OBJEKTIV MOHELNICE KULTURNĚ POLITICKÝ A POPULÁRNĚ ZÁBAVNÝ ČASOPIS 21. STOLETÍ LISTOPAD 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBJEKTIV MOHELNICE KULTURNĚ POLITICKÝ A POPULÁRNĚ ZÁBAVNÝ ČASOPIS 21. STOLETÍ LISTOPAD 2014"

Transkript

1 OBJEKTIV MOHELNICE KULTURNĚ POLITICKÝ A POPULÁRNĚ ZÁBAVNÝ ČASOPIS 21. STOLETÍ LISTOPAD 2014 Po skončení 1. světové války se v obcích začaly objevovat pomníčky se jmény místních obyvatel, kteří padli jako vojáci na nejrůznějších frontách. Toto se odehrávalo již v národnostně velmi pestré Československé republice, a tak byly na českých pomnících jména česká a na pomnících německých jména německá. Všichni tito vojáci byli příslušníky 93. smíšeného pěšího regimentu v Šumperku. Pomníčky s německými jmény však po skončení druhé světové války a po následném vystěhování obyvatel německé národnosti nevyhovovaly novým českým osadníkům a tak došlo k jejich nešťastnému bourání a ničení. Tehdejší krchlebský starosta nechal moudře kamennou desku se jmény padlých s pomníku sejmout, a uložil ji za oltář do místní kaple. Zachránil tak před zničením pomník i desku. Když se pak po letech vystěhovaní Němci začali v našem kraji tu a tam objevovat, přišla na pořad dne také otázka, kde asi ta krchlebská tabule je. Po jejím nalezení byla tato převezena do SRN a následně zavěšena na zeď kostela v jedné bavorské vesnici, kdy byla většina krchlebských Němců po odsunu usídlena. Ve svobodné atmosféře polistopadového vývoje u nás se současný starosta Krchleb Vojtěch Keszeli rozhodl historickou křivdu napravit, památník zrestaurovat a desku se jmény padlých najít a vrátit ji na místo, kam patří. Při této náročné činnosti byla významně nápomocná krchlebská rodačka Roswitha Tegler, která zajistila sejmutí desky ze zdi kostela v SRN a její přepravu do Krchleb. Poté byla deska za finanční podpory Olomouckého kraje na opravený památník opět zavěšena a na den 4. října 2014 byla u něj připravena malá vzpomínková slavnost s čestnou stráží veteránů české armády, která spočívala v položení věnců a kytic, zatroubení tónů vojenské večerky a přednesu slavnostního projevu starosty obce, který poděkoval za spolupráci při obnově památníku. Dále pak promluvila krajské zastupitelka Mgr. Alena Hlavešová, kurátorka Společnosti přátel hradu Bouzova. Modlitbu za padlé spoluobčany vedl P. Ľubomír Konfederák z Misijní společnosti sv. Vincence z Pauly, který pak provedl posvěcení pomníku a v nedaleké kapli vykonal krátkou pobožnost za ty, kteří padli, abychom si my více vážili porozumění, míru a spolupráce. Následovala společná prohlídka pamětihodností obce, které dominoval nedávno renovovaný, vzácný, pozdě barokní kamenný kříž. Program byl ukončen společným posezením při odpoledním pohoštění, kde byla celá akce zhodnocena. Později bylo zjištěno, že se tento významný společenský akt odehrál v den celosvětové židovské oslavy svátku Jom Kipur, což je DEN SMÍŘENÍ A ODPUŠTĚNÍ, čímž celá událost dosáhla vzhledem k současnému evropskému dění zvlášť pozitivního hodnocení. Když 1. světová válka v roce 1918 skončila, nikoho nenapadlo nazvat ji válkou první, a proto se jí začalo říkat Velká válka. Nikdo si totiž nepřipustil tu skutečnost, že je lidstvo tak blbé a připustí její recidivu. Za dvacet let jsme však měli v Evropě ještě horší válku, kterou jsme již nazvali Druhou světovou. Po ní následovala nesmírně nákladná a nebezpečná válka studená, na níž navazovala v 90. letech minulého století ukrutná občanská válka na území bývalé Jugoslávie. Dnes si navzájem podřezávají krky a bourají pomníčky svých padlých Ukrajinci a Rusové a z Blízkého východu se na nás s křikem hrnou vyznavatelé islámu vyzbrojeni ruskými a americkými samopaly. Nám nezbývá než postát s pocitem smíření u těch našich pomníčků. Štipl

2 Vážené dámy a pánové, dovolte mi, abych Vás při této slavnostní příležitosti pozdravila jménem Společnosti přátel hradu Bouzova. Jsme společenství lidí různého věku, vzdělání, přesvědčení, kteří mají kladný vztah právě k hradu Bouzova, mají stejný zájem o kulturu a historii. Proto je přirozené, že dnes společně s Vámi stojíme u tohoto renovovaného památníku se jmény jednadvaceti občanů, této malé vesnice Krchleby, kteří se po odchodu na frontu již nikdy do svých domovů nikdy nevrátili a zůstali na věky v hromadných hrobech v Haliči. Pocházíme z generace, která útrapy válek nezažila. V písni z 60. let dvacátého století se zpívá, že v roce 66. už bude všude klid a mír. Bohužel tomu tak není. Válečné konflikty vidíme po celém světě, dokonce nedaleko, několik set kilometrů od nás, se vzájemně vraždí Ukrajinci a Rusové. Dámy a pánové, je zcela nepochybné, že jsme se stále dostatečně nepoučili z nesmírných ztrát a bolestí, které v uplynulém století způsobila vzájemná nenávist. První světová válka byla především produktem špatných lidských vlastností, produktem národnostní, náboženské a ideologické nenávisti. Dámy a pánové, celý svět vzpomíná neblahého výročí vypuknutí první světové války. Je na nás všech, aby k takovým tragédiím nedocházelo, abychom společnou rukou, bez ohledu na národnost a ideologii zabránili vývoji, který by vedl ke vzniku dalších smutných památníčků, kterých je na Šumpersku, Zábřežsku a Mohelnicku bezpočet. Pokloňme se nyní památce těch, kteří obětovali to nejcennější - svoje životy i za naši budoucnost. Děkuji Vám za pozornost. Mgr. Alena Hlavešová DEN VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ VETERAN DAY 11. listopad, je den věnovaný památce válečných veteránů. Slaví se celosvětově jako Den veteránů nebo Den vzpomínek. Od listopadu 2001 je tento významný den připomínán i v České republice. 11. listopad byl přitom vybrán symbolicky, neboť toho dne roku 1918 bylo ve vlakovém voze v Le Francport u severofrancouzského města Compiègne podepsáno příměří mezi Spojenci a Německem, jímž byly na západní frontě ukončeny boje 1. světové války. Hlavními signatáři příměří byli vrchní velitel spojeneckých sil maršál Ferdinand Foch a německý zástupce Matthias Erzberger. Den veteránů je spíše americký termín. Ve Spojeném království je tento den připomínán jako Den příměří. Vždy nejbližší neděle 11. listopadu je pak Dnem vzpomínek (Remebrance Sunday). OBJEKTIV MOHELNICE - listopad str. 2 PAMÁTNÍK PADLÝCH V ÚSOVĚ První místo, kde památník stával, bylo před domem č. 51 na Náměstí Míru v Úsově, kde stával od roku 1918 (tento rok je zároveň i rokem zhotovení pomníku). Roku 1945 byl uchráněn zničení a přemístěn na tzv. Křížovou horu (zámecký parčík či lesík), kde byla deska se jmény padlých oddělena od památníku a umístěna na Městském úřadě v Úsově. Tato deska je po dlouhých letech opět součástí památníku, který zase změnil své stanoviště v průběhu měsíce listopadu roku 2012 tak, že doputoval ke vstupní bráně místního hřbitova. Památník je označen jako památka místního významu. BOJE NAŠICH VOJÁKŮ V ROCE 1914 Významnou činnost vyvíjela rakousko-uherská armáda u Lvova. Její levé křídlo (1. a 4. armáda) začalo postupovat na sever do Polska a pravé křídlo (slabší 2. a 3. armády) mělo postup krýt, jenomže právě na něj udeřili plnou silou Rusové (3. a 8. armáda). Mezi 26. a 30. srpnem bylo rakousko-uherské pravé křídlo drtivě poraženo a donuceno ustoupit za Lvov. Tím byl ohrožen týl postupujících 1. a 4. armády, které se otočily proti Rusům, ale jejich postupu nebyly schopny čelit a po zbytečných pokusech o protiútok, které jenom odčerpávaly už tak nevelké rakouské síly. 11. září proběhl celkový ústup, který se nakonec zastavil až v oblasti Krakova, čímž byla fakticky ztracena provincie Halič. Rakouská armáda byla v troskách (ztráty činily mužů z celkových ) a její situace byla tak zoufalá. Německá 9. armáda vyslaná na pomoc rakouským silám u Krakova společně s nimi obnovila ofenzívu a postupovala na Varšavu, tedy do ruské části Polska. Avšak nyní plně mobilizovaná ruská armáda se po vítězství na jihu u Lvova přeskupila k provedení plánovaného postupu do západního Polska a dále do Slezska. Sedm ruských armád (3 tvořily úderný střed a 2 chránily každé křídlo), celkem 60 divizí, zahájilo těžkopádný postup na západ. Zatímco roku 1914 válka byla ještě klasickou manévrovací válkou a obě strany věřily v brzké vítězství, postupně se stávala zákopovou válkou a bojem národů, ve kterém nebylo místo pro takovéto projevy kolegiality s vojáky nepřítele.

3 OBJEKTIV MOHELNICE - listopad str LET OD SVATOŘEČENÍ ANEŽKY ČESKÉ Zkusme se v těchto chvílích zastavit a vzpomínat: Konec léta a začátek podzimu 1989 se nesl ve znamení příprav na svatořečení blahoslavené Anežky Přemyslovny, které se mělo uskutečnit v Římě v neděli 12. listopadu Již zde vidět nemalý zázrak, že tehdejší vláda povolila vycestovat poutníkům. Dvěma zvláštními letadly, čtyřmi zvláštními vlaky a stovkou autobusů odjelo do Říma deset tisíc poutníků. Pan kardinál František Tomášek nebyl na tom zdravotně nejlépe a vycestoval až na výslovné přání Svatého otce Jana Pavla II. Významná byla už vigilie slavnosti, když se v bazilice sv. Klimenta sešli všichni čeští a slovenští biskupové, jak z domova, tak z exilu, aby nad hrobem sv. Cyrila sloužili mši svatou. Slavnost svatořečení přenášela v přímém přenosu Československá televize. I to bylo ještě před třemi měsíci nemyslitelné. Papež v promluvě mezi jiným řekl: Anežka Česká, kterou dnes s radostí vzýváme jako svatou, i když žila dávno před námi, měla význačný podíl na občanském a kulturním vývoji svého národa a zůstává nám blízkou pro svou křesťanskou víru a svou lásku, je nebeskou ochránkyní na naší každodenní cestě plné překážek. Svatořečení Anežky Přemyslovny je u nás nerozlučně spjato s událostmi 17. listopadu a následné sametové revoluce. Zatímco v posledních týdnech vyklidili pozice komunističtí fundamentalisté v Německu a dokonce i v Bulharsku, byl v Československu stále ještě navenek klid. Jak dlouho ještě, ptal se snad každý z poutníků. Podle dávné legendy vázalo se k Anežčinu svatořečení proroctví, že v Čechách bude tehdy dobře, až Anežka bude prohlášena za svatou. Tři dny po návratu poutníků do vlasti to začalo. Signálem k celostátní revoltě proti režimu bylo násilné a neobyčejně surové potlačení pokojné studentské manifestace konané při příležitosti Mezinárodního dne studentstva dne 17. listopadu Do bouřlivé situace následujících dnů, kdy se ve všech velkých městech konali demonstrace na náměstích, se vrátil do Prahy kardinál Tomášek. V klíčový den sametové revoluce, 21. listopadu, kdy komunisté ještě zvažovali, zda mají do ulic hlavního města poslat tanky nebo ne, přečetl P. Václav Malý z melantrišského balkonu na Václavském náměstí Tomáškovo poselství: Všemu lidu Československa! Drazí spoluobčané, obracím se na vás několik hodin po návratu z Říma, z kanonizace naší Anežky Přemyslovny. Ona nikdy nepřestala být se svým lidem v jeho slávě i ponížení. Ani mně nemůže být lhostejný osud mého národa a všech obyvatel našeho státu. Nesmím mlčet ve chvíli, kdy jste se sjednotili v mohutném protestu proti bezpráví páchaném na nás po čtyři desetiletí. Není možné mít důvěru v takové vedení státu, které není ochotno mluvit pravdu a zemi s tisíciletou tradicí upírá práva a svobody, považované za normální i ve zcela mladých státech třetího světa Neblahá situace je ve vědě, kultuře, informacích, v sociálním a politickém dění. Nesmíme čekat, musíme jednat. Potřebujeme demokratickou vládu, musejí svobodně vystoupit všichni, kdo nám mají co říci, abychom z nich svobodnou volbou vybrali vládu pro nás, ne proti nám. Právě teď jsme všichni povoláni k odpovědnosti za přítomnost i budoucnost nás i našich dětí. (poselství je kráceno) Od těchto zlomových událostí uplynulo čtvrtstoletí. Jaká je realita? Byl nám dán úžasný dar svobody, můžeme volně dýchat, cestovat. Nikdo nás nehlídá. Kde ale je naše velkorysost, kdy jsme každému podávali svou pomocnou ruku? Proč posuzujeme všechno jen ze svého úzce ohraničeného obzoru? Uvažujme o tom všem. Když toto píši, cítím podzimní chlad a nikoliv úžasné teplo onoho konce listopadu. Věřím, že zas přijde jaro, jestliže se necháme všichni pozitivně proměňovat. Když již nedokážeme plně následovat sv. Anežku, buďme alespoň lidmi s otevřeným srdcem pro potřeby svých bližních. Pavel Kavec ČESKÝ KRÁL A MOHELNICE Český král Wladislaw (* ) pocházel z rodu polských Jegelonců, kteří byli potomky všudypřítomných Habsburků a vyhynulých českých Přemyslovců. Do funkce hlavy státu byl uveden jako patnáctiletý mladík a jako dvacetiletý se oženil s dvanáctiletou německou šlechtičnou. České království se tehdy potácelo v ekonomickém rozvratu snad už od stoleté občanské války, kterou způsobila zločinecká nejednotnost potomků otce vlasti krále Karla IV., loupežnické husitské války, přísná až krutá vláda voleného krále Jiřího z Bouzova, neustálé dotírání na Moravu se strany maďarského krále a vojenská hrozba tureckých dobyvatel, kteří pod praporem islámu už po staletí ohrožovali Evropu od jihu. Mladičký král měl v této situaci velmi těžkou úlohu přivést zem do nějakého pořádku a rozhodl se řešit většinu problémů jednáním, které zase obvykle končil smírem a svým stručným schvalovacím aktem vyjádřeným slovem dobře. Svého syna i dceru oženil a provdal do rodu Habsburského a tak dal základ ke čtyřstaletému setrvání Habsburků na českém trůnu. Je s podivem, že při takto nakupené hromadě celostátních a celoevropských problémů měl král čas starat se o nějakou Mohelnici, které vlastnoručně podepsaným dekretem přiznal právo konat pravidelně jeden týdenní a jeden výroční trh. Tato dobrá tradice byla krátce po 1. světové válce zrušena, leč nedávno se v Mohelnici královský Wladislawský jarmark opět objevil a dokázal tak světu po staletích svoji životaschopnost. Máme tak o důvod víc pěstovat družební styky s obyvateli Polska a připomínat si neustále, že jsme kdysi dlouhá léta měli s nimi společný stát, společného krále a používali jsme dokonce i stejný státní prapor. Na území dnešního Kladska dodnes několik měst používá jako obecní znak státní znak Česka t.j. stříbrného dvouocasého lva ve skoku se zlatými zbraněmi na červeném poli. Historická královská vůle dnes tedy v Mohelnici platí alespoň po dobu Wladislawských trhů. Ctirad Štipl My Wladislaws z Bozie milosti Kral Czesky Markrabie Moravske

4 OBJEKTIV MOHELNICE - listopad str. 4 Mše sv. ke cti bl. Karla I. Folkový guláš 2014 Farnost Bouzov inkorporovaná Německým řádem společně s mnohými ctiteli bl. císaře Karla konala slavnostní mši svatou v úterý 21. října 2014 od 18 hod. v kostele sv. Gotharda na Bouzově. Karel Rakouský se narodil 17. srpna 1887 v Persenbeugu v diecézi St. Pölten. Dne 21. října 1911 uzavřel manželství se Zitou z rodu Boubon-Parma. Se svou manželkou a dětmi vedl příkladný rodinný život. Byla to opravdová domácí církev, vedená láskou k nejsvětější svátosti a k blahoslavené Panně Marii. V době 1. světové války se v roce 1916 stal císařem Rakouska, kam až do října 1918 patřily i země nynější České republiky. Usiloval o spravedlivý a trvalý mír a prosazoval právo a spravedlnost. Po změně státního uspořádání byl v roce 1919 donucen opustit vlast, žil v chudobě a svou nemoc snášel s hlubokou důvěrou v Boha. Když 1. dubna 1922 umíral ve Funchalu na ostrově Madeiře, vzýval jméno Ježíšovo. Papež Jan Pavel II. ho 3. října 2004 prohlásil za blahoslaveného. Slavnost byla korunována prvním svatým přijímáním jednoho mladého pána z bludovského zámku. Na závěr bylo uděleno svátostné požehnání s relikvií bl. Karla a přítomní měli možnost na závěr této slavnosti si společně zazpívat alespoň několik slok Císařské hymny Rakousko Uherské monarchie. Tato císařská hymna byla naší státní hymnou až do roku Hrála se v době vlády Habsburků a její melodii například dodnes užívá Německo. Hudbu složil Franz Joseph Haydn v roce V sobotu 11. října se v Olomouckém U-klubu konala již tradiční hudební soutěž Folkový guláš, která v sobě zahrnuje dvě oblastní kola Pionýrského Sedmikvítku Dětskou Portu a Melodii. Folkový guláš Pořadatelem byla Olomoucko-Zlínská krajská organizace Pionýra. V letošním roce se Folkového guláše účastnili soutěžící ze tří krajů naší republiky Olomouckého, Zlínského a Moravskoslezského. V deseti soutěžních kategoriích se na pódiu představilo celkem 44 dětských soutěžících, které (v kategoriích, které to povolují) doprovodili tři dospělí. Někteří dětští účastníci vystoupili ve dvou formacích. Hostem letošního ročníku byla kapela Marod vítěz diváckého hlasování letošního 39. Mohelnického dostavníku. Tříčlenné porota ve složení Bc. Hana Vogelová (ředitelka Městského klubu Litovel), Pavel Aligátor Nenkovský a Jiří Dihel (kapelník skupiny Hrnek Hlučín) do republikového finále doporučila celkem devět soutěžních vystoupení. Od příštího ročníku bude Folkový guláš v Olomouci, se svolením příbuzných, pořádán jako Memoriál Pavla Maršálka. Výsledky letošního ročníku: Dětská Porta: Kategorie JA Kristýna Rozsívalová (Mohelnice) Kategorie JB René Matlášek (Ostrava) Kategorie JP Julie Petříková (Olomouc) Kategorie SP pionýrský oddíl Mláďata (Zborovice) Kategorie SA kapela Vodníci (Mohelnice) Kategorie SB kapela New status (Olomouc) Autorská soutěž: René Matlášek skladba Fénix (Ostrava) VODNÍCI Mohelnice (Víťa Štaigl, Kristýna Rozsívalová a Radimír Kolář) Melodie: Kategorie IA Radomír Kolář (Mohelnice) Kategorie ZKA Pavla Jakšová (Zborovice) Kategorie ZKB Nikola Trávníčková (Zborovice) Kategorie ZP Alena Šelepská (Zborovice) Cenu absolutního vítěze (vybrán porotou) i cenu publika v letošním roce získal René Tesák Matlášek ze skupiny Marod. Závěrečné požehnání s relikvií bl. Karla Český překlad Císařské hymny Rakousko-Uherské monarchie (prvních dvou slok), který oslavoval rakouský trůn, zní takto: Zachovej nám Hospodine, Císaře a naši zem! Dej, ať z víry moc Mu plyne, ať je moudrým vladařem! Hajme věrně trůnu Jeho proti nepřátelům všem; / : osud trůnu Habsburského Rakouska jest osudem! : / Plňme věrně povinnosti, chraňme právo počestně, a když třeba, s ochotností v boj se dejme statečně! Na paměti vděčně mějme slávu vojska vítěznou; / : jmění, krev i život dejme za Císaře, za vlast svou! : / PAN Hostující kapela MAROD Ostrava - druhý zprava René Tesák Matlášek (absolutní vítěz Folkového guláše 2014) PAN

5 OBJEKTIV MOHELNICE - listopad str. 5 VÁNOČNÍ JARMARK Olomouc od 9-16 hod., Mozartova ul. 43 KULTURY DŮMDŮM KULTURY MOHELNICE DŮM KULTURY MOHELNICE Zahradnictví Odstrčil Leština Vás zve již na 4. ročník ADVENTNÍHO TVOŘENÍ Koná se v sobotu v době od 9:00 do 16:00 hod. Možnost výroby vlastních adventních věnců, svícnů - veškerý materiál bude k dispozici. Výstava a prodej vánočního zboží (adventní věnce na stůl, na dveře, různé druhy svícnů, svíčky, vánoční dekorace). Něco na zahřátí pro rodiče i děti. Zábava pro děti zajištěna (malování, zdobení perníčků, výroba malých svícnů) Přijďte nasát vánoční atmosféru, těšíme se na Vás Kolektiv Zahradnictví Odstrčil Leština MOHELNICE vyzývá všechnymohelnice zájemce o zapůjčení betlému na výstavu, DŮM KULTURY vyzývá všechny zájemce o zapůjčení betlému naovýstavu, vyzývá zájemce zapůjčení betlému kterou připravujevšechny Mohelnické kulturní centrum, s.r.o. ve kterou připravuje Mohelnické kulturní centrum, s.r.o. ve spolupráci s Českým sdružením přátelna betlémů vyzývá všechny zájemce o zapůjčení betlému výstavu, akulturní centru kterou připravuje Mohelnické spolupráci s Českým sdružením přátel betlémů a kterou připravuje spolkem Mohelnické kulturnířemesel. centrum, s.r.o. ve Mohelnickým ručních Mohelnickým ručních řemesel. spolupráci s spolkem Českým sdružením přátel betlémů a spolupráci s Českým sdružením přátel betl Mohelnickým ručních řemesel. Betlémyspolkem (pletené, háčkované, paličkované, skládací, Betlémy (pletené, háčkované, paličkované, skládací, řemesel. Mohelnickým ručních vystřihovací, malované,spolkem dřevěné, keramické, skleněné, Betlémy (pletené, háčkované, paličkované, skládací, vystřihovací, malované, dřevěné, keramické, skleněné, pečené např. perníkové, z vizovického pečiva apod.), včetně vystřihovací, malované,zdřevěné, keramické, skleněné, pečené např. perníkové, vizovického pečiva apod.), včetně různých vánočních ozdob (nejlépepečiva starých historických) pečené vánočních např. perníkové, z vizovického apod.), včetně různých ozdob (nejlépe starýchháčkované, historických) Betlémy (pletené, paličkova můžete nosit ozdob do Domu v Mohelnici až do různých vánočních (nejlépe starých historických) můžete nosit do Domu v Mohelnici až do informací na tel.: můžete nosit dovíce Domu v Mohelnici až 430 do vystřihovací, malované, dřevěné, keramic Více informací na tel.: Více informací na tel.: pečené např. perníkové, z vizovického peč různých vánočních ozdob (nejlépe starých můžete nosit do Domu v Moh Více informací na tel.: 5 VÝSTAVA BETLÉMŮ VÝSTAVA BETLÉMŮ VÝSTAVA BETLÉMŮ prosince prosince 1. patro Domu Mohelnice prosince patro Domu Mohelnice patro Domu Mohelnice VÝSTAVA BETLÉM prosince

6 OBJEKTIV MOHELNICE - listopad str LOŠTICKÝ BETLÉM 2014 u řezbáře Jaroslava Beneše, Moravičanská 439, Loštice ZAHÁJENÍ: v pondělí 1. prosince 2014 ve 14 hod. Svoje díla zde vystaví místní umělci: J. Geislerová, A. Faltová, J. Olešovská, P. Herzig Dubický, P. A. Taťoun, Z. Slouka Braun, J. Valouchová, R. Opluštil a J. Beneš. * výstava potrvá od do * * otevřeno je denně od 14 do 18 hod. * * informace na telefonu * Součástí výstavy je nejmenší betlém v Česku umístěný v krabičce od zápalek a registrovaný roku 2013 v pelhřimovské Knize rekordů. Duhová čajovna, Mohelnický spolek ručních řemesel a Šachový oddíl Mohelnice Vás srdečně zvou na akci Společenské stolní hry KDO SI HRAJE NEZLOBÍ Akce si klade za cíl na jednom místě a během jednoho dne představit nabídku společenských stolních her pro děti, mládež i dospělé. V tomto případ jde např. o hry: Člověče nezlob se, Dáma, Šachy, Scrabble, Pexeso, Mlýn, Dobble a další. V sobotu a vždy od 9 hod. v Duhové čajovně na nám. Svobody. Občerstvení i ceny pro nejzdatnější jsou zajištěny. Pořadatelé zvou všechny, kteří si chtějí a umí hrát. KORÁLKOVÁNÍ PRO DOSPĚLÉ bude probíhat vždy od hod. Zájemci si zde budou moci vyrobit přívěsky, srdíčka, kuličky, šité šňůrky, náušnice a náhrdelníky. Tento kurz (cena 100 Kč) je určen jak pro začátečníky, tak i pro pokročilé. Zkušená lektorka doveze veškeré vybavení. Ten, kdo má vlastní vybavení, může si ho samozřejmě vzít s sebou. Bližší informace na tel.: (V. Jirásková). Srdečně Vás zvou: Eva Kličková (za Duhovou čajovnu) a Vlasta Jirásková (za Mohelnický spolek ručních řemesel). Nabízený sortiment: dámské, pánské a dětské spodní prádlo Možnost platit hotově i kartou! plavky pyžama, noční košile pánské košile župany dámské čepice, rukavice, šály ponožky, punčochy, punčocháče kojenecké zboží deštníky dárkové poukazy Otevírací doba: Po Pá 8:00 hod. - 11:30 a 13:00-17:00 hod. So 8:00-11:30 hod. Mohelnický spolek ručních řemesel (MSRŘ) ve spolupráci s Duhovou čajovnou pořádá pro žáky mohelnických základních škol VÁNOČNÍ TVOŘIVOU DÍLNU v úterý a ve čtvrtek v dopoledních hodinách. Každý účastník si zde bude moci pod odborným dozorem vlastnoručně vyrobit vánoční ozdobu či dárek ve formě korálkových náušnic nebo korálkového zápichu, případně si ozdobit a odnést domů vánoční perníček. Kde nás najdete? nám. Tyrše a Fügnera 191/3, Mohelnice

7 OBJEKTIV MOHELNICE - listopad str. 7 RESTAURACE APOLLO Provozní doba: Po-So: 08:59-00:01hod. Ne: 09:59-22:01 hod. tel: Kontakt: NOVĚ NABÍZÍME: STÁLÁ NABÍDKA PO CELÝ DEN! 150g * Vepřová pečeně, hlávkové zelí s kyselým, houskový či bramborový knedlík 89 Kč 150g * Vepřová játra na roštu s anglickou slaninou, vařený brambor 89 Kč 150g * Smažený vepřový nebo kuřecí řízek, vařený brambor 89 Kč Nově čepujeme: Nepasterizované pivo Kč Sudové pivo 11 od 15 Kč včetně zapůjčení chlazení s kompresorem Sportovní přenosy na TV s velikostí obrazovky 153 cm 39. MOHELNICKÁ FILMOVÁ PÍSNIČKA A VIDEOKLIP MEMORIÁL JOSEFA KAPLA sobota 15. listopadu 2014 Pořádá: Mohelnické kino amatérských filmů od hod. - veřejné soutěžní promítání 39. MFP v hospůdce U pivních znalců v ulici U Brány MFP je mezinárodní soutěž filmových nadšenců. Doporučovaná délka snímku je do sedmi minut. Námětem soutěžních filmových písniček a videoklipů může být jakákoliv píseň s textem zpívaným lidským hlasem v libovolném jazyce. Hudební i filmový žánr je záležitostí volby autora. Za filmovou písničku se nepovažují snímky natočené na píseň beze slov. DVD s názvem snímku, technickými údaji a poštovní i ovou adresou autora jsou považovány za přihlášku do soutěže a souhlas s veřejným promítnutím. VÍTĚZNÉ VIDEOKLIPY 38. MFP 2013 české filmy - Czech films film songs 1. cena: DEŽAVÍ PO ČESKU - Jaroslav Doleček 2. cena: FTF BF film, Standa Hůla 2. cena: ZLATOKOP - Karel Kubišta 3. cena: DÝMÁNÍ S LOKÁLKOU Ing. Ladislav Ženožička Přijímáme již objednávky na Silvestra 2014 (299 Kč na osobu) více v příštím čísle Těšíme se na Vaši návštěvu české filmy - Czech films - videoclips 1. cena: CHUDÁK HOLKA - Veronika Mikalová 2. cena: VŠECHNO KOLEM NÁS - Jan Bártek 3. cena: nebyla udělena zahraniční filmy - international films - videoclips 1st prize: KINO RHAPSODY- Cédric le Doré (FRA) 2nd prize: COLOUR THE STREETS Clara Inseman (DEU)

8 OBJEKTIV MOHELNICE - listopad str. 8 KOMUNÁLNÍ VOLBY 2014 v Mohelnici Ve dnech 10. a 11. října se konaly volby do zastupitelstev obcí. V Mohelnici si občané mohli vybrat z celkového počtu 10 kandidátek stran a hnutí (Nezávislí, ANO 2011, TOP 09, Věci veřejné, Křesťanská a demokratická unie Československá strana lidová, Česká strana sociálně demokratická, Moravané, Občanská demokratická strana, Komunistická strana Čech a Moravy a Mohelnická demokracie). V našem městě bylo 6 volebních obvodů (místností) a v tzv. integrovaných obcích: Podolí, Újezd, Libivá, Květín, Křemačov, Řepová a Studená Loučka bylo celkem 7 volebních místností. Celkem tedy zde bylo 13 volebních obvodů. Z celkového počtu zapsaných osob v seznamu oprávněných voličů, kterých bylo 7.741, nakonec do volebních místností přišlo svou občanskou povinnost splnit občanů (počet vydaných obálek). Platné hlasy odevzdalo voličů. Volební účast v našem obvodu byla poměrně nízká a to 38,39%. Zvolení zastupitelé dle stran a počtu hlasů: 1. Pavel Kuba MD Karel Junek MD Jana Kubíčková MD Petr Erneker MD Jiří Ruprecht MD Aleš Heidenreich MD Stanislav Přidal MD Stanislav Jakubec MD Miroslav Konečný MD Oldřich Klemš NEZ Vladimír Daněk ANO Igor Machálek TOP Jana Zwyrtek Hamplová NEZ Antonín Navrátil TOP Jiří Hanák NEZ Ondřej Dedík ANO Petr Wolf KSČM Pavel Večerka ANO Jan Kubíček KDU ČSL Martin Bartoš KDU ČSL Miroslav Rolinc KSČM 290 Volby do senátu Parlamentu ČR: Olomoucký kraj První kolo těchto voleb se konalo 10. a 11. října 2014, volební účast 37,56%: 1. Ing. Jan Zahradníček (ANO 2011): hlasů (25,34%) 2. MUDr. Alena Šromová (KDU-ČSL): hlasů (25,05%) 3. Ing. Karel Korytář (ČSSD): hlasů (19,59 %) 4. Mgr. Radek Vincour (ODS): hlasů (12,21%) Do druhého kola, které se konalo ve dnech října 2014 postoupili první dva kandidáti. Výsledky druhého kola: 1. MUDr. Alena Šromová (KDU-ČSL): hlasů (53,87%) 2. Ing. Jan Zahradníček (ANO 2011): hlasů (46,12%) Senátorkou byla zvolena MUDr. Alena Šromová. VIDEOSTUDIO JAROSLAV DUBSKÝ NABÍZÍ: Přepis kazet VHS, VHS-C, H8, Hi8, minidv, DVCAM na DVD a komprimace do různých programů. Výroba Video album, přepis filmů 16 mm a 8 mm. Natáčení rodinných událostí. S důvěrou se můžete obrátit na adresu: Jaroslav Dubský, K Pešti 589, Loštice, mobil: , Nová opravna obuvi a galanterie v Mohelnici Otvírací doba příjem a výdej zakázek: Po, Út, Čt, Pá: hod hod. St: hod. Adresa opravny: Lidická 2, Mohelnice Telefon: , Kromě obuvi si zde můžete nechat opravit i kabelky, kufry a další po dohodě. Na Vaši návštěvu se těší Jiří Pavlů OBJEKTIV MOHELNICE, Vydavatel: Jiří Obr, nám. Tyrše a Fügnera 193/2, Mohelnice, IČ: , Registrace: MK ČR E 20390, Redakce: APOLLO, nám. Tyrše a Fügnera 193/2, Mohelnice Redakce se nemusí vždy ztotožňovat s názory v jednotlivých článcích našich dopisovatelů. Redakce dbá pouze na to, aby nebyly otištěny texty v rozporu se zákonem. Nepodepsané články (anonymy) zásadně nezveřejňujeme. Cena Kč 5.

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, Vimperk

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, Vimperk Č. j.: 18/2014-ZO-CEV Ve Vimperku dne 22.08.2014 o volbách, kandidátní listinu volební strany Sdružení nezávislých kandidátů (sdružení nezávislých kandidátů) pro volby do zastupitelstva obce Vacov, konané

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

Výsledky volebních stran se ziskem mandátů krajského zastupitelstva v roce v tom okres Moravskoslezský Frýdek-

Výsledky volebních stran se ziskem mandátů krajského zastupitelstva v roce v tom okres Moravskoslezský Frýdek- Historie voleb do zastupitelstva Moravskoslezského kraje V průběhu 1. pololetí 2000 přijal Parlament ČR nový zákon o volbách do zastupitelstev krajů a dne 12. listopadu 2000 se tak v ČR uskutečnily první

Více

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a.

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a. Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 25. 9. do 2. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 26. neděle v mezidobí 25 Mše svatá v ě Mše svatá v Renotech

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Městský úřad Strakonice

Městský úřad Strakonice KDU-ČSL zmocněnec Jana Zasadilová pozdějších předpisů, (dále jen zákon o volbách do Parlamentu ), přihlášku k registraci politické strany Křesťanské a demokratické unie - Československé strany lidové pro

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

Legenda o svaté Ane ce České

Legenda o svaté Ane ce České Legenda o svaté Ane ce České Pracovní list k výtvarné soutěži pro děti a mládež (kategorie I, děti ve věku 6 10 let) Život svaté Anežky Anežka Přemyslovna se díky svému příkladnému životu a činům stala

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Kdo se stal v Československu po druhé světové válce předsedou vlády? Emil Hácha. 2. Komunistický politik, první dělnický prezident v Československu. Vedl komunistický převrat v roce 1948. Jak se jmenuje?

Více

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: Pondělí: -kroužek ručních prací -instruktorky sociální péče - aktivity s uživateli na 1. a 4. odd. Úterý -čtení

Více

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 5. ročník Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s odporem proti Rakousku-Uhersku během 1. světové války, jednáním zahraničního odboje, o

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

OBECNÍ ÚŘAD VŠEMINA Všemina 162, Info Slušovice (fax)

OBECNÍ ÚŘAD VŠEMINA Všemina 162, Info Slušovice (fax) OBECNÍ ÚŘAD VŠEMINA Všemina 162, 763 15 Info Slušovice 577 986 214 (fax) 577 986 151 601 377 424 www.obecvsemina.cz podatelna@obecvsemina.cz Úřední hodiny: PO a ST od 8:00-17:00 hodin Infokanál Všemina:

Více

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od v týdnu Od 1. 12. 8. 12. 2013 I. NEDĚLE Žehnání adventních věnců za ochranu Boží a P. Marie pro rodinu Tůmovu a Snášelovu za + manžela Jana Mifka, snachu a sestru za + Miloše Štursu a rodiče za živé a

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

Informace k volbám do zastupitelstev obcí

Informace k volbám do zastupitelstev obcí Informace k volbám do zastupitelstev obcí Volby do zastupitelstev obcí vyhlásil prezident republiky svým rozhodnutím č. 207/2010 Sb. ze dne 18. června 2010. Volby do zastupitelstev obcí se konají ve dvou

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 2. 10. do 9. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky Po 3 Út 4 St Čt Pá 27. neděle v mezidobí 2 Mše svatá v ě Mše

Více

Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách

Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách Osmé výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá Waltersdorf 1. října 2011 1/5 V sobotu 1. října 2011 se v Dolní

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST OSVOBOZENÍ ČESKOSLOVENSKA Osvobozování začalo od východu a trvalo zhruba 7 měsíců. Začalo v září 1944 KARPATSKO-DUKELSKOU OPERACÍ, ve

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 27. 11. do 4. 12. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 1. neděle adventní Žehnání adventních věnců 27 Mše svatá v

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Divadelní festivaly Datum vytvoření 15.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Přehlídka hlavních českých divadelních festivalů Způsob využití Výklad nové

Více

2/ Volby do Evropského parlamentu výsledky hlasování v Nošovicích Počet zapsaných voličů 807 Počet vydaných obálek 135 % účasti 17%

2/ Volby do Evropského parlamentu výsledky hlasování v Nošovicích Počet zapsaných voličů 807 Počet vydaných obálek 135 % účasti 17% Oběžník č. 4/2014 1/ Soutěž mladých hasičů V sobotu 7. června 2014 se koná na hřišti za základní školou soutěž mladých hasičů O pohár starosty obce. Začátek v 9.00 hodin. Přijďte povzbudit naše malé hasiče.

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa 27.12. 10:45 Za Josefa Prokeše, rodiče Kouřilovy a Boží ochranu pro živou rodinu 28.12. Svátek sv. Mláďátek, mučedníků 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží

Více

Městský úřad v Českém Krumlově, náměstí Svornosti 1, se sídlem Kaplická 439. Rozhodnutí

Městský úřad v Českém Krumlově, náměstí Svornosti 1, se sídlem Kaplická 439. Rozhodnutí Č.j. : 42895/2016/OVV/FE-1 Datum : 19. 8. 2016 (politického hnutí, koalice, nezávislého kandidáta) Česká strana sociálně demokratická MUDr. Jindřich Florián Dne 21.7.2016 podala politická strana Česká

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz KLUBY ZDRAVÍ

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN SPOLKU NESLYŠÍCÍCH BŘECLAV LEDEN 2017

INFORMAČNÍ BULLETIN SPOLKU NESLYŠÍCÍCH BŘECLAV LEDEN 2017 Spolek neslyšících Břeclav, z.s., Kapusty 282/12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

Deváté výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf

Deváté výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách Deváté výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf Než bychom jim dali naše hranice, to si ještě

Více

Češi za 1. světové války

Češi za 1. světové války Češi za 1. světové války Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kokory Číslo projektu: CZ.1.07/14.00/21.2149 Datum: 15. 10. 2012 Autor: Denisa Biskupová Název: VY_32_INOVACE_20_D_Češi za 1. světové

Více

Školní rok 1917.-1918.

Školní rok 1917.-1918. Školní rok 1917.-1918. Sbor učitelský: Na počátku školního roku 1917 sestaven sbor učitelský takto: Jaroslav Meltický, def.řídící učitel Jaroslav Dlabal zat. učitel I. třídy Jindřich Hégr zat. učitel I.

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 548/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 548/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 548/0 Návrh poslankyně Heleny Válkové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích,

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2016

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2016 Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2016 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Městská knihovna

Více

První světová válka, vznik Československého státu

První světová válka, vznik Československého státu První světová válka, vznik Československého státu Záminkou k vypuknutí první světové války se stal atentát na následníka rakouského trůnu Františka Ferdinanda, synovce císaře Františka Josefa I. Atentát

Více

HLASOVACÍ LÍSTEK. doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.

HLASOVACÍ LÍSTEK. doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D. číslo volebního obvodu: 52 sídlo volebního obvodu: Jihlava vylosované číslo kandidáta: 1 HLASOVACÍ LÍSTEK pro volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 7. a 8. října 2016 doc. PhDr. Michal

Více

Ve státním zájmu. Představení se koná v sobotu 26. listopadu 2011 v 19.00 hod. v žatčanské orlovně.

Ve státním zájmu. Představení se koná v sobotu 26. listopadu 2011 v 19.00 hod. v žatčanské orlovně. Obecní vysílání Tylovo divadlo Újezd u Brna Vás srdečně zve na svou nejnovější inscenaci ze současnosti od Antonína Procházky Ve státním zájmu Představení se koná v sobotu 26. listopadu 2011 v 19.00 hod.

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s poválečným uspořádáním Evropy

Více

ADVENTNÍ PROGRAM 2016: OBZVLÁŠTĚ VYPEČENÉ VÁNOCE s císařem pekařem a jeho dvorem

ADVENTNÍ PROGRAM 2016: OBZVLÁŠTĚ VYPEČENÉ VÁNOCE s císařem pekařem a jeho dvorem ADVENTNÍ PROGRAM 2016: OBZVLÁŠTĚ VYPEČENÉ VÁNOCE s em pekařem a jeho dvorem Sobota 26. 11. 2016 - řemeslné dílny a Velký sál bývalého konventu klarisek k expozici Živá hudba českokrumlovská folková kapela

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 938/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 938/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 938/0 Návrh poslanců Karla Raise, Petra Kořenka, Vlasty Bohdalové a Jiřího Miholy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb.,

Více

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN ročník 2010 číslo 3 Vážení spoluobčané, chýlí se rok 2010, který byl v mnoha ohledech rokem velkých změn. Teprve budoucnost ukáže, nakolik to budou

Více

7.12. 2015 - pondělí Zdravotní cvičení pro seniory 7:45 8:45 Počítačové kurzy 9:00 12:00 Kondiční cvičení ženy 9:00 10:00

7.12. 2015 - pondělí Zdravotní cvičení pro seniory 7:45 8:45 Počítačové kurzy 9:00 12:00 Kondiční cvičení ženy 9:00 10:00 SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY Středisko sociálních služeb Městské části Praha 9 Harrachovská 422/2, Praha 9 Prosek, www.ssspraha9.cz tel.: 724-905 785, 286582298, e-mail: dunderova@ssspraha9.cz

Více

CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Učení pro život

CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Učení pro život Státní svátky ČR Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č.DUMu: VY_32_INOVACE_01_06 Tématický celek: Země, kraje, města Autor: PaedDr. Helena

Více

Výsledky Studentských voleb 2016 do krajských zastupitelstev

Výsledky Studentských voleb 2016 do krajských zastupitelstev Výsledky Studentských voleb 2016 do krajských zastupitelstev Projektu Studentské volby 2016 do krajských zastupitelstev se ve dnech 20. až 21. září 2016 zúčastnilo 254 škol: 124 gymnázií, 136 středních

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

VOLBY DO POSLANECKÉ a

VOLBY DO POSLANECKÉ a VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR 9.6. a 20.6. 998 Obsah materiálu: Výsledky hlasování celkem str. 2 Výsledky hlasování v okrscích str. 3 Porovnání místních výsledků s celostátními str. 0 Volební

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání.

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. {jathumbnail off} Začneme první adventní nedělí od 10 hodin trhem na polickém

Více

DĚJEPIS 9. ROČ. OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČ, PŘÍČINY PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY November (2).notebook 27, 2014

DĚJEPIS 9. ROČ. OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČ, PŘÍČINY PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY November (2).notebook 27, 2014 OPAKOVÁNÍ Z 8. ROČNÍKU 1. Co je to dualismus? 2. Kdy vzniklo Rakousko Uhersko? 3. Co je Předlitavsko? 4. Co je Zalitavsko? 5. Kdo to byl Alexandr Bach? 6. Co jsou to fundamentální články? 7. Kdo to byli

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Nevážit si stáří znamená ráno bourat dům, ve kterém máme v noci spát Alphonse Karr Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Pevnost Terezín světový unikát - mistrovské dílo pevnostního stavitelství postavené v letech 1780-1790 - největší a nejmocnější pevnost v České zemi

Pevnost Terezín světový unikát - mistrovské dílo pevnostního stavitelství postavené v letech 1780-1790 - největší a nejmocnější pevnost v České zemi Integrovaný operační program 2007-2013 Prioritní osa 5 Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Podporovaná aktivita 5.1b Realizace vzorových projektů obnovy a využití

Více

Vlastík Úvodní obrazovka Obrázky z českých dějin V proudu staletí Hrajeme si Otázky z českých dějin Licenční ujednání Registrovat Tisk testů

Vlastík Úvodní obrazovka Obrázky z českých dějin V proudu staletí Hrajeme si Otázky z českých dějin Licenční ujednání Registrovat Tisk testů Vlastík Úvodní obrazovka Obrázky z českých dějin V proudu staletí Hrajeme si Otázky z českých dějin Licenční ujednání Registrovat Tisk testů min. 5 max. 100 otázek, uzavřený (výběr z několika odpovědí)

Více

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku...

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku... DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA Adolf Hitler Kdo rozpoutal válku... Začátek války (1939-1945) EVROPA Německo USA Itálie V. Británie Maďarsko Bojovali proti SSSR... Rumunsko Bulharsko Slovensko (a dalších 47 států)

Více

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová.

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová. VY_32_INOVACE_PRV_ 485 Vánoční svátky Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování: 16.12. 2012 Datum pilotáže: 20.12. 2012 Metodika: Žáci si s učitelem prohlíží fotografie, zachycující

Více

Dějiny od konce 19.století do 1. světové války. Průmyslová revoluce v Evropě. Trojspolek,Dohoda. Vývoj v koloniálních a závislých zemích

Dějiny od konce 19.století do 1. světové války. Průmyslová revoluce v Evropě. Trojspolek,Dohoda. Vývoj v koloniálních a závislých zemích Dějiny od konce 19.století do 1. světové války - umí charakterizovat hlavní změny koncem 19. a počátkem 20.století v oblasti hospodářské, společenské,kulturní a v mezinárodních vztazích - vysvětlí příčiny

Více

Velká válka Češi na bojištích Evropy

Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy k putovní výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy jsou zpracovány jako doplňková vzdělávací pomůcka k výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy. Pracovní listy lze

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

2581/21/7.1.4/2010 PROJEKTU: Test pro žáky 4. ročníku Přemyslovci. Zdroj textu: vlastní

2581/21/7.1.4/2010 PROJEKTU: Test pro žáky 4. ročníku Přemyslovci. Zdroj textu: vlastní NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola Jakubčovice nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace AUTOR: Mgr. Martina Pajurková NÁZEV: VY_12_INOVACE_1.2.07.4._VL TÉMA: Vlastivěda, dějiny- Přemyslovci,

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD CHEB odbor organizační a správní nám. Krále Jiřího z Poděbrad 14, CHEB tel.: , linka 206, fax ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD CHEB odbor organizační a správní nám. Krále Jiřího z Poděbrad 14, CHEB tel.: , linka 206, fax ROZHODNUTÍ Č.j.: KSÚ 4794/2008 OaS V Chebu dne 20. srpna 2008 Městský úřad Cheb,, příslušný jako pověřený obecní úřad zákona o volbách do Parlamentu, přihlášku k registraci politické strany Komunistická strana Čech

Více

Závěrečné semináře, leden 2016. 1. KS Oslavany, úterý 19. ledna 2016

Závěrečné semináře, leden 2016. 1. KS Oslavany, úterý 19. ledna 2016 Ukončení zimního semestru 2015 / 2016 Vážení tutoři, Vážení posluchači, zasílám Vám informace k promoci a Závěrečným seminářům pro leden 2016. Promoce se bude konat v úterý 26. 1. 2016 od 11,00 hodin v

Více

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_11 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

Z á p i s ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Milevska středu dne 5. listopadu 2014 od 15:00 hodin 2. Seznámení s výsledky voleb

Z á p i s ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Milevska středu dne 5. listopadu 2014 od 15:00 hodin 2. Seznámení s výsledky voleb Z á p i s z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Milevska, které se konalo ve středu dne 5. listopadu 2014 od 15:00 hodin ve velkém sále Domu kultury v Milevsku. Přítomni: Mgr. Petr Barda, p. Ladislav

Více

A DA. DorIs ŠUMPerK. ZÁŽIteK. tanec ekologie HUDBA. semináře. tábory. středisko volného času. volný ČAs. PřÍroDA. sport. ZÁBAvA

A DA. DorIs ŠUMPerK. ZÁŽIteK. tanec ekologie HUDBA. semináře. tábory. středisko volného času. volný ČAs. PřÍroDA. sport. ZÁBAvA Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris PoČÍtAČe PřÍroDA ZÁŽIteK HUDBA ZÁBAvA semináře tanec ekologie tábory ZPĚv sport

Více

Mgr. Blanka Šteindlerová

Mgr. Blanka Šteindlerová Identifikátor materiálu EU: ICT 3 59 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět / téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace stručně seznamuje s příčinami, průběhem

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 26.3.2011 12/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 26.března 2011 9.30 12.00 Bohoslužba Večeře Páně uvádí br. Bohumil Špinar ml.

Více

PRŮBĚŽNĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

PRŮBĚŽNĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 PRŮBĚŽNĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 PLÁNOVANÉ AKCE - TRVALKY PRVÉ ČŮRÁNÍ ŽIŽKY (XIII.) čtvrtek 30. duben (od 17.00 hod.) Při této nové tradici vítání jara si rodiče a děti hrají s barvami a se stavebnicí.

Více

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 Neděle 2. října v 10.00 19.00 MKD, města DEN ARCHITEKTURY MĚLNÍK 10.00 12.00 tvůrčí program pro děti 13.30 procházka po městě s městským architektem (sraz u věže chrámu sv. Petra

Více

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROSINEC 2012 v 10 hodin MIKULÁŠSKÝ BĚH Běžecké sdružení Liga 2000 v Kamenici nad Lipou Vás zve na tradiční běh, který bude zahájen před sportovní

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

pro školní rok 2015/16

pro školní rok 2015/16 Občasník DM č.2 pro školní rok 2015/16 Kde se vzalo stavění betlémů? Jesličky patří k tradičním symbolům Vánoc. V Česku se staví zhruba od roku 1562. Tento zvyk je spojován s příchodem jezuitského řádu

Více

17. listopad. V této prezentaci se podíváme na jeden z našich významných státních svátků, kterým beze sporu je 17. listopad.

17. listopad. V této prezentaci se podíváme na jeden z našich významných státních svátků, kterým beze sporu je 17. listopad. 17. listopad V této prezentaci se podíváme na jeden z našich významných státních svátků, kterým beze sporu je 17. listopad. Upraveno pro bezkontaktní prezentaci Co pro nás znamená? Státní svátek nemusíme

Více

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 Středy 2. a 16. listopadu 9.30 11.30 hudební sál MKD TERAPIE BARVAMI Otevřený relaxační kurz s A. Rohde Kabele. Vstupné 50 Kč Středa 2. listopadu v 19.30 hodin hudební sál MKD

Více

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání 40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání Krista. Současná doba přináší nová ohrožení, ale také

Více

Výroční zpráva MAS Mohelnicko, o.s.

Výroční zpráva MAS Mohelnicko, o.s. Výroční zpráva MAS Mohelnicko, o.s. 2014 Základní údaje o sdružení Místní akční skupina MAS Mohelnicko, o. s. byla založena 18. 7. 2007. Do spolkového rejstříku byla zapsána 1. 1. 2014. Smyslem činnosti

Více

Program týdne pro rodinu 2011

Program týdne pro rodinu 2011 Program týdne pro rodinu 2011 K týdnu pro rodinu připravují členská centra Asociace center pro rodinu aktivity na různých místech. Nabízíme Vám stručný přehled, více se dozvíte na domovských stránkách

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Polská základní škola, Dr. Oszaka 156 Určeno pro 6. 9. r. Sekce Předmět

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2014 DOKUMENTY - FOTO

KRONIKA JIMRAMOVA 2014 DOKUMENTY - FOTO qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvb KRONIKA JIMRAMOVA DOKUMENTY - FOTO nmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxc

Více

Vasův běh Vasaloppet (první březnová neděle) Sälen Mora (blízko Falunu střední Švédsko)

Vasův běh Vasaloppet (první březnová neděle) Sälen Mora (blízko Falunu střední Švédsko) Vasův běh Vasaloppet (první březnová neděle) Sälen Mora (blízko Falunu střední Švédsko) Jak mají horolezci svůj Mount Everest, mají lyžaři svůj Vasův běh. Tento devadesát kilometrů dlouhý závod ve Švédsku

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010 f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010 Jít ve stopách Ježíšových, to je naším povoláním. Ony jsou jedinou cestou,

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec 2016 Mateřské školy Mateřská škola Přerov, Máchova 14 Halloween 2. listopadu 2016 16,00 hod. Dlabání dýní, noční

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

Více za méně každý den!

Více za méně každý den! 119 299,- Ubrus odolný vůči skvrnám s vánočním vzorem, 110 x 155 cm Talíře se zlatým vzorem: dezetrní 29 Kč hluboký 42 Kč velký 59 Kč 24 dílná sada příborů pro každou příležitost Více za méně každý den!

Více

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny Svaz letců odbočka č. 20 Olomouc generála Františka Peřiny František Peřina Olomoucká odbočka Svazu letců má ve svém názvu jméno jednoho z nejlepších stíhacích pilotů druhé světové války stíhacího pilota

Více

Bulletin číslo 07/2014

Bulletin číslo 07/2014 Bulletin číslo 07/2014 Nejen prací živ je člověk Chvalský zámek, zadní pohled sídlo - Náchodská čp. 2421/234, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice Open Society of Artists - Madame Humanité 2014 > VÝZVA PRO

Více