Strategické cíle organizace na léta

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Strategické cíle organizace na léta 2010 2012"

Transkript

1 Domov pro seniory sv. Hedviky Kravaře, příspěvková organizace Sestavil: Maria Melecká, ředitelka Zaměstnanci úseku přímé a výchovné péče Schválil: Bc. Maria Melecká, ředitelka Platnost od: Strategické cíle organizace na léta Cíle poskytovaných služeb Cílem domova je poskytovat takové služby, které zajistí klientům důstojné prožití života ve stáří v příjemném prostředí, především při zachování nebo rozvíjení jejich stávajících schopností a to také ve spolupráci s rodinou a společenským prostředím. Opatření 1. Procedurální SQSS 2. Personální SQSS 3. Strategie služby 4. Materiální a technické zabezpečení služby 1

2 Vize Realizační kroky 2010 Realizační kroky 2011 Realizační kroky 2012 Opatření 1., priorita 1 Zvyšování specializace a kooperace uvnitř pracovního týmu, specializace úseku zdravotnického a přímé péče a výchovné péče, rozvíjení vzájemné spolupráce Sociální práci v přímé péči metodicky a koncepčně garantuje kvalifikovaný sociální pracovník. Nabídka na trhu práce osobám, které budou splňovat podmínku kvalifikace sociálního pracovníka. Výběrové a příjímací řízení. T: 2/2010 Organizační změna, stanovení popisu pracovní činnosti sociálního pracovníka, aktualizace popisu pracovních činností zaměstnanců v sociálních službách s cílem jasného vymezení kompetencí T: 4/2010 Zapracování kvalifikovaného sociálního pracovníka v metodické a koncepční práci v přímé péči, zejména naplňování, aktualizaci a Organizační změna k Zřízení: - úseku přímé péče, který bude zodpovídat za poskytování přímé obslužné péče, aktivizačních činností a odborných služeb sociálních - úseku služeb zdravotnických, který bude zodpovídat za poskytování zdravotnických, ošetřovatelských a rehabilitačních služeb T: varianta A k varianta B k Organizační změna k Zřízení: - úseku přímé péče, který bude zodpovídat za poskytování přímé obslužné péče, aktivizačních činností a odborných služeb sociálních - úseku služeb zdravotnických, který bude zodpovídat za poskytování zdravotnických, ošetřovatelských a rehabilitačních služeb V případě neuskutečnění orgnizační změny k T: varianta A k varianta B k

3 tvorbě SQSS v organizaci. Příprava personálního zajištění organizační změny k spočívající v oddělení služeb zdravotnických a sociálních. Opatření 1, priorita 2 Zvyšování kvality odborné zdravotní ošetřovatelské péče současně se zvyšováním podílu samofinancování zdravotnických služeb z fondů zdravotních pojišťoven Zvyšování kvality a odbornosti poskytovaných zdravotnických služeb - podpora významu role primární sestry, stanovení a realizace ošetřovatelských plánů - zaměřit se na odbornou rehabilitaci klientů v rámci kvalifikace všeobecná sestra - vzdělávání zaměřit na podporu profesního Vytvoření samostatného úseku zdravotnických služeb, včetně rámcového oddělení sledování nákladů a výnosů zdravotnických služeb. T: varianta A k varianta B k , ved. ÚPP, Ú Stanovení konkrétních koncepční kroků k plnění opatření v dalším období. Vytvoření samostatného úseku zdravotnických služeb, včetně rámcového oddělení sledování nákladů a výnosů zdravotnických služeb. V případě neuskutečnění orgnizační změny k T: varianta A k varianta B k , ved. ÚPP, Ú 3

4 rozvoje zdravotnických pracovníků podle určených kompetencí a zodpovědnosti - důsledné vykazování poskytovaných zdravotnických výkonů Z: ved. zdravotnického úseku T: 12/2011 Stanovení konkrétních koncepční kroků k plnění opatření v dalším období. Z: ved. zdravotnického úseku T: 12/2012 Opatření 1, priorita 3 Zvyšování podílu individuální terapeutické a aktivizační podpory uživatelům služby. Stanovení konkrétních koncepční kroků k plnění opatření v dalším období. Obsazení pracovní pozice ergoterapeut nebo fyzioterapeut úvazkem nejméně 0,25. Revize organizace práce pracovníků v základní výchovné péči formou detailního monitoringu. Zajistění zvýšeného podílu individuální terapeutické a aktivizační podpory tak, aby Vzdělávání všeobecných sester registrovaných pro práci bez odborného dohledu v oblastech rehabilitace. Vzdělávání pracovníků v sociálních službách v oblastech základních rehabilitačních aktivit. Revize organizace práce pracovníků v přímé obslužné péči formou detailního monitoringu, která zajistí Prověření spokojenosti osob s terapeutickými a aktivizačními službami. Dostatečné personální zajištění individuální terapeutické a aktivizační popory osob. Dostatečné organizační zajištění individuální terapeutické a aktivizační podpory osob. 4

5 nedošlo k omezení zájmu uživatelů služby o společné aktivity a společenské a kulturní akce, které jsou v zařízení dobrou tradicí., SP Vzdělávání všeobecných sester registrovaných pro práci bez odborného dohledu v oblastech rehabilitace. zvýšený podíl na individuální terapeutické a aktivizační podpoře. Prověření spokojenosti osob s terapeutickými a aktivizačními službami. Opatření 1., priorita 4. Nerezignovat na hledání forem zajištění důstojného doprovázení v závěru života kvalitní paliativní péče, podpora blízkostí, přítomností, duchovní podpora, podpora atmosférou. Vzdělávání pracovníků v sociálních službách v oblastech základních rehabilitačních aktivit. Další vzdělávání pracovníků v sociálních službách a zdravotnických pracovníků zaměřené na zajištění kvalitní paliativní péče. Zajištění pracovní stáže alespoň 4 pracovníků Zajištění pracovní stáže alespoň 4 pracovníků v sociálních službách v zařízení hospicového typu. Pověření konkrétního zaměstnance metodickým vedením a interní supervizí zaměstnanců zaměřenou na Popsání a definování příkladů dobré praxe v oblasti péče zaměřené na zajištění důstojného doprovázení v závěru života. Z: vedoucí pracovníci, SP 5

6 v sociálních službách v zařízení hospicového typu. kvalitu paliativní péče a podporu důstojného doprovázení v závěru života. Hledání nových forem ošetřovatelské péče, včetně zajištění potřebnými pomůckami, které mohou zvýšit úroveň poskytované paliativní péče. Hledání forem spolupráce s dobrovolníky. Spolupráce s dobrovolníky: Opatření 1., priorita 5 Pořízení osobního automobilu - zvýšení mobility klientů, dostupnost jiných služeb podle poptávky, zkvalitnění jednání se zájemcem o službu Opatření 1., priorita 6 Zřízení 1 místa pro případ řešení krizových situací v případě konfliktu nebo náhlé výrazné změny stavu klienta, kterým je závažně Hledání forem spolupráce s dobrovolníky. Projednání se zřizovatelem. Příprava na využití dotačních titulů. T: 11/2010 Monitorování krizových situací, jejich dokumentace v evidenci stížností nebo nouzových a havarijních situací., SP Zpracování a podání projektu s žádostí o dotaci. Pořízení osobního automobilu. Snížení kapacity na 47, ohlašovací a organizační záležitosti. T: do 14 dnů ode dne změny. Zpracování a podání projektu s žádostí o dotaci. Pořízení osobního automobilu. V případě neuskutečnění v r Snížení kapacity na 47, ohlašovací a organizační záležitosti. T: do 14. dnů ode dne změny 6

7 porušena kvalita služby pro spolubydlícího na dvojlůžkovém pokoji T: 9/2010 Projednání výsledku monitoringu v organizaci, finanční rozvaha ekonomický a provozní dopad v případě snížení kapacity o 1 místo. T: 10/2010 V případě neuskutečnění k opakování viz r V případě neuskutečnění k opakování viz r Opatření 2., priorita 1. Zvyšování kvality personální práce příjímání, zaškolování, vzdělávání a hodnocení pracovníků. Projednání se zřizovatelem, podání návrhu na snížení kapacity o 1 místo. T: 11/2010 Revize stanovených pravidel pro přijímání a zaškolování pracovníků. Z: vedoucí pracovníci T: 6/2010 Revize metody hodnocení zaměstnanců. T: 5/2010 Hodnocení zaměstnanců. Z: přímý nadřízený T: 6/2010 Hodnocení zaměstnanců. Z: přímý nadřízený Revize metodiky pro zpracování individuálních vzdělávacích plánů. Stanovení individuálních vzdělávacích plánů pracovníků pro rok Revize stanovených pravidel pro přijímání a zaškolování pracovníků. Z: vedoucí pracovníci Revize metody hodnocení zaměstnanců. Hodnocení zaměstnanců. Z: vedoucí pracovníci Hodnocení zaměstnanců. Z: přímý nadřízený Stanovení individuálních vzdělávacích plánů pracovníků pro rok

8 Stanovení metodiky pro zpracování individuálních vzdělávacích plánů pracovníků v sociálních službách. T: 4/2010 Z: přímý nadřízený Opatření 3., priorita 1. Strategie počtu jednolůžkových pokojů se přizpůsobuje potřebám a poptávce cílové skupiny. Stanovení individuálních vzdělávacích plánů pracovníků v sociálních službách pro rok Z: vedoucí pracovníci T: 6/2010 Monitorování potřeb a poptávky cílové skupiny. Z: SP Monitorování potřeb a poptávky cílové skupiny. Z: SP V případě zjištění vhodnosti a efektivnosti snížení kapacity a navýšení počtu jednolůžkových pokojů provedení finanční rozvahy., Ú Navýšení počtu jednolůžkových pokojů snížením kapacity zařízení. Oznámení změny na příslušných registračních úřadech. Opatření 3., priorita 2 Strategické rozšíření poskytovaných služeb ve městě Kravaře Projednání s cílem zjištění potřeby sociálních služeb formou další analýzy a Projednání se zřizovatelem. T: 12/2011 Zahrnutí dalších služeb do komunitního plánu města. Z: zřizovatel Projekt žádost o dotaci na zřízení služby., Ú 8

9 průzkumu poptávky občanů v rámci komunitního plánování ve městě. Finanční rozvaha projednání se zřizovatelem., Ú Materiální, technická příprava. Návrh personálního zajištění služby. Opatření 4., priorita 1 Zvýšení dostupnosti nočních svítidel zajištění podmínek pro dostupnost S malováním prostor IV. NP provést úpravu a výměnu celkem 17 svítidel. T: 10/2010 S malováním prostor III., II., I. NP provést úpravu a výměnu celkem 31 svítidel. Projednání se zřizovatelem. Nastavení pravidel SQSS nové služby., SP Opatření 4., priorita 2 Postupná výměna postelí za polohovací postele s elektrickým zdvihem Pořízení alespoň 5 ks polohovacích postelí s elektrickým zdvihem. Pořízení alespoň 5 ks polohovacích postelí s elektrickým zdvihem. Pořízení alespoň 5 ks polohovacích postelí s elektrickým zdvihem. Opatření 4, priorita 4 Řešit systém značení prádla s cílem zamezení možné záměny osobního prádla klientů Pořízení značkovače prádla. 9

10 Pozn. Termíny pro léta 2011 a 2012 budou upřesněny nejpozději na začátku jednotlivých let. Použité zkratky: Ř ředitelka ved. ÚPP vedoucí úseku přímé péče SP sociální pracovnice Ú účetní Z zodpovídá T termín SQSS standardy kvality sociálních služeb 10

Výroční zpráva 2010. Domov pro seniory sv. Hedviky Kravaře, příspěvková organizace. Alejní 375/22, 747 21 Kravaře IČ 4715868

Výroční zpráva 2010. Domov pro seniory sv. Hedviky Kravaře, příspěvková organizace. Alejní 375/22, 747 21 Kravaře IČ 4715868 Výroční zpráva 2010 Domov pro seniory sv. Hedviky Kravaře, příspěvková organizace Alejní 375/22, 747 21 Kravaře IČ 4715868 Druh sluţby: domov pro seniory Identifikátor sluţby: 2651592 Zřizovatel Město

Více

Výroční zpráva 2009 výběr

Výroční zpráva 2009 výběr Výroční zpráva 2009 výběr 1. Úvod Na svém začátku rok 2009 pro nás znamenal především první zkušenost s inspekcí kvality sociálních sluţeb, která proběhla ve dnech 9. 2. 11. 2. 2009. Přesto, ţe jsme se

Více

PLÁN ČINNOSTI. Domova Sluníčko,Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace se sídlem Syllabova 19, Ostrava - Vítkovice

PLÁN ČINNOSTI. Domova Sluníčko,Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace se sídlem Syllabova 19, Ostrava - Vítkovice se sídlem Syllabova 9, Ostrava-Vítkovice PLÁN ČINNOSTI Domova Sluníčko,Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace se sídlem Syllabova 9, Ostrava - Vítkovice na rok 203 ÚVOD : Domov Sluníčko,Ostrava-Vítkovice,příspěvková

Více

Návrh koncepce rozvoje organizace na období roků: 2011 2015. Název, sídlo a identifikační číslo organizace:

Návrh koncepce rozvoje organizace na období roků: 2011 2015. Název, sídlo a identifikační číslo organizace: Návrh koncepce rozvoje organizace na období roků: 2011 2015 Název, sídlo a identifikační číslo organizace: Název: Domov pod hradem Žampach - příspěvková organizace Sídlo: č.p. 1, Žampach, 564 01 Žamberk

Více

Výroční zpráva 2014. Domov pro seniory sv. Hedviky Kravaře, příspěvková organizace. Alejní 375/22, 747 21 Kravaře IČ 47815868

Výroční zpráva 2014. Domov pro seniory sv. Hedviky Kravaře, příspěvková organizace. Alejní 375/22, 747 21 Kravaře IČ 47815868 Výroční zpráva 2014 Domov pro seniory sv. Hedviky Kravaře, příspěvková organizace Osnova Alejní 375/22, 747 21 Kravaře IČ 47815868 Druh služby: domov pro seniory Identifikátor služby: 2651592 Zřizovatel

Více

Vyhodnocení plán činnosti. Domova pro seniory Kamenec, Slezská-Ostrava, příspěvkové organizace

Vyhodnocení plán činnosti. Domova pro seniory Kamenec, Slezská-Ostrava, příspěvkové organizace Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace Vyhodnocení plán činnosti Domova pro seniory Kamenec, Slezská-Ostrava, příspěvkové organizace k 31.12.2011 1 OBSAH: A. ÚVOD 1. Název organizace

Více

NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA OLOMOUCE NA OBDOBÍ LET 2010-2012

NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA OLOMOUCE NA OBDOBÍ LET 2010-2012 NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA OLOMOUCE NA OBDOBÍ LET 2010-2012 Vážení přátelé, předkládáme vám k připomínkování návrh 2. Komunitního plánu sociálních služeb města Olomouce na období

Více

ZHODNOCENÍ PLNĚNÍ PLÁNU ČINNOSTI PRO ROK 2014

ZHODNOCENÍ PLNĚNÍ PLÁNU ČINNOSTI PRO ROK 2014 ZHODNOCENÍ PLNĚNÍ PLÁNU ČINNOSTI PRO ROK 2014 Zpracoval: Mgr. Marek Kyjovský, ředitel Ostrava leden 2015 1 ÚVOD 1. Název zařízení: Domov Korýtko, příspěvková organizace sídlem: Petruškova 2936/6, Ostrava

Více

Zásobník projektů. Komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Rokycansku pro období 2008-2011. Autorka: Mgr. Naďa Kratochvílová

Zásobník projektů. Komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Rokycansku pro období 2008-2011. Autorka: Mgr. Naďa Kratochvílová Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Zásobník projektů Komunitní

Více

METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ OBSAH I. PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ I.1 ÚVOD I.2 CÍLE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MPSV I.3 VÝCHODISKA PRO TVORBU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

Více

Karlovarský kraj. Projekt: Poskytování sociálních sluţeb v karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uţivatele.

Karlovarský kraj. Projekt: Poskytování sociálních sluţeb v karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uţivatele. Příloha č. 13 Karlovarský kraj Projekt: Poskytování sociálních sluţeb v karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uţivatele. Plán rozvoje kvality poskytovaných sociálních služeb Domov

Více

Organizační řád. Jedličkův ústav, příspěvková organizace, Lužická 920/ 7, 460 01 Liberec 1 Staré Město. Platnost od: 01. 12. 2013

Organizační řád. Jedličkův ústav, příspěvková organizace, Lužická 920/ 7, 460 01 Liberec 1 Staré Město. Platnost od: 01. 12. 2013 Jedličkův ústav, příspěvková organizace, Lužická 920/ 7, 460 01 Liberec 1 Staré Město Organizační řád Platnost od: 01. 12. 2013 Standard č. 9 b Ve smyslu ustanovení Zákoníku práce vydává Jedličkův ústav,

Více

Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace

Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace V Y H O D N O C E N Í P L Á N U Č I N N O S T I Domova Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvkové organizace, Čujkovova 25, Ostrava-Zábřeh za rok 2011

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE NA ROK 2014 Obsah 1. Úvod... 3 2. Popis aktuální sítě sociálních služeb a vymezení cílů akčního plánu... 4 2.1. Přehled sociálních služeb... 4 2.2.

Více

Koncepce rozvoje sociálních služeb pro období 2013-2016

Koncepce rozvoje sociálních služeb pro období 2013-2016 Koncepce rozvoje sociálních služeb pro období 2013 2016 únor 2013 Název: Sídlo: IČ: 71197699 Právní forma: Zřizovatel: Datum vzniku: 1. 1. 2004 Zápis v OR: Domov důchodců Prostějov Nerudova 1666/70, 796

Více

III. Národní plán rozvoje sociálních služeb pro období 2011-2016

III. Národní plán rozvoje sociálních služeb pro období 2011-2016 III. Národní plán rozvoje sociálních služeb pro období 2011-2016 M I N I S T E R S T V O P R Á C E A S O C I Á L N Í C H V Ě C Í ČR Úvod Národní plán rozvoje sociálních služeb pro období 2011 2016 (dále

Více

VZDĚLÁVACÍ PLÁN SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA KROMĚŘÍŽE PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŘEDITELSTVÍ

VZDĚLÁVACÍ PLÁN SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA KROMĚŘÍŽE PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŘEDITELSTVÍ - Kroměříž Příklad vzdělávacího plánu VZDĚLÁVACÍ PLÁN SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA KROMĚŘÍŽE PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŘEDITELSTVÍ KROMĚŘÍŽ SRPEN 2007 88 - Kroměříž Sociální péče potřebuje etiku, aby byla skutečnou

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14. aktualizace na období 2014 2016. (text neprošel jazykovou a grafickou úpravou)

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14. aktualizace na období 2014 2016. (text neprošel jazykovou a grafickou úpravou) KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 aktualizace na období 2014 2016 (text neprošel jazykovou a grafickou úpravou) Cílem plánování sociálních služeb je vytvořit prostředí pro

Více

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko Op1-1 Zajištění pobytových odlehčovacích služeb Podpora vzniku sociální služby na základě zmapování skutečné poptávky pro osoby se zdravotním postižením i pro klienty cílové skupiny seniorů. Tento typ

Více

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2 Obsah str. 7 Úvodní slovo str. 8 1 Základní údaje str. 8 1.1 Charakteristika organizace str. 9 1.2 Údaje o vedení organizace str. 10 1.3 Systém managementu v DS str. 11 1.4 Globální

Více

III. AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ

III. AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ 2012 2015 I. Úvod Vláda České republiky se schválením Národní strategie ochrany práv dětí (usnesením č. 4 ze dne 4. ledna 2012) zavázala vytvořit

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, sociální služby ve Frýdku-Místku dostály za poslední léta výrazných změn. Vytvořila

Více

1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby

1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby SMĚRNICE č. 6/2015-00 Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Dobrá rodina o.p.s., Klimentská 1246/1, Praha 1 1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby 1a Pověřená osoba má písemně definováno a

Více

Rozvojový plán Centra Kociánka 2013 2023

Rozvojový plán Centra Kociánka 2013 2023 Rozvojový plán Centra Kociánka 2013 2023 Název, sídlo a identifikační číslo organizace: Název: Sídlo: Centrum Kociánka Kociánka 2, 612 47 Brno Královo Pole IČ: 00093378 Předkládá: Mgr. Tomáš Komárek V

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ

O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Domov U jezera ZA ROK 2010 1 Název příspěvkové organizace, adresa, IČ, ředitel Název: Domov U jezera, příspěvková

Více

PŘÍLOHA Č. 1B KRITÉRIA TRANSFORMACE, HUMANIZACE A DEINSTITUCIONALIZACE VYBRANÝCH SLUŽEB SOCIÁLNÍ PÉČE

PŘÍLOHA Č. 1B KRITÉRIA TRANSFORMACE, HUMANIZACE A DEINSTITUCIONALIZACE VYBRANÝCH SLUŽEB SOCIÁLNÍ PÉČE PŘÍLOHA Č. 1B KRITÉRIA TRANSFORMACE, HUMANIZACE A DEINSTITUCIONALIZACE VYBRANÝCH SLUŽEB SOCIÁLNÍ PÉČE Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 40 OBSAH 1. Slovník... 3 2. Specifikace věcných

Více

Komunitní plánování sociálních služeb... 3 Plánování sociálních služeb na Smiřicku... 4 Základní popis území... 6

Komunitní plánování sociálních služeb... 3 Plánování sociálních služeb na Smiřicku... 4 Základní popis území... 6 PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU SMIŘICE NA OBDOBÍ 2014-2016 Obsah 1. Komunitní plánování sociálních služeb... 3 2. Plánování sociálních služeb na Smiřicku... 4 3. Základní popis území... 6 3.1 Identifikace

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ ORP ČESKÝ KRUMLOV. Návrh

PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ ORP ČESKÝ KRUMLOV. Návrh PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ ORP ČESKÝ KRUMLOV Návrh VERZE k 27.04.2012 (neprošlo jazykovou ani grafickou korekturou) ÚVODNÍ SLOVO Bude doplněno Strana 2 Obsah ÚVODNÍ SLOVO... 2 OBSAH... 3 1 ÚVODNÍ

Více

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2010

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2010 SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA TŘINCE příspěvková organizace Habrová 302, 739 61 Třinec-Dolní Líštná Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2010 Zřizovatel: Město Třinec Právní forma: Příspěvková organizace

Více