Jiří FIDLER, Vladimír PILÁT Tradice odboje ve Francii v názvech vojenských jednotek Čs. armády

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jiří FIDLER, Vladimír PILÁT Tradice odboje ve Francii v názvech vojenských jednotek Čs. armády"

Transkript

1 Cahiers du CEFRES N 6, Dějiny a paměť Françoise Mayer, Marie-Elizabeth Ducreux (Ed.) Jiří FIDLER, Vladimír PILÁT Tradice odboje ve Francii v názvech vojenských jednotek Čs. armády Référence électronique / electronic reference : Jiří Fidler, Vladimír Pilát, «Tradice odboje ve Francii v názvech vojenských jednotek Čs. armády», Cahiers du CEFRES. N 6, Dějiny a paměť (ed. Françoise Mayer, Marie-Elizabeth Ducreux). Mis en ligne en avril 2012 / published on : april 2012 URL : Editeur / publisher : CEFRES USR 3138 CNRS-MAEE Ce document a été généré par l éditeur. CEFRES USR 3138 CNRS-MAEE

2 Tradice odboje ve Francii v názvech vojenských jednotek Čs. armády Jiří Fidler Vladimír Pilát Jednou z oblastí uchovávání společenské paměťti, kterou naše historická věda dosud ani nezachytila, neřkneme-li zpracovávala, jsou názvy armádních jednotek a velitelství, připomínající většinou tradice prvního a druhého národního boje. Udělování (a po roce 1948 i odebírání) čestných názvů byl proces, který se z původní představy zachování paměťi na nejvýznamnější události a osoby rezistence změnil v politikum vládnoucí strany, která z něho učinila rituální prvek své tzv. výchovy v duchu revolučních a bojových tradic. V průběhu první světové války vznikající ozbrojené síly našeho státu organizačně vycházely ze zkušeností dohodových spojenců. Paradoxem však zůstává, že určité prvky vojenského ritu přebíralo revoluční vojsko z rakousko uherské armády. Jedním z těchto prvků byla i část čestných názvů vojenských jednotek. Tyto názvy se poprvé objevují u pluků tzv. ruských legií v létě 1918, kdy přebírají husitskou tradici: 1.pluk Mistra Jana Husa, 2. pluk Jiřího z Poděbrad, 3. pluk Jana Žižky z Trocnova. Tradice je zcela česká, avšak forma vojenského ritu, pluk nazvaný dle historické osobnosti, byl převzat, pravděpodobně nevědomky, z rakousko uherské armády (např. IR.1 Kaiser, IR.3 Erz-herzog Karl, IR.54 Starhemberg). Podle ruského vzoru (tj. označení pluku názvem regionu) pak byly nazvány další pluky legií, např. Pražský, Hanácký, Slezský apod. Návrat legií do vlasti a jejich unifikace s domácím vojskem znamenal i začlenění legionářských názvů pluků do ritu nové československé armády. Protože však své názvy přinesly pouze ruské legie, bylo v roce 1922 rozhodnuto o udělení čestných názvů i ostatním legionářským jednotkám. Pluky francouzských legií tak obdržely následující názvy:

3 21. pěší pluk Maršála Foche (dle vrch. velitele Dohody), 22. pěší pluk Argonský (dle regionu bojišť legií), 23. pěší pluk Amerických Slováků (dle dobrovolníků), 2. hraničářský prapor Roty Nazdar (dle jednotky). O 15 let později, 9.října 1937, byl legionářský název 6. pěšího pluku Hanáckého rozšířen o jméno hlavního velitele čs. legií, francouzského generála Pierre Janina (při příležitosti jeho 75. narozenin). Čs. armáda tak měla těsně před 2. světovou válkou ve stavu 5 jednotek, které uchovávaly ve svých názvech a svém ritu tradici společného boje našich a francouzských jednotek za první světové války. Po 2. světové válce československá armáda řešila otázky čestných názvů svých jednotek a velitelství až v roce Při obnově původních a stanovování nových názvů se ale začínaly objevovat první komunistické zásahy do interpretace dějin. V námi sledované oblasti čestných názvů francouzské provenience směřovaly tyto zásahy k odstranění jim nepohodlných pojmenování, což se projevilo zrušením označení pluků podle zahraničních osobností, zde konkrétně maršála Foche a generála Janina. Čistě komunistické zdůvodnění tohoto kroku Francie může v budoucnu patřit k našim nepřátelům bylo schváleno čs. politickým a armádním vedením již na podzim Přes tento nonsens se však podařilo prosadit aspoò regionální názvy pluků spojených s Francií: 18. pěší pluk Loirský (2.odboj), 21. pěší pluk Terronský (1.odboj), 22. pěší pluk Argonský (1.odboj), 23. pěší pluk Amerických Slováků (1.odboj), 46. pěší pluk Roty Nazdar (1.odboj), 52. dělostřelecký pluk Dunkerský (2.odboj),

4 7. letecký pluk Invasní (2.odboj), 24. letecký pluk Biskajský (2.odboj). Kromě těchto pluků obdržel ještě 4. letecký pluk pojmenování Letce Vašátka po významném českém pilotovi, který patřil k nejúspěšnějším stíhačům v leteckých bojích nad Francií. Ironií osudu však k definitivnímu pojmenování jednotek a velitelství čs. armády došlo až rozkazem prezidenta republiky z 3. března 1948, tedy týden po únorovém puči. Naše armáda tak měla ve svém stavu 9 pluků s názvy, upomínajícími na společný boj s Francouzi za 1. a 2. světové války, ale postupně se utužující diktatura proletariátu učinila s těmito buržoazními přežitky krátký proces. Nejjednodušším způsobem likvidace pro KSČ nepřijatelných názvů se staly několikeré reorganizace armády, během nichž došlo k rušení jednotek se "závadným" označením. Tak byly v roce 1950 zrušeny 46. pěší pluk Roty Nazdar, 4. letecký pluk Letce Vašátka a 24. letecký pluk Biskajský. Pluk Amerických Slováků byl přejmenován již 29. března 1949 na pluk Pavola Országa Hviezdoslava. Pluky Dunkerský, Loirský a Invasní přišly o své názvy v květnu 1950, kdy místo nich získaly, zcela nahodile a bez jakékoli kontinuity, názvy bojišť z východní fronty. Nejdéle se udržely pluky s názvy Terronský (nahrazen v září 1952 označením pluk. Dr. Ivana Sekaniny) a Argonský (název zrušen až v květnu 1955), pravděpodobně díky tomu, že političtí důstojníci tato místa nedokázali přesně lokalizovat. Přelom 40. a 50. let se tak stal kritickým pro dějinnou paměť naší armády. Pluky, vytvořené na základě tradic odboje za 1. a 2. světové války a pojmenované dle nejvýznamnějších akcí a osobností odboje, ztrácejí oficiálně své tradiční názvy a jsou jim násilně vnuceny implantáty, s jejich skutečnou historií nijak nesouvisející. Plukovní historická paměť je tak nahrazena pamětí řízenou, či spíše nařízenou. Nová česká armáda stojí nyní před závažným úkolem úplné reorganizace. Je povinností historiků prosadit navrácení tradičních názvů jednotek a velitelství do armádního povědomí. K tradičním názvům patří i pojmenování, související se společným bojem Čechů a Francouzů v obou světových válkách. Lze však uvažovat i o pojmenováních nových, o osobnostech, jejichž život je praktickou ilustrací česko francouzské spolupráce. Mezi tyto osobnosti rozhodně patřil československý a francouzský generál Louis Eugène Faucher, účastník 1. a 2. světové války, náčelník francouzské vojenské mise v ČSR, organizátor našeho odboje ve Francii za 2. světové války, po-

5 válečný tvůrce Společnosti francouzsko československého přátelství. V příštím roce uplyne 30 let od jeho smrti, což je vhodná příležitost trvalého připomenutí jeho osobnosti a významu pro naší armádu. Společenská paměť a její uchovávání je ovšem také záležitostí politickou. Výsledky voleb a pokračující volební preference koaličních stran však vytvářejí naději, že tradicionalismus a historismus, tedy atributy vlastní pravicové politice, dokáží obnovit i historickou paměť naší armády. Paměť, která je do značné míry svázána právě s Francií.

Eduard Stehlík SRDCE ARMÁDY. generální štáb 1919 2009

Eduard Stehlík SRDCE ARMÁDY. generální štáb 1919 2009 Eduard Stehlík SRDCE ARMÁDY generální štáb 1919 2009 Eduard Stehlík SRDCE ARMÁDY generální štáb 1919 2009 SRDCE ARMÁDY Ministerstvo obrany České republiky Prezentační a informační centrum ISBN 978-80-7278-515-5

Více

ČESKÁ REPUBLIKA PROFESIONÁLNÍ ARMÁDA A JEJÍ. Jaroslav Roušar

ČESKÁ REPUBLIKA PROFESIONÁLNÍ ARMÁDA A JEJÍ. Jaroslav Roušar ČESKÁ REPUBLIKA A JEJÍ PROFESIONÁLNÍ ARMÁDA Jaroslav Roušar Ministerstvo obrany České republiky Praha 2006 Ministerstvo obrany České republiky Agentura vojenských informací a služeb, 2006 ISBN 80-7278-312-2

Více

Ve víru změn OD ROKU 1989 PO SOUČASNOST

Ve víru změn OD ROKU 1989 PO SOUČASNOST Ve víru změn OD ROKU 1989 PO SOUČASNOST Studentská manifestace k výročí 17. listopadu 1939 a její brutální rozehnání policií se staly rozbuškou, jež uvedla do pohybu lavinu. Začala v Praze a postupně

Více

Vážení přátelé, V Liberci dne 11. září 2009. Náčelník chemického vojska Armády České republiky plukovník Ing. Karel HULEJA

Vážení přátelé, V Liberci dne 11. září 2009. Náčelník chemického vojska Armády České republiky plukovník Ing. Karel HULEJA Vážení přátelé, v letošním roce si v odborné vojenské veřejnosti připomínáme devadesát let trvání služby, která přesahuje rámec vojenství a která je svým způsobem v armádě a společnosti jedinečnou. Jejím

Více

15. ŽENIJNÍ ZÁCHRANNÁ BRIGÁDA

15. ŽENIJNÍ ZÁCHRANNÁ BRIGÁDA 15. ŽENIJNÍ ZÁCHRANNÁ BRIGÁDA 2 Ministerstvo obrany České republiky Agentura vojenských informací a služeb, 2005 ISBN 80-7278-297-5 ISBN 80-7278-298-3 (anglicky) OBSAH ÚVOD...5 VZNIK 15. ŽENIJNÍ ZÁCHRANNÉ

Více

Průvodce. Památník II. světové války 1. Památník II. světové války Hrabyně

Průvodce. Památník II. světové války 1. Památník II. světové války Hrabyně Průvodce Památník II. světové války 1 Památník II. světové války Hrabyně 2 Památník II. světové války Památník II. světové války 3 Památník II. světové války Areál s památníkem Památník II. světové války

Více

II. Výrazným představitelem autoritářského ČEŠTÍ A SLOVENŠTÍ DOBROVOLNÍCI V POLSKU 1939. kapitola

II. Výrazným představitelem autoritářského ČEŠTÍ A SLOVENŠTÍ DOBROVOLNÍCI V POLSKU 1939. kapitola kapitola II. ČEŠTÍ A SLOVENŠTÍ DOBROVOLNÍCI V POLSKU 1939 První političtí emigranti a zájemci o službu v budoucí československé zahraniční armádě odcházeli v období mezi březnem a srpnem 1939 z území Protektorátu

Více

Rodáci a občané okresu Přerov v československé legionářské armádě v letech 1914 1920

Rodáci a občané okresu Přerov v československé legionářské armádě v letech 1914 1920 odáci a občané okresu Přerov v československé legionářské armádě v letech 1914 1920 Diplom Janu Gayerovi, SOkA Přerov Pamětní odznak čs. dobrovolce Čs. válečný kříž 1914 1918 Čs. revoluční medaile Medaile

Více

Závěrečná fáze československého působení na MTC v Káhiře

Závěrečná fáze československého působení na MTC v Káhiře struktury moci Závěrečná fáze československého působení na MTC v Káhiře Československá pomoc egyptskému vojenskému školství v letech 1968 1977 Milan Vyhlídal V únoru 1959 přiletěli do Káhiry první českoslovenští

Více

Proměny československé emigrace v letech 1948 1989

Proměny československé emigrace v letech 1948 1989 MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Filozofická fakulta Proměny československé emigrace v letech 1948 1989 Diplomová práce Brno 2007 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Libor Vykoupil, Ph.D. Vypracovala: Michaela

Více

OHLASY OSLAV VZNIKU ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY

OHLASY OSLAV VZNIKU ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 V Praze dne 28. 2. 2009 Číslo 1 OBSAH: ČLÁNKY, KOMENTÁŘE: 28. říjen a dnešek (J. Žitná) K ZAMYŠLENÍ: Využije Sokol myšlenky z konference k 90. výročí republiky? Možné závěry proběhnuvší konference

Více

ÚVOD Dějiny Československa (1918-1992) Cíle Po prostudování této studijní opory budete znát: Budete schopni: Získáte:

ÚVOD Dějiny Československa (1918-1992) Cíle Po prostudování této studijní opory budete znát: Budete schopni: Získáte: Obsah ÚVOD 1 Československo 1918 1938 1.1 Počátky nového státu (1918 1920) 1.2 Československo mezi léty 1920 1929: stabilizace a doba konjunktury 1.2.1 Charakteristika politického vývoje a hospodářství

Více

VOJENSKÉ FOTBALOVÉ KLUBY NA JESENICKU. Fotbal na Jesenicku a armáda

VOJENSKÉ FOTBALOVÉ KLUBY NA JESENICKU. Fotbal na Jesenicku a armáda VOJENSKÉ FOTBALOVÉ KLUBY NA JESENICKU Fotbal na Jesenicku a armáda Fotbal se stal v minulém století nejpopulárnějším sportem na naší planetě a ani Jesenicko nestálo při prudkém rozkvětu této míčové hry

Více

20. 6. 1956 vláda Československé republiky schválila výstavbu letiště v Náměšti nad Oslavou svým usnesením číslo 1674.

20. 6. 1956 vláda Československé republiky schválila výstavbu letiště v Náměšti nad Oslavou svým usnesením číslo 1674. 20. 6. 1956 vláda Československé republiky schválila výstavbu letiště v Náměšti nad Oslavou svým usnesením číslo 1674. Historie vzniku letecké základny v Náměšti nad Oslavou je úzce spojena se založením

Více

RUDOLF MEDEK (8. 1. 1890 v Hradci Králové 22. 8. 1940 v Praze)

RUDOLF MEDEK (8. 1. 1890 v Hradci Králové 22. 8. 1940 v Praze) RUDOLF MEDEK (8. 1. 1890 v Hradci Králové 22. 8. 1940 v Praze) Medailonek učitelé Rudolf Medek se narodil 8. ledna 1890 v chudé ševcovské rodině. Jeho rodným městem byl Hradec Králové, kde prožil i celé

Více

Daniel Povolný VOJENSKÉ ŘEŠENÍ I. INVAZE ARMÁD VARŠAVSKÉ SMLOUVY

Daniel Povolný VOJENSKÉ ŘEŠENÍ I. INVAZE ARMÁD VARŠAVSKÉ SMLOUVY Daniel Povolný VOJENSKÉ ŘEŠENÍ I. INVAZE ARMÁD VARŠAVSKÉ SMLOUVY Vojenský historický ústav Praha Daniel Povolný VOJENSKÉ ŘEŠENÍ I. INVAZE ARMÁD VARŠAVSKÉ SMLOUVY Praha 2008 Vojenské řešení pražského jara

Více

Univerzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta

Univerzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Bakalářská práce 2010 Oldřich Hanton Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav hospodářských a sociálních dějin Bakalářská práce Oldřich Hanton

Více

N 29, Francouzská inspirace pro společenské vědy v českých zemích

N 29, Francouzská inspirace pro společenské vědy v českých zemích Cahiers du CEFRES N 29, Francouzská inspirace pro společenské vědy v českých zemích Pavla Horská, Martin Nodl, Antonín Kostlán (Ed.) Josef VÁLKA Nejen 60. léta Référence électronique / electronic reference

Více

Bojová cesta Bohumila Snížka. Z Protektorátu a zpět do ČSR

Bojová cesta Bohumila Snížka. Z Protektorátu a zpět do ČSR Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Historický ústav FF JU Dějiny 20. století Soutěžní práce Cena Edvarda Beneše Zdeněk Holenka Bojová cesta Bohumila Snížka. Z Protektorátu a zpět do ČSR (5. květen

Více

SAMETOVÁ REVOLUCE V ZAHRANIČNÍM KONTEXTU

SAMETOVÁ REVOLUCE V ZAHRANIČNÍM KONTEXTU Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce SAMETOVÁ REVOLUCE V ZAHRANIČNÍM KONTEXTU Markéta Malá Plzeň 2012 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Katedra filozofie

Více

Ústav Edvarda Beneše v Londýně v padesátých a šedesátých letech 20. století Pavel Carbol

Ústav Edvarda Beneše v Londýně v padesátých a šedesátých letech 20. století Pavel Carbol Ústav Edvarda Beneše v Londýně v padesátých a šedesátých letech 20. století Pavel Carbol Je symbolické, že v době 20. výročí konce nesvobody v Československu, vzpomenu příběhy lidí, kteří měli být zapomenuti.

Více

Přehled organizačního vývoje Sboru národní bezpečnosti v letech 1945-1950 se zaměřením na veřejně bezpečnostní (resp.pořádkovou a kriminální) složku

Přehled organizačního vývoje Sboru národní bezpečnosti v letech 1945-1950 se zaměřením na veřejně bezpečnostní (resp.pořádkovou a kriminální) složku Přehled organizačního vývoje SNB v letech 19451950... Internetová verze Sborníku AMV 1/2003 Přehled organizačního vývoje Sboru národní bezpečnosti v letech 19451950 se zaměřením na veřejně bezpečnostní

Více

securitas imperii Mezinárodní seminář Role a význam institucí historické paměti Senát Parlamentu České republiky, Praha 26.

securitas imperii Mezinárodní seminář Role a význam institucí historické paměti Senát Parlamentu České republiky, Praha 26. Mezinárodní seminář Role a význam institucí historické paměti Senát Parlamentu České republiky, Praha 26. února 2013 ZPRÁVY 170 Při příležitosti 5. výročí vzniku Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR)

Více

Organizační vývoj SNB v 50. letech se zaměřením na jeho veřejněbezpečnostní složku. Iva Kvapilová

Organizační vývoj SNB v 50. letech se zaměřením na jeho veřejněbezpečnostní složku. Iva Kvapilová Organizační vývoj SNB v 50. letech se zaměřením na jeho veřejněbezpečnostní složku Iva Kvapilová Politická situace v Československu po únorovém vítězství komunistů a s tím související působení sovětských

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra historie. Německé obyvatelstvo v Opavě v letech 1945-1948.

Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra historie. Německé obyvatelstvo v Opavě v letech 1945-1948. Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra historie Německé obyvatelstvo v Opavě v letech 1945-1948 Diplomová práce Autorka práce: Bc. Zuzana Havlíčková Vedoucí práce: doc. PhDr. Karel

Více

Předsedající Jiří Nenutil: Předseda Senátu Milan Štěch:

Předsedající Jiří Nenutil: Předseda Senátu Milan Štěch: Předsedající Jiří Nenutil: Děkuji vám, že jste dorazili přes nepřízeň počasí v tak hojném počtu. Úvodem si vás dovolím požádat o vypnutí nebo ztišení mobilních telefonů. Dovolte, abych vás přivítal jménem

Více

VOŠ a SPŠ VARNSDORF Mariánská 1100, 40747 Varnsdorf 198P2006 Pilotní projekt SIPVZ. Vznik Československa

VOŠ a SPŠ VARNSDORF Mariánská 1100, 40747 Varnsdorf 198P2006 Pilotní projekt SIPVZ. Vznik Československa VOŠ a SPŠ VARNSDORF Mariánská 1100, 40747 Varnsdorf 198P2006 Pilotní projekt SIPVZ Vznik Československa Situace na počátku války žádné nadšení pro mobilizaci nechuť bojovat proti Slovanům průběhu války

Více

DĚJINY VOLYŇSKÝCH ČECHŮ II. (1914-1945)

DĚJINY VOLYŇSKÝCH ČECHŮ II. (1914-1945) JAROSLAV VACULÍK DĚJINY VOLYŇSKÝCH ČECHŮ II. (1914-1945) Reedice pro elektronické vydání Praha 1998 Lektorovali: doc. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc., 1998 ISBN 2 Obsah ÚVOD...4 1. ZA SVĚTOVÉ A OBČANSKÉ VÁLKY

Více

Martin Pulec. Organizace a činnost ozbrojených pohraničních složek. Seznamy osob usmrcených na státních hranicích 1945 1989

Martin Pulec. Organizace a činnost ozbrojených pohraničních složek. Seznamy osob usmrcených na státních hranicích 1945 1989 Martin Pulec Organizace a činnost ozbrojených pohraničních složek Seznamy osob usmrcených na státních hranicích 1945 1989 Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2006 ISBN 80-86621-18-9 Udělali

Více

Public relations pro Státní bezpečnost

Public relations pro Státní bezpečnost ČLÁNKY A STUDIE 191 Public relations pro Státní bezpečnost Bezpečnostní propaganda v letech 1968 1971 Petr Cajthaml Komunistické ministerstvo vnitra a jím řízená Státní bezpečnost byly represivním aparátem,

Více