5. lekce: terminologie pohybového ústrojí svaly; stupňování adjektiv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5. lekce: terminologie pohybového ústrojí svaly; stupňování adjektiv"

Transkript

1 5. lekce: terminologie pohybového ústrojí svaly; stupňování adjektiv I. Anatomie samostatný výraz (1. a 2. pád jednotného čísla) končetina membrum, N extrémitás, extrémitátis, F sval (sv.) músculus, M; 1. p. mn. č. músculí kmen či slovotvorná přípona (patologie, diagnostika) my(o)- poznámky, příklady, zkratky memb. extr. myoma nezh. nádor ze sval. tkáně; zkratka m. sval, mm. svaly sv. žvýkač (zevní žvýkací massétér, massétéris, M sv.) sv. svěrač sphinctér, sphinctéris, M sv. přitahovač adductor, adductóris*, M sv. odtahovač abductor, abductóris*, M sv. natahovač exténsor, exténsóris*, M sv. ohýbač flexor, flexóris*, M sv. zdvihač levátor, levátóris*, M m. levátor ani sv. umožňující otáčení rotátor, rotátóris*, M sv. umožňující rotaci předloktí dlaní dopředu. supínátor, supínátóris*, M sv. umožňující rotaci předloktí dlaní dozadu. pronátor, pronátóris*, M bránice diaphragma, diaphragmatis, N též membrána, dno: d. urogenitale perineální membrána; d. pelvis dno pánevní pomocná zařízení svalová - povázka fascia, F pomocná zařízení svalová - váček (tíhový, hlenový, bursa, F synoviální) pomocná zařízení svalová - pouzdro, obal, pochva vágína, F obvykle vagina tendinis vaz (spojuje kosti v kloubech) ligámentum, N lig. šlacha (připojuje sval na kost) tendó, tendinis, M tend. úpon (připojení orgánu, např. insertió, F enthes- / srov. enthesopathia svalu či šlachy) na jiný orgán) entezchrupavčitá kloubní meniscus, M destička, ploténka kloubní maz, mok synóvia, F 1

2 vnitřní vrstva kloub. pouzdra vylučující kloubní maz pevné spojení kostí pobřišnice blána vystýlající břišní dutinu nadbřišek, horní část břicha zhruba v úhlu mezi žeberními oblouky krajina středního břicha zhruba v okolí pupku podbřišek, část břicha pod pupkem (membrána) synóviális, F syndesmósis, syndesmósis, F peritonaeum, N /peritoneum epigastrium, N mezogastrium, N hypogastrium, N srov. synovialitis syndesmósis tíbiofíbuláris lat. distální spojení tíbie a fíbuly. srov. retroperitoneální umístěný za pobřišnicí * Všimněte si, že všechna substantiva 3. deklin. zakončená v 1. p. sg. na -or mají 2. p. sg. zakončený óris. Proto nadále nebude u těchto substantiv uváděn 2. pád. II. Patologie samostatný výraz (1. a 2. pád jednotného čísla) kmen či slovotvorná přípona (patologie, poznámky, příklady, zkratky diagnostika) poškození laesió, F /léze srov. laesus, a, um namožení, natažení distensió, F / distenze (svalu) odtržení, např. šlachy abruptió, F /abrupce od úponu křeč spasmus, M úbytek tkáně atrophia, F myatrophia ochabování tkáně dystrophia, F zánětem vzniklá dutina plná hnisu abscessus, ús, M / absces výpotek, zánětlivá tělní tekutina exsúdátus, M; exsúdátum, N /exsudát kýla hernia, F 2

3 kýla tříselná (nejčastější) kýla pupeční kýla stehenní brániční kýla kýla nadbřišku břišní kýla (vznikající jinde než jsou otvory tříselný, stehenní a pupeční) šourková (skrotální) kýla pooperační kýla hernia inguinális (ing.) hernia umbilícális hernia femorális hernia diaphragmatica hernia epigastrica hernia ventrális hernia scrotális hernia postoperatíva Další specifikace kýl (adjektiva v ženském rodě): vrozená congenita získaná acquisíta uskřinutá, uvězněná incarceráta kýlu lze vpravit zpět do břicha repóníbilis / reponibilní kýlu nelze vpravit zpět do břicha irrepóníbilis / nereponibilní III. Terapie uvolnění kosterního svalstva vodoléčba cviky k obnovení normální pohyblivosti vznik či vytváření napětí znecitlivění, odstranění veškerého čití i bolesti odstranění bolesti myorelaxátió, F / myorelaxace hydrotherapia, F / hydroterapie mobilisátió, F / mobilizace tonisátió, F / tonizace anaesthésia, F / anestezie analgesia, F / analgezie Adjektiva k pohybové soustavě svaly: adjektivum (se zkratkou) překlad réctus, a, um přímý oblíquus, a, um šikmý externus, a, um (ext.) vnější internus, a, um (int.) vnitřní laterális, e (lat.) boční tránsversus, a, um příčný 3

4 látus, a, um longus, a, um profundus, a, um glutaeus, a, um palmáris, e serrátus, a, um exsúdátívus, a, um inveterátus, a, um (inveter.) široký dlouhý hluboký hýžďový dlaňový pilovitý výpotkový zastaralý, dlouhotrvající Cvičení: 1) Opakovací cvičení. Přeložte: bronchítis, adenoma, arthrosis, hepatopathia, myalgia, íleus, gastroscopia, encephalotomia, myelítis, appendectomia, enterorrhagia, osteolipoma, icterus, colostomia, haemopericardium, erythrocytosis, duodenoenteroanastomosis, enterostenosis, leukocytopenia, myocardítis, dextroscoliosis, palatoschisis, enterostomia, embolia pulmonis l. dx., colitis ulcerosa, fractura femoris l. sin., ischaemia myocardii, pneumonia bilateralis, emphysaema pulmonum, tumor exulcerans, luxatio dig. IV. manus l. sin., fractura impressiva ossis frontalis l. sin., gonarthrosis chron., luxatio omi l. sin. recid., vulnus scissum carpi l. sin., chronický zánět slinivky, dutina ústní, nádor z tukové tkáně, stěna břišní, nalomení levé loketní kosti, mozková tepna, zánět mozku, plicní lalok, vyříznutí tračníku, žeberní výběžek, dvojité nalomení levé vřetenní kosti, umělé vyústění žaludku, vbočený palec u nohy, cévní mozková příhoda, měknutí chrupavky, naštípnutí lebeční klenby, zatuhnutí ramenního kloubu, vyhřeznutí ploténky, carcinoma recti CHT, Ca (coli) transversi RT, Tu coeci gener. 2) Převeďte přívlastky neshodné na adjektiva a přeložte: Př.: musculus dorsi musculus dorsalis (zádový sval) musculus abdominis, ligamentum tibiae, musculus brachii, musculus pectoris, ligamentum radii, musculus femoris, musculus ulnae, ligamentum ulnae, musculus temporis, musculus nasi, musculus radii, ligamentum dorsi, musculus tibiae 3) Přeložte: sval spánkový, trojhlavý sval pažní, dlouhý přitahovač, hluboký sval ohýbač, krátký přitahovač, střední sval hýžďový, velký sval přitahovač, sval žvýkač, vnitřní svěrač řiti, nosní sval, sval umožňující otáčení krku, přímý břišní sval, povrchový sval ohýbač, dlouhý sval dlaňový, sval zdvihač lopatky 4) Přeložte: m. adductor magnus, m. pectoralis, m. levator scapulae l. sin., m. rectus abdominis, m. biceps brachii, m. obliquus internus abdominis, fr. nasi inveter., m. rectus femoris, m. adductor pollicis, m. biceps femoris, flexor carpi ulnaris, m. triceps brachii, m. tibialis, caput longum m. tricipitis brachii, m. transversus abdominis, m. obliquus externus abdominis, m. abductor hallucis, m. quadriceps femoris, lig. popliteum obliquum, m. glutaeus medius, m. tensor fasciae latae, m. abductor pollicis brevis, m. rectus capitis lateralis, m. glutaeus medius, m. sphincter ani externus, flexor carpi radialis, m. palmaris brevis, ligamentum hepatoduodenale, m. hallucis longus, m. extensor carpi radialis longus, vagina tendinis m. flexoris carpi radialis, vagina tendinis m. flexoris pollicis longi, caput laterale m. tricipitis brachii, ligamentum patellae genus l. sin., rpt. musculi quadricipitis femoris l. dx. inveter. 5) Vytvořte přívlastky neshodné a přeložte: ruptura + discus intervertebralis, exstirpatio + bursa, distensio + musculus dorsi, abruptio + tendo, laesio + vagina, plastica + meniscus + 4

5 genu l. sin., operatio + diaphragma, laesio + insertio musculi quadricipitis, spasmus + musculus transversus abdominis 6) Přeložte tyto charakteristiky svalu: myospasmus, myotomia, myocardítis, myectomia, myocardiopathia, myomalacia, myalgia, polymyalgia, myosclerosis, myonecrosis, myoma, myatrophia, myosítis (kmen my- je zde rozšířen o hlásky -os-) 7) Přeložte: contusio musculi, herniotomia, laesio syndesmosis, luxatio articulationis, tendovaginitis antebrachii l. dx., abruptio malleoli l. sin., rpt. capitis longi m. bicipitis brachii, Ca peritonei recid., fascitis, rpt. disci intervert., reg. subscapularis, peritonitis, arthroscopia, hernioplastica, ankylosis articulationis coxae l. dx., fasciotomia, bursitis olecrani l. dx., enthesitis, lumbalgia, discopathia, gonarthrosis l. sin., distensio columnae vert. partis cervicalis, tendosynovitis capitis longi m. bicipitis brachii, plastica herniae ing. l. dx., enthesopathia m. tricipitis brachii, anaesthesia rectalis, distensio mm. colli et dorsi, rpt. tendinis m. bicipitis brachii, tendovaginitis stenosans, arthritis exsudativa, polymyalgia rheumatica, rpt. tendinis m. extensoris pollicis longi, laesio insertionis extensoris pollicis l. dx. inveterata, anaesthesia lumbalis 7) Připojte k pojmu plastica následující typy kýly (jako přívlastek neshodný) a přeložte je: hernia inguinalis, hernia diaphragmatica, hernia reponibilis, hernia postoperativa, hernia scrotalis, hernia incarcerata, hernia femoralis, hernia congenita, hernia umbilicalis, hernia acquisita, hernia epigastrica Stupňování adjektiv V latinské lékařské terminologii se stupňovaná adjektiva používají výrazně častěji než v české. Kromě pozitivu (1. stupně) se adjektiva mohou vyskytovat též v komparativu (2. stupni; česky obvykle s příponou -ší) a v superlativu (3. stupni; česky obvykle s předponou nej- a příponou -ší); např. 1. těžký 2. těžší 3. nejtěžší Pravidelně stupňovaná adjektiva mají v 1. pádu komparativu zakončení ior (M a F) a ius (N) a v superlativu -issimus (M), -issima (F). -issimum (N). Např. 2. stupeň těžší gravior, gravius 3. stupeň nejtěžší gravissimus, gravissima, gravissimum. 3. stupeň má koncovky jako adjektivum 1. a 2. deklinace, 2. stupeň se chová jako dvojvýchodné adjektivum 3. deklince. V diagnózách se občas můžeme setkat s vyjádřením závažnosti nemoci pomocí stupňování, např. pneumonia gravior těžší zápal plic, tuberculosis acutissima velmi akutní ( nejakutnější ) tuberkulóza. V anatomii se se stupňovanými adjektivy setkáváme častěji. Zde je však do češtiny překládáme obvykle prvním stupněm, např. musculus latissimus dorsi nejširší sval zad široký sval zádový; circulatio sanguinis maior větší oběh krve velký krevní oběh. V lékařské terminologii se také setkáme s tvary nepravidelného stupňování (nejčastěji s tvary označenými v tabulce tučně): 5

6 český význam 1. supeň M, F, N 2. stupeň M+F, N 3. stupeň M, F, N velký magnus, a, um maior, maius maximus, a, um malý parvus, a, um minor, minus minimus, a, um Zvláštním typem je tzv. neúplné či defektní stupňování. Jde v podstatě o adjektiva, jejichž tvary gramaticky připomínají komparativy a superlativy. Do češtiny je však překládáme prvním stupňem. V lékařské terminologii je nejobvyklejší šestice komparativů označujících směry či pozice na lidském těle (superlativy od těchto adjektiv nemají v lékařské terminologii větší význam). Obvykle se vyjadřují zkratkami. český M+F, N jiná možnost vyjádření zkratka význam horní superior, superius proximális, proximále sup. / prox. craniális, craniále dolní inferior, inferius distális, distále inf. / dist. caudális, caudále přední anterior, anterius ventrális, ventrále ant. / ventr. zadní posterior, posterius dorsális, dorsále post. / dors. vnější exterior, exterius externus, a, um ext. vnitřní interior, interius internus, a, um int. Jiné možnosti vyjádření směrů či pozic: Ve významu horní můžeme též užít výrazu proximális, e (doslova bližší k hlavě či střední ose těla) případně craniális, e (doslova lebeční ). Ve významu dolní lze užít výrazu distális, e (doslova vzdálenější od hlavy nebo od střední osy těla), případně caudális, e (doslova ocasní ). Ve významu přední lze užít též výrazu ventrális, e (doslova břišní ), ve významu zadní lze užít výrazu dorsális,e (doslova zádový, hřbetní ); např. ventrální a dorsální svaly stehna nebo bérce. Význam střední vyjadřujeme výrazy medius, a, um; mediális, e (med.) nebo centrális, e (centr.) Cvičení: 1) Přeložte: m. tibialis anterior, m. pectoralis maior, m. rectus medialis, circulatio sanguinis minor, pelvis minor, m. glutaeus maximus, labium superius, vena cava inferior, foramen palatinum minus, m. serratus anterior, colitis acutissima, arteria cerebri posterior, resectio recti anterior, arteria tibialis posterior, arteria thoracica superior, vena posterior ventriculi sinistri, musculus serratus posterior inferior, m. rectus capitis posterior maior, m. glutaeus medius, m. longissimus dorsi, m. pectoralis minor, digitus minimus, arteria centralis longa, foramen palatinum maius, os carpi centrale, m. serratus posterior superior, pars dorsalis tibiae sinistrae 2) Přeložte a rozveďte případné zkratky: obliteratio pelvis minoris, fractura partis prox. humeri et abruptio tuberculi maioris humeri l. sin., V. lacerum regionis anterioris cruris l. dx., haematoma reg. femoris l. dx. prox. ant., fractura partis distalis diaphysis tibiae dx., GIST parietis posterioris fundi ventriculi, Ca 6

7 pulmonis lobi superioris l. sin., V. lacerum labii superioris, ligamentum transversum scapulae superius, tumor lobi sup. et med. pulm. l. dx. centralis 3) Přeložte s užitím stupňovaných adjektiv: zadní tepna, široký sval, velmi akutní zánět jater, horní lalok, dolní ret, velký otvor, malý oběh, dolní žíla 4) Pomocí výrazů membrum, extremitas, superior, inferior, proximalis, distalis vytvořte různá označení pro horní a dolní končetinu. Nejčastější typy nádorů a jejich rozdělení tkáň, ze které nádor vzniká slovotvorný kmen/-y nezhoubné nádory zhoubné nádory z tukové tkáně lip- lip-óma liposarc-óma z vaziva fibrmyx- fibr-óma myx-óma fibrosarc-óma myxosarc-óma z cév (krevních, mízních) ze svaloviny haem-angilymph-angi- myleiomyrabdomy- haemangi-óma lymphangi-óma my-óma leiomy-óma rabdomy-óma z chrupavky chondr- enchondr-óma osteochrondr-óma z kostní tkáně oste- oste-óma osteoblast-óma z nervové tkáně gangli- ganglioneur-óma neurneurofibr-óma neurin-óma neuriz krycí tkáně carcin- (kůže, sliznice) papil- papil-óma angiosarc-óma lymphosarc-óma leiomyosarc-óma rabdomyosarc-óma chondrosarc-óma osteosarc-óma neuroblast-óma, sarc-óma neurogenes carcin-óma papilocarcin-óma z tkáně žláz aden- aden-óma adenocarcin-óma nádory z krvetvorné tkáně nádory z pigmentových haemoblastleauc- basalispinali- naevus haemoblast-óma (lymfóma) leucaemia (haemoblastósis) basali-óma spinali-óma 7

8 buněk v kůži melan- melan-óma Při označování nádorů někdy dochází ke kombinaci více slovotvorných kmenů (např. oste-ochrondr-óma). Pamatujte si: zhoubné (maligní) chování nádoru označuje zakončení -sarcóma (-sarkom) u typů nádorů z pojivové tkáně a zakončení -carcinóma (-karcinom) u typů nádorů z epitelu (krycí tkáně a tkáně žláz). Pozor: haematóma podlitina (nikoli krevní nádor) Přeložte: adenocarcinoma coli transversi, excisio fibromatis mollis, melanoma cutis femoris dx., lipoma reg. subscapularis l. sin., papiloma laryngis, lymphoma pulm. l. dx. susp., adenocarcinoma rectosigmoidei, lipoma parietis abd., myomectomia, basalioma reg. temporalis l. sin., leiomyosarcoma oesophagi CHT curatum, rabdomyosarcoma orbitae l. sin., carcinoma linguae, resectio melanomatis genus l. dx., ca vesicae felleae, excisio basaliomatis frontalis ulcerosi, spinalioma labii inf., haematoma reg. lumbalis l. dx., 6. lekce: mozek a nervová soustava, smyslové orgány a kůže; předložkové vazby 1) Mozek a nervová soustava I. Anatomie: samostatný výraz (1. a 2. pád jednotného čísla) kmen či slovotvorná přípona (patologie, diagnostika) encephal- poznámky, příklady, zkratky mozek cerebrum, N; encephalon, N telencephalon koncový mozek lalok lobus, M např. lobus frontalis cerebri, parietalis cerebri, occipitalis cerebri, temporalis cerebri záhyb, rýha, brázda sulcus, M např. sulcus centrális, sulcus mediális posterior, sulcí olfactorií, sulcus Sylvií, sulcus pariet-ooccipitális mozková kůra šedá hmota mozku cortex (corticis), M cerebrí substantia cerebrí grisea, F 8

9 bílá hmota mozku substantia cerebrí alba, F mozková plena meninx, meningis, M; množné č. meningés /meningy tvrdá plena mozková dúra máter, dúrae mátris, F pavoučnice měkká plena mozková arachnoidea, F pia máter, piae mátris, F mening- užívá se nezvyklé pořadí adjektivum + substantivum pozn. jako u dúra máter trakt tráctus, M tr. olfactorius čichový trakt střední mozek mesencephalon, N prodloužená mícha medulla oblongata, F myel- srov. dřeň u kostí mozeček cerebellum, N páteřní mícha medulla spínális, F myel- srov. dřeň u kostí nerv nervus, M neur- n. (množné č. nn.) kmen truncus, M tr. sympaticus, tr. inferior, medius, superior (nachází se uvnitř plexus brachialis) větev (nervová, rámus, M r. (množné č. rr.) cévní) pleteň (nervová, cévní) plexus, M např. plexus brachialis, cervicalis, lumbosacralis, venosus ad. II. Patologie úder, těžký náhlý záchvat, mrtvice samostatný výraz (1. a 2. pád jednotného čísla) kmen či slovotvorná přípona (patologie, diagnostika) poznámky, příklady, zkratky ictus, M ictus apoplecticus mozková mrtvice ictus epilepticus epileptické křeče CMP cévní mozková příhoda bezvědomí vyvolané cóma apoplecticum, N mrtvičným záchvatem otřes commótió, F bolest hlavy cephalea, F; migraena, F patologie týkající se více nervů útlak páteřních nervů radiculopathia, F v oblasti krku či beder polyneur- srov. cephalea migraenósa např. polyneurítis radicula kořínek; radiculítis zánět 9

10 míšního kořene bolest v bederní části zad, ústřel, houser lumbágó, lumbáginis, F, též lumbalgia, ischialgia porucha myasthenia gravis, F nervosvalového přenosu, kolísání svalové slabosti a unavitelnosti kosterního svalstva padoucnice epilepsia, F / epilepsie roztroušená skleróza sclerósis multiplex, F mysl méns, mentis, F; -mentia, F / -mence; -phrénia, F / -frénie slabomyslnost vrozená oligophrénia, F předpona olig- málo /oligofrénie slabomyslnost získaná démentia, F /demence démentia senílis porucha vědomí, ámentia, F / amence zmatenost rozštěp, rozdvojení mysli schizophrénia, F /schizofrénie paralýza - obrna, částečná ztráta hybnosti -parésis, -parésis, F / -paréza* končetiny paralýza - ochrnutí, úplná ztráta hybnosti končetiny -plégia, F / - plégie* *Podle toho, kolik končetin je paralýzou postiženo, rozlišujeme: předpona termín význam (ochrnutí částečné / úplné) mono- (1) monoparésis /monoplégia obrna / ochrnutí jedné končetiny di- (2) diparésis /diplégia obrna / ochrnutí dvou (horních) končetin para- paraparésis / paraplégia obrna / ochrnutí dvou (dolních) končetin hémi- (½) hémiparésis / hemiplégia obrna / ochrnutí jedné poloviny těla tri- (3) triparésis / triplégia obrna / ochrnutí tří končetin quadru- / quadri- (4) quadruparésis / quadruplégia obrna / ochrnutí všech končetin Existují i dílčí obrny jiných částí těla, např. parésis nerví faciális obrna lícního nervu (tzv. Bellova paréza), kdy má pacient oslabené mimické svalstvo na celé jedné polovině obličeje. Cvičení: 1) Uveďte následující termíny v prvním pádu a přeložte je: Např.: cerebri cerebrum (mozek) corticis, telencephali, meninges, cerebelli, plexi, ventriculi, comatis, lumbaginis, commotionis, myastheniae, paraplegiae, quadruparesis 10

11 2) Přeložte do latiny: mozkový lalok, tvrdá plena mozková, šedá hmota mozková, mozková mrtvice, prodloužená mícha, páteřní mícha, roztroušená skleróza, otřes mozku 3) Ze substantiv v závorce vytvořte adjektiva 3. deklinace a spojte je s uvedenými substantivy. Výsledný výraz přeložte Např. nervus + (ulna) nervus ulnaris; loketní nerv nervus + (radius); plexus + (brachium); sulcus + (latus); ramus + (dorsum); substantia + (cortex); nervus + (axilla); ramus + (pulmo); nervus + (femur); plexus + (cervix) 4) Vytvořte co nejvíce složených slov od kmenů: -encephal, -myel, -neur 5) Vyjádřete podezření na tyto chorobné stavy. Použijte vazbu se substantivem suspicio i adjektivem suspectus: Např.: encephalitis suspicio encephalitidis, encephalitis suspceta (podezření na zánět mozku) epilepsia, neuropathia, encephalomyelopathia, meningitis, meningioma, meningocephalopathia, ictus, neurosis, neuralgia, polyneuritis, radiculopathia, lumbago, monoparesis, paraplegia, encephalorrhagia, dementia, sclerosis, schizophrenia, amnesia 6) Přeložte do češtiny. Případné zkratky rozveďte: arteria cerebri anterior, arteria cerebelli superior, dura mater spinalis, arteria communicans posterior, pars cerebri ventriculi lateralis, fractura rami superioris et inferioris ossis pubis l. sin., ventriculus cerebri quartus, paresis nervi facialis, haemangioma cerebri, arachnoidea spinalis, cephalea migrenosa, cephalalgia occipitalis chron., polyradiculoneuritis recidivans quadruparesis, paresis nervi peronei et tibialis posterioris l. dx., commotio cerebri susp., hemiparesis l. dx., myeloma multiplex, schizophrenia simpl., amentia senilis, pia mater encephali 2) Smyslové orgány I. Anatomie: samostatný výraz (1. a 2. pád jednotného čísla) kmen či slovotvorná přípona (patologie, diagnostika) poznámky, příklady, zkratky zrak vísus, M visus též zraková ostrost oko oculus, M ophtalm-; op- pozor: zánět oka ophtalmia, nikoli ophtalmitis víčko palpebra, F ptósis palpebrae - pokles horního víčka bulva, koule bulbus, M rohovka cornea, F kerat- nesprávně též ceratzornice pupilla, F duhovka íris, íridis, F pozor: zánět duhovky iritis, nikoli iriditis 11

12 čočka lens, lentis, F (lens cristallina) spojivka coniunctíva, F sklivec corpus vitreum, N sítnice rétína, F rétínopathia praematúrórum retinopatie nedonošených (ROP) oční komora camera, F (oculí) žlutá skvrna (oblast nejostřejšího vidění na sítnici) macula lutea, F její střední část fovea centralis (střední jamka) slza lacrima, F dakry- srov. adj. lacrimális, e sluch audítus, M ossicula auditús sluchové kůstky (kladívko, kovadlinka, třmínek) ucho auris, auris, F ótušní boltec auricula, F zvukovod meátus acusticus, M meátus acusticus externus / internus bubínek tympanum, N cavum tympani hlemýžď cochlea, F sluchová tuba auditíva, F (Eustachova) trubice čich olfactus, M srov. olfactorius, a, um nos násus, M rhínsliznice múcósa, F vedlejší dutina nosní sinus, ús, M Patologie: samostatný výraz kmen či poznámky, příklady, (1. a 2. pád jednotného slovotvorná zkratky čísla) přípona (patologie, diagnostika) oční onemocnění ópia, F srov. myópia krátkozrakost myópia, F / myopie dalekozrakost hypermetrópia, F / hypermetropie nevidomost amaurósis, F / amauróza typhlósis, F /tyflóza šedý zákal zelený zákal chybné zakřivení rohovky šilhání šeroslepost (zhoršení vidění v noci a za šera) cataracta, F glaucóma, N /glaukom astigmatismus, M strabismus, M nyctalópia, F srov. tyflopedie, tyfloservis částečná barvoslepost -chrómasia, F / - srov. monochrómasia, 12

13 (porucha barevného vidění) úplná barvoslepost achromatopsia, F tupozrakost amblyópia, F / amblyopie dvojité vidění diplópia, F stařecká dalekozrakost presbyópia, F postupný úpadek dégenerátió, F schopnosti a funkce /degenerace narušení tkáně, oděrka erósió, F /eroze odchlípení sítnice amótió (ablatió) rétínae, F vrozený defekt oční colobóma, N tkáně místo na sítnici, které scotóma, N / skotom nereaguje na dopadající světlo nevyvinutí / chybění anophtalmus, M oka nedostatečné vyvinutí microphtalmus, M oka vysunutí očního bublu exophtalmus, M dopředu krevní výron v oku hluchota stařecká nedoslýchavost přestavba kostí vnitřního ucha se zatuhnutím třmínku haemophtalmus, M surditás, surditátis, F anacúsis, anacúsis, F presbyacúsis, presbyacúsis, F / presbyakuze ótosclerósis, F / otoskleróza chromazie hučení, šum tinnítus, M tinnítus aurium dichrómasia, trichrómasia, atd.; degenerátió maculae erósió corneae colobóma iridis příznak autoimunitního postižení štítné žlázy (nejčastěji Graves- Basedowy nemoci) srov. surdopedie surdomútitás, F - hluchoněmost Adjektiva ke smyslové soustavě: adjektivum (se zkratkou) opticus, a, um monoculáris, e binoculáris, e vitreus, a, um luteus, a, um auditívus, a, um olfactórius, a, um překlad zrakový vztahující se k jednomu oku vztahující se k oběma očím sklovitý, skleněný žlutý sluchový čichový 13

14 Cvičení: 1) Výrazy spojte přívlastkem neshodným a přeložte: vitium + visus, bulbus + oculus, camera + oculus, medula + lens, erosio + cornea, coloboma + iris, ptosis + palpebra, operatio + lens, angiosclerosis + retina, operatio + cataracta, degeneratio + macula, amotio + retina, ossicula + auditus, vulnus + auricula, cavum + tympanum, cavum + nasus 2) Vyjádřete podezření na tyto chorobné stavy. Použijte vazbu se substantivem suspicio i adjektivem suspectus: Např.: cataracta suspicio cataractae, cataracta suspecta (podezření na šedý zákal) amaurosis, glaucoma, hypermetropia, ophtalmia, myopia, iritis, astigmatismus, presbyopia, dichromasia, haemophtalmus, retinopathia, coniunctivitis, hemianopia, keratitis, ophtalmoplegia, presbyacusis, otitis, hypacusia, tinitus 3) Přeložte složené výrazy a vysvětlete jejich části: ophtalmectomia, ophtalmocarcinoma, ophtalocentesis, ophtalmomyositis, ophtalmorrhagia, ophtalmotonometria, retinoschisis, iridaemia, pupillometria, tympanoscopia, otoencephalitis, otlithiasis, otosclerosis, otoneuralgia, otorrhoea, otorrhagia, olfactometria, rhinolaryngitis, rhinopharyngoscopia, rhinostenosis, dakryocystítis, anophtalmus, 4) Vytvořte jednoslovné termíny: zánět spojivek, onemocnění sítnice, onemocnění oka (nespecifikované), vyšetření oka, chirurgický zákrok na oku, zánět sítnice, chirurgický zákrok na duhovce, vyšetření sítnice, zánět ucha, zánět ušního bubínku, onemocnění ucha (nespecifikované), plastická operace ušního boltce, vyšetření ucha, bolest v uchu, zánět vedlejších nosních dutin, zánět nosu (rýma), krvácení z nosu 5) Přeložte do češtiny, případné zkratky rozveďte: camera anterior oculi, epithelopathia oculi bilat., vulnus lacerum perioculris l. dx., glaucoma oculi l. sin., v. lacerum palpebrae superioris oculi l. dx., contusio bulbi oculi dx., amaurosis oculi dextri, haematoma reg. palpebrae et periorbitalis l. sin., hemangioma retinae, coloboma nervi oculi, strabismus divergns, ceratoconiunctivitis ac., coniunctivitis allergica, cataracta diabetica, glaucoma chron. simplex bilat., operatio cataractae l.utr., diplopia binocularis, cataracta senilis bilat., cataracta cong., cataracta l. dx. susp., myopia l. sin. et amaurosis l. dx., myopia congenita gravis, corpus alienum in cornea, v. lacerum auriculae l. dx., otitis media incipiens, otalgia bilat. chron., anacusia l. utrq., sinusitis chronica, rhinitis allergica, polyposis cavitatis nasi, septoplastica et polypectomia nasi, myopia simplex 6) Přeložte do latiny: levé oko, pravé ucho, nosní přepážka, poranění oka, poranění ušního boltce, narušení tkáně rohovky, počínající zelený zákal, akutní zánět vnitřního ucha, těžká šilhavost, stařecká slepota, vrozené chybění očí, chronická rýma, poúrazový šedý zákal, operace zeleného zákalu, oboustranná tupozrakost, získaná porucha sluchu, zadní oční komora 14

15 3) Kůže I. Anatomie: samostatný výraz (1. a 2. pád jednotného čísla) kmen či slovotvorná přípona (patologie, diagnostika) kůže cutis, cutis, F dermškára dermis, dermis, F podkožní vazivo téla subcutánea, F hypodermnehet unguis, unguis, M onych(o)- mateřské znaménko, smaha, kožní anomálie naevus, M poznámky, příklady, zkratky II. Patologie: odřenina, oděrka samostatný výraz (1. a 2. pád jednotného čísla) excoriátió, F /exkoriace; mn. č. excoriátiónés dehiscentia, F /dehiscence cicátríx, cicátrícis, F combustió, F kmen či slovotvorná přípona (patologie, diagnostika) poznámky, příklady, zkratky rozestup, rozšklebení operační rány jizva popálenina, opařenina omrzlina, zmrznutí congelátió, F ekzém eczéma, N eczéma atopicum totéž co dermatitis atopica Kopřivka, žahavka urticária, F proleženina décubitus, M /dekubit puchýř, váček bulla, F srov. bullósus, a, um opar (puchýřovitá viróza) herpés, herpétis, M herpés zóstér pásový opar (puchýřovitá viróza v oblasti příslušející k určitému nervu) herpés simplex opar (puchýřovitá viróza na obličeji, genitálu aj.) rychle rostoucí melanóma, N zhoubný nádor kůže pomalu rostoucí basalióma, N zhoubný nádor kůže hnis pús, púris, N; py- 15

16 hnisavé onemocnění kůže nadměrné rohovatění kůže pyodermia, F hyperkeratósis, F keratosa stárnutí (a loupání) kůže, např. kvůli slunci (solární k.) prúrítus, M psoriásis, F /psoriáza svědění kůže lupénka svrab scabiés, scabiéí, F 5. deklinace bradavice verruca, F hnisavá bakteriální impetígó, impetíginis, kožní infekce vulgáris, F onemocnění mycósis, F /mykóza způsobené houbami, plísněmi, kvasinkami Cvičení: 1) Přeložte složené výrazy a vysvětlete jejich části: dermatitis, dermatomyoma, dermatosis, dermatorrhagia, dermatoplastica, dermatopathia, dermatomycosis, onychomycosis, onychomalacia, hypodermoclysis, pyodermatitis, pyodermia, otomycosis 2) Spojte tato substantiva přívlastkem neshodným a výsledný výraz přeložte: carcinoma + cutis, plastica + hernia, pruritus + anus, excoriatio + genu, herpes zoster + dorsum, gangraena + pes, basalioma + nasus, melanoma + coxa, psoriasis + caput, hyperkeratosis + pes, melanoma + crus, eczema + facies, cutis + brachium, dexiscentia + vulnus, decubitus + sacrum, defectus + cutis, abcessus + subcutis 3) Doplňte správná zakončení u adjektiv a výrazy přeložte: melanoma malign, defectus diabetic cutis, haematoma cruris bilateral, ablatio cutis multipl, naevus pigmentos, scabies suspect, psoriasis vulgar, herpes recidiva, eczema atopic, uticaria alergic, cicatrix hypertofic, dehistentia partial, hernia abdominal, congelatio pedis bilateral, dermatitis atopic, bulla haemorrhagic, tela subcutane, pruritus perianal, dehiscentia derm 4) Přeložte do latiny: zhoubný nádor kůže, pásový opar zad, proleženina kyčle, popálenina ruky, odřenina kolene, rozšklebení rány, omrzlina nohy, bradavice palce na noze, pomalu rostoucí zhoubný nádor kůže nosu, podezření na svrab, plastika jizvy, alergická kopřivka, ekzém tváře 5) Přeložte do češtiny. Případné zkratky rozveďte: defectus cutis calcanei l. utr., necrosis cutis brachii l. dx. haematoma subcutis crurum bilat., Tu cutis brachii et femoris l. dx., suffusio cutis reg. supraclavicularis l. sin, ablatio cutis faciei multipl., abscessus subcutis reg. umbilicalis, naevus pigmentosus reg. ing. l. dx., excoriationes extrem. sup. bilat., contusio et excoriatio capitis, dehiscentia laparotomiae completa, dehiscentia partialis suturae parietis ventriculi, impetigo vulgaris non bullosa, decubitus reg. calcanei l. dx. gr. II, herpes zoster dorsi recidivans, urticaria medicamentosa, melanoma reg. lumbalis l. dx. recid., basalioma auriculae dx., hyperkeratosis pedis l. sin., psoriasis vulgaris genus dx. et capitis, combustio pollicis l. dx. gradus II., congelationes digitorum pedis l. utrq. 16

17 Předložkové vazby Vedle substantiv a adjektiv se v lékařských textech občas setkáme i s předložkami. Za latinskými předložkami následují substantiva pouze ve dvou pádech: ve 4. pádu akuzativu a v 6. pádu ablativu. Spojení předložky s následujícím substantivem nazýváme předložková vazba. I. Předložky Předložky, po nichž následuje substantivum ve 4. pádu - akuzativu předložka český význam ante před post (p.) po, za ad k, ke per skrz, přes propter kvůli Předložky, po nichž následuje substantivum v 6. pádu - ablativu předložka český význam cum s sine bez ex (ven) z in v Předložku in lze v latině spojit též s akuzativem, v lékařské terminologii to však není příliš časté. Předložky svými významy často souvisejí s předponami: před: ante anterior, antecurvatio, antebrachium za, po: post posterior, postoperativus, posttraumaticus II. Tvoření 4. a 6. pádu substantiv U substantiv jsme se již naučili 2. pád jednotného čísla. Tento pád se v dekl. vyznačuje koncovkami -ae, -í, -is, -ús. Před koncovkami se nachází neměnný kmen (srov. 2. lekce). Pády 4. a 6. vytvoříme výměnou koncovek 2. pádu za jiné pádové koncovky. Kmen substantiva se obvykle nemění. 4. pády všech deklinací kromě neuter (viz pravidlo níže ) končí hláskou m (-am, -um, -em, -um). 6. pády všech deklinací jsou zakončeny samohláskou (-á, -ó, -e, -ú). 2. pád. jedn. č. 4. pád. jedn. č. 6. pád. jedn. č. I. fráctúr-ae fráctúr-am fráctúr-á II. morb-í morb-um morb-ó III. M a F operátión-is operátión-em operátión-e N cómat-is cóma cómat-e IV. M a F infarct-ús infarct-um infarct-ú N gen-ús genú gen-ú 17

18 U substantiv zakončených v 1. pád. jednotného č. na (ó)sis je 4. pád jedn. č. zakončený na im: tuberculósim, thrombósim, necrósim a 6. pád jedn. č. na í: anamnésí, spondylósí, gonarthrósí U neuter je 4. pád jednotného čísla shodný s 1. pádem jedn. čísla. Příklady: předložka předložková vazba český význam (doplňte) ante ante operátiónem post (p.) post appendectomiam ad ad íleum per per réctum propter propter carcinóma předložka předložková vazba český význam (doplňte) cum cum emboliá sine sine dislocatióne ex ex óre in in sitú Předložku in lze v latině spojit též s akuzativem, v lékařské terminologii to však není příliš časté. III. Užití předložek ve víceslovných spojeních Substantiva po přeložkách (ve 4. nebo 6. pádu) mohou být rozvinuta dalšími slovy: A) Pokud je substantivum za předložkou spojené s jiné substantivem ve 2. pádu přívlastkem neshodným pak na něj předložka nemá vliv, tj. nemění jeho tvar Např.: ictus cerebri status post ictum cerebri B) Pokud je substantivum za předložkou spojené s adjektivem přívlastkem shodným pak je toto adjektivum ve stejném pádu jako předchozí substantivum a skloňuje se podle příslušných deklinací: adjektiva 1. a 2. deklin., adjektiva 3. deklin. Uživatelé lékařské terminologie se adjektivům v předložkových vazbách spíše vyhýbají a/nebo je nahrazují zkratkou. Např.:cholecystitis acuta status post cholecystitidem acutam / ac. Velmi časté spojení status post (stav po...) je obvykle zkracováno st. p. Např.: st. p. fr. radii l. dx. = status post fracturam radii lateris dextri (stav po zlomenině pravé vřetenní kosti). 18

19 Cvičení: 1) Umístěte uvedené výrazy za status post a přeložte: ictus, appenectomia, encephalitis, operatio ventriculi, necrosis pancreatis, infarctus myocardii, contusio capitis, bronchopneumonia l. utr., excoriatio olecranii, plastica herniae, resectio rectosigmoidei, transplantatio pulmonis, insufficientia cordis, tuberculosis pulmonum, radiotherapia, tonsillectomia, commotio cerebri, resectio melanomatis, colitis, ileus, steatosis 2) Spojku et nahraďte předložkou cum a přeložte: infractio et laesio, contusio et excoriatio, fractura et abruptio, distorsio et hematoma, fractura et dislocatio, arthropathia et chondritis, tumor et generalisatio, diabetes et complicatio, gastritis et enteritis, trauma et haemorrhagia, varices et insuffientia Ukázky propojení přívlastků, předložkových vazeb a řadových číslovek Ke slovním druhům, probíraným v třech prvních lekcích, přibyla: 1) adjektiva 3. deklinace a řadové číslovky (Č) chovají se jako přívlastek shodný 2) předložky (P) vytvářejí předložkové vazby (se substantivy ve 4. nebo 6. pádu) Při řazení slov se nadále řídíme otázkami CO? ČEHO (KDE)? JAKÝ/-Á/-É? Nadále při něm figuruje výchozí substantivum (S1), přívlastky neshodné (S) a adjektiva jako přívlastky shodné (A). Ukažme si několik variant tohoto řazení: Varianta A S 1 fractura S 2 costae Č X. (decimae) S 3 l. (lateris) A 3 sin. (sinistri) fractura costae X. (=decimae) l. (=lateris) sin. (=sinistri) zlomenina desátého žebra vlevo Varianta B S 1 abscessus P in S 2 cicatrice P post S 3 L-APPE S 4 hypogastrii abscessus in cicatrice post L-APPE hypogastrii l. dx. odnětí červovitého přívěsku podbřišku vpravo absces v jizvě po laparoskopickém S 5 l. (lateris) A 5 dx. (dextri) Varianta C S 1 status P post S 2 resectionem S 3 recti P propter S 4 Ca (carcinoma) 19

20 S 1 meta S 2 lobi A 2 dx. (dextri) S 3 hepatis St. p. resectionem recti propter Ca, meta lobi dx. hepatis zhoubnému nádoru, metastázy pravého laloku jater stav po vyříznutí konečníku kvůli Cvičení: Doplňte do spojení chybějící výraz se správným zakončením a přeložte: cholecystitis status post ac. cicatrix hernia in post laparotomiam regio haematoma in palpebrae l.sin. femur fr. colli l. sin. ovarium cystadenocarcinoma l. sin. III., dx. fr. costae l. gr., utr. coxarthrosis l. II. excisio, melanoma st. p. genus l. dx. caput, generalisatus, a, um Ca pancreatis commotio, cerebrum st. p. susp. calcaneus, dislocatio fr. l. sin. sine plastica, hernia st.p. ing. l. sin. femur, extremitas, amputatio st. p. inf. l. dx. in Všechna uvedená slova sestavte do správného pořadí se správnými koncovkami: 1) st. cerebrum ictus post 2) ischaemicus, a, um extr. M. inf. utr. l. 3) lacer, era, erum auricula sin. vulnus l. 20

21 4) post status l. amputatio sin. extremitas inferior, ius amputatio 5) proximalis, e humeri cum fr. dx. disloc. 6) ulna abruptio dist. l. sin. pars 7) vertebra propter fr. st. post osteosynthesis L3 8) fractura humerus dislocatio sin. comminutivus, a, um sine collum l. 9) pulmo carcinoma sin. percrescens sup. lobus 2x inf. ad 21

22 10) paries ad thorax tu pulm. lobus l. sin. penetrans sup. Cvičení: 1) Přeložte a případné zkratky rozveďte: st. p. oper. propter basalioma nasi, anastomosis post resect. int. tenis, resectio hepatis propter tumorem, asthma bronchiale sine terapia, st. p. resectionem recti propter carcionoma, st. p. vertebroplacticam Th X-XI, hernia in cicatrice post cholecystectiomiam propter colecystitidem, per rectum, st. p. exstirpationem cystis, fr. distalis radii l. sin. sine dislocatione, diabetes mellitus ad diaetam, st. p. thrombosim venae cum embilia pulmonum, hernia femoralis l. dx. cum necrosi, diverticulosis int. ten. sine perforatione et abscesu, st. p. IM, per os, st. p. TEP caxae l. sin., st. p. amputationem dig. III., st.p. excis. melanomatis reg. cruris l. dx., decubitus reg. coxae lat. utr. 2) Vysvětlete způsoby podání léčiv: intravenózně, intramuskulárně, subkutánně, submukózně, intraartikulárně, periartikulárně, epidurálně, periorbitálně, intraarterialně, intrakardiálně, perorálně 7. lekce: žlázy s vnější a vnitřní sekrecí, vylučovací a pohlavní soustava; množné číslo Významnější exokrinní žlázy: samostatný výraz (1. a 2. pád jednotného čísla) kmen či slovotvorná přípona (patologie, diagnostika) žláza glandula, F; 1. p. mn. č. glandulae aden- gl. potní žlázy glandulae sudoriferae mléčná žláza mamma, glandula mammae nebo mammaria mastpříušní slinná glandula parótis (2. p. sg. parótidis, F) parotžláza mazové glandulae sebaceae (Zeisovy) žlázy slzná žláza glandula lacrimalis dacryoadenpředsíňové žlázy (u žen) glandulae vestibulares (maiores, minores) poznámky, příklady, zkratky 22

23 Endokrinní žlázy (mimo pohlavních) Anatomie: samostatný výraz (1. a 2. pád jednotného čísla) hypotalamus, hypothalamus, M podhrbolí podvěsek mozkový hypophýsis (cerebrí)/hypofýza, glandula pituitária šišinka štítná žláza příštitná tělíska brzlík nadledviny poznámky, příklady, zkratky adenohypofýza (přední lalok h.), neurohypofýza (zadní lalok h.) epiphysis (cerebrí), epiphysis, F; corpus pineale, N glandula thyroídea, F; kmen thyr(e)o(d)- srov. thyroídítis/tyreiditida glandulae parathyroideae, F thýmus, M glandulae suprárénálés (adrénálés), F Patologie: snížená funkce štítné žlázy hypothyreósis/hypotyreóza, nadměrná funkce štítné žlázy hyperthyreósis/hypertyreóza hyperfunkce štítné žlázy provází Graves-Basedovu nemoc (M. Graves-Basedov) zvětšená štítná žláza ( vole ) strúma, F (strúma gl. thyroídeae) srov. strumectomia totéž co thyroídectomia vysoká hladina kortizolu (hormonu nadledvin) v krvi hyperadrenokorticismus / hyperkorticismus známější jako Cushingův syndrom Cvičení: 1) Přeložte složené výrazy a vysvětlete jejich části: thýmopathia, dacryoadenalgia, strumectomia, adrenalectomia, thyroídectomia, strumitis, thymopharyngeus, adrénopathia, dacryocystitis, parathyroidectomia, dacryoadenítis 2) Přeložte: adenoma hypophysis, adenoma gl. thyroideae, tu mammae dx. recid., tyhroiditis acuta purulenta, mastectomia bilat., carcinoma thymi, Anatomie: samostatný výraz (1. a 2. pád jednotného čísla) Vylučovací soustava kmen či slovotvorná přípona (patologie, diagnostika) nephr- poznámky, příklady, zkratky ledvina rén, rénis, M, mn. č. rénés klubíčko ledvinné glomerulum, N nesprávně ale běžně 23

24 též glomerulus, M kůra cortex, corticis, M cortex renális dřeň medulla, F medulla renális; srov. medulla spínális - páteřní mícha kalich calix, calicis, M, mn. č. calicés renálés calicés pánvička pelvis, pelvis, F pyel- pelvis renális; srov. pelvis pánev (kost) močová cesta via urinaria, pl. viae urinariae močovod urétér, urétéris, M močový měchýř vésica urinária (úro)cyst- ve vztahu k moč. měchýři lze užít kmene urocyst- i pouze cyst- (např. urocystítis i cystítis) močová trubice úréthra, F ústí óstium, N srov. ós, óris, N - ústa Fyziologie, patologie, diagnostika a terapie: samostatný výraz kmen či slovotvorná (1. a 2. pád jednotného přípona (patologie, čísla) diagnostika) moč urína, F úrmočení úrínátió, F -úria, -urésis vylučování moči diurésis, diurésis, F ledvinami bolestivé močení, dysúria, F pálení při močení pomočování enúrésis, enúrésis, F zástava vylučování anúria, f; anúrésis, moči anúrésis, F snížené vylučování oligúria, F moči poznámky, příklady, zkratky srov. dys- obtíž, porucha srov. an- zápor předpona oligmálo; srov. oligophrénia nadměrné močení polyúria, F srov. poly- mnoho nadměrná žíznivost polydipsia, F cukr v moči glycosúria, F bílkovina v moči próteinúria, F krev v moči haematúria, F srov. haemat- krev otrava krve způsobená selháním ledvin močovina v krvi úraemia, F srov. anaemia, hypoglycaemia nedostatečnost insufficientia, F CHRI chronická renální insuficience zadržení, retence retentió, F retentió urínaenadměrné naplnění 24

25 moč. měchýře inkontinence- incontinentia, F neschopnost udržení moči (či stolice) zúžení strictúra, F srov. stenósis neprůchodnost obstructió, F měchýř, patologická cystis, cystis, F dutina v orgánu, cysta zvětšení ledviny v důsledku hromadění moči hydronephrósis, hydronephrósis, F ultrazvukové vyšetření sonographia, F čištění krve dialýza dialýsis, dialýsis, F dialýza umělou haemodialýsis, ledvinou haemodialýsis, F cévka, katétr cévkování, zavádění katétru cathetér, cathetéris, M cathetrisátió, F srov. hydrops sono též dialýsis extracorporális d. mimotělní Cvičení: 1) Spojte tato substantiva přívlastkem neshodným a výsledný výraz přeložte: Př.: cortex + ren cortex renis, kůra ledviny pelvis + ren; laesio + ureter; fissura + urethra; retentio + urina; ostium + urethra; tumor + vesica urinaria; insuffitientia + ren; transplantatio + ren; cystis + ren; stenosis + ostium; strictura + urethra; implantatio + catheter; operatio + ureter, incontinentia + urina 2) Vyjádřete podezření (suspicio) na tyto chorobné stavy. Výsledné výrazy přeložte: glycosuria, proteinuria, dysuria, hematuria, anuria, oliguria, striktura, obstructio, incontinentia 3) Označte tyto části endokrinní vylučovací a pohlavní soustavy jako levé. Výrazy přeložte: glandula parotis, glandula lacrimalis, ren, ureter, ovarium, tuba uterina, testis, ductus deferens 4) Zopakujte si přípony a přeložte složené výrazy: Př.: algia bolest, nephralgia bolest ledviny nephralgia, nephrectomia, nephrotomia, nephrostomia, nephritis, nephrocystitis nephrocystoanastomosis, nephrohypertrophia, nephrolithiasis, nephrolithotomia, nephroma, nephropathia, nephropyelitis, nephropyelolithotomia, nephrorrhagia, nephrosis, nephroureterocystectomia 5) Přeložte složená slova a následně je spojte s výrazem status post: nephritis zánět ledviny, status post nephritidem ureterotomia, urethrititis, ureteralgia, urethralgia, urethraemorrhagia, urethrorrhoea, urocystectomia, urocystitis, urocystolithotomia, pyelocystitis, pyelitis, nephroma, nephropathia, pyelolithotomia, pyelophlebitis, pyeloureteroanastomosis, glomerulonephrosis, glomerulopathia 6) Přeložte do latiny: 25

26 levá ledvina, pravý močovod, nedostatečnost ledviny/ledvinová, rozštěpený močovod, zúžení močové trubice, močový měchýř, chronický zánět ledviny, akutní zánět močovodu, stav po odnětí ledviny, transplantace ledviny, kvůli zástavě vylučování moči, bez bolesti ledviny, po hemodialýze, s bílkovinou v moči 7) Přeložte do češtiny, případné zkratky rozveďte: nephrolithiasis l. dx., retentio urinae chronica, insufficientia renalis acuta, diabetes insipidus renalis, st. p. nephrotomiam l. sin propter tu, st. p. nephrectomiam et adrenalectomiam propter ca renis l. sin., pyelonephritis chron., Ca vesicae urinariae st. p. radiotherapiam, nephrostomia bilat, op. renis l. sin propter nephrolithiasim, st.p. nephrostomiam l.sin. propter obstructionem, obstructio viarum urinariarum subvesicalis, infectio viarum urinariarum recid., hernia in cicatrice post nephrectomiam l. dx. Hernia in cicatrice post nefrectomiam l.dx., st. p. lumbotomiam l. sin. propter nephrolithiasim l. sin., stenosis ureteris l. dx. st.p. plasticam vesicae urinariae, st. p. op. propter incontinetiam urinae, tu vesicae urinariae susp., St.p. ureteronephrectomiam propter heamorrhagiam, ureterocystoanastomosis l. dx., strictura urethrae posttraum., glomerulonephrosclerosis arterialis, ureterohydronephrosis bilat., Pohlavní soustava: Anatomie pohl. žlázy (ženské i mužské) stydká krajina samostatný výraz (1. a 2. pád jednotného čísla) gonádés, F (mn. č.) kmen či slovotvorná přípona (patologie, diagnostika) poznámky, příklady, zkratky pubés, púbis, F episi(o)- srov. episiotomia pudendum, N hráz perineum, N zevní pohl. org. ženy vulva, F stydký pahorek mons púbis též mons Veneris Venušin pahorek; Venus římská bohyně lásky, srov. venerický, venerologie velký stydký pysk malý stydký pysk labium pudendí maius, mn. č. labia pudendí maiora labium pudendí minus, mn. č. labia pudendí minora poštěváček clítoris, clítoridis, F pochva vagína, F colpděloha uterus, M hyster-, métrkrček, hrdlo cervíx, cervícis, F cervix uterí dno fundus, M fundus uterí svalovina děložní myométrium, N srov. kmeny my- a 26

27 métrsliznice děložní endométrium srov. předpona endoa kmen métr- vaječník ovárium, N; mn. č. ovária óophorgon- (pohl. žláza ženská i mužská) srov. óvulum, N vajíčko; óvulátió, F ovulace vejcovod tuba uterína salping- adnexa uterí dosl. přívěsky dělohy = vaječníky a vejcovody pohlavní úd penis, penis, M phallžalud gláns, glandis, F balan- předkožka praepútium, N šourek scrótum, N varle testis, testis, M; mn. č. testés chámovod předstojná žláza - prostata ductus déferéns vás déferéns prostata, F orchgon- (pohl. žláza ženská i mužská) TURP transuretální resekce prostaty Fyziologie, patologie, terapie: samostatný výraz (1. a 2. pád jednotného čísla) kmen či slovotvorná přípona (patologie, diagnostika) poznámky, příklady, zkratky dospívání pubertás, pubertátis, F ženská pohl. buňka vajíčko óvulum, N óon, N ženské měsíční krvácení ménstruátió, F ménsés, M (mn. č.) srov. ménsis, M měsíc menstruace ménorrhoea, F počátek menstruace, menarché, F první menstruace prodloužené a silné ménorrhagia, F menstruační krvácení vynechání aménorrhoea, F menstruace obtíže a bolesti při dysménorrhoea, F menstruaci ukončení menopausa, F menstruačního cyklu uvolnění zralého óvulátió, F vajíčka ovulace pohlavní styk coitus, M početí, oplodnění conceptió, F srov. kontracepce, antikoncepce 27

28 žluté tělísko corpus luteum srov. corpus tělo těhotenství graviditás, graviditátis, F g. extrauterína mimoděložní t., GEU těhotná žena gravida, F primigravida poprvé těhotná; dále secundigravida, tertigravida, atd. prvorodička primipara, F déle secundipara, tertipara, multipara atd. porod partus, M P.; partus praemátúrus (P. p.) předčasný p. partus extra múrós p. mimo zdrav. zařízení (dosl. mimo zdi) potrat abortus, M AB; abortus in cursú probíhající potrat poloha, uložení, umístění situs, M srov. in sitú na místě císařský řez sectió caesarea SC nastřižení hráze episiotomia, F sešití, steh sutúra, F -rhaphia, F srov. lebeční šev chirurgické upevnění -péxis, péxis, F plod fétus, M plodové lůžko, placenta, F placenta pupečník omphalus, M vnější plodový obal chorion, N vnitřní plodová blána amnion, N srov. amniocentésis, F plodová voda liquor amnií odtok, ztáta deflúvium, N vyhřeznutí prólápsus, M utržení, odloučení abruptió, F mužská pohl. Buňka, semeno sémen, séminis, N sperm(at)- spermatogenesis tvorba spermií nepřítomnost živých azóospermia, F zoo živý spermií v ejakulátu ztopoření penisu érectió, F erektilní dysfunkce nesestoupení varlete do šourku cryptorchismus, M řec. kryptos skrytý; též retentió testis nádor varlete seminóma, N srov. sémen zúžení předkožky phimósis, F sestup descensus, M srov. descendens přetočení, zakroucení torsió, F snížená činnost pohl. hypogonadismus, M žláz malý počet spermií oligospermia, F srov. oligúria 28

29 v ejakulátu neplodnost sterilitás, sterilitátis, F sterilitás congenita vrozená neplodnost zneplodnění, sterilisátió, F sterilizace impotence, neschopnost varikokéla rozšíření žil a městnání krve v šourku hydrokéla nahromadění tekutin mezi obaly varlete spermatokéla cystické rozšíření semenovodů kapavka impotentia, F impotentia coeundí neschopnost pohl. tyku impotentia generandí neplodnost varicocéla, F / srov. varix varicocélé hydrocéla, F / hydrokélé spermatocéla, F / spermatocélé gonorrhoea, F syphilis, syphilidis, F syfilitida, příjice neohraničený zánět phlegmóné, F / phlegmóna, F srov. hydrops Cvičení: Opakování a rozšíření zkratek u častých odnětí (-ectomia). Spojte český význam se zkratkou zákroku a zkratku rozepište: odnětí červ. přívěsku slepého střeva ME odstranění mandlí NE odnětí žlučníku AppE appendectomia odstranění ledviny ThE odstranění prsu TE odnětí prostaty AE odstranění dělohy PE odstranění štítné žlázy CHCE odstranění vaječníku a vejcovodu (tzv. adnexa) HE, HyE Adjektiva k vylučovací a pohlavní soustavě: rénális, e úrínárius, a, um úrogenitális, e genitális, e gynaecologicus, a, um afferéns, afferentis ledvinný močový močopohlavní pohlavní gynekologický, související s ženským ústrojím přívodný, aferentní 29

30 myómatósus, a, um déferéns, déferentis vágínális, e extráuterínus, a, um praenátális, e perinátális, e postnátális, e neonátális, e fissus, a, um subvésícális, e másculínus, a, um féminínus, a, um diffúsus, a, um praecox, praecocis praematúrus, a, um interruptus, a, um incomplétus, a, um arteficiális, e spontáneus, a, um bohatý na myomy (sval. nezhoub. nádory) odvodný, deferentní poševní, týkající se pochvy mimoděložní (např. těhotenství; GEU) předporodní během porodu, přesněji období od 26. týdne vývoje do 4. týdne po porodu poporodní, po narození novorozenecký rozštěpený, roztržený pod močovým měchýřem mužský ženský povšechný, postihující celý orgán předčasný, překotný raný, předčasně zralý přerušený, přerušovaný neúplný umělý, uměle vyvolaný samovolný, spontánní Cvičení: 1) Spojte tato substantiva přívlastkem neshodným a výsledný výraz přeložte: Př.: tumor + ovarium tumor ovarii, nádor vaječníku mons + pubes, labium + pudendum, glans + penis, vena + clitoris, cervix + uterus, phimosis + praeputium, vestibulum + vagina, descensus + testis, prolapsus + uterus, defectus + perineum, myoma + uterus, adenoma + ovarium, torsio + testis, carcinoma + prostata, ulcus + vulva, abruptio + placenta, fundus + uterus 2) Vysvětlete význam těchto složených výrazů týkajících se menstruace: menorrhalgia, menorrhagia, menostasis, menopausa, dysmenorrhoea, amenorrhoea, oligomenorrhoea, hypomenorhoea, hypermenorrhoea, polymenorrhoea 3) Jakých orgánů a jejích částí se týkají tyto záněty? Uveďte jejich latinské názvy: Př.: nephritis zánět letviny; ren cervicitis, endometritis, epididymitis, colpitis, cystitis, myometritis, deferentitis, orchitis, oophoritis, ureteritis, urethritis, vulvitis, salpingitis, adnexitis, phallitis, scrotitis, placentitis, balanitis 4) Vysvětlete nebo odhadněte význam: anorchismus, aspermatismus, vaginoplastica, hypergonadismus, endometriosis, seminoma, cryptorchismus, oligospermia, nulligravida, episiotomia, episiorhaphia, hysteropexis, hysterosalpingooophorectomia, spermatorrhoea, oophoropexis, omphalotomia, amniorrhoea, oophorohysterectomia, oophorocystosis, placentoma, varicocelectomia, vasectomia, pyometritis, pyosalpinx, anovulatio, hysteroscopia 5) Připojte k uvedeným substantivům vhodně adjektiva ve správném tvaru (může být více správných variant): 30

Obsah. Předmluva k třetímu vydání. Předmluva ke druhému vydání. 1. Obecné základy stavby lidského těla. 1.1. Obecná stavba tkání. 1.2.

Obsah. Předmluva k třetímu vydání. Předmluva ke druhému vydání. 1. Obecné základy stavby lidského těla. 1.1. Obecná stavba tkání. 1.2. Obsah Předmluva k třetímu vydání Předmluva ke druhému vydání 1. Obecné základy stavby lidského těla 1.1. Obecná stavba tkání 1.2. Epitely 1.3. Pojiva 1.4. Svalová tkáň 1.5. Nervová tkáň 1.6. Anatomické

Více

ANATOMIE DOLNÍCH KONČETIN

ANATOMIE DOLNÍCH KONČETIN ANATOMIE DOLNÍCH KONČETIN KOSTRA DOLNÍ KONČETINY "Noha je umělecký výtvor složený ze 26 kostí, 107 vazů a 19 svalů" skládá se ze dvou částí pletenec dolní končetiny (spojení končetiny s trupem) kostry

Více

LEKCE 5 Gramatické penzum Cíle lekce CVIČENÍ 1. Přeložte do češtiny: 2. Přeložte do latiny:

LEKCE 5 Gramatické penzum Cíle lekce CVIČENÍ 1. Přeložte do češtiny: 2. Přeložte do latiny: LEKCE 5 Gramatické penzum adjektiva 3. deklinace: základní charakteristika a typologie (jednovýchodná, dvojvýchodná); skloňování (nominativ a genitiv singuláru a plurálu) stupňované tvary latinských adjektiv

Více

NERVOVÁ SOUSTAVA nervovou soustavou periferní nervovou soustavou autonomní nervovou soustavu Centrální nervová soustava mozkem páteřní míchou Mozek

NERVOVÁ SOUSTAVA nervovou soustavou periferní nervovou soustavou autonomní nervovou soustavu Centrální nervová soustava mozkem páteřní míchou Mozek NERVOVÁ SOUSTAVA Nervová soustava ryb je tvořena centrální nervovou soustavou (systema nervosum centrale) a periferní nervovou soustavou (systema nervosum periphericum). Z funkčního hlediska rozeznáváme

Více

Anatomie. Pavel Hráský, hrasky@ftvs.cuni.cz

Anatomie. Pavel Hráský, hrasky@ftvs.cuni.cz Anatomie Pavel Hráský, hrasky@ftvs.cuni.cz Obsah přednášky: svaly zádové svaly hrudníku svaly břicha svaly krku svaly horní končetiny svaly dolní končetiny Musculidorsi svaly zádové Zádovésvaly jsou rozprostřeny

Více

TOPOGRAFICKÁ ANATOMIE HORNÍ KONČETINY

TOPOGRAFICKÁ ANATOMIE HORNÍ KONČETINY TOPOGRAFICKÁ ANATOMIE HORNÍ KONČETINY Václav Báča, David Kachlík Tereza Smržová, Martin Holek, Katarína Hubčíková, Radek Jakša Ústav anatomie 3. LF UK, Praha podpořeno grantem FRVŠ 1101/2008/F3 INCISURA

Více

Otázka: Zrakové, sluchové a rovnovážné ústrojí. Předmět: Biologie. Přidal(a): K.Vostracka. A) Zrakové ústrojí. 1) stigma (světločivná skvrna)

Otázka: Zrakové, sluchové a rovnovážné ústrojí. Předmět: Biologie. Přidal(a): K.Vostracka. A) Zrakové ústrojí. 1) stigma (světločivná skvrna) Otázka: Zrakové, sluchové a rovnovážné ústrojí Předmět: Biologie Přidal(a): K.Vostracka A) Zrakové ústrojí 1) stigma (světločivná skvrna) 2) faosomy 3) ploché oko výskyt: prvoci vnímání světla a tmy výskyt:

Více

Svaly dolní končetiny

Svaly dolní končetiny Svaly dolní končetiny Mm. coxae Musculus iliopsoas ZAČÁTEK:disci intervertebrales a vazivové snopce po straně bederní páteře, fossa iliaca ÚPON: trochanter minor femoris INERVACE: plexus lumbalis FUNKCE:

Více

SECTIO ANTEBRACHII (není povinné)

SECTIO ANTEBRACHII (není povinné) SECTIO BRACHII H Humerus 1. m. biceps brachii, caput longum 2. m. biceps brachii, caput breve 3. m. coracobrachialis 4. m. brachialis 5. m. triceps brachii, caput laterale 6. m. triceps brachii, caput

Více

LATINA PRO CHIRURGICKÉ OBORY PRAKTICKÝ PRŮVODCE JAK UŠÍT JAZYKOVĚ SPRÁVNOU DIAGNÓZU

LATINA PRO CHIRURGICKÉ OBORY PRAKTICKÝ PRŮVODCE JAK UŠÍT JAZYKOVĚ SPRÁVNOU DIAGNÓZU LATINA PRO CHIRURGICKÉ OBORY PRAKTICKÝ PRŮVODCE JAK UŠÍT JAZYKOVĚ SPRÁVNOU DIAGNÓZU Autoři: Kateřina Pořízková, Jozefa Artimová, Libor Švanda, Eva Dávidová Leporelo poskytuje návod jak sestavit jazykově

Více

00090 DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 1008 HODIN (43-75 DNÍ) DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 504 HODIN (22-42 DNÍ) S EKONOMICKY NÁROČNÝM

00090 DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 1008 HODIN (43-75 DNÍ) DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 504 HODIN (22-42 DNÍ) S EKONOMICKY NÁROČNÝM IRDRG název 00011 TRANSPLANTACE SRDCE A/NEBO PLIC BEZ CC 00012 TRANSPLANTACE SRDCE A/NEBO PLIC S CC 00013 TRANSPLANTACE SRDCE A/NEBO PLIC S MCC 00021 TRANSPLANTACE JATER BEZ CC 00022 TRANSPLANTACE JATER

Více

Močopohlavní soustava

Močopohlavní soustava Močopohlavní soustava Do močopohlavní soustavy zařazujeme dvě samostatné soustavy vylučovací a pohlavní. Anatomie mužské vylučovací soustavy Vylučovací soustava Pro tělo jsou důležité nejen soustavy, které

Více

SMYSLOVÁ ÚSTROJÍ. Máš všech pět pohromadě?

SMYSLOVÁ ÚSTROJÍ. Máš všech pět pohromadě? SMYSLOVÁ ÚSTROJÍ Máš všech pět pohromadě? Pěti hlavními smysly jsou zrak, sluch, hmat, chuť a čich. Smyslové orgány nám umožňují vnímat okolní svět. Většina smyslů se nachází na hlavě. Hmat je uložený

Více

20 nejčetnějších diagnóz dle odborností - 1. pololetí 2006

20 nejčetnějších diagnóz dle odborností - 1. pololetí 2006 Nemocnice na Homolce 20 nejčetnějších diagnóz dle odborností - 1. pololetí 2006 1 strana z 11 20 nejčetnějších diagnóz dle odborností - 1. pololetí 2006 CÉVNÍ CHIRURGIE Všechny diagnózy 1 350 28 64 let

Více

Karcinom pankreatu - zhoubný nádor slinivky břišní

Karcinom pankreatu - zhoubný nádor slinivky břišní Karcinom pankreatu - zhoubný nádor slinivky břišní Autor: Aneta Balejová Jde o velmi závažné nádorové onemocnění s vysokou úmrtností. Slinivka břišní je vnitřní orgán dlouhý 18-20cm. Nachází se v zadní

Více

Svaly a osteofasciální prostory DK, hlavní kmeny cév a nervů

Svaly a osteofasciální prostory DK, hlavní kmeny cév a nervů Svaly a osteofasciální prostory DK, hlavní kmeny cév a nervů Svaly dolní končetiny - musculi membri inferioris 1. Svaly kyčelní - musculi coxae 2. Svaly stehna - musculi femoris 3. Svaly bérce - musculi

Více

Plexus brachialis (C4-Th1)

Plexus brachialis (C4-Th1) PLEXUS BRACHIALIS Nervus spinalis Plexus brachialis (C4-Th1) ve fissura scalenorum senzoricky kůži na horní končetině motoricky svaly horní končetiny a také heterochtonní svaly zad a hrudníku Plexus brachialis

Více

Předmluva 10. A Teoretické principy manuální lymfodrenáže 11

Předmluva 10. A Teoretické principy manuální lymfodrenáže 11 Obsah Předmluva 10 A Teoretické principy manuální lymfodrenáže 11 1 Anatomie a fyziologie krevního oběhu 13 1.1 Krev 13 1.1.1 Červené krvinky (erytrocyty) 14 1.1.2 Bílé krvinky (leukocyty) 14 1.1.3 Krevní

Více

Oceňovací tabulky vydávané Českou pojišťovnou a.s. pro stanovení výše pojistného plnění z úrazového pojištění

Oceňovací tabulky vydávané Českou pojišťovnou a.s. pro stanovení výše pojistného plnění z úrazového pojištění Oceňovací tabulky vydávané Českou pojišťovnou a.s. pro stanovení výše pojistného plnění z úrazového pojištění Tabulka A Plnění za bu nezbytného léčení úrazu (denní plnění) pro spělé pojištěné HLAVA Skalpace

Více

Lidské oko jako objektiv a senzor

Lidské oko jako objektiv a senzor Lidské oko jako objektiv a senzor Lidské oko anatomie 1/5 iris duhovka pupil zornice, zřítelnice (vstupní pupila) sclera -bělima Oko, pohled zvenku [1] Duhovka hladké svalstvo s kruhovým otvorem uprostřed,

Více

crista iliaca musculus gluteus medius ligamentum inguinale musculus sartorius patella vena saphena magna musculus semitendinosus musculus

crista iliaca musculus gluteus medius ligamentum inguinale musculus sartorius patella vena saphena magna musculus semitendinosus musculus Dolní končetina Viz také tabule 470, 471 7 pohled zepředu anterior superior tensor fasciae latae ligamentum inguinale sartorius gluteus medius pohled zezadu gluteus maximus trochanter major femoris vastus

Více

OBECNÁ PATOLOGIE - RIGOROSNÍ OTÁZKY (VŠEOBECNÉ LÉKAŘSTVÍ)

OBECNÁ PATOLOGIE - RIGOROSNÍ OTÁZKY (VŠEOBECNÉ LÉKAŘSTVÍ) OBECNÁ PATOLOGIE - RIGOROSNÍ OTÁZKY (VŠEOBECNÉ LÉKAŘSTVÍ) REGRESIVNÍ ZMĚNY 1. Obecné mechanismy buněčného poškození 2. Zánik buňky: nekróza, apoptóza 3. Adaptace tkání a orgánů - definice, příklady 4.

Více

Plexus lumbalis et sacralis

Plexus lumbalis et sacralis Plexus lumbalis et sacralis Plexus lumbalis L1-L4 senzoricky kůži v bederní oblasti a kůži na přední a mediální ploše stehna a bérce motoricky zadní a částečně boční skupinu břišních svalů, dále přední

Více

UKÁZKY PITEVNÍCH PROTOKOLŮ

UKÁZKY PITEVNÍCH PROTOKOLŮ UKÁZKY PITEVNÍCH PROTOKOLŮ 1. protokol Diagnosis clinica: Trauma in via communi. (Sražený chodec osobním automobilem.) Fracturae impressivae, comminutivae et apertae ossis frontalis l. dx., ossis parietalis

Více

ZÁZRAK POČETÍ - CO SE DĚJE PŘI POČETÍ. JE TĚHOTENSTVÍ JINÝ STAV? Změny v děloze Viditelné změny na těle těhotné ženy Duševní změny

ZÁZRAK POČETÍ - CO SE DĚJE PŘI POČETÍ. JE TĚHOTENSTVÍ JINÝ STAV? Změny v děloze Viditelné změny na těle těhotné ženy Duševní změny ZAMYŠLENÍ NAD TĚHOTENSTVÍM A PORODEM Jaký věk ženy je nejvhodnější pro otěhotnění? Ve kterém věku je plodnost žen a mužů největší? Pečujte o správnou tělesnou hmotnost Co je to neplodnost a jak často se

Více

Anatomie kolenního kloubu

Anatomie kolenního kloubu Anatomie kolenního kloubu Kolenní kloub kloub superlativů Největší Nejsložitější Dvě nejdelší páky (kosti) těla Nejmohutnější vazivový aparát Nejmohutnější svalový aparát Velmi frekventní závažná poranění

Více

PAŽNÍ PLETEŇ (plexus brachialis)

PAŽNÍ PLETEŇ (plexus brachialis) PLEXUS BRACHIALIS PAŽNÍ PLETEŇ (plexus brachialis) pažní nervová pleteň je tvořena spojkami z předních větví pátého až osmého krčního nervu (C4 Th1) prochází společně s arteria subclavia skrze fissura

Více

Plnění denního odškodného za dobu nezbytného léčení tělesného poškození následkem úrazu

Plnění denního odškodného za dobu nezbytného léčení tělesného poškození následkem úrazu Oceňovací tabulka A 01/20 ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 58 PSČ 532 18, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 Zapsána v OR u KS Hradec

Více

Automoto klub v AČR Hořice (AMK Hořice v AČR)

Automoto klub v AČR Hořice (AMK Hořice v AČR) NABÍDKA SKUPINOVÉHO ÚRAZOVÉHO POJIŠTĚNÍ DLE SAZBY 3 UX pro společnost Automoto klub v AČR Hořice (AMK Hořice v AČR) PRAHA, ÚNOR 2016 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group OBSAH NABÍDKY:

Více

I. Schematické znázornění plexus brachialis. Motorické nervy plexus brachialis. Motorické nervy lumbosakrálního plexu

I. Schematické znázornění plexus brachialis. Motorické nervy plexus brachialis. Motorické nervy lumbosakrálního plexu 4 PŘÍLOHY I. Schematické znázornění plexus brachialis II. III. IV. Motorické nervy plexus brachialis Motorické nervy lumbosakrálního plexu Vyšetření reflexů V. Diagnosticky důležité testy svalové síly

Více

TOPOGRAFICKÁ ANATOMIE ZAD A PÁNVE

TOPOGRAFICKÁ ANATOMIE ZAD A PÁNVE TOPOGRAFICKÁ ANATOMIE ZAD A PÁNVE Václav Báča, David Kachlík Tereza Smržová, Martin Holek, Katarína Hubčíková, Radek Jakša Ústav anatomie 3. LF UK, Praha podpořeno grantem FRVŠ 1101/2008/F3 OHRANIČENÍ:

Více

Obsah. Předmluva... 11. Úvod... 13

Obsah. Předmluva... 11. Úvod... 13 Obsah Předmluva.................................... 11 Úvod....................................... 13 Základní anatomie a fyziologie páteře................... 14 Základní tvar obratlů.............................

Více

CAD II přednáška č. 1

CAD II přednáška č. 1 Oko je velmi citlivý a komplikovaný orgán. Všechny jeho části velice úzce spolupracují, aby zprostředkovaly vnímání obrazu. A jsou to oči a zejména mozek, orgány, které nám dokáží přiblížit okolní svět,

Více

DYSPORT 500 SPEYWOOD JEDNOTEK Botulini toxinum typus A Prášek pro přípravu injekčního roztoku

DYSPORT 500 SPEYWOOD JEDNOTEK Botulini toxinum typus A Prášek pro přípravu injekčního roztoku PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE DYSPORT 500 SPEYWOOD JEDNOTEK Botulini toxinum typus A Prášek pro přípravu injekčního roztoku Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete

Více

S V A L O V Ý T E S T - obličej

S V A L O V Ý T E S T - obličej Programy kvality a standardy léčebných postupů Fyzioterapie Periferní paréza traumatické etiologie PŘ. F/9 str. 1 PŘÍLOHA Č. 1 Svalové testy Tabulka 1: Svalový test obličej T S V A L O V Ý T E S T - obličej

Více

Periferní nervový systém

Periferní nervový systém Periferní nervový systém (systema nervosum periphericum) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Periferní nervový systém (1) = obvodové Propojení orgánů a tkání s CNS obousměrně Svazky výběžků nervových

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ DOBY NEZBYTNÉ LÉČBY ÚRAZU METLIFE POJIŠŤOVNY A.S.

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ DOBY NEZBYTNÉ LÉČBY ÚRAZU METLIFE POJIŠŤOVNY A.S. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (ČÍM SE POJIŠTĚNÍ ŘÍDÍ) ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ DOBY NEZBYTNÉ LÉČBY ÚRAZU METLIFE POJIŠŤOVNY A.S. 1.1 Účinnost těchto zvláštních pojistných podmínek

Více

SVALOVÝ TEST. PhDr. Eva Buchtelová, Ph.D.

SVALOVÝ TEST. PhDr. Eva Buchtelová, Ph.D. SVALOVÝ TEST PhDr. Eva Buchtelová, Ph.D. požadavky na zkoušku 2 písemné testy ústní rozbor postavy Doporučená literatura DYLEVSKÝ, I., DRUGA, R., MRÁZKOVÁ, O. Funkční anatomie člověka. 1. vyd. Praha: Grada,

Více

Jara Hornová. Oční propedeutika

Jara Hornová. Oční propedeutika Jara Hornová Oční propedeutika Jara Hornová Oční propedeutika Grada Publishing Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí

Více

LEKCE 3 CVIČENÍ. 1. Přeložte do češtiny:

LEKCE 3 CVIČENÍ. 1. Přeložte do češtiny: LEKCE 3 Gramatické penzum substantiva 3. deklinace: typické znaky; základní rozdělení dle typu kmene; skloňování (nominativ, genitiv singuláru a plurálu); výjimky ve skloňování Lexikální okruh anatomické

Více

ÚPRAVA PÁNSKÉHO SAKA - ROZŠÍŘENÍ ŠÍŘKY NÁRAMENICE

ÚPRAVA PÁNSKÉHO SAKA - ROZŠÍŘENÍ ŠÍŘKY NÁRAMENICE ÚPRAVA PÁNSKÉHO SAKA - ROZŠÍŘENÍ ŠÍŘKY NÁRAMENICE Název úpravy v systému PGS: PS PD ZD BD 1 A-SIRKY NÁRAMENICE (obr. č.1) Název souboru: PSASN Přípona: TXT Hodnota učení: 100% 1. 1. 4. 3. 3. 4. 2. 1. 3.

Více

Předmět: Ošetřovatelství. Obor: Zdravotnický asistent 4.D

Předmět: Ošetřovatelství. Obor: Zdravotnický asistent 4.D Předmět: Ošetřovatelství 4.D 1. Ošetřovatelská péče o nemocného s akutním infarktem myokardu 2. Ošetřovatelská péče o nemocného s CHOPN 3. Ošetřovatelská péče o nemocného s flebotrombózou 4. Ošetřovatelská

Více

CVIKY PARTERNÍ GYMNASTIKY

CVIKY PARTERNÍ GYMNASTIKY Obsah ÚVOD...9 Poloha uvolnění...12 Změření velikosti krčního zakřivení páteře...14 Změření velikosti bederního zakřivení páteře...16 Izometrické cvičení...18 Formujeme svalový korzet páteře...21 Nebezpečné

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

Klinická terminologie Předložkové pády - akuzativ. Lekce 6

Klinická terminologie Předložkové pády - akuzativ. Lekce 6 Klinická terminologie Předložkové pády - akuzativ Lekce 6 Klinická terminologie klinický termín představuje nejčastěji označení nemoci (diabetes mellitus) úrazu (fractura comminutiva) příznaku (febris

Více

BTL zdravotnická technika, a.s. Šantrochova 16, 162 00 Praha 6 tel./fax: 235 363 606 235 361 392 235 364 157. obchod@btl.cz www.btl.

BTL zdravotnická technika, a.s. Šantrochova 16, 162 00 Praha 6 tel./fax: 235 363 606 235 361 392 235 364 157. obchod@btl.cz www.btl. TERAPEUTICKÉ LASERY BTL zdravotnická technika, a.s. Šantrochova 16, 162 00 Praha 6 tel./fax: 235 363 606 235 361 392 235 364 157 obchod@btl.cz www.btl.cz Všechna práva vyhrazena. 2005 BTL zdravotnická

Více

vylučování odpadních látek (tělo by bylo schopno samo sebe otrávit) vylučování odpadu v těle

vylučování odpadních látek (tělo by bylo schopno samo sebe otrávit) vylučování odpadu v těle Ledviny Odpadní látky vylučování odpadních látek (tělo by bylo schopno samo sebe otrávit) vylučování odpadu v těle kůže (soli a minerální látky) plíce (CO 2, H 2 O v podobě páry) vnitřnosti nestrávené

Více

Tab. F.17. Zemřelí podle seznamu příčin smrti, věku a pohlaví v roce 1932

Tab. F.17. Zemřelí podle seznamu příčin smrti, věku a pohlaví v roce 1932 ZEMŘELÝCH CELKEM lékař 4 613 4 384 1 742 1 450 534 520 211 212 257 241 247 246 192 210 222 252 335 354 873 899 nelékař 2 661 2 694 1 262 1 070 346 333 109 124 52 112 71 108 56 98 66 144 177 231 522 474

Více

Výduť břišní aorty (Aneurysma aortae abdominalis)

Výduť břišní aorty (Aneurysma aortae abdominalis) Výduť břišní aorty (Aneurysma aortae abdominalis) Autor: Macek Výskyt Aneuryzma abdominální aorty (AAA) je definováno jako lokalizované rozšíření břišního úseku aorty o více než 50 % (čili alespoň 1,5krát,

Více

HYPERTENZE VYSOKÝ KREVNÍ TLAK

HYPERTENZE VYSOKÝ KREVNÍ TLAK HYPERTENZE VYSOKÝ KREVNÍ TLAK Arteriální hypertenze (vysoký krevní tlak) patří v dnešní době k nejčastějším poruchám zdravotního stavu populace, jak v rozvojových, tak i ve vysoce vyspělých zemích. Arteriální

Více

Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí. Léčba pohybového systému včetně nemocí periferního nervového systému

Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí. Léčba pohybového systému včetně nemocí periferního nervového systému Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí Léčba pohybového systému včetně nemocí periferního nervového systému Nervový systém Vzhledem k tomu, že v dalších kapitolách budeme probírat celý nervový systém,tedy

Více

RTG snímky. Prosté snímky

RTG snímky. Prosté snímky RTG snímky Prosté snímky Prosté snímky K získání obrazu využíváme schopnost tkání pohlcovat RTG záření Čím je tkáň hutnější tím více záření pohltí a na RTG snímku se vytvoří sytější stín ( snímek je negativ,

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. FLECTOR EP GEL gel (diclofenacum epolaminum)

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. FLECTOR EP GEL gel (diclofenacum epolaminum) sp. zn. sukls168363/2015 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE FLECTOR EP GEL gel (diclofenacum epolaminum) Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

Více

Pohlavní styk EREKCE orgasmus EJAKULACÍ Oplození vajíčka TĚHOTENSTVÍ

Pohlavní styk EREKCE orgasmus EJAKULACÍ Oplození vajíčka TĚHOTENSTVÍ Těhotenství a vývin člověka Pohlavní styk Při pohlavním styku neboli souloži (koitu) dochází ke spojení pohlavních orgánů muže a ženy. Při pohlavním vzrušení nastává u muže EREKCE penisu (ztopoření) v

Více

KŘÍŽOVÁ PLETEŇ (plexus sacralis)

KŘÍŽOVÁ PLETEŇ (plexus sacralis) KŘÍŽOVÁ PLETEŇ (plexus sacralis) KŘÍŽOVÁ PLETEŇ (plexus sacralis) křížová pleteň je tvořena spojkami z předních větví L4 Co je to největší nervová pleteň v těle uložena po stranách křížové kosti, jde přes

Více

Vojenská nemocnice Olomouc Sušilovo nám. 5, 779 00 Olomouc Tel.: 973 201 111, fax: 585 222 486, e mail: vnol@vnol.cz. Spirometrie

Vojenská nemocnice Olomouc Sušilovo nám. 5, 779 00 Olomouc Tel.: 973 201 111, fax: 585 222 486, e mail: vnol@vnol.cz. Spirometrie Spirometrie Spirometrie je funkční vyšetření plic, které má důležitou úlohu v diferenciální diagnostice plicních onemocnění. Spirometrie je indikována především u přetrvávajícího kašle, dušnosti nebo u

Více

Slovo úvodem 10 Co byste měli vědět 11. 100 nejčastějších onemocnění od A do Z 12 1. AIDS 12. 6. Artróza 21

Slovo úvodem 10 Co byste měli vědět 11. 100 nejčastějších onemocnění od A do Z 12 1. AIDS 12. 6. Artróza 21 Obsah Slovo úvodem 10 Co byste měli vědět 11 100 nejčastějších onemocnění od A do Z 12 1. AIDS 12 2. Absolutní (trvalá) arytmie 14 3. Akné 16 4. Alzheimerova choroba 18 5. Arterioskleróza 19 6. Artróza

Více

Tab. F.20. Zemřelí podle seznamu příčin smrti, věku a pohlaví v roce 1935

Tab. F.20. Zemřelí podle seznamu příčin smrti, věku a pohlaví v roce 1935 ZEMŘELÝCH CELKEM lékař 4 629 4 430 1 500 1 310 518 485 257 242 250 207 233 285 212 239 263 260 358 388 1 038 1 014 nelékař 2 223 2 133 895 648 303 249 120 134 44 60 60 94 44 95 86 146 155 232 516 475 I.

Více

Obsah. 1. Nastartujte svůj den 11. 2. Polévky a předkrmy 21. 3. Lehké svačiny a obědy 33. 4. Hlavní chod 47. 5. Přílohy 91. 6. Moučníky a dezerty 101

Obsah. 1. Nastartujte svůj den 11. 2. Polévky a předkrmy 21. 3. Lehké svačiny a obědy 33. 4. Hlavní chod 47. 5. Přílohy 91. 6. Moučníky a dezerty 101 ÚVOD 3 Obsah Úvod 4 1. Nastartujte svůj den 11 2. Polévky a předkrmy 21 3. Lehké svačiny a obědy 33 4. Hlavní chod 47 5. Přílohy 91 6. Moučníky a dezerty 101 7. Domácí pečivo 113 Seznam receptů a jejich

Více

Smyslová soustava čidla = analyzátory prahový podnět Čidlo = analyzátor = receptory adekvátní podněty

Smyslová soustava čidla = analyzátory prahový podnět Čidlo = analyzátor = receptory adekvátní podněty Smyslová soustava - poskytuje CNS informace o vnějším a vnitřním prostředí - čidla = analyzátory vybírají z prostředí podněty - podnět musí mít určitou intenzitu = prahový podnět Čidlo = analyzátor - informace

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická Nervová soustava Společná pro celou sadu oblast

Více

Třída: RYBY (Pisces) STAVBA TĚLA:

Třída: RYBY (Pisces) STAVBA TĚLA: Třída: RYBY (Pisces) Vodní živočichové Nejpočetnější skupina bezobratlých velikost od několika milimetrů (mořská ryba hlaváč - 16 mm) až do 10 m (vyza velká - 10 m, 1500 kg) Věda studující ryby STAVBA

Více

Rehabilitace u dětí s DMD X J A N S K A A @ S E Z N A M. C Z

Rehabilitace u dětí s DMD X J A N S K A A @ S E Z N A M. C Z Rehabilitace u dětí s DMD M G R. A N N A J Á N S K Á X J A N S K A A @ S E Z N A M. C Z Období diagnostiky a nejčastější projevy Nejčastěji mezi 3. 5. rokem života První známky patrné již od narození:

Více

Uložena v očnici (orbita) v tukové tkáni (ochrana oka před poškozením)

Uložena v očnici (orbita) v tukové tkáni (ochrana oka před poškozením) Otázka: Zrakové ustrojí Předmět: Biologie Přidal(a): Cllaire Je citlivé na elektromagnetické vlnění Umožňuje vnímání světla, barev, velikosti, tvaru a vzdálenosti předmětu Nejdůležitější čidlo pro orientaci

Více

Úvod do latinské jmenné flexe 1. deklinace. Úvodní lekce II, lekce 1

Úvod do latinské jmenné flexe 1. deklinace. Úvodní lekce II, lekce 1 Úvod do latinské jmenné flexe 1. deklinace Úvodní lekce II, lekce 1 Latinské názvosloví gramatických kategorií Slovní druhy substantiva podstatná jména Gramatický rod (genus) adjektiva numeralia verba

Více

Bronzový Standard SANATORY I. Zdravotnické minimum. Zdravotnické minimum:

Bronzový Standard SANATORY I. Zdravotnické minimum. Zdravotnické minimum: Bronzový Standard SANATORY I. Zdravotnické minimum Zdravotnické minimum: Funkce lidského těla se zaměřením na geriatrii (anatomie, fyziologie, patologie) Nejčastější patologické stavy seniorů Vymezení

Více

LEKCE 2. Gramatické penzum 2. deklinace substantiv a adjektiv: nominativ, genitiv singuláru a plurálu

LEKCE 2. Gramatické penzum 2. deklinace substantiv a adjektiv: nominativ, genitiv singuláru a plurálu LEKCE 2 Gramatické penzum 2. deklinace substantiv a adjektiv: nominativ, genitiv singuláru a plurálu Lexikální okruh anatomické termíny, vybrané klinické termíny Cíle lekce procvičit si správnou výslovnost

Více

DIABETES MELLITUS. Diabetes dělíme na diabetes mellitus 1. typu a 2. typu, pro každý typ je charakteristická jiná příčina vzniku a jiná léčba.

DIABETES MELLITUS. Diabetes dělíme na diabetes mellitus 1. typu a 2. typu, pro každý typ je charakteristická jiná příčina vzniku a jiná léčba. DIABETES MELLITUS Diabetes mellitus je dnes jedním z nejzávažnějších onemocnění hromadného výskytu. Diabetiků v celém světě významně přibývá. Dnes dosahuje výskyt diabetu v České republice kolem 7 %, pravděpodobně

Více

Lidská páteř (aneb trocha anatomie)

Lidská páteř (aneb trocha anatomie) Zdravá záda a správné dýchání doma i ve škole Dagmar Dupalová, Kateřina Neumannová, Martina Šlachtová -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls97770/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. Název přípravku Vitamin A - SLOVAKOFARMA 2. Kvalitativní a kvantitavní složení retinoli acetas 1 500 000 m.j./g, 0,0200 g, co je 30 000 m. j. v 1 tobolce

Více

Projekt pro školky zdravá dětská noha

Projekt pro školky zdravá dětská noha Projekt pro školky zdravá dětská noha Unikátní patentová technologie Diagnostický systém optické podografie (termografie) a počítačové vyšetření chodidla Realizátor projektu: Pavel Ihnát, Diagnostik a

Více

PŘEDMLUVA K DRUHÉMU VYDÁNÍ 7 ÚVOD 9 1. PŘÍRODNÍ LÉČEBNÉ POSTUPY OČISTY ORGANISMU 15

PŘEDMLUVA K DRUHÉMU VYDÁNÍ 7 ÚVOD 9 1. PŘÍRODNÍ LÉČEBNÉ POSTUPY OČISTY ORGANISMU 15 PŘEDMLUVA K DRUHÉMU VYDÁNÍ 7 ÚVOD 9 1. PŘÍRODNÍ LÉČEBNÉ POSTUPY OČISTY ORGANISMU 15 1.1 Krok první: očista střev 16 1.2 Krok druhý: boj s dys bakteriemií 18 1.3 Krok třetí: očista kloubů 20 1.4 Krok čtvrtý:

Více

5.2.2 Rovinné zrcadlo

5.2.2 Rovinné zrcadlo 5.2.2 Rovinné zrcadlo ředpoklady: 5101, 5102, 5201 Terminologie pro přijímačky z fyziky Optická soustava = soustava optických prostředí a jejich rozhraní, která mění směr chodu světelných paprsků. Optické

Více

colitide partes antibiotico nephri tussi diabetae dentium matres cola colla dermatum gastre

colitide partes antibiotico nephri tussi diabetae dentium matres cola colla dermatum gastre Uveďte nominativ + genitiv singuláru a rod od následujících substantiv: colitide partes antibiotico nephri tussi diabetae dentium matres cola colla dermatum gastre systoles nephroseos capitum anguli glandula

Více

sp. zn. sukls82959/2013

sp. zn. sukls82959/2013 sp. zn. sukls82959/2013 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Lamisil Sprej kožní sprej, roztok Terbinafini hydrochloridum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás

Více

Úvod do latinského deklinačního systému. -ae -ī -is -ūs -ēī

Úvod do latinského deklinačního systému. -ae -ī -is -ūs -ēī I. III. DEKLINACE Úvod do latinského deklinačního systému koncovka genitivu singuláru podle ní se pozná, do které z pěti deklinací dané substantivum patří 1. deklinace 2. deklinace 3. deklinace 4. deklinace

Více

sp.zn.sukls73280/2013

sp.zn.sukls73280/2013 sp.zn.sukls73280/2013 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE ONCOZOL 2,5 MG, potahované tablety (letrozolum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Více

Lymphastim. Nový lymfodrenážní přístroj pro estetickou praxi

Lymphastim. Nový lymfodrenážní přístroj pro estetickou praxi Lymphastim Nový lymfodrenážní přístroj pro estetickou praxi Lymphastim LYMFODRENÁŽ A JEJÍ CHARAKTER Lymfatické masáže (lymfodrenáže) aktivují tok lymfy v lymfatickém systému, který je významnou součástí

Více

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 01 interna Průměrný věk Průměrná oš.doba Přeložení do zařízení 1 I25 Chronická isch.choroba 1 320 18 65,5 79,4 4,6 7,2 136 174 2 2-2 I21 Akutní infarkt myokardu 724 24 66,6 75,4 5,8 4,8 143 188 1 2-3 I48

Více

Pneumonie u pacientů s dlouhodobou ventilační podporou

Pneumonie u pacientů s dlouhodobou ventilační podporou Pneumonie u pacientů s dlouhodobou ventilační podporou Autor: Mitašová M Zánět plic je akutní onemocnění postihující plicní alveoly (sklípky), respirační bronchioly (průdušinkysoučást dolních dýchacích

Více

OBSAH: funkce,orgány,stavba,kapacita,onemocnění, řízení, procvičování-doplň věty,oprav text,doplň graf,křížovka, popis obrázku ROK: 2010/2011

OBSAH: funkce,orgány,stavba,kapacita,onemocnění, řízení, procvičování-doplň věty,oprav text,doplň graf,křížovka, popis obrázku ROK: 2010/2011 DÝCHACÍ SOUSTAVA OBSAH: funkce,orgány,stavba,kapacita,onemocnění, řízení, procvičování-doplň věty,oprav text,doplň graf,křížovka, popis obrázku ROK: 2010/2011 VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Člověk a příroda PŘEDMĚT:

Více

Plánujete miminko? Připravte se včas

Plánujete miminko? Připravte se včas Press kit Plánujete miminko? Připravte se včas 1 Několik zásad na začátek Každá nastávající maminka si prochází složitým obdobím, kdy se snaží dbát na to, aby svému tělu dodala vše potřebné pro správný

Více

Karcinom endometria - prognosticky významné markery

Karcinom endometria - prognosticky významné markery Karcinom endometria - prognosticky významné markery Autor: Sabina Ondrová Mezi závažná gynekologická onemocnění řadíme zejména zhoubné nádory děložního těla, nádory vaječníku, endometriózy a v poslední

Více

Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice Hradecká 390, 378 33 Nová Bystřice. Absolventská práce JEZDECKÉ STYLY

Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice Hradecká 390, 378 33 Nová Bystřice. Absolventská práce JEZDECKÉ STYLY Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice Hradecká 390, 378 33 Nová Bystřice Absolventská práce JEZDECKÉ STYLY Marek Martínek 9.B Vedoucí práce: Mgr. Václav Zajíc Školní rok 2013/14 Prohlášení Prohlašuji,

Více

1 Úvod do čínského určování diagnózy z nehtů

1 Úvod do čínského určování diagnózy z nehtů 138 1 Úvod do čínského určování diagnózy z nehtů Určování diagnózy z nehtů je metoda, jak diagnostikovat onemocnění těla a jeho plných i dutých orgánů a zhodnocovat stupeň chorobné změny pozorováním stavu

Více

8 Pilates na pěnovém válci

8 Pilates na pěnovém válci 7 SLOVO AUTORKY Pilatesova metoda se zaměřuje na využití hlubokých stabilizačních svalů páteře, na zlepšení držení těla, pružnosti páteře a získání přirozeného svalového tonusu. Filozofií metody je pracovat

Více

Organismy. Látky. Bakterie drobné, okem neviditelné, některé jsou původci nemocí, většina z nich je však velmi užitečná a v přírodě potřebná

Organismy. Látky. Bakterie drobné, okem neviditelné, některé jsou původci nemocí, většina z nich je však velmi užitečná a v přírodě potřebná Organismy Všechny živé tvory dohromady nazýváme živé organismy (zkráceně "organismy") Živé organismy můžeme roztřídit na čtyři hlavní skupiny: Bakterie drobné, okem neviditelné, některé jsou původci nemocí,

Více

VY_32_INOVACE_02.12 1/8 3.2.02.12 Měkkýši Měkkýši živočichové s měkkým tělem

VY_32_INOVACE_02.12 1/8 3.2.02.12 Měkkýši Měkkýši živočichové s měkkým tělem 1/8 3.2.02.12 živočichové s měkkým tělem cíl - popsat stavbu těla jednotlivých živočišných tříd - rozlišit různé způsoby života, stavby těla, životně důležitých orgánů - název podle měkkého, nečlánkovaného

Více

Smyslová soustava. napojené na nervovou soustavu převádějí energii podnětů přicházejících z vnějšího světa v nervovou aktivitu

Smyslová soustava. napojené na nervovou soustavu převádějí energii podnětů přicházejících z vnějšího světa v nervovou aktivitu Otázka: Smyslová soustava Předmět: Biologie Přidal(a): zizkkl Smyslová soustava RECEPTORY (receptorové buňky, smyslové buňky) buňky smyslových orgánů = čidel buňky schopné podráždění, které přemění na

Více

3.2.3 Diaphragma Musculi abdominis, svaly břišní Přední skupina Boční skupina Zadní skupina

3.2.3 Diaphragma Musculi abdominis, svaly břišní Přední skupina Boční skupina Zadní skupina OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 9 1 ZÁKLADNÍ POJMY A INFORMACE... 11 1.1 Směry a roviny v lidském těle...11 1.2 Označení hlavních částí těla... 12 2 APARATUS LOCOMOTORIUS, POHYBOVÝ APARÁT... 14 2.1 Ossa membri superioris,

Více

Váš průvodce léčbou poškození zraku způsobeného choroidální neovaskularizací (CNV) sekundární k patologické myopii (PM) přípravkem Lucentis

Váš průvodce léčbou poškození zraku způsobeného choroidální neovaskularizací (CNV) sekundární k patologické myopii (PM) přípravkem Lucentis Váš průvodce léčbou poškození zraku způsobeného choroidální neovaskularizací (CNV) sekundární k patologické myopii (PM) přípravkem Lucentis (ranibizumab). Oddíl 1 O přípravku Lucentis Tato brožura Vám

Více

Stavba a funkce svalových skupin trupu a končetin. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková

Stavba a funkce svalových skupin trupu a končetin. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Stavba a funkce svalových skupin trupu a končetin. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Svaly hrudníku MM.THORACIS 1./ Svaly pletence HK Deltový sval M. DELTOIDEUS - upažení, předpažení, rozpažení - udržuje

Více

Vady zrakového a sluchového ústrojí

Vady zrakového a sluchového ústrojí Vady zrakového a sluchového ústrojí Úrazy dutiny ústní a obličejové části hlavy Zánět spojivek, slzotok Oční zákaly Defekty očních víček, vývojové anomálie oka, zánět vnějšího zvukovodu Schéma podélného

Více

Poskytování kompenzačních pomůcek s možností spoluúhrady od Úřadu práce je výrazně omezeno

Poskytování kompenzačních pomůcek s možností spoluúhrady od Úřadu práce je výrazně omezeno Hlavní stránka» Legislativa» Schváleno» Poskytování kompenzačních pomůcek s možností spoluúhrady od Úřadu práce je výrazně omezeno Poskytování kompenzačních pomůcek s možností spoluúhrady od Úřadu práce

Více

STANOVENÍ PŘEDMĚTŮ PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

STANOVENÍ PŘEDMĚTŮ PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 STANOVENÍ PŘEDMĚTŮ PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Na základě ustanovení 79 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Masážní a zeštíhlovací pás H4304. Návod k použití

Masážní a zeštíhlovací pás H4304. Návod k použití Masážní a zeštíhlovací pás H4304 Návod k použití Vážení zákazníci, před použitím výrobku si prosím důkladně přečtěte instrukce v tomto návodu. Najdete zde důležitá bezpečnostní upozornění ohledně používání

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Klavikulární LCP dlaha s háčkem. Systém úhlově stabilní fixace pro ošetření zlomeniny laterální části klíčku a luxaci akromioklavikulárního kloubu.

Klavikulární LCP dlaha s háčkem. Systém úhlově stabilní fixace pro ošetření zlomeniny laterální části klíčku a luxaci akromioklavikulárního kloubu. Klavikulární LCP dlaha s háčkem. Systém úhlově stabilní fixace pro ošetření zlomeniny laterální části klíčku a luxaci akromioklavikulárního kloubu. Technický návod LCP Locking Compression Plate Nástroje

Více

Pøíprava: Cvik: Pozor:

Pøíprava: Cvik: Pozor: Zahajovací cvièení Monnica Hackl 27 Pøíprava: Postavte se rovně s nohama u sebe tak, aby se kotníky zlehka dotýkaly. Ruce visí volně v přirozené poloze podél těla. Jsou uvolněné, prsty zlehka rozevřeny,

Více