Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Žamberka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Žamberka"

Transkript

1 ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Žamberka Číslo dokumentu: SAM 3214 Vydání č.: 07 Výtisk č.: 01 Platnost od: Účinnost od : Platnost do: Zpracoval: JUDr. Jitka Kubová Dne: Podpis: Přezkoumal: Rada města Dne: Podpis: Schválil: Zastupitelstvo města č. 31/2014-ZAST Dne: Podpis:

2 OBSAH: 1 ÚVOD LEGISLATIVNÍ RÁMEC ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ TĚLO DOKUMENTU PRACOVNÍ CESTA CESTOVNÍ NÁHRADY STRAVNÉ CESTOVNÍ NÁHRADY PŘI ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTĚ NÁHRADY ZA POUŽÍVÁNÍ SOUKROMÝCH SILNIČNÍCH MOTOROVÝCH VOZIDEL PŘI PRACOVNÍCH CESTÁCH ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ PŘÍLOHY... 5 Strana 2/5

3 1 Úvod 1.1 Legislativní rámec Zastupitelstvo města Žamberka na svém zasedání dne v souladu s 84 odst. 2 písm. t) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schválilo tyto zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Žamberka. 1.2 Základní ustanovení Tyto zásady upravují způsob poskytnutí a vyúčtování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Žamberka (dále jen členové zastupitelstva ), včetně vymezení výše stravného při pracovních cestách ve smyslu zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jen zákoník práce ). Tyto zásady se přiměřeně použijí i v případě pracovních cest členů komisí a výborů města Žamberka. 2 Tělo dokumentu 2.1 Pracovní cesta Starosta města je oprávněn vyslat člena zastupitelstva a člena komisí a výborů města Žamberka na dobu nezbytné potřeby na pracovní cestu jen na základě dohody s ním. Starosta zároveň určuje, jaký dopravní prostředek má být při pracovní cestě použit. 2.2 Cestovní náhrady Cestovní náhrady členům zastupitelstva se poskytují v souladu se zákoníkem práce. Poskytnutí cestovní náhrady členům zastupitelstva města schvaluje starosta. Poskytnutí cestovní náhrady starostovi podpisem ověřuje 1. místostarosta. Cestovní náhrady se vyúčtují na tiskopise Cestovní příkaz. Stravné, náhrady za jízdní výdaje, výdaje za ubytování, event. nutné vedlejší výdaje spojené s pracovní cestou, uvedené v cestovním příkaze, který schvaluje starosta (1. místostarosta v případě starosty), se vyplácejí v nejbližším výplatním termínu, výjimečně pak z výdajové pokladny. Před pracovní cestou může člen zastupitelstva požádat o poskytnutí zálohy do výše předpokládané náhrady. 2.3 Stravné Ve smyslu ustanovení 176 odst. 1 zákoníku práce, činí výše stravného při pracovních cestách členů zastupitelstva částku a) 67,00 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin b) 102,00 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejvýše však 18 hodin c) 160,00 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin. Bylo-li členovi zastupitelstva během pracovní cesty poskytnuto bezplatné jídlo, přísluší členovi zastupitelstva stravné snížené za každé bezplatné jídlo o hodnotu : - 70 % stravného, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin - 35 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin - 25 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin. Strana 3/5

4 2.4 Cestovní náhrady při zahraniční pracovní cestě V případě zahraniční pracovní cesty město poskytuje členovi zastupitelstva před touto cestou zálohu v cizí měně v rozsahu a výši podle předpokládané doby trvání a podmínek zahraniční cesty. Stravné při zahraniční pracovní cestě bude poskytnuto dle 170 zákoníku práce (s výjimkou odst. 2, věty první a odst. 5), a to - ve výši základní sazby stanovené prováděcím právním předpisem, jestliže doba strávená mimo území České republiky trvá v kalendářním dni déle než 18 hodin, - ve výši dvou třetin sazby zahraničního stravného, jestliže doba strávená mimo území České republiky trvá déle než 12 hodin, nejvýše však 18 hodin - ve výši jedné třetiny sazby zahraničního stravného, jestliže doba strávená mimo území České republiky trvá 12 hodin a méně, avšak alespoň 1 hodinu. 179 zákoníku práce upravuje odchylky při poskytování cestovních náhrad při zahraniční pracovní cestě pro veřejný sektor: Bylo-li členovi zastupitelstva během zahraniční pracovní cesty poskytnuto bezplatné jídlo, přísluší členovi zastupitelstva zahraniční stravné snížené za každé bezplatné jídlo o hodnotu: o 25 % zahraničního stravného, jde-li o zahraniční stravné ve výši základní sazby, o 35 % zahraničního stravného, jde-li o zahraniční stravné ve dvoutřetinové výši základní sazby o 70 % zahraničního stravného, jde-li o zahraniční stravné v třetinové výši základní sazby. Zahraniční stravné členovi zastupitelstva nepřísluší, pokud mu během zahraniční pracovní cesty, která trvá a) 5 až 12 hodin, byla poskytnuta 2 bezplatná jídla b) 12 až 18 hodin, byla poskytnuta 3 bezplatná jídla. 2.5 Náhrady za používání soukromých silničních motorových vozidel při pracovních cestách Dohodne-li se člen zastupitelstva se starostou, příp. 1. místostarostou, že při pracovní cestě použije silniční motorové vozidlo, přednostně bude použito služební motorové vozidlo ve vlastnictví města Žamberk, a to ŠKODA OCTAVIA, SPZ 3E , případně jiné volné služební vozidlo ve vlastnictví města. Ve výjimečných případech může starosta povolit při pracovní cestě použití soukromého silničního motorového vozidla, které má uzavřenou havarijní pojistku. Za použití soukromého vozidla, pokud je tak dohodnuto v žádosti a povolení použití soukromého vozidla (příloha č. 1), přísluší členovi zastupitelstva za každý 1 km jízdy základní náhrada a náhrada za spotřebované pohonné hmoty. Sazba základní náhrady za 1 km jízdy u osobních silničních motorových vozidel je stanovena dle příslušného právního předpisu. Náhrada za spotřebované pohonné hmoty přísluší členovi zastupitelstva ve výši vypočtené z ceny pohonné hmoty a její spotřeby daným vozidlem. Při výpočtu finanční náhrady za množství spotřebované pohonné hmoty se vychází z ceny pohonné hmoty prokázané členem zastupitelstva a spotřebou pohonné hmoty silničního motorového vozidla vypočtené aritmetickým průměrem z údajů uvedených v technickém průkazu vozidla v závislosti na počtu ujetých kilometrů. Neprokáže-li člen zastupitelstva cenu pohonné hmoty, vypočte se výše náhrady z průměrné ceny pohonné hmoty stanovené vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí. Člen zastupitelstva přikládá k vyúčtování pracovní cesty kopii technického průkazu, kopii dokladu o havarijním pojištění vozidla a doklad o výši ceny spotřebované pohonné hmoty v den provedení pracovní cesty. V případě použití služebního motorového vozidla se člen zastupitelstva před jízdou seznámí se směrnicí o cestovních náhradách a provozu služebních motorových vozidel Města Žamberka. Strana 4/5

5 3 Závěrečná ustanovení Tyto zásady nabývají účinnosti dnem Přílohy Žádost o povolení použití soukromého motorového vozidla při pracovní cestě Příloha č.1.doc Záznamy z řízení výtisků Název záznamu Médium (papír, databáze, audio kazeta.) FO Za záznam zodpovídá Místo uložení SAM 3214 digi ne vedoucí PRAV předpisy Města SAM 3214 výtisk 01 papír ne vedoucí PRAV registr předpisů Strana 5/5

Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Česká Lípa

Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Česká Lípa Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Česká Lípa 1.1 Dle ust. 78 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích náleží členovi zastupitelstva města v souvislosti s výkonem jeho funkce

Více

Zásady pro poskytování cestovních náhrad

Zásady pro poskytování cestovních náhrad Zásady pro poskytování cestovních náhrad ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Poskytování náhrad výdajů při pracovních cestách (dále jen cestovní náhrady ) se řídí zákonem číslo 262/2006 Sb., zákoník

Více

3.4. Nutné vedlejší výdaje

3.4. Nutné vedlejší výdaje 8. Směrnice pro poskytování a účtování cestovních náhrad Cestovní náhrady jsou poskytovány podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění. I. ÚČEL 1.1. Účelem této směrnice je zajištění jednotného

Více

Královéhradecký kraj ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD ČLENŮM ZASTUPITELSTVA KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

Královéhradecký kraj ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD ČLENŮM ZASTUPITELSTVA KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Královéhradecký kraj ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD ČLENŮM ZASTUPITELSTVA KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE OBSAH: ČÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ... - 1 - Článek 1 Základní ustanovení...

Více

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva. ze dne 29. 3. 2005. č. 3/05

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva. ze dne 29. 3. 2005. č. 3/05 Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva ze dne 29. 3. 2005 č. 3/05 Čl. 1 Úvodní ustanovení Zastupitelstvo kraje Vysočina (dále jen zastupitelstvo )

Více

o poskytování a účtování cestovních náhrad

o poskytování a účtování cestovních náhrad Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Označení dokumentu: 8/2013 Počet stran: 6 Počet příloh: 3 Verze: 1 Platnost od: 1.1.2013 Směrnice o poskytování a účtování

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO REKTORÁT KANCELÁŘ REKTORA

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO REKTORÁT KANCELÁŘ REKTORA VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO REKTORÁT KANCELÁŘ REKTORA Úplné znění Směrnice rektora č. ES18/2007/1 POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD ZAMĚSTNANCŮM VFU BRNO K 8.6.2012 (VČETNĚ DODATKŮ: Č. 1 ZE

Více

Pravidla ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE. Název : o poskytování půjček na koupi bytu z vlastnictví města Žamberka

Pravidla ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE. Název : o poskytování půjček na koupi bytu z vlastnictví města Žamberka ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Pravidla o poskytování půjček na koupi bytu z vlastnictví města Žamberka Číslo dokumentu: SAM 3219 Vydání č.: 01 Výtisk č.: 01 Platnost od: 17.09.2008 Účinnost od : 01.10.2008

Více

Směrnice kvestorky č. 3/2004 o cestovních náhradách na AMU

Směrnice kvestorky č. 3/2004 o cestovních náhradách na AMU Praha 30.11.2004 sekr. 41238/2004 Směrnice kvestorky č. 3/2004 o cestovních náhradách na AMU S platností od 01.12. 2004 vydávám tuto směrnici o cestovních náhradách na AMU Cestovní náhrady v tuzemsku a

Více

SMĚRNICE Č. 1 POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD PŘI PRACOVNÍCH CESTÁCH

SMĚRNICE Č. 1 POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD PŘI PRACOVNÍCH CESTÁCH SMĚRNICE Č. 1 POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD PŘI PRACOVNÍCH CESTÁCH 1. Právní předpis Poskytování cestovních náhrad se řídí zákoníkem práce č. 262/2006 Sb., část sedmá, Hlava I IV a navazujícími vyhláškami.

Více

Integrovaná střední škola Cheb, Obrněné brigády 6 350 11 Směrnice platná od 1.4. 2010

Integrovaná střední škola Cheb, Obrněné brigády 6 350 11 Směrnice platná od 1.4. 2010 10/ S M Ě R N I C E P R O P O S K Y T O V Á N Í A Ú Č T O V Á N Í C E S T O V N Í C H N Á H R A D Úvodní ustanovení Cestovní náhrady při tuzemských i zahraničních prac. cestách se řídí Zákonem č. 262/06

Více

Vnitřní předpis MěÚ Dvůr Králové nad Labem č. 3/2013

Vnitřní předpis MěÚ Dvůr Králové nad Labem č. 3/2013 Vnitřní předpis MěÚ Dvůr Králové nad Labem č. 3/2013 Pracovní řád MěÚ Dvůr Králové nad Labem Úvodní ustanovení 1. Pracovní řád je vydán na základě ustanovení 306 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce,

Více

Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Vnitřní předpisy v oblasti mzdové a pracovně právní

Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Vnitřní předpisy v oblasti mzdové a pracovně právní Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Vnitřní předpisy v oblasti mzdové a pracovně právní dle 305 zákoníku práce Vnitřní předpis nahrazuje kolektivní smlouvu v případech, kdy u zaměstnavatele

Více

Kolektivní smlouva. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Žďár nad Sázavou, Studentská 1. Kolektivní smlouva

Kolektivní smlouva. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Žďár nad Sázavou, Studentská 1. Kolektivní smlouva Strana 1 / 15 na rok 2013 Strana 2 / 15 uzavřená mezi: Vyšší odbornou školou a Střední průmyslovou školou, Studentská 1, 591 01 Žďár nad Sázavou zastoupenou zástupcem ředitelem Ing. Jaroslavem Kletečkou

Více

VNITŘNÍ PŔEDPIS PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD. Ústavu informatiky AV ČR, v.v.i.

VNITŘNÍ PŔEDPIS PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD. Ústavu informatiky AV ČR, v.v.i. VNITŘNÍ PŔEDPIS PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD Ústavu informatiky AV ČR, v.v.i. Vnitřní předpis vychází z ustanovení zákona 262/06 Sb, část 7, 264/06 Sb. a vyhlášky 549/2006 Sb., a platí od 1. 1. 2007.

Více

Vysočina. zastupitelstvo komise a výbory

Vysočina. zastupitelstvo komise a výbory Vysočina zastupitelstvo komise a výbory 2012 2016, 26. vydání leden 2015 Vážená paní, vážený pane, ráda bych Vám poblahopřála k Vašemu ustanovení do funkce člena Zastupitelstva Kraje Vysočina, člena výboru

Více

Obsah. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 10 Úvod... 13 1 VÝZNAM ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ... 15

Obsah. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 10 Úvod... 13 1 VÝZNAM ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ... 15 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.................... 10 Úvod........................................................... 13 1 VÝZNAM ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ....................

Více

Silniční motorové vozidlo v praktickém životě JUDr. Marie Salačová

Silniční motorové vozidlo v praktickém životě JUDr. Marie Salačová http://pravniradce.ihned.cz/prirucka Silniční motorové vozidlo v praktickém životě JUDr. Marie Salačová 6 2003 Silniční motorová vozidla se stala významnou součástí běžného způsobu života, a to jak v soukromé,

Více

PŘÍLOHA Č. 1 K OPATŘENÍ TAJEMNÍKA Č. 2/2014 Metodický pokyn tajemníka k administrativnímu postupu při pracovních cestách zaměstnanců FHS UK

PŘÍLOHA Č. 1 K OPATŘENÍ TAJEMNÍKA Č. 2/2014 Metodický pokyn tajemníka k administrativnímu postupu při pracovních cestách zaměstnanců FHS UK PŘÍLOHA Č. 1 K OPATŘENÍ TAJEMNÍKA Č. 2/2014 Metodický pokyn tajemníka k administrativnímu postupu při pracovních cestách zaměstnanců FHS UK 1. Účel pracovní cesty Pracovní cestou se rozumí výjezd zaměstnance

Více

Příloha č. 1 VNITŘNÍ PŘEDPIS 1. Vnitřní směrnice č. 1 Odborného učiliště, Křenovice 8. Vnitřní předpis

Příloha č. 1 VNITŘNÍ PŘEDPIS 1. Vnitřní směrnice č. 1 Odborného učiliště, Křenovice 8. Vnitřní předpis Příloha č. 1 VNITŘNÍ PŘEDPIS 1 Vnitřní směrnice č. 1 Odborného učiliště, Křenovice 8 Vnitřní předpis Č.j.: OUKR/1/2015 Spis. sk.: 10.1. A5 V Křenovicích dne 1. ledna 2015 Působnost Všichni zaměstnanci

Více

CESTOVNÍ NÁHRADY. 119/1992 Sb. Zákon ze dne 4. března 1992 o cestovních náhradách

CESTOVNÍ NÁHRADY. 119/1992 Sb. Zákon ze dne 4. března 1992 o cestovních náhradách CESTOVNÍ NÁHRADY 119/1992 Sb. Zákon ze dne 4. března 1992 o cestovních náhradách Změna: opatření MPSV z 9.12.1992 Změna: opatření MPSV z 22.1.1993 Změna: opatření MPSV z 2.3.1993 Změna: opatření MPSV z

Více

SMĚRNICE O POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD

SMĚRNICE O POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD Druh dokumentu: Evidenční č.: VNITŘNÍ PŘEDPIS PŘEDSTAVENSTVA Účinnost od: Verze č.: Počet stran: Strana č.: 1.9.2014 5.1 13 1 SMĚRNICE Číslo výtisku: 1 Číslo kopie: Datum: Garant: Funkce: Podpis: 3.12.2013

Více

Pracovní cesta. 42 odst. 1 ZP. 153 odst. 2 ZP. viz 2.1.3. 153 odst. 1 ZP. záznam o provozu vozidla apod.

Pracovní cesta. 42 odst. 1 ZP. 153 odst. 2 ZP. viz 2.1.3. 153 odst. 1 ZP. záznam o provozu vozidla apod. Zákoník práce v kostce 2012 Str. 131 8.2 8.2 Pracovní cesta a podmínky jejího konání Pracovní cesta Pracovní cestou je podle 42 odst. 1 zákoníku práce časově omezená cesta k výkonu práce mimo sjednané

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Organizační směrnice Obsah: 1. Základní údaje o sdružení 2. Systém zpracování

Více

Automobil v podnikání. Blanka Rumplíková Tomáš Šťastný

Automobil v podnikání. Blanka Rumplíková Tomáš Šťastný Automobil v podnikání Blanka Rumplíková Tomáš Šťastný Obsah: Legislativní východiska Pojem automobil Daňové souvislosti Varianty využití automobilu v podnikání Účetní souvislosti Zdroje Legislativní východiska

Více

Vnitřní směrnice pro účetnictví

Vnitřní směrnice pro účetnictví Vnitřní směrnice pro účetnictví Firma: Sídlo: IČ: MAS.. Obsah předpisu: 1) Oběh účetních dokladů 2) Směrnice pro evidenci, účtování a odpisování majetku, operativní evidence 3) Zásady pro účtování nákladů

Více

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera Kolektiv autorů 2012 Publikace vznikla v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod názvem Řízení financí

Více

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta Opatření děkana č. 4/2015 Pravidla pro užívání silničních motorových vozidel zaměstnanci Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Čl. 1 Úvodní ustanovení

Více

Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí odboru finančního

Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí odboru finančního Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Číslo předpisu: Pravidla Pravidla pro poskytování stipendií studentům vysokých škol v České republice 6/2011 ve znění Výtisk č.: 01 dodatku č. 1

Více

Obsah. 2.8 Více pracovních cest v jednom dni... 76 3. Náhrada jízdních výdajů... 81 3.1 Veřejná hromadná doprava... 82

Obsah. 2.8 Více pracovních cest v jednom dni... 76 3. Náhrada jízdních výdajů... 81 3.1 Veřejná hromadná doprava... 82 Obsah Úvodní slovo autora... 12 Použité zkratky... 13 1. Komu a kdy se cestovní náhrady poskytují... 14 1.1 Zaměstnanci a osoby, které se za zaměstnance považují... 19 1.2 Úhrada cestovních výdajů jiným

Více