Skály v Náckově rokli Tip na výlet - strana 35

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Skály v Náckově rokli Tip na výlet - strana 35"

Transkript

1 Měšický zpravodaj Srpen 2014

2 Skály v Náckově rokli Tip na výlet - strana 35 Mšenské Pokličky Tip na výlet - strana 35 Stavba nové čekárny - stanice Agropodnik Nové čekárny... - strana 7 Stavba dětského hřiště Konečně... - strana 7

3 LETNÍ CHVILKA POEZIE Stesk na konci léta Je blankyt hluboký a oblaka jsou nízko jak lodi pokojné a bílé plachtoví; vzduch zvolna zhasíná, je večer zcela blízko, na stráních poslední den zmírá srpnový. Klid hledá babočka a rozbitá má křídla i cesta za květy a sluncem poraní; předtucha žlutí jest už v zeleni, jež stydla, se šerem vystoupí mlh smutné dýmání. Pojď, svatý večere, a obejmi mě rychle, přitiskni k zeleni těch zchladlých polštářů, je naše údolí zas opojné a ztichlé, neb rázem uprchl dav tučných kramářů. Pojď svatý večere, a obejmi mne chladem, mé srdce chvěje se a těká zmučeno a divně zmateno zda sytostí či hladem? chce sladkou moudrostí být uspokojeno. Já, zdá se, člověku jsem příliš důvěřoval. Teď vzpíná za městem své ruce bláhové: jsem příliš chudý pes, bych život ozlacoval, jsem příliš lidský rek pro snění nachové Jen země nádhera, jež zákon svůj má v sobě A žádnou iluzí se nedá poplésti, mně ňadra nabízí v jich proměnlivé zdobě: S ní možno smuten být, nemožno nekvést. St. K. Neumann (Kniha lesů, vod a strání) Měšický zpravodaj - 1

4 SLOVO REDAKCE ČTENÁŘŮM Editorial Milí čtenáři, vážení spoluobčané, čas opět oponou trhnul, nemilosrdně, a tak se opět budeme loučit s létem, pryč je blažený čas prázdninový. Při pohledech zpátky na dění uplynulých dnů a týdnů je nepochybné, že se objevila řada námětů, o kterých by se mělo psát. Žádná okurková sezóna to nebyla. Ale o tom až někdy jindy. Dnes musíme dát prostor několika informacím a radám k události, která se rychle blíží. A pro život obce je důležitá. Za šest týdnů, 10. a 11. října proběhnou volby do zastupitelstva obce. Tady v editorialu si nastíníme jen ve stručnosti to nejdůležitější, co potřebuje volič vědět. Další podrobnější údaje najdete v listu o kousek dál, v bloku Zprávy z radnice. Může se zdát, že o volbách píšeme příliš brzo, ale jinak to nejde. Další naše číslo vyjde až na konci října, to už bude dávno po volbách, a najdete tam už jejich výsledky. Celé to téma si rozdělíme na dva základní celky: a) způsob volby, tj. návod, jak při výběru kandidátů postupovat. Tady je třeba zdůraznit důležitou skutečnost, že totiž v komunálních volbách je systém přidělování hlasů a mandátů výrazně jiný, než při volbách parlamentních nebo krajských. Rozdíl spočívá v tom, že nemusíte volit jen jednu z volebních stran, ale můžete vybírat i jednotlivé kandidáty, bez ohledu na jejich umístění na kandidátkách. Je tedy více uplatněna možnost vybírat osobnosti, nikoliv pouze celá uskupení jako celek. Tyto dva způsoby lze i kombinovat. Jak to udělat, o tom doporučujeme si přečíst návod na dalších stranách, a bude přiložen i k volebním lístkům. b): Koho volit. Vybrat lze pouze 11 jmen, tedy tolik, kolik členů bude mít zastupitelstvo. V naší obci byly podány čtyři kandidátní listiny, a je tedy na výběr ze 44 jmen, nebo ze čtyř volebních stran. Abychom poskytli voličům předběžnou základní orientaci, a čas na rozmyšlenou, dáváme v dnešním čísle prostor kandidátům (těm, kteří se pro to rozhodli a dodali údaje včas) k základní stručné prezentaci. Každý má na svou charakteristiku asi čtvrtinu tiskové strany. Je to málo, ale tím se ukáže i to, jak kdo dokáže málo slovy o sobě říci co nejvíce. Je to jakési předkolo volební kampaně, která se naplno rozběhne během září. O podrobnější seznámení voličů se svým volebním programem a se svými kandidáty se musejí volební strany postarat samy. Jak to udělají, je na nich, nejspíš prostřednictvím náležitostí kampaně letáky, plakáty. Obec tak, jako vždy před volbami i letos naplánovala ve středu 1. října představení všech kandidátů občanům-voličům. Je na nás voličích, abychom přišli a chtěli o kandidátech vědět co nejvíc, ptali se na jejich názory a představy o správě obce, a také, co dosud pro svou obec vykonali. Aby se tak do zastupitelstva dostali jen ti, kteří mají tuto obec za svou, a chtějí pro ni pracovat naplno a v její prospěch, a tedy prospěch nás všech. Leč není obsahem tohoto čísla jen povídání kolem voleb. To bychom asi málokoho potěšili, jsou i čtivější náměty. Pojďme si tedy Zpravodajem zalistovat. Úvodními verši se spolu s básníkem rozloučíme s létem; to je vždycky trochu posmutnělá záležitost. A pak už nastupuje realita. Pan starosta Petr Lanc nás osloví svým zhodnocením uplynulého funkčního období netradičně, formou rozhovoru. V bloku zpráv z radnice Měšický zpravodaj - 2

5 najdete mimo jiné, jak jsem už naznačil, bližší informace k volbám, pokud už jsou k dispozici. Z ostatních informací bych rád zvýraznil připomenutí, že obec má letos výročí 720 let od první zmínky, a vydává k té příležitosti pamětní mince a nástěnný kalendář pro rok 2015 v netradiční podobě s historizující tématikou. Dále nepřehlédněte informaci o postoji obce k chystané výstavbě monstrózní opravárenské haly v severní části obce. Nikdo asi není rád, když mu cosi takového vyroste hned za humny, ale ono se to dotýká nás všech, nejen těch, co bydlí blízko. Jistě to není tak, že by obec v té věci nic nedělala. Obec samozřejmě odpor proti záměru podpoří, musí dokonce stát v jeho čele. Musí se to dít ve správnou chvíli, a správným, účinným způsobem. Protest, aby byl účinný, musí být racionální a založený více na faktech než na emocích. Příkladem je kauza vodochodského letiště, i o jejím vývoji se dnes dočtete. Kauza hala bude mít obdobný průběh. Nestačí jen říci my to tu nechceme, bude to škodit. To je málo. Je třeba říci, a dokázat, proč to tu nemá být. V daném případě a to je jen jeden z tipů se lze úspěšně ptát, kam asi poteče srážková voda z těch velkých zpevněných ploch (to je mnoho miliónů litrů i za krátkou dobu) a co udělá stavba s hladinou spodních vod v této už i tak zamokřené lokalitě. Dalším argumentem může být nevyřešená doprava, atd. Bezesporu bude úspěšnost odporu záviset na zastupitelích spíš už těch nových, s podporou ze strany nás, občanů. Asi v té oficiálně informační rubrice je toho víc, co je dobré nepřehlédnout, ale teď už se podíváme na tu oddechovější a naučnou část listu. Začátek podzimu je ideální dobou pro výlety do přírody. Jednu z možností nabízíme v zavedené rubrice. Věřte, že když ji zkusíte, nebudete zklamáni. Ani tentokrát jsme nevynechali výlet do minulosti. První příspěvek je opět připomínkou stého výročí zahájení první světové války, tentokrát doplněný přehledem dopadů této války na život naší obce. V kontextu s posledními událostmi ve světě kolem nás působí tyto vzpomínky velmi aktuálně a až mrazivě. O události také sto let staré pojednává článek o osobnosti císaře Karla I., který se roku 1914 stal následníkem trůnu a o dva roky později císařem rakouským a králem českým a uherským. A posledním Pokud se probíráte dějinami habsburské dynastie, nemůže vám ujít jedna charakteristická zvláštnost. Jak oni přes všechny povahové a osobnostní výstřelky byli všichni vzdělaní po všech stránkách. Byli k tomu víceméně donuceni. Jednou třeba můžeš být císařem, a tak musíš umět několik jazyků, atd Že potom vyjde srovnání s některými současnými českými politiky jako velmi tristní, to je řečeno velmi mírně. Karel I., na kterého vzpomínáme i proto, že mu patřil zámek v nedalekém Brandýse, kde se mu mimochodem velmi líbilo, byl právě takovým všestranně schopným a vzdělaným člověkem, ale své reformní plány na přeměnu monarchie už nestihl kvůli prohrané válce uskutečnit. Do historické rubriky nakonec patří přehled výročí, svátků a významných dnů. Další příspěvky jsou už ze současnosti a jsou aktuální. Šmejdi v akci pod tímto nezvyklým názvem se skrývá varování před podvodníky. Nedávno přišli do obce pod rouškou telefonních operátorů. Mnou sice byli bez okolků vyhnáni, ale bohužel v několika jiných případech uspěli. Jako bychom to stále nečetli v novinách, neviděli v televizi. Tak se i my připojujeme. Znovu: koho neznáte, pošlete ho no, tam kam patří. Další redakční poznámka je odezvou na otázky pro zastupitele a jejich odpovědi, jak jsme je otiskli v minulém čísle. Měšický zpravodaj - 3

6 A teď už jen telegraficky další příspěvky: dopisy čtenářů; okénko pro zahrádkáře; kuchařka naší vesnice. Závěrečnou rubrikou jsou zprávy ze sportu a kultury. Dočtete se tam třeba, jak proběhla tradiční srpnová Prakyáda. Celé toto číslo Zpravodaje budiž, trochu s předstihem, zároveň i upoutávkou a pozvánkou k podzimním komunálním volbám Čím více nás voličů k volbám přijde, tím věrohodnější a právoplatnější bude jejich výsledek. Kdo nebude volit, ať se potom nediví a nestěžuje si. Příjemné podzimní dny se Zpravodajem přeje jménem vydavatele, redakční rady a tiskárny Vladimír Novák, redaktor MZ SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, jak jistě víte, blíží se volby, ve kterých si zvolíte své zástupce, kteří budou následující čtyři roky rozhodovat o dění v obci. Je na Vás, komu dáte svou důvěru. Zvažujte vždy sliby jednotlivých kandidátů a posuzujte jejich proveditelnost. Realizace každého projektu je vždy podmíněna jeho souladem s legislativou a finančními možnostmi obce. V dnešním příspěvku jsem chtěl zhodnotit uplynulé volební období, ale protože jsem byl o toto požádán při rozhovoru, který bude v tomto čísle Zpravodaje otištěn, nechci se opakovat. Každý snad jistě pochopíte, že obec nemůže vyhovět všem. Pokud ale budete objektivní, uznáte, že se v Měšicích žije dobře. Přeji Vám uvážlivou volbu a hodně zdraví v dalším období, Petr Lanc. INFORMACE Z RADNICE Vážení spoluobčané, zřejmě se k Vám již dostala informace o záměru společnosti ALIKA Invest s.r.o., týkající se Stavebních úprav v areálu (bývalých elektromontážních závodů - EZ) nyní společnosti ALIKA. Obec se k tomuto záměru měla vyjádřit v tom smyslu, jestli se domnívá, že je tento záměr třeba posoudit dle zákona č. 100/2001 Sb. (EIA). Zastupitelé se na svém zasedání 16. července 2014 jednohlasně shodli, že je třeba tento záměr zcela zamítnout a pokud se to nepodaří, tak je zcela nezbytné ho posoudit dle zákona EIA. V následujících řádcích zveřejňujeme zamítavé stanovisko obce (zveřejněno na webových stránkách obce dne ), které jsme zaslali na Krajský úřad Středočeského kraje. Nyní čekáme na vyjádření KÚ. Doufáme, že investor svůj záměr přehodnotí a žádost o Stavební úpravy stáhne a záměr se neuskuteční. Pokud však bude v záměru pokračovat, bude obec podnikat všechny právní kroky jak tomu bránit. Měšický zpravodaj - 4

7 Dne byl na úřední desce Krajského úřadu Středočeského kraje a v Informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA pod kódem STC 1785, zveřejněn záměr Stavební úpravy pro areál Alika Měšice v k.ú. Měšice u Prahy. Obec Měšice s výše uvedeným záměrem nesouhlasí a požaduje tento záměr v každém případě posoudit dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon EIA ). Zdůvodnění nesouhlasného vyjádření: 1) Obec Měšice zaráží již označení celého záměru Stavební úpravy. V případě tohoto megalomanského záměru se rozhodně nejedná o pouhé stavební úpravy (za ty se může považovat např. nástavba, přístavba, stavební úprava stávající stavby atd.), ale za obří stavbu, která nepochybně negativně ovlivní životní prostředí nejen nejbližšího okolí záměru, ale celé obce Měšice. 2) Na území obce Měšice katastrální území Měšice u Prahy je vyhlášena stavební uzávěra (Nařízení obce Měšice č. 1 o stavební uzávěře ze dne ), kterou se zakazuje provádění staveb a činností, které negativně ovlivní nebo mohou ovlivnit životní prostředí v obytné zástavbě. 3) Dle platného Územního plánu obce je jako hlavní a převažující účel využití území, na kterém je plánováno uskutečnění záměru nerušící výroba a sklady. Jako přípustné pak podnikatelská činnost, která nesmí negativně ovlivňovat sousední obytné budovy ani území za hranicí pásma hygienické ochrany. Výrobní činnost a skladová činnost s vlastními účelovými stavbami, činnost nesmí překračovat hygienické normy v oblasti hluku a prašných emisí. Jako nepřípustné využití území je zde uvedena výrobní, průmyslová, skladovací a ostatní činnost vyplývající z hlavní funkce území, která zhoršuje hygienické podmínky na sousedních pozemcích určených pro bydlení. 4) Předkladatel záměru uvádí v předložené dokumentaci v části Stavební úpravy pro areál Alika - Měšice na straně 15 v bodě 6.1. Provoz na komunikacích v K 1 ve specifikaci Areálová přístupová komunikace jižní součást areálu. Tento údaj je nesprávný, komunikace nemůže být součástí areálu, protože její větší část se nachází na pozemku č. 114/35, který je v majetku obce a komunikace (je označena v pasportu komunikací jako účelová) na něm postavená, je v majetku společnosti FORMETAL, s.r.o., jejíž vlastníci o chystaném záměru, dle našeho šetření, vůbec nejsou informováni. Přitom předkladatel v dokumentaci tuto komunikaci má v úmyslu používat jako jednu z příjezdových komunikací. Současně druhá areálová příjezdová komunikace označena jako K 11 má své vyústění na komunikaci Nádražní, u které dosud nejsou vyjasněny vlastnické vztahy. 5) Obec se dále domnívá, že předkladatel vynětím dalších ploch ze zemědělského půdního fondu na vybudování plánovaných hal a zpevnění pozemku pro manipulační plochy pro skladování 1273 ks automobilů určených k prodeji nedodrží maximální zastavěnou plochu pozemku 45 %, tak jak určuje ÚP obce. 6) Nárůst dopravy ve vztahu k záměru: Předkladatel vliv záměru na nárůst dopravy ve vztahu k životnímu prostředí bagatelizuje a považuje ho za bezvýznamný. Obec k tomuto bodu v předložené dokumentaci mimo výše uvedené podotýká, že předkladatel ve svém záměru v bodu Distribuce dopravy uvádí, že bude používat komunikaci č. II/244 Měšický zpravodaj - 5

8 k odjezdu západním směrem přes železniční nadjezd. Tento je již nyní v havarijním stavu a má omezenu nosnost na 25 t, pro jediné vozidlo. V záměru je uvedeno, že předkladatel má v úmyslu v nově postavených halách servisovat nákladní automobily o hmotnosti 24 t. Vzhledem k tomu, že uskutečnění výstavby záměru je plánováno na období je více než pravděpodobné, že železniční nadjezd, pokud nedojde k výstavbě nového (dle vlastníka Středočeského kraje, je neopravitelný a musí se postavit nový - nejsou však potřebné finance), bude v té době již pro servisované nákladní automobily nepoužitelný. Závěr: Vzhledem ke všem výše uvedeným skutečnostem je obec přesvědčena o tom, že by měl být záměr předkladatele společnosti Alika Invests.r.o. v tomto rozsahu, již v této fázi odmítnut a zrušen, protože zásadním způsobem neoddiskutovatelně zhorší životní prostředí v obci Měšice. Pokud záměr zrušen nebude, je pro obec zcela nepředstavitelné, že by nebyl posouzen dle zákona EIA. OÚ. Po uzávěrce: Stalo se to, v co jsme všichni doufali. Předkladatel Záměru společnost ALIKA Invest s.r.o. stáhla Záměr z dalšího projednávání. Zatím se tedy stavět nesmí. Budeme však i nadále ve střehu a pohotovosti. -red- A CO LETIŠTĚ VODOCHODY? Jen pro připomenutí. Ministerstvo životního prostředí zrušilo rozhodnutí předchozího vedení MŽP o povolení rozšíření letiště Vodochody. Společnost Penta se pochopitelně dle očekávání odvolala a podala proti tomuto rozhodnutí rozklad. Na ministerstvu ŽP, kam odvolání Penty směřovalo, byla ustanovena Rozkladová komise, složená z odborníků, která vše posoudí. Tato komise má prvně zasednout v měsíci září. Jejím úkolem je nejen posouzení, ale i vypracování doporučení pro ministra ŽP, jak rozhodnout. Jestli zrušení potvrdí, nebo nechá záměr letiště projít. Naše Iniciativa STOP LETIŠTI VODOCHODY se i nadále schází, protože Penta i když je zatím EIA zrušená, vyvíjí velké úsilí pro získávání dalších důležitých dokumentů, které by ji pomohly záměr prosadit. Penta nesmí získat náskok!! Je velice podivné, že takováto důležitá jednání o osudu tisíců lidí, kteří mohou být záměrem zasaženi, probíhají opět tak, jako před čtyřmi roky v době, kdy jsou komunální volby a do zastupitelstev a vedení záměrem postižených obcí, se mohou dostat lidé, kteří celou kauzu nesledují a nemají o jejím vývoji žádné informace. Možná je to právě záměr investora. Než se noví rozkoukají a s problémem seznámí, tak si ho prosadíme. Viděli jsme to i po minulých komunálních volbách, kdy z čela obcí odešli, nebo byli odejiti někteří starostové, kteří měli k záměru nekompromisní zamítavý postoj a nově zvolení by byli třeba i ochotni vyjednávat o případných kompenzacích. Naštěstí ve většině z obcí proběhlo referendum, které zavazuje i budoucí zastupitele. Ono se však i takové referendum dá zopakovat a může třeba přinést v případě pro nás špatného vývoje, tzn. povolení Záměru, i opačný výsledek. Občané si potom mohou říci, že začnou raději vyjednávat, aby vůbec něco obce dostaly. Doufám, že se to v obci Měšice nikdy nestane. To bychom všichni ztratili svou hrdost. Stále ve spravedlnost a dodržování zákonů pevně věřící, Jiří Bejlek Měšický zpravodaj - 6

9 NOVÉ ČEKÁRNY NA AUTOBUSOVÝCH ZASTÁVKÁCH Na stránkách Zpravodaje jsme Vás již informovali, že obec Měšice spolu s několika okolními obcemi byla úspěšná v získání dotace na pořízení nových autobusových čekáren. V době psaní tohoto článku se na nich již pracuje. Je možné, že až budete toto číst, tak již budou hotové. Mimo výměny stávajících čekáren bude vybudována ještě jedna úplně nová na stanici Měšice Agropodnik. Doufáme, že tyto nové čekárny přispějí ke zlepšení vzhledu naší obce, a že nebudou hned poničeny vandaly a polepeny plakáty. OÚ KONEČNĚ - DĚTSKÉ HŘIŠTĚ!! Konečně! Sice na konci prázdnin, ale přece, se všechny děti a jejich rodiče dočkaly dětského hřiště s herními prvky. Nové hřiště bylo vybudováno dle plánu a slibů v severní části obce u stanice autobusu Na Rejdišti. Já sice píšu v minulém čase bylo vybudováno a děti se dočkaly, ale dnes 17. srpna, kdy článek dopisuji, tak ještě hřiště není. V příštím týdnu se ale začne stavět a dle firmy, která herní prvky dodá, bude hotovo během týdne. Pak již zbude jen pozemek hřiště oplotit. Návrhy herních prvků pomáhaly zastupitelům vybírat zkušené maminky, tak se snad bude hřiště dětem líbit. Teď už jim nezbývá nic jiného než na hřiště vyrazit a všechny houpačky, kolotoč, lanovou pyramidu, věž atd. vyzkoušet. Přejeme jim, aby si to co nejvíce užily. A ještě jedno hřiště, tentokrát multifunkční s umělým povrchem! Další, tentokrát multifunkční hřiště s umělým povrchem bude vybudováno s pomocí dotace, kterou jsme obdrželi, na pozemku pod Mateřskou školou mezi fotbalovým hřištěm a areálem Sokolovny. Dotace je ve výši cca 1 mil. 600 tis. Kč. V současné době je připraveno vypsání výběrové řízení na dodavatele stavby hřiště. Stavba se bude realizovat ještě v tomto roce. Jedná se o 1. etapu výstavby, která obsahuje vybudování multifunkčního hřiště (budou zde branky na mini fotbal, házenou, může se zde hrát tenis, nohejbal, košíková atd,). V další fázi zpracovaného projektu je ještě naplánováno na stejném pozemku vybudování malého dětského hřiště s herními prvky, ovál kolem celého hřiště pro on line bruslaře a v neposlední řadě prvky pro skateboardové nadšence. Obec se pokusí opět požádat o další dotaci na 2. etapu výstavby, kde by všechny výše uvedené plány zrealizovala. Načasování výstavby multifunkčního hřiště se může zdát neinformovaným jako předvolební tah zastupitelů a narychlo plnění zapomenutých předvolebních slibů. Ono to tak však jen vypadá. Žádosti o dotace jsou během na dlouhou trať. Projekt na toto sportoviště byl vypracován již minulým zastupitelstvem a žádostí o dotaci na něj bylo podáno hned několik. Nikdy jsme však nebyli úspěšní. Až v letošním roce jsme konečně dotaci dostali, ovšem jen na 1. část. Buďme však rádi i za to. Třeba se v příštích letech opět zadaří a dostaneme další dotaci nebo sportoviště dle projektu dostaví obec postupně ze svého rozpočtu. OÚ, J.B. Měšický zpravodaj - 7

10 720 LET - VÝROČÍ PRVNÍ ZMÍNKY O OBCI Již jsme ve Zpravodaji několikrát upozorňovali, že obec Měšice v tomto roce bude slavit výročí 720 let od svého založení. Obec k tomuto výročí vydala krásný barevný nástěnný kalendář formátu A 3, kde jsou na každé straně dvě fotografie zachycující vždy stejná místa. Jedna je historická fotografie a druhá fotografie je ze současnosti. Kalendář se bude prodávat zájemcům za cenu 100,- Kč na Obecním úřadě a na všech akcích spolupořádaných obcí. Přijďte si ho zakoupit, ukažte že jste patrioti. Třeba na fotografii poznáte i svůj dům. Kalendář Vám může posloužit i jako dárek v rodině nebo podnikatelům jako prezentace obce ve které žijí. K těm samým účelům se určitě bude hodit i další upomínkový předmět, který nechala obec k výročí zhotovit a tím je krásná pamětní mince z leštěné mosazi. Na ní je uveden letopočet , 720 let výročí a zobrazena rytina měšického zámku a z druhé strany heraldický znak obce. Tato mince se bude prodávat na stejných místech za cenu 90,- Kč, včetně plastové kapsle. Závěrem je třeba poděkovat všem, kteří se na zhotovení těchto upomínkových předmětů podíleli. Kronikáři obce panu V. Novákovi za dodání fotografií a grafický návrh pro kalendář, panu L. Říhovi st. za zařízení bezplatného grafického návrhu pamětní mince a zastupitelům obce za to, že tento nápad podpořili. Jiří Bejlek SETKÁNÍ S KANDIDÁTY DO NOVÉHO ZASTUPITELSTVA OBCE MĚŠICE Obec Měšice tak, jako vždy před komunálními volbami, organizuje setkání občanů se všemi kandidáty stran a sdružení, kteří se budou ve volbách ucházet o jejich hlasy. V letošní roce se toto setkání uskuteční ve středu 1. října 2014 od 18:00 hodin ve velkém sále Centra volného času. Na tomto setkání budete mít deset dní před volbami možnost osobně se setkat s lidmi, mezi kterými budete vybírat nové vedení obce. Svými dotazy na volební program konkrétních stran a sdružení a na všechny jejich přítomné kandidáty, si můžete udělat obrázek o tom, kdo si Váš hlas zaslouží a bude pro obec přínosem a kdo si kandidaturou pouze zvyšuje své ego nebo dělá straně tzv. křoví. Všichni kandidáti ale i občané volají po větší informovanosti a komunikaci mezi zastupiteli a občany. Nyní tedy máme všichni možnost svou účastí na předvolebním setkání k naplnění tohoto přání přispět. Předvolební setkání je vždy jednou za čtyři roky. Udělejte si proto 1. října čas a do Centra přijďte. Stopadesátý díl nějakého nekonečného televizního seriálu jistě neovlivní pro další čtyři roky Váš život tak, jako se to může stát v případě, že budete volit nové vedení obce od boku a nevyužijete možnosti kandidáty osobně poznat a vyzpovídat. (Jo, a také dostanete malé občerstvení). J.B. OÚ Měšický zpravodaj - 8

11 (Malá instruktáž k možnostem vyplnění voličského lístku) VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTEV MAJÍ VOLIČI TŘI MOŽNOSTI: volit pouze stranu nebo zaškrtnout stranu a k tomu přidat některé kandidáty konkurence nebo vybírat napříč volebními subjekty, maximálně 11 kandidátů Volič má při tom tolik hlasů, kolik je celkem zastupitelů v jeho obci. V případě Měšic tedy 11. Problém lze popsat na jednoduchém případu: Volič v obci Měšice s 11 zastupiteli se rozhodne dát hlas své dlouhodobě oblíbené straně. Kromě ní je mu sympatický ještě kandidát z jiné strany, která má ale malé šance na úspěch. Volební zákon mu umožňuje dát celkově hlas své straně a k tomu zaškrtnout i svého sympatického kandidáta z jiné strany. Jenže dotyčný kandidát malé strany dostane v tomto případě pouze jednu jedenáctinu hlasu voliče. Vzhledem k tomu, že i v komunálních volbách platí pětiprocentní hranice pro vstup do zastupitelstva, nejspíše se do něj tato menší strana nedostane a hlas tedy propadne. Zjednodušeně řečeno, pokud chtějí voliči pomoci dosud slabým stranám k úspěchu, měli by zaškrtnout celou kandidátku. Výběr jednotlivých lidí má smysl pouze tehdy, když voliči křížkují na kandidátkách stran s velkou šancí dostat se do zastupitelstva. Zákon přitom umožňuje využít i pouze jediný hlas zaškrtnout jen jedno jméno. Pak ale volič opět téměř vůbec nevyužije své volební právo. OÚ KOMUNÁLNÍ VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE 2014 Vážení spoluobčané voliči dovolte, abychom Vám na následujících stránkách představili všechny kandidáty do zastupitelstva obce v říjnových komunálních volbách. V naší obci se budou o Vaše hlasy ucházet 3 sdružení a 1 politická strana. Každá kandidátka má na seznamu 11 kandidátů, což je počet zastupitelů, kteří budou zvoleni na další čtyřleté volební období. Ve volbách proto budete budoucí zastupitele vybírat ze 44 jmen. Redakce Vám při výběru přeje šťastnou ruku. Protože Vás tito lidé budou další 4 roky (což je dlouhá doba) zastupovat a rozhodovat nejen o rozvoji obce, ale i o financích a majetku obce, které plynou z Vašich daní, určitě přijďte k volbám a zvolte ty, které znáte a kterým věříte. V době psaní tohoto příspěvku ještě nemají sdružení a strana přidělena čísla, seřadili jsme je tedy náhodně. Vlastní kandidáti však jsou seřazeni v pořadí tak, jak si je sdružení a strana sami seřadili a jak budou uvedeni na hlasovacím lístku. V obci Měšice jdou tedy do volebního klání v říjnových volbách tato sdružení a strana: SNK NÁŠ DOMOV MĚŠICE, SNK Rozvoj obce s rozumem bez zbytečného zadlužování, SNK MĚŠICE-MÍSTO K ŽIVOTU a politická strana ODS. SNK - NÁŠ DOMOV MĚŠICE představuje občanům Měšic své kandidáty ve volbách do zastupitelstva obce. S naším celým programem se budete moci seznámit v příštích číslech měsíčníku Náš domov, který opět naleznete ve svých poštovních schránkách. Měšický zpravodaj - 9

12 1. Petr Zavadil, 54 let, zastupitel, živnostník, Strana svobodných občanů. Co bych chtěl změnit v obci: Obec nemá vypracován Strategický plán rozvoje (SPR). Jsem přesvědčen, že to není dobrý stav a, že by se současnému i dalším zastupitelstvům lépe pracovalo, kdyby již existoval. SPR nemá být jen nějakým kusem papíru, který se s velkou slávou vypracuje a pak založí do šuplíku. Plán má sloužit zastupitelům a občanům obce, nynějším i budoucím, a přinášet jim užitek svým dlouhodobým, promyšleným a závazným výhledem do budoucnosti obce. Z něj by se pak měla odvíjet většina důležitých rozhodnutí v oblasti investic v obci, ať už za obecní, tak i za soukromé peníze. Vypracování SPR není jednoduchá ani krátkodobá záležitost ležící pouze na zastupitelstvu. Rád bych do jeho vytvoření zapojil všechny občany obce, kteří budou chtít a umět pomoci. Čemu bych se chtěl věnovat v zastupitelstvu po svém zvolení, případně do jakého výboru zastupitelstva bych se chtěl zapojit: Pokud budu zvolen zastupitelem, chci zúročit své znalosti, nabyté studiem oboru veřejná správa a zkušenosti získané prací v zastupitelstvu a budu se ucházet o funkci místostarosty. 2. JUDr. Daniela Němečková, 51 let, zastupitelka, právnička Nejvyššího kontrolního úřadu, bez politické příslušnosti Co bych chtěla změnit v obci: Mým cílem je, aby se obec co nejvíce otevřela veřejnosti a nové zastupitelstvo bylo pracovně více aktivní. Budu se snažit prosadit, aby na stránkách obce byl spuštěn tzv. rozklikávací rozpočet, kde si kdokoli může snadno ověřit, s jakým rozpočtem obec hospodaří, a jaké poskytla výdaje dodavatelům za jednotlivé služby, komodity či běžný provoz. Také budu prosazovat, aby obec začala soutěžit veřejné zakázky na elektronickém tržišti. Všechno by bylo rázem transparentnější, přehlednější a snáze dohledatelné. Primárně se chci věnovat kontrole zákonnosti a dodržováním právních předpisů obcí, včetně dohledu nad veřejnými zakázkami zadávanými obcí. Občané Měšic preferují pocit bezpečí doma i na ulici. Proto bych chtěla prosadit zvýšení počtu obecních strážníků, kteří jsou vzhledem k blízkosti naší obce k metropoli v dnešní době nutností. Čemu (jaké oblasti) bych se chtěla věnovat v zastupitelstvu po svém zvolení, případně do jakého výboru zastupitelstva bych se chtěla zapojit: Na NKÚ pracuji již přes 20 let a myslím si, že mám co obci nabídnout. V souvislosti s mou profesí, bych se ráda v příštím volebním období opět zabývala kontrolou, potažmo auditem. 3. Ing. Michal Severa, 48 let, zastupitel, OSVČ, bez politické příslušnosti Co bych chtěl změnit v obci: Rád bych změnil přístup obec/občan směrem k větší a včasné informovanosti občanů. Dále se chci podílet na zajištění a dodržování reálného Plánu rozvoje obce, ze kterého by každý občan Měšic věděl, jakým směrem se bude obec ubírat. Chtěl bych zefektivnit práci zastupitelů i obecního úřadu a pokusil se zajistit finance zejména na rozvoj a modernizaci obce a historických památek (Sokolovna, zámek a dalších). Měšický zpravodaj - 10

13 Čemu (jaké oblasti) bych se chtěl věnovat v zastupitelstvu po svém zvolení, případně do jakého výboru zastupitelstva bych se chtěl zapojit: Chci se zapojit do práce v těchto výborech - stavební, kontrolní, životní prostředí, bezpečnostní. 4. Ing. Ladislav Říha, 29 let, energetik, ekonom, Strana svobodných občanů Co bych chtěl změnit v obci: V Měšicích bydlím již 10 let a za tu dobu jsem se zapojil do kulturního života obce. Stal jsem se členem Klubu rybářů a účastnil se jako spoluorganizátor mnoha tradičních i nových akcí (Prakyáda, Měšická vánočka, Novoroční ohňostroj, Dětský den). Naši obec mám rád nejen pro její bohatý kulturní život, ale i pro spoustu zeleně, která není v okolních vesnicích samozřejmostí. Při svém zvolení bych se rád zasadil o zachování obojího. Dále bych rád vyvažoval zájmy starých a nových Měšic, což je už nyní a do budoucna může být ještě větší problém. Čemu (jaké oblasti) bych se chtěl věnovat v zastupitelstvu po svém zvolení, případně do jakého výboru zastupitelstva bych se chtěl zapojit: Jsem členem finančního výboru zastupitelstva a rád bych se do jeho práce více zapojil i v příštím volebním období. 5. Petra Hrotáková, 46 let, zastupitelka, vedoucí oddělení poštovního provozu, bez politické příslušnosti Co bych chtěla změnit v obci: Mým cílem je celkové zlepšení poměrů v obci, zvláště pak zlepšení komunikace obecního zastupitelstva s občany Měšic všech věkových kategorií. Ráda bych se věnovala problematice zkvalitnění kulturního a sportovního zázemí pro rodiny s dětmi, včetně našich seniorů. Kromě toho budu prosazovat vyřešení ožehavých otázek týkajících se zábavné pyrotechniky a tzv. hlučných činností (sekání sekačkou, řezání pilou apod.), které by mohli občané vykonávat pouze v pracovní dny a v sobotu od 08:00 hod. do 12:00 hod. tak, jak je to už zavedeno obecnou vyhláškou v řadě měst a obcí v České republice. Občané Měšic pracují 5 dnů v týdnu v prostředí výrobních podniků nebo v hlučných klimatizovaných kancelářích a pouze víkend mají na relaxaci. Nicméně tyto změny by neměly být v obci zavedeny násilně proti vůli občanů, ale prostřednictvím referenda. Čemu (jaké oblasti) bych se chtěla věnovat v zastupitelstvu po svém zvolení, případně do jakého výboru zastupitelstva bych se chtěla zapojit: Pokud budu zvolena do obecního zastupitelstva i v příštím volebním období, ráda bych se podílela na práci v sociálním a kulturním výboru. 6. Petra Vargová, 22 let, strážnice Obecní policie v Měšicích, bez politické příslušnosti Co bych chtěla změnit v obci: Jsem obecní strážník a již z mé profese je zřejmé, že se budu maximálně snažit podporovat nekompromisní postup proti kriminálním deliktům, nelegálním činnostem poškozujícím přírodu a přestupkům, včetně dopravních, páchaným na území obce. Mým cílem je také preventivně působit na zvýšení bezpečnosti dopravy v ulicích, ochrany veřejného pořádku, Měšický zpravodaj - 11

14 zdraví a ochrany majetku občanů. Ráda bych se proto věnovala také přednáškové činnosti s bezpečnostní problematikou zaměřenou hlavně na prevenci rizikového chování. Čemu (jaké oblasti) bych se chtěla věnovat v zastupitelstvu po svém zvolení, případně do jakého výboru zastupitelstva bych se chtěla zapojit: Chtěla bych obci nabídnout své odborné i praktické zkušenosti obecního strážníka s tím, že mou prioritou bude práce v bezpečnostním výboru. 7. Bc. Marcela Šimková, 40 let, ekonomka, bez politické příslušnosti Co bych chtěla změnit v obci: Jsem přesvědčena, že v naší obci se toho dá vylepšit hodně. Nechoďme daleko a podívejme se na sousední obec Líbeznice. Už jim toho moc neschází, co by zrekonstruovali nebo vybudovali. Proto mou prioritou bude sehnat na klíčové projekty obce finanční prostředky, a to prostřednictvím finančních titulů jak z národních zdrojů, tak i ze strukturálních fondů EU. Obec má dům služeb tzv. Tesko v havarijním stavu, sokolovna, která je na strategickém místě obce, by potřebovala kompletní sanaci, zámek kromě jiného novou střechu a nová školka je také snem mnoha maminek. Když to jde v okolních obcích, u nás to musí jít také. Čemu (jaké oblasti) bych se chtěla věnovat v zastupitelstvu po svém zvolení, případně do jakého výboru zastupitelstva bych se chtěla zapojit: Mám praktické zkušenosti se získáváním evropských dotací, jejich monitoringem a administrací. Chtěla bych proto nabídnout obci mé několikaleté odborné a praktické zkušenosti. Budu usilovat o to, aby se majetek obce neustále zhodnocoval. Ráda bych se proto zapojila a byla obci prospěšná ve finančním výboru. 8. Tereza Kortanová, 30 let, hlavní účetní, bez politické příslušnosti 9. Vladimír Minár, 43 let, realitní makléř, bez politické příslušnosti 10. Ing. Mariana Nesnídalová, 44 let, ekonom jednatelka, bez politické příslušnosti Co bych chtěla změnit v obci: Vzhledem k mým odborným znalostem, praktickým zkušenostem a osobním zájmům hodlám prosazovat udržitelnost venkova s přírodou. Chci usilovat o to, aby se nelikvidovala zástavbou zemědělská půda na okrajích obce obytnými komplexy, logistickými centry, montážními a skladovacími halami. Mým cílem bude prosazování projektů na vybudování multifunkčních sportovišť pro děti a mládež nebo vybudování cyklostezky, na kterou již má obec zakoupený pozemek. V obci také není provozovna, kde by se dalo večer slušně posedět, zatančit nebo organizovat různé společenské akce, jak je tomu v okolních obcích. K tomuto účelu by bylo vhodné zrekonstruovat obecní sokolovnu. Mým cílem bude na tyto projekty zajistit finanční prostředky ze strukturálních fondů. Čemu (jaké oblasti) bych se chtěla věnovat v zastupitelstvu po svém zvolení, případně do jakého výboru zastupitelstva bych se chtěla zapojit: Ráda bych nabídla své zkušenosti ekonoma a aktivně se zapojila do práce finančního výboru. Měšický zpravodaj - 12

15 11. Ing. Jana Vokálová, 38 let, ekonom, bez politické příslušnosti Co bych chtěla změnit v obci: V souvislosti s mou profesí se budu snažit o to, aby nové zastupitelstvo bylo více otevřené občanům. Chci dbát o účelné a efektivní využívání finančních prostředků obce na projekty trvalých hodnot. Chtěla bych prosazovat moderní řízení obce a zavádění nových IT technologií. Ráda bych také pomohla obci vyhledávat, podporovat a realizovat další aktivity obce v oblasti kultury, sportu a volnočasových aktivit a k tomu bych chtěla využít vhodné granty a dotační tituly. Čemu (jaké oblasti) bych se chtěla věnovat v zastupitelstvu po svém zvolení, případně do jakého výboru zastupitelstva bych se chtěla zapojit: V obecním zastupitelstvu bych se chtěla věnovat problematice kultury a životního prostředí. SNK - Rozvoj obce s rozumem bez zbytečného zadlužování. 1. Jmenuji se Petr Lanc a je mi 62 let. Od revoluce jsem jedním ze zastupitelů obce, v současnosti starostou. Kandiduji jako nezávislý, na kandidátce Rozvoj obce s rozumem, bez zbytečného zadlužování. Rád bych využil své mnoholeté zkušenosti při dalším rozhodování o hospodaření obce. V majetku obce vidím záruky pro budoucnost, a proto se budu i nadále snažit, aby obec získávala majetky, které budou uspokojovat potřeby našich obyvatel nebo budou zdrojem dlouhodobých příjmů. Jen bohatá obec má co zastavit pro případnou půjčku nebo bude mít co prodat v případě krize. Budu se snažit o dokončení projektů, které byly započaty v minulých volebních obdobích. Jsem pro zajištění nevoleného profesionálního výkonného vedení obce, které bude podléhat rozhodování volených zastupitelů. 2. Jmenuji se Irena Honsová. V zastupitelstvu pracuji už třetí volební období. Je to dostatečně dlouhé období, abych si už mohla s klidným svědomím odpočinout. A také jsem to zamýšlela udělat. Zamýšlela. Ale Tolik věcí je ještě třeba dokončit a ohlídat. Je tu problém s objektem Sokolovny, začíná se rýsovat dětské hřiště, o pozemek v průmyslové zóně se začíná zajímat velmi problematická firma, Penta první kolo o Vodochody nevyhrála, ale boj pokračuje. Je toho ještě hodně. A sousedé se ptají - Co bude s autobusy? Proč nám nesvítí lampa? Kdy bude letos Dětský den? V kolik pojedou popeláři? Myslím, že toho ještě mohu pro svou obec hodně udělat. Zjištěním informací, konkrétní prací nebo jenom zvednutím ruky ve správnou chvíli pro správnou věc. 3. Jmenuji se Dagmar Streckerová, je mi 59 let a jsem členem současného zastupitelstva. Kandiduji jako nezávislá na kandidátce Rozvoj obce s rozumem bez zbytečného zadlužování. Ráda bych využila své získané zkušenosti a byla u dalšího rozhodování o činnosti obce. Budu se zasazovat o ochranu a další rozvoj zeleně v obci a jejím okolí. Budu podporovat rozšiřování služeb pro naše občany. Nebudu souhlasit s dalším rozšiřováním zástavby pro bydlení. Jsem proti výstavbě na plochách průmyslové a skladové zóny, která by negativně ovlivňovala bydlení v obci. Měšický zpravodaj - 13

16 4. Jmenuji se Jan Richter, je mi 20 let a studuji druhým rokem VŠO. Myslím si, že většina občanů mě možná osobně zná, protože již přes 6 let se pravidelně zúčastňuji akcí pořádané v naší obci, kde jsem se narodil, vyrůstal a bydlím. V pár řádcích říci co je mou prioritou a mým krédem do letošních voleb je těžké. Ale za hlavní prioritu považuji snahu, pokusit se zamezit zejména rozšiřování územního plánu obce, protože již dnes nestačí občanská vybavenost počtu obyvatel (např. škola, školka, ČOV) a také chci zabránit zadlužování obce pro další generace. Je toho daleko více v čem bych byl rád pomocnou rukou pro OÚ. Vzhledem k mému věku bych rád svou aktivitu zaměřil na nejmladší občany naší obce (děti a mládež). 5. Jmenuji se Jaroslava Pěničková, v Měšicích žiji od roku 2006 a přivedla mě sem láska k jednomu z občanů této pěkné vsi. Občan Pěnička je dnes mým manželem a Měšice jsou mojí obcí. Naši nejstarší 2 synové chodí do škol v Praze, 7-letý syn do ZŠ v Líbeznicích a nejmenší 2 děti do lesní školky zde Měšicích, kterou jsem zde s kolegyněmi z občanského sdružení založila. Vystudovala jsem finance na VŠE, ale moje profesní uplatnění je ve školství: učila jsem angličtinu na střední škole, nyní na základní škole. Moje motto: Nezáleží na tom, co Uděláte jednou za čas. Záleží na tom, co děláte den za dnem. Quasimodo. Měšice je hezká upravená obec s bohatou historií a místní zeleň ji zasazuje do krásného zeleného rámu. Oceňuji péči, kterou v tomto směru dosavadní zastupitelé svou prací vynakládali. V tom je třeba pokračovat, k tomu chci přispívat. V zastupitelstvu se chci zasadit o pro občany transparentní zápisy z jednání, tak aby informace byly přehledné a kdykoliv snadno dohledatelné na webu obce. Práce zastupitele beru jako službu pro druhé: mělo by tedy být na první pohled zřejmé, který zastupitel ve které záležitosti jak hlasoval, aby občan volič věděl, jak jím zvolený zástupce pracuje. Záleží mi na bezpečnosti dětí naší obce: zejména silniční provoz na hlavní křižovatce je velmi ohrožuje, ráda bych přispěla k řešení této věci. Děti potřebují bezpečné, ale také podnětné prostředí pro volnou hru. A komplexní podněty jim dá hlavně příroda. I když umělé hřiště se standardizovanými herními prvky je dobrý základ, chci přispět k vybudování přírodních míst, kde by byla radost pro děti i jejich rodiče se setkávat, žít komunitní život. 6. Jmenuji se Petra Biache, v Měšicích žiji dva a půl roku a společně s partnerem zde vychováváme tři děti. V současné době jsem na rodičovské dovolené, předtím jsem pracovala ve společnosti České dráhy jako odborný poradce pro mezinárodní vztahy. Mám mnohaleté pracovní i osobní zkušenosti z multikulturního prostředí (3 roky Francie, 5 let Belgie). Mezi mé přednosti patří umění jednat s lidmi a komunikační schopnosti. Ty bych také ráda využila v práci pro naši obec. Mé priority jsou: - zvelebování a budování hřišť a dalších míst pro setkávání rodin s dětmi - podpora výstavby nové mateřské školy, se kterou budou spokojeny děti i jejich rodiče - lepší informovanost občanů o činnosti zastupitelstva a o dění v obci prostřednictvím webových stránek obce, obecního Zpravodaje a profilu obce na sociálních sítích. Měšický zpravodaj - 14

17 7. Jmenuji se Vladimír Novák jsem důchodce, kronikář obce, 76 let, bez stranické příslušnosti. Pokud budu zvolen, v ZO se budu zabývat těmito oblastmi zájmu: Informovanost občanů prostřednictvím Zpravodaje a stránek obce; ochrana životního prostředí a veřejné zeleně; ochrana kulturního dědictví (zejména pokračování revitalizace zámeckého areálu). V zastupitelstvu bych prosazoval zásadu: Méně řečí. Více skutků. Nebudu-li zvolen, totéž budu prosazovat zvenku. 8. Jmenuji se Milan Rokos, jsem řidičem speciálního vozidla /zametač-vysavač/ a pracuji pro Region Mratínského potoka. Členem tohoto sdružení je i naše obec a proto při práci na jejím čištění vidím její klady i zápory. Tyto své postřehy bych chtěl uplatnit při práci v zastupitelstvu obce. Jako myslivci se mi nelíbí rozšiřování zástavby v naší i okolních obcích. Budu prosazovat rozšiřování, nebo alespoň zachování zeleně a její řádnou údržbu s cílem zachování bezpečnosti. 9. Jmenuji se Václav Kříž, v obci Měšice žiji již 26 let a jsem zahradník. Dění v této obci mi není lhostejné. Nechci podporovat novou výstavbu v územním plánování, a naopak se chci pokusit o rozšíření lesních porostů na území naší obce. Ochrana té stávající je samozřejmostí. Z dětských let si pamatuji klidné ulice bez aut, to už asi nevrátíme, ale proč to zhoršovat. 10. Jmenuji se Milan Dejmek a je mi 35 let. Pocházím ze sousední vesnice Nová Ves. Pro Obecní úřad Měšice jsem pracoval při plnění náhradní vojenské služby a měl jsem tak možnost nahlédnout do chodu obce. V roce 2011 jsem zkolaudoval rodinný domek a stal jsem se občanem obce Měšice. Kandiduji jako nezávislý, na kandidátce Rozvoj obce s rozumem, bez zbytečného zadlužování. Rád bych využil své současné zkušenosti a podílel se na rozhodování o chodu obce. Budu se zasazovat o nerozšiřování další zástavby a zkvalitňování služeb pro naše občany. Jako nutné vidím dokončení chodníku od Gorenje k autobusové zastávce u Agropodniku. 11. Jmenuji se Radek Šindlauer. Pracuji 17 let jako zkušební technik ve firmě FV-Plast v Čelákovicích. Mé zájmy jsou hlavně fotografování, sport a kultura všeho druhu. V naší obci bych chtěl hlavně zlepšit komunikaci mezi lidmi a zvýšit zájem lidí o činnost zastupitelstva a obec celkově. Co se týče práce zastupitelstva, je v zájmu řešení problémů zvýšit důvěru občanů v jeho práci. Při projednávání, diskuzích a posuzování různých problémů by bylo dobré, aby se občané zbavili emocí, předsudků a zneužívání různých témat k vlastnímu zviditelnění a zvýšení svého ega. SNK MĚŠICE - MÍSTO K ŽIVOTU Vážení občané - voliči. Představujeme Vám v krátkosti nominanty našeho sdružení nezávislých kandidátů na kandidátce MĚŠICE - MÍSTO K ŽIVOTU, kteří si Vás dovolují požádat o Vaše hlasy v říjnových volbách do obecního zastupitelstva. S programem našeho sdružení, který jsme společně připravili a se kterým jdeme do voleb, Vás před volbami Měšický zpravodaj - 15

18 seznámíme formou samostatného letáčku. Dále jsme pro Vás vytvořili webové stánky (http://www.snk-mesice.cz), kde bude náš volební program a prezentace kandidátů také zveřejněna. Najdete zde i formulář pro dotazy na které Vám rádi odpovíme. Předem děkujeme za Váš čas, který budete věnovat seznámení se s kandidáty našeho sdružení, a později i s volebním programem. 1. Jiří Bejlek, 60 let, bez politické příslušnosti. V zastupitelstvu pracuji již 12 let, z toho 8 let ve funkci místostarosty. Po celou dobu jsem pomáhal organizovat v obci kulturní a společenský život a stal se jedním ze zakládajících redakčních členů měšického Zpravodaje. Již 6 let se zabývám, a dále budu, bojem proti záměru na rozšíření Letiště Vodochody. Nikdy jsem také nebyl, a ni v budoucnu nehodlám být, pouhým mávátkem a kývátkem, který odsouhlasí a odkývá vše, co se v zastupitelstvu projednává. Vždy jsem se snažil používat vlastní rozum a hlasoval tak, aby moje rozhodnutí byla ve prospěch obce a všech jejích občanů. Nemá smysl více slibovat, protože toto já vidím jako hlavní poslání zastupitele. Pokud se Vám voličům podaří zvolit do vedení obce většinu zastupitelů, kteří se tím budou řídit, bude naše obec nejhezčí v okolí a Měšice se opravdu stanou krásným MÍSTEM K ŽIVOTU, tak jak máme uvedeno v názvu našeho sdružení. Bude mi ctí a budu si velice vážit Vašich hlasů, které by mi umožnily u toho být. Nabízím všechny své životní i profesní zkušenosti. Děkuji. 2. Ing. Ladislav Říha, 54 let, bez politické příslušnosti. Pracuji jako auditor systémů managementu. V Měšicích bydlím 10 let. Pocházím z vesnice a od svého přistěhování do Měšic se snažím zapojovat do života v nich. Blízká je mi příroda, voda, což je také důvodem pro moji účast především na akcích s tím spojených (Rybářské závody, Prakyáda, Dětský den), členství v klubu měšických rybářů, apod. A samozřejmě i důvodem pro pomoc při dalších akcích pořádaných obcí Měšice (Měšická vánočka, novoroční ohňostroj). Pokud bych byl zvolen členem zastupitelstva, pak chci i nadále pomáhat při rozvoji obce a uspokojování potřeb občanů Měšic. Zejména v oblasti ochrany životního prostředí, péče o zeleň, tlaku na zamezení aktivace letiště Vodochody a dalšího zlepšování Měšic jako místa k životu. Jako zastupitel obce budu vítat nejen každý dobrý nápad na další akce pro občany Měšic, ale také oceňovat všechny aktivní obyvatele této obce. Umím lidem naslouchat, diskutovat s nimi a nebojím se říct svůj názor veřejně. Naše vesnice potřebuje ve svém zastupitelstvu ty, kteří se nebojí, nenechají se ovládat a umí se dívat lidem do očí. Preferuji komunitní přístup. Proto bych byl rád, kdyby zastupitelé obce svá rozhodnutí týkající se života v komunitě (v obci) nejprve s občany projednávali a snažili se zjistit jejich opravdové potřeby, názory, připomínky a nápady k danému tématu. Být členem zastupitelstva obce znamená v první řadě sloužit občanům. V zastupitelstvu nemá místo arogance a přehlížení názorů obyvatel obce. 3. Václav Stránský, 61 let, bez politické příslušnosti. Jsem ženatý a v Měšicích bydlím od roku 2008 v nově zabydlené lokalitě. Od roku 1996 podnikám v oblasti komplexních komunálních služeb (nakládání s odpady, údržba zeleně, letní a zimní údržba komunikací a areálů), od roku 2007 pak ve facility službách (správa Měšický zpravodaj - 16

19 nemovitostí, úklidy objektů, ostraha majetku a osob). Již v průběhu loňského roku jsem se snažil navštěvovat pravidelná zasedání zastupitelstva a být tak přímo informován o řízení obce a projednávání důležitých kauz. Po důkladném zvážení veškerých aspektů jsem se rozhodl kandidovat do zastupitelstva obce na kandidátce SNK Měšice - místo k životu, neboť navržený program a způsoby jeho realizace jsou mně blízké. Jako případný zastupitel jsem připraven poskytnout plně své zkušenosti z vedení společností v rozhodovacích procesech při řízení obce, jmenovitě v oblastech životního prostředí a bezpečnosti osob a majetku. Vadí mi kupř. nedostatečná údržba veřejné zeleně, černé skládky, neuklizené plochy mimo centrum, absence koncepčního rozvoje míst pro rekreaci a sport v návaznosti na značný nárůst novousedlíků. Pro svoji činnost, kterou považuji za službu občanům Měšic, je nezbytná pravidelná komunikace s nimi, a proto garantuji možnost pravidelného setkávání s občany v pevně stanoveném termínu v měsíci. 4. Michal Fabián, 43 let, bez politické příslušnosti. Jsem ženatý a od narození bydlím v Měšicích. Pracuji jako řidič ve stavebninách. Protože jsem zde prožil celý život, není mi lhostejné jak bude v budoucnu obec vypadat. V případě mého zvolení bych se chtěl podílet na jejím dalším rozvoji, který by byl ku prospěchu všem jejím občanům. Rovněž bych také podporoval místní spolky TJ Sokol a Klub rybářů a snažil se zlepšit dopravní situaci v obci. 5. Ing. Jana Říhová, 50 let, bez politické příslušnosti. Pracuji jako finanční auditor. Mám více než 20leté zkušenosti z působení v prostředí finančního řízení podniků a vedení účetnictví a nabízím využití těchto zkušeností adekvátně i pro řešení finančních záležitostí obecních. Pro většinu rozhodnutí zastupitelstva je zcela jistě důležité vyhodnocení finančních dopadů, rozbor stávající finanční situace a evidence, případně finanční posouzení obchodních nabídek. Toto bylo mou hlavní motivací při rozhodování o své kandidatuře do obecního zastupitelstva. Není mi jedno, kde a v jakých podmínkách žiji, a proto nabízím své znalosti a profesní i životní zkušenosti. 6. Drahoslava Myšáková, 61 let, bez politické příslušnosti. V minulém volebním období jsem pracovala jako předseda kulturní komise. Pokud budu opět zvolena, chtěla bych se znovu zabývat oblastí kultury a zájmových činností pro děti a dospělé. Chtěla bych přispět ke zlepšení vztahů mezi starousedlíky a novými spoluobčany, vymýšlet nové akce aby se nám tady lépe žilo a aby žila i naše obec Měšice. 7. Milan Abík, 50 let, bez politické příslušnosti. Vážení občané, voliči. V Měšicích žiji od narození. Mám tři děti. Pracuji v Aero Vodochody v oddělení vojenského programu. Byl jsem osloven, abych kandidoval do obecního zastupitelstva. Jelikož jsem v předminulém zastupitelstvu již působil, mohu srovnávat, co bylo dobře, co bylo špatně. S novým týmem lidí, který se zde, na této kandidátce dává dohromady, bych rád opět pomohl obci a lidem, kteří tu bydlí a chtějí tu žít. Měšický zpravodaj - 17

20 8. Ing. Lenka Říhová, 26 let, bez politické příslušnosti. Vystudovala jsem Vysokou školu ekonomickou v Praze a v současné době pracuji na pozici asistenta auditora. Do Měšic jsem se přestěhovala před deseti lety. Mým přínosem pro vesnici bude především ženský nadhled, optimismus a sociální cítění. Chtěla bych se podílet na zvelebování naší vesnice, zaměřit se na rozvoj občanské soudržnosti a kulturního dění v obci. Do vedení obce chci přinést zodpovědnost i ochotu pomáhat lidem s jejich problémy a schopnost nacházet společná řešení, pomocí kterých budeme vytvářet krásnou vesnici, ve které se bude všem spokojeně žít. 9. Miloš Šifalda, 35 let, bez politické příslušnosti. Bydlím v obci 5 let, zaměstnání mám v oblasti IT/ISP, kde se starám o síťové prvky. Radím technické podpoře, programuji a plánuji rozvoj sítě. V Měšicích bych se chtěl věnovat právě většímu plánování v obci, zejména v oblasti výstavby. Je třeba brát pod větší drobnohled nově vznikající projekty a zkusit napravit některé slabiny u stávajících: lépe řešit parkování, odpočinkové zóny a průjezdnost, resp. průchodnost pro pěší. Nové výstavbě musí odpovídat i kapacita škol a školek 10. Simona Maršálková, 40 let, bez politické příslušnosti. Jsem vdaná, mám tři děti. Pracuji jako zdravotní sestra na angiologické jednotce intenzivní péče ve VFN Praha. V Měšicích žiji od roku Mezi mé koníčky patří četba, rodina, rekreačně sport, hudba, ale i mé povolání. Do zastupitelstva jsem se rozhodla kandidovat, protože mi není lhostejné co se v obci děje. 11. Václav Jirák, 59 let, bez politické příslušnosti. V naší obci bydlím od roku 1980 a v zastupitelské funkci jsem již jedno volební období působil jako nestraník. Rozvoj zde od té doby sleduji a víceméně se do dění v obci snažím přispívat. Avšak rozhodnutí často mají mnohem hlubší dopad do reálného dění v obci i našich životů a z pozice řadového občana, který nemá možnost bez účasti i nedostatečnou informovanost na některá rozhodnutí reagovat, jsem pro větší transparentnost jednání zastupitelstva. Jako dlouholetý pracovník v technických profesích, bych se chtěl též zaměřit na tuto problematiku. Předem děkuji všem za podporu při volbách. POLITICKÁ STRANA ODS Politická strana ODS představuje své kandidáty. Za její kandidátku nám do uzávěrky tohoto vydání Zpravodaje napsal její lídr Karel Buriánek toto prohlášení: Všichni členové naší kandidátky, kteří se dostanou do zastupitelstva budou: 1. Podle svých odborností pomáhat s řešením potřeb obce. 2. Zasadí se o zklidnění dopravy v obci (zpomalovací prahy, zpomalovací semafory apod.). 3. Podporovat rozvoj služeb. 4. Bojovat proti projektům, které zhoršují kvalitu bydlení občanů a životní prostředí. Měšický zpravodaj - 18

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích

Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích Martin Vérteši FOND MIKROPROJEKTŮ Brno, 2015 Obsah Úvod... 3 1. Obec Bučovice a východiska pro komunitní plánování... 4 2. Sociodemografické údaje... 4 3. Vztah

Více

MĚSTO INVESTORŮM. Vážení investoři,

MĚSTO INVESTORŮM. Vážení investoři, Město investorům MĚSTO INVESTORŮM Vážení investoři, dostává se Vám do rukou prezentace investičních příležitostí města Jeseníku, nacházejícího se v severní části Olomouckého kraje v blízkosti hranic s

Více

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne z nebe, většinou v nás zraje delší dobu. Po loňských

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži datum konání: 7. 11. 2014 začátek: 19.00 hod. ukončení: 19.45

Více

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 VOLTE ČÍSLO 6 Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 Záleží nám na spokojených občanech MČ Praha 10, a proto budeme usilovat o rozvoj naší desáté městské části. Proč nás volit? Představujeme

Více

v Komoře Projektových Manažerů

v Komoře Projektových Manažerů Úvodní informace pro kandidáty na členství v Komoře Projektových Manažerů 1. Účel dokumentu Obsahem tohoto dokumentu jsou základní informace o Komoře Projektových Manažerů, jejím předmětu činnosti, organizační

Více

Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí

Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí Název obce, za kterou vyplňuji dotazník: Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí 1) Ve vztahu k obci, kde žijete, pracujete, případně podnikáte, se považujete za: spokojeného občana za člověka,

Více

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 VOLTE ČÍSLO 6 Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 Záleží nám na spokojených občanech MČ Praha 10, a proto budeme usilovat o rozvoj naší desáté městské části. Proč nás volit? Představujeme

Více

Odpočívadlo včetně workoutového hřiště ve Vratimově podél páteřní cyklostezky Ostrava - Beskydy

Odpočívadlo včetně workoutového hřiště ve Vratimově podél páteřní cyklostezky Ostrava - Beskydy INFORMACE ZASTUPITELŮ (2015-1) Ve středu 4. 2. 2015 se konalo 4. zasedání Zastupitelstva města Vratimova. Na programu bylo celkem 5 bodů, z nichž se dvěma body bychom Vás rádi seznámili blíže. Odpočívadlo

Více

Využití ploch 10.04.V03 a 10.05.V03

Využití ploch 10.04.V03 a 10.05.V03 Využití ploch 10.04.V03 a 10.05.V03 Dotčená lokalita Machnín a Bedřichovka Společnost občanů Machnína o.s. O čem hovoříme? Orná půda se má změnit na průmyslovou zónu! Co nám říkají zástupci města? Proč

Více

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru "pro koho - druh aktivity, služby")?

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru pro koho - druh aktivity, služby)? Dotazník pro občany obce Životice u Nového Jičína Vážení spoluobčané, předkládáme Vám tento anonymní dotazník, neboť stojíme o to zjistit, jaký máte názor na budoucí rozvoj a směřování naší obce. Jeho

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PLAVY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PLAVY Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Plavy Číslo usnesení:. Datum vydání: 23.02.2011 Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Jméno a příjmení: Funkce: Podpis: Městský

Více

ROZVOJOVÉ MOŽNOSTI OBCÍ /KNIHOVEN/ Roman Giebisch

ROZVOJOVÉ MOŽNOSTI OBCÍ /KNIHOVEN/ Roman Giebisch ROZVOJOVÉ MOŽNOSTI OBCÍ /KNIHOVEN/ Roman Giebisch ZÁKLADNÍMI FUNKCEMI OBCE, JAKO SÍDELNÍHO ÚTVARU, JSOU OBYTNÁ, PRACOVNÍ A OBSLUŽNÁ. Rozvoj obce je dlouhodobý proces vyváženého a udržitelného zlepšování

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014 Z á p i s č. 33/2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 08:25 Rangl, Vlastimila Stará, Jan Turek Ze 7 členů zastupitelstva obce přítomno: 7 Zastupitelstvo

Více

Soutěž. Základní informace

Soutěž. Základní informace Soutěž 5 důvodů, proč se přihlásit do soutěže U příležitosti jubilejního pátého ročníku soutěže jsme pro Vás připravili přehled pěti základních důvodů, proč se vyplatí se soutěže zúčastnit jako soutěžící:

Více

Program rozvoje města Nový Bor. ANKETA určena obyvatelům města

Program rozvoje města Nový Bor. ANKETA určena obyvatelům města Program rozvoje města Nový Bor ANKETA určena obyvatelům města Vážení obyvatelé našeho města, dovolte nám, abychom se na Vás obrátili s prosbou o pomoc. Město připravuje zpracování zásadní rozvojové koncepce

Více

VÍTÁ VÁS ŽIVÉ MĚSTO. volební sdružení nestraníků pro komunální volby 2014

VÍTÁ VÁS ŽIVÉ MĚSTO. volební sdružení nestraníků pro komunální volby 2014 VÍTÁ VÁS ŽIVÉ MĚSTO volební sdružení nestraníků pro komunální volby 2014 OBLAST BEZPEČNOST PROGRAM: Doprava Veřejný pořádek Policie ČR Obecní policie Naše cíle - debata Doprava Doprava Výsledek ankety

Více

Antonína Panenku. kandidáta hnutí NEZÁVISLÍ PRO PRAHU 10 do Senátu. Dejte Antonínu Panenkovi hlas v 1. kole senátních voleb. 19. a 20.

Antonína Panenku. kandidáta hnutí NEZÁVISLÍ PRO PRAHU 10 do Senátu. Dejte Antonínu Panenkovi hlas v 1. kole senátních voleb. 19. a 20. VOLTE ČÍSLO 8 Antonína Panenku kandidáta hnutí NEZÁVISLÍ PRO PRAHU 10 do Senátu Dejte Antonínu Panenkovi hlas v 1. kole senátních voleb 19. a 20. září 2014 Dovolte mi představit Vám mé oblasti zájmu, pro

Více

F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A 2 0 1 2 V Ý S L E D K Y

F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A 2 0 1 2 V Ý S L E D K Y D Ů V O D O V Á Z P R Á V A - P O D K L A D P R O V E D E N Í M Ě S T A OVĚŘENÉ PROBLÉMY MĚSTA JILEMNICE V ROCE 2012 (výstup z fóra Zdravého města Jilemnice ověřený veřejnou anketou) Návrh problémů: Na

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2004

V Ř E S K O V Á K březen 2004 V Ř E S K O V Á K březen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,dostává se vám do ruky březnové číslo Vřeskováka a to číslo rozšířené o jeden volný list. Na tomto listu budete mít možnost ovlivnit další

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek pro dům Zábělská 1152, 1153 a 1154

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek pro dům Zábělská 1152, 1153 a 1154 ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek pro dům Zábělská 1152, 1153 a 1154 konaného dne 24. 3. 2015 ve 14. ZŠ, Zábělská 25, Plzeň ÚČAST: Členové společenství vlastníků jednotek pro

Více

Obsah. 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2. 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4. 3. KROK: Využíváte finančního trhu?...

Obsah. 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2. 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4. 3. KROK: Využíváte finančního trhu?... Obsah 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4 3. KROK: Využíváte finančního trhu?... 5 4. Nechejte si poradit od odborníka... 6 www.anekamickova.cz 1 Zdravím

Více

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb Výstupy a shrnutí Veřejného projednání na téma Komunitní plán rozvoje sociálních služeb 1. ÚVOD MČ Praha 14 na svém území uplatňuje principy místní Agendy 21 a významnou části zapojuje veřejnost do procesu

Více

Zápis z členské schůze ZO Strany zelených Nepomuk

Zápis z členské schůze ZO Strany zelených Nepomuk Zápis z členské schůze ZO Strany zelených Nepomuk konané dne 14.12.2014 od 17.30 v Nepomuku, U Zeleného stromu (Haškův salonek) Přítomni: Karel Baroch (do 18.05), Jana Barochová (do 18.38), Pavel Kroupa,

Více

Zápis č. 1 ze setkání pracovní skupiny Senioři konaného dne 11.6.2007

Zápis č. 1 ze setkání pracovní skupiny Senioři konaného dne 11.6.2007 Zápis č. 1 ze setkání pracovní skupiny Senioři konaného dne 11.6.2007 Přítomni: 22 členů viz. prezenční listina (uložena na OSV sociální prevence) Místo konání: Klub důchodců, Štefánikova 1074, Kopřivnice

Více

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název STANOVY Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 2 Sídlo Sukova 49/4, 602

Více

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE KOMÁROV 2014-2018 Komárov 22.1. 2015 SPRÁVA A ŘÍZENÍ OBCE Budeme usilovat o čerpání finančních prostředků z evropských strukturálních fondů a dotačních titulů

Více

Rozvojová strategie obce Písečná

Rozvojová strategie obce Písečná Rozvojová strategie obce Písečná VIZE Obec Písečná bude v roce 2020 kvalitním místem pro život občanů s pestrým kulturně-společenským děním, čistým životním prostředím a rozvinutou infrastrukturou. GLOBÁLNÍ

Více

VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015

VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015 VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015 ÚVOD Anketa měla pomoci zmapovat názory a požadavky malenovických občanů ve vztahu k budoucímu územnímu rozvoji obce. Každý občan zapsaný na

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Doprava, infrastruktura a ŽP

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Doprava, infrastruktura a ŽP Zápis I. jednání Pracovní skupiny Doprava, infrastruktura a ŽP Dne: 15. ledna 2014, zasedací místnost zastupitelstva města, Městský úřad Kopřivnice Přítomni: dle prezenční listiny Příloha č. 2 1/1 Úvodní

Více

Výroční zpráva 2011. Tělocvičná jednota SOKOL Písty. Předkládá výbor TJ.Sokol

Výroční zpráva 2011. Tělocvičná jednota SOKOL Písty. Předkládá výbor TJ.Sokol Výroční zpráva 2011 Tělocvičná jednota SOKOL Písty Předkládá výbor TJ.Sokol Obsah I. Úvod II. Údaje o organizaci III. Činnost v roce 2011 IV. Finanční zpráva V. Revizní zpráva VI. Plán činnosti na rok

Více

Vítáme Vás. Budoucnost sportu v Litoměřicích Diskuzní setkání 3.12. 2013 Dům kultury Litoměřice

Vítáme Vás. Budoucnost sportu v Litoměřicích Diskuzní setkání 3.12. 2013 Dům kultury Litoměřice Vítáme Vás Budoucnost sportu v Litoměřicích Diskuzní setkání 3.12. 2013 Dům kultury Litoměřice Program ÚVOD 17:00-17:35 Zahájení Výchozí stav - možnosti podpory sportu (a volnočasových aktivit) ve městech

Více

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná byl schválen 22. 1. 2008 a aktualizován v roce 2011 zastupitelstvem v počtu

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

Zápis ze 4. zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP, ze dne 16.3.2011

Zápis ze 4. zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP, ze dne 16.3.2011 Zápis ze 4. zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP, ze dne 16.3.2011 Zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP se uskutečnilo dne 16.3.2011 od 15,00 17,15 hodin Přítomni: viz prezenční listina Program:

Více

STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku

STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku Úplné znění Název spolku: Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, z. s. Užívané zkratky: SF DHR, z. s. Sídlo: Brno, Zubatého 1, 614 00 Obsah stanov: I. Základní

Více

Koaliční dohoda a návrh programového prohlášení na období 2010 2014

Koaliční dohoda a návrh programového prohlášení na období 2010 2014 Koaliční dohoda a návrh programového prohlášení na období 2010 2014 Dne 8.12.2010, několik málo hodin před schůzí ustavujícího zastupitelstva, uzavřeli zástupci Sdružení pro město Domažlice, České strany

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Městys Nehvizdy. 2. Vlastní zpráva. 1. Kvalita života a lidské zdroje. Nástavba MŠ Nehvizdy pro 117 dětí (s třídou pro hendikepované děti v přízemí)

Městys Nehvizdy. 2. Vlastní zpráva. 1. Kvalita života a lidské zdroje. Nástavba MŠ Nehvizdy pro 117 dětí (s třídou pro hendikepované děti v přízemí) Městys Nehvizdy 1. Úvod ZPRÁVA O NAPLŇOVÁNÍ STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTYSE NEHVIZDY ZA ROK 2011 V souladu s kapitolou 5.2 strategického plánu (dále také SP ) spočívá kontrola jeho vlastní realizace

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Zápis z 13. schůze výboru. Místo konání: Veranda Datum: 25.11.06

Zápis z 13. schůze výboru. Místo konání: Veranda Datum: 25.11.06 Zápis z 13. schůze výboru Místo konání: Veranda Datum: 25.11.06 Přítomní: Anička Podhrázská Blanka Kovářová Hanka Vágnerová Majka Chvátalová Marcela Svěráková Marek Tomažič Milan Šleichert Tomáš Hrabánek

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

Příloha č.5. důvodové zprávy návrhu na změnu usnesení č. 5/2/2014 k bodu č. 9 zápisu ze zasedání OZ ze dne 17.03.2014

Příloha č.5. důvodové zprávy návrhu na změnu usnesení č. 5/2/2014 k bodu č. 9 zápisu ze zasedání OZ ze dne 17.03.2014 Příloha č.5 důvodové zprávy návrhu na změnu usnesení č. 5/2/2014 k bodu č. 9 zápisu ze zasedání OZ ze dne 17.03.2014 Ivan Franc Od: Eva Zhřívalová [EvaZhrivalova@seznam.cz] Odesláno: 1. dubna 2014 19:53

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Dotaz: 9. července 2013

Dotaz: 9. července 2013 Dotaz: 9. července 2013 Dne 24.5.2013 jsem se přihlásil k výběrovému řízení na pracovní místo Vedoucí oddělení 1703 odboru 17 Kontrola. Dne 25.6.2013 jsem byl informován, že jsem nebyl zařazen do užšího

Více

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Katedra finančního práva a národního hospodářství. Osobní management. Sebepoznání

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Katedra finančního práva a národního hospodářství. Osobní management. Sebepoznání Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra finančního práva a národního hospodářství Osobní management Sebepoznání Zpracoval: Dušan Hlavatý, 348467 Datum zadání práce: 13. 4. 2011 Datum odevzdání:

Více

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Odbor regionální politiky Konference 10. června 2015 TÉMATA PREZENTACE Metodiky

Více

ANALYTICKÁ STUDIE ODVĚTVÍ MUNICIPALITY

ANALYTICKÁ STUDIE ODVĚTVÍ MUNICIPALITY Stránka 1 z 11 ANALYTICKÁ STUDIE ODVĚTVÍ MUNICIPALITY Hospodaření obcí je přímo závislé na zdraví ekonomiky státu, což se projevuje v hlavní složce municipálních rozpočtů daňových příjmech. Období recese

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEDOKLUKY DNE 16.06. 2015 V 18:00 VE STŘEDOKLUKÁCH PŘÍTOM NÍ: Barbier, Duchajová, Červenka, Gutová, Hlava, Chvoj, Kozel, Melíšek, Paznocht. UVÍTÁNÍ PŘEDSEDAJÍCÍ PAN

Více

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub Zápis z členské schůze občanského sdružení - sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty ze dne 20.04.2008 Účast: počet členů: 12 v čase: 14,40 hod 13 v čase: 14,50 hod 14 v čase: 15,00 hod Kvórum (15% všech

Více

MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková

MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková Základní informace o MAS Mapa území MAS Střední Haná Základní informace o MAS Počet členů MAS dle sektorů Obce na území MAS: Ivaň, Kojetín, Lřenovice, Lobodic,

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BISKOUPKY

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BISKOUPKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BISKOUPKY Pořizovatel: Městský úřad Ivančice, Odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování Vypracoval: Ing. Eva Skálová za pořizovatele, Zdeněk Přichystal určený

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou

Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou Jednání ZM dne: 29.3.2010 Věc: Schválení upraveného zadání 1. změny platného územního plánu Rychnov u Jablonce nad Nisou Předkládá:

Více

Zápis č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Doubek, konaného dne 11.12.2013, od 18:00 hodin

Zápis č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Doubek, konaného dne 11.12.2013, od 18:00 hodin Obec Doubek Zastupitelstvo obce Doubek Zápis č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Doubek, konaného dne 11.12.2013, od 18:00 hodin Přítomni: Pospíšil, Čížková, Čadil, Glaser, Lacina, Winzberger Určení

Více

MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Srpen 2014

MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Srpen 2014 MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ Srpen 2014 Nadace ČEZ Oranžové hřiště pro rok 2014 Podporované aktivity: Grantové řízení Oranžové hřiště je zaměřeno na podporu výstavby a kompletní rekonstrukce dětských, sportovních,

Více

Zpráva s výstupy z veřejného setkání v rámci KPSS v MČ Praha 10 dne 2. června 2008 s cílem připravit SWOT analýzu pro oblast sociálních služeb

Zpráva s výstupy z veřejného setkání v rámci KPSS v MČ Praha 10 dne 2. června 2008 s cílem připravit SWOT analýzu pro oblast sociálních služeb TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM, STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A ROZPOČTEM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Zpráva s výstupy z veřejného setkání v rámci KPSS v MČ Praha 10 dne 2. června

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. srpna 2009 Č.j. : 61970/ENV09 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Hodonín přátelský rodinám. Úspěch města Hodonína v soutěži Obec přátelská rodině 2009

Hodonín přátelský rodinám. Úspěch města Hodonína v soutěži Obec přátelská rodině 2009 Hodonín přátelský rodinám Úspěch města Hodonína v soutěži Obec přátelská rodině Jihomoravský kraj 26 000 obyvatel (únor 2010) Okres Hodonín 82 obcí ORP Hodonín 18 obcí Město Hodonín se do soutěže přihlásilo

Více

Zápis z jednání Komise školské, pro děti, mládež a rodinu Rady města Tišnova ze dne 22. 1. 2015

Zápis z jednání Komise školské, pro děti, mládež a rodinu Rady města Tišnova ze dne 22. 1. 2015 Zápis z jednání Komise školské, pro děti, mládež a rodinu Rady města Tišnova ze dne 22. 1. 2015 Začátek: 17.00 hodin Ukončení: 18.45 hodin Přítomni: L. Borková, B. Bauer, J. Duda, P. Kappelová, J. Konečná,

Více

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví Zápis z veřejného projednávání témat Školství (předškolní, základní, střední, mimoškolní), Sport (hřiště, sportoviště, sportovní činnost a aktivity). Kultura, památky (kulturní a společenské aktivity,

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ II/ 2013 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní

Více

Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012

Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012 Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012 RNDr.Josef Postránecký Ministerstvo pro místní rozvoj Národní programy v roce 2011 Program obnovy a rozvoje venkova Podpora revitalizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292 www.obcanepromedlanky.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Obsah: Stránka 2 Slovo úvodem Činnost

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Obec pro život s budoucností

Obec pro život s budoucností Obec pro život s budoucností obec Radim okres Kolín kraj Středočeský stát Česká republika GPS Loc: 50 4'12.235"N, 15 0'44.789"E Nachází ve Středočeském kraji, nedaleko Poděbrad a Kolína. Radim má dobré

Více

Společná tvorba územního a strategického plánu města Dobříš 2008 2010 Aktualizace 2012

Společná tvorba územního a strategického plánu města Dobříš 2008 2010 Aktualizace 2012 Společná tvorba územního a strategického plánu města Dobříš 2008 2010 Aktualizace 2012 Praha 10. května 2012 Ing. Dagmar Smrčinová, Ph.D. Ing. Kateřina Boukalová smrcinova@mestodobris.cz www.mestodobris.cz

Více

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě S T A N O V Y Sdružení rodičů a přátel Gymnázia J. A. Komenského v Uherském Brodě I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení sdružení Sdružení rodičů a přátel G y m n á z i a J. A. Komenského v Uherském

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy ZŠ, Mendelova má sídlo v ZŠ, Mendelova v Karviné Hranicích, ulice Einsteinova 2871. Čl. II Právní poměry 1.

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007 Obec Sviny Čj.9 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007 Přítomni: Hrušková Věra, David František, Kašparová Anna, Ing. Havelda Martin, Ing. David František, Brož Milan,

Více

Ad 1) Zahájení, určení zapisovatele, volba pracovních orgánů

Ad 1) Zahájení, určení zapisovatele, volba pracovních orgánů Zápis z členské schůze ZO Strany zelených Nepomuk konané dne 17.9.2010 od 18:00 v klubu Coffee-shop v Nepomuku. Přítomni : Jana Barochová, Karel Baroch, Libor Faust, Tomáš Chouň, Pavel Kroupa, Daniel Mareška,

Více

ODŮVODNĚNÍ SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY

ODŮVODNĚNÍ SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY pro společné jednání dle zákona č.183/2006 Sb. pořizovatel: M Ú O d o l e n a V o d a BŘEZEN

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 26. 1. 2015 Č. j.: 5429/ENV/15 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

Jak koupit nemovitost

Jak koupit nemovitost Jak koupit nemovitost Bezpečně? Co nejlépe? Bez starostí a stresu? Část 1. www.alisen.cz Proč vznikla tato kniha? Koupě nemovitosti bývá pro většinu z nás životní investicí. Vydáváme velké, často půjčené

Více

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora a) Postup při pořízení a zpracování změny č. 1 územního plánu Změna č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora byla pořizována v souladu se zákonem č. 183/2006

Více

Bytový projekt Skanska Milíčovský háj

Bytový projekt Skanska Milíčovský háj Bytový projekt Skanska Milíčovský háj Podklad pro jednání s občanským sdružením Hezké Jižní město Praha, 19.12.2012 Úvod 1. Společnost Skanska a občanské sdružení Hezké Jižní město ( dále jen HJM ) vedou

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

a) Změny č. 4 územního plánu obce Dobrá jsou v souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem.

a) Změny č. 4 územního plánu obce Dobrá jsou v souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem. Odůvodnění zpracované pořizovatelem Výsledek přezkoumání Změn č. 4 územního plánu obce Dobrá podle - 53 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb. a) Změny č. 4 územního plánu obce Dobrá jsou v souladu s politikou

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu

Více

PRŮZKUM NEZISKOVÉHO SEKTORU MČ Praha 21. Podklad pro Strategický plán rozvoje MČ

PRŮZKUM NEZISKOVÉHO SEKTORU MČ Praha 21. Podklad pro Strategický plán rozvoje MČ PRŮZKUM NEZISKOVÉHO SEKTORU MČ Praha 21 Podklad pro Strategický plán rozvoje MČ V průběhu září října 2011 bylo osloveno 17 neziskových organizací působících v MČ Praha 21. Z toho 11 organizací svolilo

Více

Program rozvoje obce Hukvaldy na období 2007 2010

Program rozvoje obce Hukvaldy na období 2007 2010 1. Úvod Dokument Program rozvoje obce Hukvaldy je materiál zpracovaný radou obce. Dle zákona č. 128/2000 Sb., Díl 2 84 (2a) o obcích (obecní zřízení) program rozvoje obce schvaluje zastupitelstvo. Dokument

Více

Cílem grantové výzvy je podpořit rozvoj veřejných městských prostranství v České republice.

Cílem grantové výzvy je podpořit rozvoj veřejných městských prostranství v České republice. Nadace Proměny (dále jen nadace ) vyhlašuje Grantovou výzvu 2014 v programu Parky (dále jen grantová výzva ). Program Parky pomáhá městům rozvíjet veřejná prostranství, která vycházejí z potřeb jejich

Více

PROJEKT PŘEDVOLEBNÍHO VYSÍLÁNÍ ČESKÉHO ROZHLASU PRO VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2014

PROJEKT PŘEDVOLEBNÍHO VYSÍLÁNÍ ČESKÉHO ROZHLASU PRO VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2014 PROJEKT PŘEDVOLEBNÍHO VYSÍLÁNÍ ČESKÉHO ROZHLASU PRO VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2014 (k datu 26.3.2014) Strana 1 ÚVOD Předvolební vysílání Českého rozhlasu zahrnuje 10 programových řad, a to na celoplošných

Více

Analýza indikátorů možného rozvoje venkova

Analýza indikátorů možného rozvoje venkova Evropský model země dělství a jeho aplikace v podmínkách českého agrárního venkova Ing. arch. Iveta Merunková merunkova@gmail.com ČZU Praha Analýza indikátorů možného rozvoje venkova Kvalita venkovského

Více

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni Přítomni: Ing. Miroslav Hrubý, Karel Jelínek, Vladimír Holovský, Hana Kailová, Libor

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy

Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy I. Základní ustanovení 1. Název spolku je Česká kriminologická společnost z.s. (dále jen ČKS ). 2. ČKS je nezávislým odborným spolkem vzniklým v r. 2012 podle

Více

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 16.12.2010 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO - V.Horák, M.Holeček, V.Modrý, F.Matěna, ing.hrubý, Z.Dusová, Z.Pejcha

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

V Ř E S K O V Á K duben 2004

V Ř E S K O V Á K duben 2004 V Ř E S K O V Á K duben 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v minulém čísle Vřeskováka byl vložen anketní lístek se žádostí o vaši pomoc při stanovení priorit v rozvoji obce. Rovněž jsme vás žádali o

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více