Prameny TURISTICK Ý BULLETIN JIŽNÍHO PL ZEŇSK A. Tourismus Bulletin der Region Pilsen-Süden I The South Pilsner region s tourist bulletin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prameny TURISTICK Ý BULLETIN JIŽNÍHO PL ZEŇSK A. Tourismus Bulletin der Region Pilsen-Süden I The South Pilsner region s tourist bulletin"

Transkript

1 Prameny TURISTICK Ý BULLETIN JIŽNÍHO PL ZEŇSK A Tourismus Bulletin der Region Pilsen-Süden I The South Pilsner region s tourist bulletin 1

2 ÚVODNÍ SLOVO Einführungswort / An Introductory Word OBSAH Úvodní slovo 1. Einführungswort / An Introductory Word Nechte se pozvat na jih od Plzně do oblasti vymezené městy Nepomuk a Spálené Poříčí. Do území proslulého krásou přírody a opředeného množstvím legend, na území svatého Jana Nepomuckého, akademického malíře Augustina Němejce, generála Václava Šáry či pátera Františka Ferdy, do míst, která proslavil Miloslav Švandrlík svými romány o černých baronech. Turistický bulletin MAS sv. Jana z Nepomuku oslovuje osoby, a nebojíme se říci, že i osobnosti Nepomucka a Spálenopoříčska, které se podílejí na jeho současné propagaci a rozvoji, především v oblastech cestovního ruchu. Jejich nápady a tipy na výlety nás častokrát zavedou na místa možná méně věhlasná, než jakými jsou zámky Zelená Hora a Spálené Poříčí nebo kostel sv. Jana Nepomuckého v Nepomuku. Za to však zprostředkovávají pestrou nabídku živých aktivit a zajímavostí, které, ač nevelkým rozsahem, trefně zapadají a zatraktivňují malebně zvlněnou venkovskou krajinu sevřenou zalesněnými hvozdy Šumavy a Brd. Zprostředkovávají setkání s lidmi, kteří zde žijí, a umožní zakusit něco z jejich umu, zájmů a zábavy. Pojďte s námi objevovat, poznávat a prožívat, pojďte hýčkat svoje smysly. Lassen Sie sich in den Süden von Pilsen einladen, in eine Region begrenzt durch Nepomuk und Spálené Poříčí. In ein Gebiet, dass durch seine Schönheit und zahlreiche Legenden bekannt ist, in das Gebiet des heiligen Johannes von Nepomuk, des akademischen Malers Augustin Němejec, des Generals Václav Šára, oder des Paters František Ferda, in die Orte, welche Miloslav Švandrlík durch seine Romane über die schwarzen Baronen bekannt machte. Das touristische Bulletin LAG des hl. Johannes von Nepomuk spricht Menschen an, und wir trauen uns zu sagen, dass auch die Persönlichkeiten aus der Region Nepomuk und Spálené Poříčí, die sich an ihrer derzeitigen Förderung und Entwicklung vor allem auf dem Fremdenverkehrsgebiet beteiligen. Ihre Ideen und Tipps für Ausflüge bringen uns oftmals an Orte, die nicht so bekannt sind wie die Schlösser Zelená Hora und Spálené Poříčí, oder die Kirche des hl. Johannes von Nepomuk in Nepomuk. Dafür bieten sie ein vielfältiges Angebot an lebende Aktivitäten und Sehenswürdigkeiten an, welche, wenn auch nicht in großem Ausmaß, treffend hineinpassen und die schöne Landschaft mit Wäldern von Böhmerwald und Brdy attraktiver aussehen lassen. Sie vermitteln Treffen mit Menschen, die hier leben und ermöglichen etwas von ihrer Kunst, Interessen und Vergnügen auszuprobieren. Kommen Sie mit uns um das alles zu entdecken, kennen lernen und erleben, kommen Sie Ihre Sinne zu verwöhnen. LAG des hl. Johannes von Nepomuk We would like to invite you to the region south of Plzen, to the region allotted between towns Nepomuk and Spalene Porici. To the region famous for its beautiful nature and fabulous stories, region of St. John Nepomuk, the artist Augustin Nemejc, the general Vaclav Sara or the priest Frantisek Ferda, to places well-known for Miloslav Svandrlik s novel Cerni baroni. The LAG of St John of Nepomuk tourist bulletin addresses the people and personalities of Nepomuk and Spalene Porici regions who participate on its today s promotion and development, especially in travel and tourism. Their ideas and tips for sightseeing tours often take us to probably less famous places than Zelena Hora Castle, Spalene Porici Castle or Saint John Nepomuk Church. However they offer several vibrant activities and curiosities that accurately fit and make this picturesquely undulating countryside gripped by deep forests of Sumava and Brdy more attractive. They arrange meetings with the locals and offer you the opportunity to experience a bit from their craftsmanship, interests and festivities. Join us to explore, uncover and experience; come to pamper your senses. LAG of St. John of Nepomuk let historie Nepomucka, aneb za prameny ukrytými v mlze zapomnění Jahre Geschichte der Nepomuk-Region, oder zu den im Nebel der Vergessenheit versteckten Quellen years of Nepomuk region history; to sources hidden in the mist of oblivion 6. Nepomucké hrátky nejen se zvířátky, aneb s dětmi za prameny lidského umu 8. Nepomuk Spiele nicht nur mit Kleintieren, oder mit Kindern zu den Quellen der menschlichen Kunstfertigkeit 9. Playing at Nepomuk not just with animals; taking children to the sources of human craftsmanship 10. Za stádem huculských koní, aneb prameny vroucí divokou krví 12. Zu den Herden der Hucul Pferde, oder wie in den Quellen wildes Blut brodelt 13. To herds of Hucul horses, to the sources where wild blood boils 14. Po stopách vojáků a válečníků, aneb za prameny khaki historie 16. Auf den Spuren der Soldaten und Krieger, oder zu den Quellen der Khaki Geschichte 17. Following the paths of soldiers and warriors, to the sources of khaki history 18. Kde jest mílo býti, aneb za prameny života hospodářského 20. Wo man sich wohlfühlt, oder zu den Quellen des Wirtschaftslebens 21. A sweet place to be; to the sources of agricultural life 22. Zámek Žinkovy / Schloss Zinkovy / Zinkovy castle 23. Hotel U zeleného stromu Hotel U Zeleneho stromu / Restaurant U Zeleneho stromu MAS sv. Jana z Nepomuku 24. Mapa / die Landkarte / The map

3 3000 LET HISTORIE NEPOMUCKA Putování začíná v horní části nepomuckého náměstí - u Hotelu U Zeleného stromu. Nepravidelný půdorys ulic je nejlepším příkladem toho, že město vzniklo na křižovatce starých zemských stezek, které vedly zdejším krajem již od X. století. Po té Vitorazské putoval údajně i svatý Vojtěch, jehož šlépěje je vtisknuta do kamene kapličky, která je naším dalším zastavením. Jedna ze svatovojtěšských legend se vztahuje ostatně i k vrcholu Nepomucku nejbližšímu, na který, původně za velkého sucha holému, přivolal Vojtěch blahodárný déšť. Když se pak holý vrch jako první v celém kraji zazelenal, byl od té doby nazýván Zelenou horou. aneb za prameny ukrytými v mlze zapomnění Gloriet u Žinkov plem, je napodobeninou antického chrámu. Vystavěn zde byl v první polovině 19. století jako místo pikniků a loveckých zastavení majitelů žinkovského panství. Pod tímto Glorietem je skupinka obrovských, různě poskládaných žulových balvanů. Pověst praví, že takovéto kamenné dílo nemohlo vzniknout přírodou ani lidskou rukou, že muselo být způsobeno vyšší mocí. Hrad Potštejn (Půtův kámen) byl v pol. 13. století vyzdvižen nákladem Půty ze Žinkov, příslušníkem rodu Drslaviců. Během husitských válek byl hrádek pobořen a záhy zcela zpustl. Dodnes jsou zde zachovány jen základy obvodových zdí s příkopy a valy. Po žluté turistické značce sestoupíme až k zámku Žinkovy. Raně barokní objekt vznikl v druhé polovině 17. století v místech původní tvrze. V roce 1897 byl přestavěn do pseudorenesanční podoby a dnešní podobu získal v roce 1916, kdy Žinkovy vlastnil podnikatel Karel Škoda, syn zakladatele Škodovky Emila Škody. Po roce 1948 sloužil zámek jako odborářská zotavovna. V současné době se rekonstruuje, ale vstup do parku a vnější prohlídka jsou možné a stojí za to! Posuďte sami, zda je zámek opravdu jako stvořený co sídlo Šípkové Růženky. Ve zdejším městysi se nachází také infocentrum a muzeum Žinkovska, setkáme se zde i s několika sochami od Lazara Widemanna. TIP RADOVANA SOCHORA Pokračujeme po zelené turistické značce k Obrovu hradišti, které překvapí svojí velikostí a důmyslností opevnění. Hradiště bylo vybudováno v pozdní době bronzové lidem kultury popelnicových polí nynické skupiny. Mezi nálezy z této lokality patří zlomky keramiky z pozdní doby bronzové a z doby hradištní. Zajímavým artefaktem je depot bronzových předmětů z pozdní doby bronzové, který byl nalezen v sedle mezi tímto hradištěm a nedalekým hradem Potštejnem. Přírodní památka Vojovická dráha zahrnuje mokré louky a fragment nevápnitého slatiniště s výskytem vzácných druhů rostlin a živočichů. Oproti tomu Plátěná hora představuje místo, kde se v letech 1419 a 1424 nacházely husitské tábory a odkud Husité v čele s Janem Žižkou podnikli ražení, při kterém dobyli a vypálili nedaleký cisterciácký klášter (r. 1420, dnešní obec Klášter). Za pozornost jistě stojí i nedaleké mohylové pohřebiště. Podél potoka Mihovka (dříve též Mnichovka) se vrátíme až do města Nepomuku. Celá trasa je příjemnou procházkou dlouhou 14 km. Nicméně projdeme lehce 3000 let historie této země, počínaje dobou bronzovou a konče současností. K příjemnému výletu kolem Nepomuku vás zve Hotel a Švejk restaurant U Zeleného stromu. Objekt, který se také neodmyslitelně zapsal do dějin tohoto kraje. První zmínka o domě se datuje někde do roku Hlavním mezníkem je však rok 1909, kdy stavba získala jméno Zelený strom a funkcionalitu hotelu a hostince. Přijďte ho pozdravit a ochutnat, co vám nabídne. Něco dobrého s Chutí monarchie. Chuti monarchie je nekončící gastronomický seriál, který vám tento restaurant nabízí. Každý měsíc připravuje místní kuchyně něco z tradičních receptur třeba starého dobrého Rakouska-Uherska. Po dobrém jídle se tu dá i vyspat v pokojích, které jsou stylově vybaveny a voní taktéž atmosférou roku Kontakt: Hotel a Švejk restaurant U Zeleného stromu Radovan Sochor nám. A. Němejce 69, Nepomuk tel.: Po modré turistické značce se dostaneme až k Vražebnému rybníku, kterému snad bývala svěřena funkce vodní honby a zanedlouho poté staneme u bývalé obory na Silově, kde se nachází rozsáhlá semenná plantáž modřínů. Kdysi platilo, že i kdybychom prošli celou naši vlast křížem krážem, těžko bychom našli krásnější a líbeznější místo než silovské zákoutí. Zda je tomu tak i dnes, se můžete přesvědčit sami na vlastní oči. V nedávné době opravený Gloriet na vrchu Františkově u Žinkov, lidově nazývaný Tem- Poustevna u Potštejna

4 3000 Jahre Geschichte der Nepomuk-Region Die Tour fängt im oberen Teil vom Hauptplatz in Nepomuk an am Hotel U Zeleného stromu ( Zum grünen Baum ). Der unregelmäßige Grundriss der Straßen ist das beste Beispiel dafür, dass die Stadt auf der Kreuzung alter Landeswege entstand, die durch diese Region schon seit dem zehnten Jahrhundert führten. Entlang der blauen Markierung erreichen Sie den Teich Vražebný rybník, der wahrscheinlich die Funktion des Wasserfangs erfüllte, und kurz darauf stehen Sie beim ehemaligem Wildpark auf Silov, wo sich eine weite Lärchensamenplantage befindet. Früher galt, dass selbst wenn wir unser Land kreuz und quer durchkreuzten, würden wir kaum einen schöneren Platz als diesen Ort Silov finden. Ob dem auch heute noch so ist, können Sie selbst herausfinden. Der vor kurzem renovierte Gloriet auf dem Gipfel von Františkově bei Žinkovy, im Volksmund Tempel genannt, ist eine Nachbildung eines antiken Tempels. Er wurde gebaut in der ersten Hälfte der 19. Jahrhunderts als Rastplatz für die Jäger und Inhaber von der Herrschaft Žinkovy. Die Burg Potštejn (Potstein) wurde in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts von Půta aus Žinkovy, eines Mitglieds des Geschlechts Drslavicové, erbaut. Während der Hussitenkämpfe wurde die Burg beschädigt und ist wurde dann bald aufgelassen. Heutzutage sind hier nur noch die Mauergrundrisse mit den Gräben und Wallen übrig geblieben. Entlang der gelben Markierung steigen Sie ab zum Schloss Žinkov. Das frühbarocke Objekt ist in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts an der Stelle der ursprünglichen Festung entstanden. Im Jahre 1897 wurde es in ein Pseudorenaissance-Schloss umgebaut, die heutige Gestalt hat es 1916 angenommen, als Žinkovy dem Unternehmer Karel Škoda, dem Sohn oder zu den im Nebel der Vergessenheit versteckten Quellen Nepomuk und sind es wert! Hier befinden sich auch das Infozentrum und das regionale Museum. Die grüne Markierung führt uns weiter zur Burgstätte Obrovo hradiště, die durch ihren Umfang und eine sinnreiche Konstruktion des Befestigungswerks überrascht. Die Stätte wurde in der späten Bronzezeit durch das Volk der Urnenfelder-Kultur erbaut. Entlang des Teichs Mihovka (früher auch Mnichovka) gelangen Sie in die Stadt Nepomuk zurück. Der ganze Wanderweg ist ein angenehmer Spaziergang, der 14 km lang ist. Nichts desto trotz wandern Sie auf diesem Spaziergang durch 3000 Jahre Geschichte dieses Landes, beginnend mit der Bronzezeit und endend in der Gegenwart. Tip von Radovan Sochor Zum angenehmen Ausflug um Nepomuk lädt Sie das Hotel und Restaurant Švejk - Zum Grünen Baum ein. Ein Objekt, das auch mit der Geschichte dieser Gegend fest verbunden ist. Die erste Erwähnung dieses Hauses wird etwa 1723 datiert. Der Hauptmeilenstein ist jedoch das Jahr 1909, als das Gebäude den Namen Grüner Baum erhielt und hier ein Hotel und eine Wirtschaft errichtet wurden. Kommen Sie vorbei und probieren Sie das reichhaltige Angebot. Etwas Gutes mit einem Monarchie-Geschmack. Dieser Geschmack ist eine nicht endende gastronomische Serie, die Ihnen dieses Restaurant anbietet. Jeden Monat bereitet die hiesige Küche Speisen nach traditionellen Rezepten z.b. aus dem guten alten Österreich-Ungarn an. Nach einem guten Essen können Sie in den hiesigen Zimmern übernachten, welche stilvoll eingerichtet sind und einen Hauch von 1909 an sich haben years of Nepomuk region history; to sources hidden in the mist of oblivion Our route starts in an upper part of the square in Nepomuk at the Hotel U Zeleneho stromu. Irregular ground-plan of the streets is the best example of the fact that the original town was established on a municipal crossroads that had been leading along this region since 10th century. Follow the blue tourist mark and you get to the Vrazebny pond that was formerly used as fish and duck hunting pond and shortly we stop by a former preserve in Silov where larch seedling forest is situated. Once it was said that even if we walked through our entire homeland in all directions, we would hardly find more beautiful and lovable place that Silov s creek. Come and see it yourself whether or not this still applies nowadays. Recently restored Gloriet on the top of the Frantisek s peak near Zinkovy (so-called Temple ) is an imitation of an antique temple. It was built in a first half of the 19th century as a place for picnics and hunting stops for owners of Zinkovy s manor. Potstejn castle (Puta s stone) was established by Puta from Zinkovy, a member of Drslavici clan. The castle was ruined during Hussite wars and desolated soon after that. Only base of enclosure walls together with ditches and dikes maintained up to the present dates. Follow the yellow tourist mark to the Zinkovy castle. Early baroque property was established in the second half of 17th century on a former citadel. It was rebuilt to the Pseudo renaissance building in 1897 and it got today s look in 1916 when a businessman Karel Skoda became an owner (he was a son of Skoda founder Emil Skoda). The castle had served as a unionist convalescent home after It is currently being renovated but the park is open to the public and is worth visiting. There is a local tourist centre and a museum in a town. Continue along the green tourist mark to Obrovo hradiste that will astonish you by its size and ingenuous defenses. This extensive system of shelters, fields and enclosures was built in the Late Bronze Age by people of ash field culture so-called nynicka group. Along the Mihovka stream (formerly also called Mnichovka) we will get back to Nepomuk. The whole route is a 14 km pleasant walk. However you lightly go through 3000 years of history of this land, as from the Bronze Age up to the present. Radovan Sochor s tip Hotel and Svejk restaurant U Zeleneho stromu would like to invite you to a pleasant trip around Nepomuk. Also this property has essentially inscribed in history of this region. The house was first mentioned in However the main turning-point was 1909 when the building got its name Zeleny strom and became a hotel and a restaurant. Come to say hello and taste what we offer. Monarchy flavor is an unending gastronomical story, which this restaurant offers. Every month our chef prepares something traditional, e.g. meals from old Austria-Hungary. After good meal you can also sleep over in rooms that are equipped in style so that you will feel the atmosphere of zámek Žinkovy des Gründers des Unterhehmens Škoda Emil Škoda, gehörte. Nach 1948 diente das Schloss als gewerkschaftliches Erholungsheim. Heute wird es renoviert, aber der Eintritt in den Park sowie eine Außenbesichtigung sind möglich

5 NEPOMUCKÉ HRÁTKY, NEJEN SE ZVÍŘÁTKY Na konci obce Tojice, nebo chcete-li na jejím začátku, je místo, které jak by řekl Marty z Madagaskaru nemá chybsona. Z mostu překlenujícího potok Víska je možné spatřit několik vzdálených příbuzných myšáka Stuarta, populaci nutrie říční. A co je hlavní, nikde nenajdete nápisy NEKRMIT!, tak jako je znáte ze zoologické zahrady. Naopak: tvrdý chléb, rohlíky, jablka či mrkev jsou vítány, a když budete mít štěstí, podaří se vám si napůl ochočené nutrie i pohladit. Je jich tu tolik, že se prý každý jejich počítáním unaví. Možná i proto byla na druhém konci Tojic zřízena malá relaxační zahrada, kde je např. chodník z oblázků pro masáž chodidel, vodní nádrž s rybami, trampolína, či velká šachovnice na dámu. Vhodné místo pro načerpání energie před další zastávkou, na níž Rachotil Gordon vozí rachotící expres, kde je James červený jako raketa a dvakrát tak dlouhý, nebo kde je možné občas spatřit i spokojeného Tomáše. Chcete-li je vidět, musíte zavítat ve Vrčeni do muzeum modelové a historické železnice Vrčeň aneb s dětmi za prameny lidského umu Muzea historické a modelové železnice, druhého nejrozsáhlejšího elektrifikovaného kolejiště v Čechách. Železničářský nadšenec pan Navrátil zde předvádí i další historické předměty ze skutečné železnice (uniformy, lampy, cedule, odznaky, jízdenky, razítka ). Nudit se rozhodně nebudete ani U mistrů. Ten mistr, po kterém byla chalupa nazvána, byl mistrem ve vrčenských hutích v 18. a 19. století. Název chalupy se zdál manželům Kahounovým vhodný i jako značka keramické dílny, kterou můžete navštívit a trochu se v ní umazat od hlíny. Když v přilehlé stodole instaloval pan Kahoun keramický ateliérek a následně i pec, a paní Kahounová zasedla za hrnčířský kruh, přišla prý rodina o teplé večeře. Zda práce s hlínou chytne podobným způsobem i vás, si můžete v této dílničce vyzkoušet na vlastní ruce. Manželé Kahounovi slibují dětem i rodičům, že se jim určitě povede něco vytvořit. Jejich stodola a dvorek tak může poskytnout chvilku tvůrčího relaxu, neboť hlína údajně léčí i duši. O pár domů dál u Šulcových nemá hrabivý bandita Alameda Slim pražádnou šanci na úspěch, neboť na jejich farmě, ač malé rozsahem, jsou zvířátka ještě odvážnější, než Buck a Maggie v příběhu U nás na farmě. Ani její majitelé, Helena a Karel, nejsou žádní strašpytlové. Aby si mohli splnit svůj dětský sen, přestěhovali se z města rovnou na venkov a vyměnili tak pohodlí panelového domu za každodenní péči o prasátko, kozy, drůbež, králíky, holuby, křepelky a kočky. A právě ta odvážnější zvířátka se nechají od dětí nakrmit a možná i podrbat za ouškem. O každém z nich se děti dozvědí něco více. Šulcovi tak udržují tradici venkova, kam drobná hospodářská zvířata určitě patří. A pokud by vám to nestačilo, je možné se podívat nebo si i vyzkoušet některé nástroje, které se dříve používaly a mimochodem slouží dobře dodnes. A stejně jako chytrá zvířátka, tak ani chytré děti bandita Slim nikdy neošálí. Jak říkala Dory, která nedávno proplouvala starým náhonem u klášterského mlýna: Tý jo, to by mohlo být napínavý jako kšandy. A jistě měla pravdu. A třeba přitom myslela na to, zda přijde na zdejší dětské hřiště i vodník z klášterského rybníka, nebo na to, co vše asi uvidí ze slavného cisterciáckého kláštera vypáleného husitskými bojovníky. Spíše si však lámala hlavu nad tím, kde že je asi ten nejmohutnější památný javor stříbrný, o kterém ji vyprávěly želvy v golfském proudu při její cestě za Nemem. Pomůžete jí ho najít? TIP VÁCLAVA SILOVSKÉHO A pokud vás zajímá, jak vypadá zemědělství dneška, pak popojeďte do vesničky Soběsuky, na farmu, zabývající se chovem masného plemene skotu Aberdeen Angus. Na okolních lukách tak můžete spatřit stáda zhruba 400 ks černých bezrohých krav, které jsou celoročně na čerstvém vzduchu a nevadí jim ani krutá zima. Opravdu skvělý pohled je na čerstvě narozené černé telátko, které se válí ve sněhu. Farmu můžete navštívit po celý rok a vždy se vám otevře jiný kousek přírody - jak rostlinné, tak živočišné říše. Jinou dimenzi prohlídky farmy dává vyprávění fundovaného průvodce, jejího zakladatele, Václava Silovského strašího, nebo jeho syna zakladatele restaurace v Soběsukách. Právě zde v Angus Steak House můžete sami posoudit bezkonkurenční kvalitu masa z místní farmy a zakončit tak své nepomucké putování. Angus Steak House již šestým rokem zve gurmány, labužníky a milovníky masa do svých útulných prostor k posezení, popovídání a hlavně hodování. V nabídce jsou zejména steaky z vlastního ekologického chovu, ale také jiné masové speciality - jak ryze české, tak mezinárodní kuchyně. Na kvalitu jídla i obsluhy denně dohlíží sám majitel a s radostí vám zodpoví veškeré dotazy týkající se farmy nebo výběru jídla. Nedílnou součástí restaurace je dřevěný interiér a krb, nedílnou součástí menu jsou kvalitní vína a káva. V případě, že se vám nebude chtít opustit pohostinný dům, můžete složit hlavu v podkrovním penzionu, který na vás opět dýchne přírodou, ale nechybí zde ani žádné současné moderní vybavení. 2 Kontakt: Angus Steak House Václav Silovský Soběsuky Neurazy tel.: GSM: Další kontakty: Jaroslav Navrátil tel.: Jitka Kahounová GSM: e- -mail: Helena Šulcová GSM:

6 Nepomuk Spiele nicht nur mit Kleintieren Am Ende der Gemeinde Tojice, oder besser gesagt im deren Randgebiet befindet sich ein Ort, der keinen Fehler hat. Von der Brücke über den Bach Víska können Sie einige weit Verwandte von Little Stuart betrachten, die Population der Wasserratten. Und was die Hauptsache ist, nirgendwo finden Sie ein Schild Füttern verboten, so wie Sie es aus einem ZOO kennen. Im Gegenteil: hartes Brot, Brötchen, Äpfel oder Karotten sind willkommen, und wenn Sie Glück haben, können Sie die halbwegs zahmen Tiere sogar streicheln. Es ist ein geeigneter Platz um Energie vor dem nächsten Halt, dem historischen Museum und der Modelleisenbahn, der zweitgrößten elektrifizierten Gleisanlage in Tschechien, zu tanken. Der Eisenbahnenthusiast Herr Navrátil stellt hier auch weitere Gegenstände der wirklichen Eisenbahn (Uniformen, Lampen, Schilder, Abzeichen, Fahrkarten, Stempel) zur Schau. Sie werden sich bestimmt auch nicht Zu den Meistern langweilen, in deren Keramikwerkstatt Sie das Ehepaar Kahoun überzeugt, dass nicht nur alle Erwachsene sondern auch die Kinder bestimmt etwas Kunstvolles anfertigen können. Ihre Scheune und der Hof spenden somit eine Weile künstlerische Erholung, denn - Erde heilt angeblich die Seele. Ein paar Häuser weiter bei der Familie Šulc hat selbst der habgierige Räuber Alameda Slim nicht die geringste Chance auf Erfolg, da auf deren Bauernhof, obwohl er klein ist, die Tiere mutiger sind, als Buck und Maggie im Film Home on The Range. Schweinchen, Ziegen, Kaninchen und Katzen lassen sich von Kindern füttern und vielleicht sogar hinterm Ohr kraulen. Und falls Ihnen das nicht reicht, können Sie sich einige Werkzeuge, die früher benutzt wurden und im Übrigen bis heute dienen, ansehen oder ausprobieren. Und falls Sie interessiert, wie die Landwirtschaft heute aussieht, dann kommen Sie in das Dorf Soběsuky, auf einen Bauernhof, auf dem die Rinderrasse Aberdeen gezüchtet wird. Auf krmení nutrií v Tojicích oder mit Kindern zu den Quellen der menschlichen Kunstfertigkeit den umliegenden Weiden können Sie so eine Herde von etwa 400 schwarzen Kühen sehen, die sich das ganze Jahr unter dem freien Himmel aufhalten und denen auch ein kalter Winter nichts anhaben kann. Eine andere Seite des bäuerlichen Alltags zeigt die Erzählung eines fundierten Fremdenführers, des Gründers des Bauernhofes, Václav Silovský sen., oder die seines Sohnes des Gründers eines Restaurants in Soběsuky. Hier im Angus Steak House können Sie selbst die konkurrenzlose Fleischqualität aus dem hiesigen Bauernhof beurteilen und so Ihre Nepomuk-Wanderung beenden. Tip von Václav Silovský Das Angus Steak House lädt nun schon seit sechs Jahren seine Gäste und Fleischliebhaber in seine gemütlichen Räume zum Beisammensein, Plausch und hauptsächlich zur Schmauserei. Im Angebot sind vor allem Steaks aus eigener ökologischer Zucht, aber auch andere Fleischspezialitäten zum einen durch und durch tschechische Spezialitäten, zum anderen auch internationale Gerichte. Auf die Qualität der Speisen und Bedienung achtet der Inhaber selbst und wird all Ihre Fragen bezüglich der Wahl eines Gerichts oder des Bauernhofs beantworten. Ein integrierter Bestandteil des Restaurants ist ein Holzinnenausbau und ein Ofen, ein unteilbarer Bestandteil des Menüs sind Qualitätsweine und hochwertiger Kaffee. Im Falle, dass Sie das gastliche Haus nicht verlassen wollen, können Sie sich zum Schlafen ins Dachgeschoss, der zwar auch mit dem Duft der Natur eingehaucht ist, es fehlt hier aber nichts, was zur modernen Raumausstattung gehört. Playing at Nepomuk not just with animals; taking children to the sources of human craftsmanship At the end of a village Tojice, or if you want, at its beginning, there is a bridge over Viska stream from which you can see a few removed relatives of Stuart the little coypus population. What is more important you will not see any DO NOT FEED signs as you do in Zoos. You are more than welcome to feed them with bread, apples or carrot and if you are lucky, you might be even able to stroke those semi-domestic nutrias. Museum of historical and model railways (the second most extensive electrified railways in Czech) is a right place to draw energy before the next stop. Railway fanatic Mr. Navratil shows other historical objects here (uniforms, lamps, signs, badges, tickets, stamps ). You will never get bored at a ceramic work-shop U mistru where Mr. and Mrs. Kahoun promise to parents and their children that everyone will surely manage to create something nice. Their barn and its backyard can offer a moment of creative relaxation as potter s clay also supposed to heal the soul. Greedy bandit Alamen Slim has no chance to succeed at Sulc s farm, several houses further, as their animals at this small farm are more fearless that Buck and Maggie from Home on the Range. Children can feed and stroke their piglet, goat, rabbits and cats. And if that is not enough for you, it is possible to see or even to try some of the tools that people used in old days and that are still usable nowadays. If you are interested how today s farming looks like, then draw forward to Sobesuky village to a farm where they raise Aberdeen Angus breed. You can see a herd of 400 black hornless cows on surrounding meadows all year round, even during a cruel winter. A story of funded guide and founder of the farm Vaclav Silovsky Sr. (or his son founder of the restaurant in Sobesuky) puts the whole farm tour to a different dimension. Right here, in Angus Steak House, you can judge unrivalled quality of the meal from the local farm and complete your walks through Nepomuk s region. Vaclav Silovsky s tip Angus Steak House has been inviting gourmets, gastronomists and meat lovers to its cozy restaurant for past 6 years. They primarily offer steaks from local organic breed but they also offer other meat specials both Czech and international cuisine. The owner keeps an eye on quality of the food and the service every day and he is happy to answer all your questions regarding food choice or the farm. As wooden interior and a fireplace are integral parts of the restaurant; quality wines and coffee are integral parts of the Menu. If you decide to sleep over, you can stay at a garret where you can smell the nature but will not miss any of the current modern amenities.

7 ZA STÁDEM HUCULSKÝCH KONÍ Nepomucká krajina má jedinečný, podhorský ráz. Na jeho utváření měla vliv i skutečnost, že se v této části západních Čech střetávají Plzeňská a Středočeská pahorkatina, tedy že se zde prolínají jejich okrajové části. Krajina volně stoupá k mohutným zalesněným farma Olšovka masívům jižních Brd či plánického hřebenu, umocněná řadou kuželovitých kopců všude kolem. Místo nedotčené průmyslem tak v sobě skýtá přírodní parky s množstvím vzácných druhů rostlin i živočichů, místa houbařských rájů, či čisté potoky a studánky s věhlasnými účinky. K pozemskému ráji chybí snad jen jedno, spatřit na vlastní oči volně se pasoucí stádo koní, neboť jen tehdy vynikne jeho krása doopravdy. Na zázraky dnes věří málokdo, ale tento sen se vám může lehce splnit na farmě Olšovka ve Březí. Plemeno horských koní, vzácných huculů, se navíc na kopcovité Nepomucko a Pošumaví náramně hodí. Huculský kůň je nejpřímějším potomkem divokého koně evropského tarpana. Byl od aneb prameny vroucí divokou krví nepaměti chován polodivoce a ve velice tvrdých podmínkách, především na karpatských poloninách. O hucula, zbojníka podle původního významu v rumunštině, se začala výrazněji zajímat v polovině 19. století pro jeho otužilost, tvrdost a dlouhověkost rakousko-uherská armáda. Hucul má silně geneticky zakořeněné instinkty a pudy z přírody, kde musel často odolávat útokům predátorů. Proto také ve stádě panuje tvrdá hierarchie, která se řídí nejen právem silnějšího, ale i staršího. Koně jsou nejraději venku, dobře se cítí jak pod sedlem, v zápřahu, nebo jen tak volně ve výběhu. V roce 1979 byl zařazen do chráněného genofondu původních plemen hospodářských zvířat FAO a v roce 1993 bylo toto plemeno prohlášeno genovou rezervou ČR. Do záchrany huculů se zapojili i manželé Alice a Jiří Tetzeli. Na far- mě Olšovka dnes chovají na 50 koní, včetně plemenných hřebců Goral Jaro, Goral Cézar, Goral Pedro a Hroby Bruno. Na pastvinách ekologicky hospodařící farmy můžete kromě koní potkat také zvířata masného skotu plemene Aberdeen Angus a Galloway, ovce plemene Zwartbles či lamy. Areál farmy je koncipován jako veřejnosti přístupný krajinný prvek, ve kterém se kromě zvířat můžete seznámit i se starými řemesly souvisejícími se zemědělstvím, tematickými sochami Davida Fialy, či nakoupit ekologické produkty. Nabídka aktivit je však daleko širší: ubytování v penzionu nebo chatičkách, chytání ryb na vlastních rybnících, výuka a svezení na koních z farmy v jízdárně, kryté hale pod odborným vedením, vyjížďky do přírody, půjčovna kol a doporučené cyklotrasy, zajištění exkurzí s ochutnávkami do nedalekých zemědělských pálenic, pořádání letních táborů se zaměřením výuky jízdy na koních, přímo na farmě je možnost koupání celoročně v bazénu, v létě v rybníku nebo na koupališti ve Skašově, vzdáleném 2 km. TIP JIŘÍHO TETZELIHO Ve dnech se na farmě Olšovka uskuteční Mistrovství ČR a SRN huculských koní Soutěže: huculská stezka, parkur, drezura, zápřahy a výstava. klíčník Olšovky Výroba dřevěných hraček ve Skašově má velkou tradici, první zmínky pocházejí už z počátku 18. století. Jedinečnost a nezaměnitelnost hraček byla dána způsobem výroby, soustružením. Následně byly natírány a zdobeny barvami, čímž se zabývaly převážně ženy. Sortiment hraček byl velmi rozmanitý, především znázorňovaly předměty, které měly děti kolem sebe - koníky, žebřiňáky, husary se šavlemi, panenky, později se výrobci snažili sortiment přizpůsobit přání zákazníků a vyráběli autíčka, selky, srdíčka apod. Výrobci své hračky prodávali na trzích a poutích okolních i vzdálenějších. Obchodníci je pak prodávali nejen v Čechách, ale také v Evropě a dokonce i v zámoří. Výroba hraček ve Skašově byla přerušena za 1. světové války, po válce byla obnovena, ale ve 30. letech 20. století přišla hospodářská krize, která výrobu opět ochromila. Dodnes se výrobou hraček ve Skašově zabývá již jen jeden člověk, pan Radko Brand. Muzeum hraček je umístěno do města Měčín, vzdáleného 5 km od farmy Olšovka. Kontakt: Farma Olšovka, Alice a Jiří Tetzeli Březí 37, Žinkovy GSM: (kontakt pro dětské tábory) (kontakt pro dětské tábory) 3 Muzeum hraček Měčín (budova MÚ Měčín): prohlídka po dohodě na tel.:

8 Zu den Herden der Hucul Pferde oder wie in den Quellen wildes Blut brodelt To herds of Hucul horses, to the sources where wild blood boils Die Landschaft um Nepomuk hat einen einzigartigen Vorgebirgscharakter. Die von der Industrie unberührte Umgebung verbirgt einen Naturpark mit zahlreichen seltenen Pflanzenarten und Lebewesen, paradiesische Plätze zum Pilze Sammeln, klare Bäche und Brunnen mit berühmten Wirkungen. Zum Paradies auf Erden fehlt dann nur noch eins, und zwar eine frei weidende Pferdeherde, die man mit eigenen Augen beobachten kann, denn nur dann kommt seine ganze Schönheit zum Vorschein. An Wunder glaubt heute noch kaum jemand, aber dieser Traum kann für Sie auf dem Bauernhof Olšovka in Březí in Erfüllung gehen. Die Wildpferde, eine seltene Zucht Alice Tetzeli při tréninku der Hucul Pferde, passt ideal in die Berglandschaft um Nepomuk und Pošumaví. Dieses Pferd ist der direkteste Nachkomme des europäischen Wildpferdes des Tarpans. Er wurde von Beginn an halbwild und unter sehr harten Bedingungen - vor allem in Karpaten-Alpen - gezüchtet. Der Hucul Pferd, der Wildling nach der ursprünglichen Bedeutung auf rumänisch, hat um die Hälfte des 19. Jahrhunderts durch seine Abhärtung, Härte und Langlebigkeit bei der österreichischungarischen Armee Interesse geweckt. Die Pferde sind am liebsten draußen, fühlen sich aber auch mit einem Sattel oder auch im Gespann wohl, oder einfach nur so in freiem Auslauf wurde diese Rasse zur genetischen Bank der Tschechischen Republik gewählt. Zur Rettung dieser Pferde hat sich auch das Ehepaar Tetzel angeschlossen. Auf dem Bauernhof züchten sie um die 50 Pferde, einschließlich der Rassenhengste Goral Jaro, Goral Cézar, Goral Pedro a Hroby Bruno. Auf den Weiden des ökologisch bewirtschafteten Bauernhofs können Sie außer Pferde auch andere Tiere der Fleischrindrasse Aberdeen Angus und Galloway sehen, aber auch Schafe der Rasse Zwartbles und Lamas. Das Bauernhofgelände befindet sich auf einer für die Öffentlichkeit zugänglichen Landschaft, in der Sie sich nicht nur mit den Tieren anfreunden können, aber auch einiges über den landwirtschaftlichen Alltag sowie thematische Statuen von David Fiala erfahren. Sie können hier ebenfalls ökologische Produkte kaufen. Es wir jedoch noch viel mehr geboten: Unterkunft in einer Pension oder in kleinen Hütten Fischfang an eigenen Weihern Reiten auf Pferden in der Reithalle unter fachlicher Aufsicht, Ausritte in die Natur Fahrradverleih und angebotene Fahrradtouren Exkursionen mit Kostproben in nahe gelegene landwirtschaftliche Brennereien Organisierung von Sommercamps mit Reitschulen direkt auf dem Bauernhof befindet sich ein ganzjährig geöffnetes Schwimmbecken, im Sommer besteht die Bademöglichkeit im Weiher oder im Freibad in Skašov, 2 km entfernt. In den Tagen vom finden auf dem Bauernhof Olšovka die Meisterschaften der Tschechischen und Slowakischen Republik der Hucul Pferde statt Wettbewerb: Hucul-Pfad, Parcours, Dressur, Gespann und Ausstellung. TIP von Jiří Tetzeli Eine lange Tradition hat hier die Herstellung von Holzspielzeug, erste Erwähnungen reichen bis Anfang des 18. Jahrhunderts. Die Einzigartigkeit und Unverwechselbarkeit der Spielzeuge war durch die Art der Herstellung, das Drechseln, gegeben. Das Sortiment der Spielzeuge war sehr vielseitig, vor allem wurden aber die Gegenstände dargestellt, die die Kinder um sich hatten Pferde, Leiterwägen, Husaren mit Säbeln, Puppen. Später versuchten die Hersteller sich den Wünschen der Kunden anzupassen und stellten Autos, Bäuerinnen, Herzen usw her. Die Herstellung von Spielzeug in Skašov wurde im ersten Weltkrieg unterbrochen, nach dem Krieg wieder aufgenommen, aber in den 30. Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts kam die Wirtschaftskrise, die die Herstellung erneut lahm legte. Heute befasst sich mit der Herstellung von Spielzeugen in Skašov nur noch ein Mensch, Herr Radko Brand. Das Spielzeugmuseum ist 5 km vom Bauernhof Olšovka entfernt. The Nepomuk region has a unique highland character. A place unharmed by industry offers nature parks with amounts of rare fauna and flora species, a mushroom picker s paradise or clear streams and springs renowned for their curative effects. There is only one thing missing to God s own country seeing free-ranging horses because only then you truly see its real beauty. Only few people believe in miracles nowadays but this dream will become a truth on the farm Olsovka in Brezi. Highland horse breed, a rare breed of Hucul horses just belongs to hilly region of Nepomuk and Posumavi. The Hucul horse is the most direct descendant of the European wild horse, the Tarpan. It has always been bred in a semi-wild manner in really tough conditions, mainly in Carpathian range. It was not until the mid-nineteenth century that the Austro-Hungarian army began to take more interest in the Hucul horses mainly for their hardiness and longevity (hucul means rebel or outlaw in Rumanian). Horses are comfortable under the saddle, harnessed or just running free in a paddock. This breed was declared a national gene reserve in Alice and Jiri Tetzeli also participate in saving Hucul horses and there are around 50 horses at their farm Olsovka (including stallions Goral Jaro, Goral Cézar, Goral Pedro and Hroby Bruno). Besides those horses, you can also see herd of Aberdeen Angus and Galloway, Zwartbles goats breed or llamas on the cattle range of this ecological farm. Farm surroundings are open to the public. Apart from seeing animals you can also get to know more about crafts related to farming, see David Fiala s thematic statues or buy ecological products. However the farm offers much more: accommodation in a guest house or cabins fishing horse riding with a professional guide in a riding hall, rides in the nature bike rental a recommended cycle routes excursions and liquor tasting summer camps offering horseback riding lessons a swimming pool right on the farm is open all year round; an open air swimming pool and a pond is available during summer in Skasov (2 km) Jiří Tetzeli s tip Production of wooden toys has a long tradition in Skasov; first references come from 18th century. The turning work gave the toys their uniqueness. Toys assortment has been wide-ranging; it has always represented objects that children used to have around themselves above all ponies, trolleys, hussars with swords, dolls. Later on the producers tried to meet customers wishes and started to make cars, hearts etc. Production was interrupted during the First World War and re-open after that. But the economic crises in 30 s paralyzed the production again. Nowadays there is only one man who undertook the production of wooden toys, Mr. Radko Brand. Museum of toys is situated in Mecin, 5 km from Olsovka farm.

9 PO STOPÁCH VOJÁKŮ A VÁLEČNÍKŮ Již sám název naznačuje, že naše putování bude provázeno vojenstvím na každém kroku, od začátku až do Muzea na demarkační linii v Rokycanech. Ale hezky po pořádku. Ze Spáleného Poříčí, města s názvem, ve kterém se mísí dva přírodní živly - oheň a voda, z nichž ten první mu vtiskla císařská armáda hraběte Bukvoje, která ho dne 8. října 1620 vypálila, se vydáme pěšky do Těnovic, ke kostelu Nanebevzetí Panny Marie z počátku 14. století, později barokně upraveného. Kostel plnil dříve zároveň funkci obrany obyvatelstva, byl jedinou stavbou v obci postavenou z kamene. Obrannou aneb za prameny khaki historie Muzeum na demarkační linii v Rokycanech vidla hry jsou k dispozici v Hotelu Ve Dvoře ve Spáleném Poříčí). Osvědčit ovšem budete muset nejen fyzickou připravenost, schop- mohyla Madlonova pluku funkci dle dispozičního řešení ostatně plnila i sousední Lipnice, obec se zachovalou návsí v podobě velké okrouhlice. Cesta z Těnovic dále pokračuje kolem buddhistického meditačního centra k Těnovické skále, skrz les do Mešna. V lese nad těnovickou skálou si můžete cestu zatraktivnit napojením na pravděpodobně první geocachingovou stezku v ČR. Jste-li soutěživí, milujete-li dobrodružství a máte-li možnost se zdržet třeba přes víkend, zapojte se do dobrodružně-orientační hry Po souřadnicích historie Spálenopoříčska s možností výhry v hodnotě Kč (pranost vyhledávání neznámého bodu pomocí indicií, šifrování tajných zpráv, orientační schopnosti i další dovednosti, ale také jistou znalost místní historie. A nezapomeňte, že na každém kroku na vás může číhat nebezpečí v podobě vašich soupeřů. Z Mešna máte dvě možnosti přesunu na polygon do Muzea na demarkační linii v Rokycanech. Buď motorovou lokálkou do zastávky Rokycany město, nebo pěšky či na kole přes obce Nevid a Veselá, ve které se nachází objekt dvora s pozůstatky renesanční věžovité tvrze, vystavěné patrně v 16. století v bažinatém terénu, zdánlivě znemožňujícím jakoukoliv vojenskou operaci. Cestu si lze zkrátit přes vrch Kotel přímo do muzea. Když Rokycany přijímaly po mnichovské dohodě na 300 českých rodin odsunutých z pohraničních oblastí, které připadly Německu, nikdo z místních neměl sebemenší ponětí o tom, že se zde o pár let později potká na tzv. demarkační linii západní a východní svět, tedy sovětská a americká armáda, coby spojenci osvobozující nás od nacistické nadvlády. K upomínce této události bylo v Rokycanech zřízeno Muzeum na demarkační linii, největší nestátní vojenské muzeum v České republice, jehož zakladatelem a provozovatelem je TIPY JANY HROUDOVÉ Kornatický Nadace pozemního rybník zahalený vojska AČR. sevřením V muzeu korun si okolních můžete nejen stromů, prohlédnout či návštěva vojenskou opravené techniku (více kapličky, než 150 podle kusů), jejíhož výstroj klekání a výzbroj, si prý milínovské místní či pevnostní teď seřizují opevnění hodinky. z 30. Co let, by kamenem ale zároveň i zhlédnout to budete předváděcí mít od Moulisů jízdy UAZ, třeba BVP i na dohodil, zámek nebo tanku. Kozel, Muzeum či na kraj vám brdských rovněž lesů, nabídne o to spíše, možnost že si samostatných na farmě můžete jízd BVP zapůjčit a tankem. kola, pro Nazpátek dospělé do i Spáleného pro děti, včetně Poříčí dětského je po dohodě vozíku možnost pro ty odvozu úplně nejmenší vojenským a v vozem případě, (zajišťuje že jste jezdecky Muzeum zdatní na demarkační i koně. linii). Život A jestliže na farmě nejste Moulisových vojenskou historii zajímavým ještě způsobestatečně kloubí nasyceni, původní zveme vesnický vás na místo, styl s kde vý- dodobytky se na sklonku dnešní roku doby V okolních konala decimace, ohradách se kterou popásají české krávy, království kozy do a koně, té doby na nezažilo. kterých je 2. listopadu možné si toho dohodnout roku v bitvě svezení. u Breitenfeldu Zahrádka u v Sasku, penzionu ve chvíli nabízí kdy rozličné císařští měli aktivity blíže od k vítězství, opustil kuželek, Madlonův houpaček jezdecký a trampolíny pluk bojiště pro pétanque, děti, a strhl ale k tomu také klidné i ostatní místo jezdectvo. pro posezení. Na pokyn Na farmě arcivévody si můžete Leopolda nakoupit zasedl domácí v Praze produkty vojenský (maso, soud, který likéry rozhodl a sezóně tento i další pluk výpěstky, exemplárně či produkty) potrestat, a rozhodnete-li a to v Rokycanech, se na kam farmě se přespat, na zimu čeká ubytoval. vás Protože ubytování poprava ve stylových všech vojáků pokojích pluku byla technicky hned naproti špatně chlévu. proveditelná, bylo penzionu Milé rozhodnuto místo - o to decimaci, je Milínov. tedy o popravě každého desátého vojína, určeného metáním kostek čili losem. Exekuci realizoval kat Jan Mydlář mladší. Na křižovatce ulic Litohlavské a Madlonovy se dnes nachází kamenná mohyla na upomínku této události. Řád zlaté vařečky Hotel Ve Dvoře nabízí minikuchařský kurz pro děti, ve kterém se během 2 hodin seznámí s prací kuchaře, prohlédnou si provoz a vybavení moderní hotelové kuchyně, naučí se jednoduché druhy pokrmů, které si budou moci sami připravit a následně vlastnoručně servírovat svým rodičům. Bude-li rodičům chutnat, udělí pracovníci hotelu dětem Řád zlaté vařečky. Více informací získáte na kontaktech hotelu. Kontakt: Hotel Ve Dvoře, Jana Hroudová Zámecká 141, Spálené Poříčí tel.: GSM: Muzeum na demarkační linii v Rokycanech Šťáhlavská ul., Rokycany GSM:

10 Auf den Spuren der Soldaten und Krieger Schon allein die Überschrift deutet an, dass unsere Tour vom Militärwesen begleitet wird, vom Start bis ins Museum auf der Demarkationslinie in Rokycany. Aber eins nach dem anderen. Von Spálené Poříčí, einer Stadt mit einem Namen, in dem sich zwei Naturgewalten vermischen Feuer und Wasser, wobei sie ersteres von der kaiserlichen Armee des Grafen Bukvoj bekam, die hier am 8. Oktober 1620 die Stadt niederbrannte, gehen wir nach Těnovice zur Maria-Himmelfahrt-Kirche aus dem Beginn des 14. Jahrhunderts, später im Barock-Stil rekonstruiert. Der Weg aus Těnovice führt weiter entlang des buddhistischen Meditationszentrums zum Felsen von Těnovice, und weiter durch den Wald bis nach Mešno. Der Wanderweg zwischen Těnovický Felsen und Mešní kann durch die Verlängerung um einen wahrscheinlich ersten Geocaching- Weg in der Tschechischen Republik bereichert werden. Aus Mešno haben Sie mehrere Möglichkeiten, wie Sie ins Museum auf der Demarkationslinie in Rokycany gelangen. Entweder mit der lokalen Eisenbahn bis zur Haltestelle Rokycany Stadt, oder zu Fuß oder mit dem Fahrrad durch die Gemeinde Nevid und Veselá, in der sich ein Hof mit den Überresten einer Renaissance-Turmfestung befindet, welche wahrscheinlich im 16. Jahrhundert im Moorgelände erbaut wurde, das scheinbar jegliche militärische Aktion unmöglich machte. Sie können durch eine Wegverkürzung über den Gipfel Kotel direkt zum Museum gelangen. In der Stadt Rokycany trafen im Mai 1945 auf der sogenannten Demarkationslinie die westliche und östliche Welt aufeinander, also die oder zu den Quellen der Khaki Geschichte zámek Spálené Poříčí amerikanische und sowjetische Armee, als sie die Tschechen von der Naziherrschaft befreiten. Zum Andenken an dieses Ereignis wurde in Rokycany ein Museum an der Demarkationslinie erbaut, das größte nichtstaatliche Museum in der Tschechischen Republik. Im Museum können Sie nicht nur Militärtechnik (mehr als 150 Stücke), Ausrüstungen, oder das Befestigungswerk aus den 30. Jahren bewundern, sondern auch eine Schaufahrt von militärischen Fahrzeugen und Panzerwägen betrachten. Und nicht nur das Sie können sie sogar selbst fahren und so zurück nach Spálené Poříčí nach Absprache mit einem Militärwagen fahren (kann im Museum auf der Demarkationslinie gebucht werden). Und falls Sie noch nicht genug von der Militärgeschichte haben, laden wir Sie zum Ort ein, wo Ende 1642 eine Dezimation stattfand, die das tschechische Königreich bis zu diesem Tag nicht erlebt hat. Am 2. November des Jahres in der Schlacht bei Breitenfeld in Sachsen, als das kaiserliche Heer schon fast siegte, verließ das Regiment der kaiserlichen Reiterei um Madlon das Feld und riss auch die anderen Schwadronen mit. Auf Befehl des Erzherzogs Leopold traf sich in Prag ein militärisches Gericht zusammen, das entschieden hat dieses Regiment exemplarisch zu bestrafen, und das in Rokycany, wo er sich im Winter niederließ. Da die Hinrichtung aller Soldaten des Regiments technisch nur schwer durchführbar war, wurde über die Dezimation entschieden, also über die Hinrichtung jedes zehnten Soldaten, welcher durch Würfel werfen ausgewählt wurde. Die Exekution wurde vom Henker Jan Mydlář dem Jüngeren durchgeführt. Auf der Kreuzung der Straßen Litohlavská und Madlonová befindet sich ein Grabhügel zur Erinnerung an dieses Ereignis. Tip von Jana Hroudová Der Orden des goldenen Kochlöffels Das Hotel Ve Dvoře ( Im Hof ) bietet einen Mini-Kochkurs für Kinder an, in dem sie in zwei Stunden mit der Arbeit des Kochs vertraut gemacht werden, sich den Betrieb und Ausstattung einer modernen Hotelküche ansehen, einfache Gerichte zu kochen lernen, die sie selbst zubereiten und anschließend selbst ihren Eltern servieren. Wenn es den Eltern schmeckt, bekommen die Kinder vom Hotel den Orden des goldenen Kochlöffels. Mehr Informationen unter den Hotelkontakten. Following the paths of soldiers and warriors, to the sources of khaki history As mentioned in the title, warfare will guide our steps on this route from the start to the Museum of the Demarcation Line in Rokycany. But let s start from the beginning. From Spalene Porici a town with a name in which two elements mix fire (which refers to a fact that an army of count Bukvoj burned the town down on 8th October 1620) and water, we start our walk to Tenovice, to a church of the Ascension of the Virgin Mary dated from the beginning of the 14th century, later modified in the Baroque style. The route from Tenovice then continues along the Buddhist meditation centre to Tenovicka rock and through the woods to Mesno. Probably the first geocaching route joins the route between Tenovicka rock and Mesni and makes this trail even more attractive. You have two possibilities to shift to a polygon to the Museum of the Demarcation Line in Rokycany. Either by local motor train to Rokycany - mesto station or by walk (possibly by bike) through small towns Nevid and Vesela, where courtyard with citadel tower relics from 16th century is situated. The citadel was allegedly built in a swamp landscape to make any military operation impossible. You can shorten you way straight to the museum over the Kotel hill. In May 1945 Soviet and American army (as allies freeing us from Nazi army) met on so-called demarcation line in Rokycany. To remember this occasion the Museum of the Demarcation Line the biggest non-governmental museum in Czech - was established. You can see not only military technology (over 150 items), equipment and accessories or fort defenses from 30 s but also UAZ, BVP or tank demonstration rides. Museum can provide you with individual BVP or tank rides. It is also possible to arrange the transfer back to Spalene Porici by a military vehicle. If all this is still not enough of military history for you, we invite you to a place where decimation (that Czech kingdom never experienced before) was held in On 2nd December that year in a battle at Breitenfeld in Saxony, at the moment when empire s were closer to a victory, Madlon s ridding regiment left the battlefield and captivated other cavalry as well. Under the direction of Archduke Leopold, the military judgment based in Prague decided to exemplarily punish this regiment in Rokycany, where they stayed during winter. Because the execution of all soldiers was not technically possible, it was decided that only every tenth soldier selected by a lot or in a dice throw will be executed. They were executed by headsman Jan Mydlar Jr. There is a stone barrow nowadays on a crossroads of Litohlavska and Madlonova Street that reminds us of this event. Jana Hroudova s tip Order of Golden spoon Hotel Ve Dvore offers two-hour cooking classes for children. The kids will be introduced to chef s duties, operations and hotel kitchen facilities; they will learn few simple dishes that they can serve to their parents. If the parents are happy, the hotel staff will award children with the Order of Golden spoon. Contact the hotel for more information.

11 KDE JEST MÍLO BÝTI Možná jste za poslední léta navštívili známé destinace. Možná jste viděli význačná turistická místa. Možná máte svá alba plná fotografií z celého světa. A také jste se možná prodírali davy turistů, bydleli v hotelích nachlup stejných bez rozdílu kontinentů a pečlivě si chránili své těžce vydobyté místečko na pláži. aneb za prameny života hospodářského se ho: Není ti uhlíři smutno, v této pustině? A uhlíř odpověděl: Je mi zde mílo býti, pane. A tak Habart, potěšen spokojeností prostého člověka nad svým osudem, založil v dávných časech v těchto místech obec Milínov. Od té doby proběhlo v Kornatickém potoce mnoho vody, Habartovi připravili husité nepěkný osud a dřevěné uhlí se v Milínově pálí už jen při slavnostních příležitostech. Ale jedno stále zůstává: je to kraj, kde je stejně jako před půl tisíciletím mílo býti. bytného hradu (což ostatně zjistili i husitští vůdci na podzim roku 1432) zbyla již jen zřícenina. Někde tu však stále musí být poklad, který Habart podle pověsti při útěku na hradě zakopal a dodnes jej nikdo nenašel. A nebudete-li úspěšní na Lopatě, můžete vyzkoušet své zlatokopecké štěstí na Kornatickém potoce, kde se v dobách taktéž dávno minulých zlato rýžovalo. Možná vám však bude stačit TIP PAVLA MOULISE Kornatický rybník zahalený sevřením korun okolních stromů, či návštěva opravené milínovské kapličky, podle jejíhož klekání si prý místní teď seřizují hodinky. Co by kamenem dohodil, to budete mít od Moulisů třeba i na zámek Kozel, či na kraj brdských lesů, o to spíše, že si na farmě můžete zapůjčit kola, pro dospělé i pro děti, včetně dětského vozíku pro ty úplně nejmenší a v případě, že jste jezdecky zdatní, i koně. Život na farmě Moulisových zajímavým způsobem kloubí původní vesnický styl s výdobytky dnešní doby. V okolních ohradách se popásají krávy, kozy a koně, na kterých je možné si dohodnout svezení. Zahrádka u penzionu nabízí rozličné aktivity od pétanque, kuželek, houpaček a trampolíny pro děti, ale také klidné místo pro posezení. Na farmě si můžete nakoupit domácí produkty (maso, likéry a sezónně i další výpěstky, či produkty) a rozhodnete-li se na farmě přespat, čeká vás ubytování ve stylových pokojích penzionu hned naproti chlévu. Milé místo - to je Milínov. Výuční list čeledína/děvečky farmy Moulisových U nás můžete získat výuční list opravdového čeledína či děvečky. Máte-li chuť a odhodlání poznat blíže chod farmy a práce, které s tím souvisejí, péči o hospodářská zvířata, získat základy jízdy na koni, vyzkoušet si výrobu potravin tradičním způsobem, jako je například stloukání másla v máselnici, pečení chleba v peci, či výrobu ovesných vloček, přihlaste se do jednodenního kursu. Budete-li patřit k úspěšným účastníkům, můžete od nás odjíždět nejen plni netradičních zážitků, ale také s výučním listem čeledína/děvečky farmy Moulisových, který vám bude otevírat nové možnosti. Více informací na kontaktu farmy. 5 Máte-li chuť po tom všem zažít tak trochu jinou dovolenou, mohlo by se vám to podařit na farmě Moulisových v Milínově. Když jistý Habart Lopata z Hrádku projížděl v 15. století svým panstvím, potkal na jedné z odlehlých pasek uhlíře, který pálil v milíři uhlí. I zeptal Lákají-li vás dosud neobjevená místa půvabné venkovské krajiny jižního Plzeňska, je Milínov ideálním výchozím bodem. První objevitelské výpravy mohou vést právě za Habartem na Lopatu. Pravda, dnes ho tu již nepotkáte a z původního, prakticky nedo- farma Moulisových Kontakt: Farma Moulisových Pavel Moulis Milínov Nezvěstice tel.: GSM:

12 Wo man sich wohlfühlt Vielleicht haben Sie in den letzten Jahren bekannte Reiseziele besucht. Vielleicht haben Sie bedeutende touristische Orte gesehen. Vielleicht sind Ihre Fotoalben voll von Fotos aus der ganzen Welt. Und vielleicht mussten Sie sich durch Touristenmassen drängeln, haben in Hotels, die in der ganzen Welt gleich sind, gewohnt und Ihren hart erworbenen Platz auf dem Strand geschützt. Falls Sie nach all dem Lust auf einen etwas anderen Urlaub haben, könnte Ihnen das auf dem Bauernhof Moulis in Milínov gelingen. Falls Sie die bis jetzt unentdeckten Orte der wunderbaren Provinzlandschaft südlich von Pilsen reizen, ist Milínov der ideale Ausgangspunkt. Die ersten Entdeckungstouren können zur nahen Burg Lopata führen. Übrig geblieben von der praktisch nie eroberten Burg (was unter anderem auch die Hussiten im Herbst 1432 feststellen mussten) ist nur eine Ruine. Irgendwo hier sollte dennoch ein Schatz verborgen sein, den nach der Sage der frühere Besitzer Habart auf der Flucht auf dieser Burg vergrub und bis heute nicht gefunden wurde. Und falls Sie nicht erfolgreich auf der Burg Lopata sind, können Sie Ihr Glück im Bach Kornatický potok versuchen, wo vor langer Zeit ebenfalls nach Gold gegraben wurde. Vielleicht reicht Ihnen jedoch der Weiher Kornatický, versteckt unter Baumkronen, oder ein Besuch der wiederhergestellten Kapelle in Milínov, nach deren Abendglocke sich die hiesigen Anwohner angeblich die Uhren stellen. Einen Katzensprung von der Familie Moulis steht das Schloss Kozel, oder die bewaldeten Hügel Brdy. Auf dem Bauernhof können Sie Fahrräder für Erwachsene sowie Kinder, einschließlich eines Kinderwagens für die ganz Kleinen ausleihen und falls Sie reiten können, dann ebenfalls Pferde. Das Leben auf dem Bauernhof bei Familie Moulis vereint auf eine interessante Weise die ländliche Romantik mit den modernen technischen Errungenschaften. Auf den anliegenden Ausläufen weiden Kühe, Ziegen und Pferde, welche bereit zum Ausritt sind. Der Garten an der Pension bietet nicht nur eine Gelegenheit zu verschiedenen Freizeitaktivitäten, wie z. B. Petanque, Kegeln, Schaukeln, und ein Trampolin für Kinder, sondern auch ruhige Plätze zum hinsetzen. Auf der Farm können sie hofeigene Produkte kaufen (Fleisch, Likör und je nach oder zu den Quellen des Wirtschaftslebens Saison weitere Produkte) und falls Sie sich entscheiden auf der Farm zu übernachten, erwartet Sie eine Unterkunft in stilvollen Zimmern in einer Pension gleich gegenüber vom Stall. Milínov ist ein hübscher Ort. Tip von Pavel Moulis Ein Lehrbrief für einen Knecht/eine Magd vom Bauernhof Moulis Bei uns können Sie einen Lehrbrief für einen wirklichen Knecht oder eine Magd bekommen. Falls Sie Lust und Interesse haben, den Bauernhofalltag und alle damit zusammenhängenden Tätigkeiten näher kennenzulernen, dann melden Sie sich zu einem eintägigen Kurs an, welcher die Pflege von Wirtschaftstieren, Grundkenntnisse des Reitens, traditionelle Zubereitung heimischer Gerichte, u.a. Butter schlagen, Brotbacken im Ofen, oder die Zubereitung von Haferflocken beinhaltet. Wenn Sie zu den erfolgreichen Teilnehmern gehören, reisen Sie nicht nur mit vielen einzigartigen Erlebnissen ab, sondern auch mit einem Zertifikat, der Ihnen womöglich neue Möglichkeiten bieten wird. Mehr Informationen unter den Kontaktdaten. A sweet place to be; to the sources of agricultural life Maybe you have visited famous destinations in the past few years. Maybe you have seen monumental touristic places. Maybe your photo albums are full of pictures from all over the world. And you have probably also struggled through crowds of tourists, stayed in hotels that did not differ from each other in various continents, and defended your hard-conquered place on a beach. If you are willing to experience a slightly different vacation after all that, you could try Moulisovych farm in Milinov. If you are allured to the so far undiscovered, attractive scenery of the region south of Plzen, Milinov is an ideal point of departure. The first discovery excursion tour can lead you to nearby Lopata castle. Nowadays only a ruin remains from what used to be an unconquerable castle (as the Hussites also found out in autumn 1432). According to a myth, there is still a treasure which a former owner Habart buried somewhere nearby while trying to escape. Nobody has found it yet. If you are not successful at Lopata castle, you can try your gold-digging luck in Kornaticky stream where people used to wash gold in the old days. But maybe Kornaticky pond wrapped in gripped treetops will satisfy you, or visiting the restored Milinov chapel, which locals nowadays set their watches by. Kozel castle or Brdský wood is also a stone s throw from the farm. You can hire bicycles for both adults and children, including a baby chair. Horse riding is also available. Staying at Moulisovych farm is an interesting way to combine the original country style together with modern elements. Cows, goats and horses (which you can ride) graze in the surrounding yards. The back garden offers several activities, e.g. petanque, bowling, swings and trampolines for kids but it is also a calm place to sit down and relax. You can buy homemade products (meat, liquors or other seasonal products) at the farm and if you decide to sleep over, you can expect accommodation in stylish rooms, situated right opposite a stable. Milinov is a pleasant place. Pavel Moulis s tip Vocational certificate of stable boy/girl You can get a real stable boy s or girl s vocational certificate. If you have the resolve for getting to know how a farm is run and related tasks, caring for farm animals, basic horse riding, preparing traditional food using traditional techniques e.g. butter churning, bread baking or making oat flakes, then sign up for a oneday course. If you are one of the successful participants, you will leave not only full of extraordinary experiences but with a certificate that will open new opportunities. Contact us for more information. farma Moulisových

13 Kontakt: Žinkovy Zámek Žinkovy Žinkovy Žinkovy tel.: Hotel a Švejk restaurant U Zeleného stromu Nám. Aug. Němejce 69, Nepomuk tel.: fax.: Zámek Schloss Castle Hotel a Švejk restaurant U Zeleného stromu Zámek Žinkovy leží u brány k regionu Šumava. Bohatá historie zámku je zřejmá z rozmanitosti architektonických forem a stylů. Situován na břehu rybníka Labuť s rozlehlým parkem anglického stylu, je přímo pohádkovým místem, které nemůžete vynechat při návštěvě Plzeňského kraje. Veřejnosti jsou umožněny procházky parkem. Pěší turistika, cykloturistika, nordic walking, plavba na lodičkách, plavání a mnohé další aktivity pro vás v Žinkovech vytvoří soubor nezapomenutelných zážitků a vzpomínek, pro které se budete rádi vracet. Zámecký park je pro veřejnost otevřen denně v době od 10:00 do 22:00 hodin. Zámek je v současné době v rekonstrukci, některé části budou veřejnosti přístupné po jejím dokončení. Das Schloss Žinkovy liegt an der Grenze zur Region Böhmerwald. Die bewegende Geschichte wird durch die Vielfalt von architektonischen Formen und Stile deutlich. Es ist am Ufer des Weihers Labuť gelegen und mit seinem weitläufigen Park im englischen Stil bildet es geradezu eine Märchenlandschaft, die Sie bei Ihrer Besichtigung der Pilsner Gegend nicht versäumen sollten. Der Park ist für die Öffentlichkeit geöffnet. Zahlreiche Freizeitaktivitäten wie Wanderungen, Fahrradtouren, Nordic Walking, Bootsfahrten u. a. verwandeln Ihren Aufenthalt in Žinkovy in eine Reihe unvergesslicher Erlebnisse und Erinnerungen, für die Sie gerne wieder zurückkommen werden. Der Schlosspark ist für die Öffentlichkeit täglich von 10:00 bis 22:00 Uhr geöffnet. Das Schloss wird zur Zeit renoviert, einige Teile des Gebäudes werden nach Beendigung der Bauarbeiten zugänglich sein. Zinkovy Castle lies at the gateway to the Sumava region. The castle s rich history is apparent from its many architectonic forms and styles. Situated at the bank of the Labut pond, the castle is frankly a fabulous place that cannot be missed when visiting a Pilsner region. The park is open to the public for walks. Hiking, cycling, Nordic walking, boating and many other activities in Zinkovy are unforgettable experiences and memories that will keep you coming back for more. The park is open daily from 10am untill 10pm. The castle is currently being renovated and will be open for public after its completion. 26 pokojů - 56 lůžek Společenský sál pro 150 osob Švejk restaurant Kavárna Haškův salonek Zveme Vás k návštěvě nově zrekonstruovaného hotelu U Zeleného stromu v Nepomuku, rodišti sv. Jana Nepomuckého. Klidná poloha a dostatečná kapacita spolu s kompletně vybaveným společenským sálem nabízí také dostatek prostoru pro konání konferencí, firemních školení, rautů, plesů a podobných akcí. Dále nabízíme možnost pronájmu stylové secesní kavárny s kapacitou 45 míst, či Haškova salonku s kapacitou 35 míst. Zajišťujeme cateringové služby včetně dovozu. Z jídelního lístku vybíráme: Vepřové koleno pečené s divokým kořením dle poručíka Cajthamla, Guláš feldkuráta Katze se špekovým knedlíkem, Konfitovaná kachna, Smažené olomoucké tvarůžky se slaninou a další jídla tradiční české gastronomie. 26 Zimmer - 56 Betten Gesellschaftsraum für 150 Leute Švejk Restaurant Café Hašek - Salon Wir laden Sie zum Besuch des neu rekonstruierten Hotels U Zeleného stromu (Zum Grünen Baum) in Nepomuk ein, dem Geburtsort des Heiligen Johannes von Nepomuk. Die ruhige Lage und ausreichende Kapazität zusammen mit dem komplett ausgestatteten Gemeinschaftraum bieten auch genug Platz für Konferenzen, Firmenschulungen, Stehempfänge, Bälle und ähnliche Veranstaltungen. Desweiteren vermieten wir unser stilvolles Café im Jugendstil mit 45 Plätzen, oder den Hašek Salon für 35 Leute. Wir bieten Ihnen ebenfalls Catering an. Auf unserer Speisekarte finden Sie: Eisbein mit wilden Gewürzen nach Leutnant Cajthaml, Gulasch des Feldkurators Katz mit Speckknödeln, konfitierte Ente, gebratener Olmützer Quargel mit Speck und weitere traditionelle böhmische Speisen. 26 rooms - 56 beds Meeting room for 150 people Svejk restaurant Coffee-bar Haskuv lounge We would like to invite you to the newlyrenovated hotel U Zeleneho stromu in Nepomuk, St. John of Nepomuk s home town. Its quiet location and sufficient capacity together with its fully-equipped meeting room offers a comfortable space for conferences, teambuildings, buffet parties, balls and similar events. We also offer the possibility of hiring a secession style coffee bar with a capacity of 45 people or Haskuv lounge with a capacity of 35 people. Catering services including delivery are also provided. A sample of our Menu: pork knuckle roasted with wild spices (Lieutenant Cajthaml s recipe), priest Katz goulash with dumplings, Duck Confit, Fried soft cheese with bacon and many other meals from traditional Czech gastronomy. AKCE INZERCE INZERCE

14 i Turistický rozcestník: Kulturní a informační centrum Nepomuk (turistické infocentrum, kulturní centrum, Malá galerie, Městské muzeum) nám. A. Němejce 126, Nepomuk tel.: , Informační centrum Spálené Poříčí Nám. Svobody 138, Spálené Poříčí mob.: (pouze v letní sezóně) Informační centrum a muzeum v Žinkovech Žinkovy 84, Tel.: , Minigalerie a návštěvnické centrum manželů Böhnelových - po předchozí telefonické domluvě Mileč 37, Nepomuk mob.:

15 Spálené Poříčí Věrnostní program přátel jižního Plzeňska PŘENOCUJ A VYCHUTNEJ SI JIŽNÍ PLZEŇSKO V případě, že využijete ubytovacích služeb u kteréhokoli poskytovatele uvedeného v Turistickém bulletinu jižního Plzeňska, získáte 10 % jednorázově uplatnitelnou slevu na libovolnou službu nabízenou v každém balíčku bulletinu, kromě služeb ubytovacích. Osobní věrnostní kartu si vyžádejte u svého ubytovatele. Více informací a seznam nabízených služeb získáte na Friends of the South Pilsner region s loyalty program STAY OVERNIGHT AND ENJOY THE SOUTH PILSNER REGION If you use any accommodation service from the providers presented in the Tourist bulletin of the South Pilsner region, you will get a 10% discount on any other service offered in a bulletin package (except for the accommodation). Ask the guesthouse staff for your personal loyalty card. More information and a list of offered services on: Das Treueprogramm für die Freunde der Region südlich von Pilsen ÜBERNACHTE UND GENIESSE DIE REGION SÜDLICH VON PILSEN Žinkovy Nepomuk Čížkov Falls Sie die Übernachtungsdienste von beliebigen im Touristischen Bulletin der Region Pilsen-Süden aufgeführten Anbieter in Anspruch nehmen, gewinnen Sie einen 10% Nachlass, den Sie einmalig für einen beliebigen Dienst, welcher in jedem Bulletin-Packet aufgeführt ist, außer Unterkunftsdienste, geltend machen können. Ihre persönliche Treuekarte fordern Sie bei Ihrem Unterkunftsanbieter an. Mehr Informationen und die Liste mit angebotenen Diensten finden Sie unter Kancelář MAS sv. Jana z Nepomuku, Nám. Svobody 132, Spálené Poříčí, Michal Arnošt, manažer MAS, tel Pavel Motejzík, admin. MAS, tel autoři fotografií: Alice Tetzeli, Jiří Tetzeli, Radovan Sochor, Pavel Hrouda, Václav Silovský, Pavel Moulis, Pavel Jiran, Chuck R. Robinson, Jiří Beroušek, Aneta Hanzlíková, Michal Kolman, Pavel Čížek, Jan Bulka, Adéla Demelová, Milan Demela, Josef Urbánek, Martina Krumpholcová, Hana Augustová, Jakub Kahoun, Eva Kubová, Václav Křepelka, Jiřina Trhlíková, Jindřich Jindřich, Michal Arnošt, Pavel Motejzík, Nadace pozemního vojska AČR, účastníci fotosoutěže MEZI KOPCI & YCP 15:26. grafická úprava: Gabriela Vorlová, tisk Agentura 68, Vydáno pro sezónu Náklad 6000 ks, NEPRODEJNÉ. Více informací a aktuálnost nabídky na Tento materiál je spolufinancován Plzeňským krajem.

Mgr. Jakub Lukeš. Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ

Mgr. Jakub Lukeš. Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ Autor: Mgr. Jakub Lukeš Předmět/vzdělávací oblast: Německý jazyk Tematická oblast: Téma: Poznatky o zemích Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 Název: VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE JINÍN. Autoklub der Tschechische Republik

SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE JINÍN. Autoklub der Tschechische Republik SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE JINÍN Autoklub der Tschechische Republik - Länge: 1880m - minimal Breite: 6m - Höhendifferenz: 22m - Tunnels für Fussgänger: 5 - Elektrizitätsverteilung: 220V - FIM Homologation:

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Berlin Sehenswürdigkeiten 1

Berlin Sehenswürdigkeiten 1 Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0505 Berlin Sehenswürdigkeiten 1 VY_32_INOVACE_CJX.1.04 3.

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE Roedl & Partner: Erstes Büro in Prag A: So und Sie haben sich vorgestellt, dass Sie hier in Prag ein Büro haben werden, ist das richtig? B: Wir

Více

DIESES LERNTAGEBUCH GEHÖRT

DIESES LERNTAGEBUCH GEHÖRT Learning Diaries at the Österreich Institut Learning diaries help to reflect and record the individual growth in language proficiency, special learning strategies and interests. Thus, autonomous learning

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Cyklotrasy. Seč a okolí

Cyklotrasy. Seč a okolí Cyklotrasy a okolí Horní Bradlo 27,5 km Trasa A (0 km 4114) Kovářov (3 km projížďka na koních dál po neznačené cyklotrase) Bojanov (5 km občerstvení, barokní kostel sv. Víta 4119 nebo neznačená trasa)

Více

SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE JINÍN. Autoklub of the Czech Republic

SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE JINÍN. Autoklub of the Czech Republic SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE JINÍN Autoklub of the Czech Republic - length of the track: 1880m - minimum width of the track: 6m - vertical interval: 22m - tunnels for walking: 5 - electricity distribution:

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-čte-07 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Hallo! My name is Megan. This summer I am at language

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Program dne. (Programm auf, Program on) Neděle 21. 8. 2011. Výlet Telč

Program dne. (Programm auf, Program on) Neděle 21. 8. 2011. Výlet Telč Program dne Neděle 21. 8. 2011 Výlet Telč 9:00 Odjezd autobusové nádraží Jihlava stanoviště 27 směr Telč Schauen Sie sich die Busstation Station 27 Jihlava Richtung Telc Check out the bus station station

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Dělnická.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Dělnická. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Dělnická 6.roč.

Více

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz ENVIRONMENTAL EDUCATION IN www.skola.obecpaseka.cz RAINBOW SCHOOL and ECO-SCHOOL IN PASEKA Red color symbolize education. Orange color Yellow color Green color Azure color Blue color Violet color symbolize

Více

František. Hrachovina. přeprava nadměrných nákladů / transport of oversize cargo / Großraum- und Schwertransporte

František. Hrachovina. přeprava nadměrných nákladů / transport of oversize cargo / Großraum- und Schwertransporte František Hrachovina přeprava nadměrných nákladů / transport of oversize cargo / Großraum- und Schwertransporte O firmě / About / Gessellschaft Hrachovina.cz Dne 4.2.1992 založil Miroslav Hrachovina dopravní

Více

PRŮVODCE PO LIBERCI DER STADTFÜHRER DURCH LIBEREC

PRŮVODCE PO LIBERCI DER STADTFÜHRER DURCH LIBEREC PRŮVODCE PO LIBERCI DER STADTFÜHRER DURCH LIBEREC 1. JEŠTĚD Dominantou města Liberce je Ještěd, vysoký 1012 m. Na vrcholku hory stojí hotel s restaurací, jenž byl navržen architektem Karlem Hubáčkem a

Více

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu Škola Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Očekávaný výstup Datum vypracování Druh učebního materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,

Více

Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege.

Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege. Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege. Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege. Dopravní a logistické služby Transportation

Více

Kids Fun Day Summer on the farm

Kids Fun Day Summer on the farm Kids Fun Day Summer on the farm IIK Grand Prix 2013 May 2013 For Grand Prix only Propagační materiály článek v interním ITS Bulletinu Dear Parents and Colleagues, The ITS Kids Fun Day is just around the

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Im 11. und 12. Jahrhundert, wohnten nur wenige Menschen in Böhmen (Čechy) und Mähren (Morava).

Im 11. und 12. Jahrhundert, wohnten nur wenige Menschen in Böhmen (Čechy) und Mähren (Morava). Im 11. und 12. Jahrhundert, wohnten nur wenige Menschen in Böhmen (Čechy) und Mähren (Morava). Es gab viele Sümpfe (der Sumpf - močál) und wilde Tiere und keine festen Straßen. Die Premysliden schickten

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Soňa Novotná

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Soňa Novotná Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Soňa Novotná Název materiálu: VY_32_INOVACE_08_NĚMECKÝ JAZYK_P1 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Chit Chat 2 - Lekce 4

Chit Chat 2 - Lekce 4 www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Lekce (ch_unit.jbb) Chit Chat - Lekce Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit next to vedle, u opposite naproti supermarket supermarket

Více

Anglický jazyk. Specifikace oboru. 1. Prague 1. www.isspolygr.cz. Co je to polygrafie. DUM číslo: 103 Prague. Co je to polygrafie

Anglický jazyk. Specifikace oboru. 1. Prague 1. www.isspolygr.cz. Co je to polygrafie. DUM číslo: 103 Prague. Co je to polygrafie Specifikace oboru Co je Anglický to POLYGRAFIE jazyk 1. 1. www.isspolygr.cz 1 Co je to polygrafie Vytvořil: Vytvořila: Jan Pavla Doležal Axmanová DUM číslo: 103 Co je to polygrafie Škola Ročník Název projektu

Více

Geocaching. V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dovědí se základní informace o geocachingu.

Geocaching. V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dovědí se základní informace o geocachingu. NĚMČINA Geocaching V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dovědí se základní informace o geocachingu. Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace autor:

Více

JUNIOR RANGER PROJECT

JUNIOR RANGER PROJECT JUNIOR RANGER PROJECT pro chráněné krajinné oblasti nízkonákladová verze projektu Mladých strážců Květa Černohlávková, Praha 2007 Vydalo Ministerstvo životního prostředí JUNIOR RANGER PROJECT pro chráněné

Více

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků Název DUM:

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

Pracovní list slouží k procvičování a upevnění slovní zásoby na téma V restauraci.

Pracovní list slouží k procvičování a upevnění slovní zásoby na téma V restauraci. Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: VY_ 32_INOVACE_NEMCINA3_06 V restauraci Německý jazyk 3.ročník Pracovní list slouží k procvičování

Více

Pobyt v Sušici Besuch in Sušice 20. 5. 2015 21. 5. 2015

Pobyt v Sušici Besuch in Sušice 20. 5. 2015 21. 5. 2015 Projekt 325: Spolupráce škol SOŠ a SOU Sušice a VHS im Landkreis Cham e. V. Motto projektu: Společně žít, učit se a pracovat v oblastech Sušice a Chamu. Zusammenarbeit der Schulen SOŠ a SOU Sušice und

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Sparen, sparen, sparen. Irena Erlebachová

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Sparen, sparen, sparen. Irena Erlebachová Implementace finanční gramotnosti Výuková část ve školní praxi Digitální podoba e-learningové aplikace (vyuka.iss-cheb.cz) Sparen, sparen, sparen Irena Erlebachová 3 Výuková část Obsah Výuková část...

Více

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight)

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight) POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Zora Smolková aj9-jes-smo-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans

Více

The capital of the U.K., is situated on the Thames in the southern part of England. The city was probably founded 2,000 years ago.

The capital of the U.K., is situated on the Thames in the southern part of England. The city was probably founded 2,000 years ago. Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: únor 2013 Ročník: 3. až 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová slova: London, Tube, Big Ben, Buckingham Palace, Tower Bridge. Cíl práce a způsob použití:

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Náhradník Náhradník 9.A

Náhradník Náhradník 9.A 9. (Testovací klíč: VXEYTNM) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 28 Poslech / Gramatika / Konverzace / Čtení s porozuměním / 0/4 0/9 0/11 0/4 Obecná škola Otázka č.

Více

PITSTOP VY_22_INOVACE_26

PITSTOP VY_22_INOVACE_26 PITSTOP VY_22_INOVACE_26 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 9. PITSTOP 1/ Try to complete the missing words. Then listen and check your ideas. Eight

Více

WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB

WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB writing skills Určeno studentům úrovně B1 / B2 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: duben 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Šumava turistické cíle / cyklomapa / zimní běžecké trasy / ubytování

Šumava turistické cíle / cyklomapa / zimní běžecké trasy / ubytování MAPY KARTEN MAPS Pohodová zábava Šumava turistické cíle / cyklomapa / zimní běžecké trasy / ubytování Böhmerwald Ausflugsziele und Sehenswürdigkeiten / Radwege / Loipen / Unterkunft Šumava Mts. Tourist

Více

Aktivní turistika Aktivtouristik Region Českolipsko. Jana Nastoupilová, Sdružení Českolipsko

Aktivní turistika Aktivtouristik Region Českolipsko. Jana Nastoupilová, Sdružení Českolipsko Aktivní turistika Aktivtouristik Region Českolipsko Jana Nastoupilová, Sdružení Českolipsko ČESKOLIPSKO - v západní části Libereckého kraje/ im westlichen Teil vom Liberecký-Kreis - dvě oblasti: Máchův

Více

Obsah. D) Česká písnička - Když jsem já sloužil... 9

Obsah. D) Česká písnička - Když jsem já sloužil... 9 Obsah Obsah... 1 14. ZÁŘÍ "ŠKOLKA VOLÁ" -ROZDÍL MEZI VESNICÍ A MĚSTEM... 2 A) Básnička s pohybem - ČJ - Vesnice a město... 2 B) Aktivita - Rozdíl mezi vesnicí a městem... 2 C) Tvorba s dětmi - Moje město...

Více

ROEDL & PARTNER SIE WOLLEN EXPANDIEREN MATERIÁLY PRO UČITELE

ROEDL & PARTNER SIE WOLLEN EXPANDIEREN MATERIÁLY PRO UČITELE ROEDL & PARTNER SIE WOLLEN EXPANDIEREN MATERIÁLY PRO UČITELE Roedl & Partner: Sie wollen expandieren... A: Also, haben Sie schon mal ein bisschen den Markt sondiert, oder? B: Ich habe den Markt ein wenig

Více

Intenzivní cvičení Taoistické Tai ChiTM vnitřní umění pro zdraví Brno 2014

Intenzivní cvičení Taoistické Tai ChiTM vnitřní umění pro zdraví Brno 2014 Intenzivní cvičení Taoistické Tai ChiTM vnitřní umění pro zdraví Brno 2014 GPS: 49 12'53.39"N; 16 33'41.93"E Pokud jedete z jižního směru od dálnice, sledujte směrovky na Svitavy a k BVV. (Exit 190 z dálnice

Více

Německý jazyk. Mgr. Hana Staňová. Z á k l a d o v ý t e x t :

Německý jazyk. Mgr. Hana Staňová. Z á k l a d o v ý t e x t : Č T E N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-cte-04 Z á k l a d o v ý t e x t : den 5. ezember 2013, in München Hallo Sabine! anke für deinen netten rief,

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Německý jazyk. Jaroslav Černý

Německý jazyk. Jaroslav Černý P S N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Jaroslav Černý nj9-kat-cer-psa-02 rbeitsagentur Unsere gentur sucht für einen ausländisch 1 Klienten neu 1 rbeitskräfte auf dem tschechisch

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz T O P A Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks www.topatoys.cz Popelka Cinderella Product number 302 11 Snehurka ˇ Snow White Product number 302 04 Dřevěné obrázkové kostky pro děti 2 Wooden picture

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

POSLECH. Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big party for her friends. She met her friend John.

POSLECH. Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big party for her friends. She met her friend John. POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-pos-14 Z á k l a d o v ý t e x t : Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big

Více

Saurer Regen. V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dozvědí se základní informace o kyselém dešti.

Saurer Regen. V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dozvědí se základní informace o kyselém dešti. NĚMČINA Saurer Regen V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dozvědí se základní informace o kyselém dešti. Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace

Více

How to order in a restaurant

How to order in a restaurant How to order in a restaurant http://farmsandfields.wordpress.com/category/ff-food-art/ Ordering - objednávání Good afternoon, welcome to Dave s restaurant. Dobré odpoledne, vítejte v restauraci u Davea.

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

LOGBOOK. Blahopřejeme, našli jste to! Nezapomeňte. Prosím vyvarujte se downtrade

LOGBOOK. Blahopřejeme, našli jste to! Nezapomeňte. Prosím vyvarujte se downtrade název cache GC kód Blahopřejeme, našli jste to! LOGBOOK Prosím vyvarujte se downtrade Downtrade (z GeoWiki) Je to jednání, kterého byste se při výměnách předmětů v keších měli vyvarovat! Jedná se o snížení

Více

AJ 3_20_American_holidays.notebook. April 14, 2014. 1.Úvodní strana

AJ 3_20_American_holidays.notebook. April 14, 2014. 1.Úvodní strana 1.Úvodní strana 1 AMERICAN FESTIVALS AJ 3 Konverzační témata DUM č. 20 septima osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Dělnická 6.roč.

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35. Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35. Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Německý jazyk Ročník: 4. Téma: Berlin Vypracoval:

Více

Týdenní školení bavorských učitelů v Sušici Einwöchige Schulung von bayerischen Lehrern in Sušice 9. 6. 2014 13. 6. 2014

Týdenní školení bavorských učitelů v Sušici Einwöchige Schulung von bayerischen Lehrern in Sušice 9. 6. 2014 13. 6. 2014 Projekt č. 325: Spolupráce škol SOŠ a SOU Sušice a VHS im Landkreis Cham e. V. Motto projektu: Společně žít, učit se a pracovat v oblastech Sušice a Chamu. Týdenní školení bavorských učitelů v Sušici Einwöchige

Více

AJ 3_15_Susice.notebook. March 28, 2014. úvodní strana

AJ 3_15_Susice.notebook. March 28, 2014. úvodní strana úvodní strana 1 SUŠICE SUŠICE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 15 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

CAPU COLLECTION 2O11/2O12

CAPU COLLECTION 2O11/2O12 kvalita zkušenost tradice CAPU COLLECTION 2O11/2O12 čepice šály rukavice ČELENKY STRANA 2 2 Firma CAPU se specializuje na výrobu čepic, kšiltových čepic, šál, fleecových výrobků, funkčních čepic a dalších

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Chrudim, Čáslavská 205. Keywords: The wedding banquet, The seating arrangement, Wedding customs

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Chrudim, Čáslavská 205. Keywords: The wedding banquet, The seating arrangement, Wedding customs Klíčová slova: 5. Keywords: The wedding banquet, The seating arrangement, Wedding customs Text: The wedding banquet The wedding banquet is a special occasion for each restaurant owner. It should be prepared

Více

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Energy News 4 1 Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Na jaře příštího roku nabídneme našim zákazníkům již čtvrtý Pentagram a to Pentagram šamponů. K zavedení tohoto Pentagramu jsme se rozhodli na základě

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

Verb + -ing or infinitive

Verb + -ing or infinitive Verb + -ing or infinitive Verb + -ing or infinitive There are 3 groups of verbs: 1. Verbs followed by ing form 2. Verbs followed by infinitive 3. Verbs that can have ing form or infinitive, but the meaning

Více

Intenzivní cvičení - Čichnova 23, Brno-Komín

Intenzivní cvičení - Čichnova 23, Brno-Komín Intenzivní cvičení - Čichnova 23, Brno-Komín Taoistické Tai Chi TM vnitřní umění pro zdraví GPS: 49 12'53.39"N; 16 33'41.93"E Pokud jedete z jižního směru od dálnice, sledujte směrovky na Svitavy a k BVV.

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_23 Úvodní část seznámení s cílem hodiny - nepravidelná slovesa Hlavní část nepravidelná slovesa vyhledávání v seznamu, správná výslovnost Závěrečná část zpětná vazba

Více

NĚKTERÁ ZPŮSOBOVÁ SLOVESA

NĚKTERÁ ZPŮSOBOVÁ SLOVESA NĚKTERÁ ZPŮSOBOVÁ SLOVESA MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_37_20 Tématický celek: Gramatika

Více

VÍDEŇ ZLÍNSKÝ KRAJ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště

VÍDEŇ ZLÍNSKÝ KRAJ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště VÍDEŇ Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_CIJ2318 Autor Mgr. Kateřina Pechálová Datum 22. 3. 2013

Více

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 9. MODAL VERBS CAN, MUST, SHOULD 1/ Connect the verbs to their future forms.

Více

München. Autor: Mgr. Jana Zachrlová SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_94_München_PWP

München. Autor: Mgr. Jana Zachrlová SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_94_München_PWP München Autor: Mgr. Jana Zachrlová SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_94_München_PWP Název školy: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

Obsah. 2 Obsah. Úvod... strana 3. Gingerbread Boy... strana 4. Sleeping Beauty... strana 11. The Old Grey Cat Is Sleeping...

Obsah. 2 Obsah. Úvod... strana 3. Gingerbread Boy... strana 4. Sleeping Beauty... strana 11. The Old Grey Cat Is Sleeping... příběhy Stories 1 příběhy Stories 1 Obsah Úvod... strana 3 Gingerbread Boy... strana 4 Sleeping Beauty... strana 11 The Old Grey Cat Is Sleeping... strana 17 Gigantic Turnip... strana 25 Šablony... strana

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více