Německo (Martina Polesná, Míša Ježková)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Německo (Martina Polesná, Míša Ježková)"

Transkript

1 Německo (Martina Polesná, Míša Ježková) - Po I. světové válce abdikace Viléma II. konec císařství - Řadou několika povstání vzniká republika - Freikorpsy: pravicoví dobrovolníci, nechtěli republiku ani monarchii - Spartakovci: komunistické hnutí, v čele Rosa Luxemburková a Karel Liebknecht; byli pro republiku diktátorského typu, vyvlastnění, republika rad, proletariát - Boje mezi FK a SP porážka Spartakovců, u moci socdem (středová strana) vyhlášena Výmarská republika o Trvala až do nástupu Adolfa Hitlera k moci (1933) o Prezidentem Fridrich Ebert (sídlo ve Výmaru) o Po celou dobu trvání u moci sociální demokracie - Ostatní státy ji nechtěli uznat, až SSSR v Rappalské smlouvě (1922) ji uznali výměnou za zřeknutí nároků odškodnění za škody, vzniklé při bolševické revoluci (Rathenau a Čičerin) o Po podpisu smlouvy byl Rathenau zabit (buď Frekorpsy, nebo DAP) o Slib dodržování závazků plynoucích z Versaillské konference hospodářská krize, provedena měnová reforma (rentová marka) - Francie a Belgie ji obviní z neplacení reparací a obsadí Porúří (doly, hutě, zabavení zisků) - Reparace byly přepočteny v tzv. Dawesově plánu na rentovou marku, až do roku ( ) Yongův plán, další úpravy reparací, až do roku 1988 (formálně se však neplatily) ve volbách skončí druhá NSDAP, spojí se však s ostatními a vzniká Harzburská fronta - V roce 1933 si vymohli nové volby, ve kterých vyhrál Hitler demokratický cesta k moci - NSDAP: vznikla v únoru 1920 přejmenováním DAP; v programu jen nacionalismus, antisemitismus; 1923 rozpuštěna a zakázána; 1933 se stala jedinou legální stranou - Mein Kampf (1925): literární dílo AH, diktoval ji Hessovi, autobiografické prvky a ideologie - Panevropksá unie (1922): hnutí za sjednocení, 1933 zakázána, po válce obnovena, za studené války tvrdý postoj vůči východnímu bloku - Zbytek světa a Francie (Míša Ježková) - Briand-Kellogův pakt: v Paříží, vylučuje válku jako prostředek řešení sporů, signovalo ji 62 států, po druhé světové válce se podle ní soudili válečné zločiny - Francie a její smlouvy: o Versailleská mírová smlouva s Německem o Saint-Germainská mírová smlouva s Rakouskem o Neuillyská mírová smlouva s Bulharskem o Trianonská mírová smlouva s Maďarskem o Sèvreská mírová smlouva s Tureckem - SN: založena po první světové válce na základě pařížské konference o Udržení světového míru o Demilitarizace o Kolektivní bezpečnost a diplomacie o 24 států + britská dominia; sídlo v Ženevě, o USA ji neratifikovalo o V roce 1946 rozpuštěna a vítězné mocnosti založili OSN - Diarchie: dvojvládí, Andora, Švýcarsko (asi bude chtít něco konkrétního) 1/5

2 Sovětský svaz (Honza Brindza) - Po VŘSR vzniká vláda v čele s Leninem, v listopadu všeruský sovětský sjezd - V. I. Lenin: V roce 1917 se vrací z exilu a vyhoštění do Ruska, vydává Dubnové teze, vůdce VŘSR, tvůrce bolševických dekretů - L. D. Trockij: od května 1917 aktivně vede bolševickou revoluci, po VŘSR společně s Leninem ve vedení SSSR, poté spory se Stalienem, nepřijel na Leninův pohřeb, v roce 1926 vyhoštěn ze SSSR, organizuje bolševickou revoluci po celém světě, zabit v Mexiku při atentátu - Bolševické dekrety o Dekret o vládě: prozatímní vláda (lidoví komisaři z dělnické a rolnické třídy) o Dekret o míru: výzva k ukončení války bez anexí a odškodného o Dekret o půdě: půda šlechty, statkářů a církve dána rolníkům (bezúplatně) o Dekret o právu národů na sebeurčení: svoboda pro Pobaltí, Finsko (občanské války) - NEP: nahradila politiku poválečného komunismu, nastartování ekonomiky op VŘSR, březen 1921, kapitalismus pod vedením socialistů, vypracována Leninem a Trockým o Povolení soukromého obchodu o Přísun zahraničního kapitálu (pronájem dolů) o Podněcování k tvorbě živností o Nakonec ani Trocký už NEP nechce, od roku 1929 tzv. pětiletky - J. V. Stalin: koncem 19. století se účastní proticarských aktivit, v roce 1903 se přidává k bolševikům, byl na Sibiři o Po smrti J.V.S. prosadí národní komunismus (pětiletky, industrializace, kolektivizace) o Po první pětiletce v zemi hladomory o Ve 30. letec h moskevské procesy, politické procesy s jeho odpůrci o Navazuje vztahy se západem (Výmarská republika, Hitler (Molotov-Ribbentrop) o V roce 1941 AH poruší pakt o neútočení o Po válce Džugašvili nastoluje další teror, roku 1953 umírá - Kolektivizace: přeměna na kolektivní zemědělství, idea společného zemědělství o V Sovětském svazu od roku 1929 znevolnění obyvatelstva o Tato politika byla oficiálně úspěšná, ale vedla k hladomorům a nespokojenosti - Sovětské hospodářské plány: pětiletky, na konci 20. let je zavedl JVS, určovaly kde, kolik za kolik a kdo bude vyrábět, zprvu úspěchy (růst strojírenství), centrální organizace - Intervence ( ): snaha porazit Leninův režim vnějšími silami. Vylodění Francouzů, Britů a Japonců podle plánu W. Churchilla. Rudá armáda odolala (válečný komunismus) Velká Británie a Irsko (Vláďa Bernard, Martina Polesná) - V Irsku došlo v roce 1919 k povstání, VB poslala vojáky a chtěla si připojit Irsko, proti tomu se ale ozvali irští emigranti v USA, v roce 1921 udělen statut dominia, později svobodná země - Westminsterská statut (1931), základní zákon Britského společenství národů - Potvrzení statutu britských dominii po celém světě, nikoliv protektorátů a korunních kolonií - Kanada, New Foundland, Irsko, Austrálie, Jihoafrická unie svobodné státy - vlastní politiky, ale provázanost (účast na imperiálních konferencích, společný panovník) 2/5

3 USA (Vláďa Bernard) - Příznivý ekonomický vývoj (výsledky války, modernizace průmyslu, automatizace, pásová výroba), umožňovala konkurenci zboží ve světě - V roce 1919 zavádí Volsteadův zákon prohibici - Z důvodu konjunktury došlo k nadvýrobě, nabídka převýšila poptávku a hospodářská krize o černý čtvrtek, krach na New Yorské burze o Nezaměstnanost, ničení zboží, odklon od liberalismu, narušení mezinárodních vztahů - Roosevelt zaštítil plán svých ekonomů s názvem New Deal, zrealizoval ho za 100 dnů o Bankovní prázdniny: od 6. do 9. března 1933 zavřel banky, neschopné zlikvidoval o Zákaz vývozu zlata a stříbra z USA o Odpoutání dolaru od zlata, devalvace měny, zákaz soukromého vlastnictví zlata o Platil farmářům za to, že nechali ležet pole ladem (zvýšení ceny potravin) zrušeno ÚS o Výrobní kvóty, minimální a maximální pracovní čas, o Financování velkých státních staveb a zakázek - Republikáni a Demokraté: politické strany Španělsko (Vilda Franěk, Nella Ulíková) Monarchie ve Španělsku: systém dvou stran, systém pokojného střídání moci, falšování voleb, lidé na venkově se uchylovali k jiným směrům socialismus, anarchismus atd., vládl Alfons XIII Vláda Larga Caballera: po vzniku republiky 1931 jako socialistický ministr, v roce 1934 při vládě pravice se pokusil zorganizovat povstání neúspěšné, od sestavuje novou vládu - vedení Lidové fronty, nová vláda v čele s Negrinem ho považovala za nepřijatelného 1937 odstupuje Falangy: politická strana ve Španělsku založená 29. října 1933 Josém Antoniem Primo de Rivera, podobná Mussoliniho fašistům, prosazovala nacionalismus, v čele Franco --> vedla povstání a úspěšně ho i dokončila Falanga zakázána --> vůdci zatčení - zvýšení násilností Pátá kolona: skupina, tajně působící proti svému státu ve prospěch protivníka (generál Mola) Interbrigadisté: antifašističtí levicoví dobrovolníci ze 17 států (ČS 1500 voj.), mimo Interbrigády bojovali na straně Španělské republikánské armády také poradci a vojáci ze SSSR vysláni do Španělska na Stalinův rozkaz ( vojáků). Trockisté: zastánci odnože marxismu, protiváhy stalinismu ve španělské občanské válce na straně levice --> hádky se stalinisty. Domnívali se, že v SSSR vznikla byrokratická kasta, která vládne místo pracující třídy. V souladu s myšlenkami marxismu se Trocký domníval, že tyto byrokratické elity zákonitě vytváří podmínky směřující proti zájmům lidí. Také vystupoval proti Stalinově teorii socialismu v jedné zemi. Opozice vůči těm ve straně a státní mašinérii, kteří se snažili rehabilitovat kapitalismus Anarchisté: po vzniku republiky požadovali proticírkevní (antiklerikální) systém, viděli příčinu všeho zla ve státu, patřili do republikánského tábora silní na severu CNT, FAI, nechtěli kastovnický systém pravidelné armády, na konci války se vzájemně v pouličních bojích likvidovali komunisté a anarchisté Republikáni: patří do levicové (republikánské) vlády, možná stáli za útokem na Guernicu chtěli, aby se prostý lid spojil proti nacionalistům, vyhráli jednu bitvu u Belchita Guernika: vybombardována Legií Kondor nacistické Luftwaffe, obrovsky zveličený incident mnoho nejasností okolo toho byla spíše vypálena, zastánci Franca o dva dny později dobyli Guernicu frankisté 3/5

4 Čína (Nella Ulíková) - Kuomingtan: od roku 1912 čínská národní strana, tvořena bývalými revolucionáři, hlavním představitelem Sunjantsen; v roce 1912 zakázáno, týž rok obnoveno - Sunjatsen: revolucionář, zakladatel KTM, první prozatímní prezident, prezident o Tři principy: nacionalismus, demokracie, blahobyt o Mao Ce-Tung: předseda ÚV KSČ; zřizuje základnu strany v Jen-Anu a stává se vůdce komunistů; organizuje dlouhý pochod - Dlouhý pochod: občanská válka KTM vs. KSČ ( ) o V dubnu 1927 vypuzení komunistů z KTM, komunisté zbudují základny v horách o 2. občanská válka ( ) 1931 Mao Ce-Tung a Čankajšek zahajují pochod proti proruským oblastem Obklíčeni rudá armáda zahajuje ústup do Šan-Si (moc daleko a moc rychle) - Mandžusko: 1931 okupováno Japonskem, 1932 loutková republika, formální hlavou císař Československo (Bára Průšová, Katka Kubrichtová, Adush Rožcová) - Karel Kramář: zastánce národního státu, odpůrce hradu, konzervativní a nacionalistické názory o 1889 s TGM zakládá Českou stranu lidově-realistickou o 1891 za mladočechy v říšské radě, předseda o Zastánce federalizovaného Rakouska-Uherska o Slovanská ústava české země plánuje jako součást slovanské federace o 1915 zatčen s A. Rašínem odsouzen k trestu smrti (velezrada), později amnestie o Po válce propuštěn, v čele mladočechů, strana se spojí s jinými stranami o Propaguje monarchii, poté ale přistoupí na republiku, v socdemu o vyhlášen premiérem, za Čechy jednal ve Versailles o Spory s Edvardem Benešem (tehdy ještě jako ministrem zahraničních věcí) o Trvalý mír v Evropě nelze zajistit bez svobodného Ruska o Po obecních volbách v roce 1919 padá jeho vláda - Rudozelená koalice: červenec 1919 září 1920, v čele V. Tusar; agrárníci, socdem, socialisté - Boj o lidový dům (1920): o rozkol mezi demokratickým a radikálním křídlem (bolševici) o Dům formálně patřil osobě hlásící se k pravici o Levicové síly poraženy rozpad socdem o Důsledek: generální prosincová stávka (izolovaná ohniska, nevšeobecná) o Stávku ukončilo až vyhlášení stanného práva o 1921 vzniká komunistická strana - Politické strany: o Agrární strana: A. Švehla, socdem myšlenky, voliči malí a střední zemědělci o Československá sociálně demokratická strana dělnická Předseda V. Tusar, v roce 1920 největší strana Rozkol ve straně (vznik levice a pravice) Levice zakládá KSČ 1925 debakl ve volbách o KSČ Oddělení od ČSDSD, předseda V. Šturc Snaha o cestu k socialismu, později bolševizace Nedemokratická, závisí na Moskvě (třídní boj) o Čs. strana národně socialistická: strana Hradu, český socialismus (Beneš, Horáková) o ČSL: pánbíčkáři, zastánci názorů papeže Lva XIII., předseda J. Šrámek, prezident TGM o Čs. národní demokracie: Kramář, Rašín; voliči vyšší vrstva, pravičáci, monarchie o Německé strany 4/5

5 Německá sociálně demokratická strana dělníku v ČSR (J. Selinger) Německý svaz zemědělců (J. Spina), dobré vztahy s TGM Německá křesťansko-sociální strana lidová (v několika koalicích) Sudetoněmecká strana (Konrad Heinlen), 1938 sloučení s NSDAP - Ústava: účinnost od ; formálně až do roku 1946; 6 hlav a 4 doplňky - Jazykový zákon: jazyk československý oficiálním jazykem, zkoušky úředníků, nelibost Němců - Správní rozdělení: o Československo rozděleno do žup, v praxi jen na Slovensku o Čechy rozděleny do zemí (Čechy, Morava a Slezsko) o K Čs. připojeno Z. Vitorazsko, Valticko a Dyjský trojúhelní, Hlučínsko - Měnová (Rašínova) reforma (1919) o Oddělení Čs. peněžního oběhu od bývalého R-U o Zlikvidovat inflační peníze, tvorba Čs. měny, zlatý standart o Okolkování původní měny, dluhopisy, soupis majetku, v dubnu vydána měna o Jedna z nejstabilnějších měn v Evropě, někde bojkotována - Pozemková reforma (1919) o Čs. hospodářství dosahovalo výborných výsledků, nad evropským průměrem o Půda nad 150 Ha sebrána šlechtě a rozdělena mezi bezzemky a rolníky o Lesy zůstaly státní; církev díky papežovi neposkvrněna o Zklidnění sociálního napětí, vypořádání s hospodářskou krizí - Malá dohoda: vojensko-politická spolupráce mezi ČSR a Francií o ; ČSR, Francie, Jugoslávie, Rumunsko o Vymyslel to Éda Benešů; ČSR vyzbrojovala Rumunskou a Jugoslávskou armádu o Udržení klidu ve střední Evropě; zabránit obnovení R-U; proti vlivu SSSR a Německa - Národnosti: Češi (7 mil.), Slováci (2), Němci (3), Maďaři (0,7), Rusíni (0,5), Židé (0,2)=13,5 mil. - Spd: Sudetoněmecká partaj, v čele Konrad Henlein, pravicoví nacionalisté, (NSDAP) - Národní sjednocení: politická strana; vznikla, předseda K. Kramář o Vystupovala proti zvolení E. Beneše el presidentem o Po Mnichově se stala součástí Strany národní jednoty - TGM: prezidentem 17 let, zasahoval do vlády, 34 dostal mrtvičku a abdikoval, zemřel 35 - Prosincový blok: pravicové seskupení, nominace protivníka E. Benešovi (B. Němec) o Strany: Agrárníci, Národní sjednocení, Ludová strana, Fašisti, SDP o Po vystoupení Ludové strany rozpad, Němec stáhl kandidaturu - Anšlus Rakouska: , Hitler ho násilně připojil k Třetí říši, jedna z prvních invazí - Karlovarský program SdP: požadavky na čs. vládu, vláda je nakonec musela přijmout o 8 bodů, vycházeli z porady Henleina s AH (práva pro sudetské Němce) o Nešlo o národnostní otázku, ale rozbití Československa a jeho ovládnutí - Runcimanova mise: lord Runciman působil jako prostředník při vyjednávání mezi československou vládou a SdP, byl pro ústupky Henleinovi snaha mocností o klid od AH - Mobilizace 1938: vyhlásil AH útok na ČSR, branná povinnost, mobilizace - Mnichovská konference ( ) o Svolána narychlo, téma: spory o české pohraničí, zástupci ČSR nebyli pozváni o Spojenci podepsali s fašisty smlouvu o odstoupení pohraničí Německu o Ztráta 30% území a obyvatelstva o Ochromení průmyslu, těžby a dopravy o vyhlášeno samostatné Slovensko o Druhá republika (neživotaschopná) 5/5

VOŠ a SPŠ VARNSDORF Mariánská 1100, 40747 Varnsdorf 198P2006 Pilotní projekt SIPVZ. Svět po 1. světové válce

VOŠ a SPŠ VARNSDORF Mariánská 1100, 40747 Varnsdorf 198P2006 Pilotní projekt SIPVZ. Svět po 1. světové válce VOŠ a SPŠ VARNSDORF Mariánská 1100, 40747 Varnsdorf 198P2006 Pilotní projekt SIPVZ Svět po 1. světové válce Versailleský mírový systém 18. ledna 1919 Versailleská konference účastníci: USA, Francie, Anglie,

Více

DĚJEPIS II. ROČNÍK OA. Pracovní listy

DĚJEPIS II. ROČNÍK OA. Pracovní listy DĚJEPIS II. ROČNÍK OA Pracovní listy SVĚTA A POKUS O JEHO REVIZI I. SVĚTOVOU VÁLKOU Imperialismus 1880 1914 - vlna výbojů do Afriky Asie, Oceánie ze zemí Evropy, USA, Japonska Velká Británie - největší

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_06_05. Moderní dějiny. Totalitní režimy v Evropě

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_06_05. Moderní dějiny. Totalitní režimy v Evropě Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Lloyd George Clemenceau Wilson

Lloyd George Clemenceau Wilson C. Svět podle Versailleského systému 1. Pařížská mírová konference (1919 1920) První světová válka přinesla asi 11 milionů mrtvých a obrovské hmotné škody. Zdevastovala rozsáhlé oblasti vleklých frontových

Více

ÚVOD Dějiny Československa (1918-1992) Cíle Po prostudování této studijní opory budete znát: Budete schopni: Získáte:

ÚVOD Dějiny Československa (1918-1992) Cíle Po prostudování této studijní opory budete znát: Budete schopni: Získáte: Obsah ÚVOD 1 Československo 1918 1938 1.1 Počátky nového státu (1918 1920) 1.2 Československo mezi léty 1920 1929: stabilizace a doba konjunktury 1.2.1 Charakteristika politického vývoje a hospodářství

Více

Na mapě vykresli státy spadající pod nadvládu Německa a SSSR do pol. roku 1940

Na mapě vykresli státy spadající pod nadvládu Německa a SSSR do pol. roku 1940 12 VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY Na mapě vykresli státy spadající pod nadvládu Německa a SSSR do pol. roku 1940 VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY v letech 1938 1939 se snaží Fr. a V. B. odvrátit válku vedou

Více

Odsun německého obyvatelstva. z Československa po 2. světové válce. Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofická.

Odsun německého obyvatelstva. z Československa po 2. světové válce. Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofická. Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Odsun německého obyvatelstva z Československa po 2. světové válce Kateřina Nová Plzeň 2012 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg PESHOS: Světové hospodářství hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx otázky k zamyšlení a pojmy k zapamatování cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn

Více

Meziválečné období 1918-39. Filip Schön

Meziválečné období 1918-39. Filip Schön Meziválečné období 1918-39 Filip Schön 11.11.1918 konec 1.sv. Války Německo podepsalo ve Francii smlouvu o příměří Rozpad 4 monarchií ruské, německé, rakousko-uherské a turecké -> vznik nových států Rakouská

Více

První světová válka. VOŠ a SPŠ VARNSDORF Mariánská 1100, 40747 Varnsdorf 198P2006 Pilotní projekt SIPVZ

První světová válka. VOŠ a SPŠ VARNSDORF Mariánská 1100, 40747 Varnsdorf 198P2006 Pilotní projekt SIPVZ První světová válka VOŠ a SPŠ VARNSDORF Mariánská 1100, 40747 Varnsdorf 198P2006 Pilotní projekt SIPVZ Mezinárodní situace na přelomu 19. a 20. století nejprve drobné spory Anglie a Francie o Horní Nil,

Více

První republika. Tomáš Krystlík. Střet s Polskem

První republika. Tomáš Krystlík. Střet s Polskem Go East str. 1/19 První republika Tomáš Krystlík Autor stál před problémem, jak rozsáhlé téma první republiky pojmout. Bylo jasné, že by měla dostat přednost fakta málo známá a pro vývoj státu významná.

Více

poznámky z knížky (Žídek, L.: Dějiny světového hospodářství. Plzeň : Aleš Čeněk, 2007. 391 s.)

poznámky z knížky (Žídek, L.: Dějiny světového hospodářství. Plzeň : Aleš Čeněk, 2007. 391 s.) poznámky z knížky (Žídek, L.: Dějiny světového hospodářství. Plzeň : Aleš Čeněk, 2007. 391 s.) Válka bídě a Velká společnost investice do školství a vzdělání i do velkých soc. programů (60. Léta, USA)

Více

Poválečný vývoj, mírové smlouvy

Poválečný vývoj, mírové smlouvy Poválečný vývoj, mírové smlouvy Cíle dohodových spojenců Mírová konference v Paříži 1918 Versailleská smlouva s Německem Další mírové smlouvy Vznik Společnosti národů Válka a ekonomický vývoj Odraz války

Více

Pracovní listy. řazeno podle tematických skupin

Pracovní listy. řazeno podle tematických skupin Pracovní listy řazeno podle tematických skupin 1 Divadlo, film, kultura 1900 1918 1. Jak se jmenoval vynálezce gramofonu? a. Emile Berliner b. Thomas Alva Edison c. Jakob Gamophone 2. Podle koho se jmenuje

Více

ČESKÁ REPUBLIKA PROFESIONÁLNÍ ARMÁDA A JEJÍ. Jaroslav Roušar

ČESKÁ REPUBLIKA PROFESIONÁLNÍ ARMÁDA A JEJÍ. Jaroslav Roušar ČESKÁ REPUBLIKA A JEJÍ PROFESIONÁLNÍ ARMÁDA Jaroslav Roušar Ministerstvo obrany České republiky Praha 2006 Ministerstvo obrany České republiky Agentura vojenských informací a služeb, 2006 ISBN 80-7278-312-2

Více

HROZBY EXTREMISMU. Václav Zeman

HROZBY EXTREMISMU. Václav Zeman HROZBY EXTREMISMU Václav Zeman Obsah Úvodem... 3 1. Základní pojmy... 4 Extrémně pravicové ideologie:... 12 Extrémně levicové ideologie:... 19 Subkultury:... 22 2. Symbolika extremistických skupin... 25

Více

Bakalářská práce. Mnichovská dohoda. - historickoprávní vývoj a důsledky. JAKUB HRUBÝ, DiS.

Bakalářská práce. Mnichovská dohoda. - historickoprávní vývoj a důsledky. JAKUB HRUBÝ, DiS. Z Á P A D O Č E S K Á U N I V E R Z I T A V P L Z N I FAKULTA PRÁVNICKÁ KATEDRA PRÁVNÍCH DĚJIN Bakalářská práce Mnichovská dohoda - historickoprávní vývoj a důsledky JAKUB HRUBÝ, DiS. Vedoucí bakalářské

Více

5HD409 Dějiny mezinárodních vztahů do 1945

5HD409 Dějiny mezinárodních vztahů do 1945 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND 5HD409 Dějiny mezinárodních vztahů do 1945 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Seminář VII EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND První světová válka a její důsledky. Wilsonova diplomacie.

Více

Prezidentské dekrety a tzv. obnova právního pořádku v ČSR po druhé světové válce

Prezidentské dekrety a tzv. obnova právního pořádku v ČSR po druhé světové válce Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva a veřejné správy Prezidentské dekrety a tzv. obnova právního pořádku v ČSR po druhé světové válce Bakalářská práce Autor: Zdeněk Duffek Bankovnictví,

Více

Socialismus je podle marxismu-leninismu první fáze komunistické společnosti, která vznikne, když socialistická revoluce porazí kapitalismus.

Socialismus je podle marxismu-leninismu první fáze komunistické společnosti, která vznikne, když socialistická revoluce porazí kapitalismus. Co je to komunismus? Komunismus (z latinského communis = společný ) je politický směr, který prosazuje společné vlastnictví a odmítá (třídní) rozdíly mezi lidmi. Tímto slovem se také označuje stav společnosti,

Více

Národy a nacionalismus

Národy a nacionalismus Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva a veřejné správy Národy a nacionalismus Bakalářská práce Autor: Milan Kroupa Veřejná správa a práva Evropské unie Vedoucí práce: Mgr. Michal Houska Písek

Více

Výsledky německých politických stran na Jesenicku v parlamentních volbách v letech 1920 1935 Úvodem

Výsledky německých politických stran na Jesenicku v parlamentních volbách v letech 1920 1935 Úvodem Výsledky německých politických stran na Jesenicku v parlamentních volbách v letech 1920 1935 Úvodem Německé obyvatelstvo v českých zemích mělo na sklonku éry Rakouska-Uherska možnost širokého politického

Více

Obecné právní dějiny. Vojáček

Obecné právní dějiny. Vojáček Obecné právní dějiny Vojáček Krátké dvacáté století (1914 1989) Vojáček Obsah: 1. První světová válka 2. Prosperita dvacátých let 3. Ekonomická a politická krize třicátých let 4. Druhá světová válka 5.

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra historie. Německé obyvatelstvo v Opavě v letech 1945-1948.

Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra historie. Německé obyvatelstvo v Opavě v letech 1945-1948. Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra historie Německé obyvatelstvo v Opavě v letech 1945-1948 Diplomová práce Autorka práce: Bc. Zuzana Havlíčková Vedoucí práce: doc. PhDr. Karel

Více

Třetí republika - národně socialistický stát 1945-1948

Třetí republika - národně socialistický stát 1945-1948 Go East str. 1/18 Třetí republika - národně socialistický stát 1945-1948 Tomáš Krystlík Ideová východiska poválečného státu vycházela z nekomunistického odboje. Shrnuta jsou v programu Za svobodu zpracovaném

Více

Časopis Antifašistické akce srpen 2002 číslo 6 cena - 15 Kč

Časopis Antifašistické akce srpen 2002 číslo 6 cena - 15 Kč Časopis Antifašistické akce srpen 2002 číslo 6 cena - 15 Kč Slovo fašismus vzniklo z latinského fascio -svazovat, fascis -svazek. Jeho pojetí jedince ve vztahu k celku se objevilo již u Aristotela, a to

Více

Lidský řetěz proti radaru.

Lidský řetěz proti radaru. ZÁŘÍ 2008 Válka PROTI VÁLCE A GLOBÁLNÍMU KAPITALISMU ÈÍSLO 25 V ÈÍSLE: Podzim proti radaru na Kavkaze Svět hladu str. 3 str. 6-7 str. 12-16 Demokracie podle české vlády: Česká děla na Kavkaze Americký

Více

Slovinská domobrana 1943-1945

Slovinská domobrana 1943-1945 Masarykova univerzita Filozofická fakulta Zdeněk Rejda Slovinská domobrana 1943-1945 Bílé místo na mapě slovinské historie? Vedoucí práce: Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D. Brno 2007 2 Prohlašuji, že jsem předloženou

Více

Prezidentská volba 1934 v Československu a její ohlas v dobovém tisku

Prezidentská volba 1934 v Československu a její ohlas v dobovém tisku Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Diplomová práce Prezidentská volba 1934 v Československu a její ohlas v dobovém tisku Bc. Pavel Černý Plzeň 2014 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta

Více

Turecko. Od Osmanské říše k modernímu evropskému státu. Seminární práce z dějepisu. David Antoš 7.J - 1 -

Turecko. Od Osmanské říše k modernímu evropskému státu. Seminární práce z dějepisu. David Antoš 7.J - 1 - Turecko Od Osmanské říše k modernímu evropskému státu Seminární práce z dějepisu David Antoš 7.J - 1 - Obsah: Úvod... 3 Vznik a vývoj Osmanské říše... 3 Důvody úpadku Osmanské říše... 4 Vývoj před světovou

Více