aktuality Spomyšl Spomyšl Spomyšl Spomyšl Spomyšl Spomyšl Spomyšl Spo myšl Spomyšl Spomyšl Spomyšl Spomyšl Spomyšl Spomyšl Spomyšl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "aktuality Spomyšl Spomyšl Spomyšl Spomyšl Spomyšl Spomyšl Spomyšl Spo myšl Spomyšl Spomyšl Spomyšl Spomyšl Spomyšl Spomyšl Spomyšl"

Transkript

1 Spomyšl Spomyšl Spomyšl Spomyšl Spomyšl Spomyšl Spomyšl Spo myšl Spomyšl Spomyšl Spomyšl Spomyšl Spomyšl Spomyšl Spomyšl Spomyšl Spomyšl Spomyšl Spomyšl Spomyšl Spomyšl Spomyšl Sp omyšl Spomyšl Spomyšl Spomyšl Spomyšl Spomyšl Spomyšl Spomy šl Spomyšl Spomyšelské Spomyšl Spomyšl Spomyšl Spomyšl Spomyšl Spomyšl S pomyšl Spomyšl Spomyšl Spomyšl Spomyšl Spomyšl Spomyšl Spom yšl Spomyšl Spomyšl Spomyšl Spomyšl Spomyšl Spomyšl Spomyšl Spomyšl Spomyšl aktuality Spomyšl Spomyšl Spomyšl Spomyšl 2 Spomyšl Spo myšl Spomyšl Spomyšl Spomyšl Spomyšl Spomyšl Spomyšl Spomyšl Spomyšl Spomyšl Spomyšl Spomyšl Spomyšl Spomyšl Spomyšl Sp omyšl Spomyšl Spomyšl Spomyšl Spomyšl Spomyšl Spomyšl Spomy šl Spomyšl Spomyšl Spomyšl Spomyšl Spomyšl Spomyšl Spomyšl S pomyšl Spomyšl Spomyšl Spomyšl Spomyšl Spomyšl Spomyšl Spom yšl Spomyšl Spomyšl Spomyšl Spomyšl Spomyšl Spomyšl Spomyšl Spomyšl Spomyšl Spomyšl Spomyšl Spomyšl Spomyšl Spomyšl Spo myšl Spomyšl Spomyšl Spomyšl Spomyšl Spomyšl Spomyšl Spomyšl Spomyšl Spomyšl Spomyšl Spomyšl Spomyšl Spomyšl Spomyšl Sp omyšl Spomyšl Spomyšl Spomyšl Spomyšl Spomyšl Spomyšl Spomy šl Spomyšl Spomyšl Spomyšl Spomyšl Spomyšl Spomyšl Spomyšl S pomyšl Spomyšl Spomyšl Spomyšl Spomyšl Spomyšl Spomyšl Spom yšl Spomyšl Spomyšl Spomyšl Spomyšl Spomyšl Spomyšl Spomyšl Spomyšl Spomyšl Spomyšl Spomyšl Spomyšl Spomyšl Spomyšl Spo myšl Spomyšl Spomyšl Spomyšl Spomyšl Spomyšl Spomyšl Spomyšl Spomyšl Spomyšl Spomyšl Spomyšl Spomyšl Spomyšl Spomyšl Sp omyšl Spomyšl Spomyšl Spomyšl Spomyšl Spomyšl Spomyšl Spomy šl Spomyšl Spomyšl Spomyšl Spomyšl Spomyšl Spomyšl Spomyšl S pomyšl Spomyšl Spomyšl Spomyšl Spomyšl Spomyšl Spomyšl Spom yšl Spomyšl Spomyšl Spomyšl Spomyšl Spomyšl Spomyšl Spomyšl Spomyšl Spomyšl Spomyšl Spomyšl Spomyšl Spomyšl Spomyšl Spo myšl Spomyšl Zprávy, Spomyšl perličky Spomyšl a jiné zajímavosti Spomyšl ze Spomyšle Spomyšl a okolí Spomyšl Spomyšl Spomyšl Spomyšl Spomyšl Spomyšl Spomyšl Spomyšl Sp omyšl Spomyšl Spomyšl Vydává nepravidelně Spomyšl Obecní Spomyšl úřad ve Spomyšli. Spomyšl Spomy šl Spomyšl Spomyšl Spomyšl Spomyšl Spomyšl Spomyšl Spomyšl S květen 2006 pomyšl Spomyšl Spomyšl Spomyšl Spomyšl Spomyšl Spomyšl Spom yšl Spomyšl Spomyšl Spomyšl Spomyšl Spomyšl Spomyšl Spomyšl

2 OÚ PSČ Vážení spoluobčané, chci vás ve zkratce informovat o nejdůležitějších akcích, které chystá současné zastupitelstvo obce na letošní rok. Vůbec nejdůležitější pro všechny občany Spomyšle je fakt, že v této chvíli je až do 9.května vyvěšeno územní rozhodnutí na výstavbu kanalizace. Nebudou-li z vaší strany připomínky, pak podáme žádost o stavební povolení ke stavbě kanalizace v obci a hodláme, pokud bude stavba papírově povolena a veřejnosti bude předán k používání silniční obchvat obcí Spomyšl a Mlčechvosty, ještě letos kopnout do země a začít hloubit rýhu pro hlavní kanalizační řad. Máme rozjednánu výstavbu chodníku z obce směrem k lávce, která je budována přes silnici obchvatu směrem k podchodu na vraňanském nádraží. Z větších akcí je to všechno. Jako zastupitelé obce jsme si vědomi, že nelze dost dobře naplánovat větší množství staveb, protože jsme v roce voleb a po těch může začít rozhodovat kdokoli z vás a mohl by se rozhodnout jinak. Pak by mohlo jít o vyhozené peníze za rozestavěné akce nebo zaplacené projekty, peníze nás všech, peníze určené pro lepší a spokojenější společný život v obci. Jako dobří hospodáři nechceme dopustit, aby obec, která stojí před velkým finančním závazkem v podobě výstavby kanalizace, utrácela peníze zbytečně. Závěrem chci upozornit, že na Obecním úřadě Spomyšl zůstávají úřední dny pro občany stejné jako dříve: v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin. 3.května 2006 Ivana Kumprichtová, starostka obce S k a ž d ý m d o b ř e v y c h á z e j Spomyšelské aktuality květen Evidenční číslo MK ČR E 16225

3 OÚ PSČ V minulém čísle Aktualit jsem se zmínil o schválení Nařízení obce Informace, Spomyšl č.1/2005 (zkráceně o schůdnosti komunikací ), obecně aktuality závazné vyhlášky (dále OZV) obce Spomyšl č.2/2005 (zkráceně o komunálních odpadech, OZV č. 3/2005 o místních poplatcích a OZV č. 4/2005 (zkráceně o poplatku za odpady ). Dokumenty visely po dobu určenou zákonem na obecní desce a jsou pověšeny i na internetu. Kdo měl zájem se s nimi seznámit, měl možnost. Nyní se již nacházíme v době, kdy všechny tyto právní předpisy jsou platné a občané je mají dodržovat. Přesto, zvláště s ohledem na naše nejstarší spoluobčany, se k nim vrátím a pokusím se velice stručně ozřejmit některé nejdůležitější informace, které nám nařízení a OZV přinesly. Podrobnosti, pokud je budete potřebovat, vám jistě ochotně sdělí na Obecním úřadě Spomyšl nebo vás nechají nahlédnout do příslušné OZV. Nařízení č. 1/2005: závady na schůdnosti chodníků se odstraňují odmetením nebo odhrnutím sněhu, oškrabáním zmrazků a posypem zdrsňovacími materiály. Sníh se odstraní bez zbytkové vrstvy až na povrch chodníku. Sníh z chodníků je zakázáno shrnovat do vozovky. K posypu nesmíme používat NaCl (chlorid sodný, sůl), CaCl 2 (chlorid vápenatý), jejich směsi, škváru a popel. OZV č. 2/2005: Obyvatelé jsou povinni třídit komunální odpady vznikající na území obce na: papír, plasty, sklo, železo, objemný odpad a nebezpečný odpad; tyto vytříděné složky odpadu musí odkládat do sběrných nádob a na místa k tomu obcí určená. Teprve takový komunální odpad, který svým charakterem neodpovídá žádnému z výše uvedených, tzv. zbytkový odpad, může umísťovat do sběrových nádob k tomu určených např. popelnic. Odpad se v nich nesmí udusávat, zhutňovat a zapalovat, nesmí se do nich lít tekutiny, sypat horký popel, ukládat mrtvá zvířata a nádoby se nesmí přeplňovat. OZV č. 3/2005: Obec Spomyšl vybírá tyto místní poplatky: ze psů, za užívání veřejného prostranství a za provozovaný výherní hrací přístroj. Za prvního psa 40 Kč ročně, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 50 Kč, za psa invalidy, starobního důchodce, poživatele vdovského nebo sirotčího důchodu 30 Kč. Poplatek ze psů je třeba zaplatit do 31.března každého roku, poplatku podléhají psi starší tří měsíců. Poplatky za užívání veřejného prostranství se pohybují v rozpětí 50 Kč/týdně až po 10 Kč/m 2 /den. Poplatek za výherní hrací přístroj činí 5000 Kč na 3 měsíce. OZV určuje termíny splatnosti poplatků za užívání veřejných prostranství i za provozovaný výherní hrací přístroj. OZV č. 4/2005: Sazba poplatku za komunální odpad činí ročně pro fyzickou osobu, která má v obci trvalý pobyt, 400 Kč. Pro fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, nacházející se na území obce, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, činí roční poplatek rovněž 400 Kč. Je-li taková stavba ve vlastnictví více osob, jsou tyto osoby povinny hradit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu. Mezi osobami, které nemusí platit poplatek, jsou m.j. také osoby, které v příslušném kalendářním roce dosáhnou 70 let věku. Splatnost poplatku je ve dvou stejných splátkách vždy do 31.ledna a 31.července každého roku. Náklady obce Spomyšl v roce 2005 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu : , 90 Kč. Počet osob s trvalým pobytem.. 436, počet staveb k individuální rekreaci. 11, celkem 447. Z předchozích čísel si snadno vypočteme, že náklady naší obce na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na 1 osobu činily v předcházejícím roce 462,50 Kč. Jaroslav Marsa V sobotu 11.února 2006 uspořádal Obecní úřad Spomyšl Maškarní bál pro děti. Jako sponzor přispěl majitel hostince U Jelenů pan Jelínek bezplatným propůjčením vyzdobeného sálu, manželé Plickovi (čp. 18, obchod Smíšenka) a také paní Eva Šebová a Lada Myšková, které zcela zdarma a ochotně připravily pro naše nejmenší krásný program s nezapomenutelnými zážitky. Na sále se to hemžilo maskami a převleky nejrůznějších pohádkových bytostí, které pro své ratolesti připravily šikovné ruce rodičů a prarodičů. A děti si to jaksepatří užívaly! Při zdařilé akci, jíž se zúčastnila celkem 21 maska, bylo vybíráno dobrovolné vstupné a výtěžek, mimochodem docela velký (740 Kč), bude použit na příští akce pro naše děti. Několik následujících snímků vám tuto událost přiblíží a snad na nich poznáte i některé z vašich potomků. Autorkou je paní Květa Marsová, která zajistila také to, že zájemci z řad občanů o zveřejněné i další fotografie si mohli vybrané snímky objednat a založit do svých domácích alb. Spomyšelské aktuality květen Evidenční číslo MK ČR E 16225

4 OÚ PSČ Týden po maškarní zábavě dětí měli v sobotu 18.února svůj den sportovci. Uspořádali U Jelenů Sportovní ples, jehož součástí byla bohatá tombola. K tanci i poslechu vyhrával pan Kačányi s kytaristou. Snad jste zaznamenali, že od druhé poloviny loňského roku dostáváte do rukou Aktuality v kvalitnější konečné úpravě. Postarali se o to zastupitelé tím, že přípravu výtisků zadali jinému subjektu. Musíme doufat, že se kvalita tisku časem nezhorší, nebude příliš nákladná a že Aktuality budou moci být včas ve vaší poštovní schránce. Zatím díky za lepší kvalitu. Bylo nám teplo? Na takto položenou otázku si odpovíme ne, vzpomeneme-li si na počátek února. Inverze způsobila, že teploty u nás byly daleko nižší, než na horách. Inverze skončila působením větru v sobotu 4.2. V noci ze 6. na 7.2. napadly ca 4 cm sněhu, v průběhu dopoledne se prudce zvýšila teplota až nad bod mrazu a začalo pršet. Celkem až do večera spadlo ca 14 l vody na čtvereční metr, rychle a silně poklesl tlak vzduchu a přestalo mrznout. Prudké tání sněmu, déšť a zmrzlá půda společně způsobily, že s Vrchů po poli kolem bývalé stáje pro býky směrem k obci začala proudit voda, za čp. 73 (dříve Vršovských) vytékala na asfaltovou silnici a po ní tekla do obce. Přesně naproti Dolíku se voda přelévala na druhou stranu silnice a její proud se dělil na dva: jeden tekl do rybníka a druhý do Dolíku a voda se shromažďovala na nedávno vybudovaném hřišti pro nohejbal s antukovým povrchem. Protože se nemohla vsakovat, tak její hladina stoupala. Zásah hasičů byl nezbytný. Dva za sebou jdoucí dny odčerpávali vodu ze hřiště přes hráz do rybníka, protože hrozilo vytopení kiosku, který si v Dolíku před nějakou dobou svépomocí postavili nohejbalisté. Hlavní nápor tající vody přišel ve středu 8.února, o něco menší byl přítok vody následující den, ve čtvrtek. Vodní živel se však nevzdával. V týdnu od 13. do 19.února došlo k dalšímu oteplení a napršelo několik mm vody, která se neměla kam vsáknout. Opět se opakovala situace, tentokrát však většina vody tekla po silnici od domu čp. 73 do rybníka. Již v polovině následujícího týdne nebylo po vodě v Dolíku ani památky vsákla se. Rovněž hladina vody v rybníce se snížila. Přiložené snímky jsou z kritických dnů 8. února (autor pan František Tyle ml.), 9.února 2006 (autor pan Jaroslav Marsa) a 17.února (autorka paní Květa Marsová). Spomyšelské aktuality květen Evidenční číslo MK ČR E 16225

5 OÚ PSČ proud vody z pole za Vršovskými plovoucí čerpadlo v akci na hřišti v Dolíku opadající voda u kiosku celkový pohled na Dolík strouha s přitékající vodou přenosné čerpadlo odčerpává vodu do rybníka rybník plný vody (s ledem) zmrzlá voda v Dolíku přítok vody z tajícího sněhu a z deště po silnici od domu čp. 73 Nepříjemného počasí jsme si letos na jaře užili až dost. Koncem března a počátkem dubna zasáhla skoro celé území naší republiky vlna ničivých záplav, které vznikly příliš rychlým táním sněhu, kterého v letošní zimě napadlo, hlavně v horských oblastech, neobvykle velké množství. K tajícímu sněhu se přidaly dešťové přeháňky. Našemu bezprostřednímu okolí přímé nebezpečí nehrozilo, ale obce položené u Vltavy na tom nebyly zrovna nejlépe. Sledoval jsem výšku hladiny Vltavy v sousedních Vraňanech, kde má Český hydrometeorologický ústav Praha cca 300m pod jezem na pravém břehu řeky umístěnou svoji stanici. Snad bude dobré uvést alespoň několik základních údajů o této stanici: nulový stav (nula) vodočtu je ve výši 158,59 m n. mořem, zeměpisné souřadnice 14 o v.d., 50 o s.š. I.stupeň povodňové aktivity je vyhlašován při dosažení 370 cm (průtok 519 m 3 /s), II.stupeň povodňové aktivity je vyhlašován při dosažení 510 cm (průtok 926 m 3 /s), III.stupeň povodňové aktivity je vyhlašován při dosažení 610 cm (průtok 1320 m 3 /s). Průměrný roční stav vody je 148 cm, průměrný roční průtok 151 m 3 /s. N-leté průtoky jsou: Q m 3 /s, Q m 3 /s, Q m 3 /s, Q m 3 /s, Q m 3 /s. (zdroj údajů o měřící stanici: webové stránky ČHMÚ) Porovnáme-li k uveřejněné N-leté průtoky s nejvyšším sekundovým průtokem (1325 m 3 /s) dosaženým dne 2.dubna při letošní jarní povodni, pak vychází, že letošní voda byla asi tříletá. Vysoké hladiny vody začaly klesat a povodňová vlna opadat až 3.dubna Voda klesala pomalu, ale trvale. Trochu teplejšího počasí jsme se dočkali až v průběhu Velikonoc a ještě tepleji bylo v dalších dubnových dnech. Spomyšelské aktuality květen Evidenční číslo MK ČR E 16225

6 OÚ PSČ Na stavbě silničního obchvatu kolem obcí Mlčechvosty a Spomyšl se od počátku roku až do konce února celkem nic moc nezměnilo. Kratičkou chvíli, na počátku ledna, byla vidět auta přivážející zeminu, pak se technika objevila až v 8.týdnu nákladní auto naváželo zeminu v části stavby u Mlčechvost a aurobagr ji rozhrnoval a udusával podél silnice. Jak se postupně oteplovalo, začala narůstat také činnost na stavbě. V druhé polovině března byly v místě křížení trasy obchvatu a silnice Mlčechvosty Spomyšl připraveny starší, použité betonové panely. Činnost na obchvatu se viditelně oživila koncem března a počátkem dubna. Na části obchvatu od stávající silnice I/16 směrem k železnici začala firma intenzivně pracovat na úpravách terénu kolem vozovky, v polovině dubna pokládala již třetí vrstvu asfaltu, připravovala objezdy míst, kde se bude napojovat obchvatová komunikace se stávající silnicí atd. - panely na obchvatu (18.březen 2006) - 15.dubna 2006 příprava objížďky v místě spojení obou částí obchvatu (silnice mezi Mlčechvosty a Spomyšlí) 15.dubna 2006 spomyšelská část obchvatu (v pozadí budova měnírny proudu) 15.dubna 2006 místo budoucího napojení obchvatu na nadjezd přes železnici (pohled k nadjezdu) 15.dubna 2006 příprava objížďky v místě napojení obchvatu na stávající silnici (pohled z nadjezdu ke Spomyšli), 21.4.již na objížďce ležel asfaltový koberec. Spomyšelské aktuality květen Evidenční číslo MK ČR E 16225

7 OÚ PSČ Ve chvályhodné snaze zatraktivnit prostředí svého hostince nainstaloval pan Jelínek v 8.týdnu 2006 do předsálí vedle baru domácí kino s obrazovkou o úhlopříčce ca 110 cm. První oficiální veřejná produkce se uskutečnila v pátek 24.února 2006 při hokejovém zápase Česko-Švédsko na olympijských hrách v italském Turínu. Přišlo asi 25 fandů a zvědavců, v lokále sedělo dalších ca 10 lidí a sledovalo zápas na menší televizní obrazovce. Na další kulturní akci ve svém podniku U Jelenů upoutával pan Jelínek originálně pojatou reklamou. Reklamní plakát byl umístěn také v okně výčepu: Taneční zábava, tématicky nazvaná podle Mezinárodního dne žen, svátku, který se držel hlavně v předrevoluční době do roku 1989, se konala v pátek 10.března I v dnešní době se leckde MDŽ slaví a záleží na každém jednotlivci - muži, daruje-li ženě kytičku nebo jinou pozornost nebo osmý březen přejde bez povšimnutí. Mnoho mužů a žen raději slaví druhou květnovou neděli den matek. Ke cti pořadatele zábavy musím podotknout, že zajistil pro návštěvnice menší dáreček petrklíč v květináči ozdobený červeným srdíčkem s názvem hostince. Zádrhel nastal ve chvíli, kdy nepřijeli hudebníci (Largo z Roudnice), kteří si spletli datum a chtěli přijet až v sobotu. Ale i čas bez hudby utekl jako voda a o půl desáté se již hrálo. Největším záporem akce vidím malou účast zdejších občanů. Jak jsem již několikrát jinými slovy napsal, ve Spomyšli něco dělat pro lidi není vůbec jednoduché. A je-li podnikatel závislý jen na návštěvnosti svého podniku, pak mu zbývají jen oči pro pláč. Manželé Burešovi se pustili do opravy stájových prostor bývalého statku čp. 8. Po otlučení omítky se jim otevřel pohled na překrásné klenutí cihlového stropu. Poničené části původního zdiva nahrazují zdivem novým a přitom se snaží používat veškerý vybouraný materiál, tj. zachované cihly i stavební kámen, k vnitřním úpravám. Jen pro zajímavost a se souhlasem majitelů jsem pro vás vybral dva snímky: - v otvoru původně studna, pak zazděná, nyní opět objevená - - část kamenného zdiva a cihlového klenutého stropu - V první polovině března viselo na obecní desce před OÚ oznámení, že náš Obecní úřad vyhlašuje dnem 8.března 2006 výběrové řízení na žádost o půjčku z Fondu rozvoje bydlení obce Spomyšl. Fond slouží k poskytování půjček na opravu a modernizaci domů a bytů v katastru obce. Pravidla a podmínky získání půjčky byla v oznámení přesně definována. Žádosti od občanů musely být podány do 15 dnů od vyvěšení podmínek výběrového řízení a to na Obecním Spomyšelské aktuality květen Evidenční číslo MK ČR E 16225

8 OÚ PSČ úřadě Spomyšl. Půjčku bylo možné získat na různé opravy střech, izolací, ekologického vytápění, obnovy fasád domů, na rekonstrukci el.rozvodů nacházejících se v havarijním stavu, výměnu oken za okna s účinnějšími izolačními vlastnostmi, půdní vestavby (pokud vznikne nový byt) aj. Podle druhu půjčky byla její splatnost určena na 5 8 let, půjčka se mohla pohybovat od 20 tisíc do 100 tisíc Kč. Úrok byl jednotný 5%. Do konce určené doby se přihlásil jediný zájemce o půjčku z FRB, kterému bylo vyhověno a může mu být zapůjčena celá částka, kterou má obec k dispozici. Ve čtvrtek 16.března našli občané ve svých poštovních schránkách leták s názvem Ptačí chřipka vydaný Ministerstvem zemědělství ČR. Obsahoval informace pro veřejnost (zásady ochrany před nákazou) a chovatele drůbeže (zásady pro drobný chov drůbeže). Jak víte, strašák tzv. ptačí chřipky obchází Asií již delší dobu, střední Evropa byla zasažena až letos v prvních měsících roku, s největší pravděpodobností od ptactva vracejícího se z teplých krajin. Dnes, kdy píši těchto pár řádek, byl výskyt ptačí chřipky potvrzen ve všech státech sousedících s naší republikou, ale u nás v republice zatím nikoliv. V Německu to je již na 130 nakažených ptáků (hlavně na Rujaně), v Polsku 2 ptáci, v Rakousku asi 40 ptáků ve spolkové zemi Štýrsko, rovněž Slovensko a Maďarsko jsou postiženy. Smrtelný virus H5N1 je možné zničit teplotou 70 o C za 1 sekundu, takže podle dosavadních znalostí jsou vařené a pečené potraviny pro člověka naprosto bezpečné. Podle vyjádření odborníků by mohlo dojít ke zmutování viru a tím i možnosti jeho přenosu mezi lidmi. 18.března 2006 (zdroj: leták Ptačí chřipka MZe ČR) Dvacátého března 2006 byla v Hluboké n.vltavou nalezena uhynulá labuť, u níž byl prokázán kmen viru H5 ptačí chřipky. Veřejnost se tuto informaci dověděla o týden později s tím dodatkem, že uhynulý pták je dále zkoumán. Mezinárodní laboratoř pak potvrdila a 29.března bylo oznámeno, že pták byl napaden vysoce patogenním virem H5N1. To byl první zadokumentovaný případ výskytu ptačí chřipky na našem území. Další případy následovaly rychle za sebou, prvních sedm nakažených labutí bylo zachyceno v jižních Čechách mezi Třeboní a Českými Budějovicemi. Páteční poledne bylo smolné pro řidiče nákladního automobilu MAN (nakladače), který vyrazil na silnici se zdviženou hydraulickou rukou jeřábu. Spomyšelský transformátor, u něhož jsou kabely el.vedení zavěšeny napříč silnice, byl pro něho konečnou stanicí. Ruka nakladače zpřetrhala elektrické vedení nejdříve nad silnicí u zahrady čp. 34 a pak i u transformátoru. Následkem toho byl zničen nízkonapěťový traforozvaděč, utrhány přívodní kabely, ulomen betonový sloup, vytrhány svorníky a poškozen kotvící materiál. Majiteli, kterým je ČEZ DISTRIBUCE, a.s., vznikla odhadem škoda cca Kč. A nebyla to jediná škoda. Obci Spomyšl bylo při této dopravní nehodě poškozeno svítidlo veřejného osvětlení škoda byla odhadnuta na Kč. Nehoda se stala dne 24.března 2006 ve 12,10 h. na silnici 1.třídy č. 16 v km 45,8. Díky úsilí pracovníků opravárenské firmy se podařilo dodávku elektrického proudu v obci obnovit v 17,22 h. Tím ale nebylo všem dnům bez elektřiny konec. V úterý 4.dubna a ve čtvrtek 6.dubna byla celá obec opět bez elektřiny; na dobu od 8 do 16 hodin naplánovala opravárenská firma dokončení oprav poškozeného vedení v obci. Následkem toho byl uzavřen obchod Smíšenka, neúřadovalo se ani na obecním úřadě, ani na poště. Plánovanou dobu opravy se podařilo zkrátit, 4.dubna byla obec pod proudem již v 10 hodin dopoledne, 6.dubna ve 12,20 h. V průběhu odstávek byly mimo jiné vyměněny oba dva nakloněné betonové sloupy (v zahradě domu čp. 34 a naproti přes silnici na rohu Lipové ulice) a přeražený sloup u transformátoru celkový pohled na místo nehody - (přetržené el. vedení mezi stožárem a transformátorem) - přeražený betonový sloup - Spomyšelské aktuality květen Evidenční číslo MK ČR E 16225

9 OÚ PSČ opravářská četa v akci - - vyšetřování nehody - V pondělí 27.března se konalo v místnosti OÚ letošní první veřejné zasedání zastupitelů obce za nepatrného zájmu obyvatel Spomyšle přišlo asi deset občanů. Na programu byly informace různého charakteru, zaměření a důležitosti, např., že oprava autobusové čekárny ve směru na Mělník bude provedena na jaře 2006, na sekání trávy byl zakoupen nový malotraktor a ten původní byl nabídnut k odprodeji. Místostarosta Antonín Leger informoval o uzavření tří mandátních smluv, aby bylo možné vůbec začít se stavbou kanalizace, zmínil se také o novinkách v závozu pískovny a její následné rekultivaci. O stavu s kompostárnou a projektu velkoobjemového skladování obilí mluvil zastupitel Petr Horáček. V diskuzi odpovídali zastupitelé na dotazy občanů: kdy bude dokončen silniční obchvat, jak to bylo s úklidem sněhu v Lipové ulici, jak bude naloženo se stromy, jejichž stav vzbuzuje strach z padajících suchých větví, co se skrývá za ohlášenou změnou územního plánu obce Vraňany, co dělat s nízkou hladinou vody v obecním rybníce, pojmenování ulic se nebude realizovat, protože velká většina oslovených občanů se vyslovila proti, cena pitné vody nebude snížena, i když je její kvalita mizerná. Občané se dověděli termín setkání se seniory, datum přistavení velkoobjemových kontejnerů a další zajímavosti. V sobotu 8.dubna sbírali hasiči po obci železný odpad. Výtěžek Kč použili na nákup pěti párů zásahových bot. Nákup nijak levný, ze získaných peněz zbyly asi 3 stovky. Osmý duben se také stal setkáním našich seniorů tentokrát tématicky zaměřeným na přicházející Velikonoce. Pravidelná setkání se seniory pořádá vedení obce a organizuje sociálně-kulturní komise. Tentokrát se naši starší občané, pozvaní k vyzdobeným stolům do místního hostince U Jelenů, mohli podívat na kratší divadelní vystoupení s názvem Český Honza, které nastudovali naši mladí hasiči pod vedením Květy Marsové. Podle reakce diváků se představení velmi líbilo. Také další pořad se nesl ve znamení mladých, kteří tak přišli vzdát hold svým starším spoluobčanům. První byla skupina děvčat z Horních Beřkovic, vesměs žákyní I.stupně základní školy, jejichž vystoupení bylo připraveno pod vedením paní Evy Šebové, druhým byl Ondřej Vítek, který předvedl své šikovné ruce při předvádění Flower sticku a Diabola a jako poslední Romanka Srbová, která před zraky přítomných vyráběla velikonoční ozdoby. Překvapující a velmi hezké bylo Romančino gesto, když právě vyrobené ozdoby osobně věnovala dvěma nejstarším přítomným seniorkám, paní Ludmile Uhrové a paní Heleně Tošnerové a rovněž 40 doma zdobených kraslic věnovala přítomným seniorům. Senioři vzájemně zavzpomínali na starší časy, poslechli si, co všechno se událo v roce 1934 podle obecní kroniky, zatancovali si při hudbě pana Kačányiho, prostě řečeno pobavili se. Podle průběhu setkání a spokojených tváří těch, pro které se akce konala, mohu usoudit, že se přátelské předvelikonoční posezení líbilo a bylo úspěšné. Organizátory potěšilo, že se tentokrát dostavilo 22 seniorů, což je počet na Spomyšl nezvykle vysoký. V pořadí, v jakém byli zapsáni u vchodu, to byli paní a pánové: Uhrová Ludmila, Nováková Jaroslava, Novák, Cinybulková, Červenková, Horká, Srbová Miluše, Cimrmanová, Točínová, Melicharová Hana, Hrubišová, Uhrová Marie, Wegrichtová, Leger Antonín st., Macák Miloš st., Macáková Věra, Lipš, Lipšová, Niklová, Tošnerová Helena, Borecký a Marsová. Paní Ivana Kumprichtová, starostka obce, která setkání zahajovala, poděkovala všem, kteří se na přípravě podíleli. Není nedůležité si tyto lidičky připomenout vždyť vše připravují ve svém volném čase a často na akce věnují i vlastní peníze, vše s cílem, aby se na setkání našim starším občanům líbilo. V abecedním pořadí, abych nikoho neurazil, to byli: Jaroslava Duchoslavová (čp.42), Ilona Horáčková (čp.27), hostinský Jan Jelínek, Květa Marsová (čp. 36) a Eva Šebová (čp. 38). Spomyšelské aktuality květen Evidenční číslo MK ČR E 16225

10 OÚ PSČ Po vystoupení dětí poděkovala účinkujícím jménem přítomných seniorů paní Marie Točínová. Od 20.hodiny pokračoval program v hostinci taneční zábavou se vstupem 50 Kč. - z pohádky - - z pohádky - - děkovačka - - paní Marie Točínová při děkování účinkujícím - - babka Anička Horáčková - - Ondra Vítek - V sobotu 22.dubna se uskutečnil v obci svoz nebezpečných odpadů. Obyvatelé měli možnost odevzdat ty předměty, které jim dosloužily, nezatěžovat své okolí, přírodu a budoucí generace tím, že by se těchto předmětů zbavovali vyhazováním na skládku nebo do popelnic. Nejedná se jen o lednice, mrazničky, televizory, ale také o daleko menší věci, které jsou přírodě také velmi nebezpečné knoflíkové baterie, monočlánky, léky, autobaterie, rozpouštědla, barvy, použitý zdravotnický materiál atd. atd. Ve skutečnosti akce proběhla takto: občané v uvedenou dobu shromáždili před čp. 133 značné množství nebezpečných odpadů (i když ne vše tam patřilo), ale sběrné auto pro poruchu nepřijelo. Odvoz nebezpečného odpadu se uskutečnil až v pondělí a auto muselo přijet dvakrát, aby vše pobralo. O šest dní později, v pátek 28.dubna, nechali zastupitelé v obci přistavit dva velkoobjemové kontejnery jeden k Hasičskému domu, druhý ve Škvárovně. Odvoz kontejnerů byl proveden v úterý 2.května Upozornění: Od začátku května 2006 platí rozpis pro tzv. letní svoz komunálního odpadu, t.zn., že vaše popelnice budou odváženy v týdenních intervalech, pravidelně každé úterý. Dětský den se letos koná dne 27.května od 14 hodin na hřišti SK Spomyšl. Být šasten sám a jiné blažit to je pravý úkol člověka. (Bolzano) Spomyšelské aktuality květen Evidenční číslo MK ČR E 16225

11 OÚ PSČ Víte, že Regionální muzeum Mělník chystá na podzim letošního roku seminář a výstavu k tisíciletému výročí úmrtí manželky Boleslava II. kněžny Emmy, jejíž postava je výrazně spojena s Mělníkem a okolím? Pro nás je asi nejznámější fakt, že Emma si zde nechala vyrazit své vlastní mince. (Mladá fronta Dnes, 16.února 2006, s.c9) v Nové Vsi hořely propanbutanové láhve? Pod tímto názvem jsme si mohly přečíst krátkou zprávičku (Týdeník Mělnicko č.5, 1.února 2006) o nezáviděníhodné situaci, ve které se ocitli jednak zasahující hasiči, jednak v okolí bydlící občané. Celá hrůzostrašně vypadají akce se nakonec obešla jen lehkým zraněním jednoho hasiče a poškozením oken a střechy vedle stojícího domku. v tomtéž vydání týdeníku Mělnicko ze stran 9 a 10 dovíte, že z malé vodní elektrárny Vraňany bude proudit čistá energie. Stavba byla zahájena 1.září 2004 a dokončena má být ke 30.dubnu 2006 s následným zkušebním provozem. V elektrárně má být jedna Kaplanova turbína a podle navrhovaného spádu 3,6 m má mít výkon cca 2,5 MW. Předpokládá se roční výroba elektrické energie MWh. Součástí stavby je rybí přechod. Byla zavezena bývalá vorová propust. Proti povodním bude celá stavba chráněna vodotěsným provedením v Blízkém Hoříně i vzdálenějším Nosálově si občané naplánovali na 25. resp. 26.února masopustní oslavu? Je dobře, že ještě existují obce, které se snaží udržet lidové venkovské tradice, mezi něž Masopust a jeho doba rozhodně patřily. (Týdeník Mělnicko č.8, 22.února 2006, s.1) se v Kralupech n.vlt., ve známém Dřeváku na Lobečku, konala letošní první a asi nadlouho poslední výstava drobného domácího zvířectva na Mělnicku? Kralupští chovatelé, kteří letos slaví 105.výročí své existence a jako jediní v Česku nepřerušili za tu dobu svoji činnost, měli svým způsobem obrovské štěstí, že termín jejich výstavy nepostihl zákaz konání výstav. Hrozba tzv. ptačí chřipky nabývá stále konkrétnější podoby a i naše republika přistoupila k tvrdým omezením v chovu, prodeji a nákupu ptactva a drůbeže a k zákazu pořádání výstav. (Týdeník Mělnicko č.8, 22.února 2006, s.1; TEP regionu, roč.ii., č.8, , s.15) V této souvislosti ještě několik aktuálních čísel, aby jste si dovedli představit, jakého počtu drůbeže se opatření týkají. Dne 15.února vydal tiskový referát Kanceláře předsedy ČSÚ toto prohlášení: V průběhu roku 2005 chovalo zemědělských podnikatelských subjektů a zhruba 1 milion domácností celkem 26 miliónů 600 tisíc kusů drůbeže. Vyplývá to ze statistických šetření Českého statistického úřadu. Uvedený počet je součtem slepic, kuřat na výkrm, krůt, kachen a hus. Jen slepic, v naprosté většině určených k produkci konzumních vajec bylo ve shodném roce chováno na zemědělských podnicích, farmách a přibližně v 1 milionu domácností 10 milionů 700 tisíc. (Konec citátu.) Někdy ve svých počátcích si kralupští, lobečtí a chovatelé z okolí nechali zhotovit u pražské firmy V. K. Šmakal vkusnou medaili, kterou znám v provedení bronzovém a postříbřeném. Ve skutečnosti má průměr 46 mm a zbytek není třeba popisovat, protože medaili máte možnost vidět na vyobrazení. Její rok vzniku zatím není znám, ale lze ho zasadit mezi rok 1901 (vznik spolku) a rok 1914 (Šmakalova ražebna prakticky skončila se svojí činností, i když se ještě po 1.světové válce pokoušela obnovit činnost.) - jvm - týdeník TEP regionu č. 9 z 1.března 2006 otisknul na str. 3 zprávu, že se opět začalo pracovat na mostě přes Vltavu u Veltrus? Dokončovala se izolace paty nosných sloupů. Totéž vydání přináší na další straně obrázek se zprávičkou o obnovené práci na silničním obchvatu obcí Mčechvosty a Spomyšl. Spomyšelské aktuality květen Evidenční číslo MK ČR E 16225

12 OÚ PSČ počátkem února jsem zaregistroval, že v Mlčechvostech instalovali číselný ukazatel rychlosti projíždějících motorových vozidel? Tabulka se světelnou a tudíž z dálky viditelnou signalizací byla umístěna u mostku při vjezdu do středu obce ve směru od dálnice D8. Myslím, že psychologický účinek měla určitě a pomohla alespoň trochu ukáznit některé řidiče. Najednou se do obce začalo jezdit rychlostí pod 50 km/h a bylo to poznat i na rychlosti linkových autobusů. internetové stránky sousedních Vraňan zveřejnily informaci, že projekt na výstavbu kanalizace v Mlčechvostech se začne připravovat v letošním roce? v sousední Jeviněvsi zorganizovali konzultaci s odborníkem Středočeských vodáren, která se týkala problému malých vesnic a jejich možnosti vybudovat kanalizaci? Beseda skončila s tím, že i malá obec může postavit kanalizaci a to i přesto, že nesousedí s vodním tokem. (podrobnosti: týdeník Mělnicko č.9, 1.březen 2006, str.1a 2). v únorovém čísle lužeckého Vltavanu se zamýšlí starosta nad rozpočtem na rok 2006 a s tím souvisejícími investicemi, najdete tam i pokračování vzpomínek na Kateřinu Veselou, povídání o problematice drog, o tříkrálové koledě v mateřské škole a další neméně zajímavé článečky a informace? v březnovém vydání Vltavanu, měsíčníku obce Lužec nad Vltavou, se čtenář mohl seznámit s informací starosty o intenzifikaci ČOV, zprávami Policie ČR ze Středočeského kraje, se společenskou kronikou obce, s průběhem akce vítání občánků, pranostikami na březen, dověděl se něco o J.A.Komenském a dostal informace z Mateřské i Základní školy? Redakční rada v čele s šéfredaktorkou paní Andreou Vavrovou dala čtenáři nahlédnout i do historie obce a jejího okolí (pohřebiště z doby stěhování národů), uveřejnila i několik pověstí a podala ucelené informace o Varietním programu a Karnevalovém reji v tamním Kulturním domě. dubnové číslo lužeckého periodika Vltavan přináší informaci o ptačí chřipce z pera starosty obce, jak se v Lužci n. Vlt. slavila zlatá svatba, povídání s nejstarší občankou obce a informaci o soše sv. Salvatora? Na dalších stranách si čtenář zavzpomíná na historii vydávání časopisu Vltavan, dalších několik stran je věnováno činnosti v mateřské a základní škole, dostaneme pár informací o Řípu včetně termínu letošní řipské pouti a závěrečné stránky jsou věnovány kultuře v obci, receptům, křížovce březnové číslo Ledčických novinek přineslo občanům v úvodu povídání starostky obce, pak aktuální články o ptačí chřipce, masopustu a březnových pranostikách? Z osobností je připomenut Josef Fric a monsignore Antonín Brada, čtenáři si mohou přečísti něco z historie olympijských her. nápad se zavedením letního času není novinka posledních několika desítek let? Poprvé, pokud víme, ho navrhnul přírodovědec Benjamin Franklin 1) již roku 1784, tedy před 222 roky. Na našem území začal poprvé platit v roce 1915, v meziválečném období jsme se bez něho obešli, ale zaveden byl 1 rok (jako v předchozím případě) po zahájení světové války, tedy v roce V roce 1949 ho vláda zrušila, aby se po 30 letech, v roce 1979, k jeho používání vrátila. Od té doby je letní čas vyhlašován pravidelně s tím, že do roku 1995 trval letní čas 6 měsíců, od roku 1996 je to 7 měsíců. Zbylých 5 měsíců je tzv. zimní čas. Letní čas je zahajován vždy od posledního březnového víkendu a ukončován vždy poslední říjnový víkend. Přesněji: zahájení je vždy v neděli ráno, kdy se ve 02:00 posune čas na 03:00 hodin; naopak, při přechodu na zimní čas se v neděli v 03:00 posunou ručičky hodin nazpět na 02:00 hodin. Letos naposledy platí pro řidiče zákon, že s příchodem letního času mohli přestat ve dne svítit. Od 1.července 2006 přijde v platnost nový silniční zákon, ve kterém je řidičům uloženo svítit po celý den všech 12 měsíců v roce. 1) Benjamin Franklin americký politik, diplomat a přírodovědec; iniciátor sloučení amerických kolonií, zastupoval USA na versailleské konferenci 1783, odpůrce otrokářství, účastnil se vypracování americké ústavy týdeník Mělnicko č.15 ze dne přinesl na str.3 oznámení pana Václava Uhra, že ve Vraňanech Vynesli smrtku, vítali jaro? Stalo se tak v sobotu 25.března odpoledne a hlavními aktéry byly děti. Asi tříhodinový bohatý program, v němž vystoupila m.j. také děvčata s aerobikem pod vedením Evy Šebové ze Spomyšle, byl zakončen průvodem vynášejícím smrtku ze vsi směrem k Vltavě. Jeviněves se rekultivace pískovny už obávat nemusí? Pod tímto nadpisem jsme mohli v týdeníku Mělnicko č.16 ze dne na str. 1 číst článek o projednání prvního záměru, který se týká dokončení rekultivace zadní části prostor Spomyšelské aktuality květen Evidenční číslo MK ČR E 16225

13 OÚ PSČ a ponechání stávajícího jezírka. Řešila se také otázka materiálů vhodných pro zavážku, je vzpomínána hladina spodních vod Prakticky celé tři měsíce nepadlo o naší obci v regionálním tisku ani slůvka, až 19.dubna se roztrhl se zprávičkami pytel. Boleslavský a Mělnický Tep regionu přinesl rozhovor s naší starostkou paní Ivanou Kumprichtovou. V předvolebním seriálu, který tato tiskovina uvádí, hovoří redaktor se starostkou o hasičích a jejich potěru, o spolku rybářů, o chybějícím fotbalovém dorostu, o nohejbalistech a memoriálu Jiřího Srby. Pak následuje výčet akcí vykonaných ve prospěch obyvatel obce, ale řeč se také stočí na obtěžující kamionovou dopravu přes obec, budovaný silniční obchvat a přípravu kanalizace. Text je doplněn snímkem budovy OÚ a portrétním snímkem Ivany Kumprichtové. (Tep regionu č.16, 19.dubna 2006, str.5) Totéž vydání Tepu regionu na straně 8 oznamuje čtenářům, že se ve Spomyšli v sobotu 8.dubna hrálo divadlo pohádka o Českém Honzovi, seznamuje také s programem setkání se seniory a chválí zručnost Ondřeje Vítka. V závěru je upozornění na chystanou oslavu 100.výročí založení SDH v obci. Text Ivana Nekudy je doplněn barevným snímkem z divadelního představení. V týdeníku Mělnicko č.16 ze dne 19.dubna 2006 píše pan Miroslav Sígl na straně 4 o naší tiskovině Spomyšelské aktuality. Nejoddanější přátelé jsou jako psi nakonec vás kousnou, když jim budete pořád ubližovat. T. Bernard Zastupitelé jednali s panem Pokorným, majitelem skladu píce ve Spomyšli, o jeho plánu na rozšíření skladu. Pan ing. Pavel Myslík požádal o povolení vystavět na svém soukromém pozemku ubytovnu. Zastupitelstvo stále hledá ve Vraňanech-nádraží pozemek, přes který by bylo možné vést odpadní vodu a majitel by s tím vyslovil souhlas Na schůzce za přítomnosti starosty Mělníka p. Neumanna souhlasila starostka Vraňan s průchodem odtoku z ČOV obecní cestou na vraňanském území s podmínkou smluvně zajištěné možnosti navýšení ČOV ze 600 na 1000 ekvivalent. Nebude požadovat finanční poplatek za průchod. Odborem výstavby Mělník byla opětovně zamítnuta žádost Setry o výstavbu kompostárny na místě silážního žlabu. Již předtím obec zaslala opětovný nesouhlas se stavbou. Na pátek 10.března 2006 byla na odbor životního prostředí v Mělníku svolána schůzka kvůli rekultivaci pískovny nad obcí svolal pan Mikeš, ved.odboru životního prostředí Mělník Zastupitelé stanovili 5tičlennou komisi a 1 zapisovatele pro volby do poslanecké sněmovny ve dnech Do návrhu zadání pro vypracování územního plánu obce Spomyšl bylo m.j. zahrnuto: ucelení obce pozemky pro výstavbu rodinných domků, 2 alternativní silnice (Jeviněves a Cítov), které by nevedly přes obec, pískovna u silážního žlabu (později rekreační oblast s rybníky), rekreační oblast v prostoru vytěžené pískovny, rekreační oblast nad cihelnou, výstavba rodinného domu vedle cihelny. Firma Setra se odvolala proti rozhodnutí stavebního úřadu Mělník o zákazu výstavby kompostárny ještě v zákonném termínu. Na kontrolním dnu dne oznámila firma ŘSD, že naplno začínají se stavbou obchvatu. Plánované předání nové komunikace je směřováno do června-července Spomyšelské aktuality květen Evidenční číslo MK ČR E 16225

14 OÚ PSČ Za přítomnosti vedoucího odboru životního prostředí Mělník projednávány podmínky, za nichž může být firmou Demorecykla provedena rekultivace pískovny nad obcí. Hasičský dům má prasklou stěnu. Řešení problému bude následovat až po vyjádření statika. NOVINKY A ZAJÍMAVOSTI ŠIRŠÍHO DOSAHU Připomínka některých dat souvisejících s historií našeho (českého) území. II.Q Zemřel císař Josef I Komenský byl vysvěcen na kněze Marie Teresie vydala zákon o lichvě Dobyto a vypáleno Lešno, Komenskému shořely všechny spisy Josefem II. zaveden nový řád civilního procesu Papež vyhlásil nad Prahou interdikt Narodil se Václav, budoucí císař Karel IV. Václav pokřtěn Proveden první zdařilý pokus očkování proti neštovicím Matyáš korunován za českého krále Uvězněni čeští šlechtici, vzbouření proti Ferdinandu II. Do Prahy přijíždějí členové soudní komise. Začalo soudní jednání po českém povstání Císař Ferdinand II. potvrzuje rozsudek nad vzbouřenými českými pány. Exekuce na Staroměstském náměstí v Praze Vladislav Polský zvolen za českého krále Zrušeno nevolnictví Vydán zákon o myslivosti Kralevic Václav IV. zvolen za krále římského Císařem Josefem II. vydán mírnější cenzurní zákon Národní divadlo v Praze slavnostně otevřeno představením Smetanovy Libuše Začala rakousko-pruská válka Vyšlo nařízení o vystěhování Židů z Prahy V Národním divadle v Praze poprvé hrána Prodaná nevěsta. interdikt (v katolické církvi) - dočasný zákaz bohosloveckých úkonů jako trest pro jednotlivce nebo i celou zem álka, kterou se dnes budu velmi stručně, skoro heslovitě zabývat, neměla sice bezprostřední vliv na obyvatele Spomyšle či jejího okolí, ale přece jen přinesla tehdejšímu mladému rakouskému mocnáři nemalé výdaje, takže se náklady na ní v konečném důsledku zprostředkovaně projevily i u všech obyvatel císařství, kteří na ni museli přispět prostřednictvím daní nebo, vyjádřeno dnešní mluvou, snížením životní úrovně. Nevím, jak je tomu v dnešních časech, ale za mého mládí jsme se ve škole o těchto událostech moc nedověděli. Žádné podrobnosti. Právě proto těm, kteří chtějí vědět něco více o historických meznících své země a nemohou si sami vyhledat potřebnou literaturu, věnuji následující řádky. Celá padesátá léta devatenáctého století panovalo velké napětí mezi rakouským císařem Františkem Josefem I. a pruským králem Vilémem I. Rakouské císařství bylo tehdy poměrně veliké, zahrnovalo území Spomyšelské aktuality květen Evidenční číslo MK ČR E 16225

15 OÚ PSČ Českého království, Uherského království, severní Itálii a území v Polsku a plnilo vedoucí roli v německém spolku. Proti němu stál energický voják, střízlivě uvažující král Vilém I. a jeho pruské království. Když byl roku 1862 do čela pruské vlády jmenován Otto von Bismarck, bylo prakticky rozhodnuto. Tento ministerský předseda měl jasnou představu dalšího vývoje Pruska: za pomoci vojenských reforem se sjednotit a vytvořit nové Německo bez účasti Rakouska. Týden po svém jmenování Bismarck řekl, že Prusko dosáhne svého cíle železem a krví. Poslední společnou akcí v rámci Spolku (Bundu) byla roku 1864 válka Rakouska a Pruska proti Dánsku, v níž bylo vojensky slabé Dánsko poraženo. Ke smíru mezi Pruskem a Rakouskem toto vítězství nevedlo. Náznaky budoucí války se na severovýchodu Čech daly tušit již v prvních měsících roku Do josefovské pevnosti byla dovezena děla, ve všech obcích na trutnovsku se pořizovaly seznamy koní a vozů, do některých obcí se přesunuli Windischgratzovi dragouni, neustále přibývalo incidentů na hranicích a do vnitrozemí začali prchat obyvatelé příhraničních obcí. Prusko ale stále čekalo na vhodný okamžik, který nakonec přišel s problémy kolem Holštýnska a pokusem Bismarcka vyloučit Rakousko ze Spolku. To si ovšem nechtěl nechat František Josef I. líbit a proto vydává 17.června 1866 Válečný manifest, následujícího dne ho vydává také Vilém I. Prusko si předtím pojistilo smlouvami s evropskými velmocemi - Ruskem, Francií a Anglií - neutralitu, což byla velmi chytrá taktika. Rakouská armáda se rozdělila na severní a jižní větev. Severní, sestávající ze sedmi armádních sborů, dvou lehkých jízdních divizí a tří těžkých jízdních divizí, byla řízena polním zbrojmistrem, rytířem Ludvíkem Augustem Benedekem. K ní se přidal ještě saský armádní sbor a tak celkový stav vojska severní armády činil vojáků a 705 děl. V jižní armádě, které velel arcivévoda Albrecht, patřily tři armádní sbory o síle mužů, 168 děl a mužů k zajišťovacím pracím. Kromě toho v přístavu Pula v Jaderském moři kotvilo rakouské válečné námořnictvo se 25 loďmi, z toho bylo sedm obrněných fregat a osmnáct dřevěných korábů. Vrchním velitelem pruského vojska byl král Vilém I. Tři armády, První pruská, Druhá pruská a Labská, měly celkovou sílu mužů a 765 děl. Jedním z důležitých okamžiků pro výsledek války byla kvalita výzbroje; zatímco voják rakouské armády držel v ruce tzv. předovku (pušku lehkou, přesnou a s velkým dostřelem, ale nabíjenou zepředu), měl pruský voják v držení zadovku ( jehlovku ). Tato puška byla 3 5 krát rychlejší při nabíjení. Po válce bylo také zcela jasné, že Prusové zvládli lépe taktiku vedení boje a řízení vojsk. Řadový rakouský pěšák byl oblečen do modrých kalhot a bílého jednořadového kabátu s ležatým límcem. Límce, nárameníky, lemovky a rukávové manžety měly zelenou barvu výložkového sukna. K rozlišení jednotlivých pluků sloužilo dvacet barevných odstínů v kombinaci s dvojím druhem knoflíků. K další výstroji patřil dlouhý plášť, na hlavu čáka, řemení bylo v bílé barvě, na prsou kožené pouzdro na roznětky, vzadu velká patrontaška se 60 náboji. Na druhém řemeni pochva s bodákem. O typu pušky již byla zmínka voják vysypal do hlavně střelný prach, poté srazil nabijákem olověný náboj, nasadil roznětku, zamířil a vypálil. Elitou pěchoty byli polní myslivci v uniformě barvy šedomodré se zelenými výložkami, na hlavě černý klobouk, řemení bylo černé, zbraní byla zkrácená myslivecká puška a bodák. Pruská pěchota se oblékala do temně modrého jednořadového kabátu, vpředu červeně lemovaného, se stojatým límcem, ze dvou třetin vyplněným červenými výložkami. K výstroji patřily tmavě šedé kalhoty s červenou lemovkou a tmavošedý plášť. Řemení bylo bílé. Výraznou součástí pěchotního stejnokroje byla kožená přilba s kovovým hrotem. K výzbroji pěšáka patřil tesák a proslavenou zbraní pruské pěchoty byla puška, tzv. jehlovka, s bodákem. Pruští myslivci nosili tmavozelený, vpředu červeně lemovaný kabát a šedé kalhoty. Na hlavách měli černou koženou čáku, kterou vpředu zdobila mosazná orlice nebo gardová hvězda z bílého kovu. K výzbroji patřila myslivecká jehlovka a tesák. 20.června vyhlásila Rakousku válku Itálie. V první bitvě u Custozza podlehli Rakušanům a vrátili se nazpět do výchozích pozic. U nás v Čechách se Prusové objevili se svojí Labskou armádou, následující den ji následovala První pruská armáda přes Liberec. První srážky mezi vojsky byly u Chrastavy a Dlouhého Mostu, za dva dny u Sychrova, Kuřích Vod a Českého Dubu a v noci se strhla první větší bitva o most v Podolí. Výhoda pruských zadovek se projevila tím, že poměr padlých byl 1:5 ve prospěch Prušáků a Rakušané se začali stahovat k Mnichovu Hradišti. Po dalším stažení až k Jičínu došlo k bitvě, v níž měli Prusové největší ztráty z celé války, přesto však asi třikrát menší, než Rakušané. Poslední červnový den se spojily dvě pruské armády, Labská a První pruská. Druhá pruská armáda se dostala v průběhu ve směru na Trutnov, Broumov a Náchod. Prusové obsadili Náchod a Rakušané ustoupili k České Skalici zaznamenala rakouská armáda svoje jediné vítězství na území Čech v bitvě u Trutnova. Vyčerpaní Rakušané však byli následujícího dne poraženi u Starého Rokytníku a Stříteže a museli opět ustoupit. Další velká bitva se odehrála u České Skalice. Na rozdíl Spomyšelské aktuality květen Evidenční číslo MK ČR E 16225

16 OÚ PSČ od Rakušanů pruské vojsko neodpočívalo a tak dobylo Dvůr Králové a Svinišťany. Prvního července byl Benedek donucen ustoupit až ke Hradci Králové a po posouzení situace navrhnul císaři Františku Josefu I., aby byl s Prusy uzavřen mír. Císař však jeho návrh odmítl a proto se Benedek rozhodl pro bitvu severozápadně od Hradce Králové u obce Chlum. Památná bitva u Hradce Králové začala 3.července 1866 a střetly se v ní armády Pruska a Rakouska v rozhodující bitvě o vedoucí postavení v německých zemích. Bitva sestávala z menších bojů o strategicky významná místa: Prusové začali útočit a jejich armády postupně získaly Lubno, Jehlice a Hrádek, Benátky, Sadovou, Mžany a Zavadilku, ale před polednem byl jejich postup zastaven rakouským dělostřelectvem. Odpoledne Prusové získali Máslojedy, zaútočili na Chlum a Rozběhlice, které dobyli. Mezitím druhá pruská armáda dobyla Čistěves, Lípu, Neděliště a Lochenice labská armáda získala Horní i Dolní Přim a Probuz. V 16 hodin dal Benedek rozkaz k celkovému ústupu k Hradci Králové. Prusové začali pronásledovat prchající rakouské vojsko a mnoho vojáků ve zmatku utonulo při přechodu přes rozvodněné Labe, když nebyli vpuštěni do královéhradecké pevnosti a snažili se přeplavat na druhou stranu. Zbytky rakouské Severní armády a Saského sboru se shromažďovaly u Třebechovic, Vysokého Mýta, Holic a Pardubic. Debakl rakouských vojsk v bitvě u Hradce Králové vlastně rozhodl o osudu celé války. Ztráty byly obrovské: na rakouské straně bylo mrtvých, raněných a zajatých vojáků, padlo koní, zničeno bylo 187 děl a 641 povoz. Saský sbor vykazoval ztrátu mužů. Pruské ztráty byly asi pětkrát nižší: mužů a 939 koní.* Konec války a její důsledky: Zbytky rakouské Severní armády ustupovaly k Olomouci a Prusové je začali pronásledovat až 6.července Labská armáda směrem přes Znojmo, 1.pruská armáda přes Brno a 2.pruská armáda přes Olomouc. Od 8.července do 15.září okupovali Prusové Prahu. Rakušané problém řešili takto: ukončili válku s Itálií, odvolali Benedeka a na jeho místo povolali arcivévodu Albrechta. Jeho úkolem bylo bránit Vídeň. Severní armáda se rozdělila na dvě části jedna se přesunula po železnici do Vídně, druhá pochodovala podle řeky Moravy a přes Bratislavu k Vídni. Při ústupu se ještě bojovalo u Kralic a Biskupic, Tovačova, Dubu, Rokytnic a Dluhonic, nakonec u Lamače a u bratislavského nádraží. V době, kdy Vídni hrozilo velké nebezpečí, zasáhl císař Napoleon III., protože si uvědomil nebezpečí ze strany vítězného Pruska. Příměří bylo dohodnuto 22.července v Mikulově a 23.srpna 1866 byla v Praze podepsána mírová smlouva. Jak dopadlo Rakousko? Smluvně se zavázalo vystoupit z Německého spolku a tolerovat následné změny na území Německa, zříci se Holštýnska, Benátsko postoupit Itálii a na válečných reparacích zaplatit 40 miliónů tolarů. Prusko získalo co chtělo - mělo volnou cestu ke sjednocení německých států, což se mu také povedlo, roku 1871 bylo ve Versailles vyhlášeno Německé císařství a pruský král Vilém I. se 28.ledna 1871 stal prvním císařem ve sjednoceném Německu. Itálie získala Benátsko. Maďarsko nakonec pro sebe získalo výhodu Rakousko se přeměnilo v Rakousko-Uhersko. Čechy na tom byly nejhůře: bitva proběhla na jejich území, materiální škody byly obrovské, v rakouské armádě padlo mnoho Čechů. Obyvatelstvo trpělo tím, že muselo živit postupující vojska. Pro vojáky, kteří se ubytovali v obci, museli porážet dobytčata, dodávat kořalku a kafe, vojáci sebrali hospodářům koně. A aby toho nebylo málo v červenci se v některých místech (např. Kyšpersko, Moravský Krumlov) objevila cholera a mnoho civilistů i vojáků jí padlo za oběť. Pozn: * Počty zabitých a zraněných vojáků se v různých pramenech uvádějí odlišně, všechny prameny se však shodují v jednom: rakouské ztráty byly mnohonásobně vyšší, než ztráty pruské. Jdou dvě blondýnky k vlaku na nádraží a jedna se ptá průvodčího: Prosím vás, doveze mě ten vlak do Prahy? "Ne, slečno, lituji...", odpoví průvodčí. Ta druhá našpulí pusu, vypne hruď a zeptá se: A mě? Spomyšelské aktuality květen Evidenční číslo MK ČR E 16225

17 OÚ PSČ Blondýnka na pláži: Mám plnou hlavu písku. Tmavovláska: Zajímavé, mně se to dostalo jen do vlasů. Zvířátka jela na dovolenou a chovala se jako lidé: Lišák jel s milenkou. Osel jel s manželkou. Vůl jel s celou rodinou. Kanec jel sám a čekal, která se k němu přidá. Bajka Každý den ráno přicházel do jednoho podniku Mraveneček, který byl tvorečkem výkonným a šťastným. Trávil zde celé dny, pracoval a zpíval si u práce krásné písničky a radoval se ze života. Byl výkonný, byl šťastný, ale běda! Nikdo ho nekontroloval! A tak Sršeň, hlavní vedoucí, který toto považoval za nepřípustné, vytvořil pracovní místo kontrolora, na které přijal Švába s velkými zkušenostmi v kontrolních činnostech. První starostí Švába bylo standardizovat hodinu příchodu a odchodu na pracoviště a vypracovat o tom detailní zprávu. Z toho důvodu potřeboval sekretářku, která by mu je pomáhala připravovat, organizovala archiv a případně zvedala telefonáty. A tak přijal Pavoučici. Mraveneček byl stále produktivní, šťastný a pracoval a pracoval... Sršeň, hlavní vedoucí byl hlášeními přímo nadšený, ovšem požadoval ještě srovnávací tabulky a grafy, ukazatele řízení a analýzy vývoje. Bylo toho mnoho a tak bylo třeba přijmout další sílu - Mouchu, vybavenou počítačem, barevnou tiskárnou, telefonem a to vše na pomoc kontrolorovi. To už si Mraveneček přestal zpívat svoje melodie a začal si stěžovat na množství papírování, které nikdy dělat nemusel a nestíhal tak svoji práci. Sršeň, hlavní vedoucí, rozhodnul, že je potřebné přijmout opatření a proto vytvořil pozici vedoucího oddělení, kde pracoval Mraveneček, tak dlouho výkonný a šťastný. Funkci vedoucího dostala Cikáda. I ta samozřejmě velmi brzy potřebovala ke své práci nový počítač, Internet a také asistentku Parazitku, která jí pomáhala i v předchozích zaměstnáních. A tak vypracovávala strategické plány a rozpočty pro oddělení, kde pracoval Mraveneček. Mraveneček už si nezpíval, ba ani nepípnul, zato se stával každým dnem víc nazlobeným. Výsledek pracovní činnosti Cikády se konečně dostavil. "Musíme vybudovat pracoviště, které se bude zabývat pracovní atmosférou", tvrdila neochvějně Cikáda. Jednoho dne, hlavní vedoucí, po tom co obdržel čísla, pozorně si prohlédl výsledky oddělení kde pracoval Mraveneček a jistil, že nepřináší zisky. Proto ihned kontaktoval Sovu, prestižní konzultantku, aby udělala analýzu této situace. Sova byla tři měsíce v podniku a vypracovala podrobnou zprávu velkého objemu za mnoho, velmi mnoho EURO. Závěr byl neúprosný - na firmě je mnoho jedinců! A proto hlavní vedoucí poslechl rady konzultantky a ihned propustil problémového Mravenečka, který býval šťastný a zpíval si u práce. = Nepřipomíná vám to nějakou známou situaci? A jaké je ponaučení? Pokud se i přes toto varování rozhodneš být Mravenečkem, výkonným a šťastným, uvědom si, že než vystřízlivíš, budeš nějaký čas živit Sršně, Šváby, Pavouky, Mouchy, Cikády, Parazitky, Sovy - a ti všichni spotřebují tuny papíru. Nechci být nositelem katastrofických vizí a tak následující řádky berte, prosím, jen jako pokus o humor. Sice bych teď, před volbami, neměl následující řádky nabízet ke čtení, ale po nich to již zase nemusí být aktuální: Představte si, že jste doma, kdosi zvoní, jdete otevřít, neznámý se jen zeptá, kolik máte členů domácnosti a vy jen nechápavě odpovídáte, že tu bydlíte čtyři. Neznámý vezme kalkulačku, pak vypisuje stvrzenku a podá vám ji se slovy: "Tak od vás to bude celkem 1800 Kč, budete platit hotově?" Rozpačitě se na něj podíváte a on začne netrpělivě vysvětlovat: "Copak nesledujete zprávy, člověče? Přece jste slyšel, že Pendolino stálo čtyři a půl miliardy, v České republice máme deset milionů občanů, tak to máte 450 korun na jednoho - jasné? A vy tu bydlíte čtyři, tak to máme dneska osmnáct set!" Zalapáte po dechu a zmůžete se jen na jednu jedinou otázku: "Jak jste myslel to dneska"? "No, zítra přijde kolega zkasírovat ty obrněné transportéry, tak si připravte korun." Spomyšelské aktuality květen Evidenční číslo MK ČR E 16225

18 OÚ PSČ Co se stalo před 70 léty? Odpověď na otázku nám dává kronikář Václav Turek, v té době již senátor. LEDEN: Na Nový rok 1936 bylo špatné počasí, samé bláto. 11.ledna se konal u Viktorinů hasičský ples, který se pěkně vydařil za hojné účasti sboru jeviněveského tak, že v 6 hodin ráno se nikomu nechtělo domů. ÚNOR: V počátku měsíce docela jarní počasí, pak mrazy až 14 o C. Seká se led. Až do konce měsíce nezdravé počasí. BŘEZEN: se začalo se setím, pan Štolc č.21 má seřezanou chmelnici se dosívalo obilí, ke konci měsíce zaseli jedinci i řepu. DUBEN: 5.4. ráno šediváček, větrno a chladno. Jařiny pěkně vzešly, ozimy také dobře přezimovaly se dosazují brambory a něco málo řepy, jinak je vše hotovo; raně seté řepy jsou již vzešlé, všemu vadí chladno mráz 3 o C. KVĚTEN: Na nádraží staví Hospodářská družstva Roudnice-Mělník společné skladiště na obilí pro celý kraj. Poměry všeobecné se dosti zlepšily, nezaměstnaných jest poměrně málo. Většina dělnictva jezdí do Prahy na stavby a do továren. Pro stálé deště se nemohou kopat řepy, přerůstají, musí je hned jednotit. Obilí polehává. ČERVEN: Je co dohánět. Řepy nejsou přiorány a místy ještě neskopány. Vojtěšky se budou sekat. Chmele pěkně rostou dozrávají třešně; ranné, protože jich bylo málo, se prodávaly za 5 Kč/kg. Obilí místy leží až na zem, hlavně pšenice a ječmeny. Hasiči a občanstvo se připravovali na župní sjezd hasičů v naší obci po slavnostní schůzi a cvičení hasičů na hřišti se po zbytek dne bavili starší lidé u Viktorinů, ti mladší u Jelenů. Jistě stojí za připomenutí, že poměrně nedávno, přesněji ke dni 1.dubna 1976, se naše obec rozrostla o území, které nese místní název Vransko. Území, které dříve patřilo do katastru obce Vraňany, se podařilo 30 získat po několikaletém úsilí Místního národního výboru. Spomyšl tím získala ca 65 ha polí, 10 domů a 83 občany. (údaje z kroniky obce Spomyšl) Počátkem letošního roku se dostalo mezi své čtenáře druhé číslo Vlastivědného sborníku Kralupska roku 2005, jehož vydavatelem je Městské muzeum v Kralupech nad Vltavou. Mezi pojednáními najdete Počátek české státnosti autora Jaroslava Krátkého, ing. Otakar Špecinger píše historickou stať Obec a panství Zvoleněves, Zdeňka Křtěnová vzpomíná na Jiřího Fencla, Antonín Strejček pokračuje ve svém výčtu letců z 2.světové války v článku Zapomenutí hrdinové, Protikomunistický odboj na Mělnicku popisuje Ladislav Hrdina, ing. Josef Stupka uvádí 2.pokračování Kulturní památky regionu Kralupy nad Vltavou a Václav Fencl již potřetí píše o archeologickém bádání na Kralupsku, tentokráte o hradišti v Minicích Josef Stupka: Kulturní a historické památky Kralupska. Tak zní jméno autora a název brožované knihy, která byla v knihkupectví k dostání ke konci ledna 2006 a která ihned zmizela s pultů. Ing. Josef Stupka v této publikaci zveřejňuje údaje o 123 historických a kulturních památkách obcí, ve kterých provádí výkon státní správy na úseku památkové péče město Kralupy nad Vltavou. Bohužel pro nás, zdejší čtenáře, Spomyšl mezi ně nepatří. Pokud máte chuť přečíst si základní údaje o památkách z nejbližších obcí, pak jsou tu popsány památky z Ledčic, Starých i Nových Ouholic a z Vepřku. Nezbývá, než se těšit, že ing. Stupka bude stále čilým pisatelem a že mu zbude čas sestavit a vydat popis památek třeba v obcích Spomyšl, Vraňany, Jeviněves, Mlčechvosty, Horní Beřkovice, Lužec nad Vltavou nebo Daminěves. Přejme mu hodně zdraví a síly k případné další již šesté práci z oblasti historie a památek našeho regionu. Spomyšelské aktuality květen Evidenční číslo MK ČR E 16225

19 OÚ PSČ V samém konci roku 2005 spatřila světlo Mělnická kronika Jana Josefa Albrechta ze sklonku baroka autora Mgr. Jana Kiliána. Regionální tisk se o publikaci velmi zajímal, o čemž svědčí články Barokní vánoční dárek (Tep regionu č. 34, ), Albrechtova kronika bonbonek pro milovníky Mělníka (týdeník Mělnicko č.52, ) a Kronika měla zpoždění (Tep regionu č.1, ). Kronika přináší údaje o událostech Mělníka a jeho okolí od roku Zápisy se týkají hlavně počasí, jeho výkyvů a vlivu na úrodu, různých událostí, epidemie. Vedle tisku v původním jazyce je souběžně psána i jazykem pro nás srozumitelným češtinou. Kniha je autorem doplněna bohatým poznámkovým materiálem osvětlujícím příslušná místa kroniky. Kronika se týká převážně města Mělníka a proto v ní najdeme, resp. v komentáři, v kapitole Majetek města Mělníka, zmínku o Spomyšli, jejíž dva osedlí na velmi krátkou dobu v roce bitvy na Bílé Hoře přešli z majetku pšoveckého kláštera do područí města Mělníka. Po vítězství císařských vojsk muselo město zase majetek vrátit klášteru. Nedávno vyšel soupis vydaných knih spojených s naším regionem. Miroslav Sígl upozorňuje čtenáře týdeníku Mělnicko (č.8, 22.února 2006, s.10) na vydání knih Tajemné podzemí (Štraub, Lenková), Městské brány v Čechách (Koutrk), Středočeský kraj (Lengerová), Dřevo krásných stromů (Patřičný) a Slatina u Kralup nad Vltavou (Kopecký). Jaroslav Marsa V první květnové dekádě roku 1946 slavila naše obec malý svátek. Po dlouhé světové válce, po dlouhé německé okupaci naší země došlo konečně také na radostnější chvíli slavnostní odhalení památníku padlým na návsi před budovou Místního národního výboru Obecního úřadu. Zkusme nejdříve zabrousit do okolních obcí a podívat se, jsou-li data dostupná, kdy se v nich postavily pomníky či památníky padlým v první světové válce. Např. v Horních Beřkovicích měli slavnost odhalení pomníku padlým již v létě roku 1923 a v Nové Vsi u Kralup o dva roky později. Nenašel jsem žádné záznamy o těchto akcích, ale připomínají je odznaky, které byly obcemi u příležitosti odhalování pomníků vydány. (Hornobeřkovský odznak byl již ve Spomyšelských aktualitách publikován, bylo to v č. 2/2004 na str. 21). V roce 1927, devět let po ukončení evropského válečného konfliktu, odhalují pomník padlým v první světové válce naši sousedé v Jeviněvsi. Naši hasiči obdrželi pozvání a dne 26.června 1927 se v pracovním obleku, v čapce a bez výzbroje zúčastnili slavnostního aktu odhalení jeviněvského pomníku. V tomtéž roce došlo k obdobnému aktu také v sousedních Mlčechvostech a spomyšelský dobrovolný hasičský sbor se dne 17.července 1927 vypravil na tamní oslavu. V průběhu tří týdnů se v okolí Spomyšle tedy konaly dvě slavnosti, při nichž občané vzdávali posmrtný hold svým spoluobčanům, kteří padli na válečných polích. A nebylo jich málo. Je téměř jisté, že i naši obecní představení rokovali o postavení pomníku ve Spomyšli, ale debaty na toto téma, vedené jak na úrovni zastupitelstva obce, tak i na úrovni vedení hasičů, byly neplodné. Vždyť teprve po projednávání účasti našich hasičů na slavnosti v Mlčechvostech, bylo přítelem Mackem 14.července 1927 na členské schůzi hasičů připomenuto, že by se měl pomník padlým ve světové válce začít stavět i ve Spomyšli. Spomyšelské aktuality květen Evidenční číslo MK ČR E 16225

20 OÚ PSČ O čtyři měsíce později, 22.listopadu 1927, starosta hasičského sboru Karel Štolc (čp. 21) podal návrh, který byl členskou schůzí přijat. Podle tohoto návrhu mají hasiči předložit obecnímu výboru nezávazné usnesení, aby přijal protektorát na postavení pomníku padlým ve světové válce. Zda se tak stalo nevím, ale jedno je jisté: koncem ledna 1930, po dalších více než dvou letech, žádá na 25.valné hromadě hasičů bratr Dobiáš, aby SDH věnoval 100 Kč na pomník padlým. Částka byla skutečně dne 30.ledna poukázána na obec. V tomto okamžiku by se mohlo zdát, že se konečně již pohnuly ledy a věc se dala do pohybu. Dalo se na hromadu dostatek financí a začal někdo pracovat na výrobě pomníku? Bohužel, šlo jen o zdání a musíme čekat ještě dlouhé roky, než se dobrý úmysl stane skutečností. Těžko dnes odhadnout kam se připravená částka poděla, vždyť přišla velká hospodářská krize, hned po ní starosti s roztahujícími se Němci a pak šestiletá světová válka. Nezbývá tedy, než se držet napsaných faktů: 30.března 1946 došlo hasičům pozvání od místní organizace Komunistické strany Československa na spolupráci při odhalení památníku osvobození všech Slovanů. Hasiči pozvání přijali a dne 16.dubna již projednávali svoji účast a plánovali konkrétní kroky. Nakonec se dohodli, že při slavnosti odhalení pomníku, která se má konat dne 5. května 1946, budou čtyři dvojice hasičů stát u památníku stráž a bratr Škopan se účastní spolu s nimi. V této souvislosti nutno ještě podotknout, že na den 9.května 1946 byla v obci plánována oslava 1.výročí znovunabytí svobody u Kulturního domu. Je 60 let dlouhá doba? Mžik v existenci lidstva, ale skoro celý lidský život! Jak jsem již nedávno poznamenal, všichni ztrácíme paměť a činy a události písemně nezaznamenané se pak jen těžko uvádějí do souvislostí a časové posloupnosti. Právě v májových dnech jeden rok po poslední válce se staly v naší obci některé události, které, i když jsou mezi námi ještě pamětníci, jen těžko přesně časově určíme. Pamětníci mají každý svou pravdu, každý prožíval tehdejší událost svým způsobem, každý na ni vzpomíná po svém. Je to 5.květen, na který bylo plánováno odhalení pomníku na návsi, nebo je to 9.květen, kdy se podle některých indicií měla konat oslava 1.výročí znovunabytí svobody? Může to být také 12.květen, který je uváděn jako datum pomníkové oslavy na rubu některých zapůjčených snímků z té doby. Pro oslavy jsou vhodná data 5. a 12.května, protože to byly neděle. Devátý květen roku 1946 ještě nebyl státním svátkem, ale podle zákona ze dne 7.května ) bylo možné tento den prohlásit za den pracovního klidu. Co je tedy pravda? Kdy se konaly oslavy? Nemohlo to být v jediný den? Určitě ne, protože zachované fotografie se od sebe liší výzdobou okolí pomníku. Dost již bylo úvah, protože mnohým je úplně jedno, kdy se oslava konala a mají svou pravdu. Obracím svoji pozornost na nápis, který byl na deskách pomníku. Ty úplně první nápisy, které byly na dvou deskách při odhalení pomníku v roce 1946, neznám celé. Byly pravděpodobně pětiřádkové. Neúplný text na pravé desce (při pohledu ze silnice) zní / SLOVANSKÉMU / LIDU /. ZA /. Text na levé z desek je na snímcích nečitelný. V dalších letech byl podstavec pomníku stavebně upraven, obě desky s nápisy vyměněny za jedinou, ale text nápisu na ní není nikde zachován. Současný dvouřádkový zlacený nápis, zhotovený na jediné desce černé barvy v roce 2003, zní: OBĚTEM VÁLKY / Jak nám sděluje zápis v knize schůzí SDH, spomyšelští hasiči se 25.srpna 1946 zúčastnili v obci Jeviněves odhalení památníku umučeným bratrům hasičům ve 2.světové válce. První svazek obecní kroniky nám o odhalení pomníku přináší pouze dvě věty, protože kronika v době slavnostního odhalení nebyla psána a byla dopisována zpětně v roce Dalších dvacet let není v kronice o pomníku ani zmínka Na památku všem, kteří položili životy za naši svobodu, byl na návrh pana Josefa Fišera a pod jeho dohledem postaven památník a jeho okolí bylo upraveno do podoby oploceného parku. Památník padlých a památník obou chlapců byly předány do opatrování místnímu občanstvu dne Poprvé od války se nekonala oslava 9.května, nešel průvod obcí k památníku na návsi, jak bylo dosud zvykem!! Žádný projev u pomníku, žádný věnec či kytice!! Dne byla pořádána pouťová zábava, dost navštívená. květen 1973 duben 1975 Okrasný plůtek k památníku osvobození zhotovil s. Šafařík Václav, Šeba Antonín a Macek Ladislav. Při přípravách na oslavy 30.výročí osvobození vlasti Sovětskou armádou zabudovali členové SSM ocelové stožáry na prapory u památníku Při příležitosti výročí osvobození poprvé v historii obce slavnostně pochodovali vojáci, když předtím spolu se zástupci MNV a složek NF položili kytice u pomníku, zazněly hymny, pionýrky recitovaly básně V předvečer výročí 40.výročí osvobození položili zástupci obce kytice k pomníkům padlých spoluúčast vojenské posádky. Přítomno mnoho místních občanů. K účastníkům promluvil předseda Spomyšelské aktuality květen Evidenční číslo MK ČR E 16225

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Obec Komárov ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Účel vyhlášky

Obec Komárov ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Účel vyhlášky Obec Komárov Obecně závazná vyhláška obce Komárov č. 3/2004 k systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu Zastupitelstvo obce Komárov na svém zasedání dne

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Bukovno č. 2/2006. o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška Obce Bukovno č. 2/2006. o místních poplatcích OBEC BUKOVNO, okres Mladá Boleslav Obecně závazná vyhláška Obce Bukovno č. 2/2006 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce BUKOVNO schválilo a vydává dne 6.12.2006 v souladu s ust. 10 písm. d), 35 a 84

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 SJEDNOCENÍ NĚMECKA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_06 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE BABICE U ROSIC. Č. 3/2011, o místních poplatcích

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE BABICE U ROSIC. Č. 3/2011, o místních poplatcích OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE BABICE U ROSIC Č. 3/2011, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Babice u Rosic se na svém zasedání dne 24. 8. 2011 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

OBEC DOLNÍ KRALOVICE

OBEC DOLNÍ KRALOVICE OBEC DOLNÍ KRALOVICE Obecně závazná vyhláška obce Dolní Kralovice č. 3/2008, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Dolní Kralovice se na svém zasedání dne 22.9.2009 usneslo vydat na základě 14 odst.

Více

Článek č. 1. Předmět úpravy

Článek č. 1. Předmět úpravy Obecně závazná vyhláška č. 1/2002, kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem. Zastupitelstvo

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Více

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 16.12.2010 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO - V.Horák, M.Holeček, V.Modrý, F.Matěna, ing.hrubý, Z.Dusová, Z.Pejcha

Více

Obecně závazná vyhláška. Obce Koněprusy. č. 4

Obecně závazná vyhláška. Obce Koněprusy. č. 4 Obecně závazná vyhláška Obce Koněprusy č. 4 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a o poplatku za komunální odpad Zastupitelstvo obce Koněprusy

Více

Obec Praskačka. Článek 1 Závaznost obecně závazné vyhlášky

Obec Praskačka. Článek 1 Závaznost obecně závazné vyhlášky Obec Praskačka Obecně závazná vyhláška č. 01/2007 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím katastrálním území a nakládání

Více

Článek 1. Předmět vyhlášky

Článek 1. Předmět vyhlášky Obecně závazná vyhláška města Žlutice o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a stavebních odpadů č. 7/2003 Zastupitelstvo města Žlutice

Více

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013,

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Náměty a připomínky zasílejte na : obec@hrusova.cz, petarda.zp@seznam.cz

Náměty a připomínky zasílejte na : obec@hrusova.cz, petarda.zp@seznam.cz KVĚTEN 2013 Rok 2013 KONTEJNERY, TŘÍDĚNÍ ODPADŮ Po obci bylo změněno rozmístění kontejnerů na tříděný odpad. Vznikla nová sběrná místa: za Starou hospodou (plast) a u močidla (plast, sklo). Stará, již

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

PŘIPRAVOVANÉ AKCE. občasník obcí Střelské Hoštice, Kozlov, Střelskohoštická Lhota a Sedlo 1/2016 MASOPUST

PŘIPRAVOVANÉ AKCE. občasník obcí Střelské Hoštice, Kozlov, Střelskohoštická Lhota a Sedlo 1/2016 MASOPUST občasník obcí Střelské Hoštice, Kozlov, Střelskohoštická Lhota a Sedlo 1/2016 MASOPUST Masopust není přímo svátkem církevního u, ale velmi těsně s ním souvisí. Je to krátké období před začátkem postní

Více

Obecně závazná vyhláška obce Hrádek č. 1/2001

Obecně závazná vyhláška obce Hrádek č. 1/2001 O b e c H r á d e k Obecně závazná vyhláška obce Hrádek č. 1/2001 o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecní zastupitelstvo obce Hrádek schválilo na svém zasedání dne 11. prosince 2001 podle

Více

Zpravodaj obce Kaliště

Zpravodaj obce Kaliště Ročník 2., vydání 1. Březen 2015 Zpravodaj obce Kaliště Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Ohlédnutí za zimou 3. Masopust 2015 a hasičský ples 4. Informace obecního úřadu 5. Tříkrálová sbírka 2015 6. GoSMS buďte

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 16.12.2015 od 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zahájení

Více

Obecně závazná vyhláška. č. 3/2010,

Obecně závazná vyhláška. č. 3/2010, Obecně závazná vyhláška č. 3/2010, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na správním území města Český Brod a systém

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

Obecně závazná vyhláška č.2/2001

Obecně závazná vyhláška č.2/2001 Obecně závazná vyhláška č.2/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a využívání komunálního odpadu, včetně systému nakládání se stavebním odpadem na území obce Dobrá. Zastupitelstvo obce

Více

Obec Veliká Ves Veliká Ves 69, 250 70 Odolena Voda, IČ: 43750486 tel.: 315 682 710, e-mail: ouvelikavesuprahy@seznam.cz, http://www.velikaves.

Obec Veliká Ves Veliká Ves 69, 250 70 Odolena Voda, IČ: 43750486 tel.: 315 682 710, e-mail: ouvelikavesuprahy@seznam.cz, http://www.velikaves. Obec Veliká Ves Veliká Ves 69, 250 70 Odolena Voda, IČ: 43750486 tel.: 315 682 710, e-mail: ouvelikavesuprahy@seznam.cz, http://www.velikaves.eu Obecně závazná vyhláška obce Veliká Ves č. 1/2015 o systému

Více

Obecně závazná vyhláška. obce Kamenný Přívoz. č. 01/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Obecně závazná vyhláška. obce Kamenný Přívoz. č. 01/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání Obecně závazná vyhláška obce Kamenný Přívoz č. 01/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 23. dubna 2014

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 23. dubna 2014 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 23. dubna 2014 Přítomni: Ilona Vavřičková, Radek Šťastný, Milan Paták st., Milan Paták ml., Zdeněk Polák, Miloslav Vavřička Omluveni: x Zapisovatel:

Více

Na obecním úřadě vám pomůžeme zřídit datovou schránku Odpadové hospodářství obce

Na obecním úřadě vám pomůžeme zřídit datovou schránku Odpadové hospodářství obce Obyvatelstvo K 31.12.2013 žilo v obci 349 obyvatel. Tříkrálová sbírka V Tříkrálové sbírce 2014 se v obci vybrala částka 5.007,- Kč. Všem občanům, kteří přispěli děkujeme. Poděkování patří také dětským

Více

OBEC SEČ Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC SEČ Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC SEČ Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Seč se na svém zasedání dne 19. 12. 2013 usnesením č. 20/2013 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Oddíl I. Úvodní ustanovení. Oddíl II. Poplatek ze psů. Čl. 2 Poplatník, předmět poplatku. Čl. 3 Ohlašovací povinnost

Oddíl I. Úvodní ustanovení. Oddíl II. Poplatek ze psů. Čl. 2 Poplatník, předmět poplatku. Čl. 3 Ohlašovací povinnost MĚSTYS ZÁPY Obecně závazná vyhláška č.1/2009, místních poplatcích Zastupitelstvo městyse Zápy se na svém zasedání dne 17.2.2009 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE ÚZEMÍ OBCE NEVŘEŇ

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Obec Drásov Zastupitelstvo obce Drásov Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

ZÁPIS Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.3.2015 V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU V BAŘICÍCH

ZÁPIS Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.3.2015 V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU V BAŘICÍCH ZÁPIS Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.3.2015 V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU V BAŘICÍCH Zasedání zastupitelstva obce bylo svoláno v souladu s 91 odst. 1 zákona 128/2000 Sb.

Více

Obecně závazná vyhláška obce Dymokury č. 2/2010 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška obce Dymokury č. 2/2010 o místních poplatcích 1 Revoluční 97 www. dymokury.cz tel: 325635112 289 01 Dymokury e-mail: obec@dymokury.cz Obecně závazná vyhláška obce Dymokury č. 2/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Dymokury vydalo dne 22.

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

OBEC OSOVÁ BÍTÝŠKA Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC OSOVÁ BÍTÝŠKA Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC OSOVÁ BÍTÝŠKA Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Osová Bítýška se na svém zasedání dne 22.12.2010 usnesením č. 2/2010 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

o místním poplatku ze psů

o místním poplatku ze psů Obecně závazná vyhláška č. 6/2007, o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo obce Křepice se na svém zasedání dne 29. 6. 2007 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

OBEC DOBRÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC DOBRÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC DOBRÁ Obecně závazná vyhláška obce Dobrá č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Kronika města Lanškrouna. Rok 2009

Kronika města Lanškrouna. Rok 2009 Kronika města Lanškrouna Rok 2009 Leden Už poosmadvacáté vyrazili turisté v sobotu na trasy pochodu Na Nový rok první krok, který pořádá lanškrounský odbor Klubu českých turistů. Tentokrát si jeho účastníci

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 1 Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce VŘESKOVICE a o stanovení způsobu sběru, třídění, využívání a zneškodňování odpadů

Více

č. 1 /2004 Článek 1 Článek 2

č. 1 /2004 Článek 1 Článek 2 Obec Dobrá Obecně závazná vyhláška č. 1 /2004 O místních poplatcích Zastupitelstvo obce Dobrá vydává dne 30.12.2003 podle ustanovení 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších

Více

Obecně závazná vyhláška obce Ovčáry

Obecně závazná vyhláška obce Ovčáry OBEC OVČÁRY, okres Mělník Obecně závazná vyhláška obce Ovčáry č. 1/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Ovčáry schválilo a vydává dne 16.6.2010 v souladu s ust. 10 písm. d), 35 a 84 odst. 2)

Více

OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015,

OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015, OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

OBEC DOLNÍ LÁNOV Obecně závazná vyhláška obce Dolní Lánov. č. 1/2015,

OBEC DOLNÍ LÁNOV Obecně závazná vyhláška obce Dolní Lánov. č. 1/2015, OBEC DOLNÍ LÁNOV Obecně závazná vyhláška obce Dolní Lánov č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 OBEC SUCHODOL Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládáním se stanoveným odpadem

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Pokorná, p. Lysák Omluveni: p. Frohlich, p. Čuchal

Více

Z Á P I S č. 1/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Hajany dne 25. 01. 2015

Z Á P I S č. 1/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Hajany dne 25. 01. 2015 Z Á P I S č. 1/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Hajany dne 25. 01. 2015 Přítomni: D. Vohryzková, M. Bláha, R. Vaněčková, Z. Jestřábová, V. Kuchta, J. Meloun, M. Necudová Omluveni: - Přítomno 7 členů

Více

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice, které se konalo dne 13.2.2008

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice, které se konalo dne 13.2.2008 OBEC KŘESETICE Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice, které se konalo dne 13.2.2008 Přítomni: 8 (zastupitelé p.brtek, p.ledvina, p.linhartová se dostavili po schválení programu) Hosté: 4 Zahájení

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- Obecně závazná vyhláška městyse Krucemburk č.1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního u a systém nakládání se stavebním em. -------------------------------------------------------------------------------------

Více

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 3 z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 4/2010 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 4/2010 o místních poplatcích Město Přeštice Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 4/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo Města Přeštice schválilo dne 16. 12. 2010 tuto obecně závaznou vyhlášku vydanou podle ustanovení 84

Více

V Y H L Á Š K A č. 2/2007 o místních poplatcích

V Y H L Á Š K A č. 2/2007 o místních poplatcích V Y H L Á Š K A č. 2/2007 o místních poplatcích obce Ratenice Zastupitelstvo obce Ratenice se usneslo na svém zasedání dne 7.11.2007 Usnesením č.13 dle ustanovení 14 odst.2 zák.č. 565/1990 Sb., o místních

Více

Obecně závazná vyhláška. obce Sluštice. č.2/2005 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH

Obecně závazná vyhláška. obce Sluštice. č.2/2005 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Obecně závazná vyhláška obce Sluštice č.2/2005 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Zastupitelstvo obce Sluštice schválilo a vydává dne 2.11.2005 v souladu s ust. 10 písm. d), 84 odst.2 písm.i) zákona č. 128/2000 Sb.,

Více

OBEC MOHELNICE NAD JIZEROU. Obecně závazná vyhláška obce Mohelnice nad Jizerou

OBEC MOHELNICE NAD JIZEROU. Obecně závazná vyhláška obce Mohelnice nad Jizerou OBEC MOHELNICE NAD JIZEROU okres Mladá Boleslav Obecně závazná vyhláška obce Mohelnice nad Jizerou č. 1./2007 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Mohelnice nad Jizerou schválilo a vydává dne 7.2.2007

Více

Městys Louňovice pod Blaníkem

Městys Louňovice pod Blaníkem Městys Obecně závazná vyhláška č. 1/2007, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území městyse Zastupitelstvo městyse schválilo

Více

Obec SEMČICE, okres Mladá Boleslav. Obecně závazná vyhláška obce Semčice č. 2/2005

Obec SEMČICE, okres Mladá Boleslav. Obecně závazná vyhláška obce Semčice č. 2/2005 Obec SEMČICE, okres Mladá Boleslav Obecně závazná vyhláška obce Semčice č. 2/2005 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Semčice schválilo a vydává dne 7. 12. 2005 v souladu s ust. 10 písm. d), 35 a

Více

Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Přílepy v roce 2015 konaného dne 15.5.2015 - zasedání veřejné ( jednání č. 10)

Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Přílepy v roce 2015 konaného dne 15.5.2015 - zasedání veřejné ( jednání č. 10) Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Přílepy v roce 2015 konaného dne 15.5.2015 - zasedání veřejné ( jednání č. 10) -Přítomni: L. Daenemarková, R.Šorsák, J.Žižka, M.Žižka = členové Zastupitelstva obce

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2015

V Ř E S K O V Á K leden 2015 V Ř E S K O V Á K leden 2015 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jsme vstoupili do dalšího roku, ve kterém si připomeneme 25.výročí samostatné obce Vřeskovice. Myslím, že není pochyb o tom, že tento krok

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Obec Vranov. Obecně závazná vyhláška č. 2/2006, o místních poplatcích

Obec Vranov. Obecně závazná vyhláška č. 2/2006, o místních poplatcích Obec Vranov Obecně závazná vyhláška č. 2/2006, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Vranov se na svém zasedání dne 22.11.2006 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních

Více

Obec Nová Telib. Zápis č. 6. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 28.04.2015

Obec Nová Telib. Zápis č. 6. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 28.04.2015 Zápis č. 6 z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 28.04.2015 Přítomen: Ing. Hájek Jan Nepřítomen: Lic. Truneček Jan Křovina Jiří Rybář Václav Dlouhý Jaroslav Vacek Jiří Místo jednání: Obecní

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PAZDERNA Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Jednání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta. V úvodu uvedl, že jednání zastupitelstva

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Zápis č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce Sobkovice konaného dne 30. 7. 2012 v Sobkovicích čp. 1 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce Sobkovice konaného dne 30. 7. 2012 v Sobkovicích čp. 1 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce Sobkovice konaného dne 30. 7. 2012 v Sobkovicích čp. 1 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 30. 7. 2012 v 18,00 hod. Počet přítomných členů dle prezenční

Více

ZÁPIS DO OBECNÍ KRONIKY ZA ROK 2014

ZÁPIS DO OBECNÍ KRONIKY ZA ROK 2014 ZÁPIS DO OBECNÍ KRONIKY ZA ROK 2014 Počasí Lednové počasí roku 2014 lze charakterizovat jako teplotně nadprůměrné. Převládalo oblačno, mlhavo, denní teploty stoupaly k 5 C, o víkendu 18. a 19. 1. bylo

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

SDH LIPŮVKA 1879-2009

SDH LIPŮVKA 1879-2009 OBEC LIPŮVKA Z historie obce První písemnou zmínku o Lipůvce nalézáme roku 1371 v Moravských zemských deskách. Z archeologických nálezů však víme, že zde žili lidé již mnohem dříve. Dá se předpokládat,

Více

Město Bělá pod Bezdězem

Město Bělá pod Bezdězem Město Bělá pod Bezdězem Obecně závazná vyhláška města Bělá pod Bezdězem č. 4/2005 ze dne 14. 12. 2005 o místních poplatcích Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem schválilo a vydává dne 14. 12. 2005, č.

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 26. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.1.2013 od 19.00 hodin do 20.00 hodin v zasedací místnosti hasičské zbrojnice v Nepomyšli Přítomni: Josef Lněníček,

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Obec Třanovice. Zápis. z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod. Obec Třanovice Zápis z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 13 členů ZO Třanovice, 2 omluveni 1 občan Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod.

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Přítomni: Kačírková Iva, Sladký Daniel, Chadraba Jan, Haluza Karel, Gahura Jan, Jež Miroslav, Kloubová

Více

Z á p i s č. 1 / 2009

Z á p i s č. 1 / 2009 Z á p i s č. 1 / 2009 Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 7. ledna 2009 od 18.30 hodin Přítomno: členů zastupitelstva 5 p. Špeta příchod ve 20.00h občanů 5 zapisovatel: Lenka

Více

Z á p i s č. 9 / 2008 ze zasedání zastupitelstva obce Zákolany konaného dne 11. 12. 2008 od 17:15 hodin U Libuše

Z á p i s č. 9 / 2008 ze zasedání zastupitelstva obce Zákolany konaného dne 11. 12. 2008 od 17:15 hodin U Libuše Z á p i s č. 9 / 2008 ze zasedání zastupitelstva obce Zákolany konaného dne 11. 12. 2008 od 17:15 hodin U Libuše 1) Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti Přítomni: 8 členů obecního zastupitelstva viz prezenční

Více

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č. 6/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Vyhláška č. 13 o systému shromažď. odpadu

Vyhláška č. 13 o systému shromažď. odpadu Vyhláška č. 13 o systému shromažď. odpadu Dokumenty > Obecně závazné vyhlášky vytvořeno: 13.3.2002 změněno: 13.3.2002 zveřejnit od: 13.3.2002 O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 13 kterou se stanoví

Více

OBEC MEZNO. Obecně závazná vyhláška obce Mezno. č. 1/2009, o místních poplatcích. Oddíl I. Úvodní ustanovení. Čl. 1

OBEC MEZNO. Obecně závazná vyhláška obce Mezno. č. 1/2009, o místních poplatcích. Oddíl I. Úvodní ustanovení. Čl. 1 OBEC MEZNO Obecně závazná vyhláška obce Mezno č. 1/2009, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Mezno se na svém zasedání dne 17. prosince 2009 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 21. září 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 21. září 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis 11/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 21. září 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni: dle prezenční listiny příloha č. 1 Zasedání zastupitelstva Obce

Více

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004,

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města, včetně systému

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Jíkev č. 1/2010 ze dne 15. ledna 2010 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška Obce Jíkev č. 1/2010 ze dne 15. ledna 2010 o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška Obce Jíkev č. 1/2010 ze dne 15. ledna 2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo Obce Jíkev vydalo dne 15. ledna 2010 podle ustanovení 14 zákona č.565/1990 Sb. o místních poplatcích,

Více

Čl. 1. Úvodní ustanovení. Čl. 2. Základní pojmy

Čl. 1. Úvodní ustanovení. Čl. 2. Základní pojmy Obec TROUBELICE 783 83 Troubelice 352 tel./fax: +420 585 032 108 e mail: starosta@troubelice.cz www.troubelice.cz Obecně závazná vyhláška č: 2 Rok vydání: 2001 Datum účinnosti: 1. ledna 2002 Typ: platná

Více

Účast: přítomni všichni zastupitelé plus hosté z řad občanů viz prezenční listiny.

Účast: přítomni všichni zastupitelé plus hosté z řad občanů viz prezenční listiny. Účast: přítomni všichni zastupitelé plus hosté z řad občanů viz prezenční listiny. Zahájení: 18,40 starostka. Program: 1. Zahájení 2. Schválení programu jednání 3. Volba pracovních orgánů 4. Kontrola plnění

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, jarní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v únoru a březnu 2008. Ve druhé části zpravodaje

Více

Obecně závazná vyhláška obce Lužnice č. 1/2013 o veřejném pořádku a čistotě obce

Obecně závazná vyhláška obce Lužnice č. 1/2013 o veřejném pořádku a čistotě obce Obecně závazná vyhláška obce Lužnice č. 1/2013 o veřejném pořádku a čistotě obce Zastupitelstvo obce Lužnice se na svém zasedání dne 5. 11. 2013 usneslo vydat na základě ustanovení 24 odst. 2 zákona č.

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pátek

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

O b e c. M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2009

O b e c. M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2009 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 3/2009 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 16.3.2009 od 18:00 hodin na Obecním úřadě Mikulov - zasedací místnost. Přítomno: 5 resp.6

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 7/2013 Datum konání: 6. 11. 2013 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 7/2013 Datum konání: 6. 11. 2013 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 7/2013 Datum konání: 6. 11. 2013 od 18.30 hodin Přítomni: p.kučerová, p.vorlová, p.pokorná, p.jaroš, p.čuchal, Omluveni: p.krčil, p.hanykýř

Více

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 M Ě S T O K U N O V I C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM

Více

OBEC ROUDNÉ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. číslo : 2/2011, o místních poplatcích

OBEC ROUDNÉ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. číslo : 2/2011, o místních poplatcích OBEC ROUDNÉ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA číslo : 2/2011, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Roudné se na svém zasedání dne 22.12.2011 usnesením č. 84/2011 usneslo vydat na základě 14 odst.2 zákona č.

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více