Skály v Náckově rokli Tip na výlet - strana 35

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Skály v Náckově rokli Tip na výlet - strana 35"

Transkript

1 Měšický zpravodaj Srpen 2014

2 Skály v Náckově rokli Tip na výlet - strana 35 Mšenské Pokličky Tip na výlet - strana 35 Stavba nové čekárny - stanice Agropodnik Nové čekárny... - strana 7 Stavba dětského hřiště Konečně... - strana 7

3 LETNÍ CHVILKA POEZIE Stesk na konci léta Je blankyt hluboký a oblaka jsou nízko jak lodi pokojné a bílé plachtoví; vzduch zvolna zhasíná, je večer zcela blízko, na stráních poslední den zmírá srpnový. Klid hledá babočka a rozbitá má křídla i cesta za květy a sluncem poraní; předtucha žlutí jest už v zeleni, jež stydla, se šerem vystoupí mlh smutné dýmání. Pojď, svatý večere, a obejmi mě rychle, přitiskni k zeleni těch zchladlých polštářů, je naše údolí zas opojné a ztichlé, neb rázem uprchl dav tučných kramářů. Pojď svatý večere, a obejmi mne chladem, mé srdce chvěje se a těká zmučeno a divně zmateno zda sytostí či hladem? chce sladkou moudrostí být uspokojeno. Já, zdá se, člověku jsem příliš důvěřoval. Teď vzpíná za městem své ruce bláhové: jsem příliš chudý pes, bych život ozlacoval, jsem příliš lidský rek pro snění nachové Jen země nádhera, jež zákon svůj má v sobě A žádnou iluzí se nedá poplésti, mně ňadra nabízí v jich proměnlivé zdobě: S ní možno smuten být, nemožno nekvést. St. K. Neumann (Kniha lesů, vod a strání) Měšický zpravodaj - 1

4 SLOVO REDAKCE ČTENÁŘŮM Editorial Milí čtenáři, vážení spoluobčané, čas opět oponou trhnul, nemilosrdně, a tak se opět budeme loučit s létem, pryč je blažený čas prázdninový. Při pohledech zpátky na dění uplynulých dnů a týdnů je nepochybné, že se objevila řada námětů, o kterých by se mělo psát. Žádná okurková sezóna to nebyla. Ale o tom až někdy jindy. Dnes musíme dát prostor několika informacím a radám k události, která se rychle blíží. A pro život obce je důležitá. Za šest týdnů, 10. a 11. října proběhnou volby do zastupitelstva obce. Tady v editorialu si nastíníme jen ve stručnosti to nejdůležitější, co potřebuje volič vědět. Další podrobnější údaje najdete v listu o kousek dál, v bloku Zprávy z radnice. Může se zdát, že o volbách píšeme příliš brzo, ale jinak to nejde. Další naše číslo vyjde až na konci října, to už bude dávno po volbách, a najdete tam už jejich výsledky. Celé to téma si rozdělíme na dva základní celky: a) způsob volby, tj. návod, jak při výběru kandidátů postupovat. Tady je třeba zdůraznit důležitou skutečnost, že totiž v komunálních volbách je systém přidělování hlasů a mandátů výrazně jiný, než při volbách parlamentních nebo krajských. Rozdíl spočívá v tom, že nemusíte volit jen jednu z volebních stran, ale můžete vybírat i jednotlivé kandidáty, bez ohledu na jejich umístění na kandidátkách. Je tedy více uplatněna možnost vybírat osobnosti, nikoliv pouze celá uskupení jako celek. Tyto dva způsoby lze i kombinovat. Jak to udělat, o tom doporučujeme si přečíst návod na dalších stranách, a bude přiložen i k volebním lístkům. b): Koho volit. Vybrat lze pouze 11 jmen, tedy tolik, kolik členů bude mít zastupitelstvo. V naší obci byly podány čtyři kandidátní listiny, a je tedy na výběr ze 44 jmen, nebo ze čtyř volebních stran. Abychom poskytli voličům předběžnou základní orientaci, a čas na rozmyšlenou, dáváme v dnešním čísle prostor kandidátům (těm, kteří se pro to rozhodli a dodali údaje včas) k základní stručné prezentaci. Každý má na svou charakteristiku asi čtvrtinu tiskové strany. Je to málo, ale tím se ukáže i to, jak kdo dokáže málo slovy o sobě říci co nejvíce. Je to jakési předkolo volební kampaně, která se naplno rozběhne během září. O podrobnější seznámení voličů se svým volebním programem a se svými kandidáty se musejí volební strany postarat samy. Jak to udělají, je na nich, nejspíš prostřednictvím náležitostí kampaně letáky, plakáty. Obec tak, jako vždy před volbami i letos naplánovala ve středu 1. října představení všech kandidátů občanům-voličům. Je na nás voličích, abychom přišli a chtěli o kandidátech vědět co nejvíc, ptali se na jejich názory a představy o správě obce, a také, co dosud pro svou obec vykonali. Aby se tak do zastupitelstva dostali jen ti, kteří mají tuto obec za svou, a chtějí pro ni pracovat naplno a v její prospěch, a tedy prospěch nás všech. Leč není obsahem tohoto čísla jen povídání kolem voleb. To bychom asi málokoho potěšili, jsou i čtivější náměty. Pojďme si tedy Zpravodajem zalistovat. Úvodními verši se spolu s básníkem rozloučíme s létem; to je vždycky trochu posmutnělá záležitost. A pak už nastupuje realita. Pan starosta Petr Lanc nás osloví svým zhodnocením uplynulého funkčního období netradičně, formou rozhovoru. V bloku zpráv z radnice Měšický zpravodaj - 2

5 najdete mimo jiné, jak jsem už naznačil, bližší informace k volbám, pokud už jsou k dispozici. Z ostatních informací bych rád zvýraznil připomenutí, že obec má letos výročí 720 let od první zmínky, a vydává k té příležitosti pamětní mince a nástěnný kalendář pro rok 2015 v netradiční podobě s historizující tématikou. Dále nepřehlédněte informaci o postoji obce k chystané výstavbě monstrózní opravárenské haly v severní části obce. Nikdo asi není rád, když mu cosi takového vyroste hned za humny, ale ono se to dotýká nás všech, nejen těch, co bydlí blízko. Jistě to není tak, že by obec v té věci nic nedělala. Obec samozřejmě odpor proti záměru podpoří, musí dokonce stát v jeho čele. Musí se to dít ve správnou chvíli, a správným, účinným způsobem. Protest, aby byl účinný, musí být racionální a založený více na faktech než na emocích. Příkladem je kauza vodochodského letiště, i o jejím vývoji se dnes dočtete. Kauza hala bude mít obdobný průběh. Nestačí jen říci my to tu nechceme, bude to škodit. To je málo. Je třeba říci, a dokázat, proč to tu nemá být. V daném případě a to je jen jeden z tipů se lze úspěšně ptát, kam asi poteče srážková voda z těch velkých zpevněných ploch (to je mnoho miliónů litrů i za krátkou dobu) a co udělá stavba s hladinou spodních vod v této už i tak zamokřené lokalitě. Dalším argumentem může být nevyřešená doprava, atd. Bezesporu bude úspěšnost odporu záviset na zastupitelích spíš už těch nových, s podporou ze strany nás, občanů. Asi v té oficiálně informační rubrice je toho víc, co je dobré nepřehlédnout, ale teď už se podíváme na tu oddechovější a naučnou část listu. Začátek podzimu je ideální dobou pro výlety do přírody. Jednu z možností nabízíme v zavedené rubrice. Věřte, že když ji zkusíte, nebudete zklamáni. Ani tentokrát jsme nevynechali výlet do minulosti. První příspěvek je opět připomínkou stého výročí zahájení první světové války, tentokrát doplněný přehledem dopadů této války na život naší obce. V kontextu s posledními událostmi ve světě kolem nás působí tyto vzpomínky velmi aktuálně a až mrazivě. O události také sto let staré pojednává článek o osobnosti císaře Karla I., který se roku 1914 stal následníkem trůnu a o dva roky později císařem rakouským a králem českým a uherským. A posledním Pokud se probíráte dějinami habsburské dynastie, nemůže vám ujít jedna charakteristická zvláštnost. Jak oni přes všechny povahové a osobnostní výstřelky byli všichni vzdělaní po všech stránkách. Byli k tomu víceméně donuceni. Jednou třeba můžeš být císařem, a tak musíš umět několik jazyků, atd Že potom vyjde srovnání s některými současnými českými politiky jako velmi tristní, to je řečeno velmi mírně. Karel I., na kterého vzpomínáme i proto, že mu patřil zámek v nedalekém Brandýse, kde se mu mimochodem velmi líbilo, byl právě takovým všestranně schopným a vzdělaným člověkem, ale své reformní plány na přeměnu monarchie už nestihl kvůli prohrané válce uskutečnit. Do historické rubriky nakonec patří přehled výročí, svátků a významných dnů. Další příspěvky jsou už ze současnosti a jsou aktuální. Šmejdi v akci pod tímto nezvyklým názvem se skrývá varování před podvodníky. Nedávno přišli do obce pod rouškou telefonních operátorů. Mnou sice byli bez okolků vyhnáni, ale bohužel v několika jiných případech uspěli. Jako bychom to stále nečetli v novinách, neviděli v televizi. Tak se i my připojujeme. Znovu: koho neznáte, pošlete ho no, tam kam patří. Další redakční poznámka je odezvou na otázky pro zastupitele a jejich odpovědi, jak jsme je otiskli v minulém čísle. Měšický zpravodaj - 3

6 A teď už jen telegraficky další příspěvky: dopisy čtenářů; okénko pro zahrádkáře; kuchařka naší vesnice. Závěrečnou rubrikou jsou zprávy ze sportu a kultury. Dočtete se tam třeba, jak proběhla tradiční srpnová Prakyáda. Celé toto číslo Zpravodaje budiž, trochu s předstihem, zároveň i upoutávkou a pozvánkou k podzimním komunálním volbám Čím více nás voličů k volbám přijde, tím věrohodnější a právoplatnější bude jejich výsledek. Kdo nebude volit, ať se potom nediví a nestěžuje si. Příjemné podzimní dny se Zpravodajem přeje jménem vydavatele, redakční rady a tiskárny Vladimír Novák, redaktor MZ SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, jak jistě víte, blíží se volby, ve kterých si zvolíte své zástupce, kteří budou následující čtyři roky rozhodovat o dění v obci. Je na Vás, komu dáte svou důvěru. Zvažujte vždy sliby jednotlivých kandidátů a posuzujte jejich proveditelnost. Realizace každého projektu je vždy podmíněna jeho souladem s legislativou a finančními možnostmi obce. V dnešním příspěvku jsem chtěl zhodnotit uplynulé volební období, ale protože jsem byl o toto požádán při rozhovoru, který bude v tomto čísle Zpravodaje otištěn, nechci se opakovat. Každý snad jistě pochopíte, že obec nemůže vyhovět všem. Pokud ale budete objektivní, uznáte, že se v Měšicích žije dobře. Přeji Vám uvážlivou volbu a hodně zdraví v dalším období, Petr Lanc. INFORMACE Z RADNICE Vážení spoluobčané, zřejmě se k Vám již dostala informace o záměru společnosti ALIKA Invest s.r.o., týkající se Stavebních úprav v areálu (bývalých elektromontážních závodů - EZ) nyní společnosti ALIKA. Obec se k tomuto záměru měla vyjádřit v tom smyslu, jestli se domnívá, že je tento záměr třeba posoudit dle zákona č. 100/2001 Sb. (EIA). Zastupitelé se na svém zasedání 16. července 2014 jednohlasně shodli, že je třeba tento záměr zcela zamítnout a pokud se to nepodaří, tak je zcela nezbytné ho posoudit dle zákona EIA. V následujících řádcích zveřejňujeme zamítavé stanovisko obce (zveřejněno na webových stránkách obce dne ), které jsme zaslali na Krajský úřad Středočeského kraje. Nyní čekáme na vyjádření KÚ. Doufáme, že investor svůj záměr přehodnotí a žádost o Stavební úpravy stáhne a záměr se neuskuteční. Pokud však bude v záměru pokračovat, bude obec podnikat všechny právní kroky jak tomu bránit. Měšický zpravodaj - 4

7 Dne byl na úřední desce Krajského úřadu Středočeského kraje a v Informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA pod kódem STC 1785, zveřejněn záměr Stavební úpravy pro areál Alika Měšice v k.ú. Měšice u Prahy. Obec Měšice s výše uvedeným záměrem nesouhlasí a požaduje tento záměr v každém případě posoudit dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon EIA ). Zdůvodnění nesouhlasného vyjádření: 1) Obec Měšice zaráží již označení celého záměru Stavební úpravy. V případě tohoto megalomanského záměru se rozhodně nejedná o pouhé stavební úpravy (za ty se může považovat např. nástavba, přístavba, stavební úprava stávající stavby atd.), ale za obří stavbu, která nepochybně negativně ovlivní životní prostředí nejen nejbližšího okolí záměru, ale celé obce Měšice. 2) Na území obce Měšice katastrální území Měšice u Prahy je vyhlášena stavební uzávěra (Nařízení obce Měšice č. 1 o stavební uzávěře ze dne ), kterou se zakazuje provádění staveb a činností, které negativně ovlivní nebo mohou ovlivnit životní prostředí v obytné zástavbě. 3) Dle platného Územního plánu obce je jako hlavní a převažující účel využití území, na kterém je plánováno uskutečnění záměru nerušící výroba a sklady. Jako přípustné pak podnikatelská činnost, která nesmí negativně ovlivňovat sousední obytné budovy ani území za hranicí pásma hygienické ochrany. Výrobní činnost a skladová činnost s vlastními účelovými stavbami, činnost nesmí překračovat hygienické normy v oblasti hluku a prašných emisí. Jako nepřípustné využití území je zde uvedena výrobní, průmyslová, skladovací a ostatní činnost vyplývající z hlavní funkce území, která zhoršuje hygienické podmínky na sousedních pozemcích určených pro bydlení. 4) Předkladatel záměru uvádí v předložené dokumentaci v části Stavební úpravy pro areál Alika - Měšice na straně 15 v bodě 6.1. Provoz na komunikacích v K 1 ve specifikaci Areálová přístupová komunikace jižní součást areálu. Tento údaj je nesprávný, komunikace nemůže být součástí areálu, protože její větší část se nachází na pozemku č. 114/35, který je v majetku obce a komunikace (je označena v pasportu komunikací jako účelová) na něm postavená, je v majetku společnosti FORMETAL, s.r.o., jejíž vlastníci o chystaném záměru, dle našeho šetření, vůbec nejsou informováni. Přitom předkladatel v dokumentaci tuto komunikaci má v úmyslu používat jako jednu z příjezdových komunikací. Současně druhá areálová příjezdová komunikace označena jako K 11 má své vyústění na komunikaci Nádražní, u které dosud nejsou vyjasněny vlastnické vztahy. 5) Obec se dále domnívá, že předkladatel vynětím dalších ploch ze zemědělského půdního fondu na vybudování plánovaných hal a zpevnění pozemku pro manipulační plochy pro skladování 1273 ks automobilů určených k prodeji nedodrží maximální zastavěnou plochu pozemku 45 %, tak jak určuje ÚP obce. 6) Nárůst dopravy ve vztahu k záměru: Předkladatel vliv záměru na nárůst dopravy ve vztahu k životnímu prostředí bagatelizuje a považuje ho za bezvýznamný. Obec k tomuto bodu v předložené dokumentaci mimo výše uvedené podotýká, že předkladatel ve svém záměru v bodu Distribuce dopravy uvádí, že bude používat komunikaci č. II/244 Měšický zpravodaj - 5

8 k odjezdu západním směrem přes železniční nadjezd. Tento je již nyní v havarijním stavu a má omezenu nosnost na 25 t, pro jediné vozidlo. V záměru je uvedeno, že předkladatel má v úmyslu v nově postavených halách servisovat nákladní automobily o hmotnosti 24 t. Vzhledem k tomu, že uskutečnění výstavby záměru je plánováno na období je více než pravděpodobné, že železniční nadjezd, pokud nedojde k výstavbě nového (dle vlastníka Středočeského kraje, je neopravitelný a musí se postavit nový - nejsou však potřebné finance), bude v té době již pro servisované nákladní automobily nepoužitelný. Závěr: Vzhledem ke všem výše uvedeným skutečnostem je obec přesvědčena o tom, že by měl být záměr předkladatele společnosti Alika Invests.r.o. v tomto rozsahu, již v této fázi odmítnut a zrušen, protože zásadním způsobem neoddiskutovatelně zhorší životní prostředí v obci Měšice. Pokud záměr zrušen nebude, je pro obec zcela nepředstavitelné, že by nebyl posouzen dle zákona EIA. OÚ. Po uzávěrce: Stalo se to, v co jsme všichni doufali. Předkladatel Záměru společnost ALIKA Invest s.r.o. stáhla Záměr z dalšího projednávání. Zatím se tedy stavět nesmí. Budeme však i nadále ve střehu a pohotovosti. -red- A CO LETIŠTĚ VODOCHODY? Jen pro připomenutí. Ministerstvo životního prostředí zrušilo rozhodnutí předchozího vedení MŽP o povolení rozšíření letiště Vodochody. Společnost Penta se pochopitelně dle očekávání odvolala a podala proti tomuto rozhodnutí rozklad. Na ministerstvu ŽP, kam odvolání Penty směřovalo, byla ustanovena Rozkladová komise, složená z odborníků, která vše posoudí. Tato komise má prvně zasednout v měsíci září. Jejím úkolem je nejen posouzení, ale i vypracování doporučení pro ministra ŽP, jak rozhodnout. Jestli zrušení potvrdí, nebo nechá záměr letiště projít. Naše Iniciativa STOP LETIŠTI VODOCHODY se i nadále schází, protože Penta i když je zatím EIA zrušená, vyvíjí velké úsilí pro získávání dalších důležitých dokumentů, které by ji pomohly záměr prosadit. Penta nesmí získat náskok!! Je velice podivné, že takováto důležitá jednání o osudu tisíců lidí, kteří mohou být záměrem zasaženi, probíhají opět tak, jako před čtyřmi roky v době, kdy jsou komunální volby a do zastupitelstev a vedení záměrem postižených obcí, se mohou dostat lidé, kteří celou kauzu nesledují a nemají o jejím vývoji žádné informace. Možná je to právě záměr investora. Než se noví rozkoukají a s problémem seznámí, tak si ho prosadíme. Viděli jsme to i po minulých komunálních volbách, kdy z čela obcí odešli, nebo byli odejiti někteří starostové, kteří měli k záměru nekompromisní zamítavý postoj a nově zvolení by byli třeba i ochotni vyjednávat o případných kompenzacích. Naštěstí ve většině z obcí proběhlo referendum, které zavazuje i budoucí zastupitele. Ono se však i takové referendum dá zopakovat a může třeba přinést v případě pro nás špatného vývoje, tzn. povolení Záměru, i opačný výsledek. Občané si potom mohou říci, že začnou raději vyjednávat, aby vůbec něco obce dostaly. Doufám, že se to v obci Měšice nikdy nestane. To bychom všichni ztratili svou hrdost. Stále ve spravedlnost a dodržování zákonů pevně věřící, Jiří Bejlek Měšický zpravodaj - 6

9 NOVÉ ČEKÁRNY NA AUTOBUSOVÝCH ZASTÁVKÁCH Na stránkách Zpravodaje jsme Vás již informovali, že obec Měšice spolu s několika okolními obcemi byla úspěšná v získání dotace na pořízení nových autobusových čekáren. V době psaní tohoto článku se na nich již pracuje. Je možné, že až budete toto číst, tak již budou hotové. Mimo výměny stávajících čekáren bude vybudována ještě jedna úplně nová na stanici Měšice Agropodnik. Doufáme, že tyto nové čekárny přispějí ke zlepšení vzhledu naší obce, a že nebudou hned poničeny vandaly a polepeny plakáty. OÚ KONEČNĚ - DĚTSKÉ HŘIŠTĚ!! Konečně! Sice na konci prázdnin, ale přece, se všechny děti a jejich rodiče dočkaly dětského hřiště s herními prvky. Nové hřiště bylo vybudováno dle plánu a slibů v severní části obce u stanice autobusu Na Rejdišti. Já sice píšu v minulém čase bylo vybudováno a děti se dočkaly, ale dnes 17. srpna, kdy článek dopisuji, tak ještě hřiště není. V příštím týdnu se ale začne stavět a dle firmy, která herní prvky dodá, bude hotovo během týdne. Pak již zbude jen pozemek hřiště oplotit. Návrhy herních prvků pomáhaly zastupitelům vybírat zkušené maminky, tak se snad bude hřiště dětem líbit. Teď už jim nezbývá nic jiného než na hřiště vyrazit a všechny houpačky, kolotoč, lanovou pyramidu, věž atd. vyzkoušet. Přejeme jim, aby si to co nejvíce užily. A ještě jedno hřiště, tentokrát multifunkční s umělým povrchem! Další, tentokrát multifunkční hřiště s umělým povrchem bude vybudováno s pomocí dotace, kterou jsme obdrželi, na pozemku pod Mateřskou školou mezi fotbalovým hřištěm a areálem Sokolovny. Dotace je ve výši cca 1 mil. 600 tis. Kč. V současné době je připraveno vypsání výběrové řízení na dodavatele stavby hřiště. Stavba se bude realizovat ještě v tomto roce. Jedná se o 1. etapu výstavby, která obsahuje vybudování multifunkčního hřiště (budou zde branky na mini fotbal, házenou, může se zde hrát tenis, nohejbal, košíková atd,). V další fázi zpracovaného projektu je ještě naplánováno na stejném pozemku vybudování malého dětského hřiště s herními prvky, ovál kolem celého hřiště pro on line bruslaře a v neposlední řadě prvky pro skateboardové nadšence. Obec se pokusí opět požádat o další dotaci na 2. etapu výstavby, kde by všechny výše uvedené plány zrealizovala. Načasování výstavby multifunkčního hřiště se může zdát neinformovaným jako předvolební tah zastupitelů a narychlo plnění zapomenutých předvolebních slibů. Ono to tak však jen vypadá. Žádosti o dotace jsou během na dlouhou trať. Projekt na toto sportoviště byl vypracován již minulým zastupitelstvem a žádostí o dotaci na něj bylo podáno hned několik. Nikdy jsme však nebyli úspěšní. Až v letošním roce jsme konečně dotaci dostali, ovšem jen na 1. část. Buďme však rádi i za to. Třeba se v příštích letech opět zadaří a dostaneme další dotaci nebo sportoviště dle projektu dostaví obec postupně ze svého rozpočtu. OÚ, J.B. Měšický zpravodaj - 7

10 720 LET - VÝROČÍ PRVNÍ ZMÍNKY O OBCI Již jsme ve Zpravodaji několikrát upozorňovali, že obec Měšice v tomto roce bude slavit výročí 720 let od svého založení. Obec k tomuto výročí vydala krásný barevný nástěnný kalendář formátu A 3, kde jsou na každé straně dvě fotografie zachycující vždy stejná místa. Jedna je historická fotografie a druhá fotografie je ze současnosti. Kalendář se bude prodávat zájemcům za cenu 100,- Kč na Obecním úřadě a na všech akcích spolupořádaných obcí. Přijďte si ho zakoupit, ukažte že jste patrioti. Třeba na fotografii poznáte i svůj dům. Kalendář Vám může posloužit i jako dárek v rodině nebo podnikatelům jako prezentace obce ve které žijí. K těm samým účelům se určitě bude hodit i další upomínkový předmět, který nechala obec k výročí zhotovit a tím je krásná pamětní mince z leštěné mosazi. Na ní je uveden letopočet , 720 let výročí a zobrazena rytina měšického zámku a z druhé strany heraldický znak obce. Tato mince se bude prodávat na stejných místech za cenu 90,- Kč, včetně plastové kapsle. Závěrem je třeba poděkovat všem, kteří se na zhotovení těchto upomínkových předmětů podíleli. Kronikáři obce panu V. Novákovi za dodání fotografií a grafický návrh pro kalendář, panu L. Říhovi st. za zařízení bezplatného grafického návrhu pamětní mince a zastupitelům obce za to, že tento nápad podpořili. Jiří Bejlek SETKÁNÍ S KANDIDÁTY DO NOVÉHO ZASTUPITELSTVA OBCE MĚŠICE Obec Měšice tak, jako vždy před komunálními volbami, organizuje setkání občanů se všemi kandidáty stran a sdružení, kteří se budou ve volbách ucházet o jejich hlasy. V letošní roce se toto setkání uskuteční ve středu 1. října 2014 od 18:00 hodin ve velkém sále Centra volného času. Na tomto setkání budete mít deset dní před volbami možnost osobně se setkat s lidmi, mezi kterými budete vybírat nové vedení obce. Svými dotazy na volební program konkrétních stran a sdružení a na všechny jejich přítomné kandidáty, si můžete udělat obrázek o tom, kdo si Váš hlas zaslouží a bude pro obec přínosem a kdo si kandidaturou pouze zvyšuje své ego nebo dělá straně tzv. křoví. Všichni kandidáti ale i občané volají po větší informovanosti a komunikaci mezi zastupiteli a občany. Nyní tedy máme všichni možnost svou účastí na předvolebním setkání k naplnění tohoto přání přispět. Předvolební setkání je vždy jednou za čtyři roky. Udělejte si proto 1. října čas a do Centra přijďte. Stopadesátý díl nějakého nekonečného televizního seriálu jistě neovlivní pro další čtyři roky Váš život tak, jako se to může stát v případě, že budete volit nové vedení obce od boku a nevyužijete možnosti kandidáty osobně poznat a vyzpovídat. (Jo, a také dostanete malé občerstvení). J.B. OÚ Měšický zpravodaj - 8

11 (Malá instruktáž k možnostem vyplnění voličského lístku) VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTEV MAJÍ VOLIČI TŘI MOŽNOSTI: volit pouze stranu nebo zaškrtnout stranu a k tomu přidat některé kandidáty konkurence nebo vybírat napříč volebními subjekty, maximálně 11 kandidátů Volič má při tom tolik hlasů, kolik je celkem zastupitelů v jeho obci. V případě Měšic tedy 11. Problém lze popsat na jednoduchém případu: Volič v obci Měšice s 11 zastupiteli se rozhodne dát hlas své dlouhodobě oblíbené straně. Kromě ní je mu sympatický ještě kandidát z jiné strany, která má ale malé šance na úspěch. Volební zákon mu umožňuje dát celkově hlas své straně a k tomu zaškrtnout i svého sympatického kandidáta z jiné strany. Jenže dotyčný kandidát malé strany dostane v tomto případě pouze jednu jedenáctinu hlasu voliče. Vzhledem k tomu, že i v komunálních volbách platí pětiprocentní hranice pro vstup do zastupitelstva, nejspíše se do něj tato menší strana nedostane a hlas tedy propadne. Zjednodušeně řečeno, pokud chtějí voliči pomoci dosud slabým stranám k úspěchu, měli by zaškrtnout celou kandidátku. Výběr jednotlivých lidí má smysl pouze tehdy, když voliči křížkují na kandidátkách stran s velkou šancí dostat se do zastupitelstva. Zákon přitom umožňuje využít i pouze jediný hlas zaškrtnout jen jedno jméno. Pak ale volič opět téměř vůbec nevyužije své volební právo. OÚ KOMUNÁLNÍ VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE 2014 Vážení spoluobčané voliči dovolte, abychom Vám na následujících stránkách představili všechny kandidáty do zastupitelstva obce v říjnových komunálních volbách. V naší obci se budou o Vaše hlasy ucházet 3 sdružení a 1 politická strana. Každá kandidátka má na seznamu 11 kandidátů, což je počet zastupitelů, kteří budou zvoleni na další čtyřleté volební období. Ve volbách proto budete budoucí zastupitele vybírat ze 44 jmen. Redakce Vám při výběru přeje šťastnou ruku. Protože Vás tito lidé budou další 4 roky (což je dlouhá doba) zastupovat a rozhodovat nejen o rozvoji obce, ale i o financích a majetku obce, které plynou z Vašich daní, určitě přijďte k volbám a zvolte ty, které znáte a kterým věříte. V době psaní tohoto příspěvku ještě nemají sdružení a strana přidělena čísla, seřadili jsme je tedy náhodně. Vlastní kandidáti však jsou seřazeni v pořadí tak, jak si je sdružení a strana sami seřadili a jak budou uvedeni na hlasovacím lístku. V obci Měšice jdou tedy do volebního klání v říjnových volbách tato sdružení a strana: SNK NÁŠ DOMOV MĚŠICE, SNK Rozvoj obce s rozumem bez zbytečného zadlužování, SNK MĚŠICE-MÍSTO K ŽIVOTU a politická strana ODS. SNK - NÁŠ DOMOV MĚŠICE představuje občanům Měšic své kandidáty ve volbách do zastupitelstva obce. S naším celým programem se budete moci seznámit v příštích číslech měsíčníku Náš domov, který opět naleznete ve svých poštovních schránkách. Měšický zpravodaj - 9

12 1. Petr Zavadil, 54 let, zastupitel, živnostník, Strana svobodných občanů. Co bych chtěl změnit v obci: Obec nemá vypracován Strategický plán rozvoje (SPR). Jsem přesvědčen, že to není dobrý stav a, že by se současnému i dalším zastupitelstvům lépe pracovalo, kdyby již existoval. SPR nemá být jen nějakým kusem papíru, který se s velkou slávou vypracuje a pak založí do šuplíku. Plán má sloužit zastupitelům a občanům obce, nynějším i budoucím, a přinášet jim užitek svým dlouhodobým, promyšleným a závazným výhledem do budoucnosti obce. Z něj by se pak měla odvíjet většina důležitých rozhodnutí v oblasti investic v obci, ať už za obecní, tak i za soukromé peníze. Vypracování SPR není jednoduchá ani krátkodobá záležitost ležící pouze na zastupitelstvu. Rád bych do jeho vytvoření zapojil všechny občany obce, kteří budou chtít a umět pomoci. Čemu bych se chtěl věnovat v zastupitelstvu po svém zvolení, případně do jakého výboru zastupitelstva bych se chtěl zapojit: Pokud budu zvolen zastupitelem, chci zúročit své znalosti, nabyté studiem oboru veřejná správa a zkušenosti získané prací v zastupitelstvu a budu se ucházet o funkci místostarosty. 2. JUDr. Daniela Němečková, 51 let, zastupitelka, právnička Nejvyššího kontrolního úřadu, bez politické příslušnosti Co bych chtěla změnit v obci: Mým cílem je, aby se obec co nejvíce otevřela veřejnosti a nové zastupitelstvo bylo pracovně více aktivní. Budu se snažit prosadit, aby na stránkách obce byl spuštěn tzv. rozklikávací rozpočet, kde si kdokoli může snadno ověřit, s jakým rozpočtem obec hospodaří, a jaké poskytla výdaje dodavatelům za jednotlivé služby, komodity či běžný provoz. Také budu prosazovat, aby obec začala soutěžit veřejné zakázky na elektronickém tržišti. Všechno by bylo rázem transparentnější, přehlednější a snáze dohledatelné. Primárně se chci věnovat kontrole zákonnosti a dodržováním právních předpisů obcí, včetně dohledu nad veřejnými zakázkami zadávanými obcí. Občané Měšic preferují pocit bezpečí doma i na ulici. Proto bych chtěla prosadit zvýšení počtu obecních strážníků, kteří jsou vzhledem k blízkosti naší obce k metropoli v dnešní době nutností. Čemu (jaké oblasti) bych se chtěla věnovat v zastupitelstvu po svém zvolení, případně do jakého výboru zastupitelstva bych se chtěla zapojit: Na NKÚ pracuji již přes 20 let a myslím si, že mám co obci nabídnout. V souvislosti s mou profesí, bych se ráda v příštím volebním období opět zabývala kontrolou, potažmo auditem. 3. Ing. Michal Severa, 48 let, zastupitel, OSVČ, bez politické příslušnosti Co bych chtěl změnit v obci: Rád bych změnil přístup obec/občan směrem k větší a včasné informovanosti občanů. Dále se chci podílet na zajištění a dodržování reálného Plánu rozvoje obce, ze kterého by každý občan Měšic věděl, jakým směrem se bude obec ubírat. Chtěl bych zefektivnit práci zastupitelů i obecního úřadu a pokusil se zajistit finance zejména na rozvoj a modernizaci obce a historických památek (Sokolovna, zámek a dalších). Měšický zpravodaj - 10

13 Čemu (jaké oblasti) bych se chtěl věnovat v zastupitelstvu po svém zvolení, případně do jakého výboru zastupitelstva bych se chtěl zapojit: Chci se zapojit do práce v těchto výborech - stavební, kontrolní, životní prostředí, bezpečnostní. 4. Ing. Ladislav Říha, 29 let, energetik, ekonom, Strana svobodných občanů Co bych chtěl změnit v obci: V Měšicích bydlím již 10 let a za tu dobu jsem se zapojil do kulturního života obce. Stal jsem se členem Klubu rybářů a účastnil se jako spoluorganizátor mnoha tradičních i nových akcí (Prakyáda, Měšická vánočka, Novoroční ohňostroj, Dětský den). Naši obec mám rád nejen pro její bohatý kulturní život, ale i pro spoustu zeleně, která není v okolních vesnicích samozřejmostí. Při svém zvolení bych se rád zasadil o zachování obojího. Dále bych rád vyvažoval zájmy starých a nových Měšic, což je už nyní a do budoucna může být ještě větší problém. Čemu (jaké oblasti) bych se chtěl věnovat v zastupitelstvu po svém zvolení, případně do jakého výboru zastupitelstva bych se chtěl zapojit: Jsem členem finančního výboru zastupitelstva a rád bych se do jeho práce více zapojil i v příštím volebním období. 5. Petra Hrotáková, 46 let, zastupitelka, vedoucí oddělení poštovního provozu, bez politické příslušnosti Co bych chtěla změnit v obci: Mým cílem je celkové zlepšení poměrů v obci, zvláště pak zlepšení komunikace obecního zastupitelstva s občany Měšic všech věkových kategorií. Ráda bych se věnovala problematice zkvalitnění kulturního a sportovního zázemí pro rodiny s dětmi, včetně našich seniorů. Kromě toho budu prosazovat vyřešení ožehavých otázek týkajících se zábavné pyrotechniky a tzv. hlučných činností (sekání sekačkou, řezání pilou apod.), které by mohli občané vykonávat pouze v pracovní dny a v sobotu od 08:00 hod. do 12:00 hod. tak, jak je to už zavedeno obecnou vyhláškou v řadě měst a obcí v České republice. Občané Měšic pracují 5 dnů v týdnu v prostředí výrobních podniků nebo v hlučných klimatizovaných kancelářích a pouze víkend mají na relaxaci. Nicméně tyto změny by neměly být v obci zavedeny násilně proti vůli občanů, ale prostřednictvím referenda. Čemu (jaké oblasti) bych se chtěla věnovat v zastupitelstvu po svém zvolení, případně do jakého výboru zastupitelstva bych se chtěla zapojit: Pokud budu zvolena do obecního zastupitelstva i v příštím volebním období, ráda bych se podílela na práci v sociálním a kulturním výboru. 6. Petra Vargová, 22 let, strážnice Obecní policie v Měšicích, bez politické příslušnosti Co bych chtěla změnit v obci: Jsem obecní strážník a již z mé profese je zřejmé, že se budu maximálně snažit podporovat nekompromisní postup proti kriminálním deliktům, nelegálním činnostem poškozujícím přírodu a přestupkům, včetně dopravních, páchaným na území obce. Mým cílem je také preventivně působit na zvýšení bezpečnosti dopravy v ulicích, ochrany veřejného pořádku, Měšický zpravodaj - 11

14 zdraví a ochrany majetku občanů. Ráda bych se proto věnovala také přednáškové činnosti s bezpečnostní problematikou zaměřenou hlavně na prevenci rizikového chování. Čemu (jaké oblasti) bych se chtěla věnovat v zastupitelstvu po svém zvolení, případně do jakého výboru zastupitelstva bych se chtěla zapojit: Chtěla bych obci nabídnout své odborné i praktické zkušenosti obecního strážníka s tím, že mou prioritou bude práce v bezpečnostním výboru. 7. Bc. Marcela Šimková, 40 let, ekonomka, bez politické příslušnosti Co bych chtěla změnit v obci: Jsem přesvědčena, že v naší obci se toho dá vylepšit hodně. Nechoďme daleko a podívejme se na sousední obec Líbeznice. Už jim toho moc neschází, co by zrekonstruovali nebo vybudovali. Proto mou prioritou bude sehnat na klíčové projekty obce finanční prostředky, a to prostřednictvím finančních titulů jak z národních zdrojů, tak i ze strukturálních fondů EU. Obec má dům služeb tzv. Tesko v havarijním stavu, sokolovna, která je na strategickém místě obce, by potřebovala kompletní sanaci, zámek kromě jiného novou střechu a nová školka je také snem mnoha maminek. Když to jde v okolních obcích, u nás to musí jít také. Čemu (jaké oblasti) bych se chtěla věnovat v zastupitelstvu po svém zvolení, případně do jakého výboru zastupitelstva bych se chtěla zapojit: Mám praktické zkušenosti se získáváním evropských dotací, jejich monitoringem a administrací. Chtěla bych proto nabídnout obci mé několikaleté odborné a praktické zkušenosti. Budu usilovat o to, aby se majetek obce neustále zhodnocoval. Ráda bych se proto zapojila a byla obci prospěšná ve finančním výboru. 8. Tereza Kortanová, 30 let, hlavní účetní, bez politické příslušnosti 9. Vladimír Minár, 43 let, realitní makléř, bez politické příslušnosti 10. Ing. Mariana Nesnídalová, 44 let, ekonom jednatelka, bez politické příslušnosti Co bych chtěla změnit v obci: Vzhledem k mým odborným znalostem, praktickým zkušenostem a osobním zájmům hodlám prosazovat udržitelnost venkova s přírodou. Chci usilovat o to, aby se nelikvidovala zástavbou zemědělská půda na okrajích obce obytnými komplexy, logistickými centry, montážními a skladovacími halami. Mým cílem bude prosazování projektů na vybudování multifunkčních sportovišť pro děti a mládež nebo vybudování cyklostezky, na kterou již má obec zakoupený pozemek. V obci také není provozovna, kde by se dalo večer slušně posedět, zatančit nebo organizovat různé společenské akce, jak je tomu v okolních obcích. K tomuto účelu by bylo vhodné zrekonstruovat obecní sokolovnu. Mým cílem bude na tyto projekty zajistit finanční prostředky ze strukturálních fondů. Čemu (jaké oblasti) bych se chtěla věnovat v zastupitelstvu po svém zvolení, případně do jakého výboru zastupitelstva bych se chtěla zapojit: Ráda bych nabídla své zkušenosti ekonoma a aktivně se zapojila do práce finančního výboru. Měšický zpravodaj - 12

15 11. Ing. Jana Vokálová, 38 let, ekonom, bez politické příslušnosti Co bych chtěla změnit v obci: V souvislosti s mou profesí se budu snažit o to, aby nové zastupitelstvo bylo více otevřené občanům. Chci dbát o účelné a efektivní využívání finančních prostředků obce na projekty trvalých hodnot. Chtěla bych prosazovat moderní řízení obce a zavádění nových IT technologií. Ráda bych také pomohla obci vyhledávat, podporovat a realizovat další aktivity obce v oblasti kultury, sportu a volnočasových aktivit a k tomu bych chtěla využít vhodné granty a dotační tituly. Čemu (jaké oblasti) bych se chtěla věnovat v zastupitelstvu po svém zvolení, případně do jakého výboru zastupitelstva bych se chtěla zapojit: V obecním zastupitelstvu bych se chtěla věnovat problematice kultury a životního prostředí. SNK - Rozvoj obce s rozumem bez zbytečného zadlužování. 1. Jmenuji se Petr Lanc a je mi 62 let. Od revoluce jsem jedním ze zastupitelů obce, v současnosti starostou. Kandiduji jako nezávislý, na kandidátce Rozvoj obce s rozumem, bez zbytečného zadlužování. Rád bych využil své mnoholeté zkušenosti při dalším rozhodování o hospodaření obce. V majetku obce vidím záruky pro budoucnost, a proto se budu i nadále snažit, aby obec získávala majetky, které budou uspokojovat potřeby našich obyvatel nebo budou zdrojem dlouhodobých příjmů. Jen bohatá obec má co zastavit pro případnou půjčku nebo bude mít co prodat v případě krize. Budu se snažit o dokončení projektů, které byly započaty v minulých volebních obdobích. Jsem pro zajištění nevoleného profesionálního výkonného vedení obce, které bude podléhat rozhodování volených zastupitelů. 2. Jmenuji se Irena Honsová. V zastupitelstvu pracuji už třetí volební období. Je to dostatečně dlouhé období, abych si už mohla s klidným svědomím odpočinout. A také jsem to zamýšlela udělat. Zamýšlela. Ale Tolik věcí je ještě třeba dokončit a ohlídat. Je tu problém s objektem Sokolovny, začíná se rýsovat dětské hřiště, o pozemek v průmyslové zóně se začíná zajímat velmi problematická firma, Penta první kolo o Vodochody nevyhrála, ale boj pokračuje. Je toho ještě hodně. A sousedé se ptají - Co bude s autobusy? Proč nám nesvítí lampa? Kdy bude letos Dětský den? V kolik pojedou popeláři? Myslím, že toho ještě mohu pro svou obec hodně udělat. Zjištěním informací, konkrétní prací nebo jenom zvednutím ruky ve správnou chvíli pro správnou věc. 3. Jmenuji se Dagmar Streckerová, je mi 59 let a jsem členem současného zastupitelstva. Kandiduji jako nezávislá na kandidátce Rozvoj obce s rozumem bez zbytečného zadlužování. Ráda bych využila své získané zkušenosti a byla u dalšího rozhodování o činnosti obce. Budu se zasazovat o ochranu a další rozvoj zeleně v obci a jejím okolí. Budu podporovat rozšiřování služeb pro naše občany. Nebudu souhlasit s dalším rozšiřováním zástavby pro bydlení. Jsem proti výstavbě na plochách průmyslové a skladové zóny, která by negativně ovlivňovala bydlení v obci. Měšický zpravodaj - 13

16 4. Jmenuji se Jan Richter, je mi 20 let a studuji druhým rokem VŠO. Myslím si, že většina občanů mě možná osobně zná, protože již přes 6 let se pravidelně zúčastňuji akcí pořádané v naší obci, kde jsem se narodil, vyrůstal a bydlím. V pár řádcích říci co je mou prioritou a mým krédem do letošních voleb je těžké. Ale za hlavní prioritu považuji snahu, pokusit se zamezit zejména rozšiřování územního plánu obce, protože již dnes nestačí občanská vybavenost počtu obyvatel (např. škola, školka, ČOV) a také chci zabránit zadlužování obce pro další generace. Je toho daleko více v čem bych byl rád pomocnou rukou pro OÚ. Vzhledem k mému věku bych rád svou aktivitu zaměřil na nejmladší občany naší obce (děti a mládež). 5. Jmenuji se Jaroslava Pěničková, v Měšicích žiji od roku 2006 a přivedla mě sem láska k jednomu z občanů této pěkné vsi. Občan Pěnička je dnes mým manželem a Měšice jsou mojí obcí. Naši nejstarší 2 synové chodí do škol v Praze, 7-letý syn do ZŠ v Líbeznicích a nejmenší 2 děti do lesní školky zde Měšicích, kterou jsem zde s kolegyněmi z občanského sdružení založila. Vystudovala jsem finance na VŠE, ale moje profesní uplatnění je ve školství: učila jsem angličtinu na střední škole, nyní na základní škole. Moje motto: Nezáleží na tom, co Uděláte jednou za čas. Záleží na tom, co děláte den za dnem. Quasimodo. Měšice je hezká upravená obec s bohatou historií a místní zeleň ji zasazuje do krásného zeleného rámu. Oceňuji péči, kterou v tomto směru dosavadní zastupitelé svou prací vynakládali. V tom je třeba pokračovat, k tomu chci přispívat. V zastupitelstvu se chci zasadit o pro občany transparentní zápisy z jednání, tak aby informace byly přehledné a kdykoliv snadno dohledatelné na webu obce. Práce zastupitele beru jako službu pro druhé: mělo by tedy být na první pohled zřejmé, který zastupitel ve které záležitosti jak hlasoval, aby občan volič věděl, jak jím zvolený zástupce pracuje. Záleží mi na bezpečnosti dětí naší obce: zejména silniční provoz na hlavní křižovatce je velmi ohrožuje, ráda bych přispěla k řešení této věci. Děti potřebují bezpečné, ale také podnětné prostředí pro volnou hru. A komplexní podněty jim dá hlavně příroda. I když umělé hřiště se standardizovanými herními prvky je dobrý základ, chci přispět k vybudování přírodních míst, kde by byla radost pro děti i jejich rodiče se setkávat, žít komunitní život. 6. Jmenuji se Petra Biache, v Měšicích žiji dva a půl roku a společně s partnerem zde vychováváme tři děti. V současné době jsem na rodičovské dovolené, předtím jsem pracovala ve společnosti České dráhy jako odborný poradce pro mezinárodní vztahy. Mám mnohaleté pracovní i osobní zkušenosti z multikulturního prostředí (3 roky Francie, 5 let Belgie). Mezi mé přednosti patří umění jednat s lidmi a komunikační schopnosti. Ty bych také ráda využila v práci pro naši obec. Mé priority jsou: - zvelebování a budování hřišť a dalších míst pro setkávání rodin s dětmi - podpora výstavby nové mateřské školy, se kterou budou spokojeny děti i jejich rodiče - lepší informovanost občanů o činnosti zastupitelstva a o dění v obci prostřednictvím webových stránek obce, obecního Zpravodaje a profilu obce na sociálních sítích. Měšický zpravodaj - 14

17 7. Jmenuji se Vladimír Novák jsem důchodce, kronikář obce, 76 let, bez stranické příslušnosti. Pokud budu zvolen, v ZO se budu zabývat těmito oblastmi zájmu: Informovanost občanů prostřednictvím Zpravodaje a stránek obce; ochrana životního prostředí a veřejné zeleně; ochrana kulturního dědictví (zejména pokračování revitalizace zámeckého areálu). V zastupitelstvu bych prosazoval zásadu: Méně řečí. Více skutků. Nebudu-li zvolen, totéž budu prosazovat zvenku. 8. Jmenuji se Milan Rokos, jsem řidičem speciálního vozidla /zametač-vysavač/ a pracuji pro Region Mratínského potoka. Členem tohoto sdružení je i naše obec a proto při práci na jejím čištění vidím její klady i zápory. Tyto své postřehy bych chtěl uplatnit při práci v zastupitelstvu obce. Jako myslivci se mi nelíbí rozšiřování zástavby v naší i okolních obcích. Budu prosazovat rozšiřování, nebo alespoň zachování zeleně a její řádnou údržbu s cílem zachování bezpečnosti. 9. Jmenuji se Václav Kříž, v obci Měšice žiji již 26 let a jsem zahradník. Dění v této obci mi není lhostejné. Nechci podporovat novou výstavbu v územním plánování, a naopak se chci pokusit o rozšíření lesních porostů na území naší obce. Ochrana té stávající je samozřejmostí. Z dětských let si pamatuji klidné ulice bez aut, to už asi nevrátíme, ale proč to zhoršovat. 10. Jmenuji se Milan Dejmek a je mi 35 let. Pocházím ze sousední vesnice Nová Ves. Pro Obecní úřad Měšice jsem pracoval při plnění náhradní vojenské služby a měl jsem tak možnost nahlédnout do chodu obce. V roce 2011 jsem zkolaudoval rodinný domek a stal jsem se občanem obce Měšice. Kandiduji jako nezávislý, na kandidátce Rozvoj obce s rozumem, bez zbytečného zadlužování. Rád bych využil své současné zkušenosti a podílel se na rozhodování o chodu obce. Budu se zasazovat o nerozšiřování další zástavby a zkvalitňování služeb pro naše občany. Jako nutné vidím dokončení chodníku od Gorenje k autobusové zastávce u Agropodniku. 11. Jmenuji se Radek Šindlauer. Pracuji 17 let jako zkušební technik ve firmě FV-Plast v Čelákovicích. Mé zájmy jsou hlavně fotografování, sport a kultura všeho druhu. V naší obci bych chtěl hlavně zlepšit komunikaci mezi lidmi a zvýšit zájem lidí o činnost zastupitelstva a obec celkově. Co se týče práce zastupitelstva, je v zájmu řešení problémů zvýšit důvěru občanů v jeho práci. Při projednávání, diskuzích a posuzování různých problémů by bylo dobré, aby se občané zbavili emocí, předsudků a zneužívání různých témat k vlastnímu zviditelnění a zvýšení svého ega. SNK MĚŠICE - MÍSTO K ŽIVOTU Vážení občané - voliči. Představujeme Vám v krátkosti nominanty našeho sdružení nezávislých kandidátů na kandidátce MĚŠICE - MÍSTO K ŽIVOTU, kteří si Vás dovolují požádat o Vaše hlasy v říjnových volbách do obecního zastupitelstva. S programem našeho sdružení, který jsme společně připravili a se kterým jdeme do voleb, Vás před volbami Měšický zpravodaj - 15

18 seznámíme formou samostatného letáčku. Dále jsme pro Vás vytvořili webové stánky (http://www.snk-mesice.cz), kde bude náš volební program a prezentace kandidátů také zveřejněna. Najdete zde i formulář pro dotazy na které Vám rádi odpovíme. Předem děkujeme za Váš čas, který budete věnovat seznámení se s kandidáty našeho sdružení, a později i s volebním programem. 1. Jiří Bejlek, 60 let, bez politické příslušnosti. V zastupitelstvu pracuji již 12 let, z toho 8 let ve funkci místostarosty. Po celou dobu jsem pomáhal organizovat v obci kulturní a společenský život a stal se jedním ze zakládajících redakčních členů měšického Zpravodaje. Již 6 let se zabývám, a dále budu, bojem proti záměru na rozšíření Letiště Vodochody. Nikdy jsem také nebyl, a ni v budoucnu nehodlám být, pouhým mávátkem a kývátkem, který odsouhlasí a odkývá vše, co se v zastupitelstvu projednává. Vždy jsem se snažil používat vlastní rozum a hlasoval tak, aby moje rozhodnutí byla ve prospěch obce a všech jejích občanů. Nemá smysl více slibovat, protože toto já vidím jako hlavní poslání zastupitele. Pokud se Vám voličům podaří zvolit do vedení obce většinu zastupitelů, kteří se tím budou řídit, bude naše obec nejhezčí v okolí a Měšice se opravdu stanou krásným MÍSTEM K ŽIVOTU, tak jak máme uvedeno v názvu našeho sdružení. Bude mi ctí a budu si velice vážit Vašich hlasů, které by mi umožnily u toho být. Nabízím všechny své životní i profesní zkušenosti. Děkuji. 2. Ing. Ladislav Říha, 54 let, bez politické příslušnosti. Pracuji jako auditor systémů managementu. V Měšicích bydlím 10 let. Pocházím z vesnice a od svého přistěhování do Měšic se snažím zapojovat do života v nich. Blízká je mi příroda, voda, což je také důvodem pro moji účast především na akcích s tím spojených (Rybářské závody, Prakyáda, Dětský den), členství v klubu měšických rybářů, apod. A samozřejmě i důvodem pro pomoc při dalších akcích pořádaných obcí Měšice (Měšická vánočka, novoroční ohňostroj). Pokud bych byl zvolen členem zastupitelstva, pak chci i nadále pomáhat při rozvoji obce a uspokojování potřeb občanů Měšic. Zejména v oblasti ochrany životního prostředí, péče o zeleň, tlaku na zamezení aktivace letiště Vodochody a dalšího zlepšování Měšic jako místa k životu. Jako zastupitel obce budu vítat nejen každý dobrý nápad na další akce pro občany Měšic, ale také oceňovat všechny aktivní obyvatele této obce. Umím lidem naslouchat, diskutovat s nimi a nebojím se říct svůj názor veřejně. Naše vesnice potřebuje ve svém zastupitelstvu ty, kteří se nebojí, nenechají se ovládat a umí se dívat lidem do očí. Preferuji komunitní přístup. Proto bych byl rád, kdyby zastupitelé obce svá rozhodnutí týkající se života v komunitě (v obci) nejprve s občany projednávali a snažili se zjistit jejich opravdové potřeby, názory, připomínky a nápady k danému tématu. Být členem zastupitelstva obce znamená v první řadě sloužit občanům. V zastupitelstvu nemá místo arogance a přehlížení názorů obyvatel obce. 3. Václav Stránský, 61 let, bez politické příslušnosti. Jsem ženatý a v Měšicích bydlím od roku 2008 v nově zabydlené lokalitě. Od roku 1996 podnikám v oblasti komplexních komunálních služeb (nakládání s odpady, údržba zeleně, letní a zimní údržba komunikací a areálů), od roku 2007 pak ve facility službách (správa Měšický zpravodaj - 16

19 nemovitostí, úklidy objektů, ostraha majetku a osob). Již v průběhu loňského roku jsem se snažil navštěvovat pravidelná zasedání zastupitelstva a být tak přímo informován o řízení obce a projednávání důležitých kauz. Po důkladném zvážení veškerých aspektů jsem se rozhodl kandidovat do zastupitelstva obce na kandidátce SNK Měšice - místo k životu, neboť navržený program a způsoby jeho realizace jsou mně blízké. Jako případný zastupitel jsem připraven poskytnout plně své zkušenosti z vedení společností v rozhodovacích procesech při řízení obce, jmenovitě v oblastech životního prostředí a bezpečnosti osob a majetku. Vadí mi kupř. nedostatečná údržba veřejné zeleně, černé skládky, neuklizené plochy mimo centrum, absence koncepčního rozvoje míst pro rekreaci a sport v návaznosti na značný nárůst novousedlíků. Pro svoji činnost, kterou považuji za službu občanům Měšic, je nezbytná pravidelná komunikace s nimi, a proto garantuji možnost pravidelného setkávání s občany v pevně stanoveném termínu v měsíci. 4. Michal Fabián, 43 let, bez politické příslušnosti. Jsem ženatý a od narození bydlím v Měšicích. Pracuji jako řidič ve stavebninách. Protože jsem zde prožil celý život, není mi lhostejné jak bude v budoucnu obec vypadat. V případě mého zvolení bych se chtěl podílet na jejím dalším rozvoji, který by byl ku prospěchu všem jejím občanům. Rovněž bych také podporoval místní spolky TJ Sokol a Klub rybářů a snažil se zlepšit dopravní situaci v obci. 5. Ing. Jana Říhová, 50 let, bez politické příslušnosti. Pracuji jako finanční auditor. Mám více než 20leté zkušenosti z působení v prostředí finančního řízení podniků a vedení účetnictví a nabízím využití těchto zkušeností adekvátně i pro řešení finančních záležitostí obecních. Pro většinu rozhodnutí zastupitelstva je zcela jistě důležité vyhodnocení finančních dopadů, rozbor stávající finanční situace a evidence, případně finanční posouzení obchodních nabídek. Toto bylo mou hlavní motivací při rozhodování o své kandidatuře do obecního zastupitelstva. Není mi jedno, kde a v jakých podmínkách žiji, a proto nabízím své znalosti a profesní i životní zkušenosti. 6. Drahoslava Myšáková, 61 let, bez politické příslušnosti. V minulém volebním období jsem pracovala jako předseda kulturní komise. Pokud budu opět zvolena, chtěla bych se znovu zabývat oblastí kultury a zájmových činností pro děti a dospělé. Chtěla bych přispět ke zlepšení vztahů mezi starousedlíky a novými spoluobčany, vymýšlet nové akce aby se nám tady lépe žilo a aby žila i naše obec Měšice. 7. Milan Abík, 50 let, bez politické příslušnosti. Vážení občané, voliči. V Měšicích žiji od narození. Mám tři děti. Pracuji v Aero Vodochody v oddělení vojenského programu. Byl jsem osloven, abych kandidoval do obecního zastupitelstva. Jelikož jsem v předminulém zastupitelstvu již působil, mohu srovnávat, co bylo dobře, co bylo špatně. S novým týmem lidí, který se zde, na této kandidátce dává dohromady, bych rád opět pomohl obci a lidem, kteří tu bydlí a chtějí tu žít. Měšický zpravodaj - 17

20 8. Ing. Lenka Říhová, 26 let, bez politické příslušnosti. Vystudovala jsem Vysokou školu ekonomickou v Praze a v současné době pracuji na pozici asistenta auditora. Do Měšic jsem se přestěhovala před deseti lety. Mým přínosem pro vesnici bude především ženský nadhled, optimismus a sociální cítění. Chtěla bych se podílet na zvelebování naší vesnice, zaměřit se na rozvoj občanské soudržnosti a kulturního dění v obci. Do vedení obce chci přinést zodpovědnost i ochotu pomáhat lidem s jejich problémy a schopnost nacházet společná řešení, pomocí kterých budeme vytvářet krásnou vesnici, ve které se bude všem spokojeně žít. 9. Miloš Šifalda, 35 let, bez politické příslušnosti. Bydlím v obci 5 let, zaměstnání mám v oblasti IT/ISP, kde se starám o síťové prvky. Radím technické podpoře, programuji a plánuji rozvoj sítě. V Měšicích bych se chtěl věnovat právě většímu plánování v obci, zejména v oblasti výstavby. Je třeba brát pod větší drobnohled nově vznikající projekty a zkusit napravit některé slabiny u stávajících: lépe řešit parkování, odpočinkové zóny a průjezdnost, resp. průchodnost pro pěší. Nové výstavbě musí odpovídat i kapacita škol a školek 10. Simona Maršálková, 40 let, bez politické příslušnosti. Jsem vdaná, mám tři děti. Pracuji jako zdravotní sestra na angiologické jednotce intenzivní péče ve VFN Praha. V Měšicích žiji od roku Mezi mé koníčky patří četba, rodina, rekreačně sport, hudba, ale i mé povolání. Do zastupitelstva jsem se rozhodla kandidovat, protože mi není lhostejné co se v obci děje. 11. Václav Jirák, 59 let, bez politické příslušnosti. V naší obci bydlím od roku 1980 a v zastupitelské funkci jsem již jedno volební období působil jako nestraník. Rozvoj zde od té doby sleduji a víceméně se do dění v obci snažím přispívat. Avšak rozhodnutí často mají mnohem hlubší dopad do reálného dění v obci i našich životů a z pozice řadového občana, který nemá možnost bez účasti i nedostatečnou informovanost na některá rozhodnutí reagovat, jsem pro větší transparentnost jednání zastupitelstva. Jako dlouholetý pracovník v technických profesích, bych se chtěl též zaměřit na tuto problematiku. Předem děkuji všem za podporu při volbách. POLITICKÁ STRANA ODS Politická strana ODS představuje své kandidáty. Za její kandidátku nám do uzávěrky tohoto vydání Zpravodaje napsal její lídr Karel Buriánek toto prohlášení: Všichni členové naší kandidátky, kteří se dostanou do zastupitelstva budou: 1. Podle svých odborností pomáhat s řešením potřeb obce. 2. Zasadí se o zklidnění dopravy v obci (zpomalovací prahy, zpomalovací semafory apod.). 3. Podporovat rozvoj služeb. 4. Bojovat proti projektům, které zhoršují kvalitu bydlení občanů a životní prostředí. Měšický zpravodaj - 18

Arcibiskup v Nymburce

Arcibiskup v Nymburce číslo 7/2010 / ŘÍJEN Arcibiskup v Nymburce Ve středu 15. září uvítal starosta Nymburka Ladislav Kutík vzácnou návštěvu, arcibiskupa Dominika Duku. Český primas přijel projednat konání koncertů hudebního

Více

ZPRAVODAJ KŘESŤANSKÉ A DEMOKRATICKÉ UNIE ČESKOSLOVENSKÉ STRANY LIDOVÉ NEMÁTE KOHO VOLIT? Chceme to změnit!

ZPRAVODAJ KŘESŤANSKÉ A DEMOKRATICKÉ UNIE ČESKOSLOVENSKÉ STRANY LIDOVÉ NEMÁTE KOHO VOLIT? Chceme to změnit! ZPRAVODAJ KŘESŤANSKÉ A DEMOKRATICKÉ UNIE ČESKOSLOVENSKÉ STRANY LIDOVÉ NEMÁTE KOHO VOLIT? Chceme to změnit! ŘÍJEN 2012 Jak volit Letošní krajské volby se uskuteční v pátek a v sobotu 12. a 13. října 2012

Více

Úvaly se rozrostou do polí

Úvaly se rozrostou do polí 2008 ČERVEN Z obsahu: 22. 5. byla schválena územní studie Hostína 3 Pacient není špinavé prádlo ani pneumatika 4 Výstavba na Hostíně a dopravní zatížení 5 Nevzali vám dítě do školky? A co teď? 6 První

Více

REVITALIZACE CENTRA OBCE. cena 10 Kč. číslo 1/2015 29. dubna 2015 www.bohunovice.cz. Zastupitelé zavítali do sokolovny (strana 28)

REVITALIZACE CENTRA OBCE. cena 10 Kč. číslo 1/2015 29. dubna 2015 www.bohunovice.cz. Zastupitelé zavítali do sokolovny (strana 28) u cena 10 Kč číslo 1/2015 29. dubna 2015 www.bohunovice.cz REVITALIZACE CENTRA OBCE Zastupitelé zavítali do sokolovny (strana 28) Revitalizace (strana 6) ÚVODNÍ SLOVO SLOVO REDAKCE SLOVO REDAKCE, TIRÁŽ

Více

PROSINEC 2011 MÁME LETOHRAD OPRAVDU RÁDI! SDRUŽENÍ PRO LETOHRADSKO INFORMAČNÍ OBČASNÍK SPL

PROSINEC 2011 MÁME LETOHRAD OPRAVDU RÁDI! SDRUŽENÍ PRO LETOHRADSKO INFORMAČNÍ OBČASNÍK SPL MÁME LETOHRAD OPRAVDU RÁDI! INFORMAČNÍ OBČASNÍK SPL INFORMAČNÍ OBČASNÍK SPL Společnost OEZ otevřela 2.3.2011 novou výrobní halu, čímž vzniklo 180 nových pracovních míst... Řemeslnická sobota v Letohradě

Více

Pojďte s námi tvořit PÍSECKÝ SVĚT!

Pojďte s námi tvořit PÍSECKÝ SVĚT! 1 Pojďte s námi tvořit PÍSECKÝ SVĚT! VSTUPNÍ ČLÁNEK, publikovaný 16.6.2009, Zdenka Jelenová Nový písecký web? K čemu to je? Kdo a co z toho bude mít? Potřebuje někdo takový web? Zajímá to někoho? A na

Více

Pohádkové bytosti přivítaly školáky

Pohádkové bytosti přivítaly školáky Vybíráme z obsahu: Petr Hejma: Mít čistý štít str.2 Rozhovor s kandidátem ODS na starostu Petrem Hejmou Setkání sousedů str. 7 Rozhovor s Martinem Ručinským Kompletní přehled dětských hřišť str. 9 Pohádkové

Více

jablonecký ŽIVOT ROMŮ V ČESKU čtěte na straně 10 ZÁŘÍ 2012 volební podzim www.jabloneckyzpravodaj.cz Z OBSAHU: Soutěž pro mládež o hodnotné ceny

jablonecký ŽIVOT ROMŮ V ČESKU čtěte na straně 10 ZÁŘÍ 2012 volební podzim www.jabloneckyzpravodaj.cz Z OBSAHU: Soutěž pro mládež o hodnotné ceny www.jabloneckyzpravodaj.cz OBČASNÍK ROČNÍK VI NEPRODEJNÉ jablonecký z p r av o d a j ZÁŘÍ 2012 volební podzim Vážení čtenáři, podzim bude prý příjemný, jak prorokují meteorologové. Především pak bude volební

Více

roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J

roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J Měsíčník pro Roudnici nad Labem a okolní obce Roudnické noviny říjen 2014 Do poštovních schránek zdarma / v infocentru a v knihovně 15 Kč roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J ako každoročně

Více

HRDOST A SLÁVA SVATOVÁCLAVSKÉ TRADICE

HRDOST A SLÁVA SVATOVÁCLAVSKÉ TRADICE Ročník 6 září/říjen 2014 ZDARMA, vydává Prostor Media s.r.o. Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí Poutní mše svatá proběhne za účasti kardinála Duky a arcibiskupa Graubnera HRDOST A SLÁVA

Více

měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ

měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE SPOLEČNĚ S OBČANY ZA LEHOVEC PŘÍVĚTIVĚJŠÍ STR. 04 05 Z MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 DALA RUKU NA TO STR. 15 POZVÁNKA PLECHÁRNU ROZEZNÍ KÜHNŮV DĚTSKÝ

Více

10/2014. mč Praha 7. Volby do zastupitelstev obcí. 8 let péče o Prahu Nové Ortenovo náměstí Představujeme: vychytávky

10/2014. mč Praha 7. Volby do zastupitelstev obcí. 8 let péče o Prahu Nové Ortenovo náměstí Představujeme: vychytávky 10/2014 Časopis o životě na Sedmičce Zdarma, vydává mč Praha 7 Volby do zastupitelstev obcí 8 let péče o Prahu Nové Ortenovo náměstí Představujeme: vychytávky inzerce inzerce_178x131_zari_v4.indd 1 12.9.2014

Více

Třicet let oddílu Tuláci

Třicet let oddílu Tuláci Přijďte se podívat k Cherubínům! Řevnice na starých pohlednicích Přístavba ZŠ Řevnice Říjen 201 4 Zdarma Zpravodaj města Řevnic / 25. ročník Třicet let oddílu Tuláci Aktuality Turisticko-vodácký oddíl

Více

silniční okruh Který je opravdu rozumný? 10/2014 Informace o volbách do Zastupitelstva MČ Praha 20 ve dnech 10. 11. října 2014 na str.

silniční okruh Který je opravdu rozumný? 10/2014 Informace o volbách do Zastupitelstva MČ Praha 20 ve dnech 10. 11. října 2014 na str. 10/2014 Ročník 62 Informace o volbách do Zastupitelstva MČ Praha 20 ve dnech 10. 11. října 2014 na str. 6 Který silniční okruh kolem Prahy je opravdu rozumný? Str. 4 Kalendář akcí v Horních Počernicích

Více

Ďáblické zastupitelstvo konečně kompletní / Jednání za mimořádného zájmu veřejnosti

Ďáblické zastupitelstvo konečně kompletní / Jednání za mimořádného zájmu veřejnosti Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice říjen 2011 Obsah... Ďáblické zastupitelstvo konečně kompletní / Jednání za mimořádného zájmu veřejnosti...2 Informace z rady městské části / Zastávka v novém

Více

SLOUPEK STAROSTY. Ročník 2010 Číslo 3

SLOUPEK STAROSTY. Ročník 2010 Číslo 3 Ročník 2010 Číslo 3 SLOUPEK STAROSTY Vážení spoluobčané, Dostává se k Vám letošní třetí číslo našeho periodika, jeho vydání zakončuje funkční období zastupitelstva obce a nabízí Vám i určité shrnutí uplynulých

Více

Čas na správnou volbu

Čas na správnou volbu Čas na správnou volbu Komunální volby 2014 SPOLEČNĚ PRO DOBŘICHOVICE sdružení nezávislých kandidátů a TOP 09 a Starostové a nezávislí SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ SPOLEČNĚ PRO DOBŘICHOVICE sdružení

Více

VOLBY DO OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA VE DNECH 20. A 21. 10. 2006

VOLBY DO OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA VE DNECH 20. A 21. 10. 2006 VOLBY DO OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA VE DNECH 20. A 21. 10. 2006 PŘEDVOLEBNÍ Představí se Vám v něm 6 volebních subjektů se svým hodnocením uplynulého volebního období i volebními programy svých stran nebo

Více

Z RCA DLO KOMUNÁLNÍ VOLBY. Málem přišli o dotace

Z RCA DLO KOMUNÁLNÍ VOLBY. Málem přišli o dotace Nezávislý regionální čtrnáctideník Z RCA DLO Z RCA DLO Ročník V. Číslo 18 6. ˇ ríjna 2006 VÝKUP BOŘIL BAREVNÝCH KOVŮ, ŽELEZA, EL. A TEL. KABELŮ PROVOZNÍ DOBA: po, út, čt, pá: 9-16, so: 9-12, st, ne: zavřeno

Více

měsíčník Roztok a Žalova 11/2014

měsíčník Roztok a Žalova 11/2014 11/2014 Ustavující zasedání nového zastupitelstva (str. 3) Jak jsme volili v Roztokách (str. 10) Linka č. 359: problém nebo výhra? (str. 17) Společné zpívání u vánočního stromu (str. 20) V Roztokách se

Více

Žhavé téma čísla: teplo

Žhavé téma čísla: teplo OBČASNÍK ROČNÍK II NEPRODEJNÉ www.jabloneckyzpravodaj.cz JABLONECKÝ ZPRAVODAJ Žhavé téma čísla: teplo JARO 2008 Přestože je jaro, hlavním tématem je teplo. Vždyť pranostika nám říká: březen, za kamna vlezem,

Více

časopis s Ostravaky o Ostravě II / 2012

časopis s Ostravaky o Ostravě II / 2012 časopis s Ostravaky o Ostravě II / 2012 editoriál Milí čtenáři, právě držíte v rukou letošní druhé číslo našeho časopisu. Vznikalo na začátku července, v době, o níž se rádo říká, že je léto v plném proudu.

Více

obec Přerov nad Labem

obec Přerov nad Labem obec Přerov nad Labem Zdarma 1 2014 Úvodní slovo strarostky Výzva místostarostky Z veřejného zasedání zastupitelstva Kalendář akcí Projekt skupinového vodovodu řízený Mikroregionem Polabí (MP) provázelo

Více

Náš Liberec PROTIKORUPČNÍ ZPRAVODAJ PRO OBČANY MĚSTA LIBERCE ZDARMA ŘÍJEN 2006

Náš Liberec PROTIKORUPČNÍ ZPRAVODAJ PRO OBČANY MĚSTA LIBERCE ZDARMA ŘÍJEN 2006 Náš Liberec PROTIKORUPČNÍ ZPRAVODAJ PRO OBČANY MĚSTA LIBERCE ZDARMA ŘÍJEN 2006 Korupce v Liberci skutečnost nebo chiméra? Z OBSAHU Ať se kluci nažerou Co si myslí spisovatel a bývalý novinář Jan Šebelka

Více

Hnojické Expres Občasné zpravodaj obce Hnojice Číslo 3 Říjen 2007

Hnojické Expres Občasné zpravodaj obce Hnojice Číslo 3 Říjen 2007 Hnojické Expres Občasné zpravodaj obce Hnojice Číslo 3 Říjen 2007 Čtvrtletník vydává obec Hnojice, č.p. 117, Šternberk 78501, IČ: 00298921, registrováno pod značkou: MK ČR E 15890 Dobrý den, vážení spoluobčané.

Více

JANOVSKÉ ZPRAVODAJ. RADNICE číslo 2/2010 ŘÍJEN 2010 OBECNÍ POLICIE JANOV NAD NISOU. Slovo starosty

JANOVSKÉ ZPRAVODAJ. RADNICE číslo 2/2010 ŘÍJEN 2010 OBECNÍ POLICIE JANOV NAD NISOU. Slovo starosty POLEMIKA x NÁZORY x POLEMIKA x NÁZORY Polemiky a kritiky aneb bouře ve sklenici vody Byl jsem pověřen, či spíše sám jsem se nabídl, že budu sledovat obecní návštěvní knihu a odpovídat na dotazy. Rozhodně

Více

a SLAVNOSTNÍ KŘEST NOVÝCH EXPOZIC MUZEA JÁRY CIMRMANA dne 7. června 2014

a SLAVNOSTNÍ KŘEST NOVÝCH EXPOZIC MUZEA JÁRY CIMRMANA dne 7. června 2014 6 červen 2014 Vydává MěÚ Tanvald XXXII. ROČNÍK Cena: 7 Kč 9. 6. 2014 proběhnou pravidelné prodejní trhy na centrálním parkovišti. Oznámení ÚP ČR S účinností od 1. 6. 2014 bude Kontaktní pracoviště úřadu

Více

www.praha14.cz měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE CO PRAHU 14 ČEKÁ V TOMTO VOLEBNÍM OBDOBÍ STR. 04 05

www.praha14.cz měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE CO PRAHU 14 ČEKÁ V TOMTO VOLEBNÍM OBDOBÍ STR. 04 05 měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE CO PRAHU 14 ČEKÁ V TOMTO VOLEBNÍM OBDOBÍ STR. 04 05 PŘÍRODA PRÁCE V PARKU U ČEŇKU SE ZPOMALILY STR. 20 ROZHOVOR: ANCA COVRIGOVÁ PRAHA 14 JE V PRÁCI

Více

Botanická zahrada v Troji. Tip na výlet - strana 20. Plánek Botanické zahrady. Tip na výlet - strana 20

Botanická zahrada v Troji. Tip na výlet - strana 20. Plánek Botanické zahrady. Tip na výlet - strana 20 Měšický zpravodaj Únor 2013 Plánek Botanické zahrady Tip na výlet - strana 20 Botanická zahrada v Troji Tip na výlet - strana 20 POEZIE NASTÁVAJÍCÍHO PŘEDJAŘÍ První podléška Prostá, svěží a hezká se vynořuje

Více

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. ZDARMA. Proč Přerovský zpravodaj?

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. ZDARMA. Proč Přerovský zpravodaj? P Ř E R O V S K Ý ZPRAVODAJ Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. ZDARMA 2006 1 Proč Přerovský zpravodaj? Petr Vilgus Vážení čtenáři. Držíte v rukou první číslo Přerovského zpravodaje. Možná vás

Více