1 Dusík 6.0 v m.č. 7.07- osazení redukční stanice, rozvod 0,6 MPa 3.2 Kyslík v m.č. 7.06-

Více

Řada 72 - Snímač hladiny, 16 A

Řada 72 - Snímač hladiny, 16 A Řada 72 - Snímač hladiny, 16 A Řada 72 snímač hladiny vodivyćh kapalin pozitivní bezpečnostní logika při plnění a vyprazdňování nádrží, při zjištěné úrovni mimo nastaveného rozsahu rozepne pracovní kontakt

Více

Jako zdroj chladu budou navrženy dvě vzduchem chlazené jednotky, každá o chladícím výkonu min. 20 kw při venkovní teplotě +35 C

Jako zdroj chladu budou navrženy dvě vzduchem chlazené jednotky, každá o chladícím výkonu min. 20 kw při venkovní teplotě +35 C Technická specifikace pro vysoce přesné chladící zařízení datového centra založené na technologii vodou chlazených mezirackových jednotek s možností budoucího zapojení prvku volného chlazení do chladícího

Více

MECHANICKÁ ČÁST ČOV. Obsah 15.10.2012 OSTATNÍ PROVOZY

MECHANICKÁ ČÁST ČOV. Obsah 15.10.2012 OSTATNÍ PROVOZY 5.0.0 Obsah MECHANICKÁ ČÁST ČOV OSTATNÍ PROVOZY doc. Ing. Jaroslav Pollert, Ph.D. 4. hodina Mechanická část ČOV Primární sedimentační nádrž Lapáky tuků Česle Ekonomika provozu Pomocné procesy mechanickou

Více

Nástěnný kondenzační kotel s průtokovým ohřevem vody TALIA GREEN 25, 30, 35 FF

Nástěnný kondenzační kotel s průtokovým ohřevem vody TALIA GREEN 25, 30, 35 FF Nástěnný kondenzační kotel s průtokovým ohřevem vody TALIA GREEN 25, 30, 35 FF teplo pro všechny Koncentrický výfuk spalin Kondenzační výměník z nerezové oceli v ISOtermickém provedení (záruka 5 let) Nízkoemisní

Více

OBSAH DOKUMENTACE. silnoproudé rozvody 4.NP-sekce B+C

OBSAH DOKUMENTACE. silnoproudé rozvody 4.NP-sekce B+C OBSAH DOKUMENTACE 1. Textová část 1.1. Příl. č. 01 - Technická zpráva + specifikace materiálu 6 A4 2. Výkresová část 2.1. Výkr. č. 1 Zařízení silnoproudé elektrotechniky silnoproudé rozvody 4.NP-sekce

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA: PS02_1: KLIMATIZACE A VĚTRÁNÍ (VZT)

TECHNICKÁ ZPRÁVA: PS02_1: KLIMATIZACE A VĚTRÁNÍ (VZT) TECHNICKÁ ZPRÁVA: PS02_1: KLIMATIZACE A VĚTRÁNÍ (VZT) 1. Vstupní údaje a podklady pro návrh vzduchotechnického zařízení: Podkladem pro zpracování projektové dokumentace zařízení pro klimatizaci a větrání

Více

Nástěnný kondenzační kotel s průtokovým ohřevem vody TALIA GREEN 25, 30, 35 FF

Nástěnný kondenzační kotel s průtokovým ohřevem vody TALIA GREEN 25, 30, 35 FF Nástěnný kondenzační kotel s průtokovým ohřevem vody TALIA GREEN 25, 30, 35 FF teplo pro všechny Koncentrický výfuk spalin Kondenzační výměník z nerezové oceli v ISOtermickém provedení (záruka 5 let) Nízkoemisní

Více

PROJEKT ELEKTROČÁSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA MĚŠŤANSKÁ 21 BRNO - TUŘANY

PROJEKT ELEKTROČÁSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA MĚŠŤANSKÁ 21 BRNO - TUŘANY PROJEKT ELEKTROČÁSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA MĚŠŤANSKÁ 21 BRNO - TUŘANY ZODP. PROJEKTANT: Ing. Jiří Toufar Karel Pospíšil VYPRACOVAL: Zdeněk Zámečník Palackého 23 769 01 Holešov INVESTOR: Statutární město Brno,

Více

Regulátor Komextherm JA-Z KASCON

Regulátor Komextherm JA-Z KASCON Regulátor Komextherm JA-Z KASCON Návod k montáïi a obsluze regulátoru Určení Regulátor Komextherm KASCON je určen pro řízení provozu až čtyř plynových teplovodních kotlů v kaskádním režimu. Regulace kaskády

Více

T8360A. Honeywell MECHANICKÉ PROSTOROVÉ TERMOSTATY. Použití. Technické parametry. Hlavní rysy. Konstrukce

T8360A. Honeywell MECHANICKÉ PROSTOROVÉ TERMOSTATY. Použití. Technické parametry. Hlavní rysy. Konstrukce říjen 2007 T8360 MECHANICKÉ PROSTOROVÉ TERMOSTATY Použití Mechanické prostorové termostaty jsou nejjednodušší formou automatické regulace prostorové teploty. Jestliže jsou použity v systémech vytápění

Více

VŠEOBECNÝ POPIS ŘEŠENÍ...

VŠEOBECNÝ POPIS ŘEŠENÍ... OBSAH: 1. ÚVOD... 1 1.1. ZÁKLADNÍ INFORMACE:... 1 1.2. PŘEDMĚT PROJEKTU:... 1 1.3. PODKLADY:... 1 2. VŠEOBECNÝ POPIS ŘEŠENÍ... 1 3. TECHNICKÉ PARAMETRY SPRINKLEROVÉ SÍTĚ... 2 3.1. NÁVRH ZATŘÍDĚNÍ CHRÁNĚNÝCH

Více